‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫‪05/07/13‬‬

‫מסמך עקרונות‬

‫כלכלה וחברה‬
‫גרסה ‪38‬‬

‫‪ .1‬תקציר – עמ' ‪2-6‬‬
‫‪ .2‬מסמך עקרונות כלכלי חברתי – עמ' ‪6-31‬‬
‫‪ .3‬נספח א' ‪ -‬הגידול בהכנסות המדינה עפ"י התוכנית – עמ' ‪32‬‬
‫)"בנק המטרות" הפוטנציאלי(‬

‫חזון לעם ישראל‬
‫רו"ח יניב פריאל‬
‫יועץ כלכלי‬
‫‪yanivpriel@gmail.com‬‬
‫‪052-8339020‬‬
‫‪1‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫תקציר‬
‫מדינת ישראל עשירה בחומר אנושי יוצא דופן והיא בעלת פוטנציאל צמיחה גדול‪.‬‬
‫מדינת ישראל עברה את המשבר הכלכלי של ‪ 2008‬בצורה קלה וטובה יחסית למה‬
‫שאירע בכלכלות אחרות‪ .‬המצב הכלכלי של ישראל ביחס למדינות המערב‪ ,‬יחסית‬
‫טוב‪ ,‬בכמה מובנים – אבטלה‪ ,‬צמיחה‪ ,‬יחס חוב‪-‬תוצר וכיו"ב‪.‬‬

‫הבעיות ארוכות הטווח של מדינת ישראל הן‪:‬‬
‫‪.1‬בעיית הפריון בעבודה ‪ -‬במונחים יחסיים אנחנו הולכים ונסוגים ביחס למדינות‬
‫המערב כבר עשרות שנים‪ .‬אנחנו צומחים והם צומחים אבל מסלול הצמיחה אצלנו‬
‫נסוג ביחס למדינות המערב‪.‬‬
‫‪.2‬בעיית התעסוקה ‪ -‬שיעורי התעסוקה הולכים ונסוגים ביחס לכלכלות המפותחות‪,‬‬
‫ואלה שכן עובדים הפריון שלהם הולך ונסוג‪.‬‬
‫הבעיות באות לידי ביטוי בשני אלמנטים מרכזיים – הצמיחה הנמוכה יחסית‬
‫)רמת החיים בישראל הולכת ונסוגה‪ ,‬במונחים יחסיים‪ ,‬ומתרחקת ממדינות המערב‬
‫המובילות כבר כמה עשורים ברציפות(‪ ,‬והעוני ואי ‪ -‬השוויון‪.‬‬

‫מאפיינים ייחודיים של מדינת ישראל‪:‬‬
‫‪.1‬ריבית – מדינת ישראל משלמת ריבית גבוהה יותר ביחס לעולם המערבי‪.‬‬
‫זה מחייב חלוקה פנימית זהירה של העוגה‪ ,‬כי יש לך פחות כסף לחלק‪.‬‬
‫)תשלומי הריבית על החוב הציבורי כאחוז מהתמ"ג‪ ,‬כפולים ממוצע ה‪ ,OECD -‬מה‬
‫שאומר שלמדינת ישראל מרווח טעות קטן מאוד(‪.‬‬
‫‪.2‬צבא – מדינת ישראל מחזיקה צבא שגדול באופן יחסי לגודל האוכלוסייה וצורך‬
‫משאבים יקרים בעיקר מבחינת מחיר הציוד‪) ,‬מטוסים‪ ,‬צוללות‪ ,‬פצצות חכמות וכו'(‬
‫שרובו נרכש בחו"ל ואינו מיוצר בארץ‪.‬‬
‫‪.3‬ילודה – שיעור הילודה במדינת ישראל כמעט וכפול ממוצע ה‪ – OECD -‬ילדים הם‬
‫משאב שצורך השקעה גבוהה )גנים‪ ,‬חוק חינוך חינם‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬מורים‪ ,‬ארוחות‬
‫לתלמידים‪ ,‬קצבאות ילדים‪ ,‬רפואת ילדים וכו'( וכמעט אינו מייצר הכנסות‪.‬‬
‫יחס התלות‪') :‬יחס תלות' – היחס בין האוכלוסייה בגיל עבודה‪ ,‬לבין האוכלוסייה שבאופן‬
‫כללי זקוקה יותר‪ ,‬לרשת ביטחון חברתית( בישראל הוא מעל ‪ 60‬אחוז – והוא‬

‫הגבוה ביותר בקרב המדינות החברות בארגון ה‪!!!OECD -‬‬
‫‪.4‬רווחה – למדינת ישראל יש מדיניות רווחה רחבה יחסית לכלכלות אחרות‪:‬‬
‫מענק לידה‪ ,‬קצבאות ילדים‪ ,‬רפואה ציבורית‪ ,‬הבטחת הכנסה‪ ,‬סיוע לגיל הזהב‪ ,‬קצבת‬
‫נכות‪ ,‬קצבאות זקנה‪ ,‬דיור ציבורי‪ ,‬גמלאות וכו'‪.‬‬

‫בעיות קצרות טווח של מדינת ישראל הן‪:‬‬
‫‪.1‬יוקר המחיה )תחרותיות וריכוזיות(– יוקר המחיה בישראל האמיר בצורה חדה‬
‫ב‪ 6 -‬השנים האחרונות והשאיר את הצרכן עם הרבה פחות כסף פנוי לצריכה שוטפת‪ .‬חלה‬
‫עליה לא סבירה במחירי מזון‪ ,‬בנקאות‪ ,‬ביטוח וכו'‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫בנוסף‪ ,‬העלייה החדה במחירי מוצרי היסוד פוגעת בעיקר במשפחות מן השכבות החלשות‬
‫שהנטייה השולית שלהם לצרוך גבוהה‪.‬‬
‫‪.2‬מחירי הדיור – מחירי הדירות שזינקו ב‪ 80% -‬במשך תקופה של ‪ 5‬שנים‪ ,‬השאירו‬
‫את רוכשי הדירות עם משכנתאות גבוהות והרבה פחות כסף פנוי לצריכה שוטפת‪.‬‬
‫גם שכר הדירה עלה בצורה חדה והשאיר את השוכרים עם פחות כסף פנוי לצריכה‬
‫שוטפת‪.‬‬
‫‪.3‬הבנקים והקבלנים – כ‪ 43,000 -‬איש לא משלמים משכנתא כבר יותר מ‪3 -‬‬
‫חודשים )שיא באחוזים‪ ,‬בקנה מידה עולמי!!!(‪.‬‬
‫כתוצאה מהפיגורים במשכנתאות‪ ,‬הבנקים לא ממש ששים לתת משכנתאות‪ ,‬ובנוסף‬
‫מקטינים את היקף האשראי לקבלנים כי הם פוחדים מהמפולת ורוצים לשלוט במחירי‬
‫הדיור‪.‬‬
‫הקבלנים מצידם רואים שהבנקים מקצצים באשראי לשוק הדיור ולכן בונים פחות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הקבלנים רואים את הפיגורים על המשכנתאות ומבינים שלציבור אין מספיק כסף‬
‫ולכן הם לא ממהרים לבנות כ"כ הרבה‪ ,‬ולא ניגשים למספיק מכרזים‪.‬‬
‫יש מתאם רב שנים בין מחירי הדיור וההכנסה החציונית‪:‬‬
‫ברגע שמחירי הדירות עולים בקצב מהיר יותר מההכנסה החציונית – כך מתחילה בועת‬
‫דיור )שמקורה בבועת אשראי שנוצרה מריביות נמוכות וחוסר באפיקי השקעה‬
‫אלטרנטיביים(‪.‬‬
‫כך הגיע לשיאה בועת הדיור בארה"ב ב‪ 2006-2007 -‬וכך היא נולדה בישראל ב‪.2008 -‬‬
‫מה קרה אח"כ אנחנו כבר יודעים )המפולת בארה"ב ב‪.(2008 -‬‬

‫תוצאות‪:‬‬
‫א‪ .‬חלק גדול מהתוצר הולך לבעלי אמצעי הייצור ולא לצרכנים‪ :‬גורר עלייה ברמת העוני‪,‬‬
‫אי השתתפות בכוח העבודה‪ ,‬עלייה ברמת אי – השוויון ובנוסף‪ ,‬גורם לקיטון בצריכה‬
‫העתידית‪.‬‬
‫ב‪ .‬העלאת מע"מ‪ ,‬קיצוץ בקצבאות ורמת מחירים גבוה )יוקר המחיה( – כולם ביחד‬
‫מקטינים את ההכנסה הפנויה של הצרכן והוא בתורו מקטין את הצריכה‪.‬‬

‫)הסיבה להאטה בשנים האחרונות היא הקיטון בצריכה‬
‫הפרטית(‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחירי הדירות שגואים )וכנ"ל מחירי השכירות( ביחס לא פרופורציונאלי להכנסה‬
‫הממוצעת‪ ,‬גורמים למי שקונה דירה )וכנ"ל שוכר דירה(‪ ,‬להוציא את רוב כספו על החזר‬
‫המשכנתא )או השכירות(‪ ,‬ובתמורה הוא מקטין את הצריכה השוטפת‪.‬‬

‫ההכנסה הפנויה ממשיכה להתכווץ בשנים האחרונות‪ ,‬הצריכה הפרטית צונחת‬
‫ואיתה התמ"ג )במשך ‪ 5‬השנים האחרונות הצמיחה ירדה מ‪ 6% -‬ל‪ ,2.5% -‬תוך‬
‫כדי גידול מדאיג בגירעון!!!(‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצריכה הפרטית שנמוכה ביחס לתמ"ג )הצריכה הפרטית בארה"ב מהווה כמעט ‪70%‬‬
‫מהתמ"ג‪ .‬ממוצע הצריכה הפרטית של מדינות ה‪ OECD -‬עומד על ‪ .64%‬הצריכה‬
‫הפרטית בישראל עומדת על ‪ ,(56%‬משפיעה לרעה ובאופן ישיר על ענפי הצריכה‬
‫‪3‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫והשירותים שהם מוטי עסקים קטנים ובינוניים‪ ,‬ושקצב יצירת מקומות העבודה אצלם הוא‬

‫הגבוה ביותר‪ .‬כלומר בגלל הצריכה הנמוכה לא מייצרים משרות חדשות‪.‬‬
‫ה‪ .‬בגלל הקטנת משקל ההוצאה הציבורית האזרחית‪ ,‬כפונקציה של‬
‫התוצר‪) ,‬וכיום היא בין הנמוכות מבין מדינות ה‪ ,(OECD -‬רמת השירותים‬
‫שהמדינה מספקת לאזרחיה בכל התחומים יורדת בהתמדה מדי שנה‪.‬‬

‫מדיניות המס בישראל בשנים האחרונות‪:‬‬
‫•‬

‫משרד האוצר טוען כי הורדת שיעורי המס לחברות‪ ,‬תביא לגידול בצמיחה הכלכלית‪.‬‬
‫התיאוריה הכלכלית אינה תומכת בטיעון זה‪ ,‬וגם ממצאים אמפיריים מגלים כי אין‬
‫למעשה קשר בין שיעורי המס לקצב הצמיחה הכלכלית‪.‬‬

‫•‬

‫משרד האוצר מאמין שהורדת שיעור מס חברות בישראל‪ ,‬שהם כיום מהנמוכים בעולם‬
‫המערבי‪ ,‬נכונה בגלל תחרות מסים בעולם על השקעות בינלאומיות‪.‬‬
‫מחקרים מגלים כי בראש מעיניהן של חברות רב‪-‬לאומיות עומדים איכות ההון החברתי‬
‫וההון האנושי‪ ,‬והטבות המס נמצאות רק בתחתית הרשימה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הניסיון המצטבר בעולם מעיד שתחרות המסים היא הרסנית ומביאה‬
‫לחיסולה של מדינת הרווחה!!!‬

‫•‬

‫לפיכך מדיניות המס בשנים האחרונות היתה‪:‬‬
‫א‪ .‬הפחתת המס הישיר על חברות‪ ,‬הכנסה מהון‪ ,‬רווחי הון והטבות לבעלי הכנסות‬
‫גבוהות‪ ,‬שהיטיבה רק עם בעלי ההון!!!‬
‫ב‪ .‬העלאת המס העקיף‪ ,‬שפגע אנושות בשכבות החלשות ובשכבות הביניים!!!‬

‫•‬

‫שיעור ההוצאה הציבורית מהתמ"ג נמוך בהשוואה למדינות ה‪ ,OECD -‬למרות הנטל‬
‫הביטחוני הגבוה ונטל הריבית הגבוה )בהשוואה למדינות אחרות(‪.‬‬
‫המשמעות‪ :‬שאר התקציבים סופגים את הקיצוצים‪ :‬רווחה‪ ,‬חינוך‪ ,‬בריאות‪ ,‬דיור‪ ,‬תחבורה‬
‫ציבורית‪ ,‬תעסוקה וכו'‪.‬‬

‫התוצאה‪:‬‬
‫רמת השירותים שהמדינה מספקת לאזרחיה בכל התחומים יורדת בהתמדה‬
‫ובנוסף‪ ,‬שיעורי העוני והפערים החברתיים עולים בהתמדה‪.‬‬
‫בעוד השכבות החזקות והעשירות נהנות מהרפורמות במס‪ ,‬השכבות החלשות‬
‫ושכבות הביניים סופגות פגיעה משמעותית!!!‬
‫הפגיעה נגרמת באמצעות צמצום שירותים בסיסיים שכל אזרח מקבל בתחומי‬
‫הרפואה‪ ,‬חינוך‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬השכלה גבוהה‪ ,‬תשתיות‪ ,‬תחבורה ציבורית‪ ,‬דיור וכו'‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הציבור צריך להתמודד גם עם עליה לא פרופורציונלית ביוקר המחיה‪ ,‬עקב‬
‫הסרת הפיקוח על מוצרים רבים‪ ,‬מכסי מגן‪ ,‬צמצום בתחרות עקב הפרטות‪ ,‬מיזוגים‬
‫ורכישות‪ ,‬וכן עם עלייה לא מבוקרת במחירי הדירות ושכ"ד שהשאירו את הצרכן‬
‫עם מעט מאוד כסף פנוי לצריכה שוטפת‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫התקציב שמועבר בימים אלה‪ ,‬אינו נותן פיתרון לאף אחת‬
‫מהבעיות ארוכות הטווח )וקצרות הטווח( שהועלו כאן ואף‬

‫מחמיר אותן!!!‬
‫לא זו בלבד שאין בו מחוללי צמיחה‪ ,‬אלא יש בו האצה‬
‫של מחוללי מיתון‪.‬‬
‫התקציב במתכונתו הנוכחית יגרום להתכווצות נוספת בכלכלה‬
‫ויכניס עוד עשרות אלפי משפחות וילדים מתחת לקו העוני‪.‬‬
‫התקציב פוגע בעיקר בשכבות החלשות ובמעמד הביניים‬
‫שמצבן כבר קשה מאוד‪.‬‬
‫התקציב לא כולל התייחסות או פיתרון ליציאה מהמשבר )דרך‬
‫הגדלת הצמיחה( ואין בו חזון של ממש‪.‬‬
‫המשק יכנס למעגל הרסני של צריכה פרטית יורדת )שבתורה‬
‫תקטין את הצמיחה וגביית המיסים( וייווצר שוב גרעון שיחייב‬
‫קיצוצים נוספים בתקציב )וחוזר חלילה(‪.‬‬
‫הגידול בתמ"ג יכול להגיע בתקופה זו רק דרך‪:‬‬
‫א‪.‬השקעה בתעשייה – אין השקעה משמעותית בתעשייה בשנים האחרונות ובלי כל‬
‫קשר‪ ,‬תעשייה זקוקה להשקעה הונית גדולה‪ ,‬לאורך המון שנים‪ ,‬וכיום המשאבים‬
‫מצומצמים‪.‬‬
‫ב‪.‬השקעה בבניה ‪ -‬שהיא קטר של צמיחה למשק )כיום חברות הבנייה מקטינות‬
‫את היקפי הבנייה כאמור לעיל(‪.‬‬
‫ג‪ .‬גידול בייצוא לחו"ל ‪ -‬בגלל המשבר העולמי היצוא לא מתרומם‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬הדולר‬
‫הנמוך‪ ,‬גורם לתוצרת שלנו להיות יקרה מאוד בחו"ל ומקטין את ההכנסות בש"ח‪ ,‬מה‬
‫שמוביל לקיטון ביצוא ומשם הדרך קצרה לקיטון בתעסוקה וירידה בצמיחה ובתמ"ג‪.‬‬

‫פתרונות‪:‬‬
‫‪ .1‬בעיות מבניות כמו פריון‪ ,‬תעסוקה ויוקר המחיה הן בעיות ארוכות טווח‪ .‬יש לטפל‬
‫בהן ע"י הקמת ועדה מקצועית לכ"א מהן‪ ,‬והתחלת יישומם מיד כשיהיו מסקנות ביניים‪.‬‬
‫‪ .2‬בעיית הדיור היא בעיה קצרת טווח‪:‬‬
‫היא המנוע )היחיד כרגע!!!( שיכול לדחוף את המשק קדימה מבחינת צמיחה ותמ"ג‪.‬‬
‫ע"י שימוש בכלים מיסויים אפשר להוריד את מחירי הדירות בכ– ‪.10%‬‬
‫‪5‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫את הכסף יש להפנות לענף הבניה כדי לעודד קבלנים לבנות דירות‪ ,‬ואת האזרחים‬
‫לקנות דירות‪ .‬יש במקביל לטפל בבעיית המשכנתאות ולדאוג ליציבות הבנקים‪.‬‬

‫)פיתרון שכזה יש בסעיפים ‪ 6‬ו ‪.(9‬‬
‫‪ .3‬יש לבטל את העלאת המע"מ )וגזרות רגרסיביות אחרות(‪.‬‬
‫במקביל יש למצוא מקורות חלופיים להגדלת תקציב המדינה כמו‪:‬‬
‫‪.1‬מס חברות דיפרנציאלי‪.‬‬
‫‪.2‬גבייה של הרווחים הכלואים‪.‬‬
‫‪.3‬הקטנת הקלות המס לחברות הענק‪.‬‬
‫‪.4‬הקטנת הפער בין שיעורי המס על עבודה ובין שיעורי המס על הון‪.‬‬
‫‪.5‬העלאת מס הכנסה על העשירונים העליונים‪.‬‬
‫‪.6‬הפחתת נטל המס העקיף‪.‬‬
‫‪.7‬מס ירושה‪.‬‬
‫‪.8‬טיפול בהון השחור ובתכנוני המס )חברות הארנק ומקלטי המס(‪.‬‬
‫‪.9‬הקטנת תקציב הביטחון‪.‬‬
‫‪.10‬ביטול פטורים‪.‬‬
‫‪.11‬טיפול בבעיית הפנסיה התקציבית‪.‬‬

‫)פיתרון שכזה יש בעמוד ‪.(33‬‬
‫הערות לגבי תקציב המדינה‪:‬‬
‫‪2013‬‬
‫הצמיחה לכל שנת ‪ ,2013‬כפי שנחזתה בדצמבר ‪ ,2012‬תהיה ‪) 2.8%‬והיא אינה כוללת‬
‫את ההכנסות הצפויות מהפקת גז טבעי‪ ,‬האמורות להתחיל השנה‪ ,‬שאמורות להוסיף‬
‫‪ 1%-0.8%‬לתמ"ג(‪ ,‬והגירעון הצפוי בתקציב יעבור את ה‪ 45 -‬מיליארד ש"ח )מעל‬
‫‪ 4.4%‬תוצר(‪ .‬הורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל‪ ,‬היא רק עניין של זמן‪ .‬שיחזור‬
‫הגרעון של שנת ‪ 2012‬בשנים הקרובות יגבה מחיר יקר מאוד בדירוג החוב הלאומי‬
‫ובעלויות גיוס החוב הממשלתיות!!!‬
‫היות שהצמיחה ברבעון הרביעי של ‪ 2012‬היתה נמוכה מהצפוי והסתכמה ב ‪2.5%‬‬
‫בלבד‪ ,‬אנחנו נכנסים לתוך ‪ 2013‬עם יעדי צמיחה וגירעון‪ ,‬שמראש ידוע‪ ,‬שגם בהם לא‬
‫נעמוד‪.‬‬
‫היות שהגירעון האמיתי ינוע בין ‪ 45-55‬מיליארד ש"ח‪ ,‬ועם לוקחים בחשבון שיעד‬
‫הגירעון הועלה ל‪ 3% -‬תוצר )בערך ‪ 25‬מיליארד ש"ח( – עדיין הפער עומד על‬
‫סכום בלתי נתפס של ‪ 20-30‬מיליארד ש"ח‪.‬‬

‫קיצוצים כבדים בכל התקציבים כבר בפתח )שיקטינו בתורם הן את‬
‫הצמיחה והן את הכנסות המדינה ממיסים(‪ ,‬ויגרמו לגידול באבטלה‪,‬‬
‫קיטון בהשקעות ובשירותים בסיסיים כמו דיור‪ ,‬רפואה וחינוך שכבר‬
‫היום נמוכים מאוד‪ ,‬בנוסף להכבדה נוספת של הנטל‪ ,‬על השכבות‬
‫החלשות ומעמד הביניים‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫המשבר בארה"ב‪:‬‬
‫לארה"ב גרעון של יותר מ‪ 16 -‬טריליון דולר )קפץ מ ‪ 8.5‬טריליון דולר ב ‪ ,2008‬ונוצר‬
‫ע"י הנפקת אג"ח מסיביות‪ ,‬בעקבות המשבר הכלכלי(‪ .‬למרות קיצוצים בתקציב‬
‫והעלאות מיסים בסך מאות מיליארדי דולרים‪ ,‬הממשלה האמריקאית עדיין בגרעון של‬
‫מאות מיליארדים כך שהגרעון ממשיך וגודל‪.‬‬

‫בטווח הארוך עלויות הריבית ימשיכו לעלות‪ ,‬עד כדי הורדה נוספת‬
‫בדירוג האשראי של ארה"ב‪.‬‬
‫הקיצוצים והעלאות המיסים יגרמו ל‪ :‬הקטנת הביקושים בכל המגזרים‪ ,‬פיטורין וגידול‬
‫באבטלה‪ ,‬ירידה בהשקעות המגזר הפרטי והציבורי ועוד‪.‬‬

‫משבר החובות באירופה ובמיוחד מדינות ה ‪:PIIGS‬‬
‫פורטוגל‪ ,‬אירלנד‪ ,‬איטליה‪ ,‬יוון וספרד שבהם אחוזי האבטלה מהגבוהים באירופה‬
‫)ומתקרבים ל ‪ 20%‬בממוצע(‪ ,‬וחובות של מעל ‪ 3‬טריליון דולר ושעולים על ‪100%‬‬
‫מהתוצר בממוצע‪.‬‬
‫כל תוכנית קיצוצים שתיושם‪ ,‬רק תקטין את הכנסות המדינה והצמיחה‪ ,‬ותוביל‬
‫לגידול באבטלה ולמשבר חברתי!!! )שכבר נראה בשטח(‪.‬‬
‫מדינות היורו‪ ,‬נוקטות מאז ‪ 2011‬מדיניות צנע חריפה‪:‬‬
‫המדיניות כוללת‪ :‬העלאות מסים חדות וקיצוצים עמוקים בתקציב‪ .‬הרעיון היה לעלות‬
‫על נתיב לצמיחה‪ ,‬ובעיקר להפחית את רמות החוב‪ .‬בינתיים‪ ,‬ההפך הוא הנכון‪:‬‬
‫כלכלות דרום אירופה קורסות ושיעורי החוב שלהן גדלים‪.‬‬
‫האבטלה ביורו טיפסה לשיא של ‪ 11.9%‬בינואר ‪ 2013‬ועלתה ל ‪ 12.2%‬באפריל‪.‬‬
‫מדובר בשיעור האבטלה הגבוה ביותר מאז החל התיעוד ב‪!!!1995-‬‬

‫הצפי הוא ששיעור האבטלה בגוש האירו ימשיך ויעלה אל מעבר ל‬
‫‪ 12.4%‬בהמשך השנה!!!‬

‫מדיניות ההקלה הכמותית של הפדרל ריזרב )הפד(‬
‫מטרת מדיניות ההקלה הכמותית של הפד‪) ,‬או מדיניות הדפסת כסף‪ ,‬כמו שהשוק קורא‬
‫לו( המתבטאת ברכישות אג"ח מסיביות על ידי הבנקים המרכזיים‪ ,‬היא עידוד הצמיחה‬
‫כדי שזו תאיץ של שוק העבודה ואת הכלכלה‪.‬‬

‫מאזן הפד מכיל יותר מ‪ 3 -‬טריליון דולר‪.‬‬
‫בסוף ‪ 2012‬הפדרל ריזרב החל בסבב חדש )השלישי במספר( של הקלות כמותיות‬
‫כאשר הודיע על רכישת אגרות חוב ממשלתיות וניירות ערך מגובות משכנתאות בכ‪85 -‬‬
‫מיליארד דולר‪ ,‬מדי חודש‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫הדפסת כמויות כסף בלתי נתפסות של הפד‪ ,‬על ידי הנפקה של כמות‬
‫בלתי מתקבלת על הדעת של אג"ח לא יכולה להימשך לנצח‪.‬‬
‫ככל שיותר אג"ח יונפקו‪ ,‬כך ערכן ילך וירד בעיני המשקיעים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬עלה מדד המחירים לצרכן בארה"ב ב‪) 1.7% -‬לאחר עלייה של ‪ 3%‬בשנת‬
‫‪ .(2011‬לעומת זאת‪ ,‬הריבית על אג"ח ל‪ 10 -‬שנים של ממשלת ארה"ב ב‪ 2012 -‬נעה‬
‫בין ‪) 2.4%-1.4%‬בממוצע כ‪ .(1.7% -‬כלומר‪ ,‬המשקיעים שקונים אג"ח ל‪ 10 -‬שנים‬
‫של ממשלת ארה"ב – לא ממש מרוויחים מההשקעה )ואף מפסידים(‪ ,‬בטח לא‬
‫כשמשקללים את הסיכון הרב שבהחזקת אג"ח לתקופה כ"כ ממושכת‪.‬‬
‫אג"ח הן כבר לא השקעה סולידית ועשויות להיות פצצת זמן מתקתקת‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬גם אינפלציה מרוסנת יחסית‪ ,‬של ‪ ,2.5%‬תספיק כדי ליצור‬
‫מפולת בשוק האג"ח העולמי‪.‬‬

‫גם בבריטניה‪ ,‬יפן ובגוש האירו‪ ,‬הבנקים המרכזיים מפעילים‬
‫מדיניות הקלה כמותית נרחבת!!!‬
‫ביפן למשל‪ ,‬המטבע היפני נחלש בששת החודשים האחרונים של ‪ 2013‬מול המטבעות‬
‫המרכזיים בכ‪ 25-30 -‬אחוזים‪ ,‬בעיקר בשל הלהיטות הממשלתית למדיניות מוניטרית‬
‫המבוססת על הקלה כמותית אגרסיבית )רכישות אג"ח בכ‪ 74.6-‬מיליארד דולר מדי‬
‫חודש(‪ ,‬שמטרתה להחליש את המטבע ולהשיג יעד אינפלציה של ‪ 2%‬בשנה )וזאת על‬
‫מנת לתמוך בעוצמה‪ ,‬ביצוא של יפן(‪.‬‬
‫כתוצאה מכך‪ ,‬מדד הניקיי זינק ביותר מ‪ 45% -‬מתחילת השנה )ובכ‪ 80% -‬מנובמבר ועד‬
‫לתחילת מאי ‪.(2013‬‬

‫למרות הסכנות האיומות במדיניות זו‪ ,‬המשקיעים מתעלמים מהנתונים‬
‫וממשיכים לקנות נכסים מסוכנים )בכל העולם(!!!‬
‫התוצאה‪:‬‬

‫יחס החוב לתוצר‪ ,‬בכל המדינות המפותחות מזנק‬
‫בחדות בשנים האחרונות לרמות בלתי נתפסות!!!‬

‫)וברור שהם וגם אנחנו‪ ,‬נשלם על זה ביוקר רב!!!(‬
‫למרות הדפסת הכסף הבלתי פוסקת‪ ,‬המשק העולמי‬
‫לא ממש מתאושש!!!!!‬
‫‪8‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫כשלוקחים בחשבון את הריביות שנושקות ל‪ 0 -‬ואת העובדה שיפן וארה"ב‬
‫לבדן מזרימות היום כ‪ 160 -‬מיליארד דולר מדי חודש לתוך שוקי ההון שלהן‬
‫וגורמות להשטחה של עקום התשואות בכל העולם ‪ -‬הנ"ל גורם לכל מנהלי‬
‫הכספים לקחת סיכונים שגדלים והולכים‪ ,‬בכל מיני אפיקים ומוצרים‪ ,‬על מנת‬
‫למקסם את התשואה‪.‬‬
‫כל זה מתחיל לחלחל גם למשקיעים הפרטיים שמחפשים בקדחתנות אפיקי‬
‫השקעה מניבים לכסף שלהם‪.‬‬

‫האם המצב הקיצוני שבוא נמצא שוק המניות והאג"ח‪,‬‬
‫יישאר על כנו‪ ,‬כשהדפסת הכסף תופסק בהדרגה ‪-‬‬
‫השנה או שנה הבאה?‬
‫היות שמדינת ישראל‪ ,‬נשענת בעיקר על יצוא לצורך צמיחה )אנו‬
‫מייצאים כ‪ 40%-‬מהתמ"ג‪ ,‬ולכן תלויים בביקוש של המשקים‬
‫העולמיים(‪ ,‬הרי שלמשבר המתמשך ביפן‪ ,‬אירופה וארה"ב יהיו‬
‫השפעות מרחיקות לכת על הכלכלה הישראלית‪:‬‬

‫מדינת ישראל תעמוד בפני בור ענק בתקציב ובפני‬
‫משבר כלכלי וחברתי קשה מאוד!!!!!‬
‫מדינת ישראל צריכה להשקיע כל שנה תוספת של בין‬
‫‪ 30-50‬מיליארד ש"ח בעקבות הנאמר לעיל‪) ,‬יחסית‬
‫למדינות אחרות(‪ ,‬אבל באופן מפתיע‪ ,‬נטל המס בפועל‪,‬‬
‫נמוך משמעותית‪ ,‬מממוצע ה‪!!!OECD -‬‬
‫נטל המס‪) ,‬גביית המס יחסית לתמ"ג( בישראל הינו ‪ 31‬אחוזי תוצר‪,‬‬
‫לעומת הממוצע בגוש האירו שעומד על יותר מ‪ 40 -‬אחוזי תוצר‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬שיעור המיסוי הישיר )חברות ובעלי ההון( נמוך עוד‬
‫יותר‪ ,‬והוא מן הנמוכים שבארצות ה‪!!!OECD -‬‬

‫איך סוגרים את ההפרש?‬
‫ע"י הכבדת הנטל על השכבות החלשות ומעמד הביניים‬
‫ובעיקר‪ :‬הקטנת השירותים הבסיסיים שניתנים לכל אזרח‪,‬‬
‫‪9‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫בעיקר בתחומי החינוך )גני ילדים‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬השכלה‬
‫הגבוהה(‪ ,‬הרווחה‪ ,‬הבריאות‪ ,‬התחבורה הציבורית‪ ,‬התעסוקה‪,‬‬
‫הדיור ועוד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יותר מ‪ 50% -‬מהיצוא שלנו קשור בצורה זו או אחרת‬
‫לטכנולוגיה‪ ,‬ולכן הקטנת המשאבים המופנים לתחום ההשכלה הגבוהה‬
‫והמו"פ‪ ,‬יחזור אלינו כבומרנג )כהקטנת היצוא‪ ,‬קיטון בהכנסות‬
‫המדינה‪ ,‬בתחרותיות וכמובן גידול באבטלה(‪.‬‬

‫נתונים נוספים )דוגמאות בלבד(‪:‬‬
‫•‬

‫משרד האוצר מקטין את משקל ההוצאה הציבורית האזרחית‪ ,‬כפונקציה של‬
‫התוצר‪ ,‬מידי שנה‪) .‬והיום הוא הנמוך ביותר מבין מדינות ה‪ ,OECD -‬פרט‬
‫לארה"ב(‪.‬‬

‫•‬

‫משקל המיסים בתוצר נמוך משמעותית מממוצע מדינות ה‪!!!OECD -‬‬

‫•‬

‫בנק ישראל מזהיר שהמבנה הריכוזי של המשק הישראלי‪ ,‬מסוכן ליציבות הכלכלה‬
‫הישראלית‪.‬‬

‫•‬

‫לפי ניתוח של בנק ישראל‪ ,‬הפחתות בשיעורי המס הישיר בשנים האחרונות יצרו‬
‫גירעון מבני בתקציב המדינה‪ ,‬שנובע מרמת מיסוי נמוכה מדי‪.‬‬

‫•‬

‫ההוצאה הממוצעת לתלמיד בישראל נמוכה משמעותית מבין מדינות ה‪.OECD -‬‬
‫בנוסף‪ ,‬שיעור ההוצאה הלאומית על חינוך מתוך התוצר‪ ,‬נמצא בירידה מתמדת‬
‫כבר עשרות שנים!!!‬

‫במערכת החינוך היסודית‪ ,‬ההישגים של מחצית מהתלמידים‪,‬‬
‫הם מתחת לממוצע ה‪ ,OECD -‬וההישגים של החצי השני‬
‫)בעיקר ערבים וחרדים(‪ ,‬הם מתחת למדינות עולם שלישי!!!‬
‫•‬

‫מדינת ישראל היא המדינה בעלת שיעורי העוני הגבוהים ביותר בארגון‪.‬‬

‫•‬

‫בישראל יש פי ‪ 2.5‬יותר עומס בכבישים מאשר בממוצע ה‪.OECD -‬‬

‫•‬

‫אי‪-‬השוויון בחלוקת הכנסות )מדד ג'יני( בישראל ‪ -‬גבוה ממרבית המדינות‬
‫המפותחות בעולם‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫•‬

‫יחס התחלופה בישראל )היחס בין הפנסיה הנצברת במהלך שנות העבודה לשכר‬
‫שאנחנו מרוויחים במהלך אותה תקופה( נמוך משמעותית מאשר בממוצע ה‪-‬‬
‫‪.OECD‬‬

‫•‬

‫בישראל מספר האחיות‪ ,‬מיטות האשפוז ויחידות טיפול נמרץ‪ ,‬נמוכים משמעותית‬
‫לעומת ממוצע ה‪.OECD -‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ההוצאה הציבורית על בריאות כאחוז מהתמ"ג‪ ,‬נמוכה משמעותית מבין‬
‫מדינות ה‪.OECD -‬‬

‫•‬

‫יוקר המחיה בישראל הוא הגבוה ביותר בהשוואה למדינות ה‪) .OECD -‬לפי בנק‬
‫ישראל מ‪ 2007 -‬חלה עליה לא סבירה במחירי מזון‪ ,‬בנקאות‪ ,‬ביטוח וכו'(‪.‬‬

‫•‬

‫רמת החיים בישראל הולכת ונסוגה‪ ,‬במונחים יחסיים‪ ,‬ומתרחקת ממדינות המערב‬
‫המובילות כבר כמה עשורים ברציפות‪.‬‬

‫•‬

‫הרכב המיסוי בישראל מעוות‪ :‬המסים העקיפים )כמו מע"מ(‪ ,‬הפוגעים יותר בשכבות‬
‫החלשות‪ ,‬גבוהים בישראל לעומת המדינות המפותחות‪ ,‬בעוד שהמסים הישירים )כמו‬
‫מס הכנסה ומס חברות(‪ ,‬הפוגעים יותר בחזקים‪ ,‬נמוכים ביחס למדינות המפותחות‪.‬‬

‫פריון והשכלה גבוהה‪:‬‬
‫•‬

‫להוציא את מגזר ההייטק )‪ 10%-5%‬מהמשק(‪ ,‬שאר המשק הישראלי אינו תחרותי‪,‬‬
‫ובשנים האחרונות הוא מידרדר מידי שנה!!!!!‬

‫הפריון‪ ,‬כלומר תפוקה לשעת עבודה‪ ,‬אולי הפרמטר הכלכלי החשוב‬
‫ביותר‪ ,‬נמוך בכ‪ 24% -‬מממוצע מדינות ה‪ OECD -‬והוא מהנמוכים‬
‫בעולם‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬מפגר בשיטתיות אחר רוב המדינות המתקדמות ‪ -‬גם‬
‫אלה שנתפשות ככושלות‪.‬‬

‫•‬

‫הפריון שמונע ע"י חדשנות ויצירתיות‪ ,‬נשען על תשתיות פיסיות )כבישים‪ ,‬רכבות‬
‫וכו'( ועל תשתיות אנושיות כגון‪ :‬הרמה הטכנולוגית של המשק‪ ,‬וכן של רמת‬
‫ההכשרה וההשכלה של העובדים‪.‬‬

‫•‬

‫ברוב מדינות ה‪ ,OECD -‬שיעור האקדמאים בקרב צעירים בני ‪ 34-52‬גבוה בכ‪20% -‬‬
‫משיעור האקדמאים בני ‪) 55-64‬העומדים לפרוש משוק העבודה(‪ .‬בישראל הפער‬

‫הפוך‪ :‬בדור המבוגרים יש יותר משכילים מדור הצעירים!!!!!‬

‫•‬

‫חלק גדול מאוד מאוכלוסיית ישראל‪ ,‬אינו מקבל את הכלים הדרושים ואת התנאים‬
‫המתאימים לעבוד במשק גלובלי תחרותי‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫•‬

‫עודף ביורוקרטיה‪ ,‬עודף שעות עבודה‪ ,‬הכשרה מקצועית לא מספקת‪ ,‬תחרותיות נמוכה‬
‫בצרוף של משקל השקעות בתוצר שהוא מהנמוכים במדינות ה‪) OECD -‬החלק‬
‫החשוב ברמת הפריון של המשק( – כל הבעיות הנ"ל מסבירות את הפריון הנמוך‪,‬‬
‫שגורם בתורו לצמיחה נמוכה‪ ,‬לעוני ולאי ‪ -‬שוויון‪.‬‬

‫•‬

‫השחיקה מתמשכת בתקציבי התמיכה הממשלתית במו"פ‪:‬‬
‫כיום חלקו של המימון הממשלתי למו"פ בישראל הינו הנמוך ביותר מבין המדינות‬
‫המפותחות‪.‬‬

‫•‬

‫דמוגרפיה וצניחת הצמיחה בישראל –‬
‫קצב גידול קבוצת גילאי העבודה )בני ‪ (20 – 64‬ירד בעשרות אחוזים בשנים‬
‫האחרונות‪ .‬בעשור הקרוב‪ ,‬יש הרבה יותר כאלה שפורשים משוק העבודה מאשר‬
‫צעירים בני ‪ 25‬שנכנסים לשוק העבודה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬קבוצת היהודים שאינם חרדים היא הקבוצה שמזינה את הצמיחה של ישראל‪ .‬זו‬
‫הקבוצה שעובדת בשיעורים גבוהים‪ ,‬וזו גם הקבוצה שהפריון שלה גבוה‪.‬‬

‫הבעיה‪ :‬קצב הגידול של אוכלוסיה זו יורד בעשור הנוכחי כמעט לאפס‪.‬‬
‫לעומתה‪ ,‬קצב גידול אוכלוסיית הערבים והחרדים עולה ולהם יש בעיות‬
‫קשות מאוד של השתתפות בשוק העבודה‪ ,‬השכלה ירודה ופריון נמוך‪.‬‬
‫במצב הנוכחי אי אפשר לסמוך על הצעירים החרדים והערבים שיהוו את מנוע הצמיחה‬
‫העתידי של ישראל ‪ -‬הם לא עובדים מספיק‪ ,‬והם בעיקר לא משכילים מספיק‪.‬‬

‫ייצור מקומות עבודה ‪ /‬תעסוקה‪:‬‬
‫•‬

‫המשק הישראלי מייצר הכי פחות מקומות עבודה מרוב מדינות‬
‫המערב‪:‬‬

‫•‬

‫שיעורי התעסוקה‪ ,‬במיוחד בקרב גברים‪ ,‬הולכים ונסוגים ביחס ל‪ ,G7-‬ואלה שכן‬
‫עובדים הפריון שלהם נמוך‪ .‬זה בא לידי ביטוי בשני תחומים מרכזיים‪:‬‬
‫‪ .1‬רמת החיים שהולכת ונסוגה כבר הרבה שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬בעיית העוני ואי ‪ -‬השוויון‪.‬‬
‫התוצאה‪:‬‬
‫ככל שהפער בין מה שאפשר להשיג בחו"ל לבין מה שאפשר להשיג בארץ גדל‪,‬‬
‫יותר ויותר צעירים שוקלים לעבור לחו"ל‪.‬‬

‫•‬

‫מדינת ישראל מדורגת גבוה בהפרות של זכויות עובדים )חוקי עבודה לרבות חוק‬
‫שכר מינימום( ונמוך במדיניות אכיפה של זכויות עובדים‪.‬‬
‫המעסיקים מנצלים את עודף העובדים למתן תנאי שכר נמוכים עד פוגעניים‪.‬‬
‫חוסר באכיפה של זכויות עובדים רק מחמיר את העניין‪.‬‬
‫התוצאה‪ :‬עלייה בעוני ואי – השתתפות בשוק העבודה‪.‬‬

‫נוצר‬
‫ה‪-‬‬
‫בעיקר עקב הצריכה הפרטית‪ ,‬שנמוכה ביחס לתמ"ג‪ ,‬יחסית לרוב מדינות‬
‫‪ .OECD‬הנ"ל משפיע לרעה ובאופן ישיר על ענפי הצריכה והשירותים שהם מוטי‬
‫עסקים קטנים‪ ,‬ושקצב יצירת מקומות העבודה אצלם הוא הגבוה ביותר‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫•‬

‫רמת התחרותיות במדינת ישראל נמוכה באופן משמעותי יחסית לרוב מדינות‬
‫ה‪ OECD -‬ואפילו מדינות רבות באסיה ואפריקה‪.‬‬

‫)דבר שגורם למשק שלנו להיות מוטה הון וע"ח עבודה(‪.‬‬
‫•‬

‫מדינת ישראל מדורגת גבוה בנושא ריכוזיות‪.‬‬

‫•‬

‫התוצר לעובד בתעשייה הישראלית נמוך משמעותית בהשוואה למדינות ה‪-‬‬
‫‪ – OECD‬גורר עלייה ברמת העוני ואי – השוויון‪.‬‬
‫התוצאה‪:‬‬

‫חלק גדול מהתוצר הולך לבעלי אמצעי הייצור ולא לצרכנים‪:‬‬
‫גורר עלייה ברמת העוני‪ ,‬אי השתתפות בכוח העבודה‪ ,‬עלייה ברמת‬
‫אי – השוויון ובנוסף‪ ,‬גורם לקיטון בצריכה העתידית‪.‬‬

‫האם המצב שבו אנחנו נמצאים )ושאליו הגענו בהדרגה‬
‫במשך ‪ 10‬השנים האחרונות( הוא מפתיע‪ ,‬או שהוא‬
‫משהו שהיה וודאי שיקרה?‬
‫הון ‪,‬שלטון )ועיתון(‪:‬‬
‫•‬

‫מדינת ישראל מדורגת גבוה מאוד בנושא שחיתות שלטונית‪:‬‬

‫יש הפקעה של הזכות והיכולת של אזרחי המדינה לקבוע את‬
‫המדיניות הכלכלית והמשפטית במדינה‪.‬‬
‫מי שלא נבחר לכנסת‪ ,‬עושה את אותם דברים שמתבטאים ב‪:‬‬
‫הגדלת הריכוזיות )ע"י אישור מיזוגים ורכישות(‪ ,‬אי יצירת )עידוד( תחרותיות‪ ,‬אי‬
‫הסרת חסמים‪ ,‬אי ביצוע רפורמות חיוניות )או אי קידום שלהן(‪ ,‬יצירת מחסור מכוון‬
‫בשופטים וגרימת סחבת בביהמ"ש )ע"י אי העברת תקציבים( ועוד‪.‬‬

‫•‬

‫בעלי ההון שולטים במרבית העיתונים הגדולים במדינה‪ ,‬ומתערבים )מאחורי‬
‫הקלעים( בנעשה בעיתון )הצגה של דברים מזווית מסוימת‪ ,‬גניזת כתבות תחקיר‬
‫לא מחמיאות‪ ,‬נתינת במה לח"כ מסוימים ועוד(‪.‬‬

‫התוצאה‪:‬‬

‫צורת השלטון במדינה דומה יותר לאוליגרכיה )ופחות‬
‫לדמוקרטיה(‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫איך פותרים את כל הבעיות?‬
‫•‬

‫העלאת המס הישיר על חברות‪ ,‬הכנסה מהון‪ ,‬על רווחי‬
‫הון‪ ,‬והטבות לבעלי הכנסות גבוהות )כולל מס שבח(‪.‬‬

‫•‬

‫הפחתת נטל המס העקיף‪.‬‬

‫•‬

‫הקטנת הפער בין שיעורי המס על עבודה ובין שיעורי‬
‫המס על הון‪.‬‬

‫•‬

‫הגדלת ההוצאה הממשלתית – לא באמצעות הגדלת‬

‫הגרעון‪ ,‬אלא באמצעות העלאת מסים!!!‬
‫•‬

‫ביטול הכלל הפיסקאלי או בשמו האחר‪ :‬מגבלת‬
‫ההוצאה‪.‬‬

‫•‬

‫רפורמות מבניות בתחומים שונים‪:‬‬
‫א‪ .‬דיור‪.‬‬
‫ב‪ .‬תחרותיות‪.‬‬
‫ג‪ .‬יוקר המחיה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שוק העבודה ופריון‪.‬‬
‫ה‪ .‬יעילות המגזר הציבורי‪.‬‬
‫ו‪ .‬הנטל הביורוקרטי‪.‬‬
‫ז‪ .‬עודף רגולציה‪.‬‬
‫ח‪ .‬רפואה‪.‬‬
‫ט‪ .‬חינוך‪.‬‬
‫י‪ .‬השכלה גבוהה‪.‬‬
‫י"א‪ .‬טיפול בשחיתות )שלטון המקומי‪ ,‬ממשלה‪ ,‬גופים‬
‫ציבוריים( – ע"י החוק‪ ,‬מבקר המדינה ובתי המשפט‪.‬‬
‫י"ב‪ .‬צה"ל‪.‬‬
‫י"ג‪ .‬מדיניות מס ‪ -‬נטל המס )הישיר והעקיף(‪.‬‬

‫•‬

‫חקיקת חוקים חברתיים שמעגנים את חובות המדינה‬
‫כלפי אזרחיה וישומם‪:‬‬
‫‪14‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה‪ ,‬הרווחה‪ ,‬הבריאות‪,‬‬
‫התחבורה הציבורית‪ ,‬התעסוקה‪ ,‬הדיור וכו'‪.‬‬

‫מטרת העבודה היא‪ ,‬יצירת בסיס כלכלי לטיפול‬
‫בכל הבעיות הנ"ל!!!‬
‫מדינת ישראל יכולה לגייס כל שנה בין ‪ 25‬ל‪45 -‬‬
‫מיליארד שקלים נוספים לתקציב הממשלה‪ ,‬ע"י מיסוי‬
‫חכם וצעדים נוספים‪.‬‬

‫ראה "בנק מטרות" פוטנציאלי בנספח א' עמוד‬
‫‪.32‬‬
‫הנ"ל יביאו הן לצמיחה חזקה והן לצמצום הפערים החברתיים‬
‫הבלתי נסבלים‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬יבלמו את הירידה המתמשכת‬
‫בשירותים הבסיסיים שכל אזרח מקבל‪:‬‬
‫‪ .1‬מס חברות ‪ -‬יישום מס חברות פרוגרסיבי‪ ,‬בהתאם למדיניות של מרבית‬
‫מדינות ה‪ :OECD -‬שיעור מס חברות בגובה ‪ 20%‬על הכנסות שנתיות של עד‬
‫‪ 1.2‬מיליון ש"ח בשנה‪ ,‬ושיעור מס של ‪ 30%‬על ההכנסות השנתיות שמעבר לסכום‬
‫זה‪ 5,000) .‬החברות הגדולות במשק אחראיות על ‪ 80%‬מתקבולי מס‬
‫הכנסות המדינה יגדלו במיליארדים‪ ,‬כל שנה!!! )הקטנת‬
‫החברות!!!(‪.‬‬
‫המיסוי על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים יגרום לצמיחתם(‪.‬‬

‫‪ .2‬רווחים כלואים – שינוי החוק הקיים‪ ,‬כך שאפשר יהיה לגבות את המס על יותר‬
‫מ ‪ 120 -‬מיליארד ש"ח של רווחים שנוצרו לחברות במשק‪ ,‬מתוקף החוק לעידוד‬
‫השקעות הון‪.‬‬
‫הכנסות המדינה יגדלו במיליארדים‪ ,‬כל שנה!!! )ראה גם סעיף ‪ 29‬להלן(‪.‬‬

‫‪ .3‬משאבי טבע –‬
‫א‪ .‬יש להטיל מס על כל משאבי הטבע כפי שמקובל בעולם‪ ,‬כדוגמת האשלג‪ ,‬הברום‬
‫והפוספטים )שמופקים מים המלח ובמחצבות בנגב ובערבה ע"י כי"ל‪ ,‬אבן גיר ועוד‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪.1‬לפני ‪ 3‬שנים הועלו התמלוגים על הפוספטים שכי"ל משלמת ל‪ 40 -‬סנט לטון‪,‬‬
‫‪15‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫לעומת מחיר של טון פוספט גולמי שנסחר בבורסת הסחורות סביב ‪ 130-140‬דולר‪.‬‬
‫מדובר בתמלוגים שבקושי עומדים על שליש האחוז!!!‬
‫‪.2‬בישראל התמלוג על טונה אבן גיר נקבע על פי מחירון שמפרסם מינהל מקרקעי‬
‫ישראל מדי כמה חודשים‪ .‬נכון להיום התמלוג עומד על כדולר לטונה )‪ 3.27‬שקלים‬
‫לטונה ‪ 0.35 +‬אג' לטונה לקרן שיקום מחצבות( בעוד המחיר הממוצע לטונה אבן גיר‬
‫בעולם עומד על כ־ ‪ 75‬דולר‪. .‬‬
‫מדינות רבות גובות את התמלוג בשיטה שונה‪ :‬לפי אחוז ממחיר השוק של טונה אבן‬
‫גיר או לפי אחוז מהרווחים של חברות המלט‪.‬‬
‫ב‪ .‬חברות שמפיקות משאבי טבע בישראל לא יוכלו להיכלל בחוק לעידוד השקעות‬
‫הון )החוק נועד לעודד הקמת מפעלים חדשים‪ ,‬ולא לעודד מפעל שבכל מקרה‬
‫היה מוקם כאן(‪.‬‬
‫ג‪ .‬כרבע מהסלעים שכי"ל כורה מיוצאים כסלעי פוספט מועשרים )חומרי גלם‬
‫לתעשייה(‪ .‬יש להגביל את היקפי הייצוא‪ ,‬כדי לגרום לכי"ל להקים מפעלים‬
‫לניצול הפוספטים לייצור דשנים ומוצרי המשך סופיים אחרים כאן בישראל‪.‬‬
‫הנ"ל יגדיל את ההשקעה בתעשייה ויגרום לגידול בתעסוקה‪ ,‬בעיקר בדרום‪.‬‬

‫‪ .4‬מע"מ ‪ -‬העלאת המע"מ ל‪ 20 -‬אחוז כשבמקביל תהיה הורדת מע"מ למוצרים‬
‫בסיסיים )פירות‪ ,‬ירקות‪ ,‬ביצים‪ ,‬מוצרי חלב‪ ,‬בשר‪ ,‬אורז‪ ,‬וכו'( ל ‪ 5-10‬אחוז בלבד‪.‬‬
‫)העיקרון הנ"ל עובד בהרבה מדינות בעולם!!!(‪ .‬כך‪ ,‬מוצרי היסוד שנמצאים בכל‬
‫בית יוזלו משמעותית‪ ,‬ויאפשרו להעלות את רמת החיים‪ ,‬בעיקר של מיעוטי‬
‫היכולת‪.‬‬

‫‪ .5‬הטלת מס עיזבון ‪ -‬קיים כבר במספר מדינות העולם )כולל ארה"ב(‪:‬‬
‫‪ .1‬עד ‪ 5‬מליון ש"ח פטור‪.‬‬
‫‪ .2‬מ‪ 5 -‬ועד ‪ 15‬מליון – ‪ 10%‬מס‪.‬‬
‫ג‪ .‬מ‪ 15 -‬ועד ‪ 50‬מליון – ‪ 20%‬מס‪.‬‬
‫ד‪ .‬מעל ‪ 50‬מליון – ‪ 30%‬מס‪.‬‬
‫ה‪ .‬מעל ‪ 200‬מליון – ‪ 40%‬מס‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬ילדים של אדם שנפטר עם הון של מעל ‪ 200‬מיליון ש"ח שיהפוך ל ‪120‬‬
‫מיליון ש"ח אחרי מס העיזבון‪ ,‬עדיין יחיו חיים טובים מבלי לרדת ברמת החיים‪,‬‬
‫בעוד שהכנסות המדינה יגדלו משמעותית!!!‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לשקול החלת חובת דיווח שנתי למס הכנסה‪ ,‬לכל מי ששווי נכסיו‬
‫מעל ‪ 10‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫)ראה גם סעיף ‪ 29‬להלן(‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫‪ .6‬מס שבח‪:‬‬
‫‪ .1‬על כל דירה יחול מס )כתוספת לארנונה( של בין חצי אחוז ל‪ 2 -‬אחוזים כל שנה‬
‫כפונקציה של מחיר הדירה )זהו מס מקובל בארה"ב למשל(‪ .‬דירות ששוויין‬
‫מתחת למיליון ש"ח יהיו פטורות ועל דירות ששוויין מעל ‪ 4‬מליון ש"ח יחול המס‬
‫הגבוה וכו'‪ .‬צעד זה יכניס מיליארדים לקופת המדינה כל שנה‪.‬‬
‫המס יגרום למכירת דירות רבות ולהוזלת מחירן‪.‬‬
‫‪ .2‬מס על דירה שניה – הטלת לפחות ‪ 2%‬מס כל שנה ללא קשר למחיר הדירה‪,‬‬
‫תגרום למכירת דירות רבות שתוביל לירידת מחירים גדולה‪ ,‬עד שכמות‬
‫הדירות‬
‫שבבניה תותאם לביקוש במדינה‪.‬‬
‫‪ .3‬מס על משקיעים זרים – המס יהיה מקסימאלי‪ ,‬כ ‪ ,2%‬רק שהחל מהדירה‬
‫הראשונה‪ .‬הנ"ל יגרום להקטנת הכדאיות של השקעה בדירות‪ ,‬וישחרר לשוק‬
‫אלפי דירות בעוד מס הכנסה ייהנה ממיסוי של תושבי חוץ‪.‬‬
‫‪ .4‬מס שבח )ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה( בגין מכירת דירה יועלה‬
‫לשיעור של ‪ 30‬אחוז מהרווח )כיום עומד על ‪ ,(25%‬על כל סוגי הדירות )כולל‬
‫דירה ראשונה – עם הקלות לדירות שמחירן פחות ממיליון ש"ח(‪.‬‬
‫‪ .5‬העלאת תקרת מס הרכישה לדירות יוקרה ולרוכשי דירות שניות ושלישיות‪.‬‬
‫‪ .6‬ביטול סעיף ‪ 49‬לפקודת מס שבח – כל העברת דירה לקרוב משפחה כמוה‬
‫כמכירת דירה לצד ג'‪ .‬כנ"ל ביטול הפטור ממס שבח בגין מכירת דירה‬
‫שנייה תוך ‪ 8‬שנים )זמן ההמתנה בין מכירת שתי דירות המקנה פטור הוארך‬
‫מ‪ 4 -‬ל‪ 8 -‬שנים(‪.‬‬
‫‪ .7‬יש להעלות את שיעורי המס על דירות להשכרה של ישראלים‪ ,‬ובצורה חדה‬
‫יותר על תושבי חוץ )יקטין את הכדאיות של קניית דירות להשכרה‪ ,‬וישחרר‬
‫לשוק אלפי דירות!!!(‪.‬‬
‫‪ .8‬יש לשקול להטיל מס רכוש על כל מי שמחזיק קרקע )תקופה ארוכה( ולא בונה‬
‫עליה‪ .‬יקטין את הכדאיות של קניית קרקעות והחזקתם לטווח ארוך ויעודד בנייה‬
‫מהירה על קרקעות שנמצאות בבעלות פרטית‪.‬‬

‫מס הכנסה כמעט ולא נהנה מעליית ערך הדירות במדינה‬
‫)ובייחוד דירות יוקרה(‪ ,‬והמחזיקים בהן נהנים מעליית ערך‬
‫נכסיהם ללא תשלום מס משמעותי‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫)לדוגמה‪ :‬אהוד ברק שמכר את דירתו במגדלי אקירוב ב ‪) 2012‬נקנתה ב ‪ 12‬מיליון‬
‫ש"ח ב ‪ (2003‬במעל ‪ 26‬מיליון ש"ח ולפיכך הרוויח ב ‪ 9‬שנים מעל ‪ 14‬מיליון ש"ח‬
‫ולא שילם שקל אחד מס‪ ,‬היות וזו דירתו היחידה!!!!!‬

‫באופן כללי‪ ,‬יש לשקול לבטל את חוק מס שבח מקרקעין ולאחד‬
‫אותו למס רווח הון‪.‬‬

‫כלל הצעדים‪ ,‬רק מסעיף זה‪ ,‬יניבו הכנסות של לפחות‬
‫‪ 15‬מיליארד ש"ח לקופת המדינה‪ ,‬מידי שנה!!!!!‬
‫‪ .7‬ביטול פטורים‪:‬‬
‫יש הרבה תחומים שבהם הממשלה לא לוקחת מיסים ולא ברור למה‪:‬‬
‫)סך הפטורים מוערך בעשרות מיליארדים של שקלים שיכולים להתווסף‬
‫לתקציב המדינה‪ ,‬מידי שנה(‪ .‬דוגמאות לכך הן‪ :‬הטבות מס ליצואנים )ראה סעיף‬
‫‪ 29‬להלן(‪ ,‬פטור ממס לקרנות ההשתלמות )‪ 2-4‬מיליארד(‪ ,‬פטור ממע"מ לירקות‬
‫ופירות )‪ 2‬מיליארד(‪ ,‬פטור ממע"מ באילת )שלא הביא לירידת מחירים מתאימה‪,‬‬
‫במקום פטור‬
‫לבתי מלון בלבד( וכו'‪.‬‬
‫יש לבטל חלקית את הפטורים הנ"ל‪.‬‬
‫יוסיף מיליארדים לתקציב המדינה מידי שנה!!!‬

‫‪.8‬‬

‫עידוד התחרות‪ ,‬יוקר המחיה והקטנת הריכוזיות –‬
‫אולי הסעיף החשוב ביותר!!!‬
‫א‪ .‬מונופול המלט נשר מוכר בכ ‪ 40%-30%‬מעל מחיר של יבוא מלט )אם היה‬
‫מתאפשר(‪ .‬הצרכן משלם את ההפרש מכיסו‪ .‬בנוסף‪ ,‬נשר מוכרת לפלסטינים מלט‬
‫במחיר הנמוך בעשרות אחוזים מהמחיר ללקוחותיה הישראלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש ‪ 2‬קבוצות בורסאיות )קבוצת עזריאלי וקבוצת מליסרון‪-‬בריטיש ישראל(‬
‫שחולשות על מעל ‪ 60%‬משוק הקניונים בארץ – מנצלות את מעמדן לגביית יתר‬
‫של שכירות )פיקוח ממסדי – אין(‪.‬‬
‫ג‪ .‬תנובה – העלתה את מחירי הגבינות ב ‪ 100%‬ב ‪ 4‬שנים האחרונות!!! בעוד‬
‫מחירי התשומות עלו ב ‪ 19%‬בלבד‪) .‬המרוויח העיקרי הוא המשקיע הזר ששולט‬
‫בתנובה שבכלל לא משלם מיסים כי הוא משקיע זר )פיקוח ממסדי – אין(‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫מחירי גבינה צהובה הם יותר מ ‪ 70‬ש"ח לקילו – כמעט פי ‪ 2‬ממחיר בשר שמיובא‬
‫מארגנטינה‪.‬‬
‫ד‪ .‬חברות הסלולר הן גם מוכרות של המכשירים הסלולריים )לא קיים בשום מקום‬
‫בעולם!!!(‪.‬‬

‫ה‪ .‬שתי רשתות שיווק )שופרסל ו מגה( שולטות על יותר מ‪45% -‬‬
‫משוק המזון )עד שרמי לוי לא יצא במבצע עוף בשקל – הן לא חלמו אפילו‬
‫להוריד מחירים‪ .‬בנוסף‪ ,‬לכל סניף ברשת יש מחירון משלו לגבי כל המוצרים‬
‫הנמכרים‪ ,‬דבר שמקשה על הציבור לדעת מי הכי זול!!!(‪.‬‬

‫ו‪ .‬חמש חברות מזון )שטראוס ‪-‬עלית‪ ,‬אסם‪ ,‬תנובה‪ ,‬החברה‬
‫המרכזית למשקאות ויוניליוור( שולטות על מעל ‪ 42%‬משוק המזון‬
‫יצרניות המזון‬
‫בישראל‪:‬‬
‫ניהלו בעשור האחרון מסעות רכש אגרסיביים של מתחרים קטנים שאיימו על‬
‫נתחי השוק שלהן‪.‬‬
‫התוצאה‪ :‬כוחם של התאגידים גדל עוד יותר‪ ,‬התחרות נעלמה והמחירים‬
‫עלו!!!!!‬
‫למה הממונה על ההגבלים העסקיים לא מתערב?‬
‫ז‪ .‬חברות ביטוח שולטות על בתי השקעות )חברות הביטוח שולטות בצינורות‬
‫השיווק בשוק ההון – ויוצרות ריכוזיות ענפית גדולה שמקשה על התחרות(‪.‬‬
‫ח‪ .‬יש לטפל בקשר הבעייתי שבין חברות הביטוח לסוכנויות הביטוח הגדולות‬
‫שנרכשו על ידיהן‪ .‬החזקת כוח אדיר כזה בידי חברות הביטוח פוגעת בתחרות‪.‬‬
‫ט‪ .‬מאז שהאשלג ותוצרים נוספים )שמייצרות בבלעדיות חברות בנות בקבוצת כי"ל(‬
‫הוצא מפיקוח ב‪ ,2006 -‬מחירו התייקר פי ‪.4‬‬
‫י‪ .‬חבילות הגלישה ומחירי השיחות הינם מהגבוהים בעולם )פתאום הכניסו מספר‬
‫חברות נוספות לשוק‪ ,‬וכל המחירים צנחו פלאים(‪.‬‬
‫י"א‪ .‬שוק המשקאות הקלים סובל מתחרות נמוכה ומחירים גבוהים )הענף נשלט‬
‫על ידי שלושה יצרנים גדולים‪ :‬החברה המרכזית למשקאות קלים‪ ,‬יפאורה‪-‬תבורי‬
‫וטמפו(‪.‬‬
‫י"ב‪ .‬שווקים הסובלים מסורתית ממכסים גבוהים‪ ,‬תחרות נמוכה ומחירים גבוהים‬
‫– שוק מוצרי הבשר ושוק מוצרי הדגים‪.‬‬
‫י"ג‪ .‬ירקות ופירות ‪ -‬המחירים לצרכן גבוהים משמעותית מהמקובל בחו"ל בגלל‬
‫העדר תחרותיות מספקת במגזר הקמעוני‪ ,‬ושיטת חישוב מחיר )לירקות והפירות(‬
‫מיושנת‪ ,‬מבוססת על אומדנים‪ ,‬ושנתונה לספקולציות מתמידות‪.‬‬
‫י"ד‪ .‬שוק כרטיסי האשראי סובל מתחרות נמוכה ומחירים גבוהים‪) .‬הענף נשלט ע"י‬
‫שלושה גופים גדולים ששייכים לבנקים(‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫ט"ו‪ .‬קרוב למחצית שוק הליסינג נשלט )בצורה ישירה או עקיפה( ע"י יבואני הרכב‪.‬‬
‫ט"ז‪ .‬שווקים הסובלים מסורתית ממכסים גבוהים‪ ,‬תחרות נמוכה ומחירים גבוהים‬
‫– שוק יבוא המזון ושוק חומרי הגלם לתעשייה‪.‬‬
‫י"ח‪ .‬מחיר הביצים בישראל הוא מהגבוהים בעולם למרות שכל השוק מפוקח ע"י‬
‫משרד החקלאות‪.‬‬
‫י"ט‪ .‬ישראל ממוקמת במקום הלפני אחרון מבין מדינות ה‪ OECD -‬בפיקוח על יחסי‬
‫שוכר‪-‬משכיר ובפיקוח על שכר הדירה‪.‬‬
‫כמובן‪ ,‬יש דוגמאות נוספות ורבות!!!‬

‫אז למה אין פיקוח ממסדי עד שהתחרות תהיה אמיתית? למה לא‬
‫פותחים את השווקים לתחרות אמיתית?‬

‫השוק הישראלי הוא קטן‪ ,‬מונופוליסטי וחסר תחרות‬
‫אמיתית!!!‬
‫בנוסף‪ ,‬השוק נשלט ע"י מספר מצומצם של קבוצות עסקיות‬
‫בעלות בסיס משפחתי‪.‬‬
‫מה עושים במקומות אחרים בעולם?‬

‫פיקוח על המחירים ועידוד תחרות‪.‬‬

‫מה עושים בישראל – לא הרבה !!!‬
‫מה צריך לעשות‪:‬‬

‫א‪ .‬לחזור לפיקוח מחירים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לעודד את התחרות‪.‬‬
‫ג‪.‬להקטין את הריכוזיות‪.‬‬
‫‪.9‬‬

‫שוק הדיור –‬
‫א‪ .‬יש בחו"ל מודל של שוק ציבורי שבו מחירי השכירות קבועים‪ ,‬נמוכים וצמודים‬
‫למדד )בדומה לשכירות מוגנת שהייתה נפוצה בימי קום המדינה(‪.‬‬
‫צריך לחייב את הגופים המוסדיים להקים חברות כאלה ולהקצות להם כל שטח‬
‫אפשרי בו ניתן יהיה לבנות מאות יחידות דיור‪ .‬הגופים יקנו את הקרקע במחיר‬
‫שיקבע‪ ,‬יבנו בעצמן ואח"כ ישכירו לציבור )אם נבטיח להם תשואה בטוחה של בין‬
‫‪ 7.5%-6%‬זה יהיה כלכלי ויעיל )מודל זה עובד באירופה בהצלחה מרובה!!!(‪.‬‬
‫השוק המוסדי מחזיק כמעט טריליון ש"ח – אם ניקח ‪ 30%‬מזה לצורך בניית‬
‫דירות לשכירות קבועה צמודה למדד ונמוכה משמעותית באזורי הביקוש –‬
‫נקבל ‪ 300‬מיליארד ש"ח לצורך בניית דירות‪ .‬זה יוזיל את מחירי הדירות‬
‫ויספק תעסוקה‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫שוק הדירות ‪ +‬השכירות מהווה ‪ 25%‬ממדד המחירים לצרכן כך שנוכל להוריד‬
‫את האינפלציה באופן משמעותי‪ ,‬דבר שיאפשר צמיחה חזקה תוך שמירה על‬
‫יציבות מחירים )המטרה הראשונה במעלה הן של בנק ישראל והן של האוצר!!!(‪.‬‬
‫בנוסף יש להוציא את הצבא מכל הבסיסים במרכז הארץ דרומה – בתהליך‬
‫הדרגתי ומתמשך‪ .‬השטחים הענקיים שיתפנו ישמשו לדירות בשכירות מוגנת‬
‫לזוגות צעירים ולפארקים לטובת הציבור‪.‬‬
‫ב‪ .‬טיפול בצד הביקוש לדירות – העלייה בביקוש לדירות נובעת מהירידה‬
‫בריביות ובתשואות האלטרנטיביות במשק‪ ,‬שהביאו לעלייה בביקוש לדיור‬

‫מדיניות מיסוי כמפורט בסעיף ‪,6‬‬

‫כהשקעה‪.‬‬

‫תפתור את בעיית הביקוש העודף‪.‬‬
‫ג‪ .‬טיפול בצד ההיצע לדירות –‬
‫‪.1‬יש לעודד את הגדלת היצע הדירות ע"י הסקטור הפרטי באמצעות תמריצים‬
‫כספיים‪.‬‬
‫‪.2‬יש לשקול לבנות דירות במימון הממשלה כמו בימי העלייה הגדולה מרוסיה‪.‬‬
‫‪.3‬יש להגדיל את שיווק הקרקעות ע"י משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪.4‬יש להביא לכך שיקוצר משך הזמן משלב תכנון הבניה ועד לתחילת הבניה‬
‫בפועל )כל התהליך בממוצע אורך מעל ל‪ 10 -‬שנים )חריג בהשוואה למדינות‬
‫אחרות((‪ .5 .‬יש להגדיל את האשראי לקבלנים שניתן ע"י הבנקים )באמצעות‬
‫הבנקים עצמם‪ ,‬המוסדיים או המדינה(‪.‬‬
‫‪ .6‬יש לבטל את המגבלות של בנק ישראל על היקף האשראי לקבלנים‪,‬‬
‫והמשכנתאות לרוכשים )בעיקר זוגות צעירים שזוהי דירתם הראשונה(‪.‬‬
‫‪ .7‬יש לעצור חלוקת דיבידנדים ע"י הבנקים לשנתיים‪:‬‬
‫א‪ .‬יעזור להגדיל את ההון שלהם כדי שיוכלו להגדיל את היקף האשראי לקבלנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כ‪ 43,000 -‬נוטלי משכנתאות כבר לא משלמים את המשכנתאות שלהם יותר מ‪-‬‬
‫‪ 3‬חודשים )שיא באחוזים בקנה מידה עולמי(‪ .‬הגדלת ההון העצמי של הבנקים‬
‫תעזור ליציבותם‪.‬‬
‫‪ .8‬יש לטפל במחסור הקריטי בעובדים בענף )ראה נספח א' סעיף ‪.(16‬‬
‫‪.9‬יש להגדיל את ההשקעות בתשתיות ע"י המדינה‪.‬‬
‫‪.10‬יש לערוך רפורמה אפקטיבית בנושא הדיור ‪ -‬במינהל‪ ,‬במשרד השיכון ובמשרד‬
‫הפנים‪.‬‬
‫ד‪ .‬עידוד רכישת דירות ע"י זוגות צעירים – יש לעודד זוגות צעירים )ובפרט זוגות‬
‫שמעולם לא היתה ברשותם דירה( לרכוש דירות ע"י תמריצים כספיים )למשל‬
‫הנחה של ‪ 200,000‬ש"ח לרוכש דירה שמעולם לא היתה בבעלותו דירה וכו'(‪.‬‬
‫ה‪ .‬יש לפקח על שכר הדירה במקרים שבהם לא ניתן להגן על השוכרים מפני‬
‫העלאות חדות בשכר הדירה‪.‬‬
‫‪ .10‬כלכלה שחורה – יש עשרות מיליארדים שמוחבאים בארץ ובעולם‪ ,‬ע"י יחידים‬
‫וחברות‪ ,‬שאינם מדווחים למס הכנסה‪ .‬יש לשקול להטיל חנינה פלילית על עברייני‬
‫המס‪ ,‬תמורת גילוי נאות ותשלום קנס )ברמת ‪ 10-30‬אחוז(‪.‬‬
‫במקביל חייבים להעלות את רף הענישה כלפי מעלימי מס!!!‬
‫‪21‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫)ראה גם סעיף ‪ 29‬להלן‪ ,‬בנוגע להחלת חובת דיווח שנתי לכל אזרחי המדינה‪,‬‬
‫שיעזור במלחמה בהון השחור (‪.‬‬

‫‪ .11‬עובדי קבלן – יש לחייב את כל מוסדות המדינה והגופים הפרטיים לקלוט את‬
‫עובדי הקבלן כעובדים מן המניין ולהפריש עבורם תנאים סוציאליים מלאים –‬
‫העלות של סעיף זה היא ‪ 5‬מיליארד ש"ח בשנה‪ .‬יגרום ל‪ 200,000 -‬עובדים‬
‫להרוויח שכר הוגן‪ ,‬לא להרגיש מקופחים‪ ,‬ולצאת ממעגל העוני‪.‬‬
‫המקור לסכום זה נמצא בסעיפים העליונים‪ .‬החזרת מעמד הביניים למעמדו היא‬
‫קורח המציאות‪ ,‬תוביל לצמצום העוני ואי – השוויון‪ ,‬ולגידול בצמיחה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לחייב הפרשת תנאים סוציאליים מלאים‪ ,‬לכל העובדים במשק‪.‬‬

‫‪ .12‬גיוס בני ישיבות – בני הישיבות יבחרו אם לשרת במסגרת צה"ל או במסגרת של‬
‫שירות לאומי‪ .‬במידה ויבחרו בשירות לאומי‪ ,‬יישלחו לטירונות של חודש עד‬
‫חודשיים‪ ,‬כשלאחריה יעשו בין שנה לשנתיים של שירות לאומי בתחום‬
‫התנדבותי‪ :‬שמירה בבתי חולים ובגני ילדים‪ ,‬הוראה‪ ,‬משטרה‪ ,‬מד"א‪ ,‬כיבוי אש‬
‫מהלך זה יחסוך מאות מיליונים כל שנה!!!‬
‫וכו'‪.‬‬
‫מי מבין בני הישיבות שיבחר שלא לעשות שירות – יזכה לעונש בצורת ‪ 50%‬קצבה‬
‫מביטוח לאומי‪ ,‬מהסכום המקורי )ילדים‪ ,‬נכות‪ ,‬הבטחת הכנסה וכו'(‪ ,‬ולכן לא תהיה‬
‫ברירה‪ ,‬והם יתגייסו!!! )ראה גם סעיף ‪ 30‬להלן(‪.‬‬

‫‪ .13‬תקציב משרד הביטחון ‪ -‬קיצוץ של ‪ 2‬מיליארד ש"ח נטו‪ ,‬מתקציב הביטחון‪.‬‬
‫קיצוץ של ‪ 3‬מיליארד ש"ח מתקציב הביטחון השוטף והעברת מיליארד ש"ח‬
‫לטובת‪:‬‬
‫א‪ .‬המשך מואץ של בניית הגדר על גבול מצרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאור אביב העמים הערבי‪ ,‬יש להמשיך בבניית גדר חכמה ובלתי עבירה‪ ,‬גם‬
‫בגבולות עם ירדן וסוריה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המשך העברת בסיסי צה"ל ממרכז הארץ לדרום‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬יש להפריד בין הפרישה המוקדמת של לוחמים ותומכי לחימה לעומת אלה‬
‫שאינם‪.‬‬
‫יש להקים וועדה שתטפל הן בתנאי השכר והפנסיה להם זוכים משרתי הקבע‬
‫ואנשי מערכת הביטחון‪ ,‬והן בהעלאת גיל הפרישה‪) .‬מעל ‪ 50%‬מההוצאות של‬
‫מערכת הביטחון‪ ,‬הן הוצאות שכר(‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫שינוי הסכמי השכר והעלאת גיל הפרישה‪ ,‬בצורה מדורגת על פני‬
‫מספר שנים‪ ,‬בעיקר לאלה שאינם לוחמים‪ ,‬יחסוך מיליארדים מידי‬
‫שנה לקופת המדינה!!!‬

‫‪ .14‬פנסיה תקציבית – ההתחייבות לפנסיה תקציבית של מדינת ישראל עמדה ב‪-‬‬
‫‪ 2011‬על ‪ 560‬מיליארד ש"ח‪ .‬כמעט חצי ממנה ) כ‪ (46% -‬שייכת לעובדי מערכת‬
‫הביטחון‪.‬‬
‫א‪ .‬צה"ל ‪ -‬מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להחזיק לובשי מדים שיוצאים‬
‫לאזרחות בשנות ה‪ 40 -‬לחייהם כשהם מצוידים בפנסיה שעולה במאות רבות של‬
‫אחוזים‪ ,‬על פנסיה של ישראלים שאינם לובשי מדים‪.‬‬
‫יש לבצע תספורת למקבלי הפנסיה התקציבית הבכירים בלבד!!!‬
‫אסור לפגוע ברוב מקבלי הפנסיה התקציבית‪ ,‬שהקצבה שלהם נמוכה יחסית‪.‬‬
‫ב‪ .‬שירות המדינה ‪ -‬בכירים בשירות המדינה )בכירים במשרדים הממשלתיים‪,‬‬
‫ח"כים‪ ,‬שרים‪ ,‬שופטים‪ ,‬פרופסורים באקדמיה‪ ,‬בכירים בבנק ישראל ובאוצר ועוד(‪,‬‬
‫זכאים לקצבה לאורך התקופה שבה כיהנו כבכירים‪ ,‬של כ‪ 7%-4% -‬בשנה‬
‫מהשכר החודשי‪ ,‬ולא ‪ 2%‬כמקובל‪.‬‬
‫)הזכאות לקצבה של אותם בכירים לא תגיע רק ל‪ 70%-‬מהשכר האחרון )כמו לרוב‬
‫המועסקים במשק(‪ ,‬אלא ל‪ 100% -‬מהשכר האחרון‪ ,‬וחבילת הפנסיה שלהם עשויה‬
‫להגיע בסה"כ לעשרות מיליוני שקלים(‪.‬‬
‫שינוי המדרגות הנ"ל יחסוך מיליארדים מדי שנה לקופת המדינה!!!‬

‫‪ .15‬השכלה גבוהה טכנולוגית ‪ -‬מעל ‪ 10‬שנים לא השקיעו באוניברסיטאות בתחומים‬
‫הכי חשובים למדינת ישראל למרות שיותר מ‪ 50% -‬מהיצוא במדינה‪ ,‬קשור‬
‫בצורה ישירה ועקיפה לנושא!!! יש מחסור חמור באנשי מקצוע בכל התחומים‬
‫בנוסף‪ ,‬צריך להגדיל משמעותית את מספר הלומדים כל שנה‬
‫כמעט‪.‬‬
‫במקצועות כמו הנדסת חשמל‪ ,‬מחשבים ‪ ,‬כימיה ‪ ,‬ביוטכנולוגיה וכו'‪.‬‬
‫אם נמשיך להוציא כ"כ מעט מהנדסים בתחומים שלישראלים יש יתרון יחסי‬
‫בהם‪ ,‬הצמיחה תמשיך לרדת ואיתה היצוא והכנסות המדינה!!!‬
‫בנוסף‪ ,‬יש מספר מקצועות שבהם יש חוסרים של כ"א מקצועי‪ ,‬כמו מהנדסי מים‪,‬‬
‫הנדסאי תעשייה וניהול וכו'‪ .‬מחסור זה נובע‪ ,‬בין השאר‪ ,‬מסגירה וצמצום של‬
‫מסלולי לימוד בעלי ביקוש נמוך באקדמיה‪.‬‬
‫יש להקצות משאבים לנושא ולעודד את הלימודים במקצועות הנ"ל באמצעים‬
‫שונים!!!‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לעודד מרצים להישאר בתחום ההוראה האקדמית ע"י תמריצים‬
‫שונים‪ :‬שכר דיפרנציאלי בהתאם לתחום אותו הם מלמדים‪ ,‬מימון מחקרים‬
‫אקדמאים וכו' )ראה גם סעיף ‪ 22‬להלן(‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫‪ .16‬תגליות הגז –‬
‫א‪ .‬יש להשוות את אחוז התמלוגים לכל השדות שבפיתוח ושכבר פותחו‪ ,‬ולא כפי‬
‫שהחליטה ועדת ששינסקי‪ ,‬שאישרה אחוזים מופחתים לחלק מהשדות שכבר‬
‫פותחו )שדות ים תטיב ותמר(‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬יש להעלות את המס האפקטיבי על משאבי הטבע‬
‫הנ"ל‪ ,‬שעומד כיום על סביבות ה‪ ,60% -‬לממוצע מדינות ה‪-‬‬
‫‪OECD‬בהן‬
‫מתנהלים חיפושי נפט וגז משמעותיים‪ ,‬שעומד על ‪.61% - 65%‬‬
‫ב‪ .‬יש לאסור על יצוא גז לחו"ל במידה ולא יהיו רזרבות מוכחות לשימוש של לפחות‬
‫‪ 40-50‬שנה‪ .‬זה ייתן רשת ביטחון למשק החשמל לצורך פיתוחו בעתיד‪.‬‬
‫לפי מחירי האנרגיה בעולם ‪ -‬השימוש בגז יחסוך למשק הישראלי מעל ‪12‬‬
‫מיליארד ש"ח בשנה )כל שנה!!!( ובנוסף‪ ,‬מזהם בעשרות אחוזים פחות )!!!(‬
‫משאר התחליפים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש להקים ועדה נוספת בגין ועדת צמח‪ ,‬ולבחון את האפשרות לאסור כליל‬
‫על יצוא גז מהמדינה ‪ -‬מחקרים רבים בעולם הוכיחו כי ייצוא גז בהיקף נרחב מוביל‬
‫לעלייה במחיר הגז בשוק המקומי וירידה בתמ”ג )יש כמובן לפצות את היזמים‬
‫בהתאמה‪ ,‬ולהמשיך ולעודד אותם לחפש שדות גז ונפט חדשים(‪.‬‬

‫ג‪ .‬צינור הגז היחידי שקיים אינו מספיק לביקוש הרב לגז הן של חברת חשמל והן‬
‫של כל יצרני החשמל הפרטיים ‪ -‬יש לבנות צינור גז נוסף משדות הגז שבפיתוח‬
‫למשתמשי הקצה – ייתן רשת ביטחון למקרה של פגיעה באחד מצינורות הגז או‬
‫תקלה וכך‪ ,‬נוכל להגדיל את השימוש בגז‪ ,‬ע"ח המזוט היקר והמזהם‪.‬‬
‫השימוש בגז ישראלי‪ ,‬יעלה את הכנסות המדינה מהתמלוגים‪ ,‬בצורה‬
‫דרסטית!!!‬
‫ד‪ .‬יש להפריד בין יצור הגז והולכת הגז‪.‬‬

‫‪ .17‬בתי המשפט – יש להכפיל את כמות השופטים במדינה כדי ששופטים יוכלו‬
‫לשפוט בזהירות ותוך מתן תשומת לב בכל משפט‪ ,‬ולא לעמוד חסרי אונים מול‬
‫מאות תיקים )כנ"ל בפרקליטות(‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לקצר את משך הזמן שעומד לרשות התביעה והסנגוריה כאחד ולא‬
‫‪24‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫לדחות דיונים למשך תקופה ארוכה )תהליך שמתרחש כל הזמן מכל מיני סיבות‪,‬‬
‫וגורם לעיוות הדין(‪.‬‬

‫‪ .18‬החוק – יש להקים וועדה שתטפל בכל החוקים במדינה ותעדכן את אותם חוקים‬
‫ישנים וארכאיים לתקופה הנוכחית בה אנו חיים‪) .‬יש חוקים במדינה שנחקקו לפני‬
‫קום המדינה היהודית‪ ,‬ועדיין לא שונו!!!(‪.‬‬
‫‪ .19‬מע"מ על טיסות לחו"ל – באופן אבסורדי בתי מלון בישראל משלמים מיסים‬
‫וביניהם מע"מ אך למרות זאת טיסות לחו"ל פטורות ממס‪ .‬הנ"ל מעודד יציאה‬
‫לנופש בחו"ל‪ ,‬במקום בארץ )גידול בתיירות פנים טומן בחובו מיסים גדולים יותר‬
‫למדינה ועידוד התעסוקה(‪.‬‬
‫‪ .20‬דיוטי פרי – כל מי שנוסע לחו"ל מקבל פרס בצורת פטור ממס על הרבה מוצרים‪.‬‬
‫אין שום סיבה לתת הטבה זאת למי שנוסע לחו"ל‪ ,‬שמצבו הכלכלי טוב יחסית‬
‫לעומת מי שלא נוסע‪.‬‬
‫‪ .21‬חיסכון ארוך טווח – יש להקים ועדה שתערוך רפורמה בשוק החיסכון ארוך‬
‫הטווח )פנסיה‪,‬גמל‪,‬ביטוחי חיים וכו'(‪:‬‬
‫קרנות הפנסיה בישראל מקבלות את הכנסותיהן כאחוז מהכסף המנוהל )בניכוי‬
‫ההוצאות שלהן( ולא על‪-‬פי הישגיהן‪.‬‬
‫התוצאה הישירה היא שאין השקעה אמיתית בטיוב הכסף‪.‬‬
‫הקרנות משקיעות את הכספים במניות ואג"ח באופן די אקראי ולא מקצועי‪,‬‬
‫ובנוסף‪ ,‬מנסות לחסוך את המקסימום הניתן גם בכ"א )אנליסטים מקצועיים( וגם‬
‫בוחרות אפיקי השקעה‪ ,‬שקל לחשב שם את כדאיות ההשקעה )כמו נדל"ן(‪.‬‬
‫התוצאה‪:‬‬
‫כספי הפנסיה שלנו מנוהלים בצורה לא מיטבית‪ ,‬לא משקיעים בשום דבר שדורש‬
‫מאמץ והוצאות‪ ,‬והכי גרוע ‪ -‬במדינת ישראל לא משקיעים בתעשייה‪:‬‬

‫לא בתעשייה הרגילה‪ ,‬לא בתעשייה הביו‪-‬רפואית ולא בתעשיית‬
‫ההיי‪-‬טק‪.‬‬
‫הגופים האמונים על חיסכון ארוך הטווח לא מקימים קרנות להשקעה בתעשייה ולא‬
‫קרנות להשקעה בחברות הון סיכון‪.‬‬
‫פיתרון‪:‬‬
‫שינוי שיטת העבודה של הגופים המוסדיים ע"י שינוי שיטת קבלת ההכנסות כאחוז‬
‫מהכסף וכן חקיקה שתחייב אותן להשקיע אחוז מסוים מן הכסף‪ ,‬הן בתעשייה‬
‫והן בקרנות הון סיכון ‪ -‬ייתן דחיפה לכל המשק בטווח הקצר והארוך )מבחינת‬
‫יכולות‪ ,‬חדשנות‪ ,‬תעסוקה וכו'(‪.‬‬
‫‪.22‬‬

‫תעשייה –‬

‫‪25‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫א‪ .‬האיחוד האירופאי הוציא מסמך ב‪ 2012 -‬שבו נאמר שתעשייה חייבת להיות‬
‫לפחות ‪ 20%‬מתמ"ג של מדינה‪) .‬לעומת ‪ 15%‬בארה"ב‪ 16% ,‬באירופה‪ ,‬פחות‬
‫מ‪ 10% -‬במדינות הבעייתיות בדרום אירופה‪ ,‬ו‪ 14% -‬בישראל(‪ .‬זה הבסיס לכל‬
‫כלכלה יציבה וחזקה‪.‬‬
‫כיום אין מי שיממן השקעות ארוכות טווח של ‪ 10 – 20‬שנה במפעלי ייצור‬
‫גדולים‪.‬‬

‫תעשייה זקוקה לשנים ארוכות עד שהיא גדולה מספיק‪ ,‬טכנולוגית‬
‫מספיק ובעלת תהליכי ייצור יעילים‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬מימון תעשייה ארוך טווח צריך להיעשות גם ובעיקר ע"י גופים שמשקיעים‬
‫כספים לטווח ארוך‪ .‬זה אינטרס שטוב לכל המשק!!!‬
‫שני גורמים דורשים הון כבד ‪ :‬תעשייה ובנייה‪ .‬שגשוג של ענף אחד הוא‬
‫תמיד ע"ח השני היות שסך המקורות מוגבל )וכאן המדינה יכולה וחייבת‬
‫להתערב!!!(‪.‬‬
‫בנק ישראל‪/‬המדינה אינם מתעניינים במרכיבים הפנימיים של הצמיחה כל עוד אין‬
‫משבר או זעקה ציבורית‪.‬‬

‫ב‪ .‬עידוד התעשיות המסורתיות – בהשוואה לעולם‪ ,‬הענפים המסורתיים‬
‫בישראל מציגים תוצאות נחותות במונחי תוצר לעובד‪.‬‬
‫השקעות חסר‪ ,‬במו"פ ובחדשנות‪ ,‬גורמים לחלק ניכר מהתוצאות הנ"ל‪.‬‬
‫)התוצר לעובד בתעשייה הישראלית נמוך ב‪ 20-40 -‬אחוזים לעומת עובדים‬
‫באירופה ובארה"ב‪ ,‬כשבתעשיות הקלסיות כגון מזון‪ ,‬טכסטיל‪ ,‬עץ ודפוס‬
‫הפערים גדולים יותר ומגיעים ל‪ 40-60 -‬אחוזים(‪.‬‬
‫יש לפעול למען התעשיות המסורתיות ע"י שדרוגן הטכנולוגי‪ ,‬באמצעות‬
‫השכלה‬
‫גבוהה והכשרה מקצועית‪ ,‬וכן ע"י תמיכה כספית )כמו ערבות מדינה והלוואות‬
‫בריבית נמוכה לצורך קניית מכונות יצור חדישות(‪.‬‬
‫צריך להתמקד בתחומים בהם אפשר לפתח יתרון תחרותי בזירה הגלובאלית!‬

‫ג‪ .‬מחסור בעובדים בתעשיות שונות – יש מחסור בעובדים בתחומים שונים כמו‪:‬‬
‫עובדים מקצועיים לעבודה במפעלים )רתכים‪ ,‬מסגרים‪ ,‬מעבדי שבבים‪ ,‬חשמלאים‬
‫מפעילי ציוד חשמלי‪ ,‬עובדים מקצועיים בתחום העץ והפלסטיק וכו'(‪ ,‬נהגי אוטובוס‪,‬‬
‫נהגי משאיות ועוד‪ .‬גם בצה"ל מרגישים בחסרונם של אנשים בעלי הכשרה‬
‫טכנולוגית‪ .‬יש להרחיב ולסבסד את ההכשרות המקצועיות לנוער‪ ,‬למבוגרים וגם‬
‫בצה"ל ‪ -‬בשיתוף עם שירות התעסוקה והתמ"ת‪ ,‬משרד החינוך התאחדות‬
‫התעשיינים וארגוני המעסיקים‪.‬‬
‫‪ .23‬בנקים –‬
‫א‪ .‬החוק נותן היום עדיפות לבנקים )בנושא השעבודים( ביחס לספקים‪.‬‬
‫בחלק ממדינות אירופה ספק שמוכר סחורה לקמעונאי‪ ,‬יכול לשעבד אותה לטובתו‬
‫‪26‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫כבטוחות לתשלום עבורה‪ .‬אצלנו‪ ,‬בגלל חוזק הבנקים והחוק שנותן להם‬
‫עדיפות‪ ,‬כל השעבודים הולכים אליהם‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬קריסת אייס הותירה חובות של ‪ 200‬מיליון ש"ח רק לספקים‪,‬‬
‫והבנקים יצאו ללא פגע!!!‬
‫ב‪ .‬שעור ריבית פריים הוקטן בשנים האחרונות וכיום גבוה ב ‪ 1.5%‬משיעור ריבית‬
‫בנק ישראל‪ .‬יש לשקול להקטין את המרווח‪.‬‬
‫ג‪ .‬כיום יש מצב שלווים גדולים מסבסדים לווים קטנים‪ ,‬ובעוד הלווים הגדולים‬
‫מקבלים ריביות נמוכות מאוד‪ ,‬הרי שמשקי הבית משלמים ריביות גבוהות מאוד‬
‫וללא הצדקה!!! יש לשקול את הגברת התחרותיות או קביעת תקרה לריבית‬
‫בהתאם למאפייני הלקוח‪.‬‬
‫ד‪ .‬יש לעצור חלוקת דיבידנדים עד ‪ – 2015‬הגידול בהון העצמי יאפשר גידול‬
‫בתחרות והורדת העמלות לדורשי האשראי במשק ויעצור את מחנק האשראי‬
‫שמתפתח בשנתיים האחרונות )בו הבנקים עוצרים אשראי לפרויקטים בתחומי‬
‫הבניה והתשתיות וכן לעסקים קטנים ובינוניים(‪.‬‬
‫ה‪ .‬על פי ההנחיות של בנק ישראל‪ ,‬יש מגבלה על הבנקים להעניק אשראי לענף‬
‫מסוים בהיקף של יותר מ־‪ 22%‬מסך כל תיק האשראי שלהם‪ .‬נכון לסוף ספטמבר‬
‫‪ ,2012‬היקף ההלוואות שהעניקו שני הבנקים הגדולים ‪ -‬לאומי והפועלים ‪ -‬בענף‬
‫הנדל"ן עומד על ‪ 21%‬ו־‪ 20%‬בהתאמה‪ ,‬כך ששני הבנקים קרובים מאוד לתקרת‬
‫האשראי בענף ועלולים למצוא את עצמם ללא אפשרות להעניק עוד אשראי לתחום‬
‫הנדל"ן‪ .‬הבעיה מחמירה כשמגלים שחלק משמעותי מהאשראי שהעניקו שני בנקים‬
‫אלה‪ ,‬הוענק לטובת מימון פרויקטי תשתיות ונדל"ן מסחרי‪ .‬וכשהברזים האלה‬
‫סגורים‪ ,‬יש ירידה בהתחלות הבנייה‪.‬‬
‫יש לבטל את המגבלה של מתן אשראי לחברות בניה וכן את מגבלת לווה‬
‫)זה חונק את המשק והקבלנים‪ .‬גם כך פרויקטים ממשלתיים מהווים‬
‫יחיד‪.‬‬
‫חלק ניכר מהבניה כיום‪ .‬בפרויקטים אלו הכסף מובטח מראש‪ ,‬כך שהמספרים לא‬
‫נותנים את התמונה האמיתית(‪ .‬אפשר לחילופין‪ ,‬לחייב את הבנקים להעלות את‬
‫ההפרשה לחובות מסופקים‪ ,‬והעלאת הדרישה להון עצמי )כאמור בסעיף ד'(‪,‬‬
‫במקום המגבלות הנ"ל‪.‬‬
‫ו‪ .‬יש להגביל השקעות ריאליות של הבנקים ללא יותר מ‪ 3 -‬אחוז מסך ההון )של‬
‫החברה הנרכשת( ובנוסף לאפשר להם להשקיע רק בגופים שנותנים דיבידנד קבוע‬
‫)כמו שוק המזון ושוק התקשורת( ולא בחברות אחזקה )כמו החברה לישראל או‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי‪ .(.‬קבלת תזרים קבוע יעזור להם בתקופות של מצוקת אשראי כגון‬
‫משברים כלל עולמיים‪ ,‬כמו שקרה ב ‪.2008‬‬
‫ז‪ .‬יש לחייב את כל הבנקים למכור את כל אחזקותיהם בחברות כרטיסי האשראי‬
‫)כפי שמקובל בחו"ל(‪ ,‬ולחייב את הקונים להנפיק לפחות ‪ 30%‬בבורסה‪.‬‬
‫ח‪ .‬יש לעודד תחרות במגזר הבנקאות בין היתר ע"י הורדת חסמי כניסה והקלה‬
‫ברגולציה‪ ,‬במיוחד על זו המתייחסת לבנקים אינטרנטיים שמפחיתים בעולם את‬
‫העלויות בצורה חדה‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫ט‪ .‬יש לקבוע תקרה לעמלות קנייה ומכירה של ני"ע )ישראלים וזרים( בשיעור שלא‬
‫יעלה על ‪ .0.20%‬כמו כן יש לצמצם את עמלות המינימום ולבטל את דמי שמירת‬
‫הני"ע )עמלה שתפקידה היחיד הוא סחיטת כסף מהציבור!!!(‪.‬‬
‫י‪ .‬יש לחייב את הבנקים לאתר בעלי חשבונות רדומים )סך הכספים מגיע לכ‪3 -‬‬
‫מיליארד ש"ח(‪.‬‬
‫יא‪ .‬במערכת הבנקאית נהוגות משכורות גבוהות מאוד‪ ,‬ללא הצדקה‪.‬‬
‫זה גם התפקיד וגם האחריות של הדירקטוריונים של הבנקים‪ ,‬לקבוע את שכר‬
‫המנהלים )יש לפעול בנושא באמצעות הרשות לני"ע והמפקח על הבנקים(‪.‬‬
‫‪ .24‬העלאת דמי הביטוח הלאומי על מעסיקים – שהם כיום מהנמוכים בעולם‪.‬‬
‫בנוסף יש לשקול את העלאת דמי הביטוח גם לשכירים )במדרגת המס הגבוהה(‪.‬‬
‫‪ .25‬יש לשקול העלאת מס רווחי הון ל‪ 28% -‬ולבעלי שליטה ל‪.33% -‬‬
‫‪ .26‬הוספת מדרגת מס נוספת למשתכרים מעל ‪ 50,000‬ש"ח בחודש – ובנוסף‬
‫העלאת שיעור המס השולי בכל אחת מהמדרגות הגבוהות‪ ,‬החל מהמדרגה‬
‫השלישית )בעלי הכנסות שמעל ‪ 14,430‬ש"ח בחודש( ועד החמישית )הכנסות‬
‫שמעל ‪ 41,830‬ש"ח בחודש( ב‪.2% -‬‬
‫‪ .27‬העלאת גיל הפרישה לנשים ל‪ 65 -‬ולגברים ל‪ ,68-69 -‬באופן מדורג על פני‬
‫מספר שנים‪.‬‬
‫‪ .28‬מס הכנסה –‬
‫א‪ .‬יש להגדיל את מצבת העובדים בענפי הביקורת לעסקים ובעיקר באגף‬
‫החקירות‪ .‬זה יהווה גורם מרתיע שיגדיל את מעגל משלמי המס‪.‬‬

‫ב‪ .‬יש לסגור את כל פרצות המס בחוקי המס של מדינת ישראל‬
‫לרבות חוק הנאמנויות ומקלטי מס‪ ,‬שרבים מבעלי ההון עושים בו‬
‫שימוש לא ראוי!!!‬
‫ג‪ .‬יש לטפל ב"חברות הארנק"‪) ,‬שכירים בעלי שכר גבוה שמקימים חברה‪,‬‬
‫ומספקים שירותי ניהול באמצעות חשבוניות מס( ‪ ,‬שהן מתכנוני המס הנפוצים‬
‫ביותר‪ ,‬ומטרתן‪ :‬חיסכון בתשלומי מסים משמעותיים וכן בתשלומי ביטוח לאומי‬
‫ומס בריאות‪.‬‬
‫דוגמאות לטיפול בחברות ארנק‪:‬‬
‫‪ .1‬לחוקק חוק שכל אדם שמקבל הכנסה ממקום עבודה‪ ,‬ושמבחינת דיני העבודה‬
‫נחשב כמקיים יחסי עובד ־ מעביד עם מקום עבודתו‪ ,‬ימוסה כיחיד‪.‬‬
‫‪ .2‬חברת ארנק שהפכה לאיגוד מקרקעין‪ ,‬ופורקה על ידי העברת הנדל”ן שרכשה‬
‫החברה לבעליה‪ .‬חוק מס שבח מעניק פטור ממס בעת פירוק איגוד מקרקעין‪.‬‬
‫יש לבטל את הפטור ממס הנ"ל או לחלופין לבטל את חוק מס שבח מקרקעין‬
‫ולאחד אותו למס רווח הון )כאמור בסעיף ‪.(6‬‬
‫ד‪ .‬יש לבטל את האופציה להתאגד כחברה משפחתית‪.‬‬
‫‪28‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫ה‪ .‬יש לשקול חובת דיווח שנתי לכל אזרחי המדינה – יעזור במלחמה בפשע‬
‫ובהעלמות המס‪.‬‬
‫ו‪ .‬ביטול קבוצות רכישה – קבוצת רכישה זו דרך למעט אנשים להתחמק מתשלום‬
‫מס )מס רכישה‪ ,‬מס ערך מוסף ומס הכנסה(‪ ,‬שכל אדם שקונה דירה מקבלן‪,‬‬
‫משלם‪ .‬יש לצמצם‪/‬לבטל את אפשרות ההתארגנות כקבוצת רכישה‪.‬‬
‫ז‪ .‬חוק עידוד השקעות הון – יש לשנות את החוק )שנחקק ב‪ (1959 -‬ולהתאימו‬
‫הן למצב הכלכלי העכשווי‪ ,‬והן בהשוואה לרמות המס המשולמות בארץ ובעולם‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לצמצם בהקלות לחברות החזקות הפועלות במרכז הארץ‪ ,‬והשארת‬
‫ההקלות לחברות היוצרות מקומות עבודה בפריפריה‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לשנות את קריטריון היצוא )שעומד היום על ‪ (25%‬למדרגות של בין ‪ 25%‬ל‪-‬‬
‫‪.50%‬‬
‫‪ .3‬יש להוסיף בנוסף לקריטריון הייצוא‪ ,‬דרישות של חדשנות או השפעות חיצוניות‬
‫חיוביות על המשק באמצעות אימוץ טכנולוגיות או הכשרה של כוח אדם איכותי‪,‬‬
‫שתהיה לו השפעה על המשק בטווח הארוך‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להעלות את מדרגות המס ב‪) 7% -‬מס החברות היה אמור לרדת ל‪18% -‬‬
‫וכיום הוא ‪ 25%‬ועפ"י זה תוכננו מדרגות המס בחוק החדש מלפני שנתיים(‪.‬‬
‫‪ .5‬צריך לשנות את החוק כך שיגרום להשקעה בתשתיות ובשירותים באזורי‬
‫הפיתוח‪ .‬פחות תמריצים להון ויותר תמריצים לשיפור איכות החיים‪.‬‬
‫ח‪ .‬בעל שליטה לא יוכל לקבל הלוואה מהחברה – ביטול סעיף ‪3‬ט' לפקודה‬
‫לעניין זה‪ :‬בעלי השליטה בחברה אינם רוצים לחלק דיבידנד או למשוך משכורת )כי‬
‫המס גבוה( ומס הכנסה נותן להם פרס בצורת ריבית נמוכה וזניחה‪ .‬אפשר להכריח‬
‫אותם לחלק דיבידנד או למשוך משכורת כדי לסגור יתרות חובה במאזניהם‪.‬‬
‫ט‪ .‬פקודת מס הכנסה – כתיבת פקודת מס חדשה‪ ,‬ברורה יותר‪ ,‬ע"י ועדה‬
‫ציבורית‪ .‬שכוללת אנשי מס מהאקדמיה‪.‬‬
‫י‪ .‬חיסכון פנסיוני – יש לקצץ את היקף הטבות המס לחיסכון הפנסיוני )באמצעות‬
‫קופות הגמל‪ ,‬ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה( שעומד על יותר מ‪ 10 -‬מיליארד‬
‫ש"ח בשנה‪.‬‬
‫י"א‪ .‬טיפול בפירמידות המאפשרות זליגת רווחים נטולי מס‪ ,‬מחוץ לשליטת‬
‫הרשויות – יש לקבוע שכל העברה של דיווידנד‪ ,‬דמי ניהול מחברה אחת בתוך‬
‫הקונצרן‪ ,‬לחברה שנייה‪ ,‬תחויב במקדמת מס מיידית‪ ,‬של ‪.15%-5%‬‬
‫)שיטה זו קיימת בארה"ב וגורמת לחוסר כדאיות בהקמת פירמידות עסקיות(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬עסקות בעלי עניין‪ ,‬יחויבו באישור מיוחד של רשויות המס‪ .‬במצב החוקי‬
‫הקיים‪ ,‬הפעילות של זליגת רווחים לחברות שרשומות במקלטי מס היא במסגרת‬
‫תכנון מס אפשרי ולגיטימי‪.‬‬
‫)לדוגמה‪ :‬העסקאות שבין חברת צים לחברות הספנות הפרטיות שבבעלות האחים‬
‫עופר וכו'(‪.‬‬
‫יש לפעול‪ ,‬לשנוי המערכת החוקית בנושא‪ ,‬ובהקדם‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫י"ב‪ .‬מיסוי אופציות לעובדים – הקמת צוות בראשות רשות המסים‪ ,‬אשר ידון‬
‫בנושא הקטנת הטבות המס למקבלי שכר באופציות )מיסוי אופציות לעובדים(‪.‬‬
‫‪ .29‬קצבאות האברכים – יש להפחית את הקצבאות שמשולמות לאנשים שאינם‬
‫עובדים )קצבאות ילדים‪ ,‬הבטחת הכנסה‪ ,‬פטורים מארנונה‪ ,‬וכו'( בצורה מדורגת‬
‫במשך ‪ 10‬שנים‪ .‬יעודד חלק מהם להצטרף למעגל העבודה והם יפסיקו להוות נטל‬
‫על מערכת המס של מדינת ישראל‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לדאוג להקמת מרכזי הכשרה עבור האברכים שמתכוונים להשתלב‬
‫בשוק העבודה‪.‬‬
‫‪ .30‬מס הוני על משקיעים זרים – יש לשקול הטלת מס על עסקאות במכשירים‬
‫פיננסיים )לזמן קצר ו‪/‬או ארוך(‪ ,‬כגון אג"ח של מדינת ישראל‪ ,‬פיקדונות‪ ,‬מק"מ וכו'‬
‫של משקיעים זרים‪ ,‬וכן הגדלת הביטחונות בעסקאות ספקולטיביות )בעיקר‬
‫עסקאות החלף )‪ (SWAP‬קצרות טווח(‪.‬‬
‫הנ"ל יצמצם את ההון הזר הספקולטיבי שנכנס לארץ‪ ,‬יקטין את הפסדי בנק ישראל‬
‫ויצמצם את התנודתיות בשוק המט"ח‪.‬‬
‫‪" .31‬המועצה התקציבית" ‪-‬‬
‫הקמת מועצת מומחים בלתי תלויים‪) ,‬בדומה למועצה המוניטרית לקביעת הריבית‬
‫בבנק ישראל(‪ ,‬שתשתתף בבניית התקציב השנתי ותיצור הסכמה לאומית רחבה‬
‫בסוגיית התקציב‪ .‬מועצה כזו תשדר כי שינוי המדיניות התקציבית נסמך על‬
‫שיקולים רציניים ואמינים‪.‬‬
‫ארגון ה‪ OECD -‬קורא להקמת מוסדות תמך שכאלה‪ ,‬שיסייעו בקביעת‬
‫מדיניות תקציבית בכל מדינה‪.‬‬
‫‪ .32‬מערכת החינוך ‪-‬‬
‫א‪ .‬יש להגדיל את כמות השעות שמופנית ללימודים במקצועות הבאים‪:‬‬
‫מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬מחשבים ואנגלית‪.‬‬
‫ב‪ .‬רשת החינוך החרדית – יש להקים וועדה שתקבע את מקצועות הלימוד של‬
‫החינוך החרדי‪ :‬היות שהחינוך החרדי שם דגש רב על לימודי דת אינטנסיביים‪ ,‬יש‬
‫לדאוג להגברת תחומי הלימודים כנאמר בסעיף א' לעיל‪ ,‬ובתמורה‪ ,‬הקטנת שעות‬
‫הלימוד למקצועות אחרים כגון‪ :‬אזרחות‪ ,‬ספרות‪,‬היסטוריה וכו'‪.‬‬
‫כך‪ ,‬בטווח הארוך‪ ,‬יוכלו להשתלב במעגל העבודה מבלי לפגוע באמונתם‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לשקול להטיל קנסות למי שאינו מסיים ‪ 12‬שנות לימוד עם בגרות‬
‫מלאה‪ ,‬בצורת קיצוץ בזכויות הסוציאליות העתידיות שלו‪ .‬יעודד את ההורים לשלוח‬
‫את ילדיהם לביה"ס‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש להחליט שהחינוך המקצועי הוא חלק חשוב ממערכת החינוך ולהקצות לכך‬
‫משאבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש להקים מחדש בתי ספר מקצועיים ואיכותיים בשיתוף‬
‫פעולה עם התמ"ת‪.‬‬
‫‪ .33‬היטל השבחה – יש לשקול העלאה של שיעור המס )גובה היטל ההשבחה הוא‬
‫מחצית מעליית השווי של המקרקעין(‪ ,‬על מנת להגדיל את חלקה של המדינה‬
‫ברווחים אקראיים הנובעים משינוי יעוד ולהקטין את התמריצים למפתחי נדל”ן‬
‫‪30‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫לנסות להשפיע על החלטות תכנוניות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לצמצם את הפטורים מהיטל ההשבחה‪.‬‬
‫‪ .34‬עסקים קטנים ובינוניים – לעסקים הקטנים והבינוניים יש בעיות רבות‪:‬‬
‫בישראל יש יותר מדי רגולציה )לרבות תהליכי רישוי העסקים( ‪ ,‬חסרה תכנית‬
‫אסטרטגית רב שנתית בתחום ההכשרות )ההדרכה הניתנת כיום אינה מוכוונת‬
‫ברמה הלאומית וישנו מחסור בהדרכה מוכוונת לנשים(‪ ,‬ישנו מחסור באשראי‬
‫לעסקים‪ ,‬חסרה מדיניות ממשלתית ושיתוף פעולה בין הגורמים השונים העוסקים‬
‫בהכשרת יזמים ובעידוד יזמות‪ ,‬לעסקים אין יכולת להשתתף במכרזים ממשלתיים‪,‬‬
‫לעסקים חסרה סביבה עסקית תומכת‪.‬‬
‫ב‪ 2008 -‬ניסחה הנציבות האירופית את "חוק העסקים הקטנים"‪ ,‬כחלק‬
‫ממגמה כללית של האיחוד האירופי לסייע ולעודד את מגזר העסקים הקטנים‬
‫והבינוניים‪ .‬יש לחוקק אצלנו חוק מקביל‪ ,‬ולעודד אזרחים ליזום ולפתוח עסק‬
‫משלהם‪ ,‬דבר שיתרום משמעותית לגידול בתעסוקה ולשגשוג הכלכלי של‬
‫מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .35‬מבקר המדינה –‬
‫א‪ .‬כל שנה מבקר המדינה מגיש את הדוח השנתי על תפקוד משרדי הממשלה‬
‫וגופים ציבוריים‪ .‬בדוחות ישנם ליקויים מהותיים וכשלים רבים‪ .‬למרות הערותיו‪,‬‬
‫הרבה מהליקויים אינם מתוקנים ואף אחד לא נושא באחריות על כך )לפעמים‬
‫ההערות חוזרות על עצמן במשך מספר שנים ועדיין לא מתוקנות(‪.‬‬
‫למה זה קורה?‬
‫כי אין אכיפה משמעותית‪ ,‬וכשאין אכיפה השחיתות חוגגת!!!‬

‫ככה זה עובד במדינה ריכוזית‪ ,‬עם מערכת אכיפה ובתי משפט‬
‫שאינם מתפקדים‪.‬‬
‫פיתרון‪ :‬אי ביצוע תיקונים שהועלו ע"י המבקר יגרור פיטורין מיידיים של‬
‫האחראיים )ע"י תיקון חוק מבקר המדינה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬מבקר המדינה יוכל להמליץ על פיטורין באופן מיידי של אנשים בכל משרד‬
‫ממשלתי או חברה ממשלתית‪ ,‬שאינם מבצעים את תפקידם‪ ,‬גם ללא הליך‬
‫משמעתי או פלילי‪.‬‬

‫‪ .36‬ישנם נושאים רבים בהם נדרשת פעילות נמרצת והחלטית מצד‬
‫המדינה כגון‪ :‬הפרטת הנמלים ורכבת ישראל‪ ,‬הפרטת חברת חשמל‪ ,‬הקמת‬
‫מפעלי התפלת מי ים נוספים לאורך חופי מדינת ישראל‪ ,‬פתיחת משק האנרגיה‬
‫לתחרות‪ ,‬החלת מדיניות שמים פתוחים בישראל‪ ,‬המשך כביש ‪ 6‬חלק צפוני ודרומי‪,‬‬
‫הקמת מסילת ברזל דרומית יעילה ומהירה ועוד‪.‬‬

‫לסיכום‪:‬‬
‫כל מה שמוצע ונאמר כאן הוא על חודו של מזלג‪ .‬יש עוד הרבה דברים נוספים‬
‫לעשות‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫הזכויות החברתיות – הזכות לדיור‪ ,‬הזכות לבריאות‪ ,‬הזכות‬
‫לחינוך‪ ,‬הזכות לתעסוקה‪ ,‬זכויות העובדים‪ ,‬הזכות לביטחון‬
‫סוציאלי והזכות לשירותי רווחה – אינן מוצרי צריכה אלא‬

‫זכויות המגיעות לכל אזרח ישראלי‪.‬‬
‫בעשרות השנים האחרונות‪ ,‬ממשלות ישראל מיישמות‪ ,‬מדיניות חברתית‪-‬כלכלית‪,‬‬
‫שהביאה לנסיגה דרמטית של המדינה מאחריותה למימוש הזכויות החברתיות‬
‫של אזרחיה‪ ,‬להתפוררות רשת המגן החברתית ולהעמקה משמעותית של‬
‫הפערים בישראל‪.‬‬
‫מדינת ישראל היא מדינה לא תחרותית‪ ,‬בעלת יוקר מחיה גבוה‪ ,‬רמת פריון‬
‫נמוכה ושבה רמת הריכוזיות גבוה מידי )‪ 16‬משפחות ששולטות על כ‪ 50% -‬מן‬
‫המשק בישראל( שעלולה ליצור סיכונים מערכתיים שונים ‪ ,‬ואינה מאפשרת‬
‫תחרות הוגנת )ואף מהווה סכנה ליציבות הדמוקרטיה(‪.‬‬
‫מדינת ישראל העניקה בשנים האחרונות‪ ,‬הטבות מפליגות לבעלי ההון ללא שום‬
‫הגיון או הצדקה כלכלית כלשהי‪ ,‬שיצרו אי שוויון בולט בהכנסות‪.‬‬
‫תפיסת העולם הכלכלית שהביאה למחסור במיסים‪ ,‬היא שגרמה להורדת רמת‬
‫השירותים שהאזרח מקבל בכל התחומים‪.‬‬

‫שינוי תפיסה כלכלי – חברתי הוא מחויב המציאות‪:‬‬
‫•‬

‫הכבדת נטל המיסוי על העשירים ושימוש באמצעותו‪ ,‬להשקעות בדיור‪,‬‬
‫בתשתיות‪ ,‬בתחבורה‪ ,‬בהשכלה הגבוהה‪ ,‬בחינוך ובבריאות – יגרום לצמיחה‬
‫)הרחבה פיסקאלית( וצמצום הפערים החברתיים‪.‬‬

‫•‬

‫חזרה לפיקוח על המחירים בעיקר בתחומים שבהן אין תחרות‪ ,‬טיפול ביוקר‬
‫המחיה‪ ,‬בבעיות שוק הדיור‪ ,‬יצירת תחרות בשווקים לא תחרותיים וטיפול‬
‫בבעיית הריכוזיות ‪ -‬תגרום להורדת מחירים‪ ,‬ירידה באינפלציה וגידול‬
‫תוצאה חיובית שכזאת תגרור גידול בביקושים )צמיחה(‪.‬‬
‫בתעסוקה‪.‬‬

‫•‬

‫טיפול בנטל המס הישיר והעקיף‪ ,‬הקטנת הפער בין שיעורי המס על עבודה ובין‬
‫שיעורי המס על הון‪ ,‬הגדלת ההוצאה הממשלתית באמצעות העלאת מסים‬
‫וביטול מגבלת ההוצאה – תגרום לעלייה ברמת החיים של השכבות החלשות‬
‫ומעמד הביניים ותיצור צדק חברתי‪.‬‬

‫•‬

‫ביצוע רפורמות‪ ,‬הסרת חסמים‪ ,‬הקטנת הביורוקרטיה‪ ,‬טיפול בשוק העבודה‪,‬‬
‫יעילות המגזר הציבורי‪ ,‬עידוד מגזר העסקים הקטנים והבינוניים‪ ,‬טיפול בנטל‬
‫הביורוקרטי והעלאת הפריון ואיתו התוצר לנפש – ישפרו את התחרותיות‬
‫והאטרקטיביות של המשק ויחזירו את ישראל למסלול של צמיחה מהירה‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫•‬

‫על מדינת ישראל להציב את שיפור האיכות כמטרה עליונה‪ ,‬בתחום השירותים‬
‫החברתיים באמצעות פיקוח הדוק על רמת השירות‪.‬‬
‫השירות הממשלתי מעולם לא הצטיין בשירותי הפיקוח שלו ועל כן‪ ,‬יש להקים‬
‫רשויות פיקוח עצמאיות‪ ,‬אפקטיביות ושקופות לאזרח‪.‬‬

‫•‬

‫הטיפול בחוקי המדינה והסחבת שיש היום בבתי משפט‪ ,‬היא דחופה והכרחית‬
‫לקיום המדינה‪ ,‬כמדינה דמוקרטית‪ .‬טיפול שורש בעניינים אלו יגרום ליציבות‪,‬‬
‫להקטנת הפשיעה‪ ,‬לרווחת הציבור ונוכל באמת להרגיש שאנחנו חיים‬
‫בדמוקרטיה‪.‬‬

‫אין שום בעיה להציל את מדינת ישראל מתחלואיה‪.‬‬
‫צריך רק כמה אמיצים שיעיזו ללכת בדרך חדשה )כי רק המעז מנצח(‪.‬‬

‫שנזכה‬
‫יניב פריאל‪,‬‬
‫רו"ח‬
‫‪yanivpriel@gmail.com‬‬
‫‪052‬‬‫‪8339020‬‬

‫נספח א' –‬
‫הגידול בהכנסות המדינה עפ"י התוכנית‪:‬‬
‫הכנסות במיליארדים )ש"ח(‬

‫סעיף בתוכנית‪:‬‬
‫‪.1‬מס חברות –‬

‫‪4‬‬

‫‪.2‬רווחים כלואים – *‬

‫‪5‬‬

‫‪.3‬מס על כי"ל – אשל"ג מים המלח‬

‫‪1‬‬

‫‪.5‬מס עיזבון –‬
‫‪2‬‬
‫‪.6‬מס שבח –‬
‫‪20‬‬

‫‪10‬‬‫‪33‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫‪.7‬ביטול פטורים – קה"ל ומע"מ על פירות וירקות‬

‫‪3‬‬

‫‪.10‬כלכלה שחורה –‬

‫‪2‬‬

‫‪.12‬גיוס בני ישיבות – **‬

‫‪0.2‬‬

‫‪.13‬משרד הביטחון – קיצוץ תקציבי‬

‫‪2‬‬

‫‪.13‬משרד הביטחון – העלאת גיל הפרישה ***‬

‫‪1‬‬

‫‪.14‬פנסיה תקציבית – )צה"ל ושירות המדינה(‬

‫‪2‬‬

‫‪.19‬מע"מ על טיסות לחו"ל –‬

‫‪0.3‬‬

‫‪.20‬דיוטי פרי –‬

‫‪0.3‬‬

‫‪.24‬העלאת דמי הביטוח הלאומי על מעסיקים –‬

‫‪1.5‬‬

‫‪.25‬העלאת מס רווחי הון ל ‪ 28%‬ולבעלי שליטה ל ‪– 33%‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪.26‬הוספת מדרגת מס נוספת והעלאת שיעור המס השולי –‬

‫‪1.5‬‬

‫‪.27‬העלאת גיל הפרישה לנשים וגברים –‬

‫‪1.5‬‬

‫‪.28‬מס הכנסה ‪ -‬סגירת פרצות מס –‬

‫‪1.5‬‬

‫‪.28‬מס הכנסה ‪ -‬ביטול קבוצות הרכישה –‬

‫‪0.5‬‬

‫‪.28‬מס הכנסה ‪ -‬תיקון חוק עידוד השקעות הון –‬

‫‪8‬‬

‫‪.28‬מס הכנסה – חסכון פנסיוני –‬

‫‪3‬‬

‫‪.28‬מס הכנסה – מיסוי אופציות לעובדים –‬

‫‪2‬‬

‫‪.29‬קיצוץ בקצבאות האברכים –‬

‫‪0.6‬‬

‫‪.30‬מס הוני על משקיעים זרים –‬

‫‪0.1‬‬

‫‪.33‬הגדלת היטל השבחה –‬

‫‪0.5‬‬

‫תוספת הכנסות מההרחבה הפיסקלית כאמור לעיל‪:‬‬

‫סה"כ תוספת להכנסות המדינה‪:‬‬

‫‪5-15‬‬

‫‪59 – 79‬‬

‫* ניתן לגבות בין ‪ 15-20‬מיליארד ש"ח על פני מספר שנים!!!‬

‫‪34‬‬

‫תוכנית עבודה כלכלית חברתית – רו"ח יניב פריאל‬

‫** החיסכון הכספי יגדל‪ ,‬כפונקציה של מספר השנים בהם בני הישיבות‬
‫יחויבו להתגייס‪ ,‬והוא נע בין מאות מיליונים ליותר ממיליארד ש"ח‬
‫בשנה‪.‬‬

‫*** העלאה מדורגת של גיל הפרישה )על פני מספר שנים( תיצור חיסכון‪,‬‬
‫שיגיע למינימום של ‪ 4‬מיליארד ש"ח‪ ,‬מידי שנה!!!‪ ,‬בסוף התהליך!!!‬

‫‪35‬‬