PRIJEDLOG

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2009. godine donijela

ZAKLJUČAK

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izuzeće od primjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske o zabrani nabave novih automobila za službene potrebe, klase: 031-11/09-01/01, urbroja: 5030102-09-5, od 11. srpnja 2009. godine, radi nabave 10 osobnih automobila presretača u vrijednosti od 3.127.465,55 kuna bez PDV-a, odnosno 3.846.782,63 kuna s PDV-om, te 31 motocikla u vrijednosti od 4.790.440,67 kuna bez PDV-a, odnosno 5.892.242,03 kuna s PDV-om, čija je nabava predviđena Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa. Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa financira se u cijelosti iz sredstava koja osiguravaju Centar za vozila Hrvatske, Hrvatski autoklub i osiguravajuća društva, a ne iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Klasa: Urbroj: Zagreb, __________ 2009.

PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl. iur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful