Vanzarea mijloacelor fixe sub valoarea amortizata, tratament fiscal TVA si impozit pe profit

de InfoTva.ro la 18 Iul. 2012

Tags: codul fiscal, tva, vanzare mijloace fixe, valoarea amortizata, impozit profit Analizam cazul unei societati care desfiinteaza un punct de lucru si vinde mijloacele fixe existente la acel punct de lucru (achizitionate in perioada 2006-2010). O parte din mijloace fixe sunt amortizare integral in momentul vanzarii, celelalte nu sunt amortizare integral, iar valoarea de vanzare este inferioara valorii ramase de amortizat.
Vom vedea astfel daca exista obligatia ajustarii TVA (dedusa initial la achizitia mijloacelor fixe) in momentul vanzarii si ce procedura va trebui sa urmam. Raspuns: In situatia prezentata, avand in vedere faptul ca mijloacele fixe au iesit din patrimoniu prin vanzarea acestora catre diversi cumparatori, nu exista obligatia ajustarii sumei TVA deduse pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a TVA la momentul achizitiei, dar nici obligatia colectarii TVA pentru diferenta negativa dintre valoarea de vanzare si valoarea ramasa in evidenta contabila. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a), pentru o livrare de bunuri, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. Practic, bunurile pot fi vandute la valoarea de piata fara a tine cont de valoarea neamortizata a acestora. De asemenea, pentru operatiunea de vanzare a mijlocului fix la o valoare mai mica decat valoarea ramasa neamortizata nu trebuie ajustata nici suma TVA dedusa initial la momentul achizitiei mijlocului fix. Asa cum rezulta din prevederile articolului 149 alineatul 4, ajustarea sumei TVA deductibila aferenta bunurilor de capital, altele decat bunurile imobile, se efectueaza doar in urmatoarele situatii:

1) cand bunul de capital este folosit pentru: - alte scopuri decat activitatile economice; - pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei; - pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala; - cand apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse; 2) cand bunul de capital isi inceteaza existenta, de exemplu la casare. La acest punct se face precizarea expresa ca ajustarea nu are loc daca bunul de capital a facut obiectul unei livrari asa cum ati precizat dvs. prin intrebarea formulata. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal valoarea neamortizata a bunului de capital vandut. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal , cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile. Cheltuielile cu valoarea neamortizata a bunului de capital reprezinta cheltuieli aferente veniturilor obtinute din vanzare, indiferent de marimea acestora. Astfel, prin punctul 22 din normele Codului fiscal date in aplicarea articolului 21, cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt cheltuielile inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor. In concluzie, pentru situatia prezentata nu exista obligatii de plata a TVA, cu exceptia sumei TVA colectate prin facturile de vanzare emise prin aplicarea cotei standard TVA de 24% la o baza de impozitare formata din valoarea de piata a bunurilor respective. Conform definitiei preluate din Codul fiscal , capitolul 3, articolul 7 "Definitii ale termenilor comuni" la punctul

in conditii de concurenta loiala.26. . pretul de piata reprezinta suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc. pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful