INTRODUCERE

Conținutul de idei nu a fost redus, ci doar sintetizat, în principiu, într-o manieră mai accentuat enunțiativă, elementele de detaliu sau de explicație redundantă (necesare pentru atingerea scopului pedagogic al fixării si corelării cunostințelor) putând fi găsite de către cititor în bibliografia de specialitate recomandată. Prin prezenta lucrare, mi-am propus ca obiectiv cunoașterea și însușirea de noțiunilor introductive ale executarii silite, a relațiilor dintre ele, a instituțiilor și conceptelor general aplicabile în executarea silită (principii fundamentale, elemente, participanți, competență, acte de procedură, termene, sancțiuni, incidente). Lucrarea cuprinde trei capitole, structurate in mai multe subcapitole. In primul capitol, intitulat ,,Natura juridică a executării silite,, , am insistat asupra introducerii în terminologia și sistemul general al executării silite, dar și prezentarea, poziționarea și corelarea adecvată a unor noțiuni, concepte si instituții introductive . Scopul capitolului este acela de a contribui la o mai ușoara înțelegere a subiectului, astfel încât cititorul să fie capabil să identifice locul si rolul procedurii executarii silite în sistemul de drept; să stăpânească conținutul, sfera și relațiile dintre noțiuni, concepte, respectiv instituții, dar și să înțeleagă sistemul (structura) executării silite și a rolului îndeplinit de aceasta . În capitolul doi și trei al acestei lucrări am insistat asupra unei precizări succinte a elementelor contestației, a utilizării corecta a contestatiei la executare precum si exercitarea cailor de atac ordinare si extraordinare impotriva solutiei pronunțate in cadrul contestatiei la executare si de asemenea remediile acesteia. În cadrul acestei teme am făcut referire la modalitatea de soluționare a contestației la executare precum și remediile aplicabile acesteia. De asemenea, va fi prezentata institutia intoarcerii executarii silite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful