.

.

.

1 Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan mengenai tatacara pelaksanaan bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Rendah = 500 Sek. Bantuan Persekolahan dan bantuan latihan dan bimbingan. peralatan sekolah. pakaian seragam sekolah.GARIS PANDUAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) 1.1 Pada awal pelaksanaan KWAPM tahun 2003. kerajaan telah bersetuju untuk memberi bantuan kepada murid yang layak meliputi bantuan yuran persekolahan/peperiksaan. Garis Panduan KWAPM 1 . Rendah = 300 Sek. Menengah = 600 Jenis Bantuan Bantuan Persekolahan Bantuan Am 2.2 Kajian semula kenaikan kadar telah dilaksanakan pada tahun 2007 seperti Jadual berikut: TAHUN 2006 (RM) 200 Sek. LATAR BELAKANG 2. Menengah = 400 2007 (RM) 200 Sek. Bantuan Persekolahan telah dipinda nama kepada Bantuan Am Persekolahan (BAP) manakala Bantuan Am dipinda nama kepada Bantuan Bulanan (BB). TUJUAN 1. 2. 2.3 Bermula tahun 2008.

3. PUNCA KUASA PENGGUNAAN DATA eKASIH 3. Garis Panduan KWAPM 2 . 3. murid yang layak menerima bantuan KWAPM adalah berdasarkan kepada KIR yang berdaftar dengan eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja.7/2008 bertarikh 8 Ogos 2008 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan supaya semua agensi menggunakan Sistem Bank Data Kemiskinan Nasional (eKASIH) yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU). 3.2 Tahun 2008 pada 24 Disember 2008 telah memutuskan bahawa mulai tahun 2009. 4.2(46) memaklumkan bahawa Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.1 Ketua Isi Rumah (KIR) bermaksud daripada kalangan ahli isi rumah biasa sesuatu tempat kediaman yang diberi tanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli-ahli isi rumah tempat kediaman tersebut. Jabatan Perdana Menteri (JPM) bagi tujuan menyalur dan mengagih bantuan serta penerima projek sama ada oleh Ketua Isi Rumah (KIR) mahu pun Ahli Isi Rumah (AIR).1 Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.1/2010 bertarikh 7 Januari 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) telah memutuskan bahawa semua Kementerian/Jabatan/Agensi adalah diwajibkan menggunakan data eKASIH sebagai rujukan utama untuk memberi program/ projek dan bantuan pembasmian kemiskinan.177/174/1Klt. TAFSIRAN 4.3 ICU. JPM melalui surat siaran bertarikh 4 Februari 2010 rujukan UPP:BPK.2 Selaras dengan keputusan tersebut. Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM bil.

Garis Panduan KWAPM 3 . 5.3 Sumbangan daripada anak-anak yang telah bekerja.3.1 Gaji dan segala pendapatan lain seperti hasil sewaan. pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat 4. Bagi murid Orang taraf Asli/Penan. 4.1 Warganegara Malaysia (penentuan kewarganegaraan seperti di Lampiran A). Murid 5. 4.3.4. 4.2 Ahli Isi Rumah (AIR) bermaksud mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman.4 Kiraan purata pendapatan bulanan hasil jualan pertanian atau pendapatan daripada perniagaan. pencen. dokumen permohonan pengesahan kewarganegaraan daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) boleh diguna pakai. faedah dan dividen. dan 4.3.2 Sumbangan tetap daripada agensi kerajaan atau swasta seperti Pungutan Zakat. nafkah.3.3 Pendapatan Isi Rumah (IR) bermaksud semua bentuk pendapatan ibu bapa/penjaga dan ahli Isi Rumah daripada sumbersumber berikut: 4. royalti. ASAS KELAYAKAN BANTUAN KWAPM A.4 PERKAPITA bermaksud jumlah pendapatan Isi Rumah dibahagikan dengan bilangan Isi Rumah. Sekiranya tiada bukti taraf kewarganegaraan Malaysia. pengesahan taraf kewarganegaraan mesti diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara.

00 sebulan. mereka tidak layak dipertimbangkan bantuan KWAPM kerana telah dibayar Elaun OKU oleh KPM sebanyak RM150. 5.4 Pendapatan Isi Rumah murid mengikut Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional semasa. Sehingga kini.3 Bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.5 Murid yang telah menerima bantuan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)/ Biasiswa Sukan (BS)/Program Pelajar Projek Khas Sekolah Berasrama Penuh (PKSBP)/biasiswa kerajaan negeri/yayasan/ swasta atau apa-apa bantuan persediaan ke sekolah berbentuk kewangan KWAPM. 5. PGK Nasional yang diguna pakai adalah berdasarkan PGK Nasional Tahun 2007 seperti berikut: Kategori (Lokasi/Murid) Semenanjung Malaysia Sarawak Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Pendapatan Bulanan Isi Rumah/Perkapita * Miskin RM720 bulanan/RM180 perkapita RM830 bulanan/RM190 perkapita RM960 bulanan/RM200 perkapita Miskin Tegar RM430 bulanan/RM100 perkapita RM520 bulanan/RM115 perkapita RM540 bulanan/RM110 perkapita Nota: * Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada pindaan semasa. tidak layak dipertimbangkan menerima bantuan 5.5.2 5.6 Bagi murid Berkeperluan Khas (OKU). KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai kategori Miskin atau Miskin Tegar sahaja. Garis Panduan KWAPM 4 .

251 / 12 = RM104.20 Sarawak RM190.7 Murid yang bertukar tidak ke layak Maktab Rendah Sains MARA KWAPM (MRSM) adalah menerima bantuan kerana MRSM tidak berada di bawah pentadbiran KPM.25 Sabah & WP Labuan RM200.00 RM1.00 6 = RM1.25 MURID TIDAK LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Tanggungan Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180. Perkiraan Perkapita 5.00 RM1.00 RM1.00 10 = RM1.9 Perkiraan perkapita adalah seperti berikut: MURID LAYAK Kriteria Kelayakan Perkapita Pendapatan Bulanan Isi Rumah Bilangan Isi Rumah Pengiraan Perkapita Semenanjung RM180.00 RM1.251.00 12 = RM1.251 / 6 = RM208.50 Sabah & WP Labuan RM200. pihak sekolah perlu menasihatkan KIR untuk mendaftar dengan sistem tersebut.251 / 10 = RM125.251 / 12 = RM104.251.00 6 = RM1. B. 5.50 Garis Panduan KWAPM 5 .10 Sarawak RM190.00 RM1.251.8 Bagi murid yang KIRnya belum berdaftar dengan eKASIH.00 5 = RM1.251.251 / 5 = RM250.251.00 RM1.251.00 12 = RM1.251 / 6 = RM208.5.

JENIS DAN KADAR BANTUAN 6.00 setahun (RM60.00 sebulan x 10 bulan) BAP dan BB 2.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: BAP = RM 300. Miskin Tegar BAP dan BB * Nota: Jumlah amaun bagi BB adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan Tabung KWAPM.00 setahun dan *BB = RM600. Kelayakan Murid Miskin Jenis Bantuan Kadar Bantuan Sekolah Rendah: RM 200.2 Bantuan Kewangan yang diterima boleh diagihkan oleh Pengetua/Guru Besar kepada murid melalui cara berikut: Bil 1. 6.00 setahun (RM30. peralatan sekolah dan lain-lain keperluan persekolahan murid) Cara Agihan a) Masuk ke akaun murid. Jenis Bantuan Bantuan Am Persekolahan (Pakaian seragam sekolah. 1.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Rendah: BAP = RM 200.00 setahun (RM25.00 setahun dan *BB = RM500.00 setahun dan *BB = RM300. atau b) Barangan.00 setahun dan *BB = RM250. atau c) Tunai Garis Panduan KWAPM 6 .1 Jenis dan kadar bantuan adalah seperti berikut: Bil.6.00 setahun (RM50.00 sebulan x 10 bulan) Sekolah Menengah: RM 300.

mereka boleh membuat permohonan melalui laman web http://www. Perkara ini hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada Bahagian Kewangan KPM dan ibu bapa/penjaga murid berkenaan.2 Bagi KIR yang belum berdaftar dengan sistem eKASIH.gov. murid tersebut hendaklah diberikan surat amaran terlebih dahulu.2. Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan disahkan berada dalam kategori Miskin (M) atau Miskin Tegar (MT).1 Semua murid yang KIR berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai Kategori Miskin dan Miskin Tegar akan diberikan bantuan KWAPM secara automatik tanpa perlu mengemukakan permohonan. Jika murid masih tidak hadir ke sekolah selama tujuh (7) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah selepas itu.my. Garis Panduan KWAPM 7 . Kementerian berhak untuk memberhentikan bantuan yang telah diberikan kepada murid berkenaan walau pun telah berdaftar dengan eKASIH. * Bantuan Bulanan (Wang saku dan lain-lain perbelanjaan harian murid) a) Masuk ke akaun murid.ekasih. 7. kemalangan dan kesihatan.3 Sekiranya murid yang menerima Bantuan Bulanan tidak hadir ke sekolah dalam tempoh tiga (3) hari berturut-turut tanpa alasan yang munasabah seperti bencana alam. TATACARA PERMOHONAN 7. atau b) Tunai * Nota: Boleh dibayar secara bulanan atau sekaligus 6. Ini termasuklah murid Orang Asli/Penan dengan mengambil kira Dasar Pendidikan Wajib 2003 untuk semua murid Malaysia. Pembayaran bantuan KWAPM hanya boleh dilaksanakan selepas pemohon dibanci oleh pihak Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU). 7.

7.1 Pihak sekolah hendaklah menubuhkan satu (1) Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah yang bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. 8.1 menentukan bayaran BAP sama ada dalam bentuk wang tunai. Garis Panduan KWAPM 8 .3 Bagi murid Orang Asli. dua (2) orang wakil PIBG (selain guru/kakitangan sekolah). Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat Sekolah adalah seperti berikut: 8. dan iii.7. data penerima KWAPM akan diambil daripada sistem eDAMAK yang dibangunkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang diintegrasikan ke dalam sistem eKASIH.2 Ketua Kampung (sekiranya berkaitan). 8. Penolong Kanan HEM/guru yang menguruskan KWAPM. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar dengan keahlian seperti berikut: i. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH 8. ii.4 Bagi murid Penan (yang bersekolah di sekolah Penan). pihak sekolah perlu mengemukakan permohonan menggunakan Borang Rumusan Permohonan (BRP) seperti di Lampiran B dan dikemukakan ke KPM pada 1 Oktober tahun sebelum (bagi murid Tahun 2 hingga 6) dan pada 1 Februari tahun semasa (bagi murid Tahun 1 dan Tingkatan 1). pemberian barangan atau dikredit ke akaun murid.2.

9.2. TATACARA PERAKAUNAN DAN PEMBAYARAN 9. KPM akan menghantar surat kepada JPN untuk memaklumkan peruntukan akan disalurkan ke akaun bank sekolah/PPD.3 Jawatankuasa Pengurusan mematuhi Bantuan kriteria peringkat dan sekolah yang bertanggungjawab peraturan ditetapkan oleh KPM dari semasa ke semasa. KPM. Garis Panduan KWAPM 9 . urusan terimaan dan bayaran oleh mana-mana pihak yang terlibat. 8. Sekolah/PPD hendaklah menyemak dengan bank sama ada peruntukan telah dimasukkan berdasarkan surat makluman daripada Bahagian Kewangan.1 Semua peruntukan disalurkan terus ke Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) bagi sekolah yang mempunyai akaun bank atau ke Akaun Khas di PPD yang berkenaan bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank.2 Bahagian Kewangan. pihak berkenaan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta 694 (Akta Pencegahan Rasuah). 9.2.3 memastikan dan mengesahkan murid yang layak menerima bantuan berdasarkan senarai penerima.8.4 melaporkan kepada KPM sekiranya terdapat keraguan pada status Miskin atau Miskin Tegar murid yang tersenarai dalam eKASIH.2.2 memastikan urusan terimaan dan bayaran dibuat mengikut Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah/Akaun Khas.4 Sekiranya pihak KPM mendapati terdapat sebarang unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam proses pendaftaran ke dalam sistem eKASIH. 8. dan 8. 8.

7 Bagi mengelak berlakunya kejadian yang tidak diingini.6 Bantuan KWAPM ini perlu diserahkan kepada murid yang layak dalam masa empat belas (14) hari bekerja selepas peruntukan diterima oleh pihak sekolah.38 hendaklah dikeluarkan oleh PPD apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun Khas oleh bank.5 Sekolah/PPD hendaklah memastikan tiada caj bank dikenakan ke atas transaksi melalui akaun bank kerajaan sepertimana keputusan Mesyuarat Penyelarasan Operasi Bank-Bank Bil. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan.Peruntukan KWAPM.9. KPM serta direkodkan di bawah Bayaran-Bayaran Lain . 9.“Tiada caj dikenakan bagi semua transaksi dengan Kerajaan”. Walau bagaimanapun sekiranya pengagihan dilaksanakan secara tunai.1/2006 bertarikh 25 Januari 2006 di para 3.4 Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank. 9. selamat dan mengikut peraturan kewangan semasa. Pihak sekolah boleh memilih kaedah pengeluaran wang tunai seperti berikut : Garis Panduan KWAPM 10 . Resit Rasmi Pejabat (RP.5 Minit Mesyuarat tersebut . Resit hendaklah dikeluarkan atas nama “Setiausaha Bahagian Kewangan” dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan. KPM serta direkodkan di bawah Lajur Pelbagai atas nama Peruntukan KWAPM. sekolah adalah dinasihatkan memasukkan bantuan terus ke akaun bank murid. tatacara pengeluaran wang tunai dari bank oleh pihak sekolah mestilah mudah.3 Bagi sekolah yang mempunyai akaun bank. Resit Kew.01) hendaklah dikeluarkan oleh sekolah apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun KWK oleh bank. 9. 9.

Garis Panduan KWAPM 11 . Pengetua/Guru Besar adalah dinasihati supaya mengambil langkah-langkah keselamatan tambahan seperti mendapatkan perkhidmatan eskot polis berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP 137) iaitu mengenai Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan.2 9.3 Pengeluaran wang melebihi RM10.00 boleh dibuat oleh Pengetua/Guru Besar tanpa guru pengiring.8.1 Pengeluaran wang tidak melebihi RM2.8. 9.00 hingga RM10.1. Kertas Ujian Dalaman.8.00 oleh Pengetua/Guru Besar hendaklah diiringi dua (2) orang guru.2 Pengeluaran wang dari RM2.8 Potongan yang dibenarkan daripada bantuan KWAPM adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.00.1 Bayaran Tambahan Persekolahan adalah meliputi.7.8.5 9.000.000.000.1. 5/2009 – Bayaranbayaran Tambahan Persekolahan : - 9.1 9.8.6 Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).1.7.4 Kokurikulum. Sukan Tahunan Sekolah.3 9. atau 9. atau 9.8.001.1. 9.2 Yuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). dan Insurans Takaful. Kegiatan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral.7. 9.9. 9.1.8.1.8.

1 Bagi murid yang bertukar sekolah. . 3.Surat makluman hendaklah dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM bagi setiap tindakan yang dilaksanakan.Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal. Sekiranya murid tidak dapat dikesan. PPD hendaklah mengembalikan peruntukan tersebut ke Bahagian Kewangan KPM melalui cek atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum 31 Oktober tahun semasa.PPD baru uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. .PPD asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru. √ - - √ .Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun Khas PPD yang baru.PPD baru akan uruskan pembayaran kepada sekolah baru murid. . . MURID PINDAH SEKOLAH 10. prosedur berikut perlu dipatuhi: Sekolah Asal Bil Ada KWK √ Tiada KWK - Sekolah Baru Ada KWK √ Tiada KWK Tindakan 1.10. . 2.Sekolah asal pindah peruntukan ke akaun sekolah baru.PPD asal pindahkan peruntukan ke akaun PPD baru. 4. . - √ - √ Nota: . - √ √ - . Garis Panduan KWAPM 12 .Sekolah asal maklumkan kepada PPD asal.

KPM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh kejadian mengikut format Borang Kecemasan KWAPM (Rujuk Lampiran C). KPM melalui cek atas nama “Ketua Akauntan.000.3 Tempoh sah laku cek adalah selama 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan (Arahan Perbendaharaan 117). Kementerian Pelajaran Malaysia” sebelum 31 Oktober tahun semasa.2.11. 12.00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 2 orang pegawai. 11. KES-KES KECEMASAN 12.1 Sekiranya berlaku lebihan peruntukan. LEBIHAN PERUNTUKAN 11. Garis Panduan KWAPM 13 .00 kuasa menandatangani cek perlu diberikan kepada 3 orang pegawai. 11.1 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai kurang RM10.2 Cek tersebut perlu ditandatangani seperti berikut: 11.000.2 Bagi lebihan peruntukan yang bernilai lebih RM10.2. laporan perubatan dan sebagainya ke Bahagian Kewangan. Pihak JPN/PPD perlu membuat siasatan segera dan mengemukakan permohonan beserta dokumen sokongan seperti laporan polis. permohonan boleh dibuat oleh pihak sekolah melalui JPN/PPD yang berkenaan bagi kes-kes yang berlaku dalam tahun semasa sahaja.1 Bagi kes-kes kecemasan. Pengetua/Guru Besar (bagi sekolah yang mempunyai akaun bank) atau PPD (bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank) hendaklah mengembalikan lebihan tersebut kepada Bahagian Kewangan. manakala 11.

12. KPM bersama dokumen sokongan seperti berikut: Garis Panduan KWAPM 14 . tanaman musnah akibat banjir dan bencana alam). 1.4 Murid boleh membuat permohonan bantuan di bawah kes kecemasan melalui sekolah dan disahkan oleh JPN/PPD sebelum dikemukakan ke Bahagian Kewangan.12. had kelayakan pendapatan dan jenis bantuan yang disalurkan di bawah kes-kes kecemasan adalah tertakluk seperti jadual berikut:- Bil.3 Bagi kes-kes di atas.500 adalah kelayakan pendapatan untuk mendaftar dalam sistem eKASIH ** Nilai Bantuan Bulanan adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa Tabung KWAPM 12. Jenis Bencana Hilang Punca Pendapatan Tidak Hilang Punca Pendapatan Had Kelayakan Pendapatan < RM1.500 * Mengikut kadar Paras Garis Kemiskinan (PGK) Nasional Bantuan Am Persekolahan √ Bantuan Bulanan ** √ 2. ii) KIR tidak hilang punca pendapatan (Contoh: kebakaran rumah dan tanah runtuh yang tidak menyebabkan hilang punca pendapatan). √ X Nota: * RM1.2 Bantuan kes-kes kecemasan terbahagi kepada 2 jenis: i) Ketua Isi Rumah (KIR) hilang punca pendapatan (Contoh: KIR meninggal/sakit tenat menyara keluarga/hilang upaya. ibu yang tidak berupaya yang ditinggalkan.

1 Sekolah yang diberi kuasa untuk mengendalikan bantuan KWAPM hendaklah mematuhi Peraturan Kewangan dalam Arahan Perbendaharaan (AP) dan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah.1 Sebarang isu berkaitan tatacara pemberian bantuan KWAPM ini hendaklah dirujuk kepada Bahagian Kewangan. 14. Garis Panduan KWAPM 15 . KPM untuk pertimbangan dan kelulusan khas. dan f) Gambar Kejadian dan laporan akhbar (jika berkaitan). d) Laporan perubatan (jika berkaitan).a) Borang seperti di Lampiran C yang disahkan oleh JPN/ PPD. c) Laporan Polis. 13. PENUTUP 14. 14. KELULUSAN KHAS 13.2 Semua dokumen bagi memperakaunkan urusan terimaan dan bayaran bantuan KWAPM hendaklah sentiasa dikemaskini dan disimpan dengan teratur bagi tujuan pemantauan dan pengauditan. b) Laporan siasatan yang disahkan oleh JPN/PPD. e) Sijil Kematian (jika berkaitan).

Parcel E. (u. KPM melalui talian 03-88847700 atau secara bertulis ke alamat berikut:- Setiausaha Bahagian. 62604 PUTRAJAYA. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.p: Cawangan Bantuan) Garis Panduan KWAPM 16 . Bahagian Kewangan.3 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan KWAPM. Kementerian Pelajaran Malaysia. JPN/PPD/Sekolah boleh menghubungi Bahagian Kewangan. Blok E12.14. Aras 6-7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful