P. 1
Curs Drept Executional Penal Anul III FR

Curs Drept Executional Penal Anul III FR

|Views: 18|Likes:
Published by Alexandru Danțiș
drept penal executinal
drept penal executinal

More info:

Published by: Alexandru Danțiș on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

1

CURS DREPT EXECUTIONAL PENAL ANUL III F.R. LECT.UNIV.DR. BARBU SILVIU Capitolul I. Noţiuni introductive privind dreptul execuţional penal Secţiunea 1. Noţiune 1.1. Noţiunea de drept execuţional penal Termenul de drept execuţional penal a fost folosit pentru prima dată de către doctrina penală germană, cea franceză utilizândul pe acela de drept penitenciar. Ultimul termen este însă mai restrictiv referindu-se doar la executarea propriu-zisă a pedepselor şi a altor sancţiuni penale şi la modul de organizare a penitenciarelor, în timp ce termenul de drept execuţional penal este mai cuprinzător acoperind întreaga executare a pedepselor, de la momentul pronunţării definitive a hotărârii de condamnare şi până la finalizarea executării, în diversele sale forme. În consecinţă, vom folosi termenul de drept execuţional penal, sau mai rar întâlnit dreptul executării sancţiunilor penale, termen ce desemnează acea ramură a dreptului, având un caracter unitar, relativ autonomă, aparţinând dreptului public care reglementează principiile şi modul de executare al pedepselor în scopul apărării societăţii contra criminalităţii. Dreptul execuţional penal este constituit dintr-un ansamblu de norme care reglementează domeniul executării sancţiunilor de drept penal. Normele de drept execuţional penal se regăsesc în tratate şi convenţii internaţionale cu privire la executarea sancţiunilor penale, în Constituţia României, în codul penal şi de procedură penală, în Legea de executare a pedepselor, în Regulamentul privind executarea pedepselor şi a măsurii arestării preventive, în unele legi speciale, în normele privitoare la sănătate, muncă, administraţie, drepturile omului, precum şi în orice norme ce reglementează activitatea unor colectivităţi1. Instituţia infracţiunii, instituţia sancţiunii (pedepsei) şi instituţia răspunderii penale formează pilonii oricărui sistem de drept penal. Un rol important în dezvoltarea dreptului execuţional penal îl are, în primul rând, existenţa unor relaţii sociale privind executarea sancţiunilor penale. În acest context a crescut şi s-a dezvoltat legislaţia privind executarea sancţiunilor penale, la care s-a adăugat şi interesul statului de a intensifica procesul de reeducare şi
1

Ioan Chiş, Dragoş Răzvan Niţă, Fundamente de drept execuţional penal, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004, p. 27.

2

reintegrare socială a celor condamnaţi penal. De asemenea, la apariţia şi dezvoltarea dreptului execuţional penal a contribuit şi formularea unor principii în executarea sancţiunilor penale (spre exemplu, principiul executării pedepselor în scopul reeducării prin muncă a persoanelor condamnate penal). La toate acestea a contribuit şi rolul, nu numai al statului în general, dar şi al organelor speciale ale statului (de exemplu, organele de stat pentru executarea pedepselor ori alte organe care au atribuţii în îndreptarea şi reeducarea persoanelor aflate în executarea pedepselor). Nu în ultimul rând, mai trebuie amintită şi reglementarea juridică specială a relaţiilor sociale respective, deoarece prin „reglementare juridică anumite relaţii sociale primesc un caracter distinct şi unitar datorită unei anumite categorii de norme juridice”2. Dreptul execuţional penal se poate defini ca o ramură de drept alcătuită dintr-o totalitate de norme juridice prin care se reglementează relaţiile sociale privind executarea sancţiunilor de drept penal, în scopul asigurării unei influenţări educative eficiente a celor care execută pedeapsa, al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni şi al apărării ordinii de drept3. Din această definiţie rezultă o serie de caracteristici: a. Dreptul execuţional penal este un ansamblu de norme care reglementează regulile de bază ale executării pedeselor într-un sistem de drept dat, precum şi modul concret în care se execută aceste pedepse, îndeosebi modul de exercitare a drepturilor şi îndatoririlor administraţiei penitenciare şi a celor încarceraţi. b. Fiind o ramur ă a dreptului public, dreptul execuţional penal reglementează comportamentul celor ce veghează la executarea efectivă a pedepselor în mediul închis(penitenciar), în numele unei autorităţi publice (în cazul dreptului românesc al ministerului de interne şi administraţiei publice), unul din subiectele raportului juridic de executare penală fiind, tocmai de aceea, o autoritate public (administraţia penitenciarelor). O altă consecinţă ce decurge din caracterul de drept public al dreptului execuţional penal este faptul că normele ce alcătuiesc această ramură de drept au un caracter imperativ, fiind obligatorii pentru toţi cei cărora li se adresează. c. Legiuitorul penal român înţelege ca această activitate să fie guvernată de anumite reguli de bază, principii, cărora i se subordonează întreaga reglementare în materie. Aceste reguli se adresează tuturor participanţilor la raporturile de drept executional penal. d. Ca şi dreptul penal, dreptul execuţional penal răspunde anumitor funcţii şi slujeşte anumitor scopuri. În esenţă, această ramur ă de drept, ca drept pozitiv r ăspunde nevoilor societăţii de apărare contra criminalităţii. Scopul general al normelor
2 3

Gh. Boboş, Teoria generală a statului şi a dreptului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 155. I. Oancea, Drept execuţional penal, Ed. All Educational, Bucureşti, 1998, p. 8.

3

dreptului execuţional penal este identic cu cel al dreptului penal, acesta din urmă fiind reprezentat de apărarea valorilor sociale fundamentale ale statutului împotriva săvâr şirii de infracţiuni, astfel cum ele au fost definite şi enumerate în art. 1 din Codul penal. Legea penala apara, impotriva infractiunilor, Romania, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si intreaga ordine de drept. Executarea pedepselor prezintă două scopuri, unul imediat, care se referă la prevenţia specială şi unul general sau mediat, care se referă la prevenţia generală. Scopul imediat se obţine prin izolarea celui condamnat de societate, în acest mod fiind în imposibilitate de a mai comitealte infracţiuni. Scopul mediat sau general se obţine prin faptul că executarea efectivă apedepsei într-un mediu închis(penitenciar) prezintă un efectde inhibare a celorcarear fi tentaţi să comite diverse infracţiuni.

Secţiunea 2. Trăsăturile (caracterele) dreptului execuţional penal Dreptul execuţional penal, ca sistem cuprinzător de norme de drept. Dreptul execuţional penal este constituit dintr-un ansamblu de norme de drept înscrise în tratate şi convenţii internaţionale cu privire la executarea sancţiunilor penale, în Constituţia României, în parte, în C. p. (unele norme generale), în C. p. p., dar în cea mai mare parte în Legea nr. 275/ 2006 şi în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (cu modificările şi completările ulterioare-2010), în unele legi speciale, în normele privitoare la sănătate, muncă, administraţie, drepturile omului, precum şi în orice norme ce reglementează activitatea unor colectivităţi.4. Ansamblul acestor norme acoperă aproape complet reglementarea executării sancţiunilor de drept penal, încât dreptul execuţional penal se prezintă ca un sistem cuprinzător de norme de drept, sistem care constituie conţinutul lui normativ.5 Caracterul autonom al dreptului procesual penal. Autonomia unei ramuri de drept se justifică printr-un obiect propriu de reglementare şi a celorlalte criterii complementare.6 Dreptul execuţional penal este o ramură autonomă de drept pentru că, are un obiect de reglementare propriu, (format din relaţiile de constrângere privind executarea unor sancţiuni penale) şi este reglementat în cea mai mare parte, de
4 5

Ioan Chiş, Dragoş Răzvan Niţă, ,,Fundamente de drept execuţional penal’’, Ed. A.N.I., Bucureşti, 2004, p. 27. I. Oancea, op. cit., p. 12. 6 N. Popa, ,,Teoria generală a dreptului’’, Ed. Actami, Bucureşti, 1996, p. 243.

(2)Prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă. Barbu. în toate raporturile juridice de drept execuţional penal se găseşte întotdeauna statul. .. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. cit. Şerban.. normele de drept execuţional penal sunt înscrise în L. sau care sunt efectiv folosite de acesta la un moment dat într-o ţară determinată. În primul rând. Atingerea scopului prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni implică o serie de funcţii (atribuţiuni) ce revin dreptului execuţional penal. . Dreptul execuţional penal este o ramură de drept public pentru că. p. impunându-i executarea pedepsei la care a fost condamnat.. Caracterul de drept public al dreptului execuţional penal. p. Bucureşti. 275/2006 şi în alte legi).’’ Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. p. Prima urmăreşte să-i determine pe cetăţeni de a se abţine de la comiterea unei infracţiuni. G. Şerban. op. cit.. Scopul şi funcţiile dreptului execuţional penal Dreptul execuţional penal este ramura de drept prin care se exprimă şi se realizează politica penală a statului nostru. G.4 norme de drept execuţional penal7 (C. 2006. p. Al.. În literatura de specialitate. Neagu. anume apărarea valorilor sociale. Oancea. prin executarea sancţiunilor penale. 13. este necesară elaborarea unor norme de drept clare şi eficiente şi care să exprime politica penală a statului în materie de executare a 7 8 S. p. se face pe două căi: una generală şi alta specială. p. dispune asupra condamnatului.8 Condamnatul se află pe o poziţie de subordonare. p. conţine unele norme generale. cit. în urma executării pedepsei este de presupus că respectivul condamnat va trage învăţămintele necesare şi se va abţine de la comiterea unei noi infracţiuni. Barbu. 27. op. faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. iar statul.11 În această ipoteză. 4. op. 9 I. astfel încât. politica penală este definită ca. prevede: . 10 C-tin Mitrache. 4. ansamblul de procedee susceptibile să fie propuse legiuitorului. 3. Cristian Mitrache. a ordinii de drept etc. privind executarea sancţiunilor penale. Ed. prin prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi reeducarea celor condamnaţi. pentru combaterea criminalităţii. Al. 55. ca subiect dominant. p. 11 S. 12 Ibidem..Drept procesual penal-Partea generală-Tratat’’. 52 C. Global Lex. dar în cea mai mare parte. op. cit. prin organele speciale. bineînţeles. în anumite limite prevăzute de lege.12 A doua vizează pe condamnaţii înşişi. I.9 Secţiunea 3.10 Executarea sancţiunilor penale. este orientată spre un scop special.(1) Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. art.

normele de drept execuţional penal exprimă principiul individualizării executării sancţiunilor penale. consacrat în art. 1 punctul 5 din Constituţie. L. executării sancţiunilor în scopul reeducării). bunăoară în regim deschis.71.14 Principiul legalităţii procesului penal este o transpunere pe plan particular a principiului general al legalităţii. şi un regim special. Neagu. op. În al patrulea rând. unde se arată: .1. 44. prin principii de bază sau fundamentale se înţeleg ideile sau orientările care călăuzesc şi străbat întregul drept execuţional penal. respectarea Constituţiei. . lărgirea modurilor de executare conducând la o mai reală individualizare a pedepsei. Cristian Mitrache. normele privind executarea sancţiunilor penale se conformează principiilor fundamentale ale dreptului execuţional penal (principiul legalităţii.. . C-tin Mitrache. întreaga activitate de luptă împotriva infracţiunilor.În România. 15 I. prin mijloace de drept execuţional penal. pe lângă regimul general. care privesc un câmp mai restrâns de probleme. 15. exemplară şi controlabilă a sancţiunilor penale. Principiul legalităţii. . cit. privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal statuează la art. p.15 De altfel. 1 că. Existenţa acestor norme este un prim pas spre o executare legală.. Bucureşti.executarea 13 14 I. 4. prin normele de drept execuţional penal se prevăd măsuri sigure de reintegrare în muncă şi societate a celor condamnaţi şi liberaţi definitiv. p. cit. se adoptă şi moduri diferite de executare a pedepsei privative de libertate. Ed. Partea generală’’. Principiile fundamentale ale dreptului execuţional penal După cum reiese din denumirea lor. 1994.. All. În al doilea rând. a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie’’. prin normele de drept execuţional penal se prevăd măsuri sigure de reintegrare în muncă şi societate a celor condamnaţi şi liberaţi definitiv. umanismului. Oancea. op. în cadrul executării pedepsei se prevede. Principiul legalităţii este un principiu unanim admis în doctrina românească şi străină şi exprimă regula că întreaga activitate în domeniul dreptului (şi implicit al dreptului execuţional penal) se desfăşoară pe baza legii şi în conformitate cu aceasta. p.Tratat de drept penal.. Principiile fundamentale nu trebuie confundate cu principiile speciale.13 4. În al şaselea rând. un regim mai sever sau mai blând. aşa cum este modul executării pedepsei la locul de muncă. De exemplu.5 sancţiunilor penale. 275/2006. În al cincilea rând. 14. în funcţie de deosebirile dintre condamnaţi. În al treilea rând..

îndeplinind şi funcţia de reeducare. (nullum crimen sine lege). p. după cum tot legea este cea care arată pedepsele (nulla poena sine lege) şi răspunderea penală (nulum judicium sine lege) ce revine persoanelor care au săvârşit infracţiuni. după caz. (1) al art. potrivit dispoziţiilor art. orice încălcare a regulilor stabilite prin legea de reglementare atrage aplicarea.Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei pedepse la tortură. statuează: . Astfel. art. Tot ca o consecin ţă a principiului legalităţii este şi aceea potrivit căreia administraţia penitenciară nu poate aplica alte sancţiuni disciplinare decât cele expres şi limitativ prevăzute de Legea nr.6 pedepselor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Codului penal. 46. 3 prevede că. Principiul umanismului. 4 din aceeaşi lege. în normele execuţional-penale sunt prevăzute exigenţe cărora conduita omului să li se poată conforma.’’ Potrivit acestui principiu. Principiul este consacrat legal atât în legea privind executarea pedepselor cât şi în Regulile europene de penitenciare. pe lângă funcţia coercitivă. cuprinde o serie de prevederi legate de principiul umanităţii. putem vorbi de umanizarea pedepselor şi a executării acestora. privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. drepturile şiobligaţiile părţilor raportului de drept execuţional penal sunt numai cele prevăzute de lege şi pot fi exercitate numai în condiţiile stabilite de lege. la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele 16 C-tin Mitrache.2. Principiul umanismului constă în aceea că întreaga executare a pedepsei trebuie să se facă cu umanitate.pedepsele se execută în condiţiile care să asigure respectarea demnităţii umane. la fel şi relele tratamente aplicate unei persoane reţinute sau aflate în stare de detenţie sau în executarea unei măsuri de siguranţă sau educative..16 În acest context. 275/2006. Principiul presupune că întreaga reglementare execuţional penală trebuie să pornească de la interesele fundamentale ale omului. ale Codului de procedură penală şi ale prezentei legi. cit. De asemenea. Cristian Mitrache. op..’’ Alin. 4. Astfel. sancţiunile penale. . Pentru consolidarea acestui principiu codul penal prevede o serie de incrimări a unor fapte ce sunt comise în cazul executării unor sancţiuni penale. L.. tortura constituie infracţiune.2671 din Codul penal. a sancţiunilor disciplinare. În centrul activităţii execuţional-penale se află omul (cu drepturile şi libertăţile sale) şi de aceea. administrative sau penale. 275/2006. Din principiul legalităţii rezultă faptul că întreaga executare a pedepselor. legea este cea care determină faptele considerate infracţiuni. .

faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială’’ 4.18 Funcţia de reeducare este prevăzută în mod expres de lege şi este completată de dispoziţiile art. în acest moment.7 tratamente. în sensul că.19 Alţi autori admit acest principiu ca fiind unul de bază. op.275/2006 câtşi REC (2006)2 prevăd măsuri speciale pentru deţinuţii str ăini şi pentru alte categorii de deţinuţi. Şerban.. Pentru aceştia din urmă executarea pedepselor stă tot timpul sub semnul pregătirii lor pentru liberareşi. persoanele private de libertate îşi pastrează toate drepturile care nu le-au fost retrase prin lege. Caracterul pur retributiv al pedepsei a fost reevaluat. G.. atât Legea nr.3.20 18 19 S. op. Potrivit dispoziţiilor din preambulul Recomandării Comitetului de Miniştri ai statelor membre ai Consiliului Europei. p. op. ca fiind un principiu special de drept. prin ea însăşi nu ar putea duce la realizarea scopului pedepsei. presupune respectful integrităţii corporale şi a sănătăţii deţinuţilor. REC (2006)24. p. Principiul executării sancţiunilor în scopul reeducării celor condamnaţi. 48. (2) c. acestora trebuind să li se acorde asistenţă medicală şi medicaţia corespunzătoare în caz de boală. Constrângerea. De asemenenea. De asemenea venind în întâmpinarea principiului umanismului aceleaşi reguli aratăcă detentia nu trebuie să încalce drepturile omului chiar şi în cazul unei lipse a resurselor . 20 C-tin Mitrache. existând o multitudine de reglementări în dreptul execuţional penal. 16. Cristian Mitrache. 4. Oancea. un rol foarte important ca retribuţia îl deţine reeducarea condamnatului. Barbu. 16. Al. Vezi I.prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă. . acestora trebuie să li se asigure condiţiile necesare pentru instruirea şi pentru continuarea studiilor.de asemenea. O altă reflecţie a principiului umanismului o reprezintă şi liberarea condiţionată.Principiul implică crearea de condiţii material şi morale pentru executarea pedepsei într-un mediu închis precum şi de realizarea unei protecţii special pentru femeile şi minorii deţinuţi. de către unii autori. 52 alin. cit.4. Acest principiu este considerat în doctrină. 17. Aplicarea acestui principiu presupune ca desf ăşurarea muncii în detenţie să se realizeze în condiţii de umanitate. iar restricţiile la care sunt supuse sunt reduse la strictul necesar. care stipulează că. respectându-se protecţia şi securitatea muncii17. funcţia de reeducare reîntregind funcţia de represiune a pedepsei. în strânsă legătură cu principiul umanităţii. . Principiul individualizării executării pedepsei.. De asemenea.’’ Exemplele nu se opresc aici. p. cit. p. cit.

299-300. o dată pusă în executare. Oancea. în funcţie de gravitatea faptei săvârşite. Bucureşti. p. 32. individual. . 24 I. devine definitivă şi executorie. . orice hotărâre a instanţei penale care conţine o condamnare la o sancţiune penală şi care a rămas definitivă. Antoniu.Drept execuţional penal’’. Gh. Oancea.Drept execuţional penal’’. Ed. Ed. ci.6. Ed.25 21 22 Ibidem. care prin judecătorul delegat. 25 I. Oancea.5. de periculozitatea infractorului.. All Educational. p. este obligatorie pentru organele de stat competente şi pentru condamnaţi. punerea în executare şi executarea unei hotărâri penale. nu este destul ca o sancţiune penală. 1976. All Educational. (de exemplu. în care se cuprinde o condamnare la o sancţiune penală. Îndeplinirea scopurilor şi funcţiilor sancţiunilor penale are loc numai dacă acestea au fost adaptate cazului concret. 1998. trebuie pusă în executare. Bucureşti. 48. . pedeapsă principală ori complimentară).. Bucureşti.Drept execuţional penal’’. 4. de necesităţile de îndreptare ale acestuia.22 Dacă nu s-ar proceda astfel.. p. se cere ca.8 Acest principiu presupune stabilirea şi aplicarea sancţiunilor de drept penal. 4.Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român’’.21 Principiul îşi are consacrarea în art. până la completa executare. hotărârea instanţei n-ar avea nici o eficienţă. 4. Academiei.7. Instituţia judecătorului delegat are parte de o reglementare specială în cadrul L. . în . 33. p. urmând a se insista asupra lui pe tot parcursul prezentei lucrări. 72 C. 23 I.8. 1998.24 În această ipoteză. să fie pusă în executare. 1998. p.23 4.Executarea sancţiunilor penale’’. Punerea în executare se îndeplineşte de către organe speciale de stat. decide şi rezolvă incidentele în cazul eventualelor încălcări ale legii ori în cazul unor schimbări ce pot interveni în cursul executării pedepsei. p. 32. Ed. 275/2006.. Principiul continuităţii este strâns legat de principiul executabilităţii. Principiul executabilităţii exprimă cerinţa că. All Educational. Principiul jurisdicţionalităţii vizează organul principal de stat care are atribuţii în materie de punere în executare şi controlul executării sancţiunilor penale. Potrivit acestui principiu. activitatea de executare se desfăşoară sub supravegherea instanţei de judecată... această executare să fie continuată şi dusă până la capăt. Principiul obligativităţii constă în aceea că. .

reglementând relaţiile sociale specifice de executare a pedepselor aplicate de către instanţe.. Legăturile dreptului execuţional penal cu alte ramuri de drept A. . 1958. op. alţii admit alt număr de principii. Astfel. p. unii admit un număr de principii. (2)).. sistemul de sancţiuni penale. 38 alin. 275/2006.1. Dreptul penal este dreptul care prevede cadrul legal al sancţiunilor penale. Secţiunea 6. principiul recunoaşterii dreptului persoanei condamnate la petiţionare (art. prin normele de executare a pedepselor.27 Sunt încă discuţii cu privire la delimitarea acestor principii speciale. Oancea. Unii autori admit unele principii.9 Secţiunea 5. şi-a făcut apariţia existenţa unor asemenea principii. creându-se raporturi juridice penale. în sensul că dacă prin normele de drept penal se aplică pedepse infractorilor. 531. Ştiinţifică.Principii e bază’’. 53) etc. Legătura cu dreptul penal. Legăturile dreptului execuţional penal cu alte ramuri de drept şi cu alte ştiinţe 6. principiul individualizării sau principiul umanismului.26 În domeniul dreptului execuţional penal. menţionăm că între raporturile juridice execuţionale şi raporturile juridice penale există o strânsă intercondiţionare. p. contribuie la finalizarea şi realizarea scopului legii penale. Bucureşti. 33. a pedepsei privative de libertate). prin principii speciale se înţeleg principii care privesc şi se aplică executării unui grup de pedepse sau executării unei pedepse (de exemplu. La acestea mai adăugăm şi faptul că unele din principiile care orientează dreptul penal sunt preluate şi adaptate de dreptul execuţional penal în materie de executare a sancţiunilor penale: principiul legalităţii. Între dreptul execuţional penal şi dreptul penal există strânse legături. principiul recunoaşterii dreptului condamnatului la asistenţă diplomatică (art. în comparaţie cu principiile de bază sau fundamentale. Principiile speciale ale dreptului execuţional penal Principiile speciale ale dreptului execuţional penal. normele generale şi speciale de sancţionare. alţi autori admit alte principii. acela de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni. Iar. I. în această lege au fost înscrise principii precum: principiul garantării drepturilor condamnaţilor în timpul executării pedepsei (art. au o sferă mai restrânsă. Dreptul execuţional penal. 44). în ceea ce priveşte raporturile juridice. Ed. Odată cu intrarea în vigoare a L. prin normele de drept execuţional penal se reglementează executarea 26 27 V. . cit. Papadopol.

Corelaţia cu criminologia. infractor violent-neviolent. care studiază infracţiunile. iar în acest sens în Partea specială a Codului de procedură penală. concluziile acestor discipline socio-umane oferind cunoştinţe şi soluţii care reţin atenţia în organizarea şi realizarea politicii penale a statului şi care îmbogăţesc totodată disciplina dreptului execuţional penal. Bucureşti. 6. penologia. Politica penală este ştiinţa care trasează orientările şi principiile incriminărilor. acte fără de care executarea sancţiunilor penale nu se poate efectua. 18-19. Corelaţia cu politica penală. .. All Educational. B.J. în scopul apărării societăţii contra infracţiunilor. 30 R. are strânse legături şi cu o serie de ştiinţe sociale.2. Oancea. În acest sens. în vederea reevaluării căilor şi mijloacelor de luptă împotriva infracţionalităţii29. raporturi ce se desfăşoară însă între părţile speciale. criminologia. A. psihologia criminală. Nenciulescu. raporturile juridice de drept execuţional penal vor deriva din raporturile juridice de drept penal. Ed.C. organe execuţional penale este de a realiza în practică această politică penală în domeniul dreptului execuţional penal. Rolul organelor de specialitate. 23. sunt înscrise dispoziţii speciale privind executarea hotărârilor penale28. V. infractor de ocazie etc. nr. ştiinţa dreptului execuţional penal transmite concluziile şi cercetările factorilor de decizie în materie de politică penală. de asemenea. Astfel.Drept execuţional penal’’. Legăturile dreptului execuţional penal cu alte ştiinţe Dreptul execuţional penal. criminologia cercetează trăsăturile caracteristice30 ale persoanelor care săvârşesc infracţiuni (instruit-neinstruit. B. 2/1982. M. organele şi subiecţii speciali.10 pedepselor aplicate şi. Stănoiu. infractorii. I. ştiinţa penitenciară. „Executarea hotărârilor penale”. Titlul III. p. 1998. Oancea. Executarea sancţiunilor penale presupune o anumită procedură penală. ca disciplină ştiinţifică. aplicării şi executării pedepselor şi a celorlalte sancţiuni penale. . sociologia criminală. Dreptul execuţional penal preia de la criminologie o seamă de date ştiinţifice privind cauzele şi condiţiile sociale şi individuale care au determinat anumite persoane să comită infracţiuni. precum şi executarea acestora. raporturile juridice de drept execuţional penal se realizează prin raporturi de drept procesual penal. astfel.. psihiatria criminală şi altele. p. în sensul că executarea sancţiunilor penale constituie o activitate socială în cadrul căreia se produc o seamă de acte procesuale. . date de care trebuie să se ţină seama în individualizarea executării sancţiunilor penale. stabilirii. pedepsele şi celelalte sancţiuni. Legătura cu dreptul procesual penal.Rolul criminologiei în realizarea obiectivelor politicii penale’’. în S. nejuridice. caracteristici de care dreptul execuţional penal ţine seama în 28 29 I. Avem în vedere următoarele ştiinţe: politica penală.).

ştiinţa penitenciară a formulat propuneri cu privire la înlăturarea unor măsuri negative din modul de viaţă în regimul penitenciar şi la adoptarea unor măsuri de bună organizare şi desfăşurare a regimului de trai în penitenciar şi a muncii condamnaţilor. Ed. . în interesul pregătirii condiţiilor de reintegrare socială a condamnatului după liberarea definitivă35. pedepse care se execută în penitenciare (de unde şi denumirea de «ştiinţă penitenciară»). C.)34. ci condiţiile în care executarea poate fi eficientă. Oancea. Ed. reguli generale privind 31 32 I. p. muncă). 33 I.. . Cu toate acestea. cu privire la disciplina în penitenciar. ea studiază organizarea sistemului penitenciar şi regimul de viaţă al condamnatului în penitenciar. învăţătură etc. 35 I. şi anume dreptul penitenciar. ea nu studiază normele juridice privind executarea pedepselor privative de libertate. acela al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. este disciplina social-psihologică despre mijloacele represive. În unele ţări europene s-a dezvoltat o ramură mai restrânsă de drept penal. la care se adaugă şi faptul că dreptul execuţional penal ţine seama de mijloacele recomandate de criminologie în procesul de executare a pedepselor. Astfel. Penologia este acea disciplină teoretică nejuridică care studiază pedepsele32. Fac de Droit de Liege. cunoştinţe despre natura şi funcţiile pedepselor şi despre modalităţile de executare ale acestora. în lupta împotriva infracţiunilor33. Oancea.. Pentru aceasta. a măsurilor educative31. Ştiinţa penitenciară studiază executarea pedepselor privative de libertate. Oancea. Oancea. cât şi funcţia de îndreptare şi reeducare. G. Ceea ce caracterizează această ramură de drept este faptul că ea cuprinde dispoziţiile de drept care reglementează numai executarea pedepselor privative de libertate. Penologia oferă dreptului execuţional penal date. informaţii.11 organizarea executării sancţiunilor penale. în care ea contribuie la reeducarea condamnatului. All Educational.Drept execuţional penal’’. executarea pedepsei trebuie să cuprindă elemente de constrângere (ordine. 34 I. menit să reglementeze executarea pedepselor privative de libertate. 1998. măsura în care această executare contribuie sau nu la prevenirea producerii de noi infracţiuni din partea condamnatului. disciplină. Corelaţia cu penologia. cu privire la necesitatea contactelor cu familia a celor care îşi execută condamnarea. dar şi elemente de îndreptare şi reeducare (calificare profesională. pedeapsa trebuie să îndeplinească atât funcţia de constrângere. Bucureşti. Corelaţia cu ştiinţa penitenciară. 24. D. pentru realizarea scopului executării pedepsei. Kellens. despre pedepse. Astfel. De asemenea. 25. 24. .Precis de penologie et de droit des sanctions penales’’. p. 26. 1991. dreptul penitenciar cuprinde atât dispoziţiile înscrise în codul penal (regimul de executare a pedepselor privative de libertate. p. În urma cercetărilor efectuate. idei. ştiinţa penitenciară nu este o disciplină juridică. p.

All Educational. p. în sensul că acesta cuprinde reglementarea executării tuturor sancţiunilor penale. .. trăsăturile de caracter ale acestuia etc.Environment and Deliquency. 249. p. E. Instutului de psihologie’’. fiindcă ea indică ştiinţific metodele şi căile necesare reeducării acestor categorii de condamnaţi39.). cu investigaţiile şi formularea de cunoştinţe ştiinţifice referitoare la motivaţiile38 şi trăsăturile psihice ale celui condamnat la pedeapsa cu închisoarea (capacitatea mintală a condamnatului. având un domeniu mai restrâns.. Ed.Drept execuţional penal’’. Ed. S. în timp ce dreptul penitenciar cuprinde numai reglementarea executării pedepsei privative de libertate.. dezvoltate în sistemul sociologiei (sociologia criminală). putem înţelege sursele normelor juridice. Radu. Glueck. 39 A. . 40 M. Hotca. p. prin investigaţiile sale privind rolul mediului 37 social în favorizarea săvârşirii de infracţiuni din partea unor persoane. Izvoarele dreptului execuţional penal Cunoaşterea izvoarelor unei ramuri de drept permite o abordare mai clară a conţinutului acestei discipline şi asigură autoritatea concluziilor care se pot desprinde din această abordare. prin cunoştinţele pe care le aduc în legătură cu condamnatul. And E. . psihologia criminală. M. Oancea.12 munca condamnaţilor în penitenciar etc. prin izvor al dreptului execuţional penal se înţelege actul normativ sau actele 36 37 I. Este vorba de o seamă de ramuri de ştiinţe sociale speciale. 1943. A. 26. Didactică şi Pedagogică. Routledge’’. op. cit. Dancyuly. Cluj. . Corelaţia cu sociologia criminală. Dreptul execuţional penal are legături şi cu alte ştiinţe sociale şi umane care. London. Bucureşti. afirmăm că dreptul execuţional penal are un domeniu mai larg.Motivele acţiunii umane. psihologia criminală şi alte ştiinţe social-penale. sunt de folos executării sancţiunilor penale. 38 Al. prezintă o incontestabilă importanţă pentru executarea sancţiunilor penale. În ceea ce priveşte legătura dintre cele două ramuri de drept. Ed. Salade. 1979. Ionescu.Pedagogie’’. iar pedagogia condamnatului fiind o disciplină pedagogică îndreptată spre cercetarea reeducării celor cu comportare antisocială. Family.. D.. Roşca.40 Particularizând. 202-220. 1998. aduce o contribuţie importantă dreptului execuţional penal. Prin izvoare. . în sistemul psihologiei (psihologia criminală). cât şi dispoziţiile înscrise în regulamentele privind executarea pedepselor privative de libertate sau în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea penitenciarelor. este deosebit de utilă dreptului execuţional penal.) sau în legi speciale. în sistemul pedagogiei (pedagogia condamnatului) etc36. 1966. În timp ce sociologia criminală. Secţiunea 7. Bucureşti. I.

.. . 99-110). I. Bucureşti..1.Drept procesual penal. statuează principalele norme ce reglementează scopul executării pedepsei. Alte izvoare de drept execuţional penal sunt legile organice şi cele speciale. privind organizarea. Bucureşti. 119-139).42 Desigur.. devenită voinţă de stat. Izvor de drept execuţional penal sunt şi: Titlul IV. ordine ale ministrului justiţiei etc.Minoritatea’’ (art. 23/1969). Global Lex. Izvoarele dreptului execuţional penal sunt dispoziţiile cuprinse în: Constituţia României.41 Prin izvor al dreptului execu ţ ional penal se în ţ elege actul normativ sau actele normative prin care exprim ă voin ţ a de stat cu privire la normele juridice privind executarea sancţiunilor penale. Unul dintre izvoarele cele mai importante ale dreptului execuţional penal este Codul de procedură penală.13 normative în care se exprimă voinţa socială. O deosebită importanţă o are L. Titlul VI . funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor). 315 şi urm.Măsuri de siguranţă’’ (art. cu privire la normele juridice privind executarea sancţiunilor penale. 2006.Drept execuţional penal’’. 275/2006 privitor la executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (lege care a abrogat vechea lege a executării pedepselor. .Înlocuirea răspunderii penale’’ (art. art. În Titlul III. categoriile şi limitele generale ale pedepselor.. p. Noţiune. Partea specială’’. diverse ordonanţe (cum are fi de exemplu Ordonanţa de urgenţă 47/2006. . 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 28. 1998. 113-118) precum şi Titlul VII.executarea hotărârilor penale’’ (art.. . Ed. . 52-89. 415-164) reprezintă sediul principal al normelor de drept execuţional penal. p. Ed.Pedepsele’’. Neagu. pentru modificarea şi completarea L. Codul penal este de asemenea unul dintre izvoarele de drept execuţional penal. 275/2006). . hotărâri guvernamentale (de exemplu Hotărârea Guvernului nr. . .. norme ce reprezintă concretizarea modului de punere în aplicare a pedepselor. Secţiunea 8. 90-98). pe lângă alte astfel de izvoare există şi izvoare precum: regulamente (Regulamentul de aplicare al L.. All Educational. 1849/2004. Raportul juridic de drept execuţional penal 8. Titlul II. rela ţ ii statornicite între organele de stat ş i condamnat potrivit c ă rora statul are dreptul de a pune pe condamnat să execute pedeapsa 41 42 I. Titlul V. Raportul juridic execuţional penal constă în relaţiile sociale de executare a sanc ţ iunilor penale reglementate prin norme juridice execu ţ ional penale. nr.Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării’’ (art. Oancea.

în calitate de subiect pasiv.14 sau o altă sancţiune penală aplicată printr-o hotărâre penală definitivă iar condamnatul are obligaţia să o execute. pe de o parte. În situaţia executării pedepsei amenzii statul participă în cadrul raportului prin organul financiar. Subiectul pasiv al raportului este condamnatul care va executa pedeapsa aplicată printr-o hotărâre definitivă având în această situaţie o serie de drepturi şi obliga ţ ii prev ă zute în legea privind executarea pedepselor. a pedepselor complementare ) reglementate prin norme juridice procesual penale totu ş i cele dou ă raporturi juridice nu se confund ă . Această etapă în cadrul raportului juridic penal ia forma unui raport juridic special şi anume a raportului juridic execuţional penal. În situaţia executării pedepsei închisorii împuternicitul statului este conducerea penitenciarului sau a locului de muncă care acţionează p r i n con ducătorul ei. Mai întâi se naşte raportul juridic penal de conflict ca urmare a transformări i lui din raport juridic penal de conformare. La raportul juridic execu ţ ional penal particip ă statul prin organele sale speciale. Raportul juridic execuţional penal derivă din raportul juridic penal. Săvârşirea unei infracţiuni stă la baza naşterii acestui raport juridic. În cadrul raportului juridic execu ţ ional penal subiec ţ ii dobândesc o anumit ă . Trăsăturile specifice ale raportului juridic execuţional penal a) Între raportul juridic execuţional penal şi raportul juridic penal există o strânsă legătură. în calitate de subiect activ ş i condamnatul. ele r ă mânând raporturi juridice distincte într-o strânsă interdependenţă. pe de alt ă parte. Raportul juridic de conflict privit ca mijloc de realizare a ordinii de drept poartă denumirea de raport juridic de răspundere penală. §3. Elementele raportului juridic execuţional penal a) Subiecţii raportului juridic execuţional penal. §2. b) R a p o r t ul j ur i di c e xe c u ţ i o na l pe na l s e r e f e r ă l a r e l a ţ i i l e de e xe c ut a r e a sanc ţ iunilor penale care se deosebesc de rela ţ iile de tragere la r ă spundere penală care conduc la formarea raportului juridic penal.O etapă în desfăşurarea acestuia este executarea sancţiunii de drept penal aplicate. c) De ş i pentru epuizarea raportului juridic execu ţ ional penal se apeleaz ă la acte procesuale penale proprii (punerea în executare a pedepsei închisorii.

Naşterea. calitatea lor fiind deosebit ă de cea întâlnit ă în cadrul celorlalte raporturi juridice penale sau procesual penale. Organul de stat are dreptul s ă cear ă condamnatului s ă execute pedeapsa închisorii sau să execute pedeapsa amenzii prin plata acesteia sau să fie internată şi să rămână în penitenciar.o ma i s e ve r ă . ma i pu ţ i n s e v e r ă s a u î nl ă t u r â n d. t oa t e a c e s t e a ducând la încetarea executării pedepsei. F a pt e l e j ur i di c e e xt i nc t i ve d e e xe c ut a r e a u n e i pe de ps e s u nt : e xe c ut a r e a e f e c t i v ă ş i c o mp l e t ă a p e de ps e i . Statul are o poziţie de autoritate cu rol dominant în raport cu condamnatul. Obiectul raportului juridic execu ţ ional penal îl constituie pedeapsa sau măsurile de siguranţă ce trebuie executate. respectarea duratei pedepsei.o ( g r a ţ i e r e a . Faptul juridic modificator este cel ce schimbă conţinutul modificării unei pe de ps e f ă c â n d. El este determinat de existen ţ a unor fapte juridice penale. Aceste fapte sunt de trei feluri:constitutive. de a obliga pe condamnaţi să participe la activităţi educative. . amnistia. C o n da mn a t ul a r e o bl i ga ţ i a s ă respecte regimul de penitenciar conform regulamentelor de ordine interioar ă . la asistenţă medicală. etc. normele de igienă sanitară precum şi disciplina muncii. modificatoare. respectarea dreptului la odihnă. a mi n i s t i a . Cu privire la obligaţiile statului ne referim la obligaţia de a asigura condamnatului respectarea drepturilor sale la locul de deţinere. b) Conţinutul raportului juridic execuţional penal. execuţionale penale fiindcă drepturile şi obligaţiile se manifestă doar în prezenţa acestora. Condamnatul are dreptul de a executa doar pedeapsa la care a fost condamnat. extinctive de raport juridic execuţional penal. C o n da mn a t ul a r e o bl i ga ţ i a de a d e s f ă ş ur a a c ţ i u n i c u pr i ns e î n p e de a ps a a pl i c a t ă pe c a r e l e c e r e o r ga nul d e e xe c ut a r e . modificarea şi stingerea raportului juridic execuţional penal are loc ca la orice raportul juridic penal. la corespondenţă şi dreptul la vizite. În penitenciar statul prin organele sale are mai multe drepturi derivate din cel enunţat mai sus şi anume dreptul de a cere să se respecte disciplina şi ordinea în penitenciar. etc. Acelea ş i drepturi le are statul în cazul execut ă rii unei m ă suri educative sau aunei măsuri de siguranţă. actul de punere în executare ş i mandatul de executare ce se emite de instanţa de executare. de a i se respecta dreptul laodihnă. Prin conţinutul raportului juridic execuţional penal înţelegem drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi specifice acestui raport.15 specificitate. Faptul juridic constitutiv poate fi o hot ă râre judec ă toreasc ă definitiv ă de condamnare la o pedeaps ă sau sanc ţ iune penal ă . g r a ţ i e r e a p e r s o na l ă . săvârşirea unei noi infracţiuni). c) Obiectul raportului juridic execuţional penal.

intervenirea amnistiei ca act de clemenţă 4. Cazuri. Stingerea raportului juridic de drept execuţional. 2. la momentul executării efective şi integrale a pedepsei stabilite în hotărârea de condamnare. Acest fapt este condamnarea printr-o hotărâre penală definitivă (pentru arestarea preventivă. decesul condamnatului. Modificarea raportului juridic de drept execuţioanl penal derivă din faptul că pe parcursul executării pedepsei se pot ivi fapte sau împrejurări care pot atenua sau agrava situaţia juridică a condamnatului. Modificarea raportului juridic de drept execuţional poate îmbrăca mai multe forme. momentul graţierii. 1. raportul de drept execuţional penal se naşte la un moment dat în timp şi printr-un anumit fapt concret. b. Naşterea raportului juridic de drept execuţi o n a l p e n a l . C a o r i c e r a p o r t j u r i d i c . . Pentru arestarea preventivă acest moment corespunde epuizării duratei pentru care s-a dispus măsura. 3. naşterea raportului juridic se produce prin dispunerea măsurilor preventive). c.16 a.

cuvântul răspundere îşi are originea în latinescul .. 1998.. 45 M. p. stabilitatea raporturilor juridice şi dezvoltarea relaţiilor sociale. p. răspunderea disciplinară. În al doilea sens.. răspunderea fiscală. răspunderea juridică se prezintă sub următoarele forme: răspunderea civilă. op. cât şi latura activă a raportului juridic de constrângere (de conflict). defineşte termenul răspunderea ca fiind . legalitatea. În primul sens..17 CAPITOLUL II. răspunderea juridică este acea formă a răspunderii sociale. răspunderea politică.. răspunderea juridică garantează eficienţa dreptului. L. responsabilitate’’. ce constă în obligaţia unei persoane de a suporta sancţiunea juridică. sarcini etc. RĂSPUNDEREA PENALĂ Secţiunea 1. Hotca. prin răspundere juridică se înţelege acea specie de răspundere juridică ce cuprinde drepturile şi obligaţiile corelative ce aparţin subiectelor raportului juridic penal. răspunderea religioasă şi răspunderea morală. I. care are obligaţia de a se conforma acestei conduite. Genul răspunderii sociale cuprinde următoarele forme de răspundere: răspunderea juridică. op. p. ce cuprinde atât latura pasivă. din partea subiectului pasiv (cel care a lezat valoarea socială).Dicţionarul explicativ al limbii române’’. răspunderea juridică este acea formă a răspunderii sociale. În al patrulea sens. M. Ed. prin răspundere juridică se înţelege instituţia juridică ce cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează realizarea dreptului prin constrângere. Bucureşti. Coteanu. 891. Dicţionarul explicativ al limbii române. de a pretinde şi obţine conduita corespunzătoare dreptului său. Realizarea ordinii de drept nu se poate face haotic M. obligaţia de a răspunde de îndeplinirea unei acţiuni. 45 Indiferent de ramura dreptului în cadrul căreia intervine. 44 43 .. Univers enciclopedic. răspunderea internaţională etc. cit. răspunderea constituţională. respectiv dreptul subiectului activ (titularul valorii sociale lezate) al acestui raport. A.faptul de a răspunde. Răspunderea juridică – consideraţii generale Răspunderea juridică este o specie a genului răspunderii sociale. .spondeo’’. Hotca. Seche. 377.43 Etimologic.44 În funcţie de specificul diverselor ramuri care alcătuiesc sistemul de drept. răspunderea administrativă. cit. Seche. 378. În al treilea sens. Noţiunea răspunderii juridice nu este privită la fel de către toţi autorii de specialitate. răspunderea penală. care se realizează prin coerciţiunea statală. A.

Prin urmare. ca reprezentant al societăţii.1. Prin săvârşirea unei infracţiuni ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate (reprezentată de către stat). între stat. pe de o parte. Definitia raspunderii penale este „un ansamblu de drepturi şi obligaţii corelative ale subiectelor raportului juridic penal. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti.Temeiul răspunderii penale în România’’. în condiţiile şi formele prevăzute de lege. Acest cadru este dat de raporturile juridice de constrângere. care se realizează prin coerciţiunea statală. Ed. născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii. ci numai prin intermediul răspunderii juridice. În aceste condiţii intervine răspunderea penală. de a trage la răspundere pe infractor. 2. 17 alin. în scopul restabilirii ordinii de drept şi a resocializării infractorului. principii 2. Partea generală. pe de altă parte. Ed. şi infractor. Definiţie. . şi autorul infracţiunii. Răspunderea penală are ca forme de realizare pedepsele şi celelalte sancţiuni de drept penal. care se realizează în principal prin constrângerea exercitată de stat faţă de infractor. (2) C. nu poate fi realizată direct. Mircea. Principii 46 47 C. aplicarea sancţiunilor (constrângerii).”47 De reţinut este faptul că răspunderea penală are ca unic temei infracţiunea. p. p. Bucureşti. pe de altă parte. ci într-un cadru juridic adecvat acesteia. Prin răspundere juridică se înţelege acea specie de răspundere juridică ce cuprinde drepturile şi obligaţiile corelative ce aparţin subiectelor raportului juridic penal. pen. trăsături.2. 168. . raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului. All.Manual de drept penal’’. Secţiunea 2.. . Răspunderea penală – definiţie. Bulai. Răspunderea juridică este acea formă a răspunderii sociale.. . aşa cum prevede art. I. pe de o parte.18 sau arbitrar. care a fost definită ca fiind însuşi raportul juridic penal de constrângere. ce constă în obligaţia unei persoane de a suporta sancţiunea juridică. de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute. 316. în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii46. trăsături. precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate. 1978. 1997.

răspunderea penală pentru o faptă săvârşită este unică. după cum se ştie. ce se regăsesc în normele de reglementare a răspunderii penale. care capătă un caracter specific în raport cu aceasta. 17 alin.50 Principiul . .infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale’’ îşi găseşte deplină consacrare în dispoziţiile art. după cum nu poate fi colectivă. şi răspunderea penală este străbătută de principiile fundamentale ale dreptului penal. cit. adică pentru fapta unei persoane. diriguitoare. p. ori o singură metodă educativă. Vezi pe larg C.19 Ca instituţie fundamentală a dreptului penal. C-tin Mitrache. 1997. corespunzător acestui principiu. răspunderea penală se stabileşte şi atrage o singură pedeapsă principală. Bulai. op. adică se stabileşte o singură dată.52 Acest principiu presupune că răspunderea penală revine numai persoanei care a săvârşit ori a participat la săvârşirea unei infracţiuni. Bucureşti. aceasta nu mai poate acţiona în viitor. Cap. 310. Ed. În domeniul răspunderii penale. Partea generală’’. desfăşurarea ca şi soluţionarea raportului penal are loc pe baza legii şi în strictă conformitate cu aceasta49. 319. 53 C. Legalitatea răspunderii penale presupune legalitatea încriminării şi legalitatea sancţiunilor de drept penal.Manual de drept penal. Partea generală. este un principiu fundamental al întregului sistem de drept şi al dreptului penal. (2) C. III. principiul legalităţii presupune că apariţia. Mitrache. I. p.54 48 49 C. Răspunderea penală nu poate interveni pentru fapta altuia.. adică a unei fapte prevăzute de legea penală. şi presupune că răspunderea penală se întemeiază numai pe săvârşirea unei infracţiuni..53 Principiul unicităţii răspunderii penale se referă la faptul că.48 Principiul legalităţii răspunderii penale. care intervine în cazul săvârşirii infracţiunii ca şi prin prevederea pentru destinatarii legii penale a unor exigenţe cărora aceştia se pot conforma. pentru săvârşirea unei infracţiuni. Principiul umanismului îşi găseşte expresie în condiţiile şi conţinutul constrângerii juridice51. 51 Ibidem 52 vezi C. Principiul răspunderii penale personale a fost examinat şi în cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal. Drept penal român. All. ca o garanţie a libertăţii persoanei. etnie etc). se înţeleg acele idei de bază. grup (familie. pen. . săvârşită cu vinovăţia cerută de lege şi care prezintă pericolul social concret al unei infracţiuni. 14. Bulai.. iar dacă raportul juridic de răspundere penală se stinge. vol. 50 Ibidem. p. Drept penal. Bulai. să răspundă un colectiv. Prin principii ale răspunderi penale. În legislaţia penală română. Titlul I.

înlăturate sau şterse prin trecerea timpului. op. se creează sentimentul de securitate al valorilor sociale.56 Principiul prescriptibilităţii răspunderii penale constă în faptul că răspunderea penală. se restabileşte ordinea de drept încălcată. pen) care constituie obiectul răspunderii penale. În acest fel se realizează atât prevenţiunea specială cât şi generală. trebuie să intervină prompt. adică se stinge dreptul de a mai fi stabilită răspunderea penală. cu atât eficienţa ei scade. se pot aplica şi pedepse complimentare. Individualizarea răspunderii penale are loc în conformitate cu legea care consacră dispoziţii speciale privitoare la individualizarea pedepsei (art. 55 Principul oficialităţii acţiunii penale nu funcţionează la infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. în vederea tragerii la răspundere penală a infractorului şi care funcţionează pentru marea majoritate a infracţiunilor. împăcarea părţilor. a. nu trebuie neglijată nici situaţia infractorului care sa aflat în tot acest interval sub ameninţarea răspunderii penale. oricine săvârşeşte o infracţiune. pentru a fi eficientă. lipsa plângerii prealabile. cit. rezonanţa socială a infracţiunii se stinge treptat. fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiul unităţii răspunderii penale. răspunderea penală trebuie să fie diferenţiată în funcţie de gravitatea infracţiunii. Înlăturarea răspunderii penale. ca mijloc de realizare a ordinii de drept prin constrângere. Pe lângă pedepsele principale. 319 54 . se întăreşte încrederea în autoritatea legii. aceasta se prescrie. pedepse accesorii. cât şi realizarea prevenţiunii generale şi speciale. Bulai. Răspunderea penală este o consecinţă inevitabilă a săvârşirii unei infracţiuni. nu mai apare ca necesară. trebuie să răspundă penal. prescripţie ş. de persoana infractorului pentru a asigura atât sancţionarea corectă a infractorului. iar stabilirea răspunderii penale pentru infracţiunea care aproape a fost uitată. Iată argumente care justifică o limitare în timp a răspunderii penale. 56 C. care s-a putut îndrepta şi deci nu mai este necesară stabilirea răspunderii penale şi a pedepsei. Pe lângă aceste aspecte.20 Principiul inevitabilităţii răspunderii penale statuează că. Cu cât răspunderea penală intervine mai târziu faţă de data săvârşirii infracţiunii.55 Principiul individualizării răspunderii penale constă în faptul că.) nu diminuează importanţa principiului care corespunde şi principiului egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii penale. în cazurile prevăzute de lege (amnistie. Acest principiu este realizat de principiul oficialităţii acţiunii penale. Dacă răspunderea penală nu a fost stabilită într-un anumit termen de la săvârşirea infracţiunii. cât mai aproape de momentul săvârşirii infracţiunii. 72-89 C. ori se pot lua măsuri de siguranţă. ale cărei urmări au putut fi reparate. p.

1. (1). cu măsuri şi sancţiuni de ordin administrativ.2. 288. p. 278/ 2006. p. înlocuirea răspunderii penale se face pentru unele infracţiuni uşoare. Oancea. Cum s-a arătat mai sus.. art.57 În art.21 Secţiunea 3. 90 C. (1).. I pct. ajungându-se la un grad de pericol social mai mic. . Înlocuirea răspunderii penale 3. art. b) fapta. 219 alin. p. 217 alin.instanţa poate dispune înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea care atrage o sancţiune cu caracter administrativ’’. 57 58 59 I. 208. Noţiune şi temeiuri. disciplinară). (1). Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspunderea socială sau administrativă este posibilă şi pe deplin întemeiată. 40 din Legea nr.. care prezintă un grad de pericol social redus. Condiţii privitoare la infracţiune. op. 3. prin înlocuirea acesteia cu alt tip de răspunderea (socială. Gradul de pericol social ce caracterizează o infracţiune nu este fix şi imuabil. 215¹ alin. 90 C. p...a)59 pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile prevăzute în art.. A se vedea dispoziţiile art. Fiind vorba de o schimbare a gradului de periculozitate socială. prevăzute de lege sunt următoarele58: . prezintă pericol social redus şi nu a produs urmări grave. a) de la alin. administrativă. ci se poate schimba. Înlocuirea răspunderii penale este o instituţie specifică dreptului nostru penal. se prevede expres că: . 90 C. 90 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. Condiţiile în care se poate dispune înlocuirea răspunderii penale. dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. p. cit. 249. art. Înlocuirea răspunderii penale constă în schimbarea sancţiunilor penale ale unei infracţiuni săvârşite. implicit trebuie să se schimbe şi răspunderea penală. căpătând o reglementare dezvoltată în C. unele fapte penale îşi pierd gradul de pericol social necesar unei infracţiuni. similar gradului de pericol social al unei contravenţii sau al unei abateri disciplinare. Înlocuirea răspunderii penale poate fi înfăptuită. în conţinutul ei concret şi în împrejurările în care a fost săvârşită. (1) al art. art. Lit. Condiţiile cu privire la infracţiune. disciplinar. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 10 lei sau infracţiunea prevăzută în art. În condiţii sociale noi. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 50 lei. 215 alin. (1). 213.

60 a se vedea I. statuează următoarele: . Înlocuirea efectivă trebuie făcută de către instanţa de judecată. p. art. printr-o reglementare generală.Înlocuirea răspunderii penale nu se poate dispune. Oancea.. 90 C. constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru înlocuirea răspunderii penale. Condamnarea se consideră inexistentă în situaţiile prevăzute de art.’’ Condiţii privitoare la făptuitor. b) mustrarea cu avertisment.60 Secţiunea 4. Instanţa de judecată. adoptându-se dispoziţii generale.22 c) paguba pricinuită prin infracţiune a fost integral reparată până la pronunţarea hotărârii. p. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau aplicarea pedepsei I. devine evident că fapta prezintă un pericol social redus.’’ În continuare art. 3 lit. p. 72 pct. 38. dacă făptuitorul a mai fost anterior condamnat sau i s-au aplicat de două ori sancţiuni cu caracter administrativ.000 lei. op. În locul pedepselor trebuie instituite sancţiuni înlocuitoare eficace. datorită persoanei făptuitorului. dispune înlocuirea şi aplică una dintre sancţiunile cu caracter administrativ.d) din atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii rezultă că acesta regretă fapta. c) amenda de la 10 lei la 1. e) sunt suficiente date că făptuitorul poate fi îndreptat fără a i se aplica o pedeapsă. Astfel.: a) mustrarea.’’ Sancţiuni cu caracter administrativ aplicabile în caz de înlocuire a răspunderii penale. 290. i din Constitutie) prin care din considerente de politica penala este inlaturata raspunderea penala pentru infractiuni comise anterior adoptarii legii de amnistie. prevăzute la art. AMNISTIA: este actul de clementa al Parlamentului Romaniei (art. Înlocuirea răspunderii penale trebuie să se efectueze. Instituţia înlocuirii răspunderii penale funcţionează în cazul în care. 91 C. 90 prevede la alin. 189. . adică sancţiuni care îndeplinesc rolul şi funcţiile pe care le îndeplinea pedeapsa înlocuită.. din punct de vedere legislativ. cit. (2): . în legătură cu condiţiile privitoare la făptuitor..

caracterul penal al faptei. Conditiile pot privi si alte aspecte exterioare infractiunii si infractorului ca: locul savarsirii. Amnistia este o cauza care inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita. precum si celelalte consecinte ale condamnarii. batrani etc.23 Potrivit dispozitiilor art. femei gravide. Daca intervine dupa condamnare.: timp de razboi. ori sa nu depaseasca un anumit cuantum. amnistia poate fi generala cand priveste orice infractiune indiferent de gravitate. sau conditii cu privire la infractor: sa nu mai fi fost anterior condamnat. b) Dupa conditiile in care amnistia devine incidenta se disting: • amnistia neconditionata numita pura si simpla – cand incidenta ei nu este subordonata indeplinirii vreunei conditii speciale. timpul savarsirii infractiunii (ex.). In doctrina penala se face deosebire intre diferite feluri ale amnistiei. sa fi fost reparat. in principiu are un caracter general si obiectiv in sensul ca se refera la infractiunile savarsite si nu la faptuitor. „Amnistia inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita. Efectele amnistiei se produc „in rem” si se rasfrang asupra tuturor participantilor la comiterea faptei amnistiate. 119 C. dupa stadiul procesual in care se gasesc infractiunile.: prin infractiune sa nu se fi produs un prejudiciu. • conditionata – cand incidenta acesteia este subordonata indeplinirii anumitor conditii ca de ex. de intindere. Amnistia nu inlatura. determinate de: intinderea acesteia. particularizate prin cuantumul pedepsei. ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate. inlatura consecinta savarsirii unei infractiuni – aplicarea si executarea pedepsei. Orice fapta de acelasi fel comisa dupa adoptarea legii de amnistie atrage raspunderea penala. sa fi implinit o anumita varsta etc. a) Dupa aria de cuprindere. Caracterizare. natura sau sediul de incriminare al faptei (codul penal si legi speciale) si speciala cand priveste anumite infractiuni.). in timpul unei calamitati etc. ori daca s-a produs. care a fost si ramane infractiune. Amnistia. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie”. natura lor.p. ori calitatea infractorilor (minor. Felurile amnistiei. conditiile de acordare. c) Dupa stadiul procesului in care se gaseste infractiunea amnistiata se disting: .

Obiectul amnistiei.: pana la X lei).).). respectiv a incetat actiunea ori inactiunea continua. continuitate. Ambele forme sunt prevazute in art. a luat sfarsit ultimul act de executare ori sa produs ultimul rezultat. . amnistia este incidenta daca acestea s-au epuizat pana la adoptarea legii de amnistie. sau se prevede natura infractiunilor (spre ex. Infractiunile comise in ziua adoptarii legii de amnistie nu cad sub incidenta acesteia. ori cel mai adesea se indica gravitatea infractiunilor prin aratarea maximului special de pedeapsa prevazuta in textul incriminator.24 • amnistia inainte de condamnare – antecondamnatorie sau proprie.: la regimul fondului forestier. 119 C. 80 ani etc.: minor. Delimitarea sferei de incidenta a actului de amnistie este conditionata uneori de varsta infractorului (ex. dar poate fi prevazuta si alta data pana la care infractiunile sunt amnistiate in orice caz data nu poate fi ulterioara adoptarii actului de clementa.p. de prejudiciul cauzat prin infractiune (ex. de forma de vinovatie cu care sunt savarsite infractiunile (ex. de antecedentele penale ale infractorului (ex. Determinarea sferei de cuprindere a infractiunilor ce sunt amnistiate se face prin legea de acordare si poate privi: indicarea textelor de lege care incrimineaza faptele ce sunt amnistiate.: sa nu fie recidivist.). Cand in textul legii de amnistie sunt indicate infractiunile prin pedeapsa prevazuta de lege. sa nu mai fi fost condamnat etc. persoana in varsta de peste 70.: infractiunile din culpa). In determinarea obiectului amnistiei legiuitorul foloseste criterii variate. • amnistia dupa condamnare – post condamnatorie sau improprie. se are in vedere maximul special prevazut pentru infractiunea fapt consumat din momentul acordarii actului de amnistie si nu din momentul comiterii faptei. progresive. Amnistia priveste infractiunile savarsite pana in ziua adoptarii legii prin care este acordata ca regula. In cazul infractiunilor continui. la regimul bauturilor alcoolice etc. Amnistia priveste infractiunile savarsite anterior adoptarii ei si pe cele care sunt anume prevazute in legea prin care este acordata.

Pentru a nu crea o situatie defavorabila invinuitului sau inculpatului s-a prevazut in legea procesuala (art. 10 al. 3 C. . 119 al. 3 C. are ca efect inlaturarea raspunderii penale si pe cale de consecinta se inlatura executarea pedepsei. Prin cererea de continuare a procesului penal nu se pierde beneficiul amnistiei. Efectele amnistiei Efectele amnistiei sunt deosebite dupa cum aceasta este anterioara ori posterioara condamnarii. pen). Nu se vor mai executa nici pedepsele complementare ce au fost eventual stabilite si aplicate. proc. g C. Amnistia dupa condamnare. Dreptul de a cere continuarea procesului penal. Ca urmare a amnistierii nu va mai fi pusa in executare hotararea de condamnare. ori se va pronunta achitarea in faza de judecata. Amnistia nu are efect nici asupra masurilor de siguranta si a masurilor educative (art. pentru a-si dovedi nevinovatia si a obtine achitarea. Daca amnistia intervine dupa condamnarea inculpatului.) posibilitatea pentru acesta de a cere continuarea procesului penal. chiar si in caile extraordinare de atac. iar daca s-a pornit acesta va inceta indiferent daca se gaseste in faza de urmarire ori de judecata (art. Amnistia inainte de condamnare inlatura raspunderea penala pentru infractiunea savarsita. Amnistia are caracter obligatoriu. astfel ca daca inculpatul este gasit vinovat. efectele ei nu pot fi refuzate de beneficiar. adica nu inlatura raspunderea civila pentru pagubele provocate persoanei vatamate prin savarsirea infractiunii.).p. iar daca a inceput executarea pedepsei aceasta va inceta. 119 al. Aceasta inseamna ca daca nu s-a pornit procesul penal. Amnistia nu are efect asupra drepturilor persoanei vatamate (art.p. pen.25 § 2.). va fi amnistiat. iar daca se va dovedi nevinovatia se dispune scoaterea de sub urmarire penala in faza de urmarire. 1 lit. pentru a dovedi nevinovatia apartine numai invinuitului sau inculpatului si poate fi exercitat in orice faza a procesului. Amnistia anterioara condamnarii. nu se va mai porni. 13 C. proc.

) care se vor executa. Pentru a nu lasa nesolutionate astfel de situatii. C. in sensul ca acesta nu va fi restituita ca efect al amnistiei. 119 alin. II. caci este posibil ca intr-o lege extrapenala sa se prevada ca efectele unei condamnari pentru o infractiune amnistiata nu pot fi inlaturate decat prin reabilitare. Cu toate acestea amnistia nu are aceleasi efecte depline ca si reabilitarea. 81 lit. incapacitatile. Astfel o condamnare pentru care a intervenit amnistia nu formeaza primul termen al recidivei (art. cu atat scopul legii penale este mai eficient realizat. Amnistia nu are efect asupra masurilor de siguranta. ori faptuitorul reuseste sa se sustraga de la urmarirea penala. masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate (art. Amnistia nu are ca efect o repunere in situatia anterioara. 38 lit.p. pentru a nu lasa sa treneze raporturi juridice de conflict. PRESCRIPTIA RASPUNDERII PENALE § 1. Ratiunea unor astfel de exceptii trebuie observata in scopul preponderent preventiv al acestor sanctiuni de drept penal luate si in interesul faptuitorului. Caracterizare si notiune Caracterizare.) ori o astfel de condamnare nu impiedica aplicarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei pentru o infractiune ulterioara (art.). 2. Realitatea sociala invedereaza si situatii in care raspunderea penala nu poate fi stabilita cu promptitudine deoarece. C. b.p. Eficacitatea combaterii si prevenirii infractiunilor este strans legata de promptitudinea cu care organele specializate ale statului intervin si trag la raspundere penala pe cei vinovati de savarsirea de infractiuni. ea nu reprezinta orestitutio in integrum. fapta nu este.26 Amnistia inlatura si celelalte consecinte ale condamnarii facand sa inceteze interdictiile. astfel ca de la savarsirea infractiunii se poate scurge un timp ce poate fi uneori indelungat. avand in vedere aspectele evidentiate privind efi- . decaderile prevazute in alte legi penale ori extrapenale. Cu cat stabilirea raspunderii penale si aplicarea de sanctiunii este mai aproape de momentul savarsirii infractiunii. c. descoperita. Amnistia dupa condamnare nu are efect asupra pedepsei amenzii deja incasate. C.p.

dar care nu depaseste 15 ani. cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani. . 122 C. in legislatii penale s-a prevazut posibilitatea inlaturarii raspunderii penale pentru situatiile in care de la savarsirea infractiunii a trecut o anumita perioada de timp. Un element al reglementarii prescriptiei il constituie stabilirea termenelor la implinirea carora raspunderea penala este inlaturata. a caror gravitate deosebita manifestata in cel de al doilea razboi mondial. nascut prin savarsirea unei infractiuni. dar care nu depaseste 10 ani. § 2. Prescriptia raspunderii penale consta in stingerea raportului juridic penal de conflict. Termenele de prescriptie a raspunderii penale Durata termenelor de prescriptie. Asa cum s-a aratat in cadrul principiilor. 2 C. termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica sunt: a) 15 ani. Notiune.. c) 8 ani.p. au impus declararea lor ca imprescriptibile (art.27 cacitatea prevenirii si combaterii infractiunilor care se realizeaza numai intr-un anumit termen. 121 al.). prin institutia prescriptiei.p. Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt determinate in functie de natura si gravitatea pedepselor prevazute de lege pentru infractiunile comise. raspunderea penala se prescrie pentru orice infractiune cu exceptia infractiunilor contra pacii si omenirii. ca urmare a nerealizarii lui intrun anumit termen prevazut de lege. Potrivit dispozitiilor art. adica se stinge dreptul statului de a stabili raspunderea penala si de a aplica pedeapsa ori masura educativa prevazuta de lege pentru infractiunea comisa si se stinge totodata obligatia infractorului de a mai suporta consecintele savarsirii infractiunii (raspunderea penala). b) 10 ani. cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani. Prin prescriptie se stinge raspunderea penala. cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.

cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani.). Aceasta inseamna ca pentru infractiunea continua termenul de prescriptie incepe sa curga din momentul .28 d) 5 ani. dar care nu depaseste 5 ani. 122 alin. Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru infractiunile comise de minori se reduc la jumatate (art. In caz de participatie termenele de prescriptie sunt aceleasi pentru toti participantii. cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani sau amenda.p. Potrivit dispozitiilor art.p. e) 3 ani. Termenele de prescriptie a raspunderii penale se determina in raport cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata. termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana juridica sunt: a) 10 ani. b) 5 ani. indiferent de contributia acestora la savarsirea infractiunii. Daca pentru infractiunea savarsita legea prevede pedeapsa amenzii alternative cu inchisoarea. cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an.p. Termenele de prescriptie se determina in functie de pedeapsa prevazuta pentru infractiunea tip ori pentru infractiunea calificata comisa de infractor.11 C. 122 alin. In lege s-a prevazut ca temenele de prescriptie a raspunderii penale incep sa curga de la data savarsirii infractiunii (art. cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda. a C. 129 C. termenul de prescriptie se determina in raport cu maximul special al pedepsei inchisorii. 2 C. termenul de prescriptie se determina in functie de pedeapsa cu detentiunea pe viata (art. Cand pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este detentiunea pe viata sau inchisoarea. 122 lit. In calcularea termenelor de prescriptie important este stabilirea momentului de la care acestea incep sa curga. Calcularea termenelor de prescriptie.).p. fara a lua in considerare circumstantele de atenuare ori de agravare ce au influenta asupra limitelor pedepsei prevazute de lege. chiar daca infractiunea savarsita a ramas in faza tentativei.).

p.: actul de punere in miscare a actiunii penale. . al comiterii ultimului act ce intra in continutul infractiunii. Intreruperea termenului de prescriptie.). Termenul de prescriptie a raspunderii penale curge pentru toti participantii de la data comiterii de catre autor a actiunii sau inactiunii. Tot astfel. iar in cazul infractiunii continuate de la data comiterii ultimei actiuni sau inactiuni ce intra in continutul acesteia In cazul infractiunilor progresive. al.). Pentru infractiunile savarsite in concurs real. Potrivit dispozitiilor art.).p. 123 al. arestarea preventiva. in literatura juridica s-a sustinut intemeiat ca. afara de cazul cand se savarseste si o infractiune progresiva cand termenul de prescriptie se va calcula de la data producerii ultimului rezultat. termenul de prescriptie incepe sa curga din momentul producerii ultimului rezultat. indiferent de momentul in care ceilalti participanti si-au adus contributia.. se calculeaza si termenul de prescriptie al raspunderii penale pentru infractiunile din obicei. 2 C. adica al incetarii actiunii ori inactiunii continue. 123 C.p. pentru fiecare infractiune. Cum intreruperea ar putea interveni de nenumarate ori s-ar ajunge ca termenul de prescriptie sa nu se mai implineasca niciodata.29 epuizarii. Pentru a conduce la inlaturarea raspunderii penale termenul de prescriptie trebuie sa curga nestingherit. spre deosebire de infractiunile savarsite in concurs ideal la care termenul curge pentru toate infractiunile de la data comiterii actiunii ori inactiunii infractionale. Efectul intreruperii cursului prescriptiei consta in stergerea timpului scurs anterior actului intreruptiv si inceperea unui nou termen de prescriptie (art. cursul termenului prescriptiei se intrerupe prin indeplinirea oricarui act care potrivit legii trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal (de ex. Intreruperea cursului prescriptiei va opera fata de toti participantii la savarsirea unei infractiuni chiar daca actul de intrerupere s-a facut doar fata de unul ori unii dintre acestia (art. din momentul epuizarii. prezentarea materialului de urmarire penala s. sa nu intervina anumite acte sau activitati care ar readuce in constiinta societatii fapta comisa si care intrerupand cursul prescriptiei amana efectele acesteia. perchezitia domiciliara sau corporala. termenul de prescriptie curge separat. 3 C. 123. distinct.a.

128 al. astfel cum se desprind din dispozitiile art. proc. 124 C. 303 C. Suspendarea prescriptiei. ori faptului ca pe primul plan trec actiunile de salvare.: dispozitiile prevazute in art.. iar de o astfel de situatie nu trebuie sa profite infractorul. Efectele suspendarii. 5 al.. epidemie etc.. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea. . O astfel de prescriptie este cunoscuta in doctrina penala si in legislatie sub denumirea de „prescriptie speciala”.p. Tot astfel. 1 C. prin dispozitiile art. sunt prevazute conditiile in care procurorul si respectiv instanta de judecata pot suspenda urmarirea penala ori a judecatii cand invinuitul sau inculpatul este impiedicat sa ia parte la proces datorita unei boli grave. numai cu autorizarea procurorului general. dupa 15 ani).p. 1 C.30 Pentru a nu se ajunge la o astfel de situatie. b) existenta unei situatii de fapt care impiedica organele judiciare sa actioneze. calculat de la data comiterii infractiunii (art. se suspenda pe timpul cat o dispozitie legala sau imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal. sa actioneze. p. care prevad conditia punerii in miscare a actiunii penale pentru infractiunile aratate in acel articol. De ex. cutremur. De ex. inundatie. Cauzele care determina suspendarea cursului prescriptiei.p. oricate intreruperi ar interveni. datorita izolarii. Suspendarea cursului termenului de prescriptie a raspunderii penale isi gaseste motivarea in imprejurarea ca organele judiciare nu au stat pasive. 2 C. potrivit dispozitiilor art. catastrofa. cursul prescriptiei este reluat.: un termen de prescriptie de 10 ani se va implini.)(spre ex.p. potrivit legii ori a unei stari de fapt. activitatea judiciara este ingreunata. iar partea care a curs anterior incidentei cauzei de suspendare intra in termenul de prescriptie a raspunderii penale. ci au fost impiedicate. cursul prescriptiei este suspendat. Pe perioada existentei cauzei legale ori de fapt. in lege s-a prevazut ca prescriptia va interveni daca se implineste o data si jumatate termenul de prescriptie prevazut pentru infractiunea savarsita. 239 si art. In astfel de situatii. Cursul termenului de prescriptie a raspunderii penale. 128 al. sunt: a) existenta unei dispozitii legale prin care termenele de prescriptie sunt suspendate.

: viol. ci dimpotriva. divulgarea secretului profesional). implica tragerea la raspunde 747d35h re penala a infractorului. violarea secretului corespondentei. ori daca s-a facut a fost retrasa. chiar restransa. Acest drept se realizeaza prin intermediul actiunii penale care are ca obiect aducerea inaintea organelor judiciare a raportului juridic penal de conflict. III. Tragerea la raspundere penala a infractorului se realizeaza in majoritatea cazurilor din oficiu. rezonanta sociala a faptelor au impus o limitare a oficialitatii procesului penal. atingerea grava ori mai putin grava a drepturilor ocrotite. avand in vedere si aprecierea persoanei vatamate cu privire la necesitatea tragerii la raspundere penala a infractorului cu publicitatea inerenta.31 Interventia mai multor suspendari in cursul aceluiasi termen de prescriptie conduce la amanarea implinirii acestuia cu timpul cat a fost suspendat. LIPSA PLANGERII PREALABILE Aspecte generale privind plangerea prealabila. ratiuni de politica penala reclama admiterea unor exceptii de la oficialitatea procesului penal. In timp ce plangerea prealabila reprezinta o conditie de tragere la raspundere penala a infractorului pentru infractiuni anume prevazute de lege. nascut prin savarsirea infractiunii. nasterea unui raport juridic penal de conflict. In adevar. daca nu mai eficient. cand o ocrotire mai buna a valorilor sociale s-ar realiza daca s-ar lasa la aprecierea victimei infractiunii necesitatea tragerii la raspundere penala a infractorului prin introducerea unei plangeri penale prealabile sau dimpotriva. pentru fapte in genere cu un grad redus de pericol social. Savarsirea unei infractiuni. Titular al dreptului de a pedepsi este statul. gradul lor de pericol social diferit. Diversitatea infractiunilor. nesanctionarea acestuia pentru ca o astfel de plangere nu s-a facut. sa fie proteguite tot asa de bine ca si cum ar functiona tragerea la raspunde 747d35h re penala din oficiu. Plangerea prealabila nu se confunda cu plangerea. plangerea reprezinta doar o incunostintare despre savarsirea unei infractiuni (modalitate de sesizare a organelor de urmarire penala) a carei victima a fost insusi cel ce face plangerea ori una din . legiuitorul nu a inteles prin aceasta ca valorile sociale periclitate prin astfel de infractiuni sa fie mai putin aparate. sau partile se impaca. ca si pentru infractiuni cu un grad de pericol social ridicat dar care antreneaza drepturi personale (de ex. Acest drept de a trage la raspundere penala pe cel ce a savarsit o infractiune se desprinde din norma care a incriminat fapta respectiva. Lasand initiativa tragerii la raspundere penala a infractorului – persoanei vatamate prin infractiune.

pen. Conditii in care trebuie facuta plangerea prealabila si cazurile in care este necesara. In doctrina penala moderna s-a cristalizat conceptia ca plangerea prealabila este o categorie juridica complexa. sa fie facuta cu respectarea conditiilor legale in ce priveste forma. cu incuviintarea reprezentantului legal (parinti. desigur pentru infractiunile la care este necesara o astfel de plangere prealabila. Natura juridica a plangerii prealabile. curator). in astfel de cazuri se pune in miscare si din oficiu. plangerea prealabila isi gaseste reglementarea. 131 al. Pentru ocrotirea ferma a intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restransa. atat in norme de drept penal substantial cat si in norme procesuale. potrivit dispozitiilor art. Plangerea ca mod de sesizare a organelor penale poate privi atat o infractiune pentru care este necesara plangerea prealabila. cat si orice infractiune pentru care tragerea la raspunde 747d35h re penala se face din oficiu. sub aspect penal. care a savarsit anumite infractiuni. la infractiunile anume desemnate prin lege. 222 al.32 persoanele pentru care poate face plangerea. cu un caracter mixt. reprezentand o conditie pentru tragerea la raspunde 747d35h re penala a infractorului. . cu rasfrangeri pe planul dreptului procesual penal. In practica judiciara s-a decis. de drept penal. o conditie de procedibilitate. reprezinta o conditie de pedepsibilitate.) s-a prevazut ca actiunea penala. organul caruia urmeaza sa i se adreseze si termenul in care poate fi facuta. 5 C. tutore. plangerea prealabila poate fi introdusa de reprezentantul legal si respectiv de persoana vatamata. Cand persoana vatamata este lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate de exercitiu restransa. Plangerea prealabila. Avand un caracter mixt. Pentru a determina tragerea la raspunde 747d35h re penala a infractorului plangerea trebuie sa fie facuta de persoana vatamata. iar sub raport procesual penal. in lege (art. ca plangerea prealabila poate fi facuta si printr-un mandat special. a) Mai intai trebuie subliniata conditia ca persoana vatamata este singura indreptatita sa introduca plangerea prealabila.p. 5 si 6 C. intemeiat. in cazul persoanei vatamate ce are capacitatea de exercitiu restransa. proc.

p.33 Daca prin infractiune s-a adus atingere mai multor persoane vatamate. ori nu o face in termenul prevazut de lege. termenul de 2 luni curge de la data cand persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul (art. Plangerea prealabila lipseste atunci cand persoana vatamata desi cunoaste fapta si pe faptuitor nu face o astfel de plangere. daca nu sunt indeplinite conduc la inexistenta acesteia. pe de alta parte prezumtia ca dupa trecerea unui termen suficient de lung. domiciliu. 2 C.p. c) Organul caruia i se adreseaza plangerea prealabila difera dupa natura infractiunii si dupa calitatea faptuitorului. Ratiunea termenului de 2 luni in care se introduce plangerea prealabila se poate observa in preocuparea legiuitorului „de a nu lasa ca partea vatamata prin vointa sa sa tina un timp prea indelungat pe infractor (adevarat sau pretins) sub amenintarea plangerii prealabile. a mijloacelor de proba.). data si locul nasterii). (art. Este principiul zis alindividualitatii active a raspunderii penale. Pentru infractiunile savarsite in participatie. este suficient ca plangerea sa fie facuta fata de un singur participant pentru a atrage raspunderea penala a tuturor participantilor (art. sa cuprinda de asemenea adresele partilor si a martorilor. in legea penala s-a prevazut principiul indivizibilitatii pasive a raspunderii penale. Conditiile examinate mai sus pentru valabilitatea plangerii prealabile. 131 al. astfel daca infractiunea este dintre acelea pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. descrierea faptei. 4 C.) Cand persoana vatamata este un minor sau un incapabil.p. . 284 al. pentru a interveni raspunderea penala a infractorului este suficienta plangerea prealabila a uneia dintre persoanele vatamate (art. partea vatamata nu mai voieste si nu mai are motiv serios de a face plangerea”. 279 C. aratarea faptuitorului. ceea ce ar putea da loc la santaj. teroare si extorsiuni.).p. 131 al.p. 3 C.).p. Cazurile in care lipseste plangerea prealabila. trebuie sa indeplineasca anumite conditii de forma. b) Plangerea prealabila facuta de cel indrituit. care sunt de altfel comune si pentru plangere ca mod de sesizare a organelor judiciare si se refera la cuprinderea obligatorie a datelor de identificare a persoanei vatamate (nume si prenume.

la plangerea facuta. care dupa ce a introdus plangerea prealabila necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale. Retragerea plangerii prealabile reprezinta manifestarea de vointa a persoanei vatamate printr-o infractiune.). Asa cum deja s-a aratat.p. inlatura raspunderea penala (art. lipsa plangerii prealabile.). Efectele lipsei plangerii prealabile. fata de nici unul dintre participanti. revine si renunta.34 Plangerea prealabila se considera inexistenta cand este facuta de alta persoana decat cea vatamata. 5 C. nu s-a facut plangere.p. in conditiile legii. in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la o astfel de plangere. Conditii in care retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala. s-a decis in practica judiciara si atunci cand persoana vatamata declara ca isi retrage plangerea prealabila printr-un inscris autentic. Retragerea plangerii prealabile conduce la inlaturarea raspunderii penale daca sunt indeplinite conditiile: a) Retragerea plangerii prealabile sa reprezinte o manifestare expresa a vointei persoanei vatamate de a renunta la plangerea facuta. 131 al.p. Alaturi de lipsa plangerii prealabile si retragerea plangerii in cazurile in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. adica sa priveasca atat latura penala cat si cea civila a cauzei.). . lipsa plangerii prealabile nu conduce la inlaturarea raspunderii penale deoarece actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu (art. In cazul in care prin infractiune s-au adus vatamari la mai multe persoane (indivizibilitate activa) ca si in cazul in care la savarsirea unei infractiuni au participat mai multe persoane (indivizibilitate pasiva) inlaturarea raspunderii penale ca urmare a lipsei plangerii prealabile este posibila numai daca nici una din persoanele vatamate nu a facut plangere si respectiv. fara a avea din partea acesteia un mandat special. 131 al. constituie o cauza care inlatura raspunderea penala (art. In cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa. Notiune. 1 C. mai inainte de solutionarea cauzei printr-o hotarare definitiva. Retragerea trebuie sa fie totala. Retragerea plangerii prealabile. Este indeplinita aceasta conditie. b) Retragerea plangerii prealabile trebuie sa fie totala si neconditionata. 2 C. 131 al.

Ca o consecinta a caracterului total al retragerii plangerii prealabile ea va avea efecte in cazul indivizibilitatii active cat si pasive numai daca este facuta de toate persoanele vatamate si respectiv retrasa fata de toti participantii la savarsirea infractiunii. prin conditionarea tragerii la raspundere penala de plangerea prealabila a persoanei vatamate sunt aceleasi si in cazul impacarii partilor. pentru toate celelalte situatii impacarea este prevazuta la infractiunile la care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. impacarea partilor – ca institutie juridica ce inlatura raspunderea penala nu poate fi incidenta. s-a sustinut. actiunea civila putand fi exercitata[1]. 132 alin.35 In literatura juridica de specialitate. 199 C. Caracterul neconditionat al retragerii este strans legat de caracterul total al acesteia. in legatura cu retragerea plangerii prealabile. in sensul ca nu se inlatura raspunderea penala daca retragerea plangerii prealabile este facuta sub conditia unor reparatii civile. In sprijinul acestei opinii. care. ca impacarea partilor este prevazuta la infractiunile pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. ca retragerea plangerii prealabile nu poate privi decat actiunea penala. deoarece victima si infractorul nici nu sunt parti. sunt invocate dispozitiile Codului penal. . a conduitei ulterioare pozitive fata de persoana vatamata etc. unde se prevede expres ca „impacarea partilor inlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila” (art. in care impacarea partilor inlatura raspunderea penala. Impacarea partilor are loc dupa ce a fost introdusa plangerea prealabila.).p. Atata timp cat plangerea prealabila nu a fost introdusa. Institutia „impacarii partilor” este strans legata de institutia plangerii prealabile fiindca doar cu o exceptie (seductia – art. intemeiat. IMPACAREA PARTILOR Notiune si caracterizare. Datorita acestui aspect. IV. 1 C. institutia impacarii partilor apare ca o cauza subsecventa plangerii prealabile. nefiind pusa in miscare actiunea penala. Ratiunile de politica penala care au condus la admiterea inlaturarii raspunderii penale in cazul anumitor infractiuni. iar inlaturarea raspunderii penale se datoreaza lipsei plangerii prealabile. desi actiunea penala se pune in miscare din oficiu. comparativ cu dispozitiile privind impacarea partilor.p.). nu prevad nimic privitor la actiunea civila.

.) si respectiv incetarea procesului penal (art. combinat cu art. Impacarea partilor. 11 pct. totala. adica intervine intre doua parti. a) Impacarea partilor este posibila numai in cazul infractiunilor pentru care legea prevede aceasta modalitate prin mentiunea ca „impacarea partilor inlatura raspunderea penala”. Pe planul dreptului penal reprezinta o cauza care inlatura raspunderea penala. b C.p. 11 pct. b C.p. asa cum s-a aratat. 2 lit. 10 lit. sa fie personala. mentiune prevazuta de regula in alineatul final al articolului care incrimineaza fapta. 3 C. definitiva. in cazurile prevazute de lege de a pune capat conflictului nascut din savarsirea infractiunii.p. neconditionata si sa intervina pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. 2 lit. Impacarea intervine intre persoana vatamata si inculpat nefiind relevant cui apartine initiativa. de a pune capat conflictului personal intervenit intre infractor si victima infractiunii. reprezentand o institutie de drept penal cu rasfrangeri pe planul dreptului procesual. iar pe plan procesual penal un impediment in desfasurarea procesului penal. Impacarea partilor este prevazuta in lege.p. cu cateva exceptii: este cazul infractiunii de seductie (art. h. Subliniem aceasta caracteristica spre a o deosebi de retragerea plangerii prealabile sau iertare. ca natura juridica. decurge din insasi ratiunea acestei institutii.p. se aseamana cu lipsa plangerii prealabile. intelegerea ce intervine intre infractor si victima infractiunii. Conditiile impacarii partilor.p.) si cazurile in care persoana vatamata este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa iar actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu conform art. 132 al. incetarea urmaririi penale (art. b) Impacarea partilor reprezinta un act bilateral.36 Impacarea partilor reprezinta actul bilateral.). care reprezinta acte unilaterale si care emana de la persoana vatamata prin infractiune. inlaturand raspunderea penala si consecintele civile ale faptei. 199 C. Aceasta conditie decurge din caracterul personal al dreptului de a face plangere prealabila si mai mult. c) Impacarea este personala. la toate infractiunile pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor pentru a conduce la inlaturarea raspunderii penale trebuie sa indeplineasca anumite conditii: sa intervina pentru cazurile prevazute de lege.

Prin exceptie de la caracterul personal al impacarii. Conditia impacarii partilor de a fi totala. impacarea nu poate fi conditionata. cu privire la toti participantii. si anume doar cu privire la participantul cu care s-a impacat partea vatamata. . f) Impacarea partilor trebuie sa fie neconditionata pentru a conduce la inlaturarea raspunderii penale. prin impacarea partilor reclama ca aceasta impacare sa nu fie partiala cu privire la aspectul penal ori civil al procesului. Din caracterul personal al impacarii rezulta ca in caz de pluralitate de infractori. d) Impacarea trebuie sa fie totala. adica sa nu mai existe o cale de revenire asupra ei. Cum impacarea presupune acordul liber si nestingherit de a stinge conflictul dintre parti. Stingerea raportului de conflict. impacarea se realizeaza tot personal. in care infractorul sa repare prejudiciul iar apoi impacarea intervenita intre parti sa fie neconditionata. adica numai cu privire la infractorul cu care victima s-a impacat. Impacarea produce efecte in personam. cu fiecare dintre infractori. e) Impacarea partilor trebuie sa fie definitiva. Spre deosebire de retragerea plangerii prealabile. in cazul pluralitatii de infractori. impacarea. impacarea cu toti. instanta poate acorda un termen.37 Impacarea fiind personala nu poate fi realizata nici prin mandat special si nu poate fi exprimata decat in faza instantei de judecata penala. aceasta avand nevoie doar de incuviintarea reprezentatului legal care asista la impacare. ori cu unii dintre infractori. Impacarea partilor este totala atunci cand are in vedere stingerea conflictului dintre parti atat in aspectul sau penal cat si civil. iar daca se impune repararea prejudiciului cauzat. impacarea se realizeaza intre reprezentantul legal al partii vatamate si infractor. pentru ceilalti putand interveni raspunderea penala. ci chiar si numai cu unul. In fata instantei. pentru a conduce la inlaturarea raspunderii penale trebuie sa intervina personal. daca victima infractiunii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu. Pentru ceilalti participanti urmeaza a fi antrenata raspunderea penala. impacarea are efecte mai restranse. Daca persoana vatamata are capacitate de exercitiu restransa. nu are in vedere. daca acest acord a fost smuls prin dol sau violenta – dovedita – asupra impacarii se poate reveni. care produce efecte in rem.

Hotca.. dar in acest caz trebuie declarat recurs. 1 C. 72 alin. Impacarea partilor. 132 al. Aceste efecte precis determinate prin lege scot in evidenta natura juridica a impacarii partilor – cauza care inlatura raspunderea penala a infractorului. De graţiere. (3) din Constituţie) sau colectiv (de către Parlamentul României) prin lege organică.38 g) Impacarea partilor poate interveni oricand. 755 din 16 octombrie 2002. publicată în Monitorul Oficial nr. ea nu poate fi dedusa din alte situatii sau fapte. s-a decis intemeiat. In practica judiciara s-a decis corect ca instanta de judecata nu poate lua act de declaratia unilaterala a victimei ca se impaca si sa inceteze procesul penal. ori în comutarea pedepsei într-una mai uşoară. O primă deosebire este aceea că. A. 72 alin. ca impacarea partilor poate interveni si dupa pronuntarea hotararii de catre instanta de fond. p. cit. g din Constituţie) şi constă în iertarea unui condamnat de executarea în total ori în parte a pedepsei. în cazul graţierii (aici vorbim despre graţierea colectivă).). acordată individual (prin decret al preşedintelui României. graţierea poate privi nu întreaga pedeapsă aplicată. precum şi recidiviştii. potrivit dispozitiilor art. Avand in vedere si caracterele sale de a fi totala si neconditionata.61 Graţierea nu poate fi decât postcondamnatorie. (3) lit. M. impiedicand hotararea sa ramana definitiva. In practica judiciara.. potrivit art.2. Cauze care înlătură executarea pedepsei şi a consecinţelor condamnării Graţierea este o măsură de clemenţă. . 4. fapta constituie antecedent penal şi se înscrie în cazierul judiciar.62 61 62 Legea 546/2002. potrivit art. în cazul amnistiei nu se pronunţă o hotărâre de condamnare şi fapta nu este antecedent penal. ci numai o parte a ei. daca inculpatul declara ca nu se impaca. în timp ce. În funcţie de anumite considerente. violul etc. de regulă. iar în unele cazuri are loc o comutare a pedepsei într-una mai uşoară. dar nu mai tarziu de momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. privind graţierea şi procedura graţierii. in cazurile prevazute de lege. impacarea partilor inlatura si raspunderea civila pentru prejudiciu cauzat prin infractiune. nu beneficiază cei cărora li s-au aplicat pedepse pentru infracţiuni cu un grad sporit de periculozitate (omorul. Efectele juridice ale impacarii partilor. inlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila.p. Graţierea trebuie deosebită de amnistie. 203. iar in cazul judecarii in recurs partile se pot impaca. op. h) Impacarea partilor trebuie sa fie expresa.

făptuitorul să nu fi săvârşit infracţiuni întrucât.68 63 64 M.. cit. Cozma. Fodor. i. 397 65 I. 67 C-tin Mitrache. Într-adevăr.67 Reabilitarea judecătorească este reabilitarea ce se acordă. în societate. p. Deşi. S. Cristian Mitrache. p. V.63 Reabilitarea este mijlocul legal prin care fostul condamnat este deplin integrat. Dongoroz. prin întreaga sa comportare că s-a îndreptat şi că este posibilă reintegrarea socială deplină a acestuia. este menită să stimuleze efortul de îndreptare şi integrare al fostului condamnat în cadrul societăţii. încetează pentru viitor.. într-o perioadă mare de timp. ca măsură de politică penală. A. 621. Ed. op. 1970. pentru a putea avea loc. 346. op. p. în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. p.Reabilitarea în dreptul penal’’. 422. în caz contrar.39 Prescripţia executării pedepsei reprezintă o cauză care exclude executarea pedepsei datorită trecerii unui interval de timp de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. de către instanţa de judecată. cit. Bucureşti. Kahane.66 Reabilitarea poate fi: de drept sau judecătorească. ..64 Conform doctrinei. deoarece scopul pedepsei a fost atins. I. în anumite cazuri justificate este posibil ca executarea pedepsei să fie înlăturată. p. op. Stănoiu. se naşte prezumţia că el s-a îndreptat. care constau în: interdicţii. p. cit. R. Ştiinţifică. nu mai apare ca fiind necesară executarea pedepsei. Din împrejurarea că făptuitorul nu a mai săvârşit infracţiuni în interiorul termenului de prescripţie. pentru anumite condamnări de mică gravitate. termenul de prescripţie a fost întrerupt. op. 66 C. Ambele reabilitări trebui să îndeplinească anumite condiţii. 65 Reabilitarea. Pentru a interveni prescripţia executării pedepsei este necesar ca. după trecerea unui interval mare de timp în care pedeapsa aplicată nu a fost executată. C. Bulai. pe plan juridic. cit.. prin repunerea acestuia în termen în deplinătatea drepturilor politice şi social economice pe care le-a avut înainte de condamnare. dar este incidentă asupra pedepselor accesorii. . Incidenţa prescripţiei executării pedepsei nu produce nici un efect în ceea ce priveşte existenţa recidivei sau a antecedentelor penale. Iliescu. 68 Ibidem. 345. pentru fostul condamnat care o perioadă de timp a dovedit.. Prescripţia executării pedepsei nu operează în privinţa pedepselor complementare şi nici referitor la măsurile de siguranţă. Reabilitarea de drept este forma de reabilitare ce intervine din oficiu.. răspunderea penală şi executarea pedepsei este inevitabilă. Oancea. 134. incapacităţi şi decăderi. de regulă. Bulai. la cererea fostului condamnat. Hotca. reabilitarea este instituţia juridică prin care efectele unei condamnări. 425. la împlinirea de către condamnat a condiţiilor prevăzute de lege. N.

la nevoie. p. 67. cât şi în realizarea acesteia prin constrângere. p. SANCŢIUNILE PENALE Secţiunea 1. În cel de-al doilea caz. Ed. Oancea. precum şi prevederea sancţiunii considerată necesară şi suficientă pentru prevenirea şi. la fel cum răspunderea penală apare ca o consecinţă necesară a infracţiunii. Partea generală. 293. 1997. alături de instituţia infracţiunii şi aceea a răspunderii penale. Partea generală. Măsurile de siguranţă în dreptul penal contemporan. constituie pilonii oricărui sistem de drept penal. 308-309. 71 M. combaterea în scop de prevenire a faptei respective. All Beck. C. Ed. Drept penal. . a existenţei răspunderii penale. Noţiuni generale privind sancţiunile penale Sancţiunile de drept penal reprezintă o instituţie de bază a dreptului penal care. Aceste trăsături caracteristice se manifestă atât la realizarea prin conformare a ordinii de drept. 72 I. În mecanismul constrângerii penale sancţiunea apare deci ca o consecinţă inevitabilă a răspunderii penale. Bulai. determinarea conduitei dorite se realizează prin descrierea exactă a faptei interzise. 1971.40 CAPITOLUL III. Bucureşti. în consecinţă. p.71 Sancţiunile de drept penal se deosebesc72 de celelalte sancţiuni juridice printr-o serie de trăsături caracteristice: 69 70 C. Bucureşti. O reglementare juridico-penală este de neconceput fără specificarea sancţiunilor de drept penal. realizarea ordinii de drept are loc prin constatarea infracţiunii în fapta săvârşită şi. Didactică şi Pedagogică. Sima. precum şi prin stabilirea sancţiunii penale. Drept penal. alături de infracţiune şi de răspunderea penală. Reglementarea sancţiunilor de drept penal este importantă pentru întreaga reglementare penală. a condiţiilor în care aceasta constituie infracţiune şi atrage răspunderea penală. cât şi prin constrângerea exercitată faţă de cei care au nesocotit dispoziţiile normelor penale69. Bucureşti. acestea fiind reglementate în cadrul uneia dintre cele trei instituţii fundamentale ale dreptului penal. înscriindu-se ca aspect esenţial al principiului fundamental al legalităţii şi contribuind la realizarea ordinii de drept atât prin conformare.70 În primul caz. p. 276. Ed. instituţii care coexistă într-o condiţionare reciprocă printr-o legătură organică. Basarab. Lumina Lex.

Bucureşti. sancţiunile de drept penal acţionează post delictum. pedepsele. funcţii. 3. măsurile de siguranţă. o privaţiune. Definiţie. ordinea publică etc. a III-a.). însă numai după ce s-a comis infracţiunea. Pedepsele. Drept penal. În dreptul nostru penal se cunosc trei categorii de sancţiuni. represiv. Partea generală.sancţiunile de drept penal au ca scop prevenirea săvârşirii de noi fapte periculoase atât de cel căruia i se aplică sancţiunea cât şi de către ceilalţi indivizi. în special. principii 2. ed. şi anume: 1. constând în măsuri de restabilire a situaţiei anterioare (restituiri de bunuri.1. clasificare. o suferinţă (caracter aflictiv). scop. All Beck. un caracter reparator sau restitutiv. . măsurile educative. p. printro acţiune modelatoare coercitivă şi educativă pe care o exercită asupra acestuia. . transpunând în fapt dezaprobarea membrilor societăţii faţă de cei care aduc atingere valorilor apărate de legea penală (siguranţa statului. Oancea. astfel de caracter preventiv îl au. măsurile educative şi măsurile de siguranţă. destinate să curme activitatea infracţională şi să determine schimbarea mentalităţii sociale a infractorului.73 Pedeapsa constituie instrumentul realizării procesului educativ şi de reinserţie socială. în timp ce alte sancţiuni juridice. patrimoniul.74 Pedeapsa privativă de libertate (închisoarea). care ar fi tentaţi să săvârşească fapte prevăzute de legea penală. I.sancţiunile de drept penal au caracter retributiv.sancţiunile de drept penal sunt necesare pentru apărarea valorilor sociale şi sunt inevitabile atunci când s-a stabilit răspunderea penală a făptuitorului. aşa cum este cunoscută ca sancţiune.sancţiunile de drept penal sunt prevăzute în norme penale şi se aplică ori se iau numai de către organele penale. în general. cum ar fi sancţiunile civile au. implică o restrângere a drepturilor. 73 74 Al. fiind în acelaşi timp şi măsuri de constrângere ce se aplică infractorilor.41 . 285. . Secţiunea 2. 2. 2001. Ed. anulări de acte etc. 315. p. numai unui infractor şi numai de către instanţele de judecată. Boroi. prevăzută de legea penală şi aplicată de instanţa de judecată. avându-şi întotdeauna cauza în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Ea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută de legea penală. În sistemul sancţionator acestea sunt cele mai severe. ridică o serie de probleme în executarea ei. . reparări de pagube. Pedepsele sunt sancţiuni proprii dreptului penal şi reprezintă cea mai importantă categorie. Pedepsele sunt singurele sancţiuni represive. 1.).

supravegheată pe toată această durată75. p. Aceasta face ca raporturile dintre indivizi să fie determinate de interese materiale care alterează condiţiile moralităţii în cadrul colectivului de deţinuţi. aprecierile individuale şi colective ale faptelor cotidiene. p. o raportare la bine şi rău prin prisma intereselor personale şi. ceea ce pare afectat la deţinuţi sunt normele după care îşi conduc activităţile şi relaţiile interumane. Florian. în libertate. ceea ce trădează un sistem de nevoi inferioare. Ghe. p. În ciuda tuturor eforturilor întreprinse în prezent de către administraţia locurilor de deţinere. Raporturile interumane ce se stabilesc între ei sunt puternic marcate de privarea de libertate. cu greu poate fi vorba de existenţa sau de menţinerea unor deţinuţi cu atitudini exemplare pentru restul condamnaţilor. Psihologie penitenciară. 75 76 I. Oancea. remuşcările. Atât timp cât persoana condamnată se află în penitenciar. Oscar Print. 21. la cei cu pedepse mari şi mai ales la recidivişti descoperim deseori o reorganizare negativă a valorilor personale.). îndrumată. închisoarea este o pedeapsă care presupune o anumită desfăşurare în timp (luni sau ani). precum şi toate condiţiile necesare reformării şi resocializării deţinuţilor. Dificultăţile constatate nu rezultă doar din contextul social în care trăiesc deţinuţii. numit loc de deţinere şi anume penitenciarul – instituţie complexă. atât pe durata detenţiei. Ed. cu regim special care trebuie să asigure baza materială (construcţii şi amenajări speciale. executarea unei pedepse în regim privativ de libertate constituie o situaţie deosebită. pedeapsa închisorii se aduce la îndeplinire prin executarea ei într-un anumit spaţiu. în ansamblu. iar executarea ei trebuie observată. Reduse ca amploare şi profunzime. 22. echipamente specifice. de frustrarea afectivă şi informaţională. Bucureşti 2002. 45-46. mediul carceral dezvăluie două tipuri de necesităţi: de adaptare la normele şi valorile specifice acestui cadru de viaţă şi de evoluţie ulterioară a personalităţii. dificultăţile cele mai mari sunt localizate la cei din jur. În contactul cu ceilalţi deţinuţi.76 Pentru orice om. Pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate.42 În primul rând. un nivel scăzut de moralitate. cu ample implicaţii în modul său de viaţă. autoacuzările declarative sau chiar sincere din timpul procesului penal sunt repede înlocuite cu justificări ale faptelor comise «fabricate» în penitenciar. alimente etc. la care individul aderă pentru că îi oferă raţiuni desculpabilizante. Apoi. fapt care conduce în final la diminuarea receptivităţii faţă de procesul reeducativ de la locul de deţinere.77 Mediul penitenciar nu permite întotdeauna o exteriorizare autentică a moralităţii din partea deţinuţilor. ci se extind şi la nivelul lor cultural. paza şi securitatea condamnaţilor şi a angajaţilor. între oameni care au comis fapte antisociale. Astfel. În general. cât şi după aceea. relaţiile interumane coboară – în cadrul penitenciarului – la nivelurile inferioare. . 77 Idem.

p. executarea pedepsei închisorii de durată mai scurtă este înlocuită cu executarea ei fără privare de libertate. în cercul de prieteni. trebuie avut în vedere că educarea. 52 C. în anumite cazuri. pen. este un proces la care participă educatori şi condamnaţi. În trecut. . îndepărtare de mediul normal de viaţă al omului. înlocuirea acesteia însemnând naşterea dreptului penal modern şi inaugurarea epocii umanitare. îndruma. Gheorghe. I. astfel că. resocializa şi moraliza pe ceilalţi80. educaţie. o atare executare poate ajunge la rezultate pozitive. ca şi reeducarea. îndeosebi în cazul recidiviştilor. în viaţa socială78. Executarea pedepsei închisorii este un mijloc de reeducare a celui condamnat. precum şi la baza măsurilor procedurale de siguranţă preventivă.43 iar comunicarea între deţinuţi rămâne tributară nevoilor nesatisfăcute şi dispoziţiilor de moment. 81 C. prevăzută de lege. Pedeapsa este singura sancţiune penală menită să asigure restabilirea ordinii de drept încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni. forma. Aspecte psihologice ale privării de libertate. ea constă într-o izolare de familie. prin introducerea diverselor forme de executare a pedepsei în modalităţi neprivative de libertate79. de societate. în muncă. până la începutul secolului al XIX-lea. izolare care este trăită de condamnat ca o constrângere apăsătoare. Definiţia pedepsei reiese din dispoziţiile art. după liberare. Închisoarea mai înseamnă o rupere de profesiune şi de locul de muncă. pentru că. p. ci şi a măsurilor de siguranţă. Condusă cu grijă şi pricepere. Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare. privarea de libertate nu stă numai la baza pedepselor. de rupere de mediul social. Bulai. 47. În acest sens menţionăm că unii criminologi susţin că o cauză a infracţionalităţii. în concepţia umanistă a legiuitorului nostru. p. este starea psihică de alienare. Pedeapsa închisorii este. 80 Idem. mulţi foşti condamnaţi se încadrează greu în familie. 45.: pedeapsa este o măsură de constrângere aplicată în scopul reeducării condamnatului şi al prevenirii 78 79 F. Pentru evitarea unor asemenea consecinţe. 1/1981. aplicată de instanţa judecătorească infractorului în scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni81. 48. o pedeapsă severă. protecţie. p. primii fiind chemaţi a îngriji. Oancea. în Buletinul penitenciar nr. de înstrăinare. 283. prin natura ei. de oameni. Trăsăturile pedepselor privative de libertate Pedeapsa privativă de libertate este baza sistemului penal modern. În sistemul penal actual. iar în acest sens. baza sistemului penal a fost pedeapsa corporală.

d) pedeapsa se aplică numai în cazul comiterii unei infracţiuni şi numai de către instanţele judecătoreşti. care sunt următoarele: a) pedeapsa este o măsură de constrângere. În ceea ce priveşte detenţiunea pe viaţă. ea neputând fi aplicată decât celui vinovat de săvârşirea unei infracţiuni cu vinovăţie. pedeapsa se concretizează într-o anumită privaţiune sau restricţie impusă persoanei care a săvârşit infracţiunea. în condiţiile în care ar săvârşi o faptă similară. o măsură de represiune. de privaţiune pentru cel care a săvârşit o infracţiune. ca sancţiune prevăzută pentru o infracţiune. Nu există pedeapsă în general. e) pedeapsa se aplică infractorului. Prin efectul exemplarităţii pedeapsa atenţionează pe toţi ceilalţi subiecţi de drept care ar fi tentaţi să săvârşească o infracţiune convingândui de posibilitatea ca. Privaţiunea poate consta în restrângerea de drepturi civice. Ea poate fi pusă în aplicare doar după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti. să li se aplice o pedeapsă de aceeaşi natură. în unele cazuri. ceea ce face ca instanţa să recurgă numai în mod excepţional la această pedeapsă. legea prevede amănunţit condiţiile aplicării ei. şi un puternic efect educativ. se execută în închisoare două dintre pedepsele principale – detenţiunea pe viaţă şi pedeapsa cu închisoarea. ea este prevăzută practic în toate cazurile alternativ cu pedeapsa închisorii.44 săvârşirii de noi infracţiuni. Condiţiile înlocuirii ei cu pedeapsa cu . Pedeapsa nu poate fi aplicată decât de către stat şi în numele societăţii. Numai statul. Ca şi măsură cu caracter coercitiv. b) pedeapsa este un mijloc de reeducare. nefiind pasibil de pedeapsă decât subiectul activ al infracţiunii (autor. Aplicarea unei pedepse este atributul exclusiv al instanţelor judecătoreşti. datorită severităţii maxime. în acest sens. Pedeapsa are caracter personal. de împiedicare a repetării conduitei antisociale şi de îndreptare a condamnatului. instigator sau complice). ci numai pedeapsă. c) pedeapsa este un mijloc de constrângere statală. f) pedeapsa se aplică în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. Prin aplicarea pedepsei nu se urmăreşte exclusiv reprimarea infractorului. pedeapsa are. privaţiunea de libertate sau. ca exponent al societăţii este îndrituit să exercite – prin organele sale – acţiunea penală în vederea tragerii la răspundere a infractorului. privaţiunea de bunuri. privaţiunea chiar de viaţă. Din această definiţie putem reţine şi trăsăturile caracteristice ale pedepsei. Prin această trăsătură se realizează funcţia de apărare socială împotriva infracţiunilor pe care o are dreptul penal. Clasificare în funcţie de durată Potrivit reglementărilor legale în vigoare. de altfel. ca organe specializate ale statului.

Prevederile dreptului penal şi execuţional penal evidenţiază limitele minime şi maxime între care se exprimă. s-a prevăzut posibilitatea pentru instanţa de judecată. potrivit naturii pedepsei principale aplicate. Aceste regimuri se diferenţiază în raport cu gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor condamnate. b) Prin lege însă. de a se ocupa şi de modul în care urmează să fie executată pedeapsa. să treacă dintr-un regim în altul. prin executarea închisorii la locul de muncă ori într-o închisoare militară sau se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. regimul deschis. persoanele condamnate având posibilitatea. potrivit naturii sale: închisoarea într-un loc de deţinere. Pedepsele privative de libertate se execută în unul din următoarele regimuri: regimul de maximă siguranţă. Modurile de executare a pedepsei închisorii privesc gradul de izolare a celui condamnat în timpul executării pedepsei închisorii faţă de lumea exterioară sau gradul de privare al celui condamnat în locuri de deţinere. în condiţiile prevăzute în prezenta lege. regimul închis. deci să individualizeze executarea pedepsei. 275/2006. 275/2006 privind executarea pedepselor şi măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal]. precum si celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului [art. gradul de privare este parţial. însoţită sau nu de pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. . instanţa de judecată poate dispune motivat. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemul progresiv. dacă apreciază că scopurile şi funcţiile pedepsei vor fi realizate prin regimul de executare. pen.regimul de maximă siguranţă se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. sunt prevăzute în art.45 închisoarea. sau amenda prin plata unei sume de bani în contul statului. gradul de izolare sau privare de libertate este total. regimul semideschis. astfel că. Ca urmare. 55 C. Instanţa de judecată se poate opri în acest moment al aplicării pedepsei. iar în cazul modului executării în regim deschis (liber) privarea de libertate este minimă. regimul de executare al pedepsei este reglementat de Codul penal la art. diferitele trepte de severitate a pedepsei. În dreptul penal român. de regulă. 53³ şi de Capitolul 2 din Legea nr. 20 alin. a) Pedeapsa aplicată de instanţa de judecată urmează să fie executată. ca pedeapsa să se execute în alt mod decât cel care este propriu naturii acestuia. în cazul modalităţii executării pedepsei în regim închis (penitenciar). . (1) din Legea nr. în cazul executării pedepsei în regim semideschis. modul de desfăşurare a activităţilor şi condiţiile de detenţie.

Conform art. şi care dau dovezi temeinice de îndreptare. Cum se poate deduce din cuprinsul Legii 275/2006. abaterile şi sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate de către personalul specializat în cadrul locurilor de deţinere. o muncă socialmente utilă. (1) din Legea nr. Împotriva modului de stabilire a regimului de executare. natura şi modul de săvârşire a infracţiunii.alin (2) din Legea nr. consacră muncii prestate de către persoanele condamnate un întreg capitol (Capitolul 5 din cadrul Titlului IV). 22 alin. (1). dar care nu depăşeşte 5 ani. Condamnaţii au posibilitatea să treacă dintr-un regim de executare în altul. dacă sunt apţi pentru muncă. disciplinaţi. în cadrul Capitolului 7. persoana condamnată poate formula o plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate în termen de 3 zile de la data când a luat la cunoştinţă de regimul de executare a pedepsei stabilite. dar care nu depăşeşte 15 ani. cu acordul lor. în condiţiile prevăzute de legea pentru executarea pedepselor (Legea nr. pe respectarea de către aceştia a ordinii interioare a locurilor de deţinere. condamnaţii pot presta o muncă. pen. regimul de executare al pedepsei se stabileşte de către comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.46 .regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. Titlul IV.regimul deschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an [art. 275/2006]. natura şi modul de săvârşire a infracţiunii. Referindu-se la unele categorii de deţinuţi vulnerabili.. în mod excepţional. precum şi pe stimularea şi recompensarea celor stăruitori în muncă. dacă sunt apţi pentru muncă. 275/2006]. . regimul de executare al pedepsei închisorii se întemeiază în principal pe posibilitatea condamnaţilor de a presta. art. 53³ alin. face o amplă referire la recompensele. (3) C. la primirea persoanei condamnate în primul penitenciar în care aceasta urmează să execute pedeapsa. în mod excepţional. pen. pe educarea condamnaţilor. 275/2006]. Legea 275/2006. numai la cererea acestora. 275/2006). după împlinirea vârstei de 60 de ani pentru bărbaţi şi 55 de ani pentru femei. 53³ al C. (1). (2) din Legea nr. alin. 23 alin. precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate [art. De asemenea Legea privind executarea pedepselor. precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate [art. 24 alin. statuează că. .regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an. .

82 83 I.pedepse principale. . . 84 C. După obiectul asupra căruia poartă sancţiunea. cit. vol. Dacă la începutul secolului coexistau toate categoriile de pedepse enumerate mai sus. pedepse privative sau restrictive de drepturi – care privesc interzicerea unor drepturi.pedepse complementare. Ele au rol de a completa represiunea. După rolul şi importanţa atribuită pedepsei se disting82: . 148. Mitrache. pedepsele pecuniare – care privesc patrimoniul condamnatului. . B. deci. p. C. Oancea. Pedepsele complementare sunt acele pedepse care se pot dispune alături de pedeapsa principală. la realizarea scopului pedepsei. în dreptul penal românesc.. p. din condamnarea definitivă. 325. 1969. pedepsele morale – care se materializează prin oprobriul public sau excluderea publică. Basarab. Legea prevede că mijloacele pe care le oferă regimul executării închisorii trebuie să fie folosite în aşa fel încât să conducă la reeducarea celor condamnaţi şi. fără să fie condiţionată de aplicarea altor sancţiuni de drept penal84. inclusiv pedeapsa cu moartea. această pedeapsă se poate aplica infractorului singură. În doctrină şi în legislaţie se fac diverse clasificări în funcţie de diverse criterii: A. distingem: pedepse privative de viaţă – prin care se suprimă viaţa infractorului (pedeapsa cu moartea).47 Toate mijloacele folosite în cadrul regimului executării pedepselor privative de libertate trebuie să contribuie la reintegrarea în societate a celor condamnaţi şi la prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către aceştia. 229. în prezent. După gradul de determinare a pedepselor. Academiei. Pedepsele determinate sunt expres prevăzute în lege. 1. M. Partea generală. op. pedepse corporale .care se referă la corpul persoanei (bătaia). pedepse privative sau restrictive de libertate – detenţiunea pe viaţă sau pedeapsa închisorii. Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român.pedepse accesorii. Bucureşti. p. Pedepsele accesorii decurg din pedeapsa principală. pedepsele pecuniare şi pedepsele privative sau restrictive de drepturi. în lege se disting: pedepsele determinate şi nedeterminate. mai subzistă pedepsele privative sau restrictive de libertate. de aceea ele sunt aplicabile numai pe lângă o pedeapsă principală. 1. Pedepsele principale se pot aplica singure şi întotdeauna o infracţiune va fi sancţionată legal cu o pedeapsă principală83. Ed. Cu alte cuvinte.

În ceea ce priveşte persoanele fizice. sistemul sancţionator mixt aplicabil numai minorilor cuprinde în principal măsuri educative. În cazul acestor sancţiuni de drept penal grija legiuitorului se concentrează în primul rând în a-i educa pe minorii infractori şi abia apoi în a-i sancţiona. 2. Măsurile educative sunt.85 Deşi prezintă şi ele un caracter coercitiv. caz în care maximul pedepsei este cel general.48 în natura şi în cuantumul lor. op. acestea fiind: mustrarea. 294-295. 100 alin. cit.. p. se precizează măsurile educative care se pot lua faţă de un minor care a comis o faptă incriminată de legea penală ca infracţiune. libertatea supravegheată (sub supraveghere). în funcţie de numeroase aspecte. însă fiind aplicabile exclusiv infractorilor minori. . 101 C. 85 Al. D. pedepsele multiple pot fi – cumulative – când pentru aceeaşi infracţiune sunt prevăzute mai multe pedepse care se aplică toate odată – şi alternative – când pentru aceeaşi infracţiune sunt prevăzute mai multe pedepse. De menţionat este că în dreptul penal nu pot fi cumulate două pedepse principale. fiind lipsite de caracter represiv. deoarece implică anumite restricţii ale libertăţii minorilor. a unui maxim şi al unui minim al pedepsei.]. pen. însă instanţa poate alege doar una. Boroi. pen. ele constau în măsuri de corectare sau de refacere a procesului educativ al acestora. sancţiuni de drept penal. regula fiind ca pedeapsa să fie pusă în aplicare „numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului” [art. E. Şi ele la rândul lor pot fi: absolut determinate şi relativ determinate. Pedepsele nedeterminate sunt prevăzute fără a fi determinat cuantumul în care acestea pot fi aplicate. de asemenea. O altă distincţie se face după natura persoanei căreia i se aplică pedeapsa: pedepsele ce se aplică persoanelor fizice şi pedepsele ce se aplică persoanelor juridice. Pedepsele unice sunt prevăzute câte una pentru fiecare faptă incriminată. (2) C. Pedepsele relativ determinate sunt cele care sunt individualizate prin prevederea: a unui maxim. În art. caz în care minimul pedepsei este cel general. putem constata că o clasificare de genul celei stabilite de doctrină este aplicabilă şi în materia codului penal. Pedepsele absolut determinate prevăd un cuantum fix în care se aplică pedeapsa (ex: 3 ani). internarea într-un centru de reeducare şi internarea într-un institut medical-educativ. La rândul lor. măsurile educative au o funcţie exclusiv educativă. a unui minim.. dar şi pedepse. O altă distincţie se face în literatură între pedepsele unice şi pedepsele multiple. Astfel.

I. Datorita cauzei lor specifice. dar luarea lor nu este determinata de pericolul social al acelei fapte ca infractiune. putem defini masurile de siguranta ca fiind acele sanctiuni de drept penal care au in principiu un caracter preventiv si in subsidiar unul de constrangere. Nistoreanu. Masurile de siguranta se dispun fata de cei care au savarsit fapte prevazute de legea penala. în scopul înlăturării unor stări de pericol şi al preîntâmpinării săvârşirii altor fapte prevăzute de legea penală86. Lazăr. 299. op. din pericolul pe care îl reprezintă simpla posesie a unor lucruri. ci de starea de pericol obiectiva.. funcţie sau profesie. in principal. dacă în toate aceste cazuri starea de pericol poate conduce la acte de conduită antisociale.87 Starea de pericol care constituie temeiul luarii unei masuri de siguranta. Pascu. Starea de pericol priveste persoana faptuitorului. relevata de persoana faptuitorului ori de anumite lucruri ce au legatura cu fapta savarsita de acesta. . substanţe sau dispozitive. caracterul unor mijloace preventive destinate sa previna. cit. pe cand pericolul social pe care-l prezinta fapta priveste actiunea sau inactiunea prin care sa realizat aceasta fapta si constituie o trasatura esentiala a infractiunii si un criteriu de individualizarea a raspunderii penale. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal care se dispun în raport cu persoanele care comit fapte prevăzute de legea penală. care se aplica de regula. V. Dobrinoiu. 419. Al. Ca natura juridica. p. de cele mai multe ori. caracterul unor mijloace restrictive. I. Molnar. anumite lucruri sau situatii si constituie o amenintare pentru viitor. In sensul celor aratate. alte fapte prevazute de legea penala.49 3. masurile de siguranta sunt sanctiuni de drept penal care au. Boroi. op. din modul periculos în care execută o anumită activitate. în subsidiar. este vorba de fapte savarsite fara vointa sau de stari ce nu tin de vointa sau de constiinta faptuitorului. acestea sunt sancţiuni cu caracter eminamente preventiv. cit. prin inlaturarea starilor de pericol. Boroi. Al. Aşadar. p. de instantele de judecata persoanelor care au comis fapte prevazute de legea penala si cu privire la care exista temerea justificata ca si in viitor vor comite asemenea 86 87 Ghe. urmărind înlăturarea stării de pericol rezultată din starea psiho-fizică a făptuitorului.. nu se confunda cu pericolul social pe care-l reprezinta fapta prevazuta de legea penala. pentru ca. infractiunea. V. ele având doar. starile de pericol generatoare de fapte prevazute de legea penala nu pot fi combatute prin aplicarea unor pedepse.

b) Felurile masurilor de siguranta Masurile de siguranta sunt: 1) obligarea la tratament medical.Ipct. 3) interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie.h) de la art.I din Legea nr. 7) confiscarea speciala. stare de pericol care nu poate fi inlaturata prin aplicarea unei pedepse. sa existe o contributie la savarsirea faptei prin participarea persoanei in calitate de autor. in viitor persoana in cauza va savarsi din nou fapte prevazute de legea penala. 9)88 confiscarea extinsa 88 Lit. ca sanctiune unica sau alaturi de alta sanctiune penala. trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii: sa fie savarsita o fapta prevazuta de legea penala in forma actelor pregatitoare/a tentativei pedepsibile sau in forma consumata. 8) interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata. sa evidentieze o stare de pericol prin savarsirea faptei. 6) expulzarea strainilor. 2) internarea medicala.63/2012 . 112 a fost introdusa prin art. starea de pericol sa determine temerea justificata ca. prevazuta de lege. Pentru ca fata de o persoana sa fie luata una din masurile de siguranta.50 fapte datorita unor stari personale ori altor cauze ce au fost relevate prin savarsirea faptei. 4) interzicerea de a se afla in anumite localitati. o meserie ori o alta ocupatie. instigator sau complice. 5) interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata.

52 C. statul.) şi este unanim recunoscută de literatura de specialitate. în ciuda caracterului său represiv. şi un aspect general („prevenţia generală”). pen. reeducarea şi îndreptarea condamnatului pot realiza scopul pedepsei. Ea trebuie să fie întotdeauna proporţională cu gradul de pericol social pe care îl reprezintă fapta săvârşită şi persoana făptuitorului. cât şi în ducerea la îndeplinire a acesteia. trebuie să se implice în mod direct în procesul de reeducare a condamnatului. Reiese din aceasta faptul că. constrângător. pentru realizarea sa. Constrângerea prin ea însăşi nu ar putea duce la realizarea scopului pedepsei. prin organismele abilitate. Aşa cum am mai arătat anterior. Pedeapsa trebuie să fie promptă şi proporţională cu fapta săvârşită în aşa fel încât să trezească în ceilalţi subiecţi de drept conştiinţa că pentru o astfel de faptă pedeapsa este inevitabilă. Prevenţia generală şi specială constituie scopul imediat al pedepsei. un rol la fel de important ca retribuţia îl deţine reeducarea condamnatului. pen. b) Funcţia de reeducare. (2) C. funcţia de reeducare reîntregind funcţia de represiune. Aceste funcţii sunt enumerate de literatura de specialitate astfel: a) Funcţia de constrângere sau de represiune este consacrată expres în definiţia legală a pedepsei (art. şi anume funcţiile pedepsei. 52 alin. pen. dimpotrivă. Este foarte important de reţinut că executarea pedepsei. S-a considerat că nu răzbunarea şi prigonirea ci. caracterul pur retributiv al pedepsei a fost reevaluat în sensul că în acest moment. adică preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni de către cel condamnat. anumite mijloace. Funcţia de reeducare este prevăzută în mod expres de lege şi este completată de dispoziţiile art.Prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă. c) Funcţia de exemplaritate a pedepsei este o funcţie inevitabilă şi adiacentă constând în influenţa pe care o are pedeapsa aplicată pentru o faptă pentru ceilalţi subiecţi de drept.. atât în aplicarea unei pedepse. (2) C. . pen]. 52 alin. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni are două aspecte: un aspect special („prevenţia specială”). Acest scop are în slujbă. interzice ca executarea pedepsei să cauzeze suferinţe fizice sau să înjosească persoana condamnatului. faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială’’. (1) C. Tot articolul 52 alin. adică împiedicarea celorlalţi destinatari ai legii penale de a săvârşi infracţiuni. Pedeapsa ar fi de neconceput în condiţiile în care nu ar impune o privaţiune sau o restricţie celui condamnat. nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată.51 Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni [art. care stipulează că: .

Partea generală. p. All Beck. pentru modificarea şi completarea Codului penal. stabileşte care sunt pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice: a) dizolvarea persoanei juridice. 53 C. (3) C. b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani.000. p. pen. Se pot aplica singure sau însoţite de alte pedepse complementare. 531 alin. pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice sunt: a) interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani. când se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă90. pen. Nistoreanu. Boroi. Eliminarea temporară se realizează în condiţiile în care condamnatul primeşte o pedeapsă cu închisoarea. Casa de Editură şi Presă Şansa.500 lei la 2.52 d) Funcţia de eliminare este şi ea considerată o funcţie adiacentă89 care constă în eliminarea temporară sau definitivă a condamnatului din societate. c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. Art. c) amenda de la 100 lei la 50. aşa cum a fost modificat prin Legea nr. b) degradarea militară. Felurile pedepselor sunt menţionate în art. 89 90 Gh. măsurile de siguranţă). pen. Al. . pedeapsa pricipală este amenda de la 2. 2002.1. precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi. Partea generală. Secţiunea 3. Felurile pedepselor – pedepse principale. b) suspendarea activităţii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice în legătură cu care s-a săvârşit infracţiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani. (2) C. Bucureşti. complementare şi accesorii 3. Pedepsele principale Pedepsele principale sunt pedepsele care au rolul important în sancţionarea infractorului. Conform art. 531 alin.000 lei. Drept penal. Pedepsele complementare Potrivit art. 3. Bucureşti. accesorii şi de alte sancţiuni de drept penal (de ex. 2 C.000 lei. Aceste prevederi sunt statuate de către Codul penal.2.: Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice sunt: a) detenţiunea pe viaţă. iar eliminarea definitivă intervine în cazuri excepţionale. Drept penal român. fiind prevăzute de lege pentru orice infracţiune. 262. C-tin Mitrache. pen. 2000. 147. 278/2006. 53 alin. Ed.. (1) pct.

).).. pentru infracţiunile de omor deosebit de grav (art. detenţiunea pe viaţă este prevăzută în Codul penal. în condiţiile prevăzute în art. pen. 53 alin. pentru unele infracţiuni grave contra capacităţii de apărare (capitularea. Ea constă în lipsirea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii. 3. oferind largi posibilităţi de individualizare judiciară. părăsirea câmpului de luptă. 64 C. 167 C. 3 C. a. pentru fapte deosebit de grave: împiedicarea exploatării aeronavei. art. 55 şi art.. pen. 3 C. Pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă este prevăzută şi în legile penale speciale. pen. e) afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare. art. pen. Pedepsele accesorii Pedeapsa accesorie aplicabilă persoanei fizice constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă este prevăzută spre ex. Ca pedeapsă principală. 54. 276 alin. 338 C. Înlocuind pedeapsa cu moartea din legislaţia ante-decembristă.).). Pedepsele principale aplicate persoanei fizice a) Detenţiunea pe viaţă este pedeapsa cea mai severă din legislaţia penală actuală. la art. pentru infracţiunile grave contra siguranţei transporturilor (distrugerea şi semnalizarea falsă care a avut ca urmare o catastrofă de cale ferată – art. art. spre deosebire de caracterul temporar al pedepsei închisorii. pen. . pentru unele infracţiuni contra păcii şi omenirii. 339 C. pen. 53 lit. art. şi art.53 d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani. În Codul penal. sunt prevăzute fapte deosebit de grave pentru care se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă.1. 176 C. 71 C. Secţiunea 4.3.. pen. 155-163 C. Pedepse ce se aplică persoanelor fizice 4. detenţiunea pe viaţă are un caracter perpetuu (permanent). 55¹. împiedicarea exploatării navei etc. pen. (1) pct. . pen. Pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii până la 25 de ani pentru marea majoritate a infracţiunilor foarte grave. conform art. În partea specială a Codul penal şi în legile penale speciale. prin recurgerea la pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă numai în cazuri extreme.: pentru infracţiunile grave contra siguranţei statului (art.

pen. fără a ţine seama de eventualele circumstanţe atenuante şi care circumstanţe ar fi determinat instanţa să aleagă dintre cele două pedepse alternative. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică nici infractorului minor [art.).2 C.54 Detenţiunea pe viaţă. privativă de libertate şi constă în lipsirea condamnatului de libertate prin plasarea lui într-un mediu închis. Pedeapsa închisorii este o pedeapsă principală. pentru minori. În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viată a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei. lit. considerăm că aplicarea pedepsei de 25 de ani în cazul prevăzut de art. C. familie. Conţinutul pedepsei închisorii constă în izolarea condamnatului de societate. de 25 de ani de închisoare. pct.pen. pentru pedeapsa detenţiunii pe viaţă. (2) C. care poate fi depăşită . pen.]. acestuia aplicându-i-se pedeapsa închisorii de la 5 la 20 de ani. pen. 55 C. 1 lit. alin.). b). 109. (2) C. În astfel de cazuri. ori a pedepsei închisorii între 5 şi 20 de ani în cazul prevăzut de art. În legislaţia penală română. pen. pen.55 alin. pe cea care prevede închisoarea între 15-25 de ani.) şi în limita maximă specială de 25 de ani. în locul pedepsei detenţiunii pe viaţă se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani şi pedeapsa interzicerii unor drepturi. pe o perioadă determinată. limitele generale ale pedepsei închisorii sunt prevăzute între 15 zile şi 30 de ani (art. limită ce poate fi coborâtă până la minimul general de 15 zile în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante (art. d şi e C. 76. 53. scoaterea acestuia din mediul său de viaţă. pedeapsa închisorii este prevăzută în limitele speciale: limita minimă specială este de o lună. 55 C. deşi prevăzută pentru infracţiunea săvârşită. între cele două pedepse alternative. nu va putea fi aplicată dacă infractorul.).detentiunea pe viată se înlocuieste cu închisoarea pe timp de 25 de ani (art. se va putea dispune numai dacă iniţial instanţa optase. b. pe durata ei maximă. Având în vedere că. prin hotărârea de condamnare şi supunerea acestuia unui regim de viaţă ordonat. În partea specială a C. la data pronunţării hotărârii de condamnare a împlinit vârsta de 60 de ani (art. sever. pedeapsă pe care nu o poate aplica. 109 alin. A decide altfel. pen. ar însemna să se creeze de la început o situaţie mai grea pentru infractorul în vârstă de peste 60 de ani la data condamnării faţă de care s-ar aplica o pedeapsă absolut determinată. pentru a determina o schimbare în conştiinţa şi atitudinea sa faţă de valorile sociale. pentru majoritatea infracţiunilor pentru care se prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută şi pedeapsa alternativă a închisorii între 15 şi 25 de ani. pen. unde este supus unui regim de viaţă şi de muncă impus.

63 C. s-a prevăzut că. numite penitenciare. Datorită caracteristicilor sale de a fi adaptabilă. 72 C. amenda este frecvent prevăzută pentru sancţionarea faptelor care prezintă un pericol social redus. tineri – 18-21 ani. pen. în art.. pen. starea de recidivă. Pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii de până la 2 ani. privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.). cu dispoziţiuni penale. de amenda fiscală şi de amenda contravenţională. . Amenda penală reprezintă o pedeapsă principală. (art. Pentru a asigura caracterul personal al pedepsei amenzii şi a limita răsfrângerea acesteia asupra familiei condamnatului. Pedeapsa amenzii este prevăzută în partea generală a C.. Cunoaşterea regimului de executare a pedepsei închisorii ajută la o bună individualizare a acesteia. aproape pentru toate infracţiunile. c). durata pedepsei. pen. 57 alin. amenda stabilindu-se într-un cuantum care să nu pună pe infractor în situaţia de a nu-şi îndeplini îndatoririle privitoare la întreţinerea. Amenda penală se deosebeşte de amenda civilă. se va ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzută în art. regimul de executare a pedepsei închisorii este reglementat în principal în C. În dreptul penal român. pen. Condamnaţii mai sunt separaţi la locurile de deţinere după vârstă (minori – 14-18 ani. majori – peste 21 ani). Executarea pedepsei închisorii se face în locuri de deţinere anume destinate. învăţătura şi pregătirea profesională a persoanelor faţă de care are aceste obligaţii legale. la adaptarea amenzii. creşterea. şi în legile nepenale. la asigurarea legalităţii în aplicarea şi executarea ei. pen. natura infracţiunii săvârşite. Regimul de executare este cel al deţinerii în comun. prin care condamnatul trebuie să plătească o sumă de bani către stat. 80. alin 3 C. remisibilă. Normele principale din C. Condamnatele femei execută pedeapsa separat de condamnaţii bărbaţi (art. prin dispoziţiile art.. se stabileşte de instanţa de judecată. Amenda este prevăzută în dreptul penal român numai ca pedeapsă principală. 56-58) se completează cu dispoziţiile Legii 275/2006.55 până la maximul general de 30 de ani.). precum şi în funcţie de comportarea şi receptivitatea acestora la acţiunile de reeducare. pen. în prezenţa cauzelor şi circumstanţelor de agravare (art. 63 şi 63¹. 2 C. pen. constituie antecedent penal şi se aplică sub forma zileloramendă. . Ea este prevăzută ca pedeapsă unică pentru un număr foarte mic de infracţiuni.

2. Pedepsele complementare sunt sancţiuni specifice pentru anumite categorii de persoane sau fapte. pen. ţinând seama de partea din amendă care a fost achitată. sunt privative de drepturi. în funcţie de natura şi gravitatea infracţiunii. Interzicerea unor drepturi. Pedepse complementare şi pedeapsa accesorie aplicabile persoanei fizice 1. în limitele prevăzute pentru infracţiunea săvârşită. 4. completând represiunea instituită pentru pedeapsa principală. 425 C. 64 C. ca şi neplata ratelor în cazul în care plata amenzii a fost eşalonată pe o perioadă de timp. Aplicarea lor poate fi obligatorie (când legea prevede această pedeapsă) sau facultativă (când legea lasă la aprecierea instanţei aplicarea unei astfel de pedepse). potrivit art. aplicarea pedepsei . proc. ele funcţionează întotdeauna cumulativ cu pedeapsa principală. trebuie executată. Dacă în raport cu cuantumul amenzii şi de veniturile celui condamnat. atrage executarea silită a hotărârii de condamnare. caz în care ratele se reţin de către cei care fac plăţile. în termen de trei luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Codul penal subliniază că. Instanţa de executare. Ele sunt de două feluri: interzicerea unor drepturi şi degradarea militară. la cererea motivată a condamnatului. executarea acesteia se face şi asupra altor bunuri ale condamnatului. Interzicerea unor drepturi este pedeapsa complementară ce constă în interzicerea unuia sau a mai multor drepturi ale condamnatului. pen. instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii. poate eşalona plata amenzii în rate. Condamnatul trebuie să depună la instanţa de executare recipisa de plată integrală a amenzii. împrejurările cauzei şi persoana făptuitorului. care trebuie neapărat să fie pronunţată.). rezultă că amenda nu poate fi achitată în întregime în termen de 2 ani. dar atunci când sunt aplicate. A.56 Pedeapsa amenzii aplicată. încunoştinţaţi de instanţa de judecată (art. pe cel mult 2 ani. dacă cel condamnat se sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată numai dacă pedeapsa principală este privaţiunea de libertate de cel puţin 2 ani şi numai dacă instanţa de judecată consideră că. când este salariat ori pensionar. Pedepsele complementare se aplică numai alături de pedeapsa principală. sunt reglementate în texte distincte în partea generală a codului penal şi sunt prevăzute de cele mai multe ori în partea specială a codului penal şi în legile speciale pe lângă pedeapsa principală. Neplata amenzii în termenul de trei luni.

dreptul de a ocupa o funcţie.drepturile părinteşti [art. a) C. proxenetism ). pen. Se pot interzice următoarele drepturi: . (1) lit.]. 67 alin. B. ministru. (1) lit. (1) lit. se interzice exercitarea profesiei de învăţător dacă acesta a fost condamnat pentru infracţiunea de vătămare corporală a unui elev aflat în supravegherea sa. pen. pentru infracţiunile comise în legătură cu exercitarea acestor drepturi (de exemplu. 109 alin. 64 alin. (1) C. durata ei (care este cuprinsă între 1 şi 10 ani. . conform art.]. 64 alin. 67 alin. b) C. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi nu poate fi aplicată minorilor infractori [art. 53 C. Interzicerea unor drepturi este o pedeapsă temporară. de a exercita o profesiune sau de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. incest. 64 alin.dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii eligibile publice [art. Degradarea militară este o pedeapsă complementară ce constă în pierderea gradului militar şi a dreptului de a purta uniformă [art. c) C. (3) C. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei (art. pen. spre exemplu. (1) lit. 64 alin.).) fiind fixată prin hotărârea de condamnare. . pen. (1) lit. [art. Aplicarea acestei pedepse complementare este condiţionată de existenţa calităţii de militar sau rezervist. 66 C. Spre exemplu. . d) C.]. în cazul următoarelor infracţiuni: rele tratamente aplicate minorului. pen. .]. pen. spre exemplu. Degradarea militară. pen.57 complementare este necesară. în acest sens. . Este obligatorie când legea prevede aplicarea acestei pedepse complementare.dreptul de a fi tutore sau curator [art. pentru care legea prevede detenţiunea pe viaţă sau detenţiunea severă.dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat [art. se poate interzice condamnatului dreptul de a da dispoziţii obligatorii şi de a controla îndeplinirea lor (de ex.]. pen. se poate interzice condamnatului dreptul de a participa la alegerile de deputaţi şi de a candida pentru a fi ales deputat. pen.].]. Aceasta se aplică obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti. Se poate aplica facultativ pedeapsa complementară a degradării militare în situaţia condamnaţilor militari şi rezervişti care au săvârşit infracţiuni cu intenţie pentru care pedeapsa principală este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani [art.]. 64 alin. Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi începe după executarea pedepsei privative de libertate. prefect). în cazul săvârşirii de către aceştia a unor fapte de o gravitate deosebită. funcţia de secretar de stat. pen. e) C. sunt interzise drepturile părinteşti acelora care au calitatea de părinţi. (3) C.

Prin Legea nr. A. suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice. se pot aplica persoanei juridice şi una sau mai multe pedepse complementare.). Este o pedeapsă perpetuă. prin presă ori mijloace de comunicare audiovizuală. 133 alin. interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice. precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi..58 Degradarea militară operează din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 5.2. Pedeapsa principală aplicată persoanei juridice Amenda – reprezintă pedeapsa principală pentru persoana juridică şi constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească (art.000 lei. pedepsirea penală a persoanelor juridice s-a realizat prin intermediul Legii nr. 5. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în Monitorul Oficial al României. Pedepsele ce se aplică persoanelor juridice În legislaţia penală anterioară intrării în vigoare a Legii 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal. statuându-le atât pedepsele principale cât şi pe cele complementare aplicabile persoanei juridice. 5. Pedepsele complementare aplicate persoanei juridice Pe lângă pedeapsa principală a amenzii. din cele prevăzute în C. s-a introdus Capitolul IV1 (art. În cazul în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. închiderea unor puncte de lucru. neputând fi redobândit nici chiar pe calea reabilitării judecătoreşti [art. minimul special al amenzii aplicabile persoanei juridice este de 10. Se pronunţă de către instanţa de judecată atunci când se constată că respectiva persoană juridică a fost înfiinţată . adică gradul militar se pierde pentru totdeauna.] Secţiunea 5.000 lei. pen. iar maximul special al amenzii este de 600. respectiv art. pen.1. I pct. Dizolvarea este acel mod de încetare a persoanei juridice aplicabil în cazurile prevăzute de lege şi presupunând lichidarea.000 lei. 71¹ C. 711 – 717) intitulat Pedepsele aplicabile persoanei juridice. 299/ 2004. pen. 23. cum ar fi: dizolvarea persoanei juridice.000 lei. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda. 278/ 2006. iar maximul special de 900. (2) C.

71³ alin. dar nu mai mult de 3 luni. Partea generală. o copie după dispozitivul hotărârii definitive de condamnare. pen. apud F. sindicatelor. cel puţin până la înlăturarea cauzelor care au determinat comiterea infracţiunii. Boroi. cultelor religioase sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. care au fost constituite potrivit reglementărilor legale în vigoare şi nici acelor persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.). prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată. atunci când persoana juridică a fost condamnată pentru o infracţiune la normele privind protecţia muncii sau protecţia mediului. Peines criminelles et corectionelles. 2004. patronatelor. F. Răspunderea penală a persoanei juridice. În măsura în care dizolvarea este condiţionată de crearea persoanei juridice ori de deturnarea obiectului ei de activitate în scopul comiterii de infracţiuni. cultelor religioase sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 53¹ alin. de îndată instanţei civile competente care va proceda la desemnarea lichidatorului. Peines applicables aux personnes morales. 91 . Deturnarea presupune că obiectul licit al unei persoane juridice nu este respectat în totalitate. 24. Ed. Dispoziţiile care reglementează dizolvarea nu se aplică partidelor politice.59 în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul săvârşirii de infracţiuni (art. Bucureşti. se impune suspendarea activităţii pe o anumită perioadă. pen. instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice. B. p. p. Dispoziţiile care reglementează suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice nu se aplică partidelor politice. 2004. Chiriţă. Nistoreanu. Excluderea acestor activităţi poate fi justificată prin participarea lor la exercitarea libertăţilor publice garantate de Constituţie92. F. Potrivit legii. p. Spre exemplu. Bucureşti.. Drept penal. până la punerea în executare a pedepsei complementare. patronatelor. fiind vorba de o schimbare a obiectului real. Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice constă în interzicerea activităţii sau a acelei activităţi în exercitarea căreia a fost săvârşită infracţiunea [art. Gh. 71² C. 286.]. Le Guenehec. Desportes. Dacă până la împlinirea acestui termen pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare. este evident că infracţiunile comise nu pot fi decât intenţionate. e) C. All Beck. Streteanu. (1) C. care au fost constituite potrivit reglementărilor legale în vigoare şi nici acelor persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei. (3) lit. 177. În cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei complementare prevăzută în art. instanţa dispune suspendarea activităţii sau uneia dintre activităţile persoanei juridice. R. pen. sindicatelor. o persoană juridică neputând fi creată pentru a comite infracţiuni din culpă91. 92 Al.

93 I. colectivităţile teritoriale ori alte întreprinderi controlate de către stat.1. Nici această pedeapsă nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei. în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea. reputaţia comercială. autorităţile sau instituţiile publice. judecătorească şi administrativă. 76 . Noţiune şi criterii de individualizare Operaţiunea prin care pedeapsa este adaptată nevoilor de apărare socială. în raport cu gravitatea abstractă sau concretă a infracţiunii cât şi cu periculozitatea infractorului. diminuarea credibilităţii. toate acestea realizându-se pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. direct sau indirect. Individualizarea pedepselor 6. p. Interzicerea participării la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea participării. Ea afectează imaginea de marcă. la procedurile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. defineşte acest concept ca fiind închiderea unuia sau a mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ. Această măsură constă în interzicerea de a participa la un contract încheiat de către stat. E. Hotărârea de condamnare a persoanei juridice. putând avea ca efect pierderea clientelei. pentru a asigura îndeplinirea funcţiilor şi scopurilor acesteia. Afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei constituie o pedeapsă complementară. poartă denumirea de individualizare a pedepsei.93 Sunt cunoscute următoarele trei forme de individualizare: legală. Secţiunea 6. Individualizarea pedepsei. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice În ipoteza statuării ca pedeapsă complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice. D. stabilite de instanţa de judecată. ce sunt reglementate de dispoziţiile legale în vigoare. Grigoraş. pen. poziţia persoanei juridice. se va face cunoscută prin presă ori mijloace de comunicare audiovizuală. C. Ed.60 C. Ştiinţifică. Bucureşti 1969.

pen. 94 . II. de periculozitatea generic evaluată a făptuitorului etc. prin raportarea la necesitatea pedepsirii efeciente a infractorilor şi la determinarea fenomenului de prevenire a infracţionalităţii. a naturii şi limitelor generale a fiecărei pedepse în concordanţă cu principiile stabilirii sancţiunilor penale. de împrejurările concrete atenuante ori agravante în care s-a săvârşit infracţiunea sau care caracterizează persoana infractorului. prin limitarea întinderii pedepselor în funcţie de gradul de pericol social. prin arătarea efectelor ce le au stările şi circumstanţele de atenuarea sau de agravare asupra limitelor speciale ale pedepsei. se indică felul pedepselor. individualizarea legală se regăseşte în adoptarea tuturor regulilor din partea generală. de importanţa relaţiei sociale afectate. Individualizarea făcută de legiuitor se materializează în: a) prevederea cadrului general al pedepselor. pen. Posibilitatea individualizării pedepsei sub cele două forme: individualizarea legală şi individualizarea judiciară corespunde modalităţii de determinare a pedepsei94. p. prin ocrotirea relaţiilor sociale. 72 C.61 Individualizarea legală. în limitele principiilor generale de individualizare. formele de înlocuire a răspunderii penale. se stabilesc trasăturile esenţiale ale infracţiunii şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. prevăzute de art. Individualizarea legală a pedepselor se realizează de către legiuitor în faza de elaborare a legii şi constituie totodată o materializare a principiilor legalităţii şi individualizării pedepselor. 125. de vătămarea la care este supusă această valoare. cât şi din partea specială a Codului penal. Bucureşti. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”.. Dongoroz şi colab. Dacă pentru instituţia individualizării judiciare. c) prevederea cadrului şi a mijloacelor legale în care se vor realiza celelalte forme de individualizare.. se stabilesc limitele minime şi maxime ale pedepsei pentru fiecare infracţiune. vol. 72 C. legea a stabilit criteriile în art. stabilirea cadrului legal. b) prevederea pedepsei pentru fiecare infracţiune în funcţie de gradul de pericol social generic al acesteia. în spaţiu). 2003. determinat la rândul său de importanţa valorii sociale ocrotite. a dimensiunilor incriminării actelor penale. de periculozitatea infractorului. în sensul că prin completarea reciprocă a limitelor oricăror pedepse. care constituie infracţiuni şi elaborarea fiecărei norme juridice. V. în funcţie de gradul de pericol social al faptei. Obiectul principal al individualizării legale este reprezentat de necesitatea stabilirii periodice a faptelor. prin care se identifică limitele de aplicare a legii penale (în timp. judiciară şi administrativă. Individualizarea judiciară sau judecătorescă a pedepsei o realizează instanţa de judecată şi se concretizează prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comisă. Editura Academiei Române.

În cadrul cauzelor de agravare sau de atenuare a pedepsei se face distincţie între stări şi circumstanţe. . 2003.munca corecţională. Individualizarea administrativă este denumită astfel după organele administrative care o realizează în faza de executare a pedepsei închisorii. ca forme de individualizare judiciară: . situaţiile sau împrejurările anterioare. În realizarea oricărei forme de individualizare a pedepsei. liberarea înainte de terminarea pedepsei pentru bună purtare sau ca efect al graţierii individuale reprezintă concepte care formează obiectul individualizării administrative. nu se rezumă doar la regimul de executare ci priveşte şi durata executării efective a pedepsei. ci forma de executare a pedepsei definitive (atribut al individualizării administrative). concomitente sau subsecvente comiterii infracţiunii şi care reliefează un grad mai ridicat ori mai scăzut de pericol social al faptei ori de periculozitate a infractorului95. . “Drept penal român. prin constrângerea şi reeducarea pe care pedeapsa concretă o are asupra infractorului. a.2. în funcţie de gravitatea pedepsei aplicate. 6. Ulterioarele măsuri de reducere din pedeapsa definitivă a deţinerii şi arestului preventiv. Partea generală”.suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Bucureşti. 361. dar cu deosebire în cadrul individualizării judiciare. întrucât nu afectează cuantumul pedepsei aplicată de instanţa de judecată (atribut al individualizării judiciare). Acest tip de individualizare realizează atât prevenirea generală cât şi prevenirea specială. Acest tip de individualizare. nu se va adopta o altă pedeapsă decît cea relativ precizată de textul legal specific infracţiunii. Cristian Mitrache. Individualizarea administrativă se realizează în cadrul oferit de individualizarea legală şi cea judiciară. reducerea din pedeapsă ca urmare a beneficierii de adaosuri la norma legală de muncă a condamnatului. . p. care poate fi modificată la propunerea organelor administrative prin acordarea graţierii sau a liberării condiţionate. de conduita condamnatului la locul de deţinere ş. de starea de recidivă. Stări şi circumstanţe în individualizarea pedepsei Noţiuni. .62 pentru toate infracţiunile. un rol important îl au stările. 95 Constantin Mitrache.circumstanţele atenuante şi agravante. Legea penală reglementează.

pen. op. menţionăm câteva stări de agravare: starea de recidivă. precum şi câteva stări de atenuare: tentativa şi minoritatea făptuitorului. O importanţă deosebită o are împărţirea în stări şi circumstanţe pentru că potrivit unei opinii97 consacrată în literatura de specialitate stările de agravare ori de atenuare îşi produc efecte fiecare în parte asupra pedepsei. minoritatea). cit. menţionăm circumstanţele legale atenuante prevăzute de art. oricâte astfel de circumstanţe ar fi. pen şi circumstanţele agravante legale prevăzute de art.cauzele generale care au influenţă pentru toate infracţiunile şi sunt prevăzute în partea generală a codului penal. 97 C. 96 V. spre exemplu. pen. tentativa. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii ce se referă la faptă şi ambianţa ei. După întinderea efectelor se disting: . pot fi considerate cauze generale atât stările (concursul de infracţiuni. p. 73 C. pen. iar concursul de circumstanţe nu are acelaşi efect. gen. p.. având efecte de atenuare sau de agravare a pedepsei. 220. fapte cu semnificaţie în ce priveşte gradul de pericol social al faptei şi de periculozitate a făptuitorului. în „Explicaţii teoretice ale codului penal român”. Bucureşti. acestea sunt definite ca fiind acele situaţii. acţionând succisiv. . ori de la făptuitor şi biografia acestuia96.a. După modul de stabilire a circumstanţelor şi după efectul pe care îl au asupra pedepsei ce urmează să fie stabilită de instanţă se disting: . provocând doar o singură atenuare ori agravare. Bulai. cu titlu de exemplu amintim drept cauze speciale de agravare: numărul victimelor. iar cauze speciale de atenuare: înlesnirea arestării perticipanţilor la unele infracţiuni. .63 Stările sunt definite ca fiind acele situaţii. concursul de infracţiuni. calitatea infractorului. 353. Dongoroz. În ceea ce priveşte circumstanţele. calităţi. reglementate în partea generală a Codului penal ca instituţii distincte. agravant sau atenuant este obligatoriu pentru instanţa de judecată. Spre exemplu.. sunt acele circumstanţe arătate de legiuitor şi al căror caracter.circumstanţele legale. vol. şi agravante – art.). p. cât şi circumstanţele prevăzute în partea generală a codului penal (atenuante – art.cauzele speciale care sunt determinate având influenţă numai cu privire la o anumită infracţiune şi sunt prevăzute în partea specială a Codului penal. 75 C. 75 C. 1969. II. Cauze generale şi speciale. retragerea mărturiei mincinoase. 73 C. Ed. Academiei. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege ş. Circumstanţe legale şi circumstanţe judiciare.

2003. După cum împrejurările erau cunoscute ori necunoscute infractorului. 2 C. împrejurări. partea generală. iar potrivit dispoziţiilor art. de asemenea. 6. Circumstanţe atenuante Noţiune. nu constituie circumstanţă agravantă împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârşirii infracţiunii. Astfel. . semnificaţie juridico-penală a acestora în context cu fapta săvârşită şi cu făptuitorul. p. concomitente sau subsecvente săvârşirii unei infracţiuni. 2 C. I. vol. Cristian Mitrache. D. pen. Circumstanţe reale şi circumstanţe personale. le-au prevăzut şi le-au acceptat. sunt acele împrejurări caracterizate de instanţa de judecată ca fiind atenuante sau agravante. 428. Circumstanţe cunoscute şi circumstanţe necunoscute. circumstanţele reale se răsfrâng asupra participanţilor numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut sau le-au prevăzut98.circumstanţe reale. Bucureşti. circumstanţele se împart în: . 1992. Circumstanţele atenuante sunt definite ca fiind acele stări. Împărţirea aceasta prezintă importanţă pentru aplicarea corectă a unor dispoziţii din legea penală cu privire la circumstanţele agravante. p.circumstanţe cunoscute infractorului.. se disting: . potrivit art. Partea generală”. deoarece participaţia se săvârşeşte doar cu intenţie. Lucinescu. concomitente ori subsecvente infracţiunii. După criteriul legăturii cu fapta sau cu făptuitorul.circumstanţele judiciare. 363. distingându-se între: circumstanţe anterioare. 51 alin. concomitente şi subsecvente infracţiunii99. referindu-se la calităţile. apreciind. Circumstanţe anterioare. 99 98 .circumstanţe necunoscute infractorului. circumstanţele se mai clasifică după situarea în timp faţă de momentul săvârşirii infracţiunii. Bucureşti. . „Comentariu I” în Codul penal român comentat şi adnotat. “Drept penal român. întâmplări ori date ale realităţii anterioare.. În literatura juridică. acele circumstanţe care sunt legate de faptă şi influenţează gradul de pericol social al acestuia. atitudinile. deprinderile. circumstanţele personale (subiective) nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi. pen. obiceiurile infractorului. ce au legătură cu fapta infracţională ori cu Constantin Mitrache.3. 28 alin.circumstanţe personale sunt acele circumstanţe care sunt legale de persoana infractorului şi îl caracterizează sub raportul periculozităţii.64 . Editura Ştiinţifică. circumstanţele reale se răsfrâng asupra participanţilor numai dacă se face dovada că le-au cunoscut.

cele prevăzute la art. 436. Editura Academiei Române. fiind circumstanţe atenuante legale. p.depăşirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate. pen. la început. vol. Pentru existenţa circumstanţei atenuante se cer îndeplinite condiţiile ca făptuitorul să se fi aflat. pen. Depăşirea limitelor legitimei apărări (art. p. iar această depăşire să nu se întemeieze pe tulburarea sau temerea acestuia101. op. 2003. a partea I). şi care priveşte depăşirea limitelor unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. pen. 3 C. reflectă deosebirea pe care însuşi legiuitorul o face între acestea. 100 . 44 alin.) şi a celor care pot constitui (art. 73 C. p. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. . 220. V. în momentul săvârşirii faptei. să fi depăşit limitele unei apărări legitime. Atrăgând răspunderea penală a persoanei care s-a apărat excesiv. 74 C.) circumstanţe atenuante. 73 lit. Depăşirea limitelor legitimei apărări este o circumstanţă personală care nu se răsfrânge asupra participanţilor102. pen. Bucureşti. 45 alin. circumstanţe atenuante judiciare.săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinată de o provocare din partea persoanei vătămate. 2003. 3 C. 74 C. Această circumstanţă atenuantă legală cunoscută în docrina penală ca „exces scuzabil” se deosebeşte de excesul justificat asimilat legitimei apărări prevăzut la art. a. au fost prevăzute următoarele circumstanţe atenuante legale: . pen. II. Depăşirea limitelor stării de necesitate (art. Partea generală”. 45 alin. “Drept penal român. în legitimă apărare. pen. 101 Constantin Mitrache.. cit. Bucureşti.. Prin dispoziţiile art. Lucinescu. produsă prin violanţă. va diminua această răspundere (atenuând-o) în cadrul răspunderii penale pentru fapta săvârşită. 73 lit. Redactarea distinctă a circumstanţelor care constituie circumstanţe atenuante (art. 2 C. partea a II-a). printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă.. datorat tulburării sau temerii în care s-a aflat cel ce face apărarea.65 infractorul şi care relevă un pericol social mai scăzut al faptei ori o periculozitate mai redusă a infractorului100. necesare pentru a salva de la un pericol iminent una din valorile sociale arătate în art. Condiţiile de existenţă a acestei circumstanţe atenuante legale se desprind din dispoziţiile art. iar cele prevăzute la art. Cristian Mitrache. pen. Dongoroz şi colab. Circumstanţele atenuante legale. şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. 73 C. şi presupun că făptuitorul. 365. 73 C. 102 D.pen.

b. Actul provocator se poate produce şi printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei. De asemenea. produsa prin violenta. Important este ca infracţiunea să se îndrepte împotriva provocatorului. . în situaţia în care făptuitorul în momentul săvârşirii faptei nu şi-a dat seama că prin fapta sa pricinuieşte astfel de urmări atunci fapta este săvârşită în stare de necesitate şi nu are caracter penal103.66 În schimb. p. mânie. Atingerea gravă a demnităţii persoanei necesită producerea unei tensiuni psihice capabilă să determine pe cel provocat să riposte la actul ilicit provocator. în mod normal. iar dacă din eroare infractorul ripostează împotriva altei persoane pe care o confundă cu provocatorul. cele două acte (tulburarea din cauza provocării şi actul infracţional) care aparţin agresorului fiind justificate parţial de atitudinea provocatoare a victimei. de executare sau prin urmările sale provoacă o stare puternică de tulburare sau emoţie şi determină pe infractor să răspundă provocării. actul de provocare (oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa) va trebui să fie îndreptat în mod direct împotriva infractorului. starea de tulburare sau emoţie creată infractorului şi săvârşirea infracţiunii ca urmare a acestor condiţii va trebui să existe un raport de corelare. Depăşirea limitelor stării de necesitate este o circumstanţă personală. 2003. dacă această comportare a produs infractorului (provocat) o puternică tulburare sau o emoţie de nestăpânit. sentimental. 365. “Drept penal român. determinata de o provocare din partea persoanei vatamate. vătămări) ori violenţă psihică (ameninţare). 73 lit. 103 Constantin Mitrache. Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii. Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii constă în indignare. însă prin modul de concepţie. Între actul de provocare din partea persoanei vătămate. Bucureşti. atingerea gravă a demnităţii individuale sau printr-o acţiune ilicită gravă. va exista de asemenea scuza provocării. pen). prin alte acţiuni ilicite grave ca de exemplu surprinderea victimei în flagrant delict de adulter (când victima este soţia sau soţul adulterin al făptuitorului ori partenerul acestora). Partea generală”. a unor persoane faţă de care acesta manifestă ataşament psihic. printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei ce se poate realiza de exemplu prin insultă. Asemenea acte de provocare pot fi realizate prin: violenţă fizică (loviri. printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alta actiune ilicita grava (art. moral. Provocarea se reţine şi în cazul trecerii unei perioade de timp între actul provocator şi riposta acestuia cu condiţia ca răspunsul la provocare să fie dat ca urmare a tulburării sau emoţiei trăite de infractor în momentul când a luat cunoştinţă de actul provocator. emoţie puternică provocată de victimă prin violenţă. Cristian Mitrache. C.

op. Iancu Tănăsescu. 366. care prevăd împrejurări ce pot constitui circumstanţe atenuante. G. 2002. sunt enumerate exemplificativ circumstanţele atenuante judiciare. a C. 64. înainte de săvârşirea infracţiunii. Bulai. op. de restituire a bunurilor sustrase etc. societate. cit. I (1988). „Individualizarea pedepsei”. Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită (art. 106 I. precum şi prin consultarea cazierului judiciar”) se poate reţine conduita bună. 1 lit. Conduita infractorului despre care se menţionează în cuprinsul textului legal se referă la faptul că după comiterea faptei. Ştiinţifică. 339. p.). C.. p. 74 alin. b C. înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor (art. Atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii. “Practica judiciară penală. 105 104 . Ed. 167. este considerat pozitiv sau negativ în funcţie de interesul social. op. se mai poate materializa şi în comportamentul infractorului ulterior comiterii infracţiunii de a da îngrijiri medicale victimei. căinţă care se materializează prin repararea pagubei pricinuite. infractorul manifestă căinţă activă pentru fapta comisă. domiciliu. Antoniu şi colab.cit. 74 alin. p. Camil Tănăsescu. În doctrina penală106 s-a reţinut că o astfel de circumstanţă atenuantă este şi în cazul împiedicării producerii rezultatului dacă până în acest moment s-a realizat conţinutul unei alte infracţiuni. pen. vol. O astfel de circumstanţă relevă un grad de periculozitate scăzută al acestuia şi faptul că reeducarea lui se poate realiza şi printr-o pedeapsă mai uşoară. Comportamentul individual.67 Circumstanţele atenuante judiciare. 574. de nevoile publice generale astfel încât prin examinarea şi identificarea elementelor pozitive („prin investigaţii la locul de muncă.. Prin dispoziţiile art.. pen. p. 107 C. partea generală”. Editura Academiei Române. c. la locul de muncă. înlăturarea urmărilor infracţiunii şi care reliefează o periculozitate mai scăzută a acestuia. Această circumstanţă priveşte aşadar atitudinea şi comportarea corectă a infractorului în familie. Bucureşti.). 1969. Gabriel Tănăsescu. Bucureşti. p. comportarea sinceră în cursul procesului. Tănăsescu. Printre împrejurările reţinute în practica şi doctrina judiciară107 ca circumstanţe atenuante se află: Mitrache. Grioraş. 77. Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea faptei (art.cit. “Drept penal general”. p. pen. pozitivă a infractorului existentă înainte de săvârşirea infracţiunii – ca circumstanţă atenuantă şi implicit să determine atenuarea pedepsei105. Bucureşti.1 lit. Conduita bună a infractorului priveşte şi lipsa antecedentelor penale104.. pen. 74 C. 74 lit. I. Editua ALLBECK.). De asemenea.

p. 76 C. p. pe când infracţiunile calificate se caracterizează prin mai multe acţiuniinacţiuni. şi sunt aceleaşi indiferent dacă sunt legale sau judecătoreşti. prin mai multe rezultate infracţionale şi prin mai multe forme de vinovăţie a infractorului110. potrivit art.. după caz.. Cristian Mitrache. Constantin Mitrache. Deosebirea esenţială dintre circumstanţele agravante şi infracţiunea calificată (agravantă) constă în faptul că circumstanţele agravante au un caracter accidental. op. .. cit. Reducerea ori schimbarea are loc în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită raportată la minimul special al acesteia. ca o condiţie a producerii infracţiunii (beţia voluntară este reţinută ca circumstanţă agravantă în toate infracţiunile de pericol) sau deopotrivă. în cazul circumstanţelor atenuante pedeapsa principală se reduce ori se schimbă. 108 109 Tănăsescu. 76 C. pen. împrejurări. Circumstanţele agravante constau în stări. pen. situaţii.4. Efectele circumstanţelor atenuante. 110 Tănăsescu. va reprezenta o circumstanţă atenuantă sau o circumstanţă agravantă (art. Circumstanţe agravante Noţiune. Circumstanţele atenuante au ca efect atenuarea obligatorie a pedepsei. concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori o periculozitate mai mare a infractorului. atenuare ce poate consta într-o reducere ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă109. în mod normal. calităţi.). pen. având statutul de circumstanţă atenuantă. 1 C. Partea generală”. starea de beţie voluntară completă care a fost acceptată de o persoană pentru efectele sale speciale asupra propriului comportament. p. 367. dacă infractorul a produs acţiunea-inacţiunea. 583.68 . cit. produsă prin alcool sau alte substanţe deşi afectează voinţa infractorului nu înlătură caracterul penal al faptei. 2 C. 49 alin. pen. 76 alin. Dublul caracter de circumstanţă atenuantă sau circumstanţă agravantă a beţiei voluntare complete este determinată de interpretarea comportamentului infractorului anterior-concomitent-posterior săvârşirii infracţiunii (faptei) sub starea de beţie voluntară completă. fără ca săvârşirea acesteia să fie cauzată sau condiţionată de starea de beţie a infractorului108. “Drept penal român. Efectele circumstanţelor sunt determinate prin dispoziţiile art. 2003. Potrivit dispoziţiilor art.starea de beţie involuntară incompletă. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii. 6. anterioare. 580. Bucureşti. op.

prin violenţe asupra membrilor familiei sau prin metode ori mijloace care prezintă pericol public (art. vol. Bulai. a. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. 2003. RRD nr..69 Cadru. 209 lit. cit.pen.art. Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime presupun o ferocitate din partea infractorului.). o sălbăticie în comiterea infracţiunii. următoarele împrejurări: Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art. prin cooperarea acestora asigurându-se consumarea infracţiunii. Circumstanţa agravantă a participării mai multor persoane la săvârşirea infracţiunii este o circumstanţă reală care se răsfrânge asupra participanţilor în măsura în care au cunoscut-o fiind necesară dovedirea cunoşterii ori prevederii de către fiecare participant114. evadarea – art. După cum se poate desprinde din conţinutul legal. legiuitorul lasă instanţei judecătoreşti facultatea de a reţine ca circumstanţe agravante şi alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav (art. 1 C. ştergerea urmelor infracţiunii. p. d. 2). 112 Constantin Mitrache. În schimb. 75 alin. pen. pen. pen. nr. 369. 1 lit. 61. 2. 2/ 1980. furtul calificat – art. 114 C. săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreună. “Drept penal român. 75 alin. b C. Editura Academiei Române. Codul penal nu face referiri exprese cu privire la împărţirea circumstanţelor agravante în circumstanţe agravante legale şi circumstanţe agravante judiciare. Constanţa. 379. 75 alin. Cristian Mitrache. Circumstanţele agravante îşi găsesc reglementarea în dispoziţiile art. Dongoroz şi colab. 113 T..). 75 alin. a-f C. imprimă acestei fapte un caracter grav deoarece sporeşte îndrăzneala făptuitorilor. Potrivit dispoziţiilor art. violul – art. Partea generală”. p. p.). op.p. 192 alin. 151. 75 C. mai ales când numărul lor este mai mare. 75 alin 1 lit. Bucureşti. participarea mai multor persoane ca autori la săvârşirea unei infracţiuni. 2). 534/ 1979. 1 lit. Bucureşti. 269 alin. răspunderea participanţilor stabilindu-se potrivit dispoziţiilor privitoare la participaţie111. 111 . 197 alin. constituie circumstanţe agravante. p. 2. II. pen. împrejurările care pot constitui circumstanţe agravante legale sunt prevăzute limitativ (art. împrejurare care se valorifică o singură dată ca element circumstanţial113 (violarea de domiciliu. urmărind V. J. Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime. 2003. Circumstanţele agravante legale. Această circumstanţă agravantă nu se aplică dacă în conţinutul agravant al infracţiunii intră ca element circumstanţial. scade rezistenţa victimei în apărarea valorilor sociale etc112. Participarea mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni nu este considerată în general ca o circumstanţă agravantă.a C. în timp ce în cazul circumstanţelor agravante judiciare.

p. opinie. pe care îl credea major.. 181 alin. orientare sexuala. Săvârşirea infracţiunii de către un major.) sau loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 182 C. c.. 2003.70 provocarea de suferinţe mari victimei în cazul infracţiunii de vătămare corporală gravă115. art. origine sociala. Editura Academiei Române. în toate cazurile punându-se în pericol viaţa sau integritatea corporală ori sănătatea unui numar indeterminat de persoane117. avere. pen. Cristian Mitrache. 2003. Săvârşirea faptei prin metode ori mijloace care prezintă pericol public. religie. varsta.. ). apartenenta politica. Partea generală”. corosive sau toxice generale. Coruperea minorilor şi antrenarea lor la săvârşirea de infracţiuni dovedeşte periculozitatea socială sporită a infractorului major. nationalitate. etnie. 1 şi 2¹ C. p. Membru al familiei art. C. II. Dongoroz şi colab. Această circumstanţă este reală şi se răsfrânge asupra participanţilor numai în măsura în care aceştia au cunoscut-o sau au prevăzut-o.). limba. dispozitive de pulverizare etc.). 176 alin.1 lit. indiferent de mijloacele folosite pentru răspândirea lor ( bombe. înlătură această agravantă. vol. aparate de explodare. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. convingeri. dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor (art. c C. Şi această agravantă este reală. 152. pen. Această circumstanţă este prevăzută şi ca element circumstanţial al omorului deosebit de grav (art. cu excepţia celor în conţinutul cărora este prevăzută ca element circumstanţial de agravare a infracţiunii (art. 149¹ C. Savarsirea infractiunii pe temei de rasa. Aceste metode sau mijloace pot fi: incendiul care creează pericol public. Eroarea cu privire la vârsta minorului. 1¹ C. dizabilitate. Această periculozitate este cu atât mai evidentă. cu cât influenţa pe care o pot avea persoanele în vârstă asupra celor nevărstnici este mai mare. 117 V. “Drept penal român. 118 Dongoroz. 153. dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuirorul. gen. 116 115 . de unde uşurinţa cu care aceştia sunt antrenaţi pe calea infracţiunii118. pen. Agravanta se aplică oricărei infracţiuni de violenţă săvârşite asupra unui membru al familiei116. dărâmarea unei clădiri sau deteriorarea unei instalaţii etc. 75 alin. p. 1 lit. exploziile sau substanţele chimice sub forma de lichide sau gaze asfixiante sau inflamabile. Bucureşti. Agravanta generală este aplicabilă în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă (art. boala cronica necontagioasa sau infectie Constantin Mitrache. 180 alin. 370. pen : Prin “membru de familie” se înţelege soţul sau ruda apropiată. pen. Reţinerea acestei circumstanţe este determinată de cunoaşterea de către major a situaţiei că la comiterea infracţiunii cooperează cu un minor. Săvârşirea infracţiunii prin violenţe asupra membrilor familiei. Bucureşti.). răsfrângându-se asupra tuturor participanţilor majori care au cunoscut împrejurarea că la săvârşirea infracţiunii participă şi un minor. pen.

Periculozitatea infractorului este mai mare pentru că profită de starea de tulburare produsă de calamitate. Aceasta circumstanta agravanta a fost introdusa prin art. pen)121.. imprimă faptei un caracter grav (art. f C. 75 alin. Săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei (art. 222. 25 din Legea nr. având efectele unei astfel de circumstanţe119 Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate (art. 75 alin. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii. 121 Constantin Mitrache. În doctrina penală. 119 . Bucureşti. în acel caz. 75 alin. cele judiciare sunt constatate de instanţa judecătorească care are facultatea să aprecieze că unele împrejurări anterioare. 1 lit. Prin „situaţia prilejuită de calamitate” se înţelege starea de tulburare socială specială pe care o creează existenţa efectivă sau ameninţarea ivirii unei calamităţi (inundaţie. Bulai. Partea generală”.e. 2 C. 120 Dongoroz. Această circumstanţă agravantă este personală. V. pen.71 HIV/SIDA (art. „motivele josnice” sunt acele porniri interioare contrare moralei ca: răzbunarea. d C. în mod neîndoielnic şi într-o măsură deosebită. imprimă faptei.278/2006.). pen.I pct. care se poate converti ca şi premeditarea în circumstanţă reală. surpare de teren)120. pen. instanţa având deplina libertate de a reţine circumstanţă agravantă orice împrejurare care.). p. vol. În doctrina penală122 sunt considerate ca fiind circumstanţe agravante judiciare: împrejurarea că infractorul se găsea în stare de beţie în momentul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă ori împrejurarea că în timpul efectuarii serviciului de pază infractorul sustrage bunuri ori comite o tâlhărie. 75. Săvârşirea infracţiunii din motive josnice (art. un caracter grav.c1). Circumstanţele agravante judiciare. Editura Academiei Române. lit. 382. 122 C. p. Cristian Mitrache. setea de îmbogăţire pe căi ilicite etc. incendiu puternic. op. 75 alin. “Drept penal român. 373. 156. 1. p. II. Bucureşti. 2003. Spre deosebire de circumstanţele agravante legale care erau prezentate exemplificativ. 2003.). Această circumstanţă este personală şi nu se răsfrînge asupra participanţilor. cit. alin. 1 lit. C. (2) Instanta poate retine ca circumstante agravante si alte imprejurari care imprima faptei un caracter grav.. p. Dongoroz şi colab. Ele vor putea fi proprii fiecărui caz concret dat. Această stare de beţie preordinată sau premeditată reflectă o periculozitate mai mare a făptuitorului care se pregăteşte pentru săvârşirea infracţiunii provocându-si această stare pentru a avea mai mult curaj în săvârşirea faptei ori pentru a o invoca în instanţă ca împrejurare atenuantă. 1 lit.

Liberarea condiţionată 1. 275/2006. Explicaţii teoretice ale Codului penal. Dongoroz şi colab. 1897 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. Liberarea condiţionată constituie o măsură de încredere faţă de persoana privată de libertate condamnată la pedeapsa cu închisoarea sau la detenţiune pe viaţă si se dispune pentru continuarea executării restului de pedeapsă în stare de libertate (art. 190-191 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. I. care nu poate depãsi o treime din acest maxim. II. 1 C. 42 şi urm. prevede că: “În cazul în care existã circumstante agravante.” CAPITOLUL IV. 78 alin. Bucureşti. Prin dispoziţiile art. Art. sub condiţia ca până la împlinirea duratei acesteia să nu săvârşească infracţiuni123. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 123 . 275/ 2006124.1. în V. 59-61 din C. s-a consacrat principiul agravării facultative a pedepsei în cazul constatării circumstanţelor agravante atât legale cât şi judecătoreşti. şi în art. Beneficiul liberării condiţionate poate fi acordat oricărui condamnat. ce constă în punerea în libertate a condamnatului din locul de deţinere mai înainte de executarea în întregime a pedepsei închisorii ori a detenţiunii pe viaţă. un mijloc de individualizare administrativă a pedepsei. 190 alin. Ed. pen. vol. 275/ 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A EXECUTĂRII PEDEPSELOR Secţiunea 1. Academiei Române. 275/ 2006). iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumãtate din maximul special.72 Efectele circumstanţelor agravante. Dacã maximul special este neîndestulãtor. art. p.. Noţiuni generale Liberarea condiţionată este o instituţie complementară regimului executării pedepsei închisorii. publicată în Monitorul Oficial nr. în cazul închisorii se poate adãuga un spor pânã la 5 ani. pen. pen. 124 Hotărârea nr. 24 din 16 ianuarie 2007. 1969. Fondor. 75-77 din Legea nr. indiferent de natura infracţiunii săvârşite şi indiferent dacă a mai beneficiat anterior de liberarea condiţionată pentru altă pedeapsă. se poate aplica o pedeapsã pânã la maximul special. 78 C. Liberarea condiţionată îşi găseşte reglementarea în art.

cei condamnaţi în timpul minorităţii. 190 alin. liberarea condiţionată se acordă: . 59 alin. în cazul condamnaţilor majori. se calculează după cum urmează: a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată în condiţiile prevăzute în art. (1) şi (2). pen.2. după forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită infracţiunea.]. de art. Astfel. 59 alin.după executarea a cel puţin două treimi din pedeapsă în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani [art. 275/2006 reglementează partea din durata pedepsei care poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate). pen. (2) şi (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 59 C. în cazul condamnaţilor minori şi tineri. pe bază de voluntariat sau în caz de calamitate. b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată în condiţiile prevăzute în art. (2) C. Condiţiile de acordare Pentru a fi acordată liberarea condiţionată de către instanţa de judecată trebuie îndeplinite mai multe condiţii. care diferă după durata pedepsei aplicate şi care se execută. pen. în vederea acordării liberării condiţionate. iar în această situaţie se va scădea din durata pedepsei de executat partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale. în cazul condamnaţilor minori şi tineri. se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă. ce sunt enumerate de art. 60 alin. 275/2006 şi de art.[art. când pedeapsa este mai mare de 10 ani. şi 3 zile executate pentru 2 zile de muncă. pen. precum şi condamnaţii trecuţi de vârsta de 60 de ani pentru bărbaţi şi de 55 de ani pentru femei. . 59 alin. 76 din Legea nr. după vârsta condamnatului şi după antecedentele sale penale. se va ţine cont şi de munca prestată (art. 59 alin (1). 59 alin.73 1.după executarea a cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani [art. 75 din Legea nr.]. O primă condiţie priveşte executarea unei părţi din pedeapsă.]. După executarea unei treimi din pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau a unei jumătăţi. în cazul închisorii mai mari de 10 ani. şi 2 zile executate pentru o zi de muncă. pot fi liberaţi condiţionat dacă îndeplinesc celelalte condiţii. (1) C. se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă. liberarea condiţionată neputând fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din pedeapsa închisorii când aceasta nu depăşeşte 10 ani şi a cel puţin două treimi.. când ajung la vârsta de 18 ani. în cazul condamnaţilor majori.(1) şi (2). Potrivit art.. prevăzute în art. 275/ 2006. . 275/ 2006. (1) C. 76 din Legea nr. durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale.

gimnazială. 55¹ alin. O altă condiţie priveşte stăruinţa în muncă şi disciplină a condamnatului. se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă. (2) şi (3) din Regulament care prevăd că: (2) Persoanele private de libertate care au lucrat. Bucureşti.74 c) în cazul în care munca este prestată în condiţiile prevăzute în art. . . e) în cazul participării la cursuri de şcolarizare sau de calificare ori recalificare profesională. (3). (1) . (3) C. (2) C. (1) C. De asemenea. . se consideră 3 zile executate pentru 2 nopţi de muncă. 59 alin. dacă într-un interval de 10 ani. după executarea efectivă a 20 de ani de detenţie [art. se cere ca persoana condamnată să respecte regulile de conduită.]. Mărgărit. în caz contrar fiind pasibil de sancţiuni disciplinare. se consideră 30 de zile executate pentru absolvirea unui an şcolar sau pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesională. 59 alin. 55¹ alin. Un caz aparte îl reprezintă liberarea condiţionată a celui condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă: . (4). Stăruinţa în muncă pe timpul executării pedepsei denotă că. 55¹ alin. după executarea efectivă a 15 ani de detenţie [art. Amintim şi dispoziţiile art. interesul manifestat pentru calificarea sau recalificarea profesională. 2002.în caz excepţional. 190 alin. precum şi persoanele private de libertate care nu au 125 Gh. condamnatul nu a mai săvârşit o nouă infracţiune [art.].pedeapsa se consideră executată.]. pen.(3) din Lege. au participat la cursuri de alfabetizare ori instruire scolară . p.primară. 63. se consideră 3 zile executate pentru 2 zile de muncă.1 din Lege. condamnatul are aptitudinea de a-şi asigura existenţa prin muncă în mod cinstit. liceală sau universitară.de formare profesională sau la programe de resocializare. în stare de libertate. d) în cazul în care munca este prestată în condiţiile prevăzute în art. regulile de ordine interioară şi obligaţiile pe care le are în timpul executării pedepsei. Reducerea fracţiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale nu poate fi revocată.65^1 alin. în conformitate cu dispoziţiile art. Liberarea condiţionată. Sunt considerate dovezi temeinice de îndreptare: participarea efectivă la activitatea de educaţie civică şi moral-creştină. O altă condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare.cursuri universitare în conformitate cu prevederile art. pen.dacă condamnatul a trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbaţi şi de 55 de ani pentru femei. modul de executare a unor sarcini care nu se remunerează. pen. f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate. 65 alin. buna comportare la locul de deţinere125.

Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. 77 alin. comisia întocmeşte un proces-verbal motivat. După analiză. (2)]. 275/2006. 77 alin. cu participarea şefului biroului evidenţă deţinuţi. Cu privire la procedura de acordare a liberării condiţionate se pronunţă şi art. al instruirii şcolare şi al formării profesionale. Comisia analizează dosarul în prezenţa persoanei private de libertate. cu participarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor – în calitate de preşedinte. pot beneficia de liberare condiţionată după executarea fracţiunilor din pedeapsă prevăzute de Codul penal.2 din Lege. 77 alin. (3) din Legea nr. republicat. de recompensele acordate şi de sancţiunile disciplinare aplicate şi de antecedentele sale penale [art. (art. (1) din Legea nr. Potrivit art. 191 alin. (2) din Lege (art. 1 din Regulament). . (4) din Regulament. la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. cuprinsă într-un proces-verbal scris şi motivat. dar au dovedit un progres real în propria conduită şi au participat constant la programele de educaţie şi intervenţie psihosocială. liberarea condiţionată se acordă potrivit procedurii prevăzute în Codul de procedură penală. împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în procesul-verbal.75 muncit din motive neimputabile lor. dosarele individuale ale persoanelor private de libertate care îndeplinesc condiţiile pentru liberarea condiţionată.propune liberarea condiţionată ţinând seama de fracţiunea de pedeapsă efectiv executată şi de partea din durata pedepsei care poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate. 3 din Regulament). 77 alin. propunerea comisiei de admitere a liberării condiţionate. în calitate de secretar. 2 din Regulament). de conduita persoanei condamnate şi de eforturile acesteia pentru reintegrarea socială. de responsabilităţile încredinţate. (3) Partea din pedeapsă care se consideră executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale se calculează conform prevederilor art. 76 din Lege. Comisia prevăzută la art. semnat de membrii comisiei şi de persoana privată de libertate. la locul de deţinere. cu modificările şi completările ulterioare. Procesul-verbal cuprinde menţiuni referitoare la prevederile art. în special în cadrul activităţilor socio-educative. analizează săptămânal. ocazie cu care i se aduc la cunostinţă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în situaţia continuării executării restului de pedeapsă în stare de libertate (art. 191 alin. 294/2004 şi art. 191 alin. 77 alin. ţinându-se cont şi de antecedentele penale. 191 din Regulament. 191 alin. se înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere şi se comunică persoanei condamnate. Potrivit art.

Efectul imediat. În vederea soluţionării cererii de liberare condiţionată. 5 din Regulament).D. 191 din Regulament. . 1. care va dispune. În timpul liberării condiţionate 126 C. deoarece creează. în felul acesta. instanţa poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate (art. nr. Prin soluţionarea cererii de liberare condiţionată. că se poate adresa direct instanţei cu cerere de liberare condiţionată (art. p. 3/1993. În acest caz. 77 şi alineatului 6 al art. termenul neputând fi mai mare de 1 an sau. în cazul în care pedeapsa expiră în termen mai mic de 1 an. celui care a formulat cererea. decizia penală nr. prin hotărâre ea trebuie să fixeze şi un termen după expirarea căruia propunerea sau cererea să poată fi reînnoită. sub semnătură. condamnatul se poate adresa direct instanţei de judecată. odată cu cererea se trimite si procesul-verbal al comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. conform alineatului (5) al art. acest termen neputând fi mai mare de 1 an. 135. 7 din Regulament). o situaţie mai grea126. 1/1995. fixează termen pentru reexaminarea situaţiei condamnatului.76 Când comisia consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi propusă liberarea condiţionată. Efectele liberării condiţionate Efectele liberării condiţionate sunt următoarele: a) efectul imediat.3. 191 alin. atunci când instanţa respinge o propunere sau cerere de liberare condiţionată. cu cerere de liberare condiţionată. Potrivit Codului de procedură penală. În acest caz. în R. 191 alin. Primul efect al liberării condiţionate constă în punerea în libertate a condamnatului fără restricţii de drepturi. după ce comisia din penitenciar a hotărât să nu-l propună pentru liberare condiţionată. Acordarea liberării condiţionate este atributul exclusiv al instanţei de judecată. până la data expirării în termen a acesteia. Totodată. b) efectul definitiv.P. după caz. în funcţie de îndeplinirea condiţiilor impuse de lege. împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în acesta. sau a propunerii formulate de comisie.A. instanţa nu poate stabili pentru reînnoirea cererii un termen mai lung decât cel fixat de comisie. adresată instanţei de către cel condamnat. Constanţa. acordarea sau respingerea liberării condiţionate. comisia comunică procesul-verbal de respingere şi noul termen de reexaminare a situaţiei persoanei condamnate şi îi aduce la cunoştinţă acesteia.

o infracţiune săvârşită cu intenţie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infracţiune prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave [art.. 8/2002. liberarea condiţionată poate fi acordată şi celor condamnaţi la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. într-un caz concret. În perioada liberării condiţionate el a mai comis o infracţiune de furt în formă continuată pentru care a fost condamnat la 1 an şi şase luni închisoare. p. Condiţiile de acordare a liberării condiţionate sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute pentru cei condamnaţi la pedeapsa închisorii. 37 C. Mărgărit. 61 alin. dar pedeapsa se va calcula potrivit art.A.R. pen.]. liberarea condiţionată devine definitivă şi se realizează efectul definitiv al liberării condiţionate128.. nr. ţinând seama de gravitatea acesteia.]. pedeapsa stabilită pentru infracţiunea ulterioară şi restul de pedeapsă care a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se cumulează. nr. C-tin Mitrache. 404.. 1. 760/2001. instanţa. (1) C. cumulându-se cele două pedepse (595 zile şi 1 an şi şase luni)129. . 1. fie revocarea [art. Dacă până la împlinirea duratei pedepsei. 61 alin. putându-se aplica un spor până la 5 ani [art. 127 128 Gh. decizia penală nr.5. Pedepsele accesorii în timpul liberării condiţionate. pen.77 condamnatul este considerat în timpul executării pedepsei până la expirarea acesteia127. Astfel. (2) C.4. Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă Potrivit art. în R. p. pen. o infracţiune de omor. R. cit. pen. Revocarea liberării condiţionate Revocarea facultativă a liberării condiţionate. Revocarea este obligatorie în cazul în care fapta săvârşită este o infracţiune contra siguranţei statului. 129 C.D. 61 alin. (1) C. 82 şi urm. pen. (1) C. Dacă până în momentul expirării pedepsei condamnatul nu a mai săvârşit o nouă infracţiune. şi deci pedepsele accesorii se execută. poate dispune fie menţinerea liberării condiţionate. pen. Efectul definitiv. rămânând de executat un rest de pedeapsă de 595 de zile din pedeapsa anterioară de 4 ani. inculpatul a fost liberat condiţionat. cel liberat a comis din nou o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii.]. o infracţiune contra păcii şi omenirii. 61 alin. 55¹ C. Craiova. D. Revocarea obligatorie a liberării condiţionate. op. În cazul revocării liberării condiţionate. În acest caz sunt întrunite condiţiile recidivei postcondamnatorii potrivit art. în R. 6/1969.

În situaţia în care condamnatul respectă în cursul termenului de încercare condiţiile stabilite de lege.]. 55¹ alin. în mod excepţional. pen. va fi reabilitat de drept. urmând a se executa efectiv pedeapsa aplicată. iar dacă nu le respectă.1. (1) C. precum şi de faptul că este stăruitor în muncă.]. măsura suspendării se va revoca. astfel: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda. dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute în alin. (1) La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de condamnare privitoare la: a) infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii.]. . Prin aplicarea acestei măsuri. Dacă în acest interval condamnatul a comis din nou o infracţiune. 61 [art. (2) C. 81 C. .. conform căruia. după executarea efectivă a 20 de ani de detenţiune. se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 38 C.1. 2. pen. nefiind necesară executarea pedepsei într-un penitenciar. . Considerăm că este important a reproduce prevederile art. 55¹ alin. Pedeapsa se consideră executată dacă în termen de 10 ani de la liberare condamnatul nu a săvârşit din nou o infracţiune. Condiţii de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate sunt reglementate în art. disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare [art. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior le pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. 38 C. pen. pen. pen.1. ţinându-se seama de antecedentele sale penale.. Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbaţi şi de 55 de ani pentru femei poate fi liberat condiţionat după executarea efectivă a 15 ani de detenţiune. (3) C. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 2.78 Cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberat condiţionat. Secţiunea 2. instanţa de judecată apreciază că reeducarea condamnatului se poate face şi în libertate. afară de cazul când condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată persoanei fizice Suspendarea condiţionată a executării pedepsei este o măsură de individualizare a executării pedepsei şi constă în dispoziţia dată de instanţa de judecată prin hotărârea de condamnare de a se suspenda pe o anumită perioadă de timp – denumită termen de încercare – executarea pedepsei aplicate. pen.. 55¹ alin. (1) [art.

(2)]. 38 C.]. 82 alin. termenul de încercare este de 6 luni [art. sau în privinţa cărora s-a împlinit termenul de reabilitare. condamnatul are obligaţia de a se abţine de la săvârşirea altor infracţiuni. nici scurtat de către instanţa de judecată. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. sau atunci când se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia. Termenul de încercare Termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei reprezintă durata de timp în care condamnatul probează că s-a reeducat. pen. termenul de încercare se compune din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani. Termenul de încercare se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă [art. pen. Pe perioada termenului de încercare. stabilit de instanţă. afară de cazul când condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. arată că suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în caz de concurs de infracţiuni. el neputând fi nici prelungit. Art. nu se ţine seama de condamnările pentru care a intervenit reabilitarea.79 a¹) infracţiunile săvârşite din culpă. pen. termenul de încercare este de un an [art. 81 alin.]. că scopul pedepsei s-a atins şi fără executarea acesteia şi se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate. suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie motivată. 110 C. În cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate minorului. De asemenea. pe durata termenului de încercare.1. (1) C. c) faptele care nu mai sunt prevăzute ca infracţiuni de legea penală. Potrivit art. (2) De asemenea. b) infracţiunile amnistiate. 2. pen. dar până la împlinirea vârstei de 18 ani. de a se supune eventualelor măsuri de siguranţă şi de a executa obligaţiile civile ce i-au fost impuse prin hotărârea de condamnare. pen. (2) C. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani şi sunt întrunite următoarele condiţii: infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni.]. instanţa poate dispune încredinţarea . (1) C. 82 alin. iar dacă pedeapsa aplicată constă în zile-amendă. la care se adaugă un interval de timp de 2 ani [art. 82 alin..2. 110¹ alin.’’ c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia. pen. (3) C. iar în cazul când pedeapsa a cărei executare a fost suspendată constă în zileamendă.

iar după împlinirea vârstei de 18 ani. 86³ C. Termenul de încercare este un termen substanţial. (1) Noul C. Revocarea este obligatorie când. Efectul imediat al suspendării condiţionate a executării pedepsei constă tocmai în faptul că pedeapsa principală sau. Efecte ulterioare (definitive). astfel că făcându-se aplicarea prevederilor art. Efectele definitive ale suspendării condiţionate a executării pedepsei se produc la împlinirea termenului de încercare şi constau în: încetarea obligaţiei de executare a pedepsei şi în reabilitarea de drept a condamnatului. 130 M.3. 86 C. 103. totodată. . scoaterea din cazierul judiciar a interdicţiilor. de a-şi îndeplini obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune.80 supravegherii minorului unei persoane sau instituţii din cele arătate în art. 103 alin. după caz. condamnatul este reabilitat de drept dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru vreunul din motivele prevăzute de lege. Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei Acordarea suspendării condiţionate a executării pedepsei produce două feluri de efecte: imediate (provizorii) şi efecte ulterioare (definitive). pedeapsa accesorie şi complementară. 154 C. Efecte imediate. pen. 2. pen. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se revocă. (5) C. pen. instanţa poate să oblige pe minor la respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. Instanţa poate stabili. 586 din 30 iunie 2004.. Of. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei Dacă în termenul de încercare condamnatul nu respectă obligaţiile ce-i revin de a nu săvârşi alte infracţiuni. potrivit Legii nr. (3). 81 alin. pen. potrivit art. suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă şi nici asupra obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. În schimb. Potrivit art.1. Deşi operează reabilitarea de drept a condamnatului.1. termenul de încercare se împlineşte cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care a început să curgă. aplicată condamnatului nu se execută. decăderilor şi incapacităţilor se va face după trecere unui interval de 2 ani de la expirarea termenului de încercare. pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. Revocarea poate fi de două feluri: revocare obligatorie şi revocare facultativă. 290/2004 privind cazierul judiciar130. potrivit art. 2.. pen. .. 83 alin. nr.4.

84 C. pen. 83 alin. (1) C. caz în care instanţa are posibilitatea aplicării şi pentru infracţiunea săvârşită din culpă a suspendării condiţionate a executării pedepsei. respectiv: să nu frecventeze anumite locuri stabilite. instanţa având posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei. 103 alin. Revocarea are ca efect executarea în întregime a pedepsei stabilite prin hotărârea de condamnare. cu o durată între 50 şi 100 de ore. b) această neîndeplinire să se datoreze relei-credinţe a condamnatului. existând în această privinţă un regim de sancţionare prevăzut de lege diferit. în sensul că.infracţiunea să fie descoperită înainte de expirarea termenului de încercare sau s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen. în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. . 83 alin. pen. să nu intre în legătură cu anumite persoane.]. Infracţiunea intenţionată. în sensul că se va executa în întregime pedeapsa ce fusese suspendată condiţionat. Revocarea este facultativă dacă noua infracţiune săvârşită şi descoperită în termenul de încercare este săvârşită din culpă [art. dispunând executarea în întregime a pedepsei.. 103 C. Din dispoziţiile acestui text legal se pot desprinde două condiţii necesare pentru a opera revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei: a) neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. pen. revocarea este facultativă când. de maximum 3 ore pe zi. Pentru a se putea dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei trebuie îndeplinite anumite condiţii: . în afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut posibilitatea de a îndeplini acele obligaţii. Dispoziţiile privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei sunt aplicabile şi minorilor. dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia. (3) C. până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. . în zilele nelucrătoare şi în vacanţă.. să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţă.infracţiunea să fie săvârşită cu intenţie. pen. Instanţa este obligată să revoce suspendarea condiţionată.condamnatul să săvârşească în termenul de încercare o nouă infracţiune. odată ce a fost descoperită. urmarea va fi executarea efectivă a tuturor pedepselor. [art. după programul de şcoală.81 pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen. cu un regim de executare diferit. cumulându-se aritmetic cu pedeapsa aplicată pentru infracţiunea ulterioară. săvârşită în terenul de încercare va atrage judecarea şi aplicarea prevederilor privind recidiva postcondamnatorie. (3) . potrivit art. Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. potrivit art. De asemenea.

la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială. (1) C. pen. ar fi împiedicat acordarea suspendării condiţionate. 85 alin. orice schimbare de domiciliu. să se supună măsurilor de control. pen. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează. 2. 864 C. pen. 85 alin. să anunţe.5. să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă respectiv.]. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă. la judecătorul desemnat cu supravegherea lui. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei nu are loc dacă infracţiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperită după expirarea termenului de încercare [art. tratament sau îngrijire. să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită decât în condiţiile fixate de instanţă. în prealabil. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei se datorează unor cauze preexistente acordării suspendării condiţionate şi care. dacă se descoperă că cel condamnat a mai săvârşit o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia. dacă ar fi fost cunoscute de instanţa de judecată. precum şi întoarcerea.pentru infracţiunea săvârşită s-a aplicat pedeapsa închisorii. pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate chiar după expirarea termenului de încercare. potrivit art. să se prezinte. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: . după caz. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată pentru minori se aplică dispoziţiile art. pen. pen. respectiv revocarea suspendării executării pedepsei.. la datele fixate. C. fiind îndeplinită această condiţie şi atunci când pedeapsa pentru infracţiunea ce atrage anularea se pronunţă după împlinirea termenului de încercare. să nu frecventeze anumite locuri stabilite.].82 C.infracţiunea ce atrage anularea să fie descoperită mai înainte de împlinirea termenului de încercare. să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule. să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă.condamnatul a săvârşit o infracţiune mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. să nu intre în legătură cu anumite persoane. .1. (2) C. . 86³ alin. în special în scopul dezintoxicării [art. aplicându-se. .]. respectiv. Astfel..

în R. Dacă suspendarea condiţionată a executării pedepsei s-a dispus în condiţiile prevăzute de art. 81. 85 C. 85 alin. instanţa poate aplica dispoziţiile art. 305 C. instanţa. pen.. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.83 În cazurile statuate în alin.].P.2. În cazul când se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. nr. pen. unde în alin. cu privire la condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate.. 305 alin. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată persoanei fizice Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este o măsură de individualizare judiciară a pedepsei închisorii. (1) al art.A.. iar la alin. ce reglementează infracţiunea de abandon de familie. 81 C. dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depăşeşte 2 ani. pronunţă împotriva condamnatului o condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. pen. termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei de către instanţă [art. după ce-i stabileşte vinovăţia.6. în cursul termenului de încercare. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazuri speciale Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ca modalitate de individualizare a pedepsei se poate dispune de instanţa de judecată şi în anumite situaţii în care nu sunt îndeplinite condiţiile speciale prevăzute de art. 113-120. Potrivit art. 2/1994. p. 131 R. de fapt o formă de suspendare condiţionată a executării pedepsei în care condamnatul. Popa.1. pen. pe durata termenului de încercare este supus unor măsuri de supraveghere şi de respectare a unor obligaţii pe care le stabileşte instanţa de judecată în conformitate cu legea131. 2. 305 C. pen. 2. cum ar fi cele prevăzute în partea specială a Codului penal. chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. iar în cursul judecăţii inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile civile. Cu titlu de exemplu menţionăm prevederile art. – infracţiunea de abandon de familie – săvârşirea unei alte infracţiuni decât cea de abandon de familie în cursul termenului de încercare nu va atrage revocarea suspendării condiţionate. (5) C. dispoziţiile privind aplicarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul infracţiunii de abandon de familie se aplică numai în cazul primei condamnări a făptuitorului pentru abandon de familie. 81 C.D. (4) se face precizarea că dacă părţile nu s-au împăcat. pen. (5) se menţionează că revocarea suspendării condiţionate nu are loc decât în cazul când. pen. . condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune de abandon de familie. (3) şi (4) C.

pen. în acest sens.2.1. p. b) şi c).]. între 2 ani şi 5 ani [art.. comportament din care să rezulte preocuparea acestuia pentru împiedicarea amplificării rezultatului la infracţiunile la care este posibil.. . 3–5 din Regulament. c) C. Termenul de încercare se socoteşte de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă [art. (1) lit. Întrucât aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere este lăsată la aprecierea instanţei de judecată. statuează că dispoziţiile art. (1) C. repararea prejudiciului cauzat prin infracţiunea comisă etc. la care se adaugă un interval de timp. iar în caz de concurs de infracţiuni.84 Reglementarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere îşi are sediul în art. 86¹ alin. ce reglementează condamnările care nu atrag starea de recidivă [art. 38. 2. pen. 86² alin. (2) C. pen. ajutorul dat victimei.].2. pen. stabilit de instanţă.]. ţinând seama de persoana condamnatului şi de comportamentul său după comiterea faptei. 86² alin. 2. pen. . Condiţii de aplicare Pentru aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute în dispoziţiile art. 86¹ alin. aprecierea instanţei de judecată se va forma şi pe alte elemente în afara celor menţionate la art. 86¹ alin. pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite condiţiile în alin. pen. [art.suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se poate dispune numai dacă pedeapsa aplicată de către instanţa de judecată este închisoarea de cel mult 4 ani. în afară de cazul când condamnarea intră în unul dintre cazurile prevăzute în art. (1) lit.. (2) C. (3) C. se aplică în mod corespunzător].suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se poate acorda dacă infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii de cel mult 1 an.2. . pen. ci o vocaţie la această măsură de individualizare judiciară a pedepsei132.. 386. şi anume: . condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni [art.].. b) C. 82 alin. pen. (1) lit.se apreciază. 86¹ alin. în special pe comportamentul condamnatului după comiterea faptei. c) C. chiar fără executarea pedepsei. 86¹ C. (1) lit. 86¹-866 C. art. pen. 132 C-tin Mitrache. cit. ea nu reprezintă un drept pentru condamnat. op. Termenul de încercare Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se dispune pe un termen de încercare ce se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate. că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi.

86³ alin. în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. De asemenea. la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor. dacă în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei. După cum se poate desprinde din textul legal. pe durata termenului de încercare. 86³ alin. Astfel. pe lângă obligaţiile menţionate. 110¹ alin. respectiv încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii din cele arătate în art. condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte. condamnatul trebuie să se supună unor măsuri de supraveghere şi să respecte una sau unele dintre obligaţiile impuse de instanţa de judecată. În cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicate minorului. precum şi întoarcerea.3. la datele fixate. pen. (3).. instanţa poate stabili pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. instanţa poate să oblige pe minor la respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile. (1) C. statuate la art. instanţa poate să impună acestuia respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligaţii: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. potrivit art. unde condamnatul are pe parcursul termenului de încercare doar obligaţiile de a nu mai săvârşi o nouă infracţiune şi de a-şi executa obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Pe durata termenului de încercare. (1). 103 alin. 86³. . b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită decât în condiţiile fixate de instanţă. . c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite. pe durata termenului de încercare. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului Pe durata termenului de încercare se iau anumite măsuri de supraveghere faţă de condamnat menite să asigure un control permanent asupra conduitei acestuia în vederea realizării scopului măsurii de individualizare a suspendării executării sub supraveghere. pen.. 103. iar după împlinirea vârstei de 18 ani. d) să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă. instanţa poate dispune luarea vreuneia din măsurile prevăzute în art.2. (3) C. b) să anunţe. c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. (1) C. orice schimbare de domiciliu. pe lângă măsurile de supraveghere care se iau faţă de condamnat potrivit art. 86³ alin.85 2. pen. d) să nu intre în legătură cu anumite persoane. în prealabil.

86

e) să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule; f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată se face de judecătorul desemnat cu supravegherea condamnatului, respectiv de Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, care în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către condamnat, sunt obligate să sesizeze instanţa în vederea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere [art. 86³ alin. (4) C. pen.]. Importante precizări sunt aduse de art. 8-10 din Legea nr. 275/2006. Potrivit art. 8 alin. (1) din legea amintită şi a art. 3 alin. (1) din Regulament, controlul executării măsurilor sub supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute în Codul penal, care pot fi dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se asigură de regulă, de judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de la instanţa de executare, direct sau prin consilierii Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor în circumscripţia căruia se află domiciliul, reşedinţa sau locuinţa persoanei condamnate. Dacă instanţa încredinţează Serviciului de probaţiune supravegherea modului în care persoana condamnată respectă măsurile de supraveghere şi execută obligaţiile stabilite în sarcina sa, consilierul de probaţiune contactează persoana condamnată, îi pune în vedere măsurile de supraveghere si obligaţiile impuse de instanţa de judecată, consecinţele respectării sau nerespectării acestora, modul în care Serviciul de probaţiune exercită supravegherea, faptul că are posibilitatea de a solicita acordarea de asistenţă si consiliere, de a face plângere la şeful Serviciului de probaţiune, dacă consideră că atitudinea consilierului de probaţiune nu este corespunzătoare. Pe toată durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere persoana condamnată poate solicita asistenţă şi consiliere, care se acordă, potrivit legii, de consilierii serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor. (art. 8 alin. (2) din Legea nr. 275/2006). Supravegherea modului în care persoana condamnată îndeplineşte măsurile sau execută obligaţiile impuse de instanţă în sarcina acesteia se exercită, conform planului de supraveghere, prin întrevederi stabilite la sediul Serviciului de probaţiune, vizite inopinate sau anunţate la domiciliu, locuinţă ori reşedinţă, la şcoala sau la locul de muncă unde persoana condamnată urmează studiile ori îşi desfăşoară activitatea, prin colaborare cu organele de poliţie si cu autorităţile locale şi prin verificarea modului în care persoana condamnată respectă programul de dezintoxicare. Planul de supraveghere va fi revizuit ori de câte ori situaţia persoanei condamnate impune reevaluarea riscului de a mai comite infracţiuni. Pe durata supravegherii, periodic, dar nu mai târziu de 6 luni, sau la solicitarea

87

instanţei, consilierul de probaţiune responsabil de caz întocmeşte rapoarte privind desfăşurarea supravegherii în care consemnează modul în care persoana condamnată respectă măsurile de supraveghere şi, după caz, execută obligaţiile impuse de instanţă, estimând şi riscul de a săvârşi alte infracţiuni, prezentând orice informaţii referitoare la comportamentul persoanei condamnate pe perioada supravegherii, pe care le depune la dosarul persoanei supravegheate. Dacă instanţa de judecată solicită pe perioada supravegherii un astfel de raport, Serviciul de probaţiune îl va înainta biroului de executări penale, în copie. La sfârsitul perioadei de supraveghere, consilierul de probaţiune întocmeşte un raport final prin care evaluează riscul de a mai săvârşi alte infracţiuni, precum şi perspectivele de reintegrare socială a persoanei evaluate, pe care îl anexează dosarului de supraveghere. Dispoziţiile alin. (3) teza finală se aplică în mod corespunzător. Dacă pe perioada supravegherii sau după expirarea termenului de încercare persoana supravegheată săvârşeşte o altă infracţiune, instanţa de fond poate solicita Serviciului de probaţiune care a exercitat supravegherea, în copie, rapoarte întocmite pe parcursul sau la finalul procesului de supraveghere. Dacă persoana condamnată solicită acordarea de asistenţă si consiliere, consilierul de probaţiune, pe baza evaluării situaţiei persoanei condamnate si de comun acord cu aceasta, stabileşte tipul de intervenţie necesară si ia măsuri pentru realizarea acesteia (art. 4 din Regulament). Potrivit art. 9 din amintita lege, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor prevăzute în Codul penal, dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, judecătorul delegat la compartimentul de executări penale, din oficiu sau la propunerea consilierilor serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, sesizează instanţa de executare, în vederea revocării suspendării. În continuare, art. 10 din Legea 275/2006 prevede că, dispoziţiile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător, în situaţia măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse faţă de minor în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau control. 2.2.4. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere produce două feluri de efecte: unele imediate, care sunt provizorii şi altele finale, care sunt definitive. Efectul imediat al suspendării executării pedepsei sub supraveghere îl constituie suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare, existând o hotărâre de condamnare rămasă definitivă. Efectul definitiv constă în reabilitarea de drept a condamnatului, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune pe durata termenului de încercare şi dacă nu s-a pronunţat revocarea executării pedepsei în baza art. 864 (art. 866 C. pen.).

88

2.2.5. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune obligatoriu dacă în termenul de încercare cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, pentru care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen. Potrivit art. 864 alin. (1) C. pen., devin în acest sens aplicabile prevederile art. 83 şi 84 C. pen. ce reglementează revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere nu are loc dacă infracţiunea săvârşită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare [art. 864 alin. (1) raportat la art. 83 alin. (2) C. pen.]. Şi în această situaţie, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, instanţa de judecată, prin hotărârea pe care o va pronunţa, va dispune atât executarea în întregime a pedepsei ca urmare a revocării suspendării executării sub supraveghere, cât şi a pedepsei aplicate pentru noua infracţiune, pedepse care nu se contopesc. Revocarea facultativă apare în cazul în care în termenul de încercare cel condamnat săvârşeşte o infracţiune din culpă, revocarea nefiind obligatorie, instanţa de judecată având posibilitatea să dispună şi pentru pedeapsa stabilită pentru infracţiunea din culpă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă s-a stabilit o pedeapsă cu închisoarea ori suspendarea condiţionată a executării pedepsei, dacă pedeapsa a fost stabilită la amendă. La acestea mai adăugăm prevederile art. 864 alin. (2) C. pen., unde se menţionează că dacă cel condamnat nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta poate să revoce suspendarea executării pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei. 2.2.6. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune pentru cauze preexistente aplicării suspendării executării pedepsei sub supraveghere care, dacă ar fi fost cunoscute de instanţa de judecată, ar fi împiedicat acordarea acesteia. În conformitate cu prevederile art. 865 alin. (1) C. pen., care face trimitere la art. 85 alin. (1) şi (2) C. pen., anularea suspendării se dispune dacă: a) condamnatul a săvârşit o infracţiune mai înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a aplicat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; sau până la rămânerea definitivă a acesteia; b) infracţiunea ce atrage anularea să fie descoperită mai înainte de împlinirea termenului de încercare; c) pentru infracţiunea săvârşită s-a aplicat pedeapsa închisorii, fiind îndeplinită această condiţie şi atunci când

89

pedeapsa pentru infracţiunea ce atrage anularea se pronunţă după împlinirea termenului de încercare. Potrivit art. 865 alin. (2) C. pen., în cazurile prevăzute de art. 85 alin. (1), dacă pedeapsa rezultată în urma aplicării dispoziţiilor privind concursul de infracţiuni sau recidiva nu depăşeşte 3 ani, instanţa poate aplica dispoziţiile privind aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere . În cadrul aceluiaşi alineat se statuează că, în cazul când se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 2.3. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile dispuse faţă de minori Potrivit art. 10 din Legea 275/2006, dispoziţiile art. 8 şi 9 din această lege se aplică în mod corespunzător, în situaţia măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse faţă de minor în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau control. Potrivit art. 110¹ alin. (1) C. pen., pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, instanţa de judecată poate dispune încredinţarea supravegherii minorului părinţilor săi, a celui care l-a adoptat, tutorelui sau unei persoane de încredere, de preferinţă unei rude apropiate, la cererea acesteia sau, după caz, unei instituţii legal însărcinate cu supravegherea minorilor, potrivit art. 103 C. pen. Instanţa de judecată poate stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. 103 alin. (3) C. pen., iar după împlinirea vârstei de 18 ani, instanţa de judecată poate să oblige pe minor la respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. 863 C. pen. . Instanţa pune în vedere celui căruia i s-a încredinţat supravegherea îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în vedere că are obligaţia să înştiinţeze instanţa de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau dacă a săvârşit o nouă infracţiune [art. 103 alin. (2) C. pen.]. Supravegherea poate consta în includerea minorului în programe de reintegrare socială, precum şi în acordarea de asistentă şi consiliere. Pe durata supravegherii severe, instanţa poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute în art. 103 alin. (3), după cum urmează: a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite; b) să nu intre în legătură cu anumite persoane;

(art. (art. după programul de scoală. 103 alin. Dacă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu este găsită. pen. se întocmeşte în 3 exemplare şi cuprinde prevederile enunţate de art. Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de executare emis se trimit două exemplare. . Celui arestat i se înmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat.90 c) să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţă. pot fi puse în executare şi hotărârile penale nedefinitive. proc. Mandatul de executare se emite de instanţa de executare. ) Secţiunea 2.]. . p.). organului de poliţie. pe baza mandatului de executare. unde organul de poliţie predă celălalt exemplar al mandatului de executare. este necesară punerea în executare a hotărârilor penale. fiindcă numai aşa procesul penal se înfăţişează ca un complex de activităţi prin care se traduce în fapt scopul legii penale. Punerea în executare a pedepselor principale Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. CAPITOLUL V. un exemplar de pe procesul verbal împreună cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instanţei care a emis mandatul. Hotărârile instanţelor penale devin executorii la data când au rămas definitive. (3) C. În mod excepţional. pen. 421 C. directorului locului de deţinere când condamnatul este arestat. pen. cu o durată între 50 şi 200 de ore. În ceea ce priveşte executarea mandatului. Hotărârile definitive ale instanţelor penale sunt considerate ca fiind expresia aflării adevărului asupra cauzei care a făcut obiectul judecăţii şi devin executorii. sau comandantului unităţii militare unde îndeplineşte serviciul militar cel condamnat. după caz. organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. p. 415 C. Aspecte şi dispoziţii generale În vederea realizării scopului procesului penal cât şi în vederea finalizării activităţii procesual-penale. organul de poliţie constată aceasta printr-un proces –verbal şi ia măsuri pentru darea în urmărire. 420 C. în zilele nelucrătoare şi în vacanţă [art. proc. REGULI PROCESUAL PENALE PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR DE CONDAMNARE Secţiunea 1.

Secţiunea 3. Când cel condamnat se găseşte în imposibilitatea de a achita integral amenda în termenul prevăzut de lege. 133 Ioan Neagu. 2006. ) În eventualitatea în care obligaţia de a plăti amenda nu este îndeplinită de către condamnat. legiuitorul a statuat mai multe modalităţi de executare (executare asupra venitului sau bunurilor condamnatului). în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. . regulă general valabilă în cazul executării pedepselor principale. un exemplar al mandatului de executare i se înmânează prin grija directorului locului de deţinere. O copie de pe procesul verbal se trimite instanţei de executare. Global Lex.dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul autorităţilor publice sau în funcţii elective publice. condamnatului şi organului de poliţie din localitatea în care îţi are sediul unitatea iar o copie de pe dispozitivul hotărârii se trimite de instanţa de executare consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul. Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de executare emis. pen. . ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. (art. p.dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la instanţa de executare. pen. 64 C. la cererea condamnatului. Punerea în executare a pedepselor complementare Potrivit art.91 În cazul în care comandantul unităţii militare primeşte mandatul de executare. instanţa de executare. înmânează un exemplar condamnatului şi ia măsuri pentru trimiterea acestuia la locul de executarea a pedepsei. pe cel mult 2 ani în rate lunare. pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi constă în interzicerea unuia sau unora din următoarele drepturi: .) În ceea ce priveşte punerea în executare a amenzii penale. Partea specială. Directorul locului de deţinere consemnează într-un proces-verbal data de la care condamnatul a început executarea pedepsei. Când condamnatul se află arestat. 422² C. Drept procesual penal. .. se trimite câte un exemplar unităţii unde se va executa pedeapsa. proc. Bucureşti. Ed.drepturile părinteşti. poate dispune eşalonarea plăţii amenzii. proc.133 Pedeapsa închisorii cu executarea la locul de muncă se pune în executare prin emiterea mandatului de executare. (art. 425 C. pen. 323-325 .

(art. 336 . dacă pentru efectuarea tratamentului medical este necesară internarea medicală. când măsura dispusă de instanţă nu este sau nu mai este necesară. în cazul în care. Pedeapsa interzicerii exerciţiului unor drepturi se pune în executare prin trimiterea de către instanţa de executare a unei copii de pe dispozitivul hotărârii. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical se dispune. pen. 134 I. comunicarea se face administraţiei locului de deţinere. consiliului local în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul şi organului care supraveghează exercitarea acestor drepturi. prezintă pericol pentru societate. comandantului unităţii militare din care a făcut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar în raza căruia domiciliază condamnatul. p. Neagu. pen. persoanei obligate la tratament îi este indicat alt tratament. op. atrăgându-i-se atenţia că. unitatea sanitară la care urmează să i se facă tratament.) În ceea ce priveşte executarea obligaţiei la tratament medical.92 . sau alte asemenea substanţe. sustragerea de la efectuarea tratamentului după prezentare. direcţiei sanitare din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. .) Secţiunea 4. Instanţa de executare comunică persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical. potrivit art. 429 C. unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligată să comunice instanţei: dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul. pen. proc. că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să i se facă tratamentul. proc. însă pentru înlăturarea stării de pericol pe care o prezintă. din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool. făptuitorul. stupefiante. 113 C. se va dispune internarea medicală. În cazul în care obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa închisorii ori a detenţiunii pe viaţă sau priveşte o persoană aflată în stare de detenţie. (art. după caz. în caz de nerespectare a măsuri luate. Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a copiei de pe raportul medico-legal. cit. 427 C.dreptul de a fi tutore sau curator. Direcţia sanitară judeţeană va comunica de îndată persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la tratament medical.134 Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către instanţa de executare a unei copii de pe hotărâre.

(art.135 Măsura de siguranţă a internării medicale luată printr-o hotărâre definitivă. Măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi poate fi amânată sau întreruptă de organul care are îndatorirea să asigure executarea acestei 135 I. ale apărătorului şi dacă găseşte necesar şi ale persoanei internate. comunicarea prevăzută se face judecătoriei în a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară. dispune fie înlocuirea tratamentului. se comunică instanţei de executare. ascultând concluziile procurorului.) Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii şi măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi. fie înlocuirea acesteia cu măsura obligării la tratament medical. pen.. se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a unei copii de pe raportul medico-legal direcţiei sanitare din judeţul pe teritoriul căreia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. încunoştiinţând despre aceasta instanţa de executare. Unitatea sanitară la care s-a făcut internarea are obligaţia. i se asigură un avocat din oficiu.) Direcţia sanitară este obligată să efectueze internarea. instanţa în a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară. în cazul în care consideră că internarea nu mai este necesară. punerea în executare se face de către instanţa de judecată care a luat această măsură. dispune fie încetarea internării. pen. cit. se pun în executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv. să încunoştinţeze judecătoria în a cărei rază teritorială se găseşte unitatea sanitară. proc. O copie de pe hotărârea definitivă prin care s-a dispus înlocuirea sau încetarea internării medicale se comunică instanţei de executare. op. Încetarea sau înlocuirea măsurii internării poate fi cerută şi de persoana internată sau de procuror. proc. 430 C. instanţa cere avizul unităţii sanitare unde se află cel internat. fie internarea medicală.) Primind comunicarea. 433 C. proc. În ipoteza în care măsura obligării la tratament medical sau a internării medicale a fost luată în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. 339 . Judecătoria. În aceste cazuri. organului în drept să aducă la îndeplinire aceste măsuri şi să vegheze la respectarea lor. Neagu. şi a celui interesat.93 În cazul în care unitatea sanitară nu se află în raza teritorială a instanţei care a dispus executarea. după ascultarea concluziilor procurorului. iar dacă consideră necesar. p. 435 C. pen. (art. Dacă cel internat nu are apărător. după primirea încunoştiinţării. (art. O copie după hotărârea definitivă a instanţei în a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară. Acest organ are datoria să asigure executarea măsurii luate şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă.

) Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a luat măsura de siguranţă a expulzării. se face menţiune în mandatul de executare a pedepsei închisorii ca la data liberării. care va proceda la efectuarea expulzării. Cererea de revocare a uneia dintre măsurile de siguranţă menţionate mai sus poate fi făcută de persoana cu privire la care s-a luat măsura sau de către procuror. În lumina dispoziţiilor legale. în caz de boală sau în caz de oricare alt motiv care justifică amânarea sau întreruperea. pen. în vigoare. cit. Conform dispoziţiilor art. unele dintre măsurile de siguranţă pot fi revocate. în caz de sustragere de la executarea măsurii. care prevăd că.obligarea la tratament medical. luată prin ordonanţă sau hotărâre. (art. 436 C. pen. condamnatul să fie predat organului de poliţie. pot fi revocate următoarele măsuri de siguranţă: . după caz. (art.. atunci când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a luat măsura de siguranţă reglementată de art.) Ca urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. Instanţa competentă să rezolve cererea de revocare a măsurii de siguranţă este aceea în a cărei rază teritorială locuieşte cel faţă de care s-a luat măsura. aceasta se face în prezenţa. 439¹. 343. proc. comunicarea în vederea expulzării se face organului de poliţie. (art. 136 I.136 Revocarea măsurilor de siguranţă.94 măsuri.) Măsura de siguranţă a confiscării speciale. 437 C. op.interzicerea de a se afla în anumite localităţi. Organul de poliţie are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate prin supravegherea respectării interdicţiei de a nu reveni în locuinţa familiei şi să sesizeze organul de urmărire penală. 438 C. proc. proc. imediat ce hotărârea a rămas definitivă. a procurorului sau judecătorului. 281/2003. 118¹ C. se face potrivit dispoziţiilor art. pen. . Dacă măsura expulzării nu însoţeşte pedeapsa închisorii. pen. 439 C. Neagu. .când s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate. .internarea medicală. se execută după cum urmează: .lucrurile confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor legale. o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică organului de poliţie în a cărui rază teritorială se află locuinţa familiei. . pen. p. întocmindu-se proces-verbal care se depune la dosarul cauzei. executarea măsurii de siguranţă a interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. proc.

Înlocuirea răspunderii penale se face de către instanţă. potrivit legii. executarea mustrării şi a mustrării cu avertisment se execută de îndată. Dacă cel internat nu are apărător. pen. prin aplicarea art. Secţiunea 5. pen. potrivit art. care priveşte aplicarea amenzii. de proc. 91 din C.000 lei. organului care. proc. se fixează un termen prin care se dispune aducerea celui faţă de care urmează să se execute mustrarea. combinat cu art. i se asigură un avocat din oficiu.95 Cererea de revocare a măsurii de siguranţă poate fi făcută când temeiurile care au impus luarea acesteia au încetat. execută amenda. datorită oricăror motive. 441 C.)..) Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv. 441¹ raportat la art. pen. instanţa de judecată poate aplica una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. din orice motiv. 441¹ combinat cu art. proc. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. instanţa competentă citează persoana cu privire la care a fost luată măsura. mustrarea cu avertisment sau amenda de la 10 la 1. 91 din C. 18¹ alin. . pen. 18¹ din C. pen. În cazul în care fapta nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. ascultându-se concluziile apărătorului şi procurorului.1. pen. 487 C. s-a dispus sancţiunea amenzii de la 10 la 1. În cazul în care. 5. Când. pen. Executarea mustrării sau a mustrării cu avertisment se îndeplineşte de îndată. în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea. 18 din C.2. 3. se fixează un termen la care se aduce cel faţă de care se execută mustrarea sau mustrarea cu avertisment. măsura mustrării nu poate fi executată îndată după pronunţare. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale Prin punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale.000 lei. . adică: mustrarea. măsura mustrării nu poate fi executată îndată după pronunţare. În vederea soluţionării cererii. executarea se face de către instanţa care a aplicat amenda (art. Când. se realizează eficienţa sancţiunilor administrative. în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea (art.. 5. 442 c.. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art.

punerea în executare se face de procuror. Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitivul care priveşte aplicarea amenzii judiciare organului care. potrivit legii. lucrurile trec în patrimoniul statului.96 Secţiunea 6. conform dispoziţiilor legii civile. 198 C. persoanelor în drept. Dacă în termen de 6 luni de la primirea încunoştinţării. proc. . 443 C. prin plata unei despăgubiri băneşti. pen. proc. persoanele chemate nu se prezintă a le primi. Amenda judiciară se pune în executare de către organul judiciar care a aplicat-o. 346 . prin restituirea bunului şi numai în măsura în care repararea în natură nu este cu putinţă. În acest scop. 442 alin. proc. 442 alin. potrivit legii. cit. proc. (2) din C. pe parcursul desfăşurării procesului penal se săvârşesc anumite abateri. (art. Executarea cheltuielilor judiciare se face de către organele care.). Instanţa constată aceasta prin încheiere şi dispune predarea lucrurilor organelor în drept a le prelua sau valorifica. (art. Executarea amenzilor judiciare se face de organul care execută amenda penală. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre Repararea pagubei produse prin infracţiune se face. sunt încunoştinţate persoanele cărora urmează să li se restituie lucrurile. execută amenda penală. pen. 137 I. prin remiterea acelor lucruri. . (2) C. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat În cazul în care. pen. p. restituirea se face de către judecătorul delegat cu executarea.137 Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea sau la dispoziţia instanţei de executare.) Dispoziţia din hotărârea penală privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se pune în executarea potrivit art. Neagu. 442 C. potrivit dispoziţiilor legii. de preferinţă în natură. cei vinovaţi sunt sancţionaţi cu amendă judiciară de la 100 de lei la 1000 de lei sau de la 500 la 5000 lei (art. pen. execută amenda penală. aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art. op. pen. proc. Când obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat s-a dispus prin ordonanţă.) Secţiunea 7.

pen. pen. ori de către instanţa care judecă sau a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. Înscrisul declarat fals rămâne în dosarul cauzei.97 Dacă restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua. partea interesată sau procurorul sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea. 145 C. În aceleaşi condiţii. deoarece nu se cunosc persoanele cărora ar trebui să le fie restituite şi nimeni nu le-a reclamat în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. 445 C. 447 C.) Revocarea sau anularea executării pedepsei la locul de muncă.) Dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals în totul sau în parte se execută sau se pune în executare de către judecătorul delegat.) . 444 C.. sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile enunţate mai sus. pen.) Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuvenite părţilor. instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere. pen. Sesizarea instanţei se face din oficiu. de către instanţa de executarea sau de către instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află unitatea unde se execută pedeapsa. proc. În cazuri speciale. Dacă până la expirarea termenului de încercare nu au fost respectate obligaţiile civile prevăzute în C. se face menţiune despre aceasta în fiecare pagină. iar în caz de anulare parţială. eliberarea unei copii. (art. pen. proc. pen. În cazul în care este necesar ca despre înscrisul declarat fals să se facă menţiune în scriptele unei unităţi dintre cele la care se referă art. de pe înscrisul sub semnătură privată.. (art. dacă sunt întrunite anumite condiţii. după caz. 81 C. (art. când constată existenţa unui interes legitim.) Secţiunea 8.. se dispune. 446 C. pen. proc. 447¹ C. (art. se execută potrivit legii civile. (art. numai pe paginile care conţin falsul. Când înscrisul declarat fals a fost anulat în totalitatea lui. falsificat. proc. de unitate sau de organul de poliţie. cu menţiunile arătate mai sus. Asupra revocării sau anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei. i se trimite acesteia o copie de pe hotărâre. sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere se pronunţă din oficiu sau la sesizarea procurorului. instanţa poate dispune restituirea înscrisului oficial parţial falsificat. în vederea revocării suspendării executării pedepsei. proc. se sesizarea poate fi făcută şi de către cel condamnat. Instanţa poate dispune. de către procuror. pen. instanţa care judecă sau a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea. Schimbări în executarea unor hotărâri Potrivit art.

450 c.98 Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se dispune. pen. în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere ori în executarea pedepsei la locul de muncă. după caz. (art. acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Instanţa în faţa căreia hotărârea a rămas definitivă este obligată să comunice unităţii unde se execută pedeapsa. pen. la cererea procurorului ori a celui condamnat. de către instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. execută amenda. Instanţa se pronunţă şi asupra revocării liberării condiţionate. prin hotărârea de respingere. fixează termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: concursul de infracţiuni. sau de către organul care. de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.). iar dacă cel condamnat se află în stare de deţinere. precum şi organului de poliţie din localitatea în . 449 C. prevederile statuate cu privire la liberarea condiţionată aplicându-se în mod corespunzător. Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau. potrivit legii. aplicându-se prevederile art. termen care nu poate fi mai mare de un an. de către instanţa de executare. pen. nu s-a pronunţat în această privinţă. instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau. proc. sau de către tribunalul militar în a cărui rază teritorială se află închisoarea militară. 448 C. aceasta se dispune de către instanţa de judecată. proc. (art. (art. Sesizarea instanţei se face din oficiu. proc. 449¹ C. pe baza unei alte hotărâri definitive. proc. recidiva. proc. Pedeapsa pronunţată poate fi modificată. sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea liberării condiţionate.) Încetarea executării pedepsei la locul de muncă se dispune de judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea unde condamnatul execută pedeapsa. în cazul în care instanţa care a judecat pe condamnat pentru o altă infracţiune. Când instanţa constată că. (art. din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat. Hotărârea este supusă recursului iar instanţa în faţa căreia hotărârea a rămas definitivă e obligată să comunice locului de deţinere o copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus revocarea. pen. unitatea unde se execută pedeapsa. pen. Sesizarea instanţei de judecată se face din oficiu.) Liberarea condiţionată se dispune. la cererea sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor. dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată.) Cu privire la înlocuirea pedepsei amenzii. 420-430 C.

executarea imediată ar avea consecinţe grave pentru condamnat. 2000. proc. pen. poate fi dispusă amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiei pe viaţă.) Militarul în termen care execută pedeapsa într-o închisoare militară îşi satisface. (art. 450¹ C. (art. În aceste cazuri executarea se amână până la încatarea respectivei cauze. Legea prevede expres cazurile în care poate fi amânată executarea pedepsei închisorii. se face într-o închisoare militară. stagiul militar. pen. o copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus încetarea executării pedepsei. care constituie o excepţie de la regula punerii neîntârziate în executare a hotărârilor de condamnare. Tulbure. nr. militarul în termen poate beneficia de o reducere a pedepsei. instanţa competentă să acorde amânarea fiind în drept să aprecieze. . din oficiu sau la sesizarea comandantului unităţii militare din care face parte cel condamnat. Înlocuirea pedepsei într-o închisoare militară cu executarea într-un loc de deţinere. Şt. în R. la sesizarea comandantului. proc.când o femeie deţinută este gravidă sau are un copil mai mic de un an. pen. proc. pen. deoarece trebuie să-şi continue stagiul militar. se dispune de către tribunalul militar în a cărui rază teritorială se găseşte unitatea militară din care face parte cel condamnat. în cazul şi în condiţiile prevăzute de lege. Instanţa competentă să reducă pedeapsa este tribunalul militar în a cărui rază teritorială se află închisoarea militară. El însă nu poate fi liberat condiţionat. Înlocuirea pedepsei închisorii cu executarea în închisoare militară. 451 C. în funcţie de condiţiile concrete ale cauzei. dacă acordă sau nu amânarea solicitată. Reducerea pedepsei ce se execută într-o închisoare militară. 1P. 452 C.. Când din cauza unor împrejurări speciale. Amânarea şi întreruperea executării pedepsei.când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă În situaţii cu totul deosebite. în cazul condamnaţilor care au fost trecuţi în rezervă înainte de începerea executării pedepsei.99 care îşi are sediul unitatea. Astfel. în acelaşi timp. executarea de către militarii în termen a pedepsei închisorii care nu depăşeşte 2 ani. (art. 62 C. se dispune de către instanţă. se face la sesizarea comandantului închisorii. În acest caz. executarea pedepsei se amână până când condamnatul se va găsi în situaţia de a putea executa pedeapsa.138 Executarea pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri: . 138 A. familie sau unitatea la care lucrează.) Secţiunea 9.) Potrivit art. .

În situaţia prevăzută la art. 453 lit. proc. Intervenirea amnistiei sau graţierii. 459. aplicarea amnistiei. iar dacă mandatul a fost emis. pen. proc. în cazul pedepselor definitive. Instanţa de executare ţine evidenţa amânărilor acordate şi la expirarea termenului. (art.. Potrivit art. Aplicarea dispoziţiilor privind intervenirea unei legi penale noi se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat. pen. poate fi făcută de către procuror. când. pen. 362 C. iar în cazul prevăzut de lit. 14 şi 15 C. iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei. 458 C. pen. În art. executarea pedepsei poate fi amânată pe perioada stabilită de normele legale cu privire la concediul ce se acordă salariatelor înainte şi după naştere. proc. instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire. după caz a dispoziţiilor art. intervine o lege care nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea. când legea nouă nu mai prevede ca infracţiuni anumite fapte. Instanţa competentă să pună în aplicare dispoziţiile privind intervenirea unei legi penale noi este instanţa de executare. proc.. Potrivit art. executarea pedepselor. a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor educative.) Secţiunea 10. prin intrarea în vigoare a legii noi. ori o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează să se execute. 453 C. 15. 453 C. pen. pen. se prevede aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile. precum şi aplicarea graţierii se fac de către un judecător de la instanţa de executare. b) C. proc. precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează.100 Cererea de amânare a executării pedepsei. şi de către conducerea unităţii la care lucrează condamnatul. în aceste cazuri. Potrivit art. În art. pen. Modificarea sau înlăturarea pedepsei Intervenirea unei legi penale noi.) Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării pedepsei este instanţa de executare. pronunţate în baza legii vechi. iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei. (art. când intervine după rămânerea definitivă a hotărârii.139 . 12. 139 . 454 C. . de condamnat sau de persoanele prevăzute în ultimul alineat al art. competentă este instanţa corespunzătoare în grad (cu instanţa de executare) în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau unitatea unde se execută pedeapsa închisorii cu obligarea la locul de muncă. c) a art.. Dispoziţiile statuate mai sus se aplică şi în cazul celui condamnat la executarea pedepsei la locul de muncă. proc. după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 12. de către un judecător de la instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau unitatea unde se execută pedeapsa închisorii cu obligarea la muncă. ia măsuri pentru aducerea lui la îndeplinire. 14 se prevede aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. ia măsuri pentru emiterea mandatului de executare.

unităţii unde condamnatul execută pedeapsa şi organului de poliţie. pen. pen. execută amenda. aceasta comunică măsura luată şi instanţei de executare. Art. Aceste două instituţii se deosebesc prin faptul că. administraţia locului de deţinere şi unitatea unde condamnatul execută pedeapsa ţin evidenţa întreruperilor acordate. în timp ce întreruperea executării pedepsei presupune începerea executării pedepsei. . instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea săvârşită.101 Secţiunea 11. În ceea ce priveşte întreruperea executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă. 4491 C. Transformarea amenzilor în închisoare Potrivit art. Dacă la expirarea termenului de întrerupere. dacă cel condamnat se sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii. unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă. iar sesizarea acesteia se face din oficiu sau de către organul care. Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei. ţinând seama de partea din amendă care a fost achitată. 631 din Codul penal se dispune de instanţa de executare. 456 C. după caz. Secţiunea 12. în vederea executării. Pe copia mandatului de executare. potrivit legii. iar dacă întreruperea a fost acordată de instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau unitatea. Instanţa de executare. 631 din C. aceasta are loc în aceleaşi condiţii şi poate fi cerută de aceleaşi persoane. comunică de îndată această măsură locului de deţinere sau. amânarea executării pedepsei are loc înainte de a fi început executarea. după caz. cel condamnat la pedeapsa închisorii la locul de muncă nu se prezintă la unitate. cel condamnat la pedeapsa închisorii nu se prezintă la locul de deţinere. (art. prevede că înlocuirea amenzii în cazul prevăzut în art. corespunzătoare în grad instanţei de executare.) Instanţa care a acordat întreruperea. Dacă la expirarea termenului de întrerupere. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă Alături de instituţia amânării executării pedepsei închisorii. aceasta înştiinţează de îndată instanţa de executare. se menţionează şi cât a mai rămas de executat din durata pedepsei. legea reglementează şi întreruperea executării pedepsei. administraţia trimite de îndată o copie de pe mandatul de executare organului de poliţie. ca şi în cazul amânării executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă. este instanţa de executare sau instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau. proc. proc. pen.

V. pen. 460 C. 457 C. 461 C. soluţia se comunică instanţei de executare. Contestaţia la executare se înfăţişează ca un procedeu jurisdicţional de rezolvare a cererilor sau plângerilor ocazionate de punerea în executare a hotărârilor penale. . Dispoziţiile menţionate mai sus se aplică şi în cazul în care rezolvarea este dată în competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau unitatea unde cel condamnat execută pedeapsa. Sîrbulescu. P. preşedintele instanţei dispune citarea părţilor interesate şi ia măsurile pentru desemnarea unui apărător din oficiu. Gh. pen. Condamnatul este adus în faţa instanţei de judecată. contestaţia la executare nu poate fi confundată cu contestaţia în anulare. în sensul art. (art. participarea procurorului fiind obligatorie. Prin instanţă de executare. s-ar putea trage concluzia că. Timpul cât executarea a fost întreruptă. Lucinescu.. A. proc. ci orice instanţă care are competenţă să rezolve aspecte legate de punerea în executare a hotărârilor penale. Politică. data la care a reînceput executarea pedepsei. (2). comunică instanţei de executare. Ed.140 Fiind un mijloc procesual de rezolvare a incidentelor ivite în cursul executării hotărârii. Stoican. În realitate. potrivit art. legiuitorul a avut în vedere nu numai instanţa de executare. Bucureşti. proc. În această ipoteză. 140 V. cu excepţia cazurilor prevăzute de art. D. nu se socoteşte în executarea pedepsei. pen. Din menţiunea marginală a art. În această ipoteză. Popovici. Contestaţia la executare Aşa cum s-a putut observa. Kahane. proc.102 Administraţia locului de deţinere sau unitatea. dispoziţiile cuprinse în text se aplică numai în faţa instanţei de executare. proc. prevede următoarele: (1) Contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă. 418. instanţa se pronunţă prin sentinţă. Noul Cod de procedura penală şi codul de procedură penală anterior-prezentare comparativă. Nemeş. 379 . 1969 p. 418 c. reglementând procedura în faţa instanţei de executare. S. prima instanţă de judecată. Dărîngă. Când rezolvarea situaţiilor privitoare la dispoziţiile comune în materie este dată în competenţa instanţei de executare. 418 alin. art. aceasta din urmă fiind o cale extraordinară de atac. M. Dongoroz. cu ocazia punerii în executare a hotărârii penale sau pe parcursul executării pot să apară numeroase probleme ce trebuie rezolvate de către instanţa de judecată.) Secţiunea 13. După concluziile procurorului şi ascultarea părţilor. se înţelege. pen.

proc. proc.. la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. proc. pen. (2) În cazurile prevăzute la lit. proc. 463 C.) . a) şi b). În cazul arătat în art. (1) şi (2) C.103 b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare. 461 lit. contestaţia se face. .. (b) şi (d). d) când se invocă amnistia. (art. potrivit legii civile. pen. 462 C. pen. proc. iar în cazul prevăzut în art. constatarea acestora se face de către instanţa competentă să judece contestaţia. (1) sau (6) al art. dacă din hotărârea pusă în executare nu rezultă datele şi situaţiile de existenţa cărora depinde soluţionarea contestaţiei.’’ Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare este cea prevăzută în art. 460 C. la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. la instanţa de executare prevăzută în art. 461 lit. 46o C. 461 lit. la instanţa prevăzută la alin. (d). pen. precum şi orice alt incident ivit în cursul executării. Procedura de rezolvare a acestei contestaţii este cea prevăzută în art. în cazurile prevăzute în art. pen. pen. prescripţia. iar în cazul prevăzut la lit. 460 C. c). Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către instanţa civilă. proc. c).) Contestaţia privitoare la executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face. . (a). (art. după caz. 460 alin. (3) Contestaţia împotriva actelor de executare privind confiscarea averii se soluţionează de instanţa civilă. graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei. c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare. potrivit legii civile.

numărul şi data hotărârii care se execută şi denumirea instanţei care a pronunţat-o. ale Codului de procedură penală şi ale Legii nr. mandatul de executare (întocmit în trei exemplare) trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: denumirea instanţei care a emis mandatul. ocupaţia. numele şi prenumele părinţilor. 1 din Legea nr. proc.]. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (art. data şi locul naşterii. antecedente penale etc. prenume. PRO. pen. menţiunea dacă cel condamnat este recidivist. poreclă. 651. semnătura preşedintelui şi ştampila acelei instanţe. p. pedeapsa ce urmează a-i fi aplicată şi durata acesteia. . mandatul de executare reprezintă actul procedural prin intermediul căruia se pune în executare actul procesual – ordinul de punere în executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă141. situaţia militară. după care îl conduce la cel mai apropiat loc de detenţie unde se predă cel de-al doilea exemplar al mandatului de executare. organul de poliţie procedează la arestarea acestuia. proc. Conform art. REGIMURILE DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE Secţiunea 1. data emiterii. Potrivit art.. ordinul de arestare şi de deţinere. pedeapsa pronunţată şi textul de lege aplicat. 1997.). stabileşte punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. 275/2006). 275/2006). înmânându-i acestuia un exemplar al mandatului de executare pentru ca acesta să ia cunoştinţă despre condamnarea suferită. Astfel. pen. pen. pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. timpul reţinerii şi arestării preventive care s-a dedus din durata pedepsei. Noţiuni generale privind executarea pedepselor privative de libertate Executarea pedepselor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Codului penal. Aceste prevederi sunt statuate şi de către Legea 294/2004.142. Pedepsele se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive de condamnare (art. 422 alin. Articolul 420 C. menţionând conţinutul mandatului de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă. studiile. adresa. rămasă în stare de proiect. În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate. Bucureşti. pen. 420 C.104 CAPITOLUL VI. (1) C. Neagu. pentru justificarea deţinerii [art. locul de muncă. Tratat de procedură penală. 420 C. 2 Legea nr. 141 142 I. proc. cetăţenia. proc. datele privitoare la persoana condamnatului (nume. Ed.

105

În cazul în care condamnatul este deja arestat, directorul locului de detenţie ia măsurile necesare astfel încât să i se înmâneze acestuia un exemplar al mandatului de executare, anunţându-l despre data la care expiră durata pedepsei (deci despre perioada de timp în care urmează a executa pedeapsa în penitenciar) şi consemnând într-un proces-verbal data la care condamnatul a început executarea pedepsei aplicate, iar o copie după acest proces-verbal se trimite instanţei de executare, care ia astfel act despre începerea executării pedepsei închisorii (art. 421 C. proc. pen.). Pedeapsa cu închisoarea, pedeapsă privativă de libertate, prevăzută de lege şi aplicată de instanţa de judecată, ridică o serie de probleme în executarea ei. Aceasta, pe de o parte, deoarece, prin natura ei, pedeapsa închisorii durează în timp (zile, luni, ani), iar pe toată această durată ea trebuie să fie observată, supravegheată şi coordonată, respectiv planificată. Pe de altă parte, executarea pedepsei cu închisoarea se realizează într-un anumit loc de deţinere, respectiv într-un penitenciar. În ceea ce priveşte durata pedepsei cu închisoarea, pedeapsă ce are caracter privativ de libertate, cuantumul acesteia reprezintă o importantă problemă, ea exprimând gradul de severitate al acestei metode de sancţionare. Astfel, întinderea temporală a pedepsei cu închisoarea se află în strânsă interdependenţă cu gradul de pericol social al infracţiunii care a fost săvârşită şi care a atras aplicarea respectivei pedepse, cu gradul de pericol social al infractorului, aceste aspecte fiind, de altfel, exprimate în durata pedepsei pronunţată şi pusă în aplicare. Aşa cum am arătat, în funcţie de durata prevăzută între limitele speciale ale pedepsei cu închisoarea, aceasta poate fi de trei feluri: închisoarea de scurtă durată, de la 15 zile până la 2 sau 5 ani; închisoarea de durată mijlocie, de la 2-5 ani până la 10-12 ani; închisoarea de lungă durată, de la 10-15 ani, până la 25 de ani sau detenţiunea pe viaţă, potrivit prevederilor legale în vigoare. În ceea ce priveşte executarea pedepselor privative de libertate, acestea se execută în unul din următoarele regimuri: regimul de maximă siguranţă, regimul închis, regimul semideschis şi regimul deschis. Spaţiul punerii în executare a pedepsei cu închisoarea îl reprezintă penitenciarul – instituţie complexă, înfiinţată din ordinul ministrului justiţiei şi subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, sau unităţile militare – în cazurile prevăzute de art. 62 C. pen. .

106

Secţiunea 2. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de liberatate 2.1. Noţiune Sunt cunoscute în legislaţie mai multe regimuri de executare a pedepsei închisorii: regimul deţinerii în comun, regimul izolării celulare (filadelfian sau pensilvanian), regimul mixt (auburnian), regimul progresiv (irlandez) şi regimul deschis sau pe încredere143. Astfel, în dreptul penal român, regimul de executare a pedepsei este reglementat de Codul penal la art. 53³-534, de art. 18-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi de Capitolul 7 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/ 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal144 (denumit în continuare Regulament). Pedepsele privative de libertate se execută în unul din următoarele regimuri: regimul de maximă siguranţă, regimul închis, regimul semideschis, regimul deschis [art. 53³ alin. (2) C. pen.]. Aceste regimuri se diferenţiază în raport cu gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor condamnate, modul de desfăşurare a activităţilor şi condiţiile de detenţie [art. 19 alin. (2) din Legea nr. 275/2006]. Articolul 19 din Legea nr. 275/2006 menţionează felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, acestea fiind următoarele: a) regimul de maximă siguranţă; b) regimul închis; c) regimul semideschis; d) regimul deschis. 2.2. Regimul de maximă siguranţă Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani precum şi celor ce prezintă risc pentru siguranţa locului de deţinere . Criteriile de stabilire şi procedura de evaluare a riscului pe care persoana condamnată îl prezintă pentru siguranţa penitenciarului sunt reglementate în articolele 93 indice 1- 93 indice 4 din HG nr.1897/2006.
144

V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 605. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/ 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1897 din 21 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 16.01.2007

143

107

Art. 21 alin. (1) din Legea 275/2006 prevede persoanele cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă: a) bărbaţii care au împlinit vârsta de 60 de ani şi femeile care au împlinit vârsta de 55 de ani; b) femeile însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an; c) minorii; d) persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi cele cu afecţiuni locomotorii grave. Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) al art. 20 lit. a) vor executa pedeapsa privativă de libertate în regim închis. Persoanele prevăzute la lit. b) şi d) vor executa pedeapsa privativă de libertate în regim închis, pe perioada cât durează cauza care a impus neaplicarea regimului de maximă siguranţă. 2.3. Regimul închis de executare a pedepselor privative de libertate Cu privire la acest regim de executare a pedepselor privative de libertate, art. 22 din Legea nr. 275/2006 menţionează că regimul închis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii stricte mai mare de 5 ani dar care nu depăşeşte 15 ani. Acest regim se aplică şi: a) persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim semideschis sau deschis care au comis o abatere disciplinară sau care, prin conduita lor, afectează desfăşurarea normală a activităţilor în locul de deţinere; b) persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul de maximă siguranţă care au avut o comportare bună, au făcut eforturi serioase pentru reintegrarea socială şi au fost declasificate din categoria celor ce prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului; c) în mod excepţional, persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, în considerarea naturii, modului de săvârşire a infracţiunii şi a persoanei condamnatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Lege; d) bărbaţilor care au împlinit vârsta de 60 de ani şi femeilor care au împlinit vârsta de 55 de ani, femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an, minorilor şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni locomotorii grave, dacă acestea au fost condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Lege. Potrivit art. 104 din Regulament, regimul închis constă în asigurarea unor măsuri de pază, supraveghere şi escortare care să permită persoanelor private de libertate să desfăşoare, în grupuri, activităţi educative, culturale, terapeutice, de

precum şi a stimulării adoptării de către aceştia a unei conduite corecte. În acest sens. Regimul închis se execută în penitenciare anume destinate sau în secţii special amenajate în celelalte penitenciare. totodată acţionând şi puterea exemplului – el constituindu-se într-un îndemn pentru ceilalţi condamnaţi. se poate aduce critica conform căreia de împărţirea deţinuţilor în funcţie de situaţia lor juridică ar trebui să se ţină seama şi la individualizarea aplicării regimului de detenţie. Pe timpul executării pedepsei în regim semideschis gradul privării de libertate este parţial. Acest regim se aplică şi: . dar care nu depăşeşte 5 ani. precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate. În mod excepţional. fără a fi nevoie să fie desemnaţi în mod strict în grija personalului de pază şi supraveghere. condamnaţilor primari. Drept urmare. 2. 23 alin. în conformitate cu prevederile art. stimulând îndreptarea conduitei şi reeducarea efectivă a acestuia. Aceasta constituie totodată o modalitate de individualizare a pedepsei cu închisoarea. toţi aceştia fiind învestiţi cu încredere şi trataţi cu exigenţă. în contextul reformei sistemului de executare a pedepselor privative de libertate. pentru a da posibilitatea trecerii în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.108 consiliere psihologică şi asistenţă socială. natura şi modul de săvârşire a infracţiunii. (1) din Lege. s-au conturat noi sisteme de executare a pedepsei: executarea pedepsei închisorii în regim semideschis. acest regim fiind destinat condamnaţilor la pedepse de scurtă durată şi de durată medie. implicând. un regim ce presupune respectarea unui regulament strict. paza şi supravegherea continuă. Acest regim poate exercita o influenţă pozitivă asupra conştiinţei condamnatului.4. În general. acestui regulament sunt nevoiţi să i se supună toţi deţinuţii. alături de alte restricţionări. a sporirii numărului de deţinuţi folosiţi la muncă. Regimul semideschis de executare a pedepselor privative de libertate Regula în sistemul penitenciar românesc o constituia executarea pedepsei închisorii în regim de deţinere închis. Regimul semideschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an. a lărgirii gamei mijloacelor de aplicare a tratamentului penitenciar.

Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor de bărbaţi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalţi majori. persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. se pot deplasa neînsoţite în interiorul penitenciarului. 2. în conformitate cu prevederile art. Regimul deschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an. în considerarea naturii. Acest regim se mai aplică persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim semideschis care au avut o bună conduită şi au făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială. (1) din Legea 275/2006 cu privire la executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). 22 alin. 24 alin. fără supraveghere. Regimul deschis se execută în penitenciare anume destinate ori în locuri sau secţii special amenajate în interiorul sau exteriorul altor penitenciare. fără supraveghere [art. (2) din Lege. Potrivit art.5. Alte criterii pentru separarea sau gruparea . de consiliere psihologică şi asistenţă socială în afara penitenciarului. Regimul deschis se aplică persoanelor private de libertate prevăzute la art. modului de săvârşire a infracţiunii şi a persoanei condamnatului. 120 din Regulament. Regimul deschis de executare a pedepselor privative de libertate Regimul deschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult 1 an (prevedere statuată de art. culturale. Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în comun. de a presta munca şi de a desfăşura activităţile educative. în conformitate cu dispoziţiile art. regimul deschis oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a se deplasa neînsoţite în interiorul locului de deţinere. 24 alin. 24 alin. pot presta munca şi pot desfăşura activităţile educative. (1) din Lege. 24 alin. b) persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul închis care au avut o bună conduită şi au făcut eforturi serioase pentru reintegrarea socială. Regimul deschis aplicabil persoanelor condamnate clasificate în această categorie se bazează pe disciplina liber consimţită. de consiliere psihologică şi asistenţă socială în afara locului de deţinere. (2) din Legea nr. terapeutice. precum şi celor cărora li s-au stabilit acest tip de regim.109 a) persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim deschis care au comis o abatere disciplinară sau care datorită conduitei necorespunzătoare au devenit incompatibile cu acest tip de regim. (1) din Legea nr.275/2006 . c) în mod excepţional. pe sentimentul de responsabilitate faţă de comunitatea din care provin şi îi încurajează să folosească cu bună-credinţă libertăţile ce le sunt oferite. terapeutice. dar care nu depăşeşte 15 ani. 275/2006].

riscul pe care îl prezintă pentru siguranţa locului de deţinere. Astfel. În mediul penitenciar – mediu de viaţă impus – starea deţinuţilor este în general individualistă. săli de masă comune etc. Comisa de individualizare. mai ales în cazul recidiviştilor.). la expirarea acestei perioade fiind încadrat în regimul de deţinere comun (dormitoare comune. vârsta. de a urma cursuri de calificare şi cursuri de şcolarizare. regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabileşte. 275/ 2006. condamnatul este mai întâi supus regimului de observare-carantinare. odată intrat în penitenciar.88 din HG nr. . consemnate în fişele de specialitate din Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială. Potrivit art. 1897/2006 membrii comisiei de individualizare au în vedere. 25 alin. (1) din Legea nr. pentru o perioadă de 21 de zile. abilităţile necesare includerii în diferite programe de educaţie şi asistenţă psihosocială. durata pedepsei. conduita persoanei condamnate. pentru celelalte persoane private de libertate şi pentru personal. la primirea persoanei condamnate în primul penitenciar în care aceasta urmează să execute pedeapsa. se evaluează necesităţile educaţionale. În perioada de carantină şi observare se studiază comportamentul şi personalitatea persoanelor private de libertate. iar transformarea regimului aplicat într-o modalitate adecvată de realizare concretă a scopului pedepsei presupune eforturi importante în direcţia asigurării premiselor favorabile unui proces educativ real şi pregătirii condamnaţilor pentru reintegrarea în societate. luând în considerare şi rezultatele obţinute în perioada de carantină şi observare. Stabilirea regimului de executare Regimul de detenţie în sistemul execuţional penal românesc este destul de clar reglementat. interesul de participare la activităţi de resocializare şi de folosire la muncă (art. se efectuează examene medicale. Secţiunea 3. stabileşte şi repartizează persoana privată de libertate într-un regim de executare şi planifică executarea principalelor etape ale executării peepsei. cu ocazia stabilirii regimului de executare. în scopul formării diagnosticului şi prognozei criminologice. Conform art. de către comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.110 acestor persoane sunt: compatibilitatea intelectuală şi de ordin cultural. precum şi gradul de adaptabilitate la privarea de libertate. ateliere comune. disponibilitatea de a presta muncă. examene psihologice. 122 din Regulament). de asistenţă psihologică şi socială. inclusiv în perioadele de detenţie anterioare. activităţi de educaţie sanitară.

Astfel. (1) si ale art. e) abilităţile necesare includerii în diferite programe de educaţie şi intervenţie psihosocială. Decizia membrilor comisiei se consemnează într-un proces-verbal de aducere la cunostinţă. din care să rezulte luarea la cunostinţă. au în vedere: a) vârsta. 25 alin. întocmit în două exemplare. în conformitate cu prevederile art. 25 alin. g) starea de sănătate. 89 din Regulament. 275/ 2006 şi a art. Stabilirea regimului se face prin votul deschis al majorităţii membrilor comisiei. iar celălalt. hotărârea de stabilire a regimului de executare devine executorie la expirarea termenului de 3 zile de la data aducerii la cunoştinţa persoanei private de libertate . 25 alin. Propunerile membrilor comisiei. persoana condamnată. b) durata pedepsei privative de libertate. plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. poate formula. pentru celelalte persoane private de libertate şi pentru personal. motiv pentru care nu o mai reluăm. Procedura de soluţionare a plângerii a fost descrisă pe larg la capitolul destinat judecătorului delegat. f) disponibilitatea de a presta muncă şi de a urma cursuri de calificare. cu ocazia stabilirii regimului de executare a persoanelor private de libertate. Structura şi conţinutul procesuluiverbal de aducere la cunostinţă a deciziei se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) – (5) din Legea nr. Cu privire la punerea în aplicare a hotărârii de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate. dacă nu a formulat plângere sau la data comunicării încheierii judecătorului delegat prin care s-a soluţionat plângerea în condiţiile art. membrii comisiei prevăzute de art. Potrivit art. în termen de 3 zile de la data când a luat cunoştinţă de regimul de executare a pedepsei stabilit. c) conduita persoanei condamnate. pentru fiecare caz în parte. în funcţie de propunerile formulate.111 Articolul 88 din Regulament prevede procedura stabilirii regimului de executare. (2) din Lege. menţionăm dispoziţiile art. fiecare membru al comisiei propune motivat regimul de executare. 14 din Lege. în scris. 25 din Lege. motivaţiile şi decizia finală a comisiei. nemulţumită de regimul de executare stabilit de comisie. În raport cu prevederile alin. care se înregistrează într-un registru de procese-verbale. Un exemplar al procesului-verbal de aducere la cunostinţă a deciziei se înmânează persoanei private de libertate. 90 şi 79 din Regulament care prevăd că. 4 din lege. se depune la dosarul individual. inclusiv în perioadele de detenţie anterioare. se consemnează într-un proces-verbal. . d) gradul de risc pentru siguranţa locului de deţinere.

devenită executorie. la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. (1) din Regulament. după executarea a 8 ani în cazul pedepselor cu detenţiunea pe viaţă şi a unei pătrimi din durata pedepsei cu închisoarea ( din fracţia de ¼. se scade durata arestului preventiv sau alte perioade executate ce sunt deduse din pedeapsa ce se află în executare ) . În cazul în care comisia apreciază că se impune schimbarea regimului de executare. Menţiunile despre regimul de executare se fac în dosarul individual. 26 alin. 275/ 2006 şi a art. termen ce nu poate fi mai mare de 6 luni. se depun la dosarul individual. se pune în aplicare de către directorul penitenciarului. sesizează judecătorul delegat (art. În situaţia în care comisia de individualizare apreciază că nu se impune schimbarea regimului de executare. (2) din Lege. sub semnătură. dacă este cazul. (1) din Legea 275/2006) care poate admite sau respinge sesizarea comisiei. să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială. Judecătorul delegat solicită procesul verbal întocmit de comisie. 26 alin. schimbând sau menţinând regimului de executare. întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate. audiază persoana privată de liberate şi pronunţă o soluţie de admitere sau de respingere a cererii cu consecinţa schimbării sau menţinerii regimului de executare. Secţiunea 4. . la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor. (1) din Legea nr. 91 alin. Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat. Această comisie are obligaţia ca. În cazul în care comisia apreciază că nu se impune schimbarea regimului de executare stabileşte termenul de analiză ce nu poate fi mai mare de 1 an. Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate Potrivit art.112 Hotărârea de stabilire a regimului de executare. persoana privată de libertate se poate adresa cu o cerere către judecătorul delegat prin care solicită schimbarea regimului de executare. dacă este cazul. 16 alin. în aplicaţiile informatizate şi în celelalte documente operative stabilite prin regulamentul prevăzut de art. Copiile acestor documente precum şi hotărârea instanţei de judecată. Prin încheierea prin care dispune schimbarea sau menţinerea regimului de executare judecătorul stabileşte termenul după care poate fi analizată din nou situaţia petentului în vederea schimbării regimului de executare.

în termen de 15 zile de la primirea cererii sau sesizării. 275/2006. care o fac incompatibilă cu regimul în care se execută pedeapsa privativă de libertate. de consiliere psihologică şi asistenţă socială. şeful serviciului aplicare regimuri. (7).’’ Încheierea judecătorului delegat se comunică persoanei condamnate şi administraţiei penitenciarului în termen de 2 zile de la data pronunţării acesteia. (6) din Regulament: . Împotriva încheierii judecătorului. Potrivit dispoziţiilor art. dacă persoana privată de libertate a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă. persoana condamnată a făcut eforturi serioase pentru reintegrarea socială. (2) din Legea nr. 91 alin. (3) din Legea nr. . 3 din Regulament). culturale. terapeutice. (7) din Regulament]. (5) şi art. schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior se poate dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: raportul comisiei prevăzute în alin. 26 alin.. 275/2006.Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate dispune prin încheiere motivată. 91 alin. 91 alin. şi dacă prin conduita sa afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia (art. care o face incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate. 26 alin. art. 275/2006. 26 alin. la locul de deţinere. Comisia poate sesiza judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.113 Această comisie pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate este alcătuită din: directorul penitenciarului. În acest sens statuează şi Legea 275/2006 la art. în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. al instruirii şcolare şi al formării profesionale . (8) şi (9) din Legea nr. contestaţia judecându-se conform Codului de procedură penală [art. cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. numai după ascultarea persoanei condamnate. şeful serviciului educaţie şi şeful serviciului asistenţă psihosocială. (1) constată că buna conduită a persoanei condamnate permite schimbarea regimului în care aceasta execută pedeapsa privativă de libertate. înainte de împlinirea termenului legal. schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă: persoana condamnată a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă. precum şi în cadrul muncii prestate. 26 alin. persoana condamnată şi administraţia penitenciarului poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul. în vederea schimbării regimului de executare într-unul mai sever. medicul penitenciarului. care exercită funcţia de preşedinte al comisiei. Potrivit dispoziţiilor art. în special în cadrul activităţii educative. şi dacă prin conduita sa afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia.

38 alin. care se aplică în mod corespunzător.respinge plângerea. prin încheiere motivată. (art. cum sunt cele privind relaţiile cu administraţia locului de deţinere (ex. în termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată [art. Exercitarea drepturilor persoanelor private de libertate Reglementarea legală a drepturilor specifice de care beneficiază persoanele condamnate. Copiile acestor documente se depun în dosarul individual.admite plângerea şi dispune anularea. (2) din Legea 275/2006)]. 38 alin. echipament. Încheierea judecătorului delegat se comunică persoanei condamnate şi administraţiei penitenciarului în termen de două zile de la data pronunţării acesteia. Hotărârea judecătoriei este definitivă. Împotriva încheierii judecătorului. la locul de deţinere. 8 şi 9 din Regulament) CAPITOLULVII. Judecătorul delegat soluţionează plângerea. dacă aceasta este nefondată [art. (5) din Legea 275/2006)]. luate de către administraţia penitenciarului. 91 alin. Menţiuni despre schimbarea regimului de executare se fac în dosarul individual. Judecătorul delegat poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane în vederea aflării adevărului [art. de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor deţinuţilor. revocarea sau modificarea măsurii luate de către administraţia penitenciarului. Persoana condamnată este ascultată. (3) şi (4) din Legea 275/2006)]. 38 alin. odihnă etc. persoana condamnată şi administraţia .) apropie tratamentul penitenciar românesc de cerinţele europene în această materie.2 – 5 din Codul de procedură penală. în mod obligatoriu. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE Secţiunea 1. 16 alin.: dreptul la hrană.) sau cele care vizează relaţiile acestora cu familia (dreptul la corespondenţă. în aplicaţiile informatizate şi în celelalte documente operative stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 460 alin. (2) din Lege. persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. la vizite etc.114 Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor art. . în termen de 10 zile de la primirea acesteia şi pronunţă una dintre următoarele soluţii: .

În practică. persoanele condamnate pot participa. televizorului. 60 din Regulament. de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod liber. care prevăd că persoanele private de libertate. la servicii sau întruniri religioase organizate în penitenciare şi pot procura şi deţine publicaţii cu caracter religios. 38 alin. literatură beletristică şi de specialitate. persoanele condamnate au dreptul la libertatea credinţelor religioase. se află câte o „mapă de cameră” care cuprinde copii după toate documentele de interes general pentru deţinuţi.dreptul la informatie ce nu poate fi îngrădit. 40 din Legea nr. (6)-(9) din Legea 275/2006)]. au acces la mijloacele de informare în masă. 275/2006 instituie obligaţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. emisiuni radiofonice şi televizate sau orice alte mijloace autorizate de către administraţia penitenciarului. . Drepturi prevăzute expres în Legea nr. în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii. indiferent de regimul de executare în care sunt clasificate. De asemenea. 275/2006). . Articolul 41 alin. Astfel. precum şi obiecte de cult (art. în majoritatea penitenciarelor. prin intermediul radioului. fără a aduce atingere libertăţii credinţelor religioase a celorlalte persoane condamnate. revistelor şi ziarelor. de a lua legătura cu un reprezentant al cultului său. 275/2006.libertatea conştiintei. precum şi libertatea credinţelor religioase ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate nu pot fi îngrădite. Contestaţia se judecă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală. în capitolul intitulat Drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în executarea pedepselor private de libertate reglementează expres mai multe drepturi după cum urmează: . 275/2006 Legea nr. Libertatea gândirii şi a opiniilor. ce rezidă în asigurarea posibilităţii oricărui deţinut de a asista la serviciile religioase organizate în penitenciare de diferitele culte religioase. Hotărârea judecătoriei este definitivă [art. pe baza liberului consimţământ. În acelaşi sens amintim şi dispoziţiile art. în fiecare cameră de deţinere şi la bibliotecă. Dreptul persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate la informaţii de interes public se realizează şi prin publicaţii.115 penitenciarului poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul. Secţiunea 2. Accesul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate la informaţiile de interes public se realizează în condiţiile legii. (3) din Legea nr. a opiniilor si libertatea credintelor religioase.

în prezenţa persoanei condamnate. 275/2006. Of. 275/2006. unde se arată că dreptul la corespondenţă al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat şi nelimitat pentru toate categoriile de persoane private de libertate. substanţelor toxice. prevăzut de art. reclamaţii. fără a fi citită. sesizări către conducerea penitenciarului. În scopul prevenirii introducerii în penitenciar.116 . forocopii din acesta. 275/2006 privind executarea pedepselor (la art. iar corespondenta reţinută se clasează într-un dosar special care se păstrează de administraţia penitenciarului. către instanţele de judecată. acestea urmând a se face numai pe baza dispoziţiilor emise. precum şi altor autorităţi şi organizaţii de stat sau neguvernamentale. nr. în care se precizează că persoana condamnată sau oricare altă persoană cu acordul persoanei condamnate. 457 din 27 iunie 2003.G. . în scris.este garantat şi nelimitat145. în art. De asemenea. la cerere. de către conducătorul penitenciarului. Legea nr. cu privire la luarea acestor măsuri. 43. într-un număr de exemplare justificat.dreptul la consultarea documentelor de interes personal. Dreptul de a petiţiona derivă din drepturile constituţionale fundamentale ale cetăţenilor. 275/2006. În art. către procuror.dreptul de petiţionare şi la corespondenţă. publicată în M. în scris şi motivat. Acest drept era recunoscut deţinuţilor şi de către Legea 23/1969. a drogurilor. 51 alin. 42 din lege. prin garanţiile şi suportul afectiv pe care membrii familiei le pot asigura. explozibililor sau a altor asemenea obiecte a căror deţinere este interzisă (Anexa la Regulament prevede bunurile şi obiectele interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate şi care cad sub incidenţa art. nr. Corespondenţa are caracter confidenţial şi nu poate fi deschisă sau reţinută decât în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. Forma şi conţinutul corespondenţei nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de libertate. prin intermediul corespondenţei.U. corespondenţa poate fi deschisă. În acest sens. 45 din Legea nr. se menţionează că dreptul de petiţionare al persoanelor aflate în executarea Conform O. de îndată. De asemenea. Corespondenţa primită de către persoana privată de libertate este supusă controlului antiterorist şi de specialitate (art. 44 din Legea nr. stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind executarea pedepselor privative de libertate ce sunt de interes pentru persoana condamnată. 44) garantează dreptul tuturor deţinuţilor de a adresa cereri. corespondenţa poate fi deschisă şi reţinută dacă există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. are acces la dosarul individual şi poate obţine. Persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate este înştiinţată. menţionăm prevederile art. iar Legea nr. corespondenţa deţinutului cu familia constituind o bună premisă pentru îndreptarea acestuia. 3 din Regulament). 145 . 74 indice 2 din Legea 275/2006).

50 alin. În sensul prezentei legi. iar cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. orice persoană privată de libertate poate. 275/2006 fiecărei persoane condamnate i se asigură zilnic. Potrivit art. . convorbiri care au caracter confidenţial. să scrie şi să adreseze cereri. neguvernamentală. plimbarea în aer liber timp de minimum o oră. de către personalul administraţiei ori de alte persoane autorizate. Dacă condiţiile climaterice nu permit plimbarea în aer liber.dreptul la convorbiri telefonice (art. Forma şi conţinutul petiţiei nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate. de îndată ce sunt primite în locurile de deţinere şi pe toată perioada executării pedepsei. pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale. Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice. organelor judiciare. instituţie. reclamaţii şi sesizări către orice persoană autorizată. atunci când condiţiile climaterice permit. În ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă. naţională sau internaţională. cât şi din străinătate. Sunt interzise deţinerea şi folosirea telefoanelor mobile de către persoanele private de libertate. în funcţie de numărul persoanelor deţinute şi al posturilor telefonice publice instalate. acestea sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate se stabilesc de către administraţia penitenciarului. 294/2004). 48 din Legea nr. atât din ţară. Petiţiile şi răspunsul la acestea au caracter confidenţial şi nu pot fi deschise sau reţinute. instalate în penitenciare. conducătorul penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice cu cartelă în interiorul penitenciarului. . Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice cu cartelă. . orice persoană privată de libertate are dreptul de a efectua săptămânal.dreptul la plimbare zilnica si dreptul de a primi vizite – conform art. 58 din Legea nr. în interiorul locului de deţinere. 54 din Regulament. Potrivit art. Persoanele private de libertate sunt informate cu privire la condiţiile de exercitare a dreptului de petiţionare.117 pedepselor privative de libertate este garantat. în baza dreptului de petiţionare. instituţiilor publice. Numărul. cel puţin o convorbire telefonică de la telefoanele instalate în incinta locului de deţinere. 1 din Regulament. centrală. locală. pe cheltuiala sa. termenul „petiţie” include orice cerere sau sesizare adresata autorităţilor publice. organizaţie guvernamentală. instanţelor sau organizaţiilor internaţionale a căror competenţă este acceptată ori recunoscută de România. cu persoane din exteriorul locului de deţinere.

au dreptul la plimbare zilnică de cel puţin o oră. Persoanele clasificate în acest regim. Partea I ( persoanele private de libertate încadrate la regim de maximă siguranţă beneficiază de 2 vizite. sub supravegherea vizuală a personalului administraţiei penitenciarului. cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. cu mediul social exterior penitenciarului. Persoanele care prestează o muncă. care nu prestează muncă sau nu desfăşoară activităţi de instruire şcolară şi formare profesională. inclusiv vizite ale apărătorului. soţul sau soţia ori rudele până la gradul al IV-lea inclusiv pot vizita simultan două sau mai multe persoane private . acestea urmând a se stabili prin ordin al ministrului justiţiei. 97 din Regulament prevede că persoanele care execută pedeapsa în regimul de maximă siguranţă. 48 din Legea nr. Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate. Cu consimţământul persoanei private de libertate. Persoanele din această categorie. În ceea ce priveşte durata şi periodicitatea vizitelor. Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific. care se publică în Monitorul Oficial al României. au dreptul la o plimbare zilnică de cel puţin două ore. participă la programe de educaţie sau intervenţie psihosocială au dreptul la cel puţin o oră de plimbare zilnică. 109 din Regulament). în condiţii de confidenţialitate. participă la programe de educaţie sau intervenţie psihosocială au dreptul la cel puţin o oră de plimbare zilnică. În cadrul regimului închis de executare a pedepsei. Prin excepţie.1676/C/24. oricând. (2) din Lege (OMJ nr. au dreptul la plimbare zilnică de cel puţin o oră. în curţi special amenajate în aer liber. Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. 275/2006 menţionează că persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi vizite. În acest sens. în curţi special amenajate în aer liber (art. 16 alin. aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane. aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea. la regim semideschis de 4 vizite iar la regim deschis de 5 vizite pe lună ) . aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea. în curţi special amenajate în aer liber.2010 prin care se aprobă Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor). în spaţii special amenajate. Vizita constituie o modalitate de a asigura legătura deţinutului cu familia şi alte persoane apropiate şi. Modul de amenajare şi dotarea curţilor destinate activităţii de plimbare a acestei categorii de persoane private de libertate sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la art.118 aceasta se asigură într-un alt spaţiu corespunzător. Art. în general.06. la regim închis de 3 vizite. persoanele private de libertate care nu prestează muncă şi nu participă la alte activităţi au dreptul la plimbare zilnică de minimum 3 ore. art. Persoanele care prestează o muncă.

care sunt netransportabile. Persoanele despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt primite la vizită. Nu este permisă vizita persoanelor care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate. . Întrevederea cu apărătorul se realizează în încăperi special amenajate. emis de o autoritate a statului al cărui cetăţean sau rezident este. precum şi condiţiile în care se acordă vizita se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. cu avizul medicului curant şi cu aprobarea directorului locului de deţinere. 39 din Regulament). Dovada identităţii se face cu cartea sau buletinul de identitate. vizita întreruptă se înregistrează ca fiind efectuată (art. Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea vizitei atrage întreruperea acesteia. 1897/2006 sunt prevăzute condiţiile ce trebuie îndeplinte pentru acordarea acestui drept: . cu respectarea regulilor de acordare a vizitei corespunzătoare regimului de executare cel mai sever în care se află una dintre persoanele vizitate. Persoanele private de libertate au dreptul de a primi oricând vizite ale apărătorului. cu paşaportul sau cu orice alt act prevăzut cu fotografie. 2 indice 1 din Legea nr. În aceste situaţii.dreptul la vizită intima prevăzut expres de art. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita persoana privată de libertate numai însoţiţi de o persoană majoră. prin decizie motivată a directorului penitenciarului. 48 alin. Persoanele private de libertate internate în penitenciarele-spital. pot fi vizitate de soţ sau soţie ori de rude până la gradul IV inclusiv în camere. Constatarea acestor situaţii se face prin dispoziţie a directorului locului de deţinere (art. iar motivele se consemnează de către cel care a luat măsura într-un registru special constituit. 275/2006 în care se prevede că persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate beneficiază de vizită intimă. în condiţii de confidenţialitate. 42 din Regulament). în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea în condiţii normale a vizitei. a persoanelor care se află în stare de ebrietate sau a celor care încearcă să introducă alcool ori obiecte interzise în locul de desfăşurare a vizitei. vizita nu se aprobă. În art. Persoana sosită în vizită este obligată să-şi dovedească identitatea.119 de libertate. 16 alin. notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti. în condiţiile stabilite de regulamentul de aplicarea a legii. 46 din Regulament). Amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate vizitei apărătorului. În caz de îndoieli asupra realităţii identităţii. sub supraveghere vizuală. cu avizul medicului curant al respectivei unităţi spitaliceşti şi cu aprobarea directorului locului de deţinere (art. (2) din Lege (art. 140 din Regulament). Numărul de persoane care pot vizita simultan una sau mai multe persoane private de libertate poate fi limitat. 43 din HG nr. Persoanele private de libertate internate în unităţi spitaliceşti din afara locului de deţinere pot fi vizitate.

anterior momentului solicitării vizitei intime. b) nu sunt cercetate sau în curs de judecată în alte cauze penale. de permisiunea de ieşire din penitenciar. 40 din Regulament. potrivit dispoziţiilor art. Vizita prevăzută la art. revizuire.1897/2006 . republicat. Pentru relaţiile între persoane private de libertate. 43 din prezentul regulament se aprobă de directorul locului de deţinere. e) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni. soţul sau soţia ori. o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi. 56 din HG nr. Persoana privată de libertate. 309 din Codul penal. În cazul în care între momentul aprobării cererii şi cel al acordării dreptului persoana privată de libertate nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a dreptului. 55 şi art. anterioară solicitării vizitei intime. după caz. întocmind fiecare o declaraţie pe propria răspundere despre această informare. partenerul sau partenera are obligaţia. 49 din Legea nr. Acestea se distribuie numai în cadrul sectorului de acordare a . f) participă activ la programele de educaţie şi asistenţă psihosocială recomandate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă ori la activităţi productive . . sub sancţiunea prevederilor art. 275/2006 şi art. Solicitanţii vor da declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiei. după caz. sau.SIDA. cumpăra şi deţine bunuri este reglementat de art. vizita intimă nu se mai acordă. existenţa relaţiei de parteneriat anterioară solicitării vizitei intime se dovedeşte prin vizitele efectuate între acestea. Pentru acordarea vizitei intime. în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime. să se informeze reciproc cu privire la existenţa unei boli venerice sau a sindromului imunodeficitar dobândit . Cererile de contopire. Pachetele cu bunuri permise la păstrare de persoanele private de libertate se primesc cu prilejul vizitelor.dreptul de a primi. În aceste articole se menţionează expres că persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi bunuri. la solicitarea scrisă a persoanei private de libertate. contestaţie la executare nu împiedică acordarea acestui drept. dovedită prin copie a certificatului de căsătorie. partenerii trebuie să fi avut o relaţie similară relaţiilor stabilite între soţi de minimum 6 luni.120 a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate. d) nu au beneficiat. Declaraţiile se depun la dosarul individual al persoanei private de libertate. cu modificările şi completările ulterioare. această condiţie presupunând că deţinutul nu are calitatea de învinuit sau inculpat. c) există o relaţie de căsătorie. sau sancţiunea a fost ridicată.

că asistenţa medicală în penitenciare se asigură ori de câte ori este necesar sau la cerere. ori din reţeaua externă sistemului (în cazul afecţiunilor grave). de stupefiante. Cu privire la dreptul la asistenţă medicală. substanţe psihotrope. care prevăd că dreptul la asistenţă medicală al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat. Regulamentul de aplicare a Legii nr. În acest sens. menţionăm dispoziţiile art. Conform art. la care se adaugă o cantitate de maxim 6 kg de fructe şi legume. substanţe care conţin alcool.dreptul la asistenta medicala se referă la obligaţia administraţiei penitenciare de a asigura deţinuţilor îngrijiri medicale corespunzătoare. 275/2006. precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare. potrivit legii şi că persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente. persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maxim 10 kg. (4) din Legea nr. sumele primite de la persoane fizice sau juridice în timpul executării pedepsei şi sumele aflate asupra lor la primirea în penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiţionare. cu personal calificat. a dreptului la corespondenţă şi a dreptului la convorbiri telefonice. 50 din Legea nr. Sumele de bani se primesc prin mandat poştal ori prin depunere directă la sectorul vizită . buna convieţuire sau sănătatea persoanelor private de libertate. 13 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. care se consemnează în fişa contabilă nominală. cele introduse în alte modalităţi sau găsite asupra persoanelor private de liberate cu ocazia percheziţiilor sunt confiscate şi se fac venit la bugetul de stat. pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestată. 2714/2008. de către medicul penitenciarului (în cazul afecţiunilor uşoare) sau într-un spital din sistemul penitenciar. 49 alin. în infirmeria unităţii. . sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri. în mod gratuit. Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa locului de deţinere. 275/ 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele . 275/2006]. Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot primi sume de bani de la familie sau de la alte persoane. precum şi o cantitate de maxim 20 de litri de apă sau băuturi răcoritoare. pentru cumpărarea de bunuri. pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului şi pentru plata transportului până la domiciliu la punerea în libertate [art. numărul şi greutatea pachetelor cu alimente. privind durata şi periodicitatea vizitelor. precum şi bunurile care pot fi primite. 51 din Legea 275/2006. păstrate şi folosite de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.121 dreptului la vizită.

29 din Regulament). prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. În cazul în care medicul constată că persoana condamnată a a fost supusă la tortură. puncte farmaceutice. 23 că activitatea de acordare a asistenţei medicale persoanelor private de libertate se desfăşoară cu respectarea reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi este stabilită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii publice. infirmerii. iar certificatul medico-legal se va anexa la fişa medicală. după ce persoana condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul său. Persoanele private de libertate beneficiază gratuit de servicii de asistenţă medicală şi de medicamente asigurate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. farmacii. în mod periodic. cu excepţia cazurilor în care se constată că acesta nu are mijloacele . Informaţiile cu privire la starea de sănătate pot fi furnizate numai în cazul în care persoanele private de libertate îşi dau consimţământul explicit sau în cauzele expres prevăzute de lege. din bugetul locului de deţinere şi din alte surse. 51 din Legea nr. penitenciare-spital şi mijloace de transport medical. Cu privire la examenul medical. Modul de acordare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală decontate din Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate este stabilit prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (art. 275/2006 şi art. precum şi ori de câte ori este necesar. precum şi obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile persoanei condamnate în legătură cu acestea. 30 din Regulament stabilesc că examenul medical al persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizează la primirea în penitenciare şi. la punerea în libertate. care cuprinde: cabinete de medicină primară. în timpul executării pedepsei. respectiv al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Persoanele private de libertate beneficiază gratuit de medicamentele prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman.122 judiciare în cursul procesului penal prevede la art. potrivit legii. în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează o reţea sanitară proprie. Cheltuielile ocazionate de examenul medical efectuat în aceste condiţii se suportă de către solicitant. cabinete de medicină dentară. Examenul medical se realizează cu respectarea confidenţialităţii acestuia şi a intimităţii persoanei în cauză. în urma consultaţiilor acordate sau la recomandarea medicilor de specialitate. Prescrierea medicamentelor se face numai de către medicul curant. art. Pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate. la transfer. tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. Persoanele private de libertate sunt asigurate cu plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat prin sume cu destinaţie specială. acesta are obligaţia de a sesiza procurorul. la solicitarea persoanelor private de libertate. sub semnătură. cabinete şi ambulatorii de specialitate. aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului.

Cheltuielile ocazionate de îngrijirile medicale şi tratamentul aplicat persoanelor private de libertate în situaţiile prevăzute în această situaţie sunt imputabile celor în cauză (art. În cazul naşterii unui copil. după care este încredinţat tatălui. Cu acordul mamei. administraţia locului de deţinere asigură condiţii pentru declararea naşterii potrivit dispoziţiilor art. Femeia gravidă semnează pentru primirea acestor fotocopii. după ce este avizat de către directorul unităţii. luându-se măsuri pentru ca naşterea să aibă loc în afara penitenciarului. Medicul locului de deţinere trebuie să ia în evidenţă femeia gravidă încă de la primire. de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de . pentru a proceda conform dispoziţiilor legale. 17 . 37 alin. Administraţia penitenciarului ia masuri pentru ca persoana condamnată. în două exemplare. Penitenciarul-spital în care se află femeia gravidă ia măsuri pentru ca naşterea copilului să se realizeze într-un spital din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice (art. întocmeşte un proces-verbal care. caz în care cheltuielile vor fi suportate din bugetul unităţii (art. în scris. copilul poate fi încredinţat şi înainte de împlinirea vârstei de un an. Femeia gravidă beneficiază pe perioada sarcinii de regim alimentar şi de condiţii de muncă potrivit normelor legale. acestea beneficiază de asistenţă medicală prenatală şi postnatală. unui membru de familie sau unei instituţii specializate indicate de mamă.26 din Legea nr. Încredinţarea se realizează şi atunci când mama nu este aptă să aibă grijă de el sau îl supune la rele tratamente. Copilul poate rămâne cu mama în camere special amenajate până la împlinirea vârstei de un an. încunoştinţând femeia gravidă cu privire la conţinutul acestor dispoziţii legale (art. 2 din Regulament). sub semnătură. cu modificările şi completările ulterioare.123 financiare necesare pentru plata contribuţiei personale. i se ia consimţământul. În cazul când mama îşi poate manifesta voinţa cu privire la încredinţarea copilului. Durata internării în spital se menţionează în procesul-verbal care se comunică de către administraţia locului de deţinere instanţei de executare. Conţinutul acestor norme legale este adus la cunoştinţă femeii gravide prin înmânarea unei fotocopii a acestor norme. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Femeia gravidă cu evoluţie normală a sarcinii este internată cu 30 de zile anterior datei probabile a naşterii într-o secţie de specialitate a unui penitenciarspital. dispensarizarea acesteia fiind efectuată conform indicaţiilor medicului de specialitate obstetrică-ginecologie. şi se ataşează la dosarul individual. O copie a procesului-verbal se transmite instanţei de executare. se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate. 32 alin. la solicitarea acesteia. 4 din Regulament). 36 din Regulament). să îşi poată îngriji copilul până la vârsta de 12 luni. În ceea ce priveşte femeile condamnate la pedepse privative de libertate care sunt însărcinate. În cazul în care medicul locului de deţinere constată că persoana privată de libertate a recurs la acţiuni de autoagresiune. 33 din Regulament).

58 din Regulament). . Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate. În aceste situaţii prevăzute. care procedează potrivit prevederilor Legii nr. al căror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular în România. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. într-o cameră separată. 275/2006).dreptul la incheierea unei casatorii (art. iar administraţia penitenciarului are obligaţia de a asigura condiţiile necesare încheierii căsătoriei. timp de 48 de ore.124 libertate. dintre care unul se trimite persoanei fizice sau instituţiei de ocrotire căreia i se încredinţează copilul. 275/2006). 53 din Legea nr. pot solicita administraţiei penitenciarului să contacteze autoritatea internă sau internaţională competentă şi pot fi vizitaţi de reprezentanţii acesteia. Administraţia Naţională a Penitenciarelor încurajează şi susţine orice iniţiativă a organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. În cazul persoanelor condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sau deschis legea prevede că acestea pot încheia căsătoria în localitatea în care domiciliază sau în localitatea în a cărei rază teritorială este situat penitenciarul. 59 din Regulament). soţii pot rămâne în penitenciar. naţionale şi internaţionale. 54 din Legea nr. . Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul la încheierea unei căsătorii în penitenciar. copilul poate fi încredinţat pe toată durata de detenţie a mamei. la locul încheierii căsătoriei se înscrie localitatea în a cărei rază teritorială este situat penitenciarul. precum şi persoanele condamnate care au altă cetăţenie decât cea română. 52 din Legea nr. În certificatul de căsătorie. iar al doilea exemplar rămâne la dosarul individual al persoanei private de libertate. cu acordul conducătorului penitenciarului. . În cazul în care copilul nu poate fi dat în îngrijirea familiei sau persoanei indicate de mamă. dacă acestea nu contravin prevederilor legale şi regulilor privind siguranţa locului de deţinere (art.contactul cu exteriorul (art. şi pot primi în acest scop o recompensă cu ieşirea din penitenciar de până la 5 zile. în condiţiile legii. După încheierea căsătoriei. . cu acordul conducătorului penitenciarului. precum şi a persoanelor fizice care contribuie sau sprijină financiar activitatea de educaţie. Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care au altă cetăţenie decât cea română au dreptul de a se adresa reprezentanţelor diplomatice sau consulare în România ale statului ai cărui cetăţeni sunt şi de a fi vizitaţi de funcţionarii acestor reprezentanţe diplomatice sau consulare. unei instituţii specializate.dreptul la asistenta diplomatica (art. iar administraţia penitenciarului are obligaţia să coopereze cu aceste instituţii pentru realizarea asistentei diplomatice a persoanelor condamnate. 58. cu acordul acesteia. cu statut de refugiaţi sau apatrizi. intervenţie psihosocială şi asistenţă religioasă desfăşurată în locurile de deţinere. 275/2006). cu înştiinţarea autorităţilor competente pentru protecţia copilului (art. se înştiinţează Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

.obligaţia de a se încadra într-un sistem de calificare sau recalificare profesională. . .obligaţia de a respecta programul zilnic de activitate. directorul locului de deţinere poate întrerupe întâlnirea cu persoanele condamnate definitiv. Întâlnirile cu reprezentanţii mass-media nu se calculează în numărul vizitelor la care are dreptul persoana privată de libertate (art. . pentru încălcarea ordinii şi disciplinei în penitenciar. directorul locului de deţinere poate anula aprobarea emisă. . În situaţii grave.obligaţia de a respecta şi suporta regimul de deţinere stabilit (regimul comun. . inclusiv prin încuviinţarea de întâlniri. drept ce nu este cuprins în capitolul referitor la drepturi şi obligaţii dar care se desprinde fără echivoc din dispoziţiile art. după cum urmează: .obligaţia de a depune o muncă utilă şi de a respecta regimul de muncă stabilit.dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita administraţiei să încunoştinţeze un membru al familiei sau o altă persoană desemnată de aceasta despre penitenciarul în care se află. regimul celular).125 Directorul locului de deţinere poate aproba contactarea. Obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate În cadrul regimului penitenciar. regim ce presupune privaţiuni şi restricţionări ce decurg din executarea pedepsei cu închisoarea. 4 din Legea nr. cu acordul scris al persoanelor în cauză. în cazul în care reprezentantul mass-media a încălcat în mod repetat regulile stabilite de administraţia locului de deţinere. Secţiunea 4. pe timpul cât se află în locul de deţinere. . 59 din Regulament). între reprezentanţii mass-media şi persoanele condamnate definitiv. 29 alin.obligaţia de a suporta şi executa sancţiunile disciplinare stabilite de comisia de disciplină de la nivelul penitenciarului. precum şi regulamentul de ordine interioară (urmărindu-se prevenirea dezordinii şi încercărilor de evadare şi formarea unor deprinderi pozitive). În cazul nerespectării regulilor stabilite de administraţia locului de deţinere de către reprezentantul mass-media.obligaţia de a se supune internării în penitenciar şi percheziţiei care se efectuează la încarcerare şi ori de câte ori este necesar. în condiţiile în care nu se periclitează siguranţa locului de deţinere sau drepturile şi libertăţile persoanelor private de libertate. 275/2006. deţinuţii trebuie să respecte o serie de obligaţii. de continuare sau completare a pregătirii şcolare (urmărindu-se astfel înlăturarea convingerilor greşite despre viaţă şi contribuind la reintegrarea deţinuţilor într-o viaţă socială normală).

ale regulamentului de aplicare a dispoziţiilor acesteia. j) să respecte programul zilnic. l) să aibă o ţinută decentă. al aceleiaşi legi. ori de câte ori este necesar. ale ordinelor emise în baza legii şi ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului. c) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în locul de deţinere. b) să respecte regulile de igienă colectivă şi individuală. m) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă. 43. 63. Articolul 62 din Regulament vine în completarea dispoziţiilor din Lege stabilind că persoanele private de libertate au următoarele obligaţii: a) să se conformeze restricţiilor ce decurg din Lege. c) să se supună percheziţiei corporale ori de câte ori această măsură este necesară. din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine interioară al locului de deţinere. h) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere. precum şi indicaţiile medicului. 275/2006 stabileşte. cel de muncă. o) să frecventeze cursurile învăţământului obligatoriu. b) să execute dispoziţiile legale date de administraţia locului de deţinere. g) să manifeste grijă faţă de integritatea bunurilor din proprietatea publică şi privată. Pe lângă obligaţii. d) să respecte regulile stabilite de administraţia locului de deţinere pe perioada cât au permisiune de ieşire din penitenciar. n) să asigure şi să menţină ordinea şi curăţenia în camerele de deţinere şi în celelalte locuri în care au acces. din Regulament. k) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact. după punerea lor la dispoziţie potrivit art. în mod expres. d) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca. după cum urmează: . curată şi îngrijită. acestea fiind următoarele: a) să respecte prevederile acestei legi. în condiţiile prevăzute în regulamentul de aplicare a legii. Regulamentul de aplicare a Legii nr. f) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă. precum şi pe parcursul privării de libertate.126 Articolul 55 din Legea nr. 275/ 2006 prevede şi interdicţiile persoanelor private de libertate în art. obligaţiile persoanelor condamnate. i) să nu desfăşoare acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciare sau altor persoane. e) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare. precum şi orarul activităţilor de educaţie şi asistenţă psihosocială care se derulează în penitenciar.

acte de nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente. f) instigarea altor persoane private de libertate la săvârşirea de abateri disciplinare. g) stabilirea de relaţii cu persoane private de libertate sau persoane din interiorul ori exteriorul locului de deţinere. în alte condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare. de avantaje morale ori materiale de la personal. medicamente. constrângere. deţinerea. m) confecţionarea. de natură să pericliteze ordinea. persoanelor care execută activităţi în locul de deţinere sau se află în vizită. persoanelor care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită. de la persoanele care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane private de libertate. răzvrătiri. sprijinirea sau participarea la revolte. prin violenţă. precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane. bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele admise. b) organizarea. băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea fără prescripţie medicală a unor medicamente de natură a crea tulburări de comportament. precum şi de la oricare altă persoană. c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor privative de libertate. inclusiv celor private de libertate. personalului. k) substituirea identităţii unei alte persoane. i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din locul de deţinere. promisiuni. cadouri sau alte mijloace.127 a) exercitarea de acte de violenţă asupra personalului. disciplina şi siguranţa locului de deţinere. h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparţinând locului de deţinere. stabilite prin regulamentul de ordine interioară. deţinerea.utilizarea sau transmiterea de obiecte interzise. precum şi asupra oricăror alte persoane. telefoane mobile. . comercializarea sau consumul de stupefiante. e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare. l) împiedicarea cu intenţie a desfăşurării programelor care se derulează în locul de deţinere. o) comunicarea cu exteriorul. asupra celorlalte persoane private de libertate. n) obţinerea sau încercarea de obţinere. j) procurarea. servicii. precum şi nerespectarea orei de revenire în locul de deţinere. cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor privative de libertate. d) deţinerea. în grup. utilizarea sau transmiterea de bani.

categorie socială. religie. sex. ş) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase. q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia locului de deţinere. inclusiv a liniştii. limbă. ţ) exprimarea. înlăturarea recunoaşterii. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea. orientare sexuală. naţionalitate. a celorlalte persoane private de libertate.128 p) ameninţarea personalului. convingeri. după ora stingerii până la deşteptare. Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate răspund civil. potrivit legii. a persoanelor care execută misiuni la locul de deţinere sau care se află în vizită. s) tulburarea orarului zilnic. care aduce atingere demnităţii umane prin deosebirea. excluderea. material. . etnie. precum şi a oricăror alte persoane. boală cronică necontagioasă. infectare HIV. apartenenţă la o categorie defavorizată. după caz. disciplinar sau penal. restricţia sau preferinţa pe bază de rasă. vârstă. handicap. folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale. în public. r) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace. t) fumatul în alte locuri decât cele permise. prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul. u) orice manifestare cu caracter discriminatoriu. pentru faptele săvârşite în timpul executării pedepselor privative de libertate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->