PLAN DE LECTIE

Şcoala: Colegiu de ştiinţe ‘Grigore Antipa’ Braşov Data: Clasa: a IX-a Disciplina de invatamant:MATEMATICĂ Tema lecţiei:Siruri de numere reala. Siruri de numere progressi aritmetice Tipul lecţiei: PREDARE-ÎNVĂŢARE Durata: 50 minute Scop: Însuşirea unor concepte noi prin apelare la lecţiile invăţate, identificarea unui şir ca fiind progresie aritmetică, cunoaşterea formulelor şi teoremelor precum şi formarea limbajului matematic prin operare cu termenii din cadrul progresiilor aritmetice. Practicant: Czine Beata-Kinga OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Cognitive: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili : OC1=Să cunoască definiţia unei progresii aritmetice; OC2= Să cunoască formula termenului general a unei progresii aritmetice; OC3= Să conoască teoremele studiate; OC4= Să rezolve exerciţii cu progresii aritmetice. Psihomotorii: OP1= Să aşeze corect în pagină; să scrie lizibil pe caiete şi pe tablă; OP2= Să se conformeze ritmului antrenant de lucru. Afective: OA1= Să fie atenţi; OA2= Să participe afectiv la lecţie; OA3= Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii. STRATEGII DIDACTICE: a) Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, explicaţia; b) Mijloace de realizare: manualul, culegeri; c) Forme de organizare: frontală, individuală. Bibliografie: manualul- Constantin Nita, Ion Chitescu, Dan Mihalca Matematică,manual pentru clasa a IX-a,editura Didactica si Pedagocica, 2004

.Care este următorul termenal acestui şir? 2. Un alt elev : 2. 10.... Definiţia unui şir monoton 4.Metode de a arăta că un şir este monoton Profesorul scrie titlul pe tablă. Voi începe cu un exemplu deşir:Ex....Şirul (a n ) n≥1 este o progresie . Cum v-aţi dat seama deurmătorul termen? În continuare voi da definiţiaunei progresii aritmetice. apoi pregăteştematerialele necesare orei dematematică.... elevilor Pregatesc caietele de teme si de clasa... 4...Definiţia unui şir mărginit 5..Ce este un şir 2. Elevii isi verifica tema si corecteaza greselile... Elevii completeaza termenii sirurilor prezentate.. Voi verifica tema oral. Elevii asculta cu atentie si constientizeaza obiectivele Elevii raspund la intrebarile profesorului Conversatie Conversatie Tabla Tabla 3 min 2 min Frontal Apreciere verbale OA1 OA2 OA3 OP1 OP2 OC4 Conversatie 30 Frontal Apreciere verbale Un elev : Urmatorul termen al sirului este 13 ...… Voi pune câteva întrebări înlegătură cu acest şir: 1.Modalităţi de a exprima unşir 3. Dirijarea invatarii Obiective Activitatea operationale Cadrul didactic OA2 Profesorul stabileşte ordinea şi disciplina. 7...Creste din 3 in 3. A s t ă z i v o m f a c e u n a n u m i t t i p de şir şi anume progresiiaritmetice Vom reaminti: 1. a n = a1 + (n − 1)r formulatermenului general Vom face câteva observaţii: 1....de org rale 3 min Frontal Evaluare Indici de perfor-manta OA2 Conversatie Caiete 5 min Frontal Apreciere verbale OA2 OA3 Voi da exemple de progresii aritmetice fara sa zic “progresii aritmetice”.. Stretegia didactica Resurse Procedurale Materiale Catalog Forma Tempo..Se face prezenţa elevilor..Evenimente didactice Moment organizatori c Verificarea temei de acasa si a pregatirii elevilor Captarea atentiei Anuntarea temei si a obiectivelor Prezentarea situatiei de invatare..... adica fiecarui termen i se adauga nmarul a 2 = a1 + r a1 = a ∈ R a 3 = a 2 + r = a1 + r + r = a1 + 2r a 4 = a3 + r = a1 + 2r + r = a1 + 3r .: 1.: Un şir de numere reala ( (a n ) n≥1 ) nN* este o progresie aritmetică dacă orce termen al său începând cu al doilea se obţine din precedentul prina dăugarea unui aceluia şinumăr numit raţie.. Def.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful