Cuprins

Tema 1. Elaborarea unei strategii de schimbare organizatională……………….1 Tema 2. Prezentarea critică a unui articol ştiinţific……………………………..5