Brunei

Denumirea oficială: Sultanatul Brunei Capitala: Bandar Seri Begawan (60.000 loc.) Limba oficială: malaeză; uzuale: chineza, engleza Suprafaţa: 5765 km2 Locuitori: 291.000 (50 loc./km2) Religia: islamism 65%, budism 15%, creştinism 10%, animism Moneda: dolarul Brunei Forma de guvernământ: monarhie (sultanat ereditar) Ziua naţională: 1 ianuarie, Geografia: B. este aşezat în SE Asiei, în NV insulei Kalimantan (Borneo). Limite: M. Chinei de S (N), Malaysia (S, E, V). G. fizică: Terit. foarte mic al B. este cuprins în două părţi distincte: unul în V, terit. mlăştinos şi puţin înalt (colinar) altul, în E (Temburong), care în partea sudică are un lanţ muntos de cca. 1800 m. Clima: ecuatorială; precipitaţiile sunt bogate (2000-7500 mm/an). Floră şi faună: Păduri ecuatoriale luxuriante. Populaţia: este formată din: malaezi 70%, chinezi 20%, indieni. Concentrarea pop. în zona litorală şi în jurul capitalei (100-250 loc./km2). Rata natalităţii: 21,1‰; a mortalităţii: 3,5‰. Pop. urbană: 58%. Resurse şi economie: Res. foarte bogate în petrol (descoperite după 1929) şi gaze naturale, pe care le exportă; importă produse alimentare. Cultivă orez, trestie de zahăr şi fructe. Rafinării. Exportă: cauciuc, piper. Face comerţ pe mare cu Japonia, Marea Britanie, Singapore. Datorită valorificării petrolului, economia şi venitul pe cap de locuitor sunt dezvoltate. Transporturi şi comunicaţii: transport naval. Oraşe: Kuala Belait. Istoria: B. este în ev. mediu un principat islamic puternic, care are sub autoritatea sa insula Kalimantan, Sulu şi Filipinele. În 1841, sultanul B. cedează Sarawak-ul lui James Brooke. În 1888, devine protectorat britanic. Între 1941-45 B. este ocupat de trupe japoneze. În 1963 refuză să facă parte din Federaţia Malaysia. La 1.L1984 B. îşi declară independenţa în cadrul Commonwealth-ului şi devine şi membru ONU. Statul: este monarhie, sultanat ereditar, membru în Commonwealth, conform Constituţiei. Puterea legislativă este exercitată de sultan şi de Consiliul Legislativ; cea executivă de Consiliul de Miniştri numit şi condus de sultan. Regim cu largi prerogative ale executivului. Partidele politice sunt interzise. Şeful statului este sultanul, unul din cei mai bogaţi din lume.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful