Seminar Apoc 01

O AVENTURĂ ÎN PROFEŢIA BIBLICĂ

.

pe care l-a dat-o Dumnezeu.1. . 1:1-5 Descoperirea lui Isus Hristos.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului? Apoc. Şi le-a făcut-o cunoscut. trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan. ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.

....1....Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului? Apoc..Îngerul a dat-o lui... înger b. Ioan c.. 1:1-5 Isus a........ ...........Dumnezeu a dat-o lui........Isus a dat-o unui............

. Sardes. Filadelfia şi Laodicea.1. 1:1-5 Ce vezi. Tiatira. Smirna.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului? Apoc. şi trimete-o celor şapte Biserici: la Efes. scrie într-o carte. Pergam.

.... cele 7 Biserici e..Isus a dat-o unui înger c..........1.........Dumnezeu a dat-o lui Isus b.Ioan a scris-o într-o ..... 1:1-5 a........Îngerul a dat-o lui Ioan carte d..Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului? Apoc......Ioan a trimis-o cãtre . ....

2. şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! . 1:3 Ferice de cine citeşte.Dumnezeu va binecuvânta pe cei care ? Apoc. şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii.

Pe Cine a spus Isus că descoperă Scriptura? Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile. . dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică.3.

4. în toate Scripturile. şi le-a tâlcuit.Ce metodă de a învăţa a folosit Isus? Luca 24:25-27 Şi a început dela Moise. ce era cu privire la El . şi dela toţi proorocii.

.Nu ne ardea inima în noi. şi ne deschidea Scripturile? .Ce metodă de a învăţa a folosit Isus? Luca 24:32 Şi au zis unul către altul: . când ne vorbea pe drum.4.

O panoramă profetică .

Cum a descoperit Dumnezeu solia Sa? Apoc. ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. pe care l-a dat-o Dumnezeu. Apocalipsul este "cartea-fotografie" despre evenimentele viitoare data de Dumnezeu lui Ioan printr-o viziune .5. 1:1 Descoperirea lui Isus Hristos.

Cum a comunicat Dumnezeu solia Sa? Apoc.6. trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan. . 1:1 Şi le-a făcut-o cunoscut.

ca .De ce a vorbit Isus în parabole? Luca 8:10 El le-a răspuns: .Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. să nu vadă. .măcar că văd.7.. şi măcar că aud. să nu înţeleagă. dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde.

8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie? a. este o a patra împărăţie . Fiara: Daniel 7:23 Împărăţie Fiara a patra.

pe care le-ai văzut. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie? b. neamuri şi limbi.. Ape : Apoc. 17:15 Teritorii locuite Apele..8. gloate. sunt noroade. ...

Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie? c. .8. 4:6 1 zi = 1 an îţi pun câte o zi pentru fiecare an. Zi : Ezech.

Autoritatea profeţiilor Bibliei .

.Cât de demnă de încredere este profeţia biblică? 2 Petru 1:19 Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare.9. la care bine faceţi că luaţi aminte. ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos. până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

Avertizează Dumnezeu cu adevărat împotriva interpretării individuale? 2 Petru 1:20 Fiindcă mai întâi de toate. .10. să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.

19 Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că. 22:18. . Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.Avertizează Dumnezeu cu adevărat împotriva interpretării individuale? Apoc.10. dacă va adăuga cineva ceva la ele.

Avertizează Dumnezeu cu adevărat împotriva interpretării individuale? Apoc.10. îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfântă. scrise în cartea aceasta . 22:18.19 Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii.

.11.De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? Is. şi v-a acoperit capetele. 29:10-14 Ci pentrucă Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. proorocilor. văzătorilor. v-a închis ochii.

dar inima lui este departe de Mine.De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? Is.11. 29:10-14 Când se apropie de Mine poporul acesta. Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele. şi frica pe care o are de Mine .

3:16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe. .12. să îndrepte.Cât din Biblie este inspirată? 2Tim. să mustre. să dea înţelepciune în neprihănire.

Ce se poate întâmpla dacă noi deformăm Scriptura? 2Petru 3:15.13.16 . spre pierzarea lor. .. cei neştiutori şi nestatornici le răstâlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi..

Şase chei importante .

1.14. şi nici nu le poate înţelege. pentrucă trebuiesc judecate duhovniceşte. sunt o nebunie. 2:14 Judecată duhovnicească Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu. pentru el. căci. . 1Cor.Numeşte şase cerinţe pentru o adevărata înţelegere a Bibliei.

14. Apoc. . 2. îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. 21:6 Însetat după adevăr Celui ce îi este sete.Numeşte şase cerinţe pentru o adevărata înţelegere a Bibliei.

care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire.Numeşte şase cerinţe pentru o adevărata înţelegere a Bibliei.14. . 3:15 Cunoaşterea Scripturii din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi. 2Tim. 3. prin credinţa în Hristos Isus.

Numeşte şase cerinţe pentru o adevărata înţelegere a Bibliei. 4.14. este aşa . ca să vadă dacă ce li se spunea. Fapte. 17:11 Verifică ceea ce primesc Au primit Cuvântul cu toată râvna. şi cercetau Scripturile în fiecare zi.

1:3 Ascultare . Apoc. 5.împlinire Ferice de cine citeşte. şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! .Numeşte şase cerinţe pentru o adevărata înţelegere a Bibliei. şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii.14.

6.Numeşte şase cerinţe pentru o adevărata înţelegere a Bibliei. Ioan 7:17 Cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu Dacă vrea cineva să facă voia Lui. va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu.14. sau dacă Eu vorbesc dela Mine. .

te voi păzi şi Eu de ceasul încercării. .15. care are să vină peste lumea întreagă.Ce promisiune este facută celor care ascultă? Apoc. 3:10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele. ca să încerce pe locuitorii pământului.

Ce promisiune este facută celor care ascultă? Apoc. 22:14 Ferice de cei ce îşi spală hainele. ca să aibă drept la pomul vieţii. şi să intre pe porţi în cetate! .15.

16. Doreşti să asculţi pe măsură ce Dumnezeu îţi descoperă adevărul Său? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful