Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie

4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

martie 2008 Ghidul Solicitantului Model E Opisul Cererii de finanţare

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a dosarului cererii de finanţare.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

CERERE DE FINANŢARE
Titlul proiectului:
finanţare completaţi cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de

Solicitant:

completaţi cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare

OPIS
Pentru unele anexe sunt prevăzute, în ghid, modele standard. Formatul celorlaltor documente vor respecta normele legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare. Nr. pagina (de la … până la…) 1-… …-… …-… …-… …-… …-… …-… …-… …-… …-… …-… …-… Perioada de valabilitate a documentului Nu se aplică Nu se aplică zz.ll.aaaa Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică zz.ll.aaaa Nu se aplică Nu se aplică zz.ll.aaaa zz.ll.aaaa Nu se aplică

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tip document Formularul cererii de finanţare Rezumatul proiectului (Model A) Actul de împuternicire* Declaraţie de eligibilitate (Model B) Declaraţie de angajament (Model C) Certificatul de înregistrare Certificatul constatator ROLEG Actul constitutiv (împreună cu toate modificările*) Situaţiile financiare Documente de proprietate/ contract de concesiune* Certificatul de urbanism* Planul de afaceri (Model D)

*) dacă este cazul

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful