Învăţător: Data: Clasa: a VI-a Disciplina: Lb.

română Tema: Recapitulare: Literele şi sunetele a, m, u, n, i, e, o, c, r, ă, l Tipul de lecţie: recapitulare şi sistematizare Obiective operaţionale: O1- să citească litere, silabe, cuvinte, propoziţii; O2- să scrie corect litere, cuvinte, propoziţii; O3- să formeze cuvinte date cu literele din alfabetar; O4- să completeze cuvinte cu silabele potrivite; O5- să găsească pluralul unor cuvinte date; O6- să ordoneze cuvintele într-o propoziţie; O7- să scrie numele obiectelor reprezentate în desene. Metode şi procedee: metoda fonetică, analitico- sintetică, citirea explicativă, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic Resurse: a) umane: învăţător şi 6 elevi b) materiale: ☺ alfabetar; ☺ stelaj; ☺ planşe cu litere,

Să dezlegăm tainele abecedarului. Ed. Petrion..Îndrumător pentru predarea limbii române. Piteşti... A..clasa I. Ed. A. Carminis. 2006 . C. 1999 Iordăchescu. V.☺ fişe de lucru. ☺ ecusoane cu fulgi c) temporale: 45’ d) bibliografice: • • Molan. Fierăscu. Lapoviţă.

Scenariul didactic .

Timp 1’ 39’ Conţinutul şi strategia didactică Se pregătesc materialele necesare pentru oră: caiete....în lanţ.. Nicu....O2.. O2.. dar şi pe bănci din alfabetarul mic.... nuc. Fiecare pereche va trebui să rezolve într-un timp cât mai scurt cerinţa. măr......... Joc didactic: „Ghiceşte silaba!” Jocul se organizează în perechi.... planşe.. Se poartă discuţii despre lecţia învăţată anterior... apoi se transcriu pe tablă şi pe caiete.. ou-.. Scop: îmbogăţirea vocabularului Sarcina didactică: completarea cuvintelor cu silabele potrivite Recompensă: ecuson cu o fata veselă ma-ra Mi- ecusoane cu fulgi O1............. nă..... Recapitularea literelor învăţate şi se prezintă obiectivele operaţionale.Secvenţele lecţiei 1.... op..L.......... nor.... ... cocor-.. stelaj... Ana... Se scrie titlul pe caiete şi pe tablă. * Se rezolvă frontal exerciţiul scris pe tablă care le cere elevilor să formeze cât mai multe cuvinte folosind silabele date: ma......... Verificarea... .. stilouri.. O4 iarmăr -mu... fişe de lucru....... nă * Se lucrează frontal exerciţiul „Eu zic una. re..... plicuri cu litere.integral..... Se anunţă titlul lecţiei noi. respectiv. Sunetul şi literele l. respectiv. cană-.... ca.. nor-. Resurse O1 planşe cu literele alfabetar.O3 * Se scriu cuvinte la stelaj folosind alfabetarul mare........ Organizarea clasei 2..rar -on are ... abecedare. oră-. tu zici multe!” în care elevii trebuie să găsească pluralul cuvintelor scrise pe tablă: măr. mi. ecusoane cu fete vesele O1. recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor anterioare Ob.... * Se citeşte lecţia din manual astfel: ... creioane..selectiv..... mac.ră ca? un Corina ..O5 cartonaşe cu cuvinte incomplete......

.

.

☺ măr ☺ nor ☺corn mură iarnă ramură cană nea mere nucă nară caramea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful