Ông Tuấn là chủ doanh nghiệp tư nhân sau 10 năm kinh doanh ông đã gây dựng được thương

hiệu Bánh mỳ Như Ý. Tháng 9/200N ông ký hợp đồng nhượng quyền khai thác thương hiệu với Công ty X, theo thỏa thuận ông sẽ nhận được 1 tỷ đồng tiền mặt và quyền sử dụng một căn hộ chung cư trị giá 500 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ nhượng quyền thương mại là 5%. Xác định thuế TNCN mà ông Tuấn phải nộp: Thu nhập không chịu thuế TNCN
Kê khai không chính xác, không trung thực, không đầy đủ về căn cứ tính thuế; nộp chậm hồ sơ kê khai sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; không phản ánh hoặc phản ánh không chính xác số liệu vào sổ kế toán.

Ấn định thuế đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp kê khai được áp Ba người bạn A, B và C nhận được 3 học bổng: A nhận được học bổng của một trường đại học ở nước ngoài, B nhận được học bổng của tổ chức DAAD theo chương trình hỗ trợ sinh viên Việt Nam, C nhận được học bổng của tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam do bốc thăm khuyến mại của tổ chức đó. Học bổng chịu thuế TNCN là: Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Các khoản học bổng không chịu thuế thu nhập cá nhân

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là:

Chi ủng hộ Đoàn thanh niên cắm trại nhân ngày thành lập Đoàn 26/3 Khoản chi phí phải liên quan trực tiếp với việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế, có mức chi hợp lý, được thực sự chi ra và có căn cứ hợp pháp

Chủ thể nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng nộp thuế GTGT Chủ thể nào sau đây thuộc đối tượng nộp thuế GTGT Công ty A hoạt động kinh doanh xuất khẩu, trong tháng 9 năm 2009 công ty có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của riêng tháng 8 chuyển sang là 15 triệu, thuế GTGT đầu vào tập hợp được trong tháng là 195 triệu. Tháng 7 DN đã nộp 25 triệu tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT được hoàn tháng 9/2009 là Công ty A làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công B, Công ty B hỗ trợ chi phí vận chuyển đến khách hàng cho Công ty A bằng cách thuê Công ty C. Thuế GTGT của chi phí vận chuyển sẽ được tính vào thuế GTGT đầu vào của: Công ty A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong năm đã xuất khẩu 10.000 sản phẩm X với giá CIF là 15USD/sản phẩm, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế của cả lô hàng là 5000USD, sản phẩm X chịu thuế suất thuế GTGT 10%, tỷ giá 17.500đồng/USD. Thuế suất thuế xuất khẩu là 4%. Doanh thu của 10.000 sản phẩm trên là: Công ty A trong tháng 9/2009 có tình hình sau: Nhận uỷ thác xuất khẩu một lô hàng giá FOB Hải Phòng 100.000 USD. Hoa hồng uỷ thác bao gồm cả thuế GTGT là 165

Nông dân sản xuất lúa gạ Đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động cho thuê nhà; cá nhân cho thuê nhà; hợp tác xã cho thuê quyền sử đất

Không đủ điều kiện để xin hoàn thuế GTGT trong tháng 9

Tùy thuộc nội dung ghi trên hóa đơn

2.625.000.000 đồng

0 đồng

Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng trên là 10%. chứng từ nộp thuế GTGT thay cho bên nước ngoài 35 triệu đồng.5 triệu đồng.987.500 đồng . Thuế suất thuế GTGT là 10%. giá FOB 55. Thông báo nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu là 150 triệu. Giá bán trả ngay bao gồm cả thuế GTGT là 539 triệu.triệu đồng. Mua hàng trong nước có hoá đơn GTGT. Xuất khẩu một lô hàng thiết bị điện tử. thuế GTGT của số hoá đơn này là 85 triệu đồng. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng là 75 triệu đồng. Giá tính thuế GTGT của xe ô tô bán theo phương thức trả góp là: 490 triệu đồng Công ty cổ phần Thiên Anh nhập khẩu 1. giá nhập khẩu 25. Ngay khi nhận xe trả 50%.000 lít rượu 75 độ để sản xuất rượu 40 độ. số còn lại trả đều trong 8 quý.000USD. Thanh lý một dây chuyền sản xuất giá thanh toán là 82. Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của côn 195 triệu đồng Công ty Cổ phần Thanh Minh bán xe ô tô theo phương thức trả góp trong 2 năm với giá 560 triệu. Tỷ giá 17. trong đó có 25 triệu là thuế GTGT của một hoá đơn được thanh toán theo phương thức bù trừ công nợ.500đồng/USD. Thuế GTGT mà doanh nghiệp này phải nộp trong tháng là: Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thanh Thủy trong tháng 9/2009 có tài liệu sau: Thuế GTGT chưa được khấu trừ tháng 8 chuyển sang là 75 triệu.

75 triệu đồng Chưa được hoàn thuế . 50% bằng tiền mặt. tỷ giá do NHNN công bố là 17.000 đồng 204. thuế suất thuế TTĐB 45%.2 triệu đồng 2. Hoa hồng uỷ thác là 2% trên giá nhập. Biết rằng thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trên là 1% thuế suất khẩu công ty Thuần Châu phải Công ty cổ phần Trường An nhận uỷ thác nhập khẩu một lô hàng tiêu dùng.000USD. việc thanh toán được thực hiện 50% chuyển khoản. giá tính thuế nhập khẩu là 30. giá CIF Hải Phòng là 55.theo điều kiện CIF là 3 USD/lít. T2/2009: 2. Nhập khẩu trực tiếp một lô hàng mỹ phẩm. Thuế GTGT đầu ra của nghiệp vụ trên là: Công ty cổ phần Thuần Châu bán cho một doanh nghiệp khu chế xuất một lô hàng có trị giá 200 triệu đồng. Tỷ giá 17. nộp ở khâu nhập khẩu là: Công ty cổ phần Tuấn Thủy có số thuế GTGT phải nộp luỹ kế như sau: T12/2008: -150 triệu đồng. mỹ phẩm là 70%.500 đồng/USD. Thuế GTGT mà doanh nghiệp phải kê khai. Thuế TTĐB phải nộp là: Công ty cổ phần Thiên Thanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.500đồng/USD. T1/2009: -250 triệu đồng. cho một doanh nghiệp chế xuất thuê hội trường để tổ chức hội nghị khách hàng. thuế suất thuế nhập khẩu 10 %. Thuế suất thuế GTGT là 10%. Thuế suất thuế NK hàng tiêu dùng là 20%.000USD.000. giá thuê chưa có thuế GTGT là 22 triệu đồng.

thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm A là 3%.000USD. 5 đêm.+ 100 triệu đồng. Thuế GTGT đầu vào là 1. Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng là 10%.5 triệu đồng Công ty cung cấp tour du lịch Hà Nội – Sài Gòn . Hàng XK được thanh toán bằng chuyển khoản.000đ/kg. Thuế suất thuế GTGT là 10%. trong đó đoạn Hà Nội – Sài Gòn có trị giá 5 triệu.350 triệu đồng.Campuchia có giá trọn gói là 7.450 triệu đồng (các hóa đơn mua vào có giá trị trên 20 triệu).000đ/kg. Thuế GTGT đầu ra ghi trên hóa đơn là: 770.7 triệu cho 6 ngày. Tỷ lệ hàng hóa mua trong nước doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản là 80%. T3/2009: -175 triệu đồng. chi phí vận chuyển từ kho đến cảng xuất khẩu do bên mua chịu là 5. Vào tháng 4/2009 doanh nghiệp được hoàn thuế tối đa là: Công ty cổ phần Vạn Tuế trong tháng 9/2009 có tình hình sau: Doanh thu bán thảm trong nước chưa thuế GTGT là 15. giá bán tại kho Công ty là 50.000 đồng . trong đó của lô hàng xuất khẩu là 175 triệu. Xuất khẩu một lô hàng giá FOB là 120. thanh toán bằng tiền mặt 10%. Thuế 66.000kg sản phẩm A.000. Công ty chỉ viết một hóa đơn GTGT cho khách hàng.000 đồng Công ty Hưng Long xuất khẩu 40. thanh toán theo phương thức bù trừ công nợ là 10%. Thuế GTGT doanh nghiệp này phải nộp trong tháng là: 212.

200. Thuế NK doanh nghiệp được hoàn là: 23.000đồng. Thuế suất thuế NK sợi 30%. Sau thời hạn nộp thuế.400.000 đồng Công ty rượu Thăng Long trong tháng 9/N bán được 5. Sau thời hạn nộp thuế. Trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp đến thời hạn nộp thuế là: 31. Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế ở khâu NK. doanh nghiệp sản xuất được 10.000 m vải. doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6.212.xuất khẩu phải nộp là Công ty may Thắng Lợi nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu.000m vải.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên 260.000 đồng Công ty may Thắng Lợi nhập khẩu sợi từ nước ngoài để sản xuất vải xuất khẩu. doanh nghiệp đã xuất khẩu được 6. doanh nghiệp xuất khẩu tiếp 3. Từ số sợi trên. số vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước. doanh nghiệp xuất khẩu tiếp 3.121 đồng . Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất.000.000. doanh nghiệp sản xuất được 10.000m vải. Từ số sợi trên. Trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu.000đ. Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch. Thuế suất thuế NK sợi: 30%.200 lít rượu 40 độ với giá chưa thuế GTGT là 51.000 m vải.Trị giá của sợi nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên 260.000 m vải. số vải còn lại doanh nghiệp bán trong nước.000 m vải.

000USD.750.680. Thuế T Công ty TNHH Thành Tây nhập khẩu vải từ một công ty của Hàn Quốc để gia công áo sơ mi xuất khẩu cho công ty này.923 đồng 65.000 chiếc áo sơ mi. thuế suất thuế TTĐB 65%. chi phí vận tải.000 đồng. Doanh nghiệp sẽ gia công thành 40.586.000 đồng.000 đồng .25. bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên cho cả lô hàng: 7.470. Trị giá của vải nhập khẩu tính đến cảng Hải Phòng là 50. hoa hồng uỷ thác doanh nghiệp được hưởng là 3% tính trên giá tính thuế nhập khẩu. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp là: Công ty TNHH Tân Thành Phát kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Công ty đã trả thưởng cho khách hàng là 123. tháng 9/N đạt doanh số bán hàng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là 654. Đến thời hạn giao hàng. Thuế TTĐB phải nộp của Công ty là: Công ty TNHH Hùng Cường phát sinh thuế GTGT phải nộp trong tháng 9/N. doanh nghiệp đã xuất trả Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước hoặc Ủy nhiệm cho ngân hàng trích tài khoản giao dịch của công ty 456. Việc nộp thuế GTGT được thực hiện qua hình thức: Công ty TNHH Phong Phú nhập khẩu uỷ thác 500 bộ điều hòa.625. Thuế suất thuế TTĐB của kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là 30%. Thuế suất thuế nhập khẩu của điều hòa 30%.000USD.000 đồng/lít. Tỷ giá do NHNN công bố là 1USD = 17.500 VNĐ.000 đồng 122. giá bán tại cửa khẩu xuất là: 160USD/bộ.

trong đó số hàng hoá chưa xuất dùng trong tháng có số thuế GTGT 20 triệu đồng.500 VNĐ.được 25. trong đó phí vận chuyển quốc tế (F) và bảo hiểm quốc tế (I) là 2USD/kg. thuế suất thuế nhập khẩu 10%. Thuế suất thuế nhập khẩu của vải là 20%. Tỷ giá do NHNN công bố 1USD = Không phải nộp thuế nhập khẩu .000 kg Vật liệu A để gia công thành phẩm trực tiếp cho nước ngoài giá nhập tại cửa khẩu Hải Phòng là 10USD/kg. Thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua hàng phát sinh tháng 120 triệu đồng. Thuế TTĐB mà công ty Tuấn Thành phải nộp là 0 đồng Công ty Tuấn Kiệt nhập khẩu 10.500 đồng/USD. Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá là 65%. Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng của doanh nghiệp này là: 165 triệu đồng Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất thuốc lá bán cho công ty XNK INTIMEX 500 cây thuốc lá để xuất khẩu với giá bán chưa có thuế GTGT là 105.5 USD/cây. Tỷ giá 17. Tỷ giá do NHNNN công bố là 1USD = 17. Thuế NK doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan khi đến hạn nộp là: Công ty TNHH Thanh Thảo sản xuất mũ bảo hiểm trong tháng 9/2009 có tình hình sau: Thuế GTGT chưa được khấu trừ tháng trước chuyển sang 45 triệu đồng.000 đ/cây.000 áo. Công ty INTIMEX xuất khẩu với giá FOB Hải Phòng là 8. Thuế suất thuế xuất khẩu của thuốc là là 1%.

Tỷ giá do NHNN công bố 1USD = 17.875. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố là 1USD = 17. Thuế nhập khẩu phải nộp là: Không phải nộp thuế nhập khẩu Công ty Tuấn Sơn nhận làm đại lý tiêu thụ lô hàng cho Công ty A.000 đồng Công ty Tuấn Thành nhập khẩu 1.000 kg Vật liệu A để gia công thành phẩm trực tiếp cho nước ngoài giá nhập tại cửa khẩu Hải Phòng là 10USD/kg. Công ty xây dựng Trường Hà Nội. Thanh Hóa . công trình này do Công ty Thành Đô có trụ sở tại Nghệ An làm chủ đầu tư. tỷ lệ hoa hồng Đại lý được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT. giá bán chưa thuế GTGT theo đúng quy định của Công ty A là 70. Thuế nhập khẩu phải nộp là: Công ty Tuấn Kiệt nhập khẩu 10. Công ty Tuấn Sơn phải tính thuế GTGT đầu ra cho hoa hồng đại lý là: 350. trong đó phí vận chuyển quốc tế (F) và bảo hiểm quốc tế (I) là 2USD/kg.000. Thuế nhập khẩu phải nộp là: 7. thuế xuất thuế nhập khẩu của nguyên liệu X là 20%. chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế cho cả lô hàng là 250USD.17.000 đồng.500 VNĐ.500VNĐ.500VNĐ.000 đồng Công ty xây dựng Trường Sơn có trụ sở tại Hà Nội xây dựng công trình nhà chung cư tại Thanh Hóa. thuế suất thuế nhập khẩu 10%.000 kg nguyên liệu X giá mua trên hóa đơn thương mại là 2USD/kg. thuế GTGT của hàng trên là 10%.

000 đồng Doanh nghiệp A nhập khẩu lô hàng có giá CIF Hải Phòng là 50.500USD.000. Thanh toán bù trừ công nợ 70 triệu đồng 754. Doanh thu chịu thuế TNDN là: Doanh nghiệp A nhập khẩu 1. Thuế suất thuế NK rượu: 90%. chi phí vận chuyển và bảo hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Cảng Sài Gòn) 2. tương đương 1.000 USD. phí lệ phí 250 triệu đồng .000 chai rượu.250. Giá tính thuế GTGT của lô hàng trên là: Doanh nghiệp A trong năm tính thuế có các khoản thuế. GTGT: 10%.006.000. chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 3. vận chuyển và bảo hiểm từ cảng Sài Gòn đến cảng Hải Phòng: 20.000USD.75 tỷ đồng.825. Thuế suất thuế NK là 15%. giá nhập tại cửa khẩu xuất: 15USD/chai. TTĐB: 30%. Giá trị nhập kho của lô rượu trên là: Kinh doanh nhà hàng Thanh toán qua ngân hàng.500đồng/USD.000USD. Hoa hồng ủy thác được hưởng là 4% tính trên giá trị lô hàng. tỷ giá 17.Sơn phải kê khai thuế GTGT của công trình trên tại: Dịch vụ nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: Điều kiện về phương thức thanh toán để hàng hóa xuất khẩu được áp mức thuế suất thuế GTGT 0% là: Doanh nghiệp A nhận ủy thác nhập khẩu một lô hàng theo giá CIF là 100.000 đồng 1.500VNĐ/USD. Tỷ giá 17.

Doanh thu của lô hàng xuất khẩu trên là: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Doanh nghiệp trong nước hoàn thuế nhập khẩu trong trường hợp: . Thuế xuất khẩu: 150 triệu đồng. Chi phí về thuế. thuế suất thuế xuất khẩu 2%. dịch vụ không chịu thuế GTGT Nhập khẩu số lượng hàng ít hơn số đã kê khai nộp thuế.000USD. 735.000 đồng Thuế GTGT của hàng hoá. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ: 300 triệu đồng. Tỷ giá 17. dịch vụ mua vào: 200 triệu đồng (hàng chưa được tiêu thụ). Thuế GTGT của hàng hoá xuất khẩu không đủ điều kiện để khấu trừ: 100 triệu đồng. chi phí này do doanh nghiệp A thanh toán bên nhập khẩu sẽ hoàn trả cùng tiền hàng.500đồng/USD. phí phải nộp NSNN tính vào chi phí được trừ là: Doanh nghiệp A xuất khẩu lô hàng có trị giá FOB 40.000. Xuất trả hàng gia công cho nước ngoài. Chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế của lô hàng là 2.000 USD. nguyên vật liệu để gia công cho đối tượng đưa .sau: thuế TTĐB của hàng hoá. dịch vụ mua vào dùng để SXKD hàng hoá.

320. hoá đơn bán hàng ghi giá bán là 1. nhưng không quá thời hạn theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể . cá nhân Đối tượng KHÔNG thuộc diện chịu và nhóm kinh doanh. thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là: Các tổ chức và cá nhân có sản xuất hàng hoá và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB Cá nhân người Việt Nam. có hàng hoá nhập khẩu là vật tư. Nộp thuế trước khi nhận hàng Thực hiện theo thời hạn bảo lãnh.200. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng DN kinh doanh đều là 10%.000 đồng. hộ kinh doanh thuế TNDN: cá thể Đối tượng nào sau đây KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh người nộp thuế: Đối tượng nào sau đây thuộc diện nộp thuế TTĐB Mẹ ruột ngoài tuổi lao động có lương hưu 1. Doanh nghiệp tư nhân A nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.000 đồng/tháng Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ta là: Đối với các khoản thuế kê khai hàng tháng. vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là: Đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN: 1. Xuất trả hàng của nước ngoài đưa vào Việt Nam để tham dự hội trợ hội chợ triển lãm trong thời hạn quy định. cá nhân nước ngoài cư trú có thu nhập chịu thuế và cá nhân nước ngoài không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam Ngày thứ 20 của tháng sau Đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế.gia công cung cấp.320.000 đồng Cá nhân hành nghề độc lập. có hàng hoá nhập khẩu là vật tư.

Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm A là: gày 25/1/2009 cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhận được hóa đơn GTGT của hàng hóa mua vào.vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu.000 đồng 6/2009 Tổng doanh thu chưa có thuế GTGT/(1+ Thuế suất thuế TTĐB). nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp.000 đồng/sản phẩm. Giá tính thuế TTĐB của hàng bán trả ngay một lần Giá tính thuế TTĐB của hàng gia công hoàn thành cơ sở giao gia công bán ra. trả chậm là: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng gia công là: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB được xác định bằng: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng 5.000. Thuế GTGT 10%. thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là: Đơn vị áp dụng năm tính thuế là năm dương lịch thì hồ sơ quyết toán thuế năm có thời hạn nộp chậm nhất là: Ngày 31/3 của năm tiếp theo Dùng 500 sản phẩm A để trao đổi một cơ sở kinh doanh khác lấy sản phẩm B. giá bán đã có thuế GTGT của sản phẩm A cùng thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi là 110. Hóa đơn này được kê khai khấu trừ thuế chậm nhất vào tờ khai tháng Giá tính thuế đối với kinh doanh massage là Giá tính thuế TTĐB đối với hàng bán trả góp. Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu Giá chưa có thuế GTGT/(1+ thuế suất .

tái xuất để tham dự hội trợ triển lãm trong thời hạn quy định Phầm mềm kế toán Quạt hơi nước Nộp xong thuế trước khi nhận hàng. xuất trả hàng gia công cho nước ngoài Hàng tạm nhập. Được phân bổ theo tỷ lệ doanh số hàng hoá. men rượu Hàng đưa từ khu chế xuất này sang khu chế xuất khác.hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB sản xuất bán ra trong nước được xác định bằng: Hàng hoá của đối tượng nộp thuế chấp hành tốt các pháp luật về thuế tạm nhập . 15 ngày kể từ ngày hết hạn của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm nhập ..tái xuất hoặc tạm xuất .tái xuất hoặc tạm xuất . dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT mà cơ sở không hạch toán riêng được phần TTĐB). hàng từ khu chế xuất bán ra nước ngoài.tái nhập thì thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là: Hàng hoá nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: Hàng hoá nào sau đây thuộc diện miễn thuế XNK: Hàng hoá nào sau đây thuộc diện miễn thuế XNK: Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế GTGT? Hàng hoá nào sau đây thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế TTĐB: Hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là: Hàng hoá nhập khẩu là vật tư. dịch vụ mua vào đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá. dịch vụ chịu thuế GTGT tiêu thụ so với tổng doanh số hàng hoá dịch vụ tiêu thụ . 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan. vật liệu của đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là: Hàng hoá.tái nhập.

tài sản Lãi tiền vay để bổ sung vốn điều lệ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Thu nhập từ tiền lãi. tạm nhập để thực hiện các dự án đầu tư đã nộp thuế nhập khẩu. tiền gửi nhận được từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng Thu nhập từ chuyển giao công nghệ Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán Tiền bán xe ô tô c.000 triệu đồng (trong đó có 150. thiết bị. Các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng bao gồm cả tiền thưởng theo các danh hiệu thi đua. các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi hành khen thưởng Thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm hoặc thẻ tiết kiệm của cá nhân. Tuỳ thuộc vào lý do kiểm tra Được hoàn thuế nhập khẩu trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc. thiết bị Khoản thu nhập từ tiền thưởng nào sau đây KHÔNG phải chịu thuế Khoản thuế TNCN của thu nhập từ hoạt động kinh doanh nào sau đây được miễn thuế TNCN.dùng cho từng hoạt động.000 triệu đồng . khi tái xuất: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có doanh thu bán hàng: 150. Kiểm tra thuế được thực hiện Máy móc. thuế GTGT đầu vào được khấu trừ xác định như sau: Khấu trừ thuế được hiểu là: Khoản chi phí lãi vay nào KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Khoản thu nhập được tính các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN: Khoản thu nhập nào của nhà đầu tư KHÔNG chịu thuế thu nhập cá nhân Khoản thu nhập nào sau đây được tính là thu nhập chịu thuế TNCN: Khoản thu nhập nào sau đây là khoản thu nhập khác chịu thuế trong kỳ tính thuế TNDN đối với một công ty kinh doanh XNK tổng hợp: Khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập KHÔNG chịu thuế TNCN: Chủ thể nộp thuế lấy lại số thuế GTGT mà mình đã trả khi mua hàng hóa. dịch vụ.

000 triệu đồng). nhập khẩu: Những hàng hoá nào sau đây thuộc diện được miễn thuế xuất khẩu. Công ty có tổng tài sản là 12 tỷ đồng.tái xuất hoặc tạm xuất . Tuy nhiên do để có tiền kinh doanh ông A vay của ngân hàng và phải trả lãi 12%.000. Hàng hoá tạm nhập . Ông A được chia theo tỷ lệ 40%.000 đồng . tỷ lệ sở hữu của ông Hải là 40%. triển lãm. thuế suất GTGT là 10%.doanh thu hàng xuất khẩu 80. triển lãm 40 triệu đồng 320. Thu nhập chịu thuế của ông A là: Ông Hải nhận được thừa kế của bố dượng là phần vốn góp trong Công ty TNHH X. giá thanh toán 66 triệu đồng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là: Một doanh nghiệp tư nhân mua hàng hoá giá chưa có thuế GTGT là 50 triệu đồng.tái nhập để tham dự hội trợ. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ nhận Mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ thuộc từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.1 triệu đồng Mức thu nhập xác định người phụ thuộc được giảm trừ là: Những hàng hoá nào sau đây thuộc diện được miễn thuế xuất khẩu.tái nhập để tham dự hội trợ. Bán hàng hoá trên. vốn chủ sở hữu là 8 tỷ. nhập khẩu: Ông A cùng ông B và ông C kinh doanh dưới hình thức nhóm cá nhân kinh doanh trong năm tính thuế có mức lợi nhuận (sau khi trừ chi phí) là 100 triệu đồng. Tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp 1. Thu khách hàng hủy hợp đồng 100 triệu đồng. Chính phủ thưởng do có doanh thu xuất khẩu cao 500 triệu đồng.tái xuất hoặc tạm xuất .000 VND Hàng hoá tạm nhập .

Tỷ giá là 17. Xác định thuế TNCN ông Hải phải nộp. Trong năm tính thuế hai vợ chồng chuyển Thu nhập chịu thuế TNCN của ông Jonh là 7. Ông Jonh còn được trung tâm hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian giảng dạy là 100USD. Tổng số giờ ông đã làm việc cho Trung tâm là 30 giờ.thừa kế là 10%.000 đồng Không chịu thuế TNCN Thu nhập từ chuyển nhượng chung cư của ông Thao phải chịu thuế TNCN Thu nhập từ chuyển nhượng chung cư của ông Thao phải chịu thuế TNCN . Ông Mạnh nhận được quà tặng là một căn hộ chung cư từ ông nội. đồng thời đồng sở hữu một căn hộ chung cư cùng vợ. căn hộ trên có giá trị là 350 triệu. Ông Jonh là khách du lịch vào Việt nam trong thời gian 2 tháng.500 đồng/USD. Trong năm tính thuế hai vợ chồng chuyển nhượng căn hộ với giá 1. Ông Thao đứng tên sở hữu quyền sử dụng một mảnh đất (tài sản hình thành trước hôn nhân). Xác định thuế TNCN mà ông Mạnh phải nộp. đồng thời đồng sở hữu một căn hộ chung cư cùng vợ. trước đây ông nội đã mua với giá 500 triệu. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ nhận quà tặng là 10%. Tính đến thời điểm chuyển nhượng vợ ông Thao chỉ đứng tên sở hữu duy nhất chung cư trên. căn hộ có giá thị trường là 1. ông Jonh tham gia đào tạo kỹ năng nghe nói và được trả mức phí là 10 USD/giờ. Ông Thao đứng tên sở hữu quyền sử dụng một mảnh đất (tài sản hình thành trước hôn nhân).000. Nhận lời mời của trung tâm A.2 tỷ đồng.2 tỷ đồng. Theo khung giá nhà nước qui định.

thưởng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc là 46 triệu đồng. công ty có mức vốn đăng ký là 1 tỷ đồng. Các thành viên khác đã quyết định đề nghị ông rút vốn khỏi công ty và đồng ý trả 40%. Ngày 30/12 ông bốc thăm thưởng một chiếc tivi LCD trị giá 8 triệu.000. mệnh giá 100 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ đầu tư vốn là 5%. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ trúng thưởng là 10%. Thuế TNCN ông Tuấn phải nộp là: 30 triệu đồng Ông Tuấn mua trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 năm. Thực tế ông mới chỉ góp 250 triệu đồng. lãi suất là 3%/quý. 1. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ chuyển nhượng góp vốn là 20%. ông Tuấn đăng ký sở hữu 40%. Xác định thuế TNCN ông Tuấn phải nộp.2 tỷ đồng. Ông Tuấn là thành viên sáng lập Công ty TNHH X. Tính đến thời điểm chuyển nhượng vợ ông Thao chỉ đứng tên sở hữu duy nhất chung cư trên.Thuế TNCN ông Tuấn phải nộp ngay khi chuyển nhượng. lãi được trả cố định hàng quý. Ông Tuấn quyết định bán để thu hồi vốn đầu tư số tiền ông thu được 105 triệu đồng. đối với chuyển nhượng chứng khoán là 20%. Thời gian đáo hạn là 3 quý nữa. Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc.000 đồng Ông Tuấn trong năm tính thuế có tổng thu nhập từ tiền lương. 0 đồng .nhượng căn hộ với giá 1.

Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá Trước khi nhận hàng 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc thời gian của chu kỳ sản xuất. Ngày 30/12 ông trúng thưởng xổ số 20 triệu.000 đồng Số lượng hàng hoá làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là: Theo quy định hiện nay khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho cơ quan thuế theo Thời điểm tính thuế nhập khẩu là: Thời điểm tính thuế xuất khẩu. thưởng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp bắt buộc. Ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu. nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan. Xác định thuế TNCN ông Tuấn phải nộp.000. thuế nhập khẩu là: Thời điểm tính thuế xuất khẩu. Ông Tuấn không đăng ký người phụ thuộc. 1. là 36 triệu. nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu là Thời hạn nộp thuế XNK đối với hàng hoá XNK phi mậu dịch và tiểu ngạch biên giới là: Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là: Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính Số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu ghi trong tờ khai Hải quan Hàng quý Ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu với cơ quan hải quan Ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu. thuế nhập khẩu là: Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động bán hàng là: Thời hạn chậm nhất phải nộp thuế nhập khẩu của hàng tiêu dùng khi KHÔNG CÓ bảo lãnh về số tiền phải nộp là: Thời hạn chậm nhất phải nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư.Ông Tuấn trong năm tính thuế có tổng thu nhập từ tiền lương. Biết rằng thuế suất thuế TNCN đối với TN từ trúng thưởng là 10%. dự trữ nguyên vật liệu Nộp ngay khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập vào VN Thu nhập có được do hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh thu để tính thu nhập chịu . nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan.

anh chị em ruột với nhau Các mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. cha mẹ chồng với con dâu. tiền công trong trường hợp nào được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Tính không đối giá của thuế được thể hiện là Trong năm N. cha mẹ nuôi với con nuôi. Được tính vào giá bán của hàng hoá. cha mẹ đẻ với con đẻ. ông bà ngoại với cháu ngoại. tăng lên cùng mức tăng của thu nhập Thuế tiêu dùng đánh trên những hàng hoá có tính chất đặc biệt nằm trong danh mục Nhà nước qui định Tiền lương. đánh vào thu nhập nhận được. phần còn lại 2.thuế TNDN được xác định bằng: thuế trong kỳ tính thuế) . tiền lương. Các mặt hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại. Công ty A bán lượng hàng hóa có trị giá vốn là 2500 triệu. tiền công trả cho người lao động có ký hợp đồng lao động có thời hạn và đăng ký lao động theo đúng quy định Chủ thể nộp thuế không được thoả thuận với cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế không tương xứng với lợi ích mà chủ thể nộp thuế nhận được Thu nhập nào sau đây KHÔNG phải là thu nhập chịu thuế TNCN: Thu nhập nào sau đây là thu nhập chịu thuế TNCN: Thu nhập nào sau đây là thu nhập được miễn thuế TNCN: Thuế đánh vào: Thuế gián thu Thuế trực thu Thuế TTĐB là: Tiền lương.800 triệu . cha mẹ vợ với con rể. Việc thu nợ đến 31/12 đạt 95%. dịch vụ Đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.( Chi phí được trừ trong kỳ tính thuế) + (Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế) Thu nhập từ quà tặng trong lễ cưới Thu nhập từ tiền thưởng tết Thu nhập từ nhận thừa kế. giá bán chưa có thuế GTGT là 2800 triệu. quà tặng bằng tiền giữa: Vợ với chồng.

Doanh thu tính TNCT của năm N là: .5% chắc chắn không thu hồi được do khách hàng bị bão lũ mất khả năng thanh toán.