P. 1
102. - 38

102. - 38

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

Prijedlog Na temelju članka 7. stavka 1.

Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/1996) V lada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ODLUKU
o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša

I. Na temelju članka 139. Ustava Repub like Hrvatske (Narodne novine, b roj 85/2010 pročišćeni tekst) pokreće se postupak za sklapanje Sporazuma između V lade Republike Hrvatske i V lade Crne Gore o suradnji u području zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Sporazum). II. Sporazum je međunarodni ugovor kojim se Republika Hrvatska i Crna Gora, polazeći od zajedničkih interesa, obvezuju na suradnju u općim pitanjima politike zaštite okoliša, postupku prib ližavanja i pristupanja ugovornih strana Europskoj uniji, praćenju, ocjeni i obuhvatnoj analizi stanja okoliša, pristupu informacijama o okolišu, zaštiti mora i upravljanju obalnim područjem, gospodarenju otpadom, zaštiti klime te ob razovanju u području zaštite okoliša i sudjelovanju javnosti. III. Sporazum se temelji na spoznaji o potrebi suradnje u području zaštite okoliša u cilju sprečavanja i zajedničke procjene štetnih utjecaja na okoliš te pronalaženja rješenja koja vode unapređenju stanja okoliša. U cilju što b olje zaštite okoliša, temeljem ovog Sporazuma, ugovorne stranke će surađivati na pripremi projekata za korištenje međunarodnih i sredstava Europske unije koja su na raspolaganju za provedbu zajedničkih ciljeva koji imaju za cilj zaštitu i razvoj okoliša. IV. Prihvaća se Nacrt Sporazuma kao osnova za vođenje pregovora. Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

V. Pregovori za sklapanje Sporazuma vodit će se pisanim putem izravnim kontaktom nadležnih tijela te u tu svrhu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. VI. Ovlašćuje se ministar zaštite okoliša i prirode da u ime Vlade Repub like Hrvatske potpiše Sporazum.

VII. Provedba Sporazuma neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

VIII. Sporazum ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, odnosno ne podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

KLASA: URBROJ: Zagreb,

Predsjednik Zoran Milanović, v.r.

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O SURADNJI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE

Na ministarskom sastanku delegacija tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, održanom u rujnu 2009. godine u Zagrebu, dogovorena je izrada Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji na području zaštite okoliša. Republika Hrvatska i Crna Gora već imaju uspostavljenu određenu suradnju u području zaštite okoliša, koja se očituje prvenstveno kao regionalna suradnja te putem prenošenja iskustava iz procesa prib ližavanja i pristupanja Europskoj uniji. Ovim se Sporazumom stvara međunarodnopravni okvir za daljnji razvoj i jačanje suradnje u području zaštite okoliša te održivog razvoja. Sporazumom se Repub lika Hrvatska i Crna Gora ob vezuju na suradnju u području zaštite mora i podmorja te upravljanja ob alnim područjem, upravljanja b alastnim vodama, gospodarenja otpadom, zaštite zraka i klime, prekograničnom sprječavanju onečišćenja, zagađenja voda te pomorskog prometa. Također će surađivati po pitanjima opće politike zaštite okoliša, postupka prib ližavanja i pristupanja ugovornih stranaka Europskoj uniji, pristupa informacijama o okolišu te ob razovanja u području zaštite okoliša i sudjelovanja javnosti. Temeljem ovog Sporazuma, Repub lika Hrvatska i Crna Gora će surađivati na izradi zajedničkih znanstveno-tehničkih programa i suvremenih tehnologija, izradi projekata suradnje, razmjeni znanstveno-tehničkih informacija i dokumenata o istraživačkim i razvojnim aktivnostima i novim postupcima upravljanja okolišem, razmjeni stručnjaka, znanstvenika i specijalista, organizaciji zajedničkih znanstvenih konferencija, simpozija, radionica i drugih sastanaka te ostalim zajednički dogovorenim oblicima suradnje. Tijekom procesa izrade nacrta Sporazuma, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je surađivalo s Uredom za zakonodavstvo V lade RH, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom gospodarstva te Ministarstvom financija. Konzultacijski postupak započeo je u siječnju 2011. godine te su sve pristigle primjedbe i mišljenja uključene u tekst Sporazuma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->