REGULACIONA TEHNIKA

. dok SIRIO Entry za monofazne motore. preporučljivo je korišćenje EMC filtera. 50/60 Hz 3 x 220 V 2. Sa mekim pokretanjem i zaustavljanjem eliminiše se „udar” u mreži. Mogućnost regulacije naizmeničnog rada dve ili više pumpi. Konstantan pritisak u sistemu. Praćenje dva pritiska . koji kontrolišu funkcije pokretanja i zaustavljananja pumpi. visok stepen korisnosti . Može biti instaliran u bilo kom položaju (horizontalno ili vertikalno) u pravcu protoka vode..2 kW (3 KS) 9..PROTOČNI FREKVENTNI REGULATORI ZA PUMPE SIRIO i SIRIO Entry inverteri SIRIO do 3 KS do 2200 W Proizvodi SIRIO su elektronski uređaji (frekventni regulatori) za pumpe. Ušteda energije.1 bar 150 l/min 1. Digitalni prikaz pritiska i potrošnje struje motora..5 – 7 bar 1 – 6.7 A 800 kPa (8 bar) 50°C 0...5 kW (2 KS) 10. .0 bar) Primena: • Sistemi za navodnjavanje • Hidroforska postrojenja Tehnički podaci: Vrsta regulacije Napajanje Izlaz Max.5 A 800 kPa (8 bar) 50°C 0.. Dozvoljeni pritisak Max. Pogledati na strani 14.. Temperatura fluida Pad pritiska na uređaju Opseg regulacije Početni pritisak Opseg frekventne regulacije "Master" / "Slave" postavljanje Meki start Dve zadate vrednosti Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Hidraulička konekcija 143 254 SIRIO Frekventna / Naponska 1 x 230 V ±10%. Snaga motora Max. SIRIO-BRIO TOP 147 SIRIO ENTRY do 2 KS do 1500 W H (m) Dijagram Napor/ Protok Q (l/min) Standardni on/off sistem SIRIO frekventni regulator (SET POINT: 2. . SIRIO se koristi za rad sa trofaznim motorima. . . Zaštita od rada na suvo. 50/60 Hz 1 x 220 V 1..7 bar 25 – 50 Hz Da Da Da IP X5 254 x 147 x 143 mm 1 ¼" SIRIO Entry Frekventna / Naponska 1 x 230 V ±10%. Mogućnost povezivanja pumpi u dvostruki sistem sa: SIRIO-SIRIO. zbog regulacije broja obrtaja motora pumpe. Regulišu rad na osnovu praćenja protoka i pritiska. Nakon zaustavljanja uređaj ponovo pokreće pumpu kada detektuje da ima vode u sistemu.5 – 7 bar 1 – 6. . . . . 2 .7 bar 25 – 50 Hz Da Da Da IP X5 254 x 147 x 143 mm 1 ¼" Ako su SIRIO i pumpa udaljeni na više od 100m..1 bar 150 l/min 1.

Dakle. Izlazna snaga na vratilu motora (Pmotor) je proporcionalna kubu broja obrtaja mo tora (n). Kao rezultat toga. SIRIO X4 šalje signal greške releju u slučaju. odnos broja obrtaja i snage na vratilu je kubni! Dakle. primenom frekventivnih regulatora u kolu postižemo znatne uštede u potrošnji električne energije! Važno je znati da postoji veza između promene frekvencije i broja obtaja motora! 60 • Frekvencija = Sinhrona brzina Broj polova / 2 To je direktno proporcionalno. Sledeća tabela pokazuje približnu količinu ušteđene energije u odnosu na smanjenje broja obrtaja. ako: • sve pumpe se pokvare (nema „master” pumpe). ako minimalnom brzinom smanjimo performanse motora. • zbog kvara jedne ili više pumpi ostatak sistema nije u stanju da zadovolji potrebe mreže za vodom. Modul automatski kontroliše pumpe u sistemu. • sve pumpe rade više od 20s sa maksimalnom snagom. na primer. rezultat je znatno smanjena količina utrošene energije. 3 . Broj obrtaja (%) Potrošnja energije (%) Ušteda električne energije (%) V1 n = 1 V2 n2 H1 n2 = 1 2 H2 n2 Pmotor1 n3 = 1 3 Pmotor2 n2 100 100 0 90 70 30 80 50 50 70 37 63 60 26 74 50 20 80 Dakle. ovo znači da smanjenjem broja obrtaja znatno smanjujemo snagu na vratilu. SIRIO X4 uz pomoć GSM komunikatora može da se priključi na daljinski sistem kontrole. Napor pumpe (H) je proporcionalan kvadratu promene broja obrtaja (n). 3000 1/min na 50 Hz je 1620 1/min na 27 Hz. Tako da ako.Ekonomičnost Broj obtaja (n) je proporcionalan promeni protoka (V). Frekventivni regulator za regulaciju brzine = UŠTEDA ENERGIJE! SIRIO X4 SIRIO X4 je interfejs modul koji omogućava povezivanje i saradnju i do 4 SIRIO ili SIRIO Entry uređaja. U zavisnosti od potrošnje aktivira jednu ili više pumpi za vodu.

. . . MITO je namenjen za upotrebu na mestima gde je potrebno srednje snabdevanje (npr. sistemi za navodnjavanje manjih bašti. proporcionalno raspoređeno tokom jednog dana. Sa ovakvim metodom rada može da se postigne konstantan izlazni pritisak.30 min) više puta... . Digitalni ulaz za plovak prekidač ili za daljinsku kontrolu. u tom slučaju vreme isključenog stanja i vreme regulisanog rada (1 min pauze prati 1 min regulisanog rada) se određuje u zavisnosti. 4 .. . Alarmni relejni izlaz za signalizaciju greške. . Digitalni prikaz pritiska. Moguća je kontrola broja obrtaja pumpe u određenom vre­ mens­ kom intervalu (ova vrednost se podešava u „Cool mode”-u.7 bar 100 l/min 1. Primena: domaćinstva. Kada podešeni vremenski interval („Cool mode”) istekne. MITO automatski podesi regulacioni interval za sledeći ciklus. u intervalu od 5-30min u zavisnosti od tipa pumpe).5 – 5 bar 230 – 170 V IP 65 225 x 150 x 115 mm 1" Nakon početne maksimalne potrošnje motora pumpe postepeno smanjuje broj obrtaja u zavisnosti od potrebnog protoka u sistemu. omogućavajući motoru da se ohladi. da bi se izbeglo pregrevanje (zbog smanjenog hladjenja pumpe). itd. Promenom napona napajanja kontinualno reguliše broj obtraja pumpe. vikendice. Kada se sva potrošačka mesta zatvore. Tehnički podaci: Vrsta regulacije Napajanje Izlaz Max. uzimajući u obzir trenutne potrebe za vodom. a potreba za vodom i dalje postoji. Dozvoljeni pritisak Max. Nakon zaustavljanja uređaj ponovo pokreće pumpu kada detektuje da ima vode u sistemu. Snaga motora Max. MITO isključuje pumpu. Može biti instaliran u bilo kom položaju (horizontalno ili vertikalno) u pravcu protoka vode.. Ako je vreme između dva ciklusa manje od podešenog „Cool mode”-a. MITO poveća brzinu pumpe na maksimum...ELEKTRONSKI REGULATORI ZA PUMPE MITO do 1 KS do 750 W MITO je elektronski uređaj za kontrolu pokretanja i zaustavljanja pumpe u zavisnosti od protoka i pritiska. Temperatura fluida Pad pritiska na uređaju Opseg podešavanja Opseg naponske regulacije Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Hidraulička konekcija MITO Naponska 1 x 230 V ±10%. Zaštita od rada na suvo. 50/60 Hz 1 x 230 V 750 W (1 KS) 800 kPa (8 bar) 30°C 0.

Njegove tehničke karakteristike su iste kao za BRIO 2000-MT.ELEKTRONSKI REGULATORI ZA PUMPE BRIO 2000-MT BRIO 2000-MT je uređaj za kontrolu protoka i pritiska u pumpnim sistemima. U slučaju neuspeha (nema vode) novi pokušaj sledi opet za sat vremena.5 bar 10 bar 55°C 55°C IP 65 190 x 105 x 96 mm 1" ERU! G A L O NA R O BRIO TANK K S U BRIO TANK sa unutrašnjim malim rezervoarom kompenzuje privremeni pad pritiska u sistemu i tako obezbeđuje njegovu ravnotežu. do 2 KS do 1500 W Tehnički podaci: Napajanje Max. Nakon 4 neuspešna pokušaja potrebno je ručno pokrenuti sistem. Struja Max. Vreme održavanja se znatno smanjuje. 50/60 Hz 12 A 1. Dozvoljeni pritisak Max.zatvori se slavina). Kada pritisak u sistemu dostigne unapred podešenu minimalnu vrednost. BRIO 2000-MT na ovaj način znatno štedi prostor. Snaga motora Opseg podešavanja Max. Uređaj ne isključuje pumpu zbog povećanja pritiska. Uređaj nakon sat vremena pokušava pokretanje sistema. Temperatura okoline Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Hidraulička konekcija BRIO 2000-MT 230 V ±10%. 5 . Montiran na pumpu garantuje savršen rad i štiti je od eventualnog rada na suvo. U slučaju nestanka vode isključuje pumpu.5 kW (2 KS) 1 – 3. BRIO 2000-MT u potpunosti zamenjuje presostat. već kada se prekine protok vode (tj. Temperatura fluida Max. BRIO 2000-MT uključuje pumpu. hidroforsku posudu i nepovratni ventil u sistemu za snabdevanje vodom. Eliminisanjem ekspanzionih posuda (skladištenja vode) povećava se higijena. Može biti instaliran u bilo kom položaju (horizontalno ili vertikalno) u pravcu protoka vode.

Isključivanje u slučaju maksimalnog pritiska . LED indikator statusa rada (napajanje. BRIO TOP-SIRIO Tehnički podaci: Napajanje Max. Mogućnost regulacije naizmeničnog rada dve ili više pumpi.. Može se montirati horizontalno i vertikalno. . . Zaštita od smrzavanja: Kada je temperatura okoline 4°C uređaj pokreće pumpu (na svakih 30min po 15 sekundi) .ELEKTRONSKI REGULATORI ZA PUMPE BRIO TOP BRIO TOP je uređaj za kontrolu protoka i pritiska u pumpnim sistemima. Dozvoljeni pritisak Max.. Zaštita motora od porasta jačine struje . Mogućnost povezivanja pumpi u dvostruki sistem sa: BRIO TOP-BRIO TOP. Obezbeđuje zaštitu od rada na suvo i automatsko restartovanje.. Podesivi relejni izlaz . Digitalno prikazuje trenutni pritisak i potrošnju struje motora na displeju. Može biti instaliran u bilo kom položaju (horizontalno ili vertikalno) u pravcu protoka vode. Digitalni ulaz za plovak prekidač ili za daljinsku kontrolu .. Evidencija alarma . Pokretanje pumpe na svakih 24 časa na 15 sekundi radi sprečavanja stvaranja rđe. . Temperatura okoline Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Hidraulička konekcija BRIO TOP 230 V ±10%..2 kW (3 KS) 0. Snaga motora Opseg regulacije Max..5 – 8 bar 10 bar 55°C 55°C IP 65 225 x 150 x 115 mm 1" 6 .. već i na dostizanje podešene gornje granice pritiska.. 50/60 Hz 16 A 2.. greška. ali BRIO-TOP ne reaguje samo na prestanak protoka.. rad pumpe) .. . Temperatura fluida Max. Struja Max. do 3 KS do 2200 W Automatski pokreće i zaustavlja pumpu slično kao BRIO 2000-MT.

hid­ ro­ fors­ ka postrojenja.. Pri postizanju minimalnog pritiska kontakti se zatvore i pumpa kreće sa radom.4 . Zamenjuje sistem cevi.2.3 bar 1.4 .5 bar 0.7 bar 1. Diferenca Nominalna struja Nominalni napon Max.6 bar 2.5 kW (2 KS) 1.8 bar 0. jednostavna montaža. temperatura okoline Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Hidraulička konekcija PM/5 1 . koristi se za pijaću vodu.3 bar 16 (10) A 250 V 55°C IP 44 PM/12 PT/5 PT/12 3 .5 bar 1. 7 .PRESOSTATI .2.4 . Tehnički podaci: Opseg regulacije Fabričko podešavanje Min. Membrana je od NBR gume i može se koristiti i za pijaću vodu. Snaga motora Nominalna struja Nominalni napon Max. Tehnički podaci: Električni kontakti Opseg regulacije Fabričko podešavanje Min. Diferenca Max.5 bar 5 bar 16 (10) A 500 V 55°C IP 44 ½” ženski 3 .4 .6 bar 2.5 bar 1. Primena: sis­ tem vodosnabdevanja u domaćinstvima.2.6 bar 0. Pri postizanju maksimalnog pritiska kontakti se otvore i pumpa se zaustavi.12 bar 1 .7 bar 1.8 bar 1.12 bar 5 .3 bar 16 (10) A 16 (10) A 250 V 500 V 55°C 55°C IP 44 IP 44 104 * 60 * 100 mm ½” ženski ½” ženski ½” ženski PM / 5-3W i PM / 5-2W Specijalna verzija PM/5 presostata kod koga su konektori dizajnirani tako da obezbeđuju jednostavnu instalaciju u hid­ ro­ forske sisteme. Diferenca Max. .6 bar 5 bar 2.8 bar 1.5 kW (2 KS) 16 (10) A 16 (10) A 250 V 250 V 55°C 55°C IP 44 IP 44 0-6 bar 0-6 bar 120 * 120 * 155 135 * 85 * 155 Pumpa: 1” Rezervoar: 1” Slavina: 1” Pumpa: ½” Rezervoar: 1” .5 bar 1 . Pomoću unutrašnjih opruga podešavamo minimalni i maksimalni pritisak (histerezu Δ).VAZDUŠNE SKLOPKE PM i PT Presostati automatski uključuju i isklučuju pumpu u zavisnosti od podešenog minimalnog i maksimalnog pritiska. Sadrže integrisan manometar. pumpne stanice..2.3 bar 2. Membrana je od NBR gume. Diferenca Max. temperatura okoline Stepen zaštite Integrisani manometar d=40mm Dimenzije (DxŠxV) mm Hidraulička konekcija PM / 5-3W PM / 5-2W Zatvoren Zatvoren 1 .5 bar 5 .8 bar 0.

1 – 0.0.0. temperatura okoline Dimenzije (DxŠxV) Hidraulička konekcija VC100 250 V 16 (10) A 1. Prekidač se ugrađuje na usisnu granu pumpe i prati vakuum koji pumpa stvara.5 bar 16 (10) A 1.0.14 . LINE LINE MOTOR LP/3 MOTOR Tehnički podaci: Zaustavni pritisak Minimalni pritisak uključivanja Fabričko podešavanje Nominalna struja Max. Udaljenost između prekidača i usisa cevi može biti max.95 bar 16 (10) A 1. Primena: U zaštiti starih i novih hidroforskih sistema montira se na potisnu stranu pumpe.07 . Vakuum se stvara i kontakti se automatski zatvore.5 kW (2 KS) 0. mehanizam to detektuje i zaustavi pumpu.05 .5 kW (2 KS) 250 V 55°C IP 44 ½" ženski LP / 3-18 0.4 bar 0.1 – 0.9 bar 0.3 – 2 bar 0. temperatura okoline Stepen zaštite Hidraulička konekcija *mogućnost podešavanja histereze LP / 3D* 0. rezervoara.6 bar 0. Kada ponestane tečnosti.08 .15 bar 55°C 105*105*94 mm ½” ženski PM/5 VC100 start prekidač 8 .ZAŠTITA PUMPE OD RADA NA SUVO LP/3D i LP/3-18 Prekidači niskog pritiska 1 Prekidač pritiska automatski isključuje pumpu kada pritisak dostigne podešenu minimalnu vrednost.5 kW (2 KS) 250 V 55°C IP 44 ½" ženski h LP/3 PM/5 VC100 vakuum prekidač Vakuumski prekidač štiti pumpu od rada na suvo kod pražnjenja bazena. snaga motora Dostupne vrednosti Max. Tehnički podaci: Nominalni napon Nominalna struja Max. cisterni. Za pokretanje pumpe potrebno je da se pritisak u sistemu vrati na odgovarajući nivo ili sa pritiskom na „Reset” (1) dugme.5 – 0.0. Sistem se manualno pokreće sa start prekidačem. vaku­ um u cevi za issisavanje počinje da opada.5 – 0. snaga motora Nominalni napon Max.8 – 2. 4m.

N.2 bar 0. Namena: Snabdevanje vodom protivpožarnih i sprinkler sistema. Primena: Odlično se primenjuje u upravljačke svrhe u protiv­ požarnim sistemima (pokretanje pumpe. temperatura okoline Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Konekcija PS/3 5 bar 0.radni pritisak Opseg podešavanja Min.7 bar 1.PRESOSTATI . alarm). COM N. Dizel-motorna pumpa za vodu Dizel-motorna pumpa za vodu Tehnički podaci: Max. Diferenca Nominalna struja Nominalni napon Max.8 bar 0. Dizel-motornom pumpom up­ ravl­ ja PM5 presostat (održava odgovarajući pritisak u sis­ temu).4 bar 5A 5A 250 V 250 V 55°C 55°C IP 44 IP 44 104 * 60 * 100 mm ½” ženski ½” ženski 9 .2 bar 5A 250 V 55°C IP 44 PS/5 PS/12 ½” ženski 5 bar 12 bar 1.2 bar 0. Diferenca Max. 2) U slučaju kvara pumpe ili električnog sistema PS sklopka detektuje pad pritiska u mreži i uključuje dizel-motorni sistem za dalje snabdevanje vodom. Pumpom upravlja PM5 presostat (održava odgovarajući pritisak u sistemu).VAZDUŠNE SKLOPKE PS presostat sa naizmeničnim kontaktima Električni kontakti presostata se otvaraju ili se zatvaraju pri postizanju podešenog minimalnog pritiska. 1) U normalnom režimu rada sistem se snabdeva uz pomoć električne pumpe.7 . pokretanje agregata.C.10 bar 0.5 bar 2.5 bar 0.9 .O.5 .

5 . U normalnom režimu rada kontakti su zatvoreni. Kontakti PMR sigurnosnog presostata se ot­ va­ ra­ ju kada pritisak u sistemu pređe podešenu maksimalnu vrednost. snaga motora Nominalni napon Max. U isklju­ čenom stanju kontakti su otvoreni.SIGURNOSNI PRESOSTATI ZA GREJNE SISTEME PMR i LPR PMR Uređaj zaustavlja kotao za grejanje u slučaju kada pritisak u sistemu dostigne maksimalnu (PMR) ili minimalnu (LPR) po­ de­ šenu vrednost. U normalnom režimu ra­ da kontakti su zatvoreni.9 bar 16 (10) A 16 (10) A 16 (10) A 1. LINE LINE LPR MOTOR PMR/5-R2 MOTOR LINE LINE MOTOR LPR/5 MOTOR Tehnički podaci: Električni kontakti Opseg podešavanja Fabričko podešavanje Nominalna struja Max. Kontakti LPR sigurnosnog presostata se ot­ va­ raju kada pritisak u sistemu padne ispod podešene minimalne vrednosti.5 bar 1 .9 bar 0. temperatura okoline Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Konekcija PMR/5 PMR/10 LPR/5 100 zatvoren zatvoren otvoren 1 .5 kW (2 KS) 1.7 bar 3 bar 5 bar 0. Skala na presostatu olakšava podešavanje željenog pritiska.1. štiteći ga od trajnog oštećenja. Ponovno pok­ retanje kotla se može obaviti samo ručno pritiskom na reset dugme.5 kW (2 KS) 1. temperatura fluida Max.5 kW (2 KS) 250 V 250 V 250 V 110°C 80°C 110°C 55°C 55°C 55°C IP 44 IP 44 IP 44 104*60*100mm 104*60*100mm 104*60*100mm ½” ženski ½” ženski ½” ženski 60 104 PMR LPR Kotao 10 .

PMA/12RP i PTA/12RP modeli se isporučuju u kompletu sa oslabjivačem pritiska (2).8 bar 1. Komp­ resor se zaustavlja pritiskom na crveno dugme (1).PTA/12RP 3 . Diferenca Nominalna struja Nominalni napon Max.PRESOSTATI ZA KOMPRESORE PMA i PTA U zavisnosti od unapred podešenog minimalnog i maksimalnog pritiska regulišu uključivanje i isključivanje kompresora.PMA/12RP 3 .12 bar 6 . temperatura okoline Stepen zaštite Dimenzije (DxŠxV) Konekcija PMA/12 .5 bar 5 bar 16 (10) A 500 V 55°C IP 44 143 * 114 * 128 mm ½” ženski 2 PMA/12RP 11 . Diferenca Max.5 bar 5 bar 16 (10) A 250 V 55°C IP 44 104 * 60 * 100 mm ½” ženski PTA/12 .12 bar 6 .8 bar 1. 1 PMA Tehnički podaci: Opseg regulacije Fabričko podešavanje Min.

0÷40 bar 0÷2.2” VARJU VARJO VAFJU Sigurnosni ventili Tip NT1 NT2 NT3 VAFJO Priključak Opseg pritiska 0.DODATNI DELOVI Plastični fitinzi Tip CURVA_MG CURVA_MM CURVA_GG T komad I komad Navoj 1" holanderski priključak.2” ½” . 1” spoljašnji navoj Dužina (mm) 120*85 mm 120*85 mm 120*85 mm 85 mm 70 mm CURVA_MG T komad Izolovane savitljive cevi Navoj (gas) ½” ¾” 1” 1¼” 1 ½” 2” I komad Radni pritisak (bar) 10 10 10 10 6 6 Nominalni prečnik (mm) 15 20 25 32 40 50 Ulazni/Izlazni prečnik (mm) 14 x 20 19 x 26 25 x 33 32 x 42 40 x 53 50 x 65 Dužina (mm) 30 . glicerin Prečnik 50 mm 63 mm 63 mm 63 mm 100 mm Priključak ¼” sa donje strane (A 22) ¼” nazad (B 22) ¼” sa donje strane (A 32) ¼” nazad (B 32) ¼” sa donje strane (E 32) ¼” nazad (F 32) ¼” sa donje strane (E 35) ¼” nazad (F 35) ½” sa donje strane (E 55) ½” nazad (F 55) Opseg pritiska 0÷2.¾” .½” .18 bar 1⁄8” . glicerin Nerđajući čelik.0÷40 bar 0÷2.2” .½” .1¼” .¾” .100 30 .5 .0÷40 bar 0÷2.¼” .5 .2½” .1¼” .2” .4” 3/8” .1” .100 30 .12 bar 13 .5 .1½” .5 .½” .16 bar 18 .1½” .1” .1¼” .25 bar Navoj ¼” . glicerin Nerđajući čelik.1½” .¾” .5 .1” Radna temperatura: NBR -10…+90°C.4” 3/8” .100 40 .1¼” .1” .100 40 .5 bar 6 .0÷40 bar 0÷2.¾” .10 bar 18 .1½” .3” . VITON -10…+250°C Manometri Tip A 22 / B 22 A 32 / B 32 E 32 / F 32 E 35 / F 35 E 55 / F 55 Kućište ABS ABS ABS.5 .½” .3⁄8” .2½” .3” . ¼" unutrašnji navoj 1” holanderski priključak.100 Mesingani fitinzi Tip Navoj Dužina (mm) 72 72 72 82 91 RCM/F (2-račve) 1”M x 1”F RC3 (3-račve) 1”M x 1”F x 1”F RCC (5-račve) 1”M x 1”F x 1”F x ¼”M x ¼”F RCL (5-račve) 1”M x 1”F x 1”F x ¼”M x ¼”F RCLL (5-račve) 1”M x 1”F x 1”F x ¼”M x ¼”F M = muški navoj F = ženski navoj Nepovratni ventili i usisne korpe sa INOX filterom Tip VARJU VARJO VAFJU VAFJO Opseg pritiska 8 .25 bar 6 .100 30 .¾” . 1" spoljašnji navoj 2x1" spoljašnji navoj 2x1" holanderski priključak 2x1" unutrašnji navoj.1” .0÷40 bar B 32 A 22 E 35 F 35 12 .

¾” .2000 l Uređaj za održavanje vazdušnog jastuka u kompenzacionim posudama. Pritisak 10 bar 10 bar Priključak ½” Gc ¾” Gc Visina/prečnik 220 / 106 mm 275 / 162 mm AA-04 AA-16 Hidroforske posude (vertikalne) Zapremina (l) 18 24 50 60 100 200 300 Pritisak (bar) 8 8 10 10 10 10 10 Ø 270 270 400 400 500 600 650 Visina (mm) 430 470 600 750 805 1065 1270 Priključak 1” 1” 1” 1” 1” 1 ¼” 1 ¼” Hidroforske posude (horizontalne) Zapremina (l) 24 50 60 Pritisak (bar) 8 10 10 Ø 270 400 400 Visina (mm) 290 425 480 Prečnik (mm) 470 515 675 Priključak 1” 1” 1” Gumene membrane Tip EPDM BUTILE Max.50 l Tvrdoća 50 ± 5 Shore A (DIN4807) MEM Filter Tip Providno kućište.500 l 750 . Za detaljan opis rada pogledati stranu 14.9”¾ Priključak ulaz/izlaz ½” . polipropilenska glava sa mesinganim priključcima Visina 5” . temperatura fluida 100°C Zapremina 5 .9”¾ Filter 25 mm Na zahtev 1-5-10 mm 80 mm Na zahtev 250-430 mm CF-FA CF CFC-CA CFC-PF 13 .1” Max. Tip AA-04 AA-16 Max.pritisak 8 bar Uložci za filter Tip Polipropilen filter (CF-FA) Periv polipropilen uložak (CF) Providno kućište sa aktivnim ugljem (CFC-CA) Providno kućište sa polifosfatom (CFC-PF) Priključak 5” .1500 l 5 .DODATNI DELOVI AIR FEEDER za hidroforske posude Zapremina rezervoara 100 .

) Rezervoar i plovak ostaju u gore opisanom stanju sve dok se pumpa ne zaustavi. (slika 2. (sika 3) plovak usis 14 .DODATNI DELOVI Elektromagnetni filteri (EMC) Tip CNV811/10 Za SIRIO na trofaznu izlaznu stranu B84142-A20-R Za SIRIO sa napojne strane B84142-B16-R Za SIRIO Entry sa napojne strane Napon 3 x 500 V 250 V 250 V Struja 10 A 20 A 16 A CNV811/10 B84142-A20-R Kondenzatori Tip Kapacitet (µF) 12. i potiskuje vazduh u kom­ pen­ zacionu posudu. slika 2 slika 1 mesingani priključak Venturi cev priključak za rezervoar ventil za snabdevanje vazduhom Kada se rezervoar napuni vazduhom. iz kom­ pen­ za­ ci­ one posude kroz Venturi-cev voda ulazi u AIR FEEDER. i pomoću Venturi-cevi se rezervoar preko ventila za snabdevanje vazduhom polako napuni vazduhom.5 MKA 450-35 MKA 450-40 MKA 450-45 MKA 450-50 MKA 450-55 MKA 450-60 MKA 450-70 MKA 450-75 MKA 450-80 AIR FEEDER Kada se pumpa pokrene.5 B84142-B16-R Tip Kapacitet (µF) 35 40 45 50 55 60 70 75 80 *Veliki izbor kondenzatora na lageru! MKA 450-12. Svakim novim rad­ nim ciklusom vazdušni jastuk u kom­ pen­ zacionoj posudi se dopunjuje sa količinom vazduha zapremine AIR FEEDERA. tako sprečava ulazak vazduha u sitem. plovak ga zatvori. (slika 1.5 14 15 16 18 20 25 30 31. stvori depresiju u cevi za snabdevanje vazduhom.5 MKA 450-14 MKA 450-15 MKA 450-16 MKA 450-18 MKA 450-20 MKA 450-25 MKA 450-30 MKA 450-31. slika 3 Kada se pumpa zaustavi.) Pumpa i dalje radi.

5 1.5 1. 15 .37 16 16 20 0.5 7.075 0.5 4 4 6 - snaga - struja - napon - frekvencija - fazni pomeraj (η = stepen korisnosti) Napajanje 230 V C C Kondenzator C Formule.5 1.5 1.4 polni 6.7457 kW Sinhrona brzina ns = f * 120 [1/min] broj polova P I U f cosf Monofazni sistem P= U * I * cosφ [kW] 1000 Trofazni sistem P= In = 1.5 10.5 2.4 20 27.341 KS 1KS = 0. za tačne informacije obraite se našim inženjerima.OSNOVNE FORMULE 1 kW = 1.3 4.75 1.3 10 1500 1/min 50 Hz .6 polni 10 trofazni motor 0.9 2.1 7.3 14.1 32 32 36 1.5 1.18 3000 1/min 50 Hz .73 * cosφ * η [kW] [A] Trofazni motor Snaga kW 0.92 30 28 30 1.5 2.5 1000 1/min 50 Hz .5 40 40 50 Startni kondenzator – kapaciteta (μF) kod monofaznih motora Standardna veza trofaznog motora 230/400V konekcija U1 W2 U2 V2 konekcija U1 W2 U2 V2 Proračun monofaznog kondenzatora za trofazne motore 230V L N C U1 V1 W1 W1 V1 L1 L2 L3 W1 V1 U1 V1 W1 L1 L2 L3 trofazni 400 V trofazni 230 V C = kapacitet kondenzatora [µF] P = snaga [KS] U = napajanje [V] f = frekvencija [Hz] M Tehnički podaci prikazani u katalogu su informativnog karaktera.1 1.5 11 15 Max. struja Amper 1.2 polni 6.2 3 4 5.75 25 25 25 0.55 20 20 25 0.8 6. osnovne informacije.5 3.73 * U * I * cosφ * η 1000 P * 1000 U * I * 1. Za dodatna pitanja kontaktirajte nas! Kondenzator Motor V~230 Motor V~230 monofazni motor kW 0. Slike i crteži u katalogu su ilustracije.5 Poprečni presek mm² 1. Pravo promena podataka održavamo.3 12.

rs info@avit.italtecnica. 21203 Veternik Novosadski put 62 Tel.O.Distributer: Uvoznik: AVIT D.rs .O.: 021/6410 160 Fax: 021/6410 159 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful