COMTOH PENULISAN REKOD HARIAN MATA PELAJARAN/ TINGKATAN / MASA ISI OBJEKTIF AKTIVITI/ ABM/ NILAI/ KBKK / REFLEKSI

Aktiviti : 1.Permainan mencari lokasi 2.Penerangan Grid. 3. Mengenal pasti dan menbaca rujukan grid pada peta topografi. (Kump) 4. Latihan individu (10) 5. Rumusan/ Perbincangan ABM : Peta topografi. Pembaris. Nilai / Patriotisme Kerjasama/ Cintai negara KBKK : Mengenal pasti. Refleksi : Berdasarkan latihan 20 orang daripada 27 pelajar dapat menyatakan 10 lokasi RG 4 angka dan 10 lokasi RG 6 angka.

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN ASAS Geografi 4 Cerdas 9.00-9.40 KEDUDUKAN
Aras 1 Mengenalpasti sistem grid kebangsaan. Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan

Di akhir pelajaran pelajar-pelajar dapat; a. Menyatakan 10 lokasi kedudukan berdasarkan rujukan grid 4 angka. b. Menyatakan 10 lokasi kedudukan berdasarkan rujukan grid 6 angka REFLEKSI BOLEH DITULIS DIRUANGAN INI

Rujukan Grid, a) Rujukan Grid 4 angka. b) Rujukan Grid 6 angka

3: Migrasi penduduk Sebagai Tindakbalast erhadap faktor. mempengaruhi migrasi penduduk. MIGRASI PENDUDUK 4. iii 8 latihan objektif tentang migrasi ABM : Carta bergambar.semua murid dapat menyenarai dan menghurai 5 faktor yang. politiik. KBKK : Mengumpul dan mengelas. Nilai /patriotisme Bertanggungjawab/ Berusaha membangunkan negara Malaysia ARAS 2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.Luar bandar ke luar bandar AKTIVITI/ ABM/ NILAI/ KBKK/ REFLEKSI Aktiviti : i. 25/30 murid menjawab semua lapan soalan dengan tepat. Menghurai sekurang-kurangnya 5 faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk dengan baik. a.00-12. b. . sosial dan fizikal ARAS 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi.ekonomi. 5 murid diberi minta membuat pembetulan.Sesi soal jawab tentang migrasi ii Perbincangan faktor migrasi iiiMencatat nota dalam bentuk jadual. Luar bandar ²22€andar Luar bandar ke luar bandar Refleksi : Berdasar pemerhatian . Menyenarai sekurang-kurangnya 5 faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk dengan baik.40 ISI Tema 4 : Dinamik Penduduk OBJEKTIF Di akhir pelajaran pelajar-pelajar dapat.CONTOH PENULISAN REKOD HARIAN MATA PELAJARAN/ TINGKATAN / MASA Geografi 2 Cemerlang 12.Luar bandar ke bandar . .

GURU GURU DIPERSILAKAN MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN TETAPI TIDAK PENGURANGAN KEPADA KEHENDAK DI ATAS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful