PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ

PROFESOR :

\ 1

Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu Clasa a I a Aria curriculară : Om- Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 - Semestrul I: 13 - Semestrul II: 22, cursuri 21 de săptămâni Profesor: Ruxandra Burlacu Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă Anul şcolar : 2012– 2013
Nr. Unitatea de crt învăţare Obiective de Conţinuturile învăţării referinţă SEMESTRUL I
1.1;2.1;3.1;3.3 Despre credinţa creştină 1.1;2.1;3.1;3.3 1.1;2.1;3.1;3.3

Nr. Săptămâna ore

Perioada

• Prima oră de Religie a micului
creştin

1 1 1 1 1 1

S1 S2 S3 S4 S5 S6

17- 21.09 24-28.09 1-5.10 8-12.10 15-19.10 22-26.10

1.

• Dumnezeu prietenul copiilor • Despre Sfânta Biserică

1.1;2.1;3.1;3.3 *Semnul Sfintei Cruci • Evaluare 1.3;2.1;4.4 2 Rugăciunea – calea spre Dumnezeu • Rugăciunea la intrarea în clasă

1.3;2.1;4.4

• Rugăciunea la ieşirea din
clasă

1

S7

29.10-2.11

VACANŢǍ 5-9 noiembrie 2012 * Dumnezeu a facut cerul şi pământul • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri

3 Dumnezeu este Tată nostru ceresc Sfinţii, prietenii copiilor

3.1;3.2 3.1;3.2 4.1;4.2 4.1;4.2

1 1

S8 S9 S10 S11

12-16.11 19-23.11 26- 30.11 3-7.12

4

•Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 1 ▪ Sfântul Nicolae 1

-prietenul copiilor
 Evaluare 1 S12 10-14.12

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 2

5

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

1.2;3.2

* Nasterea Domnului*

1

S13

19-23.12

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24 decembrie 2012 -13 ianuarie 2013 SEMESTRUL II • Dumnezeu l-a făcut pe om

3.1;3.2

2

S1-S2

14-18.01 21-25.01 28.01-1.02 4-8.02 11-15.02 18-22 .02 25.02- 1.03 4- 8.03 11-15. 03 18-22 .03 25-29.03

Greseala primilor oameni* 3 Dumnezeu este Tată nostru ceresc Cain şi Abel-om rău/ om bun* Povestiri moral religioase despre bine şi rău* • Noe şi potopul Evaluare Sf Ioachim şi Ana* Sf. Fecioară Maria

1 1 1 1 1 1 2

S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10

3.2 3.2

Povestiri moral religioase despre Minunile Maicii Domnului*

2

S11

5

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

1-5 aprilie 2012 SǍPTǍMÂNA ȘCOALA ALTFEL 8-13 aprilie VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ
▪ Patimile şi Răstignirea Domnului 2 S12-S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 15-19.04 22 -26.04 29.04-3.05 6-10.05 13-17.05 20-24.05 27-31.05 3-7.06 10-14.06 17-21.06

• Să încondeiem ouă – activitate 1 practică *Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 *Evaluare 1.1;1.3;4.1;4.3 •Dumnezeu iubeste copiii 6 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare •Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacantei 1 1 1 1 1 1

* Din orele la dispoziţia profesorului
**Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", din perioada 1-5 aprilie 2013.*nu a fost trecută în planificare

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 3

1.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 2.1 să utilizeze în mod correct termenii religiosi învăţaţi 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI , A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BISERICII Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine ce se gâsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristo,şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREşTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament cresţin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesture liturgice. 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢ E Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

DIRECTOR,

RESPONSABIL COMISIE METODICǍ

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 4

Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu Clasa a II a Aria curriculară : Om- Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 -semestrul I :13 -semestrul II: 22, cursuri :21 Profesor: Ruxandra Burlacu Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă Anul şcolar : 2012– 2013
Nr. crt Unitatea de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturiile învăţării Nr. ore Săptămâna Perioada

SEMESTRUL I
Despre credinţa creştină Să-l cinstim pe 1.2 Dumnezeu 1.3;4.1;4.2 1.1 1.1 • Lecție introductivă - recapitulare • Sfat bun

1. 2.

• Dumnezu iubeşte lumea
• Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică *Rugăciunea micului creştin

1 1 1 2 1 1

S1 S2 S3 S4-S5 S6 S7

17-21.09 24-28.09 1-5.10 8-12.10 15-19.10 22-26.10 29.10- 2.11

Evaluare

VACANŢǍ 5-9 noiembrie 2012 3.1;4.3 3. 3.1;4.3 Modele de comportament 4.3 • Avraam- răsplata credinței • Isaac- copilul ascultător* 1 1 1 1 1 2 S8 S9 S10 S11 S12 S13 12-16.11 19-23.11 26-30.11 3-7.12 10-14.12 17-21.12

• Iosif

şi frații săi

• Evaluare
4 Bucurie şi lumină sfântă 3.2 3.3;4.1 • Naşterea Domnului* • Colinde- lauda Naşterii Domnului*

VACANŢĂ DE IARNǍ 24 decembrie 2012- 13 ianuarie 2013

SEMESTRUL II
5. 3.2 3.2 Minunile 3.2 Mântuitorului 3.2 • Minunile Mântuitorului Hristos • Pescuirea mininată • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain • Lucrare practică Povestiri moral-religioase* 6. Familia creştinului 1.1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7-S8 14-18.01 21-25.01 28.01-1.02 4-8.02 11-15.02 18-22.02 25.02-1.03 4-8.03

Familia creştină- dar al lui Dumnezeu 2

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 5

4.4 4.4

Iubirea părinților față de copii Iubirea copiilor fată de părinți Să ne ajutăm unii pe alții

1 1

S9 S10

11-15.03 18-22.03

4.1;5.1;5.2

2

S11-S12

25-29.03 15-19.04

1-5 aprilie 2012 SǍPTǍMÂNA ȘCOALA ALTFEL 8-13 aprilie VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ
4. 3.2;3.3;4.1 Bucurie şi lumină sfântă •Patimile și Răstignirea Domnului* 2 S13-S14 22-26.04 29.04 – 3.05 6-10.05 13-17.05 20-24.05 27-31.05 3-7.06 10-14.06 17-21.06

4.3 Sfinții, prietenii copiilor 4.3

7.

Învierea Domnului* Evaluare Maica Domnului- ocrotitoarea copiilor Sfânta Filofteia- model de comportament • Recapitulare şi evaluare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei

1 1 2 1 1 1

S15 S16 S17-S18 S19 S20 S21

* Din orele la dispoziţia profesorului
**Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", din perioada 1-5 aprilie 2013.*nu a fost trecută în planificare
OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II elevul va fi capabil: 1.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei aIIa elevul va fi capabil: 2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi 2.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI , A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BISERICII Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a IIa elevul va fi capabil: 3.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a II a elevul va fi capabil: 4.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 săsi formeze deprinderea de a se ruga 4.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral -religios 4.4 sa identifice, pe baza analizei relaţiei părinţi- copii , modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi. 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi srnsibilitate faţă de problemele celor din jur 5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor.

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 6

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Măneciu Clasa a III a Aria curriculară : Om- Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 - semestrul I: 13 - semestrul II: 22, cursuri: 21 Profesor: Ruxandra Burlacu Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă Anul şcolar : 2012– 2013
Nr. Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) Obiective de referinţă Conţinuturile învăţării SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Recapitulare • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr. Săptămâna ore 1 1 1 S1 S2 S3 Perioada

1

1.1;3.1 1.3;4.2 1.3;4.2 1.3; 4.2 1.3;4.2 1.3;4.2 1.3;4.2

17-21.09 24-28.09 1-5.10 8-12.10 15-19.10 22-26.10 29.10-2.11 12-16.11 19-23.11 26-30.11 3-7.12 10-14.12

2

3

Bucurie şi lumină sfântă

5.1;5.2

• Moise - copilăria 1 S4 • Moise – drumul de la robie 2 S5-S6 la libertate Evaluare 1 S7 VACANŢǍ 5-9 noiembrie 2012 Regele Saul * 1 S7 Regele David 1 S8 Regele Solomon 1 S9 Evaluare 1 S10 Să ne pregatim sa 1 S11 întâmpinăm Naşterea Domnului( discuții despre Post, rugaciune si milostenie) -exemplificate prin povestiri moral-religioase.* Nasterea Domnului 1 S12 VACANŢĂ DE IARNǍ :
24 decembrie 2012- 13 ianuarie 2013

17-21.12

SEMESTRUL II • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Potolirea furtunii pe mare • Învierea fiicei lui Iair

1.2;3.2 4 Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 1.2;3.2 2.1;3.4 2.1;3.4

1 2 1 1

S1 S2-S3 S4 S5

14-18.01 21-25.01 28.01-1.02 4-8.02 11-15.02

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 7

Povestiri moral –religioase despre minuni* Evaluare Să-l cinstm pe Dumnezeu 3.2; 4.1; 4.1 Micul creştin în Biserică Sfintele slujbe ale Bisericii Sărbătorile religioasemomente de bucurie sfântă Evaluare

1

S6

18-22.02

1 1 1 1 1

S7 S8 S9 S10 S11

25.02-1.03 4-8.03

11-15.03 18-22.03 25-29.03

1-5 aprilie 2012 SǍPTǍMÂNA ȘCOALA ALTFEL 8-13 aprilie VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ
Să petrecem cum se cuvine Perioada Postului Mare* • Patimile, Răstignirea şi Îngroparea Domnului * • Învierea lui Hristos în sufletul meu * • Sfântul Dimitrie cel Nou • Sfântul Andrei – Apostolul românilor • Sfânta Parascheva •Povestiri cu sfinți pentru Copii Cuminți* • Recapitulare şi evaluare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S12 S13-S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S20 15-19.04 22-26.04 29.04-3.05 6-10.05 13-17.05 20-24.05 27-31.05 3-7.06 10-14.06 17-21.06

6

Sfinţii, prietenii copiilor

3.5;4.3 3.5;4.3 3.5;4.3

Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. **Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", din perioada 1-5 aprilie 2013.*nu a fost trecută în planificare

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a
1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a III a elevii vor fi capabili: 1.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.2 sa prezinte structura Rugăciunii Domnesti şi s-o rostească 1.3 să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a III a elevii vor fi capabili: 2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios 2.2 să construiască texte scurte, cu continut moral-religios (oral şi scris) 2.3 să manifeste interes pentru lecturarea unor poezii şi povesti ri cu character religios 3.CUNOAŞţEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: La sfărşitul clasei aIII a elevii vor fi capabili:

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 8

3.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.4 să sesizeze subiectul (natura, omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hriatos 3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL -RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a III a elevii vor fi capabili: 4.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a -şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 5. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: La sfârsitul clasei a III a elevii vor fi capabili: 5.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni. 5.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului

Director,

Responsabil comisie metodică

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 9

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Măneciu Clasa a IV a Aria curriculară : Om- Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 - semestrul I: 13 - semestrul II: 22, cursuri 21 Profesor: Ruxandra Burlacu Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă Anul şcolar : 2012– 2013
Nr. crt.

Unitatea de învaţare

Obiective de referinţă 1.1

Conţinuturile învăţării

Nr. Săptămâna ore

Perioada

1.

Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism)

1.1 1.2;1.3

3.1 3.1 3.1

SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Floarea prieteniei în Hristos 1 S2 Activitate practică* • Cm devenim crestini prin 2 S3- S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 2 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ 5-9 noiembrie 2012 • Profetul Ilie 1 S7 • Profetul Daniel Pregătirea omenirii pentru Venirea Mântuitorului • Evaluare • Naşterea Domnului – Bucurie pentru toată lumea 1 1 1 1 S8 S9 S10 S11

17-21.09 24-28.09 1-5.10 8-12.10 15-19.10 22-26.10 29.10-2.11 12-16.11 19-23.11 26-30.11 3-7.12 10-14.12

3.3 Bucurie şi lumină sfântă 2.2

2

• Colinde religioase;Tradiţii și 1 obiceiuri legate de sărbătoarea Nașterii Domunului* VACANŢĂ DE IARNǍ :
24 decembrie 2012- 13 ianuarie 2013

S13 17-21.12

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 10

SEMESTRUL II 3 Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 1 •Decalogul –generalități • Decalogul – datoriile fata de 2 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 2 • Marea poruncă a iubirii • Evaluarea 3.3;3.4 3.3;3.4 Iisus Hristos3.3;3.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul Testament) • Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani 2 1 1 1 1 S1 S2-S3 S4-S5 S6-S7 S8 S9 S10 S11 14-18.01 21-25.01 28.01-1.02 4-8.02 11-15.02 18-22.02 25.02-1.03 4-8.03 11-15.03 18-22.03 25-29.03

3.2;4.1;4.2 3.2;4.1;4.2 3.2;4.1;4.2 1.3;5.1

5

1-5 aprilie 2012 SǍPTǍMÂNA ȘCOALA ALTFEL 8-13 aprilie VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ
3.3;3.4 3.3;3.4 • Patimile Domnului • Învierea Domnului •Cum sărbătorim Învierea Domnului • Arătările după Înviere • Înălţarea la cer • Evaluare 1 1 1 1 1 1 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19-S20 S21 15-19.04 22-26.04 29.04-3.05 7-10.05 13-17.05 20-24.05 27-31.05 3-7.06 10-14.06 17-21.06

3.3;3.4 3.3;3.4 Sfinții – prietenii 4.3 copiilor 4.3

Sfântul Ioan Iacob Românul 1 Sfinții Apostoli Petru şi Pavel 2 Recapitulare şi evaluare anuală 1

Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. **Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", din perioada 1-5 aprilie 2013.*nu a fost trecută în planificare

OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a
1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a IVa elevii vor fi capabili: 1.1 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.2 să prezinte elemente definitorii lingvistice şi faptice pentru definirea credinţei creştine 1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a IVa elevii vor fi capabili: 2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate; 2.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios. 3.CUNOAŞţEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: La sfărşitul clasei aIV a elevii vor fi capabili:

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 11

3.1 să expliceVechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului 3.2 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3.3 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.4 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL -RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a IVa elevii vor fi capabili: 4.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTÂ CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: La sfărşitul clasei aIV a elevii vor fi capabili: 5.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii, pornind de la situaţii concrete

Director,

Responsabil comisie metodică

\PLANIFICǍRI RELIGIE ORTODOXǍ 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful