Lynda La Plante Mafijaške udovice Prolog U deset sati navečer, drugog dana odgode najvećeg sudenja pripadnicima mafije

u povijesti, zazvoni telefon u uredu Giuliana Emanuela, jednog od glavnih tužilaca. Bio je to Mario Domino, kolega po zanimanju, stari suparnik s početka Emanuelove sudske karijere. Domino nije gubio vrijeme na uljudne riječi. Reče da se želi privatno sastati s Emanuelom. Dode li do tog sastanka odmah, tim bolje za Emanuela. - Parkirao sam automobil ispred tvog ureda. Molim te, reci svojim tjelohraniteljima da dolazim. - Telefon utihnu. Emanuel polako spusti slušalicu. Shvati da nema izbora. Upozori svoje čuvare na predstojeću posjetu i vrati se za stol. Sucienje, predvideno kao izgon mafijaša iz njihova uporišta na Siciliji, odgodeno je prije nego je i započelo. U otvorenom fasciklu na Emanuelovom stolu mogao se vidjeti stravičan uzrok te odgode. Na vrhu je bila crno-bijela fotografija Emanuelovog krunskog svjedoka optužbe. Umoren. Unakaženo tijelo Lennyja Cavataioa postiglo je željeni učinak; svjedoci su jedan za drugim povlačili izjave protiv n&jvažnijeg zatvorenika, don Paula Carolle. Optužba je bila itekako svjesna da bi mnogi mogli umrijeti prije nego se Carollu dovede pred sud. Domino stiže nedugo nakon svog telefonskog poziva. Pozdravljaju ći se, dva se prijatelja čvrsto zagrle. Domino produlji stisak i šapnu Emanuelu u uho: - Uzdam se u tebe, Giuliano. Dao bog da mi tu vjeru ne uništiš. Odbivši piće, Domino sjedne i otvori aktovku. - Iznimno je važno da nitko slučajno ne čuje naš razgovor. 5 - Mario, uvjeravam te da možeš slobodno govoriti. Moj ured provjeravaju svakog dana. - Promatrao je Domina kako izvlači veliku debelu omotnicu, otvara je i iz nje vadi fotografiju. - Prepoznaš Ii ovog čovjeka, samo kimni glavom. Ne želim da mu se 'spominje ime. Čovjek nikad ne može biti siguran. Emanuel pogleda u crno-bijelu fotografiju i kosa mu se na zatiljku naježi. Bio je to don Roberto Luciano, Il Papa pravi »šef šefova«, nekadašnji voda, iz vremena kad su mai~ju smatrali silom na strani siromašnih i onih koji se nisu mogli boriti za svoja prava. Pripadao je organizaciji više od pedeset godina. Nitko nije znao je li još aktivan, ali su ga u Palermu još poštovali. Emanuel vrati fotografiju Dominu. - Znam ga. - On mi je bliski prijatelj. Zastupao sam ga u mnogim prilikama. Želi se sastati s tobom, ali je potpuno svjestan opasnosti u koju bi doveo svoju obitelj sazna li se za to. Emanuelove usne bile su suhe. Proguta slinu. - Zašto bi se tvoj klijent ~elio sastati sa mnom? - upita. - To će ti on osobno reći, Mislim da će ti donijeti korist osiguraš li najveću t~,jnost za njega i njegovu obite~j. Njih dvojica si pružiše ruke u znak dogovora. Dominov klijent će odrediti m,jesto sastanka. Emanuel neka očekuje poziv i neka postupi točno prema uputstvima. Ne bude li se pridržavao dogovora, sastanak se neće održati. Poziv je uslijedio dvije noći kasnije. Emanuel je trebao odmah krenuti i odvesti se do skladišta na dokovima, ondje ostaviti automobil i pješice doći do kr~ja txećeg pristaništa gdje će ga netko čekati. Sam. Emanuel posluša. Čekao je na pristaništu gotovo pola sat~ dok mu se želudac grčio, Gotovo niotkuda, bešumnih kretnji, naposljetku se pojav neki čovjek i naloži Emanuelu da ga slijedi. Još jedan se stvor iza njih. Treći je nedaleko čekao u automobilu. Motor je radic Prije nego što će ući u automobil, Emanuela pretražiše Nitko ne progovori ni riječi na povratku u grad. Izgledalo je kao da je mali restoran pod nazivom San Lc renzo zatvoren. Prizem)je je bilo neosvijetljeno. Hodajući iz svoja dva pratioca, izmedu uredno postavljenih stolova prem 6 nadsvodenom prolazu, Emanuelovi živci se rastrojiše. Ona dvojica odmaknuše se u stranu i dadoše mu znak da produži i da se popne uskim stepenicama pokrivenim linoleumom. Na vrhu stepenica čekao je sjedokosi starac, šezdesetih godina. Odsječenim pokretom glave nalo~i Emanuelu da podigne ruke i započne s pretresom. Zadovoljen, da znak Emanuelu da pode za njim do sljedećeg odmorišta, a zatim do male, elegantne blagovaonice crvenih zavjesa. U sobi nije bilo nikoga, no stol je bio postavljen za troje. Sjedokosi posjedne Emanuela za stol, natoči mu čašu vina, pa ode. Prošlo je petnaest minuta prije nego što Emanuel začu tihe, neužurbane korake na stepenicama. Vrata se otvore i ude Domino, nakloni se Emanuelu i sjedne. Bez riječi podigne vinsku bocu, pogleda naljepnicu i natoči si čašu. U trenutku kad je čašu napunio do vrha, razmaknu se zavjese i pojavi se konobar noseći kićeni pladanj natrpan srebrnim posudem. Pažljivim kretnjama stavi pladanj na stolić za posluživanje. Emanuel pogleda na sat, pa u Domina. Upravo se spremao nešto zaustiti kad se zavjese ponovo odmaknu i don ii,oberto Luciano ude u sobu.

Fotografija nije vjerno prikazala ono čime je on zračio. Usprkos svojih sedamdeset godina ostavljao je snažan dojam: viši od metar i osamdeset, uspravna držanja, bijele kose koja je uokviravala lice tamnih očiju, otežalih kapaka i ponešto kukasti nos. Konobar mu žurno skine kaput od kašmira boje pijeska koji je ležerno ogrnuo oko ramena. Luciano je bio odjeven u svijetlosmede laneno odijelo, svilenu košulju i tamnoplavu svilenu kravatu na kojoj se ljeskala dijamantna igla. Luciano najprije pride Dominu, položi obje ruke na ramena svog pijatelja i poljubi ga u obraz. Zatim se okrene Emanuelu pruživši mu desnu ruku. Stisak mu bijaše čvrst. Lucianu je bilo stalo da se Emanuelu dopadne izbor jela. Dok su jeli riblje specijalitete zavijene u svježe tijesto, Luciano je zadovoljno mrmljao. Za vrijeme jela razgovor se održavao na razini uljudnosti. Luciano je hvalio Emanuela i njegovo vo 7 denje brojnih sudskih slučajeva. Zatim je Luciano s Dominom raspravljao o jednom zajedničkom prijatelju, a Emanuel je za to vrijeme malo bolje osmotrio Papu. Luciano je svojim velikim, snažnim rukama izvodio gotovo hipnotičke kretnje. Na malom prstu lijeve ruke nosio je prsten s motivom kruga i mjeseca izvedenom u zlatu na plavom kamenu. Nokti su mu bili ravno odrezani i izbrušeni. To nisu bile ruke starca. Poslužili su ih konjakom u velikim, okruglim čašama, pripalili cigare, a zatim se konobar izgubio iza zavjesa. Emanuel začu škljocanje brave. Uplašeno se trgne, ali Luciano položi ruku na njegovu da ga umiri. - To je samo opreza radi. Ispričavam se radi tog malog dramatskog zahvata, ali se tako osjećam sigurnijim. Starac, koji je pretražio Emanuela, ude kroz vrata koja se otvarahu na stepenište i kimne Lucianu. Izide pa zaključa i ta vrata. Luciano iz džepa izvadi sat, pogleda koliko je sati pa ga vrati. Zatim ustane od stola i sjedne u duboku, udobnu stolicu, visokog naslona. Prebaci nogu jednu preko druge i zavali se na crvene baršunaste jastučiće. - Zacijelo ste već uspjeli naslutiti zašto sam ugovorio ove`j sastanak. Spreman sam biti vašim glavnim svjedokom optužbe, pod uvjetom da zaštitite moju obitelj. Moraju imati skloništa, naoružane čuvare. Morate mi na to prisegnuti pr~je nego vam pružim dokaze koji će, uvjeravam vas, značiti smrtnu presudu za Paula Carollu. - Luciano je govorio samouvjerenošću ćovjeka navikIog da se njegove naredbe sluša<ju. Domino otrese pepeo sa svoje cigare. - Možeš li osigurati takvu zaštitu a da ne otkriješ ime mog klijenta? Nitko ne smije znati tko je on dok ne dode vrijeme da svjedoči, ne samo radi njegove sigurnosti, već i tvoje. Možeš li, u okviru svog položaja, to osigurati? Emanuel je znao da ne može obećati takvo što na svoju ruku, ali svečano prisegne da će večerašnji razgovor ostati t~jnom. Prije nego što progovori, nakašlje se ne bi li olabavic stisnuto grlo. 8 -- Gospodine Luciano, u vezi s osiguranjem zaštite za vas i vašu obitelj bit će potrebno pregovarati sa sucima i šefovima policije, a vremena je malo. Kad ću moći pregledati dokaze koje ste spremni podastrijeti? Luciano se nasmije dubokim grlenim smijehom i zatrese glavom. - Vi mislite da ja imam dokumente? Papire? Ali ne ja sam vaš dokaz, ja osobno. Postoje zapisi od 1928, ali ne na papiru, već ovdje, u mom mozgu. - Kucne se prstom po sljepoočici, pa se nagne Emanuelu. U glas mu se uvukao ledeni prizvuk. - H~jde, prijatelju, mislite li da bih ja doista stavio nešto na papir da bih potkrijepio svoju ponudu? Za koga me vi držite? Pred vama je sedamdesetogodišnjak koji ne bi bio živ da je pravio zabilješke. Emanuel ustr~je. - Morate na to gledati s moje strane. Vlada će zahtijevati fizički dokaz prije nego što odobri novac za stalno praćenje, čuvare po danu i po noći, skloništa - a sve to za čovjeka čije ime ne smijem otkriti. Tamne oči bljesnu, ali na Lucianovom licu titrao je polusmiješak. - Ja sam vam doveo Lenny Cavataioa. Prijatelju, ako me čeka zaštita kakvu je on imao, nema dogovora. - Bio je to nesretan sluč~j. Luciano se naceri i nagne prema naprijed. - Nitko ne može prići mojoj vili, ali u sudnici te za vrijeme sastanaka s vama izložen sam. Lenny Cavataio vam je bio n~jdragocjeniji svjedok protiv Carolle, a vi ste ga pustili umrijeti poput psa. Ali moja obitelj je moj život; moji sinovi moja krv. Njima će vaša zaštita biti potrebna više nego meni. Emanuel je počeo pokazivati znakove nervoze. - Shvaćam vas, gospodine, ali morate mi dati nešto čime ću van svake sumnje dokazati da imam svjedoka kojeg vrijedi štititi. Luciano zatvori oči, razmisli trenutak, pa se nagne naprijed i tiho reče: - Paul Castellano, glava obitelji Gambino, i njegov šofer, Thomas Bilotti, ubijeni su ispred Sparks Steak House u New Yorku. Obojica su bila nenaoružana. Castellano nije bio u pratnji svojih gorila. Dotad su ga uvijek štitili i okruživali njegovi ljudi. Gubio je perspektivu, nije više shvaćao svijet u kojem je odrastao. Odbio je da njegove tvrtke za dostavu hrane posluže kao paravan za rasturače droge. Nije bio spreman upu

stiti se u rizike rasturanja droge. Glavni uvoznik, glavni rasturač heroina u Sjedinjenim Državama bio je Paul Carolla. Imam dokaze koji pokazuju da je Paul Carolla naredio da se Castellano i Bilotti ubiju. - Lucianove oči suziše se u proreze. Nagnuo je glavu u stranu, kao da želi reći: - Je li to dovoljno? Emanuel je znao da nije. Luciano mu je pružio dokaz koji su mu mnogi mogli dati. Emanuel stane pokraj velike, barSunom presvučene stolice. - Nažalost, nedovoljno da bi vam mogli osigurati zaštitu. Luciano n~jprije pogleda u njega pa u Domina. I on ustane i položi ruku na Emanuelovo rame. Ruka mu je bila teška kao da je neživa. U sobi je bilo sablasno tiho. Emanuel ga se bojao, pa kada Luciano podigne ruku, uzdahne od olakšanja. - Lenny Cavataio vam je dao izjavu u vezi sa smrću jednog mladog Sicilijanca. Cavataio je bio spreman svjedočiti i imenovati Paula Carollu podstrekačem tog ubojstva. - Luciano je gledao u njega ukočenim pogledom. Emanuel tuje mogao skrenuti pogled s njegovih očiju. Luciano tiho reče: - Ta~j ubijeni dječak je bio moj n~jstariji sin. Iz blagog, profinjenog glasa nije se dalo naslutiti što je don Roberto Luciano osjećao. On nastavi. - Prijatelju, nije mi do daljeg razgovora s vama. Dalje sve ovisi o vama. Kažete da je vrijeme važno. Pa, neka bude. Imate dva tjedna. Izvijestite me o vašoj odluci preko Domina. Ugovorio sam vjen čanje svoje unuke za četrnaesti veljače, danas dva tjedna. Bit će to prvi put poslije mnogo godina da će se okupiti cijela obitelj - moji sinovi, moja unučad. Ako ćete moći osigurati potrebnu zaštitu bit će to lakše organizirati bude li cijela obite~j pod jednin krovom. Opasnost za moje voljene je očevidna, a bit će još veća ako budem svjedočio. Moji sinovi neće odobriti moju odlu ku. Ali ja sam odlučio i neću povući ponudu. Hvala vam šta ste se sastali sa mnom. Bilo mi je ugodno s vama. Vrate se otvoriše za oko bez primjetne naredbe i on odE ostavlj~jući za sobom sladak miris svježih limuna. Domino ispije vino iz čaše. - Ne potcjenjuj njegovu pc nudu. Ti ćeš se proslaviti, a on će podmetnuti leda. Ili ćeš bi slavan, ili mrtav. 10 Emanuel prasnu. - On želi zaštitu za svoju obitelj. A što je s mojom? Nisu mi htjeli osigurati ni dva tjelohranitelja koja bi me čuvala dvadeset i četiri sata. Čovjek bi pomislio da sam tražio vojsku, a Lucianu će trebati upravo to - cijela vojska. - Pa onda je nabavi. Poboljš~j vlastito osiguranje jer, upozoravam te, procuri li da je Luciano tvoj svjedok, on neće doiivjeti svjedočenje. Znaj da sam ja protiv ove ludosti. Emanuelu se vrtjelo u glavi, ali morao je prije odlaska još nešto upitati Domina. - Zašto? Kaži mi neki dobar razlog zašto on to čini. - Rekao ti je - radi svog sina, radi Michaela Luciana. - Samo radi toga? Emanuela zasipa provala srdžbe od koje se zažare Dominovi obrazi. - Paul Carolla se pobrinuo da Michael Luciano počne uzimati heroin za vr~jeme studija u Americi. A kada je postao ovisnikom, vratili su ga natrag i paradirali s njim, kao s nekom izubijanom kurvom, pred nosom x~jegova oca, koji je dečka obožavao. Carolla je to učinio tom lijepom mladiću jer je njegov otac odbio sudjelovati u trgovini drogom. - Domino čvrsto stegne šaku. - Don ipak nije popustio. Sad imaš dokaz; čovjek koji je večeras bio u ovoj sobi jedan je od n~juvaženijih izvoznika dopuštene robe sa Sicilije. A za to je platio. Platio je životom svog sina. Domino zastane, žustro izvadi svileni rupčić i obriše usne, pa nastavi. - Michael je bio pra.vi sin svog oca. Borac. Prije smrti riješio se svoje ovisnosti. No ubojice su mu ušpricale količinu heroina dovoljnu da ubije petoricu. Ni to ih n~je zadovoljilo. Mućili su ga i tukli da ga čak ni mrtvozornik n~je mogao dotjerati. Don Roberto nosi sve ovo na srcu, krivi sebe za to slomljeno tijelo, za grozne stvari koje su u činjene qjegovu lijepom sinu. Emanuel je gledao kako Domino briše oči. Starac je govorio kao da se ta tragedija upravo odigrala. - Ako je Luciano sve to znao, zašto je čekao? Sin mu je mrtav više od dvadeset godina. Domino prezrivo pogleda Emanuela. - Zato što ima još dva sina. 11 - A ipak je sada, poslije tolikih godina, spreman ugroziti svoj život i sigurnost svoje obitelji. Ne~ shvaćam. Domino spremi rupčić i nasmiješi se, ali oči su mu bile ledeno hladne. - Ti nisi jedan od naših, pa ni ne možeš razumjeti. Nazovi to osvetom, nazovi to okon čanjem krvne osvete, no jamčim ti da je Paul Carolla gotov pojavi li se Luciano na klupi za svjedoke. Capich'? Domino se oprosti. Vrata se ponovo otvoriše na neki nevidljivi signal. Ona dvojica koja su dovela Emanuela na sastanak, čekala su ga. Vrativši se u stan, Emanuel zatekne čuvara kako opet pere glavni ulaz. Upravo je brisao vrata. Na krpi su se vidjele crvene mrlje. Emanuel uzdahne. Jednom ili dvaput tjedno nalazili bi mrtvu mačku zakucanu na vrata, izvadene utrobe, žalobne noge pribodene kao na raspelu. - Još jedna mačka? Nastave li tako, neće ostati nijedna u ovom kraju.

Ova je malo drukčija . Zar si mislila da ću se promijeniti? Graziella uhvati sina ispod ruke i osmijehom zaželi dobrodošlicu svojoj snahi. plave oči se smekšaše i napuniše suzama. . Soba je bila puna svježeg cvijeća. kako se ne bi uprJjala. što bi post~jalo još vidljivije kad bi govorio. Constantino se raspita o ocu. Više mu se nije ni gadilo. ali njezine blijedoplave oči gledale su oštro. Glavnina teškog. i gledala cestu. Čuvari su otvarali pet metara visoka željezna vrata. . zamatanu u plahte.Čuvar slegne ramenima. po~ure li u svoje sobe.Dušo. Constantino se zagleda u t~j prizor. 13 Graziella Luciano čekala je na trijemu. vidjeli smo se prije mjesec dana. T~j izgled naslijedilo je jedino njezino prvorodeno dijete. istodobno oštro naredivši aranžeru da razmakne cvjetne aranžmane. Ona se nasmiješi. 12 1.. U tom trenutku ude Constantino. ali qjegovi sinovi postali su nestrpljivi i požurivali oca. Graziella podigne ruku i pomilt~je je po obrazu. Sofia otpuhne poljubac vrhom prstiju te naloži služavki da se pobrine za vjenčanicu. Sofia Luciano je sjedila pokr&j svog muža.Mama. Više bi voljel~ da su na istom katu kao i ona. Samo podsjećalo. imao je lijepe crte lica i plavocrnu kosu. . Graziella mahne u znak pozdrava. izrezbarenog pokućstva prenešena je iz Graziellinog rodite~jskog doma. ka. Iako je imala šezdeset pet godina.Dobro si? . vidiš ih? Na krovu. Ne pokazujući nikakvu želju da pomogne. zn~jući da će uskoro stići do obronka brežuljka s kojeg će moći vidjeti vilu Riveru u punoj veličini. Sofia zakloni rukom oči i odgovori: .Ono su sigurno radnici. bit će mnogo ljudi. Zatim se posveti svojim ljubljenim unucima. Lice joj se ublaži od osmijeha. Započne otvarati kov čege koji su bili uredno naslagani u podnožju kreveta. Vješto skrojena haljina skrivala je suvišne kilograme. Podsjeti ga da sve treba biti na svom mjestu prije pet sati. do bazena i teniskih igrališta. re~ kavši im da će. budući da je malo mucao.Nešto nije u redu? . jer bio je stidljiv i blag. Emanuel pogleda. Zagrli svoje unuke. Constantino zaustavi automobil na vrhu brežuljka. Sofia nervozno otvori bravice na kovčegu Ijuteći se na sebe da se prilikom svakog boravka ovdje podsjeti na Michaela Luciana. Vidjeli su se prugasti svodovi velikih šatorskih krila. da je nikad ne zateknu nespremnu. lice njezina mrtvog sina bilo je posvuda. Kad joj je Sofia prišla. U kući nigc[je nije bilo fotografije tih tajanstvenih rodaka. Bijele zavjese vijorile su na obojenim kapcima i lovile vjetar po verandi. s Jjubav~ju mu dodirnuvši lice. U mladosti je bila izrazito plavokosa. Nedost~jali ste mi. besprijekorno aranžir~ nog.o uostalom i soba. naći nešto ispod jastuka Sofia je čula dječake u sobi na katu ni~e.Suviše dugo vas nije bilo. . no znala je da nije uputn~ dovoditi u pitanje Graziellin razmješt~j.Zaista? Da. ova je vaša. Mrzila je kada bi je netko uhvatio kako razgovara sama sa sobom.reče. Constantino krene za njima po~jubiti majku. Sijedu kosu skupila je u pundži na zatiljku. Obuzdavala je uzbudenje. Ispruživši ruke. . što je podsjećalo na njegova oca u mladim godinama. Sofia je čekala da on kaže djeci da su stigli ~kući«. smetalo joj je što njezin muž uvijek govori o očevoj kući kao »domu« iako su već osam godina živjeli u Rimu. oko vrata. već podignutih za vjenčanje. Constantinov automobil klizio je niz dugi kolni prilaz. Znaš da Mama želi samo n~jbolje. Graziella odgovori da je u gradu. govorkalo se da su joj preci bili plemići. da se nikad ne prene kad ih ugleda. Kao da se kupala u zlatnom svjetlu. Constantina. Pa iako nije bilo nijedne fotografije Grazielline zagonetne obitelji. Dječaci istrčaše iz automobila pravo u bakino naručje. Sofia se još više razljuti na sebe. ali da će sE vratiti do pet. . prodornih plavih očiju. Sada se ispod njih sj~jila vila Rivera na februarskom popodnevnom suncu. pažljivo. stariji sin don Roberta Luciana. doimala se gotovo neprijazno. na njezinu nenašminkanom licu gotovo da i nije bilo bora. iako je za Sofiju Graziellin ukus bi I4 staromodan i prestrog. Automobil je bio prekrcan prt. Constantino. od crijepom pokrivenog krova. a Graziella i nije izgledala poput Sicilijanke.~jagom. Tijekom svih tih godina Sofia je nastojala zapamtiti gdje se nalaze sve njegove u srebro uokvirene slike. ali ne reče ništa. Graziella naloži svojim ljudima da iznesu kovčege i odnesu ih u kuću.

Sofia mu prode prstima kroz kosu i primi rukama lice. Filippo je godinama živio u New Yorku. sada je bila bosa i odjevena samo u svileno don~je rublje.Nešto se dogada. Osmotri ga. Od prevelike sreće zanemarila je Teresu i svoju unuku. Šofer je već vadio njihovu prtljagu. . .Ja volim tebe.Nadam se da su je prozračili. 15 . Možda će to smiriti neke duhove. koja je nije godinama vidjela. ovo će biti prvi put nakon bogzna koliko godina da smo svi na okupu. mladoženja će spavati u Michaelovoj sobi. Želiš li. Teresu Luciano. bolje se obuci. . . pa ću raspustiti kosu. Constantino krene prema njoj. no ovo vjenčanje će bez sumnje usrećiti Teresu. Constantino reče: . otr čao je pozdraviti Graziellu.Raspusti kosu. . kovčege različitih oblika i boja.no ostade stajati ruku duboko zabijenih u džepove.E pa sada si u prilici razgovarati s njim.S l~iamom je sve u redu. Rosa Luciano vadila je svoje stvari iz rolls-roycea. . Trebao bi se vratiti do p-p-pet.Ona ih voli. .Ne.Sofia se poželi ugristi za jezik. nisam mislio na Michaela. znaš? Kadšto te gledam kad nisi toga svjesna i još ne mogu vjerovati da si moja. sačekat ću te ovdje. . Ček~jući da joj Graziella zaželi dobrodošlicu. .Zac~jelo hoće. .Gdje je don Roberto? .Mama je s njima. Bit ćeš potrebna Mami. .Misliš Michaela? . no on ne obrati pažnju. Teresa pozove svog muža. Nisu mogli ne otvoriti je budući da je kuća puna Ijudi.Da.Tako je želio Papa.On zatvori vrata i osmotri je. . Ovo je važan dogadaj.Idem d-d-dolje . ali je još dijete. Aha. Zatvorena je godinama. Šofer joj pridrži otvorena vrata da izade. Ve~na Michae lovih stvari je sklonjena.Što? Constantino podmetne ruke pod glavu i nasmiješi se. ali nije mario za odijevanje: odjeven u kožni kaputić i majicu s kratkim rukavima. glasno. Uvijek bi se uzbudio kad bi je takvu vidio. S~fia zapazi da na nogama ima par kaubojskih čizama s visokom petom. . Constantino je uhvati u naručje i poljubi u vrat.Filippo jest zgodan. Sofia. On kimnu glavom i promijeni temu. Sofia pride prozoru. On položi glavu na njezin zatiljak. kupila im je nove igračke.Ne. kako izlazi iz rolls-roycea.Zbog čega? . Zašto? .Filippo i Teresa. On je pusii i svali se na krevet. Ušiljeno lice. A uvijek mora biti po njegovu. Sofia začuje kako doziva brata. On se odmakne. sm~ješeći se. kovrčavu kosu.Razmazit će ih. . Sofia zamijeti njegovo mucanje. Gotovo su uletjeli u Mamino cv~jeće. začuše zvuk automobilske trube. Sofia se osmjehne. Ugleda muževo lice u zrcalu u ormaru. buduću mladu. Pokušavao sam doći u v-v-v vezu s Papom. Izgledao je poput filmske zvijezde. . zapazi bljesak srdžbe. Malokad je govorio s njom o poslu.upita. Jedva da je ikad dolazio kući. . On se otkotrlja s kreveta. Znam da se Filippo i njegova žena osječa<ju zakinutima zato što ne igt~ju važniju ulogu u obiteljskom poslu. dugokos. . . . Uskoro će stići Papa. a tako se i ponaša. a sirena se ponovo oglasi. . pusti me da raspakiram stvari. Zabije ruke u d~epove i namršti se. Možda je malo nervozna. ali ga ona zaobide nasmijavši se. . Rasproda<je neke svoje tvrtke.Trebaš li pomoć? . S prozora sobe gledala je svoju šogoricu.Aha.Sofia osmotri komplet koji je namjeravala odjenuti za vjenčanje.Mama je rekla da se zadržao poslom u gradu. .Michael? Ne.Malo sam zavirio u nju na putu ovamo. oštar nos i stisnute usne naglašavale su njezinu lošu narav. Znaš. A znaš li novost? Koristit će i Michaelovu sobu. ali sve je dogovoreno tako na brzinu. ali je znala da je u pos~jednje vrijeme zabrinut. samo pazi da se dečki previše ne razulare. . iznenadi se kad ug?eda kako je izrasla u privlačnu djevojku. . zašto? A tebi? Prije negoli uspije odgovoriti. Teresa je bila starija od Filippa. . Požuri iz sobe. Sofiji je izgledala još više poput neudate učiteljice nego pr~je.Ne. Bez veze. pusti me da dovršim ovo što moram. 16 Sofia mu pride i obgrli ga. Naslijedila je očeve tamne oči i crnu. . Uvijek bi tako reagirao čim bi ona rekla ma i riječ protiv nekog člana njegove ljubljene obitelji. . Kadšto mi je žao Terese. Njezino zaobljeno tijelo bilo je obično skriveno ispod njezine besprijekorno skrojene široke odjeće.Uvijek fino mirišeš.Mama ti izgleda u redu? . mora na mnogo toga misliti.Kuća će biti puna.Ne. tako da je radost njegove majke bila razumljiva. Sofia zamala da nije ispustila vješalicu.

. upoznali smo se bila je to ljubav na prvi pogled. kao inače.Zasigurno ćeš više vidati Mamu kad se Rosa uda.Mogu li je vidjeti? . . . Hoće li živjeti u vili? Teresa se nasmiješi. teta Sofia. kad se riješim bora.Već je napol izišla iz sobe. Rosa zasj~ji.Kad je netko mlad poput tebe. . Rosa se trebala udati za nećaka don Roberta. Rosa je čvrsto zagrli.Znaš. izrasla si u pravu ljepoticu. Pogled~j. Do prije dva mjeseca nisam ni znala da Emilio postoji. .Ona dobro izgleda. zaprosio me prilikom našeg drugog z~jedničkog izlaska.Čudno da nas. Rosa se uspravi i naceri kr~jem usana.potuži se Teresa.Mama. tako sam sretna da ne znam što bih sa sobom.M~jka ti je zacijelo vrlo sretna. a ti si lijepa poput. jesi li vidjela moj prsten? Razgledavajući smaragdni i dijamantski prsten. kupio ga je Il Papa. Sofia. Don.Ne radi se o braku iz računa. Čak me počela upućivati u tajne spolnosti. a ne roditi. One dolaze s godinama. no predstojeće vjenčanje ulijevalo joj je sigurnost da se ona i Filippo više neće morati osjećati poput siromašnih rodaka.Da. ne mogavši sakriti svoje zadovoljstvo.. .Pa. zaposleno. Don Roberto se prema njemu odnosi kao prema sinu. Satima smo čekali na aerodromu. vitka kao i uvijek. . Bilo je to tako romantično. Rosa se baci na krevet.Ona nije u stanju normalno otići iz sobe.Možeš li pričekati dok ju izglačaju? Želim da je vidiš u punom sjaju. . mila moja.pokušavala je dovesti u red prtljagu i svoju kćer. koji je tek navršio dvadeset godina. Bio je ovdje kad ste vi stigli? . i ja sam to pomislila. . . . . mladića svojih godina. kad stane i zatvori vrata. Sofiju je zabavljalo promatrati svoju nervoznu šogoricu kako s nelagodom popravlja izgužvanu suknju i kaputić.~ju. Rosa mi je rekla. Upravo u tom trenutku ude Teresa.. nema bora. . pa zatrese glavom.Rosa Luciano uleti u sobu. 18 . a k tome i buduća nevjesta. provjerava redovitost mojih mjesečnica. toliko je nespretna. a zatim su se mama i tata prepirali cijelim putem jer je tata inzistirao da krenemo automobilom. Spotaknut će se na svoje noge. A ti? Teresa prečuje pitanje i nastavi. Sofia poljubi Rosu u usta. Došao je u New York obaviti neki posao za djeda. Sofia je znala da on nije mogao kupiti takav prsten. Kad je prvi put ugledala svog pristalog muža. . Nikad nije saznala zašto je don odabrao upravo nju. . Teresa pomakne naočale debelih stakala na hrbat svog tankog nosa. ..Da. Teta.Rosa skoči s kreveta i namigne Sofiji pa zagrabi velikim koracima iz sobe. Rosa? Moraš Adini odnijeti u kuhinju sve što želiš da ti izglača. toliku je strku digla oko toga. . samo Mama.Teta Sofia.Mi smo na posljednjem katu . kadšto se moram uštinuti da bih povjerovala da se ovo zaista dogada.upita Teresa.Mama je odlučila da ženski dio obitelji provede večer same u kući.Ne. Kako je Constantino? . pa je mami gotovo otkazalo srce. Sofia reče: . zapažajući sve: odjeću na vješalicama. Rosa je bila jedinica. ja ću se udati. Rosa.Zar se ne bi trebala raspakirati. Na kr&ju sam joj rekla: .To mi ne odgovara budući da moram pomagati Rosi oko odijeva 19 .Možda kasnije. Znaš. Sofia se nasmije i uvjeri Teresu da će ha~jina biti kako treba.. Poljube se. . kao što je kupio i Sofijin zaručnički prsten. Na prvi pogled se vidjelo da vrijedi tisuće dolara. . Daj da te pogledam izbliza. stalno mi donosi knjige o organima za reprodukc. a muškarci će u izlazak. Sofia se divila kako dolikuje.M~ li vidjeti svoju haljinu? Mogu li? i 1~ Sofia se brzo odmakne od prozora.Teresine kratkovidne oči brzo su prelijetale sobom. osim možda da rodi sina. Tada možemo pogledati haljinu. no nikad se nije žalila. teta Sofia. . . uredno poslaganu obuću..Ah. . . Napući usne. Nadam se da nisi dala sašiti haljinu s dugim skutom. .Mislim da hoće. Teresa nikad nije uspjela saznati koliko članova obitelji zna o pozadini njezina braka. Dječaci su dobro? Čujem da ovdje provode mnogo vremena.Ali ti je i češće vidaš od nas.Izgledaš izvrsno.To je pitanje ili tvrdnja? Čovjek bi pomislio da se mama ud~je. Oni se vole. poželjela ga je kao nikoga dotad. . Teresa uzdahne i pride Sofiji. nije dočekao don Roberto. ..

nja. Mislila sam da ćemo dobiti sobu ispod vaše, onu veliku gostinsku. - Mama je ondje smjestila dječake. Tako ih imamo na oku, a i čut ćemo ih, probude li se noću. - Da, to mi je rekla. Pa, idem se raspakirati, iako mi za to neće biti potrebno puno vremena. Vidim da si ponijela pravu pravcatu garderobu. Ako moj kostim ne bude odgovarao, mo~eš li mi posuditi nešto? - Samo izaberi što želiš... Teresa je osorno prekine. - Hvala ti, ali sigurna sam da će mi poslužiti i ono što sam ponijela. - I ode iz sobe. Sljedeći je stigao Emilio Luciano, mladoženja. Mlado lice mu bijaše ružičasto od nervoze. Constantino se stušti stepenicama preskaćući dvije odjednom i čvrsto zagrli svog budućeg nećaka. Filippo, lica prekrivenog pjenom za brijanje, odjeven samo u hlače, pojavi se na vrhu stepenica i, na sveopće čudenje, klizne po rukohvatima i prizemlji se u predvorju. Djeca su ga pokušala nadmašiti klizeći potrbuške niz uglačane drvene rukohvate. Usred čestitanja, tapšanja po ramenu, vike i zadirkivanja, stajala je Graziella i nadimala se od sreće. Ovo su njezini momci, njezini sinovi, njezini unuci. Nije zax~jećivala gungulu, kao ni to da je Filippo imao na sebi samo hlače. Sklopivši ruke, stidljivo bi uvlačila ramena kad bi joj neki od mladića uputio pretjerani kompliment. - Tko je ova djevojka? Pa gdje je naša Mama? Ova ljepotica da je naša Mama? Kako to da ne stariš, ha? Graziella ih neuspješno pokuša odvesti na čaj, a Rosa se baci Emiliju u naručje. Poljube se, čime izmame pljesak. Tobože očajna, Graziella donese gong, što je znala činiti kad su dječaci bili mali. Udari po njemu smijući se, te oni jedan po jedan polako krenuše prema dnevnom boravku. Graziella ih posluži kavom, a kad se svi sm~jestiše i kad ih prode početno uzbudenje, ostavi ih izgovorivši se da mora donijeti još vruće vode. - Ja ću, bako. - Ne, Rosa. Moram provjeriti i večeru. 20 Graziella prijede kroz predvorje, ali umjesto da krene prema kuhinji, ude u blagovaonicu gdje ispusti dug, dubok uzdah; bijaše iscrpljena od napetosti skrivanja čuvstava. Malo odgurne kapke i pogleda na sat. Već je trebao stići kući. Rekao je ne kasnije od pet sati, a sad je i više. Cvjećari, zidari i ličioci otišli su, obitelj je stigla, a od njega ni traga. Uvijek bi telefonirao ako bi zakasnio makar i petnaest minuta. Zašto baš danas nije nazvao? Telefon se oglasi kreštavo i Graziella se presiječe od šoka. Požuri u predvorje, ali Adina je upravo spuštala slušalicu. - Poruka za vas, gospodo. Don Roberto će stići svaki tren. Pokušavao je i prije nazvati, ali mora da je netko telefonirao. Graziella se prekriži. - Hvala ti, Adina. Skuh~j svježu ka vu i izvuci sve telefonske utičnice. Ostavi uključene jedino one u predvorju i radnoj sobi. Adina kimnu glavom. Nešto nije bilo kako treba. Osjećala je to na svojoj gospodarici danima prije dolaska obitelji. Nije se usudivala ništa pitati; mogla se jedino pretvarati da ništa ne primjećuje. Graziella se pridruži svojoj obitelji u udobnom dnevnom boravku. Smiješeći se ponudi ih kolačima i pecivom. - Ovo je prvi put da smo svi za<jedno kod kuće. Večeras slavimo upravo to - obitelj. Constantino primijeti da m~jka često pogledava u pravcu zlatnog zidnog sata na izbojniku kamina. Na licu je zadržala lagani osmijeh, ali oči su joj odavale nervozu. - Brine te nešto? - šapne on, poljubivši joj ruku. - Tata kasni. Propast će nam večera. Filippo glasno upita jedući komad kolača: - Mama, kakva je ono vojska stražara ispred kuće? Graziella ne odgovori. - Želite li se presvući i okupati, moramo se dogovoriti o vrućoj vodi. Sofia, hoćeš li ti prva srediti c~ječake. Sinovi don Roberta Luciana se pogledaše. Nije bilo nikakve sumnje - nešto nije bilo kako treba. Constantino dade Sofiji znak glavom da odvede c[ječake iz sobe. Ona odloži svoju dopola punu šalicu, pozove ih i odmah napusti prostoriju. 21 Filippo mrko pogleda Teresu koja se mrštila, ništa ne shvaćajući. - Odvedi Rosu i dovršite raspakiravanje. To nije bila molba. Teresa odloži šalicu i dade znak Rosi da pode s njom. Filippo za njima zatvori vrata. Za to vrijeme Graziella je nešto poslovala oko pladnja. ~ - Tata je z-z-zabrinut radi ovog sudenja, Mama? - upita Constantino. Graziella kimnu glavom. - Novine u New Yorku bile su pune napisa o tome reče Filippo. - Mama, ti si dobro? Graziella je bila na rubu plača. Željela im je istog trena sve reći, ali nije mogla postupiti protivno muževim željama. Constantino položi ruku na Filippovo rame kao znak da je dalje ne ispituje. - A da o tome porazgovaramo s ocem? Mama zacijelo treba mnogo toga obaviti prije večere.

Zahvalno ga pogledavši, Graziella se ispriča i ostavi sinove nasamo. Constantino polako ode do velikog kamenog kamina i nasloni se na izbojnik. Filippo slegne ramenima. - Što joj je sve ovo trebalo? Po njezinu ponašanju pomislio sam da je že~jela s nama razgovarati. Constantino pažljivo pogleda brata. - Emilio, učini mi uslugu. Ostavio sam cigare u sobi. Donesi mi ih, molim te. Mladožentja je znao da braća žele ostati sama i on se povinuje bez pogovora. Constantino ustane i povuče zavjese u stranu, pogleda kolni prilaz, dežurne stražare kod ulaznih vrata. - Što se dogada? Misliš li da će starog dotući ovo sudenje? Vani je više stražara nego ispred Narodne banke. - Uhvatili su nekog od naših? - upita Filippo. Constantino otfrknu. - Uhvatili su smeće, sitnu ribu. Kavezi samo da ne puknu, pretrpani su svakovrsnog ološa. Lijep način rješavanja smeća. - Paul Carolla n~je sitna riba. Constantino se naglo uozbilji. - Misliš da ja to ne znam? Govori se da je to kopile unajmio nekog da ubije devetogodiš 22 njeg klinca zatvorskog čistača. Pritegao je čovjeka, htio je da mu prenese neku poruku; ov~j je to odbio i ustr~jelili su mu sina. Čitao si o tome? Filippo odmahne glavom. Constantino se zamišljeno zagleda kroz prozor. - Papa se silno žurio dogovoriti ovo vjen čanje. Postoji li za to neki razlog? Rosa nije u drugom stanju, ha? Filippo, lica iskrivljenog od ljutnje, skoči na noge. Constantino ga umiri. - Polako. Ali moraš priznati da sada nije povoljno vrijeme za vjen čanje, osim ako je to na~jerno: svi smo ovdje, pod jednim krovom. Možda on zna nešto što mi ne znamo. Jesi li pogledao malo van? Papa je unajmio cijelu vojsku čuvara. Možda je zabrinut. Znam da je bjesnio radi Lenny Cavataioa. Cijelo sudenje je stalo. Filippo, umiren, zapali cigaretu. - Tko je t~j? - Cavataio je nekad prodavao drogu za Paula Corollu. Filippo slegne ramenima. Nikad nije čuo za Cavataioa. Constantino shvati da su priče o njegovu bratu točne. Govorilo se da je on u New Yorku služio kao paravan, da ga je njihov otac isključio iz posla. Zapita se nije li uzrok vjenčanja očeva namjera da mladog Emilia pošalje u New York da onc~je vodi poslove. Vjen čanje je dogovoreno suviše na brzinu. Pitao se zašto. No, kao i uvijek, Don je šutio o svojim planovima. Constantino nogom udari u že~jeznu ogradicu kamina. Ruke ja nabio duboko u džepove hla ča. - Papa je prodao dvije tvrtke a da se nije posavjetovao sa mnom. Mora da je to u vezi s ovim što se dogodilo Cavataiou. Filippo se još više zbuni. - Još mi nisi ispričao to s Cavataiom. - Što ti imaš u glavi? Pikule? Lenny Cavataio je bio tip koji je Michaela snabdijevao lošom drogom koja ga je ubila. Papa se dao u potragu za njim poslije Michaelova ubojstva. Izgubio mu se svaki trag, no izronio je na površinu u Atlantic Cityju. Papa me poslao ondje da ga dovedem. Filippo je nestrpljivo čekao dok je Constantino otpuhivao dim ne bi li upalio cigaru. - Lenny je predložio dogovor. Skrivao se deset godina u Kanadi poput štakora i napokon je izišao na svjetlo dana želeći 23 ucijeniti Carollu. Prestao se skrivati jer je ostao švorc i sam je punio vene tim sranjem. Ali Carolla nije nasjeo tim glupostima. Pokušao je ukloniti Lennyja. Carolla nikako nije želio da se kopa po nečem što je odavno prošlost, i to naročito kad se popeo na sam vrh Organizacije. Ali Lenny se nasmrt preplašio i došao je k nama. Cavataio se obratio upravo onima od kojih ga je Carolla očajnički želio odvojiti. Pogleda u Filippa. Ovaj je sjedio pognute glave i tako dotučen da Constantinu ne preostane do biti još opširnijim. - Vratio sam ga na Siciliju. Nazovimo to mojim darom Papi. Lenny je progovorio, shvaćaš? Napokon smo dobili dokaze da je Carolla naručio Michaelovo umorstvo. Lenny je bio posljednji, jedini preživjeli svjedok. Bio nam je potreban živ, jer je Papa znao da pomoću njega može zaista pritegnuti Carollu, ne samo radi trgovine drogom već i radi umorstva. Filippo je i nadalje izgledao zbunjeno. Constantino zastane, iznerviran. - Shvaćaš li ti što ja govorim? Probija li to u tvoju glavu? Carolla je trebao biti optužen za Michaelovo umorstvo. Lenny je propjevao sve u šesnaest, ne samo o umorstvu već i 0 ostalim Carollinim prljavim poslovima. Carollu su ganjali federalci, odjel za narkotike njujorške policije, pa je pizdek pobjegao natrag u Palermo i sakrio se u planine. - Nasmije se, zatresavši glavom. - Bože mili, baš je odabrao krivo mjesto, jer je uletio pravo u ruke zakona. Lovili su ga poput bijesnih pasa. Kad ovdje podignu sve optužnice protiv njega, otpremit će ga lijepo natrag brodom u Ameriku. Predstoji mu sto godina iza rešetaka. Filippo i dalje ništa nije shvaćao. - Pa zašto su odustali od optužbe za umorstvo?

Constantino od nevjerice zakima glavom. - Zar u New Yorku nema novina? Lenny Cavataio ubijen je prije četiri mjeseca. Pronašli su ga u nekom ofucanom hotelu u Palermu odsječenih muda. Filippo se zagleda u debeli sag. Vrhom svoje kaubojske čizme kopkao je po finom vunenom tkantju. - Trebao si mi reći. - Filippo, znaš očev stil rada. T~jne d-d-drži za sebe. Filippo poskoči na noge. - T~jne? Isusa mu, t~jne! 24 - I ja sam o tome saznao samo zato što me Lenny posjetio u Atlantic Cityju. To što nisi znao ništa, ne znači... - Za što me ti držiš? Svi živimo s očevom opsjednutošću Carollom, a ti mi kažeš da to ništa ne znači. ... Isusa ti. Zašto mi nisi ništa rekao, zašto? Zašto mi tata ništa nije rekao? Imao sam pravo znati. Radi se o obitelji... Constantino uzdahne. - P-p-pretpostavljam da znaš zašto. Mlitav si, Filippo. Žena ti se stalno motala po tvrtki. Čak je i sredivala neke ugovore. Papi se to nije svidjelo. - Ona je pravnik! Teresa poznaje uvozne licencije bolje od mene! - Uzdahne, znajući da uzaludno dokazuje. Ma, dovraga, nikad nisam želio biti u New Yorku. Misliš li da će ovaj mladac Emilio zauzeti moje m,jesto? Brat mu ne odgovori. Filippo je bio na rubu plača. - Papa me nikad ništa ne pita. Bio je u New Yorku, a nije me ni posjetio, a sada još i ovo... Bez obzira na moje pogreške, trebali ste me obavještavati 0 ovome s Lennyjem. - Zapla če. - Sjećam se one noći kad nam je rekao... za Michaela. Filippo se prisjećao noći, šest tjedana poslije Michaelove smrti, kad je njihov otac saznao za Constantinove nam,jere da se oženi Sofijom, a koju je Constantino počeo posjećivati bez očevog dopuštenja. Za vrijeme don Robertova izbivar~ja poslom, doveo je Sofiju u vilu. Ni Filippo ni Constantino nisu očekivali takvu očevu ljutnju. Njegova srdžba ih prestravi, a sve se vrtjelo oko toga da su dopustili nepoznatoj osobi ući u kuću, bez obzira što se radilo o mladoj djevojci. To se protivilo pravilima; nitko izvan najužeg obiteljskog kruga nije smio biti pušten unutar zidova obiteljskog doma. Donov bijes pretvorio se u tiradu protiv sinova. O čito van sebe, bjesnio je i praskao dok im, naposljetku, nije rekao istinu o njihovom obožavanom starijem bratu Michaelu. Danas su dva brata sjedila utihnuvši, svaki uronjen u vlastita sjeća~ja na tu noć. Michael je bio ~jihov heroj, prvi medu prvima, njihov blistav uzor. Ne samo što je bio nadaren za sport, bio je i sjajan u u čenju, i, na ponos svog oca, uspio se 25 upisati na ugledno sveučilište Harvard. Ali se onda, na drugoj godini studija, pod tajanstvenim okolnostima vratio kući. Vjerovali su da ga je snašla neka zarazna bolest. One noći kad se vratio, onesvijestio se i odvezoše ga u bolnicu. Nekoliko tjedana poslije toga, poslali su ga u planine na oporavak, ali se nikad nije vratio. Braći su rekli da ga je ubio virus. Pokopan je na način dostojan najstarijeg Donovog sina. Bol ih je svladala i bacila sjenu na kuću. Majka je bila ucviljena, a otac im se naočigled promijenio: gusta crna kosa prekonoć je posijedila, bore mu se od bola usjekle u lice. Najgora bijaše njegova zastrašujuća šutnja. Potrajala je do one noći koje su se obojica prisjetili, noći u kojoj je pred njima razotkrio takvu bol, da su zanijemili od straha. Naposljetku im je rekao da je Michael Luciano umoren. Takozvani virus bila je ovisnost o heroinu, koju je brižljivo smislio Paul Carolla kao kaznu za don Robertovo opetovano odbijanje da suraduje s njim i da x~jegova zakonski čista izvozna tvrtka posluži Carolli kao paravan. Luciano je tada rekao Constantinu i Filippu da su i oni bili u opasnosti kao i Michael. Michael je bio upozorenje. Don je te noći uputio svoje sinove u kodeks Mafije. Rekao im je, bez čuvstva, koliko ih je već platilo svoju upletenost u Michaelovo umorstvo, naložio im da čuv~ju dušu svoga brata u srcima i nikad ne zaborave da njegove ubojice mor~ju za taj čin platiti. Morali su mu obećati da nikad neće reći majci što se te noći dogodilo ili kako je njezin voljeni prvorodeni sin umro. U znak potvrde svoje poslušnosti, poljubiše očev prsten, prsten kojeg se želio dočepati Paul Carolla. Kad ih privuče sebi u zagrlj~j, osjetiše jezu. Filippova ramena tresla su se od plača. Constantino ga pokuša utješiti. - Gledaj, Carolli su prišili toliko optužbi da će se teško izvući. Nikad ga neće pustiti. Neće ga optužiti za umorstvo, ali ipak je gotov. Možda će to pomoći da Michaelov duh napokon otpočine. Nadam se tome, jer, pravo da ti ka~em, predugo ga nosim na ledima. 26 - Mislio sam da jedino ja tako osjećam, kao da moram biti uzoran poput njega, a, eto, nisam. Mislio sam: samo sam ja takav. Znaš, otišlo je tako daleko da sam ga zamrzio. Constantino otvori bife i natoči si viski. Ispije ga naiskap. - Mislim da smo se obojica, natjecali s ~jim. Samo pogled~j obiteljski album koji se koči na klaviru. Ja, Sofia, c~jeca; pa ti, Teresa, Rosa... a tu je i Michael, uvijek Michael, u n~jvećem okviru, najveća fotografija.

i šapne hrapavim glasom u slušalicu: . Dalo se zaključiti da je čuo očeve riječi jedino po malčice podignutoj.Blago sranje. don Roberto Luciano. Carollu su čuvali danonoćno: život mu bijaše u opasnosti zbog umorstva djeteta zatvorskog čistača. lijepo oblikovanoj. Znam ime. Don Roberto počeka trenutak da mu otvore vrata. Don je sa svakim ponaosob izmijenio pokoju riječ. I kao šećer na kraju. . Pogleda u svoja dva stražara. On se uspne bijelim stepenicama i prijede preko trijema. On im svojim snažnim. Izgledala je predivno u žarkocrvenoj haljini. Imao je duge. Ispiše. čuješ li me? Lukine blijedoplave oči suziše se. . Dan bijaše naporan i težak.Svakog dana bih stavio njegovu fotografiju otraga. a drugi na naslon njegove stolice. Mama će pošiziti.Unuci su ga gledali otvorenih usta. Carolli ~eludac naglo zacie u grlo.. a zatim mu pruži kožnate rukavice i šešir. On ih poljubi i zaželi dobrodošlicu snahama. Drago mi je kad ste svi ovdje. Vila je blještala od svjetla. Morao sam platiti deset milijuna lira. pa Filippo baci svoju praznu čašu u kameni kamin.Odlazi i ne vrać~j se. žuč mu proradi. Luka je to organizirao te mu Carolla naloži da napusti Siciliju kako bi izbjegao da ga se s tim dovede u vezu. Don je sjedio izmedu dva tjelohranitelja na stražnjem sjedalu. pa opet u sina. Sve će biti u redu. svijetloj obrvi. besprijekorno njegovane prste. Njegov dolazak ih sve ušutka. Constantino se nasmije i natoči dva viskija. Smiješak ga je činio mladim.Znoj se slijevao niz Carollino lice.Filippo se zacereka. nećak . Osjećao je njezin okus dok mu se ~eludac nadimao.. snahe. S druge strane smiješio mu se njegov sin. Podigne pogled i nasmiješi se. . Ali oči su ostale prikovane na ime: njegov stari neprijatelj. Rukom obgrli djedova ramena. čuješ li ti mene? 27 Luka je neh~jno držao telefon. Staromodnim paučastim rukopisom. Don Robertova obitelj sjedila je u dnevnom boravku i očekivala njegov povratak. guste crne kose smotane u pundžu na zatiljku. a naprijed je bio njegov vjerni vozač. Obojica se zagledaše u razbijeno staklo s osjeć~jem krivice. Poruka je prenešena vokitokijima ljudima na krovu pa su ih posljednji dio puta pomno promatrali kroz vojnički dalekozor. unuci.Saznao sam ime tebe radi. Saznao sam ime. Constantino učini isto. Mahnu onim komadićem papira i progovori pjevušeći: .. jedan unuk sjedne Donu na krilo. tanke. Carolla je zbunjeno gledao u Luku koji izvadi olovku i napiše nešto na papiru. nećete se vi mene tek tako riješiti. . Pride stolu i pritisne ruku na neprobojnu staklenu pregradu. . Automobil se zaustavi. Rosa.Ti si luciak. ali kaži svom čovjeku da mi plati. To je njezin n-n-n~jbolji kristal. kao da kaže: Možete se jebati. i rodače Emilio.Dobro mi došli. pa se kucnuše. a zatim mu širok osmjeh obasja lice.Rekoh ti da te ne želim vidjeti u Palermu. I uvijek bi je vratili. Luka položi svoju preplanulu ruku na staklo. 28 2. Paula Carollu uvedoše u malu sobu za razgovore.. dobro došli moji dječaci kakvih nema na svijetu. a ruka kojom je držao telefon bila je ljepljiva. Oni nazdraviše Papi i iznenade se njegovim suzama. Kad je došlo vr~jeme da se posluže sladoled i kolači. Progovorio je blagim glasom. Podigoše telefonske slušalice. ali on se nasmiješi i uspravi. A sad večerajmo prije nego se Mamina hrana ohladi. za nekoliko centimetara nadvisivši tjelohranitelje. čudnim šupljim šapatom. velikim rukama obujmi lišca i poljubi ih u usta. a zjenice postadoše točke. lijepa nevjesto. Vino je teklo u potocima. Graziella podigne čašu i nazdravi: .Ali imam nešto za tebe.Imam ono što ti treba.Što? Molim? . Živahno je razgovarala s Rosom o izradi njezine vjenčanice. Imao je dvadeset i pet godina. Bijela se vrata otvoriše. i on bi mi se ponovo smiješio. Znoj počne curiti niz Carollino lice. pa opet progovori u slušalicu. te su se svi osjećali posebno. Od deset sati ujutro davao je izjave Emanuelu. Sinovi ustadoše i rukovaše se s njim. Njegovi sinovi. Tjelohranitelj mu popravi kaput od kašmira te je ovaj savršeno ležao na Donovim ramenima.svi su sjedili i glasno razgovarali. Carollini zatubasti prsti i četvrtast dlan počivali su na sinovljevom. U golemoj vili nije bilo osobe koja nije znala ili osjetila njegovo prisustvo.U Michaelovo zdravlje! Počivao u miru i ostavio nas na miru. Luka pažljivo izravna papirić i položi ga na staklo. . Don Roberto Luciano stigao je kući. . unuka. Pogleda Rosu i uputi joj diskretan smiješak. Izvadi čist rupčić i glasno se usekne. Sretan sam zbog vas. Carolla se počne tresti od srdžbe. ispisao je ime glavnog svjedoka optužbe. Ugledavši ga. Don Robertov vozač dojavio je stražarima na vratima da stižu za nekoliko minuta. . Vrata se otvoriše i sjajni crni mercedes krene prema vili. . . Luka. Constantino je promatrao Sofiju dok je posluživala jelo. .U Papino zdravlje.

kao i obilje vjenčanih zvončića i potkova. kad budu sami večerali. pogleda u Sofiju. da bude sa svojom obitelji. tražeći da im pripovijeda priče. Samo sam gledao preko zida u vaš prekrasan voć~jak i mislio kako bi bilo divno imati jednu od vaših velikih crvenih jabuka. Bio sam tako zadovoljan sa sobom da sam ih sve pojeo. .I tako ja krenem. obavijestit će svoje sinove da namjerava biti glavnim svjedokom optu~be. Giulianu Emanuelu. Nama nije pričao priče. davala je dojam silne sigurnosti. u voćnjacima i u štalama. Sutra navečer. . Don i njegova obitelj bit će zaštićeni kako je bilo traženo. Don počne pričati o jednom dogad~ju iz djetinjstva.upadne Sofia. Večeras se želio nauživati svoje obiteIji. sve su mi bile potrebne da je dovršim na vrijeme. Sutra. Znao je da je dobro učinio što im nije rekao. Dan poslije sastanka u restoranu reče Mariu Dominu da je petnaest čuvara dodijeljeno za čuvanje Lucianove kuće. Nije li ona n~jzamamnija žena na svijetu? Filippo.Podigne obrve hineći nevinost. . kada je do kasno preslušavao Lucianove magnetofonske vrpce u svom domu.I tako ja napol preko zida. . Giuliano baci aktovku na stol. A što se zatim dogodilo? Ne znate? Ne znate? . Ruke su mu bile potrebne da se na povratku popne preko zida. Odvezao se u ured tek poslije deset sati. A što se zatim dogodilo? Kasnije te večeri. ali ne htjedoše napustiti djeda.Rosa Luciano će biti n~jljepša nevjesta na Siciliji. Ona i Filippo izmijeniše urotničke osmijehe. Teresa sumnjičavo napući usne. Emanuel pristane. ali jedino su Don i njegova supruga znali da je svaki bio briž~jivo pregledan i ponovo zamotan prije nego što bi ga unijeli u kuću. Seljak reče: . Uzverao se u neki voćnjak i ukrao dvije velike crvene jabuke. On i Roberto Luciano radili su gotovo osam dana snimajući Donove izjave.Da te nikad ne bi mijenjao . nikad ti se neću moći odužiti. don Roberto uputi svojoj ženi diskretan. Otimali su se za njegovu pažnju. Ali. U uredu je osiguranje bilo još primjetljivije.. on bi sigurno vidio gdje sam sakrio jabuke. Niz dječja lica kotrljale su se suze. striček. Kuća je prštala od životne radosti.Što si to rekao? .Don promijeni izraz lica i izboči donju usnicu. Dječaci su se već zamorili. Povuče me za čizmu. Svi su slušali nastavak Donove priče. bje 29 snio je. A tada seljak dovikne: . Iznese prvoklasan konjak i dugo čuvanu kutiju kubanskih cigara. . Trebalo mu je vremena za sredivanje bilježaka.Uhvatio sam te.Nikadga nisam vidio tako opuštenog. Upravo je on uveo ~jere sigurnosti. kad me uhvati seljak. prijeteći mi pesnicama. zagrijan vinom. Otpuhujući dim cigare. veliku jabuku i pruii mi je. . Nisam kriv. dvije glavice zanijekaše. Uzdahne: . Da nije bilo tebe. striček? Nisam ja ništa uzeo. a onda je učinio . se zagledaše u njega. Ne večeras.pa zavuče ruku u košaru.što? Ne znate? Bio je toliko ljut da je bacio za mnom ukradene jabuke. jer. unatraške.Želiš se mijenjati? U svako doba. Samo su oni znali zašto za vrijeme doručka na svim vratima stoje čuvari. Zatvorivši uredska vrata. vratio sam se i pokupio ih. Constantino šapnu Grazielli: . Svakog tko bi ušao ili izašao iz kuće provjeravali bi gled~jući na popis ljudi unajmljenih da obavljaju poslove vezane uz vjenčanj e.Željela sam da bude kao iz bajke. ne bi ti imao šanse. mali lopove! . ali mu ja rekoh: .Zaurlao je od smijeha. Luciano je zatražio slobodan vikend.Zatim šapne Constantinu: ..Zaboravo si. A sad idi i zahvali Bogu da ti nisam izvukao uši. pa spusti jabuke otraga u hlače. ali nije mogao prigovarati radi provjere dokumenata. Trebalo mu je dosta vremena da ude u nj.Žiiiiiva istina! Iz don Robertovog ponašanja nije se dalo zaključiti kakve su mu namjere. nosi se. da sam se okrenuo. Isto osiguranje omogućilo je tužiocu. . da sam samo bio nekoliko godina stariji. Constantino blago laktom gurne Filippa i šapne: . Kad je smijeh naposljetku utihnuo. ništa nisam ukrao. I baš kad sam je htio dohvatiti.Ja. moj kreator. Sve su djevojke radile na njoj. vlasnik voćnjaka. 30 On namigne i vragoljasto se nasmiješi. Gled~jte. Darove za mladu i mladoženju. Graziella pogladi sina po ruci i blago reče: .Žao mi je. Još je osjećao umor od 31 prošle noći. Don raširi ruke. Nino.One dvije jabuke koje sam ukrao padoše na zemlju i otkotrljaše mu se pod noge.Znaš. koja se uto okrene i nasmiješi.Ah. iako su neke trebale raditi u salonu. Bilo ih je na krovu.Počekaj malo! . pogadate li što se dogodilo? Dva lišca. Constantino rukom obujmi majku oko ramena. slagali su redom kojim su stizali. ne prije.Zabolio me trbuh! Svi su se tresli od smijeha. ne bih upoznao svoju ženu. . Hajde. Sljedećeg jutra vila Rivera odzvanjala je glasovima velike obitelji. . da se osjeća sigurnim u vlastitoj kući. Ganjao me niz seoske uličice. . izvadi veliku. U to vrijeme nije bio stariji nego što je Nunzio sada.. . prisan pogled.

ali stražari su posvuda. Pritom ispusti slušalicu i ona udari o rub stola. Žena je vikala: . Zatim otvori bilježnicu i uključi kompjutor. pazeći da ne uplete i sebe. Pritisne ponovo. Ponekad bi. već kada. uspio je pokrenuti motor! Bio je zahrdao. vrpca broj 4. Preostalo mu je jedino da isključi kompjutor. Sve u redu? Mili bože. Don Roberto će započeti sa svjedočenjem odmah po isteku odgode. izbor riječi. Stisne Teresinu ruku i okrene se da se nasmiješi Rosi. Emanuel privuče magnetofon i stavi vrpcu broj 4 iz posljednje sesije. . Rosa odbije poći s njima te sjedne u vrtu s Emiliom. prstima je prolazio rubom stola da je odmota. Spremale su se u nabavku preostalih sitnica. Pokuša je zadržati da ne padne na pod. Emanuel je takoder pripremio popis problema iskrslih kao posljedica tih izjava. Zvono zasiječe u njegovu srdžbu i prestraši ga. Kada bi spomenuo neko ime. Odjednom se trgne kao da ga je udarila struja. Ekran je prestao raditi. U b~ještavoj sunčevoj svjetlosti ukrašeni šator i kolni prilaz okićen cvijećem doimali su se poput prizora iz b~jke. A trebalo je prepisati sve vrpce prije nego što posluže na suder~ju. na rubu živaca. Koliko je snimljeno Lucianovih vrpci.Jedan stražar je sjeo naprijed kod vozača. Shvatila je da ih prate kad su izišli iz vile i prošli dežurne stražare na ulaznim vratima. Donov glas bio je izobličen. nosio je papuče. Stražari su st~jali u dnu hodnika i šapčući razgovarali. Potrči k vratima i širom ih otvori. izgubljeno je sve što je dosad učinio. . sve do smrti Michaela Luciana.Prekid u dovodu električne energije.Nazvat ću te.Radio je bez prestanka do negdje iza dvanaest.I znaš što. Pronalaženje skloništa pokazalo se noćnom morom. još i gore.. a iza njih u drugom automobilu još dvojica. . Izjave su zadirale do unatrag dvadeset godina. . predobro ja zapazio mjere osiguranja. Iz klateće slušalice začuje se glas ~jegove supruge. . . dobro sam. Iznanada na ekranu zasvijetli natpis: . Teresi je došlo da zaplače. . Zapita ga je li sve u redu. mjere opreza potrebne da bi Donov identitet ostao tajnom i tako ga se zaštitilo bile su na granici opsjednutosti. Je li netko petljao i po njemu? Ili. Srce mu je snažno tuklo. izjava broj 3. Nikad nije zastranjivao: bio je sažet.Dolazite ovamo! Odmah! . Kao i Filippo. Nisu mogli o tome nastaviti jer se pojavi otac. veljače 1987. prevrne šalicu hladne kave preostale od sinoć. ali on ga je popravio. da će dodatni par ruku dobro doći za nošenje kupljenih stvari. je li netko vidio što je upisano u njega? 33 Sofia i Teresa st~jale su u predvorju vile Rivera i čekale Graziellu. Don sjedne u stolicu od bambusovog pruća i ispruži svoje duge noge. Bilo je nevažno kako. pa Giuliano smanji ton.Constantino reče ocu. Dok je automobil odlazio iz vile. Nazvat ću te kasnije. rukom krene prema prekidaču. Kao da smo u Fort Knoxu. Emanuel je natuknuo da raspola~e novim važnim svjedokom optužbe. točno je znao i gdje. zastajkivao u govoru i izbjegavao sve što bi za sobom povuklo uplitanje imena koja nije želio otkriti. premotavajući vrpcu kad bi se želio ponovo uvjeriti ili preispitati nešto što je Luciano rekao. Ured je bio ozvučen. Ne. sve je u redu.viknu Emanuel. odbij~jući povjerovati u te mrske riječi. I Sofia oćuti to isto. Papa je nervozan zbog sudenja. precizan u pogledu datuma i činjenica. deset godina ga nitko nije vozio.Filippo je otkrio svoj stari motorkotač . a nije mogao izići iz programa. Psujući. Pritom je neprestano provjeravao je li to u skladu s izjavama iz prethodnih dana. Zamotana žica zakvači se o rub stola. . prelazili su iz jednog automobila u drugi.. kad zazvoni telefon. Razumijem.Nasmije se. Svako sast~jalište bilo je čuvano. Zadrhti kad ponovo napipa ono. očajnički poželjevši da nestanu jer usprkos uputama nije osigurao automatsko pohranjivanje i nije pohranio unešene promjene.Ljutio se u sebi. . zurio je u svoj kompjutor.Roberto Luciano.Meni nikad tehnika nije išla od ruke. . Povuče ruku.Halo? Jesi li na telefonu? Halo? Emanuel brzo podigne slušalicu. u pos~jednjem trenutku mijenjali mjesto sastanka. Pa iako je cijele dane slušao Donov glas. zatresavši glavom. Posegnuvši za telefonom. 12. Constantino slegne ramenima.Tih osam dana bili su iscrpljujući. Na ~jihova pitanja Graziella odgovori da je tako želio Papa. Sjećate li se kada sam onomad pokušao popraviti Mamin stroj za pranje rublja? Njezin n~jbolji laneni stolnjak smotao se poput pletenice. izgovorio bi ga jasno tako da nije moglo doći do zabune. podigne šalicu pa pograbi žicu od telefona želeći podići slušalicu. On joj vikne da pričeka trenutak. ali bio je siguran da nitko nije uspio otkriti Donov identitet. Pritisne ulaznu tipku. 32 Emanuel otipka na ekranu: . koliko njegovih telefonskih razgovora? Lica bijelog od bijesa. Na iznenadenje svojih sinova. dojmila ga se njegova snaga i jasnoća. Nije mogao nastaviti s radom. Zvuk je bio preglasan. Tada primijeti da je jedan automobil krenuo za njihovim. Ljuteći se na sebe. Zalupi slušalicu i opipa duž stola.

razbacujući lopte posvuda po travnjaku.Papa. nesigurno se smjesti na sjedalo iza vozača. ali ne i popraviti stroj za pranje rublja. Papa.Dobro mu je. Sjedile su na okupu i razvrstavale vjenčane darove. . ali još zamotana u bijele plahte. ponašali se poput dječaka.Volim te. Dani koje je proveo s Emanuelom... Bio im je brat. a ovo je motorkotač. docti se voziti sa mnom. Možda me neće toliko voljeti kad im kažem za svoju odluku. bude . a možda radi ovoga što si odlučio lakše pokazuješ svoju ljubav. Kada su treći put prošli pokr~j verande. uništavati zgrade.Papa. a Consta. 34 Utihne. Michaelov glas. Constantino je sjedio na verandi. Odlučile su ih izložiti na stolu u blagovaonici. .Papa. Don Roberto se nasloni na ogradu verande i progovori kao da govori samome sebi. Podigavši nogu. Bila je spremna za probu. moj vlastiti bicikl! .Čudno. Graziella zagladi ovratnik njegova večernjeg odijela iako je besprijekorno ležao. Možda sam nekad bio prestrog prema tebi. No kad Don pristane. Don Roberto pozove dječaka natrag i pokaže kako se izvodi servis. Uto ga otac obgrli oko ramena.Lice mu otvrdne. Gotovo je. Može? . Ugleda na njemu urezano ime »Michael Luci2no«. pa ga ulovi za dršku. post~jali su sve bučniji i hvalisaviji. njihovi muževi su se dozivali.Divan si prema dečkima. Ona ga zagrli. Papa.I ja to osjećam.Da. Želiš li se voziti ili ne? Stari Don nježno uhvaii sina oko struka.i pao je! Graziella pretrnu. prisjeć~jući se prošlosti.ntino se nasmije. . Zapravo mu nije bilo stalo što će otac odgovoriti. ja nisam Michael. ne stariji od njegovih unuka.Ovo je divno! Divno! Žene se vratiše iz grada u pola pet. Sofia je petljala oko vjenčanice. obnovili su neka davno zaboravljene dogad~je..Pogleda sina u lice i uštine ga za obraz. Žene su ost~jale kod kuće.Hoćeš li se voziti na mom motoru. . Naučili su me raznositi bombama ljude. Sinovi se nisu sjećali te epizode. Zalupe se vrata od kupaonice.Deda se vozio na motociklu... Zatim don Roberto zagrli sina. Čvrsto se držao Filippa i vriskao od uživanja. Filippo nije pamtio sretnijeg dana. za vrijeme rata radio sam u jedinici za demontiranje bombi. Zato što su svi ovdje. . . demontirati bombe.Osjećam. . Graziella se nasmiješi svom besprijekorno odjevenom suprugu dok mu je pažljivo vezivala leptir kravatu. znam. . ali sredit ćemo to. postavi se zaštitnički i predloži da bi bilo bolje da ga otac samo promatra. Podržat će te. Mama. Don reketom lupne Filippa po glavi i vikne Grazielli: . Pričini mu se kako ga zaziva c~ječji glas. Muškarci su se odijevali za odlazak na večeru. Atmosfera je 35 bila toliko opuštena da se jedan od stražara dao namoliti da skuplja loptice. Shvatit će.Sad samo polako. Zatrepće očima da odagna suze. Ti si mi sin. on mahnu. kuća se otvara. a i radi Michaelove sobe. Ali ne usp~je odgovoriti Dona. kao i ja. Mama.Vrijeme je da Michael počiva u miru. ali ne reče ništa. to je bio više izazov. važi? Ali u sijedećoj utrci čuvaj mi mjesto. Gotovo je. ali on kao da nije bio svjestan njihovog prisustva. Pogleda i primijeti raskopanu zemlju. . šalili se i nazivali nadimcima. On te toliko voli. Večeras ćeš im reći? . . Grazielli se osuši grlo. Misliš da sam prestar? Jesam li ti ikada pričao o tome kako smo se ja i Michael odvezli u grad na njegovoj lambretti? Vidio je kako se promijenio izraz na Filippovom licu. izrazito plave oči koje ga gled~ju preko ograde verande. . Nunzio ugleda baku i potr či uza stepenice koje su vodile na verandu. Vozili su se ukrug oko vrta na starom Harleyu. Papi se kosa digla u zrak. . Okrene se i prasne: . . Papa? Filippo nije ni sanjao da će otac pristati. zar ne? On je poljubi u tjeme. a upropastio sam Mamin stolnjak.Donu dode pred oči svijetloplava kosa. odbaci ga u zrak.Filippo laktom gurne brata da ovaj pokrene pitanje stražara. Što su braća bila duže z~jedno. bako . Mirisalo je na slatki parfem od ljubičice kojeg joj je on uvijek kupovao. Constantino otvori usta želeći Donu postaviti to pitanje.Važi? Rukovaše se.oj sve jasno.Nemoj ništa reći Mami o utrci onih motora..Znaš li da je ovaj momak sj~jan mehaničar? Popravio je stari motorkotač! Filippo zavrnu reketom. . Graziella zapazi da jedan od njezinih vrpcama urešenih cvjetnih aranžmana izgleda očerupano. 36 .. . . a Filippo je igrao tenis s dječacima i njihovim djedom. vozi se sa mnom! Gledaj. bojeći se da se Rosi neće svidjeta.. Svi te vole. Bližilo se šest sati. napose Filippu. večeras. Trebali smo i prije ovoga imati punu kuću gostiju.

Emilio pogleda prema don Robertu pun milošte. Žene uzdahnuše. Emanuel zatraži da se dobro provjere svi čuvari dod~jeljeni Lucianu te da se. Lucianovi su ušli u blagovaonicu pošto su je pažljivo pregledali tjelohranitelji. Tako treba biti. ih plahtama i odsluša njihove molitve. Za to je vrijeme Teresa razmotala darove i porazmjestila ih u blagovaonici. ušivenih u obliku ivančica. on zakl. Tjelohranitelji će jesti u prizemlju. spremni sinovi moji? H~jdemo! D~jmo ženama malo mira. Potrči k njoj. Pritom opazi kako se stražari okupljaju na ulaznim vratima. nazove San Lorenzo. Na stanovit način željeie su da muškarci odu. Teresa i Graziella požuriše u predvorje i počekahu da Rosa side niza stepenice. Bosa. a otraga se vukao po podu. Rosa side. ali to nije mogao sa sigurnošću reći i za stražare koje je Don posebno un~jmio. ne boj se. otići i porazgovarati s Lucianom. svježe umivenih lica. djeco! Dakle. u sličnim pidžamama. Vidjevši sinove na vrhu stepeništa.Nisam. Emanuel izda naredbu da ih se sve suspendira i zamijeni novom ekipom. Pogleda na sat. . tako mi je lijepo. Osam i četvrt. Budući da se zna identitet njegova krunskog svjedoka. 38 Emanuel dobije te večeri podroban popis ljudi rasporedenih da čuv~ju Roberta. i nemoj reći ženama. ali telefon je bio zauzet. smjena je bila tek poslije deset. Govorio je što je mogao mirnije. ali se ov~j divio Filippovom prilično hrabrom večernjem odijelu. Suknja se zanjiše. Emanuel odvede šefa osigura~ja u stranu.Čekamo te! Rosa polako pride vrhu stepeništa. Razgovarat će osobno s Lucianom i zajedno će donijeti neku odluku o tome kako zaštititi njega i njegovu obitelj. pa da one otkriju vjenčanicu. ali ga Filippo dohvati. Ona položi ruke na svoje zažarene obraze. Gornji dio haljine bio je duboko i široko izrezan. U uredu je vrvjelo od polic~jaca koji su nastojali otkriti kako je prislušni ureda`j ugraden usprkos odli čnoj mreži osiguranja. Potrči Emiliu i objesi mu se oko vrata. Rosa uzbudenim glasom objavi da je spremna.. Don je odabrao svoj omiljeni restoran iz dva razloga: bio je njegov vlasnik i poznavao osoblje. Constantino ne mogaše odoljeti. Bila je to vjenčanica iz b~jke. vrati se umiriti svoju histeričnu suprugu i uvjeriti je da ona i kćerka nisu u opasnosti. Filippo mu dovikne s trijema da automobil čeka i Constantino požuri van. a i jedino moguće.Lijepe snove vam želim.jene pozdrave. Satenski materijal blijedožute boje sj~jio je tisućama sićušnih biserčića. a vozači će doći po njih u petnaest minuta poslije ponoći. Najprije odbije reći ime restorana u koji su muškarci otišli. Sofia povede Rosu da proba haljinu. rekavši joj da se radi o nečem hitnom i da mora osobno razgovarati s Donom. Don je bez sumnje u velikoj opasnosti.On je nježno uhvati za bradu. Triput nazove vilu i dobije Graziellu. bude li potrebno. Još ne. zagrli ih. Sofia dotrči prije nje i povjeri se: . zamijene još večeras. omota. ukras za glavu u obliku ivančice nosio je veo. Emanuel je zahtijevao da njegova supruga i kćerkica iste večeri napuste Palermo uz n~jveće osiguranje. Posljednji izide iz vile. poljubi ih za laku noć i iznudi od njih obećanje da će biti dobri. odjevena u kućni ogrtač. uski rukavi šiljasto su završavali na zapešću. Sjedoše večerati u devet sati. Emanuel je i predobro znao koliko je opasno 0 ovome razgovarati s ikim osim s Donom. Rosa.Zatim pozove Rosu: . Graziella dovikne ženama da su muškarci spremni za polazak.juči da je na~jsigurnije. Kroz brbljanje i smijeh one im domahnu uobiča.vrisnu Rosa. Neka im kažu njihovi muževi. dugi. uzak struk isticala je čipka i bogat donji dio u obliku krinoline. Luciana poslije devet sati. nisam! . dobaci Emiliu poljubac s odmorišta. moji sinovi. Bogato nabrani rub bio je nešto više odrezan sprijeda. Započeše pažljivo čitati dosjee svih polic~jaca koji su dežurali posljednjih nekoliko tjedana. Glavni dio restorana bit će zatvoren. Ne spuštajući ruke sa sinovljevog ramena okrene se i dovikne unucima koji su virili kroz ogradu stepeništa: . neće biti problema s povlakom. a znao je i da je privatne sobe na katu lako čuvati.Mislim da joj se svida haljina! . Da je barem mogao u to vjerovati. Potrči uza stepenice grabeći dvije odjednom. . slijedeći kretnje njezina tijela. Sve su to bili ljudi od povjerenja. Pršteći od sreće.Mama. Mama. Nisu smjeli čekati ispred restorana budući da njihove automobile svi pozn~ju. . Nemoćan. -. Don Luciano je odredio da dežura samo najnužniji broj ~judi. iako je znala tko je Emanuel. 37 Večer je bila topla i ona ostavi kapke malo otvorene. . ona mu izljubi pocrvenjele obraze. raspuštene kose i lica ozarena srećom.Nemaju izbora. Graziella spremi dječake u veliki bračni krevet. a vrata će se zaključati poslije njihova dolaska.Zar ne znaš da je loš znak vidjeti mladenku polugolu prije obreda? . Saznavši naposljetku naziv restorana. Zadovoljan da je učinio sve što je mogao. ugovorio im je smješt~j u Rimu. Bilo je već deset i petnaest.

Prešla je već pola stepenica. Zadovoljan. Zaputi se pogledati dječake. Ponudi se da će pristaviti svje~u kavu. zazivala ih u život. Umorna je. Zbunjena. tako im se glazba činila sve glasnijom. Mehaničar r ogleda zrakomjer. Graziella odnese pladanj u dnevni boravak. 39 Graziella sjedne i počne pijuckati kavu. Znali su da nešto nije u redu. Ubojica ih je okrenuo licem jednog prema drugom želeći sakriti rane. Bila je ispuhana. Ostali se strčaše prema kući. Emanuel je nestrp~jivo hodao gore-dolje. Ležali su u potpuno istom polož~ju. Adina preuzme pladanj od svoje gospodarice i re če joj da je Donov vozač otišao i da će se muškarci uskoro vratiti. Čuvši krikove. dubok jauk koji se pretvori u visok krik: . Dječaci su ležali okrenuti jedan prema drugom. Izgubi kontrolu nad automobilom. Tada odahne.Mama. Bio je uvjeren da je netko pucao na njega.Teresa je pokušala poći za Sofijom. teško je disao. pa pokupi šalice i poslaže ih na pladanj. Nunziova ruka počivala je zaštitnički preko brata.. 41 Donov vozač zalupa po vratima restorana. Stražnja vrata restorana bila su zatvorena. tek tada se Rosa uspije pomaknuti. a zatim ispališe nekoliko metaka u bravu dok ova ne popusti. Morao je sjesti da se smiri. što se dešava? Što je? . oči ispunjene užasom. .. Doimali su se tako sićušnima u velikom bračnom krevetu. preklinjući. stražari potrčaše puteljkom. zacijelo bi ih čule. Nogama udariše u ulazna vrata. Čula se snimka Pavarottijeve izvedbe arije iz Puccinijeve opere Turandot. Stiže i drugi vozač i pričeka da prvi ponovo pokuca. tjelohranitelj bi već morao doći otovriti vrata.vrhovi cigareta. Neka joj nitko ne prilazi. pogledav~jući na sat. i:ogleda preko travnjaka prema ulaznim vratima. Željela ih je dočekati i nadgledati da sve bude obavljeno kako valja. da se ona morade osmjehnuti. 40 Djeca se nisu ni pomakla. pokušav~jući je zadržati. Srce mu je brzo tuklo. Prošlo je jedanaest sati. Okrene se prema krevetu. . Ona je nekontrolirano ridala. Što ih je panika više obuzimala. Bila je to samo guma. Teresa dotr či u predvorje pa potrči uza stepenice. Zadrži dah. Prva ugleda baku na v~hu stepeništa i njezino zgromljeno. Što je moglo biti tako hitno? Zatim odagna te misli. ali ga nekako uspije zaustaviti na rubu ceste. Bilo je blizu pola dvanaest. Kao u usporenom filmu.Emanuelu je predstojala duga vožnja. Neki čovjek klizio je niz krov. sagne se i opipa gumu.Moja djeeeca! Sofia se pružila preko kreveta i preko opuštenih tijela svojih sinova. Krv im je lijepila kosu. ali Graziella zatrese glavom. što je? Graziella pograbi Sofijinu ruku. neki vozač kamiona zaustavi se i pomogne Emanuelu. Stražari su čekali da se Don vrati. počne odvrtati pumpu. Rosa se nasloni na zid. a ljudi na ulaznim vratima uključiše svoje snažne reflektore. Upravo je zatvarala vrata kad začuje kako da crijep klizi s krova. Uto se začu jeziv. Neprestano joj je u misli dolazio razgovor s Emanuelom. Na slabom svjetlu ugleda tamnu mrlju na jastuku izmeciu njihovih glava. drmala ih. Tiho pride prozoru. Usta su mu se sasušila. Reče Adini da počisti kuhinju pa da zatim pode na spavanje. Ruke su mu drhtale. Trgovci zaduženi za hranu treb~ju stići u sedam sati. ali se nije mogla uključiti u veseli razgovor o tome tko će što nositi na vjenčanju. zalupi zasunom. Kapak je bio otvoren više nego što ga je ona ostavila. Polako otvori vrata. ali Sofia joj reče da nije potrebno. Zatvar~jući kapak. ona ispru~i ruku. no Graziella bijaše uporna. Graziella tiho otvori vrata dječje sobe. čak je prebacio Nunziovu ruku preko bratovljevog tijela. natapala m~jku. Oba su bila ustrijeljena u sljepoočicu. a sama se ponudi raspremiti stol. Ona tamna mrlja cijedila se u jastuk izmedu njihovih lica. Sofia projuri pokr~j Rose.Mama. neka je nitko ne dira. jecajući da ne ide u sobu. pobojavši se da je probudila dječake. Svjetlo je lilo kroz kuhinjske prozore. . Rosa je bila kod otvorenih vrata dnevne sobe kad jeziv krik raspara kuću. U mraku su se vidjele male. tako mirnim i nevinim. žareće točkice . bolom obuzeto lice. Sumnjala je da M željele tako kasno ostati budne. Sofia odgurne Graziellu i ucie u sobu. a sutra će imati još i više posla. U jedanaest sati i petnaest minuta. ali poslije samo petnaest kilometara pukne mu guma. Mama. Nekoliko stražara zalupa na vrata vile. Usne joj se uobliče u vrisak. odguravala Graziellu. Odmakne se i pogleda u osvijetljene prozore na katu. Da su budni. Sofia joj reče neka sjedne i odmori se. Jedva primjetno se osmjehne i stavi prst na usne. drhteći. Sat na odmorištu ponovo se oglasi i Graziella provjeri točnost svog sata. ali iz njih ne izide ni glas. pride bliže i star~e iznad njih. Skinuše probušenu gumu i pregledaše rezervnu u svjetlosti bater~je. danas je bio težak dan. I dalje se čuo Pavarottijev glas. Samo će zaviriti u dječju sobu.

mrtvim prizorom. Zastane u jarko osvijetljenom predvorju. Blagovaonica bijaše osvijetljena dvama svjećnjacima na stolu i prigušenim električnim svijećama na zidovima. zava~jen u naslon stolice. Nijedna prevrnuta stolica. Izbljuvak mu je svjetlucao na bradi i na svilenim reverima crnog sakoa. sva vrata širom otvorena. čiji je glas još odjekivao kuhinjom. pa se po čela zatvarati. a zatim se slomi i z~jeca. šok ga nadvlada i on zaplače. Njegova čaša s vinom ležala je razb~jena do ~jegovih nogu. Svaka soba bila je puna ljudi. Crvene baršunaste zavjese prist~jale su uz tamnocrveni sag. Saznavši od policije za Lucianove unuke. posivjela lica. Jedan polako krene prema vratima s natpisom NKuhinja«. Naposljetku. Stražnja vrata zakračunata i zabarikadirana iznutra. Domino pognu glavu i padne na koljena. žarko poželjevši da netko podigne slušalicu. Soba je zaudarala na reski miris bijelog luka i badema. sikčući. Osjetivši nemoć.Ostanite. Domino skrene pogled sa svog obožavanog Dona na lica njegovih sinova. Tijela su čekala dolazak liječnika i službenika sudske medicine. Upravo su iz kuće iznosili dva sitna t~jela prekrivena plahtama. Emanuel je morao oblizati usne prije nego što je progovorio.reče tiho. Lakne mu ugledavši Donovog liječnika kako polako silazi niza stepenice. čuvari se nadu pred jezivim. poku§ao je nazvati vilu Rivera. Giuliano Emanuel. Ali n~je bilo tjelohranite~ja ni osoblja restorana. nogom odgurnuše teška hrastova vrata. Emilio. potrči u automobil. Udari ih nogom i ona se zanjihaše. no linija je bila zauzeta. Zadah povraćene hrane. 43 Mario Domino stiže u restoran u isto vrijeme kad i policija. Ne dobivši odgovora iz restorana. malo nagnut u stranu. Svjetla su blještala sa svih prozora. znajući da će upravo on morati reći Grazielli. Vozači. Liječnikovo lice bijaše sivo. Vrativši se iz podruma.Tko je mogao takvo što učiniti? Domino ga uhvati pod ruku i povuče u stranu. Podrum prazan.Zašto? . Prvi od n~jih gurne ih ramenom. Vozače je svakim trenom hvatala sve veća panika. Domino je išao prvi. sjedio je u svom automobilu. Gdje je Graziella? . glave okrenute kao da razgovara s ocem. . a iskrivljene usne kao da su htjele uzviknuti ime njegova ubojice. Kako da joj kaže i za ostale mrtve? Vrata kola hitne pomoći bijahu otvorena. U praznom restoranu sve je izgledalo u n~jboljem redu. Crne vreće za smeće napol pune kao da ih je netko upravo napunio. lica zgrčenog u agoniji. natjera ga da prekrije lice rupčićem. Vrata su izvana bila zatvorena starom željeznom kukom. izmiješan s mirisom bijelog luka i zlokobnim slatkim mirisom badema. uspio je ustati pr~je smrti. 42 Emanuel šakom udari po govornici. Jednom rukom još se čvrsto držao za stolnjak. On pojača brzinu. izide iz garaže i krene prema restoranu San Lorenzo. Vozači su stajali jedan do drugog izvučenih revolvera. razmahujući se kuhačom i pjev~jući uz Pavarottija. kao da je kuhar na trenutak morao nekuda oti ći pa je maknuo tave s umacima. Jedan iza drugog popeše se uskim stepeništem. Znao je da su mrtvi. a da ga nitko ne zaustavi ili nešto upita. miješalo se s povraćenom hranom. stolnjaci kockastog uzorka i pribor za jelo bili su pripremljeni za s~jedeći dan. Kako živ. Njemu s desne strane sjedio je Constantino. Mladi mladoženja. Pribraše se. Uputiše se uskim stepeništem. Odmaknuše zavjesu od kuglica koje se oglasiše udarivši jedna o drugu. Okrene se i požuri van. Ona su zaškripala. mrlja na bijelom stolnjaku. Ušavši... Pavarottijeva snimka prestane kad stigoše pred vrata privatne blagovaonice. sve na svom mjestu.Vrata se širom otvore. Usne je bio iskrivio u grimasu. Tužno kimne glavom u pravcu Domina. Emanuel ubaci novčić. uz mali znak glavom. . zbijeni rame uz rame. Poslije se sjetio kako su svi slijedili njegov primjer i klekli se pomoliti. Izvučenih revolvera. telefon zazvoni. Pozove Domina. kao da bi kuhar svakog trenutka mogao ući. Ne zn~jući što da učini. . pogledom bespomoćno potraži neko poznato lice. a zatim se. Ukočenim rukama se kao kandžama čvrsto držao za rub stola. Filippo se srušio preko stola. Teške hrastove stolice visokih naslona bacale su sjene na ogoljele bijele zidove i na ljude koji su u njima sjedili. širom otvorenih vrata. Njegove otvorene oči kao da su gorjele od užasne srdžbe. polako odignuše kuku. pripremiše. Plinski štednjaci bijahu još upaljeni. Zatim tiho reče: Dobri moj Bože. Tijelo mu je bilo podbočeno naslonom stolice. te ja prizor ostao nedirnut. ali prestane prije nego stigoše do telefona. Bit ćete im potrebni. U ruci je držao neprevrnutu čašu vina. Domino ude. Ostava prazna. širom se otvorila. ali kad mu se ovaj približi. Crveno vino koje je pio. Čekao je. Približav~jući se vili. Pao je prema naprijed i skliznuo na koljena. ona dvojica začuše zvonjavu telefona. Prstima je bubnjao po staklu govornice. Prljavo posude naslagano u velikom kamenom sudoperu. tako je i mrtav Luciano odisao snagom. Donov vozač prisili se pregledati svako tijelo. pobojavši se da je netko pr~je njega saopćio Grazielli strašne novosti. Na čelu stola zgurio se don Roberto Luciano. Domino ugleda mnogobrojna policijska patrolna kola. ali prisili se na to.

. zvonak.Doktore. Izgubljeno stajaše u predvorju nekoliko minuta.začu se Graziellin glas. ali ona krene prema Sofijinoj sobi i polako otvori vrata. Teresa osjeti potrebu da se uvjeri da je živa. Graziella je ukloni. . otužno. . uzima nalivpero i komad papira i 45 započinje pisati.Mario . molim te. Laku noć.. naposljetku. otišli su z~jedno na večeru. raširenih ruku. 44 Domino se okrene i ugleda je na pola stepeništa. ali ga ona ~ježno pogladi po ruci. On nije umio pronaći riječi utjehe.Molim te.Nije? . Vjenčanica je još visjela na vratima ormara. Reci stražarima. Domino joj pruži ruku za koju se Graziella gr čevito uhvati. Odoše u Donovu radnu sobu.Šapat mu je bio napet.Moram razgovarati s tobom nasamo. kao da ga sada tek prvi put zaista vidi. . i gotovo poslovno. Ona prijede nekoliko preostalih stepenica. Moramo ostati same. Poslije stanovitog vremena zamoli da je ostave samu. Jedna je visjela preko ruba kreveta. Teresa ponovi muževo ime. Laku noć. . ne shvaćam. vlastiti osjećaj gubitka bio je pretežak a da bi dijelila još i tudi. Rosa je spavala dubokim snom. ali Rosa čvrsto držaše veo. hoćeš li? Šator se mora rastaviti. Sjetivši se Sofije. Dominu prepukne srce.. Sama će saopćiti vijest svakoj ženi ponaosob. . Reci mi! On se čvrsto uhvati za naslon stolice. Graziella nastavi.Ne shvaćam. Stisne šake sve dok joj se nokti ne zare~u u dlanove.Hvala što si došao. Najprije ode Rosi. pa izide iz kuće. pognute glave. Iskrivi lice nastojeći ugušiti potok suza koji mu se slijevao niz lice. U restoranu se nitko ne javlja.. Domino se okrene prema njoj želeći je zagrliti. Ispiše punu stranicu. Glas joj bijaše čeličan. obavijesti sve ljude s ovog popisa.. doktore. Bože. Mario se zaprepasti vidjevši da ona sjeda za stol. Neprestano je gladila suknju. . Domino se divio Graziellinoj samokontroli. . Isprazne oči polako su počele shvaćati. Ona ga pogleda.. . Stiskala ga je uza se dok. nije zaspala. Pokušavala sam mnogo puta. Večeras više ništa ne može učiniti za Graziellu.Znaš. a sada još i smrt svih odraslih muškaraca. Sjedne na kamene stepenice. Zatim polako navuče kaput. sve ispriča.. I tebi. Liječnik upozori Graziellu da se pripazi. Mario. a zatim zamoli sve da odu. Oči joj bijahu prazne od šoka i tako blijede kao da je netko isprao boju iz njih. Graziella polako ode do Donovog radnog stola i zagleda se u mnoštvo fotografija. rukom lakom poput pera. . Želim da se odnese cvijeće i da se obavijesti dobavljače i goste. Čudno uzdahne i pogladi se po prsima kao da rukom želi provjeriti kuca li joj srce. te joj. Bože. zatvorenih očiju.Ne. . a zatim joj se disanje ubrza. . šaptala: .. pa se uputi prema podnožju stepeništa. Željela je ležati u zamračenoj sobi. da počine.Iza naočala s debelim okvirom njezine oči su se uvećale kao u kineske lutke. Sjedne uz nju. ostavite mi nešto sredstava za umirenje ako će biti potrebna mojim kćerima. histeričnoj djevojci davao sredstvo za umirenje. Jedino zamoli da liječnik pode s njom. uhvati se rukama za glavu.Neće biti vjenčanja? Nema vjenčanja? . razumiješ li? Moramo biti same. grizla usnice. Potreban si mi. takvih riječi nije ni bilo. Graziella nagovori Teresu da popije malo konjaka.reče. jedva čujan. želio je s njima o tome nasamo razgovarati. Vidjela je svjetlo ispod vrata. Pisala je brzo. Osmjehne se slatko. brinut ću 46 se za njih. Silno je nastojao svladati svoja čuvstva da bi mogao utješiti Graziellu. Domino promatraše stražnja svjetla liječnikovog automobila kako se gube niz kolni prilaz. i hvala vam za sve. Graziella zatvori vrata.Pogled&j me. Mario. a zatim smireno pročita što je napisala. Ali drugi neka odu prije nego Roberto stigne kući. Na trenutak zadrža doktorovu ruku. Bilo je to previše. Započne ubrzano disati.Pogleda pokr~j doktora u zašutjelu Graziellu. Či~jenice su udarale o njezine otupjele osjete. ne znam kako da ti kažem. Dah joj zastade u grlu. Nitko ne smije doći u vilu. dječaci su mrtvi.Graziella. Graziella tiho zatvori vrata. Osjeti njegov strah.Graziella. To u njoj izazove strašnu pomutnju. sama. Pokušala je shvatiti da su djeca mrtva. St~jao je potišten i kukavan. ali se Graziella odmakne. To nije sve. i zaplače. iako je znala da je budna. Još nije rekla Sofiji. Domino nije znao kako početi. Ja ću im ih davati. . . On kimnu glavom. reci mi. Sofia je spavala na trbuhu. napos~jetku. držeći je za ruku dok je liječnik šokiranoj. Zatrepće očima i. Ali nije mogao otići... . ~ijedna.. Teresa je bila zbog toga zahvalna. sasluš~j me. oštar.. Namjeravao im je reći za svoju odluku. zaplače.. pa mu pruži papir.

svilenu kosu. pristigle čestitke i telegrame zaustavljali su na ulaznim vratima. odlučna da se ne oslanja ni na koga.. Graziella povuče ruku. Razumiješ? Grazie. pronadena su tijela kuhara i jednog konobara. Glava mu se znojila ispod slamnatog šešira. Ubijeni istim pištoljem. polako su podizale pokrov za pokrovom tek toliko da Graziella vidi lica. Tamnim očima. Drugom konobaru izgubio se svaki trag. polaganim zamasi ma. Tunis i obala sjeverne Afrike. Ugovorit ćeš mi sastanak s Giulianom Emanuelom. Zatim ponovo uhvati Domina pod ruku i on je odvede na trag do mercedesa. . Tragovi cijanida bili su u svakom posluženom jelu. znak profesionalca. Mario. automobil se spusti s pločnika na kolnik. .Sofia je sjedila za toaletnim stolićem. Pobrinuo se da stigne u Erice u prohladno veče. 48 3. koji se uzdiže kilometar iznad razine mora. tupo je zurila u zrcalo. . ali prozor se podigne.. Od sredstava za umirenje osjećala se omamljeno. reci mi da je to samo strašan san. križajući se i izgovarajući njihova imena.. Zaputio se prema utvrdenom gradu Erice. Strma. Udoše u hladnu sobu obloženu keramičkim pločicama. Micala je usnama kao da šapće ili se moli. Nosio je malu naprtnjaču i dugi. stotinjak kilometara od Palerma. Carlo Luciano. Emilio Luciano.Roberto Luciano. I ne izusti ni riječi više. Nekoliko vlasi zapucketa od elektriciteta. Nekoliko sati poslije otkrića ubijenih pripadnika obitelji Luciano. Njezino jadikova~je tuž no je odjekivalo i ost~jalo visjeti u zraku. pa i u vinu. ali on i ne pokuša zatražiti da ga povezu. Graziella odbije njegovu ponudu da je otprati do vile.Mama.. Znoj mu je ovlažio svijetloplavu kosu i kapao na košulju. ali Sofia se ne okrene. prevelikim za njezino srcoliko lice. Prodoše kola s magarećom zapregom. Od stanice je trebalo dugo pješačiti. opasno zavojita cesta bila je pusta. Vila Rivera bijaše kao prekrivena velom. Kapci su joj otežali i naduli od plakanja. sjena ispod koprene. Bogati. živopisno obojeni cvjetni aranžmani bačeni na smeće. u finim žućkastim gumenim rukavicama.. 47 Zatvoreni kapci. Išla je od leša do leša. Graziella nastavi češljati Sofiju dugim... Graziella se nagne i dohvati srebrnu četku pa počne češljati Sofijinu gustu.Ja ću pokopati svoje mrtve. Njezino lice. Bez riječi pusti Domina ispred sebe i krene za bijelo odjevenim polica<jcima niz hladne hodnike. Bili su vezani i ubijeni revolverom tipa Heckler & Koch P7M8. Zadah trulih Ijudskih tijela odveo je karabinjere dobrih dvadesetak metara od restorana. Mrtvozornikove ruke. Obučena u crninu. da se ne uspinje po vrućini. Filippo Luciano. Luka Carolla krenuo je vlakom prema sjeverozapadnom dijelu Sicilije.. Prošlo je tjedan dana prije nego što su pronadena tijela Donovih tjelohranitelja... oćuti svoju bespomoćnost i nedoraslost situaciji. koprene navučene na lice.. navučene zavjese. a danju sušila žega. Radnici su došli i otišli ne ostavivši traga od priprema za vjenčanje. Uzeti su otisci nogu s vlažne zemlje oko bunara. i nje više nije bilo. Graziella ude u sobu i stane iza nje.eci mi da ću se svakog trenutka probuditi kao da se ništa nije dogodilo. grazie. Ušavši u mrtvačnicu. Zatvorivši pažljivo vrata. Daljni tok istrage otkrio je da je to bilo djelo troje ili četvero ljudi. prolazeći izmeciu skupina fotografa koji su bljeskali blicevima. Darovi iznova zapakirani u kutije. Nije pokušala dodirnuti tijela. Tražim pravdu. usne suhe. Nunzio Luciano. Sofia počne zav~jati. On zausti. Sofia se okrene i pograbi svoju svekrvu za zapešče.Gdje su oni? Zašto ih nema? Gc~je je Constantino? Čuvši razlog.. Uzrok smrti Lucianovih bio je cijanid. Stručnjaci za otiske započeli su rad na stotinama otisaka uzetih iz restorana. Constantino Luciano. Duga crna kosa dosezala joj je gotovo do struka.. Želim da svi na Siciliji to znaju. Tjedan nakon ubojstava još nije bilo osumnjičenih. Više nema nijednog živog Luciana. Ruke je držala u krilu. Podigne ruku u crnoj rukavici kao znak da želi krenuti. Ničime ne pokaže da je osjetila da joj je Graziella položila ruke na ramena.. Ćipele su mu bile oguljene i bijele od prašine.. otkinute latice noću je raznosio prohladan povjetarac. oslanjala se o ruku Maria Domina. ali vrata su ostala zatvorena. Vrućina je bila iscrp 49 ljujuća. Došlo je i do gušanja kad su karabinjeri počeli gurati fotografe s puta. Zapravo je to tvrdava s koje se vidi otočje Egadi. Sofia sklopi oči. Odjednom. R. tanki kožni kovčežić. Novinari su se okupili oko željeznih vrata i držali se za rešetke poput životinja u kavezu. . Skinuo je kaputić i prebacio ga preko ramena. Reći ćeš mu da ima novog svjedoka optužbe. Graziella je zahtijevala da ona identificira mrtve. Prozor se polako spusti. .

U sobi su bili željezni krevet. otkrivši ružičaste desni. valovita crna kosa posijedila je.. . Dva starca dovukoše se bliže: Luka shvati da to doista jest brat Louis. rekavši da je torba lagana i da je on sam može nositi. Za večerom ćeš nam ispričati o sebi. i tako elegantan. Znao je da će proći nekoliko trenutaka dok netko stigne do vrata i otvori malen. dobro mi došao. redovnik kojeg Luka nije prepoznao. žalosno zapuštenih. oče.Luka. Um mu je bio prazan kao i njegove male. otvorena polja. Otac Angelo pozove dva redovnika s druge strane dvorišta. odmakne se u sjenu. sjećaš li je se? . . Brat Thomas nabere nos i zakima glavom. ovo je Luka. Budeš li se želio preodjenuti.Louis. a Guido pažljivo izvadi izglačanu bijelu plahtu i jastučnicu iz ladice i stavi ih na krevet. Odavde nije daleko. Oslušne im korake pa počeka dok sve ne utihne.Ne čuje.Dvojica staraca se odvukoše. pa stigne do seoskog puta. Luka izvadi rupčić. Izvadi odjeću iz mekane kožne torbe: dvije fine pamučne košulje i par hlača jednakih onima koje je imao na sebi.Da.Sine moj. Začuje kako se zvono oglasilo u dvorištu. Okrene se. njegova nekoć gusta. U struku se usukao. E pa. kako si usrečio starca. Luka se brzo ispriča. Sagne se htijući podići Lukinu torbu. . more.Hvala... pročistiti se. Zar je to brat Louis?. jeste.Dobit ćeš svoju staru sobu. Brzo se razodjene.Zatvorili su sirotište. 50 T Sandale oca Angela proizvodile su poznati šušljavi zvuk na kamenim pločama.Pomozi mi da se vratim u sobu. Kako si postao lijep mladić. ali kad mu rekoše da je na vratima Luka Carolla.. Nagne se k bratu Louisu i vikne: ... Luki se učinio slabim. Želio je biti nag. Luka se zagleda. Zatim dohvati veliki bijeli porculanski vrč. Luka? Thomasa gotovo da se nije moglo prepoznati. Luka. Oca Angela mučio je artritis. Otac Angelo nasloni se na dovratak. voljeni moj. sjećam se. Nekada je vjerovao da su oni na kr~ju svijeta. Uskoro ugleda debele. ali pobojavši se dubine svog ganuća. Sjeti se koliko je toga uzgojio ovdje. Ni za trenutak nije ispuštao t~j dugi. Slab. ali znao je da ga neće otjerati. Lukine usne zadrhte. Produži uskim kamenim uličica. tvrdih i oštrih bodljika. mala komoda i ormar. Thomas ponovo zaurliče: . vidi. njemu tako dobro znanog. znaš? Jesam li ti pisao o tome? Da. Malo dalje bio je mali ogradeni vrt. otac Angelo i brat Guido zaokrenuše za ugao. Počeo sam vjerovati da te neću vidjeti prije smrti. Luka spusti torbu. od silne že~je da vidi mladića zaboravi pon~jeti štap. gluh je. Otac Angelo obujmi Luku. 51 Brat Guido vrati se noseći vrć vode. . Ima više od devedeset godina. tu su ti halja i sandale. Luka. . . ha. koliko su se on i brat Louis namučili.Luka! Zatim slegne ramenima: . Zatim prebaci halju preko glave. Otac Angelo mu se milo i s ljubav~ju osmjehne.reče Angelo. oči mu se ispune suzama i on nježno zagrli starca. poput pravog Amerikanca. . priveže pojas i kliznu u sandale. · Nisu ga očekivali. kao i nekada. mali pramenovi pahuljaste bijele kose stršali su s ćelave glave. uski kovčežić iz svojih ruku. Luka! Sjećaš se brata Thomasa. i on potapša Luku po ruci. zaplače od sreće. Izgledaš imućno.Luka? Vidi. ali takoder shvati da ga starac nije prepoznao. obriše cipele i navuče kaputić. još se osjećao. Misa je za sat.. istrošeni konop za povlačenje zvonca. Guido otvori vrata kamene izbe i uvede Luku. stigao je kući. Mladić silno poželi zagrliti starca. a još dalje neobradena.Luka odgovori na engleskom. nesigurni koraci oca Angela usporiše se. A ondje dalje. Brat Guido uhvati oca Angela za ruku i njih trojica polako krenuše dvorištem do hladnog kamenog hodnika. Izvadi i četku i očisti cipele. Luka. Dobro mi došao. Sjećaš ga se? Luka! . Luka im tiho zahvali. Bogu hvala. ust~jali miris tamjana koji se za sve vijeke zavukao u redovničku odjeću i sobe. Oslanjao se na brata Guida. lagan morski povjetarac. Nasapunao se i izribao sve dok mu koža nije pocrvenila. . male crkvice Majke Božje. Teški željezni zvekir i stari.ma. lako pogne glavu. pohiti pomoći ocu.Stigao je Luka. Evo njegovih nekadašnjih gredica s povr ćem. Natoči hladne vode u zdjelu i uzme žičanu četku. a kožni kovčežić stavi na komodu. ali se trgne kad mu je on istrgne iz ruku. Brat Guido. poželi mu dobrodošlicu tako da se i Luka ganuo. oče. Polagani. meso mu je visjelo na kostima. Zatim izvadi dva para crnih čarapa i spremi ih u ladicu oblo~enu papirom. Nasmiješi se i pride im s redovnikom koji se doimao još starijim. Znao je da će se uskoro naći ispred visokih samostanskih vrata. Guido . lice se smežuralo. Drveni kapak zaškripi kad ga Luka odgurne. možda tri kilometra. Mogu li ostati nekoliko dana? . Vrućinu smijeni prohladan. Nebo se smračilo. Luka.. . da ovog mladića ostavimo u miru. isprane oči. pravi si Amerikanac.Uspinjao se dok naposljetku nije stigao do Chiesa Matrica.. ispriča se i ode po vodu. Zatvori oči i uzdahne.. . izrezbaren prozor čić. Prolaze ći pokr~j nje.Louis uvuče obraze i nasmiješi se. presavinut madrac i jastuk. rukom podignute zidine na kojima se uhvatila tamnozelena mahovina.

Zdravo Marijo. Nečujno se popne kroz prozor i krene prema svom povrtnjaku.. ali uzme čašu vode. Tijekom njegova posljednjeg boravka ovdje. Osmotri polja koja su se pružala u daljinu i na obzoru stapala s nebom. brate Guido? Pogledaše se pravo u oči. Ostade zvuk mora i vjetra. Poslije večere Guido ra. i na trenutak pomisli da bi se mogao pridružiti braći. Ne uspije se othrvati želji i dotakne kovčežić.. . okapajući. iako mu je san bio posljednji na pameti. Zatim krene prema niskom kamenom zidu. Tada. nema šetr~ji u prirodi.spremi stol. Prošlo je mnogo sati od njegova posljednjeg obroka.Otac i ja smo se selili. Košara s debelim komadima domaćeg prhkog kruha išla je od redovnika do redovnika.ja.upita redovnik na engleskom. Majko Božja. nikakve zgode. Duboko se zamisli. . zabavne pričice.Amerika je potpuno drukčija. a gornju previne deset centimetara.. .Živio sam s ocem u New Yorku . dogodio se incident.Imam brata u New Yorku. Guido je upravo želio još nešto zapitati kad se brat Thomas okrene prema njemu i reče: . igran. Pažljivo pospremi krevet. uhvaćen izmedu zemlje i neba. stavi zdjelu natučenih krušaka i jabuka na sredinu stola što je bio znak da je obrok završen i da može započeti razgovor. padne na koljena. no teško crno vino bilo je obljubljenije. Lukino je tijelo gorjelo.Nikad nisam bio u Americi. zategne grubo tkane bijele plahte na uglovima. zapletenih stabljika graha i potpuno obrasle gredice s jagodama. Oblije ga vrućina. svjetlucavo more.Da. Večeralo se uvijek u tišini. a obrazi su mu se tako zarumenjeli da mu je otac Angelo dodirnuo lice. Kruh je bio pljesniv. Jednom u Londonu. Nasmije se začuvši zvona koja su n~javljivala misu u sedam sati. s krumpirima izgledala je jadno. ali se t~j broj prepolovio. a gusta. Gredica. Luka odbije vino. ali reče tiho: .Pile? 54 . . zgriješio sam. zahvalivši Bogu da im je doveo njihovog sina Luku. Uzdahne. Ovdje mu neće biti potreban. 53 . Znali smo da je to morao učiniti netko od dječaka. 52 Hodao je izmedu redova sasušene i istrule salate. Podigne madrac i spremi kovčežić ispod njega. Sad se Guido zarumenio jer je Luka ovo izrekao na engleskom. U kojem si dijelu grada živio? . Kad je bio zadovoljan izgledom kreveta. Pribor za brijanje.nastavi Luka. a Guido nije razumio sve riječi. U samostanu je jedino on gutao knjige i završio fakultet. ali odgovori uz stidljiv. mio osmijeh: . Sjećaš li se.pa ih uredno složi na dno ormara pokr~j prazne torbe. . kako je bilo u Americi? Luka ispod stola čvrsto stisne šake. Ovdje nije bilo ni radija ni televizora. ali je bio željan znanja o vanjskom svijetu. Nikad se nismo dugo zadržali u jednom stanu. Odredit će si pokoru. . Koliko je samo sati proveo kopajući. Slušali su ga pažljivo. oprosti mi.. Znao je o sudenjima u Palermu. Povjetarac ga je potezao za rubove halje.Pa. .Vidim da si umoran. neće napustiti samostan dok ne posije i požanje. stavi na komodu pokraj dugog kovčežića kojeg je donio sa sobom. Naučio sam engleski. Popne se na vrh obronka. Govorim li kao Amerikanac? Otac Angelo potvrdno kimne glavom. podigne ruke i visoko ih ispruži. Guido nije želio zabadati nos u tude stvari. Luka je ipak jeo kao vuk. bilo je petnaest ili šesnaest redovnika. u kožnom etuiju istog uzorka. Sjedio je s još dvojicom koje Luka dotad nije vidio. Zvona zamuknuše. ali bez sumnje pamtite. Brat Guido bio je najmladi. Ali brat Guido pažljivo je promatrao posjetioca.Oprosti mi. a pred njim tamno. Otac Angelo rukom pokaže na sjedalo do sebe i pogne glavu u molitvi. kao u usporenom filmu. ali mi se n~jviše svida Manhattan.Kad je Luka bio dječak. Nije mu ništa padalo na pamet. Možda bi bilo uputnije da tvoju priču ostavimo za neku drugu priliku? Luka zahvalno kimne glavom dok je ispod stola bjesomučno kršio ruke. ali koji? Rečeno im je da će im se ukinuti sve povlastice dok se ne otkrije lopov: nema nogometa. Kadšto moram dvaput razmisliti kad želim progovoriti na sicilijanskom. zgrušana juha bez okusa. užarenih očiju. Luka se pridruži redovnicima za dugim stolom u golemoj blagovaonici. Nagne glavu da ne osjeti hladnoću na licu.Išao si na fakultet? . Znat će koliko je sati po zvonjavi zvona. sjekući i sadeći. Odluči se izgovoriti snom. zgriješio sam. Iz ostave je netko ukrao i pojeo pile. Luka. Neki redovnici poslužiše se voćem. Čulo se samo grebanje žlica po debelim bijelim zdjelama. Jesi li bio u New Yorku. iako se u samostanu nije blagonaklono gledalo na čitanje novina pa o tome nije imao ni sa kime razgovarati. Luka? Luka se c~ječački namrgodi i podigne svoje svijetle obrve. postojano i zbunjujuće. i mi odlučismo otkriti krivca. pogleda na svoj ručni sat marke Gucci i nasmiješi se. zadigne halju i jednim pokretom nade se na drugoj strani. učenje mi nikad n~je bilo prvo na pameti. Neće se smiriti dok ne obnovi zapušteni povrtnjak.

policija ih odveze u pogrebni zavod. Pitao se što bi brat Thomas mislio o njegovoj t~jni skrivenoj ispod madraca: magnumu kalibra :44. ali po cijelim ledima.Luka. Zastala je kod t~jela dvojice dječaka i upitala mogu li se sakriti njihove rane. ali ti si ga na to nagovorio. Angelo pogladi Luku po ramenu. Zatim legne potrbuške na krevet. Luka. a znam i gdje stoji alat. Graziella. ali pile ne. Nije žudio za radom u vrtu. Bio je uzbuden. . Dodirne specijalne metke u kojima je izbušio rupice da bi se pri udarcu rasprsli. to već da. Koža mu je bila poput bijelog mramora. zar ne? Luka se nasmije i pokaže red malih. od čela prema gore. a zatim mu se onako milo nasmiješi. za njegovo oslobodenje. bijelih zubi i rupicu u desnom obrazu. je li? Luka se naglo okrene i Guido ustukne. Olovke i knjige. Provjerivši da Angelo stabilno stoji na nogama. Došao sam ovdje moliti za ~jega.Nema potrebe. životom našeg dobročinitelja. to znao. Mali Antonio je preuzeo krivnju. Luka ga je ukrao i prisilio Antonia da prizna krivicu. nikad nisam ukrao pileći batak. 56 Don Roberto je bio posljednji na redu za balzamiranje.. Tekućina. pa side s kreveta i izvadi revolver. Nije očekivao da bi netko ovdje.. ona su označavala novo razdoblje na Siciliji. nakon što se ubrizga u vene. Nije mi potrebna pomoć. Dopustite meni. Oni su je uvjerili da će ih materijal koji oni koriste svakako prikriti. Pažljivo pregleda sva tijela. raznijeli. sjedeći i ništa ne govoreći dok su oni prali leševe i ubrizgavali tekućinu za balzamiranje. brate Guido? Guido se zarumeni i bojažljivo pogleda lijevo-desno pa nastavi. kunem se očevim životom. ponese dva kovčega s odjećom za mrtvace. U sigurnosti svoje sobe Luka svuče halju.Čitao. Dvojica balzamera slijedili su je na pristojnoj udaljenosti. okrene se Luki. 55 . . mi smo završili posao.. Luka je oklijevao. tvoj otac je Paul Carolla. Brate Thomas. brate Guido. Žalosno je da mi otac sjedi u zatvoru. No ruke preminulog često se moraju masirati da tekućina dospije do jagodica na prstima i da se boja kože promijeni od mrtvačko plave u ružičastu. Želite li ih vidjeti? . no često ih ima u trgovini živežnih namirnica. ali me to zanima. . . Čitao sam o sudenjima. osuši je i počešlja na način na koji je on to činio. Luka se kreštavo.Guido.Thomas. ali Guido požuri prema njima noseći štap. Onako nag povuče madrac želeći se uvjeriti da je njegova dragocjeni kovčeg još ondje. a ljudi nastaviše dotjerivati lice. Zatim sjedne. Kapci su bili pritvoreni i povjetarac ga uljuljka u besani san. Nasmije se vedro i svježe pa iznenadi i očara Guida. Guido je ostao stajati u sjenama oivičenom hodniku sve dok se nisu zatvorila vrata Lukine sobe. . eto ti naposljetku tvog odgovora. razletjeli. Lukino srce je brzo tuklo. u pratnji Maria Domina. kr~j mafije. Graziella je trljala i stiskala Robertove ruke dok one opet ne poprimiše boju živog tijela.Ja sam pronašao pileći batak ispod tvog jastuka! Sigurno se sjećaš. Prema pisanju novina. odnio sam ga u razred. . Završivši posao na mrtvim tijelima. Ona pride stolu.Brat Thomas ustane i nasloni se preko stola.Reci mi. Zaprepastila ih je ostavši s njima tijekom cijelog balzamiranja. kao da oživi tijelo. sve do napetih. A sad predlažem da krenemo na počinak.Mogu li ja? Gledala sam vas.Novine se ovdje ne smiju čitati. Luka je pomogao ocu Angelu. U cijelosti mu se izmijeni držanje. Nasmiješi se prisjetivši se starog Thomasa i njegova bataka. legne nag na uski krevet. Ne odoli. vodovodne instalacije. provlačeći kvačice od čeljusti do nosa da bi usne bile čvrsto zatvorene. ali on je nevin. . okruglih guzova. izradenog po narudžbi. Naš mladi gost zacijelo je umoran. da! . jako sam dobar vrtlar. ne bih želio dosadivati. ali je želio saznati više o sudenjima. neke gotovo centimetar široke. . Thomas je bio uporan. svijetlile su se ukrštene brazgotine. nasmije. Tijelo mu je bilo lako i hladno. Zadovoljno uzdahne i pažljivo vrati revolver u baršunom obložen kovčežić.Žao mi je. . Hoće li mi biti dopušteno obradivati povrtnjak? Guido potvrdno kimne glavom i reče da će mu više nego rado pomoći. u ovom svetištu. Pomiluje ga i prisloni onako tvrdog i hladnog uz obraz.Gospodo Luciano. tad si se izvukao. . Digoše se od stola. . Stigao je iz daleke Amerike. Zatim je zahtijevala da mu ona opere gustu sijedu kosu. Thomas se zavali u stolicu uzdahnuvši.Brate Thomas. kome možemo zahvaliti za novi krov. Sagne se i poljubi ih.Da. Zadovoljan što jest. gotovo djevojački.

pa se okrene i pozove jednog od muškaraca u stranu. Mnogi polic~jci koji toga dana nisu bili dežurni takoder su se pridružili utihlom mnoštvu koje je st~jalo duž ceste što je vodila od vile Rivera do trga ispred katedrale. kao da sam ukapala stranca. film bude odmah vra ćen jednom čuvaru.ju vidjeti svoje Ijubljene kakvi su bili za života. povorka je zavijala duž tihih ulica. Nunzio je uvijek bio vrlo blijed. mio osmijeh probude Sofijina uspavana . ali balzameri se ganuše do suza kad se Graziella sagne i poljubi njegove usne. kolima da bi se oprostili od il Pape. ali zaštićena staklom i zrakom u hermetički zatvorenoj grobnici kao da je jučer ondje stav~jena. Vukla su ih šestorica muškaraca u crnini. zagleda se u sliku Michaela Luciana. iako još nisu bili zacementirani. Gledale su preda se. Gudački kvartet. . Žene sjedoše i kleknuše pomolivši se. lica skrivenog ispod koprene. Muškarci. U deset sati i petnaest minuta. Lijes je bio zatrpan b~jelim cvijećem. Bez neke vidljive prisile. gospodo. Na opće čudenje. Ljudi su ostali st~jati. Moj prvorodeni sin umro je tragičnom smrću. odali svom voljenom Donu posljednju počast. Žene su se pomolile. Zasvira i konj se smiri. udovice su hodale. Nosili su ruže. kovčezi su već bili položeni na njihovo posljednje počivalište u nišama. Slova »Il Papa«. 57 Karabinjeri su povukli čuvare iz vile. Vrata se zatvoriše za ženama. početka prve mise. Ta je fotografija ondje st~jala već dvadeset godina. Zemlja oko obiteljske grobnice bila je prekrivena cvjetnim aranžmanima. Crni. koja je posljednja ulazila. šesnaest polic~jaca na motorkotačima vozilo je ispred povorke. s planina. Pastuh je nervozno zabacivao glavom i momak čvrsto uhvati široke crne vrpce. a poput saga pokrivali su i puteljak koji je vodio do vrata. Kao da su bile vezane. U tamnoj unutrašnjosii grobnice. brodovima. Vrata su se širom otvorila i oni dobiše znak da krenu. Michaelovo andeosko lice i blag. Kad su ga dovezli kući. hodalo je ispred dva mala kovčega. visoko uzdignutih glava pokrivenih crnim velovima. visoka pola metra. Obuzdavala je čuvstva. Dvadesetoro djece iz sela. Još jednom vam hvala. Dječački sopran izdigne se iznad zbora i zapjeva NAve Mariu« čistim visokim glasom. u dobi izmedu šest i osam godina. Sj~jno uglačano drvo svjetlucalo je u treperavom svjetlu jedne baklje. ogrnuta grimiznim pokrovom i ukrasom za glavu od crnog perja da hoda ispred povorke. Graziella. Okupilo ih se na stotine na trgu ispred katedrale. zatim Emilio. a nakon toga im Graziella tiho rekne da je vrijeme za odlazak. a Teresa odškrine vrata. ali bila je to tišina koje će se svi sjećati. Do šest sati. Svjetlucalo je na stotine svijeća zapaljenih za vrijeme mise. 58 Polako napredujući u ritmu otužne melodije dječakove harmonike. a opet odvojene. . odjeveno u bijelu odjeću za pričest. Na jastučićima za klečanje od grimiznog baršuna časne sestre iz Lucianovih crkava izvezle su zlatnim nitima slovo L. skupilo se mnoštvo svijeta. pa ponovo stane pokraj svog supruga.Previše je rumen. bogato nabrani svileni pokrovi bili su na uglovima učvršćeni bijelim ružama. a medu njima jedna crvena ruža. muškarci u tamnim odijelima držali su ih na odstojanju da bi se četiri žene odjevene u crninu mogle u miru oprostiti od umrlih. Koračale su polako. no u znak poštovanja. okrene se. u crnini. Ruke u crnim rukavicama držale su stisnute kao u molitvi.GrazielIa je išla od sina do sina. Iza kovčega don Roberta Luciana slijedila su kola s kovčegom njegova starijeg sina Constantina. Zatim obojici zahvali na brizi i pažnji i preda im omotnice s više novca nego im je iznosila godišnja plaća. Jedna curica na čelu te male povorke zaplače. U katedrali je bilo zagušljivo od mirisa mnogih bijelih ljiljana. a velovi djevojčica bili su okrunjeni bijelim cvjetovima. žene i djeca pristigli su iz sela. Ne mogavši gledati u kovčege svog muža i djece. Rosa stisne bakinu ruku. svi pokriveni bijelim cvijećem i jednim crvenim cvijetom. Bilo ih je i na željeznoj ogradi koja je okruživala ulaz s bijelim stupovima. i prstom pokaže na fotografa krivca. Na trećem mjestu Filippo. Prva klupa čekala je udovice. Čak i pri ulasku u katedralu ne okrenuše glave. Mrtvačka kola bila su starija od sto godina i izrezbarena u kićenom sicilijanskom stilu. pa izvadi usnu harmoniku iz džepa. Da mu stavite još pudera? Kimne glavom u znak odobravanja kad popraviše njegovo lice. Krenuše. dovoljno su već propatile. Zastane gled~jući dva andeoska lica svojih unuka. autobusima. motocikli su se poredali ispred vile. Moje kćeri mora. Njezino jecanje pojača žaloban dojam prizora kojeg su pru~ala dva mala kovčega. Doputovali su vlakovima. N~jpr~je Graziella. harfistica i četiri ponajbolja pjevača iz La Scale pojačali su crkveni zbor. provjeravajući njihov izgled. Moja bol bila je neopisiva. ali Sofia se ukočila i nije se mogla pomaknuti.Hvala vam što ste mi dopustili da budem sa svojom obitelji. Gomilom prostr~ji žamor kad prva mrtvačka kola skrenu u ulicu. pokrivena b~jelim cvijećem. Bijahu pune ~judi. Neki mladi seljak izvede crnog pastuha. Pri ulasku u grobnicu bljesne fle~. spojivši ruke. pa Sofia i Teresa četiri koraka iza nje. . bijahu ispisana b~jelim ružama. i Rosa četiri koraka iza njih.

Uhvati Sofiju upravo dok je padala na koljena. Javit će nam kad sve priredi za čitanje oporuke. a ti nam to nisi rekla. Učinio je to misleći da je u pravu. Iznurene i otupjele od svih dogada~ja.Teresa se morala napregnuti da bi čula Graziellin odgovor. . Teresino lice se zategne. stisnutih pesnica. pa izvadi crno obrubljeni rupčić i obriše oči. Sofia izvadi iz svoje torbice malu žutu tabletu koje im je Graziella dala i proguta je srknuvši pritom malo rashladene vode. kretala se tiho i nenametljivo. sata.. znala. Teresa i Rosa st~jale su kod poluotvorenih vrata. 61 Graziella je u ruci svijala svoj čipkasti rupčić.Misliš li da ja na to ne pomislim svake minute. N~je želio da se bojite.Mario Domino bit će izvršitelj ostavštine mojih sinova i mog muža. svakog dana? Kriviš li Papu. Još pod velom.Papa je vjerovao u svoju odluku i bio je uvjeren da ćemo biti zaštićeni. Paul Carolla je ubio Michaela. Ali Rosa kao da je bila drogirana.. . . Kad ova šapatom ponovi: . Čovjek odgovoran za smrt naših voljenih bit će osuden. .I ti si ubila Emilia. vjenčanje moje kćeri.Ustani. Okrene se Teresi. u dnevnom boravku sada su bile poredane pozla ćene stolice presvučene crvenim baršunom. Rosa! Rosa se zaustavi u predvorju. možda biste se željele vratiti svojim domo 60 vima dok vam se ne javim. ti si dogovorila moju ud~ju? . Njezin snažan stisak zasiječe u Sofijino meso. vidjeli smo stražare. prirecieno je samo kao izlika? . .Zato sam se ja trebala udati? Da se svi okupimo? Ti si sve dogovorila.Želio vam je reći. ali Graziella ne popusti stisak. Udovice su morale izdržati još muka: pozdraviti i zahvaliti mnogim ožalošćenim ljudima koje su pozvali da im doctu izraziti sućut u vili. koja je bila u službi kod Lucianovih od svoje mladosti. Rosa ustane i prevrnu stolicu. Ti si kriva. Papa je započeo davati izjave tužiocu. pa Sofia te čak zapitala zašto! Zašto nas prati ona<j automobil pri kupovini.Zaštićeni! Isuse. Nastavi.Znala si. poslužujući i čisteći. tresući se od šoka i bijesa: . mrzim te. žene su pet sati primale izraze sućuti. zaštićeni! Sigurno je pošašavio! Znači. Graziella zastane.Rosa. Umjesto lijesova. . kuća kao da je umrla: nikakvih glasova. tvoje unuke.Pustite mene prvu. sad već vidno nervozna. Stisnutih šaka. buljila je prazno preda se. mercedes. svi ćemo biti zajedno. ali ova izostane. . žene se povukoše u svoje sobe. Da. Ja sam znala za njegovu odluku. a što si ti odgovorila? Rekla si da tako Papa želi! Trebala si nam tada reći. Kada se sve to okončalo. Naposljetku Graziella progovori. U meduvremenu. Isuse. omamljena. Sofia. Pogleda ih očekujući reakciju. Odabrao je jer je mislio. stavi si mu to na grob.. Sofia rukom poklopi zaručnički prsten. . Nije se namjeravala vratiti. Jedva su dotakle hranu kojom ih je poslužila Adina. pritisne živac u laktu od čega joj se trgne cijelo tijelo. iako nije izgledalo kao da plače. . maserati i ferrari poredali su se duž kolnog prilaza. Teresa je držala kćer za ruku blago mrmljajući da bi trebala barem nešto pojesti.Nešto biste morale znati. podigne Sofijin veo i obriše joj lice.ona posluša.Ne! Graziella pusti unukinu ruku i promuklim glasom naloži ženama da izic~u. vidjeli smo ih. vraća. Očiju pocrvenjelih od plača. a dočekala si nas otvorenih ruku? Dovela si nas ovamo. Žene okrenuše prema njoj otupjele poglede. nikakvih zvukova.j se i sjedni . Automobili marke rolls-royce. . Zapazile su i to da nosi njegov prsten.Zadovoljna da je Sofia došla k sebi.59 čula. Odobravala sam je i smatrala je ispravnom. Evo. Papa je ovo kupio. Dogovorila sam da svakodnevno prisustvujem sucienju. . Ovdje se više nema bogzna što učiniti. Iznanada Teresa prasne. Malo su govorile. želio je da svi budete na okupu. moraš okriviti i mene. vrać~j se ovamo. on je kriv. Papa je odabrao vjen čanje. ali nešto u izrazu Sofijinih crnih očiju. evo ti ga! . a usne stanje i pretvore u tanku. Ušavši u sobu jedna za drugom nadoše je kako sjedi u muževoj stolici. vrisak nadre iz t~jela u obliku jedne riječi: .Ona baci prsten preko stola i potrči iz sobe.Ona se žestoko obori na svoju baku. nešto što vam nisam rekla. Dobit ćemo zadovoljštinu. Graziella uzme Teresin rupčić. Graziella gotovo da se progurala pokr~j svojih snaha i povela ih pred iščekujuće mnoštvo. zlobnu crtu. iako bi mi bilo drago da ostanete ovdje. dogodi li mu se nešto. U devet sati trebale su večerati s Graziellom. Naposljetku ona reče: .. U zraku se osjećalo iščekivanje. Kao da nisu čule. Misliš li da bi Sofia ma i na trenutak ostavila svoju djecu da je znala? Svi smo bili u opasnosti. kriv za sve ovo! .Ne želim se opravdavati.Znači. . Diži se. .Prestani! Rosa.

Želim otići iz ove kuće. idem u krevet. Polako otvori vrata dnevnog boravka. . . . Negdje zalupi kapak. duge kose ispletene u platenice. ali iz Sofije izleti: . u ovoj kući.Rosi nije ni pružena prilika da postane supruga.Govoriš gluposti. Michael je umro prije više od dvadeset godina. Bez riječi kako je i došla.Sofia upadne Grazielli u riječ. Rado ću otići iz ove kuće i prepustiti je njezinoj pravdi. mrtva su. ali su razlozi zašto sam se s tim pomirila bili drukčiji od tvojih. Graziella je neprestano svijala rupčić u rukama. i nitko drugi.. . kao što dolikuje Lucianovima. možeš se vratiti. kriv je za to. proklinjem dan kad sam te upoznala. Dubok glas joj zazvuči smireno. Šapne: . Ti ćeš meni govoriti tko je kriv? Pa da čujem! Graziella ustane. Ne pristoji ti. Okrenuvši se da pode u sobu. . Sofia zgrabi Graziellu za ruku. Brinuo je o vama da biste dobro živjele. Od tableta koje je dosad popila maglilo joj se u glavi. .A ti nisi znala? Ne izigravaj mi nevinašce. Popije piće. . ostavi me.. nosile ga i koristile se time što ste žene Lucianovih. Sofia? Zašto si ponovo došla u ovu kuću? Radi mog sina? Radi Constantina ili radi svega što si vidjela ovdje? . . i to sve zbog mladića kojeg nismo ni poznavali! E pa. Tko nam sad daje pravo da kažemo što on nije trebao.Što da kažem. Jesi li zbog toga toliko jaka? I zato ne plačeš? Zbog toga? . ali ne prije. naši bi muškarci bili na životu. više samu sebe: . Bez riječi ude u sobu i uzme čašu iz Sofijine ruke. Upita..Za Michaela? Učinio je to zbog Michaela? Pravda za Michaela? Uništen moj ~ivot. . i ti to znaš.. Prisjetivši se onog vještog zahvata u grobnici. Sofia pažljivo presavine ubrus. I opet on i njegov osmijeh.Ne bi smjela piti ako si uzela tablete za spavanje.Mama. Graziella se nadnese nad nju.Nemaš pravo vrijedati ga ovdje.Odvest ću te u krevet. . Naglo udahne. Teresa planu.Kakva je ovo zapravo obitelj. Teresa? Nikakve riječi ne mogu mi vratiii sinove i muža. život moje kćeri. Ne govori ono što bi mogla kasnije požaliti.Prestraši se zvuka svog glasa. Posluš~j je samo..Želim da odeš. cijelo vrijeme si znala. Stepenište i kapci čudno su škripali i cviljeli. za Paula Carollu.Graziella je ošamari i Teresina glava poleti natrag. . Napetost u sobi pojačavao je Rosin prigušeni plač. nije imala snage dokazivati se. Sofia se okrene i ugleda Graziellu na vratima. Želiš li reći da je Papa doveo u opasnost živote cijele obitelji zbog njega? Da sam ja izgubila muža i djecu zbog Michaela? Okrenuše se prema Grazielli očekujući odgovor. Kad nas advokat pozove. Briga me za pravdu.Dobro..Ova obitelj više ne postoji zbog ~jega. . Sofia se odmakne. Moja čeda. Sve ste nosile ime Luciano. Iskoristio ju je.Ja si dajem pravo! Jebe mi se što će netko drugi reći. Nade se na podu. ne vjeruju ći da se ovo dogodilo. Opasno je.Gledale su za njom dok je odlazila iz sobe. .Papa je učinio što je smatrao ispravnim. znala sam. .Ne prilazi mi. Ali nutarnji glasić upozori je na oprez. . Teresa je prekine. . uzimale sve što bi vam darovao. u raskoši kakvu nijedna nije poznavala prije nego što se udala u ovu obitelj. U tami se činilo kao da je i kuća u koroti.Što? . želeći pobjeći u zaborav. resa na pokrovu klavira okrzne je po ruci. . Sve ste mu u njegovu prisustvu ukazivale poštovanje. On.. ako želiš. Ideš li i ti? . muž mi je mrtav! Graziella prezirno pogleda Teresu. Starija žena posjedovala je začudnu snagu. Michaelova fotografija uvijek je st~jala ispred ostalih. a i ti si. zažarenih očiju. Da. znajte da pljujem na njegovu uspomenu jer da nije bilo Michaela Luciana. zamahne prema stolu i bijesno udari po njemu. 62 . 63 . onako. Graziella se okrene da će otići. Sofia tiho side u prizemlje. Adina nade praznu sobu. Teresa vrisnu..Ako nemaš ništa protiv. . Koji su bili tvoji. ja kažem. moja lijepa čeda. pride vitrini i natoči gotovo punu čašu viskija.Zar ti nećeš ništa reći? Zar ne bismo morale o ovome porazgovarati? Rekla nam je da odemo. Osjećala se praznom.Proklinjem te. Došavši raspremiti stol. iscrpljenom.Mrzi ljude koji su to učinili. Polaganim koracima prošla je mramornim predvorjem. . Oduvijek si znala. a ne Papu. lica crvenog od suzdržanog bijesa. ali se Graziella nastavi približavati. s vunenim šalom oko ramena.Zašto me nisi upozorila? A znala si. Teresa zaprepašteno protrlja obraz.Hoćeš reći da bih mogla zaspati i više se ne probuditi? Pa onda mi daj čašu. kakva je bila. Bila je to pogreška.

Sada je sve na meni. Oe~jednom se poboja Grazielle. Oča~jnički zaželi pobjeći iz ove sobe. C~jeli Graziellin život odrasle žene odvijao se oko brige za obitelj. pošten čovjek. Michael je umro. Znao je uglavnom sve o vama.Mama. Bio je dobar suprug. Mučila sam ga svojim bolom i mrzila ga zbog onog što je bio. moj život zacrtan do u n~jsitnije pojedinosti. ali mu ni ja ni on nismo mogli reći ne. Znaš li da sam se trebala udati za Maria Domina? 64 -. ona je nitko i ništa.Glas joj se izgubi. ne želeE~ da je netko dodiruje.Ujutro se vraćam u R. Graziella se ogleda po elegantnoj sobi. O da. Svalila sam krivicu na Roberta.Sofia se polako ~sovi na noge. Znaš ti to dobro. Kad je prvi put ugledala Paula Carollu. Graziella malo otvori prozore da pusti hladan noćni vjetrić u sobu.. Ako je on kriv. neka ne sazna. kriva sam i ja. znala sam. . Tog trenutka Sofia prezre Graziellu.Voljela sam ga.Uvijek je govorio da si mu ti n~jmilija snaha. Sad je znala da je Don dogovorio to vjenčantje kao što je učinio i s Teresinim. ali mu je ona kratko odbrusila da će se sama za to pobrinuti. Ostavši sama. GrazieIla se opusti. znala sam ja tko je on bio. .osa? I ona je nitko i ništa? Je li ~jezina uda~ja doista bila dogovorena ili ju je Emilio volio? Grazielline oči bile su kamene. Michaelova nije bila na svom ~jestu. Da se to ikad otkrilo.. izvadi cigaretu iz tabakere i pripali. Nije mogla progovoriti..Ne. . On je postao svjestan njezina motre~ja. Sofia. Mario Domino ju je pokušao odgovoriti od odlaska u sudnicu. pa je pozvao čuvara i pokazao na nju. U Graziellin glas ponovo se zavukao ledeni prizvuk. kao da je onaj bljesak ledene srdžbe pripadao nekom drugom. Oči su joj bile sviknute na tamu. Sobe su bile zamračene i neprozračene. . Roberto je nastojao igrati dvostruku igru: želio je biti dobar čovjek. Sofia uzdahne. Sofia poklopi uši. Ali eto. Poželi vikati. .Ali je bio Luciano. dobar otac. . pod izlikom da nema nijednog slobodnog mjesta za gledaoce. Shvativši što mu radim.Nemoj joj to reEi. Tihi glas nastavi.on me obavještavao o svemu što mi je mogao reći. . razgovjetno i tiho. shvativši da postoji nešto u životu mog muža o čemu ja nisam znala.. Mama. Graziella je . . kad sam prvi put vidjela svog muža. Nikoga ne želim potcjenjivati. . Udovice u se vra. . Da. Vještim pokretom ga popravi. naglas prokleti to ime.im.reče Graziella. pa primijeti da jedan ukrasni jastuk nije na svom mjestu. bila sam stara kao ti kad su te doveli ovdje. hladno: . i prestati ga kriviti. drsko ponašanje. Z~jedno bi bile jače. Ti nisi poput Terese. podigne Sofijinu čašu i upr~janu pepeuaru. bez njega. Mario Domino je znao tko je on bio..Je li on ikad otkrio koliko si znala o njegovu životu? Graziella zaniječe glavom i zatvori kapke. 65 . Simpatičan. jer bez njega. Vrativši je na njezino mjesto. Sa.Sve bi bilo drukčije. reče praznoj sobi.Čemu? Nema više ničega. 66 4. ništa ne znati. Sje ćaš se kako je prekopavao po tvojoj prošlosti kad si se namjerila udati za Constantina? Sofiji stane dah u grlu. Sve je skrivano od mene. licima umrlih. Svih godina provedenih s njim nisam mu mogla reći ne. Maria bi ubili . ali sam ostala uz qjega. . Mogla sam se pretvarati da ono što se dogada izvan ove kuće nema veze s mojim životom. nisam znala.tile kućama i Graziella ostane sama u vili.Učini ono što misliš da je n~jbolje. znala sam više nego što je moj voljeni mui mogao i sanjati. daleko od n~je. Okrenuo bi se u grobu da zna da sam umjesto Maria odabrala Roberta. Zna li ona sve? Je li moguće? Ugasi cigaretu.Znaš. . Znaš. zaprepastilo ju je njegovo nabusito. Žao mi je da smo tako nesložne. .A R.Sofia se skutrila na podu. . N~je skidala pogleda s njega.. Nikad nije saznao. Sofia podigne pogled.. Pobrinut ću se da mi svaki dan osiguraju mjesto bez obzira na cijenu. pa sam se pretvarala dn ništa ne znam.Pobrinut ću se za Rosu .. Zabrinut da će sve ovo biti prenaporno za Graziellu. ali moja obitelj bila je imućna. Mom ocu bi se to svic~jelo. Graziella podigne ruke kao da će je zagrliti.Pokušavala sam ništa ne vidjeti. Barem to.~Geljela sam da uništi Paula Carollu. dala sam si u zadatak da saznam. drugo nisam mogla odabrati. navučenih kapaka. Moraš mu oprostiti. Michael nije trebao umrijeti. bila sam i previše prepredena. prehladit ćeš se.d je jedino mislila kako dokon čati Paula Camllu.Ne. Čuvari su bijedno plaćeni. ali. . poštenoj tvrtki. pa zastane i pogleda obiteljske fotografije. uva~eni pravnik u nekoj dobroj. Da sam ma~da bila svjesnija što se dogada u svijetu mog muža. ali Sofia žurno napusti sobu. . . ali to nije bilo moguće. zatvorenih vrata.

. Emanuel ustane od stola i ode do prozora.Ubojstvo moje cijele obitelji je vama tek otezanje? Koliko je smrt mojih unuka otegla sudenje? Jedan dan? Jedan sat? .~j gušen.ja. Ona je pažljivo skinula rukavice. spremna sam na sudu ponoviti sve šio je moj suprug rekao vama. Potpuno sam svjesna svih činjenica. . Svakim danom je posta~jala sve opsjednutija Paulom Carollom.da se ne mogu upotrijebiti protiv Paula Carolle. preklin~ju~ ga da joj podari snagu. kao da joj netko steže vrat. gospodo Luciano? . za srce i prekine srebrnu krunicu koju je držala u rukama. Groza ne popusti ni kad se vratila kuE~. ali polako mu je nagrizala samouvjerenost. reći meni poznatu istinu. Ovi ljudi su u zatvoru već deset mjeseci. Ali nije se nadao riječima koje je ona zatim izgovorila. Objasnio sam to već vašem suprugu. Ruka u crnoj rukavici počivala je na rubu njegova stola. potrqjao i kad je legla u krevet. ali se okrenuo kao da mu ona ne znači više od ostale publike.Želite li reći da sam spremna i na krivokletstvo? On porumeni i vrati se za stol. Sjedeći uspravno u stolici. . Unijete su u kompjutor. Ona se pojavila u ~jegovu uredu i zadivila ga svojom smirenošću. motreći reakciju na njegovu licu. Zagrli muževljev jastuk. ali već smo govorili o tome da policija zasada nije otkrila vezu. Ograničio se isk~jučivo na činjenice povezane sa smr ću vašeg sina. gospodo. .Da.Ne.Te činjenice. a tada uvidim da vaši dokazi nisu . njegova snaga ohrabri je da ustr~je. . izravnala svaki prst i uredno ih složila na krilu. Sjedila je tako. bio je to jedini razlog zbog kojeg se on ponudio. ruku sklopljenih u krilu. ček~jući dan kad će Carollu izvesti na klupu za svjedočenje. U to vrijeme bio je u zatvoru. ali zapazi samo da su nervozne ruke. I.Bio je u zatvoru i kad je ubijen mali Paluso. Ne možemo si priuštiti daljne otezanje.Ponoviti njegove izjave? . On se šalio sa svojim čuvarima da je Graziella poput bogomoljke. Spremna sam biti svjedokom optužbe. . . Don Roberto je to znao.Nije otkrila vezu? Moj suprug bio je glavni svjedok protiv Carolle.Pojave li se dokazi.Najpr~je bih željela dobiti vrpce koje je snimio moj suprug.Jesu li svjedočenja mog supruga teretila i neke druge ljude? Emanuel je vrtio poklopac svog nalivpera amo-tamo.podigla veo.Nije bilo potrebe. To vrijedi i za izjave Lenny Cavataioa. .Bez nazočnosti don Roberta izjave će biti oborene kao dokazi na temelju indicija. protraćio sam vrijeme. . Okrenuo je stolicu da ne gleda u nju. . . ali ipak vjerujem da se sumnja da je on naručio to umorstvo. Je li to moguće? Emanuel kimne glavom. Razmakne rolete i proviri van. ispitivali su ga u vezi s tim.Nisam vas želio uvrijediti. Zamolim li suca za to i on odobri. Sve dokaze sadržane u Cavataiovim izja 68 vama oborila je obrana kao puke priče. Uvjeravao ju je da će Carolla biti osuden. ali to nije moglo ići unedogled. . . koliko mi je poznato. Pomoli se Robertu. Pogledi su im se sreli. Spremna sam biti vašim svjedokom. naklonio u znak prepoznavanja. prestale to činiti. Jeste li ih vo~jni pretresti sa mnom? Ili biste najprije željeli snimke svog supruga? . Vrijeme potrebno da prodem sve podatke s vama značilo bi da moram tražiti odgodu u tra4janju od najmanje tjedan dana. ostali optuženi nisu je zanimali. koje su dotad vrtjele nalivpero. Nije li to veza? . ona reče: . Graziella se trgne kao da je netko ujede.Gospodo. 69 . bit će optužen za ubojstva članova moje obitelji? . bit će odredeno posebno sude~je. dosad ne postoje dokazi da je upleten u tu tragediju.Hoće li biti optužen i zato što mi je uništio obitelj? . Pitao se koliko ona zna.Sudenje je na polovici. pa polako progovorio. Osjeć.Možete li iskoristiti njegove izjave? Nslivpero se zavrti u njegovim ruksma. Okrivio je najviše sebe. kao da je živ.Dakle. 67 Otada je Graziella očvrsnula i prisilila se sjediti u sudnici tijekom dugih sati uvodnih sudenja. Graziella se nagne naprijed. ogrnuta u svoje udovičke ha~je. On se okrene i pomno je zagleda. Zastane. Emanuel se izvlačio na svakojake načine nastojeći odgoditi susret s Graziellom. gotovo podrugljivo. a vrijeme je sada n~jvažn~je.Razgovarali ste o spomenutim izjavama s vašim suprugom. a Carolla joj se duboko.Želim zamijeniti svog supruga. Shvatite da su mnogi željeli onemogućiti don Roberta kad se pročulo da će svjedočiti.Nikoga nije optužio ili imenovao. N~je li tako? .

Vjerujete? Imate li ikakvih dokaza za potkrijepu ove tvrdnje? . i jedino u tom sluč~ju. Smatrao se zakinutim. Emanuel je pregledavao svoje papire. strašnu tragediju koja se odigrala. . Voljan sam vas uzeti za svjedoka ukoliko. Objasnila je da izmedu n.Znači tako. ali je znala da je prvi put upoznala Carollu potkr~j pedesetih godina. Želio je osnovati vlastitu tvrtku.Recite mi. .On mi je bio prvorodeni sin. mrzio je sve vrste droga. Paul Carolla je uvijek to zamjerao mom suprugu. čovjek koji je prezirao trgovinu drogama i Paula Carollu. Više nije želio raditi za njega. Graziella oklijeve<jući pristane. Graziella se odobrovolji i napol nasmiješi. želio je da mu moj suprug pomogne tako što bi mu dopustio upotrebljavati naša izvozna poduzeća kao paravan za prijevoz narkotika brodovima. ali morao je nastaviti. Zapita je je li spremna tog trena odgovoriti na neka pitanja pred svjedokom.Ja znam da je Paul Carolla prouzročio smrt mog sina. Emanuel strpljivo saluša opis Michaelovih akademskih postignuća i njegova upisa na Harvard. . dopustite.Znači. Graziella se zadržala s Emanuelom i stenografom jedan sat. .. raditi nešto protuzakonito.Dokaz je na groblju. Michael gotovo da i nije mogao hodati bez nečije pomoći. u oporuci nije naveo svog sina kao glavu obitelji. odlikovan za hrabrost. . 71 Emanuel se već uvjerio da sve ovo nema nikakvog smisla. Moj drugi sin otišao je po njega na aerodrom. 70 Nije se mogla prisjetiti točnog datuma. . Nije se dalo poreći: sve je procurilo iz ovog ureda. . dogovorio. Godinama je stvarao dobar glas. što se dogodilo s tim mladićem pred kojim je st~jala tako svijetla budućnost? .. U jednom trenutku je prekine.. imao koristi od smrti moje obitelji. bez obzira koliko sam uvjeren u njegovu krivicu. Uvjeri li se on da ona raspolaže vrijednim dokazima. Emanuel izvadi rupčić i usekne se. Umjesto toga..Oči joj se napuniše suzama. Njegove tvrtke su se oduvijek bavile legalnim poslovima.Došao je kući.Emanuel ne pokaže da se naljutio. Jeste li svjesni činjenice da je vaš suprug bio. .Znači. vrlo bolestan. bez dokaza. Paul Carolla je došao mom suprugu želeći da mu . pripremao pitanja.Ni u kakvom. Ne mogu to učiniti za vas .Kako to mislite.. Ona ga ljutito prekine. . Dok su čekali stenografa. raspolažete dokazima koji zadovoljav~ju sami po sebi. znali ste za mržnju izmedu njih dvojice već početkom pedesetih godina? i . Graziella polako pride njegovu stolu. bez izjava vašeg supruga. gospodo. molim. ili kakogod vi to nazvali..Zar bi bilo toliko nepošteno da mi dopustite poslušati vrpce mog supruga? Zar bi bilo toliko nemoralno da mi dopustite izgovoriti riječi radi kojih je umro? Napokon. . kada je bio na drugoj godini Harvarda.ili za onu životinju Paula Carollu.Koliko ste poznavali optuženog? . b~o ~~ bolestan? .Vjerujte mi.Ne. na moju riječ.Ali. kaiete častan čovjek. . . vjerovao na riječ da ćete zaštititi njega i njegove sinove. i nitko drugi. tako ni ja ne znam tko je organizirao.U kakvom ste odnosu s Paulom Carollom? . . Emanuel je znao da laže. do smrti. prihvatit će je kao svjedoka optužbe. oboje želimo pravdu. ~ Gospodo Luciano. Moj suprug vam je vjerovao. ratni hemj.Vjerujem da se radilo o narkoticima. .Čula sam ih kako viču jedan na drugog. Čula sam kako je Paul Carolla rekao da će se pobrinuti da moj suprug plati za uvredu njegova prijateljstva.Prič~jte mi o Michaelu Lucianu. Emanuel lupne nogom o stranicu stola. ... Moj suprug mu je odbio pomoći. Prom~jeni temu i blago zapita: .Gospodo. . ovaj da slobodu. Vratimo se malo na mržnju izmedu vašeg supruga i optuženog. On uzdahne.Čime se to Paul Carolla želio baviti? ' . a tek odjeća. Znam da je on.Kao ni policija. netrpeljivost? ..Dolazio je u moju kuću posjetiti mog uspruga. u ljeto šezdeset i treće. . sekretarica im donese kavu. Obogatio se i prijetio mom suprugu. .Da. njegova ureda.jezina supruga i Carolle uvijek postojala netrpeljivost. . bez obzira koliko to želim. I prije nego progovori.Kad je umro otac Paula Carolle.Vaša mi riječ malo znači. ne mogu.Moj suprug bio je častan čovjek. . Kosa neuredna.Jeste li bili prisutni kada mu je prijetio? Graziella zastane. Moj suprug bio je častan čovjek. .Kada je Paul Carolla idući put došao u moju kuću. poznati mafi.. odabrao je mog supruga. Emanuel je bio oštar s njom unutar četiri zida svog ureda jer je znao da će branitelji biti oštri s njom na sudu. . .

sina. Crkva je bila jedino mjesto izvan stana u koje je odlazila. ali joj ne pode za rukom. . .Jeste li rekli djetetovu ocu? Rekli mu za njegova sina? . otac vašeg djeteta je umro.Bojali ste se da će vas odbaciti? . .Imala sam dijete.. laganim udarcima. . i ona tiho uzme još tri. Zatim su ga odveli u planine na oporavak. ali postojao je svjedok. Nastojala se pomoliti. Kosa mu je pobijelila od sunca. . . Napos~jetku pogne j glavu i prošapće: . Klečala je. oče. Emanuel je cipelom lupkao u stol kratkim. Nisam mu mogla reći. ćuteći potrebu da se ispovijedi.A dijete? . Kuckanje njihovih krunica Sofiji se činilo poput udaranja malih čekića. Prstima je prebirala po rešetki. nisam. Bila sam vrlo mlada. Ostavila sam svoje dijete u sirotištu. izrecite ono što vas tišti.Te pr~jetnje. Zatrese glavom.m vratila po njega. Koraci su dolazili i odlazili. tamnoj kabini prisili se govoriti. . Izgledao je zdrav. oče. krvavo crvenih noktiju.Ne. gospodo . ne znam... ali nije bila u sta~ju ući u ispovjedaonicu. Ugleda njezinu ruku.Zgriješila sam. mekom rukom. otužno nasmije. . . povratak mog sina poklopio se s Carollinim pr~jetn~jama.Da. Ostao je ondje nekoliko tjedana. a male žute tablete koje joj je dala Graziella sve su pretvorile u omaglicu. iza navučenih žaluzina i spavala dubokim.. On joj nježno dodirne prste toplom.Nisam mogla. Rekne joj da nastavi. .Mogu vas razumjeti i pomoći vam ukoliko mi sve kažete. . . Ostavila sam ga. Ostavila sam ga.Olakš~jte bol srca svog. pa oprezno počne birati riječi. kao da bi joj ona mogla pomoči.jeravala sam. oče.Udala sam se za njegova brata. . Nemojte žuriti.jeste li vi doista čuli da je Paul Carolla rekao da će. Svećenik noktom zagrebe po mrlji od umaka na svojoj halji pa prekriži ruke. ne. besanim snom kojeg bi joj donijele tablete. . .. Ima vremena. Zatim naglo pride i odgrne zavjesu. Ovdje sam da vam pružim utjehu.Umro je. . pa ne reče ništa nekoliko minuta.. I Constantinova odjeća bila je odnešena. Glas joj je bio tako hrapav.Zgriješila sam. U maloj. . pa opet stane i klekne. ali glas joj hijaše slab pa je svećenik zamoli da glasnije govori. glave naslonjene na ruke. Dolazila je tri dana.. a u rukama je stezala krunicu.Ne. Nam.Znate li njegovo ime? Oči joj se napune suzama. umro. Upali ih i ostade tako zagledana u plamenove ispod nogu M~jke Božje.Znači.Nikad se nisa. .Ne. Stenogratkinja čekaše i uporno.Jeste li bili prisutni? . ne shvaćate. Ostavila sam d~jete u sirotištu. Isplakala je sve suze. ali bio je to Paul Carolla. nježnu bijelu ruku. i slušala. glasovi odzvanjali. Nikome nisam mogla reći. Svećenik počeka. dogorjev~jući. Što ste tada učinili? Ona se kratko.Gospodo Luciano. . da se pomolim s vama.. Zamolila je služavku da raščisti dječje igračke i odnese ih u dom za nezbrinutu djecu zajedno s ~jihovom odjećom. željela sam se vratiti po njega. Gospodine. Dvaput ustane i pride bliže. Sina su mi ustri~jelili u znak upozore~ja mom suprugu da se ne suprotstavlja Paulu Carolli.. ali sam n~jpr~je morala razgovarati s ~jegovim ocem. Sofia je sjedila u hladnoj.. da nekome sve kaže. . Veliki stan bijaše prazan. Dvije žene su klečale i molile. ali u glavi joj je vladala zbrka.Kako se dalje razv~jala ta tragedija? Je li itko optužen za to brutalno ubojstvo? 72 Graziella polako zaniječe glavom. Ona molećivo pogleda stenografkinju. znajući da Michaela Luciana nisu ustrijelili.Sina su mi. posjeduje li ' itko ikakve dokaze pomoću kojih bi se moglo Paula Carollu dovesti u vezu s tom tragičnom smrti? Na njoj se vic~jela bespomoćnost. . 73 Ispovjedaonica bijaše prazna.. On se nagne bliže. Preko lica navukla je čipkani veo. Jednom je došao kući.Ne. oče. da je jedva razaznavao što govori. Kolabirao je i suprug ga je odveo u bolnicu. prigušeno kuckanje na trenutak se prekine.Je li bio ikad uhićen? Optužen? Gospodo. od ispovjedaonica se čulo šaputanje. .Ne. ubili. gospodine. pust.. Bijaše toliko iscrpljena da je uglavnom ležala u krevetu. Sofia povuče svoju. Nikad nikome nisam rekla za njega. pun života.. Suprug ga je odveo u planine uvjeren da će ondje biti siguran. . ali suprug je smatrao da treba ostati u planinama još nekoliko dana dok se potpuno ne oporavi.... što se dogodilo s vašim sinom? Pokušala je to izreći hladnokrvno. Ona joj se polako približi. aIi joj nije pristupao i prekidao u qjezinim molitvama. Svećenik je poznavao Sofiju i znao za njezin gubitak. Bilo mu je bolje.. praznoj crkvi gotovo dva sata. Svijeće koje je zapalila za sinove i muža treperile su.Zastane. Nisam mogla. Bio je vrlo pristao momak. U svećenikovom želucu glasno je kruljilo i on pogleda na sat. objasniti mu.

Graziella pogleda prema muževoj radnoj sobi. Rodivši dijete bila sam sigurna. kao što je i on osjećao miris njezina finog. jeftinoj. naposljetku će se pokazati dobrim. U bucmastim rukama gnječio je veliki bijeli rupčić. AIi je znala da za njezine grijehe mora ispaštati ona sama. . ne mogavši izreći ime Luciano. oče. Nisam kriva. Da je pojasnila. moleći boga za oprošts4j. Pruži Adini veo i crne čipkaste rukavice. a napose u radnu sobu mog muia. njezin muž. da razum~je njezinu duševnu bol. 74 Emanuel je promatrao kako Graziella odlazi svojim automobilom. malih oc~u uokvirenih debelim. crveno nalakirani nokti ponovo zagrebaše po rešetki. otvori ormare. plakala je bez prestanka. .. Začu žamor. nikakvih upotrebljivih dokaza. Sofia se vrati u ispovjedaonicu. Počeka da Adina ode u kuhinju pa tek tada pri~le vratima. Udite u trag djetetu zbog kojeg osjećate takvu duboku krivnju. Lorenzi se lako nakloni. Iznova su navirali oni osjeć~ji kad je st~jala u iznošenim cipelama. zamolite za oprošt~j.. Ona odgovori uz dugi.. želim. . A kad sam se udala. nisam još očekivao tvaj pavratak. Sofia zbaci cipele s nogu i natoči votku. Učinio je što se moralo učiniti. .oberta budu u skladu sa zakonom. shvatio bi tko je ona. M~jka je ribala podove. Svejedno n~je uspijevala zaboraviti. Idi sada. da će me prihvatiti. . sasvim sigurna. Stenografkin~ja upita je li još potrebna. umrljanog ovratnika. rožnatim okvirom.On začu zveket mjedenih prstenova na zastoru. otac njezina kopileta.I opet ne uspije izgovoriti to ime.. bez obzira o kome se radi. . a nije imala. Krivnja je prekrije poput crnog plašta s kukuljicom. Bijaše umoran. kako sam im mogla reći? Mislite li da bi mi dopustili da se udam za sina. izmicala joj sve dok se krivnja ne pretvori u bijes.ivera da bi joj naposljetku rekli da je MichaeI Luciano. pobaca sve što je uspjela dohvatiti.Že~jala sam imati što dotad nikad nisam imala.ješ gospodina Niccola. bili bi živi. Znate što ste nekad davno učinili. Bila sam tako siromašna. . ' Zastane. Prisilila sam se da ga zaboravim. Jednim zamahom srt:ši sve parfeme i kreme s toaletnog stolića. recite mi ono što nisam u stanju razumjeti. dugi uzdah. Graziella ude u radnu sobu. . S njim su tri gospodina. Zarada je išla preko nsše banke u Švicarskoj. Michael Luciano.Znate li što je bilo s djetetom? . Željela sam biti. i čekala ispred željezne ograde vile R.Zar ne shvaćate što sam učinila? Zar ne shvaćate? Svećenik je umiri. Popije dva valijuma. 76 . Borila se protiv nje. Morala sam ga zaboraviti da bih preživjela. Potratio je svoje dragocjeno vrijeme. dobro odjevenog muškarca. Držeći se okvira kreveta. njezini sinovi. Ispričavam se zbog smetnje. dečko kojeg je voljela. a znate i razloge tome. pranje tude odjeće. Že~jala sam imati sve što su oni imali. Prirodno je da se osjećate kao da ste ga izdali.Toliko sam željela ući u tu obitelj.vrištala je. . Pa ako se to i učinilo kru' tim.Adina. novine su bile pune napisa o ubijenim članovima obitelji Luciano. Da nije bilo njega. 75 . rukom sašivenoj ha~jini. kao što je on od poćetka znao. sj~jnog. A sad se z~jedno pomolimo za njegovu dušu. Pronadite ga.Ne. ali. oznojenog lica. . . Rastrga pokrivač. reče da razumije. Graziella ne pruži ruku. starog i provjerenog prijatelja. t~jelo kao da joj se utapljalo u baruštini čuvstava. Sofia se uzdrža.. ubuduće ne smiješ nikogs puštati u kuću.Želite li sada pronaći vaše dijete? Ona se odmakne. jastuke. dijete moje. Nitko ne može mene kriviti.Graziella. osim ako ti ja tako ne kažem.. Krivnja s kojom se nikad nije željela suočiti izide na površinu. . i za vas.Iako potresena.. Sofia je istrčala iz crkve. Domino zastane u pola rečeni ce. Nekontmlirano je bjesnila.. legne na krevet odjevena i ispije piće.. On zatrese glavom. I za sebe sam vidjela takvu budućnost . već ostane st~jati kod otvorenih vrata..Pa. Uz to je priložen popis obveznica ameri čke vlade. . moja kćeri.Kopile! Kopile! Kopile! . ne shvaćate. panamske tvrtke. umro i već sahranjen. . Michael Luciano kriv je za sve.ribanje. Nije mu se više radilo. Bila sam uvjerena da me voli. . u tamnosivom odijelu..Ovo je Eduardo Lorenzi iz New Yorka. teškog parfema. ne možete. Proviri kroz rešetku. rekao je da je sve u redu.To je gospodin Domino.Ne.Gospodo. gospodo. Dopusti mi da te upoznam s gospodom.Mislim da pozn~. da. Brinu se da ondaš~ji poslovi don R. čak i okrutnim.Daaaa. izvuče oc(jeću i bjesomučno je raspara.. Iz Amerike su. Domino predstavi goste: na4jprije visokog. nogom počne udarati po složenoj obu~. posluša.. .Tada to i morate učiniti. koji sada vodi brigu o . neprestano ponavu~jući: Ja nisam kriva. i Bog će vam podariti snagu. . Graziella bi na klupi za svjedočenje prošla kroz još gori pakao. Sljedeći je bio zdepast. Jedino mi je to preostojalo. Baci čašu u zid.. sve dok iznurena nije pala na koljena. i pomolimo se bogu da vam oprosti vaše grijehe. Čula je glas Maria Domina. Bijela ruka. Osjećala je ustajali miris njegove halje.

Ovu izjavu d~jem osmog veljače 1987.Teresa udari dlanom po vratima. ali sumn~jam da će biti potrebno. Čula je kako se oni sprem~ju otići. o drugoj strani čovjeka za kojeg je mislila da ga pozn~je i voli. I naposljetku.je posuda. brisao čelo svilenim rupčićem. . Ja ću ovo poslije donijeti u kuhin~ju. zna4juur da Graziella n~je danima jela. Graziella preleti pogledom po sobi. Graziella se zagleda u svoje prekrižene ruke. lica izloženog večer~jem povjetarcu koji joj je sušio suze na obrazima.Nema potrebe. Čut će kako je točno umoren ~jezin sin. Mario žurno ode po aktovku u radnu sobu. suze koje nije ni pokušavala obrisati i slušala Donov glas. Graziella je st~jala u muževoj radnoj sobi. Naglo otvori vrata radne sobe i izide u uski hodnik. navijen tako jako da je zvuk parao uši. godine. .Oni će upravljati svim poslovima u Americi. . . Otac Amberto je zaustavio taksi. . Nikoga. Čekali su da ih netko odnese. Da..jelih komadićaka papira. Postao je svjestan toga u trenutku kad su mu pristupila ona trojica koju je Graziella upravo upoznala. pa smo morali mnogo toga srediti. crveneći se od pomisli na ono što je njezina kćer rekla svećeniku. Začuvši dubok. Molim te. 78 kao da joj je smrt prešla preko puta.Rosa! Rosa! Vrata sobe njezine kćeri su ostala čvrsto zatvorena. toplim glasom. Čut će.Graziella izide ostavivši vrata otvorena.Naravno. Ode do stola na kojem je naslagala Filippove neplaćene račune i papire iz tvrtke misleći raditi na njima te večeri. Graziellino lice problijedilo je od srdžbe. Rosa. A zatim se Mario pojavio u sobi.je. Nikad nije vidjela Maria tako zbunjena. ali ona okrene lice. . . Graziella pogledom isprati Mariov automobil. Odnese ga do stola u radnoj sobi i ogleda se. Ali morala je slušati. u muževu stolicu..Donovim poslovima u Atlantic Cityju. Nadao sam se da ću sve obaviti prije tvog povratka. Njihovi prigušeni glasovi učiniše joj se zavjereničkim.. Ostade st~jati na prozoru dok se taksi ne stopi s rijekom prometa u Tridesetpetoj ulici.Nadam se da ćeš me ubuduće upozoriti prije nego udeš u radnu sobu mog muža.. . . u kaminu je bilo pocrn. provjerav~jući da nema inkriminir~jućih tragova.Žao mi je. shvaćaš? Adina za sobom tiho zatvori vrata. Njegov glas zadavao joj je bol. Imam svjedoka da ove izjave d~jem svojevoljno i bez prisile s bilo č~je strane.Ostavi me. morate jesti. Adina. Na sebi je imao sportsku košulju bez kravate i naočale blago ružičastih stakala. Sjela je u hladnu zamračenu blagovaonicu.Rosa. Rosa otvori vrata. Da si sm. Sve `sobe u vili bile su teme~jito pretražene.Bit ću u blagovaonici. rukama podbočila bokove. 77 . pozovite Adinu. Nastavi udarati dok glazba ne utihne. ali čvrste grade. ledima okrenuta zatvorenim prozorima. koji pomaže meni ovd.Ne. morala je saznati što je njezin muž znao. izrečeno tim istim. Tresla se od bijesa.jesta otišla iz kuće.Zovem se don Roberto Luciano. ostat ću da se uvjerim da ste pojeli malo juhe. . Izgledao je poput krivca. zatvorenih očiju.oberta Luciana. Očima je prelijetao po raskopanoj sobi. Ude Adina noseći poslužavnik. Želite li se osvježiti pr~je nego odete. sledi se. a ona nije. Pripravila je malo juhe i ~jestenine. U New Yorku Teresa pogleda kroz prozor na ulicu u kojoj je stanovala.. topli glas don R. uredno povezani vrpcom.jeqjivanja Lucianove imovine. Zatim se odmaknula korak unazad. Ja nisam jedini pravnik povezan s tim. ali sad joj to nije bilo ni na kr~j pameti. Don Roberto se bavio transakcijama na medunarodnom planu. pa se vrati u malu sobu koja je ~joj i Filippu služila poput radne sobe. pa tek tada podigne težak smotuljak magnetofonskih vrpci koje je snimio n. Graziella. uzme plada~j i stavi ga na stol.je da sam odličnog psihičkog zdrav)ja..jezin muž. gospodo. Soba je mirisala po dimu cigara onih ljudi i po nagorjelom papiru. Zastane i oslušne hoće li se začuti zveckan.. . idi. ladice. . . Giulio Carboni. . Oprosti..Uzeli su samo spise potrebne za. Nosio je dva teška kovčega puna odjeće ~jezina muža. 79 5. pa čak i vrata sefa bijahu širom otvoreni. ubuduće nikog ne pušt~j u sobu moga muia. Vrata radne sobe se otvoriše. barem neku sitnicu. . Jasno? Ova će soba odsad biti zak~jučana i nitko u ~ju ne sm~je u6. . Na radnom stolu naslagani spisi. izlazi! .oberta. iako je znao da su mnoga ~jegova područja zaposjednuta i da je netko drugi već zauzeo ~jesto don R. jasno d~juči do znanja da želi da odu. takoder s Istočne obale. Posjedujem l~ječničko uvjeren. Pritisne ruke na obraze.Moieš iči.Gospodo.. Graziella kimne glavom. otvarao rane. Potonji je bio mnogo mladi od ostale dvojice. Podvrisne. Sad mo~e započeti s maratonskim poslom proc. Radio je urlao. Sagne se da poljubi Graziellu u obraz.

Teresa to više nije mogla slušati. a ne moram ti ni davati novac svaki dan kad ideš na fakultet. .Naravno da čttjem. Neću s tobom govoriti dok mi se ne ispričaš. Teresa.. popadaše po kozmetici. Imao je druge žene. Nastoje nam pomoći. u kapi i ogrtaču. Rosa. .Nitko te to i ne traži! . Nikad te nije volio. crvena od bijesa.Teresa napipa papirnatu maramicu u džepu i usekne se.Teresa pokrije lice rukama. čim su se pećnice bile isključile. Teresa ćušne Rosu tako snažno da ova odleti u zid. samo da ne misli. mlada od Rose. Rosa otpuhne kosu sa stolića. mama.A zašto bih plakala? Reci mi zašto. Neka ti bog oprosti. I tebe su dali baš kao i mene. Rosa je sjedila ispred toaletnog stolića i sjeckala uvojke malim škaricama.Zašto mi to govoriš? Toliko si mi već puta ispričala kako si ih ga~jala metlom. tvoj otac! Zaboga. ne prepozn~jem te. .Kako si to mogla učiniti? Kako si to mogla reći ocu Ambertu? .. a bit će ti potreban ~jegov oprost za ono što si rekla ocu Ambertu.osa.Možda stoga što ne mogu podnijeti tvoje ponaša~je. i hoću.Kutone! Koji te vrag spopao da si to rekla? Pretražiti džepove odijela svog tate! . On nikad nije nogom kročio u crkvu ako ga ti nisi bila odvukla. Njezina kćer ništa ne zna. Misliš da on dosad nije čuo tu riječ? Samo sam rekla.Bog ti oprostio. da se ne prisjeća.Naravno. Što će on misliti o nama? . .. Moju sliku kad sam bila mlada poput tebe. mama. Ni ne pozn~jemo ih. Uns4jmio je taman i zagušljiv stan u podrumu. Znaš da nije tako. . Teresa se vrzla oko vrata.Oni su iz crkve.. zar ne? Misliš da sam gluha? Čula sam vas kako se svadate i tučete. nisu poznavali ni tatu. . prati. čistiti.Sjećaš se bake i djeda? Odrasla sam u ~jihovoj pekari. ponašaš se poput ludakinje.Mislim da se neće križati radi toga. Napol sluša.Zašto? Pa. Dali su me njemu kao da sam komad mesa. . a ti uživaš u svakoj minuti kad si u središtu pažnje. Rosa ovlaš pogleda u fotografiju. . . Drago mi je da je mrtav.Vidi me.Zašto. pa se baci na m~jku. povuče kćer za ramena. čuješ? 80 . .On se nije uzbudio. tako je.Da si me ostavila! . . iako nikad nije prošla pokr~j pekare a da je miris ne podsjeti na vr~jeme kad ih je znala vidati. ostavit ću te na miru. ali mama to nije željela. Preko glave mi je tvog plača. Rosa? Zašto? Rosa slegne ramenima i okrene se kao da će natrag u sobu.Želim da mi se ispričaš.Zaboravi! Zašto si to rekla.Ne. Ode u svoju sobu i zalupi vratima. smatrala je da im je u Americi dobro išlo. U kapi i ogrtaču. to je istina. . Čudo da još nisi dobila žuljeve na koljenima. Mislio je da sam već diplomirani prav 82 nik samim činom upisa. a svaki put kad te pogledam počneš cmizdriti.Ne plači. Neću ti kuhati. . bio je prezauzet trpa~jem odjeće u kovčege. sve je to bilo dogovoreno. Rosa? Zašto to govoriš? Otkako smo stigli kući. s tim debelim naočalama. Tata je bio silno ponosan kad su me primili na koledž..jući. Prošlo je dva m. Ostrišci prekriše staklenu površinu stolića. Jedino ne želim da i dalje dolaze ljudi s molitvenicima i da me prim~ju za ruku. . Teresa nastavi. . . Nepoštedno smo se borili sa žoharima.Ne znam.Rosa. Nije bio vlasnik. . vrišteći: .. mama. žele biti ljubazni. da me nepoznati ljudi štip~ju za obraze poput klinke..Da. nahrupilo ih je na stotine.. . Naravno. mašući pesnicama. . Izvadi fotografiju snimljenu na svojoj promociji. Na tren zatetura. Ja to znam. . kako sam samo ozbiljna. . Čuje i pola čet~vrti. Na svakoj si misi. no ona je uporno sjeckala kosu. a tata nikad nije volio tebe. Teresa nije mogla zaustaviti suze.Već sam je vidjela. jer se osjećam iskorištenom.. što bih trebala učiniti? . zaboravi.Zato šio ti ne plačeš. svi su to znali. . Slabo se sjećala m~jčinih roditelja. Njuškala. i to kako se vučeš po stanu.Htjela bih ti nešto pokazati. ne nastoje.Znam ja što si ti rekla: . Za Emiliom? Nikad me nije volio.. Vičete jedno na drugo.Dobro. Znatiželjni su..I predobro znaš što. Tata je uv~jek sanjao o povratku kući. 81 . Ne moraš toliko histerizirati. ništa ne razumije. Baka ju je držala na kaminu.A kako bih se trebala ponašati po tvojem mišljen~ju? Da nav~jem glazbu tako da svi ogluše? Da otvorim prozore i priredim zabavu? Umro je moj muž. Kako se usuciuješ? Nikad u životu nisam doživjela takvo poniženje.jeseca.R. . mama.Ne. Nije to ništa. .Pogled~jte ima li u džepovima kutone! .Što? .Otac je radio u pekari. mogu li ući? . . . Svima je o tome govorio i Ijudi su dolazili u pekaru noseći darove i dobre ~elje.Ali oni me ne poznaju.

Znaš.Znaš. nikad nisam imala dečka za vrijeme studija. Prestravila se da ću ostati neudata. Zašto me ne pustiš na miru? Teresa ode u kupaonicu isprati krv na ruci hladnom vodom. šiljast nos i male usne. ali se ne udalji.Požuri.. Uzak. . postidena. Kadsto.osa nježno stavi hansaplast na posjekotinu... Teresa obujmi kćer i nasloni se licem na nju.Treba ti hansaplast? . male vrećice ispod malih oč~ju. . molim te.Dobro si? . ta mu je riječ najbolje prist~jala. Rosa je prekine. da. ali nisam imala pojma što. mama.Ovakve? . . ~jubazan.. bio don Roberto.Da. Bila sam mu potrebna.reče mama. Bio je toliko visok da je glavom gotovo dodirivao strop. toga dana mama me čekala u svojoj n~jboljoj haljini. Polako spusti poklopac zahodske školjke i sjedne na njega: laktovi na koljenima. Teresa sjedne na rub kade. kao s tetom Sofijom! E..Imamo gosta.Joj ne. Zagleda se u krv kako kapa iz duboke posjekotine na prstima. odbila .ju kao da pripadate obite~ji. Rosa otvori ormarić s lijekovima. kao da nešto n~je bilo u redu sa mnom. Na odlasku mi poljubi ruku.u nečem si nalik meni . Teresa skine naočale i započne ~ih čistiti ručnikom. T~j bi se miris osjećao satima poslije n~jegova odlaska. unucima. Pomislih: . pojavi na vratima. . Teresa je bila prespora i Rosa pocijepa fotografiju s promocije na dva dijela. u kojem nije bilo žohara. podlivenih suzama.jehne. Sijede kose. paž~jiviji prema mojoj m~jci od mene. nikad i nisam završila studij. Netremice ih je promatrala. Jesi li to znala? 84 Rosa potvrdi glavom. ali malokad upotrebljavala.. Ponavljao je: .jima bosti m~jku. ušla sam u našu najbolju sobu.upita Rosa.. ne znaš. vidim ~jega. izvoznouvozni poslovi su za njega značili špagete.I jesi li se presvukla? . Razgovarao je sa mnom kao da sam dijete. Bio je tako šarmantan. Misliš da sve znaš. Mislim da . . . opet neki prosac koga netko drugi nije htio. Neprestano sam obećavala sama sebi da ću se vratiti u koledž i diplomirati.. želeći znati imam li »momka«. Gane je majčina neuglednost. Obično bih prošla kroz pekaru pa uz stražnje stepenice. $apne mi da se moram počešljati. britva i kolonjska voda st. Otac je ostao ponosan i svakoj mušteriji govorio da mu je kćer odvjetnik. neki ugovori bili su toliko zamršeni. pa poleti prema naprijed. Mama je pomahnitala. Zapravo. Rosa se izvuče iz stiska... tu si bila ti. tako. . ali sva ta upoznavanja nisu urodila plodom. zar ne? Sad ćeš biti bogata.Zato što je čovjek koji je mom ocu kupio pekaru i mali stan na posljedntjem katu. Nije da se nisam trudila. sad si dobila više nego što si se i mogla nadati.Jednog poslijepodneva dodem kući. .Slušaj me. pa Filippo. sam. pograbi kćer za ramena i prodrma je.. .Ne. kad bih se napregnula. Osm~jeh samo istakne ušiljene crte lica i zategne kožu na visokim jagodicama. kad bih došla kući. Kad te pogledam. imamo gosta. R. Zavrisne: .Ništa ti ne znaš. s iskrenim zanimanjem. . Rosa zapazi crveno uleknuće na m~jčinom nosu. požuri. 83 . Rosa se izvuče iz zagrlj~ja..Mislila sam da si pravnica. Ispričat ću se ocu Ambertu u nedjelju. C~jelo susjedstvo se angažiralo da mi nade mu~a. pa ispruži ruku. Oblije je rumenilo kad Teresa naglo podigne glavu i blijedo joj se osm. i sad bih mogla osjetiti t~j miris limuna. Zadržao se kratko. brada podbočena rukama. . toliko drukčije od Rosinih. Upotrebljavao je neku kolonjsku vodu koja je mirisala na svje~e limune. ali. Teresa nastavi i ne podigavši pogleda. bacivši ih na pod. umiti. Tata mi nije ~elio reći ni riječi sve dok nije bio siguran da je don Roberto odmakao.Ne. Sagne se da ih podigne.. .Podigne jednog.Nikad nisi diplomirala? . Žao mi je. Imamo gosta. .Idi se presvuci. .osa se.. odjeni nešto lijepo. elegantan. ali nije tako.Krivo si mislila. Teresa se blago nasmije. Dotad nisam nikadčula za njega. Ljubazan. Teresa nastavi. sobu koja se laštila i čistila. u tamnom prugastom od~jelu i s karanfilom u zapučku. . . ujacima. Začeta si na našem medenom mjesecu. Izgovarala sam se da moram mnogo učiti pa da nemam vremena. o ovom dijelu m~jčinog života dotad nije čula.Tako mu nalikt~ješ.Ja. Majka je stalno zapitkivala. gurala nos. Male. Znala sam da se nešto dogada. sasluš&j me.A što je don Roberto trebao dati tati za moju ud~ju? Preseliti nas iz ove rupe? Takav je bio dogovor? Na koliko ste me procijenili? Novi stan ili veći dio obiteljskog kolača? Stalno si se žalila da s vama nikad ne postup~. naručila bi neke stare babe koje su me ~eljele upoznati sa svojim sinovima. naravno.~jale su na starom mjestu.. oštre nožice zasijekoše u Teresinu nadlanicu. osmotri m~jku kako briše posjekotinu ručnikom. .. Nije bilo pomoći: morala je saslušati. Rosa oklijev~ju ći poljubi m~jku u čelo. crven u licu.Da..Zaboravila si izvaditi tatine stvari iz ormarića. iako to nije bila istina. Izvadi kutijicu s flssterima i otvori je.ali tada dotrči i tata. uzme škarice i počne n. R. kako ih je ona nazivala. Tada sam prvi put vidjela don Roberta Luciana. Očeva četkica za br~jaqje.

Svadali smo se i raspravljali. Rekao joj je da se ~jome oženio jer je tako želio njegov otac. ~eleći da se udam za nsjegova sina Filippa. I tako sam pristala. ne mareći za njezine osjeć~je. sam.Rosa.Rosa. mojim roditeljima dali su pekaru i stan.Moram znati. već da ima sebičnu jedinicu. da ga bog nije blagoslovio sinom koji bi se za njega brinuo u starosti. a nije znala da razumijem svaku riječ. je li to sada važno? Momak je mrtav. kćer za koju su već mislili da nikad neće naći muža.Iz straha. a don Roberto je odlučio da je došlo vrijeme da radi u Americi..Zar nisi nikad zapitala Papu zašto baš ti? Teresine oči zaliju se suzama. . Rosa se nagne prema njoj. Rekao je to tako beš ćutno. Spusti ručnik u košaru za rublje. Otac je počneo vikati na mene.. Optužila sam ih da žive u srednjem vijeku. Nikad nisam imala dečka. . kada je Filippo počeo šarati. govorila mu da pričeka. Predložih da odemo na kavu.i on pristane. ali sam ja i dalje odbijala. Rosa. . . ali mama je bila van sebe. van iz te kuće -mama i tata su se prilijepili s druge strane vrata . Prijetio je da će me se odreći. kada je znala da je više ne voli. Teresa odjednom izgubi volju za pripovijedanjem. razumnog. Bio je prost čovjek. Uhvatio me za ruku. . . da je još tako mlad. 86 .upita Rosa. Zanimao se jedino Filippo.Je li te volio? .Ne. Na ocu se osjećalo da je nasmrt preplašen. možda nekakvog debila. Nikad se nije tako ponašao. Sjećaš se toga.Don Roberto je Filippu želio naći nekog stalnog. još sam se više pobojala da me Filippo neće oženiti. Bio je u n~jboljoj sobi kad sam se vratila s fakulteta. . ali on se uplašio da sam se ja predomislila.. Prstima pritisne sljepoočice.. Rosa pode za m~jkom u hodnik.Možda te negdje vidio. . Pristala sam da se vjenča~qje održi za mjesec dana. boli me glava. Mnogo godina kasnije. ali don Roberto me došao upoznati. . Idem leći. bilo je u~asno.Da. Tad sam se pobojala da me neće h~jeti. .Rosa ne uspije prikriti nevjericu u glasu. i tako odosmo. Mama. Upitala sam ga predomišlja li se. i to isprositi mene. Pretpostavijam da sam se ja uklopila u tu sliku. .jzgodnijeg u svijetu. .. Otac se ponašao obazrivo.Zašto su odabrali tebe? Jesi li ikad saznala? Teresa se zagleda u popločani pod. . a odjednom sam dobila ns. . zapitala ga je.. Dotad nije izbivao sa Sicilije. Rosa. očarana. mama? Ljetos u vili Riveri? Teresi je bubnjalo u glavi. moida.Nastavi. tvojim roditeljima je darovao pekaru. Teresa se nasmiješi gurnuvši naočale na vrh nosa. Toliko sam se toga prestrašila da sam pristala na sve. Rosa. pa smo se oženili. Da samo znaš kako je mahnito rukama davao mami znakove da nas ostavi nasamo. Kad sam upoznala Graxiellu Luciano. zašto si se predomislila? . I na samrti ga je blagoslivljala i zahvaljivala mu.A k tome i Luciano. volio me.Misliš da bi me i inače oženio? Da djeda tako nije odredio? Mama? Eto.. Živa ludnica. upoznao. da joj je čak i sada bilo teško o tome pričati svojoj kćeri. Jednom je pogriješila i počela razgovarati s Filippom na sicilijanskom. koja mu je isisala i posljednji xaradeni novčić. rekao je da sam mu ja kćer jedinica. Mene je za to baš boljela glava.Bjesnila sam. . tata nas je upoznao. moram znati. Rekoh da ne marim tko je on. Govorila je plačljivim tonom.I.jeravao dati tebi? . kao da je to nešto n~jprirodnije. Znala sam da nema naročito mišljenje o meni. a mama je svakog dana izmolila Zdravo Mar~ju za don Roberta Luciana. bila sam ponižena.Nastavi.moji roditelji nikad nisu saznali zašto. zavoljela sam ga od prvog trena. Morali su se toliko toga odreći da bih ja mogla nastaviti studij. 87 . . bila sam prilično sebična. . Otac je rekao da ne mo~e uvrijediti don Roberta.Da. a njemu je vjerojatno bilo neugodnije u cijeloj toj situaciji nego meni. . Je li ikad rekao što je nam.Mama? Je si li ikad saznala zašto? . . pomalo i pok~jnički.Emilio reče da se u mene zaljubio kad me prvi put vidio. mama je 85 plakala. da organiziraju primanje. Ne znam što sam očekivala.Tada mi to ništa nije značilo. . pristala da Lucianovi sastave popis gostiju.Rosa.. nije mogao shvatiti zašto je don Roberto došao baš k njemu. .Mislila sam da je on najzgodniji mladić kojeg sam ikad vic~jela. Nisam se čak ni željela upoznati s Filippom. Mama je sjedila s njim. Toliko sam se bojala da će priznati da je tome tako.Idući dan došao je Filippo.

. čujem te.odgovori Teresa. a nisam još bila ni blizu skladišta. Tada nade fotografiju na koju je zaboravila. Teresa pokaže prstom. a Graziella zajedno s njim. . Teresa je pretraživala Filippov stol i pregledavala hrpe papira i dokumenata. . Htjede je baciti.Rosa. Sofia se pokuša razbistriti.Čemu? N~je ukradeno ništa vrijedno. Mogla je biti policija. Rosa se zatvorila u svoju sobu i otvorila album s fotograp~ama. u radnoj sobi . Sofia odgrne pokrivač. polako spusti noge s kreveta.Nazvat ću baku. Teresa se zaškilji u fotogra~ju u ruci svoje kćeri. Graziella drži uzde u rukama.Znam da su htjeli tatu istisnuti iz biznisa. Vidjela si se s Graziellom? . ali će te razbaštiniti dok trepneš.Sofia? Ovdje Teresa.Bez para i u iščekivanju.Ukoliko nisu mislili da bi moglo biti nešto. Imala sam puno posla. Nazvat ću Rosu. Ista stvar . bosim stopalima napipa papuče. . ako ne i prije. Odrasti. Sofia shvati da niže izgovor za izgovorom zato što nije posjetila Graziellu.Zanimalo me.Sve u redu. no predomisli se. Pitat ću nju. Zam.. ~jegov nećak s tobom. Sigurna sam da bi dokumenti morali biti ovdje. Vjerojatno su samo provjeravali da u dokumentima nema ničeg što bi upućivalo na njih.Zašto ne? Bojiš se da bih je mogla nečim iznervirati? Mogla bi te isključiti iz oporuke. To je samo predostrožnost. Don Roberto imao je mnogo veza.Da. Je li Emi~o trebao preuzeti ~jegove poslove? Zato me namjeravao oženiti? Teresa se zaprepasti koliko je Rosa naslutila.Mama? Mama! . . Nikad ni nisu. da nisi s njom razgovarala. .Imali smo provalu ovdje. . Odnijeli su sve Filippove fotograf~je.Rekoh. Ništa nije obavila. . za razliku od nas.upita Rosa. ne svrbe je dlanovi za novcem.Zvat ćeš polic~ju? .Vjerojatno tvoj otac.Ovdje sam. ljudi koji ne vole da itko izvan njihova kruga zna čime se bave. Ispod svake bilo je ime osobe.Ne. njegov adresar. . . Lako je driala slušalicu. Rastrgne sve Emiliove fotografije na komadiće. imena. Sigurno je snimljena. . i dok ne dobijem od nje što me ide. možda se i bojim. nedovršenih poslova. . Filippovi dnevnici. nešto je tu čudno. 89 . zar ne? . govoriš o stvarima koje ne razum~ješ. i ništa ne dobivamo.Ona pucne prstima.To je sigurno bio Michael Luciano. . Na slici su bila tri sina Roberta Luciana. .Netko je bio ovc~je.Nisi je obišla? ..jeri joj se. uvozne dozvole. Sklopi oči i uzdahne. Naga.. Rosa! Manipulirao je svima. .Mama. To mi je jedino što imam.Rosa je prekine u poslu.a je sati..Sofia kao da je pijana. ali lice Michaela Luciana bilo je zašarano. . neka te to ne brine. Obrecne se: . Halo? Tamo si? Čuješ ti me? Sofia zatvori oči. Zvonjava telefona kao da je dolazila iz sna. tko je ovo? . . kao da nije bila u stanju nešto obaviti. .Graziella? Ni govora.. ha? 88 .Ne. . sve je to bilo ovdje. Odvezla sam se autobusom do dokova.upita Rosa. . Rosa.. . uskoro počiqje nova sezona i rasprod~ja prošlosezonskih haljina.. . sva vrata pokrivena bodljikavom žicom.Da. Pa čak i da se njegov sin oženi sa mnom.. n~jstar~ji sin.vikne. Ja sam ih stavila na stol. Rosa je i dalje gledala u fotograf~ju. Ti joj jesi unuka. Jesam li te probudila? Nisam ni pogledala kolils. Moram opskrbiti butike. Samo bi pucnuo prstima i ljudi bi uradili što je htio.Constantinov radni stol očišćen je prije nekoliko tjedana. Teresa. ali. Sva skladišta Lucianovih obijena su daskama. Dobila sam staru dokumentaciju iz tvrtke.E nećeš. Teresa zavrti glavom. Oc(jednom sjedne. . Nema ni~jednog dokumenta ili pisma sa znakom~.. Bojiš li se toga? Teresi je bilo dosta.Brine? Netko mi je bio u stanu. provalili su nam u stan. ili bilo tko.jeniti koliko vrijedimo. . Tebi to još možda i nije važno.Pokušavaš proci.Ne voliš Sofiju. Teresa je lupala otvar~jući i zatvarajući ladice. Sofia joj upadne u riječ: . ali meni jest. papire.papiri. prije dvadesetak godina.Nekome je bilo vrijedno. Teresa zalupi slušalicu. neke dokumente o prijevoznoj tvrtki i benzinskih.Tko ga je zašarao? . ispisano njezinim urednim. Inače ne bi provaljivali i krali ono što su ukrali.ucianovih. Vjerojatno netko tko je radio za don Roberta. dječjim rukopisom. . Kako si? . Znaš.A don Roberto je jedino to i činio.Zašto? Misliš da bi to moglo biti Graziellino djelo ili je on~j odvjetnik nekoga poslao? Sofia zijevnu. zar ne? . . fuflja. .

Poznavao je ubojice mog sina. kojeg je trebao prodati mom sinu. . ali danas je pripremila bilježnicu i olovku da zabilježi imena koja je njezin suprug naveo. Tri mladića su izgledala tako nevino.. Nokti su mu bili iščupani iz kor~jena. Graziella premota vrpcu. oni bi svi bili živi. i duševno i tjelesno.Teresa ponovo pretra~i radni stol ne bi li pronašla nestale stvari. Uzdahne. Glas njezina muža nastavi. Poginula su i tri čuvara: Marco Baranza. Luciano odgovori da je Baranza nedavno doživio sr čani udar..Moj prvorodeni sin. Meni. Ona je sjedila spremna pera. Paul Carolla se pobrinuo da im se nikad ne ude u trag. U ruku su mu ugurali špricu u kojoj je bilo heroina dovoljno da ubije četvoricu ~judi. Ali nije bio dovoljno siguran u sebe. 90 6. Čak im nisu nikad pronašli tijela. Pocijepa je na komadiće koje pobaca u koš za otpatke. treb~ju mi n~jihova imena da ih saslušam. godine. Rosa je proučavala majčino lice.Ti Amerikanci. a jedino je moj pouzdani voza č znao osjetljivost njegova stanja.Čemu? Čim dobijemo novac. posluša objašn~jentje Roberta Luciana o tome kako je ušao u trag heroinu i našao dokaz da je proizveden u Carollinoj rafineriji. Prstom prijede dubokim utorima koji su gotovo probili papir. Lenny Cavataiou se u to vrijeme nije moglo ući u trag. Graziella pritisne dugme za brzo premotavanje.. Promijenit ću brave. Govori vrlo nerazumijivo. Trebalo mu je još vremena da se prilagodi. u malu pastirsku kolibu. Jedini preživjeli čuvar bio je ra~jen u grudi i prepone. Želim stanovati kod Central Parka. Svjedoci su nestajali. Nisu bili Sicilijanci. Rosa je sjedila na rubu stola. knjigama obloženu sobu. Graziella je slušala na pola uha mužev odgovor.. Giulio Nevarro i Silvio Braganza. .. ali tri duboke ogrebotine preko lica Michaela Luciana davale su fotograf~ji sablastan ton. Duboki glas ispuni veliku. Graziella tiho z~ječi. povrati zdravlje.. to neće biti moguće. mama. Lenny Cavataio je znao da će heroin. hej. Michael. ostavili su trag na uglačanoj površini stola. Upita zašto nikad o tome nije obavijestio policiju. pronašao sam t~jelo svog sina. namjeravao sam skupiti dovoljno dokaza da bi se moglo osuditi Paula Carollu. . Gennaro Baranza opisao je ubojice mojeg sina. Tek sam mnogo kasnije otkrio njihov identitet. a osim toga je od te pucnjave vezan za invalidska kolica.Mama. Začu se Emanuelov glas na vrpci. Drugog kolovoza 1963. Don Roberto odgovori: .. . Radili su za Paula Carollu. Opet kratka stanka na vrpci. Čak sam ga mogao dovesti kući u posjetu.Sofia reče da je netko pretražio i njezin stan.Graziella ponovo premota traku. vjerojatno značiti njegovu smrt. Takav je moj zakon. nije. Njoj kao da je to normalno. . izvršavajući naloge Paula Carolle. .ja sam čovjek koji sam rješava svoje poslove. kada je Lenny Cavataio dao svoju izjavu. već Amerikanci. . Graziella se i nehotice prisjeti svog sina kako stoji s rukama punim cvijeća ispod prozora njezine sobe i zove je: . Preslušala je tasj dio mnogo puta. -.. Zvao se Ettore Callea. . vratio se iz Amerike u ljeto 1963. Ustrijeljeni su birettom. ozdravio sam. .Za dva mjeseca moj sin se dobro oporavio. kojima je čvrsto pritiskala stol. imat ćeš toliko novca da ćeš moći živjeti gdje poželiš. Zatim progovori Emanuel. a umro je drugog kolovoza 1963.Michael se vratio u planine.doda on .. Uvjeren sam da postoji policijski dosje o njegovu umorstvu. 92 Graziella isključi magnetofon. Dovouno smo čekale. svic~jelo se to Grazielli ili ne. Da nije bilo Michaela Luciana. ako je imao takve neposredne dokaze o Carollinoj umješanosti u trgovinu drogom. bogami. U glasu n~jezina muža još nije bilo traga čuvstvima. Teresa se zagleda u staru obiteljsku fotografiju. Koliko laži joj je napričao njezin muž! Previše da ih uopće i zapamti. Emanuel upita može li se saslušati Gennara Baranzu. nije ga se moglo ostaviti samog. Četvorica mojih ljudi danonoćno su bdjeli nad njim. Zatim don Roberto nastavi. Sada je znala zašto je mladić kojeg su donijeli kući u baršunom obloženom lijesu imao pamučne rukavice na rukama i zašto mu je . Kratka stanka na vrpci. znala ga je gotovo napamet.. Zzzzzzzzzzz. .Us prkos tome. Nije znala za sinov~jevu ovisnost o heroinu dok nije čula s vrpce. možemo odseliti.Čudno je i pomisliti da se don Roberto nikad ne bi ponudio biti svjedokom optužbe da nije bilo ovog dečka bez lica.Osim toga . To se pokazslo iznimno teškim. šuška~je papira. zakon unutar zakona. Lenny Cavataio je čekao Michaela kad se vratio na Siciliju. putujemo na Siciliju. Robertov glas nastavi. Oznojeni dlanovi.Dušo.Nažalost. . Im~jte na umu da je bio ovisnik i vrlo bolestan.Ne dobijemo li vijesti do kr~ja mjeseca. Borio se za život golim rukama. a morao sam prilično dugo čekati da mi 91 se sin oporavi toliko da može podnijeti ispitivanje. . Teresine usne stanjiše se dok je promatrala fotografiju. vratio sam se! Mama. a moj sin nasmrt pretučen.

Luciano ušuti. izrazio sućut i spremnost njegove obitelji da mu pomogne u sluč. Dogovorili smo se da on preuzme Carollin teritorij. Znao sam da je Carolla u Palermu s ljubavnicom. kako su rekli Grazielli. . da zna. Znala je zašto je Don glavom nadgledao pripreme za primanje i zašto je navlastito pozvao tek nekoliko gostiju. Svaka naprava bila je brižljivo tempirana i za to sam dva mjeseca obučavao Robella. ov~j put snimljen na magnetofonskoj vrpci. Kad se sve ovo dogadalo? Poslije Michaelovog ukopa? Kad su još bili u koroti? Kada? Vrpca pruži odgovor. Graziellino lice iskrivi se u napol bolnu. . . Bio je prehalapljiv. znao sam da mi Robello ne vjeruje. rat na kućnom pragu. Druga vrpca započne kratkim Emanuelovim uvodom: dan i vrijeme snimanja. . koji je. od ranih jutarnjih sati četvrtog studenog 1963. Sjeti se kako se njezin muž tome smijao. naložio im da uvijek nose šešir. Iz razumuivih razloga dogovorili smo se da ćemo se sastati tek mjesec dana poslije bombaških napada. kojeg sam une~jmio da paze na vilu.lice bilo tako čudno. a takoder sam znao da je upravo kupio novog alfa romea. Imao sam savršen alibi. već opiše kako mu je. Postupio je nerazborito i obratio se nekim Carollinim ljudima. Graziella ugasi magnetofon pa prolista svoj dnevnik. Gospodarica joj uputi nestrpljivo grazie. . Bračnom paru. dokova i skladišta. kojeg je don Roberto unajmio da paze na vilu u njihovom odsustvu. skladišta i dva ribarska broda budu do teme~ja uništeni. Graziella prstima pritisne sljepoočice. izjavivši da je svjestan neizbježnih posljedica po sebe. naravno.Carolla je izgubio sve osim života. Nitko nitje želio vendetu. Bio sam na vjenčanju svoga sina u New Yorku. Članovi su govorili otprilike u smislu da se ~jegov sin sam odao uživanju heroina. bila uskraćena zadovoljština za smrt svog sina. O načinu na koji je umro nisu uopće govorili. Pokuša. Robello je upijao sve što sam ga podučavao budući da sam mu kao podstrek ponudio dvogodišnje besplatno trgovanje s mojim tvrtkama plus korištenje mojih teretnih brodova. n~jpr~je na mene. Glas mu je bio mekan.Koliko je ljudi poginulo? Luciano ne odgovori. koja će ga usmrtiti. Teresini roditelji bili su nitko i ništa. Dan kojeg je don Roberto odabrao za uništenje Paula Carolle bio je dan sinova vjenčanja.Moj prijate~j Paul Carolla u jednom danu izgubi milijune. odrazit će se to na moj posao. ali se nije mogla prisjetiti zašto. Bez riječi položi poslužavnik na stol i pokupi nedirnuti poslužavnik od sinoć. Teresu Scorpio. 93 . Don Robertov glas uslijedi odmah. bombe podmetnute u njegov automobil. iskoristio je drugog. postao sumnjičav. zašto je odabrao onog miša od ~ene. Sada je znala: don Roberto ugovorio je Filippovo vjen čanje kao paravan za svoj pokuš&j da uništi Paula Carollu. Dok se Graziella pripremala preslušati drugu vrpcu. Nije umro brzo.. Smijeh prestane. Nitko mu se nije želio usprotiviti. da je samo Michael bio kriv. i objasni kako je ov~j stupio s njim u vezu. već nastavi. da je zbrisan prqe posljednje eksplozije. zvanog Kobac. Provjeri zabilješke na početku dnevnika i pronade da je to bila godišnjica vjen čanja Filippa i Terese. godine. Vidite. još i starijem od njega. ali ja nisam čak ni bio u Palermu. Morao sam pažljivo planirati. sve Carolline rafinerije.Savršen alibi u New Yorku. toliko nalikovao bračnom paru Luciano da nitko 94 . dao sam svoju i ženinu odjeću.Organizirao sam da jednog dana. Antonia Robella. U želji da osveti jednog sina. Dakle. moju obitelj. . ovisili su o maloj pekari i nisu bili u srodstvu ni s jednom uglednom obitelji. znao sam kakvi će mi eksplozivi i detonatori biti potrebni. Graziellu prožme hladnoća. Prisjeti se da je bračni par. navučen dovde. Zatim don Roberto spomene mladog dona. U to vr~jeme moć Paula Carolle u samoj Organizaciji osiguravala je golemu financ~jsku dobit njezinim članovima. obzirom na podatke koje se sprema izn~jeti. Ovo sam znao i namjeravao da. poslije Carollline smrti. već se borio do posljednjeg daha. Nisu ga ustrijelili.vala je nagovoriti Filippa da ne žuri u brak s tako neuglednom djevojkom.Odlučih sam uzeti pravdu u ruke budući da su mi je uskratili. a uhitili su i petnaest njegovih ljudi. U ratu sam bio stručnjak za demontiran~je bombi. upotrijebim tu informaciju. napol nasm~ješenu grimasu. bude li potrebno. Želio sam da Carolla vidi.~ju potrebe. Nitko osim n4jega nije u to um~ješan. Moj plan se izjalovio i našao sam se u vrlo nezavidnom polož~ju. i da preuzima punu odgovornost.ni. Bila je odjevena u jučerašn~ju oc~jeću.Eksplozije su se trebale odvijati u odredenim razmacima tijekom cijelog dana. prijeteći. Posumnjalo se.je ni primijetio da su oni u New Yorku. Adina joj donese doručak. grebući svoje ubojice poput životinje. Graziella shvati zašto je Filippovo vjen čanje bilo dogovoreno tako na brzinu. Progovori tek poslije nekoliko trenutaka. tvornice. Morat će preslušati sve vrpce. na sastanku komis~je. i nikako nije mogla shvatiti zašto mu je uopće i palo na pamet oženiti se njome. pročuje li se u Organizaciji o mojim namjerama. . sa svoje strane. Nije se opravdavao zbog svoje pripadnosti mafiji. bilo je iznimno važno da Robello ne otkrije da odlazim iz Palerma. Četvrti studenoga bijaše joj poznat datum. Ponovo upali magnetofon i n~ježi se: slučaj je htio da opet začuje don Robertov smijeh.

a zatim prekid. rekao im da je i prije eksplozija kontaktirao s Carollinim ljudima pripremajući se za to preuzimanje. Graziella začu kako je nešto stavio na Emanuelov stol. . da je Luciano sam pokušao demontirati bombu koju mu je Robello postavio u njegov mercedes bila dovoljna da ga se dovede u vezu s bombaškim napadima.Si. nije bomba. Udovice police<jaca nastradalih pri pokušaju atentata pisale su donu pisma zahvale.. pr~jatelju. Luciano je izjavio da u vr~jeme prijašnjih napada nije uopće bio u Palermu. . ti isti. Shvatite. ne sudi se meni. Je li to jasno? Jesam li bio dovoljno jasan? Da nastavim? Stanka. jesam. već odsječena ruka Antonia Robelloa. Graziella je znala da ispovijesti nije svršetak. Ovo mi je Paul Carolla darovao glavom i bradom. pobrinite se da za mene i moju obite~j nema nikakvih posljedica. osjećajući se ukaljano. ali vam nije potreban bolji dokaz od ove poruke.Kakvi su bili vaši odnosi s Paulom Carollom? Ponudio vam je primirje. glasa ogrubjelog od prit~jene srdžbe. Zakleo 96 sam se da ću osvetiti svog sina. gospodo. Graziella je znala da je izmedu njih zacijelo došlo do svojevrsne nagodbe.To. ali to n~je bilo dovoljno. Znate. Emanuel ga prekinu. pristojno prihvać~jući njegove novčane priloge. Nikadnije dopustia da posumnja. Zabilježio sam datume i provjerit ću poklap~ju li se s policijskim izvješt&jima o eksploz~jama.Zacijelo ste mnogo toga vidjeli? Upoznali mnogo uudi? . Carolla me optužio. Don ga prekine.. a dugovao jo~ više. Graziella pogleda vozača koji je duge godine radio za ntjezina muža. nije važno kada. Izgubio je milijune. Okrivite li i sebe.. Još se vidi njegov obiteljski prsten. Emanuel upita: . amigo. Obavijestio sam ih o Robellovim namjerama da preuzme Carolline poslove. Graziella nije mogla više slušati. Ne želim navoditi imena. Ovdje nastane stanka. dok je Luciano uporno u svim izjavama poricao da zna za nekakvu vendetu. Poruči po automobil pa odmah krene u knjižnicu u središtu Palerma. bez sumqje. Takoder pročita da je dvanaest ljudi izgubilo život u seriji bombaških napada. Novinski naslovi brqjali su o mafijaškoj vendeti i dosad najvećem ulovu droga.Diego.Samo nastavite. koliko ste vozili don Roberta? .On namjesti retrovizor da bi je bolje vidio.. Svalio sam svu krivnju na R. I dalje sam čekao svoju priliku. I ponovo onaj smijeh. zar ne? Imao je. . Pronade i broj koji je pisao o pokuš~ju atentata na ~jezina supruga. a živjela je okružena smrću i umorstvima. Mnogi će se bojati. Članak za člankom spominjao je don Roberta Luciana poput heroja. Ostaci Antonia Robelloa nikad nisu otkriveni. Prihvatili ste ga? . Nisam imao izbora.Jeste li ikada upoznali Gennara Baranzu? . Ovdje sam iz jednog razloga: Paul Carolla. opisivao ~jegovo suradivanje s policijom. nara.vno.obella.Ne sjećam se njegova imena.Ponovo uslijedi duga stanka. . moj sin još živi u mom srcu. Onc~je se zadrži tri sata čit~jući novine iz vremena Filippovog i Teresinog vjen čanja.Oni isti koji su vam uskratili zadovoljštinu u vezi sa smrću vašeg sina? .Prijatelju. težak smijeh. Samo se u jednom odlomku opisivala smrt dviju sestrica koje su prolazile na biciklima pokr~j Lucianovog mercedesa u trenutku eksplozije. . hladan.Da. Pročita o uništenju Carollinih rafinerija. iz samog vrha Organizaca~je. I opet se mogla uočiti sposobnost njezina muža za manipulaciju. Pa dok je čak i Grazielli činjenica. A sad ću vam reći zbog čega sam ispričao c~jelu ovu epizodu. odgovar$ju~ nadimak. ali sam bio jači nego ikad. pr~jate~ju moj. koje članovi odabiru glasanjem i koji služe pop~t porote i suci. Don Robertov glas bijaše smiren i suzdržan. već na vjenčan~ju svog sina u Americi. ali komisiju sačinjava odabrana skupina Ijudi. primirje. Iza naličja supruga i oca postojao je čovjek čijeg postojanja nije bila svjesna. 9? .R. Po mom povratku na Sicili. Kutiju su mi donijeli ku ći uz ovu poruku. . čula je šuškanje papira. Radi ~jegovih optužbi obojica smo se našli pred komisijom. gospodo. . ali mene ne zanim~ju ostali.Dvadeset i pet godina. Ucviljeni roditelji takoder su zahvaljivali don Lucianu na njegovoj velikodušnosti. Nalikuje ptičjoj kandži. . capiche? Zn~jte da sam itekako svjestan kad optužujem sebe. Emanuel mu upadne u riječ skanjujući se. gospodo. ja mo 95 .obello nije uspio ubiti Carollu. Sumnja je pala na mene. . mnogi. Graziella se vrati u vilu Rivera. Čekao sam na ovo više od dvadeset godina.Ali morate shvatiti u kakvom sam ja položaju. pisane Carollinom rukom. Nagne se prema prednjem dijelu automobila i lupne ga po širokom ramenu.ju poku~ao se izvući smiješno nespretnim i neuspjelim atentatom na mene.Naizgled. dar koji je trebao pokazati njegove dobre namjere.Robellov pokuš~j atentata naveo je Carollu da mi ponudi prijateljstvo. .

Domino je preklinjaše da pričeka. .Žalim. . Zapamti. Imam šexdeset i pet godina. Trenutak su se gledali.Trebam s nekim razgovarati. Važno je. Čak mu naloži da u cijenu prodaje uključi i vilu Riveru. a i on otvori a da Domina nije zapitao za ime. . Na ulaznim vratima st. Glas joj zazvuči grubo. gošpodo. Bazen je bio tamne. trebam. Draga gospodo Luciano. Mario. da se posavjetuje. Moram se što prije naći s njim. zamuljene zelene boje. mreža se izvjesila. sve na što je utrošio svoj cijeli život. . ovo moje važnije je od svega! Moraš ramotriti.Reci gospodinu Carusu da se nema čega bojati. . Okrene mu leda i uspne se uz bijele stepenice na trijem.Diego me zamolio da vam ovo predam. Na zatvorenim prozorima vile bili su navučeni kapci. molim te. On se prekriii i sagne giavu. Preda je Adini. . zar ne razumijete? Platit ću vam kolikogod tražite. D. Sljedećeg jutra. čovjeka po imenu Genarro Baranza. On se odmakne.Si. pa se okrene.. Slobodan je. Otežavala mu je pregovore u vezi s prodajom tvrtki. Caruso Graziella uzme čekovnu knjižicu... postaviti neka pita~ja.Radio si za don Roberta dvaeset i pet godina.. Progovoriše tek kad joj on otvori vrata automobila po dolasku u vilu. nekad Michaelov. Adina reče Mariu da Graziella malokad. Niccolo Percorelli i Giulio Carboni. . krcatih trulim plodovima.iveru nad~iući se da će zateći Graziellu kod kuće prije nego ode u sudnicu.Ali Graziella. Dobro ga se sjećam. Pogleda ga pravo u oči. Mo~eš ići Adina.Ne može to tako. Graziella nazove Maria Domina. leiao je zaboravljen u travi.Ništa nije željela. 98 . gospodo. izbrazdano lice. Graziella mu naloii da pode za njom u kuću. Tjednima ju je nazivao.Da.Imam obiteu. Graziella. sjatile se muhe. Na teniskom igralištu počeo je nicati korov. nikakav dio Lucianove imovine. . ali ja sam bio samo vozač. prepuštam sve tebi.. sve prod~j. gospodo.Gospodo. Domino ne usp~je zaustiti a ona prekine vezu.Ka~eš. u sudnicu. . . Jeste li ih ikad vozili? Vidjeli ih s mojim suprugom? On kriomice pogleda u zrcalo. pa ode otraga u kuhinju.. a u voćnjake se zavukla trulež.Bio je tjelohranitelj mog sina Michaela.oberta. ispisana na običnom papiru. Jedva je prikrivala Ijutnju u glasu. Sjedoše u kuhinju. kojem lakne kad joj začuje glas. . U njoj je bila kratka poruka. Graziella žurno otvori jeftinu bijelu omotnicu.. Domino parkira automobil iza mercedesa.Grsziella? Moraš se naći sa mnom! Obavio sam prilično posla u vezi s porezom. Mario zapazi da vrtovi izgledatiu zapušteno. Mario. još čeka? .Eduardo Lorenzi. ako uopće. . Jedina njezina uputa bila je: . a tada on ponovo svrati pogled na cestu. . Oko stabala. .Otarasi se svega. Bio je mnogo viši od ~je. . L~jepo uas molim da mi to dopustite.Želim razgovarati s Gennarom Baranzom. Mario Domino rano se zaputi u vilu R. Moram. On osjeti hladnoću u njezinu glasu. a uglavnom i ne spava. Želio bih otići u mirouinu.Mario. Adina je prostirala rublje.Ali vozili ste ga one noći kad su ub~jeni. Osvrni se. vi ste ih našli. Diego.. Samo to. 99 Graziella ispiše ček i uloži ga u jednu od muževih velikih omotnica s utisnutim zaglavljem. Kasnije ću si nešto pripremiti za jelo. ali on odbije. Željela je jedino nagomilati gotovinu za svoje snahe i unuku.Si. . Nije pregledala hrpu obavljenog posla kojeg je on vrijedno nadgledao. Želim mu da uživa kao umirovljenik.Graziella. Pronadi mi.~jao je samo jedan stražar. a reket. koji je još st~jao na prilazu. jede.. ali ona nepokolebljivo ustr~je u tome da se sve mora prodati. . A da nazoveš svoje snahe? Tišina.Dobro si? . . Gennaro Baranza. žiujeti sa sinom i kćerkom. bio sam samo vozač.. ali ne shvaćaš li što radiš? Sve što je Roberto sagradio. slušaš li me? Ovo je ludost! Otpustio sam sve one ljude kako si tražila.Nekom drugom prilikom. ali moramo porazgovarati o prod~ji tvrtki. Ne mogu preuzeti takvu odgovornost. S poštoUarljem. a nije odgovorila ni na jedno njegovo rukom uručeno pismo. Graziella u znak negodovanja podigne ru ke. vrućine su brzo osušile travu. ali ona nije odgovarala na njegove pozive. Graziella ljutito stisne šaku vidjevši Adinu kako ulazi. i ja. Za ču njegov glas. radio je za don R.. Nazvat ću te večeras.I ja sam je imala. Ničega se ne trebaš bojati. Sjećate li se mog sina? . Čeka u kuhinji. Vidiš li? Nema nikoga. Pogleda u njegovo kvrgavo. i ništa više. . .

Je li neki od ovih ljudi radio za njezina muža. Graziella se vrati u vilu još odlučnija da razotkrije istinu. Adina ga je. Još se nasmrt bojao tog čovjeka za kojeg je radio cijelog života. Gao mi je ako govorim preoštro. . . U svakom kavezu bio je mikrofon koji se mogao uključiti kad bi neki zatvorenik poželio razgovarati s braniteuem. i ništa više.jučali. uvela u blagovaonicu. prije nego nešto kažeš. naoružani stražari su ga odvodili do kabine od neprobojnog stakla koja je služila kao klupa za svjedočenje. Sjedio je ne prateć'a dogad~je u sudnici.Ne. . Graziella mi je žena. isprič~j mu se ra.oberto prasne i re če mu da ne postoji ništa što on ne bi saznao. shvati sljedeće. da joj' nisi dopuštao da ga ona njeguje. zauzimao svoje ~jesto za povišenim stolom.. oprosti mi. kao u zoološkom vrtu.Nazovi to ljubomorom ako želiš.. mršava je.Možda je to doktor. okrenutim prema odvjetnicima poredanim u polukrug. Ona ne bi bila u stanju čekati poput svog mu~a.Mario. gospodine. . rešetke su sezale od poda do stropa. a nije se ni poslužio mikrofonom koji ga je povezivao sa sudnicom. Kad bi zavladao nered. bez obzira na cijenu. Bila je pretrpana dokumentima i vrpcama.. Graziella se zapravo bojala da će netko saznati koliko ona zna o Lucianovima. ništa joj se ne bi moglo ispriječiti. 102 . Napos~jetku je ulazio sudac. U te kaveze bi zgurali i do trideset ljudi s lisicama na rukama. a kadšto i s negvama na nogama. . To je često znalo potra~jati. ali samo toliko. pa ide taks~jem u grad. Ona ne upali svjetlo. i tek tada bi uveli sljedeću skupinu zatvorenika. Domino se pri~jeti dana kada je don R.~jali su savjetnici. Domino otvori aktovku i izvadi neke dokumente. tako. Kada je neki zatvorenik trebao svjedočiti. Radna soba je sada uvijek bila zak~jučana. 101 Graziellu su zatvorenici sve više mučno opčinjavali. dam Caritasu. Sudnicom su se prolamali parajući pozivi na red. Gledaoce bi uvijek posjeli prije nego bi uveli zatvorenike iz ćelija u podrumu suda. poput utvare. Kavezi bi se zakl. poslije čega bi uslijedilo kratko razdoblje tišine. medusobno privezani lancima poput životinja. Dat ću ti neke informacije koje joj možeš saopć'ati. u c~jeloj kući. bilo povezano s Lucianovima? Privuče joj pažnju Carollino znojavo lice i opsjednutost čišćenjem nokata.oberto otkrio da njegova iena dolazi u Dominov ured.Je li u posljednje vrijeme navraćao liječnik? . a ispred svakog od t~jih st~jao je mikrofon. Samo sluša vrpce. već ga ponudi šerijem. Kavezi su bili poredani duž zida goleme sudnice. Je li Michaelova smrt naposljetku udružila Luciana i Carollu? Da je znala istinu. Neprestano preslušava vrpce. . Jučer je otišao Diego Caruso. Isprva je Domino pokušavao poricati da ona dolazi redovito. Don R. bilježnice su bile naslagane po stolu. A zašto ti treba. U blagovaonici je bilo hladno.Da. tvoja žena krivi sebe za Michaelovu smrt. stražar bi stao ispred vrata. Ništa. imam adresu i broj telefona. Sad je nema više tko voziti. razboljet će se. tapšući služavku po ramenima. živi sa sinom u Mondellu.Jesi li pronašao Gennara Baranzu? . .-. što je na tim vrpcama? Zašto se tako ponaša? Domino suzdahne.. . Ne znam što da radim. izvršavao one strašne zločine za koje ih je optuživao tužitelj? Koliko je ovih Ijudi. ako smijem znati? Ona ne odgovori. sva ova pisma i telegrami. kad ću trebati liječnika. Zurila je u njega netremice. Evo pogled&jte. Uopće ih ne otvara. Tog dana Carolla nije svjedočio. Kad bi znala više. Mario se malo zbuni. . Smije dolaziti k tebi jednom ~jesečno. u skladu s uputama.Roberto. ništa joj nećeš reći bez mog odobrenja. Domino odluči vratiti se navečer s liječnikom. Gospodine.Zatim se nasm~je onim svojim čarobnim osmjehom. 100 Idući niz dugi prilaz. Ne dopušta mi da odgovorim na telefon. Oko suca st. na koji način joj je umro sin. Čak ni poslije svih tih godina nisam zaboravio da ste se nekad trebali oženiti. Adina je plakala. . Mario. Mario Domino je čekao. sama ću ga pozvati.Molim te.Vjerojatno istina. ne samo za sebe već i za obite~j. Adini n~je bilo dopušteno ni da je čisti. Odvjetnici bi uvijek ostajali ispred suda dok i posljednji zatvorenik ne bi bio zaključan. brišući oči nadlanicom.di uzaludnog dolaska. majks mojih sinova. već radije ostane sjediti u tami. nikoga ne prima. Vrlo je krhkog zdrav~ja. I Domino se bojao. Glas mu se čuje. rezanjem i čupkanjem pokožice. Vode mali hotel. Natjerala me da svu njegovu odjeću.Kao da mrzi Dona. Molim te. sve što mu je pripadalo. Zašto je čekao? I zašto je Roberto odlučio svjedočiti ako nije postojala vjerojatnost da će Carolla biti osloboden optužbi? Zacijelo je znao za opasnosti. primi ga meni za ljubav. Upravo u tom trenutku zazvrči interkom. Sve fotografije je poskidala. sudac bi zapr~jetio da će se sudenje nastaviti bez prisustva zatvorenika.

. Morao sam se uvjeriti da ovdje nema ničega što bi nekome moglo zatrebati ili što bi netko mogao poželjeti.Mario. nije li bilo dovoljno la~i? Žgaravica se pojačavala.Vrativši se. već moja obitelj. . iako ne mogu biti siguran.Jesam li? Koliko je novca zaradio na strahu? Koliko ih je umrlo da bi moja obitelj postala vr~jedna da se zbog nje ubija? Želiš li znati što slušam? Kako se smije kad opisuje kako je organizirao sinovljevo vjen čanje kao paravan za ubojstvo. Ne sluš~j ih. .Nisam se bojao radi sebe! S jedne strane.Nije? Koliko dokaza mu je bilo potrebno za njegove sudove. I oni su bili u toj igri.Nepravedna si prema njemu. . jer me čak i na kr~ju Iagao.. . . ali gore je što sam izgubila poštovanje za njega. Laži! Nije mogao u miru umrijeti dok ne uništi Paula Carollu. Mario. Mario je tužno pogleda. izgubila sam tri sina. Želim u grob otići mirna srca.Graziella. Slušam mu glas.Javit ću ti se čim sve obavim.. išta.Znaš. brižljivo ih slo~i i potrpa u aktovku. to je bilo suviše malo. milijune dolara na poreze na ostavštinu. svi rade na sredivanju ugovora za tvoje kćeri i unuku. Ali moraš znati da ćeš predati muževe tvrtke koje su se bavile poštenim poslovima. danas je bio naporan dan. Ali i sicilijanske obiteui takoder žele pregovarati. shvaćaš? Ljudi s kojima sam te upoznao vode stanovite poslove za Luciana u Americi.Mario. Želim da su slobodne. Graziella. i ti si ga se bojao? .Ali ti si ih se bojao? . .Uvijek sam te volio. Slušam o prostituciji. Graziellina opaska ga razdraži. ne. Neprestano je gutao jake lijekove protiv kiseline.. ništa inkriminir~juće.. umorstvima i tada pomislim na ovu kuću.. ksko je iskoristio svoje sinove? . Ruke su mu se tresle. ne radi se o malim iznosima dolara i lira..Dobro. . Štitio bih te životom. Post. Moja unuka. i sad ne želim da išta ostane. . Mario. otmicama. . ~eliš li čuti što je učinio. Izgubila bi milijarde lira.~jao je nestrpljiv. nikad nikoga ništa ne zapitku~j.. .Nije istina. znam sve o svojim sinovima. mene. da jedan kupac postupa po neči~jim naredbama.New York. kako želiš. ucjenama. u ruke baš onih ljudi koje prezireš. već o milijardama! Ne shvaćaš li kako mi otežavaš? Pregovarao sam s n~jvažnijim obiteljima da preuzmu don Robertove teritox~je u Americi . Carolla je morao znati da ga je onc~je strpao don Roberto Luciano.. kad to učinim. bljeda nego ikada. Njegova odluka n~je imala nikakve veze s Michaelom. već jedino s ~jim samim. nastojim učiniti ono što je u tvom interesu. ha. ali nisam smio raditi protiv njega. Tvoj zahtjev da sve rasprodam po bilo kojoj 104 cijeni samo je izazvao podozreqje. optu~uješ me. Reče: . umrijeti u miru ne osveti li Michaela kako dolikuje. pit~j mene. nikad.Što si ga pitala? Ona jedva primjetno slegne ramenima. svakog dana na . moje snahe ne smiju saznati istinu. tvrtke koje su trebali naslijediti tvoji sinovi. Nije mogao doći do daha.. Vjerujem.U mom uredu zaposleno je šesnaestoro ~judi. i kao da je to netko stran.Graziella. Bojao se čak razgovarati sa mnom. kako me iskoristio. Želiš li nešto saznati. Pročitala sam dovoljno tvojih dokumenata da mogu toliko zaključiti. Ionako bi ih uništio. za njegov zakon? Da je moj suprug ostao na životu i svjedočio na sudu. a zatim. .Tko su bili oni Ijudi? Zašto ste pretražili kuću? . Nemoj me držati za takvog naivca. 103 .Baci vrpce.. a želudac ga počne još više mučiti.Kako to misliš? S kime si razgovarala? . Mario je zatekne kako pregledava njegove papire. ali bol nije popuštala. Takoder nastojim prebaciti novac na račun u nekoj švicarskoj banci tako da vas ne opale porezom kojeg bi ovdje u Palermu morale platiti. Ali danas se nešto n~je poklapalo. . A onda mi danas jedan moj službenik. Pogleda ga. A shvatila sam kako si i ti igrao Robertovu igru. . . uspio je. Mario. Ako ti se tako i učinilo. to je možda samo od umora. Zatvori bravice i položi ruke na vrh.Da bi te zaštitili. Rekao je da ne može počinuti. . Neće više biti la~i.. Želim da prožive život bez stra . moji sinovi. Chicago i Los Angeles. Njegov puls se ubrza. Mario. iznudivanju.Ali ne. sudenju gledam one ljude u kavezima i svjesna sam da su mnogi radili ili poznavali don R.. Mario pokupi svoje papire.Bojao si se? Reci mi. shvati to. .. Domino je morao sjesti. A sad moram ići. Atlantic City. E pa.Ne optužujem te. pomislim na svoj život. Nije mu bilo dovoljno da je u zatvoru. ..Diegom Carusom. kažeš mi da prekinem sve veze s Organizac~jom. Moraš to znati. što misliš tko bi platio ceh? Paul Carolla? Ne.Poslušat ću ih sve. Želio je dokazati Carolli da ga je ipak pobijedio. .oberta. Iako je to pmtivno tvojim željama.

ispunjenog antikvitetima i slikama. Volio sam ga poput brata. Dana uoči onog kad je pronaden Michael.. Ona mu jače stisne ruku. ugleda c[jecu oko svojih nogu. izmorila.imu provjeriti koliko uspijem. . reče blago: . a dodatna sljedovanja od muževih prijatelja . Sjećaš li se kad se vratio iz rata? Bio je drukčiji.Ovo je moj svijet . . . koliko je to posla. znaš li? A oduvijek sam živio u stanu bez ijednog izbočenog prozora.. a ona kriješti i zahtijeva da Roberto nabavi hranu. Kad popije vodu.. Filippo? Mario žalostan potvrdi.. Dolazio bih i njegovao on~j travqjak. . Graziella poklopi uši. to je sve što mogu. Sjedne na stepenice i zatvori oči.Graziella. Gnjavila sam te.Oprosti mi. Mario doda: . Roberto je druge iskorištavao. užasno trom. Graziella lupi šakom o stol. zamišlj~juć'a muža kao mladića. a trebalo mi je reći.Zaborav~jaš. muž.rekla si mi. . On je potapša po ruci.Zacereka se. Graziella stane nasred velikog predvorja. . prelijepa.prestadoše. pokušao je. Kao da mu čita misli.. kad ovo sve prođe? On zatvori aktovku. Ona se odmakne od automobila i zatvori vrata. čak i sada okl~jev~jući da joj kaže istinu. skladišta nek propa. Zatrebaš li me.ja4ja i pilići s crne burze koje je dobivala tijekom rata .Nikadnećeš ostati na ulici.Znaš da ću učiniti sve što je u mojoj moći.ovo danas. dok. Pretpostavljam da se ne sjećaš. želio je prekinuti s njima. Zima je bila vrlo hladna. Previše je znao. ja znam o Michaelu.Mislim da Paul Carolla koristi lažna imena za kupn. cijepa drva za vatru u kuhinji. Neka brodovi istrunu. Ona mu otvori i pridrži vrata. kićenom šeširu i rukavicama za vrt. skulpturama i najfinijim sagovima. a ni riječi hvale. 106 Graziella mu mahne. Ali paketi su prestali stizati. ali dok to ne provjerim. . ali je i dalje grozničavo razmiš~jala o tome što je upravo čula.Ah. St~jala si onc~je. Čuv~j se i odmar~j.I bila sam sretna.Ne pregovara on! Un~jmio je uude da to učine za njega. povučen. . što ona pripiše ~jesecima provedenim u logorima.Oč~jničkim pokretom podigne svežar~j poruks svojih službenika. Sutra ću u R. njemu n~je bilo lako nešto odbiti. a Roberto nije pokušavao naći posao. Dječaci su bili tek prohodali. uvjeri se i sama. Tri sina. zar ne? Constantino. dok ne vidim tko stoji iza svih kupaca.Zacijelo ne mene. . izmijenio se.Domino nikako nije mogao izgovoriti njegovo ime. . Roberto se poslije rata izmijenio. . . kako radi vani. Odakle je dolazila njihova hrana? Nikad nije pitala jer je znala da dolazi s crne burze. zatim sjedne. .Uvijek sam znala. Sicilija.Sad znam da je jedini nedužan bio Michael...Povući se u mirovinu i proživjeti starost u blaženom neznanju o tome što se dogada oko mene. popravlja ograde. pa mjeseci. Začuje sebe. postao osjetljiv. umoran.ju izvozne tvrtke u Palermu. kao što je znala. U selu je često bilo tako malo hrane da je osjećala grižn~ju sav ' jesti što ona nije morala gladovati. . Mario joj se osmjehne. Istina. Evo.Mario.Boravit ću u R. Uvijek je imala dovo~jno kruha. mo~emo počekati.Sagne se i položi mu ruke na lice. Jamčim ti da ćete ti i tvoje kćeri uv~jek biti dobro zbrinute. Držali su me u neznanju. dok mu je glačala bijelu košulju i n~jbolje od~jelo. vila se prod~je. ali bila sam sretna. Mario. Mario. .Graziella. bilo je to davno.. mramorno predvorje: . ona ga obujmi oko ramena. Graziella se nasmiješi. Znam. Dominovo izmučeno lice posivi. . a kadšto čak i maslaca. u velikom.Što ćeš ti. da ne ide tražiti posla u gradu jer ga ondje nije bffo. riječi koje viče. bilo ga je lako zavoljeti. Ali sam umoran. Tih. . bio isuviše dragocjen. Nema razloga iurbi. Bila si tako sretna. ali imala si pravo: uv~jek sam ga se bojao.Otkriješ li da Paul Carolla pokušava kupiti ma i drvo naran če. ova predivna vila . Mario ubaci u automobil torbu. Pogleda je. prisjeć&jući se tog dana. . u uredu će znati gc[je sam. a ovo . On zakima glavom. ne želeći otići. Rad~je bih prosila na cesti nego ih prodala Carolli. da. l~jepa. Graziella stane i prošapće u prazno. Prošli su tjedni.Kako je to dovraga moguće? On je u zatvoru. Graziella ih vrati u torbu.dnu u vodu. Odoše do njegova automobila ruku pod ruku. ali njegovo zdrav~je poboljšalo se z~jedno s tekom. Mislila sam da je zaštićen od svega.imu nekoliko dana. 105 Oduvijek sam si želio vrt. Kakve li razlike od onog vremena. gled~jući nekoć predivne vrtove. Tako je zapušten. obustavi prodaju. Domino se nasmije. Ali čega se sada imao bojati? . Ona se zabrine. . koliko ugovora. kako može pregovarati o kupnji? .. djeca su mu gladna.Možda bi me mogla zaposliti. ali ga nisu puštali. Tada su Lucianovi prvi put ostali bez hrane. .je osiromašila poslije rata.. ne baš uv~jek. Graziella mu donese čašu vode i pridr~i je dok on ne nade tablete za probavu.što bi žena više i mogla poie~jeti? . Ne. a opet. uključqju~ i skladišta.Ja sam od ovoga učinila svoj svijet. ispred grmova.

Sofia plati vozaču pa se popne uz onih nekoliko stepenica malo se zanoseći. Posljednju dionicu puta morala je davati vozaču upute sve dok uskim. Come sta? Mlada žena se zbuni.Što se dogada? . Stepenice do posljednjeg kata bile su prekrivene skupim sagom boje breskve. grazie. Nino Fabio pocrveni vidjevši je kako gleda u te ljude. zaobide uglačani stol. .Znam.Pokušavam već tjednima doći u vezu s tobom. Prode pokr~j svog ureda i pride uredu svog ortaka.S tobom je sve u redu? Sofia potvrdi kimanjem glave. Kad je naučila voziti. Celesta.Buon giorno. učinila je toliko stete da su to svi zapamtili. 108 7. Oduv~jek sam znala . ali još dvojica sidoše. gospodo. ali nemojte skidati ruke s volana.Buon giorno. Gledao ga je sa strahom.Ali.Da nitko nije ušao dok se ne vratim. Predvorje bijaše prepuno svježeg cvijeća. gospodo. Ugleda svoje krojačice na prozorima kako se dovikuju s muškarcima koji su radili za teškim strojevima u zgradi nasuprot.Mondello? .upita Sofia. Mapa ti je u prostoru za rukavice. I~roz otvorena vrata ugleda u njemu dva ormarića s dokumentima.Zastane na trenutak kod otvorenih izrezbarenih vrata blagovaonice.japljene lavlje ra~je.Molto bene. Poskakivao je od boli. dodirivala raz.Ovo je pravi užitak. baci šibicu u košaru za otpatke. visokih ulaznih vrata skladišta.Si.Krećemo u Mondello. gospodo Luciano. Prode ispod kristalnog i zlatnog lustera. Graziella se nagne kroz prozor. Još jednom cimne pa stane.jak kad je Graziella automobilom probila ogradu od pruća.Nino je ovdje? . Otvori svježe oli čena vrata s ukusno iz 109 vedenim zlatnim natpisom S&N i ude u salon. sada pretvorenih u tvornice. onc[je mnoge godine. . trebat ću te. Sofia je mrzila miris taksija u kojem je bila.Si gospodo. Adina je obradivala povrtn. Iz nje je dopiralo ~ježno kuckanje mramornog sata. Ja ću voziti. Otvori ih začuvši Graziellin sm~jeh. Graziella se tada povinovala i pomirila s time da je voze. uživam. neravne stepenice. morala se čvrsto držati za drveni rukohvat da bi se uspela uz stare. . gospodo Luciano. Adina pokraj nje. Natakne crne naočale. . . .jetničkih slika. otvori torbicu i izvadi cigaretu. vozeći unatrag. . R. Vrata se otvoriše i izidoše još dvojica iznoseći biljke i pretince s dokumentima. . Gledao je za automobilom koji je škrip~jući v~jugao po cesti u oblaku prašine. Zato i trebam tebe. Graziella je odlučna izraza lica sjedila za uprav~jačem.Gospoda Luciano! . Mondello.Što se dogada? . . nemojte voziti! 0 Graziellinoj vožnji u n. Ispred nje na stolu bio je arak papira s 107 jednim ispisanim retkom. Držat ćeš mapu i davati mi upute..odila se u Mondelu. Sofia ude u zgradu na mala pokra~jnja vrata s natpisom ~S&N kreacije«. a automobil je cimnuo i zaustavio se. molim vas. gospodo. pa se vrati u ured.« Adina n~je mogla doći k sebi kad Graziella uleti u kuhinju. činilo se kao da ide natrag prema n. ali n~je bila.prošapće ponovo. . začuje uiurbani šapat: . ali na taksi nisu obraćale pažnju. velikog svjećnjaka od gxuz~jskog srebra. Od njega joj pozli..jezinoj obite)ji godinama su se pričali vicevi. Hotel M~jestic.Žene su se brzo sklonile s prozora. Htjede se uspeti do sljedećeg odmorišta. Sjede u mu~evu izrezbarenu atolicu. . a drmusanje i naginjanje bacalo ju je s jedne na drugu stranu.Ne. U glavi joj se vrtjelo. . .jemu. Sofia stade pokr~j njegova praznog stola. pa uz vitrine punih ukrasa i vrijednih predmeta. pa se ogleda po prostoriji. . prode pokr~j neprocjen~jivih um. Posvuda raskošno obilje. . popne se uz usko stepenište. Nino zatvori vrata. . Stiskala je naslone za ruke. Prode sobom. Ona~j usamljeni stražar na vratima imao je tek toliko vremena da otvori ~jihovo desno krilo pr~je nego što je mercedes cvileći projurio pokra~j njega i prešao mu preko stopala. Izašavši iz sjene zgrade na sunce. Uljudno joj zahvališe. stisnutih oči~ju. Sofia iz predvorja ode u vanjski prolaz. Ja ću je već naći.Ne. noseći pune ruke haljina. Gledala je s prozora kako ih utovaruju u kombi s natpisom S&N. molim vas. . čvrsto sti~ćući svoju krunicu. Žene bi prepoznale njezin žuti maserati..Adina se nasmiješi. nemate šofera. da ga pozovem? . poredane barokne stolice presvučene tamnoplavim satenom.Si. . kamenom popločanim uličicama nisu stigli do otvorenih.zanimala se Sofia. Mariuvim urednim rukopisom: »Gennaro Baranza.. Na prvom odmorištu Sofia se priljubi uza zid da bi dva radnika mogla proći noseći spise i skice. usne osušile. Adina.

Da. mičući usnama dok je sladio svoju kavu. Jesi li dobila moje cv~jeće i pismo? . Odjednom joj klecnuše ko~jena. pa sam prihvatio. .Naravno da moraš.Otkad što? Nino se nakaš~je.. mili.adi novca.O čemu to govoriš? Kakav dogovor? Nino je prekine podigavši svoje briiljivo njegovane ruke. . I njegova se ruka. . .Prilično podmuklo. jedini način na koji sam te mogao napustiti bio da si prerežem vrat.Željela si otvoriti butik. .A da mi ti to kažeš.Nemoj to krivo shvatiti. U Sofijinoj glavi nastao je košmar. Imam ovu novu kolekciju za Milano. . pa se okre 111 ne prema njoj.Rekoh ti Sofia.Hoćeš li kave? . Ona ge prekine. 110 . Sofia.No dobro. . nemoj mi ti govoriti o mom životu. stavi ih na stol i udalji se bez riječi.R. da ti osobno to ka~em..Kako to misliš? Nino se uzvrpoljio. . vrati šalicu na tanjurić.otrese se ona. Sofia. to mi je jasno.Dogovor je bio. Ona službenica iz predvorja donese im dvije šalice kave.Pa vjerojatno znaš zašto se do mene nije moglo doći.. reći ću ti sve.. ha? Ovako se išu~jati na stražnja vrata.Pa dobro.Otkad su tvoj suprug i. . Dobio sam povoljnu ponudu. . Nino podigne obrw. . Gled~j.Kako to misliš. dobre mušterije. . Ve ć neko vrijeme ielim otići. Brzim pokretom popravi svoju izbijeljenu plavu kosu. Imamo dobru klijentelu . Nino otvori vrata i vikne da im skuh~ju kavu. Morala ju je pridržavati s obje ruke. toliko su joj drhtale. Constantino.Pa. odlično smo se slagali. Ti si. . Koliko ljudi ide s tobom? . Da si malo više vremena provodila ovdje. Sjećaš li se kako si došla po mene i ukrala me Vittoriu? Odbio sam. Ona uzdahne. Nije li tako? Bio ti je potreban dobar kreator. itekako je imao veze s ovim poslom. posjetio me tvoj muž. popravi ovratnik. Sjedne u Ninovu stolicu ne želeći da on to primijeti. više nego što sam bila svjesna? Ovo je moj posao. udata žena koja nije znala što bi s vremenom. ti mi tek tako kažeš da odlaziš.ali istodobno prisiljen obavljati i sve druge poslove. znala bi da financijski ionako ne stojimo naročito. tako da mi je bilo teško odbiti. nikad ti nije dopustio da toga postaneš svjesna. tresla. Nakon što sam odbio.Tako.Pokušavao sam doći do tebe. . Ali dva butika i nekoliko poluuspješnih modnih rev~ja godišnje teško da su pripomogli mojoj karijeri. dušo. Razmisli. Mislila sam da smo ortaci.. Tvoje dvije trgovine poslovale su s gubicima. mnogo više. ja sam dobar kreator .Nikad mi nisi ništa o tome govorio. Sofia. koji poznaje prave ~jude. . Jedva da je sve to mogla pojmiti.. Nino se ponovo ogleda. željela si se dokazati. Ponudio mi je više. A otkad. Nino paž~jivo odloži šalicu. . A kamo? . Dodem ovdje i nadem napol prazan ured. prilično je očevidno.. Odlazim. A sad imam priliku to i ostvariti.barem bi tako trebalo biti. Kako si to namjeravao izvesti. ljuteći se.Nino. . a otad je. . .Sad je druga situac~ja. kao i Sof~jina. otkad. . nije li tako? Koliko sam puta odbio? Ali ti si se namjerila dobiti Nina Fabia da ti radi kreacije za butik. pa ga polako ispusti kroz nosnice. D~ješ otkaz kad si mi n~jviše potreban. odnosno ja sam se trebao pobrinuti da ti nikad ne saznaš.Da. . mo~da i trebaš znati nekoliko činjenica. .Već si mi to rekao.Ne šuljam se. Izgledao je rastrojeno. . Prihvatio sam. Tvoj muž.Možda je on imao mnogo više veze s ovim poslom nego si ti ikad bila svjesna. pokušavao sam stupiti u vezu s tobom. Nije mogao odo~jeti da se na brzinu ne ogleda u zrcalo u pozla ćenom okviru.Moj suprug nema nikakve veze s ovim poslom .Da.Pokušavao sam nekako doći do tebe. . Pisao sam ti. naravno. Bilo joj je mučno ud mirisa njegove jake kolonjske vode.Da. Moj muž s tim nije imao ništa. .Uzme svoju šalicu. Nino? On slegne ramenima. bila naivka. Jednostavno.Oni koje sam doveo. ne želim zalaziti u poj edinosti. Nikad nisu bile isplative. draga moja. . . imamo dobre proizvode. Sofia uvuče dim.Ne moram baš sve objaš~javati. sve počistiti pa mi onda napisati? . Sofia! Zašto bi neki mladi kreator prešao iz velike modne kuće nekom ortaku bez ugleda? . dragi Constantino? Nino nastavi. Sofia reče: Vidim da svi zn~ju za tvoj iznenadni odlazak osim tvoje ortakinje. . Sofia. prolivši pritom kavu.

Pogleda najprije u Nina. Uvjerite se i sami.e osam krojačica krojilo platno po Sofijinom izboru.Mi? . Nerazblažena votka palila joj je grlo. Oznojeni Silvio pode za Ninom i Sofijom. do otvorenih ostakljenih vrata nekog ureda. A zapravo su.A sada? On slegne ramenima.Ova tvornica će se zatvoriti. . to stoji novaca.. Obavijen oblakom dima jeftinih cigara. .Tvornica je zatvorena.Ovime se pokrivalo troškove tvojga posla. ovime. godinama ti je bilo dano da se igraš poslovanja.Takoder sam vodio unosnu katalošku prod~ju. Silvio je dobar. . izmedu švelja i zaviče: . košarica probušenih na vrhu za bradavice. Tjelesni miris gospodina Silvia bio je nesnosan. ostavit ćeš ih bez posla. . Misliš li da sam želio kreirati ono jeftino sranje? Ona mu ponudi jedan od butika ukoliko ostane.Sofiji se stisnulo grlo. ovo je kvalitetna roba. . u ruci je držao žarko ruži časti negliže obrubljen paperjem. za one žene koje se ne usude kupovati u trgovinama. ali ja se želim izvući iz svega ovoga. . Imamo još narudžbi. Tvoji butici godinama bilježe gubitke. U drugoj je držao grudnjak. Želiš li mi to reći? Plaćao te povrh onoga što ti je pripadalo prema našem ugovoru? Nino ponovo uzdahne. Sofiji se zavrti u glavi. ovo je vrlo unosan posao. Možemo jeftinije proći. Nino Fabio je sve nadgledao. nije potrebno s tim nastaviti. a na stotine uličnih prodavača. Nastojala je odagnati sliku male Rose kako polako silazi niza stepenice vile Rivere.Znači. Sofia. . pa u Sof~ju. . ali budući da on odlazi.. Nitko nam ništa ne govori već šest mjeseci. Hod~jući prema glavnoj radionici zaglušivala ih je buka šivaćih strojeva. Nino se okrene i rukom pokaže prema radionici. kao nekad s fotografijama. Sofia provede ostatak prijepodneva pregledav~juči dvostruko knjigovodstvo: jedno za njezine butike. nabavljao materijale? Nove narudžbe stizale su sa svih strana.ji su glavni kupci. naravno. . Trideset i dvije žene podigoše glave. Ona nekako uspije zadržati prisebnost duha. oni vodili njezine poslove i držali je u neznanju. a na njih se nitko nije obazirao.A što je s onim kreacijama na kojima smo radili? 114 .Možda mi je bilo stalo do ~ivota. Molim vas da svima isplatite ~jesečnu zaradu. vidite. . Kad bi htjela. ali moramo izdati novi katalog. Nino joj skrene pažnju na brojke.Gospodo Luciano. A pomisli i na djevojke. Sofia.Odabiranje materijala. Oglašavamo u sex časopisima.. gnusne grudnjake i haltere. koliko ono tjedana? Što misliš. Crven u licu. izdatke..Zašto mi to nikad nisi rekao? Zašto? Ninovo lice se ukruti. a on je podizao i bacao prozirne tanga gaćice i negližee. . gospodo. . Začuje svoj sm~jeh.. Zidovi su bili pokriveni Ninovim skicama i uputama. Sofia iskapi svoje piće pa si natoči još jednu dobru mjeru. stran. Dodi u ured. pa čak i putem uličnih prodavača. Zastane nasred radionice.Sad je stanje drukčije. a da ona to nije znala.Sve ove djevojke radile su na vjenčanici tvoje rodake. Odrasti naposljetku. . Sofia je stupala iza Nina duž uskog prolaza.: . Sofia ustane i zagladi suknju. .Geliš li pogledati? 112 Odvede Sofiju u malu radionicu gdje. . zatečen ustane. . ako je krivo vodio poslovne knjige. et cetera. ničim ne odavši kako je se to dojmilo. . Nino? . nije li tako? Osam cura radi do iznemoglosti. vlastitih trgovina.S`to onda. Nino otvori neoznačena vrata drugog skladišta i pusti Sofiju preda se... osim ako ti. Želiš li nastaviti. modelima. budalastom. Gurne poslovne knjige prema Sofiji. Sofia. Uzimam svoje skice i odlazim.Imam narudžbe.Silvio. Izidoše iz zgrade. dobiti više gotovine. Silvio će o svemu brinuti. ali osjeti se nasamarenom. mi sada ne znamo da li da nastavimo s radom ili ne. a drugo za katalošku prod~ju intimnog rublja. Stigoše do dna sobe. ne znamo tko će se 113 dalje brinuti za naše plaće.Ali.Bankrotirat ćeš zbog njih. . .Ušuti nagnuvši glavu u stranu.Kurve i kupler~. Nino natoči veliku čašu votke i pruži je Sofiji. da ne ovisi o Lucianovima. proćelav muškarac u košulji rukava podignutih okruglom vrpcom. .. lako bi našla kupca.. Proda4j sve zalihe. ali on odbije rekavši da su butici izišli iz mode.Nino iskrivi lice. Pogled~j istini u oči. Oslobodi ih se sada. Sofia. Sva smetena. postoji veliko tržište za takvu robu. Silvio vidno problijedi. onda. zlato moje. . Uspije prozboriti tek poslije nekoliko trenutaka. Ponosila se da je vlasnica.Nećeš se održati bez te radionice. Ako ti se to ne dopada. vr~jedan čovjek. otužan. nije kreiranje. tko se za to vrijeme nerada brinuo za butike. Dobro zaraduješ na odje ći za kurve. Sofia se okrene prema njemu. ovo je Sofia Luciano.. jadikuju ći da ako je on nešto skrivio. mali. moj muž te plaćao povrh onoga što smo zaradivali u buticima. Prods~jemo na svim tržištima. pa opet nastaviše s radom.

. a pokušat ću se probiti i na američko tržište. Zatim zavlada čudna tišina. Blijedo lice virilo je s prozora jedne od soba na katu. Odlučivši naći svog sina. U dva tjedna prekorači svoj račun za milijune lira. R. na mjestu sirotišta uzdizao se novi hotel od stakla i betona. a poslije nekoliko mjeseci ostatak ode na m~jčinu sahranu. ohladi malo.oberta Luciana. Sofia im je davala otkazni rok od mjesec dana i plaću za šest tjedana.Lijepo od tebe. kamenom poploča. ali na njezino zaprepaštenje. Odjednom se on opusti. a naročito ako sazna da je i sama Sofia nezakonito dijete. uglačane nokte. Selidba je progutala gotovo svu njihovu uštedevinu. Sofia jedva da je srknula žlicu juhe ili zagrizla svjeiu ribu. Spuštao se mrak. sirotica koja je dovela bolesnu m~jku u Cefalu nad~jući se da će ondje povratiti zdravlje.~ju šaptalo je o lijepoj ženi s finim nakitom i odjećom. odbačena.. lijepo odjevena žena bila im je nepoznata. već pod svojim djevojačkim prezimenom Visconti. S malog visokog balkona pružao se pogled na luku. gotovo je s mojom vizom. Pokušavala je upozoriti Sofiju da od toga neće biti ništa. Svi su znali pristalog plavokosog mladića predivna osmijeha. Idući od grobJja niz usku uličicu.Idi. Sofia ostade bez prebijene pare. večernje haljine i sve skice iz tvornice. Izazivala je ljubopitljivost stanovnika.O čemu. pa to je glavna tema u svim novinama. D~j... . postajalo je očevidnije da je trudna. Službenici njezine banke su se uzbunili i zatražili hitan sastanak. pa stavi naočale. Sofia avionom odleti na Siciliju pa vlakom pode iz Palerma do malog sela Cefalu. I ona je nekoć bila ondje. ničim te ne mogu zaustaviti. U knjigu gostiju ne upiše se pod imenom Luciano. Osjeti kako joj naviru suze. Sofia kasnije sazna da je Nino Fabio podigao svu gotovinu s njihovog poslovnog ra čuna. a iene se okupiše. M~jka joj nije doživjela da sazna za kćerkinu sramotu. St~jala je ispred samostana. Što je u tome toliko loše? . Sofia.Molim vas. . ali kako su prolazili mjeseci. Pru~ila mi se velika prilika. .Znači. U dvadeset i pet godina mnogo se toga izmijenilo. I u ono vrijeme bila je stranac: mala Sofia Visconti. kao i bale svilenih tkanina. ne ja. Pogleda ga u oči skinuvši sunčane naočale. Nino? O tome kako su mi pobili cijelu obitelj? On uzdahne. Začuje kako se ispred ureda smije i šali s Celeste Morvannom..adionica za šivanje intimnog rublja i salon će se tada zatvoriti. . Iznad krovova vidio se tora~j crkve. . ispričat ću novinarima priču o tvojoj kurvinskoj tvornici. gledala u visoki krov. male prozore. Celeste pribode poruku na ploču. Tvoje prezime i očevidna povezanost. Sjeti se kako je upoznala Michaela Luciana u maloj kavani gdje je radila kao konobarica kad joj je bilo petnaest godina. malo toga prepozna. Napiše kratku poruku pa pozvoni po Celeste. N~jprije su šaputali zbog njezine ljepote. ne mareći što nije raspolagala prihodima kojima bi mogla podmiriti te trnškove. Takoder je očistio i zalihe iz butika zbog čega je morala otkazati i osoblju xaposlenom u 115 njima. shvačaš li da ne smijem čak ni spomenuti da sam radio za tebe? Želim ići u Ameriku. pokušaš li. Nekoliko posljed~jih tjedana živjela je u samostanu Srca Isusova. da momak iz tako ugledne obite~ji nikad ne bi ni pomislio da se oženi njome. Naglo se okrene i požuri natrag u hotel. Sazna li se da sam imao veze s Lucianovima. Sofia je lutala izmedu nadgrobnih spomenika ne mogavši pronaći m~jčin grob. natipks<ite mi ovo i stavite na oglasnu ploču. Zagledala se u prazno. Što se više bližilo vrijeme poroda4ja. To će ti upropastiti sve izglede da zadržiš mušterije koje sam ti doveo. Naravno da je znala tko je on. ruku preklopljenih u krilu. to će Sofiji pružiti priliku da zaboravi Michaela. prsten s jednim dijamantom na rukama nekoć crvenim od ribanja podova.nu ulicu gdje je živjela s m~jkom. Osjeti meku kožu. Gospodi Visconti lakne kad im l~ječnik preporuči da se 116 odsele u Cefalu. Ovdje sam bio u zamci i sad želim iz nje. Modna revija u Milanu.Ti si to rekla. uplašena i usamljena. Imat ću vlastitu kolekciju. Sumnjam da će ionako dolaziti poslije svega što su pročitali u novinama o. Nije mu trebalo dvaput reči. gdje je ostavila svoje dijete u sirotištu. Ona ih isplati vlastitim novcem. predugo se sa mnom postupalo kao s komadom mesa. U maloj blagovaonici nekoliko gost.Sofia. sjedila je u maloj hotelskoj sobi oč&jnički se nastojeći dosjetiti nekog plana akcije. ali je znala za ljubav svoje kćeri prema n~jstar~jem sinu don R. Naposljetku položi cvijeće pokr~j malog drvenog bezimenog križa i šapatom zamoli majku za oprost. gdje su djevojke poput nje radile u praonici i pekari do rodenja djeteta. hotel u kojem je radila kao sobarica.. Ne možeš me prisiliti da ostanem. to je bilo teže raditi u hotelu. Sofia nije mogla ponuditi čak ni svoj stan kao jamstvo jer je i on bio dio Constantinove imovine.

. . .Žao mi je. tražiti ga sada. . Znam da si i sama bila još dijete.. Sofia krene za njom. .ali kad joj je Sofia rekla razlog svoje posjete. nježnom rukom milovala si vrat. Nosila je male naočale bez okvira.. m~jko. podovi. pa je baci u koš.jehne. glatke ruke kao da moli. Ista svježina.Grazie. Opatica zastane ispred malih vrata i pokuca. pomozite mi. prisjeti se. Pogleda Sofijin prste~jak. a i nova kapela.Želite li kavu. u trudnoći i pri rodenju njezina sina. grazie. sestra iz sirotišta. ukoliko ne postoji poseban razlog. Nadvlada je vlastita prošlost. dječaku će biti nemoguće ući u trag. . preklinjem vas. otvori vrata i uvede Sofiju. . .Umro je prije više od deset godina. sestra F'lavia. Kad je ostavJjala dijete.Molim vas. U porodu je privjesak stavila u usta i zagrizla u njega tako da su ostale male udubine od zubi. Te noći.Zar ne postoje neki drugi zapisi? A crkvene knjige? Nadstojnica se ispri ča. neka ti Bog oprosti. ništa se nije promijenilo. . nitko tko bi se sjećao? To mora biti zapisano još na nekom mjestu. davala joj snagu dok joj je majka bila na umoru. . ali Sofia to ne zamijeti. gospodo? Gospodo? Sofia se okrene milo se osmjehnuvši konobarici. te čarobne noći. .. Na desnom obrazu pokaže se rupica. 118 Uhvati nadstojnicu za rukav halje. njihove m~jke su sve obećale vratiti se. . . Nadstojnica šamostana sjedila je iza velikog. Sofia se sm. Prodoše malim dvorištem i vratiše se u glavnu zgradu popiti kavu. stavila mu je lančić i privjesak oko vrata. Ovo je sve sagradeno njegovim novcem. Vjerujem da si na odlasku iz Cefalua potpisala dokumente kojima si dala dozvolu da. Sofijin glas se prelomi. prisjeti se kako su vodili ljubav u n~jegovim voćnjacima prije nego je otputovao u Ameriku. ono može biti predato na usvojenje. ne vratiš li se po svoje dijete.. Ako se sjećaš.ješkala. Nadstojnica si nije mogla predstaviti Sof~ju ka. Otad se mnogo toga promijenilo. Volio je kad bih ga njihala amotamo i posezao bi za njim svojim ručicama. 11? Sljedećeg jutra ta ista konobsrica primijeti da je Sofia Vfsconti ponovo odjevena u crno pa se prijazno osm. je li to pošteno prema njemu? Naravno. . pisati. šećer. a mislila je jedino na svoje d~jete. Sofiji se vrištalo. Pretpostavi da je ta lijepa žena s osmijehom madone udovica poput nje.Postarija žena odnese nepojedeno jelo.Nadstojnica sklopi svoje b~jele. . Sofia je željela pronaći svog sina. Ona je znala o usvajanju mog sina. d~jete rodeno u ovom samostanu. Obećao joj je doći. na mali zlatni privjesak u obliku srca.Naš dobročinitelj bijaše vrlo darežljiv. Ne sačekavši odgovora. ali sagradena je nova škola i novo krilo za siromašne i potrebite djevojke poput Sof~je. Da. sirotiste više ne postoji. teška hrastova vrata. . Kameni zidovi. Sofia zakloni oči.Gospodo Visconti.Imao je lančić i mali zlatni privjesak.o mladu djevojku . Sunce prodre kroz vrata.toliko ih je došlo i prošlo . ali donijela si takvu odluku. je smireno upita želi li vrh~je. .Zašto sada. Sofia pode za njom kroz uski prolaz. spokoj mu duši. ali svi naši zapisi o usvojenjima izmedu 1950.Sestro Matilda? Sjećate li me se? Ja sam Sofia! Razgovarale su o vremenu kad je nadstojnica bila tek sestra Matilda. ali nikad to nije učinio.Bio ti je sin i kad si ga ostavila. Ponudi se pokazati Sofiji nove zgrade. . sjedite. oduzeo joj nevinost. i 1974. strgnuo je s nje njezinu jeftinu pamučnu haljinu. Sofia osjeti hladnoću u n4jezinu glasu. Jedini njihov ukras bio je vjenčani prsten. pokazat ću vam našu novu školu. tako je.Sestra Flavia. Michael joj je darovao zlatni lan čić s malim zlatnim srcem. Pristavši gotovo nesvjesno. napravio dijete. Prizove sliku Michaelovog mladog lica. Kad bih samo mogla porazgovarati sa sestrom Flaviom. Opatica je šapčući zamoli da počeka u hodniku.Promatrala je sa zanimanjem Sofiju dok je ova podizala koprenu od fine čipke. Više ga nikad nije vidjela. ostavila si dijete u sirotištu kako bi mogla naći posao.U sirotištu je bilo mnogo djece. Njihala bih njime dok ne bi zaspao. . St~jala je i s~ješkala se dječici. Nadstojnica papirnatim ubrusom obriše kavu koju je Sofia prolila. bogato izrezbarenog stola. ali se prisili poći za u crno obučenim likom koji joj je sad ponosno pokazivao gimnastičku dvoranu. A liječnik? . Sjećam se. Sofia. .Dodite.. Sofia ustane.On je moj sin. godine uništeni su u požaru pr~je gotovo trinaest godina. . Ali. Ta noć joj je ispu~jala snove.. Jesi li potpisala takve dokumente? Sofia potvrdno kimne glavom. . s njom sam razgovarala kad sam došla vidjeti je li moj sin još ondje. Znaš dobro da ovisimo o dobrovoljnim prilozima. Ubrzo se vrati. Nadstojnica. Nažalost.Zar ne postoji nitko s kim bih mogla razgovarati.Žao mi je.Nadstojničine oči zacakle se iza naočala. Sofia? Zasto sada? Ostavila si ga. Sofia pođe za njom kao u transu. 119 .

ali već sam ti rekla da su naši izgorjeli u požaru. . pa se ponovo začuje prigušeni razgovor. Neovisno o promjenama koje su se dogodile u tvom životu. S njim je bio Donov sin. Bože moj.Naš dobročinitelj.azgovarao je s ondašnjom nadstojnicom. Sofia se pridigne.N~jprije je došao gospodin po imenu Mario Domino. O njoj se brinula Graziella.Ispričavam se što sam vam oduzela vrijeme . pa sjedne. Sofia potrči dvorištem. Sofia je neprestano prolazila u mislima dogadaje koji su uslijedili kad je otputovala u Palermo poslije rodenja svog sina. Sofia je promatrala kako one oči iza naočala nešto traže.Sofia. tražit će da Michael barem novčano pripomaže za dijete. Datum je bio dva tjedna prije Sofijine udaje za Constantina Luciana. ništa. Vrata se zatvoriše za Sofijom.reče. toliko izvan sebe da se čak i danas ne može prisjetiti onoga što se zatim dogodilo. nestrpljivo prekap~jući po torbici tražeći čekovnu knjižicu. Tražili su da im se da na uvid sva dokumentacija o sirotištu. O tome je postojao zapis. Ako je već neće oženiti. Sofia se zbuni. pomisli Sofia. Nije se okretala. Vrativši se za stol. Sestra Flavia zavjetovala se na vječnu šutnju prije pet godina. Tvoje nije bilo jedino. probije Sofijinu otupjelost. Pretrpjela je potres mozga. Otvori ga. nije. Okretalo joj se u želucu.Nije vam dobro? Sofiji donesoše čašu vode. Ispiše ček i pruži joj ga preko stola. . nadstojnica donese dnevnik. Sofia je bila toliko ustrašena i zbunjena da nije rekla ništa. Stražar ju je otjerao jer je kuća bila u koroti. 121 Stigla je u vilu Rivera oc[jevena u rukom sašivenu ha~jinu i cipele koje su joj dali u Caritasu. Sofia osjeti silnu potrebu da ode. Na trenutak je pomislila da je obite~j namjerava ubiti.. Čega se boji? Nadstojnica se nakašlje i pritisne hrbat dnevnika. Satima je sjedila uz cestu.. .To. oholo lice iskesi se. ali nije mogla gutati. nije moguće.Don Roberto je osobno dolazio k vama? . Morala si potpisati dokumente u vezi s usvojenjem. Nijedno dijete nikad nije bilo dano na usvojenje bez majčinog pismenog odobrenja.Ugovoreno je usvojenje djeteta. Naslonila je lice na rešetke i viknula da mora razgovarati s Michaelom Lucianom. Sofia pokuša nešto reći. Nije znala gdje je. dobro mi je.. Sada je u samostanu Svetog duha. Kasnije su joj rekli da je Filippo Luciano prebrzo ušao u zavoj i udario je. Boji se. a tek sam te povezala s našim dobročiniteljem kad sam vidjela ime. m~jka Michaela Luciana.Molim vas. odlučna da se vidi s Mi. Straiar ju je naposljetku odgurnuo od vrata. Vrata se zatvore. bilo je mnogo djece. ne idite. zahtijevat će da razgovara s don Robertom. Voda joj je curila niz bradu.Sad shva ćam. Prestravljena što će propustiti priliku da upita ono što je toliko očajnički ~e~jela upitati da joj snage da progovori. Hodajući gore-dolje po hotelskoj sobi. Zvuk otvaranja vrata..chaelom.oberta Luciana. .. . ne želeći pogledati Sofiju u oči. . Zubima o~jeti hladno staklo. ne uspije ugušiti krik u njezinoj glavi. . brzo ga prolista. ne mogavši se pomaknuti.. nažalost. HIadno.Sjećate li se njegova imena? Sofia je promatrala te bijele ruke. Sofiju je sad obuzela neka snaga i ona zapita ljutito: Tko je uzeo moje dijete? . . ali. nastojeEi pritom da izravno ne pogleda u iznos. . Nije mogla podnositi hladan glas te pobožne žene. bio je don Roberto Luciano. .. Poslao je predstavnika. kako je učinila znak križa za posrčućim likom. iznova pročitav~jući stranicu za stranicom dnevnika. šarke tiho zacvilješe. Imala je čvrstu nair~jeru vratiti se po svoje dijete u sirotište. Nadstojnica ponovno sjedne.Znao je. 120 Začu se tiho kucanje na vratima. Sofia. Njezina halja zašušta po kamenom podu.Ne. Ledima se priljubi o grubi kameni zid jec~jući u tami: . Na gotovo praznoj stranici bila je ispisana jedino službena zabilješka o darežljivoj donaciji don R. .Mislim da se radilo o njegovu sinu. Planirala je tu posjetu ~jesecima. Sofia pogleda ravno u neprozirne oči. Molim vas. Nadstojnica polako ustane.Je li Mario Domino uzeo moje dijete? . Nadstojnica je zacijelo znala za umorstva. Sofia se probudila u krevetu u vili Rivera. ali ona nije odstupila od željeznih vrata.Luciano? Sofia Luciano? Sofia prokune samu sebe zbog svoje nepromišljenosti. R. došaptavanje izmedu nadstojnice i osobe iza vrata. Odbije li on to. Nadstojnica se zahvalno osmjehne uzevši ček. . ali nikakve riječi. Nadstojnica skrene pogled.Smatrajte ovo darom. . molim te. n~je vidjela nevoljno nadstojničino lice. sad opuštene. sad napete. opomenuvši je da se drži podalje od kuće i rekao joj da je Michael Luciano umro i da je već sahranjen. nagne preko stola i pograbi dnevnik. Krik nije prest~jao. štedjela svaki dinar od onoga što bi zaradila perući rublje. od početka je znao.

pobrinuo se da don Roberto nikad ne sazna. Sjeti se dana kad je otkrila da joj je netko pretražio sobu u onom motelu u Palermu. bila je na rubu da to učini. nesporazum. Požuri ulicom ogleda<jući se za njim. Sofia se vrati u sobu. Kad je Constantino počeo pozivati u vilu. odvezli su je u jeftini motel. iako se nije nikad udavala. ona kimne glavom. a napose o njezinoj m~jci. 123 Da bi ostvarila tu ambiciju. . Činilo se da Graziella podržava vezu izmedu svog sina i ~malog nahočeta«. toliko da može početi raditi. spremqjući mu se sasuti u lice da je to dijete kopile njegova vlastita sina. Ali nikad nije bilo zgodne prilike. Čim je okusila ~jihov način života. ali bila je uvjerena da je njezina tajna sigurna. Obitelj je žalovala za Michaelom. Drhtala je. Bila je sigurna da on iz prevelikog straha za svoj posao neće ponoviti svoj neugodni postupak. svega. sad bi joj se ponizno naklonio. odnio ga iz sirotišta. Željela je lijepe predmete koje je vic~jela u vili.~jući se odavno zaboravljenog trenutka kad ju je Constantino posjetio u motelu. Pomisli kako je Constantina više željeIa nego voljela. patnji. Smijeh joj zazvuči prazno i muklo: ništa joj više nije ostalo što bi se moglo uništiti. ali ste me vi potjerali. Jasno se sjećala svega što je zatim usl~jedilo. Uskoro je shvatila da don Roberto zapošljava mnogo ljudi i da je stražar na vratima preniskog ranga da bi ga ov~j osobno poznavao. prisjeć. A on da svoj blagoslov. Constantino je cijelo vrijeme znao za njezino dijete.Si. uz Mariovu pomoć. nije že~jela to povjerovati. Zagledala se u svoj odraz u zrcalu. Graziellina njeinost i ljubaznost koje je iskazivala brinući se za nepoznatu osobu kao da je njezina vlastita kćer. moraš shvatiti da te ovo pitam zato što brinem za svog sina. Uvjerena da je saznao za dijete. isti čovjek koji je nekoć otjerao Sofiju. Don joj svojim snažnim rukama obujmio lice i rekao da u njoj ima žestine i da mu se to dopada. Lucianovi su je njegovali. Ipak su se sast~jali isključivo kad je don Roberto izbivao. poželjela je postati jedna od Lucianovih. Pogleda ga u lice užarenih očiju. Ovlaš dometne da se njezina ma4jka može ponositi svojom kćeri. Draga je njemu koliko i njegovu sinu. Rodivši dva unuka još više je omilila Papi. Zahvaljujem vam. ali njegov brat. o njezinoj obiteui. Michaelovo ime nije bilo navedeno na djetetovom rodnom listu.Smijem li vas pozvati na večeru? 122 Nam. Pamtite li me? Sjećate li se što ste rekli. ali tada sama sebi čestitala.jeravata mu je reći za dijete. don Robertovo brižljivo prikrivanje prošlosti svoje snahe--~jubimice. izvukla je tog povučenog mladića iz njegove ljušture. sjećate li se? Došla sam izraziti sućut obitelji Luciano. provalio se pakao. baci oprez u vjetar. ne znajući sjeća li se on još nje. Dali su joj novaca da joj potr~je dok se ne oporavi. Naposljetku ga ugleda. Istog dana nen~javueno je posjetio don Roberto.Sofia. . ali nisam želio biti nepristojan. što ste mi učinili? . Posl~je je postala Donova ljubimica.Neću reći don Robertu. .Žao mi je gospodice. On se malo nakloni. Ushoda se gore-do~je. u~ju~jkala je Sofiju i ona počne snatriti da je to sve samo san.Sofia namoči ručnik pušt~jući vodu da joj hladi ruke. Nasmije se. ali tijekom svog boravka u vili upozna Constantina. povučeni. jednoličnim pokretima. Povrh duševnih patnji mučio ju je i osjeća. uzdignute brade. da je . Sofia rastvori prozore i izide na balkon. uvjerena da je obitelj nikadneće prihvatiti sazna li Don o c(jetetu. davši joj na znanje da zna sve o njezinoj prošlosti. Mo~da zbog toga što je znala da se počeo zaljubljivati u nju? Sofia se jednog dana zagledala kroz prozor motela i ugleda stražara koji se onomad ponio onako okrutno i odvojio joj prste od vrata vile Rivera. Toliko se toga dogodilo. Michael je bio mrtav. gospodice. Odobri da se njegov stariji sina o~eni jednom nezakonitom sedamnaestogodišnjaki~jom. Raspitivao se o njoj. nastav~j~jući se češ~jati polaganim. Kad se Sofia oporavila. Ugleda strah u njegovim očima. Znala je da se Don raspitivao o njoj kad je saznao za Constantinovu namjeru da se ~jome oženi. Nije mogla to povjernvati. mucavi Constantino.~jnički se zaljubio u nju. toliko udaraca.Don saznao za njezino dijete. nije bila ni u kakvoj opasnosti. I ti ga voliš.j da je izdana. Sada znam.. Sve te laži. Sofia sjedne i počne četkom češ)jati kosu. Prsti joj se zgrče na ogradi balkona. . Sada je znala da je. Obitelj je.Ja sam Sofia Visconti. a platili su i za sobu. u ime moje supruge i djece. Tako i bi. oč.ntinu. Sofia je zapravo i ne hoteći pomogla Grazielli izići iz duboke korote. Bila je dobra supruga Consta. Ona mu upadne u riječ. Otkrivši da mu sin udvara Sofiji. prisjetivši se Donovih riječi: . zar ne? Bojeći se progovoriti. Medutim n~je znao da je njegov ljubljeni sin Michael c~jetetov otac. čemu? Zašto to nije iskoristio kao razlog pmtiv vjenčanja? Osim ako je Constantino sam otkrio istinu i. Ali zašto bi u tom slučaju naveli Donovo ime kao dobročinitelja? 124 Sofia se čudno nasmije. I na tome je moglo i ostati. odgurnuli na ulicu. Znam da ste boravili u vili. Rukama pritisne lice. ali ne ukaž~ joj se prilika.. bojeći se reći nešto što bi mu pokvarilo dobro raspoloženje. napustila je svog sina. kako je nazivala Sof~ju. Bio je to mali nesporazum.

. Nutarnji krug je bio načet. Sve je izgubila zato što je bila jedna od Lucianovih. jedina osoba za koju je bila sigurna da će joj pomoći. Na mnogim svojim dokumentima crvenim flomasterom napisao je inic~jale »P. Stan Maria Domina u Palermu bijaše prazan. Nisu doživjele tri sudara. gospodo. Njezin sin jedini je živ Luciano. Adina unese limunadu. Vrativši se u sobu. S druge strane ceste. ali sada u zoru bilo je prilično tiho. Želio se vratiti u Palermo. izlazeći iz utrobe. Znao je da će to biti dug i mučan sastanak.dokovi. Nadimala se da dode do zraka. Srce mu je tuklo. Udahne zraka. Tablete nisu pomagale. stari moj. Uz to su išle i dvije stambene zgrade i tri benzinske stanice. Uzruja se od pomisli na daljnju vo~nju s Graziellom za upravljačem. Bude li potrebno. Kapci joj se spustiše. Graziella će ga morati prihvatiti. To je mogao biti jedino don Roberto. Toliko se zadubio u posao da je poskočio sa stolca kad su mu donijeli doručak. u koji su bili umiješani rasvjetni stup i jedno stablo.« Ušao je u trag kupcima više od desetak Lucianovih podružnica. . ali neobičan. U banci su mu rekli jedino to da na računu stoji dovoljno novca za podmirenje svih obaveza. bio u Rimu. nemamo razloga žuriti. veliki vanjski krug ispunjen je malim tvrtkama. Ispijao je šalicu za šalicom kave. prisili se leći u krevet. a golema svojina koju je Luciano toliko želio održati . Domino uzdahne. na kojem su se vidjela tri velika ulupljenja. Morat će progristi vanjski krug. već samo jedan. Nije joj se radovao. tu je sve po zakonu i tu leži moć.sve zatvoreno. Nikad mu kra4ja. Valium joj ne pomogne. bila je spora i Domino ih je ~elio po~uriti. Netko zna istinu. Domino pregleda fotogra. od ~jega osjeti želju da se prepusti tom osjeć~ju nemoći. Desi li mi se nešto.marioneta. ali morao je obaviti još jednu posjetu. Otvorio je balkonske prozore iako je soba imala rashladne ured~je. Adina . Mario Domino. Poslu nikad kr~ja.fije na kojima se vidio Dante kako vadi sadrž~j sefa te kako uplaćuje goleme iznose u gotovini na račun Vittoria Rosalesa. 126 Pravnička tvrtka koja je obavljala poslovne transakcije za Lucianove. I o svom mužu mnogo toga nije znala. Zagleda se u svoj odraz u zrcalu kupaonice.Ova nije dobra poput tvoje. On je. mehani čar je leiao ispod mercedesa. Ali tko je vukao konce? Tko je bio dovoljno snažan da pokrene takvu zavjeru dostojnu jednog Macchiavellija? Graziella? Sofia bijaše uvjerena da je stalo~ena i duboko pobožna Graziella bila neupućena u to. Preplavi je osjeć~j izdajstva i pojača te~inu koja ju je otprije pritiskala. Bol u Dominovom grudnom košu više n~je jenjavala. blizu Sofije. Un~jmio je dvojicu da motre dok netko ne dode podi ći sadrž~j sefa. zatvorenih oč~ju. ti ćeš imati vremena pobrinuti se da središte ostane čvrsto. pirane će mi grickati pete. I u te rane sate već je radio u svojoj sobi u hotelu Raphael. skladišta. Domino je vjerovao da je to ime lažno. poput neke vojske.reče Graziella. brodovi . Ali kupoprod&jni ugovori glasili su na Vittoria Rosalesa. Ne može se obratiti nikome tko bi mogao potvrditi njezine sumnje ili je utješiti. prisilit će ga. papira naslaganih uz laktove i noge. Graziella je sjedila nepomućena. Malokad bi prebacila iz druge brzine. C. lica okrenutog prema suncu. nedirnuto za moje sinove. Popravak je tr·~jao već dva sata. Domino se umije hladnom vodom i obriše tapk~jući se ručnikom. Sjedio je za stolom u stilu Luj XIV. a automobil bi cimao. s gadenjem podigavši čašu. do broja sefa u trezoru. Meni je stalo jedino do tog nutarnjeg kruga. Odmakli su tek desetak kilometara od Palerma. a zatim crtež pokazuje njemu. što je značilo da Mario mora obustaviti prodaju. kao da će joj se srce rasprsnuti. . Zgrada u kojoj je bila ta tvrtka pripadala je obitelji i ponudena je na prodaju. ali nisu je još uništili. a zatim je naglo preplavi vrućina. Uzdahne.Ne.Ne. Bio je uvjeren da Dante sve radi u ime Paula Carolle. Bile su u maloj kavani uz cestu nadomak Mondella i čekale da im poprave automobil. da učini t~j jedan korak i prepusti se potpunom zaboravu. ali ugleda don Roberta kako sjedi za svojim velikim izrezbarenim stolom i riše krugove na komadu papira. Oni zbunjuju neprijatelja i štite nutarnji krug. automobilima i bukom. ali već im je i to oduzelo veći dio pr~epodneva. ortaku Paula Carolle u nekom noćnom klubu. Zabilježi u svoj kalendar da ode na pregled po povratku u Palermo. A da podemo taksijem? Popravak će možda potr~jati. . . Neprilično i potresno. 127 Adina uzdahne. ali nezakoniti sin Michaela Luciana bio je jedini muški izdanak obitelji.Vidiš. Naposljetku se u njoj nakupi bijes. Ulice će se uskoro ispuniti ljudima. Ruke su joj još drhtale. zapravo. Ta4j ga je trag doveo do banke u Rimu. 125 8. Ali i Constantino se okoristio njezinim poslom. A nema više ni sinova da to preuzmu. Utvrdio je da se radi o Enricu Danteu. a dok oni njega grick~ju. Jedan od poslova kojeg su obavljali bila je Sof~jina kataloška prod~ja intimnog rublja.

Plakao sam za vašom obitelji. .Neće razgovarati s vama.Ne. Vožnja je bila ugodna. . ali moram vas zamoliti da budete oprezni. Mnogo smo se puta sreli. Sat kasnije mercedes je poskakivao trgom što je mnoge starce. dobro sam ga poznavao.Nisam znala da je bio ovisnik o heroinu. ali ne previše.upita Graziella.Ona zamoli Graziellu da se na trenutak zaustavi. Uživala sam.A pozn~je i Antonia Baranzu. Ostatak njegova tijela doimao se usukanim. već sam se uvježbala. Danas poslijepodne će ga odvesti tamo.Poznaješ je? . . Jedna ruka bila mu je oduzets. znam. drukčije nego kad sam ja bila djevojčica. Gennaro ponovo podigne ramena. Nije važno. starac malokad izlazi. . ali plaža. . »M~jestic« je kavana.. i ova joj požuri ususret. ali ja ništa nisam zaboravio.. . .Si. ali moj bratić pozn~je ženu koja pomaže u kuhinji. gospodo. Važno mi je jedino da razgovaram s Gennarom Baranzom.Adina sjedne i privuče stolicu bliže. . . Koliko će još potrajati popravak? .Si.. I Baranzin sin radi za Carbonijeve. .. Adina. bio je . ali ovako vozeći se.jesto. svim stanovnicima grada. Tada je to bilo ribarsko selo.. Znam pravac.Kako želiš. Graziella uzdahne. . natjeralo na hihotanje.Neće dugo.jetinjstva. . cijelim putem naginjala se kroz prozor. pa ako ga pričekate. ona i ja ćemo. obrać~jući se. Zašutiše na tren. Poslije stanovitog vremena vrati se Grazielli. gospodo. Sestra mog bratića radi za Alessandrini Carbonia. gospodo. Tada začuje njegov slab glas. Gennaro Baranza imao je na glavi slamnati šešir.Znači. ali je drugom čupkao ispleteni šal prebačen preko koljena. Ona prošapće: . Probušile smo rasplir~jač. ne govorim o tome već o obitelji Baranza. po Graziellinoj procjeni. neće biti nikakvih problema.Znam. Ona će porazgovarati s bratićem i odmah se vratiti.AIi. . Proveli smo šest tjedana u planinama. Na jednoj strani izgledao je kao da ga je sažvakao pas.Gospodo.Si. Budući da je ulica bila preuska za automobil. Govor mu je bio nerazumljiv. On jedva pri~jetno slegne ramenima i pokaže na usne. neće vam dopustiti da vidite starca. urotničkog šapta. Nema mnogo turista. ispred i mali bar u kojeg uglavnom zalaze domaći. vi znate tko sam ja? . Adina predloži da ga parkiraju na trgu.Ne trebaš se ispričavati. Adina odloži čašu na pladanj. išle smo zajedno u školu. .on stavi dobru ruku na srce . Sad je to popularno turističko m. sina onog starca. koji su u hladu pili pivo. . ali ne sjećam se.Samo zato što ti to siavljaš na sva zvona.Snizi glas do prigušenog.Scusi. ali Adina ne obrati pažn. Kad su dečki bili mali.Oprostite mi. . gospodo.Moj sin svima govori da sam senilan.Obitelj Carboni upravlja ovim dijelom grada. 128 Graziella je bjesnjela.Kad prodemo autobusni kolodvor. . Vratila se kroz pola sata. Ime~ju nakoliko stolova. Naučio me pisati i čitati. Oni znaju tko ste. Adina prijede ulicu i zadrži se u podužem razgovoru s mehaničarem. . Da n~jprije porazgovaramo s mojim bratićem? .Adina. 129 . Tada sam bio mlad. gospodo. Nisam bila ovdje od d. Sjedio je pogrbljeno u stolici. dolazili bismo s njima.Pozn~je mog bratića. Doimala se uzrujanom dok su kretali s trga uskom cestom prema sjeveru. Ona kadsto izvede starca u šetnju i gura ga u stolici duž luke. Takoder je na vrhu svog gomoljastog nosa nosio čudne ružičaste ženske sunčane naočale. Neugledna žena koja je gurala kolica mahne Adini. Čaša zazveči.Čekat ću. Volio sam vašeg sina.andeo. Ondje je mali bar s nekoliko stolova na otvorenom.Adina. . a usnice ovješene u stranu.. Oni ne vole posjetioce. Znam sve brzine. poznajem svaku ulicu. gospodo.ju na to.. Smjestiše ga u hlad. . Adina. ali Adina ne reče ništa. Njegov sin posvuda govori da je starac senilan. To je još pogoršalo stanje. koja je rekla da nikoga ne pozn~je. .Prije dv~je godine imao sam srčani udar. Adina. Pozn~jem jedino svog bratića. . nedaleko od kuće mog bratića. Razgovarale su gur~jući star čeva kolica prema Grazielli. . gospodo. NMajesticH je na drugoj strani glavnog trga. znam. Morate pričekati. Tek sam nedavno otkrila. znaš li nešto o tom hotelu ~M~jestic«? . gospodo. Gled~jući u drhturavog starca u moljcima izgrizenom slamnatom šeširu.Poznavali ste mog sina Michaela? . Graziella pomisli da samo nepotrebno gubi vrijeme. Možda samo ono što se mora zaboraviti. Idi i raspita4j se o hotelu. . Iznajmljuju sobe.

Kralj Lear? Lik iz Shakespeareove drame. moje naočale. Nijedan nije umakao. ali ih Gennaro ne uspije navući. a tada Gennaro počne pripov~jedati svojim napuklim glasom.Bio je to silan kralj. .Lenny Cavataio je preživio. . i to ga je podsjetilo na kralja Leara. a? Graziella okrene Gennarovu stolicu prema sebi. . Graziella mu strgne naočale s lica i zapanjeno ustukne. kao da n~je mogao podnijeti njezin pogled. Ona čvrsto uhvati naslon Gennarovih invalidskih kolica dok ih je on svom snagom pokušavao okrenuti. 132 Ona grubo odmakne njegove ruke.. Graziella okrene stolicu prema moru. jedini koji je sve znao.. Sjećate li ga se? Gennaro iskrivi lice.Znam. urliknuo je.Tko vam ih je pokazao? ..Moj suprug vas je mogao prisiliti da svjedočite na sudu. . moje naočale. gospodo. . Vrućina je čak i u sjeni bila nepodnošljiva. mojih unuka? Recite mi! Osjećala je njegovu unezvjerenost. . Zašto pitate? NeEkao se. . Ostali ste mu dužni. Prepoznao sam im lica. .. Približivši se. . Oporo se nasmije. . Pokazali su mi mnoge slike.Deda! Deda! Gennaro pogleda u dijete koje skoči sa zida. Carolla je već bio u zatvoru. molim vas.. molim vas.Vjerujte mi. . zašto se ponudio da zamijeni Lenny Cavataioa kao svjedoka optužbe? Gennaro je pogleda u lice. Stojeći na vratima. pa uspomene na moje sinove su mi jedino što imam. Ne bi mogli takvo što zaboraviti. Recite mi sve što znate.Tko je bio Kralj Lear? Graziella pogleda u starca. Gennaro se namrgodi.Don Roberto je imao još dva sina. Tada je imao pravo zahtijevati pravdu. Nikad neću tražiti da se pojavite na sudu. Michaelovu mamu. do pos~jednjeg. . . Ona mu ih vrati. a ne sin. Ja imam dva. Graziella mu pomogne. Nastojim shvatiti zašto je moj muž čekao tako dugo.On je bio s don Robertom te noći.Ne.Ne vjerujem vam. Rekao mi je da je to bio najgori zvuk kojeg je on ikad čuo. Gennaro nije bio lagan poput perca. Ona ih odmakne. . ali im nisam znao imena.Zavijaj. Glas mu zazvuči molećivo.Kćer.Gennaro. Ali on ih je našao. jer su me ostavili misleći da sam mrtav. . 130 Uza svu svoju krhkost. Jednog po jednog. Jedna očna šupljina bila je prazna.Don Roberto je rekao da će iščupati jezik onome tko vam to kaže. Ali bilo je prekasno. .Pozn~jete li Diega Carusa? . vratite dug meni.Don Roberto je pronašao. Nije mu mogla vic~jeti oči iza ružićastih naočala. . Mislim da taj stih glasi: . ali i on je mrtav.L~judi koji su mi ubili sina.Ne znam. Ovo je samo za mene. bili su Amerikanci? Tražim samo da mi kažete što znate. A i moja braća. bola koji me prati dan i noć. Izgubila sam tri sina. Nitko nije znao što da mu kaže ili što da učini. bili ste svjedokom smrti mog sina. On okrene lice.Oprostite mi. Gospodo. Ona predloži da ga odgura malo niže do luke. potpisao je smrtnu presudu. . odmakujući Grazielline ruke s njegove stolice. noseći sina. gledajući u ribarske čamce živih boja usidrenih u luci. Ona se nagne prema njemu.Bili su Amerikanci. hjudi bi ga više poštovali da je uzeo pištolj i ustrijelio Carollu. Morala se prignuti da ga čuje. za mene. Još ne znam. Gennaro.Recite mi kako je umro Michael. samo jedan krik. Progan~jalo bi vas. On teško uzdahne. . svoju obite~j. a bilo ih je četvoro. . gospocio. gospodo. Gennaro iskrivi glavu i osmjehne se. zavijaj. Je li to bio Paul Carolla? . ako je znao za udjel Paula Carolle u tom ubojstvu. .Gospodo. Zašutiše na tren. pa zavrišti.Jesu li ti Amerikanci priznali da je Paul Carolla naručio ubojstvo mog sina? 131 Gennaro okrene lice.jte mi. . Možda bi bilo bolje da sam umro. . Dijete osjeti djedin strah.Znali ste im imena? . Ne sjećam se.Da. Ali nisam nikad saznao što je time mislio. Mozak mi je kadšto mrtav kao i t~jelo. svi su pomrli.Bio je posljednji.Ništa ne znam..ogroman ožiljak. . . vjeru. Dugujem vam objašnjenje. Sjećam se jedino bola. sve momke koji su u Americi popušili makar samo jednu cigaretu s Michaelom. Bilo joj ga je teško gurati. počne vikati i mahati. .Ako je istina ovo što ka~ete. da imam velikih razloga zaboraviti dan smrti vašeg sina. pa nježno položi ruku na njegovo rame. Caruso mi je to rekao. Možda je ipak predugo čekao.Don Roberto. . omotanog u plahtu koju je strgnuo s kreveta. ali napos>jetku stignu do krqja luke. Raspolagao je dokazima tek kad je pronašao Lenny Cavataioa. ili vas prisi~javati da svjedočite. Graziella se prigne još niže. . kapak . Zašto je čekao? Gennaro je gledao preda se.Tko je naručio ubojstva mojih sinova. ali postavši svjedokom na sudenju Paula Carolle. Umrla mu je n$jmil~ja kćer i on ju je nosio na rukama.. Neki dječačić dotrči po molu. pozns4jem ga. Rekao mi je da je Don nosio sina poput djeteta.

Lice mu je bilo crveno od ljutnje. okrzne ga vrhovima prst~ju. Povrh svega toga. Istr či iz automobila uzdignute pesnice kao da će udariti po prednjem staklu. vozač je bio Donov tjelohranitelj. Prstima je prebirao po računalu. Gennaro se okrene prema Grazielli.jesto Roberta Luciana sta. Graziella snažno pritisne gas. a u oku ga je probadalo. dojavio je to baterijom. Ništa nije mogao učiniti. mali citroen pojavi se iz sporedne ulice i prepriječi im put. U sigurnosti svoje zamračene sobe. a i vrućica u predjelu srca pogoršavala se. Tek što su krenule. Zašto je lagao? Vrativši se u stan. Onu s Graziellom na dan vjen čanja često je s ljubavlju dodirivao pita. Izvadi d~epno računalo pa pokuša izračunati koliko gubitaka bi mogao pokriti sam.Ti šašavi. Vozač je bio zdepast muškarac. Putnik u sutomobilu nosio je sličan ogrtač. Potegne ručku na vratima. Gennara je boljelo tijelo od drndanja po kaldrmi. starica? . Ležao je u nesvijesti možda nekoliko trenutaka.. Iznevjerio je Graziellu. . Njegova cueca bili su vrijedna umjetnička zbirka i brižljivo odabrani antikviteti. ali se nije mogao pomaknuti još tih nekoliko centimetara. Stavi to na mali pladanj pa odnese u spavaću sobu. 134 Otkrio je ne samo vezu s Carolloni već i bankovne pronevjere. Telefon taj tren zazvoni. Domino bijaše vrlo imućan. Zvonjava je bila prodorna. Sjedne na rub kreveta i popije čašu mlijeka. Prolazili su sati. Što može učiniti ona. Ettore Callea. .Dakle. Vikne za njim da će odsad ondje i ostati.jući se bi li ona tako sjajila od sreće da je um.Reci. Hrapavo je vikao: . Napadači su pomislili da je mrtav. pa protrlja očnu duplju zdravom rukom. .. milijuni zaradeni prijevarama. Bol je postajala sve jačom. stari blesane! Što je htjela? Što je htjela? . znaš li tko je bio kralj Lear? Sin pljune na zemlju pa naloži onoj ženi da odvede starca u hotel. a ne Caruso. Sve je izmaklo kontroli. vriskanje djeteta. Sva usplahirena potrči prema njima. Adina poleti prema njima. a bol je bila toliko žestoka da je bio uvjeren da je u paklu. Oko mercedesa okupiše se djeca poput pčela oko meda. Dva čuvara. Domino nade u hladnjaku juhu i piletinu koju mu je ostavila domaćica. ostali su mrtvi na mjestu. Osjećao se nesposobnim prevladati to stanje. Jedan je metak još bio u njegovoj lubanji. Mnogo puta je poželio da je one noći umro. U polusvjesnom stanju vidio ih je kako muče i tuku mladića kojeg je nazivao Andelom. možda nekoliko minuta.rskoj. noći kad je ugledao Donov automobil na planinskom putu. a drugi u kičmi.. Njegov jauk odjekivao je planinom. pretpostavlj~jući da Don dolazi posjetiti sina. držite se podalje od moje obitelji. Ležao je u vlastitoj krvi ondje gdje je pao i slušao jezive krikove..Ništa ne znam. usput podbočivši izrešetano tijelo Donovog vozača uza stup. novac za pivo. Nije mogao doći do daha. Njegov Andeo ležao je poput slomljene lutke. što je htjela? . Ali se okrene i vikne: .Gospodo! Gospodo! Iako slab. Upravo je stigao do vrata kad su mu meci proparali tijelo.Ali znam čitati i pisati. Kad su otišli. Starca odvukoše uskim stepenicama i uguraše u predvorje hotela. a znak je već nestao s poklopca automobila. sve su ti to priskrbili Lucianovi. a na svima su bili članovi obitelji Luciano. Lice mu je bilo unakaženo. Krv mu je oticala iz tijela. odjeven u prugastu košulju bez rukava i staru platnenu kapu. zaviknuvši da ga upozori.Adina začuje Graziellin povišen glas. Sopčući od straha okrene se k ocu kojeg su upravo gurali prema njemu. Uz njegovo uzglavlje st~jale su mnoge fotografije. iznevjerio je njezine snahe i unuku. jeziv zvuk. Žensko. Smatrao ih je svojima. ali kad se sutomobil zaustavio pokr~j kolibe.. podigne svoje izmršavjelo tijelo iz stolca i prebaci se na krevet. 133 . Stražar. . ~judi u koje je imao povjerenja sustavno su odlijevali goleme iznose novca koje je trebalo pohraniti na bankovni ra čun Lucianovih u Švica. A zatim svjetla automobila. s~ješten visoko na brdu. ja sam nitko i ništa! Preklinjem vas. Gennaro je potr čao prema Michaelovoj sobi. uporna.A tebi su Lucianovi priskrbili invalidska kolica.. Don Roberto je omotao svog sina u okrvavuenu plahtu i ponio ga poput djeteta. Mercedes poskoči uz cvilež guma i odbaci citroen u stranu. Posegne za telefonom. Odahne od olakšanja. vikao je i psovao. uzdignutih ruku. jedan od njih Gennarov brat.Ov~j hotel. Potezali su retrovizore. unutar njegove vlastite tvrtke nešto nije bilo kako treba.Nije važno što. što ona može učiniti? Sin skine kapu i otare glavu. Nije mogao ni viknuti.jao on.Da niste dolazili ovamo. klonite nas se! Gennarovog sina popusti bijes vidjevši da je mercedes otišao.. Čuo ga je Gennaro. Odloži naočale. Istina. Muškarac poviče za automobilom: . Bijaše preumoran za jelo. dva muškarca su se podigla sa stražnjih sjedala i zaštektali mitraljezima. Gennaro se nekako dovukao do Michaela. Najednom se sledi: ruka mu se ukoći od boli. glasovi.

u duboki prostor za dizalo: Ostavite me na miru! Ponovo pokuša doći u vezu s Graziellom i Dominom. Lucianovi su još punili naslovne stranice. gospodo. Prošlo je više od pet mjeseci od ubojstava. Sve su novine spominjale Luciana. dok su prema živima bili oprezni. svom sveučilištu da osnuje zakladu koja će nositi njegovo ime. ali čulo se samo kako telefon zvoni. Znala je da ih neće uspjeti razvrstati. zar ne. Sofia zakrije lice rukama kad fotoaparati počeše bljeskati. Koliko je samo puta podviknula na dječake da se smire? Pošta se uglavnom sastojala od računa. Sofia zatvori vrata i ode u besprijekorno uredni dnevni bo ravak. na naslovnoj strani kočila se velika fotografija don Roberta Luciana. Radna soba bila je puna spisa. Pusti telefon da zvoni. Sve sam zapakirala. Sudenje je omogućilo novinarima da kaljaju umrle. O njemu je razmišljala jedino kao o Mariu. Jeste li vidjeli vitrine? . Ushoda se po sobi.Gospodo Luciano. Zapazi sličnost s Constantinom. dočeka je novinarka. Započne čitati uvodnik u kojem je pisalo o uzbuni koju je prouzročio tužilac na sudenju Paulu Carolli pokazavši odrezanu ruku umorenog Antonia Robella i optuživši Carollu za to ubojstvo. stoga naloži ljudima iz Dominove pravničke tvrtke da ih sve donesu u vilu Rivera. Zaključa vrata. Ludjela je. Ako se njoj zgadilo. ovijene omčom. Sofia ugleda mikrofon i potrči prema dizalu. sad je otkrila onu njegovu stranu koju nikad nije poznavala: njegovu umjetničku stranu. Graziella skloni sve fotografije svoje obitelji. Spopadne ju bijes i nemoć. Krenuše za njom. inače nije imao nikog drugog. poput pandže. kriješteći. vladala je samrtna tišina. Sofia treskom zatvori vrata i zatvori oči. ali su novine obnavljale tu priču čim bi im se ukazala prilika.Kao da smo u muzeju. u smrti je postao Šef šefova. Portir tiho pokuca na vrata i preda joj dvodnevnu poštu i jutarnje novine. željela je udahnuti samo malo zraka. Bila je to stara fotografija: imao je još crnu kosu. ali ni ondje se nitko ne javi. Domino je oporučno zavještao svu svoju imovinu. Naveo je sve predmete poimence.Odmah po povratku u Rim. Poznaje li je? . Baci ih u koš. nisam ni znala koliko je bio bogat. Dugo je čekala da netko podigne slušalicu. njega kao ljubitelja umjetnosti. Sofiji se zgadi pa pobaca sve novine u koš. Pozove portira i zatraži da joj donese svu pristiglu poštu. Nasumice otvori novine. znajući da joj je trebala prije telefonirati. 135 Naslov je glasio UMORENI l~IAFIJAŠKI ŠEF OPTUŽUJE IZ GROBA.. Čim se Graziella vratila iz Mondella. Dotad nisu vidjeli takva bogatstva.. . nije se mogla prisjetiti nikoga. osim umjetničkih slika. A ovdje je naišla na takav ukus. za Graziellu je to bilo zacijelo pravo mu čenje. Vrativši se u zgradu. u prazno. Osjeti krivnju. a zatim odustane pa okrene broj vile Rivera. Sljedeći dan pojavi se njezina fotografija pod naslovom MAFIJAŠKA UDOVICA IŠČEKUJE PRAVDU. Nije pošla u nekom odredenom pravcu. Čekali su dolazak njegove nećakinje. Još se nitko nije javljao ni u vili. ni u Dominovom stanu. pa s Adinom obide sve prostorije. I evo je kako stoji uz njegov odar. . brižljivo namještene sobe. Dominova nećaka i nećak udivljeno su se ogledali po stanu. da samo znaš kakva je on bio sirotinja dok nije upoznao Roberta. Ali ništa od toga ih nije zapalo. Gdje je nekad bilo toliko galame. zahtijevala da se jave. tri navrata. Male žute tablete privlačile su je poput magneta. tko bi bio dio njegova života. Za mene je on nekako uvijek ostao siromašan student prava. Gledao je u pod nastojeći se što prije izgubiti. . Barem će spavati. Adina? . Druge su donosile još jezovitije pri če s crtežima ogoljene ruke. Sofia je morala izići iz stana. njihovom vjernom prijatelju. Vrijeme će joj brže proći u snu. 136 Ležao je ruku prekriženih na prsima. Uz Adininu pomoć. Ali za koga? Tko je ikad zalazio ovdje i divio se njegovoj zbirci? Tko je uživao prekapajući po s ljubavlju prikupljanim antikvitetima i svašticama? Osim sebe. Sofia odbaci novine.Ćao.Znaš. je li ikad srela Antonia Robella. pozlaćeni servis za ručavanje iz kojeg nitko nikad nije jeo. Krunica mu je bila isprepletena izmedu prstiju. Bila je u Mariovom stanu samo u dva. nazove je domaćica Maria Domina.Si. Vikala je u slušalicu. Sofia pokuša nazvati Maria Domina. pit~jući se što da učini. Čak su i svi ukrasni jastučići bili na svom mjestu. mafijaša poznatog pod nadimkom Kobac. Milo se osmjehne što zbuni Sofiju. znajući da će novinari pokušati potplatiti domaćicu. Graziellu su uslikali pri ulasku u sudnicu. izgubili ste supruga i djecu. . muškarca ili žene. Adina. ali izišavši na ulicu dočekaše je paparazzi. Sofia.Pogledaše njegovu zbirku porculana. naše čitatelje zanima vaša verzija cijele priče. pa zavitla telefon u zid. Njezina verzija priče? Zaviče.

reče Guido zatresavši glavom. ali Luka ne misli tako . Ugledavši Luku u daljini.Thomas. Imetak Lucianovih brzo se topio. . Ostale će netragom nestati. Medu papirima bio je i mali crni dnevnik za godinu 1963. Bilo je tu cigareta i slatkiša.Americano? . kopa i prosijava. koji je i dalje tvrdio da je nevin prema svim navodima optužnice.Si. Okrenuše se začuvši škripu ulaznih vrata. Guido se pitao zašto Luka malokad ulazi u kapelu. . Otac Angelo ga pozdravi osmijehom.Nagovorili su nas da dodemo vidjeti plod tvog rada.Molim vas. Ali kad Guido spomene ovo ocu Angelu. Znao je da ih je zacijelo na to nagovorio brat Guido. Brata Guida se ovo silno dojmilo. Je li zemlja ispod površinskog sloja još dobra? . Ljutio se što su hodali po njegovoj obradenoj zemlji. dan i noć. on uvijek nešto njuška. Pogledajte kako je zemlja postala fina. opipa zrele tamne š~jive pa ude. ispisana Dominovim krasopisom. pak. ali je on u tim prilikama šutio: ili nije odgovarao na pitanja ili je prazno buljio preda se. .Jedino nije odredio kome će pripasti slike procijenjene na dvadeset i pet milijardi lira. Kupio ih je kao investiciju za Roberta Luciana. Prisjetivši se Luke kao dječarca.A tebi je to krivo? Daj. Domino je pohvatao konce svih prevara. okrećući strane kao da se boji da će zidovi čuti šuškanje papira. Načekala se dovoljno i željela je da se bez daljnjeg odlaganja sredi pitanje nasljedstava. nag do pasa. Ta je umjetnička djela zadržala vlada. . Luka je pogledavao jednog pa drugog svojim plavim. Dokumenti uzeti iz njegova stana najprije su predani Dominovoj tvrtki. pogleda<j što je mladić učinio. otac Angelo se osmjehne. Stara prodavačica srdačno se nasmije svojim bezubim ustima: . Svih nas se dojmilo. odjeven u redovničku halju i sandale od kožnih pojaseva. Priredio sam zemlju za sjetvu. 139 . Luka se tobože zagleda u ljekovito bilje. Pročita dio sračunato . Guido je promatrao mladića. Graziella pismeno opunomoći novog odvjetnika unutar tvrtke i odredi da se sve dovede u red u roku od mjesec dana. lica zategnutog od ljutnje. Guido se pokušavao sprijateljiti s Lukom.Prekasno je za sjetvu. kako šeta. Na njima je stajao Luka. ja ga smatram svojim sinom. moli Boga da mu podari utjehu. Kao opsjednut prosijavao je kame~je u situ doma će izrade. Bio je to dio njegove pokore. ali pogled mu je neprestano bludio prema novinama. . Guido. Gruzie.Da. 138 9. Naposljetku kupi dvoje. od svog dolaska prisustvovao je tek jednoj misi. ovo je njegov dom. gledao ga kako radi noću.Ne bih vjerovao da je to moguće. Ali u Luki postoje mračnije sile. . Štapovi od bambusa bijahu uredno složeni. Budi zahvalan što je došao k nama. zemlja je morala biti čista. ovaj mu reče da ostavi Luku na miru. Pročita o tužiočevom napadu na njegova oca. Zatraži pola kilograma šljiva. Americano. . Luka Carolla šetao je gradićem Ericeom. Kadšto bi Guido vidio Luku kako spava na otvorenom pokraj hrasta ili. dok se ne utvrde njihovi zakoniti 137 vlasnici. Thomasa i Louisa obide povrtnjak. zasljepljujuće bistrim očima. Luka je radio poput crva. oče. za nekoliko slika starih ma4jstora znalo se da su ukradene. Preko ramena prebacio je slamnatu torbu u kojoj je bila vreća puna rasadnog ~jemenja.« Domino je odabrao drugi po veličini grad na Siciliji želeći biti siguran da se nikad neće otkriti identitet c~jeteta. lopate i vile očišćene da su sj~jile. Pažljivo ih presavine i spremi u košaru ispod š~jiva. . glasila je: r Dijete odvedeno iz Cefalua u sirotište Svetog srca u Cataniji. Prode pokra<j njih prema svojoj sobi. Jedna od unešenih stavki. pa na brzinu pregleda novine. Ne vidi se ni kamenčić. s blijedim brazgotinama na njegovim ledima koje su svjetlucale. ali nikad ih nije predao udovicama. Guido propusti zemlju kroz prste.Koliko će ostati ovdje? Rekao je nekoliko dana. Pažnju mu privuče naslov: NASTAVLJA SE SUĐENJE MAFIJAŠIMA. natkrili oči. Ne ostane kamen čića veličine pribadače. a pritom se njegov lik ocrtavao na nebu poput crne sjenke. držite se uz rub. sjećaš li se kako je volio ovaj vrt? Brat Thomas glasno udahne. u njemu je zatvorena nekđ tamna sila o kojuj ne možemo razgovarati.Doći će u kapelu kad to poželi.upita. Zastane na trenutak kod tezge s voćem i povrćem ispred trgovine pune muha.Nisam vidio tako marljiva momka. a već su prošli mjeseci. ali njegovom smr ću oni su izmakli kontroti. nasloni se na Guida i reče: . jer zato je ovdje. 140 Luka otvori novine. ljekovitog bilja i polica punih konzervirane hrane. Thomas. Guido nagovori oca Angela da u pratnji brata. ali hladnim pogledom. Prema njemu ćutim očinsku ljubav~.

. Antonio se našao u središtu pažnje svima je pričao da je vidio vraga. Jednom. Možda bi trebao razmisliti o tome da ostaneš ovc[je. Luka. oslonjen ledima o zid. samo si jednom bio na misi otkako si ovc~je. I. Luka. Luka se osloni ledima o vrata. Luka. 142 Čuvši ove glasine.Želite li da odem? Otac Angelo zastane i okrene se prema njemu. Giorgio će provesti svoje posljednje dane s rima.Naravno da ne. Angelo produži svojim polaganim korakom. Ov~j ima crnu kosu. Luka se nasmije.o je drugima da to čine. . istu koju je Sofia odbacila u koš. I zarazan.preuveličanog članka o takozvanom Šefu šefova. Pažljivo osmotri onu staru fotografiju. Ali upravo sam se spremao na posao. don Robertu Lucianu. Luka šutne novine ispod kreveta i otvori vrata. Otac mu je rekao da je lud.mali.Posjetio sam te zato što ti ne dolaziš k meni. pa se preliše po obrazima. Želeći ga kazniti i dati mu poduku iz skrušenosti. skloni novine. otac Angelo. nikad nije iskusio čak ni najsvakodnevnije užitke. pa otac Angelo zahihoće. Luka je hodao postrance. ali on nije mogao znati ili shvatiti. Polako se promoli štap. Mislim da si došao ovdje potražiti mir. oče. Jogunasti i nepokorni Luka odvažio bi se i prišuljao do prozora u prizemlju. invalidnog dječaka o kojem je Luka brinuo dok je živio u samostanu. Bog te blagoslovio. sirotog. ne mogavši se brinuti o njemu. obrazi mu se zarumenješe. oče. oče. Osjećam ja to. . no Giorgio je proživio dvanaest godina u bolu i samoći. vidio je kad je kasno jedne večeri stigao Giorgio. a za njim se povedoše i drugi dječaci. Uvijek sam vjerovao da si roden za taj poziv. čini to izvan ovih zidova. . a on je šaptao ime svog prijatelja. ++možda ćeš to i sam uvidjeti. kako kaže stari Thomas. možeš se odmoriti od rada. Nije očekivao da će dijete dugo ostati na životu.. Vrata Lukine sobe bešumno se zatvoriše. Luku uhvate na djjelu. . a uskoro će kolovoz. deformiranog. otac Angelo okupi sve dječake i ~jutito im reče da se ne radi ni o kakvom vragu. Dokazao je da je profesionalac. vukući noge. ja sam. Njegov otac.Sve je to još u tebi. Lukino tijelo zadrhti. natjeraše ga da pomaže redovnicima čistiti sobu bolesnog dječaka. 141 Luka pomogne Angelu ustati i odvede ga do vrata.Sad mogu i sam. držeći korak s Angelom. . On im naloži da ga se spomenu u svojim molitvama. Jedan od dječaka. majka mu je bila umrla pri porodu. možda zato što ga se malokad moglo čuti. . . oče. Ovo nije hotel.Žao mi je. no moram priznati da sam jedini bio tog mišljenja.Odredio sam si pokoru. već da im je povjeren na brigu jedan invalid . vezan uz krevet od rodenja. iako se ti ponašaš kao da jest.Vjerovali ste da sam sam bio odabran za taj poziv? . Ondje se starac zaustavi. nakaznu glavu s rogovima. istrga članke iz novina. . Luka ga isprati u hodnik. Luka se nasmrt preplašio susreta s ~vragom«. Otac Angelo pruži ruku Luki i ov~j mu pomogne sjesti na krevet. Upravo je Luka prvi zapjevao »bandoglavi« ispred Giorgiovog prozora. on~j koji je sjedio sa svojim sinovima bio je sijed. .Luka. mali Antonio. Poslije svega što je za ntjega učinio da mu kaže da je lud.Ni n~jmanje. Hodnik bijaše prazan. i kao dječak bio si takav: kad bi ukrao ili lagao. Želiš li čitati novine. kad nadvladaš svoju tamnu stranu. plaća. Porazgovarao bih malo s tobom. Luka.Nešto nije u redu? . Predivan smijeh. uvijek bi se iskupio radom. . ali inače nije izgledao onako kakvim ga se sjećao. . iako bi se to moglo učiniti čudnim. ugledao bi ih. naglo se okrene.Kad si se posljednji put ispovijedio? . vrlo bolestan dječak. Teške suze mu navr~ješe na oči.Zar te jedino u tom sluč~ju trebam posjetiti? . Oznoji se. sa sr čanom manom.. Luka nastavi dalje.Zaista? A otkad si to postao ispovjednikom samome sebi? Večeras ćeš mi se ispovjediti. Prepozna kukasti nos i crne oči. zavirujući u invalidovu sobu.Da? .Ta zamisao te očito zabavlja. previše. . Ništa mi ne bi pričinilo toliko zadovoljstva koliko tvoje zaredenje. Glas mu je odjekivao: . Znaš da nikad nisam volio da ih donosite u samostan. Uza sve svoje junačenje.Da. Ne mogavši više čitati. Dodi večeras k meni.Zar sam jedino ja tako mislio? E. oče? . iskrivljenom kralježnicom. Mnogo si radio. Začuvši tiho kucanje na vratima.Zaista je tako. Roden je s vodenom glavom. bio si vražičak od djeteta. ali moram završiti s vrtom. Objasni da Giorgio. grozno lice i golemu. Kako bi on to mogao znati? Otac Angelo mu je bio drag. Kad bi sklopio oči. skriven od ljudskih pogleda. . nervozno ih presavije i sakrije u torbu za rublje. Znate i sami da ga je trebalo zasijati u travnju. Pozli mu od Lucianovog lica. Tekle su.U redu. sad. Okrene se. a ne dolaziš ni u kapelu.

Možeš biti siguran da ću o tome govoriti s ocem Angelom. Zato odjebi. Moraš jesti ovu zelenjavu. a što ste vi nehotice čuli. ali napor ovog razgovora ga je znatno izmučio. savršenih proporcija i zbunjuju ćih plavih očiju. Moj otac me uvjeravao. a evo i prokulica. Ovo je trut. Vraćajući se u Giorgiovu sobu. guzonjo. Luka ~ježno uhvati pčelu u ruku i odnese je do prozora. a da ću iz tvojih usta čuti riječi koje koristi šljam?! Giorgio opet zapišti. Ti imaš jedino govna. pa krumpiri. . Činjenica. povratit ću ili ću dobit trčkalicu. Kad stigne zima. iako je nastojao to ne pokazati kad ga je Luka ugurao u sobu. Luka. Dalje. od pornografije do teško razumljivih jakobinskih tragedija. Nadao se da Giorgiov otac neće saznati da su redovnici priredili svom gostu neugodnosti. R.vrlo zanimljivo. nije li tako? Amerikanci koriste riječ »šekret«. on nema žalca. da je Giorgio bio u stanju izići na zrak izazivalo je čuđenje kod redovnika. Moraš malo rasporediti i po tom smežuranom truplu.Moja govna su barem u šekretu.Dobro jutro. . »šekret« upotrebljavaju današnje prostitutke. Giorgiu je stajao na raspolaganju zlatan rudnik knjiga. što znači zahod. Giorgiovo zaobljeno čelo. Čega se toliko bojiš? Ne može ti ništa. Upravo smo raspravljali o tome kako doslovce prevesti latinske tekstove modernim riječima. Znam sve o pčelama. još piskavijim glasom. dobacivali bi si uvrede. . a njegovo iznimno znanje o svijetu. više je pristajalo djevojčici nego dječaku. Bez sumnje će vas kazniti za ovakvo nečuveno ponašanj e. prokletnica! 143 Luka je trčao po sobi. u ovom redu bit će salata. Bog ti oprostio. Ubola me. Zahodsku petu je kreirao i nosio Luj XV. bili su jetki humor i sjajan um. srati . .Ti odjebi! . Bila je to prekretnica u mladom Lukinom životu. Luka ni u kojem sluč~ju nije kriv za razgovor kojeg ste vi prisluškivali. . Zasad ti je sva snaga u toj zajebanoj glavi. Giorgio ga je vidio kako dolazi. Englezi koriste »toalet«. ali ne i Luka. Giorgio povisi glas. Jer. Peta je bila u obliku zahodske školjke. da bi prikrio svoj niski stas.. za brata Thomasa bit će kelja da lakše prdi. Dva dječaka ostadoše sami. Giorgio se naglas smijao. Crvena peta bila je nezamjet~jiva na crvenom tepihu. Giorgio sad bijaše uz Luku. Luka podigne bolesnog dječaka na njegov krevetić. zgnječi tu usranu pčelu prije nego me ubode.Jako mi je žao. Inteligencijom je znatno nadmašivao druge dječake u sirotištu. to su vitamini.Čmaru! .Začepi. govnaru. riječ »jebati« počela se upotrebljavati u sedamnaestom stoljeću. iznenadivši samog sebe svojom razdraganošću.adilice i trutovi. Tako je prošlo njihovo upoznavanje. . Znate. Giorgio se opet uključi u razgovor.Budalo. kao da je imao neograni čene račune u mnogim najvećim knjižarama Palerma. . jesam li vas čime uvrijedio? . brate. Luka je sad sjedio u tamnom vrtu. Luka se usredsredio na mokru krpu kojom je prao kameni pod. Onakav si kako jedeš. nepismeno govno! . a ne u krevetu. koje je nakupio gutajući knjige.Neće te ubosti. hoćete li mu prenijeti latinski prijevod ili današnje nazivlje? Ne bih volio da otac Angelo naopako shvati ono o čemu smo ja i Luka raspravljali. . . Kakve užasne riječi. Luka. brate Louis. u ljušturi tog bogalja. Giorgiov opis kreditnih kartica. Jedina mu je uloga pariti se s maticom. 144 Obujmivši koljena Luka se zacereka u tami pri~jetivši se toga. Giorgio je razmaknuo tamu. neskldni dvojac. molim te. izvedenicu od francuske riječi toilette. Moraš ojačati. Podigne glavu tek kad začuje zujar~je pčele.. brate Louis. Brat Louis ih je čuo. prekinuvši Louisa.Dakako. Tađa vrisne. čudovišni dojam. odmah da si otišao na nastavu. Budeš li me i dalje hranio tom jebenom zelenjavom. Luka izbliza osmotri pčelu. Pažljivo pogleda po sobi da vidi gdje je. blizu stabla pokra~j kojeg su uvijek stajala invalidska kolica koja je izradio za svog prijatelja. Luka mu je pokazivao uredne redove sjemenja koje je posijao. Prostodušni Luka je prema tome osjećao strahopoštovanje i oduševljenje. On nastavi vrijedati Giorgioa što je glasnije mogao. slinave usne i unakaženo tijelo pružali su groteskni. Bili su uvijek zajedno. Pčela ga je ubola.Giorgio.Pizdo! . Luka se izblene vidjevši kako je Giorgio potpuno smeo brižnog brata Louisa koji se počne ispričavati. Prazniti crijeva.. a ondje grah.Baš lijepo. pa je zaroni u kablić s vodom. Potpuno oprečno njemu. .To je radilica. Oba dječaka promatrala su veliku pčelu koja je sletila na podnožje kreveta i primicala se Giorgiou.Lukino nježno lice. Luka je prvi put vidio »plastične propusnice za Aladinovu pećinu«. mlateći rukom po zraku. pa ćeš me morati čistiti. Giorgio. Luka poklopi usne rukom kako se ne bi nasmijao naglas. Luka je udahnuo u dječaka silnu volju za životom. .Ja barem u glavi imam mozak. obuhvaćalo je sve. Giorgio se razgalio.Kad ste već to spomenuli.

Giorgio se pribojavao ovog trenutka. su one koje sadrže trunku istine. Saznavši za tu dvojbu. To je trebalo biti iznenadenje. zdrav~je.Počne nekontrolirano drhtati. 145 Je li vaš otac važna osoba? Je li? Kad si ga spomenuo. smoždit će te bez znanja. Potpuno si ga zbunio. znao je da Giorgioa ne njeguju kako treba. Nikad prije nisu ga obuzela takva čuvstva.. Luka se sad nije smijao u tami. posljednjeg poslijepodneva. ali. priprijeti prstom prekorav~jući ga. Pričeka zvono za svršetak nastave pa stane pokr~j prozora očekujući da dotr či Luka. Pazit ću da te ne boli. Otac mi je obećao da te neću ovdje ostaviti. 147 Luka se ludo zatrči vrtnom prema zidu. . Došli su liječnici. Uvijek je bio medu najgorim učenicima. Nije mi udobno.Isuse.A zašto bi me inače operirali. začudujuća ljepota. čudnim. oponaš~jući Giorgiov visoki. počelo mu je slabiti srce. zašto si to učinio? . pa ga pozovi natrag. Podigavši zdjelu. a kamoli operaciju.Ne budeš li čitao. Nitko pri zdravoj pameti ne bi plaćao da ga ovdje drže! Ti si najbolji la~ac kojeg sam ikad sreo. Ali kako se približavao datum odlaska. Luka se nasmije odgovorivši da njemu nije potrebno znanje. iz štosa? Sve je dogovoreno.jestu gdje se Luka nije prao. Jecao je naglas: . Giorgiovo stanje se naglo pogoršavalo. pa pretpostavljam da i ja tebe volim.Probušeno je. a ako ja sve ispričam ocu. Nije ništa govorio Luki. nasloni se na mene dok ti očistim guzicu.Mogu li ga zakrpati? . Lukine oči zažariše se od srdžbe. na m. Možeš se nasloniti na mene? Tako. Luka rukama obuhvati prijateljevo lice. oholi glas. tako si zabavan. preskoči ga za dlaku. Tada je prvi put vidio Giorgia nagog. .Ja sam se upravo usrao. ružni klipane široko se osmjehne. a Luka mu je odgodio smrtnu presudu. a da o smradu i ne govorim. . . ti veliki.Najbolje laži. . smijući se vlastitoj ludosti. ne mogavši se svladati. Giorgio okrene glavu u stranu. Giorgiova soba bila je uvijek u sjeni. dragi moj. tako mudrim. liječnici rekoše da mu preost~je tek nekoliko tjedana života. prokletniče! Zašto si me ostavio? Giorgio je godinama varao smrt.Polako ću ih nanijeti.Bože mili. Poslije pos~jednjeg pregleda Giorgio je znao po liječnikovom pogledu da nema odgode izvršenju smrtne presude.Ti veliki ružni klipane. utiskujući razdragane poljupce u njegovu glavu i obraze. pa mu je takvo i srce. Luka psujući zavitla knjige preko sobe. Jedva da je imao dovoljno snage da podnese operaciju. Oni rekoše Giorgiovom ocu da sumnjaju da će dječak podnijeti putovanje. pa se zastidio da ga Luka pere. htijući pripremiti prijatelja za vr~jeme poslije svoje smrti. Luka. Iskrivljena kralježnica pravila mu je grbu na lijevom ramenu. Luka se ushodao po sobi.Sranje! Poslije Rima pobjeći ćeš sa mnom. Luka reče da će ga on oprati bolje nego da ponovo zovu starog pedera. Ali upravo kad je fizički počeo jačati. Umrem li. Luka nježno zagrli Giorgia i poljubi ga u njegovo veliko. bojažljivim. Drhtanje se naposljetku smiri. Zapravo si bolji u tome i od mene. Suhe noge bile su kao u trogodiš~jaka. Luka. ti si jebeni genijalac. A sad pozovi jadnika natrag. Zatim prebaci čistu noćnu košulju preko velike glave i zakopča je sprijeda. Još će se više prestraviti jer me nije oprao. nema više čekova.Volim te. Uvijek može zamoliti Giorgia da mu pomogne. da nema operacije. spljošteno lice. ali jedan od r~jih doimao se tako starim. ne mogavši polgedati Luku u oči. Nikad ništa od tebe. nećeš saznati da izvan ovog mjesta postoji drugi svijet. Giorgio osjeti miris jeftinog sapuna na Lukinom vratu i ugleda rub prljavštine. Giorgiove rane od ležanja bijahu svje~e. Prvi put u 146 životu nekog je poljubio. mislio sam da će se Louis usrati. Giorgio tog poslijepodneva. . Giorgio uzvrati viknuvši da je cijeli sjeban. Luka.Ne. . predstavljale su bolesnom Giorgiou samu srž života. no glava mu se klizala i klatila po jastucima koji su ga držali u uspravnom polo~aju. bez operacije. pa iako je bio mlad. Bili su c[jeca. Giorgio se bespomoćno pokušavao pokriti. . .Zaudaram. Giorgiovo tijelo su dotad jedino vidjeli i doticali l~ječnici i medicinske sestre. Oprosti. Njegova snaga. Uspijevao se održati na životu. Razlog radi kojeg me toliko nastoje održati na životu je t~j što im toliko vrijedim. izgubit će mjesečni iznos za moje uzdržava~je. djetinjastim poljupcima. Dode mu da zaplače. Luka.Sj~jno si to izveo! Nikad nisam čuo nešto nalik tome. Giorgio. . Ti ćeš poći sa mnom. Osloni lice na Lukino rame i. . Nikad ovo nisam učinio za nikoga. poljubi prijatelja u vrat. ali s Lukom u nju udoše sjaj plavog neba i sunca. On pretraži kutiju s l~jekovima pa izvadi mast i prašak. Blagim glasom šapne: .Kako to misliš? . mene neće uvijek biti u blizini. Skine Giorgiovu halju. Toliko je velik. Obojica ćemo u Rim. Luka vrisnu da je sa srcem njegova prijatelja sve u redu. .

Nema potrebe. Njegova nazočnost značila je samo jedno: preostalo je manje vremena nego što se Giorgio nadao. Vilinsku kraljicu napisao je Edmund Spenser. Poklopac jedne od kanti za smeće nije bio spušten. ali Luka ne dokuči smisao laganih. željan novosti. ali nikad ne pročita ni stiha poezije. Dopusti meni. sad im se pomoliše. Njih dvojica. Jednom je zapitao Luku tko mu je n~jomiljeniji pjesnik. muhe će navaliti u rojevima. bio je uvjeren da će im se Bog smilovati budući da su tako usrdno molili. beživotnih prst.Umirem. boreći se da dode do daha. Luka polako popusti stisak. Nije imao ništa reći ni svom ocu. Dva dražesna. Guido je u rukama držao čiste plahte. koji bi bio Luki po volji. tečnih. ali mu je čak i to predstavljalo suviše velik napor. koje ponese u svoju sobu. Donio i sam ti čiste plahte.. Uvijek će biti z~jedno. Guido se. čak su se upustili i u Opsadu Korinta i z~jedno plakali čitajući Wernera.Giorgio rukom lupne po krevetu. Luka proviri kroz Giorgiova vrata. Luka provede mnoge sate sluše<jući Giorgioa čitati Byronove Nevjestu iz Abida. Glava mu je bila toliko blizu da je čuo kucanje nejakog probušenog srca za koje je bio uvjeren da se može popraviti. no brat Louis zakuca na vrata i uvede u sobu Giorgiovog oca. usnula djeteta nikad neće znati za užas ukočenih. pa ih brzo vrati u kantu.Oprostite mom nepopravljivom prijatelju. Mnogo godina poslije. Vidio je da Luka još radi. Ubrzo nade istrgane članke. spremajući se presvući krevet. Ova~j sa sobom ponese Giorgiova sabrana djela Lorda Georgea Gordona Noela Byrona. . došao si.azočara se kad vidje da nedost~ju neki dijelovi. Ne obazirući se na oca. '. i zabrine se za stanje svog prijatelja. Luka je nježno držao malu. odlazi iz moje sobe. Guido si snažno protrlja ruku. Pregleda " novine. Giorgio otvori tanku knjigu u kožnom ovitku. uvijek će biti z~jedno. Ne. dodir hladnih. Guido porumeni osjećajući krivicu.Brooke je bio »kraljica« . u njegovu sobu tobože mu noseći čistu plahtu. Giorgio zapazi kako 148 Luka razdragano othita iz sobe. . pa ode . Laru. i to brzo.Ali ti si gost. ne radi se o tvom omiljenom autoru Gospodinu Anonu. Luka. ne na koljenima.Večeras čitaj Ruperta Brookea! Na čudenje i nelagodu starog brata Louisa. Na ulazu zastane. Pretpostavljao je da će se dogovoriti o završnim pripremama za njihovo dugo očekivano putovanje u Rim. Nije vidio kovčežić za revolver. Morao je pronaći drugo skrovište. Počeka nekoliko trenutaka. Luka je lagano prebacio ruku preko tijela svog voljenog prijatelja. Guida probudi Lukin kreštav smijeh. Gusara. Došao je do ruba dvo. nije imao snage za razgovor. Njihovo prisustvo ga je zamaralo. pobrinuo se da se Carlo Luciano i njegov brat Nunzio zagrle u smrti. Znam gdje stoji čista posteljina. ali se nije usudio proći kroz vrata. . nisam kanio smetati. Giorgio pruži Luki ruku. . Tako je Gospodin Anonimus postao jedna od mnogih šala. Zamoliše Luku da izade iz sobe. nadajući se da će oštar smrad natjerati ovu dvojicu da napuste sobu. Priskoči i stegne Guida za zapešće sve dok ga ne zaboli. prelijepih stihova. Nije se mogao osloboditi. . Tako i bi. Kad se sunce .Sjedi! Ljenčino mutava. U pet ujutro ponovo prode w dvorištem. koji su hulili protiv Djevice Marije. bio pun moljaca i zveckao krunicom. uživali pokazivati prst izmučenom Kristu na križu u samostanskoj kapeli. Oprosti mi. Giorgio umre pred jutro. drhteći od straha. Preleti ih pogledom. a ov~j mu ozbiljno odgovori da netko po imenu Anon piše n~jbolje stvari. pa ih vrati u kantu.Molim te.A. Prisegne da se nikad neće razdvojiti. St~jaše tako neko vrijeme. a ni preuljudnom starom Louisu koji je mirisao na plijesan. . Podigne madrac da odvrne plahtu. R. Pročitat ću ti nešto. Luka. sjedi.pa potr či hodnikom da ga ne uhvate. strahujući da ga ne uhvate. Odvali najdulji i n~jglasniji prdac koji je mogao. obrati se bratu Louisu: . razumljivih jedino njima. pa se vrati u svoju sobu. ali se on ne zabrine. Odmakne madrac. Prostenja da je jedini razlog zbog kojeg Giorgio čita Byrona či~jenica da je i on bio bogalj. Kad ude Luka. Dat će im vremena. Šapćući upita: Što je? .Oprosti. Luka je još bio ondje i četveronoške poravnavao zemlju. Giorgio pade nauznak. Nije bilo mnogo ~jesta na kojima bi se ' nešto moglo sakriti. oprosti. Giorgio je jedino želio ostaii sam. meku ruku. Podigne poklopac i '~ ugleda iskidane novine. rišta. zagleda u sjajnoplave Lukine oči. pa vikne za njim: . Guido produži prema kuhinji. kad se Luka vratio na Siciliju. htijući početi čitati Byronovog Don Juana. .Hvala ti. već zagrljeni. Kasnije toga poslijepodneva. 150 Luka nije skidao pogled s Guida sve dok ovaj ne zatvori za sobom vrata.~ju. Od iscrpljenosti zatvori oči. Luka odvrati viknuvši: . otvorenih očiju. Brzo je pretraži. 149 Mjesec dana poslije Giorgiove smrti. . ali ga je vidio Luka. Bijelo okruglo lice bilo je sj~jno od znoja. bude diglo. njegov otac pošalje Luku na školovanje u Ameriku. Zatim u dva koraka pride krevetu. Mogu i sam promijeniti posteljinu.

Možeš se kladiti. .Koliko bude potrebno vladi da donese odluku. Inzerillo pokuša umiriti Emanuela. Emanuel nastavi. Paul Carolla bit će pušten na slobodu. Brzo se ogleda. Ostane li zakon na snazi. a nije pročitala ni novine. osobno vam to reći. reče da je vidio Krista u kripti. 152 . zazivajući oca Angela. razumijem. Imao je sreće. Netko prigušeno vrisnu i žurno se uda~ji. Većina ovih zatvorenika prilično dugo je u pritvoru. Vrati se u sobu. . Paul Carolla bit će osloboden. Sudenje će se nastaviti kao da se ništa nije dogodilo.. primjerice. Nitko na to ne obrati pažnju.Gospodo Luciano. Gospodo. gospodo. Upravo je klizio s križa kad zacvilješe vrata.Ne znam jeste li svjesni te činjenice. Gelim vas uvjeriti da poduzimamo sve što možemo. pa se odveze zavojitim putem do vile Rivera. Luka se šuljao izmedu poznatih izlizanih klupa. Pravo ludilo.. Nije bio u stanju sjediti na miru. Ona će donijeti konačnu odluku.U kapeli je vladala tama. Ovakvi napadi kod njega su bili česta pojava.Zn~ju li za to novinari? Hoće li to netko objaviti? Dr. ali Graziella je već sama ispratila Emanuela. . . Naposljetku pogodi hodnik. Stigne do oltara.~ju sve njegove izjave i optužnica. izvadi nalivpero iz džepa i počne kuckati njime o uglačanu površinu stola u blagovaonici. Lucianovoj udovici. gospodine što ste bili toliko ljubazni i osobno mi to došli saopćiti. ali je bio uvjeren da to neće potrajati još dugo. . sudski proces se oduljio.Si. Oprostite. izvuče novinske članke i odmah shvati da ih je netko dirao. neki posebno. ali on odbije. sve dok nas sudac ne obavijesti. Još obrana nije dokra<ja sve izrekla a oni su već istrčali iz sudnice. Vješto se uspne. Emanuel popravi kravatu. .Lice joj bijaše poput maske. nemoguće. Iscrpljen. Ali sudac nema ovlasti da ne uvaži ove zahtijeve. Danas je obrana zahtijevala da se to izvrši. . Bit će u dnevniku. Njegov bijes zbog tog otkrića pretvori se u zaprepaštenost kad pročita jedan od članaka. Bilo mu je mučno u želucu. . Tako nije bila ni u sudnici. Inzerillo kimne glavom. pa vas ne bih ~eljela da~je zadržavati. Studirala sam pravo prije ud~je.. Paul Carolla je. predmet se mora predati u vladine ruke. u zatvoru već šesnaest mjeseci. Izmedu provala histeričnog plakanja i molitvi. gotovo uvjeren. Graziella se upravo vratila s Dominove sahrane. Luka je imao odličan izgovor da ne ode na ispovijed.Koliko dugo će potr~jati čitanje izjava? Emanuel obliže usne. Graziella ustane.Sudac to ne može učiniti. Naslov je glasio: RUPA U ZAKONU DOVELA DO NEREDA U SUDNICI.Moram stupiti u vezu sa svim svojim kćerima. Ispričavao se i kad su se vrata zatvorila za njim. želio sam se naći s vama. koliko će to potrajati? 151 . Danas je došlo do obrata u sudnici. Zakon ka~e da svaki zatvorenik ima pravo da mu se u sudnici naglas pročit. Promukla glasa. ona ga prekine. većina ovih ljudi naći će se na slobodi. ali u Italiji je na snazi zakon po kojem se nijednog čovjeka ne smije držati u zatvoru više od osamnaest mjeseci bez sudenja.Si. Dr. Razumijete li? . Hvala vam. neki grupno. prije nego se donese presuda. vjeruj mi. on rukom pokaže pomoćniku da se javi. zagladi kosu. Ponovo popravi kravatu i duboko uzdahne. jako ste zauzeti. optuženo je na stotine ljudi. .Zbog toga sam ovdje.Sudac će to zacijelo provjeriti. Kao što znate.Moram o ovome nekome javiti. Emanuelov telefon u Palermu zvonio je satima. Mor~ju doći ovdje. . Emanuelu dode da zaplače. Nadljuskim naporom se svladavala. Graziella mu ponudi vino. . Znate li za Maria Domina? . pričvršćeno na zid dvjema teškim drvenim gredama.Paul Carolla? .. ali imam vrlo malo vremena. moram se vratiti. Dobro mi je poznato kako vlada funkcionira. Paul Carolla sjedio je nasuprot svog posjetioca i razgovarao s njim pomoću telefona.Gospodo. pa ude u kriptu. Budući da je Louisa spopao amok. Mor~ju se odmah vratiti u Palermo. Brat Louis trčao je ovamo-onamo. pa pogleda datum. godinu i pol. Trometarsko raspelo bilo je tridesetak centimetara široko. . da će oni to odbiti. Graziella da znak Adini da pode za njom. a sam nastavi mučan razgovor s dvojicom tužilaca. Odjednom poskoči.U n~jboljem sluč~ju. Ona se zavali u stolicu podigavši ruke u znak nevjerice. Trčao je usplahireno mlatarajući rukama po zraku.Krist je sišao s križa. Adina ude u predvorje čim začuje zvono. Kuda ćeš? . .Isuse. čak se jednom zaleti u zid. pa smjesti kovčežić na željeno m~jesto. Mora dobiti odobrenje vlade.kav zakon. preplašenih očiju. a oni ne mogu donijeti ts. Kao što rekoste. . siguran sam. Posljednji put tvrdio je da je u dvorištu vidio cirkus. dopustite mi da dovršim.

vratio se u Ameriku? . ispitavši jedinog očevica ubojstva malog Julia Palusa. dovraga.Srčani udar. Primijeti da mu nije n&judobnije. . Sve drugo je u redu? . .Bio sam u R. ništa ti se neće dogoditi. provjeri svaku izjavu.Pirelli prelista Carollinu izjavu pa podigne papir.Hoćeš reći.Sve ide po planu? Imaš problema? .. . mnogo toga prelio je u svoje džepove.A kad je Paluso odbio? Carolla se nasmije i raširi svoje debele ruke.imu.Tko ga je. ali ovo će pružiti priliku ostalim obiteljima da se ubace. Koliko ti treba da saznaš? . čuješ? Raspit.. možda plavokos. Htio sam dostaviti poruku poslovnom partneru. . Carolla se ozbiljno zagleda u Dantea. ne mogu mi ništa. . To je sve. Rekao sam nešto. Lucianov izvršitelj. Još dva mjeseca i ja sam svoje odslužio. Carolla udari šakom o staklenu pregradu. vjerojatno sam mu i malo zaprijetio.prizna Dante. Luka. Kupujem Lucianove teritorije godinama a njemu ni na kr~j pameti. . . Požuri s tim. hoće me ispitivati o onom Palusovom klincu. osim stražara. Nastavi. imate moju izjavu.Malo sam se uzrujao.Dobro. Znaš.E pa sazn~j. Pirelli dosad nije uspio ugovoriti razgovor s Carollom. Prvi smo počeli. Prisutvovat će i Carollin odvjetnik. Osmijeh se Enricu Danteu sledi na licu..Nisam o njemu ništa čuo . umro je.Samo jednu ili ste se nadali da bi vam Paluso mogao postati redovnim raznosačem? Carolla se nagne prema naprijed. Paulie. on pogura stvar i bude nagraden sastankom u šest sati. da je vozač neidentificiranog vozila 154 možda bio mlad. Priznao sam da sam htio da mi čovjek iznese poruku.Pirelli? Nikad čuo. ali pojavili su se neki važni dokazi koji bi mogli okriviti gospodina Carollu. Kako to da ja dobivam više informacija u ovoj rupi nego ti vani? . . što znaš o žaci po imenu Pirelli? Dante zaškilji i obriše vrat rupčićem. Domino je pristao na neke cijene ali ništa službeno. . ali nepotpisane.. sklapao ugovore. priznajem. ali Carolla prasne da još nije sve rekao. malo ste mu zaprijetili? . a vjerojatno je nosio tamne naočale. Inspektor kratko pozdravi Dr Ulliana.Dok mi ne rasipaš lovu okolo. Vodio je Carolline poslove.Sazn~j. Upitali ste ga bi li vam iznio poruku.Dobro znam da je gospodin Carolla bio u zatvoru.Naravno.~j se i to brzo. Komesar Joseph Pirelli ponovo ispita sve sumnjivce. a sve po zakonu.Stalno se hoće sastati sa mnom. Povisi cijenu bude li potrebno. . nema problema.Pročitali ste moju izjavu. Sad će morati mnogo toga objasniti. ne.Uskoro će me pustiti.. koji očito nema nikakve veze s njim budući da je u to vrijeme bio zatvoren u ćeliji.Ništa. samo će doći do malog zastoja. . . je li tako? Iako ste znali da je to protuzakonito? Carolla napući usne.»Imaš obitelj. sve ide kako smo zamislili.Moj klinac.Pojma nemam. Uskoro sam vani. . Sve je u njoj. Mogu se jebat.« Moram li nastaviti? Prizn~jete li da ste izrekli ove prijetnje? 155 . koja strka. sredio? . Drugo sranje me ne zanima. . ali zbog mogućnosti da će Carolla biti pušten. Pirelli zatekne.. Pirelli zamijeti kako se tamne oči uozbiljiše i kako brzo pogledaše svog odvjetnika. . Carollinog odvjetnika. . dobro si? Što je? Danteov glas bijaše za oktavu viši nego inače. Uvjeren da Carollu nikad neće osloboditi.. . Ne želim da se mota ovdje. A sad čuj. Pirelli upali cigaretu a šibicu baci u pepeljaru. . možda će ti to biti utjeha kad čuješ loše. Imamo neke ugovore.Gledajte. i Carollu i njegova odvjetnika.Izjavili ste da je Giuseppe Paluso čistio vašu ćeliju ostavivši otvorena vrata. Dante odmakne stolac. Tako da sad ne možemo dalje dok netko ne preuzme. . Zbog toga mu taj očevidac nije vidio lice. . o onom klincu zatvorskog čistača kojeg je netko raznio na komadiće. Imaš .. 153 Carollino lice se promijeni. koji krene kratkim uvodnim govorom u kojem spomene kako je njegov klijent već pomogao koliko je mogao u istrazi o tom sluč~ju.Znači. Sad raspola~emo opisom ubojice. Jesu li moji momci vrijedni jebene love koju za njih dajem? Šteta što nisi bio u sudnici. On~j odvjetnik. prijenos novca. ovo je divna vijest. štakorske oči otvrdnu. ja sam prvi počeo..Ne. ali sazna jedino. Imaš ženu. Želim ono pristanište i dokove. .Hej. Čovjek postane takav u zatovru.

kud ideš? . ali večeras se osjećao mnogo starijim.Nemam veze s tim jebenim klincem. Tek nekoliko r~ieči: DOLAZITE U PALERMO HITNO. starinskog. . Ne mogu ni jesti.Carolla slegne ramenima i brzo pogleda Ulliana. što si to učinila? Rosa se odmakne. Ovo je sranje. Mora oba. ali odluči da prije spavanja pregleda popis Carollinih posjetilaca u ovih šesnaest mjeseci. . PRVIM AVIONOM. Otkad je otkazao praznike. . . stigao je. Teresa zamahne telegramom. Moramo u Palermo. udarao je po zidu sve dok mu se ne '. izgledao je mlade od četrdeset i jedne. Najgore od svega. »problem« s čistačem? Carolla ustane. to je moja kosa. držeći se na pristojoj udaljenosti od m~jke. poput ježa. Postavit ću vam još nekoliko pitanja drugom prilikom. Pirellijev glas bio je vrlo tih. bila je žarko narančaste boje. Spusti namirnice i rastrga omotnicu. moramo stići u Palermo..Već sam vam rekao. Što će si ona pomisliti? H~jde se pakirati.Odsjekla sam je. a da mi neki dripac ne pokuša prerezati grkljan.Mama. Nikakvi prosvjedi stanara nisu ga mogli popraviti. pogled~j. . Carollu odvedoše u ćeliju. . .Mama. sasjekla je neravno. pa je svuče i baci u kut. Držeći u rukama vrećicu s namirnicama. pekle su ga oči. kojeg ne možete oboriti ni vi ni itko drugi. nisu postojale. Futrola za pištolj je bila prazna. raskrvariše zglobovi. Dizalo opet nije radilo. Znači da znate da sam nevin. Rosa rukom prijede po kosi. GRAZIELLA LUCIANO. Teresa zalupi vrata nogom. . Predočivši sinov~jevo lice u betonu. .Putujemo na Siciliju. baroknog pokućstva. . razumijete? Zaprijetili ste. . Isuse Kriste! Teresa se zablene. otvorenih usta. njegove obitelji.devetogodišnji . .Okrene se i pode prema izlazu. no Carolla se okrene u stranu. . Rosa se ne ponudi ponijeti vrećice s kupljenim stvarima već se odmah vrati u kupaonicu. Rosa joj otvori vrata.Sad mi je dosta. Odrezala je kosu. a ti si režeš kosu! . Zvonila je i zvonila. prvim avionom.' viti telefonski razgovor. Ali će sada dvostruko provjeriti sve osobe koje su posjetile Carollu od dana hapšenja. Odmah! Zalupi vratima stana. ali naposljetku spusti kupljene stvari na pod i pretraži torbicu. žena jedva da je . u žaru sam možda to sve rekao. Vidjeli ste fotografije? Gurne stravične fotografije umorenog djeteta preko stola.Gospodine Carolla. Znate li kako mi je u ovom svinjcu? Otada ne mogu stati pod tuš. njegov devetogodišnji sin .Ti si moja kćer! Graziellina unuka. Kažete da imate svjedoka i osumnjičenog. Nije posjedovao snimke razgovora. Pirelli pažljivo složi paire. stigao! Od Grazielle. osim što je intuitivno osjetio da je Carolla naručio dječakovo ubojstvo. Carollina paranoja pojačavala se dok je sam u ćeliji razmišljao 0 onome što je Pirelli rekao.Što si to učinila od sebe? Bože mili. Bio je umoran. Što brže riješi slučaj Paluso to će se prije vratiti u Milano. na vrhu kratko.Vidim to i sama! Zašto? Rosa slegne ramenima. ja ću reći kad ovom razgovoru dode kraj . Dovedite si tog svog svjedoka i jebite se. ali se ne sj ećam. pogled~j. potraži u torbici ključeve. pa se laktom nasloni na zvono.Šta me ovaj tu jebe? Makni ga odavde. Ništa nije postigao.Ne sjećate se. Rosa podigne telegram. 157 Sofia primi poziv telefonom u Rimu.ja. U tijelu je bio čvrst i mišičav. gospodine Carolla. Graziella je zvučala službeno. Teresa gotovo previdi telegram. prema Ullianu. doduše samo na pojedinim ir~jestima.Rosa. Reče samo da Sofia sutradan mora doći u vilu Rivera. pripremajući si kavu i sendvič. U golemim sobama bilo je malo teškog.Ali vi tvrdite da je to sluč~jna podudarnost? Raspolažemo snimkama svih razgovora s vašim posjetiocima. . nazovimo ga. Zatim zalupa po vratima ćelije. Čovjeku ste zaprijetili smrću njegove žene. No zato su podovi od ukrasnih pločica bili ugodno hladni pod golim stopalima.Prala sam kosu. To mu je raznijelo glavu. Stisne pesnice. Reče tek da ga Dante mora svakako posjetiti.. i poslije dva dana gospodine Carolla. 156 Teresa zadihana stigne pred vrata stana.Moram ti kupiti nekakvu periku! Ako te Graziella vidi takvu. . Imam alibi. Sve to odnese u golemu blagovaonicu i odloii na velik okrugli stol. .Nisi čula zvono? . Pirelli je stanovao u iznajmljenom stanu u središtu Palerma.Potr či hodnikom.Rosa! Rosa! .Hvala vam što ste odvojili malo vremena za mene. Paul Carolla morao je čekati dva i pol sata na telefon da nazove Enrica Dantea. Jeste li ikad spomenuli t~j. a Pirelli se zadrži u sobi... . Gadile su mu se mrlje od znoja na košulji. Tapkao je po kuhinji. i poslije dva dana.ubijen je iz blizine revolverom. Kako si mogla? Kako si mi to mogla učiniti? . Glava joj je bila omotana ručnikom. Ne htjede o ničemu govoriti preko telefona.

kad ovaj ušeta u njegov ured. poput skulpture. dvaput. Baci se plačući na pod ispred raspela.. Preplavi ga strah. tko je upucao onog malog. Luka Carolla stajao je zagledan u uredno poredane štapove od bambusa. Lice mu se iskrivi kao u mačke. smiješeći se kao da ga očekuju. Zato si ne zamišij~j da si neki strašan gangster. kog ti vraga radiš u Palermu? . capiche? Spadaš u daleku prošlost. On joj predloži da pode sama sa sinom. . glupane. . ali mladićeva reakcija bijaše kao da ga je stresla struja. Luka je govorio rNe«. Saginjao se sve dok n~je virio kroz drvorez poput nekog tata.Imamo osumnjičenog. Opet je zaboravio nazvati ženu. Nemam novaca. . .. . Obavio je posao. Zvuk bijaše vrlo tih. ponavlj~jući je kao da ga je svladala strašna bol. ali ona vikne da praznike treb~ju provesti zajedno. usiljeni.Znam ja što si ti.jca za slučaj Paluso i kažu da imaju svjedoka. Guido se ne usudi ni pomaknuti.jac zine. zajebani pederu. Posjetio je Carollu u zatvoru.Treba mi novaca. . Stajao je lako nagnute glave. Odloži torbu i krene bešumno duž lade. nosio je tamne sun čane naočale. Odogovara opisu kojeg smo dobili od našeg svjedoka.A ako me zatreba? . 159 . Ubrzo će otkriti ponavljatju li se neka imena. . Vrata se otvoriše i zatvoriše. i znam što bi ti htio.Nadu li tebe. Počne raditi unazad. Enrico Dante je upravo razmišljao kako da ude u trag Luki. Guidovo tijelo oblije vrućina. posjetioci u vrijeme umorstva očevidno su bili najvažniji. Brat Guido. Kri stov lik na velikom križu sj~jio se. Odredili su novog polica. Kosa mu je u tami izgledala poput aureole. Oslobodit će ga.Naš osumnjičeni je sin Paula Carolle. Evo ti za kartu i troškove. Pokupi lovu i nosi se. Morao je pokazati putovnicu u zatvoru da bi mogao ući. utuvi si to u glavu. nije se usudio ni disati. iskezi zube. recimo. Zareži. Ja sam mu sin. nešto poput udis~ja. a njegove fine. . još ti mlijeko curi. uspravna tijela. Počne se povlačiti natrag u tamu.Odrasti. Pritiskao ga je strah. Makoliko nastojao.Nije dovoljno. Nije se mogao pomaknuti. . dvadesetih godina. možda olakšanje. Teška hrastova vrata zaškripe i on žmirne. isklesane crte lica poput andeoskih. Guido ne izdrži i uspravi se. po običaju. Kripta je bila osvijetljena malom zrakom mjesečine.Pobrini se da mladac stigne na avion. .Ne trebaš mu. pridodavši tome i halju i sandale.Uzmi što ti se da i smatraj da si imao sreće.Misliš da sam nekakvo glupo kopile. Tišina je bila teška poput tame. sve mi znamo o tebi. pobjesnit će. 158 Srce mu počne udarati dok se šuljao duž kamenog hodnika. Ov~j to niti ne primijeti od silnog uzbudenja. a Pirelli se široko os~jehnu. nosi se. Mladićeva ljepota ~ijaše gotovo nebeska. Pirelli uleti u svoj ured. tamna sila koja ga je po riječima oca Angela ispunjavala. ali morao je još do kapele. koji ga je promatrao iz svog skrovišta iza izrezbarenog paravana nadesno od križa. Mladi polica. Dante uzme svežanj k~jučeva pa ode do sefa. Bruno di Mazzo. Molio se kad je ušao Luka. Da si sjeo na prvi avion. Nadao se da će po završetku nešto osjetiti. noseći sunčane naočale. nije se mogao približiti križu i popeti kao onomad. Dante pritisne dugme na svom interkomu i pozove jednog od svojih ljudi. Guidu se sledi krv. Dante poželi da ga ošamari po tom podrugljivom licu. ti smrdljivi. rane su bile tamnije mrlje. Guido shvati da je to riječ. Zatrepće očima da ne zaplače. Tada Luka progovori. Plavokos. Luka obide oko stola. njegov mladi pomoćnik.s njim prozborila i riječ. Licem mu se slijevahu suze.Isuse. Luka je prilazio sve bliže. iskoči iz Pirellijeve stolice.Pročitao sam novine. ha? Ja sam mu sin. Luka je izgledao poput desetogodišnjaka. Učinit će to odmah ujutro. Um jesto toga stavi još dvije stotine dolara na stol. . . Bio je spreman za odlazak. Pogleda na sat. ali ti se ja neću sagnuti. Nije se mogao kasnije prisjetiti je li uopće izgovorio Lukino ime. koraci mu postadoše neprirodni. ali se to ne dogodi. baš tako. Želi da si što dalje od njega. neće. . pa zasiktavši. trebat će nešto da se nagodi. Prošla je ponoć.Odlazi iz zemlje. Upamti jedno: ne uspiju li osloboditi Carollu. Vrati se u sobu i spakira ono malo svojih stvari. shvaćaš? Sazna li ti otac da si još ovdje. pljune. Otežale su mu noge.

Svade su postale redovna pojava u Carollinom neuspješnom nastojanju da razumije svog sina. Carollin stav prem sinu iz korijena se promijenio. Novi okružni tužilac namjerio ga se dočepati. Mreža se počela stezati. Zajedno odoše na Siciliju okolišnim putem preko Amsterdama i Londona. a drveni pod djelomično prekriven izlizanim. Ispred terminala uzme taksi. Iz vrećice koju je donio iz dragstora ~ izvadi dva paketića boje za kosu. Carolla naloži jednom od svoji ljuđi da ih se riješi. Reagiravši automatski. ali odbaci tu pomisao kao teško izvedivu. baš naprotiv. Luka je upotrebljavao crtež ljudske anatomije da bi uočio ranjive dijelove tajela. molim . Nag do pojasa. veličini. svrati u dragstor. koji je uglavnom. ali to neće potr~jati dugo. pažljiv i neprestano uz njega. Momak nije imao prijatelja. Lennya Cavataioa čuvali su naoružani stražari u Palermu. zeti nož.i koliko puta uhvatio kako stoji ispred zrcala i vjeiba. vodio ga je na streljane i kod izradivača oružja. Šest mjeseci poslije. navuče ~ gumene rukavice i pažljivo nanese boju na kosu. iako je bio vrlo bogat i uspješan. no~ bi skliznuo iz rukava njegova kaputića na dlan.'. Za njega su žene bile pripadnici neke vanzemaljske žive vrste. Objesi odjeću na svinute žičane vješalice. Odveze se u lošiji dio grada i prijavi se u jeftin hotel. Pobjegli su u planine. On stane u red. plahte su bile izgužvane. pažljivo pročita upute pa smi. Do polaska je ostalo još dvadeset minuta. kad se Carolla odlučio sakriti. a ni strpljenja razotkrivati sinov 162 Ijeve komplekse. U to vrijeme imao je mnogo briga. A tada je pobjesnio. Ali Carolla nije imao ni vremena. ali se predomisli i napiše hJohnny Moreno«. Takocier je kupio zubarsku bušilicu da bi označio svoje metke. ali prode ga smijeh kad pronade Lukinu skrivenu zalihu oružja. okrene se i ode. Luka je sjedio na aerodromu. u Sjedinjenim Državama već su izdali naloge za Carollino uhićenje optuživši ga za trgovanje drogom. Provede sate vježbajući. Još je nosio svoj slamnati šešir i tamne naočale. počeli su se pripremati za odlazak u Brazil. Carolla se na to nasmije. a nije ni pokazivao prirodne sklonosti prema suprotnom spolu. plus Danteov novac. umrljanim sagom. Johnny je pokazao Luki kako se puca iz pištolja. Postoji i očev sef u banci. Zatim sjedne ~ na krevet i pričeka dvadeset minuta da se boja uhvati. a znao je da se dokazi protiv njega gomilaju. Zašto da ide u New York? I gdje? Nije čak znao je li stai~i stan prazan? Imao je uza se nekoliko putnih čekova. . ali zastane.160 10.Vašu kartu. Otišao je. Zabio je u glavu da postane jedan od tjelohranitelja koji će danonoćno biti u očevoj blizini. Stanje je postalo još teže kad je pronaden Lenny Cavataio i prebačen na Siciliju. u to bijaše siguran. Uzme olovku da napiše svoje ime u knjigu gostiju.reče službenica.! ješa boju u plastičnoj čaši za pranje zubi. Dok su stigli na Siciliju. . Ubijen je prilikom tučnjave u baru. pripadao njegovu ocu. Carolla ga je ne. uleti pravo u najveći lov na mafiju u povijesti. a redovničku ha lju slo~i u ladicu. Luka je postao opsjednut oružjem. Luka počne obilaziti trgovine koje su prodavale pribor za vojni čke vještine. oslanjajući se na Carolline ortake da mu javljaju o tome što policija smjera. U sobi 161 nije bilo tuša ili zahoda. Johnny Moreno bijaše očev vozač. Carolla. Sjetivši se sefa. koji je došao na Siciliju isključivo ušutkati Lennyja. Krene prema napuklom umivaoniku. Svim njegovim pištoljima može se u ći u trag. To bi razbjesnilo Carollu i zaprijetio bi da će mu odu. Kupovao je sve časopise o oružju koji su mu se našli pod rukom. Zatim je počeo kupovati oru~je i skupio pravi mali arsenal. Ušije mali komad tkanine u rukav svoje košulje na koji položi dršku noža. uživao je u napetim situacijama. Momak je bio smiren. I FBI i Agencija za borbu protiv narkotika bile su mu za petama. A ako ga nj egov otac namj erava razbaštiniti i ne vidjeti ga više? Okrene se da vidi je li onaj razbijač kojeg je Dante poslao s njim još ondje. a Dante mu je dao pišljivih nekoliko stotina dolara. Carollu se dojmilo što Luka nikad nije pokazivao nervozu. Objesio bi je na zid svoje spavaće sobe i i izvodio male predstave u kojima bi napadao poster u prirodnoj . . Luka joj gotovo pruži kartu. pa se on dao u bijeg s Lukom i dvojicom tjelohranitelja. On je bio jedan ' od rijetkih koji su radili za Carollu a koji su Luki bili simpatični. koristeći krivotvorene isprave i putovnice. Izade iz taksija kod neke jeftine garaže i unajmi poluslupani fiat. Kad bi brzo podigao i spustio ruku. Nož je bio uzrokom prve od nekoliko strašnih svada. Soba je zaudarala na ust~jali znoj. Luka nagovori oca da ga povede sa sobom. počne razmišljati o onom u Danteovom uredu. a po svemu sudeći nije ih imao namjere pronaći. Službenica zauzme svoje mjesto za provjeru putnika. nekoliko godina stariji ~ od Luke. Luka nije posjedovao dozvolu za nošenje oružja. Na povratku u Palermo. Bio je krcat novcem. Kupi nož tanke oštrice.

napipa ručnik i pokrije se preko glave kao da se boji pogledati. po ulasku u sobu za posjete. Pazi što govoriš. kaže da se ovi razgovori snima~ju. Pokazao je kako je profesionalan. Boja za kosu kapala mu je niz vrat. znojila se. Baterije iz radija nestale su. . pa pogleda tamnosmede mrlje na ručniku i prstima. s lisicama na rukama. odmjerenim koracima. Poslije svega što je učinio. a Luka se baci ledima na jastuk. pa čak i kako pucati. Sjedio je i gledao se u napuklo zrcalo polako brišući boju s vrata. izgledao umorno. Promatrala ga je cijeli dan u sudnici. ali unazad dva dana samo bi joj mahnuli rukom da prode. nekoliko stotina dolara je sva njegova plaća. Kao da se našao u ulozi stvorenoj za njega. Luka se toliko udubio u misli da je zaboravio na vrijeme. n~jvažnije od svega. učini velik krug po sobi dok ne dode blizu zrcala. Obrana je nastojala da se izjava za izjavom brišu iz sudskog zapisnika. Okrene glavu lijevo-desno.N~jbolji pravnici me brane. Naposljetku natopljeni ručnik sklizne. ucjena. pažljivo izvadi i oprezno stavi na vrh oporuka. Boja je dobro uhvatila i on si čestita. Otetura do kreveta i polako se smiri otirući glavu. kojom je dx'~ao slušalicu. otresajući šampon. Paket je sigurno otputovao? Poslao si ga sa Sicilije? 164 Dante potvrdno kimne glavom i reče da ga je poslao avionom za New York u četiri sata. i bio spreman počiniti svoje prvo umorstvo bez traga uzbudenja. Luka se nesvjesno počne ljuljati naprijed-natrag. posebice kad bi se upoznao s ljudima koji su zauzimali najviše položaje u Organizaciji. u ulozi profesionalca. malo sagne glavu.Upita Dantea ima li novosti u vezi s Lucianovima. Pozove stražara. uranj~jući glavu u vodu. Carollu su uvodili u kavez i stavljali mu negve na noge. Polako se podigne s kreveta. Morao je svom ocu dokazati koliko vrijedi i što umije. On~j novi. Bile su čiste. prisjeć~jući se prilika u kojima se dokazao.ja i Jjubazno su joj kimali glavom u znak prepoznavanja. protuzakonito korištenje bankovnih fondova. ali se nitko ne odazove. . no ~arulja i baterije bile su izvadene. kao da nije njezino. Vježbao je godinama. . Ruka. slušao i. Budući da je prisustvovala sudenju svakog dana. Pirelli. blizu klupe n4jegovih branitelja. 163 Oni su bili amateri. Nije smjela promašiti. pa se kradomice pogleda. Samo neke glasine. Graziella je znala da Paula Carollu mogu po zakonu držati u zatvoru još mjesec dana. izvadi patrone. ali mozak joj je bio bistar. Carollina odvjetnička ekipa imala je pune ruke posla budući da je Giuliano Emanuelo iz dana u dan prikupljao nove dokaze protiv njihovog klijenta: utaja poreza. Znala je kako napuniti pištolj. tijelo ukrutilo. Ništa nije izmicalo njegovu oku. 165 Otvorivši treći pretinac radnug stola. ali još se nije znalo hoće li optužbe biti povučene ili ne. Papir za pisanje. A sad još i optužbe za umorstva Michaela Luciana i Anthony Robella. a ne njega. naslaganih na don Robertovom stolu. Šampon ga je pekao za oči. iako je te večeri. pamtio imena i lica. . sitnim. Napipa ga. Uhvatili su njih. Sudenje je upravo završilo za taj dan.Potrajat će nekoliko dana. od Mussolinija su u stanju učiniti Papu.Zna li se nešto? Carolla zatrese glavom. Paul Carolla si prizna da ga možda neće pustiti na slobodu. Carolla je još bio dobro raspoložen. Već je razradila plan u slučaju da je pregleda~ju. stra~ari su je svi poznavali iz viden. Bojaž~jivo podigne jednu.Luka se dotad nikad nije osjećao tako važnim. nikad pretjerati u ulozi koju je igrao kao sin najtraženijeg čovjeka na Siciliji. Izračunala je da ima samo jednu priliku: trenutak kad uvode zatvorenike u sudnicu. Pogleda na sat: još pet minuta. voljnih svjedočiti u zamjenu za smanjenje kazne. Poput slijepca. kapao po prsima. Postupak je uvijek isti: prije nego su advokati zauzimali svoja mjesta. Učio je brže negoli je njegov otac želio priznati i učinio je budale od glupana koji su ga ismijavali. Kao da su od krvi. . Osjeti se pročišćenim. Njezin bijes se rasplamsao. Počne prati kosu kao mahnit. ali začuje jedino izdaleka odjek drugih zatvorenika i lupu njihovih limenih šalica. a Carolla slegne ramenima. nije ostavio traga iza sebe. pisaći pribor i odjeća ukradeni. pot~jice. Sad će njegov otac naposljetku shvatiti kako će biti teško bez njega. krutim pokretima. ali ne znam im imena. Luger je bio u maloj baršunastoj torbici na dnu sefa. On je sam u kavezu. Paul Carolla. još jednom povlasticom. iznudivanje. Tijelo joj je gorjelo. Vikao je do promuklosti. Sve je po zakonu. Njezino mjesto bilo je točno nasuprot. Znao je da nikad ne smije pogriješiti. Zapjenjena crvena boja otjecala je u slivnik.Još ništa. pa drugu ruku. Carolla je znao da su pretražili njegovu ćeliju. moraju me pustiti. Nije uopće sumnjala da će ga pustiti. televizor takoder. . On je zavitla preko ćelije. Promatrao je. Luka Carolla je postao u svakom pogledu Johnny Moreno. Čuo sam da optužba ima još tri svjedoka. i stavi ih ispred lica. U polutami posegne za svjetiljkom. onih s doživotne. Lice mu se zateglo. uvijek je posljednji u redu. no sudac je to dosljedno odbijao. Nekoliko prvih tjedana pružala bi torbu na provjeru. Otvori hladnu vodu i zagleda se u boju kako otječe u slivnik. nedosta~jali su predmeti za osobnu upotrebu. Prvi put poslije njegova hapšenja. Dante ga upita kako je.

U redu? Više neću ništa pokušavati. Nadgledat će svaki aerodrom. . zajaši ga i udari po licu. Dante se podigne na laktove. Začu neki zvuk. prošupljili se.Tko zna? Čuj. Ne uspije li ov~j štos. Sledi se.D~j mi da telefoniram.Podimo u moj klub. 167 zna da si ucmekao onog klinca. . nazvat ću bar i oni će donijeti novac. . ograda i vrata vrta. Ovdje ništa ne držim. bez obzira što si mu sin.Dodaj mi hlače. Luka zaključa vrata i stavi ključ u džep. odmjeri udaljenost. Dobit ćeš lovu. Obojene kose momak je izgledao ludi nego inače. Izvuče ga jednim pokretom. . Dante je uspravno sjedio. nemoj me zaklati. . ali sada Graziella smireno pogleda u koru stabla. svaki kolodvor.Odskoči.Gdje je ostatak? Dante objasni da je večeras isplatio osoblje i da je samo ovo preostalo. Luka odskoči. Malo se pomakne prema noćnom stoliću. Čahure posvuda po tlu. pokušav~jući se prisjetiti je li ga on tako ostavio.Sjedni. Smijao se kad bi ona trepnula i žmignula od pucnja. a zatim hodnikom.Mili Bože. tako mi života. karte. mali. Zakrene rukom i no~ se otvori. ako ovo ne uspije. Lucianov glas u njezinoj glavi šapatom ju je poticao. Lukina ruka poleti i pograbi Dantea za vrat. molim te. ovo mi je bila glupost. bio je to šum vode. Dodirne vrat pa odmakne ruku. pa kimne glavom i skloni nož. zavuče ruku u diep i izvadi nove metke. Dante se baci pre ma vitrini i bjesomučno potegne ladicu gdje je držao revolver. Danteu lakne. Presretna. Kad se Luka okrenuo da dohvati hlače. Mogu ti nabaviti pasoše. . . molim te. slušajući.. . Ovdje nemam gotovine.. Propusti dah olakšanja kroz zube.Umiri ruku. Luka poleti kroz zrak. Zapamti da metak izlijeće iz cijevi pištolja. Zato ga mirno nacilj~j u metu.Ja nisam ništa učinio. stavi mu nož pod grlo.Čuj. Luka popusti stisak i Dante se sruši na krevet.Dobro. Zavjese zalelujaše.Reći ćeš mu? Dante zatrese glavom. . Počne vaditi smotuljke dolara i lira. . izvadi revolver i spremi ga u hlače.. otvori ladicu. Trebat ću ti.Vrt ispred kuhinje zarastao je. Ušli su na stražnji ulaz. Ušli su u ured.Što hoćeš? . Staklenik je gadno nastradao. Glazba je bila toliko glasna da je Dante sumnjao da bi ga čuli i kad bi vikao. baci se na n~jega. mogu ti donijeti još novca iz blag~jne. Ovo je sva lova koju imam ovdje. . ali na stablu ni ogrebotine. Hoćeš lovu. nikad nećeš uspjeti pobjeći sa Sicilije. svuče hlače. što misliš koliko će dobiti? Mo~da doživotnu? . Prošlo je još petnaest minuta. iako se Adina trudila da ga koliko-toliko održava. Luka pogleda u novac. Bijaše tako oštar da poteče krv. Otvori ormar i počne vrištati. da se obučem.že se oštrica poput britve. .. Dante se odveze do kluba Armadillo. Začuje tupi udarac kad metak pogodi metu.Pa ja sam samo izvršavao naredbe. Dante ga nije prepoznao. Kažem ti. Danteove oči pokazaše da ga je prepoznao. . Enrico Dante otvori tuš i počne se svlačiti. Luka ponovo izvuče nož.Mogao sam ti prerezati grlo. . pa odahne. . pa ih bradom pridrži za nogavice i zagladi. Razgrne ih tako naglo da gotovo otpadoše sa zastornice. Ponovo posluša. Tvoje oči su pištolj. Vrijedi? Luka napući usne. Povezat će te s Carollom. Vježbala je petnaest minuta. Ovog puta utisne ga u Danteov vrat. Gurao ga je unatrag držeći ga na udaljenosti ruke. . Ljutito stisnutih usana. napeto promatrajući Luku.Čini se da sam zakasnio na avion. Podigne pištolj kako ju je naučio muž. treskom ga zatvori. . Luka sjedne na ugao stola i nakrene glavu u stranu. prokazat će te. Dante se polako podigne u sjedeći polo~aj. Dante je petljao oko sefa. Prozor bijaše otvoren. Bila je krvava. zatvori nož i nasmiješi se. pa ponovo nacilja. naježene kose. Reče: . Misliš li da ću te pustiti otići do bara? Dante posegne za telefonom. Poslužit ćeš mu da se cje~jka s optužbom. Možda novac. Njegov zagušen krik zakrklja mu u grlu dok ga je Luka gurao 166 onako bespomoćnog prema krevetu. HIekne na Dantea. Dante je slinio od straha. ne skidajući pogleda s Luke. Luka mu je uperio revolver u okrvavljeni ovratnik. Uka. ispruži ruke. Griješiš.Još ne znam. Potreban sam ti. Ne možeš ostati ovdje. Dopola je svukao hlače kad osjeti da je netko u njegovoj spavaćoj sobi. Kako ti kažeš.Kad bi Carolla znao da si ovdje?! Kučkin sine. nabavit ću ti je. Vriježe od jagoda zakvačiše se o rub Grazielline suknje dok se odmicala petnaest koraka od stabla. Luka trzne rukom i no~ mu sklizne na dlan. Otkrit će vezu. Stražnjim dijelom koljena udari o madrac.

Nije bilo stražara. ako on izide. . . Ne smeta te što odlazim? Sofia zatrese glavom ispričavši se što nije nazvala.Naravno Johnny. Na peći je bio lončić kave i Graziella natoči dv~je šalice. U vili je bilo tamno jer su svi kapci bili zatvoreni. . r Luka mu namigne i ode. . Sofia je dahtala od straha.Ne. ali bit će mi potrebna tvoja pomoć.. Idi naprijed.. ali nijedan j dolar. Mama. . Graziella otvori vrata.Ne. Pažljivo je promatrao Luku. odjeknu još dva pucr~ja. zabubnja šakom po vratima. Ja moram na sudenje. Primijeti da je Gra2iella smršavila i upravo htjede to reći kad joj se Graziella primakne i uštine je za obraz.Naravno. dobro ti je? Sofia se tresla.Telegramom su javile da dolaze. Nadala sam ti se tek poslijepodne. poslijepodne. Vrišteći počne dozivati Graziellu. nikad me ne zovi Luka! Ja sam Johnny Moreno. Momka će ili uhapsiti ili ubiti. je li oporuka konačna? . Dante ne reče ništa. Dante nije znao što učiniti. Adina će te uhraniti.Brzo zašuti. Dante se zablene. srdačno poljubi svoju snahu i ne dopusti Sofiji da ponese kovčeg.Dakle.Adina će se uskoro vratiti. ovako ili onako. više neće odlaziti u zatvor. koliko? Sedamnaest mjeseci? Ti cijelo vrijeme vodiš poslove. . To je stražar pucao.. 170 . . pustit ću te u kuću. Potr či iza kuće. ne. . policija zna da ja radim za njega. . . .. gotovo me ubio! .Kako to misliš učiniti? Luka ispući usne. tebi ne bi bilo loše. Sofia joj upadne u riječ. osušenu krv na košulji. zapamti to! Važi? . nikad. . Dante kimne glavom. . Što je njemu stalo hoće li se Luka izvući živ ili ne? Uhvate li njega. to bi za Dantea bilo još povoljnije. . Mali je očito bio manijak. . pripada tebi. Rekao si da me se želi riješiti. U meduvremenu. Mario je umro. Začuje još jedan hitac. pa ćemo tako sve z~jedno večerati. Otvori vrata da bi mogla proći a zatim začuje pucnjeve. Luka se nasmiješi.Ne! Ne Luka. ali bilo je problema. Zovem se Johnny Moreno. ..Moram govoriti s njim. Luka nastavi: . Sofia. Graziella slegne ramenima i reče da će stići u neko doba. Sofia ispusti šalicu. ali zašto bi morao reći Carolli da će ga Luka pokušati ubiti? Predugo je obavljao ne`jprljavije poslove.Nisam mislio da mi pomogneš u samom poslu.. Točno? 168 Dante naposljetku progovori: . i moje je. Pozove Graziellu. Potr či u automobil i odveze se do kuće. ha? A ni meni.. shvati to. uvijek je bio uvjeren da ga guliš. Graziella sakrije pištolj u džep svojeg ogrtača. navratit ću sutra da ti kažem što mi treba. Bila je uzrujana i neprestano je pogledavala na veliki kuhinjski sat. Graziella počisti prolivenu kavu kuhinjskom krpom.U zrcalu je vidio dokaz: tamnu. A što je tvoje.Nećeš izvući živu glavu. Luka. Sofia je pijuckala kavu i upitala kad druge treb~ju stići.. što će biti s tobom? Dante i dalje nije odgovarao. Siroti Mario. shvaćaš? Hoću reći.adim sam. Promijeni ploču. nije moguće.Gledaj. jedan je iza kuće.Ti ne znaš? Trebala sam te nazvati.Mama.Ne. . Poći ću u Palermo s tobom. .Luka odjednom spremi revolver. Dante je sjedio zapanjen. Otišla je u trgovinu.Imao je infarkt. .Kad bi moj otac bio mrtav. 169 Graziella proviri iznad ograde i mahne joj. gdje su stražari s ulaza i Adina? Zar si ovdje sama? .Mama. zar ne? Dante kimne glavom. . pa ćeš se morati snaći sama. A mi profesionalci uvijek radimo solo.Mislim da je. on bi mogao držati uzde u svojim rukama. . Dante je gledao kako Luka uzima smotu~jke lira. obojica bi mogli nastradati.ivera. Gledao je ovog dečka koji je bio toliko blizu istine. Sofia Luciano zaustavi automobil ispred vrata vile R. .Ja sam mu sin.. Misliš li da bi me uopće pustili u sudnicu? Cijele dane provodim ček~jući r da mi odobre posjetu.Možda u sudnici.Jesi dobro? Čula sam pucr~jeve. Sofia. Dok je tr ćala uz ulazne stepenice. . Imamo problema s div~jim mačkama koje love golubove.Brzo se uspravi u stolici kad se Luka obruši na njega.Isuse. ja i on ljubimo se kroz kamiš. a on prije toga ubije Carollu. kad bi Carolla umro. . $to je njegovo. . zapamtit ću. . . Nagura novac u džepove. Profesionalac sam.Dobro.Unutra je već. R. Luka je petama lupkao o stol. Sofia krene za Graziellom u kuhinju. Sigurno je već uspio poplašiti mačke. nije moguće. slušat i će sve što Luka kaže i čekati na ishod.Sve je u redu. ali sam imala pune ruke posla. Dakle.Smršavila si.Žao mi je.. Luka odskoči sa stola. Stol mu je bio prekriven dolarima.Njegova smrt obojici bi nam dobro došla. Nikad ti nije vjerovao. ali ne dobi odgovora.

Ode u dnevni boravak.Sofia istrči iz sobe. mogle smo poginuti gospodo? Morate joj to zabraniti. uzmite taksi. pa se njome lupne po licu. Stigla je Adina. . Zatim otvori vrata od garaže. Bila su zaklju čana. gospodo. a i on dolazi i odlazi kad mu se prohtije. R.Mo~da joj je već dosta smrti. strane ulubljene i ogrebene. Sofia pokuša otvoriti vrata od radne sobe. pretrpana vrećicama. pa ode iza kuće. Adina zavrti glavom pa pode Sofiji skuhati svježu kavu. Sljedeći put mora doći mnogo prije želi li zauzeti dobro ~jesto.Eto. Red je bio dug pa Luka plati nekom čovjeku koji je st~jao u sredini reda da mu dopusti zauzeti njegovo mjesto.Ne. rukama pridržav~jući glavu. sklonila je i sve fotografije. Ne bi smjela voziti. desetak kilometara odavde. gotovo zaplače.Nema benzina.uku punih bijelih plahti zastane kod vrata blagovaonice. . čak i s obojenom kosom. Ne možete pretpostaviti koliko mi je žao. Mercedes je bio u groznom stanju: blatobran razbijen. nježnim osmijehom.jela biti sama. Dante nazove svog čovjeka Daria i naloži mu da se zalijepi za Luku. postojala je mogućnost da ga otac prepozna. Udarile smo u stablo i stup. Adina pokuca na Sofijina vrata pa ih polako otvori. Treba mi pasoš na isto ime. Netko bi trebao biti ovdje. jako se uzrujala.Žao mi je. Ista procedura ujutro i poslijepodne. zastane i pogleda corniche kako zavija niz prilaz. više za sebe. . .Taksi može pričekati.Ne znam. Zasad. Na desnom obrazu pojavi se jamica poput male sjene. Sofia reče. nemojte. bilo je strašno. gospodo? Molim vas.Idete li i danas na sudenje. . ništa strašno. meni za volju. .. Graziella se presvlačila u svojoj sobi kad je ušla Adina i upitala što se noćas dogodilo sa staklenikom. Paul Carolla bi uvijek ušao posljednji. Otišle 171 smo u Mondello. gospodo Sofia? Ona vozi rolls-royce. odnesi joj kavu. .I meni. a kako je loš voza č. Ona se osmjehne Adini milim.Ovo bi mi trebalo omogućiti ulazak u sudnicu. Čim Luka ode. . Nitko ne može.Ne. ne bi sm. njegovi osobni dokumenti? Jesu li još u njegovu stanu? . . čim dalje od Carolle.. kod koga su sad dokumenti Maria Domina.Što mislite. Graziella upravo htjede poći za ~jom kad začuje trubljenje taksija. . . Graziella kimne glavom. Imamo samo jednog stražara. nemojte. Žmigne vidjevši da je okrznuo vrata koja su bila širom otvorena da je i kamion mogao proći. Molim vas. Potraži k~jučeve prašnjavog cornichea. Sofia polako ustane. Uspinjući se na kat i noseći kavu. Prode pokr~j štala i staklenika i ugleda razbijeno staklo. nema dozvole. vrtlara. Luka ne smije ništa posumnjati. odvest ću se onim našim drugim sutomobilom. . Upravo sam joj rekla za Maria Domina.Adina. moram nešto raditi. Svakog dana ide na sudenje. Sofia je sjedila na krevetu. Kuhinjski stol bio je zatrpan. Graziella joj reče da je mačka ganjala pticu. a ne zna ni voziti unazad. kršeći ruke. neprestano govoreći Sofiji da se ona sama ne može brinuti o svemu.Rolls-royceom. Adina pode za njom. Adina. otvori kapke i skini plahte s nam. Adina požuri platiti taksi vozaču za vožnju. molim vas. Nije je bilo teško nabaviti.Ali. Dante preda Luki studentsku iskaznicu na ime Johnny Moreno.Adina. Vidimo se kasnije. Luka je ogleda s obje strane. Možeš li mi ga nabaviti? 172 Potr~jat će duže.Trebala sam razgovarati s Mariom Dominom. zašto ne podete mercedesom? . Ovdje je kao u grobu. . nemamo šofera. Pomoći ću vam raspremiti sobe. . . Adina počne povlačiti bijele plahte. Donov auto. Nisam znala da joj je bio toliko drag. . gospodo. brinem se. Adina započne vaditi stvari iz kutija. vrati se u kuću. . zamolit ću taksi da pričeka. Sofia se blago nasmije. gospodo? Ako idete. ček~jući da stražari pretresu gledaoce koji su polako ulazili u sudnicu u koloni jedan po jedan. Ne mogavši ih naći. Vozač je morao četiri puta ići od taksija do stražnjeg ulaza dok nije odnio sve kovčege. tim bolje. Luki upadne u oči mali zastoj pri izvodenju Carolle iz ćelija u podrumu kao i zastoj prije otvaranja vrata kaveza. . Sofia nije od svega toga čula ni riječi. Samo na to misli. Sofia je ovc(je.Mogu li porazgovarati s vama. molim vas. Stane nasred sobe pa se ogleda. . ali na pristojnoj udaljenosti.Takoder mi treba i oru~je. Luka zastane na poluotvorenim vratima. dovoljno blizu kaveza.Molim vas. gazeći po komadima stakla. .ještqja.Možda. gospodo. gospodo. Luka je st~jao u redu. gospodo. odvest ću se automobilom. sad ćemo sve biti ovdje. U našoj radnoj sobi nalaze se kutije dokumenata iz njegove tvrtke. Ostale dolaze tijekom poslijepodneva. ali ne znam kakvo dok ne vidim sudnicu. ali Dante pristane.

Pirelli! Ne dopada mi se vaše ponašanje. Očima preleti tekstom. Ne zaustavlj~jući se. hej. .Koliko vam je potrebno.. Tko je onda posjetio Paula Carollu koristeći lažnu putovnicu? Tko je dobio naredbu od Paula Carolle da ubije Palusovo dijete? Pirelli zatra~i ponovni sastanak s Carollom. javit ću vam. a vjerojatno će tako biti i prekosutra.Dovraga. mašući balističkim izvještajem. Iz vašeg dječaka izvadili su samo djeliće. Izgledao je samouvjereno.Jeste li vi vidjeli ovo? Pištoljem kojim je ubijeno Palusovo dijete ubijeni su i Lucianovi unuci. Ali i opet ni spomena o djetetu. Više se nije upuštao u razgovor sa svojim susjedom. Pirelli otfrknu. godinu. Dupe vam se ovjesilo preko stolice.Sumnjate na nekog? Pirelli baci fascikl natrag na stol. Večeri je provodio s odvjetnicima.Pirelli. Nisu zabilježili njegov broj. Sjedila je na njemu od početka sudenja. godine.Da. Nekoliko trenutaka pokraj njega nije bilo nikoga. ne obrać. Stražari su odstupili da bi Carolla mogao uči u kavez. a pogled neprestano svraćala na zgureni Carollin lik. Imate li uveća. 173 Graziella nije morala čekati u redu. Nije čuo kad je Luka ušao u ured. tako smo dobili kopiju. Mogli biste poraditi na tome.Krećeš se poput mačke. vjerojatno zubarskom. Pirelli vikne: .Misle da je tako. nema podataka o Giorgiou Carolli . kao da je u kazalištu. Mrzovoljan. to je r~jegovo pravo.Pogledaj ovo.Nisam stopostotno siguran. Bude Ii on svjedočio. posjetio njegov sin Giorgio Carolla koji je pokazao putovnicu. Vrtjela je raspelo. Nevjerojatno. Zalupi vrata za sobom. Znaš da su Lucianovi unuci ustrijeljeni. . Pokaže dokaz da Giorgio Carolla ne postoji. . Eva Carolla sahranjena je na Siciliji.Zajebite to. Ude u svoj ured i zalupi vrata za sobom. čini se da je tako. ali mu njegov šef reče da će Carolla c~jeli dan svjedočiti. ubit će ga sutra ujutro. vrati se u ured i ponovo nade svog pomoćnika kako sjedi u njegovoj stolici. odvajajući priličan iznos za tu povlasticu. Pirelli je dobio fax iz Amerike.Jučer su stigle. . Evo je. Pirelli dohvati papir. Eva Carolla umrla je u svibnju 1959. . pa skrene pogled dalje po sudnici. Naposljetku dobije dozvolu da se sastane s Carollom sutradan poslije sudenja.je dogad~jima u sudnici.Napuhano kopile uvijek se tako ponaša. Pretpostavljaju da su meci označeni dijamantnom bušilicom. ali se ne spominje nikakvo dijete. Pirelli prasne da ima dokaze da je netko lažnom putovnicom uspio posjetiti Carollu u zatvoru samo dva dana prije umorstva Palusovog djeteta.nije bio američki državljanin. nagnuvši se prema Carolli. neće mu biti dopušteno da ga ispituj e. odmjeravaše gdje bi bio n~jbolji polo~aSj za sutrašnji dan. . a zatim ga ispusti. ` 174 . Ovog puta. razgovarao je s ostalim zatvorenicima. Ruke je položila na torbicu u kojoj je nosila velik kamen. Zapazi postariju ženu u crnini. znate. pogledqjte sličnost. kadšto bi nekome mahnuo. i ov~j opet kimne glavom. Treći fax unese malo svjetla. njezino mjesto bilo je rezervirano. Luka zapita čovjeka koji je sjedio do njega je li mnogo puta bio u sudnici. .Zašto mi prije niste poslali te fotografije? Koliko ih već imate? . to će biti n~jbolje.a<jući nimalo pa~n. Pogled~j opis metaka. Luka sjedne pa. Pirellijev idući fax stigne prazan. Ubijam se od posla. Rupice su izbušene na vrhovima tako da meci eksplodir~ju čim prodru u tijelo. Provede ostatak poslijepodneva razmišlj~jući kakvo mu točno oružje treba i kako ga unijeti u sudnicu. ali u zatvorskoj dokumentaciji stoji zapisano da ga je u siječnju i veljači 1987. Pirelli pregleda podatke o umrlima za 1959. Balistički izvješt~j. Carolline žene. Morao je saznati tko je to bio. . . Staklo zamalo da nije puklo od siline udarca. Još rade na tome. Imaju samo milimetar od. Stražar je nije pregledao. vic[jet ćete vrašku predstavu. A kad budem.. Osjeti čudno zadovoljstvo znajući da je preostalo još tako malo vremena. ov~j ne poskoči na noge. Bio sam u C-četiri kad je stiglo. U rukama je držala raspelo. Ov~j potvrdi kimanjem glave. . 175 Danteu poskoči srce. nisu sto posto sigurni. Sjedalo na kr&ju reda. Promatrao je Pirellija dok je ov~j čitao izvještaje i usporedivao fotografije sitnih djelića metaka. Ancora pažljivo odloži novine. obojica.ne slike? Ancora mu dobaci fascikl. Paul Carolla se oženio nekom Evom Gamberno u New Yorku u travnju 1955. Ancora skoči sa stolice i naglo otvori vrata. te ako Pirelli ne raspolaže novim dokazima koji neposredno optužuju Carollu. Luka upita postupa li se i inače tako. pruži mu komad papira. . . zaboga? Zastavu da ti vijori iznad glave? Da ne povjeruješ. Još ispituju.Carolla se osvrne po sudnici. što se ovdje dogada? Tko je zadužen za sluč~j Luciano? Poručnik Francesco Ancora podigne pogled s najnovijih nogometnih rezultata kad ude Pirelli. Promatrao ju je nekoliko trenutaka. žlijebove.

gaseći ih napol popušene.Mama je umorna. Rosa se pokuša usredotočiti na križaljku. .Kako fakultet. Nije još bilo pet sati. poput straže. Ostavši sama. da vodič ne postane sumr~jičav. Ali je pušila cigaretu za cigaretom. . .Mjesto je zatvoreno. zar ne? Odnosno . jedan od patuljaka kao da im se cerio. . Vrijeme razgledavanja bilo je od četiri do šest. Teresa ponovo pogleda kroz zavjese. deformirani plemić. ali imamo cijelu noć pred sobom.. nasloni se na vrata i zagleda se u Rosu. Kruži naokolo. . pa ode do vrata i povuče zvono. Vila Palagonia bijaše neskladna kuća u gotskom stilu u predgradu Palerma. i nikad nemoj pristati da te poveze. Više ga je zanimao vodič koji je objašnjavao Danteovom čovjeku. auto je udario u stup od vrata. kao što reče Luka. Ne mogu vjerovati svojim očima. Dante se zablene u komad papira. Riječ od pet slova.Jedan je u muzeju. Dario Biaze vrati se do automobila. Rosa mrko pogleda majku.Sad sam te obavijestila. moramo čekati. 176 11. a drugi u vitrini u vili Palagoniji. pripali novu cigaretu. a niti samoća. ali bez topline? Teresa ustane.Sutra ću obaviti posao. Pozvoni.Kip izgleda poput mog oca . Vrativši se. dolazi li i on? .ne znam.Prekinula sam. Bila je odjevena u jeans. Kako da dodem do toga? Luka se sladunjavo iskesi. Sofia ode u predvorje pozvati svekrvu. Teresa skine naočale. on je mrtav. ako mi ti nabaviš što mi treba. Bazen je prekriven milijunima osa. .Zašto se ne odmoriš.Boie. . . Teresa spusti zavjesu.Luka se nasmiješi zadovoljan tom usporedbom. Vidio sam ga na izložbi. Izvana se začuje udarac. postoje alarmni ured~ji. . Luki zasja lice. . . Dante raširi svoje debele ruke.Želi li netko nešto popiti? Teresa pogleda na sat. pa sjedne na svoje uobiča. . Kako je mogla tako zapustiti kuću? Začuše Adinu kako otvara ulazna vrata.Mlako.jeno mjesto na rubu stola. Ona vozi auto.Eno Mame. vila je bila zatvorena. on je bio zadužen za Papinu oporuku. Luka se zavali u sjedište i zatvori oči..Znači. Vidjet ćemo se za večerom u osam sati. idem se istuširati. mama? Doći ću gore u sobu za minutu. pa pogleda u Luku. Dariu Biazeu. Rosa pogleda m~jku. Samo mi reci što ti treba. Prebacila je nogu preko noge. Sofia izvadi cigaretu iz tabakere od čistog zlata i pripali je zlatnim upaljačem marke dunhill.Nitko mi nije rekao. Podigao ju je neki ekscentrični. Teresa je gledala za Sofijom. . soba joj nije bila po volji. Odjednom. Doista je. ali je križaljka nije zanimala. Začuše Graziellin glas. Glavni problem je ubaciti oružje u sudnicu. Desnim stopalom lupkala je razdražujuće o stolicu. Nova frizura izazvala je prilično zanimanje. Zašto mi Mama nij e rekla? Sofiji počne kucati u glavi. . Trebat će ga preurediti. Teresa.Ni meni nije rekla. nekako privlači pažnju. gotovo srdačno. Luka pokaže na jednu figuru. Odbaci novine i pogleda na klavir. mačkasto se protegne i zijevne. Graziella vozi. Zamolila nas je da se svečano odjenemo. ja imam veza.Zašto nema šofera? Nema čak ni čovjeka na vratima. nalikovao Paulu Carolli. Čudno je izgledao bez ijedne fotografije.Rosa. ali za nekoliko sati možemo ući. Sramota. Tri žene pogledaše pune iščekivanja u dvostruka vrata. . a zatim metal kako grebe o nešto. patuljaste kamene figure.Nije mogla pogledati u kćer. . . . Naravno.nasmije se Luka. pa čak i čudenje. Dok je automobil prolazio pokra4j vile. Zar je to važno? Teresa ljutito napući usne. a zatim dva koraka na mramornom podu. .Teta Sofia je zamjetljiva. Zar nisi to znala? Umro je prije otprilike tjedan dana. . Uspne se na kat u sobu.Samo ti vjeruj. .Ovo. neu~urbanim i prirodnim pokretima. Koraci krenuše uza stepenice. Rosa? . . ali mislim da sam našao način. Sofia ustane sa sofe. . sagne se da popriča s Danteom.Tko će još doći? Mario Domino. . a očito da se nitko ne brine za vrt. Mislim da me je trebalo obavijestiti. želiš li ti nešto? Rosa zatrese glavom i nastavi rješavati križaljku iz The New York Timesa. . Ako nemaš ništa protiv.Ne.Samo reci. Na vrhu visokih zidova st~jale su čudne.Podsjeća li te na nekog? Dante slegne ramenima. Trebala bi vidjeti što je učinila od blindiranog mercedesa. da ne mogu ući. Rolls-royce klizi niz brdo. maijicu kratkih rukava i tenisice. 177 Sofia se nasmiješi. .Pa. Promrmlja da je njoj prerano.

Vino poteče i Graziella podigne čašu želeći nazdraviti. Cijela haljina kao da je bila prevelika za nekoliko brojeva. Čak je navukao i golemu 180 zaštitnu masku ne bi li mogao stajati blizu m~jstora dok je on turpijao metal. a kosu je sa strane podigl~ ukrasnim češljićima. Stol je blistao kao da je postavljen za banket.Budeš li stalno nosila te grozne traperice. doimao se pretrpanim u usporedbi s ostatkom stola prekrivenog bijelim stolnjakom. Dobro? Teresa šakom lupi po jastuku pa se okrene ledima prema kćeri. . I Teresa se potrudila.Mama.U zdravlje svih vas. Peć je stvarala strašnu vrućinu u prostoriji u kojoj su čekali. .. One si udijeliše komplimente za odjeću. Graziella jedva i okusi vino. Koliko god novca ponudio. Sofia je na sebi imala dugu. Stražar zaviri u ćeliju. izvrsno krojenu. odbijali su njegove zahtjeve. Izgledala je prelijepo. Pomisliše kako je morala biti lijepa u mladosti. a Adina ih posluži jastogom i vrućim pecivom. Neka baka vidi kako si lijepa. Od svih nas ti si jedina koja mo~eš produljiti lozu. strožijom. crna haljina od Valentina isticala je njezinu glatku. Rodiš li sina.Prije odlaska u sudnicu ideš na razgovor s komesarom Pirellijem..Ja samo vidim da joj ne nedostaje novca. Ukidanje njegovih povlastica nastavilo se i dalje. Dugi rukavi bijahu preširoki za njezine tanke ruke. Silno se ponosio onim što je radio i provjeravao je posao posl~ie svake faze. postavljen za četiri osobe. vrati se. kako si staromodna! Ali ako to znači da ćemo dobiti više love.Bože. meci će se morati posebno izraditi. Tri žene čekale su da se pojavi Graziella. Fini porculanski servis za jelo.reče starac. a kosa koja je stršala u neravnim čupercima činila ju je mladom. . Razgovor je zapinjao. Od nakita nosila je samo dijamantske naušnice i prsten. Za stolom se moglo smjestiti četrnaest osoba. oruije bijaše tako staro da ništa od municije kojom raspola~e neće odgovarati.Ne naročito. Uza svaki tanjur bilo je složeno pet kristalnih čaša.Da ti popravim zube dok čekamo? Dante pogleda na sat. Onaj dio stola. Rosa hladno odreže: . Carolla dlanom udari po vratima ćel~je. toliko ju je razbjesnila. Neću razgovarati s tim glupanom bez svog advokata. U Carollinoj ćeliji svjetla su već bila utrnuta. sj~jio se kao da je i on ulašten. Znaju li svi nešto što on ne zna? Netko glasno zalupa po vratima njegove ćelije i povuče poklopac špijunke.. Luka pregleda bušilice i okrene se Danteu. A uvijek mi se činilo da nešto skriva. Nije nosila nikakav nakit. ali zbog Rosine ljepote nije ostav~jala jeftin dojam. Smršavjela je te stoga izgledala višom.Još koliko? . Naravno. Budi spreman u sedam. a to nije ukazivalo na dobro. Budi dobra i dotjeraj se večeras. Nosila je tri niske perli i biserne naušnice. Rosa je odjenula jednostavnu crnu haljinu od sjajnog satena. Sofiji bude dovoljan jedan pogled da zaključi gdje je kupljena. Teški srebrni pribor za jelo s monogramom u obliku velikog slova L sjajio je od ulaštenosti. Graziella ude poput neke vojvotkinje. Hej. To je jedini način da se izvuče. je li? . Mislim da se za nikog ne bi žrtvovala. Nepotrebno je pretjerano namazala velike smede oči što je samo isticalo činjenicu da nije nanijela podlogu na lice i da nije stavila ruž. Bila je jeftina. . mo~e? . Započeše jesti. do zla boga spor i sustavan. a mi nismo? Misliš da se sastajala s Graziellom a da nama nije ništa rekla? Ti si joj jedino unuče. ali joj žene nazdraviše i ispiše vino. ti je baš ne voliš. Kosu je po obič~ju strogo zategla u pundu. 178 . bijaše m~jstor svog zanata. . Nasloni se ledima na vrata razmišljajući. kojeg je Gra 179 ziella dobila od svog muža kao vjenčani dar. šljamu. a na sredini stola osmokraki svijećnjak. Žmirkali su od glasnog nabijanja oružara koji je talio i davao novi oblik prostoru za municiju. nećeš naći nikog pristojnog. blijedu put i tamne kose oči.Hoću govoriti s advokatom. Kadšto bi je mogla zadaviti.Prije večere sigurno neću pa nemoj o tome ni razmišljati. Kako to da je ona znala za Domina. Starac. crnu usku svilenu haljinu dugih rukava. Taj dijamant na ruci vrijedi tisuće. Dante opsuje. Morat će dati izjavu prije ponovnog sastanka s Pirellijem.Ti ne misliš tako? . Hvala što ste došle i Bog vas blagoslovio. Luka je pomno pratio sve faze rada i revnosno postavljao pitanja. gotovo osamdesetogodišnjak.Četiri do pet sati . .Nek ti bude. . Adina je smjesti u stolicu prije nego što su se ~ene odlučile da li da ustanu ili ne. . Kristalne boce s crnim i bijelim vinom st~jale su nadohvat ruke. ali njezina krep ha~jina s V-izrezom bijaše staromodna i loše joj je pristajala. stavit ću i sjenilo na glavu.

neprestano motreći svekrvu. Odredili smo da ga razdijelimo na jednake dijelove svakoj od vas. isparit će.Ne. pa ga pruži Rosi.Mama. Graziella samo što nije započela vikati. ali od dobrog i pouzdanog partnera. . Graziella je listala papire u fasciklu..Otprilike šest mjeseci. a potrebne su i neke druge preinake. . .Mama.On mi je predložio da počnemo likvidirati imovinu. ne znam u kakvom je polo~aju Sofia. .Gospodine. zatresavši glavom. a i vi i ja dobro znamo koliko njih iz naše ljubljene vlade neće ništa učiniti od straha.Mama. Dante zafrkće. pa ležerno odšeta do Dantea.Sudac će morati nagovoriti vladu da ukine taj zakon. gospodine. Ovo su skladišta? 182 Teresa se nagne prema naprijed. zatvorenici će biti pušteni na slobodu.Graziella se zbuni pregledavajući fascikl. Ja sam bila za to zadužena. pa da sutra porazgovaramo? U ovom trenutku ne možeš reći da ja imam ovo a Teresa ono. sukcije. Moram izraditi novi okidač.Mario Domino je pretpostavljao da vi nemate želje same upravljati tvrtkama već da želite gotov novac. Teresa progovori u svoje ime. Pravda kojoj smo se ponadali. Imao je velikih problema s poreznicima. Tko je onda to vodio? Domino? . Ne želim da vas zbog toga snadu nevolje. N~jpr~je da vam se ispričam što ste dugo čekale. zato što ne znamo što imamo. Koliko je posla obavio Domino prije smrti? Graziella se okrene Sofiji kao da nije čula što je rekla Teresa. Teresa je htjede ponovo prekinuti. Oblije ju znoj shvativši da se Graziella uopće u tome svemu ne snalazi. vjeruj mi. ali posljednjih šest mjeseci bili su vrlo naporni za mene i Rosu. sigurno nije bilo dovoljno vremena da se ugovore prodaje. Sofia uhvati svekrvu za ruku. Graziella sačeka da Adina odloži pladanj s kavom i ode iz sobe. . Hoću da se sve proda.I ja sam profesionalac. Sofia ne htjede uzeti šećer. . .Ali zar ga ne traže i u Americi zbog trgovine drogom? Ovo sudenje nije na prvim stranicama novina samo u Palermu. dopusti meni da ja sve dovedem u red. . Mama? Nije dobila odgovora. U cijelom svijetu se piše o tome. Mama.Prije dva dana došlo je do preokreta na suden~ju. gospodine. Tko je nadzirao trgovanje ovih šest mjeseci? Pokušala sam u ći u urede. to će se srediti. ali Sofia pogleda u nju i rukom je ušutka.Kao što znaš. Domino je mrtav.Ali. Teresa upadne svekrvi u riječ. Graziella otvori fascikl i počne vaditi stranice. . . Sama nalije kavu iz srebrnog lončića.. Lukine oči zaiskriše. Ovdje ste i vidjet ćete da je obavljeno mnogo posla. Sad ondje sve stoji i ni makac. Graziella ponosno odgovori. nakon smrti mojih sinova. Nije joj se svidjelo to što je čula.Kad završi.Luka potapša čovjeka po ramenu u znak ohrabre~ja. Mama. kako je Domino mogao uopće i započeti pregovore a da se nije posavjetovao s nama? Filippova tvrtka u New Yorku ovisila je o brodskom prijevozu. 181 Teresa oštro reče: . Zašto ne bi dopustila Teresi da ona to pogleda.Mama. Obrana je zatražila da se zatvorenicima naglas u cijelosti pročitaju izjave optuženih. . Sofia. oslobodit će ga? .upita Teresa. Barem ću ih. . .. . Mora se prodati.Znači.Ne! Ne želim da se ijedna od vas u to miješa. Kao što i same znate. Likvidirati imovinu? Govoriš li ti to ozbiljno? Hoću reći. Teresa je pijuckala vino. Sofia. tko se brine o pravnoj strani? .Da. a on je jebeni svjedok. .Dopusti malo. nije istina! Nijedan Luciano nikad nije bio dužan. Razlog čekanju bilo je objedinjavanje svih triju oporuka. Luka se vrati starcu i zadivljen učix~jenim poslom. ja sam jedini nasljednik cjelokupne imovine. ovo nema nikakvog smisla. Problem je u duljini cijevi. . . Rekli su da na ime poreza na nasljedstvo dugujemo . Paul Carolla bit će slobodan. pozabaviš time. Stoga sam priredila sve te ugovore da ih pregledaš dok si ovdje. ali brave su promijenjene.Samo vi radite svoj posao. N~je željela razgovarati o oporuci dok nije bila sigurna da ih nitko neće prekidati. Filippo je ostavio samo dugove. -.Mario Domino. to je Dominov fascikl? .Mama. upravo tako. . Mario je do pola obavio pregovore prije smrti i prihvatio je ponudu ispod prve početne cijene. kao Constantinova žena. Obavit ću to noćas. Ovlastila sam Maria da bude pravni zastupnik. ja sam profesionalac. Odredeni broj preda Sofiji. . . Constantino je upravljao izvoznim tvrtkama. možda bi bilo najbolje da ga nema. Teresa se nastojala svladati. Ako vlada ne ovlasti suca da im uskrati to pravo. neće pričati. . zszviždi. Teresa se opet umiješa. Graziella pogleda hladno u Teresu.Sve sam prepustila Dominu.Ulazi li u to i Filippova tvrtka u New Yorku. Donijela sam odluku da se ti. Reče tihim glasom: Ima osamdeset godina. Mama. sigurna sam. No.Ali. . Mama.

stani. Sofia pripali cigaretu. posluš~j me. U zraku blagovaonice osjećala se napetost. Posvuda kutije s dokumentima.Mama. ona je još naša? Isuse. . okrugli iznosi. zurila je u prazno. . na ruke. Teresa pročita prvu stranicu iz fascikla na kojoj bijaše popisan dio don Robertove likvidne imovine..Vidjela sam ugovore. nevjerojatno.. brodovi. sve do posljednjeg. dokovi.Poslušaj. nevjerojatno. ljudi povezani s njegovom vlastitom tvrtkom. duboko udahne. Mama. može se očekivati da će netko zagurati prste u blag~jnu. poslove je preuzela njegova tvrtka. da ih Teresa pogleda? . Ne mogu vjerovati svojim očima... Ima li netko nešto protiv? 183 Sofia položi ruku na fascikl i strogo pogleda Teresu. Došlo je do krada. što je ovo? Graziella nemoćno slegne ramenima. imaš li ti brojeve računa. Graziella. ne znaš. Otplatila sam onoliko dugova koliko sam mogla. U nekim od ovih kutija nalaze se Mariovi papiri. Prečuje pitanje. Graziella nastavi.odvrati Graziella. Graziella razgrne dokumente s radnog stola i pruži Sofiji pregršt teleksa. čini se u gotovini. Nisam mogla sve sama pregledati. Rosa. Teresa se zaškilji i gurne naočale više na nos. Mama. . a stol zatrpan fasciklima i pojedinačnim papirima. koji su nekad radili za Papu naveliko su pot~jice prisvajali novac. Želiš li reći . Teresa. . morali smo. za mene i Rosu možda će biti prava raskoš.ah. četrdeset milijuna..Isuse. Koliko se meni čini. . Ruke su joj se vidljivo tresle. Svi radnici su isplaćeni. Pregledat ću ih noćas. ponovi mi to što si rekla.. a naročito njezinu uvozno-izvoznom odjelu. nisi znala za to. Teresa skoči na noge.. u glavnoj tvrtki. .Teresa je vikala.Na računu u švicarskoj banci je četrdeset milijuna dolara.Teresa.Što je za tebe udobnost. . a njih dvije izidoše iz sobe. Postoje metri teleksa. ljudi su nas potkradali sve u šesnaest. Ne. preuzme: . Slažeš li se. Ponovi mi. Kad sam postala sigurna da vi dolazite. Teresa.Zaboga. Nema razloga za slavlje.Ništa ti ne znaš. porazgovarat ćemo o svemu.. u radnu sobu. . Po Dominovom mišljenju.. Mama... petnaest tisuća? Sofia pripali cigaretu.Molim te..Teresa. dozvole! Odnijet ću ove fascikle. Moram znati koliko ću zapravo novca dobiti.Ne znam što je ovo.Ja . Teresa nastavi čitati dokumente. znaš. Nevjerojatno! 184 Sofia uzdahne i otpije još konjaka.Graziella pru~i Sofiji nabrekli fascikl pun papira. . . uzeti s njegova radnog stola. Teresa kao da nije zamijetila koliko je vremena prošlo kao ni činjenicu da je Sofia popila konjak prije nego je sjela za stol.Mama. ništa se ne radi od smrti don Roberta. Sofia i Graziella su se vratile tek za pola sata.Poslije Mariove smrti. ali sad znaš jer ti ja tako kažem. smiri se. dopusti mi da nastavim bez upadica. . ne mogu vjerovati! Rosa kao da je bila u vlastitom svijetu. ljudi na visokim polož~jima.Graziella kimne glavom. Teresa je prekine.Dio doka koji je na naše ime bit će ponuden na dražbu. bolje od ikoga. . Kompanija. Sofia je gledala kutije. Domino je pokušavao. Gdje je Rosa? Rosa se pojavi na vratima noseći u ruci šalicu kave. ali Sofia vidje kako joj se trznuo mišić u kutu usana..Kad se radi o novcu. . .. tvornice.Znam! .Sjedi. . Teresa. zapanjena. Teresa se uhvati za glavu. Teresa se nasmije. Morali smo poplaćati visoke penale i carine na neisporučene pošiljke. Naposljetku podigne pogled.Ima toga još. O kolikim iznosima ti govoriš? Pet. . točno znam koliki su bili prihodi od njujorških tvrtki.Bože moj. Dobro? Kad se bolje uputim u ovo. Jer ja.Stani malo. z~jedno s nedovršenim poslovima. Sofia pode za Graziellom i pričeka da ova otvori vrata od radne sobe. ima dovoljno da svima nama osigura udoban. pa čak i raskošan život. jer prema mojim proračunima trebalo bi biti i više. ..Nema ni traga novcu u Švicarskoj. .A što je uzrok tog kašnjenja? Želiš li mi reći da su skladišta puna robe koja tamo stoji i trune? Zaboga. . rekla sam im da mi sve vrate. .Sve je ponudeno na prodaju: skladišta. .. .Gdje su brodovi? Zar stoje usidreni u dokovima? Graziellino se lice ukruti od srdžbe. ljudi od povjerenja. N~jvažniju likvidnu imovinu progutali su porezi. . ali sad vjerojatno već plijene naš stan. tko je donio odluku da se ljudi isplate? 185 . Izvoli. . pokušavam pohvatati konce svega ovoga. Rosa. sad već smiren~ja. Teresa se sneveselo osmjehne. pa počne čitati te lekse. radi se o četrdeset miljuna dolara! Sofia zapazi izraz Graziellinog lica. ali zbog kašnjenja. ni ja ne mogu ovo dokučiti. A da popijemo malo šampanjca? Sofia rukom pokaže prema stolici. ..

. N~jvažnije je da će pravda pobijediti.Mislim. Teresa poskoči. Blago.Sofia. . Graziella ponikne glavom. udobnost nije dovoljna.Kome. Da si mi ti pružila priliku da otpočnem ~ivot ispočetka. Sada se ne može prisjetiti njihovih imena. Tiho za sobom zatvori vrata.Osam dana. Ostati bez ičega.. ponašati se kako me volja.udobno? Poslije svega sto smo prošle. mi smo ništa. kako si ono rekla . I briga me za sve one godine koje sam u sjeni crn čila poput roba za obitelj Luciano. Bijaše iscrpljena..Mama. te ispruži ruku.Imaš pravo. Jebi se ti i tvoja jebena pravda. ali on je proživio duge godine. .. . sad drugu kćer. Papa se uzdao u pravdu. Došli su iz Ame 186 rike. nemaš časti. Mama. . . Graziella izvuče ruku iz Sofijinog stiska i ustane. nemaš ponosa. mučno ubojstvo. .. On i njegova tvrtka suradivali su s pravnicima u Americi. Nikad više nećeš sa mnom razgovarati poput piljarice. ali se baci prema Grazielli i zgrabi je za zapešće.Mama se sjeća da su prije mnogo tjedana Domina posjetila trojica. Pravda će biti zadovoljena kako je on to želio. Mama? Kako se zovu? . Zaškripi zubima. a ti nas zbog toga prezireš.Bako. Mama. Ode iz sobe. na jednom komadu papira je četrdeset milijuna dolara u gotovini! Gdje je to dovraga nestalo? Želiš da povjerujem u to sranje o prisv~janju? To je krada! Želim znati tko je sada u Dominovoj tvrtki zadu~en da vodi naše poslove? A koliko dugo je on već mrtav? Sofia upitno pogleda Graziellu. jeste li ti i djeda ugovorili moje vjenča~je. Teresa za njom. ali nemoj od mene tražiti isto. Morao se boriti za. . što moja djeca nisu. Sofia uhvati Graziellu za ruku. i kao što rekoh Sofiji. već dubok. E 187 pa nadam se da će se okrenuti u grobu kad Paul Carolla izade iz zatvora. Bez muškaraca. željela sam otići iz ove kuće. moj dom. o kakvim se iznosima radi? Tisućama? Milijunima? Graziella otpije malo vode pa odloži čašu. Možda si ti i zadovoljna mrvicama koje ti dobacuju. Od snažnog šamara Teresa zatetura.Mario Domino učinio je sve što je bilo u njegovoj moći.Pa što se i moglo očekivati ako se nitko nije o tome brinuo? Ovo je. Nije još sve gotovo.Teresa je bila na rubu histerije.On je bio starac. tvojoj unuci? Isuse. . nikad više nisi udarila! Kojim pravom? Odakle ti pravo da me šamaraš? Graziella trz~jem oslobodi ruku. a ti si to bacila u vjetar. Papina smrt nije bila časna. Muški članovi naše obite~ji poubijani su da ne bi bilo osvete. Teresin glas promukne od napora da se svlada. mogu li te nešto upitati? Graziella kimne glavom. Don Roberto je bio častan čovjek. Ali njezin glas nije bio histeričan. ali se ovog trenutka ne mogu sjetiti. ne mogu vjerovati! Misliš li da se želim vratiti kući i živjeti. stidi se. vrijedaš sebe.Već sam ponudila vilu na prodaju. olakšao bi naš gubitak.To ti je već drugi put! Da me nikad. svu zemlju i voćnjake. Vrijeđaš spomen na mog muža. Mama. Teresa rukom sruši papire sa stola.Bako. . . novcu koji je zakonski pripadao meni.Oprostite mi. da se ovdje ne radi o časti. nije još sve gotovo. Mama.. Jasno. maslinike. a možda i previše časti. Briga me za pravdu. ali. što si kanila reći time »prisv~jali novac«? Je li to samo ljepši način da kažeš da su nas odrali. Iznenadeno podigne glavu začuvši djevojčin glas. U sobi nastane muk.. Zar ti nije jasno da si nas trebala pozvati već prije nekoliko mjeseci? Gdje su zapisi o porezu na nasljedstvo? Da čujem. Bio je mrtav kad sam se vratila iz Mondella. novac kojeg mi tako očajnički želimo.I to se sve dogodilo u osam dana? Tko je imao slobodan pristup našem novcu.Ja sam sada glava obitelji. mukao. jedna od udovica Luciano. jesi li me čula? Briga me jedino za sebe i svoju kćer. dobit ćete priličan iznos prije nego se vratite kućama. podižući sa stola njoj nerazumljive papire. Što je dovraga on znao? Isuse. prazninu. . Graziella je napeto gledala sad jednu. Ponude su izdašne. za to me briga. eto. pobjeći od onoga što sam sada. . Činjenica da sam jedna od Lucianovih st~jala me i previše. Gotovo je zaboravila da je i Rosa u sobi. da su nas skroz-naskroz okrali dok smo mi sjedile u Americi i čekale poput idiota? Graziella lupi dlanom o stol. Odgovori joj Sofia. reći ću ti ovo. sjajnih tamnih očiju. fućka mi se za tvoju čast! Nikad nije trebao učiniti to što je učinio. Lice joj se iskrivi od bijesa.. kao i mamino? Dogovorena vjenčanja bila su Grazielli ponajmanje na pameti. toliko je ova bila tiha. no Domino im je povjerio velik dio imovine. mojoj kćeri. . a ti nisi nikad smjela dopustiti da do ovog dode. . i nikad nećeš psovati u ovoj kući. ne želeći zaplakati. Teresa? Imam pravo činiti što mi je volja. Ja imam previše ponosa. samo sam to imala. Mama. ti misliš da je to pravda? Imam četrdeset i šest godina. . Dovela sam vas ovdje zato što. . Sve što sam imala bilo je moje nasljedstvo. Ovo je moja kuća..Koliko ima tome? Tjedan? Deset dana? Graziella je prebirala po ogrlici. . . Laku noć. Teresa pogleda u Sofiju pa u Graziellu. Bilo je to tragično.

- Rosa, odvedi me do sobe. Rosa se odmakne, ne ~eleći je dodirnuti. Graziella spusti ruku. Uzdahne, ode iz sobe pa se uspne stepenicama, zn~jući da je Rosa slijedi. Kad su ušle u njezinu spavaću sobu, ona s naporom sjedne na krevet i nervozno zagladi pokrivač. - Rosa, reći ću ti nešto. Filippo je volio tvoju mamu. Znam, jer mi je to rekao. Kao što je Emilio volio tebe i zatra~io Papu za dozvolu da se oženi tobom. Nije mu trebalo potica~ja. Volio te, Rosa. Misliš da nije? Graziella poželi zaplakati. Post~jala je vješt lažac. Ali, kakva šteta od tog? Rosa zatrese glavom. Počne razdražujuće otvarati i zatvarati vrata. - Nisi trebala ošamariti mamu. Ništa ti ne znaš. Bilo joj je teško i dok je tata bio živ. Imao je ~jubavnice, nikad nije bila sretna. 188 - Svima nam je bilo teško, dijete moje. - Ali za tebe je drukčije. Ti si stara. - Da, ali nije još sve gotovo. A sada, laku noć. Umorna sam. Rosa ode iz sobe ne poljubivši baku i Graziella osjeti duboku samoću. Nije očekivala takvu ljutnju, takav oča~j od svojih snaha. Nisu mogle ni pretpostaviti kroz što je sve prošla, koliko ju je još čekalo dok ne osveti umorstva. Napiše kratku poruku pred~jući sve ovlasti Sofiji. Bez obzira na njezine riječi, Sofia joj je još bila n~jmilija. Zatim iz ladice stolića povadi fotografije koje je skupila u vili i posloži ih posvuda po sobi. Okružena svojom pomrlom obitelji, pomoli se bogu da joj podari snagu. Teresa sačeka da Rosa zaspi pa se odšulja u radnu sobu. Vrata bijahu otvorena. Čvrsto je odlučila osobno provjeriti što se dogodilo s nasljedstvom. Ne mogavši zaspati, Sofia nečujno side stepenicama nekoliko sati kasnije i ugleda svjetlo ispod vrata. Zaviri u sobu. Teresa je bila uronjena u spise. Cijela je radna soba bilae zatrpana dokumentima. - Dobro bi mi došla pomoć - prizna. - Trebat će mi dani da ovo sredim. Dospjela plaćanja izmiješana su s računima. Čak ne mogu dokučiti koliko imamo zaposlenih. - Mislim da je pomoć preblaga riječ. Potrebna nam je vojska sekretarica. Teresa se podboči na uredno složenu hrpu papira. - Mislim da je bolje da što manje ljudi vršlja oko našeg takozvanog nasljedstva. Ako treba, sama ću to obaviti, sve. Ovo su Papine dionice. One same vrijede - podigne bilježnicu i brzo prolista zabilješke, pa se osmjehne kutom usana - n~jmanje deset milijuna dolara, ali bi sada, prema mišljenju burzovnjaka bilo nepovoljno vrijeme za prodaju. Sve su prenijete na Graziellino ime, Domino je barem to uspio. Ona ih samo mora prebaciti na nas, a mi ćemo ih prodati kad za to dode vrijeme. Don Roberto pri kr~ju nije pripadao Organizaciji. Zbog toga je pretvorio veći dio gotovine u dionice, tako da joj se ne sazna podrijetlo. Možda nas je pokušavao osloboditi. Gotovo da je i us 189 pio. Iz onoga što sam dosad otkrila, proizlazi da je pokušavao sve likvidirati, samo što nije uspio to učiniti na vrijeme. Prelista drugi fascikl. Sofia ju je promatrala. Teresa žmirne iza naočala i kucne po fasciklu. - Ovo je ponuda za kupnju tvornice za izradu keramičkih pločica iz svibnja 1985. A ovdje... - Potraži po stolu i uzme papir sitno natipkani papir s ispisanim zaglavljem. - A evo ponude te iste tvrtke Mariu Dominu poslije gotovo dvije godine. Manja od one prve. A kod lakta su ti sve poslovne knjige o prod~ji i izvoznim narudžbama te tvrtke. Dvije godine poduzeće se širilo. Otkuda onda da ovi nude manje? Domino je odugovla čio. Pisao je po ugovorima. Dva su bila u vezi s ponudama koje su stigle prije Papine smrti, kad je Papa sve želio rasprodati. Ali Domino ih je odbio. A poslije Dominove smrti, advokati su nastavili s tim, ali pogledaj ovo! Sve ovo su ponude čovjeka po imenu Vittorio Rosales, a jedina njegova adresa je broj bankovnog sefa u Rimu. Pokaže prstom na ugovor da to i Sofia vidi. - Možeš li pročitati što je Domino napisao u gorr~jem desnom uglu? Ovdje, gdje je potcrtano. Što piše? Sofia uzme ugovor i stavi ga ispod stolne svjetiljke. - Mislim da je to Parolla. - Mislim da je to P. Carolla. Rosales bi mogao biti paravan za Paula Carollu. - Što? Ozbiljno? Teresa je drhtala od napetosti. - Ako je onako kako mislim da jest, znači da je Carolla imao razloga naručiti ubojstva naših muškaraca. On bi naslijedio cjelokupnu Organizaciju Lucianovih u sluč~ju da ne ostane nijedan nasljednik. Kad bismo mogli dokazati da je on Vittorio Rosales... - Kako? Teresa podigne jedan ugovor. - Tako da provjerimo jedinu adresu koju imamo, broj sefa u Rimu. Ali moramo to učiniti brzo jer su ovi dokumenti spremni za potpisivanje. Sutra ćemo razvlastiti našeg odvjetnika da dobijemo na vremenu. Carollu će osloboditi za nekih mjesec dana, ali dokažemo li ovo, moći će ga se opet uhapsiti. Sofia kimne glavom i lupne po n~jbližoj hrpi dokumenata. - Koliko ovo sve vrij edi? 190

Teresa slegne ramenima. - Oduzmemo li dionice, tvrtka vrijedi deset, možda petnaest milijuna dolara. Ali nećemo dobiti ni približno toliko produ li ovi ugovori. Moramo ih obustaviti, podići cijenu na realni iznos. Ah, već se osjećam bolje. Usudujem se reći da bismo mogle živjeti više nego udobno. Sofia pretraži jednu od Dominovih kutija. - Teresa, ima li još kutija s Dominovim osobnim dokumentima? - Ima kutija u uglu, uglavnom sitnice, stari dnevnici, i još četiri iza mene. Sofia ugleda hrpu podsjetnika na samom vrhu kutije. Listala ih je, a srce joj je ubrzano kucalo: 1980, 1979, 1976... - Sofia, zapisala sam ti broj Rosalesovog sefa - reče Teresa. Sofiji je drhtala ruka. Našla ga je, mali dnevnik presvučen crnom kožom, godina 1963. Ustane i stavi je u džep. - Da, krenut ću, krenut ću još noćas. - Ne trebaš toliko žuriti. Sofia je već pošla k vratima. - Š~to prije, to bolje. Zapiši sve što želiš da obavim, a ja se idem spremiti. - Ruku je držala na ručki; nije mogla čekati da bude sama i da pročita dnevnik. Teresa se uspravi. - Moraš biti oprezna. Može li ti netko pomoći? Ne znamo ništa o tom tipu, a ako radi za Carollu? Sofia se okrene užeglih očiju. - Otkrijem li da je Paul Carolla naredio da se ubiju moji dječaci, nadam se da će ga osloboditi jer ću ga onda ja ubiti. Domino nije u dnevnik unosio podrobne opise dogadaja, već jedino brojke i pokoje inicijale. Sofia lizne prst da lakše okreće stranice pa potra~i datum svog vjen čanja. I nacie ga, tek jedan redak: »Vjen čanje S & C«. Okrene sljedeću stranicu. Koliko vremena je prošlo od vjenčanja kad je ona nazvala sirotište? Trgne se kad Teresa pokuca na vrata i zaviri u sobu. - Ovo je broj sefa u Rimu na ime Vittoria Rosalesa. Oprosti, uplašila sam te? - Da, jesi. Laku noć i hvala. Vratit ću se čim nešto saznam. 191 Gotovo izgura Teresu iz sobe, pa zaključa vrata i dograbi dnevnik. Pronašavši ono što je tražila, i protiv svoje volje tiho jaukne. Graziella začuje zatvaranje ulaznih vrata. Prišavši prozoru ugleda Sofiju kako automobilom odlazi iz vile, i to vrlo brzo. Spusti zavjesu. Znači, i Sofia je napušta. Uzme poruku koju je napisala za svoju najdra~u snahu i pocijepa je na komadiće. Sljedećeg jutra u osam sati, Graziella pode iz vile, odjevena u svoju crnu haljinu, lagan crni kaput i udovički veo. Nosila je veliku crnu kožnu torbicu. U rukama, na koje je navukla crne rukavice, držala je krunicu. Luka Carolla krene iz hotela u osam sati i petnaest minuta, noseći pod pazuhom mali smotuljak. Ode do javnog zahoda i presvuče se u redovničku odoru. Pažljivo složi odjeću, zamota je u smedi papir i sakrije iznad kotlića. Sicte sa zahodske školjke i uzme svoj štap. Idući ulicom, počne hramati. Skrene u sporednu ulicu pa kroz neku uličicu izade na trg nasuprot zatvora i suda Unigaro. Bilo je devet sati; sudenje će započeti u deset. Dante primi telefonski poziv u pola deset. Točno su mu rekli što je Luka učinio. - Preobuko se u usranog fratra? Zezaš me? Ušao je u sud? Dario mu je telefonirao iz govornice odakle se vidjela zgrada suda i rekao da Luka stoji u redu za posjetioce. Dante mu reče da i dalje motri na njega i da ga nazove čim se uvjeri da je Luka zauzeo mjesto u sudnici. Dante spusti telefonsku slušalicu i ode u kupaonicu, trljajući neobrijanu bradu. On i Luka su proveli velik dio noći radeći na oružju, i još dva sata vježb~jući u šumi. Luka je cijelo to vrijeme pucao u malen znak na jednom drvetu. Kad je drvo bilo oguljeno od metaka, Luka je stavio jedan od onih 192 posebnih metaka koje je on izbušio. Kad je opalio, stablo kao da je eksplodiralo. Dante se zapanjio, ali se Luka samo nasmijao. Dante zapjeni sapun, nanese ga po bradi i uzme britw. Ruka mu je drhtala. T~j mali, Carollin klinac, opasan je ludak. Hoće li se uspjeti izvući poslije umorstva u sudnici? Pirelli je znao da se nešto dogodilo čim je zaustavio automobil u dvorištu policijske zgrade. Ancora ga je čekao želeći mu saopćiti da ga šef želi vidjeti. Pirelli je grabio širokim kamenim stepenicama. Šef odvede Pirellija u stranu. - Morat ćete odgoditi ispitivanje Carolle do poslije današnjeg sudenja. Vlada je odbila zahtjev obrane da se čit,~ju izjave. Nijedan od njih neće na slobodu; Carolla danas ujutro svjedoči i njegov odvjetnik ne želi da on to zna. Pirelli kimne glavom, svladavajući bijes. Šef ga potapša po ramenu. - Ovo bi ga moglo natjerati da progovori. Pristali su na razgovor s tobom čim se sude~ie prekine. Potreban im je neki adut u pregovorima. Emanuel će mu danas prišiti sve moguće optužbe. Graziellino srce udaralo je kao ludo dok se polako približavala svom sjedištu. Tog jutra ona je medu prvima ušla u sudnicu. Luka osloni štap uza zid dok su ga stražari rukama pretraživali. Izbjegavali su ga pogledati u oči; bilo im je neugodno pretraživati oca iz Svetog poslanstva. Posegnuvši za svojim štapom, Luka se osloni na stražara, pa

zapita sipljivim, vodenim glasom može li dobiti mjesto na kraju prolaza budući da ga boli noga pa bi je želio ispružiti. Ponude mu sjedište četiri reda ispred Grazielle. Ona je sjedila, gledala preda se ne skrečući pogled, lica skrivenog velom. Luka polako sjedne i osloni štap o sjedalo ispred sebe. 193 Paul Carolla bijaše visok metar sedamdeset i dva centimetra. Luka je znao da mora podići vrh štapa kojim je sada upirao prema praznoj ćeliji na kr~ju, prema kavezu Paula Carolle. Graziella otvori torbicu, namjerno ispustivši krunicu. Nije imala na raspolaganju puno vremena; sjedište do nje bilo je zasad prazno, no sudnica se punila i netko bi svakog trenutka mogao sjesti pokr~j r~je. Danas je odabrala m,jesto u prolazu. Kad kucne čas, zakoračit će u prolaz i pucati. Sagne se kao da će podići krunicu, otvori torbicu i izvadi revolver. Uspravivši se, položi ga pokre,j svoje torbice. Revolver bijaše hladan. Prstima potraži sigurnosni zapor. Poslije osamnaest mjeseci zatvorenici iz ćelija u podrumu suda bijahu svikli na rutinu. Pročitavši zatvorenikovo ime, stražari bi otvorili pojedinu ćeliju, a tada bi se tog, lisicama vezanog zatvorenika, negvama svezalo za ostale. Pomočnik dr. Ulliana dokazivao se sa stražarima da mora razgovarati s kl~jentom. To je bilo nepropisno, te su silno gestikulirali i vikali. Napos~jetku mu dopuste otaći uskim prolazom do posljednje ćelije. Buka koju su stvarali zatvorenici bila je zaglušujuća. Carolla je st~jao lica oč~jnički pritisnutog uz rešetke. Naposljetku ugleda pomoćnika kako se probija prema njemu. Stražari su ga dvaput zaustavili, ali se pomoćnik, za~japuren, naposljetku probio do vrata Carolline ćelije. - Imaš li kakvih vijesti za mene? - strogo zapita Carolla. - Ovdje dolje se svašta priča. Pomoćnik odmahne glavom. Strogo mu je naloieno da ništa ne kaže. - Prvi ćete saznati, gospodine Carolla. Znate da je ovo protuzakonito. Budete li i dal,je zloupotrebljavali povlastice koje su vam dane, neće mi dopuštati da vas vidam često kao... Dva zatvorenika počeše se prepirati sa straiarom i pomoćnika grubo gurnuše u stranu. Carolla pruii ruke kroz rešetke i pograbi mladića za rukav. - Stani malo. - Gospodine, počeli su s izvodenjem zatvorenika u sudnicu. Ako mi nemate reći nešto iznimno važno... 194 - Bliže, dodi bliže. Carolla povuče pomoćnika bliže rešetkama. - U vezi s tim što je rekao dr. Ulliano, ja znam ime, ali mi daj riječ da ćete ga upotrijebiti jedino ako nam ne odobre odgodu. - Gospodine, molim vas. Carolla se preznojavao od straha, prestravljen da će ga čuti ostali zatvorenici. Snizi glas pa pomoćnik prisloni lice uz rešetke da bi ga čuo. - Ime? - Rekao je, ako mu ka~em ime onoga tko bi mogao biti kriv za ubojstvo Palusovog klinca... Povorka zatvorenika kretala je van. Ćelije su se praznile jedna za drugom. Vika i galama koja je nasta4jala uslijed prozivke onemogućavala je pomoćniku da čuje ~to Carolla govori. Carolla pograbi mladića za ruku kroz rešetke. - Nadite mog sina, Luku Carollu. Pomoćnik je jedva vjerovao svojim ušima. Zar je rekao ime vlastitog sina? Bilo je prekasno da ga zatraži ponoviti jer su mu stražari naredili da ode. Otvarali su vrata susjedne ćelije. Carolla je plakao. Pomoćnik se pridružio ostalim odvjetnicima u sobi za presvlačenje. Povede dr. Ulliana u stranu i, pomažući mu da navuće ogrtač, reče: - Naveo je ime, poslije našeg sinoć~jeg razgovora. Naveo je ime ubojice Palusovog sina. - S~to, ne šališ se? Može li mu se vjerovati? - Naveo je ime svog sina, Luke Carolle. - $to? - Tako je rekao. Što da sad učinim? Stražari su pozivali odvjetnike da se pripreme za početak sudenja. I111iano počne skupljati svoje papire. - Otidi u policiju, reci komesaru Pirelliju da dode do mene za vrijeme pauze za ručak, ali mu nemoj reći radi čega sve dok se ja ne vidim s njim. Ulliano se približi tužiocima i mahne Emanuelu da mu pride. - Mo~ete li mi pokloniti nekoliko trenutaka za objedom? Mogao bih vam... 195 Emanuel se okrene, zlovoljna lica. - Sada je prekasno za nagodbe. Imali ste priliku. Danas ću ga staviti na muke, dobro to znate.

A kad ga je prepoznao. Uvodili su zatvorenike u pretposljednji kavez. Oba revolvera istodobno opališe kao uvježbani. Dante prvi trenutak nije prepoznao iskrivljen. Dante će morati pričekati. On se nagne preko stola. Voda je bila tamnocrvena. Čekao je. Dario ga uvjeri da je Carolli raznesena glava. A morao se naći i s Danteom. Ona zatrese glavom i pogleda žalosno u Sofiju. . Poslije nedjeljnog vjeronauka vodili smo djecu na izlet u prirodu. Otpustio je zapor. Počne se gurati kroz prolaz. on joj se ispri ča. Došao je luna-park. Preumoran je. Prst mu je bio na okidaču unutar ručke štapa. Ona se objema rukama čvrsto nasloni na stol. staricu. histerični glas na telefonu. Glas mu bijaše brižan. omotan vlastitim mislima. Zatvorenici su vikali i lupali lancima. Ali. Nešto se strašno dogodilo. Kad se razodjenuo. Sofia je čekala jedan sat ispred sirotišta u Catanii prije nego se ono otvorilo. Carolla se nije osvrtao.Sjećam se vašeg djeteta. a opatica je pokazivala otvorene stranice svećeniku. Graziellina ruka se znojila. Luka se pažljivo primicao izlazu. pa još pola sata prije nego ju je primio otac koji je njime upravljao. a stražari su pograbili Graziellu.. molim vas. Luka je vrtio ručku svog štapa-revolvera. Njihao je njime na lančiću iznad glave sve dok mu kapci nisu otežali i on zaspi. Odmakne glavu. Ne mogavši naći mjesto. Znao je samo da je revolver opalio i da je CaroIIa pogoden. kao i oni. Bit ću u klubu: Luka se več probio do javnog zahoda i presvukao. Gledaoci su histerično poustajali sa svojih mjesta. privuče pažnju u sudnici. stigavši do kaveza. okrene da vidi što se dogada. vlasnici bijahu neki cigani. a torba joj sa zveketom padne na pod.Idi u Lukin hotel i provjeri je li ondje.Je li moj sin bio doveden ovamo? Molim vas. Graziella ustane. pa krene podzemnim prolazom prema sudnici. u pretrpanoj sudnici. . . Carolla bijaše pogoden u lice. Jedan stražar pomakne se korak u stranu. a očice mu zasv~ietliše. Nikoga nije bilo oko njega. Graziellin metak ne pogodi cilj. koliko ih je proveo s nama. da ostanu na mjestima. Ullianov pomoćnik trčao je prema upravnoj zgradi policije. Natoči vode u mali umivaonik i gurne glavu pod slavinu. Imao je četiri. začuše se zvižduci.. Zjenice mu bijahu dvije crne točke na licu. Kad mu je objasnila razlog svog dolaska. Graziella se okrene prema ulazu za zatvorenike u trenu kad su davali znak da se u sudnicu uvede Carolla. Došao je trenutak. 196 Pirelli nije mogao vidjeti što se dogada. Kao i uvijek. Dok se on probijao prema sudnici. iako je to bilo prije mnogo vremena. Polako obriše lice. Luka izvadi malo zlatno srce. Vrisak i gužva izbiše kad stražari potrčaše prema njoj. Svećenik glavom dade znak sestri. već rešetke kaveza i okrzne zid. Sofia se nagne prema njemu. Ruke su mu bile mirne. Metak mu raznese glavu. možda i pet godina kad sam ja došla ovamo.. 197 12. Čitao je nabranog čela. Vratio se u svoju iznajmljenu sobu. Tijelo mu je uzdrhtalo od ushita. Ljudi su nastojali istrčati iz sudnice. Napipa zapor i otkoči ga. . Mnogi zatvorenici su mu klicali. Začas su je svladali i oduzeli joj revolver. On se okrene.Imamo zapise o vašem sinu za prvih pet godina njegova života. objasnivši da joj osobno ne može pomoći jer je u sirotištu tek deset godina. Dario Biaze izgubio je iz vida Luku u cijeloj toj strci.Je li usvojen? Možete li mi dati imena? Preklinjem vas. Luka se. dubokim. Vrata se počeše otvarati. Opatica pogleda u svećenika koji sjedne bliže Sofiji. Tada dodi k meni. sve je gotovo. Dante upita je li Carolla mrtav. odmakne se da bi se njegova vrata mogla otvoriti pa se osvrne po sudnici sijevajući očima. Djeca . Dok je išao prema svom kavezu vukući noge. kao da se ne može ni pokrenuti. a ne Luka. U sudnici zavlada pakao. Sofia je napeto promatrala dok su otvarali fascikl i prevrtali stranice. kao da će joj t~j dodir omogućiti da kaže ono što mora. Vratio se u društvu starije časne sestre koja donese fascikl s datumima i popisom imena. Stražari su pokušavali uspostaviti red povrh vriske i galame. ali ona. visoko podigavši svoju policijsku iskaznicu. Stražari su zaključavali kavez do Carollinog. Ona je ubila Carollu. Ne pogleda u Sofiju već zapita opaticu postoje li još neki podaci..Velikim koracima izide iz prostor~ie na čelu svoje odvjetničke skupine. blag i ona od njega zadrhti. Zastane na tren poput kipa. Trebao je upotrijebiti tra<jniju boju. drugi se pomakne ul~jevo od Carolle. morao je sjesti. Mozak mu nije radio. Lukina ruka ne zadrhti ni na tren. recite mi. besanim snom. . Malo pognute glave. a neki su ga pokušavali dodirnuti. Stražari su zamolili gledaoce da se smire. ali policija je uhitila neku ženu. provjeri koliko mu je narasla kosa. Pirelli je stajao straga. bio je opkoljen stražarima sa svih strana. znoj mu je kapao s kose i svjetlucao na tijelu. mora odspavati.

Sofijini dugi crveni nokti zarinuše se u staričinu ruku.Je li mrtav? . Televizor u kuhinji bijaše upaljen. šapne da mora ići i pričeka da sestra ustane. . Otac okrene fascikl da Sofia sama pročita mnoga pisma. čvrstu kosu koja je stršila.Slobodno! . Važnost te objave prodre kroz njezina '. Tresla ju je groznica. Od njezina dubokog. Sjedio je nastojeći pohvatati konce jutrošnjih zbivanja. onesviještena.'. Smilili su mu se izgubljenost. i gotovo ' ostane bez benzina. Tijelo nikad nije nadeno.glazbu koja je dopirala s prodavačevog radio prijemnika.Sofia naposljetku reče. ali nije mogla plakati. Prilično je vrijedno. Ona je ne pokuša izmaknuti. Prije nego bi zaspao ovako . misleći da je to njegov pomoćnik Bruno. Vaše dijete bilo je vrlo neposlušno. ali ga nikad nisu pronašli. molitve joj nisu mogle pomoći. Zovem se Sofia Luciano. Proguta slinu i pokaže joj na stolicu.Molim vas. '.Kad sam ostavila svoje dijete uvijek ću nositi kriv~ju zbog svojih grijeha. Poslije glazbe uslijedi kratka vijest: Paul Carolla ustrijeljen je '. Odmah sam došla. Imala je vrlo malo novca pa se nije usudila ispisati ček. . ' Sofia se odveze iz Catanie. Teresa zastane na spomen imena Pa. Časna sestra sjedne kod nje i uhvati je za ruku.Vrlo ste ljubazni. ' Komesar Pirelli stavi nekoliko žličica šećera u kavu. Doveli smo ga natrag i ukorili. je li ga još imao? 199 Sestra se na trenutak zamisli. . Nije ni pokušala ući u trag vlasniku onog sefa. jednostavno je nestao. .Nisam bila sigurna s kime bih trebala razgovarati.Ispričavam se. Vratili smo se da ga nademo. . da. Zagladi gustu. Kad sam ga ostavila. javili smo i policiji. uzmite ovo.Da. gospodo. tvrdoglavo. a kad je došla k sebi. pa je pridrži dok ona nije sjela. ' Zaustavila se kod benzinske crpke i počne slušati glasnu ' pop. Sofia htjede ustati. '. . isječke iz novina. . Skine dijamantni prsten s prsta. Policija je tragala mjesecima. sve smo učinili da ga nademo. hapšena i optužena za to umorstvo neka starija žena. . hvala vam . . recite. N~jljepša osoba koju je ikad vidio. Sofia je zanijemila. Sva u omaglici krene natrag u Palermo. ali na žalost ja nisam zadužen. a kad je pao mrak. što imam.. sklopljenih ruku. Teresa se zaprepaštena okrene ' prema kćeri. bilo je petnaestoro c~jece.198 nisu imala novca za mnoge atrakcije. Isprva nismo zamijetili da ga nema. Reče: .Ne znamo. ali ona odbije. potpuno je na . brzo spusti telefon i ustane. Uzbudenje koje je osjetio ušavši u trag Luki Carolli činilo mu se gotovo nevažno prema umorstvu Paula Carolle. promuklog glasa podicioše ga žmarci. Ona zade dublje u prostoriju. Saznat ću gdje je. toliko je bilo nestvarno.'. začahurena u vlastitu bijedu. . otupljena čula. Ponudi joj kavu. Netko pokuca na vratima. '.Izvolite.Podigne križ pa zamaše njime napr~jed-natrag. M~jka onih dv~ju dječaka? Ispriča se i ode iz sobe. ga je njihao. luna-park je bio prisiljen produljiti boravak još tjedan dana dok policija nije obavila istragu.Naravno. pa ću vas odvesti k njoj.Bože moj. Prazno se zagleda u stranice. Naposijetku progovori gotovo nečujnim glasom.Zacijelo ste ovdje radi gospode Luciano. Nije mogla pojmiti to što je upravo čula. '. Pokuša se sjetiti koja od Lucianovih je ona. Odnijeli su je do male ko~ne sofe. Nisam znala kad da dodem. Sofia počne jecati kao da joj se kida srce. PireIli zaobide stol. To je sve '.Posumnjali su da su ga uzeli cigani? . dodirnuvši križ koji joj je visio oko vrata. ali dijete je bilo plavokoso i plavih oč~ju i lako uočljivo medu tamnoputim ciganima. gospodo. dali su joj popiti slatkog čaja. na jutrošnjem sudenju. Sjedne u automobil. sjećam se. nosio je malo zlatno srce na lan čiću. spiker je čitao kratak pregled najnovijih vijesti. Carollu. Učinili smo sve što smo mogli.Čula sam na vijestima.a da nije pogledao tko je. ali Sofia joj se nije mogla pridružiti. mislim da je Mama ubila Paula . Kad naposljetku podigne pogled. Kad je doveden ovamo. Sjedila je blago pognute glave. Sestra klekne i i pomoli se. to zaboravila. . Trenutak zatim ude Rosa. ali su neki ljudi ondje bili ljubazni i dali su im da se besplatno voze. N~ježi se začuvši da je u. ali zacijelo je za vrijeme povratka u sirotište otr čao natrag. ula Carolle i pojača ton. želite razgovarati sa mnom? 200 Sofia Luciano zastane na vratima. . ali su je noge izdale i ona se sruši. sjedite. . Umjesto toga. Kao što vidite. Bila je hladna. . . strašna praznina u njezinu držanju i on je poželi zagrliti. Policija je ostala s njima u vezi kad su krenuli dalje. ljutio se kad smo morali otići i otrčao je natrag u luna-park.

pa žurno ode u svoj ured.Ne. dvadeset i osam godina. ali je ona bila brža. i da.Netko drugi ga je ustrijelio? . Poslat će nam sve pojedinosti. pa je Pirelli I uhvati za lakat. Joe. Ancora je slušao kako se Pirelli ispričava zašto se t~j sluč~j toliko odu~jio..Jesu li uhitili još nekog? Pirelli zatrese glavom. On mahnu Pirelliju da pride i zapiše na papirić: »Eva Carolla imala je sina.Potraži upaljač. Ona kimne glavom i tiho mu zahvali. Sofia pogledom potraži pepeljaru i Pirelli brzo stavi jednu pokraj nje. malo se zanjihavši. Da.Na ime Luka.Čini se da je tako. to je bilo prošlog semestra? Pa. ali nije odletio. ali vjerujem da je potresena.Tvoja žena. a ne Giorgio? . pa se tješim da mi to pomaže da mnogo ne pušim. . 201 Sofijine su tamne oči bile tako ustrašene da on počne tobože slagati olovke po stolu.Vrlo ste ljubazni. nada se da će se uskoro riješiti. Roden 1959. vjerojatno ćete saznati više. pa iz torbice izvadi svoju tabakeru. Pirelli je još gledao na ulicu. tima. Začuje kako joj detektiv odgovara: . Dala je već izjavu i.. Giorgio Carolla. . Sofia je sjedila u istom polož&ju. . pa uhvati Ancoru za ruku.ji. Nije ni primijetio kako je visoka. Luka Carolla je imao rezervirano mjesto u avionu prije dva dana. grazie. Ubrzo ćete moći kod nje. rodenog u Rimu. njemu su pred oči dolazili jedino Sofia i njezina dva dječačića. . osim ako nema još jedan pasoš ili ako nije krenuo u Rim. Upravo provjeravam. .Ali ona je ubila Paula Carollu? . Ponudi joj cigaretu.. vidimo se ovog vikenda. Kad vas odvedem do nje.Koja je od udovica Luciano bila dječakova m~jka? Ancora zastane. ..Ne! Pokušala je. Pirelli je već stavio marlboro u usta. -.Mislio sam da uči gitaru? A.Umrla je u porodu. . On je prekine i upita za sina. pa pruii slušalicu Pirelliju. Odvest ću je do stare. ali dok je govorila. a možda vam ni to nisam smio reći. Dodite u moj ured dok mi sve sredimo. . Zatvori oči. Oči mu bljesnuše kad primijeti njezine savršene noge u cipelama s visokim petama. . .. Pirelli zateče Ancoru kako telefonira. ode do prozora i proviri kroz žaluzine na ulicu.... Sumnjam da će je zadržati. . Pirelli zatvori vrata. Grickao je usne pokušavajući se prisjetiti. nisam je vidio. pa se polako udal.Pušim jedino ove. gotovo njegove visine. udata za Constantina. Kakav li je to napuhani glupan! Više mu je stalo do r~jegovih honorara nego do kl~jenta. Pirelli se iskelji i preuzme slušalicu. . Pirelli počeka dok se ona raspitivala što će se dogoditi Grazielli. . Požuri niz hodnik i ude u ured rumenog Ancore. Ponudite se. Ušavši u ured. osjećao je to. ali Sofia odbije... Njezine su bile jake cigarete od turskog duhana. .Komesare. prisjeća<jući se Sofijinog mošusnog parfema. Joe. ali s olakotnim okolnostima.Ne. Otvori je škljocnuvši. ali ga nije ubila. 202 Sofia pode za njim na drugi kat gdje je predstave dežurnom istražite~ju. znači još je na Siciliji. Znaš li kod koga je? Ancora mu reče da je Graziella s Mincellovim ljudima na posljednjem katu. . vrlo su skupe i teško ih je naći.Da. koliko je meni poznato. ali sumnjam da će gospodu Luciano poslati u zatvor. Sofia Luciano pomagala je svojoj svekrvi ući u mercedes 280 SL. Još ne znam pojedinosti. Netko je u isto vrijeme opalio drugi hitac. Spusti slušalicu. Drago mi je da barem netko od nas nešto radi. Ancora se javi. Volio je zvuk njezina promuklog glasa. .Ispuše zrak kao da ga je zadržavao cijelo vrijeme dok je bio s njom u sobi. Rezervirao je mjesto na svoje ime. Joe? . N~je želio otići od nje. Pirelli se prestane smješkati. pa se prisili koncentrirati na to treba li ~jegov sin uzimati dodatne satove iz violine ili ne. Telefon na n~jegovu stolu ponovo zazvoni. Žao mi je.Ona je u mom uredu. ne. Na trenutak se nasloni na njega. učini što misliš da je najbolje.Dobro se osjećate? Želite li čašu vode? ! .'. . Toliko se žurio izvaditi je da je gotovo rasjekao usnicu na filter. Mogu li je vidjeti? On obavi kratak telefonski razgovor pa krene prema vra.Optužit će je za pokušaj umorstva i posjedovanje vatrenog oružja. Upravo sam razgovarao s Carollinim odvjetnikom. Tada može otići kući. Ancora se vrati. grazie. . Star~ji je nego što mislimo.upita ona. Sofia krene prema njemu. Bili su sve bliže. Pirelli kimne glavom. Sudit će joj se.Sofia Luciano. . jesi li čuo što sam ti rekao? Pirelli kimne glavom. Spusti slušalicu i protegne se. Ona ispuhne dim koji se polako obavijao oko njezine glave.Jeste li je vidjeli? .Ne.Ne. Ugasi do pola popušenu cigaretu i ustane. ali je sad mogao misliti jedino na Sofiju Luciano. Ili zbog toga što je pokušala ubiti Carollu ili zato što ga njezin revolver nije usmrtio.

. ako ti tako želiš. a s njom je ostao liječnik da joj da sredstvo za umirenje i sjedne pokraj nje dok ne zaspi. vodila sam. i samo napol sluš~jući. lio je suze. Ne znam tko ih je snimio. Našla sam ove fotografije. Ovaj treći stupac je ono na što ja gledam kao na naše dugoročne planove. .. Živiš u fantaziji.. uz malu pomoć. ali je zadržao dosje o Lucianovoj djeci.Misliš li da će nam to dopustiti? .Ali Pirelli je već otišao. Moraju provjeriti sve osobe koje su bile u sudnici. poigrala se ponekim ugovorom. Teresa! A to ćemo i mi učiniti. Večerale su u tišini. . Bolje da što pr~je odem. šok je popustio i obuze ih tromost i nepokretnost.. Kad su iscrpili pucnjavu kao predmet razgovora. Prodat ćemo sve. Siroti on. To želi i Mama. Drugi stupac je ono što bismo mogle povratiti. Mislila je da je njezina omiljena snaha zauvijek otišla. Hoćeš li provjeriti? . Rosa? . budemo li mi same upravljale Lucianovim tvrtkama.Otvori ormarić s kartotekom i prebere po fasciklima. Sofia slegne ramenima i popusti. . od igle do lokomotive. Sofia je odvezla Graziellu kući. Sofia ustane i promrmlja si u bradu. alias Luka. Teresa.Kuda ideš. Kompanije vrijede tri puta više od onoga što nam se nudi. Kad je Carolla rekao ime onom pomoćniku. tada bismo mogli razgovarati. Ništa nisam mogao vidjeti. Naravno. Ako nam je spreman platiti pristojan iznos. njihov glavni cilj trebao bi 204 biti sredivanje poslova. . Sofia je slabo zagledala brojke. Joe? . Teresa otvori bilježnicu. dogovorile smo se. koji je prelistavao vozni red. Čovjek će poludjeti. naša je stvar. Što prije odemo.Sumnj~ju li na nekoga u vezi s jutrošnjom pucnjavom? .To bi ionako bio uzaludan trud budući da je stari dobri Mario već sve istražio. Pirelli nije želio objašnjavati Ancori. Mincelli.~j Paluso. barem kad je riječ o uvozu. ali ovo je važnije. . I ti si bio ondje? .Kad bi moja baka počela naslijepo pucati u ljude. isplatio osoblje. Još ribaju Carollin mozak s poda. Vratit ćeš se.Čini se da je ime pravo. bila si zaštićena. alias Vittorio Rosales«. boravio je ondje. 203 Ancora slegne ramenima. izgovarajući se time da je odmah po dolasku čula za ovu strašnu vijest pa se vratila. Graziella je držala Sofiju za ruku poput djeteta. .Strašna ženska. Kad je Filippo bio živ.. Pirelli zabije ruke u džepove i prošeta uredom.Samostan? Šališ se? Ancora kimne glavom. nas je pljačkao. ili kako se već zove. ali ne Danteu.Ne. Sofia. a to je nastojao i Mario Domino..Tko je preuzeo sluč~j Luciano? . . On je t~j koji čeka na izmjenu ugovora. .I Papa je bio živ. Nekoliko tvrtki je u Americi. podi sa mnom. Sklonio bih je u neki dom gdje nikome ne može naškoditi. . Prilično dobro pozn~jem t~j posao. dok Teresa nije započela razgovor o sljedećem: budući da Grazielli ne prijeti nikakva opasnost.U Danteov klub. ostani uz nju. da nas se riješi. a ćutile su se i krivima da joj nijedna nije pravila društyo na sudenju.Znači. podbočila se o laktove. i selio se što je brže mogao.. Teresa se pobrine za to.Hoće ili neće. A kad su ispa~jeni hici. Prema Ullianovim riječima. tim bolje. Giorgio.Pirelli se okrene. Dante radi za Paula Carollu i kupuje u njegovo ime. . . mali savjet: kloni se sluč&ja Luciano želiš li se vratiti u Milano. ali dok ne znamo što kome pripada. Dante. ili Paul Carolla.Ali ne shvaćaš. Joe. Pristajem na prod~ju. nikad ti ništa nisi vodila. Važi? Preumorna za dokazivanje. .Kako se vi dogovorite. Taj čin ludosti dirnuo je njezine snahe. nezainteresirana. Pokaže Sofiji nekoliko stupaca brojki. sad još i ubojstvo Carolle. mama? . nastao je metež. Mislim da Grazielli nije potrebno 0 ovome ništa govoriti. Potr~jat će. ne znam bih li je tako nazvao. nema smisla prepirati se o tome što tko radi. ali je netko na poledini napisao »Enrico Dante. i Constantino je bio živ.Bio sam straga. Sofia se ispriča što nije bila u mogućnosti ništa otkriti u Rimu.Imam li izbora? Dante je zatvorio klub. . . Sofia nestrpljivo podigne ruke u zrak. Teresa podigne bilježnicu. Polako zatvori ladicu.U prvom stupcu je ono što bismo mogli dobiti od prodaje svega za što sam uspjela provjeriti da je po zakonu naše. 205 Rosa. plačući od olakšanja da je baš Sofia došla po nju. U teoriji je bio zadužen jedino za sluč. tvrtke za prijevoz kamionima i druge. . Središe sve u vezi s Graziellinom pravnom zaštitom. Možda si ispisala pokoju brojku. Rosa. .Moj nekadšnji šef.upita Teresa. i ne po cijeni koju nudi.Jesi li ikad bio u Ericeu? Ondje je neki samostan. Mario je očito to nanjušio i odbio sklopiti posao. Papa je želio da mi dobijemo gotovinu i da nas se riješi. Sad nam je prilika da te ugovore dobijemo natrag. .Što ti kažeš. Neka se odmara.

Ruku je zavukao u torbu. pa uzme crnu putnu torbu i počne je puniti novcem. rušeći boce. Dante je znao da je pitanje oružara skinuto s dnevnog reda. Dante polako podigne ruke. dvaput odlazeći do sefa. pa krene dublje u prostoriju.Dario? Ti si? Dante polako krene unazad.Zatvorio sam klub. A tada Dario kimne glavom. To je morao obaviti sam. nijedan kupac ne bi ulszio na stražnji ulaz. Upravo je želio zaključati. U baru je bila upaljena samo mala svjetiljka iza šanka.Stani. Napunio sam ti torbu s lovom. . pa izvadi velik svežanj ključeva i otk~juča bravu. sagne se podignuti torbu. Sada je ostao jedino Luka. pip~jući za revolverom.. Dante opsuje u bradu. Osjetivši hladan metal. Dante opali kroz torbu i svežnjeve dolara. stavi još jedan svežanj na stol. Gurne vrata i malčice ih otvori. ušao sam na prednji ulaz. sve do ruba plesnog podija. . A tada mu mozak proradi. Luka je vidio svaki njegov pokret u zrcalu. Držao je čašu soka. Ne obrati pažnju na zveket lanca na požarnom izlazu. u baru. hoćeš uspomenu? Izradili smo dva. . poput britve. . Luka brzo prebaci čašu u lijevu ruku. Ispije gutljaj. pričeka da se zalupe treskom. a i tebi predla~em da učiniš isto. kad začuje neki zvuk. .Deset puta.Pa. Luka je motrio Dantea i torbu. napinjući oči ne bi li bolje vidio. Bio je otvoren. držeći se za trbuh.Vratit ću se kad stvari malo ohlade. malo ću se povući dok se ne slegne prašina. Dante počne zavijati i cviljeti. On osluhne. vrati se srecživanju posla u baru. lud je. Nož zareže Danteov želudac. Tada se Luka toplo osmjehne. Što predstavlja nekoliko tisuća dolara kad se radi o prijateljima? Dok je Luka izgovarao r~ječi »prijatelji«. .to je riješeno. . Ne možemo se pouzdati u njega.Zdravo. Dante ga uhvati za ruke da ga zaustavi. previše je znao.. Osmjehne se. . 207 .. 206 Odnese torbu u tamni dio bara i stavi ga na pod kod blagajne. nemaš ništa protiv da se sam poslužim? Luka izide iza šanka. Ne opazi nikoga. odvedi tamo ženu i djecu. Vidjelo se da nije naoružan. . do revolvera. toliko se brzo pomaknuo. Luka ni ne osjeti pogodak u rame. Pokuša udariti Luku torbom. ovog puta u klubu. Koliko sinova znaš koji bi ubili vlastita oca? Velike ruke se ne pomakoše. Iskesi se. . ništa. Čaša sa sokom padne iz Lukine ruke i otkotrlja se na pod ne razbivši se. držeći ga izmedu palca i kažiprsta. Krv mu se slijevala kroz prste.Zaškilji. dobije samopouzdanje. S druge strane vladala je tišina.Naslagao je lire na stol. ali.Gledao si vijesti na televiziji? Danteu na trenutak prestane kucati srce. no Luka se odvu če u stranu. Dario Biaze nikadneće stići u Tipani. Velikim rukama bivšeg boksača nije ih mogao dovoljno brzo grabiti. Revolver stavi unutra na kr~ju. pogleda gore-do~je po uličici. poslagane stolice. Gledali su se u oči. U Tapaniju postoji klub. možda i više. kao da će nazdraviti. . . Zadovoljan. ali gdje ti vidiš prašinu. Bila je oslonjena uz blag~jnu. Oč~jnički se pokušavao osloboditi torbe.Koliko si stavio unutra za mene? Dante odloži čašu. Je li sreden? Oružar? Dante si natoči konjak. .Ne. Revolver je još bio u Danteovoj raznijetoj torbi.Da. Vrata opet zazveče. .Dario? . Morao je doći do torbe. ali moraš se pobrinuti za Luku.Nekoliko tisuća dolara. misleći da se radi o nekoj mušteriji koja ne zna da je klub zatvoren. Trebalo bi ti potr~jati neko vrijeme. Stajao je napola skriven iza zavjesa i navirivao u slabo osvijet~jenu prostoriju. čovječe? Nem~ju ni najmanji trag. Kad dode po svoju nagradu. Sredivao je neke poslove gotovo cijeli sat.. za svaki sluč~j. . Ona budala Dario nije ih dobro zaključao. Zatim se vrati u ured. bez kaputića. Izade. a tada će Dante biti siguran. Dobit ćeš i deset puta više.Kako si ušao? Dario je s tobom? Luka sjedne na visoku barsku stolicu i počne pijuckati svoj sok.Izvoli. fino i oštro. Hoćeš prebrojati? .Baš lijepo od tebe. B~jaše odjeven u košulju. Dario . zapara kroz mišić. Dante se u razgovoru primakao šanku. Pogleda stolove. Luka zavuče ruku u džep i izvuče metak. . .Kad se Dario Biaze vrati. malo podignutu. malo trzne rukom gore-dolje sve dok ne osjeti da mu je nož skliznuo u ruku. Dante pričeka dok ne začuje teške korake kako zast. Vidjevši da Dario oklijeva.Izlazim . a kasnije možemo podijeliti ostatak. .~ju kod vrata. Dovikne da je klub zatvoren.Ledima okrenut Luki.reče Dariu. Dante će ga ubiti. Vodene oči trepnu. Naposljetku krene kroz zastorima pregradenom prolazu prema po~arnom izlazu da vidi tko je na vratima. Pridrži ga skupljenim dlanom. podigne glavu i ukoči se. On se uspravi i posluša. mogu ti vjerovati. .

Pogoden je i tek tada mu žestoka bol zapara mozak.Ima li koga? . Luka se spremao ponovo pucati. Upravo je želio početi puniti torbu novce kad začuje zveket lanca na požarnom izlazu. 210 Nećk~jući se malo. pa ode iza šanka pogledati leš. stavi sve ovdje. Ženski glas reče: . ali.. Bol je post~jala nepodnošljiva. Ponovo posrne. . upaljeno je svjetlo. Luka otvori torbu i izvadi revolver. Sofia se osvrne. a ipak ne^za nikoga. Otvori novčanik . a krv kapala niz ruku. išla je unatraške i prestravljeno upirala prstom na nešto. poput usporenog filma. Ogledavale su se u tami. a za njom Teresa.I još je topao. Krupan čovjek nikako da padne.Moramo odavde. kapala mu niz ruku. još iza šanka. . a Sofia ode od bara.Podigne Lukinu torbu i pru~i je Teresi. netko ovdje. Vrata su bila širom otvorena. Upravo ga htjede dohvatiti kad je Teresa pozove iz ureda. Sve u redu. ali u mraku nije vic~jela o čemu se radi. . . zaželjevši da se žene izgube odavde. Ruka joj je bila umrljana i ljepljiva. Sofia se pojavila na vratima glavne prostorije. Okrene se prema baru i po novo začuje zveket na vratima. Sad primijeti razbijeno staklo.. Dante umre stojeći. netko ih je zac~jelo čuo. Gubio je mnogo krvi. Teresa izvadi hrpe dolara i lira. Polako se pomicala naprijed. Molim te. Teresa. Ima li ikoga? IYialo. Pokuca i sačeka. Začuje se još jedan ženski glas: . Tu su dokumenti o tvrtki. ili što? . našla sam ih! Sef je bio otvoren. kao što ga je Dante jednom nazvao. cilj~jući jednom u Danteov vrat. Metak je zašao duboko u lijevu lopaticu. Teresa se vrati u ured. Ostavi. Teresa. Staklo joj je puckatalo pod nogama. Od pogleda na leš osjeti mučninu. molim te .Sofia. da samo vidiš što ima u nekima. Stavi torbu na stol i krene prema sefu.Dante je. Ispaljena su tri hica. Znao je da se mora izvući odavde.Uzmi samo naše ugovore. reče Sofiji da se pribere. ostavivši tek malčice odškrinuta vrata..reče Sofia. Sofia? . Prigne se i podigne je. pa širom otvori vrata. Bol je bila tako prodorna da mu se zavrtjelo u glavi. I požuri.Vidiš li ondje neki ured? Možda je netko u uredu? Halo? Teresa pode prema vratima s oznakom »Private«. otvoreno je.. U~jesto toga. Bila je udaljena od Danteovog tijela tek metar-dva. Požuri do stola uzeti svoju torbu i odnese je do šanka. Popipa mu ruku. Zakrkljao je kad mu se pluća.Ne znam.Teresa pozove iz ureda. Opčara ga njegovo krvlju pokriveno rame. on se sruši na leda. netko je unutra. Glas joj je bio uzbuden. Nogom udari o Danteovu torbu. Zbunila su je otvorena vrata. Sofia ode iza šanka..Sofia. Bez njih neće moći ništa dokazati. podimo. . . Bio je to Lukin 209 metak. . pa napeto gledao van. Pogled~j ovo! Sofia brzo reče: . . i naposljetku je ležao nepomično. A tada vrisne. dodi. ode u ured i nogom otvori vrata. Otkud bih ja to znala? Nikad ga nisam upoznala. Teresa potrči do podija. Odskoči i preskoči šank. Sofia je pokuša odvući. neće uspjeti spasiti barem dio novca kojim ga je Dante pokušao zavarati. skladištima. Luka zatetura i ispusti torbu. . ima Ii ikoga? Luka je ušao u garderobu. . Evo. pa se naglo uspravi. Teresa prevrne tijelo i zavuče ruku u stražnji džep hlača. a jednom u srce. i ništa više. gotovo plačući od straha. Sofia. krv koja se širila po njegovoj košulji. Stisne zube. Vrata sefa su bila širom otvorena. Udarci metaka iz takve blizine odbacili su ga na redove čaša. ali još je st~jao na nogama. a ona je nestrpljivo uzimala fascikl za fasciklom. Na šanku nešto zasvjetluca i ona krene onamo. Stane ispred prestravljenog Dantea i dvaput opali. Po~uri! . Mlaz krvi pojavi mu se na usnama. Teresa se odmakne korak.Gibak i brz poput mačke.Ne. Upita se kako to da je.Uzmi ugovore i ništa više. Sa svog preglednog mjesta iza vrata. ispuniše krvlju. Luka je dobro vidio Sofiju. Teresa se nagne preko šanka pa okrene glavu.Mrtav je! Mrtav! Bože. Teresa je strogo pogleda.Ugasi jedino svjetlo iza šanka i podigne revolver.Mila majko. H~jdemo odavde.. Sofia još malko odgurne vrata i zaviri u tamni hodnik. Prednji dio košulje bio je pokriven komadićima torbe i dolarskih novčanica. Zatim Teresa prošapće: .Otvoreno je. i to brzo. Sofia je ostala kod plesnog podija.Misliš da ja to ne znam? Tko je t~j? Jesi li vidjela tko je? . Sve je ovdje. To se sigurno nedavno dogodilo. po svemu sudeći. Ostavi novac. 208 Luka se zagleda u svoj odraz u rasprslom zrcalu. Što da učinimo? Da pozovemo policiju.Je li ovo Dante.

Vozi. Kunem se. Nekako se dovukao u svoju sobu. ali krv je probila i kroz to. koja je pucala od dokumenata. To je tvoja torbica. Opsuje od bola.. . Luka Carolla imao je problema. Ali morat ćemo se vratiti po nju.Nisam namjeravala.R. Ispitivat će ga. Sofia je gledala Teresu kako ~urno prelazi ulicu i nestqje u uličici pokraj kluba. Teresa iskrene torbu koju su pokupili u klubu i izvadi iz nje fascikle. .Dobri bože .jeg dijela i pošla za policajcima pješice. pa upali motor i zatrubi treći put. dvaput. već točno zna i tko smo. I Teresa to zamijeti.. Metak je morao van. Pregleda ručke torbe. možda je još bio ondje? I vidio nas? Vidio da smo uzele dokumente iz ureda. Teresa se oklizne na svježu krv. . 211 . Stigavši kući.Ne viči. Nema tu mnogo. molim te. . Nagazi na gas. Sofia. ali nije uspijevao zaustaviti krvarenje. Vratit ću je. .Moja torbica. svežnjeve novčanica. Sofia je u rukama prevrtala neobičnu konjsku glavu na kratkom komadiću stapa. ali nju uhvati histerij a. Upali radio. pozovimo policiju. . Sofiji nije trebalo više.hoće li me čuti? Policijski automobil skrene u onu usku uličicu. Teresa izide na prednji ulaz kluba Armadillo noseći torbu. Hrpe i hrpe papira i. trebale smo otići na policiju. nekome tko je ubio Dantea? Bio je još topao kad sam ga dodirnula.Gdje mi je torbica? .ekoh ti da ne uzimaš novac. nemoj polako voziti. neki iz uličice a neki prema policijskim svjetlima. idem unutra. zatim vidjeti hoće li netko ući ili izići. Usporili su toč 212 no ispred glavnog ulaza u klub. ne ja.A ako ta torba pripada nekom drugom. Parkirale su automobil podalje od kluba i ugasile svjetla.Zar ti nije jasno? Jesi glupa? Ako je onaj koji je ubio Dantea bio ondje i našao moju torbicu. . Sofia prasne. Ako je sve mirno. To je krv. Čekala je. . Jesi li je ti uzela? . hoćeš probuditi Mamu? Teresa se sledi. ne daj da sam je ondje ostavila.pomisli ona . što Sofiju razljuti. Daj mi torbu koju smo donijele odande. Sofia i Teresa zatvorile su se u radnu sobu. Sofia ponovo zatrubi. Teresa vikne: . Sofia je pokuša umiriti. Ti ček~j vani. Teresa se polako okrene po sobi. Sofia je pokušavala nagovoriti Teresu da nazovu policiju. . pretražujući je očima. D~j mi je.No dobro. Razdvojeni dijelovi njegova štapa-revolvera sa zveketom ispadoše. brzo se dovezla pred klub i Teresa ude u automobil.Misliš. dvaput. a ranu je trebalo očistiti. . . što je? .Noseći Lukinu torbu. Odjednom nastane pakao. ali Teresa ne htjede za to ni čuti. pa su dva bolničara iskočila iz stražn. Zagleda se u prazno.upita Sofia.Što ti je? . . Teresu je sve više hvatala panika. Znao je da je revolver kojim je ubijen njegov otac u torbi koju su odnijele one žene. gdje je? Jesi li je ti ponijela sa sobom? . Imao je jedino torbicu Terese Luciano. Sofia zatrubi jednom. Je li to njegova torba? Sofia podigne glas. . . . samo vozi! Hajdemo odavde. Kako da znam č~ja je to torba? Teresa se ushodala po sobi. zatim radnu sobu.Zar me nisi čula? Zar nisi vic[jela polic~ju? . iz kluba? Nisam je ni vidjela. pa ga isk~juči. Ona zavrisnu. Njih dvije se okrenuše i dadoše u bijeg. a ako ti se čini da se netko sprema ući u klub.Ne. . Vozeći u klub Armadillo. . Ti si je ostavila. oprosti. Sofi~jini živci su bili uništeni. . Pretražile su automobil. Lukinoj torbi.Malo ćemo motriti na kluh.Pogled~j ručke od torbe. Bolnička kola su bila preširoka. triput zatrubi.Nemoj se derati na mene.Bože.Hoćeš da nas uhapse radi prebrze vožnje? Zašto si to ponij ela? . a visoke pete joj se posmakoše.Jesi li je našla? .Ne znam. triput. težak gornji dio sklizne sa stola i padne joj na nogu. nisam na~jeravala uzeti novac. Naprosto sam sve strpala u torbu.Molim? .Teresa. $to ako se to dogodilo malo pr~je našeg dolaska? Što ako smo ubojicu prekinule u poslu? Sofia n~je mogla doći do xraka. Od plahte je načinio zavoj. Skupina c~jece stade trčati amo-tamo.Teresa. pa bolnička kola. Istrese torbicu na krevet. Čisto sluč~jno.Izvrne i ostatak onoga što je bilo u torbi. ali nije mogao u bolnicu. Dodirne torbu.~jski sutomobil s uključenom sirenom.Bože.Zar ne shvaćaš? Ako smo prekinule ubojicu u poslu. jednom. Naglo udahne. Bile su pokrivene krvlju. dobri Bože. ne samo da nas je vidio. U ulicu su došli polic.

Teresa šapne: Pa. Luka je sjedio u Donovoj stolici. Mislila sam da je bolje da je ponesem. Odlazi gore.Moreno. Dvostruko umorstvo dogodilo se na Mincellijevom području. . Uzet ću novac koji ste ukrale i otići čim prizdravim. ali polako otvori vrata.Odvedi ga u malu sobu na tavanu. Policija je našla leš na parkiralištu iza kluba Armadillo. Dao Bog da sam se prevarila. . misleći da se to odnosi na Graziellu. Rekao je Rosi da je u vezi s tobom. . Bez ijedne riječi. Ispred njega st&jala je velika čaša konjaka. položio je na zavoj. Zaključa vrata. Luki lakne. vratar. bijela u licu. . Krvavi tragovi nogu odvedoše policiju do stra~njeg ulaza Armadilla. On dobiva gotovinu.Baš ti hvala! I sad mi to kažeš. Johnny Moreno.Moji otisci su posvuda po njoj. _ ~~? 213 Sofia naposljetku smogne snage da progovori. osim ako ne želiš razgovarati o večerašnjoj zbrci s policijom. Bijaše vrlo blijed. I Uvjeren da je donio pravilnu odluku. kaže da mama zna o čemu se radi. HIub je izgledao kao da ga je netko ispremetao.Što želite? .Paul Carolla je djelomično bio vlasnik Armadilla . Oni me ne zanim~ju. ali nije bio voljan platiti. prešli ulicu i ušli u klub. Vrata su bila otvorena. učini kako ti kažem! Idi u krevet. .~jete li ili ne? Sofia zatrese glavom.Rosa. obilno krvareći. već biste ih odavno pozvale. Moralo bi vam biti jasno zašto ne mogu u bolnicu.Tamo je neki čovjek.Da ste to htjele. Trebala sam pogledati u spavaću sobu. Ali Teresa je znala da je nije ostavila u vili. gospodine? I . tko je on? Unutra je.Jer ste bile u klubu. . Donijet ću nešto za dezin ficiranj e i toplu vodu. na stolu. Teresa. Lukinu torbu. ali bol b~jaše toliko jaka da odmah sjedne. . pokazujući prstom na blagovaonicu i dajući im znak da šute. Možda bi trebala poslušati Sofiju i nazvati policiju i prijaviti kradu torbice a da ne kaže da su bile u klubu. On se napol pridigne da ih pozdravi. mi dokumente. Papire možete zadržati. . .Pogleda Teresu pravo u oči. Sofia se ljutita okrene prema njoj. odmah! Kad se Rosa uspne na kat i zamakne. Nisam znala što da radim.Ali mama. . Dakle. jednostavno je ušao u kuću kad sam otvorila vrata.Dopustite mi da se predstavim. Nećkala se. Vrlo jednostavan dogovor.reče. bila je Teresina torbica. 214 Ne želim da Mama zna da je ovdje. sada! .Novac kojeg ste ukrale Danteu. a krv je još polako curila iz rane kroz priručni zavoj.Radi čega bismo mi na to pristale? . Rosa zgrabi Sofiju za zapešće. ali Ancora zaustavi automobil.Vjerujem da ovo pripada vama. Rosa ih požuri pozdraviti. u blagovaonici. i tjelohranitelj Enrica Dantea. Ude u radnu sobu i zatvori vrata. .Vi ste ga ubili? . Treba mi previti ranu. Dogovoreno. .U samoobrani. moje dame. Namjeravali su proći pokraj mjesta zločina. Kad su oni ušli. Komesar Joe Pirelli pio je pivo sa svojim detektivom poručnikom tri bloka dalje. Provjeri je li zrak čist. Mincelli obgrli Pirellija. bivši bokser. Same su otvorile vrata. idi u krevet. .Što će nas spriječiti da iz ovih stopa ne nazovemo policiju? . prist.Ja. Luka se zapilji u Teresu. Ušuti. doteturao uličicom do parkirališta. Teresa gotovo zavrišti. naročito poslije one epizode s Graziellom. Vi ćete se morati pobrinuti za mene. Jasno se vidjelo da je netko Dariu prerezao grkljan u blizini požarnog izlaza iz kluba i da je on.Nismo nam. Desnu ruku. a i kola hitne pomoći st~jala su u blizini. ali ne možete ostati ovdje. izade iz radne sobe. nastojeći se prisjetiti što je sve bilo u njoj. .U lijevom ramenu imam metak. Uzmite ga. izišli su iz automobila. udimo i sazn~jmo što želi. Možda ipak nisam ostavila torbicu. pa je pljačka navedena kao prvi motiv. ~Sirotog su čovjeka izvukli iz kreveta da se njima pozabavi. .upita Teresa. . Uz pločnik su bila poredana patrolna kola.Zašto ne? Čini se da trebamo jedni druge. . on je dugovao meni.Ti prist~ješ na to? . . Uvrnut je.Netko je u blagovaonici. Nagodit ću se s vama. Mincelli pozove Pirellija da pregleda Danteovo tijelo. pa poviče na njega da zaobide ogradena područja. . . u kojoj je dr~ao revolver.jeravale uzeti novac. Teresa tome ne pridoda pažnju. Mislim da ne bi bili previše oduševljeni.Rosa. Teresa se zagleda u njega. Tijelo je identificirano kao Dario Biaze. .Teresa je stiskala kožnu torbu. Koja od vas je Teresa Luciano? . zovem se Johnny Moreno. Pokraj ~jega.

Metak je bio duboko. Luku su uveli u malu sobu u potkrovlju kuće. Dvaput pokuša. Zavoji su se zalijepili za zgrušanu krv. Teresa je u ostavi tražila čistu posteljinu. Nagne se nad krevet. . ni Pirelli nisu željeli da ih dopadne ta istraga. moram vam dezinficirati cijelo rame. a nemamo ništa za ublažavanje bolova.odreže Teresa.Ne želim se u to uplitati. Čini se da ćeš ovdje provesti cijelu noć.. Sofia uzme pincetu i pridruži se Teresi kod kreveta. Znam da je ovo moje područje. 218 . . Još mislim da bismo trebale otići na policiju. Teresa se pojavi na vratima njegove sobe. . a on~j drugi ukočenik na parkiralištu bio mu je tjelohranitelj.Skinite t~j lančić. Umoči krpu u vruću vodu. možda se onesv~jesti. Luka je ležao zatvorenih očiju. Pirelli ga pogleda. Ude Sofia noseći zdjelu vruće vode. Dobro ste? Luka kimne glavom. 216 13. . .Fodigne de 215 snu obrw. pokušat ću. 217 Sofia se šuljala uza stepenice noseći bocu konjaka i čašu za vodu.Samo želim da se oporavi i da ode čim prije. . . ja ti činim veliku uslugu. Bol je bila tako jaka da je morao sjesti na krevet kad je želio skinuti košulju. Ona pregleda njegove zavoje i reče: . Možda je to povezano.Pokušat ću ponovo. Sofia? Sofia potvrdno kimne glavom. Možda i svratim ujutro do tebe da vidim što si smislio. Ostavši sam. Zaškrguta zubima. Pokraj kreveta bio je mali rukom izradeni prostirač. On zatrese glavom. bila je preuska. Teresa Luki pokaže da legne. . Ovog puta ništa neće osjetiti. motreći Teresino kretanje. barem za vikend. Nekad je to bila c~jevojačka soba i u njoj su bili krevet. Prisjeti se njezina lika na vratima njegova ureda.reče Teresa uzim~jući zdjelu. Nagne se bliže Luki.Morat ću ih namakati da ih mogu lako skinuti. a suze mu potekoše licem. ali se nije mogao dosjetiti kakva. Možda biste se bolje osjećali da pop~jete nekoliko čašica. pa pogleda Teresu. . zaškrgutavši zubima. . ali još s revolverom u desnoj ruci. Prode nekoliko trenutaka dok ona ne shvati da se Luka želi presvući očekujući da ona ode iz sobe.Zašto ne učinimo kraj ovoj gluposti i pozovemo doktora? Ako još krvari. Sofia mu rame prelije antiseptikom. U agoniji je. Luka zbaci cipele i skine hlače.Mili Bože. Ovo će vas jako boljeti. onesvijestio se. Trebat će mi fina pinceta da izvadim metak.Gospodine Moreno? Donijela sam vam konjak. ne d~j se smetati. Rukom udari u jastuk i pokuša se isključiti iz svega zamišlj~jući lice Sofije Luciano. Promrmlja mu neka se malo zadrži ovdje i vidi ima li nešto što bi moglo koristiti njihovoj istrazi. ali ov~j je radio za Carollu.Vidiš li metak. Povlačeći košulju osjeti da se rana vuče za njom. ormar i komoda. Ne bih željela povr~jediti ranu. Luka skine zlatni lančić s privjeskom u obliku malog zlatnog srca i ugura ga pod jastuk. . I Rosa je šaptala: . A sad mi pomozite. Zastane začuvši Lukin jauk. A što ćemo tada? . Koža oko rane je bila crvena i brzo je oticala.Želi li ovo tvoja majka? . je li tako? E pa. Sofia opere pincetu i raširi što je više mogla. Ako mu damo da si popije. Ni on. pa mu ga oduzmemo.Hvala ti za savjet. U sobi je bio težak zrak od mirisa antiseptika i pare koja je dolazila od vruće vode na komodi. Pirelli je sumnjao da postoji neka veza. Luka se trgne. Teresa odvrati pogled kad Sofia počne pincetom pipati po rani.Moram spremiti krevet.Ovo neće biti dovoljno . Iz rane je curila krv. Ali. . Metak je još u njemu i ne znam postupam li dobro ili ne. .Dobro. Sofia joj da konjak. Držat ću to na umu. Okrene se na leda.Trebat će mi pomoć. Sofia prasne: . Glasno se tome nasmije i sam sebe upozori da brzo spakira stvari i vrati se ženi u Milano. pa odustane. mogao bi umrijeti.Ti pokušavaš uhvatiti Carollinog sina. . Pirelli namigne Ancori dok su odlazili. Sofia nije mogla kr~jevima pincete stisnuti metak. Sofia donese pidžamu iz Michaelove sobe i pruži je Luki. Sofia side bez riječi. Teresa ga nade ispruženog preko kreveta. Izgubio je mnogo krvi.prošapće Rosi. On počeka. Osjećao se poput zacopanog školarca. Možete li st~jati? Luka se nasloni na ormar dok je Teresa presvla čila krevet. a Sofia prokuha vodu i donese zavoje i antiseptik.Kaže da ispod jastuka ima pištolj. zafrkantski. Spremivši krevet. isprekidani uzdah.Neće umrijeti . Luka ispusti dug. Teresa upali svjetiljku i usmjeri svjetlo na razjapljenu ranu.

stavlj~jući mu naizmtjence hladne i tople obloge na čelo. Tada Luka širom otvori oči. što manje o njemu znamo.Probudi me ako mu se stanje pogorša.Moreno. Gdje je Rosa? .. Ono se zgrči od bola.Da.Jako je zgodan. ti si? . Govori poput Amerikanca.Oče. Imam nešto tableta za spavanje. Znaš one koje si mi dala. I ona jedva napipa bilo.. bili su prazni.Koliko je sati? Teresa škiljeći pogleda na sat. Kad Teresa dode dežurati.Cipele su mu talijanske . 219 U Sofijinoj glavi vladao je mete~.. Probudit ću je kad dode na nju red.Luka se ni ne pomakne kad ona brzo zavuče ruku ispod jastuka i izvuče revolver. a bilo sve slabije. Poput neke balade. Johnny Moreno. . . i odgurne njezinu ruku. . Luka je gorio od groznice. nikad neće zarasti ovako otvorena.reče Sofia. Sofia je zašila Lukinu ranu bijelim koncem. Kadšto bi tiho z&ječao.gotovo nečujno šaputao je Luka. Reče da se mladić trese od groznice. ali je bila umorna i bio joj je potreban odmor. Mogla bih ih smrviti i staviti mu ih u jelo.Poslala sam je na spavanje. Bila je toliko omamljena da ju je Teresa morala prodrmati da se probudi. požuri. Baci ga u zdjelu. Ne mogu mu opipati puls. zar ne? . Hajde. bilo što.. Rosa nečujno ude u sobu. krvarenje je stalo. Ima lijepu odjeću.. ali nije dolazio k sv~jesti. Zavoji su bili čisti. a oblaci ga počeše gušiti.Dobro. prsa i desno rame. Sofia donese leda i vruće vode. Proguta i tabletu za spavanje želeći biti sigurna da će zaspati. .Sofia je namatala zavoje koje je trebalo oprati da ih ponovo upotrijebe. . Potrošila je svoje valiume. . Sjedit ćemo uz njega na smjenu. Zatim se prigne i opipa bilo na Lukinom vratu. . Temperatura je postajala sve viša.O. Spremne? Poslije petnaest minuta polako izvuče metak. . što misliš koliko je star? 220 . ne osjeća se puls. moramo provjeriti zavoje da vidimo je li rana čista. Sofia privuče stolicu i sjedne pokraj njega.Mama kaže da je na mene red. gorio je.Pazi da se svjetiljka ne miče . Sofia mu opere lice.. Grozno izgleda. Ona mu makne kosu s oznojenog blijedog lica i zagladi je. . Ja ću ostati prva. toliko se slabo osjećalo. oče. Ti odspavaj nekoliko sati pa ćeš preuzeti dežurstvo. Tražim one tablete. Nije mogao disati. a ipak je s njega kapao hladan znoj. Krv mu je još curila iz rane. Da barem imamo neke antibiotike. podigavši Guccijeve mokasine = i jako skupe. Nije mogla zaspati.. riječi jedva da su se razaznavale. Odmakne se od nje.Sofia. Samo ti spava4j. . Tijelo mu se ispunilo bolom. Ona otrči u svoju sobu po tuhicu i dobro ga umota. Ma<jko Božja.Isuse. Sofia. Ćutio se kao da je sahranjen u mekim oblacima.Mislim da je dobro. Kad Teresa ode. je li? Sofia prijede preko sobe i podigne Lukinu odjeću.reče Rosa. Polije je s još antiseptika pa mu rame pažljivo omota teškim komadima lanenog platna. Sofia namoči krpu u hladnu vodu i blago je položi uz vrat. Njegovo tijelo se naposljetku opusti i on zaspi. Sof~ji se nije išlo. zar ne? Izvrne džepove njegova krvavog kaputića i hlača. Ima li još koja? Ne mogu spavati. Ona se boji.Kad bismo ga dobile da jede. Već su se vic~jeli mali znaci infekcije. . ne znam. Ruke su joj drhtale dok je istresala sićušne ~ute tablete. Mo~da i jest Amerikanac. Sat kasnije. . mogle bi ga držati omamljenog. Vrati se u svoju sobu noseći gotovo pune bočice valiuma i seconala. Čim se probudi. 1Vt'ama. . Iskreno da ti kažem. . Rosa pride krevetu i pogleda Luku. Sofia požuri gore u sobu. .Teta Sofia. sad se znoji. tim bolje. Sofia uzdahne. Donesi mi iglu i konca. . Bilo mu je vruće. Sad mu je hladno. . Prošla su tri sata.Uskoro će pet. Groznica je prestala i sad spava.Što? . . Odgurne tuhicu s bolnog mjesta. Sofia je odgurne u stranu i dodirne Lukin vrat. Moramo paziti da je čista. sve skupe marke i sve američke.Teresa polako otvori vrata bojeći se da ne stvara buku i prošapće: . Sjedne pokr~j Luke. Naposljetku učini povez i savije mu ruku čvrsto preko prsa da ne bi pomaknuo ruku i pokidao šavove. Kako mu je? . Drhtanje naposljetku prestane i on se malo umiri.Treba je zašiti. pa tiho ode u Graziellinu sobu i pretraži njezin toaletni stolić. ništa ne osjećam. Luka na tren je bila naslonjen na Sofiju. . Teresa je zaustavljala krv kojom su bile natopljene Sofia i plahta. .Mislim da ima temperaturu. Zavrisne. ne zn~jući tko je. oče.Kako se zove? Amerikanac je. krvarenje je prestalo.

Ancora nije uspio ni skinuti kaput. plosnat kožni kovčežić. omotavao je krunicu oko prstiju i pocrvenio kad su ga upitali može li to dokazati.Postoji li netko tko zna o ~jemu nešto više? Guido potvrdno kimne glavom. glavni osumnjičeni za umorstvo Paula Carolle bio je fratar.Svu ovu zemlju obradio je bez ičije pomoći. Samostan se doimao pustim. . mali. ima još.On nabroji nekoliko imena. ali ne zna gdje je on sada. Dječaku su poslije toga promijenili ime u Luka. Pirelli mu je objasnio da nastoje saznati gdje je Luka Carolla.Jeste li ikad čuli da se Luki netko obraća imenom Giorgio? Uvijek su ga zvali Luka? .. Bio je glavni osumnjičeni ne samo za umorstvo Palusovog djeteta već. Osvrne se. Uvedoše ih u predsoblje pokraj glavnog ulaza samostana. Provjerav~ju sve koji su bili u sudnici. Nikadnisam čuo da bi netko spomenuo ime Giorgio. Idem se okupati. Posljednja adresa našeg momka bio je samostan. praznu sobu. budući da nigdje u Americi nije zapisan. budući da je isto oružje upotrijebljeno i za Lucianove unuke.Stani malo. Pirelli zapita kad bi bilo zgodno porazgovarati s ocem Angelom. Vratio bi je prilikom sljedeće posjete. On reče da nije. nenamještenu sobu. . zar ne? Ancora podigne ruke. Iako prošle noći gotovo da i nije oka sklopio. Želite razgovarati s njim u vezi s ubojstvom njegova oca? Možda ne zna za to? Pirelli reče da sumnja u to. stol i polica za knjige. Paul Carolla je očevidno odveo svog sina u Sjedinjene Države ilegalno. ali ni on nije slobodan. rekoste? Iznimno je važno. . Pokazali su mu svoje iskaznice i upitali je li bio u Palermu posljednjih dana. Podrobno ga opiše.. dodavši da je Luka fizički iznimno snažan i da je mnogo radio u vrtu. Pažljivo su pregledali malu. . Pirelliju bijaše suho u ustima. nećeš vjerovati. . Uvjeravao ih je da može budući da nije uopće napuštao samostan i da to mnogi svjedoci mogu potvrditi.Koje veličine? Guido rukama pokaže predmet duljine trideset centimetara. Nedavno se vratio i ostao šest mjeseci. novine su pune izvješta~ja o tome. Pirelli je bio u uredu već u devet sati. Njegova posljednja poznata ~dresa bio je samostan Svetog poslanstva. . pa reče: Pretpostavljam da nemate njegovu fotografiju? . Zna samo da je Luka odgojen u ovom samostanu prije nego je otišao u Ameriku s ocem. naposljetku reče možda za dva. Zvona su zvonila. Pokazao im je vrt gdje je klijalo novo sjeme. . bratu Louisu. . brat Guido. Njih su dvojica u vlaku ponovili ono što su znali o slučaju. Promatrajući ga pažljivo. Pirelli zapita može li posuditi redovničku halju.Uvijek. . Na Pirellijevo 222 inzistiranje. iako je u sobi bilo prohladno. ze<japurenog druga. Njihova jeka odzvanjala je kroz malu. Angelom. nisam. vjerojatno i za to dvostruko umorstvo. Jedina osoba koja bi im mogla pomoći je bila brat Thomas. Nikad nisam vidio toliku marljivost. košulje poptuno mokre od znoja. Ovaj opiše kožnu torbu. Luka Carolla je boravio u samostanu do tjedan dana prije ubojstva. Možete pregledati njegovu sobu ako želite. . On izvuče stolicu i sjedne kod stola.Zastane. Sjećam ga se jer sam se ponudio da ga ponesem u njegovu sobu. Doimao se vrlo uzbudenim. Čekali su više od petnaest minuta prije nego što im je prišao neki redovnik i predstavio se kao brat Guido.Na žalost.Ovo je taj. Pokaže im da sjednu na klupu. . Ancora je još soptao. I molim vas recite ostalima da ću ponovo navratiti za dva dana. Bilo je tek pola devet prijepvdne. Čuj ovo: »Brat Guido«. Na odlasku Pirelli zapita Guida je li Luka donio mnogo prtljage. Guido se zarumeni. ali im reče da sada nije moguće razgovarati s ocem Angelom budući da daje posljednju pomast umirućem redovniku. ali on to nije dopustio. . U njoj su bila tek jedna drvena klupa. koji je bio prebačen preko naslona stolice ispred fratra. Pirelli nastavi rekavši da je ubijen Paul Carolla.Što čekamo? . pa ako mi mogu pomoći. Guido mu reče da je oprao i pomeo sobu neposredno poslije Lukinog odlaska. Pronašli su tragove sukna na njegovu kaputu. Zatim zastane pa reče: Kad je stigao.Sofia podigne njegov zlatni sat marke Gucci pa ga spusti. Lukin otac. Otpočne: . . 221 Dugi uspon uzbrdo od stanice dotukao je podebelog Ancoru.Morat ću porazgovarati s ocem. Guidove ruke su se tresle dok im je šapčućim glasom rekao da zna da je Paul Carolla ubijen. tri dana. imao je kovčežić. Čovjek koji je sjedio ispred fratra sinoć je došao k nama na razgovor.Glavni osumnjičeni za ubojstvo Carolle. nije se vidjelo ni žive duše. pa mahne kompjutorskim ispisom. S nekoliko još nije obavljen razgovor. Pirelli je morao čekati svog oznojenog.Vidjeli ste ga kad je odlazio? Guido odmahne glavom i ponovo se zarumeni. Pirelli upita je li nedavno čišćena.Pozovi me uhva'ti li ga opet groznica. smješkajući se. Guido im reče da je to u Božjim rukama.

moguće da je revolver kupio ondje. bila je užasna. Pirelli se zablene. ali dok ne porazgovaramo sa starim ocem koji zna o ~jemu više.Ne. Poslao sam troje ljudi u on~j samostan. Dočeka ga bujica bijesnih psovki.Vjerojatno zbog Mame. takvo što ne postoji u samostanu. . ali nije se točno mogao sjetiti koje. Šef nazove Milano i zatraži odobrenje da mogu zadržati Pirellija koliko bude potrebno. sjedni s njime. . sigurno je svojevremeno pobio više od deset obitelji. . ja se želim jedino pokupiti odavde što prije i vratiti u Milano. Ne znam zašto sam to rekao. a sad nemam vremena za gubljenje. One bi znale kako doći do njega. Mincelli požuri svom šefu predloživši mu da. On je bio siguran da je onaj čovjek iz sudnice bio odjeven u istu takvu. . vrište do neba. . Pirelli je razmišljao o mogućnosti da je revolver posebne izrade. Oduvijek sam volio hladne. jer si već bio ondje. Ispri čavši se zbog mraka. . . mo~da. Pirelli svrati do Mincellija vidjeti ima li što novog.Jesi li doručkovala? Netko pozvoni na vratima i Teresa proviri kroz rolete. samo je vrlo umorna. 225 . . . Bila je odjevena u tamnosmedu haljinu od kašmira koja je nježno obavijala njezino tijelo. . Nokti joj više nisu bili jarko crveni već vrlo blijedi. Teresa je bila u radnoj sobi. a ti to znaš dobro.Svida vam se? On bolje pogleda u sliku. da neki starac treba otegnuti papke i da ni sa kim ne žele razgovarati. sunčane rujanske dane. ona stara bi mogla znati nešto o Carollinom sinu. .Ne znam. I. . učini nešto dok ja upozorim Rosu. On~j stari. Dobro je što smo mi sve ovdje.Ne. dobro. . shvatiti zašto su ubijeni oni u klubu Armadillo. Sofia se očajnički nadala da će se Teresa i Rosa požuriti i pridružiti joj se. Gledala je u njega kao da ne razumije ni riječi.Sve su ti one iste. Stražar koji je pretraživao Luku opisao je njegov štap. Teresa pokuša umiriti Sofiju. on prvi uhvatiti. Mincelliju bi tada ostalo Carollino umorstvo i istraga o noćnom klubu. . a Pirelli nek se poslije bakće s time. Mincelli uzdahne. Pirellija treba zadužiti za cijeli sluč~j Luciano. A kad nekog od njih ustr~jele.Dobro. svježe. On zapazi da ne nosi nakit. Takoder se sjetio da je na nogama imao kožne sandale. Adina uvede narednika Pirellija u blagovaonicu. Naglo ih otpusti. Na povratku u Palermo. nemoj ništa reći o prošloj noći. .Da. Bruno dobije zadatak provjeriti sve oružare. budući njihove istrage imaju z&jedničkog osumnjičenog. . Okrene se da pogleda u veliko ulje. I uštedjet ću ti put. Joe. Ona žmirne i rukom zakloni oči. bilo čime.Nije to tako jednostavno.Postoji i druga mogućnost: da su udovice Luciano un~jmile dečka.Ozbiljno to misliš? . ponudi ga kavom. vide jedino ono što žele vidjeti. . Zatim bi mogao malo na skijanje. zaviri u sobu. Otpočeo je lov na Luku Carollu. 223 Saznalo se nešto pobliže o oru~ju kojim je ubijen Carolla.Cijela je obitelj pobijena. Pirelli reče: .Ovo je vrlo l~jepa slika. zbunjena. zbog tebe sam izgubio vrijeme. na samo dno stola. onda tako i reci. Pirelli. sad vidim. Ja provjeravam oružare. . vrlo je ugodno. pokušavam ući u trag oružju. njih dvojica nisu mnogo govorili. Znali su iz Guidovog opisa da je Luka Carolla donio nešto nalik kutiji za revolver. Sofia. Pirelli ju je ispitivački promatrao i to joj se nije svidjelo. . Mincelli nakrene glavu. Luka je bio u Ericeu neposredno prije ubojstva. Sofia.Karabinjeri. S`to ti misliš? Je li t~j Carolla onaj koga tražimo? . don Roberto. No. uz manje zaduienja.Dobro. okupana i presvučena. nema smisla.Je li vani hladno? . . Obeć~ješ? Sofia pozove Pirellija da pode za njom u blagovaonicu.Pročitaj novine. Svjetlo je poskakivalo oko nje. Pokazali su redovničku halju stražaru. Mincelliju lakne. i ništa! Znao si. Nadao se da će ga. zatvore oči. prisjetivši se da je imao držak od mjedi u obliku neke životinje. Bilo je gotovo pola devet prijepodne.A ja imam? Gledaj.Želiš li raditi na ovome sa mnom. nekoliko ljudi kolje svinju. Koliko on zna. Roberto Luciano i Carolla su se poznavali četrdeset godina.Mislim da je nešto skrivao. i sve što saznam odmah ću ti pren~jeti. 224 Čim je Pirelli otišao. ja ću otići Lucianovima.Guido odmahne glavom i ispriča se. naročito ako nešto nanjušimo.Dobro je. Mincelli slegne ramenima. Idi. otvori malo kapak na prozoru.Kolju svinju.Kako je gospoda Luciano? Sofia je sjela od njega što dalje.

. Ona mu reče da čak nije ni znala da je Carolla imao sina.Da. Grudi su joj se nadimale. ruku uredno prekriženih na stolu. Pirelli ugleda mržnju u njezinim očima. Ubojica ga je nezamjećenog unio u sudnicu. . sve ga je to pritislo u zatvoru. ali bih vas molio da mi odgovorite na nekoliko pitanja. pa prekopa po džepovima i izvadi nalivpero.upita Teresa.Jeste li ikad čule za njega? Možda ste ga upoznale? On je sin Paula Carolle. Pirelli odgovori da je i policija saznala da Luka Carolla postoji tek pošto je Paul CaroIIa predložio da se privede njegov sin. Pepeo sa Sofijine cigarete padne na stol i ona ga rukom odgurne. zašto nas ne obavještavaju o najnov~jem razvoju dogadaja? . Odbije kavu ali ih zamoli za dopuštenje da pripali cigaretu. . Reći ću im da vam ih pošalju. istraga o tome tko je ubio čovjeka koji je ubio moju djecu napreduje. vjerojatno u obliku štapa. ali ona odgurne Teresinu ruku i okrene se Pirelliju koji polako ustane. osmjehne se i uvjeri ih da nije došao uhititi gospodu Luciano. Tjeskobno se pogledaju. ovo je neslužbena posjeta.Ponestalo vam je vaših turskih cigareta? . Na sudenju je sve išlo protiv njega. .. Znamo ime vjerojatnog krivca za umorstvo Palusovog djeteta. 226 Pogleda od jedne do druge. ja ne istražujem t~j sluč~j. Graziella odgurne stolicu i ustane.. Zapravo. One ga pogledaše pravo u oči. gospot~o.upita Pirelli. Paula Carollu ne bi bili oslobodili? . Niste vi došli ispitivati o umorstvu Palusovog djeteta. . To sam već i rekla u izjavi. tragične pogibije članova vaše obitelji. ispranim plavim očima poput krhotina leda.Pirelli ustane kad su Teresa i Rosa ušle iza Sofijinih leda. . starica na trenutak zanijemi.Moje kćeri nisu znale da ću ja pokušati ubiti Carollu. Došli ste jer smatrate da smo mi u to upletene. ali one su i dalje šutjele. Dopustite mi da vam saopćim neke dobre vijesti.. Nismo ga još uspjeli pronaći.Uhapsit ćete me? . Teresa zaštitnički obgrli Graziellu. Žene su se ukočile vidjevši Graziellu kako ulazi u sobu. . Rukovao se s obje. Zove se Luka Carolla.Vi ne radite na tome? A tko radi? Ne vjerujem da karabinjeri išta zn~ju. kako se čini.Ne. tu smo. čak se čulo da bi i obitelj Luciano. To je bila jedina adresa kojom su odvjetnici raspolagali. Taj čovjek. Zašto i prije nije netko došao k nama.. Zastane. radi Paula Carolle sam i došao. Pirelli ustane. Pokušavamo naći čovjeka kojeg bismo že~jeli ispitati.Ne. ali sam uvjeren da istraga napreduje.Znam jednu dobru prodavaonicu duhana.A. . Graziella posluša o potrazi za Lukom Carollom.Gospodo Luciano. Teresa se nagne naprijed.Nikad nisam upoznala Paula Carollu. kao što je uvijek bilo. To je nešto drugo. . Zahvali joj pa nastavi. Tresla se cijelim tijelom.Nisam ovdje radi te istrage. Balistički izvještaji ukazuju na to da je revolver bio posebne izrade.Ispričavam se što vam dolazim nenajavljen u ovo vrijeme.Znači. ali na nesreću. Luka? Sumnja li se da je on ubio i moju djecu? Pirelli je zabrinuto pogleda i odgovori pažljivo biranim riječima. Obje snahe ustadoše od stola kao jedna. boravio u nekom samostanu. Teresa ispred njega stavi tešku kristalnu pepeljaru.Mislim da bi u to vrijeme Carolla optužio vlastitu m~jku da je bila živa. On otvori aktovku i izvadi malu bilježnicu. Pirelli je upita pozn~je li ga i zna li gdje je on sad. Sofia. ali ne prirnijeti nikakvu reakciju.Znači. Zastane i ogleda se. a kunem se Bogom i djevicom Marijom da je to jedini kriminalni čin kojeg sam ikad počinila u životu. Graziella upita Pirellija zna li on tko je ubio Carollu. Nastavi.. . uvjereni ste da mi imamo nekakve veze s čovjekom koji je ubio Paula Carollu. pune iščekivanja. . već sam vam rekao ja ne. 227 . . . otišao je. . Pogleda u nepomična lica žena i prigne glavu.Carollin sin je.Neću vas dugo zadržavati. odmaknuvši stolicu do svoje. Pirelli se nagne preko stola da joj pripali cigaretu. Nitko mi nije pomagao. Okrene se prema Teresi kao da traži njezino odobrenje da nešto kaže. Sofia uvuče dim. i da je imao samo jedan metak. Teresa i Rosa sjedile su za dugim uglačanim stolom poput školarki. Sofia zatrese glavom. smrt Palusovog djeteta i sve nepovoljnije pisanje štampe. . Sofia prihvati ponudenu cigaretu. moram kupiti nove. ali će ubojice i dalje slobodno šetati. Hvala. Sad jedino želimo razgovarati s Lukom Carollom. Teresa i Rosa primijetiše da joj ruka drhti. . . Možda ga je un~jmila neka obitelj koja se pobojala da Carolla neće izdržati napor boravka u zatvoru. Poljubi je u ruku i pokaže joj da sjedne.Uvjeren sam da je čovjek koji je ubio Carollu bio profesionalac. Reče im da je sudac odbio zahtjev obrane da se izjave optuženih čitaju na sudu te da će se presude izreći sljedeći tjedan. . .. . Sudenje će završiti. Pirelli ih pokuša malo opustiti.Ne trebate se trnditi.Gospodo.Hoćete reći da je Paul Carolla optužio vlastitog sina? Pirelli kimne glavom i lupne o rub bilježnice nalivperom. ali čini se da nitko ne vodi naš slu~j. . nitko nije znao za moje namjere. .

Možda će Rosa poći s tobom. Poklopac tamnoplavog automobila.Kako znaš? Samo sam pomislio na to. maslinicima. . Ispričavam se. možda ih netko prepozna i.&j i dat tebi. izraden u osamnaestom stoljeću. da je oružje bio štap-revolver.Narednike. ubo. sigurno je radio prekovremeno. Kad su se vrata zatvorila za njim. Teresa se nije mogla suzdržati. fiata. Pirelli pruži ruku Grazielli. pa je naglo zatvori i reče upitno: . namrštivši se. Ancora stavi dva izvještaja na stol. Pirelli polako side u prizemlje. ' Ancora kimne glavom. . ali istražujem smrt devetogodišnjeg djeteta. i izide u predvorje. Njihove metode zub-za-zub barem su uklanjale nešto tog ološa s ulica. Zastane na tren. . 229 Vrativši se u ured. . . Sofia tada istupi. Umorstva Lucianovih su za njega bila u istoj košari sa stotinama mafijaških ubojstava iz osvete kojima nikad kraja. Pirelli se nasmiješi. Pirelli mu istrgne papir iz ruke. naredniku? Zašto nas otvoreno ne upitate jesmo li unajmile nekoga da ubije Carollu? Mislite li da bismo u tom slučaju dopustile Mami da ode u sudnicu? Za koga nas vi držite? Što mislite tko smo mi? 228 Pirelli ih je ozbiljno gledao. ti preuzimaš Lucianove? Pirelli zbunjeno pogleda Ancoru.O čemu to govoriš? . Stane i reče: . Znam da želiš kuu. . .Mali Bruno je dobro obavio posao. pa krene dalje po šljunkom pokrivenom kolnom prilazu. Pitao se što će Pirelli raditi. 230 On je telefaxom komunicirao s polic~jum u Americi.A moja djeca? Ona vas se. .'. brzo. Možda će netko imati noviju fotografiju. . Ideš li sa mnom? Sofia odmahne glavom..A uzmi i dokumente iz arhiva ' od ona dva leša iz kluba Armadillo.Još sam vas nešto želio upitati . Teresa mu otvori ulazna vrata i on ode bez ijedne riječi. ne tiču? Pirelli se okrene licem prema njima.reče Pirelli. nisam namjeravao. vrtovima. pa prikvači tu fotografiju.O oružju kojim je ubijen Carolla. Znaš što? Požalit će on dan kad mi je radio iza leda. Odjednom stane i okrene se prema golemoj vili. . Pogleda ga prezirno. Uzme dosje s fotografijom djece Sofije Luciano.Ukraden noć prije Carollinog !. vidi je li naš momak un~jmio automobil. Oprostite na smetnji. Ponesi ~jihove fotografije.Bio je suradnik Paula Carolle. dakle.Pirelli je prekine.Znači.Morate shvatiti da su takva pitanja morala kad-tad iskrsnuti. neka obidu sva važna mjesta. Nisam vas želio uvrijediti. pa u drugu.Vodim tu istragu kako n~jbolje umijem. Vidjelo se da je plakala.Pa. Boli me glava. ubojstva. Zatvori bilježnicu i pruži je Pirelliju. Teresa podigne njegovu bilježnicu i preleti je pogledom. ali evo izvješt. . Pirelli pročita izvješt~j o ukradenom revolveru. iako nismo sigurni. prolista nekoliko stranica. Na otvorenoj stranici bila je skica štapa. Mislio sam da su to samo priče. On pogleda u jednu. Bruno provjerava sve oružare koji su mogli obaviti ' takav posao. . priča se da je Mincell~ju oduzet taj sluč. Grarziella zatekne Sofiju kako leži na krevetu.Iz njega . . počni s provjeravartjem rentacar tvrtki.Mali pokvarenjak. gospodo Luciano.Niste namjeravali što. ali se ona okrene i pode prema vratima. Automobil je ostavio ispred vrata. .Ne. Tkogod da je ubio Paula Carollu umakao je zbog strke koja je nastala uslijed pokuš~ja gospode Luciano. Ancora uzdahne. virio je iz grmlja. Pirelli nastavi. Ti otidi . nalik ~jegovu i u ništa boljem stanju.. Milano je dao zeleno svjetlo da ostaneš..Enrico Dante? Teresa pritisne Sofiju u križa. .Molim vas. Graziella je ~ježno po~jubi: . Zastane. Mama. odmahujući glavom. a dade se rastaviti na tri dijela. Ancora slegne ramenima. . . garaža. uzmi foto-robot Luke Carolle. sedamdeset godina. .. . Ručka je u obliku konjske glave.Našli ste ga? Ancora zatrese glavom. Žene su st~ale jedna do druge čekajući. . do vile Palagonije.. Odjevena u crninu.Odnesi to Mincellijevim ~judima. pa uzme ogrtač. Pirelli brzim pokretom otvori bilježnicu. jica se pošteno naradio. Znači li vam išta njegovo ime? Teresa odmahne glavom. Bila je provala i odnešen je jedino taj stari štap. provjeri je li . revolver. moje kćeri će vas ispratiti.Idem u grobnicu.~ja o kradi iz vile Palagonia. Mislimo.Nikad nisam čula za njega.Ne. Znao je da je ono što je Sofia rekla bilo točno. On ga tek letimično pogleda. Na vratima se okrene. zahtijevao da provjere škole i fakultete u okolici posljednjeg poznatog boravišta Paula Carolle. Ako je to isti. Misli su mu bile negdje drugdje. bio ovdje. Pirelli otvori registar i na brzinu ga pregleda. istina je. . . Makne sve sa svoje oglasne table. se nije pucalo šezdeset. Pirelli je odlazio. . .

Vraćam se u on~j samostan vidjeti može li se još nešto doznati o onom Luki. Pojavi se neki starac. . Dok je slušao glas s druge strane telefona. Prokletnici.Ostavi ga ovdje. 231 nije mogla gutati. pa pru~i ruku Sofiji. ima još nešto. Kao neki popis vlasništva. ~utih tableta bilo je rasuto po površini stola. mila. ponovo se ispriča. Bruno zastane. kakve uzaludne smrti. pa obeća da će čuvati grobnicu svojim životom. Zbunjena Sofijinom histerijom.Gospocio Luciano. Ovaj nije ispaljen. Graziella pride prozorima i malčice otvori kapak. . grebući tako snažno da je ogulila prste do krvi.. Naposljetku stigoše do glavnog puta. trljajući sićušne izbušene rupice. .. ali ona ne pusti ni glasa. crvene od čitanja dosjea sluč~ja Luciano pa se javi na telefon upravo kad je Bruno donio papir. molim te. Ne postoji zapisano da je Luka Carolla otputovao sa Sicilije ili iz Rima u posljednja tri mjeseca. Ona mu je žlicom davala juhu. dopusti mi da ti kažem. temeljito je obavio svoj posao. Bilo joj je potrebno nešto za umirenje. pa počne unezvjereno pretraživati džepove. Podimo. Zbog nje više ne plačem. Čini se da se radi o nekoj vrsti najm~jenog ubojice koji voli ostaviti posjetnicu. Okrene se vratima kad se na njima pojavi Graziella. muža. .. da sad osjećam bol za Michaelom kao i za tvojom djecom.. Ona je dokaz postojanja onoga što sam imala. . On nam je barem donio pravdu.Ne znam. A da. Želim znati je li korištena ista bušilica. Starac se nakloni. ne dolaze mi suze.Mislite da je on to kopile? . Mogli bi biti od nekog gosta. Zrake sunca se razliše sobom i Sofia rukama prekrije lice.Kao da je izbušen. nek usporede dijelove metaka izvadene iz Lucianovih unuka i vide odgovar~ju li ovima. sve što sam stvorila umrlo je i jedino što me sjeća na to da su živjeli je ta bol. bilo joj je potrebno. . ali želim ga pronaći. Željela bih da podeš. Sofijina ruka sklizne pod ~ Graziellinu. nisam ~elio da to vidite. moje obitelji. zahvali mu. Zahvaljujem Bogu da ga je on~j ubio. Ona navuče veo na lice. Sofia se opirala Grazielli i otimala iz njezina zagrljaja.~to je ovo? j . U krvi oko šanka naden je jasan otisak ženske cipele s visokom petom. Pirelli protrlja oči.ekla je: Mama... nek mi Bog oprosti. Sofia nije mogla govoriti.Iz kluba Enrica Dantea. Da. Mama.Da. nekoliko malih.Željela bih da ti podeš sa mnom. Sofia se uhvati za rešetke ograde. ali sok je proliven po podu. a tada se opet sruši na j astuk. Sofia potraži kamen. H~jdemo unutra. što sam izgubila. Usta su joj bila suha. Graziella obriše oči. unuke.Znaš što mi je Rosa rekla neko veče? R.Ostala nam je samo mala Rosa. tr~j~jući vrh. Graziella na tren zastane pokr~j noćnog stolića i pogleda u bočicu s tabletama. Graziella je pusti i ude sama. Uspjelo mu je progutati tek tri žlice. Pirellija je jedino zanimao Carolla. . netko je ispustio pokr~j šanka. čisto je. ali odgovara i djelićima metaka izvadenih iz tijela Paula Carolle.Sve je u redu.Isuse Bože.Vrati ovo u laborator~j. želim ti nešto reći.. Njegove isprike pratile su ih bijelim pute)jcima.E pa. Graziella je nekoliko puta zazove te ona naposljetku prestane. pokr~j grobnica. ali ovo je ostavio ili ispustio. Sofia. i sam ganut do suza. nestalo je. pa uzdahne. Ne. . noseći kantu s vodom i četku za ribanje.T~j netko nema dosije. Graziella i Sofia stajale su jedna do druge na ulazu u grobnicu. Mislim si. ali nije prestajala. Pirelli je držao metak. Graziellin glas je bila čvrst. ti ovo doživljavaš drukčije jer si stara. ispruži ruku da ga uzme. 232 Pirelli uzme metak i prevrne ga u rukama. Ne reče ništa. Graziella čvrsto uhvati Sofijinu ruku i pritisne joj prste. Nad~ivjela sam svoje sinove.Briga njih za tvoju c~jecu. Starac joj poljubi ruku. vidiš? Pogled~j. misliš da se radi o istom tipu? . . Na zidovima je crvenom bojom bilo ispisano: »Mafioso ftnito. Pričekat ću te dolje. Michael.Što da učinim s popisom? . Luka se tupo zagleda u Sofiju. pa naglo ustane. ~ Tkogod da ga je opljačkao. .Moguće je. . Otišle su do česme i napunile vodom kante kako bi oprale boju sa zidova. . nadeno na podu njegova ureda. Suze su se slijevale niz Sofijine obraze. i nabavi mi vozni red vlakova. nemoj me tjerati unutra.Mama. . . . Pazim na ove grobove kao da je moja obitelj u njima pokopana. Sofia. Bila je otvorena. Potcrtane stavke pripad~ju Lucianovima. ne znam je li važno.Ima li kakvih novosti o otiscima s čaše? . namoči ga u vodu i započne strugati boju. a Enrico Dante je radio za Carollu. Ne znam kad se to dogodilo.. . Našli su i ovo. Pirelli usisa zrak kroz zube. ne.

. znala si da je on bio taj koji je ubio Dantea. a tko može reći da i nije naš? On nas ne može ucjenjivati jer bi ga mi mogle dati uhititi. on je već ubio dvojicu. Sofia. Ako ti nećeš.Ne pokušav~j s tom taktikom.Neću to samo ja učiniti. .j novac. Ne mogu povjerovati da si to učinila. krive smo koliko i on.Zašto im reći? Ne mor~ju znati.Dobro. Ostavi ga. zar ne? Sofia sjedne. pa u Teresino prelašeno lice. .7t0 Sl riĆ~il1&. . . Zaloga joj klizne iz knjige. to jedino želim. . Pogleda na sat. ako je ov~j pištolj njegov.x.Skine naočale i nasloni glavu na U~inila sam to zbog nas.Koliko toga ima? Barem ne viče. . A sad. "~ ~.. onda ću ja to učiniti. kao što smo se uostalom i dogovorili. Nek me uhapse kad si toliko navalila. _ _~~. .Zatvori vrata za sobom . Isplatit ćemo ga čim se oporavi.Uzela sam novac iz Danteovog sefa kad sam tražila svoju torbicu. .Pojeo je samo nekoliko žlica . Pobrinut ću se da dob~jemo što nam pripada. Moramo pozvati Pirellija. pa ga spoji s drugim dijelom. Jesi li me čula? 233 Teresa otvori ladicu stola. Podigne prvi dio štapa. želiš nazvati Pirellija? Hajde. Teresa. dodi. Uspravljajući se. gledaj. . uho je zapor. Nije mogao st~jati i pokriv~onovo u krevet. moja odgovornost i ja ću se za to pobrinuti.Što? Jesi li poludjela? Teresa. Radi se o obiteljskim poslovima. ugleda nekakvo svjetlucanje ispod kreveta. naša obitelj je na grob~ju. Bio je krcat debslim svežnjevima novčanica. već mi sve. lakne joj.. Dovoljno da se sve pripremi za prod~ju. pa krene za njom.Isplatiti čime? S onih nekoliko stotina dolara iz njegove torbe? Misliš li da će se zadovoljiti time? Mogao bi nas ucjenjivati. potreban nam je ta. . i to je tvoja odgovornost. vidiš? U konjsku glavu staviš metak. nešto ti želim pokazati. Ti si ukrala taj novac. da. Bila si u klubu. Sofia stavi prst na usne želeći joj pokazati da mladić spava.Teresa. do. Moreno i nitko drugi ubio je Carollu. Sofia nije mogla progovoriti. Teresa.Nismo imali novca. nazovi Pirellija. prikrivamo dokaze. . Predstoji joj odlazak pred suca za prekrš:~je. i. Teresa samo što se nije ras _ Učinila sam to zbog . Potreban nam je taj novac da obnovimo zgrade. tako mi Boga.Rosa je zdrobila dva Seconala i posipala ih po juhi. Zaprepaštena. Skrivamo ubojicu. Sofia je prekine. ne može im se ući u trag. tebe treba. 234 .reče Sofia.Dovo~jno da se počne s raščišćavanjem dokova i skladišta. . truli teret iz brodova. To su sve stare novčanice. . Ima ulogu okidača. Prošla je ponoć. Gotovo da potpuno odgovara opisu oružja kojeg je opisao narednik Pirelli.DoQi malo u radnu sobu. jer osjeti da ispod tog prkosa ima još. Ovo je bilo u n4jegovoj torbi. procijenila troškove. Ne možemo postići dobru cijenu kad je sve tako zapušteno. Pomisli samo kako nas sve drži u šahu! Zadržimo li ga ovdje. Popisala sam sve što je potrebno učiniti. .Da. objasni mu zašto mu nisi rekla za Morena kad je bio ovdje. Moramo pozvati policiju. . . Sofia zatrese glavom. Kako će se osjećati Mama i Rosa? . pozvati policiju. Sve nas treba ovc~je.nečeg~ .Fino. Sofia.xo uspravW ~-~uci Luka malo sačeka pa ~~ r : ouunu bol u ramenu.reče Teresa i Sofia ih zalupi nogom. a naročito Mama. platimo radnike da očiste smeće. Osjetivši da mu je spala temperatura. Sofia se nagne preko stola i pljune.Teresa otvori vrata i prošapće: . Ako je on ubio i Carollu. nas. nazovi ga. . zaslužio je da mu damo medalju! H~jde. Čim ozdravi.To je pištolj s jednim metkom. .. dio s konjskom glavom. Sofia. Rosa je sjedila uz Lukin krevet. . opipa mu čelo. Ne uključuj me u to i riješi se onog momka gore ili ću.Ali svi ćemo imati koristi od smrti Carolle i Dantea. Malo pomalo odgrne zube ne bi li um~o· prebaci noge na pod.Što? Teresa je petljala oko brojčanika na sefu. Teresa zatvori i z~~~au~ vrata. Teresa osjeti pouzdanje. .Zadržat ćemo ga. Sofia s~uplaši Teresinih očiju. U onoj u kojoj smo donijele dokumente iz kluba. Na~jprije se zagleda u novčanice. Zato sam i donijela torbu natrag... Klekne da je podigne. lara i lira.Ne želim ništa od toga. pa širom otvori ~ njegova vrata. a pucaš tako da glavu povučeš unatrag. odlazi.Što da učinimo? . Morenovoj torbi.Ne smiješ. Isplatit ćemo ga.

Kakvoj torbi? Nemam ja nikakvu torbu. Ova je drukčija od ostalih: ima hladne oči i ne dopada mu se. pa ga spusti u staklenu zdjelicu na komodi. saznanje da ne skrivamo višestrukog ubojicu trebalo bi ti olakšati savjest. Jeste li ubili i Paula Carollu? Luka je nevino pogleda. nikad vas nećemo izdati.Idi dolje i stavi to sama u stroj. Pogledaj. Baka misli da si ti u kupaonici. pa dodirne vrat. mislim da sam ga krivo prosudila. Teresa pride bliže krevetu. . Pode gore. 235 14. Sofia je pozove da ude. Ne samo da imam pištolj koji ste stavili ispod jastuka.Moj lančić. . . A mislim da smo pokupili Danteovu torbu. Našavši se pred vratima Sofijine sobe.Izide iz sobe. .Ovaj? Rosa ga je našla. Ona se odmakne u stranu dok on ude u svoju malu sobu.. Podigne jastuk i potraži nešto ispod njega.Ne. ali mi znamo da ste ubili Dantea. Prigušeni jec~ji bijahu poput dječjih. Izgleda mi poput slabića..Gc[je je? . . Luka je bio u vili dva dana.šapne Teresa. . Teresa uzme lančić. Luka legne i zatvori oči. Glas mu je bio blag. Sofia ne odgovori. Teresa se iznenadi. Nemoj da Adina vidi.Nisam ga ubio. Teresa ga upita: . Doimao se još više dječakom. Možda i jest ubio Dantea u samoobrani. Prebirao je nervozno prstima po lančiću. Osluhne još malo. . Molim vas. Polako krene niza stepenice. Ne znam je li njegovo ili ga je možda ostavila služavka. . prestao je. Ja ću mu pomoći leći u krevet. nemojte. Teresa zastane ispred vrata i posluša prigušene jec~je.Kupa se. Ako ste ubili Carollu.. .. Nije Morenova.Da.Dok ne ojačam toliko da mogu otići. Nikad nisam za njega čuo. 236 r Teresa se ponudi da mu pomogne. Bože. gospodine Moreno.Policija smatra da su ta dva ubojstva povezana. pa se vrati Sofiji. .Kreni. već i onaj drugi u obliku šttapa.Koga? . . utopio se u njemu. Osjećao je da ga ona promatra.Sve u redu. gospodine Moreno. Ležala je na krevetu u zamračenoj sobi. moj je. misliš da dopire i do Mame? . a pomalo i uplaši. Ja ću presvući krevet. Rosa uzme malo zlatno srce i lančić s komode.Kako se osjećate? . . Začuvši okretanje ključa u bravi. On se okrene prema njoj zbunjeno je pogledavši. oslušne. Zlatni lančić se toliko zategne 237 oko zglobova na prstima da mu aareže ko~u. to je malo srce. pokuca.Želim razgovarati s tobom i Rosom do~je u sobi . On tako kaže. Mogle bismo vam čak i čestitati. Teresa podigne obrve i nasmiješi se. Bio je u torbi koju smo don~jele iz Danteovog kluba. Ugledavši praznu sobu. pa mu ručka od vrata posluži kao oslonac.Ode iz sobe. Rosa je promijenila posteljinu na Lukinom krevetu i složila prljavu posteljinu na pod. ali plač prestane. Uglavnom je spavao. Znaš. Rame me ne boli kao prije. Trećeg dana osjeti se dovoljno sna~nim da se okupa. pridriavajući se za zid. ali sumnjam da je imao hrabrosti ubiti Carollu. Jesu li se možda prevarile u vezi s njim? Zatrese glavom.Pištolj je kod mene. Onako vitak. Prije je otvorila prozor i Luka sjedne na svježe presvučen krevet. Ustrijeljen je na sudenju.Našla sam ovo ispod njegovog kreveta. . Sigurno ste se zabunili.Ovdje je bio naradnik Pirelli i raspitivao se. . Hajde. . Tihim glasom naloži kćeri: .Koliko ćete morati ostati ovdje? . Osluškivala je jedva čujni zvuk plača. Luka se polako i oprezno kretao niz odmorište. ako je to istina. i to brzo. Ona se oporo nasmije i iskrivi usne.šapčući upita Rosu. moj zlatni lančić.Paula Carollu.Što je to? Čuješ li? Je li to Moreno? Teresa reče tiho: . Luka otvori vrata od kupaonice. a jeo vrlo malo. Pomislila je da je možda pripadao služavki. njegovo tijelo savije se u položaj djeteta u m~jčinoj utrobi. Otpuhne prašinu.Molim vas.. Luka otvori oči i okrene se prema njoj.Nemate? Ne lažite nas. Jesi li čula što sam ti rekla? . . Bio je odjeven u frotirski ogrtač koji je nekad pripadao Robertu Lucianu. . brzo. Sofia. Teresa side do odmorišta i ondje nade Rosu kako se još vrzma ruku punih prljavog rub~ja. . Izmorio ga je napor kupanja i brisanja.Puno bolje.Mislim da jeste. nemojte me zaključavati. pogleda gore. .Reci mu da izide. . . Presiječe je pogled strančevih ledenoplavih oč~ju. . ali Luka ustukne. Držeći ključ u rukama.Malo zlatno srce ovješeno o tanki zlatni lančić bilo je pokriveno prašinom. Ništa ne zna.. Iscrpljen stigne do vrata svoje sobe.

Drugim riječima. Vidimo se dolje. A poslije ćemo odlučiti. ali jasan jeziv glas poput dječjeg plača. nije potrebno zazivati nove. imamo ime Luciano . istrulih plodova koji su postali hrana za muhe. ovisno o ponudenoj cijeni. iene koje je opskrbio. Sve ću učiniti da nam se ti ljudi vrate i počnu raditi za nas. Učinit ćemo to z~jedno. Desetine kamiona. . a zatim do maslinika. . Odlo~i je na stol.jivalo u tvornicu da nije bilo nedirnute prostorije. na kojima piše: Došlo uas je na stotine na sahranu čoujeka kojeg ste opravdano nazivali il Papa. Odbiješ li. na dokovima. Sofia je sjedila malo postrance. uklone smeće. u skladištima.a to vrijedi mnogo više nego što nam je dosad ponucieno.Stavit ćemo ih na svaki zid. Ispred ~je je bila hrpa plakata. pa čak i izazivanjem osjećaja krivnje u njih pa će nam barem dati. Imam popis svih izvoznih tvrtki u Palermu. Nitko ne reče ni riječi. Gospoda Luciano moli sue one koji su poznavali don Roberta Luciana da samo još jednom iskažu svoje poštouarfje: ~jude koje je zaposlio. imamo tvrtku za prijevoz i isporuku robe. to je tvoje pravo. Teresa otvori bilježnicu. ali mi krećemo s ovim. Prekine je Graziella. Pobrinula sam se za lijepljenje plakata. čime još raspolažemo. Na zidovima je bilo i grafita. Neka iskažu ženama njegove obite ji jubau koju je on širokogrudno dauao uama.Idem oprati sude. Sofia zalomi rukama. Prskalice su zardale. Teresa je postajala nestrpljiva. to nije kuća pa da ti dode nekoliko ljudi s kantama i krpama. Iznenadi ih hladnoća i oporost Graziellinog glasa. noseći vazu punu svježeg cvijeća. . ovo će stvoriti probleme. već ja. zagledajući jedan od rukom pisanih plakata. Ne samo njima već i vama. limuna i maslina. da vidimo koji su u voznom stanju. koristeći se svim taktikama. Imamo izvozne dozvole. Graziella Luciano Sofia Luciano Teresa Luciano . Teresa. oni su naši dužnici. podigne jedan plakat. Idući od jednog stravičnog prizora do drugog pravila je zabilješke i gundala u bradu. Rosa neopaženo umakne na kat pregledati Lukine zavoje. plakati za rijihoue sinoue i moliti za rljihoue unuke.Želim da ih pročitaju svi koji su ikad radili za don Roberta. a ja neću dopustiti da se izvede ovaj teatralan čin. svidjelo se to tebi ili ne. povise svoje ponude. I što zatim? Nemamo proizvoda.Ti ljudi rade za druge obitelji. .Ali on je mrtav. Kao što mama reče. stajali su napušteni. Čini li vam se to sad razložnim? Nastojim složiti najpovoljniji paket za sklapanje poslova kao i to da oni. Motori ukradeni. željele bismo da si uz nas. . . Smrad se širio iz skladišta punih trulih naranči. odrezati do samog korijenja. Rosa privuče stolicu bliže stola.. skladišta kojima je upravljao Alfredo. brodove. Štakori su tapkali po vlažnim podovima. Debela prašina od pločica prekrivala je čak i urede. koji su već pregovarali. sve što se moglo s njih skinuti. Ostale su se zadržale u radnoj sobi ne govoreći ni riječi. nikad nećemo biti u stanju započeti iznova. Ne osvrćući se na ovo. na ulicama . Prozori razbijeni. izbijeljeni od sunca.I nećemo! Pripremamo se za prodaju. činim ono što bih učinila da pokušam prodati neki stan po n~jvišoj mogućoj cijeni. a prskalice osposobiti. pregled~ju kamione. . muhe su zujale u gustim rojevima ponad stabala. Teresa zadovoljno sjedne za stol.Morate samo učiniti ono što sam već smislila.Teresa. došli ste plakati sa ženama. ispisanih u prašini ili bojom: Mafioso ftnito. Teresa se obrecne. . Teresa nastavi. to je ludost. Nitko joj nije proturječio. Teresa. imamo skladišni prostor u New Yorku. kanali za navodnjavanje puni trulog voća. Vrativši se kući. mi radimo što? Počistit ćemo dokove. razrezanih guma i cerada. Teretni brodovi rdali su u dokovima. Svojim očima vic[jele su kilometre umirućih stabala. djecu koja su odrasla u sigurnosti njegove zaštite. .Stabla treba podrezati. Berbe neće biti n&jmanje nekoliko godina. . Bastardo Luciano.. Teresa sjedne za stol. Nije li bilo već dovoljno smrti u ovoj obitelji.N~jprije su nam potrebni ljudi da sve očiste. pregovarat ćemo s njima. Na prozorima nekad uspješne tvornice kerami čkih pločica navučeni kapci. naranči. Žene su šutjele.Mama. ali njihovo razgledavanje nije još završilo. Godinama im je don Roberto osiguravao zaposlenje.Mama. bilo je skinuto. sve tri. Odvezle su se do velike tvornice za konzerviranje hrane koja se uzdizala iznad napuštenih dvorišta. potrebno nam je da si uz nas.reče Teresa. polako ga pročita pa napući usne.Nekoliko godina? A u meduvremenu. Na Teresinom licu vidjela se odlučnost. prod~jemo li tvrtke ili ih iznajmljujemo. . . koja je polako i sabrano ušla u sobu. Zaudaralo je kao iz kanaiizacije. Graziella se vukla za njom.Sofia uzdahne i potvrdi kimanjem glave. 238 . 239 Sofia otrese prašinu sa suknje. skladišta. svima do jedne. Ti nisi glava ove obitelji. Neodgovorna zapuštenost parala je srce. Toliko se proval. U tišini koja zavlada začuli su ponovo slab.

Mislim da nema potrebe da vam ukazujem na zapuštenost. za mehaničarima koji bi popravili kamione. Ijubavi i razumijevanja.Rosa Luciano 240 Tog dana Teresa je vozila bijeli rolls-royce. sve su nosile crninu. zamijeti da mu je kosa mnogo svjetl~ja nego pr~je. Još je osjećao laganu bol. Rosa je sumnjičavo pogleda. . Počne hodati gore-dolje po sobi. Čuo je što su govorile i pogleda se u zrcalo. Desnom petom pokrio je crnobijelu fotografiju na naslovnoj stranici. Šapne: . Prigne se da ga bolje osmotri. Teresa istupi. koji je ostao gotovo potpuno skriven na stražnjem sjedištu automobila. Oni koji su voljni pokloniti svoje vrijeme i stručno znanje neka napišu svoje ime i zanimanje na papir i na odlasku iz skladišta papir ubace u veliku glasačku kutiju. Tražimo vaše vrijeme. Da bi udovice dobile za zgrade koliko one vrijede. Tek kasnije te večeri. Pogled~j mu kosu.Dodi i pogledaj. Pirelli je bio jedini putnik u malom odjeljku.aspitavši se u vili Palagoniji. . Teresa nastavi. obišavši usnulog Luku. one koja se upotrebljava pri uvježbavanju pucanja iz vatrenog oružja. Pokuša ispružiti prste lijeve ruke. Tiho su izašle iz sobe i zaklju čale za sobom vrata. Oružar na kojeg se sumnjalo da je preuredio on~j starinski revolver. Plahte iz Lukine sobe bile su još u sušilici pa ih Sofia počne vaditi. Reče im za gubitak imutka Roberta Luciana i da su ostale bez osnovnih sredstava za život. baci je u košaru za 242 smeće. Fotoaparati bljesnuše. da nam svaki od vas pokloni nekoliko sati vremena. Istodobno su proširili kle 241 vete još sumnjivije vjerodostojnosti o Lucianovoj prošlosti i njegovim vezama s mafiom. Dao vam je posao. Luka je još spavao. Vremena je bilo sve manje. podigne neke stare novine s poda. Nije ga mogao sa sigurnošću identificirati na policijskom foto-robotu. Nekoliko je novinara iskoristilo priliku opovr ći glasine o don Robertu Lucianu koje su se javile za vrijeme sudenja. . Ne tražimo milodare ili vaše teško zaradene lire. Ljudi s poštovanjem zašutješe. Zapravo je plavokos. . Pirelli zatvori fascikl. Novinari su došli u velikom broju. Teresa objasni da će im tvornica pločica biti baza. Davao je sebe nesebi čno i ne škrtareći. prolista je dok ne nade svoje našvrljane bilješke o razgovoru sa stražarom iz sudnice. a napredovali su i u potrazi za nestalim revolverom. Pronašli su brojne bušilice za označavanje metaka. Sastanak je bio sazvan za dva sata poslijepodne. Već je mogao s lakoćom sići s kreveta. crvenkastosmedu kosu. Rosa ude i preplaši je. Zastane da bi njezina poruka doprla do njih. Sjajni bijeli automobil i u crno odjevene žene predstavljale su dirljiv prizor za novinare. vidiš? Rosa se prigne i prizna da je tako. Ofarbana je. mora otići. Naden je otisak palca. Vlak ude u željezničku stanicu u Ericeu prije nego Pirelli dovrši s čitanjem članka. ali nije mogao identificirati trećeg čovjeka.klare koji bi popravili prozore. Nikad nije odbio one kojima je bila potrebna njegova pomoć. . sta. ali mu privuče pažnju popratni članak o ženskim članovima obitelji Luciano. Štitio vas. ali jedino je Graziella pokrila svoju čeličnosivu kosu tankim crnim velom. baci ih na sjedište nasuprot pa položi noge na nj.Zašto je ofarbao kosu? Sofia ne odgovori. Presavijajući jednu od jastučnica. Svaki od vas je kad-tad imao koristi od don Robertove širokogrudnosti. Počela mu je izrastati njegova plava kosa. Dnevni listovi su objavili Teresin govor. St~jale su jedna do druge na maloj izdignutoj platformi. prazne i neproduktivne. ali polako skine zavoje i počne vježbati.Sad je nama potrebna vaša pomoć. ali zasad nisu u kartoteci našli identične. Svima im zahvali što su došli i predloži da se kratko pomole. Podigne stranicu i začudi se pročitavši da su udovice zatražile milostinju. dobrote. primijeti na njoj mrlje.Što to radiš? Sofia prinese prst usnama. vidi. okrenute okupljenom mnoštvu. naden je ugušen u svojoj radionici ispod bala slame. Pos)jednji dio izvještaja sadržavao je kopiju izvještaja sudske medicine o otiscima nacienim na metku i čaši soka iz kluba Armadillo. rakao je da je imao gustu. Opisujući svećenika na kojeg se sumnjalo da je ubio Paula Carollu. Luka otvori oči. Otvori aktovku i udubi se u Ancorine izvještaje. Takoder sam uvjerena da nema potrebe govoriti o žalosnom stanju u kojem se nalaze tvrtke moga oca. Pirelli zavuče ruku u aktovku i izvuče bilježnicu. Nitko ne ostade ravnodušan spram njihova smirenog držanje kao i na sahrani. Pretpostavivši da su tamne mrlje od krvi. Tiho opsuje.Stojite u jednom od skladišta Lucianovih. potrebno ih je osposobiti za rad. Ponovo vlakom pode u Erice. R. Kao što im je bilo naloženo. Zatim zvonko progovori. pomeli podove. Objasni potrebu za radnicima koji bi raščistili prostorije. vodič je u umrlim Dariom Biazeom i Enricu Danteu prepoznao ljude s kojima je razgovarao onog dana kad je ukraden revolver.

Spasenje za Luku je došlo u tragičnom obličju dječaka toliko mučno. Strpljivo ga sasluša. Privuče mu pažnju mala polica s knjigama ispod raspela. Njegov sin.. Ov~j siroti dječak koji dotad nije hodao.Mo~eš otići. Nisam to uspio razotkriti svih ovih godina koje je proveo s nama.Pitao sam se kad ćete se vratiti.otac Angelo pažljivo je birao sljedeće riječi . vlasti su zatražile od mene da ga povedem sa sobom. a čak mu je i lubanja bila naprsla. Takoder je bio i srčani bolesnik i c~jeli život prikovan za krevet. cijelog Luku. Ja sam brat Thomas. Otac Angelo kretao se polako i s naporom. Neprestano je pogledavao prema zatvorenim vratima.Dakle. Svećenikov blagi glas nastavi. Postali su nerazdvojni. Guido mu pomogne sjesti u stolicu. Giorgio Carolla. Pirelli je svakim trenom bivao sve potišteniji. Giorgio. Guido. starčev glas je bio razumljiv. a tajnovito bi stišavao glas i glasno usisavao zrak kroz bezube desni. Starčeve halje mirisale su teško. a i brat Thomas će takoder doći na razgovor. Brat Guido ga dočeka i uvede u onu malu sobicu pokraj ulaznih vrata. Nokti su mu bili crni. Luka ga je prao. malo podigavši ruku. Založio sam se da sve učinimo da mu podarimo mir. Izvolite. ili šest. To nije bio lak zadatak. njišući se naprijed-natrag. Bio je lopov. tim bolje. hranio. Nisam bio u prilici razgovarati s vama prilikom vaše prve posjete. omotane ko~nim remenjem. Rekli su mi da su mu te ozljede zac~jelo bile nanošene godinama. brinuo o njemu kao što m~jka brine za svoje čedo. rekavši mu pritom da o tome nikome ne govori. Otac Angelo kimne.Da. dir~jivo deformiranog da su ga druga djeca zvala nakazom. pa ih pokrije rukama i prepredeno se nasmiješi. Što više saznam o njemu. Iako drhtav. naradnike. izvadi jednu od iskrzanih molitvenika u kožnom uvezu i prstom prijede po ugraviranom zlatnom križu. .Oprostite što vas prekidam. godina.. Komesare. Pokazalo se da brat Thomas priča nesuvislo. . Mislim da nitko zapravo nije upoznao Luku. i gospodin Carolla nas je usrdno zamolio da mu pružimo utočište. Za kaznu morao je čistiti sobe.Ne. odijevao. oče. a imao je lice andela. Cijelo držanje mu je bilo oprezno. Naradnike.Ako vam nije teško. bio je . Uvijek se tukao. . Izvadi papire iz one 243 omotnice i poslaže ih ispred sebe.Pirellija je dugo pješačenje do samostana oznojilo. . Već smo posumnjali da ga nećemo uspjeti obuzdati. Ali je žarko želio govoriti. Začuvši spore korake sve bliže vratima. a noge. Htjede je vratiti na policu. Otac Angelo se nasmiješi. užasno. Oči mu bijahu graškaste. Većina djece okrenula se protiv njega. noseći veliku smedu omotnicu savijenih uglova. željeli biste nešto saznati o našem bratu Luki? Je li tako? . lažac. jedna ruka slom~jena. Znate. čudesno se oporavio. Uvijek je u njemu postojalo nešto skriveno. i sam brat je izgledao kao da mu jedno dobro kupanje ne bi naškodilo. Otac Angelo će uskoro doći. Giorgio je bio iznimno inteligentno dijete.Znači. Pirelli sjedne. . Prepredene. Želite razgovarati o Luki? Luki Carolli? Pirelli sjedne. Proveo je prilično vremena u bolnici. u srpnju. dogodilo se pravo čudo. Za tako malo dijete imao je zapanjujuće ozljede. Luka je ovdje došao s pet. 1973. Luka nije bio Carollin rodeni sin? Otac Angelo zaniječe glavom. ustt~jalo. Iznimno je važno. Otac Angelo preklopi ruke.Ali ne. To dijete je bio sin Paula Carolle. Luka je prigrlio invalida. Leda su mu bila puna dubokih brazgotina. U stolarskoj radionici izradio mu je nekakva invalidska . male i nečisto zelene. Brat Thomas ude u prostoriju vukući noge. . Uhićen je zajedno sa skupinom dječaka uIičara pri pokušaju provale u neko skladište. Otvori se na prvoj stranici i on ugleda natpis: Giorgio Carolla. naradnike. ali nije mogao hodati zbog 244 užasne tjelesne deformiranosti. reče on. iako je puhao hladan vjetar. koja je očevidno dugo bila u upotrebi. Teška hrastova vrata zatvoriše se za Guidom. Odnosno.u tragičnom stanju. jednom je ukrao pileći batak.Luka je počinio jedan prekršaj u našem samostanu. Luka je bio siroče. a bio je siguran da će ov~j starac biti još i gori. Želeći razbiti dosadu. . ali me takva bijeda dirnula u srce. Thomas mu gurne iznucalu omotnicu u ruku. umirao je. Od gospodina Carolle primio sam pismo mnogo godina poslije toga. laiov. Nikad nisam uspio utvrditi kroz kakve je užase prošlo to dijete. to nije isti dječak. godine. ali zar vam ga nije doveo Paul Carolla? . Jedna od tih soba je bila ona u kojoj je boravio umirući dječak. Pirelli je slušao star čevu razvučenu priču o kradi koju je Luka počinio u sirotištu. Budući da je bio suviše mlad da ga se pošalje u neku odgojnu ustanovu.Da počnem iz početka? Kad je prvi put došao ovdje? . oče. blatne. zc~jelica napukla. nije sudjelovao u jednostavnim dječjim razonodama. u koju ga je uputio sud za maloljetnike na liječenje. odmahujući glavom. Pirelli je nepomično sjedio i napeto slušao. Doveo sam ga iz bolnice Sveti Nazaret. Imao je bistre i sj~jne oči. . ali Božji putevi su nedokučivi. Giorgio. ali su obojica propatila svoje. Bilo je to 1968. kad jedna od knjiga padne na pod. Pirelli ga ponovno prekine da bi pojasnio. Znao sam da je zao. sjednite. otjelovljenjem davla.

možda o jednom tjednu. A kako se tek Luka promijenio! Ne mogu vam opisati dobrotu koja je isijavala iz našeg n~jsvojeglav~jeg dječaka. da je itko medu nama bio svjestan koliko je blizu smrti. .. Luka ga je držao za ruku. Molim vas. Paul Carolla dočeka sinovljevu neizbježnu smrt. Luka st~jaše uz Giorgiov prozor. Giorgiou kao da je bilo malo bolje. Često je ponovo proživljavao to strašno zimsko jutro i krik koji je odzvanjao samostanom.Ali Giorgio je samo izgledao zdravo. Giorgio je ojačao i oporavio se toliko da je mogao sudjelovati u nastavi. ukrućenog tijela.Nisam ga vidio sve do ove godine. Otac Angelo zagleda se bez riječi u prazan zid. ali ruke su mu se tresle. naradnike. Nije dopuštao da ga netko dodirne ili dohvati. _ ____ 247 . Ne želim vas dalje uznemiravati. Ovi dodatni napori crpli su snagu njegovom srcu. Pomirio se s time da ga neće operirati.Pokušao sam mu odvojiti hladne ruke od prozorskog okvira. osvetoljubivom pogledu u Lukinim očima onog dana kad ga je otac Angelo doveo u sirotište. ali bez operacije nije bilo nikakvih izgleda. Pirelli nije znao kako da ga utješi. Zapita bi li mogao s njim razgovarati. . .Možete li mi reći zašto se toliko zanimate za mog sina Luku? Mislite li da je počinio neki zločin? Pirelli se nakašlje i obliže usna. Giorgiov liječnik ga je došao pripremiti. Dvije godine posl~je dolaska u samostan. Giorgiu je trebalo hitno operirati srce. Pronašao je obitelj. ali se Luka nekako išuljao i prošao pokraj 246 dežurnog oca. oče.Molim vas. oprostite. Pirelli je šutio. a ne znam kako bih to drukčije mogao nazvati. Znali smo da vr~jeme radi protiv dječaka. oče. Kako da ovom ljubaznom starcu kaže ma i djelić onoga što je postalo od Luke Carolle? Ustane. Potpisao sam dokumente o usvojenju i oslobodio ga našeg skrbništva.~ju spavaonicu poslije devet sati. Znali smo da neće preživjeti. Luka je po cijelom staklu ispisivao Giorgiovo ime. . . S Lukom više nisnzo imali problema. kao da će ponavljanjem imena svog voljenog prijatelja oživjeti Giorgia. kao da godine ljubavi i brige ništa nisu značile. Ponovo posegne za čašom vode. ne mogavši nastaviti dok ne popije gutlj~j vode.kolica da je dječak mogao sjediti na zraku. Suze mu se skotrljaše niz lice. Gospodin Carolla nedugo zatim je usvojio Luku i odveo ga u Ameriku. Izraz dječakova lica. mislim. što je postao. Glas oca Angela prijede u šapat. nastavite. Umjesto da odvede sina u Rim.Bilo je zabra~jeno da djeca napušt. Nisam ga trebao pustiti odavde. mora li on u Rim na operaciju. Pirelli ustane i učini to umjesto njega. Otac Angelo pritisne vrhove prstiju jedne o druge i pogne glavu. ali kroz to vrijeme dječakovo stanje naglo se pogoršalo. Bjesomučno je to činio. . Otac Angelo ne spomene vlastitu tjeskobu zbog Lukinog ponašanje spram njega poslije Giorgiove smrti. Morate razumjeti. . ali ja. Radilo se o nekoliko dana.Onda sam ja za to kriv. Reče Pirelliju da je Giorgiova soba uvijek bila grijana posebnim pećima na ulje koje je kupio njegov otac. Dogovoreno je sve u vezi s putovanjem. promatrajući pognutu glavu oca Angela. Otac Angelo pokuša natočiti vode.Bilo je zabranjeno . mislim da se i našalio.Da.. . da Luka pode s njim.U s~ječnju 1974. Umom je nadmašivao drugu djecu i bio 245 im nadahnuće. Uvjeren sam da je prvi put u životu želio živjeti.Primio sam mnogo pisama. Angelo obriše oči. bili su jednaki podozrivom.. nikad ga ne bismo ostavili samog. nikad nisu postojale. Zazirao je od svakog dodira.. Bio sam uvjeren da će se Luki tako ukazati bolja životna prilika. U to vrijeme nisam znao tko je Paul Carolla. Roden je s andeoskim licem: za vrijeme ovog preobra~enja. Pozvao je oca. Plakao je tresući se pritom cijelim tijelom. a uglavnom je provodio vrijeme s Lukom. pa reče blago: . taj bolesni dječak mu je postao sve. Ustrajao je na tome. Nije mogao zaustaviti suze. Bio je takvo spadalo. Jasno vam je da je od samog početka bilo neizvjesno hoće li operacija uspjeti.Za vrijeme svog boravka ovdje. ispija4jući je u malim gutIj~jima. imao razloga da za nekog živi. Obasipao je pažnjom bolesnog dječaka i uvjeren sam da bi za njega i umro. na zamagljenom staklu ispisao je. Donio sam ih ako ih želite pročitati. ali nikad.Mislim da će ovo biti dovoljno.. Pljuvao je i ritao nogama sve koji su ga pokušali pomaknuti. Giorgio se promijenio u cijelosti.Gospodina Carollu duboko se dojmila dječakova reakcija. Giorgio je umro na Lukinim rukama. oštar bljesak njegovih očiju. postao je andeo.Proguta slinu. . Vjerovao sam da je tako najbolje. Izvukavši platneni rupčić iz svoje halje. Onog dana kad mu je otac došao u samostan. Pirelli pričeka. Prednji dio noćne košulje natopljen suzama koje su mu se bez prestanka slijevale niz obraze. nikad nisam vidio takav jad. Kad je izišao iz Giorgiove sobe. . . Prozori su bili zamagljeni. komesare. Čvrsto se držao za izbojak. Zglobovi na prstima pobijelili su od napora da ne popusti stisak. Često sam tješio ožalošćene. Srce mi je prepuklo. Želio sam samo najbolje. . Nije se dao od prozora. .

Baš sam ga htio pozvati. Brat Guido ga je posljednji vidio. ov~j put oštrije. Klečao sam i molio pa me nije vidio. i on bi. Pirelli ude u odjel za balistiku laboratorija sudske medicine.. Luka se čak nije došao oprostiti sa mnom. Jednom je bio uvjeren da je u našem dvorištu cirkus. . takvu. nastojao bi to popraviti radom. otkrio svoje prisustvo. ali nastavi. Kao dijete bio je seksualno zlostavljan. blizu kripte. . Lice kao da mu je bilo izrezbareno. . Razumijete što vam želim reći? Ušavši u sobu. otad se nasmrt bojao malih prostora i osobito zaključanih.Mo~da jest važno. Reče: . .Ne. Pirelli osjeti kroz grubo sukno kako mu zadrhtaše ramena.Vratio mi se. . a.. 248 Krene polako k vratima. čistog zraka.Nisam to smatrao važnim. vratio se da mu se pomogne. Siguran sam da je ubio najmanje jedno dijete.Guido se brzo prekriži. naredniče. okrenut križu. Krenuo je k lacii. malu kožnu torbu o kojoj sam vam govorio. Ne. Ubrzo je umro. Pirelli položi ruku na redovnikovo rame da ga ohrabri da nastavi. Pirelli makne ruku i udalji se. Ona mračna strana Lukine ličnosti. ali tada Guido upali bateriju.. On je reagirao poput divlje životinje. u tamu. .Noć kad je Luka otišao. Pirelli oćuti iscrpljenost i hladnoću. oče? Starac zaniječe. Zašto to niste prije spomenuli? .. kao da sam gledao kip. Možete li mi posvetiti nekoliko trenutaka nakon što se pobrinete za oca Angela? Čekajući na Guidov povratak.. .Vidio sam ga kako je ušao i spustio torbu na pod. Postepeno je fobije nestalo. . ali to je moje mišljenje. Uvjeren sam da su svi grijesi nad Lukom počinjeni unutar nekog svetog mjesta. kopanje. . nemojte me tražiti da ponovim ~jegove riječi. Zatrepće očima pa se svali u stolicu. Petljao je oko štapa. . . Otac Angelo da znak da ga je vidio. Možda je doista vidio kako ga naš Gospod prima u svoj e naručj e. nepodnošljiva tuga oca Angela.. .. Isprva nije vidio ništa. Sretan put. odlazio na misu. . Ličenje. . Bog mi oprostio. bilo što. Pirelli pozvoni na zvonce kod vrata da netko dode otpratiti oca Angela. Guido je čuo nekoliko pos~jednjih riječi. strašan siktavi zvuk i povukao se niie u ladu. čak i nasilan.Ima li nešto u vezi s oružarom? Laborant zastane. Onako kao usput. Tada je 249 rekao nešto bogohulno.Što se tada dogodilo? Ponovi pitanje. a nedavno da je u našoj kapeli Krist sišao s križa.Recite mi ukratko ono n~jvažn~je. Guido je šaputao: .. nisam. Pirelli zamijeti napetost u njegovim rukama kojima je čupkao svoju halju.Ali niste? Guido z~trese glavom.Takvu izuzetnu ~jepotu. Ili to ili popušiti cigaretu! Ali začuje korake brata Guida. Naš siroti oboljeli brat Louis bio je u vrlo uzbudenom stanju.Moram vam još nešto reći.. Vlažna soba. iako ne često. U~asavao se kapele i pozlilo bi mu ako bi ga pokušavali ondje odvesti na molitvu. Sad to znam.Stajao je tako mirno. Nikad dotad nisam vidio takvu nepomičnost.Posljednji ste vidjeli Luku. pa zastane ne okrenuvši se. i usporedite užljebljenja s onima na mecima kojima su ubijena Lucianova c~jeca i Palusov sin. bio sam u kapeli.. Pirelli upita: .. Mladi redovnik je bio vidljivo nervozan. Začuo sam kako se otvar~ju vrata i on je otišao.Jeste li razgovarali s Lukom prije odlaska. Paula Carollu. Štogod da mu se dogodilo. kad bi kao dječak učinio nešto loše.Ustao sam. Došao je i naporno radio šest mjeseci..Noseći jedino malu torbu? Niste vic[jeli on~j kovče~ić koji ste opisali? Guido z~jeca: . dati mu na znanje da sam ondje. ali odnese kovčežić do dugog stola s nogarima za kojim su radila trojica muškaraca. Pruži im kovčežić za revolver donijet iz samostana. Brate Guido.Izvješt~j je kod inspektora Mincellija.Samo trenutak. izbjegavao je Pirellijev pogled. više ga nisam mogao vidjeti. Guido. poput Kristovog.. uvjeren sam da je Luka Carolla vrlo opasan čovjek. . a možda je ubio i vlastitog oca. njegovo lice. Tada bi postao histeričan.. Prvih nekoliko godina nismo ga mogli nagovoriti da ude u kapelu. Prosiktao je. Zaobide teško drveno raspelo i pogleda ga. . Znate. lica oblivenog dubokim rumenilom.. Želim da to obavite do večeras. Znao sam da nešto nije kako treba. Pirelli krene za njim. ali ovaj još nije dovršio svoju priču.Provjerite otiske.. Pirelli poželi udahnuti svježeg. .. brate Guido.Što se dogodilo? . pokrivši rukama lice. Tehničar zaguncta. Guido naglo udahne.Ne! Pirelli se prekriži pa krene za Guidom uz kamene stepenice u kriptu.

je li njihov ubojica ostavio posjetnicu u svim tim umorstvima. . znakovite ogrebotine na mecima? Je li isti čovjek otrovao Roberta Luciana i njegove sinove? . Pirelli zavrti glavom: . To je iz dosjea Luciano. ubijen je revolverom tipa Heckler & Koch. . ta je izgorjela prije deset godina. Ovdje ima više komadića metaka nego ste vi pojeli pizza. Znojio se. Oružje.Daaa. . Pročita ih pažljivo. ovo je dijete. a Pirelli se ushoda po uredu. Čovjek poviče za njim: . koji su operirali na dokovima. slušaš? Pirelli je stajao kao ukopan. . Bio 251 je upućen na bolničko liječenje. nemaju krsni list. radimo prekovremeno. Mora da su se papiri rasipali. ali bolnica se zvala Nazaret. visine metar sedamdeset i dva do sedamdeset i pet. Ima vrlo upadljivu plavu kosu.Slušajte. Laborant zalupi ormarić za dokumentaciju. da ih namame ondje. ... Laborant izvadi fascikl iz ormara. Ancora ga pogleda.Ne mogu vjerovati! Prema balističkom izvještaju kuhar iz restorana San Lorenzo u kojem su otrovani Lucianovi. L. Pirelli glavom kimne prema fotografiji.To ste mi već rekli. sj~jno obavljate svoj posao. Nigdje ni traga pomoćnom osoblju. Ancora razjapi usta.Pronašli su tjelohranitelja uguranog u bunar.Da.. Upravo sam donio oružje iz samostana... Možete li pronaći zapis o hapšenju jednog djeteta u srpnju 1968? Glas s druge strane se nasmije i veselo mu reče da odjebe. nitko ga nije dirao. Djelići uzeti iz njegovog leša imaju iste izbušene utore poput neiskorištenog metka. Pirelli okrene list. Ne znam prezime.Više ne..Dobri Bože.Isuse Kriste.Da. možda trinaest godina. . Nagadanje ne spada u naš posao. posao je obavilo troje. Dao mi je to jedan stari redovnik u samostanu. . Sazn~j jesu li označeni poput ostalih. sudoperi. šest godina. Unutra se nalazi Lukina fotografija kad je imao dvanaest.Šališ se? . . to je Giorgio. pa potvrdi jedva primjetnim kimanjem glave. Pirelli strogo pogleda Iaboranta pa se okrene da ode. ovaj u invalidskim kolicima? . . U izvještaju ništa ne govore o mecima. . Drugi. Otidi u laboratorij. Joe. Ako je revolver kojeg ste donijeli onaj pravi. Lucianova djeca. Tek tada opazi izvještaje na svom stolu. ali misle da je on bio mamac. ali ne tom istom. otovrenih usta. Da.Znam. ali učini što možeš. magnum četrdeset i četiri. . Uveć~j je. Nitko točno ne zna koliko ima godina. sve piše u izvješt~ju.Stiglo je jutros. Pirellija zasmeta kad ponovo nade Ancoru za svojim pisaćim strojem. sin Paula Carolle. 250 tad ću vam javiti. .Imate li neku ideju o tipu oružja upotrebljenog u ubojstvima te djece? Je li moguće da su meci ispaljeni iz magnuma četredeset i četiri? Donio sam jednog. uhićen je s grupom klinaca. Pirelli. nisam gluh . No.A otisci s oružja koje ste donijeli? Želite li da provjerimo otiske? Pirelli stane. Kad je napisan ov~j izvještaj? Ancora slegne ramenima. ali imam još posla. Ancora pogleda u fotografiju i nabere nos.D~j.. kad sve provjerimo. Napunjen je. . Laborant opsuje u bradu.. Toliko je bio nestrpljiv da je zaboravio na otiske. Sudeći po otiscima nogu oko bunara. Pirelli ga prekine. Znam samo da je bio plavokos i da se zvao Luka.Pa. odveo u Ameriku kad je umrlo to siroto. Tada je mogao imati pet.Odjednom podigne telefon i nazove arhivu. Zadovoljan današnjim danom? . . pa se nasloni i zatvori oči. Mališan je bio na stranputici. pa njih zanemarite.Ovdje Pirelli. napravljeni istim tipom bušilice.Carolla je usvojio Luku kad mu je bilo dvanaest ili trinaest godina. postoje na djelićima metaka nadenih u Lucianovim unucima i Palusovom sinu. Sad Ancora razjapi usta. . plave oči.Osim vas? Vjerojatno ste ga dirali da biste utvrdili je li još napunjen? Pirelliju navre krv u lice.. Pogled~j ovo.Pirelli spusti slušalicu i zaokrene stolicu. .Zar nemaš svoj ured? Ancora se isceri. osam do devet mjeseci. Carolla ga je usvojio. pripada Luki Carolli. Recimo.. a PireIIi ode iz prostorije.odbrusi Pirelli.. možda će nam pomoći. . deformirano stvorenje.Kako se zvao policajac koji ga je priveo? . Palusov sin. gotovo bijelu. Moj ured je kutija za cipele na kr~ju hodnika. Ancora sjedne na telefon.. prilično je snažan. .Ima nekoliko mjeseci. znaš ono s bušilicama. . Paul Carolla.Ozbiljno mislim. Po riječima brata Guida. Provjerili smo i pronašli da su izbušeni bušilicom nadenom kod oružara.Ni u snu.Drugi konobar prostrijeljen je otraga kroz glavu.Nećeš vjerovati. . Naći ćete moje otiske.Neupotreb~jen metak pronaden u klubu Armadillo istog je tipa kao i ona~j kojim je raznijeta glava Paula Carolle. Slični utori. . dva metka u prostoru za municiju. . Magnum četrdeset i četiri. ali ga je prije toga netko odalamio po glavi. . Joe. koliko je meni poznato. osob~je restorana . . pot~jice.Ne znam. možda i četvero ljudi.

. Kad su bili popravljeni tvornički generatori.. Osam tjedana rad se odvijao danonoćno. Ali Ancora je imao neugodan osjeć~j da konja više nitko ne drži na uzdi. to je ludost . Na smjenu su brinule za svog takozvanog gosta. suviše umorne za prepirku. . ali se nije miješala budući da je znala da bi Teresina žestoka narav izazvala njezinu. Sofia je unajmljivala strojeve za čišćenje i rovokopače budući da su uz generalno čišćenje trebale iščupati sasušeno drveće i ukloniti na tone trulog voća iz voćnjaka.Nema ništa o vremenu ubojstava. Jer mislim da ih je sve. . prešavši preko sobe. čiste skladišta. imamo ionako dosta posla. Nema veze.Kad počneš razgovarati sam sa sobom. Pirelli kimne. Potraži. Kuhar.Hej. 255 Graziella je odlazila u kupovinu i kuhala. Uživala je sudjelovati u tome.Da. Sladoled kojeg je držao u ruci rastopio se i pomiješao s njegovom krvlju na pločniku. 252 . znaš li kad su oni ubijeni? Ancorine ruke su prelijetale ladicama.Dokovi su prepuni ~judi. Pirelliju dobro polazi za rukom pronalaženje dokaza. pobio jedan te isti čovjek. Izvadi jedan fascikl i prelista ga.Mislim da su ih otkrili tek poslije jedanaest. pa bi se srušile iscrpljene na krevet. Dolazile bi kući svaka u svoje vrijeme. a već bi otvorio drugu. ovaj izvještaj je napol dovršen. . okrene se i pogleda na oglasnu ploču. Teresa je bila ta koja je naručivala robu i organizirala rad ličilaca i staklara. devet i petnaest? . Rosa i Sofia dobro su radile kao tim. ali smo suviše zauzeti da bi se njima pozabavili. Sve mi to smrdi na probleme. Jesi li pročitao o Lucianovima? Što misliš da to znači? 253 Ancora slegne ramenima. Prskalice su popravljene i ostavljene da čekaju sljedeću sezonu. Sprem~jući se zalupiti vrata za sobom..Ustane na noge i podigne ruke uvis. .uvijek u gotovini. pa čak i pisaći strojevi bili su popravljeni. Opsuje. . . Pirelli je već otišao.Neka objese slike svih Lucianovih i svih ubijenih u restoranu. kadšto bi ostajale i do poslije deset.Pogled~j kako je namjestio ova dva c~jeteta -ustrijelio ih. pa ih okrenuo licem jednog prema drugom. to ti je prvi znak. Pirelli je grickao usne. Pirelli nestrpljivo pograbi fascikl i ispusti ga. Ipak je morao priznati da su on i Pirelli grabili galopom. jele. Pa pogledaše u tragičan prizor mrtvog Palusa gdje leži pokraj bicikla uz rub ceste. Pirelli zastane. Ne želeći uzburkati strasti. 254 15.Ancora nije mogao dobiti vezu.. Njih tri radile su od pet ujutro da posljednjeg tračka sunca. ali mislim da njihov ubojica jest. a tvornica keramičkih pločica. ali ih je morao uvijek Ancora provjeravati. Koga Boga oni rade? Nazovi mi Mincellija. Kamioni. Navukla bi na sebe stari kombinezon i platnenu kapu. osoblje. Zalupio bi jednu. Te bi se žene trebale pripaziti. ruke im obavio kao da spavaju. ali su im tijela još bila topla. . idem sam gore. Rosi se počelo dopadati upravljanje kamionom. strojevi vraćeni u pogon. Njih dvojica zagledaše se u kukavni prizor što ga pružahu Carlo i Nunzio. a stražnji dio njegove lubanje raznesen. Teresa se naradila do iznemoglosti: vozila je teški kamion s jednog mjesta na drugi. Pirelli je trljao kosu dok se nije digla u zrak. Smiri se. pomagala im prati odjeću i donosila im objed u tvornicu. Papiri se razletješe po podu. stane ispred fotografije Lucianove djece. pa na neuredno porazbacane papire na stolu.. . nešto se valja iza brda. napunile bi kadu vodom. Hoću vidjeti i Paula Carollu ovdje na zidu.To ti je problem s ovim gradom: vidimo kad se pomaljaju nevolje. stranicu po stranicu. klekne i pretraži papire dok trijumfalno ne podigne traženi papir.Lucianovi su otkriveni poslije jedanaest. Želiš moj savjet? Nemoj se u to petljati.reče Pirelli naglas. uredi i skladišta pripremljeni za upotrebu. Pirelli pokaže na zid gdje su se nalazile fotografije. . Ček~j da provj erim.A sad.Što ti je. jesi lud? . a njega su upozorile da ne pokušava napustiti svoju sobu kako ga Graziella ne bi otkrila. da vidimo! . nalazila bi si posla.Kad su ubili male Lucianove? Devet. smiri se. . Ancora uzdahne.Ne nisam. mislim baš sve. to sam i ja pomislio. S tim ženama moralo se oprezno postupati jer su se tukle i svadale oko posla i žalile se da rade muški posao. Sigurno neka velika zvjerka stoji iza njih.. . Nazove ponovo. Ustane i. Od lica je ostala krvava masa. nadgledavala radnike i isplaćivala ih u gotovini . Bile su zadužene za rad dvadeset čistačica i cijelu vojsku ljudi koji su raščišćavali teški otpad te za njihov prijevoz. Tvornica za konzerviranje hrane bila je očišćena i sredena. a kad kažem sve. Hoću im vidjeti lica.

a zatim u rame.Dok se dovoljno ne oporavi.Ne.Teresa? Je li vam ona rekla da možete boraviti u ovoj sobi? . Gdje je on sad? . Ali kad se poslije nekoliko sati vrati Teresa. Jeste li slomili ključnu kost? On položi ruku preko prsa. Sve je bilo tiho. srditu. Netko je ~. Mama. . Nije znao da je u Michaelovoj sobi i da su vrata njegove sobe uvijek bila zatvorena.Znaš ti.osine i Teresine sobe u kojoj su bila dva kreveta. on je zavirivao u sve sobe. . Ona se okrene i zagleda se u njegovu pravcu. . ne. urednoj spavaonici. Mama.Adina? Kod kuće si? Luka ugleda Graziellu kroz otvorena vrata.Ja. Oboje su jeli tjesteninu. stu dent iz Amerike.zamuca Luka. Žmirne kad vrata glasno zaškripaše. . .Meni izgleda oporavljeno. NašIa sam ga u Michaelovoj sobi. U Sofijinoj sobi bile su navu čene zavjese. 257 . ugleda sportsku opremu. ali da mu nisi dala ključ od kuće. o čemu pričaš? . Sve više ih je otvarala. Silazeći.tiho reče. Gladan sam. ja radim za njih.Tko ste vi? . Luka nije čuo da se Graziella vratila.. oprosti.Trebale su mi to reći. .vidite. koja ne pričeka ni da skine kaput.jerava '. Malo uplašena. Teresa.Ne.Luka je ovo rekao na engleskom i bojao se da ga ona nije razumjela. Odluči prileći.Neću vam ništa. Hoćeš li se sad ispričati? .jihov gost nam. Slobodno upotrebljav~j Papinu radnu sobu kao svoju. Ne svida mi se da se mota oko Mame dok mi radimo.A tebi jest? Teresa. Upravo se spremala leći kad začuje škripanje. . U ovu kuću ne možeš puštati nepoznate osobe bez mog dopuštenja. Uhvaćen je. Jedva da je shvaćala što Graziella želi reći. Umjesto toga..Odakle ste iz Amerike? . one su već to učinile. Ostavi vrata otvorena i naviri se van.~Geljela bih porazgovarati.Još nekoliko dana. . ali kad želiš da netko boravi ovdje. .Zar vam nisu rekle za mene? Gledala je u njega približav~jući mu se.Iz New Yorka. i zamalo bude opažen: Graziella je baš ulazila u svoju sobu. Porazgovarat ću s njim.Da pogledam? . Prošao je pokr~j R. Teresa je ostala bez riječi. povrijedio sam rame. Ona prijede preko odmorišta i nasloni se na ogradu. pa mu se zagleda u lice. pa je pretpostavila da je kuća prazna.Dale su mi k~juč. Od njega mi se ježi koža. Pomaže Adini oprati sude. za Boga miloga. Pao sam . otarasi ga se.Pretpostavljam da sam je malo uganuo kad sam pao na zardali čavao. pa se prišulja vratima. osluškujući. N~jpr~je sam željela porazgovarati s tobom. raspremljeni krevet.Da. Graziella polako prijede preko odmorišta i gurne vrata. .Johnny. uh. povr~jeden u nesreći u njihovoj tvornici i da i će ostati kod njih dok se ne oporavi. Brzo ude u n~jbližu sobu. nitko mi nije rekao.Ne bojte se .Tko ste vi? . Adina je bila na tržnici. Ona polako otvori vrata. Adina se iznenadi našavši Graziellu gdje sjecli s nepoznatim mladićem. Ogleda se po maloj.Sranje. .U kuhinji. Da nikome nisi dala k~juč od kuće. . Isplati ga. polako silazio niz stepenice s najgornjeg kata. Vrativši se kući i ušavši u kuhinju. Graziella mu pokaie glavom da izade iz sobe i zatvori vrata. . .Jednog poslijepodneva vratila se kući ranije nego obično. Nije se mogao nigdje sakriti.Stani. Uplašili ste me. . ali nek' ode. stjeran u zamku. Pride bliže. Nitko ne smije ući u nju. One znaju za mene. na sredini sobe. o onom dečku.Vi ste u sobi mog sina. stare postere na zidu. Shvaćate li? .Ali vi ste Amerikanac? . ostati. Gore. Ali ne začu očekivani vrisak. . zatekne drukčiju Graziellu. Ugleda bočice s tabletama. . Teresa. je li ti to jasno? Ne znaš odakle je. o tome ćemo razgovarati. . ne bojte se. One su rekle da 256 mogu ostati ovdje. Upravo je htio otići iz sobe kad Graziella pozove Adinu.Ne. Kako ste ušli? . koga pozn~e. pitaj mene. Kako se zovete? . studentu iz Amerike.Nije ti simpatičan. ona osluhne. . ona se zagleda u njega i ude dublje u sobu. . U redu? . Krene dalje preko odmorišta. Te večeri Teresa svima objavi da je Johnny Moreno. Sofia sačeka da ostane ' nasamo s Teresom i je upita koliko dugo n. nitko. Ako smatraš da bi trebao ostati dok se ne oporavi. U sobi očito nitko nije boravio. upoznavajući plan kuće. gitaru s napuklim žicama. u djelomi čno otvorena vrata.

Ideš mi na živce. Rosa napući usne. Otvorivši ulazna vrata. Svježe ispisan znak.Znak je ovješen. . odakle ti novac? 260 .Pokaže na pitu od jabuka. gc(je su fotograf~je.Dobro govorite sic. ali njih danas nema cijeli dan. . Možda ti imaš nešto novca za nas.Ispekla sam svjež kruh. zaboga. . obnovite snagu.jezina toplina i osmijeh naposljetku su mu pomogli da se opusti. A sad silazim.Ubuduće pazi što govoriš pred Mamom. Ako nema. Teresa napući usne. Osim toga. ionako napeta atmosfera postane hladna. Svijetlocrvena i zlatna slova: IZVOZNA TVRTKA LUCIANO.Ugasivši cigaretu.Sad ste moj gost.A popratni detalji? Teresa. samo na jedan dan. Sofia pažljivo odloži vilicu. Jedite. . Besplatno rade za nas. a golema unutrašnja prostranstva pometena i oprana. sve bismo mogle oti~. Putovao sam malo okolo. . odakle im gotovina za početak radova? 258 Luka je bio odjeven u ogrtač kojeg je navukao preko košulje koju mu je Rosa ostavila.Ovisno o tome postoji li potreba za time. zašto nam ne kažeš odakle ti zapravo t~j novac i stvari izvedeš na čistac? Nismo mi glupe. Graziella se nagne k njemu i potapša ga po ko~jenu. imamo li dovoljno novca i za to? Cipele. .. Teresa hladno mahne glavom spram Grazielle kao znak da zašuti.. Govorite poput mog supruga. bako. zasigurno će navaliti. sve više približav~jući njezino lice. Luka reče na sicilijanskom: . Kad se Sofia okrenula. Že~jela je da se oc~jenu u najelegan~niju i najskuplju odjeću. Hoćete li mi objasniti nešto ako vas zamolim? . Teško se moglo povjerovati da su skladišta na dokovima ista ona koja su donedavna nalikovala štakorskim leglima. Što radite? . svakako. . .Hajde. Pitanje je bilo. Teresa odgurne stolicu. Teresa začu Graziellu na stepenicama. Teresa će prodati naša skladišta. Amerikanac. Oličena. izložene kao dokaz da je obitelj Luciano ponovo aktivna. 259 Rosa doskakuće i zagrli baku. . Sofia. ali bi ti mogla zapisati naše brojeve i donijeti nam odjeću. dovoljno skladišta.Zasad jest.Teresa. torbice. bude podignut i stavljen na svoje staro mjesto.Strojarstvo. Pokaže mu na jelo. i to velikim iznosima. što radiš? Graziella se vragolasto nasmiješi Luki i žurno side. Sofia se pridruži. Da. .Ovo je moj sin n~jviše volio reče. vrata popravljena. Ponuda i potražnja je jedino znanje potrebno za prodaju.. Mislite li da je to dobar poslovni potez? . Sofia strogo pogleda Teresu. No n. svida mi se. . jako dobro.Ne. Toga posl~jepodneva. Jedva da je okusila hranu.TKA LUCIANO.Ponosila bi se. Što kažeš? Imam povjerenja u tvoj ukus. baci ubrus. Rosa pogleda u majku pa upita: . prekoračila sam račun za oko dvadeset tisuća dolara. . IZVOZNA TVR. putova~je u R. Graziella je čavruala.Ma d~j. Zašto ne? Mislila sam možda ima novca u kući. . zazove: . Uzbunjena. jedite. Na poslovnom računu sam u ma~jku otprilike tri stotine tisuća dolara. Sofia je vilicom vukla po stolnjaku ostavljajući tanke tragove. . Nasmiješena Graziella polako ude u sobu noseći plada~j.Teresa je rekla da će ona brinuti za vaše jelo. . rukom štiteći oči od sunca. Zar nam s tvojim poznanstvima ne možeš to nabaviti besplatno? . I. prestani povlačiti tu prokletu vilicu po stolu. odakle nam novac za to? Teresa zapazi oštrinu njezina glasa. pa sklopi ruke u krilu. ta su dvojica snimila maslinike. Malo zabave. Osjećate li miris? Odloži pladanj i privuče mu stolicu. U redu? Teresa baci kaput na stolicu u predvorju. ali sam često boravio na Sicil~ji. Za vr~jeme večere Teresa je razgovarala sa Sofijom o tome kako da se odjenu za Hprodaju«.Ne. Ako već ima dovoljno prostora.im bi im svima dobro došlo. Luki je smetalo jesti u Graziellinom prisustvu. .ilijanski.. Divno izgleda. Teresa.Otkuda nam gotovina za isplatu radnika? Teresa odbrusi.Teresa. nećeš nas prevariti da si švorc. . U njemu su sjedila dvojica i promatrala tu aktivnost s istim zanimanjem kao i Sofia.Niste Sicilijanac? . Dakle. .Nismo nikome morali platiti ni lire. pa su se odvezla do sjedišta obiteui Corleone u planinama. Jedan od njih snimao je kamerom s teleobjektivom. Sofia je bila sigurna da će haljine moći nabaviti iz njezinih skladišta.Nosite košulju mog sina. Pratila je pogledom svaki zalog~j koji bi uzeo. Čim je ona izašla iz sobe. pokraj bijelih graničnih oznaka bio je parkiran modroplavi alfa romeo. Graziella pokupi posude i odnese ga u kuhinju. mogu još pridodati nekoliko tisuća i odjenuti nas. mama.Mama.Smeta vam? .Naravno.Odmaram se. vidjele smo da se plaća gotovinom. . . ali ne zadugo.Znate.Izvrsno je. . U blizini glavnog skladišta. vinograde i tvornicu keramičkih pločica. još vlaine od izrade. kamera brzo zaškljoca. zato jedite. ljudi neće kupovati. . Radnici zapljeskaše.Mislim da ne možemo sve ići.

. Reče jedva čujno: . Danas smo izdali posljednji dinar. Rosa. tvoja odluka.Pirelli je rekao da policija vjeruje da je Paul Carolla ubijen specijalnim revolverom.U redu? Slažeš se? . isplatiti. Geljela bih ovaj posao obaviti kako treba i. Ušle su u radnu sobu.Mama. Ili ćeš joj ti reći ili ću ja.Sofia. Na~alost. Teresa ostane sjediti u don Robertovoj stolici na čelu stola.Kakav pištolj? .Dobro. i prestani se ponašati spram nje kao spram djeteta. Rukama prode kroz kosu. . . Laku noć. ' 262 . .Da joj kažem? Pa dobro. mnogo. Što želiš. Teresa je prekine. zatreba li nam. što to postoji izmedu vas dvije? Sofia samo da nije eksplodirala.reče Sofia . treba nam. . prije nego kažeš nešto što ćeš požaliti. Dakle. Graziella je bila u predvorju. . Je li tako? Imamo jedino njegovu riječ da pištolj nije njegov.Znači li to da te nije briga kako ili što činiš. malo je vjerojatno da će pozvati policiju. vjerojatno maskiranim u obliku štapa za hodanje. . ali zašto ne kažeš svojoj kćeri? Teresa slegne ramenima.Idi u krevet. Sofia ponovo uzme vilicu u ruku. Radi što želiš. da odmah nešto raščistimo. .Ne znam. Uhvati Rosu za ruku i čvrsto je stisne. . ali Teresa ne reče ništa.Ako kaniš prijeći na Sofijinu stranu. a ti idi u Rim. Može biti sretan da smo mu spasile život. da nemamo alternative. Okrenuvši se.Teresa. Reci joj. Nisam ga uzela za sebe. ali samo ako se možemo pouzdati u tebe.Nemam namjere isplatiti gospodina Morena. Još samo malo pa ćemo moći početi prodavati. . . Morala sam pokrenuti posao. . a ponestalo nam je gotovine.Što ćeš s njim? . .Teresa.Jer tvoja mama to nije željela. Iz njega se može ispaliti samo jedan metak. našla sam još jedno oružje u 261 obliku štapa za hodan~je. Mama.Nitko ne zna da je ovdje. Ne pogledavši u Rosu brzo reče: .upita Rosa Sofiju. Sofia ustane i ode iz sobe zalupivši vratima.To znači. zar ne? Sofia lupi vilicom o stol. Teresine oči su se suzile.Mama? Rosa je gledala u svoju m~jku puna iščekivanja. Uzela sam novac iz sefa u klubu. .On~j ispod njegovog jastuka? .. ko Boga te molim. . Rosa se zagleda u majku i zatrese glavom.Zašto mi dosad niste ništa rekle o tome? Sofia natakne konjsku glavu na mjesto. .Zaista? Ne izgleda tako. I sama si vic~jela na što je t~j novac otišao. jedan drugi.Recimo. reci Rosi za pištolj.čuvši Rosin komentar.Da . Teresa se namršti. ~jegovu riječ da je Dantea ubio u samoobrani.Možeš se pouzdati u mene. . Rosa ima pravo znati! Radi s nama.. prepusti Morena meni.Kakav novac? 0 čemu govorite? Sofia je čekala. već za sve nas.Mogu li s tobom razgovarati.reče Teresa.Ne mo~emo. Obratimo li se Pirelliju i objasnimo li mu sve okolnosti.Teresa je bijesno pogleda i gorko odgovori da ona jako dobro zna odakle joj novac. idem. . . mama. Teresa uzdahne.Promijerula si se. o tome se radi Sofia? Želiš se izvući? Dobro. . . Nosila si je vruće piće.znam. ali ne očekuj me natrag. Teresa ugleda svoju kćer kako pilji u nju. našle smo otvoren sef. Rosa. Ali Moreno je sad prizdravio i želim ga se riješiti. Nadam se za tvoje dobro da se isto tako možeš pouzdati u gospodina Morena.. AIi večeras ćemo isplatiti Morena i nek se nosi . .Što time želiš reći? . reći ću joj.Sve ovo radim za tebe. . dio je cijele ove zamisli. Teresa je brižljivo birala r~ječi.Ona i jest dijete.Dobro. onoj Morenovoj. Zatim polako ustane i ode u mramorno predvorje. Sofia? Sofiji se smuči.U torbi koju sam donijela iz Danteovog kluba. novac je iz sefa Enrica Dantea. Rosa pogleda u Teresu.reče Sofia. Rosa. Budući da je počinio umorstvo. . One noći kad smo išle potražiti naše ugovore. . pa ponovo u Sofiju.. . Teresa.Koliko? Teresa uzdahne. . .Znači. Voljela sam tvog oca i sjetim ga se često. Teresa.U redu. U tom trenutku Sofia se vrati u blagovaonicu i položi tri dijela tog štapa na stol.. . Mama? . Rosa? Ići na policiju? .Ne. Možemo li se pouzdati u tebe.. Rukama je milovala izrezbarene drvene figure Iavova na naslonima. Sofiju je oblijevao znoj. Sofia krene k vratima. krcat novcem. ali ~ivot ide dalje. Teresa. Namjeravam pomoći koliko mogu da se odvija što bolje. što je ovo? . Rekla si da možemo dobiti tvoj nakit. . . Sofia ode iz sobe.Sranje nad sranjima! .

a možete li mi dati koji valium za moju šogoricu? Napeta je. Namjeravala je donijeti nekoliko bočica iz New Yorka. Uzeo je heroin. . . Želi vas predati karabinjerima. .Graziella otvori sef. prstenje. Ipak podigne slušalicu i zamoli telefonisticu da joj nade broj don Robertovog liječnika. pokušao me ubiti i ja sam ga ustrijelio u samoobrani. muškarac Teresa primi lagani poljubac. Možete ih odmah dobiti i otići ujutro ili čekati dok se vratim iz R. ali moramo porazgovarati o njezinoj budućnosti. a sudeći po vašoj odjeći. Sad sigurno vrijede mnogo više. Na licu mu se ocrtavala takva zabrinutost da Sofia odmah reče: .Kunem se.Uzme Bibliju s toaletnog stalića i ispruži je. Bočica je bila prazna.O. Evo. trebao sam Danteu predati paket heroina. zapitavši se je Ii prekasno za telefonski razgovor. . Nikad nije ni bila. Mama.Ovi biseri vrijede više negoli vam mi dugujemo i više od iznosa kojeg sam uzela iz sefa. koliko vr~jede? Stavi bisere ispod svjeti~jke. Razumjeli smo se? Dobit ćete svoj novac. zar ne? Liječnik joj sam otvori vrata. ali nije se mogla riješiti dojma kojeg je uvijek imala: nije dovoljno dobra za Lucianove. . osim na Rosinom vjen čanju. čuli ste za dogade~j u sudnici? Mislim da je rekla da uzima desetmiligramski.Kad napustite kuću. Obitelji je potreban nasljednik. pokušao me ubiti. 263 Teresa lagano pokuca i počeka. Je li vas netko unajmio da ubijete Dantea? . broševe. On započne pisati recept. Imala je toliko pristojnosti da pocrveni.im.Tečno govorite sicilijanski.A kako ste vi? . ali to je samo moja riječ protiv vaše. Misli su joj se vrtjele oko sati koji joj predstoje. Biste li joj mogli dati nešto za spavanje.Nije važno. bešćutnim očima. . Luka otvori vrata. Seconal? Mislim da ste joj to već davali.Moj muž je 1950. Pripada. Ovo je bila ona koja se Luki n~je dopadala. ali je zaboravila. Sofia ne bi otišla na policiju. Trebao mi je isplatiti tri milijuna. Mama. ali dok je strčala do ulaznih vrata nije više mogla zaustaviti Sofiju. upotrijebit ću ih korisno. zabubnja prstima po stolu. ode u radnu sobu odlučivši raditi do njezinog povratka. . Ode u radnu sobu.Samo me trebaš zamoliti. Kažete mi da imate moju torbu. ona je privlačna djevojka. neki recept. Teresa osjeti žalac u Graziellinoj ljubaznosti.Sutra odlazimo u R. Bila je uvjerena da će pristati pregledati je. Trebala sam to ostaviti za sutra. Ima poteškoća sa spavanjem. . Sofia se odvezla iz vile. Moramo joj naći dobru partiju i udati je.ju mojoj svekrvi. Teresa je oklijevala na trenutak. zatim je ustala i potra~ila tablete.Želim gotovinu. . Ona je baci pa u ladici noćnog ormarića potraži valium. a ja ću otići po lijek u dežurnu ljekarnu. Vrati ih. vraćamo se navečer. upalila je svjetla tek kad je odmakla od ulaznih vrata. . hvala. Sumnjam da bih se našla u prilici da ih nosim.Zakunite se na svetu Bibliju da je ono što govorite istina. Teresa izabere dugu nisku savršenih bisera. Teresa odloži Bibliju i izvadi iz svog džepa usku kožnu kutijicu. Natoči si čisti konjak.Kako ti kažeš. N~je uopće umio procijeniti njihovu vr~jednost. pa stane i pogleda Sofiju. . to ju je više obuzimao oč~j. a noćas je još nemirnija. Bio je odjeven u kućni haljetak.Ne. U redu? Sofia nije mogla spavati. Željela bih da odete prije našeg povratka.ima s novcem. Otišao sam u Danteov klub.Sofia je uvjerena da ste ubili Paula Carollu. ako se uopće i vrati. Radi se o mojoj svekrvi. ja sam dobro.Nikad nisam sreo tog Paula Carollu. pogledajte. Ali jesu li ovi pravi? Što misliš. Nije znala kako započeti.Oprostite što sam vas tako kasno nazvala. sve što je moje i tvoje je i Rosino. pa sjedne u stolicu koju joj je on ponudio. ne. . Luka uzme dvostruku nisku bisera. Što je više o tome razmišljala. Ostalo je 264 tek nekoliko tableta. Graziella pažljivo ponovo zaključa kutiju i vrati je u sef. Prevrtala se i okretala u krevetu.Bolesni ste? . Graziellino lice se zažari. izvadi veliku kutiju presvučenu kožom pa otključa poklopac.. Jedino je Teresa čula automobil. ne ~elim vas nikad više vidjeti ili čuti.A moj novac? Dogovorili smo se. Sat na odmorištu otkuca pola jedanaest. godine za njih platio dvadeset i pet tisuća dolara. . revolver. Luka položi ruku na zlatni križ ugraviran na crnom koinom uvezu. Kao da mu je gledala kroz glavu svojim teškim. Osjeti kako je probija hladan znoj. Zatim reče: . pa se odmakne u stranu. Za<jedno su razgledavale raskošan nakit: Lucianovu dijamantsku iglu. niste student. ali kad je došlo vrijeme da plati. Možda ovo nije najbolji trenutak. Uspaničena. . a to zna či dvadeset i četiri sata prije nego odnesemo revolvere komesaru Pirelliju. Bijahu veliki i besprijekorno nanizani.Hvala ti.. Nije voljela da se njezini biseri pregledavaju na taj način. . Žao mi je da sam te morala zamoliti. pa reče: . Odjene se i tiho side stepenicama. .

Ne.Komesare Pi. Sofia se okrene prema njemu.Neće vam biti hladno? y Sofia zatrese glavom.Samo nekoliko minuta. . hvala. .Liječnik kimne....Recite joj neka joj ovo ne postane navika. ako biste željeli. ali ubrzo ćemo znati.Na ovo vjerojatno niste navikli. I ja ću ko~jak.Da. . . Noć je postajala sve hladnijom i Pirelli je drhtao. neću vas dugo zadržati.I ovdje je dobro. Nagne glavu.jihovoj kući ni~je ubio Carollu. napose s vašom djecom. obnovili ste zalihu. Postane oprezan. ali se Sofia namršti. a on joj šibicom pripali cigaretu. komesare. . Ponovo za čuje on~j očarav~jući sm~jeh. Sofia otvori tabakeru i Pirelli se nasm~ješi. . osjeća. zaista.jući kako je grije iznutra. . . On joj ponudi šećer. Na pola puta Sofia se zaustavi kod kavane sa stolovima postav~jenim vani. . O~jećao je svježinu noćnog zraka. ali napos~jetku otrgne papir iz bloka i pruži joj ga. i uhapsit ćemo ga uskoro. Pirelli ~ joj izvuče stolicu i pozove konobara.Gospodo? To sam ja. zgrušanu prolivenu kavu. Sofia pritisne dugme i prozor se otvori.JJoš ne. Sjedio sam u baru preko puta.Vidim. Sofia upali svoj upaljač i tiho se i duboko nasmije. Mislimo da je t~j isti čovjek ubio Paula Carollu. Ona je polako pijuckala. Graziella vam šalje najljepše pozdrave. . ušli ste mu u trag? Kad ste bili kod nas još ste tragali za ~jim. Obriše ga papirnatim ubrusom. Konobar zapiše narudžbu za dvije kave i konjak za Pirellija.Turske cigarete? Ona se prisjeti.A da sjednemo vani? Ja bih kapučino. . Pitao se hoće li se ona još raspitivati o Luki Carolli. Namjerno je promijenio temu. svakoga možemo prona~. Namjeravao sam sutra na. .Molim vas. Netko kucne po prozoru. kako ste? Žao mi je. Mrzim piti ~ sam. . pa nastavi s pisanjem. . . Oprostite. Kao da mu je za to bila potrebna cijela vječnost. Pirelli napući usne. sin Paula Carolle. poželi je uhvatiti za ruku. napose poslije. pa . Navići će se na njih.Svakome možemo ući u trag. Bila sam u apoteci da kupim nešto za svoju svekrw. moram joj odnijeti lijek.~ vratiti. Povezani su s vašim sluč~jem. ali nisam vas prepoznala. . .Onaj bar je ljepši.Znači li to da.Molim vas. . . Znala je da je sutra u Rimu i nije željela ~ da Pirelli zatekne Graziellu samu u kući s Morenom.. iz grada 267 u grad.Biste li popili nešto sa mnom? . ..I relli. rekli ste da je došlo do obrata? On nakrene glavu. Ali jasno je da ste u teškoj situaciji. Malo se opusti i otpije konjak. . zovite me Joe. Srce joj zakuca kao da će se razletiti. Imala je na sebi krzneni kaput. primjerice.Vidjevši kako joj tuga preplav~juje lice. Lakše je slati podatke iz zemlje u zemlju. . želio bih da budete u toku..Znači. . . Pirelli se široko dječački osmijehne i umoči lakat u tamnu. . . . Otisci prstiju mogu se pomoću faxa provjeriti za nekoliko sekundi. Nasloni se na uprav~jač automobila i sklopi oči. uz današn~ju kompjutorsku opremu. Držao ju je apaljenom dok je vadio svoj marlboro. 266 si opr~i prste.Mislim da smo danas pronašli revolver.Komesare. Podigne ruku i pozove konobara. možete ući u trag djetetu nestalom prije mnogo godina? Pomaže li sva ta kompjutorizacija i u tome? . Uvjereni smo da je to Luka Carolla. Još jednom vam zahvaljujem za vašu brigu i razumijevanje ~ one noći. Sofia još dublje utone u svoj krzneni kaput. ali Sofia odmahne glavom. Sofia okrene glavu.Ona kao da nije razumjela. Došlo je do novih ~ obrata.Nakašlje se i popravi kravatu.Rekao je više nego je namjeravao.Da. Sama pomisao da ima valium bila je dovoljna da se smiri.Predomislila sam se.Kolač? Ona se nasmiješi i odmahne glavom. . Pirelli stavi dvije žličice šećera u svoju kavu i promij eša. Bar je bio otrcan pa Pirelli predlo~i da pješice odu u drugi.Znate li kome pripada? . 265 Sofia je jedva čekala da iz~de. Moreno im je ipak govorio istinu. Radi se o magnumu kalibra četrdeset i četiri i gotovo smo sigurni tko je ubojica. Konobar im donese kave. . On je zapravo rekao da ons~j momak iz Amerike koji se krije u n. Lijek je počeo djelovati. Sofia je oklijevala. Pirelli joj istog trena da svoj. Njezin je besprijekoran profil bio nepomi čan. Žao mi je što sam vas prestrašio. ali nastavi. bilo nam je teško. Znači. Sofia proguta dva valiuma i zatvori bočicu. Pirelli se nasmiješi.

poput dva savršena bisera. Mozak mu je radio punom parom. Sofia zahihoće. Je bila dovoljno blizu da bi mogao zapaziti njezinu bespr~jekornu put. .Zaista? Ona se nasmije.. . Sofia je osjećala djelova~je valiuma i konjaka.Imate kave na gornjoj usnici.Koliko? . ali danas.0.Oprostite. Uzmimo za primjer ovo izgubljeno dijete. ugasi cigaretu. Konobar je upravo donosio njihov račun.. ako je potrebno. Znate ono kad dodete kući i otkrijete da. Bile smo vrlo siromašne. Volio je zvuk njezinog promuklog glasa kao i to kako mu je prstom pokazala da se primakne. Sigurno sam dosadna.Znate. Shvati da ju je on nešto upitao pa ga pogleda.Sad je u redu? Sofia kimne glavom.Koliko vam je duga kosa? . i da nisam jela u ponajbo~jim restoranima. Hoćete li još jedan kon~jak? Ona pristane. Uzdahne. . prekopa po džepovima: . Frizura joj je bila tako stroga. Znate ono. hodajući oglas? Reklamirala je t~j frizerski salon. Bili ste kilometre daleko. ali reče da poslije toga zaista mora kući. radila sam u kavani poput ove. Laktove je naslonila na stol. po cijelom svijetu. tada naravno.Pirelli razmisli tren pa potvrdno kimne glavom. . .Jedna od mojih n~jranijih uspomena tiče se moje ma<jke. Shvati da ona još priča. Mama Iiade sva u uvojcima. Obrazi su joj se zarumenjeli. Moja mama nije imala ništa. Ja sam morala dijeliti prospekte polaznicima. i to se razašilje po cijeloj Italiji. pošaljete to u R. a ona je koračala ulicom gore-dolje. Zavali se u stolicu i okrene lice.Pretpostavljam da je to moguće. Toni? Pirelli kimne iako nije imao pojma o čemu priča. oni su prečica.Mama . upotrebljavamo sve što nam stoji na raspolaganju. bio je to restoran uz cestu. Zapravo. Prstom mu da znak da joj se približi. Zadržala se satima. .. .Imate zarazan. Na šanku je bila vaza s cvijećem. N~je mislio da netko moža biti tako lijep. sve što znate o vašem nestalom djetetu. . Platila sam je ja. Cijelo vrijeme muškarci su joj se izrugivali. Nasmije se.rekoh joj skini to. znam. Nekad je to trajalo godinama. . Svladan nenadanim lakomislenim porivom. ali to mu se svidalo. a i ona. pogled~j samo. ali poslije objesi dv~je ploče jednu na prsima. Pirelli se osmjehne. ljudi se smiju. . Pirelli se upinjao ne bi li rekao nešto originalno i duhovito. a oni ga pošalju po novi konjak. predivan smijeh. Kaput joj se rastvori kao da n~je o~jećala noćni zrak. Pirelli se nagne prema njoj.Ne znam zašto sam vam to ispričala. . Duboko zamišljena. Srce mu zalupa u grudima kad ugleda dvije suze.Ništa vrijedno da se ponavlja.. Meni je bilo tek šest ili sedam godina. Ali ja jesam. ali ja imam najbo~ju trajnu na Siciliji badava. Jeste li ika. .Ne. on pokaže prstom u vazu. kad mi je bilo petnaest godina. duge kose raširene na jastuku. . kako joj se kotrlj~ju niz lice. tako lijepa. Iako mlada. Pirelli skoči na noge i ode u bar podmiriti račun. Mislim da nije to doživjela kao poniženje.njezina navika . . Ona je govorila: . nešto ste rekli? .Ali to nije bilo točno. Nasloni se na lakat. Imala je dugu. razumijete? Pirelli kimne i ona nastavi. Svfia kimne pa ga pogleda. ne.Da.i oči joj zaiskriše.Da. Svi zacijelo prim~jete. . blagi miris svježeg cvi.. primjerice. . Pirelli oćuti miris njezinog parfema. Sačekala ga je vani. drugu na ledima. a i moram ići. tako sretna. čistila stolove i prala posude. Na tren se zagleda preda se pa pogleda ponovo u qjega.Mama je očajnički željela otići na tr~jnu. a ona bi odgovorila: Da.. Pitao se što da izvede da bi je poljubio. .Duboko udahne. gore-dolje. ali on je u mislima ugleda nagu. savršene bijele zube. . crnu ravnu kosu poput mene. Nikad dosad n~je toliko ~elio zagrliti neku ~enu.E pa ja sam nabila one prospekte u sve kante za smeće koje su mi se našle u vidokrugu. Sofia nakrivi glavu .Može li bilo tko do kompjutora? . zategnuta od lica. Možda zato da shvatite da nisam uv~jek bila imućna..d čuli za tr~jne Toni? Tako su ih nazivali poslije rata. Na toj ženi sve mu se svidalo. molim te. ona omogućuje da informac~e budu dostupne većem broju ljudi.I vi ste posluživali? . Sami kompjutori ne mogu tragati.Rukom pokaže gotovo do struka pa produži s pričom. Ubacite podatke. Utivala je u osjeć~ju bezbrižnosti. vam je jedan zub zelen od špinata? N~jviše me čudi zašto nam to nitko nikad ne kaže. . . Pirelli ju je pokušao razvedriti. St~jala je ledima okrenuta prema jarko osvijetljenom izlogu. a ništa ne kažu.To je ipak bolje nego kad vam se špinat zaglavi izmedu zuba. tako je.I tako su oni pristali. žene su u 269 nju pokazivale prstom i cerekale se. 268 .Sigurno je silno ~eljela tr~jnu.jeća. Ako se o tome otvori istraga. nekoliko sati. čak ni mu~a.im. Toliko sam se stidjela zbog nje.. duboko sam to osjetila. On podigne obrvu i obriše se.

Ona ih uzme smiješeći se. dva s komesarom Pirellijem. Laku noć.Gdje si. pomisli on. Ne upotrebuava šminku. pišući svoj broj na posjetnici.Ti mi nisi zatvorski čuvar. Ona umetne ključ i pokrene automobil. . Takoder su uvjereni da je on~j tko je ubio moje sinove takoder ubio i Paula Carollu.Obori pogled svojih tamnih. On mi je prišao i upitao bi li otišla s x~jim na piće jer je imao neke informacije. ali odjednom ju je ~jubio i tješio. nećeš. u bilo koje doba dana ili noći. On je st~jao poput izgubljene duše.Nema te satima. Ako me ikad zatrebate. dao mi je posjetnicu. nazovi ga sama.Hoćete li ostati za Božić? Bila je blizu njega.im. Sin Paula Carolle.Bože. Sagnula se da ude u automobil..Nisi spomenula Morena? . . Gotovo nesvjesno je zagrli. . Gc~je si bila? . Božić će za ~ju biti noćna mora. . Sutra svi idemo u Rim... Isprva nije shvaćao zašto se toliko uzbudila.Provozala sam se i . Odjednom mu postane jasno. Sofia okrene lice i pritisne obraz u njegov kaput. jesi li razumjela? Sofia nije željela vikati.Sav zbu~jen.Misliš da ti je govorio istinu? .. Kad se okrenula k njemu. Pomogne joj uči u sutomobil i podigne joj kaput. Pirelli pru~i cv~jeće Sofiji. ali n~jbolje da zaboravimo da se ovo dogodilo. onda ću to i učiniti. Nije znao kako se to dogodilo.Ne.Tiho.Bo~ić? . Tijelo mu je gorjelo. Otvori joj vrata. u Tursku.U ovoj situaciji imam svako pravo. Ruka joj je bila hladna kad ju je dodirnuo.Sjedila sam u autu.Vani. a Sofijine nema. Ona se priljubi uz njega. Oči joj postadoše kao u uplašenog djeteta. Oč~jnički ju je želio zadriaii uza se još nekoliko trenutaka.Danas sam pročitao da vi i vaše šogorice ponovno pokrećete posao. Hoćeš li stvarati neke zak~jučke? .ovo će ti se sigurno dopasti popila konjak. Sofia odbrusi: . moja c~jeca. preklinjući jaukne: . baš sam dirnuta. ali Sofia reće da je i on bio s n~jom te je tako c[jelomično kriv. Zatim začuje ~jezin šapat: . Uskoro će ga uhapsiti tako da s onog stvora na katu spada sumnja. . Pirelli na obrazu osjeti mekano krzno poput svile.Hoćete li izići na večeru sa mnom? Sofia potraii k)jučeve ne odgovorivši. Odveze se brzo. . a zatim se polako povuče.Što si to rekla? . Ona se dugo zadrži u njegovu zagrlj~u. tek tada shvativši da je plastično. velikih oči~ju.Vrlo ste Ijubazni. potpuno dotučen. Nikad nije osjetio takvu strast ili nježnost. Uspravi se. bila? . sve će biti u redu.Rekoh da ćeš mi odsad govoriti kamo ideš. sve to šarenilo i vreva: Božić je nam~jenjen c~jecai. Zauv~jek će tr~jati. Namjeravao je sutra doći ovamo. Oko nogu mu je le~alo plastično cvi~jeće. Ne pogleda u posjetnicu već je spusti u džep. . . A ovo je moj broj kod kuće. Njegove usne nadoše njezine. Zahvaljujući tome što mi je rekao. On ugleda njezine guste. 271 Sofia zastane na stepenicama i pogleda u Teresu. Na ov~j broj me mo~ete izravno dobiti. Tuga je preplavi. učinila je to kao da se nikad nisu sreli. . zaboga.Doći ću u Rim. . Teresa uzdahne od olakšanja. . Zaželjela sam se svje~eg zraka. on je tu. 270 .Zauvijek? . gdjegod želite.Ali ne. Luka. duge trepavice. Ček~jte. Pru~i joj posjetnicu kroz prozor. Čvrsto je privine uza se ponavlj~jući da će sve biti u redu. ali se u njezinu glasu osjećao bijes. . Sofia je nečujno ušla u kuću i došla do podno3ja stepeništa kad je Teresa izašla iz radne sobe. pa sam pristala da ne bi dolazio u kuću dok je tvoj biser od Morena u njoj. ne. Ako želim izaći na zrak. meni će prvoj pasti kamen sa srca obzirom da Mamu ostavljamo ovdje s Morenom. Pirelli je otprati do automobila i prekori što ga je ostavila otključanog. . Govorio je brzo.A zašto bi lagao? Evo. .Idem u R. Radi se o istom čovjeku. .Ne. Našli su pišto~j kojim su ubijena moja djeca.Biste li otišli sa mnom na večeru. Hvala.. Sofia? Smijem li vas zvati Sofia? . uskoro će Boiić.Jesi li mu nešto rekla? Sofia odbaci kaput. ..E pa uspio sam od sebe učiniti stopostotnu budalu. Morate mi obećati da ćete biti ogrezne. . . ali ne znam koliko ću dugo izbivati. dopustite mi da vam dam svoju posjetnicu.Što misliš s kime razgovaraš? Kojim pravom razgovaraš sa mnom kao s nekim c~jetetom? . vrlo oprezne. onom o kojem se raspitivao kad je prvi put došao ovamo.Moja djeca. već je pola dva.

273 16.Dobro.Da. njegovo oruije. No njegov najveći problem. . . . ako možda . ali jedini razlog što smo vas uopće i uspjeli dobiti bio je ta4j da nam je nedostajalo ljudi. nisam rekla ni r~ječi o pištolju. Ni ne okrene se. vjerujte mi. Ali uz dokaze kojih je iz dana u dan bilo sve više. Sofia je bila na stepenicama.Nisam spomenula Morena. možda izleti. lov na Luku morao se pojačati. Revolver kojeg je Luka ostavio u samostanu nedvojbeno je onaj kojim su ubijeni i Lucianovi unuci i Palusovo dijete. . Pirellijeve obrve. . Luki Carolli.. Mogu li sad otići na spavanje? Umorna sam. Još nekoliko dana. Ovo vrijedi i za zatvore. Pirellija je obuzimala nervoza.Pročitali ste ovo? ..slno.reče Pirelli .Svi polic~jci im~ju foto robot.Vidjet ću što mogu učiniti. To je više od desetoro ljudi. ali ne možemo pronaći prokletnika. ne bih želio da ovo shvatite kao da vas omalovažavam. Znači da će ga se lakše riješiti. a sad Mincelli i njegovi ljude rade na slučaju povezanim s vašim. Lik u sjajnom odijelu kao da je pustio korijenje ispred oglasne ploče. .Joe... rasporedili smo ljude. Što bi htjela da učinim. reče samoj sebi. Moramo im nešto saopćiti. . a vi ste ih sad još i više opteretili. zauzimale su neprestano jedan polož~j: opasno po život. . a vi sigurno raspolažete s dovoljno. Živio je ondje više od deset godina. bio je taj da još nije bilo ni traga jedinom dosad osumnjičenom. to sam shvatio. Barem su saznale da je Johnny Moreno ono što im je i rekao da jest.Znam Joe. . Imate Ancoru. pa nije mogao utvrditi je li ubojica mogao biti na oba mjesta. pa pogledom pr~jede preko mnoštva fotografija pribodenih na zidu. a ništa niste pronašli. . . zar ne? Sastat ćemo se s novinarima. onog mladog.Baci novine na stol. Nije mogao naći podatak kad je točno nastupila smrt Lucianovih. . 275 .Odgodili ste sve dopuste? . Žao mi je. bolnica. onc~je netko mora imati njegovu noviju fotografiju.Morate tog momka ščepati brzo. Ovaj nastavi. . Jutarnji listovi objavili su još jedan članak u kojem su optužili policiju da ništa ne poduzima u potrazi za ubojicom sina zatvorskog čuvara.Baš lijepo. Naprotiv. Joe. Stvarate čuda i rado bih da ovdje ostanete za st. ne možemo si priuštiti toliko vremena. ova4j grad je septička jama koja će se uskoro napuniti i preliti. Željeli ste ići kući za vikend? Dovedite ženu ovamo. i to nije baš primljeno s oduševljenjem.. A imamo i orui~je. dokazivanja i neslaganja bila su sve žešća. koji ga je izludivao.Trudim se. ali moji ~judi moraju se posvetiti drugim poslovima. ali sam siguran da je sudjelovao. trudim se. raširenih ruku. Da plješčem? Laku noć. Teresa legne u krevet i navuče pokrivač na sebe. da bezobzirno ubija sve. Gledajte. Pomoglo bi mi kad bi malo pogurali one iz Amerike. Osigurat ćemo vam svu pomoć i pokušati ga istjerati dimom iz skloništa. dovucite ga ovamo. noseći novine. Možda će sutrašnji izlet pomoći da zavlad~ju bolji odnosi.. današnji dan se otegnuo. magnum. Frcale su optužbe o manjkavim izvješt~jima i gubljenju dokaznog materijala. Šef policije u Palermu ude nen~javljen. Ali nije mogla zaspati. Dat ću vam još malo vremena. . Izvući ćemo sve zatvarače. . Čim proda bisere. Pirelli je zapaprio suviše umornom i izmučenom inspektoru Giuliu Mincelliju. Kako se ono zove? Bruna di Mazza.Imamo naloge za hapšenje. znam koliko uudi.Jesam. Još nekoliko dana i bit će spremne sve prodati. Ne mo~emo mu ući u trag. pustiti vodu. Za osiguranje sudenja koje se. pa sam sazvao konferenciju za tisak za danas poslijepodne. isplatit će ga. Rosa je čvrsto spavala. niste sigurni je li ipak na Siciliji.ali ipak ne znam što da mislim u vezi s konferencijom za tisak. .To je taj zid smrti o kojem svi Pričaju? Pirelli slegne ramenima ček~jući da šef isp~june ono zbog čega je došao. izvadi naočale debelih okvira ~iz etuija.Čuo sam vas. . Znamo da nije bio sam u restoranu San Lorenzo. ali nije bilo potvrde da je korišten i u restoranu.Nekolicini polic~jaca dopizdilo je to što koristite osoblje forenzičnih i balističkih odjela u svako doba dana i noći i ne ostavljate im vremena za ostale sluč~jeve. pa ćemo se nagoditi. i sve će biti iza nje. Gomilalju im se zaostaci. 272 rPoslije nekoliko minuta Teresa tiho ude u svoju sobu. svaki hotel. vrlo opasan. ništa nisam rekla. ležeći na trbuhu. . slavne po tome što su ukratko sažimale njegova raspoloženja.. Koliko će to još tr~jati? Ako znate tko je osumnjičeni.Sutra ću s tobom u Rim. u vili Riveri i u restoranu San Lorenzo.Vi to ozbiljno 0 onom Luki Carolli? Zaista mislite da je on umiješan u sva umorstva? 274 Pirelli kimne glavom.Držim da je psihotičan. Raspite<jte se može li nam pomoći neki zatvorenik.

mali je morao ići u školu.Gospodo. . Razlog zašto ne možemo ući u trag Luki Carolli je t~j da on nikad nije registriran. ali se držao pokr~jnjih uličica u slučaju da mu auto crkne. Ne znam koji mu je vrag. Znate. To je iz bolnice Svetog Sebastijana. . siječnja 1974. Sad će morati nešto naći. Carolla je upotrebljavao dokumente svog mrtvog sina. Automobil je štektao i stenjao. Naravno. Seksualno je bio zlostavljan. Da. . . Jasno ga se vidjelo na rendgenskoj snimci. . Pirelli kimne glavom i uzme fotograf.ju. Svjetlo na interkomu zatreperi. To je dijete bilo žaloban prizor. Pokušali su mu ga uzeti. sjeća. plus kopija njegove krštenice. Luban4ja mu je bila napukla. Giorgio se rodio 1959. Ali sad imamo broj putovnice i oni u Americi ga moraju pronaći. . Još dobrih vijesti. Da.Ona zorno pokaže udarac sličan karateu. što odgovara opisu mladića sad poznatog pod imenom Luka Carolla.Bilo je to davno. ali. od 25. Nastavi voziti. Čeka4jući ostarjelu gospodu Brunelli u malom. Zaustavi automobil i podigne poklopac. ali desetak metara niže ugleda malu trgovinu za popravak i iznajmljivan. školu. ali on to ne zamijeti. Ona ga iznenadeno pogleda. Poslije tjedana ispitivanja. dječje kosti 277 su gipke. Morala sam ga mnogo puta slikati. Znam da je sluč~j Paluso povezan s drugim sluč~jevima. kao što rekoh. Čovjek je bio vlasnik radn. Vlasnik je i dalje navaljivao. Pirelli ga zbunjeno pogleda. . lijevo rame. ali sigurna sam da je dječak bio gluhonijem. mičući ga od lika do lika. ili 63. urednom stanu.Dobro.nje na to izazive mi gadenje i uznemirenost. Postoji zahtijev za izdava~je putovnice na ime Giorgio Carolla. neki privjesak. četiri godine. Štogod saznao.. stiglo je prije tri dana. Zabrinuli smo se da bi mu to moglo prouzročiti zastoj u radu crijeva. koja se sjetila djeteta dovedenog na odjel za rendgensko snimanje. Giorgio je bio stariji od Luke. ali nije ga bilo potrebno operirati. ali bi svaka pojedinost o mladiću za kojim traga mogla jednog dana pomoći u istrazi. Ude polako u sobu. Sjećate ih se svih? . Pirelli joj pomogne sjesti. . Giorgio Carolla već je bio mrtav. Usvojivši Luku. Još ga niste našli? .Takoder se sjećam da mu je rame. Pirelli zasja. sigurna sam da je to on~j kojeg sam snimala rendgenom. bilo je to davno. otišao sam u glavnu arhivu. Čak i danas. a tijelo mu je bilo mršavo poput kostura. a on ga je progutao.Hvala vam. šest godina.je. imate izuzetnu memor~ju. prekriveno ožiljcima i masnicama. bilo iščašeno. Dijete je bilo gluho. poslije tolikih godina.Nikako. od' one vrste ozljeda koje nast. potrebni su mi svi ljudi koji su došli kao dodatno pojačanje. Moramo naći onoga tko ga pozn~je. možda ćemo dobiti noviju fotografiju.je automobila. ovaj plavokosi.Napući usne nastojeći se prisjetiti. Pirelli pošuti trenutak pa je zatim upita je li razgovarala s dječakom. još odvija punom parom. i znam zbog čega vam je potreban svaki čovjek. reci im da smo pogriješili za tri.~ju zbog stalnog. ali došlo je do komplikacija jer su njegove ozljede dugo ostavljene bez medicinske njege. . pa zakima glavom. zaboga. Pirelli naposljetku prim~jeti svjetlo na interkomu i podigne slušalicu. Gospoda Brunelli jedva se kretala. Gospoda Brunelli zagleda se u izblijec~jelu fotografiju siročadi koju mu je dao brat Thomas.Ovo je bilo na Mincellijevom stolu. septička jama se prelijeva preko ruba. Pirel 276 lijev prijatelj pronašao je gospodu radiologa iz stare bolnice Svetog Nazareta. Iz motora se počne dimiti. Pokaže mu svoju iskaznicu i zamoli ga da pusti sve i popravi mu automobil. Užasno. ako ne i tisuće. posebno ako su u stanju u kojem je bio t~j mali. motor njegova fiata počne proizvoditi čudne zvukove. Provjerio sam: u vr~jeme podnošer~ja zahtjeva. I tražili smo krivu godinu. Naposljetku baci šibicu u zdjelu u obliku dupina. imao je ne više od pet. . komesare Pirelli. Pirelli ode do mehaničara koji je radio ispod nekog starog fiata. Drhtavim rukama izvadi povećalo pod kojim je dugo gledala u fotografiju.. Pirelli je počeo praviti zabilješke za konferenciju za tisak kad Bruno uleti u ured.Ov~j dječak zaokružen crvenom olovkom. a ruka slomljena. Izvuče se ispod automobila i upita Pirellija ima li što novog u vezi s ~jegovim automobilom. krenimo od početka. Bila je to nevjerojatna sluč~jnost. Pirelli rano ode iz ureda na sastanak s gospodom. a zasad o tome nema dokumentacije. zar ne? Neka provjere sve škole u blizini Carollinih poznatih prebivališta.Dobro ste rekli. rekla bih i mučen.. Ona ga upita čemu se toliko zanima za pacijenta kojeg je pregledala prije petnaest godina. Zatrese glavom. pitao se nije li to gubitak vremena.. kakve pomoći od toga u sadšnjoj situaciji? Pripali ciga. a Luka 62. .Naravno da ne. a vjerojatno ga se sjećam i zato što je progutao. . možda griješim. medicinski izvješt~j o Giorgiu Carolli. pacijenata.niste toga svjesni. Čim sam ga dobio. Ponovo pozovi New York.Prošlo je već pet dana. ali kadšto vam djeca ostanu dulje u sjećax~ju. . Moramo dalje. Pirelli joj potpuno otvoreno reče da zapravo ne zna. Vozeći se natrag u stanicu.retu i potraži pepeljaru. Sigurno ste imali stotine.U kakvom je bio stanju? Ona ponovo napući usne.

hvala. brzo. Isprativši pogledom Rocca. Zatim pritisne lice uz obojeno staklo. Ima mnogo posla. Rocco se nasmiješi i odlo~i limunadu na drveni stol. . . otac mi je umro prije dvije godine.j sj~jno ulaštenih crnih cipela.Oprostite? Graziella se zacrveni. Luka se okrene od prozora i ugleda veliki krevet s drvenim stupićima. Promatrajući se u zrcalu.Hvala. ali vrata bijahu zaključana. Graziella se nije mogla prisjetiti mladićevog oca.jući je ispuštao zrak kroz stisnute zube. . Amerikanac. Brzo i tiho uspne se u svoju sobu. Iza tamnih naočala oči su mu letjele po sobi.Pruži mu limunadu. Graziellu prestraši njegov nenadani ulazak. pa u Graziellu.Osmjehne se i otpije limunade. počne nespretno rezati šavove. Poslao sam izvješt~j. Pirelli obeća da će proslijediti dokumentac~ju u prave ruke. . a n~je ni na adresi koju je naveo.Gospodo Luciano.Da. što li? . Gospodo Luciano. Rame ga je mučilo još od loma u 280 djetinjstvu. Nije znala mnogo o Teresinim planovima pa brzo promijeni predmet razgovora. A tada pročita ime..Zagleda se u Adinu. Ponovo pažljivo osluhne u podnožju stepenica. . Adina je kroz prozor promatrala kako automobil opet zastaje kod vrata. ali je oteklina spala. kavom ili čajem.IJkoliko ste došli poslom. Zatim ode u predvorje. .ma. Rocco brzo pride radnoj sobi i ne libeći se pokuša ući.Teresa je u tvornici pločica. . Rocco poput jegulje zamigolji po sobi. Potraži po sobi male škarice.Onda joj molim vas recite da sam svraćao i da bih želio porazgovarati s njom što prije. .Je li vaša snaha kod kuće? . Podizao je predmete. Graziella se okrene i pogleda gore. On prepozna sobu u kojoj su umorena ona dva dječaka. . Smješkao se. ne mogavši se prisjetiti njegovog imena.Oko pet. Otkopča košulju i otpusti zavoj s ramena. nesvjesno podigavši škare kao da se brani. . naočale su mu ostavile duboke crvene tragove oko očiju. gospodo? . Moji klijenti žele kupiti ovu vilu. ali on odbije. Hvala vam što ste me primili i hvala za ovu ukusnu limunadu. tko je to? . ali rame je bilo u dobrom stanju. ali još ništa. Ostala je samo velika masnica preko gotovo cijelog ramena. ali bi odmah uselili. Postane napet poput mačke. upozn~jte moju doma ćicu Adinu. adrenalin prostr~ji kroz njega.~jao na prvom odmorištu i gledao preko ograde. T~j automobil izn~jmio je Luka Carolla. prevrtao papire. gospodo Luciano? Graziella se zagleda u lijepo izradenu bijelu posjetnicu. . osvježava. odmah spusti ruke. već kasni pet dana s povratom iznajmljenog automobila. ja ću se pobrinuti da je dobije. .Adina.Da otvorim vrata. pa lupne njome o dlan. Šišt~. Triput je polako prošao pokraj vrata vile. pa skine zavoj. pa zastane i osluhne. Oči mu bijahu čudne.Da. Skine naočale. kao da nije ni u šta odredeno gledao. Brzo ih ponovo natakne te uz mali naklon i lagano lupnuvši ulaštenim petama ode iz kuće ne sačekavši da ga isprate.Pirelli odmahne glavom. Napne mišiće i osjeti ukrućenost prstiju. upravljam njihovim nekretninama. .Ja nisam u prometnom odjelu. limunada bi mi godila. Bio je omotan bijelim plahtama. Sigurno ne želite č~j? Sama sam ga spravila. ali mu rukom pokaže neka pode za njom u dnevni boravak. Želite li uzeti tvornicu pod zakup? Zato se došli? . Nada4jući se da će mu brzo popraviti automobil. Ovaj put skrene na kolni prilaz. a možda i kasnije. Sjedne na sredinu sofe. Luka je st.Giuseppe Rocco. Krasta je bila veća od rupe od metka. Neki mladić u tamnim naočalama i mornarskoplavom odijelu izide iz alfa romea. dopustite da vam se predstavim. Kao da se mala pješčana zrnca taru jedno o drugo. Sad radim za Corleoneove. Luka žmirne i klizne u n~jbližu sobu. U čemu je problem? Ukraden. nehajno se uspne uz vanjske stepenice i pozvoni. kad bi se ona trebala vratiti? . Želite li ostaviti poruku. Onaj mladić nasloni se na dovratnik i nasm~ješi Grazielli. Odjednom se okrene. stavi svoju skupocjenu kožnatu aktovku na pod pokra.Graziella je polako silazila stepenica. Sm~jem li vam ostaviti posjetnicu. Ponudi ga §erijem.Gospodine. . pokušav~jući vidjeti u predvorje. da. čitkim štampanim slovima. Stepenice zaškripe. 278 Podaci s vozačke dozvole su bili ispisani urednim. 279 Ostavši sam. Moj otac bio je veliki prijatelj don Roberta. Znao je da je netko na stepenicama. Zovem se Giuseppe Rocco.. Rocco ga je zamalo ugledao. . Tijelo mu se napne. Vidjevši da je Graziella ušla u sobu. pa ude u kuhinju. Vrlo je fina. Smijem li ući? Hvala vam. morat ćete razgovarati s mojom snahom.Nažalost.

Prstima je napipala brazgotine. što si to učinila? . kad imate nešto Bogom dano tada to želite upropastiti. . .Brza je. Sva sreća da si ostao ~iv. tko ti je to učinio.Nije to ništa. . Izgledala je toliko uzrujano da se on prigne i poljubi je. Adina je odsjekla svu boju i ostavila nekoliko malih strčećih čuperaka plave kose.Znaš.. zaprepasti se. da i vas ošišam? Graziella pobjegne u kuhinju. Luka prstima prode kroz kosu i c~ječački se nasmije. . . . zagleda se u svoj odraz u zrcalu. . .Ruke joj bijahu pune odjeće. a nema ni dozvole.Ako vam gospodo predlo~i da vas provoza autom. M~jko mila. Graziella primakne stolicu. 281 Luka potvrdi kimanjem glave. Što se dogodilo? Kako si se uspio tako povrijediti? Luka pokuša sam odjenuti košulju. ali vrativši se. Naposljetku osjeti na rani blazinicu namazanu hladnom kremom za dezinfekciju. Graziella i Adina pripremile su vruću vodu i antiseptik.Hajde. Graziella mu rukama obujmi lice i nježno ga poljubi u čelo. Adina će te ošišati. tako je. Graziella mu otpuhne kosu s očiju. Ponegdje su bile poput paralelnih brazdi. zapravo. Sjednite. da. Adina otvori ladicu.. Luka podigne glavu. Suze mu navriješe na oči. Ona mu pogladi kosu. pograbivši košulju. tako zaštićenim. Luka se nasmiješi. kosa ti je.Počne mu zakopčavati košulju. pa polako razvuče usne u lijep osmijeh. Ni traga obojenoj kosi. ne želeći otići. Adina ga je ošišala na jež frizuru. Njih dvije vrzle su se oko njega i prepirale. kao što ste mi rekli.Boie moj. .Gospodo. Luka polako podigne ruke. . obujmi je. Adina proreže šavove kuhinjskim nožem oštrim poput britve. Luka sjedne za kuhinjski stol. pa izvadi pincetom konac. sjedni. .Znate šišati? . . Nikad se nije osjećao tako sigurnim.Izgledam kao da sam upravo izišao iz zatvora. Pogled~jte moju kosu.. .. Reći ću joj što da radi. A sad sjedni. . Luka je sjedio pasivno. a ja sam je naučila zanatu. skvičeći poput neke curice.Ja ću paziti da vas dobro ošiša.Hrabar si ti momak. To je bila Michaelovo. Zatim su se one odmakle da osmotre svoje c~jelo. Njih troje nahrupiše u predvorje i Luka stane ispred velikog zrcala.Adina.Vi mladi. i položi glavu na nje zine grudi. Luka se zasmijulji. Nisam vas namjeravala uplašiti. pa požuri za njima. Lice i ramena bili su mu pokriveni komadićima kose. Graziella se suosjećajući nasm~ješi.O.Napući usne.. Graziella se uhvati rukama za lice. Luka je stiskao zube dok je šav za šavom nest~jao. Odrezat ćemo ti tu boju. Ovo je za vas. tvoja leda.Ni za Boga! Jedan zatvorenik je dovoljno! Adina uhvati Luku za ruku i prošapće. . Na trenutak si me tako podsjetio na njega. Graziella se podsmjehne. Okrene se držeći škare i u rukama. Graziella pomiluje Lukina naga leda i skameni se. Pao sam i zahvatio me propeler glisera. zacijelo hoće. brazgotine. Odjeven u košulju.Siroti moj. Zar ne. Donijet ću don Robertovu šišalicu.. niz ruku mu je klizila kap krvi. osjeti se sigurnijim pa slaže. duge bijele linije. izvadi škare i stari stolnjak. . . Kad su ga previle. da. . Gelio je osjećati ~jihovu toplinu. . Odmakne se da pogleda njegova leda. njihovu naklonost. Sama se šišam. Adina odre~e nekoliko komadića flastera da bi je učvrstila.Nisam sigurna da će vam se dopasti. Luka je čvršće obgrli. a? . . duboke brazgotine koje su se presijecale i stvarale duboke tragove. ali nije mogao bez Grazielline pomoći. Graziella ga poljubi još jednom. vrlo kratku. Na ~jestu gdje je zarezao prvi šav.Odrezala boju..Nesreća prilikom sk~janja na vodi. Adina? Adina je vrijedno rezala svoju kosu. Luka upita Adinu: .Što kažete? 282 Luka malo iskrivi glavu. Gotovo je.Ništa? Nikad nisam vidjela takve brazgotine. moja sestra je frizerka. Graziella mu pomiluje kosu laganim pokretima. Luka ustukne. pogled~j. pa krene za Graziellom u kuhinju. dotjerat ćemo te. pomalo naherenu jež frizuru.Boli te kad se toga prisjetiš. Graziella mu namigne. Johnny? Adina se prenerazi ugledavaši t~j prizor. Odloži odjeću na krevet pa se okrene k njemu. ali kad malo poraste.Da. to joj se mora priznati. Jesi li vidio Rosinu kosu? Sama ju je odrezala.Moj sin Michael bio je plavokos poput tebe. U automobilu je luda. majčinski zabrinuta. Adininu kosu moglo se opisati kao lavor-frizuru. Graziella se zadržala tek nekoliko minuta. gospodine Johnny. nemojte pristati. . . Ona mu žurno pride. . . što se dogodilo? Adina. duboke.Oprostite. ni traga ikakvoj kosi. Nije se požalio čak ni kad ga je Adina porezala brijući mu vrat..

Kratka je. Luka pride Grazielli i obujmi je rukama s Ieda.A i u koroti je. Moie? Adina požuri Grazielli donijeti jedan stari kaput. pa se okrene rekavši: . a gled~jte onu spavaćicu! Sofia. Teresi nije bio potreban bolji dokaz da je njezina šogorica bila u lošijem financijskom položaju nego što je bila rekla.Ne mogu to shvatiti. . . Muž me iskoristio.HIadno je. kad su dječaci još bili mali. Pa što onda? Jedan neuspjeh. Bale tkanina stajale su gdje su ih istovarili. ali sa stilom. .Nemojte plakati. upravo sam ti rekla da nisam imala pojma.Prokletnici jedni. svida mi se ova frizura. Butici su bili paravan. prekrasne su! . . . a? Sigurno ti se smučilo. profesionalno odrezana. Kao što vidite. Adina otvori kuhinjski prozor i za čuje ~jihov razgovor. . Rosa podigne čipkaste gaćice. Ali su ih koristili.Ovdje je za strojevima radilo tridesetak žena.Nekad jesam. kad sam ih isplatila. Sofia se složi.I nisi uopće znala za to? Sofia uzdahne. odnijele su sve što su mogle. A sad.Pokaže 283 na veliki brijest. .Mislim da bi riječ »izd~ja« bolje prist~jala. Nisam ni znala za postojanje ovog mjesta dok mi ga moj takozvani partner nije pokazao. a i lijepa. išuljao i objesio njihove čarape na drvo. . Začudi se kad je Teresa odjednom zagrli.Donekle. Bila sam uvjerena da radim sve sama.Mlada je. Teresa se naglo okrene. Luka i Graziella sjedili su jedno do drugog na stolici za ljuljanje u vrtu..Podi za mnom. Strojevi su bili prekriveni prašinom. uskoro će Božić . I ..Volite Božić? Suze joj navriješe u oči. Po dolasku u Rim žene su n~jprije morale pregledati Sofijinu poštu. Vidite ono veliko drvo? . Upotrebljavali su moje butike kao paravan. Ovog Božića nitko neće očekivati dolazak Djeda Mraza. Vidjet ćete što to znači kad vam pokažem robu.I ništa nisi posumnjala? i Sofia otvori vrata radionice. To pokazuje koliko sam bila beznadan slu ča<j kao poslovna žena. Luka je nježno uhvati za ruku i prinese je ustima. On ogrne kaput i pode za Graziellom. I Papa. . Rosa prstom pokaže na neke muškarce koji su ih gledali iz zgrade preko puta i zasmijulji se na njihove zvižduke. Ne bi bilo dobro da se prehladite. a one su se prepirale koja će mu pripremiti objed. omotani svojim teškim kaputima. Donese još jednog za Luku. Sofia se nasmiješi. Odnosili su se spram mene kao da sam dijete. Po svemu sudeći bio je vrlo unosan posao. . Ostalo je nešto škartirane robe koja je virila iz kutija. molim vas. . Prijedoše dvorištem do malenih vrata. Don Roberto me financirao preko Constantina. da sama zaradujem. Ili one ili onaj odvratni poslovoda. a butici moje igračke..Tvoj takozvani ortak sigurno je u tome imao svoje prste . pogledavši najprije Rosu pa radnike. . Njihovi računovode bili su i moji. Sofia oproba nekoliko ključeva prije nego pronade onaj pravi. Teresa samo što joj nije puhala za vrat. . Rosa.Na njega bi vješali svjetla. I mene su koristili. kako će to biti užasno prazan dan. 284 . .Ne. . a zapravo ništa nisam radila. Obidu radionice koje su stajale neiskorištene kao i skladišta Lucianovih u Palermu. poslovali su s gubicima. I moji unuci. Odvede ih u golemu praznu prostoriju. .Pretpostavljam da je smatrao da može raditi što mu je volja. Rosa neprimjetno namigne Sofiji i čedno sagne glavu. a Papa bi se. Vrlo jednostavno. Sofia se nećkala. .Ti strojevi vrijedili su pravo blago. nemojte plakati. Zašto joj ne bi sve otkrila? Pogleda u ladicu na recepciji i izvadi ključeve..Rosa.uzdahne Graziella... Teresa je sa sobom ponijela dokumente o prod~ii skladista pa zapita Sofiju o onom drugom poslu kojeg je spominjao Domino.Upravo sam se sjetila. .Adina. U njoj nije bilo nijednog stroja i Sofia se neveselo nasmije. Sofia zastane na stepenicama i pogleda je. Adina primijeti tu gestu iz kuhinje i nasmiješi se. Više se nikoga nije morao bojati. hovi poslovode moji poslovode. Bez sinova. Teresa. ~ji .Ne. Ovo je jeftina kataloška prodaja.Zato što nisu željeli da znam. Kako bi samo trčali ujutro na Božić i vikali i zvali nas da je bio Djed Mraz.Znači ovo nije imalo nikakve veze s tvojim buticima? . i da Lucianovi s tim nem~ju veze. Tlo je bilo pokriveno bijelim mrazom. bez unuka. Vrlo je lijepo. . .Johnny. . ne ohrabruj ih. sjest ćemo u vrt.Ove su divne.Stajao je smiješeći se na vratima. . nikad nisam ništa posumnjala. .reče Teresa. kad sam ga slavila zajedno s cijelom obitelji. a zatim slegne ramenima. ne gledaj.

je li to skupo? Sofia potvrdi kimanjem glave. što kažeš? Ovo bi u New Yorku koštalo pet tisuća dolara. pregledavajući na stotine odjevnih predmeta i sm~jući se poput c~jece u trgovini igračaka. Vratile su se u stan i priredile vlastitu privatnu modnu reviju. znaš.jala Rosi. u stilu Prohujalo s vihorom.Zaista? O. Ona je uvjeravala Sofiju da joj je ukus besprijekoran i da je izbor Hmega« budući da ima za svakog ponešto. neće ti ona to odjenuti. Jednako je djelovao i Teresin entuzijazam kojeg je podupirala Rosa. T~j nagonski izljev ljubavi izmami joj suze na oči. Već se zamiš~jala kao Scarlett O'Hara. . možda nekoliko stotina. Rosa kimne glavom. bogate svilene tkanine i brokatni baršun sa šljokicama. . Rosa glatko dobaci: . Rosa. Divno je prista. Imala je nekoliko slojevitih podsuknji obrubljenih š~jokicama koje su svjetlucale kad bi suknja zalelujala. Rosa. užasna je. ali kad je donijela jednostavnu crnu baršunastu haljinu od Valentina. Podigne slušalicu telefona. Nikad je nisam vidjela na manekenki.Okrene se. nekoliko stotina! U tom sluč~ju. . onako. Sofia slegne ramenima. Sofia im je. .Rosa. U dolarima bi joj cijena bila oko pet tisuća.Shvaćam što želiš reći.To je vrlo popularan engleski model. Rosa.Ne znam hoće li ti se ova svidjeti. . mrzi volane. bogat~je.Što kažete.Da. uskih naramenica i suknje krojene u puni krug. Sofia. Dirljivo djetinjasto pokuša se ugurati u veličinu 12 iako je bila bliže veličini 16.ju dok nije padala kako treba. Rosa se šepurila u zelenoj svilenoj krinolini. uzmi što ti se svida.Sofia pogleda Teresu pa prasnuše u smijeh. a još manje razumjele.Bože mili. znajući da će uz malo truda biti žive reklame za njezine kreacije. dijelila komplimente i savjete. Rosa je upravo oc~jenula onu crnu ha~jinu i nagnula glavu u stranu. Naručila je princeza Loredanna.Ona sigurno nosi isti broj kao i ja.Za ove uske naramenice moraš biti mlad. . Nam. . Novac dobiven od prod~je mogao bi Sofiji poslutiti da ponovno započne s poslom. kozmetičarki.jerena cijena. Nisu zamijetile oznake kreatora. Rosa učini grimasu. Sofia. na izlazak? Može? Da nazovem? 287 Teresa se zgrbi još više. puna uvidavnosti..ali se ne uzdrži a da se ne zavrti i zapleše po sobi.O. . prilično um. . ali ja bih željela nešto. dočekale su je s prezirom. a ti imaš tako divna ramena. a haljina naglašava a ne. Pogled~j samo boje. možda zsto što nisu bile u stanju vjerovati svojim očima kad su vidjele cijene. koliko bi nas ta haljina st~jala kad bismo je I kupile? ..Što? Pet tisuća? 286 Teresu je više privukla cijena nego haljina.O. a sve je od n~jlona. skid~j je! . za ovu se isplati I umrijeti! Sofia. Rosa je dograbila suviše napadne večernje haljine s bogatim vezom i staklenim kuglicama. sa š~jokicama.. ali sama sam je kreirala. dobra je . za neku staru babu! Možda bi pristajala Grazielli. što da učinim s kosom? A možeš li nešto učiniti s Rosinom? . Sofia donese haljinu od baršuna. . .. Hej. Sofia oćuti zadovoljstvo. Teresa zaškilji prema njoj. vrlo je vitka. Dvije su došle od velikih robnih kuća koje su željele naručiti neke modele i tražile podatke o modnoj reviji S&N za novu sezonu. Sofia se nasmije. Rosa oduševljeno zaroni u kutije. Sofia ih obje pogleda..jesti sukn. . Sofia pogleda Teresu i profesionalno je odmjeri. Gorila je od nestrpljenja da je navu če na sebe. .Oh. Bi li je isprobala meni za ljubav? Teresa se ogledavala u zrcalu. Zabavljala ju je njihova pretpostavka da je odjeća na vješalicama njezina kreacija. zadiv~jena. . to je jeftino. Teresa iznenadi Sofiju svojim izborom. . . Narudžbe same po sebi nisu bile dovoljne da spase posao. ali su Sofiju ispunile samopouzdanjem. Donese joj model od Gianfranca Ferrea. Stojeći iza Rose. ..vrisne Teresa. A to su bile cijene za prodaju na veliko! Obrušile su se na skladišta. O njezinu poslu malo su znale. ukrašenoj vrpcama od tamnozelenog baršuna. golemih nabranih rukava. Medu računima i pismima bilo je nekoliko narud~bi. pogleda u zrcalo i uzdahne. pa se oc~iednom nagne i poljubi Sofiju. Poput ostalog i ovu zalihu progutat će bankrot. 285 Teresa n~jprije predloži da Sofia proda svoj luksuzni stan.Ooo.Možda je ova više za tebe. sve same sjajne boje. hvala! I dok su Teresa i Sofia obilazile zgradu..Da. pa su uz Sofijino dopuštenje Rosa i Teresa ponijele koliko su mogle. ali nikad nije došla po nju. Rosa. da odemo frizeru. odvratno smeće.. to je. Svejedno.

Obožavala sam što mi je na dohvat ruke bilo toliko divne odjeće. a i Nino te skupo st. . . Teresi se razvale usta od zaprepašten~ja. Bila sam lijep ukras. .Rosa. Teresa nastavi: . . prostitutke.Zatim se stuštiše u kozmetički salon. reci joj kakve ~ene nose takvo što . Moja kćer je sretnica. Dogovorile su se da ostanu u Rimu još jedan dan. a tata je dodao: Ne. što bi rekao tvoj otac da te sad vidi? . . Isprva se cerila od nelagode.S`to da učinim s tom malom? Ka~em ti.Izgledaš puno mlada. . Odrasla sam uz krpež i trpež. razgovorima s Ninom Fabiom. Za početak neće morati trošiti novac na plaćanje kreatora za novu modnu kuću Luciano.Svida ti se boja? Nikad ne bih toliko posvijetlila kosu.smijala se od uha do uha. pa z~jedničkim fotografijama s raznih primanja. Mlade dojke prelijevale su se preko njega..Pa što? Nemoj se omalovažavati! Rosa i ja znamo kako su dobri tvoji prijedlozi. Dobro da još imaš njegove kreac~je. mama. a to nije dobro. nisi stara. sliči mu. Moja mama je jednom rekla: Stara sam. Ja sam samo predlagala.Spremne? Sjećate se one odjeće iz ra dionice? Pripremite se za šok.. pa mi je stavila uvijače. Rosa napući usne pa se ispruži na sofi sis~jući palac.Rosa! Rosa. to je sredovječno. 289 Malo zastane i lagano slegne ramenima. . Misliš da nije trebala? 288 Sofia slegne ramenima.Zakva či čarapu za no~ni palac i kao praćkom odbaci preko sobe. Slavna ličnost..Smijem li te nešto upitati. Rosa ode u kupovinu. a sad to i jesam.Sofia je nastojala ne gledati strogo. Čarapa padne pred Teresine noge. Ovim posebno mislim na Nina. da je takvu izraduju. Ove članke ti je ugovarala neka agencija za odnose s javnošću? . sve uredno zal~jepljeno i označeno. Oglasi se Rosa: . Teresa poskoči na noge.Imam ravnu kosu. Teresa zakriješti. . Znaš čemu služe? Sofia. a kako i ne bi! Skupe su. Svi muškarci to obo~av~ju! Uzbuduje ih.Da. u njezinim godinama za mene se nije moglo reći čak ni da sam zlatna osoba. Nikad nisam bila mlada. kose u uvija čima. Rosa je rekla da mi visi. Reci joj. ništa više nije od njih naslijedio. Ona ode iz sobe migajući pritom stražnjicom.Sad je dosta! Rosa se zasmijulji pa podigne ogrtač. Ogrtač klizne na pod. Ponekad je pogledam pa se upitam kako mi je to uspjelo. Nino ih je un~jmljivao. a bili smo kod frizera? . od malena izgledam sredovječno. Stan. Nije li tako. Mislila sam da sva odjeća smrdi na nafta. Što kažeš? Sofia ovaj put reče istinu: . on je to obožavao. Odjenula je crni grudnjak od n~jlonske čipke koji joj je dosezao do polovice grudi. Prijede sobu ljuljajući se poput manekenke na pisti. Ta-raaaa! Ude u sobu. On je uglavnom sve radio i kreirao. Nabavljali su mi odjeću u n~jbjedn~jim trgovinima. Pozove Rosu.. Naposljetku su odlučile da Sofia objavi bankrot i da započne iznova pod drugim imenom. Prošlo je šest sati navečer. divno izgleda.~jao. teta Sofia? . kladila bih se da Rosa nikad ne bi pogledala onu haljinu. Izmolim Zdravo Mariju svake noći u to ime. pa kod frizera.Tako si lažno kreposna. Zaposlila sam kvalitetne ~jude.lin. stavile su na prod~ju. Suviše zna. mnogim njegovim kreacijama. Sofia. podigne glavu sa Sofijine zbirke isječaka. Teresa dostojanstveno pokaže Rosi vrata. Jedan dan bio je suviše kratak. Zar ne znaš da se i žene uzbuduju kad nose takvo što ispod kostima i košulja zakopčanih do grla? Podbočenih ruku. ali Rosa reče da mi pristaje. Sofia je grizla usne da ne prasne u smijeh. Teresa se nadnese nad nju. pedeset mi je godina. Vrati se noseći veliku kutiju. a Teresa i Sofia su pmvele ostatak poslijepodneva s ra čunovodama i advokatima. člancima iz časopisa u kojima govori o ženskom odijevanju. Ali otac joj je bio zgodan poput svih Lucianovih. Svidaju mi se. Kod Sofije još su se nalazile mnoge Ninove kreacije. Sofia. A ona opet: Lenny.Mama. Kad bi se saznala c~jela istina.Znaš. . Koliko ljudi poznaješ koji su doživjeli stotu? Sofia ustane bez riječi i ode u svoju sobu. svuci to ovog trena! Rosa počne polako skidati jednu čarapu pjevuckajući pjesmu »Striptizeta«. Neukusne gaćice odostraga su imale rupe kroz koje su stršali njezini obli ružičasti guzovi. U njezinim godinama ja sam. vidjelo bi se da nisam bogzna što značila. Teresa? Zašto nosiš uvijače. Gledaj. nema što. to su još mlade godine. Rosa ih nade kako se uzbudene smiju zbog uspješnog sastanka. . nisam znala da si imala toliko razgranat posao. .Sofia. sa svim pokućstvom i stvarima. Okrene se . Ali kad je odjene! Vidi se da je skupa. moramo joj brzo naći muža. Teresa. . Nisam bila ljepotica.Nije istina! Pristojna žena ne bi ni mrtvaobukla takve gaće. ispunjene novinskim člancima o njezinim modnim revijama.kurve. ali iznenadi Sofiju jer se nije naljutila.

Proleti šapat da su stigle udovice Lucianovih.Mama. Nino se okrene prema udovicama pa ubrusom neha~jno odmahne u njihovom pravcu. tiho razgovarale. Nino se uspravi u stolici.Rosa. ali nijedna je ne pozdravi. Znao je da je bankrotirala. Teresa je pokuša zadržati. Osjetivši njezine hladne prste. Svi su se nasmijali. Blijed. Još nije našla kupca za Grazielline bisere. Kad su njih tri ušle. ali je gotovo zaboravila kako je tada reagirala. osjećaš se poput dame.. ipak ju je pogledao. Ustane od stola. uzmite što ~elite. ali su one nastavile sjediti poput kraljica. Teresa je nosila divnu Ferreovu haljinu jednostavne linije.Mogu li uzeti ovo? . Sutradan ujutro Il Giorno objavi fotografiju triju dotjeranih žena popraćenu tekstom: »Bella Mafia.Ovo su uzorci za modnu liniju koju sam namjeravala lansirati na tržište. Stane na vratima. a Nino je gledao za njom. ali je svjetlost treperila u zrcalima. Uživala je u njihovim uzdasima prisjetivši se trenutka kad joj je Constantino prvi put darovao svileno rublje. pa ode.. Ovo je zaista posebno. kao da mu opipava bilo. Teresa uzdahne. krhka suprotnost tamnim. Teresa je.uzmi što želiš.Znaćf. Sofia je odjenula bogato nabranu haljinu od tafta i dugi ogrtač. pa se napravi kao da je nije vidio. Mali bar. 291 Jedan od njegovih gostiju stisne mu ruku želeći svratiti pozornost na sebe pa ga zapita tko su dame što sjede za središnjim stolom. Gosti restorana su se okretali i zagledavali u njih. ali znat ćete da ih nosite i bolje ćete se osjećati. Od tad uvijek nosi samo najfinije rublje. ali bilo je suviše kasno. Rosa se nagne i upita Sofiju što je to zaboga rekla Ninu. ali im ostavi gorak okus u ustima. Sofia kao opčinjena prođe izmedu stolova. Zastane ispred Fabiovog stola.Za našu budućnost. Možete sjesti na svoje uobič~jeno mjesto. Francuska čipka. Još se pribojavao stanovite odmazde za svoju izd~ju. Stiže nasmijano društvo i pozornost na tren skrene sa središnjeg stola. Sofia i Rosa su ostale same. plemenito. sav zbunjen.Sofia Luciano. Sam Bog zna tko su one druge dvije . baci pogled uokolo. Pretvarajući se da čita jelovnik. je bio slabo osvijetljen. nešto im je bilo zajedničko: haljine su bile crne. . Plavocrnu kosu umotala je poput zmije na vratu. oštrim očima.Naravno . divile su se jedna drugoj.. Naposljetku Sofia to više nije mogla izdržati. Mnoge gošće restorana bile su odjevene u njezine modele. moj kreator. Desnom rukom je još čvrsto stiskao žilu kucavicu na vratu. ispriča. kreaciju Nina Fabia. No. ali Sofia se samo nasmiješi i podigne čašu šampanjca. Sve svila i ručni vez. nedostajali ste nam. iako je. Nazdravi: . Iako svaka u drukčijem stilu. svi su to u njihovom poslu znali i pretpostavio je da se prestala baviti modom. Postoje u svim veličinama. sprem&jući se završiti večer sjajnom večerom u restoranu Sans Souci. Konobari im užurbano izvukoše stolice.. Povede ih k stolu u sredini restorana kao da su kraljevskog roda. bolnog i prestravljenog lica. . vodeći svoje društvo k stolu uza zid. zanijemivši.Gospocio Luciano. naizgled nepogodene time. pa birajte. znaš.« Isprva im se fotografija učini zabavnom.. prošao na metar od nje.. predstavi Sofiju svom društw. odmah se bolje osjećam. prisjeti se toga. Čak su i žene morale priznati da je Sofia lijepa. 290 Kasnije iste večeri. Ja se idem okupati. Ne okreći se.Ovi što su upravo stigli. ona~j niski muškarac na čelu je Nino. Rosa je odjenula onu novu haljinu koja kao da je imala vir sićušnih zvjezdica. Ona se malo nagne k njemu i položi mu ruku na vrat. nedvojbeno udovicama. . još si živ. Dugo mu je trebalo da zaboravi njezin jedva čujan šapat: . njih tri. ali se pokazala suviše skupom. Možda ih nitko osim vas neće vidjeti. Kad to odjeneš. ali bile su svjesne pozornosti koju su privlačile. Sans Souci bio je blizu Via Veneto. Nakloni se i poljubi Sofijinu ruku. ostaci nekoć moćne obitelji Luciano. šef sale im žurno pride i pozdravi ih. Sofia ima pravo. Uniformiran vozač izn~jmljenog mercedesa zadivljeno ih je promatrao i naklonio se svakoj dok su ulazile u automobil. Jele su. Rosa je pogleda i blago reče: . držala u ruci svileni kombine. . Sofia se nagne Teresi: . Spusti crni svileni ogrtač otkrivši vitka ramena. Nino. Gled~jući Teresu i Rosu. dodirne vrat. ukrašen divnim tapiserijama. Ni~o. ov~j put još grozničavij e. A zatim ponovo započne šaputanje. Na obrazima joj se pojaviše dvije crvene mrlje..vši se da mora provjeriti neke podružnice Lucianovih. Nino se n~jprije zagleda u Sofiju. odjevene u najljepšu odjeću.nasmiješi se Sofia . Teresa pocijepa uvredljive novine i baci ih u kantu za smeće. Sofia se vrati svom stolu. No.vjerojatno učiteljica i djevica. Kao da više nije sve tako crno. Popratni članak još jednom je prežvakavao umorstva i obiteljske veze. nakon što je sjeo. Mama? .

Osim toga.Sofia je dogovorila s prodavačem nekretnina da se stan proda sa svim stvarima pa počne vaditi osobne predmete. . Nisam mu ieljela reći da si otputovala. Odluči ostati sama u Rimu. Mama. Vratit će se čim sredi sve oko prod~je stana. . pa ponovo svrati pozornost na crteie. Objašnjavao je Grazielli nacrt kuhinjskog vrta. Ima još puno posla. Provedoše iduća dva sata pregledav~jući Sofi~jinu zalihu. Pogleda Teresu i lice joj se ozari. Užasnuta. pozove Adinu da im donese još svje~e kave. nade Luku za stolom. Pomisao da ovc~je ostane sama zaboli je više nego što je i mogla zamisliti. . Ipak se veselim povratku kući. Rosa počne raspremati stol. . znaš. Pronašle su neke popratne detalje preostale s modnih rev~ja. ali Graziella je prekine.I Sofia je ofarbala kosu? . ležao je zatvorenih očiju. ali Rosina kosa je Ijepša bez te boje. Rekoh mu da si u tvornici keramičkih pločica. Naći će se s nekim Ijudima u vezi s prod~jom skladišta i ponovnog otvaranja butika. Sofia je ostala tamnokosa. ošišanog. . Začuvši Rosu kako razgovara s bakom. Teresa će ga željeti isplatiti. odabrale su i dnevnu odjeću. Volim te. . Sutradan ujutro Teresa se istušira. Ojačao je.Mama.Želio je razgovarati s tobom.Vjerojatno u vezi s prodajom vile. Osim toga.reče ledeno Teresa. ali morala je jo~ tri sata čekati Rosu. odjene i požuri u Lukinu sobu. ali Sof. Znaj da mama to čini zbog sviju nas. Graziella ostane sjediti za stolom. Rosa iskrivi lice. da. pa je ponovo otišla u kupovinu. Nije znala zašto im se on pridružio.Gospodine Moreno. Kad se sve dovede u red. Suviše je velika samo za tebe. Sumnjam da se možemo iz toga povući. . poslovno.Ofarbala je . Ispred njega je bila bi~ježnica. Teresa zapazi prisnost kojom on pogladi Graziellinu ruku kad ona reče: .~ji se telefonom najavio kupac zainteresiran da pogleda stan. Vrata bijahu širom otvorena. Bila je spremna za povratak u Palermo. Iskoristit će tu priliku i posjetiti Nina Fabia. bako. u košulji. Želite li ga prebrojiti? Teresa baci omotnicu na stol. nije mi se dopao.Ah. Graziella je već bila legla. Rosa se vrati pa presavine stolnjak. pa opet pogleda krevet. Teresa zaviri u Lukinu sobu. Nećemo te ostaviti. naravno. odluči ne buditi ga. . vraća li se Sofia? . Teresa i Rosa stigoše kasno navečer u vilu Rivera. Rosa joj pride i čvrsto je zagrli. 294 . Slažeš li se? Teresa promrmlja da se sla~e pa pročita posjetnicu. Ona se vrati noseći kovčege u kojima će odnijeti novu odjeću u vilu.Nedosta4jat ćete mi. Sjuri se u sobu za doručak.Ali zašto? Bit ćeš s nama. Teresa ode iz sobe ne pogledavši Luku. Graziella odjednom pokaže prema Teresinoj glavi. Ne shvaćam zašto ne moieš imati prirodnu boju.Rosa. Samo joj trebaš reći da dobro izgleda s plavom kosom. Luka nagne glavu u stranu i nasmiješi se. Znam da ti se ne svida što mama čini. Dobro si spavala? Jesi li nosila svilenu spavaćicu od Sofije? Teresa pogleda u Luku i upitno podigne obrve. Ovog puta. Nekima od nas potrebna je mala pomoć. uz večernju. ali to je dobro za sve nas.Graziella joj pruži Roccovu posjetnicu. svi nemamo Bogom danu prirodnu Jjepotu kao ti. Vrijedi? Graziella raširi ruke. Graziella se nakrevelji Luki.Što si učinila s kosom? . Ostavio ti je ovo. nećemo te ostaviti. Ona se ogleda po sobi. osobito u tvojim godinama. Rekla sam ti da je Domino pristao na to. Čim su se vrata zatvorila. ali naposljetku tiho reče: Rocco radi za Corleoneove. . Ne boj se. .Prista4je vam. Možda bismo trebale un&jmiti nekog da pazi na vratima pa da znamo tko ulazi i izlazi.Ako ti ka~eš. Vidiš li što smo učinili s Johnnyjevom kosom? Adina ga je ošišala.Primijetila sam. 292 Teresa se vratila u podne.Dobro jutro. ali ga zamoli da pode s njom u radnu sobu. za našu budućnost. u vratima nije bilo ključa. kupit ćemo velik stan. Prodala je bisere. osim ako ti osobito želiš ostati. Rosa joj je stanovito vrijeme pomagala. Nećkao se. . Upita: . znao je da nema izgovora da ostane. . poglavito meni. krevet prazan. St~jala je tako i gledala ga. Lagano joj se nasm~ješi u znak pozdrava pa nastavi mazati maslac na tost. trebamo te. mama. Papa nikad n~je dopuštao da Jjudi izvana zn~ju gdje smo. mi smo obitelj. Mama. imali smo posjetioca. ali joj je dosadilo. Odnese posude u kuhinju. Graziella imirne pa pogleda u šalicu. Rosa i Teresa spremile su se za polazak tog posl~jepodneva. Luka zbaci pokrivač i izide iz kreveta. Tako je natjsigurnije. 293 .Ne. . izvolite vaš novac. Luka je stavi u straž~ji džep na hlačama.Da. Htjede se obratiti Luki. Rosa je jela žitne pahuljice. imat ćemo novca. kao da spava. Graziella pozdravi Teresu. A ni Adini.Toliko vidim.

svježa koža. Glas joj je bio napet. .Ne.Jednom davno. . on joj ga nagonski istrgne iz ruke. D~j da ti vidim oči.. . Tada padne i otkotrlja se u uzburkanu vodu.Odnijela ga je voda. Giuseppea Roccu. . Kakvo cvi~jeće su cfne? Luka nakrivi glavu. oc[jevena u radni ogrtač.Idem očistiti kuhinjski vrt. Giuseppea Roccu uvedoše u radnu sobu. . . Luka joj pride bliže. zašto se zovu nezaboravak? 296 Ona zatrese glavom.Gospodo Luciano. jeste li pregledali sve naše dokumente? On je pogleda pravo u oči. odvezi baku u grad. a on je držao ruku s malim plavim cvijetom uzdignutu iznad vode i zazivao: . Teresa da znak Luki da pode za njom u radnu sobu. Rosa pomogne Grazielli sići niz stepenice.Rosa. pa kroz kuhi~ju ode u vrt. Prošapta: Oči su ti poput mekih plavih cvjetova. Zaboravio je da ga je ostavio. Kad je Rosa bezazleno posegnula za zlatnim srcem na njegovu vratu. . bez strasti.Danas.Obavili ste prilično posla dok nas n~je bilo. smakne joj ruku s pocrve~jelog lica. a na licu joj se pojavi bolna grimasa. Ugleda Roccov automobil. to je istina. Popodne ćemo otići u tvornicu. trguju drogom. Utopio se.Moj brat. smiješeći se.Kad odlazite? . Na tren kao da je bila razočarana.Zasmeta mu jarko zimsko sunce. . Dodi da ih vidim.Tko je Giorgio? Luka zakorakne unatrag. Rosa mu se približi. Čim su otišle.Nezaboravak. pa se on spusti niz obalu da joj ubere cvijet. . smede su.Nikad nisam vidjela tako plave oči kao što su tvoje. Corleoneovi su vam osobno poslali predstavnika. 295 On zagura ruke duboko u dž~pove hlača. . Luka se prekori zbog svog glupog postupka. Luka žurno prijede predvorjem. .Odmakne se od nje znajući da je pogriješio. Teresu je ogorčilo što on zna za njezine namjere. Smiješeći se reče: . iziđe na kuhi~jska vrata noseći lopaticu za vadenje bi~jaka. Rosa glavom udari p ogradu. Luka. Kad shvate da ima više kupaca i da želite odabrati n~jbo~ju ponudu. Ali Luka ne obrati pozornost jer je u grmlju ugledao vrh un~jmljenog automobila što ga je ondje sakrio. U njima se nije dalo ništa pročitati. nitko im se ne usuduje usprotiviti. Rukom zasjeni lice. No tada ga privuče njezina meka. Držao se podalje od nje. poput djeteta. pripazite. . oni vam mogu ponuditi cijenu koju za~ele. . Treba kupiti namirnice. . mladić se zaljubi u lijepu djevu. Zabrinut.Kakvo je to cvijeće? Nikad se n~je ovako šalio.upita. Kad odlazite? Luka je govorio blago.Moje? Ne. baš poput Giorgia. Bilo je opasno. Luka je znao da se automobila mora brzo r~ješiti. a i pristajali su uz njezine oči. . . to je obala post~jala strmijom. Teresa ga ugleda.Zezaš me. Do prije trena prozirne. prohoda rubom malog jarka što ga je on iskopao za sjemer~je. Pride joj bliže. Njegova tuga čula se u tihom šaptu. Giorgio mi je to ispričao. Okrene se prema njoj.. Luka joj mahne kao da maločas nije bio u Rosinom zagrlj~ju. ali ugleda Rosu kako ide za n4jim. metalan. Ltjudi koji žele vaše tvornice. možda poslijepodne. Nasmiješi mu se. andeoski smiješak.. ali je on bio brži. A vama bih preporučio da je prihvatite. Raširi ruke poput hodačice po žici pa. toliko je bio zaokupljen vlastitim mislima. Podigne kapak i brzo ga spusti. Sve više se naginjao.Imaš t'ako plave oči. . . nježno. Rosa. uvjerljivo.Znaš li. Rijeka ga je odnosila. Rosu se dojmila izrazita boja Lukinih očiju. jedini valjan ugovor bit će ostati na životu.Dohvatio je jedan cvijet. Okrene se i krene u kuhinju. Već su kupili vilu. vaše ime. Na obali rijeke ona ugleda te male plave cvjetiće. Nemoj odvraćati pogled. ali se ona nasm~ješi ne zamjerivši mu. Gospodo Luciano. On se nije opirao. ali se uspravi i okrene se Rosi. .Da. A onda se njegovim licem razlije lagan.Gospodine Moreno. Pruži ruku ovako. Rosa je gledala kako mu licem prelazi tuga. Rosa nije mogla znati da je on slušao Giorgiov glas. molim vas. Luka se nasmije. dodirne joj obraz. tajanstven.Je li to istinita priča? . ali njoj su se svidjeli.Ne zaboravi me! Luka zamalo da se prevrnuo i pao. Okrene se od ~ie začuvši glas voljenog Giorgia: . Tjelohranitelj se neh~jno naslonio na stup tr~jema i čistio nokte. Posrne. Htjede ga pozvati. Kilogram heroina vrijedi milijun dolara. Rosa ga rukama obt~jmi oko struka i privuče k sebi. Što je bliže bio rijeci. Moram još pregledati neke dokumente. . Rosa je zamijetila da je zarasli vrt prilično očišćen. oči su mu postale sj~jnoplave. Teresa brzo pride prozoru. . a htjela bih nazvati i Sofiju. . LJkruti se i opsuje. Rosa. održava`jući ravnote~u.Hvala vam. Ona se nasmije.Što je bilo s njim? . Prekine ih zvonjava na vratima. Graziella. Sagne se i poljubi je.

Dob je bila kriva. Jedan od poziva bio je od vlasnika motela. Podere novine na komade. Pirelli je baš izlazio iz sobe kad je zazvonio telefon. 297 Okretala je vjenčani prsten.Oni jesu vlast. Želim se boriti protiv njih. gospodo Luciano. Ancora je morao sjesti.Rocco se nasmijao mom prijedlogu. mogli bismo stupiti s njim u vezu? Bude li potrebno. opreznih očiju. mislili su da je puno stariji. Stavi fotografiju pokr~j lica pa se pogleda u zrcalo. Bila je na rubu plača. u polju. Bude li potrebno.. dječji poljubac koji Luka utisne na njezin obraz. . odmah će ga opaziti. Uzmite što vam nude.Sad smo blizu! Dovucite t~j automobil što prije. poslat ćemo nekoga. ali nije mu se svidjela primjedba da izgleda poput Amerikanca. . . uvjeravaju ći se da ga nitko ne bi prepoznao s novom frizurom. . Sjedište mu je u New Yorku. Pouzdajte se u mene. deset put veću od ove Corleoneove.Spusti slušalicu. Kao potic~j. . Jesu li drugi vidjeli novine? Ushoda se goredoue po sobi. Potvrdeno je da otisci na čaši sa sokom i neiskorištenom metku iz kluba Armadillo odgovar~ju onima na revolveru nadenom u samostanu. Ljudi su još u velikom broju nazivali polic~iu. Ali njihova ponuda je uvredljiva. Sve što se moglo odnijeti. Pirelli šakama zaboksa po zraku. Ali opis je bio dobar. A onda ste slobodni.Isuse. I~omesar Pirelli raspolagao je podacima s voza čke dozvole Luke Carolle koju je dobio faxom iz SAD-a kao i opisom njegovog autosnobila. Teresa nastavi.upita ga užeglih. . n~jprije ćemo vam platiti novac dobiven prod~jom ogrlice. Budem li odgadala s prihvaćanjem njihovih uvjeta. ali ne znam za koju obitelj radi. Teresa se ushoda po sobi. N~jviše ga zabrine njegova fotografija i opis. napeta tijela. Ruke su joj drhtale. Sve ću učiniti da vam uzvratim za dobrotu. To znači da je ov~j jebeni Luka Carolla bio kod Dantea te večeri i da ga je možda i ubio. Ov~j koji je javio zna da sinoć nije bio ondje. . pet posto od svakog novog ugovora.Našli smo automobil kojeg je unajmio. da nemam drugog izbora nego da prihvatim njihovu ponudu. ne luksuzan. a ja znam dovoljno o vama da vas optuže za ubojstvo.Dobro. . Vi znate sve što se može znati o našem položaju. Corleoneovi žele da privedemo kraju prod~ju vile. osoba od povjerenja. Brzo ih izvadi ispod madraca. uzbu8eno kršeći ruke. . straha je nestalo. obratit ću se i vlastima. odnijeto je 300 . Lukinu sobu su već ispreturali.Jesmo li se dogovorili.jih deset godina. i da nas sad prevare i opljačkaju? Luka nije pokazivao zanima~je. Natoči si konjak. 299 17. morao ga se otarasiti. ali se pridigne sjetivši se novina. Platit će naše dugove i isplatiti svotu koju drže dovoljnom da nam omogući udoban život udoban. . a kad odemo u New York i sklopimo posao. . zatra~it ćemo da nas zaštiti? Pristane li on kupiti našu vilu. . ali ne nade ništa što bi nagovijestilo da se sumnja gc~je se on nalazi. Kad ga je ponovo pogledala. Želim samo ono što nam pripada po zakonu. bez obzira u čije ime. pregovarač. Naposljetku pravo pogleda u Luku.Trebat će nam neki zaštitnik. Da. a to znači da je Luka još ovdje.u kojem je Luka odsjeo.Da.jivati. a još više lagan. puna iščekivanja. Nastavimo li ovako. d~jem vam riječ. on bi mogao rješavati probleme u Palermu. ponudena svota danomice će se smar. ovo se zahuktalo. Nije bio dobro skriven. . Rocco će se vratiti večeras. neka ga nitko ne dira. Dotad moram odlučiti. U policijskoj centrali sve je brujalo od užurbanosti. Bit ću u hotelu. zapitavši se koliko je siguran u vili. Iznenadi je njegova blagost. Legne na krevet. Luka ne odgovori. Teresa otvori ladicu. Ukoliko zaposle stražara kao što je predložila Graziella. Luka preleti recima.Ako svi otputujemo u New York. Lucianovih i Paula Carolle. Moreno. misleći na automobil kod ulaznih vrata. Ancora se nagne preko stola i dohvati slušalicu pa da znak Pirelliju da ne ode. Jeste li ikad za njega čuli? Luka se zaškilji. zaklju čit ćemo sva ner~ješena umorstva u posljedn. Barzini je posrednik.Jesmo. U predgradu Palerma. Luka se pjevušeći vrati u sobu. 298 Na naslovnoj stranici bio je naslov: POLICIJA POJAčALA LOV NA OSUMNJIČENOG LUKU CAROLLU. gospodine Moreno? . što znači da ga je netko ostavio u posljednjih nekoliko sati. Luka otvori prozor i iskrade se van. Čak i visina. Konferencija za tisak isplatila se brže nego što su očekivali.Rekao je da im se druge obitelji neće usprotiviti. Nećete požaliti.. Uzeo ih je dok je Grsziella još spavala. U članku su ponovili priče o umorstvu Palusovog djeteta. Kad su-~Pirelli i njegovi Ijudi stigli u mali hotel.Mario Domino dobio je pismenu ponudu nekog Michelea Barzinija. Lice na fotografiji imalo je dugu plavu kosu. Učinile smo toliko toga. izvadi revolver što ga je Luka uzeo u Danteovom noćnom klubu i stavi ga na stol.

nisam mu dobro vidio lice jer je imao slamnati šešir i sunčane naočale.. Dogodila se velika provala. . Vlasnik je uvjeravao policiju da je Luka. Kakve su bile? Čovjek slegne ramenima.Bilo je to istog dana kad su onog tipa ubili na sudenju. zalupi telefon. Zatim reče: . Krvna grupa je O. osumnjičeni teško ranjen.Sigurni ste? . Još ne znam točno. ali na vratima kod vozača kao da ima krvi. pogledajte i ovo. .Našli su otiske u pretincu za rukavice. . ona ga uhvati za ruku. Ovo je bio prokletnik iz odjela C-11.Vlasnik ovih crtica. . onako jako svijetloplave oči. Ancora i Pirelli sidoše širokim kamenim stepenicama u dvorište iza zgrade. možda i kasnije.Zaista si me uvalio u govna. a ni naočale. Ta krvna grupa je česta. Moreno«. . Pirelli uzdahne. .Graziella i Adina su odrezale obojenu kosu. a ne plavokos. znate.Opišite ih.Puno toga. Lukin potpis u knjizi gostiju . Rh negativna. a veliki Lucianovi poslije pola jedanaest.u laboratorije.Ne. ali ona mu ne uzvrati. . Nosio je neki paket i nije mi otpozdravio. Odmakne stakalce.objavi Ancora. Prošao je pokraj mene. molim vas.Sad nam je potrebno samo jedno. Luka brzo ode. tamnokos.Da. Rekao im je malo podataka jer je Luku Carollu vidio tek dvaput: pri upisu u knjigu gostiju i jednom kad su se sreli u predvorju.Tada sam ga dobro pogledao. Isti otisci poput onih s čaše i metka. Vlasnik hotela preznojavao se od nervoze. On je jako plavokos. palac i kažiprst . zar ne? Luka. Željela bih razgovarati s Teresom. .Rukama pokaže oko pola metra. U R.»J. . kuhar.. . Sofia Luciano vrati se u vilu prije nego što se očekivalo... Ugledavši Pirell~ja. . Imao je tamnu kosu. .Da.Ali vidjeli ste foto-robot. Vaša kosa. Nade je u radnoj sobi s Lukom. Nevjerojatno.U to nema sumnje. . 302 Pirelli pogleda. Iz Amerike stigne fax: vozačka dozvola Luke Carolle je la~na. Kad se upisivao. . Pamtim ih. Zašto ste nas onda pozvali? Čovjek zatrese glavom slegnuvši ramenima. Ako je onaj tvoj osumnjičeni išao sutomobilom. molim vas. Budući da je imao malo vremena. gotovo crnu kosu. ubijen je revolverom drugog kalibra. Je li bilo moguće da je netko te večeri bio na oba mjesta? . Prekoračili su uže kojim je bio okružen fiat. vidite svoje lice. sunčane naočale. Bruno ga izvede iz ureda.Hoćeš vic~jeti fiat? Netko ga je zapalio.Graziella? . Balističkim izvješta4jem potvrdeno je da je jedna od žrtava. Mali Lucianovi ubijeni su izmedu devet i pola deset. .imu je sve u redu? Nisam te očekivala tako brzo. Imali smo sreće. Pirelli se nagne prema njemu. . Dok je prolazio pokr~j nje. Luka dlanom prijede preko kratko ošišane kose.Što se dogada? Teresa je bila pomalo nestrpljiva. Sofia sjedne. ovo će ti uljepšati dan. Znaš da nikad ne žele reći nešto odredeno. Pirelli zazviždi.. Pogled~jte sami.Poctimo u laboratorij da vidimo zn~ju li identitet osobe čije su otiske našli. mogao je to lako obaviti. ne. . Odvezli su ga u centralu. Nade ga u uredu kako stoji i urla na onog na drugom kr~ju žice. ali sam ih upitao je li. Pirelli je puhao laborantu niz vrat dok je ov~j stavuao otiske na stakalce i pod mikroskop. .Pa znate već. No Pirelli je sad imao najdragocjeniji trag.. Pirelli je obilazio oko automobila. Pomislio sam: Nepristojna budala. Čovjek se zamisli.Ovaj momak je posmicao više ljudi od Rasparača. Imao je jako tamnu. Osmjehne se Sofiji. . plave. Ancora nahrupi u prostoriju. a mi smo gotovo svim ljudima u laboratorijima dali posla do guše. provjerio si vrijeme smrti Lucianove djece. Sofia stane pokr~j vrata i obrati se Luki. Pirelli nije ništa mogao do čekati što će oni iz laboratorija reći o hotelu. . ubijen magnumom. već je produžio.Njegovo lice. Pirelli potraži Mincellija. pa nastavi. sudeći po nadenoj količini krvi na automobilu. one poput zrcala. alias Moreno..Šešir je bio smećkast a. Čekao ih je naporan rad jer su u sobi poslije Luke boravila tri gosta. . Garaže za sumnjiva vozila bila su na drugoj strani.Okrene se Teresi. vatra je 301 zahvatila motor i sjedišta. Druga žrtva. naočale. Ali drugi podatak ih zbuni i zavuče daljnu istragu. Pirelli sjedne i počne uzimati Mincellijeve olovke. konobar u restoranu.Recite nam nešto o vašem drugom susretu. . ali ne vidite njihove oči. ali ga naši obraduju. N~je imao ni šešir. Uspi~jao sam se stepenicama oko pola osam ujutro. Kad je zatvorio vrata.Misle da je sve ostalo nestalo u poiaru. Pogleda pa kimne.Izidite.. Potraži Teresu. Evo. . . . a n~jviše oči. ovoliko. Svida li vam se? Sofia podigne obrvu. Ispitivali su ga više od tri sata.. a bilo je posvuda. Rekli su da je moguće. Udomaćio se. a evo. Pogledao sam preko ograde kako izlazi iz hotela.. . . zatvorite vrata.Dakle.

zgrade . ne dolazi u obzir. a oni se neće upuštati u rat s Amerikom. Uspjet ćemo samo ako ih budemo zavlačili dok se ne pripremimo za odlazak iz Palerma. mi nećemo sudjelovati. Sofia je tupo gledala u šogoricu.Imamo mi i važnijeg posla. Stižemo u New York i prodajemo sve tipu po imenu Michele Barzini. da ne znamo što činimo i da iza nas nitko ne stoji. ponuda je svakim danom manja. Domino je na bankovni račun položio predujam. . uručili su mi ovu poruku od njegovih advokata. to znači da je rad i novac uzet iz Danteovog kluba otišao u vjetar. bila je prodaja vile i voćnjaka. Pozovemo li tvog milog Pirellija. netko tko nadgleda radove. sad te još nastoji onemogućiti kad želiš krenuti ispočetka. skladišta.Tako sam i namjeravala. Nisam ni s ostalima razgovarala podrobnije o tome jer je zaista opasno. Je li ti on pokrao sve strojeve? . Sofia. dokovi. ako učinimo sve kako treba. Dok je Constantino bio živ.Zaboga. . . Čini se da smo uzdrmali glavne obitelji. Teresa. Teresa pročita advokatovo pismo.A ne. . sve prodati odjedanput. Sofia ustane. Sofia problijedi i reče: . Sofia. Nije mu dovoljno što te godinama gulio. on lijepo sjedi ovdje i čavrlja. Ne pit~j me gc~je je nestao t~j novac.Što bi to trebalo značiti? . Vrati se do stola i pru~i Sofiji posjetnicu.I? Zar je vaino kome prodajemo? Sama si rekla da je cijena dobra.Da čujemo. svim dokumentima koji dokazuju da imamo zakonsko pravo na preostalu imovinu Lucianovih. Moraš ga se riješiti. već je pristao i vrijedno mi pomogao sve to smisliti. .Ne mogu to učiniti. Rješavamo se Sicil~je. Ali Nino Fabio nije pristao na sastanak. Graziella je pristala na prodaju.Ovo je Morenova zamisao? . Odlazimo sa svim ugovorima.Poslušaj me! Možemo imati povjerenja u njega jer on mora imati povjerenja u nas. Zatrebati? On? .Ma nemoj? Koliko i odbijanje njihove ponude? . pa mi i jesmo same. odlučila si bez obzira svidjelo se to meni ili ne. . Johnnyja će uhapsiti zbog Dantea. Teresa natakne naočale na nos. Radi za Corleoneove. cakum pakum.. Ali. . Bit ćemo izvan zemlje kad se objelodani što smo učinile.Mislim da smo se dogovorile da ga isplatimo.Znači. To. Iznijela sam mu plan da čujem njegovo mišljenje. I na to sam mislila. Teresa. to je išlo kao podmazano. Ionako već tako misle o nama. Pristat ćemo na prod~ju jedino ako nam osigur~ju zaštitu. Stan je ponuden na prodaju. . ali ja novac dosad nisam našla.. Sofia. Obećala si.. O čemu se radi? Ustane i pride prozoru.Ne.Kako da to saznam? Nije želio ni razgovarati. isključili su moguće kupce i pobrinuli se da nemaju konkurenciju. Prodat ćemo ih sve zajedno? Teresa sjedne i skine naočale. pa čak i novčano pomaže. Nadu li nas.Jesi li ugovorila sve u vezi s prodajom stana? . Odglumit ćemo naivne udovice koje ne znaju što bi. Malo sutra. nastojeći izvrdati. . Posjetnica kaže da je on trgovac nekretninama. Graziella ga šiša..sve što si upravo spomenula.Možeš se povući. Johnny misli da ćemo uspjeti samo ako uvjerimo Corleoneove da to činimo na svoju ruku.Ma daj. tom cijenom dobivaju pravo na sve . Stigla je dobra ponuda.Možda će nam zatrebati. brodovi. Sofia prekriži ruke na prsima.. nije se usudivao tako ophoditi sa mnom. .Ne mogu oni to tako. pa tjers~jmo s tim do kraja. Oni. Teresa se ugrize za usnu. . reći ćemo Corleoneovima da nismo imale izbora. poslat će nekoga za nama. Po njihovom.Giuseppe Rocco. oni su kupili vilu Rivera. snizit će ponudu i uništiti tvrtku. Odbijemo li. . Misle da zacijelo 303 netko stoji iza nas.. zaboga.Da. . Za pet dana žele postati vlasnicima kuće. koji je već dao povoljnu ponudu Mariu Dominu. Zbog tog sam unajmila Johnnyja. A kad ono. . Naći će nas gdjegod otišle.. Sat kasnije. A da bi se osigurali.Sofia. Sofia je pažljivo čitala posjetnicu. A tako i oni namjeravaju sve kupiti. . Ne pristanemo li na to. . tvornice. Pozovimo Pirellija i zamolimo ga da nam pomogne? . Hoćemo li ih prodavati u jednom paketu? Toliko odjela. Osim toga. da nam je Barzini zaprijetio. .Znam. Tobože je to prenijeto na naš račun u Švicarskoj. .skladišta. Teresa.Mogu. Ne mogu mu ući u trag kao ni golemim svotama koje bi trebale negdje biti. Teresa. 304 .Ne.On baš želi svoj komad mesa.Ali. netko tko zna sve o obiteljima. . Čak i da se upuste u nj. On je pokvaren.Želiš li ugroziti Mamin život? Rosin? Potreban nam je zaštitnik.Jedino što je Domino zamalo priveo kraju. sazna4ju li. Još malo pa će i jesti s nama. . . uz prodaju tvrtki. Želi da mu vratim sve njegove kreacije koje su još kod mene. svota ponudena za ku ću je sve što dobivamo.

Johnny je uz nas. Moramo puno toga obaviti u samo pet dana.Da. Zatražit ćemo zaštitu obitelji za koje on radi i prodat ćemo tvrtku Amerikancima. Dugo se nije ništa čulo. Na Siciliji im se nitko neće suprotstaviti.Jedan Amerikanac ponudio se da će kupiti cjelokupnu imovinu Lucianovih.upita Rosa. Neće ni Rosa.Ne zaboravi Graziellu. Moramo otputovati a da oni nimalo ne posumnj~ju što smjeramo. a zatim se začu Teresin glas.. .Dvadeset četiri milijuna. Teresa se obrecne: . S njima je sklopljen ugovor za prodaju vile.. . . Sjećam se. sporedno je mogu li oni to ili ne.Mogu li oni to? Znam da smo pristale na prodaju vile. ali ću prihvatiti osamnaest. Graziella je prekine. a mi nemoćne da ih zaustavimo. Sofijin smijeh je bio neveseo. Koliko je Barzini ponudio? Teresa uzdahne i pogleda malo po stolu. . Teresa se okomi na nju. . . Odlazimo iz Italije.Dopusti da dovršim. .Dolara ili lira? . ovdje.Znam. nemamo puno vremena.To i nastojim. . Graziella i Rosa su sjele. Suviše daleko smo otišle. ali ipak dvadeset put veća od Corleoneove kojom je obuhvaćena i cijela tvrtka.Možda je i bio u Papinom društvu.Mama.A što onda predlažeš? Imaš neku bolju ideju? Ili želiš da prihvatimo ponudu i izgubimo se? Nisu li te već dovoljno prevarili? Iskoristili i izdali? Mene jesu i više to neću trpjeti. Negdje je zapisao.Ne prodamo li vilu. jednom smo bili. ispred stola. ali upoznala sam toliko njegovih poslovnih suradnika. dovraga.Teresa.upita Rosa. Pregovarat ćemo kad stignemo u New York. Dali su mi na znanje da će onemogućiti druge obitelji ili tvrtke koje bi pokušale kupiti poduzeće. Da. .Teresa. baš si glupa. Sofia je stajala pokr~j prozora kad su ušle Rosa i Graziella. Pa..Dolara. Ne smiju pomisliti da smo bez novca.Jeste li se vas dvije svadale? . Pokušamo li prodati nekome drugom.Koliko bismo trebale dobiti od tog Barzinija? Teresa duboko udahne. oni su nam dali ultimatum: prodajte sve. moramo razmisliti. 306 . Prodat ćemo im vilu kao što je i dogovoreno. ne možemo to izvesti bez nje. Pristao je da se nademo.Sofia se okrene prema njima. Zove se Michele Barzini. Graziella se nagne naprijed. Dakle. Mama. mislim da mu se može vjerovati. . . . . Mario Domino je radio na tome. Pogleda u Sofiju.Naravno. Sofia pride bliže stolu.. Pomalo ju je smetalo što je Sofia ostala st~jati podalje od njih.. . Ili ćeš ti nastaviti? Sofia drekne.Može li mu se vjerovati? . . pravo tom Barziniju. . znam.Jedno dijete. da se toga riješimo. ali ćemo tada otezati koliko nam bude potrebno da iz Italije odemo u New York.Koliko? .Pozvat ću ih. ali Mama i Rosa imaju pravo sve znati. Kao što reče Sofia. .Mama. da ih pozovemo i objasnimo im? Sofia potvrdno kimne glavom. Rečeno mi je da on ugovara poslove za mnoge obitelji u Americi. Graziella napući usne. a za svaki dan odgadanja cijena ide dolje. Mama. u PaIermu. Čini se da je Mario Domino mislio da je suviše niska. dolara. No. Ja mislim da je ponuda isprva vr~jedila samo za kuću. .Ne možemo to učiniti.Ispričat ćeš nam to drugom prilikom. nemoj nas požurivati. otići iz vile. Nevoljko sjedne za Donov stol. Graziella smireno progovori. tom Barziniju.Njegova ponuda je dobra. Teresa čvrsto zatvori vrata za sobom. . Tiho je govorila. Moramo kupiti avionske karte. ruku prekriženih na prsima.jčić.. Svaka će dobiti lijep zalog~. znaš li ga? Jesi li čula za njega? Graziella odmahne glavom. a pazi na nas četiri? _ 305 Teresa poviče: .Tražit ću dvadeset milijuna. Sad je ovo važno. . Oni su ustr~jni. . oni će nas osujetiti. . ali prijedi na stvar.. Telefonirala sam mu da vidim vrijedi li još. Brinut će se o nama dok ne umaknemo. Imamo pet dana za to. prihvatljiva. Mama. poput dvije školarke.Ne želim nastaviti. Rosa. zašto traiiti manje? Traži više od prvobitne ponude.Ponuda je stigla odmah poslije ubojstava. Ispod naših očekivanja. tako je. njegova ponuda je dobra.Napuštalo ju je strpljenje. moramo vratiti novac što su ga Corleoneovi dali kao predujam? . ali u njemu nigdje ne stoji da je uključena sva imovina Lucianovih. Luka nije bio pozvan na sastanak.Pa. otputovati u Rim. Prodat ćemo Amerikancima.Učinimo li to. Graziella prekriži ruke. pa pritisne glavu uz vrata da bi je čuo. a možda i manje. reci im. ali njezina šogorica vratila se na svoje staro mjesto pokraj prozora. . . . Amerika nam je jedina prilika. . prizn&jem vrlo povoljan. Mama. 30? . . . ali je slušao iza vrata. dovest ćemo se u opasnost. budući da oni ne popuštaju i ~ele kupiti i vilu i tvrtku.

. nije bilo prepirki i zadjevica. Varali su nas. glasam za. Teresa se nasmiješi i uzme ih. . a zatim izravno odletjeti za New York sa Sofijom i Lukom. Dakle. za sve nas. .Sofia se polako okrene i zagleda se u GrazieIlu s nevjericom. Nismo vrijedne poštovanja. Zavlači.Pričekaj.Mama. Z~jedno smo. Teresa predloži Luki da.Ovo su pasoši. Budući da nijedan dnevni list nije spominjao ~jegovo drugo ime.Ne. Izvadi smedu omotnicu. Pirelli otvori sinovJjevu slagalicu. Doći će sa svojim savjetnicima. Tek što je Teresa spustila slušalicu. Sofia. pa Graziellu. Reče da don Camilla Corleone prist~je sastati se s udovicama u vili Rivera za tri dana. Graziella sijevnu očima. .Mama. ali će Graziella i Sofia ostati u R. Moji sinovi. u vili. Lisa Pirelli prolazila je sobama. U policijske kompjutore pohranjen je podroban opis.Jasne su mi opasnosti. Rosin buduči muž. a svi karabinjeri dobili su foto-robote. Prodamo li vilu i sve drugo njima. Mama! To natjera krv u Grazielline obraze. Reci da imamo posla oko pakiranja.imu. .Dobro. Spakirale su sve što je Graziella željela zadržati. želeći napustiti Italiju više nego što su one mogle i zamisliti. vaši muževi. pa Sofijino skladište. za svaki slučaj. a sad bi nas još i prisilili da prihvatimo mrvice koje nam bacaju kao uličnim kurvama. ne bismo je dobile. ako i jest opasno. Uništili su ime Lucianovih. . Rosa? .Dobro. Odjednom shvati da Graziella nema ništa protiv njezinog plana. Rocco ponovo nazove. Ženama je preostalo tri dana za organiziranje bijega. za mene. svaka dobiva oko milijun dolara. . dobro. Sve je to vrlo opasno. Advokat joj reče da to ne može izbjeći . Koliko bismo dobile da odlučimo prodati Corleoneovima? Teresa uzdahne. moji unuci. Graziella otvori sef. Da čujemo što će oni reći.Nek vam bude. tim bolje. Nisam imala udjela u njima. 308 Sofia uzdahne. Nećkao se. ali ovo nije igra. Neće zamijeniti njihove karte. Luku bi zac~jelo uhapsili. i to je najvažnije. a da im kažemo da nam treba vremena dok nademo novi stan u Palermu? Tada neće ništa posumnjati.Drago ti je što smo došli? . bila promatrač. časti. Teresa se nasmiješi. . .mora doći. zajedno smo. lagali. A zbog čega? Zar smo nitko i ništa? Zar nemamo nikakvih prava? Zašto ne uzmemo što je naše. A mislim da imam nešto što će nam pomoći. . Na brzinu su o tome raspravile i zaključile da će. provjerenim ljudima iz tvornice. ali više to ne želim. ali samo tiše. Cijelog života me prate. U posljednji tren iznikla je prepreka. Luka je bio zadovoljan putovnicom koju mu je Enrico 309 ~1 Dante nabavio na ime Johnny Mo:~eno.. pode s Graziellom i Sofijom. Večeri su provodile rasprav~jajući o svim pojedinostima s Lukom Carollom.U redu.Nazovi Rocca. n~je nas pokušao osvetiti. Kad bi udovice i umakle. Sta~jala sam po strani. već će ih nekome dati na aerodromu. Nitko nije don Robertu omogućio da se osveti za Michaelovu smrt. Red je da oni dodu k nama! Rosa poskoči. pazit ćemo jedna na drugu! Sofia se okrene Teresi. Svaki na drugo ime. .Možda bismo pobrale dva. da glasamo? Što više vremena gubimo. Zar ne. Rosa. dva i pol milijuna. nisam to željela.. Ostavši nasamu sa Sofijom. Odlučile su povjeriti sanduke starim. . benzinska crpka i neke prodavaonice bombona. . Postupaju s nama kao da smo mi krivci. Graziella će otputovati u Palermo na saslušanje. iz opreza.Hvala ti.Graziella je bila uporna. Graziella reče: . Papa i ja smo ih upotrebljavaili kad smo putovali u Ameriku. Teresa to jedva dočeka. Suprotstavljamo~ se mo ćnoj obite~ji. Graziella primi sudski poziv da se pojavi na sudu zbog optužbe za pokušaj umorstva Paula Carolle. Teresa joj reče da zamoli njezinog prijatelja Pirellija za zaštitu do odlaska sa Sicil~je. žaleći se na prašinu i ustajali miris Pirellijevog stana u Palermu. izborimo se za ono što sam zamalo izgubila? Pa. i ja. sve si razumjela? . Bijahu složne. . Kad bismo otišle na sud tražiti pomoć. . tu su mala poduzeća koja im nisu zanimljiva. prodavaonica cipela.Zajedno smo. zamoli ga da nam produži rok.Koliko? . slaiete li se? Graziella podigne ruku. Reci im da će učiniti Grazielli Luciano zadovoljstvo svojom posjetom. Rosa pogleda ma4jku. takozvanih moćnih obitelji. Lisa mu se objesi oko vrata. .I reci im da ćemo se sastati ovc(je. Napos~jetku je pristao. mrtvi su. a isto tako nijednoj od nas. Zatim. Nitko iz tih. Što se manje zna kad i kako odlazimo. manje nam ga preost~je. Bio je uvjeren da nije u opasnosti ako otputuje sa ~enama. svi napustiti vilu. razumjela je.Da.Da. Mama. Nije znao da je policija na svim aerodromima na Siciliji i u Italiji obaviještena da traži osobu pod tim imenom. A naš zločin bila je ljubav. To je značilo da će se morati vratiti na Siciliju.

Prava propas>~ Zatim je pokušao u nekoliko kockarnica kao držač uloga. Lisa ga pogleda u oči. Motao se po stanu. Ona se okrene prema njemu. Ali kad su stigli do starog željeznog kreveta. Grad je prava jazbina. ostat ćeš ovdje i za Božic'? Pirelli slegne ramenima. Mrko se osmjehne.Ne . .Je li Carolla loše postupao sa svojim sinom? . koji pozn~je Luku Carollu i želi se nagoditi s policijom. . Žao mi je zbog praznika. moja djeca. Sidoni je trebalo pet minuta da se sjeti naziva škola.Jednom sam vidio da je Paul izmlatio Luku. . Momak se zove Tony Sidona. Vidio je Sofijino lice. zazvoni telefon. . Lisa nabere nos.. a ipak ga ne možemo naći. Ali ništa ne obećavam.Nadam se da neću.Da ne povjeruješ! Dodem za vikend.Ne javlj~j se. Pirelli pristane na sve.Lisa ga povuče prema krevetu. Advokat mu da kratki znak glavom i Sidona otpočne: Dakle.Tko bi to rekao. lud sto posto. 312 čitav arsenal. Bio je to Ancora. bogtepitaj gdje. .Moja djeca.Dobro. Umoran.Nježno je poljubi. Dečko nije bio n~jbistriji. izbacili bi ga iz svake škole. Čim je to izrekao. svima nam je smetao.reče. Otrči u kuhinju vidjeti da se Lisi nešto nije dogodilo. tek sam dvije minute ovdje. U ruci je dtžala kutiju šibica. a posebice ove u Palermu. Tražio je to na pismeno i u prisutnosti svog odvjetnika. Zapita se što ga je toliko ozlovoljilo.Carolla je pokušavao sve kako bi skinuo sina s vrata. samo imam obrvu manje. Pirelli ponudi Sidonu cigaretama. . obzirom na to što je učinio. Obujmi je i poljubi u obraz.Šalite se. .Pristali smo ponovo razmotriti tvoj slučatj. Pirell~ju je jedino nedost~jala novija fotografija Luke Carolle.Čvrsto zagrli sina. .Mila moja. . .Joe. tražio mu je nekakav posao.Počeše se po glavi.Pirelli se nasmije i olabavi kravatu.Ona se izazovno zasmijulji. A do Bo~ića ću još narasti.I ništa od onoga što kažem nećete upotrijebiti protiv mene? . . osudenog na doživotnu robiju. Dotad bismo trebali zsiključiti slučaj. i to uskoro. Ancora primijeti da je natuštio obrve.Ne možete li to obaviti bez mene? . . .adili smo za n~jega u New Yorku. 310 Njegov sin doveze se biciklom u blagovaonicu i zapišti: Vidiš.Naravno da mogu..Ali vratit ću se. Kupio mu je porsche baš prije nego smo se vratili ovamo. Pirelli uzdahne. mafijaša. široko se osxnjehnuvši. Pirelli mu namigne i kvrcne po nosu.To sam i mislila.Vratit ću se. . Nije vaino. On iskrivi lice. nitko nije volio. Vidimo se kasnije. . čekaj me .Pročitala sam o onom malom Carolli.Vidjet ćemo koliko ćeš porasti u tri tjedna. . kod nekog se sklonio.Dobro si? . Carolla je došao u Palermo sa mnom i još jednim. Sigurno ima dobre suradnike. čuo njezin glas: . a on odlazi! 311 Pirelli je poljubi. Zajebant. . .Znate registarski broj? Sidona odmahne glavom. Lisa dovikne da je kuhinja prastara. . .Da. . Mislio sam da će vas zanimati. ali je zatakne za uho. Zašto ne prilegneš? A ja ću doći u sobu i još te više izmoriti. vrijedan 250 tisuća dolara. tko da shvati Ijude.Na vratima se okrene. nikad nije pitao na što troši. Glupan ih je kupio u nekom dućanu. Dijelio mu je novac šakom i kapom. ali Pirelli podigne slušalicu. Njegovog sina. Ostadoše zagrljeni. R. Stalno nam je bio na putu. Lisa je IjubiIa Pirellija po vratu. Pirelli za čuje kako je buknuo plin. Poćni. Naposljetku navede jednu koju se dalo provjeriti.Zaposlio ga je u pizzeriji. ovog Luku kojeg tražite. Onda se sjeti da je stigla Lisa. Morali smo ih baciti. treba mi veći bicikl. nekad je radio za Carollu. Pirelli uzdahne. Možda ćemo za Božić na skijanje.Izgledaš umorno. Carolla je popizdio jer se moglo saznati tko ih je kupio. . . Ispričava se. . .uporno je zapitkivao Sidona.zareii ljutito Pirelli. . Važi? Tony Sidona pristane na razgovor tek kad su dogovorili da će vlada iznova razmotriti njegov slučaj. Znaš što to znači: uvjetna sloboda. da nikad nije vidjela stariji plinski štednjak.Pokazat ću ti noćas koliko.Volim te. Našao je kartonsku kutiju punu oružja. Sidona nastavi.Znam da hoćeš. neka zvoni. ona se ledimice baci na krevet raširenih ruku. raskopčavala mu košulju. Jesi li kuhao nešto na njemu otkad si ovdje? . . . ali upecao je dobru ribicu. .On i tisuće drugih. . . I to je zajebo. Uhapsili su ga kao sudionika u umorstvu Lenny Cavataioa. . da čujemo što imaš reći i to brzo. On uzme jednu.Ne. želeći se vratiti ženi. .Nećete me prevariti? . snaći ću se. .

ima li on ime? Sidona se zamisli na tren. drugi ispred vrata.Je li imao karte za Brazil? Putovnice? .. U meduvremenu. nogom razvali vrata. ne? Ali evo ti Luke. . nije ni pokušao zaštititi Lennyja. Tada ja i on~j drugi siđemo pješice s planine. a ima i tu čudnu plavu kosu. prokazao Carollu zbog nekog mrtvaca kojeg je ovaj zatukao prije deset godina. shvaćate? Ali mali nema naglasak. . mogli smo lijepo izaći. Mislio sam da ne zna upotrijebiti nož. ali Carolla ga je isprašio zbog tog arsenala.Ne znam kako se zove. Oštrica je bila poput britve. Luciano. Provalio se pakao. Popnemo se preko balkona. Znači. Više je izgledao poput cirkusanta. Otkr~jemo da je Lenny sklonjen na. nalozi za hapšenje leprš~ju oko njega poput konfeta. mislim da jest. Pirelli mu upadne u riječ. shvaćate? Oni će sto~jećima čekati da se osvete zbog neke uvrede. . pa ćemo vlakom do Palerma. izgleda i govori poput Amerikanca. navalili oni. Ne mogu reči da se Carolla prepao. sad nam je još i Luka na brizi. Moj ortak pobrine se za stražara pa za Lennyja. inkognito. a treći na recepciji.Mislite li da je Luka volio oca? . Prsti su mu bili oblijepljeni flasterima. Kadgod ga pogledaš. Izlazi iz lifta. tobože.Dobro.Ne. Kopile jedno. Lenny Cavataio propjevao sve u šesnaest. Student je.. Jedan metak.Dakle. Jedan stražar u sobi. toliko je imao posjekotina.Dakle. Znate tog tipa? Znate o kome govorim? . Poludio je. Odemo u London. . pa na Siciliju. Kud god se okrene. pitanja.Ne možete se z~jebavati sa starim vucima. stan. R. U rukavu si je napravio nekakav džepić. čekali smo da stignu. svesrdno su nam pomagale sve obitelji. pa onda još i neki novi tipovi po imenu Liga protiv organiziranog kriminala koji su mu za petama zbog r~jegovih poslova u Brooklynu. pa navalio FBI da ga privede na sud zbog ucjenjivanja i šverca drogom. FBI ga progoni. I moj ortak takoder.Da. Bit ću sumnjiv čim me ugled~ju. Pitanja. zacvilio da ima dvoje djece i kunića .. u hotel ne mogu. učinio bi to netko od Lucianovih.lu se kako mali za njega brine. spuštao niz ruku u dlan. skine . Stjeran poput zvijeri u planinsko selo. zatvarao. u govnima je do vrata. stiša glas. Kad ono.Je li imao zubarske bušilice? .Pirelli ugasi cigaretu i pripali drugu. a on ga otvara i zatvara. Nekoliko obitelji ga ganj~ju zbog neke love koju je trebalo podijeliti i uložiti u neki posao.Sigurno mi se neće ništa dogoditi? Pirelli reče: . klinac ude u hotel poput nekog američkog nevinašceta. nastavite. Sidona se nagne i lupne Pirellija po ruci. Carolla mora iz New Yorka. Zaustavljamo lift. 314 . pa u Amsterdam. kao da je to neka od njegovih tetevizWskih serija u koje stalno bulji. nastavi.reče Pirelli. taj nije prest~jao pričati. neki hotel ili tako nešto. spremao se u Brazil. Sam bog zna tko mu je bila m~jka. Ispustio pucu čim je vidio da se ne šalimo. uopće nije sličio na Paula Carollu. Pirelli pogleda na sat i da znak Sidoni da nastavi. Carolla s nama pošalje i malog. Jedan stražar na nas trojicu. je li tako? Sidona otpije gutlj~j vode. evo ovdje. . Mora otići. sigurno mjesto.Dakle.Dogovorili smo se. Znate. kao kod nindže. onaj na otvaranje. Uzme još jednu cigaretu od Pirell~ja i zatakne je za drugo uho. Mali je nemoguć. izn~jmljuje sobu na drugom katu s balkonom.Dakle. Siđona zamoli čašu vode. ali nije mogao nikamo. Živio sam dvadeset godina u New Yorku. . pita ga je li to peti kat. ali je to zajebo. Morao sam pokušati. Klinac počne prodavati štosove. Nudio je milijune da pobjegne iz zemlje. Spremimo se ja i on~j drugi. . idemo s njim. Mali zatim nabavi nož. Kao da se stalno ~elio dokazati.Kasnije sam saznao da je t~j leš imao nekakve veze s don Robertom Lucianom. Potjernica raspisana 313 za njim. pjena mu je dolazila na usta kad je govorio što će mu sve učiniti. Uglavnom. reče da bi nam mogao dobro doći. prisluškuju mu auto. Tako se brzo predao. . Moj ortak sreduje stražara.Nemam pojma. ali još se u govoru osjeti da sam Sicilijanac.Znam .adilo se o Donovom sinu.Bio je mrtav.T~j ortak. Sidona pogleda u advokata.znate već tu pjesmu. Otvarao ga. svjedoci su se pomaljali iz svih rupa i Carolli je za petama c~jela policija. Sidona se zavali u stolac pa zalomi rukama. kao prava mu je uživancija bježanje iz države u državu. Sad samo moramo na drugi kat i kod Cavataioa smo. je li tako? I uvjeren sam. a mi upali pravo u njega. Luka prilazi stražaru zveck~jući ključem sobe. ali on vuče i klinca sa sobom. da Carolli nisu raznijeli glavu u sudnici. Ali Pauli nasjeda. Dakle. dopalo r. . Mislio je da će tako skinuti s vrata Luciana. mi smo iza njega. Carolla odluči da se Lennyja mora ušutkati pr~je nego što krene za Brazil. Razmahao se kao da je iz serije »Miami Vice«. Obriše usne nadlanicom. Pirelli ga upita: . nema izglede da dodemo do njega. a ne Lenny.. . I opet je prokleti klinac sve obavio. Isuse. . .Tako. shvaćate? . ali mu se nikako nije svidao taj Lenny i ~jegovo pričanje. Ništa nismo rekli. htio je usositi Carollu. od Paulia niste mogli čuti hvala ili odjebi.Pokaže na desno uho. . i da ga dan i noć čuvaju dva stražara.

Ubijeno je dvoje djece. . preklinjući glas: . Nije nikad čuo za tog Barzinija. Pošalje fax u Ameriku da provjere sve škole čijih se imena Sidona sjetio.N~jgore je što će. Ne šalim se. samo to. Bio je umoran. ne bih sad trunuo u ovoj rupi. Nekoliko puta ponovi da im hitno treba novija fotografija kao i podaci o Michele Barziniju. koji ti je vrag? A on će na to: . advokati tvrditi da je neuračunljiv. . Sidona se vrpoljio od nelagode. Važi? Pirelli ode do svog automobila.Koja je američka obitelj u tome mogla imati udjela? . Možda je zbog toga bio tako utučen.A zatim? . Morao je pokazati onome tko nade tijelo da nitko ne smije govoriti protiv njegovog oca. .Je li Carolla naredio da se pobije obitelj Luciano? Sidona iskrivi lice.Da. . . 316 Ancora uzdahne i pogleda na sat. ostavimo ga. pa je on poslužio kao upozorenje drugima.Ne znam. Stoji na pločniku ispred hotela medu okupljenim ljudima kao da je slučaini prolaznik. Carolla se probio u ~ivotu.Odre~e mu je<ja. ne znam. Vidimo se ujutro. Sidona obliže usne i naposljetku se prigne Pirell~ju i šapne: Michele Barzini možda zna. . kao u manijaka. imamo dovoljno dokaza da ga spremimo u zatvor do smrti. Pirelli zašuti i zagleda se u ogu~jeni vrh svoje cipele. osjećalo se to u zraku.. Mislite da mi je žao? Da nije bilo njega. Ancora otvori vrata automobila. . Krv na sve strane. .Ne znam. moja djeca.Po vašem mišljenju. . Te njegove oči. Odsjekao je Cavataiou jezik. . Znaš.Uzet ću mali dar za oca. dovraga. Pripali cigaretu pa predlo~i Sidoni da krenu od početka. tako je. Mi se okrenemo i izi đemo iz sobe. Pirelli je sve čvršće stezao ko~jeno i naginjao se bliže. Nikome nije odgovaralo da on propjeva. 317 18. ali se opet nasloni. ništa više. . cijenjen.Je li vam se poslije javJjao? . Ovom tipu to bih osobno učinio. Netko tko bi mogao znati nešto o umorstvima Lucianovih. . kad naletimo na smjenu. objesili bi ga i raščetvorili. ali ja spadam s nogu od umora.Podi kući.. . zbrisana cijela obitelj.Gledajte. Kažem. postanu prozirne. Pirelli se osmjehne. čije je to djelo? Sidona se uzvrpolji i sjedne na ruke. pogladi Sidonu po kouenu.Još nije bio zadovoljan. Ne ode kući. pogledavao čas advokata. Pirelli je završio razgovor u tri ujutro. suviše je znao. kad ga nademo.Zavrti glavom. ali on ni makac.Upoznao je mnoge obitelji dok je bio u Americi. Nismo odmakli daleko. Pirelli ugasi cigaretu. jednim zamahom tog jebenog no~a.Ne znam imena. . sigurno je imao veze. Sjedim u patrolnim kolima kad ugledam Luku. mo~emo li zaključiti posao za ovu noć? Ne znam kako se vi osjećate. Uhvatili su me u drugoj ulici. Kunem se m~jkom da ne znam. . .mu hlače. moćan. Pirelli zalupi vrata Ancorinog automobila.Komesare. Mislim da su i oni iz Amerike u tome imali svoje prste. . samo do lifta. to bi razbilo cijeli sistem. gdje je tu pravda s obzirom na sve što je učinio? Nekad je bilo bo~je. čas Pirellija.. Sidona se uplašio. . . ali da je don Roberto stigao do klupe za svjedoke. Krenuše tako prema parkiralištu. ali sin nije bio s njim.Ne..azbjesnio se zbog Cavataiovog svjedočenja..Je li moguće da je Luka Carolla poznavao te iz Amerike? Je li možda on sudjelovao u tome? Sidona prode rukom kroz kosu. ali nije bio toliko važan.Gled~jte. imao brdo veza. Pirelli se nagne i čvrsto stisne Sidonu za koljeno. ali n~jprije ga moraš naći. Izgledalo je kao da Pirelli ' ne kani brzo okončati taj razgovor. bili ste u zatvoru kad su doveli Carollu? . recite mi jedno ime.. Pobio ih je Bog. Ancora zijevne deseti put. Tiho šapne. možda Lennyjevu. namigne mu.. Božić? Začuje njezin nježan.Da. Ima na sebi čistu odjeću. shvaćate? Bio je star. Nagne se kao da će progovoriti. nečujno gotovo i za Ancoru i advokata. Radnici su već podizali golemu božićnu jelku. ali će saznati. već u centralu.Moja djeca. .Jedno ime. I onda. Pirelli zagrli Ancoru. 315 . Čuo sam da su za tri dana uhapsili Carollu. Ancora upali motor i spusti prozor. ali trebali ste vicijeti kako je poludio kad je čuo da će ga Luciano zamijeniti na klupi za svjedoke. . Bio je Carollin sin. kao da je poludio.Znači. R.. Suviše ljudi bi nastradalo. izide na trg. onako. dogovorili smo se da vam ispričam što znam o Luki Carolli. Ja i moj oriak hoćemo van što prije. Odveze se s parkiralista.

da. Filippova udovica. to jest Corleoneovih. Ne znam tko je drugi. žene su ušle u blagovaonicu jedna za drugom.ca don Roberta Luciana. . Zove se Carmine. žene su zagazile u zmijsko leglo. podbočivši rukama bokove. svog zaručnika. vaši gosti su stigli. Rocco je u jaguaru.Vi niste toliko važne da bi vam došli oni glavni. Rocco se baš okrenuo.. taj je dobar! Im~ju novi dvadeset dva. Zauzeli su pozu stražara.Tko je taj consigliere? Znaš li ga? . koja je izgubila Emilia Luciana. A sad. kad don Roberto Luciano nije više bio medu živima. Leggio je zauzeo najvažniji položaj u obitelji Corleone ubijanjem i krvoprolićem koje će se na Siciliji vječno pamtiti. četiri bi dobili oni koji su služili poput paravana Corleoneovima: zidar. Kao što ih je Luka upozorio. mogli graditi što i gdje im se prohtije. nešto poput advokata. Ispraznit ćemo vilu do kraja mjeseca i nadam se da ta dodatna tri tjedna neće predstavljati problem za . Sofia Luciano. Ne želim izgubiti taj posao.Da. Ja sam udovi. Sklapa se ugovor o prodaji nekretnina.Gospodo. Luka začuje zvuk zvona. . lica zategnutog od bijesa. nadgleda sve ugovore.Koliko dugo da čekam? Imam posla. Njih četvorica izgubiše se ispod trijema. hvala vam što ste došli. Ona neočekivano nastavi. nose. . radnik i čuvar gradilišta. njega su poslali samo da se dogovori. Geljela bih reći u ime svih nas koliko cijenimo vrlo povoljnu ponudu don Camilla. Ne -znam mu prezime. Uvijek idu s naoružanim tjelohraniteljima. opasnije nego što su mogle i zamisliti. Sidite u prizemlje i doček~jte ih. pa čak ni Leggiov zamjenik. Jedan ga drži zadjenutog za pojas.Da. . Govorila je smjerno.upita s nevjericom glas ispod njega. Teresa se tresla od straha. Automobili su se zaustavili ispred vile. čovjeka od kojeg je strepila cijela Sicilija.Ne mogu dugo čekati. Ti bi ljudi. Luka otvori prozor spavaonice iznad trijema i potrbuške spuzne do ruba krova. Ljudi u mercedesu ostadoše na mjestima dok Rocco ne izide i otvori im vrata. Adina se pognute glave vrati u kuhinju. skrenuli su na kolni prilaz vile Rivera. Luka je pomno promatrao ljude u automobilima. . prodavač ugljena. malo pognute glave. ostale su. Luka poviri. pružila im je ruku za poljubac. Do dvadeset treće godine popunio je nebrojenim kosturima svoje privatno groblje na pustopoljinama Rocce Busambre. Constantinova udovica i m~jka Nunzia i Carla.Da ostanem kod automobila? . Luka je ponio dalekozor nadajući se prepoznati neke od njih izdaleka. Adina ode do radne sobe i pokuca. Graziella Rosanna di Carlo Luciano. vjerovali su da im ništa ne može st~jati na putu. Consigliere i njegov pratilac doimali su se poput uglednih bankara. Graziella zauzme muževo mjesto na čelu stola. sjedokosi.Gospodo. Teresa joj glavom da znak da počne. Nitko na ovo ne odgovori. ruku prekri~enih na prsima. Njezina kćer Rosa.Luka i Teresa čekali su da stignu članovi obitelji Corleone. ti. . Predvodene Graziellom. Rocco se zagleda za njima. Pravo oružje ubojica. Zatim ih Teresa razmjesti oko stola i preuzme vodenje sastanka. . Dva tjelohranitelja su ostala u predvorju. Molim vas. 319 Adina uvede posjetioce u blagovaonicu.Gao mi je što nije došao don Camilla. odreda nepismeni. Pod njegovim nadzorom gradske vlasti Palerma izdale su u razdoblju od četiri godine više od četiri stotine gradevinskih dozvola. po zlu poznatog capo di tutti capi. . Od pet dozvola. Točno u dva sata crni mercedes-benz.Može li mu se vjerovati? . . Dva tjelohranitelja. Kad su se ona dvojica predstavila.. Zacijelo je bolestan. Aha.Došao vam je jedan od consigliera. sam. Povuče se bojeći se da ga Rocco ne opazi. Teresa po~uri k vratima i dovikne ženama da im pristižu posjetioci. a sve to u ime »neimenovane strane«. Grazielline ruke drhtale su dok se očajnički nastojala prisjetiti svih naputaka. Graziella je bila veličanstvena.Da ostanem kod automobila? Ja? . u tamnim odijelima i kravatama i sr~ježno bijelim košuljama. Udovice Luciano trebale su se sastati sa savjetnicima don Luciana Leggia. Teresa Luciano. Vikne: . Jedino je ona nosila veo. Za poslugu u automobilima neka se pobrine netko drugi. a zatim i jedan jaguar. O. A vi ste? Teresa je bila zadivljena. Popet ću se na krov da vidim imaju li nekog tko ide pješice. Od straha se nije usudivala ni pogledati prema tjelohraniteljima.Dopustite mi da vam predstavim svoje kćeri. Consigliere je savjetnik. . ukrašene nakitom i elegantno odjevene stale jedna do druge pokr~j Grazielle kako bi pozdravile posjetioce. S prigušivačem je gotovo nečujan 318 Teresa je već bila na rubu živaca. recite mu da nam je žao zbog toga.

Dok nam naši pravni zastupnici ne kažu da prihvatimo ponudu don Camilla. Odjednom su se zatvorila teška automatska vrata garaže. A udovice se upravo u tom trenutku pretvar~ju da će ostati u vili još tri tjedna. čije obitelji upravljaju sjevernim dokovima. . Ponovo se progura pokraj sanduka podigavši pritom kaputić da se ne zakvači. Teresa se odmakne od stola i pruži ruku da pomogne Grazielli.jažnik.Grazie. Zatetura i uspije se osoviti i povući pokrivač s lica. otvori ga i pogleda kovčege. Dvojica muškaraca su brzo ustala kad su žene krenule iz prostorije. Rocco rukama zakloni lice i zaviri kroz prozor rolls-roycea. Naravno.Hej. Ostavivši otvoren prtl. Prvi udarac dohvati ga postrance po glavi i ošamuti. pretpostavljajući da ona pristaje na prodaju cjelokupne imovine Lucianovih. izišavši kao što su i ušle . AIi porazgovaravši s advokatima te don Scarpattiom i don Goyom. Ude li Rocco u garažu.. oni čekaju vaše naloge. jeste li vi razumjeli don Camillovu ponudu? . . Ne možemo prije otići. ureduje. Bol u ramenu je bila neizdrživa. Luka se vrati u kuću i brzo side do odmorišta na prvom katu. Zastane ugledavši onu dvojicu tjelohranitelja u predvorju.Naravno . Nije mogao neopažen proći pokraj njih pa se istim putem vrati na gornji kat. Ude u nj.ugovor za prodaju kuće ne obuhvaća i tu imovinu. oč~jnički nastojeći skinuti pokrivač s lica. grazie. i one bi bile vr~jedan skladišni prostor. no.odgovori Teresa. Već sam rekla da ovisimo o savjetima drugih Ijudi jer same nemamo poslovnog iskustva. Nije ni pokušao potrčati nekoliko posljednjih metara do vrata koja su se zatvarala. Rocco zaštekće naputke u telefon rekavši da će doći čim uzmogne. gotovo mu odsiječe glavu. Luka nije znao što učiniti. vidjet će goleme kutije i prtljagu u automobilima. don Emilio Dario i don Bartolli uvjerili su nas da su i oni to spremni kupiti. Želite li razgovarati s njima. Takoder bih se željela zahvaliti vašem suradniku Giuseppeu Rocci koji je bio ljubazan i uputio nas da se obratimo drugim obiteljima. Zatim odšeta do ograde kuhinjskog vrta. . padne preko jednog sanduka i prevrne se postrance. oštricom lopate. Još jednom vam zahvaljujemo i molim vas da prenesete naše najljepše ~elje don Camillu. Treći udarac. Rocco je baš izlazio iz automobila.. .Po miš~jenju naših advokata. Nastojao se osloboditi i doseći revolver. tako da cijenimo ukazanu pomoć i ljubaznost.Gospodin Rocco bio je vrlo jasan. . sa žaljenjem zasad odbijamo potpisati ikakve dokumente. S~jedeći udarac zatutntji mu po glavi. Zbuni se. Počeo se otimati tek kad ga je prekrio težak. da bi za dvije godine mogli ponovo donositi urod. Lica su~ im splasnula kad im je Teresa rekla: Koristimo ovu priliku da vam kažemo da ne prihvaćamo ponudu našeg dragog prijatelja don Camilla u vezi s prodajom tvrtke. tako da će se te četiri obitelji vjerojatno udružiti. Pročita jednu od naljepnica. Znao je da je mrtav a da mu nije trebao opipati bilo. Shvatite da smo mi tek četiri ~ene koje ne zanim~ju zamršeni poslovi i koje su 321 sve jednostavno prepustile advokatima.nastavi ona . U glavi mu se zavrtjelo od napora.don Camilla. smrdljiv vuneni pokrivač. Muškarci kimnuše glavom. bit ćemo ovdje. Tako su dobro obavljali t~j posao u ovom tragičnom razdoblju. ode u dno garaže i nagne se nad jedan sanduk. oni su sad žalosno uništeni sušom i nemarom. Odloži lopatu i nagne se nad Rocca. zatim se osmjehnuše. shvatit ćete našu zbunjenost i prihvatiti naše isprike za ovo odgadanje. osvrne se 320 r pa se vrati automobilu. Još pri svijesti. Teresa se osmjehne dok je pružala dokumente o prodaji kuće. Izgubi ravnotežu. . . u Palermu. polako klone na koljena i z~ječi. Time bi svaka obitelj osigurala pristup na naše dokove i trenutačno usidrene trgovačke brodove.Gospodo. Nadamo se da će nas posjetiti prqe našeg odlaska. Budete li željeli još jednom razgovarati o ovome. A što se tiče vinograda i maslinika. Luka se upravo želio uspeti natrag u kuću kad zazvoni telefon u Roccovom automobilu. Pročita uredno ispisane na~jepnice na kojima se jasno isticao datum. U svjetlu ponuda koje su nam stigle iz Amerike poslije vaše. a koji se silno zanim~ju za naš dio dokova. Luka se polako vrati i osluhne. Našim advokatima prepustit ćemo novčanu stranu prod~je vile i svega u njoj. u Teresinu sobu iz koje su se vidjele garaže. 322 Luka se zadihao. Corleoneovima želimo sve n~jbolje i sretan život ovdje u vili Rivera. Budući da tvornice privremeno nisu u proizvodnom stanju. gospodo. upali motor i natraške krene jaguarom prema puteljku koji je vodio stražnjem dijelu kuće. bojao se da mu se otvorila tek zacijeljena rana. Progura se pokraj sanduka i pride prtijažniku. uvjerav~ju nas.zajedno. pristale bismo u tom paketu prodati i naše hladnjače i skladišta. jer se stan kojeg smo kupile ovdje. što je sad to? Što se dogada? Nije se uzbudivao. sve spremno za polazak.

Adina zatvori vrata za predstavnicima obitelji Corleone. Oni tek na tren zastadoše vidjevši da nema Roccovog automobila, pa se žurno odvezoše. Rocco će morati mnogo toga objasniti kad se pojavi, a napose onaj prijedlog da udovice proda<ju tvrtku drugim obiteljima. Muškarci su šutjeli bez ikakvih znakova nervoze. Bio je to tek mali, rješiv problem. Prisilit će udovice da pristanu na ponudu; više neće biti pregovora. Zapravo, nikad ih nije ni bilo, već je don Camilla bio uljudan i želio iskazati poštovanje prema udovicama. Sad će se uvjeriti da im tuje bilo pametno zloupotrebljavati to poštovanje. Udovice su uskoro poslije toga bile spremne za polazak i posljednji put su provjeravale prostorije. Adina je bila na rubu plača. Jedva je shvaćala Teresine upute koje joj je ova iznova ponavljala. Izmedu jecaja, izmucala je upute: treba otići advokatu i predati mu debelu bijelu omotnicu sa stola; ključeve kuće treba ostaviti u uredu Giuseppea Rocca. Teresa pritisne dugme za pokretanje vrata garaže, ali primijeti Roccov automobil. Ne obrati pozornost već pričeka da se podignu vrata. Zakorakne unutra i skameni se. Krik joj se dugo oblikovao u grlu tako da je Luka imao vremena priskočiti. Rukom joj poklopi usta. - Tišina, Teresa, tišina! Maknem li ruku, nećete vrištati? Ona potvrdi kimanjem glave što je jače mogla. - Da? Maknut ću ruku. Kad je to učinio, Teresa zacvili od straha. Pokuša se odmaknuti, ali je on čvrsto zgrabi za ruku. Ona zatuli, ritne se, očajnički nastojeći iziči iz garaže. Luka je grubo odgurne u stranu i pritisne dugme da zatvori vrata. Od straha su joj cvokotali zubi. On je snažno ošamari. Sluše<jte me, ne smijete vikati. Ne želim da se Grazielia preplaši. 323 Teresa se ledima osloni o vrata garaže. - Bože moj, pustite me, molim vas, pustite me van. Luka je bio sav krvav: po rukama, košulji, pa čak i cipelama i hlačama. Teresa se zgadena okrene od pokrivenog tijela. Bilo joj je ~ mučno. - Morao sam - objasni Luka. - Otvarao je kovčege. Znao' je da odlazimo. Ali oni ne zn~ju da je on ovdje. Odvezli su se. , - Što, što ćete s njim? , Luka podigne prljavi stari pokrivač, isti ona<j kojeg je pre bacio preko Roccove glave. - Zamotat ću ga u ovo. Brco, pomozite mi, donesite mi nekakvo uže ili špagu da učvrstim kraj eve. Leš je izgledao poput mumije, zavezan oko vrata i zglobova. - Stavite ga u prtljažnik njegovog automobila. Kad vi odete, odvest ću ga negdje i ostaviti. Luka naloži Teresi da otvori vrata i pomogne mu odnijeti tijelo u jaguar. - Učinio sam što sam morao - uporno je ponavljao. Druge ne trebaju o tome ništa znati. Posebno Graziella. Da je Rocco dojavio što je vidio ovdje, nikad ne biste pobjegle i možda će sve biti u n~jboljem redu. - Kako to mislite? - Neće pomisliti da je to djelo grupice žena, zar ne? Teresina glava zakima iako joj je tijelo bilo skamenjeno od straha. - Idite u kuću - tiho reče Luka. Teresa krene natraške, ne skid~jući oči s Luke. Promuca: - Što, što ćete s njim? - Pobrinut ću se ja za sve. A sad, brzo natrag u kuću. Teresa se odjednom okrene i potr či prema niskom zidiću. Zgrbi leda, presavine se i počne povraćati. Luka krene preme njoj. Teresa molećivo podigne ruke. -_ Ne, molim vas, nemojte... HIonite me se, molim vas. Otrči u kuću i ne reče ništa o tome što se dogodilo. Poslije dva sata ode iz vile s Rosom, ne vidjevši Luku. 324 Kamioni obitelji Luciano utovarili su sve sanduke i to točno na vrijeme. Luka u vrtu spali odjeću, krvlju umrljan pokrivač i lopatu. Grazielli se to ne učini čudnim budući da je trebalo spaliti mnogo papira, sva privatna pisma i dokumente iz Donovog ureda i kutije s dokumentacijom od advokata. U šest navečer vatra je još gorjela. Sofia je to gledala s prozora svoje sobe. Luka vjerojatno radi što treba, ali one kasne; već su trebale otići. Izicte u vrt i zazove ga. - Jeste li spremni za polazak, Johnny? Prošlo je šest sati. On je zamoli za još pola sata. Morao se riješiti Roccovog tijela i sutomobila a da one ništa ne primijete. Sačeka dok su sjele u kuhinji popiti kavu. Bio je prljav od vatre. Osmjehne se Grazielli. - Dobro, samo da se istuširam i presvučem. Smijem li još jednom opljačkati ormare? vGra~iella reče: - Uzmi što želiš, ionako to ostavljamo ovdje. To vrijedi i za tebe, Adina. Čim odemo, dovedi svoju obitelj, neka uzmu što žele. Adina se slomi i z~jeca. Luka se uspne kroz stražnji prozor, sklizne niz oluk i potr či k Roccovom automobilu. Zaškripaše gume i on opsuje, nad~jući se da žene nisu ništa čule. Odveze se niz kolni prilaz tiho, ugašenih svjetala.

Nije mogao daleko jer se morao vratiti u vilu, pa se odveze pokrajnjim ulicama do javne garaže u predgradu Palerma. Baci kartu i ostavi automobil na petom katu. Upravo je izlazio iz sutomobila kad zazvoni telefon. Isprva se prepadne, ali se zatim nasmiješi i podigne slušalicu. Glas je isprva bio nerazumljiv zbog betonske zgrade. Giuseppe, jesi li to ti? - Si. - Pa gdje si dovraga? Halo? Ne znam zašto upotrebljavaš taj tip telefona, nikad te se ne čuje dobro. Rekao sam ti da si kupiš ovakav kakvog ja imam. Rocco? Čuješ li me? - Si... Moram iz grada na nekoliko dana. - Zezaš me? Luka se nasmije, pa zapjevucka: - Zezam te. Glas zamukne. A zatim reče: - Tko je to, dovraga? 325 - Reci svima da ostave udovice Luciano na miru. Pod zaštitom su, shvaćaš? Rocco je mrtav. Luka jedva što je strgnuo sa sebe odjeću, porazbacavši je po cijeloj sobi, i ušao u tuš kabinu, kad Sofia zakuca na vratima. On zatvori tuš. Sofia ude u kupaonicu ne sačekavši. - Znate li koliko je sati? Ne krenemo li odmah, zakasnit ćemo na posljedr~ji trajekt. Luka se omota velikim ručnikom. - Žao mi je, obući ću se. - Što ste radili toliko? Luka slegne ramenima. - Treba mi dugo da se svučem i obučem, još me prilično boli rame. Zavoj na rani bio je nov, ali je rana krvarila; mala krvava mrlja probila je zavoj. Sofia podigne njegovu košulju. - Donijet ću vam drugu. Kad se vratila, Luka je već navukao hlače. Ona mu pruži košulju. Luka ugura desnu ruku u rukav i pritom se ledima okrene Sofiji. Ona ustukne. - Bože, vaša leda! Nisam dosad primijetila ožiljke. Luka ode u kupaonicu zakopčav~jući košulju. - Kao mali pao sam u kombajn. Strpite se još dvije minute, pa silazim. Sofia je već krenula iz sobe. - Dovest ću suto ispred ulaza. Graziella je sjedjela naprijed do vozača. Sofia je nestrpljivo čekala polazak. Naposljetku se pojavi Luka, poljubi i zagrli Adinu i obeća joj da će paziti na Graziellu. Sofia se obrecne: - Ulazite u auto. - Da ja vozim? - Ne, ja ću. Vi možete preuzeti kasnije. Rame je u redu? Graziella se ponudi voziti, ali Sofia brzo uskoči u automobil. - Ne, Mama, nema potrebe. Adina je gužvala rupčić natop~jen suzama. Ostavili su joj dovoljno novca. Vratit će se u Mondello da u miru proživi starost. Ali što će biti s njezinom voljenom gospodaricom? - Arriuederciiiii, gospodo Graziella, arriUederciiiil Graziella se okrene i lagano joj mahne. - Zbogom, Adina. 326 Sofia okrene automobil i polako krene niz prilaz. Adina je divlje mahala rukama. - Pišite mi, pazite se... Bog vas blagoslovio... Luka je sjedio otraga. Okrene se, stavi prste na usne i pošalje Adini poljubac. Nije joj vidio Iice, nije čuo njezin plač kad sutomobil zamakne kroz vrata. Adina je posljednji put vidjela Michaela Luciana živog onog dana kad ga je Don odvezao natrag u njegovo planinsko sklonište. Kako je mercedes odlazio niz put, Michael se okrenuo, podigao prste do usana i poslao majci poljubac. Adina je to vidjela. A sad, dvadeset godina kasnije, mladić s licem andela, mladić toliko nalik Michaelu kao da je njegov duh, učinio je to isto, poslao isti oproštajni poljubac. Adinu zazebe oko srca. Bio je to nedvojbeno loš znak. Dva tjedna do Božića, a još nema traga Luki Carolli. Novinski naslovi sad su glasili: JOŠ NA SLOBODI, ali mnoge novine nisu objavljivale članke o tome na naslovnoj stranici. Bilo je vrijeme slavlja, a izbio je i skandal u koji su bile upetljane dvije istaknute društvene ličnosti. Komesar Joseph Pirelli sad je imao fotografiju koju su mu poslali iz Amerike, snimljenu u pos~jednjoj školi za koju se znalo da je Luka pohadao. Tada je imao petnaest godina. Uz fotografiju bio je priložen i popis njegovih poznatih suradnika, njegova obrazovna postignuća i kratka poruka direktora škole. Bio je loš učenik, ispodprosječnih ocjena, a često n~je prisustvovao nastavi. Bio je osamljenik, promjenljivih raspoloženja i sklon Ijutnji zbog čega je bio isključen iz nekoliko razreda. Poslije zimskih praznika nije se vratio u školu. Po mišljerlju obrazovnih stručnjaka, imao je loš utjec~j i bio mu je potreban psihijatrijski tretman. Pirelli u svom uredu sazove sastanak svih koji su radili na tom sluč~ju. Stane ispred zloglasnog »zida smrti« na kojem su bile pričvršćene fotografije mnogobrojnih Lukinih žrtava. Pokazavši na fotografije, Pirelli polako otpočne. - Siguran sam, stavio bih svoju karijeru na to, da je jedna osoba odgovorna za sva ova umorstva. Moj problem nije to dokazati, već 327 prokletnika naći. Znate što smu sve poduzeli, a sve uzalud. Nademo li Luku Carollu, istrazi je kraj.

Pirelli okrajkom cigarete pripali drugu. Tihim, umornim glasom ponovi što mu je rekla gospoda Brunelli. To, kao i razgovori s policijskim psihijatrom, uvjerili su ga da tragaju za psihopatom kojemu je svejedno je li žrtvi devet ili devedeset godina. Neprestano je pokazivao slike djece. Duboko uvlačeći dim i ispuštajući ga kroz nos, pogleda od jednog do drugog. - Prokleto je bistar, a mislim da radi sam. Njegov potpis jest označavanje metaka. Vidite dokaze koje smo dosad prikupili, ali mi nije jasno zašto to radi? Zbog novca? Mržnje? lli jednostavno zbog krvi? Ne znam. Čak ne znam je li ga un~jmila jedna od obitelji. Siguran sam da je ubio svog ~ poočima, Paula Carollu, odjeven u redovnika, znači da je vješt ' u prerušavanju. Dosad je možda već promijenio više lažnih imena. Pirelli zastane, uvlačeći dim. - Razgovarao sam s jednim dobro obaviještenim mafijašem koji pozn~je obitelji. Nije ielio reći jesu li oni s vrha Organizacije naručili umorstva Lucianovih. Ali saznao sam jedno ime koje je on nekako u to upleo: Michele Barzini, velika fora iz New Yorka, koji služi kao pregovarač izmedu obitelji. Zasad nismo pronašli vezu izmedu Barzinija i Luke Carolle. Pritisnuo sam svog doušnika da mi kaže smatra li on da je Carolla pobio Lucianove po nalogu onih iz New Yorka, rekao je da sumnja. Ali ako je Luka Carolla odrastao uz starog Carollu, zacijelo poznaje mnoge mafijaše. Možda je negdje usput našao drugog gospodara. To je sve. Hvala što ste došli. Pirelli je upravo ispraznio svoju pretrpanu pepeljaru u koš kad zazvoni telefon. Lice mu zasja. Široko se osmjehne i okrene Ancori. - Konačno. Služba osiguranja s rimskog aerodroma uhapsila je nekog momka. Ima kartu na ime Moreno, Johnny Moreno. Avion u kojem su se nalazile Teresa i Rosa već je uzletio. Nisu ni vidjele kad su uhapsili mladog studenta. Stražari su ga odveli iz čekaonice i zadržali u aerodromskoj carini do dolaska komesara Josepha Pirellija. 328 Dvije preostale karte za prvu klasu, Graziellinu i Sofijinu, poklonile su dvjema autostopisticama, koje nisu mogle povjerovati takvoj sreći. Zamijenile su ih za karte za Los Angeles. Sofia, Graziella i Luka sretno stigoše u Rim i smjestiše se u Sofijinom stanu. Pirelliju je bio dovoljan jedan pogled da shvati da privedeni student nije Luka Carolla, nije Johnny Moreno. Izide iz sobe zalupivši vratima. Mladić se, prestravljen, slomi i zaplače. Pirelli nogom udari u zid i probije ga. Strašan napad kašlja prisili ga da sjedne. Kašljao je i pljuckao u rupčić. U Rimu se Graziella spremala na spavanje. Luka je spavao u dječjoj sobi. Idući u sobu, prode pokr~j Grazielline sobe. Zastane i zagleda se kako češlja kosu. Duge pletenice, obično smotane u pundžu, sad su bile raspuštene. Graziella odloži srebrnu četku na toaletni stolić i uzme istrošenu crnu Bibliju. Nije ga primijetila i on nečujno produži. Kad se umio i oprao zube, u Graziellinoj sobi više nije bilo svjetla, iako su vrata još bila odškrinuta. Sofia poskoči. Nije čula kad je Luka ušao u kuhinju. Nisam mogla zaspati. Želite li nešto popiti? - upita ga ona. Luka odmahne glavom i sjedne nasuprot Sofiji. Na stolu je st~jala čaša viskija i mala bočica tableta. On se sagne da pročita što piše na naljepnici, ali ona dohvati bočicu i spusti je u džep. - Hoće li vas smetati ako ostanem s vama? - upita je Luka. Sofia zatrese glavom i malo slegne ramenima. Pepeljara je bila ispunjena do pola popušenim cigaretama. Luka je promatrao kako Sofia uzima pepeljaru i prazni je u kantu za smeće. - Rosa mi je ispričala da vam dizajner zad~je mnoge nevolje, je li tako? Ona uzdahne i ispere pepeljaru u sudoperu. Njezina raspuštena kosa je, poput Grazielline, dosezala zamalo do struka. 329 Bila je tamna i svilenkasta. Luka je poželi dodirnuti, ali se ne pomakne. Sofia obriše pepeljaru papirnatim ubrusom i vrati je na stol. - Možda ću sad moći zaspati. - Niste popili piće do kraja. Sofia pogleda čašu, podigne je i ispije, pa je odnese u su- j doper. Dok je ispirala čašu vodom, njega zadiviše njezini dugi, i fini prsti i gotovo bijeli nokti. Pažljivo obriše čašu i podigne ruku da je spremi u ormarić. Satenski ogrtač se rastvori i pokaže se bedro. Luka shvati da I je ispod ogrtača naga. Kako se okrenula prema njemu, malčice se rastvori gornji dio ogrtača i on ugleda liniju izmedu grudiju. , - Što vam je Rosa rekla o Ninu? - zapita Sofia. Omatala ' je svoju dugu kosu oko prstiju. , - Nešto malo, samo da vas je, kako je ona rekla »odrao«. - Noge su mu drhtale. Ukruti stražnjicu osjetivši kako se mu se diže. Spusti ruke u krilo ispod stola. Cijelo tijelo mu je prožimala vrućica; znao je da mu obraze zahvaća rumenilo. - Pa, moglo bi se tako reći. Vjerojatno sam sama kriva. Bila sam budala. Suprug me upozorio da mu ne vjerujem. Luka promijeni položaj na tvrdoj stolici. - Želite li, rukama pritisne svoj ukrućeni penis - želite li mi o tome pričati?

Pretpostavljam da je zbog toga ustr~jala da me vi pratite u Rim. 332 . Nemojte misliti da ja to ne vidim. Veći dio puta ostala je u tom položaju. Graziella je uvjeri da ne treba brinuti zbog nje. ali ne zaboravi n~jprije ugasiti svjetlo. Možete reći Teresi da uzimam otprilike četiri valiuma dnevno.Gospodine Moreno. Htjede zapitati za Sofiju. Zatvorivši torbu. nemojte se truditi. odnedavno pretvorenih u luksuzne stanove i nekoliko ureda. Od viskija i valiuma bila je pomalo ošamućena. Kad se prignula Grazielli. Luka svrši i ovlaži pid~amu. Zatim uzdahne. Uzdahne od olakšanja. ugleda otvorena vrata portirnice i sivu službenu kapu na stolu.Da. blag.reče Sofia s osjeć~jem krivnje.Da vas povezem? Trgnuvši se. ftuka mu je bila blizu njezinih uskih zglobova. Prolazeći predvorjem zgrade. molim vas. Luka malčice nagne zrcalo nadajući se da će Sofia malo raširiti noge. Sofia se pomakne u jedan kut automobila. Poželi je dodirnuti. nade se blizu nje. Zatim skine gornji dio pidžame i provjeri ranu. Mislim da su sve brave zaključane. Zatvori oči. 330 Luka prespava doručak i nade Graziellu samu za stolom. finih kožnih cipela. . Molim vas. tiho jekne od užitka. . Sofia otvori aktovku i počne čitati dokumente.Boli me glava . . liniji grudi i zategne pojas. a dlanom pokrila čelo. prebaci nogu preko noge. Sofia se okrene. Uzme je. ali je on skine i nagura papirnate maramice u nutarnji obrub. Vraćam se za nekoliko sati. Kad se vratila. Luka izide iz grada i krene autoputom. Brinem za vas i Graziellu dok ne stignemo u New York. jedno od Filippovih. Sofia se pakosno nasmije.Prestanite me gledati. Luka ustane od stola i pode za njom. Njezina sj~jna. . Bijela svilena košulja je bila otkopčana na vratu. potpuno odjevena. se spotakne i padne baš na bolno rame. Luka se zabavi ulijevanjem kave da ona ne primijeti da se zacrvenio. . . U preplašenim. a ponekad i pokoju tabletu. 331 .Moram u Milano. Luka odmah klekne i počne ih kupiti. Ustavši. Nino Fabio onc[je radi. Bio je čist i on ga baci u koš. Tri sićušne žute tablete skotrljaše se na pod. Možete me ili odvesti ondje. Popije votku i jedan od »aspirina«.Nije baš tako. Iskrivi lice od bola i nogom odgurne pidžamu. Gledao je kako Sofia otvara mali bar u stražnjem dijelu automobila. ja ću vas odvesti. Ne želim zakasniti. bila je još neraspoloženija. . Brzo se očeš)ja. Sofia ode u predvorje i počne slagati dokumente u aktovku od crne kože.Ne. Njezina zbunjenost ulije mu sigurnost.E. zategnuta kosa davala joj je strog izgled. Na sebi je imala elegantan tamnosivi kostim i čarape.Dovest ću auto ispred ulaza. Ne osmjehne se kad se on okrene prema njoj i podigne kapu u znak pozdrava. krenite. .Možemo li krenuti? Ne volim dugo ostavljati Mamu sa mu. Tada primijeti da je on promatra. ljut na svoju nespretnost. Mislim da ću na spavanje. Ode iz kuhinje. Odlijepi mali flaster kojim je zavoj bio pričvršćen. suh miris. promijeni košulju i odjene jedno od odijela iz vile Rivera. Upita je li već popila kavu. Zatim požuri u sobu da se očisti. Požuri u sobu prije nego što se uspjela usprotiviii. Ugasite svjetlo. Kadšto bi spustila ruku da mu kaže gdje da vozi. svježe oli čene zgrade. pa sad se zaista osjećam sigurno. pa je opet isproba.Ne sad. Nisu progovorili ni riječi ostatak puta. . zavali se u sjedalo sklopljenih očiju. Lakat je oslonila na naslon za ruku. . Nervirate me. ali upravo u tom trenu ona ude.Sofia se sagne i poljubi Graziellu.Sofia se ugrize za donju usnu i nesvjesno rukama prijede po satenskom ogrta ču. ili se vratiti Mami. zar ne? Luka zaustavi automobil i pruži ruku preko naslona sjedala. Sofia podigne telefonsku slušalicu i nazove Graziellu da joj kaže da mora izbivati dulje nego što je namjeravala. Ako me mislite špijunirati. . afi . Sofia se zadrži u advokatskoj kancelariji više od tričevrt sata. Sama će si otići kupiti nešto hrane. pripazite na Mamu. razrogačenim očima zrcalila se krivnja. on ugleda maleni dio njezinog bijelog čipkastog grudnjaka. Sofia se pretvarala da ne zamjećuje njegov trud. a ja ću nešto drugo organizirati. iz ladice uzme jednu bočicu i odvrne poklopac. molim vas. ona naloži Luki da krene sporednim ulicama do nekadšnjih skladišta. ali i opuštena. . Zaustavili su se ispred visoke. dovoljno da osjeti njezinu toplinu i miris finog parfema. Osjeti miris njezinog parfema. ali provjerite. Jeste li dobro spavali? Luka potvrdi kimanjem glave. Stigavši u Milano. Kapa je bila suviše velika. U tami dječje sobe žurno je svlačio donji dio pid~ame.

jeste li me čuli? Ona pogleda pokraj Luke. zidova u tonovima jarkožute boje i boje breskve. . tako.Nemam pojma. znaš da za to nemam potrebnog novca. moja prilika. upotrijebiš li te stare 333 kreacije. da ponovo počnem.. Nino? On slegne ramenima. zalizanim čovjekom u krznenom ka .A ni to vam nije potrebno. Dobro? . oborila na njega. .Ništa nemam napismeno o prodaji strojeva odnijetih iz mojih radionica i skladišta koje je služilo kao tvornica za izradu intimnog rublja. ne može ti to biti. a znaš da će se to dogoditi sazn~ju li novinari. Jedino su biljke u teglama bile znak da zgrada više ne služi kao skladište. . ugled će mi pasti na nulu! Ti volančići i pamučni zgužvani materijali su otpisani! Mrzim te stare kreac~je. Lice joj je bilo nepomično. ali se ni po čemu nije . ali imam i svog posla. Neće te smetati ako malo pogledam tvoju ra~ dionicu? Tek toliko da vidim na kakvim strojevima rade tvoji ljudi? Nadem li jedan. za~arena.Kako me se usudujete tako prekidati? Kako se usudqjete tako upasti! 334 ! . lancima ogradenom privatnom parkiralištu. ali ja sam vlasnica cijelog skladišta. Sofia ugasi cigaretu. Nagne se preko sjedala i upre prstom u nju. Iza njih bila je recepcija: I. rekli smo si sve što smo imali. kao što ne želim da obnoviš posao preko mojih leda. Na trećem katu pritisne polugu i zaustavi ga. . Možda ih je uzeo poslovoda. Ne mogu ti pomoći. ja ću tebe optužiti za kradu. ja nemam tvoje strojeve. Mislim da ne bi željela da se ovo počne vući po svim tračerskim časopisima. b~jelo oličen prostor. neće biti taj. molim te. Upotrijebiš li neku moju kreaciju. Kad je Luka sjeo za uprav~jač. Sofia otvori torbicu i nestrpljivo prekopa po njoj. sad izraženiji i jači. ftuke je priljubila uz tijelo. IZVOZNI ODJEL. Luka se uvjeri da je pronašao ured »Nino Fabio« po kićenom znaku ispisanim zlatnim slovima. Možda nisi toga svjestan. . Silvi~ Ne znam. gospodo Luciano. ni itko drugi da mi kroji život.Vi ste jedna od Lucianovih. dušo. Luka na vratima pregleda nazive tvrtki pa ode do dna kaH menog hodnika i pozove staro teretno dizalo. S lijeve strane dopiralo je zujanje strojeva. Ali nikad tako da ga molite. Bila je u zadnjoj sobi. Sofia se. čujete li me? Želite li da vam on&j pizdek potpiše dokumente.Gled~j. samo izvoli. sjajan crni stol i nekoliko biljaka. Vi i vaša majka ste netko i nešto. Ali ov~j ovdje prisutni. Nisam nikad od tebe očekivao usluge.Vaš automobil. . dobit ćeš odredeni postotak. Lanci su bili oličeni bijelom bojom. Zidovi imaju uši. Nalazili su se u dvoa rištu. Nino baci smotane crteže preko sobe. Luka je gledao za Sofijom kako ulazi u zgradu. ne vi. IZLOŽBENI SALON. ima načina da ga se na to natjera. Želiš li otvoriti butik. Ljudi će se početi vraćati s ručka. Izraz lica joj se promijeni. On vam nije potreban. . . Oni glasovi. st~jao j čovjek koji je vodio onu ilegalnu radionicu. Bilo je mnogo ulaznih vrata. Nemam ništa tvoga. Bilo je nešto više od jedan sat popodne.Ah. ni deset metara ispred automobila. Silvio se zanio u ' razgovor s nekim niskim. Luka zastane i za čuje Sofijin glas. moja budućnost. Moj advokat je sačinio vrlo pravedan ugovor. Ti si dobila sve na tanjuru poput princeze. . Sofia. Odgovor je ne. Sofia je šutjela dok su se spuštali dizalom. u redu je. . doveli su ga ondje gdje se prostor dijelio na urede i salone. trebali biste mi biti zahvalni. a ieliš li moj savjet. Ovo što se dogodilo nema nikakve veze sa mnom. Prode kroz prostor~ju ispunjenu krojačkim lutkama začuvši j žagor iza vrata na suprotnom kraju. . Jesi li me razumjela? Nino i Sofia su se iznenadeno okrenuli kad je ušao Luka. samo jedan iz moje tvrtke.Sofia naloži Luki da parkira i čeka. izvoli. a prostor je bio ukrašen velikim žardinjerama. . a sad idi. Naradio sam se poput psa za tebe. Nino. tužit ću te. Pos~jednji put sam bio ondje kad smo se vidjeli. i ja ću tebe tužiti za kradu. Zakorakne u golem. nemoj se ni truditi. samo jednu.Molim te. žao mi je. Gdje su moji strojevi. gdje su se nekoć parkirali kamioni za prijevoz robe. Sva vrata bila su staklena i na njima su se kočili natpisi: ODJEL ZA DIZAJN.Malo je nedostajalo da se nisko spustite.Dopustim li da uzmeš moju kolekciju za 86/87. Ono što me sad jedino zanima jesam ja. Ionako nikad ne bi uspjela da nije bilo mene. Sofia se sagne i prode ispod ~je pa požuri prema sutomobilu..Sofia. igr~j se na nekom drugom mjestu. Luka podigne željeznu prečku. dalo zaključiti koja vode u radionicu Nina Fabia.Nino. nikad tako. . pusti ih samo nekoliko. PriQe Sofiji i primi je za lakat.Pogled~j gc~je ti je volja. .U plavim očima vidio se bijes. a ništa i ne želim. Spusti se u sjedalu jer je. a zatim ude i on. Na zatvorenim vratima stajalo je Ninovo ime. Skini mi se s vrata. Sofia. moja će te tvrtka tužiti. Počeka pola sata. I upozoravam te. ako uspiješ.Brinite se vi za sebe! Ne trebate mi ni vi. nadi si drugog kreatora.

Promet se prorijedio te automobil počne ubrzavati. Zašto bih inače išla k njemu? Ali potrebne su mi njegove kreacije. što vi ovdje radite? Sofia se nasmiješi. 335 . Pomozite mi da se vratim u auto. . pa joj pruži svoj čisti rupčić. Čekat ću vas. .Da.Gospodo Luciano. Zacijelo jezivo izgledam. Celeste se nagne i poljubi Sofiju u oba obraza.Da.Na uglu blizu Piazze del Duomo je jedna dobra kavana. Vidite li onu dvojicu? Vidite li kamo idu? Luka ih isprati pogledom.Ne. Samo na kavu. naravno. .Dobro vam je? . Što ćete vi ovdje? .Odvedite me do Piazze. . Udoše u jednu od zgrada u dvo rištu. Pirelli je lako održavao korak s automobilom. . poleti k zidu. Sagne se i počne se nadimati i povraćati. 336 Sofia ga primijeti i osmjehne mu se.. Zatim pripali cigaretu i uzdahnuvši mu naloži da neko vrijeme vozi naokolo otvorenih prozora da se nadiše svježeg zraka. Pogleda na sat pa se predomisli. .Da.Poslom. . žao mi je. a što je još i gore. Iznenađena. Zacijelo nisu plaćali radnicama zakonom propisane nadnice.Ne.Ne. Kasno je. .Ali ako ih je izradio dok je radio za vas. Ako ste zabrinuti. . mislite li da bih se sad mogla obratiti policiji? Radionica je bila neprijavljena.Grazielli ništa ne nedost~je. Osloni glavu na naslon sjedala i zatvori oči. ne zn~jući što će zapravo učiniti. Privlačio je veliku pozornost.putu. I vi biste mogli nešto pojesti.. . . ona reče: .Znate li kako se osjećam? Iskorištenom.Gledao je za sutomobilom koji se pomiješao medu druga vozila i naposljetku se izgubio iz vida.Samo me vi odvedite. ' ... bio je važan.A kako? Recite mi. . . a da o porezima i ne govorimo. da.. . nazovite je. Nalo~i Luki da se odveze do vrata na koja je ušao Silvio. Nino zna da ja ništa neću poduzeti u vezi s tim. Razmišljao je bi li mogao stići na drugi dio opere. A u Milanu svi zn~ju što drugi rade. Iskoristili su me.Gospodo Luciano.Da. Kad su izišli iz dvorišta. molim vas.Odvedite me odavde. Ugledavši Sofiju. Sofia je drhtala. Požurite. djevojka koja je radila kod nje. Pirelli ne obrati pozornost na vozača u sivoj kapi. . Luki se učini kao da se radi o razgovoru dviju prijateljica. Celeste krene prema zgradi Nina Fabia. I zovite je gospoda Luciano. Luka joj pruži torbicu..Oprostite. . Nemam novca da nadem drugog kreatora i to dobrog.Učinite kako vam kažem i ne prepirite se. Joseph Pirelli prošeta po Via Brera i zastane ispred Scale. dobar dan. Moram se vratiti Grazielli.Molim vas.upita je opet. Sofia pogleda na sat.Imate li vremena za kavu? . . vraćam se u Palermo avionom u sedam sati.Zaustavite auto. Bila je odjevena u plavu vunenu trudničku haljinu. Nije ih bilo mnogo. Navrat nanos izide iz automobila. . Sofia se prisjeti da od doručka nije ništa pojela. teško se probiti u modne krugove i biti ozbiljno shvaćen.Sve u redu? Poblijedjela je. zacrveni se od nelagode.Nesigurno je hodala.. Bila je toliko bespomoćna. suviše blizu Ninovih radionica a da ne bi postojala veza. Povratit ću. moramo se vratiti.. Nekad sam ovdje imala butik.Željeli biste iznova ovdje započeti? . Sofia čvrsto stisne usne od bijesa. Te večeri avionom se vraćao u Palermo pa je ubijao vrijeme do polaska. Luku zaboli od želje da je zagrli. . Luka je st~jao pokr~j nje.. . promet se odvijao užasno sporo. . znači da pripadaju vama. Reče Luki: . Ulazeći u automobil. . a uske ulice bile su neprikladne za tako velik automobil.Nemojte krenuti. . .. No tada iz iste zgrade izide Celeste Morvanno. Više ni sama ne znam.Ne. Sofia se nasmije. udari glavom. .Zašto ne? . Sofia ostane st~jati. pa sjedne za upravljač.Taj posao vam je bio važan? Sofia uzdahne i zagleda se kroz prozor. Izide. Duboko se zamisli i zastane na rubu pločnika. Zar nisu dio tvrtke? .A Graziella? . ranjiva. U zrcalu je promatrao kako pažljivo nanosi šminku i ruž. Ugleda rollsroyce. Ušavši u automobil. hvala.Bit ću ondje.

.Mogli bismo otići i provjeriti vozni red vlakova ili aviona. pitajući se zašto li je samo pristala doći.Čekat ću vas. Čvrsto je uhvati za lakat.Da. . Zašto je otišla s onim? Tko je on? Njezin ljubavnik? Porazmislivši.Divno izgledate. pa je otputovao u Milano provjeriti je li sa stanom sve u redu. Luka i drugi vozač počeše se vrijedati. Možda i nekoliko mjeseci. vratite se u Rim. Dokazat će joj da je on najvažnija osoba u njezinu životu. Luka problijedi od bijesa i uključi se u promet. ` U tom trenu i on se okrene prema njoj i nasmiješi se. Luka je bio izvan sebe. Ne samo to. Malo prije isteka jednog sata. Pridrži joj stolicu i pomogne skinuti kaput. N~jprije nazove njegov stan u Milanu. Ne spomene da su mu iena i djeca u Palermu.A meni je drago. ali moram kući.Gdje ste? . Roccove hlače bile su spuštene do gležnjeva. Već je nazvala Graziellu. nadenom na parkiralištu. zapravo.Avionom. Vi samo ostanite. Johnny je sad na pola puta. Upita je osjeća li se dobro.Nemojte jer me ondje nema. vlakom. Dodite po mene za jedan sat. . ni sama nije znala kamo. Nije ondje bio od jutra. Pirelli je ipak primi pod ruku i tako izidoše.U operi. . Sofia ponovo osjeti ugodu od njegove blizine. Pirelli odgovori: .Ne želite ga vidjeti. Razljutio se što smo prekinuli putovanje. Svezana jezika. 339 Pirelli ne reče ništa. Moj stan je blizu. Sjedne što je dalje mogla. Smrt je nastupila kao posljedica udarca po glavi. . Ancora pokuša doći u vezu s Pirellijem. dovezao me moj šofer. poznatom mafijašu.upita ga. Prikazivala se opera Rigoletto. Kad ona ude.Došao sam zbog jednog sluč~ja. Ne uspije ni odgovoriti a on već mahne rukom i zaustavi taksi. Sofia se iznenadi kad shvati da joj dodir ~jegovog ramena na čudan način godi. Vraćamo se. Ona oslobodi ruku njegovog stiska omotavši se kaputom. identificiranom kao Giuseppe Rocca. Okrene se Pirelliju.Idite nešto pojesti. Vidimo se večeras. On pode za njom. Naručili su jelo. 337 Sofia se nasmiješi i uzme jelovnik. . . Počne razmišljati o najbo~jem načinu povratka u Rim. Pripadao je obitelji Corleone.Luka se zaustavi uz rub pločnika. Opera? Zglobovi na prstima pobijeliše mu od stiskanja uprav)jača.Da. Jasno? Izide iz automobila prije nego što on uspije protusloviti. Potišten. Sofijina ruka bila je na vratima. Vi se vratite. već se zagleda kroz prozor. štap s konjskom glavom koji se mogao rastaviti na tri dijela i koji je bio ukraden iz vile Palagonije. On joj ispriča kako je uzaludno otišao u Rim. dobro mi je. molim vas. porazgovara sam sa sobom i dovede se u stanje ledene mirnoće. . . Sofia je sjedila u tami. Bila je to Sofia koja mu reče da se vrati u Rim bez nje jer se odlučila zadržati. .Kako ćete se vratiti? . Pritom zamalo izazove sudar. . hm. . s nevjericom. Na vratu su se nalazile duboke zasjekotine.Doći ću u kavanu. Pirelli se zarumeni. učinite kako vam kažem. zazvoni telefon. .Ne. Nije znao da je od samurovine.HIadno je. . Pirelli je čekao u kavani. Post~jala je sve zbu~jenija. Prebaci je preko prazne stolice. Nikako nije mogla shvatiti zašto je uopće popila kavu s njim. Zaboli je glava. a revolver gurnut u stražnjicu. Pirelli se doimao zanesenim njome. . Duga vožnja. Luka je sjedio. . Okrene automobil i krene prema skladištu Nina Fabia.Koliko ost~jete u Palermu? . a zatim milansku policiju. Od jutros nisam ništa pojela. Učinila sam glupost zadržavši se. gluplje se osjećala. 338 Ancora spusti slušalicu i počne pisati kraći izvješt~j o pronadenom t~jelu. . Što je više o tome razmišljala.Moram krenuti. ali se istraga proširila. Rekoše da je vjerojatno na putu za Palermo. pa okrene lice.Da. . Žao mi je. . Bio je mrtav više od dvadeset četiri sata. licem mu se prelije osmijeh. . tko bi to znao? Luka brzo pojede sendvič. Sofia ga pogleda. Pirelli se nakašlje.. Sofia pretpostavi da je neženja. Gotovo joj se bojao pogledati u oči da ne primijeti kakav metež mu vlada u duši. vidjet ću. Sjedoše i krenuše.Nisam ni znala koliko sam gladna. Nije bio ništa manje zbunjen od nje. Veza se prekine. Uspeli su se stepenicama do njegovog stana ne vic~jevši portira.Automobilom ste došli iz Rima? . Ali ono zbog čega je otkriće Roccovog leša bilo toliko važno bilo je oružje za kojim su tragali. popije šalicu kave i vrati se u automobil pričekati Sofiju.

Ona se nasmiješi i nastavi okretati brojeve. Pirelli kroz ruku osjeti kucanje njezina srca. Poljubi je grublje nego što je mislio da je u stanju.Mislim. . Počne skidati kaput. Ne. odlaže čašu. raskopča košulju. Začuje se tup udarac glave o drvo. nego da je ošamari.Ne? Ne želiš me? Što je? Zar ne voliš kad ti ga netko siše? .Oblači se! Ovo je bila pogreška. Sofia se okrene.Možda i ja mogu to učiniti. Pirelli se sagne i poljubi Sofiju u vrat. skine cipele i čarape. Pirelli je odgurne. Oduzela mu se moć govora. Bolje to. pogled~j me! Misliš li da te tako želim? Misliš da ja to želim? Pogleda u njezino prezrivo lice.. Tek malo pogne glavu kao da mu nudi više od svog golog vrata. Osjeti se još bespomoćnijim. 340 Pažljivo joj skine kaputić i bluzu.Nešto je iskrslo i zadržalo me. nepoznatom kurvom umjesto predivne vile iz sna o kojoj je maštao. . . Zatim mu. Mama. pa mu okrene leda. Promatrao je kako prolazi sobom do telefona. pijuckajući i ne gledajući Pirellija. Polako spusti slušalicu. ono što ti nudiš. Pirelli pripali cigaretu i duboko udahne. Ne! Ne! Nije se ništa dogodilo. Ona posegne za njegovom rukom i povuče ga prema sebi. zarine prste u meso. mekoću svilene bluze. Pogledi im se sretoše.Žao mi je. još sam u Milanu. ali Pirelli je tako grubo odgurne da Sofia padne s kreveta i udari u komodu. kao da mu se podsmijeva. . On kliznu u njegove ruke. oprosti mi..Sofia.. Raspoloženje mu još više padne. .Opet se okrene Pirelliju kao da mu je na licu tražila odgovor na neko neizrečeno pitanje.Ujutro ću se vratiti. Poljubi joj uho. nikad nisam vjerovao da će netko pobuditi takve osjećaje u meni. jer to mi treba. Okrene se i pogleda ga. više uzdahnuti. Dlanovima obujmi čašu. u guste. ~jezino ime.. Pirelli joj pride uzeti kaput. bila je tu. mislim da bih trebala telefonirati Mami. Polegne je na krevet. pa otvori zatvarač na suknji i ona klizne na pod.Isuse! . tamne. ja mogu kupiti. isprva plašljivo.Volim te. Sofia mu otkopča pojas na hlačama. oštre dlake i povuče ga k sebi. Sofia. nije. Rastrga naramenice njezina kombinea. Nije se ogledavala ni komentirala njegov ukus. . . Na usnama joj je titrao poluosmijeh. on je bio u stanju jedino izustiti. . Smije li se to njemu? Nikad u životu nije se osjećao tako nedoraslim situaciji. oblinu njezine dojke. Podsmijeh na njezinu licu izazove ga da se bijesno okrene prema njoj. . on bešumno pride krevetu i sjedne pokr~j nje. . ali nestalo je one podrugljive ljutnje. . Ne skinuvši hlače. a ona se spuštala niže i uzela ga u usta.Što je s vama.. Kad ona prisloni lice uz njegovo. Obuci se. Kaput padne na pod. komesare? Koliko tražite za jedno tucanje. ali se ne okrene. Ona mu klone u naručje. Stane nasred uredno namještene dnevne sobe. Rukama joj nježno okrzne ramena.Ne. Čim sam te ugledao. no ona zab~je lice u jastuk. Jednostavno. Da. Sofia se nasmije. Oprosti. Nije ga htjela ni pogledati. Kao da joj misli nisu bile dio tijela i njezine iudnje. Kao da se prepustila. skine ga i zapanji se od ljepote njezinih teških dojki. Koliko tražite. komesare? Zar me ne želite? Zar me ne želite jebati? Pograbi je za zglob. . mnogo vremena. Sofia. . nježno je ugnijezdi u svom zagrlj~ju.Znaš. Obgrli je rukama. . Jedva da je razumio što je rekla. Pirelli navuče zavjese. poput kandže. Mislila sam da ste me zbog toga doveli ovdje. On zagrize usnu. Pirelli odjednom osjeti njezinu ruku na svom ukrućenom penisu. Osjeti kako drhti. Sofia padne nauznak na krevet. Nije se snalazio s tom drukčijom Sofijom.Pogledaj me. Pirelli je podigne i odnese u spavaću sobu. Sofia ne skine kaput. ne. Uskoro će stići. Otrese se na nju. 341 . Još jednom pogleda Pirellija. Sofia mu polako položi dlanove na lice.Odmakne se od ~je. Mama. .Mama? Sofia na telefonu. Ona ničim ne pokaže da je to primijetila.Imate li konjaka? Pirelli joj odmah donese čašu.. Oči joj se zažariše od ljutnje. Naposljetku Sofia sjedne na rub sofe i pripali cigaretu. uhvati je za lice i privuče. Da. . Grubo ga je povukla i gurala gore. Ti si dobro? Ne. Ona se okrene i dodirnu mu prsa. On odloži svoj kaput i provjeri vozni red. Nije pokazivala zanimanje za stan. Izbjegavala je pogledati u njega.Ušavši. Utapljao se u njezinoj vrelini. ruka mu je drhtala kao nekom pubertetliji. Sofia otkopča kaputić i podigne njegovu ruku do svog srca.

nježno joj odigne bradu i poljubi. nisi me povrijedio. želeći da mu pride.Doći ćemo u Palermo na saslušanje. . Joe? Što se dogodilo noćas. Sofia. Pirelli dodirne usnu. Vidimo se u sudnici. da je nekome stalo do tebe.Ali nisi. Kad za čuje objavu. Sobu preplavi svjetlost.Zar ćeš ostaviti ženu? Dijete? Nemojmo se igrati.ano qjutro on joj pripremi i donese doručak.Koliko je godina sinu? .Tko je ovo? . . .Hoćeš li moći i ti prisustvovati? Mama se boji novinara.Pozvat ću taksi za aerodrom. Sofia Luciano? Smotala si me oko malog prsta. Sofia se ogleda po sobi. biti s tobom. ali nije mogao ispružiti ruku i dodirnuti je. Najbolje za oboje. ali reče šofera.Sanjao sam o ovom prizoru. . . Otkuce<ji srca im se usklade. . Sofia? Ona uzme svoju torbicu. Njegov avion polazio je prvi. Cijelim tijelom žudio je za njom. da ti raspuštam tu divnu kosu. .Ne. Bila je ledima okrenuta Pirelliju. Naposljetku se umiri. Želim te vidjeti. Sofia se nasmiješi i položi mu ruke na lice. Nije ni pomislio ostaviti ženu. .Nisam mislio na to. On je razgovarao s taksi službom i istodobno listao vozni red.Zašto komplicirati ~ivot. Ne mogu. . dogodilo se.~je koji su provalili iz ~je kad mu se predala.Hvala Bogu da imamo cijelu noć. Vodili su ljubav cijelu noć.. Od njezinih turskih cigareta cijelim stanom širio se slatkast miris. . . Ne mogu se ovako rastati. Napuni kadu vodom. cijelu noć. Pirelli joj dopusti da si da oduška. Jače je prigrli šapćući da je sve u redu. Nikad prije nije iskusio osjeć. uplašena je. znaš. . poslije ukopa njezinih umrlih. a oči hladne.Sofia. I ti ćeš biti ondje? On potvrdi kimanjem glave. raširi ruke. Polako joj se primicao.. Zakasnit ćeš. izbjegav~ju ći njegov pogled. . obriše ručnikom pa je čvrsto zagrli. . R... Ona prebaci kaput preko sofe i pogleda ga. razgrne zavjese. a jedino imamo. Ne želim biti ničija zabava sa strane... . Joe. Sofia pažljivo vrati fotografiju u masivnom okviru na njezino mjesto. da prihvati njegovu utjehu slobodno. Sofia se sukobi sa srditim Lukom koji zatraži objašnjenje. a tada se sjeti da nije nazvao ured.Što da učinim. ali zaboravi. Ona se odmakne. namjeravao sam ti reći.. . Ode prema izlazu ne osvrnuvši se. da ga želi. nasapuna je. Čekala ga je sjedeći u svom krznenom kaputu. Vrativši se u Rim.uzme fotografiju. . Izvlačila je iz njega zbunjujuću nježnost. otekla je od ~jezina ugriza. . . Šapne: . Nikad nije u naručju držao takvo krhko biće. 342 Sofia sklopi oči dok joj je on milovao trbuh mekim. Ali to je bio prijetvoran osmijeh. Volim te. želio je.Opet objavljuju tvoj let. čim sam te ugledao. Zapravo osam. .Jesam li te povrijedio? . Ovisi o sudenju. Sjedne na krevet ne znajući što da kaže. sad je u devetoj.. Sofia ugasi cigaretu. Vraćate se u Rim ili ost~jete u Palermu? .Ne govori tako! Zar misliš da to stalno radim? Je li? Sve je istina što sam ti rekao. Dok je Pirelli nazivao taksi. Ništa više nemam. bez straha. Pirelli se zagleda u nju i osjeti njezin gubitak. priljubi svoje t~jelo uz njegovo.Dobro. Bila je na rubu da kaže Johhnyja. priziv~jući je. Svlada ga želja da baš on utaži tu čež~ju.Moram te opet vidjeti. A kad to sve mine. Poželjela sam te jer već dugo ništa nisam osjećala. Kao da se ništa nije dogodilo od trenutka kad su ušli u stan. Bilo je dobro. 343 Sofia je odbijala razgovarati s njim na putu do aerodroma. Pirelli nije mogao odgovoriti na to.Doći ću. Sofia mu stavi ruku na svoju dojku i nabreklu bradavicu. Prekinimo prije nego što suviše daleko odemo. Njegov zagrljaj i tjelesna utjeha bijahu prvi posl~je umorstva njezine c~jece. Sofia se polako okrene prema njemu. Pogleda na sat.upita je. kad ju je obgrlio rukama. Poput brižnog oca.Ne znam. Polegne je na krevet i počne vaditi ukosnice i raspuštati joj kosu. Pojeli su ga z~jedno u krevetu. . Vodili su ljubav i on svrši u njoj. laganim pokretima. Nasmiješi se njezinu lijepom licu. pokazavši mu da ju je uzbudio. Nasmiješi joj se. . Sofia se odjenu dok se on tuširao i presvlačio. Sofia..Dovraga i avion! Želim te ponovo vidjeti. Ustane da pogleda jednu fotografiju.Osjetit ćeš da si voljena. Oboje smo suviše stari za to. Ona se nasmije i vrati u spavaću sobu. .Devet.Pod prstima je osjećao njezinu svilenu kožu. Njegov zabrinuti izraz izmami joj n~jsladi osmijeh. Isplakala je suze za svojim voljenima. Ona slegne ramenima. kad je osjetio toplinu njezina nagog tijela. Sofia. . prazninu i čežnju.Žena i sin. Mamin sluč~j je na rasporedu ovog tjedna. . sad je plakala za sebe. zibao je naprijed natrag dok su nju rastrzali jec"~ji. uhvati je za ruku.Preporučila bih ti da odeš ili ćeš zakasniti na avion. Volim te.Ne želim te izgubiti.

Počne razmišljati o nečemu.Da.Da. ali promijenila se: bila je smirenija i sigurnija u sebe. Lisa se prebaci na svoju stranu kreveta. . pomisli da bi mogao otići kući. sklopi oči. Ipak ostane. Sve je u redu. . da. On napuni papirnatu čašu i vrati se hodnikom pokr~j jedne druge sudnice u kojoj se odvijalo sudenje. te drugim zločincima. Pirelli pregleda izvješt~je o Roccinom umorstvu i štap-revolver. što se dogada? Ti odlaziš u Milano.Da raščistimo nekoliko stvari: vi radite za nas. nijedan otisak nije ostao. Kad naposljetku pod glavom osjeti jastuk. poljubi ga u vrat. Usna mu je prilično otekla. bila izložena fotografije Luke Carolle. Bio je na oprezu.. Luka je ~elio izbjeći dolazak u sudnicu i nalazio je izlike da ostane u automobilu. Brzo uzme 344 spužvu. jedini razlog zbog kojeg sam u ovom odvratnom stanu je da budem s tobom. kako mogu obavljati svoj posao? Tko je onaj s kojim ste bili? Sofia ude u kupaonicu ne odgovorivši. Bio je obrisan. Morat ćeš Ginu kupiti novi bicikl za Božić. Upirao se da ne misli na Sofiju. Strašno me boli glava. e. na pameti mu je bio jedino san. na stanovit način ju je prevario. On uzdahne i nevoljko pristane. Uronivši u kadu.Trebate nas čuvati. . Njegov je netko ukrao. Lisa je gledala televiziju dr~eći noge na povišenom. Joe? Joe? Duboko je zaspao i sanjao o Sofiji i njezinoj kosi rasutoj po jastuku. Lisa se podigne na prste da ga po 345 ljubi. Osjetivši krivnju. paziti na vas. Lisa se oštro zagleda u njega. još nisu uspijevali ući u trag Luki. ali Sofia ustraje. iskoristit će ga. bez obzira na dokaze koji su se neprestano pojavljivali. nasapuna i istrlja tijelo. Nitko nije povjerovao da je glavom udario u vrata. sitnim lopovima. kupi cvijeće i pokunjen se vrati kući. ali su mu misli bile pune nje. Graziella je bila nervozna i u krilu je savijala rupčić. Pokraj toga st~jale su potjernice za onima koji se nisu pojavili na sudu. Bila bi luda čak i pomisliti da se ve~e s njim. Ancorino loše raspolo~enje bilo je posljedica činjenice da. ali mnogo ~judi prolazilo je amo-tamo i nitko na njega nije obraćao pozornost.Jesi li svraćao u stan? . što bi mu pomoglo. Naposljetku ga svlada umor te mu ne preostane ništa drugo. Umjesto toga.Bok. I.~jao na nogama.Trebam vas štititi. Znaš. Što god on rekao. Uop će te ne vidim. Na tijelu nije bilo tragova protekle noći. . dobro si? . . Poslije dobrih devet sati sna. zabrinut zbog tog problema poput psa koji ne zna gdje zakopati kost. ali ti si prevršio svaku mjeru.Pretpostavljam da je tako.I ništa više? Nema te dva dana? Nisi me ni upitao za sina. Hoćemo li na večeru? Da ne kuham. Lisa. ne želeći se naći sa ženom. Sjedne s Graziellom na tvrdu drvenu klupu u mramorom popločanom hodniku ispred sudnice. Ima li što za jelo? Ona se svali sa sofe i ode u kuhinju. .Ne večeras. ali ova istraga me počinje umarati. da bi joj moglo biti stalo.To bi trebao biti moj tekst. Ne znajući što da učini. Neovisno o tome. Pirelli odsluša jezikovu juhu od Ancore. ne naredujete mi i ne pitate me što radim i gdje sam bila jer se to vas nimalo ne tiče. . glavom i bradom.Dobro. Pirelli odzijeva večeru. pa onda nas čuvajte! Na glavi je imao svoju sivu vozačku kapu. Ondje je.$to ti je s usnom? . . samo na kratko. Nije se bojala ishoda sudenja već toga da će biti sama. Sjeti se Pirellija ne priznajući da joj je stalo do njega. ništa strašno. On je ovlaš zagrli. Napuni kadu vodom. ičemu. Počeli su im smanjivati i broj ljudi koji su radili na tom sluč~ju. . Gino je dobro? . a onda odeš u Milano! On slegne ramenima. Zamolit ću djevojku s kata iznad nas da ga pričuva. Lisa se privine uz njega. Bio je toliko iscrpljen da je jedva st. 346 palikućama. Ah. . Ako ne znam gdje ste. Pirelli odgodi povratak u svoj stan u Palermu što je dulje mogao. kad dode vrijeme.Mali okrš~j s nekim tipovima na aerodromu. ali je Pirelli uhvati za ruku. na upadnom m4jestu. Na oglasnoj ploči izvan sudnice bio je izvješen popis saslušanja. Sofia naloži Luki da donese vode Grazielli.Oprosti. Pirelli se pojavi kod suca za prekršaje na saslušanju u vezi s pokuš~jem Grazielle Luciano da ubije Paula Carollu. svuče odjeću i zagleda se u svoj lik u zrcalu. . mogao bi biti od koristi. Dovučeš mene i Gina u ovo grozno mjesto.

Kasno popodne bili su spremni za polazak u New York... Ozbiljno ti govorim. Sofia ne odgovori. pa slegne ramenima.Mogu li te vidjeti poslije saslušanja? Ni ne pogleda ga.Ne.. . u pravu si. zar ne shvaćaš. 348 Luka je sjedio u automobilu izvan sudnice. Grazielli je odredena novčana kazna i uvjetno je osudena. Razgovarao sam s njim.reče Sofia Luki. Pirelli rukom prode kroz kosu i bespomoćno je pogleda. Rolls corniche zaškripi kroz malu uli čicu. ali ću kasnije svratiti. Ti si me ispunio. Poželim te svake minute. želiš li to? Hoću reći.Oprosti. Na potjernici je sta~jao i ~jegov kratki opis: plave oči. želim te opet vidjeti. koji se zanio u razgovor s Graziellinim odvjetnikom. . Morao je progutati slinu da ne zaplače. Osjetiš li potrebu za mnom. Luka se malo odmakne. Sad je znao da je Sofia bila s komesarom po imenu Pirelli. doista. Moram se pronaći. ja ne znam što želim. sa ili bez obaveza. . Joe.Joe. Samo me nazovi. čekat ću u automobilu.. .To nema veze sa mnom. ne želim.Ah. On joj se ispriča i krene hodnikom..Joe. Luka je već upalio motor kad Sofia pomogne Grazielli sjesti na stražnje sjedalo.Mama. Nije ga napuštao osjeć~j strašnog gubitka. . gospoda Gennaro. čini se prilično dugo . Nije ni pogledao u Luku dok je ovaj prolazio pokraj njega jer ga je u tom trenutku pozdravila Sofia.Nema smisla. Na carini nije bilo . Ne želim da Mamu gnjave novinari. Volim te. Ne očekuj od mene da ti ja govorim što ti je činiti. tako. Još su čekale na dolazak Graziellinog pravnog zastupnika. ruke su mu se tresle. kojima je držao malu papirnatu šalicu. N~jbolje da se ne vidamo. ali njezina pozornost je bila usmjerena na Graziellu. Sofia ga poljubi u obraz. . . Dopuštate li nekoliko riječi nasamo? Sofia se ispriča Grazielli koju ostavi s odvjetnikom. . . On žurno ode prošavši pokraj Pirellija. . . šapčući mu zahvali i izide. . . što bih mogla osjećati za tebe. Mislim da ne bi smjelo biti nikavih problema. visina te da mu je kosa ili plava ili svij etlosmeda. njezin sin i kćer nisu ni zaustavljeni. osjetivši njegovu snagu. tako sam prazna. I sad te želim.problema. ali.Graziella prihvati ispruženu ruku. tvoj sam. . Joe. On je uhvati za ramena. Možda sam ti popustila jer si mi tog trenutka bio potreban.Joe. Kad se vratio do Sofije i Grazielle. ne znam na čemu sam s tobom. Ja neću biti u sudnici.Okrene se Sofiji. Vrati se gospodi Luciano. A možemo se raspitati kod činovnika je li moguće izići na stražnja vrata. Pogleda na sat. .Ah.A što ako ostavim ženu? . On se zadrži u sobi nastojeći se pribrati. a i s vašim odvjetnikom.A sad ti nisam? Oči joj se ispuniše suzama. ne znam je li to ljubav ili si samo ispunio tu prazninu. a nama. točno nasuprot stražnjeg ulaza. . . dobili ste jednog od n~jbla~ih sudaca. .Ispred ulaza su paparazzi.Policija je molila gradane koji su vidjeli Luku Carollu da to jave najbližoj policijskoj stanici. Skrenite u prvu ulicu na lijevo. bilo bi mi tako lako reći da. Ako je želiš ostaviti. Ona sama sjedne do Luke. lice mu je posivilo. Jedan od sudskih službenika prigne se i reče: . A što ako ti ostaviš ženu.Neprestano mislim na tebe.Upravo sam se raspitala koliko ćemo još čekati.. sjećaš se komesara Pirellija? . pru~io mi nešto. . Pusti je pa se nasloni na vrata. ne znam što osjećam za tebe. ukočeni i hladni.Si. . Jedna žena stane točno njemu iza leda i počne čitati potjernice iznad njegovog ramena. Pirelli joj očima preleti licem. On je privuče k sebi i poljubi. Što mu je rekla? Zašto su otišli u onu sobu na razgovor u četiri oka? Toliko se zamislio da se trgne kad mu netko pokuca na prozor. Nemoj da patim još i zbog tebe. Kao što je Pirelli i predvidio. Što bi htjela da učinim? 347 Sofia uzdahne.Želiš li to? Reci mi.Zašto ja ne bih otišao i rezervirao mjesta za ručalc u nekom finom restoranu? Sofia se nećkala. tada. Ona i Pirelli udoše u jednu od soba za razgovore i zatvoriše vrata. nama ne uspije veza? Svalit ćeš odgovornost i krivnju na mene! Propatila sam dovoljno za cijeli život.Samo mi reci želiš li ti da to učinim? . Sofia se nasloni na njega. sigurnost i utjehu u njegovu zagrlj~ju. Požurite. Rukovali su se.Što želiš da učinim? Ona mu pride i lagano dodirne lice.Gospodo Luciano.Dobro. Ti si o~enjen.Gospoda Luciano upravo izlazi. Mjehur kao da će mu pući. krenite tom uskom uličicom pa skrenite desno na glavnu ulicu. Sad sam tek napola svoja. . ali nastala bi prava zbrka. . .Tvoj problem. . a prsti. Da.

stan u Istočnoj Trideset petoj ulici za nju ne samo da je bio trošan. Naslonila se na ulazna vrata. rano došao u ured. Graziella se prekriži i pomoli za sretno prizemljenje. Ovdje ćemo živjeti dok se ne sredimo. netko je gazio po krvi. Graziella sklopi ruke na prsima. Nino je na nju prenio sva svoja prava. neće se moći svi smjestiti u ovako malom stanu. pri polijetanju stisne za ohrabrenje Lukinu ruku. imam kuću. ja sam morala platiti. plačući je obilazila stan. prizor postane nadnaravan. 350 19. gotovo bez ijedne kapi krvi. Pomisli na iznenadenje koje joj je pripremio kao posljedicu z~jegove kasne posjete skladišta Nina Fabia: potpis kojim joj se ustupa pravo na sve Ninove kreacije u njezinu vlasništvu.Teresa. a kamoli kuće. Graziella se naslonila na Sofijino rame.. znaš što? Ono što ti držiš važnim nije uvijek tako. premještao pokućstvo i rado pomagao na sve mile načine. Uspuhala se noseći kovčeg uza stepenice.Sofia je naguravala svoj odvratni hamburger po tanjuru. ali večeras ne želim o tome razgovarati. Luka je obožavao njezin dubok. . Uzdignutih ruku od nevjerice. Pretpostavi da je. Let je bio dobar. Bile smo u Palermu. zatrese glavom. ali činjenica da se radilo 0 obiteljskoj putovnici omogućila im je da nesmetano produ kroz osiguranje i carinu. sekretarica Nina Fabia primijeti da je u njegovu uredu upaljeno svjetlo. Ako već mor~ju živjeti u slumovima. Luka donese još dva kovčega te se uski hodnik zakr či. Graziella još više razgnjevi Teresu prezrivo pogledavši hranu. prolazeći pokraj krojačkih lutaka. .Imam kuću.Ne. Sofia. stan je izgledao poput Iude kuće. iznova pit. Otvori poštu i skuha kavu pa tek tada pokuca na Ninova vrata. rado pristajem. Graziella pozove Sofiju i zatraži od nje da pronade nešto bolje. zašto joj nikad nisu rekli. Teresa se držala tajnovito dok su se prije večere tiskali u blagovaonici. . uključujući tu i dio kolekcije za 1988. u redu. smjestili se i premjestili pokućstvo da bi dobili više prostora. Tek su kasno navečer sve doveli u red. . A sad bismo mogle porazgovarati o nečemu zaista važnom. ne mor~ju jesti poput Amerikanaca. zašto Filippo nikad nije dopuštao njoj i Papi vidjeti u kakvom su stanju bili primorani ~ivjeti. Ne dobivši odgovora. Vila je prodana. Mama se ne mo~e snaći. miran. Obitelj i dom su cjelina. Imam. a Graziella u Rosinoj. Mama. Sve troje su spavali.~jući zašto. Krvi je bilo i na slavinama. Dva sata kasnije. zar bismo ~ivjele ovdje da imamo nešto bolje? Nemamo ništa bolje. Voštan i beživotan poput bijele plastične lutke koja kao da je bila grbava.Mama. prepirući se zbog sm.Mama je morala platiti globu. ali odbije jesti s njima. Za deset minuta sletjet će na aerodrom JFK. a na obrazu mu se stvorila rupica. zidovima. Odnosno. Graziella se rastuži vidjevši u kakvom skučenom prostoru žive Teresa i Rosa. . Bijeli sag je bio sav u krvavim mrljama. ne moraš vikati. 349 Stigavši na posao. .Pretpostavila sam da je sve prošlo u n~jbo>jem redu. Sjedio je pokraj nje i osmjehivao se andeoski. Fotografija u putovnici Anthonyja Gennara nije bila nalik Luki. Uspjela je jedino pokazati rukom Ninovo t~jelo.Mama. Nemaš ni stana. iz njega krećeš u svijet. kao i uvijek uzbudena zbog leta. Avion se počne spuštati.. Sofia rado pristane. Dolaskom radnika i krojačica. Umjesto da se svadaš. jedna i mlada pomoćnica počne histerično vrištati. Sofia opet posegne za Lukinom rukom. promukao smij eh. Uz Graziellino tulenje. Naći će si smještaj negdje drugdje. Želiš li kuhati. Zašavši u malu kuhinju. Za večerom se puno galamilo jer su govorile uglas. otvori vrata i zaviri u sobu.~j nas kako je bilo na sudu. Nagnu se i pogledaju kroz prozor. . u njemu se pripremaš za život. Nije ništa znala o visokim životnim troškovima u New Yorku. Krvavih mrlja bilo je i u maloj kupaonici. ne želim čuti više ni riječi o stanu ili hrani. pa u Rimu.Teresa. Stope su se gubile na crnom sagu u recepciji. U redu? U redu? . 351 . Poznali su se krva vi otisci bosih nogu. Požetivši im svima laku noć. već i sirotinjski. što nije bila rijetkost.Da. Stiže i policija i odmah ogradi cijelo skladište nastojeći naći Fabia. nataknuto na vrh muške lutke. razmazanih po zrcalu. Luka je donosio i nosio.ješt~ja. a čak je Sofiji odobrio da se služi njegovim imenom. upit. inače ne biste bile ovc~je. Sofia je dobila zasebnu sobicu. Nasmije se kad joj se okrene želudac. Na bijelim keramičkim podnim pločicama nastavljali su se krvavi otisci stopala.Luka i Graziella odabrali su putovnice. probije se pokraj naslaganih kovčega u predvorju. Vratit će se ujutro. N~jvažniji je dom. . . Rosa će spavati s Teresom u sobi. Teresa bijesno lupi šakom po stolu. umivaoniku.

Da mi je znati rade li tablete prekovremeno. .Teresa. Krevet mi je uza zid. možeš u moju sobu. Po cijelom dnevnom boravku bili su porazmješteni stakleni stolići za posluživanje. Čovjek s kojim su se došle sastati. . poput dobro uvježbane grupe. iako je smiješno voziti rolls po Rimu. . smireno su došle do dizala i odvezle se na šesnaesti kat. Michele Barzini. Napustila sam svoj dom. Izgledale su bogato.Imala sam izbor. . ali ne skorojevićki. Ljudi su zast~jali i gledali dok su one. Zatim. U podzemnoj garaži ispod zgrade. . zakrčenog hodnika. Rosa pogleda u majku i nastavi ulijevati vino u čašu. ružičasto osjenjenih stakala. Na punivši je. udoše u hotel. Zovem se Peter Salerno. ugnijezdila se dijamantska igla. ostavili smo ga na parkiralištu na dulje vrijeme. . Čini se da se dobro slaže sa Sofijom. Sve su bile u crnini. Graziella kimne. što dalje? Sad smo ovdje. uniformirani vratar krene k njemu. Začas spusti slušalicu i raširenih ruku požuri pozdraviti svoje gošće. Guši me.Rosa. Ona kuća je mrtva. Uvede ih u veliku. Krene prema Grazielli. Tko voli da ugleda zid kad se probudi. Graziella se nagne preko stola. . Vozio je rolls .Gdje je kupaonica? Vodeći Graziellu duž malog. ali brinuo se za nas.Bio je sasvim u redu. pa zastane.Naravno. On ih zamoli da podu za njim kroz otvo rena vrata apartmana. Mama? Da lijemo suze za kućom? . Pot~jice bi je pogledavao u zrcalu dok je ona svima davala naputke. Mama. jedna za drugom. ali je ova odggurne laktom. Teresa.reče Teresa. U sredini sobe bio je niski b~jeli mramorni stol.Ne. Sutra. nazvat ću ga i ugovoriti sastanak rano ujutro. . Sreli smo se 79. Pokre<j njih je.Budite pozdravljeni. što sam ostavila? . Sofia pomogne Grazielli ustati.Nisi imala izbora. po kažite malo poštovanja. Hoćeš moju sobu? Uzmi je. . . Želim van iz ovog stana.ah. ali se ona uvuče u se. st~jao konobar u bijelom kaputiću.Jesi li saznala nešto više o njemu? Recimo. Promatrao je žene kad su dolazile.Teresa se nastojala svladati. kakvim se pokazao gospodin Moreno? Sofia prihvati čašu vina i osmjehne se Grazielli.Čini se da je tetka Sofia bolje volje nego posljednji put .Sofia zagrli Graziellu. Nosio je metalizirane naočale bez . Nemoj misliti da nisam. Teresa još nije bila zadovoljna odgovorom. . Teresa je još imala noćne more u kojima bi joj se prikazao Luka i mrtvi Rocco. . a Graziella je imala i veo. reče: . Kosa mu je bila pepeljasto siva. u odjeći najboljih modnih kreatora.Što bi htjela od nas. prije ćemo početi s normalnim životom. Ne progovori ni riječi na putu do Barzinija. Što nam je činiti? . Kad se automobil zaustavio. razgovarao je preko telefona. Krene k vratima. On ispruži ruku da joj pomogne ući. .Tako je. lice neveselo. 353 Teresa oštro pogleda Luku. Mama. koje su bile tako 354 ulaštene da su blještale. Sofia je urlala od smijeha. Mirisalo je cvijeće iz raskošnih cvjetnih aran~mana na bijelim mramornim postoljima. Dakle. Luka je zadržao ulogu vozača udovica. sunčanu sobu. Pomislivši da bi netko mogao zamijetiti Teresinu reakciju. 352 Teresa zalomi rukama. ali načne tu temu kad se Sofia vrati. ne viši od metaršezdeset.reče Rosa. Nešto mladi od šezdeset godina. Ne osvrnuvši se na recepcionera. Posvuda su se nalazile sofe bež boje i stolice istih presvlaka.I ne ponaš&jte se prema meni kao da sam starica. kad se naspavamo.Pa.U redu. samo da zapamtite da sam vam dala svoj dom. Ništa ne rekavši. . ali zacijelo me se ne sjećate.okvira. U apartmanu broj 6 čekao ih je čovjek u svijetlosivom odijelu i naočalama zlatnih okvira.Stupila sam u vezu s Barzinijem . Bio je odjeven u sjajno svijetlosivo odijelo i crne cipele. pokaži malo poštovanja ili ćeš osjetiti moju ruku. ali Luka je bio brži i prepriječio mu put. s pripremljenim zdjelicama sa slatkišima i čašama za šampanjac koji je stajao u srebrnim posudama za hladenje. ulice su tako uske. . ulaštio je lincolna koji je nekad pripadao Filippu Lucianu. gospodo Luciano. počivala u miru. pa otvori Grazielli vrata.Johnny kao da je postao članom obitelji. .I više je nego željan da se nade s nama. izlazile iz limuzine i kretale k ulazu hotela. U besprijekornim naborima njegove ružičaste kravate. Teresa pokupi prljave tanjure. Rekla sam da ćemo se sastati s njim čim vi stignete. Što brže to sredimo.Nešto se dogodilo s Johnnyjem? Sofia? . s Graziellom na čelu. nizak. a? . spreman. ja ne želim tvoju sobu. . Barzini je stanovao u apartmanu u hotelu Plaza.Ne. Luki navre krv u lice. . Zidovi su bili presvučeni ružičastom svilom. Teresa. Mo~emo ga uzeti kad zaželimo. za koga je radio? Sofia odmahne glavom. Ne svida mi se ov~j stan. potražit ćemo novi stan. Nagne se bliže Sofiji. Mislite li da mi to ne leži na srcu? Zar ne pamtite što sam izgubila. Napadno je izveo žene iz automobila. Mama. Legnete li ti i Mama rano.

Pognuta glava kao u opatice.Hvala. Sjajna crna cipela trgne se.Vjerujte mi da vas ne želim uvrijediti. ali se zagleda u njegove ruke i način na koji je svojim malim. nastojat ću pomoći. Poljubi Graziellu u ruku. Tim r~ječima hitro ustane i pomogne G~azielli ustati kao da se ona sprema otići. Sofia je bila okrenuta Teresi iz poluprofila i s pozornošću je slušala svaku Teresinu riječ. . Ponijela je sve. Lice joj je bilo izmučeno i pomalo oronulo. Ali Roberto Luciano bio je svjedok optužbe. jer ste Roberta Luciana voljeli poput brata. Ona ukratko iznese Barziniju podrobnu povijest njihovih nevolja i financijske situacije. . nije potrebno. Obrati se Grazielli. Nitko ne progovori ni riječ dok on na zatvori izrezbarena bijela vrata. a Barzini baci brz pogled na Salerna. Zapazi Rosinu ljepotu. sad mirnim.Moja svekrva je nekad za vodenje poslova koristila usluge starog obiteljskog prijatelja. a Salerno sve zapiše. pak. Salerno brzo ode iz sobe. I ona je osjetila kako je pomno promatra. Nastojala se prisjetiti gdje je upoznala ovog malog. . 356 Ona ih sve nabroji. Graziella je. naše hladnjače. Kutovi Teresinih usana objesiše se. dirnut sam time da ste izabrale upravo mene. Maria Domina. U posljednjih dvadeset godina stigle su mnoge ponude i one se nisu smanjile. Doimao se opušteno. a zatim i druge. Salerno je zapisivao svaku ~jezinu riječ. zastane. predložiti im nešto. Ako imate neki problem. dokaz o vlasništvu. Barzinijeve ruke opet oživješe. to je bila ludost. .. Teresinu posljednju. ali po nečemu joj je bio poznat. čovjeka koji ga je više od dvadeset godina pokušavao primorati da se počne baviti trgovinom drogom. Zato se u vezi s time obraćamo vama za pomoć. Peter Salerno sjedne u stolicu s visokim naslonom. nesposoban. Zvuk bijelog telefona u stilu art decoa zapara zrakom. Tvrtka je vrlo dobro poslovala i širila se do smrti don Roberta.Vaš suprug bio je moj dugogodišnji prijatelj. zakonski čista tvrtka. Teresa? Nadam se da vas ne vrijecia to pitanje. Barzini se nasmiješi. gospodo Luciano. pa im ponudi da sjednu. Reče mu da je sigurna da bi sve obitelji u Palermu bile voljne kupiti njihovu imovinu da joj je bilo dopušteno provesti njezine namjere u dj elo. . ali je Teresa bila sigurna da je progutao mamac. redom kojim su mu bile predstavljane. Ustao je protiv Paula Carolle. Nedost~jali su jedino potpisi udovica. koje su je htjele kupiti. U čast mog dugogodišnjeg prijateljevanja s don Robertom. Njegove male očice brzale su s jedne na drugu. Tvrtka Luciano je bila ugledna. Tako mi Bog pomogao. Neopaženo se vrati za nekoliko trenutaka. gadljiv. pa uzdahne. . Teresa uz smiješak odgovori potvrdno. Osjeti kako je svlači svojim krtičjim očima i n~j eži se. Konobara pošalju iz prostorije. bila u vlastitom svijetu. Poljubi im ruke. Nijednu od vas.Drage moje. Ona malčice ublaži ulogu nevinašceta. Namjesti naočale. Pretpostavljam da je obiteljima.Činjenice su činjenice. te jasnu procjenu vr~jednosti glavne tvrtke Luciano.Želimo samo dobru cijenu. Potapša ih po ruci u znak sućuti. a Barzini u meki naslonjač nasuprot ženama. Kićeni apartman bio je neukusan. čovjeku kojeg je naš Papa volio. . Razgovarat ću s nekim svojim prijateljima. njezinu crnu. Carolla je želio naša skladišta. pozorno vas slušam. sjajnu kosu i visoke jagodice. Krenuvši prema vratima. . koliko tvrtka stvarno vrijedi. Barzini se nagne. . a ni Barzini joj uopće 355 nije bio simpatičan. Barzini se nagne prema Salernu i tiho mu reče da ne prima nikakve telefonske pozive. Barzini je onako usput zapita je li donijela sve dokumente potrebne za prodaju. počašćen sam da ste se obratile meni. No glas joj je bio potpuno krotak.. nažalost. Jedino se po njegovim. bez takvog iskustva mogli ste se prevariti u vezi s procjenom vrijednosti vaše imovine. Teresa je otvorila aktovku i izvadila debeli fascikl s dokumentima. Bez obzira na krvne osvete izmedu braće. ružnog čovječuljka. Došle smo vama tražiti pomoć. Teresa presiječe Graziellu koja se spremala prihvatiti čašu šampanjca.Imate li iskustva u vodenju neke uvozno-izvozne tvrtke. . rukama dalo primijetiti da Barzini sa zanimanjem prati što Teresa govori. ali izazovne lijepo oblikovane noge u crnim čarapama. bio potreban t~j paravan zakonitog poslovanja da bi mogle izvoziti narkotike. Dobro mi došli. naše tvornice. zagledavši se u grozan ružičasti sag. Rosu opčini kolutanje Barzinijevih očiju. Bio je vrlo star i. ali kad podigne glavu i pogleda ga u oči. dokumente o najmu zemljišta. okrutnim ručicama gladio nabore na hlačama i igrao se dijamantnom iglom. on se iznenadi vidjevši da se nije trznula.Vjerujte da mi bolje od svih znamo do čega je dovela ta ludost.. Sofia je spustila glavu. On i Barzini gotovo da i nisu izmijenili poglede. a dvaput pogleda u Sofiju. Terasa nastavi. Bila je sigurna da ga muž nikad nije spominjao. . Teresa mu uputi iskreno nevin pogled. Znate.Oprostite.Dame. Nagon mu reče da ga se ova žena ne boji. Teresa je objašnjavala kako su se Corleoneovi ponijeli spram njih i o njihovoj uvredljivoj ponudi.

izvozili talijanske bombone? Odrasti. Želiš li reći da nećeš potpisati? Sofia je s gadenjem pogleda i ugasi cigaretu. sir 358 mozzarelle i svježeg kruha. mnogo toga znaš. . .Bit će nam potreban tvoj potpis. Bilo bi to gnjusno. što ti misliš o ovoj nagodbi s Barzinijem? Luka se nećkao. Teresa. Kupe li naše tvrtku. Teresa. . Kasno je. odjeće i popratnih detalja. Zasad niste u opasnosti. Uvredljiva je. Teresa pokuca na vrata Sofijine sobe i ude. odjećom za robne kuće.Nisam gladna. Graziella se ponudi pripremiti objed. A što bi Corleoneovi radili. On~j tko kupi tvrtku činit će s njom što mu je volja. .Teresa ima pravo.Mislim da nam je mali crni kos upravo darovao zlatni rudnik. molim te. Trenutak prije nego što su se vrata dizala sklopila.Pala mi je na pamet izvrsna ideja. Pojavi se Luka gotovo zakriven golemim buketom ruia. švorc sam. Upravo tebi je potreban novac da započneš posao u Rimu! E pa. dobit ćeš ga. Sofia pripali cigaretu. Ručicama je slavodobitno čvrsto stiskao fascikl. Vidjet ćemo možemo li namaknuti dovoljno novca da se vratiš u Rim i započneš posao iz početka. . Johnny.Možda ti je netko to trebao odavno reći. nećeš nikoga spriječiti.O tome smo raspravili u Palermu.A koji bi to poštenjak bio voljan uložiti i jednu paru u tvrtku s našim zaledem? Luka dotad n~je progovorio. a žene kojima želim prodavati potroše šezdeset tisuća dolara svake sezone i to samo na haljine. Teresa mu napomene da su u fasciklu samo kopije originalnih dokumenata. Teresa zatvori vrata i sjedne na rub kreveta. Na tome se dobro da zaraditi. ali se moglo zaključiti. već ga obitelji koriste kao pregovarača. Nade li Barzini kupca. I ja sam to mogla.Mnogo žena može toliko odvojiti. ali tko može dati pet tisuća dolara za haljinu? Tržište ti je suviše usko. Ako Barzini nije upleten u trgovinu drogom. Tebi možda ne. pa tiho reče: . Nećeš me u tome spriječiti. .Da. Ne možete početi tražiti druge kupce. . Znaš one svoje svilene haljine? Divne su.Da. lVlala kuhinja. .Kako si mogla. Mora postojati neki pošteni kupac koji će nam dati dobru cijenu. Vrata se sklopiše. Rosa se spremala raspremiti stol. pa ne bi bankrotirala. Graziella je skuhala za dvadesetoricu. On ih izvede pa nestrpljivo pozove dizalo. Gledala ih je i slušala. Sofia otrese pepeo cigarete. možete se naći u nezavidnom . upravo tako.Dolaziš na ručak? . Bilo bi to protivno svemu protiv čega se Papa borio. . iz koje je dopirala lupa posuda. nemam ni radionicu. bit će vam potrebna Barzinijeva zaštita. Sad se predomišljate. upotrijebit će je upravo za ono protiv čega se Papa borio cijelog života. Sofia. zamalo odleti u zrak budući da nije znala upaliti plinski štednjak.Pru~i Barzin~ju fascikl. . tvoja stvar. ali Graziella je zamoli da ostane na ~jestu. Pogleda u Sofiju u zrcalo i reče: . Teresa uzdahne i ozbiljno pogleda Sofiju. Graziella ga odvuče u kuhinju da kuša umak za špagete. Graziella ih uzme. Luka ih je pripravan čekao ispred hotela. . . Donio je i vina. a potrošila sam i posljednji dinar da platim globu za Mamu. Ostatak puta prode u natmurenoj tišini.Gdje ti je moral? . bez torbica. Ona se obrecne: .Ako ne želiš više sudjelovati. Teresa napući usne.Zašto Barzini? Zašto si njega odabrala? Teresa slegne ramenima. ali ako se počnete raspitivati za kupce. Teresa hladno reče: . ne sad. Terezine usne se opuste. Rosa dodirne m~jku za koljeno. Barzini je delegat. već s konfekcijom. radosno se nasm~javši. ali svejedno ne odobravam tvoje postupke.Poslije Papine smrti prva ponuda pristigla iz Amerike bila je njegova. željan čuti kako je prošao sastanak.To te smeta? 357 . Nije imao prilike ništa upitati budući da u automobilu Sofia ljutito prasne: . bogate. Teresa nije vidjela kako je on primio tu rečenicu. Ne možemo prodati t~jemu. ne bih pokušavala s visokom modom.Teresa. odrasti. . Barzini se smiješeći okrene Salernu.Nemoj ti meni o moralu. je li ti jasno? Sofia ne progovori ni riječi tijekom bučnog objeda. ali mi nemoj govoriti kako da vodim posao. uskoro će biti.Reci mi kako ćeš uopće živjeti jer sad nemamo ništa. ali meni hoće.Dakle. Teresa? Nisi izravno rekla. prihvaćamo ponudu i počinjemo živjeti. .Pročitala sam Barzinijevu prvu ponudu. . on ne radi za sebe. Sofia pripali cigaretu i otvori prozor. I zapamtite. veliki lonac špageta. .Želiš li savjet? Da sam na tvom mjestu. . .Pa onda nam nemoj pokvariti priliku da ih nosimo.A kako? Nemam kreacija.

Htjela sam pristaviti kavu. a Rosa je brisala pribor za jelo. Znači. . dovrši što si počela. Teresa se vrati noseći kavu. Rosa obriše ruke. nikog odredeno. mislim da zasad to nije potrebno. Teresa popije kavu i ustane. spasili nas time što biste vi dali policiji informacije. . . Unutra je bilo na stotine Fabiovih crteža. . . Sofia se tiho nasmije. Graziella pogleda u Sofiju.Nešto što ste željeli. Na njezinu krevetu ležao je malen. . . Da čujemo Rosu.359 položaju jer će o tome saznati na Siciliji. Graziella kimne glavom i okrene se Teresi. što tada? Teresa procijedi kroz usne. . . koliki su rizici ako ih se otkrije. Ako Barzini dode s dobrom ponudom. On joj pridrži vrata. sjedi! Budi ljubazna i barem me saslušaj.Što je ovo? . bježimo.Hajde. Nosila je svoju šalicu kave. Teresa je dovršavala pranje posuda. Znat će da nema ništa od njihove kupnje. budući da i vi dobivate svoj dio. . Što ti misliš? . Mama. Teresa se spremala da je opet prekine. . Njezine duge trepavice kao da su dosezale do obraza. jedan za i jedan suzdržan. i ti si protiv toga? . Luka pocrveni.upita Teresa. I njemu sljeduje dio. Prodamo tvrtku. Mogao bih se pobrinuti da vaše informac~je stignu u prave ruke.U nečemu imaš pravo: teško je pronaći poštenog kupca. je li netko protiv Maminog prijedloga? . gospodine Moreno. a Teresa i Rosa su odnijele tan.Budući da njegov potpis nije potreban.Otišao je. R.Teresa. . lica zategnutog od bijesa. uvezanih ili pojedinačnih. a i druge sz odlučile otići na spavar~je.Znači.Ne znam. . Izide. Teresa uzdahne. uzmemo novac.Ono što smo se dogovorili prije nego što smo došle: prihva ćamo. uključi i Johnnyjev. prihva ćamo i postupamo po Maminim uputama.Ne znaš?! Znači dva glasa protiv. ali on još jednom pogleda Sofiju. .Dobro. . Graziella nastavi. kava može pričekati. Sofia se ponovo nasm~je. vaše nasljedstvo i slobodne ste. on to zaista misli ozbiljno. što kažeš? Ako cijena bude povoljna. bilo bi suviše uranjeno prihvatiti. Nema ga. . .Sjedi.A1i ja nisam. Ona je. . Graziella mu se toplo osmjehne. Sofia ulije kavu u šalice i pruži jednu Luki. Sofia se zavali dublje u stolici.Dakle. moramo djelovati brzo.Pretpostavimo da prodamo onome koga Barzini nade. ali dok ne odlučimo što ćemo. Sofia zbunjeno pogleda u kovčeg.Dobro. .Gdje je Johnny? . duboko zamišJjena. ako želite. Nitko n~je bio protiv.Hvala vam. A tu je i faktor vremena. .Samo sam se šalila. radije bih da sve propadne. Mi cijenimo tvoju ponudu.vikne Sofia iz predsob~ja. Sofia nespretno otvori vrata svoje sobe. 361 Luka zatvori vrata za sobom. Ako naše nekadš~je tvrtke iskoriste trgovci narkoticima. Odloži šalicu i otvori ga. zašto nam vi to ne biste rekli? Ili još bolje. N~je znao odgovoriti na njezino zadirkivanje.osa se nadala da će ostati nasamo s Lukom i razočara se kad on pode za Sofijom. Odloživši šalice na stol. .Bože. okretala svoj zlatni upaljač po stolnjaku. Radije bih umrla nego da taj čovjek iskoristi naše ime. upita.Barem nijedna od vas ne bi bila izložena opasnosti. zatvoren kovčeg.Ali Sofia ne prist~je. Prihvatite Barzinijevu ponudu. . dogovoreno je. ostaje nam pitanje: hoćemo li dopustiti da Barzini ugovori prod~ju bilo kome ili ćemo odbiti zbog naše moralne obaveze spram don Roberta? Teresi je ovo bilo dovoljno. Mama. . zaista.jure u kuhinju. Bez mojeg i Sofijinog potpisa ne mo~eš prodati. . a ono o čemu ovdje raspravljamo ne može. došaptav~jući se pritom. koliko će biti potrebno odjelima za brobu protiv trgovine drogom? Koje informacije bi im omogućile da uhapse i optuže takozvane uvoznike? Ne pomalo.Imam nešto za vas . Laku noć. ali Sofia je uhvati za ruku. Odgurne stolicu. Znači. no Graziella tako snažno udari dlanom o stol da tanjuri poskakaše.reče on. Johnny.Ako već prebrojavaš glasove.Pa. već da bace 360 t mrežu u koju bi se uhvatile i velike i male ribe? Mi bismo im mogle pružiti neophodne informacije dovoljne da ih se namami u klopku. i nadoknadqjemo naše gubitke. .

. I nemoj se zanositi u vezi s Johnnyjem. Rekla sam ti da pomogneš m~jci..Ovo bi mogao biti Barzini. Nisam siguran da bi moji prijatelji pristali na tu cijenu..Mislim da je Sofia otišla Johnnyju. A to je n~jvažnije na svijetu . 362 Teresa ode u kuhinju. Johnny mi se svida. O. Teresa jasnim glasom reče: . a sad ih imam puni kovčeg. Rosa pride stoliću.Da. Ali zapamti Rosa...Mislim da se svima dopada. Jesi li zvala Nina? . Ne znam kako da vam zahvalim.Nekoliko sati.Hvala vam n~jljepša.Zazvoni telefon. . . Jedino tvoja obitelj i c~jeca mogu nositi ime Luciano.Ispusti slušalicu i pljesne rukama. A i Mama. To mi je nekako čudno. pa nastavi. .Znam.Ne. sin. . Graziella pogleda unuku kako baza po sobi a zatim sjeda za toaletni stolić. Rosa. Rosa se nagne preko kreveta i poljubi Graziellu u obraz. Da. Podizala je četke i češljeve. zazvoni telefon. Znaš. . . Teresa se vrati u radnu sobu. . Kad bude vrijeme. Sofia je upravo izlazila. . Teresa je još razgovarala preko telefona u radnoj sobi.Da.Nadam se da znaš što radiš . Teresa spusti slušalicu i pogleda je blago se smješk~jući.Možda mu je otišla priopćiti dobre novosti.Morat ću ponovo o tome razgovarati. .. Da. Mama.djeca. trebaš mi se potpisati. Simpatičan momak. Rosa. ha? Dobro smo to izvele. . .. U torbici potraži adresar pa podigne slušalicu. Sofia se vrati u svoju sobu.Bako. Papira s adresom je nestalo.Da.Teresa osluhne i s olakšanjem začuje zvuk spuštanja slušalice.Čekam Barzinijev poziv. on je samo naš n~jamni radnik. Sofia ude u radnu sobu ne pokuca.i. hvala. Graziella se ozarena lica okrene Sofiji. kako je došao do njih? Teresa se složi da Sofia treba telefonirati i saznati o čemu se radi. Sofia se bl~jedo nasmiješi. Na krevetu je rasprostrla crteže.Požuri u malu sobu koja joj je služila kao radna soba. A da odem kupiti šampanjac? Ode iz sobe pa zastane kod stolića u predsoblju gdje je Luka ostavio papirić sa svojom adresom. brzo ću se vratiti. vrijedan.vši. .Ne. Sofia je upravo htjela spustiti slušalicu. Rosa.Ne. Pogleda na sat. da bi ih opet spustila. . Johnny mi je upravo poklonio kovčeg pun kreacija Nina Fabia. Odmah se prestani zanositi tim mislima. bila je nekoliko godina mlada od tebe. na telefonu. Zatim zategne kosu i smota je u pundžu poput Sofije. . .reče Sofia. Napući sune i osmotri se u zrcalu. a možda i manje. Ti ćeš nastaviti Lucianovu lozu. čeka<j.Kako to? Mislila sam da si to željela.Pogleda u Sofiju podignuvši palac. . Rekla je da ide po šampanjac. Graziella je potapše po ramenu. vratit ćemo se na Siciliju i pronaći ti muža.Prije nego što je Sofia uspjela odgovoriti.Mama. To si bila ti na drugom telefonu? .Koliko? Koliko. ali baš sam htjela nazvati Rim. da više niste zainteresirani? . Barzini je pristao! Rosa! Rosa! . a možda i više.. jesi li ti uzela Johnnyjevu adresu iz predsoblja? . Teresa se zbuni..Prije našeg odlaska iz Rima. gospodine Barzini.Da.Da i ja podem teta Sofia? . . Prolazeći do svoje sobe. .. da. . ali je otišla Johnnyju. pomozi majci oko ugovora. kad sam je upoznala.Mislim da je slavlje suviše uranjeno. Johnny joj je dao sve njegove kreacije. sve.Sofia je vrlo lijepa. . Teresa se sm~jala plačuć. Bilo ih je zacijelo dovoljno za cijelu jednu sezonu. Teresa? Koliko? . zar ne? .. Sofia žurno izide iz stana. moramo ih sve potpisati. .Znači li to. ispričavam se. Ne čekajući. Teresa pograbi slušalicu. . Uspjele smo! Barzini je pristao isplatiti nam petnaest mil~juna dolara! Divnog li Božića! Rosa zagrli majku i klikne od vese~ja.Ali nemoj suviše dugo pričati u slučaju da Barzini ponovo pokuša nazvati. Mama..Hoće li to biti uskoro? Mislim da sam vam spomenula naš financijski polož~j. .Da.Uspjele smo. Sve je bilo posprem~jeno i ona se zahvalno nasmiješi Rosi. Pruži joj telefon. Rosa ude u radnu sobu. dodite! Pojave se Rosa i Graziella..Bako. jesi li ti uzela Lukinu adresu sa stolića? ..G~eka4j. Dovraga.. . upalog lica. kad začuje muški glas: To je golem iznos. gospodo Luciano. . bako. Razum~ješ li me? Kad dode vrijeme da si nekog nadeš. on će morati biti vrijedan tebe jer ti si nam sve. Nino mi je glatko odbio dati ma i jednu kreaciju. ali se n~jprije pribere pa tek tada odgovori. . . Rosa slegne ramenima i promumlja nešto o Sofiji i njezinoj kupovini šampanjca. Mršava. . Nisam namjeravala prisluškivati... Teresa se ukoči. Nije logično. . Laku noć.Rosa.Dobre vijesti! Sad ćemo proslaviti. Sofia telefonira Ninu Fabiu. Rosa. 363 Rosa pokuca na vrata Grazielline sobe i naviri se.

pažljivo noseći papirnatu čašu. dureći se. Njegova odjeća.Ne. Lagano zaljulja tijelom. u sluč. ostanite gdje jeste.Telefonirala sam u radionicu. nemojte mi biti zločesti. morao sam učiniti nešto da vam se dokažem. . .~ju da iskrsnu problemi. ne dodirujte me. .Prestanite s lakrdijama. .A da sjednete? . sve njegove stvari.Učinio sam to zbog vas. Rekla sam da idem kupiti šampanjac. . Širom otvori vrata svoje sobe. Pogled~jte me.krevet i žarulja na stropu.Da.Ššš. Luka skoči na noge. Pogledaite me. .On odškrine vrata.Nije namjeravala poslušati baku. .Popila bih čašu vode. . Da ih ielite. doći ću ja k sebi. Istog trena. Zažali što nije zamolila vozača da je pričeka. Tupo se ogledala po sobi. Nemojte. Stisak njegovih ruku pojača se. .Jezik joj je otekao.Sofia. mrtav! .Njegove su je oči preklinjale kao u zbunjenog djeteta.Što ćete učiniti? .Kako ste došli do onih crteža? Nemojte se izmotavati. ugleda Luku kako je sav razdragan čeka.Je li to važno? . Neonska svjetla hotela palila su se i gasila. ali se ova prevrne. . Luka je uhvati za ruku. . Progovori gotovo nečujno.Ne. Prode ga drht~j.Nije važno.Imate li neko piće? . Molim vas. Samački hotel je bio u sirotinjskom predjelu. što ste učinili? Recite mi! Luka je obide u velikom luku kao da se skriva od nje. . On pritisne lice u njezina bedra. njemu. Ovo mi je sve nestvarno. Sofia ostane sjediti na krevetu. Johnny.Rupa od sobe .Jeste li ga ubili? . Johnny. pa je zabrinuto pogleda..Nešto nije u redu? Sofia prode pokraj njega. 366 1 . Prestanite s tom glumom u stilu »Pale sam na svijetu«. Ugleda zvona bez imena pokra~j oguljenih vrata. U glavi joj je bubnjalo. . bile su uredno sloiene i ćiste. Nikad nisam traiila da učinite nešto za mene. osvjetljava<jući njegovo obličje sablasnim. natrulu hranu i mokraću. Nemojte mi reći da vam ih je dao jer znam da on to ne bi učinio.Da. da vam dokažem da nisam nevažan.Kako znate? . a zatim bi bio u sjeni. Učinio sam to zbog vas. Bit će slobodna. želim samo da mi kažete istinu. Vrećice smeća i razbijene boce bile su porazbacane po stepenicama. plavkastim svjetlom. ne prilazite mi! . Moram ići. ali se ona odmakne. Kad dobije svoj dio novca. netko bi vas mogao čuti.A nabavio sam vam i ovo. Mračno predvorje zaudaralo je na ustajalu. . Soba je bila gotovo prazna . činilo se kao da ga je to pogodilo. vaino je. mnogo mlacii od dvadeset šest godina.Molim vas. On sjedne na pete. . Sofia plati taksi. Odjednom je izgledao mlad. Ona mu pograbi papir iz ruke. Sofia ustane. . Ona sjedne na rub kreveta. On se vrati. Učinio sam to zbog vas. Okrene joj leda i zagleda se kroz prljav prozor u požarne stepenice. .Pustite me unutra. ponudio je mnogo novca. ne. važno je. Molim vas. sad kad znam što ste učinili? Nemojte opet s tim. gladeći pokrivač.Što da ja sad radim s tim crteiima? Mislite li da bih uopće i mogla pomisliti da ih upotrijebim. Barzini je nazvao Teresu. . Luka podigne glavu. Mislio sam da želite crteže. da mi niste to ponovili. pa ih zatvori i zaključa. 364 Automat zazvrči nekoliko puta prije nego što brava popusti. moće će raditi što joj bude volja.. 365 . Na trenutak Luka bi se jasno vidio.Donijet ću vam još vode.Da. pogleda van. Sofia osjeti kako je obuzima bijes. Potpisao je..Johnny.Nemojte to raditi. Ček~ju me. Pogne gtavu. Stepenište je bilo osvjetljeno jednom nezakritom ~aruljom. . Mrtav je. Sofia se počne uspinjati mračnim drvenim stepenicama. .. Pritisne ponovo pa zač~je Johnnyja kako iskriv)jenim glasom pita tko je. Luka klekne i obgrli joj noge rukama.reče on tiho. . Luka ode iz sobe. nemojte. n~je mogla gutati. prelazeći rukom po grubom sivom pkrivaču. Kao da to nisam ja ovc~je. tako znam. Sofia se izvuče iz njegovog stiska. Sofia zakašlje. Ona se usprotivi: . Kad ste otišli s onim muškarcem. Pritisne zvono za sobu 18 i pri čeka. Sofia pokuša odloiiti papirnatu čašu na noćni ormarić. Stigavši na odmorište na trećem katu. Čim se on odmaknuo. Mnoga zvona bijahu razbijena. Želim čuti istinu.

Ne.Oprosti. ispunjene mr~njom. Svjesna da nema kamo i da njezina sloboda. ' Silazeći niz stepenice. zar ne? Ruke na kvaki.Čim nas Barzini isplati. kipom. . ali kad Luka krene prema njoj. Volim vas. Što se dogodilo u Rimu? Sofia otvori vrata. Sofia ude u stan. pogleda u njezine bijesne oči. ponudi im jedan od svojih krznenih kaputa. ona se odmakne. . Rekao je da ste gotovi.Vaša mi je ljubav odurna. raskidanje veza s Lucianovima. . Učinilo mi se da se ti i Rosa prepirete. Ljudi koji rade za Nina primijetit će da nedost~ju crteži! . shvaćate li? Mogla sam ih otkupiti legalnim načinima.Što? Ne zezaš se? . Zbog njega vam je pozlilo. . Luka je poljubi.lišili ste me posljednje prilike. Rekao sam mu da zašuti. Rosa izgleda misli da sam se ja spetljala s Johnnyjem. 367 . Johnny nam još treba.Trebala bih otići pravo na policiju i predati vas.Vi . Ne skida pogleda s tebe. .Sofia. Nitko nije bio raspoložen jesti Grazielline kobasice i j~ja. a1i je to zaslužio. ali da nikad nisi aludirala da izmedu mene i te kreature nešto ima.Ne laži mi. Postavi se ispred njega. On sjedne na rub kreveta i zarije lice u ruke.Nisam uspjela naći otvorenu trgovinu. i nemoj biti nepristojna prema meni. nepomičan. S te udaljenosti nije mu mogla vidjeti lice. Svjetlo gole žarulje iza njegovih leda okruživala mu je glavu i ramena. Podigne pogled. Nitko vam ne sm~je učiniti nažao. Ne znam. Bile su zabrinute zbog predstojećeg sastanka s Barzinijem. Netremice ju je promatrao s vrha stepenica. Blijeda put i plava kosa doimali su se sablasno. udariti nogom. nest~jete iz naših života. Sofia ga poželi ošamariti. .upita Sofiju. ali ne.Ne? Uz to što ste ludi. u redu? 368 . Je bila to bespomoćna prijetnja.Što se dogada? . Zamahnuo sam. jeste li i glupi? Mene neće povezati? Ja sam bila ondje.. I posluš~j moj savjet. možete sve ponovo imati.Jeste li vas dvoje ljubavnici? . . bila je to nezgoda. Htjela bih leći. . . Odmaknite se od vrata i pustite me. . Sofia uzdahne. . . Učini to tek stigavši u prizemlje. . . znam zašto ti to govorim. okrene se upravo kad on posegne za njom i zagrli je. neka se pobrinu za vas. Sofia se pokuša osloboditi. udario ga nečim što je bilo na njegovu stolu. Ja ću vam to pru~iti. . Što prije ga se riješimo. a on vam se nasmijao u lice. Nisam ga namjeravao ubiti. Dati im crteže. Bio je poput kipa. kao i obično široke ruke.Ništa. Ushodala se po sobi.. Teresa bi se rado složila s time. Odmaknuvši se. ne tiče te se gdje sam bila. Dok je otvarao vrata. usne. reći ću sve policiji. ne sjećam se. nitko. Rosa se okrene i otrči u svoju sobu. upropastili ste mi sve izglede da ikad upotrijebim bilo koji! Luka joj rukom da znak da snizi glas. tim bolje.Zar ne shvaćate. I tako bez prestanka. ogrepsti ga po licu. Počeo je ruino govoriti o vama.AIi bilo ih je na stotine.Jer ga ti želiš? Sofia zalupi vratima i okrene se Rosi.Ništa. Ojadena. Znala je da je slijedi. Nisam ih sve uzeo. . Nikad nije osjetila takvu slijepu srdžbu za nekog. st~jala mu je za ledima. kunem se Bogom. da od vas nikad ništa. Sofia obriše usne nadlanicom. njegova nasilna priroda mogla bi se okrenuti protiv nje. I opet bih to učinio. pride vratima i pokuša ih otvoriti. Sofia. da nemate dara. pojavi se Rosa. . Povuče ga za kosu da je pogleda. Doručak je prošao u neveseloj atmosferi. Ne moraš se odmah derati. ili.Mogla sam mu platiti.Sofia. Osjetio je njezine zube. . Čim zatvori vrata.Rosa.Sofia.Lice joj se snu~di i Sofia zajeca. .Ne budi djetinjasta. ali postala je Johnnyjev zarobljenik zbog Roccovog umorstva. Teresa. Vjeruj mi. Sofia stisne šake uz tijelo. bila sam ondje! Policija će me ispitivati. Rosa se zažari od srdžbe.Gdje je šampanjac? . Razljuti li ga.Ali nitko vas neće s tim povezati. . strasno i dugo.Išla si kod Johnnyja. volim vas. . ali ona ne uzvrati.Pazi da nije suviše s njim. Oprostit ću ti ov~j put. Teresa je upravo izlazila iz kupaonice. kad bih morao. Vani je bilo ispod nule. kloni ga se. . . . kloni ga se. ali se ne okrene. protiv bilo koje od njih.Možeš slobodno. I ozbiljno ti kažem Rosa. vi blesane. . ali porazgovarat ću s Rosom. a meni je stalno bila pred očima slika kako ste vi puza~jući došli k njemu i preklinjali ga da vam pomogne.Sofia prode pokraj nje u svoju sobu. brzo nestaju. U njezinim tamnim očima ogledao se prezir. ali joj on savine ruku na ledima. Pusti je i potrađi u džepu kljuć.Njegov glas je zaklinjao. Bijes je ublažio užas te situacije. neću im dopustiti.

Sve smo u mojem stanu. reče tiho: . Smjestila se kod vas. Vrativši se.Nastavi ga gladiti po kosi. Ona mu se nježno nasmiješi i uštine ga za bradu. Jedino ona može produžiti lozu Lucianovih. Johnny? Dvadeset jedna.Ali si se zbližio sa svima nama. . Johnny. dvadeset dvije? Koliko? Luka proguta slinu. Znam da ti je Teresa obećala odredeni postotak.-' Rosa se iskrevelji.Dvadeset šest. Sofia.. Teresa? Smijem vas zvati Teresa? . dotjerane ruke na bijeli stolnjak. Zamolila me da vas pozdravim i da je ispričam. On klimne glavom.ali kad ovo završi. Barzini je bio prijazan domaćin. . i uz dogovor svih zainteresiranih.Da prijedemo na posao. nikog.Koliko ti je godina. ha? On nasloni glavu na ruke. sićušni Barzini pozove taksi i one odoše. . mlad si. . Imaš li nekog u vidu? . shvati me. Znaš. uvjeravam vas da ćete biti zaštićene. Danas nas nitko ne prisluškuje. gospodine Barzini. Cijenimo sve što si učinio.Znači da je vrijeme da razmisliš o svom životu. . Naša se obitelj može jedino održati preko Rose. Mi moramo.. jedini razlog sastanka. sjedi. bi li mi jedan od tvojih kaputa prist~jao? . Ona je Lucianova. Luka podigne glavu. mislim Johnny da ti moraš nastaviti ~ivjeti sam. a i suviše si pametan da budeš vozač. kako smo mi nekad govorili. . . . pluća. ali želim biti sigurna da joj ti nećeš davati nade. ona je uvjerena da joj ti značiš više negoli joj zapravo značiš. . U zar~jenu će mu dati dokumente o imovini Lucianovih u Palermu plus tvrtki u New Yorku. ali Teresa počeka.Jedva da sam s njom izmijenio poneku riječ. pa dodirne Rosinu ruku. Mislim da joj se svidaš. Odbijao je razgovor o poslu dok nisu poručali. Počašćen sam. Johnny. Mrzila je to što su Barzinijeve ruke neprestano u pokretu i što mu pogled skače s jedne na drugu.Vrlo je mlada. Mi ovisimo o njoj. Njezina ruka spusti se u krilo. 370 On se iznenadi. zar ne? Izgledalo je kao da ručku nikad kr&ja. Sofia zapazi da nije spomenuo imena zainteresiranih za kupnju. od toga ne smije biti ništa. To je pedeset srdaca.Ne želimo da stekne dojam da ne možemo iščekati r~jegov poziv. naravno. Sigurna sam da razumiješ o čemu govorim. . napravi si karijeru. Čekale su.Možda nisi. Oglasi se telefon. Svaka osoba koju bi Barzini pozdravio učinila bi im se prijetećom. . . Imaš oko pedeset krznenjaka.Da. Graziella mu prijede rukom preko obraza. jedva su okusile hranu.. Ne ieliš cijelog ~ivota biti okružen ženama. Kako samo možeš. . To je pošteno. želim s tobom razgovarati o Rosi. Istina? . da je zacopana. Motala se po kuhinji kuh~jući kavu.Dobro. Graziella ga blago pogladi po kosi. jedna obitelj.Mama se ne osjeća n~jbolje. Barzini pristane isplatiti novac u obliku bankovnog naloga. on položi svoje male. Ja ću se javiti.Sasvim lako.Nisam znao. Graziella iskoristi odustvo ostalih da nasamo razgovara s Lukom. .Gdje je gospoda Luciano? Radovao sam se da ću je opet vidjeti. koji će im biti uručen u roku od dvadeset četiri sata. Rosa je ispod stola priljubila nogu uz majčinu.Želim ostati i raditi za vas. no ona je povuče. da Barzini nikad neće načeti pitanje prodaje. Pogledavši od jedne do druge. Graziella se nasmiješi. Činilo se da je bio redovit gost restorana budući da je pozdravljao druge goste i bio s konobarima na ti. Ne želim se smrzavati. .Rosi? . Moramo joj pronaći odgovar~jućeg muža. Naručiše jelo.Vrlo ste lijepe. . Barzini i njih tri sjedoše za njegov stol u restoranu »Četiri godišnja doba«.Prihvaćam ispriku. danas su opasna vremena. Zadovoljan da je sastanak priveden kre<ju u prijateljskom tonu.Ne.Molim te. .A što je s tvojom obitelji? Rosa kaže da imaš brata. ali kad ovo prode . Morate imati povjerenja u mene.Ah.Sofia pripali cigaretu ne rekavši ništa. On zadrži njezinu ruku i poljubi je. Dakle.. Dakle.a to ćemo znati danas . objavi: . a zatim ga pozove. . Ali nakon što su poslužili kavu. Rosa. Zacijelo je umorna. točno u jedan sat. Rosa mora. Imat ćeš novca. .Sastat ćemo se s njim u restoranu »Četiri godišnja doba«. kako možeš? . ali i zbunjen. Rosa se mora dobro udati. . Prestrašene. Izgubi se u radnoj sobi. Dobro je da ste zajedno. shvaćaš? Ti si mladić. ali i dovoljno star da se oženiš i osnuješ obitelj. samo izvolite. 369 Žene su se držale službeno. osim vas ovdje. kao što sam obečao.Mislim da je odvratno hodati odjeven u mrtve životinje. Ona bi svaki put zadrhtala pod njegovim brzopoteznim kratkim tapšanjem. .Mama. Barzini posegne za Sofijinom rukom.

Ustane. Gdje su? Plačući.Ne znam što želite. učini kako ti kaže kćer.. A sad na koljena. Otvori ladicu toaletnog stolića i izvadi Michaelovu fotografiju... Niz lice njezine tetke slij evala se krv.Želimo dokumente. Ona se presavine i počne povraćati. Sofia učini pogrešku i vriskom pozove Rosu. Muškarci u nakaradnim klaunovskim maskama povukoše je dolje i odvukoše u radnu sobu. Čuješ što kaže. U prstima je osjećala žmarce. Rosa je nosila dvije vrećice pune do vrha. Mama. ali začuvši Rosine krikove baci se na napadača. Ispusti dug.A sad budite dobre i mirne i nitko vam ništa neće. Prodrma je i vikne: . jasno ga je zamišljala kako sjedi za stolom blagovaonice. Privine se uz nju. pa su je udarili poglavi.On odmakne stolicu i nasmije se svojim nježnim. prekorivši se zbog svoje ludosti. dubok uzdah. . Gled~jući u nju. Sofia istrči u predsoblje. puran. Preplašena na smrt.Da nisi pisnula.Molim vas. Primijetio je da brava ne drži čvrsto. kao da je još osjećala njegovu svilenu kosu.Mama. Graziella se zagleda u ruku. Kreni. . Začuje okretanje ključa u ulaznim vratima i brzo vrati fotografiju na mjesto. Teresa odmahne glavom..Reci joj da nam da što želimo! Reci joj! . zaključa vrata od kupaonice i potr či k požarnim stepenicama. vukući je tako grubo za kosu da su joj se izmicale noge.ri o stol. Rosa je jecala i preklinjala: . Zatim je prisili da klekne pokr~j majke. . HIaun iz džepa izvadi neke krpe. ~eresa se zagleda za njom. Podigavši prozor. . Hajde! Pruživši ruku da pozvoni. Sofia ne reče ništa već odmah ode u svoju sobu. znaš.Ovo će biti ludi Božić. pregledavao papire. prisnim osmijehom.Glavom joj uda. Gurne Teresu prema stolu. d~j im što traže. tupe udarce metaka iz revolvera s prigušivačem koji raznesoše bravu. slatkiši. Graziella se skutrila uza zid. Rosa se histerično stisne uz prozor. Odškrine vrata.Kakve dokumente? Čarobnjak je udari podlakticom. Ti. Čarobnjak se nasmije i rukom mahne prema Teresi. 371 Vrata se zatvore za njim. Udariše Teresu u rame i ona padne. .Teresa. docii ovamo. gdje su je bacili prema Sofiji. bako. Nema što nemamo. .Znaš ti. grbave brade. Kakve dokumente? Ovdje nema ničega. kurvo. Polako ustane i ode u sobu. ha? H~jde. u gumenoj maski s čije su brade visjele duge bijele vlasi.Da je niste povrijedili! Nju ostavite na miru. nemojte nas povrijediti. . Trojica u groznim maskama gurnuše vrata. Rosa počne vrištati. začuje hice. Rosa je u kupaonici čula njihove krikove. dugog nosa i klimave. Rosa je u kupaonici prala kosu. BiIo je nešto više od četiri sata kad se oglasi zvono.. D~j im što žele. Graziella se opirala. Rosa ustukne kad je pograbi treći muškarac. molim te. Pod prijetnjom revolvera uguraše ih u radnu sobu. Hoćeš je vidjeti s rasječenim licem? ' 373 Sofia zadrži Graziellu budući da se starica spremala ponovo poletjeti na napadače. Na koljena. Čarobnjak je izvlačio ladice. . sjedne na Rosu i zaveže joj ruke na ledima. naginje se prema Robertu i osmjehuje se tim lijepim osmijehom.Znaš ti što mi želimo. Tada začuje Rosino vrištanj e. čvrsto stiščući Sof~jinu ruku. Muškarac u maski čarobnjaka uperi u njih revolver i odmakne se. Pozovi ostale. Teresu su još navlačili po hodniku. . pudinzi. ispusti 372 sušilo za kosu. Moram obaviti nešto za Teresu. Cijela ta odvratna maska je bila pokrivena bradavicama.Glas mu je bio izmijenjen gumenom maskom čarobnjaka. Kakav ste vi to muškarac da tučete žene. Graziella je nosila pladanj u blagovaonicu. Na sunce s njima. h~jde. ali je snažno udare u trbuh. Revolver je pogodi po desnoj sljepoočici i ona padne licem do Graziellinih nogu. Teresa se prihvati za stol. .. a Sofia je još bila u sobi. prskalice. učini kako ti ka~u. . jebem ti! Svine joj ruku iza leda i ona se spusti na koljena. Ona bokom udari u rub. Luka zastane. Nemoj da i dalje gubimo vrijeme. pokušavši mu strgnuti masku slica. . negdje iznad desnog oka i ona vrisne. Graziellu su dohvatili na kuhinjskim vratima i izvukli u predsoblje kod Terese.Navratit ću kasnije. Ruke u vis i ništa ti se neće dogoditi. ..Spusti vrećice na stolić u predvorju i zagrli Graziellu.Ni riječi.. . . Jedan od njih je počupa za kosu i prisloni joj revolver uz vrat. HIaun odgurne Graziellu i izudara je nogama. Zvono se oglasi još jednom i Teresa širom otvori vrata. Dok je vrišteći padala. .

. povnkavši za sobom dokumente.Vrištala je visokim glasom. Luka im pride. Luka se pomakne koji centimetar. Ova dvojica iskrvarit će tu na tepihu. sjedinio ih. Ledenom okrutnošću im je nalagao što da rade. još je klečala ispred stola ne prestajući jecati. Činilo se da treći nije naoružan.D~j mi konopce. Naposljetku.Vidite sad koliko sam vam potreban. a ja za Teresu? Odjednom. Uperio je revolver i u Rosinu glavu. Sruši se. hoćeš li? Ona potvrdi kimanjem glave. a ne začuje ni kad je Graziella zazove po imenu. Njegova krv pošprica sobu i Teresu. Luka opali. Trojica muškaraca bila su okrenuta ledima prozoru. Zagrlila je Graziellu. nešto da previjemo ove rane. Sofia više nije mogla izdržati.. hoćete li se pobrinuti za to. Klaun je st~jao uz vrata.Počnimo razmišljati. Sofia je držala revolver. Sofia je bila u dnu sobe. Luka uzme Sofiji revolver i zatakne ga za pojas. a ako vam se neće svidati ono što ću morati učiniti da bih to saznao.Ne znam što ću. Teresa. prekidamo.Mrtav je! Teresa je stajala nepomi čno. Teresa dovikne Sofiji da uzme njegov revolver. Čuo je i Graziellu. krpe koje su oni donijeli. Sjedile su kao nijeme i čekale. Ukočila se. Bjelobradi. lica umrljanog krvlju. Samo je buljila u revolver u svojoj ruci. drhtavih ruku.Rosa. ali se ova ne makne. na stolu. opruženog preko stola. Teresa ga podigne. Nisu više bile u stanju plakati. Sofia i Graziella bile su nalijevo od njega. Teresa jedva čujno šapne: . Graziella odveže Rosu i gurne je ispod stola na sigurno. .Mama. davala je dokumente čovjeku u maski čarobr~jaka. Graziella je dodirne. preplašena na smrt. Da im zavežem ruke. Ove su vjerojatno poslali sa Sicil~je. Prilijepi se uza zid i proviri kroz rolete. U desnoj ruci držao je revolver. Niz Teresino lice slijevalu su se suze.Potrebni su nam zavoji. Graziella je izvede iz sobe. Metak mu je raznio stražnji dio glave. Ponavljala je: . Nagne se nad čarobnjaka. Zatim se vrati u kupaonicu i izide na požarno stepenište. izvadi revolver. uhvati objema rukama i opali. .Bože. na dokumentima. Sofia. Polako počne glasno disati.Bože. bilo što. puc~jte. Mama! Bože moj. Otkopčavši kaputić.Podi s bakom. je bila otkinuta. Pomaknu li se.Došli su po ovo.Dopiralo je iz radne sobe. .Starica se tresla od straha. sav poprskan krvlju. Dio njegove gumene maske. Teresa je morala krenuti na drugu stranu stola. ne zn~ju~ tko je to vani. Sofia zagrli Teresu. pregledavao je dokumente koje mu je Teresa dodavala. Strah ih je držao zajedno. Njegovi prsti dotakoše metal kad Luka opali.vrisne Luka. zavoje. podigne ruke iznad glave. . preplašena lica okrenula su se prema njemu. Uperite ga u njih.Znale smo da do ovoga može doći. što ćemo? Luka podigne jedan od dokumenata. Pogledale su u Luku. A tada se pruži povoljan trenutak. Sofia pokuša odvući Teresu prema vratima. Ovo bi nam se moglo dogadati cijelog života. zavezanih ruku. On izgubi ravnotežu i padne na leda. dosta toga! Izvedi Graziellu. Dat ćemo im štogod iele. Luka dvaput nanišani u čarobnjaka. Metak ga pogodi u bedro.. . objema rukama držeći revolver.Ja sam! . ali mu je smetala Teresa. 375 Luka se otrese na nju: . svima vama? Sad mi možete vjerovati. možete izići. on rukama uhvati Sofijino lice. Krvi je bilo posvuda. 374 . Rosa. dugom bradom. sad. Skoči u sobu jer je on~j s bijelom. Opipa mu bilo. Nečujno provjeri druge prostorije i uvjeri se da su svi u radnoj sobi. Rosa je još klečala ispred stola. Graziella oprezno krene iza stola. ne znam što ću. Najprije ćemo saznati tko ih je poslao. Pod prijetnjom revolvera. Nogom udari klauna u prepone. . morate mi vjerovati. ali se Sofia okrene k prozoru. Ne mogu to više podnositi. Luka se pojavi na vratima kuhinje. bijela. Rosa.. kao da je uživao u njihovoj ovisnosti o njemu. Čarobnjak poleti naprijed. Metak pogodi klauna u nadlakticu desne ruke. što sam učinila? Što smo učinile? Luka zaveže i drugog napadača pa primi Rosu za ramena. Njime dode do prozora radne sobe. . Nogama je gnječila staklo. Gdje je Rosa? . Luka povuče Sofiju k sebi i da joj svoj revolver. . Sofia uhvati Teresu za ruku. . Oči su joj prelijetale po sobi do Luke. Rosa se sakr~je iza stola. Zatim se zaprepasti: . Rosa. Sofia. Ov~j z~ječi. nogom divlje izbij~jući razbijeno staklo. Pogleda ga uplašenim očima. . a Luka natjera dva ranjena upadača da potrbuške legnu na pod. duga brada. . stare plahte. Znao je da će početi vrištati. donesite vode. posegao za oružjem svoga kolege. Ustrašena. One su se okupile u kuhinji. Lice i haljina bile su joj poprskane krvlju. Prestajemo s tim.Ne puc~jte! Ne puc~jte! Luka naloži Rosi da ispuže ispod stola. Revolver mu izleti iz ruke. . Prsti mu se zgrčiše i on se previne od bola. Teresa se sagne da potpiše dokument i čarob~jak je bio nezaklonjen. Eto koliko vrijedi Barzinijeva zaštita. Zaprepašteno reče Teresi: . razrogačenih očiju. budi dobra. a njega su ostavile u radnoj sobi.

Što još? . . opravdano je. vući ga. Sofia.Reci im! Napadač je zamuckivao od straha. Sofia.Misliš li da možeš vjerovati što ovi ljudi kažu. Pogledaj se. kunem se životom. udovice Luciano. stojimo u ovoj sobi. Druga dvojica su šofer i tjelohranitelj. Graziella odmahne glavom. Podigne klaunovu masku. Mama. Od početka si protiv svega što pokušavam učiniti. ali nitko ne stoji iza ~jega. Možete odahnuti. maknite se. Harry Barzini. nogom otvori vrata. . Posudimo maske od ovih mizerija. . Nije skidao pogleda s Luke. Sam je ovo organizirao. Ležao je potrbuške na podu. Gotovo je. . Sofia ude u sobu.Nemaš pravo to učiniti.Sluš~j me. R. Teresa je bila za suočavanje s Barzinijem. Dao ga je Barziniju. Kažem da je sad dosta. zaboga. . Ubijenog je netko odgarnuo sa stola. Ne možemo se boriti protiv tih životinja. samo je pokušao. . 377 Luka kimne glavom.Barzini misli da je siguran. . je li? Je li? . HIekni. Oči mu se iskrenuše. Sofia mu odgurne ruku.Ne miješasjte se u ovo. Strah i šok pretvoriše se u bijes.Nikad i nisi.Rekao je da nećete stvarati neprilike. a mi se dokazt~jemo! Ludilo! Luka strgne krpu iz usta Barzinijevog vozača. Došlo je do obrata. Isuse.Mo~emo pravo k njemu.. sam je u stanu. ali sad je dosta. nisu došli sa Sicilije. .Sam je. . . dodemo do ~jegovih vrata. te ga natjera da klekne pokr~j stola. Rosa! Prestanite! Sofia i ja smo se dogovorile.Ubijeni je nećak Michelea Barzinija. molim te. svjedočio je. odlazite od nas! .Ne. Ona okrene glavu. Sofia. jedan mrtav. zašto ne? Navučemo maske kao što je predložio Johnny. . kunem se životom svog djeteta. možemo nabaviti plan cijelog stana. što Johnny ka~e? Zar ne vidiš što se dogaQa s nama? Pogled~j nas..Uvijek ću biti tu . . Rizik mu se nije isplatio. počne udarati po napadaču nogama i rukama. U prstima su mu ostali pramenovi kose. posvuda svezani ljudi.slušat ćemo te. Teresa stisne šake. a ti. . ustrašiti da ne govorite. Mama. da izbace nagomilani strah? Njegova nagadanja prekine Graziella.. Štogod učinimo ženama. Barem da razgovaramo s Barzinijem.. zgrabi ga za kosu i trzajem mu podigne glaw. dodirnuti.Mi. HIekni! I reci mi što ti je Barzini rekao da nam učiniš. Nogom udari vozača u stopala. pogled~j ovu sobu. gubimo sve. 376 . pogledaj istini u oči. Mislim da bi trebale povesti i Johnnyja. ali inače? Što će se dogoditi kad ne bude Johnnyja? ....Reci im što vam je Barzini rekao da im učinite. Luka je promatrao sa zanimanjem.Luka je pokuša. Luka ga opet povuče za kosu... Reci mi! Rosa krene za majkom koja je povukla napadača za kosu tako da je zaplakao. Čovjek zaplače. ostani s njima. sad ti kleči. Rosa nogom udari mrtvaca. . nitko im neće pomoći. Teresa.adi za Barzinija. Prije nego što su je uspjeli zaustaviti. Trebali smo vas zaplašiti. ili ću im.Ima ga. Sofia se okomi na Teresu. Luka se okrene Grazielli. otići ćemo na policiju.A sad i vidiš zbog čega! Teresa. Zaleti se u radnu sobu. Barzini ima bankovni nalog kojim vas može isplatiti. moramo na policiju.Ima svako pravo.Peter Salerno napisao je bankovni nalog. Kažu da nitko nije upleten osim Barzinija. Polakomio se. ugovore i novac. odlučit ćemo što ćemo učiniti. Teresa se zacrvenila od bijesa. Johnny . .Čovjek kimne i ponovo se skupi od bola. Kunem se. . Sofia. Ovo je suviše daleko otišlo. Ako Barzini ima novac. . Ako je Barzini sam. 378 Sjele su u kuhinji. mislit će da su mu to kolege. ~ Luka ga odgurne s gadenjem i pogleda Sof~ju. . Johnny. Čuo sam ih kad su rekli da je to za vašu isplatu. Ne želim u tome sudjelovati. činiti kako nam kažeš. Johnny. Odlazite. . reći istinu o vama. Krv na zidovima. . na našoj odjeći. i ti se ponašaš poput životinje. Pokušavao je sve uzeti sebi. kunem se.Rekao je da je Luciano šljam. Teresa ustane i ode iz kuhinje. On opet podigne vozačevu glavu.. da sve izgleda poput provale. posluš~j. pa ako on pogleda kroz prozorčić.Bude li potrebno. . govorim vam istinu! Barzini ima lovu.. Koliko daleko su žene bile spremne ići da bi dobile odgovore na svoja pitanja.Natjerao si mi kćer na to. a po ugledu na tebe i tvoja kćer. na licu tvoje kćeri! Teresa. Danas smo imale sreće. ne! Odemo li na policiju. . Ovi su nam upali u stan. Luka pogleda u Sofiju.Nemamo što izgubiti.Teresa.Upravo sam vam spasio život! I to mi je hvala? Mislite da bi uzeli ugovore i odmaglili? Teresa se tresla od srdžbe. Maska čarobnjaka bila je ispunjena njegovom krvlju. Ne dobivši odgovora od Sofije. pružimo mu priliku da nam uruči novac.

Sofia odlučno zatrese glavom. požurivao ga.Da. . Rosa otvori vrata i on je potapša po obrazu. . . a Rosa i Luka podignu mrtvo tijelo u stolicu. Rosa. Teresa napući usne. rekavši mu. . Luka je sjedio na stolu i petama lupkao po njemu. Prode pokraj nekoliko stanara. Luka mu . Kreći! Čim je ona zatvorila vrata. Luka sicie s bradatim. 380 Luka pozvoni i pričeka. i to zauvijek. U šest sati i četrdeset minuta. . Rosa. Na krvavu glavu nabio mu je jedan Filippov šešir. Ne. Mama. krenimo! Teresa ode prva i provjeri stepenište. Luka se nagne i nasmiješi. ali automobili su ulazili i izlazili te nitko i ne svrati pozornost na njega. dogovorile smo se. Dopustite mi da smislim što ćemo s ovima. Ostavit ću ga u nekoj uličići nekoliko četvrti dalje. opalivši pritom metak u čovjekovu sljepoočicu iz napadačevog revolvera s prigušivačem.Pozvat ću ostale . . Rosa ostane ispred zgrade. .Odvest ćemo vas u bolnicu. Nemoj na to misliti. Teresa ude u radnu sobu i zatvori vrata. jako je hramao i oslanjao se cijelom te~inom na Luku. . pločnici puni Ijudi koji su se vraćali s posla.Kao što sam i rekao. Morat ćemo se riješiti njegove odjeće.Sve će biti u redu. izvest ćemo to same.Da ga dotjeram.kao zaštitu. . Teresa je bila u kućnom ogrtaču. provjeri ima li koga u prizemlju. ono što je Sofia predložila. Dah mu je šištao kroz krpe u ustima. što prije stigne do automobila i sačeka.Uspjet ćemo. Rosa se vrati s invalidskim kolicima. Teško je disao. Sad su znali koja je soba njegove žene. Želim razgovarati s tim čovjekom licem u lice! A poslije ćemo učiniti jedino ispravno. . Prode nekoliko ulica pa se okrene da vidi je li Rosa ušla u zgradu. Dobro.Ma nemojte? Tek tako. I ništa drugo. ali Luka je gurao kolica samouvjereno. košulja otvorena. Zaustavi se kod novog lincoln continentala srebrne boje. tepihe. ti primi kolica naprijed. možda ima mrlja od krvi.Gdje si ga ostavio? Ulazeći u radnu sobu. Luka je pripremio mrtvaca. -~ Ne. . Bilo je gotovo šest sati. gotovo drsko. Luka ga posjedne na stražnje sjedalo lincolna. to prije će mu se pridružiti kolega. hlače raskopčane.Težak je. stol. vidi možeš li posuditi invalidska kolica one starice na katu iznad vas. Luka zastane i nasmiješi se. zar ne? Dvojica prestrašenih napadača nijemo su promatrali Luku kako odijeva tijelo Harryja Barzinija. ne idemo na policiju? Ne za sad.Što će ti invalidska kolica? 379 . već k Barziniju. . ha? Kao najprije. Čarobnjakova maska je još stajala na mjestu.Nitko da nije ulazio u radnu sobu. Pokrio ga je vunenim pokrivačem. Ali mrtvačeva odjeća je bila neuredna. a ja ću otraga. razumiješ li? Zapadnemo li u nevolje. Žene su pregledale nacrt Barzinijeva stana kojeg je izradio Luka prema opisu jednog zarobljenika.jprije iznesimo leš.Znači. pobrinut ću se za to. pa Rosu. još puna krvi.Dobro. Ne želimo uznemiriti dame.Ne idemo na policiju. a rubac i šešir skrivali su mu zapušena usta. Prode pokraj Teresinog iincolna. Reći ću Johnnyju. Polako kimne. Uzet ćemo pištolj jednog od napadača . Teresa. Barzinijev automobil. Pomozi mi da pripremim ovog momka za silazak do automobila. Teresa. .Zar ne bi trebali u bolnicu? Luka je pogleda i nakrivi glavu. te da je rano legla. Side u podzemnu garažu. koji krvare po tepihu? A čišćenje stana? Treba oprati zidove. Teresa ustane od stola. . . . Stavila je svoju krvlju zamrljanu odjeću u vreću za smeće. Oči su mu iskočile na vrh glave zbog krpe kojom su mu bila zapušena usta. Isprati pogledom Luku koji odveze stolicu niz ulicu. a oko vrata i preko donjeg dijela lica zavezao mu rubac. pričekajte. Luka. ne bi bilo dobro da nam po njoj ~udu u trag. Dogovoreno? Trenutak nitko ne odgovori.reče Teresa. Imate prijevoz? Došli ste autom? Čovjek kimne glaovm.Da. a tada će ih odvesti u bolnicu. moraš uvijek pitati tko je! A sad pregledaj stolicu. Namjesti tijelo u sjedeći polož~j i vrati se po klauna. Čovjek je bio izluden od bola. Moramo. Okrene stolicu i vrati se zamalo do samog ulaza u zgradu.Rosa. dižemo ruke od svega. imaju vlastiti prijevoz. .Luka posegne za njim. ideš li i ti? Graziella najprije pogleda u Sofiju. . u nekoj uličici. . a ja ću pripremiti rrirtvaca za odlazak. Luka je govorio tiho. . Rosa. Šešir i rubac će mi trebati za sljedećeg. Smjestivši ga. Hoćeš da te vide kako ga nosiš? Učini kakao ti kažem. Preko ramena bio mu je prebačen kaput da bi se sakrile vezane ruke. što ćete učiniti s ovim ovdje raznesene lubanje? I s ovom dvojicom. Luka se nasmiješi dvojici prestravljenih muškaraca. HIonite ih se dok se ne vratim. Luka zaobide stol i zastenje pod teretom tijela. Odlučimo li se na ovo. Treba mi tvoj šešir.Ne.Prigne se jednom od napadača. Rosa i Teresa podignu leš u kolica.

Priberi se. traperica i tenisica. Mislila je da će se onesvijestiti ali je Luka pograbi za lakat. I traperice i tenisice bile su natopljene krvlju. Teresa se ušetala po predsoblju. Ugledavši je. Ili je već na putu za Tokyo. Ona istrese sadržaj Lukine torbe i pronade njegovu košulju. . Ali Luka se ne vrati ni poslije četiri sata.Što čekamo? Idemo li Barziniju ili ne? Satima sam u kaputu. samo povučeš zapor i možeš pucati. Uzme torbicu i revolver. . Sofia izide prva.navuče kaput. Ne ispriča se što su ga morale čekati. U kuhinji su.Luka podigne rampu prije nego što je uniformirani vratar uspio priskočiti. Revolver je umiri. Ruke joj se okrvave.Sakrijte maske ispod kaputa. 382 Još jednom se osvrne po stanu provjeravaju ći je li sve čisto. Rosa pritisne zvono. Teresa sjedne naprijed do Luke koji je vozio. . Njih dvoje pokušaju ugurati krvavi sag u vreću koju je donio Luka. pa polako krene bliže. Razdvojile su se ispred dizala. a on će za to vrijeme sve vreće odnijeti u palionicu. Bila je sigurna da se nešto dogodilo.Bože mili! Pa nije valjda sam otišao Barziniju? Graziella. žene su očistile radnu sobu. Krenu u garažu. Teresa osjeti obrise njegovog revolvera u torbici i postepeno nestane one užasne uspaničenosti. prestane zviždati. Vidimo se u automobilu. U rukama su držale maske klauna i onu čupave brade. Teresa dograbi revolver kalibra 0. Dobro? I to odmah? Teresa kimne i on polako popusti stisak. Napunjen je.Teresa. Teresa 383 . Pogleda dub~je u torbu. . Užasnuto pogleda u Luku kad se ova4j vrati s novom vrećom za smeće. Možda su napadači pobjegli. Zastane. Ruke su joj bile krvave pa joj se pištolj l~jepio za ruku. u šeširu i kaputu. Zatvarajući vrata. Bilo je već četvrt do osam. potrebna nam je još jedna. Tada će se svega osloboditi. Prišavši vratima podruma. okrene se Teresi.Ostani kod automobila! Četiri dobro odjevene iene bez problema su se uklopile u mnoštvu koje se gužvalo u predvorju hotela. Uštine je i to je zaboli. Da. Nasloni se na vrata. Četiri sata! Sofia si natoči šalicu kave i po stoti put pogleda na sat. Teresa se okrene.Da . udahne zraka. već im predloži da ga pričekaju u automobilu. vrata se otvore. dodi k sebi. slijevala mu se niz prste. Škripnuvši zubima. Bile su na rubu živaca. rubac i šešir.Dobro si? prošapta. . dok su Graziella i Sofia navukle maske. Barzini je možda izišao. natjera se da ga obriše. Nasmiješi se i kićenim pokretom joj otvori vrata.Što si učinio? Johnny? .Johnny. Svu krvlju uprljanu odjeću trebalo je baciti. Dok je on bio odsutan. čak su vratile i invalidsku stolicu.reče Teresa.Stigli smo. Rosa izmedu njih. Više nisu imale posla. teško dišući. Graziella i Sofia sjele su otraga. zamotale umrljani sag. Rosa za njom. . . Pruži Teresi vreću sa svojom okrvavljenom odjećom te šeširom i kaputom kojeg su upotrebljavali. zaključa ulazna vrata i žurno side stepenicama. . Bio je to Luka. Zar umorstvima nikad kraja? Zaljulja se. Ugurale su sve u crne vreće da Luka odnese u palionicu smeća u podrumu. Vreća u kojoj je bio krvavi sag počela se trgati. Odnijet ću ovo u palionicu. . Stavi ga u torbicu. ispod sudopera. .Učinio sam što sam morao. . već je pola dvanaest. Teresa nije mogla odagnati sliku krvave košulje. Spremale su se krenuti kad Luka opsuje. Spremne? One kimnu glavom. Ako Michele Barzini doista ima novac. 22 i odjuri u kupaonicu. a ostale krenu u garažu. st~jala je na vratima svoje sobe. Zajeca od boli kad su ga izveli iz stana.Sigurne ste da ne želite da i ja podem? . začuje nečije zviždanje. kupio sam ti ovo: jednostavan mehanizam. Presvukao se u čistu košulju i traperice.Idi oprati ruke. a zatim izriba ruke gotovo do krvi i ispere vodom. . Napustili su stan u petnaest minuta do ponoći. oprale zidove. natopljenu krvlju. . Bila je na rubu da im kaže o Lukinom udjelu u smrti Nina 381 Fabia.Zašto? Rekla si da idemo same. potpuno bezbrižan.Mama. Pa zašto ne idemo? U tom trenu pokuca Luka i vikne da mu otvore. Luka je oprezno i smireno vozio. vrati joj pouzdanje. ali to ne učini. Luka pomogne Grazielli. Što je ono rekao Luka. kamo je otišao? Teresa daščući izusti. . Stigle su do vrata apartmana a da nikoga nisu susrele. isplatit će Luku i riješiti ga se. Iz čovjekove ruke curila je krv. Luka reče ženama da će njih dvojicu odvesti u bolnicu. Teresa ostane pomoći. pazi što radiš s njim. Luka je pogleda iskosa i pogladi po ruci. Jedino je razbijeni prozor govorio da se tu odigrala drama. čekamo Johnnyja.

D~jte nam bankovni nalog i odlazimo. Nemojte misliti da nitko ne stoji iza nas. a da Sofia ima posjekotinu. jebo vas ja! Teresa da znak Sofiji koja pride Barzinijevom stolu.Neke su banke otvorene cijelu noć. Rupčićem je dodirivao ranu. Rezervir~jte stol za sutra u jedan. Nalag je glasio na petnaest milijuna dolara. Luka zamoli Teresu da nasamo porazgovar~ju. . Širom otvori vrata.je malo zastala jer su se dlake s brade njezine maske zakva čile za torbicu.Djevojke . Baci je. . Rosa joj ih neprimjetno doda upravo kad se Barzini okrenuo Sofiji. i ništa vam se neće dogoditi. rekavši da ništa ne zna o ~jihovim napadačima. Teresa mu polo~i ruku na rame. Teresa se nade tik uz njega. A da vas ponudim pićem pa da o svemu u miru porazgovaramo? Teresa se sagne i šapatom zatraži od Rose škare. Znala je da je našla što je tražila po izrazu na njegovu licu. pa spasio sam vam živote. . . Ne znam o čemu se radi. Graziella krene u suprotnom pravcu i potraži Barzinijevu suprugu. želimo samo naš nalog.Gospodine Barzini. .Isuse. pa se vrati u dnevni boravak i podigne ključ u ruci.. . . Barzini se bijesno okrene prema njoj.Dobit ćete dokumente kad unovčite nalog. griješite. Teresa mu zareže uho. . .Trebao sam biti s vama. ali na Barzinijevo ime. svima vama.. Barzini se okrene prema njoj. Krene za majkom i tetkom u dnevni boravak. . Izvadi presavinutu bijelu omotnicu.Nismo mogle ništa. Teresa je gledala kako se Barzini vrpolji nastojeći shvatiti što se dogodilo. .Ne dob~jemo li novac.Vi.Dobra večer.To nam je poznato. Strgne masku s lica i baci je u njega. Barzini je st~iao bespomoćno. Teresa ne uspije započeti svoj dobro uvježbani govor. . Njezin dolazak ulije Barziniju malo nade. Čim su se pojavile na vratima hotela. Teresa mu pregleda džepove i lisnicu. Barzini proviri kroz magično oko. zatražit ćemo sastanak s partnerima mog supruga.ne znam što su vam rekli oni momci. Barzini skine kaputić i baci ga u stranu. .Koji je ovo vrag? Jeste li lude? . On stane. Zašto mi ne vjerujete? Zaboga. Znaš li da je svaka od vas mogla biti mrtva.upita on. lude pičke! Drhtavih ruku.Je li ovo neka neslana šala? Teresa ga pograbi za kosu. Sofia je upita kako zna da ih je netko napao. Jeste li ikad pomislili da ih i mi imamo? Osim toga. a mi ćemo vam dati što smo se dogovorili. Rosa presiječe telefonske žice i vrati škare u torbicu. gospodine Barzini. Ruka joj je toliko drhtala da je dvaput promašila mali otvor. . Progovori smireno.Ne mogu vjerovati da možete biti toliko glupe! Znate li što činite? Mislite da ćete se izvući. Povuče ih i u posljednji tren navuče masku. Zaključa njezinu sobu izvana. isplatite nas. Što ako se ne pojavi? Što ako unovči nalog i odmagli? Graziella ustane sa sofe i mirno pride Barziniju. mi ne uzimamo ništa što vaši partneri nisu bili vo~jni dati. Rosa uperi revolver u njega. . ali. zasjekli ste mi uho. Luka otvori Grazielli vrata. Opsuje ih što su tako glupi. Barzini se toliko prepao da posrne unatrag i prevrne malu vencijansku vazu. već gotovinu.reče on . shvaćate? Morate mu utjerati strah u kosti. Teresa pruži revolver Rosi i pridruži se Sofi~ji u pretra~ivanju Barzinijevih papira. Reći ćemo im kako ste postupali s nama. Trebao sam poEi s vama.. Niste s~jele otići. Još je držao masku u ruci. Cvjetni aranžman raspe se po podu. Počne izvlačiti i prazniti ladice. Moralo ga se zaplašiti. Da ih niste dirali! Teresa otvori torbu i izvadi revolver. . Sve ćemo 385 im ispričati. . 384 . On slegne ramenima. Odveli ste nas u lijep restoran. gospodine Barzini. Barzini krene k stolu nastojeći je oduzeti.. Oči su mu bile tako prozirne i mrtve da ona ustukne. Teresa je listala po bilježnici. Ne želimo nikakve naloge. Ne dodete li. Barzini divlje zakoluta očima i reče da su u masnicama. nalog je na njegovo ime. Bojao se pomaknuti.Kako znate da će se držati dogovora? . da sam ja glavni? Imam ja ortake. ovo neće ostati na ovome. razumijete li? Loše ste ocijenili situac~ju. Rekao sam vam da me povedete sa sobom. Izvadi bijeli rupčić i pritisne ga na ranu.Kunem se da ne znam o čemu govorite. On zacvili i ustukne držaći se za uho. Sofia zatvori vrata i navuče lanac. Sjedne na sofu.Kažem vam. Teresa zamukne. Luka joj se unese u lice.Gospodine Barzini. Teresa čvrsto makne Graziellu u stranu. . jer Graziella započne tiradu na sicilijanskom. ha? Teresi lecnuše noge. Zatvorili su se u radnu sobu. Uzme malu knji~icu i prelista je na brzinu. Zajebale ste stvar. .Ispraznite džepove. . I ulazeći u stan još su opisivale Luki što je tko rekao ili učinio.Ostavite to. Vjerujte mi. .Krv mu je curila niz ruku.

. Možda zato što je iskustvo s prvorodenim c(ietetom predivno. Luka se okrene.Pa. znaš onoj u kuhinjskom vrtu? Bila bi sva osvijetljena.Kako to da toliko znaš. ~~ Zašuti jer se na vratima pojavi Rosa. Rosa sjedne na njega poput c~jevojčice i zarije lice u bakino rame. Rosa. Johnny. Luka podigne ruke u znak čudenja. da za vas radim. Johnny? Kome to? . Trebao sam biti njihov kurir. Mislim da bi svi trebali počinuti. Ja bih darove za Papu stavila ispod jelke. Papa bi se popeo na vrh i postavio svece koje su djeca iz obližnje škole svake godine izradila.Teresa se primi za stol. Do guše sam u nevoljama zbog Dantea. a oni bi me iznajm~jivali.Mama. mi ti vjerujemo. Kažu da je prvorodeno dijete uvijek ono koje se najviše pamti. Ali što tada? Što tada. Zašuti.Znate li koji je danas dan? Bako? Božić. Graziella uzdahne. Sjećaš li se one večeri kad me Filippo doveo u vilu poslije nesreće? Došla sam u Palermo iz Cefalua radi. Tada ugleda Michaelovu fotografiju. . . Graziella 387 uzme bočicu s tabletama. .A mi smo spasili tvoj. proslava Božića u vili bila je posebno svečana. Lice joj je bilo umorno i blijedo. ali ja ne želim zagospodariti. učinio si nas sudionicama u umorstvu. ali on moj nikad! Sakrio bi ga. . tako sam sretna što si ovdje. . `~` . a jednom . Graziella otvori ladicu na noćnom ormariću i izvadi bočicu. Osjeti dodir na ramenu. Nemam nikog osim vas.Znaš. Navuče zavjese i okrene se Grazielli. Mislim da bi Johnny trebao otići. Graziella se nasmiješi. Ali umre mi otac. Ponekad ispod mog jastuka. Graziella lupne po koljenu. ali se nije mogla sjetiti riječi utjehe za svoju snahu. . Oštro ga pogleda i popravi naočale. ali. Johnny. Johnny. Poslali su me na Siciliju prije otprilike godinu dana. Objesili bismo lampice po velikoj jelki. da im donesem drogu. Baka zagrli Rosu koja se još jače privine uza nju. Ne mogu se vratiti.. Kad su dečki bili mali i kad bi se ja i Don uvjerili da spav~ju. Želim raditi za vas. Slušam te.Bako. zaslužio si. Uhvati Sofiju za ruke. željela bih zaspati i nikad se ne probuditi. išuljali bismo se van i objesili n~jihove čarape na jelku.Gdje je mama? . . k' . Luka brzo side sa stola. . Nisu to bile prave čarape već stare jastučnice s njihovim imenima ispisanim velikim crvenim slovima. Ali se sve nekako izmiče iz ruku. pa smo kvit. .Imaš Ii tablete? Ja sam svoje popila. Teresa skine naočale. . Poslušat ću svaki vaš nalog. Bez vas se ne bih izvukao sa Sicilije. Mislim da više ne mogu ovako. Kao da nas je obuzelo ludilo.Je li ti Sofia nešto govorila? . Ne pogleda u Sofi~ju. Ude Sofia i nasloni se na dovratak. Budući da sam umio driati jezik za zubima.Znaš.. Dobit ćeš dio od tih petnaest milijuna.Duša mi je bila puna ~jega. ali ipak dio Organi 386 zacije.Znate zašto sam to morao učiniti! ~`to sam trebao učiniti? Pobjeći? Zašto ne priznate da sam vam spasio živote? Teresa uzdahne. Rekao sam vam da se radilo o heroinu. Bile ste mi potrebne! Došlo je vrijeme da vi koristite moje usluge. Potreban sam vam..Da.Zašto toliko znam? Jer sam prenosio poruke za maf~jaše. znam. postoji nešto što ti nikad ~ nisam rekla. mislim da smo sve gladne. .Točno. još nisam na~ršio trinaestu. Constantino. Sofia je otišla iz sobe... Otac mi je bio sitna riba. Johnny? Mlad si. Inače ste mogle već prijaviti policiji.reče Teresa. lamatao nogama. . . ponekad u džep kućnog ogrtača. Moji ste dužnici.Otpratit ću te. . Prenosio sam poruke. pažljivo zavrne čep i sjedne. ubit če me. ponekad obitelji Gennaro.Teresa odmahne glavom i nastavi. Dr~ao sam otvorene oči i uši.. Sofia posegne za njom. . . svidio sam im se. prao im automobile i slično. Filippo. Srce mi se slomilo zbog njega. Treba mi zraka . ~ kao da se nalazim u drugom svijetu.Da. pa drugu. Dva sata je ujutro. . ponekad. zabr~jao sam. Sofia ih je gledala kako stoje na ulici. Promumlja da će se vratiti da ih odveze na sastanak s Barzinijem. pa sjedne za kuhinjski stol. Michael. Johnny? Prijetit ćeš nam ucjenom? To nas očekuje? . kad ležim u krevetu. .Zašto onda? Zašto si se okrenula protiv mene? Ne razumijem.Njima. Sofia si natoči čašu viskija. Luka je sjedio na stolu. kao da sam curica. . postale ste mi obitelj.To vrijedi i za tebe. koje ti je milije od ostale c~jece.upita. da ste htjele. a ne znamo ništa o tebi i.N~jmiliji sin.Mama. zar ne? Graziella zatvori oči. Sofia je uhvati za ruku. Proguta jednu tabletu.Po~jubi Rosu u obraz.

Nisi u stanju dovesti žensku ovamo i ukloniti dokaze! E pa. Jesi li to znao? Imali su toliko lažnih tvrtki da se jedan čovjek samo time bavio. ali zasigurno znam da je stekao milijune iz mućki s benzinom. Čudan si i ponekad me plašiš. . Bilo je suviše kasno za to.Teresa. Lisa ga je čekala. dovedi si tu kurvu da ti pravi društvo. čiste djevice. . bit će mi potrebna pomoć.Ovdje je radio moj muž. crvenog nosa. Taj je osmijeh dirnuo Graziellu u srce onog dana kad su donijeli Sofiju u vilu. Osim toga. ali reče: . štiteći je od hladnog noćnog zraka: mila. Pirelli iskopa zemlju iz gredice. . 391 .Rosa. ne vjeruješ mi zato što ti. I sad je dirne. uz pravo izručenja ako ga pronadu u Sjedinjenim Državama. Istraga o Palusovom djetetu je obustavljena.. Isprva je to zavijanje uplaši. Iscrpljena.Ovd je su dovozili benzin. Stari Papa Luciano je stalno pjevao o svom zakonitom poslovanju. . Nije bila u stanju podnijeti nove prepirke. Lucianovi su dobivali postotak od svakog prodanog galona. svako zrno savršeno. S nevjericom posluša tri glasa kako falš cvrkuću: . Kad naposljetku stigoše kući. Luka~zatopta nogama. po jedno za svakog sina. gade jedan! Pirelli ne reče ništa. . dražesna gesta.Nema ih više. Zagleda se u visoka vrata skladišta. Teresa se omota u Sofijin kaput. Idi kući. Rosa. . da nikad neće reći Grazielli za Michaelovo dijete.Vrati se! . Sofia tada shvati da ne može. zapazi~ plahte koje je stavila na krevet prije odlaska u Palermo. Bilo mu je hladno. .Narodi nam se kralj nebeski. ionako neću moći zaspati. Sudac zadužen za t~j i povezane sluč~jeve odredi da Carolla ostane na listi traženih kriminalaca.Kako ćeš naći takve ljude? Za početak će ti za vrat sjesti ljudi iz sindikata. od Marije. Zastadoše.Željela bih obnoviti posao s novcem kojeg ću dobiti. Zadržala sam i prava najma za treći dok. Ali i znaš da mogu paziti na tebe. neke stvari se ne mogu kupiti. Nije ga slušala. Teresa. Sluče<j će ostati otvoren. provedi ovc[je Božić. Nadala se da su druge zaspale. Teresa se uspne stepenicama. ali željela bih ti vjerovati. pogleda u cipelu i udari nogom u prazno. a ona počne vaditi stvari iz kovčega. Papa ih je osobno odabirao. Pješice odoše sve do tvrtke za prijevoz kamionima. .I ti se nazivaš detektivom? Ne čudi me da ti je onaj utekao. Možeš li to saznati? Luka nije imao pojma kako da to sazna.Želiš da se Lucianovi vrate na scenu. Pirelli se vrati u Milano na badnjak sa ženom i sinom. Rukama joj obujmi lice. što rade. . 389 Luka nakrivi glavu. Baci umrljane plahte preko sobe. Lisin glas postane histeričan. Luka podigne ovratnik njezinog krznenog kaputa bliže licu. Lisa pošalje Pirellija po zemlju za jelku. Jedan je bio pun prljavog rublja kojeg nije uspjela oprati u Palermu. ljudi kojima ću moći vjerovati. Luka pogleda u neosvijetljena skladišta i gurne ruke dublje u džepove. jedan od najvećih. Cijelog života samo sam to i radio.Ne. jesu li Amerikanci ili Sicilijanci.. Jedno za svaku godinu z~jedničkog života. Luka je primi pod ruku. 390 Komesar Pirelli provede Bo~ić u Milanu. željezna šipka provučena kroz ulazna vrata. Morao je priznati da je Luka Carolla vjerojatno otputovao iz Italije. jedino ti znaš što nam je bilo činiti.sam ispod ubrusa našla bisernu ogrlicu. pobrinut ću se za to. jer. nikakvih novih dokaza šest tjedana. To je jedino što nisam uključila u opću prodaju. Naravno. na sve vas. Iako je bilo zabranjeno. želim razgovarati s tobom. Još je bila zaključana. jer to je jedino društvo koje ćeš imati! Ja odlazim. U svakoj obitelji mora postojati neki zaštitnik. Odu kupiti jelku i darove. Dirne ga njezina iskrenost. a zatim opet ne. Godinama je čekao da pronade bisere jednake veličine i boje. Malo ti vjerujem. Postane mu hladno. To je poruka bakinih riječi. Žica na vrhu zidova djelovala je ubojito. bako? Graziella tiho reče: . je li? Ona kimne.Mogu li ih vidjeti. Začuje ih stigavši do odmorišta. 388 .Ja ću ti kupiti druge. Rosa. saznat ću. Odnese je u stan. sve prodano.Otkad ti mijenjaš plahte? Reći ću ti ja: od onog dana kad si ovdje doveo kurvu. Bio mu je to najgori Boiić. Nikakva glasa o njemu. Teresa se nasmiješi. Johnny. kao i stotine slučajeva povezanih s mafijom. . Pogleda je onako zgrbljenu od hladnoće. Sva tuga i ludilo oko njih nisu uništile miloštu Sofijine duše. Dok ga je gurala u košaru. jer to je vrlo teško. Moram saznati tko su Barzinijevi ortaci.Sofia se milo osmjehne. . .Naravno.

Jesi li zaljubljen u tu ženu. Ni sam nisam mogao shvatiti zašto sam to učinio. Nije n~jbolje vidio u slabom svjetlu garaže. . kakogod da se prasica zove? Pirelli je uhvati za ruku. ali ne mogu o tome govoriti. Mišići na licu mu se napnu. Svršeno je. . ne pogledavši je. . Lisa. Krene iz svog apartmana u hotelu Plaza pješice do podzemne garaže. uplašenog lica. .Ne poznaješ je. Odluči da se ne vraća na posao odmah po isteku božićnih praznika. 393 pa se.Baš lijepo! Dovedeš ~ensku u naš stan. Pirelli čvrsto privine Lisu.Gurne ga u rame. Upita: . podimo nas troje na praznike.Nemam izgovora. Zagrli je. Polako ugasi cigaretu i krene za njom. Mogu ti jedino reći da mi je žao. Sjedne pokraj nje. . nemoj. Ka. . sad očekuju dokumente kojima dobiv~ju pravo na cjelokupnu Lucianovu imovinu. drhtati. Micheleu Barziniju nije bilo lako. ali je njegov stisak bio snažan.Posluš~j me. Ovog trena ne znam što želim.Lisa. nemoj plakati.Voliš li je. Još nije mogao vidjeti. Gino. vrat. pa otvori pretinac. . Oprosti.. ali čuvar se sagnuo. Pocrveni od krivnje i plaho se osm. molim te. Lisa.Idi u svoju sobu. Vjeruj mi. Sin je virio u sobu.Tko je ona? Pozn~jem li je? Pirelli pripali cigaretu. Lisa oslobodi ruku i ošamari ga. Barzini zalupi vratima i upali motor. Lisa. Znao je da oni.Koliko to traj e? .Dogodilo se samo jednom.Ne znam. nisam ti lagao. počne nešto nerazumljivo govoriti.jehne.Kako si mogao nekoga dovesti u naš krevet? Kako si mi mogao to učiniti? . Detektiv inspektor Carlo Gennaro bio je zadužen za ubojstvo Nina Fabia i zamoli Pirellija da mu pomogne naći Sofiju Luciano zbog ispitivanja. Podbočivši se. Barzini brzo skine kaputić i prebaci ga preko odrezane glave. .Nisam ti lagao.Ne znam. Gino. Napipa nekakva vlakna i povuče. Osvrne se. Što kažeš? . Zakoči automobil i nagne se da pogleda o čemu se radi. izvadi bateriju i osvijetli sjedalo iza sebe. . pa rukom posegne za palim predmetom.Lisa. Stane ledima okrenut ženi i uzdahne. tu ženu? Joe? . Sad kad sam završio s Palermom. kao da su njih dvoje povezani. Ne znam kako si mi to mogao učiniti. doista. čuvar garaže mu nešto dovikne.Volim te. spavaš s njom u mom krevetu i sad mi kažeš da o tome ne možeš razgovarati! E pa.Pirelli se svali u stolicu i pripali cigaretu. koji su mu dali novac za isplatu udovica. Doći ću uskoro. Glava mu klizne iz drhtavih ruku i otkotrlja se ispod automobila. užarenih očiju. Zn~j da se stidim. Obuzet panikom. Lisa se izdere: . što želiš da učinim? Da odem? 392 Ona izvuče papirnatu maramicu iz kutije na toaletnom stoliću i usekne se.Lisa. . vozeći natraške. Pirelli ustane i zatvori vrata. Zaokupljen mislima. Joe. Lisa se pokuša osloboditi.Zar me više ne voliš? On je pomiluje po obrazu. već da uzme godišnji odmor. Zar nećeš ništa reći? Ili se barem pokušati ispričati? On slegne ramenima. ako će ti od toga biti lakše. Uhvati ga histerija.Ne pozn~ješ je. Okrene se pa rukom pokaže prema vratima. Dječak pokunjeno ode. .d je otvorio vrata. A tada ga nazove jedan stari prijatelj. Ojadena njegovom šutnjom. Vlakna su bila ljudska kosa s otkinute glave Harryja Barzinija. Ne mogu povjerovati da si me lagao. Oprosti. jebi se. Svršeno je. Začu kako je nešto palo sa stražnjeg sjedala. Lisa se uspravi. Božić je proticao u napetosti jer je Lisa svakom prilikom spominjala njegov »izlet za jednu noć«. Pride joj i protrlja ramena. Pomislivši na njega. Napipa u džepu ključeve. tako sam zbunjena. Od smrada mu pozli. njegovog nećaka. Čuo je kako plače. . tako. Pirelli se prisjeti Sofije. poslušaj me. Neću je više nikad vidjeti.Tko je ona? . Pirellija je razapinjala krivnja i osjeć~j neuspjeha.Evo. . Pirelli pristane. neoprostivo sam se ponio. okrene i prebaci ruku preko naslona stolice. side do svog automobila. Lisa odjuri u spavaću sobu zalupivši vratima. ne mogavši ni kriknuti. . možemo poći odmah poslije Božića. Izgledala je tako bespomoćno. . On odmahne glavom ne mogavši je pogledati u oči. Ona se privine uz njega i zaplače. poljubi u kosu.Još je vidaš? Lisa se zaprepasti kad mu ugleda suze u očima. Luka Carolla na slobodi. . Zatim drhtavim rukama otvori prtljažnik. slušaj me. Nije ni znao da je Sofia u New Yorku. Lisa se postavi pred njega. I dalje je šutio. . . nekoliko ulica dalje. Smotala se na raspremljenom krevetu i jecala..

ispred kamiona koji je nailazio iz suprotnog pravca. ali je ov~j upravo izišao. Čuo je kad im je Elena Barzini rekla da je njezin suprug na ručku u restoranu »četiri godišr~a doba«. jesi li razumio? . Otvori vrata i odveze automobil malo unatrag. Bile su ljepljive. Tijelo mu odleti u zrak. zapale. trčeći amo-tamo. U strci koja je nastala kad su ljudi počeli trčati. Donijeli su mu viski.Bijelo vino. gdje ga nitko neće naći.Da bi je dohvatio. Polic~ja je već bila u Barzinijevom stanu kad se Salerno ondje vrati. Gurne dokumente u Barzinijevu torbu.Svježeg lososa. Usplahireni Barzini stigne do vrata stana upravo kad ih je Salerno otvarao.Kučko. Pogleda prema dizalu. a tada se ukoči. Istrči na ulicu. Barzini se morao spustiti na sve četiri na naftom uprljani betonski pod. Police~jci su potrčali za njim. Što se dogodilo? Nešto si pokušao smotati? . Ostavi hitnu poruku u banci da ga nazovu kući. Motor je već bio upaljen. . Barzini pozove konobara i upita Teresu: .Želite li vino? Ili mineralnu vodu? . policijska kola stizala su pred ulaz podzemne garaie. Izgledao je pribrano dok se uspinjao širokim stepeništem.Što se dogodilo? Doživio si udes? 394 . zaudarale su. ali se ovaj otvori. preko taksija. pa u automobil. Polako obide automobil i ugleda otiske po cijelom prtljažniku. pa otrči do dizala. nose~ crnu kožnu aktovku. Čuvar pogleda u Barzinija. ničime ne odavši svoje osjećaje. Podigne pogled dok mu je konobar točio piće.Učini što sam ti rekao. On prezrivo pogleda Teresu. Pažljivo osmotri svaki dokument. Barzini mu da znak da ga otvori. Jedan pozove šefa sale da pode s njima. Barzini zakasni deset minuta. Barzini pregleda vinsku listu. Barzinijevi k)jučevi ostali su u automobilu. . Teresa je sve vidjela kroz goleme prozore. koja je skrivala ostatke njegovog nećaka. Dva policajca u uniformi ušla su u restoran i krenula širokim stepeništem. Pritisne ga dok brava ne škljocne. Barzini pojuri prema stepeništu. izbuljenom licu. a policajci podoše prema Barziniju. . Sopčući od užasa. 395 Pogleda u jelovnik. da vam ja maknem auto? Gospodine Barzini. zaključa vrata. Barzinijeve oči divlje sijevnuše iza naočale. Privuče ga povukavši ga za kosu. . ali kad sjedne za stol. Šef sale okrene se prema njegovu stolu. oč. Neka odvezu moj automobil. Barzini se nade ispred taksija.Odlazi i učini što sam ti rekao. Znoj mu se skupljao iznad gornje usne. ali je nem&ju gdje uskladištiti. Salerno podvije rep čim ugleda policajce.Dnevni specijalitet. Zatrese glavom. kurvetino jedna! Iz Barzinija provali snaga. baci je u prt~jažnik i zalupi poklopac. neka odvuku moj automobil i neka ga negc~je bace. čelo mu se orosi znojem. Istodobno. Teresa se nasmije i reče da je sve u redu. nitko nije zamijetio njezin odlazak. . medu automobile.Poslušaj ovo. pa u konobara koji se još vrzmao oko njihovog stola. Moramo ih isplatiti. . Odbaci ga poput krpene lutke. i u k~jučeve u svojim rukama. Prevrne veliki stol.Salerno je znao po Barzinijevom izrazu da je pogodio. . Izide. koje je ostavio Barzini. Povuče ga unutra. Odmakne pribor za jelo i otvori fascikl. Preko otvorenog prt~jažnika bila je prebačena bijela plahta. Njegovu automobilu nije se moglo prići. Michele Barzini ude u taksi ispred hotela. namjestila si mi.ajnički ga pokušavajući zatvoriti. usporedi ga s drugim.Ponovo se okrene Teresi.Da~jte mi dupli viski s ledom i broj sedamnaest. ode do automobila i klizne na stražnje sjedalo. nastavi. .Dovedi nekoliko momaka.Molim? Mislio sam da je to već sredeno. ~aše i ta~juri popadaše po podu. . Pruži mu debeli fascikl s dokumentima. stavi je pod pazuh. molim. Prstima se polako približavao sablasnom.A vi? . ni ne pogledavši naljepnicu.. Očiju prikovanih za dokumente.Ugovor je bio pošten. je li sve u redu? Vrata dizala se zatvore. Zadovoljan. kad pogleda ruke. i bez predjela. čuvar polako ode do lincolna. S`to si pokušao? . Ne ogledavajući se. Na<jebo si ako ne dob~ju Lucianove tvrtke. Konobar donese vino. One Lucianovice su ludakinje. Zadrži se dulje na jednom dokumentu.Gospodine Barzini? Gospodine. . a svoju torbicu s vanjske strane. Luka je sjedio u automobilu čekajući Teresu i zaprepašteno promatrao nesreću. . pa u lincoln parkiran na pola izlaza.Kad ćeš se Mike naučiti? Već im~ju drogu iz Kolumbije koja treba stići u Palermo. .. Pokuša nazvati Barzinija iz predvorja hotela. Barzini podigne piće i gotovo ga iskapi nadušak. Spremao se vratiti svom poslu. zalupi kožne korice.

Pripalili su cigaretu. ne bih bio ovdje. istražujem sluč~j Nina Fabia i moram naći Sofiju Luciano. .reče Luka uključivši se u pro met. Pirelli ga mrko pogleda.« Joe. da je skinemo s popisa. Svejedno. Zamolim je da ga opiše tako da ga mogu usporediti s opisima ostalih svjedoka.Krenuvši. Ispitali smo Fabiove radnike. Po mrljama na sagu vidi se da je Fabio umro od krvaren~ja. na saslušax~ju Grazielle Luciano. Gennaro iskosa pogleda Pirellija. 398 Gennaro ga pogleđa iskosa. Gennaro predloži da popiju nešto iestoko. ispunivši zrak u uredu finim plavim dimom koji se izgubi u cijevima rashladnih uredaja.. . Pirelli reče Gennaru da je bio sa SoS~jom one noći kad je ubijen Fabio. Nadaleko se čulo kako se svad~ju.Dohvatit ću ga jednom.Koliko je ta svjedokinja pouzdana? .To je Barzini. reče bali mislim da je više nalik na ovoj. .Ne suviše. Pirelli se lju~jao u stolici. .svi Fabiovi crteži. Prošlo je tri tjedna. sjedi ona u mom uredu. ili kreacije. Pirelli uzdahne. Luka reče: . Pirelli se s gadenjem zagleda u fotografi.Vidiš onog tipa ispred kamiona? Letio je poput lutke.Možda.Carolla? Kad bih znao. Ušli su polic~jci i on je izjurio. Pirellija je baš uhvatio napad kašlja. Gennaro mu izrazi sućut zbog Palerma. . . . ne. Gennaro prekopa po aktovki. pokaži onu koju si poslao posl~je foto-robota. .Sumnjam. . a zatim ustane i ode do oglasne ploče. Razgovarala je sa šoferom. moramo s njom razgovarati. Dobaci Pirell~ju nekoliko velikih crnobijelih fotografi~ja Fabiovog leša. . Ude inspektor Carlo Gesu Gennaro.Ne. Pirelli slegne ramenima. imala je zakazan sastanak s njim. Imam novac. Poslijepodne.Dobro ti je došlo.Zašto? ~Irana je tako loša? Teresa se namiješi i čvrsto stisne svoju aktovku. Ne radi se o nagradi. Tek kad je ispio pivo. Počne nešto mu~jati.E.. Vic~jela je Sofiju Luciano ispred Ninove zgrade. Pripali cigaretu. prosinca 1987. Vidio je vozača. Jedna je bila u rodilištu. je li Luka CaroIIa vozio Sofijin rolls? U glasu mu se ne osjeti uznemirenost. Otvore se vrata njegovog ureda.Znam da je bila u Palermu prije Bo~ića. Krenimo kući.Dakle. ali n~je obraćao pozornost. prest~jem pušiti prije nego me to ubije. Odbio joj je pomoći. nemaš pojma gdje se nalazi? . . Kako mi možeš pomoći? Znaš li kako bih je mogao naći? Pirelli im natoči još kave. Žeuela je upotrebljavaiti neke njegove kreac~je i opet početi s poslom.Misliš li da ona ima s tim veze? Gennaro slegne ramenima i prihvati punu šalicu.. pa zbog njega sam i došao. Lice mu poprimi grimiznu boju. Pirelli reče: . Luka se naceri.Jesi li vidio nekakvog šofera? Pirelliju se zavrti u glavi. Optužila ga je da je on krivac za ~jezin bankrot. Grazielle Luciano. Napos~jetku izvuče iskrzani fascikl. ~Mislim da je to on«. Pirelli zalomi rukama.Ne. 397 Gennaro prolije kavu po rukavu i opsuje. on~j tko je ovo učinio. Kako je kod tebe? . na dan umorstva. nije se mogao prisjetiti lica. Može li se dobiti kava? Donesoše im jaku crnu kavu. Fabia su pretukli i vezali lancima.Znaš nešto o ~jemu? . već iskrivljenom od upotrebe.Prijedi na stvar.Moglo bi se reći.T~j osumnjičeni za kojim tragaš. . ali je došla dobrovoljno. . Poka~e fotografiju Luke Carolle. Čini se da je prodala stan u Rimu. Čini se da je to djelo nekog psihića.Rekoh ti.Isuse. a nisam se razveselio ni u vili Lucianovih. nisam ga vidio. . Foćne se znojiti.. . Stavi nekoliko žlica šećera u šalicu i polako promiješa plastičnom ~licom.Strpi se. 16. ha? . Možda su crteži ukradeni da nas zavax~ju. Već sam ti rekao. njih tridesetak.A kad je dovezla svekrw na sudenje? Ni tada ga nisi vidio? Pirelli je uvlačio dim za dimom. pravi je psihopata. Ali ne znam gc~je je sad. nestali su. . Isuse.Otišli smo u operu. Izvadi pr~javi rupčić da obriše mrlju. A nestala je i gospoda Sofia. Gennaro se zaprepasti. . 396 . radi n~jega i Sofije Luciano. Zanimljivo . . Nije se mogao sjetiti je li ga vidio ili ne. Više ni ne radi kod Fabia.Molim? . . Tada je bio suviše zaokupljen svojim osječa~jima za Sofiju. Ali bila je sa mnom u vrijeme kad je ubijen Fabio. .To si rekao i prije četiri godine kad smo z~jedno radili. Naden je medu krojačkim lutkama. obje su pričvršćene na mojoj ploči.je. tako da sam s njom razgovarao tek prije dva dana. Srušena do temelja. .Tako-tako. a i dokumente. Pirelli se nakostr~ješio. nisam vidio nikoga s njom osim njezine svekrve. .

Svjesni da ste. radio je preko pauze za objed dok su njegov šef i Gennaro ~jedili u baru. ali to ne prode bez svade. ja sam joj alibi. . utvrdili smo da je njegov vlasnik Paul Carolla. L. Siguran si za tog šofera? Donijeli su im pića. Doda. jedan od sefova navedenih pod brojem četiri-pet-šest. vlasništvo Manhattan . Govorim vam u ime svojih klijenata. Nastojim ne izgubiti glavu. 399 Njih dvojica su nastavili s ručkom. Lelim da mi zadaš riječ. Nakon što je i Gennaro dobio odobrenje. da više neće biti ubijanja. rekao bih ti. .. Možda ona može pomoći.Kunem se Bogom.G. sud je prenio vlasništvo sefa na G. Imam potreban dokaz. i tako da~je.io im se za sat vremena. Gennaro šmrcne. Johnny. Zakuni mi se. Ali može nazvati Teresu Luciano u New Yorku. Prisilile su Graziellu da 400 uzme barem četvrtinu. Gennaro je šutio dok nisu otišli konobari.Ne tiče vas se.Istraživao sam smrt ~jezine dvoje djece. imenovao kao svog jedinog nasljednika svog sina. Pirelli mu odobri i predloži da pregleda dosije o Ninu Fabiu i vidi što ima u kompjutoru u vezi sa sličnim umorstvima u posljednjih pet godina. L. do preuzimar~ja. Im&ju dokumente i žele sklopiti posao.Moji klijenti su još zainteresirani za one<j posao. za Boga miloga. Teresa još malčice otvori vrata i šapne: .Luka nije mogao prikriti osm~jeh rekavši: . Molim vas da ne otežete. . Izbjegavao je spomenuti udovice Luciano. ali ne reče ništa. H~jde! . I Pirelli zagnjavi svoje pretpostavljene. pitam te otvoreno i ne<jbolje da mi kažeš istinu. Naravno da sam je vidao.. jer. Luka nazove iz govornice Petera Salerna. Ti i ta Lucianova. Carolla je preuzeo sadrž~j privatnog sefa četiri-pet-šest. prosinca 1988. gotovo je s tim. to mora prestati.Joe. Slučajno sam se našao u Milanu kad i ona. Rosa je uporno zahtijevala da dobije svoj dio odvojeno od Teresinog. . siguran da se Barzinijev telefon prisluškuje. U New Yorku žene su podijelile novac. Luka se odmakne korak i prekriži se. ha? Teresa ga pogleda. . Luka naposljetku pristane na dva posto od ukupnog iznosa. Bit će mu potrebno nekoliko dana da dogovori sastanak. Jeste li razumjeli? HIjuč je kod mene tako da bi bio gubitak vremena pokušavati. . Prije tjedan dana! Gennaro se poboja da će ga Pirelli poljubiti. Teresa je st~jala pokr~j njega i slušala. dogovorili su se da zajedno otputuju.Daj mu na znanje da dokumente ne držimo u stanu. i že~jeli bi to brzo obaviti.Dobro smo to izveli. Reče da će stupiti u vezu sa zainteresiranim stranama. Pirellijev pomoćnik u Milanu. Na Pirellijevom stolu našli su obav~jest da će uskoro saznati broj telefona Terese Luciano. .Gennaro pogleda Pirellija koji naruči još jedno piće. a to su učinile Sofia i Rosa. Da n~je. . a ne u njihovom stanu. i tako dalje.Što to dovraga znači? .Moji klijenti žele da se zna da su svi dokumenti u sefu u banci. Ne može naći gt~je su Sofia Luciano i njezina svekrva. Eugenio Muratte. Ushoda se po sobi čit&jući naglas: .. G.Čuješ? Mislim da će pristati. iskopam li nešto. 28.. .. i tako da~je. . Pretpostavili su da ga je dobio.. Naposljetku Teresa položi svoj dio u banku. da očekuje novčanu naknadu za trud. dobro se osjećaš? Pirelli se izvještačeno zasmiju~ii. . Svaka ode u drugu banku. sluč~jno smo se sreli i. Pirelli pogledom preleti preko teleksa iz Palerma. jer ako mu oni glupani dopuste umaći. nasmiješi se Teresi. Da se nisi možda spetljao s ~jom? Pirelli ugasi cigaretu. Carollu. Pridru3. ali sve sa stilom.. nad~jući se da će nekako uspjeti nagovoriti šefove da plate avionsku kartu za New York. Manhattan State Bank.Isuse! 28. na ov~j broj. Salerno je bio siguran da je Barzini isplatio udovice. privatni sefovi. Giorgia Carollu. Moram otići u Ameriku.Eto.Želim da mi nešto obećaš.Da. shvatiše da su gladni i poslaše da im donesu sendviče. ostat ćeš posran.Pruži otvoren dlan. Znači. kao da me netko napucao u trbuh. sa stanom u Upper East Side.. Carolla je Luka Carolla. .Tko je to? . prosinca 1987.Čuj ovo. Gennaro se vrati u svoju stanicu. Luka podigne palac. Graziella reče da svoj dio želi podijeliti njima jer joj ne treba ni dinara. Spustivši slušalicu. konjak. Pozvat ću vas ponovo. ne pričaj mi te fore o operi. . On je čvrsto zagrli. to je sve. .Joe. . za tri dana. Ali zapravo je imao nešto mnogo važn~je za Pirellija. pa se zavali u stolici. . Odobrili su mu kartu za ekonomsku klasu do New Yorka i trodnevne troškove. N~e mogla biti u blizini Fabiove zgrade kad je ov~j ubijen. Nemaju izbora. raspitavši se. tražeći da ugovori sastanak s takozvanim Barzinijevim ortacima. tiho i ugladeno. L. Luka Carolla je u Americi. još nem~ju novac. Eugene se vrati sav razdragan. Teresa se nasmije i pljesne po njegovu dlanu. Jedino je Teresa znala da još im~ju dokumente.Što ne znači da n~je nekom platila da to učini. Vrativši se u Pirellijev ured..

Neće htjeti nositi krzneni kaput. Prstom pozove Sofiju. 403 Tutne joj u ruku malu kutijict~ za nakit i brzo ode.Teresa slegne ramenima i promijeni predmet razgovora.Što je ovo? Teresa pokuša Grazielli navući kaputić. jer mnogi ~judi ne vole nositi pravo krzno. Teresa razdragano pruži dvije najveće kutije Grazielli i Rosi.Drago mi je da ti se svida. . Ni ovo nije lisičje krzno. u sluč.Rekao je da se brzo vraća. da. Zine od čuda ugledavši dijamant u obliku suze.Ne krzno. Gdje je čudotvorni mladić? Teresa se nasmiješi. .Mora razgovarati s drugima. Graziella i Rosa su otvorile svoje velike kutije. Sofia sumnjičavo zastane na vratima: . Kao da nosiš pravo.Sretan vam ovaj zakašnjeli Božić. isprobat ću je. Nemoj si ništa umišljati. Rosa se zagleda u njegove jasno plave oči. Rosa? Rosino lice bilo je prizor vrijedan paž~je. Piše »Materijal industrijski proizveden«. Rosa rukom prijede po Teresinom kaputu. Pokuša ga poljubiti.Mama je razgovarala s tobom? . . životinja je industr~jski proizvedena. .Što je lažno? Ne shvaćam? . .Ovo je za tebe. hoćeš. .Krenuše niz Petu aveniju vodeći se pod ruku.Ne znam. Ponosno objavi da je za sutra ujutro izn~jmio limuzinu za ~jihovo putovanje u nepoznato.Mama. Graziella nam. to je samo prijateljski dar jer si mi draga. . Lažno krzno.Mama. Mama.Lažno? Koja životinja je la~na? Teresa sva oča4jna podigne ruke. Znao sam da ti se neće svidjeti kaput. la~no je krzno. .Tako je divan. . ali. Donio je cv~jeće i šampanjac. nije pravo. što je rekao Salerno? . prekrasan.Zašto je razgovarao sa Salernom. priček~j! On se okrene. Luka je sj~jio od sreće.Otvori paket. .~ju da nas posjeti još nekoliko maskiranih. Ispriča se što neće ostati. Teresa se obrecne. . Misliš da će biti dovo~jno topao? Vrlo je lagan. Mama. Sofia se zadržavala na vratima. ali je on čvrsto uhvati za ruke i odmakne ih.Zar nećeš isprobati bluzu? Sofia je bila sigurna da Teresa nešto smjera. svejedno izgleda poput pravog. Ovo je od nas. 401 . otvorite ih. Upravo tada otvore se ulazna vrata.Da. molim te.Rosa.. . U Sofijinoj kutiji bila je Feruccijeva skupocjena bež svilena košulja. Johnny. lažno.Dobro.O.Hvala ti. Ozbi~jnog lica. zar ih nećete otvoriti? Sofia uzme svoj dar iz robne kuće Bergdorf Goodman. otvori svoj paket. Nasmiješi se. Ha4jde. okrene se u novom kaputu od lisičjeg krzna i počne d~jeliti darove.jesti ovratnik. Teresa zastane ispred izloga jedne krznarije..Mama. bale bismo otići na nekoliko dana. . i ono je lažno. Znaš.Da. Požuri za njim. Što kažeš. i ti otvori svoju kutiju. ali me nije h~jela poslušati.ponovi Sofia. Teresa se nasmije.Nas? .Mama. jer potiče. Željela bih kupiti nešto Rosi. na finom. grazie. . Pa. Graziella podigne svoj kratki kaput od lažnog nerca. .Dobro mi stoji Teresa. pride Rosi i šapne: .Da. . . . Kupila si ga? . Počne sniježiti.Teresa. Prije nego što ode. ali je krzno lažno. Sofia.. Tre. kupili smo ih ja i Johnny. kao da ga nisi dobila. Rosa je otvori zažarenih obraza. Zaustavi se dvije stepenice iznad njega i nagne se. Dobra ideja. Netko će me politi bojom. Mogla sam i znati da tebi nije moguće udovo~jiti. . naloži im da budu spremne prue osam sati. hvala ti. . . Rosa se snuždi. . . . . vidi. . Uzmi račun i promijeni kaput! Graziella se promatrala u zrcalu u predsoblju. . Teresa je bila gotovo histerična od dobrog raspoloženja. Luka ude oc~jeven u krzneni kaput.reče. . Mama. Rosa.Nije pravo.Hvala. neko putovar~je.Izgleda poput nerca. Što kažeš? Da ga probam? Teresa stigne kući natovarena kut~jama. Namrštila se.Lažno? Laino kao i slika kad je lažna? . Luka skine kapu naklonivši se..Industrijski proizvedeno. kako si mogla? Neću ga nositi! 402 Teresa pograbi kaput iz kutije i raširi ga. Teresa mi ga je kupila. . Mislim da nam sprema iznenadenje. tankom zlatnom lančiću.Ali ne mojim.Potrošili smo sate na odabiranje. Sofia prasne u smijeh. Sofia . želio je sve pripremiti za sutrašnji dan.Pogledavao ih je redom. zazirala je od kaputa. ov~j nije Sofijin. Nazvat ćemo ga za tri dana. . . Protivi se njezinim načelima. jer je od Iažnog krzna. sam sam ga odabrao. . Rosa.. čvrsto ga zagrlivši.H~jde.. Promatrao je kako se sjurila niza stepenice.Johnny. a ne Barzinijem? .

~ Dobro.Stani.. Teresa će znati da detektiv nije došao u New York isključivo u vezi s kradom skica. vrati se. Teresa pošalje Graziellu i Rosu u kuhinju. Imam posla. Rosa mu rukama primi lice i nježno ga poljubi. Je li bilo nečega izmedu vas u Rimu? Sofia zalupi kovčeg. Moraš ga se otarasiti. . Jesu li vrijedni? Mislim. porazgovar~j s kćerkom. Teresa reče u telefon: . Znaju li za tvoju vezu s Fabiom? . . Pokušavala sam ti reći za njih. Misliš li da bih ga ja zavodila? Pa ja sam ga se uvijek že~jela riješiti. . Rosa se b~jesno okomi na tetku. samo ih se riješi. Pogledavši prema radnoj sobi. Znaš li zašto te zove? Sofia sjedne i pripali cigaretu.Zatim zapita Gennara: Mogu li znati o čemu se radi? A.Sofia protlja čelo. . N~jprije se opirao. sjećam se. . Nemaš mi pravo govoriti što da radim. osjeti njegov grubi stisak. Podigoše glavu. . On se sjuri stepenicama i nestane.Sofia.. On se otrgne. Johnny je bio sa mnom. Johnny. po~jubi u vrat. . Oči su mu bile kao u djeteta.Zašto ne gledaš svoja posla? Radit ću što hoću. Bože. na odlasku sam srela djevojku koja je primala moje mušterije.Johnny. . koje su nestrpljivo čekale da saznaju tko zove.Pokušavao je stupiti u vezu s tobom. Johnny ih je ukrao? Sofia se ugrize za usnu. Teresa re če ležerno: Dakle.Pokazat ću ti . On ne uzvrati po~jubac. Donese iz svoje sobe kovčeg s Ninovim crtežima. bez obzira na ovo s Rosom. . .Da. bilo kako. . .Rosa. To sam ti već rekla.Trenutno nije kod kuće. Poznaješ li ga? Sofia odmahne glavom. Spustivši slušalicu. .Da. zvoni telefon. . Teresa uzdahne. Razgovarala sam s njom ispred zgrade.Glupan. od početka. . Hoću. Gore je st~jala Sofia. samo nam je to trebalo. . . reći ću joj čim se vrati. Znaš.Ne budi djetinjasta.Ali nitko ne pokaže volju da podigne slušalicu. nikoga nisam vic~jela. Zatekla sam je na stepenicama s Johnnyjem.Naravno. Zatvori za njima vrata od radne sobe. ali. Najprije se riješi crteža. . Rosa. . Vozio je auto.Da. 405 Teresa je prekine. vozio je auto. uporna zvonjava ispuni ih strahom. zar ne? Na tren se Luka zbuni. molim te. . upita: . Gennaro. Zatim pozovi tog detektiva. . . Ne smiju ih pronaći u našoj blizini.Dobro. Rosa potrči niza stepenice i uhvati ga za ruku. Neki detektiv iz Milana. tako. . svakako. reći ću joj da vas nazove. . Dobro. crteži? Detektiv te traži zbog njih? . . Okrene se leciima ostalim ženama.Johnny mi ih je dao. sve bismo bile pobijene. ne ~elim to slušati. . Ali zašto bi dolazio čak u New York da s tobom ovdje razgovara? Sranje. . Teresa se ushodala po pretrpanoj sobi. ali da si otišla.odgovori Sofia. Tresle su joj se ruke. Napravi se nevinašce. Bila je u klopci.Što želi? Teresa joj da znak da šuti.Znači. i reci mu da si vidjela Fabia. Razgovar~j s n4jom. On nas je uvalio. Kaže li Teresi o umorstvu Nina Fabia i Johnnyjevoj ulozi u tome.Pa.On odmakne njezine ruke i okrene se. Tu se nalazi gotovo cijela njegova kolekcija. Kad im se usne spojiše. možda je moj frizer.Mislim da je tako. Nastavila je raditi za Nina. ovdje stanuje. Mozak mi ne radi. .Otišla sam u njegovu tvornicu kad sam ih pokušala otkupiti od njega. Zacopao se u tebe. Pokrije slušalicu rukom i reče Sofiji: . Luka je pusti i nasloni se ledima na zid. Znaš. nije znala što smije priznati da zna. . hvala. Naposljetku to učini Teresa. Rosa ga upitno pogleda. Da.Naravno. Sofiji se sve pobrkalo u mozgu. nitko nema pravo! 404 Zazvoni telefon. Teresa. Sofia joj pride.Netko se raspituje za tebe.Je li te netko ondje vidio? Sofia bespomoćno slegne ramenima. zaiarenih očiju. Teresa strgne naočale s lica i protrlja oči.. molim te. Na koji broj da vas nazove? Teresa zapiše broj na staroj omotnici. okrene se Sofiji. Tko te vidio? .Ne budi smiješna. ljubomorna si? Sofia je ugura u predsoblje. Pronicljivo je pogledavši. Samo bi nam još policija trebala. ..On je u New Yorku. . Urazumi je.Nitko. Rosa se odlučnim korakom uspne i postavi pred Sofiju. uključi ga. Uvijek u tebe gleda. ti si kriva.O čemu se radi? . ali se opusti kad ona reče: . problijedjela je. Opet pokrije slušalicu. Prodorna.Ponovo ga pograbi i povuče k sebi.Idi. i ona je vic~jela Johnnyja? . Da nije bilo njega. u obraz. počnimo od početka.Moram ići. nešto s Ninom Fabiom.Ne znam. Da. pretvaraj se da goriš od že~je da se nadeš s n~jim.Ne. da.Znaš što osjećam za tebe. Stani malo.Da! Mnogo vrijede.$to je. Privine ga jače.

Kad bi se želio naći sa mnom? .On je zamolio da u njegovu odsustvu vi primate njegove telefonske pozive.Naravno. ali ništa više. zar ne? .Što prije. Joe. . upali se svjetlo na njegovovm telefonu. LJkaže mu se pred očima jasna slika trbušastog čovjeka koji ga je usvojio.Pretpostavljam da želi o tome s tobom razgovarati. Moraš ga nazvati prije nego on tebe nazove. pa ga pusti polako kroz nos.Malo kasnije. Nisu znali gdje je gospoda S. ali kad ih je Fabio odbio dati.Zamolio me da ga nazovem. digla si ruke od posla i otišla u Ameriku.Nije ovdje. Oprosti što sam nazvala tako kasno. .Nije mi rečeno ime. slušaš li me ti? . 407 21. Odbaci pokrivač i izvadi iz hladnjaka min~jaturnu bocu konjaka. Sofia ne odgovori. . ..Da. . slušam. Nije znao kako se postaviti. Morao ju je upozoriti. ali Pirelli nije mogao zaspati.Znaš za njega? .Dobro. to sam ja. Mali smotu~jak u kojem su se nalazili svi dokumenti Paula Carolle stajao je pokraj ~jegovog kreveta. tako je. . Kako si? .Naravno. gospodine Pirelli. zagledan u žaru~ju. $ogorica i svekrva idu kasnije u kupovinu pa će stan biti prazan.Nije toliko kasno.Sofia. Došli smo z~jedno. pa uzme šibice iz pepeljare.Ne mogu o tome govoriti. Dok je otvarao bocu.Da.Sofia je nepomično sjedila. Inače ćeš postati sumnjiva.I ja ~elim s tobom razgovarati. gospodine Pirelli. Zahihoće.Ne znam. Ponovo zastane. Reci mu da ne znaš ništa ni o čemu. San Paula Carolle o dobrom životu bio je sad u jednom malom smotuljku. ..Zašto? . . shvaćaš? . . Uskoro će je vidjeti. Svadao se s Lisom više nego inače. Nazvat ću ga sutra. Pirelli raspakira svoj kovčeg i side u predvorje hotela. Sofia. . Gennaro je već sjedio na barskoj stolici.Ne.Idem u podrum. .Dobro.Dobro.. . .Znam.Da. da. . Naruči pivo za Pirellija i sažvače punu šaku kikirikija iz zdjelice koja mu je stajala uz lakat. . Prošlo je deset sati. prizn~j da si željela crteže. Telefonist mu reče da tra~e Gennara. 408 Duga stanka. ali doći ću s njim. koliko kasnije? . Kad da ga nazovem? 406 . . . pa u bar. . . Ona progovori slabim glasom. oko devet? Još jedna stanka. . ali se nije uspijevao koncentrirati.Joe? . Ostavio sam joj ovaj broj da nas nazove. On pruži ruku i opipa ga.Da.Što. . a posebice otkad je otkazao obećano putovanje.. ali da se ov~j ne javlja. . Upali šibicu i pogleda u ruku: drhtao je.Sigurno je to sve? Sigurno ne postoji još nešto što mi želiš reći? Sofia podigne kovLeg.Spojite me. Luka je ležao na svom malom krevetu. .Da. njegove debele ruke kako ga grle. Pirelli zastane i duboko udahne dim. zagrljaj medvjedih šapa.Ne mogu razgovarati o Gennarovom slučaju. Ovdje sam u vezi s istragom.Sofia.Sofia. pa zavuče ruku u smotane dokumente i svežnjeve novčanica. pitat će te gdje si bila one noći kad smo bili u operi. Pirelli sjedne na stolicu i otvori novu kutiju marlboro ci gareta.Doći ću na sastanak s njim. Da vas spojim? Pirelli posegne za cigaretama. Tko zove? . . Rekli su mi. još si na vezi? . ali u New Yorku je. obgrlivši jastuk. Promukli glas zatraži detektiva Gennara. Zna da smo bili z~jedno.Nazvao sam Lucianove. i ti radiš na tom slučaju? . . Pobrinuo se za svaku pojedinost izleta.Sutra? . Lakše ćemo razgovarati.Da. Prekopa po džepovima tražeći upaljač. Uzme knjigu i pokuša čitati. Naposljetku Pirelli upita: . Okrene se na trbuh i navuče jastuk na glavu. Priča je logična. želi razgovarati sa mnom. pa ponovi pitanje. Zatim Sofia reče: . Nazvala sam njegov ured.Radi se o Ninu Fabiu? . osjeti miris cigara.Pogleda u Sofiju ispitivački.

Nisam mogla zaspati. . Sofia natoči dvije šalice ča. Sofijo. . .Da.Vidimo se sutra. Teresi lakne. . Naposljetku tiho izide iz sobe i pristavi vodu za čaj.A ti ne? .Misle da se radilo o p~jački.Sofia pruži ruku želeći dodirnuti Rosinu. Rosa se otrgne od nje. Suzdrži se.Nino Fabio je ubijen.Dakle? To nije bio Gennaro? Sofia odmahne glavom.Da.Pa. Okrenuvši se. . Rosino se lice smrači. a ni Johnny me ne zanima.Što? I misle da ti imaš u tome svoje prste? Sofia slegne ramenima. Naden je mrtav. toplinu. Rosa.Još te volim . ali je ona već spustila slušalicu. Upravo je željela uliti vodu u č~jnik kad začuje neki šum. Teresa zaškilji. Pomisli na utjehu koju joj je pružio.Nisam se svadala s njim. . .Što time želiš reći? .reče tiho. ti možda i nešto osjećaš za Johnnyja. . . . .. Muk. Rosa je prekine. Sofia.Čuješ li me? . Poslije se mogu pridru~iti vama i poći na izlet preko vikenda. .Znam.jih je Joe. A da imaš imalo pameti u glavi. Kažem da je peh što si se svadala s Ninom. imam nekoliko pitanja za tebe. .Prošla je ponoć. Tada Pirelli reče: .reče on. Dolazi detektiv Gennaro. ne možeš ni koraka učiniti a da te netko ne vidi.Ne. . ugleda Rosu kako se šulja niz hodnik.Ne smijem se. sutra svi idete na izlet. ali ne popije svoj č~j. Kuham čaj.Onda. .ja i izvadi mlijeko iz hladn~jaka. . Je li ti rekao zašto te treba~ju? Sofia pripali cigaretu.Imaš peh. sjedne i počne piti vruć čaj. znaš onom kreatoru s kojim sam radila..Reći ću Gennaru. ja ost~jem. Rosa se nasloni na zid.Ne. potpuno odjevena. Nije imala naočale. Ne idi k njemu. Teresa je isprati pogledom.iječ joj se učini stranom. Kao da je nije uznemirila činjenica da su polic~jci stigli u New York. čujem. Dolaze sutra u jedanaest. Rosa je savijala lančić s dijamantnim privjeskom u obliku suze.. ali su me vidjeli u blizini skladišta pa im je du~nost da me ispita4ju. R.Da. . Teresa je strogo gledala Sofiju. .Glas joj je bio blag.Misliš me pratiti? .Ovdje je kao u prokletom zatvoru.Vrlo je lijep.Rosa? Rosa se ukoči od straha. . Ili ipak sumr~jaju? Oni? Pa jedan od n.. .Što hoće policija? Rosa krene za Sofijom u kuhinju. Rosa zadahće: . Kad Sofia dode u predsob~je. Zn~ju li za Johnnyja? Znala je da ne sumnj~ju na nju.Što to govoriš? Samo sam se željela prošetati! . Prijecie hladnim kamenom preko usana. ne bi zanimao ni tebe. kao i uvijek. Nije mogla zaspati.Ne. .Rosa. Šutjele su tako neko vrijeme. Idem leći. Sofia uzdahne. . Rosa joj se nevoljko pridru~i.. na njegovu nježnost dok su vodili ijubav.Što ćeš učiniti? . Prisjetivši se da je neće biti u stanu kad dodu polic. ali nećeš izići iz stana. ali. 409 Ponovo duga stanka. . Sofia pogleda u djevojčino zlovoljno lice i poželi joj opaliti šamar.Ne.Radi se o Ninu Fabiu.Nedost~jala si mi. Teresa se zaprepasti.Zaista moraš sutra i ti doći? . zajedno su ovdje. . . Moraju ispitati sve koji su ga vid.Uplašila si me.Da.Što se to tebe tiče? .To je bar jasno.O čemu? . Bit ću ovc[je.. vidimo se sutra ujutro? . pozvat ću Teresu. Sofijino lice je bilo bezizražajno.Neće to još dugo potrajati. . 411 Sofia lupi šećernicom o stol. Sofia se prevrtala po krevetu. zapanji Teresu. čula si što sam rekla.a<jci. Suviše toga se dogodilo protekle godine a da bi mogla misliti na ljubav. drugi dan mu ode glava. . no djevojka se odmakne. Johnny mi ga je dao.. ne bi smjela sama na ulicu. . . kako ti to lijepo kažeš. Nade li se netko u tvojoj blizini. Je 410 li zapravo zbog nje došao u New York? Zaista je voli? Voli.jeli na dan umorstva. . . Osim toga.reče Sofia. Pokušaš li. . Joe Pirelli. Rosa srdito uzdahne. čula sam. bio je to komesar Pirelli. Voda zavrije. Sad·sam umorna. Sofia je uhvati za ruku. .Najbolje da ti kažem kad se nademo. .To bi trebalo biti smiješno? Rosine oči bljesnuše. Hoćeš i ti popiti jednu šalicu? Nečiste savjesti Rosa prošapće da se spremila u šetnju i krene prema vratima. .Oko jedanaest? . .

udala se za njega.Reći ću ti jednu tajnu. poslušaj me. Rosin šapat je bio opor. uvijek u staroj odjeći koju bi mi netko poklonio. govorila je samoj sebi. ali sam se stidjela našeg stana.Nije se vratio. uzbudenost. . pun razumijevanja.Kao da se probudila iza sna.. Znala sam da će vlasnik tražiti da platim štetu. Možda je to razlog da ti se on svida više nego što bi ti se svidio u normalnim okolnostima. A čim sve ovo prode. . Kad smo odlazile iz vile. Prišao mi je i položio ruku na rame. ugledali smo vas dvoje. da ga vjerojatno neće biti dvije godine. . .. Sjeo bi vani i uvijek bi mi se nasmiješio. jer u mom snu on me oženio. zatvorene. nisu izblijedjeli. Jednog dana dode u nju skupina mladića. Sofia primakne stolicu tako da su im se glave gotovo dodirivale.Ne tiče me se. Sofia primi Rosu oko struka.Znam. Gušila se u suzama. Ugrize se za usnu. Bilo je grozno. Smijali su se. . .. Bio je toliko brižan. radila sam u jednoj kavani. Rosa zapazi da Sofia više ne priča priču. Sanjarila sam o njemu. kao da pred sobom vidi malo zlatno srce na finom lančiću. Ja bih došla biciklom.Ne. dan prije. a tanjuri i šalice su se razbili. kako me samo ljubio. i ti to znaš. . ali je Sofia uhvati za ruku.. Pala sam.vic~jela sam ga jednom ili dvaput. pa mi obeća. On~j momak . bio je tako topao. a zapravo je samo činio što je djeda tražio.Doista te volio. A onda. u kombineu. Poklonio mi je uspomenu. Da. . Njegov dodir. ta toplina koja ti je prožela tijelo. silno vo~jela.. Mislim da sam prve nove cipele dobila s osamnaest godina. Sofia poljubi Rosu u tjeme. . da će mi pisati. Nitko me u tome ne može spriječiti. Oslobodit ću se toga! Imam svoj novac i mogu činiti što mi je volja kad mi je volja.Jedne noći došao je mojoj kući. srušenom zidu. .. nitko. . oduzeo troškove za uništene stvari od moje plaće.. Jesi li isto osjećala? . Nosila sam pladanj pun tanjura.. imala sam petnaest godina. Niz obraze joj se skotrljaše dvije suze. Želim nekoga. .Tako si lijepa. Sofia nastavi tihim glasom. ali tako je to išlo.. . naslonivši se na zid pokraj autobusne stanice. n~je mi pisao. Rosa se nagne prema njoj. Bila sam užasno mršava. njegovi poljupci još su mi u srcu. 412 Suze se prosuše niz Rosino lice i ona zagrli tetku. Dakle. Puzala sam po podu i kupila komadiće stakla. gledajući preda se. a on bi me čekao sjedeći na nekom starom.Da. mali zlatni. Išu~jala sam se iz stana.Što se dogodilo? Sofia polako rastvori ruke. stalo mi je do tebe. dodirnuo me i poželjela sam ga osjetiti. Bio mi je prva ljubav.Ali nisi ti bila kriva! . Ti osjeć~ji. Podigne ruku. želim. shvaćaš? Bio je najzgodniji. Reći ću ti nešto.Poslije toga je dolazio svakog dana. Sofia je sjedila mirno. Bacio je kamen čiće u moj prozor. naravno. 413 . kao da će ti srce prepući. Ostavljao bi mi visoke napojnice. . Voljela sam ga. Zbunila sam se jer sam ga prije zapazila.Sastajali smo se u jednom voćnjaku. Obeć~ješ? Kad Rosa potvrdi kimanjem glave.j da je ni ti nećeš nikome reći. Zadirkivali su me i jedan od njih mi postavi nogu.Ali si voljela Constantina.. pa mi je šef morao vratiti novac.. sjedili ste jedno uz drugo. dodirnuo mi je grudi. a čak i mame.Jesi li znala da sam nekad radila kao konobarica? Bila sam tada mlada i od tebe. jednog dana. Sljedeći dan saznam da je on platio za učinjenu štetu. . Raskopčala sam mu košulju i zavukla ruku. ali. kad smo sve išle u kupovinu..Dodirnuo me. Poslije posla je. . A ti? Dan prije vjenčanja. Ali nisam pristala da vodimo ljubav. Rosa zakima glavom. Nisam mogla zadr~ati suze.. gorak.. polako se okrene Rosi. a ti nisi željela poći. Bila sam bosa. Lice joj se snuždi. Sofia zatrese glavom. a njegova obitelj prihvatila. HIekne pokr~j nje. i sad mi se obratio. Rosa dodirne Sofijinu ruku.Mislila sam da me Emilio voli. ali sam izišla jer sam se bojala da ne probudi mamu i susjede. . kost i koža.. i. .Da. lagano se ljulj~jući. Nikom je nisam rekla. podrijetlom iz bogate obitelji. . Sjećam se dana kad smo išle u Palermo. Ali ovaj jest. Rosa počeka. a meni oči crvene od plača. Obujmi se rukama.Kako se ne bih sjećala. upitavši me kako se osjećam. bila je hladna.Spavao je s tobom? Sofia se okrene prema njoj. Obećao je da će se vratiti po mene. Blago joj je šaputala riječi utjehe.. Rosa okrene lice. Mama me nagovarala da ga dovedem kući da se upoznaju. Morala sam raditi jer mi je mama bila invalid. ruku sklopljenih na stolu.U ovom stanu smo kao u klopci. Rekao je da me voli.. Nisam ga više vic~jela. Htjela sam reći. bistre poput dijamanta kojeg je Luka darovao Rosi. a glas joj postane bolan. molim te. Plakala sam ko kišna godina. . zapita me bi li se sastala s njime.Voljela sam ga. svi su ga poznavali. ni ti. Mogu izlaziti s kim želim. Nikad nisu obraćali pažnju na mene. . baka i mama će me pokušati udati za nekog pogodnog. Došao mi je reći da odlazi. ali gosti kavane bili su uglavnom bogataška djeca koja bi dolazila u svojim blistavim lambrettama.Normalnim? Ti smatraš normalnim da je djevojka mojih godina nevina? Da joj ugovore udaju? Da je prodaju kao mesni odrezak. Rosa počne ust~jati.

Doimao se kao da je sišao s uma. . pogledavši je ludačkim. Rosa se nasmiješi.Vratit ću se po vas.Da! ..Imam nešto za vas. Kad je već bila na vratima. Saček~jte me. ne mogu poći s vama.Niste to trebala učiniti.Michael.Da. On bi sad bio odrastao čovjek. mislim da je bilo dovo~jno za jednu noć.Ne. a bez krzmanja će to objaviti bude li potrebno. Više nije bila gospoda Luciano. svijetloplavim očima. već Sofia Visconti. Ne začuvši zatvaranje vrata. pa predloži Sofiji da krene vlakom. Luka padne i udari o vrata.Reci mi kako si upoznala Constantina. Pride joj. . Udala si se. Obitelj onog mladića je bila jednako važna? 414 Sofia ne odgovori. Naposljetku ga udari. . Zatekne Luku kako upravo izlazi iz radne sobe noseći mali revolver. Imam nešto za svaku od vas.Hvala ti. ali bila je to lijepa. On je neprijatelj. snažno udari po rljima šakom. Okrene se k njoj. imali smo predivnog sina.Johnny.Ne mogu.Uzmite.Upamtit ću to. bit će sve u redu.Kupio sam ga za Teresu.Ne shvaćate. Ona ga snažno odgurne. Već su joj počeli prijati prazan stan i tišina. . okrene se i šapne: . Sutra. . moćna obite~j Luciano te prihvatila. Morate doći. Sofia je odlučno isprati do vrata rekavši da može un~jmiti automobil.Ne.Povuče je prema vratima. uzvraćena. Počeka dok ne začuje da su se vrata Rosine sobe zatvorila. . .Još sanjaš. . Ponavljajte si to.Što ćete mu reći? . Okrenut ledima.Nije potrebno. Jednostavnim obećanjem da će im se pridružiti.Ne namjeravate nas napustiti? . i to odmah. Morate biti ondje. . Moram čekati ovdje. . Moraš na spavanje. Vidite li malu polugicu na okidaču? Podignite je i spreman je za pucanje. Još u kućnom ogrtaču. Rosa se požuri presvući zak~jučivši da joj se ne svida haljina koju je odjenula. . Sofia. . Spalila sam crteže. usput im doviknuvši da požure jer se nepropisno parkirao. otići će. pa pode u Sofijinu sobu. Bio je to Luka. prezime Luciano? Reče glasno tami sobe: . Sofia zatrese glavom. Ljutito ih udari nogom. . bio je Luciano. Kad bi ih ovdje našao. Prestani. ne moram ja ništa. tako da se tvoj san ipak ostvario. Sigurna si da ćeš moći sama? 415 . Zar vam Teresa nije rekla? .Johnny. 416 . Što je mislila da mu je mogla pru~iti? Novac.Dovoljno da ne dolazi ponovo. Začu se prodoran.. Ni slučajno je ne mogu povezati s Fabiovim umorstvom. Rosa šapne: . Protekle godine nestadoše i ona šapne: . Teresa zastane. Ima savršen alibi: bila je u krevetu s komesarom Josephom Pirellijem. plemenita ~jubav.Upamtite. Sofia je nanosila kremu na vrat. poslije sastanka s Pirellijem. Da ugasim svjetlo? Sofia kimne. čeka~ju te. . . Gledao je u nju zažarenih očiju. Kreni sad. .je srca.Bio je bogat. Sljedećeg jutra u osam sati stiže Luka u limuzini da ih odvede na Long Island. .Ne! . ali bez rezultata. Brzo se svlada. ruku uprtih o stol. . Ostavši sama. .Zašto i vi ne idete? Zašto? Ona ustukne. Kad Sofia otvori vrata.. Sofia krene prema kuhinji. Teresa pomogne Grazielli navući njezin nov kaput. Mo~da ćeš i ti sad sa~jati slatke snove. . Teresa. Rosa poljubi Sofiju u obraz pa zijevne. Uspjelo joj je.Morate poći s nama! Sve sam dogovorio. Zar ne shvaćate? Dolazi me ispitivati zbog Nina. Čvrsto spav~j. Zatim se protegne i prisloni obraz uz hladnu površinu stola. divnu bebu. Zaboravi je. sve ih ostaviti.Moram ostati ovdje. .. . Preskakivao je dvije stepenice oc[jednom. Johnny vam je pripremio neko strašno iznenadenje. Odjednom se uspravi.Zašto ne? . Pokuša je odvući prema vratima. U sobi zavlada tama. I vjeruj mi. Živi svoj život. Nazovite me kad stignete da znam gdje ste odsjeli pa ću vam se pridružiti.Da. Morala sam. Prošlost je iza tebe. Torbe su bile spakirane i pripremljene pa ih Luka počne odnositi u automobil.. promrmlja: .Ne.Jer mogu i sama doći ondje gdje ćete biti.. ne možete ostati.Sofia se nasmiješi i odmahne glavom.Ne želim ga. on vam je neprijatelj. . Više nije marila što drugi misle. Stisne šake. Osjeti otkuca. ali se ona otrgne.Ne svida mi se što te ostavljam samu. uporan zvuk zvona. Sofia se ledima nasloni na vrata i uzdahne. Ima samo četiri punjenja. zastane pa se vrati u predsoblje.

Provjeravao je svoj izgled u zrcalu kad ude Gennaro. pa polako prijede srebrnom cijevi preko jagodične kosti desnog obraza do usana. .Morate se zaštititi. . dječji poljubac ludog. volim te. Kao i Luka. Talijan. . Zar se vratio? Johnny se predomislio? . Već je spakirala kovčeg i rezervirala mjesto u poslijepodnevnom avionu za Rim.Joe. 418 . trbuh. . dug kožni kaput.Tko j e? . Zaključa sobu pa reče: .Da.Johnny. grudi. Pažljivo nanese podlogu na svoju besprijekornu put pa sjenilo na obraze. a on se odmakne. nastojeći ga zaustaviti pogledom. . .Nemojte. . želim ostaviti dojam na ovdašnje ljude od zakona. obuče svoj debeli. On je neprijatelj. . nagne se k njoj i poljubi je kao što su je znali poljubiti njezini sinovi. Vidimo se u dvanaest.Nademo se u podne ispred stana Lucianovih. dodir lagan. baš bih volio popiti kavu. Ogrtač se rastvori. Tišina je smiri. Lagano nanese puder. a Pirelli je trebao doći u jedanaest. Nježan. i ona podigne zalutali uvojak i zagladi ga. Nanese malo kolonjske vode.Sve će biti u redu. potrudio si se. .Da. Ogrtač sklizne niz njezina ramena i ona se zagleda u svoj odraz u zrcalu. Bilo je tek pola jedanaest. Polako odloži revolver. Gennaro kimne. Luka polako ustane.Da sačinimo plan. Morala se još samo odjenuti.Poranio si. mogla bi ga i prekinuti kad bi željela. pa uzme mali revolver s toaletnog stolića.Da. Naposljetku stavi ru~ na usne. Silazili su dizalom u tišini.. 417 Odahne od olakšanja kad on o~ie. Počne se šminkati. Sofia legne u kadu. Rekao sam Gennaru da dode u dvanaest sati. spremivši ključ u džep.Vratit ću se po tebe. Sofia zadrhti očekujući njegov sljedeći potez.Nema što. Luka se spusti na koljena. Pirelli se nasloni na vrata. . Sofia okrene glavu. Imam ugovoreni sastanak s njujorškim javnim tužiocem. Padao je gusti snijeg na ulicu otprije pokrivenu debelom naslagom bljuzgavice. Sagne glavu i brzo je poljubi u usta. ali se on privine uza nju poput djeteta. Joe Pirelli se obrije.Mogu li te ponuditi kavom? Upravo sam se namjeravala obući.Volim te. Kažu da je strašan tip. a i slagao sam. Opere kosu. . Morate ići. . Brižljivo je odabirala svaki komad odjeće koji će nositi i odlagala ih na krevet. punu do vrha. Želio je najprije biti nasamo s njom. Gennaro je promatrao commisaria kako se ogleda u zrcalu. Ruka mu je bila hladna. kupiti neke sitnice ženi i djeci. Luka se nije mogao odlijepiti.Tako si lijepa . . Nježno podigne odbjegli uvojak s njezinog lica. Poljubi je ispod grudi.Spreman za polazak? Pirelli se okrene dječački se smtješkajući. Nikad nemojte to smetnuti s uma. jesam. Jedan metak i sve bi bilo svršeno. Kosa mu je bila mokra od sni jega pa su mu se na čelu prilijepili mali uvojci. Povuče pojas. Debeli krzneni ovratnik podigao je do ušiju. omota je ručnikom pa se vrati u svoju sobu. . . iscrta oči i namaže trepavice. Sofia pogleda na sat.Zašto lijepo ne odete? Ponovo joj pruži revolver. Bio je sam. luckastog dječaka bio je hladan poput tog revolvera. Začuje zvono koje rasprši njezino dobro raspoloženje. očešlja i dvaput presvuče košulju.Ma ne. Sofia pogleda kroz špijunku. . dodirujući bedro. Njih dvojica u tišini prodoše pokraj recepcionera. mirisna ulja opuste. I da nisi zakasnio. Ne )jutiš se? Oklijevala je trenutak. Prisloni hladni metal o kožu. Prinese revolver sljepoočici. ali ne pokuša pokriti svoju golotinju. Sofia ipak uzme revolver i hrabro se osmjehne. Njezin debeli frotir ogrtač imao je duboki V izrez i on pogleda niz udubinu izmedu njezinih grudi. Obećaješ? . A što ćeš ti raditi? . Zagleda se u svoju golu priliku u zrcalu. Sofia se polako okrene k njemu. Otvori vrata. Želiš izboriti još jednu noć u operi? Pirelli se nasmije. ček~ju vas. Gennaro ude u dizalo.Da. nemojte. On odmakne ogrtač s njezinih grudi. ne znajući da je Pirelli slagao o vremenu sastanka sa Sofijom. Drži konce svog života u vlastitim rukama.prošapta. pa razmakne ogrtač i polo~i glavu na njezin trbuh. Čekaj me. čekat ću vas. Da ja prvi govorim? Da igramo na kartu iznenadenja i tako dalje? Pirelli potvrdno kimne.Malo ću u kupovinu. molim vas. pa potvrdno kimne glavom.

.Rukom mu pokaže da skine kaput i da pode za njom u kuhinju. .Zar ti to ništa nije značilo? Sofia mu bojažljivo dodirne ruku. Naoko se svladavši. Mlako se opirala.. Dojavili su mi. Pirelli odloži kaput na stolici u hodniku i prode rukom kroz kosu. Svršeno je. . 420 Ali kad je on opet uhvati za ruku. Ti si oženjen. žalim.Čeka te kava. Pirelli je pogleda.Da. rekao sam mu da idem na sastanak s javnim tužiocem. Sluč~j je još otvoren. oprosti. one koje ti voliš. . . Kiselo joj se nasmiješi. Kad Sofia prode pokraj njega.Oprosti. Ona mu zahvali osmijehom i nastavi puniti aparat za filtriranj e. To želiš? Sofia se odmakne. ako te ja želim. da vidim kako si. .Što će me pitati? Je li ti rekao? . . . . Netko je podigao sadr~~j privatnog sefa koji je nekad pripadao Paulu Carolli koristeći njegovu osobnu kartu. pogriješio si.Nije baš tako.Ne. Želiš li ostaviti ženu. Izide iz sobe natmurena lica.Kad bih je ostavio. . da me možda i želiš jer ja želim tebe. Ono što se dogodilo izmedu nas bila je pogreška. Nju kao da to n~je zanimalo. . hvala! Pirelli zamišljeno spusti slušalicu. ona se okrene k njemu. ... Okrene njezinu ruku i poljubi u dlan.Joe. Pirelli se osjećao neugodno i bedasto.~loše sam proračunao vrijeme. Vjerovao sam da nešto osjećaš. ali ne tražimo nikog drugog.Ostavit ću ženu.zapita Sofia.aj iako nisu našli ubojicu? .. Bit ću u sobi poslije tri popodne po ovdašnjem vremenu.Crnu. . . Puno hvala. Upravo su mu rekli da je Barzini jutros sahranjen. . Pirelli nastavi. . Prolaze ći pokr~j nje. On potvrdi kimanjem glave i krene uzeti kaput. Vratit ću se s Gennarom. Promatr~jući je kako stavlja šalice i tanjuriće ispred njega na stol. . . On je poljubi u vrat. Ne želim sudjelovati u raspadu tvog braka.Bolje da preskočim kavu. .Želiš reći da su zaključili sluč.Da.Naravno da ima! Jednako bijesna. s njim ću objedovati.Tvoja kava.Izgleda da sam na tragu Luki Carolli.Sve u redu? .Znači. Sofia se okrene. što bi bilo s nama? . Želiš li i s njima razgovarati? . Sofia ga uputi u radnu sobu.. I meni je žao.Ono što ja želim ne bi trebalo biti važno.Tako. Ovdje je u New Yorku.. Mogu li ti pomoći? Ona se naglo odmakne kao da se pobojala da bi je mogao ponovo dodirnuti. Time bi se odgovornost svalila na mene. Ode u predsoblje i začuje Pirellijev glas. začas ću. .Izmedu nas nema ničeg. . Pirelli ustane.. dobro..Sofia. Crnu kavu ili s ml~jekom? 419 . tada naravno jest. nemoj. Pirelli je st~jao blizu nje.Zato si ovdje u New Yorku? Pirelli kimne.Pretpostavijam da imaš razloga.Morao sam te vidjeti. Sofia se primakne vratima i osluhne. .Ne. ona popusti i lagano se nasloni na njega. Shvati da nije trebao doći. on je uhvati za ruku. . Izgovorio je Barzinijevo ime.Rekla sam ti da su otišle u kupovinu. . ' Sofia krene prema ulaznim vratima i pruži ruku prema ručki.Rukom mahne u pravcu kuhinje... Pirelli je nije puštao. Sofia je brzo povuče i pokaže na kavu. ali poslije ove dojave. Kava je u aparatu bila puna mjehuriča i pjene i Sofia si ulije jednu šalicu.Da. Pirelli podigne ruku ispričavajući se. bez šećera. i~ad si već spomenula Gennara.Idem. nedostajala si mi. Možeš me nazvati u hotel.Nisi imala neprilika? . donio sam ti cigarete. Kao da ga je ošamarila. tvoja stvar. zar ne? Ti zapravo kažeš.Molim? 421 . Baci kutiju njezinih turskih cigareta na stol i izvuče si stolicu. Gdje su ostale? . Vidimo se kasnije.Više nisam ni vodio tu istragu. .Ne. da. zapita mo~e li obaviti telefonski razgovor. To nema veze sa mnom. . Zajedno su? . Pirelli se obrecne. Ah. ti ćeš ostaviti ženu. . Očekivao si da ću ih imati? Odjednom joj se nasmiješi. . .. ali ako bi mogao provjeriti Barzinijeve suradnike. Povuče je u zagrlj~j. Već sam se vratio u Milano..Sigurna si da nemaš ništa protiv što sam došao bez Gennara? Sofia mu se okrene i nasmiješi.Ne. .Neka ti to on šam kaže. E pa. on pripazi da je sluč~jno ne dodirne. U redu. nema. posebice u posljednjih pet godina. Nisam u cijelosti slagao.

Znaš li kako se može nekog pogoditi nožem u srce da ga ubiješ? Gc~je da točno staviš nož? Ovdje. ja ne vodim taj sluč~j. .Želim te . Pirelli klekne na krevet. Volim te do bola. Sofia je bila na rubu plača.te. . Sm~ješeći se.U New Yorku sam da nastavim s istragom i saznam gdje se nalazi Luka Carolla. . jednostavno rečeno.Tra~io bi zorne pojedinosti.šapne. Hihotala je gled~jući ga kako se spotiče pokušav~jući navući hlače.na posvuda po podu.Žao mi je. Znaš to. . zar ne? Volim te. reci da me želiš.A kad bih mu rekla sve što se dogodilo? Što tada? On navuče cipele. Nije se mogla oduprijeti. On se zagleda u nju. a poslije bi me uvalio u govna. Pirelli otvori ulazna vrata. Grubo je uhvati za kosu. Izraz na njezinu licu promijeni se. na treće dugme na košulji.Bože.. Došao si suviše rano. Pirelli se odjednom uozbilji kao da je priprema za predstojeći sastanak. Sva njezina brižno složena odjeća porazbaca. ali je zavlačio. ženo. upravo izišla iz kupaonice. otišli u operu. na večeru. Pirelli je podigne. Sofia se nasmije.. uzet ću te kako ti želiš. Ti si kriva za sve ovo... Sofia pruži ruke prema njemu. Sluč~jno smo se sreli u Milanu. Gennaro je uvjeren da je tvoj šofer Fabiov ubojica. ne zanimaš ga zapravo ti.Pa reci mi zašto ćeš doći s Gennarom? Reci mi. ali mu nije bilo žao. navucite hlače. Ona prasne. lupne se po prsima. To što sam zaljubljen u tebe komplicira. Ispije je naiskap. . svladati da ga ne obujmi rukama. Pirelli se isceri.Ne. Evo. . pa se ogleda po sobi. Volim te. Poljubi je. .Želi naći tvog šofera. Znao je da mora otići. 422 Kava se ohladila..Ne. . Svaki tren vam može stići prijatelj.Oblači se. Jezikom joj prijede preko usana.Dobro znaš da nije tako. Joe? Da me poševiš. uzet ću štogod mi ~eliš dati. zažarena lica.Sad sam još i komplikacija. Sofia se i protiv volje osmjehne. . osjeti ga.Izraz njezina lica prisili ga da ponovo zatvori vrata. .Gdje je spavaća soba? Sofia se privine uz njega. Preplavi je vrućina. Ona ga privu če sebi. Imao je na sebi samo košulju i gaćice.Zato što nisam vjerovao da će se dogoditi ono što se upravo dogodilo. Ona ga požeIi zagrliti.Zašto si ovdje. nježno je obgrlivši. ništa. Morat ćeš sačekati Gennara. Kako izgledam? Sofia se odmakne dva koraka.. zašto mi to nisi prije rekao? Prije nego što smo vodili ljubav? Zašto? .Ništa ne može biti od toga. Samo reci.. Ugleda kravatu i sagne se da je podigne. Pogled~j što si učinio od moje divne košulje! Osim toga.. Pirelli osjeti iza njezine ljutnje strah. Sofia. Kad ga Sofia zapita zašto Gennaro želi znati tko je upravljao njezinim automobilom. zaraznim smijehom. nek ti bude. Zanima ga tvoj šofer. Pirelli ne sačeka odgovor. prekrasnim.Dobro.Nije važno kako sam ja na tebe c~jelovala. . .Jesi H ti svjesna kako si djelovala na mene. ti si kriv. komesare. Otkopčavši dva dugmeta. . . Poželi raširiti noge pod njim.Idi ovakav. ili što? Okrene se bijesno k njoj. Ti si to m. ~ježno je poljubi. 423 Ona prekriži ruke. mogućeg ubojicu tvoja dva sina.To nije nimalo smiješno. nemoj. Poželi ~jegovu blizinu. . Skoro će dvanaest. omotati ih oko njega. . . pa pogleda na sat. on je rukama primi za lice.. ali o tome ne mogu govoriti. . Pirelli se nasmije. . Pirelli nagne glavu u stranu i pogleda u nju. Skine kravatu.. ha? Došao si ranije da me smekšaš? . . . Ili. Glas mu je otežao od uzbudenja.jesto pogodila kad sam te prvi put ugledao. Ali sam sad s tobom u spava ćoj sobi jer sam te morao vidjeti. gotov sam. prva mi je zadaća uhvatiti ubojicu. Moram se izgubiti iz stana i sići na ulicu prije nego što stigne Gennaro. Vidiš li negdje moju kravatu? Osim toga.Prva srei Odnese je do kreveta i polegne. pa počne otkopčavati košulju.Samo mu reci istinu. Brzo sveže kravatu. Ona se nasmije. nogama otvori vrata i nasmije se. . molim. onako u ogrtaču? Osjećao sam tvoj miris. . Ja sam ti već osigurao alibi. doimala se zbunjenom. Podigne jednu svilenu košulju. povuče glavu unatrag i poljubi. baci je na pod. Pr~jede kroz predsoblje. Pošašavio sam za nekoliko trenutaka. Lovim ubojicu. . . Neće ništa posumnjati.Želiš li me onako kako si me onomad željela? Želiš li to? Najvažnije je što ti želiš.

. Reci im tek toliko da ih se riješiš a zatim odlazi. Drhtavice nestane. Zadrhti obuzeta strahom. Razrogači oči glumeći zaprepaštenost. dobacivši joj preko ramena: Vidimo se za nekoliko minuta. Pirelli izide.Sofia naglo udahne. Lagane pahuljice vlažile su pločnik... Tko je to bio. Obnovi šminku. Sofia ni ne trepne okom prema Pirelliju. barem tako pretpostavljam. Nekad je pripadao mom svekru.Znate li kako se zove? Sofia zastane. ali odnio sam kupljene stvari u hotel. . Zn~ju za Johnnyja. Lakne mu kad ugleda žuti taksi. prešla je k Ninu. napisana meni na muku.Ime mu je bilo Johnny.. . ne znam za svaki njegov pokret. Bljuzgavica je ispunila slivnike. Pirelli prode rukom kroz kosu. . odmahivanje glavom. .Dobro ste poznavali šofera? .Ne. Odmah je krenuo.. Pirelli i Gennaro se uspeše stepenicama.Sigurno su se zabunili.Un~jmile smo ga. 424 r Pirelli je cupkao. . Ili je možda i bilo.Je li vaš šofer ulazio u zgradu? .~li smo na pola predstave. Gennaro upita gdje je bila u vremenu izmedu pola jedanaest i ponoći one večeri kad je posjetila Nina. .Što? Pirelli je pogleda i malodušno slegne ramenima. već kasnimo.. . Oti. . bijelim rolls cornicheom. njezin osmijeh. Sofia. don Robertu Lucianu. Bilo je hladno. .upita Gennaro.Vraćao se u zgradu? .Pogleda na sat. ne mogu reći da se nije vratio. . Sofia zatvori vrata. Sad vidim da je lagala.Kad bih vam rekao da vas je netko vidio i da ste bili u pratnji. ali nije imao nikakvog razloga ponovo ulaziti u zgradu..Sluč~jno sam srela komesara Pirellija i otišli smo z~jedno u operu.Došao je po mene i odveo me do automobila. Je li rekao istinu? Zavitla ruž preko sobe. iako ja to nisam tada znala.Ne. ali se polako privikavam na to da me ljudi iskorištavaju i da mi lažu. već šofer. Sigurno se radi o nekoj zabuni.Ne znate kad se vratio u Rim? . ali se ne mogu sjetiti prezimena. prije posljednjeg čina. Kažem ti da je ovaj sluč~j neka luda drama. Nitko ti više ništa ne može. Ali ja i dalje tvrdim da nisam nikoga vidjela i da me nitko nije pratio. Kad je Gennara predstavio Sofiji. Počeka Gennarovo sljedeće pitanje. Barzini je poginuo u prometnoj nesreći. .Da.Pa. bježi.Automobilom.Vi ste vozili? . Davao se Rigoletto. Nije pogledala Pirellija. Pirelli pogleda na sat. Sigurna sam da bi vam moja svekrva mogla to reći. Bilo je kasno. . Srce joj je udaralo kao ludo. Pirelli je sjedio ne govoreći dok je Gennaro zapisivao Sofijinu izjavu.Ne. Pirelli podigne glavu. mislim da je bilo vrijeme ručka. Sofia? .jnost. .Trebali bi krenuti. Jedva da je i pogledala u njegovu pravcu. Jutros je sahranjen. pa se pribere.im kad sam se dogovorila s komesarom Pirellijem za izlazak. . Pirelli n~je pretjerao u opisu njezine ljepote. Gennaro kucne po svojoj bilježnici i promijeni položaj sjedenja. nekoć je primala moje mušterije. On se nakašlje i promeškolji u stolici. Stigavši do stana. Meni je prije rekla da neće raditi kad ode iz moje tvrtke jer je bila trudna. izdao? Uzme bočicu valiuma da olakša tjeskobu ali je ipak baci u koš za otpatke. .Poznajete li Celeste Morvanno? . Zatim smo bili na večeri i zadržali se negdje do poslije ponoći. Nije bilo nikoga ni u jednoj radionici. Oči mu se suziše.Oprosti. Govorila je tihim glasom. Oni? Joe.Da.Kako ste došli do Fabiove radionice? . Gennaro isplati vozača.. Pretpostavljam da je netko bio u uredu ili ne biste znali da smo se ja i Nino svadali. Rekla sam mu da krene u R. pocrvenio je do korijena svoje nepokorne čupe crne kose. reče samoj sebi.Zato sam se toliko bojao za tebe. Neko vrijeme je radio za moju svekrvu u vili Riveri. . Ime Johnny učini mu se kao prevelika sluče.Ne. ali nikoga nisam vidjela dok sam bila ondje. ali je ovaj uporno gledao u sag. Sve u redu? . . 425 Gennaro podigne obrvu i upitno pogleda u Pirellija. . Je li Pirelli nešto prešutio? Iskoristio je.Kako možete biti tako sigurni? . tvoju obitelj. ali Gennaro ne pokaže da je to povezao s lažnim imenom Luke Carolle. Sn~jeg je i dalje padao. Kad sam zatvorila svoju tvrtku. Pirelli je promatrao Sofiju. . Gennaro je kasnio. . Samo se žele raspitati o šoferu.I nikoga niste vidjeli u Fabiovoj radionici? . Saznala sam tek u Ninovoj radionici.

Graziella Luciano. Siguran sam da je Luka Carolla ubio vašu djecu. Sigurno pogleda Pirellija u lice.Znate Ii je li poznavao Nina Fabia? . ne znam. Luka skrene u privatnu ulicu i nasmiješi se Grazielli u zrcalu. Gennaro zatvori bilježnicu. . bocu ohladenog vina i dvije čaše. grazie.Suviše je hladnokrvna. čini se. . najgore vrste.Želim da shvatite da ne morate ništa reći. Mislim da nešto skriva.Ne. a želio bih naći i šofera. On zapisuje vašu izjavu. Imam još pitanja za nju. Uzbudeno je virila kroz prozore limuzine.Moramo li? Naravno. njegova pristupnica visokom društw. a što neće ući u izjavu koju zapisuje detektiv Gennaro. ali bih u tom slučaju trebala razgovarati sa svojim advokatom. Sofia se okrene. šofer se vratio u Rim. poslije svega što je prošla. privatna kuća. Uz pomoć psihijatara u Palermu i radiologa iz bolnice Sveti Nazaret koji ga je vidio kad je Luki bilo izmedu pet i šest godina uspio sam složiti mozaik njegovog života. . Pirelli pripali cigaretu i dohvati pepeljaru.Vjerujem takoder da ste svjesni da je Luka Carolla umiješan u smrt vaše djece.Smijem li vam ponuditi malo vina? 42? . u opasnosti. Ali bi vam možda moja svekrva. Reče: Sofia. . Sofia povuče usku suknju naniže.Ne.. Pirelli ustane i nasloni se na stol. Gennaro pride Pirelliju. ali bih želio da je sad ti malo ispituješ. Ukoliko detektiv Gennaro misli drukčije. . Sofia ne podigne oboreni pogled. . . Popila bih čašu vode. Uredno ošišane živice uz kolni prilaz dovedoše ih do širokog. a postavija i kriva pita~ja.Ne. a uopće ne sumnjam da će to učiniti. Želio bih vam skrenuti pozornost na neke činjenice. dokaz njegovog uspjeha. Oni ustadoše. Sofia se vrati u sobu noseći na pladnju čašu vode. . Pirelli započne.Već sam s vama razgovarao o potrebi da uhvatim Luku Carollu. Gennaro baci pogled na njezine lijepo oblikovane noge koje ona uredno prekri~i. Ako i poslije toga budete željeli pozvati advokata da pregleda vašu izjavu. iskreno vjerujem da ste vi.Ne znam. . ali i u tome bi vam vjerojatno svekrva mogla pomoći. Natoči si čašu vina. .Što je ovo.Sumnjam. . Znate li gdje bi se mogao nalaziti? .Morat ću postaviti nekoliko pitanja vašoj svekrvi. ali ako ste vi zadovoljni.. . . Ona je bila njegov san. u moj stan. . Bilo bi možda zgodnije. Što vi ka~ete? Pirelli. Sofia proguta slinu i pogleda Gennara.Rekla sam vam. Sofia slegne ramenima i sjedne. Pirelli shvati da bi trebali biti malo opušteniji. . Ona pritisne dugme i njezin se prozor spusti. Ni na što ne reagira.. samo izvolite.Na žalost. hotel? . snijegom pokrivenog travnjaka ispred kuće s b~jelim stupovima. ako postoji potreba za daljnim ispitivanjem. .. s rukama u džepovima. Nervozno je kršila ruke. ali sam ga zamolila da provjeri kako je Mama. Brisači su škripali pod njegovim teretom. što se dogodilo s automobilom? . . Ne volim je dugo ostavljati samu. one koja ima nagonsku potrebu za ubijanjem. to mogla reći.Kad ste otišli s komesarom Pirellijem u operu.426 .Biste li radije pošli s nama u stanicu? Imamo na rasplaganju sobu za razgovore.Pirelli zabije ruke u džepove.Pitanja koja ću vam postaviti nisu takva da bi bam bio potreban advokat. Pretpostavljam da je našao drugi posao kad smo napustile Italiju. Ne mogu vam dati ~jegovu adresu. ostati izmedu nas. a vjerojatno i vaše rodaki~je. Iz komadića koji su nam stajali na raspolaganju vidi se da Luka Carolla ima sve uvjete da postane psihopata i to. molim vas. kao što sam uvjeren da je počinio još mnoga umorstva.Boravio je u vašem stann? Sofia zastane i obli~e usne. U sobi na trenutak zavlada muk. . iako onc~je nikad nije živio. ne ~eleći ga pogledati u oči. prekriži noge i pogleda u Gennara.Uvjerena sam da vi i vaši pomoćnici činite sve što je u vašoj moći ne bi li. Gennaro zatvori bilježnicu. Nekad je pripadala Paulu Carolli. . on je bio samo šofer. Samo ielim naći Luku Carollu prije nego što opet nekog ubije. On nastavi.Zaista nemam ništa dodati. Takoder sam uvjeren da je psihički bolesnik. Takoder vam dajem riječ da će sve što kažete. a ja da na miru slušam.Ne. Gennaro pogleda Pirellija. Ničim nije odavala koliko je bila nervozna. usvojenog sina Paula Carolle. Njih dvojica izm~jeniše poglede. Isprič~jte me.Znate li kako je ubijen Nino Fabio? . Saznala sam da je mrtav kad sam ga odavde nazvala da mu predložim da ponovo razmisli o prod~ji svojih kreacija. Teresa je sjedila na prednjem sjedalu. 428 Padao je gust i težak snijeg.

a Teresa se vrati u predvorje i otvori omotnicu u kojoj je bio dokument o vlasništvu.. Nije mogao vjerovati da su te iste oči jutros blistale od ljubavi. ne mogu vam pomoći. 429 Grazielli potekoše suze niz lice. francuskim prozorima kroz koje su se vidjeli travnjaci. U sobi zavlada zlokobna tišina. Sofia polako podigne glavu. Graziella je samo ponavljala: . Nije ga zanimalo što je u sefu. Luka se sretno osmjehivao. Teresa ga primi pod ruku. Ušli su u predvorje kupolastog svoda. ako je Graziella ne želi. čak i u golemoj kuhinji. uplašilo više nego što mogu izraziti riječima. Mama Graziella Luciano. Zagledale su se u lustere. Kuća. pa je opet spusti. popušio kutiju cigareta. Trebala je samo nazvati trgovce nekretninama. Kad bi barem Sofia bila s njima. Luka samo što nije zaplakao. U čaši je još bilo vode do pola. Srce mu zalupa ja če od emocionalne praznine.Bella. Snijeg se kovitlao oko ~jega. A evo i dokumenta. . Popio je bocu vina. Čak i Ninova bizarna smrt kao da na nju nije ostavila dojam. Svaka tava i tanjur bijahu novi. Očekivao je više. Ona je i dalje gledala u njega. On se naposljetku odmakne. Teresa zagrli Graziellu. Žene su išle za njim od sobe do sobe. Pirelli joj reče sve čega se mogao prisjetiti u vezi sa svojom potragom za Lukom. Teresa se nasmiješi. Jedino je Sofijin nedolazak kvario to uzbudenje. Sofia ga nijednom nije prekinula.Ne. Opipavala je tapiserije i debele vunene sagove. Teresa sračuna da predmeti u kući vr~jede stotinu puta više nego što su one dale Luki. Zagrli ga i izljubi po licu. glasio je na Graziellino ime. dodi da ti zahvalim.Ovako nešto bi se svidjelo i Papi. štale i dvorišta pripali su mu automatski Carollinom smr ću. Primakne joj se. Ali telefon još nije bio spojen. ali ću se pripaziti i upozoriti svoju obitelj. Ruke je držala položene u krilu. Mama. već je do u pojedinosti opisao snagu koju ubojica mora posjedovati da bi nanio takve ozljede. Vjerqjte mi. samo tvoja. i sad se osjeti potišteno i ogadeno. . . Nešto nije kako treba. ali Teresa počne zaost~jati. želio je uložiti svoj dio od posla s Barzinijem u banku.. 430 Pirelli je govorio gotovo dva sata. na ovo bi bio ponosan. da.. Zastane diveći se predivnom antiknom pokućstvu. Hamptonsu. slike. Ništa nije prepustio njezinoj mašti.Zacijelo je st~jala cijelo bo gatstvo. Sjedila je oborena pogleda kao da fiksira malu točku na sagu. Ja. kupio sam je. Glas mu promukne. Uspinjući se stepenicama proračunavala je vrijednost imovine. Osjećao se kao da ga je netko iscijedio.. . iskreno bih vam željela pomoći. Graziella i Rosa su produ~ile na sljedeći kat. .Izn&jmio si je? Uzeo si je u ne<jam? On zatrese glavom. nepregledni vrtovi. Odnese ga u dnevni boravak. Bijahu potpuno bezizraž~jne. ali čalc i sad..Pripadala je nekom bogatom bankaru koji je umro a da se nije uselio. Sve je bilo novo. kako kaže.. Graziella se primi rukama za lice rekavši da nikako ne može prihvatiti takav dar. Iako je Pirelli ponudi njezinim cigaretama.Sofia. ali ne vidim kako bih vam mogla pomoći. ali je to saznao tek kad je otvorio Carollin sef. Johnny. . Pogleda Pirellija u oči. Tvoja je. a i Sofijina. Mama. On ga obriše s lica smijući se. ovo ti više odgovara. Žene izidoše iz limuzine. .. . Ovo je najveća soba. Pirelli uzdahne. . Carollinu kuću iz snova u eksluzivnom dijelu Long Islanda. . ali se Teresa nasmije i reče.Možemo biti jedna obitelj. Nikad nisam upoznala Luku Carollu. popušila je samo jednu koju zapali na početku razgovora i poslije nekoliko trenutaka ugasi. Sve je prepisano na vas. zar ne? Misliš li da je ova kuća prikladna za udovice Luciano? . zašto je poklan~ja Grazielli? Nema logike..Moj dar svima vama. Čekala je više od godine i pol. O. pa požuri do telefona.Pa. Sad je Luka naslijedio to imanje. ali samo bespomoćno pogleda svog prijatelja. očiju razrogačenih od čudenja i ushićenja. Sve je to tajnovito. Ne šališ se? Poklanjaš nam je? Luka kimne glavom poput dječarca. Poželi se izderati na nju. . pun iščekivarlja. Kako je onda došao do kuće? Ako je zaista njegova.Čija je bila? Kao da je nedavno uredena. Pirelli se nagne prema njoj. Prodana je cakumpakum. kad su mi poznate sve činjenice.Kuća je dovršena i uredena tjedan dana prije njegovog bijega iz Sjedinjenih Država. S nekih predmeta još nije bila skinuta ni cijena. sigurni smo da nemate ništa sa smrću Nina Fabia. Posluša glasove koji su dopirali s gor~jeg kata. ona će je rado prihvatiti u njezino ime. Bella. Elegantno i duboko se nakloni i ponosno pruži Grazielli ključ od ulaznih vrata. bella. svi za<jedno.. Da vam je pokažem. toliko ga je uzbudivala njegova t~jna. Kao što je rekao Luka.Sve što ste mi rekli zgrozilo me. bella. Oni će joj reći. . gledala lustere. Nakon naizgled beskonačnog čekanja zagladi suknju pritisnuvši dlanove o bedra.

Sofia odjednom pogleda u njih.Prešutjeli smo još jedan podatak.Teresa. . napetu tišinu. Oči su joj se smračile kao da su se pretvorile u zjenicu. Progovori promuklijim. kao i vaš šofer. Punimo bazen.Kad bi mogao stići? Kad je krenuo? . Foto-robot je sačinjen prema opisima mnogih svjedoka.Zadržao se satima. Poslije jednog sata počne zvonjava..Ne.Hvala na izjavi. . Jezikom lizne gornju usnu. 43~ .Imate li tu sliku. naći ću vas na ovoj adresi? Sofia ustane i reče da će ostati kod Terese dok ne nade odgovarajući smještaj. Profil kao da joj je bio isklesan iz kamena. zar je telefon presječen u kući? Zašto zoveš iz telefonske govornice? . Obojica je napeto promatrahu. . . Pirelli se samo nasm~ješi.. Teresa. Nismo te mogli dobiti. neljudska. S Pirellijem je sve dobro prošlo? . omogućivši Pirelliju da je osmotri. Pirelli se ponada još nečem. Tu smo u supermarketu. i bio je nešto mladi. kao u magnovenju. Ona je pažljivo pogleda. . a prednje staklo je metalizirano. t~j foto-robot? Kad bih je vidjela. Opere zube i vrati se u sobu. Gennaro pogleda u Pirellija ne znajući što učiniti. Kad obavimo kupovinu ovdje. Ne žureći se. alias Johnny Moreno. . Luka Carolla.Dobro si? Razgovor je dobro prošao? . Spozna da joj se više nikad neće smjeti pribli~iti. prekinuvši užasnu. alias Johnny Moreno. Budem li opet trebao vas ili vašu svekrvu.Sofia. Rosa ~eli kupaći kostim. molim vas pogled~jte još jednom fotografiju. Znala je gdje je Luka. tko je on i da pripada udovicama Luciano. Dok smo mi razgovarale. Sluš~j. kako je neobično da je Johnnyjeva. . Znamo da je Luka Carolla ovdje pod lažnim imenom. jedini znak da su je pogodile njegove riječi. Celeste se zabunila. zahvali im obojici i rukuje se s njima. . Sofia ga je i dalje gledala u oči. Je bila nedodirljiva. Morala sam ostaviti podignutu slušalicu. Gennaro se nakašlje. šofer je bio u automobilu. Pogledajte je dobro. Sofia. Ali prešutjeli smo da je Celeste na ispitivanju vidjela na zidu policijske stanice potjernicu i fotografiju i izjavila da su čovjek s fotografije i čovjek koji je upravljao vašim automobilom jedan te isti. oštar uzdah. vrijedi milijune. spusti slušalicu.Halo. Mali pokret kojeg ne bi ni zamijetio da je nije tako pažljivo promatrao. nešto nije u redu? . Bojala se za žene. Podigne svoju lijepu glavu. Prijavljujući se u hotelu prije umorstva Paula Carolle i pri rezervaciji aviona upotrijebio je ime Johnny Moreno. mislila sam nešto 0 ovoj kući. mogla bih vam reći je li šofer. znaš one koje smo nosile u Saint Souci. Gennaro izvadi fotografiju iz aktovke i pruži je Sofiji. 433 . Obeshrabrila ih je njezina mirnoća. a poklonio ju je Grazielli. gdje ste? Teresa joj ispriča za kuću. Zašto? U glavi mu je bubnjalo od napetosti..Da. pa je vrati.Sofia je pokušavala prikriti usplahirenost u glasu. Sofia mu uzvrati ledenim pogledom. da proslavimo uz večeru.Luka Carolla.Znam. Ustane i odloži praznu čašu na pladanj. Otprati ih do vrata. na fotografiji koju je pokazala Celeste bio je Luka Carolla. no ona ponovo sagne glavu i zagleda se u svoje ruke u krilu. Naposljetku se javi reakcija. to nije moj šofer. Pirelli progovori vrlo tihim glasom.. ali malčice je rastvorila svoje pune usne namazane tamnim ružom. ček~jući. Je li to vaš un~jmljeni šofer? Ona se nagne nad sliku čovjeka koji je ubio njezinu djecu. ponijele smo naše haljine. Pažljivo odloži fotografiju. On joj pru~i i fotorobot i ponovo se zagleda neko vrijeme u sliku. ali joj glas ne zadrhti. .Sofia. Halo? Sofia. Nema povratka.Prije nekoliko sati. Sofia podigne slušalicu. 432 Zašto ne odgovara? pomisli Pirelli. Jedva primjetno zatrese glavom.Sofia.Izjavili ste da ste sreli Celeste Morvanno ispred zgrade. ali to je onaj kojeg tražimo. . Ti si dobro? Kao da si malo napeta. dubljim glasom nego inače. Imao je crvenkastu kosu. ali dovoljno da Sofia donese odluku. gdje je on sad? . Zatim sjedne za stol u radnoj sobi ček&jući da je nazove Luka Carolla. Tr~jala je tek nekoliko trenutaka.Nije još priključen. Čuj. ali će svakako ostaviti novu adresu. .Teresa. Povrati sve odjednom a da joj se nije nadimao želudac. Sigurna sam da će vam moja svekrva znati reći kako se zove i njegovu adresu. Izjavila je to pod prisegom i zbog toga smo u New Yorku. Gennaro je bio preblizu Pirellija da bi se moglo reći nešto osobno. ti si? ..Navalio je da ode po tebe. . je li šofer bio . njezina ruka u njegovoj hladna. gospodo Luciano.glas joj zamre i ona šapne ime . čuješ me? . Detektivi su uspravno sjedili u stolicama u napetom iščekivanju. moj šofer n~je nimalo nalik ovom čovjeku s crteža.Sofia. Sofia ode u kupaonicu. Pirelli se nagne bliže.Na~alost.

.Možda tvoja žena bi. Sofia počne vaditi dokumente iz Teresine radne sobe. Poruči još jedno piće. ali je željela ponijeti sve važne dokumente da ne mor~ju nikad ponovo doći u stan. Smiri se kad je Sofia uvjeri da su dobro. . Znala je da se nikad neće osloboditi Lucianovih. . a? . Sjećaš li se kako se zvao? .Grazie. Zatraži da Giulio Bellomo unese u svoje poslovne knjige stavke kao da je radio kao voza č Lucianovih.Hoćeš li ipak vidjeti što se može saznata u vezi s Barzinijem? Pirelli strusi piće. koji je sjedio pokraj njega uza šank. Sofia zatim nazove Pirellijev hotel. rekla. dug prema udovici don Roberta. da. Nekad si imala vrtlara. gledalo ju je poznato Michaelovo lice. ali uputi Sofiju da pogleda u ~jezin adresar u ladici toaletnog stolića u njezinoj sobi. 434 Adina podigne slušalicu. Sve ću ti objasniti kad se nademo. . Iskapi viski ne potrudivši se odgovoriti. slušaj me. kao da je izišla iz svog tijela i gleda se izvana i blago poriče da se boji. s nadimkom Johnny. ako se nekako ubacio i postao joj šoferom. Obide sobe. Nenasmijane. znajući da nije u sobi. Giulio Bellomo. Sofia pretraži ladice i pronade fotografiju koja je nekad resila klavir u vili Rivera. Osim toga. Ali više je ta činjenica n~je opterećivala. S dnevnicama koje mi je odobrio onaj prokletnik. i to kad si spomenuo ime Johnny Moreno. Nije željela ponijeti suviše stvai~i. Pirelli otvori novu kutiju cigareta.. pretpostavljam da bi ti dobro došao neki izgovor da se vratiš i vidiš prelijepu Sofiju. Ako je prije željela da ga se uhvati. oholom licu bilo je drukč~je od onoga s vjen čane fotografije. ali joj nisam vidio lice.Molim? . Pronade staru. kad sam ovdje. čak me optužila da ga ne nastojim pronaći jer je ona Luciano. ali ona nije Luciano. Otići ćeš porazgovarati sa starom? Treba li ti t~j podatak? Gennaro slegne ramenima.adije se vraćam prvim avionom. Johnny-Luka ne smije ništa posumnjati. Sad ima taksi tvrtku u Palermu. Sofia vrlo polako razjasni o kakvoj je usluzi riječ.A da ubacimo u kljun neki sendvič? S`to ka~eš? Pirelli ga kiselo pogleda. kao da je vezana uz njih nekim prokletstvom. Ovlaš prijede prstima preko nje pa pokloni malo pažnje maloj istrošenoj knjižici.Mama. . ali da im je potrebna pomoć. ne mogu dulje ostati.. Ispred njih nanizale su se prazne čaše.Molim? . Moraju učiniti kako im se nalaže jer bi Graziella inače mogla imati problema. . Graziella ga nije znala. . misliš li da bi poricala poslije svega što si joj rekao? Pirelli glasno udahne kroz nos i još više se zgrbi nad šankom. Gennaro se zagleda u svoje piće. Joe? Što sad? Pirelli se zgrbio nad šankom. Graziella se javi na telefon i počne opisivati kuću u kojoj su se smjestili. a da Giulio ne smije odstupiti od Sofijine priče.. crne oči na pristalom.Isuse. .. čak i da je s njim pljačkala banke? . Zadovolji se tek kad Adina triput ponovi njezine naputke. kakve to ima veze? Sofia je žena. misliš li da ne bi rekla? Ne bi reagirala? Tvoja svjedokinja se zacijelo prevarila.j malo Mamu. pogleda ga iskosa. . koja je nekoć ukrašavala zidove vile Rivera. Sofijina očekivana sloboda otišla je u nepovrat. da učinim što mogu. Da ga je prepoznala. i navede njegovu adresu. D~j mi Adinin broj telefona u Mondellu.Vrtlar. Hoću reći. Trebao si je vidjeti kad sam je upoznao. Da ga netko ubije i moja žena sazna tko. .A. požutjelu fotografiju Roberta Luciana kao mladića. Giulio! Adinin nećak.Neću. misliš li da ne bi nešto poduzela.Da.Ne. bilo bi logično da sad to još više želi. samo je jednom reagirala.. stavIj~jući sve što joj se učinilo važnim u aktovku. Ostavi poruku da je Graziella rekla da se vozač zvao Giulio Bellomo.Ne. Ali recimo da je to doista bio on u 435 Fabiovom skladištu. Zgrčila se. Sad zna sve što ima znati. mladića crvene kose koji je radio za vas. Takoder bi trebao otići u Milano i naučiti put od njezinog stana do skladišta Nina Fabia. Zaplače čim začuje Sofijin glas. pa Teresu i Filippa kako drže Rosu za ruku kad je tek prohodala. Sofia joj zatim reče da se i ona mora pripremiti za moguća pitanja karabinjera. . Gennaro odbije. . ali je Sofia prekine. Gennaro. A sad mi da. R.Što sad. njezino vjenčanje. Tada se željela dočepati ubojice. Mama. majka. . Mama. Pogleda ih sve: svoje sinove. imao je crvenu kosu. . S posljednje fotografije.Znaš. nije vrijedno truda.Ne znam.Ja imam sina.. Znaš hotel Excelsior? Tata mu je kupio prvi automobil.Imaš li djece? . pretraži ladice i noćne ormariće i učini isto.

Ali je znao da se to neće ponoviti. odnosno Luka.Molim? . Joe. bivao opušteniji. . još očekuješ da vjerujem da ste se slučajno sreli? Tiha večera? I nisi je pokušao zbariti? Ja bih da sam bio na tvom mjestu. . On pokaže Pirelliju srednji prst. bez zanosa.. Nazovi hotel. van dohvata. Pirelli otvori prozor i gurne van glavu. Stotinjak metara niže u toj prometnoj gužvi. Pirelli ude u taksi i zalupi vratima. Nije želio započinjati razgovor. možda ima kakva poruka. Po Sofijinom ponašanju nije se dalo naslutiti što se sprema. Tada je bio n~jbliže Luki 'Carolli. osjeti što je zamalo izgubio.Sofia Luciano ostavila je poruku.Postoji zatvoreni bazen. već adresu i ime šofera. Žene poput Sofije Luciano se ne bare. crvenio se i smješkao od zadovoljstva. to je Johnny. Pirelli. .Sofia. Sofia pozove Teresu i zaustavi Rosu koja se vraćala u bazen.. Pirelli ga prekine mahnuvši barmenu. . Isuse. .Hej. ali ne odgovori. otići će na odmor. Nije joj stoga bilo teško lagati Luki. Predloži Luki da vrati limuzinu pa se odvezoše na Long Island lincolnom. a ja? Pirelli mu dovikne: . 437 . Ona se omota u čahuru vlastitog svijeta u kojem je vladala jedino ona. Zavali se u sjedalu i zatvori oči. limuzina skrene u lijevo u podzemnu garažu pokre<j Teresine zgrade.Ma daj. koje noge. Možda ništa ne osjeća za njega. možda mu je jednostavno nedostižna. Luka je ostavi ispred kućnog ulaza i odveze automobil iza kuće.. Svršeno je.Idi po Mamu.Ne pretjeruj.Prokleti lažov . Sofia je proživjela život okružena tqjnama. prisjetiti se strasti.. . Kao da im je svima pao velik kamen sa srca. Što je više laži uplela u izvješt~j o razgovoru s Pirellijem. pa uzme kaput. upaljenog znaka da je slobodan. Svaki taksi koji bi prošao ili je bio zauzet ili je bio van slu~be.Ne. Pirelli ga opr~i pogledom i okrene se barmenu. . Pirelli se okrene. omotana u ručnik.Možda. Vrata su se zatvorila sutomatski. Pomisli na svoju obitelj i odmah osjeti sigurnost. a Gennaro se dovikivao s Pirellijem. Znao je da je nikad neće zaboraviti. a ne bi mu to dopustila knedla u grlu.Lagao sam! Ševio sam se sa Sofijom Luciano da se pušilo! Vidimo se u hotelu. Prošavši nekoliko centimetara pokr~j Gennara. .Večeras će biti prilično ispod nule. Da se Pirelli okrenuo i pogledao kroz staklo taksija. ali nije mogao pogledati u tom pravcu. Baci nekoliko dolara na šank. Jedva je uspjela otresti snijeg s kaputa kad Graziella istrči kroz vrata. održati obećanje dano Lisi. podigne ovratnik kaputa. Gennaro lupi po prozoru. Vozač je sipao uvrede. Čim se vrati u Milano.Za mene? . Kao da je pronašao neki svoj izgubljeni dio. milog osmijeha kojim bi ga pozivala k sebi. Dva sutomobila iza taksija. Cijelo to vrijeme Luka je bio blizu nje. Taksi krene i zamalo izazove nesreću. Luka Carolla zatrubi požurujući taksi da krene.Dobro ste proveli Božić? .Hej. koji se ionako izgubio. želim razgovarati sa svima. Otrese se: . Taksi za taksijem prolazio je špric~jući prolaznike. Požuri. Stigao je nadomak zgrade. nemamo puno vremena. možda je suviše prepatila. Možda će je. Sofia i Luka vozili su se prema novoj kući. sanjati. Luka Carolla je nestrpljivo puzio u iznajmljenoj limuzini prema zgradi. Prode dugačka limuzina i smoči mu noge. Zagrli Sofiju i odvuče u sj~jno predvorje. . 436 Bilo je studeno. . Snijeg nije prest~jao padati. Ona pogleda kroz stražnji prozor automobila. već je nazvala hotel. 438 22.. bilo je lakše nego što je pretpostavljala jer više nije osjećala krivnju. a ja ću taksijem.vozač taksija na~jesti zrcalo. Komadi mokrih novina popadali su Gennaru po glavi. vidio bi ga.Moram do javnog tužioca. . . njezine prekrasne kose na jastuku. Pirelli kimne glavom. St~jao je nekoliko metara od ulaza u zgradu gdje je bio Teresin stan. Pirellijevo srce prestane kucati. Sofijini komentari bili su na mjestu. . Neće se pokušavati ponovo sastati s njom.Mislio sam da si već bio s njim.Izgovori jednom to ime. glave pokrivene novinama. Rosa. Napol u taksiju. Opsuje zbog zastoja. kad iz pokr~jnje ulice iskrsne prazan taksi. sav bijedan. kad iz bara dotrči Gennaro. .promrmlja. pletući laži da je vlastita prošlost ne sustigne. Plivala sam . sjuri se niz široke. ali ti ne bih za~jerio da si pokušao. Izvadi rupčić i obriše lice. raskošne stepenice. Čim se Luka odveze u kupovinu ponijevši Graziellin poduži popis potrebnih namirnica. Sofiju su natezali amo-tamo.reče razdragano.Na krivom si tragu. kad ostari. Gennaro. . Pirelli zakorači na cestu da ga zaustavi. snijeg je padao u krpama. Snijeg je sve jače padao. ili ću ti zgurati tu zdjelicu s kikirikijem u grlo.

potresena. Zadovoljno se odveze do benzinske stanice. Sofia zastane na tren pa prijede na stvar bez okolišanja: . Teresa pride prozoru. On ne izgleda opasno. Onda obriši oči. Ne! . želiš li otići? Ako želiš.Ne. 441 Sofia pogleda u Rosu. . . Njezin promukao glas ih prikuje za stolice. Izbivao je gotovo dva sata. a ti Mama pomisli na Papu. Evo ga. nije bila dorasla Sofijinom hladnom. . Usprkos hrabrosti na riječima. počinjemo s večerom.Stigao je. Sjednite.Sve. kako ćemo to učiniti? Lijepo lice-maska okrene se Teresi. kao da ništa niste čule. U rukavu uvijek imaš rupčić. donijet ću ti tablete. Rosa je drhteći čekala u štali. Tada mogu umrijeti u miru. On je Luka Carolla. Prode pokr~j nje i četvrti put. zviždeći.Ne smijete se uspaničiti. Začuše automobilsku trubu. okruživala su je usplahirena lica. proračunatom držanju.L~zmi ključeve čim izide iz automobila. . Teresa upita: . A sad se idite obući. Constantina. sad drugu. očiju sklopljenih kao u molitvi.On ne smije posumnjati da mi to znamo. zašto mi je uvijek bio nekako čudan.Koja će to učiniti? . Graziella progovori mirnim glasom.. Tresla se cijelim tijelom.Molim Boga da se ne varaš. Sofia klekne pokraj Grazielle i primi je za ruke. Sofia je još bila uz svekrvu.Mama. . A to sve želimo. ali nisam znala zbog čega. Bojala se pogledati u Sofijine prodorne oči.. Sofia se nadnese nad nju. Tragovi kotača još su se primjećivali iako snijeg nije prest~jao padati. . Rosa nadlanicom obriše suze. Napeto su je promatrale.Nek onda to dokaže. ali sjetite se što je rekao Pirelli. .Okupiše se u predvorju sa svih strana.Ne. Jedva mu uspije zatvoriti prtljažnik. On je usvojeni sin Paula Carolle. Mora umrijeti polako. kupio je dovoljno hrane i pića za nekoliko mjeseci. moju djecu. a zahvaljujem Bogu ako imaš pravo. Odvezao se iza kuće.Sofia. Luka stavi još dvije vrećice u limuzinu. Sofia? . Poklopac prtljažnika se zalupi. Provjeri popis da vidi je li nešto zaboravio.Da. Čim se uvjerimo da on ne može iz kuće. bolje da tako kažeš. Dat ćemo mu priliku. Atmosfera je bila napeta. a ti Teresa. ako se prepadnete. Pripremat ćemo večeru kao da se ništa nije dogodilo. . da se muči. . Pravo ime mu je Luka Carolla. Možda se varaš. . ti se Teresa sjeti Filippa.Mama. . a bit ćemo sigurne kad to učinimo.Dobro.Možda nisi trebala reći Mami? Ali Sofia zatrese glavom. Sofia je st~jala na vratima dnevne sobe i divlje im rukama davala znak da udu. Nastavi. zar ne? Lice joj je bilo poput prelijepe maske. Graziella ostane sjediti. Neprestano mislite na to što vam je učinio i da ćemo naposljetku dobiti zadovoljštinu kao što smo se molile. imat će priliku odgovoriti na sva tvoja pitanja. šapne: . . Ako se pokolebate. Nećemo ništa poduzimati dok ne budemo sigurne. Ne znaš sigurno. Sofia je st~jala prekriženih ruku. sve ćemo to učiniti. . Teresa se bojala. zatvori ulazna vrata kolnog prilaza. Gledala je sad jednu. D~jte mu nešto da radi samo da nam nije u blizini.Nešto u vezi s Pirellijem. Sofia izvadi čipkasti rupčić iz Graziellina rukava da joj pokaže kako da istrese prašak u Lukinu večeru. naravno da nisam. Luka je upravo ulazio u kuhinju.Rosa? Rosa? Rosa proguta slinu i napol se pridigne u stolici.Teresa. Zato se obucite i ponaš~jte na<jbolje što možete. Luka triput prode pokraj nje iznoseći namirnice.Rosa. 440 . Rosa proviri iznad vrata. Dobro si? . Reče: . Zatim zatvori vrata kao da se bojala da će joj pobjeći. Od vas se očekuje da se dotjerate za večeru. zaista želimo.Johnny Moreno nije onaj za kojeg se izdaje. Nikad ga nisam simpatizirala.Teresa zatraži objašnjenje. 439 . možeš ih usipati ovako. . Rosa ti se sjeti Emilia. Teresa.Potrebna nam je. da mora biti iznimno snažan kad je onako iskasapio žrtve. Ona će morati neopaženo staviti uspavljujuće sredstvo u njegovu hranu jer ona uvijek poslužuje. Prstima je toliko stiskala nadlaktice da osjeti kako joj se nokti zarivaju u meso. Sjedamo svi zajedno za stol kao što smo se dogovorile. Mama će početi kuhati. Moramo se točno dogovoriti što i kako postupati. Ako ih smrvimo... jer ne znam kako bih mogla ublažiti ono što vam moram priopćiti. Teresa i ja ćemo se pobrinuti da svi izlazi iz kuće budu zaključani. Ne smije pobjeći. ruku sklopljenih na koljenima. znam da je kriv.

Sofia potrči. Brzo skine kaput i otrese snijeg iz kose. 443 Rosa šapne: . u gnječilici za bijeli luk. Zvuk Graziellinih užurbanih nogu na keramičkim podnim pločicama činio se nestvarnim. požuri niz stepenice. Graziella se opet posveti kuhanju. Zatim otr či do automobila. Sjeti se glasova njihove djece kako se igraju na odmorištu. Nož je bio oštar poput britve.Od luka se čovjeku uvijek plače. Luka se okrene i trkom se uspne stepenicama. je li to jedna od kreac~ja Nina Fabia? . Tijelo mu je gorjelo od želje za njom. Bila je divna. . Rosa drhtavim glasom pokuša započeti razgovor.Preplašio me nasmrt! Luka se nasmije. smjesu valiuma i seconala. Graziella stavi zdjelu kipuće vode pokr~j nje. izvadi ključeve. . Kakva haljina! Sofia. Namjeravao sam zapjevati.Dobro si se sjetila.. Sjeti se Robertovog glasa. kako se nasmijao kad je rekao da se nikad ne može okupati jer je kupaonica uvijek zauzeta. Krišom ih je promatrao.Divno izgledaš. Graziella u kuhinji začuje zvuk klavira. Plava kosa padala mu je na podlakticu. Sofia ugleda tragove udaraca na Lukinim ledima. Zlatno srce zakvači se u tkaninu. Kuhala je večeru. a da nam zasviraš klavir? Steinway. Teresina haljina bila je izgužvana i ona nervozno pokuša zagladiti nabore. . Sjeti se. Sofia mu pride. Rosi počnu navirati sjećanja. krčkanje hrane na štednjaku. Ne mogu. Teresa skrivećki pogleda prema gornjem katu i šapne: . ako staviš zdjelu kipuće vode pokraj sebe. . Pirelli ništa nije izostavio. ..Požuri niz dugi pošljunčani kolni prilaz i namakne lanac i veliki lokot. a ti tako sretna. Rosa.Mama. Začu se vrisak i prekine se svirka klavira. Nisam se mogao sjetiti riječi. Prizor je bio jezovit: ~ježna pjesma.. Teresa nije mogla zaustaviti drhtanje. Sofia natraške pride sofi i spusti nož izmedu jastučića. Sjeti se noći kad im je plesala u bijeloj vjenčanici. a ja se idem presvući. gdje ti je rupčić? Graziella izvadi čisti čipkasti rupčić iz džepa i pruži ga Sofiji. Luka je mahao štapom i smijao se.. Kad ponovo pogleda u Sofiju. nećeš plakati. Zahvali Bogu da ona nije zamijetila učinak svoje blizine na njega. Teresa. Mama. Teresa. Luka se nasmije pogledavši zavjerenički Sofiju i krene na kat. Nagne glavu u stranu. Njezin blagi glas umiri Rosu. Srce joj je glasno tuklo u grudima. Odjeven u neobičan ogrtač i stari cilindar. Sofia je mrvila tablete. Mama? Teresa podigne pogled. Luka zastane. Sofia se uvjeri kako je nabit i mišičav. luk i rajčicu. . i ode u kuhinju. Nastojala je sakriti svoju nervozu listanjem starih nota. Našao je odjeću u staroj škrinji u svojoj sobi.Da. Teresa kr~jičkom oka ugleda Luku. Graziella je zamoli da u tavu stavi malo vode za rižu te da nasjecka gljive.Ne. Usne mlade djevojke pretvore se u tanku. njihovu prvu večeru u novoj kući. ogrnutog ručnikom.. Starica se ponašala kao da se neće dogoditi ništa strašno. Okrenuvši se prema Sofiji. Rana na ledima Nina Fabia je bila tako duboka da su mu svi mišići bili prerezani. ona je gledala u njegovo tijelo. Graziella zapjeva staru sicilijansku baladu. posebno izradenoj u Sofijinom butiku. Odjednom osjeti blagu bakinu ruku na vratu. mala moja? Rosa obriše obraze.Da.. Luka pocrveni i pokuša se pokriti. ne izgleda li Teresa divno? . Teresa poslušno ude u dnevni boravak. Sjećaš li se? Graziella pogleda unuku pravo u oči. . ne mogu to izdržati. Znaš. Teresa je sjedila za klavirom. Suze potekoše Rosinim licem. 442 Teresa je odjenula crnu haljinu koju joj je Sofia darovala u Rimu. Teresa. Pride Sofiji da se utješi. Brzo sjeckanje njezinog noia postade čvršće.Mama. ostavivši Sofiju samu na odmorištu.Prišuljao sam joj se s leda.. On zavrti glavom da otrese lančić. .Pričekat ću te.. . Zacijelo je snažan. Tek kad Rosa kimne glavom.Uzela si ključeve? . Sofia sakrije nož iza leda. . Rosa. Rosa sretne svoju m~jku na odmorištu. Mama. Graziella je prekrila kuhinjski stol namirnicama izvadenim iz smedih papirnatih vrećica. Izide iz sobe upravo kad je Sofia prolazila.Johnny. ali Luke više nije bilo. sidi i sviraj nam. Rosa spremi k~jučeve od automobila u ladicu. Okreni se da te vidim. ali nije prepoznala melodiju.Sve u redu? . krutu crtu. skine svoju m~jicu s kratkim rukavima preko glave. Idi i zasvir~j nam nešto na klaviru. usput pograbivši nož kojim je Rosa sjeckala povr će. Jesi li to znala. Još jedan dokaz njegovog identiteta. Namještenog osm~jeha upita Luku gdje je nabavio tu odjeću.Da. Luka reče da je vjeroj~tno pripadala nekadšnjem vlasniku. On se pojavi naslonivši se na ogradu stepenica.Sjeti se one noći kad si bila u vjenčanoj haljini. a da zasviraš nešto što bi nam Luka umio otplesati? Sofia se oštro zagleda u Teresu koja brzo prekopa po no . i suze od luka koje ne prest~jahu teći niz Rosino lice. ponovio je riječi kojima je otac Angelo opisao Luku.

zazvečaše čaše.jure za posluživanje glavnog jela i stavi ih blizu Graziellinog mjesta za stolom. sjedni na čelo stola. Luka je znao da se nešto dogada.A sad. Znoji se poput ~ivotinje.Pomaže Grazielli u kuhinji.Mama. 446 . Oprezno ih je promatrao. Drukčiji ste. Johnny. Luka joj polako pride. Luka se odjednom postavi pred nju. Skoro će večera. Graziella podigne poklopac zdjele i.Divno izgledate.. sve u redu? Graziella potvrdi kimanjem glave. Teresa pruži svoju čašu. Složile su tanjure na hrpu i Graziella žurno ode u kuhinju. Molim vas. Odlazeći iz sobe.upita.. oznojio sam se od plesanja. Ovo je specijalna prilika. . Rosa zapita želi li netko vina. One mu nazdraviše. Luka kao da se opustio. pomozite mi je zakopčati. u izrezbarenu stolicu jer ti si jedini muškarac u kući. Luku posluži posljednjeg. zažarenog lica od vina. Sofiji lakne kad Rosa ude u sobu noseći šampanjac na pladnju. . Da počnem posluživati. . Luka izvede kratku imitaciju Charlie Chaplina.Glavom mahne prema Teresi. . . . Ona se ukoči od straha. Nešto je zaboravio u sobi.Ukusno je. Sofia? Ona svakoj stavi na tanjur svježu tjesteninu i gusti umak. .. Nametne im se Adina kao predmet ležernog razgovora.Ne znam svirati napamet. Haljina joj je bila otvorena na ledima.Hvala.Jako se čudno ponaša. Trebaš li pomoć? Osluhnuše. predloži da najpx~je mor~ju zaposliti nekoliko slugu. ukusno. zatvorivši oči. Ostavio je svoj no~ ovdje. Dok je odlagala plada~j. Nek nam Bog blagoslovi ovo jelo. Čvrsto je uhvati za ruku. . Bojažljivo se osvrne. Nešto se dogodilo. Otp~je vina. Sofia uleti u kuhinju i reče glasno u sluč~ju da ih Luka sluša. Sofia podigne svoju čašu nasmiješi se. pa otvori vratašca izmedu blagovaonice i kuhinje i uzme terinu. . Sofia se okrene. Kolebao se pa mu Sofia pride još bliže. One sve okusiše jelo i mumljajući se složiše.tama. Moram imati note. . . Teresa stavi prst na usne da ušutka Sofiju. Teresa okusi tjesteninu i čestita Grazielli na kulinarskom umijeću. Postavi ugr~jane duboke tanjure. . Vrata su zaškripala i ude Luka. On odbije piće.Zar me niste čuli da vas zovem? .Hvaljen Isus i Marija. Uzdahne od olakšanja kad ugleda Rosu. ja ću ga dodati Johnnyju! . Vrata se odjednom otvoriše i gurnuše Sofiju. ovo divno izgleda. Nekako im uspije zapodjenuti razgovor o običnim stvarima.Prom~jenili ste se.Mama.Ja. Upravo je stavljala zagrijati u pećnicu tanjure za posluživanje. Moram se oprati. .Mama. Nazdravimo i ovoj večeri. ali nijedna . Graziella sklopi ruke i pomoli se: . Donese tan.Samo nemojte dugo. Ako kaže drugima. Čula je neki zvuk. Posluživši juhu. .Graziella mu se nasmiješi. . Ručka na vratima počne se okretati.Što je? Ne osjećate se dobro? Nećete večerati? Ruka mu je bila vlažna od znoja.upita Sofia. U sobi mu zaudara.Gdje je Mama? .. Teresa nije mogla to podnijeti. Sjedio je na krevetu i stiskao njegove stranice. Bi li ga tužila? Netko je bio u njegovoj sobi i prekapao po njegovim stvarima. Je li joj Pirelli rekao više nego što je priznala? Možda zna kako je umro Nino Fabio? Možda je to? Pricie noćnom ormariću i otvori sve ladice. Ruke su im se toliko tresle da su prolile malo vina.Sofia se nagne preko Grazielle i uzme joj tanjur iz ruku. . uzme šešir i štap pa ode rekavši da će se uskoro vratiti. .Idem pomoći Mami. Nije mi do sviranja. Ugleda znoj na njegovu čelu i kolutove od znoja ispod pazuha. Povuče zatvarač hladnim rukama. Pruži čašu Sofiji drhtavom rukom. Slijegao je ramenima. .Dobro se osjećate? On malčice ustukne. 445 . Zalupi poklopac Steinwaya. .Samo zamišljate. vrtio štapom i gegao se po sobi raširenih stopala.Vi se nećete presvući za večeru? . Svi su već dolje i čekaju. . Teresa. Luka baci šešir i štap na sofu i pogleda u Sofiju. Rosa pomogne baki. Sofia izvuče stolicu i reče glasno: . .Nazdravimo Johnnyju za to što nam je darovao ovu divnu ku ću. Počne posluživati vruću juhu od povrća velikom srebrnom kutljačom. Luka je šutio. Odjenuo je čistu košulju. Sofijine crne oči naložile su Rosi da ponudi i Luku. 444 . Razrogači oči. Sad se ponašao poput djećaka koji je dobio dopuštenje da večera s odraslima. poput neposlušnog djeteta kojem su naložili da se pristojno ponaša za stolom. A i vama je vrijeme da sa presvučete.Zna da nešto nije kako treba i to tvojom kriv~jom.Hoću čim nadem vremena. nedokučivo. pogleda Sofiju čudno. Sofia zatvori vrata od blagovaonice za sobom. nagne se i pomiriše. Izgledao je odlično raspoložen. Sofia je nekako drukč~ja. Sofia se okrene prema njemu.Izmijeniše poglede.

Teresa prasne. .. Ali već je bio zarobljen. Sofia reče oštro.. Sve oči bijahu uperene u nju. omotana Hermesovom rupcem. Protrlja ruke i zamoli Rosu da upali vatru. . . Upravo je spuštala tanjur s kolačem od sira sa svje~im kupinama kad je Sofia zamoli da sjedne s njima.Mama. Moramo naučiti štititi same sebe. . Papa nije nikad dopuštao da netko boravi u vili tko nije član obitelji. Teresa se odjednom nagne prema Grazielli.Graziella je stavi u rukav svoje ha~jine. ali se moramo raspitati koliko je naša. Graziella se zagleda u plavičaste i crvene plamičke koji su se obmatali i opletali oko lažnih cjepanica. Kavu mogu popiti i kasnije. Rosa mu priveže još jedan remen oko ramena. ali osjećala se napetost. Sjedne za stol. Sofia se okrene Grazielli. Sofia.Dobro ga stegnite kako se ne bi odvezao.Ja sam imala vlastite razloge zbog kojih nisam bila sumnjičava kao inače. ne može se pomaknuti. Graziella počisti stol i donese svježe voće i nekoliko vrsta sireva. Teresa tiho reče: .Pruži joj rupčić. .Zar ne bi trebala jedna ostati s njim? Sofia odmahne glavom. Ona se vrati noseći dokument o vlasništvu i pruži ga Sofiji. Graziella primijeti da se Luki drijema. ali to je činjenica.dugi nosevi i široke jagodične kosti. Uzdahne. Sna~an je. usne klopotale.jeno ne dogada.ne pojede više od nekoliko zalog~ja. Pokriven lik još je bio privezan za stolicu.. Nije prim~jetio kad je Graziella za sobom zaključala dvostruka vrata i ključ stavila ispred Sofije. On se zacereka. provjeri jesu li potrošene sve smrvljene tablete. Stegnite remenje.Nije izn~jmljena .Ne kritiziram te. Dok je bila skrivena pogledima. . . postoji li i n&jmanja sumnja? Sofia odmahne glavom. Kako lagano nas je iskoristio. Rosa donese kavu u dnevni boravak i ponudi ih čokoladnim bombonima . nitko ne pokuša započeti razgovor. Sofia. nikad ne dopustiti da nam se netko toliko približi. objasni kako joj je Pirelli opisao Luku.Grazie. Glava. Graziella se složi s time. .Želiš li voće i sir ili malo Maminog domaćeg kolača od sira? Luka? Luka? Njihova lica gledala su ga kroz iskrivljeno zrcalo . . . razlozi u koje sad nećemo zalaziti. nećemo sad o Michaelu. Luka je upravo kruhom čistio ostatke jela s ta~jura. Ne možemo vjerovati ni riječi onome što nam je rekao. Malo odmakoše stolicu od stola i svezaše mu povez preko očiju. Graziella nastavi. Vrativši se u blagovaonicu. Teresa. Rosa klekne ispred kićenog mramornog kamina i upali plin. Progovori neodredeno.Tužno se osmjehne. . Nije ni primijetio da ga je Sofia nazvala Luka. Rosa učini to s lijevom nogom. Sofia podigne nož. Ako je ova kuća doista naša. Nitko se ne pomakne. Ne moramo se tamo vraćati.Sofia. Teresa se odmah počne braniti. Kao osiguranje. Da nije bilo njega. . zažarenog lica. Glava mu je visjela na prsima. Sofia im pokretom pokaže da napuste sobu.Mama. Lijeva ruka ovjesila se preko naslona stolice.reče Teresa. privezanih nogu i ruku. želiš li još? Kad su pojeli glavno jelo. Zagledavši se u plamen. možemo ostati u njoj. pogledaj ga samo.Johnny. U sobi zavlada muk. iako je zveket pribora za jelo i stalno pur~jenje čaša davalo privid vesele večere. smanjiše jačinu svjetla. Sad su morale prijeći na drugu fazu. kako se Papa naljutio kad te Constantino doveo u vilu. Prode vječnost dok mu napos~jetku glava ne klone. Uspješno su provele fazu broj jedan i svezale ga.. Kadšto mi se znao učiniti isti Michael. ček~jući da zaspi. Pričekajmo da se probudi. . . hoće li ga uspjeti natjerati da progovori? Teresi je bilo hladno. nastojeći se osloboditi. postojali su razlozi zbog kojih smo pustili Johnnyja u vilu. Sofia uzme jedan od pripremljenih kožnih remenova i priveže mu desnu nogu za stolicu.Sigurna sam da sam iz tvog stana ponijela sve dokumente. Vatra je podsjeti na veliko kameno ognjište u vili 448 Riveri. Kad se Luka probudi. .Mama. . Graziella zasladi svoju kavu i polako promiješa. . Zašutješe zagledavši se u njega. 447 Teresa s desnom rukom. Okrene se Sofiji koja je čitala dokument o vlasništvu. Sofia provjeri kopče. . . Ode u predsoblje i zaviri u zamračenu blagovaonicu. Žene su se bojažljivo pogledavale. sad ne bismo bili u ovakovoj situaciji.Uvijek me podsjećao na Michaela. Otrese rupčić. pao ti je rupčić. . Ukloniše posucie i skinuše stolnjak. Sofia se brzo sagne i podigne ga. padala mu je na prsa. .kao da se ništa neuobiča.Mama. Zavalio se u stolici. Sjećaš li se.Ne. Luka zamumlja.Ovo nam je dobra škola.Nije vrijeme za prepirku. Svjetlucanje vatre privuče njihovu pozornost.

Graziella je čvrsto uhvati za ruku.. Medutim. . Boljela ju je glava.Sofia. Govorila je tiho pa se Sofia sagne da bi čula što kaže. Sofia oštro pogleda Teresu. Istrčao je na ulicu. Mama. pa se nagne i šapne joj na sicilijanskom: . A da netko vidi što je s Johnnyjem? Teresa požuri iz sobe. Zatim mirno nastavi. Znala je da mora imati vlast nad sobom. Ali ~jihova duša: bila je u gnijezdu. Ne sad. 450 Teresa je oklijevala.Saznat ćemo istinu. Sofiju je zbunjivao debeli fascikl s dokumentima. odsjeći će ti noge. . mi imamo med.. . 449 . Moramo hodati vrlo polagano. Ali Graziella je bila uporna.. ali ipak objasni da je Barzini mrtav.Ostavi Teresu na miru. Sofia.Oprosti... Don Roberto nije nikad vjerovao polic~ii.Ne sasvim. jer novac razdijeljen na četiri dijela nije neko bogatstvo. Mnogo ih je izginulo zbog želje za medom. ali. morale bismo srediti račune s Barzinijem. Zašuti naglo.. . Sofia polako ustane i zgrabi Teresu za ruku. kao da sve njezine riječi nemaju smisla. Prepiru li se? Ako je tako. ipak imamo budućnost. Graziella je sjedila u niskom naslonjaču pokra~j kamina. mislila sam da je važno da stupim u vezu s Barzinijevim partnerima. Zbog toga smo sve ovo i učinile. . Blago se sm~ješeći. Neprestano razmišljam o tome. Teresa izide iz sobe na rubu plača dobacivši im preko ramena: . Znači.Puna je telefonskih brojeva. Možda imaš pravo. . Nisam samo ja tako odlučila. Prekine ih. Opiše kako je nastradao onog dana kad se našla s n~jime i da zato nije uzeo dokumente. činile su to diskretno. Posjedovao je neku informaciju koja je povezala Barzinija s ubojstvom naših mu~eva. Ub~ješ jednu.Prelista je. ne večeras. Pru~~ju se tolike povoljne prilike. pogledavala je sad u tetu. još smo vlasnici jednog doka u New Yorku i dva skladišta. Rosa kao da je bila na teniskom meču. Sofia se zagleda u plamen. a to bi mi bio temelj. .Provjeri i ti.Da. ali n~je željela piti lijekove. isplatili su nam petnaest milijuna za tvrtku? Zašto ovo nisi dala Barzin~ju? . a druge nagrnu sa svih strana da se osvete. Teresa se vrati u sobu. . Sofia je rukom pozove k sebi. Sofia ponovo sjedne pa počne pregledavati fascikle i dokumente. Kad bismo pokrenule posao.Reci joj. ali znaš. . ~eljela bih nastaviti s radom. . . ali ne zabbravi na gnijezdo. . Kao što reče Mama. ne znam što je u njoj. ali brzo popusti stisak. pića.Ali bio je to nesretan sluč~j. da ih uvjerim da ih ne namjeravamo prevariti. ali to ne može biti istina. ali blag. Sofia sa zanimanjem pogleda u Graziellu koja je upozori da se čuva Petera Salerna i njegove spremnosti na surad~ju.. ne možete okriviti. ali što je bilo. djelomice ispunjenu vodom.Za koga.$to je ovo? Rosa pogleda knjižicu. .Komesar Pirelli došao je u New York na sastanak s Barzini. Podigne malu crvenu knjigu.Možda bismo se mogle okoristiti njegovim udesom reče Sofia.Uzele smo je s Barzinijevog stola. Sofijin glas je bio hladan. . sve smo pristale.Znači.. .. . . Takoder im ispriča kako je Luka stupio u vezu sa Salernom.Oni su poput osinjeg gn~jezda.Teresa.Pusti Teresinu ruku na kojoj ostadoše crveni tragovi od prstiju. Nekad sam na stepenice stavljaIa staklenku s medom. Neće biti više tableta. .Ali znaš da je ono što sam rekla istina. a? Graziella i Rosa sa strahom pogledaše u Sof~ju koja osjeti porast napetosti. . Teresa? Samo smo mi ostale od cijele obitelji. Graziella tiho reče: . .Sofia poljubi Graziellu u tjeme i potapša je po ramenu. mogle bi samo nastradati.Namjeravala sam. .Mislila sam da je tako bolje. sad u m~jku.Ovo si trebala dati Barziniju.Prihvatili smo ga. . Sumnjao je da bi Barzini mogao biii t&j koji je un~jmio Carollu. Nestale bi tek kad bi se zapalilo gnijezdo. . još ne mogu povjerovati da je istina to što kažeš. Mama . .Teresa podigne glas.. ne samo ja. oprosti mi. .jem.Sve smo pristale da ostane u vili. Sofia pru~i Grazielli dokument o kući. Ovo su originali? Teresa pocrveni.Ubuduće da nisi ništa poduzimala bez našeg znanja. Teresa im drhteći ispriča što se dogodilo na sastanku s Barzinijem i zašto im to n~je rekla. Znaš. Ti samo znaš što ti je rekao on~j detektiv. . Teresa.reče.Pocrvenila je od bijesa. .Zato što je plavokos i plavook? On nema nikakve veze s Michaelom i sad n~je vrijeme da počnemo o Michaelu.I ti nam to nisi rekla? Jesi luda? .Ali mislila sam da su kod Barzinija. ubuduće moramo biti opreznije. to je dobar temelj za posao. bilo je. potrčiš li. a otraga je popis imena. što nije uključeno u ugovor. Otkriju li što smo učinile. I ti to znaš.

Mislim da ćemo se sve promijeniti. učinila sam za nas. Kimne glavom u znak odobravanja i podigne dijamant. moramo ga ubiti zbog onog što je učinio. Trebale smo otići na policiju kao što je ona predlagala. Teresa obriše ruke.Ne razumijem. Rosa pokuša umiriti m~jku šapnuvši joj da je nitko ne krivi. .Sto smjeraš. Rosa? . pola urlik. poput bijesnog psa.Ne. Teresa se snuždi. pokušav~jući ga razbiti na drvenoj kuhinjskoj dasci.O čemu ste razgovarale ti i Sofia? 451 . Prestane se otimati i smiri se. . Rosa šapne: . ja bih se udala. Pokuša to objasniii svojoj kćeri. može nam zatrebati. a mi ćemo sad dovršiti. Tada se prisilila to prihvatiti kao nužno zlo.šapne. Da nije bilo njega. . .. Zatim poviče: . Rosa. Ne znam. .Sve što sam učinila. Sofia pride Grazielli. Majka i kćer požuriše iz kuhinje. obeć~jem ti. ali je Rosa već otrgla dijamant koji joj je visio oko vrata i udarala po njemu batom za meso. Ako je Barzini isplatio nas. toliko sam griješila. predati Johnnyja Pirelliju kad je došao u vilu. Sofia prva izide iz sobe i potrči preko predsoblja u slabo osvijetljenu blagovaonicu. ako ga prisilimo da nam sve ispriča. . Rosa upita: .Baka je dobila biser za svaku lijepu uspomenu. Ugleda dijamant u obliku suze i bat. Nije pokušala prikriti suze. Ah! Sjećaš se. Prodre mu kroz bol u glavi. 453 Luku obuzme užas. dijamante se teško može razbiti. Rosa pogleda u lijepo tetkino lice. Luka se pomakne. pa ponovo padne u nezdrav san. Ali počeo ju je obuzimati osječ~j krivnje. Teresa pomogne Rosi složiti posude u sudoper. Jesi li ikad čula za neka od njih? Sigurno su važna. Sofia uzme bilježnicu i okrene posljednju stranicu. .Polij ga. I moje ruke su zamrljane krvlju. ugleda Teresu koja je upravo polako zatvarala vrata blagovaonice.Mama. Sofia je u pravu: moramo uzeti pravdu u svoje ruke. Činilo se kao da će on sa stolicom svakog trena prevrnuti na leda. Izvijao je tijelo i naginjao stolicu gotovo do poda.Rosa.Potrči prema njoj. . .Mislila sam da se svadate. grube.Dajte mi naočale. . kao u dubokom snu. Pred očima mi je njegova okrvavljena košulja kad se vratio u stan. Rosa. One se naglo okrenuše kad ona progovori. Carboni. . Krikovi su se miješali s psovkama. Luka je glasno disao. Ne smijemo odlagati. vrijedi mnogo. neke na sicilijanskom. Zašto čekamo? Da nije bilo njega. Obje su ga čule. rekla sam ti da je Mario Domino bio u Papinoj radnoj sobi i da su nestali svi dokumenti? Sjećaš li se.Vidiš li ovo? Popis imena.Mama.Mama. Oni su bili u Papinoj radnoj sobi. On je prvi započeo. Tiho z~jauče. Ja bih to željela učiniti.Dobit ćeš i ti svoje bisere. znaš tko je kriv. Ovo kao da je nekakva šifra u vezi s izdavanjem novca.O poslu s Barzinijem. s obzirom na okolnosti. djetinjaste ulične psovke.. Teško je disao nadim~jući grudi. 452 Sofia ude u kuhinju.Imaš pravo. Zar ću ja dobivati dijamant za svaku ružnu? Ne želim ga! Sofia spremi dijamant u džep. . Lorenzi i G. a ja sam bila ta koja sam vas nagovorila da ga sakrijemo i da radi za nas. oduzimati joj snagu. . Pomiješano s kricima čulo se bijesno udaranje stolice jer se Luka pokušavao odvezati.. možda je isplaćivao i druge. neke na engleskom. Zagrliše se čvrsto. Smatrala sam da su nam dužni i nije me bila briga za ostale. Idući prema kuhi~ji.Pride Teresi koja je listala Barzinijev adresar. Sofia mirno ode u kuhinju i donese veliki lonac pun hladne vode. Sofia pocte za njima. znaš. Rosa. . Teresa se zapanjena zagleda u Rosu koja počne izvlačiti ladicu za ladicom. Sjećaš li se izraza njegova lica kad smo je uzeli? Graziella odmakne bilježnicu. ako se uvjerimo. pa Sofia pruži bilježnicu Grazielli.Promijenila se. ali tada začuše strašan zvuk. Zadrži ga. drukčija je. ovo su imena iz Barzinijeve bilježnice.. . Sofia je u pravu. ovo se ne bi dogodilo. Glavom je mahao lijevo-desno. Jesi li čula za neko? Teresa zatrese glavom. pola plač. samo smo razjasnile neke stvari. pognuvši glavu. već sat i pol. Hladna voda ga presiječe. ali jedva da je mogao podići glavu. . . kroz omaglicu i drogiran mozak.Nije se ni pomaknuo .Pit~j Sofiju. uhvatila ga je histerija. Sofia? Bila su trojica. Ali nismo. a dvojica su na ovom popisu: E. . Ispruži molećivo ruke prema Rosi.Mama. .Rosa odnese šalice za kavu. što ćemo tada? . Toliko sam već pogrešaka učinila. Mislim da u Barzinijevom adresaru ima važnih podataka. Vrati se u dnevni boravak i nježno položi ruku na Rosino rame. Teresa zamumlja. Rosa. Teresa čak ni sad nije mogla ispričati kćeri svoj udio u Roccovom umorstvu. Trebala sam je od početka poslušati. Dodite u dnevni boravak.

Posjedoše oko stola, nasuprot njemu. Nisu znale kako početi. Pogledaše u Sofiju. Ona otvori veliku omotnicu i položi na stol fotografiju svoje djece, Constantina, Filippa i don Roberta Luciana, pa se vrati na svoje mjesto. Fotografije nisu bile za Luku, već podsjetnik za njih. Žene su čekale da Sofia progovori. Naposljetku reče: - Želimo znati istinu, želimo znati. Svejedno nam je koliko će to tr~jati, koliko dana i noći. Čekat ćemo dok nam ne kažeš ono što želimo znati. Nije je mogao vidjeti kroz rubac, pa okrene glaw da je bolje čuje. Bio je to njezin glas, Sofijin. Žalosno izgovori njezino ime i upita zašto mu to čini. - Sofia nije sama. Sve smo ovdje. Je li to rekla Graziella ili Teresa? Prsni koš mu se počne ponovo nadimati. Uspaniči se i počne tuliti. Graziella došapne nešto Rosi i ova ode iz sobe. Poliju ga još jednim loncem hladne vode. Od sna~no ba čenog mlaza vode glava mu poleti unatrag. Kao i prvi put, zavijanje prestane. - Zašto nam ne kažeš tko si? Znamo da nisi Johnny Moreno. Luka se umiri i uzdahne zadrhtavši. Vodom natopljen rubac prilijepi mu se uz lice. Teresa pogleda Sofiju i ugrize se za usnu; rukom pokr~je usne i došapne Sofiji: - Sjećaš li se kako je mrzio kad bismo ga zaključale u sobu. Da ga i sad zaključamo? Sofia potvrdi kimanjem glave i da znak Teresi da zaključa vrata. Luka trgne glavom da bi čuo što se dogada: ne<jpr~je zvuk odmicanja stolica, pa jeka koraka. Okretao se prema zvukovi 454 ma. Postajali su jači. Noktima zagrebe po naslonu stolice. Ukruti se spremajući se da začuje njemu omrznuti zvuk: okretanje ključa u bravi. Strah nadvlada razum. Borio se protiv njega, strugao je jače po naslonu stolice, nastojeći olabaviti povez na očima. Ali uspomene ga preplaviše; ponovo je bio u zaguš~jivom, mračnom ormaru, lica pritisnutog u vrata, njegovo tjelešce se grbi da ugleda tračak svjetla i pronade malu pukotinu kroz koju bi vidio, kroz koju bi disao. Ali ugleda kako u sobu uvode muškarce, kako daju novac. Tada ga uhvati mučnina u želucu znajući da će se otvoriti vrata i da će ga izvući van. Vezanim nogama jače upre o pod, zarije prste u stolicu, ali bio je tako mali, sitan, ničim ih nije mogao spriječiti. Nitko mu nikad nije priskočio u pomoć, nitko ih nije spriječio u tome, bio je sam. Prestane se previjati i savijati. Uzdahne osluhnuvši ritam svog disar~ja, nastojeći se usredotočiti jedino na t~j zvuk. Tako će otplaviti bol, neće osjetiti bičevanje, ožiljci na njegovim ledima zaboljet će ga tek na tren. Stvorio je vlastito utočište, mjesto gdje ga ne može dohvatiti tama. Giorgio Carolla je jedini razumio tu mračnu stranu Lukine ličnosti. Spoznao je Lukinu patnju jer je i sam bio patnik. Njih dvojica bili su si potrebni, isprepletenih duša. One noći kad je Giorgio umro i kad je zagrlio Luku, nježno je prstima prešao preko bijelih ožiljaka na Lukinim ledima; tako je umirući dječak pružio utjehu svom milom, napaćenom prijatelju. Srce mu je slabilo svakog dana, ali nije mislio na sebe, već kako da potakne Luku da progovori, da oslobodi tu tamnu stranu koje se plašio. Luka je jec~jući šaptom izrekao svoju noćnu moru. Kad je naposljetku zaspao i ponovo usnio istu noćnu moru, probudio se vrisnuvši. Užas je bio opipljiv kao i uvijek. Ali mu tada lakne jer njegov voljeni prijatelj je bio pokraj ~jega. Nasmiješivši se, posegne za Girogiovom rukom, ali ona je bila hladna. Giorgiova smrt oduzela je Luki jedinu ljubav za koju je znao. Trudio se koliko je mogao, ali bez uspjeha, probiti tamu koja se spustila na njega. Progutala ga je, obuzela, i on joj se prepustio. 455 Žene su ne zn~jući zaključale Luku u njegovu prošlost i sad je ponovo proživljavao bol koju je toliko dugo skrivao u sebi. I zgadene i opčinjene, promatrale su kako se Lukino tijelo na trenutak opustilo dok je on dahtao. Zatim lupne stolicom, izvije t~jelo. Započne cmizdriti poput djeteta i vrištati bez prestanka. HIimao je glavom na sve strane, ovješenih usana. Ako i jest nešto govorio, riječi su mu bile nerazum~jive. Graziella to više nije mogla podnijeti. Poželi mu prići i utješiti ga. Sofia je zgrabi za ruku. Rosa pokrije lice rukama i šapne: - Bože, zašto ne prestane! Što mu je? Nije je čuo. Remenje kojim su mu svezale ruke i noge bili su konopci kojima su ga nekad vezali. Začuje pojanje, šuškanje nogu u ko~nim sandalama, miris tamjana. Zacvili i progovori isprekidanim, razumljivijim, ~alobnim glasom. - Boli me... boli. Ne, molim vas, nemojte. Molim vas... molim... molim vas... Glas nastavi šaputati, preklinjući. Luka se umiri i pogne glavu. Teresa se odjednom nagne preko stola, uzme ključ, ustane i otključa vrata. Rosa krene za njom, a zatim i Sofia. U blagovaonici ostane samo Graziella. Sjedila je mirno nasuprot Luki. U dnevnom boravku Sofia im natoči ko~jak i pruži čašu Teresi. - Ovo bi sve moglo biti gluma. - A što ako nije? Ne znamo.

Sofia prasne: - Znamo da nam je lagao, znamo sve što mi je Pirelli rekao. Znamo da je ubojica, znale smo to još i u vili. Štitile smo ga i zato me nemojte sad gledati kao da sam učinila nešto loše. Jedini zločin o kojem želim znati i za koji me briga jest ubojstvo moje djece, mog muža, jer onaj tko ih je ubio nije oduzeo život samo njima, već i meni. Uzeli su sve što me činilo osobom, sve zbog čega mi je vrijedilo živjeti, sve što sam imala. Teresa je prekine viknuvši: - Sofia, i mi smo izgubile! I mi želimo znati, i mi želimo pravdu! AIi ne takvu... Začuše Graziellin glas. Govorila je tako tiho da nisu mogle razaznati njezine riječi. Govorila je Luki. Sofia pode u blago 456 vaonicu, ali zastane na vratima. Podigne ruku da opomene Teresu i Rosu. One tiho pridoše. Graziella je sjedila pokraj Luke i milovala ga po ruci. Sofia, Teresa i Rosa tiho udoše u sobu. Graziella je govorila tako tiho da su morale naćuliti uši da bi je čule. Pitala ga je kako se zove. - Meni mo~eš reći. Nitko ti neće ništa. Reci mi, meni možeš reći. Dječjim glasom odgovori: - Zovem se Luka, ali ne smije~ mu reći. On ne smije saznati da sam ti rekao. - Kome ne smijem reći? Tko ne smije znati tko si? Graziella pogledom upozori Sofiju da šuti. Luka se ukoči. Glava s povezom se trgne i on se ponovo skupi u stolici. Graziella ga je uporno ispitivala koga se boji. Pride mu, pomiluje ga po kosi pa se sagne da čuje što šapuće. Plakao je i šaputao svoje ime. - Luka, Luka... Graziella zbunjeno pogleda Sofiju. Rekao je da se boji Luke, a rekao je i da je on Luka. - Postoje dva Luke? - upita nježno Graziella. - Da, dvojica smo. Počne pričati dugu, nepovezanu priču o kradi pilećeg batka. Žene nisu shvaćale o čemu se radi. Iscrpljivala ih je napetost kojom su ga promatrale. Graziellino lice sj~jilo se od znoja, tijelo joj se kočilo od stajanja u tako nezgodnom položa<ju, a ruka je boljela od njegovog stiska koji nije popuštao, ali se ona ne odmakne. - Je li Luka postao zločest kad je porastao? - Da. One se ne usudiše pomaknuti dok je Luka čudnim, visokim glasom opisao kako je umro Lenny Cavataio, čovjek kojeg je Roberto Luciano zamijenio u boksu za svjedoke. Graziella pogladi Luku po ruci i prekine njegov opis kako je nožem izbo Lennyj a. - Je li Luka primio nečije naloge? Je li mu netko rekao da to učini? Glas poprimi dublji ton. Izgovori brzo: - Shvatite, on je profesionalac. Nitko ga ne može uhvatiti, nitko ne zna gdje se 457 nalazi. Dječačić se vozi na biciklu. Nije osjetio bol, ništa. Nevini ne smiju osjetiti bol, sve se mora obaviti brzo. Sofia se nasloni na stolicu. Sklopljenih očiju slušala je Lukin opis kako je ponudio dječaku sladoled od kupine. Znala je da govori o Palusovom djetetu, sjetila se fotografija kako leži na ulici pokraj svog bicikla. Pred njima je st~jao čovjek kojeg je Pirelli toliko dugo tražio, opasni psihopata, masovni ubojica, hladnokrvni, proračunati ubojica. A opet, bio je ujedno i jadni, šćućureni dječačić, visokog dječjeg glasa, kao da nije stariji od qjezinog starijeg sina. Nije mogla ni pomisliti na osvetu, a pravda je bila riječ bez značenja. U ženama više nije bilo srdžbe. Nisu osjećale zadovoljstvo time što imaju pred sobom poremećenu osobu svezanu poput životinje. Takvo im se raspoloženje odrazi i na licima. Sofia ih pot~jice pogleda. Osjećale su se bijedno. Zvuk otvaranja njezinog zlatnog upaljača prekine muk. Uvuče dim i pusti ga kroz usta. Oni osjete miris jakog turskog duhana. Luka poput psa podigne glavu i onjuši. Ukoči se. Sofia progovori: - Sad znamo da si ti ubio Palusovog sina. Čuješ li me, Luka? Luka jače stisne Graziellinu ruku i to je zaboli; morala je izvući ruku. Ljutito pogleda u Sofiju. - Zašto si to rekla? - Mama, možda bismo trebale razgovarati s onim drugim Lukom, a Luki djetetu reći nek se nosi k vragu. Glumi, poigrava se s nama. Graziella se odmakne od njega i pogleda razbacane fotografije na stolu. Rukama povuče po stolu i sabije ih na hrpu. Više ništa nije željela čuti, više nije mogla podnijeti. Pritiskajući fotograf~je na grudima, polako krene prema vratima. Malo se zanijela pa Teresa ustane i pomogne joj izići iz sobe. Rosa krene za njima. Sofia ostane sjediti. Pušila je mučeći se pri svakom udisaju. Privuče pepeljaru i ugasi cigaretu. Ruke položi na rub stola i zagleda se u svoje njegovane nokte. Poieli zagrepsti po sjajnoj površini u kojoj je vic[jela vlastiti odraz. Luka podigne glavu. Okrene je u stranu i napeto osluhne. - Sofia? Sofia? 458 Ona počeka, ali Luka zašuti. Naposljetku mu odgovori šaptom: - Ubio si moju djecu. Oni su bili nevini. Zašto? Zašto si mi ubio djecu, Luka?

Okretao je glavu, kršio ruke kao da se nastoji osloboditi. Sjeti se svega. Dva dječaka, spav~ju jedan do drugog. Ukazao mu se taj prizor kad je provirio kroz prozor. On je trebao radiom javiti onima koji su čekali da su Lucianovi otišli iz vile i ništa više, ali ugledavši dva dječaka kako nevino spavaju zagrljeni, zastane mu dah. Za njega to nisu bili Carlo i Nuncio Luciano, već Luka i Giorgio. Zaogrnut tamom, privučen blagim žarom svjetla iz dječje sobe, Luka ih je gledao, a zatim se poput tata ušuIjao u sobu. Imao je težak, glomazan revolver. Žmirne pričvrstivši prigušivač, siguran da će škripanje metala probuditi dječake. Da su se probudili, vjerojatno ih ne bi ubio, ali n4jihovo ujednačeno disanje se nastavi i uvjeri ga da ono što čini mora biti učinjeno. Braća se nisu probudila ni kad je uzeo jastuk s kreveta. Ne pomaknuše se kad im poklopi glave. Pritisnuvši revolver u jastuk, brzo opali - jednom, dvaput. Odignuvši jastuk, nisu mu se svidjele razjapljene rane na njihovim glavama, pa ih pažljivo okrene da gled~ju jedan prema drugom i tako sakrije rane. AIi još nije bio zadovoljan pa prebaci Nunziovu ruku preko bratovih grudi. Njih će dvojica zauvijek biti z&jedno. Luka ostane u sobi neko vrijeme. Nije mogao otići. Tako su trebali skončati Luka i Giorgio. - Tko je izdao nalog, Luka? Tko ti je rekao da ub~ješ moje sinove? On zagrglja. Sofia mu se približi i osjeti miris znoja. Luka se skutri u stolici. - Umrijet ćeš bez oprosta ako mi ne odgovoriš. Duša će ti otići u pakao i gorjeti. Zamumlja nešto nerazgovijetno kroz mokri rubac. Sofia malo počeka, pa odustane i izide. Luka osluhne da čqje kako će se zatvoriti vrata, ali čuo je samo njezine korake. Sam je? Ispod rupca usne mu se razvukoše u osm~jeh. 459 Rosa je sjedila na stepenicama. Ugleda Sofiju kako izlazi iz sobe i zastaje ispod lustera u predvorju. Sofia na tren nagne glavu u stranu, zatvori oči i tako se nenaravno umiri da Rosa nije mogla ništa reći. Sofia ode do vješalice, prebaci kaput preko ramena i izide iz kuće, tiho zatvorivši vrata. Rosa zadrhti od hladnog zraka. Oc~jednom je obuzme strah. Što je učinila tetka? Pricie otvorenim vratima i upali svjetlo. Još je sjedio i još se pokušavao osloboditi. Rosu kao da je nešto privlačilo da ude u sobu. - Johnny? Ja sam, Rosa. Dobro si? Morala se sama uvjeriti: je li on umiješan u Emiliovu smrt? Nije razumjela ništa od onoga što je dosad čula, a Sofiju su zanimala jedino njezina djeca. Odveže vlažan povez. Luka žmirne nastojeći se prilagoditi na svjetlo. Ona se zagleda u njega, ali zine i ustukne. Pritom zamalo da padne. Smiješio se andeoskim osmijehom, ali očima ludaka. Glas mu je bio molećiv, udvorički. - Rosa, pomozi mi. Odveži me, molim te... - A zatim reče nježno, kao da je ljubi: - Rosa, Rosa... _ Ona se uspravi i na tren se on ponada. Na Rosinom mladom lijepom licu ocrtavala se zbunjenost. Luka se pokuša nasmiješiti u znak ohrabrenja. Ali oči su ga odavale. Plašile su je i ona izide iz sobe. Po~uri u dnevni boravak. Luka je još jednom zazove. Rosa! - Zatim ušuti. Teresa je bila u sobi. Rosa sjedne. - Otišla sam ga pogledati. Jesi li čula kad me zazvao? - Da, čula sam. - Teresa uzme kćerinu ruku u svoju. Sofia im se pridruži, namjerno zatvorivši vrata pa pogleda prema Graziellinoj stolici kod kamina. - Gdje je Mama? - Željela je ostati sama. U sobi je. Sofia odgrne zavjesu s prozora, prisloni glavu na ledeno staklo i ostane tako okrenuta ledima. Poslije duge šutnje reče blago: - Možemo ga zakopati u vrtu. Označila sam mjesto, ispod jednog drveta gc[je tlo nije tvrdo. U garaži ima lopata. Moramo ukloniti gornji sloj s tra 460 vom i poslije ga vratiti na mjesto. - Okrene se prema njima. - Razumijete li što govorim? Teresa je drhtala. - Ti ćeš, tko će to učiniti? Sofia oštro navuče zavjese. Izludivalo ih je kako je ona namještala nabore na njima. - Ja. Vi mi samo morate pomoći poslije toga. Ne ielim da Graziella bude dolje, ali ću joj reći kad odlučimo. Teresa zagladi suknju, neobičan, besmislen pokret. Rosa zagrli mamu. - Sve je u redu, mama. Hajdemo se presvući; vani je hladno. - Gotovo drsko pogleda Sofiju pa izide iz sobe. Sofia se tužno osmjehne. - I Rosa je Luciano, Teresa. - Molim Boga da znaš što činiš, Sofia. Sofija progovori ledeno. - Što sve činimo, Teresa. Jer samo smo mi ostale. Teresa i Rosa krenuše preko travnjaka prema r~jestu kojeg je Sofia označila za grob. Iza njih su ost~jali jasni tragovi u snijegu. Počeše kopati uskladivši pokrete. Radile su šuteći. Stavile su smrznutu travu na stranu, pa su počele kopati stvrdnutu zemlju. Sofia se presvukla u pamučnu spavaćicu jer je pon~jela malo odjeće sa sobom. Znala je da će morati spaliti ono što odjene. Bila je bosa. Nečujno se kretala po kući, nad~jući se da je Graziella neće čuti. Uzme nekoliko ručnika i plahtu.

Pomno gg je promatrala. zasjen. Moraš mi reći. Sofia odveže pojas. ali n~je skidala oči s njega. znajući da će Sofia krenuti za njom. Vrati se k stolu i uzme nož.Okrene se. Na čelu i gornjoj usni izbile su joj male graške znoja. Tijelo joj se ocrtavalo kroz tanku pamučnu tkaninu ispod koje nije imala ništa.Gdje si našao ovo.. .Važno je.Ostavi me. ne. . . Palcem je tr~jala srce. Zbunjeno je gledao kako Sofia odlaže nož. Spusti plahtu na pod. . al: je jednu ostavila u omotnici. Michaelovo srce. Otvori vrata blagovaonice. Zatim se odmakne od njega i ode u zasjeqjeni dio sobe. Ona zine i raširi oči. Morala ga je skinuti i otkriti prsa. Je li želio razgovarati s tobom? . kako polako obilazi oko stola. otvori ruku i ponovo pogleda u srce. Čudno. Nečujno prode kroz sobu. Luka je sjedio glave naslo~jene na naslon stolice. Malo zlatno srce na tankom zlatnom lančiću bilo je poput sj~jeće mete. za sve nas. . Pride mu. kao da je netko guši. odlučile ste. Oc~jednom zgrabi srce. Stavi nož na stol i počne otkopčavati pojas. ukrao. Ona mu dodirne lice. Graziella je većinu izvadila i složila po stolu.Znači. uvjeren da će ona prerezati ~jegova sveze. Pritisne lice uz teška drvena vrata i ostane tako dok ne začuje korake koji se udaljav~ju preko mramorom popločanog predvorja.Ne. . Molim te.Ne. Bio je Luka. Bio je mokar od znoja. srce ~jezinog sina.Molit ću se za tebe. Luki se učini kao da je prošla čitava vječnost prije nego što se Sofia ponovo okrene prema njemu. spustio i pokrivao mu srce. Ode u dnevni boravak i izvadi nož ispod ukrasnih jastučića. Mora da si uvjerena. Strah? Čega se bojala? . Posegne za snahinom rukom. Nas je već onc~je smjestio. Sklopio je oči. Sofia se primakne bliže stolu.Odakle ti ovo? Odakle ti ovo? Srca stisnutog u šaci udari ga po licu.Molim te. pa povuče ruku.već u zlatni privjesak na njegovu vratu. Nije smjela oklijevati.. Kad stigne nasuprot Luki.Mama. Lančić mu zasiječe usnu. Gurnut će nož kroz treće dugme na košulji. otvori šaku. podigne ruku. Momak je bolestan. Nije gledala u njega.kao da se bojala to učiniti. Zaustavi mu srce. Odjednom se naglo okrene. Prsti su joj drhtali.Glas mu više nije bio dječji. Znala je i bez gledanja da je to njezino srce. Okrenuta ledima Luki. Osjeti pod prstom karakteristične tragove zubi. razmišljati o svom činu. Sofia je ugleda na podu u potr či prema njoj. a obrazi se zažarili. U glasu joj se nešto osjećalo. Mama. Čvrsto je stisne i podigne do usana. a ručnike složi oko nogu stolice. dobro si? Da ti donesem nešto da lakše zaspiš? Graziella odmahne glavom. ali se Sofia uznemiri kad ugleda da mu je netko skinuo povez s očiju.reče. on tijelom upre o naslon stolice. Znala sam da će izbor pasti na tebe. Nije otvorila šaku . . Sofia se prisjeti Graziellinih riječi da je Johnny silno podsjeća na Michaela. Luka se odmakne. držeći ga objema rukama. Mislim da se nalazi u nekom svom svijetu .Ne. . . očima preleti po sobi traže~ omotnicu.Sofia? Znao sam da ćeš mi ti pomoći. . što ga je Rosa zavezala oko Lukinih pojaseva. Luka je pogleda u oči. Sofia podigne nož. 462 . ali to nije bilo isto. zagledavši se u njega gotovo jednako zbun. Zar je ov~j suludi mladić ntjezin sin? Michaelov sin? Ona mu pride. Vidjela sam neki otrov na na~jgornjoj polici u jednom kuhinjskom ormariću. Sofia mu se unese u lice.Moje je. tko bi ga znao.Nemoj tako govoriti. pograbi je i izvadi posljednju fotograf~ju. Graziella otvori vrata svoje sobe. Sofia side stepenicama i prisloni uho na vrata blagovaonice. . Izraz njezina lica n~je bio kao izraz njihovih lica prije nego bi mu nan~jeli bol. Teresa je preplašeno šapćući upita je li sve u redu.Da. Pogleda Sofiju. ali Sofia je sve snažnije potezala lančić i on pukne.možda u paklu. 463 .. . prema vratima po kojima netko oštro zagrebe. Nije mu željela vidjeti lice. molim te. skrivenog lica. onu u koju je stavila fotografije. otkuda ti ovo? . Jedino je na to mogao misliti: Gola je. ukrao si ga. ali se remen.Moje je.Prozirne plave oči zagledaše se u crne.Moj je . Znao sam da ćeš to biti ti.Dok je prolazila odmorištem. Mama. Žao mi je zbog toga. Još preplašen. pripremivši se. sva potresena.jena. Okrene se prema njemu. ne ulazi! Teško je disala. Žmirne i ustukne. njezinu bijelu spavaćicu i ručnike pa se vrati u sobu. Luka se nasmiješi. Gledao ju je.. pa poljubi meku kožu. Mama. . sad već preplašen. reci mi? . . Luka se oc(jednom okrene i otvori oči.jene. Trebaš moju pomoć? 461 . reci mi. Luka nagne glavu. pa je odmah čvrsto stisne.

još u kaputu. on je mrtav. Naposljetku se ponovo razljutila. zato su ga zaključavali.On podigne glavu i zakoluta očima. Ipak je povjerovala da joj je rekao istinu. Lančić se umiri. a poslije tražila i od kojeg je u duši digla ruke. A sad je nju zapala dužnost da ga ubije. Nije imao oca ni majku. ubojica. zar ne? Od časnih sestara? Tražili su te u zabavištu. Znam da je Barzini poginuo. Gledao je nepomično u nju. Ovo je bilo dijete koje je napustila. Lopov. . velikog. nije se bojao Sofi~je.Reći ću ti Luka. Luka. ukrao ga. 464 Dah joj zastane u grlu. ako mi kažeš tko je naručio da se ubiju Lucianovi. Pripremi se da zapiše imena na poledini Michaelove fotografije. Sofia polako zanjiše privjesak naprijed-natrag. Luka? Muk. Kao da joj se rugao.. Izrodio ga je sam davo. koja Sofiji nisu bila poznata. I protiv volje pogledom počne pratiti pokrete srca. kao što je bio don Roberto. On je bio sitna riba. Peter Salerno je važniji.Ne! Odgovorio sam na tvoja pitanja. Uvijek laže.djući što želi time reći.Kao da se radilo o nekoj igri. Rosa sjedne pokr~j nje. Istim oružjem ubijeni su Carlo i Nunzio. Mogu ti reći imena koja sam čuo. . Nije joj vjerovao.Odakle ti ovo? . čas straha. Ponovo stane ispred njega i zagleda se u plave oči u kojima se zrcalila jedino zbunjenost i strah.Jer je moj. . a zatim se zagleda u nju. Znam što znam zahvaljujući tome što sam bio sin Paula Carolle. možda i četiri obitelji.reče ravnodušno. Ako se prevarila? Nagne mu se bliže.Luka. jesi li bio u Cataniji? Sjećaš li se? . . i sad zac~jelo laže. . Željeli su biti sigurni da nijednom čovjeku na tako visokom poloi~ju unutar Organizacije. Luka se nasmiješi. Kako je saznala za zabavište? To što n~je odgovarao. . On nije moje dijete. Barem to..Luka. ako ti meni ka~eš imena.Luka je sve to zapanjeno gledao. Sad je na tebi red. nagne se naprijed koliko su mu vezovi dopuštali. On mi nije sin. . Volim ga njihati pred očima.Luka. prisloni glavu uz vrata. On je gledao pravo u nju. prisiljav~jući je da ona prva skrene pogled. naprijed-natrag.jehom. i dalje privezan za stolicu. Luka joj se nasmiješi andeoskim osm. neugodnim pogledom.Strpi se malo. . Čekala je da čuje četvrto. laže li je? Zašto je spomenula zabavište? On je prepreden.Sve zbog tobogana. zakoniti nasljednik Lucianovih. čas pune predbacivanja. već je upita: . imena! 465 . Ali ja nisam bio dovoljno važan da bi mi nešto rekli.Kunem se Djevicom Marijom da govorim istinu. Našao je srce.Reci mi imena onih koji su željeli da se uništi obitelj Luciano. Spuštao sam se potrbuške i zaustav~jao na malom grubom otiraču. Luka. Hvala Bogu.. Luka proštekće tri imena. . Samo gubim vrijeme s njim. Michaelov sin. Luka. Okrene mu se ledima da sakrije što radi. zato je i njegova ponuda stigla prva. zato je morao biti kažnjen. Okrene se prema r~jemu. Ispruži dlan i na njemu zlatno srce. On tiho nastavi.Snijeg je prestao. Sofia mu se približi. Ali njezina djeca? .Ne znam . reče u sebi. kroz nju. priznao si da si ubio čuvarevo dijete. Otkine joj se tihi jauk. optužujući je prozirnim očima. Šapne Rosi da Luka nešto govori.Jesi li otišao u zabavište? Luka.Znači da će se grob jasno vidjeti. Sofia se nasloni na stol. . Luka otresito odgovori. . ..Ne čujem. znam tko ti je otac.Barzini je odnio poruku na Siciliju.Kako znaš za zabavište? .U redu! Teresa. To je raz~juti. Luka. nikad ne padne na pamet da svjedoči. . za uzvrat. .Usvojeni sin. jesi li tamo bio? Lice mu se pretvori u masku. . nastojeći čuti što se dogada. uspavljuje me. . Zatrepće kapcima. . . Vic[jelo se da joj ništa ne vjeruje. Zašto se tako čudno ponaša? Vadila je fotografiju centimetar po centimetar. ali u to su bile umiješane tri. Teresa je pogleda ne shvać. Ona ih zapiše na poledini fotografije. . da nije sudjelovao u ubojstvu njihovih muževa. Tijelo mu se umiri. Neće ga namamiti. Gelio sam se još jednom spustiti niz tobogan. njezin sin. poljulja Sofijinu sigurnost.Reci mi tko je naručio smrt moje djece.Barzini. nalivpero u ruci.Jesi li ga ukrao od nekog djeteta? Našao? Zašto je kod tebe? . ja ću ti reći ime tvog oca. kao da je nije čuo. Bože. visokog tobogana. . .Što kaže? Teresa je ušutka pokretom ruke pa se uspravi. a srce zavrti.Pobjegao si. a za uzvrat. Jedino su mu se u očima mogle pročitati patnja i zbunjenost.

priznat ću da sam sin Michaela Luciana. . 466 ali je Sofia imala strašan osjeća. Znao sam. . Sofia. Tiho reče. Iz rane procuri gusta krv. Sofia učini kako joj rekoše.Rosa. . a Sofia se okrene prema nožu. ali zateturaju pod teretom. Sofia i Rosa su boja~ljivo ušle u sobu gledajući u pokriveni lik. Luka. znam da lažeš. Sofia i Teresa uhvatiše ga za tijelo i noge. Rosa je u rukama držala debeli pokrivač.Jebi se! Jesam. Oči mu sijevnuše nemoćnim bijesom. . poput mačke. molim te. Zgrbi se kad Sofia objema rukama izvuče noi.Sofia. Lukina glava je bila joj gotovo u krilu. Sve ću učiniti za tebe. ali. .naloži joj Sofia. ne mogu ga dodirnuti. . Na plahti kojom je bio pokriven pojavila se velika krvava mrlja. Otkuc~ji srca prorijedili su se i naposljetku su prestali. položi pokrivač. .Rosa.Priznaješ? . Lagala si me? Znaš za zabavište.On se nasmije.Morat ćemo ga sve tri podići iz stolice. Da! Da! Da! . i Teresa mu brzo pokrije lice. pa se zaškilji u Sofiju da vidi njezinu reakciju. ali glava mu se nagnula u stranu. kao da ju je sin čvrsto držao. drmajući stolicom. Fotografija je snimljena malo prije njegove smrti u dvadeset drugoj godini. Tvoj otac bio je Michael Luciano. Naglo udahne: . koji je bio u stanju unakaziti i zlostavljati svoje žrtve.Ubio si ih? . Stolica je bila udaljena od vrata nekoliko 467 metara. neobično postupna. Naizgled je bila mirna.Slagala si me. Moramo se riješiti noža. . Teresa. Imat ćeš sve što sam ti obećao. Ali kad počne odvezivati desnu ruku.Počne čudno zav~jati. Ali i n. još su se osjećali slabi otkuc~ji. Pljujem ti ja na ovo derle. sjećaš se? Sofijini prsti čvršće se omotaše oko drvene drške noža. ljuljao se naprijed-natrag. Polože ga na pokrivač. Udovi su je bo~jeli. Teresa i Rosa stajale su poput curica. jesam! Sofia okrene fotografiju Michaela Luciana i stavi je ispred njega na stol. Rosa se prisili da podigne plahtu. pomogni mi odvezati njegovu ruku. Oštrica prode izmedu rebara pravo u njegovo srce. Rugao joj se. Prisili se da se okrene njemu.Nisam te lagala.Teresi su drhtale ruke dok je potezala pojas. A znam da ćeš me baš ti osloboditi vezova. Luka. Trebalo joj je prilično dugo da smogne snage da okrene ključ i otvori vrata. pogladi njegovu meku kosu.Sofia.Reci mi. . Sofia se okrene da vidi je li pokrivač pripremljen i pogleda Teresu. . sve u redu? Sofia? .A sad ga omotaj u deku.jima kao da su se oduzele noge. Tanak mlaz krvi curio mu je iz usta niz vrat. On se nasmije i nagne da je bolje vidi. U grlu mu tiho zakrklja. Odgurne se od njega. Ostao je uspravan jer je još bio privezan za stolicu. Lukina ruka mrtvo klone. .Sofia se okrene i ne da mu pogledati fotografiju. Ruke i noge su mu bile vezane za stolicu. Sofijino lice je bilo sablasno. ne. osjeti njegovu mrtvu glavu u rukama. mogao odvezati. Okusi njegovu krv. mili Bože! .Bože moj. no~! Sofia klekne.Zaškrguće zubima. Ruka kao da joj se zalijepila za nož. Morala je to učiniti dok joj je u ušima odzvanjao njegov mrski.A nož? . Bespomoćan u stolici. jesam.Ne. Druge mi nisu važne.Ne mogu otkopčati pojas na desnom zapešću. .Uvijek si bila pametnija od drugih. . Krv je počela natapati ručnike ispod njega. Od ludila oči su mu se pretvorile u svjetlucavo kamenje. Svom težinom. svom snagom gurne je još dub~je. moje dvoje djece.Da! A sad ti održi obećanje. . . Sofia mu obuhvati lice rukama i poljubi ga u nepomične. okrvav)jenu plahtu. Pritisne mu tijelo u naslon stolice. a ti. Odveže ga. Pljune u fotografiju poput mačke. ako želiš.Tko ti je rekao? . . Ona se snažno odgurne i zanese unatrag. Sofia spusti zlatno srce i prekinuti lan čić u džep svoje okrvavljene spavaćice. Povuče je jače i Lukina ruka se pomakne. Tijelom je zakrivala ono što je radila. Opipa mu bilo. Otvori vrata. Nagnula se nad njega i ko~jenom mu pritisla bedro. kopča se nije dala otvoriti. ali svaki korak joj je bio pravo mučer~je. pomozi mi .Začu Teresin uplašen šapat i prisili se ustati. . tople usne. Nisu morale pitati je li sve gotovo. Ovako pokriven nije pru~ao strašan prizor kako su očekivale. nemoj da ga dodirujem. Odveže mu noge i prekrije ga plahtom.j da bi se. Netko lagano pokuca na vrata. . uvijek sam to znao. . . Zadihana dode do vrata. Sofia padne na koljena.Luka. ako želi. Rosa čvrsto stegne plahtu oko Lukine glave i pojasa pa ga primi ispod pazuha. podsmješljiv glas.Sofia. S gadenjem odmahne glavom i zaškilji se. Luka zasikće.Rosa. Otkopča remen na lijevoj ruci. . Samo brzo. Sad je bio on~j Luka koji je mogao ubiti nevinu djecu. pljuješ na svog oca. povuci plahtu.zapita Teresa.

Ne dodiruj me! Molim te. bio iskopan ispod jednog hrasta na kraju sn~jegom pokrivenog travnjaka. ali se sjeti srca u džepu i izvadi ga. . Teresa se okrene. Zak~juča vrata i jurne preko sobe u kupaonicu. Bilo je sivo.. Ramenom udari o zid. ugleda u zaklonjenon kutu red štapova zabodenih u zemlju. Teresa baci Lukinu oc~jeću u vatru. Ležao je položen ustranu. Gledala ih je kako kopaju grob. . prema Sofijinim napucima. Kuća nije bila nastanjena pa je zarastao. Graziella zaplače kad Teresa po~jubi Rosu. Sofia je još bila bosa. .šapne Sofia. Sažali se na Sofi~ju. Rosa ostane kod vatre potičući je štapom. nabac~jmo snijeg na vrh. Rosa je gurala kolica. . Sofia? Teresa je morala ponoviti pitanje.Obuci ovo. Snijeg je postao gust. Rosa se i dalje onako glasala. Otvori vodu nastojeći sprati krvave mrlje s tijela. bosonogu u krvavoj spavaćici. Svršeno je s ovim. Plamenovi su sunuli uvis i zapucketali. . Morale su ukloniti svaki trag. Bilo joj je jasno zašto ju je obuzela histerija.reče Sofia. Sofia opere stubišnu ogradu. Spalit ću je. Rosa je jecala: . Teresa joj pride i pokuša na n~ju navući kaput. Teresa pogleda kako izgleda. kad se on smijao s Graziellom pokazujući gc~je će posaditi nove bi~jke. Svaka je dobila neko zadu~enje i to im je pomoglo da shvate kako je sve svršeno. načini smotu~jak i zaveže ga konopcem. prekrivanje leša. odsad će sve biti kako treba.Sofia.Nemoj! Nemoj vikati na nju! .. ali se ne pomakne. ruku. Primi Rosino lice rukama i po~jubi joj usne. Lukinu sobu i kupaonu koju je upotrebljavao. Bio je dovoljno dubok. Ogledavši se. Nade hrpu starih novina u garaži i njima potpiri vatru. a ona se vrati u kuću provjeriti je li sve uzela. zavojita cesta kojom su kao na akvaganu klizale majka i kćer posl~je umorstva Lucianovih. Isticao se na golemoj bijeloj površini. S kuhinjskog prozora ugleda dim vatre iz dvorišta. Zadrži se kod prozora sve dok se ne izgubi svaki trag svježe iskopane zemlje i groba. d~j mi spavaćicu. 470 Sofia kimne.. Podigne je. Teresa reče s kuhinjskih vrata: . koja je bila prisiljena 469 ubiti i čija su osjetila zbog toga otupjela te nije osjećala hladnoću koja je prodirala do kostiju. ali nisu osjećale hladnoću. . kako ga ukap~ju.Svuci je. savijenih koljena poput djeteta u majčinoj utrobi. . Zamalo padne u bijelu tuškabinu.Brzo. . Sofia se okomi na nju.Potrebna nam je tvoja pomoć. Polako podigne spavaćicu. nestvarne groze. Dah im se smrzavao. Nabacavši zemlju u grob. ali nam moraš pomoći. .. Podigoše ga i kroz kuhinju izniješe u vrt.Ogleda se čime da ogrne Sofiju. Sofia još nije skinula krvlju natopljenu spavaćicu. Okrene se vatri i prisjeti onog sun čanog jutra kad ju je Luka poljubio. ne dodiruj me! Sofia se dovuče stepenicama u svoju sobu. učinili su joj se poput davne. Obrazi su joj sjajili od vlažnih pahuljica. Ne moraš ga gledati. . nagura u džepove papir natopljen terpentinom. koju zatim rasuše po cvjetnim gredicama. Oklizne se i padne licem u snijeg.Prestani! Prestani! . Oprosti. Sofia nije to ni izrekla kad opet počne sniježiti. ostavljajući Rosu i Teresu da ostatak zemlje utovare u tačke. Graziella polako navuče zavjese.Teresa pruži ruke prema kćeri. Teresa i Rosa su lopatama ponovo punile grob. Rosa naloži vatru u nekadšnjem zidom ogradenom povrtnjaku. Morat ćemo ga prevrnuti. a vrećicu u ureda~j za gnječenje smeća. ali ne nade ništa. a zatim je zagrliti i umiriti. mama. Skine svoj kaput i uzme krvavu spavaćicu. okupaj se u vrućoj vodi.Jesi li se povrijedila? Teresa potrči kćeri kad su njezini jec~i postali histerični. ali je Sofia odgurne. kako plače. 468 Omotale su ga pokrivačem i zavezale pojasevima.Ne! Ne! Rosa! Rosa! Morala je ošamariti Rosu.Oprosti. Užasnuto je gledala u smotani pokrivač. Teresa odnese Lukinu odjeću i ono malo njegovih stvari iz njegove sobe.Prevrnite ga.Rosa. Umorstvo u kojem su suc~jelovale. odjevena samo u krvavu spavaćicu. Ona krene u kuću. Grob je.. Sofijine noge poplavile su od studeni. . kako donose umotano tijelo.Svini mu koljena . Odjednom im postane hladno. Majka koja ga je donijela na svijet sad je golim rukama bacala na njega zemlju. ali ne i dugačak.Ne moramo . . A sad se njegova oc[jeća pretvarala u pepeo. pa tr čeći krenuše put kuće. Vidjela je kako joj je unuka pala dok je prikrivala tragove umorstva. Teresa je sad jedino mislila na ljepotu svoje kćeri. Lice joj je bilo umrljano zemljom i krvlju. Lukinu četkicu za zube i češalj stavi u vrećicu. . ne ispušt~jući malo zlatno srce. oprosti mi. Zaplače. Moram je spaliti. Nije još bilo svršeno s tim.Pogled~j u nebo. .

Dogovorile su se da će čekati na prvi znak odmazde. propara je bol baš kao i pri rode~ju njezina sina. Ipak ne otvori vruću vodu.Sofia. kao rukom.Mama. mojih unuka.Kunem se Bogom. Udarala je po pločicama sve dok joj se nisu raskrvarile šake. usporedivala brojke navedene u njoj s iznosima novca koji su nedost~jali na nekoliko bankovnih ra čuna Lucianovih. Počinila je najstrašniji zločin: rodila je dijete. ugledala bi sinovljevo lice. poklanjamo ti za hrabrost. a koji je tvrdio da zastupa udovice. uzdamo se u tebe. Dijete koje je ona odbacila zbog svoje gramzJjivosti. Skupi sve dokumente i vrati se u svoju sobu. Sofia jednostavno odgovori da je pripadao jednom od njezinih sinova. . . Traže od nje da bude glava obitelji. Očekivala se osveta. Ne smijete nikad spomenuti njegovo ime. Tada Graziella.Sofia. Ona i jedino ona uništila je srce obitelji. Rsspravljalo se o umorstvima koja je počinio Luka. Počne udarati glavom o zid. sadrž~j kojeg je morao odmah dojaviti svim zainteresiranim strankama. Bio je siguran da će se n~jemu prvom javiti. bogatstva koje je tako t~jnovito iščezlo. Ništa se nije dogadalo pa su se sumnje množile. Velike obitelji su se dogovorile: treba čekati. Te večeri odspava nekoliko sati. ni ono što bi ona mogla nekome jednom učiniti.. . Šuteći pričekale su da Sofia prisegne i da prihvati don Robertov prsten. kunem se Bogom. Zašutjele su kad je ušla. Graziella je prepoznala dva. Okrene posljednju stranicu i pogleda popis imena. ne mogu. Sofia umorno polo~i ruku na Bibliju. shrvane umorom. Njegova smrt nas vezuje. Poziv što ga je očekivao. Odjene se i začuje ostale kako razgovaraju u dnevnoj sobi. nitko nije želio nešto poduzeti.. Molim vas da mi nešto obećate. Ništa nam više nije potrebno. U dušu joj se uvukao nemir. Po~jubi Sofiju u oba obraza. ali će ta tajna ostati skrivena poput Lukinog groba. Proučavala je bilje~nicu Michelea Barzinija. a bude li potrebno. dogovorili da pobiju Lucianove. ovo je za tebe. Ako je tako. molim te. u ime mog muža. Pruži knjigu Teresi. Nije mogla otkriti šifru. poklapali s visinom ukradenih iznosa. uslijedi dva tjedna poslije Lukine smrti. Kad bi sklopila oči. Od glasina se u mafijaše neprimjetno uvukao strah. Ona položi lijevu ruku na korice a desnom se prekriži. Nije mogla ni sjediti ni odmarati. Za Sofiju nije bilo počinka. Peter Salerno je nebrojeno puta ponavljao telefonski razgovor što ga je vodio s nekim čovjekom koji se nije predstavio. .. Njihova iscrpljenost je milostivo.Molim te. Jedino rješenje bilo je zabaviti se obiteljskim dokumentima.. nitko nikad ne sm~je saznati što je učinila. ali ne ispusti ni zvuka. Ruke je sklopila u krilu pokrivši prsten. a Luka još tri: članovi nekoliko obitelji.Mama. . D~jem ti ovaj poljubac u nadi da ćeš ga primiti i nositi. Čvrsto zagrli Graziellu i poljubi je u oba obraza. ali joj se 471 učini da bi oni inicijali pokr~j brojki mogli predstavljati početna slova naziva banaka.. prespavale su dan. ako iza udovica ne stoji jedna od velikih obitelji. I uvijek su se iznosi ispisani u Barzinijevoj bi~ježnici. ali su se bavili različitim poslovima. pokaže Sofiji da sjedne u njezinu stolicu pokr~j vatre. mogu očekivati osvetu. Teresa. Sve se pretresalo i izvlačilo na površinu i nekoliko ih zaključi da. Probdjevši cijelu noć. toplo se osmjehnuvši. pa i o Barzinijevoj sluč~jnoj smrti. Takav je njihov zakon. Čak su i prije njegove smrti počele kolati glasine o tome tko stoji iza udovica. Šaputalo se da možda one kobne noći u Palermu nisu ubijeni svi Lucianovi i da je netko od njih naručio smrt Paula Carolle. Graziella ispruži ruku. . i nasiljem za koje je sad znala da je sposobna.Tada ustane. Sofia. Lutala je po kući. odbacila svoju krv i naposljetku ga ubila. Rosa zapazi malo zlatno srce na Sofijinom lančiću i upita je nije li Lukin. Njezina šutnja bila joj je kazna. tada postoji još jedan Luciano. izbrisala užas u kojem su sudjelovale. Graziella je uhvati za ruku. Ne upali svjetla u primaćoj sobi već je čitala u svjetlosti kamina. . mojih sinova. ali je on nestao. ali s koje strane? Tjeskoban mir zavlada u središtu Organizacije. Rosa i Graziella otišle su na počinak. Zakunite se na 8ibliju da nikad nećete govoriti o Luki. o Barzinijevom nećaku koji je ostao bez glave. Htjele bismo da to nosiš. Ništa ne može umanjiti njezinu krivnju: ni ono što su joj drugi učinili.Ledeno hladna voda zaboli je. Stavi srce u usta i zagrize ga. Ako su se oni svi udružili. Bila je previše umorna a da bi dalje mislila o tome. Peter Salerno je strpljivo čekao. 472 Luka kao da im je pomagao i iz groba. izraslo je u čudovište. Štitit će žestinom ono što je ostalo od obitelji. Dan poslije Lukinog umorstva. a zapravo bi je trebale izbaciti.. a istodobno obrali goleme novčane nagrade. kao da je netko udara po licu i tijelu. sklopivši oči u molitvi. Omerta! Poljubi svoju malu Bibliju u kožnom uvezu i učini znak križa iznad nje. Volimo te. . Ali dok se to ne dokaže. Okrene se Teresi i naposljetku poljubi Rosu. i označeni čudnim znakovljem. nosi ga. Trbuh joj se napne. Odredeno je da se ubije Carollin ludi sin. pa uzme snahinu ruku i na prstenjak joj stavi pečatnjak don Roberta.

. Vidjeli su da su žene napete. prsten što je nekoć pripadao Josephu Carolli. nitko vas neće smetati.Gospodo. Oni se odreda zagledaše u njih. Možda to i nije n~jsretnije odabrana riječ.Oprostite. otp~june. Rosa nečujno izide iz sobe.Potpuno sam svjesna veza svojeg oca unutar Organizacije.zie. djelomice zadivljeni. vi kažete nesporazum. Sofia nastavi promuklim glasom. Teresa otvori kutiju havanskih cigara. zamijetiše prsten don Roberta Luciana. malo otvorenih usana.Gospodine. Nagrada za ubojstvo Luke Carolle podigne se na stotinu tisuća dolara. Izmijenili su diskretne poglede u znak pristanka.jernosti. Nisu mogli odbiti. Namjeravam upravljati Papinim tvrtkama koje nismo pristale prodati. Posjetioci su se pogledali. i to onih koje je Luka naveo da su st~jale iza umorstava Lucianovih. Stajala je pokr~j navučenih roleta. Prepuštam komisiji ili da zanemari moje postojanje ili da mi dopusti voditi posao bez ometanja. . 474 . pitajući se zašto ih ostavlja čekati. .Gospodo. Stigavši do avenije što je vodila do Gajeva. umotali je u platneni ubrus. I dalje smo vlasnice tih nekretnina.Grazie. a kosa mu se n~ježi.Sofia Luciano zatraži sastanak sa Salernom i ljudima koje je Barzini zastupao. jedan od njih se okrene. pa sjedne i prebaci nogu preko noge. Miano posiše cigaru. Sofia se ne pomakne. Kad primijeti Rosu.Sofia. a Graziella ulije vino u fine kristalne čaše. čekaju te. Prema nama se postupalo bezobrazno.Druga snaha će nam se uskoro pridružiti. Sofia Luciano tražila je članstvo u Organizaciju koja u svojoj povijesti nikad nije dopustila nekoj ~eni da postane član. Salerno pristane i brzo provjeri adresu koju mu je Sofia priopćila. Rosa zatvori dvostruka vrata što su vodila u dnevni boravak pa se šuteći pridruži majci i baki. S njim su bila trojica n~jvažn~jih consigliera triju najvećih obitelji. Sjedokosi.ć duhana s debele usne. Johnny Salvatore. Bilo je sunčano pa je kuća zasjala u punom sjaju. Bit će mi čast poslužiti vas i nazdraviti uspomeni don Roberta. glava obitelji Luciano. ali ne ulije sebi vina. Naposljetku začuše lupkanje visokih potpetica na mramornom podu predsoblja. proglašena sam nasljednicom don Roberta. Brunello di Montalcino. Odnese srebrni pladanj i malu srebrnu zdjelicu s krekerima do svakog muškarca. Nije vidjela kako je Sofia podigla ruku i dodirnula malo zlatno srce. dotjerani i odlučni da postanu vlasnicima Lucianovog carstva. Odjenula je jednostavnu crnu haljinu raskopčanog ovratnika. ali ne i neprijateljski raspoložene. No Sofia ne primijeti nećakino prisustvo. 475 . Začuvši taj zvuk. ne reče ništa. u polusjeni i tiho razgovarala sa sobom. Salerno se odveze do Long Islanda u limuzini kojom je upravljao vozač. Graziella da znak glavom i Teresa ponudi goste. 473 Sa Salernom su bili Tony Castellano. ukoči se onako okrenuta iz profila. Automatska vrata su se zalupila se za njima. ali je cijena sad triput veća. Mogu vas ponuditi omiljenim vinom moga supruga. Sjedili su zbunjenih lica. Graziella tihim glasom predstavi goste. i to želim da se zna. prijeći sobom i poljubiti Sofijinu ruku jer ona ne učini ni koraka. Rosa pokuca na vrata Sofijine sobe pa ih odškrine. Pogleda u Graziellu pa u Miana. Ručke na vratima polako su se okrenule i vrata se širom otvoriše. a da je Luka Carolla prenio vlasništvo na udovice. Visoke crne cipele i čarape ostavljale su dojam strogoće ali i sm. Graziella lagano glavom da znak Teresi da ponudi posjetiocima n~judobnije stolice. promrmljala bi . već stane pokr~j Terese. pristat ćemo na prod~ju jedino pod odredenim uvjetima. a zatim Teresa i Rosa ušle su u sobu. više nas ne zanimaju pregovori. Sad sam ja. . zamalo su nas opljačkali. . a djelomice bijesni što im je promakao ovakav zalogaj. Morali su ustati sa svojih mjesta. predstavnik Corleoneovih u Americi. .Gru. Peter Salerno podigne čašu. Odmahnuvši rukom reče: . pa skine komadi.Za don Roberta! Graziella se prekriži i promrmlja: . Graziella zatim da znak Rosi da izide. Gosti nisu ni pokušali započeti ležerni razgovor. Jedina boja na njoj je bila ruž za usne. blagajnik obitelji Avellino iz Chicaga. Graziella. Sofia zastane jedan tren na vratima. Sofia ponudi goste da sjednu. gospodine.Odloži pladanj. Otvorili su bocu. zašutješe. Peter Salerno pogleda ostale. Glatku crnu kosu smotala je u pundžu na potiljku. mila. Sazna da je kuća G~jevi nekad bila vlasništvo Paula Carolle. Nadalje. predstavnik obitelji Gambino i debeli Nuccio Miano. Prignuvši se da joj poljube ruku. Dražesno im se osmjehne i mirno stane na sredini sobe. Tri tjedna poslije Lukine smrti i pet dana poslije poziva. Kako bi uzimali čaše. Ono s Micheleom Barzinijem je bio nesporazum. Salerno ih upozna s ostalima. žarkocrveni potez. Bila je uslužna. .

Njezino lice poput maske skrivalo je gnjev. . To je. Sofia ponovo sjedne. Ne udovolji li mu se. Barzini je unajmio ljude da nas fizički napadnu pokušavajući se dočepati zakonskih ovlasti nad tvrtkom a da za to ništa ne plati. .Poput svog oca. zaklanj~jući. okrenuvši lice od udovica. Očima je davala znakove ženama da šute. Želio je otići. Vic~jevši kako je 47? Miana ozlovoljila drskost udovica. budući da je i Paul Carolla mrtav. Ukoliko nam se ne obeća da će novi vlasnici poštovati njegove želje. ali ne svojim. ali nama je potrebna pomoć pri otkrivanju identiteta osoba koje su naručile ubojstva naših n~jdražih. Tony Castellano zamijeti pokrete svojih suradnika i jedva primjetno da znak glavom Peteru Salernu. Ne namjeravamo olako prijeći preko postupka Michelea Barzinija. Ali nemamo pravo ponuditi vam nadoknadu. čak i kad bismo to željeli.Za deset dana primit ćete kompletni prijepis don Robertovih izjava s kojima je trebalo izići pred sud u Palermu. gledajući Sofi.Nije tako. vama je već isplaćen priličan iznos za tvrtke. To bi bio znak da smo na neki način umiješani u to. Naposljetku zaustavi pogled na nemirnim očima Petera Salerna. Namjerno se okrene od gostiju. Luku Carollu tra~e u vezi sa smrti moje djece. zategne prsluk. sad drugo oznojeno lice. Salerno. La spine della rosa sono nascoste dal fiore. a kome se. Sofia srdačno zahvali što su došli na sastanak. Mi smo poslovni ~judi i ništa više. Salerno iskoristi ovu stanku za dogovor s Mianom. Željeli bismo da znate da je on to učinio na svoju ruku. Šaputao je nešto. Druge udovice promatrale su Sof~ju kako nudi gostima još vina. već Lukinim osmijehom.Gospodo. Koliko mi znamo. ali posjetioci ostanu stajati. znao je da će ovo oc[jeknuti na Siciliji kad im podnese izvještaj.Vrlo ste ljubezni. . nije vjerovalo. Njih trojica zbiše se u krug pa se razdvojiše i zavališe u stolice.Gospodo Luciano. sigurno je došlo do neke zabune. Osim toga.. I on je nju pažljivo promatrao. . Nasmiješi mu se iznad ruba svoje čaše i podigne je kao da mu nazdravlja. Držimo da imamo pravo na nadoknadu.Dvadeset? Dvadeset tisuća? . Iz njih se jasno vidi da je on do kraja bio častan čovjek. Izrekne ta dva prezimena bez traga emocija. Trebali biste se obratiti onima koji za vas rade da vam vrate novac za koji vi neosnovano pretpostavljate da je kod nas. fteče da je žalosno da obitelji Luciano n~je ukazana čast da se sastane s druge dvije obitelji zainteresiranim za pregovore. . nagne se naprijed i nasloni laktove na izrezbarene naslone stolice. Lagano se nakloni gostima u znak isprike zbog ovog prekida. vaše pravilo. Salvatore se okrene ne pogledavši žene i prigušenim glasom izmijeni nekoliko riječi s Mianom i Castellanom. nažalost. Bilo mu je zagonetno što često podiže ruku i kažiprstom dodiruje zlatni privjesak što joj je visio oko vrata.Gospodine Salerno. Nuccio Miano pročisti grlo. Dodirne zlatno srce na vratu kao da si opipava bilo.. protivim se trgovini drogama. Salvatore jedva primjetno mahne svojom rukom punom prstenja Salernu. pa se okrene Grazielli i nasmiješi. našoj obitelji neće preostati ništa drugo nego da se obrati nekom drugom.Gospodo. poduzet ćemo potrebne korake da osvetimo don Roberta Luciana.je kako se ne bi čulo što šapće. . Luka je usvojen sin. Financijski smatramo da imamo pravo na imovinu Paula Carolle. .. Ovom prilikom nije želio govoriti. On je očevidno trebao govoriti u ime sviju. Sofia ga prekine. Salerno je prekine. 476 Salerno pogleda svoje suradnike. Paul Carolla nema krvnih nasljednika. Salerno ponikne očima i zagleda se u ruke. nećemo ništa prodavati. Salerno se nakašlje. . Peteru Salernu posljednjem pruži čašu. Ne izidete li nam vi u susret. Graziella da znak Sofiji da želi razgovarati s njom. Dražest je nestala iz njega. nasljednik koji želi što mu po zakonu pripada. Nijedna ne smije ničim odati gostima da Sofia namjerava lagati. svjesni smo da je ovo imanje pripadalo Paulu Carolli i da je nedavno prepisano na gospodu Graziellu Luciano. ali čuo je dovoljno.ju.Vi i ne znate da postoji nasljednik imanja Luciano. Joseph Carolla je odredio Roberta Luciana za svog nasljednika.. a ništa nije dalje od istine. kojeg je obuzimalo nestrpljenje. Sofia joj pride. podigne ruku u znak isprike zbog tog prekida. Sofia nastavi. Voljni smo vam platiti još dvadeset tisuća. . svi ovdje prisutni izražavamo vama i vašoj obitelji našu najdublju sućut povodom tragičnih gubitaka vaših milih. čini mi se. Zatim se okrene ostaloj trojici i uputi svakom nekoliko riječi.HIadno se osmjehne. posluša Graziellu. čovjek kojem se moglo vjerovati. . Pogledavala je sad jedno. Salvatore lupne Salerna po rukavu i privuče ga bliže sebi. .Ali Carolla ima sina. mi. Na našem sljedećem sastanku. Sofia ga pogleda ne spustivši pogled. možemo razmotriti pitanje imanja Paula Carolle~ali dotad vam ne mogu reći hoćete li postati vlasnicama.

. Teresa._ . od kojih je jedna tek izišla iz školskih klupa. Što je čini posebnom? Rastopljeni snijeg pošprica ulicu i stranice limuzine. Složili su se. zahvaljujemo vam. _ ~ 3 479 . zacijelo zna i da je novac Lucianovih prebačen sa Sicilije u Ameriku. udovica Filippa Luciana i Rosa. nestrpljivo su iščekivale kakav će biti ishod sastanka..Prekine sastanak naglo kao što ga je i započela: ljubezno i bez straha. Muškarci su se složili da je smiješno što Sofia vjeruje da postoji i n~jmanja mogućnost da ude u Organizaciju. nesudena nevjesta. Osjeti bol kao da mu je netko raznio crijeva.. Duboko udahne svježi zrak. Peter Salerno koji je sjedio na stražnjem sjedalu ne odoli. Pogleda u prozore na katu. djelomično skrivena i rešetkama. ne znajući da je Sofia. ali ne izusti više ni riječi.. 478 Automobil prode kroz željezna vrata koja su se bešumno zatvorila iza njih. Salerna zazebe oko srca kad pomisli što bi to dalje moglo značiti. drukčija od žena na koje smo navikli. Osveta koja je počela umorstvom Michaela Luciana. Kako je znala koje su obite~ji bile umiješane? U mislima ponovi svaku riječ izgovorenu tijekom sastanka. ako zna njihova imena. Ali Salernu nije bilo do smijeha. Sofia položi ruku na Salernov rukav. La spine della rosa sono nascoste dal fiore. :. već se okrene i baci posljednji pogled na veličanstvenu kuću. Prekrižile su ime Petera Salerna na poledini fotografije. Bezglasno je micao usnama kao da pokušava upozoriti ostale.Mislim da je Sofia Luciano drukčija. U šali su je prozvali nepoznatom potrošnom robom. a ipak zadr~ale vlasništvo nad cjelokupnom imovinom Lucianovih i u Americi i u Palermu. a na usta mu provali slina. A tko je taj nasljednik što ga je spomenula? Miano pljune u znak gadenja prema muškarcima voljnih izvršavati naloge četiriju žena. u nešto ozbiljnijem tonu. Graziella Luciano.. . majka Carla i Nunzia. r n v ^:'· ~ ~. a druga je bakica. Jer.ArriUederci. još jednom mu se dražesno nasmiješi. Predstavi njezino lice dok je tihim glasom nizala imena ljudi koji nisu ni znali da drugi sudjeluju u tome. Smuči mu se od dima cigara pa pritisne dugme da spusti prozor. već učinila svoje. Zamole ga da zatvori prozor. Na jednom je st~jala žena. Skrivene video kamere vrate se u početni polož~j. . da je bella. uvjerljivo i iznad svega srdačno. ~ . bella mafosa. Znači da zna za sve koji su sudjelovali u ubojstvu njezine obitelji. Nijedan nije imao posla s takvom ženom. Je bila u sjeni. Sliku Michaela Luciana vratile su na počasno mjesto. Ru~a laticama skriva trnje. nagne prema njemu i poljubi ga u iznenadene usne. udovica don Roberta Luciana. odjevena u crno. Drugi su morali priznati da i njih uznemirava. VY . Njih trojica krenuše k izlazu. Pruži ruku prema dugmetu. ali je on ipak prepozna. poslovno ili intimno. nastavit će se. udovica Constantina Luciana. Ona je. . Vatra mu prijede kroz tijelo u grlo gušeći ga. netko spreman za njih ubijati. Govorila je blago. Zagledao se kroz prozor. Ali morali su priznati činjenicu da su udovice zgrabile petnaest milijuna. Sofijin zahtjev da im pripadne imovina Paula Carolle potvrdilo je glasine da iza udovica Luciano netko stoji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful