P. 1
AutoAnul 2013 a debutat cu stangul pentru cei mai mari dealeri auto. Romanii prefera autoturismele second handvit Second Hand

AutoAnul 2013 a debutat cu stangul pentru cei mai mari dealeri auto. Romanii prefera autoturismele second handvit Second Hand

|Views: 3|Likes:
Published by Andreea Barangha
Anul 2013 nu a debutat tocmai cu vesti bune pentru unii dintre cei mai mari dealeri de pe piata auto din Romania. Opel si Chevrolet, pot fi considerate doua exemple de companii surclasate de importul masinilor second hand, aduse din Germania.
Anul 2013 nu a debutat tocmai cu vesti bune pentru unii dintre cei mai mari dealeri de pe piata auto din Romania. Opel si Chevrolet, pot fi considerate doua exemple de companii surclasate de importul masinilor second hand, aduse din Germania.

More info:

Published by: Andreea Barangha on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

A n u l 2 0 1 3ad e b u t a t c us t a n g u l p e n t r uc e i ma i ma r i d e a l e r i a u t o .

R o ma n i i p r e f e r aa u t o t u r i s me l es e c o n dh a n d
A n u l 2 0 1 3n u a d e b u t a t t o c ma i c u v e s t i b u n e p e n t r u u n i i d i n t r e c e i ma i ma r i d e a l e r i d e p e p i a t a a u t od i n R o ma n i a . O p e l s i C h e v r o l e t , p o t fic o n s i d e r a t ed o u ae x e mp l ed ec o mp a n i i s u r c l a s a t ed ei mp o r t u l ma s i n i l o r s e c o n dh a n d , a d u s e d i nG e r ma n i a . D e s i a n u l 2 0 1 2 a o c u p a t p r i ma p o z i t i e i n t o p u l c e l o r ma i s l a b i a n i i n c e e a c e p r i v e s t e v a n z a r i l e d e ma s i n i n o i d e l a R e v o l u t i e p a n a a c u m, t o p u l s e mo d i fi c a c a u r ma r e a n o i l o r s t a t i s t i c i d i n p r i ma j u ma t a t e a a n u l u i c u r e n t . I n t r u na r t i c o l p u b l i c a t d e r e v i s t a A MS , d i r e c t o r u l R a d a c i n i A u t o , N i c o l a e S o r e s c u , d e c l a r a : „ A v e m ma r i p r o b l e mec ui mp o r t u l n e f i s c a l i z a t d ema ş i n i s e c o n dh a n d . P e n t r uc ăa n u l t r e c u t af o s t u n a ne l e c t o r a l ş i f i e c a r eav r u t s ăf i ec â t ma i mă r i n i mo s , a s t as af ă c u t p es p i n a r e ai n d u s t r i e i a u t o , c a r e p u r ş i s i mp l ua f o s t s a c r i f i c a t ă p e a l t a r u l e l e c t o r a l “ . D e s i a p r o v o c a t ma r i n e mu l t u mi r i , s e p a r e c a r o ma n i i n u s a u s p e r i a t c h i a r a t a t d e t a r e d e t a x a d e me d i u s i c o n t i n u a s a c u mp e r e ma s i n i s e c o n dh a n dd i nE u r o p a d e V e s t , i ns p e c i a l d e l a n e mt i .C o s t u r i l e u n e i ma s i n i n o i d e p a s e cb u g e t e l emu l t o r r o ma n i , mo t i v p e n t r uc a r ema s i n as e c o n dh a n dc uu nk i l o me t r a j d e c e n t ,a c h i z i t i o n a t ad i nG e r ma n i a ,r a ma n eu n ad i n t r ev a r i a n t e l ef a v o r i t ea l ec u mp a r a t o r u l u i d i n R o ma n i a . O f e r t e l ed e a l e r l o r p o t fi t e n t a n t ei n s aa c e s t e af a cr e f e r i r el ama s i n i l ec ud o t a r i s t a n d a r di nt i mpc eo ma s i n a s e c o n dh a n dc u a n u l d e f a b r i c a t i e 2 0 0 9 2 0 1 1 d e p e s t e g r a n i t a , p o a t e v e n i e c h i p a t a c u t a p i t e r i e d ep i e l es a ut r a n s mi s i ea u t o ma t a . A s a d a r , a c e a s t ap o a t ef a c ep a r t ec h i a r d i ns e g me n t u l p r e mi u mi a r c o s t u r i l e u n e i a s t f e l d e ma s i n i d e p a s e s t e s e mn i fi c a t i v c o s t u r i l e v a r i a n t e i s e c o n dh a n d . I nc o n c l u z i e , s ep o a t ep r e c o n i z ac ap i a t aa u t od i nR o ma n i av ac u n o a s t ei nc o n t i n u a r eoc r e s t e r ea v o l u mu l u i d ev e h i c u l es e c o n dh a n d , a c e s t e ar a s p u n z a n dn e v o i l o r c u mp a r a t o r u l u i r o ma ni nc o n d i t i i l e u n o r c o s t u r i c umu l t r e d u s e c o mp a r a t i v c uc e l e a l e ma s i n i l o r n o i .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->