Fişa de dezvoltare psihomotrică PORTAGE SOCIALIZARE 0-1 an 1. Urmăreşte cu privirea o persoană care se mişcă în linia directă a privirii sale. 2.

Zîmbeşte ca răspuns la atenţia acordată (de adult). 3. Vocalizează ca răspuns la atenţia acordată. 4. Priveşte la propriile mîini, zîmbeşte adeseori sau vocalizează. 5. În cercul familiei zîmbeşte, vocalizează sau încetează plînsul. 6. Zîmbeşte ca răspuns la (doar) expresia facială a celor din jur. 7. Zîmbeşte şi vocalizează la imaginea din oglindă. 8. Atinge şi trage de părţi ale feţei adultului. 9. Se întinde spre obiectul oferit. 10. Se întinde spre persoane familiare. 11. Se întinde spre şi loveşte uşor cu mîna imaginea din oglindă sau alt copil. 12. Ţine şi examinează obiectul oferit timp de cel puţin 1 minut. 13. Scutură sau strînge obiectele care îi sînt puse în mînă neintenţionat şi produce sunete. 14. Se joacă singur timp de 10 minute. 15. Caută adesea contactul vizual atunci cînd vă ocupaţi de el timp de 2-3 minute. 16. Se joacă singur cu plăcere timp de 15-20 de minute în preajma adultului care se ocupă de treburile lui. 17. Vocalizează pentru a atrage atenţia. 18. Imită jocul tip , “cucu... bau!”. 19. Bate din palme, imitîndu-l pe adult. 20. Face semnul “pa” cu mîna, imitîndu-l pe adult. 21. Ridică braţele “aşa mare” în imitaţie. 22. Oferă jucării, obiecte, hrană, chiar dacă nu întotdeauna le eliberează. 23. Îmbrăţişează, mîngîie, sărută persoane familiare. 24. Răspunde la nume întorcînd privirea sau întinzîndu-se să fie luat în braţe. 25. Apasă sau scutură o jucărie ca să producă un sunet, imitînd adultul. 26. Manipulează o jucărie sau un obiect.

1

27. Oferă adultului obiectul sau jucăria şi i le lasă acestuia. 28. Imită adultul în activităţi casnice simple (scutură cîrpe, aranjează aşternutul, manevrează vasele). 1-2 ani 29. Se joacă cu alt copil, fiecare desfăşurînd activităţi diferite. 30. Imită mişcările altui copil cînd se joacă. 31. Participă la jocuri, împingînd maşinuţa sau rostogolind o minge spre alt copil, timp de 2-5 minute. 32. Acceptă absenţa părinţilor, continuîndu-şi activitatea, manifestînd numai momentan, eventual supărarea. 33. Explorează activ mediul înconjurător. 34. Participă la jocuri de manipulare (trage de sfoară, întoarce o manivelă), împreună cu alte persoane. 35. Îmbrăţişează şi poartă în braţe o păpuşă sau altă jucărie moale. 36. Repetă acţiuni care produc rîsul şi atrag atenţia celor din jur. 37. Aduce cărţi adultului pentru a-i “citi” sau a privi împreună cu el. 38. Trage de o altă persoană ca să-i arate anumite acţiuni sau obiecte. 39. Îşi retrage mîinile şi spune “nu” cînd se află în apropierea unor obiecte interzise, cînd i se reaminteşte verbal. 40. Aşteaptă să i se satisfacă nevoile cînd este plasat în scaunul înalt sau pe masa de schimbat. 41. Se joacă cu 2-3 copii. 42. Îşi împarte mîncarea sau jucăriile cu alt copil cînd i se cere. 43. Îşi salută egalii sau adulţii familiari cînd i se aminteşte. 44. Cooperează cu părinţii 50% din timp.

2

Respectă reguli în jocuri de grup conduse de adult. 56. 49. veselia. Respectă reguli în jocuri de grup condus de un copil mai mare. Ascultă muzică sau poveşti timp de 3-10 minute. 66. Repetă versuri. jucării. îndeplinind o parte din acţiuni (ex: ţine făraşul). Poate să aducă sau să ia un obiect sau să cheme o persoană din altă cameră dacă i se indică ce să facă. 61. 47. Spune “te rog” şi “mulţumesc” cînd i se aminteşte sau i se cere. 54. 51. Aşteaptă să-i vină rîndul. Face o alegere cînd i se cere (ex: materiale. Răspunde la telefon. tristeţea. 57. 50. Salută adulţii familiari fără să i se aducă aminte (prin cuvînt şi gest). cheamă adultul sau vorbeşte cu o persoană cunoscută. Stă în zona delimitată de curtea casei/creşei/grădiniţei. Încearcă să ajute părinţii în diferite sarcini. 65. 63. 3 . Cere voie să folosească o jucărie cu care se joacă alt copil. 59. verbalizînd dragostea. “nu pot”). etc). alimente. 48. 62. 46. Spune “te rog” şi “mulţumesc” fără să i se amintească. 55. 4-5 ani 64. imitînd acţiunile altor copii. Cîntă şi dansează după muzică. în 50% din cazuri. Contribuie la conversaţia adulţilor. 3-4 ani 52. Respectă reguli de joc. 58. Cere ajutor şi asistenţă cînd întîmpină dificultăţi (la baie sau pentru a-şi lua ceva de băut) (în mod verbal – “ajută-mă”. timp de 30 de minute. 53. supărarea. Îndeplineşte cerinţele formulate de adulţi în 75% din cazuri. sau dansează pentru alţii (la serbare). Joacă roluri “de-a”. Se joacă alături şi vorbeşte cu alţi copii în timp ce lucrează la o activitate proprie. îmbrăcîndu-se în haine de adult.2-3 ani 45. Arată înţelegerea sentimentelor. cîntece. 60.

“asta nu se face”). scripeţi. Proiectează şi construieşte folosind unelte simple: planuri înclinate. Cere voie să folosească obiecte care aparţin altora. 70. Respectă regulile unui joc de raţionament verbal (ex: cuvînt care începe cu o literă dată. 80. 75. pîrghii. Imită roluri ale adultului. Lucrează independent la o sarcină de rutină timp de 20-30 de minute. în 75% din cazuri. 76. Se joacă cooperînd cu 2-3 copii timp de 20 de minute (ex: ascunse-le-a). Îşi stabileşte singur obiectivele de îndeplinit şi duce la bun sfîrşit activitatea (planificarea activităţii). 4 . Numeşte sentimentele pe care le trăieşte: supărare. dragoste. 5-6 ani 73. 72. 71. Îşi consolează prietenii de joc cînd aceştia sînt necăjiţi. 74. Manifestă comportamente acceptabile din punct de vedere social cînd este în public (ex: reguli de comportament. 81. Se joacă cu 4-5 copii. 78. Explică altora regulile unui joc sau ale unei activităţi. 77. furie.67. Participă la conversaţie în timpul mesei. Joacă el însuşi roluri din poveşti. 83. fericire. 68. Îşi cere scuze fără să i se amintească în 75% din cazuri. rime). 82. cooperînd într-o activitate fără să fie supravegheat permanent. Îşi alege singur prietenii. 79. Îşi aşteaptă rîndul într-o activitate de grup de 8-9 copii. 69. suporţi.

24. 15. 5. 2. Răspunde la întrebarea “ce-i asta?” denumind obiectul. Cere un aliment care îi este cunoscut folosind numele acestuia cînd îl vede (“lapte”. Poate cere “mai mult” (“mai vreau”). 14. Încetează activitatea cel puţin momentan. 23. Spune “gata” / “nu e” (în mod spontan). Combină cuvinte şi gesturi pentru a-şi face cunoscute dorinţele. 8. Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori în jocul vocal spontan (ex: ma-ma-ma). 20. 21. cînd i se spune “nu”. Imită intonaţia vocii altora. Indică 3-5 imagini dintr-o carte cînd acestea sînt denumite. Repetă sunete făcute de alte persoane. Arată 3 părţi ale propriului corp. Numeşte 4 jucării. Foloseşte un cuvînt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect. 25. 9. Arată 12 obiecte familiare cînd sînt numite. Îşi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul). 1-2 ani 11.LIMBAJ 0-1 an 1. Poate da sau arăta la cerere (cînd i se spune: “dă-mi”. Numeşte alţi membri ai familiei (inclusiv animalele preferate). Răspunde la gesturi cu gesturi (în mod spontan). 13. “prăjitura”). 4. Răspunde prin gesturi la întrebări simple. 19. “biscuit”. Produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau foloseşte aceste sunete pentru a denumi animalele (vaca este “mu-mu”). 12. Spune cinci cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvînt pentru obiecte diferite). Execută comenzi simple fără să i se dea indicaţii prin gesturi. în 75% din cazuri. 22. Vocalizează ca răspuns la vorbirea altei persoane. “arată-mi”). 6. Îndeplineşte comenzi simple însoţite de gesturi. Combină două silabe diferite în jocul vocal. 16. 10. 17. 7. 3. 5 . 18.

În vorbire se referă la sine prin numele propriu. 37. 33. 31. Îndeplineşte 2 comenzi legate între ele. 51. “mie” decît numele propriu. 42. Foloseşte “nu” în vorbirea spontană. 38. Răspunde la întrebarea “Ce face?” pentru activităţi simple. Alătură 2 substantive pentru a exprima posesia (“maşina-tata”). a făcut. Foloseşte “este” şi “e” în afirmaţii (“asta este/e minge”).26. 40. Alătură un substantiv şi un verb în propoziţii de 2 cuvinte (“tata pleacă”). Numeşte sursa unor sunete familiare din mediu. 30. Alătură un substantiv şi un adjectiv sau 2 substantive în propoziţii de 2 cuvinte (“mingea mare”. 41. Îşi spune sexul cînd este întrebat. Dă/aduce mai mult de un obiect atunci cînd i se cere folosind pluralul (“un cub / nişte cuburi”). 39. 44. Pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfîrşitul cuvîntului sau al propoziţiei. Pune întrebarea “Ce este asta/aceea?” 48. 47. Foloseşte un cuvînt anume pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă. Răspunde la întrebarea “Unde este?” (verbal). 36. 27. 50. 28. Indică imaginea unui obiect uzual descris prin întrebuinţarea lui. “al meu”. ex: a fost. 34. Numeşte trei părţi ale corpului la o păpuşă sau o altă persoană. Alătură un substantiv sau un verb cu “acolo” şi “aici” în propoziţii de două cuvite (“scaun aici”). Îşi controlează volumul vocii 90% din timp. Foloseşte “asta” şi “aceea/aia” în vorbire. 35. 46. 45. a plecat. Foloseşte cîteva verbe la trecut (în mod consecvent). 32. 43. “mingea-băiatul”). Foloseşte forma obişnuită a pluralului. Foloseşte mai mult “eu”. Foloseşte verbe la prezentul simplu. 2-3 ani 29. 6 . 49. Răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns de tip DA/NU. Arată pe degete cîţi ani are.

Foloseşte forme de posesiv (“a lui tata”. 55. Poate alege o pereche de obiecte sau imagini la cerere. Foloseşte fraze (“Am lovit mingea şi ea a ieşit în stradă”). Foloseşte cîteva substantive care desemnează categorii (animal. Foloseşte uneori “pot” şi forme de viitor. 58. 63. Răspunde la întrebările cu “cine”. Răspunde la întrebări simple de tip “cum?”. jucărie). 4-5 ani 71. “aş dori”). Foloseşte verbe la condiţional-optativ (“aş putea”. Relatează două evenimente în ordinea apariţiei lor. Poate indica la cerere partea de sus şi de jos a diferitelor obiecte. 57.. Povesteşte despre lucruri care s-au întîmplat în trecut. Spune la ce folosesc obiectele uzuale. indicînd numele. “o să”. “a mamei”). 64. Exprimă acţiuni viitoare prin formulele “trebuie să”. Îndeplineşte o serie de 3 comenzi. Foloseşte plurale comune. Poate descrie lucrurile ca fiind “închis”/”deschis”. 66. 61. Demonstrează înţelegerea propoziţiilor pasive (“fata a fost lovită de băiat = băiatul a lovit fata). 67. 54. 62. 69. 70. 74. 76. Îndeplineşte o serie de două comenzi care nu sînt corelate. “doresc/vreau să”. Construieşte propoziţii interogative cu “este” la început (cînd este necesar). Îşi spune numele întreg cînd i se cere. Schimbă ordinea cuvintelor în mod adecvat pentru a pune întrebări (“pot să merg la. 65. Foloseşte articolul hotărît şi nehotărît în vorbire (pentru masculin şi feminin). 75. mîncare.. 56. 3-4 ani 59. Este atent 5 minute cînd i se citeşte o poveste. 7 . “aş vrea”. Indică un obiect care nu este (“nu este minge”). 60. 72. “lovit”). 53.?”). 68. 73.52. Foloseşte participiul verbelor (“sărit”.

.. Foloseşte cuvinte ca: “soră”. 5-6 ani 86. 93. Îşi spune adresa. 90. Foloseşte corect noţiunile de “ieri” şi “mîine”. 79. Întreabă ce înseamnă cuvintele noi sau nefamiliare. Spune glume simple. Poate spune dacă un sunet este tare sau încet. Poate răspunde la întrebări de genul: “Ce se întîmplă dacă . Poate să dea antonimul unui cuvînt. Defineşte cuvinte. 99. nicăieri. “departe de”. Poate indica “cîteva/puţine”.. Aşează 3-5 imagini în ordinea corectă. (scapi un ou din mînă?)”. 8 . “multe” sau “mai multe” obiecte. “cel mai puţin”. Indică “cel mai mult”. reprezentînd o poveste şi spune povestea. Îşi spune numărul de telefon. “prin”. 92. Numeşte imaginea care nu se încadrează într-o anumită categorie (ex: cea care nu este animal).”). Relatează întîmplări din experienţa sa zilnică. 97.. 94. 91. Răspunde cu o explicaţie la întrebarea “De ce?”. “către”. “bunica” (grade de rudenie). 85. Spune dacă două cuvinte rimează sau nu. Foloseşte cuvintele corespunzătoare care lipsesc în construcţii de tip “analogii opuse” (“frate-băiat/sora-. 96. Descrie poziţia sau mişcarea folosind prepoziţii: “de la”. 84.. 88. 78. 95. nici o. Poate spune o poveste cunoscută fără ajutorul imaginilor. 89. Poate să indice absurdităţile dintr-o imagine. Foloseşte propoziţii complexe (ex: “Ea vrea ca eu să intru pentru ca. “peste”. etc).”). 82. 81. “bunicu”.77. 98. 83. Foloseşte forme de negaţie în afirmaţiile negative (nici un. “frate”.. 87. 80.

Mănîncă alimente pasate. 24. 17. Închide şi deschide fermoare mari. Îşi scoate haina atunci cînd este descheiată. 4. 1-2 ani 14. 26. 15. Ţine ceaşca cu o mînă şi bea din ea. 10. Controlează mişcarea biberonului îndreptîndu-l spre gură sau împingîndu-l la o parte. Întinde mîinile şi picioarele atunci cînd este îmbrăcat. 9 . 2. Stă pe oliţă sau pe scaunul de toaletă pentru copii. ajutat. Se hrăneşte singur cu degetele. 23.fulgi pentru copii). 12. 25. Pune pălăriuţa sau căciuliţa pe cap şi o scoate. 9. Introduce mîinile în mîneci şi picioarele în pantaloni. 21. Suge şi înghite lichide. Îşi scoate singur şosetele. 19. 22. 13. Îşi scoate pantofii atunci cînd şireturile sînt dezlegate şi slăbite. fără să potrivească capetele fermoarului. Mănîncă independent cu lingura la masă. Întinde mîinile după biberon. 5. 7. 16. 20. lingura umplută cu hrană. 18. Mănîncă alimente semisolide date de părinte. Ţine biberonul fără ajutor în timp ce bea. Îşi scoate pantalonii cînd sînt descheiaţi. 6. Bea din ceaşca ţinută de părinte. Mănîncă alimente lichide (cu linguriţa . 11. 8. Introduce mîinile în apă şi îşi pune mîinile ude pe faţă. Se hrăneşte singur folosind lingura şi cana (vărsînd puţin conţinutul). 3. Ţine cana cu amîndouă mîinile şi bea din ea. imitînd adultul. Duce la gură. Foloseşte cuvinte şi gesturi pentru a indica nevoia de a merge la toaletă.AUTOSERVIRE 0-1 an 1. Mănîncă alimente făcute de părinte (pure).

40. Foloseşte toaleta pentru scaun. atunci cînd este aşezat pe ea.2-3 ani 27. Foloseşte şerveţelul. Îşi agaţă haina într-un cuier aşezat la înălţimea sa. pilaf). Îmbracă haina. 41. Se spală pe dinţi imitînd adultul. 30. 3-4 ani 53. 31. Se spală pe mîini cu săpun şi pe faţă cînd adultul reglează temperatura apei. 28. Toarnă dintr-un ibric într-un pahar mic. 44. atunci cînd i se aminteşte acest lucru. 38. Cere să meargă la baie la timp pentru a evita accidentele în timpul zilei. 34. Evită pericolele cum ar fi: colţuri ascuţite de mobile sau scări deschise. 46. Înfinge furculiţa în alimente şi le duce la gură. fără ajutor. Ia apă de la robinet fără ajutor atunci cînd îi este pus la dispoziţie un scaun sau o treaptă. 51. Distinge partea din faţă a îmbrăcăminţii. Cere să meargă la baie chiar dacă este prea tîrziu pentru a evita accidentele. Îşi spală singur mîinile şi picioarele atunci cînd face baie. 37. cămaşa. geaca. 39. 10 . Îşi şterge mîinile fără ajutor atunci cînd i se dă prosopul. 47. Mănîncă singur întreaga masă. 50. Mestecă şi înghite numai substanţe comestibile. Ia prosopul de la părinte şi îşi şterge mînile şi faţa. Controlează curgerea salivei din gură. Rămîne uscat în timpul somnului de după-amiază. 43. 32. 45. 36. are un singur accident pe săptămînă în timpul zilei. Ia alimentele pe furculiţă (piure. 29. Îşi scoate haine simple care au fost descheiate. 33. Suge lichid din pahar sau ceaşcă folosind paiul. 48. 49. 52. 42. Desface capsa la îmbrăcăminte. Îşi pune pantofii. Îşi pune şosetele. Urinează sau are scaun la oliţă de trei ori pe săptămînă. 35.

4-5 ani 68. Încheie fermoare. 67. Încheie nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă. 64. cînd i se dau instrucţiuni. 60. 62. Se spală pe dinţi cînd i se dau (doar) indicaţii verbale. Foloseşte tacîmurile adecvate. Îşi pune mănuşi cu un deget. Se trezeşte uscat în 2 din 7 dimineţi. 65. 61. 59. Îşi încheie singur hainele. Evită pericolele comune (ex: sticla spartă. 71. 77. Băieţii urinează la toaletă stînd în picioare. obiecte ascuţite). 75. fără să i se reamintească. Evită otrăvurile şi substanţele periculoase. Îşi pune hainele pe umeraş şi pune la loc umeraşul pe o bară joasă. urechilor şi spatelui. 69. 73. Închide hainele cu capse. Se spală pe mîini şi pe faţă. 78. 11 . Îşi şterge nasul cînd i se aminteşte acest lucru. Se spală singur cînd face baie. 70. Îşi şterge şi îşi suflă nasul în 75% din cazurile cînd este necesar. cu excepţia gîtului. Îşi curăţă singur locul la masă. 63. 57. 66. cu excepţia închizătorilor. Îşi încalţă ghetele.54. Curăţă locul unde a vărsat ceva. 74. Îşi descheie singur hainele. cu ajutor pentru bluzele peste cap/încheiate. 76. Se îmbracă singur. Începe şi termină îmbrăcatul şi dezbrăcatul. surse de căldură. Descheie nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă. 56. luîndu-şi singur cîrpa. 55. în 75% din cazuri. Îşi suflă nasul cînd i se aminteşte. Se trezeşte din somn în timpul nopţii pentru a merge la toaletă sau rămîne uscat toată noaptea. 72. 58.

funde). 93. Se îmbracă singur complet. Se serveşte singur la masă. Îşi poate prepara singur un sandwich. 92. 96. Se opreşte la bordură. 99. 81. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească zilnică (ex: aşezarea mesei. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească săptămînală (dă cu aspiratorul. Îşi alege îmbrăcămintea potrivită în funcţie de temperatură şi de ocazie. 87. 12 . brînză). se dezbracă. la un teren de joacă sau la un magazin la distanţă de pînă la două străzi. şerveţelele şi tacîmurile. 84. dacă i se dau indicaţii verbale. 82. 97. exceptînd legăturile (noduri. Îşi prepară singur o mîncare simplă (ex: lapte cu fulgi de cereale). Încheie şi descheie catarame la cureaua de la pantaloni (sau la rochie) sau de la încălţăminte. udă florile). priveşte în ambele părţi şi traversează strada fără să i se dea instrucţiuni verbale. 85. aruncarea gunoiului). 89. 100. trage apa şi se îmbracă fără ajutor. 88. Se spală pe dinţi (independent).79. cartof fiert. Înşiră şireturile la pantofi. Înnoadă şireturile la pantofi. 83. Merge singur la şcoală. Foloseşte cuţitul pentru a întinde unt sau gem pe pîine. se şterge. 80. Se piaptănă sau se perie dacă are părul lung. 95. atunci cînd părinţii îi ţin platoul din care să se servească. inclusiv toate încheietorile din faţă. Ajută la pusul mesei. Taie alimente moi cu cuţitul (banană. Se serveşte singur la masă şi dă mai departe platoul de servit. Îşi potriveşte temperatura apei pentru duş sau baie. Merge la toaletă la timp. 98. Îşi agaţă hainele pe umeraş. 5-6 ani 91. 94. 86. Merge în vecinătatea casei fără supraveghere permanentă. 90. aşezînd corect farfuriile.

la autoservire). 105. 1-2 ani 15. Scoate cercul din incastru. 11. Suprapune trei cuburi la cerere. Scapă şi ridică o jucărie. 13. Îndepărtează de pe faţă scutecul (o pînză care îi împiedică vederea). duce. Îşi leagă şnurul la glugă. Împinge un tren din trei cuburi. 18. Găseşte un obiect ascuns sub o ceaşcă/cutie. 17. 103. Transferă obiectele dintr-o mînă în alta pentru a lua un obiect. 12. Îşi încheie singur centura de siguranţă la maşină. 2. Execută gesturi simple la cerere. Pune un obiect într-o cutie. Scoate unul cîte unul şase obiecte din cutie/găleţică. aşează tava de servit (la cantină. la comandă verbală. 9. COGNITIV 0-1 an 1. 4. agăţată de o sfoară. 14. 6. goleşte cutia. 8. 13 . Introduce un obiect într-o cutie imitativ. 102. 5. 10. 104. Găseşte WC-ul potrivit cu sexul într-un loc public. Asociază obiecte asemănătoare. Indică o parte a corpului. 16. 7. Pune trei obiecte într-o cutie.101. Poate deschide singur o cutie de carton cu suc. Pune o piesă cilindrică în planşeta cu orificii. 19. Mîzgîleşte. Caută un obiect care a fost îndepărtat din linia directă a privirii. Scoate un obiect dintr-o cutie deschisă. 3. Scutură o jucărie sunătoare. Ridică.

20. 35.. Numeşte obiecte mari şi mici. Pune 4 cuburi unele peste altele. 22. Desenează o cruce. 2-3 ani 25. Întoarce 2-3 pagini la rînd ca să găsească o anumită imagine. 40. Spune dacă un obiect este greu sau uşor. 34. Numeşte acţiuni din imagini. 3-4 ani 41. Copiază un cerc. 24. Asociază materiale după textură. Numeşte imagini a patru obiecte cunoscute. 29. 14 . 30. 28. 32.?”. Indică o imagine denumită. 37. 45. Sortează (asociază) 3 culori. Asociază formele geometrice cu imaginea formelor. Desenează o linie orizontală. 31. Asociază obiecte cu imaginile lor. Plasează obiectele în/pe/sub la cerere. Pune cinci piese cilindrice în plaşeta cu orificii. după înălţime (piramida).. 33. Completează un incastru cu trei figuri. Aşează inele în ordinea mărimii pe un suport vertical. 42. 38. 39. Indică un băiat şi o fată la comandă verbală. Găseşte o anumită carte la cerere. 27. Indică la cerere obiecte mari şi mici. la comandă verbală. 36. imitativ. 23. Arată spre sine cînd este întrebat: “Unde este. imitativ. imitativ. 44. Indică 10 părţi ale corpului. 43. Desenează o linie verticală. 26. 21. Alătură două părţi ale unei forme pentru a reface un întreg. Numeşte obiecte care produc sunete.

Descrie 2 evenimente sau personaje familiare din poveşti. Numără pînă la trei. 59. la cerere. 64. Spune ce obiecte se potrivesc împreună. formă sau mărime (continuă o serie începută). cerc. Completează un joc puzzle format din 6 piese. 4-5 ani 65. Copiază o serie de linii “V” unite (VVVV zig-zag). 15 . 70. 58. repetînd o secvenţă model de culoare. 56. imitativ. Numeşte timpul din zi asociat cu anumite activităţi. Construieşte un pod din trei cuburi. imitativ. 68. 71.46. 52. Repetă jocuri cu degetele. Ia un număr de obiecte specificate la cerere (1-5). Spune ce lipseşte cînd se îndepărtează un obiect dintr-un grup de trei obiecte. Numeşte trei culori. 55. Desenează un pătrat. fără încercări şi erori. Arată obiecte lungi şi scurte. Realizează un şir de cuburi sau mărgele. 49. Numeşte obiectele ca fiind “la fel” şi “diferit”. 69. 48. 60. 61. însoţite de cuvinte şi imagini. 57. Completează imaginea “omuleţului” cu mîna sau piciorul care lipseşte. 62. 54. din programul TV (ex: desene animate). imitativ. 72. Desenează o diagonală într-un pătrat cu latura de 10 cm. Desenează un “V” imitativ. Repetă nume familiare. Spune dacă un obiect este mai greu sau mai uşor (cu diferenţa sub 500 g). 53. Numeşte cinci texturi. 50. Numără 10 obiecte. imitativ. 51. Aranjează obiecte pe categorii. Numeşte trei forme geometrice: pătrat. triunghi. Îşi aminteşte patru obiecte văzute într-o imagine. Copiază un triunghi la cerere. 63. Asociază unu-la-unu (trei sau mai multe obiecte). 67. 66. 47.

Numeşte “stînga” şi “dreapta” raportat la propriul corp. 94. 86. Numeşte trei monede diferite. 82. imitativ. 79. 83. Copiază un labirint simplu. Numeşte poziţiile: “prima”. Numeşte sau arată partea lipsă a unui obiect dintr-o imagine. Construieşte.). o piramidă din 10 cuburi. Numeşte opt culori. 100. “după”. 97. 84. “din mijloc”. Arată (indică) numerele denumite de la 1 la 25. 98. Numeşte poziţiile obiectelor (primul. 85. Citeşte literele mari ale alfabetului. Îşi scrie numele cu litere de tipar. 96. Aranjează obiecte în ordine. Sortează seturi egale cu un eşantion de 1-10 obiecte. Numără pînă la 20 de obiecte şi spune cîte sînt. Numeşte cinci litere ale alfabetului (scrise). Numeşte 10 numere scrise. etc. 16 . 101. Desenează un om (cap. Sortează simboluri identice (litere şi cifre) (ex: cărţi de joc). 95. 90. 78. după lungime şi lăţime. 76. Copiază un romb. 92. 89. “lîngă”. Asociază literele mari cu cele mici ale alfabetului. Citeşte literele mici ale alfabetului. al treilea. trunchi şi patru membre). Cîntă cinci versuri dintr-un cîntec. 81. “ultima”. 75. Numeşte obiecte lungi şi scurte. 88. al doilea. Redă cinci fapte importante dintr-o poveste auzită de trei ori. 5-6 ani 87. 91. 93. 80. Plasează obiecte “în spate”. Numără de la 1 la 20. Spune în ordine literele alfabetului. 99. Spune culoarea obiectelor denumite. 74. Aşează cifrele de la 1 la 10 în succesiune adecvată.73. 77.

103. 17. Apucă un obiect ţinut la 7-8 cm în faţa sa. cu sprijin pe un braţ. Îşi spune data naşterii (ziua şi luna). Se rostogoleşte de pe burtă pe spate. Numeşte în ordine zilele săptămînii. Duce obiecte la gură. Îşi ţine capul şi pieptul ridicate cu sprijin pe braţe. Numără de la 1 la 100. 18. 11. Arată obiecte întregi şi jumătăţi. Se întoarce de pe abdomen pe o parte şi îşi menţine această poziţie 50% din timp. 13. Întoarce capul nestingherit cînd corpul este sprijint. Merge de-a buşilea pentru a lua un obiect de la o distanţă egală cu lungimea corpului. 14. 4. Stă în picioare cu sprijin maxim. 104. 20. 6. în timp ce stă culcat pe abdomen. 107. 10. Îşi menţine pentru 2 minute poziţia şezînd. 16. Recunoaşte 10 cuvinte scrise. Explorează obiectele cu gura. MOTOR 0-1 an 1. Se întoarce de pe spate pe burtă. 12. Poate prevedea ce va urma (după situaţie). Înaintează pe burtă (o distanţă egală cu lungimea corpului). 7. Saltă în sus şi în jos fiind sprijinit să stea în picioare. Se rostogoleşte de pe spate pe o parte. Se întinde după obiecte plasate în faţa lui şi le apucă. 15. 106. Ridică şi lasă să cadă un obiect. 19. Se ridică în poziţie şezînd cînd apucă degetele adultului. Susţine capul şi pieptul sus. intenţionat. 9. Face adunări şi scăderi cu numere pînă la 3. 17 . 8. 2. 105. 108.102. Întinde mîna după un obiect preferat. Lasă din mînă un obiect pentru a se întinde după altul. Întinde mîna după un obiect aflat în faţa lui la 15-22 cm. 5. 21. 3.

Foloseşte pensa digitală pentru a ridica un obiect mic. Se ridică în picioare din poziţia şezînd. Linge mîncarea din jurul gurii. se leagănă înainte şi înapoi. Face cîţiva paşi fără ajutor. 45. Se ridică singur în poziţia “în genunchi”. 24. 31. Rostogoleşte mingea imitînd adultul. Reţine în mînă un cub cu latura de 2 cm. se întoarce şi se aşează pe el. Apucă cu o mînă din poziţia tîrîre. 32. 50. Scoate obiecte dintr-un recipient prin răsturnare. 1-2 ani 46. 40. Stă sprijinit pe genunchi şi mîini. 30. Stă în picioare cu sprijin minim. 41. 27. 29. mai multe de-odată. Se aşează singur în poziţia şezînd din poziţia în picioare. 34. 23. Urcă pe scări de-a buşilea. Bate din palme. Stă sprijinit în poziţia şezînd. 38. 48. 36. 28. Merge cu sprijin minim.22. 26. Ia mîncarea cu linguriţa. 43. Se urcă pe un scaun pentru adulţi. Se ridică de pe burtă în poziţia şezînd. Se tîrăşte (merge de-a buşilea). 25. Stă singur în picioare 1 minut. 33. Se ridică în picioare cu sprijin. trece un obiect dintr-o mînă în alta. 42. 37. Din poziţia şezînd se întoarce în poziţia de mers “de-a buşilea”. 49. 39. 44. Şade fără să se sprijine cu mîinile. 47. Întoarce paginile unei cărţi. Aruncă obiecte la întîmplare. În poziţia şezînd. Aşează patru inele pe un suport vertical. 35. 18 . Pune obiecte mici într-un recipient.

Trasează linii. 68. imitativ. 57. 75. Înşiră patru mărgele mari pe un şiret în 2 minute. Întoarce pagini. Deşurubează jucării cu filet. 55. 73.51. 76. 65. Împătureşte o hîrtie în două. Face un turn din trei cuburi. Urcă scările cu ajutor. trenul. Se apleacă din talie pentru a ridica obiectele. 19 . 78. Se aşează singur într-un scaun pentru copii. 67. 61. punînd mai întîi picioarele. 63. sprijinindu-l pe mijlociu. Merge independent. Se aşează pe vine şi se ridică din această poziţie în picioare. împinge sau trage o jucărie după el. 54. Coboară treptele cu ajutor. 70. Aruncă adultului mingea la distanţa de 1. 62. fără să cadă. 60. Face biluţe din plastilină. 72. 66. 69. Scoate din planşeta cu orificii piese cilindrice cu diametrul de 2 cm.5 metri. 74. 2-3 ani 64. Apucă creionul între degetul mare şi arătător. jucării din ou Kinder). Sare pe loc cu ambele picioare deodată. Coboară scările de-a buşilea. 79. Răsuceşte butoane şi mînere. 77. 52. 59. Despachetează un obiect mic (ex: o caramea). Merge cu spatele. una cîte una. 58. Imită mişcarea circulară cu creionul. fără ca adultul să se mişte din loc. În timp ce merge. 71. 56. Pune piese cilindrice în planşeta cu orificii cu diametrul de 2 cm. Construieşte un turn din 5-6 cuburi. Face o tumbă înainte cu ajutor. Desface şi îmbină jucării de asamblat (ex: şina. Se dă în balansoar (de tip balanţă). Dă cu piciorul într-o minge care stă pe loc. 53.

Loveşte mingea cu piciorul cînd aceasta se rostogoleşte spre el. Loveşte (face să sară) o minge şi apoi o prinde. 100.2 – 1. Taie cu foarfeca. 104. schimbă direcţia. înălţată la 5 cm. 89. 93. Taie de-a lungul unei linii drepte. Se dă tumba înainte. Coboară scara alternînd picioarele.5 metri. Merge pe bîrnă în echilibru. depărtîndu-se numai 3 mm. 88. Modelează forme din plastilină şi le asamblează (din 2-3 părţi). 90. 3-4 ani 81. lungă de 20 cm. 94. Se dă în leagăn dacă leagănul este pus în mişcare de adult. 102. la început. Poate merge pe vîrfuri. Prinde mingea cu amîndouă mîinile. 98.80. Stă într-un picior fără sprijin 4-8 secunde. 20 . Înşurubează un obiect fixat pe filet. 82. 86. 92. 103. 87. 97. 84. Sare peste o sfoară întinsă.8 metri. 106. Sare înapoi de 5-6 ori. 105. 95. Urcă scările alternînd picioarele. Sare înainte de 10 ori fără să cadă. Completează un incastru cu trei forme. 99. 91. Pedalează pe tricicletă pe o distanţă de 1. Bate cu ciocanul cinci piese cilindrice. 85. Foloseşte şabloane. 4-5 ani 96. Aleargă 10 paşi cu mişcări coordonate alternative ale braţelor. Aleargă. Sare de la înălţimea de aproximativ 20 cm. Se urcă şi îşi dă drumul pe un tobogan de 1. Merge în pas de marş. 83. Decupează de-a lungul unei linii curbe. 101.

om. fără a depăşi mai mult de 3 mm de la contur. 115. copac). Prinde o minge moale sau un săculeţ cu nisip cu o mînă. Merge în echilibru pe o bîrnă. înapoi. Rupe forme simple din hîrtie. 117. Ţopăie. 124. 116. Desenează imagini simple (casă. 111. 113. Îndoaie un pătrat de hîrtie de două ori în diagonală. întoarce la colţ. 122. Poate decupa poze din reviste. 128. Colorează în interiorul conturului 95%. Sare într-un picior de cinci ori succesiv. 133. Se dă (singur) cu sania. Poate sări singur coarda. 114. 125. Patinează înainte aproximativ 3 m. 129. 127. 126. 120. 21 . 123. 135. 132. 5-6 ani 112. înainte. 134. Pedalează pe tricicletă. Se dă în leagăn iniţiind şi întreţinînd mişcarea. Merge pe bicicletă. în imitaţie. Urcă scările de lemn sau treptele unui tobogan înalt de 3 m. Poate copia litere mici. 108. lateral. Driblează mingea cu direcţie (conduce mingea cu piciorul). 119. 121. Loveşte mingea cu paleta sau băţul. Bate cu ciocanul un cui. disparate. 131. 109. la întîmplare pe hîrtie. Scrie litere de tipar mari. Foloseşte ascuţitoarea de creioane. Decupează şi lipeşte forme simple. Merge sau se joacă într-un bazin cu apă pînă la nivelul taliei. 110. 130.107. 118. Decupează un cerc cu diametrul de 5 cm. Ridică de jos un obiect în timp ce aleargă. Copiază desene complicate. Desface degetele şi cu cel mare le atinge pe celelalte pe fiecare în parte. Conduce un vehicul de jucărie (camion împingîndu-se cu un picior).

Sare de la înălţimea de 30 cm şi aterizează pe tălpi. Stă într-un picior fără sprijin. cu ochii închişi. 10 secunde. Sare şi se învîrteşte într-un picior.136. Îşi scrie numele cu litere de tipar pe o foaie liniată. 138. Stă atîrnat de o bară orizontală 10 secunde susţinîndu-şi propria greutate în braţe. 137. 140. 22 . 139.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful