Fişa de dezvoltare psihomotrică PORTAGE SOCIALIZARE 0-1 an 1. Urmăreşte cu privirea o persoană care se mişcă în linia directă a privirii sale. 2.

Zîmbeşte ca răspuns la atenţia acordată (de adult). 3. Vocalizează ca răspuns la atenţia acordată. 4. Priveşte la propriile mîini, zîmbeşte adeseori sau vocalizează. 5. În cercul familiei zîmbeşte, vocalizează sau încetează plînsul. 6. Zîmbeşte ca răspuns la (doar) expresia facială a celor din jur. 7. Zîmbeşte şi vocalizează la imaginea din oglindă. 8. Atinge şi trage de părţi ale feţei adultului. 9. Se întinde spre obiectul oferit. 10. Se întinde spre persoane familiare. 11. Se întinde spre şi loveşte uşor cu mîna imaginea din oglindă sau alt copil. 12. Ţine şi examinează obiectul oferit timp de cel puţin 1 minut. 13. Scutură sau strînge obiectele care îi sînt puse în mînă neintenţionat şi produce sunete. 14. Se joacă singur timp de 10 minute. 15. Caută adesea contactul vizual atunci cînd vă ocupaţi de el timp de 2-3 minute. 16. Se joacă singur cu plăcere timp de 15-20 de minute în preajma adultului care se ocupă de treburile lui. 17. Vocalizează pentru a atrage atenţia. 18. Imită jocul tip , “cucu... bau!”. 19. Bate din palme, imitîndu-l pe adult. 20. Face semnul “pa” cu mîna, imitîndu-l pe adult. 21. Ridică braţele “aşa mare” în imitaţie. 22. Oferă jucării, obiecte, hrană, chiar dacă nu întotdeauna le eliberează. 23. Îmbrăţişează, mîngîie, sărută persoane familiare. 24. Răspunde la nume întorcînd privirea sau întinzîndu-se să fie luat în braţe. 25. Apasă sau scutură o jucărie ca să producă un sunet, imitînd adultul. 26. Manipulează o jucărie sau un obiect.

1

27. Oferă adultului obiectul sau jucăria şi i le lasă acestuia. 28. Imită adultul în activităţi casnice simple (scutură cîrpe, aranjează aşternutul, manevrează vasele). 1-2 ani 29. Se joacă cu alt copil, fiecare desfăşurînd activităţi diferite. 30. Imită mişcările altui copil cînd se joacă. 31. Participă la jocuri, împingînd maşinuţa sau rostogolind o minge spre alt copil, timp de 2-5 minute. 32. Acceptă absenţa părinţilor, continuîndu-şi activitatea, manifestînd numai momentan, eventual supărarea. 33. Explorează activ mediul înconjurător. 34. Participă la jocuri de manipulare (trage de sfoară, întoarce o manivelă), împreună cu alte persoane. 35. Îmbrăţişează şi poartă în braţe o păpuşă sau altă jucărie moale. 36. Repetă acţiuni care produc rîsul şi atrag atenţia celor din jur. 37. Aduce cărţi adultului pentru a-i “citi” sau a privi împreună cu el. 38. Trage de o altă persoană ca să-i arate anumite acţiuni sau obiecte. 39. Îşi retrage mîinile şi spune “nu” cînd se află în apropierea unor obiecte interzise, cînd i se reaminteşte verbal. 40. Aşteaptă să i se satisfacă nevoile cînd este plasat în scaunul înalt sau pe masa de schimbat. 41. Se joacă cu 2-3 copii. 42. Îşi împarte mîncarea sau jucăriile cu alt copil cînd i se cere. 43. Îşi salută egalii sau adulţii familiari cînd i se aminteşte. 44. Cooperează cu părinţii 50% din timp.

2

veselia. Cîntă şi dansează după muzică. Salută adulţii familiari fără să i se aducă aminte (prin cuvînt şi gest). etc). 54. cheamă adultul sau vorbeşte cu o persoană cunoscută. 50. Spune “te rog” şi “mulţumesc” cînd i se aminteşte sau i se cere. imitînd acţiunile altor copii. 61. Încearcă să ajute părinţii în diferite sarcini. 57. 56. 62. timp de 30 de minute. Face o alegere cînd i se cere (ex: materiale. 58. 66. jucării. Respectă reguli în jocuri de grup condus de un copil mai mare. tristeţea. Joacă roluri “de-a”. Cere voie să folosească o jucărie cu care se joacă alt copil. Stă în zona delimitată de curtea casei/creşei/grădiniţei. 59. Arată înţelegerea sentimentelor. 55. 51. 60. cîntece. 48. supărarea. verbalizînd dragostea. 47. 4-5 ani 64. Repetă versuri. 49. Spune “te rog” şi “mulţumesc” fără să i se amintească. Răspunde la telefon. sau dansează pentru alţii (la serbare). Cere ajutor şi asistenţă cînd întîmpină dificultăţi (la baie sau pentru a-şi lua ceva de băut) (în mod verbal – “ajută-mă”. Contribuie la conversaţia adulţilor. 46. Ascultă muzică sau poveşti timp de 3-10 minute. Respectă reguli de joc. Aşteaptă să-i vină rîndul. Se joacă alături şi vorbeşte cu alţi copii în timp ce lucrează la o activitate proprie. Poate să aducă sau să ia un obiect sau să cheme o persoană din altă cameră dacă i se indică ce să facă. 3 . în 50% din cazuri. alimente. îmbrăcîndu-se în haine de adult. Respectă reguli în jocuri de grup conduse de adult. 53.2-3 ani 45. 65. “nu pot”). îndeplinind o parte din acţiuni (ex: ţine făraşul). 3-4 ani 52. 63. Îndeplineşte cerinţele formulate de adulţi în 75% din cazuri.

68. 82. Îşi stabileşte singur obiectivele de îndeplinit şi duce la bun sfîrşit activitatea (planificarea activităţii). Îşi aşteaptă rîndul într-o activitate de grup de 8-9 copii. Numeşte sentimentele pe care le trăieşte: supărare. Îşi consolează prietenii de joc cînd aceştia sînt necăjiţi. Lucrează independent la o sarcină de rutină timp de 20-30 de minute. Se joacă cooperînd cu 2-3 copii timp de 20 de minute (ex: ascunse-le-a).67. în 75% din cazuri. Manifestă comportamente acceptabile din punct de vedere social cînd este în public (ex: reguli de comportament. furie. 5-6 ani 73. 72. 70. cooperînd într-o activitate fără să fie supravegheat permanent. pîrghii. Participă la conversaţie în timpul mesei. Cere voie să folosească obiecte care aparţin altora. suporţi. Joacă el însuşi roluri din poveşti. 71. Se joacă cu 4-5 copii. 75. Proiectează şi construieşte folosind unelte simple: planuri înclinate. dragoste. scripeţi. fericire. 78. 74. Explică altora regulile unui joc sau ale unei activităţi. “asta nu se face”). 77. 79. 80. 76. Îşi cere scuze fără să i se amintească în 75% din cazuri. 4 . 81. Imită roluri ale adultului. 69. Respectă regulile unui joc de raţionament verbal (ex: cuvînt care începe cu o literă dată. Îşi alege singur prietenii. rime). 83.

“arată-mi”). 14. Foloseşte un cuvînt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect. “prăjitura”). 7. Răspunde la întrebarea “ce-i asta?” denumind obiectul. Îşi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul). cînd i se spune “nu”. Răspunde la gesturi cu gesturi (în mod spontan). 19. Spune “gata” / “nu e” (în mod spontan). Numeşte 4 jucării. 12. 6. 18. 22. 24. Vocalizează ca răspuns la vorbirea altei persoane. Îndeplineşte comenzi simple însoţite de gesturi. 13. în 75% din cazuri. Spune cinci cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvînt pentru obiecte diferite). 25. 1-2 ani 11. Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori în jocul vocal spontan (ex: ma-ma-ma). Arată 3 părţi ale propriului corp. 3. 5 . Numeşte alţi membri ai familiei (inclusiv animalele preferate). 23. 5. Poate cere “mai mult” (“mai vreau”). 9. Execută comenzi simple fără să i se dea indicaţii prin gesturi. Indică 3-5 imagini dintr-o carte cînd acestea sînt denumite. Cere un aliment care îi este cunoscut folosind numele acestuia cînd îl vede (“lapte”. 4. Încetează activitatea cel puţin momentan. 21. “biscuit”. Răspunde prin gesturi la întrebări simple. 10. 8. 20. 15. Poate da sau arăta la cerere (cînd i se spune: “dă-mi”. 17. Combină cuvinte şi gesturi pentru a-şi face cunoscute dorinţele. 16. Arată 12 obiecte familiare cînd sînt numite. Imită intonaţia vocii altora.LIMBAJ 0-1 an 1. Repetă sunete făcute de alte persoane. Combină două silabe diferite în jocul vocal. 2. Produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau foloseşte aceste sunete pentru a denumi animalele (vaca este “mu-mu”).

Îşi spune sexul cînd este întrebat. În vorbire se referă la sine prin numele propriu. Răspunde la întrebarea “Ce face?” pentru activităţi simple. Alătură un substantiv sau un verb cu “acolo” şi “aici” în propoziţii de două cuvite (“scaun aici”). Foloseşte un cuvînt anume pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă. 47. 35. 6 . Pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfîrşitul cuvîntului sau al propoziţiei.26. 34. 30. Foloseşte “nu” în vorbirea spontană. Arată pe degete cîţi ani are. 32. 39. Foloseşte mai mult “eu”. 50. 49. Foloseşte cîteva verbe la trecut (în mod consecvent). Foloseşte forma obişnuită a pluralului. Îndeplineşte 2 comenzi legate între ele. 33. a plecat. 51. 44. Indică imaginea unui obiect uzual descris prin întrebuinţarea lui. 45. Numeşte trei părţi ale corpului la o păpuşă sau o altă persoană. 43. Alătură un substantiv şi un verb în propoziţii de 2 cuvinte (“tata pleacă”). 38. 28. Alătură un substantiv şi un adjectiv sau 2 substantive în propoziţii de 2 cuvinte (“mingea mare”. 40. 27. Pune întrebarea “Ce este asta/aceea?” 48. Foloseşte “asta” şi “aceea/aia” în vorbire. 36. 41. Îşi controlează volumul vocii 90% din timp. 37. Numeşte sursa unor sunete familiare din mediu. 2-3 ani 29. a făcut. 42. “mie” decît numele propriu. Foloseşte “este” şi “e” în afirmaţii (“asta este/e minge”). “al meu”. Dă/aduce mai mult de un obiect atunci cînd i se cere folosind pluralul (“un cub / nişte cuburi”). ex: a fost. Răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns de tip DA/NU. “mingea-băiatul”). Răspunde la întrebarea “Unde este?” (verbal). Alătură 2 substantive pentru a exprima posesia (“maşina-tata”). 31. 46. Foloseşte verbe la prezentul simplu.

56. 62. 3-4 ani 59. 55. Foloseşte plurale comune. 75. “doresc/vreau să”. 53. Poate indica la cerere partea de sus şi de jos a diferitelor obiecte. 61. 54. Foloseşte fraze (“Am lovit mingea şi ea a ieşit în stradă”). Exprimă acţiuni viitoare prin formulele “trebuie să”. Îşi spune numele întreg cînd i se cere. “a mamei”). Schimbă ordinea cuvintelor în mod adecvat pentru a pune întrebări (“pot să merg la. 70.. 74. “o să”. jucărie). 7 .52. 69. Foloseşte participiul verbelor (“sărit”. Relatează două evenimente în ordinea apariţiei lor. 76. 58. Foloseşte forme de posesiv (“a lui tata”. Îndeplineşte o serie de două comenzi care nu sînt corelate. 4-5 ani 71. 57. Povesteşte despre lucruri care s-au întîmplat în trecut. 66. Construieşte propoziţii interogative cu “este” la început (cînd este necesar). Indică un obiect care nu este (“nu este minge”). 60. “aş dori”). Foloseşte cîteva substantive care desemnează categorii (animal. Răspunde la întrebări simple de tip “cum?”. 67. Spune la ce folosesc obiectele uzuale. Răspunde la întrebările cu “cine”. Poate alege o pereche de obiecte sau imagini la cerere. Foloseşte articolul hotărît şi nehotărît în vorbire (pentru masculin şi feminin). 65. Poate descrie lucrurile ca fiind “închis”/”deschis”. “aş vrea”.?”). Foloseşte verbe la condiţional-optativ (“aş putea”. indicînd numele.. Foloseşte uneori “pot” şi forme de viitor. Îndeplineşte o serie de 3 comenzi. “lovit”). 63. mîncare. Este atent 5 minute cînd i se citeşte o poveste. 64. 72. 73. Demonstrează înţelegerea propoziţiilor pasive (“fata a fost lovită de băiat = băiatul a lovit fata). 68.

Poate răspunde la întrebări de genul: “Ce se întîmplă dacă . 88. Foloseşte propoziţii complexe (ex: “Ea vrea ca eu să intru pentru ca. Relatează întîmplări din experienţa sa zilnică. 85. “peste”. Foloseşte corect noţiunile de “ieri” şi “mîine”.”). Răspunde cu o explicaţie la întrebarea “De ce?”. Indică “cel mai mult”. 81. 82. Foloseşte forme de negaţie în afirmaţiile negative (nici un. Poate spune o poveste cunoscută fără ajutorul imaginilor. 78. “multe” sau “mai multe” obiecte.”). 90. Foloseşte cuvinte ca: “soră”. 92. Aşează 3-5 imagini în ordinea corectă. Poate să dea antonimul unui cuvînt... 89. 80. Numeşte imaginea care nu se încadrează într-o anumită categorie (ex: cea care nu este animal). 84. 99. Poate indica “cîteva/puţine”. Spune dacă două cuvinte rimează sau nu. “frate”. reprezentînd o poveste şi spune povestea. etc). Defineşte cuvinte. (scapi un ou din mînă?)”. 83. Spune glume simple. Descrie poziţia sau mişcarea folosind prepoziţii: “de la”. 96. 97. “departe de”. 8 . 95. 93. Întreabă ce înseamnă cuvintele noi sau nefamiliare. Poate spune dacă un sunet este tare sau încet.. 91.77. nici o. “către”. “prin”. 79.. “bunica” (grade de rudenie).. 98. “cel mai puţin”. 94. “bunicu”. nicăieri. Îşi spune adresa. 5-6 ani 86. 87. Poate să indice absurdităţile dintr-o imagine. Îşi spune numărul de telefon.. Foloseşte cuvintele corespunzătoare care lipsesc în construcţii de tip “analogii opuse” (“frate-băiat/sora-.

Se hrăneşte singur cu degetele. 5. 15. Introduce mîinile în mîneci şi picioarele în pantaloni. Se hrăneşte singur folosind lingura şi cana (vărsînd puţin conţinutul). Ţine ceaşca cu o mînă şi bea din ea. fără să potrivească capetele fermoarului. imitînd adultul. Suge şi înghite lichide. 21. Introduce mîinile în apă şi îşi pune mîinile ude pe faţă. Stă pe oliţă sau pe scaunul de toaletă pentru copii. 23. Întinde mîinile şi picioarele atunci cînd este îmbrăcat. Controlează mişcarea biberonului îndreptîndu-l spre gură sau împingîndu-l la o parte. 11. Mănîncă alimente semisolide date de părinte.fulgi pentru copii). Mănîncă alimente pasate. Îşi scoate pantalonii cînd sînt descheiaţi. Îşi scoate pantofii atunci cînd şireturile sînt dezlegate şi slăbite. Îşi scoate singur şosetele. 7. 4. Pune pălăriuţa sau căciuliţa pe cap şi o scoate.AUTOSERVIRE 0-1 an 1. Îşi scoate haina atunci cînd este descheiată. 9. 26. Mănîncă alimente lichide (cu linguriţa . Mănîncă alimente făcute de părinte (pure). lingura umplută cu hrană. 1-2 ani 14. 13. Mănîncă independent cu lingura la masă. 8. 10. Ţine cana cu amîndouă mîinile şi bea din ea. Întinde mîinile după biberon. Duce la gură. Închide şi deschide fermoare mari. 22. 17. 25. 24. Bea din ceaşca ţinută de părinte. 19. 3. 20. Foloseşte cuvinte şi gesturi pentru a indica nevoia de a merge la toaletă. 12. 6. 16. 18. Ţine biberonul fără ajutor în timp ce bea. 2. 9 . ajutat.

51. 50. 29. Cere să meargă la baie la timp pentru a evita accidentele în timpul zilei. geaca. 52. 42. Suge lichid din pahar sau ceaşcă folosind paiul. 44. Foloseşte şerveţelul. cămaşa. 31. are un singur accident pe săptămînă în timpul zilei. 48. 37. 36. 38. Evită pericolele cum ar fi: colţuri ascuţite de mobile sau scări deschise. Se spală pe mîini cu săpun şi pe faţă cînd adultul reglează temperatura apei. Îşi spală singur mîinile şi picioarele atunci cînd face baie. atunci cînd este aşezat pe ea. 10 . 46. Controlează curgerea salivei din gură. Desface capsa la îmbrăcăminte. Ia prosopul de la părinte şi îşi şterge mînile şi faţa. Mănîncă singur întreaga masă. 47. 41. Îşi agaţă haina într-un cuier aşezat la înălţimea sa. 43. Ia apă de la robinet fără ajutor atunci cînd îi este pus la dispoziţie un scaun sau o treaptă. 28. 35. 40. Îmbracă haina. 45. 30. Mestecă şi înghite numai substanţe comestibile. 32. fără ajutor. Toarnă dintr-un ibric într-un pahar mic. Distinge partea din faţă a îmbrăcăminţii. Urinează sau are scaun la oliţă de trei ori pe săptămînă. 3-4 ani 53. pilaf). Rămîne uscat în timpul somnului de după-amiază. Foloseşte toaleta pentru scaun. Ia alimentele pe furculiţă (piure. Îşi pune şosetele. Îşi şterge mîinile fără ajutor atunci cînd i se dă prosopul. 49. atunci cînd i se aminteşte acest lucru. Îşi pune pantofii. 34. Îşi scoate haine simple care au fost descheiate. Cere să meargă la baie chiar dacă este prea tîrziu pentru a evita accidentele. Se spală pe dinţi imitînd adultul. 39. Înfinge furculiţa în alimente şi le duce la gură.2-3 ani 27. 33.

65. 72. luîndu-şi singur cîrpa. 59. 55. Încheie nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă. Evită otrăvurile şi substanţele periculoase. Îşi pune mănuşi cu un deget. 63. Băieţii urinează la toaletă stînd în picioare. 74. Foloseşte tacîmurile adecvate. Evită pericolele comune (ex: sticla spartă. 60. 58. cînd i se dau instrucţiuni. Îşi încalţă ghetele. 57. Curăţă locul unde a vărsat ceva. Îşi pune hainele pe umeraş şi pune la loc umeraşul pe o bară joasă. 67. Îşi şterge nasul cînd i se aminteşte acest lucru. 71. 69. 77.54. Se spală pe mîini şi pe faţă. Îşi suflă nasul cînd i se aminteşte. Încheie fermoare. Îşi şterge şi îşi suflă nasul în 75% din cazurile cînd este necesar. obiecte ascuţite). 11 . Se trezeşte din somn în timpul nopţii pentru a merge la toaletă sau rămîne uscat toată noaptea. 70. 4-5 ani 68. Îşi curăţă singur locul la masă. 75. 62. urechilor şi spatelui. Se spală singur cînd face baie. fără să i se reamintească. Se trezeşte uscat în 2 din 7 dimineţi. Închide hainele cu capse. Se îmbracă singur. Îşi încheie singur hainele. cu excepţia închizătorilor. Începe şi termină îmbrăcatul şi dezbrăcatul. Descheie nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă. 76. 66. 73. 78. Se spală pe dinţi cînd i se dau (doar) indicaţii verbale. în 75% din cazuri. cu ajutor pentru bluzele peste cap/încheiate. surse de căldură. 61. 56. Îşi descheie singur hainele. 64. cu excepţia gîtului.

92. Taie alimente moi cu cuţitul (banană. trage apa şi se îmbracă fără ajutor. aruncarea gunoiului). cartof fiert. Îşi poate prepara singur un sandwich. funde). la un teren de joacă sau la un magazin la distanţă de pînă la două străzi. 5-6 ani 91. şerveţelele şi tacîmurile. Înnoadă şireturile la pantofi. Se opreşte la bordură. 88. 85. 97. 82. Merge la toaletă la timp. exceptînd legăturile (noduri. 84. Încheie şi descheie catarame la cureaua de la pantaloni (sau la rochie) sau de la încălţăminte. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească zilnică (ex: aşezarea mesei. 93.79. Foloseşte cuţitul pentru a întinde unt sau gem pe pîine. 90. Îşi alege îmbrăcămintea potrivită în funcţie de temperatură şi de ocazie. Îşi agaţă hainele pe umeraş. Se spală pe dinţi (independent). 99. 94. Se serveşte singur la masă şi dă mai departe platoul de servit. 100. Înşiră şireturile la pantofi. Se serveşte singur la masă. se dezbracă. dacă i se dau indicaţii verbale. 86. 95. Ajută la pusul mesei. Îşi potriveşte temperatura apei pentru duş sau baie. 96. inclusiv toate încheietorile din faţă. 83. 89. atunci cînd părinţii îi ţin platoul din care să se servească. udă florile). Merge singur la şcoală. brînză). Merge în vecinătatea casei fără supraveghere permanentă. 98. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească săptămînală (dă cu aspiratorul. Îşi prepară singur o mîncare simplă (ex: lapte cu fulgi de cereale). Se piaptănă sau se perie dacă are părul lung. Se îmbracă singur complet. 87. se şterge. priveşte în ambele părţi şi traversează strada fără să i se dea instrucţiuni verbale. 81. 12 . aşezînd corect farfuriile. 80.

2. 13. Îşi leagă şnurul la glugă. 9. 12. Introduce un obiect într-o cutie imitativ. 1-2 ani 15. Mîzgîleşte. la autoservire). 6. Scoate unul cîte unul şase obiecte din cutie/găleţică. Găseşte un obiect ascuns sub o ceaşcă/cutie. la comandă verbală. Scoate un obiect dintr-o cutie deschisă. goleşte cutia. duce. 104. 7. agăţată de o sfoară. COGNITIV 0-1 an 1. 105. aşează tava de servit (la cantină. 4. 5. 10. Împinge un tren din trei cuburi. Transferă obiectele dintr-o mînă în alta pentru a lua un obiect. 19. Scutură o jucărie sunătoare. Poate deschide singur o cutie de carton cu suc. Pune trei obiecte într-o cutie. Indică o parte a corpului. Ridică. Suprapune trei cuburi la cerere. 3. Scoate cercul din incastru. 14. 18. 16. Scapă şi ridică o jucărie. Pune un obiect într-o cutie. 17. Asociază obiecte asemănătoare. 8. Pune o piesă cilindrică în planşeta cu orificii. 13 . Caută un obiect care a fost îndepărtat din linia directă a privirii. 103.101. Îşi încheie singur centura de siguranţă la maşină. Execută gesturi simple la cerere. Îndepărtează de pe faţă scutecul (o pînză care îi împiedică vederea). 11. Găseşte WC-ul potrivit cu sexul într-un loc public. 102.

40. Asociază formele geometrice cu imaginea formelor. Indică o imagine denumită. 31. 24. Asociază obiecte cu imaginile lor. 34. Numeşte obiecte mari şi mici. Indică un băiat şi o fată la comandă verbală. Alătură două părţi ale unei forme pentru a reface un întreg. la comandă verbală. 38. Indică la cerere obiecte mari şi mici. Numeşte obiecte care produc sunete. 43. 2-3 ani 25. 32.?”. Sortează (asociază) 3 culori. Pune cinci piese cilindrice în plaşeta cu orificii. 21. 3-4 ani 41. 22. Desenează o linie verticală. Întoarce 2-3 pagini la rînd ca să găsească o anumită imagine. 30. Numeşte imagini a patru obiecte cunoscute. Completează un incastru cu trei figuri. 37.. 35. Indică 10 părţi ale corpului. 33. Copiază un cerc. Numeşte acţiuni din imagini. Plasează obiectele în/pe/sub la cerere.20. 42. Asociază materiale după textură. Pune 4 cuburi unele peste altele. după înălţime (piramida). Spune dacă un obiect este greu sau uşor. 28. 29.. Aşează inele în ordinea mărimii pe un suport vertical. Arată spre sine cînd este întrebat: “Unde este. imitativ. 14 . 44. Desenează o linie orizontală. imitativ. Desenează o cruce. Găseşte o anumită carte la cerere. 26. imitativ. 23. 45. 27. 39. 36.

din programul TV (ex: desene animate). 60. 53. 51. Realizează un şir de cuburi sau mărgele. 70. 72. 48. Aranjează obiecte pe categorii. Spune dacă un obiect este mai greu sau mai uşor (cu diferenţa sub 500 g). 54. la cerere. Numără 10 obiecte. 56. Repetă jocuri cu degetele. Completează un joc puzzle format din 6 piese. Numeşte cinci texturi. 63. Îşi aminteşte patru obiecte văzute într-o imagine. 68. Construieşte un pod din trei cuburi. 67. 58. cerc. 4-5 ani 65. Copiază un triunghi la cerere. Numeşte trei forme geometrice: pătrat. 57. 55. 66. Numeşte timpul din zi asociat cu anumite activităţi. 69. 52. Descrie 2 evenimente sau personaje familiare din poveşti. 49. triunghi. Desenează un “V” imitativ. repetînd o secvenţă model de culoare. 62. imitativ. Completează imaginea “omuleţului” cu mîna sau piciorul care lipseşte. 61. Desenează un pătrat. însoţite de cuvinte şi imagini. 50. imitativ. 59. imitativ. Spune ce obiecte se potrivesc împreună. Spune ce lipseşte cînd se îndepărtează un obiect dintr-un grup de trei obiecte. Numeşte trei culori. Numeşte obiectele ca fiind “la fel” şi “diferit”. fără încercări şi erori. formă sau mărime (continuă o serie începută). Copiază o serie de linii “V” unite (VVVV zig-zag).46. Repetă nume familiare. 64. Numără pînă la trei. 15 . Desenează o diagonală într-un pătrat cu latura de 10 cm. imitativ. Arată obiecte lungi şi scurte. Asociază unu-la-unu (trei sau mai multe obiecte). Ia un număr de obiecte specificate la cerere (1-5). 71. 47.

83. 97. 101. trunchi şi patru membre). Redă cinci fapte importante dintr-o poveste auzită de trei ori. Aranjează obiecte în ordine. 84. 79. 89. Sortează simboluri identice (litere şi cifre) (ex: cărţi de joc). 90. Numeşte obiecte lungi şi scurte. Construieşte. 78. Citeşte literele mari ale alfabetului. 95. Îşi scrie numele cu litere de tipar. “din mijloc”. Plasează obiecte “în spate”. Asociază literele mari cu cele mici ale alfabetului. 100. “lîngă”. Copiază un romb. Aşează cifrele de la 1 la 10 în succesiune adecvată. 96. 88. “după”. “ultima”. 81. 99. 75. 82. imitativ. 5-6 ani 87. 86. 74. Numeşte opt culori. Citeşte literele mici ale alfabetului. 80. 92. Sortează seturi egale cu un eşantion de 1-10 obiecte. 91. 94. Numeşte poziţiile: “prima”. al treilea. 16 . 93. Numeşte cinci litere ale alfabetului (scrise). Arată (indică) numerele denumite de la 1 la 25. Numără de la 1 la 20. 77. Spune în ordine literele alfabetului. Numeşte sau arată partea lipsă a unui obiect dintr-o imagine. Desenează un om (cap. 98.73. 85. Copiază un labirint simplu.). 76. Numeşte poziţiile obiectelor (primul. o piramidă din 10 cuburi. al doilea. Numeşte trei monede diferite. Cîntă cinci versuri dintr-un cîntec. Numără pînă la 20 de obiecte şi spune cîte sînt. etc. Numeşte “stînga” şi “dreapta” raportat la propriul corp. Spune culoarea obiectelor denumite. Numeşte 10 numere scrise. după lungime şi lăţime.

Îşi spune data naşterii (ziua şi luna). 17 . MOTOR 0-1 an 1. Se ridică în poziţie şezînd cînd apucă degetele adultului. 105. cu sprijin pe un braţ. Înaintează pe burtă (o distanţă egală cu lungimea corpului). 18. Se rostogoleşte de pe spate pe o parte. 2. 8. Ridică şi lasă să cadă un obiect. 9. Numeşte în ordine zilele săptămînii. 12. 10. intenţionat. Poate prevedea ce va urma (după situaţie). 15. 4. Întinde mîna după un obiect preferat. 108. 17. Apucă un obiect ţinut la 7-8 cm în faţa sa. Întinde mîna după un obiect aflat în faţa lui la 15-22 cm. 107. 104. Lasă din mînă un obiect pentru a se întinde după altul. Susţine capul şi pieptul sus.102. 103. 13. Se întoarce de pe abdomen pe o parte şi îşi menţine această poziţie 50% din timp. Se întoarce de pe spate pe burtă. Arată obiecte întregi şi jumătăţi. Se întinde după obiecte plasate în faţa lui şi le apucă. 5. 21. 19. în timp ce stă culcat pe abdomen. Duce obiecte la gură. Saltă în sus şi în jos fiind sprijinit să stea în picioare. 20. Face adunări şi scăderi cu numere pînă la 3. 106. 16. 6. Merge de-a buşilea pentru a lua un obiect de la o distanţă egală cu lungimea corpului. Recunoaşte 10 cuvinte scrise. Explorează obiectele cu gura. Îşi ţine capul şi pieptul ridicate cu sprijin pe braţe. Întoarce capul nestingherit cînd corpul este sprijint. 3. 7. 11. Îşi menţine pentru 2 minute poziţia şezînd. Se rostogoleşte de pe burtă pe spate. Stă în picioare cu sprijin maxim. Numără de la 1 la 100. 14.

23. 42. Urcă pe scări de-a buşilea. Şade fără să se sprijine cu mîinile. 36.22. Scoate obiecte dintr-un recipient prin răsturnare. Aruncă obiecte la întîmplare. 28. Din poziţia şezînd se întoarce în poziţia de mers “de-a buşilea”. În poziţia şezînd. 44. Stă în picioare cu sprijin minim. Stă sprijinit în poziţia şezînd. Rostogoleşte mingea imitînd adultul. Stă sprijinit pe genunchi şi mîini. Face cîţiva paşi fără ajutor. 34. se întoarce şi se aşează pe el. Foloseşte pensa digitală pentru a ridica un obiect mic. Stă singur în picioare 1 minut. 43. 1-2 ani 46. 49. 50. 18 . Reţine în mînă un cub cu latura de 2 cm. 25. 45. Se ridică în picioare cu sprijin. se leagănă înainte şi înapoi. 35. Merge cu sprijin minim. mai multe de-odată. Se ridică în picioare din poziţia şezînd. 29. 38. Apucă cu o mînă din poziţia tîrîre. 26. Bate din palme. Aşează patru inele pe un suport vertical. 32. Se tîrăşte (merge de-a buşilea). trece un obiect dintr-o mînă în alta. Linge mîncarea din jurul gurii. Se ridică singur în poziţia “în genunchi”. Pune obiecte mici într-un recipient. 47. 33. Se aşează singur în poziţia şezînd din poziţia în picioare. Se urcă pe un scaun pentru adulţi. 41. 24. 48. 31. 27. 37. Se ridică de pe burtă în poziţia şezînd. 39. 40. 30. Întoarce paginile unei cărţi. Ia mîncarea cu linguriţa.

51. punînd mai întîi picioarele. Dă cu piciorul într-o minge care stă pe loc. Coboară scările de-a buşilea. Sare pe loc cu ambele picioare deodată. 19 . 53. 73. 54. 60. 65. 57. 77. Trasează linii. Despachetează un obiect mic (ex: o caramea). 58. 78. 74. 63. 68. Face un turn din trei cuburi. împinge sau trage o jucărie după el. 2-3 ani 64. Merge cu spatele. Se apleacă din talie pentru a ridica obiectele. fără să cadă. 75. Se dă în balansoar (de tip balanţă). Apucă creionul între degetul mare şi arătător. Împătureşte o hîrtie în două. imitativ. 59. În timp ce merge. 71. Pune piese cilindrice în planşeta cu orificii cu diametrul de 2 cm. 67. Înşiră patru mărgele mari pe un şiret în 2 minute. Construieşte un turn din 5-6 cuburi. trenul. Urcă scările cu ajutor. 72. 61. 56. Coboară treptele cu ajutor. 55. fără ca adultul să se mişte din loc. 62. Scoate din planşeta cu orificii piese cilindrice cu diametrul de 2 cm. Face o tumbă înainte cu ajutor. 76. Deşurubează jucării cu filet. 79. sprijinindu-l pe mijlociu. Răsuceşte butoane şi mînere. Desface şi îmbină jucării de asamblat (ex: şina. 69. Imită mişcarea circulară cu creionul. Merge independent. jucării din ou Kinder). 66.5 metri. Se aşează singur într-un scaun pentru copii. Se aşează pe vine şi se ridică din această poziţie în picioare. Întoarce pagini. una cîte una. 52. 70. Aruncă adultului mingea la distanţa de 1. Face biluţe din plastilină.

97. 87. Aleargă. 84. Sare înainte de 10 ori fără să cadă. 101. 4-5 ani 96. Taie cu foarfeca.8 metri. 20 . lungă de 20 cm. Coboară scara alternînd picioarele. Prinde mingea cu amîndouă mîinile. Înşurubează un obiect fixat pe filet. 82. 100. Sare de la înălţimea de aproximativ 20 cm. Se urcă şi îşi dă drumul pe un tobogan de 1. la început. Decupează de-a lungul unei linii curbe. Se dă tumba înainte. Bate cu ciocanul cinci piese cilindrice. Completează un incastru cu trei forme. Se dă în leagăn dacă leagănul este pus în mişcare de adult. Loveşte mingea cu piciorul cînd aceasta se rostogoleşte spre el. 105. 83. Taie de-a lungul unei linii drepte. 92. 103. înălţată la 5 cm. Aleargă 10 paşi cu mişcări coordonate alternative ale braţelor. 102. Merge în pas de marş. 98.2 – 1. Sare înapoi de 5-6 ori. 91. depărtîndu-se numai 3 mm. Foloseşte şabloane. 89. Stă într-un picior fără sprijin 4-8 secunde. 85. 88. 95. schimbă direcţia. 99. Pedalează pe tricicletă pe o distanţă de 1. 104. Modelează forme din plastilină şi le asamblează (din 2-3 părţi). Loveşte (face să sară) o minge şi apoi o prinde. 93. 86. Urcă scările alternînd picioarele. Sare peste o sfoară întinsă. Merge pe bîrnă în echilibru. 3-4 ani 81. 106.80. 90. Poate merge pe vîrfuri.5 metri. 94.

131. Ţopăie. înainte. Sare într-un picior de cinci ori succesiv. 135. Poate copia litere mici. 108. 119. 116. fără a depăşi mai mult de 3 mm de la contur. la întîmplare pe hîrtie. copac). înapoi. Driblează mingea cu direcţie (conduce mingea cu piciorul). Loveşte mingea cu paleta sau băţul.107. Prinde o minge moale sau un săculeţ cu nisip cu o mînă. Se dă în leagăn iniţiind şi întreţinînd mişcarea. 132. 122. Ridică de jos un obiect în timp ce aleargă. Rupe forme simple din hîrtie. 110. 117. 21 . 124. om. 125. 129. 113. 121. 120. Merge în echilibru pe o bîrnă. Colorează în interiorul conturului 95%. Patinează înainte aproximativ 3 m. Desface degetele şi cu cel mare le atinge pe celelalte pe fiecare în parte. Decupează şi lipeşte forme simple. lateral. întoarce la colţ. Pedalează pe tricicletă. 114. 128. Foloseşte ascuţitoarea de creioane. 118. Poate sări singur coarda. 134. Îndoaie un pătrat de hîrtie de două ori în diagonală. Merge pe bicicletă. 126. Merge sau se joacă într-un bazin cu apă pînă la nivelul taliei. Bate cu ciocanul un cui. Scrie litere de tipar mari. Urcă scările de lemn sau treptele unui tobogan înalt de 3 m. 115. 133. 123. 5-6 ani 112. Decupează un cerc cu diametrul de 5 cm. disparate. 111. Conduce un vehicul de jucărie (camion împingîndu-se cu un picior). 130. Copiază desene complicate. Desenează imagini simple (casă. 127. 109. în imitaţie. Se dă (singur) cu sania. Poate decupa poze din reviste.

137. Stă atîrnat de o bară orizontală 10 secunde susţinîndu-şi propria greutate în braţe. 139. 140. 138.136. 22 . Sare şi se învîrteşte într-un picior. Îşi scrie numele cu litere de tipar pe o foaie liniată. 10 secunde. Stă într-un picior fără sprijin. Sare de la înălţimea de 30 cm şi aterizează pe tălpi. cu ochii închişi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful