UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU IOAN VEDINAŞ EMIL CREŢU

BUCUREŞTI - 2007 -

PREFAŢĂ
Dezvoltarea ştiinţei a demonstrat că progresele cele mai spectaculoase se obţin prin cercetare pluridisciplinară, situată la graniţa dintre diferite discipline. Cu cât numărul acestor discipline concurente este mai mare, cu atât este mai rapidă dezvoltarea noii ştiinţe iar impactul pe care îl va avea asupra societăţii va fi mai mare. Dicţionarul Webster defineşte cuvântul “nanotehnologie” ca fiind “arta manipulării unor dispozitive minuscule, de dimensiuni moleculare”. Guvernul american însă a investit în ultimii ani miliarde de dolari în cercetarea în domeniul nanotehnologiilor, în încercarea de a transforma-o dintr-o artă într-o “ştiinţă”. Ca urmare, activitatea de cercetare din domeniu este prodigioasă. Progresele rapide, mai ales din chimie, au pus la îndemâna cercetătorilor în domeniu o varietate de unelte miniaturale minunate. Nanotehnologia a fost iniţial introdusă pentru a furniza o ţintă concretă acurateţei pentru procesele de fabricaţie care implică finisări de ultraprecizie, cum ar fi: tăieri ultrafine, diverse tipuri de prelucrare (procesare) cu fascicule energetice, utilizând fascicule de fotoni, electroni sau ioni, evaporarea în strat subţire, corodări superficiale ultrafine, etc. De la prezentarea conceptului de nanotehnologie în anul 1974 la Tokyo, acesta a câştigat teren atât în Europa cât şi în S.U.A., referindu-se aici la ştiinţa fenomenelor la scară atomică. Cercetarea ştiinţifică este evident necesară întrucât nanotehnologia nu poate avea succes fără o înţelegere ştiinţifică de bază a fenomenelor petrecute la scară atomică. Noua tehnologie va transforma produsele de fiecare zi şi modul în care sunt fabricate prin manipularea atomilor astfel încât materialele să poată fi micşorate, îmbunătăţite şi uşurate în acelaşi timp. Deşi modeste, produsele actuale bazate pe nanotehnologie, precum ţesături rezistente la pete şi ambalaje pentru alimente proaspete, care au intrat pe piaţă, unii oameni de ştiinţă estimează că nanotehnologia va juca un rol deosebit de important în viitor. Datorită unor îmbunătăţiri a microscoapelor, oamenii de ştiinţă pot acum plasa pentru prima dată atomi singulari unde doresc. Aplicaţiile potenţiale sunt numeroase: computere microscopice, nanoparticule pentru tratarea cancerului şi motoare nepoluante. Potrivit celor mai mulţi oameni de ştiinţă, viitorul nanotehnologic ar putea să ia avânt peste 10-20 de ani, deoarece trebuiesc depăşite principalele obstacole cum ar fi în primul rând lipsa unei producţii economice de masă. Unele dintre cele mai complicate dispozitive vor necesita o poziţionare exactă a miliarde de atomi.
3

O altă provocare este crearea unei punţi de legătură între dimensiunile nanoscopice şi macroscopice. Cu alte cuvinte, dispozitivele nanoscopice sunt nefolositoare atunci când trebuie ataşate la dispozitive mari, rămânând deocamdată nesoluţionată problema depăşirii neajunsurilor menţionate. La acestea se adaugă temerile derivate din domeniul SF, care ameninţă să deraieze nanotehnologia, în acelaşi mod în care populara anxietate provocată de “superplante” şi “super-alimente” au împiedicat dezvoltarea biotehnologiei în agricultură. La nivel mondial, cele două domenii care ar putea câştiga potenţial de pe urma nanotehnologiei, sunt electronica şi biotehnologia. Spre exemplu, în domeniul biotehnologic, oamenii de ştiinţă promovează noţiunea de nanoparticule din aur care ar putea fi activate prin telecomandă pentru a se încălzi şi a omorî celulele canceroase. Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o trecere în revistă a unora dintre “dispozitivele minuscule” şi modalităţi de realizare cu ajutorul acestora a diferitelor produse, păşind astfel într-o nouă eră a tehnicii de vârf. Autorii

4

1 Gravarea fotorezistului 57 3.8 Nanoştiinţa în dezvoltarea electronicii şi a tehnicii hardware 16 23 1.5 Procesarea nanostructurilor 1.3 Obiective principale 12 1.3 Electronolitografia (litografia cu fascicul de electroni) 76 3.CUPRINS pag.3 Procesarea la nivel de clusteri atomici cu abrazivi fini mobili 97 5 .1 Unitate de procesare.5 Proprietăţile mecanice ale nanomaterialelor 39 2.1 Prezentarea conceptului 8 1.9 Proprietăţile de emisie ale nanomaterialelor Capitolul 3 NANOLITOGRAFIA SAU SISTEME DE GRAVARE 51 BIDIMENSIONALE 51 3.2 Modelul cuantomecanic monopartic de formare a mediilor 30 condensate 34 2.6 Proprietăţile mecanice ale materialelor compozite 39 2.8 Proprietatile termice ale nanomaterialelor 47 2.7 Cercetări în domeniul confecţiilor inteligente 1.2 Fotolitografia 68 3.4 Litografia cu fascicul ionic focalizat (ionolitografia) 84 3. 3 Prefaţă 5 CUPRINS 7 Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN NANOTEHNOLOGIE 7 1.5 Litografia sincrotronică cu raze X Capitolul 4 SISTEME DE PROCESARE LA NIVEL NANOMETRIC 94 4.4 Nanotehnologia de obţinere a metaloceramicii 37 2.7 Propagarea sunetului în corpurile solide şi lichide 40 2.2 Scurt istoric 12 1.1 Generalităţi privind proprităţile nanomaterialelor 2.2 Metode de prelucrare cu unităţi de prelucrare atom cu atom 97 şi cluster de atomi 4.4 Tendinţe actuale de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică 13 1.6 Direcţii de utilizare a nanotehnologiei în confecţionarea 14 echipamentelor militare 15 1.9 Dezvoltarea produselor nanochimice 27 Capitolul 2 PROPRIETĂŢILE NANOMATERIALELOR 27 2.3 Modelul cuantomecanic bipartic a nanomaterialelor 36 2. tensiuni de rupere şi densitate de 94 energie de procesare 4.

3 Tub videocaptor de imagine (SATICON) 6.5 Componente nanomecanice pentru nanotehnologie 7.4 Procesarea nanochimică şi electrochimică Capitolul 6 SISTEME DE FABRICAŢIE PENTRU NANOANSAMBLE COMPUSE DIN COMPONENTE DE PRECIZIE NANOMETRICĂ 6.4 Dispozitive cu cuplaj de sarcină (CCD) 6.3 STM şi AFM pentru nanotehnologia sistematizată 7.4 Nanoprocesarea materialelor pentru componente optoelectronice şi microelectronice 7.3 Procesarea nanofizică 5.7 Fibre optice şi componente optice aferente 6.6 Panouri de afişaj cu plasmă (PDP) 6.1 Producţia de ULSI 6.2 Discuri optice 6.10 Nanotehnologia şi micromaşinile BIBLIOGRAFIE 106 106 108 120 132 140 140 149 154 159 174 179 185 192 199 210 210 212 212 213 213 213 214 214 214 214 216 6 .9 Simularea pe calculator a aşchierii la scară atomică sau moleculară 7.1 Nanoprocesarea materialelor pentru circuite integrate de densitate superînaltă 7.2 Procesarea subgranulă 5.6 Dispozitive de servopoziţionare nanomecanică pentru nanotehnologie 7.Capitolul 5 PRELUCRARE NANOTEHNOLOGICĂ 5.1 Generalităţi 5.8 Pocesare cu fascicul laser a materialelor în nanotehnologie 7.7 Procesarea cu fascicul ionic a materialelor în nanotehnologie 7.5 TFT-LCD-uri 6.8 Giroscoape pentru sisteme inerţiale de navigaţie 6.2 Procesarea circuitelor integrate MOS în domeniul de interacţie mesoscopic sau cuantic 7.9 Micromaşini şi dispozitive nanomecanice Capitolul 7 DEZVOLTAREA DE PRODUSE DE ÎNALTĂ INTELIGENŢĂ ŞI SISTEMATIZAREA NANOTEHNOLOGIEI 7.

Datorită unor îmbunătăţiri a microscoapelor.1 Prezentarea conceptului Nanotehnologia este acea ramură a ştiinţei care permite crearea de materiale. nanotehnologia propune construirea de dispozitive moleculare inovatoare. prin manipularea materiei la această scară.CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN NANOTEHNOLOGIE 1.4 atomi). nanoparticule pentru tratarea cancerului.care au intrat deja pe piaţă. Secretul constă în a manipula atomii individual şi de a-i plasa exact acolo unde este nevoie. Pornind de la definirea acestei dimensiuni. de dispozitive şi de sisteme la scară nanometrică (1-100 nm). au ca unitate de referinţă nanometrul. Aplicaţiile potenţiale sunt numeroase: computere microscopice. unii oameni de ştiinţă estimează că nanotehnologia va juca un rol deosebit de important în viitor. Nanotehnologia se poate defini şi ca fiind abilitatea de a transforma materia ordonând cu precizie atom după atom şi moleculă după moleculă. precum şi prin exploatarea noilor proprietăţi ce rezultă la scară nanometrică. având un puternic impact asupra numeroaselor aplicaţii comerciale. cu caracteristici extraordinare. motoare nepoluante. Conceptul de nanotehnologie se caracterizează prin faptul că toate procesele care se studiază şi se produc.precum ţesături rezistente la pete şi ambalaje pentru alimente proaspete . caracteristicile. 7 . astfel încât să producă structura dorită. pe baza unor exemple menite să ajute la înţelegerea conceptului legat de fabricarea. Utilizând binecunoscutele proprietăţi chimice ale atomilor şi moleculelor (care vizează modul de “lipire” a acestora). Deşi produsele actuale bazate pe nanotehnologie sunt modeste . pentru ca în final să se producă nanostructuri din care să se poată forma nanoproduse. etc. se poate uşor deduce că nanotehnologia reprezintă practic un procedeu de asamblare la nivel molecular. adică dispozitive şi maşini. aplicaţiile şi comercializarea produselor din aceasta categorie. astfel încât materialele să poată fi micşorate şi îmbunătăţite în acelaşi timp. militare şi spaţiale. Noua tehnologie are menirea de a transforma produsele de fiecare zi şi modul în care acestea sunt fabricate prin manipularea atomilor. ce reprezintă a miliarda parte dintr-un metru (3 . În cele ce urmează va fi prezentată o descriere de ansamblu al conceptului de nanotehnologie. oamenii de ştiinţă pot acum plasa pentru prima dată atomi singulari acolo unde doresc.

a scris “Engines of Creation”. abia în 1974 termenul de nanotehnologie a fost adoptat de catre Universitatea Norio Taniguchi din Tokyo. Au observat cum cristalele împart structura cunoscută sub numele de “minge de fotbal”.1. domeniu menit a schimba radical în câteva decenii. cercetătorii de la Universitatea Rice studiau o molecula bizară. Taniguchi a delimitat ingineria la scala micrometrică – aşa numita micro-tehnologie – de o noua inginerie. carte considerată de majoritatea ca fiind cursul de bază al nanotehnologiei. în 1986. fizicianul american K. Buckminster. Prin evaporarea carbonului şi condensarea acestuia într-un gaz inert. 8 . Apoi. laureatul premiului Nobel. În cuvântarea sa.Fig. permiţând aranjarea atomilor după bunul plac al cercetătorilor. Eric Drexler. şi au numit descoperirea "buckminsterfullerene". pe care a numit-o nanotehnologie. toate laturile fundamentale ale vieţii omenirii. referindu-se la avantajele încă neexplorate ale miniaturizării. nanotehnologia a rămas departe de cunoştinţa publicului larg. Această viziune a fizicianului este considerată de multă lume ca fiind prima discuţie ştiinţifică despre nanotehnologie. folosită în domesticele geodezice ale arhitectului R. Richard Feynman în cuvântarea intitulată “There is Plenty of Room at the Bottom” în cadrul întrunirii anuale a Societăţii Americane de Fizică. 1. denumire scurtată apoi la "fullerene" sau "buckyball". el a descris o disciplină menită a manipula unităţi de materie din ce în ce mai mici.1 Exemplu de nanomaşini Rezultatele anticipate datorate mânuirii acestei tehnologii sunt dincolo de imaginaţia omului şi de ceea ce s-a realizat până acum. de această dată la nivel sub micrometric. Pentru încă un deceniu. creând nanochimia ca ramură a nanotehnologiei. În timp ce Drexler îşi scria cartea. a făcut prima aluzie la nanotehnologie. Cu toate acestea. Richard Smalley şi echipa sa au observat cum carbonul a format cristale extrem de stabile formate din cate şase atomi.2 Scurt istoric La 29 decembrie 1959.

fosfor. până ajunge în domeniul nanometric şi dispozitive noi. A dus la câştigarea premiului Prize în Chimie de către Smalley şi colegii săi. siliciu. fiecare specialist adaptând-o la domeniul său şi evidenţiind în primul rând dimensiunea nanometrică a produsului. Calitativ. aceste “maşini” despre care s-a menţionat la începutul capitolului consumă unele substanţe poluante la fel cum fac plantele. sulf. Asemenea dispozitive vor funcţiona. Această metodă este cunoscută sub denumirea “de la bază în sus”. carbon. pe baza unor reacţii chimice cunoscute în mare măsură. iar apoi vor aşeza 9 . gaze arse toxice sau manoperă umană. biologie şi alte discipline datorită interacţiunilor la nivel submolecular ce se realizează la scară nanometrică. deoarece practic toţi atomii (hidrogen. Interpretarea creatoare dată de cel mai recunoscut pionier în domeniu. de fapt.a) sunt implicaţi în nanostructuri. K. Se apreciază că un rol foarte important îl are chimia. se vor produce două categorii principale de dispozitive. Există o mare varietate de interpretări ale noţiunii de “nanotehnologie”. în 1996 şi a consolidat reputaţia nanotehnologiei ca un domeniu de cercetare de vârf. este un domeniu multidisciplinar. se afirmă că dispozitivul de asamblare ar fi prevăzut cu un braţ submicroscopic de robot asistat de un nanocalculator.“Buckyball” rămâne ca cea mai importantă descoperire a nanotehnologiei. Eric Drexler. care îşi realizează “produsele” fără zgomot. în funcţionarea acestor “maşini” se respectă riguros toate legile fizicii. se estompează graniţele dintre fizică. acestea din urmă concepute pe baza unor efecte cuantice direct la dimensiuni nanometrice astfel încât “lungimea de undă” a electronilor să fie de ordinul dimensiunilor acestor dispozitive. Nanotehnologia. şi anume: dispozitive convenţionale cu dimensiunea din ce în ce mai mică. căldură. deoarece dispozitivele electronice moderne se miniaturizează odată cu creşterea vitezei de funcţionare. Fără îndoială. spre deosebire de metoda denumită “cu vârful în jos” prin care se porneşte de la suprafaţă (interfaţă) spre interiorul nanofazelor pentru a forma un nanoprodus. în laboratoare s-au construit deja “maşini” pentru autoreproducere şi autoactivare. fluor. În mod practic. Practic. adică dispozitive şi maşini. ş. care vor aşeza diferiţi atomi cu mare precizie în molecule. În plus. În acest sens vom menţiona în cele ce urmează principalele laboratoare cu activităţi în domeniul “nano” indicând şi obiectul de activitate al fiecăruia: În plus. Figurativ. Conceptele generale provin mai ales din biologie. în ansamblul ei. se trece şi de la fizica clasică la cea cuantică. susţine că esenţial pentru conceptul de ”nanotehnologie” este capacitatea unei nanomaşini (denumită în mod obişnuit “dispozitiv de asamblare”) să se autoreproducă. Din cele prezentate rezultă că putem defini nanotehnologia ca fiind abilitatea de a transforma materia ordonând cu precizie atom după atom şi moleculă după moleculă pentru ca în final să se producă nanostructuri iar din aceste nanostructuri nanoproduse. clor. chimiei şi biologiei. oxigen. chimie. azot.

Tehnologiile “uscate” provin din studiul suprafeţelor (interfeţelor) şi. Dispunând de programe şi materiale potrivite. 10 . Dispunând de nenumărate tipuri de maşini reproducătoare. realizat în conformitate cu legile naturii. Electronii cu conductanţă activă din aceste materiale le fac prea reactive pentru a fi utilizate deocamdată în medii “umede”. Progresele majore din fiecare direcţie vor putea determina rezultate importante în celelalte două direcţii prin adaptarea informaţiilor provenind dintr-una din celelalte nanodomenii sau chiar din ambele. funcţie şi evoluţie sunt guvernate de interacţiunile structurilor la scară nanometrică.moleculă cu moleculă pentru a construi în final orice produs. în prezent. au reuşit să asigure fabricarea structurilor de carbon (ex. în mediul acvatic. Aceiaşi electroni asigură proprietăţi fizice care fac ca nanostructurile “uscate” să fie utilizate deja cu succes ca dispozitive electronice. în principiu. magnetice şi optice. S-a ajuns astfel la o nouă abodare a “inteligenţei artificiale”. dispozitivele de asamblare vor fi capabile să realizeze şi copii după ele însele. enzimele genetice şi alte componente celulare. fullerene şi nanotuburi). “uscate” şi hibride (“umede-uscate”). care să prezinte. cu o suficientă capacitate analitică şi de predicţie. clasificându-le în principal în următoarele trei categorii: “umede”. Un important obiectiv în acest domeniu este realizarea unor nanocalculatoare “uscate”. omenirea va putea produce în cantităţi nelimitate orice fel de material de care are nevoie în prezent şi chiar unele materiale pe care deocamdată nu ni le putem imagina. Succesul acestor nanotehnologii este convingător demonstrat de existenţa organismelor vii ale căror formă. Unii specialişti teoretizează genurile posibile de aplicaţii ale nanotehnologiilor. Aceste trei tipuri de aplicaţii nanotehnologice prezintă un grad înalt de interdependenţă. în principal. Nu trebuie să omitem faptul că naturii i-au trebuit câteva sute de milioane de ani pentru a crea pe “cale umedă” nanomaterie (creierul uman) funcţională. Spre deosebire de nanotehnologia “umedă”. În prezent. comunitatea ştiinţifică internaţională apreciază că nanotehnologia dispune de potenţialul necesar pentru a influenţa fiecare faţetă a vieţii oamenilor cu mai multă forţă decât toate marile descoperiri ştiinţifice şi invenţii anterioare prin aplicaţii în toate domeniile ştiinţei şi tehnicii. Nanostructurile funcţionale care prezintă interes “umed” sunt membranele. iar în viitorul previzibil chiar al nanotehnologiilor “umede”. Nanotehnologia “umedă” studiază sistemele biologice aflate. respectiv să se reproducă în milioane de exemplare. O analiză mai amănunţită a viitoarelor sisteme de nanocalcul trebuie să permită reducerea timpului de elaborare a nanotehnologiilor atât “uscate” cât şi hibride “umede-uscate”. tehnologiile “uscate” permit producerea “nanometalelor” şi “nanosemiconductorilor”. aceleaşi atribute cu cele ale inteligenţei umane. capabilă să ne asigure noi şi noi succese şi o soluţie acceptabilă în 10–15 ani. siliciu şi alte substanţe anorganice.

în prezent. la dimensiunea unor microni. într-un raport elborat de Ministerul pentru Ştiinţe din Australia. adică a miimilor de milimetru. Nanochimia ca ramură a nanotehnologiei se bazează pe încrederea că noile descoperiri ştiinţifice vor face posibile şi profitabile aşa-numitele “nanotehnologii”. Un exemplu. cum ar fi capacitatea acestora de a funcţiona la viteză mare şi cu o mai mare flexibilitate. reprezintă avantajul lor principal. filtrarea sângelui. este de un milion de ori mai mic decât dimensiunea prelucrării actuale a circuitelor integrate pe cipurile de siliciu. Noua ştiinţă porneşte de la realizări anterioare cunoscute şi aplicate astăzi la scară industrială. asimilarea medicamentelor (în organism). Biosenzorii se produc prin inginerie moleculară pentru aplicaţii în medicină.Privind din perspectiva nanoproduselor finale (şi nu al metodei de producere). mediul înconjurător. cu ajutorul cărora specialiştii vor putea controla poziţia fiecărui atom şi a fiecărei molecule în structura diferitelor materiale anorganice şi organice. electronica. pentru ca. prin care se introduce cu mare precizie. să funcţioneze cu succes circa 2000 întreprinderi comerciale care furnizează. luat nu la întâmplare. Este suficient să amintim producerea diodelor. Spre exemplu. biosenzori pentru recunoaşterea unei molecule extrem de specifice în concentraţii foarte scăzute. nanotehnologiile trebuie să aibă o precizie de zeci de milioane de ori mai mare decât tehnologiile circuitelor integrate. cosmetică. Eficienţa sporită a dispozitivelor noi. care consideră obţinerea preciziei respective drept o utopie. cum ar fi purificarea apei. Prin urmare. calculatoarelor şi produselor din sfera automatizării. aparatură de uz casnic. în prezent. tehnologie electronică bazată pe semiconductori. tranzistoarelor şi a circuitelor integrate electronice. Câte s-au schimbat însă. de exemplu. etc. în relativul scurt segment de timp de pe vremea alchimiei şi cât de rapide sunt astăzi progresele ştiinţei! Au fost suficienţi zece ani de la “naşterea” nanochimiei. picătura de azot lichid în operaţiile pe 11 . Tehnologia separărilor Novel rezolvă o serie de probleme. cum ar fi: medicină. biosenzorii. Este cazul să precizăm că un nanometru. De asemeni. unde intervenţia omului se face. Iată de ce există încă sceptici. într-un nanometru se înscriu zeci de atomi. câteva domenii vor fi probabil mai puternic afectate de nanotehnologie decât altele. va permite obţinerea mai uşoară şi mai ieftină a tot ce este necesar omenirii. Analizând la un nivel tehnic elementar. prin prelucrarea tot mai rafinată a cipurilor de siliciu. contra cost. inclusiv în celulele vii. Ca urmare. cu asemenea materiale. S-au conceput. nanotehnologia are un puternic impact şi asupra comunicaţiilor. asamblarea structurilor noi. s-au identificat trei domenii largi considerate ca urmând să fie afectate în mod deosebit de nanotehnologie: separările Novel. este dat de tuburile din diamant. tratând nanochimia ca pe o nouă alchimie. aplicaţiile nanotehnologiei pot fi împărţite pentru o serie de domenii generale. produse şi servicii nanotehnologice. În plus. adică o miliardime dintr-un metru.

prin procesări inovative. în flux continuu. morfologiei legăturilor dintre molecule.creierul uman. dendrimeri. nano-obiecte şi materiale nanostructurate. produsele finite de care omenirea are nevoie. “Asambloarele” sunt tehnologii menite a produce noi materiale. cu proprietăţi mecanice şi optice deosebite. asigurând asigurarea fiecărui atom şi/sau molecule la locul potrivit. inclusiv maşini care sunt copii fidele după ele însele. “Reproducătoarele” sunt tehnologii care produc. Rezultatul va consta în controlul mărimii. structurii. a dus la obţinerea unei clase interesante de componente la nivel nano. indiferent din ce material s-ar încerca fabricarea acestora. Nici o altă tehnologie nu poate asigura producerea acestor tuburi. Arhitecturile precise de tip nano. Descoperirea de noi tehnologii pentru polimeri. fizicianul Eric Drexler clasifică produsele nanotehnologice în următoarele trei categorii principale: asambloare. formei. anorganice şi biologice. O atenţie sporită va trebui acordată sintetizării şi asamblării nanostructurilorla un înalt nivel de precizie.3 Obiective principale Sintetizarea şi procesarea nanostructurilor au ca obiect înlocuirea diverselor tipuri de materiale organice. Noile componente astfel obţinute se referă la compoziţii moleculare ale dendrimerilor. Componentele de acest tip implică reacţia unui înveliş reactiv de dendrimer cu un miez reactiv de dendrimer. mai bune decât cele realizate până în prezent. 1. 1. atât la solicitările mecanice cât şi la cele termice. Depunerea controlată prin nanotehnologie a fiecărui atom de carbon la locul lui este singura capabilă să producă tubul microscopic cu rezistenţa cerută. Este de la sine înţeles că şi acest produs tehnologic are o contribuţie semnificativă la schimbarea sănătăţii oamenilor. dar cu dimensiuni nanometrice. “Nanocalculatoarele” sunt maşini electronice de calcul. cu microstructurile necesare. reproducătoare şi nanocalculatoare. Încă de la început. Principalul obiectiv constă în realizarea de noi combinaţii la nivel nano capabile să formeze noi materiale şi maşinării nanostructurate ale căror limite de capabilitate să fie limitate doar de imaginaţia cercetătorului.4 Tendinţe actuale de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică Ultimul deceniu a cunoscut numeroase realizări în obţinerea de componente organice de o complexitate considerabilă. ducând întro etapă de cercetare imediat următoare la obţinerea de noi faze folosind blocurile 12 . cu dimensiuni variind între 10 şi 100 nm au fost sintetizate cu succes. cu puterea supercomputerelor generaţiilor viitoare.

Trebuie menţionat faptul că în particular. aceste structuri se caracterizează printr-o morfologie proprie. Structuri din nanoparticole Obţinerea controlată a particulelor reprezintă o metodă sintetică foarte importantă necesară realizărilor unor structuri de dimensiuni nano. 1. un semnificativ progres a fost înregistrat în obţinerea de nanocristale. În acest domeniu un factor esenţial a constat în cercetările efectuate asupra rolului dimensiunilor care au avut la bază studii fundamentale în domeniul chimiei fizice şi al fizicii materiei condensate. Nemaipomenita construcţie a nanotuburilor este promiţătoare în realizarea unor matrici pentru obţinerea de noi materiale. Faptul că o simplă proprietate precum emisia de lumină depinde atât de mult de proprietăţile semiconductorilor a facilitat dezvoltarea obţinerii efective. dintre care cele mai importante sunt: . de la cele ceramice până la cele specifice industriei farmaceutice. optice şi mecanice ideale. nanotuburile analizate individual sunt caracterizate de proprietăţi electrice. la nanotuburile de carbon nu întâlnesc efecte de suprafaţă. precum metalele.5 Procesarea nanostructurilor Dezvoltarea metodologiei de autoasamblare a permis extinderea cu uşurinţă a metodelor de obţinere a nanostructurilor. constituind tehnologia de fabricare a diferitelor produse. având la bază procedee chimice coloidale. semiconductorii şi magneţii pot fi obţinute din nanocristale. Nanotuburi Captivanta descoperire a fulerenilor a fost urmată aproape imediat de descoperirea nanotuburilor de carbon. Aceeaşi dependenţă de mărime a fost exploatată în obţinerea unor aplicaţii şi în alte domenii cum ar fi cel biologic. Sunt cercetări recente în cercetarea şi obţinerea de noi blocuri copolimerice din trei componente. În consecinţă.copolimerice. această metodă permiţând nanocristalelor caracterizaţi printr-o distribuţie limitată a mărimii diametrului (în general cu o variaţie în diametru între 5-15%) de a fi izolaţi şi folosiţi ulterior ca reactivi chimici. Multe materiale comune.aerogeluri. Graţie topologiei şi în pofida legăturilor interatomice foarte mici. În proiectarea structurilor 13 . Astfel. spre exemplu: dimensiunea fractalilor şi numărul de coordinaţie dar şi prin energia de legătură care are rolul de a păstra particulele ca pe un tot unitar. structurile de tip nano pot fi întâlnite sub diverse forme.aglomerările de nanoparticule. Conceptul schimbului de legătură a fost bine dezvoltat. Nanocristale În ultimii ani. .

asamblare şi legare a macromoleculelor şi nanoobiectelor. capabilă să-şi adapteze instantaneu culoarea într-o perfectă corelare cu zona geografică şi fauna.complexe cum ar fi componentele electrice trebuie să ne valorificăm abilităţile în scopul realizării modelelor litografice. iar informaţiile care ajung la public nu reprezintă probabil nici 5% din realitatea analizată şi procesată de oamenii de ştiinţă. avându-se la bază interacţiuni ce sunt cu mult mai complexe decât cele întâlnite în mod curent. În pofida faptului că forţele militare americane sunt şi în prezent cele mai dotate şi mai eficiemnte din lumea întreagă. 1. uniformele militare din viitor nu fâşâie şi nu fac nici un fel de zgomot pe timpul mişcării. are şi proprietăţi inteligente: dacă se rupe. Este cunoscut faptul că apărarea americană cheltuieşte anual sume fabuloase pentru modernizarea forţelor militare. dar şi cu modificarea proprietăţilor de izolare asigurând o temperatură optimă în funcţie de condiţiile de mediu specifice zonelor din teatrele de operaţii unde militarii îşi execută misiunile. Principala caracteristică a hainelor şi uniformelor inteligente fabricate din materiale îmbogăţite cu anumiţi polimeri este că fac corp comun cu purtătorul. au fost dezvoltate noi modalităţi de realizare. se activează un mecanism de regenerare. Astfel. purtătorului îi dau senzaţii dintre cele mai benefice: sunt uşoare. În plus. urmând ca până în anul 2025 militarul american să aibă o uniformă inteligentă. Dincolo de faptul că această uniformă se va comporta ca un cameleon.6 Direcţii de utilizare a nanotehnologiei în confecţionarea echipamentelor militare Domeniul cercetării militare este unul extrem de strict. Miliarde de dolari sunt destinate domeniilor de cercetare care au o singură preocupare: modernizarea echipamentelor militare. În ciuda faptului că sunt rezistente şi acţionează descurajator asupra efectelor mediului exterior. Ultimele descoperiri în materie de echipamente vor fi implementate curând. iar în cazul în care intră în contact cu substanţe chimice. nu se transpiră în ele. programate special pentru a se adapta situaţiilor. autorităţile americane sunt foarte interesate de a aduce noi şi noi îmbunătăţiri atât echipamentelor cât şi aparaturii şi armamentului din dotare. Uniformele inteligente se bazează pe inserarea în materialele din care acestea sunt produse a unor particule inteligente. Aceste haine respiră. asigură o lejeritate în mişcare. Se cunoaşte totuşi că tehnologia folosită la confecţionarea materialelor folosite pentru echipamentul are la bază viitorului este în strînsă legătură atât cu avansata nanotehnologie precum şi cu materialele sintetice fortificate cu diverşi polimeri. Dacă la toate acestea mai adăugăm şi faptul că aceste haine anticipează multe dintre posibilele efecte ale mediului înconjurător şi apără purtătorul de o 14 . are un sistem de autoapărare prin care se va evita deteriorarea.

1. care include în diversele componente ale sale un calculator miniatural cu accesoriile necesare. mult în urma celei militare. deci nu numai a uniformelor propriuzise dar şi a căştilor din dotare. în laboratoarele americane s-au împins cercetările astfel încât se află în stadiu de proiect o caschetă ce va fi confecţionată dintr-un material de 70 de ori mai uşor decât actuala piesă a garderobei militare. unde oamenii sunt foarte preocupaţi să aibă o viaţă 15 . Însă. Un alt exemplu din categoria hainelor inteligente destinate domeniului civil îl constituie materialul denumit Nano Dew. domeniul civil este dominat de casele de modă şi de designerii preocupaţi doar de modă şi. putem recunoaşte pe bună dreptate că aceasta reprezintă haina ideală pentru om şi nu doar pentru militarii viitorului. ce include tricouri şi chimonouri. Din acest nou material sunt confecţionate hainele menite a preveni îmbătrânirea. însă este cu siguranţă. dar şi tricourile cu ”ecrane” din particule speciale. Cu toate acestea.mulţime de pericole. Este vorba de o uniformă mai puţin aspectuoasă. Acest material conţine vitamina E şi enzime speciale. Fiind de obicei dintr-un material dur – de cele mai multe ori din fier şi de câţiva ani din kevlar – cascheta este un obiect vestimentar dificil de purtat chiar de cei mai căliţi şi antrenaţi militari din lume. Practic. Cercetările efectuate au luat şi iau în considerare îmbunătăţirea ţinutei militare în ansamblul ei. de un succes imediat. A fost deja creată o colecţie vestimentară pe baza tehnologiei Nano Dew. au fost deja create cămăşile care îşi rulează singure mânecile.7 Cercetări în domeniul confecţiilor inteligente Cercetarea civilă a înregistrat şi ea anumite succese în domeniul hainelor inteligente. există un monitor miniatural şi o tastatură delicată inclusă pe una dintre mânecile hainei. accesoriu care a fost întotdeauna cea mai blamată componentă a ţinutei militare. Abia apărute pe piaţa niponă. de departe. Pentru a contribui pe deplin la mmărirea gradului de mobilitate al militarului pe timpul misiunilor. de multe ori. Este produs pe baza unei tehnologii speciale ce aparţine în exclusivitate companiei japoneze Kanebo Spinning Corp – aşa numita nanotehnologie. hainele respective se bucură deja de mare popularitate în această ţară. Explicaţia ar putea fi simplă: în timp ce în domeniul militar se urmăreşte în special pragmatismul şi eficacitatea hainelor. Aceste demonstraţii sunt însă departe de realizările cercetării militare. oferind purtătorilor posibilitatea de a opta pentru anumite filme care se pot derula pe obiectele vestimentare. Hainele cu efect împotriva îmbătrânirii vor fi curând disponibile în orice magazin care vinde medicamente şi produse cosmetice din Japonia. cea mai senzaţională realizare în domeniu o constituie haina-computer.

rata de creştere a performanţei a fost exponenţială. există o serie de costuri care nu pot fi distribuite: fiecare circuit integrat este construit folosind o serie de măşti. cu tot spectrul de întorsături neaşteptate în poziţia de lider al pieţei. 1. Limitele finale sunt însă din ce în ce mai aproape.8 Nanoştiinţa în dezvoltarea electronicii şi a tehnicii hardware Un adevăr incontestabil constă în faptul că evoluţia tehnologiilor de calcul a avut o acceleraţie greu de imaginat. dacă evaluăm costul unei fabrici care produce circuite integrate vom observa că urmează aceeaşi curbă exponenţială pe care o urmează performanţa circuitelor integrate. cum ar fi spre exemplu. Spre exemplu. realitatea a depăşit predicţiile. Creşterea costului de fabricaţie este dată de costul dispozitivelor mecanice care sunt folosite la fabricarea integratelor. că acele persoane ahtiate după modă vor da o suficient de mare importanţă şi noilor produse vestimentare. de la inventarea circuitelor integrate. Cu siguranţă însă. Termenul poate fi însă înşelător: legea lui Moore este doar o observaţie empirică şi nu o lege a naturii. dacă aceştia preferă să meargă la plajă pentru a se bronza. Specialiştii cred însă că aceste produse vestimentare nu se vor bucura de acelaşi succes şi pe piaţa internaţională întrucât nu se vor putea oferi europenilor haine care să-i protejeze de razele ultraviolete. Reputaţia ei a fost întărită de faptul că adesea experţii au prezis bariere care vor stăvili avântul tehnologiei şi vor încetini evoluţia. şi costul acestora suferind la rândul său o evoluţie exponenţială. războiul Intel-AMD. De fiecare dată însă. şlefuirea 16 . Acesta este un cost pe care foarte puţine companii şi-l pot permite. întrucât în misiunilor de luptă tendinţele modei sunt cu totul diferite. şi legea lui Moore a funcţionat timp de 40 de ani. Pe măsură ce dimensiunea tranzistoarelor scade. şi la aceeaşi rată de creştere va ajunge la 50 miliarde în 2010. ceea ce face deja prohibitivă fabricarea de chip-uri de către companiile mici.sănătoasă. mai ales că investiţia nu este lipsită de riscuri. cele mai ameninţătoare bariere care se profilează sunt de natură economică. Timp de cel puţin 40 de ani. Chiar dacă poate fi argumentată construirea fabricilor în comun de către consorţii de fabricanţi. cerinţele de precizie pentru alinierea măştilor. Aşa-numitele haine inteligente civile par să se afle în perioada epocii de piatră în comparaţie cu tehnologia militară concepută în scopul îmbunătăţirii ţinutelor militare. Într-un mod mai mult sau mai puţin surprinzător. Această evoluţie a fost atât de inexorabilă încât a fost denumită “lege”: aceasta este celebra lege a lui Moore. dublând puterea de calcul la fiecare 18 luni. O astfel de fabrică a ajuns la ora actuală să coste cam 2 miliarde de dolari.

în pofida dimensiunilor minuscule.. În fig. care poate închide şi deschide circuite. Aplicând un potenţial ridicat cauzăm rotirea moleculei şi 17 . lungi. Astfel de molecule au un diametru de 5nm şi pot avea lungimi de ordinul milimetrilor. Molecula polarizată prezentată în fig. 1. etc. În poziţia din stânga norul blochează trecerea curentului electric.A. cresc şi ele.(a) este caracterizată printr-un nor de sarcină electric asimetric. este prezentat un astfel de comutator molecular. Se caracterizează prin excelente proprietăţi electrice şi mecanice.U.3. costul unor dispozitive mecanice care fac operaţii atât de precise creşte deci exponenţial cu scăderea dimensiunii. 1. Anticipând sfârşitul acestei ere prodigioase din istoria calculatoarelor. Pentru descoperirea acestor molecule.2. Richard Smalez de la Universitatea Rice din S.1 Componente nanotehnologice în electronică Primul ingredient necesar pentru a construi circuite la scară moleculară este … sârma. Fig. Din fericire chimiştii au descoperit o serie de molecule care au exact proprietăţile necesare. Nanotubul de carbon este caracterizat prin faptul că fiecare atom de carbon este legat covalent cu vecinii săi. a primit premiul Nobel pentru chimie în anul 1996.3. rezistente mecanic şi să aibă o conductanţă electrică bună. Partea din stânga a unei singure molecule Al doilea ingredient de care avem nevoie este un comutator. cercetătorii au început să investigheze modele alternative de calcul. În cele ce urmează se va prezenta pe scurt o alternativă pentru următoarea generaţie arhitecturală care substituie actualele circuite integrate CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) cu circuite construite prin nanotehnologie electronică.8.2 prezintă un fragment din cea mai celebră dintre moleculele descoperite. Din fericire şi pentru acest dispozitiv există o pletoră de alternative. montarea nivelelor de metal ale circuitului final. şi anume nanotubul de carbon.suprafeţei plăcii de siliciu. 1. Nanotubul de carbon. Astfel de sârme trebuie să fie foarte subţiri. 1. Fig.1.

reorientarea norului electronic. aflate la distanţe foarte mici una de alta. Trebuie să fim capabili să construim în mod eficient (în paralel) multe astfel de sârme cuplate cu comutatoare. În soluţie se înmoaie un suport după care soluţia se încălzeşte. 3. molecula din poziţia din dreapta a figurii menţionate conduce curent electric într-o singură direcţie. devenind astfel operaţional. Un potenţial mare negativ poate muta molecula înapoi la starea neconducătoare. Respectând cele menţionate mai sus. Cele două sârme se fabrică separat. În fig. fără a avea vreun control dinafară. astfel: 1.3 a) Comutatorul molecular căruia i s-a aplicat un potenţial ridicat.3. Cele două sârme se suprapun în unghi drept. comutatorul de la intersecţia celor două sârme se va cupla de ambele. Una din formele sale se manifestă astfel: se realizează o soluţie cu un anumit tip de molecule. comportându-se ca o diodă. Din fericire. Acest fenomen se numeşte auto-asamblare (selfassembly). Molecula are “memorie”. deoarece rămâne multă vreme în poziţia în care a fost pusă. b) Comutatorul molecular plasat între două nanosârme. În acest mod se pot construi simultan zeci sau sute de sârme paralele. chimiştii au descoperit un fenomen care ne oferă soluţia într-un mod aproape miraculos. se extrage suportul şi în mod spontan. Fig 1. moleculele din soluţie se aşează într-o structură aproape regulată. Se înmoaie una dintre sârme într-o soluţie care conţine moleculecomutator.(b) este prezentată micrografia unui comutator molecular cuplat cu două nano – sârme. Faptul că putem construi sârme izolate şi legate prin comutatoare nu este suficient pentru a construi circuite complexe. 2. 1. Acest comutator poate fi poziţionat cu precizie ridicată prin următoarele procedee chimice simple. 18 .

În cazul porţii logice “şi” implementate cu diode şi rezistenţe. dar nu pot fi construite simultan în mod automat milioane de astfel de componente. folosind numai diode şi rezistenţe. Acest mod de a construi circuite a fost abandonat după apariţia tranzistorului. . La dimensiuni moleculare este imposibil de coordonat simultan poziţia a trei sârme pentru a le face să se întâlnească aproximativ în acelaşi loc. Va trebui deci să se renunţe la modelul circuitelor integrate digitale CMOS.4. În circuitele integrate digitale tranzistorul are un dublu rol: serveşte atât la implementarea porţilor logice cât şi la amplificarea semnalului electric care se degradează.8. aperiodice. atunci când una dintre intrări va avea tensiune joasă. Tranzistorul rămâne însă ingredientul fundamental al circuitelor integrate digitale CMOS. Printr-o manipulare minuţioasă sub microscopul electronic poate fi construit un tranzistor. Când ambele intrări au un potenţial ridicat. Rămâne de soluţionat problema realizării circuitelor integrate digitale. Cu toate acestea. nici una dintre diode nu va conduce şi potenţialul la ieşire va fi şi el ridicat.1. în timp ce în fig. fără de care acestea nu pot fi concepute.4. deci tensiunea la ieşire va fi şi ea joasă. Cu toate acestea. trebuiesc subliniate câteva din tre limitările sale inerente: .(b) este prezentată posibilitatea implementării unui astfel de circuit folosind nanotehnologia. pentru o vreme cercetătorii au studiat o metodă alternativă de a construi porţi logice. cum este tranzistorul. prin folosirea procedeului de autoasamblare se poate afirma că este practic imposibil de construit un dispozitiv cu trei terminale. consumul dispozitivelor nanoelectronice este minuscul. înainte de inventarea tranzistorului.2 Caracteristici ale procedeului de autoasamblare Autoasamblarea este un procedeu foarte ieftin de construcţie a unor structuri minuscule.(a) este prezentată implementarea unei porţi logice “şi” prin folosirea diodelor şi rezistorilor. 1. 19 . îngropate în praf prin biblioteci. Din fericire. răspunsul poate fi găsit prin răsfoirea unor publicaţii vechi. dioda corespunzătoare va conduce. Pentru a găsi soluţia la problemele menţionate trebuie în primul rând să renunţăm la metodele tradiţionale.Prin folosirea procedeului de autoasamblare nu pot fi construite structuri neregulate. putând fece acest model viabil din nou. deoarece se consumă prea mult curent şi este mai ineficient. Circuitele integrate prin tehnologia CMOS sunt însă structuri neregulate.Cel puţin în viitorul apropiat. La începutul anilor ‛50. 1. În fig. La folosirea nanosârmelor şi nanocomutatoarelor se observă structura regulată precum şi folosirea exclusivă a sârmelor care se încruţişează în unghi drept.

Amplifică semnalul electric restaurându-l la valoarea normală. 1. Cercetătorii în domeniu şi-au propus realizarea unui astfel de dispozitiv menit să îndeplinească simultan trei funcţii: . Un dezavantaj al hardware-ul reconfigurabil implementat în tehnologia CMOS constă în faptul că are o densitate scăzută (se pot implementa mult mai puţine elemente computaţionale pe aceeaşi suprafaţă decât dacă s-ar folosi hardware-ul tradiţional). prin atingerea următorilor performanţe: 20 . 1. Acesta este echivalentul molecular al unui “latch” (un registru). după fabricaţie fiecare circuit este testat extensiv iar cele cu defecţiuni vor fi aruncate. putându-se astfel evita dezavantajele lor. pot perturba imediat regularitatea sârmelor şi comutatoarelor. Este însă nevoie şi de amplificatoare la scară moleculară. este inevitabil să avem o cantitate ne-neglijabilă de defecţiuni. În cele ce urmează va fi prezentată încă o posibilă soluţie pentru această ultimă problemă. Această metodologie va fi aplicată nanocircuitelor.Oferă sincronizare cu un semnal de ceas. Circuitele integrate digitale clasice trebuie să fie perfecte. cum ar fi posibilitatea de tolerare a defecţiunilor şi capacitatea de a oferi performanţă computaţională foarte ridicată. Dacă pe un substrat nanotehnologic s-ar implementa un hardware reconfigurabil s-ar putea obţine beneficiile ambelor domenii. .3 Hardware reconfigurabil Hardware-ul reconfigurabil reprezintă o nouă tehnologie de construire a calculatoarelor.Poate fi folosit pe post de element de memorie.Fig.4 (a) Reprezentarea unei porţi logice “şi” implementate cu diode şi rezistenţe. fiind caracterizată de trăsături indezirabile. Atunci când avem structuri atât de mici. întrucât un număr mare de defecţiuni fac practic imposibilă existenţa unui circuit perfect. (b) Implementarea porţii logice prin folosirea unor nano-sârme şi nanocomutatoare S-a arătat mai sus cum prima funcţionalitate poate fi înlocuită prin nanocristale folosind diode. Mici fluctuaţii termodinamice. . un grăunte de praf.8.

putem folosi oricare alta. care nu este neapărat ideal pentru orice aplicaţie.) conţine. În plus. . dar sunt în general mai ineficiente decât hardware-ul reconfigurabil. fiecare poartă reconfigurabilă nu are o funcţionalitate fixă. Dacă cunoaştem acest lucru.1. cel reconfigurabil este mai mare (cam de 10 ori mai mare). Hardware-ul reconfigurabil poate fi adaptat special fiecărei aplicaţii (spre exemplu.1. pe când hardware-ul reconfigurabil le execută direct. . În plus.Un procesor interpretează programele scrise în cod maşină.Va putea fi exploatată viteza excelentă de execuţie a hardware-ului reconfigurabil.5. nanohardware-ul va compensa densitatea scăzută a dispozitivelor reconfigurabile. 21 . Interpretarea introduce ineficienţă. . Spre deosebire de circuitele obişnuite însă. Avantajul hardware-ului reconfigurabil vine însă din flexibilitatea sa şi anume..5. fiecare dintre aceştia fiind controlat tot în mod electronic. capacitatea de reconfigurare poate fi folosită pentru a tolera defecte. putem face ca niciunul din programele noastre să nu o folosească.Datorită toleranţei la defecte. Atunci când se compară un circuit reconfigurabil cu unul normal care are aceeaşi funcţiune. ci poate fi reprogramată electronic pentru a implementa orice funcţie logică dorită. c) Reprezentarea memoriilor care funcţionează ca tabele de adevăr În exemplul prezentat în fig.. hardware-ul reconfigurabil va putea exploata fără probleme nanocircuitele cu defecţiuni. Întrucât toate porţile sunt echivalente.Datorită dimensiunii foarte reduse a componentelor. în principal. ca şi un circuit digital normal. memoria implementează o poartă logică “şi”. Să presupunem că una dintre porţile universale este defectă din fabricaţie. din următoarele două motive: . între sârme avem comutatoare care pot lega şi dezlega sârmele între ele. pentru efectuarea unor operaţii de 5 biţi nu este nevoie să folosim mereu câte 32 de biţi). porţi logice şi sârme. iar comutatoarele şi memoriile lor aferente ocupă spaţiu suplimentar. Microprocesoarele oferă şi ele flexibilitate. Viteza lui mai scăzută este dată de comutatoare. Hardware-ul reconfigurabil este deci un caz particular de circuit integrat.Programele executate de un procesor trebuie scrise prin folosirea unui set de instrucţiuni (în cod maşină). Este uşor de înţeles de ce: o poartă logică implementată cu o memorie este mult mai mare decât aceeaşi poartă făcută din tranzistori. pe care o putem conecta în locul celei defecte folosind reţeaua reconfigurabilă. care încetinesc semnalul electric. Un circuit reconfigurabil (fig. poate fi schimbată funcţiunea lui pentru fiecare nouă aplicaţie cu care avem de-a face. sârmele din hardware-ul reconfigurabil nu sunt conectate direct între porţi.

fiecare grup constând dintr-o grilă de nanoblocuri. atribuind fiecărei operaţii una sau mai multe porţi universale iar sârmelor atribuinduli-se interconexiuni. 22 . Această ultimă fază se numeşte “plasare şi rutare” (place and route) şi este de obicei foarte costisitoare şi complexă (ore sau zile întregi). Structura aceasta este foarte asemănătoare cu cea a circuitelor reconfigurabile disponibile comercial numite FPGA (Field Programmable Gate Array). problema transformării eficiente a unui program dintr-un limbaj de nivel înalt în hardware este încă nerezolvată satisfăcător. până la viteze comparabile cu compilarea normală de programe. În general. pentru care există deja multă experienţă în proiectarea sculelor şi tehnologiilor de compilare. b) Poziţia de închis/deschis realizată cu ajutorul memoriei de 1 bit. după care circuitul trebuie “aşezat” în plan. 1. Cercetări recente au demonstrat că această fază poate fi accelerată substanţial.1.Fig. în fig. Având în vedere cercetările în domeniu. 1. legate prin “sârme” configurabile de lungimi diferite. în care maşina are procesor şi memorie.8.4 Nanocalculatoarele În această secţiune ne-am propus să schiţăm modalitatea de îmbinare a nanotehnologiei şi a hardware-ului reconfigurabil în scopul construirii maşinilor de calcul.6 este prezentată arhitectura unui sistem de calcul bazat pe nanotehnologii ce constă dintr-un nanocircuit ce are la bază o grilă bidimensională de grupuri (clusters). în prima etapă programul este tradus într-un circuit. Un motiv constă în faptul că limbajele contemporane au fost proiectate pentru un model de execuţie von Neumann. Trebuie menţionat că procesul de compilare pentru hardware reconfigurabil se realizează în două etape. plasare şi rutare.5 a) Porţile logice universale legate cu o reţea de conectare în cadrul hardware-ului reconfigurabil.

Fig. Urmează apoi configurarea acestui grup de către calculator cu ajutorul unui program de autotestare. ce sunt caracterizate printr-o dimensiune ultra fină a granulelor (sub 50nm). fiind de menţionat efectele cuantice ce pot duce la proprietăţi speciale. prin care restul circuitului este testat pentru a găsi alte defecte. . Au fost puse la punct metode prin care se pot configura nanoblocurile. electrice. Nanoblocurile defecte vor fi înregistrate într-o listă de defecte ataşată circuitului. Lăcaşurile pentru grupuri şi sârmele lungi sunt fabricate prin tehnologia CMOS. prezintă un mare interes ştiinţific şi comercial datorită proprietăţilor lor mecanice. După fabricaţie. 23 . compilatorul care generează configuraţia va folosi această listă de defecte pentru a genera un circuit care foloseşte numai părţile funcţionale. fiecare nanobloc este apoi inserat într-un astfel de locaş. pentru a găsi unul perfect funcţional. În cele ce urmează vom prezenta o parte dintre produsele nanochimice întâlnite pe piaţa mondială.9 Dezvoltarea produselor nanochimice Materialele în fază nanochimică şi nanocompozitele.Semiconductorii cu structură nanochimică prezintă proprietăţi optice neliniare diverse. optice şi magnetice deosebite. Atunci când circuitul este utilizat. circuitele vor fi cuplate într-un calculator care va testa grupurile.6 Reprezentarea structurii unui nanocircuit şi a unui nanobloc Astfel de circuite pot fi fabricate printr-o mixtură de tehnologii: fiecare nanobloc este fabricat folosind nanotehnologii. precum şi utilitatea pe care acestea o prezintă: . 1.Ceramicile în fază nanochimică sunt mai ductile la temperaturi ridicate în comparaţie cu ceramicile cu granulaţie mai mare. 1. cum ar fi luminiscenţa pulberilor de siliciu şi de siliciu-germaniu ce sunt utilizate pentru producţia dispozitivelor optoelectronice în infraroşu.

cu stări electronice discrete.De dată mai recentă este folosirea oxidului metalic cu structură nanochimică (MnO2) pentru fabricarea bateriilor uşoare şi reîncărcabile pentru automobile şi aparatură electro-casnică. 24 . . selectivitatea şi durata în cataliza chimică sau în electrocataliză (pile de combustie). Aspecte tehnologice în nanochimie Ingineria nanochimică se extinde rapid într-un mare număr de tehnologii pentru producerea de noi materiale electronice. inclusiv cu compoziţii plurimetalice. ce dau naştere unor proprietăţi speciale.Semiconductorii cu o structură nanochimică se folosesc la fabricarea celulelor solare. fac ca acestea să fie adecvate pentru lipirea metal pe metal.Filmele subţiri de oxizi metalici cu structură nanochimică prezintă un interes tot mai mare pentru obţinerea senzorilor de gaze (NOx. CH4 şi hidrocarburi aromatice) de mare sensibilitate şi selectivitate. . anorganice şi organice.Pulberile metalice nanochimice se folosesc la producerea materialelor impermeabile la gaze. . ceea ce duce la formarea în granulele magnetice în fază nanom. ceea ce asigură o puternică absorbţie a luminii în celulele solare. Particulele foarte mici au structuri atomice speciale.Compozitele pe bază de polimeri cu un conţinut ridicat de particule anorganice permit obţinerea unei constante dielectrice mari şi reprezintă materiale de mare interes pentru fabricarea de structuri fotonice speciale. iar filmele poroase din oxid de titan au puteri mari de transmisie şi arii considerabile. . a pieselor dense şi a materialelor de acoperire poroase. CO2. CO. au un impact special în aplicaţiile catalitice. .Particulele magnetice nanochimice singulare reprezintă monodomenii. cu perfecţionări de excepţie în domeniile optice şi electronice. pentru stocarea informaţiilor cu mare densitate şi pentru răcirea magnetică. Acestea pot fi folosite ca precursori pentru un nou tip de catalizatori eterogeni (catalizatori Cortex) şi prezintă avantaje considerabile privind activitatea. suplimentare comportamentului super-paramagnetic. Cataliza enantioselectivă s-a realizat folosind modificatori chirali pe suprafaţa particulelor metalice nanometrice.Clusterele şi coloizii de metale cu structură nanochimică. Proprietăţile de sudare la rece combinate cu plasticitatea lor.. Nanocompozitele magnetice sunt folosite pentru transmiterea forţei mecanice la ferofluide.etrică a mono-domenii. în special în electronică. deoarece filmele siliconice nanocristaline sunt foarte transparente. .

Studiile au arătat că nanoparticulele de silicon au un comportament total diferit la cristalizare decât cel al pulberilor de dimensiuni micronice sau al filmelor subţiri. De exemplu. care este cu atât mai important cu cât creşte aria suprafeţei specifice din sistemele de particule. care apoi se livrează în vrac sau ca materiale lichide şi solide compacte. cu aceeaşi compoziţie chimică dar fără legături chimice între ele. căldura specifică. În acest caz. în care structura electronică volumetrică normală este înlocuită cu mai multe niveluri electronice discrete. Microstructurile fizice sunt formate din nanoparticule. orice acoperire a suprafeţei nanoparticulelor înfluenţează puternic proprietăţile acestora. devenind astfel mediu optic de înaltă performanţă cu aplicaţii potenţiale în viitoarele calculatoare optice. constanta dielectrică a compozitului titanat de plumb-polimer scade substanţial în cazul folosirii particulelor mai mici de 200 nm. În al doilea rând. Pentru o mai mare claritate. 25 . precizăm că. cum ar fi presiunea de vapori. În primul rând. De asemenea. Alt exemplu îl dă sticla obişnuită dopată cu nanocoloizi semiconductori. Subliniem încă odată faptul. În timp ce primul efect se foloseşte la descrierea proprietăţilor fizice. S-a observat astfel că în fiecare nanoparticulă se formează policristalite chiar şi la temperaturi relativ moderate. se disting două tipuri de efecte induse de structura nanochimică. că datorită dimensiunilor mici. se evidenţiază efectul produs de mărimea ariei suprafeţei totale sau a interfeţei. Printre alte exemple ale efectelor dimensiunii particulelor. Pe cale experimentală.Producţia de materiale nanochimice sau asamblate de clustere se bazează în mod obişnuit pe crearea unor clustere mici separate. în timp ce efectul produs de mărimea ariei suprafeţei se evidenţiază prin măsurarea proprietăţilor termodinamice. în mare. Ca exemple de microstructuri chimice pot fi date compozitele cu legături chimice între nanoparticule de diferite compoziţii chimice. de exemplu. Fiecare din cele două tipuri de efecte ale dimensiunii a fost clar diferenţiat în studiile efectuate asupra proprietăţilor optice ale compozitelor din clusterele metalice. mai ales în cataliza eterogenă. se impune să precizăm că produsele nanochimice se pot asambla în două tipuri de microstructuri diferite: chimice şi fizice. efectul dimensiunii nanoparticulelor se pune în evidenţă prin diferite metode fizice. siliciul nanochimic care are proprietăţi fizice şi electronice diferite de ale siliciului monocristal poate fi folosit la fabricarea semiconductorilor macroscopici speciali pentru noi dispozitive electronice. se constată că aceeaşi conducţie electrică a răşinilor epoxidice cu umplutură din argint se poate obţine cu un conţinut din ce în ce mai mic de metal pe măsura micşorării sub 100 nm a particulelor folosite ca material de umplutură. se evidenţiază efectul dimensiunii. al doilea efect joacă un rol determinant în procesarea chimică. conductivitatea termică şi punctul de topire al particulelor metalice.

Cele mai multe dintre aceste metode pot asigura obţinerea unor particule foarte fine.1 sunt prezentate posibilităţile de utilizare ale nanomaterialelor în funcţie de proprietăţile chimice ale acestora. Pulberile pot fi amorfe. capacitate calorică -Materiale pentru schimbătoare de mică căldură -Catalizatori de combustie -Temperatură mică de sintetizare -Acceleratori de sintetizare -Arie interfazică mare -Producerea materialelor cu nanostructură -Comportament superelastic al -Ceramice plastice ceramicelor -Acoperiri cu clustere -Rezistori speciali. care sunt mai mult sau mai puţin aglomerate. filtre. fotografice şi fototropice -Filtre moleculare -Cercetarea şi dezvoltarea de noi materiale -Rezistenţă şi duritate înaltă la materiale metalice Utilizare -Suprafaţă specifică mare -Cataliză. senzori -Suprafaţă mare. metode de gelificare sau alte metode chimice pe cale umedă. mecanisme de evaporare-condensare.1 Proprietate De volum: -Domeniu magnetic singular -Dimensiune mai mică decât lungimea de undă -Absorbţie optică mare şi selectivă la nanoparticulele din metale -Formarea porilor ultrafini datorită aglomerării suprafine a nanoparticulelor -Amestec omogen de diferite tipuri de nanoparticule -Dimensiune mai mică a granulei decât dislocaţiile stabile posibile De suprafaţă (de interfaţă): -Înregistrare magnetică -Absorbţia luminii sau a căldurii -Culori. 26 . materiale fotovoltaice.Tabel 1. cristaline sau pot să prezinte faze metastabile neaşteptate. În tabelul 1. Pentru producerea din fază gazoasă a particulelor nanochimice şi pentru fabricarea materialelor nanochimice se folosesc reacţii activate de laser sau plasmă. compozitele sticlă-metal precum şi compozitele semiconductor-polimer prezintă interesante proprietăţi optice şi electrice neliniare. insuficient clarificate. senzori de temperatură -Nanoparticule multistrat -Catalizatori foarte activi Semiconductorii foarte mici (sub 10 nm). absorberi solari.

iar în SCFC este 4. Dupa simetria formei exterioare cristalele se împart în 32 de clase. în sistemul hexagonal – axe de ordinul şase. Meritele cristalografiei au fost atât de convingatoare.1 Generalităţi privind proprităţile nanomaterialelor Mediu condensat – este starea lichidă şi cristalină a substantei.1 Simetria cristalelor Corpurile cristaline au proprietăţi de simetrie. La axele de simetrie se adaugă şirul simetrei. Unirea celulelor elementare formează structura cristalină. tetragonală. Se numesc simetrice acele corpuri. rombică. Structurile cristaline tipice Multe material constructive. hexagonală. Toate acestea împreună permit să descriem corect structura cristalină. Elementele simetriei sunt suprafaţa de simetrie şi axa de simetrie. trigonală. ca metalele. Sistemele moleculare complicate pot fi transformate în stare condensată ca o trecere din starea gazoasa în stare condensată. Fiecare structură cristalină are proprietăţile sale geometrice.2. că în mare măsură au influenţat dezvoltarea de mai departe a ideilor noastre despre fizica corpului solid. 2. au structuri cristaline simple. În stare cristalină se întilnesc toate corpurile solide. Toate cristalele sunt simetrice. în cel trigonal – axe de ordinul trei. în cristalele sistem monopana se conţine numai o singură axa de ordinul doi şi în sfîrşit în sistemul tripană lipsesc total suprafeţele de simetrie şi axele de simetrie.CAPITOLUL 2 PROPRIETĂŢILE NANOMATERIALELOR 2.) şi structura cubică cu feţe centrate (SCFC). În cristalele sistemului cubic sunt prezente trei axe de ordinul patru. Fiecarui tip de cristal îi corespunde o singura celulă elementară. şi aceasta înseamnă. Pentru descrierea diferitelor direcţii în cristal se introduc indici de direcţie.1. în sistemul rombic sunt prezente trei axe perpendiculare una pe alta de ordinul doi. Dintre cele mai răspîndite este structura hexagonală compactă (SHC. Aşa că simetria translativă a cristalelor a determinat celulă elementară a cristalului. Numărul de atomi în celula elementară a SHC este 5. Structura cubică centrată intern (SCCI) se întâlneşte 27 . Fiecare sistem se caracterizeaza printr-un ansamblu determinat de elemente ale simetriei. Cu studierea diferitor structuri cristaline se ocupă cristalografia. unite în şapte sisteme: cubică. Fără ideile de bază formate în cristalografie. 2. că în fiecare cristal se pot defini suprafaţa de simetrie şi axa de simetrie de diferite ordine.1. care sînt formate din parţi identice. nu se poate întelege ce reprezinta un corp solid.

Atomii primei sfere de coordonare se află faţă de atomul urmărit la distanţa cea 28 . care împart cubul de bază în 8 părţi egale. Proprietăţile geometrice generale ale structurilor simple Cristalele formează atomi şi molecule aparte. fiecare atom a unei suprafeţe cade între trei atomi a suprafeţei vecine. şi în sfârşit sfera patru de coordonate se află la distanţa de 13a / 4 şi are 4 atomi. aşa ca. Re’eaua diamantului are structura cubică. Prima sfera de coordonate a reţelei diamantului conţine 4 atomi. A doua sfera de coordonate se află la distanţa a / 2 şi conţine 4 atomi. Fiecare atom in asa structura este inconjurat de 12 vecini apropiati. Structura cubică cu feţe centrate este destul de densa. iar structura cubică simplă (SCS) are un singur element. ca de exemplu diamantul. care ocupă toate colţurile cubului şi centru fiecărei feţe. De aceea o parte din atomi se aseaza în vârfuri şi centrele feţelor unui cub. 2. Particulele din imediata apropiere formează sfere de coordonare. Structura centrată intern se întâlneşte la toate metalele alcaline şi alte metale. distanţa dintre ei este de 3a / 4 . iar alta – în vârfuri şi centrele feţei altui cub. Fiecare atom în această structură este înconjurat de 8 atomi. care sunt asezaţi la distanţa 10a / 4 . În calculele energetice ale straturilor cristaline esta necesar să se analizeze cristalul din diferite directii în spatiu. În colţurile cubului de bază. Structura hexagonală compactă în cristale se întîlneste destul de des. Această structură are 6 atomi. A treia sfera de coordonate conţine de asemenea 4 atomi. În natură se găsesc structuri şi mai compacte. Numărul de atomi în celula elementară a acestor structuri este doi sau unu. Aşa cum numărul de atomi în SCI este de numai doi şi aceasta structura nu are ambalare compactă. Totalitatea atomilor în SCI sunt aranjaţi în lungul diagonalei cubului. Celula elementară conţine patru atomi. Această structură are simetrie. care sunt ecranaţi de 6 vecini apropiaţi. Atomii se ating unul cu altul în lungul feţei pe diagonala. din legatura fiecarui atom cu toţi atomii apropiaţi după valoare absolută tind la maxim. Aceasta structura se formeaza prin asezarea suprafetelor compacte în consecutivitate (şir) simplă: doua suprafeţe compacte se ating uşor una cu alta. Aşezarea lor în cristal se determină în corespondenţă cu legile generale ale naturii: toate corpurile tind să ocupe o energie potenţială minimă.mai rar. Fiecare atom din acesta structura este înconjurat de 12 vecini. sunt adaugaţi atomi. În legatură cu aceasta în cristalografie se studiaza câteva metode descriere a proprităţilor substanţei.3. celula elementară în SCCI reprezintă un cub cu atomii în fiecare colţ şi în centru. care permite rotirea la 900 a fiecărei laturi a cubului. şi se ating reciproc de-a lungul laturilor cubului. iar în stratul doi de coordonare se află 8 atomi. Structura diamantului. Aşa cum energia interacţiunii – mărime negativă. iar unele au o structura centrată intern numai într-o gamă de temperaturi.1. Piramida tetragonală. În structura cubică simplă atomii sunt distribuiţi numai în colţurile cubului. având structura cu feţe centrate.

modelul volumului liber. modelul cvazichimic şi modelul cluster. teoria fisurilor I. A doua sfera de coordonare se află de asemenea la distanţă mică. Distanţa minimă pentru prima sfera de coordonare se determină din ecuaţia forţelor de atracţie şi respingere. Stările cristalolichide În momentul de faţă sunt analizate diferite modele ale stării lichide: modelul sferelor dure. Mai acceptabil este modelul cvazichimic. Barnal. iar la măsurările densităţii substanţei ele constituie mai puţin de 1%.C. care iau naştere între nucleele încarcate pozitiv ale atomilor sau moloculelor şi norii lor electronici încărcaţi negativ.C. care rezultă din următoarele condiţii : 1. Frenchel.I. care trebuie să crescă puţin distanţa dintre nuclee.mai mică. Un rol deosebit îl joacă forţele de atracţie dintre particule. iar spaţiul dintre clausteri este umplut cu particule cu densitate de concentrare mică sau în genere pot fi libere de particulele substanţei. În rezultatul acţiunii reciproce a acestor forţe se formează formele exterioare a cristalelor.C. Se presupune că această deosebire se afla în limitele erorilor de dimensiune. Forţele de atracţie se determină din legatura covalentă şi ionică. Dupa descoperirea radiaţiei Roentgen şi proprietăţilor de undă ale microparticulelor în mişcare a fost posibilă evidenţierea structurii cristaline a corpurilor solide. modelul J.C. Distanţele calculate după valoarea densităţii substanţei între atomi în cristale totdeauna sunt mai mici şi coincid rar cu distanţele dimensiunilor geometrice ale celulei elementare. modelul cvazipolicristalic. Distanţa între atomi în cristale poate fi determinată în 2 moduri: 1) după mărimea densităţii substanţei. În realitate situaţia este inversă. care este rezultată din valoarea densităţii substanţei. Rezultă că în corpurile solide există regiuni cu densitate mai mică şi mai mare a particulelor de substanţa. 2.F. 2. A treia sfera de coordonare se formează din atomi din următoarea distanţă apropiată de faţa particula studiată. Ecuaţia mişcării oscilatorii şi de translaţie a particulelor stării lichide. dar puţin mai departe ca în prima sfera de coordonare.4. iar mai departe – interacţiunii dipol-dipol. Erorile dimensionale (măsurare) ale parametrilor reţelei constituie mai puţin de 1%. deosebirile sunt mai mari decât la S. Dar în realitate nu este aşa.1. Forţele de respingere – sunt în principal forţe Culon. Cantitatea atomilor în fiecare sferă de coordonare – este numărul de coordonare. 2) după valoarea lungimii feţei nucleului elementar. Regiunile cu o densitate mai mare prezintă nişte structuri clusterice. O astfel de interpretare schimba complet imaginaţiile noastre despre construcţia corpului solid la nivel micro.I. 29 . Corpurile policristaline conţin regiuni de lipire a cristalelor independente. De aceea pentru S.

4. Mai amănunţit starea lichidocristalică va fi studiată în continuare. Al doilea rezolvă problema legată de mişcarea electronilor în câmpul periodic al reţelei. deasemenea şi apropierea lor treptată. determinate pentru diferite particule. Ordinul de apropiere este conditionat de interacţiunea cu prima sfera de coordonare.2. Modelul cuantomecanic monopartic de formare a mediilor condensate Primul model cuanto-mecanic a corpurilor solide a fost dezvoltat de Brilliuen.3. Proprietăţile electrice. În cazul ideal se foloseşte ecuaţia staţionară a lui Sroedingher. La ridicarea temperaturii are loc o distrugere radicală a legăturilor cu sferele de coordonare doi şi trei.2. În continuare se vor analiza stările diferitelor modele cuantomecanice monopartice în domeniul descrierii prorietăţilor de bază ale corpurilor solide. Energia interacţiunii dintre particulele stării lichide a structurii chimice diferite se deosebesc considerabil. în care acţionează forţele electrostatice. iar pe baza ei electronii în corpul solid se distribuie pe zone energetice – zonele Brilliuen. În toate teoriile problema multielectronilor a fost direcţionată către mişcarea unui electron în câmpul periodic în reţeaua cristalina şi a folosit modelul cuanto-mecanic monopartic. Cum se comportă starea lichidocristalină în dependenţă de temperatură. Simetria câmpului de forţe al interacţiunii dintre particule se păstreză numai în mediul apropiat. Acest sistem poate fi descris cu ecuaţiile lui Sroedingher. O rezolvare aproximativă se poate face prin reducerea la modelul monopartic. Starea lichidocristalică se deosebeşte de corpul solid prin poziţia particulelor mobile a lichidului raportat la sistemul de coordonate fix funcţie de timp şi spatiu. termice şi optice ale corpurilor solide au găsit o explicaţie calitativă.1 Analiza diferitor metode de calcul a potentialului de interactiune si energia legaturilor Corpul solid reprezintă un sistem multinuceleic şi multielectronic. magnetice. a fost cercetată pe aluminiu lichid. La alcătuirea teoriei regiunilor se poate apela la două căi: Prima cale prevede trecerea la un ansamblu mare de atomi izolaţi ai corpurilor solide. 2. adică densitatea particulelor în locul dat a spaţiului are caracter static. 30 . Aceasta teorie a permis să se determine trecerea corpurilor solide la dielectrici. Astfel. Pe masura ridicării temperaturii lichidului starea lichidocristalică dispare treptat. semiconductori şi metale. trecerea la cristale este formată în teoria regiunilor corpurilor solide. Distrugerea efectivă ordinului de apropiere trebuie să se petreacă la temperaturi mult mai mari. 2. Astfel scurta analiză făcută asupra structurii diferitor cristale şi a stării lichide în continuare va fi folosit ca bază la alcătuirea teoriei cuantice a substantelor lichide şi solide.

Aceasta barieră împiedică trecerea liberă a electronilor de la un atom la altul. În asemenea apropiere cristalul se divizează în nuclee de atomi. electronii. aşa cum de fiecare data se opreşte şi primeşte o viteza la trecerea prin barierele de potenţial între ionii şi atomii din reţea. În straturile interne. care creşte repede cu micşorarea distanţei şi duce la dereglarea nivelelor şi la scindarea lor. Interactiunea reciprocă a atomilor influenţează în primul rând stratul exterior. adică în sistemul electronilor care interacţionează numai doi electroni cu spin opus pot să deţină aceeaşi valoare a energiei. Acest efect deasemenea este determinat de proprietatea de undă a electronilor şi este legat de micşorarea localizării lor în cristal în comparaţie cu atomul izolat. Fiecare stare stationară a elecronilor în atom se caracterizează printr-o distribuţie determinată a sarcinii norilor electronici.. 2. În cristal. ea este mai slabă şi nivelele disociază mai puţin. dar şi la extinderea lor în zone. Proprietăţile electrice. aşa cum se are loc prin efectul Starc. apare între ei o interacţiune. are un rol fundamental în fizica corpurilor solide. 31 . În reţeaua cristalină viteza electronului păstrează o valoare medie. Teoria zonelor se reduce la următoarele ipoteze: 1. În interiorul acestor gropi de potenţial se află nivelele energetice. Cristalul este ideal periodic. termice si magnetice ale corpului solid sunt condiţionate de electronii de valenţă. Fiecare nivel se va scinda în două subnivele. Nivelele enrgetice ale atomilor sunt identice. Atomii sunt separaţi unul de altul de o barieră de potenţial de grosime anumită şi înălţime diferită pentru diferiţi electroni de lungime egală de la nivelul corespunzător pâna la nivelul energetic nul. Daca apropiem nu două. este mai mare disocierea nivelelor. doi atomi identici (A şi B) la început se află la o distanţa considerabilă şi practic nu reacţionează. Mişcarea nucleelor se reduce numai la oscilaţii mici lânga poziţii de echilibru nemodificate. cu atit este mai mare interacţiunea. şi corespunzător.Corespunzător primei metode. atunci fiecare nivel se divide în trei sau mai multe subnivele. care dezvoltă legile mişcării electronilor de valenţă în cristale. La apropierea lor. pe care sunt asezaţi electronii. ci trei sau mai multe particule. care desparte atomii. prin efectul de tunel. Aceasta este aşa numita apropiere adiabatică. pot să treacă de la atom la atom prin bariera de potenţial. optice. De aceea teoria zonelor. mecanice. conform principiului lui Paulli. Pe măsura apropierii atomilor şi formarea reţelei cristaline interacţiunea dintre atomi creşte şi câmpul electric al atomilor din vecinatate schimbă valoarea energiei electronilor izolaţi şi duce la amestecarea nivelelor atomice. Interactiunea dintre atomi duce nu numai la amestecarea şi scindarea nivelelor atomilor. de aceea cu cât este mai mică distanţa între atomi. care sunt dispuşi în nodurile reţelei cristaline.

se schimbă cu lanţul gropilor de potenţial cu o formă specială. Electronii la nivelul Fermi – sunt liberi. ca şi atomii din cristale. Potenţialul dat adesea ia în considerare : . . Interactiunea dintre atomi poate fi descrisă prin câmpul periodic staţionar. aşezate în direcţii determinate. care pot fi considerate periodice raportate la orientarea din mişcarea termică. Ca rezultat se formează un câmp oarecare. . Modelul fizic a lui Vigner si Zeitz nu a luat in considerare : .potentialul MT.marimea aportului de ioni în procesul interactiunii ionilor cu electronii. lanţul periodic real a gropilor de ponţial. au fost luate în considerare următoarele ipoteze: 1. Această trecere pentru prima dată a fost folosită de Zeitz şi Vigner. Aceste cazuri joacă un rol deosebit în fizica corpurilor solide şi nu pot fi cercetate în teoria zonelor. O coincidenţă bună a energiei de legatură a atomilor în cristal. . 3. Timpul de relaxare în procesul de ciocnire nu depinde starea electronilor. s-a studiat numai o singură celulă de cristal. În zona de valenţă sunt independenţi.3. 2) Distribuirea continuă a sarcinii electrice corespunzător cu aranjarea ionilor. . Luând în calcul periodicitatea. în modelele următoare de calculul energiei de legătură a atomilor în cristal.Pseudopotenţialul. asezate unul faţă altul la aceeaşi distanţă.metoda funcţiilor de undă ale particulelor în mişcare liberă 32 .potentialul Berudi şi Van der Zil.rolul ionilor în procesul ciocnirii electronului cu pereţii celulei VignerZeitz. a fost obţinută pentru litiu şi natriu. Toate metodele de calcul a energiei de legătură a atomilor în interiorul cristalului folosesc metoda celulelor lui Vigner-Zeitz. 2. . În aceasta teorie funcţiile de undă se folosesc pentru electroni liberi. dar pentru kaliu valorile din calculul energiei de legatură rezultă de două ori mai mici ca valorile experimentale. Ca şi în modelul Vigner-Zeitz. format de particulele înconjurătoare ale cristalului. În metoda a doua se foloseste modelul câmpului electric. din datele experimentale.potrenţialul Sili. formulata de : 1) Distribuirea momentană a ionilor şi atomilor în nodurile reţelei. Aproximarea funcţiiilor de undă s-au redus la următorele metode : .influenţa ionilor la mişcarea electronilor prin pereţii Vigner-Zeitz. când interacţiunea electronului dat cu toţi ceilalţi electroni şi nuclee se schimbă odată cu actiunea asupra lui a câmpului electric staţionar. care corespunde volumului unui singur atom în cristal şi reprezintă în sine prima zona a lui Brilliuen pentru reţeaua inversă. Ca rezultat.

metoda undelor plane ortogonalizate. când presiunea de saturaţie a aburului deasupra lichidului este egal cu presiunea externă. care se realizează pentru fiecare substanta la temperatura deteminata – temperatura de topire.metoda funcţiilor Green. de asemenea poate fi descris cu ecuatia lui Clapeiron-Clausius. În toate metodele se foloseşte aproximarea electronilor liberi. Dependenţa temperaturii de topire de presiune se determina cu ecuatia Clapeiro-Clausius. evacuarea căldurii de pe suprafaţa liberă a lichidului încetează. Procesul de fierbere începe în momentul. procesul de distrugere a reţelei cristaline la topire şi să se descrie corect energia căldurii ascunse de topire. Iată de ce este necesar să se ştie nu numai energia de legatură. atunci evacuarea căldurii se compensează cu procesul vaporizării de pe suprafaţa externă a lichidului. Din perspectiva teoriei cuanto-moleculare o determinare mai exactă a procesului de vaporizare presupune o presiunea egală a aburului deasupra secţiunii libere a lichidului cu presiunea externă. Iată de ce apare necesitatea descrierii unui model fizic mai exact de topire. Dacă presiunea aburului în urma vaporizării la suprafaţa lichidului este mai mică decât presiunea de saturaţie a aburului la o presiune externă dată. petrecută cu absorbire de energie.2 Starea modelelor fizice de topire şi fierbere În procesul de topire şi fierbere nu apare nici o problemă legată de înţelegerea fenomenului. Se formează bule de vapori. . . care. După transformarea termodinamică a unui fenomen sau altul se analizează numai aspectele lor energetice nu şi însăşi natura fizica de formare a acestui fenomen. dimensiunile cărora se determină cu forţele de tensiune de suprafaţă şi marimea căldurii de aport. corespunzător principiului Pauli. care ar permite să se determine energia de legatură. Începe să se formeza un strat încalzit în apropierea suprafeţei vasului. Topirea se manifestă odată cu schimbarea impulsiva a energiei interne. Fierberea este procesul de transformare a lichidului în vapori în interiorul lichidului şi prezintă o transformare fazică de ordinul unu. Aceste procese la nivelul macro sunt bine determinate de analiza transformării termodinamice a diferitelor stări de agregare a substanţei. sunt prezenţi doi electroni.metoda undelor plane legate. Aşa că. dar şi dependenţa ei de temperatură şi să se 33 . prin care se evacuează caldura.. În final temperatura de fierbere se determină cu valoarea energiei de legatură între particule din interiorul lichidului. care interacţionează unul cu altul. temperatura de topire. Aceasta este aşa numita transformare de ordin unu. 2.2. Aceasta se petrece ca rezultat al ruperii reţelei cristaline. Procesul formării aburilor are loc în interiorul lichidului. Într-o singură celulă elementară. topirea se determină ca o transformare a corpului solid în stare lichidă.

Interacţiunea particulelor în corpul solid se determină cu interacţiunea binară a celor trei stări de condensare aproximative cu calculul structurii cristalului. 2.3.3 Modelul cuantomecanic bipartic a nanomaterialelor Modelul cuantomecanic monopartic în conformitate cu potenţialul aplicabil corpurilor solide.primească aceste date de poziţii singulare. Probabilitatea distribuţiei electronilor de valenţă se determină după energiile din interiorul metalului. Dependenţa de temperatură a energiei de legatură rămâne în considerentelor noastre. 2. 2. Potenţialul interacţiunii binare introdus de Berudi şi Van der Zil este schimbat cu potenţialul interacţiunii introdus de Sili. În urma acesteia apar un şir de contradicţii : 1. Probabilitatea participării stării agitate în formarea zonei Briliuen se determină cu mărimea închiderii sau 34 . Prima zona este cea mai adâncă şi de aceea nivelul Fermi. 2. permite să primim imaginea energetică de distribuire a electronului de valenţă în prima zonă a lui Briliuen.1 Principiile de bază pentru formarea energiei legăturilor în mediile condensate În baza modelului fizic propus pentru corpurile solide şi lichide au fost puse următoarele principii : 1. Este de ajuns ca să se renunţe la modelul monopartic cuanto-mecanic de descriere a corpului solid şi lichidului. în legătură cu lărgirea stării de bază şi a tuturor stărilor de agitare ale atomilor neutri şi care formează structura cristalină cu calculul numărului de nivele în starea energetica dată. În cazul acesta ajungem să folosim funcţiile de undă. La determinarea energiei de legatură a particulelor în corpurile solide este neapărat nevoie de rezolvat problema binară a interacţiunii cu multe particule din mediul apropiat. corespunzător cu modelul considerat. considerate la rezolvarea problemei monopartice cu potenţial dat. pentru majoritatea substanţelor lucrul de ieşire al electronilor este mult mai jos decât energia de ionizare. Vom studia trecerea simpla la rezolvarea problemei multipartice a corpului solid . Proprietăţile de emisie ale corpurilor solide şi lichide se determină cu lucrul de ieşire. Lucrul de ieşire al electronului din corpul solid trebuie să aibă valoarea cel puţin egală cu energia de ionizare a atomilor neutri a sustanţei date. 3. trebuie să se afle mai jos de starea de bază a atomului neutru. cât şi în lichide şi folosirea intercţiunii binare şi prin acest calcul şi a deformării norului electronic în procesul interacţiunii binare şi de asemenea structura stării condensate la calculul numărului particulelor în mediul apropiat şi la interacţiunea lor reciprocă. Dar în calculul energiei de legatură este neapărat să luăm în considerare interacţiunea cu toate particulele apropiate. Restul structurilor se neglijează.

4. Partea legăturii ionice pentru particulele atomice se determină după timpul de aflare a electronului de valenţă în apropierea fiecărui atom. atomii liberi în volumul intern al clusterului lipsesc. Ruperea legăturii cu cea de-a treia sfera coordonativă duce la faptul că cristalul covalent începe să se destrame în clustere separate. În starea condensată. toate substanţele inclusiv metalele.2 Clusterul metalului pur Modelul cluster al stării condensate este bine determinat în lucrările de specialitate. în procesul interacţiunii binare se determină cu coeficientul de observare. Se formează o îngheţare cu o condensare puternică a clusterului.lărgirii lor. 5. care se prezintă în formă de şir : 2. nouă atomi în cazul structurii volumului centrate şi treisprezece atomi în cazul stucturii centrate periferic. a electronilor de ordinul III de ionizare cu ordinul I şi II de ionizare. Nivelul Fermi se determină nu de la adâncimea zonei de trecere . în interacţiune binară cu calculul interacţiunilor. În fiecare interacţiune binară s-au luat în considerare legăturile covalente: • ale electronilor de valenţă de ordinul I de ionizare. În acest caz. • ale electronilor de ordinul II de ionizare cu electronii de valenţă de ordinul I de ionizare. care detin contin momentul electric dipol – dupa metoda C. Coulson. au cristale covalente. interacţiunea reciprocă a particulelor. Interactiunea intercluster foloseşte structura dată şi atunci fiecare atom posedă o energie de legătură care este determinată de legatură covalentă a tuturor atomilor celor trei sfere coordonative. cu coeficienţii corespunzători. 6. La temperaturi scăzute. iar pentru particulele moleculare. • ale electronilor de ordinul II şi III de ionizare unul cu altul. când limita dintre clustere dispare şi lipseşte dintre ei spaţiul liber.3. ca stare de bază. În cristale se formeaza goluri interclustice care se completează cu atomii liberi. ci de la valoarea nulă a energiei. 3. 35 . şi la nivelele excitate. Interacţiunea cu prima sferă coordonativă formează clusterul cu o condensare mult mai bună (densă) şi cu o energie de legatură mult mai mare. În interacţiunea binară se iau iîn considerare toate legăturile energetice posibile. Energia de legatura a atomului liber cu clusterul se determină cu o legatură covalentă şi datorită energiei fizice determinată de electronii celei de-a doua şii ultimei ionizări. Clusterul principal interacţionând cu atomii liberi în volumul intern al clusterului poate să-şi crească mărimea. Acesta este un cluster elementar care conţine şapte atomi în cazul unei structuri simple cubice.

35%. în general sunt molecule biatomice la care unul din atomi posedă o anumită atracţie de electron şi rezultă o electronegativitate maximă. Prezintă interes dinamică formării cristalelor semiconductoare cu model cuantic dublu.5%. Pentru obtinerea aliajelor triple de titan e necesar de a aplica metalurgia granulară. însă repartizarea părţilor în structură rămâne neschimbată.4 Nanotehnologia de obţinere a metaloceramicii Materialele metaloceramice se folosesc în diferite domenii: construcţii de aeronave. C-6. Astfel că straturile superioare vor umple toate golurile fisurale şi sferice de mici dimensiuni. dar să nu întreacă temperatura de topire a Ti. La fabricarea acestor materiale nu se obţin rezultate bine determinate.3. adica trebuie sa fie o medie între aceste două temperaturi şi anume 13001400 K. 2. Temperatura încălzirii compoziţiei amestecului trebuie să fie mai mare decât temperatura de topire a aluminiului. Aceasta va duce la o evidentă îmbunătăţire a proprietăţilor mecanice ale acestui material metaloceramic.β % Al) şi deasemenea topirea triplă de forma (Ti. S-a dovedit experimental că scăderea temperaturii trebuie să dureze pâna la 1 oră în aer atmosferic.Odată cu descompunerea cristalului la temperaturi mici pe clusterele individuale energia legăturii dintre a II-a şi a III-a sferă coordonativă se schimba esenţial. cu încalzire la 1100 K. motoare. Este condiţionată de faptul că tehnologia de obţinere nu are în baza sa un model fizico-chimic de formare a materialelor metaloceramice la nanonivele. aluminiu titan (Ti . Pentru aceste cristale este caracteristic apariţia zonelor interzise în spectrul electronilor de valenţă.3 Cristale ionice Cristalele ionice. 36 . 2. de obicei sunt formate din molecule înzestrate cu o mare putere energetică de formare a momentelor binare. Partea legăturii ionice pentru aceasta molecula alcatuieste 66. Proporţia optimă a greutăţii compoziţiei este Ti-0. Această tehnologie este extrem de costisitoare şi ca atare limiteză utilizarea acestor materiale pe o scară mai largă. în medicină şi alte domenii. Tipic reprezentativ pentru ceramică. odată cu formarea catalitică a moleculelor TiO şi TiN. Distanţa dintre nuclee în molecula NaCl este 2. Cu acest procedeu de încălzire şi răcire straturile superioare vor fi saturate cu atomi de oxigen şi azot. Tehnologia de obţinere a astfel de substanţe metaloceramice la nanonivele este grea şi complicată. Ionul de cristal tipic este clorura de natriu (NaCl). şi care trebuie să umple golurile intercluster de domensiuni mici din titan. La presiunea 200 MP are loc un şoc triplu de temperatură. reprezintă topirea pe bază de ( Ti -2%).44% şi Al.361 Α o .α % C şi β % Al). O mare importanţă are ceramica pe baza de Ti.

5 Proprietăţile mecanice ale nanomaterialelor Mecanica solidului rigid deformabil. Construcţia de maşini din secolul XXI pune mari probleme şi noi cerinţe în faţa diferitelor materialelor. deformarea solidului rigid se studia prin metoda determinarii cantitative a proprietăţilor de deformare la nivel micro. s-a revăzut interacţiunea binară cu aplicarea potenţialului Lenard-Jones şi modelului cuantomecanic monoparticular. toate modelele studiate sunt semiempirice. Materialul experimental foarte bogat obţinut în domeniul mecanicii corpului rigid. mezo şi macro. Însă în mezomecanica nu studiază mecanica formării particulelor relativ mari la nivel micro şi interacţiunea lor la nivel mezo. cu trecerea la nivel macro. 5. Modelul cvasichimic. Fiecare model explică mulţumitor doar unele proprietăţi ale solidului rigid. La prima vedere se părea că folosirea pseudopotentialului evident în modelul monoparticular în locul potenţialului Lenard-Jones este de perspectivă. În continuare se studiază această problemă din perspectiva modelului parţial cuantomecanic al deformării solidului rigid. prin introducerea caracteristicilor integrale ale comportării solidului rigid în condiţiile diferitor influenţe mecanice. Modelul clusterial. aplicabil la proprietăţile mecanice ale materialelor. Cu toate acestea. răsucirea. 37 . Mult timp. Rezultatele obţinute la acest nivel de studiere a proprietăţilor solidelor rigide. În momentul actual s-au propus următoarele modele de teorii asupra solidului rigid: 1. trecând pragul interfazal spre formarea nanoparticulelor sub forma de clustere cu compozitia lor interioară şi influenţa intercluster. Pentru a asigura astfel de proprietăţi. a permis cunoaşterea dinamicii solidului rigid deformabil şi în special a proprietăţilor plastice ale diferitelor materiale compozite. a permis aprofundarea mecanicii diferitelor materiale constructiv pentru diferite solicitări mecanice. De exemplu: obţinerea diagramei tensiune-deformaţie (σ-ε) la întindere a permis determinarea precisă în domeniul deformaţiilor rigide şi plastice. Însă. să aibă rigiditate înaltă şi oboseală joasă. stări de tensiune prelungite. încovoierea. de a determina pentru tip de materiale limita rigidităţii şi limita de curgere. Acest gol l-a umplut mezomecanica.2. 2. este necesar să se formuleze clar modelul fizic a reacţionii solidului rigid la diferite solicitări mecanice având în vedere ultimele descoperiri în acest domeniu. 4. 3. Modelul volumului liber. Teoria inelară a lui Frenkel. se studiază în momentul actual la nivel micro. Teoria sibotaxis. magnetice şi altele vor fi studiate aparte. iar calculele teoretice pentru un model sau altul au condus la diferenţe faţă datele experimentale cu cel puţin un ordin de mărime. Proprietăţile electrice. În toate aceste modele. caracteristicile masice trebuie să fie minime. Materialele trebuie să lucreze în condiţii deosebite: să reziste la temperaturi joase şi înalte. Solicitările mecanice asupra solidului rigid sunt: compresiunea.

Toate acestea apar ca macrolinii localizate. Deformarea plastică a corpului solid policristalin este însoţită de o reformare structurală când se petrece transformarea din policristalin în monocristalin. Aleatoare pot fi şi acţiunile exterioare. În conditii dinamice ale încărcării apare deformarea neuniformă. Acest fapt a condus la descrierea problemei distrugerii folosind metoda statistică. descris de legea lui Hook. Datele experimentale la diferite încercări de modele din acelaşi material confirmă natura statistica a distrugerii. câmpul de trecere de la dependenta reversibila la ireversibila. Această proprietate a corpului solid a fost observată în etapa de început a folosirii razelor Roentgen pentru analiza corpului solid. astfel de aliaj este Cu. Distributia acestor defecte pe volumul corpului este ceva aleator. Astfel de materiale la comprimare-intindere în conditii izotermice de încărcare au proprietatea de histerezis.Limitele deformaţiilor elastice depind de temperatură. Primele două nivele ale dezvoltării deformării pot fi înţelese destul de convingător. Scurta analiza efectuată a proprietăţilor mecanice iniţiale ale corpurilor solide ne permit să punem problema foarte precis: trebuie să obţinem explicarea 38 . adică creşterea deformaţiei începe nu imediat ci peste un timp oarecare dupa începutul încărcării. dependenţa neliniara reversibila. şi mezonivelul 2 în zona de curgere a modelului. Cu creşterea temperaturii deformaţiei elastice scade spre zero. are loc efectul retinerii formei. se amplifică unul pe altul şi ca rezultat în aceste locuri apare o distrugere puternică. câmpul liniar.5%Mn si nichelat de Ti. La macronivel apare formarea "gâtului" modelului cu pierderea globală a rezistenţei lui ca un întreg. Pentru un rind de materiale compozite. ca bază pentru studierea proprietăţilor mecanice ale corpului solid. Toate materialele constructive conţin un număr mare de defecte de diferite provenienţe şi diferite mărimi.E evidenţiază foarte clar mezomecanica. II. Trebuie să presupunem ca mezonivelul-1 iîncepe să se formeze pe o porţiune nelineară reversibilă dependenţei tensiune-deformare. În articolul său Panin V. Deformarea intirzie. Prima curbă "încărcare-deformare" poate fi definită prin trei etape ale curbei deformării şi anume: I. Al treilea nivel este determinat ca un mezonivel. La mezonivelul-1 se formează structuri disipative în structura iniţială a modelului şi la mezonivelul 2 apar distribuiri stochastatice mezopolos şi are loc fragmentarea modelului.12%Al4. Ce genuri de interacţiuni determină viteza distribuirii reactiunii în corpul solid poate fi înteles doar la micronivele. La dilatarea modelului apare formarea "gâtului" exact la mijloc. III. Caracterul reacţiunii se transmite cu o anumită viteză prin corpul solid de la fiecare zonă a solicitării modelului şi aceste reacţiuni se întâlnesc cu exactitate la mijlocul modelului. însa folosind modelul lui Young. care de asemenea poate fi descrisă de Legea lui Hook.

7 Propagarea sunetului în corpurile solide şi lichide În procesul deformării corpului solid are loc mişcarea triplă a mezovolumului pe schema "mişcare . Prin încălzirea materialului compozit. ale substanţelor una faţă de alta. Materialele compozite amorfe prezinta o împărţire haotică ale structurilor clusterale de tip reţea. Proprietăţile mecanice ale acestor materiale sunt foarte apreciate. lipirea clusterilor având loc pe planele formate de atomii sferei 39 . 2. care sunt introduse unul în altul şi interacţiunea dintre ele are loc din legatura covalentă dintre clusterii diferitor substanţe şi interacţiunii dintre atomii suprafeţelor de contact a diferitelor clusteri. Materialele compozite eutectice .6 Proprietăţile mecanice ale materialelor compozite Toate materialele constructive sunt compozite. care au o orienatre cristalografică diferită. energia practic nu se foloseste. Amestecurile materialelor compozite prezintă în sine un sistem independent al structurilor cluster de tip reţea. care sunt compuse din atomii diferitor substanţe. Ele diferă prin duritate înaltă. Interacţiunea dintre aceste structuri cluster are loc doar printr-o legatură covalentă. de amestec si eutectice. mezo. două portiuni dure şi două etape de deformare nedură.întoarcere". În nichelatul de titan structura reţelei cluster a nichelului se deformeaza puternic şi aceasta deformaţie la rândul său are o influenţă asupra structurii reţelei titanului. care intră în calitate de verigă de legatură. O astfel de explicare este necesară pentru modelarea la calculator a proprietăţilor fizico-mecanice prin metoda analizei rezultate la micro-. rezistenţă la oboseală mică şi unele dintre ele au o proprietate interesantaefectul memoriei formei.si macronivele. Ca rezultat la "încărcarea-deformarea" aliajului TiNi se realizeaza două limite de curgere. care formeaza o structură cristalină generală a clusterelor cu o legatură covalentă şi de schimbare energetică. 2. Un reprezentant clar al unui astfel de material este TiNi. Din punct de vedere al construcţiei cristalului clusterului aceasta apropiere trebuie înţeleasă şi explicată prin faptul că la clusterii structurii de tip reţea sunt introduşi unul în altul cu generalizarea atomilor sferei a treia coordinative.au structura cristalină unică. Modelul monomolecular cuantomecanic nu a permis efectuarea acestei analize pe deplin. Nichelatul de titan este compus din domenii structurale. Proprietăţile mecanice ale materialelor constructive compozite ca de exemplu TiNi. De aceea astfel de probleme se pot rezolva la un nivel nou prin aplicarea modelului bimolecular cuantomecanic.fizico-matematică a tuturor proprietăţilor la micronivel. Materialele compozite sunt de trei tipuri: amorfe. În urma interactiunii diferitor structuri cluster apare şi deformarea lor. energia se pierde doar pentru excitarea armonicilor şi ruperea legăturilor dintre clusterele diferite. plasticitate mare. Fiecare domeniu este dublat pe interior. se formează din clustere.

fapt care duce la schimbarea clusterilor la limita lipirii lor. Partea de jos a forţei aplicate se comprimă. transformările fazice. însă cu viteza diferită. De aceea viteza oscilaţiilor transversale trebuie să fie mai mică decât viteza propagării oscilaţiilor transversale. atunci prin cristal trebuie să se propage unde sonore. Variaţia temperaturii favorizează apariţia transformărilor fazice de primul şi al doilea ordin. În cazul forţei aplicate normal pe planul reţelei de clustere rotirea va avea loc pe circumferinţă. 2. În prezent se cercetează modul de comportare a sistemelor condensate în condiţii extremale. Oscilaţiile transversale se determină prin deformarea mişcării de deplasare.8 Proprietatile termice ale nanomaterialelor Proprietatile termice ale corpurilor solide sunt în primul rând.coordinative unu şi doi. Deplasarea clusterilor unu faţă de altul nu are loc imediat. Acesta este singurul neajuns principial. De-a lungul unei axei vor aparea oscilaţii longitudionale. capacitatea termică. Pentru explicaţia acestei afirmaţii există teoria lui Newton care descrie propagarea sunetului în corpurile solide. Dacă se cunosc parametri termodinamici iniţiali ai transformării fazice. Modelul cuanto-mecanic permite obţinerea valorii energiei legăturilor atomilor în materialele solide independent de variaţia temperaturilor. Pornind de la tabloul deformării spaţiale a reţelei cristaline. Cu toate acestea sunetul se va propaga pe toate direcţii ale cele trei axe de coordonate. Viteza propagării undelor transversale este tot timpul mai mică decât viteza propagării undelor longitudinale în corpuri solide. şi de-a lungul celorlalte axe apar oscilaţii transversale. atunci se poate obţine soluţia ecuaţei. conductibilitatea termică. Dacă perturbarea reţelei cristaline este formată de acţiunea forţei periodice a frecvenţei sonore. Apariţia forţelor pe axele OX şi OY are importanţă diferită. Proprietăţile elastice ale mişcării de deplasare sunt diminuate la deformarea de comprimare şi întindere. mai precis a undelor longitudinale. să revedem cazul general când forţa aplicată la planul reţelei de clustere este îndreptată sub un unghi oarecare. Dependenţa legăturilor energetice de temperatura este foarte importantă. comportarea materialelor în spaţiul cosmic etc. arderea suprafeţei termoizolante. Din punct de vedere termodinamic pe baza ecuatiei lui Clapeiron-Clauss transformările fazice pot fi explicate foarte uşor. Apare necesitatea analizării 40 . arderea combustibilului în camera de ardere. Pînă în acest moment astfel de abordare satisfăcea practica şi nu era nevoie de analiza mai detaliată a transformărilor de primul şi al doilea ordin. şi acest fapt duce la rotirea cristalului deformat pe elipsa. Este cunoscut că în timp proprietăţile mecanice ale materialelor constructive se schimbă într-un mod substanţial. încât apare necesitatea analizarii mai detaliate a proprietăţilor fizice. dependenţa legăturilor energetice de temperatură. Ca rezultat forţa aplicată se împarte neuniform pe toate cele trei coordonate. şi partea de sus se extinde. dilatarea termică. în direcţia axei OZ. Ca exemple putem enumera.

Transformarea fazică de gradul intii – topirea La trecerea în stare lichidă reaşezarea elementelor materiei tinde să construiască o structură cu o compacticitate maximă. Dilatarea termică pentru unele materiale depinde de temperatură mai mult decât alţi parametri. Pe baza acestei abordări obţinem. Rezolvarea acestei ecuaţii prin cunoaşterea coeficienţilor termici permite la nivel macro transpunerea corectă a datelor obţinute experimental. deoarece în banda temperaturilor mici. Aceasta este foarte important pentru determinarea optimă a proceselor termice tehnologice. Apare necesitatea cunoaşterii nu doar a rezultatului final a arderii materiei. Dilatarea corpurilor solide (liniară şi volumică) odată cu creşterea temperaturii . O asemenea tratare nu este criticabilă. Este necesar determinarea unei alte proceduri de descriere a transformarilor fazice de primul şi al doilea ordin ţinând cont de toate interacţiunile din interiorul mediului de condensare.topirea. Cu toate acestea coeficientul dilatării liniare într-un interval de temperatura dat este o valoare cunoscută constantă.din postura construcţiei clusterului corpului solid. a devenit de bază în termodinamica neliniară. 2. ţinind cont de variaţia curgerii diferitelor structuri. De aceea apare necesitatea analizării procesului conductibilităţii termice la nivel micro ţinând cont de viteza de propagare a undei de caldură şi a dinamicii transmiterii ei în dependenţă de cantitatea de căldură sub influenţa sursei externe.8. dar si cum decurge întregul proces de ardere. membrul nearmonic nu este esential. S-a determinat că dilatarea termică este determinată de existenţa părţii nearmonice în procesul interacţiunii.este un fapt experimental demonstrat. modul de propagare a căldurii în corpuri solide în condiţii neproporţionale.transofrmărilor fazice. Fazele transformării în corpuri solide În cazul general energia legăturilor se determină prin interacţiunea binară a: atomilor din interiorul moleculelor. atomilor de pe orbitele de ordin doi. între particule şi molecule separate. 1. decât pentru formarea altor noi. În toate cazurile mai sus mentionate folosirea ecuaţiei Clapeiron-Clauss pentru descrierea transformărilor fazice nu mai este suficientă. Trecerile fazice în materiale compozite şi în procesul măririi rezistenţei materialelor constructive sunt foarte puţin studiate. Ecuaţia conductibilităţii termice obţinută de Fourier pe cale empirică. în care sunt rupte legăturile cu a doua şi a treia sfera de 41 . atomilor sferei de ordinul trei. Vom trata transformarea fazică de gradul întâi.1. Se cheltuieşte mai multă energia pentru ruperea legăturii. În corespondenţă cu energia potentiala minima în ordinul apropiat apare o compacticitate maximă cu o structura cubică.

Dacă în mediul înconjurător presiunea parţială a aburului lichidului studiat. Se evaporă cu precădere elementele de lichid. Acestea pot fi atomi separaţi.coordonare. molecule separate sau chiar clusteri de dimeniuni mici. tinde la zero. atunci asemenea proces trebuie analizat ca evaporare în vid. Fluxul elementelor ce se evaporează depind de temperatura suprafeţei şi de energia de legatură a elementelor în interiorul lichidului sau corpului solid. infiltraţi în reţeaua structurală a materialului de baza. Deci evaporarea intensivă de la suprafaţa corpurilor lichide şi solide în vid duce la 42 . 6 atomi într-un singur plan şi cite 3 atomi deasupra şi dedesubt ţinind cont de atomul principal. Din acest motiv acest fenomen pentru corpurile solide a primit denumirea de sublimaţie. Coeficientul de evaporare reprezintă probabilitatea ca elementul de abur ales să deţină energie cinetică. A doua ipoteza tot nu ne satisface deoarece. care să fie mai mare decât energia liberă la suprafeţei lichidului. Fluxul total al aburului apei determină procesul condensaţiei. de aceea o parte din moleculele aburului care cad sub o incidenţă mai mare se vor reflecta de la suprafaţa lichidului. ca la ciocnirea moleculelor izolate din abur cu suprafaţa lichidului se produce ciocnirea cu clusterii. ocolid starea lichidă. dar şi cvasielementelor. elemente din materie părăsesc suprafaţa. ceea ce este imposibil în conditiile reale. Bariera potenţială pentru asemenea elemente se determină din energia legăturii interacţiunii reciproce din interiorul golurilor dintre clusteri. Evaporarea de la suprafaţa mediilor de condensare Fenomenul de evaporare se tratează în general pentru lichide. De aceea trebuie presupus. Pentru a asigura echilibrul dinamic în aceste condiţii este necesar să presupunem că presiunea aburului la suprafaţa lichidului este mai mică decât în mediul înconjurător. care se află în interiorul golurilor dintre clusteri. sau temperatura suprafeţei lichidului este mai mare decât a întregii mase a lichidului. ce revine unei molecule. care cade pe suprafata lichidului sub un anumit unghi şi cu anumită probabilitate şi care transmite energia sa clusterului. aflându-se în echilibru termodinamic cu mediul înconjurător. Se formeaza molecule cu 13 atomi. Acestea sunt elemente destul de mari. Atât în primul cât şi în al doilea caz elementele părăsind suprafaţa trec peste bariera de potenţial. Prima ipoteza nu o putem considera. Transformarea neîncetata a moleculelor formeaza starea lichidă. 2. dar pentru corpurile solide. Dacă temperatura suprafeţei lichidului este egală cu cea a gazului înconjurător atunci fluxul aburului condensat la suprafaţa lichidului depăşeşte fluxul de evaporare. Se ia în calcul că elementele aburului se lovesc de suprafaţa lichidului sub unghiuri diferite. deoarece în acest caz presiunea aburului la o distanţă suficientă de suprafaţa lichidului trebuie în continuu să se micşoreze în urma condensării continue. dispuse la suprafaţa lichidului. în condiţii reale după normala la suprafaţa lichidului gradienţii de temperatură lipsesc.

şi atunci începe evaporarea în interiorul lichidului. 3. Odată cu atingerea temperaturii de fierbere a fluxul aburului în lichid (condensarea) este egală cu fluxul elementelor evaporate. moleculelor din volumul dintre clusteri în mediul înconjurator energia legăturilor inter – clusteri slăbeşte. evaporarea de la suprafaţa lichidului nu mai poate să compenseze căldura primită. Pe măsura măririi temperaturii. Astfel la temperatura fierberii. pe suprafaţa de lichid nu va începe condensarea totală. De aceea pentru aceste aparate trebuie folosit ca material constructiv în special ceramică. Dimensiunea bulei de gaz se găseşte din ecuaţia lui Laplace. 43 . Când bulele ajung la suprafaţa lichidului. Spaţiile dintre clusteri se măresc. care explodează şi se fragmentează în picături mici lichide. procesul de evaporare compensează acest lucru şi începe până la final echilibrul dinamic între căldura primită şi cea pierdută prin evaporare. Acest fenomen prezintă pericolul principal pentru aparatele de zbor. Procesul de fierbere in medii de condensare La temperaturi mai mari decât temperatura de topire toate corpurile trec în starea lichidă. şi care nu are în golurile cilindrice dintre clusteri elemente libere. ce conţine şi căldura elementelor ce se evapora. formând “ceaţa”. iar cele lichide să fiarbă. Degajarea de caldură ca urmare a evaporării se opreşte. Corpurile solide vor incepe să se sfărâme. concentraţia aburului deasupra lichidului este determinată de valoarea presiunii externe şi a temperaturii de fierbere. şi aceasta duce la apariţia bulelor de gaz din interiorul lichidului. În procesul evaporării intensive de la suprafaţa lichidului apare răcirea lichidului. în stare gazoasă. Aceasta se va întâmpla atunci când presiunea parţială a aburului asupra lichidului va fi egală cu presiunea mediului înconjurător. Picăturile lichide constituie nu mai mult de 5% din masei totale pierdute. se formează o peliculă semisferică de lichid. Importantă este analizarea procesului de fierbere din punct de vedere al teoriei cuantice a corpurilor solide şi lichide cu obţinerea structurilor clusterilor.micşorarea bruscă a energiei legăturilor interacţiunii dintre clusteri în straturile superioare. În cazul unei încălziri slabe a lichidului. Bulele de gaz ies la suprafaţa lichidului. Ca acest lucru să nu se întâmple este necesar să aducem lichidului căldură suplimentară. care efectuează zboruri lungi în cosmos. odată cu elementele evaporate. Pe măsura evaporării atomilor. se realizează trecerea până când. iar caldura adusă se degajă în urma procesului hidro-dinamic de ridicare al aburului şi la spargerea bulelor la suprafaţa lichidului. Se petrece un proces intensiv de evaporare în golurile dintre clusteri în interiorul lichidului. Pe măsura măririi căldurii aduse lichidului. difuzia de elemente libere creşte la suprafaţa lichidului pâna când nu se vor egala fluxurile de evaporare şi condensare.

8 10-6 grad-1. toate legăturile binare cu a doua sferă de coordonare sunt rupte.26% şi Fe 11.9 10-6 grad -1) în condiţii normale. În condiţii normale acest cluster conţine 11 atomi de fier şi 8 atomi de nichel. care apar perpendicular faţă de vectorul de legatur al două elemente. făcând al patrulea. pe când fierul pur are coeficientul de dilatere liniară 12. Vibraţiile perpendiculare nu duc la modificarea distanţei medii dintre elemente în cristal. De ce se întâmplă acest lucru nu este clar. moleculele în corpurile solide execută vibraţii. După răcirea amestecului fierului cu nichel care se afla în stare normală. la început se va forma un cluster principal aşa cum legatura binară a atomilor de fier cu atomii de nichel este maximă. Amplitudinea vibraţiilor este limitată de structura cristalului şi. atomii. La creşterea temperaturii. În intervalul deformaţiilor liniare potenţialul interacţiunilor se determină sub forma dependenţei parabolice. cupru-aluminiu sau săruri. În prima aproximare aceste variaţii pot fi controlate.3 10-6 grad-1 şi nichelul 12.2. Dacă ţinem cont că pe clusterul principal se poate absorbi fierul. Vom analiza un caz concret când fierul se aliază cu nichel. La încălzirea cristalului până la temperatura de topire nu toate legăturile binare cu a doua sfera de coordonare sunt rupte. Deci.7%.8.2 Dilatarea termica a corpurilor solide. Pentru asemenea materiale compozite este important de ştiut coeficientul liniar de dilatare deoarece ele se folosesc pe scara largă în construcţia de maşini în calitate de materiale de construcţie. Dacă presupunem că fierul interactionând cu nichelul formează un cluster al structurii centrată volumic atunci în această energie a legăturii interacţiunii elementelor în interiorul clusterului şi între clusteri. 2. Vom analiza mai detaliat interacţiunea atomilor de fier cu nichel în condiţiile în care aceşti atomi pot forma o legatură comună. în unităţi de greutate Ni reprezintă 44. La temperatura de topire. al cincilea şi al şaselea strat 44 . În acest caz energia legăturii bazată doar pe interacţiunea cu prima sfera de coordonare. când cristalul trece total în stare lichidă.8. De exemplu.3 Dilatarea termică a materialelor compozite Multe metele se folosesc în construcţie doar în combinaţie cu alte elemente. aluminiul-cupru (duraluminiu). De asemenea se cunoaşte la ce temperatură se realizează distanţa de echilibru dintre nucleele cristalului dat. O astfel de abordare este justificată doar în cazul când poziţia nivelului Fermi şi a încărcării efective a nucleului elementelor ce interacţionează nu se schimbă.1%Ni) deţine un coeficient mic de dilatare liniaă (0. fierul se aliază cu nichelul. Distanţa medie dintre elemente în corpurile solide creşte odată cu creşterea temperaturii doar pentru vibraţiile transversale. corespunzător a potenţialului interacţiunii. Clusterul principal trebuie saturat de atomii de fier din a doua şi a treia sferă de coordonare. În amestec. invarul (Fe+36. În realitate aceşti parametri variază.

Raportul se va micşora pentru nichel şi va creşte pentru fier. La această temperatura interacţiunea între clusteri se micşorează printr-un salt şi devine mai mică decât energia atomilor liberi de fier în mişcarea în spaţiul dintre clusteri. Mai jos vom explica interacţiunea între clusteri din pozitia teoriei cuantice a două elemente a corpului 45 . încălzirea materialului. Pentru aliajul fier-nichel punctul de topire este de 1490 K.de coordonate. adică din poziţia interacţiunii între clusteri. şi la creşterea în continuare a temperaturii se contractă. Un asemenea caracter de comportare a corpurilor solide trebuie analizat prin apariţia unei proprietăţi de pseudorezistenţă.9% Fe. De aceea în dictionarele de spcialitate coeficientul de dilatare liniară pentru invar este dat doar pentru intervalul de temperaturi 273. dar şi de o mulţime de factori tehnologici. dar şi de condiţiile în care a fost obţinut acest material. Mecanizmul fizic de interacţiune între clusteri permite descrierea apariţiei efectului de memorie nu doar calitativ. Datele obţinute experimental de apariţie a memoriei formei se explică în special la nivel calitativ. Acesta este punctul eutectic. Ştiind punctul eutectic putem determina dependenţa distanţei dintre clusteri de temperatură. apoi din nou o contractare treptată. transormarea plastică directă în sensul transformărilor tangenţiale interne. Rezultă că invarul până la temperatura de – 400 K se dilată. deoarece ambele elemente au structura cristalică asemanătoare.2% Ni dispune de proprietate interesantă . Coeficientul de dilatare termică pentru asemenea materiale se modifică în intervale mari nu doar în dependenţă de material.9·10-6grad-1. Doar o anumită clasă de materiale compozite deţin asemenea proprietate. Acestea sunt în primul rând materialele compozite şi eutectice.4 Efectul de memorare a formei Efectul de memorare a formei trebuie analizat prin apariţia unor proprietăţi speciale ale corpurilor solide. adică aproximativ de două ori mai mare. Coeficientul mediu calculat de dilatare liniară pentru invar în intervalul de temperatura 273-400 K este 1.9·10-6 grad-1. dar la : păstrare îndelungată. La ciocnirea acestor elemente cu clusterul se rupe reţeaua structurală. În intervalul de temperaturi 1000. dar şi cantitativ. Amestecul titanului cu nichel nu formeaza un amestec eutectic.1100 K se produce o dilatare bruscă.8. răcirea corpului deformat. 2. Un asemenea comportament al invarului în dependenţă de temperatură este greu de explicat.1% Ni şi 63.293 K şi este de 0. Raportul de bază în amestec este de 36. odată cu încetarea acţiunii sarcinii.efectul de memorie al formei initiale. Vom analiza datele experimentale despre efectul de memorie din poziţia nivelului mediu al corpului solid. Dilatarea termica ale materialelor metalo-ceramice şi ceramice depinde a adausurile din material. Cantitativ descrierea poate fi facută din poziţia de interacţiune a clusterilor. Amestecul Ti+ 51.

Un exemplu comun de refacere a deformaţiei corpului solid în procesul de încălzire este prezentat în lucrarea pentru materiale ce deţin memorie de formă. Nichelina de titan este un material compozit. Conductibilitatea termică a corpurilor solide Considerăm un sens de propagare a căldurii în corpul solid. Polea.prelucrarea termică iniţială influenţează semnificativ asupra procesului de refacere a formei. Asupra efectului de memorie influenţează următorii factori: . este descris de vectorul lui Umon. .solid şi a construcţiilor clusterilor în reţeaua structurală pe baza aliajului de titan cu nichel şi a nichelului cu fierul. Procesul de propagare a vibraţiilor în mediul rigid sub acţiunea fluxului de caldură.viteza de variaţie a temperaturii în cele mai multe cazuri nu are importanţă asupra cinematicii şi asupra efectului de memorie a formei. “in interiorul monocristalului zone separate schimbă cu locul între ele şi difuzează în exteriorul cristalului neschimbat”.5. Starea nichelinei de fier în punctul eutectic (Fe+36. Toate proprietăţile descrise ale materialelor care deţin efectul de memorie din poziţia construcţiei clusterului a materialului compozit se explică din punct de vedere calitativ şi cantitativ analizând reţeaua dintre clusteri ţinând cont de proprietăţilor materialelor compozite. . interacţiunea binară cu a doua sferă de coordonare formează un cluster cu 46 . Aşa cum pentru structurile centrate volumic interacţiunile binare cu prima sfera de coordonare formează cluster cu nouă atomi. a doua şi a treia sfera de coordonare.acţiunea mecanică de început nu schimbă doar intervalul de formă dar şi se reflectă asupra mărimii şi cineticii efectului de memorie a formei.8. care posedă efectul de memorie a formei. În intelegerile moderne termenul “zone” reprezintă clusteri. . iar nichelina de fier este un material eutectic. dar în timpul încălzirii rapide se poate ajunge la comprimarea intervalului de temperatură al transformării inverse. Fie un element în stare condensată la o anumită temperatură şi care execută vibraţii rigide. După determinarea lui R. în caz general.mărimea deformaţiei şi condiţiile în care se realizeză . Numărul de atomi în clusteri este determinat de structura cristalului. Încălzirea corpului solid reprezintă vibraţii longitudinale şi transversale ale atomilor reţelei cristaline.1% Ni) este invarul.refacerea deformaţiei se petrece nu doar în afara acţiunii sarcinii dar şi în timpul acţiunii forţelor exterioare. . Şi titanul şi fierul la anumite temperaturi dispun de transformări martesitice. . Clusterii în corpurile solide formează interacţiuni binare cu prima.pentru poli şi monocristale efectul de memorie a formei este calitativ la fel. dar pentru monocristale deformarea reversibilă de obicei este mare. şi acest factor influenţează efectul de memorie. Cu+18% Zn+7% Al. 2.

iar pentru cele compozite prin interactiunea dipol. Caracterul legăturilor valente cu asigurarea minimului de energie potenţială determină construcţia geometrică a clusterului. numărul de ordine apropiat determină numarul de atomi în cluster. Repartizarea electronilor valenţi după energie determină caracterul interacţiunii binare a elementelor din interiorul clusterului unele cu altele. În interiorul clusterului se află un nor electronic încărcat negativ valent. intră în rolul de element liber şi atunci el poate executa vibraţii circulare. 47 . deoarece viteza propagării frontului de căldură nu este constant şi depinde de mărimea fluxului de caldură. care pot executa mişcari lineare şi circulare. Elementele interioare atomului sunt ionizate şi formează o reţea structurală a clusterului încarcată pozitiv. Ruperea legăturii cu prima sferă de coordonare determină libertatea totală a două elemente deodată. Pentru structurile centrate pe feţe clusterii contin corespunzator 13. 2. Valoarea groapei de potenţial este determinată de interacţiunea dintre două elemente. Calcularea coeficientului conductibilităţii termice este destul de dificilă.treisprezece atomi şi interacţiunea binară cu a treia sfera de coordonare formează un claster cu 19 atomi. Suprafaţa de separare iniţială ”mediul condensat-vid” poate fi reprezentată de un strat electric dublu legat între ele: un strat de electroni şi stratul superficial încărcat pozitiv şi ionizat a elementelor reţelei structurale din interiorul clusterului. Norul încarcat negativ este bine legat de cel încarcat pozitiv. Pentru structurile centrate volumic cristalul clusterului reprezintă o prismă patrulateră. Când se rupe legatura cu a treia sfera de coordonare atunci clusterul format de interactiunea cu a doua sferă de coordonare.9 Proprietăţile de emisie ale nanomaterialelor Modelul de clusteri tratează proprietăţile de emisie pe baza construcţiei şi caracterului interacţiunii elementelor în interiorul clusterului şi între clusteri. iar pentru structurile centrate pe feţe o biprismă trilaterală. Elementele separate din care este compus clusterul reprezintă o macromoleculă cu electroni valenţi. Ca rezultat clusterii se schimb[ cu atomii liberi şi în acest fel determină procese difuze în interiorul corpului solid. ceea ce corespunde structurii centrate pe feţe cu legaturile rupte cu a doua şi a treia sfera de coordonare şi aceştia sunt 13 atomi. Interactiunile din interiorul clusterilor se analizează din poziţia modelului cuanto-mecanic a două elemente. interacţiunea dintre clusteri se determină pentru elementele pure în special prin schimb. Fiecare electron al stratului dublu superficial este legat de fortele coulombiene cu ai săi atomi ionizaţi şi se află în groapa potenţială comună pentru toţi electronii. 12 şi 21 atomi. În starea lichidă. Electronii valenţi îmbogăţiţi cu probabilitatea schimbului interacţiunii îşi formează norul electronic exterior.

Cristalele ionice – în general sunt nitrati. 48 . care. 3) S-a produs activizarea în jetul altei substanţe. Energia minimă necesară unui element pentru ca el să părăsească suprafaţa materialului se numeşte lucru de ieşire.Ţinând cont de cele spuse mai sus sub actiunea diferiţilor parametri (termici. Lucrul de ieşire pentru astfel de substanţe trebuie să fie semnificativ.9. ionilor şi atomilor de pe suprafaţa mediului condensat Fiecare element părăsind suprafaţa deţine un lucru de ieşire propriu. 2. apar forţe de interacţiune între elementele ce părăsesc suprafaţa şi suprafaţa mediului condensat. Teoria şi practica de obţinere a acestei constante necesită modificări profunde din postura construcţiei clusterului mediului condensat. Dacă analizăm condiţia în care să efectuăm măsurarea. Lucrul de ieşire este o constantă de bază. Atât pentru particulele libere aşa şi pentru particulele de legătură lucrul de ieşirii este determinat de energia de legătură a particulelor în clusterul principal la o temperatură dată. Aceasta este determinat de energia de legatură din interiorul mediului condensat şi este diferită pentru fiecare element. oxizi şi cloraţi. De aceea de pe suprafaţa mediului condensat în primul rând în mediul înconjurător se vor emite ionii şi electronii ionizaţi. electronii valenţi sunt generalizaţi iar ionii formează o structură de reţea în interiorul clusterului (impurităţi ionice). Măsurările concrete efectuate au condus la o mare împrăştiere a rezultatelor. metodelor folosite vor putea fi sistematizate astfel: 1) Substanţa conţine amestecuri. ce deţine proprietăţi metalice. electromagnetici etc. de pe suprafaţa corpului solid sau lichid se vor evapora particulele libere din golurile dintre clustere şi particulele de legătură a clusterului principal din substanţa dată. Măsurările experimentale a mărimilor termoelectrice şi fotoelectrice sunt realizate funcţie de condiţiile de lucru. diferă de la material la material. Pe baza construcţiei clusterice a mediului condensat particulele libere interacţionează cu clusterele.1 Lucrul de ieşire al electronilor. În afară de aceasta. pe măsura îndepărtării de suprafaţa. 4) Straturi subţiri sunt depuse pe un miez metalic. Acţiunea exterioară în primul rând are loc asupra elementelor stratului electric dublu. fundamentală care caracterizează proprietăţile de emisie ale unui material. 5) Straturi subţiri sunt expuse într-un mediu oxigenat sau azotat. care urmează a fi privite ca nişte macromolecule. La temperature înalte. care deţin un moment electric mare şi sunt buni dielectrici. Pentru atomii de legătură din cluster. 2) Măsurarea s-a produs în cîmpuri electrice puternice.) are loc emisia diferitelor elemente de pe suprafaţa mediului condensat. şi anume: ionii încărcaţi pozitiv din interiorul reţelei cluster şi electronii norului exterior încărcat negativ. Alte elemente sub formă de atomi neutri şi ioni încărcaţi negativ trebuie să părăsească suprafaţa cu o probabilitate mai mică. la fel. electrici.

îndeosebi clusterii. În procesul de evaporare a ionilor pozitivi. că reflexia electronului de la limitele metalului – vacuum şi evenimentul conditionat de ea nu se supun unei analize precise chiar şi în apropierea electronilor liberi. Acest eveniment a primit denumirea de emisie termoelectrică. Richardson a obţinut formula densităţii de saturatie a curentului.4 eV. Bazându-se pe teoria electrică clasică.6 ± 0. Pentru descrierea schimbărilor atomilor în structurile de cluster trebuie să folosim nu statistica cuantică. la temperaturi ridicate este de 8. 2.adică se realizează un model de constructie tip “macroatom” după Thompson. Energia legăturii rezulată pentru ionii de wolfram este egală cu 10. că majoritatea substanţelor. Valoarea experimentală a căldurii de evaporare a wolframului. aşa cum în majoritatea cazurilor reflexia electronilor la limite este legată de natura cristalică a metalului şi de structura regiunii treptelor energetice ale sale”. Rezultatele sunt destul de satisfăcătoare. Variaţia acestor ioni în raport cu poziţia de echilibru determină ieşirea electronilor de pe suprafaţa mediului condensat. Plecând de la consideraţiile termodinamice ale teoriei cuantice Dasmen a descoperit o altă formulă. dar cu o structură ordonată. Modinoe comentează situaţia dată astfel: ”De remarcat. iar valoarea experimentală – 11. Pentru atomii de wolfram la temperatura de 2750 K energia legăturii particulelor. Prin suprapunerea unor câmpuri electrice relative slabe se observau nişte oscilaţii sinusoidale ale emisiei curentului pe dreapta lui Sottchi. Pentru ionii negativi lucrul de ieşire trebuie să fie de aceeaşi valoare ca pentru ionii încărcaţi pozitiv. A trebuit să se presupună. În condiţii de temperatură normală părţile sferei a treia de 49 . ci statistica MaxwellBoltzman. Atomii din formaţiunile de clustere sunt sub forma ionilor pozitivi. Se constată. au valoarea de 8. că electronii. A. Următoarele cercetări experimentale au arătat că formulele lui Richardson şi Dasmen sunt necorespunzatoare pentru descrierea emisiei termoelectrice. Pentru wolfram lucrul pentru înlăturarea forţelor de interacţiune opuse este egală cu 1. suplimentar trebuie de luată în consideraţie forţa de interacţiune opusă.69 eV. că la temperaturi ridicate energia legăturii particulelor clusterului principal al wolframului corespunde cu căldura de evaporare a atomilor neutri ai wolframului. Această situaţie o vom analiza pe exemplul wolframului.9.8 ± 0. În urma acestuia în formula lui Dasmen s-a introdus un membru de interferenţă şi astfel a fost definită ecuaţia lui Richardson-Laue-Dasmen. trecând bariera potenţială. trebuie să se reflecte de pe pereţii acestei bariere şi ca rezultat al interferenţei undelor electrice apare o schimbare periodică a curentului emisiei.4 eV.655 eV. la încălzire emit electroni.4 eV.2 Evenimentul emisiei termoelectrice În anul 1883 Edisson a descoperit.

coordonare, de obicei sunt libere şi se află în golurile intracluster, asigurând schimbul interacţiunii interclusterale. Variaţiile au loc în părţile sferei a doua de coordonare. Potenţialul interacţiunii părţilor sferei a doua de coordare pentru formaţiile clusterale ale wolvramului la temperaturi diferite ţine seama că, pâna la temperatura de evaporare wolvramul se află în stare cristalină, iar peste temperatura de evaporare – sub forma de stare lichidă. Atomii sferei a doua de coordonare în formaţiunile clusterice se află sub forma ionilor pozitivi, care odată cu ridicarea temperaturii realizează o mişcare de variaţie cu amplitudinea. Odată cu mişcarea ionului în adâncimea cristalului distanţa dintre electron, care se află la suprafaţa - Fermi, se micşorează cu o anumită valoare şi interacţiunea ionului pozitiv cu electronul va creşte, iar cu electronul, care se află la suprafaţa exterioară, dimpotrivă, se micşorează. Diferenţa acestor energii se consumă la excitarea electronilor valenţi. Dacă această energie va fi mai mare ca lucrul de ieşire al electronului, se va produce interacţiunea electronului cu mediului înconjurător, deci apare o emisie termoelectrică. La cercetările asupra materialelor cu proprietăţi de termoemisive a fost nevoie de măsurarea curentului electric termoemis. Se foloseşte pentru aceasta metoda potentialului reţinut, ca şi metoda folosirii emisiei termice şi electrice, propusă de Sottki. Ideea lui Sotki conduce la aceea c[ suprapunerea polului electric exterior să nu micşoreze lucrul de ieşire prea mult şi de aceea calculul curentului emis trebuie să corespundă curentului termoemis. S-a presupus, că suprafaţa este ideală şi nu are rugozităţi. În prezenţa rugozităţii pe unele zone, câmpul exterior poate să crească de zeci sau sute de ori. Ca de exemplu, pentru suprafeţele netede ale wolframului aceasta creştere ajuns la ≈ 100 − 300 ori. Când se produc câteva străpungeri prin impulsuri ale încărcăturii electrice, coeficientul de concentrare scade până la 20-25 ori, iar la încălzire, la temperaturi de 1000 – 2700 oC, acest coeficient scade până la 10 – 20 ori. Analizând această situaţie la un câmp electric exterior slab pe micropraguri se pot realiza câmpuri electrice, din care se poate observa o emisie autoelectrică. La termoemisia de pe suprafaţa cristalelor ionice poziţia este deviată periodic de la curba lui Sottki şi acest lucru este ami mult decât sugestiv. O situaţie analoagă trebuie să aibă loc pentru toată suprafaţa cristalelor ionice. Pentru suprafetele policristalelor deviaţiile periodice de la curba lui Sottki vor fi puţin netezite, dar devierea trebuie să aibă loc.

NOTĂ: Studenţii vor întocmi o temă de casă cu subiectul „Proprietăţile nanomaterialor”. Termen de predare 12.05.2007.

50

CAPITOLUL 3 SISTEME DE PROCESARE LA NIVEL NANOMETRIC

3.1 Unitate de procesare, tensiuni de rupere şi densitate de energie de procesare
În ultima vreme a devenit tot mai necesară fabricarea de produse inteligente precise cu o acurateţe extrem de înaltă şi realizare fină de ordinul nanometrilor. În mod clar, pentru a produce astfel de produse de înaltă precizie trebuie utilizate sisteme de prelucrare/procesare în domeniul subnanometric sau de tip atom cu atom. Unitatea de prelucrare/procesare corespunde dimensiunii unei ”porţiuni” din cip în procesele de mascare, unui ”pas” din procesele de deformare şi unui ”cluster” molecular în procesele de consolidare.

3.1.1 Tensiunea de rupere în domeniul reţelei atomice
Atunci când sunt utilizate unităţi de prelucrare de dimensiuni ”atomice”, apare o problemă serioasă: rezistenţa al forfecare sau tensiunea de rupere τ s ̣(N mm-2) sau energia specifică la forfecare (J cm-3) devine extrem de mare. Un exemplu de dependenţă a tensiunii de forfecare de grosimea probei pentru oţel carbon este prezentat în figura 6.1.

Fig. 3.1 Relaţia dintre grosimea probei şi rezistenţa la forfecare pentru oţel-carbon
SAE 1112

94

Curba arată că, cu cât grosimea probei devine mai mică, rezistenţa la forfecare la frontul de atac al sculei de aşchiere sau al granulei abrazive devine extrem de mare, apropiindu-se de tensiunea de forfecare teoretică τth din materialele fără defecte sau de tăria legăturii din oţel-carbon: τth=G/2π=1,3·104 Nmm-2 (3.1) unde G = 8,2 ·104 N mm-2 este modulul de rigiditate al oţel-carbonului. Motivul pentru care rezistenţa la forfecare devine aşa de mare la frontul de aşchiere pentru nivelul atomic, este acela că există numai defecte punctuale care pot iniţia ruperea structurii la nivelul legăturilor atomice. Totuşi, după cum se prezintă schematic în figura 6.2, în metalele ductile, ruperea prin alunecare pentru unităţi de prelucrare/procesare între 0,1 şi 10 μm provine din dislocaţiile relativ uşor de deplasat din granula cristalină metalică, în care intervalul mediu de reapariţie a unei dislocaţii mobile este de circa 1 μm, iar în granula cristalină a unei ceramici fragile, ruperea apare datorită microfisurilor care sunt, de asemenea, distribuite pe un interval mediu de circa 1 μm.

Fig. 3.2 Distribuţia defectelor în materiale: rupere datorată dislocaţiilor mobile în materialele ductile, respectiv microfisurilor în materialele fragile

Pentru unităţi de procesare mai mari de 10 μm, ruperea metalelor ductile datorată deplasării prin forfecare începe într-un punct slab la limita de granulă sau într-o cavitate, iar în ceramicile fragile ruperea apare în principal din fisurile din jurul interfeţelor granulare. Din acest motiv, prelucrarea cu maşini-unelte
95

ω>> δs. δth = limita de rupere elastică a domeniului fără dislocaţii. σth = limita de rupere elastică fără microfisuri (σth = E/2π). δps = energia specifică pentru forfecare tangenţială (δs= δps).2 Densitatea de energie de prelucrare sau limite ale energiei specifice de procesare Limitele energiei specifice de prelucrare sau densitatea de energie marginală δ (J cm-3) pentru diverse tipuri de prelucrări ”atomice” sunt prezentate în figura 4. sculele şi abrazivii pe bază de diamant pot fi utilizate pentru aşchiere şi rectificare fină datorită rezistenţei lor mari la uzură. pot fi utilizate pentru procesarea “atom cu atom” a materialelor. topirea şi difuzia pe baza energiei termice a atomilor. 96 . întrucât muchiile de tăiere se uzează rapid datorită înaltei rezistenţe la forfecare. pe baza fasciculelor de fotoni şi electroni.obişnuite ce utilizează muchii ascuţite sau abrazivi fixaţi pe sculele de şlefuire (rectificare) nu poate produce “aşchii” de dimensiuni atomice. 3. Mai mult. care folosesc abrazivi liberi. ceea ce corespunde energiei de legătură atomică.3. Fig. lepuirea şi lustruirea. δpt = energia specifică ruperii la forfecare (δt = δpt). Pentru unităţile de prelucrare la dimensiuni atomice/moleculare < 1 nm. Separarea ”bucăţilor” atomice poate fi realizată pe baza proceselor chimice şi electrochimice utilizând atomi reactivi. solubilizări. Însă. unde: ω este energia specifică de rupere a materialului (J cm-3).106 J cm-3.3 Ruperea elastică şi limita de rupere.1. 3. energia limită specifică de prelucrare pentru a rupe materiale le dimensiuni atomicesau moleculare variază în domeniul 104 . σts = limita de rupere elastică echivalentă în domeniul fără microfosuri (forfecare).

lepuirea şi lustruirea pe baza abrazivilor foarte fini aparţin acestei categorii. precum şi recenta metodă de evaporare în câmp electric. După cum s-a putut observa în figura 6. valorile pot fi cu 1 – 2 ordine de mărime mai mici. 3. valorile pentru abrazivi ca Al2O3. energiei specifice volumice de legătură de reţea Ub (MJ m-3 sau J cm-3) sau energiei de legătură atomice Eb (J/atom) conform tabelului 6. separarea sau deformarea apare ca rezultat al dislocaţiilor mobile sau microfisurilor.1.3. densitatea de energie de procesare δ pentru zone atomice la punctul de prelucrare trebuie să ajungă la 104 – 106 J cm-3. ω = 0. Densitatea de energie de prelucrare δ este aproape 103 J cm-3 pentru ruperile fragile datorate microfisurilor şi de circa 101 – 103 J cm-3 pentru ruperile ductile datorate dislocaţiilor.3 Procesarea la nivel de clusteri atomici cu abrazivi fini mobili Maşinile-unelte obişnuite de tăiere sau cu discuri abrazive nu pot fi utilizate la tăierea şi aşchierea/rectificarea în unităţi de procesare de tipul 97 . ceea ce corespunde.1 – 1 J cm-3. pentru a îndepărta materialul în acest ultim proces este necesară îndepărtarea unor ”bucăţi” din materialul masiv prin depăşirea tensiunii de rupere ductilă. densitatea de prelucrare pentru ruperea din material este de circa 103 – 104 J cm-3. 3. Procesarea atom cu atom este realizată prin tratamentul atom cu atom al materialelor. pentru prelucrarea la nivel de clusteri atomici. Pentru unităţile de procesare a granulelor cristaline multiple. Pentru unităţile de prelucrare a clusterilor atomici. Totuşi. pentru care defectele punctuale în granulele policristaline variază de la 1 la 100 nm.procese de împrăştiere (sputtering) ionică şi fotonică.1 şi 10 μm. cu acurateţe nanometrică este în general necesară utilizarea unei unităţi de procesare de tip atom cu atom sau de clusteri de atomi. la nivel microscopic. ceea ce face ca rezoluţia să fie de ordinul a câtorva nanometri. în timp ce procesarea tip ”cluster atomic” consideră clusteri de atomi.2 Metode de prelucrare cu unităţi de prelucrare atom cu atom şi cluster de atomi Pentru a se obţine componente şi produse fine şi ultraprecise. densitatea de energie de procesare bazată pe defectele la limitele de granule este mai mică de 102 J cm-3 pentru ruperea fragilă şi de 10 J cm-3 pentru iniţierea ruperii ductile. Aşchierea ductilă. şi prin urmare realizarea rezoluţiilor de ordinul subnanometrilor. ceea ce face necesară adăugarea unui surplus de energie specifică. Pentru unităţile de prelucrare între 0. SiC şi diamant sunt cu 2 – 3 ordine de mărime mai mari decât pentru Fe.

5 Fig.24 · 10-19 2.clusterilor atomici datorită faptului că uzura muchiei aşchietoare devine extrem de mare pentru şpanul din oţel.56 · 10-17 1.26 · 103 5.6 · 10-20 (8 · 10-21) 4.59 · 10-17 1.4).06 · 10-21 5.05 2.34 · 103 6.3.1 0.1 · 10-17 1.02 · 103 Eb [J/atom] 1.38 · 103 2. b) strunjire (tip oglindă) 98 .8 · 10-17 4.65 0.5 · 103 1.6 · 103 (1.6 · 10-17 [eV/ /atom] 0. este totuşi posibilă realizarea unei microprelucrări pe baza procesării de clusteri atomici utilizând scule diamantate sau pulbere de diamant (figura 3. Sisteme tipice de procesare: a) tăiere – rectificare.1 Material Fe SiO2 Al Al2O3 Si SiC B4C Diamant I (natural) Diamant II Ub [MJ m-3] 2.4.64 · 103 1.26 · 10-18 1.013 32 36 67 111 274 513 Observaţii pentru sarcină pentru forfecare pentru forfecare pentru forfecare pentru sarcină pentru sarcină pentru sarcină pentru sarcină cu N abundent fără N Duritate Duritate Knopp Morse (indentare) Woodwell (10 MPa) (zgâriere) 200 durificat 700 – 800 820 1600 – 2050 2400 – 2550 2400 – 2550 2700 – 2800 8000 – 8500 5700 10400 – 9 11 14 19.03 ·103) 5 · 102 3. Pentru metalele uşoare ductile cum ar fi aluminiul. Tabelul 3.7 71 42.2 · 103 7.

b) generatoare de profil 99 . pe baza defectelor punctuale din domeniul clusterilor atomici. Totuşi.3.5 Sisteme tipice de prelucrare: lepuirea şi lustruirea prelucrarea cu placa de contur (sferică şi plană). etc. SiC. în timp ce abrazivii de lustruire sunt şlefuiţi sub acţiunea tensiunilor de forfecareextrem de mari.5). Prin urmare. Abrazivii de lepuire sunt reîmprospătaţi şi reascuţiţi prin sfărâmare în timpul operaţiei pentru a realiza îndepărtarea continuă a materialului.În plus. Până în prezent a fost foarte dificilă generarea suprafeţelor nesfericesau de alte curburi. sunt larg utilizate în procesarea de tip cluster atomic lepuirea pe bază de abrazivi fini de diamant. Fig. CeO2. Contururile geometrice de suprafaţă pot fi precis modelate prin lepuire folosind plăci de duritate medie şi printr-o lustruire ulterioară utilizând plăci mai moi întrucât suprafeţele acestor plăci se uzează puţin pe durata procesării datorită mecanismului de prelucrare. precum şi lustruirea cu abrazivi fini de pulbere de Fe2O3. deoarece mişcarea rlativă de înaltă precizie dintre piesa de prelucrat şi placă era dificil de realizat. recent a fost realizat un control numeric de paşi fini de 0. etc. Al2O3. lustruirea se realizează cu abrazivi duri şi rezistenţi termic. procesarea continuă a suprafeţei cu o acurateţe aproape nanometrică este posibil de realizat. Cr2O3.1 µm şi drept rezultat în curând vor fi dezvoltate noi tehnologii de fabricare a suprafeţelor curbate de precizie care utilizează sisteme generatoare cu unelte de lepuire şi lustruire (figura 6. Din acest motiv.

3.106 J cm-3. atomi reactivi chimic sau electrochimic ori chiar atomi neutri. electroni sau ioni. este aplicat asupra punctului ce trebuie prelucrat (figurile 4. prelucrarea cu fascicul de particule de înaltă energie se realizează în prezent numai cu comandă în buclă deschisă a poziţiei axei fasciculului energetic. vor trebui dezvoltate sisteme de senzori şi acuatori de precizie ultraînaltă care să opereze în timp real. inscripţionarea bidimensională este efectuată cu o mască de inscripţionare utilizând fascicule largi sau siteme de fascicule vectoriale de baleiaj cu fascicul orientat. b) prelucrarea lentilelor sferice.6. utilizarea sistemelor de microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM – Scanning Tunnelling Microscope) a făcut posibilă îndepărtarea atomilor 100 .2 şi 4. este foarte dificilă poziţionarea punctului de prelucrare cu acurateţe nanometrică.3. Recent.6 şi 4. În consecinţă.1 Procesarea atom cu atom utilizând particule elementare de înaltă energie sau un câmp electric intens Pentru a realiza îndepărtarea materialului atom cu atom. tabelele 4. În prezent. a) texturare fină. nu există nici o suprafaţă sau axă geometrică de referinţă pentru controlul poziţiei fasciculului de particule la o precizie aşa de înaltă. cu controlul reglării în buclă închisă a punctelor de prelucrare. în care un fascicul de particule elementare. Sisteme tipice de prelucrare: prelucrare cu fascicul ionic. au fost dezvoltate metode de procesare cu particule de înaltă energie. Pentru prelucrarea tridimensională cu fascicul de energie a suprafeţelor curbate se controlează timpul de expunere. pentru care este necesară o energie de procesare ridicată 104 . În viitorul apropiat. fără nici un fel de informaţie de tip feedback al poziţionării în timpul efectiv al prelucrării. Totuşi. întrucât spre deosebire de situaţia utilizării maşinilor-unelte sau sculelor monobloc.3). Fig.7. Metodele de prelucrare care utilizează particule de înaltă energie au rezoluţii de prelucrare la scară atomică sau subnanometrică. cum ar fi: fotoni. 3.

7 Modele schematice de prelucrare cu fascicule energetice Pentru prelucrarea atom cu atom. comanda în buclă închisă a fost utilizată cu succes în poziţionarea punctului de prelucrat a atomilor specificaţi cu acurateţe subnanometrică. au fost utilizate pe scară largă fascicule de ioni cu energie redusă. iar dacă energia este prea scăzută. cu ajutorul unui câmp electric de înaltă tensiune. Fig. atomul sau molecula trebuie să aibă energia optimă pentru realizarea adeziunii. cu împrăştiere atomică (fascicul “rece”) şi atomi evaporaţi termic (fascicul “cald”) prin utilizarea fotonilor. Dacă această energie este prea mare. materialul va fi îndepărtat. pentru a se asigura legarea atomilor de pe suprafaţă cu atomii proiectaţi de fascicule. care implică aglomerări sau formarea de straturi subţiri pe suprafaţa de lucru. 3. legătura “adezivă” nu se va mai realiza. 101 .specificaţi. electronilor sau prin încălzire directă. În acest sistem. Totuşi. Implantarea ionică în straturile de suprafaţă şi amestecarea ionică a structurii de suprafaţă este larg utilizată în practică.

solid) electronic. ”bucăţi” de clusteri atomici Superlustruire Prelucrare prin rupere atomică elastică. precizie planară (macro). precizia formei (macro). îndepărtarea chimică reactivă (solid. electronic) Descomunere Lustruire electrolitică. prelucrare cu fluid magnetic. lepuire ultrafină Lustruire fără contact tip EEM*.2 Tip 1 Mecanismul de procesare (dimensiune atomică) 2 Metoda de procesare (energia fasciculului de particule) 3 Sisteme de control al preciziei dimensionale (1D). precizia configuraţiei Separare prin difuzie Îndepărtarea de material Precizia configuraţiei (termică). rupere la tracţiune. (corodare) activare electrolitică Vaporizare termică Prelucrare cu fascicul (gaz. (lichid. electrochimică Procesare electrolitică (lichid. /configuraţiei (mască). (solid. precizia adâncimii (macro). prelucrare cu radiaţie termică Acurateţea formei (profiluri performante). rupere) Descompunere Separare (îndepărtare) chimică (gaz. precizia confioguraţiei (mască) Acurateţea formei (profiluri performante). precizia adâncimii (macro). prin difuzie (dizolvare) (mască). anizotropică). gaz. precizia adâncimii Separare prin topire Îndepărtarea topiturii Precizia formei desenului/ (termic). prelucrare cu laser. porţiuni atomice. desen–configuraţie (2D). solid) precizia adâncimii (macro) 102 . solid). ionic. la nivel Activare termică atomic Aşchiere fină cu cuţit de diamant cu un singur vârf (pentru materiale moi). lichid. lustruire ultrafină (pentru materiale dure) Precizia formei şi a rugozităţii suprafeţei (dependentă de maşinaunealtă) Precizia formei (lustruire). prelucrare mecanochimică (corodarea fotorezistului asistată de fascicul laser.Tabelul 3. formă (3D) 4 Îndepărtarea clusterilor atomici Nanoaşchiere Alunecare prin forfecare. precizia adâncimii (macro). corodare în plasmă reactivă. Precizia profilului şi adâncimii (micro) Corodare chimică (izotropică. precizia formei lichid. solid). gaz) (macro). precizia configuraţiei (mască) Precizie liniară a poziţiei (control).

formare de topire (legare goluri. formare prin injecţie 103 . creştere epitaxială. acoperire prin ionizare. solid) epitaxie cu fascicul molecular Legare prin difuzie. acoperire în fază solid) gazoasă. precizia grosimii (micro) Precizia configuraţiei (mască). acoperire prin reacţie activată (ARP) Depunere şi legare Electroacoperire. acoperire prin topire Depunere şi legare Depunere prin fizică (dinamic) pulverizare. precizia adâncimii. electroformare prin lichid. gaz de temperatură înaltă) Lustruire prin flux de lichid (hidrolustruire). precizia grosimii (adâncimii) (macro) Precizia configuraţiei (mască). nitrurare. amestecare cu fascicul ionic Implantare ionică Implantare (injectare) (dinamic) ionică prin prelucrare cu Evaporare în câmp STM electric Sistem de comandă /control STM la scară atomică Precizia configuraţiei (mască). epitaxie de clusteri ionici. optic. precizia grosimii (macro) Precizia configuraţiei (fasonarea măştii). (dinamic) legăturii cu fotoni (excimeri. laser. lichid. lichid. raze X) Îndepărtarea în câmp Evaporarea de către electric a atomilor câmpul electric superficial ionizaţi (prelucrare cu microscop cu efect tunel cu nbaleiaj – STM**. formare electroforetică Depunere şi legare Depunere din vapori. configuraţiei (la fasonare) Precizia formei (macro). nitrurare ionică. precizia grosimii (micro) Precizia configuraţiei (fasonarea măştii). (profiluri preformate). depunere cu fascicul ionic. solid) oxidare anodică. termică (gaz. Sinterizare. oxidare. fascicul electronic. chimică (gaz. precizia adâncimii (micro) Precizia formei (macro). termică) imersare. prelucrare cu microscop de forţe atomice – AFM***) Depunere şi legare Acoperire chimică. Deformare la nivel atomic Curgere termică Curgere vâscoasă Nivelare prin tensiunea superficială (termic. electrochimică (gaz.1 2 3 4 Consolidare la nivel atomic (depunere/acu mulare Prelucrare ionică Ruperea directă a (solid). precizia adâncimii (micro) Comanda/controlul poziţiei cu precizie a configuraţiei (mască).

3. Precizia configuraţiei frecare (alunecare ştanţare (ştanţare) prin forfecare) Activare termică Durificare. de exemplu Reactivare chimică (ionică). Finisare reactivă a Micro: comandă şi control fotonic). de procesare a agenţilor de Reactivare chimică. călire Macro: comandă şi control (electroni. suprafeţei. în buclă închisă a stărilor microscopice ale piesei de prelucrat cu ajutorul comenzuii feedback al stării de lucru. Reactivare catalitică Promovarea reacţiei Controlul/comanda feedback al stării de lucru * Elastic Emission Machining (prelucrare elastică prin emisie) ** Scanning Tunnelling Microscope (microscop tunel cu baleiaj) *** Atomic Force Microscope (microscop de forţe atomice) Tabelul 3. (asistată de fascicul depolimerizare. ioni. Fotocorodare. (metale. imprimare. atomi. electroni. molecule de gaz asistată energetic Polimerizare. glazurare. fotoni. Difuziune. CO2. fotoni. sau lichid. solidificare de procesare sau a stărilor depunere. în buclă deschisă a ioni).1 2 3 4 Tratamentul suprafeţei Lustruire prin curgerea Precizia formei (micro) de particule fine (polizare. lustruire. (răşini). laser sau termică Formare Tratamentul suprafeţei 4 5 Lustruirea Durificarea suprafeţei suprafeţei cu cu laser laser sau termic sau termic Polimerizare/ depolimerizare Polimerizare/ depolimerizare Radiaţie (raze γ. iradiere (asistată de corodare chimică) Procese reactive: expunere/ corodare cu radiaţii 3 Sudură. Fascicul luminos (ultraviolet la infraroşu) Îndepărtare/separare Îmbinare/consolidare 2 Procese termice: Laser (ZAG. raze X şi SOR) 104 . semiconductoare). condiţiilor macroscopice Amestecare. ionic. etc. electronic. etc. Curgere plastică prin lepuire). amestecare prelucrare . Mecanism de prelucrare 1 1.)/ procese de prelucrare termică ractivă.

Polizare Nitrurare ionică/ ionic Corodare prin acoperire ionică. fascicul jet de plasmă combinare de plasmă 5. vapori. Procesare cu fascicul de electroni şi fascicule energetice înrudite Fascicul Procese termice Sudură cu fascicul Lustruirea Durificarea şi electronic (bombardare): electronic şi depuneri suprafeţei călirea suprafeţei prelucrare cu fascicul prin evaporare cu cu fascicul electronic fascicul electronic Procese reactive electronic Polimerizare/ (excitare): depolimerizare Expunere/corodare cu cu fascicul fascicul electronic electronic Fascicul Procese dinamice: Implantare ionică. inductivă şi dielectrică) descărcare electrică Procese cu descărcare Sudare prin descărcare Lustruirea Durificarea (curent direct de electroni (frezare electrică suprafeţei suprafeţei prin pt. Procesare cu fascicul de atomi sau molecule Fascicul de Procese dinamice şi termice atomi reci Corodare prin difuzia Depunere de atomi/ Finisare Difuzie termică a sau calzi/ atomilor/ moleculelor molecule. depunere în flux reactivă a chimică. corodare în reactivi plasmă rece Fascicul cu Procese termice (bombardare şi încălzire rezistivă. corodare chimică reactivă/ chimicosuprafeţei chimico-mecanică. acoperire. metale/ prin copiere. creştere dinamică atomilor/ molecule epitaxială a cristalelor cu atomi/ moleculelor prin spargere molecule 4. ionică amestecare pulverizare ionică. tăierea sârmelor) descărcare electrică pentru electrică dielectrici) 3. depunere de ioni ionică corodare chimică pulverizaţi asistată de ioni Procese reactive: Acoperire cu ioni Finisarea Corodare cu ioni reactivi suprafeţei cu ioni reactivi. prin descărcare curent de i. Procesare cu fascicul de plasmă Fascicul de Procese termice: Sudură în arc cu Lustruire Durificarea plasmă Prelucrare în jet de plasmă. topire în jet de în arc cu suprafeţei în arc/ fierbinte plasmă plasmă. creşterea cristalelor sintetice Fascicul Procese electrochimice: electrochimic Prelucrare Acoperire/ turnare Finisare electrochimică electrochimică electrochimică 105 . găurire.1 2 3 4 5 2. cementare mecanic fotocorodare chimică.f. Procesare cu fascicul reactant chimic şi electrochimic Fascicul Procese chimice: Acoperire/ turnare Lustruirea Finisare chimică chimic Corodare/ prelucrare chimică.

s-au încercat simulări computerizate ale aşchierii la scară atomică. dar tensiunea de tăiere care acţionează la extremitatea sculei este foarte mare. Lustruirea tip oglindă se realizează prin polizare cu abrazivi fini teşiţi. De curând. cum ar fi: Fe2 O3. Nanoaşchierea este principala metodă de prelucrare bazată pe forfecare utilizând cuţite diamantate cu un singur vârf pentru materialele moi şi ductile. Lepuirea 106 . Nanoaşchierea produce o suprafaţă foarte fină de tip oglindă. netezind suprafaţa acesteia. dar mecanismele celor două metode sunt destul de diferite. iar prelucrarea este limitată la materialele moi şi ductile. Spre deosebire de prelucrarea cu abrazivi staţonari. etc. prin folosirea discurilor şi granulelor de diamant. nanoşlefuire şi honuire.1. Nanoşlefuirea şi honuirea creează o alunecare prin forfecare cu o adâncitură de tăiere de câţiva zeci de nanometri şi sunt cele mai des folosite la obţinerea suprafeţelor lipsite de fisuri pe materiale dure şi fragile. care are la bază defectele punctuale din domeniul fără dislocaţii şi fără microfisuri. pot fi utilizaţi numai abrazivi de diamant cu granule foarte fine prelucrare cu abrazivi staţionari în domeniul de procesare la nivel de clusteri atomici. astfel că o comportare la indentare şi zgâriere în domeniul clusterilor atomici constă. în alunecare prin forfecare datorită ruperii elastice. Nanoaşchierea implică o mărime de prelucrare de câţiva zeci de nanometri. de defectele punctuale. lepuirea fină şi lustruirea tip oglindă în domeniul clusterilor de atomi fac apel la abrazivi regenerabili (mobili) foarte fini. În această metodă. CeO2 sau MgO. iar stratul degenerat rezultat este extrem de subţire.1 Generalităţi Nanoprelucrarea este realizată prin nanoaşchiere. Unitatea de procesare în aceste metode este de câţiva zeci de nanometri. Nu este nevoie de spus că tensiunea de lucru care acţionează la muchia tăietoare a abrazivilor este extrem de ridicată. nanolepuire şi lustruire. Cr2O3. comparabilă cu forţele de legătură atomice. abrazivii înglobaţi în suprafaţa plăcii de lustruire au o deplasare în raport de suprafaţa piesei de prelucrat.CAPITOLUL 4 PRELUCRARE NANOTEHNOLOGICĂ 4. Drept rezultat. în timp ce nanoşlefuirea şi honuirea sunt utilizate la prelucrarea ductilă fără fisurare a materialelor dure şi fragile. În consecinţă. prin forfecarea generală. dar rezistenţi termic. singurele scule disponibile se limitează la diamant. în principal. Nanolepuirea şi lustruirea sunt utilizate pentru prelucrarea materialelor dure şi fragile cu pulberi abrazive. cum ar fi sticla şi ceramicile. după cum se indică în figura 4.

Tensiunea de rupere σ t la extremitatea ascuţită a amprentei este mărită de efectul de pană şi de factorul de concentrare a tensiunii pentru a depaşi limita de rupere elastică la întindere σ tf . (d) alunecarea prin forfecare pentru aşchierea ductilă. Fig. (b) lepuirea fină a sticlei (abrazivi:diamant. Ce2O3. deşi mai de grabă fragile cu muchii ascuţite. Când limita de rupere elastică la întindere σth este mai mică de două ori decât limita de rupere elastică de forfecare σ sf . cum ar fi diamantul.1 (b). rezistenţi termic). după cum se prezintă în figurile 4. SiO2 sau B4C. (e) prelucrarea fină ultrasonică. 4. aliajele superdure etc: (a) lustruirea tip oglindă a sticlei (abrazivi: SnO2 Fe2O3. MgO. (f) sablare normală.1 Lepuirea fină şi lustruirea tip oglindă pentru materialele dure şi fragile cum ar fi sticla. pe de altă parte. (c) fisurarea la întindere pentru aşchierea fragilă. (c) şi (d). SiC. 107 . c-BN) dur şi ascuţit. BN-cubic. ceramicile. utilizează plăci semidure pentru a realiza îndepărtarea materialului cu alungiri fine şi dure.fină. Fisurarea datorită ruperilor foarte fine de la suprafaţă este iniţială de defectele punctuale la extremitatea cavităţilor în formă de pană imprimată de muchiile ascuţite ale abrazivilor duri care se rostogolesc între placa de leptuire şi suprafaţa piesei de prelucrat. B4C. SiC.

aşa cum se poate observa din figurile 4.materialul este considerat fragil. Astfel de dislocaţii în monocristale reprezintă o dezordonare a aranjamentului atomic.2 Procesarea subgranulă 4.1 (e) şi (f). a) Dislocaţiile şi vectorul Burgers Materialele ductile. după cum se prezintă în figura 4.1 Procesarea subgranulă a metalelor ductile Ruperea prin forfecare sau deformarea plastică a metalelor ductile porneşte de la dislocaţiile în domeniul 1-10 μm.2. ceea ce corespunde unei dimensiuni subgranulare.2 Defectele liniare (dislocaţii) 108 . avem σ tf / 2 < σ sf în materiale de sablare cu abrazivi duri foarte fini şi reprezintă în principiu acelaşi tip de proces ca lepuirea avansată. întotdeauna există defecte liniare. sunt alcătuite din granule monocristaline cu dimensiuni de la câţiva micrometri la câţiva zeci de micrometri. Fig. Cu alte cuvinte. cum ar fi metalele Al şi Fe. 4.3.2 şi 4. În granulele cristaline. 4. cum ar fi dislocaţiile marginale şi elicoidale.

Alunecarea a apărut în zona ABCD.3 Dislocaţii elicoidale (W.1) unde : G . linia de dislocaţie determină atomii să se deplaseze cu o unitate de distanţă reticulară din reţeaua atomică. T Read Jr. atomii reţelei din jurul liniei de dislocaţie se deplasează de-a lungul vectorului Burgers. New York ) : (a) alunecare ce produce o dislocaţie elicodială într-o reţea cubică simplă. care defineşte dezordinea indică direcţia şi mărimea dislocaţiei. (b) aranjamentul atomic în jurul dislocaţiei elicoidale. Intervalul dintre dislocaţiile marginale este de ~ 1 cm într-un monocristal de siliciu (cristal fără defecte).coeficientul lui Poisson. Cu alte cuvinte. Me Graw –Hill. Vectorul Burgers. sau prin intervalul mediu dintre liniile de dislocaţii secţionate (cm). iar cercurile pline sunt atomii din planul aflat exact sub planul de alunecare. Planul figurii este paralel cu linia de alunecare. marcat cu semnul ⊥ în secţiunea transversală în timp ce o dislocaţie elicoidală este un defect spiral orientat al reţelei cristaline după cum arată semnul care indică direcţia spiralei. Tensiunea de forfecare necesară pentru a deplasa o dislocaţie printr-o reţea cristalină într-o anumită direcţie este dată de tensiunea Peierls τ c (Nm-2). b) Forţa Peierls-Nabarro sau tensiunea Peirls pentru alunecarea tangenţială bazată pe defectele de dislocaţie în metalele ductile Când se aplică o sarcină unei piese de lucru ce cauzează o alunecare tangenţială. ν . prin numărul de secţiuni ale liniilor de dislocaţii pe unitatea de suprafaţă (cm-2). O dislocaţie marginală este un defect liniar orientat al reţelei atomice. Dislocaţia se află pe direcţia AD paralelă cu direcţia de alunecare. Densitatea dislocaţiilor poate fi definită de lungimea liniilor de dislocaţie din unitatea de volum (cm-3).Fig. Dislocations in Crystals. 109 . Cercurile goale reprezintă atomii din planul aflat exact deasupra planului de alunecare. ABCD reprezintă aria “alunecată“. 1953. care se bazează pe o lege forţă atomică-distanţă de tip sinusoidal: τ c = [2 G / (1 − 2 ν )]exp (− 2 πω / b ) (4. Direcţia vectorului Burgers pentru dislocaţiile marginale este normală pe linia de dislocaţie. în timp ce pentru dislocaţiile elicodale este paralelă cu linia de dislocaţie. iar AD este dislocaţia elicodială.modulul de elasticitate de forfecare (Nm-2). 4.

lăţimea regiunii de dislocaţie efectivă (m).4) ω / b = 1 / (1 − ν ) pentru un plan de alunecare. astfel că ω este destul de mic din cauza creşterii tip treaptă a potenţialului de legătură atomică lângă nodurile reţelei. după cum s-a menţionat anterior. De aceea. 4. iar τ c pentru cristalul de siliciu este 5-6 GPa (G=125 GPa). ω . τ c = [2G / (1 − 2ν )]exp(− 2π / (1 − ν )) = G / 2. În fier (metal ductil).9910 3 = 36 MPa (4. vectorul Burgers b şi lăţimea regiunii de dislocaţie efectivă ω în materiale fragile şi ductile. microfisurile sunt distribuite dens.5 arată un model de propagare a liniei de dislocaţie datorită unei surse Frank-Read. cu ν =0. Este uşor de intuit că există un câmp potenţial înalt în jurul liniilor de dislocaţie datorită dezordinii reţelei făcând astfel uşoară apariţia alunecării prin forfecare. tensiunea de încărcare externă produce deformarea dislocaţiei care se propagă.4 Potenţialul de legătură atomică U0. În acest model. Mai mult. ruperea fragilă datorită microfisurilor este posibil să apară la tensiuni scăzute în ceramici. iar pentru ceramicile fragile ω / b << 1 / (1 − ν ) . G este extrem de mare când ω /b este foarte mic (comparativ cu materialele ductile). de exemplu.mărimea vectorului Burgers corespunzător distanţei atomilor dintr-o direcţie de alunecare particulară (m). De exemplu. c) Tensiunea Peierls în materiale fragile Chiar dacă numărul de dislocaţii este extrem de mic în domeniul subgranulă al materialelor fragile.b . Fig. Valoarea calculată este apropiată de valoarea reală a rezistenţei la forfecare. care este considerabil mai scazută (cu un factor de 1/500 la 1/300) decât rezistenţa teoretică τ c=G/2 π . Pentru reţeaua cubică centrală intern a metalelor ductile (figura 7.2) pentru G=80 GPa. τ c pentru diamant este > 10 GPa (G=900 GPa). tensiunea Peierls τ c datorată dislocaţiilor este destul de mare pentru că în ecuaţia lui Peierls.28 şi ω / b = 1 / (1 − ν ) . 110 . Figura 4.

În diamant. alunecarea de forfecare apare la o tensiune de 50 MPa la 1800˚C. Astfel.Fig 4. utilizează alunecarea tangenţială plastică bazată pe defectele de dislocaţie. care consideră propagarea unei cavităţi presurizate într-un cap infinit de larg. În materiale ceramice. alunecarea tangenţială a atomilor în materialele ceramice apare mai rapid decât la temperatura camerei. În cristalul de Si aceasta se întâmplă la 600˚C. Hill a propus că o cavitate sferică scobită sub o presiune internă H (MPa) îşi realizează stabilitatea în domeniul plastic şi elastic în următoarele condiţii: 111 . Analiza presupune un material elasto-plastic perfect fără ecruisaj. După cum se arată în figura 4. iar în cristalul de Ge la 800˚C. d) Indentări microfine şi straturi degenerate analizate pe baza teoriei propagării cavităţii lui Hill Procesarea prin deformare plastică a metalelor în domeniul subgranulă 0. de exemplu. Acest efect al temperaturii apare în lustruirea la nivel atomic şi clusterii atomici ai diamantului când piesa de diamant deseori se încălzeşte până la roşu.structura lor atomică constă din puternice legături covalente. În acest fel devine mai uşoară depăşirea barierei de potenţial a legăturilor atomice.structura lor de tip diamant cu reţele cubice centrateintern şi cu feţe centrate conţin plane greu glisante în cristal. cum ar fi Si O2. se găsesc structuri de tip diamant similare.5 Modul de propagare a dislocaţiei datorită sursei Frank-Read Motivul pentru care materiale ca diamantul şi siliciul au tensiuni Peierls extrem de mari este acela că: . La temperaturi ridicate. tensiunile Peierls ale Al2O3 sau ale ceramicilor similare sunt 4-6 GPa.6. Din acest motiv este foarte dificil de a depăşi bariera abruptă de potenţial de legătură atomică şi de a deplasa un atom către următoarea poziţie din reţea. Indentările fine şi imprimarea în relief datorită deformării plastice în domeniul subgranular pot fi analizate prin intermediul teoriei propagării cavităţii a lui Hill.1-10 μm. constând din diferiţi atomi cu puternice forţe de legătură. . deoarece atomii posedă o înaltă energie de vibraţie termică care corespunde unei creşteri a energiei potenţiale libere.

obţinem: E / H = 3 / 2(E / Y ) /[1 + ln (E / Y )] ⋅ 1 /[3(1 − ν )] 112 (4. raza exterioară a cavităţii sferice elastice.3) (4. E – modul de elasticitate longitudinal (MPa).6 Teoria cavităţii sferice a lui Hill: h. σr=Y/(3/2). se poate obţine raportul c/a al zonei de deformare plastică pentru procesul de indentare.4) a . Ecuaţiile lui Hill (4. Dacă valorile E şi H sunt măsurate experimental. σθ=Y/3. tensiunea de compresiune radială la limita c. 4. Y – rezistenţa la curgere la tensiune simplă (MPa).6) .7. tensiune la întindere tangenţială la limita c.5) Fig. finisarea suprafeţei cu abrazivi fini poate fi realizată cu succes pe sticlă şi nu pe oţel călit. Prin eliminarea lui Y din ecuaţiile (4.(c / a )3 = E[3(1 − ν )Y ] H = (2 / 3)Y [1 + 3 ln (c / a )] unde: (4.3) şi (4. c. unde raza penetrometrului este egală cu raza cavităţii a şi duritatea măsurată pe baza amprentei în material corespunde presiunii cavităţii H. dar subţire în materialele dure. după cum se prezintă în figura 4. pot fi obţinute diverse caracteristici ale indentărilor şi straturilor degenerate. unde se arată că regiunea plastică sau degenerată este groasă în materialele moi.raza sferei de frontieră (m) între regiunile elastică şi plastică presupunând c>>a. dar în sticlă cu o suprafaţă dură valoarea este ~ 2.4) se obţine: E / H = [9 / 2(1 − ν )(c / a )] /[1 + 3 ln (c / a )] (4.3) şi (7. De exemplu.4) pot fi utilizate pentru a analiza indentări microfine. pentru un oţel moale călit c/a este ~ 6. Dacă se elimină (c/a) în loc de Y în ecuaţiile prezentate. De aceea.raza cavităţii (în m) sub presiunea internă H. ν – coeficientul lui Poisson. Utilizând relaţiile de mai sus.

oţel durificat 113 . E/Y în funcţie de raportul dintre modulul de elasticitate şi duritatea Vickers. diamant.Fig. μ=(1+ν) Y/E Fig.7 Raportul razelor regiunii plastice (degenerate) şi de indentare. 4. în raport de constanta elastică E C. 4. unde: λ=6(1-2ν) Y/E. oţel călit. St(a). 4.9 Duritatea Vickers. şi raportul dintre modulul de elasticitate longitudinal şi rezistenţa de curgere la întindere. E/Hv. c/a. Fig. St(Φ).8 Modificarea lui Marsh a ecuaţiei Hill: H = (2/3) Y {1+[3/(3-λ)] ln [3/ λ + 3μ-1μ]}E/Hv =(2/3) Y [1+B ln Z].

Energia elastică internă pe unitatea de grosime (J m-1) a unei probe cu o fisură este mai mică decât cea a unei probe fără fisură. Ceramicile posedă microfisuri din abundenţă. a) Mărimea critică a fisurii şi tensiunea critică de fisurare în teoria lui Griffith Pentru investigarea ruperii prin fisurare a materialelor ceramice poate fi utilizată teoria lui Griffith. De aceea. (4. O ecuaţie mai detailată. Pentru deformarea plană în plăci groase. întotdeauna există o energie superficială pe unitatea de grosime W2 la suprafaţa fisurii. Se observă că E/H=250 pentru legăturile metalice ductile. în timp ce pentru materialele covalente acesta este subţire. procesarea subgranulă a ceramicilor utilizează în principal ruperile prin microfisurare. un mare număr de microfisuri sunt distribuite compact la intervale medii de ~ 1 μm.9) . este examinată ruperea fragilă într-o probă plată subţire cu o fisură de lungime 2c (m) sub acţiunea unei tensiuni de întindere uniforme σ (N m-2). 20 pentru legăturile covalente fragile şi 20-150 pentru legăturile ionice.9 arată relaţia dintre duritatea Vickers.10. se poate estima din această ecuaţie efortul de curgere Y.7) W1 = (1 − ν )πc 2 σ 2 / E (4. Drep urmare. Figura 4.2 Procesarea subgranulă a ceramicilor fragile Cu toate că densitatea de distribuţie a defectelor tip dislocaţii este foarte scăzută în ceramicile fragile sau în cristalele anorganice în comparaţie cu metalele. modificată de către Marsh este prezentată în figura 4. Structura ceramicilor are la bază puternice legături covalente sau ionice.2.8) unde ν este coeficientul lui Poisson. cu o cantitate W1 pentru o stare a tensiunii plane: W1 = πc 2 σ 2 / E unde E este modulul de elasticitate longitudinal (N m-2). Totuşi. 4. întrucât procesul de cristalizare favorizează creşterea lor. Pentru a diminua tensiunile interne în timpul solidificării. După cum se observă în figura 4. putem spune că stratul degenerat este gros pentru materialele cu legătură metalică ductilă. dată de: W2 = 4 γc 114 (4. trebuie să germineze şi să crească microfisuri întrucât dislocaţiile cauzate de alunecările atomice nu apar uşor.8. Faptul că ruperea fragilă din ceramici este cauzată de microfisurile preexistente este bine cunoscut. pe baza considerării unor bilanţuri de energie elastică şi energie superficială. E/Hv corespunzătoare lui H şi modulul de elasticitate E.Prin substituţia valorilor lui E/H obţinute experimental. iar potenţialul de legătură atomic are un increment abrupt.

într-o anumită condiţie critică. poate să nu fie nici o fisură preexistentă. materialele ceramice nu sunt perfect elastice. iar dimensiunea fisurii va creşte fără o creştere a sarcinii. 4. dacă C > Cc sau σ < σc atunci mărimea fisurii descreşte către zero. dimensiunea fisurii c rămâne constantă la o anumită tensiune de încărcare σ. De aceea.11. materialul trebuie să conţină fisuri de o anumită mărime.W2) / ∆C>0. atunci: ∆(W1 . dar în practică.11. 115 . σ tensiunea de întindere utilă datorită solicitării externe Prin urmare. Semilungimea fisurii şi energia liberă totală Dimpotrivă.∆ W2 =0.(4. teoretic. conducând la apariţia ruperii prin fisurare. 4. Aceasta explică de ce materialele ceramice au fisuri preexistente. De aceea pentru a constrânge o fisură contra forţei rezistente la alunecare la extremitatea fisurii. Fig.10 Modelul Griffith. după cum se va discuta mai târziu. σ c = (2 γE / πc )1 / 2 (4. dacă tensiunea utilă σ este mai mare decât σc sau mărimea fisurii existente este mai mare decât Cc.10) Când ∆ W1 .11) ΔW1 − ΔW2 = Δ(W1 − W2 ) = 2πcσ 2 / E − 4γ Δc [( ) ] Fig. dar sunt în parte plastice în domeniul nano şi microdimensional al extremităţilor fisurii. Mărimea critică a fisurii Cc pentru această condiţie şi tensiunea critică de fisurare σc se obţin ca: Cc = 4 γE / 2πσ 2 . după cum se observă în figura 7.

b) Remarci asupra procesării practice a ceramicilor Când tensiunea de lucru cauzată de indentare cu unpenetrometru teşit acţionează asupra unei arii relativ largi, cum ar fi în domeniul subgranular sau mai mare, atunci ruperea fragilă generată de o microfisură preexistentă apare la un punct unde a fost atinsă tensiunea critică de fisurare σc= (2 γE/πc)1/2 dată de ecuaţia 7.11 şi care acţionează în aria de contact dintre piesa de prelucrat şi penetrometru. De asemenea, dacă tensiunea de lucru determinată de un penetrometru foarte ascuţit acţionează asupra unei arii maim mici, <1 μm, în care nu există microfisuri, atunci apare o alunecare microtangenţială (de forfecare) fără fisurare datorită unei înalte tensiuni elastice de forfecare. Acest lucru înseamnă că se produce o alunecare de forfecare pe baza limitei de rupere de forfecare elastică τsf. Aceasta este rezistenţa teoretică la forfecare τth, şi care corespunde forţei de legătură atomice. Din acest motiv, procesarea materialelor ceramice în domeniul subgranular, 0,1 – 10 μm, utilizează ruperea microfragilă bazată pe microfisurile preexistente la intervale de 1 μm. În practică, lepuirea convenţională, prelucrarea ultrasonică şi de sablare cu particule abrazive fine, precum şi aşchierea fină cu abrazivi fixaţi reprezintă metode tipice de procesare subgranulară pentru materialele ceramice. Deşi în aşchierea ductilă ultrafină şi lepuirea fină ne putem aştepta la apariţia unui strat degenerat foarte subţire, în materialele ceramice se produce la suprafaţa lor o propagare destul de adâncă a fisurilor. De aceea, în lustruirea convenţională a ceramicilor se utilizează procese de prefinisare, cum ar fi lepuirea uşoară sau finisarea uşoară cu granule de diamant cu fisurare foarte uşoară. c) Tensiunea critică de fisurare pentru un câmp de tensiuni complexe În cazul tensiunilor complexe într-un câmp bidimensional cu tensiunile principale σ1 şi σ2, tensiunea critică σc pentru iniţierea fisurării atunci când fisurile sunt distribuite întâmplător este dată de (fig. 4.12 şi 4.13):

σ1 − σ 2 + 8σ c (σ1 + σ 2 ) = 0
cu 3 σ1+σ2<0, unde semnul negativ indică compresiune. Direcţia axei critice de fisurare θ este dată de relaţia: cos 2θ = − 1 σ1 − σ 2 2 σ1 + σ 2

(4.12)

(4.13)

atunci când σ1= 0, σ2< 0 şi cos 2θ = 0,5, adică θ = 30˚.
d) Tensiunea maximă periferică σm la extremitatea fisurii, dată de Inglis Inglis a concluzionat că dacă se presupune o distribuţie eliptică a tensiunii în jurul extremităţii fisurii, tensiunea maximă de întindere (tracţiune) σm (N m-2)

116

la extremitatea fisurii, corespunzând tensiunii critice de fisurare σc, este dată de (figura 4.14):

Fig. 4.12 Aranjamentul axelor arbitrare de fisurare

Fig. 4.13 Tensiuni combinate la axele arbitrare de fisurare

σ m = σ c 2(c / ρ )1 / 2

(4.14)

unde c este semilungimea fisurii (m), iar ρ este raza extremităţilor fisurii (m); 2(c/ρ)1/2 este denumit factor de concentrare a tensiunii (SCF – Stress Concentration Factor). Când σm atinge rezistenţa teoretică sau limita elastică finală σth, dată de E/2π, fisura începe să crească. Astfel, pe baza tensiunii critice de fisurare σc=(2γE/πc)1/2 conform teoriei lui Griffith, tensiunea de iniţiere a ruperii fragile va fi dată de:
σ m = (2 γE / πc )1 / 2 2(c / ρ )1 / 2 = (8γE / πρ)1 / 2

(4.15)

Fie ρ=2·10-4 μm şi dacă se consideră E=80 GPa şi γ=0,26 J·m-2 pentru sticlă, rezultă σmf=15 GPa. Pe de altă parte, rezistenţa teoretică σth=E/2π calculată a sticlei este 13 GPa. Întrucât rezistenţa teoretică furnizată de E/2π este aproape aceeaşi cu tensiunea maximă periferică σmf obţinută pe baza teoriei lui Griffith, se confirmă valabilitatea concepţiei lui Inglis.
e) Densitatea de energie superficială modificată pentru iniţierea fisurării Teoria lui Griffith pentru iniţierea fisurării presupune că densitatea de energie superficială a unei fisuri γ (J·m-2) constă numai din disiparea energiei pentru propagarea fisurii în materiale fragile. Într-un câmp uniform de tensiuni de întindere, la extremitatea fisurii se obţine, în general, o tensiune de tracţiune concentrată σ´, care pe baza factorului de concentrare a tensiunii poate fi exprimată astfel:

σ´=σ·2(c/ρ)1/2

117

Fig. 4.14 Tensiunea maximă periferică (Inglis)

Fig. 4.15 Densitatea de energie superficială modificată (Gilmann)

În consecinţă, dacă τ´ (corespunzând lui σ´/2) depăşeşte τth sau τsf, unde τth este tensiunea teoretică de forfecare, iar τsf limita de rupere elastică de forfecare, atunci se produce o alunecare prin forfecare în loc de o rupere directă la tracţiune aşa cum se prezintă în figura 4.15. Astfel, pentru a obţine tensiune critică de fisurare σc în formula lui Griffith, înseamnă că densitatea de energie de forfecare p (J·m-2) trebuie să fie adăugată la densitatea de energie superficială pură γ, în bilanţul de energie. Densitatea de energie de forfecare p propusă de Gilmann are forma:

Fig. 4.16 Diametrul fibrei de sticlă şi rezistenţa la rupere (Griffith). Compoziţia sticlei (% grav): SiO2=69,2, Al2O3=11,9, K2O=12,0, CaO=4,5, Na2O=0,9, MnO=0,9.

p = 9 γ ln (E / 2πYc )
118

(4.16)

Fig. În aceste condiţii.16 se arată că rezistenţa medie a unei fibre de sticlă se apropie de rezistenţa teoretică sau moleculară a unei sticle lipsite de fisuri pe măsură ce diametrul fibrei de sticlă tinde către zero. deşi legătura dintre atomii polimerului este ionică sau covalentă. În figura 4.2. cu alte cuvinte rezistenţa este controlată de veriga cea mai slabă a lanţului.17. Împrăştierea valorilor rezistenţei la rupere fragilă poate fi observată în curbele de frecvenţa ruperii din figura 4. 4. f) Împrăştierea valorilor de rezistenţă la rupere fragilă Deşi este bine cunoscut. deoarece pentru o lungime dată specimenele mai subţiri au mai puţine fisuri preexistente. tensiunea critică de fisurare va fi dată de: σ cp = 2 Eγ[1 + 9 ln (E / 2πYc )] / πc = 2 Eγ p / πc (4. cea dintre molecule este determinată de forţe van der Waals şi prin urmare este foarte slabă.17) unde γp= γ[1+9 ln (E/2πYc] se numeşte densitate de energie superficială modificată pentru propagarea fisurii.unde Yc este tensiunea elastică de curgere corespunzătoare limitei de rupere elastică prin forfecare τsf pentru materiale ductile. Aceste rezultate confirmă.17 Distribuţia frecvenţei rezistenţei la rupere şi sarcina la rupere 4.3 Procesarea subgranulă a polimerilor organici Structura macromoleculelor organice constă din molecule mari interconectate şi. 119 . rezistenţa la rupere fragilă a sticlei prezintă o distribuţie cu împrăştiere largă. Acest lucru se datorează faptului că rezistenţa fragilă depinde de cea mai mare fisură preexistentă din specimenul considerat. în general. teoria referitoare la fisurile preexistente în materialele fragile.

Mai mult.18. care este controlat de o unitate de poziţionare tridimensională (3D) ce are la bază un sistem piezoelectric cu o rezoluţie şi o acurateţe subnanometrică şi o sursă de curent continuu de câţiva volţi. 4. în unii polimeri înalţi care prezintă comportare fragilă. Fig. întrucât separarea atomilor din molecula polimerului necesită o prelucrare tip atom cu atom cu densităţi de energie ridicate pentru a contracara forţele de legătură ionică sau covalentă. etc.1 Evaporarea în câmp electric a atomilor specificaţi Această metodă a fost dezvoltată de la concepţia microscopului tunel cu baleiaj (STM – Scanning Tunneling Microscope). Pt indică forţa de tracţiune datorită câmpului electric concentrat la marginea ascuţită. Totuşi. alunecarea datorită curgerii vâscoase nu se produce uşor în aşchierea ultrarapidă şi atunci survine ruperea fragilă. făcut din wolfram.3 Procesarea nanofizică 4. O diagramă schematică a evaporării în câmp electric este prezentată în figura 4. datorată alunecării vâscoase dintre grupele moleculare mari căreia i se opun forţele de legătură van der Waals. Acest lucru se întâmplă deoarece forţa care se opune curgerii vâscoase creşte proporţional cu creşterea vitezei de deformare. cum ar fi sticlele organice.În consecinţă. pentru îndepărtarea unor fragmente foarte fine din polimerii înalţi sunt necesare unelte de aşchiere din carburi cementate. în principal. Sistemul constă dintr-un electrod cu capăt ascuţit. 120 . deformarea intermoleculară a polimerilor este. 4. uneltele convenţionale nu sunt adecvate.3.18 Modele pentru evaporarea în câmp electric: electrod cu capăt ascuţit controlat de un dispozitiv piezoelectric de poziţionare cu rezoluţie subnanometrică. granule de diamant sau abrazivi din SiC. De aceea. pentru aşchierea foarte fină în domeniul submicronic.

O lungime de undă a fotonilor poate fi considerată ca o regiune în care ea există. calculată pe baza energiei de legătură atomice.1 nm sau similară. Un foton are o energie egală cu hν.20 (a) şi (b). Temperatura de saturare Ts (K) datorată căldurii concentrate la centrul fasciculului proiectat este dedusă din teoria conducţiei căldurii ca (figura 4.998 108 m/s. utilizând fascicule luminoase. 121 (4. Din acest motiv ne putem aştepta ca un atom aflat la suprafaţă să poată fi îndepărtat de un asemenea câmp electric. şi anume cuanta de energie din legea lui Planck.18) unde c este viteza luminii: 2. 6. forţa de legătură asupra unui atom aflat în nodul reţelei cristaline este estimată a fi ~5·10-8N pentru Si.3. Această energie este transformată în energie termică de vibraţie sau energie de activare chimică a atomului care este ciocnit (lovit). Procesarea tip atom cu atom a unui atom cu un singur foton nu poate fi realizată cu lasere obişnuite. unde h este constanta lui Planck. Fasciculul fotonic proiectat local pe suprafaţa piesei de prelucrat îşi transmite energia electronului(ilor) exterior(i) al(ai) atomilor.puterea intrată (J s-1).1 şi 1 MeV.19) .Piesa de prelucrat dintr-un material conductor este plasată sub electrod la o distanţă de 0. în locul ei se realizează procesarea termică cu fascicul fotonic. laser sau radiative.1 – 10 eV. ceea ce creează o forţă de tracţiune sau de extragere asupra unui atom ionizat de la suprafaţă de 5·1010 Vm-1·1eV=8·10-8N (1eV=1. Prin comparaţie. căldură condusă de la aria de proiectare a fasciculului fotonic. Întrucât un foton poate fi considerat în acelaşi timp şi ca o undă electromagnetică de frecvenţă ν.1 μm pentru energiile fotonilor în domeniul 0. lungimea de undă echivalentă a unui foton (m) este dată de relaţia: l = c/v (4. după cum se prezintă în figura 4. 4.21): Ts=Q/(πλa)=qa/λ unde: Q . lungimea de undă a fotonilor din radiaţia X sau cea sincotronică este de ordinul 10 la 0.19 sunt prezentate mai multe exemple de procesare cu fascicul de fotoni.626 10-34 Js. λ .1 şi figura 4. fără masă. Rezultă de aici că lungimea de undă a fotonilor dintr-un fascicul luminos sau fasciculul laser este de ordinul 10 până la 0. În tabelul 4.conductivitatea termică (J m-1 K-1 s-1). iar ν este frecvenţa echivalentă (Hz). prin căldura acumulată local la punctul de procesare.6 10-19J). Intensitatea câmpului electric în spaţiul de lucru este de 5·1010 Vm-1. Pe de altă parte.2 Procesarea cu fascicul de fotoni dirijat Un foton este o particulă elementară de energie.1 nm pentru energii cuprinse între 0.

continuu 40-50 w Impuls. Cl. 4.19 Surse laser: (a) solid. medie max.065 (1.2 (2.63 (1.93) 0.065 (1. continuu Continuu <5 kW Impuls.78) 1. Tabelul 4.a .8 (1. 1J.raza fasciculului de energie proiectat (m). 40-100WTEA CO2 (10-100 Hz) Continuu <5 kW Impuls. l [μm] (energie fotonică.15) CO2 0.53-) Impuls.5-0. Kr -6. 5 W Impuls. continuu Impuls.1 Tipuri de surse laser Sursa laser Solid Elementul Rubin YAG Sticlă Al2O3 Y3 Al5O12 Sticlă GaAs CO2+He+Ne Ar Ionul optic activ Cr3+ Nd3+ Nd3+ Lungimea de undă.densitatea de energie intrată. Kr. Ar) + + Xe .15) ~ 0. q .12) + (F.545 (2.51) Ar+ 0.488 (2.694 3 (1. 1 kHz 10W Pulverizare fotonică directă Semico GaAs n-ductor Gaz CO2 Ar Ion de 10. Br) Ar+ Fig.15) 1. eV) 0.24) He-Ne excimer He-N2 0. Q/(π a2) (Wm-2).633 (1. (b) CO2 gazos (coaxial) 122 .44 (Xe.

în care reacţiile sunt cauzate de fotoni proiectaţi.5 1011 W m-2 cu λ=0.20 Mecanisme de transfer de energie fotonică De exemplu.1. În afară de evaporarea termică datorată energiei fotonilor. Aceasta crează un centru pentru o imagine latentă. din cauza energiei mari a fotonilor. densitatea de energie termică q a unui fascicul de fotoni de rază 0.2 μm necesară pentru a realiza temperatura de evaporare de 1500 ˚C pentru oţel inoxidabil este de ~2. după cum se arată în tabelul 4.14 102 J m-1 K-1 s-1. faţă de cele laser pot realiza evaporarea directă a unui atom de către un foton.Fig. Fasciculele de fotoni din radiaţiile X şi sincrotronice. 4. fotonii proiectaţi penetrează prin suprafaţa unui material fotosensibil transparent şi reacţionează direct cu atomii fotoreactivi în drumul lor. de exemplu un atom de argint activat din fotografia cu 123 .20 (c). există mai multa procese fotochimice reactive cum ar fi cele utilizate pentru plăci fotosensibile uscate şi materiale plastice fotosensibile. după cum se arată în figura 4.

căldura specifică. a. de exemplu 0. Aplicaţii pentru acest tip de fotolitografiere pot fi întâlnite la fabricarea plachetelor pentru circuite integrate (IC) cu textură foarte fină în domeniul submicronic şoi videodiscurilor master cu canale şi spoturi foarte fine de ~ 1 μm. c. cu lungimi de undă scurte. 124 .84 – 0. Drept urmare. de ordinul nanometrilor.254) Ts/a ~0. (d) modificarea distribuţiei temperaturii cu densitatea puterii intrate. timpul caracteristic de răspuns = πa2/K. temperatura de saturaţie definită de ecuaţia 2. densitatea. 4. Desigur. Recent au fost utilizate. timpul. ρ.2 μm. fascicule de radiaţii X şi radiaţie sincrotronică pentru procesele fotoreactive. gradientul de temperatură = (0. t.halogenuri de argint sau atomi activi polimerizaţi în materiale plastice fotorezistive.25. distribuţia şi viteza de variaţie a temperaturii: (a) model pentru încălzire: Q.6 q/ λ. Utilizând astfel de fascicule de radiaţii. raza fasciculului de energie. conductivitatea termică. cu lungimi de undă echivalente foarte mici. Fig.21 Energia termică absorbită. Aceste fascicule sunt utilizate cu succes în gravarea sistemelor înalt integrate (LSI). pentru a creşte rezoluţia poziţionării se utilizează laserul cu argon şi laserul cu excimeri. (b) distribuţia şi gradientul de temperatură: Ts. acurateţea poziţionării ariei fotoreactive este limitată la domeniul lungimii de undă achivalente de-a lungul axei fasciculului de fotoni. în consecinţă. Aceste radiaţii constau din fotoni comparabili de înaltă energie şi. λ. (c) viteza de modificare a temperaturii pentru o putere de intrare constantă: tc. rata de energie intrată. de asemenea. unde K este difuzivitatea termică = λ/ ρc.

4. macanismul transferului de energie de la electro la atomul piesei de prelucrat este schiţat în figurile 7. electronii ce posedă energie pot să furnizeze efectiv energia necesară pentru evaporarea termică într-o porţiune foarte fin localizată a materialului supus prelucrării. dar pentru a realiza gravări de înaltă rezoluţie în domeniul subnanometric trebuie îmbunătăţită tehnologia postchimică de gravare (corodare) pentru developarea imaginilor latente. în general. Fig. în principal. 4.22 Instalaţie de procesare cu fascicul de electroni Procesarea cu fascicul de electroni a fost dezvoltată iniţial pentru gravarea fină a plachetelor de semiconductoare precum şi de realizarea de găuri fine şi suprafeţe texturate pe diamant şi alte piese preţioase.23.23 şi 7.24.3 Procesarea cu fascicul electronic dirijat În figura 7. Totuşi.22 se prezintă schematic o instalaţie de procesare cu fascicul electronic focalizat. este important de recunoscut faptul că electronul proiectat este. Astfel.rezoluţia gravării poate fi îmbunătăţită până la ordinul a 10 nm. Procesul de bază realizat de un electron având energie cinetică îl constituie evaporarea termică a “bucăţilor” atomice. absorbit în regiunea de penetrare în adâncime şi nu la suprafaţa materialului. după cum se prezintă în figura 7. Acest lucru s-a datorat 125 . Electronii acceleraţi proiectaţi asupra unei piese de prelucrat îşi transferă energia lor.3. către învelişul exterior al atomului şi cresc energia termică de vibraţie a nucleului.

602 10-16J).8 10-6 nm (din punct de vedere clasic) şi o masă mică de 9 10-31 kg estimată din teoria electronică clasică. 126 .24) unde cei mai mulţi dintre ei sunt absorbiţi. iar în aluminiu de ~ 10 μm.2-0.24 Domeniul de penetrare a electronilor în material Electronul incident de înaltă energie este capabil să penetreze suprafaţa unui material supus prelucrării prin reţeaua structurii atomice. Electronii incidenţi penetrează prin stratul superficial de la suprafaţă până la o adâncime Rp (figura 4. este densitatea materialului penetrat (g cm-3).210 −12 V 2 / ρ (cm) (4.4 nm. adâncimea de penetrare în oţel pentru un electron având o energie de 50 keV este ~7 nm.23 Mecanismul conversiei energiei fascicului de electroni dintr-un material Fig. Adâncimea experimentală şi teoretică de penetrare este: R p = 2. De exemplu. Fig. iar ρ.faptului că electronul având un diametru foarte mic de 2.20) unde V reprezintă tensiunea de accelerare (în volţi). deoarece diametrul său efectiv este mult mai mic decât distanţa interatomică de 0. 4. poate fi uşor focalizat într-un fascicul foarte îngust de câţiva nanometri diametru şi căruia să I se imprime o energie înaltă de câteva sute de kilovolţi (1 keV=1. 4.

Acest proces se bazează pe activarea materialelor electronic sensibile. electronii incidenţi activează atomii sensibili la acţiunea electronilor. Fig.25. În opoziţie cu procesul de evaporare termică. procesarea cu fascicul de electroni prin evaporare termică nu este potrivită pentru gravare. Procesul a fost utilizat pentru a se realiza rezoluţii de înaltă dimensiune în domeniul subnanometric. inscripţionare fină sau alte prelucrări fine care necesită acurateţe nanometrică pe suprafaţa unui material. determinând polimerizarea sau depolimerizarea de-a lungul traseului străbătut de electroni. procesarea cu fascicul de electroni bazată pe activarea reactivă cu ajutorul unui fascicul electronic focalizat. cum ar fi polimerii. În consecinţă.După cum se arată în figura 4. 4. întrucât nu apare nici un fel de difuzie termică.24. Cu alte cuvinte. este larg utilizată în litografia cu fascicul de electroni cu acurateţe şi rezoluţie nanometrică. 127 . Atomii din astfel de materiale sunt activaţi de electronii care trec pe lângă nucleu.25 Litografia cu fascicul de electroni: instalaţia JBX-64 (tip scanare vectorială) de expunere cu fascicul de electroni cu arie variabilă. sunt indicate adâncimea ratei maxime de absorbţie Xe şi centrul adâncimii de absorbţie Xd. după cum se prezintă în figura 4. numărul electronilor absorbiţi la suprafaţa materialului este foarte mic. iar împrăştierea este neglijabilă. De aceea.

având o energie peste potenţialul barierei de suprafaţă. devenind atomi interstiţiali sau substituţionali în stratul superficial. ionii proiectaţi se ciocnesc frecvent cu nucleele atomilor materialului supus prelucrării şi expulzează sau împrăştie atomii de la suprafaţă.3. Astfel. de exemplu 100 keV. prin care impurităţi de dimensiune atomică sunt injectate în procesul de prelucrare a plachetelor semiconductoare. Acest tip de proces de penetrare adâncă este utilizat pe scară largă pentru implantarea ionică. se ciocnesc cu un atom ţintă localizat în poziţie opusă şi care aderă mai puternic decât în cazul depunerii obişnuite din vapori.3 nm.27. această procedură este numită gravare cu ioni difuzaţi sau prelucrare cu ioni împrăştiaţi. 128 . Astfel. care foloseşte ioni de înaltă energie ai unor elemente diverse. sunt orientaţi unidirecţional şi proiectaţi asupra suprafeţei materialului de prelucrat sub un vid înalt (1. atomul împrăştiat. Mecanismul prelucrării prin pulverizare/împrăştiere este prezentat grafic în figura 4. O altă dezvoltare o constituie procesarea reactivă care utilizează ioni de înaltă energie reactivi chimic. Spre deosebire de procesarea cu fascicul electronic. când atomul împrăştiat are o energie cinetică de câteva zeci de electronvolţi. O dezvoltare recentă o constituie amestecarea ionică. Echipamentul de bază pentru prelucrarea cu împrăştiere ionică este prezentat schematic în figura 4. ionii cu energi mai mari.1 nm) este comparabil cu distanţa medie interatomică a atomilor aflaţi la suprafaţă şi care este de ~0. Adâncimea de pătrundere a unui ion de Ar incident având 10 keV este estimată la a fi de câţiva nanometri sau de circa 10 straturi atomice. Drept consecinţă.un fascicul de electroni fin focalizat poate produce o gravare cu o acurateţe subnanometrică în procesarea atom cu atom bazată pe activarea reactivă. care este mai mare decât cea a unui atom obişnuit evaporat.26. pot penetra mai departe prin reţeaua atomică. după cum se arată în figura 4.4 Procesarea cu fascicul ionic dirijat O metodă fundamentală de procesare a materialelor care utilizează ioni este prelucrarea cu împrăştiere ionică. metoda este larg utilizată pentru tratamentul suprafeţei sau modificarea suprafeţei materialelor. procesarea este realzată în principal prin îndepărtarea materialului atom cu atom. Ionii de gaz inert. cei mai mulţi dintre ionii proiectaţi interacţionează cu atomii de la suprafaţa materialului din cauză că diametrul unui ion de Ar (0. când aceşti ioni posedă şi energie mai mare. viteza de reacţie este şi ea cu mult mai mare. În plus. 4. cum ar fi ionii de Ar acceleraţi în câmp electric până la o energie medie de 10 keV (corespunzând unei viteze de ~200 km/s). ionii reactivi derivaţi din CCl4 sunt utilizaţi pentru îndepărtarea Al sau CF4 pentru îndepărtarea Si. se poate realiza depunerea cu împrăştiere ionică. Pe de altă parte.3 10-4 Pa).27.

În general. utilizate pe scară largă.5 Procesarea suprafeţei cu plasmă Plasma este definită ca o stare electrică conductoare a gazelor în care coexistă un număr aproximativ egal de electroni şi ioni pozitivi. la presiune atmosferică.26 Instalaţie sursă a fasciculului ionic: tip de fascicul ionic focalizat pentru fabricarea lentilelor asferice 4. prezentate în figurile 4.20000 K şi este cauzată de recombinarea electronilor şi ionilor disociaţi. la presiuni scăzute. plasma datorată descărcării în curent continuu sau excitaţiei de microunde apare la temperaturi scăzute în 129 .45 GHz. 4. de asemenea.3. utilizând descărcare în curent continuu sau în rezonator de microunde de 2.Sursele de fascicule ionice de tip plasmă de înaltă frecvenţă sau tip avalanşă ionică.29 sunt. Totuşi. Fig. plasma apare la descărcarea în gaze în arc electric la temperaturi 10000 .28 şi 4.

4. 4.28 Sursa de fascicul ionic: tip plasmă de înaltă frecvenţă 130 . temperatura este determinată de energia cinetică a electronilor şi ionilor din starea respectivă.27 Model grafic pentru prelucrarea prin pulverizare cu ioni. Fig. Fig.comparaţie cu cazul presiunii atmosferice.

29 Sursa de fascicul ionic: tip avalanşă ionică (descărcare în curent continuu şi rezonator de microunde de 2.30 Epitaxia cu fascicul molecular (MBE – Molecular Beam Epitaxi) 131 .3. 4. 4. mecanismul de procesare este similar celor care utilizează fascicule de electroni şi fascicule de ioni. Fig. 4.6 Procesarea suprafeţei cu fascicul molecular Acest tip de proces este realizat prin bombardarea directă cu atomi şi molecule obţinuţi prin evaporare termică cu ajutorul unui fascicul de electroni în vid înaintat (10-7 – 10-8 Pa). Energia cinetică a atomilor sau moleculelor în această stare este mult mai mică (~1 eV) decât în cazul împrăştierii ionice a atomilor neutri.45 GHz) Nanoprocesarea materialelor poate fi realizată utilizând plasma la temperaturi joase şi presiuni reduse.Fig.

netedă. Dacă moleculele care au reacţionat sunt fie solubile. 132 . în care legătura chimică a moleculelor reactante este desfăcută şi se generează o nouă moleculă. un gaz sau un lichid reactiv chimic este aplicat unei poziţii specifice pe suprafaţa solidă a materialului de prelucrat. O reacţie chimică reprezintă o modificare în combinarea atomilor.31. a moleculelor reactante. 4. moleculele cu legături atomice H-H şi O-O pot fi desfăcute pentru a se forma o nouă moleculă având legăturile H-O-H. De exemplu. iar moleculele reacţionate solubile ori ca vapori sunt îndepărtate sau difuzate în gazul sau lichidul reactant înconjurător.30 şi 4.4. O astfel de procesare chimică a “bucăţilor” atomice are loc uniform şi la întâmplare pe suprafaţa materialului.31 Creşterea cristalelor cu fascicul molecular controlat prin intermediul unui computer digital Procesarea cu fascicul molecular în care “bucăţi” atomice sunt depuse direct se utilizează pentru creşterea epitaxială a cristalelor pe plachete semiconductoare.Fig. fie insolubile sub formă de vapori se formează un strat reactiv chimic pe suprafaţa materialului.4 Procesarea nanochimică şi electrochimică 4. generând o suprafaţă plană. Echipamentul tipic este prezentat în figurile 4. 4. permiţând realizarea unui control foarte fin al grosimii şi compoziţiei. În cadrul procesului. Acest tip de procesare atom cu atom a permis dezvoltarea unui proces de sinteză pentru crearea materialelor cu superreţele pentru componente microelectronice. procesarea chimică este în mod natural o procesare atom cu atom a materialelor. Moleculele reactive reacţionează apoi cu moleculele suprafeţei.1 Conceptul de procesare chimică şi electrochimică Din cauza naturii reacţiilor chimice.

viteza de procesare este foarte lentă. 4. Totuşi.2 Echilibrul în reacţiile chimice O reacţie chimică poate fi definită ca un proces în care legăturile moleculelor reactante sunt rupte fiind generate noi molecule. pe baza funcţiei de undă sau orbitalului atomic nu este discutată în prezentul subcapitol întrucât procesarea “atomică” a materialelor nu consideră în mod direct structura mecanic-cuantică atomică. Acurateţea dimensională ce poate fi obţinută (datorită erorilor aleatoare) în procesarea chimică reactivă este în domeniul nanometric. care implică echilibru chimic şi viteze de reacţie. reacţiile chimice sunt considerate numai la nivel macroscopic. atunci se poate spune că s-a realizat un tratament chimic reactiv al suprafeţei. controlul volumului sau adâncimii de prelucrare poate fi făcută numai prin reglarea timpului de procesare şi a vitezei de curgere a agenţilor de corodare. care se bazează pe energia potenţială termică. controlul poziţiei punctului de prelucrare şi al ariei pe care se face trasarea se realizează cu o mască de gravare obţinută prin metoda fotorezistivă.dacă însă moleculele reactante sau rezultate ca produşi de reacţie difuzează prin straturile superficiale ale materialului supus prelucrării şi reacţionează cu atomii sau moleculele din strat. energia de activare pentru reacţii este dată de potenţialul câmpului electric şi diferă de energia de activare obişnuită din reacţiile chimice. Acest subcapitol acoperă şi procesarea electrochimică. iar rezoluţia de procesare foarte fină. acestea nu sunt încă satisfăcătoare.4. Totuşi. acurateţea sau precizia dimensională este cât se poate de ridicată. pe baza energiei chimice potenţiale datorate stării cuantice a electronilor din modelul Bohr. ar trebui dezvoltate tehnici de măsurare şi control feedback in situ cu acurateţe nanometrică şi care să fie aplicate procesării chimice reactive. Pentru a se obţine produse de ultraprecizie cu acurateţe nanometrică (datorită erorilor sistematice) prin intermediul procesării sau corodării chimice sunt necesare măsuri in situ şi control de feedback al poziţiei punctului de prelucrare şi al volumului procesat (aria şi adâncimea). Acest lucru se datorează faptului că pentru reacţiile chimice. Tratarea microscopică a reacţiilor chimice utilizând teoria cuantică. Totuşi. În acest subcapitol. Deşi au fost dezvoltate mai multe tehnici in situ de măsurare şi control ale sistemelor care utilizează emisii de radiaţii secundare la punctul în care are loc reacţia chimică. acest lucru este dificil de realizat în practică. în condiţiile de procesare stabilă (temperatura şi nivelul de turbulenţă în curgerea reactanţilor şi a fluidelor implicate). Pentru obţinerea unei înalte acurateţe de procesare. Deşi acest tip de proces chimic utilizează un control cu buclă deschisă fără măsurători şi control in situ. În general. Pentru a investiga 133 . deoarece reacţia de bază este aceeaşi ca şi în cazul altor procese chimice obişnuite.

comportarea reacţiilor chimice în materialele reactante, este necesar ca mai întâi să cunoaştem tipul de legătură chimică predominantă în molecula de reactant, de exemplu ionică, covalentă, metalică sau moleculară (van der Waals). Apoi, trebuie determinat gradul de echilibru al reacţiei chimice şi viteza de reacţie. În consecinţă, pentru procesarea chimică reactivă tip atom cu atom a materialelor, este necesară selecţionarea unui material reactant potrivit cu materialul de lucru, prin considerarea gradului echilibrului chimic şi mărimii, vitezei de reacţie.
a) Energia Gibbs şi energia Helmholtz Tratarea macroscopică a reacţiilor chimice poate fi realizată pe baza utilizării energiei libere chimice a substanţelor reactante. În particular, energia Gibbs G, joacă un rol important în stările gazoase. Pe baza legii întâi şi a doua a termodinamicii, G este definit ca:

G = U + pV − TS , (Jmol-1)

(4.21)

unde U este energia internă a substanţei reactante gazoase. Aceasta este o energie naturală a materialului considerat care provine din energiile cinetice de mişcare liniară şi de rotaţie, din energia potenţială dintre nuclee şi electronii periferici, energia nucleului şi energia electrostatică şi magnetică a câmpului electromagnetic. Mărimea pV este lucrul mecanic extern necesar pentru a menţine substanţa reactantă la presiunea exterioară p şi la volumul V. Suma U + pV este denumită entalpia H, a substanţei reactante. Termenul final TS poate fi denumit energia entropică; T este temperatura absolută, iar S este entropia, definită conform legii a doua a termodinamicii, care afirmă că toate fenomenele evoluează către stări de entropie mai mare. Pentru solide, variaţia termenului pV în timpul reacţiei chimice este neglijabilă, astfel că se poate defini energia Helmholtz F, astfel: F= -TS+U, (4.22) Aici U include energia termică datorită vibraţiei atomice în jurul nodului reţelei din cristalul solid în loc de pV. Entropia este determinată de gradul de dezordine a stării microscopice a materialului şi este exprimată de următoarea ecuaţie a lui Boltzmann, utilizând costanta lui Boltzmann k=1,38 10-23 JK-1: S = k ln W (4.23) unde W este numărul de stări microscopice dezordonate ale materialului considerat, iar S=0 la T=0 conform definiţiei lui Planck. În practică, entropia S poate fi definită în termeni de creştere a entropiei dS dată de relaţia: dS = dQ / T (4.24)

134

unde incrementul de căldură, dQ, este căldura absorbită într-o transformare izotermă a unei reacţii chimice cvasistatice sau căldura care nu este disponibilă reacţiei chimice (anergie); rezltă că energia Gibbs G a unei reacţii chimice conform ecuaţiei 4.21 corespunde energiei potenţiale chimice. Acest lucru arată că într-o reacţie chimică sistemul se va deplasa dintr-o stare de energie Gibbs sau Helmholtz mai ridicată către o stare de energie joasă.
b) Echilibrul unei reacţii chimice Starea de echilibru a unei reacţii chimice este exprimată, în general, de următoarea ecuaţie pentru condiţii gazoase la presiunea totală p şi temperatura T:

aA + bB ↔ lL + mM

(4.25)

unde A, B sunt formulele chimice ale reactanţilor şi L, M ale produşilor de reacţie, iar a, b, l şi m reprezintă numărul de moli ai participanţilor, determinaţi de stoichiometria reacţiilor chimice. Cantităţile (concentraţiiile sau presiunile parţiale) de A, B, L şi m la echilibru pot fi determinate din bilanţul de energie Gibbs totală G, ale tuturor substanţelor considerate în reacţie, şi anume, ΔG = GRHS − G LHS = 0 (4.26) unde indicii subscrişi se referă la partea stângă şi respectiv, dreaptă a ecuaţiei 7.25. Energiile libere totale ale părţii stângi, respectiv drepte sunt exprimate prin: GL + G M = lμ L + mμ M G A + GB = aμ A + bμ B (4.27) unde μL, μM, μA, μB sunt energiile libere sau potenţialele chimice raportate la un mol, ale substanţelor L, M, A şi respectiv B. De aceea, la echilibru este valabilă relaţia:

(lμ + mμ M ) − (aμ A + bμ B ) = 0
μ L = μ 0 L + RT ln p L

(4.28)

Energia liberă, pentru starea gazoasă a lui L de exemplu, poate fi exprimată prin: (4.29) unde: μ0L este energia liberă a substanţei L la presiunea atmosferică standard de 1 bar (J mol-1); R – constanta gazelor (8,314 J mol-1K-1); T – temperatura absolută (K); pL – presiunea parţială a substanţei L (bar). Relaţia 4.29 poate fi obţinută pe baza următoarei proceduri: La temperatură constantă (dT=0) pentru un gaz ideal este valabilă următoarea ecuaţie: pV = nRT (4.30)

135

unde V este volumul, iar n reprezintă numărul de moli ai gazului. Pentru această condiţie, variaţia energiei Gibbs, dG, este exprimată prin: dG=Vdp conform ecuaţiei 4.21. Astfel,
ΔG = ⎛ p⎞ ⎛ nRT ⎞ dp = nRT ln⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜p ⎟ ⎟, p ⎝ ⎠ ⎝ 0⎠ p0

(4.31)

p

(4.32)

− b(lμ 0 B + RT ln p B ) = 0 Aceasta poate fi transformată în:

c) Constanta de echilibru pentru starea gazoasă şi legea acţiunii maselor Substituind μL= μ0L + RT ln pL şi pentru ecuaţiile corespunzătoare lui M, A şi B în ecuaţia de echilibru 7.28, vom obţine: (lμ 0 L + RT ln p L ) + m(μ 0 M + RT ln p M ) − a(μ 0 A + RT ln p A ) −

(pL p M ) a b ⎤ = 0 (lμ 0 L + m ln p L ) − (aμ 0 A + bμ 0 B ) + RT ln ⎡ (pL pM )⎥ ⎢ ⎣ ⎦
l m

(4.33)

unde pL, pM, pL şi pM sunt presiunile parţiale ale lui L, M, A şi respectiv B la echilibru în stare gazoasă. Mărimea ∆G, care corespunde variaţiei de energie liberă în stare standard pentru gaze, poate fi exprimată prin: ΔG0 = (lμ 0 L + m ln p L ) − (aμ 0 A + bμ 0 B ) Astfel, din ecuaţia 7.33 avem: ΔG0 = − RT ln K p unde:
l m K p = pL pM

(4.34) (4.35)

(

) (p p ) ,
a b A B

(4.36)

şi, de asemenea, K p = exp(− ΔG0 / RT ) (4.37) Kp este definită drept constantă de echilibru şi reprezintă raportul dintre cantitatea de reactanţi şi cea de produşi de reacţie, la echilibru. Relaţia din ecuaţia 4.36 este denumită legea acţiunii maselor. Cu alte cuvinte, Kp este raportul dintre presiunile parţiale (pL, pM) şi (pA, pB) la echilibru, pentru substanţele gazoase. Kp este o constantă care depinde de temperatură, după cum se observă din ecuaţia 4.37.
136

b´ este egal cu Ea/R unde Ea este o anumită energie de prag (barieră de energie). iar cantitatea de produşi de reacţie este mică. care poate fi determinată experimental utilizându-se ecuaţia lui Arrhenius: ln k = a . (4. după cum urmează: Kp>103>>1: produşii de reacţie sunt predominanţi în amestecul de reacţie. Astfel. atunci legea acţiunii maselor îşi păstrează forma dacă se egalează presiunea parţială a substanţei solide cu l. Pe de altă parte. k este o constantă de proporţionalitate. Atunci. se consideră că două molecule de HI se apropie sub o anumită distanţă care să le permită ciocnirea şi să formeze noile legături ale H2 şi I2. Kp~ 1: reactanţii şi produşii de reacţie sunt prezenţi în cantităţi similare. Teoria statistică a lui Boltzmann şi Maxwell arată că numărul de molecule cu o energie mai mare decât Ea este proporţional cu exp (-Ea/RT). C este concentraţia solutului în soluţie.4.40) . iar este costanta gazelor.38) unde: p este presiunea de vapori a solutului. Ecuaţia lui Arrhenius arată că probabilitatea ca moleculele de HI să fie disociate este proporţională cu numărul de molecule care au energia mai mare decât energia de prag Ea. Kp<10-3<<1: reactanţii sunt predominanţi. care corespunde stării standard. şi în acest caz legea acţiunii maselor poate fi aplicată la fel.39) Astfel. 4. în toate reacţiile chimice. Viteza de reacţie V este dată de: V=-d[HI]/dt=k[HI] .b´T k=exp(a´)exp(b´/T) .42) unde t este temperatura absolută iar a´ şi b´ sunt constante. Această energie Ea este denumită energia de activare a reacţiei chimice.41) unde [HI] este concentraţia de HI şi k este constanta de viteză a reacţiei. Asta înseamnă că atunci când energia liberă a moleculei de HI depăşeşte Ea la temperatura T.Dacă starea solidă este prezentă în reacţie. (4. cele două molecule reactante trebuie să posede suficientă energie liberă potenţială care să le permită 137 (4. se poate scrie următoarea relaţie analoagă cu cea pentru starea gazoasă: μ (l ) = μ (g ) + RT ln p (4. Proporţiile relative de reactanţi şi produşi de reacţie sunt indicate de constanta de echilibru.3 Viteza reacţiei chimice şi energia de activare Fie următoarea reacţie chimică: 2HI→H2+I2 . pentru substanţe dizolvate în soluţie se aplică legea lui Henry: p=kC (4.

Într-o reacţie electrochimică.44) .43. dacă ∆G>0. În acest caz. în cazul unei reacţii chimice care implică stările de energie liberă G1 şi G2.43) Fig. rezultă V > V´ şi reacţia se desfăşoară de la starea G1 către starea G2. atomii ionizaţi din lichidele reactante sunt acceleraţi de un câmp electric exterior până la o energie cinetică corespunzătoare energiei de activare a reacţiei. viteza de reacţie este determinată cu ecuaţia 5.apropierea sub o anumită distanţă pentru a se putea ciocni. De aici.32. Invers. viteza de reacţie V poate fi exprimată prin intermediul următoarei ecuaţii de tip Arrhenius: V = A exp(− E a / RT ) unde A este o constantă fundamentală pentru viteza de reacţie. În plus. Utilizând acest concept. drumul mediu liber dintre ioni devine mai mare decât în cazul mişcării browniene obişnuite şi probabilitatea ca atomii reactivi să se ciocnească unul de altul creşte. pentru o reacţie chimică de la G2 la G1 viteza de reacţie este dată de: V ′ = A exp[− (E a + ΔG ) / RT ] Atunci. 4. unde Ga=G1+Ea.32 Stări de energie liberă Mai mult. (4. rezultă că viteza de reacţie este limitată de probabilitatea ca o moleculă de reactant să aibă o energie liberă mai mare decât energia de activare Ea. viteza de reacţie netă a sistemului este: V − V ′ = A′ exp(− E a / RT )[1 − exp(ΔG / RT )] (4. 138 (4. după cum se poate vedea din figura 4. pentru ca reacţia G1→G2 să aibă loc trebuie ca starea G1 să atingă starea de activare Ga.45) astfel că. De aceea.

în practică. NOTĂ: Studenţii vor întocmi o temă de casă cu subiectul „ Metode şi tehnici de prelucrare nanotehnologică”. o procesare chimică.2007. trebuie să se facă apel la date experimentale de încredere din cauza dificultăţilor de a stabili un sistem optim pe baze teoretice. 139 .05.viteza de reacţie într-un câmp electric este mai mare decât cea în absenţa acesteia. Termen de predare 12. Pentru a realiza.

observată prin tehnica SEM. Situaţia din 1995 a nivelului de integrare a unui cip a fost după cum urmează: 128 Mbiţi şi 256 Mbiţi în producţia curentă. cu alte cuvinte în nanotehnologie.d. 256 M DRAM. În figura 6.1 Secţiune transversală prin Scale Integration) şi respectiv ULSI circuit integrat. observat În figura 5.3 se prezintă o cu ajutorul SEM (prin Hitachi secţiune transversală a unui tranzistor Limited) MOS (Metal Oxide Semiconductor) ce formează un element al unui DRAM. de asemenea. IC au fost îmbunătăţite continuu prin progresul tehnologiilor de precizie din domeniul opticii.25 μm.1 Producţia de ULSI 5. 512 Mbiţi la producerea de prototipuri. denumirea memoriei IC a fost schimbat din LSI (Large-Scale Integration) în VLSI (Very LargeFig. prototipul pentru (Ultra.2 se prezintă realizările integrării DRAM (Dynamic Random Access Memory).1 se prezintă o secţiune a unui circuit integrat avansat.1 Introducere Circuitele integrate (IC) reprezintă prin ele înşile produse care implică microtehnologie foarte precisă şi este. 1Gb în faza de cercetare. mecanicii. Circuitele integrate sunt îmbunătăţite an de an.1.m.CAPITOLUL 5 SISTEME DE FABRICAŢIE PENTRU NANOANSAMBLE COMPUSE DIN COMPONENTE DE PRECIZIE NANOMETRICĂ 5.8. controlului ş. Hitachi. care determină lăţimea minimă a liniei proiectate şi distanţa minimă dintre liniile de 140 . fabricat cu o microtehnologie foarte precisă.Large-Scale Integration). Tehnologia IC a pătruns în tehnologia nanometrică.a. Conform cu evoluţia integrării. În figura 6. Dimensiunea minimă acceptabilă în proiectarea liniilor de circuit integrat se numeşte regulă de proiectare. Dimensiunile microstructurilor pot fi estimate cu ajutorul scalei de 0.

după cum se prezintă în figura 5.1. cât şi ca element de circuit individual pe baza aspectului fizic al componentei. Fig.4.circuit. cum ar fi desenul porţii sau punctul de contact pentru conexiune.5. integrarea DRAM şi sistemul de litografie. Regula de proiectare adoptată în cele mai avansate circuite integrate este de 0. Procesul general de producere a unui circuit integrat are mai multe etape. prelucrarea plachetei constituie cel mai important pas.2 Procesul de producere a circuitelor integrate Un circuit integrat este fabricat pe baza unui proces ce este arătat în figura 6. Fig.35 µm pentru ULSI de 64 Mbiţi şi 0. În procesul global.3. Circuitul este pregătit printrun sistem de proiectare asistat de calculator (sistem CAD) sub forma 141 .2 Realizări în dezvoltarea circuitelor integrate: regula desenului (lăţime minimă a liniei). legate în serie sau în paralel.25 µm pentru un ULSI de 256 Mbiţi.5. de la proiectarea circuitului la asamblare şi ambalare. în funcţie de cerinţele procesului.3 Secţiune transversală a unui tranzistor MOS cu canal N 5. atât timp cât nivelul tehnologic de prelucrare al plachetei determină regula de proiectare a circuitelor. Circuitul electric al unui circuit integrat este proiectat luându-se în considerare atât proiectarea circuitului ca sistem.

în aceste cazuri. găsirea unei linii de marcaj pe plachetă sau poziţiile electrozilor pe cipul IC într-un timp scurt. iar viteza de detectare a desenului este critică pentru o prelucrare de productivitate înaltă. Procesul de prelucrare a plachetei va fi descris în detaliu mai târziu. în postprocesare. un circuit integrat este realizat ca un cip pe plachetă. de-a lungul liniilor de marcaj. unde circuitul integrat este fabricat pe plachetă. măştile sunt desenate de către un sistem de expunere la un fascicul electronic pe o placă de sticlă. O altă problemă comună o constituie poziţionarea sondelor pe testerul IC.configuraţiilor de mască corespunzătoare subproceselor de prelucrare a plachetei. se prepară o „felie" de Si dintr-un lingou. a dispozitivului maşinii de decupat şi a capilarităţilor de legare a firelor.5. Apoi. masca şi placheta sunt trimise în procesul de prelucrare. maşina de decupat şi instalaţia de realizare a conexiunilor întâmpină o aceeaşi problemă şi anume. Fiecare cip este testat electric de către un tester IC: puterea şi semnalele circuitului integrat sunt culese prin intermediul unei sonde IC care se deplasează pas-cu-pas în mod automat de la un cip la altul. şi în scopul atingerii unor performanţe electrice bune. O plachetă ULSI conţine câteva zeci sau sute de cipuri. cadrul de plumb este împachetat cu un material polimeric sau ceramic. denumită plachetă. pentru productivităţi mari sunt necesare o viteză şi o precizie de poziţionare mari. iar electrozii de pe cip sunt conectaţi la vârfurile electrozilor cadrului de plumb prin fire de Au de către un dispozitiv automat de realizare a conexiunilor. 142 .4 Sistem global de producţie a circuitelor integrate. lustruită şi corodată mecano-chimic pentru a se obţine o suprafaţă foarte plană. care reprezintă spaţii pentru decupare dintre două cipuri alăturate. Proiectare circuit Realizare configuraţie Desenarea Prelucrare Testare plachetă Asamblare Împachetare măştii plachetă Fig. Decuparea se realizează prin tăiere cu un disc de diamant rotativ. Placheta este lepuită. iar în final. în acest scop se foloseşte un sistem automat de recunoaştere a formelor. Astfel. Sonda IC. care sunt stocate în memoria calculatorului. Apoi. plachetele IC terminate sunt transferate în etapa de postprocesare a producţiei de circuite integrate. constituind suportul circuitului integrat. Conform acestor date. Apoi. Dimensiunea desenului punctului de conectare şi a liniei de marcaj nu poate fi foarte mică (un pătrat de ~ 30 μm şi respectiv 25 μm). placheta este tăiată în cipuri separate de către o maşină de decupat şi împachetate. care să preia o imagine bună a configuraţiei măştii în procesul litografic. Fiecare cip separat este legat la un cadru de plumb.

5. este de cinci ori mai mare decât desenul real realizat pe plachetă şi este denumit „reticul" în loc de „mască".5 Etape de fabricare a porţii MOS din siliciu Desenul master al circuitului integrat pentru stepperul optic. Este permisă o precizie a alinierii de 1/5-1/8 din lăţimea liniei de circuit. Linia g (465 nm) a lămpii de mercur de înaltă presiune cu arc a fost utilizată pe liniile de producţie.5. iar litografia cu fascicul electronic a depăşit nivelul de cercetare. În procesul fotolitografie. componenta principală a echipamentului pentru fotolitografie. şi este utilizat în cazul unui sistem de aliniere unul câte unul. În mod principial.3 Prelucrarea plachetelor Procesul de prelucrare a plachetelor conţine o serie de subprocese. Fotolitografiere Creştere de strat subţire Plachetă Corodare Depunere de strat subţire Dopare Creştere epitaxială Fig. în general. Unele etape tehnologice componente ale procesului pentru prelucrarea unei plachete (un ciclu conţine combinarea unui număr de subprocese înseriate pentru fabricarea unui singur strat) sunt prezentate în figura 5. Placheta expusă este developată pentru obţinerea desenului ca o mască pentru corodare sau dopare cu impurităţi. un circuit integrat posedă o structură multistrat. Factorul cheie în copierea desenului îl constituie puterea de rezoluţie a sistemului optic proiector. utilizată la fabricarea desenelor circuitelor integrate pe o plachetă. desenul este expus pe placheta acoperită cu fotorezist. Puterea de rezoluţie se îmbunătăţeşte cu scăderea lungimii de undă a sursei de lumină utilizate pentru expunere. Desenul iniţial (master) al circuitului IC este copiat pe plachetă prin procesul litografic. între care tehnologia cheie o constituie litografia.6.5. 143 . Alinierea unui desen care trebuie să fie expus peste un alt desen deja realizat anterior constituie o operaţie care trebuie realizată în fiecare etapă litografică. ce intră în alcătuirea sistemul litografic. Metoda fotolitografică este. Secvenţa tipică a unui astfel de ciclu este prezentată în figura 5. iar ulterior s-a trecut la utilizarea liniei i (365 nm). pe liniile de producţie.1.

Fabricarea straturilor subţiri este utilizată în unele faze ale procesului de prelucrare a plachetelor. Unele dintre procedeele utilizate în acest scop sunt creşterea de straturi subţiri. Metoda de depunere utilizată în fabricarea semiconductoarelor poate fi de două feluri în funcţie de principiul utilizat. un circuit integrat are o structură multistrat. în principiu. iar realizarea celor mai mici unităţi de circuit. Sistemele cu fascicul ionic de energie mare (200 keV la l MeV) sunt implementate pentru doparea mai adâncă a straturilor. Depunerea de straturi subţiri este folosită la fabricarea straturilor izolatoare. Prin 144 . Corodarea fizică constituie o tehnologie importantă pentru liniile mai înguste utilizate în ULSI. utilizând o atmosferă de gaze ce conţine materialul dopant sub formă de compus chimic. Pentru un strat de poartă în ULSI este necesar un strat de 50 nm de metal sau oxid metalic. Această metodă este folosită în diverse faze ale prelucrării plachetelor. depunerea prin pulverizare şi placare ionică reprezintă variante ale depunerii fizice din vapori PVD (Physical Vapour Deposition). oxidarea substratului de Si sau a stratului de Si constituie o metodă importantă pentru obţinerea unui bun strat izolator şi o interfaţă stabilă pentru alte materiale. cum ar fi pentru zonele sursă sau de scurgere. Pentru creşterea straturilor subţiri. Pentru dopajul de înaltă densitate se utilizează un sistem cu fascicul ionic de curent înalt (20-30 mA). a straturilor metalice şi altele.Unele părţi ale suprafeţei plachetei de Si sunt corodate printr-o metodă fizică sau chimică. faţă de corodarea chimică folosită comparativ pentru linii mai largi. Pentru fabricarea liniilor mai înguste a fost îmbunătăţită corodarea conform cu cerinţele de proiectare ale circuitelor. ca arie. de 10-200 keV şi curent 1-2 mA sunt folosite pentru doparea straturilor superficiale sau de densitate redusă de dopant. depunerea de straturi subţiri şi creşterea epitaxială. Pentru desenele mai fine utilizate în ULSI se foloseşte metoda de dopare cu fascicul ionic sau implantarea ionică atât timp cât adâncimea şi densitatea difuziei pot fi controlate şi comandate exact şi este posibilă prelucrarea la temperatură joasă. Dopantul este difuzat într-o porţiune determinată a desenului circuitului prin aperturile unei măşti. Pentru o corodare anizotropică fără deteriorarea stratului se foloseşte metoda de corodare cu fascicul ionic de joasă energie şi curent înalt. izolarea porţilor şi pasivarea. Doparea în zona porţii unui tranzistor MOS pentru controlul pragului a constituit o primă aplicaţie. După litografie şi corodare. Evaporarea în vid. Corodarea în plasmă sau corodarea cu ioni reactivi este de asemenea folosită pe liniile de producţie. Fasciculele de joasă şi medie energie. cum ar fi izolarea elementelor de circuit. după cum s-a menţionat deja. a fost posibilă pentru o înaltă integrare numai pe baza unei astfel de structuri. a straturilor semiconductoare. părţile corodate sunt dopate cu materiale cum ar fi fosforul sau borul pentru realizarea de zone semiconductoare de tip n sau p. mascarea pentru difuzia impurităţilor. Performanţele circuitelor integrate vor fi îmbunătăţite în continuare cu această tehnologie.

W şi Ta sau anumiţi compuşi chimici. Fig. anumite straturi de siliciu policristalin sunt depuse cu ajutorul CVD. Creşterea epitaxială este tipică pentru realizarea de straturi subţiri. cum ar fi: Al. în cele mai multe cazuri. plasmă sau fotoni. Depunerea chimică din vapori (CVD .aceste metode sunt depuse metale. Această metodă este folosită pentru obţinerea de Si cu impurităţi scăzute sau domenii de Si fără defecte. Un gaz ce conţine materialul ce urmează a fi depus sub forma unui compus chimic este descompus de o energie furnizată sub formă de căldură. pe stratul superficial al plachetei în unele faze ale procesului (straturi izolatoare sau realizarea conexiunilor).5. Siliciul monocristalin este crescut pe un substrat de Si.Chemical Vapour Deposition) constituie celălalt tip de metodă de depunere.6 Etape de fabricare a porţii MOS din siliciu 145 .

iar electronii secundari datoraţi marginilor sunt detectaţi. este importantă suprapunerea acestor 12 sisteme. şi încovoierea ei. lăţimea desenului. desenele de conexiuni sunt expuse dispozitivelor fiecărui cip de circuit integrat în parte. Unele corecţii îmbunătăţesc precizia de măsurare a coordonatelor. a dilatării termice a probei.1.1 Specificaţii de reglaj pentru un sistem de cap VCR Eroarea unghiului de atac [μm] Eroarea de rotaţie [arc·min] Distanţa de ieşire [arc·s] ± 3. În general. cât şi pe placheta fabricată la nivel de producţie. Un exemplu de specificaţie a maşinii este prezentată în tabelul 5. o linie de producţie conţine 12 sisteme litografice corespunzătoare fiecărui ciclu în operaţie paralelă. este scanat de către fasciculul electronic. iar materialul de conexiune este pulverizat peste desen pentru a realiza conexiunile dintre componente.0 ± 25. Erorile de mărire.0 În fabricarea ULSI desenul copiat pe plachetă este măsurat de către un sistem cu fascicul electronic. Desenul.4 Verificarea desenului O verificare de precizie a desenului este indispensabilă pentru copierea desenului în condiţii stabile atât pe mască. care are ca paşi liniile de margine.0 ± 14. Îmbunătăţirile optice au furnizat o precizie mai mare de detecţie a marginii. 146 . cum ar fi compensarea pentru lungimea de undă laser. Apoi. Dimensiunile sunt măsurate de către un interferometru laser. Compensarea presupune măsurarea arcuirii sau încovoierii probei şi corectează măsurătorile dimensionale ale coordonatelor către valorile care ar fi trebuit să fie observate dacă proba ar fi fost plană. Tabelul 5. 5. Dimensiunile critice ale desenelor. precum şi la nivel de cercetare. În faza finală de prelucrare a plachetei.1. Pentru a se realiza o detectare mai precisă a marginii se prevede o oarecare prelucrare a semnalului. Ciclul este repetat de circa 12 ori. Marginea desenului este detectată de sistemul optic cu microscop optic şi un scaner fantă pe imaginea mărită sau prin baleierea unui microfascicul luminos în loc de fantă.Aceste subprocese sunt combinate în ciclul de fabricare a unei plachete. poziţionare şi aliniere trebuie să fie luate în considerare în acelaşi sens şi să aibă aceeaşi toleranţă. care determină repetabilitatea măsurătorii. dimensiunile punctelor şi erorile de distribuţie ale tuturor coordonatelor de poziţie ale desenului sunt măsurate de o maşină de măsurare optică a coordonatelor. Mai întâi sunt verificate măştile sau reticulele înainte de utilizare în procesul litografic.

2.1. singura metodă utilă a fost pe baza unui sistem de raze X de micşorare prin proiecţie. măsurarea dimensiunii critice Nikon cu SEM pentru CD-180 EB Rezoluţia Repetabilitatea Dimensiunea plachetei Mărirea : Microscop electronic de baleiaj Microscop optic 600 – 200000 × 70 × / 200 × 5 nm (tensiunea de accelerare 3kV) ≤ 10 nm (3σ) 5 – 8 inch Fenomenul de încărcare este una dintre cauzele primare de rezoluţie scăzută în sistemele SEM în timpul observării şi măsurării specimenelor de joasă conductivitate. Totuşi. metoda ESD (Environmental Secondary Electron Detector). ceea ce a determinat o spectaculoasă îmbunătăţire a performanţelor. pentru realizarea unei linii de fabricaţie de 0. A fost dezvoltată o metodă de unică detecţie a electronilor secundari pentru a reduce această încărcare.5 Tendinţe viitoare ale sistemelor litografice Corespunzător cu progresul scalei de integrare a circuitelor integrate. Un exemplu de specificaţie de maşină este prezentat în tabelul 5. cum ar fi fotorezistul plachetei. Linia i poate fi folosită pentru producţia de 1 Gbiţi. 5. care a fost realizat pentru scopuri productive. cât şi pentru sursele laser cu excimeri ArF. Pentru proiecţia 147 . Un gaz aflat cu specimenul amplifică electronii secundari emişi de probă. Masca prin deplasarea fazei constituie o metodă importantă pentru îmbunătăţirea puterii de rezoluţie atât pentru linia i. precum şi dezvoltarea unui sistem de proiecţie de raze X au fost realizate.1 μm pe o linie de producţie pentru 4 Gbiţi ULSI. Pentru producţia de masă se foloseşte o sursă laser cu excimeri de KrF (248 nm). Modelul de testare pentru studiu îl constituie un sistem de expunere cu fascicul de electroni. iar încărcarea este restrânsă. Producţia de 64 Mbiţi ULSI a fost pornită cu o sursă de lumină de expunere cu o linie i (365 nm) şi un sistem de iluminare îmbunătăţit (metoda iluminării parţiale) pe aproape toate liniile de producţie. Studii fundamentale. sistemele de litografie sunt îmbunătăţite pentru a atinge rezoluţii mai înalte. Se realizează astefel l Gbit DRAM prin fotolitografie. dar în acest caz trebuie realizată o îmbunătăţire a puterii de rezoluţie. gândind că lungimea de undă a expunerii va fi în domeniul UV îndepărtat al laserului cu excimeri ArF (193 nm) şi că ar trebui realizate unele îmbunătăţiri pentru a se obţine o rezoluţie mai înaltă. Se aşteaptă ca sistemul optic să crească durata de folosire a unei liniei de producţie atunci când tehnologia de prelucrare-procesare nu va putea fi modificată prea mult.2 Specificaţii ale unui sistem de inspecţie a plachetelor.Tabelul 5.

5 nm la un diametru de 150 mm. o precizie de 20 nm pentru contur şi o rugozitate a suprafeţei de 0.9. O reflexivitate mai mică de 0. după cum se arată în figura 5. precum şi componente optice asferice pentru mai multe aplicaţii practice ale litografiei de raze X.razelor X. Reflexivitatea finită nu permite utilizarea mai multor oglinzi în sistemul de proiecţie. Cu sistemul optic tip Schwarzschild utilizat într-un sistem pe o singură axă. datorită distorsiunilor optice.7 Sistem de expunere prin proiecţie cu raze X tip Schwarzschild Radiaţiile X sincrotroice (SOR .7. Pentru fabricarea şi inspecţia componentelor optice de raze X ar trebui considerată nanotehnologia. expus şi developat pe un rezist PMMA. se foloseşte un sistem de oglinzi: lentilele optice nu pot fi folosite. Un multistrat Mo-Si cu 50 de straturi de perioadă 10 nm determină o reflectanţă de 60%. Într-o primă etapă sunt utilizate două oglinzi sferice într-un aranjament optic tip Schwarzschild.7. astfel că sistemul este denumit baleiază-şi-păşeşte. nu se poate expune o arie mai mare de 50 µm x 50 µm. Între mască şi plachetă va fi admisă o precizie de sincronizare a baleiajului de ± 10 nm pe plachetă. Un multistrat pentru razele X este alcătuit din două tipuri de straturi subţiri aplicate alternativ. Acesta a fost realizat de Nikon Corporation în colaborare cu Sortec Corporation în 1993. Fig. Pentru oglinda mare prezentată în figura 5. datorită marii lor puteri. sunt considerate ca potrivite. Expunerea are loc cip cu cip. Acoperirea multistrat constituie calea pentru reflexia razelor X de lungime de undă ~ 10 nm. într-un sistem de oglinzi de raze X. Un cip este expus de-a lungul unui fascicul precis de raze X baleiat peste el pentru a se obţine o distorsiune minimă a ariei. folosită pentru litografia de raze X. în cele mai multe cazuri. cu o grosime a stratului constantă. În figura 5. după cum se prezintă în figura 5.1 µm. s-a realizat o metodă sincronizată de baleiere a măştii şi plachetei. 148 .Synchrotron Orbital Radiation) sunt utilizate ca sursă. Oglinzile pentru sisteme optice cu raze X.8 este prezentat un desen realizat cu linii şi spaţii între linii de 0. necesită o foarte înaltă precizie. există o limitare foarte importantă: reflectanţa finită a oglinzii.01% se realizează cu suprafeţe de sticlă sau metale la un unghi de incidenţă aproape normal.5. Ca o îmbunătăţire.

Structura fundamentală a discurilor optice constă dintr-un substrat transparent optic pe care sunt formate canale submicronice şi/sau puncte pentru ghidaj. utilizatorii pot să-şi inscripţioneze datele proprii şi să le şteargă pentru reinscripţionarea datelor înmagazinate. pe care le pot citi în mod repetat fără însă a putea modifica datele memorate.2 Discuri optice Discurile optice se clasifică în discuri ROM (Read-Only Memory). Procesul de fabricare a discurilor optice este împărţit în două părţi principale: procesul de marcare şi prelucrarea discului. Astăzi sunt utilizate pe scară largă CD. În discurile reinscriptibile. precum şi dintr-un strat pentru înregistrare sau strat reflexiv. În discurile WO. CR-ROM şi LD. Discurile ROM au date preînregistrate numai pentru citirea acestora. 5.8 Linie şi spaţiu de 0. Fig. de cătreNikon şi Sortec (prin Nikon Corporation şi Sortec Corporation) 149 . utilizatorii pot să-şi incripţioneze datele proprii pentru a fi stocate.5. discuri inscriptibile WO (Write On memory) şi discuri reinscriptibile.1 µm pe un fotorezist PMMA expus cu un sistem de proiecţie cu raze X.

2.9 Sistem de expunere de proiecţie cu raze X tip baleiaj Procesul de marcare realizează forma de imprimare care este folosită pentru obţinerea substraturilor discului optic prin turnare sub presiune. Rezultatul acestei etape este denumit formă de sticlă. Substratul de sticlă este curăţat cu ultrasunete.10 se arată prelucrarea formei de imprimare (matriţei) pentru discul optic.6 µm. Etapele se prezintă după cum urmează: 1. Aceste procese de expunere şi developare sunt cele mai importante în realizarea formei de imprimare. Sunt folosite tehnologii submicrometrice şi nanometrice. precum şi asamblarea. De regulă. Pentru CD. În figura 5. Suprafaţa substratului de sticlă este finisat printr-o lustruire extrafină. Rugozitatea sa este < 10 nm. Fotorezistul pozitiv este aplicat pentru a se forma configuraţia fină. folosindu-se ca agent de cuplare silanul. spirală de puncte. 4. Fotorezistul este expus la fascicule laser. iar pentru discurile WO sau reinscripţionabile sunt expuse la două fascicule laser canalele spirale şi punctele adresă localizate între canale. 5.Fig. clătit cu apă deionizată şi uscat. Prelucrarea discului constă din turnarea sub presiune pentru a forma substratul şi a stratului de înregistrare sau reflectant. cu un singur fascicul laser. Fotorezistul este depus pe substrat prin centrifugare. În figura 5. iar planeitatea < 10 µm. Nichelul metalic este pulverizat peste forma de sticlă pentru formarea unui start conductor electric. 3. Fotorezistul expus este developat şi se formează desenele fotorezistului pe substratul de sticlă. CD-ROM sau LD se expune un rând. panta rândurilor acestor canale este de 1. El constă din fotolitografie submicrometrică şi transferul configuraţiei submicrometrice pe o formă de nichel. Acest proces este similar cu cel aplicat semiconductoarelor cu excepţia grosimii fotorezistului. 6. 5. Procesul de realizare a formei de imprimare pentru discul optic va fi descris în detaliu în cele ce urmează.11 se prezintă configuraţiile formei de sticlă a discurilor CD şi WO sau reinscripţionabile. 150 .

se obţine matriţa de presare. se face electroformarea în soluţie de sulfamat de nichel. deoarece şi aceasta este transferată pe substratul din plastic prin injecţie. Diametrul interior şi exterior este ajustat pentru maşina de injecţie. 9. 5. 10. Placa de nichel lustruită este imprimată cu poansonul. 8. Configuraţia suprafeţei este acoperită cu un strat de protecţie. Stratul de nichel depus prin electroformare corespunde negativului formei de sticlă. Partea din spate a plăcii de nichel electroformate este lustruită pentru a reduce rugozitatea la < 0. Utilizând drept catod stratul de nichel pulverizat.7. Fig. După îndepărtarea stratului protectiv de pe suprafaţă şi a fotorezistului cu solvent şi plasmă de oxigen.10 Prelucrarea matriţei de imprimare a discului optic 151 . Grosimea stratului electroformat este de 250 sau 300 µm.3 µm şi pentru ajustarea grosimii.

întrucât ea necesită litografia de autotipie.6 µm. Procesul de fotolitografie a matriţei de presare a discului optic va fi descris în detaliu. Folosirea unui arbore pe pernă de aer şi a unui glisor pe pernă de aer determină o precizie a rotaţiei de câţiva ppm şi o deplasare radială de <1 % a desenului înclinării longitudinale. folosit pentru focalizare servocomandei.12.9 nm). În continuare. Puterea fiecărui fascicul este comandată şi ele sunt modulate de un modulator A-O sau E-O (Electro-Optic). Sunt necesare un control şi o comandă precisă a puterii fasciculului pentru expunerea de autotipie şi oprirea precisă a developării de autotipie. Drept sursă laser se utilizează în general. se combină. Fabricarea canalelor în formă de V este dificilă. Partea principală a sistemului optic cu laser este prezentată în figura 5. un laser cu ioni de Ar (457. În cazul CD sau CD-ROM sunt formate adânciturile care au 9 lungimi.Fig.Polarized Beam Splitter). între ~ 0. cele două fascicule sunt combinate printrun PBS.3 µm. 5. Semnalele modulatoare sunt furnizate de către un codificator CD sau un generator de semnal preformat. După reglarea diametrului şi poziţiei fiecărui fascicul prin expansoare de fascicul. se realizează canale în formă de V şi adâncituri-adresă între canale de 1. de asemenea. a adânciturilor. Pentru expunerea canalelor şi adânciturilor submicrometrice. Echipamentul de expunere conţine un sistem optic cu laser şi un sistem mecanic de înaltă precizie. (b) WO sau reinscriptibile 11. Aceste fascicule sunt ghidate pe substratul de sticlă prin lentila obiectiv. iar fasciculul este împărţit în două de către un divizor polarizat (PBS . fasciculele laser trebuie să fie focalizate pe stratul de fotorezist astfel ca lentila obiectiv să fie acţionată de către servocomanda de focalizare. cu cele două fascicule un alt fascicul de laser He-Ne. Pentru discurile WO sau reinscriptibile în format ISO.11 Etaloane de sticlă: (a) CD. dar se pot folosi. Puterea fasciculului laser poate fi comandată cu un modulator A-O (Acustico-Optic).9 şi 3. şi lasere cu ioni de He-Cd sau de Kr. Acest echipament necesită precizie mecanică înaltă pentru rotaţia substratului de sticlă şi deplasarea lentilei obiectiv. Aceste fascicule sunt folosite pentru expunerea desenelor canalelor şi respectiv. de asemenea. Developarea de autotipie trebuie să fie oprită înainte ca developarea să atingă partea de jos a 152 .

Semnalele canalului şi adânciturii sunt specificate de către standardele ISO.13 Simularea semnalelor canalului: (a) semnal de ghidaj transversal. 5. 5. Semnalul 153 .12 Sistem optic cu laser pentru fotolitografia matriţei de imprimare Fig.fotorezistului astfel că este automat comandată prin detectarea prezenţei şi creşterii difracţiei a unui fascicul de monitorizare. (b) semnal de contrafază Canalele în formă de V sunt căile de ghidare ale discului optic. Fig.

5 µm şi adâncime de 100 sau 110 nm.canalului.13 sunt arătate rezultatele simulării semnalelor canalelor. Un Saticon este un tub videocaptor fotoconductor cu o ţintă pe bază de seleniu amorf. S-au realizat prin colaborarea între ECMA sau ISO.16. Ţinta unui Saticon este ilustrată schematic în figura 5. (b) matriţă de CD 5. În figura 5.3 Tub videocaptor de imagine (SATICON) Inima unui sistem de televiziune o constituie un tub videocaptor al camerei TV. iar adânciturile cu lăţimea de circa 0. 5. standardizările pentru discurile cu o capacitate de memorie de 2-3 ori mai mare faţă de cele uzuale şi de asemenea standarde pentru discurile CD-ROM de înaltă densitate. cu scopul de a se obţine imagini de înaltă calitate. semnalul de ghidaj transversal şi semnalul de contrafază se modifică în funcţie de lăţimea şi/sau adâncimea canalului în formă de V. În proiectarea Saticon-ului sunt luaţi în considerare mai mulţi factori. Aceste discuri optice prezintă un ghidaj de divizare mai îngustă şi adâncituri cu o densitate liniară mai înaltă vor fi fabricate în viitorul apropiat.14 sunt prezentate fotografii SEM ale unei matriţe de imprimare în format ISO şi o matriţă de imprimare CD. În figura 5.14 Fotografie SEM a matriţelor de imprimare: (a) matriţă în format ISO. În figura 5. care acţionează ca un electrod de semnal. peste electrodul de semnal se depune un strat subţire de oxid de ceriu (CeO2) pentru a face stabil 154 .4 µm sau 0. Apoi. adică un dispozitiv proiectat să convertească imaginile optice în semnale electrice.5 µm şi o adâncime de 150 nm. Pentru obţinerea unui semnal corespunzător sunt necesare canalele în formă de V cu lăţimea de 0. Au fost dezvoltate discuri optice cu o densitate de înregistrare mai înaltă.15 se arată două Saticon-uri: un tub de 18 mm cu focalizare magnetică şi difracţie magnetică pentru sistemele convenţionale şi un tub de 24 mm complet electrostatic pentru HDTV. Unele necesită tehnologii avansate de fabricaţie. Faţa unei plăci din sticlă de planeitate optică este acoperită cu un strat subţire transparent şi conductor. Fig. în acest subcapitol se descriu structura de bază a ţintei Saticon-ului şi tehnologia de fabricare aferentă. Acest tub este un traductor video optic.4 µm sau 0.

electrodul de semnal. el are o grosime de ~ 50 nm. Acestea reduc efectul de suprimare a curentului de întuneric. astfel că golurile fotoexcitate din regiunea fotosensibilă se pot deplasa liber către suprafaţa părţii de baleiere. Stratul ţintă al Saticon-ului este alcătuit din cinci substraturi. Absorbţia luminii incidente este. Aceste probleme au fost depăşite prin introducerea arseniului pentru a stabiliza seleniul în forma sa amorfă şi prin dopajul său cu telur pentru a se îmbunătăţi sensibilitatea la roşu.15 Saticonuri: tub de 18 mm pentru TV convenţional (în faţă) şi un tub de 25 mm Fig. Al treilea substrat furnizează un câmp electric neted la întregul strat.contactul de blocare.16 Secţiunea ţintei unui Saticon Curentul de întuneric scăzut şi alte caracteristici ale unui Saticon sunt produse de structura sa uniformă de blocare. 155 . Dacă stratul de CeO2 are o grosime < 5 µm.17. stratul de CeO2 şi stratul fotoconductor. Neajunsurile seleniului amorf le constituie viaţa sa scurtă (datorită cristalizării) şi insensibilitatea sa la lumina roşie. 8. el poate include defecte tip „gaură de ac". de asemenea. Reducerea grosimii stratului de CeO2 conduce la creşterea curentului de întuneric. şi care are o grosime < 100 nm. până la un minim. crescută. alcătuită din faţa plăcii de sticlă plană optic. să formeze insule discrete sau să faciliteze injecţia de goluri prin efect tunel. de asemenea. Primul şi al doilea substrat formează o regiune fotosensibilă. curentul de întuneric scade gradual. Fig. astfel că placa de sticlă şi electrodul de semnal trebuie să nu aibă nici un defect care ar putea modifica grosimea locală a stratului de CeO2 şi ar produce pete în imaginea TV. stratul de CeO2 trebuie să fie cât de subţire posibil însă. Pentru ţinta Saticon-ului. 8. în scopul realizării unei sensibilităţi înalte. după cum se arată în figura 5. în principiu. stratul ideal are o grosime de ~ 20 nm. pentru stratul de CeO2 se depune un strat subţire de material fotoconductor (stratul ţintă al Saticon-ului). să menţină un curent de întuneric scăzut. pentru care stratul are o grosime de ~ 30 nm. în final. ţinta Saticon-ului este o ţintă de blocare pe bază de seleniu amorf. Dacă grosimea stratului de CeO2 este mărită.

iar modificarea totală a frecvenţei în timpul depunerii este proporţională cu masa stratului depus. Detectorul D1 este ataşat mesei turnante şi trece prin spaţiul dintre băi şi regulatorii de deschidere. Mai multe băi de evaporare ce conţin substanţe. Fig. Frecvenţele de oscilaţie a detectorului D1 se modifică de la f0 la f1. Între fiecare manta şi masa turnantă sunt introduse o diafragmă obişnuită şi diafragmă independentă. cum sunt: Se. În figura 5. Al cincilea substrat previne injectarea de electroni de la fasciculul de baleiaj şi reduce emisia de electroni secundari. dar D2 este expus surselor numai în timpul depunerii unui substrat.19 se prezintă principiul de măsurare. D1 şi D2 sunt detectori plachetă din cristal de cuarţ pentru monitorizarea depunerii.18 se prezintă schema evaporatorului. Fe şi As2Se3 sunt plasate sub masa turnantă şi fiecare este acoperită de o manta prevăzută cu deschidere în partea superioară.17 Distribuţia compoziţională în structura de bază a ţintei Saticon Diafragma obişnuită comandă începutul şi sfârşitul depunerii de la toate sursele simultan. care se roteşte cu ~ 150 rot/min.Al patrulea substrat micşorează capacitatea de înmagazinare a ţintei pentru a reduce defazajul descărcării fasciculului. adică feţele plăcilor de sticlă acoperite cu un strat de electrod de semnal şi un strat de CeO2. Diafragmele independente sunt regulatori de deschidere care comandă vitezele de depunere în mod separat. În figura 5. Frecvenţa de rezonanţă a plachetei din cristal de cuarţ se modifică atunci când primeşte o depunere. 5. D1 întotdeauna primeşte o depunere de la o baie. A fost dezvoltată o tehnologie de evaporare multistrat pentru a face posibilă realizarea acestei structuri complexe. 156 . sunt amplasate lângă marginea unei mese turnante. Detectorul D2 este plasat pe masa turnantă în aceeaşi poziţie ca şi substraturile. atunci când monitorul trece peste o baie de evaporare A şi de la f1 la f2 după trecerea peste următoarea baie B. în consecinţă. Substraturile. Viteza de modificare a frecvenţei de rezonanţă este proporţională cu viteza de depunere.

. a doua. comandat prin calculator Fig.a n-a depuneri de la baia A. f An sunt modificările de frecvenţă datorate primei.Astfel... iar f1 − f 2 = f B1 este datorită depunerii de la baia B în timpul unei singure treceri. .m.19 Monitorizarea grosimii 157 .a. iar viteza de evaporare din fiecare baie este menţinută constant în timpul depunerii. În acest mod. + f Bn ş... f 0 − f1 = f A1 reprezintă modificarea frecvenţei datorită depunerii de la baia A în timpul unei treceri.. 5. Fig.. 5. iar cea de la baia B din f B = f B1 + f B 2 + . f A2 ..18 Construcţia unui sistem de evaporare multistrat.d. Semnalele sunt transmise înapoi la regulatorul curentului băii. viteza de evaporare pentru fiecare baie poate fi detectată în mod separat cu un singur monitor de cuarţ. un contor digital de frecvenţă şi un calculator. Grosimea totală a depunerii de la baia A poate fi calculată din f A = f A1 + f A2 + .. + f An unde f A1 ..

considerat drept parametru. Acest lucru a fost confirmat de caracteristicile răspunsului spectral ale ţintei. un mare număr de plăci. deşi încă s-au evidenţiat separări de microfaze.Te-As2Se3-. proprietăţile electrice au fost considerabil diferite între Δt= 1 nm şi Δt = 30 nm. în acelaşi timp. de asemenea. cel puţin în legătură cu lăţimea benzii optice. să fie realizat cu o grosime uniformă şi pot fi prelucrate. nu este uşoară obţinerea unui film amorf de Te. performanţele filmului multistrat de Se-Te este probabil să aproximeze pe cea a unui aliaj amorf. Substraturile unei ţinte Saticon astfel depuse au aproape în totalitate aceleaşi proprietăţi fizice ca ale materialelor amestecate uniform. în realitate. fiecare dintre ele primind semnale determinate de rapoartele compoziţionale programate anterior. Te şi As2Se3. Te cristalin pur are o bandă interzisă foarte îngustă de 0. O problemă a sistemului este aceea că viteza de depunere pe un substrat diferă în funcţie de distanţa faţă de centrul de rotaţie al mesei turnante. viteza de evaporare este scăzută. Trebuie remarcat faptul că filmele depuse prin această metodă nu sunt amestecuri uniforme de materiale amorfe. Stratul ţintă al Saticon-ului poate. Proprietăţile fizice ale filmelor multistrat de Se şi As2Se3 amorf au fost. Acest lucru se întâmplă deoarece.3 eV. atunci când grosimea medie a fiecărui strat elementar este < l nm. Masa stratului depus în timpul traversării peste o baie de evaporare este determinată de viteza de evaporare din baie şi de timpul de expunere. se poate admite că banda interzisă. Ca o metodă alternativă pentru păstrarea unei viteze constante de evaporare. filmul depus poate avea o structură multistrat de forma Se-Te. De aceea. prin modificarea grosimii unui singur strat Δt al fiecărui component. Analiza termică a indicat faptul că filmul multistrat cu Δt=l nm a fost de o înaltă uniformitate. .. anexaţi băilor de 158 . dacă fiecare strat individual este suficient de subţire. astfel că grosimea medie a unui singur strat al fiecărui component poate fi < l nm..Se. Această metodă a făcut posibilă realizarea unui control perfect al uniformităţii laterale a grosimii fiecărui strat individual. Deşi timpul maxim de expunere este limitat de deschiderile din manta. timpul real de expunere este decis de combinarea diafragmelor independente. în timp ce proprietăţile optice au fost efectiv neafectate. se pot dispune în incinta vidată detectori fixaţi. Problema a fost compensată printr-o proiectare atentă a configuraţiei spaţiului deschis.Viteza reală de depunere şi raportul compoziţional pe un substrat sunt detectate secvenţial în timp. viteza de trecere peste baia de evaporare se modifică. de către D2. Acest lucru sugerează că barierele de contact între straturile de Se şi As2Se3 sunt desăvârşite în acest domeniu de grosime. investigate.Se-As2Se3. în aliajul amorf SexTe1− x este dat de E g = E g ( Se) ⋅ x + E g (Te) ⋅ (1 − x ) . Eg. se poate presupune că Te amorf are aproape aceeaşi lăţime a benzii interzise ca şi Te cristalin. de aceea. Caracteristicile răspunsului spectral au fost chiar mai importante pentru un film multistrat de Se şi Te. Deşi. Mai mult. Dacă se utilizează seturi separate de evaporatoare pentru Se.

sistemele de evaporare s-au folosit la producţia de masă a tuburilor videocaptoare. Camerele video au devenit un lucru obişnuit. În figura 6.3 se prezintă specificaţiile principale.400000. mărimea a scăzut de la 1. 270 000 .21 se prezintă tendinţa pentru CCD estimată de către autori.7 mm). Pe de altă parte. Pentru o definiţie TV înaltă sunt utilizate CCD-uri cu cel puţin 2 milioane de pixeli.08 mm) a depins de îmbunătăţirea sensibilităţii lor. Ca exemplu.2 inch la 1. cu această metodă s-a realizat un dopaj de ordinul ppm.4 Dispozitive cu cuplaj de sarcină (CCD) CCD (Charge-Coupled Devices) este utilizat curent în două aplicaţii: una este senzorul liniar în echipamentul de fax.47 mm). În figura 6.0 inch (12. sub formă de camere video foarte mici în diagnosticări ale stomacului la aplicaţii de videotelefonie şi la aparate de luat vederi electrice. Producerea cu succes a CCD de 1/5 inch (5. Mărimea orificiului A poate fi modificată prin surse diferite. în transmisiile cu camerele TV. Straturile ţintă de grosime uniformă contribuie la sensibilitatea înalt uniformă peste zona baleiată. numărul de pixeli s-a plasat între 270000 . 5. Controlând constituenţii fiecărui strat. În general. cele DRAM reprezintă prima linie a tehnologiei. În acest sistem. 320000 (320 k)-pixeli (format PAL) fabricat de Toshiba. şi ulterior la dimensiunea de 1/4 inch (6.35 mm). Camerele video domestice au devenit mai mici şi mai uşoare de la an la an. generaţia 4 M DRAM corespunde celei de 1/3 inch. Printre dispozitivele MOS obişnuite. de exemplu 1/3 inch) şi numărul de pixeli (de exemplu 320000). cealaltă aplicaţie este de senzor de arie pentru câmpurile foto. inclusiv autoexcitaţie înaltă şi pe termen lung. cu caracteristici superioare.20 se prezintă un CCD de 1/3 inch (8. iar în domeniul medical. iar în industrie. fiecare înveliş trebuie să fie prevăzut cu două deschideri: orificiul A pentru depunerea pe substraturi şi orificiul B pentru detectorul de monitorizare a vitezei de evaporare. Curenţii băilor de evaporare sunt comandaţi prin monitorizarea constantă a vitezei de evaporare independent de viteza mesei turnante. însoţind scăderea dimensiunii CCD. specificaţiile principale pentru CCD sunt lungimea diagonalei (adică formatul optic. Această tehnică de dopare a fost aplicată cu succes la fabricarea structurilor pentru o ţintă avansată.evaporare. iar în tabelul 6. în comparaţie cu tendinţa generală pentru memoria DRAM. CCD-urile au reguli de proiectare similare celor pentru generaţia principală DRAM. în CCD. 159 . De fapt. iar producţia simultană a multor plăci realizează caracteristici uniforme ale tuburilor fiecărui lot.350 000 pixeli pentru CCD. camerele video sunt folosite pentru inspecţia cantitativă şi ca sisteme de imagine pentru de roboţi. făcând posibilă selectarea unui domeniu larg de viteze de depunere.

4 (V) Tip mozaic complementar 16 pin Interlinie 50 600 1 (standard) 0 (standard) 0. Aşa cum se arată în figura 5.9 (0) × 3. CCD orizontal (HCCD) şi amplificator de direcţie (SA) (fig. 320000 pixeli. se foloseşte un 160 . CCD vertical (VCCD). 0.4. Cipul de siliciu.7 (V) 9.22). cipul de siliciu cu filtrul de culoare este amplasat în interiorul ansamblului şi este sigilat cu capac de sticlă.20 Forma exterioară şi secţiunea transversală a CCD (1/3 inch . are patru circuite: fotodiodele (PD). Toshiba) Tabelul 5.1 Fabricarea şi configuraţia CCD Un CCD este alcătuit din trei părţi: cipul de siliciu. 5.015 (standard).3 Specificaţiile principale pentru TCD Toshiba Formatul optic Numărul total de pixeli Numărul efectiv de pixeli Mărimea imaginii [mm] Mărimea celulei elementare Filtrul color Împachetarea Metoda de transfer Sensibilitatea [mV lx-1] Tensiunea de saturare [mV] Zgomotul curentului de întuneric Defazajul imaginii [mV] Raportul de murdărire [%] Marginea de supraluminozitate Viteza obturatorului electric [s] 1/3 inch (8 mm) 545 (0) × 587 (V) 514 (0) × 581 (V) 4. care este componentul principal al senzorului de imagine. Pentru a mări rezoluţia de culoare.Fig.20. Filtrul de culoare este format direct pe cip prin colorare.6 (0) × 6. filtrul de culoare de pe cip şi ansamblul.03 (maximum) 1000 de ori energia luminoasă standard 1/50 – 1/100000 5. 5.

aşa cum se prezintă în figura 5. * Liniile pline reprezintă generaţia principală de DRAM-uri * În producţia de masă a CCD-urilor. lăţimea porţii şi lăţimea canalului îngropat sunt chiar mai mici.aranjament complementar de culoare. 5. Secţiunea transversală şi secţiunea orizontală ale unui pixel sunt prezentate în figurile 5.23 Aranjamentul culorilor 161 .6 µm x 6. 8.4 µm pentru CCD de 1/2 inch şi 9.4 µm pentru CCD de 1/3 inch. Celula elementară a unui pixel este mică: 9.24 şi 5.6 µm x 8. Aria expusă a fotodiodei. 8.22 Configuraţia CCD Fig.25.21 Tendinţa de dezvoltare a CCD în comparaţie cu tendinţa generală pentru memoriile DRAM Fig.23. regula de proiectare a DRAM pentru generaţia considerată pare a fi fost adoptată într-un an de la începerea producţiei de masă a DRAM-ului respectiv Fig.

5. În acest fel. sarcinile unei întregi coloane de pixel sunt transferate către HCCD.22). 5. aceste sarcini la o viteză foarte mare către amplificatorul de direcţie folosind un ceas difazic (ΦH1ΦH2). la rândul său. 5.24 Secţiune transversală printr-o celulă elementară Fig. VCCD transferă aceste sarcini către etapa următoare utilizând un ceas tetrafazic (ΦV1-ΦV4).Fiecare fotodiodă dintr-un pixel înmagazinează sarcini (electroni) proporţional cu intensitatea luminii şi transferă aceste sarcini către VCCD (fig. Acest amplificator amplifică sarcinile pentru a comanda încărcarea exterioară. Toate sarcinile din coloanele de pixeli sunt transferate către HCCD în timpul unei singure perioade de baleiere TV a câmpului. Fig. Apoi.25 Construcţia principială a VCCD 162 . HCCD transferă.

culorile complementare sunt în general. G . pentru câmpurile impare ale baleierii TV. proporţional cu intensitatea luminii din timpul următoarei perioade de baleiaj TV a câmpului. cele două combinaţii Gr +Ye şi Mg +Ye sunt realizate într-o singură linie a VCCD.4. Într-un receptor TV. în acest fel stratul n+ este epuizat şi vor fi stocate sarcini noi. combinaţiile Cy+Gr şi Cy+Mg în linia învecinată. sarcinile din fotodiodele celor de al (n-l)-lea şi n-lea pixeli sunt combinate şi transferate. după cum urmează: Ye=R+G. sarcinile combinate sunt transferate etapei următoare una câte una. Apoi. în regiunea spectrului vizibil. Acest lucru duce la crearea de perechi de electroni şi goluri. Mai întâi. Cy=B+G.26 se arată sincronizarea transferului pentru un VCCD. 5. iar celelalte două combinaţii Mg+Cy şi Gr+Cy în linia învecinată. Pentru câmpurile impare. Când lumina este focalizată pe fotodiodă. Golurile sunt scoase 163 . Fig. B .26 Sincronizarea transferului pentru VCCD 5. sarcinile din fotodiodele celor de al n-lea şi (n+l)-lea pixeli sunt transferate către VCCD-ul lor şi combinate. sarcinile libere din stratul n+ al fotodiodei sunt „spălate" către VCCD.albastru). Pentru câmpurile pare. Informaţia de culoare conţine un set de opt pixeli. Mg=B+R (unde s-au folosit notaţiile: R .În VCCD sarcinile sunt transferate.verde. după cum urmează.23. informaţia RGB (roşu-verde-albastru) se formează din combinaţiile amintite. conform unor impulsuri ale ceasului tetrafazic. aşa cum se prezintă în figura 6.roşu.2 Principiul CCD-urilor a) Fotodioda Când se aplică un impuls de comutare de câmp pe cea de-a doua poartă de polisiliciu. În figura 6. Pentru câmpurile impare. electronii din banda de valenţă absorb energia luminoasă şi sunt excitaţi către banda de conducţie.

Pentru a se transfera sarcini către etapa următoare. n şi n-. iar în starea lor epuizată. care are o tensiune de scurgere înaltă (OD). Pentru transferul sarcinilor către etapa următoare. Acest lucru se realizează prin aplicarea unui impuls pozitiv la partea de sus a porţii VCCD. (2) HCCD este comandat de un ceas bifazic. pentru a primi sarcini. În acest fel. după cum se observă în figura 5. b) VCCD Mai întâi. Sarcinile stocate în stratul n al H1 sunt transferate către stratul n al ΦH2. după cum se arată în figura 5. iar electronii sunt stocaţi în stratul n+ al fotodiodei. (3) viteza de transfer este mult mai rapidă decât în cazul VCCD.29. conform figurii 5. straturile canal îngropate de tip n ale VCCD sunt epuizate şi vor avea sarcini pozitive. 8. potenţialele ambelor straturi sunt diferite. În figura 5. circuit-poartă de resetare şi un circuit-poartă de ieşire. Dimpotrivă. În figura 5. tensiunea de poartă este fixată la 0 V iar partea inferioară a potenţialului este adusă la o tensiune pozitivă. este necesară îndepărtarea tuturor sarcinilor libere din canalul îngropat de tip n al VCCD. un condensator variabil.către stratul p+ al fotodiodei şi către canalul opritor.22. 8. fazele ΦH l şi ΦH2 sunt fixate la 0 V.28 se arată curba de potenţial al VCCD.29. respectiv la 5 V.27 Profilul potenţialului al PD Fig. care înconjoară fotodioda).30. Fig. d) Amplificatorul de direcţie Amplificatorul este construit din surse de urmărire în două etape. se aplică o tensiune de poartă negativă în scopul fixării părţii inferioare a potenţialului la ~ 0 V.27 se arată curba de potenţial a fotodiodei. c) HCCD HCCD este diferit de VCCD din trei motive: (1) canalele îngropate ale unui HCCD sunt alcătuite din două tipuri.28 Profilul potenţialului al VCCD 164 . după cum se observă din figura 5.

blochează sarcinile de la HCCD. Diferenţa de potenţial faţă de referinţă este amplificată de către sursele de urmărire. 5. se aplică un impuls de resetare circuitului-poartă.29 Structura de bază a HCCD Când poarta finală a HCCD este fixată la 0 V. în două etape. micşorându-şi potenţialul prin sarcinile negative. Fig. 5. astfel încât potenţialul condensatorului variabil devine egal cu potenţialul de scurgere. Circuitul poartă de ieşire. ce constituie sursa porţii de resetare. amplasat între condensatorul variabil şi poarta finală a HCCD. Pentru a se furniza un potenţial de referinţă pentru condensatorul variabil. în prima etapă este conectat la condensatorul variabil.Circuitul de poartă al sursei de urmărire. sarcinile se deplasează către condensatorul variabil.30 Sincronizarea HCCD 165 . Fig.

Funcţia celei de a treia cavităţi P este de a „scoate" rapid sarcinile suplimentare către scurgerea de supraîncărcare. A treia este aceea de a face posibilă descărcarea rapidă a sarcinilor fotodiodice către scurgerea de supraîncărcare prin menţinerea potenţialului p+ la 0 V în sincronizarea închizătorului electronic. iar în tabelul 5. de regulă.22 arată secţiunea transversală a unei celule elementare. adică a defectelor de imagine care arată ca nişte arcuri. Pentru a forma stratul n+ se foloseşte un implantator Mev pentru a se stabiliza cantitatea de impurităţi. este de a reduce curentul de întuneric generat de stările de suprafaţă la 1/5 .1/6 din cel fără stratul p+. a treia cavitate P şi substratul n. conducând la o tensiune de saturare stabilă a semnalului (Vsat).4.4 Fluxul tehnologic pentru CCD Proces Proces plachetă de siliciu Prelucrare filtru color pe cip Primul test Împachetarea Al doilea test Remarci Formarea senzorului de siliciu pentru imagine Formarea filtrului color pe cip Selectarea cipurilor bune pentru împachetare Asamblarea cipului cu filtru color pe un ansamblu Testul final înainte de expediere 166 . fluxul global de prelucrare a CCD-urilor. iar adâncimea sa este de 3 4 µm de la suprafaţa siliciului. aplicat porţii de polisiliciu. făcând posibilă închiderea cu viteză variabilă. a doua cavitate P.4. VCCD-ul are cinci straturi de impurităţi: canalul îngropat de tip n. Substratul n este. Stratul p+ are trei funcţii importante. Prima. Dacă acest lucru nu este făcut când fotodioda este expusă luminii puternice. un strat crescut epitaxial pe baza substratului de tip n pentru prevenirea vârtejurilor. prima cavitate P. A treia cavitate P este formată de către un implantator Mev. a treia cavitate P şi substratul n. imaginea de pe ecranul TV va avea o supraluminozitate datorată sarcinilor suplimentare care pătrund în VCCD de la fotodioda supraîncărcată. A doua funcţie este de a îndepărta efectiv defazajul imaginii prin menţinerea potenţialului p+ la 0 V. a) Prelucrarea plachetelor Fotodioda are patru straturi de impurităţi în direcţia longitudinală a siliciului: p+. n+. Straturile p+ şi n+ sunt formate printr-un proces de implantare cu autoaliniere. Tabelul 5.5.3 Procesul de fabricaţie În figura 5.

de regulă.31 Relaţia dintre proporţia de „murdărire" şi grosimea primului izolator Sub canalul de tip n îngropat se formează prima cavitate P pentru a se evita neregularităţile care apar ca pete strălucitoare. se acoperă stratul de bază pentru a se realiza o suprafaţă netedă. azuriu. Pe partea superioară a cipului de siliciu se depune un film de nitrură pentru a bloca penetrarea de către metalele grele sau metalele alcaline cum ar fi Na. În tabelul 5. aşa cum se arată în figura 5. o singură culoare este atribuită de la galben.31. Prima şi a doua poartă n+ din siliciu poli-cristalin se suprapun. Grosimea porţii este mai mare decât cea pentru DRAM sau reţeaua de poartă (11-15 nm). se acoperă cu un strat de vopsire. Apoi. Deasupra acestuia este formată o microlentilă.5 se sumarizează grosimile filmelor şi toleranţele lor.25. Primul strat de metal este format pe primul strat izolator pentru a proteja VCCD de lumină. W sau alte metale grele. Chiar un defect tip „vârf de ac" de 5 nm poate determina un defect de imagine. b) Filtrul color În CCD-urile color. stratul intermediar este acoperit.Fig. aşa cum se arată în figura 5. pentru a preveni infiltrarea umidităţii şi pentru a reduce stările de suprafaţă ale siliciului. Filtrul color este format direct pe cipul de siliciu. 5. deoarece se aplică o tensiune mai mare. care se gravează printr-un proces de fotogravare. Este necesară realizarea unei grosimi < 300 nm pentru reducerea neregularităţilor. De aceea. Izolatorii sunt depuşi pe metal pentru a se forma un plan neted şi pentru a proteja metalul. Pentru a se reduce în continuare efectul de „murdărire" datorat neregularităţilor. grosimea izolatorului ar trebui făcută cât mai mică posibil. Partea reziduală este vopsită prin imersare într-un lichid de vopsire. Apoi. De regulă. Mai întâi. purpuriu şi verde pe fiecare pixel. peste primul strat de metal se aplică un al doilea strat metalic de protecţie. materialul primului strat de metal este din Al. Filmul de oxid al porţii este. pentru a realiza transferurile de sarcină în mod lin. iar curentul de scurgere trebuie să fie minimizat. oxid crescut termic sau ONO (oxid-nitrură-oxid). de regulă capeină. în mod separat între straturile vopsite superior şi 167 .

în particular. Fig. se efectuează un prim test pentru a elimina cipurile de calitate inferioară. Pentru a se reduce grosimea filtrului color. stratul intermediar poate fi omis printr-un tratament special al straturilor vopsite. aşchiile de siliciu produse în urma procesului de decupare sunt îndepărtate cu mare grijă.5 Grosimile filmelor folosite în general la CCD-uri Grosimea filmului [nm] 60-100 300-600 100-300 400-1000 350-1000 500-800 350-500 350-500 Variaţia grosimii [±3σ] 3-5 30-60 10-30 40-100 35-100 50-80 35-50 35-50 Oxidul porţii Siliciul policristalin pentru poartă Primul izolator Primul metal Al 2-lea izolator Al 2-lea metal Al 3-lea izolator Pasivare După repetare depunrii a trei straturi alternate de strat vopsit şi strat intermediar. Numai cipurile bune sunt împachetate. dacă o particulă de l µm se depune pe fotodiodă. care constă din decupare în pătrăţele. Culoarea verde este produsă prin suprapunerea galbenului şi azuriului. în figura 5. realizarea conexiunilor. stratul de sus este acoperit pentru protecţie şi se formează o microlentilă ale cărei grosime şi formă sunt comandate ca să focalizeze lumina pe fotodiodă.32 se prezintă procesul de împachetare. fixarea calotei de sticlă şi sigilarea.inferior.32 Fluxul procesului de împachetare 168 . performanţele cipului vor avea de suferit. Astfel că procesul de împachetare trebuie să fie condus cu grijă pentru a se preveni depunerea de particule străine pe cipuri. Grosimea totală a filtrului color este ~ 6-9 µm. c) Împachetarea După ce filtrul color este format. Tabelul 5. montare. adică tratament de culoare fixată. 8. în timpul procesului.

(3) tehnologia care a necesitat realizarea preciziei de aliniere şi prelucrare a fiecărui element de ± 300 nm. în care sunt prezentate defectele principale. t 169 .33 Relaţia dintre numărul electronilor de intrare în SA şi tensiunea de ieşire.4.33 se arată relaţia dintre tensiunea de ieşire a amplificatorului şi numărul electronilor de intrare. Primul este efectuat la temperaturi ridicate.4 Nanotehnologia în producţia de masă a CCD Există trei aplicaţii ale nanotehnologiei în producţia de masă a CCDurilor: (1) tehnologia ce implică curenţi de semnal foarte mici de l fA . în care sunt reprezentate defectele principale Fig. 8.34 Defectele imaginii Relaţia dintre numărul electronilor de intrare (sarcini combinate a două fotodiode) în amplificator şi suma curenţilor generaţi în două fotodiode în timpul unei perioade de câmp a baleiajului TV este: q I = n⋅ . 8.d) Testarea Pentru CCD-uri sunt realizate două teste. precum şi mici neregularităţi ale imaginii. este dificilă şi consumatoare de timp. în timp ce ochiul uman poate detecta defecte de 100 nm. care sunt uşor de detectat la temperatura camerei. Fig. Al doilea test este condus la temperatura camerei pentru detectarea defectelor rezultate de la împachetare şi defecte cum ar fi prezenţa configuraţiilor fixate în liniile verticale. testarea automată în înlocuirea inspecţiei vizuale realizată de oameni este importantă din punct de vedere al economiei şi exactităţii. a) Tehnologia curenţilor foarte mici În figura 5. Deşi. pentru a se detecta defecte cum ar fi curenţii generaţi de defectele cristaline din siliciu. cum ar fi defectele de 100 nm şi neregularităţile observabile ale imaginii. 5. (2) tehnologia implicată în procesul global de eliminare a defectelor de imagine.l pA.

Contramăsurile includ reducerea contaminării cu metale grele. Linii verticale. în principal. (2) reducerea contaminării cu metale grele în toate procesele. rezultă V = 2 mV. n . Defectele principale în CCD.5 fA. 2. şi realizarea căii de transfer a sarcinilor în mod omogen. Curentul implicat este de ~ 1. Contramăsurile principale sunt: (1) utilizarea unui substrat de tip n care are un strat cu o concentraţie scăzută de oxigen. t timpul unui baleiaj TV. b. sau 94-195 de electroni la 60°C). de către particulele de pe fotodiodă.6 ⋅ 10−19 C . Dacă t = 20 ms şi n = 125. Acestea apar din cauza curenţilor generaţi de defectele cristalului de siliciu prin contaminare cu metale grele sau de către interacţiunea complexă a deteriorării şi contaminării de implantare.34 se ilustrează defectele imaginii. recoacerea într-un gaz inert. 3. în figura 6. Pete albe. Defectele pixelului a. O proiecţie a proeminenţei Al în fotodiodă sau o adâncitură în linia de protecţie metalică poate. rezultă I = l f A.unde: I este suma curenţilor generaţi în cele două fotodiode (A). denumit zgomot de configuraţie fixă.numărul de electroni stocaţi în două fotodiode în timpul unei perioade de baleiaj TV. 1. Acesta apare ca zgomot al imaginii cu strălucire scăzută şi este. astfel încât să fie satisfăcut Vsat. Pete negre. Acestea sunt cauzate. Liniile verticale fine sunt în general cauzate de curenţii de scurgere de > 0. Dacă s = 16 μVe şi n = 125. de asemenea.75-1. iar s este sensibilitatea amplificatorului −1 −1 ( μVe ). (4) păstrarea numărului de impurităţi în stratul n+ al fotodiodei. eliminarea legăturilor rezonante din structurile siliciului şi formarea unui strat p+ pe un strat n+ al fotodiodei. cât de mic posibil. astfel încât deplasarea electronilor să nu fie obstrucţionată. Relaţia dintre tensiunea de ieşire şi numărul electronilor de intrare este: V = n⋅s. Măsurile preventive includ folosirea unei porţi de oxid cu o structură de scurgere scăzută şi o concentraţie a intensităţii câmpului scăzută sau ONO.3 fA (105-375 de electroni la 60°C). El este creat de curentul generat de stările de suprafaţă (~0. nivelurile curenţilor lor şi măsurile preventive sunt discutate mai jos.1 f A (13 electroni) de la poarta VCCD sau de un transfer defectuos de la VCCD la HCCD. cauza 170 . unde V este tensiunea de ieşire (V).sarcina unui electron. (3) de a realiza degazarea aproape de sfârşitul procesului. q . Zgomotul curentului de întuneric.5 . 1. de asemenea. cum ar fi un strat crescut epitaxial pentru a crea un strat intrinsec de evaporare a degazorului în substratul de bază de tip n.

Aceasta apare ca o neregularitate în contrast şi este cauzată de o deficienţă în numărul de impurităţi în fotodiode n+ şi variaţiile de concentraţie în cea de-a treia cavitate P. Deficienţă a Vsat . acest lucru se manifestă ca un tremur în culoare. Aceasta apare ca o linie fină neagră şi este cauzată de neregularităţile din desenul măştii. Curentul implicat este peste ~ 5 f A (625 electroni). 4. dacă semnalele au magnitudini diferite. în 171 . în tabelul 5. în special la împachetare. Din acest motiv. desenul măştii trebuie să fie verificat pentru neregularităţile >100 nm.6 se indică ţintele estimate pentru precizia de aliniere şi a elementelor de lucru în CCD. Dacă comparăm numărul electronilor de intrare din amplificatorul unui CCD cu cel pentru o memorie 4 M DRAM (care stochează ~ 6 ⋅ 105 electroni într-un condensator unitate de ~ 40 fF pentru a obţine o tensiune de 2.5 V).5 fA. Acest defect apare sub formă de linii diagonale fine la colţurile imaginii şi este determinat de o neuniformitate de ~ 50 nm în grosimea acoperirii superficiale. fără imagine. Precizia în aliniere şi prelucrare. reducerea contaminării cu metale grele la un nivel de 1010 atomi cm-2. Numărul electronilor în CCD-uri este de ~ 1/6000 -1/16 din cel pentru memoriile DRAM. Principala contramăsură este de a stabiliza procesul de implantare prin utilizarea unui implantator Mev. De aici. în alte dispozitive. se pare că este necesară. Aceste defecte sunt verificate de către ochiul uman foarte sensibil. b) Tehnologia de a preveni neregularităţile imaginii 1. pentru a reduce curentul generat de defectele din siliciu la un nivel de 1. Un defect de 100 nm poate fi vizibil ochiului. Pentru o valoare Vsat de 600 mV sunt stocaţi 3. Linia orizontală. care este rezultatul neuniformităţii desenului cipului de siliciu. c) Tehnologia de realizare a preciziei alinierii şi a elementelor de lucru în prelucrarea plachetei 1. 4. aceste defecte nu creează probleme. manipularea este realizată cu atenţie în toate procesele. Tremurul culorii. 2. 3. între câmpurile pare şi impare ale baleiajului TV. Contramăsurile includ minimizarea particulelor străine în toate procesele de fabricare a plachetei până la împachetare. De aceea. semnalele purtătoare de informaţie a culorii sunt transferate între diferite combinaţii de pixeli. cel puţin. Contramăsura este de a reduce variaţia dintre pixeli în spectrul de culoare.75 ⋅ 10 −4 electroni în cele două fotodiode. Linia diagonală a filtrului color. Dacă aceasta apare.o pată neagră. vedem că electronii de semnal din CCD sunt mult mai mici ca număr. Defecte fine.

în memoriile DRAM.080 0. Totuşi.5-0. care este tensiunea la care defazajul imaginii este zero. care să traverseze zonele de separaţie.comparaţie cu cele generate pentru memoriile DRAM.29. Când stratul p+ se proiectează de la marginea porţii către canalul îngropat.10-0. 2.6 0.35-0.LOCal Oxidation of Silicon) şi de impurităţile implantate dedesubt. Prima este deschiderea către propriul canal îngropat.8 0. acesta pare să creeze o barieră de potenţial şi ridică Vfs la un 172 .080 Aşa cum se arată în figura 5.6 Ţinte estimate pentru regula de proiectare şi precizia de aliniere şi a elementelor CCD de lucru. se efectuează numai. totuşi. A treia este calea către canalul îngropat învecinat. Dacă unghiul pentru stratul p+ este A şi pentru stratul n+ este B.30 1/3/270k 1/3/350k 4M 0.30 0.40 0.10-0. care atunci când este preluat poate determina un defect. Separarea semnalului între liniile învecinate ale VCCD este afectată de erorile de aliniere în procesul de implantare în aceste celule învecinate. indicată prin L în figura 5. atunci Vfs este mic.36 se arată relaţia dintre condiţiile unghiului pentru straturile n+ şi p+ şi Vfs. în CCD-uri. Acesta poate fi cauzat de o eroare a alinierii de > 300 nm în prima cavitate P. de către impurităţile implantate denumite şi opritori canal. sarcinile semnal din fotodiodă pot trece în trei deschideri diferite atunci când erorile de aliniere şi concentraţie distribuită a impurităţilor implantate depăşesc anumite limite de prag.060-0. în comparaţie cu cele generale utilizate pentru memorii DRAM CCD DRAM Regula de proiectare Precizia alinierii Precizia de lucru 1/2/270k 1/2/350k 1M 1. Acest lucru este din cauză că în CCD-uri nu există conexiuni între porţi. de izolatorii cum ar fi oxidarea locală a siliciului (LOCOS .0 0.12 1/5/270k 1/5/350k 64 M 0. Regula de proiectare pentru CCD-uri este aproape aceeaşi ca şi cea pentru DRAM. Ambele sunt implantate prin autoaliniere la poartă. când se aplică porţii impulsul de comutare. separarea dintre celulele elementare este realizată într-o manieră diferită.20 1/4/270k 1/4/350k 16 M 0. în memoriile DRAM dimensiunea minimă de lucru este lungimea corodată a porţii HCCD. Mai mult. A doua este deschiderea către scurgerea de suprasarcină atunci când o lumină intensă cade pe fotodiodă. Unghiul fasciculului ionic în procesul de implantare. Unghiul A este +10°. de regulă. Dacă unghiul pentru stratul p+ este B. în figura 6.060-0.12 0.35. Diferenţa dintre A şi B creează o diferenţă de 140 nm sub suprafaţa siliciului. iar unghiul B este 10°.20 0. Tabelul 5. Unghiul fasciculului ionic la implantarea straturilor n+ şi p+ ale fotodiodei are un efect mare asupra mărimii impulsului tensiunii de comutare a câmpului (Vfs). iar pentru stratul n+ este A. separarea dintre celulele elementare este efectuată. atunci Vfs este mare.

35 Bariere de potenţial al fotodiodelor în raport de cele trei căi Fig. Astfel.nivel ridicat. 5. 5.36 Relaţia dintre Vfs şi combinaţia direcţiei de implantare 173 . Fig. straturile n+ şi p+ ale fotodiodei sunt implantate într-o astfel de manieră încât să menţină Vfs la valori mici.

Lumina este transmisă prin cel de-al doilea polarizor.ThinFilm Transistor-Liquid Crystal Display) au ajuns la utilizare practică pentru aparatele TV portabile şi terminalele de calculatoare personale. astfel că se formează un pixel iluminat. Fig. În absenţa unui câmp electric. 5. rezoluţie înaltă. lumina prin primul polarizor este blocată de către cel de al doilea polarizor.37) le constituie tensiunea scăzută de comandă. capacitate de scală de nuanţe gri şi o configuraţie simplă. 5. Cel mai utilizat material cu cristale lichide TFT-LCD este de tip nematic răsucit (TN -Twisted Nematic).38. Fiecare pixel este echipat cu un tranzistor de film subţire TFT (ThinFilm-Transistor) sau o diodă TFD (Thin-Film-Diode). drept element activ pentru a permite tensiunii de semnal să fie stocată în condensatorul de înmagazinare 174 . consum mic de energie. Avantajele TFTLCD (fig.5. prin primul polarizor este introdusă în celula TN-LCD şi răsucită cu 90°. moleculele de cristal lichid sunt aliniate într-o configuraţie spirală aşa cum se arată în figura 6. birefringenţa sau refracţia.5 TFT-LCD-uri Afişajele tip tranzistor de film subţire-cristale lichide (TFT-LCD . În prezenţa câmpului electric. integral color. LCD este un tip de afişaj care controlează şi comandă lumina ambiantă sau iluminarea inversă de către efectele electro-optice ale unui material cu cristale lichide. cum ar fi difuzia. În LCD-urile de tip TN.37 TFT-LCD de 14 inch Într-un afişaj cu conţinut înalt de informaţii se utilizează o metodă tip adresă pentru un număr mare de pixeli ce folosesc elemente active pentru a reduce interferenţele dintre pixelii învecinaţi şi pentru a creşte raportul de contrast. lumina polarizată.

39 este prezentat schematic un TFT-LCD color. O pereche de polarizori încrucişaţi este ataşată substraturilor de sticlă. Lumina de la o lampă fluorescentă cu un spectru de trei culori primare iluminează uniform panoul LCD folosind o placă de difuzie. Fiecare pixel are trei subpixeli.dintre electrodul display-ului pixelului şi un electrod comun pentru durata fiecărui cadru. Dacă se aplică tensiunea maximă. fiecare echipat cu un filtru roşu. Fig. Display-ul şi electrozii comuni. verde sau albastru. Când nu se aplică nici o tensiune pe electrodul display-ului. lumina formează un pixel întunecat. formează un condensator pentru stocarea tensiunii de semnal pe durata unui cadru.1 Structura panoului unui TFT-LCD În figura 5.5. lumina polarizată formează un pixel luminos. 175 . 5. Tranzistoarele adresate de către liniile rând (poartă) şi coloane (semnal) pot aplica o tensiune pe electrozii display-ului. în care este umplut materialul cu cristale lichide.38 Sistem LCD tip TN 5. Lumina se deplasează printr-un sistem de pixeli comandaţi prin TFTuri de siliciu amorf.

Cele mai multe a-Si TFT-uri sunt realizate în configuraţia alternată. fie alternată. Structura alternată inversată are stratul izolator de pasivare plasat pe partea de sus a TFT.2 Structura TFT Tranzistoarele peliculare pot fi clasificate în funcţie de materialul semiconductor şi structura TFT. în structura alternată normal. în figura 6. izolatorul porţii este depus pe partea superioară a stratului semiconductor. Cele mai multe TFT folosesc siliciu amorf hidrogenat (a-Si:H) drept material semiconductor depus prin plasmă CVD (Chemical Vapour Deposition) datorită particularităţilor sale specifice de depunere la temperaturi joase (< 300 °C) şi ariei de depunere mari (< 300 x 400 mm2).Fig.5.40 se prezintă schematic o secţiune transversală a configuraţiei TFT alternate. Există două tipuri de structuri TFT.39 Construcţia unui TFT-LCD color 5. în contact cu zona canalului din spate al 176 . Tipul coplanar este acela în care electrodul poartă şi electrodul sursăscurgere sunt formaţi pe aceeaşi parte a stratului semiconductor. depinzând de ordinea depunerii filmului electrodului metalic al porţii. Avantajul acesui tip de TFT îl constituie mobilitatea sa înaltă de efect de câmp. Structura rezultantă este fie coplanară. stratul semiconductor izolator al porţii şi electrodul metalic sursă-scurgere. Acesta este analog tranzistorului MOS de siliciu. Tipul alternat este acela în care electrodul poartă se află pe faţa opusă a stratului semiconductor faţă de contactele sursă-scurgere. unde oxidul termic se află pe partea superioară a siliciului. în două tipuri de variante. permiţând ca circuite periferice de comandă să fie fabricate pe acelaşi substrat de sticlă. 5. Un alt tip de TFT este realizat dintr-un film de siliciu policristalin drept material semiconductor pe un substrat de cuarţ.

177 . O metodă de rezolvare a acestei probleme este de a încorpora un strat protector de metal uşor plasat pe un substrat comun cu filtrul color. este necesară o etapă de proces litografic pentru formarea regiunii de contact sursă-scurgere. în TFT-ul cu trei straturi este posibil să se depună izolatorul porţii. trasarea fotolitografică şi corodarea. O alternativă este de a depune un strat opac neconductor peste TFT. strat semiconductor nedopat şi izolatorul de pasivare într-un singur proces de depunere. Tipul cu corodare a canalului pe spate necesită şase repere. izolatorul porţii este depus primul şi este posibil a se depune izolatorul porţiisemiconductor intrinsec nedopat şi stratul semiconductor dopat n+ într-un singur proces de depunere. 5. Este necesar să se protejeze tranzistorul de lumina ambiantă. în TFT-ul alternat normal. Apoi. în comparaţie cu opt repere pentru tipul cu trei straturi. de regulă. fabricate prin tehnologii de prelucrare a semiconductoarelor. dar este necesară corodarea totală a stratului n+ de aSi în regiunea canalului de spate înainte de depunerea izolatorului de pasivare. Fig. 5.3 Fabricarea TFT Tranzistoarele cu straturi subţiri sunt. deoarece filmul a-Si este sensibil la lumină.stratului semiconductor. înainte de depunerea stratului de contact n+. în scopul de a menţine o rezistenţă ridicată. cum ar fi: depunerea filmelor subţiri. substratul de sticlă acţionează drept strat de pasivare.5. în TTF-ul corodat cu canal de spate.40 Configuraţii ale TFT alternat Structura alternată inversă se împarte apoi în alte două tipuri: corodat cu canal de spate şi cu trei straturi.

Electrozii display-ului pe substratul TFT şi electrodul comun pe contrasubstrat sunt groşi de ~ 100 nm şi sunt din oxid de indiu şi staniu. drenei sau de poartă a fost utilizată o varietate largă de metale.300 nm pentru tipul corodat cu canal de spate. prin PECVD. care este un film conductor de transparenţă ridicată. Un strat izolator de poartă este utilizat. Pentru stepper-ul pentru plachete este necesară o precizie de broşare mai mică de ±500 nm.Filmul amorf de siliciu este depus pe o sticlă borosilicatică prin depunere chimică din vapori activată de plasmă (PECVD . Rezistivităţile specifice ale acestor filme metalice sunt în domeniul 20 .300 °C. Un izolator de poartă din SiO2 şi /sau SiNx este depus. crom sau aliaj de tantal-molibden. aluminiu. de asemenea. datorită unei creşteri a rezistivităţii şi capacităţii liniei de poartă. de obicei încorporează un strat depus de a-Si de tip n+. Izolatorul din strat de Tax sau A12O3 este format prin anodizarea electrodului de poartă din Ta sau Al. Pentru electrozii şi liniile de poartă din structurile alternate inversate se utilizează filme depuse prin pulverizare din tantal. Pentru un panou LCD cu diagonala de 300 mm şi 1024x768 pixeli. Un izolator de poartă dublustrat (SiNx/SiOx. de asemenea. Pentru electrozii sursei. O grosime tipică a filmului de a-Si intrinsec este de 50 nm pentru tipul cu trei straturi şi de 200 . Contactele sursei şi drenei. mai mari de 300 x 400 mm. pentru izolarea electrică a liniei porţii şi a electrozilor de semnal. cu o lăţime minimă a liniei de ~ 3 μm. sau SiNx/Al2O3) este eficient în reducerea defectelor punctuale şi liniare cauzate de scurtcircuitul sau scurgerea dintre linia semnalului şi linia porţii sau dintre electrodul de poartă şi electrodul sursei sau al drenei. Procesele de realizare a modelelor pentru sistemul TFT sunt similare cu cele pentru LSI (integrate pe scară largă). gros de 50 nm pentru a se realiza un contact ohmic şi proprietăţi de injecţie ale purtătorilor.40 μΩcm. Un sistem fotolitografic trasează substraturile sistemului TFT. Atât stratul semiconductor cât şi stratul izolator de poartă sunt depuse secvenţial în sisteme de depunere în plasmă fără contaminare. Criteriul principal care afectează alegerea metalului îl constituie stabilitatea sa în următoarele etape de prelucrare. care rezultă în întârzierea impulsului de comandă a porţii. Aceasta reprezintă un avantaj în realizarea unei calităţi bune a interfeţei filmului şi în reducerea numărului de particule libere care pot cauza defecte. SiNx/TaOx. rezistivitatea metalului porţii ar trebui să fie <10 μΩcm. Este larg utilizabil un sistem de aliniere tip stepper pentru plachete sau tip proiecţie în oglindă cu fotorezist convenţional. 178 .Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) la o temperatură de depunere în domeniul 200 . Aceste valori fac dificilă dezvoltarea TFT-LCD pentru ecrane de dimensiuni mari cu o mare densitate de pixeli.

precum şi răspunsul rapid cerut pentru a reproduce nivelurile de gri pe celulele operate binar.41 şi 5. Culorile pe PDP-uri sunt generate de către substanţe fosforescente care sunt fotoexcitate de către lumina ultravioletă din descărcarea gazelor. Aici desenul de electrod al porţii este utilizat într-unul dintre etapele fotorezistului pentru a se defini canalul în alinierea perfectă cu poarta. Înainte de asamblarea panoului TFT. iar ecranele ca să prevină fenomenul de intermodulaţie dintre celulele învecinate 179 . PDP-urile par a fi cele mai potrivite pentru această aplicaţie. Electrozii PDP de curent continuu se află în contact cu descărcarea în gaz. Pentru a se îmbunătăţi randamentul şi productivitatea procesului de fabricare a TFT-LCD. numărul măştilor trebuie să fie redus şi diverse procese. cât şi pe cea a contrastratului. datorită suprapunerii reduse. în special pentru TV de înaltă definiţie (HDTV . 5.1 Structura În funcţie de structura electrodului. sunt indispensabile tehnicile de fabricare a structurilor fine. PDP-urile sunt clasificate în două tipuri. cât şi uscate de corodare.6. deoarece ele au meritul natural al fabricării uşoare (chiar şi panouri mari). suprafaţa filmului este curăţată mecanic şi/sau chimic.6 Panouri de afişaj cu plasmă (PDP) Un afişaj TV. în special când aria este mare şi în reducerea capacităţii parazite dintre poartă şi drena. în special pentru HDTV. 5.42 se prezintă configuraţiile celulei elementare ale PDP de curent continuu şi. Pentru a realiza PDP-uri. Materialul cristalului lichid este apoi introdus şi etanşat. filme subţiri organice pentru alinierea cristalului lichid sunt depuse ca acoperiri atât pe suprafaţa substratului reţelei. În figurile 5. ar fi suficient de mare pentru a produce o puternică senzaţie de realitate. de curent continuu şi de curent alternativ. trebuie comandate şi controlate cu precizie pentru viteze ridicate de depunere şi corodare. în special depunerea de filme subţiri şi corodarea. Nervurile barierei dielectrice acţionează ca distanţieri între placa frontală şi placa din spate. Tehnologiile TFT alternative rezultă dintr-un proces de autoaliniere. Avantajele autoalinierii constau în eliminarea erorii de aliniere. înainte şi după fiecare etapă a procesului. respectiv de curent alternativ. dar cei de curent alternativ sunt acoperiţi cu un dielectric de sticlă care cuplează electrozii capacitivi cu descărcarea în gaz. Dielectricii sunt utilizaţi pentru a limita curentul de descărcare.High Definition TV).Pentru fabricarea cu precizie a structurii TFT sunt utilizate atât tehnici umede.

iar apoi etanşat. în particular. dielectric. Tehnica de fabricare pentru nervurile barieră.conductori. Etapizarea procesului este ilustrată în figura 6. astfel încât sunt formate galerii. nervuri de barieră şi materiale fosforescente .200 μm sunt formate prin serigrafie multiplă cu un singur ecran.6. Sunt produse glazuri ca filme groase tipice la temperaturi de curgere de 500-600 °C.43. întrucât nu este uşor de a alinia manual placa de sticlă subţire mare. Fig.41 Configuraţia unei celule elementare a unui PDP de curent continuu Tehnologia de strat gros Tehnologia de strat gros este utilizată atât pentru PDP-uri de curent continuu cât şi de curent alternativ. nervurile de baraj ar trebui realizate cât mai mici posibil prin introducerea tehnicilor de fabricaţie de înaltă precizie. Nervurile de baraj cu înălţimea de 100 . 5. de exemplu He-Xe sau Ne-Xe. abaterile înălţimii nervurii barieră afectează caracteristicile de descărcare şi reduc marja de operare. Aproape toate componentele . se utilizează un sistem automat de aliniere a poziţiei plăcii de sticlă. Pentru acest motiv. sunt unice pentru PDP-uri.5. întrucât nervurile barieră fixează distanţa dintre anozi şi catozi. Panoul este apoi umplut cu un amestec gazos potrivit.sunt seri-grafiate ca filme groase. în prima poziţie de imprimare.2 Fabricarea PDP-urile de curent alternativ şi curent continuu sunt fabricate prin procesarea individuală a două substraturi şi etanşarea/sigilarea unei perechi de substraturi cu o frită de sticlă. Între fiecare operaţie de imprimare este necesar un proces de uscare. 180 . timp în care placa este îndepărtată din instalaţia de imprimare.

Formarea nervurilor de baraj prin sablare a fost studiată pentru a produce o structură fină de linii. După ce au fost formaţi electrozii.Fig.43 Procesul de fabricare a PDP În figura 5. 5. 181 . se acoperă cu un strat de film gros din sticlă.44 se prezintă un exemplu de sistem automat de aliniere.45 se prezintă o metodă tipică de sablare. 5. Înainte de comprimare este necesară sesizarea optică a poziţiei a trei din marginile plăcii şi de a fixa placa în poziţia iniţială. În figura 5.42 Configuraţia unei celule elementare a unui PDP de curent alternativ Fig. Acest sistem este capabil de poziţionare cu o preicizie mai bună de 10 µm.

Conductorii de strat subţire sunt.45 Formarea nervurilor de baraj prin sablare Tehnologia de strat subţire Tehnologia de strat subţire este utilizată pentru PDP-uri de curent alternativ. în principal. aluminiu sau tantal este aplicat prin adeziune. din crom. pentru a produce straturi conductoare.Un film de fotorezist este laminat pe stratul de sticlă şi inscripţionat prin fotolitografie. de regulă. dielectrice şi de protecţie. 5. rezultând o structură fină de nervuri de baraj cu lăţimea de ~ 50 µm. Sablarea este făcută cu o pulbere fină de sticlă. Primul strat. de obicei. cum ar fi MgO (100-300 nm) pe suprafaţa 182 . Pentru PDP-urile de curent alternativ este esenţială o acoperire subţire cu un oxid de material refractar.44 Sistem de aliniere automată pentru imprimarea filmelor groase Fig. Stratul următor este pentru conductivitate şi este dintr-un metal cum ar fi cuprul sau aurul. Al treilea strat este pentru a se preveni oxidarea conductorului sau a reacţiilor cu stratul dielectric de acoperire în timpul curgerii înapoi. 5. combinaţii de diferite materiale. Fig.

liniile anodice servesc. 5. o emisie puternică de elctroni secundari. fie prin pulverizare. fie prin litografie. În figura 5. în expunere. stratul fotosensibil este expus la lumina UV pe partea de sticlă printr-o mască foto şi o placă de sticlă. se depune cu ajutorul lamei un şlam fotosensibil. După curăţarea plăcii. incluzând un material fosforescent albastru. Acoperirea fosforescentă Sunt depuse trei culori fosforescente. care realizează fotofabricarea autoliniată. de asemenea. Depunerea este realizată fie prin evaporare cu fascicul E. Lentila convexă constă dintr-un container acrilic umplut cu apă şi o foaie de sticlă. drept strat de protecţie pentru a se evita pulverizarea dielectricului. radiaţia UV de la o lampă HgXe este reflectată de o oglindă rece şi trece printr-o lentilă convexă mare. prima dintre ele fiind predominant folosită datorită vitezei sale relativ mari de depunere a materialului. rezultând un fascicul UV cu raze strict paralele. Aşa cum se arată în figura 5. Stratul de protecţie de MgO este depus prin evaporare cu fascicul E. şi developat cu un duş de apă. după ce se depune o suspensie de material fosforescent fotosensibil ca o acoperire prin întindere. filare sau laminare. Muchia dreaptă a lamei se deplasează de-a lungul suprafeţei plăcii.interioară a dielectricului.47. Pe lângă această performanţă excelentă.46 se prezintă structura de bază a unui sistem de acoperire prin întindere cu lamă. drept care tensiunea de amorsare poate fi micşorată. punctele fosforescente sunt configurate cu ajutorul unui foto. drept mască foto. În fotolitografie. fie prin serigrafie. Materialele fosforescente roşii şi verzi sunt depuse una după alta după materialul fosforescent albastru. O viaţă lungă poate fi obţinută prin aplicarea acestei acoperiri. păstrând o distanţă constantă între muchie şi placă.46 Schema de depunere prin întindere cu lamă 183 . Fig. MgO produce. în acest proces. Depunerea prin întindere pentru substraturile plane este superioară ca uniformitate a grosimii materialului fosforescent. datorită performanţei sale înalte ca strat de protecţie. de asemenea.

se află în folosinţă un PDP complet color cu diagonala de 0.48.6. de ELD color şi LED color cu panouri mari şi puritate a culorii.65 mm modulul.3 PDP-uri complet color S-a depus un efort considerabil pentru a se dezvolta PDP-uri de curent continuu şi curent alternativ.47 Expunerea pentru configurarea materialului fosforescent 5.48 PDP complet color pentru HDTV. a fost obţinut un PDP de curent continuu complet color. după cum se arată în figura 5. complet color. Fig. PDP-urile nu au nici o problemă. Drept rezultat. Acest panou are o funcţie de memorie prin utilizarea schemei de acţionare a impulsului de memorare. În utilizarea practică. 5. cu care pot fi reproduse imagini HDTV impresionante. cu diagonala de 1 m 184 . pentru PDP-uri de curent alternativ. Deşi au existat probleme în producerea de TFT-LCD-uri. cu diagonala de l m şi cu 1344x800 celule de 0. 5.5 m şi cu 1920 x 480 celule.Fig. cu 256 nuanţe de gri.

Fibrele unimod cu diametrul mai mic al miezului. În acest subcapitol se descriu fibrele optice şi componentele optice aferente din punctul de vedere al tehnologiilor de microfabricaţie sau nanofabricaţie. Fibrele optice utilizate cel mai adesea în astfel de sisteme sunt fibre optice unimodale pe bază de silice. de transmisie.49 Structuri de fibre optice Fibrele multimod cu indice treaptă şi indice gradat. care au diametrele miezului mai mari (câţiva zeci de microni) îşi găsesc utilizarea în sistemele de transmisie de linii scurte. cât şi în sistemele de abonaţi.1 Fabricarea fibrei optice Fibrele optice pot fi clasificate în: (1) fibre multimod cu indice treaptă. atât în sistemele trase. Diferenţa relativă de indice de refracţie Δ. Fig. este în mod tipic de 0. (2) fibre multimod cu indice gradat şi (3) fibre unimod. lungi.Fibre-To-The Home).49.l %.5. trase. care au un diametru exterior de 125 µm şi un diametru al miezului de cel puţin 10 µm. sunt deasemenea folosite în sistemele de abonaţi pentru realizarea reţelelor „fibre pentru acasă" (FTTH . de ~l0µm. unde sunt folosite efectiv caracteristicile de lăţime de bandă înaltă şi pierderi scăzute ale fibrelor optice pe bază de silice. 5. care conectează locuinţele individuale prin fibre optice.49. Diametrul tipic al fibrei este de 125 µm.3 . din figura 5. sunt cele mai larg utilizate. dintre miez şi protecţie. 5. în funcţie de structura fibrei.7. conform figurii 5.7 Fibre optice şi componente optice aferente Sisteme optice de comunicaţii se află deja în utilizare comercială în liniile lungi. datorită pierderilor lor scăzute şi lăţimii de bandă de 185 .

transmisie înaltă.50. se cere o precizie mult mai înaltă în manipularea fibrelor unimod şi a componentelor optice aferente. diametrul exterior al fibrei este controlat şi comandat cu precizie la 125 ± 0. de 20-50 mm şi o lungime mai scurtă de 30-100 cm. în timpul depunerii. este reglată la valoarea dorită prin comanda şi controlul debitului de GeCl4 în arzătorul interior. sintetizate prin hidroliza în flacără a SiCl4 şi GeCl4 în arzător cu oxigen şi hidrogen. compusă din particule de SiO2GeO2 pentru miez şi particule de SiC2 ca material de protecţie. este apoi încălzită la ~ 1450°C într-un cuptor electric. dintre miez şi protecţie. Un aranjament VAD este prezentat în figura 5.Modified Vapour-Phase-Deposition).5 µm.50 Fabricarea preformei de fibră optică prin metoda VAD Preformă fibrei astfel fabricate este încălzită la o temperatură mai înaltă (~ 2000 °C). În timpul tragerii. Preformă din sticlă poroasă. dar cu un diametru exterior mult mai mare. Fig. Primul pas în fabricarea fibrelor optice pe bază de silice este de a obţine o „preformă” a fibrei. după cum se ilustrează în figura 5. prin utilizarea unei instalaţii de monitorizare fără contact.51. Simultan cu tragerea. fibra este acoperită cu răşină polimerică pentru protecţia 186 . Diferenţa de indice de refracţie relativ Δ. sunt depuse pe o direcţie axială pe capătul unei bare de silice topită care se roteşte. care posedă o geometrie a secţiunii transversale similară cu cea a fibrei-produs. 5. ce foloseşte un fascicul laser He-Ne de baleiaj. Există trei metode de fabricaţie a preformelor: (1) depunerea modificată din fază de vapori (MOCVD . pentru consolidare. în comparaţie cu fibrele multimod. (2) depunere exterioară din fază de vapori (OVPD Outside-Phase Deposition) şi (3) depunere axială din fază de vapori (VAD Vapour Phase Axial Deposition). într-un cuptor cu carbon şi trasă în fibre optice lungi. Particulele fine de sticlă.

52 se arată caracteristicile pierderii de cuplaj ale fibrelor optice unimod. Ar trebui amintit că acele caracteristici excelente de transmisie ale fibrei optice pe bază de silice se datorează. calculate din integrala de acoperire a distribuţiei câmpului optic al unei fibre optice unimod. 187 . în parte.5°. prin care pot fi sintetizate preforme de sticlă de puritate ultra-înaltă.52 se poate observa că pentru a atinge o pierdere de cuplare < 0. 5.5 µm şi respectiv < 0. după cum urmează. În figura 5. Pentru a avea pierderi scăzute de cuplare. procesului de tragere a fibrelor prin care se poate realiza o margine extrem de netedă (rugozitate subnanometrică) între miez şi materialul de protecţie.2 Interconectarea fibră-fibră Una dintre problemele cruciale în sistemele de fibre optice o constituie modul cum să fie interconectate fibrele cu o eficienţă înaltă de cuplare şi costuri scăzute. interconectare mătuită/nemătuită). iar pe de altă parte. interconectare permanentă sau cvasipermanentă) sau conectorii (adică.7. unde cuplarea mutuală poate fi rapid realizată printr-un contact sumar al celor doi conductori metalici. Din figura 5. axele optice ale celor două fibre trebuie să fie aliniate cu precizie submicronică.suprafeţei şi manipulare uşoară. Acest lucru este în opoziţie clară faţă de cablurile metalice.1 dB. deplasarea Δx a axei fibrei şi unghiul de înclinare 0 trebuie să fie < 0. procesului de depunere din fază de vapori. Dintr-o singură preformă se poate trage o fibră optică lungă de câţiva zeci de kilometri. 5.51 Procesul de tragere al fibrei optice Interconectarea practică fibră-fibră ia în considerare conexiunile directe (adică. de exemplu. Fig.

Fig. 5.Fig.02 dB) atât timp cât nu există motive pentru deplasarea între fibrele considerate.52 Caractersticile piederilor de cuplaj pentru fibrele unimod Conexiunile directe în arc de topire (fig.06 dB pentru fibrele unimod. 5. 5.53 Realizarea conexiunii directe a fibrei optice prin topire în arc Fig. media tipică fiind de < 0. Stabilitatea în mediul înconjurător este excelentă (< 0. 5.54 Conectori de fibre optice (seria SC) 188 .53) au cele mai mici pierderi de cuplare. Reflexia inversă de la conexiunile obţinute prin topire pot fi cel puţin de -60 la -70 dB.

Nepotrivirea geometrică dintre miezul pătrat al 189 .54 se prezintă aranjamentul şi mecanismul de aliniere pentru seria de conectori SC. Ghidurile de undă din silice au acelaşi indice de refracţie ca şi fibrele optice. În final. conectori şi surse/detectori de lumină. Caracteristicile pierderii de cuplare a vidului de undă de fibra optică unimod sunt aproape aceleaşi ca în cazul caracteristicilor pierderilor de cuplaj prezentate în figura 5. conectorii optici sunt asamblaţi manual. sunt definite nervurile miezului ghidului de undă prin litografie.1 µm.Au fost dezvoltate mai multe tipuri de conectori de fibre optice pentru utilizare în cazul fibrelor unimod.57.25 %.Reactive Ion Etching). Rugozitatea pereţilor laterali ai nervurilor corodate ale miezului se estimează a fi < 0.3 Fabricarea ghidului de undă plan Alături de fibrele optice. adaptat şi potrivit miezului unei fibre optice unimod. Diferenţa de indice Δ dintre miez şi materialul de protecţie.7. În prezent. este complet integrat şi îmapachetat într-un material de protecţie din SiO2 gros de 50 µm pe un substrat de Si. în figura 6. este de 0. În figura 5. care în momentul de faţă determină jumătate din costul total al unui conector. din stratul de sticlă depus pentru miez. care prezintă: (1) pierderi scăzute (-0. În figura 5. Porţiunea de zonă care nu este necesară. 5.Flame Hydrolysis Deposition). configuraţiile nervurilor miezului sunt acoperite cu un strat de protecţie din SiO2. Apoi. Una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru realizarea unor asemenea componente este de a se introduce tehnologiile integrate ale ghidului de undă din silice pentru formarea circuitelor planare cu unde luminoase (PLC . aşa că ne putem aştepta la o bună adaptare şi potrivire cu fibrele.Planar Lightware Circuit) pe substraturi de siliciu. la construcţia sistemelor optice de comunicaţii cu eficienţă de transmitere mai înaltă şi flexibilitate a reţelei sunt solicitate diverse tipuri de componente optice. plachetele de Si cu straturile de sticlă poroasă sunt încălzite la 1200 . În figura 5.55 se prezintă procesele de fabricare pentru ghidurile de undă din silice. Primul pas este de a depune două straturi succesive de particule de sticlă ale materialului de protecţie şi miezului. După depunere. care sunt adaptate dimensiunilor miezului fibrei optice unimod.52. Este necesară simplificarea şi automatizarea proceselor de asamblare în scopul reducerii costurilor.1300°C într-un cuptor electric pentru consolidare. care se depune tot prin hidroliză în flacără (FHD . este îndepărtată prin corodare cu ioni reactivi (RIE .56 se arată o secţiune transversală a ghidului deundă planar unimod din SiO2-GeO2 fabricat în modul descris anterior.1 dB) şi pierdere mare de retur (-40 dB) prin utilizarea inelului de etanşare din ceramică zirconică şi a tehnicilor de contact fizic şi (2) compactitate şi durabilitate prin utilizarea unui mecanism simplu de tip împinge-trage. Miezul de 8x8 µm. pe substraturi de Si prin hidroliză în flacără a SiCl4 şi GeCl4.

5. se fac mari eforturi pentru a se reduce rugozitatea pereţilor laterali la < 0.01 . Aceste 190 .0. Pierderile actuale ale ghidurilor de undă de 0.1 dB ⋅ cm −1 . Motivul principal poate fi căutat în rugozitatea pereţilor laterali ai miezurilor corodate ale ghidului de undă. 5.7.2-0. Procesul de tragere la temperaturi înalte nu poate fi aplicat la fabricarea ghidurilor de undă planare. 8. Fig.55 Procese pentru fabricarea ghidurile de undă din silice pe substrat de Si Pierderile de transmisie ale ghidurilor de undă planare din silice sunt de ordinul 0.1 dB ⋅ cm −1 sunt totuşi acceptabile pentru majoritatea aplicaţiilor circuitelor optice cu lungimi ale ghidurilor de Fig.01 µm. în continuare.56 Vedere transversală a unui undă de până la câţiva zeci de ghid de undă de silice pe substrat de Si centimetri.5 dB ⋅ km −1 ).4 Circuite planare de unde luminoase Au fost fabricate diverse tipuri de circuite planare de unde luminoase (PLC) pe baza ghidurilor de unde planare din silice pe substratul de Si.0.01 .ghidului de undă şi miezul circular al fibrei nu constituie o problemă în sistemul unimod. fiind mult mai mari decât valorile pentru fibrele optice pe bază de silice (0.

Ghidurile de undă periferice necesită ghiduri fictive pentru a se garanta aceeaşi condiţie de cuplare ca şi pentru ghidurile centrale.49 dB). Intervalul de ghidare a undei scade gradual în regiunea reţelelor şi devine de câţiva micrometri la interfaţa reţelei de ghiduri şi în zona bramei. cum ar fi unghiul de deschidere şi separarea dintre două reţele.57 Cuplaj stea 8x8 de tip planar cu ghiduri de undă din silice pe substrat de Si Geometria dispozitivelor de cuplare compacte de tip planar actuale are capacitatea de a produce cuplaje în stea N x N de tip VLS pe un cip. fabricat pe un substrat de siliciu de 5x26 mm.circuite includ divizori optici pentru distribuirea semnalelor optice. având o zonă de bramă care le conectează între ele. Această performanţă este comparabilă cu cea a tipului de dispozitiv convenţional de cuplare a fibrei 8 x 8. în care 12 unităţi de dispozitive de cuplare a fibrelor prin topire 2x2 sunt combinate şi împachetate utilizând proceduri de conectare directă anevoioase. Parametrii dispozitivului de cuplare în stea. Un dispozitiv de cuplare în stea 8x8. În figura 5. alcătuit din două reţele de canale de ghid de undă în formă de evantai aflate faţă în faţă. comutatori optici pentru modificarea drumurilor optice la utilizarea reţelelor flexibile şi dispozitive de compunere / descompunere a divizării lungimii de undă pentru introducerea canalelor optice multiple într-o singură fibră optică. Fig. adăugată la pierdea intrinsecă de diviziune de 9 dB) şi o uniformitate de cuplare bună (deviaţia standard este de 0. 191 .42 dB pierdere suplimentară medie.57 se prezintă planul de ansamblu al unui ghid de undă pentru un cuplaj stea planar 8x8. prezintă o pierdere scăzută (1. 5. au fost optimizaţi în aşa fel încât să se realizeze un maxim la ieşire şi o bună uniformitate a cuplării. Avantajul acestei abordări optic integrate este mai evident atunci când N devine 64 sau 128.

cât şi o atenţie mărită pentru detalii.în sensul înţelegerii relaţiei giroscoapelor cu alte instrumente.1 grade pe oră reprezintă categoria de performanţă înaltă. DTG este giroscopul principal din categoria de performanţă medie. Utilizarea unui amortizor indică compensarea buclei de poziţie a unui sistem de comandă şi control al zborului. inclusiv nanotehnologia pentru giroscopul cu rotor liber. Aceste giroscoape sunt folosite drept componente ale sistemelor de amortizare pentru diverse rachete (proiectile) şi sistemele cu linie de vizare (LOS .1 la 10 grade pe oră constituie categoria de performanţă medie. 5. iar domeniul sub 0.58. Acest subcapitol acoperă relaţiile fundamentale dintre caracteristicile de performanţă ale giroscopului şi construcţia lui. este o artă .5. În categoria de înaltă performanţă. inginerul de proiectare trebuie să devină complet familiarizat cu cerinţele globale ale aplicaţiei particulare. considerate de regulă ca nesemnificative.8.în sensul că giroscoapele sunt construite să atingă nivelul înalt de performanţă cerut în aplicaţiile moderne. Proiectarea şi fabricarea giroscoapelor de precizie.Marconi Electronic System Corp. sub licenţă de la GEC . în această figură. În mod curent.). Scopul său este îmbunătăţirea frecvenţei de răspuns şi/sau fixarea timpului de răspuns potrivit.Altitude Heading Reference System) cu o precizie a capului compas de 0. dar totodată şi o artă: este o ştiinţă . Ltd. reglat dinamic (DTG . Aşa cum se arată în figura 5. Axa orizontală indică viteza unghiulară maximă permisă de intrare.5° rădăcină pătratică medie. Giroscoapele care aparţin categoriei de înaltă performanţă sunt cunoscute drept de „calibrare iniţială". cu viteze de deplasare scăzute cerute pentru sistemele inerţiale de navigaţie. Domeniul de la 103 la 10 grade pe oră este considerat de categoria de performanţă scăzută.58.Dinamically Tuned free-rotor Gyroscope). Performanţele giroscopului pentru mai multe aplicaţii sunt prezentate în figura 5. DTG este utilizat pentru sistemul de navigaţie inerţială tip platformă 192 .Line-Of-Sight system). giroscoapele care aparţin categoriei cu performanţe scăzute sunt acum giroscoape cu viteza limitată de un resort sau multisenzor (fabricat de Mitsubishi Precision Co.1 Cerinţele sistemului şi performanţa giroscopului Înainte de abordarea problemei proiectării unui giroscop. axa verticală arată stabilitatea giraţiei de zi cu zi. DTG şi giroscopul laser inelar (RLGRing Laser Gyro) reprezintă giroscoapele curent considerate ca opere de artă.8 Giroscoape pentru sisteme inerţiale de navigaţie Giroscoapele sau proiectarea giroscoapelor şi aplicaţiilor lor în sisteme este o ştiinţă. de la 0. necesită atât o abordare filozofică globală. în general. Acest giroscop are capacitatea de detecţie a vitezei după două axe cu o buclă de captare şi este utilizat pentru sisteme LOS de înaltă performanţă şi pentru sisteme de referinţă pentru comportarea capului-compas (AHRS .

iar RLG pentru INS tip zonă îngustă descendentă. drept un giroscop liber. O secţiune transversală schematică a DTG este prezentată în figura 5. într-un avion comercial precizia poziţiei este < 2 ⋅ n ⋅ mile ⋅ h −1 CEP (50%).59. DTG este categorisit.010 ⋅ h −1 . prin intermediul exemplelor.2 Nanotehnologia în giroscopică În acest subcapitol se discută despre nanotehnologia în DTG.58. De obicei.stabilă (INS . Aceasta este condiţia de acţionare a DTG.Inerţial Navigation System). De aceea. după alinierea completă a girocompasului pentru un timp de zbor de până la l oră. 193 . Estimarea acestei viteze de drift se bazează pe precizia poziţiei cerute pentru INS. 5. Când momentul de inerţie al articulaţiei cardanice. viteza de derivă tipică a unui giroscop pentru INS este de 0. în principiu. care este alcătuită dintr-o articulaţie cardanică inelară şi un resort mecanic. constanta resortului şi viteza de rotaţie satisfac condiţia de acord.8. a) Descrierea DTG Înainte de a se explica nanotehnologia în DTG.58 Distribuţia performanţelor giroscopului (1989) 5. Aşa cum se arată în figura 5. se discută construcţia unui DTG şi mecanismul care determină viteza de derivaţie. Rotorul giroscopului şi axul motorului sunt îmbinate printr-o suspensie rezistentă la încovoiere. rotorul giroscopului se roteşte fără constrângeri. Rotorul giroscopului din partea superioară este învârtit (rotit) de către motorul rotativ din partea inferioară. adică nu există nici un cuplu de torsiune de eroare pe rotorul giroscopului. iar într-un avion militar < 1 ⋅ n ⋅ mile ⋅ h −1 CEP (50%). Fig.

Mecanismul care produce viteza de drift în DTG este esenţialmente datorat unui moment de torsiune de eroare care acţionează asupra rotorului giroscopului.59 Secţiune transversală schematică a unui DTG Când viteza de derivaţie a DTG este măsurată în timpul procesului şi/sau la testarea finală. (5.Fig. în acest caz ω se numeşte viteză de drift. Această ecuaţie este utilizată şi pentru momentul de torsiune a erorii.60. Girometrul utilizează fenomenul de precesie.1) unde H este momentul unghiular al rotorului giroscopului ( kg ⋅ m 2 ⋅ s −1 ). prin utilizarea unei bucle de captare. (5. trei parametri definesc viteza de derivaţie (abatere Gindiferentă) în DTG: constanta resortului n fază 2 ( K in Φ ). Momentul de torsiune indus prin precesie poate fi scris ca: T = H ⋅ ω. iar ω este viteza de intrare ( rad ⋅ s −1 ). 5. Viteza de derivaţie datorată acestor parametri poate fi scrisă ca: 2 2 Viteza de derivaţie Gindiferentă= θ s ⋅ K in θ + Kq . acest giroscop este operat ca un girometru. 194 . după s-a discutat anterior. în care viteza unghiulară de intrare produce un moment de torsiune ca mărime de ieşire. constanta resortului la cuadratură (defazaj de 90°) (Kq) şi unghiul de deviaţie ( θ s ).2) Definţia unghiului de derivaţie este prezentată în figura 5. Strict vorbind.

cu alte cuvinte. pe baza ecuaţiei (6. (3) furnizarea unui sistem precis detaşabil şi cu moment de răsucire maxim. Acesta este un domeniu de proiectare care este una dintre cele mai dificile probleme pentru inginerii de giroscoape.010 ⋅ h −1 . 5. domeniile (1) şi (3) din punctul de vedere al nanotehnologiei pentru DTG. 195 . Această valoare este de ordinul nanotehnologiei şi. devine evident că un giroscop pentru un INS necesită realizarea unei stabilităţi mecanice complete în unitatea finisată. Domeniile majore luate în considerare sunt: (1) reducerea momentului de torsiune a erorii care acţionează asupra rotorului giroscopului.60 Definiţia unghiulară de deviaţie θ s (b) Nanotehnologia în DTG Pentru a face faţă cerinţelor de performanţă.1).5 nm. H = 0.010 ⋅ h −1 ~ 5 ⋅ 10 −8 ⋅ rad ⋅ s −1 .Fig.1 ⋅ N ⋅ m ⋅ s şi W = 2 N . deplasarea de masă admisibilă este 2. astfel: Deplasarea de masă admisibilă = Momentul unghiului (H)xViteza de derivaţie (Δω) /Greutatea rotorului giroscopului (W) Să considerăm o viteză de drift de 0. Atunci. (2) maximizarea momentului unghiular. viteza de drift admisibilă şi stabilitatea sa la giroscoapele pentru INS este < 0. Inginerul de giroscoape ar trebui să facă orice efort pentru a păstra toate momentele de torsiune care acţionează asupra unui giroscop la un minim. Se vor lua în considerare în principal. (1) Reducerea momentului de torsiune a erorii. Presupunând că această stabilitate se datorează unei deplasări de masă a rotorului giroscopului. se estimează o deplasare de masă permisă. După cum s-a arătat anterior. proiectarea giroscopului este condusă de analiză.

25 de cicluri). (b) după fixarea şuruburilor balansiere. 5.16 0 ⋅ h −1 .61 Stabilitatea DTG în diferite etape de fabricare: (a) înainte de fixarea şuruburilor balansiere.62 Efectul rodajului asupra stabilităţii unităţilor DTG finisate 196 . (Zece diviziuni ale scalei corespund la 0. 5. (d) după variaţia ciclică a temperaturii (de la -35 la +75 "C.Fig. (c) după sudarea capacului superior.) Fig.

cum este DTG. şi după sudarea capacului superior. respectiv 0. Totuşi. iar procedura de tratament termic în condiţiile unei rotaţii lente a rulmenţilor este o metodă bună de evitare a nealinierii unghiulare.02)2 Dacă distanţa de la axa de rotaţie la circuitul senzorului (fig. şi trebuie poziţionat cu aceeaşi stabilitate completă). cauza majoră a variaţiei unghiului de deviere o constituie o preîncărcare insuficientă a rulmentului de rotaţie. mărimea de ieşire seamănă cu o turbulenţă: atât înainte. De aceea. Presupunând o stabilitate admisibilă a vitezei de drift de 0. Pentru cele mai bune rezultate. 197 . iar 2 K in θ şi K q egale cu 0. cât şi după fixarea şuruburilor balansiere ale rotorului giroscopului. Trebuie să fie acordată cea mai mare atenţie erorilor rotunjirii căii de rulare.010 ⋅ h −1 .44 ⋅ arc sec sau 2. Pe lângă procesul de îmbătrânire şi procedura descrisă anterior. mărimea de ieşire fluctuează puternic.62 se arată efectul ajustării prin funcţionarea (rodajul) componentelor finisate. sfericitatea bilelor de 0.133 ⋅ 10 −6 ⋅ rad (0. (1) Asigurarea preciziei sesizorului. stabilitatea mărimii de ieşire este determinată de stabilitatea distanţei spaţiului de aer din circuitul senzorului. unghiul de deviere. Conform experienţei noastre. Mai mult. 5.02 µm şi potrivirea bilelor la 0. Mai mult.2 µm.2). Toleranţele pe căile de rulare de 0. profilului canalului.05 µm nu sunt valori comune. rulmenţii ar trebui să fie ajustaţi pe un ax sau pe o carcasă cu o marjă de până la 0. după variaţia ciclică a temperaturii. este: 0. Din acest rezultat se poate trage concluzia că rodajul este foarte util pentru îmbunătăţirea stabilităţii unui giroscop. Aşa cum s-a amintit înainte. În figura 5. când rulmenţii sunt asamblaţi în DTG.Să considerăm modurile de îmbunătăţire a stabilităţii dimensionale şi de masă pentru DTG-ul nostru.60) este de 15 mm.02 0 ⋅ h −1 ⋅ arc sec −1 . în construcţia DTG.133 ⋅ 10 −6 ≈ 32nm . deviaţia admisibilă este 15 ⋅ 2.01)2 + (0. În figura 5. mărimea de ieşire a DTG pare foarte stabilă. conform ecuaţiei (6. sfericităţii şi potrivirii bilelor. devine evident că utilizarea unui adeziv cu putere mare de etanşare este vitală.01. ar trebui să fie urmărite următoarele principii de bază în proiectarea unui giroscop de înaltă precizie: (1) proiectarea la nivelurile tensiunilor de lucru mult sub limita elastică.2 µm. permiţând acestuia să se rotească cu viteză mare şi cu frecare scăzută ( K q este strâns legat de frecarea rulmentului. După cum se poate observa. săgeata de încovoiere a rotorului giroscopului (element sensibil) este detectată de către sesizorul ataşat carcasei.61 se prezintă efectul variaţiei ciclice a temperaturii. Aceşti rulmenţi trebuie să suporte o proporţie semnificativă a greutăţii rotorului giroscopului.01 θs = = 0. rotorul giroscopului este separat de motorul giroscopului.

5.63 Secţiune prin DTG-ul JDG-3W 198 . Apoi. Pe de altă parte. (4) reducerea numărului de componente separate.7. aşa cum s-a arătat în acest subcapitol. devine evident că nanotehnologia. În figura 6. sunt aceia ai JDG-3W dezvoltat pentru diverse misiuni spaţiale între National Space Development Agency din Japonia şi Mitsubishi Precision Co.8. care acţionează asupra rotorului giroscopului. Parametrii de proiectare ai DTG. Ltd. este important să se recunoască că noţiunea de nanotehnologie nu înseamnă numai fabricarea ultraprecisă.63 se prezintă o secţiune a acestui DTG. Fig. Caracteristicile de performanţă ale DTG sunt prezentate în tabelul 5. (MPC). 5. consideraţi în acest subcapitol. în cazul unui giroscop de precizie.3 Exemple de giroscoape Cea mai importantă problemă de proiectare în atingerea cerinţelor de performanţă este de a minimiza mărimea anumitor momente de torsiune parazite. (3) utilizarea adezivilor cu putere mare de etanşare. este important să se descopere principiile care conduc parametrii la instabilitatea sau incertitudinea mărimii de ieşire a giroscopului şi de a transforma aceste cunoştinţe câştigate din experienţă într-o ştiinţă. se bazează în general pe cunoştinţele acumulate din experienţa prezentă. Considerând tendinţele viitoare ale nanotehnologiei unui giroscop.(2) utilizarea de materiale cu coeficienţi de dilatare care se potrivesc. procesare şi măsurare. (5) preîncărcarea optimă pentru rulmenţi. dar şi un sistem integrat de testare.

9 Micromaşini şi dispozitive nanomecanice 5.001 -1 -1 Sensibilitatea la temperatură ºh K 0.5 Stabilitatea zilnică ppm (1 σ) 100 20 1 2 3 4 Liniaritate ppm vârf 100 60 Asimetrie ppm vârf 500 100 -1 Sensibilitatea la temperatură ppm K -438 -1 -1 -2 Anizoeleasticitate ºh r G 0. însă nenumărate vieţuitoare minuscule. aşa cum se arată în figura 5.0 1.01 -1 Stabilitatea pe termen scurt ºh (1 σ) 0. au fost active şi au contribuit la circulaţia în lumea naturii timp de mai mult de 500 milioane de ani.3 -1 Stabilitatea zilnică ºh (1 σ) 0.007 -1 -1 -1 Sensibilitatea la temperatură ºh G K 0.017 0.006 -1 -1 A 2-a sensibilitate a vibraţiei ºh s unghiulare Timp de viaţă (durata) h 20000 70000 Stabilitatea pe termen lung Deplasarea G-insensibilă ºh-1a-1(1 σ) 0. cu dimensiuni de câţiva milimetri. ca insectele (câţiva milimetri) etc. Dacă ar fi realizate micromaşini care să simuleze aceste vieţuitoare minuscule.04 2 Moment magnetic A-T-m max. Cercetarea şi dezvoltarea micromaşinilor sunt direcţionate în trei domenii. limitele noastre de comportament vor fi extinse nu numai în domeniul micro dar şi în cel macro.9.059 -1 -1 -1 Deplasarea G-sensibilă ºh G a (1 σ) 0.002 0. 0.0 0.052 Factor de scală al momentului de torsiune Valoarea absolută ºh-1mA-1 144 min 165.009 Deplasarea G-sensibilă Valoarea absolută ºh-1r-1G-1 2.7 Caracteristicile de performanţă ale acestui DTG JDG-3W Valoarea Valoarea specificaţiei tipică (medie) 1 2 3 4 Deplasarea insensibilă Valoarea absolută ºh-1 2.7 -1 -1 Stabilitatea zilnică ºh G (1 σ) 0.Tabelul 5.017 0.1 Domeniul micromaşinilor Omul încă nu a făcut o maşină care să fie mai mică decât un ceas de mână.069 Parametru Unităţi 5.64. Un domeniu îl constituie extinderea ingineriei 199 .

după cum se arată în tabelul 5. a) Efectul dimensiunii asupra forţelor Fiecare tip de forţă are propriul său efect al dimensiunii [L"] în concordanţă cu principiul său.8.mecanice. unde sunt produse ceea ce sunt intitulate „maşini moleculare". iar rezultatele sunt dorite de cercetători şi utilizatori din alte domenii. prezentat în figura 5. 5.65 Domeniul de cercetare-dezvolatre a micromaşinilor 200 . Caracteristicile majore care au fost obţinute din diverse studii sunt discutate în acest subcapitol. pentru a realiza roboţi mici cu dimensiuni mai mici de câţiva milimetri. Aici. după cum urmează. Se crede că acest defect a apărut deoarece rezistenţa datorată atracţiei electrostatice [L°] dintre conductor şi corp şi împământare a depăşit forţa de acţionare [L2] obişnuită din deformarea elastică a materialelor actuatoare. Ele se clasifică în cinci categorii. Modelul triunghiular PVDF (fluorură de polivinilidenă). Fig.2 Caracteristicile micromaşinilor Pentru dezvoltarea micromaşinilor ar fi utilă cunoaşterea caracteristicilor lor. actuatorii vii de ordinul nanometrilor sunt în curs de elucidare. nu se mişcă. Acest rezultat are importanţă ca bază pentru evaluarea performanţei unei micromaşini. Rezultatul arată că punctul de egalizare a celor două forţe apare în domeniul nanometric.65. Al doilea domeniu este cel al fabricării semiconductoarelor. atunci a fost făcut mai mic de 3 mm.66 se arată importanţa valorilor absolute prin compararea forţelor electrostatice [L°] şi electromagnetice [L3]. în figura 5. Al treilea domeniu este cel al biologiei moleculare. 5.9. unde n este de ordinul dimensional al lungimii L. unde sunt în curs de dezvoltare senzori minusculi şi obiecte mobile de ordinul micrometrilor.

datorită absenţei limitelor cristalitelor care sunt defecte fizice. 5. 5. fibrele whisker amorfe sau alte materiale amorfe sunt de până la 100 de ori mai rezistente faţă de forma cristalină obişnuită a aceleiaşi substanţe chimice (iar uneori ating rezistenţa teoretică).66 Model triunghiular PVDF pentru deplasare pe o suprafaţă plană Fig. în 201 .67 Comparaţie între forţele electromagnetice şi cele eletrostatice b) Creşterea de rezistenţă din materiale Este binecunoscut că monocristalele.Fig.

Tabelul 5.consecinţă. este posibil să se poiecteze un mecanism indiferent la erori. prin utilizarea acestei rezistenţe înalte într-o micromaşină.8 Efectul dimensiunii asupra unor tipuri de forţe 202 .

cum sunt cele pentru ceasurile de mână. de exemplu.68 (a) se prezintă câteva valori măsurate ale coeficientului de frecare pe o suprafaţă plană.68 (b). în ambele situaţii. De aceea. care nu sunt încă în serviciu. (b) lagăr cu alunecare În figura 5. 203 . a condiţiei E ⎜ x ⎟ < 10 −3 . combinarea actuatorului de înaltă deformare şi un mecansim flexibil etc.c) Efect superficial crescut Datorită predominanţei efectului superficial asupra efectului volumului 3 [L ] în domeniul micro.68 Exemple de variaţie a coeficientului de frecare cu mărimea: (a) suprafaţa plană. Datorită vitezei lor mici de acţiune apar fenomene microtribologice unice. în maşinile obişnuite este necesară o precizie E < 10 −4 pentru a satisface funcţiile lor. pare foarte ⎛e ⎞ dificilă realizarea. Totuşi. fenomenele chimice şi termice devin foarte active. care apare indusă de tensiunea superficială a unei mici cantităţi de apă dintre suprafeţe. odată cu scăderea mărimii. iar în figura 5. Aceste fenomene sunt avantajoase pentru actuatorii acţionaţi mecanochimic sau termic. precizia poate fi decisă făcând abstracţie de mărime. cum ar fi un mecanism simplu cu un număr mic de părţi componente. 5. ⎝L⎠ Fig. Ca rezultat al investigaţiilor relaţiei dintre mărimea L şi eroarea sa ex ale componentelor de bază în câteva tipuri de procese de prelucrare.69 se prezintă un exemplu al relaţiei pentru diametrul unui ax. trebuie să fie adoptată o proiectare insensibilă la erori. pe suprafaţa unui lagăr de alunecare în condiţii uscate. Se observă că există creşteri mari. cum ar fi pericolul apariţiei forţei adsorbtive. în prezent. În figura 5. În părţile componente mici de maşini. ± l µm sau ±5 µm.

69 Eroarea de prelucrare în funcţie de mărime pentru diferite metode de prelucrare (LIGA – Llthographie Galvanoformung Abformung) Pentru a se determina o viteză rezonabilă pentru modelul unui tipar. L = 1 mm şi că Re este proporţional cu L2. 204 .71 furnizat următoarea „lege naturală a vitezei de deplasare". a fost investigată relaţia dintre mărimea L şi viteza U sau numărul lui Reynolds Re pentru diverse tipuri de obiecte în mişcare în apă şi aer. pentru a confirma sau corecta aceste constatări. unde U este dat în mm ⋅ s −1 . trece prin punctul Re = l. pe suprafaţă şi în aer. 5.în apă: U=L . iar L în mm: . Acest lucru înseamnă că principiul de deplasare al unei micromaşini ar trebui să difere în mare măsură de cel al unei maşini de dimensiuni obişnuite. ar trebui realizate teste pentru dimensiuni mai mici în domeniul nanotehnologiei.3 Importanţa nanotehnologiei pentru micromaşini Aşa cum caracteristicile mai sus menţionate ale unei micromaşini au fost obţinute din cunoştinţe din domeniul mărimilor obişnuite.pe suprafaţă: U=10 L .70 se arată că graficul lui Re.în aer: U 1 = 1000 ⋅ L2 5. obţinându-se relaţia din figura 5. după cum se arată în figura 6. Investigaţiile ulterioare ale relaţiei dintre L şi Re ale obiectelor în mişcare în apă. în funcţie de L. în cele ce urmează se arată câteva exemple de cercetări necesare.Fig. ce exprimă raportul dintre forţa inerţială şi forţa vâscoasă.9.

b) Precizia geometrică Pentru ca un mecanism să se deplaseze eficient. Deoarece precizia geometrică a unui mecanism produs prin metodele actuale de prelucrare ar trebui să scadă odată cu micşorarea dimensiunii. aşa cum s-a menţionat mai sus. 5.d) Legea naturală a principiilor şi vitezelor Fig. Distribuţia presiunii forţei electrostatice. precizia sa dimensională trebuie să fie în anumite limite. precum şi a forţei electromagnetice vor fi complexe şi ar trebui luate în considerare la dimensiuni foarte mici şi forţele intermoleculare. Rezultatele unui studiu de microtribologie sunt aşteptate cu interes nedisimulat.70 Relaţia dintre lungime şi numărul lui Reynolds pentru corpuri care se deplasează într-un fluid a) Forţe Se observă că forţa de frecare la o dimensiune < l mm este deja de două până la trei ori mai mare decât pentru dimensiunile obişnuite şi se crede că efectul poate fi chiar mai mare în domeniul nano. 205 . Totuşi. astfel că limita dimensională a unui astfel de mecanism ar trebui să fie depăşită. mecansimul ar trebui să aibă o anumită dimensiune minimă. precizia unui mecanism produs prin asamblarea moleculelor se bazează pe dimensiunea moleculelor.

206 .

conform figurii 5. De asemenea.72). care se deplasează conform cu o comandă sau ca urmare a unei modificări de mediu. Micromaşinile pot fi clasificate. cu atât mai serioasă devine problema. este foarte dificil să se realizeze practic un motor mai mic pe baza tehnologiei actuale. 207 . Elucidarea principiilor unor asemenea actuatori vii va furniza indicaţii importante pentru dezvoltarea microactuatorilor.73. în plus. în raport cu funcţiunile lor.8 mm. cu cât micromaşină este mai mică.71 Relaţia dintre lungime şi viteză pentru corpuri care se deplasează: (a) în apă.Fig. (b) pe suprafaţă(c) în aer c) Microactuatori Când dorim să facem o micromaşină de dimensiunea milimetrilor.05 mm şi un motor piezoultrasonic cu un rotor 3 mm se numără printre dispozitivele ce sunt dezvoltate în scopul rezolvării acestei probleme. constatăm că este dificil să se obţină un microactuator. un motor electrostatic cu un rotor de 0. a existat ipoteza că enzima este o maşină moleculară (fig. Totuşi. în domeniul biologiei moleculare au fost elucidate structura motorului flagelar şi a fibrei musculare. Un motor electromagnetic cu un rotor cu diametrul de 0. 5. Şi. O micromaşină este un dispozitiv artificial minuscul. 5.

(c) Enzima capcană [5]. (b) Fibre musculare [5].72 (a) Motorul flagelar [4].macroglobulina -a2 se deformează pentru a prinde în capcană enzima proteolitică i 208 . acţionează în filamente cu diametrul de 5 mm prin alunecare de-a lungul miofibrile .Fig. Rotorul se învârte contra statorului în raport de densitatea ionului H+. 5.

9. ele pot fi utilizate pentru a realiza micromaşini noi. există în lumea vie organisme zburătoare în aer. cum ar fi Psylliade (cu o dimensiune de ordinul a 100 µm). lipite de alte obiecte şi astfel deplasate şi operate.4 Conceptul de micromaşini în domeniul nanometric Asemănător cu micromaşinile care se deplasează. Termen de predare 19. cum este Permatozoa (de ordinul a l µm).73 Clasificarea micromaşinilor în raport de funcţie 5. cum este cazul Nematodei (de ordinul a l0 µm). 5. apă etc. cum ar fi motorul bacterian sau fibra musculară.2007.Fig. ori este un element într-un sistem complex. Vieţuitoarele mai mici decât acestea nu au o locomoţie proprie şi ele sunt purtate în aer. o maşină cu dimensiunea de ordinul nanometrilor este una simplă. în consecinţă. acelea care se deplasează pe un material. având o funcţie simplă. care nu pot fi obţinute cu tehnologia de microprelucrare actuală.05. cum ar fi cea a unei enzime. NOTĂ: Studenţii vor întocmi o temă de casă cu subiectul „ Sisteme de fabricaţie pentru componente ale unor nanoansamble utilizate în sistemele IT”. mai mici. 209 . Dacă tehnicile pentru crearea dispozitivelor nanomecanice sunt dezvoltate. precum şi cele care înoată într-un lichid.

ionic şi electronic cu o rezoluţie de câţiva zeci de nanometri pentru a forma măştile desenate pentru echipamentele de înaltă precizie de tip pas-şi-repetă.CAPITOLUL 6 DEZVOLTAREA DE PRODUSE DE ÎNALTĂ INTELIGENŢĂ ŞI SISTEMATIZAREA NANOTEHNOLOGIEI 6. după cum se arată în figura 9. în plus. ca prim pas. Al doilea pas îl constituie realizarea măştii de fotorezist pentru desenarea circuitului pe plachete ULSI utilizând litografia cu fascicul fotonic. au fost dezvoltate plachete lipsite de defecte cu o zonă descoperită.1 µm şi erori ale repetării poziţionării de 30 nm.2 µm au devenit necesare pentru producţia de masă a circuitelor VLSI.25 µm cu o toleranţă de 30 nm. Aici. Recent. Recent. rata randamentului de producţie se presupune că va atinge câteva zeci de procente la plachetele de 200 nm. Recent. în ultima vreme circuitele integrate logice pentru microprocesoare cu o lăţime a porţii de cel puţin 0. pentru care se cere o lăţime minimă a porţii de 0. Totuşi. a fost dezvoltat pentru utilizare la desenarea măştilor. a fost dezvoltat un sistem de procesare pentru a crea structuri de superreţele 3D în tehnica ULSI. Al treilea pas îl constituie doparea cu impurităţi a plachetei de Si prin mască.1. ceea ce permite producţia memoriilor de circuite integrate de 256 Mbiţi cu randamente rezonabile. lucru dificil de realizat pe liniile de producţie. Pentru a se fabrica aceste circuite ULSI sunt necesare. cu o precizie a poziţionării de 0. în care o structură reticulară realizată pe o plachetă de Si pentru ULSI este redusă pe plachetă de la 1/100 la 1/25. sunt folosite lasere cu raze ultraviolete sau cu excimeri. 210 . folosind evaporarea în vid şi depunerea ionică. folosind implantarea ionică sau depunerea cu fascicul molecular pentru epi-taxie pe suprafaţa semiconductorului.1 Nanoprocesarea materialelor pentru circuite integrate de densitate superînaltă Prelucrarea fină de cea mai înaltă precizie a materialelor va fi în curând realizată în sistemele de producţie de masă pentru memoriile circuitelor integrate de înaltă densitate de 256 Mbiţi pentru circuitele ULSI. Mai mult. recent au fost dezvoltate sisteme de expunere tip păşeşte-şi-repetă cu fascicul electronic. procesul LIGA (Litographe-Galvanoforming-Abforming) în care se utilizează SOR sau SR (synchrotron orbit X-radiation: radiaţie X sincrotronică) pentru electroformare. plachete de Si de o înaltă planeitate având o suprafaţă lipsită de defecte. corodare în plasmă şi corodare şi depunere prin pulverizare ionică.

Acest lucru va fi făcut posibil prin sisteme optice de expunere îmbunătăţite sau sisteme de expunere cu fascicul de raze X sau fascicul electronic. Unele progrese au fost făcute în dopajul configurat prin reacţii chimice ajutate de fascicule electronice sau lasere cu excimeri. Fig. un tun electronic de curent înalt etc. desenele pregătite realizate pe placa de siliciu sunt transferate de dispozitivul cu fascicul electronic larg către plachetă cu o rată de reducere de 1/25 -1/100. cum ar fi cele care utilizează fascicule de ioni focalizaţi foarte fin. vor fi dezvoltate procese şi procedee care realizează configuraţii precise şi sisteme de dopare fără mascare. se poate prezice că în jurul anilor 2010 vor fi utilizate în mod practic memorii DRAM de 4 Gbit cu o lăţime a liniei de cel puţin 0. 6. folosind ioni negativi focalizaţi şi/sau o sursă punctuală de lichid.Aşa cum s-a menţionat. Se înţelege de la sine. că în aceste sisteme sunt necesare: o viteză înaltă. şi prin implantare ionică directă. În expunerea în bloc a desenului.05 µm şi plachetă cu diametrul de 300 nm. cu precizii de poziţionare nanometrice şi dispozitive de comandă cu viteză mare.1 Sistemul litografic de proiectare a fasciculului electronic de înaltă energie HL-800D. Pentru memoriile de densitate mai înaltă. 211 . compus din expunerea în bloc a desenului folosind un fotorezist cu sensibilitatea 1-2 μC. precum şi calculatoare de mare viteză pentru poziţia de lucru. comanda în proces pentru feedback şi reacţia directă a poziţiei fasciculului de energie. o masă litografică de transfer continuu.cm-2. Prin sistematizarea nanotehnologiei care integrează controlul detecţiei şi al poziţiei. randamentul de producţie şi productivitatea vor fi îmbunătăţite în mod marcant.

a unui electron de 100 eV este ~12. trasarea pe plachetă a lăţimii porţii în domeniul mesonic trebuie să fie făcută printr-o prelucrare de precizie mai înaltă.Într-o măsură mai mare. verificare şi înregistrare. inclusiv furnizare de plachete de Si fără defecte. cum ar fi grosimea stratului degenerat sau a stratului bogat în defecte. dar acest lucru este foarte dificil de realizat pe liniile de producţie de masă utilizând tehnicile actuale. mişcarea electronului încetează din cauza caracterului ondulatoriu al electronului. 6. Probabil că va fi necesară o precizie de 1 nm. 6. de asemenea cunoscut drept canal cuantic. au fost aplicate pe liniile de producţie diverse tehnologii logistice. în circuitele integrate MOS cu o lăţime de poartă de ~ 100 nm. deoarece mărimi care sunt greu de măsurat direct. conform bine hc cunoscutei formule E = . Actuatorul este comandat de 212 .3 STM şi AFM pentru nanotehnologia sistematizată Recent s-au raportat de către unii cercetători realizări de demonstraţii de scriere a unor caractere de dimensiuni atomice pe suprafaţa unei plachete de Si prin utilizarea echipamentului STM sau AFM. deoarece pentru o lăţime a părţii de 100 nm pe circuitele integrate MOS. în consecinţă. apă pură ce nu conţine Na şi Cl. λ.2 Procesarea circuitelor integrate MOS în domeniul de interacţie mesoscopic sau cuantic A fost prezis faptul că nivelul de densitate pentru circuitele integrate semiconductoare va atinge o anumită limită. deoarece mişcarea electronului se află în domeniul de interacţie mesoscopic sau cuantic-electronic. iar extinderea spaţiului unui electron cuantic este ~ l µm. unde h este constanta lui Planck. pentru a realiza o producţie înaltă şi randamente ridicate. sistemele combinate de detecţie care integrează mai mulţi senzori cu un calculator ar putea deveni de o importanţă crescândă în sistematizarea nanotehnologiei. De aceea. încăperi cu temperatură şi umiditate constante şi sisteme controlate şi comandate automat de calculator pentru testare. încăperi foarte curate şi lipsite de vibraţii. pot fi mai uşor estimate direct în proces. şi sisteme de operare fără personal uman sau fără supraveghere. mişcarea electronului într-un semiconductor poate deveni restricţională datorită efectelor cuantice. Lungimea de undă cuantică. nu ne putem aştepta la o deplasare macroscopică obişnuită a electronului. Sistemele STM implică un electrod cu vârf punctual din wolfram pentru măsurarea curentului electric de tunelare şi un actuator tip stivă piezoelectric care realizează poziţionări 3D pentru electrodul cu rezoluţie subnanometrică.4 nm.63 ⋅ 10−34 J ⋅ s şi λ c este viteza luminii în vid. Desigur. 2.998 ⋅ 108 m ⋅ s −1 . în canalul cuantic. 6.

către un calculator cu viteză mare cu sisteme de detecţie a poziţiei în domeniul subnanometric. În aceste sisteme, atomii de la suprafaţa plachetei de Si sunt extraşi unul câte unul, datorită câmpului electric de înaltă densitate concentrat în jurul atomului ţintă. Astfel, aceste sisteme realizează prelucrări tipic la nivel atomic, dar în prezent este necesar un timp de lucru prea mare pentru determinarea poziţiei cu precizii subnano-metrice. Totuşi, dacă se folosesc conectate cu calculatoare de mare viteză, astfel de sisteme, ar putea deveni un ajutor principal în procesarea la nivel atomic, cu măsurare şi comandă în proces în domeniul subnanometric.

6.4 Nanoprocesarea materialelor pentru componente optoelectronice şi microelectronice
Fenomenele care combină acţiunile electronilor şi fotonilor sunt larg utilizate în domeniul prelucrării informaţiei, în contrast cu circuitele integrate electronice, un circuit integrat optic care foloseşte fascicule laser de lungimi de undă mai scurte (submicrometrice) va fi dezvoltat în curând. Pentru dispozitivele cu circuite integrate de înaltă densitate sunt necesare tehnologii de procesare de productivitate ridicată pentru a realiza mărimi submicrometrice foarte fine, cu rezoluţie nanometrică. Dispozitivele actuale optoelectronice de înregistrare a informaţiei, cum sunt compact discurile şi discurile laser, vor avea canale de înregistrare cu lăţimi mai fine, de ordinul a 10 nm. Acest lucru necesită o tehnologie îmbunătăţită pentru trasarea canalelor pe plăcile de disc. În plus, s-au dezvoltat şi vor fi disponibile pentru uz practic, în viitor, un microtub vidat cu un catod microfin de emisie în câmp cu vârf de diametrul a câtorva nanometri şi o grilă de comandă microfină. Dispozitivul este foarte util, deoarece, faţă de un tranzistor obişnuit cu curent mare, poate fi tratat cu o foarte mică pierdere de rezistenţă.

6.5 Componente nanomecanice pentru nanotehnologie
Au intrat în utilizare practică filme subţiri de diamant cu o grosime de l µm, straturi subţiri de filme de transfer termic cu grosimi între 0,1-0,4 µm, precum şi elemente fine de canelare pentru răcirea apei, ca rezultat al performanţelor lor speciale de transfer termic. Sistemele lor de producţie implică nanotehnologia.

6.6 Dispozitive de servopoziţionare nanomecanică pentru nanotehnologie
A fost dezvoltat de către Funuc Co. un sistem de servopoziţionare mecanică; acest sistem foloseşte elemente în mişcare fără frecare pe baza unui ghidaj pneumatic, servomotoare electrice cu comandă numerică cu rezoluţie
213

subnanometrică şi senzori de poziţie cu rezoluţie subnanometrică. Sistemul este prevăzut cu o macroscală cu un domeniu de deplasare de câţiva centimetri şi poate fi folosit pentru sisteme de poziţionare cu un înalt coeficient de siguranţă, având o precizie şi rezoluţie nanometrică.

6.7 Procesarea cu fascicul ionic a materialelor în nanotehnologie
Procesarea cu fascicul ionic este caracterizată printr-o unitate de prelucrare la nivel de atomi, în care este necesară o densitate de energie de prelucrare înaltă. Totuşi, viteza macroscopică de procesare nu este suficient de mare pentru utilizare practică. Mai mult, punctul de prelucrare a fasciculului ionic sau a clusterilor ionici pe piesa de prelucrat nu poate fi întotdeauna determinată cu precizie suficientă sau rezoluţie în domeniul subnanometric, deoarece chiar şi senzorii de înaltă rezoluţie a emisiei secundare de electroni nu sunt suficient de siguri. Totuşi, se pot realiza cu succes dezvoltări ale sistemelor de măsurare care necesită rezoluţie subnanometrică. Când se va întâmpla acest lucru, prelucrarea cu fascicul ionic va fi larg utilizată în nanotehnologie.

6.8 Pocesare cu fascicul laser a materialelor în nanotehnologie
Există câteva sisteme laser dezvoltate recent a genera lungimi de undă mai mici, cum ar fi laserele cu excimer. În comparaţie cu laserele obişnuite cu lungimi de undă mari, laserele cu lungimi de undă submicrometrice prezintă o utilizare potenţială pentru preluarea directă prin intermediul fotonilor înşişi. Energia unui singur foton este suficientă pentru a îndepărta un atom individual din reţeaua atomică a materialului. Sistemele laser cu lungime de undă scurtă vor fi, de aceea, dezvoltate în viitor pentru procesarea la nivel atomic a materialelor.

6.9 Simularea pe calculator a aşchierii la scară atomică sau moleculară
De curând s-au raportat în literatură simulări ale sistemelor de nanoaşchiere realizate pe calculator. Comportarea atomilor sau moleculelor în tăierea/ aşchierea nanometrică este simulată utilizând dinamica moleculară bazată pe potenţialele atomice individuale. Această metodă poate fi utilizată la simularea proceselor de rectificare, abraziune microfină şi de lustruire.

6.10 Nanotehnologia şi micromaşinile
Recent au fost propuse mai multe tipuri de micromaşini. încă nu există o definiţie suficientă şi concretă a micromaşinilor, dar în general, ele sunt considerate ca ansamble de elemente mecanice mai fine în mişcare, cu mărimi
214

de ordinul 10-100 µm. într-o micromaşină există probleme speciale referitoare la lubrifiere şi frecare într-o regiune microfină, acţionarea pentru o deplasare microfină, măsurarea deplasării microfine etc. Dezvoltarea metodelor de procesare pentru dimensiuni microfine cu rezoluţie nanometrică este, de asemenea, de primă importanţă. Nanotehnologia la scară atomică va deveni unul dintre cele mai importante aspecte ale micromaşinilor pentru aplicaţii biologice. NOTĂ: Studenţii vor întocmi o temă de casă cu subiectul „ Tehnologia de realizare a unor produse de înaltă inteligenţă utilizate în sistemele IT”. Termen de predare 19.05.2007.

215

. W.m.S... 56. Nishimura.1633.2600. pp... 10. Application of X-ray lithography with a single-layer resist process to subquartermicron LSI fabrication. (1987). J. Yasui. MicroProcess '92. J. Yoshikawa. 51. S... and Takigawa.. Japanese Journal of Applied Physics. Itoh. B10. H. (1990). T. Takeuchi.2-14. Ogawa. 1672.. 327-42...2981. Y..A. B9. Journal of Vacuum Science and Technology.. 2. and Fukuda.. A highaccuracy alignment technique using single. et al. Journal of Vacuum Science and Technology. 13.. Deguchi. Ban. A.science and technology".. and abe. Magoshi.. A... K Ikenaga. Fujita.. Huggins. Kanai. Takigawa. T. (1990). 8.. B9. Saito. M. and Lundmark. and Liddle. Tamamushi. Miyoshi. In: „Polymers for microelectronics . 0.A.. 5th International MicroProcess Conference. Journal of Vacuum Science and Technology. Takigawa. Sohda. Y. A highly sensitive positive electron beam resist EBR-9 HS31. Une. Kraus. Suzuki. Camarda.. Highprecision X-ray mask technology.. B8.2996.and doublepitch dual gratings. S.. Koyama. I. Ikenaga. Kodansha.. B9.. Tamamushi.. Ishihara. Kataoka.. S. Mori. Konaka. and Torii. S.. Gibson. and Sakamoto. R. H. H. Journal of Vacuum Science and Technology... H. E. For example. S. (1992). In: Digest ofpapers. T. 4...B. Y. 128. S.2940.. Watanabe. M. 141. K. T. T. (1991). (1990). K. Y. Kyuragi. Journal of Vacuum Science and Technology. Wada. 7. M. B8. Journal of the Japan Society of Precision Engineering. 11. p. 132. and Ishihara. 9.. H. R.. 12.. and Todokoro.M. (1992). (1990). H. R. 0. 3145. SPIE Proceedings.C.D. T. MicroProcess 92. 3. (1992). S. Microcircuit Engineering. (1991). Koga. K. Saito. and Matsuda.. K. Y. 1877. Y.. Air bearing lead screw and nut using porous ceramic material. R. (1992). Y. 63.. 216 . Terui. Ohki.. M. Nakayama. Journal of Vacuum Science and Technology.. Nomura. and Yoshihara.. H. Ooki. 5. (1990). An advanced Xray stepperfor 1/5 pm SR lithography. Anze. 6. N. (1992). S. 17. N.. B8. (1991). Ito. K. Nagano. Berger.P. S. 29... M. S. Yoshikawa. England. J. Journal of Vacuum Science and Technology. p. S. 5th International MicroProcess Conference. Koyama.BIBLIOGRAFIE 1. et al. H. and Tokunaga. Ogawa. J. H. H. High-perforinance synchrotron X-ray stepper. Ogawa. S. 14. Kanai. Farrow. J. In: Digest ofpapers. Efrects of polymer end groups on chemical ampliflcation.

K.. Kagaku Doujinn. In: Proceedings of the 8th World Congress on TMM. H. 1993. Monterey. Kodama. Bouwhuis. 7. J. T. Recent improvement of Saticon target. T. Sano. J. T... (1985). 6... 329. Huijser. R. 102. and Inao. 31. Fundamentals ofbiochemistry. et al. A. T. E. K. 24... Institution of Electrical Engineers. (1993).121. K. Tokyo. Yamada. T. Bristol. 217 . 236. (1991). (1976). (1993).537. 22. et al. X-ray lithography for quarter-micron structures. J. (1987). Kaneko.. G. H.. (l991). K. 25.47. Y. and Huber. B7. Ishihara.H. eh. Okino. 19. (1991). Ist MicroProcess Conference. H. Y. (1989). T. A 1/3-in 270000 pixel CCD image sensor.. Hojo. (1984). H. S. Publication no. Hayashi. T. and Saitoh. Traveling micromechanism. (1991). S.. and Schouhamer Immink. Weiss. T. US Patent 4. G. Japanese Journal of Applied Physics. Maruyama. voi. p. and Hiroshima. 30. K. 27. H. Ikai. TuA4-l/49-51. Yanai. pp.. K.000pixel CCD area image sensor. A. 29-32.. Hirai. In: „Extended Abstracts".. A 1/3-in 5 l O(H) 492(V) CCD image sensor with mirror image function. T.. Itoh. 339. Yoshikawa. T. T. In: Proceedings of the IEE Conference on Photoelectronic Imaging. Y. Suzuki. 59. Kuriyama. Hirai. M.. Japan Utility Model 1546093. 16. Y. et al. Nonaka. (1985).949-53. Braat. Y. Hirai. Oertel. 21. May 10-12. and Kaneko.-L. Optical Society of America. and Kashihara. 29. (1988). 13. Y. Journal of Vacuum Science and Technology. and Shidara. 5. T. and Kitayama. S. Ultra-miniature electromagnetic motor. Proceedings ofthe SPIE. and Nonaka. et al. Shidara. 28. In: Proceedings of the Ist IFTOMM International Micromechanism Symposium. 20. T. p. and Yoshida. and Takigawa. 72. Tokyo. London. M. 1648-51.. 16-19. Abe. L528. Microelectronic Engineering. (1989). 253. Adam Hilger. Yamamoto. IEEE Transactions on Electron Devices. Kozono.. 38.. 2/3 Inch 400. H. Journal of Vacuum Science and Technology B.15. (1992). Kitahama. CA. 954-9... 17. Principles of optical disk systems... Toshiba Review.. 38. Nagata. (1982). van Rosmalen. Soft X-ray projection imaging using 32 : l Schwarzschild optics. Pasman... Investigation oftheprocess latitudefor sub-half micron pattern replication in X-ray lithography. IEEE Transactions on Electron Devices. Soft X-ray Projection Lithography Technical Digest. T.. K.. Kinoshita. 18.. (162). Morita... Replicate resist pattern resolution with synchrotron orbital radiation.. Yamasaki. 26. K.. B3. p. (1991). Ishioka. Tanioka. Y. Soft X-ray reduction lithography using multilayer mirrors. 23. T. Yoshihara.

.. Nanotechnology. Orihara. 35. 605. (1973). and Miyashita. A novei tungsten light shield structure for high density CCD image sensors. Hashimoto. Abo. T. Sano. In: 1992 International Symposium.J.32.965-8. J. K.. K. 37. Uchiike. 17-22. International Meeting on Infrared Technology and Application. 77442. K. Syouzi Yoshikane (1991). Y. et al. (1990). 724. 39. M. (1991). M. Nikkei Mechanical. Electronics Letters.. 391-416. N. Society for Information Display. Takahashi. (1991). Suzuki.. 43. Carlisle.. Silica waveguides on silicon and their application to integrated-optic components. Shaw Grinding Symposium... 38. A. H. pp. Positioning of 200 kg carriage on plain bearing guideways to nanometer accuracy withforce operated linear actuator. (1985). Toshiba Review. 22. F. ASME.. Yoshioka. Yoshikawa.43-51. 44. 33. IEEE Transactions on Electron Devices. lEDMDigest. Y. Kanai. 41. Matsuda Hidemi (1992). and Ohsawa.F. A. p. M. R. H. p. Ultraprecision grinding technology for brittle materials: application to surface and centreless grindingprocesses. 191. London. S. Fiat face brown tube. Design and fabrication of integrated-optic 8x8 star coupler. Toyoda. 13-inch FS-11 color display tube. and Ohmori. Milton C. (1992).. 209-2T. Suzuki. (1991). McKeown. 38. M.. (1992). 407-10.. Y. H. Fujii. (1990). (1992). H. Y. Terao. Kawachi. Ultraprecision. M. 2.. Miyashita.. Yoshioka. In: 1992 International Symposium. A. Society for Information Display. P. 36. No. Florida. P. 728. high stiffness CNC grinding machines for ductile mode grinding of brittle materials. Okamoto.. Japan Display '92 Digest.. 27. Kanai. New black enhancer color picture tube. 218 .. 40. Optical and Quantum Electronics. 435-8. Shore.A. Toshiba Review. et al. Nakayâma. 74-84.. K. 46(s).. In: Proceedings.. and Daito. and Hokari. New York. J. In: Proceedings.. et al. 47(s). 34.. 364. Tomioka Tsunenori (1991). and Read..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful