ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ

Compartiment Management de Caz pentru Copii în Sistem Rezidenţial
Operator de date cu caracter personal – cod 8483

Str. V. Lupu nr.57, Cod postal 700304, Tel. 0232 214972; Fax: 0232 279654;

www.dasiasi.ro

NR.

/

2013

Numar exemplar 1 Exemplar nr. ....

Situatia şcolară a copiilor ocrotiţi în sistem rezidential, an şcolar 2012-2013
Centrul de plasament ………..
Clasele I-IV Insuficient - % Suficient - % Bine - % Foarte bine - % Medii sub 5 - % Medii intre 5 si 8 - % Medii peste 8 - % Medii sub 5 - % Medii intre 5 si 8 - % Medii peste 8 = % Medii sub 5 - % Medii intre 5 si 8 - % Medii peste 8 - % Medii sub 5 - % Medii intre 5 si 8 - % Medii peste 8 - % Nr. copii Medii scolare generale (procente) Medii şcolare la purtare (procente) Rezultate deosebite , participari la concursuri, premii Numar copii cu certificat de incadrare in grad de handicap Numar copii care frecventeaza scoala speciala Nr. absente Nr. inregistrate absente motivate

Clasele V-VIII Clasele IX-XIII Interni Clasele IX-XIII Asistati Invatamant postliceal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful