Haji & Umrah

       

Definisi & Pensyariatan Beza Antara haji & Umrah Hikmah & Falsafah Syarat Wajib Haji & Umrah Syarat Sah Haji Rukun Haji & Umrah Wajib Haji & Umrah Sunat haji

Definisi
 

Haji – Bahasa – Menuju suatu tempat Haji – Syarak – Pergi ke Baitullah untuk

menunaikan ibadah yang khusus dgn syarat yg khusus (Niat & Perbuatan khusus).
 

Umrah – Bahasa – Ziarah Umrah – Syarak – Pergi ke Baitullah bukan
bulan haji ukt tunai ibadah yang khusus dgn syarat yg khusus

. H..-‬الحج‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بٌي اإلصالم على خوش‪ :‬شهادة أى ال إله إال هللا وأى هحودا زصىل‬ ‫أهلل‪ ،‬وإلاهت الصالة‪ ،‬وإيتاء الزكاة‪ ،‬والحج و صىم زهضاى‬ ‫‪‬‬ . & Ijma‬‬ ‫الحج أشهس هعلىهت فوي فسض فيهي الحج‪ ،‬فال زفث وال فضىق وال‬ ‫جدال فى الحج – ألبمسة ‪197 :‬‬ ‫وهلل على الٌاس حج البيت هي اصتطاع إليه صبيال – آل عوساى ‪97 :‬‬ ‫ذى فى الٌاس بالحج يأتىن زجاال وعلى كل ضاهس يأتيي هي كل فج‬ ‫وأ ِ‬ ‫عويك‪ .‬ليشهدوا هٌفع لهن ويركسوا اصن هللا فى أيام هعلىهات ‪. Dalil: Q...‫‪Pensyariatan‬‬ ‫‪‬‬ ‫’‪Asah – Tahun 9 H.

Ihram di Miqat & Tinggal yg dilarang Fardu (rukun Islam)  Sepanjang tahun Rukun : Tiada wukuf Wajib: hanya Ihram di miqat dan tinggal yg dilarang     Khilaf akan kewajipan .Beza Haji & Umrah    Bulan Syawal – 10 Zul Hijjah Rukun : Ada Wukuf Wajib: Muzdalifah. Mina & melontar.

jiwa & akhlak merasai kesusahan dan cabaran .Hikmah & Falsafah Haji        Annual gathering Persaudaraan Islam Pengorbanan Melawan nafsu Peringatan sejarah Kaabah & Nabi Ibrahim bersama Hajar & Ismail Perdagangan dan rezeki melimpah Tarbiyah jasad.

Syarat Wajib haji & Umrah Islam – Berakal – Baligh – Merdeka  Aman perjalanan  Mampu – – ‫وهلل على الٌاس حج البيت هي اصتطاع إليه صبيال‬ 97 : ‫آل عوساى‬    Langsung – sihat & memiliki perbelanjaan Tak langsung – uzur – cukup belanja (boleh upah)    Bersama muhrim – m/s 28 Dgn izin suami dan wali Tidak dalam idah .

Tak tunai salah satu syarat sah haji – Haji tak sah .Syarat Sah Haji      Islam Mumayyiz Ihram di Miqat Zamani Sempurna semua rukun Haji Beza syarat wajib & syarat sah haji   Tak miliki salah satu syarat wajib – Haji tak wajib tapi haji tetap sah.

Mesir dan Morocco. Yalam lam – Tihamah Yaman Qarn Manazil – Najd Hijaz & Najd Yaman Zat Irqin – Dari Timur spt Iraq dan Gulf Dalam Tanah Haram – Rumah sendiri .Ihram di Miqat  Miqat – Makani & Zamani   Zamani – Syawal – 10 Zul Hijjah Makani – sempadan Tanah Haram       Zulhulaifah – (Bi’ru Ali) dari Madinah Juhfah – Syam.

Cara Ihram Haji & Umrah  Permulaan Ihram        Mandi/Tayammum Memakai minyak wangi Lelaki – Dua helai kain (sunat putih) Wanita – Dedah muka & tapak tangan Inaikan tapak tangan (wanita saja) Sembahyang 2 rakaat Pakai ihram di Malaysia? .

Cara Ihram Haji & Umrah…  Pelaksanaan Ihram    Niat ihram haji/umrah Talbiyah Segala hukum ihram – terpakai sertamerta Ifrad – Ihram haji dulu. kemudian ihram umrah dlm tahun yang sama Tamattu’ – Ihram umrah dulu. Kemudian haji Qiran – Serentak Haji & umrah  Pemilihan Jenis haji    .

Rukun Haji & Umrah       Niat Ihram ‫ًىيت الحج وأحسهت به هلل تعالى‬ Wukuf di Arafah (Haji sahaja) Tawaf Ifadah Saie ‫إى الصفا والوسوة هي شعائس هللا‬ Bercukur / Tahallul Tertib pada kebanyakan rukun .

Sunat-Sunat Haji       Semasa Semasa Semasa Semasa Semasa Semasa ihram ms 42 tawaf ms 62 Saie ms 68 memasuki Arafah ms 60 bermalam di Muzdalifah melontar .

Wajib Haji & Umrah       Berihram di Miqat Makani Bermalam di Muzdalifah (mlm 10ZH) Melontar di Jamratul Aqabah (10 ZH) Bermalam di Mina (mlm 11.12&(13) ZH) Melontar ketiga-tiga Jumrah (H Tashriq) Meninggal larangan dalam ihram  Bold untuk wajib umrah sahaja .

Wukuf di Arafah (R)        Hadis – al-Hajju Arafah man ja’a. Memadai hadir seketika waktu tersebut Afdhal – gabung siang dan malam Beredar sebelum shuruk – sunat dam. Zuhur 9 ZH – Fajar 10 ZH Mana-mana tempat kaw. Maghrib & Isyak – Jama’ di Muzdalifah .. Arafah.

Bermalam di Muzdalifah (W)      Terletak antara Arafah & Mina Bertolak sekepas shuruk di Arafah Sehingga pertengahan malam Tidak wajib sampai Subuh Pungut 70 (paling kurang 49) anak batu untuk 7 pd hari pertama & 63 (42) hari Tashriq .

Melontar Jamratul Aqabah (W)       Terletak di hujung Mina ke arah Mekah 7 batu mesti dilontar (tepat) Batu dari tanah haram sahaja Selain batu tidak sah Lepas tengah mlm hari Raya (mlm 10) Hingga shuruk hari Raya .

Bermalam di Mina (W)   Malam 11.   Berada di kebanyakan malam Dalil – Perbuatan Rasul & Hadith jabir . 12 & 13 (Nafar Awal) Malam 11 & 12 (Nafar Thani)  Lontar hari kedua dan keluar dari Mina sebelum shuruk.

Melontar Ketiga-Tiga Jamrah (W)        Hari-hari Tashriq Mula jamrah Kubra. Wusta & Aqabah 7 batu setiap Jamrah Satu batu setiap lontaran dgn tangan Waktu melontar :Zuhur – Shuruk Tak sempat – boleh sehingga Subuh Uzur – boleh lantik org lain bagi pihak .

Luar Hijir Ismail. Jadikan Kaabah sebelah kiri.Tawaf Ifadah (R) 29 : ‫وليطىفىا بالبيت العتيك – الحج‬   Syarat tawaf      Memenuhi syarat sah solat – Hadith Tirmizi Anggota badan tidak masuk sempadan Kaabah. Mula seiring hajar al-Aswad Sempurna 7 pusingan .

Saie Sofa & Marwah (W)   Dua bukit kecil di luar Baitullah Syarat bersaie     Lepas tawaf sunat @ rukun 7 kali bermula Sofa. Mula yg baru jika berpisah lama . 1 hala – 1 kali. Sempurna larian – dinding ke dinding Berturutan 7 kali. .

Janggut tak aci. . Sekurang-kurannya 3 urat rambut Dalam lingkungan kepala.Bercukur Syarat bercukur       Tak dahului waktu (lepas t/malam 10 ZH) Cukur sebelum waktu – dosa & bayar fidyah. Wanita – bergunting sahaja Botak – sunat lalukan pisau cukur.

Ihram – Wukuf – Tawaf .Tawaf – Sa’ie  Bercukur boleh sebelum @ selepas Saie .Ihram – Wukuf – Cukur .Tertib di Kebanyakan Rukun (R)  Susunan biasa  N.Sa’ie – Cukur  Susunan Luar biasa  N.Ihram – Sa’ie – Wukuf –Tawaf – Cukur  Bagi haji Ifrad & Qiran  N.

Tahallul   Bebas diri dari haji & kewajipannya Amalan utama sebelum tahallul  Lontar Jamrah Aqabah.lakukan 2 dari 3    Tahallul Thani – Ketiga-tiga  . Tawaf (& saie) & cukur Bebas melakukan semua perkara kecuali… Hadis Aisyah… Bebas mutlak  Tahallul Awal .

Tinggal haji Ifrad (hukum asal . Tinggal Rukun haji    4.Shafi’i)  Kambing / Puasa 3 + 7 hari (Baqarah:196) Kambing / Puasa 3 + 7 hari (Asah) Wukuf : Kambing / Tahallul Umrah/ terhutang Rukun lain : tak boleh tebus .terhutang Dam  2. Tinggal Wajib Haji   3. Larangan semasa Ihram  .Kecacatan Haji  1.

kasut. berjahit.Larangan Semasa Ihram  Tutup kepala. potong kuku. wangian & mukaddimah jima’    Kambing / 6 miskin (1/2 G = 1 1/2liter) /Puasa 3H Lebih 3 helai rambut /kuku 1 helai = 1 cupak makanan asasi Seekor unta/lembu/ 7 kambing/nilai unta beli makanan/ puasa ikut cupak nilai makanan Wajib qada’ dan pisah  Jima’ / Keluar mani   .

Larangan Semasa Ihram       Berburu – dam seumpama buruan Tiada gandingan – Rujuk 2 pakar/nilai Burung – kambing Tak Sengaja/terlupa – Tiada dam Berulang kesalahan – berulang dam Binatang berbahaya – boleh dibunuh .

kerat kuku.A Berburu & tebang pokok  Tertib & Ta’dil   Takhyir & Taqdir   Takhyir & Ta’dil  . jima’ lepas T.Jenis-Jenis Dam  Tertib & Taqdir  Tamattu’. qiran & tinggal wajib haji Jima’ sebeluim TA Buang rambut.

Jenis-Jenis Haji  Haji Ifrad  Kerjakan haji dulu dlm bulan haji kemudian kerjakan umrah  Haji Tamattau’  Kerjakan umrah dulu dlm bulan haji kemudian kerjakan haji dlm tahun yg sama Niat serentak dgn kerjakan amalan haji saja Niat kerjakan umrah saja tapi sbl tawaf niat haji  Haji Qiran   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful