A DOUA REVENIRE A LUI ISUS CUPRINS: 1. Deschidere 96 1.2.4 2. Rugăciune 3. COR: Semnele timpului 4. Poezie: Ce să fie oare? 5. Introducere 6.

COR: Se arată-n nor 1 CS 7. Poezie: Maranata 8. Tema I 9. Poezie: Dor 10.Poezie: Mi-e dor 11.COR 85 TA 12.Tema II 13.Întrebări biblice 14.Poezie: Adu-Ţi aminte de noi 15.COR: Isuse vin 16.Tema III 17.Simpozion: Va fi o zi 18.Tema IV 19.COR 27 TA 20.Poezie: Hristos nădejdea noastră 21.COR: Domnul revine 22.Încheiere 98 1.3.4 23.Rugăciune 24.COR 96 TA

Deva, 28 mai 1994

CE SĂ FIE OARE? Ce să fie oare De parcă cerul se strânge De se-ntunecă soarele De se face luna roşie ca sângele Iar stelele îşi părăsesc hotarele?… Ce să fie oare Că pământului i se strâng făcliile Că i se clatină temeliile Şi oamenii se-ngrozesc ca de moarte De ce va fi mai departe?. Şi oare ce să mai fie Că îngerii vestesc Evanghelie de veşnicie Peste întregul pământ Anunţând puţinele clipe care mai sunt?… Semne.. semne Trec prin faţa noastră şi ne vestesc Sfârşitul timpului de-aici Sosirea timpului ceresc Şi fiecare semn spre noi e mărturie Că Domnul va să vie Şi toate strigă spre noi deodată „Isus într-o clipă pe nori se arată” Cu fapte de-ascultare Cu inimi de iubire Venirii Tale toţi să facem pregătire .. semne.

umplând inimile lor de bucurie şi nădejde. a luminat minţile ucenicilor Săi. că El va veni a doua oară. Doctrina cu privire la cea de a doua venire a lui Isus. Făgăduinţa pe care a dat-o Domnul Isus la plecarea Sa de pe muntele Măslinilor. arătarea glorioasă a lui Hristos a format în toate timpurile fericita lor speranţă.INTRODUCERE Unul din cel mai solemne şi totuşi unul din cele mai glorioase adevăruri. este ideea principală a Bibliei. Venirea Domnului Hristos a fost în toate veacurile speranţa urmaşilor săi sinceri. Din ziua când prima pereche a părăsit cu paşi trişti grădina Edenului. . lumea aceasta şi toate cele trecătoare vor trece. Cu cât ne apropiem mai mult de acest eveniment scump nouă cu atât ne vibrează mai mult sufletul de aşteptarea arătării glorioase a lui Isus. descoperite în Sfânta Scriptură este cel despre a doua venire a lui Isus pentru desăvârşirea Marii lucrări a mântuirii. Din moment ce un om înţelege adevărul că Isus previne pentru a lua la Sine pe ai Săi. Aceasta doreşte să ne înfăţişeze prezentul program. copii credinţei au aşteptat venirea Celui Făgăduit pentru a sfărâma puterile nimicitorului şi a duce pe om din nou în paradisul care a fost pierdut. aşa că întristarea nu le putea stinge şi nici încercările nu le putea opri strălucirea. în mijlocul suferinţelor şi persecuţiilor în flăcările rugurilor.

ultimii soli răspândiţi prin mulţime Ţi-aducem în dar. pe-aceeaşi alee de cer. Revino… pe genele nopţii… Ce încă păstrează. Revino… aici te-aşteptăm Cu dorinţa cunună. E semnul iubirii pornite din Tine. Isus va veni… nu ştim când Va face primul pas spre pământ… Dar gândul acesta ne poartă. Cu veacuri în urmă purta-n zbor Secretul biruinţei şi-al vieţii. o Isus câte-o floare. De-a fi pentru veci. Spre-a cerului cale. de suspin şi trădare… Noi. Pe acelaşi drum de stele pe care.MARANATA Va reveni Isus. Înnoptarea din ziua de groază. . fericiţi împreună. Spre-a cerului poartă… Din lumea de-aici ce încă păstrează Urme de plâns. Surâsul etern al dimineţii.

aşteptând cu dor împlinirea lor. Moody scriind despre subiectul acesta zicea: „Pentru mintea mea.TEMA I Din cele peste 31.1-3) precum şi a trimişilor cerului (citeşte Fapte 1. L. reauzi făgăduinţa: „Iată Eu vin curând!” iar dorul lui răspunde ca o rugăciune din partea Bisericii în decursul pregătirii ei: Amin! "VINO DOAMNE ISUSE!" . acest subiect este cel mai scump. Botezaţi pe făgăduinţa Mântuitorului (citeşte Ioan 14.9-11) bărbaţii ai credinţei au împletit credinţa. Marele reformator Luther declară. Ioan.000 de mii de făgăduinţe ale Bibliei nu mai puţin de 2800 ne vorbesc despre a doua venire a lui Isus. deoarece aşa trebuie să zic despre venirea lui Isus pe nori" Pe insula stâncoasă a Patmosului. ucenicul iubit. "Mă conving pe mine însumi că se apropie ziua revenirii lui Isus". dorinţa şi speranţa cu celelalte făgăduinţe.

.? Au încercat mulţi. Câte lacrimi ar rămâne neşterse? Câte suflete ar rămâne nemângâiate? Dacă n-ai fi Tu. Viaţa noastră e răsfrântă din Tine.. Adu-ţi aminte de făgăduinţa Ta. Dorule. pentru că fiecare om are un dor.. Şi pentru că Tu eşti dorul tuturor. În revederea patriei mamă. Sau poate că eşti tocmai la marginea acestei inexistenţe. Găseşte de bine Te rugăm. Să găsească fiecare inimă zdrobită Căreia i-a fost dor de Tine Dorule. Mângâiere. Să ştie toată lumea ce înseamnă “Dor” Să ştie toată lumea cine eşti. Şi vino. Să Te finalizeze în persoana unui Copil mult aşteptat. . Sau în căutarea copilăriei. Care străpunge şi azi inimile noastre: "Da. Rămâne neîmplinirea. Zadarnic… Pare să fi rămas pentru noi În neant.DOR La fiecare margine de vis. În persoana unei soţii ideale. Eu vin curând" Ne e mult tare dor de Tine „Amin! Vino Doamne Isuse”.. Numită fiind: dor de ceva.

Mi-e dor. Sub aripile lui. pe cumpăna lor stă legată ca o jertfă între cer şi pământ O vadră plină cu apa vieţii. Unii muritori însetaţi Au băut din această apă. Mi-e aşa de dor de zările-albastre. "Chiar dacă mi se va nimici pielea. Ochii mei îl vor vedea şi nu ai altuia. Clipe în care îmi voi lua rămas bun De la planeta Pământ. voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Mi-e aşa de dor de norul alb. Sunt îndestulătoare locuri pentru cei ce vor mântuirea. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta Înlăuntrul meu”.MI – E DOR Mi-e dor. Mi-e dor. . şi chiar dacă nu voi mai avea carne. Ce această frumuseţe Mă desparte doar câteva clipe. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor. Şi osemintele lor s-au îmbrăcat în slavă pe muntele schimbării la faţă. Mi-e aşa de dor de tine Isuse. Mi-e aşa de dor de Isus. Mi-e dor.

9. ci are o îndelungă răbdare pentru voi. ci toţi să vie la pocăinţă” 2 Petru 3. şi doreşte ca nici unul să nu piară. „Domnul însă nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui cum cred unii. . şi această amintire să înăbuşe orice murmur că Dumnezeu ne lasă să întâmpinăm furtuni şi lupte pe pământ. să ne amintim. pare că se lungeşte.TEMA II Dacă timpul revenirii Mântuitorului. dacă apăsaţi de întristări şi istoviţi de muncă suntem nerăbdători spre a încheia serviciul şi a primi o onorabilă liberare din luptă. spre a face o mai bună cunoştinţă cu Dumnezeu Tatăl şi cu Domnul Isus fratele nostru mai mare. spre desăvârşirea caracterului divin. spre a îndeplini o lucrare de câştigare de suflete.

17 .11) 4.ÎNTREBĂRI BIBLICE 1.7) 3. Care de a se fi născut? R: Adam. din cauza curiozităţii? R: Soţia lui Samson. S-a tras această concluzie după darurile aduse. Unde stă scris că magii de la răsărit au fost în număr de trei? R: În nici un loc. este amintit numai unul. (Gen. El nu s-a născut ci a fost creat. Cum se numeşte bărbatul care a murit înainte Dintre numele pe care Adam le-a dat creaturilor lui Dumnezeu. Cine a plâns timp de şapte zile. 2. este acela? R: Eva – Geneza 3. Judecători 14.20 2. (Matei 2.

nu ne uita. Şi steagul ne stă gata sa cadă O! Vino Doamne. adu-Ţi aminte de noi nu ne uita. Vino Doamne. Iar lumea se-mbulzeşte să vadă Şi steagul ne stă gata să cadă. sărmani. Şi se-mbulzeşte lumea să ne vadă. Doamne. Vei putea oare să uiţi jertfa Ta? Noi la porunca-Ţi Am lăsat tot: Şi plasele de peşti şi boii în arat. Şi fără şovăire Ţi-am urmat. S-aprind apoi lumini ca să ne vadă. Şi-o noapte deasă bântuie sinistră. . nu ne uita.ADU – ŢI AMINTE DE NOI Doamne. Iar lumea se adună a mirare Batjocura-i din ce în ce mai mare. Vei putea oare să uiţi moştenirea Ta? Noi la porunca-Ţi Am clădit o corabie salvatoare Şi parcă nu-i semn de ploaie. Doamne. Vei putea oare să-ntârzii făgăduinţa Ta? Noi la porunca-Ţi Stăm cu candela aprinsă. Doamne. Părem ai nimănui. Vestim venirea Ta de-atâţia ani. rătăcitori. Şi steagul ne stă gata să cadă.

Acoperământul celui Atotputernic va fi bucurie de negrăit. necazuri şi moarte nu vor mai fi. întristarea. durerii şi suferinţelor. În curând va apare pe nor.TEMA III După această venire nu va mai fi nici-o durere. Îţi vibrează sufletul la auzirea acestor cuvinte. valea umbrei morţii nu va mai fi. durerea. Limba omenească cea mai iscusită nu poate să descrie frumuseţea Cerului pe care le pregăteşte Isus pentru noi. o coroană de aur nepieritoare şi un Paradis refăcut. asupra cărora să se vadă urmele bolii. Suferinţele. El a trecut prin Grădina Ghetsemani şi Golgota ca în locul celor dăruite de noi El să ne dea în schimb o haină strălucitoare. De aceea putem de pe acum cânta: „Lângă Isus am găsit pacea sfântă” . dar nu purtând haina batjocurii nici încoronat cu coroana de spini şi nici cu crucea în spinare. Ai dori să te întâlneşti cu Mântuitorul care să te ducă în cetatea cea de aur şi cu porţi de mărgăritar? Ai avea plăcere să te plimbi pe lângă râul vieţii şi să mănânci din Pomul Vieţii? Isus te aşteaptă. vor dispare pentru totdeauna. După această venire nu va mai fi nici un cimitir cu groapa lui deschisă pentru ca să conducem pe cei dragi. Negurile întristării care au făcut pe copii lui Dumnezeu să plângă atâta timp.

o faptă născută din iubire . mai te roagă sub multele loviri Va fi o zi a marii fericiri Nu. va fi a celor ce au plâns Mai cântă chiar când pasul se-afundă în tristeţi Va fi curând o zi de frumuseţi Mai. Va fi. nu e stinsă trudă când anii par pierduţi Va fi o zi a celor neştiuţi O mână ce s-ajute mereu a fost întinsă Ca zorii dimineţii pe cer va fi întinsă Piciorul ce spre bine a străbătut pământ Va odihni o dată pe muntele cel sfânt O frunte prea plecată suspinul să-l asculte Va fi încununată cu stele. multe. va fi o zi a celor prea uitaţi Din câte sunt pe-aicea nimic nu e de strâns Va fi o zi. multe O vorbă doar. cântă.VA FI O ZI Printre dureri învaţă inima mea s-aştepţi Va fi cândva o zi a celor drepţi Învaţă printre rele nădejde să aduni Va fi curând o zi a celor buni Încearcă printre neguri lumina s-o răzbaţi.

Va fi curând schimbată în strop de nemurire Un glas ce-n osanale din lacrimi s-a nălţat În lumile măririi va fi străluminat Şi gândul pentru altul durut în greu de noapte Va fi ca un luceafăr plutind spre miazănoapte Inima mea învaţă printre dureri s-aştepţi Va fi o zi a celor buni şi drepţi .

Amin! .TEMA IV Gândul cu privire la a doua venire a lui Isus este cel mai dulce şi cel mai aducător de bucurie. Agonia şi moartea Lui pe cruce ar fi zadarnice dacă n-ar veni din nou să adune pe păcătoşii mântuiţi prin har. Învierea Lui în slavă nemărginită şi puterea Sa asupra mormântului. Prima Lui venire ne asigură spre a doua venire şi deci avem garanţia că va veni cu siguranţă şi încă foarte curând. ce nume minunat! Slava şi cinstea i se cuvine Lui de-apururi şi în veac de veac. viaţa şi învăţăturile Lui ar fi fără sens. El va veni şi va termina lucrarea de reaşezare a împărăţiei pierdute. a câştigat prea puţin dacă puterea Lui nu este folosită şi pentru aceia care dorm. dar ţara noastră este sus de unde şi aşteptăm pe Marele nostru Domn şi Mântuitor Isus. Să împletim speranţa noastră în dorinţa: VIE-‘MPĂRĂŢIA TA! Aici suntem doar străini şi călători. Ah. Este necesar să vină Hristos! Dacă n-ar veni.

. Singurul existent. Semn că primăvara-i aproape şi că Hristos vine curând. Şi să-L cunoaştem pe El. Şi să-L aştept pe El. Temelia dreptăţii. Bate mai tare clopot al vremii Să audă şi cei ce nu vor.HRISTOS NĂDEJDEA NOASTRĂ Şi să-L cunosc pe El… Ridicaţi-vă pietre şi vorbiţi. Spuneţi că pentru veşnicie Hristos este nădejdea noastră. . Duhul Sfânt să mă înveţe. Şi să-L cunosc pe El. Piatra din capul unghiului. Să îl cunosc pe El Şi puterea învierii Lui. Încep să-nmugurească crengile smochinului acestui pământ. Pe El: Viaţa şi nădejdea noastră. Să înţeleg acest drum de jertfă Cine-ar putea? Dacă nu.... Şi să-nţeleagă şi cei ce nu înţeleg Că Hristos este nădejdea noastră.

Ca să-nţeleagă atunci şi stânca că Hristos este nădejdea noastră. fericită nădejde a noastră e că vom fi cu Tine. Doamne. se va mai despica încă odată marea albastră. Atâtea zvonuri merg şi vin sub bolta-ntinsă-albastră Dar pentru noi rămâi din veacuri: Hristos nădejdea noastră. Şi să fim veşnic cu El… . Şi să-L aştept pe El... Doamne. Doar ca un gest pentru rana din palmele Tale. de-am putea să-ţi aducem măcar osanale.. Ascultă ruga robilor Tăi Şi ai milă de lucrarea mâinilor Tale. Doamne.O. Şi să fiu veşnic cu El.. Dă poruncă să se deschidă porţile Ierusalimului Nou… O. adu-ţi aminte de-a mâinilor Tale zidire. Sunt tot mai mulţi cei ce aşteaptă a Ta răsplătire. O.

Da Doamne. De atâtea dureri.Adu-ţi aminte de speranţa robilor Tăi. De atâtea mame ce şi-au înmormântat copiii. De atâţia copii orfani. Tu eşti pentru noi singura nădejde. Tu Doamne. . Adu-Ţi aminte de atâtea lacrimi. Şi aducându-Ţi aminte Vino! Tu eşti pentru noi singura nădejde. Tu vei rămâne pentru noi singura nădejde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful