Asfaltne kolničke konstrukcije

Armiranje asfalta na prometnim i parkirališnim površinama

pukotina zbog zamora materijala i reflektirajućih pukotina. Tensar Vam nudi rješenje prikladno uvjetima i potrebama vašeg projekta. .tensar-international. smanjujući pri tome troškove i štedeći vrijeme. Za više informacija u vezi Tensarovih radionica posjetite www. Tensarov sustav armiranja asfalta dokazao je da povećava vijek trajanja prometnica i time smanjuje sveukupne troškove održavanja. Uobičajeni problemi kod kolničkih konstrukcija su nastajanje kolotraga.com Pomaže da povećate vrijednost prometnica i da smanjite troškove održavanja. Tensarovi sistemi za armiranje asfalta mogu također spriječiti nastajanje kolotraga i ublažiti pojavu pukotina nastalih zbog diferencijalnog slijeganja uslijed proširenja kolnika. Na temelju jedinstvenih karakteristika Tensar geomreža. Tensarov sistem može pružit značajne uštede novaca u odnosu na tradicionalne metode. Tensarovi sistemi za armiranje asfalta pružaju pametna rješenja za bolju trajnost prometnica. Tensar Tehnologija prihvaćena je širom svijeta u rješavanju problema stabilizacije slabo nosivog tla. Mi Vam možemo pomoći da primjenom Tensar Tehnologije poboljšate financijsku učinkovitost Vašeg projekta.Tensar Tehnologija dokazana praktična rješenja i know-how u njihovoj izgradnji. agregata i asfaltnih konstrukcija. te armiranja tla. Tensar sustav armiranja asfalta dizajniran je za rješavanje dva glavna problema u strukturi kolnika a to su pukotine nastale zamorom materijala i reflektirajuće pukotine. Tensarova tehnologija armiranja asfalta sadrži široku paletu proizvoda koji su se pokazali uspješnim tijekom 25 godina korištenja diljem svijeta u raznim klimatskim uvjetima.

Naš tim će Vam rado pomoći pri analizi ideja i dati vam svu podršku potrebnu za Vaš projekt. Od početne ideje pa sve do konačne konstrukcije. Mi ćemo razviti efikasno i ekonomično rješenje u skladu sa Vašim potrebama. nudimo Vam sljedeće usluge: ■■ Savjet o proizvodu i primjeni ■■ Prijedlog za rješavanja određenog problema ■■ Prikladna tehnička podrška ■■ Potrebne informacije i edukacija Prednosti koje dobivate: ■■ Znatno smanjenje reflektirajućih pukotina i pukotina nastalih uslijed zamora ■■ Produženje vijeka trajanja kolnika ■■ Brza i jednostavna instalacija ■■ Dugotrajne ušteda u usporedbi sa tradicionalnim metodama održavanja ■■ Trajno i efikasno rješenje ■■ Tehnologija dokazana kroz više od 25 godina korištenja ■■ Smanjenje nastajanja kolotraga 3 .Iskoristite naše iskustvo za Vaš projekt Tensarova služba za projektiranje Tensar je Vaš partner sa iskustvom potrebnim da Vam pruži uslugu svojstvenu potrebama vašeg projekta.

Proizvodi za armiranje asfalta mogu poboljšati otpornost na zamor odgađanjem nastajanja pukotina u asfaltu koji je pod utjecajem savijanja. Za više informacija u vezi Tensarovih radionica posjetite www.Tensarovi sustavi za armiranje asfalta mogu se koristiti na podlozi od betona da smanje nastajanje reflektirajućih pukotina.tensar-international.com Tensarov sustav armiranja obuhvaća 7 glavnih čimbenika u gradnji prometnica Strukturalno armiranje Otpornost asfalta na zamor Kolotrazi nastali zbog slabo nosive posteljice ceste Savijanje Proizvodi za armiranje asfalta mogu smanjiti zamor kontroliranjem nastajanja i/ili širenja pukotina u asfaltu. Kolotrazi nastali zbog opterećenja u posteljici mogu biti smanjeni armiranjem granuliranog baznog sloja. .

Reflektirajuće pukotine Smicanje Temperaturne promjene Stvaranje kolotraga Trajna naprezanja Diferencijalna slijeganja Proširenje ceste Proizvodi za armiranje asfalta mogu smanjiti nastajanje pukotina povećanjem otpora na smicanje i boljim prijenosom opterećenja. Proizvodi za armiranje asfalta mogu smanjiti horizontalna naprezanja u armiranom sloju i tako spriječiti nastajanje kolotraga. 5 . Proizvodi za armiranje asfalta mogu ublažiti pukotine nastale zbog diferencijalnih slijeganja. Proizvodi za armiranje asfalta mogu smanjit pukotine nastale zbog širenja i skupljanja podloge uslijed temperaturnih promjena.

stvaranjem uklještenja koje sprječava povećavanje naprezanja u najslabijim točkama.Tensarov sustav za armiranje asfalta omogućuje jednostavnu ugradnju u gotovo svim sredinama. Kako mreže kontroliraju nastajanje pukotina u asfaltu? Za više informacija u vezi Tensarovih radionica posjetite www.tensar-international. U armiranom asfaltu mreža će odgoditi pukotine nastale zbog zamora i reflektirajuće pukotine.com Pukotine nastale zbog zamora Naprezanja u ne-armiranom sloju asfalta nisu jednakomjerno raspoređena već su koncentrirana u najslabijim točkama te zbog toga može doći do nastajanja pukotina. . Ne-armirani asfalt Asfalt armiran mrežom Slabe točke u asfaltu Nevezani sloj Vlačno naprezanje Teoretski dijagram naprezanja Stvarni dijagram naprezanja sa skokovima vrijednosti u slabih točkama Utjecaj armiranja mrežom – jednakomjerno raspoređena naprezanja bez naglih skokova u vrijednostima Mreže sprječavaju nastajanje skokova u vrijednostima naprezanja na dnu asfaltnog sloja.

U ovim istraživanjima korišten je uređaj za simulaciju pukotina uzrokovanih promjenama temperature. Postojeći spoj 7 Ne-armirani uzorak . Na gornju stranu asfaltnog sloja naneseno je ciklično opterećenje i praćeno je nastajanje pukotine u odnosu na broj ciklusa opterećenja (prijelaza).pukotina vidljiva nakon 425. Nezavisno priznanje Autun LRPC (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées) laboratorij (Francuska) testirao je AR-G i Glasstex® te ih ocijenio kao vrlo efikasni proizvod.000 ciklusa opterećenja (prijelaza) Ugradnja Tensar AR sprječava nastajanje reflektirajućih pukotina.000 ciklusa opterećenja (prijelaza) Armirani uzorak – nema vidljive pukotine ni nakon 1. Sloj asfalta koji se testira postavljen je direktno na betonske ploče. te uvelike produžuju vijek trajanja kolničkih konstrukcija. . Testovi su izvođeni pri temperaturi -5˚C i pomacima od 2mm.000. Nezavisna istraživanja Sveučilišta u Nottingham-u pokazala su da armiranje mrežom onemogućava koncentriranje naprezanja. Pukotina je simulirana stavljanjem asfaltne ploče na dvije šperploče koje se nalaze na gumenoj podlozi. U ovom testiranju mjerena su naprezanja sa i bez AR1 armature. Testovi provedeni na Sveučilištu u Nottinghamu pokazali su da Tensar geomreže zaustavljaju nastajanje reflektirajućih pukotina od prometa. Uređaj se sastoji od dvije usporedne betonske ploče duge 1m i široke 200mm koje se mogu udaljavati jedna od druge. Ciklički test na savijanje izveden je radi procjene otpornosti asfaltnog sloja na višekratno savijanje na ispucanoj podlozi. Pukotine nastale uslijed promjene temperature simulirane su udaljavanjem betonskih ploča. Reflektirajuće pukotine uzrokovane prometom Nadslojevi iznad oštećenih površina brzo će se uništiti pod utjecajem reflektirajućih pukotina nastalih zbog utjecaja prometa. te sprječava nastajanje reflektirajućih pukotina uzrokovanih promjenama temperature. što uzrokuje pojavu vlačne sile u asfaltu. Površinska naprezanja Armirano sa AR1 Kontrolni uzorak (bez armature) Udaljenost od centra pukotine 0mm Koncentrirana naprezanja u asfaltnom sloju uklonjena su korištenjem Tensar AR geomreže koja sprječava nastajanje reflektirajućih pukotina uzrokovanih promjenama temperature.Reflektirajuće pukotine uzrokovane promjenama temperature Reflektirajuće pukotine u kolničkim konstrukcijama uzrokovane su naprezanjima koncentriranim u pukotina ili na spojevima donjih slojeva.

■■ Mora se postavljati na čvrstoj podlozi ■■ Sve rupe moraju biti pokrpane ili zatvorene ■■ Podloga treba biti pripremljena sa fino drobljenim granulatom ■■ Postavlja se korištenjem bitumenskog vezivnog sloja ■■ B itumenski vezivni sloj mora očvrsnuti prije postavljanja novog sloja asfalta AR-G geomreža se koristi za armiranje vezivnog sloja. Geotekstil olakšava ugradnju. Ima slobodne otvore da omogući međusobno vezanje slojeva i armiranje međusobno spojenih slojeva. a nakon impregnacije bitumenom stvara dodatni trajni sloj zaštite od vlage. obično gornji sloj podloge ceste ■■ Adhezivna svojstva omogućuju dobar spoj sa podlogom ■■ Nakon nanašanja sloja bitumena. novi sloj asfalta se mehanički uklješćuje u duboke otvore mreže. pokreta betonskih ploča uslijed temperaturnih promjena i pukotina nastalih kretanjima u temeljima ceste. Proizvod sa plitkim profilom Armatura od staklenih vlakana sa velikom mogućnošću preuzimanja opterećenja uz mala naprezanja Tensar Glasstex®Grid Glasstex®Grid je geomreža od staklenih vlakana sa adhezivnom obradom. Otvorena struktura (oko 50%) mreže čini ravnotežu između ključnog vezivanja slojeva i efekta rasterećenja koje raspodjeljuje opterećenje ravnomjerno oko pukotine. Ima slobodne otvore što omogućava međusobno vezanje slojeva kroz otvore mreže. smrzavanja. smanjivanja unutarnjih naprezanja i brtvljenja. Vlakna imaju jako visoku vlačnu čvrstoću što im omogućuje aktiviranje znatne čvrstoće već pri malim naprezanjima. te tako djeluje i kao armatura i kao sloj za brtvljenje. stavlja se sloj pijeska ■■ B itumenski vezni sloj i drobljena kamena sitnež mogu se koristit za poboljšanje veze između slojeva Glasstex®Grid ima istu primjenu kao i Glasstex® Trebate savjet u odabiru proizvoda? Kontaktirajte Tensar. Nakon impregnacije bitumenom geotekstil ima svojstva brtvila. AR1 je namijenjena za korištenje u iste svrhe kao i AR-G. ali zbog kompliciranijeg postupka ugradnje. rado ćemo porazgovarati o vašem projektu i dati vam sve potrebne savjete. postavljanje treba izvoditi stručnjak i iskusni majstor. Horizontalna naprezanja u asfaltu mogu biti svedena na minimum zahvaljujući dubokom profilu rebra mreže. Glasstex® obavlja funkcije očvršćivanja. AR-G/AR1 Pukotine nastale zbog zamora asfalta Kolotrazi nastali zbog slabe podloge Savijanje Smicanje Temperaturne promjene Trajna naprezanja Proširenje ceste Glasstex® Glasstex®Grid  *ne  *ne           Tensar AR1 AR1 je geomreža identična sa AR-G samo što ne sadrži geotekstil. Zahvaljujući trodimenzionalnoj geometriji mreže.tensar-international. spriječilo pomicanje za vrijeme postavljanja asfalta i da se ostvari čvrsta veza između slojeva Za više informacija u vezi Tensarovih radionica posjetite www. ■■ P ostavlja se direktno na čvrstu podlogu uz korištenje bitumenskog vezivnog sloja ■■ B itumenski vezivni sloj mora očvrsnuti prije postavljanja novog sloja asfalta ■■ P ovršina ne treba biti posebno pripremljena ako granulat nije prekrupan Glasstex® je prikladan za prihvaćanje velikih i dugotrajnih opterećenja koja se javljaju zbog proširenja ceste.com *Pogledajte Tensarovu brošuru o stabilizaciji tla. U asfaltnim slojevima postavljanim na cementnim podlogama AR-G može smanjiti reflektirajuće i pukotine nastale zbog zamora. . ■■ M ora se postavljati na čvrstoj podlozi pogodnoj za korištenje klinova ■■ Podloga treba biti pripremljena sa fino drobljenim granulatom ■■ Potrebno je zatezanje i pričvršćivanje mreže za podlogu ■■ P otrebno je postavljanje vezivnog sloja da bi se popunili otvori. U savitljivim kolnicima mreža može spriječiti pukotine nastale zbog zamora materijala i smanjiti pucanje zbog dugotrajnog diferencijalnog slijeganja u podlozi.Odabir pravog proizvoda Tensar nudi četiri različite grupe proizvoda za armiranje asfalta ■■ U građuje se na glatku površinu. Mreže sa slobodnim otvorima Proizvod sa dubokim profilom Istegnuta polipropilenska mreža sa dubokim rebrima za maksimalno mehaničko uklještenje Tensar Glasstex® Glasstex® je armirajući kompozit koji se sastoji od staklenih vlakana prošivenih kroz iglani netkani geotekstil. Tensar AR-G AR-G je kompozit koji se sastoji od istegnute polipropilenske mreže na koju je termički spojen netkani geotekstil.

33MN/m Minimalna debljina prvog prekrivnog sloja asfalta: 60 do 70mm (ovisi o asfaltnoj mješavini) Glasstex®Grid Razmak između rebara: 12.Glasstex® i Glasstex®Grid mogu se koristiti za sprječavanje nastajanja reflektirajućih pukotina u tanjim površinskim slojevima asfalta.5mm ili 25mm Otvorena površina: približno 44% ili 65% Dubina rebra: < 2mm Krutost: približno 0.33MN/m Minimalna debljina prvog prekrivnog sloja asfalta: 60 do 70mm (ovisi o asfaltnoj mješavini) AR-G Kvadratni otvori: > 60mm Zadržavanje bitumena: ~ 0.5kg/m2 Krutost: približno 0.33MN/m Minimalna debljina prekrivnog sloja asfalta: 40mm (ovisi o asfaltnoj mješavini) Glasstex® Zadržavanje bitumena: približno 1kg/m2 Minimalna debljina prekrivnog sloja asfalta: 40mm (ovisi o asfaltnoj mješavini) 9 . Vodič za odabir proizvoda za armiranje asfalta Asfalt se kroz otvore mreže direktno spaja sa donjim kolničkim slojem Kompoziti geomreža /geotekstil Međuslojna membrana geotekstil/bitumen služi kao zaštita od vlage i/ili za smanjenje opterećenja AR1 Kvadratni otvori: > 60mm Otvorena površina: iznad 80% Dubina rebra: približno 3mm Krutost: približno 0.

Za više informacija u vezi Tensarovih radionica posjetite www. Jednostavni spoj dvije role Glasstex®-a preklapanjem.Glasstex®Grid ima adhezivnu presvlaku na donjoj strani. .com AR1 je zategnuta i pričvršćena na površinu prije nanošenja vezivnog sloja.tensar-international. Tensar AR-G se čvrsto spaja sa podlogom i omogućava direktno nanošenje asfaltnog sloja na mrežu. koja pomaže pri učvršćivanju mreže prije prekrivanja asfaltom.

Mehanička ugradnja Glasstex®-a izvodi se odmah iza stroja za nanašanje bitumena. Ručna ugradnja Glasstex®-a je jednostavan proces.Mehanička ugradnja Glasstex®-a je brza i učinkovita.000m2 na dan. iskusan tim može ugraditi 12. 11 Postavljanje asfaltnog sloja na AR1 slijedi nakon nanošenja vezivnog sloja i drobljene kamene sitneži. .

Vi. Ako Vi ili neka treća strana naknadno kupite proizvod naveden u ovom prospektu. strmi pokosi •T emeljenje na pilotima – izgradnja na slabo nosivom tlu bez slijeganja • Armiranje temeljnog tla – izgradnja nasipa na slabonosivom tlu • Željeznice – armiranje zastora ispod željezničkog kolosijeka •A sfaltni kolnici – armiranje asfalta na prometnim i parkirališnim površinama • Erozija – kontrola erozije na zemljanim i stijenskim pokosima Vaš lokalni distributer je: 'KOTONTEKS' d.o. može utvrditi prikladnost Tensar International proizvoda i informacija za bilo koji projekt. Kopiju uvjeta može dobiti od Tensar International na Vaš zahtjev. Josipa Pupačića 3 42000 VARAŽDIN tel:+385 42 208 022 fax:+385 42 208 045 e-mail:kotonteks. koji je u potpunosti upoznat s projektom. Tensar International neće biti odgovoran ukoliko ovaj prospekt sadrži bilo kakvo pogrešno tumačenje ili pogrešnu tvrdnju.com Q 05288 ISO 9001:2008 EMS 86463 ISO 14001:2004 ©Copyright Tensar International Limited Rujan 2009. potporni zidovi. Samo Vaš inženjer ili neki drugi stručni savjetnik.Obratite se Vašem lokalnom distributeru Tensar International za preostalu literaturu o Tensar proizvodima i njihovoj primjeni. ili bilo koji drugi Tensar International proizvod. dostupne su Vam specifikacije proizvoda.: +44 (0)1254 262431 Fax: +44 (0)1254 266868 E-mail: info@tensar.tensar-international.uk www.vz@gmail. . Komplet Tensar literature sadrži: •T ensar geosintetici u građevinarstvu – vodič kroz proizvode i njihovu primjenu •S tabilizacija tla – armiranje nevezanih slojeva na prometnim i parkirališnim površinama •T ensartech sustavi za građevinska rješenja – potporni mostovi. zajedno s navedenim inženjerom ili savjetnikom. Uporabom ili oslanjanjem na informacije iz ovog prospekta i uporabom bilo kojeg spomenutog Tensar International proizvoda ne može nastati bilo kakva odgovornost za nehaj (osim u smrtnom slučaju ili ozljedi osobe). cjelokupni uvjeti Ugovora o kupoprodaji i sve obveze Tensar International koje se odnose na proizvod ili njegovu uporabu bit će u skladu sa Standardnim uvjetima Tensar International koji su na snazi u vrijeme kupoprodaje.izdanje Tensar International je ponudio informacije u ovom prospektu bez naknade. 1. priručnici za ugradnju i ostale informacije.co.com Tensar International Limited Cunningham Court Shadsworth Business Park Blackburn BB1 2QX United Kingdom  Tel. Tensar International ne preuzima na sebe nikakvu obavezu brige prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani. morate predvidjeti sav rizik gubitka ili štete bilo koje vrste koji može proizaći iz uporabe informacija ili bilo kojeg Tensar International proizvoda osim rizika smrti ili ozljede.o. Na Vaš zahtjev.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful