Fişierul date.

in conţine pe unica sa linie un număr natural nenul n reprezentând numărul de pagini ale unuei cărţi (20 ≤ n ≤ 10000). Să se determine câte cifre au fost folosite la paginarea cărţii. Rezultatul obţinut va fi scris în fişierul date.out. Ex. date.in 100 date.out 192

date.in date.out 15 21 var n,i,s:longint; Function nr(n:longint):longint; var j:longint; begin j:=0; while n<>0 do begin inc(j); n:=n div 10; end; nr:=j; end; begin assign(input,'date.in');reset(input); assign(output,'date.out');rewrite(output); read(n); s:=0; for i:=1 to n do s:=s+nr(i); write(s); close(input); close(output); end.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful