P. 1
Mankind and technology UHAS

Mankind and technology UHAS

|Views: 5|Likes:
Published by Encik Zaft
power point for Mankind and technology. For UHAS. essential for second year students who are taking UHAS 1121. With this sample presentation, it will definitely help you to make your study case easier
power point for Mankind and technology. For UHAS. essential for second year students who are taking UHAS 1121. With this sample presentation, it will definitely help you to make your study case easier

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Encik Zaft on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Mengkaji Pelaksanaan Hukum Hudud di Malaysia

Ahli kumpulan: 1.MOHAMAD MUZAKKIR BIN TAJUDDIN 2. SHAH AMIRUL AFIQ BIN SHAHIMI SYAH 3.LUTHFI HARDIMANSYAH 4.MUHAMMAD ZHAFRI BIN MOHD YUSOF

Penyataan Masalah

Matlamat
• Memberi memberikan kefahaman sebenar tentang pelaksanaan hukum hudud kepada pelajar Malaysia.
Taburan penduduk Malaysia

melayu cina peribumi sabah dan sarawak india

Objektif Kajian
• • • Mengkaji persepsi pelajar tentang pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Mengenalpasti alternatif mendidik pelajar untuk memahami pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Memahami kefahaman tentang pengertian, tujuan dan kaedah pelaksanaan hukum hudud di Malaysia.

SKOP KAJIAN
• Target - Pelajar - Bilangan - Kursus

HIPOTESIS
- Pelajar - Hukum hudud

KEPENTINGAN KAJIAN
• Persepsi pelajar • Faktor-faktor - Didikan agama - Persekitaran - Cara hidup - Penghayatan • Jalan penyelesaian

METHODOLOGI
• Kaedah yang digunakan - Soal selidik

Instrumen Kajian
MENGENAL PASTI ALTERNATIF MENDIDIK PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELAKSANAAN HUKUM HUUD MENGKAJI PERSEPSI PELAJAR TENTANG PELAKSANAAN HUKUM HUDUD

MEMAHAMI KEFAHAMAN TENTANG PENGERTIAN, TUJUAN DAN KAEDAH PELAKSANAAN HUKUM HUDUD DI MALAYSIA

Responden :

-Jantina
-Fakulti -Tahun Pengajian

Populasi dan Persampelan

Para pelajar Universiti Teknologi Malaysia

Pelajar-pelajar tahun dua Kejuteraan Petroleum

50 orang pelajar terpilih

Analisis Data Kajian
• Data-data kajian akan dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) version 12 • Dan dianalisis dengan menggunakan pelbagai kaedah statistik

Kaedah Statistik yang digunakan

Statistik deskriptif
Kaedah Statistik yang digunakan

Ujian t dan ANOVA

Kaedah Statistik

Mengenalpasti persepsi
tahap kefahaman tentang pelaksanaan hukuman hudud alternatif untuk mendidik masyarakat tentang perkara ini di Malaysia.

Ujian t dan ANOVA

Mengenalpasti perbezaan persepsi
perbezaan ciri sosiodemografi responden.

Pemindahan Data Kajian

• Dapatan kajian ini akan diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

PERANCANGAN PENYELIDIKAN
Bulan Pertama
• 1. Perbincangan dengan JAKIM • 2. Mengesahkan instrumen kajian

Bulan Kedua

• 1. Mengadakan bengkel dengan kumpulan fokus • 2. Mengedarkan soal selidik pada 50 orang pelajar tahun 2 Sarjana Muda Kejuteraan Petroleum

• 1.

Bulan Ketiga

Memasukkan dan menganalisis data dalam SPSS • 2.Menyiapkan laporan kajian

ANGGARAN KOS PERBELANJAAN
• Kajian ini dianggarkan melibatkan kos sebanyak RM 20.00. ringkasan anggaran perbelanjaan secara terperinci ditunjukkan dalam lampiran.

KOS
Kertas A4 (50 keping) RM5.00 Minyak Motor RM 5.00
Kos Perbelanjaan

Photostat RM2.50

Binding RM1.50

Print RM1.50

Dapatan Kajian

Jantina
Bilangan Responden
32%

Lelaki Perempuan
68%

Soalan 1: Apakah persepsi anda tentang hukum Hudud?
25

20

Hukum Hudud adalah suatu hukuman yang hanya dilaksanakan terhadap orang Islam

Bilangan Pelajar

15

10

5

Hukum Hudud adalah suatu hukuman yang dilaksanakan terhadap orang Islam dan bukan Islam C Tidak Pasti

0

Soalan 2:Pada pendapat anda, sekiranya anda berpeluang untuk memilih perundangan negara, apakah pilihan anda

28

27

26

Bilangan Pelajar

25

Undang-undang Sivil Undang-undang Hudud

24

23

22

21

Soalan 3: Berdasarkan pada kadar jenayah masa kini, adakah anda rasa undang-undang hudud perlu dilaksanakan?
35

30

25

Bilangan Pelajar

20

Ya Tidak

15

10

5

0

Soalan 4: Pada pendapat anda, apakah jalan terbaik untuk mendidik masyarakat Malaysia tentang hukum hudud dan pelaksanaanya?
30

25

20

Memasukkan dalam silibus pembelajaran di tempat pengajian Membuat ceramah berkenaaan hukum hudud di kawasan setempat Mendidik masyarakat melalui pengaruh media massa seperti televisyen, akhbar,majalah dan lain-lain

Bilangan Pelajar

15

10

5

0

Soalan 5: Berdasarkan sistem pendidikan yang sedia ada, adakah anda rasa ia telah mencukupi dalam memberi gambaran yang secukupnya mengenai hukum hudud?
40

35

30

25 Bilangan Pelajar

Ya
20

Tidak Tidak Pasti

15

10

5

0 Axis Title

Soalan 6: Apakah faktor utama yang menyebabkan kurangnya kefahaman masyarakat tentang hukum Hudud?
18

16

Komposisi penduduk yang berbilang kaum

14

Tiada pendedahan yang menyeluruh tentang hal ini

12

Bilangan Pelajar

10

Kurangnya minat dalam mendalami bab-bab agama

8

6

Sikap masyarakat yang memandang enteng dalam hal ini

4

2

Ibu bapa kurang memainkan peranan dalam institusi rumahtangga dalam mendidik anakanak tentang hal ini

0

Soalan 7: Adakah anda bersetuju jika pemahaman tentang hukum Hudud ini dimulakan dari bangku sekolah lagi?

40

35

30

Bilanagn Pelajar

25

Ya
20

Tidak Tidak Pasti

15

10

5

0

Soalan 8: Adakah anda mengetahui tujuan sebenar hukum Hudud?
40

35

30

25 Bilangan Pelajar

Ya
20

Tidak
Tidak Pasti

15

10

5

0

Soalan 9: Adakah anda mengetahui kaedah pelaksanaan hukum Hudud?
30

25

20 BIlangan Pelajar

Ya
15

Tidak Tidak Pasti

10

5

0

Kesimpulan
• Persepsi pelajar tentang pelaksanaan hukum hudud adalah perlu dilaksanakan terhadap orang Islam dan bukan Islam • Para pelajar berpendapat bahawa alternatif untuk mendidik masyarakat adalah dengan pengaruh media massa seperti televisyen,akhbar dan lain-lain. • Kebanyakkan pelajar mengetahui tujuan pelaksanaan hukum Hudud dan pengertiannya serta mempunyai kefahaman yang betul. • Majoriti pelajar tidak pasti dengan kaedah pelaksanaan hukum Hudud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->