9.

0 PENILAIAN BAHASA BERDASARKAN PROJEK

Pengenalan

• Penilaian ini merupakan aktiviti-aktiviti yang memerlukan murid mengaplikasi atau membuat tunjuk ajar cara pengetahuan dalam situasi sebenar.

CIRI-CIRI PENILAIAN BAHASA

Projek/ tugasan mempunyai pelbagai reka bentuk (lisan, visual, kinestetik)

Berbentuk jangka panjang

Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar

Pelajar dibenarkan untuk membina penyelesaian alternatif apabila tidak mendapat jawapan yang benar.

Pelajar dikehendaki melibatkan diri secara aktif iaitu membuat projek didalam kumpulan secara koperatif.

Pelajar dapat menjalankan tugas secara individu atau berpasukan

Sintesis pengetahuan yang dikumpul dan menilai pembelajaran.

Kreativiti 2. Murid mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah 8. Kebolehan membuat tugasan bersama orang lain 5. Aktiviti yang bermakna JENIS PENILAIAN BERASASKAN PROJEK Latihan dan soalan "open-ended" untuk murid meneroka secara lisan atau bertulis Extended Tasks Assigment seperti menulis puisi melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Melaksana dan menghasilkan sesuatu 7.Menilai murid dari segi : 1. membina model Portfolio . lakonan. persembahan. Murid menunjukkan kebolehan mengkaji / membentuk sesuatu 6. Kemahiran merancang 3. Integrasi pengetahuan 4.koleksi tugasan berdasarkan prestasi Tugasan prestasi drama. poster atau model .

1. di luar perhitungan halaman sampul . lengkap (dalam satu kali terbitan).LANGKAH UNTUK MENJALANKAN PROJEK Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek Langkah 2: Penilaian awal projek Langkah 5: Penilaian hasil projek Langkah 4: Pemprosesan maklumat Langkah 3: Pelaksanaan strategik 9. BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu Brosur. memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 halaman. brosur adalah terbitan tidak berkala dan tidak dijilid keras. buku kecil atau pamflet adalah terbitan bukan berkala yang terdiri daripada satu hingga sejumlah kecil muka surat dan selesai dalam sekali terbit Menurut UNESCO.

TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Rekabentuk dan paparan salah. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. menarik dan sesuai.TAHAP / KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). CONTOH BROSUR . FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi.

atas idea atau produk yang diiklankan.radio dan internet.9.keagamaa n parti politik dan lain-lain lagi .2. Iklan terbahagi kepada dua jenis iaitu iklan komersial dan iklan bukan komersial Iklan komersial JENIS IKLAN Iklan bukan komersial Produk Iklan sesuatu organisasi. IKLAN IKLAN Menurut Kamus Pelajar Jenis media yang Edisi Kedua. komunikasi yang termasuklah media cetak bermaksud untuk memujuk seseorang iaitu majalah.iklan adalah bentuk salah satu digunakan untuk menyampaikan iklan.akhbar dan media elektronik seperti untuk membeli atau mengambil tindakan ke televisyen.

Dari segi penyampaian: surat khabar.ASPEK YANG DINILAI . jeda yang digunakan baik atau lemah . televisyen.Tatabahasa .Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak .Intonansi.Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak IKLAN KOMERSIAL IKLAN BUKAN KOMERSIAL . radio .Menepati tema/kehendak soalan .

tembok. manakala iklan dipasang di media cetak. sedangkan iklan mementingkan susunan kata. POSTER Pengumuman brupa gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding. Poster Perniagaan Poster Penerangan Jenis Poster Poster Pendidikan Poster Kegiatan . Tetapi.9. Poster kebiasaannya ditempatkan di tempat umum. dan tempat-tempat umum untuk penyebaran yang lebih luas Pada dasarnya poster sama dengan iklan.3. Perbezaan antara poster dan iklan adalah poster mementingkan gambar.

DAN Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik.Syarat-syarat Pembinaan Poster • Gambar yang ditampilkan sebagai satu perhatian utama. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. CEMERLANG (910 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. bersifat efektif dan sugestif. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. . tetapi bersesuaian dengan idea. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. • Dipasang di tempat yang strategik KRITERIA PEMARKAHAN POSTER TAHAP / KRITERIA KREATIVITI KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. • Kata-katanya mudah diingat. Rekabentuk dan paparan salah. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. • Tulisan dicetak besar dan mudah dibaca. ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. menarik dan sesuai.

CONTOH POSTER .

persatuan.9.4. PERSEMBAHAN REKAAN Keunikan yang wujud atau unsur kekaguman. WEB DEFINISI Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua. organisasi. plan plantai. grafik. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. set dan prop kesan kepada muzik atau bunyi dalam persembahan Perisian kandungan yang tidak 'berat' dan lambat Melukis gambar sebagai satu rekaan yang memudahkan .Laman Web ialah dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. individu yang dapat dicapai melalui internet.

CONTOH BLOG PERSONAL Penggunaan teknologi maklumat yang efektif Menggunakan animasi yang pelbagai dan menarik Menerapkan 'sound' atau 'image' yang berkaitan dan sesuai Menghantar maklumat kepada rakan melalui emel .

contoh-contoh serta situasi yang tepat dengan golongan sasaran yang dikehendaki Penggunaan laras bahasa yang sesuai Laras bahasa akademik untuk topik yang ilmiah seperti sains Memudahkan pembaca untuk memahami sesuatu perkara yang ingin disampaikan Pelbagai variasi bahasa lisan seperti laporan. warna. ucapan. jenis tulisan dan rekaan dalaman Warna yang menarik dan tidak terlalu terang Font tulisan yang mudah dibaca Saiz tulisan yang sederhana Rekaan dalaman yang sedrhana Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu yang sensitif Tidak menyentuh sol agama dan perkauman Topik mudah difahami oleh semua peringkat umur Topik umum dan mudah dibincangkan oleh pembaca Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki Menggunakan tajuk yang sesuai bagi sasaran yang tepat Pemilihan kosa kata. esei dan cerpen Mempunyai maklumat tambahan Memudahkan para pembaca untuk mendapatkan maklumat tambahan Berkaitan dengan topik utama yang dibincangkan Menjimatkan masa pembaca Mempunyai jaringan yang luas Mudah diakses di mana-mana Mempunyai kata carian di dalam 'google search' Tidak mempunyai unsur-unsur keterlaluan sehingga disekat penggunaannya .Pemilihan latar.

POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. ‘colour’.Menjalinkan kerjasama antara murid dan guru . Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. ‘drawing tools’ dan ciriciri pengawalan masa. MATLAMAT: Menggalakkan murid dan guru menghasilkan bahan P&P yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan P&P berasaskan ICT OBJEKTIF: .5. ‘drawing’.9. ‘transitions’ dan ‘animations’. Persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’.Merangsangkan murid dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT .

Ketepatan isi kandungan 4. Masa terhad untuk persembahan. pengurusan ruang dan kreativiti 2. Kelengkapan laporan 5. Cara penyampaian maklumat 6. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8.CIRI-CIRI: Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: • -Hasil ciptaan sendiri • -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri • -Berasaskan Windows • -Interaktif ASPEK PENILAIAN 1. . Keistimewaan persembahan 7. Warna.

CONTOH POWER POINT .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.