Leucemiile cronice

Leucemiile cronice

Leucemia granulocitara cronica

Reprezintă o afecţiune monoclonală, aparţinând sindromului mieloproliferativ cronic, în care stimulul leucemic acţionează la nivelul celulei progenitoare pluripotente, având ca rezultat proliferarea autonomă a liniei granulocitare. Se caracterizează prin anemie, leucocitoză cu granulocite aflate pe toate treptele de maturaţie, bazofilie, trombocitoză şi splenomegalie. Markerul citogenetic specific este reprezentat de cromozomul Philadelphia (constând într-o translocaţie reciprocă între cromozomii 9 şi 22), iar markerul citoenzimatic de fosfataza alcalină leucocitară (FAL) care în faza cronică a bolii este scăzută sau 0.

Incidenta
 

20% din totalul leucemiilor Primarily affects adults 25-60 years old, with a peak incidence at 40-59 si usoara prevalenta la sexul masculin
Etiologia bolii este necunoscută, câţiva factori crescând incidenţa bolii a.Radiaţiile ionizante: argumentele în sprijinul acestei ipoteze :

Etiologie, patogenie si fiziologie

 

incidenţa crescută a LGC la japonezii supuşi bombardamentului atomic de la Hiroshima şi Nagasaki (incidenţa maximă a bolii a fost la 7 ani de la eveniment); incidenţa crescută la bolnavii iradiaţi pentru spondilită anchilopoietică şi cancer uterin; incidenţa crescută la medicii radiologi. Experimental, in vitro, prin iradiere cu raze X s-a observat apariţia genei hibride BCR/ABL , având rol în patogenia bolii.

b. Factori leucemogeni chimici : solvenţii organici (benzen, toluen), insecticidele - rol discutabil. c. Predispoziţia genetică : bolnavii cu LGC au o frecvenţă crescută a antigenelor HLA CW3 şi HLA CW4. Nu se observă totuşi o agregare familială a bolii.

Leucemiile cronice

Leucemia granulocitară cronică este o boală clonală, fiind rezultatul transformării maligne a unei celule stem pluripotente ai cărui descendenţi ajung să domine hematopoieza

Stimulul leucemogen acţionează asupra CSP producând mutaţii genetice în urma cărora se dezvoltă o clonă anormală de celule stem Ph1+. Această clonă anormală proliferează în teritoriile intra- şi extramedulare ale hematopoiezei, diferenţiindu-se predominant către seria granulocitară (cromozomul Ph1+ este prezent în mitozele tuturor granulocitelor, dar şi la nivelul monocito-macrofagelor, eritroblaştilor, megacariocitelor cu exceptia limfocitelor T si uneori a limfocitelor B). Rezultatul creşterii masei granulocitare totale este apariţia splenomegaliei şi hepatomegaliei cât şi eliberarea precoce în sângele periferic a unui procent însemnat din granulocitele produse în exces ( cu apariţia leucocitozei, bazofiliei, eozinofiliei). In acelaşi timp are loc o distrugere exagerată de granulocite, cu apariţia hiperuricemiei, hiperhistaminemiei, creşterea lizozimului seric, LDH-ului şi transcobalaminei I şi III.

Cromozomul Philadelphia

Rolul patogenic al cromozomului Philadelphia (Ph1) nu este încă deplin stabilit în patogenia bolii. -este rezultatul unei translocaţii reciproce, echilibrate între braţul lung al cromozomului 9 şi braţul lung al cromozomului 22, t(9;22)(q34;q11). -La examenul cariotipului se observă un cromozom 22 mai scurt, acesta fiind identificat drept Ph1. Translocaţia interesează 2 oncogene celulare: c-abl şi c-sis.

Clona leucemică Ph1+ prezintă un avantaj de creştere faţă de celelalte elemente. celulele Ph1+ prezentând o aderenţă scăzută la matricea stromală. responsabil de sinteza unei proteine cu greutatea moleculară de 210 kd numită P210-bcr-abl. celulele Ph 1+ scăpând într-o oarecare măsură procesului natural de moarte celulară programată. o proteină cu greutatea moleculară de 145 kd are activitate tirozinkinazică (transductor de mesaj de pe suprafaţa celulei spre nucleu).       Produsul oncogenei c-abl. scapă temporar semnalelor de maturare stând mai mult timp în faza proliferativă . Prin fuzionarea bcr-abl rezultă o genă hibridă care dă naştere unui ARNm de fuziune. c-abl este translocată pe braţul lung al cromozomului 22 pe o zonă relativ restrânsă (5-6 perechi de baze) numită bcr (breakpoint cluster region). c-sis codifică factorul de creştere derivat trombocitar. progenitorii bcr-abl au un oarecare grad de autonomie. un stimulator al fibroblastului. nefiind supuşi mecanismelor reglatorii normale. . Această proteină are activitate tirozinkinazică intensă. Oncogena c-sis este translocată de pe 22q pe 9q. Gena bcr-abl are şi efect antiapoptotic. De asemenea .

 Un aspect controversat în patogenia LGC este rolul hematopoietic al splinei. . Exista ipoteze care sustin ca splina este sediul transformării blastice iniţiale în majoritatea cazurilor şi că blaştii proveniţi din splină colonizează ulterior măduva.

The clinical course of the disease occurs in three stages Asymptomatic. în care tabloul clinic şi de laborator este asemănător unei leucemii acute. Trecerea spre faza blastică se poate face brusc sau progresiv. care durează în medie 3-5 ani.    .Leucemiile cronice   Evoluţia LGC este bifazică: există o fază cronică. proliferative stage – Ph’+ cells appear in the bone marrow and the peripheral leukocyte count is normal The symptomatic.3 years – at this stage the peripheral leukocyte count is increased and immature granulocytes appear in the peripheral blood. oligosimptomatică. şi o fază acută (blastică). chronic stage occurs after about 6. controlabilă terapeutic. prin intermediul unei etape de tranziţie = faza accelerată.

Leucemiile cronice  The hyperproliferation is easily controlled with chemotherapy. but the remission is only temporary and patients still have Ph’+ cells in the bone marrow.  The medium survival is 10 weeks   Signs and symptoms       Malaise Fatigue due to anemia Fever Weight loss Sweating Bone aches and fullness in upper abdomen due to expansion of the bone marrow and organomegaly . Accelerated or acute stage – this is also called a blast crisis (>30% blasts in the bone marrow)  Cellular proliferation is uncontrollable and resembles AML.

Leucemiile cronice  Bleeding. < 10% are blasts and promyelocytes Many have a thrombocytosis with variation in shape. however). petechiae. ¾ have WBC counts> 100 x 109/L Normal appearing granulocytes at all stages of maturation are seen in the peripheral smear (they are not functionally normal. platlet function is frequently abnormal Low to absent leukocyte alkaline phosphatase activity (Low LAP score)  Lab features     . ecchymoses from abnormal platlets Leukocytosis and anemia.

CML .

CML – abnormal platlet .

CML – blast transformation .

Gleevec. compatible bone marrow) used to be the best therapy A new drug. Ph’+ cells remain in the bone marrow Bone marrow transplants during the chronic phase (high dose chemo/radiotherapy followed by infusion of normal. while normal cells are unaffected . However. is now available and it specifically targets the BCR/ABL gene product. The Ph’ + cells are destroyed.Leucemiile cronice  Treatment      Median survival from the time of diagnosis used to be ~ 3 years The prognosis is better if the WBC count is lower and the % of blasts is low Chemotherapy with a single agent has been used and ~ 75% in the chronic phase of the disease go into remission.

. metaplazia mieloidă cu mieloscleroză. trombocitemia esenţială. Leucemia granulocitară cronică trebuie diferenţiată de celelalte entităţi ale sindromului mieloproliferativ cronic: policitemia vera.

Pruritul este consecinţa hiperplaziei mastocitare şi a eliberării de substanţe vasoactive (histamină. Consecinţa acestor procese este hiperplazia eritroidă şi creşterea vâscozităţii sanguine. cu predominanţa celei eritroide. prostaglandine).Policitemia vera       Este o afecţiune a celulei stem hematopoietice caracterizată prin proliferarea medulară excesivă a tuturor elementelor seriilor medulare. . Boala interesează celula stem pluripotentă sau precursorii sus-situaţi şi este datorată probabil unor mutaţii la nivelul genei receptorului pentru eritropoietină . Asocierea hipervâscozităţii şi a hiperplachetozei creşte riscul accidentelor tromboembolice . cu apariţia unei hipersensibilităţi la acţiunea Epo şi dezvoltarea coloniilor eritroide endogene în culturi. cu apariţia leucocitozei şi hiperplachetozei. Eritromelalgia este consecinţa eliberării anormale a metaboliţilor acidului arahidonic. Este prezentă o sensibilitate crescută şi a seriilor granulocitare şi trombocitare. care afectează endoteliul vaselor mici şi favorizează agregarea plachetară diseminată. Trombocitele prezintă frecvent anomalii funcţionale responsabile de manifestările hemoragice.

indicii eritrocitari evidenţiază normocromie şi normocitoză. saturaţia cu O2 a sângelui arterial este de obicei normală (>92%).080. densitate sanguină: 1.Policitemia vera     Constante biologice modificate: creşterea volumului eritrocitar total. VSH scăzut: 1-2mm/oră. uricemiei. timp de sângerare prelungit. LDH seric. numărului de hematii(610 milioane). transcobalaminelor. alterarea agregării plachetare la ADP.075. lizozimului seric şi urinar. în contrast cu valorile Epo crescute în poliglobuliile secundare. vitB12. valorile Epo plasmatice şi urinare sunt scăzute (în concordanţă cu autonomia relativă a eritropoiezei) . hemoglobinei(18-24g/dl). semne ale turnoverului celular crescut: creşterea histaminemiei. colagen. scurtarea duratei de viaţă a eritrocitelor odată cu progresiunea bolii ( consecutiv unui defect intrinsec al hematiilor şi sechestrării lor splenice).1. creşterea vâscozităţii sanguine de 5-8 ori normalul. adrenalină. creşterea Ht (60-92%). FAL crescută. creşterea nivelului -tromboglobulinei şi a factorului 4 plachetar. .

. bi sau triliniară. Medulograma: măduvă hiperplazică . hiperplazie mono. constant fibroză reticulinică. în evoluţia bolii. odată cu instalarea hemtopoiezei medulare ineficiente şi a hematopoiezei extramedulare apar: anizocitoză. Studiul cariotipului relevă anomalii cromozomiale: 20q-. Biopsia osteo-medulară. 9+.Policitemia vera     Examenul sângelui periferic relevă eritrocitoză. eliptocitoză. fierul medular este redus. poikilocitoză cu ovalocitoză. 5q-. reticulocitoză. 8+. creşterea procentului de eritroblaşti. hematii în lacrimă. trombocitoză moderată. 1q+. 7-. cu predominanţa seriei roşii. leucocitoză cu devierea la stânga a formulei leucocitare.

hemolizei. Sunt implicate şi mecanisme imune care determină o serie de tulburări imunologice. hepatică şi in alte ţesuturi.Metaplazia mieloida cu mieloscleroza (MMM)      Este o altă entitate aparţinând sindromului mieloproliferativ cronic caracterizată prin metaplazie mieloidă splenică. sechestrarii splenice. Reprezintă o boală clonală a celulei stem hematopoietice in care proliferarea are loc predominant pe seria granulocitară si megacariocitară. creşterii volumului plasmatic). In periferie este prezentă pancitopenia sau mai frecvent anemia (datorată hematopoiezei ineficiente. . fibroză medulară. insuficienţei medulare. tablou leuco-eritroblastic şi dacriocite in sângele periferic. iar fibroza medulară este reactivă. In orice organ sau ţesut pot apare focare de hematopoieză extramedulară (predominant însa în ficat şi splina). corelându-se cu eliberarea din granulele alpha ale megacariocitelor displazice de factori de creştere ai fibroblaştilor : PDGF si TGF.

Biopsia osteomedulară: hiperplazia şi displazia seriei granulocitare şi megacariocitare. eritroblaşti. trombocitoză sau trombocitopenie. hematii in lacrimă. creşterea LDH. fibroză reticulinică sau colagenică de grade variabile. Modificări imunologice: test Coombs pozitiv. Medulograma: puncţie albă datorată fibrozei medulare. CIC crescute. anizocitoză. . anomalii calitative a neutrofilelor şi trombocitelor. AAN. Semne bioumorale ale turnoverului celular crescut: hiperuricemie.Metaplazia mieloida cu mieloscleroza (MMM)      Examenul sângelui periferic evidenţiază: anemie. bazofilie. amiloidoză prin depunere de complexe imune. devierea la stânga a formulei leucocitare. anticoagulant lupic. leucocitoză moderată sau leucopenie.etc. poikilocitoză eritrocitară. hiperhistaminemie.

000/mmc. . Pot coexista la acelaşi bolnav manifestări hemoragice şi tromboembolice. cu apariţia unei trombocitemii persistente . caracterizată prin proliferarea mieloidă globală. prin producţia în exces de TxA2). fenomene neurologice. La nivelul microcirculaţiei determină fenomene de ischemie şi necroză periferică. datorate se pare unor anomalii funcţionale plachetare (răspuns redus in vitro la adrenalină şi ADP. Trombozele sunt datorate numărului crescut de trombocite precum şi unor modificări calitative ale acestora (hiperagregabilitate. Complicaţiile hemoragice sunt reprezentate de hemoragii mai ales la nivelul mucoaselor. scăderea receptorilor la adrenalină şi acid arahidonic. anomalii ale ciclooxigenazei şi lipooxigenazei) şi unor tromboze cu necroză în microcirculaţie. de obicei peste 1.000.Trombocitemia esentiala    Este o afecţiune clonală a celulei stem. infarct intestinal şi miocardic. dar predominant pe seria megacariocitară.

Trombocitemia esentiala     Constante biologice modificate: trombocitoză > 600000/mmc. . normocromă. creşterea nivelului bitaminei B12. Anomalii citogenetice: 21 q. Medulograma: hiperplazie megacariocitară şi granulocitară. funcţii plachetare alterate. Biopsia osteomedulară: hiperplazie megacariocitară şi granulocitară . anomalii bioumorale: hiperuricemie. anemie moderată. fibroză medulară. leucocitoză moderată. hiperhistaminemie. normocitară. anizocitoză trombocitară.

Leucemiile cronice  Eosinophilic leukemia    Is this a distinct entity or a variant of CML? 30-70% eosinophils with a WBC count > 30 x 109/L and a shift to the left The prognosis is poor with a median survival of < 1 year Is this a distinct entity or a variant of CML?   Basophilic leukemia  Is extremely rare with 40-80% basophils and a left shift .

> 90% are over 50 and 2/3 are over 60. male:female is 2:1 Is characterized by peripheral and bone marrow lymphocytosis and a survival of a few years to > 10 years This is a B cell abnormality The lymphocytes appear normal.SINDROMUL LIMFOPROLIFERATIV CRONIC Leucemia limfocitara cronica (LLC)  Chronic lymphocytic leukemia     This is predominantly a disease of the elderly. However. but are immunologically incompetent. some functionally normal B cells remain and there is a normal T cell pool .

SINDROMUL LIMFOPROLIFERATIV CRONIC Etiology  Leucemia limfocitara cronica (LLC)  Genetic factors are important since it runs in families The pace of the disease varies and is dependent on the rate of accumulation of abnormal lymphocytes Median survival is 3-4 years. poorly functional lymphocytes. Organomegaly and lymphadenopathy Often discovered accidentally  Clinical course     Signs and symptoms   . but 10-15% survive > 10years There is no tendency for blast transformation. but complications of advanced disease result from progressive accumulation of long-lived.

pallor. or autoimmune hemolytic anemia: the same things may cause neutropenia or thrombocytopenia Hypogammaglobulinemia as the disease progresses  Lab features      . and weight loss Absolute lymphocytosis of 10-150 x 109/L Lymphocytes usually appear normal. Anemia occurs late in the disease and may be due to decreased production secondary to marrow infiltration. fever.SINDROMUL LIMFOPROLIFERATIV CRONIC Leucemia limfocitara cronica (LLC)  Near the end – bruising. hypersplenism. but they are markedly fragile and smudge cells are seen on the peripheral smear It is not necessary to do a bone marrow biopsy for diagnosis.

liver) Stage B – same as A. spleen. thrombocytopenia. or both .SINDROMUL LIMFOPROLIFERATIV CRONIC Leucemia limfocitara cronica (LLC)  Prognosis is related to the extent and distribution of the disease – also called the stage:    Stage A – lymphocytosis without anemia or thrombocytopenia and < 3 areas of lymphoid involvement (lymph nodes. but > 3 areas of lymphoid involvement Stage C – lymphocytosis with anemia.

therapeutic intervention to relieve signs and symptoms The goal of therapy is simply to relieve signs and symptoms .therapeutic intervention to relieve signs and symptoms Stage C .Leucemia limfocitara cronica (LLC)  Treatment      Stage A – observe only Stage B with no symptoms – same as A Stage B with symptoms .

Sezary’s syndrome. hairy cell leukemia. granular lymphocyte leukemia.Leucemia limfocitara cronica (LLC)  Differential diagnosis  Must distinguish between CLL and prolymphocytic leukemia. and circulating lymphoma cells . large.

Prolymphocytic leukemia Prolymphocyte leukemia This is an aggressive leukemic disorder of mature B or T cells > 55% of the lymphocytes are prolymphocytes which are large with moderate amounts of pale basophilic cytoplasm. and a single prominent nucleolus . mature condensed chromatin.

but not lymphadenopathy Patients have fatigue and malaise Pancytopenia The peripheral smear shows atypical mononuclear lymphocytoid cells with hairy projections on their surfaces The bone marrow yields a dry tap because the malignant cells are often surrounded by fibrosis Splenectomy and interferon as well as new chemotherapeutic drugs are successful in promoting long lasting remissions .LLC Diagnostic diferential  Hairy cell leukemia        This is mainly a disease of elderly men Patients present with marked splenomegaly.

granular lymphocyte leukemia     T cell or NK cell in origin Is characterized by a moderate lymphocytosis composed of cells with abundant pale-staining cytoplasm and nuclei with mature. but neutropenia is rare Most patients survive > 10 years  Sezary’s syndrome   Occurs in patients with cutaneous T cell lymphoma The lymphocytes seen in the peripheral smear have a very large.LLC Diagnostic diferential  Large. clumped chromatin Anemia is common. convoluted nuclear outline and finely distributed chromatin .

măduva osoasă). amigdalele.care teoretic pot interesa orice organ sau ţesut. splina. dar afectează cu predilecţie organele cu un conţinut mare limfocito-histiocitar (ganglionii limfatici. unele forme evoluând ca tumori solide. altele asemănător leucemiilor ( difuzează rapid în măduva osoasă hematogenă şi sângele periferic). .LIMFOAMELE MALIGNE Sunt neoplazii solide ale sistemului imunitar caracterizate prin proliferarea uneia sau mai multor celule aparţinând sistemului limfatic (în special limfocite sau precursorii nediferenţiati ai acestora). Proliferarea malignă are caracter monoclonal.

scădere ponderală). cu visceralizare ulterioară. asociată sau nu cu manifestări generale (febră. . transpiraţii.Boala Hodgkin  Reprezintă o proliferarea malignă a sistemului limfohistiocitar ( asociind proliferării celulelor maligne şi o reacţie inflamatorie granulomatoasă) caracterizată histologic prin prezenţa de celule Reed-Sternberg. iar clinic prin interesarea primară a organelor limfoide.

SIDA ca şi de modificările imunologice care apar în cadrul bolii. cu sindromul ataxie-teleangiectazie şi posttransplant renal. Modificările profilului imun sunt relevate de asocierea frecventă a bolii Hodgkin cu sindromul Chediak-Higashi la copii. Implicarea factorului genetic este argumentată de frecvenţa ridicată a antigenelor HLA A1. B5.Boala Hodgkin  Etiopatogenia bolii este necunoscută. LES. ca şi de un titru crescut al anticorpilor anti-EBV şi detectarea genomului viral în celulele Reed-Sternberg). AHAI. genetici sau modificări ale statusului imun. B8 ca şi de incidenţa familială crescută . putând fi luaţi în   considerare factori virali. . Se discută de o posibilă stimulare antigenică permanentă indusă de infecţia cu virusul Epstein Barr (demonstrată de existenţa unui risc crescut de a face boala după mononucleoză infecţioasă.

comune pentru toate cele 4 tipuri histologice: CD30 (Ki-1). HLA-DR şi CD71 (receptor pentru transferină) şi antigene specifice . Celulele Reed-Sternberg exprimă antigene prezente pe limfocitele umane activate. IL6. La nivelul celulei ReedSternberg se sintetizează şi prostaglandine implicate în imunitatea celulară. Celulele maligne sunt reprezentate de celulele gigante ReedSternberg şi de celulele Hodgkin. TGF- (suprimă proliferarea celulelor T şi B cu apariţia imunodeficienţei clinice). IL1. CD25 (receptor pentru IL2).Boala Hodgkin    Modificările histologice (care permit şi clasificarea histologică în cele patru forme : cu predominanţă limfocitară. TNF (implicate în răspunsul inflamator şi stimularea fibroblastelor). . T sau monocitare şi reacţia inflamatorie a celulelor ganglionare faţă de aceste celule transformate malign. La nivelul celulelor maligne au fost puse în evidenţă molecule implicate în creşterea şi activarea celulară ca şi sinteza de citokine implicate în reacţia inflamatorie din cadrul bolii: IFN-. cu celularitate mixtă şi cu depleţie limfocitară) ce apar în cadrul bolii sunt rezultatul interacţiunii dintre transformarea malignă a unor celule B. IL5 ( implicată în creşterea şi diferenţierea eozinofilelor). cu scleroză nodulară. IL2.

Boala Hodgkin     Din punct de vedere fiziopatologic. generalizarea bolii făcânduse prin diseminare limfatica si sanguina. prurit. Afectarea viscerală determină insuficienţe parenchimatoase: interesarea pulmonară difuză determină insuficienţă respiratorie. Creşterea de volum a grupelor ganglionare periferice şi profunde (mediastinale. Asocierea la procesul tumoral. Debutul este în general ganglionar. determinarea hepatică-insuficienţă hepatică. scădere ponderală. de obicei unifocal. . abdominale) determină fenomene de compresiune pe organele din vecinătate. Inflamaţia reactivă se însoţeşte de leucocitoză uneori cu caracter leucemoid. şi de hiperfibrinogenemie. iar asocierea reacţiei inflamatorii şi existenţa deficitului imun sunt răspunzătoare de fenomenele generale din cadrul bolii. iar invadarea măduvei osoase hematogene-pancitopenie. afectarea renală-insuficienţă renală. Interesarea splenică determină fenomene de hipersplenism şi apariţia de citopenii sanguine. inflamator şi a modificării statusului imun este responsabilă de manifestările generale de boală: febră. proliferarea malignă este responsabilă de hipertrofia organelor limfoide. transpiraţii profuze.

sensibilitate crescută la acţiunea limfocitelor T supresoare. candida. Afectarea imunităţii celulare este evidenţiată prin anergia după IDR la tuberculină. scăderea producţiei de IL2. de răspunsuri alterate la mitogeni şi de reducerea formării de colonii T în culturi. -deficitul imun celular apare în toate stadiile de boală. supresie mediată prin prostaglandina E2. anemie hemolitică sau trombocitopenie autoimună. creşterea sensibilităţii limfocitelor T la acţiunea supresoare a monocitelor. Sinteza in vitro după stimulare cu mitogeni este alterată.la nivelul sistemului monocito-macrofagic se evidenţiază creşterea numerică a monocitelor periferice şi perturbarea secreţiei de IL2. . la producerea lui fiind asociate mai multe mecanisme: existenţa unui subset de limfocite T anormale. Pot apare anticorpi antilimfocitari.imunitatea umorală este modificată numai în stadiile avansate de boală.Boala Hodgkin       Anomaliile imunologice sunt reprezentate de : .limfocitopenie paralelă cu stadiul evolutiv. scad mai ales limfocitele T helper. dinitroclorbenzen. nivelul imunoglobulinelor serice este normal. de întârzierea respingerii homogrefei. . secreţie de TGF- de către celulele Reed-Sternberg. . iar în stadiile avansate şi limfocitele B. defect intrinsec al limfocitului T. PGE2 şi radicali liberi de oxigen.

. existând factori predispozanţi genetici. solvenţi) şi medicamente ( fenitoinul) sunt implicate în apariţia bolii. * Radiaţiile sunt implicate în etiologia bolii. . Etiopatogenia nu este cunoscută.Limfoamele maligne nonHodgkiniene (LMNH)          Sunt un grup heterogen de tumori monoclonale ale celulelor sistemului imunitar (limfocite. * Infecţiile virale au . * Unele substanţe chimice (ierbicide. care induce proliferarea limfocitelor B în conlucrare cu proteina de membrană LMP ( determină perturbări legate de activarea limfocitului B ) * Stările de imunodeficienţă dobândită (SIDA) ca şi procesele imunoreactive de lungă durată (colagenoze. In afara virusului Epstein-Barr.incidenţă crescută în stările imunodeficitare primare ( sindromul ataxie-teleangiectazie. de asemenea. virusul HTLV1 (human T leukemia/lymphoma Virus-1) este implicat în apariţia LMNH . sindrom Wiscott-Aldrich. imunologici şi de mediu.incidenţa familială crescută. observându-se o incidenţă crescută a LMNH postradioterapie. alte afecţiuni autoimune) se pot însoţi de apariţia LMNH. imunodeficienţa legată de cromozomul X) în care o infecţie cu virusul Epstein-Barr determină frecvent apariţia LMNH prin intermediul produselor specifice a genelor virale: proteina nucleară EBNA2 activează markerul CD23 (marker de activare a limfocitului B). un rol în apariţia bolii. histiocite). * Implicarea factorilor genetici este argumentată de : .

hipertrofia organelor limfatice şi determinările viscerale se însoţesc de tulburări funcţionale ale organelor respective sau a celor din vecinătate. sindrom nefrotic şi sindrom hemoragipar. Afectarea inelului limfatic Waldeyer determină tulburări de deglutiţie.Limfoamele maligne nonHodgkiniene (LMNH)   Din punct de vedere fiziopatologic. surditate. uneori severe. cu apariţia anemiei. . Invadarea medulară se însoţeşte de citopenii periferice. în special în condiţiile existenţei unei granulocitopenii indusă de tratamentul specific). celulele care proliferează având acelaşi fenotip. Proliferarea este monoclonală. apariţia de componente monoclonale (asociate cu sindrom de hipervâscozitate. Diseminarea la nivelul SNC determină fenomene de compresie nervoasă sau iritaţie meningeală. localizarea digestivă determină simptomatologie gastrică sau intestinală. prin interferenţa cu factorii coagulării). mai rar de tip T) şi histiocitele în 5% din cazuri. disfonie. Proliferarea tumorală a celulelor limfoide se însoţeşte de anomalii imunologice: hipogamaglobulinemie (legată de funcţia deficitară a limfocitelor B dar şi de perturbarea activităţii limfocitelor T helper.de AHAI sau apariţia de crioglobuline.de asemenea. sindroamelor infecţioase prin granulocitopenie sau purpurei trombocitopenice . creşteri policlonale de imunoglobuline. Transformarea malignă interesează limfocitele în 95% din cazuri (în special de tip B. Se pot însoţi. favorizează instalarea infecţiilor.

generând insuficienţă medulară. coloranţi. azbest. produşi de petrol. Etiopatogenia bolii este necunoscută. osteomielită. colecistită. expunerea la substanţe chimice (pesticide. monoxid de carbon).DISCRAZII PLASMOCITARE MIELOMUL MULTIPLU   Este o afecţiune produsă de proliferarea malignă a plasmocitelor care invadează măduva osoasă. leziuni osteolitice şi frecvent insuficienţă renală. . tulburări ale metabolismului imunoglobulinelor ( hiperproducţie de proteine monoclonaleimunoglobuline întregi sau lanţuri uşoare). stimularea antigenică continuă din unele afecţiuni ( poliartrită reumatoidă. . expunerea la radiaţii. existând o serie de factori favorizanţi pentru apariţia ei: genetici. microsferocitoza ereditară).

sunt activate oncogene celulare (c-myc.MIELOMUL MULTIPLU  Sub acţiunea factorilor de risc o clonă de limfocite B este stimulată să prolifereze şi să se expansioneze (expansiune controlată până la un moment dat. Un rol important în patogenia mielomului multiplu revine citokinelor produse de către celulele stromale medulare. Viteza mică de proliferare a celulelor tumorale medulare sugerează că originea acestor celule ar fi de fapt la nivelul unui compartiment de celule premielomatoase. determinând expansiunea necontrolată şi o diferenţiere anormală a clonei plasmocitare. chiar IL6.caracteristică gamapatiilor monoclonale benigne). având valoare prognostică). IL5). Celula mielomatoasă însăşi se pare că sintetizează IL1. în special IL6 (care este un factor normal pentru proliferarea şi diferenţierea plasmoblaştilor) a cărei producţie medulară este crescută la bolnavii cu mielom multiplu (nivelul plasmatic ridicat al IL6 este corelat cu creşterea proporţională a proteinei C reactive. . G-CSF. H-ras) având ca rezultat sinteza unei proteine anormale care acţionează ca factor de creştere. IL3. clonogene în sângele circulant care au capacitatea de a se diferenţia terminal la nivelul măduvei osoase hematogene unde întâlnesc un micromediu propice. In condiţiile existenţei unor anomalii cromozomiale şi sub acţiunea unui stimul oncogen. Sinergic cu IL6 acţionează şi alţi factori de creştere hematopoietici (GM-CSF. TNF şi după unii autori.

MIELOMUL MULTIPLU   Consecinţele fiziopatologice şi tabloul clinic al mielomului multiplu sunt rezulatul a 2 fenomene: proliferarea plasmocitară şi secreţia de imunoglobuline monoclonale. Mecanismul apariţiei anemiei în mielomul multiplu este mixt : scăderea producţiei. IL1. Proliferarea medulară plasmocitară are ca rezultat apariţia tumorilor cu plasmocite. substanţe care activează osteoclastul) cu apariţia hipercalcemiei. insuficienţă renală. trombocitopenia fiind rară). IL6 inhibă seria eritrocitară. hemodiluţie. . a leziunilor osteolitice (un rol important revenind IL6. înlocuirea elementelor mieloide normale cu instalarea insuficienţei medulare şi apariţia citopeniilor periferice (pe primul loc fiind anemia. dar stimulează megacariopoieza. hemoliză. M-CSF.

agregare. hiponatremie şi precipitarea unei insuficienţe cardiace prin hipervolemie. alterarea capacităţii de concentrare a rinichiului şi apariţia diabetului glico-fosfo-aminoaciduric (sindromul Toni-Debre-Fanconi al adultului).instalarea sindromului de hipervâscozitate (în special în formele de mielom tip IgG3 şi IgA) generat de hiperproteinemie.MIELOMUL MULTIPLU        Consecinţele hiperproducţiei de proteine monoclonale sunt legate pe de o parte de scăderea imunoglobulinelor normale cu apariţia hipogamaglobulinemiei policlonale şi creşterea riscului la infecţii. determină interacţiuni proteină-celule care perturbă funcţiile acestora. apar alterări ale funcţiilor leucocitare (chimiotaxie. cu apariţia fişicurilor de hematii. proteinele M interacţionează şi cu factorii plasmatici ai coagulării (I. VIII. cu pseudoanemie. Consecinţele clinice ale sindromului de hipervâscozitate constau în apariţia manifestărilor neurologice. . scăzându-le activitatea. cu apariţia acidozei renale. Pe lângă apariţia hematiilor în fişicuri şi creşterea VSH-ului.unele proteine monoclonale sunt crioprecipitabile. hiperuricemia. . hipervâscozitatea. fagocitoză) şi plachetare (adezivitate.existenţa unei pelicule de proteină M la suprafaţa celulelor. eliberarea factorilor de creştere plachetari). hipercalcemia. caracteristic fiind sindromul de tunel carpian. la el contribuind pe lângă fenomenele descrise şi infecţiile urinare. . VII. oftalmologice.eliminarea prin urină de lanţuri uşoare () determină alterarea epiteliului tubular renal direct sau indirect prin eliberarea de enzime lizozomale . amiloidoza. X). fiind responsabile de apariţia sindromului Raynaud sau a urticariei la frig. capacitatea imunoglobulinelor anormale de a agrega între ele formând macromolecule şi interacţiunea proteină-hematii. . cu posibilitatea apariţiei sindromului hemoragipar. cardiace. Mecanismul apariţiei suferinţei renale este complex. . infiltraţia renală cu plasmocite.depunerea de amiloid este frecventă în mielomul IgD. II. V. iar pe de altă parte de modificările determinate de caracteristicile imunoglobulinelor mielomatoase: -creşterea volumului plasmatic. .

. VSH crescut. uneori limfocitoză relativă. Biopsia osteomedulară evidenţiază infiltrate nodulare plasmocitice sau plasmoblastice sau placarde de plasmocite. Medulograma relevă măduvă hipercelulară. rotundă sau ovalară. Plasmocitul mielomatos este o celulă mare. sau mai corect prin utilizarea electroforezei. în 90% din cazuri proteina M este o imunoglobulină întreagă. număr de trombocite normal sau scăzut. normocitară. prezenţa hematiilor în fişicuri. imunelectroforezei sau imunodifuziei radiale.MIELOMUL MULTIPLU      Constante biologice modificate: anemie moderată. mobilitate electroforetică în zona -. cu nucleul sferoidal situat excentric (uneori celula este mai voluminoasă. vacuole multiple (ce dau un aspect muriform celulei .celulele Mott) sau incluzii azurofile (cristale proteice) asemănătoare corpilor Auer din leucemia acută mieloblastică. Electroforeza şi imunelectroforeza evidenţiază hiperproteinemie (în medie 9g/dl). număr de leucocite normal sau scăzut. la nivelul citoplasmei se pot observa corpusculii Russel sub forma unor sferule hialine. Citoplasma este bazofilă (în mielomul tip IgA apar plasmociteîn flacără colorate în roz. cu diametru de 15-30m. normocromă. cu nuclei sau nucleoli multipli). frecvent apare un halou clar perinuclear. Evidenţierea proteinuriei Bence-Jones (lanţuri uşoare libere k sau ) se face prin termoprecipitare ( precipită prin încălzire la 600C şi se redizolvă la fierbere). creşterea nivelului PCR proporţional cu nivelul IL6. cu plasmocitoză variabilă între 10-90%. în restul cazurilor fiind prezente doar lanţuri uşoare. cromatina nucleară nu prezintă dispoziţia caracteristică în spiţă de roată a plasmocitului normal. rareori pe frotiu apar plasmocite ( plasmocitoza periferică peste 20% defineşte leucemia cu plasmocite).

14)-(mai fecventă în mielomul tip IgA). hipercalcemie. fosfataza alcalină serică: normală sau uşor crescută. Examenul radiologic sau scintigrafic relevă leziuni osteolitice în 70% din cazuri la nivelul calotei craniene. t(8. alterarea testelor de coagulare. . anomalie 6q. epifizelor proximale ale femurului şi humerusului (dimensiunile leziunilor variază de la câţiva mm la câţiva cm. în 20% din cazuri apare osteoporoza.(corelată cu leziunile osteolitice). creşterea 2-microglobulinei corelată cu volumul tumoral. sternului. hiperfosfatemie moderată.MIELOMUL MULTIPLU    Studiul citogenetic evidenţiază: hipoploidie (asociată frecvent cu prezenţa lanţurilor uşoare şi rezistenţă primară la citostatice). Plasmocitomul solitar osos ( leziune osoasă voluminoasă polilobată) este rar. omoplaţilor. Examene bioumorale: hiperuricemie. iar în 1% din cazuri osteoscleroza (pătată sau difuză). claviculelor. marginile sunt bine delimitate. oaselor bazinului. fără osteogeneză marginală). coastelor.(corelată cu rezistenţa primară la tratament). creşterea LDH seric în special în formele cu interesare medulară. anomalie 7q. vertebrelor.

Etiopatogenie: cauza bolii nu se cunoaşte. în apariţia ei fiind se pare implicaţi factori genetici (prezenţa unor anomalii cromozomiale. . incidenţă familială uneori mai crescută decât la restul populaţiei). poliartrita reumatoidă. boala Gaucher. osteomielita. microsferocitoza ereditară). chimici (expunere la azbest). stimularea antigenică prelungită dintr-o serie de afecţiuni ( colecistita cronică.MACROGLOBULINEMIA WALDENSTROM (MW)   Este o afecţiune malignă caracterizată prin proliferarea monoclonală de elemente limfocitare şi limfoplasmocitare secretoare de imunoglobulină M.

granulocitopenie cu creşterea riscului de infecţie. Elemetele figurate sunt acoperite de paraproteină. apărând tendinţa de dispunere în fişicuri a hematilor. Pasajul permanent de celule maligne în sângele circulant (deoarece acestea îşi păstrează capacitatea de mobilizare şi recirculaţie) determină diseminarea procesului patologic în diferite teritorii: organe limfoide. creşterea VSH-ului. trombocitopenie cu tendinţă la hemoragii). plămâni. ficat. perturbarea adeziunii. scăderea limfocitelor funcţionale. deprimarea sintezei Ig normale şi a producţiei de anticorpi (împreună cu granulocitopenia determină un deficit de apărare şi creşterea riscului de apariţie al infecţiilor). rinichi. alterarea capacităţii de migrare şi fagocitoză a granulocitelor neutrofile. hepatoslenomegaliei şi a suferinţelor de organ. cu apariţia adenopatiilor. ducând în timp la instalarea insuficienţei medulare şi apariţia pancitopeniei în periferie (anemie hiporegenerativă. hipervolemie. încetinirea vitezei de circulaţie a sângelui la nivelul vaselor mici. care va avea consecinţe fiziopatologice prin 2 fenomene importante: localizarea procesului tumoral şi efectele specifice determinate de macroglobulină. agregării plachetare şi a eliberării de F3plachetar. . hemoliza imună şi hemoragiile. Celulele tumorale invadează treptat măduva osoasă hematogenă . organele limfoide şi alte ţesuturi şi organe . hipervâscozitate. sistem nervos. Clona malignă sintetizează şi secretă cantităţi crescute de IgM omogenă care se acumulează în sistemul circulator determinând hiperproteinemie. tub digestiv. Proliferarea clonei maligne se însoţeşte de dislocarea elementelor limfoide normale. cu tendinţă la hemoragii.MACROGLOBULINEMIA WALDENSTROM (MW)   Sub acţiunea factorilor etiologici se produce o proliferare monoclonală de limfocite B secretoare de IgM. Mecanismul de apariţie al anemiei este mixt: pe lângă scăderea producţiei eritrocitare consecutiv infiltraţiei limfoplasmocitare se asociază hemodiluţia.

hipervolemiei . anomaliilor funcţionale trombocitare. VII. V. fiind atribuit creşterii vâscozităţii plasmei (determinată de prezenţa pentamerilor de IgM.MACROGLOBULINEMIA WALDENSTROM (MW)    O serie de proprietăţi fizice intrinseci ale paraproteinei (vâscozitatea intrinsecă. afectării vaselor mici şi interacţiunii IgM cu factorii plasmatici ai coagulării (II. Sindromul de hipervâscozitate este cel mai frecvent în MW. interacţiunea cu alte proteine plasmatice) sunt responsabile de apariţia unor manifestări ale bolii. Tulburările hemostazei sunt rezultatul trombocitopeniei. XI). Determină apariţia manifestărilor cerebrale. VIII. cu greutate moleculară mare şi configuraţie spaţială particulară). . stazei în microcirculaţie (prin fenomen de sludge). distensiei capilare şi tulburărilor de hemostază. sindrom hemoragipar. retiniene. X. capacitatea de precipitare sau de gelaţie la rece. hipervolemie.

Insuficienţa renală este mai rară decât în mielomul multiplu. hiperuricemie. . Paraproteina pote avea activitate de autoanticorp sau IgMk poate acţiona ca aglutinină la rece cu specificitate anti-I.MACROGLOBULINEMIA WALDENSTROM (MW)    Suferinţa renală constă în principal în prezenţa leziunilor glomerulare (afectarea tubulară fiind mai rară) determinate de depunerile de IgM pe faţa endotelială a membranei bazale glomerulare care pot oblitera capilarele glomerulare. fiind determinată de depunerile glomerulare ocluzive de macroglobulină. infecţii urinare. Tulburările neurologice sunt rezultatul interacţiunii IgM monoclonale cu glicoproteina asociată mielinei. proteinurie Bence-Jones sau amiloidoză. Afectarea renală este mai severă în MW asociată cu crioglobulinemie. Deshidratarea reprezintă un factor favorizant pentru decompensarea funcţională renală. poate exista şi infiltrat limfoplasmocitar la nivel renal. cu apariţia AHAI. la nivelul segmentului terminal glomerular fiind îndeplinite condiţii adecvate pentru precipitare (circulaţie încetinită şi o scădere relativă a temperaturii sângelui). amiloidozei şi hipervâscozităţii . nfiltraţia interstiţială cu celule maligne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful