UNSUR-UNSUR SENI Unsur-unsur seni reka terdiri daripada enam elemen asas yang penting dalam

penggubahan sesuatu karya seni visual iaitu:

A. Garisan Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain dengan mempunyai jarak-jarak tertentu. Aplikasi berbagai jenis garisan dapat mencipta rupa, jalinan, ton, corak serta menimbulkan gambaran bentuk, ruang dan gerakan dalam seni visual.

B. Rupa Rupa ialah hasil pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. Aplikasi melalui rupa garisan, warna dan jalinan. Mesti mempunyai garisan luar (outline) dan sempadan yang mengelilinginya. Ianya dapat dikategorikan kepada rupa geometri dan organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Rupa organik pula yang mempunyai rupa bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza dari ruang di sekeliling dan bersifat 2-D (tidak berjisim). Ia merupakan hasil pertemuan antara penghujung garisan dan permulaannya.

Setiap jalinan mempunyai fungsi dan nilainya tersendiri. Jalinan tampak pula jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasa melalui sentuhan. Bentuk mempunyai keluasan. Tuhan menjadikan setiap objek alam dengan jalinan tertentu untuk manusia memikirkannya. Jalinan merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu objek. Bentuk mempunyai struktur dalaman. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. Jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dirasai melalui sentuhan. . jisim dan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada satu permukaan. Bentuk terbahagi kepada bentuk dua dimensi. jalinan sentuh dan jalinan tampak.C. ketinggian. Jalinan Jalinan ialah sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan (tampak) atau sentuhan. contohnya kulit buah durian (alam semula jadi) dan jahitan sulaman (alam buatan manusia). Bentuk Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. Jalinan pada permukaan objek alam sekeliling dan objek buatan manusia mempunyai kesan tampak yang berbeza. D. Jalinan terbahagi kepada dua iaitu.

Ruang Ruang ialah jarak di antara objek yang wujud di dalam alam nyata dan juga dalam karya seni visual. merah dan kuning. jingga dan ungu. . Warna asas terdiri daripada warna biru.E. rupa dan bentuk. Objek yang berada di hadapan lebih jelas dan lebih besar berbanding dengan objek sama saiz yang berada di bahagian belakang. Sementara itu. F. dan ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier. Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau. warna sekunder dan warna tertier. Warna Warna pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada sesuatu permukaan. Manakala dalam karya seni visual. warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder. dan dapat dihasilkan daripada campuran dua warna asas. atau jarak antara dua objek. Ruang merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan. jalinan. warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu warna asas. atau kawasan kosong di sekeliling objek. ruang diwujudkan melalui kekuatan gubahan warna.

Kontra .PRINSIP REKAAN Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual 1.Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian. kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan . teknik dan bahan yang berlainan 3. memberi fokus.Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai . mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan . Penegasan .Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian. memberi fokus.Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur yang bercanggah 2.Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna .Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan .Penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang kontra atau asingkan objek yang hendak ditegaskan .Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni. Harmoni .Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai dan seimbang .Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol. dan mengelakkan kebosanan .

Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram. bergoyang. dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan .4. bersinarsinar dsb .Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya. Kesatuan . air. tenaga.Imbangan simetri – unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah (garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut) b.Kepelbagaian dapat memberi gaya.Fungsi irama dan pergerakan ialah untuk memberi kesan lebih hidup dan realistic terhadap sesuatu gubahan .Pergerakan ialah keadaan yang bergetar. Irama dan Pergerakan .Imbangan tidak simetri – unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan 5. berayun. ombak. berpancar.Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. tarikan dan tumpuan . variasi. dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan . taufan dsb 6. rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan 7. Imbangan .Terdapat 2 jenis imbangan iaitu: a. nilai. Kepelbagaian .Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu gubahan .Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin.Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat. teratur dan selesa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful