John Zerzan

Anarho primitivizam protiv civilizacije

1

Sadržaj Primitivci budućnosti Porijeklo i značenje jezika Umjetnost na optuženičkoj klupi Mladost i regresija u infantilnome društvu Praznina kao pokretalo Vrijeme tuge Vrijeme kao izvor nezadovoljstva Protiv tehnologije Katastrofa postmodernizma “Hakim Bey”, postmoderni “anarhist” Tko je Chomsky? Državni neprijatelj (razgovor s Derrickom Jensenom)

1 2 17 26 33 36 47 49 65 72 88 90 93

2

Primitivci budućnosti
Podjela rada, koja je odigrala bitnu ulogu na našem putu prema današnjoj globalnoj krizi, svakodnevno nas priječi u poimanju izvora te užasne sadašnjosti. Mary Lecron Foster nedvojbeno ublažava zbilju kada ističe da antropologiji danas prijeti ozbiljna i opasna fragmentacija. Shanks i Tilley iznose, pak, rijetku i srodnu tvrdnju: Smisao antropologije nije tek puko tumačenje prošlosti; antropologija mora utjecati na promjenu načina tumačenja prošlosti u svrhu društvene rekonstrukcije sadašnjosti. Društvene znanosti i sŕme onemogućavaju široku i duboku viziju koja je potrebna za takvu rekonstrukciju. Kada je riječ o porijeklu i razvoju čovjeka, prostor raspršenih područja i potpodručja poput antropologije, arheologije, paleontologije, etnologije, paleobotanike, etnoantropologije itd., - zrcali od samog početka sužavajuće, osakaćujuće djelovanje civilizacije. No, bez obzira na to, postojeća literatura se može pokazati itekako korisnom, ako joj se pristupi na primjeren način, s primjerenom sviješću i žudnjom da se prevladaju njezina ograničenja. Štoviše, sve slabosti više ili manje ortodoksnih modela mišljenja mogu biti, i doista se pokazuju korisnima, za sve nezadovoljnije društvo. Nezadovoljstvo suvremenim životom se pretvara u nepovjerenje prema službenim lažima koje se plasiraju kao opravdanja tog života i pojavljuje se istinitija slika ljudskog razvitka. Odricanje i podložnost, kao odlike suvremenog života, dugo su isticane kao nužne sastavnice ljudske prirode. Pa napokon, u odnosu na naš predcivilizacijski život obilježen neimaštinom, surovošću, i neznanjem, autoritet se nadaje kao pravo dobročinstvo koje nas je spasilo od divljaštva. Pećinski čovjek i Neandertalac se prizivaju svaki put kada nas se želi podsjetiti gdje bismo bili bez religije, vlasti i nadničarenja. Međutim, taj ideološki pogled na našu prošlost se u posljednjih nekoliko desetljeća radikalno izmijenio, zahvaljujući radu akademika poput Richarda Leeja i Marshalla Sahlinsa. U antropološkim uvjerenjima dogodio se gotovo potpun obrat, praćen bitnim posljedicama. Danas, primjerice, znamo da je život prije pojave pripitomljavanja i zemljoradnje zapravo bio prilično lagodan, obilježen bliskošću s prirodom, čulnom mudrošću, jednakošću spolova i zdravljem. Tijekom milijuna godina to je bila naša ljudska priroda, sve dok nas nisu porobili svećenici, kraljevi i šefovi. Nedavno se dogodilo još jedno zapanjujuće otkriće koje produbljuje već spomenutu spoznaju i koje nam možda govori nešto jednako važno o tome tko smo bili i tko bismo jednom ponovno mogli postati. Središnji pravac napada na te nove opise života skupljača/lovaca očitovao se u - počesto neizravnom i naznačenom - milostivom opisivanju tog života kao najvišeg stupnja do kojeg je u toj ranoj fazi razvoja čovjek uopće mogao doći. Taj argument, dakle, ne poriče da je postojalo dugo razdoblje očitog blagostanja i mirnog suživota, nego ističe da ljudi jednostavno nisu bili mentalno sposobni zamijeniti jednostavan život složenim društvenim i tehnološkim napretkom. U još jednom fundamentalnom udaru na civilizaciju, danas znamo da je ljudski život nekoć, i to prilično dugo, bio ne samo lišen otuđenja ili dominacije, nego da su - kao što pokazuju istraživanja arheologa Johna Fowlleta, Thomasa Wynna i drugih - tadašnji ljudi posjedovali inteligenciju koja je bila u najmanju ruku jednaka našoj. Time je jednim udarcem odbačena teza o neznanju, a promišljanje našeg porijekla obasjano je novim svjetlom. Da bi se pitanje mentalne sposobnosti kontekstualiziralo, korisno je razmotriti različita (i ponovno ističem, ideološki nabijena) tumačenja ljudskog porijekla i razvoja. Robert Ardrey je iznio krvožedno, mačističko viđenje pretpovijesti, što su u blažem obliku učinili i Desmond Morris, te Lionel Tiger. Slično tomu, Freud i Konrad Lorenz pisali su o korijenskoj pokvarenosti ljudske vrste, pridonoseći time jačanju hijerarhije i moći. Na sreću, pojavio se i 3

kao što ističe Zihlman. umjesto podjele rada. te susljednim kroničnim poremećajima. dok slično ispitivanje kamenog oruđa pronađenog na milijun i pol godina starom nalazištu Koobi Fora u Keniji pokazuje. Mnogi su dokazi. nakon pomne analize pokazalo da su nakupine kostiju. Joan Gero pokazala je da su kameno oruđe. Podjela rada među spolovima još je jedna ključna sastavnica ljudskih početaka. pogled koji odgovara današnjem uvriježenom pogledu na život u paleolitiku. uz muškarce. Mala količina mesa u ranoj paleolitskoj prehrani vjerojatno je pribavljena sa strvina. ističe Slocum. dobar je primjer takve pomne analize.koji ne vide 4 . zapravo bile vodeni nanosi ili pak ulov drugih životinja. a spolna specijalizacija se javila prilično kasno u ljudskoj evoluciji.jedan bitno uvjerljiviji pogled na stvari. drugim riječima. Iako su se naši rani preci za uspješno skupljanje biljaka koristili detaljnim poznavanjem okoline i svjesnom orijentacijom. čini se da su. te puno manji očnjaci kod ženki. pri čemu se to stanje nekoć smatralo neupitnim obilježjem skupljača lovaca. značajno ovisile o muškarcima. Jedan od snažnih argumenata koji ide u prilog tezi o suradnji. Strausa ili Trinkhausa . Cradera i Isaaca. tvrdi Ehrenberg. izvorno se često naglašavao ukazivanjem na obilježja kao što su. Adrienne Zihlmann je zaključila da se lov javlja razmjerno kasno u evoluciji i da se možda ne proteže na više od posljednjih stotinu tisuća godina. Spolni dimorfizam ili dvoobličje. arheološki dokazi o postojanju lova tek se poslije polako počinju umnažati. a ne putem lova. nebitnim u odnosu na lov muškaraca . Danas je pak uvelike prihvaćeno mišljenje da je skupljanje biljne hrane . za razliku od suvremene prehrane zasićene mastima i životinjskim bjelančevinama.koje se nekoć smatralo isključivo ženskim poslom. Autor u tekstu izražava svoju sumnju da je lov bio važnije zastupljen sve do prije 200. Ako je. Mužjaci i ženke većine današnjih majmuna imaju znatno duže i veće očnjake i to upravo zbog nemogućnosti da njihove ženke naprave takav izbor. koji su od početka sedamdesetih godina razradili Linton. dakle. primjerice. Nestanak velikih muških očnjaka snažno upućuje na to da je ženski dio vrste češće odabirao druželjubive i dijeljenju sklone mužjake. sve do razmjerno nedavne pojave anatomski modernih ljudi. prema tvrdnjama Zihlmana. Ispitivanje fosilnih ostataka zuba pronađenog u Istočnoj Africi što ga je elektroničkim mikroskopom proveo Walker. a pritom osporava onu o općem nasilju i dominaciji muškaraca. a Poirier nas podsjeća da ne postoji niti jedan arheološki dokaz koji bi potvrdio uvjerenje da su rani ljudi provodili podjelu rada. najbitnija sastavnica ranog ljudskog postojanja možda je bila potpuna fleksibilnost u ponašanju.000 godina. koje se nekoć smatralo dokazima masovnog ubijanja sisavaca. primjerice. dokazi o provođenju klanja ne postoje. pokazao neospornim. Kao što ističe Zihlman. zaključili su da je dioba hrane bila ključnom sastavnicom ustanovljavanja našeg jedinstvenog ljudskog razvitka tijekom posljednjih dvaju milijuna godina. kada se onda pojavio lov? Binford tvrdi da naznake o korištenju životinjskih proizvoda ili. istaknuti očnjaci ili zubi za borbu kod mužjaka. Taj se zaključak. napominje Hodder. međutim. tiče se smanjivanja razlike u veličini i snazi između muškaraca i žena u ranoj fazi evolucije. dakle. potpuno izmijenili pretpostavke o proširenosti lova u pretpovijesti. Tako se. da su oruđa korištena u obradi biljnih materijala. Tanner i Isaac. G. upućuje na prehranu koja se ponajprije sastojala od voća. Jane Goodall i Richard Leakey. prema riječima Keeleya i Totha. kao i mnogi drugi. Zihlman. početa prilagodba našu vrstu usredotočila na skupljanje. Prirodnostanje vrste je očito bilo obilježeno prehranom koja uvelike se zasnivala na povrću bogatom vlaknima. Skupljanje hrane vjerojatno nije zahtijevalo podjelu rada. Postoje mnogi autori – poput L. Tekst Lewisa Binforda Jesu li u Tooralbi postojali lovci na slonove?. ističu Zihlman i Tanner. središnje odlike tadašnjeg života bile fleksibilnost i zajedničke aktivnosti. Budući da žene po pitanju hrane nisu. izrađivale i žene.bio glavni izvor hrane. Dioba hrane se dugo vremena smatrala sastavnim dijelom najranijeg ljudskog društva.

glupo stvorenje . pogled na cijelu vrstu doveden u pitanje.da se ljude od kasnog paleolitika nadalje može smatrati sapiensima. poput naglašene lateralizacije mozga i očita funkcionalnog odjeljivanja cerebralnih područja. Proturječja oko kategorizacije vrsta zanimljiva su. Johanson i Edey napominju: Kada bismo erectusa s najvećim mozgom usporedili sa sapiensom najmanjeg mozga . dakle tek nešto prije pojave zemljoradnje. u modernog čovjeka određuje kao isključivo ljudska odlika. ističu Ciochon. pak. Taj nevjerojatan napredak u pristupu ranoj inteligenciji je nedvojbeno povezan s današnjom pomutnjom po pitanju vrsta i uzmicanjem nekada prevladavajućeg. Foley pak dodaje da anatomske razlike između Homo erectusa i Homo sapiensa nisu velike. U toj fazi razvoja. Olsen i Tames. što se vidi iz načina izrade kamenog oruđa. odnosno anatomija lubanje.imena vrsta bi morala biti obrnuta. što dovodi u pitanje postojeću podjelu čovječanstva na odvojene rodove. te zaključuje . ističe Coppens. s jedne strane. Profinjenije bi metode datiranja mogle pokazati da je staro čak više od tri milijuna godina. Homo erectus je drugi glavni predak Homo sapiensa i pojavljuje se prije oko 1. ili čovjek majstor. kao sklonost. a njegovo se ime odnosi na najranije zabilježeno korištenje kamenog oruđa. međutim. što je. U svojoj nevjerojatno jednostavnoj i učinkovitoj prilagodbi afričkim i azijskim prilikama. Glavni razlog zbog kojeg se smatra da su ti artefakti nastali ljudskom rukom jest činjenica da su u njihovoj izradi korišteni drugi artefakti. bila vrlo slična onoj modernog čovjeka.000 godina kada ljudi izlaze iz šuma. Nedavno je. 5 . isključivo ljudska odlika.nikakve dokaze o postojanju ozbiljnog lova čak i kasnije. Homo habilis. za odjeljivanje erectusa i sapiensa u dvije vrste. naši preci imali su manje mozgove i tijela od nas. te između arhaičnog i anatomski modernog Homo sapiensa s druge. Prema mnogim izvorima. te odlaze na suše. Jelinek jednoznačno izjavljuje da nema valjana razloga.unatoč očitoj inteligenciji i golemoj fizičkoj snazi. piše Holloway. sadržaj lubanje Homo erectusa je toliko sličan onom modernog čovjeka da je ta vrsta vjerojatno bila sposobna za slične odlike u ponašanju. otvorenije i travom bogate afričke savane. odnosno sve do vremena kasnog gornjeg paleolitika. tvrdi Klein. ističe Shreeve. Klein. oruđe starije od dva milijuna godina upućuje na uvriježenu prevagu desne ruke. isključivo u kontekstu pitanja: kako su živjeli naši preci? Unatoč minimalnom broju prirodnih ostataka koji mogu preživjeti tolike milijune godina. ali kako su ti materijali vrlo podložni propadanju. ali Poirier ističe da je njihova postkranialna anatomija. piše da je jako teško povući jasne taksonomijske razdjelnice između Homo erectusa i arhaičnog Homo sapiensa.zanemarivši pritom sva druga njihova obilježja . ni anatomskog niti kulturalnog. koliko nam je poznato. Fagan. Najstarije očuvano kameno oruđe pronađeno je u Hadaru u Istočnoj Africi. Često ismijavani Neandertalac je opisivan kao primitivno. ipak je moguće nazrijeti potku tog života i njegove počesto uglađene odlike iz vremena prije podjele rada. označava prema dosadašnjim shvaćanjima prvu vrstu ljudi. njihova je zastupljenost u arheološkim nalazima bitno manja. imao je mozak nešto veći od našega. Iako sama veličina mozga nije nužno povezana s mentalnim sposobnostima. Srodno tomu. Homo neandertalus. sveopćeg modela evolucije. a Holloway dodaje da njegova proučavanja unutarnjih osobina lubanje iz tog vremena upućuju na moderan ustroj mozga. Nadalje.u skladu s prevladavajućom hobbesovskom ideologijom . Desnorukost se. Homo habilis se služio jednostavnim uporabnim predmetima od drva i kosti. međutim.700. zaključuje da su u to vrijeme temeljne ljudske spoznajne i komunikacijske sposobnosti gotovo sigurno bile prisutne. naš najbliži predak.baš kao i Hublin . primjerice. Pozornost je privukla činjenica da fosilni ostaci različitih vrsta čovjeka svi redom pokazuju međusobno isprepletene morfološke odlike.

jezik . a vjerojatno bi se pojavila i ranije da u afričkoj pradomovini čovjeka nisu vladali tropski uvjeti. čak i kod ranih ljudi. unatoč inteligenciji potpuno sposobnoj za njih. ta će se manjina morati pomiriti sa suvremenim spoznajama koje upućuju na činjenicu da je ljudska inteligencija bila potpuno prisutna gotovo od samog početka razvoja ljudske vrste. ta stagnacija prilično zbunjuje znanstvenike. No. Ali. Također je vrlo popularno svaki ljudski čin ili predmet promatrati u njegovu simboličkom značenju. Srodne su tome i riječi Normana O. koji obuhvaća tek proteklih 30. poput Wynna.ističe Gowlett . moglo bi se reći da su oni davno odabrali prirodu umjesto kulture. Suzolikog oblika i iznimno uravnotežena. Prema Wymerovu sudu.općenito govoreći . Pod svjetlom novih spoznaja o pred-povijesnoj inteligenciji. Podjela rada. ljudi su . a vjerojatno i govorni . Ubrzo se pojavila i acheulijanska sjekira simetrične ljepote kojom su se ljudi koristili prije otprilike milijun godina. a ne puko nagađanje. ona očituje sklad i uporabljivost iz razdoblja koje uvelike prethodi simbolizaciji. još postoje arheolozi koji smatraju da su sve vrste prije Homo sapiensa. starih otprilike 1.te broj i umjetnost. Vatra je u uporabu ušla prije gotovo 2 milijuna godina. 6 . međutim. s obzirom na mogućnosti prisutne u ljudi prije pojave civilizacije. primjerene snage i primjerenog kuta udarca. nisu tijekom cijeloga tog vremena imali nikakvo osobito značenje. a to je . utjelovljeno u postmoderni. vrećá i ogrtača. A kako je ta osnovna dimenzija simboličke kulture napredovala. neobično malo promjena u tehnologiji. Isaac napominje da se osnovna potreba ljudi za oštrim rubovima očituje u raznovrsnom opsegu oblika koji potječu od oldowanskog uzorka lomljenja kamena. koncentraciju. te postavlja pitanje: kako se uopće dogodilo da se složenost [oruđa] poistovjećuje s boljom prilagođenošću. onako usput. trodimenzionalnu vizualizaciju oblika i planiranje. bile neusporedivo primitivnije od nas istinskih ljudi. te da su spomenute sposobnosti bile uvriježene kod ranih ljudskih bića prije gotovo dva milijuna godina i to je.000 godina. te fleksibilnosti potrebne za izradu sjekire. prema Rollandu. s obzirom na ranije spomenute podatke o fundamentalno modernom ustroju mozga. Butzer pak ističe da postoje dokazi koji upućuju na to da su ljudi krzna rabili za oblaganje zidova pećine i sjedala.Zbirka alata koju su Leakeyjevi pronašli na lokalitetu Olduvai Gorge sadržavala je barem šest prepoznatljivih tipova alata. Gowlett. Razvijena uporaba vatre uključivala je paljenje pećina kako bi se istjerali kukci i zagrijali šljunčani podovi koji se pojavljuju u ranom paleolitiku. Gerhard Kraus ističe da je tijekom dva i pol milijuna godina napredak u kamenom oruđu bio ravan nuli.700. htjelo bi zanijekati zbiljnost rascjepa između prirode i kulture.sve je to odbačeno vrlo rano. tu je na djelu kultura kao manipulacija temeljnim simboličkim formama. dodaje Gowlet. Suvremeno mišljenje. Čini mi se vrlo vjerojatnim da je upravo inteligencija. Sudeći prema urezima koji su pronađeni na očuvanim kostima. činjenica. pripitomljavanje životinja. teško je shvatiti zašto je napredak bio tako spor. simbolička kultura . nego je ono toj zbilji nametnuto preko kulture kao prvi kulturalni namet.u to davno doba tetive i kožu ubijenih životinja rabili za izradu konopa. Browna: život bez tlačenja nije dio povijesnog vremena. Htio bih. podsjećaju me na to da vrijeme kao materijalnost nije sadržano u zbilji. poučena uspjehom i zadovoljstvom skupljačko-lovačkog života. Thomas Wynn je prosudio da je za izradu acheulijanske sjekire bio potreban stupanj inteligencije koji određuje jednu posve modernu odraslu osobu.pisani svakako. Prema riječima Johna Gowletta. U golemome vremenskom rasponu paleolitika dogodilo se. Zaključuje da je izrada zahtijevala vješto rukovanje. ističe Poirier. razmatra razinu operativnog mišljenja potrebnu za korištenje primjerenog oruđa. pravi razlog navedenog izostanka napretka.još jedna sastavnica negiranja suprotstavljenosti prirode i kulture. te za izradu ležaja rabili morsku travu. izraziti svoje slaganje s Goldschmidtom koji ističe da je skrivena dimenzija u izgrađivanju simboličkoga svijeta vrijeme. Čini se doista neupitnim da konkretizirano vrijeme.000 godina.

kako ističu Tanner i Zihlman.otvorila sitne pukotine u ljudskoj zajednici i potaknula nezdravo ophođenje prema prirodi. a da su pritom bili potpuno sposobni za jasno. pak. čini se. U čemu dakle leži uzrok izostanka poretka. međutim. unutarnjeg razgovora. prije petnaest tisuća godina. te iz izravnog kontakta licem u lice. čije bi napredovanje moglo biti općenito priznato . ističu Johnson i Conkey. Na sličnome tragu. te je njime zaustavljena poplava slika i podražaja kojoj je predmoderni pojedinac bio izložen. U tom smislu. arheolozi su protumačili kao jedno od velikih iznenađenja pretpovijesti. Iako ne postoji slaganje u vezi s vremenom pojave jezika. Foster ga gotovo oduševljeno pozdravlja. Čini se da je jezik djelovao poput zapreke. uključujući i mogućnost intrapersonalnog. nema. ti podaci snažno upućuju na to da je ljudska intelektualna sposobnost jedinstveno moćna. sukoba ili “opreka”? Literatura koja se bavi paleolitikom gotovo da uopće ne postavlja to ključno pitanje. jezik vjerojatno označava početak odstupanja od otvorenog života i zajedništva s prirodom. Također je vjerojatno pogrešno pretpostaviti da je mišljenje napredovalo . Goldschmidt je. ni dokaza o postojanju govora prije razdoblja kulturne eksplozije kasnog gornjeg paleolitika. odgovorna za usađenu joj sklonost širenju. ne postoje nikakvi čvrsti dokazi da to tako mora biti. To .neprimjećena zbog svojeg ledenjački sporog napredovanja i neshvaćena zbog svoje novine . a koji je uslijedio nakon inauguracije simboličke kulture. Lévi-Strauss je istaknuo da mitsko mišljenje uvijek napreduje od svijesti o oprekama prema njihovu razrješenju. iako postoje tisuće monografija posvećenih pojedinim odrednicama tog razdoblja. Postoje mnogi primjeri pacijenata koji su. primijetio je Gowlett.ako uopće i postoji nešto takvo kao neutralno mišljenje. poput sredstva putem kojega je život.budući da mi zapravo mislimo u jeziku. 7 . Obred je bio ključno sredstvo za postizanje i učvršćivanje društvene povezanosti.koji se pojavljuje u gornjem paleolitiku . čak i bez postojanja jezika. uzevši u obzir nepostojanje tih djelatnosti u srednjem paleolitiku. Kada je riječ o djelatnoj simbolizaciji. također. Prema Donaldovim riječima. u pravu kada prosuđuje da je možda upravo obred . zaključujući da se simbolički oblik pokazao veoma primjenjivim. Zanimljivo je pritom da taj prijelaz na civilizaciju mnogi i dalje smatraju bezopasnim. budući da je Homo sapiens postao materijalnim gospodarom svijeta! On je zasigurno u pravu kada ističe da je uporaba simbola istinska bit kulture.upućuje na činjenicu da prije pojave simbola nije vladalo stanje nereda koje bi pojavu simbola učinilo nužnom. primjerice. Osobno mi se razumnom čini hipoteza da je podjela rada . počinju se opažati tragovi specijaliziranog skupljanja biljaka na području Bliskoga Istoka. No. Cohen simbole vidi ključnim sastavnicama razvitka i održavanja društvenog poretka. U kasnom gornjem paleolitiku.tako je u jednakoj mjeri jačalo otuđenje od prirodnog. tako.dakle. te specijaliziranog lova.bio ključna sastavnica ustroja kulture. što je trebalo nekako nadoknaditi. Obred je odigrao niz vodećih uloga u onome što Hodder naziva nesmiljenim razvojem simboličkih i društvenih struktura koji se zbivao usporedno s dolaskom kulturnog posredovanja. stavljen pod stroži nadzor.u Gornjem paleolitiku. potpuno izgubili sposobnost govora.poput velikog broja pozitivnih dokaza . ali istodobno potpuno zanemaruje činjenicu da je ta uspješna prilagodba polučila otuđenje i uništenje prirode koje je poprimilo današnji zastrašujući izraz. te kretanje prema životu više usmjerenom k nadvladavanju i pripitomljavanju. obreda i umjetnosti . nekako pojavio iz matrice sveobuhvatne neverbalne komunikacije. prema Mumfordovim riječima. ističe Allport. Naglu pojavu simboličkih djelatnosti . suvislo razmišljanje svih vrsta. totemski obredi snaže jedinstvo klana. utjecaj podjele rada i prirodne specijalizacije sve se snažnije očitovao preko razbijanja cjelovitosti i prirodnog poretka. Razumno je pretpostaviti da je simbolički svijet potekao iz uobličenja jezika koji se. zbog posljedica moždanog udara ili sličnih oštećenja.

Slično tomu. Kao šamanska djelatnost. poput cijele simboličke kulture. obred je bio sastavnim dijelom te djelatnosti. Kada su. a zatim posredstvom obreda i umjetnosti . prema Leonardovim riječima. osjećaj da ranija. često se postavljalo pitanje: Zašto se zemljoradnja nije pojavila milijun godina prije Krista. ističe Hodder. poljoprivreda je izmijenila naš način života. da različiti oblici svjetovne umjetnosti svoje porijeklo vuku iz obreda. pri čemu obredne radnje obećavaju. kao metoda kulturnog usmjeravanja i obuzdavanja. Očito je da viđenje žene kao divlje ili opasne datira iz tog vremena.Početak uspona pripitomljavanja životinja ili pripitomljavanja prirode očituje se u kulturalnom uređivanju divljine putem obreda. života u ravnoteži s drugim divljim vrstama. Obred i magija. neke su od njezinih prilično izravnih specifičnih posljedica. dakle.igrali ključnu ulogu u koordinaciji i usmjeravanju zajednice. Nikada prije nije se dogodila toliko bitna i radikalna promjena jedne vrste u tako kratkom vremenu. s vremenom postaje sve snažniji. kao vid obrednog izraza. javljaju se prije 25. nego tek osam tisuća godina prije nove ere? Osobno sam ponudio kratak odgovor u smislu lagano ubrzavajućeg otuđenja. rabljene u obredne svrhe. Nema nikakve dvojbe. zemljoradnja je ubrzo odnijela pobjedu. način prilagođavanja i to na neviđen način. otvoren je prostor pripitomljavanju prirode. odnosno snažniji i prilagođeniji. naporan rad.000 godina kao primjer najranijeg simboličkog uobličenja žene koji se rabio u svrhu reprezentacije i kontrole. uspostavlja materijalne temelje društvene hijerarhije i pokreće razaranje okoliša. gornjopaleolitskoj umjetnosti. Kultura. Pfeiffer je slavne pećinske crteže. koje se javilo kao posljedica podjele rada i simbolizacije. učinjeni su daljnji koraci u smjeru promicanja i osnaživanja podjele rada. te su . ističe Wymer. svim tadašnjim ljudima zajedničkom bila svijest koju bismo danas odredili kao izvanosjetilnu. oblik nužan za održavanje reda i discipline. Pojavivši se prije tek 10. Figurice Venere. Povratak izvornome blaženstvu putem obreda gotovo je univerzalna tema mitova. obreda i umjetnosti je nadahnulo pripitomljavanje biljaka i životinja koje je ubrzo uslijedilo.pokušava umjetnim putem riješiti duhovnu i društvenu tjeskobu. obred se može smatrati i vrstom izlaska iz stanja u kojemu je. I umjetnost je. kraljevi. Kada se jednom javila želja za proizvodnjom. Počinje se javljati osjećaj nelagode.000 godina.prema Benderu . izravna izvornost polako nestaje. no uzevši u obzir negativne rezultate tog procesa. Podređivanje divljine očituje se još konkretnije u pojavi sustavnog izlovljavanja krupnih sisavaca.uz sve naglašeniju podjelu rada . S pojavom simboličke kulture. primjerice kao dio razvitka najranije faze teritorijalizma. jer nadzor. Taj sadržaj obreda upućuje na prazninu koju on. dakle . ističe Gans. pridonijela uspostavi nadzora nad prirodom.uvodi umjetnost. opisao kao izvorni oblik inicijacije mladeži u tada već složeni društveni sustav. s pojavom zemljoradnje ti su izvori uvelike smanjeni. rastvaranje mjerljivog vremena. vjerojatno su imali snažnu prevlast u ranoj. pokazalo se da je proizvodnja sve produktivnija što je nadzor učinkovitiji. I dok su paleolitski ljudi uživali veoma raznovrsnu prehranu. Mislim da je La Barre u pravu kada prosuđuje da i umjetnost i religija izniču iz nezadovoljene žudnje. Zemljoradnja potiče sve snažniju podjelu rada. Svećenici. između ostalih blagodati. S obzirom na inteligenciju i veliko praktično znanje čovječanstva iz kamenog doba. Nakon dva milijuna godina ljudskog života u granicama prirode. međutim. spomenuti fenomen još zaslužuje priličnu 8 . spolna nejednakost i ratovi. i njoj inherentne volje za manipulacijom i nadzorom. navodno popunjava. jezičnim putem. nastale u Europi u vrijeme gornjeg paleolitika. samo specijalizirani pojedinci preuzeli pravo na tu razinu percepcije koja je nekoć vjerojatno bila zajedničko obilježje. koristeći se u prehrambene svrhe tisućama biljaka. Samopripitomljavanje putem jezika. Kao sredstvo uspoređivanja osjećaja. po svojoj naravi.u početku apstraktnim. obred .

čini se da je nagnuće izvornom životu ipak uspjelo preživjeti sve te godine: Pokušajte zamisliti. Tu jasno uočavamo združivanje logike simbolizacije i rasta kapitala. tako i zbog dugotrajne izloženosti državnim vlastima i misionarima. Prema Binfordovim riječima. Jedan od najtrajnijih i najproširenijih mitova govori o postojanju zlatnog doba obilježenog mirom i nevinošću. poreza ili zakona. ističe da Bušmani začudno malo vremena provode radeći. način života u kojem su zemlja. ona izolirana mjesta koja zemljoradnicima trenutačno nisu potrebna. zašto se zemljoradnja. primjerice. različita oboljenja vezana za prehranu i najzaraznije bolesti. No.izloženi su posljedicama susreta s drugim narodima.. Jednom riječju. zaključuju Cohen i Armelagos. itd. U doba suše. stasu i snazi građe ljudskog kostura. a manji broj članova plemena uopće ne mora raditi.. Flood napominje da prema mišljenju Australskih Aboridžina rad na obrađivanju zemlje i sađenju biljaka uvelike premašuje moguće prednosti takvog života. Lévi-Strauss je u tom smislu prilično uvjerljivo izveo tvrdnju da je primarna funkcija pismene komunikacije bilo olakšanje iskorištavanja i podčinjavanja. danas više ne postoji.zamijenile su spontanost. slika je života naših pretpovijesnih predaka koja izražava žudnju osviještenih poljodjelaca za izgubljenim životom slobode i odgovarajućeg spokoja. a puno vremena troše na odmor i zabavu. uočljive promjene u kulturi nastale kako zbog višestoljetnog dodira sa susjednim zemljoradničkim pučanstvom. Valja dodati da Mbutiji nikada nisu pripitomljavali životinje. te potaknulo propadanje zubā. organiziranog kriminala. . koji su nekako uspjeli izbjeći snažnom nastojanju civilizacije da ih pretvori u robove .ključne sastavnice civilizacije zaslužne za njezin uspjeh .prije pojave vlasništva nad usjevima. kao temelja zemljoradnje . Svi preživjeli skupljači lovci. Govoreći 9 . Mbuti Pigmeja iz Središnje Afrike. međutim.a vjerojatno i duljine .ljudskog života. nije posvuda jednoliko razvila. stoga. primjerice.odnosno zemljoradnike. Bodley je otkrio da pleme San ili Bušmani iz negostoljubivog područja pustinje Kalahari u Južnoj Africi. Nezemljoradničke skupine odlikuje veoma zdrav spoj male količine rada i materijalnog obilja. gradovi i carstva. krije odgovor na pitanje dugotrajne statičnosti društvenog života.pozornost. bez nje ne bi mogli postojati. piše Duffy. te zbog toga žive puno sigurnije i mirnije. niti sijali usjeve. Clark upućuje na izobilje dokolice u vrijeme skupljača lovaca. Razvoj brojeva dodatno je potaknuo poriv da se zemlji pristupa kao nečemu što treba podrediti. ili kako god to nazvali. te o pojavi nečeg što je uništilo tu idilu i osudilo nas na bijedu i patnju. ponavljanje i ustaljenost . u usporedbi sa susjednim plemenima koja obrađuju zemlju. skrovište i hrana slobodni i gdje nema vođa. u kojemu nema bogatih i siromašnih i u kojemu sreća ne znači nakupljanje materijalnih bogatstava. nego zašto se ona uopće razvila? Okončanje razdoblja skupljačko-lovačkog života donijelo je opadanje u veličini. rade vremenski manje. Nekolicini preostalih prastanovnika danas su ostala samo najzabačenija područja. Nekoć bogato okružje koje su ljudi naseljavali prije javljanja pripitomljavanja i zemljoradnje. šefova.bio potpuno nepotreban. životinjama i zemljom. ta se susjedna plemena za pomoć obraćaju upravo plemenu San. politike. te zaključuje da upravo dokolica i uz nju vezan lagodan način života. Pripitomljavanje je potaknulo i potrebu za pismom zbog najranijih poslovnih transakcija i političke administracije. očaranost i očitovanja predzemljoradničkog ljudskog stanja koje se dugo održalo. dok drugi autori često napominju da su Bušmani puno vitalniji i slobodniji od okolnih sjedilačkih zemljoradnika. Usklađivanje. ključno pitanje nije. Duffy ističe da su u današnjih skupljača lovaca koje je proučavao. Sljedeći je ishod bio izum broja koji je . opći rezultat te promjene je bio sveobuhvatni pad kakvoće . za razliku od oskudice i cjelodnevnog rintanja. Dodajte tome prednosti pripadanja društvu u kojemu se sve dijeli. Slika raja. političke subjekte. nadničare. Tanaka.

Ako sadašnjost bude pravilno ispunjena. oni ne pokazuju veliku želju za utjecanjem na nešto što još ne postoji.. uspio je ubiti životinju golim rukama. te lak i bezbolan 10 . piše Shelly. od suvremenih industrijskih ili poljoprivrednih radnika. primjerice. To autorica smatra znakom velike krepkosti i čulne izoštrenosti koja se nekako ipak uspjela održati i izbjeći naletima civilizacije. 80 posto sredstava za život pribavljaju skupljanjem. Isto se može reći za zdravu. Stanovnici Andamanskog otočja smještenog zapadno od Thailanda nemaju vođa. Oni imaju mnogo više slobodnog vremena. gdje divljači ima puno više nego u Kalahariju. pčele ih nikada ne ubodu. Iako suvremeni skupljači lovci jedu više mesa od njihovih pretpovijesnih predaka. Prehrana skupljača je općenito bolja od one obrađivača. ipak. nepripitomljeni znaju da samo sadašnjost može biti potpuna. nasilja i bolesti. pa čak i od profesora arheologije. Truswell i Hansen našli su to isto kod člana plemena San koji je preživio goloruki sukob s leopardom. glad je u njih vrlo rijetka. Prema Vaneigemovim riječima. iako su stjerane u vrlo sužena područja. Kada je pak riječ o budućnosti. simboličko predstavljanje posve im je nepoznato i nemaju domaćih životinja. U životima primitivnih naroda sjećanja ne igraju nikakvu ulogu i oni općenito ne obraćaju pozornost na rođendane ili mjerenje godina. rane im zacjeljuju iznenađujuće brzo. i čeznemo za onime što još nije. piše Cipriani. Također je posvjedočio andameški običaj skupljanja meda bez ikakve zaštitne odjeće. te dodaje da i današnje skupine skupljača lovaca žive sasvim dobro. tvrde Lee. dodaje Binford. biljna hrana još čini osnovu njihove prehrane u tropskim i suptropskim krajevima. zbijeniji i strastveniji život od nas. raznovrsnu prehranu australskih prastanovnika. no oni još pokazuju neobične tjelesne sposobnosti pa su tako. De Vries je naveo velik broj usporedbi koje potvrđuju bolje zdravlje skupljača lovaca. stoljeću. napominje Tanaka. čovjek dobiva osjećaj sudjelovanja u nekoj drevnoj tajni koja je nestala u civiliziranome svijetu. I pleme San iz Kalaharija i Hazda iz Istočne Afrike. Lauren van der Post zadivilo je izobilje smijeha u plemena San. koža im je dovoljno rastezljiva da sprječava pojavljivanje postporođajnih strija i bora koje običavamo povezivati sa starenjem. Često se govori da nekoliko revolucionarnih dana vrijedi više od cijelog stoljeća. Jednako tako i Festinger upućuje na činjenicu da je u paleolitiku značajna količina hrane bila dostupna bez puno truda. Navodno su ta čula ponešto oslabila nakon provale Europljana u 19. imuni na malariju. a gledajući ih pri tom poslu.općenito. ističu Lee i Yellen.prošlost i budućnost će se. Tanaka je ukazao na izobilje i postojanost biljne prehrane u društvima ranog čovječanstva jednako kao i u svakom modernom skupljačkom društvu. dok ne dođu takvi dani ostaje nam da gledamo u jučer i sutra. ali ona ne stvara otuđenu svijest o vremenu koja bi ih odvojila od sadašnjosti. pobrinuti same za sebe. Smijeh je to koji dolazi iz samoga trbuha i ne može ga se čuti među civiliziranim ljudima. baš kao što ne žele osobito utjecati na prirodu. Hole i Flannery sabiru sve to i ističu da niti jedna skupina na svijetu nema više slobodnog vremena od skupljača lovaca koji to vrijeme troše ponajprije na igru. uključujući izostanak degenerativnih oboljenja i mentalnih retardacija. Njihovo iz-trenutka-u-trenutak sjedinjavanje s prolaskom i tijekom prirodnoga svijeta ne isključuje svijest o godišnjim dobima. Među njima nema agresivnosti. To zapravo znači da oni vode neusporedivo neposredniji. a vid i sluh osobito su im izoštreni. napominje Cipriani. iako je pretrpio ozljede. napominju Fisher i Flood. Devore i Ackerman. a zdravstveno im je stanje općenito puno bolje. a zubi su im nevjerojatno snažni: Cipriani potvrđuje da je vidio djecu od 10 do 15 godina starosti kako zubima lome čavle. Članovi !Kung ogranka plemena San tragaju za više od stotinu vrsta biljaka i ne pokazuju nikakve znakove oboljenja vezanih uz prehranu. razgovor i opuštanje.. s puno manje kroničnih oboljenja. prema vjerovanju plemena Mbuti.

Leacock i Lee su naznačili da svako spominjanje autoriteta izaziva među članovima plemena !Kung ismijavanje i srdžbu. Lévi-Strauss je bio zapanjen sposobnošću članova jednog (južno-američkog) plemena da vide planet Veneru usred bijela dana. razmatrao sansko-bušmansku sjedinjenost s prirodom. Čak niti otac šire obitelji ne može reći svojim sinovima i kćerima što trebaju raditi. On također ističe da te odlike počinju slabiti od trenutka dodira s civilizacijom. Damas. osobnost. Sada je. Diamond. postojanja zvijezde koju je moguće pronaći isključivo najsnažnijim teleskopima. da spomenem tek dio začudnog mnoštva životinja među kojima žive. Montagnais-Naskapije i mnoge druge.ističu međusobnu diobu i jednakost kao možda najsnažnije odlike takvih skupina.primjerice. Čini se gotovo neuglednim dodati da se skupljačima lovcima oduvijek pripisuje sposobnost praćenja tragova koja se gotovo ne može razumski objasniti. Wiessner. da članovi plemena znaju kakav je to osjećaj biti slon. primjerice. lav. stablo baobaba. Naišao je na nju prije nekoliko mjeseci u kišnom razdoblju. na tome mjestu iskopao sočan korijen i utažio žeđ. dok je još bila zelena. Prema Duffyju. godine govori o etici darežljivosti i skromnosti koja upućuje na naglašenu jednakost među skupljačima lovcima. na kojem nije bilo nikakvog grma ili drveta koje bi ga označavalo. Turbull je ustroj društvenog života plemena Mbuti opisao kao vakuum. Govoreći o plemenu !Kung iz Botswane. Hazde. u vrijeme suše. Ingold prosuđuje da je u većini lovačkih i skupljačkih društava najviša vrijednost. Tanaka donosi tipičan primjer: Najcjenjenija karakterna osobina je darežljivost. bivol. Mbutiji su po prirodi acefalni 11 . dok Peasley spominje Aboridžine koji su poznati po sposobnosti da prežive vrlo hladne pustinjske noći bez imalo odjeće. Mnogi istraživači . a najprezrenije i najomraženije su škrtost i sebičnost. demokraciju. Marshall. Lafitau. slobodno dijele sva sredstva. Marshall spominje kako je jedan Bušman bez prestanka hodao do određenog mjesta u središtu goleme ravnice. Na tom tragu. Lee ističe da se većina članova ravna prema vlastitom unutarnjem nahođenju. Morris. da odbacuju nasilje i natjecanje u skupini. a isto vrijedi i za Mbutije. bogomoljka. U djelu Bezopasni ljudi iz 1959. Tanaka. dok Marshalovo klasično djelo iz 1961. Smith i Mithen . Baer navodi jednakost.porođaj. Sahlins. što je slično Wilsonovu isticanju etike neovisnosti koja je svojstvena svim otvorenim društvima. čitav niz dokaza koji upućuje ne samo na tjelesnu i emocionalnu krepkost članova primitivnih zajednica. također u pustinji Kalahari. nadalje. Cijenjeni terenski antropolog Radin odlazi tako daleko da ističe kako je u primitivnom društvu svaki zamislivi oblik osobnog očitovanja ili izraza potpuno slobodan i niti jedan vid ljudske osobnosti ne podliježe moralnoj osudi. Lee je ukazao na općenitu sklonost diobi među prastanovnicima. cijene jednakost i osobnu autonomiju u kontekstu skupne suradnje. te su brižni i nježni roditelji. Rohrlich-Leavitt je zapisao da podaci pokazuju da su skupljači lovci većinom neteritorijalni i bilokalni. a Lee upućuje na potpuni zazor od hijerarhijskog stupnjevanja među jednostavnim prastanovničkim narodima diljem svijeta. godine. izostanak unutarnjeg sustava koji je gotovo anarhičan. Boyden je potvrdio sposobnost Bušmana da golim okom vide četiri Jupiterova mjeseca. članovi tog plemena su svjesni. sposobnošću koja je usporediva s onom sjeverno-afričkog plemena Dogon koje Sirius B smatra najvažnijom zvijezdom. Postoji. načelo autonomije pojedinca. prugasti miš. razinu iskustva koju bi se moglo nazvati gotovo mističnom. žutopjega kobra ili zvjezdooki pasanac. antilopa. te je ukazao na vlat trave omotanu jedva primjetnom niti penjačice. gušter. nego i na njihove izoštrene osjetilne sposobnosti. individualizam i brižnost kao ključne vrline neciviliziranih. Pilbeam. Čini se. Van der Post je. Riches. bez ikakvih pomagala. Darwin spominje ljude koji su na najjužnijem dijelu Južne Afrike hodali gotovo posve goli po velikoj hladnoći.

pleme San iskazuje jednakost. međutim. Opisi mornara i istraživača koji su stizali u novootkrivena područja govore nam da divlji sisavci i ptice nisu pokazivali nikakav strah pred ljudskim uljezima. U ulozi šamana vidimo. stoljeću. a možda je i samo izvorište formalnog autoriteta. U skupljačkolovačkim društvima nema. Razlika između starosjedilaca i zemljoradnika po tom pitanju. vodstvo je . uopće se nije bavila lovom prije susreta s vanjskim svijetom. Woodburnova istraživanja mogu otkriti povezanost između odsutnosti obreda i odsutnosti specijaliziranih uloga i hijerarhije među čalnovima tanzanijskog plemena Hazda. Kroeber pak ističe da je ratoborna narav starosjedilačkog stanovništva Amerike često bila potencirana kako bi se opravdali europski osvajački pohodi. ističe Fried. zaključuje Bodley. Mbutiji na svaki oblik nasilja između dvije osobe gledaju s velikim zgražanjem i odbojnošću. a svakoga tko se želi tući smatraju glupim. Shvaćena negativno. autonomiju i diobu. Životinje koje love za hranu. Hewitt izvještava o suosjećanju između lovca i lovine u Xan Bušmana na koje je naišao u 19.nemaju vođa ili vladara. Razlog te drastične razlike leži u načelu pripitomljavanja. povezan je preko obredā s otuđenim društvenim životom članova preostalih skupina prastanovnika. nisu se izmijenili samo društveni odnosi. osiguravaju nadzor. 12 . prema Hitchcockovim riječima.zasnovano na sudjelovanju u hijerarhijama obredne inicijacije ili na šamanističkom duhoposredništvu. Svi ti obredi i strukture djeluju u smjeru političkog sjedinjenja. poput filipinskih Tasadyja. pleme Komanči. hijerarhije i rada. živjelo je stoljećima prije nadiranja Europljana potpuno nenasilnim životom. koji je brzo doveo do pojave zemljoradnje. Kada se sve snažnije otuđenje od prirode pretvorilo u očit društveni nadzor (primjerice u zemljoradnji). zemljoradnička Bantu plemena.zajedno s nejednakošću koju ono podrazumijeva . oni u pravili smatraju sebi jednakima. piše Cohen. stremi uspostavi vodećih uloga i centraliziranih političkih struktura. očito proširuje koncept autoriteta. Među zemljoradničkim plemenima Nove Gvineje. Lee ističe da pleme !Kung mrzi tučnjavu. to najčešće nije nasilan čin. poput Saga. Obred je repetitivna djelatnost čiji je ishod i učinak u biti osiguran društvenim ugovorom. Ubojstva i samoubojstva. Turnerovo istraživanje zapadno-afričkog plemena Ndembu otkriva izobilje obrednih struktura i obredā koji su zamišljeni kao svojevrsno uprizorenje sukobā koji su se javili nakon raspada ranijeg. konkretno očitovanje obreda i njegov doprinos dominaciji u ljudskome društvu. ističe Rohrlich-Leavitt. stoga. Monopol obrednih institucija. a iako većina nedvojbeno lovi. kao i po mnogim drugim. Radin je razmatrao čestu pojavu.a odnosi među članovima također su nehijerarhijski. a odluke vezane uz skupinu donose se konsenzusom. a nasilni su postali tek nakon dodira s pljačkaškom civilizacijom. jednako zastupljenu među azijskim i sjevernoameričkim plemenima. on samo upućuje na činjenicu da simboličke djelatnosti. Prema Duffyjevim riječima. Bloch je našao povezanost između razinā obreda i hijerarhije. Nekolicina suvremenih skupljačkih naroda. putem članstva u skupini i društvenih pravila. jednostavno je golema. Taj isključivi pristup opunomoćuje ih na štetu drugih. Obred baštini koncept nadzora i dominacije te. Razvoj simboličke kulture. Turnbull opisuje lov Mbutija kao čin lišen nasilnog duha koji je čak prožet nekom vrstom žaljenja. Dominacija u društvu nije nepovezana s dominacijom nad prirodom. kada šamani ili liječnici sami domišljaju i razvijaju teoriju kako su jedino oni u doticaju s nadnaravnim. Kada je riječ o nasilju među skupljačima lovcima. a nasilje nikada nije predstavljeno u njihovu plesu i uprizorenjima. veoma su rijetka među nepomućenim članovima skupljača lovaca. nikakve čvrste hijerarhije između ljudske i neljudskih vrsta . okružuju pleme San i ustrojena su po načelima kraljevstva.ističe Noske . ističe Brock. taj bitno egalitaran odnos biva dokinut pojavom pripitomljavanja. Primjerice. otvorenijeg društva. dodaje Bender.

te ‘opriroditi’ putem ideologije i obreda. U društvu Mbutija. Ali.Lommel je uočio ravnotežu između jačanja duhovne snage šamana i slabljenja te snage u ostalih članova skupine. pišući o Feničkom i Baltičkom području. I doista. ističe Ehrenberg. Ingold.ali bez uspostave odnosa nadređenosti ili podređenosti. muškarci plemena !Kung rade puno duže od žena. nadalje. Mnogi su antropolozi . naznačio da su strukture obrednog autoriteta odigrale važnu ulogu u pokretanju i organiziranju proizvodnje u Sjevernoj Americi. uspjeh skupine ovisi o suradnji zasnovanoj na toj autonomiji. Struktura (ili točnije nestruktura) skupina koje počivaju na jednakosti. Ili kada je Prokopije. Weatherforda i Leacocka .. nude klijentima nadnaravne usluge. a Cotlow svjedoči da je lov među tradicionalnim Eskimima (ili je to barem bio) zajednički posao cijele obiteljske skupine. te puno veću mogućnost promjene muža nego što bi se to moglo očekivati. Prema Mullerovu mišljenju. on ima mogućnost pravljenja promjena.zaključili da je položaj ženā u skupinama prastanovnika bio viši nego u bilo kojem drugom tipu društva. Ona to nije bila ni u vrijeme kada je rimski povjesničar Tacit. odbijanja i zavođenja svojih ljubavnika. Šamani Brazilskog plemena Batuque tvrde. piše on. poput svećenika iz sektā koje se međusobno natječu za prevlast. !Kung Bušmani i 13 . spolna specijalizacije gotovo da ne postoji. obavještava nas Turnbull. opazio je važnu vezu između šamanskog ovladavanja onim divljim u prirodi i pojave podčinjavanja žena. Čak je i lov zajednički posao. uključuje jamstvo autonomije obaju spolova. u šestom stoljeću prije Krista. niti to žene rade umjesto njih. Obred. ističe Bender. Marquardt je. Bernt se. nema nikakva razloga za podjelu među spolovima. muškarci i žene imaju jednako pravo glasa. dok Randolph sljedećim riječima pogađa samu bit: obredna je djelatnost potrebna za stvaranje "pravih" muškaraca i žena. Sykesa. Štoviše. potisnut upravo utjecajem šamana. On jasno ističe da postoji određena diferencijacija spolova . To jamstvo leži u činjenici da su tvari potrebne za održanje jednako dostupne i ženama i muškarcima. specijalisti te vrste koji imaju magičnu vlast nad prirodom. Rohrlich-Leavitta.. baš kao i žene plemena Agta s Filipina. ima prilično očit utjecaj na odnose moći u svim područjima života i utjelovljena je suprotnost ranijih razdobljā lišenih religijskog vodstva. na kraju po pravilu stječu vlast nad ljudima. U prirodi.vjerojatno puno veća nego što je to bio slučaj u njihovih predaka .koji su živjeli na području današnje Finske . proučavajući Aboridžine. a njihov je plijen puno veći od uroda ljudi koji se iscrpljuju radeći u polju.poput Fluer-Lobbana.. budući da su lov i skupljanje jednako važni. Turnbull tako primjećuje da u svim bitnim odlukama plemena Mbuti. Žene plemena Tiwi s Melvillskog otočja svakodnevno love. Još jedan istraživač američkih plemena. Darwin je pronašao još jedan vid spolne jednakosti: u krajnje barbarskim plemenima. pa čak i onih koje su najsnažnije upravljene na lov. šaman je često najmoćniji pojedinac u predzemljoradničkim društvima. baš poput muškaraca. zapisao da: se žene prehranjuju lovom. prema riječima Posta i Taylora. primjerice. Johannessen iznosi tezu da je otpor prema novom konceptu planiranja prisutan. stoga. nego žene u pravilu love zajedno s muškarcima. društva skupljača lovaca po samoj svojoj naravi oduzimaju obredu mogućnost da pripitomi žene. slično tome. zapisao da Seritifini . u indijanskih plemena na jugozapadu Amerike.niti sami obrađuju zemlju. te da. primjerice. Kada je riječ o podjeli rada koja se uvriježila među suvremenim skupljačima lovcima. no kako je doprinos ženā općenito barem jednak onome muškaraca.. Djelokrug spolova često je ponešto odvojen. između ostalog bavio i utjecajem obredne spolne podjele rada na razvoj negativnih spolnih uloga. da svaki od njih ima vlast nad pojedinim duhovima te. žene imaju puno veću slobodu biranja. Nju se mora stvoriti putem prisile i tabua. valja dodati da ta diferencijacija ulogā ni u kojem slučaju nije univerzalna. međutim. jednakost spolova je ključna odlika starosjedilačkih društava.

a Marjorie Shostack ističe da se djevojčice i dječaci tog plemena igraju zajedno i ravnopravno sudjeluju u svim igrama. odnosno. a čitava skupina izražava veliko veselje. te puno više vremena i pažnje.Mbutiji primjer su. egalitarni odnosi među muškarcima i ženama plemena San. te putem tabua biva izolirana. slobode i seksualnosti. Otkrila je. traži čvrsto potiskivanje nagona. među zemljoradničkim seljanima. žena koja prolazi menstrualni ciklus se smatra nečistom i opasnom. prema Turnbullu.. Seks je sastavni dio sretnog života. a sve elementarno i spontano mora biti čvrsto zauzdano. jasno ističe autorica. Mlada žena osjeća ponos i zadovoljstvo. Djeci prastanovnika posvećuje se puno veća briga. Prastanovničke žene nisu otuđene od osjetā i procesā u vlastitom tijelu. Još jedan zadivljujući fenomen među skupljačima lovcima jest sposobnost žena da spriječe trudnoću bez ikakvih sredstava protiv začeća.na kraju odbačene. Opušteni. plodne gojiteljice muškaraca i hrane. Duffy je otkrio da djeca u logoru Mbutija svakog muškarca nazivaju ocem. kontrola trudnoće vjerojatno nije nimalo tajanstvena ljudima čija tijela nisu strani objekti na koje treba utjecati. s jedne strane vježbi i poticajima koje pruža neometana sloboda kretanja. žene s razvojem zemljoradnje bivaju sve snažnije podvrgnute pripitomljavanju. takve autonomije žena. Zairski Pigmeji slave prvu mjesečnicu svake djevojke na velikoj svetkovini zahvalnosti i radosti. osiguravši svoj status uspostavom novog poretka. govore oni.. da djecu ne sprječavaju u eksperimentalnim seksualnim igrama.Velike Majke. prema Ainsworthu. Poput biljaka i životinja. 14 . zaključuje Begler.. za razliku od slučaja u skupinama skupljača lovaca. visokom stupnju tjelesne nježnosti i bliskosti među roditeljima i djecom plemena !Kung. Patricia Draper primjećuje da u igrama djece plemena !Kung gotovo uopće ne postoji natjecanje.. te s druge. S tim u vezi. ističe Turnbull. Kultura. Ugodni odnosi među spolovima samo su jedan oblik ugodnih odnosa među ljudima. Lecontea i Whytea . niti ih na bilo koji način umrtvljuju. Coontz i Henderson upućuju na sve veći broj dokaza koji idu u prilog pretpostavci da su odnosi među spolovima najegalitarniji upravo u najjednostavnijim društvima prastanovnika. No. koji će se održati sve dok pleme živi životom skupljača lovaca. odnos je to. Sav nered mora biti prognan. u suglasju sa slobodom mladića i djevojaka plemena Mbuti da se u predbračne spolne odnose upuste s velikim samopouzdanjem i užitkom. Kreativnost žena i sama bit njihove seksualne osobnosti potiskuju se kako bi se otvorio prostor za ulogu naglašenu u svim seljačkim religijama . Van der Post i Taylor opisuju gotovo neprekidan kontakt bušmanske djeca s majkama i ostalim odraslim članovima plemena. zadivili su Patriciu Draper. ističe Duffy. pomoću banane. također. a svaku ženu majkom. Krepostan način života nije osobito cijenjen.ne donosi odgovarajući status. Prilično uvjerljivim čini se objašnjenje zasnovano na činjenici da su nepripitomljeni ljudi bitno usklađeniji s vlastitim tijelom. što je. prema Marshallovim i Thomasovim riječima. te njihova fleksibilnost u ulogama i obostrano poštovanje. pa su . Žene igraju ključnu ulogu u tradicionalnoj zemljoradnji. ali im taj doprinos prema tvrdnjama Chevillarda. znakove vrlo ranog razvoja spoznajnih i motoričkih vještina. Ruth Benedict zapisala je da pleme Zuni ne poznaje pojam grijeha. Čini se da žene napuštaju svoje muževe svaki put kada su nezadovoljne svojim brakom. Muškarci južno-američkog ratarskog plemena Munduruc poistovjećuju biljke i seks u iskazu koji se odnosi na podčinjavanje žena: Pripitomljavamo ih. Marshall ističe da je silovanje veoma rijetka pojava ili zapravo uopće ne postoji među članovima plemena !Kung. Dojenčad plemena !Kung pokazuju. To se pripisuje. nego djeci u izoliranoj jezgri civilizirane obitelji. Mnoge hipoteze pokušale su objasniti tu pojavu.poput one koja ističe vezu između sprečavanja začeća i količine tjelesnog sala .

napominje Herner. prijevare. ističe Sanday. čitamo u Morisovu izvješću. reći da Copper Eskimi .duguju to nasilje učinku vanjskih utjecaja. granice i narušavanje posjeda nemaju kod Mbutija gotovo nikakvo značenje. a njihovo ishodište ne treba tražiti u funkcioniranju predkolonijalnih struktura. nepripitomljena. Moglo bi se.u čijim se skupinama. dodaje Morgan. kanibalizam u pojedinih afričkih zemljoradničkih plemena. pobune. često događaju ubojstva . otimanje odraslih žena. godine zaključili da je rat vrlo rijedak među prastanovnicima. Sansom Aboridžine određuje kao narod bez vlasništva. tvrdi Godelier. međutim. Hazde pak. slobodno prelaze iz jednog područja u drugo. među njima ne postoje. preplavljenih obredima. Dodir s civilizacijom nedvojbeno može imati uznemirujući. Prema riječima van der Posta. u tom smislu. primjerice. Plemenski sukobi. Barnes napominje da su izvještaji o teritorijalnim sukobima između skupljača lovaca u etnografskoj literaturi vrlo rijetki. žene su tegleće životinje i osobno vlasništvo muškaraca. prema procjeni Kitwooda. još jednoj zemljoradničkoj skupini. koji govori o tome Kako su Fidžijanci postali kanibali. kulturalno siromašna društva lišena su kanibalizma i ljudskih žrtava. područja naroda Pandaram međusobno se preklapaju. U amazonskom plemenu Jivaro. Granice područja plemena !Kung vrlo su nejasne i neodređene. ističe Turnbull. te klice svih zlodjela.njegova nevoljkost da dovede u pitanje pripitomljavanje/proizvodnju . Izrabljivanje i izoliranje žena funkcije su zemljoradničkih društava. Kao što ističe Norbeck. Arens pak. ali valja pritom svakako spomenuti i njihovo korištenje pripitomljenih pasa. razvijen pojam privatnog vlasništva. dodaje Lee. etika darežljivosti i gostoljubivosti dolazi na mjesto isključivosti. Kanibalizam je općenito oblik kulturalnog nadziranja kaosa u kojem žrtva predstavlja ono životinjsko ili sve ono što treba ukrotiti. a pojedinci odlaze kamo god žele. Prema Lathrapovim riječima. bitna sastavnica takve prosudbe.jest. degenerativan učinak. a žene i dalje obavljaju većinu ili čak sve poslove u takvim skupinama. česta je pojava u ratovima između tih nizinskih južno-američkih plemena. Svakako je znakovito da je jedan od važnijih mitova među stanovnicima otoka Fidži. Stewardovim riječima. Postoje. ali je izrazito učestala pojava u zemljoradničkim društvima. a Lee primjećuje da spomenuto pleme ne pravi oštru razliku između prirodnih resursa i društvenog bogatstva. Jednako tako. lov na glave i gotovo neprekidno ratovanje prisutni su i kod ratarskih plemena na visočjima Nove Gvineje.Simone de Beauvoir prepoznala je u jednačenju pluga i falusa simbol muškog autoriteta nad ženama. Između prirode 15 . ratovi i sukobi se pojavljuju i tipični su za pripitomljene narode. mogu se objasniti prvenstveno u odnosu prema kolonijalnoj dominaciji. Wilson pak sažeto zaključuje: Osveta. na prilično sličnoj ravni s Godelierom. dodaje Ferguson. zapisao je Pietro o sjevernoameričkim urođenicima na koje je naišao tijekom drugog Kolumbova putovanja. stoga. visoko pripitomljeni i vremena svjesni Azteci prinosili su ljudske žrtve kako bi ukrotili samovoljne sile i održali društvenu ravnotežu u izrazito otuđenome društvu. doslovno priča o sjetvi. zapisi koji tu pojavu bilježe slučajno baš u naroda uključenih u proces pripitomljavanja. čini se. Kao što je ranije naznačeno. Uz jednu od temeljnih potvrda teze o pojavi nasilja u složenijim društvima. Bušmani nemaju pojam vlasništva. napominje da je kanibalizam kao kulturalni fenomen zapravo izmišljen i da su ga promovirali strani osvajači. a australski Aboridžini odbacuju teritorijalna ili društvena razgraničenja. Moje i tvoje. ali Godelierov marksizam . napominje Gregor. prastanovnici ne poznaju civilizacijsku opsjednutost izvanjskim. spomenute skupine prakticiraju lov na glave kao dio endemskoga rata oko željene obradive zemlje. Lenskijevi su nakon istraživanja poduzetog 1974. prema Damasovim riječima. Hoggova istraživanja otkrivaju. napominje Woodburn. Narodi skupljača lovaca nemaju.

ono je. zapisao je Cohen. sve dok im ona ne bude nametnuta. budući da ti prastanovnici. Kao takvo. čvrsta razdjelnica. Siromaštvo je društveni status. ali osobno smatram da možemo i trebamo pokušati razotkriti današnju udaljenost od svijeta i razlog te udaljenosti. Ali. Oni su potpuno svjesni da su prastanovnička skupina i zemljoradničko selo dva suprotstavljena društva sa suprotstavljenim vrijednostima. U srcima međusobno jednakih ljudi takvo društvo stoga nikako nije apstrakcija. Njihove djelatnosti . Opisatineotuđeni svijet čini se nemogućim. plemena sjeverozapadne obale krše sva stereotipna ponašanja skupljača lovaca. gotovo sva istraživanja previđaju uzgoj duhana i korištenje pripitomljenih pasa. međutim. Sahlins o tome rječito piše: Najprimitivniji narodi svijeta malo toga posjeduju. Thomas iznosi primjer sjeverno-američkih Šošona iz područja Velike doline i triju sastavnica njihova društva: Šošona s planine Kawich. zaboravlja na ključan čimbenik pripitomljavanja. pa čak i nepoželjnim. sada nam se pokazuje u razvalinama civilizacije koja razara sve oko sebe. prema Kellyjevim riječima. pokazuju bitno različite stupnjeve razvoja zemljoradnje. Čak i ta slavna anomalija ima. Ponekad se. s pojavom zemljoradnje. ti ljudi plešu gotovo kao da vode ljubav sa šumom. stoga. ali nisu siromašni. Pretpostavka o podčinjenosti prirode omogućava prevlast kulturnih sustava koji će Zemlju uskoro učiniti nenastanjivom. ono je zbilja koja se bori za opstanak. a naglašenost teritorijalnosti. čiji je glavni izvor hrane ribarenje. pošavši od mjesta očaranosti. izvorišta i sastavnice nestanka ranijeg sklada. ta razdjelnica je očita kod plemena Mbuti koje smatra da svaki član plemena koji postane seljak više nije Mbuti. Isprazna i ispražnjujuća logika pripitomljavanja. Zajednička sklonostskupljača lovaca odbacivanju zemljoradnje. ratove i ropstvo. Postmodernizam nam govori da društvo bez odnosa moći može biti tek puka apstrakcija. Tri skupine. vlasništva i hijerarhije odgovara razini pripitomljavanja. Riječ je o deformaciji koju ni mašta ne može ispraviti. a vrsta vlasništvo pretpostavlja svijetu. upućuje na oštru razdjelnicu između prirode i kulture. a necivilizirani su odabrali prirodu. ističe autor. stoga. dakle. osim ako želimo prihvatiti smrt prirode i odreći se onoga što je nekoć bilo i što ponovno možemo pronaći. iznad svega. ono je izum civilizacije.poput obredā.i kulture postoji. 16 . te njezina težnja uspostavi vlasti nad svime što postoji.čine. razumijevanja i cjelovitosti prema odsutnosti koju nalazimo u srcu doktrine napretka. proizvodnje i mnogih pratećih oblika dominacije . hijerarhije. Siromaštvo nije samo maleni broj dobara ili tek odnos između sredstava i ciljeva. To je laž. Ljudi su nekoć sve dijelili. Postoje mnogi skupljači lovci koji bi sve ono čime se služe mogli ponijeti u jednoj ruci i koji umiru ne posjedujući ništa više od onoga što su imali u trenutku rođenja. odnos među ljudima. obilježje pripitomljavanja. vlasništvo postaje najvažnije. Turnbull je govorio o intimnom odnosu između naroda Mbuti i okolne šume. pokazuju bitne značajke otuđenosti jer imaju poglavice. Povijesni prastanovnički narodi zapadne obale Sjeverne Amerike dugo su smatrani neobičnim predstavnicima prastanovnika. Krenuli smo zastrašujuće pogrešnim smjerom simboličke kulture i podjele rada. zapisao je. Šošona s rijeke Rees i Pajuta iz Owensove doline.

kvalitativna razlika između “primitivnog uma” i našeg uma jest to što u primitivaca nema odvojenosti u trenutku iskustva. shvaćen u svojem virulentnom obliku. Sahlins. vjerojatno jednako dubokim odvajanjem od prirodnoga svijeta poput osamostaljenog vremena. što ga obilježavaju upravo suprotna svojstva. u našim današnjim teškoćama. ali čini se da je u civilizaciji cjelokupno značenje zapravo lingvističko. Durkheimu i ostalima. “divljakov um totalizira”. potreban je obrat dijalektike koja je iz našeg života kao vrste upravo uklonila tu cjelovitost. kao ono što se može verbalizirati. pa su čak ustvrdili da misao bez riječi nije moguća (unatoč protuprimjerima poput igre šaha i skladanja glazbe). Budući da su implikacije te promjene sada već vrlo dobro shvaćene. To bi mogao biti izvrstan opis ljudske vrste kakva je postojala prije pojave vremena i jezika. Našem dobu. to naznačuje u kojoj će mjeri naše istraživanje morati postati temeljito ako želi razumjeti osakaćeni život modernosti. Možda će zvučati pozitivistički. pitanje značenja jezika. glavna. Jezik se s pravom može smatrati fundamentalnom ideologijom. Komunikacija s cjelokupnim postojanjem zacijelo je bila iznimna igra svih osjetila što je odražavala bezbrojne. Gadamer. ako je. čini se da sve više jača dojam da je to dugotrajno razdoblje bilo era cjelovitosti i dostojanstva. riječi depersonaliziraju. Premda intelektualci mogu i dalje opisivati jezik frazama poput “najvažnije i najveličanstvenije postignuće ljudskoga duha”. ako već ne i nevina. zacijelo je uključivao percepciju i kontakt koje teško da možemo razumjeti iz naše suvremene tjeskobe i otuđenja. taj se način opisivanja danas javlja u kontekstu krajnosti u kojem smo prisiljeni dovesti u pitanje cjelokupnu tvorevinu “ljudskoga duha”. Adorno je u knjizi Minima Moralia napisao: “Za sreću vrijedi isto što i za istinu: nemamo je. I ako bezvremenost razrješuje jaz između spontanosti i svijesti. kako je to izrazio Lévi-Strauss. Jezik je tema ovog istraživanja. Dakako. ali smo u njoj”. Nietzscheov nas fragment uvodi u njegovu središnju perspektivu: “riječi razrjeđuju i brutaliziraju. No. kaže: “Moramo priznati da je priroda jezika jedno od najtajanstvenijih pitanja koja su ikada bila postavljena čovjeku. razmotreno u svojoj cjelini. umjesto da pretpostavljamo da je on samo neutralna. što je također pogrešno. prije našeg izdvajanja iz nje. neizbježna prisutnost. odavno nas uče da je to prvotno jedinstvo bilo osuđeno na propast. riječi neobično čine običnim”. Život u prirodi. doprinos lingvistike društvenoj zbilji bilo “najvažnije postignuće intelektualnog razvitka dvadesetoga stoljeća”. B. Kao što se opredmećeno vrijeme smatralo bitnim za svijest – Hegel je to nazivao “nužnim otuđenjem” – gotovo isto se tvrdilo i za jezik. možda je bezjezičnost jednako tako nužna.Porijeklo i značenje jezika Novija antropologija (na primjer. da svijest ovisi o njemu. Raniji su autori mogli definirati svijest na lagan način. prema ocjeni Cowarda i Ellisa. moramo iznova razmotriti značenje nastanka i obilježja jezika. R. Prema Lévy-Bruhlu.” Ideologija – naoružani način kojim otuđenje vidi svijet – je dominacija usađena u 17 . a prema kojemu je pretpovijesno čovječanstvo definirano pojmovima oskudice i brutalnosti. bezimene raznolikosti užitka i emocija koje su nam nekoć bile dostupne. postalo je zato neizbježan sljedeći korak. da je otuđenje svojstvo same ljudskosti. Lee) gotovo da je izbrisala shvaćanje koje je dugo prevladavalo. Slično tome. na primjer. ustvrdimo li da jezik mora nekako utjeloviti cjelokupan “napredak” društva. Filozofi se danas moraju s pojačanim zanimanjem posvetiti tom pitanju. prije podjele i udaljavanja koji su uništili autentičnost.

pošao je dalje i ustvrdio da jezik određuje cijeli naš način života. u usporedbi sa sanskrtskom riječju za um. Sapir. udaljuje više nego što povezuje. treba biti samo valjana. Jezik Navajo Indijanaca smatra se “pretjerano doslovnim” jezikom. Činjenica da je jezik samo forma. od jedinstva do odvajanja. radeći to opet usporedno s ideologijom. gdje se zbog temeljne proizvoljnosti njegovih fonoloških. Premda se čini da je jezik. on je shvatio da njegova sustavna priroda “da bi bila potpuna.” Konkretnije – bit učenja jezika jest učenje sustava. Stvara se ideološka zbilja kao sloj odvojen od nas. koji oblikuje govor i upravlja njime. njezino svođenje na pojmove i ekvivalencije. Na primjer. čak i na toj razini. što je Cioran nazivao “ljepljivom simboličkom mrežom” jezika. vrijedi još jednom ponoviti da je. da su i jedno i drugo sustavi iskrivljene komunikacije između dvaju polova i da se temelje na simbolizaciji. uključujući naše mišljenje i sve druge oblike mentalne aktivnosti. jezik svojom moći simbolizacije stvara lažna odvajanja i opredmećenja. sintaktičkih i semantičkih pravila mora učiti svaki pojedini jezik. Služiti se jezikom znači ograničiti se na načine percepcije. 18 . tamo gdje bi trebali prevladavati čuđenje. ljudi su u velikoj mjeri na milosti i nemilosti jezika kad je riječ o onome što tvori “društvenu zbilju”. nisu ništa više od konvencije. Cassirer je primijetio “zadivljujuću raznolikost izraza za pojedine radnje” u jezicima plemena američkih Indijanaca i shvatio da su ti izrazi u međusobnom odnosu supostavljenosti. iako se obilje simbola postiglo vrlo rano. Nameće se nešto neprirodno. već sadržane u tom jeziku. Kako je uočio jedan od osnivača lingvistike. percepcije i spoznaje. u svojem konačnom obliku. Premda se smatra paradigmom ideologije. apstraktnih konvencija. jezik se mora razmotriti i kao odredbeni organizator spoznaje. to pripada tendenciji da se zbilja vidi simbolički. beskonačnom regresijom koja nas odvaja od svijeta. u današnjem engleskome jeziku glagoli obuhvaćaju manje od 10% svih riječi. Podsjeća nas da je u drevno doba vladalo izravno i konkretno. a ne podvrgnutosti. Tu patvorenje omogućuje skrivanje. ono što bi se moglo smatrati sazrijevanjem ideologije. modela. samodostatna priroda jezične simbolike stvara sve veća područja lažne sigurnosti. zapravo zatvaranje simbola. Lakše je početi shvaćati jezik na ovaj način ako razmotrimo još jednu definiciju uobičajenu i u ideologiji i u jeziku: naime. što podrazumijeva aktivno obuhvaćanje osjeta. Ideologija se još lakše prepoznaje na toj razini. Toynbee je uočio “zapanjujuće bogatstvo fleksija” u ranim jezicima i kasniju sklonost prema simplifikaciji jezika odbacivanjem fleksija. Proizvoljna. događa se duž crta koje su položili jezični obrasci. Whorf. a da ipak oblikuje sve. Drugi veliki krčitelj putova u lingvistici. zbog pristranosti našeg doba prema općenitom i apstraktnom. Na taj način jezik stvara svijet i kvari ga. Oblikovanje prirode. Poput ideologije. rada i vlasništva istodobno kada je broj glagola bio pao na samo polovicu svih riječi u jeziku. koja znači “rad iznutra”. Tu je prikladan Barthesov opis jezika kao “apsolutnog terorista”. Logika ideologije. Dakako. postojalo je “beskrajno obilje izraza za ono što se dodiruje i vidi”. kao nužan element reprodukcije neprirodnog svijeta. višestrukost i neekvivalencija. u modernim jezicima riječ “um” služi kao opis nečega što neovisno postoji u našem tijelu. na sličan se način odražava u propadanju glagolskog oblika općenito. njegov je napredak obilježen stalnim procesom kvarenja. Što više mašinerija jezika egzistenciju podvrgava samoj sebi. to je skrivenija njezina uloga u reproduciranju društva potlačivanja. a na kraju i izopačavanje subjektova sudjelovanja u fizičkome svijetu. a ne i istinita”. bio potpun već u trenutku svojeg nastanka. otkriva bit onoga što ideologija jest. No. George Steiner zaključio je sljedeće: “Ljudski govor skriva mnogo više nego što otkriva. zamagljuje mnogo više nego što objašnjava.sustavno lažnu svijest. Vrijedno je napomenuti da su mnogo slobodnije i senzibilnije kulture lovaca skupljača ustuknule pred neolitskim nametanjem civilizacije. od aktivnog prema pasivnom. Čak i u najprimitivnijim jezicima. Jezik provodi prvotni rascjep između mudrosti i metode. riječi rijetko imaju prepoznatljivu sličnost s onime što označuju.

Dobar primjer toga je dala neka majka koja je prigovarala obvezi da joj dijete uči čitati: “Kada dijete postane pismeno. posreduje ono što je tu i sada. trebalo bi biti jasno da proizvoljno i zaključno povezivanje nekog zvuka s određenom stvari nije ni neizbježno ni slučajno. Jezik je izum zato što misaoni procesi moraju prethoditi svojem izrazu u jeziku. U izjavi koja se jednako točno može odnositi i na jezik i na ideologiju. Kao paradigma ideologije. čitanje otvara vrata. da se stvaranjem pojmova. gotovo sukladan životu. jezik skriva i opravdava. Tvrditi. da je čovjek čovjek samo zahvaljujući jeziku znači previdjeti činjenicu da jezik možeš izumiti samo ako si već čovjek. jezik stoji iza cjelokupne goleme legitimacije nužne da se održi civilizacija. očito je da “sloboda govora” ne postoji. a da jezik služi tome da se prikupljeno znanje prenosi dalje. spontane veze. Opredmećenje. koje se doduše može pobrkati sa životnim odnosima i svojstvima. od više od deset tisuća. sebe smo već prilagodili svijetu neslobode. Prođite kroz umjetničku galeriju. prisiljavajući nas da zaustavimo dvojbe o njegovoj pretenziji na valjanost. gramatika je nevidljiva “kontrola misli” u našem nevidljivom zatvoru. da u procesu civiliziranja. Poput ideologije.U tom smislu. kada se ta vrata jedanput otvore. Pogledajte kako pismeni studenti čitaju natpise kraj slika prije nego što pogledaju slike. Gledajte ih kako čitaju natpise i posve zanemaruju slike… Kako se ističe u početnicama. može manipulirati kao da su stvari. u obliku pojmova. No. temelj je i jeziku i ideologiji. što nas podsjeća na Heideggerovu tvrdnju da je s civilizacijom zaboravljeno nešto iznimno važno. potpuno ovisni o vezama koje su im ponuđene – nego ono u što oni vjeruju. ali ni jedno drugo područje ne nudi manje činjenica o vlastitom nastanku od njega. Cassirer je o tom udaljavanju od iskustva rekao: “Čini se da se fizička zbilja smanjuje u mjeri u kojoj simbolička aktivnost raste”. proživljenog iskustva. raščlambu na dijelove kojima se. omogućujući nam da se koristimo tuđim iskustvima kao da su naša vlastita. povratka nema. naime. Kako je nastao prvi simbol? Suvremeni lingvisti kažu da je to “tako ozbiljan problem da baca u očaj onoga tko ga želi razriješiti”. Ne iznenađuje što Bernard Campbell nije usamljen u prosudbi da “jednostavno ne znamo kako i kada je nastao 19 . O civilizaciji se često misli ne da zaboravlja nego da pamti. S jezikom. govoreći pojmovima strukture. Jezik predstavlja opredmećenja vlastitih iskustava što ih čini um. Jezik. djela o porijeklu jezika priznaju da su teorijska neslaganja zapanjujuća. Pitanje je kako se uopće dogodilo da riječi budu prihvaćene kao znakovi. kako bi bili sigurni da znaju što će vidjeti. Kada se smatra da je jezik. On je u korijenu civilizacije. Predstavljanje i jednolikost počinju u jeziku. Čak i najnovija. vrlo je teško više vidjeti svijet ne gledajući kroza njih”. dakle. iz dobra razloga. tada je to drugi način da se kaže da se život udaljio od izravnog. Nama preostaje da razjasnimo koji su oblici dominacije potaknuli to opravdanje i učinili jezik nužnim kao osnovnim sredstvom represije. tendencija da se ono što je pojmovno shvaća kao da je percipirano i da se pojmovi shvaćaju kao stvari. Nijedan kulturni fenomen nije toliko značajan. Ono što je vjerojatno zaboravljeno jednostavno je to da tuđa iskustva nisu naša. poput ideologije. Tvrdi se da je opredmećenje nužno za mentalno funkcioniranje. Proces preobrazbe cjelokupnog izravnog životnog iskustva u najviši simbolički izraz – u jezik – monopolizira život. dodao je da ljudi sve doživljavaju samo unutar konvencionalne mreže pojmova. Pitanje kada je jezik nastao također je potaknulo vrlo različita mišljenja. Horkheimer je istaknuo da ideologiju više čini to kakvi su ljudi – mentalno sputani. napadajući izravne. Prije svega. dinamički kôd njezine otuđene naravi. ipak rješavamo gotovo nepodnošljiva stanja kada se jedno iskustvo odnosi spram drugog iskustva. netko nešto čini umjesto nas i da je zato taj proces neautentičan.

u uvjetima i izboru konkretnih aktivnosti i odnosa. No svaki korak u napretku civilizacije značio je dodatni rad. izražavaju gestama. intencionalnim promjenama koje je uveo jezik. a pogotovu na njegovu početku. To se događa posredstvom razbijanja poslova. Engels je objasnio porijeklo jezika u radu. teorija “ta-ta” kao izvor jezika postavlja oponašanje tjelesnih pokreta – i tako bismo mogli dalje nabrajati objašnjenja koja zapravo samo zaobilaze problem. 20 . Julian Jaynes potiče možda zanimljivije pitanje. teorija “puh-puh” kaže da se jezik na početku sastojao od izljeva iznenađenja. čini se da je prikladnije pomisliti da je oblikovanje kamenog oruđa tijekom milijun ili dva milijuna godina života u paleolitiku bilo praćeno izravnim.. pogledom ili zvukom. što je neodvojivo. užitka. očito je također da je čovjek. da ostvaruje latentne pozitivne mogućnosti.” No. itd. Ideologija prima svoju supstanciju od podjele rada a. Recimo to s više kritičkog stajališta: umjetna komunikacija. a ne izgovorenim uputama. iako su jezik i tehnologija doista povezani. Taj je prekid trenutak prekida prvotnog jedinstva čovjeka i prirode. Marx je uvidio da je porast ideološke svijesti bio nastupio s podjelom rada. i s njim – govor”. Na svojem početku. Mnoge su teorije o porijeklu jezika trivijalne: ne govore ništa o kvalitativnim. voljna komunikacija. Olivia Vlahos ocijenila je da se “moć riječi” zacijelo pojavila vrlo rano: “Zacijelo… ne dugo nakon što je čovjek počeo izrađivati oruđa u određene svrhe. No. poput jezične. u međusobno sve različitije zadaće. S druge strane. s obzirom na destruktivnu dinamiku podjele rada. mimo naše volje. na primjer standardiziranje stvari i događaja te moć stručnjaka nad drugim ljudima – pogađa bit stvari. pretpostavka da je jezik nastao s počecima tehnologije – naime. a bitno strana priroda proizvodnog rada ostvaruje se i napreduje putem jezika.jezik. lako je pobiti hipotezu da je jezik postao nužan zbog potreba lova: pa životinje također love zajedno i to bez jezika. sadržano u njegovu mišljenju da se jezik pojavio mnogo kasnije. U svjetlu kongruencije jezika i ideologije. postao odvojen. a nakon njega. Tu bitnu povezanost izrazio je rečenicom “prvo rad. No ipak. On pita kako to da je čovječanstvo dva milijuna godina raspolagalo jezikom. u smislu podjele rada i onoga što ju je pratilo. moglo bi biti da su im se ljudi tisućama naraštaja uspješno odupirali. Vjerujem da je pristup suvremenog lingvista E. on koincidira s uvođenjem podjele rada. zacijelo je izmišljena u svrhu laganja ili varanja. svoj oblik od jezika. “izvor civilizacije” – teško bi bilo odvojiti od jezika na bilo kojem stupnju razvitka. Podjelu rada – prema Durkheimu. boli. ona zahtijeva organizaciju cijele zajednice. zapravo. koje su prije obavljali svi. a stoga i stvaranja sve različitijih uloga i odlika. Dok Vlahosova smatra da se jezik pojavio vrlo rano. Teorija “ding-dong” tvrdi da postoji nekakva urođena povezanost između riječi i značenja. H. koju smo već razmotrili. čim je progovorio.” No. intimnim pokazivanjem. podrobnije razumijevanje nastanka jezika valja tražiti u specifičnom društvenom kontekstu. jezik je morao udovoljiti zahtjevima što su ih postavljali problemi koji su postojali izvan jezika. “ovladavanju prirodom”. Podjeli rada potreban je razmjerno složen nadzor skupine. filozof Caws tvrdi: “Istina je tek nedavno stupila na jezičnu scenu i zacijelo je pogrešno pretpostaviti da je jezik nastao u svrhu njezina iskazivanja. Vrednujući rad još eksplicitnije od Marxa. jezik je za njega glavna paradigma “proizvodnog rada”. Sturtevanta prikladniji: budući da se sve nakane i emocije. a i za ljude u lovu često je potrebno da budu tihi. straha. Izražavajući se ponešto opreznije. prema mojemu mišljenju. a nikada nećemo niti znati”. a tehnologija se za to vrijeme uopće nije razvijala? Jaynesovo pitanje implicira da jezik ima utilitarnu vrijednost. u vezi s jednostavnim kamenim oruđem i njegovom proizvodnjom. što jezik i jest.

kao sposobnosti jezika-uma”. Priča o brkanju jezika. a ne nagonski ili simbolički u tradicionalnom frojdovskom smislu. Antropolog Lizot napomenuo je da je načinu života lovaca skupljača svojstven nedostatak tehnologije i podjele rada. nesvjesno je stoga “strukturirano poput jezika” i funkcionira jezično.” Nadalje. za što Jaynes smatra da je moralo povlačiti i nepostojanje jezika. nego zašto su se uopće razvile”. također se nije dogodila zbog manjka hrane ili zbog rasta stanovništva. Sâm Logos kao bog uključen je u prvo imenovanje. koje predstavlja vlast božanstva. prvotni govor povezao sa seksualnim vezivanjem kao sredstvom koje je rad činilo prihvatljivim kao “ekvivalentom i zamjenom za seksualnu aktivnost”. kako je to rekao Dufrenne. “mnoštvo novijih studija”. u mnogim pričama o raju životinje govore i ljudi ih razumiju. Slično tome. i Riječ bijaše kod Boga. Drugdje u Knjizi postanka nalazimo biblijski komentar o biti jezika. To se izravno odnosi na to da je jezik nužna sastavnica dominacije nad prirodom: čovjek je postao gospodarom stvari samo zato što ih je prvo imenovao. Konačna pobjeda poljodjelstva. kako se izrazio Russell Fraser. u odlomku koji je posvetio porijeklu jezika. o imenima i o shvaćanju da je imenovanje čin dominacije. “odvojenost čovjeka u povijesnom vremenu”. Dijeljenje “prvotnog jezika” na uzajamno nerazumljive jezike moglo bi se najbolje shvatiti kao pojava simboličkog jezika.) Jezik je razrađen s ciljem da potiskuje osjećaje. “Prezir primitivnih naroda prema radu i njihova nezainteresiranost za tehnološki razvoj nedvojbeni su. ali mnogo tisuća godina odbijalo se poći tim putem. Freud je. to se dakako izražava pozitivno. “izgon iz Raja jest pad u jezik”. a time i osvajanja svijeta. vraćamo se i shvaćanju da je problem jezika problem civilizacije. 21 .” Vraćajući se pitanju porijekla jezika. “Pitanje koje treba postaviti nije zašto se poljodjelske metode nisu razvile posvuda. kamen temeljac civilizacije. neuspjeh babilonske kule naznačuje. a to je bit civilizacije. Spenglerovim pak riječima: “Imenovati nešto znači steći nad time moć. zanimljivo je razmotriti mit o babilonskoj kuli. on izražava sublimaciju erosa. kako je zaključio Lewis Binford.znak je umjetnog odvajanja. izgon iz Raja ima značenje i s obzirom na porijeklo jezika. i Freud je smatrao da jezik nastaje u uspostavi veze između poziva na parenje i procesa rada. Prema Lacanu. pokušaj je da se nagodimo s izvorom zla.” Početak odvajanja čovječanstva od svijeta. kako je rekao Lee. U Ivanovu Evanđelju je dobro poznat odlomak: “U početku bijaše Riječ. koje je podjela rada. Brownu. Na primjer. Rano čovječanstvo nije se suzdržavalo od jezika zato što je bilo pritisnuto stalnim brigama za opstanak. govoreći o neprocjenjivoj prirodi jezika u organiziranju “individualne odgovornosti”. onako da joj bude ime”. represivnom žargonu. Da bismo sagledali problem porijekla jezika na figurativnoj razini. Zapravo. bilo je vremena za razmišljanje i jezični razvoj. o izgonu iz Raja. No. Taj prijenos sa slobodne seksualnosti na rad prvotna je sublimacija. Drugdje sam ustvrdio da se izgon iz Raja može shvatiti kao pad u vrijeme. (U uobičajenom. “pokazuje da su lovci skupljači bili dobro uhranjeni i da su imali obilje slobodnog vremena”. Mislim na mit o stvaranju koji kaže: “pa kako Adam nazove koju životinju. kao kôd civilizacije. potječe zato od imenovanja svijeta. Benjamin ga je našao u posredovanju koje jest jezik te “izvor apstrakcije. Prema Normanu O. i Riječ bijaše Bog. poput one druge priče u Knjizi postanka. Neofrojdovac Lacan dalje razrađuje tu analizu i tvrdi da se nesvjesno tvori prvotnim potiskivanjem procesa usvajanja jezika. kao pomrčina ranijeg stanja potpunije i autentičnije komunikacije. potiskivanje nagona.

U tom ranijem (ali dugotrajnom) stanju. slobode i obilja. dramatična moć umjetnosti ispunjavala je tu potrebu za kulturnom koherencijom i kontinuitetom autoriteta. posredstvom kojih su umjetni mediji simboličkih oblika zamijenili izravno življenu kvalitetu života prije podjele rada. Dubok i jak prekid koji je najavljen rađanjem jezika prethodio je i važnošću nadmašio dolazak civilizacije i povijesti. komentirao je Pei. itd. zbili su se veliki nemiri. Mitologija. može se shvatiti kao funkcija jezika. U tome razdoblju. a na veoma važan način. Dakle. viškove. kako kaže Barthes. a to on nikada neće postati”. matematiku. stalnu hijerarhiju i specijalizaciju. Zbilja predneolitskog života prikazuje degradaciju ili poraz u onome što se općenito smatra golemim korakom naprijed. zadivljujućim transcendiranjem prirode. Otada čovječanstvo više nije moglo vidjeti zbilju licem u lice. kada je smanjivanje udjela glagola u jeziku odražavalo nestanak 22 . ona je prirodna. priroda i društvo tvorili su koherentnu cjelinu. Korak od sudjelovanja u ukupnosti prirode prema religiji uključivao je odvajanje od silā i bićā te njihovo pretvaranje u vanjska. međusobno povezanu jakim sponama. Na slavljenim spiljskim crtežima od prije oko 30.000 godina nalazimo širok raspon apstraktnih znakova. nastala je i umjetnost. koja je. babilonska kula jedan je od trajnih znakova te čežnje za istinskim odnošenjem prema drugim ljudskim bićima i prema prirodi.Prevlast poljodjelstva. “od samoga početka potencijalna religija”. podložna njegovim zahtjevima poput svakog ideološkog proizvoda. u kojem se jezik ili pojavio ili prvi put doista zavladao. a onaj tko se bavio vjerom. mnogi uvidi Horkheimera i Adorna u Dijalektici prosvjetiteljstva (kao što je povezivanje napretka u instrumentalnom nadzoru s potiskivanjem afektivnog iskustva) postaju dvosmisleni uslijed njihova pogrešnog zaključka: “Ljudi su uvijek morali birati između svoje podvrgnutosti prirodi i podvrgavanja prirode sebi. Devetnaestostoljetni lingvist Muller upravo je u tom smislu opisao mitologiju kao “bolest jezika”: jezik izobličuje misao svojom nesposobnošću da izravno opiše stvari. ona je inherentna nužnost jezika… Ona je tamna sjena na misli. Pod krilom jezika. “Mitologija je neizbježna. kada je neandertalska vrsta ustupila mjesto kromanjoncima (čiji je mozak zapravo bio manji). nastajuća podjela rada i njezine neposredne društvene posljedice zahtijevale su discipliniranje onih koji su se odupirali postupnom nastupanju civilizacije. prije samo deset tisuća godina. To odvajanje poprimilo je oblik božanstava. Kao sredstvo formalizirajuće indoktrinacije. bio je prvi stručnjak. mit. U vrijeme mlađeg paleolitika. Krajem paleolitika. simbolizam umjetnosti mlađeg paleolitika polako se skrućuje u mnogo stiliziranije oblike neolitskih poljodjelaca. uključujući vlasništvo. Premda prije mlađeg paleolitika nije bilo ni traga hijerarhiji. gradove. John Pfeiffer opisao je to kao propadanje egalitarne tradicije lovaca skupljača. No. i ona neće nestati dok god jezik ne postane posve sumjerljiv s misli. U tom svjetlu. pravo. logika dominacije navukla je koprenu preko igre. nego bi izražavao izravno. šaman. nije nikakvo čudo što je stari san o lingua Adamica (o “istinskom” jeziku koji se ne bi sastojao od konvencionalnih znakova. budući da su kromanjonci uspostavili prevlast. kako je primijetio Cassirer. Jezik. “cijela povijest stoji ujedinjena i potpuna poput prirodnog poretka”. jezik ne samo da zrcali. religija i umjetnost tako su napredovali kao duboko “politički” uvjeti društvenog života. Kao što smo već razmotrili. nego i određuje promjene u ljudskome životu.” “Civilizacija se najbolje zrcali u govoru”. izvrnuta postojanja. presudno posredovanje mitologije i religije nije jedini važan kulturni proces u osnovi našeg modernog otuđenja. kao što to nije bio ni jezik. neposredovano značenje stvari) dio čežnje čovječanstva za izgubljenim prvotnim stanjem. a na kraju i pismo – da spomenemo samo neke elemente – sve to nije bio nikakav nužan korak u ljudskom “napretku”.

Freud je u Budućnosti jedne iluzije napisao: “Stječe se dojam da je civilizacija nešto što je većini koja se odupirala. pa se moramo zapitati mogu li težnje avangarde biti išta više od apstraktnih. No. to je projekt znatnih dimenzija. Jezik. Omogućujući slobodnu igru ideja o jeziku. u obliku rada – i stvaraju povijesno vrijeme. nametalo je sve jači poredak i nadzor. Artaud.000 godina prije Krista. društvo te ideje tretira kao puku igru. postoji li uopće vrijeme bez gramatike. Od toga trenutka možemo se pitati. cjelokupna bi povijest nestala. Jedanput kada je struktura govora uključila vrijeme i stoga postala njime pokretana u svakom svojem izrazu. Kao što je rekao Lévi-Strauss. zakonima i uvjetima radnih obveza. dobar dio modernističke poezije i proze djelovao je protiv uzimanja običnoga govora “zdravo za gotovo”. 23 . do čvrste diferencijacije glagolskih vremena došlo je tek kada je neolitsko poljodjelstvo zamijenilo lov i skupljanje. Ta opredmećena dominacija nastala je zbog praktičnih potreba političke ekonomije. prvo u hijeroglifskom i ideografskom pismu. podjela rada stvorila je onu vrstu društvene kontrole koja se izražava gradovima i hramovima. do slova u abecedi. kao što se vidi u novom obliku vladavine koju je u Babilonu provodio Hamurabi. Pjesnici simbolisti i mnogi drugi koje bi se moglo nazvati njihovim nasljednicima. nametnula manjina koja je shvatila kako prisvojiti sredstva za provedbu moći i prisile. koji u svakom danom trenutku utjelovljuje ideologiju određene kulture. nego stvara autonomno područje u kojemu ni jedan subjekt ne mora biti prisutan. Poput Derride. Na pitanje “Tko govori?”. Gertrude Stein i ostali pokušali stvoriti novu sintaksu i nov rječnik.” Ako se teme vremena i jezika doimaju problematičnima. Premda je stvaranje simboličkog svijeta bio uvjet postojanja vremena. u opredmećenju omogućenome pismom. Freud je s pravom mogao istaknuti pisani jezik kao polugu kojom se civilizacija nametnula i učvrstila. No. jezik možemo bez oklijevanja nazvati “izvorom povijesti”. To što književni tekstovi (na primjer. Malarmé je odgovorio: “Govori jezik”. Cummingsa) krše pravila jezika ima uglavnom paradoksalan učinak prizivanja istih tih pravila. jezik “zahtijeva izražavanje poštovanja prema vremenu čak i onda kada nam vrijeme uopće nije na pameti”. mora se ukinuti kako bi se ukinule obje kategorije otuđenja. Finnegans Wake. Još od Malarméa. jezik još nije bio poznavao glagolska vremena. književnost je općenito počela napadati ograničenja i iskrivljenja jezika. Napredovanje simbolizacije. Nadalje. smatrali su da otpor prema društvu uključuje i otpor prema njegovu jeziku.jedinstvenih i slobodno odabranih činova uslijed podjele rada. mogli bismo reći. preko simbolizacije slogova. Najraniji spisi su zapisi o porezima. Ruski futuristi. Sve veća uporaba slova i pločica uskoro je omogućila onima na vlasti da dosegnu nove visine moći i osvajanja. jezik više nije povezan s govorećim subjektom ili sa zajednicom diskursa. od simbolizacije riječi. U našem suvremenom svijetu. dada (pokušaji Huga Balla da stvori “poeziju bez riječi”). pismo bilo koje vrste znak je javljanja civilizacije. hermetičnih gesta. E. podjela rada konačno je uništila prethodnu zbilju. Bez jezika. Nakon tog odgovora. umjetnička je avangarda najuočljivije izvodila geste odbacivanja jezičnog zatvora. a zatim u fonetsko-abecednom. neadekvatnost na prvom području otpora spriječila je uspjeh i na drugome. pismo kao stupanj razvoja jezika posve neskriveno pridonosi potlačivanju. Oko 10. Pretpovijest je razdoblje prije pisma. nadrealisti i letristi bili su neki od egzotičnijih elemenata općeg otpora jeziku. Jezik je već po sebi potiskivanje pa se tijekom njegova napredovanja potiskivanja samo povećavaju – u obliku ideologije.” Jezik je u tom trenutku postao predodžba predodžbe. postalo je saveznikom laži. poezija E. a posebice nakon eksplozivnog razdoblja oko Prvoga svjetskog rata kada su Joyce. “čini se da pismo više pogoduje izrabljivanju nego prosvjetljivanju čovječanstva… Kada se pismo prvi put pojavilo među nama. ako svaki glagol iskazuje i vrijeme.

Crna boja na platnu. 24 . Duboka se istina krije u shvaćanju da “ljubavnicima ne trebaju riječi”. Bez jezika ne bismo mogli živjeti u ovome svijetu i upravo to naznačuje koliko ga radikalno moramo transformirati. jezik nam je postao gotovo potpuno izvanjski. u kojemu se mogu zaboraviti čak i imena. Od Kafke do Pintera. svijet odnosa “licem u lice”. strukturalisti – Lévi-Strauss. nego je. pa nije čudo što jake i šokantne riječi više gotovo da i ne postoje. Barthes. dublje od riječi. bez tog razvoda od prirode uslijed kojega nastaju cjelokupna ideologija i vlast. Oni gotovo da su odustali od projekta izvođenja značenja iz jezika. U svakom slučaju. Kako je to objasnio Sweeney T. te je stoga vizionarska do stupnja strastvenosti. Danas se riječi “nevjerojatno” i “fantastično” primjenjuju i na ono posve uobičajeno. svi smo osjetili želju da se riješimo svog tog pričanja. reklamnih i drugih – vjerojatno je i sama dostatna da objasni zašto Johnny ne zna čitati ni pisati. upravo je tišina prikladan jezik našeg vremena.” Možemo zamisliti zamjenu zarobljenosti vremenom blistavom sadašnjošću – samo ako zamislimo svijet bez podjele rada. “odučavanje” postalo “važnom silom na gotovo svim područjima mišljenja”.Velika količina laži – službenih. Derrida – u svojim su beskrajnim egzegetičkim iskapanjima gotovo potpuno zaokupljeni prijevarnošću jezika. Lacan. Radi se o tome da moramo ostvariti svijet ljubavnika. tišina na ekranu. Ronald D. prazan bijeli list papira. S. znajući da mogućnost koherentnog života uklanja potrebu za izražavanjem koherencije. trivijalno i dosadno. Laing dobro je to izrazio: “Rijetko se kojoj knjizi može oprostiti. Svi smo osjetili tu žudnju da idemo dalje. kako ocjenjuje Robert Harbison. to je još podnošljivo. Eliota: “Moram se služiti riječima dok ti govorim. Ja pišem u jeziku (što je očito). svijet koji zna da je suprotnost neznanju – očaranost. svjestan da jezik opredmećuje otpor opredmećenju. kako kaže Canetti. Foucault. koristimo se njima da bismo ispunili prazninu neobuzdanog vremena. Propadanje jezika odražava općenitije otuđenje. zašto nepismenost raste u urbanim sredinama.” U međuvremenu. Smisla ima samo ona politika koja poništava jezik i vrijeme. Riječi odaju tugu. ne samo da je “pritisak na jezik postao vrlo jak”.

jedinstveni perceptivni poredak počinje se raspadati. Čini se da ljudi tijekom prvih tisuću ili više godina svoje misaonosti nisu stvarali nikakvu umjetnost. Kao što reče Jameson. pokazuje se nevažećim. kao jednoj od nedokinutih sastavnica ljudskog uma. Kao odgovor na sve složeniji društveni ustroj. Najstarija očuvana umjetnička djela su otisci ruke načinjeni pritiskom ili puhanjem pigmenta . Čini se također vjerojatnim da su se ideje suviška i udobnosti pojavile kad i šamani. to je stvaranje trebalo potisnuti muku sve snažnije percepcije. odnosno statua žena . dok skulpture iz istoga razdoblja . Hijerarhija osjetila . Nimalo ne iznenađuje što se upravo tada pojavljuju prvi znakovi raskida s egalitarnim načelima koja su obilježavala život skupljača lovaca. Na svoje veliko čuđenje. Riječ je o društvenoj tjeskobi. No. uz to što su naša osjetila nekoć bila tako izoštrena. Lévi-Strauss je otkrio pleme čiji su članovi usred bijela dana golim okom mogli vidjeti Veneru.Umjetnost na optuženičkoj klupi Umjetnost je uvijek vezana uz nešto skriveno. odnosno primordijalnog raja bezvremene sadašnjosti. i to u smislu u kojem je umjetnik šaman prvi specijalist u čovjekovoj povijesti. no. prije tridesetak tisuća godina. pri čemu je većina tih obreda bila svojevrsno uprizorenje trenutka početka.odlikuje naglašena stiliziranost. Time nastaje kultura koja nikada ne uspijeva nadoknaditi izgubljeno. Slikovita uprizorenja izražavaju vjeru u mogućnost ovladavanja izgubljenim. Iz toga je moguće zaključiti da je pripitomljavanje čovjeka prethodilo pripitomljavanju prirode. pomaže li nam ona da se približimo tome skrivenom? Osobno smatram da nas zapravo udaljuje. ona su bila posve neustrojena i sjedinjena. nego straha i prijetnje. Svijet biva razdijeljen na dvije suprotstavljene sile čijom binarnom diobom počinje sučeljavanje kulture i prirode. te vjerojatno nastaju prve naznake proizvođačkog. Nevjerojatna eksplozija umjetnosti u to doba govori o pojavi tjeskobe koja ranije nije postojala: Worringerovim riječima. umjetnosti nije bilo mjesta u toj nepomućenoj društvenoj zbilji jer jednostavno nije bila potrebna. na putu prema vlastitome ispunjenju u slikama poput onih pećinskih . pojava simboličkog predstavlja očitovanje nezadovoljstva. iznenada počelo razdoblje pećinske umjetnosti koje se najčešće vezuje uz imena kao što su Altamira i Lascaux. Pritom je znakovito da magijsko uživljavanje ili objašnjavanje najranije umjetnosti teorijom lova sve više uzmiče pred dokazima da je priroda prije bila izvor izobilja i ugode. ljudi su osjetili kako im nešto vrijedno klizi kroz prste. hijerarhijskoga društva.postupno stupa na mjesto nekadašnje potpune simultanosti čulnoga života. Često se govori o šamanskom porijeklu vizualne umjetnosti i glazbe. u mogućnost njegova povratka. Umjetnost umrtvljuje osjetilne organe i uklanja prirodni svijet iz njihova vidokruga.poput poznatih venera. Najraniji dokazi simboličke razdjele vidljivi su na poluljudskim. Iako alate iz tog doba odlikuje zadivljujuća ekonomičnost izrade i savršenstvo forme. Ubježbavanje pogleda da primjećuje kulturne predmete bilo je praćeno potiskivanjem neposrednosti u intelektualnom smislu: stvarnost je uklonjena u korist pukog estetičkog iskustva. čije je ravnanje simboličkim djelatnostima najavilo dodatno otuđenje i stratifikaciju društva. poluživotinjskim likovima u El Juyou. Tamošnje slike životinja krasi nevjerojatna živost i prirodnost. Stoga. Zatim je u gornjem paleolitiku. 25 . Brzi razvoj najranijih rituala ili obreda zbiva se usporedno s razvojem umjetnosti.s vizualnim koje se sve snažnije odvaja od ostalih. stari klišej o estetičkom impulsu.dramatična svjedočanstva izravnog doživljaja prirode.

ali ne više ono subjektivno. ostavivši svoj pečat na svim mentalnim funkcijama čovjeka. Nakon što se jedanput razvio. odnosno svoj vlastiti pad. utjelovljenje kasnijeg svećenstva. Tolstojeva napomena prema kojoj je umjetnost sredstvo za uspostavu jedinstva među ljudima. budući da raznovrsne pojedince združuje u istome osjećaju. Zadataća je šamana objektificirati stvarnost što u jednakoj mjeri pogađa izvanjsku prirodu i subjektivnost. u simbol. Proizvođenje dobara. organsko i nagonsko. poput nešto kasnijih mitoloških uobličenja. ti su procesi istovjetni i zasnovani na jednačenju. Susljedno tomu. Kulturno je pamćenje značilo da se postupci nekog pojedinca mogu usporediti s onima drugoga. simboličke naravi. bitno obilježena standardizacijom i nestankom jedinstvenosti. a bivanje vremenom) zbog podjele rada. povećala se i potreba za različitim ceremonijama. Nositelj svih promjena je šaman umjetnik. umjetnička su se djela pojavila u službi obreda. smatrao početkom civilizirane moralnosti. 26 . također je ritualno proizvođenje. nedvojbeno su ritualne. s obzirom na to da je umjetnost oduvijek nastojala pretvoriti život u predmet promišljanja. koristi se apstraktno uobličenje čime se u obrednom izrazu otvara prostor supstituciji. kolektivnom pamćenju. Video kamera je snimala njihove postupke. jedna vrst vlasništva. umjetnost je u tome smislu dobila ulogu pamtiteljice. Svijet mora biti posredovan umjetnošću (ljudska komunikacija jezikom. Oči mladića čitavo su vrijeme bile prikovane uz sliku na ekranu koja je očito bila puno uzbudljivija od samoga čina. U osnovi. Potpuno samoisključivanje iz stvarne egzistencije od samog je početka bio cilj umjetnosti. zapisao je Seu-ma-tzen. Slikar Eric Fischl nedavno je u muzeju Whitney izložio mladi par u činu spolnog odnosa. U skrovitim dijelovima pećina pomaljali su se prvi oblici indoktrinacije posredstvom slika i svakovrsnih simbola čija je svrha bila nametanje određenih pravila depersonaliziranom. stoga su jedno te isto. čime je pak omogućeno predviđanje i kontrola budućih postupaka. Umjetnost i mit preuzimaju. a slika je stizala na TV prijamnik postavljen ispred njih. Živahne pećinske slikarije. umjesto toga. a osobito pamćenja određenih obveza. uz nadomještanje lovačko-skupljačkog načina života agrikulturom i religijom. Sposobnost umjetnosti da simbolizira i upravlja ljudskim osjećajima omogućila je ostvarivanje zadanih ciljeva. jest ono što sjedinjuje. uključujući i portretirane pretke. Umjetnost pretvara subjekt u objekt. Obredi socijalizacije zahtijevali su umjetnost. stoga. umjetnost je sustav simboličke razmjene koji razmjenu čini mogućom. Umjetnost je utoliko postala medijem konceptualne transformacije čijim djelovanjem pojedinac biva izdvojen iz prirode i biva podvrgnut autoritetu društva. kategorija publike ili nadziranog konzumenta nije ništa novo. Ona je također nužno pomagalo koje sprječava raspad zajednice zasnovane na prvim simptomima životne nejednakosti. na sebe zadaću da ponište sve što je spontano. Konvencije što ih zahtijeva podjela rada. vođa koji svoju moć crpi iz sposobnosti da svoje neposredne žudnje izrazi u obliku simbola. čovjek je bio prisiljen prihvatiti izum simboličkoga svijeta. ne pojavljuje se u ritualu. početak su prenošenja što ga iskazuje Fischlov uradak u kojem čak i najprimitivniji čin postaje sekundaran u odnosu prema vlastitom predstavljanju. Stvarni objekt.Poput jezika. simbolički proces umjetnosti nametnuo se i pamćenju i percepciji. što se jasno očituje u prirodi rituala. obredno proizvođenje umjetnosti i umjetničko proizvođenje obreda. njegova osobitost. S povećanjem potrebe za solidarnošću. Kako bi jasno odredio svoje mjesto u prirodi i društvu. upućuje na važnu ulogu koju umjetnosti kao osiguravatelj društvene kohezije igra u trenutku rađanja kulture. Nietzsche je vježbanje pamćenja. Sjećanja su postala izvanjska. koje u dubini pećine zrače začudnom dramatičnošću pod treperavom rasvjetom. Glazba. umjetnost je postala slikom ili odrazom stvarnog pamćenja.

Svaki oblik umjetnosti. nego i estetički oblici koji su počesto vrlo neduhovno izraženi. kuglu i stožac ili prosudbe Kandinskog prema kojoj djelovanje oštrog kuta trokuta na krug proizvodi učinak ništa manje snažan od Božjeg prsta koji na Michelangelovoj slici dodiruje Adamov prst. nego da je situacija obrnuta. Živo predstavljanje kasne umjetnosti lovaca skupljača zamijenio je formalistički. iako globalna specijalizacija i mehanička tehnologija doživljavaju puni procvat tek u kasnom željeznom dobu. U razdoblju paleolitika nisu postojali kultovi. ona je. riječ je o beskonačnoj reprodukciji u kojoj stvarnost uvijek biva zametnuta. ono je izravno služilo društvu kao sredstvo zadovoljavanja potreba novog kolektiviteta. Poznato je. Suhoparnost linearne preciznosti jedno je od presudnih obilježja spomenute prekretnice. ljudima se servira prijetvoran. prihvativši spomenute oblike izraza. Umjetnost ne samo da stvara simboličke prikaze društva. pri čemu svakako vrijedi podsjetiti kako će u sljedećih nekoliko tisuća godina temeljna uloga umjetnosti biti oslikavati božanstva. takav proboj čini se nemogućim ako čovjek ne poništi sve slojeve otuđenja. ostavljajući po strani pitanje nije li pojedinac.u razdoblju neolitika. primjerice.proizvodnje. Gluckove napomene o afričkoj plemenskoj arhitekturi potvrdile su se u svim ostalim kulturama: svete građevine u početku su preuzimale svoj oblik od građevina u kojima je obitavao vladar. po svojoj prirodi. oblik falsificiranja. Umjetničko djelo tada ni u kom slučaju nije bilo autonomno. 27 . do dana današnjeg život zapravo slijedi simbolizam.S nadolaskom agrikulture i civilizacije . kako bi osigurali našu psihičku sigurnost. napad na nesimboličko. da upravo u krajnostima revolucionarnog stanja neposredna komunikacija makar trenutno doživljava svoj procvat. nadomjestaka za nešto drugo. Istovremeno. prevođenje je tog simbola u neki drugi simbol. Kao simbolizacija. Ta uska stilizacija otkriva umjetnika koji se isključuje iz izobilja iskustvene stvarnosti i stvara simbolički svijet. no. Oscar Wilde je rekao da umjetnost ne oponaša život. da učinkovitost umjetnosti ovisi o malenom broju matematičkih oblika. prema riječima T. međutim. drugim riječima. zaključio je Charles Pierce. stoga. rat prvi put ulazi u prostor umjetnosti. vlasti i religije . simbolički opis onoga što bi trebali osjećati i u njima se stvara potreba za javnim prikazima osjećaja koje stvaraju obredna umjetnost i mitovi. Prvotna funkcija umjetnosti jest opredmećivanje osjećaja. što potvrđuju članovi plemena Yoruba koji liniju povezuju s civilizacijom: rečenica Zemlja je postala civilizirana u jeziku Yoruba doslovno znači lice zemlje prošarano je linijama. Zanimljivo je. Slikari i pjesnici u jednakoj su mjeri nastojali dokučiti tišinu u pozadini i nutrini umjetnosti i života. puno toga izgubio. odjednom je religija doživjela puni procvat. nego ona čini temeljnu sastavnicu simboličke matrice otuđenog društvenog života. S. pisanog jezika. samo prostori znanosti ili tehnologije. Pod krilaticom obogaćivanja kakvoće ljudskog života. Eliota. tako. Iako je Bergson pokušao prići cilju mišljenja bez simbola. Uporišta simbolizacije nisu. privatnog vlasništva. međutim. moglo bi se reći. u činu opredmećenja. Čvrsti oblici otuđenog društva posvuda se ocrtavaju. geometrijski stil koji slike životinja i ljudi svodi na simboličke oblike. Gordon Childe u razmatranju spomenutog razdoblja ističe kako su posude u neolitskom selu sve jednake. primjerice. osobne težnje pojedinca preobražavaju se u simbol i metaforu. Svijest o simbolu. Život u civilizaciji protječe gotovo potpuno u mediju simbola. čitava umjetnost ukorijenjena je u stvaranju surogata. napad je na nerecivo. kultura je potvrdila svoje bitno obilježje duhovnog nazadovanja posredstvom podjele rada. pri čemu valja imati na umu da upravo (izobličeni) život stvara simbolizam. ipak je moguće reći nekoliko riječi o umjetničkom izrazu i njegovim općim značajkama. kroz uprizorenje različitih bitki. Prisjetimo se poznatog Cezanneova izrijeka o svođenju prirode na valjak. Iako se prva potpisana umjetnička djela javljaju tek u razdoblju kasne grčke kulture.

valjalo prosuditi na isti način na koji prilazimo značenju Versaillesa: razmišljajući o bijedi radnika koji su poginuli isušujući močvare oko budućeg dvorca. Clive Bell središnju svrhu umjetnosti vidio je u premještanju čovjeka iz prostora svakodnevnih životnih bitaka u svijet estetičke ushićenosti. što je umjetnost pruža. otrcana približnost nalik na sasušenu zobenu kašu. u čemu je ona posve istovjetna religiji. Kierkegaard je središnju odrednicu estetičkog nazora našao u olakom mirenju svih mogućih gledišta i izbjegavanju izbora. proizlazi iz nezadovoljenih žudnja. cvjetovima itd. Kad bi se kojim slučajem užitak oslobodio svih ograda. Verlaine je more proglasio ljepšim od svake katedrale. Prema riječima Jana Arpa. djelić životnoga obilja dobrodošao. rezultat bi bio potpuna antiteza umjetnosti. Shelly je slavio spontanu umjetnost ptice. najsavršenija je slika tek bijedna. Ta značajka općenitosti. ona je bliska religiji ne samo u smislu vlastite predanosti nekoj idealnoj sferi i izostanka mogućih posljedica. neodrživost takve formulacije samo dodatno osvjetljava još jedan oblik lažnosti umjetnosti. tako i za publiku. Obično iznesena u pozitivnom smislu prema kojemu je umjetnost prostor otkrivenja istine lišen kontingencije vremena i prostora. također govori u prilog tvrdnji prema kojoj je podvojenost razlikovno obilježje umjetnosti. U podčinjenom životu.poput religije .. Utjeha.Iako umjetnost u osnovi nije vezana uz ljepotu. poput religije. objašnjava razloge prevlasti metafore nad izravnim odnosom prema konkretnom predmetu interesa. Stvaram kako ne bih plakao. umjetnost služi kao nadomjestak i svojevrsno olakšanje.puno su češće imale ulogu proizvođača krivnje i tlačenja. Proizašla iz spomenutog osjećaja gubitka. Situacija je. Izlomljeno carstvo izmišljenog života važna je sastavnica i osigurač noćne more u kojoj živimo. Često uspoređivane s igrom. umjetnost. Malraux je također iznio pohvalu konzervativnom institutu umjetnosti kad je napisao da bi se bez umjetnosti svijet urušio nakon samo pedeset godina. Mjesec je skulptura. te već u sljedećem trenutku poriče njezina prava namjera i sadržaj u znanom izrijeku: pa to je ipak samo umjetnost. nego i utoliko što vrlo rijetko prelazi razinu puke kritičke neutralnosti. njezina nemogućnost da osjetilno parira prirodi potaknula je stvaranje mnogih neprimjerenih usporedaba. kao i njezinu težnju k transcendentnom. i tako u nedogled sa zalascima sunca. otkrio je na jednome mjestu Klee. Pa zašto onda ljudi objeručke prihvaćaju umjetnost? Budući da je naš odnos prema prirodi i životu manjkav i lišen vlastite izvornosti. i postao robom nagona i elementarnih snova. Potvrdu toga nalazimo u neprekidnom kompromisu kojim se vrednuje umjetnost. međutim. Kultura je danas roba. To vrijedi kako za umjetnika. umjetnost i kultura . Kao što piše Motherant. zapisao je Hawthorn. Njegov institucionalni dio obuhvaća prostor religije i općenito ideologije u kojem nisu i ne mogu biti ostvareni svi njegovi bitni dijelovi. Možda bi ludičko obilježje umjetnosti. Shvaćanje umjetnosti u smislu religiozne djelatnosti i kategorije očituje se i u Nietzscheovu izrijeku: Umjetnost postoji kako ne bismo uništili Istinu. Hegel je napomenuo da umjetnost i religiju povezuje i to što obje imaju posve univerzalan sadržaj. utoliko je umjetnost zbroj neostvarenih mogućnosti iskazanih u simboličkom obliku.. a umjetnost njezin možda najskuplji artikl. čovjek u svojem umjetničkom izrazu proživljava sve ono što nije sposoban proživjeti u vlastitome životu. postojanje značenja bez konkretne referencije. sloboda ne postoji izvan umjetnosti te je stoga svaki. snježnim pahuljama. pa i najizobličeniji. pogrešno protumačena ako se umjetnost shvati proizvodom centralizirane kulturne 28 . međutim.

uzme li se u obzir da je čitava simbolička kultura zapravo kooptiranje percepcije. Usporedno s time. Dada je bio jedan od dvaju posljednjih avangardnih pokreta. neprekidno estetičko iskustvo s jedne. Riječ je prije o masovnoj difuziji kulture koja svoju snagu nalazi u sudjelovanju. U pozadini esteticizma leži. nego između žudnje i postojećeg svijeta. slikanjem se ne može negirati ili dokinuti slikarstvo. To savršeno ocrtava bitna obilježja spektakla koji se događa pred našim očima: autonomno i manipulativno. u svojoj sveprisutnosti. pri čemu to sužavanje samo zrcali nepremostivu udaljenost između estetičkog iskustva i stvarnosti. za razliku od avangardnih pokušaja da se život na neki način ustroji na temelju umjetnosti. Moglo bi se zapravo reći da je esteticizam ili larpurlartizam bitno radikalniji od svih pokušaja da se otuđenje dokine uz pomoć njegovih proizvoda. Larpurlartistički pokret s kraja devetnaestoga stoljeća je bio čin samosvjesnog odbacivanja svijeta. udaljenost između umjetnika i gledatelja sve se više smanjuje. pri čemu valja imati na umu da kritika mora biti upravljena prema samoj kulturi. međutim. (Pisanjem se ne može dokinuti pisanje. vrijedan vid sumnje. uporaba osjetila zahtijeva pojedinačnu inicijaciju. ona je utoliko sazdana na progresivističkom shvaćanju prema kojemu stvarnost valja neprestance osuvremenjivati. postali su rascjep lišen svakog značenja za pojedinca. što 29 .industrije. Kriva prosudba prema kojoj će uvođenje umjetnosti u svakodnevni život postići bitne pomake. a njeni su napadi na okoštalost i nebitnost buržujske umjetnosti svakako utjecali na daljnji razvoj umjetnosti. Slika i zvuk. općenito govoreći iznijela puno šire zahtjeve. Suprotstavljajući se rastućoj mehanizaciji života. što je u bitnom smislu reprezentiranje reprezentiranja. kao što to čine Horkheimer i Adorno. stoga. Prava prepreka ne stoji između umjetnosti i društvene stvarnosti koje su jedno. Dada je zapravo bio pokušaj da se nađu novi oblici umjetničkog izražavanja. Avangardna se kultura. ne može mjeriti sa sposobnošću modernoga svijeta da šokira i nadilazi (i to ne samo simbolički). No. zauzimajući time vodeću ulogu na prostoru što ga je ispraznio moderni kapitalizam. uključujući i ideju umjetnosti. avangardni pokreti se nisu nažalost uspjeli othrvati spektakularnoj naravi umjetnosti ništa više od nekih ortodoksnijih kretanja. Svakodnevni život je postao estetiziran zbog stalnog kolanja slika i glazbe elektroničkim medijima. Utoliko je njezino uzmicanje samo još jedan dokaz propasti mita o napretku. a ne prema njezinoj navodnoj kontroli. Breton je zapisao kako je uživanje znanost. Ako je Prvi svjetski rat gotovo ubio umjetnost. odnosno spoznaja da je podjela rada unizila iskustvo i pretvorila umjetnost u samo još jedan oblik specijalizacije: umjetnost je odbacila svoje iluzionističke ambicije i postala svojim vlastitim sadržajem. te očitovanje političke moći s druge strane. pak. moguće ju je shvatiti kao društvenu instituciju svojstvenu tehnološkom društvu koje iznad svega vrednuje novost. niti se skulpturiranjem može obezvrijediti kiparstvo. Avangarda je. baš kao što ni pisanje radikalnih ogleda na računalu u svrhu njihova objavljivanja ne može donijeti slobodu . izraza i komunikacije.čak i ako pisac krši postojeća pravila i ubacuje nepoželjne komentare). U tome smislu. čije je negativno poimanje uvelike pojačano osjećajem općeg povijesnog sloma koji se proširio nakon početka Prvoga svjetskog rata. posljedica je pogrešnog shvaćanja odnosa umjetnosti prema represivnom društvu. U svezi s potonjim. Hans Richter u svojim memoarima tako govori o regeneraciji vizualne umjetnosti koja počinje s dadom. Prvaci tog pokreta su nerijetko isticali da se protive svim -izmima. Zamisao nadrealista o stvaranju novog simbolizma i mitologije samo je dodatno ojačala te kategorije i iznova izdala neposredan osjetilni užitak. Prije odlaska u redove trockista i/ili slavnih umjetnika. Nadrealizam je posljednja škola koja je naglašavala političko poslanje umjetnosti. nadrealisti su veličali slučaj i primitivno kao načine oslobađanja začudnosti koju društvo zatvara u okove nesvjesnog. dadaisti su je reformirali.

taj radikalni fizikalizam zbog objektivističkih težnji nije uspio nadići razinu proizvodnje robe. obilježenom nenaklonošću prema pripovijedanju. Proliferacija umjetničkih stilova i pristupa tijekom šezdesetih . Kritičari poput Thomasa Lawsona nerijetko oplakuju nesposobnost današnje umjetnosti da potakne razvoj neke istinski uznemirujuće dvojbe.konceptualizam. Površnost i masovnost pop-artističkih uradaka odraz je slike društva u cjelini te otkačenog i izgubljenog pojedinca sjedinjenih u proizvodima poput onih Andyja Warhola. Jacques Derrida. besmislene. nego piše o pisanju. godine. taj pokušaj otkrivanja navodno skrivene ideologije pokopan je odbijanjem da se . izloženom nakon što je autor mjesec dana brisao jedan de Kooningov crtež. kao zasebnu samointerpretativnu opstojnost. temeljne su oznake postmodernog razdoblja u kojem formalno čistunstvo modernizma biva zamijenjeno eklektičkim miješanjem stilskih dosega prošlosti. Fenomen modernističke samolikvidacije parodirao je 1953. strateška nastojanja da se umjetnost liši simboličke vrijednosti i ustrajno isticanje umjetničkog djela kao autonomnog objekta u svijetu objekata. Banalne. a svaki pokušaj da se ona definira bio je osuđen na propast. depersonalizirane slike proizvod su manipulacije trendovski osviještenog tržišnog stratega: čin razotkrivanja ništavnosti suvremene umjetnosti i njezina svijeta. U osnovi.te ubrzano zastarijevanje velikog dijela korpusa umjetnosti. umjetnost nije više sposobna stvoriti nove simbole. Takvi kritičari nikako ne uspijevaju shvatiti da umjetnost prema svojoj prirodi ulazi u prostor otuđenja.umjetnost čini nužnom. minimalizam i izvedbene prakse . središnja osoba dekonstrukcije. te kao takva mora biti nadmašena. u tom smislu on se ne upušta u kritički zahvat. odnosno svih sustava označavanja prisutnih u prostoru kulture. poput modernog slikarstva nešto ranije. jezik tretira kao solipsizam. pojam umjetnosti postajao je sve upitnijim. a Chris 30 . Modernistička apstrakcija je zaokružila kretanje koje je počelo s esteticizmom. Kiteći se posljednjim preostalim uresima formalnog jezika.zbog averzije preuzete od strukturalizma/poststrukturalizma . riječ je o iscrpljenom. utoliko što je izrazila uvjerenje da umjetnost može opstati jedino ako se drastično suzi njezino vizualno polje. Dekonstrukcija se upustila u projekt dekodiranja književnosti ili. Odrekavši se svih oblika predstavljanja. umjetnost je u svojem traganju za čistoćom. moderno je slikarstvo svjesnom odlukom umjetnika svedeno na puku ravnu površinu premazanu bojom.razmotre moguća izvorišta ili povijesni uzroci stanja. Otkako je Piero Manzoni prodao svoje tjelesne izlučevine jednoj galeriji. nenadahnutom recikliranju potrošenih fragmenata koje upućuje na kraj razvoja umjetnosti. teksta. godine Rauschenberg u djelu Izbrisani crtež. No. Pop-art nedvojbeno upućuje na pojavu brisanja granica između umjetnosti i masovnih medija (primjerice reklama i stripova). No. niti to nastoji učiniti. taj je pokušaj ponajprije očitovanje samoljubivog akademizma u čijem sklopu književnost. točnije. Umjesto dekonstruiranja zatečene stvarnosti. ostaje zarobljena u trenutku ispitivanja vlastite površine. Sterilne crte jednog Mondriana i Reinhardtovo serijsko proizvođenje posve zacrnjenih kvadrata zrcale taj status na isti način na koji to čini odurna arhitektura dvadesetoga stoljeća. postala bitno samoreferencijalna. Suočena s globalnim obezvređivanjem simboličkog. zanemarujući pritom činjenicu da upravo sveprisutnost takve dvojbe prijeti urušavanjem same umjetnosti. Od Duchampova izlaganja pisoara 1917. Iako zasnovan na odbojnosti prema autoritetu. oni jednostavno ne shvaćaju da umjetnost nestaje stoga što je prastaro razdvajanje ili dvojba prirode i umjetnosti značilo izricanje smrtne presude razlomljenom svijetu. potvrdili su samouništavajuću narav tih zahvata.

poezija se bliži svome kraju i nestaje iz vidokruga. a popularna polako propada. a umjetnost odbačena u korist stvarnosti. Svjestan postojećeg stanja. U preoblikovanju koje moramo provesti. roman pada u sjenu nefikcionalnog pisma koje se u današnje vrijeme smatra jedinim načinom ozbiljnog pisanja. Stanje o kojem je govorio pjesnik. drama. 31 . iz dana u dan postaje sve jasnije da se u odnosu na istinske eksperimente što ih čovjek provodi srcem i tijelom. malaksalom vremenu u kojem govoriti znači ne reći ništa. poput Habermasa. izvornog iskustva. što je najvažnije. također umire. njen položaj u društvu. No. Prije nešto više od stotinu godina. prešavši put od Apsurda do Tišine. umjetnost je svakako ništava. Bit će to trenutak konačnog povratka igre. žudnju za dokinućem simboličkog posredovanja smatrali iracionalnom.Burden pištoljem propucao vlastitu ruku i raspeo se poput Krista na Volkswagenovu automobilu. Adornova Estetička teorija potvrđuje umjetnost. prostor simboličkog će biti napušten. među koje se svakako ubrajaju i Anastasijevi autoportreti što ih je autor naslikao žmireći. umjetnost pokazuje žalosno beznačajnom. Baudelaire je pokušao obraniti časnu uloge pjesnika u društvu lišenom časti. U izmorenome. Ozbiljna glazba odavno je mrtva. danas je i više nego očito. njen unutarnji život. Iako su mnogi radikalni mislioci. Adorno je jednu od svojih knjiga počeo sljedećim riječima: Upitnost umjetnosti u današnje je vrijeme neupitna. kreativnosti. baš kao i Marcuseovo posljednje djelo koje tako blistavo svjedoči o frustrirajućoj nepristupačnosti hermetički zatvorene ideologije kulture. Sve vezano uz umjetnost postalo je problematično. pa čak i njezino pravo na postojanje. i konačno. samoizražavanja i. dok su utješnost kao i sam položaj bezvremene umjetnosti razotkriveni u punoći vlastite ništavosti. suvremena umjetnost predočuje sve više dokaza o svojemu kraju.

. pa ću ih u ogledu koji slijedi pokušati uvrstiti u primjereni kontekst. U nastavku istraživanja Abtova je vrlo argumentirano apostrofirala pogubne učinke takvih emisija na razinu pismenosti gledatelja. Stone Temple Pilots. upravo su ti ljudi izgubljeni u pustinji kasnokapitalističkog ništavila i upravo oni pod svaku cijenu tragaju za bilo kakvim bijegom od njenih užasa. međutim. neprestance izražava želju za povratkom u sigurnost djetinjstva. ili bi možda bolje bilo reći bez ikakva smisla. poput svih ostalih dijelova ljudskog života. Mladi današnjice nisu prvi televizijski naraštaj. ako ne i znakovitima. Televizija. posve razumljivo.Dinosaur Jr. Napokon. taj kao govori o neizravnosti koja graniči sa strahom od ulaska u stvarnost. Popularni oblici govora također su obilježeni regresivnošću. Mutha's Day Out. utvrdit će mediji. unatoč tomu što je djetinjstvo. To nas dovodi do jasno izraženog kretanja prema nepismenosti. ono nije toliko vezano uz opadanje pismenosti u odraslih. pasivni i utoliko djetinji oblik masovnog medija. Djetinjstvo je nekoć bilo svojevrsno utočište. pjevačica neznanih godina (pjesme poput Majka znači utjehu. No. Nepismenost je utoliko znakovita reakcija na nevjerojatnu akumulaciju laži koja tako snažno obilježava modernu kulturu i svakodnevni život. Pretvaranje tvrdnji u pitanja naglašavanjem posljednjih slogova u iskazu znak je povlačenja iz stvarnosti. sigurna zona zaštićene nevinosti. nakon odgledanih 1000 sati Oprah Showa i sličnih emisija. godine istraživanje u kojem je. Mladi Sartre jednom je prigodom izjavio da nitko nikada nije napisao ništa istinito o nama. Pretjerana uporaba riječce kao u ulozi sveprisutnog označitelja također upućuje na otklanjanje ili izbjegavanje odraslosti. razvoj različitih mladalačkih trendova govori nam da je taj prostor ipak nekako zadržao svoj rajski status. 32 . Ostavljajući medije njihovu poslu. Topla soba itd.Mladost i regresija u infantilnome društvu Mladi ljudi danas sve češće pokazuju sklonost regresiji ili nazadnom kretanju. Jer. Djetinje nehajni stil oblačenja utoliko je odraz čežnje za povratkom u neko razmjerno bolje vrijeme i mjesto. koji postaje sastavnim dijelom postmoderne polupismenosti. njihov je posao definirati društvenu zbilju i učiniti je spoznatljivom. zaključila da je devedeset posto gostiju nepismeno. već duže vrijeme oskvrnuto inherentnim obilježjima potrošačkog ozračja. Sociologinja Vicki Abt provela je 1994. Suznačno postavljanju upitnika na kraj svakog iskaza. Slika tinejdžera u prevelikoj majici ili puloveru učvršćuje zainteresiranog promatrača u uvjerenju da su mladi ljudi prestrašeni putem koji je pred njima i prožeti željom za povratkom u djetinjstvo. koliko uz slabljenje zanimanja mladih za pismenost. ali su u sve većoj mjeri podvrgnuti programima koji su još gluplji nego ranije. Išli smo kao na plažu? Jeste li išli ili niste? Slavni scenarist pop-kulture Quentin Tarantino u svome govoru učestalo se koristi tim kao. Kate Bush. zar ne? Govornik tim činom nesvjesno dovodi u pitanje svoju sposobnost i pravo da otvoreno iznese vlastita stajališta. Iako takvo kretanje nikako nije isključivo obilježje mladeži. Današnja glazba tematizira regresivnost u punom smislu tog pojma. moram reći da pojedine vidove regresivnosti smatram itekako vrijednima pozornosti.). Izjavna rečenica pretvara se u usrdnu molbu tipa: ja imam pravo reći sve što želim. dok omoti ploča mnogih glazbenih sastava . nikada nije bila toliko popularna. Moglo bi se reći da u razdoblju virtualne stvarnost sama stvarnost postaje virtualnija od one virtualne. U kojoj su mjeri ti fenomeni obilježje takozvane generacije X. Opsjednutost zabavnim sadržajima navodno je obilježje ljudi u dvadesetim godinama što je.

pri čemu su kupci najvećim dijelom bili mlađi od trideset godina. okosnicu prevladavajućega psihologijskog modela pojedinca činio je narcizam. međutim. Uz taj egzistencijalni razlog. Popularna 33 . Nedugo zatim. vandalizam i druge oblike agresije. zapisao je Rafferty. Mnogo srednjoškolaca.000 primjeraka. nazvan prema sobom-opčinjenome mitološkom liku. međutim. Tema povratka u utrobu se često javljala u tekstovima Kurta Cobaina kao tjeskobni i bolni krik čovjeka čije djetinjstvo nikako nije bilo idilično.). odustajanje od škole. depresija je danas deset puta zastupljenija nego prije pedesetak godina.odnosno. igračkama i sličnim djetinjim referencama. što objašnjava veliku popularnost knjiga poput ispovijesti Elizabeth Wurtzel naslovljene Prozac država: Mlad i depresivan u Americi. nije nova pojava. prodana je u Japanu za samo dva mjeseca u više od 200. najekstremnijeg oblika regresije .Babes In Toyland ili Sonic Youth . svjedoči o nekontroliranom konzumiranju alkohola koje nerijetko za posljedicu ima nasilje. film djeluje zbunjujuće i pomalo besmisleno.. život u razlomljenom društvu nije puka apstrakcija. No.vrve lutkicama. Njegova je regresija. takav život sve više ugrožava svakoga od nas. stoji u izvještaju. Adorno progovara iz poziciji vlastite okrnjenosti.vrtoglavo raste. 1994. Bilješke Theodora Adorna nastale prije pedesetak godina bile su temelj njegova djela Minima Moralia. u životu i u glazbi dosegnula svoju krajnost. broj samoubojstava . Odbijanje hrane vraća čovjeka u fazu kad je ta odluka bila gotovo jedini mogući oblik prosvjeda. Prema navodu iz bestselera psihologa Martina Seligmana Priučeni optimizam. strahu. nevjerojatno učinkovito zaustavlja čovjekov prijelaz u stvarni svijet. valja spomenuti i dva nacionalna istraživanja provedena 1994. S obzirom na malo pristojno plaćenih poslova. Uz vijesti o porastu uporabe droga među sve mlađim dobnim skupinama. Osjećaji i ponašanje te vrste neprijeporno svjedoče o frustracijama i očaju kojih se u zaleđenom društvenom okruženju nije moguće riješiti. Svaki oblik nepristajanja ili oponiranja u trenu postaje skupocjena roba na tržištu. kako u životu. za razliku od postupaka mladih tijekom šezdesetih ili sedamdesetih godina. Ako je punk tijekom sedamdesetih izražavao vitalan bijes mladih. To. Terrence Rafferty požalio se da film Reality Bites ne iznosi jasan prikaz nove generacije. U kontekstu regresije valja svakako spomenuti uvriježenu pojavu povratka mladih ljudi u roditeljski dom. Depresija je naširoko proglašena endemičkim obilježjem ljudi u dvadesetima. tako i u glazbi. U časopisu The New Yorker (ožujak. Najočitiji primjer takvih težnja nalazimo na trećem i posljednjem albumu Nirvane naslovljenom In Utero. zbirke kratkih ogleda podnaslovljene Promišljanja o okrnjenom životu. Knjiga Watarua Tsurumija Cjeloviti vodič za samoubojice. ali zbunjenost i besmislenost u osnovi sažimlju iskustvo nove generacije. ugroženosti i zbunjenosti. današnja rock glazba u vrlo općenitom smislu govori o nemoći. Poremećaji u prehrani zaštitni su znak današnje mladeži koji zrcali nemoć svojstvenu ranome djetinjstvu čovjeka. mnoštvu mladih ljudi život s roditeljima jedini je izlaz. taj je prijezir lišen mogućeg utemeljenja u nekom obliku idealizma i ni u kojem slučaju nije posljedica slobodnog odabira siromaštva ili svjesne marginalizacije. otuđenje postaje moda. a osobito među ženskom populacijom. a današnju generaciju pogađa deset godina ranije od prošle. Prema navodu iz knjige Gladno jastvo Kim Chernin. godine čiji zaključci upućuju na zapanjujući porast redovitog konzumiranja alkohola među srednjoškolcima. mlade na takav korak nagoni i prijezir prema karijerizmu. i to ne samo u Sjedinjenim Državama. U posljednjih tridesetak godina. Josh Cohen obratio se uredniku časopisa sljedećim riječima: Žao mi je što Vam baš ja to moram reći. zaposlenja itd. U međuvremenu.

knjiga Christophera Lascha Kultura narcizma bila je dio odmicanja od ranije edipovske paradigme osobnosti. te isto to društvo ni na koji način ne propituje. dakako. preuzevši na sebe brigu o njegovu održanju. i to da takva osobnost ima mnoge slabosti kao što je. Istina je. Podvučemo li crtu pod regresivne odlike mladog naraštaja. uvidjeti da je narcizam samo dio općenitog uzmicanja od žrtvovanja i represije te utoliko nosi određeni subverzivni potencijal. na kojoj god razini ona djelovala. često određeno kao nerealno. s druge pak strane. primjerice. Svi tipovi narcističke osobnosti pokazuju.ne nudi nikakvu budućnost. U svojim bitnim odlikama i kategorijama. To je vezano uz općepoznati pojam narcističke poniženosti. Danas prevladava tip čovjeka koji žali zbog odsutnosti nezadovoljenih žudnji i nastoji se vratiti izvornome jedinstvu/cijelosti/savršenstvu. Narcističko nezadovoljstvo. kao što ste vjerojatno pretpostavili. lišen je svake vrijednosti.čine nas iz dana u dan sve ovisnijima. djeluje zastrašujuće i . određeni glavnim nositeljima tog nedavno nadošlog etosa koji je u bitnome smislu obilježen regresijom. jednostavno ne može prihvatiti esencijalnu osrednjost svakodnevnog života. postaje jasno da se u njima može prepoznati dijelom i opravdana strategija.od kojih su mediji samo najočitiji primjer . nesnosan osjećaj povrijeđenosti i nemoći nosi u sebi implicitnu opasnost nasilnog obrata. prema Burnesteinu. Lako je. Svijet u koji bi mladi trebali ući.kao temelj suvremenog života .i same su infantilne i djeluju infantilizirajuće na okolinu.što je najvažnije . S jedne strane. Mladi su. Nije li utoliko potreba za regresijom posve legitiman pokušaj bijega od takve nebudućnosti? 34 . sklonost povremenim ispadima bijesa. Solipsizam New Agea savršeni je primjer te tendencije. taj je svijet zapravo infantilniji od svih pokušaja obrane od njega kojima mladi ljudi nastoje očuvati vlastiti integritet. U tome kontekstu nije na odmet spomenuti da se od šezdesetih godina u velikom dijelu literature narcizam dovodi u vezu s terorizmom. stoga. načela razvoja visoke tehnologije . samoočaranost zbog koje pojedinac ne obraća pozornost na narav društva koje ga okružuje. društvene institucije .

a razara onaj vanjski. Što je taj sustav unutarnje reprezentacije razvijeniji. protucivilizacijska kretanja sve više jačaju kao odgovor na duševnu patnju koja nas okružuje. jača u nama potreba da bolje promotrimo ova nemila vremena i možda otkrijemo koje je mjesto kulture u njihovu sklopu. čimbenici su krize koja pogađa samo središte postmodernoga života. svaka sljedeća ideologija je odjek te prvotne. čije dubine i posljedice tek sada dolaze do potpunog izražaja. svi drugi odnosi. ona ne može istodobno obuhvatiti čitav svoj objekt. posao. No. nadomještavajući proces. Dobili smo kibernetički prostor i virtualnu stvarnost. sve samo ne novi problem. simboli su isprva posredovali zbilju. ta bit civilizacije. u primarnome je i izvornome smislu ideologijske naravi. To zaprečivanje. sukcesivan. mnogi od nas osjećaju potrebu da proniknu razloge zbog kojih se uvjeti ljudske egzistencije neprekidno pogoršavaju. Simbolički život. Ted Sloan tjeskobno pita: Što to ne valja u suvremenom svijetu? Zašto suvremena društva tako teško stvaraju odrasle ljude sposobne za intimni život. a zatim je posve zamijenili. Nakon što je simboličko predstavljanje. Pitanje je samo koje je prostore kultura uspjela osvojiti? Filozofija danas govori kako je jezik taj koji govori i misli. i dok kritika simboličkoga života dolazi iz čiste nužde. . te neposrednu kompjutorsku komunikaciju u globalnome selu. zabavu i ćudorednost? Zašto nas posvuda okružuju znaci okrnjenog života? Prema riječima Davida Morrisa: Kronična bol i depresija. Može se. zajedno s milijardom reprezentacijskih sredstava. je li to oduvijek bilo tako? Simbolizacija je pravocrtan. pa zašto se onda osjećamo tako osiromašeno i osamljeno? U skladu s Freudovim predviđanjima da će potpuni ostvaraj civilizacije donijeti univerzalnu neurotičnu nesreću. mogućnost da stvorimo bilo kakvu alternativnu opciju toj kvazi-egzistenciji. U maniri istinskog krivitvorenja. Debord je opisao suvremeno društvo kao ono koje postavlja svakovrsne zapreke životu u korist vlastite reprezentacije: slike su zasjele u sedlo na leđima života. međutim. počesto povezane i nerijetko shvaćene kao jedinstveni poremećaj. Njezin instrumentalni opseg može se svesti na dva sljedeća pojma: manipulaciju i težnju dominaciji. bit će nepovratno izgubljena. te njemu susljedno izobličavanje i udaljavanje. Od samih početaka. nego u vlastitome tjelesnom biću ili u prostoru izravnih međuodnosa.David Howes Može li se danas sa sigurnošću reći da čovjek doista živi? Kako sama bit kulture sve više kopni i nudi sve manje utjehe našim pomućenim životima. umjesto neka a 35 . međutim. To je. U današnje vrijeme. ljudi više žive unutar samih simbola. Čini se da smo doživjeli sveobuhvatni pad u predstavljanje ili reprezentaciju. Njezin pristup najbolje opisuje jednadžba koja kaže: neka a predstavlja b. opravdano tvrditi da je ta potvrđena sastavnica civilizacije istodobno gotovo posve nerazjašnjena. koju se u našoj "civilizaciji slike" naziva životom. svjedoci smo imperijalne i ekspanzivne naravi kulture. polučilo potpuno otuđenje i izdaju stvarnosti. to je čovjek udaljeniji od zbilje koja ga okružuje. Iz tog osjećaja zapletenosti u mrežu simbola proizlazi teza da je mjera do koje su mišljenje i osjećaji skopčani sa simbolizmom istodobno mjera do koje odsutnost ispunja unutarnji svijet čovjeka. podvrgnut je stoga sve snažnijim kritikama. drugi spoznajni registri u najmanju su ruku zapriječeni.Praznina kao pokretalo Neuspjeh simboličkog mišljenja Ne dođemo li uskoro "k sebi".

bez potrebe da ih razlikuje i razdvaja različitim imenima. Prizor galopirajućeg krda sâm je po sebi poticao burni osjećaj ljepote. Riječ kultura dolazi od latinskoga pojma cultivare kojim se označavala obrada zemlje.prema odvažnoj tvrdnji Northropa Fryea . taj kamen temeljac posredništva i otuđenja. u osnovi. pa stoga premošćuje bit i raznovrsnost raznorodna i promjenjiva izobilja. utoliko je antropolog Clifford Geertz bliži istini kad kaže da svi mi općenito ovisimo o smjernicama koje nam pružaju sustavi značenjskih simbola. broj i konačno kao zemljoradnja. nesimboličkoj svijesti. razvoj svijesti o raspadu svijesti. točnije. neprimjereni odgovor: ljudi. poput agresije. uporaba simbola općenito se smatra temeljem ljudske svijesti. Jezik ima temelje u nastojanju da se konceptualizira i izjednači ono nejednako. Društveni poredak i mjesto pojedinca u njegovu sklopu. pripitomljavanje biljaka i životinja.bude b. Na kraju djela Zagonetka Neandrtala. zemlje i svojih srdaca. stvari koje su ga okruživale.. Nisu imali bubnjeva ni koštanih svirala. sada je iza nas. simboličko ponašanje je ljudsko ponašanje. ali su zasigurno mogli uživati u pulsirajućim ritmovima vjetra. jezik. Neandertalci nisu oslikavali svoje pećine slikama životinja. duh Neandertalca bijaše životinja ili vlat trave. Od tada pa nadalje. oduvijek postojala. Gotovo istodobno. međutim. Potreba za simbolima . Te su potrebe posljedak razbijanja i komadanja nekadašnje cjelovitosti u procesu pripitomljavanja koji je iznjedrio civilizaciju. Kant je zaključio da ključ filozofije leži u odgovoru na pitanje: Na čemu se temelji odnos onoga u nama što nazivamo "reprezentacijom" prema objektu? Na nesreću. upitati: kako se 36 . nemirni duh inovativnosti i tjeskobe prati nas u stopu. Simbolizam je golem i nejasan imperij koji zrcali i čini koherentnim jedan pogled na svijet. prije nego što su bogovi modernog svijeta naselili zemlju.to je formulacija koja porijeklo takvog odnosa nikada ne dovodi u pitanje. godine sljedeće riječi: Ljudsko ponašanje je simboličko ponašanje. Simbol je čovjekov univerzum. zašavši među bizone i vlati trave. No. Izostanak umjetničkog izraza ni u kom slučaju ne upućuje na izostanak svijesti o onome umjetničkom u svijetu. Valja se.. Goethe je rekao: Sve je simbol. James Shreeve izlaže prelijepu ilustraciju alternative simboličkome bivanju. umjetnost.Za razliku od spoznajnoga jedinstva sa svijetom u kojemu smo prema Shreevovim riječima nekada uživali. on je čitavome modernom mišljenju nametnuo jedan izvanpovijesni te. jedna od ljudskih potreba koja je toliko neporeciva da je se može osporiti samo po cijenu ozbiljnoga psihičkog poremećaja.nije. Razmišljajući o ranijoj. možda nisu osjećali potrebu da zarobe život u nepokretnom prikazu jer se njegova bit u svoj punini podavala njihovim osjetilima.povelja naše slobode. ili. u vlastitoj dijakroniji. poimao je kao jedinstvenu životnu silu. Emmanuel Levinas se uvelike približio cilju rekavši kako je filozofija. izraženo je skupom simbola . autor iznosi važne distinkcije i pretpostavke: . Vrijeme ukazivanja na ideologijsku pozadinu takvih tvrdnji. pri čemu je i sâm jedan mogući pogled na svijet zasnovan na odbacivanju neposrednog i spoznatljivog smisla čovjeka. Leslie White zapisao je 1949. Slijedeći Durkheima. Očito potaknuta sve snažnijim nadolaskom podjele rada u gornjem paleolitiku. Dva stoljeća poslije. Još joj je bliži Cohen koji je zamijetio da su simboli ključni za razvoj i održanje društvenog poretka. dok je industrijski kapitalizam. a time i samih ljudi. dok uvijek novi simbolički modusi nastoje zahvatiti nešto što se ne može dokučiti bez odbacivanja otuđenoga svijeta simboličkoga.i za nasiljem . jednostavno nisu sposobni za neposrednu spoznaju stvarnosti. koje su služile za prikrivanje krivotvorenih temelja sveobuhvatne lažne svijesti. No. polako stupao na scenu. ako posve razvijeni simbolički svijet nije . stoga. Eli Sagan govorio je uime mnogih kad je rekao da je potreba za simbolizacijom i životom u simboličkome svijetu. kultura se pojavila kao vrijeme. prema Kantu.

Moguće je. stvoreni su svi uvjeti za nesmetano širenje virusa čije su posljedice vidljive u svemu onome što nas danas čini žrtvama. . ropstvo itd. o opsegu onoga potisnutog. birokratizacijom. Najstariji primjeri spiljske umjetnosti javljaju se prije tridesetak tisuća godina. koje je iznjedrilo sve naglašeniju podjelu rada. simbolizacija iskustva potpomognuta postupnom podjelom rada . da je tek pojavom te težnje. krpa se izgradnjom civilizacijskih obilaznica koje nikada ne nadoknađuju izgubljenu cjelovitost. Upravo se ta pukotina uvijek iznova prekriva slojevima kulturalnih utjeha. Moglo bi se reći da je kultura nedavna pojava. javljaju izrazito nasilni običaji. Dok se gotovo u svim društvima koja su . a zemljoradnja nije starija od deset tisuća godina. te ishođenju pravila društvenog.dogodilo to da simbolizacija počne ravnati našim ponašanjem? Kultura se javlja i napreduje usporedno s čovjekovim ovladavanjem prirodom. ima veliku važnost. neposredovanim odnosima.diljem globusa . poglavito kad je riječ o jeziku kojim je omogućeno koordinirano. konačno pokrenula simboličku djelatnost čovjeka. U vremenskom intervalu od pojave čovjeku inherentne inteligencije do pokretanja simbolizacije. ali nikako i nestalog. a za spajanje tih dvaju momenata čovjekove povijesti. Malinowski je simbolizam shvaćao dušom civilizacije. Sastavnica koja je. S razvojem civilizacije. ali su im užasni običaji prvih bili posve nepoznati. zajedničko djelovanje ili pak o različitim tehnikama standardizacije. lov na glave. duhovnim pustošenjem i jalovim tehniciziranjem. nakon golema vremenskog razdoblja. životne sile civilizacije. 37 . nego je tek tada uopće i počelo. Antropolozi već duže vrijeme ističu indijanska plemena na sjeverozapadnoj obali Amerike kao iznimku spomenutog pravila. pravac kretanja je obilježen sve snažnijom materijalizacijom. čak je i u njih postojalo pripitomljavanje i to u obliku pripitomljenih pasa i nasada duhana.prinošenje ljudskih žrtava. Opseg simbolizacije svjedoči u tome smislu. Nimalo ne čudi što pitanje porijekla simboličkog mišljenja. stoga. Još je važnije potražiti odgovor na pitanje zašto se kultura uopće morala pojaviti. ovisnošću. jest promjena u čovjekovu odnosu prema prirodi. odnosno njegovu postojeću inteligenciju upravila na put simbolizacije. uzme li se u obzir drevnost ljudske inteligencije kakvom je poznajemo. ti su Indijanci u jednome trenutku počeli uzimati robove i ustanovili izrazito hijerarhizirano društvo. Kao što je Thomas Wynn uvjerljivo pokazao. čovjek vjerojatno nije težio ovladati prirodom.počela svoj uspon. bile su potrebne tisuće naraštaja. a njezin razvoj je mjera napredovanja tog ovladavanja. Iako su se. većinom bavili ribarstvom. Jednostavan odgovor na takvo stereotipno poimanje primitivaca jest taj da organizirano nasilje ni u kom slučaju nije okončano pojavom kulture. bili kulturalno inferiorni. obrednog i proizvodnog ponašanja. prema njegovim bilješkama. nezemljoradničkim društvima organizirano je nasilje gotovo nepoznato. zakopanog. No. naime. međutim. otvara pukotinu koju simboličko nikada ne može premostiti. Od početnog otuđenja do napredne civilizacije. U nekom dubljem smislu. samo ono potisnuto poprima simbolički oblik jer samo ono što je potisnuto uopće i zahtijeva simbolizaciju. Perry je proučavao mnoge narode Novoga Svijeta i zabilježio nevjerojatan kontrast između zemljoradničkih i nezemljoradničkih skupina. Potonji su. postoji i više nego očiti vremenski rascjep između ustanovljenja inherentno ljudskih sposobnosti i pojave simboličke kulture.mogla ukrotiti isključivo simboličkom kulturom/civilizacijom. iz čulnog vida spoznavanja. kanibalizam. podjela rada je dugo vremena polako napredovala i konačno počela nagrizati autonomiju pojedinca i dotadašnji modus društvenog bivanja zasnovan na izravnim. William J. Vjerojatno posve neopaženo. Često se. Upravo naš iskorak iz jednostavnosti i punoće neposrednog doživljaja života. tvrdi da se nasilnost primitivnih ljudi .usvojila pripitomljavajući odnos prema prirodi.

čija se osjetila nerijetko međusobno prepliću. nego stvara temeljne pretpostavke za uspostavu kontrole i dominacije. Njuh. Bušmani. Začudnih primjera doista je mnogo. Filozof Richard Rorty opisao je kulturu kao složenost različitih oblika znanja. senzualizam se ne smatra legitimnim izvorom istine.. onda je nekoć zasigurno bilo i trebalo bi ponovno biti. čula su posve obezvrijeđena zbog njihova sustavnog izdvajanja i susljedne atrofije. iskazuju puno viši stupanj osjetilne svijesti i djelatnosti od kultiviranih pojedinaca. Prostor zvuka ili slušanja bio bi. Ljudi su nekoć dopuštali potpun i nesmetani protok raznovrsnih osjetilnih podražaja koji su stizali iz okolnog svijeta ili prostora koji njemački jezik naziva umwelt. Literatura. naša su čula neprijeporno pripitomljena: ukroćena. odvojena. a tijelo u objekt ili primjerak. možda to osjetilo ima i određenu protuvladalačku dimenziju. Heinz Werner ustvrdio je da su osjetila izvornih ljudi. Njuh. sve što ga okružuje vidio bi onakvim kakvo jest beskonačno. golim okom vide četiri Jupiterova mjeseca. dakako. koji je počeo gubiti na vrijednosti s pojavom kulture. U sintetičkoj. nekoć je bio jednom od ključnih poveznica između čovjeka i svijeta. Ostala osjetila još više gube na vrijednosti. bitno neprimjereniji kultiviranoj civilizaciji s obzirom na to da zvuk u jednakoj mjeri prodire u govornika i slušatelja. prije svih onih podjela u društvu koje su razlomile osjetilni registar. svijet u spektakl. odalečenoj egzistenciji poput naše. Laurens van der Post opisao je telepatsku komunikaciju među članovima afričkog naroda Kung. U tom smislu poslužio je kao sredstvo kojim je pojedinac preobražen u gledatelja. vid ima prevlast budući da je najmanje izravan i udaljuje više od svih drugih čula. koja tematizira spoznajne procese. No to je sve samo ne prirodno i treba jasno pokazati što nam je to kultura/civilizacija donijela. a važnost tog osjetila izrazito je ograničena u ljudskome životu. a ne tek kao preludij civilizaciji u kojoj živimo. ono Ja . William Drummond je zapisao: Slatka li su zadovoljstva što čula ih nose duši. Jer. tako da će naposljetku svijet promatrati kroz uski otvor svoje pećine. jačanjem simboličke kulture.ako već ne i duša . Premoć vizualnog nikako nije slučajna jer prekomjerno uzdizanje vida ne samo da smješta onoga koji vidi izvan onoga što on/a vidi. izvori njezina ushita. osjetilo dodira gotovo nužno gubi važnost. a što oduzela. Lewis Thomas napominje kako je čin mirisanja nečega. kao vrhunac svih čula. A ako to trenutačno i nije tako. a maleni jednomotorni avion mogu čuti s udaljenosti od gotovo stotinu kilometara. gotovo potpuno zanemaruje osjetilo njuha. s obzirom na to da mirisi mogu izravno prizvati davna sjećanja. što je potaknulo Richarda Coana da taj oblik komunikacije protumači kao alternativno rješenje. Pod znakom moderne linearne perspektive. Simbolička kultura ograničava ljudsku komunikaciju presijecanjem i potiskivanjem kanala osjetilne svijesti. kao da je to posve prirodno stanje stvari. Godine 1623. bila stopljena u jedinstvenu. štoviše. Postoje. čovjek se sve više zatvara. Čovjek 38 . nevjerojatno sličan činu mišljenja. Ona su dveri i prozori njezina znanja. Preživjeli nezemljoradnički narodi. nema nikakve važnosti kad je riječ o vladanju. Pada mi na um rečenica Williama Blakea: Kad bi čovjek očistio vrata percepcije. U sklopu civilizacije. smještena u znakoviti hijerarhijski poredak. U prostoru simboličkoga bivanja. Tehnički sve posredovanija egzistencija prisiljava nas da iz vlastitih života isključimo većinu mogućih iskustava. naime. Štoviše. Prostor taktilnih iskustava ili dodirne zgode još je jedan osjetilni registar koji bismo trebali odbaciti u korist simboličkih nadomjestaka.Svi mi podliježemo objektifikaciji i dopuštamo razvijenoj mreži kulture da nas nadzire i uči kako valja živjeti. bilo čega. no. primjerice. nerazlučivu čulnost. radom zaokupljenoj. nadosjetilna stanja.jednostavno ne može postojati bez tjelesnih osjeta.

nosili i milovali. zbog kojeg je čovjek izgubio osjećaj prisutnosti sebe samoga. osjeti me. ključna je sastavnica modernoga društva. koja je zahvatila čitav intelektualni i moralni spektar.. okretanje vremenu ljudski je čin par excellence. iscijeli me. Riječ je.jednostavno nema vremena za taktilne podražaje ili komunikaciju. napredovanjem podjele rada gonjen prema sve većem otuđenju. biti dirnut znači osjećati emocionalni pomak. zemlje. društvena kontrola posve svjesno i namjerno onemoćuje tijelo. civilizacija nastoji slaviti našu uronjenost u taj temeljni kulturalni konstrukt. piše David Howes. sporije razvijaju te počesto pokazuju znakove emocionalne zakočenosti. a to odbacivanje neprekidne sadašnjosti trenutak je rođenja vremena. Mnogobrojne nijanse osjetilnosti i nježnosti polako nestaju. Ne dođemo li uskoro "k sebi". čovjek posrće pod onime što Eliade naziva terorom povijesti. Takozvana kartezijanska tjeskoba. No. Prema LeroiGourhanu. iako izostanak dodira očito ima negativne posljedice. Uzmicanje te kategorije osjetilnosti imalo je goleme posljedice. već u Aristotelovu nacrtu primjerenog univerzuma. dodirni me. nesimbolički. Obnova dodira u jednom novopočuljenom.. kako bi se čovjeka moglo pretvoriti u instrument rada. svaki osjet ima primjereno mjesto. nefragmentiran 39 . Konačni raskol uma i tijela. bit će zauvijek izgubljena. čula su sve više izolirana i zatomljena. isto vrijedi i za spomenuto čulo dodira. Snaženjem mreže simboličkoga. razriješena je potiskivanjem osjetilne i strastvene dimenzije ljudske egzistencije. javila se snažna reakcija protiv simboličkog pothvata koji nas sve više pritišće i dohvaća svaki djelić našega bića. a opće je poznato da se novorođenčad i djeca koju nisu u dovoljnoj mjeri dodirivali. Mit o vječnom vraćanjuMircea Eliadea upućuje na strah što su ga sva primitivna društva osjećala prema povijesti. S druge strane. Marcuse i drugi. Freud. koju se u našoj "civilizaciji slike" naziva životom. I dok se predstave učinkovito opiru snazi neposrednih opažajnih iskustava. Ako je. rijeka i ljudskih osjećaja. o već spomenutom nagnuću pripitomljavanja koje leži u samom temelju kulture. Čini se da je prvo odvajanje. Nakon što je čulna spoznaja učinkovito izbrisana iz spoznajnog registra i nakon što joj je otpisana svaka važnost po pitanju istine i poimanja. pripisan Descartesovim formulacijama. uvidjeli su da civilizacija zahtijeva sublimaciju potisnuća užitaka koji proizlaze iz neposrednih čulnih podražaja. ključno obilježje divljega uma njegova bezvremenost. znanost i tehnologija osigurale su teoretsko dopuštenje da nastave svoj razvoj bez ikakvih ograničenja. dakako. Otuđeni protusvijet. o strahu od gubitka kontrole koji se svom silom oborio na čula. Snaženje kategorije vremena u izrazitoj je vezi s procesom otuđenja. Baš kao što uzvikuje Tommy. život tu i sada izgubljen je posredovanjem različitih kulturalnih intervencija. Naši opažaji postali su toliko određeni i zasićeni vremenom da je gotovo nemoguće zamisliti potpuni nestanak vremena: iz istog razloga u ovome je trenutku vrlo teško zamisliti neotuđen. prema riječima Lévi-Straussa. Sadaprisutnost uzmiče pred simboličkim. Zadaća bi kritike stoga ponajprije trebala biti da nam pomogne shvatiti što treba učiniti kako bismo došli do trenutka istinske prisutnosti čovjeka među drugim ljudima. novosjedinjenom svijetu unijet će jednako golema poboljšanja u naše živote. ali i u svijetu koji ga okružuje. Dodirivanje prema definiciji podrazumijeva osjećanje. Poput životinja i biljaka. odnosno prema prolasku vremena. upokoruje vlastite somatske senzacije i ispada iz fundamentalnih ritmova čovjekova života. u istoimenoj rock-operi grupe The Who: Vidi me. mogućnost da stvorimo bilo kakvu alternativnu opciju toj kvazi-egzistenciji. pri čemu povezanost jasno izlazi na vidjelo u frazi ostati u dodiru [keep in touch]. Pošto su posljedice takve pogodbe postale očite. posljedica pojave vremena.

dovesti jezik u pitanje znači dovesti u pitanje samo postojanje. pri čemu se to osjetilno uskraćivanje . Morgana prema kojoj gotovo ništa u ovome raščaranome svijetu nije izvrgnuto tolikim osudama i sumnjičenjima kao što je riječ. međutim. dok su specijalizacije i standardizacije kasnije ekonomije zapravo paralelizmi onih jezičnih. javlja se nova vrsta mišljenja koja svoj puni ostvaraj nalazi u kulturi i tehnologiji. U snovima. Noam Chomsky. koji je čovjeku prirođen i neovisan o kulturi. Čini se razumnim reći da smo. Jezik.društveni život. ali im ni u kom slučaju nije istovjetan. jednako je pretjerana i pogrešna. vodeći teoretičar jezika. čini tešku i nazadnu pogrešku kad jezik određuje prirodnim vidom esencijalne ljudske prirode. utoliko što istraživanja s djecom i odraslima to jednostavno ne potvrđuju. No. 40 . samo je drugi način ukazivanja na sveprodornost i svenadzornost simboličke kulture. Možda upravo ta pretpostavka leži u temelju prosudbe Georgea W. koji omogućava tjelesno odvajanje. Kultura i tehnologija postoje zbog jezika. zapravo bitno zastranili. kao i strukturiranja našega mišljenja. Poredbena jezikoslovka Mary LeCron Foster vjeruje kako jezik nije stariji od pedeset tisuća godina te da se pojavio usporedno s prvim sklonostima prema umjetnosti. njezin rezultat je ubrzano svladavanje prirodnoga svijeta koje je u biti istovjetno uspostavi kontrole nad nekoć autonomnim i osjetilnim pojedincem. a tvrdnja Georgea Herberta Meada o jeziku kao uvjetu uma. oduprijeti se takvim pretjeranim prosudbama i uzeti u obzir. određivanja i održavanja kulturalnog svijeta. mišljenje je u biti neovisno o jeziku. te sve one stvari koje uopće nije potrebno govoriti stavlja pod imperativ izricanja. Promatranje pacijenata kojima su oduzeti svi oblici govora i jezika pokazalo je da intelekt ostaje snažan čak i bez tih sastavnica. Važno je. očito nije nužan uvjet mišljenja. povijest je obilježena potpunim zaboravom čovjekova porijekla. Njihovo poticajno djelo Vizije Kalibana također napominje kako je naša amnezija vrlo vjerojatno počela s razvojem jezika kao izvora simboličkog svijeta. Jezik utoliko počesto ograničava iskustvo. Verbalna komunikacija je dio odmicanja od društvene zbilje određene odnosima licem u lice. Izvorno značenje latinskoga pojma definirati jest ograničiti ili privesti kraju. Držati kako smo mi i svijet tek puke jezičke tvorevine. Kao što je Hegel napomenuo. primjerice. dakle. razliku između kulturalne važnosti jezika i njemu prirođenih ograničenja. Hegelov iskaz odlazi doista predaleko. Jezik preoblikuje mišljenje i komunikaciju. Lieberman izlaže kratku i fundamentalnu ispravku: Ljudski je jezik proizvod čitava ljudskog stanja. Konceptima poput porijekla ili otuđenja jednostavno nema mjesta u tim neplodnim tehno-nacrtima. Tvrdnja prema kojoj jezik uvelike unapređuje mišljenje također je upitna. umjesto da nas prema njemu otvara. Verbalna je simbolizacija utoliko glavno sredstvo ustanovljenja. Mnogi su ljudi govor vidjeli sredstvom koordinacije rada. Prema riječima Dalea Petersona i Jane Goodall. Vođena simbolizacijom. Jezik je presudno važan za ustanovljenje pravila rada i razmjene koja dolaze kao posljedica podjele rada. Komunikacija izvan okvira civilizacije uključivala je sva čula i upravo se ta značajka smatra razlogom otvorenosti i darežljivosti skupljača lovaca. odnosno ključnim dijelom tehnike proizvodnje.poput same pismenosti prihvaća kao neminovnost. Pismenost nas je uvela u društvo razjedinjenih i okrnjenih čula. Prema Vendleru. Međuovisnost jezika i tehnologije očita je barem kao ona između jezika i kulture. Njegovo kartezijansko stajalište um vidi apstraktnim strojem koji je predodređen za pronalaženje nizova simbola i manipulaciju tim simbolima. ritualu i društvenoj diferencijaciji. iskoračivši iz nejezičnog stanja. Riječ uvijek stoji među ljudima koji se žele međusobno povezati.

naime. Stajalište prema kojemu čovjek posve poima stvari isključivo posredstvom umjetnosti. dakle. pri čemu je riječ o protumaterijalističkom stajalištu vezanom uz primitivno shvaćanje prema kojemu imenovati nekoga znači steći vlast nad tom osobom. Hirn je pisao o ranome nezadovoljstvu koje je potaknulo umjetničko traganje za punijim i dubljim izrazom kao nadomjeskom za nedostatke novog načina života. Prije toga. Ono što je umjetnost neuspješno nastojala dosegnuti i izraziti. Usporedno s pojavom napetosti i tjeskobe u društvenom životu. i dalje smatrati da je jezik neupitno potpomogao opstanak života na ovome planetu. jedinstveno i nefragmentirano. Sklonost mjerenju sastavnica je deformiranog oblika znanja koje teži kontroli svojega objekta. a nikako ne razumijevanju. bila su jednostavno nepotrebna. Sva znana plemenska društva i rane civilizacije imale su hijerarhijske ustroje zasnovane na ritualnim strukturama i odgovarajućim konceptualnim sustavom ili su bile povezane s njima. duboko i snažno uznemirio tadašnjeg čovjeka. Kao što je napomenuo Chris Knight. u nekoj dalekoj budućnosti. von Glasersfeld se zapitao hoćemo li. Prema mišljenju različitih autora. tijekom gornjeg paleolitika. umjetnost je iznikla iz snažnog osjećaja nelagode koji je. te je uvjet uspona znanosti i tehnologije. Umjetnost je jezik te. Umjetnost pripada najranijim oblicima ideologijskih i obrednih izraza koji su se razvili usporedno s religijskim shvaćanjima. iznova bi postalo stvarnošću. Poput religije. za razliku od onoga što je po sebi cjelovito. dio je procesa pripitomljavanja. osmišljenim u svrhu održanja života zajednice koja se počela fragmentirati. jasno odvajanje uloga i teritorijalna svijest.nenagrizeno podjelom rada bilo cjelovito i nerazlučeno. uvriježeno je mišljenje koje potvrđuje našu ovisnost o simbolima i reprezentacijama. 41 . Čime je to. Primjera povezanosti rituala i nejednakosti. čini se.. svjedoči o izvornome statusu i funkciji umjetnosti. kulturalna rješenja ne dopiru do dubljih iščašenja kojih su ta ista rješenja zapravo dio. čiji razvoj prethodi pojavi zemljoradnje. Broj je nadalje nužan za apstrahiranje koje je inherentno razmjeni dobara. Prije toga. Kao ključan čimbenik proboja kulturalnog u ljudske odnose. koje je . No. ima vrlo mnogo.. da u to vrijeme još nisu postojali podjela rada. nepoznat i sveobuhvatan. Podjela rada upravljena je na količinski odredivo. odnosno da je pripadala zasebnoj sferi. baš kao što zaljubljeni parovi često komuniciraju bez primjene verbalne simbolizacije. sredstva za osiguranje društvene kohezije nisu bila potrebna. staus i položaj. U mnogim primitivnim društvima još se smatra da brojanje živih bića donosi nesreću. govor i ritual međuovisni su oblici jednog i istog simboličkog područja. ritual je više od sredstva za raščlambu ili propisivanje osjećaja. poput rituala.zbivanja nisu izražena riječima. jezik unaprijedio ljudski duh? Godine 1976. te uspostavljaju i održavaju društvenu koheziju. sredstva za sjedinjenje društva. Brojanje. poput imenovanja. a proučavanja vedskih rituala pokazala su Fritzu Staalu da se njihov oblik i sadržaj potpuno mogu objasniti sintaksom. Riječ je o sredstvima koja su omogućila društvenu integraciju i ekonomijsku diferencijaciju i to vjerojatno uspostavom pravila koja određuju pripadnost. protuotrovom zaboravljene kulture. Obredi imaju ulogu sigurnosnog ventila za otpuštanje pritiska koji se javlja kao posljedica novonastalih podjela u društvu i radu. Godine 1900. pojavili su se umjetnost i ostatak kulture kao odgovor na uznemiravajuća zbivanja. predstavlja jednu od prvih kulturalnih i simboličkih institucija. Julia Kristeva pisala je o bliskoj povezanosti gramatike i rituala. on je i formalizacija blisko povezana s uspostavom hijerarhije i formalne vladavine nad pojedincima. u otuđenom svijetu umjetnost bi jednostavno bila suvišna. Činjenica da je izvorno sva umjetnost bila "sveta" (Eliade). Numerički simbolizam također je od presudne važnosti za razvoj kulturalnog svijeta. od Henryja Millera do Theodora Adorna.

to je puka obmana. nego i prvi praktičar kulture uopće. stavljajući ih u službu autoriteta. Slično tomu.potpuno dovršen pojavom zemljoradnje . koja se tada prvi put javlja.počinje u trenutku kad žena postaje tegleća životinja i/ili seksualni objekt. Taj izvorni specijalist postao je regulatorom osjećaja skupine. nastojeći im priskrbiti poželjnost. obvezujuća narav rituala otupljuje prirodnu autonomiju pojedinaca. Reinach je zapisao kako zahvaljujući magiji. Čitav spektar složenih društvenih odnosa utjelovljen je u tom pojedincu koji je držao simboličku moć. obično se pravda pozivom na sveto. protusvijet javnih rituala kreće se protivno smjeru povijesnog gibanja. Američki filozof George Santayana lijepo je sažeo čitavu problematiku sljedećim riječima: Religija je novi svijet u kojem se čovjek nastanio. a najvjerojatnije i religija. preuzevši ideologijsko vodstvo i nadzor nad sadržajem rituala. ističe Clive Gamble. međutim. Prema riječima Davida Parkina. 42 . da se intencija ljudskog djelovanja ni u kom slučaju nije javila tek nakon pripitomljavanja / poljodjelstva / civilizacije. stoga. tako proces podređivanja žene . Ritualne djelatnosti iznjedrile su šamana koji nije bio samo prvi specijalist zbog vlastite uloge na tome području. a porast šamanove moći pratio je odgovarajući pad duševne vitalnosti ostalih članova skupine. svaka pojava nejednakosti otkrivena etnografskim istraživanjima. utoliko je očita pokretačka osnova religije. s obzirom na to da ritual omogućava uspostavu kulturalnog poretka. njegovim pukotinama i tjeskobama. poput umjetnosti.i grčkom izrazu kojim se označava poštivanje rituala ili odanost pravilima. pridonijela uspostavi opće simboličke gramatike toliko potrebne novome socijalnom poretku.vezati ili obvezati . Religija se nadaje kao odgovor na nesigurnost i napetosti. Potreba socijalne integracije.Često se govori da simbol ima funkciju rastvaranja onih struktura zbiljskog koje izmiču empirijskom opažaju. Kad je riječ o procesima kulture i civilizacije. Prije pogrešnog skretanja prema kulturi i civilizaciji (pripitomljavanju). Čini se. mistificiraju i posvećuju mučne dužnosti i zadaće. Prema riječima Jamesa Shreevea. Danas jednoznačno možemo zaključiti. Religija je. simboličko bivanje nije posljedica razvoja potrebnih sposobnosti. Kao tobožnja opreka otuđenju. M. posljedak su izdignutog položaja šamana. nije bilo nikakvoga razloga za postojanje religije. Dio toga fundamentalnog pomaka je i kretanje u smjeru teritorijalizma i susljednih ratova. Centralizirani autoritet. Ritualne strukture autoriteta imaju važnu ulogu u organizaciji proizvodnje (podjeli rada) te aktivno potpomažu nadolazak pripitomljavanja. Johnson i Earle razmatrali su u svojem radu upravo bliskost i vremensku usklađenost toga kretanja s porastom važnosti ceremonijalizma. Cassirer je pak zapisao da priroda uzmiče tek pred obredima. čitav je simbolizam u početku bio religiozne naravi. Drugim riječima. tog kamena temeljca otuđene teorije i prakse. obećavajući rješenje i konačno nadilaženje novonastalih problema sredstvima simboličkog. Od Darwinova Porijekla čovjeka postalo je jasno da se ljudska evolucija kulturalno uvelike ubrzala u vrijeme neznatne psihološke promjene. piše Eliade. Svi kasniji vođe i poglavice razvili su se iz povlaštenoga položaja koji je šaman imao među svim ostalim članovima skupine. istini je. Simboličke kategorije uspostavljaju se u svrhu kontrole divljeg i stranog. čovjek prelazi u napad na objektivni svijet. No. Svijet biva zasnovan na latinskome pojmu religare . puno bliža tvrdnja Abnera Cohena prema kojoj simbolizam i ritual prerušavaju. Najranije oblike umjetnosti stvorili su upravo šamani. da se društvena nejednakost javlja usporedno s podvrgavanjem čovjeka prostoru neljudskog.

nosi za sobom duhovne posljedice. Knjiga o Hopima Franka Watersa. ističe Laurens van der Post. Jednakost i dioba bile su temeljne odrednice života lovaca skupljača. Obrada zemlje definitivno nije podigla kakvoću niti osigurala siguran izvor hrane. Jedno od poglavlja u djelu Vrijeme prije povijesti Colina Tudgea. sa svih nas strana uvjeravaju da je simboličko . tvrditi da kultura oduvijek postoji i da će dovijeka postojati. dakako.Domorodačko stanovništvo afričke pustinje Kalahari. Tim Ingold opisao ga je kao jednu od najvećih zagonetki u prostoru arheologije. Dugovječnost toga stabilnog. lovcima i skupljačima ono je instrument otkrivenja. Povjesničar Clive Ponting pokazao je da je svaka civilizacija bitno narušila zdravlje svoje okoline. nađeni gotovo 200 kilometara od najbližeg izvora vode u Sahari. Pigmeji su sabirači i žive bez religije i kulture. donosi zadivljujući prikaz učinaka podjele rada i siromaštva simboličkoga: Postupno su sve češće pribavljali stvari koje im nisu bile potrebne i što su ih više sakupili. Poučan uvid u suvremena primitivna društva nude radovi Colina Turnbulla o životu Pigmeja iz šume Ituri i njihovih susjeda. Danas je pomodno. Veći dio njihove prehrane sastojao se od biljnog materijala. prema riječima Mary Douglas. možda i stotinu puta duže od razdoblja civilizacije. Baveći se tim razdobljem koje obuhvaća više od dva milijuna godina. Nasilje upravljeno prema van. Odbacujući teritorijalizam i pojam privatnoga vlasništva. Zbivanja su postala ozbiljna. tajanstveno doba. Iako je posve jasno da je postojalo golemo razdoblje čovjekova nesimboličkog bivanja. upravo suprotno. a prije gornjeg paleolitika ne postoje nikakvi dokazi koji bi upućivali na prakticiranje lova. nosi značenjem bremenit naslov Kraj raja: zemljoradnja. Golemo razdoblje koje je prethodilo pojavi simboličkog bivanja. Pigmeji uživaju izraženi individualizam i osobne slobode. Priroda zasigurno nije podredila civilizaciju. Time pitanja porijekla i mogućih odredišta postaju besmislena. piše Herodot. Bit epistemologijskog razlučivanja koje leži u temelju spomenutog djela. da se u materijalnom smislu ništa nije mijenjalo tisućama godina. imao je neposredne posljedice. mogli shvatiti da se polako. Slonovi su još bili prilično česta pojava na obalnim područjima Sredozemlja oko 500. godine prije Krista. raskrivena je u sljedećem Ingoldovu kontrastu: Ukratko. sigurnosti i međuovisnosti s prirodom koja je prema njima bila puno blaža od bilo koje civilizacije. gotovo posve nepoznate izvan okvira civilizacije i spolnu nejednakost.vječno. Iako ih poljodjelci Bantui smatraju nemoralnima i glupima. te da je kultura napredovala isključivo na uštrb prirode. korak po korak. živjelo je u stanju potpunog povjerenja. mnogim je znanstvenicima izrazito važno i. bespoštedno ismijavaju obredne svečanosti Bantua i njihovo poimanje grijeha.poput otuđenja . ali je proizvela bolesti svih vrsta. I Horkheimer iznosi svoje prosudbe o duhovnoj cijeni pripitomljenja/potčinjenja prirode: uništenje unutarnjega života cijena je koju čovjek mora platiti zato što ne poštuje ni jedan oblik života osim vlastitoga. Goodmana. Životni opseg uvelike se suzio i postao specijaliziran te je nasilno otrgnut iz ranijeg sklada i spontane slobode. koji bi zapravo bilo bolje nazvati živom skupljača lovaca ili sabiračkim životom. Rani pećinski crteži. a prilagodba životnim okolnostima toliko sveobuhvatna. tražili su više novih. dok je zemljoradnicima i stočarima oruđe instrument kontrole. Bantua. percepcijsko polje čovjeka biva podvrgnuto fundamentalnim promjenama. Izvan 43 . Pigmeji. Nisu. s druge strane. Napad simboličkog usmjerenja na prirodno. nesustavnim i neograničenim društvenim krajolikom. ako ne i isplativo. prikazuju ljude koji plivaju. Konačna pobjeda kulture nastupila je s pripitomljavanjem. naime. nekulturalnog razdoblja može se međutim jednostavno objasniti: prema pretpostavci F. udaljuju od dobrog života kojim su živjeli. tadašnja egzistencija bila je toliko skladna. slobodno kreću neiscrtanim. usporedno s preobličenjem i iskorjenjivanjem izvanjskoga svijeta.

bez kojih bismo zasigurno izgubili vlastitu ljudskost. No. Golema. otjeravši nas prema stalno pogoršavajućem prostoru sintetičkog. upravo zbog toga mnogo ljudi nove rituale i druge oblike reprezentacije posve pogrešno smatra putem do ponovnog začaravanja ljudske egzistencije. izolativnog. Kao što ističe Thomas McFarland. sukladna diktatu potrošnje i društvene kontrole. 44 . Jačanje specijalizacije. S jedne strane nekadašnje simbolizacijom nepomućeno zdravlje. prevladavajući je izvor utjehe zbog nedostatka smisla/značenja. To. osiromašenog otuđenja. potkopava čovjekovu vjeru u vlastitu sposobnost opstanka. Kultura nas je nagnala na izdaju našeg aboridžinalnog. ograničenja prevladavajućeg prosuđivanja i cijena civilizacije suviše su očiti da bismo tek tako prihvatili spomenute tvrdnje.prostora semiotike .ništa se ne može pronaći. Potpuno smo zahvaćeni kulturalnom logikom objektifikacije i objektifikacijskom logikom kulture. proširuje svijest o tome što sve treba izbrisati želimo li dosegnuti trenutak iskupljenja. svaki korak na putu kojim se krećemo. Neprekidna težnja ili traganje za transcendentnim svjedoči o nedostatku kao prevladavajućoj kulturalnoj konstanti. U osnovi. mudrosti čije je odbacivanje od modernoga svijeta čista ludost. kultura ponajprije svjedoči o nedostatku smisla/značenja. a kultura je svakako jedan od omiljenih izbora potrošača.koji je zarobio čitavu zbilju . No. a ne o njegovu postojanju. Lévi-Strauss pisao je o mudrosti koju primitivni narodi prakticiraju posve spontano. ljudi nastoje svojim sudjelovanjem u kulturi obnoviti izvornost vlastita života. a s druge ludilo i smrt. ne znači da više nema svakodnevnih užitaka. S obzirom na to da je njegova neuspješnost potvrđena. zapisao je Peter Lomas. Od uspostave simboličkoga. dakako. izvornog duha i cijelosti. neispunjiva potrošnja. ishodište našeg lažnog i simboličkog totaliteta upravo je podjela rada. ritual će teško dati odgovore na postavljana pitanja.

Poricanje na osobnoj razini u bitnome je smislu metafora šireg poricanja. primjerice. Razmišljanje o izvorištima je podvrgnuto zabrani čime se potpomaže već spomenuto isticanje površnog. Vratimo se ponovno psihološkoj literaturi koja nudi vrijedne spoznaje. suočen s razornom tjeskobom. Lišen nade ili vizije budućnosti. prema Bollasu. javno oplakivan ili pak nema društvenu podršku. poteškoćama u koncentraciji. osobno poricanje. iskustvo tuge dolazi isključivo u malom obujmu. ožalošćene sfere zajednice počesto su nevjerojatne. Potiskivanje. 45 . od nas se pak očekuje da prihvatimo vječno plutanje u svijetu površina i simulacija koje osiguravaju brisanje stvarnog svijeta i raspršivanje. neprekidno mijenjajućem relativizmu i neraskidiva povezanost s površinom kao posljedica straha od prihvaćanja bolnog gubitka. Potiskivanje. Promotrite. Hipertehnologizirani kasni kapitalizam ustrajno potiskuje živuće tkanje egzistencije. Deutch je razmatrao izostanak izražavanja tuge nakon bolnih iskustava i protumačio ga obrambenim mehanizmom ega koji se.žudnja se opire vlastitome dokinuću. subjekt bi zapao u neizdrživi očaj. kad bi bilo oslobođeno u svojoj punoj snazi. sljedeći navod psihoterapeuta Kenetha Doka: Obespravljeno tugovanje može se definirati kao tugovanje koje osoba proživljava nakon pretrpljenoga gubitka koji nije ili ne može biti otvoreno priznan. Baudrillard je neprijeporno amblematski mislilac kraja krajeva. Zbog istrebljenja značenja. Najveća pogreška postmodernizma jest u njegovu poricanju gubitka. primjerice. smrti voljene osobe . odbijanju svakog tugovanja. i pojedinačnog jastva i društva.za razliku od. Fatalna ispraznost neslomljivog konzumerizma obilježena je gubitkom energije.000 godina nemilice pogađa svijet: svake godine na svijetu izumre 50. Naše tugovanje izraženo je u obliku postmoderne iscrpljenosti koju tako snažno obilježava sklonost tjeskobnom. a najveće masovno odumiranje u posljednjih 50. najčešće posve razumljivo. Modernistički projekt barem je ostavio mjesta za apokaliptične iskaze. prestane li se poricati ta kriza. utopljen u kulturalnu potištenost koju nije moguće tek tako usporediti s patnjom pojedinca koja dolazi kao posljedica kakva osobnog gubitka. time nastoji očuvati. Fenichel je zapatio da u početku. Slično tomu. To osobito vrijedi za društvenu egzistenciju gdje bi se .Vrijeme tuge Čovjek današnjice potpuno je prožet dubokim osjećajem gubitka i nespokoja. koje se posve očito zbiva u trenucima postmoderne fragmentacije i površnosti. odnosno bijeg od bilo koje vrste okružja. Zaštitni znak glasova koji tako snažno odjekuju na prijelazu tisućljeća svakako je suprotstavljanje svakoj naraciji. Imajući te savjete i opomene na umu.kriza monumentalnih razmjera ipak mogla pomaknuti prema razrješivom preobražaju. ipak valja reći da se s gubitkom valja suočiti. zapravo označava čuvanje: skriveni u organiziranim rasponima nesvjesnoga. Sličnosti između individualne žalosti i rastužene. osjećajima potištenosti i povlačenjem iz društva. nestalnog i neutemeljenog. vladajući Zeitgeist također vrlo eksplicite onemogućava razumijevanje onoga što se dogodilo i spoznaju razloga takva razvoja događaja.000 biljnih i životinjskih vrsta. želje i sjećanja na njih neprekidno pokušavaju iznaći put do priznanja u sadašnjosti . Grimspoon je napomenuo da se ljudi ne mogu izložiti opasnostima sveobuhvatne tjeskobe koja se može javiti kao posljedica potpunog spoznajnog i osjećajnog zahvaćanja trenutačne situacije u svijetu i njezinih učinaka na budućnost. uvodi problematično pitanje odbijanja u područje krize koja pogađa sve razine. nikako ne dokida problem. svim onim značajkama navedenim u psihološkoj literaturi o temi tugovanja.

Kršeći ograničenja marksizma i pisanja.ono samo otvara put prema svome predmetu i prema zajednicama prošlosti. Benjamin je dosegnuo vrhunac kritičkog mišljenja. njihovo gomilanje samo pridonosi katastrofi koja se događa pred našim očima. primjerice. Walter Benjamin je napisao Raspravu o povijesti. defanzivnu površnost. pri čemu se još snažnije nameće širi zaključak: nešto nije u redu. Izvorno tugovanje otvara čovjeku mogućnost da shvati što je to izgubljeno i zašto. Kako je domišljato istaknuo Peter Homans: Tugovanje ne uništava prošlost . U korijenu tuge i depresije možda stoji srdžba. Shvatio je da je civilizacija. iskazivanje potisnute netrpeljivosti. primjerice. uz porast broja tvarnih toksina. broj teških depresija u razvijenim zemljama udvostručuje gotovo svakih deset godina. godine. možda je na određeni način iskazivanje tuge zbog bitno općenitijega gubitka vrste. ona oluja koja je protjerala ljude iz raja. odveć neobećavajući da bi ih se priznalo ili pokušalo ostvariti. po svome porijeklu. te da zahtijeva povratak neoskvrnutog bivanja u kojem nema nepotrebnih gubitaka. Suze oplakivanja u osnovi su suze nad samim sobom. koliko god bila tragična i teška. neprekidnom katastrofom. Kad su značenja i žudnje odveć bolni. Suvremena varijacija te teze jest napomena Normana Mailera prema kojoj je rak nezdravo stanje poremećenog društva okrenuto prema unutra i koje premošćuje osobnu i javnu sferu.i svjedočanstvu o golemom potiskivanju. te srdžbom u slučaju crnog gnjeva. depresije i srdžbe . Promotriti narcizam. bez obzira na to kakvim se je imenima označavalo.Tuga je izigravanje i umrtvljivanje žudnje i uvelike nalikuje na depresiju: zapravo. čini se da postoji i porast tuge i srodnih joj osjećaja. Dugo se vremena smatralo da tuga uzrokuje rak. Ponovno je riječ o jasnom povezivanju tuge. 46 . Velika tuga zbog osobnoga gubitka. napredak je pak vidio jedinstvenom. suočen sa zatvorenim granicama koje su mu onemogućile bijeg od nacista. nekoliko mjeseci prije svoje prerane smrti 1940. U svom istraživanju iz 1917. mnoge su depresije posljedica gubitka (Klerman). Lasch je. znači vidjeti patnju kao složenost sve tješnje povezanih gledišta. kulturalno povezivanje crnaca s tugom i oplakivanjem. nešto se krije u samom srcu sve te tuge. zbunjeni se Freud zapitao zašto je povratak svakom sjećanju i nadanju povezanom s gubitkom voljene osobe tako neobično bolno. U tom je smislu i narcizam blizak tugovanju. spomenuo nemogućnost osjećanja. Danas se. godine naslovljenom Tugovanje i melankolija. danas prevladavajući karakterni profil. Otuđenost i tjeskoba nekoć su uglavnom bili nepoznati. Izobilje znakova upućuje na slabljenje obrambenog sustava. razmotrite. te osjećaje nestvarnosti i praznine. pišući o glavnim obilježjima narcističke osobnosti.

samo prihvaćanje vremena .zajedno sa silama koje ga oblikuju . dakle. Neumoljiva narav vremena u tom je smislu najizvorniji model vladanja. Virginia Spate svoju knjigu naziva Boja vremena: Claude Monet. U dodiru s vremenom. prilike su sve gore. kao i teorijski.ne bude izmijenjen do neprepoznatljivosti. laboratorijska istraživanja ne mogu razotkriti protjecanje vremena. naime. Terminator. Prema Adornu. psihologijskim misterijem i logičkim problemom. svojevrsna intelektualna opsesija. Postvarenje vremena pretvorilo je tu nejasnu kategoriju u prirodnu činjenicu. Različiti vidovi i uprizorenja vremena ni u kom slučaju ne zaslužuju toliku pozornost. Mnogi su pojedinci – s obzirom na vremenu inherentno pitanje konkretizacije .Vrijeme kao izvor nezadovoljstva Ako je suditi prema velikom broju novijih filmskih naslova . Ono obasjava čitav izobličeni krajobraz. pomalo paničnu svijest o vremenu i zastrašujući osjećaj naše vezanosti za vrijeme. Istinska ljepota i smisao onog dijela svijeta koji još-nije kulturan postojano koračaju prema uništenju. fragmentira i raspršuje sve što mu je prethodilo. . ni sa suvremenim akademskim zanimanjem za geologijsko poimanje vremena. dviju sastavnica koje tako snažno obilježavaju suvremenu egzistenciju. proizvodi su nesmiljene sile vremena. nije nimalo čudno. sve dok čitav taj krajobraz . Začudno je i to da se. Fizičar Richard Feynman je odgovorio: Molim vas. s filozofijskom zagonetkom. primjerice. živimo u vremenu raspada iskustva. a ipak svima poznatu. Jednoličnost. Takve referencije vezane su. silu koja postoji sama po sebi. Peggy Sue se udala itd.proces je prilagodbe na izrazito materijalističko poimanje svijeta. dok sâm koncept vremena vješto izmiče tumačenju. imamo tako snažan osjećaj da vrijeme uistinu prolazi i nezaustavljivo teče određenim smjerom. Iskustveno. društvo se jednostavno teško s njime nosi. međutim. vrijeme? Spengler je napomenuo da nikome nije dopušteno postaviti takvo pitanje. makar neizravno. Pritisak vremena. podjele rada. za naglu. Vrijeme sve češće postaje ključnom manifestacijom otuđenja i poniženja. nego je pretvorena u popularan film. Riječ je o konstruiranoj dimenziji koja čini najelementarniji vid kulture. kao što je zaslužuju unutarnji smisao i logika vremena.od samih početaka razlikovanja vremena po sebi od vidljivih i opipljivih promjena u svijetu. izjednačenje i odvajanje. doveli u pitanje postojanje takve dimenzije. Jer. u svijetu čiji opstanak ovisi o mistifikaciji njegovih temeljnih kategorija. Što je. Što dalje odmičemo u vremenu. ali malo ljudi razmišlja o njoj. Svi smo dio te tajne. ne postavljajte mi to pitanje. u ritmu jedinstvena satnog mehanizma 47 . Zašto. svi smo je svjesni. Odgovor je gotovo nemoguće naći. Kratka povijest vremena Stephena Hawkinga ne samo da je postala svjetski bestseler. unatoč tomu što je zamršeni ustroj vremena postao. povijesni razvoj satnih mehanizama i sociologiju vremena ili pak s osobnim stavovima i savjetima o pravilnom korištenju vremena. prema riječima Johna Michona. suočavamo se. Ta tajna je vrijeme. uz mnogo knjiga koje izravno tematiziraju problematiku vremena. Kao što je zapisao Michael Ende: Svijet krije jednu veliku. Jačanje svijesti o protoku vremena .kao što su Povratak u budućnost.dimenzija vremena privlači veliku pozornost. tako. međutim. poput pritiska njegova izvornog pretka. ali ipak u naslovu rabe spomenuti pojam. Razmatranje koje slijedi nema gotovo nikakve veze s oduševljenjem što ga vrijeme budi u filmotvoraca i televizijskih producenata. tajnu. ako se to zapravo ne događa? Zašto smo svi tako opčinjeni tim prividom? To je pitanje posve istovjetno pitanju zašto smo toliko opčinjeni otuđenjem? Prolazak vremena nešto je s čime je većina ljudi blisko upoznata. s obzirom na to da nema instrumenta koji bi registrirao njegovo gibanje. a činit će to i u budućnosti. to. javlja i priličan broj onih koje to zapravo ne čine.

vezan za to sada i ne može iskusiti ni jedan preostali dio vremena. riječ je o nečemu što prethodi našem vremenu. ljudi su vrijemetvorci. U osnovi. psi nemaju svijest o vremenu. historijski i individualan. nego su prijevod grčkih pojmova za prostorno viđenje vremena. koji zajedničkim snagama iskorjenjuju svakodnevni život. F. Vrijeme. nečemu dubljem i bitno moćnijem. Kao podanici njihova kraljevstva. ne postoji terminologija koja bi omogućila njegovu apstraktnu eksplikaciju. Vrijeme nužno protječe. poimanja vremena. sve samo ne inherentnog. a ipak nepoznatim neprijateljem. a filozof J. koje nazivamo prošlost i budućnost. previđa bitno preklapanje spomenutih kategorija. ovisi o temeljnim silama koje neprestance djeluju. u bitnom smislu. međutim. Isto vrijedi i za neprimjerene pokušaje objašnjavanja čovjekova. H. To nas. No. Bernard Aaronson iznio je zapažanje prema kojemu svijet vrvi različitim oblicima propagande koji trebaju opravdati njegovo postojanje. William Spanos je naznačio kako pojedini latinski izrazi za kulturu ne označavaju samo zemljoradnju i udomaćenje. No. čovjek stvara simboličku razinu života. Što uzrokuje kretanje vremena i pomiče ga prema kulturi? Što god to bilo. upućujući na razmjere naše otuđenosti u vremenu. a ipak jednako univerzalno poput otuđenja. metafizika jednostavno ne omogućava provedbu takvog nauma. da je borba za opstanak usmjerena ponajprije na dokinuće vremena? Možda je vrijeme doista posljednji neprijatelj što ga valja uništiti. zapravo uopće ne postoje. Tvorba vremena otkriva se u sve snažnijem podređivanju prirode. svijest je o vremenu. biologijski. vide proizvodom mašte. opisuje svijest o vremenu kao jednu od naših podsvjesnih pretpostavki o svijetu. moglo usporediti s vremenom. Vrijeme postaje stvarno zato što ima posljedice. ne priječi da samouvjereno razglabamo o drugim dijelovima. no čini se očitim da prisutnost vremena ima bitno dublje razloge od puke mentalne zbunjenosti. pa se ne može tvrditi da je vrijeme sastavljeno od prije i nakon. ništa primjerenije. Osim terminologije koja već pretpostavlja postojanje vremena. Ne postoji ništa što bi se. što je besmisleno budući da ništa ne može teći u odnosu prema sebi. sve što teče. Pavlovljev pas vjerojatno je shvatio da nakon zvuka zvona slijedi hrana.) prema kojoj ljudi nisu sposobni stvoriti koncept vremena koji je istodobno kozmologijski. makar približno. iako stvari koje postoje negdje drugdje u prostoru. Nužno je. stoji u leksikonu Alfreda Korzybskog. S obzirom na ograničenosti što ih od trenutka pojave nameće podjela rada. a njegovo djelovanje danas je snažnije nego ikad. smatra Conly. J. Ono. zbog te svoje odlike. bez njegova tijeka. čovjek je. Smart zaključuje kako je riječ o osjećaju koji proizlazi iz metafizičke pomutnje.svekolike kulture. napominje Sklar. slijedeći Kantove postavke. U vezi s tim prividom koji omogućava i prati sve oblike zatočeništva. Neurolog Gooddy. Bradley i Dummett među rijetkim su umnicima dvadesetog stoljeća koji su zanijekali da vrijeme postoj zbog njegove logičke proturječnosti. stvari koje ne postoje sada. nikako nije istovjetno s promjenom. međutim. teče u odnosu prema samome sebi. Nije riječ ni o slijedu ili uzastopnom poretku. Znači li to. teče u odnosu prema vremenu. McTaggart. Neki tu svijest. Vrijeme. Hvatajući se u koštac s tim sveprisutnim. zapisala je pjesnikinja Denise Levertov. Ono je jednako neprirodno. pita se David Carr. novi umjetni svijet. C. a ne ovdje. iz posve očitih razloga. kako bi se inače moglo potaknuti snažno izlučivanje sline nakon zvuka? No. 48 . Napomena Paula Ricoeura (1985. svijest o vremenu ne bi postojala. stoga. ipak zadržavaju svoje postojanje. sve te pretpostavke dovesti u pitanje. ljudi svjedoče jačanju prevlasti vremena i otuđenosti. čini se lakšim reći što vrijeme nije. Chacalos ističe kako pojam sadašnjosti jednako zbunjuje i neobjašnjiv je kao i samo vrijeme. Čitava svijest. Što je sadašnjost? Znamo da je to uvijek ono sada.

čovjekovo stvaranje vremena. Sve što su umnici poput Ellula rekli o tehnologiji. neofrojdovski teoretičar Lacan. sadašnjosti i budućnosti prije lingvističke. Vrijeme kontinuirano teži sve strožoj pravilnosti i univerzalnosti. zapisao je Rousseau. Od svojih podanika. Tehnologija i vrijeme jednako su prošireni. vezana je prije za naše žudnje. neposredno prethodi svima drugima i zahtijeva jezik kao sredstvo vlastite aktualizacije. Vrijeme je simbolički konstrukt koji. ono je. zajedno s ostatkom svijeta. ne treba posebno naglašavati. kako s pravom tvrdi Castoriadis. nikada nije neutralno.može primijeniti na vrijeme. uvjetno govoreći. vrijeme je zapravo posve autonomno. bivaju usklađeni prema vremenu i njegovu tehničkom utjelovljenju. Ključna sastavnica te dimenzije kao i samog otuđenja . nego za istinu. život je . Paul Valéry zaključio je da je riječ o pokazatelju čovjekova otuđenja od prirode. Oslobođenje stoga. svojevrsno je oskvrnuće. Tehnološki svijet kapitala svoj napredak bilježi u mjerilu vremena i bez njega ne bi mogao postojati. a vrijeme duši nije značilo baš ništa. ponajviše. koja stoji u pozadini i pokreće vrijeme i tehnologiju. Prije pojave vremena i civilizacije. sadašnjosti i budućnosti. bez potrebe za bilo kakvim oblikom vremena. referentne točke bile su svakovrsne aktivnosti. zaključio kako je iskustvo vremena u biti posljedica jezika. zrcaleći slijepi autoritet. Carpe diem. savjetuje poslovica. realizam. riječ je ipak o društveno priučenoj pojavi.jest osjećaj da pojedinac nije drugo do bespomoćni promatrač. Mnogi su.imao ritam.kako se često ističe . najčešće u vezi s dokolicom. poput podjele rada. sada postaje neizbježan ritam koji nas ograničava i pritišče. kaže njemačka poslovica. predanost radu. poput otuđenosti. ali ne i napredak. nego zbiljske ili fizikalne naravi. Poput tehnologije. R. Riječ je o žudnji koja je opipljiva gotovo kao i samo vrijeme. Gayau protok vremena vidi kao razliku između onoga što čovjeku treba i onoga što ima. nego i vanjska opna unutar koje se događa razvoj podijeljenog društva. u fundamentalnome smislu. ozbiljnost te. Bilo je to stanje u kojem je duša postojala čitavim svojim bićem. Poput tehnologije. Čovječanstvo je najvjerojatnije imalo svijest o uspomenama i svrhama. primjerice.možda i primjerenije . priroda je slala sve potrebne signale. pa time vrijeme postaje izvorište tuge. Važnost vremena. poput tehnologije. napominje kako je jezik nastao zbog potrebe za izražavanjem simboličkoga vremena. općenito shvaćeni kao neizbježne sastavnice života. koje obuhvaća najveći dio postojanja čovjeka kao vrste. Bliže promotren. njegov se nastanak ipak ne doima tako tajanstvenim. mora uključivati oslobođenje od vremena. zapisao je Bertrand Russel. u osnovi. ono zahtijeva marljivost. uvijek bremenito značenjem. U bezvremenome razdoblju prije tog pada. No. prema procjeni lingvista Whorfa. Vrijeme i simbolički svijet Prema Epikuru. Gosseth pak tvrdi kako se sustav glagolskih vremena u indoeuropskim jezicima razvijao usporedno sa sviješću o univerzalnom ili apstraktnom vremenu. Približivši se biti problema. Baveći se čovjekovim padom u vrijeme. Vrijeme i jezik su suznačni. razvija se beskonačno. piše spomenuti autor. Osoba bez jezičnog aparata vrlo vjerojatno ne bi imala svijest o prolasku vremena. Svaki pobunjenik mora ustati protiv vremena i njegove nemilosrdnosti. Wilson. A. Sretnom čovjeku sat ne otkucava. zapravo se . primijetili kako su pojmovi poput prošlosti. da je riječ o putovanju kroz otuđenje. vrijeme je slučaj slučajeva. putovanje kroz vrijeme. nepismene 49 . Tako je. a ne obrnuto. vrijeme nije samo svojevrsna determinanta. puno prije nego što je povučena jasna razlika između prošlosti. Ljudi. naime. nekoć posve besmisleno. sveprisutni i temeljni te. Njezini su razmjeri jednako nejasni kao i golemi konstrukt koji nazivamo vremenom.Kaže se da je život. ali nas civilizacija neprekidno sili da sadašnjost žrtvujemo budućnosti. Štoviše. vlastitim snagama. zaključuje Derrida: biti u jednome znači biti u drugome. Vrijeme koje prolazi. Vrijeme.

upravo stoga . Broj. jedanput priključen vremenu. Blumenberg velikim dijelom ima pravo kad tvrdi da se vrijeme ne mjeri kao nešto oduvijek prisutno. obavješćuje Schimmel. Autor. Ti novonastali običaji potiču pak. valja napomenuti kako je i trezveni pozitivist Freud telepatiju opisao kao moguće izvorno arhaičko sredstvo komunikacije među pojedincima. moramo ga nekako kvantificirati. Iako se takve prosudbe mogu učiniti nategnutima. Vrijeme: izvorno značenje toga pojma u jeziku starih Grka jest podjela. odmicanje od aboridžinalnog. označila je ulazak u linearno vrijeme. proizvođenje novih simboličkih sadržaja. vrijeme ne postoji. vrati u bezvremeno stanje. stoga. dakle. Bezvremenost broja sastavni je dio toga kretanja. postaju dijelom danoga svijeta. mišljenje tih ljudi događa se na višoj i složenijoj razini racionalnosti od mišljenja civiliziranog čovjeka. umjetnost i religija. ono stoji u samom temelju ljudske simboličke djelatnosti. Naše iskustvo u ovome svijetu pod stalnim je i sveobuhvatnim pritiskom da postane reprezentacija. pokazuju kako on nije ništa manje nedužan. Posljedice tog nametanja vremena jezikom. Da bismo izrazili vrijeme. ključan. stoga. priječi svjetlost da nas potpuno obasja. piše Kant. ono mora gotovo nesvjesno biti uniženo u simbole i mjere. tvrdi da je upravo zbiljnost vremena dokaz božje opstojnosti. što među drevnim kulturama s najsnažnije razvijenom sviješću o vremenu . Nakon simultanosti iskustva. onda uspostava svijesti o vremenu i susljedna kultura znače svojevrsno osiromašenje ili čak razobličenje potaknuto vremenom. sve izlomljeniji društveni život snaži njegovu materijalizaciju isključivo uz pomoć broja. Neposrednost polako uzmiče. ritual je čin apstrakcije. majskoj . ne samo da je u temelju svih naših reprezentacija. nego je . Ne iznenađuje. Svijest o vremenu omogućava nam da se simbolički odnosimo prema vlastitoj okolini.postoji snažna veza između brojeva. broj je. dobivaju odjednom vlastiti život u tom skupnom. u tom je smislu vrlo ilustrativno. Simboli. ono biva stvoreno u prvom činu mjerenja. oslobađajući prostor za posredovanja koja povijest čine mogućom . zaključuje Gurevitch.egipatskoj.[primitivne] zajednice ni u kojem slučaju nisu nesvjesne. Upravo uz pomoć napredujuće simbolizacije. Štoviše. Broj. interaktivnom napredovanju. eto logike civilizacije u punom svjetlu. zapisao je njemački mistik Meister Eckhart. vrijeme postaje oprirođeno. Djelo Davida Brainea Zbiljnost vremena i postojanje boga. Svi su rituali pokušaj da se.i temelj naše prilagodbe na kvalitativno suženi. naime. Simboličko srastanje u spomenutom procesu vezano je za neprekidno gušenje nagonske žudnje. izdvajanja iz tog stanja. neutralan ili neprijeporan od prvoga. Istraživači poput Zohar smatraju kako su sposobnosti telepatskog komuniciranja i inherentnih spoznaja morale biti žrtvovane u korist evolucijskog koraka u simbolički život. Sklonost brojanju nikako nije spontana i neizbježna. represija stvara osjećaj tijeka vremena. Vrijeme. stvarajući privid napredovanja vremena. pojava jezika. ti nestvarni fenomeni materijaliziranog života. Ako. No. piše Charles Simic. babilonskoj. simbolički svijet. Pojava vremena pokreće otuđenje. postaje danošću i uklanja se iz prostora svjesne kulturalne proizvodnje. Čak i tamo gdje vrijeme već postoji. pogrešan korak koji vodi sve dalje od željenoga cilja. Polako se otvara pogled koji uvelike prozire banalne iskaze poput ovoga koji kaže: vrijeme je nepojmljiva kvaliteta danoga svijeta (Sebba). uz pomoć simbolizma. Skriveni ključ simboličkoga svijeta jest vrijeme. Necivilizirani narodi prebrojavanje živih bića često smatraju nesretnim i općenito se opiru usvajanju takve djelatnosti. Vrijeme. brojevi su dio stvarnosti okružen nekim osobitim vidom privlačnosti. Vrijeme postaje ljudsko u mjeri u kojoj biva aktualizirano u jeziku. pri čemu broj uvelike pridonosi učvršćivanju koncepta vremena. 50 . čini takvu podjelu ili odvajanje puno moćnijom. svijest ili nepostojanje svijesti o vremenu tvore samu bit kulturnoga života. pa tako i vrijeme. izvornog bogatstva i cjelovitosti. izvan okvira takva otuđenja. no već u ranim civilizacijama.na čelu takvih posredovanja stoji jezik. piše Ricoeur. Tako svijest o prolasku vremena nije osobito razvijena u plemenskih naroda. koji ne označavaju njegov tijek kalendarima ili satovima.

Puno kasnije. kad bismo dokinuli specijalizaciju i tehnologiju. Ovdje. kako bi se održao red u samostanskom životu. vrijeme za rad Vrijeme nikada nije potpuno sadašnje. Vrijeme za molitvu. Uz pomoć zvijezda.rituala i božanstava. novac i jezik. Maye i Babilonci imali su bogove brojeva. rituala i mita) odvojenih od sadašnjosti. na praktičnoj razini. nakon čega se koncept vremena nastavio razvijati pod utjecajem temeljnog judeo-kršćanskog učenja o pravocrtnom. ljudi su tijekom razdoblja feudalizma i dalje iskazivali priličnu 51 . a podjela rada sve snažnija. čovjek posve nesvjesno zapada u zabludu da znade što je vrijeme. Prema tvrdnji Marca Blocha. Od tada pa nadalje. otuđenje bi jednostavno nestalo. koje je vrijeme.nestalo bi i objektivno vrijeme. satni je mehanizam . počela se razvijati još jedna apstrakcija . Postavši zasebnim prostorom znanja. a mjerljivim učiniti sve što nije takvo. nije riječ o kontroli vremena nego o potpunoj opreci: vrijeme u ovome slučaju uvodi čovjeka u svijet stvarnog otuđenja. Ukratko. apstraktna konstrukcija uklonjena. mjerenje je koje pridružuje motritelja satnog mehanizma protoku vremena. I dok je neprekidno sada uzmicalo pred sve većim oslanjanjem na sustave znakovnih simbola (poput jezika. astronomija postaje oruđem za određivanje rasporeda rituala i koordinaciju aktivnosti složenoga društva. i čak suprotna svakom unutarnjem i izvanjskom ljudskom iskustvu (Syzamosi). čime je mjerenje vremena nametnuto društvu u cjelini. Simbolizirati znači izražavati svijest o vremenu jer simbol utjelovljuje strukturu vremena. Uobličenje kalendara je temelj uobličenja civilizacije. To u biti povijesno poimanje vremena čini samu jezgru kršćanstva. roba i informacija. Održanje broja i vremena kao osnovnih točaka geometrijskog sustava pokazalo se ključnim za Znanstvenu revoluciju. Znajući koliko je sati ili.potaknuo društvo na dodatno apstrahiranje i kvantifikaciju iskustva vremena. Još je jasnija Meerloova formulacija: Razumjeti simbol i njegov razvoj znači zahvatiti samu bit ljudske povijesti. što se odražava u Gelilejevu naputku prema kojemu valja izmjeriti sve što je mjerljivo. točnije. Svaki pogled na sat. brojevno zasnovano simboličko vrijeme postalo je nevjerojatno stvarno. manje razvijeni vremenski oblici. Zvona koja su osam puta na dan pozivala redovnike na molitvu čula su se daleko izvan samostanskih zidina. Pod njegovim pritiskom.urešen brojevima . nepovratnom kretanju od stvaranja prema spasenju. međutim. Sama je pak proizašla iz potrebe za brojem i mjerenjem koji su. Kalendar je prvi simbolički artefakt koji je regulirao društveno ponašanje iskazivanjem vremena. Suprotnost tomu je život neciviliziranih plemena koji protječe u sveobuhvatnoj sadašnjosti koju nije moguće svesti na jedan jedini trenutak matematičkog sada.podsjeća nas Shallis . umjetnosti. Matematizacija prirode je bila temelj dolaska modernog racionalizma i znanosti na Zapadu. svako očitavanje vremena. Postupnim procesom sinteze. zapisao je stoik Krisip.povijest. Usporedno sa širenjem nove religije javila se. sva temeljna poimanja mjerljivog. Nije na odmet spomenuti da naša riječ kalendar dolazi od latinske riječi calendus koja označava prvi dan u mjesecu kad se podmiruju svi poslovni računi. služili tržišnom kapitalizmu. Matematički djeljivo vrijeme je nužno za osvajanje prirode i razvoj prvotnih oblika moderne tehnologije. Povijesno vrijeme nije ništa više inherentno i ništa manje nametnuto zbilji. jednosmjernog vremena postoje već u spisima Svetog Augustina iz petog stoljeća. godina i godišnja doba postaju instrumentima organizacijskog autoriteta. postajali su sve teže razlučivi. astronomska opažanja dobivaju nova značenja. No kad bismo odbacili satove . nego što su to bili prijašnji. potreba za jasnim mjerenjem vremena. poput srodnih učenja o vremenu.

ravnodušnost prema vremenu, ali nije slučajno da su prvi javni satovi resili pročelja katedrala na Zapadu. U tom kontekstu valja napomenuti da je oglašavanje točnog vremena za molitvu bila jedna od temeljnih sastavnica srednjovjekovnog islama. Izum mehaničkog sata pokazao se jednom od najvažnijih prekretnica u povijesti znanosti i tehnologije, a prema nekima i čitave čovjekove umjetnosti i kulture. Napredak u točnosti mjerenja pružio je autoritetima mnoge mogućnosti što se tiče tlačenja. Jedan od prvih pobornika novih mehaničkih satova bio je i vojvoda Gian Galezzo Visconti, koji je 1381. godine opisan kao ozbiljan i vješt vladar zaljubljen u red i točnost (Fraser). Kao što je 1976. zapisao Weizenbaum, satni mehanizam je počeo stvarati jednu posve novu stvarnost... koja je bila i ostaje osiromašena verzija one stare. Dogodila se kvalitativna promjena. Čak i kad se ništa nije događalo, vrijeme nije prestajalo teći. Od tada pa nadalje, svi događaji uvršteni su u taj homogeni, objektivno mjereni, pokretni okvir - a to je jednocrtno napredovanje naišlo na otpor. Najekstremniji su bili kilijastički, tisućljetnički pokreti koji su se od četrnaestog do sedamnaestog stoljeća javljali diljem Europe. Članovi pokreta često su poticali seljačke ustanke s ciljem povratka u stanje izvorne jednakosti, te su se izričito protivili povijesnom poimanju vremena. Iako su te utopijske eksplozije ugušene, ostaci nekadašnjeg poimanja vremena održali su se kao niže razine narodne svijesti na mnogim područjima. U vrijeme renesanse prevlast vremena dosegnula je novu razinu, s obzirom na to da su javni satovi počeli oglašavati svih dvadeset četiri sata u jednome danu, a dodana im je i nova kazaljka koja je odbrojavala sekunde. Snažan osjećaj sveproždiruće prisutnosti vremena uvelike je obilježio spomenuto razdoblje, što se najbolje očituje u pojavi lika Oca Vremena. Renesansna je umjetnost sjedinila grčkog boga Kronosa s rimskim bogom Saturnom i sačinila poznato okrutno božanstvo kao utjelovljenje moći Vremena, naoružano smrtonosnom kosom koja naznačuje njegovu povezanost sa zemljoradnjom/pripitomljavanjem. I dok je Ples smrti zajedno sa sličnim srednjovjekovnim uprizorenjima smrti prethodio pojavi Oca Vremena, umjesto smrti sada u središte pozornosti dolazi vrijeme. U sedamnaestom stoljeću ljudi su prvi put počeli osjećati vlastitu pripadnost određenom stoljeću. Čovjek je sada počeo djelovati unutar vremena. Djela Francisa Bacona Muževno rođenje vremena i Rasprava o novom planetu zahvaćaju novootvorenu dimenziju i otkrivaju na koji način izoštreno poimanje vremena može pomoći razvoju novog duha znanosti. Odabrati vrijeme znači spasiti (uštedjeti) vrijeme, piše Bacon, a istina je kći vremena. Slijedeći istu misaonu ravan, Descartes izlaže ideju o bezgraničnosti vremena. On je utoliko jedan od prvih zagovornika moderne ideje napretka, bitno povezane s idejom beskonačnog pravocrtnog vremena, a to su ideje koje svoj tipičan izraz nalaze u filozofovu nalogu prema kojem čovjek mora postati gospodar i posjednik prirode. Newtonov univerzum uređen poput satnog mehanizma krunsko je dostignuće Znanstvene revolucije u sedamnaestom stoljeću, utemeljeno na njegovu poimanju apsolutnog, istinskog i matematičkog vremena koje, po sebi i po vlastitoj naravi, protječe uvijek jednako, bez povezanosti s bilo čime što je vječno. Vrijeme je sada veliki vladar koji nikome ne polaže račune i na kojega ništa ne utječe, vladar posve neovisan o vlastitome okružju: ono je oblik neoborivog autoriteta i savršeni jamac nedokidiva otuđenja. Unatoč promjenama u znanosti, klasična njutonovska fizika je do danas ostala u korijenu prevladavajućeg, uvriježenog poimanja vremena. Pojava neovisnog, apstraktnog vremena odrazila se u pojavi rastuće, formalno slobodne radničke klase čiji su članovi bili prisiljeni prodavati vlastitu radnu snagu kao apstraktno dobro na tržištu. Prije nadolaska tvorničkog sustava, ta radna snaga - tada već podvrgnuta upokoravajućem djelovanju vremena - bila je zrcalna slika Vladara Vremena: bila 52

je slobodna i neovisna samo u načelu. Prema Foucaultovoj prosudbi, Zapad je od toga časa postao karceralno društvo. Sâm slučaj možda još bolje opisuje balkanska uzrečica: sat je lokot. U simboličkom činu odbacivanja moderne znanosti i civilizacije, Rousseau je 1749. godine odbacio svoj sat. No, tada prevladavajući duh vremena puno bolje zrcali dar što ga je Marie Antoinette primila prigodom zaruka: riječ je o pedeset i jednom satu. Sama riječ i više je nego prikladna jer ljudi su sve više radili ravnajući se prema satu, a satovi su ubrzo postali jednim od najtraženijih artikala industrijske ere. William Blake i Goethe napali su Newtona, simbol novog vremena i znanosti, zato što je udaljio život od prostora osjetilnosti i sveo čitavu prirodu na mjerljive sastavnice. Ideolog kapitalizma Adam Smith, s druge je pak strane, objeručke prihvatio i proširio Newtonove ideje zahtijevajući sve veću racionalizaciju i rutinizaciju u području rada. Poput Newtona, Smith je stvarao očaran sve moćnijim i neumoljivim vremenom i promicao daljnju podjelu rada kao željeni cilj i pokazatelj apsolutnog napretka. Puritanci su gubljenje vremena proglasili prvim i načelno najsmrtnijim od grijeha; stoljeće poslije, ta se tvrdnja preobličila u kovanicu Bena Franklina vrijeme je novac. Tvornički sustav utoliko su omogućili upravo urari, a satni je mehanizam postao simbol i glavno uporište poretka, discipline i represije potrebnih za stvaranje industrijskog proletarijata. Hegelov veličajni sustav s početka devetnaestog stoljeća slavio je porinuće u vrijeme kao osnovni trenutak Povijesti; vrijeme je naš usud i potreba, zapisao je. Postone je naznačio da je napredak apstraktnog vremena usko povezan s napretkom kapitalizma kao načinom života. Razorni valovi industrijalizma utopili su otpor ludita; općenito vrednujući čitavo to razdoblje, Lyotard je zaključio da je bolest vremena tada postala neizlječiva. Usložnjavanje klasnog društva iznjedrilo je potrebu za proširenjem dosega vremenskih signala. Bitke protiv vremena, ističu Thompson i Hohn, ustupile su mjesto sukobima zbog vremena; svi pokušaji otpora prema jarmu vremena i zahtjevima što ih ono podrazumijeva potpuno su razbijeni, a zamijenile su ih rasprave o pravilnoj determinaciji vremenskih odsječaka ili trajanju radnog dana. (Valja spomenuti da je u svojem obraćanju Prvoj Internacionali, u srpnju 1868., Karl Marx zagovarao tezu prema kojoj dijete s navršenih devet godina treba početi s radom.) S tornja katedrale, satni mehanizmi spustili su se u sudove i vijećnice, zatim u banke i željezničke postaje i konačno stigli u džepove i zapešća svih poštenih građana. Kako bi potpuno koloniziralo prostor subjektivnosti, vrijeme je moralo proći proces demokratizacije. Kao što su isticali Adorno i mnogi drugi, uspješnost pokoravanja izvanjske prirode ovisi o razmjernom pokoravanju unutarnje prirode ili naravi čovjeka. Drugim riječima, potpuno oslobađanje sila proizvodnje ovisilo je o pobjedi vremena u njegovu dugovječnom ratu protiv slobodne svijesti. Industrijalizam je dodatno osnažio uvriježenost vremena koje se u tome razdoblju pokazalo u svom najopakijem obliku. Upravo je ta sastavnica, piše Giddens, ključ dubokih transformacija svakodnevnog društvenog života potaknutih nadolaskom kapitalizma. Vrijeme nezaustavljivo juri, kaže stara poslovica, u svijetu koji je sve ovisniji o vremenu i u kojemu vrijeme postaje sve jedinstvenije. Jedan jedini sat nametnuo se čitavome svijetu i prevladao na čitavom globusu; u njegovoj sudnici nema mogućnosti pomilovanja i žalbi. Standardizacija svjetskog vremena je označila pobjedu učinkovitog/strojnog društva, jednog univerzalizma koji dokida partikularnost u istom smislu u kojem su kompjutori izazvali homogenizaciju mišljenja. Paul Virilio dalekovidno je zaključio da gubitak materijalnog prostora nužno vodi 53

vladavini vremena. U još jednoj provokativnoj tvrdnji Virilio obrće uvriježeno shvaćanje prema kojemu se povijest rađa kao posljedica sazrijevanja svijesti o vremenu. Prema njegovim riječima, mi već živimo u sustavu tehnologijske temporalnosti koji je uvelike zasjenio povijest... ključnim pitanjem sve manje postaje odnos prema povijesti, a sve više odnos prema vremenu. Ostavimo li, međutim, po strani takve teoretičarske iznimke, obilje dokaza i svjedočanstava potvrđuje središnju ulogu vremena u društvu. U tekstu Vrijeme - novi izvor prednosti u tržišnoj utakmici (srpanj, 1988., Harvard Business Review) George Stark Jr. pridaje vremenu vodeću ulogu u području poslovanja: Kao strateško oružje, vrijeme je istovjetno novcu, produktivnosti, kvaliteti, pa čak i inovativnosti. Raspolaganje vremenom, odnosno time management, nikako nije vezano isključivo za poslovne tvrtke; Levineova studija o javnim satovima provedena u šest zemalja, pokazala je da je točnost tih satova razmjerna razini industrijaliziranosti života u svakoj od zemalja. Tekst Paula Adlera (siječanj, 1993., Harvard Business Review) naslovljen Osvajanje vremena i kretanja, jasno promiče neotejlorovsku standardizaciju i discipliniranje rada: iza razvikanih kulisa demokracije na radnom mjestu u nekim su se tvornicama uz discipliniranost vremena i kretanja, održale i formalne birokratske strukture ključne za učinkovito i kvalitetno obavljanje rutinskih operacija.

Vrijeme u književnosti
Procvat pisanja je nedvojbeno omogućio učvršćivanje pojma vremena i početak povijesti. No, kako ističe antropolog Goody, usmene su kulture najčešće već posve spremne za usvajanje takvih noviteta. Na to ih je pripremio sam jezik. McLuhan je pak nekoliko puta isticao kako je pojava tiska, uz masovno opismenjivanje, osnažila logiku pravocrtnosti vremena. Život se polako i postojano prilagođavao novim uvjetima. Jer, sada me vrijeme učinilo svojim brojčanikom, zapisao je Shakespeare u Richardu II. Uz bogatstvo, vrijeme je bila jedna od omiljenih riječi u jeziku slavnoga barda opsjednutog vremenom. Stotinu godina poslije Defoeov Robinzon Crusoe ukazao je na nemogućnost bijega od vremena. Lutajući pustim otokom, Crusoe velik dio vremena provodi u razmišljanju o prolasku vremena; bilježiti sve dogodovštine - čak i u tako neobičnim okolnostima - značilo je ponajprije voditi računa o vremenu sve dok su, dakako, pero i tinta omogućavali vođenje bilježaka. Northrop Frye je smatrao savez vremena i Zapadnog čovjeka središnjom odrednicom romana. U djelu Uspon romana, Ian Watt također se usredotočio na zaokupljenost vremenom koja je u osamnaestom stoljeću potaknula uspon romana. Kao što je Jonathan Swift zapisao u Gulliverovim putovanjima, likovi u tome djelu nikada nisu činili ništa bez pogleda na Gulliverov sat. Nazivao ga je svojim proročištem i rekao da pokazuje točno vrijeme za svaki od postupaka u njegovu životu. Liliputanci su zaključili da je sat Gulliverov bog. Sterneov Tristram Shandy, napisan u osvit Industrijske revolucije, počinje tako da Tristramova majka prekida njegova oca u času mjesečne obljube: Dragi moj, reče moja majka, jesi li navio sat? U devetnaestom stoljeću, Poe nekoliko puta satirički pristupa autoritetu satova, povezujući ih s buržujskom površnošću i opsjednutošću redom. Prema Hauserovim riječima, glavni lik Flaubertovih romana je vrijeme; Walter Pater tražio je u književnosti onaj posve cjeloviti trenutak kad se prošlost i budućnost stapaju u snažnu svijest o sadašnjosti, baš kao što je Joyce veličao trenutak epifanije. U djelu Marije Epikurejac, Pater opisuje trenutak kad Marije odjednom postaje svjestan mogućnosti postojanja jednog stvarnog svijeta onkraj vremena. Swinburne je pak tragao za utočištem izvan vremenom pregaženih zemalja, a Baudelaire je izrazio bojazan i mržnju prema razornom neprijatelju, kronološkom vremenu. 54

Pjesništvo T. te zaključuje da će zagonetka uma biti riješena tek kad riješimo zagonetku vremena. Gidea. naša svijest o vremenu. U drugim studijama. Primjeri zabludjelih pokušaja da se pronađe izvorno vrijeme doista su brojni. Sartre. zanimanje psihologa za vrijeme nakon 1930. ni sadašnja. piše Arlow uvjeren da naše iskustvo vremena proizlazi iz neispunjenih emocionalnih potreba. a Korzybski ide korak dalje tvrdeći da je vrijeme osjećaj potaknut uvjetima koji vladaju u svijetu. godine vrtoglavo se povećavalo. Mendilova Vrijeme i roman otkriva nam dominantan položaj vremena u romanima dvadesetog stoljeća. Na vrijeme usmjerena literatura nije. nimalo ne čudi što su psiholozi i psihoanalitičari poput Eisslera. Što je vrijeme? Što je iskustvo vremena? Što je otuđenje? Što je iskustvo otuđenja? Da su kojim slučajem spomenuti pojmovi bili primjereno razmotreni. povezana isključivo s prostorom romana. Loewalda. primjerice. Davies vidi prolazak vremena kao psihologijski fenomen tajanstvenog porijekla. Biti svjestan jest biti izvan vremena. popis romanopisaca upotpunjen je imenima kao što su Kafka. od kojih je potonji uistinu deificirao vrijeme... A kada se kazaljke mogu kretati u oba smjera. dakako.nisu po sebi ni prošla. jednostavno nestaju. dakako. Na početku puta prema književnoj slavi Samuel Beckett mudro je pisao o vremenu koje tako dobro vlada vještinom nanošenja boli.. Njegova drama U očekivanju Godota očito slijedi istu misaonu ravan. Prousta. Hartcollis je primjerice. Djelo A. poput Churchove. Bergson i Heidegger. naslovljene Vrijeme i stvarnost. nije uspio pokazati zašto se svijest u modernome svijetu nužno konstituira u vremenu.poput svih vrsta događaja . U pjesmi “Spaljeni Norton” Eliot piše: Vrijeme prošlo i vrijeme buduće Svijesti tek malko prostora daju. Eliota često izražava žudnju za bijegom iz vremenom ograničene i vremenom gonjene svakodnevice. poglavito onima Joycea. Vrijeme je pojam koji neobično vješto izmiče psihologijskoj definiciji. Manna i. Filozofija dvadesetog stoljeća bila je također uvelike zaokupljena vremenom. S. Namnuma i Morrisa imali velike poteškoće u razmatranju vremena! Neki su rezultati ipak postignuti.Smušenost razdoblja razorenog vremenom i ubrzavanjem povijesti navela je moderne pisce na nov i nerijetko ekstreman pristup vremenu. Proust je uspostavio odnose među događajima koji nadilaze konvencionalni vremenski poredak i time prekršio njutonovsko poimanje kauzalnosti. pojedinca oslobođenog iz okova vremena. napomenuo da vrijeme nije samo apstrakcija. baš kao i njegovo djelo Murphy.. Woolfove. nalazimo ih kod međusobno vrlo različitih mislilaca kao što su. Conrada. njihov bi međuodnos bio posve jasan. Jamesa. gdje vrijeme u umu glavnog lika postaje povratno. Svi mi čitav život iščekujemo Godota. primjerice. Slično 55 . pa i samo vrijeme. te nam otkriva jedini prostor u kojemu čovjek može živjeti u skladu sa samom biti svih stvari. Faulkner i Vonnegut. U svojem trinaestotomnom Traganju za izgubljenim vremenom. ni buduća. Uzme li se u obzir umjetno odvajanje pojedinca od društva koje u bitnome smislu određuje prostor njihova djelovanja. Psihologija vremena Jedno od temeljnih pitanja na polju psihologije jest: postoji li fenomen vremena neovisno o pojedincu ili vrijeme prebiva isključivo u pojedinčevoj svijesti o vremenu? Husserl. zapisao je kako svaka minuta koju oslobodimo iz okova vremena u nama budi. prostor posve izvan vremena. nego i osjećaj. A. I dok je do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća sociologija pokazivala razmjerno maleno zanimanje za vrijeme. Znamo da iskustva .

šibano olujama nagona. što upravo snovi . U Kritici ciničkoga uma. zapisao je Marcuse. Ne iznenađuje stoga.. To učenje. LSD. Čapek je vrijeme nazvao golemom i kroničnom halucinacijom ljudskog uma. vlastitim ciljem proglasio brisanje granica između sna i svjesne stvarnosti. Marie Bonaparte ustvrdila je da slabljenjem potpune kontrole ega vrijeme postaje sve plastičnije i da se sve više pokorava načelu užitka. Peter Sloterdijk je iznio zahtjev za radikalnim i bezrezervnim prihvaćanjem Ida. poput religije. U svijetu otuđenja odrastao čovjek nije sposoban ostvariti ili vratiti slobodu pred vremenom koju dijete po prirodi uživa . Proširene kritičkim dosezima na području društvenih i povijesnih razmatranja. Orgazam. Dooley govori o činjenici da upravo ljudi opsesivne naravi. tradicionalno bio odbačen kao opačina. čovjek bi se oslobodio vremena. tamo nema svijesti o prolasku vremena. a na njezino mjesto stupa osjećaj prisutnosti. očituje se u porastu broja pacijenata koji pokazuju simptome vremenske tjeskobe. Među neciviliziranim narodima.posve neosjetljivi na vremenska pravila privlače pozornost ljudi koji tragaju za putem prema slobodi. dakako.. narcističkim samopotvrđivanjem koje će otvoreno ismijavati mrzovoljno društvo. Narcizam je. primjerice. gotovo je paradigmatski nositelj bitnih značajki procesa civiliziranja. malen je broj iskustava koja se doista mogu nazvati bezvremenima. implikacije tih nedovršenih tvrdnji mogle bi poslužiti kao važan doprinos suvremenim raspravama. Mentalni procesi nesvjesnoga zapravo su bezvremeni. ne iznenađuje ni to što nesvjesno. Colerigde je u tvorcu planske proizvodnje prepoznao tvorca vremena. Kalendar je najeksplicitnija manifestacija tjeskobe odvajanja. smatrao je autor. pokazalo se da apstraktan pojam vremena mladim ljudima stvara priličan problem. Prolazak vremena. Učenje vremena kao bit školovanja. Slično tomu.. Svedene isključivo na područje psihologije. izrazito učestalo koriste se pojmom vremena i pokazuju visoko razvijenu svijest o vremenu.. Breton je. one nažalost zadržavaju bitnu ograničenost i varljivost. Nadrealisti su vjerovali da se stvarnost može puno bolje pojmiti uspostavom veza s našim nagonskim. Pacijentica Joosta Meerlooa je sarkastično zaključila: Vrijeme je civilizacija. Sve veći pritisak što ga vrijeme čini na pojedinca. godine zapisao Freud: Na razini Ida nema ničega što bi odgovaralo pojmu vremena. prolazna stanja čija snaga omogućava bijeg iz zagrljaja vremena. a Meerloo razmatrajući karakter i dostignuće Mussolinija i Eichmana upozorava na neprijepornu povezanost prisile i fašističke agresije. Slijedeći Freuda. U djelu Analitika i vrijeme Pettit uvjerljivo upućuje na blisku povezanost neuroze i vremena. Dok sanjamo. U svojim razmatranjima Piaget nije uspio naći potvrdu prirođenosti vremena. niti postoji spontana upravljenost na vrijeme. Bezvremenost je ideal užitka. želeći time reći kako su vremenski rasporedi i pretjerano vrednovanje točnosti razorna oružja kojima odrasli pokoravaju djecu. . Vrijeme je neprijatelj erosa i snažan saveznik represivnog poretka. vrijeme ih ne mijenja. svijesti o vremenu jednostavno nema. Štoviše. Norman O. snovi su jedan oblik mišljenja. a ideja vremena se na njih ne može primijeniti. Žudnja je stoga uvijek izvan vremena. zastrašuje svakog tko pati od neuroze koju nazivamo civilizacija.tomu. podsvjesnim iskustvima. Kao što je 1932. zaključio je Freud. kao heretičko 56 .i na kraju mora izgubiti. lapidarno ističe Fraser. život koji prolazi pred očima u trenutku velike opasnosti.. Bergler i Roheim protumačili su prolazak vremena kao simbol razdoblja odvajanja čiji su korijeni u ranome djetinjstvu. Brown smatrao je svijest o vremenu ili povijesti bitnom sastavnicom represije. bez obzira na oblik neuroze od koje pate. okarakterizirao svjedočanstvima emocionalnog nezadovoljstva.. Reichenbach je filozofije postavljene protiv vremena. dokinućem represije. Ono nije nešto što djeca spontano usvajaju. s druge strane. potiče zaborav onoga što jest i što može biti. ta je sposobnost vjerojatno nekoć bila zajednička svim ljudima. od presudne je važnosti za društvo. to su rijetka.

. potiče burnu reakciju branitelja vremena i autoriteta.možda. Prema mišljenju N. C. Znanost . Štoviše. što je u bitnom smislu značilo da se znanstvenik služi metodom koja ga izdvaja iz šireg konteksta i koja ga ne obvezuje da obrazlaže porijeklo i značenje njezinog/njegovog projekta. Tekst objavljen u časopisu Walter Tevis Science pod naslovom Čovjek koji je pao na zemlju možda ne problematizira vrijeme i otuđenje s istom onom izravnošću kojom to čine. Čovjekov osjećaj odvajanja od svijeta uvelike je posljedica upravo tog proturječja. te je u tom smislu jednako neosporna i nerazložena danost kao i u izvanznanstvenom području. No. Vrijeme u znanosti Iako nisam znanstvenik.jedna od njih je svakako i svijest o prolasku vremena. otuđenosti i poimanje života pukim slijedom trenutaka. znanost itekako može biti korisna u osvjetljavanju teme koja je pred nama i to ponajprije zbog mnogih poveznica između znanstvene teorije i ljudskoga života. svako pisanje nužno je metaforičko. Je li fizikalno vrijeme istovjetno vremenu u našoj svijesti.a osobito fizika . ipak sadržava klicu drugačijeg poimanja stvarnosti koje smjera bezvremenom savršenstvu u čijem su sklopu bivanje i postojanje jedno. Sadržaj toga pojma uvelike nadilazi dosege prirodoznanstvene domišljatosti. on mora odgovoriti svim njegovim zahtjevima. U stvarnosti to je značilo da je bio povlastica vladajuće klase. u jednom od posljednjih pisama. No kako god bilo.. a vrijeme je implicite zaustavljeno. u čemu je razlika? U fizici. dok su svi ostali (radnici. One su simptomi i simboli pojedinih načina života iz kojih izrastaju. robovi) morali biti pokorni i predani samoporicanju. vrijeme je nedefinirana temeljna dimenzija. Simptomi narcizma su osjećaji ispraznosti. neki psiholozi. koji vjeruju u fiziku. po sebi otuđeni i vrlo neizravni. neće iznjedriti odgovore na postavljena pitanja o vremenu. Davies. Varijabla vremena. Trideset godina prije toga. Znanost se temelji na neobično snažnoj razdiobi unutarnjih i vanjskih svjetova. praćeni žudnjom za istaknutom autonomnošću i samopoštovanjem. Znanost. koliko god bila korisna na polju znanosti. Zakoni znanosti. svjesni su da je razlikovanje prošlosti. stoga. no ta se opaska vrlo rijetko primjenjivala na znanost. neki znanstvenici (poput Dinglea) smatraju da su svi postojeći problemi vezani za pojam vremena izvan dosega fizike. Mi postojimo u vremenu (i otuđenju). nestvarnosti. psihijatar Mark Stern piše: Budući da vrijeme prebiva izvan nadzora pojedinca.samoljublje. Narcistički zahtjev za potpunim zadovoljenjem u svakom je slučaju jedan oblik subverzivnog individualizma. poput svih ostalih oblika mišljenja. Narcis prezire i poriče vrijeme (Alford) čime dakako. vrijeme je zacijelo navažniji i najtajanstveniji prirodni fenomen. žene. odgovori. to stanje koje nedvojbeno može imati i negativne sastavnice. ipak je teoretski konstrukt. zapisao je: Ljudi poput nas. piše H. ali vrijeme ne postoji u fizičkome svijetu. ne razlikuju prošlost i budućnost. Subjektivno vrijeme. sadašnjosti i budućnosti samo snažan i ustrajan privid. Sama ta dioba omogućena je procesom matematizacije prirode. Hrabrost je antiteza narcizma. Prema Nietzscheu. ima neka obilježja koja izostaju u ‘izvanjskome’ svijetu i koja presudno utječuj na naše poimanje stvarnosti . To nas podsjeća da znanstvene zamisli. Unatoč tomu. Kozyreva. međutim. izvan vlastita kulturalnog konteksta gube svoj izvorni smisao. mogli bi stići iz ponešto drugačijeg područja mišljenja. objasnio je Stephen Hawking. kao što ističe P. a ponajprije osobite interese i kulturu pojedinih društava. Robinson. primjerice. i na 57 . Einstein je otišao korak dalje. Uzme li se u obzir proširenost tih simptoma i žudnja. ako nije. sna i stvarnosti. P. nimalo ne čudi što se narcizam nadaje kao potencijalna emancipatorska sila. različite kozmologije što ih je čovječanstvo stvaralo u različitim vremenima i na različitim mjestima ipak neizbježno zrcale fizičko i intelektualno okružje. W. Tako primjerice. A. znam da sve stvari počinju i završavaju u vječnosti.

kvantna fizika postavila je mnoga temeljna pitanja o vremenu i kauzalnosti. koji se mogu shvatiti kao elektroni koji se kreću unatrag u vremenu. u smislu u kojem je kretanje čestica na toj razini stvar vjerojatnosti. njezini temeljni zakoni ne samo da su povratni u smislu smjera vremena kao što je napomenuo Hawking . međutim. Što ga se više racionalizira. i tahiona.puno više individualna kategorija. neke vrste ipak ne postaju složenije. no nepromjenjivost otuđenja osigurava da se njutonovski model neovisno o gibajućem vremenu održi duboko u našoj svijesti čak i nakon što je relativnost uklonila teorijske temelje vremena. uzme li se u obzir da je molekularna dinamika u cijelosti reverzibilna.druge načine snažno utječe na položaj što ga vrijeme ima u društvu. Kad je riječ o svemiru. Na razini kvantnog mikrosvijeta otkriveni su česti akauzalni odnosi koji nadilaze vrijeme i dovode u pitanje samu ideju redanja događaja u vremenu. fizika ne poznaje ideju o sadašnjem djeliću vremena koje prolazi. ne postoji neki utvrđeni interval neovisan o sustavu prema kojem se odnosi. Vrijeme time gubi autonomiju i objektivnost pripisane mu u Newtonovu svijetu. Ta spoznaja svakako donosi olakšanje.utoliko što ne razabire neki određeni smjer vremena. M. iako je vrijeme time bitno razsredišteno. ono je istodobno koloniziralo subjektivnu razinu kao nikad prije. to se više gube različite varijacije vremena. sa stajališta temeljnih fizikalnih zakona. Uočeno je 58 .nego su svi nepovratni fenomeni zapravo rezultat osobite naravi ljudske spoznaje. dakle. prije ili poslije. Znanost je ipak dio kulturalne povijesti vremena. Ideja o protoku vremena očituje se u pojmovima prošlosti i budućnosti koji pak ovise o odrednici poznatoj pod nazivom sadašnjost. jasno da univerzalna sadašnjost ne postoji: svemir ne poznaje neko jedinstveno sada. Time se čak i na tom najobjektivnijem području iznova potvrđuje presudan utjecaj ljudskoga iskustva. poznata je kao temeljna teorija tvari. U bitnom smislu. koja se bavi najmanjim česticama svemira. Zee je to izrazio sljedećim riječima: Vrijeme je jedini koncept u fizici o kojem ne možemo govoriti a da. utjeha koju pruža spoznaja o njihovoj ovisnosti o različitim okolnostima doista je malena. Razmatrajući elemente poput pozitrona. Kvantna teorija. Ono je . čestica bržih od svjetlosti koje stvaraju pojave i kontekste obrnutoga temporalnog slijeda. nego kakav apsolutan i univerzalan vladar. teorijska fizika bitno geometrizira vrijeme izlažući ga kao ravnu crtu. Budući da su vrijeme i otuđenje uspostavili svoju vladavinu diljem globusa. ističe Watanabe. Tako. u raspravu ne uvedemo pojam svijesti. Njezina temeljna pretpostavka jest indeterminizam. posve nebitno i besmisleno. Zahvaljujući Einsteinovoj teoriji relativnosti postaje. Valja u svakom slučaju istaknuti ono bitno: pitanje smjera vremena pokazuje se izrazito složenim. čini se da je i na tom području jednoglasno prihvaćena tvrdnja prema kojoj je protjecanje vremena. a taj mogući smjer u bitnom smislu odgovara odrednicama društvenoga okružja. Kako je već spomenuto. No.barem u smislu Einsteinovih izvoda . Vrijeme je ovisno o specifičnim okolnostima i mijenja se u skladu s čimbenicima poput brzine i gravitacije. Zašto je. što je navelo J. kvantna teorija slijedi ostale temeljne fizikalne teorije . Drugim riječima. No općenito govoreći. primjerice. u istom onom smislu u kojem je otuđenje ovisno o vlastitom kontekstu. često se tvrdi kako usmjerenost vremena nedvojbeno potvrđuje međusobno odmicanje galaktika. temeljni fizikalni zakoni posve su neovisni o mogućem smjeru vremena. Smitha na zaključak da je vrlo teško reći ima li evolucija u općenitom smislu određeni smjer. naš svijet vremenski asimetričan? Zašto vrijeme ne može ići naprijed i unatrag? To je doista paradoks. Moderna fizika izlaže određene teorije u kojima vrijeme uopće ne postoji ili se pak vraća u postojanje. Štoviše.poput teorije relativnosti . Proturječja u vezi s vremenom javljaju se čak i u naoko jasnim područjima. Iako se složenost kod većine složenih vrsta može povećavati.

Augustin požalio se da ne razumije od čega je zapravo sastavljeno mjerenje vremena. Jedno od općenito prihvaćenih načela fizikalne teorije vezuje smjer vremena za Drugi zakon termodinamike prema kojemu svi sustavi smjeraju sve većoj nezakonitosti i entropiji. dakle. Otuđenje. gotovo neizbježno. počevši s Carnotom. kao što je napomenuo Toda. Kulturalno obilježje te teorije ili. a Cambel definira usmjerenost vremena kao primarno obilježje složenih sustava. pri čemu njegov rad gubi na učinkovitosti i postaje sve kaotičniji. D. dakle. Mikrosvijet što ga opisuje fizika. Ako je ideja evolucije odražavala optimističku primjenu koncepta nepovratnog vremena. traži upravo takav jedan oblik sudjelovanja. odgovara primitivnom društvenom svijetu i izvorima podjele rada koja uobličuje složena. Gleick je sažeo situaciju sljedećim riječima: S nestankom simultanosti. Prošlost je.trenutno međudjelovanje i povezanost između vrlo udaljenih događaja bez prisutnosti bilo kakve posredničke sile ili signala. Ugledni američki fizičar John Weeler je svratio pozornost na pojave u kojima određeni čin počinjen u sadašnjosti utječe na razvoj događaja koji su se već dogodili. isključivo jednosmjerno vrijeme . barem jedan od smjerova u kvantnoj fizici pokušao je potpuno ukloniti pojam vremena. zaključio je Schlegel. nego tu česticu u bitnome smislu i determinira. Drugi zakon termodinamike bio je njezina pesimistička inačica. čin promatranja ili mjerenja ne samo da otkriva stanje promatrane čestice. Zbunjujuće stanje u znanosti našlo je svoj parnjak u ekstremizmima društvenoga svijeta. Stotinu i pedeset godina poslije. priznajući neprimjerenost vlastita odgovora. Kvantna fizika ukazala je pak na nerazdruživost mjeritelja i mjerenog. Penrose) smatrali su 59 . poput vremena. ona ne radi i ne brine se zbog reda ili nereda. Vremenski protusmjerno ponašanje atomskih čestica u većini se slučajeva pretvara u ponašanje sustava koje je jednosmjerno.gotovo prema definiciji . kauzalnost je podvrgnuta snažnom pritisku. Smjer vremena .čudovište je koje se pokazalo užasnijim od bilo koje fizikalne projekcije. često definirao vrijeme kao ono što se mjeri satom. sekvencijalnost se počela urušavati. točnije. pa i u samim svojim temeljima. U izvornome smislu. uvijek sređenija od budućnosti. nije stroj. a znanstvenici su se općenito osjetili slobodnima propitivati temporalne mogućnosti koje su se prošloj generaciji činile nevjerojatnima. tako je.zapravo izgrađeno od ničega u činu promatračeva sudjelovanja? To je još jedan začudan paralelizam budući da otuđenje . Mnogi zagovornici ideje o nepovratnosti vremena u prirodi (Haken. U svakom slučaju. Park zapisao: Atemporalna reprezentacija puno mi je bliža od one temporalne. primjerice. Einstein je. Posredstvom procesa koji fizičari nisu uspjeli potpuno shvatiti. To je nagnalo Weelera da postavi pitanje: Pa zar je onda sve uključujući i vrijeme . klasno razdijeljena društava i njihov naoko nepovratni napredak.uistinu je očito. odakle ono dolazi? Zbog čega je naš svijet tako bitno omeđen vremenom? Na ovome mjestu susrećemo se s provokativnom analogijom. Neki sljednici Drugog zakona našli su u porastu entropije puni smisao razlikovanja prošlosti i budućnosti. koji se tako tajanstveno preobražava u makrosvijet složenih sustava. potiče stvaranje sve većeg broja pritisaka i neobičnosti: u oba slučaja postavljaju se dakle. Vrijeme bez smjera uopće nije vrijeme. odnosno u trenutku kad je industrijski kapitalizam i sâm dosegnuo točku nepovratnosti. zabrinutost kapitala za vlastitu budućnost . fundamentalna pitanja. Ako vrijeme. No priroda. U petom stoljeću Sv. taj je zakon prikazivao svemir kao golemi parni stroj koji se polako gasi. nije utemeljeno u mikrosvijetu. Ideja o općem načelu nepovratnosti javila se sredinom devetnaestog stoljeća. fizikalni teoretici shvatili su da se Drugi zakon i u njemu sadržano objašnjenje smjera vremena nikako ne mogu smatrati riješenim problemom.neopozivo.na svakoj razini.

na razini spomenutih zamjerki zbog površnosti. Ilja Prigogine. Ono što Prigogine i njegovi istomišljenici obećavaju vladajućem sustavu jest iskorjenjivanje kaosa uz pomoć modela nepovratnog vremena.Drugi zakon odveć površnim. Otkako je civilizacija pokorila čovječanstvo. Otpor. pak sâm koncept entropije smatraju nejasnim i problematičnim. Za razliku od burnih rasprava vezanih za vrijeme. Prigogine i Stengersova tako na jednome mjestu pišu: Nepovratnost je obilježje ili svih razina ili ni jedne. kao ljudi. jedan je od najpredanijih i najglasnijih zagovornika stajališta prema kojemu sve razine egzistencije obilježene nejednosmjernim vremenom.to vrijeme postaje sve opipljivije. konačno. Kakve li znanstvenosti! Prijenos prirodnih zakona na društveni svijet gotovo da i ne traži dodatnu razradu. zapisao je Merleau-Ponty. Unatoč spomenutim aporijama i prigovorima. smanjuje ili ostaje ista. Prigogineov učenik Ervin Laszlo. nastojeći legitimirati i proširiti dogmu o univerzalnoj nepovratnosti vremena. Nostalgija za prošlošću. Vladavina kapitala uvijek je bila obilježena strahom od entropije i nereda. Prigogine vremenu pridaje ključno mjesto u pitanjima univerzuma. Alvin Toffler. a nikako primarnim zakonom Drugi. Na simpoziju održanom 1985. podjelu rada i megastrojeve koji zajednički razaraju autonomiju ili povratnost ljudskog odlučivanja. postavio je pitanje mogu li se prirodni zakoni primijeniti na ljudski svijet? Nedugo zatim ponudio je i odgovor na svoje nedomišljato pitanje: Opća nepovratnost tehnologijskog razvoja premošćuje raznosmjernost individualnih grananja. Što se više užitak i razumijevanje odmiču iz čovjekova dosega . takvo prenošenje prirodnih zakona na polje društvenih odnosa gotovo je neupitno. samo su neki od simptoma bolesti vremena za koju još nema lijeka. gibanje u smjeru nepovratne fizike zasnovano na temeljima Drugog zakona neosporna je činjenica čije su implikacije uistinu zanimljive. što također proturječi Drugome zakonu. povijest i napredak neprekidno nastoje dokinuti. tvrdi se da se pojave što ih opisuje Drugi zakon mogu pripisati isključivo osobitim početnim uvjetima.a to je sama bit civilizacije . opčinjenost idejom o putovanju kroz vrijeme i mahnita žudnja za produljenjem životnoga vijeka. poglavito onaj prema radu. nije slučajno napisao nadahnut predgovor jednom od temeljnih ogleda provremenske provenijencije. predstavljen na impersonalnoj razini termodinamike. Sklar ističe da mi ne znamo da li se opća entropija svemira zapravo povećava. blisko povezan s onime što mi. i. nepovratnost o kojoj govori Drugi zakon potvrđena je u izoliranim sustavima u kojima nisu dopušteni nikakvi doticaji s okolinom. I dok su u bitnom smislu sve važne znanstvene teorije posve neutralne prema vremenu. porijeklu svemira ili porijeklu tvari više jednostavno nije moguće razmatrati bez temeljne pretpostavke o nepovratnosti. ljudi su bili prisiljeni živjeti s melankoličnom sviješću da su čovjekove najviše težnje možda jednostavno nedostižne u svijetu kojim tako nepokolebljivo vlada vrijeme. nepovratnost vremena je svenadsvođujući primarni aksiom. 60 . godine. godine pod pokroviteljstvom Honde. zajedničkom uratku Prigoginea i Stengersove pod naslovom Poredak iz kaosa. U navodno bezinteresnom prostoru znanosti. poput Sklara. pitanje vremena očito je poprimilo određene političke dimenzije. Igra je to na sve ili ništa. Jedino što ne propada s vremenom jest vrijeme samo. Prigogine je izjavio: Pitanja o porijeklu života. sekundarnim. vodeći povijesne procese u jedinstvenom i očitom smjeru od primitivnih plemena prema modernim tehnoindustrijskim državama. ne može se reći da svaki par događaja koji iskazuje posljedičnu međusobnu povezanost istodobno pokazuje entropijsku diferenciju. te kako one ni u kom slučaju ne utjelovljuju nekakvo opće načelo. Vodeći američki zagovornik ideje o visokotehnologiziranom svijetu. istinska je entropija koju vrijeme. Znanost o složenim sustavima (koja zahvaća bitno šire područje od teorije kaosa) otkrila je da ne teže neredu baš svi sustavi. Prema njemu i srodnim mu misliocima. Štoviše. I dalje. a ulozi su golemi. možemo ili ne možemo učiniti. no svemir možda nije takav zatvoreni sustav. Lagget je sljedećim riječima izvanredno opisao situaciju: Iz te perspektive slijedi da je smjer vremena. Laureat Nobelove nagrade 1997.

. nije riječ o kontroli vremena. No. Možemo li dokinuti vrijeme? Njegovo gibanje može se smatrati gospodarom i mjerilom društvene egzistencije koja polako. naoko čvrsto osigurana. Vrijeme se shvaća bez razmatranja njegovih dijelova. kako bi se osigurao bitno kvalitetniji život.tek kad uklonimo primarne uzroke te podjele. Oprečno svemu što je spontano i neposredno. vrijeme sve jasnije otkriva svoju povezanost s otuđenjem. prvi simbolički artefakt koji upravlja ljudskim ponašanjem mjereći vrijeme. Po prirodi neiscrpno. Privikavanje na vrijeme. osobno mi je bliža Rexrothova formulacija: Jedini apsolut jest zajednica ljubavi u kojoj vrijeme nestaje. Nietzsche je pronašao nadahnuće za djelo Tako je govorio Zaratustra.Uz naznačenu općenitu odbojnost. To privikavanje. osnovano je Društvo za zaustavljanje vremena koje u četiri europske zemlje ima nekoliko stotina članova.. objavljena 1991. presudno je važno za društvo. zapravo nije bila potpuna sve dok su postojali ljudi koji su dovodili u pitanje prve pretpostavke bivanja. Vrijeme je jedina ideja dosljedna sebi u svim svojim dijelovima. Tu uviđamo potpunost otuđenja u izdvojenom svijetu kapitala. Uobličenje kalendara ključno je za uobličenje civilizacije. godine. U takvom svijetu otuđenja ni jedan odrastao pojedinac nije sebi sposoban priskrbiti ili prisvojiti slobodu od vremena u kojoj svako dijete po prirodi uživa .i koju mora izgubiti. čini se nužnim iznijeti i neke konkretne primjere oponiranja konceptu vremena. Bitno manje hiroviti nego što bi se to moglo naslutiti. Uz pomoć zvijezda. zapisao je u svome dnevniku. Godine 1990. Zbog izrazito negativnog razmatranja vremena. godina i njezina razdioba nameću se kao instrumenti organizacijskog autoriteta. Šest tisuća stopa nad ljudima i vremenom. Ritual je. sažeto ističe Fraser. Njegova pobjeda. nego upravo suprotno: riječ je o procesu u kojem vrijeme zatvara čovjeka u svijet zbiljskog otuđenja. to je djelo potaknulo vrlo živu raspravu u filozofskim krugovima. Supstantiviranje vremena trajalo je toliko dugo da se ono danas doima poput neprijeporne prirodne činjenice. Vrijeme je konstruirana dimenzija i temeljna sastavnica kulture. gotovo paradigmatski sažima sve značajke procesa civiliziranja. Ovdje. Kalendar je. Podijeljeni život zamijenit će se mogućnošću uspostave cjelovitog i potpunog života . ono je savršen model vladanja. zapisao je MerleauPonty. Naš projekt obnove zato mora svojim opsegom obuhvatiti svu širinu njihove združene vlasti. 61 . članovi društva s iznimnom predanošću zagovaraju obrtanje trenutačnog ubrzanja vremena u svakodnevnom životu. međutim. međutim. ta bit školovanja.dio je procesa prilagodbe na izrazito materijalističko poimanje svijeta. čin čovjekova istupanja iz tog stanja i pogrešan korak koji ga odvodi još dalje od željenog cilja. naime. otvoreno se suprotstavlja vremenu koje autor smatra najvećim čovjekovim neprijateljem. Kriza vremena je kriza cjelovitosti. ali nedvojbeno postaje praznijom i tehnički posredovanijom.. vrijeme nije moguće nadići oholim prijezirom prema čovječanstvu jer dokinuće otuđenja koje ono stvara ne može ostvariti osamljeni pojedinac. Iznad jezera Silviplana. Bezvremenost broja bitna je sastavnica tog odmicanja koja uvelike pomaže vremenu da se uspostavi kao nedokidiv i čvrst pojam. Svaki ritual je čovjekov pokušaj da se pomoću simbolizacije vrati u bezvremeno stanje. U tom smislu.života bez vremena . Jačanje svijesti o vremenu prihvaćanje vremena . čime se razotkriva njegova totalnost. poput zasebno postojeće sile. Knjiga Michaela Theunissena Negativna teologija vremena.

To je poruka koju nam tehnologija neprestance šalje. Čini mi se da živimo u jalovom. Oni su. Kako su sve sastavnice društva spojene s računalom. točnije. od samog početka pokušavao odgovoriti na pitanja: što je tehnologija. Ljudi koji danas govore da je ona tek puko neutralno oruđe i da se sve svodi na pitanje instrumentalne uporabe tehnologije. Osobno nisam pristalica klišeja. takvo što jednostavno nije moguće.Protiv tehnologije Hvala Vam što ste došli. tehnološki sveposredovanom svijetu i da su ta obilježja međusobno povezana. moguće je navesti niz ljudi ili slučajeva. koja klasa posjeduje i kontrolira tehnologiju i sredstva proizvođenja ili na koji način razvlaštena klasa. Sve što je potrebno jest još malo tehnologije. Danas ću ja biti vaš ludit. međutim. morate odgovoriti na pitanje što je tehnologija. nadam se. Gotovo da je nemoguće naći jedno pitanje na koje tehnologija ne nudi odgovor.ta proteza u konačnici uzrokuje otupljivanje i atrofiju čula. 62 . primjerice. izobilje računalnog svijeta nudi svakovrsne sadržaje. poput mnogih drugih. kažete li da je tehnologija neutralna. bilo da tvrdite da je negativna ili pozitivna.koja vrlo rijetko postaje predmetom ozbiljnijeg razmatranja . Zbog vremenskog ograničenja. tehnologija je neutralna. Time ona krije svoje ciljeve. bitno lukaviji jer reći da je tehnologija neutralna. pod pretpostavkom njihove bitne jednakovažnosti. puko oruđe čije značenje i vrijednost potpuno ovise o načinu uporabe. a ipak . Tehnologija se smatra produžetkom čula. Marx je nesumnjivo smatrao da je tehnologija pozitivno dobro. Taj je naglasak bitno različit od razmatranja i vrednovanja tehnologije te upućuje na autorovo napuštanje ranijih interesa. skrivajući se iza vlastitih sredstava.kako je zapisao Fredric Jameson živimo u društvu koje je najstandardiziranije u povijesti. međutim. postavlja se. primjerice. znači izbjeći opasnost provjeravanja istinitosti tvrdnje da je riječ o nečemu pozitivnom.protivno spomenutoj tvrdnji . Optika sredstava i ciljeva u bitnome smislu ima moralnu osnovu koja je svakako valjana i. Ipak. što je proizvodnja i što su sredstva proizvođenja te je. Predlažem da promotrimo stvari s gledišta sredstava i ciljeva. čini se. zagovornik ludita koji si je uzeo u zadatak obraniti njihov nepopularan i protuslovan stijeg. Rezultati su danas vidljiviji nego ikada. ono što nazivamo tehnologijom izmiče svakoj prosudbi. naglasak će biti više na širini.okrenuo bitno drugačijim pitanjima kao što su. blagodat svedostupnosti. proletarijat. No. međutim. osiromašenom. Mi općenito prihvaćamo etičku pretpostavku prema kojoj manjkavim i nevaljalim sredstvima nije moguće ostvariti valjane ili dobre ciljeve. međutim. Utoliko se čini bitnim ukazati na važnost i negativnost podjele rada. ne može biti klišej. Ako nema mogućnosti da spoznamo njezinu bît. Marx je. treba oduzeti tu tehnologiju buržoaziji. U svrhu dodatnog rasvjetljavanja samog slučaja. zaključio da je osnova svega podjela rada. unutarnju logiku. razmatranje tog pitanja biva potisnuto u drugi plan. povijesnu ukorijenjenost i sve ostale dimenzije. da . Marx se. Prema uvriježenom mišljenju. Ili. Drugim riječima. od te banalnosti . nadam se da to neće ugroziti možebitnu uvjerljivost ponešto općenitih napomena koje slijede. nego na dubini izlaganja. doista vjeruju da je tehnologija nešto pozitivno. pitanje kako doći do jasne prosudbe ciljeva bez poznavanja sredstava? Bez razmatranja bîti i temelja. Tehnologija današnjice nudi rješenja za sve probleme na svim područjima. Ono što se pritom od nas traži jest da zaboravimo na činjenicu da je upravo tehnologija stvorila sâm problem za koji nam u povratnome smislu nudi rješenje.

U svakom slučaju. Promotrite li naslovnice knjiga u 63 . slično napadima na Oscara Wildea. Postoji. Ipak. nije tako nazivala . sve je to ipak vezano uz pitanje međupovezanosti društva i tehnologije. njegove vrijednosti i sve ostalo što ga čini životom jednostavno nestaje? Da bi se odgovorilo na ta pitanja. Vrijedi također spomenuti da si je Turing sredinom 50-ih godina oduzeo život zbog optužaba na račun njegove homoseksualnosti. Tim činom dobili smo rad. ali mislim da se ljudi sve češće pitaju je li ovo što imamo život ili samo činimo određene kretnje? Što se događa? Je li život potpuno isisan? Zar je moguće da njegova građa.ali nije riječ o Tedu Kaczynskom. je izjavio: U budućnosti. razvoj umjetne inteligencije zapravo nije opravdao njegove ambiciozne tvrdnje. dakako. Ono što je uistinu zastrašujuće jest sužavanje razlike među njima. Mislim da se promjenu u percepciji računala može objasniti izobličenjem što ga je uzrokovalo otuđenje golemih razmjera u proteklih pedesetak godina.toliko napredovala.koja se u njegovo vrijeme. napomenuo bih . Još jedan navod koji je u sličnoj mjeri ukazao na spomenuti pad.ne želeći pritom obezvrijediti tragične posljedice autorove homoseksualnosti . a nadam se da ih nema mnogo. trebalo bi nam puno više vremena. Ako strojevi mogu biti ljudski. Ono što mi se u tom iskazu čini bitnim jest da autor ne govori kako ćemo do kraja stoljeća imati računalne strojeve (u to vrijeme još se govorilo o računalnim strojevima) koji će biti tako napredni da će ljudi bez ikakva problema prihvaćati mogućnost mislećega stroja. Mislim da je on bio u pravu.puno lakše govoriti o čovjekolikim strojevima. . te se pitam nije li nam htio nešto poručiti. R.u smislu u kojem postajemo sve više strojoliki . Na sredini teksta što ga je 1950.. štoviše. Iako se moje čitanje vjerojatno razlikuje od onoga što je autor imao na umu. bijedu i tehnologiju. Neki se ljudi vrlo ozbiljno bave tim pitanjem. Čini mi se ipak da razlog tome nije visok stupanj razvoja umjetne inteligencije. a neki od vas zasigurno znaju da je on postavio niz teoretskih osnova računarstva tijekom 1930-ih i 40-ih godina. iznio je stručnjak za računalnu komunikaciju.da si je Turing oduzeo život tako što je jabuku umočio u cijanid i odgrizao komad. C. jedan vrlo pregnantan navod što ga je iznio briljantni matematičar . Kad je riječ o njihovim mogućnostima. Turing je rekao: Vjerujem da će se do kraja stoljeća uporaba riječi u velikom dijelu obrazovane populacije toliko izmijeniti da će čovjek moći govoriti o mislećim strojevima.Dopustite mi da spomenem jedan navod koji mi često pada na um. onda ne znam što jest. Zašto su upotrijebili jabuku? Sve je to pravi misterij. čini mi se da stvari nisu daleko odmakle. J. ponovno ističem. čini mi se da je s obzirom na sužavanje razlike između ljudi i strojeva .. naša će komunikacija sa strojem biti učinkovitija od one s drugim ljudima. ne stoga što je umjetna inteligencija . da se tako izrazim. Početkom 80-ih se puno govorilo kako je Umjetna inteligencija samo pitanje trenutka. onda ljudi mogu biti strojevi. razmišljaju o mogućem životu računala. ali ostale razine su mu još izvan dosega. To je razlog zbog kojeg neki. On kaže. ali u svakom slučaju smatram da napredak tehnologije ipak nije presudan. jedan nevjerojatan vid kulturalnog razvoja jest da koncept otuđenja polako nestaje i gotovo uopće ne postoji. zemljoradnju. napisao za časopis Mind. Vratimo se nakon ove digresije navodu koji sam spomenuo. sposobno odigrati dobru partiju šaha. no iako nisam veliki stručnjak za to područje. Godine 1968. uzmemo li u obzir rezultat tog čina. a da pritom ne očekuje bilo kakvo osporavanje. a to me nagoni na pomisao o zabranjenom voću i drvetu znanja. nevelika ali vrijedna literatura koja razmatra pitanje osjetilnosti računala i mogućnost njihova života. Ako to nije otuđenje. Ne bih želio zvučati odveć dramatično. Pada mi na um i ime Apple Computers. doduše. Alan Turing. uporaba riječi u velikom dijelu obrazovane populacije toliko će se izmijeniti. To je britanski matematičar. Licklider. Računalo je. Prema mome skromnom mišljenju.

Svi to vrlo dobro znaju. sama ta izjava može zvučati odveć smiono. Čovjek se ne može tek tako isključiti iz ove strašne jednadžbe. primjerice. Mogu samo pretpostaviti da je otuđenje postalo toliko banalno da više nitko ne vidi razloga da se o njemu govori. Ne želim pritom reći da svi oni svjesno dolaze to tog zaključka. Ako čovjek malo bolje razmisli. Gotovo da nema novinske naslovnice na kojoj nećete naići na spomen kakva užasnog pokolja u McDonald'su. Računalo omogućava brže transakcije. godine porastao za 600%. procjene nakon koje pojedinci jednostavno izlaze iz igre. brže kretanje roba itd. Razmatranja provedena u nekim od najrazvijenijih zemalja svijeta pokazuju da se postotak teških depresija udvostručuje svakih deset godina. potpunim raščovječenjem skopčanim s krizom izvanjske prirode ili očitom ekološkom katastrofom. negdje u Škotskoj ili na Novom Zelandu. Ne brinite. ili točnije Sir Anthony Giddens napisao na posve nevezanu temu. ali svejedno mi je. Nedavno sam imao priliku čitati osvrt što ga je politički teoretičar. U Oregonu. Možda sam luda. s krizom unutarnje prirode. To. a ne samo za članove kulta. upravo u trenutku kad je uklonio sve moguće alternative. Čak i u nasilnoj zemlji kakva je SAD. Kapital se sve više tehnologizira. očito zanemaruju činjenicu da je temeljna funkcija računala razmjena kapitala. To gotovo ne treba naglašavati. svi nazočni upoznati su s bitnim obilježjima te katastrofe. još jedna činjenica koja se isključivo prihvaća i nikada ne dovodi u pitanje. spomenutom pitanju o pomicanju temelja čitavoga područja te najčešće neprimjetnoj promjeni u načinu na koji shvaćamo tehnologiju. vidjet ćete da mu nema traga. Sada se virus širi diljem svijeta. izvorne šume gotovo su potpuno nestale.proteklih dvadesetak godina. Taj mi podatak govori da se mladim ljudima. uz sve one ljude koji se hrane antidepresivima kako bi preživjeli dan. Pred oči im dolazi ovaj osiromašeni svijet. koji upravo stupaju na prag odraslosti i društva. Bitno je da je autora iznenadilo to što je kapitalizam nestao kao predmet razmatranja. Ljudi koji misle da se sve svodi na surfanje Internetom i razmjenu e-mailova s vašim rođakom u Idahu ili nešto slično tomu. međutim. ali neka vrsta procjene zasigurno postoji. Freud je zapisao da će potpuni ostvaraj civilizacije donijeti univerzalnu neurozu. On je jedan od vodećih ljudi u razvoju Umjetne inteligencije. ne govori o tome. i mi vrlo skoro činiti isto. neću vas zamarati potonjom. ubrzanim izumiranjem vrsta. Marvin Minsky je rekao početkom 80-ih da je mozak tri kilograma teško računalo načinjeno od mesa. u školi. dakle. To je također posve očevidno. prirodne. Mislim da ta izjava vrijedi za velik broj ljudi koji zure u prazninu. lososi su na rubu izumiranja. jasno je da to neće biti moguće bez jedne cjelovite promjene. Tu je i eksplozija višestrukih ubojstava. nikako ne sviđa ono što vide pred sobom. Mogu samo zaključiti da ćemo. Suočeni smo. Razlozi tog kretanja čine se nejasnima. Živim u Oregonu gdje je postotak samoubojstava tinejdžera od 1961. ipak. Ubrzo smo 64 . itd. ono što vidim oko sebe prilično me uznemiruje. Ime vam je vjerojatno poznato iz tiska. Čovjek se mora zapitati što bi se uopće moglo razmatrati u odsutnosti bilo kakva drugog sustava? Nitko. Ovdje sam već 31 godinu i vani za mene nema ničega. Anthony Giddens. kao i vrijednosti koje joj pripisujemo. Ipak. Rancho Santa Fe. kao i u Los Angelesu ili bilo gdje u Sjedinjenim Državama. U središtu priče je žena koja je dugo vremena bila pripadnicom lokalne skupine nazvane Heaven's Gate (Rajske dveri). takve su pojave prije nekoliko desetljeća bile vrlo rijetke. Vratimo se. ali stvari postaju jasnije ako imate na umu da se ljudi u biti polako okreću od nečega što je izgubilo svako značenje. nisu jedini problemi. Suočeni smo sa značajnim padom pismenosti. Želimo li naći načina da se taj trend zaustavi. A čitav je proces dodatno ubrzan razvojem tehnologije i svime što taj razvoj podrazumijeva. međutim. To je jednostavno danost.

i oprečna mišljenja. užasnim.dobili niz zanimljivih stvari. Upuštaju se oni u kritiku takozvana instrumentalnog uma. a ipak nije osobito poznato. dakako. No. piše Freud. preobrazimo sebe u nešto tome slično. To je cijena. Prije 350 godina Descartes je zapisao: Moramo postati gospodarima i posjednicima prirode. susljedno tomu. ali i mnogih drugih. religije. što svakako ide na čast njihovu poštenju. Riječ je o čuvenoj ideji da je predcivilizacijski život bio opak. Jedna od temeljnih ideologijskih osnova civilizacije. Kloniranje čovjeka nedvojbeno je vrlo blizu. a iz koje slijedi da je za spašavanje čovječanstva iz okova straha i praznovjerja. pretpovijesti. ono što smatram bitnim za istaknuti u kritici poput one Horkheimera i Adorna. to se poimanje pokazalo posve pogrešnim. i mnogi drugi znaci otuđenja. Postoje. ali jedan od nezaboravnih dijelova svakako je njihovo motrenje Odiseja iz Homerove Odiseje. Dobili smo Virtualnu stvarnost kojoj ljudi hrle u susret ne bi li umakli objektivnim egzistencijalnim uvjetima koji nisu osobito privlačan prizor. uvijek domeću tu opomenu.fundamentalno rascijepljen na težnju udaljavanju i težnju kontroli. Naseljeni dio prostora će biti pretvoren u kibernetički prostor. Potrebno je. bilo kakvog tijela. naša egzistencija. Tada ćemo možda doći u napast da neke od svojih najbitnijih mentalnih procesa zamijenimo nekim kibernetičkom prostoru primjerenijim programima preuzetim od umjetne inteligencije i tako. onda ni um nije neutralan. Te uvjete valja ukrotiti. neosjetilan život civilizacije i tehnologije. Oni dakle. države. Horkheimer i Adorno ističu da se tu u vrlo ranoj fazi susrećemo s opisom napetosti između čulnoga. Odisej zapovijeda svojim veslačima da ga privežu uz jarbol i ispune svoje uši voskom. Dogodila se sveobuhvatna revizija akademskih zamisli o tome kakav je doista bio život izvan civilizacije. jasno ističu autori. potrebno učiniti spomenute stvari. jednog od temeljnih tekstova europske civilizacije. To je. Ako tehnologija nije neutralna. dakako. jest da oni svojim razmatranjima dodaju zamisao da će. dakako. i jedina dobra stvar vezana uz računala. brutalan i kratak. ali gdje bismo bili bez njega? Mislim. također. policije. člana Carnegie-Mellona. prinudno odricanje nagonske slobode. To se jednostavno mora učiniti. jest pretpostavka o krvožednim. To nazivaju proizvođenjem znanja. naši misaoni procesi mogli bi se potpuno osloboditi svakog traga našeg izvornog tijela ili. Obrazovanje. za njegovo izvođenje iz užasnih uvjeta u svjetlost civilizacije. On piše: Posljednja granica će biti u konačnici urbanizirana i pretvorena u borilište u kojem će svaki oblik aktivnosti biti dio smislenog izračuna. a u tome je zapravo zasnovana cijela stvar. napisana 40-ih godina. da se u posljednjih 20-ak ili 30-ak godina dogodilo nešto što ima goleme implikacije. neljudskim uvjetima života prije civilizacije. dok pokušava provesti svoj brod kraj sirena. Nemam namjeru sažeti čitavo djelo u nekoliko riječi. Postoje razmatranja ljudi koji su bili prilično zabrinuti zbog razvoja stvari. Mislim da je svaki komentar suvišan. Ona njihovu sliku čini manje crno-bijelom i to jednostavno zato što. štoviše. vojske i svega ostalog. djecu spajaju s računalom. društvo uvijek biti podređeno prirodi i da. kako ne bi podlegli milozvučju i kako bi svi zajedno uplovili u represivni. Htio bih vam pročitati jedan navod Hansa Moraveca. Svakim danom novi užasi. društva neće biti. kao. Riječ je o Hobbesu. malo po malo. Postoje. Jedno od najboljih je Dijalektika prosvjetiteljstva Horkheimera i Adorna. uma koji je obilježen civilizacijom i tehnologijom . predtehnologije i zamisli o njihovu prebrođivanju. Postoje. tu prosudbu. U konačnici. U svakom slučaju. međutim. prepraviti itd. koji redovno surađuje s časopisom Extropy. 65 . te upuštanju u nešto drugo. problem je u tome što ta prosudba koči implikacije njihove kritike. Čim navrše petu godinu života. Možemo kritizirati tehnologijski život. Erosa. nikada nećemo moći potpuno umaknuti dominaciji prirode. ako priroda ne bude podređena i ako društvo ne podčini prirodu.

neslaganja oko pojedinih dijelova nove paradigme, nekih detalja, i mislim da većina literature ne izvlači do kraja one najradikalnije zaključke. Ipak, od ranih 70-ih pojavila se bitno različita slika života koji se događao na Zemlji dva milijuna godina prije javljanja civilizacije, razdoblja koje je okončano prije približno 10.000 godina, što i nije osobito dug period. Pretpovijest, prema novoj paradigmi, obilježavaju inteligencija, egalitarnost i dijeljenje, vrijeme za odmor, visok stupanj spolne jednakosti, krepkost i zdravlje, te izostanak dokaza o mogućem organiziranom nasilju. To je uistinu zapanjujuće. To je doslovno potpuna revizija. Dakako, i dalje smo okruženi prizorima iz crtanih filmova u kojima pećinski čovjek odvlači ženu u spilju, riječ Neandertalac još označava nekoga tko je nasilan i nečovječan itd. No, stvarna se slika posve izmijenila. Iako nemam vremena iznositi dokaze i argumente, ipak ću spomenuti nekolicinu. Primjerice, kako znamo za dijeljenje? To zvuči poput nekakve pretpostavke iz 60-ih, zar ne? Dokaze, međutim, nalazimo na zgarištima vjerojatno privremenih naseobina. Kad biste samo oko jedne vatre našli hrpu različite hrane, s pravom biste mogli zaključiti da su poglavica i svi ostali imali puno manje. Ako, međutim, svatko ima otprilike jednaku količinu svega, može se govoriti o uvjetima jednakosti. Thomas Wynn pomogao nam je da pretpovijesnu inteligenciju vidimo u drugačijem svjetlu. Mislim da je puno toga naučio od Piageta kad je riječ o tome što je sve sadržano i/ili skriveno u najjednostavnijem kamenom oruđu, nakon čega je to oruđe na određeni način dekonstruirao i iznio, čini mi se, devet različitih faza, koraka ili vidova u procesu izrade takva oruđa. Wynn je zaključio - a nigdje nisam naišao na osporavanje tog njegova zaključka - da je prije najmanje milijun godina Homo imao inteligenciju jednaku onoj današnjega odraslog čovjeka. Netko će možda reći, u redu, čak i ako je tadašnji život bio ružičasta prethodnica kulture, naši daleki preci bili su prilično glupi s obzirom na to da nisu bili sposobni ustanoviti zemljoradnju, hijerarhiju i sve druge divne stvari. No, ako to nije točno, stvari počinjete gledati bitno drugačije. Još nešto: 1976. godine objavljena je knjiga Marshalla Sahlinsa, Stone Age Economics (Ekonomija kamenog doba); većina argumenata u knjizi polazi od suvremenih skupljačkolovačkih naroda, pri čemu je autor izravno promatrao koliko vremena pripadnici tih naroda provode u radu. Odgovor je, vrlo malo. Valja reći da je Sahlins bio pročelnik katedre za antropologiju na Sveučilištu Michigan - nije, dakle, riječ o nekom šarlatanu ili marginalcu. Promotrite li podrobnije literaturu s područja antropologije i arheologije, svakako ćete uočiti velik broj ispravaka. Suočen s podacima, čovjek počinje misliti: izgleda da civilizacija nije osobito dobra stvar. Često se postavlja pitanje zašto je čovječanstvu trebalo tako dugo da osmisli zemljoradnju? Zemljoradnja se zapravo počela prakticirati prije manje od 10.000 godina, što i nije tako davno. Pravo pitanje je, međutim, zašto su se ljudi uopće počeli baviti zemljoradnjom? Ili, točnije, zašto su domislili civilizaciju? Zašto su počeli s razvojem tehnologije zasnovane na podjeli rada? Ako je nekoć postojala tehnologija - da se tako izrazim - koja nije bila zasnovana na podjeli rada, tada to ima uistinu nevjerojatne implikacije i nagoni me na pomisao o mogućem povratku u to stanje. Možda bismo se mogli iznova povezati s višim stanjem koje mi se nadaje kao stanje bliskosti sa stvarnošću, stanje bitne cjelovitosti. Bliži se kraj ovog izlaganja. Htio bih spomenuti Heideggera. Heideggera mnogi smatraju jednim od najdubljih i najoriginalnijih mislilaca dvadesetog stoljeća. On je smatrao da tehnologija označava kraj filozofije, pri čemu je taj stav posljedak njegova uvjerenja da zbog sve šireg zahvaćanja tehnologije u društvo, sve postaje podložno tehnologiji i podložno proizvodnji, uključujući i mišljenje. Ono gubi svoju izdvojenost, svoju bitnu odvojenost od svega ostalog. Ovaj zaključak svakako valja imati na umu. A sada nam predstoji jedna od mojih omiljenih tema, postmodernizam, koji je čini mi 66

se, upravo ono o čemu je Heidegger pisao, iako ga nije imao prilike vidjeti na djelu. Mislim da je današnje mišljenje gotovo potpuno porazio postmodernizam koji je sveprisutan, a velik broj ljudi ipak ne zna što je on. Iako smo posve uronjeni u nj, malo ljudi razumije o čemu je riječ. Možda je postmodernizam utoliko još jedna od banalnosti o kojima sam ranije govorio: nešto, što nadvlada sve što mu je strano, biva bespogovorno prihvaćeno i vrlo se rijetko analizira. Nakon opsežnog iščitavanja literature, došao sam do zaključka da je jedna od temeljnih stvari naznačena u Lyotardovu djelu iz 1970-ih, Postmoderno stanje. Lyotard je smatrao da je postmodernizam u biti netrpeljivost prema metapripovijestima, misleći na njegovo odbacivanje cjelovitosti, sveobuhvatnog stajališta, drske zamisli prema kojoj je moguće obuhvatiti cjelinu. Taj njegov stav je zasnovan na ideji prema kojoj je cjelovitost totalitarna. Smatrati da je moguće dokučiti smisao cjeline, jednostavno nije dobra stvar. Mislim, budi rečeno, da je velik dio onoga što on govori reakcija na marksizam, koji je dugo vremena vladao mišljenjem francuske inteligencije; to je i razlog mnogim pretjerivanjima. Suočeni smo, dakle, sa stajalištem koje se protivi svakoj cjelovitosti, čak i koherentnosti, budući da se i pretjerana dosljednost ili jasnoća smatra nečim lošim. Napokon – i tu se vjerojatno Lyotard dodiruje s Horkheimerom i Adornom - što nam je donijelo prosvjetiteljsko mišljenje? Što nam je donijelo modernističko, sveobuhvatno, cjelovitosti smjerajuće mišljenje? No, znate već, donijelo nam je Auschwitz, Hiroshimu i nuklearne bombe. Ipak, ne morate braniti sve te stvari da bi vam postalo jasno da postmodernizam sve odbacuje i da nema nikakvih obrambenih mehanizama spram, primjerice, jureće tehnologije. Postmodernisti se protive i ideji izvornosti. Smatraju da je ideja izvornosti pogrešna (ovo su samo uopćavanja; vjerojatno ima postmodernista s donekle drukčijim naglascima). Živimo u kulturi. Oduvijek smo živjeli u kulturi. Dovijeka ćemo živjeti u njoj. Utoliko ne možemo vidjeti izvan obzora kulture. Dakle, nešto poput opreke između prirode i kulture jednostavno je greška u mišljenju. Ovim poricanjem postmodernisti zapravo dodatno onemogućavaju poimanje sadašnjosti. Povratak izvorištima i ishodišnim točkama kauzalnog niza ili razvitka nije moguć. Susljedno, povijest postaje tek proizvoljnom fikcijom; jedna verzija jednako je dobra poput neke druge. Uočljivo je i naglašavanje fragmentarnosti, pluralizma, različitosti i nasumičnost. Pitam se, međutim, gdje pronaći tu nasumičnost? Po pitanju općenitog kretanja stvari i razumijevanja značenja toga kretanja, svijet postaje sve ukočeniji i monolitniji. Poigravanje s isticanjem margina i površina, isticanje nemogućnosti prodiranja ispod površine stvari, prema mome mišljenju, etički je i intelektualni kukavičluk. Istina i značenje? Ma, to su gluposti. To je passé. Takve pojmove uvijek valja stavljati pod navodnike. U postmodernističkome pismu većina stvari je svedena pod navodne znake. Riječ je, dakako, o priličnoj dozi ironije. Ironija koja graniči s cinizmom sveprisutna je u popularnoj kulturi. Ista ta ironija čini gotovo čitav sadržaj postmodernizma. Sve se mijenja. Sve je tako raspršeno i svakakvo. Nije mi jasno kako je moguće u tolikoj mjeri zaobići sve ono što se zbiva s pojedincem i prirodom koja ga okružuje. Postmodernizam je velik pomagač tehnologije, ponekad eksplicitno, ponekad eksplicitno je prigrljujući. Lyotard je između ostalog rekao da su banke podataka nova priroda. To je posve razumljivo - ako odbacite izvorišta, kako možete znati što je priroda? Postmodernisti imaju vlastiti niz pretpostavki usmjerenih na cjelinu, međutim, on ne podliježu njihovoj osudi. Samo staromodni ljudi koji ne žele igrati tu igru, rekao bih. Samo još jedan navod: preuzet je iz teksta profesora Escobara, objavljenog 1994. godine u časopisu Current Anthropology. Govori puno o načinu na koji tehnologija određuje što je normalno, a što valja isključiti. Escobar je zapisao: Tehnološke inovacije u sklopu 67

vladajućih svjetonazora u pravilu preobražavaju jedna dugu kako bi se legitimirala i oprirodila tehnologija određenog vremena. Priroda i društvo objašnjavaju se na način koji osnažuje trenutačne tehnološke imperative. Mislim da je to uistinu dobro rečeno. U svakom slučaju, svoje sam izlaganje počeo ukazivanjem na jednu elementarnu pogrešku - barem je ja takvom smatram - u shvaćanju tehnologije. Riječ je o tome da tehnologija nikako nije neutralna, niti je puko oruđe na neki način odvojeno od mjesta što ga ima u društvu, s kojim se usporedno razvija kao njegov dio. Druga ili sljedeća vezana je uz prigovore tipa: u redu, može se o tehnologiji pričati što se hoće, ali ona je ipak tu, nužna i neizbježna, pa nema nikakva smisla trošiti riječi na tu temu. Tehnologija, međutim, nije neizbježna. Neizbježna je samo ako ne učinimo ništa. Neizbježna je ako ćemo samo pasivno promatrati što se zbiva. Izazov koji je pred nama, posve je očit. Nezamislivo će se dogoditi. Zapravo, već se događa. A ako ćemo imati budućnost, bit će to zato što smo se suprotstavili tehnologiji, zato što smo krenuli u ostvarivanje drugačijeg nacrta i odlučili joj stati na kraj. Uvjeren sam, također, da ćemo u toj mogućoj budućnosti bitno drugačije razmišljati o tome tko su pravi kriminalci i je li Unabomber zapravo bio sličan Johnu Brownu. Drugačije ćemo razmišljati o tome tko nas je, poput Johna Browna, pokušavao spasiti.

68

zaživimo li ikad u potpuno postmodernističkoj kulturi. 69 . slučajnost – nema temelja za kritiku naše krize. “Sve izraženije uvjerenje”. U sedamdesetima se dogodilo uznemirujuće povlačenje u “labirint tekstualnosti”.” Površina. filozofskog i političkog iskustva”. što je mnogo važnije. moguće ga je barem dijelom objasniti kao sastavni dio pesimizma što je uslijedio malaksavanju oporbenjačkog pokreta iz šezdesetih. razumno je jednako tako (ako nam je dopušteno upotrijebiti takvu riječ) predvidjeti da. kaže Richard Kearney. nećemo više znati kako to reći. znači presjek poststrukturalističke filozofije i kudikamo širih društvenih prilika: i specijalizirani etos. on je izvrnuti milenarizam. Manje pozitivno gledano. Milli Vanilli. vladaju “raspadanje i trulež. prvo koje je osamdesetih od svih studenata zatražilo da se služe računalom. i dolazak onog što je moderno industrijsko društvo najavilo. “Smrt subjekta” i “kriza predstavljanja”. Talking Heads. njega – i tako to”. a ljudski svijet čitav svijet. Sasvim površan i ciničan sklop. Takozvani “silazak u jezik” ili “jezični zaokret” nametnuo je postmodernističkopoststrukturalističku pretpostavku da jezik sačinjava ljudski svijet. “da se ljudska kultura kakvu poznajemo… primiče svome svršetku. kako ga je nazvao Edward Said. Taj vrlo izraženi zaokret prema samom jeziku Foucault je prihvatio kao “odlučujući iskorak u sasvim nov način razmišljanja”. virtualna stvarnost. Postmodernizam ne označava ništa i ne ide nikamo. Prvenstvo jezika i kraj subjekta Govorimo li u okviru sustavne misli. da bi se naposljetku pretvorila u novi obzor našeg kulturalnog. prema Ernestu Laclauu. naročito u SAD-u. relativizam – sve do ogoljivanja i same predodžbe značenja (jer je postignuće racionalnosti bilo tako jadno?). ali i poricanje protupristupâ. stripovski filmovi. PeeWeejeva Velika pustolovina. Quine. Ta ispočetka estetska tema kolonizira. tabloidi iz supermarketa. Potrošački narcizam i ono kozmičko “u čemu je razlika?” označavaju kraj filozofije kao takve i stvaranje krajobraza kojim. fragmentarnost. Tijekom većeg dijela 20. ogromni prodajni centri. Reklama Toyote: "Nove vrijednosti: štednja. Ako se reprezentativan postmodernist odupire zaključcima što se dadu sažeti. odbijanje da se sagledaju bilo ishodišta bilo ciljevi. Nepovezanost. ali. “sve šira područja. Heidegger i Gadamer. zbrka odgođenih rješenja na svakoj razini. na pozadini koja zrači parodijom i kičem. “kupuj dok se ne stropoštaš”. časopis Details: “Stil je bitan”. sve veća zaokupljenost jezikom je ključni čimbenik u objašnjavanju postmodernističkog podneblja suženog žarišta i povlačenja. a rastuća pozornost koja se posvećuje teoriji komunikacije. dozrijevajuća oplodnja tehnološkog “života” – sustav univerzalnog kapitala. Postmodernizam je suvremenost.” Ona. “ekološka” potrošnja. zaradi navodnog pluralizma i otvorenosti perspektive. “novi realizam”.” Henry Kariel zaključuje: “Jednostavno je prekasno da se postmodernisti suprotstave ubrzanju industrijskog društva.Katastrofa postmodernizma Madonna. kibernetici i računalnim jezicima pokazuje već više desetljeća sličnu tendenciju na polju znanosti i tehnologije. Postmodernizam. beskrajno gledanje televizije dok je s druge strane ismijavaš. jezikoslovlju. višeznačnost. sastavlja “prvi poststrukturalistički dodiplomski program u državi”. novost. moć računala. prema Krokeru i Cooku. a da se pritom zaboravlja s kojom lakoćom marginalnost postaje pomodnom. Nije slučajno što Sveučilište Carnegie-Mellon. prigrljivanje marginalnosti. New Age. stoljeća jezik se primicao središtu filozofske pozornice pa su se njime bavila imena tako različita kao što su Wittgenstein. nasuprot mjestimice pobunjeničkoj intelektualnoj aktivnosti prethodnoga razdoblja. “Zabavljamo li se već?”.

stvarnost dolazi u drugi plan. Došao je postmodernizam. a to je dio šire protuteorijske struje iza koje stoji mnogo veći poraz nego u šezdesetima: onaj od čitave povorke prosvjetiteljske racionalnosti. Postmodernizam se batrga nastojeći priopćiti što to leži onkraj jezika. Na postmodernizam je vrlo snažno utjecao švicarski jezikoslovac Saussure koji je naglasio da značenje ne leži u vezi između izričaja i onoga na što se on odnosi. na primjer. Više ne možemo računati ni na riječi. čemu možemo pridodati i Althusserovo opažanje da je povijest “proces bez subjekta”. na primjer. Sve do kraja modernizma na “visoku kulturu” gledalo se kao na riznicu moralne i duhovne mudrosti. Noviji jezični zaokret uzdrmao je čak i predodžbu prema kojoj je misleći pojedinac osnova znanja. Lévi-Strauss. pojavljuje se i vrlo utjecajni novofrojdovac. pogotovo u javnoj uporabi. što dovodi do odbacivanja čudnovatih ideja kao što su otuđenje. U modernizmu. Jacques Derrida. ponajprije Nietzsche i Heidegger. U međuvremenu. a koji su uobličeni poput jezika.Možda i nije paradoksalno što “idol tekstualnosti”. Čini se da sada nema takva vjerovanja. Neizbježnost pitanja o jeziku možda nam govori o praznini koju je za sobom ostavio neuspjeh ostalih kandidata koji su trebali ponuditi ishodišta ljudskoj uobrazilji. Rothko. Postmodernizam postavlja pitanja o komunikaciji i značenju pa kategorija estetskog. On ne smatra samo to da je svijest potpuno prožeta jezikom i da je izvan jezika nema. nego da je i “nesvjesno uobličeno poput jezika”. Jezik se sve više i više unizuje. da spomenemo tek djelić. nego u međusobnoj vezi znakova. postaje problematičnom. samoodnosnu narav jezika podrazumijeva da je sve određeno unutar jezika. ideologija. Jacques Lacan. “najavljuje doba u kojem intelektualci ostaju lišeni svojih riječi”. koja napušta ideju jezika kao izvanjskog sredstva što ga upotrebljava svijest. Saussure je ustanovio da “jezik nije funkcija govornog subjekta”. tlačenje itd. gubi značenje. te zaključka da su jezik i svijest zapravo jedno te isto. nastupa pretpostavljajući da je veza između riječi i svijeta proizvoljna. a ne autor”. Čini se da je šezdesetih razvitak modernizma dostigao svoj vrhunac. umjetnost i književnost obećavale su barem kakvu-takvu viziju ispunjenja ili razumijevanja. Hiroshime. Strogi kanon njegova slikarstva (npr. ideju da se značenje potpuno stvara u igri razlikâ unutar kulturalnih znakovnih sustava. “predočiti nepredočivo”. čija karijera povezuje strukturalističko razdoblje s poststrukturalističkim. tvrdio je da ključ antropologije leži u razotkrivanju nesvjesnih društvenih zakona (na primjer onih koji upravljaju bračnim i rodbinskim odnosima). prijetnje globalnog uništenja. koje su i same teorijska pomagala. Roland Barthes. Predmetni svijet nema za nj nikakvu ulogu. Na toj putanji. ključna osobnost postmodernističkog etosa. masovne psihičke bijede. te njezin produžetak.. Oslanjali smo se na jezik kao tobože zdravu i prozirnu služavku razuma – i gdje nas je to dovelo? Do Auschwitza. Raniji mislioci. već su bili natuknuli da bi drugačiji jezik ili izmijenjeni odnos prema jeziku mogao na neki način donijeti svježe i važne uvide. Reinhardt) ustupio je mjesto pop-artu i njegovu nekritičkom 70 . zaključio je da “jezik govori. To sosirovsko vjerovanje u zatvorenu. koji je vladao u pedesetima i dobrim dijelom šezdesetih. bio je ustrojen oko središnje uloge koju je pripisivao jezičnome modelu. Strukturalizam je ponudio pretpostavku da nam jezik nudi jedini pristup svijetu predmetâ i iskustva. ne govori samo o sveprisutnosti postmodernističkog “pristupa” – reklo bi se da nema područja koje je izvan njegova dosega – nego donosi i suvisao osvrt na novi smjer: “postmodernizam kao filozofski i književni diskurzivni stil ne može se izravno oslanjati na tehnike razuma. sa svojim naoko bizarnim i izlomljenim zaokretima i krivinama. s obzirom na radikalnu sumnjičavost prema mogućnosti da postoji referentna točka u svijetu izvan jezika. Neposredni preteča postmodernizma/poststrukturalizma. nego mora skovati nove i nužno skrovite načine za potkopavanje razuma”. s njegovim vedrijim vjerovanjem u reprezentiranje. prosuđuje Ben Agger. Knjiga Edith Wyschograd Sveci i postmodernizam iz 1990.

sve od Warhola. 71 . Na taj način odražava u kojoj smo se samo mjeri izgubili. Christopher Jencks je pisao o neplanskom. uobičajena je forma unutar postmodernizma koja nas podsjeća da fantastika suočava civilizaciju upravo s onim silama koje mora podčiniti želi li opstati. pa i pod cijenu da više nikad ne kaže ništa. iracionalna. pa čak i pojam uobrazilje gubi svoju snagu. smješten negdje drugdje u “stvarnom” svijetu. nerealistična.prihvaćanju komercijalnog jezika potrošačke kulture. stajališta i drugih predodžbenih obrazaca. u medijski sve opterećenijem svijetu tehnološkog kapitalizma. tehnički reproduktibilna roba i upravo je to krajnji razlog kako izostanka dubine tako i općenite jezovitosti i zloslutnosti. piše priče koje kao da neprestance podsjećaju čitatelja da su smicalice. Kako širi svijet postaje sve umjetniji. Ali fantazija je to koja. Za postmoderniste je taj gubitak svojevrsno oslobođenje. Demoralizirana. novi je pristup sve zainteresiraniji za razotkrivanje privida. sve se više odnosi tek na nove slike. Lukovi i stupovi nasađeni na modernističke kutije tanka su fasada razigranosti i individualnosti koja slabo preobražava bezimene nagomilanosti bogatstva i moći pod sobom. kao i drugdje. visokim razinama cinizma i malodušnošću društva. Fantazija. nedosljedna i nesuvisla”. tog ključnog postmodernističkog slikara Amerike. Za neke je gubitak pripovjedačke osobe ili stajališta jednak gubitku naše sposobnosti da sebe smjestimo u povijest. Twin Peaks i ključnim televizijskim likom postmodernizma. postmodernistička književnost očituje nelagodu koju osjeća pred formama koje ukroćuju i pripitomljuju kulturalne proizvode. Poštenijim možemo smatrati Venturijevo veličanje Las Vegasa i priznanje Piersa Gougha da postmodernistička arhitektura ne mari za ljude ništa više nego modernistička. Ta osobina povezuje Fischla. Davidom Lynchom. napuštanju modernističkog sna o čistoj formi zaradi okretanja “mnogostrukim jezicima ljudi”. zrače povlačenjem od života i izvrtanjem američkog sna. i to ne samo u umjetnosti. Postmodernistički pisci propitkuju same osnove književnosti umjesto da i dalje stvaraju privid izvanjskog svijeta. u kome stvari mogu jedino poći nagore. pluralističkom pristupu. Dekadentnost ili iscrpljenost u razvitku uočavamo i u mračnim slikama jednog Erica Fischla. Postmodernizam. Howard Fox smatra da je “teatralnost možda najizrazitije obilježje postmodernističke umjetnosti”. derealizirana. Izraz postmodernizam prvi je put upotrijebljen sedamdesetih godina u arhitekturi. a značenje sve manje podvrgnuto našem nadzoru. umjetnost se bori protiv sebe same. na primjer. Tipičan je možda u tome roman Laurie Moore iz 1990. Raymond Federman. ne vjeruje u sebe u tolikoj mjeri da bi bogzna koliko razumjela ili priopćavala. dehistorizirana: umjetnost je to koja samu sebe više ne može uzimati ozbiljno.. naročito iz prošlosti. Prosvjedujući protiv tvrđenja. Proširenu tendenciju fast fooda možemo pratiti u likovnim umjetnostima koje teže lako potrošnoj zabavi. Slika se više ne odnosi ponajprije na neki “izvornik”. Roman preusmjerava svoju pozornost na samoga sebe. na primjer. Njezina ranija obećanja da će nam pomoći u razumijevanju svijeta iščezavaju. usporedno s dekonstrukcijom. naslađuje se nadolazećom prozom koja “će naoko biti ispražnjena od bilo kakva značenja… hotimice nelogična. Postmodernistički pisci kao da se guše u naborima jezika i ne nude mnogo više od ironičnog stava prema nastojanjima oko istine i značenja koja nalazimo u tradicionalnoj književnosti. modernizam je bez nada i snova koji su modernost činili snošljivom. udaljili od prirode. pri čemu ono često poprima oblik parodije i kiča. Donald Barthelme. Slika je. koja je već desetljećima u usponu. s podjednako sumornom serijom. samosvjesno. Često uočavani eklekticizam postmodernističke umjetnosti proizvoljno je recikliranje krhotina sa svih strana. Tu. gdje se često pričinja da tik pod površinom čuči nešto užasno. čiji naslov – Poput života – ali i sadržaj.

trenda ili mode”. Postmodernizam gleda na sebstvo kao na jezičnu konvenciju. površnu funkciju ovog ili onog potrošačkog čina. Čini se da postmodernistički subjekt. ako nam se time nudi obećanje novog i ozbiljnog pokušaja demistificiranja autoriteta. koji uvijek podrazumijeva i etimološku stranu svoga značenja: podređenost. Kapitalizam je otišao vrlo daleko u veličanju pojedinca. označava ponajprije osobnost koju gradi tehnološki kapital. dekonstrukcija i différance Udaljimo se zasad od općih značajki i pozadine. teško je uočiti u čemu onda naći osnovu za odmicanje od njegova oštrog sažetka. sakrivenog krinkom buržoaske humanističke “slobode”. racionalno kantovsko sebstvo zaduženo za stvarnost. a taj najraniji i najekstremniji nazor je naišao na odjek daleko izvan filozofije. u popularnoj kulturi i njezinim normama. pa i nepostojeći.” Očito je da je veličani ideal individualnosti već duže vrijeme izložen pritisku. međutim. Slijedi otud postmodernistička praznina. Postmodernizam razotkriva tako da je autonomija uvelike mit. ono što je po svemu sudeći od subjekta preostalo. a koju marksistički književni teoretičar Terry Eagleton opisuje kao “raspršenu. Čak se i neki slobodnjački radikali pridružuju postmodernističkom zboru u odbacivanju pojedinca kao vrijednosnog mjerila zato što su ideologija i povijest tu kategoriju unizile. upozorava da su njegove prve žrtve refleksija i osjećaj za vrijednosti. Od pojedinačnih postmodernističkih pristupa najutjecajnijim se pokazao onaj Jacquesa Derride. pak. medijskog doživljaja. očito znači oduzeti nam sposobnost poimanja cjeline. ono što zapravo dobivamo je rasipanje subjekta do te mjere da on postaje nemoćan. a istodobno ga je uništavao. mislimo ponad svega na Derridine tekstove. Zamijenio ga je “subjekt”. Ali. Derrida. ili je ono tek jedno u nizu pustih snova? Postmodernizam želi i jedno i drugo: “izbrisati” misleću osobu. Fred Dallmayr. u času kad se od nas zahtijeva da žurno učinimo upravo to. Djela.Veličanje nemoći Postmodernizam ruši dvije presudne stavke prosvjetiteljskog humanizma: moć jezika da uobliči svijet i moć svijesti da uobliči sebstvo. pritisak toliko velik da je izraz “pojedinac” zastario. postmodernizam u praksi svodi na puki liberalizam bez subjekta. Ako Eagletonovo određenje današnjeg nesubjekta što ga je postmodernizam donio sa sobom nije zadovoljavajuće. uviđajući proširenu privlačnost suvremenog antihumanizma. a ljubljeni ideali gospodarenja i volje podjednako su pogrešni. Tvrditi da smo mi prije svega instancija jezika. Kad govorimo o postmodernizmu u filozofiji. a postojeći gnjev i nezadovoljstvo temeljitije zanemariti. ali sâmo postojanje njegove kritike oslanja se na diskreditirane ideje poput subjektivnosti. zajedno s njihovim mlađim strukturalističkim tumačima Althusserom i Lacanom koji su njihov rad osuvremenili. lišenu etičkog temelja i psihičke nutrine. spolnog odnosa. od šezdesetih poznat kao dekonstrukcija. Tko će ili što sada omogućiti oslobođenje. Marxa i Freuda su u znatnoj mjeri raskrinkala iskrivljeno i naivno vjerovanje u vrhovno. Ovaj je put. rasredištenu mrežu privrženosti libida. a teško bi to moglo privući i feministkinje koje nastoje odrediti ili obnoviti autentičan i samosvojan ženski identitet. budući da se misao 72 . “Jezični zaokret” nesumnjivo se oslanja na Derridu pa David Wood naziva dekonstrukciju “apsolutno neizbježnim pokretom u današnjoj filozofiji”. ali za sebe. Nipošto ne začuđuje to što se prema nekima. prema riječima Williama Burroughsa: “Tvoje ‘ja’ potpuno je prividan pojam. opće mišljenje da čežnja za slobodom koju su obećavala humanistička načela subjektivnosti ne može biti zadovoljena. Postmodernizam dovodi čak do nestanka otuđenja jer nema više subjekta koji bi se mogao otuđiti! Teško bi bilo suvremenu fragmentarnost i nemoć slaviti na potpuniji način.

“Teorem nepotpunosti” matematičara Kurta Gödela kaže da svaki formalni sustav može biti ili dosljedan ili potpun. Nadalje. Kao da ne zaboravlja očite implikacije svog dekonstrukcijskog pristupa. Ideja je to koju on preuzima od Nietzschea. ali je svejedno igra. Derrida je razvio ideju da jezik nije nevin ili neutralan. Potonjoj tvrdnji. ne očituju se nikakve “unutarnje istine”. a s druge strane. kako on smatra. koja onemogućava stabiliziranje značenja ili definitivnu komunikaciju. te se priklanja sveopćem cinizmu. ali ne oboje. Ako je značenje neodređeno. on différance uzdiže na transcendentalni položaj pravoga filozofskoga prvog uzroka. nasuprot zapadnoj fonocentričnoj pristranosti. “značenje” njegove teorije upravo jest to da ne može biti jasnog. Saussurea. odredivog značenja. Namjera i subjekt su poraženi. zato što odbacuje mogućnost neposredovanog postojanja. raščlanimo li stvar pomno. Podsmjehuje se toj igri. Ali. nema prostora izvan jezika u kojem bi značenje na ikakav način moglo postojati. u osnovi proturječnu narav ljudskog diskursa. čime je ukazao na. Ostvario je to uglavnom kritikom vodećih imena koja su počinila grijeh fonocentričnosti – Rousseaua. ali oni bez daljnjeg otvaraju i neka ključna pitanja. Neuhvatljivim postaje i značenje unutar jezika zbog Derridina ustrajavanja na tome da je jezik metaforičan te da stoga ne može istinu priopćiti izravno. baš kao i semiolozi prije njega. prilično izravnih filozofskih razmatranja. u osnovi. a nipošto nije ni otporan na prirođen neuspjeh jezika da točno ili određeno prenosi (predodžbenu) građu. Zatim je razvio svoju “gramatološku teoriju” u kojoj je pisanoj riječi vratio pripadajuće joj prvenstvo.nosi sa svojim neizbježnim škripcem bivanja pisanim jezikom. mješavina je Hegela i Geneta. načelo što obilježava jezik. a razmatranja bivaju 73 . protivi se upravo sâm sadržaj dekonstrukcije: na jezik ona gleda kao na nezavisnu silu u trajnom pokretu. Derrida se u svojim tekstovima iz sedamdesetih udaljuje od ranijih. Povlašćivanjem govorne riječi stvara se lažan dojam neposrednosti. kako to da i Derridino stajalište i izrazi nisu neodređeni? Kritičarima je. Takvo iznutra stvoreno strujanje on naziva différance i upravo to izaziva urušavanje same ideje značenja kao i samoodnoseću narav jezika prema kojoj. Knjiga Glas iz 1974. premda cijeli njegov pothvat u značajnom smislu želi potkopati sve sustave koji teže bilo kakvoj transcendentnoj istini. a reprezentiranje svladano. Na uvelike sličan način. na čije političko obećanje Derrida neprestance aludira. a koja briše granicu između filozofije i književnosti. kao što smo već primijetili. tekstovi. govor nije ništa “autentičniji” od pisane riječi. Ali. Différance (poslije jednostavno “razlika” [difference]) prelazi polako u ravnodušnost [indifference]. Derrida tvrdi da se jezik neprestance okreće protiv sebe sama pa. nego da počiva na pozamašnom broju pretpostavki. Svi ti uvidi trebali bi dodatno potvrditi odvažnu i subverzivnu narav dekonstrukcije. Derrida upućuje jednako tako na mogućnost da metoda dekonstrukcije demistificira ideološki sadržaj svih tekstova. pri čemu se sve ljudske djelatnosti tumače kao da su. Heideggera. Zapadnu metafiziku krasi pogrešna želja za prisutnošću. Temeljno proturječje i strategiju prikrivanja. na primjer. ne možemo ni kazati što mislimo ni misliti što kažemo. okomljuje na učinkovitost reprezentiranja. postavljanje govorne riječi iznad pisane rezultiralo je posvemašnjim zapadnim previđanjem urušavanja koje sâm jezik donosi filozofiji. Prema Derridi. Važno je opaziti da se Derrida. Derrida je isprva obrazlagao krive korake filozofije na polju prisutnosti upućujući na mučno Husserlovo traganje za njom. odgovorio da im nije jasno značenje njegove teorije. nepromišljena želja za uspješnošću reprezentiranja.. zbog nepristupačnosti istine ili značenja. Lévi-Straussa – što ne umanjuje sve ono što duguje posljednjoj trojici. moguće je možda razgolititi i dovesti do prisnijeg oblika znanja. nego beskonačan niz mogućih značenja koja stvara différance. ali ne i na samo reprezentiranje. koji su neodvojivi dio metafizike jezika u najširem značenju te riječi. neutemeljeno vjerovanje da je pri govoru sama stvar prisutna.

Ono što bi u manjoj dozi moglo izgledati kao zdrav pristup. Derrida otud nesmotreno ovjekovječuje i poopćuje suvremeni život prikazujući ljudsku komunikaciju na njegovu sliku i priliku. Derrida predstavlja i slavnu francusku tradiciju explication de texte i reakciju na galsko 74 . “kako možemo suditi. recimo nejasno) tiče relativnog. Prema dekonstrukciji. duboko/površno. u kojem “nemoć” postaje privilegiranim partnerom “oprečnosti”. Tvrdnja da ne može postojati da ili ne dovodi do paralizirajućeg relativizma. ozbiljno/razigrano. ma koliko neprecizne one mogle biti. automatsko odbacivanje svih binarnih opreka i opet je metafizički potez. Značenje nipošto nije nešto što možemo prikucati čavlićem. Povezano je s time Derridino suprotstavljanje binarnim oprekama. otkriveno je da je kao mladić u okupiranoj Belgiji napisao više antisemitskih. uzimamo zdravo za gotovo”. Doživljava ih kao temeljne pojmovne hijerarhije koje krijumčari jezik sâm. Taj protok jezika. baš kao i Derrida. On nadalje tvrdi da dekonstrukcijsko zbacivanje tih sparivanja u kojima se jedan član vrednuje nad onim drugim. i moralnu i filozofijsku vrijednost same dekonstrukcije. “Svako kraljevstvo” koje bi dekonstrukcija trebala potkopati biva umjesto toga protegnuto i proglašeno apsolutnim. U skladu s time – iako. sumnjičavost prema oštrim karakterizacijama po obrascu ili-ili.zamijenjena slobodnim asocijacijama i lošim igrama riječi. nepojmovnih hijerarhija. rubnog. prema mojem mišljenju. studija je Nietzschea koja u konačnici svoje žarište ne smješta ni u čemu što je Nietzsche objavio. lateralnom obliku. kao što su doslovno/metaforičko. pronacističkih novinskih članaka. ne toliko kao bogatu žetvu značenjâ koliko kao neku vrstu neprekidnog gubljenja i rasipanja. dinamičnom. neistinitosti koje.” Beskonačne su. barem u virtualnom. a za neke. Komentirajući Platonova Fedra. diseminacija. Iako je osupnuo i njegove najvjernije obožavatelje. ne uplete u sve riječi koje su tvorile sustav grčkog jezika”. Poučan je možda slučaj Paula de Mana. Derrida i želi: sugerirati da se isto može reći za sve što je Nietzsche napisao. ne bi li se zadržala u ringu i izbjegla promišljanje vlastita političkog položaja. priroda/kultura. neprestan i nezadovoljavajući. To senzacionalno otkriće ugrozilo je ugled tog izvrsnog dekonstrukcionista s Yalea. De Man je. Ali. ad infinitum. koji je Derridine početne dekonstrukcijske postavke proširio i produbio (a prema mišljenju mnogih i nadišao).. U zbilji međutim. pomutnje. Jedan od središnjih Derridinih izraza. ne uspijeva uočiti ništa osim jezične stvarnosti. ostala je ona unutar sigurnoga akademskog svijeta iznalaženja sve domišljatijih tekstovnih složenosti. naglašavao “dvostrukosti. on zapravo zaobilazi politiku i povijest jer u oprekama. vodi političkom i društvenom zbacivanju stvarnih. pretvara se u propisano odbacivanje svake nevišeznačnosti koje postaje vrlo upitno. učitelj dekompozicije ide tako daleko da ustvrđuje kako on “baš kao i bilo koji drugi tekst. Glas se bez daljnjeg vodi postavkom o neizbježnoj višeznačnosti jezika i željom da se potkopaju snovi o uređenom diskursu. sasvim točno odgovara protoku u srcu potrošačkog kapitala i njegovu beskonačnom kruženju nevažnosti. opisuje jezik. nije mogao a da se. To. neodredive mogućnosti značenja ili eventualne važnosti tog načrčkanog komentara. Ubrzo nakon de Manove smrti 1985. tko ima pravo reći?” Jadno svjedočanstvo u korist dekonstrukcije koju u svakom pogledu drže antiautoritarnom. fragmentarnog. nego u rukom ispisanoj bilješci na rubu jedne od njegovih bilježnica: “Zaboravio sam kišobran. Podbadanja iz 1978. misao se sasvim jasno (ovaj. Derrida je razglasio da dekonstrukcija “potiče potkopavanje svakog kraljevstva”. naravno. na njegovu štetu – glasio je i uvijeni Derridin komentar de Manova kolaboracionističkog razdoblja: ukratko. ako uopće i postoji. a koje nude privid određenosti ili orijentacije. pri čemu se značenje pojavljuje posvuda i zapravo smjesta iščezava. u okviru načela razlike. služeći se jezikom. Raskrinkavanjem svake binarnosti dekonstrukcija teži “sagledavanju razlike bez suprotstavljenosti”.

Život je u našem informatičkom vremenu sve uvjetovaniji medijima pa je sve podložniji baratanju znakovima. Lacan je jouissance [užitak] proglasio neizrecivim jer se u pravom smislu on može zbiti jedino izvan jezika: sreća 75 . Ona ne obrađuje u pravome smislu bit jezika. čime ne želim poreći značajnu originalnost toga misaonog pravca. istodobno izgrađuje i otuđuje. paralizirajući udar podređivanja neobuzdanih žudnji simboličkome svijetu. a to je samo po sebi važna novost. ulaskom u simbolički poredak. Neki od njezinih ključnih izraza (npr. mogući su samo znaci i reprezentiranja. gdje značenja odabiru zapravo sebe sama pa je nemoguće pokazati da je jedan diskurs (a time i način djelovanja) bolji od drugog. uspio je barem uočiti onaj središnji. “krajnje izraženu krizu zapadnog uma. moguća jedino kao utopistički san. Premda odbacuje mogućnost povratka u predjezično stanje u kojem bi pogaženo obećanje prisutnosti moglo biti ispunjeno.” Kriza reprezentiranja Ako je doprinos dekonstrukcije uglavnom tek u podrivanju naše uvjerenosti u zbilju. nego ih proglašava neizbježnima koliko i neostvarivima. ili. kaže Derrida. odgađa. profesionalnim udruženjima i drugim uglednim tijelima jer pitanje samog reprezentiranja postavlja s takvom mlakošću. nije prikladan oblik reprezentiranja. to jest u jezik. Na žalost. prepuštanja jedinstvenosti jeziku. prvenstvo simboličkoga. posumnjao već i u samu narav filozofskog projekta kao nečeg utemeljenog u reprezentiranju i postavio nekoliko neodgovorivih pitanja o odnosu između reprezentiranja i misli. Dekonstrukcija podriva epistemološke postavke reprezentiranja i pokazuje da jezik. Derrida je. prostor onkraj reprezentiranja. Premda ideju o zbilji neovisnoj o jeziku smatra neodrživom. Sve formulacije postmodernosti složno uočavaju krizu reprezentiranja. pretvaranje metafizike u pitanje pisane riječi. nužno. Neposredovani kontakt ili komunikacija nemogući su. simbolima.štovanje kartezijanskog klasicističkog jezika s njegovim idealima jasnoće i uravnoteženosti. To u biti postmodernističko gledište odaje tako odmicanje mišljenja od dekadentnosti prema svojoj elegičnoj. Ali mi sad živimo u postmodernističkoj kulturi u kojoj slika više nije toliko izraz pojedinačnog subjekta koliko roba u okviru anonimne potrošačke tehnologije. Kao što izjavljuje Derrida: “Nije riječ o tome da se pojedinac oslobodi posredstvom nekog nerepresivnoga novog poretka (takvoga nema). Jacques Lacan. Prisutnost i reprezentiranje neprestance se uzajamno dovode u pitanje. Nema izlaza. On dopunjuje Freuda i zaključuje da se subjekt. Derridina dekonstrukcija filozofije slaže se da netaknutim mora ostaviti sâm pojam čiju neutemeljenost iznosi na vidjelo. Dekonstrukcija nailazi na odjek među pročelnicima engleskih odsjeka. Dekonstrukcija je dijelom nastala i kao dio izvorne gotovo-revolucije iz 1968. da spomenemo tek dva površna primjera – to već postigla. nego samo još jedanput ponavlja da je čista prisutnost. marketingom itd. iako dijeli Derridinu pomirenost. to jest studentskog ustajanja protiv okoštaloga francuskog višeg obrazovanja. kako to sažima John Fekete. Današnja prekrcanost reprezentacijama ističe radikalnu osiromašenost života u tehnološkome klasnom društvu – tehnologija jest uskraćivanje.. Ali. postmisaonoj fazi. kao što je poznato. diseminacija) posuđeni su iz Blanchotovih komentara Heideggera. Naše je doba. “doba bez prirode”. U okvirnom sustavu otkrivaju beskonačne napukline. Dekonstrukcija je potraga za prisutnošću i ispunjenjem koje se beskonačno. ne doima se pretjerano radikalnim. krajnje izraženo gubljenje snage”. ni dekonstrukcija ne obećava oslobođenje od one slavne “tamnice jezika”. to podrivanje izbjegava dotaknuti se represivne naravi svoga predmeta. onda ona zaboravlja da je sama zbilja – reklamna industrija i masovna kultura. razotkriva barem u većoj mjeri zloćudnu bit reprezentiranja. Klasična teorija reprezentiranja smatrala je da značenje ili istina prethode i propisuju predodžbene oblike koji ih priopćuju. na primjer.

te upozorava na pogibelj “dodatnog koraka prema nekoj vrsti iskonske anarhije”. onoga što je ostalo od prirodnoga u svijetu i u nama samima. te da njezini temelji. Slična je i kratka Novalisova 76 . svjedočio je o njegovu traganju za podrijetlom. pa je poriv za ponavljanjem prošlog zadovoljenja skrivena pogonska snaga koja pokreće proces mišljenja”. To nas naravno podsjeća na Freuda koji je civilizaciju doživljavao prije svega kao potiskivanje slobode i cjelovitosti. Uzročno mišljenje. a priroda zauvijek nestane. izjavljuje Derrida dok raspravlja o Rousseauu. “Priroda” je obmana: što onda znači “neprirodno”? Umjesto one čudesne situacionističke parole “Pod pločnikom je plaža”. Postmodernizam nije tek odjek Beckettova osvrta iz Svršetka igre. Pitanje korijena podrazumijeva i pitanje nastanka apstraktnosti. “nije nikad postojala”. pa i filozofske pojmovnosti kao takve. Pomalo ironično. da “nema više prirode”. postmodernizam kaže da je kultura postala tako bitna za ljudsko postojanje da nije moguće prekapati po njoj. društvom bez reprezentiranja. U odgovor na čežnju za izgubljenom cjelovitošću predcivilizacije. On tako neprestance u svojim tekstovima upućuje na spregu između temeljnih pretpostavki zapadne misli s jedne strane. i nikad nije prestao čeznuti za “netaknutim” društvom. ako i postoje. Ona očituje njegov položaj na razmeđi predočivog i nepredočivog. Zato Derrida – pogrdno.sadržana u žudnji za svijetom bez razlomljenosti novcem ili pismom. polovičnu odlučnost (u najboljem slučaju) koja odbija odbiti reprezentiranje. možda i glavni ključ Derridine misli” njegova odluka da pitanje podrijetla proglasi zabranjenom zonom. Floyd Merrell je ustvrdio da je “ključ. ali on potpuno odbacuje bilo kakvu ideju podrijetla. nemoć stvaranja simboličkog značenja je temeljna teškoća postmodernizma. nisu dostupni našem razumijevanju. nego jedino san…” Unatoč ograničenjima strukturalizma. U međuvremenu. U tom tonu. samoprisutnosti koja nikad nije bila danost. otuđeno i iscrpljeno općinstvo gubi zanimanje za navodnu utjehu kulture. što bi bila tek opasna opsjena. Postmodernizam ne priznaje promišljanje podrijetla reprezentiranja jer se čvrsto drži nemogućnosti neposredovanog postojanja. nego on također poriče da je izvan jezika i kulture ikad postojao ikakav prepoznatljiv prostor. rađa se uvid da je u tome možda oduvijek i bio smisao kulture. da se razumijemo – Rousseaua predstavlja kao utopista. postmodernizam nam poručuje da je kultura jedino što uopće možemo imati. dok postmodernisti to ne čine. s druge strane. a uz sve dublju i gušću prožetost medijima. Postmodernizam je prema svemu sudeći ono na čemu ostajemo kad se proces modernizacije dovrši. na kraju krajeva. s druge. ali koji je jednako tako zaključio da su rad i kultura važniji. Marcuse je prepoznao da “u korijenu svekolikog mišljenja leži uspomena na zadovoljenje. Freud nam je kulturu predstavio kao nešto što sputava i dovodi do neuroze. Svakako se nikad nije sasvim uspio oteti dojmu da je čovječanstvo “zaboravilo nešto bitno”. i Marcuse se u svome traganju za uvjetima stanja nerepresivnosti približio sučeljavanju sa samom kulturom. “Priroda”. Zbiljska opasnost leži u najosnovnijem neosporavanju otuđenosti i vladanja koji prijete potpunim obuzdavanjem prirode. Derrida spominje “gubitak nečega čega nikad nije bilo. čime je izvršio vrlo velik utjecaj. bilo u smislu početaka ili ciljeva. te nasilja i tlačenja koja obilježavaju zapadnu civilizaciju. nefragmentarnim svijetom u kojem neposrednost još nije bila uništena. Lévi-Straussov osjećaj bliskosti s Rousseauom. a Lévi-Straussa kao anarhista. nešto je čemu se postmodernisti podsmjehuju. Freud je bio barem toliko pošten da je priznao proturječje ili nepomirljivost što proizlazi iz opredjeljivanja za paralizirajuću narav civilizacije. Lévi-Strauss nije htio odbaciti oslobođenje. Otuđenje se još jedanput odstranjuje: dotični pojam nužno podrazumijeva ideju autentičnosti koju postmodernizam smatra nerazumljivom. u Foucaultovoj knjizi Riječi i stvari nailazimo na slavno odbacivanje cjelokupne “hipoteze o represivnosti”.

odbacuje razmišljanja o korijenima i ideju da postoji “zbilja” iza ili ispod prevladavajućeg diskursa određenoga povijesnog razdoblja. Pisanje je postalo samome sebi cilj. kako ga je on nazivao. Ukazao je na “individualizirajuću” taktiku koja je bila na djelu u ključnim ustanovama s početka 19. analitičke namjere. tipično postmodernistički. Za Foucaulta ne postoje osnove društvenosti izvan okvira danog razdoblja. nego jedino koliko je učinkovit kao spisateljska taktika. Uoči svoje smrti 1980. pojavu ni dva stoljeća staru. Prevladavajući diskurs. naoko tvori samog sebe. disciplinirajuće uloge u okviru nastajuće kapitalističke modernosti u kojoj “pojedinca” stvara vladajući poredak. ili episteme. Unatoč svome osebujnom stilu. nije više uzimao u obzir je li pojam valjan ili nevaljan. radu. a on proizlazi ponajprije iz činjenice da Foucault ne 77 . on nudi svoje podrobne povijesne priče koje naziva “arheologijama” znanja. Barthes je izričito optužio “svaki intelektualni oblik pisanja”. Prilično je mala pomoć od takva pristupa povijesti. Njegova knjiga Nulti stupanj pisanja izražavala je nadu da se jezikom moguće koristiti na utopijski način i da u kulturi postoje pravila nadzora koja je moguće prekršiti. kao žrtva side umro je najpoznatiji među utjecajnim postmodernistima. umjesto teoretskih sagledavanja. Pozornost zaslužuje Roland Barthes koji je na početku karijere pripadao vodećim strukturalističkim misliocima. za svoje svrhe. Godine 1985. kaznenih običaja. Foucaultova djela doživjela su daleko veću popularnost od Horkheimerovih i Adornovih (npr. usporedno s kicoštvom iz stvarnog života. Carstvom znakova iz 1970. ludila. Filozofija je omamljena vlastitim jezikom i jezik se općenito ne može smatrati gospodarom onoga o čemu raspravlja. medicini. Početkom sedamdesetih. a sve je tek površina. ili onih Ervinga Goffmana. Dijalektike prosvjetiteljstva). psihijatriji. a pogotovo sve što miriše na politiku. uvelike na jezičnim osnovama. Knjiga je naoko o Japanu i predstavljena je kao djelo koje “ne nastoji oslikati ili raščlaniti ikakvu zbilju”. Različiti dijelovi dotiču se tako različitih kulturnih oblika kao što su haiku i prodajni automati. a sredinom sedamdesetih. Njegova raznorodna povijesna istraživanja (npr. Vidjeli smo da je strukturalizam već bio nasilno obezvrijedio pojedinca. Zvali su ga katkad “filozofom smrti čovjeka”. I tako. a mnogi ga smatraju najvećim modernim učenikom Nietzschea. već vidi jezik kao metaforičku baruštinu čiju metaforičnost ne prepoznajemo. Kroker i Cook jednako tako bez daljnjeg imaju pravo kad zaključuju da je postmodernistička kultura “zaboravljanje. Michel Foucault. točnije. međutim. Osnove se mijenjaju od jedne episteme do druge. a koja jednako tako razotkrivaju skroviti program buržoaske racionalnosti. Barthes. kao da one ne sadrže svoje ideološke ili filozofske pretpostavke. a već sama po sebi daju naslutiti razlike između Foucaulta i razmjerno apstraktnijeg i ahistoričnijeg Derride. zaboravljanje korijenâ i odredištâ”. Carstvo možemo smatrati prvom potpuno postmodernističkom ponudom. spolnosti) učinila su ga vrlo poznatim. dočim je Foucault opisao “čovjeka (kao) tek noviji pronalazak. Subjekt je slično tomu obmana koju u biti stvara diskurs. obrazovanju) i prikazao njihove normalizirajuće.izjava “Filozofija je čežnja za domom”. U njegovoj zadnjoj knjizi – Barthes o Barthesu – hedonizam riječi.. uzeti kao dijelovi svojevrsnog antiutopijskog krajobraza u kojemu su oblici lišeni značenja. “jastvo” stvoreno na osnovi vladajućih jezičnih uzusa. Foucault. običan nabor u našem znanju koji će ubrzo nestati”. Naglasak mu je na prikazivanju “čovjeka” kao onoga što se predočava i što se na vidjelo iznosi kao objekt. Foucault i Lyotard Posvetimo se sada drugim imenima poststrukturalizma/postmodernizma. stoljeća (obitelji. zajedno s Derridom. Barthes se već bio odrekao svake kritičke. Barthesovu ideju o užitku u tekstu krasilo je već ono isto deridaovsko omalovažavanje vjerovanja u valjanost javnog diskursa. koji gradi svoje subjekte. kao puki pronalazak moderne znanosti.

Tema je moći bila zapravo jedna od središnjih Foucaultovih tema i znakoviti su načini kojima se on njome bavio. kao poprilično upadljiv problem. kao na skup ad hoc alatničarskih metoda za određene kampanje. navela je konačno Foucaulta na odustajanje od teorije moći. i kao proizvodi moći i kao njezini vršitelji. Suočen s takvim komentarima. spoznaju i istinu je relativizirao samo u onoj mjeri u kojoj su te ideje primjenjive na tuđe misaone sustave. Determinizam koji je u tome prisutan značio je među ostalim to da je njegova politička angažiranost počela sve više slabjeti. Ali. Foucault je priznao da nije u stanju racionalno obraniti vlastite stavove. zbog tipično postmodernističke odbojnosti koju Foucault osjeća prema cjelokupnoj predodžbi o ljudskom subjektu. lokalnim borbama. Dvojba je postmodernizma sljedeća: kako je moguće odrediti položaj i valjanost vlastitih teorijskih pristupa ako se ne priznaju ni istina ni osnove znanja? Uklonimo li mogućnost racionalnih utemeljenja ili mjerila. na primjer. prilično je teško uvidjeti odakle bi se takav otpor mogao pojaviti. Postmodernističko pristajanje uz relativizam (ili “pluralizam”) znači i da ne postoji ništa što bi perspektivi jedne društvene tendencije onemogućilo da zatraži pravo prevlasti nad drugom. propadljive instrumentalne “alate” ne odbacuje tek otvoreno sagledavanje društva. bez obzira na njegovo stajalište da nema odupiranja moći koje i samo nije inačica moći. Poput Boga. Deleuzea i Lyotarda “neokonzervativni” jer ne nude nikakvu dosljednu argumentaciju zašto se kreću u jednome društvenom smjeru. Stoga sve sudjeluje u moći pa nema smisla nastojati pronaći neku “temeljnu” tlačiteljsku moć protiv koje bismo se onda borili.spominje društvene skupine. Želja za poštivanjem razlika. polje je odnosa u kojem subjekti nastaju. nego se potpuno usredotočuje na misaone sustave. prema Foucaultovu viđenju. nego i prihvaća opću podjelu rada koja je u samoj srži otuđenosti i vladanja. totalitarističko precjenjivanje 78 . Dodatna poteškoća koju njegov nazor stvara jest da epistemu određenog razdoblja ne mogu spoznati oni koji u njemu djeluju. Ta taktika na teoriju gleda kao na nešto što se upotrebljava samo konkretno. Foucault se u razmatranju odnosa između moći i znanja još jedanput našao u slijepoj ulici. Došao je do zaključka da su oni nerazmrsivo i posvuda povezani i da jedno podrazumijeva drugo. zaključio je. a precrtali situacioniste. jer tada više nisi proleter. Pisao je da su važne institucije modernoga društva ujedinjene namjerom nadziranja. na kakvim da onda osnovama djelujemo? Kako možemo shvatiti kakvo je društvo kojemu se suprotstavljamo. Što se potonjega tiče. Teškoća da se u svjetlu tog međuodnosa kaže išta opipljivo. nego moć. “tjelesnim kontinuumom” koji izražava logični završetak kapitalizma iz kojega nema izlaza. Ako svijest jest upravo ono što. Ali. Pod popločanim slojem Foucault ne nalazi baš ništa. Nije teško uvidjeti zašto su mediji tako zdušno prihvatili fukoizam. Ali sama moć. Stoga liberalni Habermas tvrdi da su postmodernistički mislioci poput Foucaulta. onda je i sama Foucaultova uzvišena. nikakav naravni poredak. a ne u nekome drugom. ograničavanje teorije na prikrivene. pristupu “specifičnog intelektualca” koji sudjeluje u pojedinačnim.” Aktivizam samog Foucaulta pokušao je otjeloviti empiristički san o pristupu oslobođenome svake teorije i ideologije. ali ona i dalje ostaje bez odgovora. Postoji tek izvjesnost uzastopnih režima moći.. No. a svakome se na neki način moramo oduprijeti. Moderna je moć prijetvorna i “dolazi odasvud”. Tu poteškoću priznaje pri kraju Arheologije znanja iz 1972. unatoč svim dobrim namjerama. ona je istodobno svuda i nigdje. ne uspijeva spoznati svoju relativnost ili to kako bi izgledala u ranijim epistemama. a kamoli to shvaćanje podijeliti? Foucaultovo ustrajavanje na ničeanskom perspektivizmu prelazi u nesvodivi pluralizam tumačenja. u odsutnosti mogućnosti određujućih mjerila. O Foucaultovim idejama o moći i suprotstavljanju istoj Castoriadis je jednom rekao sljedeće: “Suprotstavljaj se ako te to zabavlja – ali bez neke strategije. obuhvatna spoznaja nemoguća. lokalnog znanja i sličnog odbacuje redukcionističko.

Premda njegov zdravi. koji se uglavnom bavio kaznenom reformom. Došao je tako na primjer. “Specifični intelektualac” ispada zapravo tek jedan u nizu stručnjaka. on radi korak dalje i odbacuje društvenu teoriju u cjelini. postmodernistička era označava svršetak svih utješnih mitova o intelektualnom gospodarenju i istini koje je zamijenila mnoštvenost “jezičnih igara”. Djela Jean-Françoisa Lyotarda znakovito proturječe jedno drugom – što je i opet postmodernistička značajka – ali izražavaju i središnju postmodernističku temu: društvo ne možemo i ne trebamo razumjeti kao cjelinu. rado svemu pridaje istu vrijednost. s njihovim slobodnim i sporazumnim utvrđivanjem značenja. koja je nekoć bila vrlo jaka u francuskome političkome i intelektualnom životu. a ne na korijen poteškoća. lokalizirana. Osamdesetih je “on pokušao okupiti u okrilju svoje katedre na College de France povjesničare. antiautoritarni skepticizam totalizaciju doživljava kao nešto prisilno i ugnjetavajuće. izjavio je Foucault. do te mjere da je postmodernizam sažeto opisao kao “nepovjerenje prema metapripovijestima” ili općim sagledavanjima. suce. takav pragmatičan pristup mora se prilagoditi stvarima onakvima kakve jesu i već prema samoj svojoj definiciji ovisi o prevladavajućem konsenzusu. na koji onda način ta (Foucaultova) alternativna opcija predstavlja napredak u odnosu na liberalni reformizam općenito? To se doima naročito umjesnim pitanjem sjetimo li se u kojoj je samo mjeri znatan dio cjelokupnog Foucaultova pothvata bio usmjeren na raskrinkavanje obmana humanističkih reformatora tijekom povijesti. a ne “inherentni dogmatizam” metapripovijesti ili velikih ideja. odvjetnike. on previđa da fukoovski relativizam jezičnih igara. provizorna osnova znanja. Lyotard je uzoran primjer protucjelinskog mišljenja. još jedan među liberalima koji se okomljuju na pojedinačnosti.bar u obliku pouzdanih vrijednosti i vjerovanja u kantovske. “potaknulo je razmišljanje o drugim oblicima kazne”. one ovise o složnosti sudionika glede njihove uporabne vrijednosti. Netko bi mogao reći da bi takvu ekstremnu reakciju bilo teško očekivati izvan kulture kojom je u tolikoj mjeri vladala marksistička ljevica. Očito je prihvaćao legitimnost tog društva i kazne. ali pomniji pogled razotkriva nam da se ona savršeno uklapa u šire. Prema Lyotardu. Gérard Raulet s pravom zaključuje da se posljedično odbacivanje općeg 79 . Iako se Lyotard prije svega obara na marksističku tradiciju. kaže Keith Gandal. kako to zgodno kaže Rebecca Comay. Stoga Lyotardov pristup nije osobito koristan za stvaranje prekida spram svakodnevnih normi. hegelovske i marksističke metapripovjedne teorije . Na žalost. Sve pandure. za razliku od obuhvatnih nazora na teoriju ili povijesno tumačenje. Jezične igre pragmatična su. Ako “smo uhvaćeni između uznositog pogleda na cjelinu i plahog pretraživanja dijelova”. do zaključka da svaka predodžba otuđenosti – ideja da je nekakvo izvorno jedinstvo. Ideja da je nezdravo i nemoguće zahvatiti cjelinu dio je ogromne reakcije u Francuskoj. vitgenštajnovska ideja “istine” kao nečeg što je privremeno u optjecaju i što dijelimo bez ikakva epistemološkog jamstva ili filozofskog utemeljenja. počevši od šezdesetih. “Moje istraživanje povijesne relativnosti zatvorskog oblika”. rastriježnjene postmodernističke prilike.turobna povijesna zbilja razobličila.teorije. psihijatre i liječnike koji su se bavili zakonom i kaznom”. Karakteristično je što njegova Ekonomija libida iz sredine sedamdesetih optužuje teoriju kao terorizam. uviđamo da je to usmjerenje gotovo premlako da bismo ga uopće i nazvali liberalnim. Lyotardov ideal otud je mnoštvo “malih pripovjednih uzoraka”. ali tek da bi prihvatila atomiziranje poznog kapitalizma s njegovim cjepkanjem života u uzane specijalnosti koje su područje zadržano za stručnjake. Razmotrimo li pak sadržaj njegova aktivizma. Lyotardovo posvemašnje odbacivanje postkantovskih vrijednosti prosvjetiteljstva na kraju krajeva ipak utjelovljuje spoznaju da je racionalnu kritiku . cjelinu ili nevinost razvrgnula fragmentarnost i ravnodušnost kapitalizma – završava kao totalitaristički pokušaj prisilnog ujedinjavanja društva. protiv marksističkih i komunističkih utjecaja. Ne iznenađuje ni njegovo srodno odbacivanje anarhizma kao infantilne nade u budućnost i vjere u ljudske mogućnosti.

nego u Lyotardovu postmodernističkom pozitivizmu koji počiva na prihvaćanju tehničke racionalnosti što diže ruke od kritike. kao da i približno razumije što znanost uopće znači. što je za Lyotarda od odlučujućeg značenja.sagledavanja zapravo pokorava postojećoj logici istovrsnosti. Lyotard vjeruje da je moć u sve većoj mjeri mjerilo istine. Ne iznenađuje što. Postmodernizam nastoji sačuvati nešto što zapravo ne postoji i odbacuje širi misaoni zamah koji je neophodan želimo li se pozabaviti osiromašenom zbiljom. Adorno je klice suvremenog totalitarizma prepoznao u prosvjetiteljskom idealu pobjede nad prirodom. Nepotrebno je reći da on takvo stanje odobrava i da na primjer veliča “pluralizirajući” potencijal nove komunikacijske tehnologije – onakve kakva desenzualizira život. izoliranost u obliku fragmentarnog znanja zaboravlja društvenu determiniranost i svrhu te izolacije.” Frank Lentricchia nazvao je Derridin dekonstrukcijski projekt “elegantnim. ali u kojoj zapravo može postati slobodan. nešto još važnije otkrivamo u “imaterijalnosti”. nego prema sve većoj složenosti u kojoj se pojedinac možda i osjeća vrlo izgubljenim. tako izraženo svjestan opasnosti koje su sastavni dio velikih pripovijesti. poznatom i kao instrumentalni razum. Lyotard fragmentarnost znanja smatra ključnom za borbu protiv dominacije. Na sljedeću ironiju upozorava Charles Altieri kad o Lyotardu kaže da “taj mislilac. Lyotard piše: “Svi narodi imaju pravo na znanost”. Proslavljena “heterogenost” nije mnogo više od rasprskavajućeg učinka drske cjeline koju bi on radije zanemario. Lyotard je u pariškom centru Pompidou postavio spektakularnu visokotehnološku izložbu na kojoj je predstavio umjetne stvarnosti i mikroračunalne radove umjetnika poput Myrona Kruegera. Lyotard pristaje uz kompjutoriziranje društva. upravo suprotno. Naravno. naslovu izložbe i izrazu koji Lyotard povezuje s potkopavanjem identiteta. Postmodernizam obznanjuje naklonost protuuopćavanju. Njezin je idejni tvorac na otvaranju poručio ovo: “Željeli smo… naznačiti da se svijet ne razvija u smjeru sve veće jasnoće i jednostavnosti. moćnim općim pregledom s kojim se u povijesti filozofije može nositi jedino Hegel”. a upravo to onemogućuje opće sagledavanje neophodno za uvid da. u vremenu raspadanja značenja i odbijanja uvida u zbiljsku vrijednost prikupljanja pukih “činjenica”. teoretičari geštalta i zdrava pamet govore nam da je ono što postmodernizam odbacuje kao “totalizirajući razum” zapravo sastavni dio same zamjedbe: u pravilu vidimo cjelinu. ipak ostaje potpuno upućen na autoritet uopćene apstrakcije”. Nedvojbena je ironija što je postmodernistima potrebna opća teorija da bi poduprijeli svoju tvrdnju o nemogućnosti i nepotrebnosti općih teorija ili metapripovijesti. sumnjičavost prema napretku uvjet je svakog kritičkog pristupa. Postmodernistička misao općenito se ponaša kao da ništa ne zna o činjenici da podjela rada i komodifikacija uklanjaju osnovu za kulturalnu ili društvenu raznovrsnost. Ali. ali traganje za heterogenošću mora uključivati i svijest o njezinu nestanku i potragu za razlozima njezina nestanka. Jeziv je to pogled na oslobođenje koji donekle dočarava i sljedeća izjava: “Banke podataka su enciklopedija sutrašnjice.” Prema svemu sudeći. umjesto da nekako ponudi utočište raznovrsnosti. Na tom je području zanimljivo baciti pogled na odnos između postmodernizma i tehnologije. ‘priroda’. Predviđa “javni slobodni pristup bankama podataka i memorije”. spljošćuje doživljajnost i iskorjenjuje prirodni svijet. Ortaka nalazi u postmodernističkom pragmatičaru Richardu Rortyju koji na sličan način pozdravlja modernu tehnologiju i koji je snažno vezan za hegemonijske vrijednosti današnjeg industrijskog društva. Uvelike nalik na ničeovskog Foucaulta. slamanjem čvrstih barijera između sebstva i svijeta uzrokovanim našom uključenošću u labirintske tehnološke i društvene sustave. one su za postmodernističke muškarce i žene. Godine 1985. Kritika nikad nije bila u većoj mjeri odbačena. ali 80 . Sartre. ne pritajene djeliće. opća su sagledavanja dopuštena ako se podudaraju s planovima koje naši gospodari imaju za nas i prirodu.

Unatoč njegovoj priželjkivanoj radikalnoj namjeri. Guattari i Baudrillard “Shizopolitika” Gillesa Deleuzea barem dijelom proizlazi iz prevladavajućeg postmodernističkog odbijanja općeg sagledavanja. on se nada da će doživjeti intenziviranje shizofrene tendencije sustava do točke loma. a koja se služi “rizomatskim pismom”. a među njima Lyotard zauzima možda i posebno mjesto.. prometnuo u pop-zvijezdu za ultrazasićene ljude. zaglibili smo u društveni svijet koji je jedan jedini i koji osvetnički totalizira. podsjeća i na nemoćni postmodernistički stil opiranja reprezentiranju: značenja ne prodiru do nekog središta. “povratka” tiče. čime će kapitalizam sâm sebe istisnuti posredstvom vlastite dinamike. sastavljeni od ljudskih i neljudskih dijelova. Deleuze. Pa ipak. sa svojom slavnom fragmentarnošću i raznorodnošću. Ali otada se Baudrillard pretvorio u predstavnika najmračnijih tendencija postmodernizma. pisao je Adorno. kao i u drugim djelima. Deleuze oslikava subjekt koji se više ne da niti prepoznati kao antropocentričan. nastoje potisnuti ljude kao žarište njegove društvene teorije. nakon reakcionarne uloge koju je ljevica odigrala tijekom nemira iz svibnja 1968. može. uglavnom njegovo obožavanje proizvodnje i rada. ishodišne točke. Deleuzeova metoda. bez razlike među njima. Što se pak otpora. nomadologija je suprotna povijesti. Deleuze utjelovljuje i postmodernističku temu “smrti subjekta”. jednako je tako točno da ga je (zajedno s Lyotardom) uzveličala upravo ona sredina čiju je prazninu prema svim očekivanjima. Derridin dekonstrukcijski opis nemogućnosti ikakve referentne točke izvan predodžbenih okvira postaje za Baudrillarda negativna metafizika u kojoj kapitalizam preobražava zbilju u simulacije bez uporišta. Postmodernizam. on je nemoguć. želi li to. Shizopolitika veliča površine i diskontinuitete. Osim nesretne rezonancije između Baudrillardove gotovo halucinantne morbidnosti i kulture u raspadanju. modernosti i sličnim temama koje. ali totalnost neće zaboraviti nas. zaboraviti na totalnost. Čini se da Deleuze dijeli apsurdističko uvjerenje Yoshimotoa Takaija. a prema kojemu je potrošnja nov oblik otpora. Prema takvome viđenju. “Mišljenje bez reprezentiranja” – tako Charles Scott opisuje Deleuzeov pristup. U svome i Guattarijevu najpoznatijem djelu. promiče deteritorijalizaciju i dekodiranje struktura vladanja. “nipošto ne bi moglo biti cjelina”. ona ne reprezentiraju nešto izvan svoga dosega. te se. naravno. “Strojevi žudnje”. ne možemo se oteti dojmu da se tu prihvaća otuđenje. Time je u Francuskoj ubrzao slabljenje marksizma i Komunističke partije koja se. Početkom sedamdesetih. Jean Baudrillard izložio je u svojoj knjizi Zrcalo proizvodnje buržoaske osnove marksizma.njegovi predstavnici. kultura kapitala prekoračila je svoje rasjekline i proturječja i ostvarila samodostatnost koja nalikuje na nemalo znanstveno-fantastičnu inačicu Adornova sasvim ovladanoga društva. poznatu po svojim sasvim pesimističnim nazorima na suvremeni svijet. ili mu je barem vrlo blizak. Anti-Edipu. trebao popuniti nakon što su osamdesetih preminuli razmjerno dublji mislioci poput Barthesa i Foucaulta. s kojim dijeli specijalizaciju na polju psihoanalize. već predstavljaju golema uopćenja. poznata i kao “nomadologija”. Zajedno sa svojim nekadašnjim partnerom Felixom Guattarijem. dijelom i zato što bi alternativu predstavljala ona čežnja za 81 . pa i dekadentnost. Nasuprot prividu individualnog subjekta u društvu. poglavito u Americi. zadržavaju vrlo visoku razinu apstraktnosti kad raspravljaju o kulturi. Takvo poricanje cjeline pomoću radikalne strategije kojom se ono potiče da samo sebe ukine. “Oslobođeno čovječanstvo”. već osipala.

Simulacija nije potisnula proizvodnju. govorio je o “zlokobnoj praznini svakog diskursa”.prirodnim. dobrodošlo. bestidno potrošački roman preplavljen imenima raznih marki (pomalo nalik na Američki psiho Breta Eastona Ellisa iz 82 . medijske simulacije oblikuju zbilju.” To je radikalna strategija koju on naziva “hiperkonformizmom”. U jednom odlomku možda se i naznačava kretanje potrošačkog društva u smjeru i jednoobraznosti i raspršenja… ali zašto se mučiti kad se tvrdnje na koje nailazimo i prečesto doimaju kozmički napuhanima i smiješnima. ali pretjeranost Baudrillardove mračne vizije podjednako je očita. Poplava silno specijaliziranih informacija koje nude stručnjaci svih vrsta naglašava japanski visokotehnološki potrošački etos u kojem neodredivost značenja i izraženo vrednovanje vječitog iznalaženja novosti djeluju ruku pod ruku. gdje se intelektualci već kronično žale na nepostojanje sebstva”. Drugim riječima. sada i sâm visokoprodajni kulturni objekt. Eto nekako. ako se na ikoje uopće i odnosi. “Simulakrum nikad nije ono što skriva istinu . smatra on. postala je japanskim kulturnim fenomenom osamdesetih jer je taj šuplji. osim ako možemo reći da planetom haraju puke slike. s bilo kakvom beskorisnom i apsurdnom svrhom. Japan možda i nije moguće smatrati “hiperstvarnošću”. tako da spektakl služi jedino sebi samome. kristal. Tvrdnja da moć medija znači sada da zbilja više ne postoji. Živimo u “doba događajâ bez posljedica” u kojemu “zbilja” preživljava jedino kao formalna kategorija. a obje su tvrdnje krive. o kojima govore Barthes. Zanimljivo. očito nesvjestan da se dotični izraz zgodno odnosi i na njegove ispraznosti. “rasipanje i smrt modernog subjektiviteta. stigla na kvalitativno novu razinu na kojoj je iščeznulo i sâmo područje značenja i označavanja. nego i veliča. Foucault i mnogi drugi. Očito je da u našemu “informatičkom dobu” elektroničke tehnologije medija postaju sve dominantnije. Baudrillard tvrdi da je razlika između zbilje i reprezentacije nestala i ostavila nas u “hiperstvarnosti” koja je uvijek i jedino simulakrum. Isticanje moći slika ne bi trebalo zamagliti temeljne materijalne odrednice i ciljeve. ali vrijedno je spomenuti da se njegova kultura doima još i naglašenije otuđenom i postmodernističkom nego američka.” Poput Debordova “društva spektakla” – ali na stupnju urušavanja sebstva. Simulakrum je istina. što ne znači da progresivno prihvaćanje umjetnoga silno ne pripomaže potkopavanju onoga što je od prirodnoga preostalo. hajdemo trošiti sve više i više i bilo što. a to su probitak i širenje. u svome najširem značenju. točnije rečeno. oni od njega žele stvoriti sudbinu… odobriti jednoličnost još većom jednoličnošću. njegov je naputak u tom pogledu sličan Deleuzeovu koji želi potaknuti društvo na dodatnu shizofrenost. proračunavanja i sličnog. “Zbiljsko je ono što je moguće jednakovrijedno reproducirati. a to je. U mnogim pogledima možemo samo nagađati na koje se pojave Baudrillardova hiperbola odnosi. subjektivnog djelovanja i povijesti u prazninu simulacija. Prema sudu Masaa Miyoshija.” Ako i treba postojati ikakav “otpor”. čini se da on neizbježnost takvoga razvojnog tijeka ne samo priznaje. Iznimno popularna knjiga Yasuoa Tanake iz 1980. za korijenima. povezana je s njegovom tvrdnjom da moć “nije više moguće nigdje naći”. Yoshimoto Takai možda je i najplodniji kritičar nacionalne kulture. proizvodnosti. koju postmodernizam tako odrješito odbacuje. Taj najekstremniji postmodernistički teoretičar.on je istina koja skriva da istine nema. odavna su očiti u Japanu. otpor se sastoji isključivo u onome što sustav dopušta: “Želite da trošimo – u redu. mnogima se nekako ne čini bizarnim što je on i maneken koji slavi vrline i vrijednosti kupovanja..” Priroda je u tolikoj mjeri zabačena da sad kultura određuje materijalnost. Kultura je. “Čemu smatrati da se ljudi žele odreći svoga svakodnevnog života i krenuti u potragu za alternativom? Upravo suprotno. Opojna retorika ne može poništiti činjenicu da se ključne informacije informacijskoga doba tiču sirove zbilje učinkovitosti.

rašireni cinizam”. nenamjerno. Ako nam postmodernizam barem čini uslugu utoliko što. “Značenje” je nesuvislo. Svi smo svjesni mogućnosti da ćemo možda. najpomodnija trgovačka i maloprodajna kuća u zemlji. pretvara se sada u “masovni lik”. čini se da upravo cinizam obilježava puninu onoga postmodernističkog osvita koji Japan prema svemu sudeći doživljava: kako drugačije objasniti činjenicu da tamošnje najjetkije analize postmodernizma – na primjer Živimo u metamasovnome dobu – izdaje Parco Corporation. morati izdržati svijet koji se pogibeljno otkvačio s osovine. “Nikada. nisu velika metafizička pitanja. odbijanjem. znanje je predmetom potrošnje na upravo jednak način na koji čovjek kupuje odjeću. “rubni melankolik”. pa i sakatost kulturnog svijeta koja prati i produbljuje ovo zastrašujuće osiromašivanje života. Nigdje.) za Seibu. ne bismo li otuđenost mogli smatrati normativnom”. Shigesatu Itoi je vrhunska medijska zvijezda s vlastitom televizijskom emisijom i mnogim publikacijama. Ondje gdje kapitalizam postoji u svome najnaprednijem.” Nije uvredljivo samo to što je “sve kultura”.1991. mogućnošću stvaranja neokljaštrenog svijeta? Barthes je proglasio ničeovski “hedonizam diskursa”. Peter Sloterdijk smatra da “je nezadovoljstvo u kulturi poprimilo novo svojstvo: očituje se kao sveopći. uvredljivo je i postmodernističko potvrđivanje stanja time što odbija iznositi kvalitativna razlikovanja i sudove. temeljne zaokupljenosti postojanjem i smislom života izgledali tako beznadno dalekima i bespredmetnima”. stil i izgled su sve. Zbog erozije značenja koju potiču intenzivirana reifikacija i fragmentarnost. pa i ugode. još i više nego površnost. Bez kritike prožete životom. Robert Rauschenberg: “Zaista žalim ljude koji smatraju da su stvari poput držača sapuna. to je onda njegova jedina “zasluga”. Na čemu počiva slava tog idola? Jednostavno na činjenici da je napisao mnoge reklame (bljeskovite. zapisao je John Murphy i dodao. cinik se javlja posvuda. psihološki govoreći. Lyotard nam je savjetovao “Budimo pogani”. Postmodernističko kapituliranje pred perspektivizmom i dekadencijom nije sklono promatranju sadašnjosti kao otuđenosti – to je bez daljnjeg staromodna predodžba – nego prije kao normalnosti. Kakvi divlji barbari! Naravno. postmodernističkom obliku. sudi Fredric Jameson. Ali. skroz naskroz relativizirana akademska jalovost. a neprestance se pojavljuje u časopisima. ni u jednoj od prethodnih civilizacija. Ubrzano se primičemo tužnom i praznome mjestu koje duh postmodernizma i predobro utjelovljuje. najveći i najinovativniji lanac robnih kuća u Japanu. 83 . Postmodernizam nas na beskonačnoj ulici ostavlja bez nade. “Očito je da se kultura ne osipa tek zato što su ljudi otuđeni”. zrcala ili boca Coca-Cole ružne. A dotle.) dominirao cijelim tim desetljećem. bilježi raspadanje. što je sa životnošću. Taj. jer takve ih stvari okružuju cijeli dan i vjerojatno se zbog tog osjećaju jadno. fragmentarne itd. sve do njegova i našeg samouništenja. njihov pravi materijal prazan je i bez duha. “valja ipak smisliti neko čudno društvo. kultura robe.

u svakom slučaju. Hansa Moraveca s Carnegie-Mellona: Posljednja granica bit će urbanizirana i pretvorena u arenu u čijem će sklopu svaki vid aktivnosti biti sračunat i svrhovit: naseljeni dio univerzuma bit će pretvoren u kibernetički prostor. Fredrick Jameson domišljato je izrazio postojeće stanje sljedećim riječima: Uistinu je začudno kako se najstandardiziraniji i najuniformniji oblik društvene zbilje u povijesti jednostavnim ideološkim zahvatom. smušen. Bey u djelu Primitivisti i ekstropijanci eksplicitno izlaže spomenuti račun. doista mi nije jasno. Bey je. čini mi se.. odnosno dviju anarhističkih težnji. Estetitizam plus ništa-neznam-izam jednako je postmodernizam. autonomnog pojedinca. Svako gledište koje nastoji biti dosljedno i sustavno. promašajima. blještavo uprizorenje apsolutne raznovrsnosti i izraz nezamisliva. Tada ćemo vjerojatno doći u napast da neke od svojih najdubljih mentalnih procesa zamijenimo programima preuzetim s područja Umjetne inteligencije... nečist. postmoderni “anarhist” Moram reći da mi jezične vratolomije i pozerštine Hakima Beya iz dana u dan postaju sve odbojnije. utopija. situacija u kojoj se trenutačno nalazimo bolno nalikuje na noćnu moru. alergičan na svaki oblik analize i zakačen na pomodarske igre riječima. a ja sam – naivac – čitavo vrijeme mislio kako radikala. Na razini sadržaja. međutim. Bey uspio ekstremni tehno-fašistički imperijalizam ekstropičara pretvoriti u anarhizam. sve dok naposlijetku naša misaona djelatnost ne bude potpuno oslobođena svakog traga izvornoga tijela. Daljnje razmatranje ovog trendovskog autora otkriva liberala prema kojemu bi utopijska budućnost mogla donijeti bučne prepirke oko utvrđivanja 'prihvatljivih standarda ispuštanja štetnih tvari' ili zaštite šuma. odbijanje svijeta da prihvati jednostavne formulacije. osuđeno je kao apsolutističko. Nadalje. Evo navoda jednog od vrhovnih svećenika spomenutog pravca. čovjeka koji stremi kvalitativnom raskidu s ovim poremećenim 84 . U djelu Seeds of Time.10. a njegovo najnovije djelo naslovljeno Primitivisti i ekstropijanci nesumnjivo je najlošiji uradak ovog postmodernog liberala.“Hakim Bey”. te proglašeno proizvodom pretpostavke o postojanju jasne spoznaje. Kako je. odnosno tijela uopće (časopis Extropy. koji će svakako biti primjereniji kibernetičkoj zbilji. Beyeva metodologija zapanjujuća je baš kao i njegovo pozivanje na istinu. ništa protiv cjeline. Imenovati nešto toliko zlo anarhizmom može samo glupan izrazito zlih namjera. nepoznatog oblika ljudske slobode. nedosljedan. 1993). No bez obzira na pomodarsku bujicu ispraznih iskaza. itd. samohvalama i samoljubivim površnostima koje obilježavaju Beyeve tekstove. međutim. pretvara u bogato. čovjekovo (životinjsko/životno) dokidanje ekonomije i tehnologije – to je. ciničan prema mogućnosti postojanja smisla. te se u osnovi svodi na udžbenički primjer postmodernizma. Liberal poput Beya nema. Bey je potpuno popušio postmodernističku iluziju prema kojoj je društvo odveć složeno da bi ga se moglo na bilo koji način smisleno odrediti. neizbirljiv. ukazat ću na neke od gluparija koje se osobito ističu među mnogim netočnim navodima. raznorodnost situacija. Primitivisti i ekstropijanci jednostavno je apsurdan tekst. U kratkom osvrtu koji slijedi. s druge strane. rigidno i agresivno. Ekstropijanizam podrazumijeva obožavanje svih odurnih očitovanja potpunog ovladavanja prirodom i brisanje svakog traga osjećajnog. On uzdiže raznolikost. Iskaz pravog reformista! Nimalo ne čudi što Bey ovu tekstualnu kašu počinje proglasom da su se anarho-primitivisti zacementirali u situaciji u kojoj ih ne može zadovoljiti ništa osim potpunog raspada cjeline stvari. čovjek će korak po korak sve dublje ulaziti u prostor umjetne inteligencije. U osnovnom smislu. otvoren. br. djelo je zasnovano na razlikovanju dvaju gledišta..

stanjem. PAZ je... Čini mi se da Bey ovakvim iskazima objavljuje svoju kandidaturu za mjesto Apsolutnog Istinoznanca. u elementarnom smislu određuje upravo netrpeljivost prema cjelini stvari. ona je veća od pukih ideja i sposobna je pomiriti divljinu i kibernetički prostor. prema mome skromnom mišljenju. 85 . za razliku od onih koji – gonjeni protuideologijskim i vizionarskim duhom – tragaju za poukama što ih nude naša ishodišta i nastoje u postojećem trenutku iznaći temelje našeg zatočeništva. veličanje nedosljednosti i cool-rješenja koja se svode na tri otisnuta slova teško mogu uroditi plodom. jedina manifestacija mogućnosti radikalne radosne društvenosti. izgleda. Slobodarska promišljanja i djelovanja imaju. Više od polovine ove bijedne stilske vježbe otpada na Beyevo promicanje Privremene Autonomne Zone koju je sam patentirao. više izgleda za uspjeh okrenu li se trezvenom mišljenju i beskrajnoj žudnji. zapravo. već je to učinila. stilističke mantre.

Chomskyjevo isticanje državništva po sebi teži potvrđivanju koncepta države. Chomsky se u više navrata požalio da sadašnji sustav. Chomsky je odgovorio (28. tijekom 1982. Chomsky zagovara uspostavu društvenog nadzora nad ulaganjima. Iznio je prilično nejasan. ističući kako je motiviran svojom građanskom dužnošću. Na izravno pitanje Je li vlast inherentno loša?. Čitajući njegove mnoge knjige i razgovore. stanjem obilježenim izostankom vlasti. Karakteristična formulacija glasi: Izraelu bi. Središte interesa je Bliski istok. Autor ustrajno zagovara (u knjigama kao što je The Faitfull Triangle) dvodržavno rješenje palestinskog pitanja. primjerice. Utoliko nimalo ne iznenađuje što se njegova nastojanja iscrpljuju u reformističkim. njegovih oblika. ali ne i prema vlasti samoj. iliti demokratske vlasti. u okviru njegovih međunarodno priznatih granica. Upitan kojem se političaru najviše divi. Utoliko je prilično ironično da je sâm Chomsky učinio sve što je mogao kako bi pridonio znatno većoj marginalizaciji anarhističke perspektive. U središtu se njegove pozornosti nalazi. gotovo isključivo. ali ne i zamjena koncepta političke vlasti. U svojim djelima Chomsky je kritičan prema politici vlasti. simboličko odbijanje plaćanja poreza ili pak članstva u ACLU. svim silama nastoji marginalizirati njegovu poziciju. značajke Chomskyjeva zahvata jednako su razočaravajuće. vanjska politika Sjedinjenih Država. promovirana je u 86 . Potpuno zanemarivanje ključnih pitanja (poput pitanja prirode i žena. Chomsky je neprijeporno dobrohotan. da spomenem samo dva). niti veća. koje nazivamo anarhija. što je pomalo čudno uzme li se u obzir da u političkom smislu zauzima poziciju liberalnog ljevičara.. bila dodijeljena prava što ih ima svaka država u međunarodnom sustavu – ništa manja. Štoviše. uz pomoć poslušničkih medija. pri čemu ta interesna suženost upućuje na izrazitu konzervativnost ovoga radikalnog mislioca. dok je na području lingvističke teorije izrazito reakcionaran. 1988.) niječno. njegovu misaonom aparatu ne osigurava nikakvu osloboditeljsku vrijednost. Ovaj je zaključak uistinu smiješan. siječnja. aktivne uključenosti i sličnog. Dok se poticanje aktivnog uključivanja u prostor politike kosi s potencijalno subverzivnim izbjegavanjem sudjelovanja u tome prostoru. čovjek uzalud traga za anarhističkom ili bilo kakvom cjelovitom kritikom. proljevičarski odgovor i nastavio s radom leđima okrenut svakome anarhističkom gledištu.Tko je Chomsky? Noam Chomsky je vjerojatno najpoznatiji američki anarhist. kretanja. U mnogim oglasima i istupima istaknuo je časopise kao što su The Nation. To je društvena revolucija. Umjesto kritike kapitala. Chomsky je – slijedeći istu misaonu ravan – izdvojio (Voices of Dissent) centrističkog salvadorskog političara Rubena Zamoru. godine sam razmijenio s njime nekoliko pisama na spomenutu temu. Nekritičko promicanje liberalno-ljevičarskih medija i potpuno zanemarivanje anarhističkih medija teško da se može pripisati slučaju ili pukom previdu. Takvo stajalište potpuno se uklapa u postojeći sustav političkog odlučivanja i sve ono što takav sustav legitimira. itd. Nova knjiga razgovora s Chomskym naslovljena Class Warfare. iskren. Svojevrstan lajtmotiv u njegovu djelu je prizivanje demokracije: prave demokracije. In These Times i Z Magazine. nažalost. U kontekstu međudržavnih odnosa. pravog sudjelovanja. čini ga još manje relevantnim. Njegov je cilj postizanje visokog stupnja demokratizacije. konkretnim zahvatima kao što je. ali nikada nije spomenuo Anarchy. dok je tretiranje tog pitanja sve prije nego anarhistička ili antiautoritarna analiza. neumoran aktivist što samo po sebi. Fifth Estate ili neku drugu antiautoritarnu publikaciju.

godine sadrži Kratki razgovor s Noamom Chomskim o anarhiji. Riječ je o izrazito nazadnoj. U svojim odgovorima ponavljao je danas odbačene. Chomsky je stekao slavu i bogatstvo izlaganjem vlastitih koncepata naravi jezika. da bi nekoliko mjeseci poslije ostatak sredstava otišao na izdavanje letka kojim se promoviraju informacijsko središte i ideje koje stoje u njegovu temelju. koja kao da je pala s neba i nema svoje utemeljenje u pokušajima uspostave dominacije nad prirodom. Chomsky tvrdi da se jezik jednostavno pojavio i da bismo ga trebali proučavati kao što proučavamo bilo koji dugi problem na području biologije. Jednako vrijedi i za robotiku. primjerice. neradikalnoj perspektivi koja je svakako povezana s nevoljkošću toga našeg anarhista da dovede u pitanje određene stvari koje ne spadaju u uzak okvir njegova političkog promišljanja. problem je. Pitanje anarhije Chomsky je potpuno zanemario. Jezik se razvija slijedeći unaprijed određeni pravac. Chomsky je pokazao nepoznavanje tog rastućeg korpusa literature i njegova utjecaja na antiautoritarni milje. bolno razvidan. Kao dugogodišnji profesor na Massachusetts Institute of Technology. ovakvo slavljenje njegova potpunog ostvaraja krajnje 87 . koji među anarhistima nikako ne nailaze na potporu: tehnologija kao oruđe. Tu. Knjiga navodno pruža odgovore na pitanja kao što je. nepromišljene protehnološke klišeje. štoviše.liberalno-ljevičarskim krugovima kao pristupačno razmatranje Republikanske Revolucije. Među navodima istaknutim u letku osobito se ističe rečenica: Zadaća modernog industrijskog društva jest ostvarivanje onoga što je trenutačno tehnički moguće. U zaključku. Chomsky je ipak bio nešto susretljiviji. Bio je to uistinu čudan događaj. zagovara jačanje federalne vlasti. ali jednako neupućen kao i u problematiku civilizacije. Pažljivom čitatelju nije potrebno navesti autora spomenutih redaka. Chomsky ne uspijeva zamijetiti problematiku vezanu uz porijeklo otuđenja i potpuno previđa smisao simboličke kulture. U tom smislu. smatra on. Chomsky je izjavio kako se problem okoliša može riješiti jedino naprednom tehnologijom. jednako nepromišljenih oblika primjene. prirođenim dijelom ljudske naravi (Barsamian). Pravi odgovor. posve nespreman ponuditi bilo kakav smislen odgovor. 1995. Ljetno izdanje časopisa Anarchy iz 1991. eko-razarajuće zloćudnosti koja je stvorila noćnu moru u kojoj živimo! U jesen. godine. jest da Chomsky uopće nije anarhist. uzme li se u obzir profesorova antipatija prema svim trima temama. Odgovarajući na različita pitanja o civilizaciji i tehnologiji. jezik – ta ključna sastavnica kulture – nema nikakve veze s kulturom i zapravo je nagonsko uobličenje nastalo kao rezultat biološke specijalizacije. u podjeli rada itd. informacijsko središte potrošilo je velik dio novca na unapređenje računalnog sustava. slično razvoju tjelesnih organa. kao i svuda. Za nas koji svojim zadatkom vidimo potpomaganje potpunog dokidanja našeg modernog industrijskog društva. posve prirodna pojava koju valja razmatrati isključivo u kontekstu specifičnih. Jezik je za Chomskog prirodni fenomen i kao takav nema nikakve veze s genezom ljudske kulture ili društvenog razvoja. posve u skladu s višegodišnjim izbjegavanjem spomenute teme. niti je potrebno isticati smisao rečenoga. poznatom lokalnom anarhističkom informacijskom središtu. Chomsky na jednome mjestu ističe da su automobili savršeno u redu. bio je očito uznemiren i. u korporacijskom upravljačkom kadru. zašto Chomsky. Da: treba nam još malo dušu-razarajuće. Profesor Chomsky jezik vidi fiksnim. civilizaciji i tehnologiji. Drugim riječima. Odajući primjerenu počast dobročinitelju. Kad je riječ o tehnologiji. Nesnošljiv prema novim pravcima mišljenja koji kritički preispituju narav civilizacije.što ga je primio za dobro posjećeno predavanje na temu vanjske politike Sjedinjenih Država – donirao organizaciji Portland Freedom and Mutual Aid. Chomsky je velik dio honorara . kao pobornik anarhističkih ideala.

Časopis Black and Red (1997.nije sposoban . koji i sam polako kopni zbog sve naglašenije ljevičarske komponente. ali je pritom važno spomenuti njihov opasan utjecaj na one koji su navodno predani ciljevima anarhizma.suočiti se s rastućom krizom na svim razinama. godine. Taj nazadni i sramotno anarhistički (!) pristup izazvao je bijes čak i među izrazito reformistički nastrojenim članovima tih umjerenih časopisa. vrijeme kad treba krenuti naprijed i suočiti se s punim opsegom katastrofe koja nam prijeti. on odlučno odbija . Došlo je. Chomsky je eksplicite izjavio da nitko ne bi trebao podržavati devoluciju autoriteta Velikog Brata – pomicanje moći od federalne vlasti prema državi i. Chomsky izlaže promašenu i neprimjerenu kritiku koja pripada prošlosti. Većina spomenutih tvrdnji pripada poznatom.) donosi ponovno izdanje Chomskyjevog teksta Objectivity and Liberal Scholarship u kojem autor izlaže potresnu radikalnu tvrdnju prema kojoj su liberali nerijetko skrivali/iskrivljavali povijesne istine. Ponovno izdanje ovog spisa potpomogli su (i popratili uvodom) pojedini članovi Fifth Estatea. 88 . FE je nekoć bio živahan. Sada njegovo uredništvo u Detroitu nije u stanju objaviti nešto bolje od trideset godina stare i već objavljene relikvije koja ima ukazati na težnje uredništva. i 1997. lokalnoj razini. napredni projekt. otužnom. Poput Bookchina.je odbojno. međutim. površnom prostoru blijedećeg ljevičarstva. U člancima objavljenim u časopisima The Progressivei Z Magazine tijekom 1996. konačno.

primjerice. nego zapravo. nacionalna država i u njoj uvriježena uporaba nasilja i zakonske sile. Razmislite o predodžbama koje vam padaju na um kad čujete riječi špiljski čovjek ili neandertalac. To je također pokušaj razotkrivanja načina na koje naša filozofija. još važnije.kad smo pripitomljujući druge 89 . zakona i države . u usporedbi s našim prijecivilizacijskim postojanjem prožetim otuđenjem. Prema tom načinu mišljenja. napredak i kategorije suvremenog tehnološkog života. jer ako ono nikada nije postojalo.000 godina kada se pojavilo poljodjelstvo. rasizma ili homofobije. U osnovnom smislu. kakav je odnos između dominacije i vremena. Tako. koja je uloga podjele rada u otuđenju i uništenju koje nas okružuje? Ili.bez kojih bismo svi živjeli prema brutalnim Hobbsovim klišejima.a to vrijedi i za ljude koji se ne nazivaju anarhistima . možda čak unatrag nekoliko milijuna godina. Derick Jensen: Nisu li sve to samo juriši na vjetrenjače? Je li takvo stanje u kojemu odnosi nisu bili zasnovani na dominaciji. sve manje anarhista . U tome se smislu postavlja pitanje.Državni neprijatelj Razgovar s Derickom Jensenom Derick Jensen: Što je anarhizam? John Zerzan: Rekao bih da je anarhizam pokušaj da se dokinu svi oblici dominacije. Od tada se neobično trudimo uvjeriti se da takvo stanje nikada nije postojalo. koja je da racionaliziraju ili oprirode . No. ali i vanjskog života. Problem tih predodžaba je taj da su one. Te predodžbe duboko su usađene u našim umovima i na njih se poziva uvijek kad nas se želi podsjetiti gdje bismo bili bez religije. jezika ili čak samog simboličkog mišljenja? Točka u kojoj ta definicija postaje pomalo problematična jest činjenica da neki anarhisti određenim stvarima pripisuju dominantnost. potpuno pogrešne. religija. Osim toga. očitovanje darvinističke selekcije ili Božje volje. Pritom ne mislim samo na očevidne oblike kao što su. a zatim i civilizacija. anarhizam vidim kao istoznačnicu za protu-autoritarnost. brojeva. religije. primjerice. volimo uvjeravati da uništavanje prirodnoga svijeta ili domorodačkog stanovništva nisu učinak donesenih odluka koje su provedene u djelo. to je pokušaj da se vidi.od vremena puno prije pojave homo sapiensa. dakako. onda je posve beskorisno nastojati ga uspostaviti.dominaciju koja duboko utječe na naše živote: tako se. pa sve do prije 10. proizvodnju. U tom smislu preostalo bi nam tada prihvatiti ugnjetavanje i podčinjavanje kao nužne protuotrove zločinačkoj ljudskoj prirodi.stvore privid prirodnosti . brutalnošću i neznanjem. ekonomija i drugi ideološki konstrukti obavljaju svoju prvotnu funkciju. kao sastavne dijelove univerzuma.vrednuje tehnologiju. ikada postojalo? John Zerzan: U tome smo stanju bili barem 99% vremena od kako postojimo kao vrsta . na primjer neki anarhisti tehnološki imperativ ne vide kao kategoriju dominacije. anarhizam je pokušaj uvida čak i u one dijelove našeg svakodnevnog života koje prihvaćamo kao danosti. autoritet je zapravo jedan dobrohotni dar koji nas je spasio od divljaštva. Što više odmičemo na tom putu tehnologizacije našega unutarnjega. nego i na neke pounutrene oblike poput patrijarhalnosti. Tijekom proteklih 20 godina dogodila se snažna revolucija na polju antropologije i arheologije zbog koje su ljudi počeli uviđati da je život prije poljodjelstva i pripitomljavanja . vratimo se definiciji. Ja ga vidim takvim i sve više anarhista zauzima tu protu-tehnološku poziciju. na koji način ti dijelovi vladaju našim životima ili nas potiču da vladamo drugima. vladajućih struktura i napornog rada. ili ekonomske nužnosti. ili pak korporacije sa svojom institucionaliziranom neodgovornošću. a drugi ne. one su možda najveća ideološka opravdanja za sve sastavnice civilizacije vojske.

utješan jer 90 . predložim da malo dublje zarone u spomenuta područja. zbog sebičnih ciljeva. gotovo ničim izazvana? Odjednom se javlja umjetnost i. nisam baš siguran da imamo osobito pravo moralno prosuđivati beskrajno manju prisutnost nasilja u drugim kulturama. U svakom slučaju. da su ljudi vjerojatno već prije 800.onih koje još nismo istrijebili – te praćenjem toga kako njihov egalitaristički pristup nestaje kao rezultat uništavanja njihovih staništa ili pak česte izravne prisile i ubojstava. pojavljuje se slika ljudi čiji se način života bio zasnivao na dijeljenju. skraćivanju životnog vijeka i sličnome. Derick Jensen: Ali što je s Aztecima ili s pričama o lovcima na glave i kanibalima? John Zerzan: Budući da je naša civilizacija jedina koja je izmislila napalm i nuklearno oružje. s dužnim poštovanjem. zašto se onda poljodjelstvo uopće javilo? John Zerzan: To je pitanje vrlo složeno i to zato što je stotinama tisuća godina bilo vrlo malo promjena. Ni jednu kanibalističku ili glavolovačku skupinu . poljodjelstvo. porastu nasilja. To vrijedi za čitav svijet. u području današnje Mikronezije. Primjer za to je povezan s dijeljenjem. dakako. koje se sada smatra ključnom odrednicom nepripitomljenih naroda. spolnom jednakošću i zdravljem. smanjenju dijeljenja. To. Ali ako se uvijek iznova pokazuje da sva ognjišta imaju gotovo jednak raspon dobara. možemo to doznati tumačenjem arheoloških iskopina. a na ostalima ih ima samo nekoliko. Thomas Wynn vrlo uvjerljivo brani tu tezu. A upravo to otkrivamo na pred-neolitskim ognjištima. vremenske ljestvice. ali i rasistički obojen. Treći izvor spoznaja zasnovan je na uvidima ranih europskih istraživača koji su uvijek iznova govorili o darežljivosti i blagosti ljudi na koje su nailazili. istražujući ognjišta drevnih ljudi.a ponajmanje to vrijedi za Azteke . Riječ je o nalazima službene arheologije i antropologije. To je pitanje dugo vremena antropolozima i arheolozima bilo izvor frustracija: kako je moguće da tijekom stotina tisuća godina nije bilo gotovo nikakvih promjena . ali opća je struktura potpuno prihvaćena. bliskošću s prirodom.000 godina plovili služeći se navigacijom. Ali ono što osobito šokira jest to da sve više shvaćamo kako je inteligencija ljudi od prije milijun godina bila istovjetna onoj današnjih ljudi. Nedavno je u časopisu Nature magazine objavljen članak o otkriću.zapravo uvelike bio obilježen razonodom.a onda se u nekom trenutku u gornjem paleolitiku događa ta eksplozija. ne znači da su sva poljodjeljska društva nasilna. Derick Jensen: Možete li definirati pripitomljavanje? John Zerzan: To je pokušaj podvrgavanja slobodnih područja nadzoru.tijekom cijelog nižeg i srednjeg paleolitika . Kad biste.pripitomili sebe same . važno je istaknuti veliku podijeljenost u ponašanju starosjedilačkih skupina. Sve to zapravo znači da razlog zbog kojeg se civilizacija nije pojavila prije nema nikakve veze s inteligencijom. argument inteligencije uvijek je bio utješan. Religija. No. Dakako da postoje neslaganja u vezi s pojedinostima. Derick Jensen: Kako mi to možemo znati? John Zerzan: Djelomice promatranjem suvremenih skupljačkih naroda . Virtualna djelatnost. Derick Jensen: Kako odgovarate ljudima koji smatraju da je sve to samo besmislena rusoovska budalaština o plemenitom divljaku? John Zerzan: Obično im. a stanje je bilo gotovo zamrznuto. osjetilnom mudrošću. mogli biste zaključiti da je prvo ognjište vjerojatno pripadalo vođi. odmah za njom. Svi su se oni već bavili poljodjelstvom. Ne radi se o anarhističkoj teoriji. Derick Jensen: Ako je sve prije bilo tako dobro. Danas je opće prihvaćeno da poljodjelstvo obično vodi porastu rada.nisu činili lovci-skupljači. otkrili da su na jednom ognjištu ostaci svih dobara. S druge strane. nego se time ističe da nasilje nije osobita i uvelike prisutna osobina pravih lovaca-skupljača.

Osobno vjerujem da su ti ljudi.da ljudi nisu shvaćali što se događa niti što bi time mogli izgubiti. Nedavno sam pročitao da na svakih 10 dolara koje Amerikanci potroše na hranu. Kad je riječ o početku civilizacije. masovna proizvodnja. ako je. upućujući na to da će oni sposobni za uspostavu načina života poput našega to nužno i učiniti. Otuđenje uzrokovano podjelom rada međusobno otuđenje. Svijet stoga sve više postaje talac različitih 91 . Smatram da u osnovi. kao banalnost. Osam udruga nadzire polovicu peradarske industrije. ali ta je teorija danas većim dijelom odbačena. jednakost.dosegnulo je zatim neku vrstu kritične mase i izazvalo svoju apoteozu u onome što nazivamo civilizacijom. jedan odlazi tvrtki RJR Nabisco. osoba ne može biti cjelovita ili slobodna sve dok njezin život i čitavo njezino okružje ovisi o tome da je ona samo dio nekog procesa. Svatko je od nas sićušni zubac zupčanika ovoga golemog stroja. Ali to nije slučaj samo s hranom. Četiri mesarske udruge nadziru 90% industrije mesa. vratimo se pitanju: zašto je sve dugo vremena bilo stabilno i zašto se onda tako brzo promijenilo? Mislim da je situacija bila stabilna zato što je sve dobro funkcioniralo. No. 90% čitave agrokemijske i sjemenarske industrije nadzire samo 2% postojećih udruga. Još ne tako davno mogli ste izraditi vlastiti radio prijemnik. Osim toga. Podijeljeni život zrcali temeljne podjele u društvu iz kojih sve proizlazi. Derick Jensen: Što ne valja s podjelom rada? John Zerzan: Sve ovisi o tome što želite od života. Isto se događa i danas. Populacija je također oduvijek bila velik problem: kako su skupljački narodi održavali tako nisku razinu populacije. Ljudi su to stalno radili. tko od nas još znade uzgojiti vlastitu hranu? John Zerzan: Upravo tako. mislim da je Freud riješio to pitanje kad je rekao da je "civilizacija nešto što je opirućoj većini nametnula manjina koja je otkrila kako si može priskrbiti vlasništvo nad sredstvima moći i prisile". "danost" suvremenog života. Riješiti sav taj nered znači ukinuti podjelu rada. No.gotovo neopazice . i oni bi mogli izmisliti asfalt. To je središnja odrednica našeg načina života. a rasistički zato što podrazumijeva da su oni ljudi koji i danas žive primitivnim životom jednostavno preglupi da to promijene. od njihovih tijela . otuđenje od prirodnog svijeta. Znamo i to da se spomenuti prijelaz nije dogodio zbog populacijskog pritiska. Derick Jensen: Dobar je primjer prehrambena industrija. Derick Jensen: Možete li to objasniti? John Zerzan: Podjela rada obično se promatra. neki njegov komadić. onda puno toga s podjelom rada ne valja. Kad bi samo bili dovoljno pametni. Ali upravo u tome i jeste stvar. s druge strane. autonomija ili netaknuti svijet. vaš prvotni cilj razmjerna cjelovitost. Sve što oko sebe vidimo bilo bi neostvarivo bez tog temeljca proizvodnje. To se događalo tako sporo . Prije samo 10 godina još ste mogli popraviti svoj automobil. Jednako tako sam uvjeren da će se svi složiti kako se nadzor sve brže povećava. motorne pile i kaznionice. i mislim da je na kraju nastala promjena zato što se tijekom mnogih tisućljeća događalo postupno skliznuće prema podjeli rada. Mislim da nitko ne može poreći čvrst nadzor što ga specijalisti ili stručnjaci imaju nad suvremenim svijetom. Ako je vaš glavni cilj.smanjuje ulogu izbora. ako je se uopće i primjećuje. a nisu poznavali nikakvu tehnologiju? Prije se smatralo da su primjenjivali čedomorstvo. To postaje sve teže. uz različite biljke koje su mogli rabiti za kontracepciju. slijedi iz tog načina razmišljanja. Hijerarhija i otuđenje također su posljedice tih podjela. pa nema nikakva razloga vjerovati da je prije bilo drugačije. onda je sve u redu. puno bolje poznavali vlastito tijelo.

budilica i rasporeda. Upravo to i jest smisao konkretizacije. Dio ideologije suvremenog društva počiva na uvjeravanju da biste bez njih bili potpuno izgubljeni i da ne biste znali obaviti ni najjednostavnije radnje. Derick Jensen: U kojoj bismo se mjeri prema vašemu mišljenju. iako ona zapravo nije stvar. John Zerzan: Uz izravan nadzor onih koji imaju specijalizirane vještine. Derick Jensen: Ali. kulturni artefakt. vrijeme je prilično točno mjerilo otuđenja. puno uspješnije i učinkovitije nego danas. ljudi na položajima moći mogu narod prisiliti na poslušnost. Ono ne postoji izvan kulture. pišući o revoluciji. Derick Jensen: Prije ste spomenuli vezu između vremena i dominacije. trebali osloboditi podjele rada? John Zerzan: Mislim da je bolje pitanje: koliko cjelovitosti želimo sebi i svojem planetu. Upravo suprotno. kulturno uobličenje. Ali zapravo ima malo stvari koje su jednostavnije od uzgoja i skupljanja vlastite hrane. a milijarde ljudi prožive doslovce čitav život bez dovoljno hrane. Sve je u našim životima podređeno i mjereno vremenskim kategorijama. čekajte! Nije li kucanje sata posve opipljivo? John Zerzan: Da. Vrijeme nikada nije bilo opipljivije. Ali važno je shvatiti razliku između međuovisnosti u dobro uređenoj zajednici i oblika ovisnosti koji se javlja kao posljedica oslanjanja na druge ljude. Njegova nehumanost i neučinkovitost uistinu je začudna. E pa ljudi su se bili prehranjivali milijunima godina i radili su to. a pridati joj odvojeno postojanje. herbicidima. učincima fosilnih goriva kojima se koristimo za prijevoz i skladištenje hrane. Neobično mi se sviđaju riječi Lévy-Bruhla o toj temi: "Mi vrijeme svaćamo kao da je ono prirodno svojstvo 92 . Prije svega. zapravo uopće nije bitno. Globalni prehrambeni sustav je sulud. kad zamisao tretirate poput stvari. I drugo. tvarnije nego što je danas. toliko apstraktno. Sekunda je ništa. štoviše. javlja se i naglašena mistifikacija tih vještina. Derick Jensen: Ali ljudi su društvena bića. Uništavamo svijet pesticidima. Derick Jensen: To me podsjeća na ruskog anarhista Kropotkina koji je. ono je postalo konkretno. vrijeme je izum. kad ne raspolažete vještinama koje su vam u općem smislu potrebne.specijalista i sve je ovisniji o ljudima koji nadziru specijaliziranu tehnologiju. a rabe li je oni dobrohotno ili ne. John Zerzan: Zaista zapanjuje kad pomislite da još donedavno vrijeme nije bilo toliko rastjelovljeno. John Zerzan: Mislio sam pritom na dvoje. koji imaju neke specijalizirane vještine što ih vi nemate. točnije. Nije li nam prirođeno da se oslanjamo jedni na druge? John Zerzan: Ni u kojem slučaju ne bih htio ljude pretvoriti u međusobno neovisne monade. Osobno vjerujem da sadašnjost oblikuje prošlost ili da. vi ste kao osoba umanjeni. rekao da je od svega najvažnije pitanje kruha i to zato što je nestašica hrane najsnažnije oružje kontrarevolucionarnih snaga: zadržavajući hranu ili sprečavajući njezinu isporuku. dakle. Oni tada imaju moć nad vama. Ono nikada nije bilo konkretnije nego danas. Derick Jensen: Kako to mislite? John Zerzan: Krenimo od sadašnjosti. Derick Jensen: Čini mi se da su čak i snovi podređeni vremenu jer su prisiljeni prilagoditi se svijetu rada. daje smjernice otkrivanju izvora suvremenog otuđenja. A kad se morate oslanjati na druge. protivno je našem životnom iskustvu. nego samo zamisao.

dok sama ostaje posve neovisna o njima. neke jezike. Prvo je pojava poljodjelstva uvećala važnost vremena i specifično opredmetila cikličko vrijeme. To se. John Zerzan: Pokušajmo ovako: ako su događaji uvijek novi. ali ne i razvoj. Derick Jensen: Još sam pomalo zbunjen. koji je zadržao barem sklonost prirodnome svijetu s njegovom povezanošću s ritmom izmjene dana i godišnjih doba. oni zapravo ne žele nadzirati nešto što još ne postoji. Sve je to nama vrlo teško shvatljivo. uzmaknuo pred linearnim vremenom. možda uime života nakon odlaska u mirovinu. dogodilo u dvije faze.ponajprije trebalo prekinuti početno stanje bezvremenske i ne-proizvodne ugode. Primitivni narodi općenito ne pokazuju osobito zanimanje za rođendane ili računanje godina. nego je i pojam vremena posve besmislen. Derick Jensen: Što znači… John Zerzan: Što najjednostavnije. Priča se da južnoafričko pleme Mbuti vjeruje da će se "pravilnim ispunjenjem sadašnjosti prošlost i budućnost same pobrinuti za sebe".ljudskoga uma. zato što je pojam vremena toliko snažno usađen u našu svijest da je ponekad teško zamisliti život bez njega. To je pitanje na određeni način povezano s masovnom proizvodnjom i podjelom rada. onda ne samo da je rutina nemoguća. ali danas više nemamo ni to. onda idolatrija budućnosti na čijem žrtveniku valja žrtvovati neke oblike života. a u najnovije vrijeme možda i čitav prirodni svijet. Ali ne i vrijeme. Istovjetni ljudi. Vrijeme kao apstraktna nit koja se odmata u beskraj. jer ako živite u bujici unutarnjeg i vanjskog iskustva koja uvijek donosi gomile novih događaja. svećenicima. povezujući sve događaje. To iz-trena-u-tren sjedinjavanje sa strujanjima i tijekovima prirodnog svijeta ne isključuje svijest o godišnjim dobima. zatim napredak. Nekoć je to bio oltar neke utopijske budućnosti. Nametanje rutine moguće je jedino nakon nametanja vremena. a možda čak i uime života nakon smrti i odlaska u raj. Postoji određeni slijed. Derick Jensen: I obratno. Neprestance je isticao da je za uspostavu civilizacije . Beskonačno ponavljanje istovjetnih radnji. John Zerzan: Točno. Kucanje sata koje ste spomenuli. A kad jedanput uspostavite linearno vrijeme. i s njegovim stvaranjem viška sjetvenog uroda koji se prepuštao poznavateljima kalendara: dakle. Što se tiče budućnosti. Derick Jensen: Pretpostavljam da ne mislite samo na mjerenje sekunda… John Zerzan: Mislim na to da vrijeme ne postoji. Prelazak na linearno vrijeme počeo je s pojavom civilizacije. s njegovim razdobljima intenzivnog rada vezana za sjetvu i žetvu. ali to nikako ne stvara otuđenu svijest o vremenu koja bi im otela sadašnjost. Postoji ritam. javlja se i povijest. Ali to je opsjena. svaki je trenutak po kakvoći i kolikoći različit od prethodnog. Isto se događa u čovjekovu osobnom životu.s otuđenjem u njezinu središtu . Na zapadu je pojam cikličkog vremena. dva istovjetna trenutka zapravo ne postoje. Istovjetne sekunde. Freud je tu bio vrlo jasan. Takvog poimanja gotovo da nema ni u jednoj primitivnoj zajednici". prema mojemu mišljenju. Pojam vremena tada jednostavno nestaje. Ta vjera u onostrani raj također je rezultat nelagode uzrokovane životom u 93 . kao i svi mi kad se zabavljamo. Ali. a zaista je zavladao negdje u osvit kršćanske ere. kulture. kad se uime nekoga budućeg života odrekne života u sadašnjosti. Derick Jensen: Krasna zamisao! John Zerzan: Sjeverno-američko pleme Pawnee smatra da život ima ritam. To je vrijedilo za Babilonace i Maye. znači da oni žive u sadašnjosti. Takvo što ne postoji. baš kao što ne žele nadzirati prirodu.

koje su podvedene tiraniji stroja i proizvodnje. U četrnaestom stoljeću pojavili su se prvi javni satovi i podjela sata na minute. geometrija kao mjerenje površine polja zbog određivanja vlasništva. u djece se mora slomiti njihov otpor vremenu. Upravo to je bio jedan od glavnih razloga nametanja obveznog školovanja. Ona vas usklađuje s potrebama sustava. kojeg mnogi smatraju ocem suvremene znanosti. Jer dok je sve u stanju razumne ravnoteže. vremena čak i nema. Raoul Vaneigem napisao je nekoliko prelijepih rečenica o toj temi. Poslije je Euklid razvio geometriju. Vrijeme nije važno samo u sociološkom ili ekološkom smislu. otuđuje… John Zerzan: Možete zbrajati objekte. On je. pa ću navesti sljedeće: "Djetetovi dani izmiču vremenu odraslih. budući da su divlja stvorenja postala proizvodi koje se ubire. rekao je da je svrha znanosti "učiniti nas gospodarima i posjednicima prirode". čini se. kao što ste rekli. sa satom u ruci. a minuta na sekunde. John Zerzan: Slažem se. Matematikom se zatim koristilo u Sumeru prije otprilike 5000. u početnim borbama Francuske srpanjske revolucije. Prolazak vremena mjeren gubicima. Kad članovi neke velike obitelji sjednu za objed. Kad sam bio dijete. Sam Descartes. Ali jednako tako je jasno da oni imaju drugačiji odnos prema prirodnome svijetu. dakle. također. Tijekom 1960-tih. primjerice. Sastavnice vremena postale su tada međusobno zamjenjive. i to u poslovne svrhe. znaju nedostaje li tko. tek kad se i posljednje čelične grede posljednjeg nebodera pretvore u prah. Benediktinci. ali ne i subjekte. diljem Pariza ljudi počeli pucati u javne satove. Još jedanput ponavljam da to nije anarhistička teorija. Škola vas uči da u određeno vrijeme budete na određenome mjestu i time vas priprema za život u tvornici. Posve je jasno da tome nije razlog njihova glupost. onda će to biti Wittgensteinov: "Sretan je samo onaj čovjek koji ne živi u vremenu. Danas ih je ostalo samo nekoliko. oni odmah. kolektivnom gibanju i ritmu stroja. Bilo je mnogo ptica pjevica. godine. To je linearno vrijeme. Ako mogu upotrijebiti još jedan navod. Derick Jensen: Spomenuli ste da broj. Prvi je brojevni sustav gotovo nedvojbeno rabljen za mjerenje i nadzor pripitomljenih stada ili za oblikovanje krda.000 samostana. obrazovatelji budno čekaju. samo što danas pokušavamo premjeriti i porobiti čitav svemir. zakoračujemo u povijesno vrijeme. Derick Jensen: Linearno vrijeme ne samo da vodi uništavanju okoliša. njihovo je vrijeme natopljeno subjektivnošću. izravna posljedica tog uništavanja. Izgubila se svaka veza s prirodom i sadašnjošću. U svakoj je fazi to podređivanje vremenu bilo praćeno otporima. također. godina. Tako su. nego i osobno. pomogli su u podjarmljivanju ljudskog pregnuća ustaljenom. čitav univerzum 94 . pri čemu se iz doslovnog značenja tog pojma iščitava i njegova svrha. kad mine taj trenutačni grč izumiranja i kad se preživjeli vrate ritmu i spokoju. nego je.linearnom vremenu. prisiljavajući ljude da rade po satu. ali onoga trenutka kad počnemo uništavati vlastitu okolinu u toj mjeri da promjene postaju očite. mnogi su ljudi uključujući i mene . bilo je puno žaba. ravnamo se prema cikličkom vremenu ili. Crkva je u tim događanjima odigrala ključnu ulogu. Povijesno vrijeme prestat će tek kad nestanu i posljednji tragovi naše civilizacije. Ne služe se svi ljudi brojevnim sustavima. nego u sadašnjosti". oporezivanja i robovskog rada. Sada ih je samo nekoliko. da dijete priključe i predaju ga satnoj podjeli vremena". Tamo vani. premda velik broj ljudi tu mjeru nije objeručke prihvatio. Taj isti imperativ pokreće i današnju znanost. bez prebrojavanja. poput standardiziranih radnih procesa nužnih za kapitalizam. Pleme Yanomame tako primjerice broji samo do dva.prestali nositi satove. 1830. Čak i danas. Linearno se vrijeme uvođenjem satnog mehanizma preobličilo u mehaničko. koji su na vrhuncu svoje moći u Srednjem vijeku imali 40. Brojanje postaje nužno tek nakon homogenizacije. strastima i snovima progonjenim zbiljom.

ako ne i tisuće svjedočanstava ranih europskih istraživača u kojima stoji da se divlje životinje uopće nisu bojale tih ljudi. biti izmješten iz prirodnog načina bivanja. Mislim da je danas golem broj ljudi potpuno izgubio vjeru u napredak. Štoviše. ali ga vjerojatno još mnogi doživljavaju kao neizbježnost. također. Kad je riječ o zdravlju. Sada je temeljna zamisao učiniti sve nas ovisnicima o tehnologiji i to na neobično bijedan način. U svakom slučaju. lav. povezujući time dva spomenuta oblika dominacije . ni sam sustav više ne govori previše o napretku. Budući da se svijet sve više tehnicizira i postaje sve umjetniji. bila jednako uzvraćena. čini se. odnosno točno određen broj ljudi koje je svaki dan trebalo ubiti. pa nas Laurens Van der Post obavješćuje kako su ljudi iz tog plemena. Povezanost je. a kad bi igra završila. Derick Jensen: Pročitao sam da su u nacističkim logorima smrti često postojale kvote. mislim da su ljudi nekoć bili bitno usklađeniji s vlastitim organskim ustrojem i to na način koji je nama danas posve nepojmljiv. sustav se koristi nama. protezala na čitavo njihovo okružje. a počinje se javljati tek kao posljedica industrijalizacije tih zemalja. Možda je to pretjerano smion iskaz. ali se pritom očekuje da svi zaboravimo kako je upravo tehnologija prouzročila većinu zdravstvenih problema. znali kakav je to osjećaj biti slon.u jedno. milijunima drvenih dasaka ili tonama ribe. Ja bih to odveo korak dalje i rekao da biti otuđen znači biti udaljen od vlastitih iskustava. to znači povečatu našu ovisnost o tehnologiji. svi smo mi prisiljeni pomiriti se s napretkom i na određeni smo način njegovi taoci. industrijska civilizacija proždire mi utrobu. a prirodni se svijet evakuira. Gotovo sve bolesti u vezi su s civilizacijom. Nije riječ samo o tumorima uzrokovanim kemikalijama. Derick Jensen: Baš sam prošle godine naišao na tekst istraživača Samuala Hornea. antilopa i slično. bez obzira na to je li riječ o vagonima ljudi niže rase. ali učinke napretka gotovo je nemoguće ne primijetiti. John Zerzan: A danas ih ubijamo iz aviona.proglasio divovskim satnim mehanizmom. otuđenjem ili odurnim uništavanjem okoliša. Otuđeni. Derick Jensen: Otuđeni? John Zerzan: Marx je otuđenje definirao kao odvojenost od sredstava za proizvodnju. 95 . Umjesto da proizvodimo stvari kojima ćemo se koristiti. Doslovce. stoljeću.broj i vrijeme . Djeca bi mladuncima obojila lica smeđe-crvenim linijama. vraćali bi neozlijeđene mladunce u jazbinu. Zanimljivo je da to nije smetalo ni mladuncima. postoje uvjerljivi iskazi prema kojima je pripadnik plemena San mogao čuti jedno-motorni avion s udaljenosti od sedamdeset milja i vidjeti četiri Jupiterova mjeseca golim okom. Derick Jensen: Ja patim od Crohnove bolesti koja se gotovo ne javlja u ne-industrijaliziranim zemljama. Da se ponovno vratim u stanje prije pripitomljavanja. budući da moraju proizvesti određen broj dasaka. prvoga bijelca koji je istraživao Sjevernu Kanadu u 18. U njemu su dijelovi u kojima je opisano kako su se djeca indijanaca igrala s mladuncima vukova. Danas Državno udruženje šumara ima kvote za sječu. posve je razumljivo da se javlja osjećaj otuđenja od prirodne ukorijenjenosti. niti njihovim roditeljima. Ta se povezanost. Pitam se gdje mi to živimo? John Zerzan: Rekao bih da živimo u svijetu koji umire. u širem smislu. Postoje bilješke. Kad je riječ o osjetilima. dakako. John Zerzan: Mislim da ljudi uistinu počinju shvaćati svu ispraznost mita o napretku. Eto vam napretka! Derick Jensen: Što je. nego pojedinca. napredak bio u praksi? John Zerzan: Napredak je donio posvemašnju dehumanizaciju pojedinca i katastrofu ekološkog sloma. Odavno mi je postalo jasno da je puno lakše ubiti broj.

To je napredak. Pitali ste me što je napredak? Nužno je razgovarati o otuđenju jer je ono ključni problem. To natjecanje otvoreno je i na osobnoj razini. kako je promijeniti i kako je potpuno preobraziti. Svakome mora biti jasno da sve te silne kampanje protiv pušenja. To postaje jasno ako uzmete u obzir brzinu uništavanja okoliša i osobne dehumanizacije. osigurati da se dio društvenog diskursa . Danas se malo govori i o američkom snu ili vrlome novom svijetu. To je to. ključno je razotkriti stupanj poricanja. No ipak ga se uglavnom izbjegava i poriče. Ako to ne 96 . jednostavno ničega. sve blještave reklame i sva ta sranja neće ni malo pomoći jer ne poduzimamo ništa u vezi s pitanjem uzroka tog problema. Moramo se suočiti s onim što se zbiva. Svakodnevno ćete uzimati svoje tablete za smirenje i neurotično šepesati naokolo. Ponovno se vraćam Unabomberu koji je odlučio ubijati ljude kako bi otvorio prostor za ta potisnuta pitanja i prisilno ih objavio. pojam inercije. valja jednostavno uništiti taj monopol i iznijeti staru priču. nešto promijeniti. odnosno razgovarati o globalnom sustavu kao pitanju. baš kao što ni planet nećemo spasiti recikliranjem. Da bi se to izbjeglo. Valja suprotstaviti ono što je moguće . pisanjem ili snimanjem dopadljivih materijala o pušenju. ukazati na sav užas postojećega stanja i na sve ono što možemo izgubiti. u ovoj zemlji nedođiji u kojoj doduše postoje ljudi koji vjeruju da će.ono što je bilo i što bi jednom ponovno moglo biti . Danas smo svjedoci globalne utrke prema dnu.ipak bavi tim sudbonosnim pitanjima.ako već ne čitav . dok se transnacionalne kompanije natječu koja će od njih najviše izrabiti radnike i najviše uništiti prirodu. Prije nego što se posvetimo konkretnim odgovorima. ali to je scenarij noćne more. misleći da ne postoji ništa osim ovoga što vas okružuje. Ili ne. Derick Jensen: Sad kad smo shvatili što se zbiva.Derick Jensen: Je li ga zamijenio neki novi pojam? John Zerzan: Da. da je car gol. kao što se često događa u sklopu onoga što se danas naziva diskursom. Moramo re-definirati ono što je u ovome društvu prihvatljiv diskurs. umjesto da izbjegava i poriče da postoje. dakle. Možda taj kontrast može trajati vječno. Misliti da hoćemo. Ponovno moram izraziti svoje uvjerenje da se to poricanje neće još dugo održati i to zato što postoji potresna razlika između zbilje i onoga što o zbilji govori. to je kriminalno. Još se uvijek ne bi smjelo govoriti o zbiljskoj prirodi globalnog sustava. Tog se poricanja nećemo riješiti sitnim izmjenama. to nije glupo. jednostavno je glupo. Nedavno sam pročitao da mladi danas puše više nego ikad. da nema slobode. Postavlja se pitanje kakav je to sustav koji proizvodi sve te maligne pojave? Popričajmo malo o tome. da bi se uništio monopol laži. Derick Jensen: I što nam preostaje? John Zerzan: Ja sam optimist i to zato što nikada prije naš životni stil nije bio toliko ogoljen kao danas. Jer ako ne uništimo monopol laži. Nosite se s njome ili ćete nagrabusiti. iako je zabranjeno. Unabomber Manifesto uzima u obzir i tu mogućnost. da ljudi postanu toliko uvjetovani da uopće ne primijete kako svijeta više nema. što trebamo učiniti? John Zerzan: Najprije taj životni stil valja dobro preispitati. Ako se ne kužite u računala. onda ćemo zajedno odlučiti.ovoj bijednoj sadašnjosti i onome što budućnost donosi. Stoga je dvostruko važno da se u rasprave uključe zabranjene teme o tome koliko je postojeće stanje užasno. A kad se jedanput suočimo sa zbiljom. ispunjenja. kroz nekoliko desetljeća neće preostati gotovo ništa za što bi se valjalo boriti. Živimo. Opravdanost ili neopravdanost njegovih postupaka tu nije bitna. Rekao bih da je to osobito svojstveno za Ameriku. ključno je čitav problem postaviti kao pitanje. nećete dobiti posao.

ne možete od ljudi tražiti da zaborave. Trebalo bi početi postavljanjem sljedećih pitanja: Kako možemo ostvariti radikalni obrat? Pridonosi li naše djelovanje tome radikalnom obratu? Želimo li još nekoliko liberala koji će posjeći tek nešto manje drveća od ostalih? Je li to sve što želimo? Derick Jensen: Nedavno sam napisao tekst za časopis Earth First! o pitanju: kad je nasilje opravdano? Osobno sam. Jer medvjedica se nije upustila u teoretsku raspravu o ispravnom i pogrešnom. njezin jedini cilj. Derrick Jensen: Posvetimo se tehnologiji.poput medvjedice koja napada vlak koji joj je ubio sinove . samo oblik onog istog rasističkog argumenta o inteligenciji. čini se. svaki je razgovor o taktici besmislen. njezin je odgovor bio je tjelesan. a neki od njih tvrdili su da moramo imati telefone.znati točno što trebamo činiti. Zar Hopi indijanci nisu znatiželjni samo zato što nisu izmislili hulahupke. Znatiželja nije oslobođena vrijednosnog određenja.učinkovitijih načina ubijanja malih glodavaca .i pitam se kako preživljavaju? Koliko znamo. John Zerzan: Jednako vrijedi za ljude koji mrze posao koji rade. Unutar pokreta Earth First! upravo je u tijeku rasprava o odnosu nasilja i nenasilja. A mi koji nismo tako ugroženi jednostavno moramo biti svjesni što nam omogućava da ovako živimo. Ali ako ne želite raspravljati o vlastitom položaju. potpuno je besmisleno razgovarati o taktici.primjerice o maloljetnicima koji čitave dane provode pod zemljom . Uzeta u cijelosti. Ali neki ljudi uistinu žive pod prijetnjom smrću jer nemaju gotovo nikakvog izbora kad je riječ o preživljavanju. međutim. Čini se. Određeni tipovi znatiželje posljedica su određenih tipova mentalnog sklopa. bilo bi im potpuno jasno što trebaju učiniti. Kad bi se samo vratili svojim tijelima.ali mi se u isto vrijeme čini da ne radimo puno na sprječavanju 97 . Dakako. Pitanje koje mi se čini važnijim jest koliko razaranje osjećamo na vlastitim tijelima? Na zidu držim isječak iz novina naslovljen: Medvjedica nasrće na vlakove! Sačuvao sam ga jer sam uvjeren da ćemo tek kad situaciju osjetimo na vlastitoj koži . Ali u kojem smislu? Jesmo li vi i ja zbog toga što smo znatiželjni poželjeli stvoriti neutronsku bombu? Naravno da nismo. i slično. To je suludo.ne možete duh vratiti u bocu. da i Earth First ne pogađa bit problema. milijuna pojedinaca. Drugi prijatelj je na to odgovorio: Hoćeš li se jednako tako spustiti u rudnik? Zašto to ne učiniš? Jer čitav naš način života zasnovan je na robovanju pojedinaca ili. također. poput Vas. To je. Ali to je samo još jedan pokušaj da se naše sluđeno stanje učini prirodnom pojavom. a naša znatiželja slijedi logiku otuđenja. da su ljudi znatiželjni. naša nas znatiželja vodi većoj dominaciji i to je. Pa zašto bi to ljudi uopće htjeli učiniti? Većina to ne želi. Nije li razvoj tehnologije gonjen pukom znatiželjom? John Zerzan: Ljudi stalno govore . da njih jednostavno ne možemo odbaciti. točnije. uvjeren da to nije najvažnije pitanje. Derick Jensen: Često pratim izvještaje o životima ljudi . imamo samo jedan život: pa zar ćemo ga potrošiti ubijajući se od posla? John Zerzan: Ili tjerati druge da se ubijaju od posla!? Nedavno sam raspravljao s prijateljima o tehnološkom društvu. Ali to što ja ne želim stvoriti neutronsku bombu ne znači da nisam znatiželjan. ona nije samo rezultat puke želje za znanjem ili želje da se nešto spozna kako bi se postalo boljim čovjekom. Derrick Jensen: Mnogo se energije troši na razvoj boljih mišolovki . Osobno bih se u rudnik spustio samo pod prijetnjom smrću.učinimo. Mislim da se ljudi neobično intenzivno bave pitanjem taktike zato što se nisu suočili s temeljnim pitanjem: što je zapravo naš cilj? Koja je naše temeljna odrednica? Koje je naše gledište? Koji je smisao našeg djelovanja? Taktičke odrednice velikim su dijelom organski uvjetovane vašom ishodišnom pozicijom.

Ljudi su se smijali. kao što sam prije spomenuo.silovanja. te na jačanje volje da mu se suprotstave. ali ja još baštinim spomenutu mogućnost koja me grije. dakako. John Zerzan: Moramo se nadati da će se čitava stvar urušiti. i da se otada išlo samo nizbrdo.. nastavi li se postojeće kretanje. zafrkavali i nastavljali sa životom. To me ispunilo nadom. Nismo bili dovoljno prizemljeni. Derrick Jensen: Predavao sam neko vrijeme na Eastern Washington University i često sam svojim studentima postavljao pitanje: živimo li u demokraciji? Njihov odgovor najčešće je bio smijeh. Bio je to dan atentata na Regana. ali mora se priznati da se nešto ipak dogodilo. Uzmimo za primjer prijatelje. Godine 1963. bit će bitno cjelovitija. osobito kad je pravi neprijatelj države upravo samo njezino građanstvo. dovoljno poznavali zbilju. Možda smo trenutačno u mraku prije svitanja. Slažem se s ljudima koji smatraju da šezdesete nisu zagreble ni površinu. John Zerzan: Prvi put sam to uočio kad sam se 1981. nego se nećemo niti približiti dobrom ishodu. vjerovali smo da za pokretanje važnih promjena neće trebati mnogo truda. Ne mislim da ima krivo. Derrick Jensen: U djelu Elementi odbijanja vrlo precizno objašnjavate kako je početkom dvadesetog stoljeća postojala golema revolucionarna energija. možda ipak otvoriti neki novi smjer. Pitao sam ih brine li se vlada više o pravima korporacija ili pojedinaca. nego i zato što smo tada imali mnoge iluzije. uistinu će eksplodirati. nečemu puno većem od 60-tih. Odgovor je bio isti. Zamijetio sam potpuni izostanak vjere u vladu. u vrijeme eksplozije punka i moram reći da je bilo vrlo uzbudljivo. To se kretanje nije nastavilo. zlostavljanja djece ili globalnog zatopljenja. i '77. uvijek potreban dobar razlog. John Zerzan: Za rat je. jer nisam siguran da su imali prilike vidjeti i jedan pokušaj koji je makar djelomice uspio. Naš je idealizam najvećim dijelom bio promašen. Čitava je situacija bila potpuno suprotna onoj kada je ubijen Kennedy. a ne kako bi ih što učinkovitije iskoristio. Ponekad me zadivljuje da mladi ljudi uopće išta čine ili da imaju i tračak nade. iako nisam tada osjetio da bi to moglo pokrenuti nove promjene. John Zerzan: Ponekad i ja to mislim. Ali uvjeren sam da se približavamo velikom obratu. ljudi su plakali i tugovali. Osobno ih želim što bolje upoznati kako bismo bili što bolji prijatelji. naznake nade da će se. To jednako vrijedi za ljude i za životinje. posljednji zamah. ali. Ali 1981. Jer uistinu su postojale naznake mogućnosti. te kako je na mnogo različitih načina Prvi svjetski rat bio izravan pokušaj uništavanja te energije putem pokolja pod pokroviteljstvom države. sve je bilo drugačije. Uistinu sam zadivljen postojanjem nade među mladima. Ubojstvo vojvode Ferdinanda osobito je odgovaralo 98 . Kad stvari sljedeći put eksplodiraju. Bio sam u San Franciscu '76. Bili su nemilosrdni. Uistinu su čudne stvari na koje primjenjujemo tu znatiželju kojom se toliko dičimo. na određeni način sam uvjeren da će očito osiromašenje na svim razinama nagnati ljude na propitivanje o kojem govorimo. preselio iz Kalifornije u Oregon. Bila je to trauma. Derrick Jensen: Kad smo kod urušavanja. Ali ako se ta revolucionarna energija ponovno vrati. Derrick Jensen: Neki smatraju da su šezdesete bile posljednji veliki proboj. iako su trideset godina poslije stvari zamrznute i užasne. Previše smo bili vjerovali u institucije i nismo dovoljno promislili određene stvari. Ne samo zato što se to mora dogoditi ako želimo preživjeti. ne samo da ishod neće biti dobar. kako vidite budućnost? John Zerzan: Baš sam danas o tome razgovarao s prijateljem koji mi je navodio razloge zbog kojih.

Jer. I tome nikada neće biti lijeka. a sve one koji to nisu učinili. one su vrijedne prijezira. Ali ono ni u kojem slučaju nije uzrokovalo rat. Mi ne samo da se moramo prisjetiti ili ponovno naučiti kako živjeti održivo. Pa to se stalno događa. vezan za izniman nemir diljem Europe. Dakako da je vlada spremna i voljna potrovati vlastite građane. Ali kad je svoja otkrića objavio. partikularizaciju bilo kojeg od navedenih problema. Eksplozija se morala dogoditi. obnovljenom sjećanju. čak i naslov njezine knjige upućuje na to. John Zerzan: Osobno mi se čini. Derrick Jensen: Nagoni li vas taj paralelizam na misao o nekom budućem velikom ratu? John Zerzan: Dakako. naša će nam tijela otkriti istinu. otuđen. Derrick Jensen: Da.iako je pomalo čudno otuđenje zvati energijom . Ali. prema mojemu uvjerenju. To je nešto što još nisam uspio odgonetnuti u vlastitom radu. Neki su se ljudi našli uvrijeđeni jer se čini da autorica govori da je sve to zapravo umišljeno. Bez obzira na to gdje živjeli i što radili. ali svima nam je jasno što bi se dogodilo kad bismo u svojim lokalnim 99 . koji je onda psihogeni uzrok sindroma? A ako jest. Ali stvar je još i gora… Derrick Jensen: Kako god gledali na stvari. Freud je pojmom histerije opisivao iskaze svojih pacijentica koje su kao djecu očevi seksualno zlostavljali. pred početak rata. sindromu Zaljevskog rata. Jer ako vlada nije potrovala vojnike (u slučaju sindroma Pustinjske oluje). čitava je situacija u osnovi toliko trula i patološka da čitav sustav dovodi pred sud. bio je toliko žestoko napadnut da se povukao i izgradio čitavu filozofiju oko velikog poricanja tih dokaza. rekao: Krik građanskog rata dolazi iz grla mojih najodgovornijih i najtrezvenijih sugrađana. Nakon rata mali je broj ljudi imao srca težiti revoluciji. nego zapravo oportunisti koji su vakuum moći okrenuli u vlastitu korist. život je danas toliko nemilosrdan. bile one tjelesno uzrokovane ili ne: čim jedna histerija prođe. pojavit će se nova. Nedavno sam napisao kratki osvrt na knjigu Ellen Showalter naslovljenu Histerije.umirućem poretku. što osobno vjerujem. što to onda znači? Zašto bi nas vlastita vlada trovala? To nas dovodi do poteškoće koja se javlja u čitavoj ovoj raspravi. Pa čak i ako vjerujemo da to jesmo. ali takav bi rat mogao trajati tek 24 sata jer ga ljudi duže ne bi podržavali. To je priznao čak i George V. Derrick Jensen: U kojem se smjeru ta energija . Pravi razlog rata bio je. U početku je vjerovao tim iskazima i počeo otkrivati široku epidemiju incesta koja se i danas nastavlja u jednakoj mjeri. Kako bi opravdao vlastitu nevjericu prema postojećim dokazima. o kakvoj je eksploziji riječ i prema kome je ona usmjerena? Ima li boljeg načina uništavanja nade od dugog i besmislenog rata? I upalilo je. jednostavno je uništila država. Pa što to onda govori o našem načinu života? Više si nitko ne može dozvoliti usitnjavanje. kad je u ljeto 1914. Ali sam siguran da mi nismo sretni bezumni potrošači za kakve nas drže. nisu bili pravi revolucionari koji bi preobrazili društveni poredak. sotonističkim kultovima i tako dalje. da autorica želi reći da smo svi mi toliko ojađeni i toliko ogrezli u poricanje da će se spomenute krize nastaviti pojavljivati. Većina sindikata i ljevičarskih stranaka poduprla je rat. pri čemu moram reći da je knjiga nedovoljno izrađena. nego moramo dokučiti kako se suprotstaviti silama koje ovaj trenutak uništavaju sve one koji žive održivo? Ugodno je razgovarati o zdravom životu oslobođenom dominacije.zapravo kreće? John Zerzan: Mislite li da raste? To ne znam. U njoj autorica govori o šest različitih histerija devedesetih godina: sindromu kroničnog umora. poput Mussolonija ili boljševika. žene je nazvao histeričnima. bizaran i sjeban da mora potaknuti sve te potencijalno psihogene probleme. a oni koji su joj težili.

Ali je pokazao svu krhkost sredstava prinude kojima država raspolaže. Derrick Jensen: Sherman Alexie ispripovijedio je veliku priču o tome kako bi sve dao samo da je bio živ onda kad se Kolumbo iskrcao. Sustav se već počeo urušavati i mislim da bismo se trebali pobrinuti da grizliji i lososi prežive njegov slom. Čitav se sustav jednostavno raspao. Policija i vojska državi nisu nimalo koristile jer je čitava zemelja bila uključena. Nismo mi pretvorili svijet u ovo bojište i groblje. John Zerzan: Čini mi se da ovoga časa upravo to i činimo. topovima i zrakoplovima. Studenti su bili pokrenuli lavinu. reći da u slučaju dovoljno velikog ustanka zapravo ne bi bilo puno nasilja. John Zerzan: Prvo što mi pada na pamet jest svibanjski ustanak u Francuskoj 1968. zašto bi starosjedioci morali prerezati grkljane pridošlicama? To nije bio njihov način. To se ponovilo prigodom urušavanja državnog kapitalizma u Sovjetskom Savezu i zemljama istočnog bloka. Čitali ste Kolumbove zapise . a ako se i ne slože. Mogli bismo. zar ne? John Zerzan: Nije. ni osobno ni kao članovi obitelji ili zajednice. Mogli bismo također raditi na artikuliranju različitih alternativa. Neko se vrijeme razmišljalo o slanju NATO-vih snaga. to je vjerojatno zato što nikada u životu nisu bili podvrgnuti nasilju. Ne želim reći da će se isto dogoditi ovdje. Nažalost. Nasilje jednostavno nije bilo potrebno. Čitava bi naša zajednica bila uništena.. zaustavlja se i kaže: Ali ipak.zajednicama razvili prihvatljiv način života i kad bi odjedanput članovi vladajuće kulture poželjeli neke naše resurse. Nismo mi međuljudske odnose 100 . John Zerzan: Možda treba reći da slijedeći put stvari neće biti iste. Mislim da će se većina s time složiti. ustanak je vrlo brzo stavljen pod kontrolu i to uglavnom uz pomoć ljevičara i sindikata koji su revolucionarnu energiju htjeli iskoristiti za vlastite reformske zahtjeve. Ali ti miroljubivi ljudi sebi postavljaju pitanje. Nismo mi stvorili ovu kulturu. ali nakon toga je nagomilana ljutnja jednostavno provalila. dakle. John Zerzan: Da. kako biste ukinuli prisilu možda i sami morati primijeniti prisilu? Možda ćete morati prisiliti prisiljivače? John Zerzan: To je složeno pitanje. Derrick Jensen: Ali ustanak nije prouzročio nikakvu dugoročnu promjenu. Mi volimo misliti da nasilje nije nužan odgovor. Mi jednostavno nismo takvi. Kod tako masovnog ustanka država je bespomoćna. mi to nikada ne bismo učinili. Ali narod je neko vrijeme uistinu zauzeo čitavu zemlju. tijekom kojega je deset milijuna ljudi jednostavno zaposjelo svoja radna mjesta. ali nisam siguran je li to baš tako. I sve je proteklo bez nasilja. a naši bi resursi bili pokradeni. Derrick Jensen: Htio bih se vratiti na pitanje kako se čovjek ponaša kad je svjestan da ljudi na pozicijama moći raspolažu tenkovima. Čini mi se da je to možda i najvažnije pitanje našega doba. Nije bilo previše nasilja. Može li se zdravo i pribrano odgovoriti na užasno destruktivno ponašanje? Kako neka miroljubiva osoba odgovara na nasilje? Kako se pomiriti s činjenicom da ćete. tako je to u zbilji. niti smatram da je urušavanje potaknulo neke radikalne promjene.iako to nije jedini primjer u kojima opisuje kako su domoroci veoma srdačno dočekivali pridošlice. Derrick Jensen: Nastavite. Derrick Jensen: Možda je priroda jedna od stvari koje nam moraju pomoći da prebrodimo trenutačno stanje. Nakon iznošenja mnogih oblika nasilja kojima bi podvrgao Kolumba i njegove ljude. Možda bi im bilo pametnije da su im prerezali grkljane. ali spomenuti događaji potvrđuju da su se u povijesti događali nenasilni ustanci.

Ali naša je odgovornost da nadiđemo tvorevine ove kulture. Naposljetku je guska uistinu pretjerala. ako ih tako možemo nazvati. čak i ako je njihovo nasilje opravdano. a budući da nisam pristaša ubijanja. Svi takvi pojedinci koje poznajem ili su mrtvi ili pak leže u zatvoru. John Zerzan: Često sam razmišljao o najboljem obliku otpora . Imam prijatelja u zatvoru koji je neko vrijeme bio član Simbionističke oslobodilačke vojske.inače neumoran u nastojanju da stvori novu vladu . rezultat pounutrenja našeg bijesa koji bi zapravo trebao biti usmjeren prema sustavu. birokrati održavaju tobožnje javne rasprave. a lososi i dalje umiru. Derrick Jensen: Jasno je da isto vrijedi i za mene. Imao sam gusku koja je ubijala piliće. Prema mojemu mišljenju. primjerice. rekao mi je da ga je nasilju približila svijest o potpunoj beskorisnosti građanskog otpora. kad biste znali da ćete time spasiti mnoge živote? Derrick Jensen: Nedavno sam čitao o njemačkom opiranju Hitleru i zapanjila me činjenica da su Nijemci. ja pišem knjige. pa sam je ubio i pojeo za ručak. Govorim sebi da trebam pisati iako nisam siguran u to. Tako se. Jedanput sam ga upitao što ga je nagnalo da zakorači u nasilje. ne želim kritizirati tuđi izbor oružja za borbu. nego za nekoliko života. No. Time. dakako. John Zerzan: Pitanje nasilja još je složenije. Bio sam odgovoran i za živote pilića koje je guska pobila jer je nisam htio zaustaviti. Na osobnoj razini stvar se može iskazati pitanjem: biste li mogli nekoga ubiti. ali i suočenost sa smrću prijatelja i nenasilnih aktivista koje je pobila državna policija. Svaki put kad ustanem pitam se. Želim reći sljedeće: te sam večeri osjetio egzistencijalnu potištenost zbog okončanja nečijeg života. ipak se često vraćam tom pitanju. nego su krive brane. unatoč spoznaji da se Hitlera mora ukloniti. na većem broju mogućnosti koje su mi otvorene . aktivisti šalju pisma i tiskaju proglase. Posve mi je jasno da mi u jednakoj mjeri ubijamo ne djelovanjem. Kako to objašnjavate i kako se takva razmišljanja odražavaju na osobnoj razini? John Zerzan: Taj primjer vraća nas knjizi Ellen Showalter. nego pogrešnim poimanjem morala. Svatko tko zna imalo o lososima. Ali moje su riječi moje oružje. bih li trebao pisati ili raznijeti neku branu. Derrick Jensen: Kad sam isto pitanje postavio pripadniku Tupamarosa. više vremena potrošili na stvaranje tekstualnog oblika te teoretske vlade nego da Hitlera maknu s pozicije moći. prije uspostave neke 'dolične' vlade. zna da brane moraju nestati. političari i poslovni ljudi lažu i odgađaju.. kad me je prijatelj upozorio na činjenicu da sam toga dana preuzeo odgovornost ne za jedan. Uistinu me zapanjila osnovanost te tvrdnje koja nas podsjeća da 101 .i moram reći da sam trenutačno zadovoljan svojim oblikom otpora koji se očituje u kritici kulture. Svatko tko zna imalo o politici. a on mi je odgovorio: Morao sam to učiniti. jer nije nedostatak riječi ili aktivizma razlog ugibanja lososa ovdje na sjeverozapadu Amerike. kako bismo ih nadišli.pri čemu mi je sasvim jasno da je barem dio ovog odgovora zasnovan na klasnim povlasticama.doveli u ovo stanje parodije. vjerujući da bi Hitler nakon razgovora s njim vjerojatno promijenio svoja stajališta. To mi je postalo jasno prije godinu dana. Možda su te histerije. Adorno govori o prevladavanju otuđenja otuđenjem. ali često razmišljam o tome. Taj je korak bio apsolutno neizbježan. Znanstvenici poučavaju. Ta sljepoća nije bila uzrokovana manjkom hrabrosti. Ne znam kako to učiniti. Dobro nam je poznato što se događa pojedincima koji pokušaju nasilno srušiti sustav. Nedavno sam naišao na navod Exiene Cervenkora. pustio sam gusku da živi. Karl Goerdeler . iako sam se trenutačno odlučio za takav način djelovanja.snažno protivio Hitlerovu ubojstvu. jer sam u posljednjih petnaest godina platio hrpu poreza koje on nije plaćao". To je ugodna situacija za sve osim za losose. riječi su puno bolje oružje za rušenje sustava nego topovi. zna da će brane ostati. Moglo bi se reći da sada moramo biti ono što moramo. O tome mora razmišljati svatko onaj kome je stalo do održavanja života na ovome planetu. kao i izravnim djelovanjem. koji kaže: "Ubio sam puno više ljudi od Kaczynskog (Unabombera)..

pa sam prekinuo s radom. Oni su samo htjeli vratiti svoj posao ili dobiti povišicu. pa čitatelji i ja možemo uživati u nehijerarhijskom odnosu. Želim to svim ljudima. Derrick Jensen: Vratimo se pojmu protu-autoritarizma. Mogu li postojati vođe bez dominacije? John Zerzan: Mislim da uvjeravanje nije dominacija. Odluke su se najčešće donosile tijekom rasprave.u ovom slučaju Komunistička partija i Sovjetski savez. To je neko vrijeme dobro funkcioniralo. Neko sam vrijeme bio član jedne vrste uradi sam sindikata u San Franciscu. Volio bih vidjeti netaknutu prirodu i živjeti kao istinski čovjek. Sustav ne može opstati bez nas. intimno bivanje u kojem odnosi nisu zasnovani na moći niti na podjeli rada. a onda su. Nitko nije prisiljen čitati moja djela. I zato se danas više oslanjam na kritiku jer jednostavno nisam mogao shvatiti kako se može biti učinkovit organizator bez nekog skrivenog i tajnog programa. Na toj su osnovi vođene anarhističke jedinice u Španjolskome građanskom ratu. Njemu je potrebna naša energija. Derrick Jensen: Uvjeravanje. iako nismo rabili taj termin.iskorijenile protu-autoritarizam. Tom problemu prilazim više kao pisac. Činim to jer želim uništiti sustav. a meni su se obraćali jer sam im mogao pomoći. Svaki je vođa imao autoritet samo u pojedinačnom slučaju. on je osuđen na propast.iako sam pomagao i u takvim situacijama . Ali ono što me konačno razbudilo bila je spoznaja da moje djelovanje nije imalo pravu svrhu. a revolucionarna strast je žrtvovana. Slijedili smo teoriju popularnu tijekom šezdesetih nazvanu dugi marš kroz institucije. nismo li onda i sami osuđeni na propast. Tko ga jebe.smo svi odgovorni.nego da se tim djelovanjem koristim kao putom prema svrgavanju institucija. Ali 102 . jer će nas sustav uništiti? John Zerzan: Da. Protivili smo se svim korumpiranim i birokratskim Radničkim sindikatima i bili smo prilično anarhistički ustrojeni. to je uistinu složeno. nije oblik dominacije? John Zerzan: Ne. Naposljetku sam shvatio da je ta neprovidnost zapravo manipulativna. a ako ljudi prestanu odgovarati na njegove potrebe. dakle. a nakon što bi neka odluka bila donesena. takozvani saveznici . ako uistinu odlučimo prekinuti suradnju. kako to obično biva. Danas više tako ne mislim. sve dok je iskreno. te druge konzervativne snage u Španjolskoj . braniti svakog i raspravljati o svemu. vođa svake jedinice odlučivao je o načinu provedbe. jer sam mislio da bi mali broj ljudi to mogao shvatiti. Uskratite im svoju energiju. Derrick Jensen: Recite mi još jedanput kako da to ostvarimo? John Zerzan: Zaista ne znam. Anarhističke postrojbe na kraju su pretvorene u jedinice regularne vojske. Derrick Jensen: Ali ako prestanemo odgovarati. Upravo to pitanje vodstva jest i razlog zbog kojeg sam se prestao baviti organiziranjem. ljudi bi jednostavno ostali kod kuće jer je doista naporno prolaziti kroz bijednu rutinu u ovoj sve ispraznijoj kulturi. Kad bi sve bilo tako lako. Derrick Jensen: Koji je smisao vašega rada i života? John Zerzan: Volio bih vidjeti blisko povezanu zajednicu. Naša zamisao bila je pružiti pomoć ljudima u vezi s različitim problemima. Možda bismo svi jednostavno trebali ne otići na posao. sve dok nije manipulativno i sve dok je transparentno. niti da moji pogledi daleko nadilaze ovaj sindikat. Shvatio sam da zapravo ne pomažem nekoj određenoj osobi da se ponovno zaposli ili nekom čovjeku da promijeni određeni pristup . a čija je središnja zamisao bila da se sustav može srušiti jedino iznutra. Nisam govorio.

Baš sam danas razgovarao s čovjekom iz New York Timesa i unatoč tome što mi njegovo interesno žarište nije sasvim poznato. 103 . dakle. jer shvaćaju da više ne moraju voditi bijedan život u službi sustava koji uništava planet.Njegovo poimanje raskida proizašlo je iz velikog zanimanja za osjećaje mladih ljudi. Uvijek iznova ljudi u različitim medijima na tu kritiku sustava odgovaraju riječima: Ma. osim ako nije riječ o plaćenim ideolozima poput političara ili ljudima koji ravnaju medijima. Otuđenje može voditi razumijevanju. Koliko ćemo se još dugo pretvarati da civilizacija ima smisla. koji je oblik propasti gori? Nedavno sam održao predavanje na oregonskom sveučilištu o većini spomenutih tema. Shvaćaju da više ne moraju prihvaćati medijski. ali njihovi pokušaji da na sve moguće načine izbjegnu razgovor o patologiji sustava..uvijek moramo imati na umu pitanje: ako smo već osuđeni na propast. i sâmo je dio te noćne more. Čovjek je potpuno svjestan da je upravo u tijeku veliki raskid. koji su prozreli nasmiješenu obrazinu sustava i uvidjeli noćnu moru koja leži ispod nje. Događa se nešto što će ga dokinuti. pa nikad nije bilo bolje. U tom smislu prosvjedi u Seattleu nisu ga nimalo iznenadili. Derrick Jensen: Što podrazumijevate pod raskidom? John Zerzan: Mislim da je spomenuti gospodin primijetio da postoji sve veći broj. moram reći da je razgovor bio puno zanimljiviji nego što sam to mogao očekivati.. ali i svu ispraznost života koji je svima nama nametnuo sustav. Koristim se tim pojmom u najtežem smislu. ali jedino rješenje koje je još smješnije od spomenutoga jest ostaviti sustav da djeluje. osobito mladih ljudi. Derrick Jensen: Kako možemo biti sigurni da će sva ta otuđenost koja nas okružuje prouzročiti slom i novu obnovu? Zašto njezin rezultat ne bi bilo još snažnije otuđenje? Znam samo da već dvadeset godina pokušavam sagledati čitav problem i nastojim se izvući iz njega. O čemu vi to pričate? Sve je divno. dakako. Svi su sretni. a čitav moj rad posvećen je upravo tom cilju.ponekad se. da ima budućnost i donosi odgovore? Više ne mogu naći gotovo nikoga tko bi branio sustav.. niti poricanje . Ali to ismijavanje kritike. i već godinama predviđa rasplamsavanje otpora prema sustavu. ali isto tako može voditi prebacivanju odgovornosti na ljude koji nas okružuju. I znate što se dogodilo? U djeliću sekunde zaboravili su sve što su naučili. Potpuno sam uvjeren da i mi možemo učiniti isto. dajte. A onda se u podrumu dogodila poplava. sve dok se nisu posve udomaćili. Nemam stalan posao. Stvarno ne znam o čemu pričate.a mislim da to nije ni izbjegavanje. sav užas i bijedu koju taj sustav uzrokuje primjerice u zemljama Trećeg svijeta i u svijetu prirode. John Zerzan: Pitanje je koliko je ta odgovornost povratna? Ponekad . da izbjegnu čak i površan dodir. Ljudi govore o video igrama kao mogućem uzroku. To je na određeni način slično Adornovoj tezi o potrebi koja pokreće filozofiju.. Na kraju sam rekao: Znam da poziv na ovakav oblik rušenja sustava može zvučati smiješno. Psi u Pavlovljevu laboratoriju prošli su jednom prigodom mjesece dresure. Ali ja nemam obitelji koju bih morao uzdržavati. Danas sam s čovjekom iz Timesa razgovarao o valu nasilja u školama i obojica smo se zgrozili nad krajnje površnim raspravama o toj temi. uistinu su kriminalni. Derrick Jensen: Što se točno događa? John Zerzan: Ljudi se počinju okupljati i sve glasnije poručuju kako više ne žele trpiti svu tu ispraznost koja ih okružuje. politički ili ekonomski sustav koji odbija priznati zbilju s kojom se svi mi svakodnevno suočavamo. Vaneigim na jednome mjestu spominje prekrasan događaj koji me ispunjava nadom. u povijesti stvari obrću u trenutku kad nas prirodni svijet u dovoljnoj mjeri izbaci iz ravnoteže. i ono ne može trajati dovijeka.

Ne bih htio uveličavati ulogu tih zbivanja bez dovoljnih dokaza. da revolucija neće biti osobito teška. Mislim da su tamošnji događaji jedna od najboljih stvari koje su se dogodile nakon dugo vremena. nakon triju desetljeća poraza i uništavanja. Uvjeren sam iako se možda varam . Evo jedne anegdote koja me još nasmije do suza kad god je se sjetim. John Zerzan: Puno sam govorio o tome i mislim da je Seattle već nadišao pokret iz šezdesetih. a onda ga je pogledao i rekao: Ja možda ne znam sve te pojedinosti o kojima vi govorite. Ali prosvjednici se ni tada nisu dali otjerati. Moglo bi se reći da jedna lastavica ne čini proljeće. Svaki od njih ispunio me ponosom. nikada se nisu obistinile. tridesetak godina poslije. S jedne strane imate liberale koji beskrajno prevrću svaku najsitniju pojedinost i ispuštaju cijelu sliku. Dolazili su s različitih planeta. a ako i nije. pokazali iznimnu hrabrost. Danas. Mislili smo da vjetrovi pušu u drugom smjeru. o policajcima koji su prosvjednicima razbijali vilice i o tome kako su ljude privodili bez odjeće. Navodio je sve moguće razloge zbog kojih WTO ne valja . Prosvjednici su satima blokirali promet oko konferencijskog centra i držali su se hrabro sve dok policajci nisu izgubili živce jer im je postalo jasno da ti ljudi neće samo tako odustati. Derrick Jensen: Čitao sam izjave očevidaca u kojima se govori da su ljude iz velike blizine gađali gumenim mecima u glavu. ali znam da mrzim bogataše. 104 . bez obzira na različite načine prosvjeda. Šezdesetih sam bio vrlo aktivan na Berkleyju i u San Franciscu i moram reći da sam već dugo uvjeren kako tada nismo ni dotaknuli bitna pitanja. Vidio sam sredovječnog muškarca kako raspravlja s nekim studentom. Derrick Jensen: Spomenuli ste Seattle. John Zerzan: Tijekom šezdesetih postojao je zajednički osjećaj da je sustav ipak moguće preobraziti. Mislim da su ljudi shvatili da je WTO samo vrh ledene sante i da njegovo postojanje ili nepostojanje zapravo ništa ne mijenja. oni ipak nisu odustajali.te iznosio različite prijedloge kako stati na kraj WTO-u. Klinac ga je odslušao. ali ljudi danas razumiju neke stvari koje mi najvećim dijelom tada nismo shvaćali. ali jednostavno osjećam da se tamo okupilo golemo mnoštvo ljudi koji su se uistinu približili probijanju svih zapreka i pravila što ih koče. Ali velike promjene kojima smo težili. koliko je dugo trebalo da otpor dosegne današnji stupanj. Derrick Jensen: Vratimo se vašoj tvrdnji da šezdesete nisu dodirnule ni površinu. Iako su ih mogli pretući nasmrt. uzevši u obzir opipljivo pogoršanje životnih uvjeta na svim razinama.njegovu ne-providnost. puno je manje idealizma i optimizma. Počinjemo shvaćati dubinu problema i složenost potrebnih mjera.da svi ti događaji u Seattleu nisu imali previše veze sa WTO-om. u praskozorje ovoga novog pokreta.. predanost i izdržljivost.. Zbivanja u Seattleu bila su vrlo napeta i osobito me se dojmilo što su svi prosvjednici. Rekao bih da je. protudemokratski ustroj i slično . zapravo iznenađujuće. tamo se uz hrabrost mogla vidjeti i sva brutalnost sustava. I tako su se u 70-ima neki od nas zapitali što nam je uopće značila revolucija? Što taj pojam zapravo znači? Što bi trebalo učiniti da se stvari uistinu promijene? Jesmo li uopće bili na pravome putu? Često smo si postavljali ta pitanja jer nam je sve više postajalo jasno da je naše djelovanje bilo nedostatno. Derrick Jensen: Što je onda bio razlog prosvjeda? John Zerzan: Razloga je bilo mnogo. John Zerzan: Da. ali mislim da sada imamo i manje iluzija. vratimo se otporu. Ali u Seattleu. Mislim da neki ljudi to danas sve to neobično dobro shvaćaju. Stariji je jednostavno zašutio.No. ljudi su pokazali koliko dobro razumiju opseg tlačenja. a s druge strane imate ljude koji kažu: Čitav sustav je sjeban.

To je puno složenije jer je ipak puno teže odrediti izravne praktične poteze. tehnologija. Štoviše. A taj projekt uključuje .a koja je vezana za tehnologiju . Ali svim tim postupcima. Nasilje prema bilo kojem živom biću nema gotovo ništa zajedničko s uništavanjem privatnog vlasništva.podloga života. naš je sustav zasnovan na svetinji vlasništva najubojitiji od svih postojećih sustava jer se ne zadovoljava 105 .rušenje ovoga golemog sklopa međusobno isprepletenih institucija. Dobro je i to što ljudi sve više shvaćaju da sustav ne baštini spomenuta pitanja kao dio diskursa o tome kakvo društvo jest i kakvo bi trebalo biti. Činjenica da je sustav tako snažno isprepleten . Mislim da je razlog tome golemost čitavog projekta. Pitanje je kako prijeći u napad. Ali uljuđena neposlušnost zapravo je uljudnost prema sustavu. bila to zaštita biološke raznolikosti ili pomoć zlostavljanim ženama. cjelovitost života i osjećaj neposrednog iskustva . jer kad bi to i učinio.jesu mediji. ali bilo je mnogo stvari o kojima tada nismo ni približno dovoljno razmišljali. Derrick Jensen: Vratimo se pitanju što trebamo učiniti. Sljedeća stvar o kojoj nismo dovoljno razmišljali .polako biva isisan. Derrick Jensen: Pa. Danas je to opće poznato. mi se samo štitimo od nasrtaja sustava.i upravo u toj točki stvari postaju vrlo složene . Svjedoci smo i sudjelujemo u nečemu što je Debord nazvao prijelazom sa življenog života na predstavljeni život. Zakoračiti u kršenje svetinje vlasništva ni u kojem slučaju nije isti što i zakoračiti u kršenje svetinje života.i jest razlog njegove učinkovitosti. Ali danas je zbiljsko iskustvo na rubu izumiranja. To se jednim dijelom dogodilo zato što društvo nije bilo toliko tehnologizirano. istog bi se trena urušio. gotovo da ne postoji iskustvo koje nije posredovano. bili dovoljni. Derrick Jensen: Ne znam zašto. uključujući i nepovredivost vlasništva. Na primjer. Čitav slikovni mehanizam potiče nas da probavljamo različite slike života: da probavljamo predstavljanja umjesto da živimo. sustav je toliko sjeban da je sve što učinimo dobrodošlo. ali čini mi se da bi ta isprepletenost mogla biti ključ njegova rušenja. Ali danas više ne možete izbjeći raspravu o tome.. Štoviše.približiti uklanjanju sustava. Nije mi jasno kako ljudi mogu misliti da će nam sam sustav pružiti pravila vlastitog dokidanja.Derrick Jensen: Kako mislite sve to? John Zerzan: Ne kažem da ljudi prije trideset godina nisu znali kakve promjene žele.. Stoga je vrlo teško ne primijetiti da život . John Zerzan: Zvuči zanimljivo. John Zerzan: Nije mi jasno kako ljudi mogu previdjeti tu neobično važnu razliku. Ljudi nisu razmišljali što tehnologija zapravo jest. Bilo bi lijepo kad bi uljudni prosvjedi i poštivanje pravila igre. John Zerzan: Teško je reći hoće li nas poštivanje pravila igre . jasno.tako totalan . John Zerzan: Slažem se. Derrick Jensen: Što biste voljeli da ljudi učine u skorašnjem razdoblju? John Zerzan: S jedne strane. posredovanja i upletanja. Pa kakav je to neposluh koji prihvaća neprijateljevo poimanje prihvatljivog i neprihvatljivog? Derrick Jensen: Mnogi ljudi izjednačavaju uništavanje vlasništva s nasiljem. Ne možete oskvrnuti neživu strukturu ili objekt.odobrenih prosvjednih rituala koje nam pruža sustav . ali nisam siguran da je tako bilo i prije trideset godina. i koliko ona utjelovljuje sustav kapitala. Ali prilično sam uvjeren da je projekt koji nas očekuje najvećim dijelom zapravo uklanjanje. rastavljanje i brisanje svih postojećih razdvajanja. koliko je sustav ovisan o njoj (i obrnuto).

Što bi trebalo učiniti da se. pomalo je zastrašujuć. nego naginje razaranju čitavog života na planetu.. No isto tako. razuman pristup. Čini mi se.. zašto bi netko htio razbiti vaš prozor? Već i samo postavljanje takvog pitanja pretpostavlja nasumičnost spomenutog čina i njegovu neuokvirenost vizijom. stvari se događaju same po sebi.. Još me iznenađuje koliko ljudi previđa tu razliku govoreći: Pa. Ne kažem da film nema manjkavosti. možete li reći gdje? John Zerzan: Mislim da se. Postoji ogromna razlika između razbijanja prozora na Starbucksu i bacanja kamena u susjedov prozor. a onda i vašeg psa zbog pravilnog omjera? Uozbiljite se! No. Kad to odlučimo. da je 106 . Derrick Jensen: Želim da tu budemo sasvim jasni. Derrick Jensen: Porazgovarajmo o nasilju. jest shvatiti suludost igre prema pravilima sustava. po meni. to samo znači da ćete sutra razbiti moje prozore. da nije isključeno da bi se pod pravim pritiskom na pravim mjestima . kao što rekoh. Derrick Jensen: Ja svim srcem podupirem taj pristup i užasno ga se bojim. koji je krajnje protupotrošački.Budućnost pokreta za zaštitu okoliša. Misliti da će vaše uhićenje zbog klečanja na pločniku i plaćanja kazne zapravo zaustaviti ili znatno usporiti čudovištan razvoj bitne tehnologije i civilizacije. zato što je razbio staklo na Starbucks-u..čitava stvar mogla urušiti. Pa. To je suludo. potpuno nesretan i apsurdan. primjerice. Zar ste u toj mjeri poistovjećeni sa sustavom da mislite kako će netko.. čini mi se. ovisi o shvaćanju potrebe za njegovim proširivanjem i produbljivanjem. ali jasno daje do znanja da je život.. Derrick Jensen: Dobro onda. Mislite li da će se sustav sam urušiti ili bismo ga trebali pogurnuti? A ako već trebamo gurati. nažalost. Drugim riječima. John Zerzan: Da. kritikom ili analizom. možda shvatimo da je zapravo puno nestabilniji nego što nam se to sada čini. Uvjeren sam da će se mnogi ljudi s time složiti. mislim da je to i jedini razuman stav. stoga. neće sam urušiti. mnogo ih je koji se plaše tog pristupa.da se sruši civilizacija? John Zerzan: Iskreno se nadam da je prevladavajući ustroj bliže svojemu kraju nego što mi to možemo misliti. sutra ubiti vas..glasi: što treba učiniti da se oslobodimo terora potrošačke kulture u kojoj su jedini preostali izbori i zadovoljstva oni koje pruža trošenje? Ili možemo pitanje drugačije postaviti: zašto neki ljudi već ukazuju na besmislenost i ispraznost potrošačke kulture? Zašto se snimaju filmovi poput Kluba boraca. Ako samo otkrijemo gdje treba stisnuti. zatvori drvna industrija? A zatim na sljedećoj razini: što bi trebalo učiniti da se isključi čitav stroj? John Zerzan: Mislim da prvo moramo odlučiti što zapravo želimo.koje bi zbog određenih razloga moglo biti i prvo . Ali uvjeren sam. Također bih istaknuo razliku između udruženog i privatnog vlasništva. pa i njezino rušenje ne bi trebalo biti osobito nasilno. Središnja poruka tog filma je nevjerojatna. Ali to je potpuno pogrešan način razmišljanja. Do sada se uvijek potvrdilo da kad ljudi jedanput shvate svu zatrovanost određenog stanja i njegovih temelja. To je vrlo hrabar i. koliko će nasilja biti nužno – mrzim rabiti tu riječ jer se nasilje često opravdava nužnošću . mislim da slijedeće pitanje . Više nisam baš uvjeren da civilizacija ima osobito čvrst oslonac.pukim ubijanjem ljudi ekonomskim i vojnim sredstvima. uistinu je suludo. Mi to moramo promijeniti baveći se njima izravno i pošteno. u kojem je trošenje jedino zadovoljstvo. oni među nama koji sudjeluju u otporu moraju kao dio izazova prihvatiti činjenicu da ta pitanja ljudima nikada nisu postavljena i da su se sustavno isključivala iz svakog razmatranja. S obzirom na razornost sustava.pri čemu uopće ne govorim o nasilju . Što mislite.. prvo što moramo učiniti.

107 .sustav samo ljuštura čiji temelj polako truli. Ja bih ga obrnuo i pitao: gdje ne udariti? Sustav je toliko razoran.i shvaćanje da ovaj sustav ubija planet .uistinu će vas osloboditi da djelujete na prikladan i učinkovit način. Stoga je pitanje gdje udariti uistinu dobro i ključno. To shvaćanje . dostojan prijezira i dokinuća da ne znam niti jedan njegov dio koji bi vrijedilo sačuvati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful