Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA ISTORIE

- Bucureşti -2010

În proiectarea activităţilor didactice şi pe parcursul desfăşurării acestora. a unor competenţe generale şi specifice. care urmează să fie încadrat pe un post didactic. Programa răspunde cerinţelor profilului absolventului de învăţământ superior. a tendinţelor noi în evoluţia disciplinei de învăţământ ISTORIE. Prezenta programă se adresează candidaţilor care se prezintă la concursul pentru ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat. în context european. Studiul istoriei se concentrează pe înţelegerea specificului disciplinei şi a cunoaşterii de tip istoric. corelate cu cele opt competenţe europene cheie şi pe formarea unui comportament civic şi a deprinderilor de a învăţa pe tot parcursul vieţii.11.Anexa nr. NOTĂ DE PREZENTARE Activitatea profesorului de ISTORIE se concentrează pe formarea şi dezvoltarea la elevi. de resursele materiale şi umane avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti. empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaţional.2010 A. la disciplina ISTORIE şi care au absolvit facultăţi de acest profil. 2 la OMECTS nr. realizarea şi evaluarea activităţilor didactice. 5620/ 11. specialitatea ISTORIE. Conţinutul şi competenţele sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităţilor didactice. aplicarea noilor direcţii ale didacticii generale şi ale metodicii predării-învăţării-evaluării ISTORIEI. cadrul didactic trebuie să ţină seama de particularităţile dezvoltării psihologice şi de vârstă ale elevilor. ele fiind concepute în conformitate cu abordarea curriculară de tip sistemic. De asemenea. Acest profil presupune cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale. 2 . demonstrarea abilităţilor de comunicare. în învăţământul preuniversitar. presupune probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea. Oferta de cunoaştere pe care o face istoria ca disciplină de învăţământ îşi propune să stimuleze interesul pentru acest domeniu. să asigure condiţiile necesare pentru învăţarea permanentă.

2010 B. pluraliste. transdisciplinar în ceea ce priveşte interpretarea faptelor istorice. Proiectarea şi realizarea evaluării competenţelor dobândite de elevi în condiţiile asigurării calităţii actului educaţional. de cooperare. sunt: • • • • • • • • • Abordarea surselor şi a temelor istorice prin intermediul multiperspectivităţii. • Conceperea unor modalităţi de instruire operaţionale în care să predomine climatul interactiv. Analizarea schimbărilor din istorie prin aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice ştiinţelor istorice.11.–multi. pe care trebuie să le dovedească în procesul de predare-învăţare-evaluare şi care vor fi dezvoltate pe tot parcursul activităţii profesionale. Aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice istoriei în abordarea surselor şi a temelor de specialitate. 5620/ 11. nonformale şi informare prin transferabilitatea cunoştinţelor de la ISTORIE în diverse situaţii. la particularităţile de vârstă ale elevilor în condiţiile asigurării calităţii actului educaţional. Dezvoltarea şi consolidarea practicilor didactice prin care istoria contribuie la educarea pentru o cetăţenie democratică. Dezvoltarea unui comportament civic activ. Proiectarea şi realizarea demersului didactic: intra. COMPETENŢELE PROFESORULUI DE ISTORIE Competenţele profesorului de ISTORIE. 3 . Asigurarea complementarităţii educaţiei formale.-inter.Anexa nr. Adecvarea demersurilor didactice la sistemul de educaţie asistată de calculator. 2 la OMECTS nr. Înţelegerea principiilor didacticii în specialitatea ISTORIE. cu scopul creşterii eficienţei rezultatelor activităţilor didactice. europeană. • • • • Proiectarea şi realizarea procesului de predare-învăţare –evaluare având la bază centrarea activităţii pe elev şi formarea competenţelor. Construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor la conţinuturi. deschis societăţii democratice. Utilizarea documentelor şcolare reglatoare în activitatea didactică. stimulativ.

11. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.2010 4 .Anexa nr.

Participarea României la cele două conflicte mondiale. 5 . Geto – dacii. 5620/ 11. Constituirea României moderne. 19. Societate. Lumea islamică (secolele al VII-lea – al XVI-lea).ideologie şi acţiune (Marea Britanie. 4.). 2. Cultura română . Lumea postbelică . Primul şi al Doilea Război Mondial. SUA. Rusia). 17. România între cele două războaie mondiale. 24. viaţă politică în România până la Primul Război Mondial. 1918 la români: Marea Unire.evoluţie şi particularităţi în cultura universală (secolele al XVIII-lea – al XX-lea). 9. Renaşterea şi Reforma. Apariţia lumii moderne. Imperiul. Anglia. Spaţiul românesc .de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la începutul mileniului al III-lea. Franţa). Marile descoperiri geografice.2010 C. 25. 7. Iluminismul . 11. 18. Românii din afara graniţelor (secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea). ideologii. Geneza şi organizarea statului în spaţiul românesc în Evul Mediu. 22. Absolutismul în secolele al XVI-lea – al XVII-lea (Franţa.între medieval şi modern (secolele al XVII-lea – al XIX-lea). 12. 27. Secolul al XIX-lea – „secolul naţiunilor”. 16. Statul roman (Republica. Revoluţia industrială. Orientul Antic (Mesopotamia. Dominatul).de la origini la Marea Schismă. 21. Etnogeneza românilor. 26.Hr. Lumea greacă (secolele al VI-lea – al IV-lea î. 15.Anexa nr. 3. Lumea interbelică. 8. Palestina). Lumea bizantină (secolele al VII-lea – al XV-lea). Egipt. 13. 6. 2 la OMECTS nr.11. 23. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA ISTORIE 1. 14. Creştinismul . Stat şi societate în Europa Occidentală în Evul Mediu 10. Principatul. 5. Românii în „cruciada târzie” (secolele al XIV-lea – al XVI-lea). 20.

Carpentier. Institutul European. Saeculum 10 şi Edit. Gh. Edit.. Univers Enciclopedic. Berindei.. 1986. Humanitas. ediţia a II-a. Eminescu.. P. Hitchins K. 2003. Brown. Meridiane. Meridiane. 1997. volumele 1-2. Bucureşti. Chaunu. 19981999. Bucureşti. 2008. România sub regimul comunist. Hitchins. Edit. Civilizaţia elenistică. Iaşi. Edit..2010 28. ediţia a III-a. ediţia a II-a.E. Edit. Teodor P. volumele 1-3. 1-2. A. Edit. Bucureşti... Chamoux .. vol. F. Bucureşti. Vestala. 2001-2008. 1996. Bucureşti. Cartea neagră a comunismului. Humanitas. Edit.. Bucureşti. T. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Academia Română. Istoria Europei. Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti. 1-4. Eminescu. 1998. Istoria Europei. Edit. Lider. Edit. Edit. capitolele referitoare la tematica concursului. Românii 1774 . Bucureşti. Istoria Războiului Rece. 1998. Courtois. Edit. Bucureşti. Edit. România 1866 . Fr. 2007. Meronia. Milza. F. volumele 1-9. Meridiane.. Fontaine. O Istorie a Imperiului Bizantin. Humanitas. Istoria României. Edit.Anexa nr.. M. Bucureşti. D. 1-2. Papacostea S. Lebrun. 5620/ 11.. 1985. Enciclopedică. S.. Humanitas. Humanitas. Hitchins. vol. Chamoux. Brătianu. 2 la OMECTS nr. Drâmba .. Deletant D. Edit. Bucureşti. Bucureşti. 1-2. Bucureşti.11. R. Corint. România: 1989 . Istoria culturii şi civilizaţiei. Barber. 6 . S. Cultura naţională română modernă. Deletant.. 2002. Cousin. 1980. O istorie sinceră a poporului român. P..T. J. Edit. America. 1991. Brezeanu.. Regimul comunist din România. Bucureşti. D. Fr. Bucureşti. Civilizaţia greacă vol.1866. J. 29. Edit. S. 13 vol. Istoria Românilor (tratat). Edit. K. J. 1996.. 1988.1947. Constantiniu. O istorie narativă. 1997. vol. Militară. volumele 1-5. K. Bloch. Edit. Meridiane. Bărbulescu... D. Shi. Civilizaţia Europei în Secolul Luminilor.. Bucureşti.. Roma şi destinul ei.. D.. O..G. Istoria Europei Moderne.. Edit.. Bucureşti. Bucureşti.la începutul mileniului al III-lea. Bucureşti. Bucureşti. 1998. 1985. Edit. Bernstein. 1996..

TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII PENTRU DISCIPLINA ISTORIE 1. Bucureşti. Istoria României. 2005-2006..11. J. M. Istoria comparată a statelor comuniste. 1999. Paideia.I. probleme de atins. Iaşi.Anexa nr. Institutul Cultural Român. Edit. vol. A.. Scurtu.. 1999. volumele 1-3. Compendiu.). Civilizaţia Islamului Clasic. Istoria Transilvaniei. All. 5620/ 11. 2009.. Edit. 5. E.. I (până la 1541).elev în procesul de predare – învăţare – evaluare F. 4. 1999. Bucureşti. Istoria românilor în secolul XX.2010 • • • • • • • • Istoria Universală (Larousse). Iaşi. 1975. Bucureşti. Meridiane. 2005. Polirom. Cluj-Napoca. Sourdel D. Cluj-Napoca. Competenţele în predarea . Edit.. Bolovan I. I.. America şi Războiul Rece (1949-1991). I-III. 7. vol. Buzatu Gh.. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE PENTRU METODICA PREDĂRII ISTORIEI 7 . 2. Sourdel-Thomine J. Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane. 2 la OMECTS nr. F. Popa I-A. McCauley. manuale şcolare. 3. Proiectarea didactică la istorie Evaluarea Relaţia profesor .învăţarea istoriei Valori şi atitudini Raportul dintre competenţe. programe şcolare de istorie. Reforma catolică şi Contrareforma. •Metode şi tehnici de predare-învăţare a istoriei. Bucureşti. teme şi domenii de conţinut.. K. Univers Enciclopedic. Istoria ca obiect de studiu în învăţământul preuniversitar • Curriculumul pentru istorie: planuri cadru. Polirom. Rusia. 8. Soulet. Randell. auxiliare didactice etc. ediţia a II-a.. 2001. Nagler. Th (coord. Edit. •Resurse didactice 6. Edit. Pop. valori şi atitudini şi conţinutul ştiinţific al disciplinei Demersul didactic la istorie •Concepte.

Polirom. Iaşi.. Elemente de didactica istoriei. D.P. Tratat de pedagogie şcolară. Pânişoară. Edit. Prelegeri pedagogice. Ghid de evaluare pentru istorie.. Dumitrescu. 2001.. Humanitas Educaţional. Lazăr L. ProGnosis Bucureşti.. Edit. Nicola.D.. Felezeu. Edit.). S.2010 • • • • • • • • • • • • • • • • • • *** Planuri cadru de învăţământ valabile în învăţământul preuniversitar.a VIII-a.. Bucureşti. I. 2006. clasele a IV-a . Manea M. Neacşu. SNEE. Edit. Cerghit.O. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie.. Bucureşti. Sigma. Edit. Cercetării. Edit.. (coord. Ghid de evaluare – disciplina Istorie. 2001. Metodica predării istoriei. Cucoş. 2008.. 2001. 2001. E. C. Edit. A. Cluj Napoca. Stoica. 2003. Evaluarea progresului şcolar. 2010.. 5620/ 11. D. ediţia. Ministerul Educaţiei. Bucureşti. (coord). Bucureşti... I. Edit. Metode de învăţământ. Sisteme de instruire alternative şi complementare... (coord).Anexa nr. Edit.. Cerghit. Ghid pentru profesori.. Edit. . Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov 8 . I. I. 1998.. Polirom. Stoica. *** Programele şcolare pentru istorie: clasele a IV-a – a XII-a. Pedagogie generală. Dumitrescu D. 2010. Potolea. învăţământ liceal. Tănasă. I. Nomina. stiluri şi strategii . ProGnosis. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Gavrilă Mariana-Letiţia.. inspector de specialitate. Didactica istoriei. Gh. I. R. De la teorie la practică. Bercea M. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară "Om şi societate". Presa Universitară Clujeană. clasele a IV-a – a XII-a cuprinse în Catalogul manualelor şcolare valabile în anul şcolar în care se susţine concursul. Spiru Haret. Structuri. Polirom.11.. Doicescu. Autori: Dumitrescu Doru. Cerghit.P. *** Manualele alternative pentru disciplina Istorie. consilier. ediţia a II-a. inspector general. Edit. Edit. 2 la OMECTS nr. Sigma. 2001. Iaşi. Popescu M. Bolovan. Metodica predării-învăţării istoriei. Evaluarea curentă şi examenele.Bucureşti. I. Bucureşti. Edit. C. Iaşi. Iaşi. Presa Universitară Clujeană. Negreţ. Iaşi. Bucureşti. 2000. 2007. 2001. a II-a . Cluj Napoca.. Tineretului şi Sportului Doicescu Rozalia Paula. Polirom. A. 2000. Adăscăliţei F.

11. 5620/ 11.2010 Manea Mihai. Colegiul Naţional “George Coşbuc”. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Ochescu Maria. inspector de specialitate. profesor. 2 la OMECTS nr. inspector management. 9 . Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea Păun Rodica.Anexa nr. Cluj-Napoca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful