P. 1
IstorieIstorie_programa_titularizare_2010_P Programa Titularizare 2010 P

IstorieIstorie_programa_titularizare_2010_P Programa Titularizare 2010 P

|Views: 1|Likes:
Published by Alina Ina

More info:

Published by: Alina Ina on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA ISTORIE

- Bucureşti -2010

Anexa nr. 5620/ 11. de resursele materiale şi umane avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti. empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaţional. Conţinutul şi competenţele sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităţilor didactice. a unor competenţe generale şi specifice. în învăţământul preuniversitar. Studiul istoriei se concentrează pe înţelegerea specificului disciplinei şi a cunoaşterii de tip istoric. în context european. realizarea şi evaluarea activităţilor didactice. Prezenta programă se adresează candidaţilor care se prezintă la concursul pentru ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat. care urmează să fie încadrat pe un post didactic. De asemenea. 2 la OMECTS nr. la disciplina ISTORIE şi care au absolvit facultăţi de acest profil. corelate cu cele opt competenţe europene cheie şi pe formarea unui comportament civic şi a deprinderilor de a învăţa pe tot parcursul vieţii. ele fiind concepute în conformitate cu abordarea curriculară de tip sistemic. NOTĂ DE PREZENTARE Activitatea profesorului de ISTORIE se concentrează pe formarea şi dezvoltarea la elevi. să asigure condiţiile necesare pentru învăţarea permanentă.11. cadrul didactic trebuie să ţină seama de particularităţile dezvoltării psihologice şi de vârstă ale elevilor. Acest profil presupune cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale. 2 . specialitatea ISTORIE. aplicarea noilor direcţii ale didacticii generale şi ale metodicii predării-învăţării-evaluării ISTORIEI. demonstrarea abilităţilor de comunicare. Oferta de cunoaştere pe care o face istoria ca disciplină de învăţământ îşi propune să stimuleze interesul pentru acest domeniu. Programa răspunde cerinţelor profilului absolventului de învăţământ superior. a tendinţelor noi în evoluţia disciplinei de învăţământ ISTORIE. În proiectarea activităţilor didactice şi pe parcursul desfăşurării acestora. presupune probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea.2010 A.

Înţelegerea principiilor didacticii în specialitatea ISTORIE.11. europeană. Dezvoltarea şi consolidarea practicilor didactice prin care istoria contribuie la educarea pentru o cetăţenie democratică. Utilizarea documentelor şcolare reglatoare în activitatea didactică. COMPETENŢELE PROFESORULUI DE ISTORIE Competenţele profesorului de ISTORIE. • Conceperea unor modalităţi de instruire operaţionale în care să predomine climatul interactiv. pluraliste.–multi.Anexa nr. • • • • Proiectarea şi realizarea procesului de predare-învăţare –evaluare având la bază centrarea activităţii pe elev şi formarea competenţelor. nonformale şi informare prin transferabilitatea cunoştinţelor de la ISTORIE în diverse situaţii.-inter. cu scopul creşterii eficienţei rezultatelor activităţilor didactice. la particularităţile de vârstă ale elevilor în condiţiile asigurării calităţii actului educaţional. 3 . Construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor la conţinuturi. pe care trebuie să le dovedească în procesul de predare-învăţare-evaluare şi care vor fi dezvoltate pe tot parcursul activităţii profesionale. Proiectarea şi realizarea evaluării competenţelor dobândite de elevi în condiţiile asigurării calităţii actului educaţional. 5620/ 11. transdisciplinar în ceea ce priveşte interpretarea faptelor istorice.2010 B. deschis societăţii democratice. stimulativ. 2 la OMECTS nr. Analizarea schimbărilor din istorie prin aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice ştiinţelor istorice. de cooperare. Proiectarea şi realizarea demersului didactic: intra. Adecvarea demersurilor didactice la sistemul de educaţie asistată de calculator. Dezvoltarea unui comportament civic activ. Aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice istoriei în abordarea surselor şi a temelor de specialitate. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale. sunt: • • • • • • • • • Abordarea surselor şi a temelor istorice prin intermediul multiperspectivităţii.

2010 4 . 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.Anexa nr.11.

Primul şi al Doilea Război Mondial. 5 . 24. Etnogeneza românilor. Marile descoperiri geografice.de la origini la Marea Schismă. 7. Creştinismul . Secolul al XIX-lea – „secolul naţiunilor”. Românii în „cruciada târzie” (secolele al XIV-lea – al XVI-lea). Participarea României la cele două conflicte mondiale. Spaţiul românesc . 9. 2. Imperiul. Lumea islamică (secolele al VII-lea – al XVI-lea). Revoluţia industrială. Cultura română . 14.11. 15. 12. Renaşterea şi Reforma. 1918 la români: Marea Unire. 4. 13.evoluţie şi particularităţi în cultura universală (secolele al XVIII-lea – al XX-lea). 22. viaţă politică în România până la Primul Război Mondial. 16. 25. 23. Societate. Stat şi societate în Europa Occidentală în Evul Mediu 10. Franţa). ideologii.). Absolutismul în secolele al XVI-lea – al XVII-lea (Franţa.de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la începutul mileniului al III-lea. Dominatul). 21. Constituirea României moderne. Lumea interbelică. Românii din afara graniţelor (secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea). Apariţia lumii moderne. 3. 27. Principatul. Geto – dacii. România între cele două războaie mondiale. Lumea greacă (secolele al VI-lea – al IV-lea î. Orientul Antic (Mesopotamia. 19. Egipt. Rusia). Palestina). Lumea postbelică .Hr.între medieval şi modern (secolele al XVII-lea – al XIX-lea). Iluminismul . 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. Geneza şi organizarea statului în spaţiul românesc în Evul Mediu.Anexa nr. 8.2010 C. 26. 17. 18. 5. Anglia. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA ISTORIE 1.ideologie şi acţiune (Marea Britanie. SUA. 20. 6. Lumea bizantină (secolele al VII-lea – al XV-lea). Statul roman (Republica. 11.

Iaşi. Papacostea S. Chamoux . Meridiane. Edit. 1988. Edit. Bărbulescu. O Istorie a Imperiului Bizantin. Bucureşti. 2001-2008.. 1998.. Meridiane.. K. Edit. Istoria Europei. M... Brown.. Cultura naţională română modernă. Vestala. Edit. 2002.2010 28. America. 1997. Bucureşti.1947. Hitchins K.G.E. Hitchins. T. Civilizaţia greacă vol. Brătianu. Humanitas.. 1-2. 1-4. P. Istoria României. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Academia Română. Istoria Europei.. Meridiane. Edit. 6 . Eminescu. România: 1989 . Teodor P. 1998. 1985. O istorie narativă. J. Edit. J. România sub regimul comunist. S. Edit.. 1991.. Edit. D. Humanitas. Hitchins... Românii 1774 . Eminescu. Fontaine.Anexa nr.. Regimul comunist din România. Edit. Humanitas. Militară. ediţia a III-a. S. Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti. Deletant.. Cousin.. 1986. 1-2. Bucureşti. O istorie sinceră a poporului român.. Edit. D.T. 1996. ediţia a II-a. Chaunu. Bernstein. Univers Enciclopedic. Lider. Chamoux.la începutul mileniului al III-lea. Istoria Românilor (tratat).. Bucureşti. ediţia a II-a. Cartea neagră a comunismului.. Gh. Bloch. Bucureşti. Edit. 13 vol. 1-2. D. K.. 19981999. Bucureşti. Edit.11.. 2003. Institutul European. Constantiniu. volumele 1-9. Bucureşti. Shi. Bucureşti. Bucureşti. Fr. Edit. 29. S. Milza. 1996..1866. Drâmba . Civilizaţia elenistică. Bucureşti. 1996. Berindei. Enciclopedică. Istoria Europei Moderne. Meronia. F.. Istoria Războiului Rece. Deletant D. Edit. R. Fr. Bucureşti. O. Istoria culturii şi civilizaţiei. F. Edit. Edit. Bucureşti. Bucureşti. 1998. 2008.. A. România 1866 . Carpentier. Courtois. Humanitas. P. volumele 1-2. Bucureşti. Bucureşti.. Saeculum 10 şi Edit. capitolele referitoare la tematica concursului. Bucureşti. 1980. Brezeanu.. D.. Roma şi destinul ei. J. vol. Edit. Humanitas. volumele 1-5. Civilizaţia Europei în Secolul Luminilor. vol. 1985. Edit. 5620/ 11.. Bucureşti. Edit. 2 la OMECTS nr. Corint. Meridiane. vol. Barber. volumele 1-3. Lebrun. 2007. Bucureşti. 1997.

Sourdel D. 7.I. Proiectarea didactică la istorie Evaluarea Relaţia profesor . Bucureşti. 5. Bolovan I. probleme de atins. 2009. Polirom. 5620/ 11. Cluj-Napoca. Istoria României. Reforma catolică şi Contrareforma. 2005-2006.. Edit. Nagler. Edit. 1999. Randell.. 2 la OMECTS nr. E. volumele 1-3. M. 1999. auxiliare didactice etc. valori şi atitudini şi conţinutul ştiinţific al disciplinei Demersul didactic la istorie •Concepte. Istoria Transilvaniei. Soulet.Anexa nr. Paideia. Institutul Cultural Român. Meridiane. 2001.. Th (coord. Bucureşti.. Edit. manuale şcolare. 1975. I-III. A. •Metode şi tehnici de predare-învăţare a istoriei. Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane. •Resurse didactice 6.învăţarea istoriei Valori şi atitudini Raportul dintre competenţe. J. Buzatu Gh.. 2. Istoria românilor în secolul XX. Civilizaţia Islamului Clasic. vol.. Compendiu. F. Sourdel-Thomine J. TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII PENTRU DISCIPLINA ISTORIE 1. All. Istoria ca obiect de studiu în învăţământul preuniversitar • Curriculumul pentru istorie: planuri cadru. Edit. Competenţele în predarea . Rusia. I (până la 1541). teme şi domenii de conţinut..2010 • • • • • • • • Istoria Universală (Larousse). Cluj-Napoca. America şi Războiul Rece (1949-1991).11.. 8. vol. 4. K. Iaşi. Istoria comparată a statelor comuniste. Edit. Scurtu. Bucureşti. ediţia a II-a. Iaşi. 3. Bucureşti. Polirom.. McCauley. 2005. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE PENTRU METODICA PREDĂRII ISTORIEI 7 . I. programe şcolare de istorie.. Univers Enciclopedic. 1999.). Pop. Popa I-A.elev în procesul de predare – învăţare – evaluare F.

Stoica. Presa Universitară Clujeană. a II-a . Cercetării. D. Edit. Didactica istoriei. Pânişoară. 2001. Ghid de evaluare – disciplina Istorie.. 5620/ 11. Stoica. Evaluarea progresului şcolar. Edit. (coord). ediţia. C. Gh. 2006. I.. SNEE. Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov 8 .11. Dumitrescu..Anexa nr.2010 • • • • • • • • • • • • • • • • • • *** Planuri cadru de învăţământ valabile în învăţământul preuniversitar. A. S. A. Elemente de didactica istoriei. Iaşi. Cerghit.. inspector general. Metodica predării istoriei. Polirom. 2001. C. Dumitrescu D. Edit. Presa Universitară Clujeană. 1998.O. Bucureşti. Edit. Cerghit. Polirom. Spiru Haret. Cerghit. Lazăr L. Bolovan. *** Programele şcolare pentru istorie: clasele a IV-a – a XII-a. De la teorie la practică. Polirom. Edit.. Evaluarea curentă şi examenele. Edit.).. ProGnosis. Edit. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară "Om şi societate". 2010. Edit. ediţia a II-a. Nomina. Negreţ. R.. I. Autori: Dumitrescu Doru. I. I. 2001.Bucureşti. Iaşi. clasele a IV-a – a XII-a cuprinse în Catalogul manualelor şcolare valabile în anul şcolar în care se susţine concursul. Metodica predării-învăţării istoriei. Structuri. Bucureşti. Nicola. Edit. Adăscăliţei F. Iaşi. stiluri şi strategii . Edit. (coord). clasele a IV-a . Ghid pentru profesori..P.. I. Cluj Napoca. Neacşu. . D.. învăţământ liceal. *** Manualele alternative pentru disciplina Istorie. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie. inspector de specialitate. Potolea. Felezeu. ProGnosis Bucureşti. Tineretului şi Sportului Doicescu Rozalia Paula.. Iaşi. Tratat de pedagogie şcolară.. Doicescu.D. Tănasă. 2001. Ministerul Educaţiei. 2000. 2003.. Prelegeri pedagogice. consilier. Popescu M.. 2001. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Gavrilă Mariana-Letiţia. 2008. 2000. Cluj Napoca. Edit.P.. Polirom. I. Metode de învăţământ. Sigma. Bucureşti.. 2 la OMECTS nr. (coord. Cucoş. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Edit. I. Iaşi. 2010. Edit. Manea M.a VIII-a. Bucureşti.. Ghid de evaluare pentru istorie. E. Sigma... Bucureşti.. 2007. Humanitas Educaţional. Bercea M. Bucureşti. 2001. Pedagogie generală.

Colegiul Naţional “George Coşbuc”. 2 la OMECTS nr. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Ochescu Maria. 9 . 5620/ 11. inspector de specialitate. inspector management.11.2010 Manea Mihai. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea Păun Rodica. Cluj-Napoca. profesor.Anexa nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->