MATLAMAT 1.Menanamkan sikap cinta akan alam sekitar 2.

Pendedahan awal kepentingan menjaga dan mencintai alam sekitar 3.Melahirkan modal insan yang berkualiti secara holistic termasuk mengamalkan budaya cinta akan alam sekitar 4.Menerapkan unsur patriotism di dalam diri insan terhadap keunikkan flora dan fauna di Malaysia 5.Menerapkan nilai-nilai murni terhadap diri berkaitan alam sekitar. RASIONAL Menjadi badan persatuan yang menjadi contoh dan ‘role model’ kepada masyarakat amnya untuk menyemai rasa cinta akan alam sekitar dan menghayati keunikannya dengan bertindak memelihara dan memuliharanya.Hal ini kerana masyarakat pada hari ini sudah tidak peduli tentang alam sekitar di sekeliling mereka dan melakukan banyak pencemaran terhadap alam sekitar. OBJEKTIF 1. Membina sikap yang positif dan bertanggungjawab terhadap pemuliharaan alam semula jadi dan sumber aslinya. 2. Memerhati dan mengenali flora dan fauna hutan paya bakau. 3. Memperolehi pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman kajian yang menyeronokan serta memberangsangkan. 4. Memupuk kesedaran bahawa alam sekitar penting kepada kewujudan semua kehidupan.

7. Melaporkan aktiviti haram yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa.5. Menunjukkan sikap prihatin dan peka terhadap isu alam sekitar. . Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagaan alam sekitar. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful