You are on page 1of 1

At,iit iIc11 IIi

I liFililririi

TIE iI{VF,STIGACI ff

y".

DliI{rNlctI.r
-lli iai?;nnt'clc
i'rn;lir1o.1 11,: ul in',,cs;iig::ci. jn1, x{ i q;lr;i r1:n rc ri i zria.

in=.',"'sligacir cs

irn docun:ento cscrito que siwo pai-a comlmica los t}l clicho riocurnento se detal!a torio el proceso cie la

i.Ii.A c

_i'

irt i.t. I 5

l'(1,,\^
<lc!,-e iencr una. t.'xtcrlrin reclrrciria r.l.* tal modo, rua ofrozc,.una

E1 irfc,r:,'rc <1t

*';r,':iilncin iciii i:rria-

ln i,:ri:,r:ljc" r,lili-l c i,rq1r.:oco,

iu.:r:li;tci

y clcbe sel. reCrcido con "scripcin precisa de ia

Arlcr:1. oii-rt: r'arclell.ilclir; ilrre ri,.'bl f.'.r (6{.r ilfornrr,, dr invonti3acii so;i;

*. fi'.;:i:t'i rii:ilii

:rl

li.l

i;tili;;;;. ir: i':;i:r-gioer;, qi ;;r*sen.{;e {e-ai:ajo, c} ii-rsc*te esturiio. . El uss ',je ;lcsoi-'c; ccn iL pi'etet:si5n d; :;rciicar !mpersona.liciad, er'iguaimente <lesacnsrr,iable.. {-lualrls s''i tr;:t: rlo tii?rtcar 1os resultarioe obieniisi parsona.ircalrte ro una in','ellig,aci**- s:t ri:rrie .:ili-)l--- las fliges. cirixamos que, jgzgrimos, llega:*Lcs x.ia
C U,'r.

in;.:r-lp <ie iii'/csiiEricil iiebp r-edac,ta'se en tercera psrsona? evilancjo hacer r',:jir'.r,cirr ?.r'r(-rir:ilcsr cclilo, ri i-rir*io, ri:s cshrfis-:r.i tesisl tC** casc,s, Ee

:]z:l;j,';

il i,rfuri,79r^,

: Oir.icvitlr:i{:
cl. invcli.eaei.n, iJebe ser ob.jetil.o, aiejados c1a pr;rrto:i <lc -islllr ti)l-:,ottltl'.:,.i rirrc tladuzcarr cxi;rtsiones zubjeti.rou y"oo hrr,du.i* sr;b'+ ilatrls conci-il9s, t:ll*s c..;to" J,o Jicnso, xils pargce! Il;recg .ser y otras quc vinle,n ri 1-rr'l1,;,-,;,, cj',' ol, jcrivi<rurr, inriicalrdo r.acocinio sutieti"lo

iii Ir:lr}i,.itt rllili;:ar1' rit t irifi;rinc

I*il irr;',r;--1 ci'-'rl'fi cc d.cb,-'rer olrlivo, preciso y exrnto rJa ambigrte<Jad; es d,rcir, eijt: c:.rli-,t:lrr d., rrnt rn.-ii)r_:i"r.c1rrlr cl i:r-c,ccsc cic Ia invesiigaciq_-sin ae;ar tugr a ,-lurJ:s',,;orlir;icn,:r: y de;.,,l:s, i:l ir^lormc cj,-.ber ser didciico uu rJnt*r*o', "nfiarg cLuiad e;n ;:*r<lcl'r-'ii !rtl,l'i .'(:c(l ciL:rlt[lcrl- ]:lsr nccesnrio r*coidrr cflle psra Que de ex:i-c s i i;it ^ic lr,, I I Ib er c l il'i rI .1 tI i rlas. u
,i.Tridr:..:l

ill:

)il

J)ri)::r(".iltniiog *i ni r1:,|rlllr-:i:ii- r:lro:r, i;ilji,;arlo qur r,lrJtln ll*nos de error o incorrecconar.'Todo

i,rlir;,:, ;lr:riii'-'o sr- cai-lr-'t?r-i::a por ri-iodrsiia; cn tl saniido, lrs resuitiilJos dB rtitr-t i1..,,]:.li:,c,r),ir d':i;r.r;i 3ir sin p;:*f*ncier casnl# I -"r4O,

fi-illr. jo pc:' r:r.ti it,,.:-ll:ctii

rlit

!ir)3, :lo cstal r:xcnlo cle

cllos.

j4r{.
-
.

,:

:t

rr':'.' rr