Pregătirea şi înfiinţarea unui comitet al cetăţenilor

Pregătirea
Cetăţenii care doresc să lanseze o iniţiativă trebuie să evalueze, mai întâi, dacă iniţiativa cetăţenească europeană este, într-adevăr, cea mai bună modalitate prin care îşi pot promova ideea, având în vedere că o iniţiativă trebuie să fie o invitaţie adresată Comisiei de a propune legislaţie. Pentru a pregăti o iniţiativă cetăţenească, organizatorii trebuie să citească atent informaţiile de pe acest site şi să consulte în special rubricile:  Ideea dumneavoastră poate face obiectul unei iniţiative cetăţeneşti?, pentru a afla în ce măsură Comisia are competenţa de a face o propunere în domeniul respectiv şi cum să caute informaţii despre legislaţia existentă; Alte modalităţi prin care vă puteţi adresa sau exercita influenţa asupra UE, pentru a vedea dacă nu există o alternativă mai potrivită de soluţionare a cererii respective.

Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau de asistenţă ori dacă doriţi să faceţi schimb de idei cu privire la posibile iniţiative cetăţeneşti, consultaţi şi organizaţiile pe care le puteţi accesa aici.

Comitetul cetăţenilor: organizatorul iniţiativei cetăţeneşti
Iniţiativele cetăţeneşti trebuie propuse de un comitet al cetăţenilor format din cel puţin 7 cetăţeni ai UE a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European ( care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani ) şi care trăiesc în cel puţin 7 state membre diferite. Aceştia nu trebuie să fie cetăţeni ai unui număr de 7 state membre diferite, însă trebuie să aibă cetăţenia unui stat membru al UE. Acest comitet este considerat „organizator” oficial al iniţiativei şi răspunde de gestionarea întregii proceduri. Comitetul trebuie să desemneze, dintre membrii săi, un reprezentant şi unsupleant care să vorbească şi să acţioneze în numele lor. Aceştia vor fi persoanele de contact care vor face legătura între comitet şi Comisie pe parcursul întregii proceduri. Membrii Parlamentului European nu pot fi socotiţi în scopul atingerii numărului minim de 7 cetăţeni necesar pentru a forma un comitet al cetăţenilor. Pentru mai multe informaţii referitoare la comitetele cetăţeneşti, consultaţi rubrica Întrebări şi răspunsuri.

Înregistrarea propunerii de iniţiativă pe acest site
Înainte de a începe colectarea declaraţiilor de susţinere de la cetăţeni, organizatorii trebuie să solicite înregistrarea propunerii de iniţiativă pe acest site. Pentru a înregistra o propunere de iniţiativă, organizatorii trebuie să furnizeze următoarele informaţii într-una dintre limbile oficiale ale UE:

neserioasă sau vexatorie propunerea de iniţiativă nu contravine vădit valorilor Uniunii.  Înregistrarea unei propuneri de iniţiativă Condiţii Comisia va înregistra propunerea de iniţiativă în termen de 2 luni de la depunerea cererii. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:   comitetul cetăţenilor a fost format şi au fost desemnate persoanele de contact propunerea de iniţiativă nu se află vădit în afara sferei de competenţă a Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor propunerea de iniţiativă nu este vădit abuzivă. Date pe care le pot furniza opţional:   adresa site-ului dedicat iniţiativei propuse (dacă există) într-o anexă de maxim 5 MB. obiectivele şi contextul propunerii de iniţiativă cetăţenească un proiect de act juridic (maxim 5 MB).   Publicarea Toate iniţiativele înregistrate sunt publicate pe acest site. . informaţii mai detaliate privind obiectul.      titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească (maxim 100 de caractere) obiectul (maxim 200 de caractere) o descriere a obiectivelor propunerii de iniţiativă cetăţenească pe baza căreia Comisia este invitată să acţioneze (maxim 500 de caractere) dispoziţiile tratatelor considerate relevante de către organizatori pentru măsura propusă datele personale ale celor 7 membri obligatorii ai comitetului (numele complet. precum şi adresele lor de e-mail toate sursele de finanţare şi susţinere pentru propunerea de iniţiativă cetăţenească respectivă (cunoscute la data înregistrării) în valoare de peste 500 de euro pe an şi per sponsor. indicând clar reprezentantul şi supleantul acestuia. adresa poştală. cetăţenia şi data de naştere)*. prevăzute laarticolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

pe acest site la secţiunea Iniţiative perimate.Retragerea este ireversibilă. marcate ca atare. consultaţi rubricaÎntrebări şi răspunsuri. organizatorii trebuie să furnizeze informaţii la zi cu privire la toate sursele de susţinere şi de finanţare în valoare de peste 500 de euro pe an şi per sponsor. data naşterii. nu se mai poate reveni asupra acestei decizii şi toate declaraţiile de susţinere colectate devin nule şi neavenite. Odată iniţiativa retrasă. dacă nu au trimis declaraţiile de susţinere pentru verificarea de către o autoritate naţională. * După trimiterea cererii de înregistrare online. . Iniţiativele retrase. obiectul şi obiectivele). Dacă nu există incoerenţe vădite şi semnificative între varianta originală şi traducerea titlului. în termen de o lună. organizatorii trebuie să furnizeze. a obiectului şi a obiectivelor iniţiativei propuse. naţionalitatea şi domiciliul fiecăruia din cei şapte membri ai comitetului cetăţenilor.Gestionarea unei propuneri de iniţiativă După înregistrarea propunerii de iniţiativă. în continuare. copii ale documentelor care confirmă identitatea. Limbile utilizate După înregistrare. reprezentantul şi supleantul comitetului cetăţenilor au acces la un cont securizat pe acest site . organizatorii pot încărca în contul lor traduceri ale iniţiativei propuse în alte limbi oficiale ale UE (conţinând cel puţin titlul. Comisia va publica traducerile pe acest site. la care se pot conecta pentru a obţine informaţii cu privire la următoarele etape ale procedurii şi pentru a gestiona toate prezentările înaintate Comisiei în contextul iniţiativei propuse. Transparenţa privind susţinerea şi finanţarea La data înregistrării şi pe parcursul întregii proceduri. pot fi vizualizate. Pentru mai multe informaţii referitoare la înregistrare. NB: Organizatorii îşi pot retrage iniţiativa în orice moment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful