Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa Telefon

Ion Roxana Elena
Str.Centurii nr.5, Sector 6 , Bucureşti Mobil:0726516930

E-mail ion_roxana2002@yahoo.com Nationalitate Data naşterii Sex Română 25.07.1989 Feminin

Locul de muncă vizat / Marketing/Management, Sales/Vanzări/Comert, Cercetare/Research/Studii Domeniul ocupaţional Cantitative si Calitative, Resurse umane, Alte departamente Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Mai 2010 – Martie 2012 Lucrător-gestionar, Responsabil de tură -atragerea potenţialilor clienţi şi informarea lor despre produsele şi ofertele existente ; -efectuarea activităţii comerciale specifice in cadrul firmei şi in relaţiile cu clienţii; -înregistrarea operaţiunilor din gestiune in registrele speciale; -întocmirea documentelor de încasare, factură fiscala, certificat de garanţie, bon de comandă, bon de service, dispoziţie de plată/încasare; -întocmirea borderoului de vânzări, raportului zilnic de eficienţă precum şi a actelor necesare pentru închiderea de zi; SC. Cielo Venezia 1270 Ro S.R.L Adresa: Str. Paul Greceanu nr.16 , Sector 2, Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate comercială: Bijuterii, ceasuri şi accesorii.

Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi

Noiebrie 2008-Iunie 2009 - Noiembrie 2009-Martie 2010 Operator telefonic, operator date -interviuri telefonice cu cadrele medicale din toate specializările, din Bucureşti şi din toată ţara; -întocmirea de rapoarte statistice bazate pe informatiile folosite telefonic; -introducerea de date conform documentelor aferente; Cegedim Romania SC Lugera & Makler România SRL, Adresa: Str. Dornei , sector 1, Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Marketing Studii de piaţă având ca subiect producţia farmaceutică din Rom ânia.

2008 Diploma de bacalaureat Grup Scolar . organizatorice comunicare. anul IV de studiu. Alexandru Odobescu'' Lehliu-Gar ă.organizare . Microsoft Office Internet Hobby-uri: fotografia. dezvoltare personală şi capacitatea de a-mi cunoaşte şi învinge propriile limite pentru a face faţă noilor provocări. creativitate. Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti Facultatea de Management. Inginerie Economică in Agricultură şi Dezvoltare Rurală Specializare: Inginerie şi Management in Alimentaţie Publică şi Agroturism 2004 .Perioada Septembrie-Noiembrie 2009 Funcţia sau postul ocupat Vânzător Principalele activităţi şi responsabilităţi -activitaţi comerciale specifice. atingerea obiectivelor. Competenţe şi aptitudini Atitudine pozitivă . responsabilitate. Magazin Reserved Educaţie şi formare Perioada Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Din 2008 pâna in prezent . Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate comercială . disciplină. design interior. susţinerea unui climat favorabil.. Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Alte competenţe şi aptitudini . Bacalaureat Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Nivelul în clasificarea naţională Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limba străină Autoevaluare Nivel european (*) Ascultare B2 independent A2 elementar Utilizator Utilizator Romana Înţelegere Citire B2 independent A2 elementar Utilizator Utilizator Vorbire Participare la conversaţie A2 elementar A2 elementar Utilizator Utilizator Scriere Discurs orale Exprimare scrisă B2 independent A2 elementar Utilizator Utilizator Engleza Spaniola A2 elementar A2 elementar Utilizator Utilizator (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipă . Bucureşti. Numele şi adresa angajatorului LPP Fashion Distribuitor SRL Sector 1.

Permis de conducere Nu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful