P. 1
2013 - 11 July - St Euphemia

2013 - 11 July - St Euphemia

|Views: 4|Likes:
Published by Marguerite Paizis
Greek Orthodox Christian Festal Hymns for 11 July 2013 - Feast of St Euphemia
Greek Orthodox Christian Festal Hymns for 11 July 2013 - Feast of St Euphemia

More info:

Published by: Marguerite Paizis on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

Amin.
Sou, ke litrose imas, anagkis ke thlipseos.
THE

Amen
Theotokion

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Despina prosdexe, tas deisis ton doulon O Lady, receive the Supplications of Thy
apo pasis Servants, and rescue us from all necessity and affliction.
TONE 3 GREAT DOXOLOGY

  Festal Apolytikion – St Euphemia –

Lian

evfranas tou Orthodoxous, ke katishinas tous kakodoxous, Eufimia Hristou kalliparthene. Tis gar Tetartis Sinodou ekirosas, a i Pateres kalos edogmatisan. Martis endoxe, Hriston ton Theon iketeve, dorisasthe imin to Mega Eleos.

To the Orthodox Thou brought elation,
to the unorthodox, humiliation, O Euphemia, the beautiful Maiden of Christ. For what the Fathers of the 4th Ecumenical Synod decreed well as Dogma, Thou ratified. Pray to Christ our God, O Glorious Martyr, fervently, entreating Him to grant us His Great Mercy.

Festal Matins Hymns
TO
BE USED IN CONJUNCTION WITH

MATINS SERVICE BOOK

11 July 2012 St Euphemia the Great Martyr
Also the Feast of St Olga of Russia – St Cindeos of Pamphylia – St Nikodemos New Martyr of Albania – St Barbara the Great Martyr, Translation of Holy Relics – St Arkadios of Novotorsk

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

By the Grace of God
COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA marguerite.paizis@gmail.com or download directly from – Marguerite Paizis on Scribd

Katavasis of Theotokos

RE-EDITED & PUBLISHED - 01 JULY 2013

NOT FOR MATERIAL PROFIT!

12.

FESTAL M

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

2013

Psalm 117 /118
PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING M
ERCY

Defte

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 1 : Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

STIHOS 1:

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to Eleos Aftou!
epefanen imin. ergomenos en

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 2:

STIHOS

2 : Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

tis Athloforou Hristou, met’ egkomion teloumenin panigirin, orontes sinevfranthomen, pnevmatikos en hara, ke panevfrosinos eortasomen. Afti gar katevale, to agerohon fronima, ton tirannounton, ti dinami tou Pnevmatos. Othen irato, kat’ afton mega tropeon. Taftin goun evfimisomen, evfimis en asmasi, tin kalliparthenon Korin, tis evfimias feronimon, Hriston disopountes, tou dorisasthe to Kosmo, to Mega Eleos.

Come

all, and as the Feast Day of Christ’s Prize-winning martyr is observed with solemnity, let us now rejoice together in heightened Spiritual Joy, and with Jubilation let us celebrate. For suffering Martyrdom, she struck down the high-mindedness of tyrant rulers, by the All Holy Spirit’s Might; beating them she raised a great trophy of Victory. Therefore, let us indeed extol with songs that acclaim the fame, as we importune Christ, and beseech Him so that His Great Mercy be granted to the world.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. ergomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 3 : This is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.

Enite

Afton en kimvalis evihis! Enite Afton en kimvalis alalagmou! Pasa pnoi inesato ton Kyrion! paralavousa semni, endon tou tafou, evsevon kakodoxon te, katihes en tes hersi sou, on i Pateres kalos, anothen pnevsthentes sinexethento. Ton de katepatrisas, os psevdi ke antitheon, ton kakodoxon, ous is telos katishinas. Othen apantes, evsevos evfimoumen Se, herontes en ti mnimi Sou, ous martis O Proedros, O Ieros Vizantion, episinigage simeron. Dio ton Sotira, ekdisopison dothine, to Mega Eleos.

Praise

STIHOS

3 : Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

Him with tuneful cymbals! Praise Him with loud cymbals! Let everything that has breath praise the Lord! Martyr, inside Thy casket were placed the Definitions of the Pious and the heretics. The one, which the Fathers published correctly, being Inspired from Above, remained there cradled in Thine arms; Thou trampled the other one, which belonged to the heretics, whom you embarrassed for being false and opposed to God. Therefore all of us, whom the Byzantine Hierarch gathered together on this day, devotedly extol Thee, and in the solemn observance of Thy Memorial, we rejoice. Hence, pray to our Saviour and beseech Him that His Great Mercy be granted to the world. and to the Holy Spirit

Orous

O

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. ergomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE 3

Festal Apolytikion –

Lian

evfranas tous Orthodoxous, ke katishinas tous kakodoxous, Evfimia Hristou Kalliparthene. Tis gar Tetartis Sinodou ekirosas, a i Pateres kalos edogmatisan. Martis endoxe, Hriston ton Theon iketeve, dorisasthe imin to Mega Eleos.

To

§ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Lian
evfranas tous Orthodoxous, ke katishinas tous kakodoxous, Evfimia Hristou Kalliparthene. Tis gar Tetartis Sinodou ekirosas, a i Pateres kalos edogmatisan. Martis endoxe, Hriston ton Theon iketeve, dorisasthe imin to Mega Eleos.

the Orthodox Thou brouht elation, the unorthodox humiliation, O Euphemia, the beautiful Virgin of Christ. For what the Fathers of the Fourth Ecumenical Synod decreed well as dogma Thou ratified. Pray to Christ our God, O Glorious Martyr, fervently entreating Him to grant us His Great Mercy.. and to the Holy Spirit

§ Glory to the Father, and to the Son, To
the Orthodox Thou brouht elation, the unorthodox humiliation, O Euphemia, the beautiful Virgin of Christ. For what the Fathers of the Fourth Ecumenical Synod decreed well as dogma Thou ratified. Pray to Christ our God, O Glorious Martyr, fervently entreating Him to grant us His Great Mercy..

§ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Pasa
glossa kinistho pros Evfimian, tis panevfimou Evfimias, apan genos ke ilikia pasa, neaniski ke Partheni, tin Hristou Parthenomartyra, egkomiis katastepsomen. Nomimos gar andrisameni, ke to havnon tou thileos aporripsasa, di Athlitikon ponon, ton tipannon ehthron katavevliken, Ouranio de ke Thio stefi kosmithisa, etite to nimfio ke Theo, dorithine imin to Mega Eleos.

§ Glory to the Father, and to the Son,
TONE (8) PLAGAL 4

Festal Stichera – St Euphemia -

Let every tongue engage in praising the
All Praised Euphemia. Every race and every age, young men and maidens, with words of praise let us Crown the Virgin Martyr of Christ. For she behaved bravely according to the Rules, and she put away feminine weakness, and she threw down the tyrant foe through her exertions in the games, and for this she was adorned with a Heavenly and Divine Crown. Now she entreats her Bridegroom and God to grant us His Great Mercy.
2013

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen

Amin.

2.

FESTAL M

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

2013

FESTAL M

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

11.

Lauds: The Praises to God - Psalm 148
ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Festal Theotokion

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Se

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,
all His Powers. To Thee praise is due, O God.
TONE (5) PLAGAL 1

tin mesitefsasan tin Sotirian tou genous imon, animnoumen Theotoke Parthene En ti sarki gar ti ek Sou proslifthisi, O Iios Sou ke Theos imon, to dia Stavrou katadexamenos pathos, elitrosato imas, ek fthoras os Filanthropos.

To

SMALL LITANY

Thee, who is the Mediatrix of the Salvation of our race, we sing: O Birth-giver of God and Virgin. For in the Flesh assumed from Thee, after suffering the Passion of the Cross, Thy Son and our God delivered us from corruption, because He Loves mankind.
TONE 1

Festal Lauds - Idiomela Of St Euphemia -

First Festal Kathisma – St Euphemia -

§Enite Heris

Afton epi tes dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. Parthenomartis Hristou, i ex Eoas os astir anatilasa, ke pasan tin ikoumenin fotagogousa fedros, psihis diaigia ke fedrotiti, di is Thion Thespisma, ton Pateron kekirote, ke katirgithi, Evtihous glossa vlasfimos, Dioskopou te, tou dinou ke parafronos. Heris i apostazousa, krounous ton ematon Sou, kathartikous molismaton, ek ton Agion Lipsanon Sou, Hristou ti dinami, tou parehopntos to kosmo, to Mega Eleos.

§Praise

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty.

I

Rejoice, O Virgin Martyr of Christ, Who
has arisen from the East like a Shining Star, and also brightly Illuminates the whole inhabited earth by Thy soul’s resplendence and its radiance. Through Thee the Divine Decree of the Fathers was ratified, and thus arrested was the blasphemous tongue of both awful Eutyches and demented Dioscoros. O Martyr, Thy Holy Relics drip a stream of Thy Holy Blood; and it is truly cathartic of all infectious impurities; and this, by the Power of our Christ by Whom Great Mercy is granted to the world.

Nimfi ke Amnas, tetromeni to potho, Hriste tou eaftis, Ouraniou Nimfiou, opiso Sou edrame, tin lampada katehousa, tin di eleon, tin areton animmenin. Taftis apantas, Rise pantion kidinon, presvies os Evsplaghnos.

Thine

Ewe-lamb and Thy Bride, being smitten with yearning for Thee, O Christ our God, the Celestial Bridegroom, ran after Thee with her lamp, which was trimmed and burning bright with the Oil of Divine Grace and Virtue. By her earnest Prayers Deliver us from all dangers, for Thou art Compassionate.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Son, Amen

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amin Elpis Hristainon,
Panagia Parthene, on etekes Theon, iper noun te ke logon, apafstos iketeve, sin tes ano Dinamesi, doune afesin, amartion imin pasi, ke diorthosin, viou tis Pisi ke potho ai Se Doxazousi.

Theotokion

O Hope of Christians, O All Holy Virgin,
with the Heavenly Hosts, unceasingly Entreat our God - Who beyond understanding ineffably became Thy Son - to grant Forgiveness of all sins and Renewal of Life to us who loyally and lovingly ever Glorify Thee.
TONE 4

§Enite Heris

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

§Praise

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. has arisen from the East like a Shining Star, and also brightly Illuminates the whole inhabited earth by Thy soul’s resplendence and its radiance. Through Thee the Divine Decree of the Fathers was ratified, and thus arrested was the blasphemous tongue of both awful Eutyches and demented Dioscoros. O Martyr, Thy Holy Relics drip a stream of Thy Holy Blood; and it is truly cathartic of all infectious impurities; and this, by the Power of our Christ by Whom Great Mercy is granted to the world.

Parthenomartis Hristou, i ex Eoas os astir anatilasa, ke pasan tin ikoumenin fotagogousa fedros, psihis diaigia ke fedrotiti, di is Thion Thespisma, ton Pateron kekirote, ke katirgithi, Evtihous glossa vlasfimos, Dioskopou te, tou dinou ke parafronos. Heris i apostazousa, krounous ton ematon Sou, kathartikous molismaton, ek ton Agion Lipsanon Sou, Hristou ti dinami, tou parehopntos to kosmo, to Mega Eleos.

Rejoice, O Virgin Martyr of Christ, Who

Second Festal Kathisma – St Euphemia -

Katishinthisan

eshros, eretizonton i plithis, ke ta prosopa afton, ivreos pepliste pollis, ote eoron posi Sou katerrimmenon, ton Tomon eafton, ton de imeteron, timies Sou hersi, katehomenon, katigorounta anian endikos, ton kakodoxon, ke krazonta, Hristos etehthi, diplous ti fisi, diplous de ke tes thelisesi.

All the heretics were shamed, and their
faces were covered with disgrace when to their chagrin they saw lying at Thy feet their heretical tome, while our Doctrine was reverently held in Thy precious hands, thereby rightly denouncing senseless teachings of the unorthodox, and loudly proclaiming that Christ was indeed born twofold in Nature, and twofold in Will as well.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Son, Amen

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Enite Afton en timpano ke horo.
Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe

Theotokion
elamvanen is noun, ton epi pokon neton, en ti asporo sillipsi Sou

- TONE 4

Kateplagi, Iosif, to iper fisin Theoron, ke Jospeh
FESTAL M
ATINS

marvelled as he beheld that which transcended nature’s bound; then he called to mind the Dew that
2013

10.

FESTAL M

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

2013

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

3.

Theotoke, vaton en piri, akataflekton, ravdon Aaron tin vlastisasan, ke martiron O mnistor Sou ke filaz, tis ierevsin ekravgaze. Parthenos tikti, ke meta tokon, palin meni Parthenos.

had fallen on the Fleece, at Thy Conception without Seed, O Theotokos, the Bush that had remained unconsumed by Fire, and Aaron’s Rod of old that had blossomed. As Thy Betrothed and Guardian, he witnessed before the Priests and cried aloud: The Virgin gives Birth, and after Childbirth, She remains Virgin.
TONE (8) PLAGAL 4

ODI 6

ODE 6

Tin Thian Taftin ke Pantimon Telountes As
Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.
ODI 7

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: “Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!”

ODE 7

Ouk

Third Festal Kathisma – St Euphemia -

En

ti efsimo eorti tis Panevfimou, met egkomion psalmikos Piston O dimos, evfimisomen potho Hristou tin Parthenon. Dogmaton gar anedihthi ton Patrikon, prostatis, ke meta telos Thavma Frikton! Evtihi ke Dioskoron, elegxasa tous kakos, nosisantas is Dogma Hristou, on imnountes Doxazomen.

At

the Illustrious Feast of the All Lauded, let us extol the Virgin Maiden of Christ with yearning, O Faithful, reciting Psalms and singing praises. O Marvellous Wonder! She was revealed as Defender of the Holy Father’s Dogmas; and she convicted Evtyches and Dioskoros for misunderstanding the Dogma of Christ Whom we Glorify. and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i!

The

ODI 8

ODE 8

§Enoumen, Pedas

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

§We Praise, we Bless and we Worship
the Lord!

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin Efharistomen

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Son, Amen

evagis en ti kamino O tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.
 

The Offspring of the Theotokos saved
the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: “O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!”

M

AGNIFICAT

Theotokion
Si ai Theotoke, ke Megalinomen Agni ke proskinoumen, animnountes ton tokon Sou Keharitomeni, voontes akatapafstos. Soson imas, Parthene Pantelimon, os Agathi. Ke demonon exarpason, logothisiou foverou, en Ora tis Etaseos. Mi eshinthomen i douli Sou.

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

9th Ode

We

SMALL LITANY

forever thank Thee, O All Holy Theotokos, and Magnify Thee, O All Pure One; and we Worship and Extol Thy Divine Son, O Graceful Maiden. O All Merciful Virgin, we unceasingly pray: Save us since Thou art Good. Snatch us from the frightening Examination of Accounts by demons at the Hour of Trial, and may we, Thy servants, be unashamed.
–TONE 4

Apas

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.

Let

THE SMALL LITANY & PRAISES TO THE LORD

every mortaL born on earth, carrying his lamp, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: “Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!”
TONE 3

Festal Exaposteilarion – St Euphemia –

Festal Anabathmi
ANTIFONON A

Ke

Ek neotitos mou polla polemi me pathi. All’ aftos antilavou ke Soson, Sotir mou.

ANTIPHON 1

Since my youth, many are the passions that trouble me, but Thou, my Saviour, come Help and Save me. O

thanousa zoiron, ematon miron evlisas, os en Theo Zonti zosa, ke ton dogmaton tou Hristou, tas plakas tes agkales Sou, Evfimia katehis, dio evfimoumen Se.

After

dying, nonetheless Thou poured out living Myrrh of Blood, being alive in the Living God; and Thou held in Thine embrace the tablets with the Dogmas of Christ, O St Euphemia, and therefore we all extol Thee.

I

misountes Sion, eskinthite apo tou Kyriou, os hortos gar piri esesthe apexirameni. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Those

who hate Zion depart in shame before the Lord, for they shall be like grass withered by fire. to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto the Ages of Ages

Theotokion
Theos imon Agni, katafigin ke dinamin, ke voithon se pareshen, en tes thlipsesin imon, ke en tes peristasesi. Pantas oun imas rise, ek ton anagkon imon.

Our

§Doxa Amin §Agio
4.

§Glory

Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi ipsoute, lamprinete, ti Triadiki Monadi Ierokrifios.
FESTAL M
ATINS

Amen §By the Holy Spirit shall every soul

God has granted Thee, O Purest Maiden, to be for us a Refuge and a Helper and Strength in times of dire straits and in trying circumstances. Therefore when we all need Thee, rescue us from our troubles.

be granted Life and be elevated through Purification, and made Radiant
2013 FESTAL M
ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

2013

9.

Ti afti imera, Mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy
Kindeou tou Presviterou. Martyr St Cindeos the Presbyter of Pamphylia.
ANTIFONON

through the Mystery of the Triune Unity.
B Ekekraxa Si, Kyrie, thermos ek vathous psihis mou, kami genestho, pros ipakoin ta thia Sou ota. ANTIPHON 2

O

Osios Leon, O en ti Mandra, en Irini telioute. O men mahera, teliounte. O de toxevthis

On this day our Righteous Father St Leo
of the Sheepfold reposed in Peace. this day, the Holy Martyrs, St Marcian and St Martyrocles were Perfected in Holy Martyrdom, the one by sword the other by arrows. this day our Righteous Father, St Nicodemos, who struggled in Asceticism in the environs of the Sacred Monastery of Vatopedi, and became the Teacher of the Divine St Gregory Palamas in the Philosophy according to Christ, reposed in Peace. Mercy on us.

I Agii Martyres Markianos ke Martiroklis, On

To Thee, O Lord, have I fervently cried from the depths of my soul. Let Thy Divine Hearing hearken unto me.

Epi ton Kyrion elpida pas tis kektimenos, All
ipsiloteros esti, panton ton lipounton

who have placed their trust in the Lord shall transcend all sorrows.

§Doxa Amin §Agio

O

Osios Nikodimos, O en tis oriis tis tou Vatopediou Ieras Monis askisas, ke didaskalos, tou Thiou Grigoriou tou Palama hrimatisas dia tis kata Hriston Filosofias, en Irini telioute.

On

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati anavlizi ta tis Haritos Rithra, ardevonta, apasan tin ktisin pros Zoogonian.

§Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen §The Holy Spirit overflows the Streams
of Grace and waters all Creation with Regenerating Life.
ANTIPHON 3 Let my heart rise to Thee, O Logos. Let not the pleasures of the world lead me to be of this earthly life.

ANTIFONON Γ

On

tes presvies perifrouroumeni.

iimen

apantes

By their Holy Intercessions, O God, have Amen
TONE 4

Amin
ODI 1

I kardia mou pros Se, Loge, ipothito, ke ouden thelixi me ton tou kosmou terpnon, pros hamezilian.
filtron

K a t a v a s i a o f t h e E v e r B l e s s e d T h e o t ok o s ODE 1

Epi tin mitera aftou os ehi tis storgin, epi As
to Kyrio Thermoteron hreostoumen

Anixo

to stoma mou ke plirothisete Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos

I

TAFTIS TA THAVMATA. ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY

§Doxa Amin §Agio

each of us has love for his mother, even more so should we Love the Lord with fervour. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and unto Ages of Ages. the Holy Spirit comes the wealth of Divine Vision and Wisdom, for the Logos reveals the Father’s Teaching.
TONE 4

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati Theognosias plountos, Theorias ke Sofias. Panta gar ta Patroa Dogmata O Logos ekkalipti.

§Glory

PRAISING HER MIRACLES ODE 3

Amen §Through

Tous

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

O

Mother of God, Thou living and plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory.

Festal Prokeimenon

– St Euphemia -

Ipomenon
STIHOS

ODI 4

ODE 4

ipemina proseshe mi.[2]

ton

Kyrion,

ke

Patiently I waited for the Lord, and He
attended to me. [2]
VERSE

Tin anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Perceiving the Unsearchable Purpose of
Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie
ODI 5

D ikeos os finix anthisi, ke osi
ton Kyrion, ke

God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

kedros i en to Libanon plithinthisete.

Ipomenon

ipemina proseshe mi.[

The Righteous shall flourish like a palm tree, He shall grow like a Cedar in Lebanon.
 

Patiently I waited for the Lord, and He
attended to me

ODE 5

Exesti

SMALL LITANY – PRAISES

TO

ALMIGHTY GOD

ta simpanta epi ti Thia Doxi Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.

The

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

The Holy Gospel According to St Mark 5 : 24 - 34

To Ke

kero ekino, ikolouthi to Iisou ohlos polis, ke sinethlivon afton. gini tis ousa en risi ematos eti dodeka, ke polla pathousa ipo pollon Iatron ke dapanisasa ta par eaftis panta.
FESTAL M

At

that time, a great crowd followed (our Lord) Jesus and thronged Him. a certain woman had a flow of blood for twelve years, and had suffered many things from many Physcians and had spent all that she had.
2013

And

8.

FESTAL M

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

2013

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

5.

Ke

miden felithisa, alla mallon is to hiron elthousa.

And

none of them cured her but she grew worse.

Ek

Akousasa peri tou Iisou, elthousa en to When she heard about Jesus,
ohlo opisthen ipsato tou imatiou Aftou.

she went up behind Him in the crowd and touched His garment.

Elegen Ke

gar: “En eafti oti Ean apsome kan ton imation Aftou, sothisome.” evtheos exiranthi i pigi tou ematos aftis, ke egno to somati oti iate apo tis mastigos. evtheos O Iisous epignous en eafto tin ex aftou dinamin exelthousan, epistrafis en to ohlo elege: “Tis mou ipsato ton imation?” elegon afto i Mathite Aftou: “Vlepis ton ohlon sinthlivonta Se, ke legis. ‘Tis mou ipsato?’”

For

she said: “If only may tough His garment I shall be made well.” immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.

And

Dexion tou Sotiros, paresti i Parthenos ke Athliforos ke Martis, perivevlimeni tes aretes to aittitn, ke pepikilmeni eleo tis agnias, ke to emati tis Athliseos, ke voosa pros afton en agalliasi, tin lampada katehousa. Is osmin Myrou Sou adramon, Hriste O Theos, oti tetrome tis Sis Agapis ego, mi horisis me nimfie epouranie. Aftis tes ikesies katapempson imin, pantodiname Sotir ta Elei Sou.

The Virgin and Victorious Martyr stood
at the right Hand of our Saviour, and She was decked in the invincibility of Virtue and adorned with the Oil of Purity and the Blood of the Contest. Carrying her Lamp, with exultant Joy she called out to Him: “I have run after Thee for the fragrance of Thy Myrrh, O Christ God, for I am wounded with Thy Love. Do not leave me, O Heavenly Bridegroom!” At her Entreaties, O Almighty Saviour, send down to us Thy Mercies.

Ke

And

perceiving in Himself that Power had gone forth from Him, Jesus immediately turned about in the crowd and asked: “Who touched My garments?”

PRAYER OF SALVATION 

Festal Kontakion – St Euphemia

Agnos

Ke

And

His Disciples said to Him: “Thou seest the crowd pressing around Thee, and yet Thou ask: ‘Who touched Me?’” done so.

Ke perievlepeto idin tin touto piisasan. I
de Gini fovithisa ke tremousa, idia O gegonen ep afti, ilthe ke prosepesen Afto ke ipen Afto pasan tin Alithian. de ipen afti: “Thigater, i Pistis Sou sesoke Se. Ipage is Irinin, ke isthi igiis apo tis mastigos Sou.”

And He looked around to see who had The
Woman, knowing what had been done to her, went in fear and trembling, and fell down before Him, and told Him the whole Truth. He said to her: “Daughter, thy Faith has made thee well. Go in Peace, and be Healed of thine affliction!”

en Athlisi, agonas en ti isti katevalou thermos iper Hristou tou nimfiou Sou. Alla ke nin, os tas eresis, ke ton ehthron to friagma, en tis posi ton Vasileon imon ipotagine presveve dia tis Theotokou, I IPO EXAKOSION TRIAKONTA THEOFORON PATERON ORON LAVOUSA, KE FILATTOUSA PANEVFIME.

Thou

struggled once in Martyrdom, Thou struggled for the Faith, and Thou did both with ardent Love for Christ Thy Bridegroom. And now pray Him through the Theotokos, that insolent heretic enemies be suppressed underfoot by our Leaders, O All Famed Euphemia, WHO RECEIVED FROM THE 630 GOD BEARING FATHERS, THE DEFINITION OF THE FAITH AND GUARDED IT.

Festal Ikos - St Euphemia

O

And

Ti

Hymns of

Divine Mercy

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati §Tes
A T H L I F O R O U presvies, eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.
TON

§ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

§Through

the intercessions of T H E H O L Y M A R T Y R , O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Amin §Tes

Now and ever, and to the Ages of Ages. Amen §Through the Intercessions of the
Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

ton son athlimaton, i ti ton son katorthomaton, i ti is sis Parthenias, i tou viou tou amemptou Sou thavmasie tis proteron? Si gar evfranas ton Patera, os to Io nimfevthisa, to Pnevmati to Agio savtin katakosmisasa. Tis ikanos pros tafta, tis legin nin ishisien, ose se perilampousin arete mi ipodiouse? Os ex anatolis gar ek tafou anatellousa, panti fenis, ke aktinovolis en gi ke thlasi, ke epi pasan ipiron agiazis ke mirizis ta perata. Dio Tomon pepistevse, IPO EXAKOSION TRIAKONTA THEOFORON PATERON ORON LAVOUSA, KE FILATTOUSA PANEFIME.

What

should one marvel at first: Thy Martyric contests and accomplishments? Or Thy Virginity and Blameless Life? Thou gladdened the Father by wedding the Son and adorning Thyself by the Holy Spirit. Who is capable of lauding these things? Who can tell of the many Virtues that shine all around Thee and which never fade? Like the sun, Thou rose from the East out of the grave, and Thou shone on all, and with Thy Rays Thou Illuminate the land and the sea, and Sanctify every continent, and make fragrant the ends of the earth. Therefore, THOU RECEIVED FROM THE 630 GOD-BEARING FATHERS THE DEFINITION OF THE FAITH AND GUARDED IT.

Synaxarion – 11 July

Festal Idiomelon –

TONE (6) PLAGAL 2

Ti IA’

Eleison

me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou.
FESTAL M
ATINS

Have

mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy; according to the multitude of Thy Mercies do away mine offences.
2013

tou aftou minos, Mnimi tis Agias Megalomartyros ke panevfimou Eufimias.

On

the 11th day of this month we Commemorate the Holy Great Martyr, the All Famed St Euphemia, who, through a supernatural Wonder upheld the Orthodox Tome of Faith at the Holy 4th Ecumenical Council.
2013

6.

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

FESTAL M

ATINS

HYMNS – ST EUPHEMIA – 11 JULY

7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->