Diogene – nepieritoarea lecţie a spiritului liber

Dec11 by Dragos Dumitriu de Fastland Diogene din Sinope (c.412 î.Hr. – 322 î.Hr.), cunoscut şi sub numele de Diogene Cinicul, a fost un filozof grec şi unul dintre fondatorii Cinismului. Diogene, fiul zarafului Hikesios, era originar din Sinope. După spusele lui Eubulides, Diogene alături de tatăl său au fost exilaţi, după ce, se pare, Diogene ar fi falsificat monezi, asta după ce tatălui său i se încredinţase o zarafie a statului, astfel c-a fost silit să părăsească ţara împreună cu tatăl său (de precizat că încă nu se ştie exact motivul ostracizării lui Diogene, există mai multe versiuni în acest sens).

Ajuns la Atena, Diogene se întâlneşte cu Antistene, al cărui discipol devine, în ciuda faptului că Antistene nu era tocmai condescendent cu elevii săi, ba din contră, era chiar insolent cu aceştia. Se spune chiar, ca Antistene l-ar fi ameninţat cu băţul într-o zi, dar Diogene şi-a oferit capul, spunându-i aceste cuvinte: “Loveşte, fiindcă nu vei găsi un lemn destul de tare care să mă îndepărteze de tine cât timp te aud vorbind”. Acele cuvinte aveau să joace un rol definitoriu în relaţia celor doi; drept pentru care, din acel moment Diogene devine elevul lui Antistene. Cum era un exilat fără patrie, Diogene se apucă să ducă o viaţă simplă, să caute pe cât posibil să evite excesele, să se menţină la strictul necesar “supravieţuirii”, căci, spunea el, sufletul n-are nevoie de “monezi de aramă” pentru a fi desăvârşit; ba din contră, lupta împotriva desfătării, a poftelor trupeşti, ori a avidităţii abjecte şi a deformării sufletului pentru obţinerea “aurului”, era cu precădere o necesitate în vederea desăvârşirii sufletului. Theofrast, relatează că Diogene, într-o zi, se uita cu luare aminte la un şoarece cum alerga fără să caute un loc de culcuş, fără să ţină seama de întuneric şi fără să dorească din lucrurile socotite ca desfătătoare. Lecţia pe care o învăţase privind respectivul şoarece, era ca şi el are capacitatea de a se putea adapta la orice cirscumstante şi că trebuie să se “reîntoarcă la natură”. Neavând unde să doarmă, Diogene scrisese cuiva să-i facă rost de o locuinţă, şi cum acesta întârzia cu răspunsul, Diogene şi-a luat ca locuinţă un butoi. Vara, atunci când arşiţa dictatoare-şi făcea apariţia, se tăvălea pe nisipul fierbinte, iar iarna atunci când vântul îţi îngheţa respiraţia, îmbrăţişa statuile acoperite cu zăpadă, folosindu-se de absolut orice împrejurare pentru a se căli.

~1~

dar nu văd lucrurile de sub nasul lor. Îi obişnuia să-şi taie părul scurt. lecţiile lui Platon pierdere de timp. Pentru a ne face o idee si mai clara asupra lui Diogene. cum i-a învăţat să călărească. Diogenes i-a spus: “trebuie să m-asculţi. Fiind un veritabil cinic. nu să poarte podoabe. să umble uşor îmbrăcaţi. Cineva îl intreabase odată cum dorea să fie înmormântat. Epictetus insusi spunea ca esenta filosofiei este ca un om sa traiasca in asa fel incat fericirea sa să depindă cat se poate de putin de lucrurile exterioare. Se minuna că astronomii privesc către Soare si Lună. să ţintească cu arcul. nu îngăduia maestrului de gimnastică să le dea o educaţie ca la atleţi. sau că avarii critică banul în timp ce îl îndrăgesc peste măsură. povesteşte cum Diogene i-a educat pe fiii lui Xeniades. După ce l-a cumpărat Xeniades. Copiii au fost învăţaţi de Diogene să-şi poarte singuri de grijă. Referitor la cei care critica banul in timp ce-l indragesc peste masura. adesea costa prea mult”. iar pe demagogi. dar nu caută să se întreacă unul pe altul în bunătate şi dreptate. ar fi ascultaţi”. Diogene spunea că oamenii se concurează la exerciţiul de săpat şi la lovit cu piciorul. Mai târziu.Diogene numea şcoala lui Eucleides o şcoală de fiere. dar n-o practică niciodată. Acelaşi Eubulos relatează faptul că Diogenes ar fi îmbătrânit în casa lui Xeniades şi că. lui Diogene i s-a pus întrebarea ce ştie să facă. ci numai atât cât să le sporească culoarea din obraji şi să-i facă sănătoşi. căci dacă un medic sau un marinar s-ar afla în sclavie. a fost înmormântat de fiii lui Xeniades. relatează că după ce a fost prins şi scos în vânzare. la care Diogene a răspuns: “Cu faţa în jos”. când au ajuns la şcoală de luptă. să arunce pietre cu praştia şi să ochească cu suliţa. cu picioarele goale. iar el a răspuns: “Să guvernez pe oameni” pentru că apoi să-i spună crainicului: “Anunţa dacă doreşte cineva să-şi cumpere un stăpân”. el spunea ca: “Banii. că oratorii în discursurile lor fac mult caz de dreptate. Menippos. “De ce ?” l-a întrebat celălalt. ~2~ . putem amintii si spusele lui Ralph Waldo Emerson cu privire la bani. De asemenea condamna pe cei care laudă pe oamenii drepţi că sunt mai valoroşi decât banii. pe când ei înşişi râvnesc la cei bogaţi. am sa divaghez spre educatia pe care le-a dat-o Diogene fiilor lui Xeniades. servitorii mulţimii. să se mulţumească cu o hrană simplă şi să bea apa. atunci când a murit. Eubulos. deşi sunt sclav.

Diogene?” gândindu-se: “de ce un filosof atât de înţelept trăieşte în mizerie”. aş fi vrut să fiu Diogene”. o scuipă fix în obrazul aceluia care i a interzis. O statuie se vinde pe trei mii de piese de aramă. dar nu le pot deosebi de oasele unui sclav”. care deşi vorbeau adesea despre suflet. ce-i jos va ajunge sus”. fiind impunător strict prin caracterul său. având un dispreţ absolut faţă de convenţiile si principiile societăţii ipocrite de la acea vreme (ca de altfel şi din zilele noastre).“Din pricină că. spunea Diogene. Căci dacă cineva merge arătând cu degetul mijlociu. judecă nebunia după deget. la care Diogene i-a răspuns: “Mă uit după oasele tatălui tău. adevăr. O anecdotă demnă de precizat îl are ca protagonist pe Diogene. spunându-i: “n-am putut găsi un loc mai potrivit”. spunându-i lui Diogene că-i daruieşte tot ceea ce vrea. nu se sinchiseau de ele. menţinându-le în teorie. Aceluia ce spune că filosofia e de prisos. totul e în ordine. spunând acestea. orice! La care Diogene i-a raspuns: “Te poţi da la o parte din faţa mea ? Îmi blochezi lumina!” Dupa o lungă conversaţie. pe când o măsură de făină se vinde pentru două monede de aramă. ~3~ . femei. îi vorbea de la egal regelui). dar dacă-i degetul arătător. Într-o zi. îl întreabă: „Ce faci. Puterea şi banii lui Alexandru cel Mare n-au contat la fel de mult ca filosofia lui Diogene (care deşi nu era un om de vază. ne putem imagina caracterul lui Diogene şi virtuţile sale care depăşeau orice situaţie materială ori poziţie socială. care. netrăind astfel. bani. Alexandru cel Mare a venit iarăşi. o viaţă exclusiv virtuoasă. într-o altă zi. sinceritate ori moralitate. Cei mai mulţi oameni. Alexandru cel Mare pleacă spunând: “Dacă nu eram Alexandru. cu precădere mustra filosofii. i se interzice să scuipe. Alexandru cel Mare văzându-l pe Diogene în ce condiţii trăia. să i se aducă aminte de Diogene din Sinope! Diogene trăia la limita necesitatii supravieţuirii. neaplicand propriile lor teorii în viaţa de zi cu zi. putere. Mai spunea că lucruri preţioase se vând în piaţă pe nimic şi invers. unii îl vor socoti drept nebun. fiind invitat într-o casă luxoasă. iar el trăgând flegma în gât. după puţin timp. Alexandru cel Mare fiind la acea vreme cel mai puternic om.

iar pe de altă parte să nu te ocupi. cu o lampă. Vă-ntreb. îşi aruncă ulcica din desagă cu cuvintele: „Un copil m-a întrecut în felul simplu de a trăi”. spunând: „Acesta este omul lui Platon”. în totală opoziţie cu întunericul din interiorul oamenilor. văzând cum un copil bea din palmă. de simţămintele subjugate şi modelate de scop. tocmai pentru loialitatea şi sinceritatea sufletului lor. i-a spus: „Bravo. de această culoare a virtuţii ? ~4~ . Platon definise omul „un animal biped şi fără pene” şi fusese aplaudat. aceasta este culoarea virtuţii”. în plină zi. “orbecăind” prin lumina de-afară. dând peste un tânăr care roşea. el i-a răspuns: „E foarte adevărat. oameni buni. ironizându-l pentru modul său de viaţă. Fiind întrebat de către mulţime de ce face aceasta. Însă pilda lui Diogene care şi-a pus amprenta cel mai puternic asupra concepţiilor mele de viaţă a survenit din această întâmplare: aprinzând o lampă. căutând să le tot sporeşti. Platon făcându-l odată câine. Diogene jumuli un cocoş şi-l aduse în sala de conferinţă. nici să te îngrijeşti câtuşi de puţin de adevăr şi de suflet. care. oare mai avem ruşine ? Să fim noi oare demni de această ruşine. fiindcă şi eu m-am întors la cei care m-au vândut”. oare ar găsi el un suflet luminat şi cast ? Ce ne mai pasă nouă de sinceritate.Într-o zi. el le-a răspuns: “Sunt doar în căutarea unui om cinstit” Oare cum s-ar comporta un Diogene al zilelor noastre ? În plină zi. atâta timp cât avem o situaţie financiară prin care ne satisfacem trupul si slăvim bunăstarea materială ? Dar să ne-aducem aminte de intrebarea lui Socrate: “Nu-ţi este ruşine să te ocupi aşa mult de averi efemere. căutând cum să le faci mai desăvârşite?” Regăsim ruşinea şi în întâmplările lui Diogene. Diogene iubea câinii. Diogene umbla încoace şi încolo. orbit fiind de întunericul dinlăuntrul oamenilor.

de ce căutam s-avem mai mult decât ne este folositor unui trai decent. aruncat unui amic de care ai nevoie pentru a-ţi atinge un anume scop. strigătul care ne îndeamnă să ne “reîntoarcem la natura”. nu avea respect pentru societate. Diogene îşi mustra semenii cu privire la rugăciunile lor. am putea oare nădăjduii spre o societate virtuoasă. spunând că oamenii cer lucrurile care li se par lor bune.Socrate ne-ndeamna să ne desăvârşim sufletul.. dar cu sufletul inert.strigat care ne-ndeamna să trăim în umilinţă. ori un “Socrate dement” dac-ar fi trăit astăzi. ori de la confirmarile ipocrite pe care le dai atunci cand desi nu esti de acord cu ceea ce se spune. În ce-i priveşte pe cei înfricoşaţi de visurile lor. le spunea că nu se îngrijesc de ce fac când sunt treji. din contră. Si-atunci. atât de curaţi sufleteşte pentru a-l judeca ? Uităm. Dumnezeu s-aibă milă de noi! Schopenhauer însuşi spunea că animalul nu cunoaşte moartea decât în momentul ultimei expiraţii. vă-ntreb. minti pentru a te integra in grup. până la situaţiile în care eşţi constrâns să râzi. şi astfel nu vei mai putea să procuri pentru familie… S-ar putea argumenta lesne comportamentul lui Diogene. prieteni. atâta timp cât cei din societate încă de la acea vreme jinduiau la aur. dar se preocupă mult de viziunile care le apar în somn. îmi veţi spune că Diogene era un cinic. simplu. nu am nimic să-i reproşez. să uităm de “convenţiile sociale” care ne-au abrutizat si ne-au ponosit sufletul. Dar oare putem să-l condamnăm ? Suntem noi. bunăoară. putem oare să nu observăm că din ce în ce mai multă lume foloseşte rugăciunea pentru a-i cere lui Dumnezeu avuţii. căci ce altceva dacă nu însăşi “ruşinea. De ce. din moment ce societatea a izvorât dintotdeauna din făţărnicia omului de zi cu zi ? De la zâmbetul fals. pentru că altfel cel care te-a angajat te va da afară. să ducem o viaţă simplă. Raportându-ne la situaţia actuală. bani. este culoarea virtuţii” ? Ce reîmprospătare ar aduce în sufletul nostru un Diogene. dar oare mai apreciem sufletul ? Oare în nimicnicia noastră nu ne-am paralizat sufletul căutând confortul financiar cu orice preţ ? Oare mai avem nevoie de această flacără divină pe care-am stins-o ocupaţi fiind de rolurile pe care le trăim în iluzia eternităţii ? Am luat în deşertăciune sufletul. pe când omul se apropie de momentul fatal conştient fiind de paşii care-l apropie nenincetat de abisul insondabil. dar nu cele care sunt bune cu adevărat. îi aplaud înţelepciunea pentru strigătul pe care puţini au avut urechi să-l audă. ori alte nimicuri de care cred ei că ~5~ . ireductibil ? Desigur. înlocuindu-si sufletul cu scopul meschin al confortului financiar. ca însăşi motorul societăţii este ipocrizia. in lumea “civilizata”. dacă suntem conştienţi că tot ceea ce este aici va dispărea odată cu noi cât ai clipii.

pesemne. celor care iubesc necondiţionat. căci care dacă nu acesta este scopul omului. să fie aşijderea lor! Or. iar lui Diogene i-au dăruit un alt butoi. oare atenienii l-ar mai fi apărat ? Oare ar mai fi luat aminte la spusele unui “saltimbanc” ? ~6~ . la rândul tău. sperând totodata că. fiindu-ne frica poate. ori “li se par lor bune”. de ceea ce vom găsi în noi. şi ca desăvârşirea sa prin iubire este singura cale către Dumnezeu? Conchid acest capitol cu spusele lui Origen: “Înainte de a-ţi ridica mâinile către cer. chinuindu-ne sufletul şi căutând răspunsuri în afara noastră. ca ceea ce-am spus este o adevărată nostimadă? Se prea poate. atunci când un tânăr i-a sfărâmat butoiul. că n-avem nevoie de iubire ? Dacă plecăm de la premisa că Raiul este o stare de conştiinţă. El îşi imagina chiar cum. să fii puternic şi să nu fi dus în ispită ? De ce au uitat să folosească rugăciunea ca pe o comunicare cu Dumnezeu. într-un final. într-o bună zi.au nevoie. vă-ntreb. ironie. pentru a-i mulţumii. pentru că fără El viaţa n-ar fi fost posibilă ? Bineînţeles. ce atunci. într-un alt corp. spunând că trebuie să ne rugăm “pentru iubire” ? Considerati. totuşi. de a-şi aminti că sufletul său este cel mai de preţ. când noi n-am ajuns încă de pe Pământ ? Cum ne putem ridica sufletul când noi am trăit numai în corp. “cele ce sunt bune” în adevăratul sens al cuvântului. cinism dus la extrem. disperaţi si izolati sufleteste cum se aflau. puterea de muncă. ceea ce devenim în viaţa aceasta. prieteni. iar ceea ce facem cu ea. înainte de a-ţi ridica ochii. atenienii i-au dat acestuia o bătaie. toate acestea trebuie spuse realizând totodată că viaţa aceasta nu este altceva decât un dar de la Dumnezeu. ori să-l rogi doar. şi cei ce jinduiau la iubire. iubirea. cum putem oare să ajungem în Rai după ce murim. De exemplu. cred. trebuie să-ţi ridici sufletul şi. ignorând amprenta divină ce salaşluia în noi ? Suntem oare pregătiţi pentru acest pas ? Şi-apoi. erau într-un final iertaţi şi intrau şi ei în gradina celor ce au avut capacitatea sa ierte. vor reuşi şi ei. ridică-ţi gândul la Dumnezeu. Dar acest proces trebuie numaidecât să se săvârşească în fiecare dintre noi. trăind printre acele suflete desăvârşite. ce fel de viaţă este aceasta ? Credeţi oare. fără să fi grăit nici-un pic de adevăr. iertarea. Dacă acest Diogene ar fi avut numai sarcasm. pe când. iubit de atenieni.” Diogene era. ce – dacă nu iubire ? Să ne-aducem aminte de ce spunea Dostoievski: “Iadul este suferinţa de a nu mai putea să iubeşti”. nu facem altceva decât să ne reîntoarcem într-o altă viaţa tot aici. Dar. Vă-ntrebaţi oare dacă nu cumva am fost naiv. dacă fără iubire exista viaţă. pe Pământ. de pildă sănătatea. ori mai bine zis. pentru a putea să-ţi îndeplineşţi o dorinţă pentru care ai muncit cu trudă. pe Dumnezeu să aibă milă de sufletele rătăcite. este darul nostru pentru Dumnezeu. şi să îţi dea putere ca şi tu.

mai desăvârşită definiţie pentru “ignoranţii cu bani” nici că se putea găsi! Este oare. a răspuns: „Ca să mă exercit în a fi refuzat”. începe cu mine”. cu privire la cinism: “abilitatea de a face observaţii exacte este catalogata de multe ori drept cinism de către cei care nu o posedă”. folosea această formă: „Dacă ai dat şi altuia. pusă-n aplicare în viaţa de zi cu zi – şi nu cea scrisă. care mi-ar lua în râs întrebarea şi poate pe bună dreptate ar spune: ”Păi tocmai. mai mucaliţi de fel. înţelegând prin aceasta „de trei ori nenorociţi”. ci pretinde ceea ce i se cuvine. să-i împrumute una dintre scrierile lui. care şi el era partizanul ideii de filosofie discutată. De ignorantul bogat zicea că este „o oaie cu lâna de aur”. Diogene. in speranta ca veti binevoi a intelege. Când cerea de la cineva de pomană. idei care nu-şi au sorgintea în aceasta realitate. neglijezi pe cea adevărată şi te avânţi spre cea scrisă”. raportând această replică la realitatea noastră. Diogene spunea prietenilor că nu cere de la ei pomană. La fel ca el. Dumnezeu mi-e martor. că învăţătura adevărată este cea trăită. pe bună dreptate. îi scutea de cinismul sau acut! Diogene era un cinic si nimic mai mult!” Se prea poate să fie şi aşa. cum a făcut întâi din cauza sărăciei. dă-mi şi mie. când este vorba de smochine. s-ar găsi unii. Hegesias. teoretizată. ci pe cele reale. Straşnică nostimadă! Oameni buni. Aduc aminte cititorului de “firul de ceapă degerată” despre care vorbea Dostoievski. nu alegi pe cele pictate. Cineva îl întrebă cum se purta Dionysios cu prietenii săi: ~7~ . consider că se află într-o totală armonie cu spusele lui Diogene din această întâmplare. şi nu cea scrisă. fiind întrebat de ce face aceasta. pentru că după ce închidem cartea pentru a ne trăi viaţa e ca şi când n-am fi scris nimic. ca şi când acele idei aparţin unui univers paralel. idei care nu rezonează cu practicul “acestei lumi”. credea. l-au aparat doar cei pe care Diogene îi evita. Odată a cerut pomană de la o statuie şi. Pe retori şi pe toţi cei care-şi caştigaseră reputaţia de a vorbi bine îi numea „de trei ori oameni”„. Când era strâmtorat de bani.Bineînţeles. îl putem aminti şi pe Socrate. necesar să vă mai supun memoria la încercare amintindu-vă de cei ce-au fost păstori şi-acum sunt politicieni “impozanţi” ? Hegesias îi ceruse într-o zi. iar dacă nu. v-aduc doar aminte de ce spunea George Bernard Shaw. dar când este vorba de învăţătură. la care Diogene i-a răspuns: “Eşti un prost.

n-au avut acel comportament “curtenitor” cu omul de la care primeşte salariul ori de a cărui poziţie socială nu te poţi dezbăra. Diogene era de părere că dragostea de bani este metropola tuturor relelor. e prea târziu”. se apropie de el şi-i spuse liniştit: „Dacă te purtai curtenitor cu Dionysios. Platon. linguşitorul” Fiind întrebat de cineva: „Ce fel de om i se pare Diogene ? Platon i-a răspuns: „Un Socrate dement”. e prea devreme. n-ai spăla acum salată”. era cel mai apropiat discipol al lui Socrate. linguşindu-l. Oare nu este exact la fel şi în zilele noastre ? Putem găsii enorm de multe exemple prin care să demonstrăm acest adevărat aforism al lui Diogene! Numea pe oamenii buni chipuri asemănătoare zeilor. La întrebarea care era timpul nimerit pentru însurătoare. iar dragostea. bunăoară. nu aveai nevoie să te pleci în faţa lui Dionysios”.„Întocmai cum se poartă cu pungile – răspunse el – cât timp sunt pline. Fiind întrebat care animal muşcă cel mai rău. iar pentru cei bătrâni. a dat acest răspuns: „Dintre animalele sălbatice. şi-i vorbeşti cu făţărnicie. iar când sunt goale. acesta din urmă îi admira înţelepciunea lui Diogene comparându-l pe Diogene cu omul pe care Platon l-a respectat şi l-a admirat atât de mult. Diogene a răspuns: „Pentru cei tineri. ocupaţia celor fără treabă. le pune bine. încercând să “te pui cât mai bine” cu el? Oare sunt mulţi cei care şi în situaţia aceea şi-ar fi spus punctul de vedere cu onestitate ? ~8~ . Din acest răspuns ne putem da seama că în ciuda atacurilor acide ale lui Diogene către Platon. Aici avem o situaţie în care probabil că toţi ne regăsim. iar dintre cele domestice. le aruncă. Câţi. sicofantul. la care Diogene răspunse cu aceeaşi linişte: „Dacă spălai şi tu salată. om ale căror idei şi-au pus amprenta pe gândirea lui Platon care. alături de Xenofon. văzându-l că spală salată.

merg mai departe şi spun – nu găseai nici măcar sufletul. oare câţi dintre noi ar fi spălat salata în situaţia respectivă ? Îi numărăm pe degetele de la o mână! Într-o zi. Cu toate astea. dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar putea da un om în schimb pentru sufletul său?” – Matei 16:26 Fiind întrebat dacă moartea e un rău. dădu această lămurire: „Mă gudur pe lângă cei ce-mi dau ceva. atunci moartea se înfăţişează ca un minunat câştig. când cineva doarme fără măcar să aibă un vis. Alexandru cel Mare. „Şi ce ar folosi unui om să caştige toată lumea. totuşi. semn că totul nu-i altceva decât o presupunere… Şi. nu reuşeai să observi în ele sinceritatea. ci este aşa ca un somn adânc. atunci ce bine s-ar putea închipui mai mare decât moartea ?” ~9~ . de unde această frică de moarte ? Pentru a nu întinde mai mult această digresiune riscând să plictisesc cititorul. tocmai pentru că nu pregeta să scoată în evidenţă abjectul din comportamentul “omului de rând” şi al societăţii în sine. amprenta lui Dumnezeu. nu este altceva decât o trecere a sufletului dintr-un loc în altul… logic ar fi să credem că este imperios necesar să murim pentru a beneficia de eternitate. celor interesaţi. care subjuga sinceritatea în scopul “unui trai mai bun”. E necesar să spun că Diogene avea supranumele “Câinele” ca o aluzie la stilul său de viaţă. La întrebarea ce fel de comportament îi atrage denumirea de câine. Diogene era fericit când i se spunea asta. ba. “Obştescul sfârşit”. de spusele lui Socrate cu privire la moarte: “Şi dacă în moarte nu-i nici o simţire. Dacă moartea este o călătorie de aici în alt loc. latru la cei care nu-mi dau şi-mi înfig colţii în ticăloşi”. n-o mai simţim ?”.Câtă admiraţie merita un asemenea om care nu-şi schimba vorbele după omul căruia i se adresează… Stăm şi ne gândim. dacă sunt adevărate cele ce se spun. cum numea Dostoievski moartea. ca acela este locul de întâlnire al tuturor care au murit. i se arată deodată lui Diogene spunându-i: „Sunt Alexandru. Dar iată-ne speriaţi de moarte. readuc doar aminte. sinceritate şi loialitate decât în multe corpuri înrobite de convieţuirea socială în care nici căutând “cu lampa în plină zi”. aidoma unui câine. marele rege” „Iar eu – răspunse Diogene – sunt Diogene – Câinele”. Considera că-n sufletul unui câine sălăşuieşte mai multă moralitate. răspunse: „Cum poate fi un rău când ea. fiind prezentă.

Pe timpul acela. iar deasupra un câine în marmoră de Paros ( era cea mai apreciată de sculptorii greci). lesne acest lucru… Bunăoară. Cine. ori pe politeţe. toate. Ajunseră chiar să se încaiere. După spusele lui Antisthenes familiarii săi au bănuit că moartea i-a venit din reţinerea răsuflării. are de suferit ? Se spune că Diogene avea aproape nouăzeci de ani când a murit. care suna cam aşa: “Nu este boală mai cumplita pentru mine. pentru a ne scuza de faptul că suntem cumplit de mincinoşi ? Ce-i tragic. Dar au sosit părinţii lor şi oameni de seamă. Imediat eşti contracarat şi marginalizat de către majoritate. deşi nu avea deloc obiceiul să fie leneş sau somnoros. l-au găsit înfăşurat în haină şi au crezut că doarme. în gimnaziul din faţa Corintului. ~ 10 ~ . Se spune că pe urmă s-a iscat o ceartă printre discipoli ca să se hotărască cine-l va înmormânta. Putem oare sa faurim o societate in spiritul lui Diogene ? Există oare. e ca fiind “politicoşi”. minţind astfel şi mai mult…şi mai mult. pentru c-ai fost singurul ce a cutezat să spună adevărul.Întrebat fiind într-o zi. le mestecăm mecanic nemaiputând simţi nimic. pentru că specia umană s-a degradat într-aşa hal încât numai minţind ne putem suporta unul pe altul. ba chiar nesimţit – şi asta doar pentru că ai constatat un adevăr. Deşi moartea sa rămâne un subiect controversat (unii spunând chiar ca Diogene ar fi murit exact în ziua în care Alexandru cel Mare murea la Babilon). au devenit lipsite de valoare. în unele cazuri. pe bună purtare. Când discipolii au sosit. care-i lucrul cel mai frumos din lume. Au bănuit că moartea i-a fost un act voit. De aceea ei au dat la o parte haina şi au văzut că era fără suflare. gândurile şi sentimentele omului s-au depravat. urările de bine. unul dintre puţinii oameni care şi-au trait zilele după principiile de viaţa pe care le aveau. decât cuvintele care pentru a fi politicoase trebuie să mintă. şi în zilele noastre un model absolut de sinceritate. Sub conducerea acestora a fost înmormântat lângă poarta care duce la Istmul corintic. fiind sincer – eşti catalogat drept needucat. Diogene locuia în Craneion. Se poate explica. Legat de acest citat vin în întâmpinare cu o maximă a lui Eschil. salutul. şi începem să fim şi mai “politicoşi”. ca să termine odată cu viaţa. după obicei. desigur. ajungem savem o părere mai bună despre noi. cinic.” De câte ori n-am dat vina pe educaţie. dacă nu sufletul. vreo şansă ca oamenii să se reîntoarcă la natură ? Mă uit că astăzi. Diogene rămâne. Diogene a răspuns: „Vorbirea sinceră”. regresând într-un asemenea mod încât nu ne mai putem uita în oglinda interioară… Până şi sărbatorile. Pe mormânt i-au pus o coloană. ajungandu-se pana la adevarate atrocitati morale.

originea firii omeneşti neşlefuită de educaţie” Desigur. vom fi comiţând blasfemii. Or. ce altceva dacă nu însăşi exemplul unei vieţi trăite în umilinţă si sinceritate – îngrijându-te de adevăr şi de suflet. trăind aievea cu gândul că noi înşine suntem Dumnezeu? Slavă Domnului că suntem muritori! Conchizând. care se afla aici de bilioane de ani. îmboldiţi fiind de tinereţea care ne face să uităm că suntem atât de insignifianţi. câtă vulgaritate! “Vulgaritatea. sa-ncepem a ne da cu parerea despre ce crede Dumnezeu ? Or. chiar dacă nu simte ceea ce spune ? Şi de-aici şi lipsa reverberaţiei cuvintelor pe care le aruncăm robotic. noi…noi cei care suntem doar “un fir de praf pe obrazul timpului”. şi vom purcede în a avea diferite năluciri. educaţia dusă în extrem nu se numeşte ipocrizie? La fel cum şi religiile prost interpretate şi duse la extrem au zămislit adevăraţi călăi. Dar vai. pe cand noi…suntem susceptibili la extinctie inca de la primul cutremur mai ritos. cum bine spunea Octavian Paler. ajungând până la paroxismul nebuniei. Dar oare. ca putem salva planeta! Da. am ajuns pana intr-atat incat s-afirmam cu neobrazare. maşinăriile ruginite. care-am uitat valoarea virtuţilor şi ne înăbuşim vieţile într-un abis al făţărniciei pentru a ne hrănii cu iluzia că suntem mai virtuoşi decât suntem de fapt. ci nu prin scrierile sale (aşa cum. oameni buni. un pilon al cinismului. de pildă au făcut-o atâţia filosofi care scriau una şi trăiau alta. Aroganta noastra nu se opreste aici. educaţia îşi are un rol bine definit. un spirit viu. comiţând atâtea atrocităţi! Oare când vrem să dăm dovadă de prea multă bună purtare nu începem să minţim aidoma unui copil care ” este învăţat ” cum să se comporte. este omul în esenta sa pură. căutând cum să le faci mai desăvârsite – este cea mai iscusita lecţie de filosofie ? ~ 11 ~ . fără a mai atinge sufletul! Diogene este pentru mine un adevărat simbol al sinceriatii. la bază. noi cutezam a salva intreaga planeta. la fel ca şi toate religiile.Avem nevoie de o zi onomastică pentru a ne ura unul altuia sănătate… O. şi-ncepe s-arunce unele cuvinte de prisos. ci după cum le era mai bine să trăiască). crezând că întregul Univers se învârte în jurul nostru. lipsit de clişeele cu care ne confruntram astăzi noi. Diogene este unul dintre puţinii oameni care a pus sinceritatea înaintea binelui sau. neghidandu-se după ideile lor si in practica. în a ne imagina că noi deţinem Adevărul absolut şi că nu mai avem nevoie de “alt” Dumnezeu. şi mai mult. ori care şi-a expus filosofia prin cum a trăit. pana unde o sa mearga trufia speciei umane ? Vom ajunge.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful