HEADCOUNT

SEBAGAI PANDUAN UNTUK GURU-GURU BAHARU 2012
1

OBJEKTIF
 

Peserta dapat:

1. menyatakan kepentingan headcount dalam mengesan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; 2. menjelaskan penggunaan borang-borang, rekod, dan maklumat pencapaian murid yang penting dalam melihat perkembangan pelajar;

2

OBJEKTIF
  

Peserta dapat: 3. menentukan TOV; 4. membuat perkiraan ETR dan OTI; 5. menyampaikan modus operandi pelaksanaan HC; 6. melaksanakan post-mortem untuk tujuan pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan.
3

PENDEKATAN

PENERANGAN BENGKEL DAN PEMBENTANGAN PESERTA

4

Pengertian

HEADCOUNT

“an inventory of people in a group taken by counting individuals” “The act of counting people in a particular group”.

5

HEADCOUNT PROSES MENGENAL PASTI POTENSI AKADEMIK DAN POTENSI KERJAYA SETIAP MURID MULAI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 (UPSR) /TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 6 6 .

MISALNYA 5%. PENGUNJURAN KECEMERLANGAN YANG DIAMALKAN KINI BERASASKAN KENAIKAN PERATUS SETIAP TAHUN. DAN SETERUSNYA. KENAIKAN PERATUSAN ITU TIDAK BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU MURID. 10%. 8%.RASIONAL 1. 7 . 2.

RASIONAL 3. 8 . PENGUKUHAN. GURU-GURU TIDAK DAPAT MEMBIMBING DAN MEMOTIVASIKAN PELAJARNYA KERANA TIDAK MENGANALISIS DATA YANG MENGAKIBATKAN STRATEGI PEMULIHAN. DAN PENGAYAAN TIDAK MENEPATI SASARAN.

9 . Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap. Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat.Mengapa Perlu Headcount?    Melihat keupayaan sedia ada setiap murid.

GPK.Mengapa Perlu Headcount?    Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif. Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua. Guru Besar. guru kelas. Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan. 10 . dan guru mata pelajaran secara sistematik.

MULA TOV TARGET Kenal pasti pencapaian murid Proses TOV Menetapkan ETR dan OTI P&P PENILAIAN Program pengukuhan dan pemulihan Melaksanakan P & P Ujian / Peperiksaan GPD Capai sasaran ANALISIS Tidak Capai sasaran POST-MORTEM 1 Pelajar membina Graf Prestasi Diri Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan post-mortem keputusan Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran Mesyuarat Kurikulum Sekolah – untuk menganalisis perbandingan & strategi seterusnya Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR / SPM 11 POST-MORTEM 2 Tidak capai target TAMAT .

Definisi TOV [take-off value]:  Nilai Letak kerja kepada seseorang murid berdasarkan potensi sedia ada seperti pencapaian akademik merujuk kepada pencapaian dalam setiap mata pelajaran 12 .

1/2 untuk calon PMR.4 untuk calon SPM) 13 . Ting.Asas Headcount :  Mengenal pasti TOV [take-off value] (berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1/2/3/4/5 bagi calon UPSR. Ting.

Definisi ETR[expected targeted result] :  Sasaran hasil pembelajaran yang diharapkan merujuk kepada penilaian /berdasarkan keputusan peperiksaan terakhir/ peperiksaan awam 14 .

Asas Headcount :  Menentukan ETR [expected targeted result] (dengan merujuk kepada keputusan terbaik peperiksaan awam sekolah) 15 .

Definisi OTI[operational targeted increment] :  Peningkatan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaian sebelum mencapai ETR 16 .

Asas Headcount :  Menentukan OTI [operational targeted increment] . 17 .(dengan merujuk kepada ETR serta menetapkan sama ada jangkaan pemeringkatan dua atau tiga kali penilaian.

Definisi AR[actual result] :  Pencapaian penilaian pembelajaran yang sebenar pada peringkat terakhir seperti keputusan Peperiksaan Awam 18 .

PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN TOV 1 OTI 1 3 OTI 2 ETR 2 POST-MORTEM 19 .

PENGURUSAN HEADCOUNT 20 .

SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN): Guru Mata pelajaran Ketua Panatia Guru Kelas Setiausaha Peperiksaan 21 .

PROSES (PENENTUAN SASARAN): HC2 Ketua Panatia HC1 Guru Mata pelajaran Guru Kelas HC3 HC4 HC5 Setiausaha Peperiksaan HC6 22 .

Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR (berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir) TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 23 .LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 1.

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 24 .

tahun sebelumnya: RUJUKAN LAMPIRAN 2     Tingkatan 1 dan 2 bagi murid PMR Tingkatan 4 bagi murid SPM Keputusan UPSR bagi pelajar tingkatan satu Tahun 1.3. Guru mata pelajaran menentukan TOV berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun.4.LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 2. dan 5 bagi murid UPSR TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 25 .2.

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 26 .

Panitia mata pelajaran : 3.LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 3.1 menentukan ETR berdasarkan pencapaian tahun terbaik peperiksaan awam ( ETR akan menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun yang dirujuk. ) TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 27 .

RUJUK BORANG HC1 bandingkan bandingkan Adakah sesuai nilai ini ? TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 28 .

3B. Panitia mata pelajaran : 3. Gred purata b. Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B/ 1A.LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 3. 4B TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 29 . 2A. Peratus bilangan murid lulus c.2 menentukan ETR dengan merujuk kepada peningkatan pada: a.

(TOV – ETR) 5. OTI2 – Peperiksaan Akhir Tahun/Percubaan TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN DAN GURU KANAN 30 . Dapatkan perbezaan peratus. Perkiraan OTI berdasarkan bilangan peperiksaan yang ditetapkan oleh sekolah Contoh dua OTI : OTI1 – Peperiksaan Pertengahan Tahun. dan gred purata.LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 4. bilangan calon.

RUJUK BORANG HC1 2 1 TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 31 .

Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada ETR yang ditetapkan dalam Borang HC1. GURU KANAN DAN S/U PEPERIKSAAN 32 . 7. 8. TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN. Senaraikan nama murid mengikut kedudukan pencapaian TOV. Tentukan jangkaan murid cemerlang.LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 6.

Guru mata pelajaran mengisi TOV dan ETR setiap murid mengikut kelas.LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 9. Menyediakan rumusan analisis bagi setiap peperiksaan yang telah diduduki oleh murid. 10. Rekod pencapaian murid diisi mengikut peperiksaan yang telah diduduki oleh murid. 11. TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN 33 .

Mengumpulkan sasaran setiap murid daripada setiap mata pelajaran bagi mengenal pasti ETR kelas (Tindakan Guru Kelas).LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 12. TINDAKAN GURU KELAS 34 . Menentukan sasaran murid yang berpotensi dengan mengambil kira ETR setiap panitia. 13.

TINDAKAN GPK1 DAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 35 .LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 14. dan keputusan peperiksaan. ETR. Gred Purata Sekolah dan Gred Purata Mata Pelajaran diperoleh dengan merujuk kepada pencapaian setiap mata pelajaran dalam TOV.

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 15. B. (Maklumat diperoleh daripada Guru Kelas – borang HC3). dan D pada peperiksaan akhir tahun. C. TINDAKAN GPK1 DAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 36 . Senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A dalam semua mata pelajaran dan direkodkan pencapaian bilangan A.

Murid mengikuti proses P&P dan melaksanakan tugas pembelajaran mengikut takwim. 37 .LANGKAH-LANGKAH (PELAKSANAAN): 16. 17. Guru melaksanakan pelbagai strategi P&P yang merangsang minat murid terhadap subjeknya dan melaksanakan 12 modul pembelajaran (rujuk PPK KPM).

LANGKAH-LANGKAH (PELAKSANAAN): 18. 38 . Guru mengadakan ujian formatif (Ujian Bulanan/Pengesanan) dan ujian sumatif (peperiksaan pertengahan tahun).

21. 39 . Guru dan pelajar berbincang dan melakarkan graf tentang tahap prestasi diri (GPD) semasa dan membuat pengesanan klinikal. 20.LANGKAH-LANGKAH (PEMANTAUAN): 19. Guru menyediakan pelaporan perbandingan dan post-mortem tentang prestasi pelajar. Guru memasukkan maklumat pencapaian prestasi mengikut borang HC3.

Borang Tanggungjawab Maklumat Utama 1 HC1 %Gred Ketua Panitia dan % Lulus ahli panitia Gred Purata Mata pelajaran 2 HC2 Ketua Panitia dan Markah individu ahli panitia Gred 40 .RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT Bil.

Borang Tanggungjawab Maklumat Utama Markah individu Gred Gred purata mata pelajaran kelas Markah individu Gred setiap m/p Gred purata individu 41 3 HC3 Guru Mata Pelajaran 4 HC4 Guru Kelas .RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT Bil.

Borang Tanggungjawab Maklumat Utama %Gred % Lulus Gred Purata m/p Gred Purata Sekolah Bilangan Gred A dan Gred lain setiap individu 42 5 HC5 Setiausaha Peperiksaan 6 HC6 Setiausaha Peperiksaan .RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG POST-MORTEM Bil.

4 dan 5 43 . ISI KANDUNGAN FAIL: i.M 1 (Pep. Pertengahan Tahun) v. P. Percubaan UPSR) atau Pep.TAHUN :……………………… NAMA GURU:………………………. HC-1/UPSR/2006 iii. HC-3/UPSR/2006 (ETR MURID bagi setiap tahun) ii. P.M 2 (Pep. HC-1/UPSR/2006 (Bagi setiap matapelajaran) iv..Akhir Tahun bagi tahun 3.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HEAD COUNT BAGI FAIL GURU TINGKATAN/KELAS GURU SUBJEK Melengkapkan Data Dalam GURU KELAS Melengkapkan Fail Dan Data HC-3A Pemulangan Fail Untuk Penambahan Data PELAPORAN PENYELARAS TINGKATAN/KELAS SETIAUSAH A HEAD COUNT PENILAIAN / POST MORTEM JAWATAN KUASA HEAD COUNT MESYUARAT KURIKULUM 44 .

Keputusan Pencapaian Pelajar •Semak berdasarkan sasaran •Bahagi ikut kumpulan (GALUS) •Rancangan pemulihan/pengayaan Sasaran Kecemerlangan Akademik Pelajar 5. penilaian pelajar & guru. SPM.PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK 4. dan STPM •Pencapaian ikut subjek •Perancangan sekolah yang umum •Perancangan Ketua Bidang/Panitia •Perancangan Komuniti 3. Pencapaian Pelajar •Pencapaian PMR. Pelan Tindakan Sekolah 1.Kajian Keperluan Sekolah •Kajian data-data pelajar.Laporan •Laporan prestasi pencapaian pelajar •Laporan kepada Pengetua/Guru Besar GPK/Ketua Bidang untuk tindakan 2. •Sumber yang berkaitan •Buat headcount / sasaran objektif 45 .

SANDAKAN 46 .

SANDAKAN 47 .

TAWAU 48 .

TAWAU 49 .

TAWAU 50 .

LAHAD DATU 51 .

LAHAD DATU 52 .

LAHAD DATU 53 .

54 .SIAPA YANG BOLEH MENJAYAKAN KEJAYAAN SEKOLAH Kalau tidak kelapa puan. Tidak tuan siapa lagi. Headcount berjaya kerana tuan. Tidak puan kelapa bali.

KNOCK THE ‘T’ OFF THE CAN CAN’ 55 .

56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful