Contabilitate de gestiune (curs 7) Sa pp pt exemplificare o intrep la care chelt indirecte ale unei sectii principale de productie se prezinta astfel

: chelt cu intretinerea utilajului 400.000 Chelt generale ale sectiei – 270.000 - Pt repartizarea cjelt respective in costul prod fabricate se fol urm baze de repartizare, cunoscandu-se ca in sectie se fabrica prod A, B si C : - pt chelt cu intretinerea utilajelor – nivelul bazei de repartizare este : - A : 210 mii lei, b : 170 mii lei ; C : 120 mii lei - Pt chelt gen ale sectiei, niv bazei se prezinta astfel : A -90 mii, B- 130 mii ; C- 80 mii lei Sa se calc cotele de chelt indirecte pt cele 2 categ de chelt mentionate. CIF : K = 400.000/210.000+170.000+120.000 = 400.000/500.000=0,8 Cota CIF a = 0,8 *210.000 = 168 Cota CIF b = 0,8 *170.000=136 Cota CIF c = 0,8 *120.000 = CG K = 270.000/90.000+130.000+80.000 = 270.000/300.000= 0.9 Cota cas A = 0,9 *90.000 = 81.000 Cota cas B = 0,9 * 130.000 = Cota cas C = 0,9*80.000 = In raport cu procedeul suplimentarii unui coef unic sau global, repartizarea oricarei chelt indiirecte de prod luate individual sau pe categ asupra sect, locurilor de costuri sau purtatorilor cu aj coef diferentiati, promoveaza intr-o masura mai mare in calculatie, in contab manag, principiul cauzalitatii dintre chelt de repartizat si baza de repartizare. Utilizarea procedeului suplimentarii sub forma coef diferentiati este determ si de faptul ca chelt supuse repartizarii, depind de fact diferiti si in consecinta si baza de repartizare tre sa fie diferita. Procedeul suplimentarii sub forma clasica (coef selectivi) : Aceasta varianta a proc suplimentarii se utilizeaza exclusiv pt repartizarea chelt indirecte de prod ale sectiei p purtator. Varinata respectiva necesita atat folosirea unor baze sau criterii de repartizare care difera de la un fel de chelt la alta, sau de la o subgrupa la alta si alegerea/selectarea prod asupra carora trebuie sa fie repartizate chelt in cauza. Faptul ca prod sunt rezultatul unor tehnologii de productie diferite si au intinerarii diferite in cadrul sectiilor si atelierelor, unele trecand prin anumite sectii sau ocolind sectiile respective si ocupand spatii prod in celelalte sectii, ridica problema necesitatii de a repartiza pe seama fiecarui produs exact atatea chelt cate au ocazionat obtinerea lui.

marimea absoluta a bz de repartizare CIF A B C Chelt generale sectiei : A B C Calculati coef pe sectii si categorii CIF : K I = 304.000 III 315.000 134.8 * 80. chelt cu intretinerea utilajului si cele generale ale sectiei.9 Cota CIF I A = 0.000 / 180.000 = 144.000 ale 80.000 130.000/380.000 Cota CIF I B = 0.000/280.000 = 0.Problema se poate solutiona folosind coef selectivi. B si C care au urmat intinerar in fluxul tehnologic : .C trece prin sectiile I si II Pt repartizarea chelt indirecte de prod ale celor 3 sectii se cunosc urmat date : Explicatii I Situatia de repartizare a chelt de prod II 436.000 240.8 * 120.7 K III = 169.8 K II = 196.000 Cota CIF I C = 0.000 = 96. II si III in cadrul carora se fabrica produse A. Pt exemplificare pp o intrep cu 3 sectii principale de prod. pt fiecare grupa de chelt. calc la nivelul fiecarei sectii sau chiar la nivelul fiecarui atelier.prod A trece prin toate cele 3 sectii de fabricatii .200 1.000 sectiei 2.000 250. I.000 - .000 = 0.000 prod CIF Chelt generale ale 210.8 *180. chelt indirecte de 514.000 150.000 = 0.B trece prin sectiile I si III .000 = 64.

000 = 0.000 = 186. .Cota CIF II A = 0. acestia se pot folosi o perioada indelungata de timp ceea ce repr bine inteles un avantaj fata de forma clasica.000 = 105 000 Cota CIF II B = -------Cota CIF II C = 0.325 Ca = 0.425 * 432. problema cheie ramane alegerea judicioasa a bazei sau crit de repartiz.000 Cota CIF III A = 0.000+156.000/204.325*432.425 g B = 120. C – 156 mii g A = 204.9 * 104. B – 120 mii.25 * 432.000+120.7 * 150.000 = 0.600 Cota CIF III B = 0.000 = 75.600 Cb = 0.000 = 140.000 = 108.600 Cota CIF III C = -----Procedeul suplimentarii sub forma cifrelor relative de structura Utilizarea procedeului suplim sub forma cifrelor relative de struct necesita parcurgerea urmat etape metodologice de calcul : .calculul cotei de ch indirecte care urmeaza sa se includa in costul fiecarui produs fabricat prin amplificarea coef de struct calculat pt fiecare prod cu totalul ch indirecte de repartizare Cj = gj * ch r Rezultatele calculelor sunt indentice cu cele obtinute prin procedeul suplimentarii sub forma clasica si ca sa demonstram luam acelasi exemplu care l-am luat la coef unic sau global. indiferent de forma sub care se suplim.000 Cc = 0.0000 si trebuiau sa se repartiz asupra 3 prod la care niv bazelor de repartiz : A -204 mii .7 * 130. Cu cat o categ de chelt indirect supuse repartiz prin suplim are un caracter mai complex respectiv un continut mai eterogen cu atat este mai dificil de gasit o baza de repartiz echitab pt toate elem de chelt care compun intregul complex.400 Coef de structura pot fi folositi si sub forma unor serii multiple avand caracter obisnuit sau selectiv daca se au in vedere criterii diferite de repartizare si intinerariile produselor in seriile de fabricatie Daca se utiliz pt calcul date bugetate. g j = bj / E bj .9 * 84.calculul coef de structura prin raportarea bazei de repartizare de la fiecare produs in parte la suma totala a bazelor de repartizare de la prod care face obiectul calculatiei.000 = 0.0000 = 91.25 g C = 156.000 / 480.000 = 204. unde ch generale ale sectiei supuse repartiz 432.000/480.000 / 480.000 = 93.

Procedeul utilizat pt separarea chelt de prod si chiar a totalului lor in variabile si fixe sunt : procedeul celor mai mici patrate sau a patratelor minime . dintr-o anumita per de gest luata in calcul. la numar perioadelor de gest.De aceea. a anului intrucat aceasta ar afecta posibilit de comparare a costurilor pe prod in dinamica. O asemenea problema se poate ivi insa si in legatura cu un total de chelt oarecare chiar si totalul general al acestora despre care tre sa se cunoasca cate chelt de prod variabile si cate fixe cuprinde totalul respectiv.procedeul dispersiei grafice .procedeul analitic principiul care sta la baza tuturor acestor procedee consta in determ influentei p care o are modif vol prod. se recomanda ca bz de repartiz aleasa sa nu se schimbe pe parcursul perioadei de gest. asupra evolutiei chelt de prod. toate celelalte au la baza rel liniara dintre ch de prod si vol activ prod. Procedeee de separare a chelt de prod in variabile si fixe. gen . 4.calc vol mediu de activ prin raportarea vol total al activ productiei. In ctb de gest si calc costurilor aceasta problema a separrarii chelt de rpod in variabile si fix se ridica in primul rand in leg cu chelt de prod mixte sau semi-variabile la a caor bugetare si analiza este necesara. loc de chelt. 5.procedeul punctelor de maxim si minim . depinde intotdeauna de niv bazei de repartiz care il carac in cadrul bazei totale. se procedeaza la alegerea unei baze de repartiz diferite. intre baza de repartizare si chelt de repartiz sa existe un raport de cauzalitate. activ. continutul complex si eterogen a gr de chelt indirecte exclude folosirea unei baze comune de repartiz data fiind lipsa raportului de cauzalitate mentionata. Cu exceptia procedeului analitic. 6. Procedeele in cauza se pot fol pt scopul mentionat numai atunci cand ch luate in calcul ev liniar fata de vol activ. utilizarea bazei sau crit de baza sa fie posibila si obligatorie in conditii similare la toate sau majoritatea intrep in ramura industriala respectiva intrucat altfel nu se poate ef comparabilitatea costurilor intre intrep incadrate in aceesi ramura. baza de repartiz sa fie utilizata pt repartizarea unei sg chelt sau cel mult a unei anumite grupe de chelt indirecte 3. Relatia de calcul este urmatoarea : . de cele mai multe ori. Sa se ia in considerare comp lor fata de evolutia vol fizic al prod. tinand seama de natura econ a chelt si fact care i-au determ Indiferent de calclulu si continutul sau o baza de repartiz este folosita judicios daca sunt indeplinite cumulativ urmat conditii : 1. Procedeul celor mai mici patrate Aplicarea acestui procedeu necesita parcurgerea urm etape metodologice de calc: . atat in antecalc si postcalc este necesar sa se fol aceasi baza de repatiz pt a se asig comparabilitatea intre costurile efective si cele bugetate. 2. de interdependenta marimea cotei de chelt indirecte ce revine pe purtator.

calc ch totale conf bugetului. prin raportarea sumelor luate in calcul la nr perioadelor ch = E cht / n calculul abaterii vol prod din fiecare per de gest luata in calcul fata de vol mediu al active determ anterior. prin amplificarea ch var unitare cu cant de prod bugetata sau standard 8. X = Qt – Q calculul abaterii chelt de prod ale fiecare per de gest luate in calcul fata de per medii. Situatia . : variabile si fixe Atunci cand separarea se ef pt necesit de bugetare a costurilor calc mai continua cu urmat etape : 7. determ anterior Y = cht – ch calclul chelt variabile unitare prin raportarea sumei dintre prod abaterii de vol si de chelt din toate per luate in calcul la abaterea medie patratica de vol pe baza relatiei: ch vu = E(x*Y)t / x2 t calculul chelt variabile totale prin amplificarea ch variabile unitare cu ch variabile totale ch v = ch vu * Qt Cunoscand toatlul ch variabile si tot ch de prod urmeaza calc ch fixe : ca dif intre ch totale si ch variabile totale Chf = Ch t – ch v Daca separarea ch in variabile si fixe se ef pt necesitati de analiza econ calculele se opresc la aceste nivel pt a analiza distinct cele 2 categ de ch. cunoscand date pe o per de timp de 12 luni. cu ch variabile bugetate : ch b = ch f + ch vb exemplu : sa pp ca se cere separarea ch de regie(indirecte de prod) ale unei sectii de fabricatie in variabile si fixe.Q = E Qt / n calc chelt medii coresp perioadelor de gest luate in calcul. calc ch variabile aferente prod prevazute prin buget. prin insumarea ch fixe care nu sunt influentate de vol activ.

000 700.000 735.000 ore Calc vol mediu de prod : .000 745.700.000 h Ch indirecte de prod (CH)/lei 730.000 Abaterea de vol (X) 100 Abaterea chelt (Y) 5000 Abaterea medie patratica (X2) 1600 Prod abaterii de vol si chelt (X*Y) 500000 0 0 Sa se calc ch conf bug pe anul urmator stiind ca vol activ va fi de 90.000 715.000 8.utilizata pt acest calclul de separare a ch in var si fixe la sectia respectiva se prezinta astfel : Lunile anului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Vol activ Q(nr ore funct utilaj) 6600 6300 6700 6900 6800 6600 6000 5800 6300 6400 6600 7000 78.000 730.000 750.000 730.000 715.000 720.000 740.000 690.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful