You are on page 1of 1

DOMNULE COMANDANT

Subsemnatul __________________________________, domiciliat n _________________


____________________________________________________, posesor al CI/BI seria_________
nr__________________eliberat de ________________________la data _____________________
C.N.P. _________________________ prin prezenta v rog s-mi eliberai o adeverin din care s
rezulte situaia mea n ceea ce priveste abaterile pe care le-am comis la regimul circulaiei.
Aceasta adeverin mi este necesar pentru obinerea atestatului profesional pentru
activitatea de_______________________
Anexez copie dupa CI/BI i permis de conducere.

Data ______________

Semntura

DOMNULE COMANDANT

Subsemnatul __________________________________, domiciliat n _________________


____________________________________________________, posesor al CI/BI seria_________
nr__________________eliberat de ________________________la data _____________________
C.N.P. _________________________ prin prezenta v rog s-mi eliberai o adeverin din care s
rezulte situaia mea n ceea ce priveste abaterile pe care le-am comis la regimul circulaiei.
Aceasta adeverin mi este necesar pentru obinerea atestatului profesional pentru
activitatea de_______________________
Anexez copie dupa CI/BI i permis de conducere.

Data ______________

Semntura

You might also like