VERIFICAȚI-VĂ CUNOȘTINȚELE!

Asigurați-vă că ați înțeles informațiile din cuprinsul acestui seminar, răspunzând la următoarele întrebări (bifați un singur răspuns corect):
1. Care era starea spirituală a Bisericii Creștine după moartea apostolilor? A. Neschimbată B. Înfloritoare C. Decadentă 2. Care a fost principala cauză a acestei situații? A. Moartea apostolilor B. „Învățătura stricăcioasă” C. Conducătorii Bisericii 3. Care este scopul suprem al învățăturii creștine ? A. Informarea corectă B. Demascarea minciunii C. Mântuirea oamenilor 4. Cum se numeau conducătorii Bisericii în primii ani ai existenței ei? A. Prezbiteri B. Preoți C. Patriarhi 5. Cine a fost cel care a înălțat pe unul dintre prezbiteri deasupra celorlalți? A. Tertulian B. Ignațiu din Antiohia C. Clement din Roma 6. Care era ordinea ierarhică adaptată după modelul greco-Roman? A. Episcopii, prezbiterii, diaconii, mirenii B. Prezbiterii, episcopii, diaconii, mirenii C. Episcopii, mirenii, prezbiterii, diaconii 7. Ce învățătură eretică susținea preotul Arie din Alexandria? A. Isus este Fiul lui Dumnezeu B. Isus este co-etern și la fel cu Tatăl C. Isus a fost creat de Tatăl 8. Ce învățătură a susținut Sinodul de la Niceea, în această privință? A. Isus este Fiul lui Dumnezeu B. Isus este co-etern și la fel cu Tatăl C. Isus a fost creat de Tatăl 9. Cum se numește cel mai vechi crez din câte se cunosc? A. Crezul Apostolilor B. Crezul de la Ierusalim C. Regula credinței 10. Care este cel mai vechi tip de crez din câte se cunosc? A. Crezul baptismal B. Crezul sinodal C. Crezul de la Niceea 11. Ce problemă a lăsat nerezolvată Sinodul de la Niceea? A. Ierarhia bisericească B. Egalitatea Fiului cu Tatăl C. Divinitatea Duhului Sfânt 12. Pe ce sursă de autoritate se bazează textul Crezului creștin? A. Decretul împăratului Constantin B. Sfânta Scriptură C. Tradiția Bisericii

VERIFICAȚI-VĂ CUNOȘTINȚELE!
Asigurați-vă că ați înțeles informațiile din cuprinsul acestui seminar, răspunzând la următoarele întrebări (bifați un singur răspuns corect):
1. Care era starea spirituală a Bisericii Creștine după moartea apostolilor? A. Neschimbată B. Înfloritoare C. Decadentă 2. Care a fost principala cauză a acestei situații? A. Moartea apostolilor B. „Învățătura stricăcioasă” C. Conducătorii Bisericii 3. Care este scopul suprem al învățăturii creștine ? A. Informarea corectă B. Demascarea minciunii C. Mântuirea oamenilor 4. Cum se numeau conducătorii Bisericii în primii ani ai existenței ei? A. Prezbiteri B. Preoți C. Patriarhi 5. Cine a fost cel care a înălțat pe unul dintre prezbiteri deasupra celorlalți? A. Tertulian B. Ignațiu din Antiohia C. Clement din Roma 6. Care era ordinea ierarhică adaptată după modelul greco-Roman? A. Episcopii, prezbiterii, diaconii, mirenii B. Prezbiterii, episcopii, diaconii, mirenii C. Episcopii, mirenii, prezbiterii, diaconii 7. Ce învățătură eretică susținea preotul Arie din Alexandria? A. Isus este Fiul lui Dumnezeu B. Isus este co-etern și la fel cu Tatăl C. Isus a fost creat de Tatăl 8. Ce învățătură a susținut Sinodul de la Niceea, în această privință? A. Isus este Fiul lui Dumnezeu B. Isus este co-etern și la fel cu Tatăl C. Isus a fost creat de Tatăl 9. Cum se numește cel mai vechi crez din câte se cunosc? A. Crezul Apostolilor B. Crezul de la Ierusalim C. Regula credinței 10. Care este cel mai vechi tip de crez din câte se cunosc? A. Crezul baptismal B. Crezul sinodal C. Crezul de la Niceea 11. Ce problemă a lăsat nerezolvată Sinodul de la Niceea? A. Ierarhia bisericească B. Egalitatea Fiului cu Tatăl C. Divinitatea Duhului Sfânt 12. Pe ce sursă de autoritate se bazează textul Crezului creștin? A. Decretul împăratului Constantin B. Sfânta Scriptură C. Tradiția Bisericii

NUMELE ȘI PRENUMELE:

NUMELE ȘI PRENUMELE:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful