MOZ@C

23/1 SULIT 23/1 Geografi Ogos 2008 ( 1¼ jam)

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PENILAIAN TINGKATAN TIGA NEGERI SEMBILAN 2008

GEOGRAFI Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti apabila memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas jawapan ini mengandungi 26 halaman bercetak.

23/1@2008 Hak Cipta PPD Tampin

[Lihat sebelah SULIT

SMS MUZAFFAR SYAH , MELAKA

MOZ@C
SULIT Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah

23/1

2

[Lihat sebelah SULIT

SMS MUZAFFAR SYAH , MELAKA

84 C. teluk C. Pola petempatan berpusat terletak di A. beting pasir B. kontur C. batu aras B. pantai 2.MOZ@C SULIT 1. 84 82 25 27 82 31 33 B. Ciri budaya dalam segi empat grid di atas ialah A. tanda tinggi 23/1 3 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . tanjung D. stesen trigonometri D. 78 D. Bentuk muka bumi bertanda X ialah A. MELAKA . 80 76 26 28 78 30 32 79 78 26 27 3.

pelebaran 6. U45°T B. Y terbentuk hasil proses A. perikanan IV. pemprosesan hasil pertanian II. II dan IV III.Empat (RG304767) ialah A. pengangkutan C. III dan IV 5. bertangga D. S45°T D. II. sekata 23/1 4 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . curam C. pentadbiran A. I. S45°B A B 7. Keratan rentas AB menunjukkan cerun A. I. I. III dan IV D. II dan III B. MELAKA . U45°B C. pengangkutan D. Pekan Baru berperanan sebagai pusat I. hakisan B.MOZ@C SULIT 4. landai B. Bearing sukuan jambatan (RG278794) dari Kg. pemendapan C.

1:2 000 C. 1:200 000 23/1 5 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . 60 meter C. Garisan kontur X mewakili ketinggian A.MOZ@C SULIT Sektor Pertanian Pembalakan Pelancongan Pengangkutan RM juta 400 100 80 50 Bajet Negara N Tahun 2007 8. Skala manakah benar tentang pernyataan di atas? A. 120 meter 1 cm mewakili 2 km 10. Jumlah perbelanjaan untuk mengurus sektor industri tertier ialah A. 1:20 000 D. MELAKA . 90 meter D. 1:200 B. RM630 juta 120 X 30 9. RM500 juta D. 30 meter B. RM130 juta B. RM230 juta C.

1.00 petang 12.MOZ@C SULIT Kutub Utara X Kutub Selatan 11. MELAKA .00 pagi B. I dan II B. II dan III Bandar P(0°) Bandar Q(30°T) 3. 5. Ciri garisan X ialah I. II. III dan IV D. 5. latitud 0° dilukis melalui Greenwich menentukan zon waktu piawai membahagikan bumi kepada dua hemisfera C.00 petang 23/1 6 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . 1. I dan IV A.00 petang C.00 pagi D. Apakah waktu tempatan di bandar Q? A. IV. III.

MOZ@C SULIT • Banjaran tertinggi di Malaysia • Taman Negara 13. gegelang D. Titiwangsa Pentas benua X Tebing tinggi 14. Tama Abu D. Crocker B. dataran 15. Kawasan X ialah A. tanah tinggi C. pinggir laut D. jejala C. MELAKA . Pernyataan di atas merujuk banjaran A. reranting 23/1 7 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Tahan C. tanah pamah B. jejari B. Pola saliran di atas ialah A.

MOZ@C SULIT 16. I. I dan IV [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Antara berikut manakah kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia? I. III dan IV D. I. II dan III B. tapak perindustrian A. II dan III 23/1 8 C. I. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A. III dan IV U MALAYSIA • Tanih aluvium • Tumpuan penduduk 17. I dan II B. jaringan pengangkutan IV. tumpuan penduduk II. II dan IV III. III dan IV D. II. tapak pelabuhan C. MELAKA .

II dan III III. perikanan IV pelancongan C. I dan II B.MOZ@C SULIT 18. muara Tasik Chini X Tasik Tonle Sap 19. hilir B. hidroelektrik A. MELAKA . III dan IV D. Bentuk muka bumi di atas terdapat di kawasan A. hulu C. X merujuk kepada I. I dan IV 23/1 9 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . pengangkutan II. tengah D.

II. II dan III B. tanah runtuh A. kejadian siang dan malam IV. I dan II B. I. Pernyataan di atas merujuk kepada sungai A. Kinta 21. I dan IV [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . pencemaran C. III dan IV 22. Apakah kesan pergerakan bumi di atas? I. kepupusan flora IV. perubahan musim A. Endau C. pasang surut air laut C.MOZ@C SULIT • menghanyutkan kayu balak • jalan perhubungan 20. MELAKA . ketinggian matahari berbeza II. Bernam B. I. I. III dan IV D. Kinabatangan D. Struktur di atas dibina untuk mengatasi I. halangan tanah tinggi II. II dan IV Putaran bumi di atas paksi III. III dan IV D. II dan III 23/1 10 III.

Rajah di atas menunjukkan A. bayu darat D. Kawasan yang menerima hujan maksimum semasa Monsun Timur Laut ialah A.MOZ@C SULIT U MALAYSIA 23. III dan IV D. angin Sumatera B. III dan IV 24. II. MELAKA . II dan IV C. I. I. bayu laut [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . II dan III B. angin monsun 23/1 11 C. I.

menyuburkan tanaman B. paya bakau 23/1 12 C. mengelakkan kemusnahan hutan D.MOZ@C SULIT Kaedah Biologi 25. pantai D. memelihara habitat haiwan U SEMENANJUNG MALAYSIA 26. gunung [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . hujan tropika B. Kawasan berlorek ialah hutan A. MELAKA . Haiwan di atas digunakan untuk A. mengawal haiwan perosak C.

pembebasan CFC A. Antara berikut manakah punca kejadian jerebu? I. I. III D. I B. II dan III B. Pengangkutan di atas dikaitkan dengan kawasan bertanda A. pembakaran terbuka C.MOZ@C SULIT 27. II dan IV III. I. I. II C. II. IV 23/1 13 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . III dan IV II U III IV I DUNIA • Umiak • Andur salji 28. pelepasan asap kenderaan IV. III dan IV D. kebakaran hutan II. MELAKA .

Maklumat di atas menerangkan tentang A. Mediterranean C. II dan III Spesies pokok tidak berharga dibuang 31.MOZ@C SULIT 29. penghutanan semula D. projek estet hutan B. I dan IV I II III IV A. Monsun Tropika 30. MELAKA . Antara berikut kombinasi manakah yang benar? Kawasan Pulau Jawa Gurun Thar Greenland Siberia Kegiatan ekonomi Pertanian Pembalakan Penternakan Memburu C. rawatan silvikultur 23/1 14 C. Tumbuhan di atas terdapat di kawasan A. Gurun D. Tundra B. III dan IV D. I dan II B. penebangan terpilih [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH .

Apakah fungsi tumbuhan semula jadi di atas? A. mengubati demam D. perlombongan B. pertanian C. perindustrian D.MOZ@C SULIT 32. Sweden C. Kanada A. Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana kegiatan A. II dan III III. III dan IV D. I dan IV 23/1 15 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Negara yang mempunyai penduduk optimum I. Jepun II. meredakan batuk B. perikanan 34. merawat kencing manis C. MELAKA . Australia IV. menyembuhkan luka • Mersing • Pulau Pangkor 33. I dan II B.

pertumbuhan semula jadi U SEMENANJUNG MALAYSIA 36. I B. kelahiran C.MOZ@C SULIT kurang zat makanan S penyakit berjangkit 35. pengangguran D. S merujuk kepada kadar A. II C. III D. Kawasan berpenduduk padat merujuk kepada A. MELAKA . IV 23/1 16 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . kematian B.

MELAKA . imunisasi C. pusat rawatan swasta IV. II dan IV III. Jenis migrasi penduduk di atas ialah A. Antara berikut manakah berkaitan dengan pernyataan di atas? I. III dan IV U SEMENANJUNG MALAYSIA 38. I. II dan III B. I.MOZ@C SULIT Program kesihatan awam luar bandar 37. I. luar bandar ke bandar D. III dan IV D. II. bandar ke luar bandar C. bandar ke bandar B. luar bandar ke luar bandar 23/1 17 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . pemakanan berkhasiat II. bekalan air bersih A.

hutan C. II dan III C.MOZ@C SULIT • Program kitar semula • Rawatan silvikultur 39. III dan IV D. penanaman berteres II. II dan III III. Langkah berkesan memelihara sumber tanih ialah I. air B. MELAKA . I dan IV U I II III IV MALAYSIA 41. pembenihan hidro IV. I dan II B. mineral D. kaedah biologi A. III dan IV D. Pernyataan di atas berkaitan dengan sumber A. I dan IV 23/1 18 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Manakah merupakan petempatan awal? A. teknik pertanian moden C. I dan II B. tanih 40.

Faktor yang mempengaruhi pola petempatan di atas ialah A. sumber mineral • Bangi • Sintok 43. Singapura C. II dan III 23/1 19 III. I dan II B. I dan IV [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . perindustrian D. MELAKA . Tokyo II. dasar kerajaan C. perlombongan petempatan setinggan K kesesakan lalu lintas 44. pelancongan C.MOZ@C SULIT 42. Bandar di atas berperanan sebagai pusat A. K merujuk kepada bandar I. bentuk muka bumi B. Bangkok A. sumber air D. III dan IV D. Kuala Lumpur IV. pendidikan B.

Tun Razak 23/1 20 C.MOZ@C SULIT 45. Jerangau D. muzik B. perhubungan D. Karak B. Gambar rajah di atas merujuk kepada alat A. permainan C. MELAKA . pertanian U M SEMENANJUNG MALAYSIA 46. M ialah lebuh raya A. Timur Barat [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH .

stesen satelit bumi C. MELAKA . I dan II B. II dan III 23/1 21 C. lapangan terbang U MALAYSIA 48. I dan IV [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Lapangan terbang domestik merujuk kawasan bertanda A. III dan IV D. pelabuhan kontena B. Kawasan berlorek merujuk kepada A.MOZ@C SULIT Pasir Gudang Bintulu 47. terminal kereta api D.

tenaga suria U SEMENANJUNG MALAYSIA 51.MOZ@C SULIT 49. tenaga elektrik D. MELAKA . Sumber kawasan berlorek ialah A. batu kapur [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Persamaan kepentingan jalan kereta api di Malaysia dan Kanada ialah I. Biodisel B. Y merujuk kepada A. I dan IV Tenaga Biomas Biobahan api Y Bioproduk 50. I dan II B. pergerakan penduduk II. bauksit B. memajukan kawasan bandar IV. kaolin 23/1 22 C. III dan IV D. mewujudkan bandar baru C. pengangkutan barangan pukal A. II dan III III. Biotenaga C. kuprum D.

II C. mengepam air A. I. menggerakan kenderaan kecil IV.MOZ@C SULIT 52. I. III dan IV U DUNIA • gas metana • sisa haiwan dan tumbuhan 53. I. memanaskan rumah II. Pernyataan di atas dikaitkan dengan negara bertanda A. II. II dan IV III. I B. III dan IV D. IV 23/1 23 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . Antara berikut manakah kegunaan tenaga suria? I. MELAKA . III D. II dan III B. menggerakan turbin empangan C.

jalan pengangkutan II. III dan IV D. II dan IV III. serantau Agensi H Bantuan modal kepada usahawan 57. sumber minuman IV. I dan II B. pembinaan empangan C. I. II. II dan III B. Apakah kepentingan sumber air di Jepun? I. pelbagai hala C. FELDA A. sedunia D. PNB C. dua hala B.MOZ@C SULIT 54. Pernyataan di atas merujuk kerjasama A. MARA IV. kegunaan industri A. MISC • APEC • ASEAN 56. II dan III III. MELAKA . I. SIRIM D. III dan IV D. Agensi H ialah I. FRIM B. I dan IV 23/1 24 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . III dan IV 55. I. MARDI C. Manakah agensi yang terlibat dengan pemindahan teknologi di Malaysia? A. FAMA II.

III dan IV 59. II dan IV III. peningkatan kelembapan udara C. II dan III B. I. III dan IV D. perubahan landskap IV. Kesan kegiatan ekonomi di bandar X dan Y terhadap alam sekitar ialah I. penipisan lapisan ozon II. MELAKA . II. pencemaran udara A.MOZ@C SULIT U X Y SEMENANJUNG MALAYSIA 58. I. I. Antara berikut kombinasi manakah yang benar? Tanaman Lada hitam Nanas Tebu Tembakau Kawasan Sibu Bagan Datoh Besut Chuping A B C D 23/1 25 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH .

berasaskan kayu C. MELAKA . Kawasan bertanda di atas berkaitan dengan industri A.MOZ@C SULIT U MALAYSIA 60. petrokimia KERTAS SOALAN TAMAT 23/1 26 [Lihat sebelah SULIT SMS MUZAFFAR SYAH . automatif B. elektronik D.

MELAKA . Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jawapan D D C D B B C A B D D B A C A A D B C C A C C C B C C B A D No.MOZ@C SKEMA JAWAPAN PENILAIAN TINGKATAN TIGA NEGERI SEMBILAN 2008 GEOGRAFI 23/1 No. Soalan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Jawapan B B D D A C B C B D D A A B C A A B A B D A B D C D C A A D SMS MUZAFFAR SYAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful