Domeniu: Artă plastică

Tip fişă: individuală

Fişa analitică de evidenţă nr. 1
Deţinător: Mitropolia Banatului, Muzeul de Artă Religioasă Veche
________________________________________________________________________________
Cod deţinător
Nr.inv:
Nr.inv.vechi:
Colecţie:
Clasat: Ordin Nr:

Data:

Poziţia:

________________________________________________________________________________
Categorie: Obiect Textil
Tip: Veșmânt de cult ortodox
Gen: Tesatura jacquard
Titlu: Patrafir / Epitrahil

Nr.piese: 1

________________________________________________________________________________
Autor:
Atelier/ Şcoală:
Stil:
Precizări:
Comanditar:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Localitate: Timișoara
Ţară/ Zonă: România
Provincie / Regiune: Banat
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Datare ( text):
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Material / tehnică (text): Tesatura jacquard din bumbac, cu motive florale
An început:
Material / tehnică ( cuvinte cheie): Tesatura jacquard din bumbac

____________________________________________________________________________________________________________
Dimensiuni :

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Patrafirul realizat dintr-o țesătură jaquard cu motive vegetale (fibroforme). frunze și flori cu fire colorate și aurii. _____________________________________________________________________________________________________________________ Iconografie. este asemănat cu o e șarfă iar cele două extremită ți sunt egale și este prevăzut cu o răscroială pentru gât. Data verificării/ Semnătura . _________________________________________________________________________________________________________________________________ Bibliografia: ______________________________________________________________________________________________________________________ Observaţii: _______________________________________________________________________________________________________________________________ Mod deţinere: Foto: Schiţa: Video: Proprietari anteriori: Loc păstrare: Diap: Data intrării: Stare de conservare: Clişeu: Preţ achiziţie: Bun de expus: Desen: Val nom.: Fisa de cons/ rest: Digitala _________________________________________________________________________________________________________________________________ Întocmit: Masterand: Data/ Semnătura: Expertizat/ Verificat: Lector Univ. Muzeul de Artă Religioasă Veche Data: _________________________________________________________________________________________________________________________________ Descriere: Patrafirul este realizat din tesatura jaquard/jacard.Inscripţie: Limba inscripţiei: Marca / Semnătura: _________________________________________________________________________________________________________________________________ Achizitionat de: Mitropolia Banatului. Peste materialul textil sunt aplicate pe cele două bra țe egale ale e șarfe. bumbac de culoare brun ro șiatic cu motive floorale. decor (cuvinte cheie): Obiectul textil liturgic denumit Epitrahil sau Patrafir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful