Lucrarea nr.

6 Determinarea distanţelor focale ale oglinzilor sferice
A. TEORIA LUCRĂRII Oglinzile sferice sunt calote de sferă, foarte bine lustruite, de obicei metalizate, care reflectă practic toata lumina ce cade asupa lor. Dacă suprafaţa reflectantă este interiorul sferei, poartă numele de oglindă concavă, iar dacă este partea exterioară a sferei, poartă numele de oglindă convexă. Centrul sferei în care se înscrie calota poartă numele de centru de curbură, iar polul calotei ce constituie oglinda, se numeşte vârful oglinzii. Dreapta care trece prin centrul de curbură şi prin vârful oglinzii se numeşte ax optic principal, spre deosebire de celelalte drepte care trec doar prin centrul de curbură al oglinzii şi care se numesc axe optice secundare. Focarul principal al unei oglinzi sferice concave, este punctul de pe axul optic principal în care converg, după reflexie, toate razele care au venit spre oglindă în mod paralel faţă de axul optic principal (de la infinit). Focarul este numit real dacă razele de lumină converg şi se întâlnesc în punctul respectiv. Focarul virtual apare în cazul oglinzilor convexe, de pe care razele reflectate pornesc diveregent. Distanţa din vârful oglinzii până la focar poartă numele de distanţă focală. f = R/2 unde R este raza de curbură a oglinzii B. DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL Dispozitivul experimental: Banc optic, prisme optice, surse de lumină, lentile subţiri, oglinzi, ecran. C. MODUL DE LUCRU 1. Determinarea focarului principal imagine la o oglindă sferică concavă. Montajul experimental corespunzător este indicat în fig. 5.

1

se calculează raza suprafeţei sferice convexe şi procedăm similar pentru verificarea rezultatelor experimentale cu procedura identică ca la punctul precedent. calculăm raza de curbură şi cu mărimea rezultată trasăm pe o foaie de hârtie un cerc. .din triunghiurile dreptunghice care se realizează conform acestei fig.distanţa focală este cea specificată în fig. iar etapele corespunzătoare sunt: .distanţa focală se determină ca diferenţa poziţiilor ecranului transparent. 2. 2 . în aşa fel încât să se distingă mersul celor două raze.se potriveşte poziţia ecranului mat EM. OC. 5.pentru o poziţie dată a oglinzii concave OC.cu distanţa focală astfel determinată. . care rămâne nedeviată. 6. ET şi oglinda concavă. pe care îl decupăm şi îl suprapunem peste suprafaţa sferică a oglinzii sferice corespunzătoare. . Determinarea focarului principal imagine la o oglindă sferică convexă. Cu distanţa focală f astfel determinată.se dă drumul celor două raze laser şi se observă că cea de a doua rază diverge faţă de prima. până ce cele două raze laser se intersectează. Montajul experimental pentru realizarea acestui experiment este indicat în fig. . . putem calcula distanţa focală căutată. se deplasează ecranul transparent ET.Procedeul experimental are următoarele etape: .

iar un fascicul de raze paralele ce traversează lentila. punct denumit focar principal. în aşa fel încât prelungirile lor se vor întâlni într-un focar F situat în aceeaşi parte cu cea din care au venit.Lucrarea nr. Lentilele convergente sunt mai groase la mijloc decât la margini. Se poate dovedi experimental că un fascicul de raze paralele cu axa optică principală ce cade pe o lentilă convergentă. de regulă din sticlă. În funcţie de modul în care sunt deviate razele luminoase de care sunt traversate. este deviat convergent şi că toate razele emergente converg într-un punct F. centrul optic O al unei lentile este punctul situat pe axa optică şi care se caracterizează prin faptul ca raza de lumină ce trece prin acest punct nu este deviată de la direcţia sa. razele emergente vor avea traiectorie divergentă la ieşirea din lentilă. lentilele se împart în lentile convergente şi divergente. R1 si R2. lentilele subţiri posedă două focare principale F şi F'. razele de curbură ale sferelor. axa optică principală este dreapta ce uneşte centrele de curbură ale celor două calote sferice. Prin urmare. 7 Determinarea distanţelor focale ale lentilelor subţiri Lentilele sunt medii transparente. Unei lentile i se disting următoarele caracteristici: centre de curbură centrele C1 şi C2 ale celor două calote sferice. 3 . - Dacă lentila este divergentă. limitate de două calote sferice sau de o calotă sferică şi un plan. orice dreaptă care trece prin centrul optic se numeşte axa optică secundară. ci doar deplasată. simetrice şi egal distanţate faţă de centrul optic. devine convergent spre un punct denumit punct focal. situat tot pe axa optică.

LAS2 . Aranjamentul experimental se poate vedea în fig.se introduce lentila L1 sau L2. . LAS1 . va diverge după trecerea acesteia prin lentilă. Etapele de desfăşurare a experimentului sunt următoarele: . BO. LAS1. Determinarea focarului principal imagine la o lentilă subţire convergentă.1. corespunzătoare celor două înălţimi. 8. avem două distanţe focale la cele două trasee ale razei LAS 2. ET. fie a piuliţei de la baza şurubului de fixare. . . Vom constata că. . şi trece nedeviată prin lentila divergentă L3 . Etapele de desfăşurare a experimentului sunt următoarele: . raza laserului LAS1 trebuie să rămână nedeviată.din asemănarea celor două triunghiuri dreptunghice care se formează de către cele două raze laser se determină punctul focal imagine la o lentilă divergentă. LAS1 . 4 . Determinarea focarului principal imagine la o lentilă subţire divergentă.se porneşte raza laserului al doilea.9. 2. . LAS2 . este paralelă cu suprafaţa bancului optic BO. lucru perfect realizabil fie prin intermediul şurubului de reglaj de la partea inferioară a suportului respectiv.ne asigurăm că raza primului laser.raza primului laser.se reglează înălţimea razei laser LAS2 la două distanţe extreme faţă de raza laserului 1. această rază se va intersecta cu prima într-un punct care va constitui focarul imagine căutat. Aranjamentul experimental pentru această determinare se realizează ca în fig. lucru constatat şi măsurat pe ecranul mat EM. lucru realizabil prin deplasarea ecranului transparent. de 8 –9 mm şi de 18-19 mm.raza laserului al doilea. trebuie să fie strict paralelă cu suprafaţa bancului optic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful