Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client

)
CURS STUDII DE LICENŢĂ ÎN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

Autor: Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

Editura Alma Mater Bacău – 2009

Referenţi ştiinţifici

Prof. Univ. Dr. Veronica Bălteanu Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica

Caseta CIP

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MÂRZA DĂNILĂ, DOINA Relaţia terapeut-pacient : (terapia centrată pe client) / Mârza-Dănilă Doina. - Bacău : Alma Mater, 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-527-056-5 615.825

ISBN

978-606-527-056-5

Cuprins
Argument ........................................................................................................................................5 Capitolul 1. Legităţile psihologice ale relaţiei terapeut-pacient şi impactul lor asupra asigurării succesului terapeutic........................................................................................................................7 Scop ........................................................................................................................................7 Obiective operaţionale .............................................................................................................7 1.1. Psihologia socială despre relaţiile interumane ...........................................................................7 1.2. Psihologia medicală despre relaţia terapeut-pacient.................................................................13 1.3. Comunicarea ca verigă de bază a relaţiei terapeut-pacient .......................................................17 1.3.1. Definire, axiome, scopuri .............................................................................................17 1.3.2. Tipuri de comunicare ...................................................................................................21 1.3.3. Comunicare şi interacţiune ...........................................................................................33 1.3.4. Schimbarea atitudinii prin procesul de comunicare .......................................................36 1.3.5. Competenţă comunicaţională şi comunicare eficientă ...................................................41 1.3.6. Strategii de optimizare a comunicării interpresonale .....................................................47 1.3.7. Comunicarea în relaţia terapeut-pacient........................................................................50 1.4. Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice, ca modalitate de optimizare a relaţiilor interumane...55 Rezumat ................................................................................................................................66 Bibliografie............................................................................................................................68 Capitolul 2. Boala ca sursă majoră de variate stresuri.....................................................................71 Scop ......................................................................................................................................71 Obiective operaţionale ...........................................................................................................71 2.1. Consideraţii generale ..............................................................................................................71 2.2. Acceptarea bolii (recunoaşterea bolii şi intrarea în situaţia de bolnav) ...................................72 2.2.1. Recunoaşterea bolii şi acceptarea situaţiei de bolnav ....................................................72 2.2.2. Ignorarea bolii..............................................................................................................72 2.2.3. Negarea, refuzul stării de boală în condiţiile conştientizării unor tulburări ce pot constitui semne ale bolii.......................................................................................................................72 2.3. Atitudini faţă de suferinţa determinată de boală şi situaţia de bolnav .......................................73 2.3.1. Atitudinea combativă, ..................................................................................................73 2.3.2. Atitudine de resemnare,................................................................................................73 2.3.3. Atitudine de refugiu în boală, .......................................................................................73 2.3.4. Atitudine problematizantă, ...........................................................................................73 2.3.5. Atitudine de valorificare superioară a situaţiei de bolnav, .............................................73 2.3.6. Atitudinea de rea folosire a bolii ..................................................................................73 2.4. Suferinţele somatice şi psihice induse de boală. Implicaţiile lor ca şi cele ale schimbării ........de statut şi rol asupra comportamentului omului bolnav .....................74 2.4.1. Simptomele de disconfort somatic şi psihic generatoare de stres psihic la omul bolnav, conştient de boala sa ..............................................................................................................74 2.4.2. Boala ca situaţie de impas existenţial (servituţi, restricţii şi modificări ale modului de viaţă, provizorii sau definitive, impuse de boală)....................................................................74 2.5. Concluzii ................................................................................................................................75 Rezumat ................................................................................................................................77 Bibliografie............................................................................................................................78 Capitolul 3. Tipologii ale diverselor categorii de pacienţi...............................................................79 Scop ......................................................................................................................................79 Obiective operaţionale ...........................................................................................................79 3.1. Boala şi problemele psihologice ..............................................................................................79 3.2. Echilibrul personalităţii şi mecanismele de apărare .................................................................80

3

.103 4...............................................................2..................3.1......................2....................6.................2...................3................................ Ce este de făcut? (demersuri în abordarea corectă şi eficientă a pacientului) .......143 5...........2...........................................................................1.....................................2....................... Modalităţi de autocunoaştere şi cunoaştere a pacientului ............138 5..........2.................................151 ANEXE.1............................................................................117 Rezumat.................101 4......3.......................................101 4.................................. Comportamentul în boală şi modificările psiho-comportamentale induse de boală în diverse categorii de afecţiuni ..............................2.... Sugestia şi autosugestia .................................101 Scop..................................................................................123 5...................132 5.....8.......142 5...............................................................................................1.............................................................................................7............................ Ameliorarea comunicării cu ajutorul Programării neuro-lingvistice ....................................4.............112 4.........129 5...................142 5........................................ Examinarea stării somatice .................................................................. Soluţii pentru ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi oferite de Analiza tranzacţională .........................................1.............................4........93 Rezumat.153 ...... Ameliorarea comunicării cu ajutorul Analizei tranzacţionale .........................125 5.................. Gândirea pozitivă ..........................................................3................................................................... Aspecte psihologice ale relaţiei terapeut-pacient ............... Tipuri de terapeuţi.... Elemente de Programare neuro-lingvistică.............................101 Obiective operaţionale ....................................................................................3....................... Modalităţi de autocunoaştere şi de cunoaştere a pacienţilor.............3....... Alte modalităţi de ameliorare a comunicării terapeut-pacient.121 Bibliografie..............151 Bibliografie................... Aspecte complementare care trebuiesc examinate pentru cunoaşterea pacientului ...............................................2.................2....................... Examinarea stării mintale ..................................... Specificitatea relaţiei terapeut-pacient şi posibilităţi de ameliorare a sa .....................123 5..............................................106 4............................................2.4....................................125 5.................2........................................145 Rezumat............... Amelio rarea relaţiilor interumane cu ajutorul Analizei tranzacţionale ..........................................................................................................3....................................................................................2.............................2......................106 4................................................................................................2............................................... Elemente de Analiză tranzacţională .............. Modalităţi de ameliorare a comunicării în cadrul relaţiei terapeut-pacient ..............................................121 Capitolul 5.123 Scop... Tipologii ale diverselor categorii de pacienţi ................... Despre chestionarele de evaluare a stresului indus de boală....................................................................130 5..................100 Capitolul 4..........................................................................................2...........82 3................. Formarea deprinderilor psihice de reglare şi autoreglare ................5.105 4....................................123 Obiective operaţionale ....99 Bibliografie...........103 4...............................

şi prin reglarea comportamentului propriu în funcţie de acesta. ceea ce determină necesitatea unei adaptări şi a unui consum de energie. 1993). Boala ar avea astfel aspecte de tulburare subiectivă. Răspunzând acestei necesităţi. situaţie ce poate crea o importantă componentă nevrotică. Zána (cadre de santé en Kinésithérapie. nu se menţine fără o mică satisfacţie sau numai prin metode de constrângere.caracter reflectând starea sa de moment . câteva instrumente eficiente de cunoaştere a pacienţilor şi câteva modalităţi concrete de abordare a acestora în funcţie de particularităţile fiecăruia. după p ărerea lui Balint (1966). subliniază Delay şi Pichot (1962). o anumită stare de conştiinţă a bolnavului. I. îl va putea ajuta real şi eficient şi va putea obţine rezultate foarte bune în activitatea sa. Date fiind aspectele mai sus menţionate. J-P. inspirat după cel al psihomotricienilor.Argument Boala crează o situaţie vitală nouă. 2002). această etapă are o importanţă primordială pentru viitorul bolnavului. angoasă). dar foarte prost adaptat practicii medicale. implicaţii etice şi sociale (prin existenţa modelelor socio-culturale ale sănătăţii). suferinţă. Pacientul. adaptare şi de evolu ţie a organismului şi personalităţii. În această perioadă individul se retrage progresiv în mediul său şi îşi cultivă boala proprie. subliniază Balint (1966). Psihologic. o anumită interpretare a medicului. boala este o stare negativă. Deşi puţin cunoscut ă. În anii anteriori. Tot Balint arată că boala începe înainte ca medicul să intre în scenă. Boala pune în joc mecanismele afective dintre cele mai profunde (durere. este de la sine înţeles că numai prin cunoaşterea profundă a caracterului psihologic al pacientului . 5 . va veni la medic numai atunci când va transforma lupta cu problemele sale într-o maladie. Leriche (citat de Delay şi Pichot.. cu deficienţe de activitate. cursul de faţă încearcă să prezinte câteva aspecte care să vină în ajutorul clarificării acestei probleme. în acelaşi timp. sănătatea exprimându-se printr-un sentiment de siguranţă. în anul III. cursul de faţă încearcă să conştientizeze studenţii asupra importanţei unei bune relaţii terapeut-pacient şi să le ofere. Oricum boala trebuie privită şi prin prisma adaptării la ea. Aşa cum atrage atenţia Paul Popescu-Neveanu (citat de Iamandescu. 1962) subliniază că boala poate fi definită în trei moduri diferite: o anumită stare a corpului. boala rămâne o categorie greu de definit. care trebuie să fie ameliorat. terapeutul va putea asigura o bună interrelaţionare cu acesta. anxietate. maîtrise en psychologie clinique EFOM Paris. în timp ce boala se exprimă prin suferinţă şi sentimentul slăbiciunii.B. De asemenea. un modul de psiho-sociologie. arăta că învăţă mântul medical din Europa cuprinde. căci orice formă de viaţă.

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina 6 .

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Capitolul 1. Psihologia socială despre relaţiile interumane De multă vreme s-a constatat că relaţiile interumane influenţează esenţial performanţele psihice ale persoanelor.relaţii slab motivate După grupul de apartenenţă: .relaţii intragrupale . în educaţie.relaţii instabile . în productivitatea grupului de muncă.relaţii puternic motivate . Obiective operaţionale După ce va studia această unitate de curs.relaţii sporadice .relaţii durabile . în condiţiile în care personalitatea aparţine şi activează în grupări diferite 7 . ori chiar superficial trăite .relaţii adânc ancorate în personalitatea subiectului şi de mare semnificaţie pentru el . Ana Tucicov-Bogdan (1973) clasifică relaţiile interindividuale astfel: După gradul de implicare în relaţie: . studenţii vor putea să:  definească conceptele de relaţii interumane şi personalitate interpersonală  definească principalele dimensiuni ale stilului interpersonal  cunoască punctul de vedere al psihologiei medicale despre relaţia terapeut-pacient  definească caracteristicile relaţiei terapeut-pacient  definească şi să caracterizeze comunicarea ca verigă de bază a relaţiei terapeut-pacient  cunoască modul în care se poate interacţ iona şi schimba atitudinile pacienţ ilor prin procesul de comunicare  cunoască şi să opereze cu regulile comunicării eficiente şi cu strategiile de optimizare a comunicării interpersonale  cunoască conceptele de reglare şi autoreglare şi rolul lor în optimizarea relaţiilor interumane 1. de maximă manifestare. începând de la un minimum de interacţiune reciprocă a indivizilor. că ambianţa relaţională şi climatul psihologic au importanţă în organizarea şi conducerea energiilor umane. Psihologia socială demonstrează că toate relaţiile interpersonale comportă un larg registru de desfăşurare.relaţii intergrupale.1. până la un grad superior.relaţii convenţionale. Legităţile psihologice ale relaţiei terapeut-pacient şi impactul lor asupra asigurării succesului terapeutic Scop  Fundamentarea teoretică a relaţiilor interumane şi cunoaşterea legităţilor psihologice care guvernează relaţia terapeut-pacient.

care tind spre o teorie a armoniilor complexe: la perechile şi la cuplurile cele mai unite se observă o asemănare în privinţa scării de valori şi a anumitor trăsături ale personalităţii. de ordin familial. în legătură cu relaţiile interpersonale. cealaltă fondată pe similitudinea unei nevoi a cărei intensitate variază (Figura 1. din punct de vedere al motiva ţiilor afinitare. 3) o dimensiune de ordin normativ şi axiologic.relaţii asimetrice. sau cel puţin a unei omologii psihologice. vicinitate. care are în vedere rangul persoanelor intrate în relaţie. b) trebuie ţinut cont de gradul de intensitate al interacţiunilor şi de modul în care sunt exprimate acestea. fiecare permiţând celuilalt să-şi satisfacă nevoi complementare profunde. volumul şi frecvenţa lor. ci în termeni de relaţii diadice şi dinamice. Psihologia socială utilizează. precum şi stilul în care ele se realizează. S-a constatat şi existenţa unor tipuri mixte. Din cercetările experimentale reiese că. pentru analiza ştiinţifică a relaţiilor interpersonale se impune luarea în considerare a următoarelor dimensiuni: 1) o dimensiune spaţială. se poate aminti aici ipoteza lui Didier Anzieu (1966) şi anume aceea că relaţiile interpersonale îşi manifestă influenţa asupra tuturor formelor dezvoltării psihice a copilului. inclusiv deci asupra formării personalităţii. în aşa fel încât să fie posibilă interacţiunea directă reciprocă şi să se poată forma relaţia interp ersonală. de consens şi aceeaşi funcţionalitate . Resortul intern al conduitelor afinitare ţine de anumite nevoi de relaţie şi de afecţiune. corespunzând posesiunii diverselor satute.  Cea a complementarităţii. Pentru a evidenţ ia aceste tipuri mixte trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: a) orice relaţie interpersonală presupune anumite aşteptări (anumite conduite ale lui alter faţă de ego) şi anumite aporturi (anumite conduite ale lui ego faţă de alter). Jean Maisonneuve (1996) defineşte afinitatea ca fiind orice relaţie dialectică. Este deosebit de important ca individul să conştientizeze relaţiile interpersonale. cât şi pe cele de preferinţă şi simpatie reciprocă). Se pare că similitudinile răspund unei nevoi de securitate. Asemenea conduite n-ar putea fi gândite în termeni de entităţi izolabile şi statice. în timp ce complementarităţile răspund unei nevoi de împlinire. Dr. civic sau chiar ludic. ale căror urme le găsim la orice individ. faţă de intenţ iile sale. să şi le aprecieze la justa lor valoare şi în perspectiva scopurilor sociale. care . Mârza-Dănilă Doina După gradul de consens: . Majoritatea contactelor noastre cu celălalt sunt provocate de exerciţiul rolurilor sociale.1. care ar prelungi la nivelul personalităţii omofilia statutelor şi a valorilor (cine se aseamănă se adună). Cercetările de psihologie socială atestă faptul că. Rezultatele finale ale cercetărilor efectuate (Neculau.). apar două ipostaze total opuse:  Cea a similarităţ ii. 2) o dimensiune funcţională. 1996) au condus la concluzia că există 2 axe distincte de compatibilitate. în timp ce alte tendinţe apar drept complementare. ele determină nu numai reţelele noastre de comunicare. Univ. fiind sub influenţa efectului vicinitar (influenţa proximităţii spaţiale) şi a tendin ţei că tre omofilie (atracţia corespunzătoare similitudinii de statut social).. Din acest punct de vedere. sau chiar de sens contrar. ori complementare. omofilie.relaţii simetrice. temeni ca afinitate. una fondată pe complementaritatea atitudinilor. ci şi stilul ş i modalităţile. adică un act de alegere şi o satisfacţie afectivă trăită de către agenţi (incluzând atât relaţiile de prietenie şi dragoste. profesional. A. 8 . întrucât contactele de acest gen rezultă întotdeauna din exerciţiul mai multor roluri.Prof. în care se iau în consideraţie simultan ambii poli ai relaţiei. de apropiere ca atare a indivizilor între ei. faţă de activitatea pe care el o desfăşoară. Pentru realizarea plenară a personalităţii prezenţa ca atare a unor sisteme de interrelaţii nu este suficientă. implicând la parteneri o formă specială de heterofilie caracterologică. de mare însemnătate fiind şi prezumţia cât mai adecvată asupra relaţiilor celorlalţi faţă de propria sa persoană.în fond . în funcţie de modul în care se completează sau nu aceste atitudini putând exista armonie sau incompatibilitate. săşi formeze pe cât posibil o imagine cât mai clară asupra lor.generează reţeaua relaţiilor respective.

încă din 1961. Reprezentările sociale sunt modalităţi de a gândi practic. în ţelegerea şi stăpânirea mediului social. M. nivelul sau dimensiunea interpersonală a personalităţii nu este altceva decât personalitatea individului aşa cum este ea văzută de toţi ceilalţi membri ai grupului. Bales (citat de Zlate. a conflictelor interne ale acestuia. de statutele şi rolurile membrilor. 1998). Personalitatea interpersonală sau. material şi ideal. procese generative şi funcţionale socialmente însemnate. de interacţiunile care au loc între participanţi. în lucrarea sa Personality and Interpersonal Behavior. Importanţa unui asemenea tip de personalitate este cu atât mai mare cu cât ea se constituie ca un rezultat al acţ iunii şi interacţiunii individului în cadrul grupului. o formă de gândire socială. Prima se referea la punerea în circulaţie în literatura de specialitate psihologică a conceptului d e personalitate interpersonală.totuşi . orientate către comunicarea. a relaţiilor dintre personalitate şi rolurile de grup ale personalităţii. 1961). 1999) atrage atennţia asupra faptului că nu totdeauna putem fi siguri că această faţetă este cea reală. se impune prezentarea câtorva definiţii:  Reprezentarea socială este un sistem de valori. Ea desemnează. 1. apărând . că ea ar fi cea care exprimă cel mai bine personalitatea dată. uman şi social în raport cu care intervin ca grilă de lectură şi ghid de acţiune (Moscovici. Zlate (1999) arată că. pe când psihologia socială este preocupată numai de structura şi dinamica lor.. S. al cărui conţinut se manifestă prin operaţii. dar sociologia a considerat reprezentările sociale drept trucuri explicative nerelevante pentru o analiză ulterioară. 1996) M. al cărui studiu iniţiat de Moscovici. în sens larg.. a ceea ce este comun despre el în mintea celorlalţi membri ai grupului. S.cunoaşterea ei va permite înţelegerea mai bună a personalităţii particulare a individului. în anul 1970.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Atitudine de receptivitate (sau de dependenţă) Nevoie de intensitate puternică (efuziune) Axa similitudinilor Axa complementarităţilor Nevoie de intensitate slabă (rezervă) Atitudine de iniţiativă (sau de dominare) Figura nr. se referă la forme de cunoaştere socială care sunt elaborate şi împărţite social.în final . de contribuţia adusă de fiecare la realizarea scopurilor grupului.. mai bine spus. Conceptul de reprezentări sociale vine de la Durkheim. Ele prezintă 9 .1. Axele de compatibilitate (după Neculau. dar că . A. aşa cum se relevă ea grupului în funcţ ie de natura şi structura acestuia. o ştiinţă a sensului comun. Ele ţin seama de construcţia socială a obiectelor mediului nostru material. dar constituie în mod egal un instrument de orientare a percepţiei situaţiei şi de elaborare a răspunsurilor (Moscovici.. aspecte sau dimensiuni ale mediului social care permit nu numai stabilirea cadrului de viaţă al indivizilor şi grupurilor. Reprezentările sociale. iar cea de a doua la imaginarea unei tehnici de determinare a unui asemenea tip de personalitate.  Conceptul de reprezentare socială desemnează o formă de cunoaştere specifică. Pentru a putea identifica elementele caracteristice ale reprezentărilor sociale.ca o sinteză a ceea ce este tipic pentru individul respectiv. de noţiuni şi de practici relative la obiecte. Robert Freed Bales aducea două contribuţii majore pentru psihologia socială.

dezvoltarea individuală şi colectivă. susţine că aceasta . făcând abstracţie de inserţia lor într-un context social concret. Comunicarea.. Univ.Prof. de exemplu. instituţionale şi mediatice. necesare totuşi pentru ca individul să poată participa la o dinamică socială.ca sistem de interpretare ce patronează relaţia noastră cu lumea şi cu ceilalţi . ele circulă .  Reprezentările sociale reprezintă o formă particulară de gândire simbolică. formă de gândire diferită de imagini ca produse imediate ale percepţiei (Palmonari. şi Doise.orientează şi organizează conduitele şi comunicările sociale. exprimarea grupurilor şi transformările sociale. aşa cum acest raport suscită reprezentări polarizate. atitudinilor şi fenomenelor. pe de altă parte psihologul social are prea adesea tendinţa de a descrie aceste procese doar pentru că sunt presupuse a se derula în mod cvasi-autonom la indivizi. Ca fenomene cognitive. ea 10 . Mârza-Dănilă Doina caractere specifice în plan de organizare a conţinuturilor. pe de o parte. (1984) insistă asupra rolului fundamental pe care îl joacă comunicarea în schimburile şi interacţiunile ce concură la instituirea unui univers consensual. procesele de diferenţiere categorială. subiectul şi obiectul nefiind în mod necesar distincte. se alimentează din specificitatea pe care le-o imprimă societatea şi cultura. Jean-Claude Abric (1997).. adică în afara unui context social bine definit şi fără să explice modulaţiile acestor procese atunci când funcţionează în reţele de comunicare şi de raporturi sociale diferite. vine observaţia critică efectuată de W.  Reprezentarea socială este un proces de elaborare perceptivă şi mentală a realităţii ce transformă obiectele sociale (persoane. Dr. intervenind în procese variate ca difuzarea şi asimilarea cunoştinţelor. contexte. inculcate social sau transmise prin comunicarea socială legată de acestea. D. 1987). În sprijinul ideii că teoria reprezentărilor sociale poate oferi o imagine mai completă a condiţiilor sociale necesare pentru a activa dinamicile individuale. are ca funcţie importantă reglarea raporturilor între actorii sociali. elaborată social şi împărtăşită. scopul său fiind acela de a descoperi cum indivizii şi grupurile pot construi o lume mai stabilă şi previzibilă dintr-o astfel de diversitate. care vehiculează şi fasonează reprezentările sociale. subliniind faptul că teoria reprezentărilor afirmă că nu există o graniţă între universul exterior şi universul interior al individului (sau al grupului). ideologii) şi le conferă un statut cognitiv. Teoria reprezentărilor sociale îşi ia drept punct de plecare diversitatea indivizilor. o dată ce imaginile concrete cuprind direct şi simultan o trimitere la un ansamblu de raporturi sistematice ce dau semnificaţie şi mai amplă acestor imagini concrete. de reactanţă descriu asemenea procese. arată că reprezentarea funcţionează ca un sistem de interpretare a realităţii ce guvernează relaţiile dintre indivizi şi mediul lor fizic şi social. Dacă. se încrucişează. credinţe. de atribuire. Astfel. Denise Jodelet (1997). definirea identităţii personale şi sociale. determinându-le comportamentele sau practicile. cu interiorizarea experienţ elor. Reprezentările sociale impregnează majoritatea raporturilor interpersonale. de echilibru cognitiv. a modelelor de conduită şi de gândire. având un scop practic şi concurând la construirea unei realităţi comune unui ansamblu social. preiau norme. organizând în mod specific abordarea cognitivă şi evolutivă a mediului social. În aspectele ei interindividuale. 1984).. Moscovici S. 1986). autorul arată că psihologii sociali ce studiază. modele. N. reprezentările sociale angajează apartenenţa socială a indivizilor cu implicaţ iile lor afective şi normative. permiţând înţelegerea aspectelor vieţii obişnuite printr-o racordare a propriei noastre conduite la interiorul interacţiunilor sociale (Ficher. arătând că reprezentarea socială este o formă de cunoaştere. Reprezentarea este un ghid pentru acţiune. sociologul nu prea are grijă să detalieze mecanismele diferitelor funcţionări psihologice. W. situaţ ii) în categorii simbolice (valori. A. a practicilor. comunicarea socială apare ca o condiţie de posibilitate şi de determinare a reprezentărilor şi a gândirii sociale. ticuri din mediu. Doise (1997) asupra sferei de interes a sociologiei şi a psihologiei sociale în această problemă. Reprezentările servesc să se întreţină o modalitate de raport între grupuri. operaţiilor mentale şi logice (Jodelet. dar adesea în mod abstract.

previzibile/ inconstanţă. multilaterală  Constanţă: atitudini şi comportamente interpersonale relativ constante.a. Pentru că şi cogniţia . şi Croyle. căci determină un ansamblu de anticipări şi de aşteptări. P. diferite mijloace de impresionare ş. a competenţelor sociale.. consideraţie. c) semnul influenţei în raport cu etalonul echilibrului şi stabilităţii vieţii sociale actuale (Golu. 1984) se descrie rolul reprezentărilor sociale în formarea imaginilor despre sine şi ceilalţi.T. inteligenţa socială.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) orientează acţiunile şi relaţiile sociale. modelele şi normele socioculturale care reglează raporturile sociale etc. Argyle. având valoarea unui invariant funcţional. S. iar semnificarea implică. Abric.a... Emler. simpatie/superioritate. Se impune examinarea aspectului simbolic al relaţiilor noastre şi al universurilor consensuale cărora le d ăm viaţă. judecăţi şi raţionamente de întemeiere-justificare. imaginea de sine. S. folosirea flatării pentru amorsarea şi menţ inerea unei relaţii. arătând că stilul de rela ţionare interpersonală reprezintă o dimensiune importantă a persoanei.. Primul criteriu ne dezvăluie implicarea în modelarea-reglarea câmpurilor relaţionale a unor factori psihologici de modalităţi calitative diferite:  informaţionali-cognitivi (informaţii şi cunoştinţe despre ceilalţi . 1997). pe de altă parte. Fiind un nivel de înaltă sinteză în manifestarea personalităţii. despre amplitudinea şi semnificaţia diferenţ elor etc. 1994. No ţiunea de identitate psihosocială defineşte personalitatea individuală ca rezultantă a unui ansamblu de componente psihologice ş i sociologice. nereceptivitate.. 1997). cu valori şi amintiri comune. structura caracterială ş. ostilitate  Mod de implicare în relaţie: implicare formală.).. M. unilaterală/informală. vorbeşte despre stilul relaţional interpersonal. Spunând că reprezentările sunt sociale. J. b) mecanismul elaborării. Identitatea psihosocială poate fi concepută ca o structură cognitivă legată de gândirea reprezentaţională (Zavalloni. tensiunilor etc. natura şi calitatea experien ţei acumulate în ontogeneză. Cooper. prin definiţie. principalele dimensiuni ale stilului relaţional sunt următoarele:  Atitudinea faţă de partener: egalitate. stilul relaţional se configurează relativ târziu (18-22 ani). receptivitate. ca expresie sintetică a experienţei personale. cât şi aşa-zis cognitive (Moscovici.) 11 . în diverse situaţii sociale. pentru asigurarea unui cât mai mare succes social.sau anti-comportamentale. Identitatea grupului social trece prin menţinerea identităţii psihosociale a indivizilor care îl compun (Moliner. R. şi motivaţia. pe de o parte şi a influenţelor psihosociale şi socioculturale. 1973). răceală. şi comportamentul există şi au repercusiuni numai în măsura în care semnifică ceva. J-C. structura eului şi a imaginii de sine.a. imprevizibilitate  Tehnici proprii de amorsare. elemente în cadrul cărora personalităţile individuale sunt puse în interrelaţionare. 1989. cel puţin două persoane cu un limbaj comun.. caracteristicile principalelor grupuri de apartenen ţă.. M.despre obiectivele şi scopurile prezenţei şi acţiunii lor. iar reprezentările nu trebuie să fie văzute numai pro. deşi unele dintre elementele sale constitutive se pot identifica chiar din prima copilărie. menţinere şi cultivare a relaţiilor: politeţea excesivă. 1997). (f. emoţională. 1998. Unele persoane pot avea mai multe stiluri relaţionale. 1990. utilizate diferenţiat în funcţie de situaţia socială. este un sistem de pre-decodaj al realităţii.indivizi sau grupuri . nu spunem decât că ele sunt simbolice şi că posedă elemente atât perceptuale. deschidere. Cristea D. Studiul acestor reprezentări nu trebuie să fie restrâns la simpla trecere de la nivelul emoţional la cel intelectual. adoptarea unui aer superior pentru a-şi crea ascendenţă asupra partenerului. opoziţiilor. alături de stilul cognitiv. Dup ă autorul citat. Stilul relaţional are ca nucleu de bază modelul relaţiilor primare. de amplificare sau diminuare a distanţelor. Delimitarea factorilor psihologici ce reglează re ţelele relaţionale se poate face dup ă trei criterii principale: a) natura modal-calitativă. N. instrumentală. însă configura ţia sa finală depinde de mulţi alţi factori: trăsăturile temperamental -caracteriale ale subiectului. În alte lucrări (Moscovici.. statutul socioeconomic (personal şi al familiei). M. a reputaţiei sociale şi importanţa lor în schimbarea atitudinilor şi comportamentelor.

) 12 . dintre un câmp sociocultural de fond şi un set de factori situaţionali.) arată că o relaţie interpersonală poate fi interpretată ca un construct psihosocial rezultat în urma interacţiunii dinamice dintre două universuri subiective. autocontrolul. Forţa acestor mecanisme se dovedeşte esenţială pentru modul de exteriorizare şi finalizare a celorlalte componente psihice. (f.2.acele mecanisme deliberativ-imperative de alegere şi op ţiune între variantele incitator-agresive şi cele moderat-coabitative. lipsa de înţelegere faţă de altul. 1. pe fondul căruia tensiunile. Astfel. suspiciunea şi neîncrederea. Cum situaţiile de mai sus sunt polii extremi ai unui continuum. Din categoria a doua fac parte: informarea eronată şi incompletă. Din prima categorie fac parte: informarea corectă şi obiectivă. acestea favorizând constituirea unei reţele relaţionale eliberată de tensiuni. pe de o parte. cristalizare. evaluarea realistă. procesul formării şi manifestării unei relaţii interpersonale parcurge mai multe faze: prefigurare. amorsare. supradimensionarea propriului Eu. aspiraţii. declin sau destructurare (figura nr. idealuri etc. dispreţul pentru alţii.a.gradul de apropiere-intersecţie sau de disjuncţie . în realitate. egoismul. ceea ce face ca şi dinamica atitudinii şi comportamentului de relaţionare să capete un caracter diferenţiat şi nuanţat atât la nivel individual. viaţa socială se structurează din punct de vedere relaţional undeva într-o zonă intermediară. instabilitatea emoţională. În consecinţă. dorinţe. a căror interacţiune şi pondere variază într-un registru foarte întins.trăirea pozitivă sau negativă a întâlnirii cu altul sau a reprezentării despre el  volitivi .opoziţie între interese. evoluţie. aversiuni şi conflicte. Permanentizarea acţiunii acestora ar transforma spaţiul relaţional interpersonal şi intergrupal într-un teren minat. impulsivitatea (absenţa autocontrolului). În ceea ce priveşte dinamica constituirii relaţiilor interpersonale. comportamentul relaţional va fi în permanenţă filtrat şi decantat prin cele patru modalităţi de factori psihologici. cât şi grupal. stabilitatea emoţională etc. în contextul unui proces educaţional conceput şi desfăşurat în conformitate cu anumite principii şi norme şi subordonat atingerii anumitor obiective impuse şi validate formal (normativ) şi instituţionalizate prin anumite programe. subiectivismul evaluărilor. conflictele şi confruntările s-ar ţine lanţ.. ceea ce s-ar traduce într-o stare de bine (confort) psihologic. raţionalizarea. Cel de-al doilea criteriu permite să discernem între factorii psihologici primari (acele elemente şi structuri cognitiv-motivaţionale-afective care se constituie în copilăria timpurie sau pe calea experienţei directe a individului în diferite contexte relaţionale pe care le traversează) şi cei secundari (componentele ce se elaborează mediat. generând un absolut sistem de insecuritate. Dr. Cel de-al treilea criteriu pune în evidenţă existenţa a două categorii de factori psihologici: a) cu influenţă pozitivă şi b) cu influenţă negativă . ura.Prof. Cristea D. Univ. înţelegerea. Mârza-Dănilă Doina  motivaţionali .  afectivi . pe de altă parte. stabilizare dinamică. expectaţii.

biochimice şi.Factori cognitivi şi afectivi .. Psihologia medicală despre relaţia terapeut-pacient Delay şi Pichot (1962) consideră psihologia medicală ca acea parte a psihologiei care se aplică problemelor legate de medicină. stil relaţional interpersonal. psihologia medicală consideră că în determinarea bolii participă elemente foarte variate. f.Caracteristicile grupurilor sociale .2. pe care le trece prin filtrul psihicului său şi care. Analizând boala şi problemele sale psihologice.Factori conjuncturali (aleatori) Stiluri relaţionale ale partenerilor Întâlnirea (alegerea) partenerului Stil 1 Stil 2 Comportament interpersonal Cristalizarea.Cerinţe formale. boala poate fi considerată ca o sinteză. 1. mai ales. Procesul constituirii relaţiilor interpersonale. de puterea pe care crede că o are pentru a înfrunta boala şi de încrederea în terapeut. 1. în diferitele lor faze (după Cristea. Conştiinţa bolii este elementul care domină disproporţional asupra substratului real organo-lezional. suferinţa subiectivă.. D.Statutul social. realizată de bolnav. I.2. atunci când consideră psihologia medicală ca pe o psihologie în raport cu gândirea şi activitatea medicului. organizaţionale . vicinitate. 1980).Experienţa socială (de viaţă) . dar şi manifestări funcţionale. a tuturor senzaţ iilor sale. rezistenţa la boală depinzând întotdeauna de imaginea pe care bolnavul şi-o face faţă de boala sa..Motivaţia individuală . 1980). sau de Bini şi Bazzi (citaţi de Cucu. atunci când arată că medicina are nevoie de o bază psihologică. cultural şi profesional al persoanei . din acest motiv.a. reprezintă o reflectare fidelă a procesului fizio-patologic. ceea ce face ca aceasta să aibă felurite expresii.)  TEMĂ DE LUCRU Elaboraţi o fişă de termeni în care să definiţi următoarele noţiuni: afinitate. omofilie. lucru subliniat şi de Iracy Doyle (citat de Cucu. Găsim astfel în cadrul bolii atât manifestări legate direct de organicitate. personalitate interpersonală.Imperative sociale contextuale . În acest fel. reprezentare socială.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Prefigurarea câmpului relaţional (virtual) P1 P2 Norme şi modele socioculturale . dezvoltarea şi desfăşurarea relaţiei Figura nr. 13 . economic. I. prima care preocupă pe bolnav.

Contactul terapeutului cu pacientul nu este numai un act terapeutic sau numai de morală. succesul actului terapeutic depinzând. ci şi în cadrul tuturor relaţiilor cu bolnavii. T. în faţa omului bolnav. poziţia medicului şi a bolnavului sunt diferite.. Acest moment. va fi ales numai de către bolnav. însăş i raţiunea ei de a exista. După părerea autorilor. Gh. menţionând că.I. va avea dubii sau momente de culpabilitate. relaţia terapeut-pacient este o relaţie supremă. care se manifestă nu numai în cadrul deciziei terapeutice. W. psihologia medicală şi psihoterapia stabilesc o serie de cerinţe din punct de vedere al formării şi experienţei necesare unui bun terapeut.. a reacţiei psihologice create de această situaţie. pentru bolnav ea este. Dacă pentru medic boala este adesea privită ca o problemă ştiinţifică şi obiectivă. 1997). terapeutul devine pentru pacient un suport psihologic. Majoritatea autorilor sunt de acord asupra marii importanţe a formării psihologice a terapeuţilor. Pentru psihologia medicală studiul relaţiei terapeut-pacient este. după părerea lui Păunescu -Podeanu (1969). unii autori subliniază calităţile minimale ale terapeuţilor (Cucu. ci şi una şi cealaltă în acelaşi timp. deoarece ele contribuie la stabilirea dialogului. relaţiile dintre el şi bolnav fiind relaţii în care acesta din urmă caută dependenţa. după Sivadon (1973). C. terapeutul şi bolnavul nu se găsesc pe poziţii similare. 1979) arată că. după numeroşi autori. personalitatea terapeutului determină stilul său de muncă. terapeutul poate adopta următoarele tipuri de atitudini:  atitudine de competenţă  atitudine tehnică  atitudine universalistă 14 . deşi acestea sunt foarte importante. psihosomatice şi în cele considerate pur fizice a fost dovedită în mod prodigios de cercetările şi experienţele ultimelor decenii.Prof. o problemă emoţională şi subiectivă. a relaţiei şi a alianţei în lucru. Vorbind despre caracteristicile profesionale ale terapeutului. voinţei de a ajuta şi capacităţii de a o face. 1973). În faţa bolii. toate acestea sunt puse în legătură şi comentate prin prisma Eu-lui personal.. referirile făcându-se . de buna funcţionare şi organizare a acestei relaţii. Univ. resimţind o stare de nesiguranţă. ca fiind:  putere de înţelegere faţă de bolnavi  posibilitatea de a fi înţeles. Boala este un sistem regresiv în care apare o stare de alertă şi hipersensibilitate.mai ales . Mârza-Dănilă Doina Importanţa factorilor psihologici în bolile psihice. Medicina fiind.. ci faptul că variaţia fiziologică este indusă de structura situa ţiei trăite de persoană şi nu de natura fizico-chimică a mediului exterior (Sivadon. unii vorbind despre importanţa cunoaşterii motivaţiei şi feluritelor manifestări afective din comportamentul bolnavilor. bolnavul este cel mai dezavantajat. al instabilului şi al individualului.de o comunicare existenţială care depăşeşte simplul aspect terapeutic. Din acest punct de vedere.în mare măsură . un domeniu al incertului. fiind vorba aici după cum subliniază Scripcaru (1979) . respectat şi chiar iubit datorită comportamentului său  experienţă de viaţă suficientă şi maturizare deplină a personalităţii  cunoştinţe psihologice şi ale comportamentului uman. în cel mai înalt grad. Bolnavul va suporta suferinţa. terapeutul trebuie să corespundă cererii emoţionale a bolnavului. în primul rând. aflându-se sub influenţa suferinţei fizice şi morale. 1980). Ideal. dar la un moment dat el se va hotărî să abordeze medicul. nu trebuiesc pierdute din vedere caracteristicile personale şi umane. alţii clasificându-le în calităţi relaţionale. P. În cadrul acestui contact interpersonal. acesta fiind singurul lui privilegiu în cadrul relaţiei terapeut-bolnav. în primul rând. încercând să realizeze ceea ce Delay şi Pichot (1962) denumesc cu termenul de comunitate culturală dintre terapeut şi pacient. Parson (citat de Scripcaru. în continuare. şi Ciornea. fiind tot ceea ce poate fi organizat şi metodic pus în scenă. alţii despre importanţa formării psihoterapeutice a terapeuţ ilor.atitudinea terapeutului faţă de pacient şi invers. în funcţie de personalitatea sa. cu rezonanţe emoţionale dinamice. ceea ce ar trebui să implice însăşi modificarea personalităţii lor. Psihogeneza nu înseamnă lipsa tulburărilor fiziologice. al trăsăturilor de personalitate şi al calităţilor umane ale terapeutului (Huber. Dr. care determină . subliniază Balint (1966).asupra u şurinţei de a comunica. care facilitează relaţia terapeut-pacient şi calităţi etice.

15 . acesta fiind fenomenul de recucerire a autonomiei. citat de Cucu. mai ales pe seama comunicării verbale interpersonale. dacă terapeutul nu are o pregătire psihologică corespunzătare.în funcţie de evoluţie .I. un anumit tip de relaţii afective. despre necesitatea existenţei în cadrul relaţiei terapeut-pacient a ceea ce cercetătorii denumesc adaptare. În cadrul relaţiei terapeut-pacient. Tot în legătură cu relaţia terapeut-pacient. 1980):  Atitudinea bolnavului şi a terapeutului depind de importanţa nevoilor lor fiziologice.  Această atitudine este adaptată mediului. El trebuie făcut să considere boala ca o ocazie de a se dezvolta. convingerilor şi prejudecăţilor. În relaţia terapeutică. Numai independenţa bolnavului faţă de terapeutul său poate justifica afirmaţia că este vorba de o vindecare. centrându-se pe trăirile sale psihice şi fizice. se poate considera că terapeutul este stăpânul teritoriului său şi atunci el îşi va dirija pacientul. Terapeutul trebuie să convingă persoana bolnavă să-şi dezvolte toate aspectele personalităţii pentru ca boala să nu constituie o ocazie de a se retrage.mai ales la început. prin adaptarea ideilor. pentru a se putea stabili o relaţie eficientă.este aceea a comunicării. dintre care (Masserman. sentimentelor inconştiente. expectanţelor etc. de a rămâne pasiv. psihologia medicală atrage atenţia asupra faptului că dacă fenomenele de transfer şi contratransfer se manifestă pe fundalul fenomenelor de regresiune şi dependenţă. În general. Se afirmă chiar că apariţia transferului şi contratransferului este periculoasă.tendinţa trebuie să fie de echilibrare. sau se poate considera că pacientul este stăpân pe teritoriul său şi atunci terapeutul va trebui să-l urmeze. De fapt. în majoritatea cazurilor. să-l însoţească şi să-l supravegheze în permanenţă. de o relaţie creatoare. În legătură cu această problemă. adică un organism viu conştient de faptul că are un suflet. prin felul de a fi al terapeutului (funcţia apostolică . în care fiecare dintre părţi poate acţiona . adaptându-se lui în permanenţă.  Fiecare organism posedă o anumită supleţe a mijloacelor sale de adaptare.astfel:  Face primul pas când simte că celălalt este pregătit  Acţionează şi reacţionează  Supraveghează şi dirijează relaţia în diverse direcţii Bolnavul este înainte de toate un om. care se găseşte îngreuiată de factori ca starea de anxietate a pacientului. Întâlnirea dintre terapeut şi pacient este o întâlnire dintre două personalităţi diferite. de a evolua. îmbogăţirea acesteia fiind esenţială. iar fiecare organism vede acest mediu diferit din cauza nevoilor sale proprii. ale fiecăreia dintre părţi la cele ale celeilalte părţi. ceea ce presupune de fapt ieşirea din starea de dependenţă şi regresiune.Balint) pacientul fiind convertit în a crede în scara de valori a celui dintâi şi a le adopta. pentru a determina apariţia efectului terapeutic. care este mai eficientă decât o informaţie vizuală sau scrisă.pe parcursul desfăşurării relaţiei . s-a propus folosirea termenilor de transfer şi contratransfer (Freud). se pare că relaţ ia terapeut-pacient lasă curs liber tendinţelor personale. de asemenea. printr-o relaţie de tip special. pentru acest tip de relaţie.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  atitudine de specificitate funcţ ionărească  atitudine de neutralitate afectivă  atitudine altruistă Relaţia terapeut-pacient se materializează. Una dintre cele mai importante probleme în cadrul relaţiei terapeut-pacient . iar atitudinea terapeutului (de obicei negativă) faţă de bolnav a fost denumită contratransfer. Se vorbeşte. ignoranţa sa. ar trebui să se cunoască câteva aspecte. care stau pe poziţii diferite şi care are loc în etape diferite. dar nu numai . Relaţia marcată de un ataşament afectiv particular al bolnavului faţă de terapeut a fost denumită transfer. personalitatea bolnavului este foarte importantă. dar la fel de importantă este şi personalitatea şi atitudinea terapeutului faţă de pacient.. C.. vindecarea bolnavului nu se poate considera ca desăvârşită în afara ieşirii din această situaţie. motiv pentru care . circumstanţele în care cere ajutor terapeutului etc. Este absolut necesară stabilirea unui climat de încredere reciprocă.

Cel mai mare privilegiu al terapeuţilor este dat nu de cunoştin ţele ştiinţifice. ci mai ales de capacitatea de recunoaştere a umanităţii lor. ci să rămână conştient că el îşi dirijează viaţa şi ia hotărârile care îl privesc. dependenţă funcţională. să dezvolte în ele speranţa ca factor de bunăstare. Este indispensabil ca terapeutul să ţină cont de importanţa relaţiei terapeut-bolnav şi mai ales de influenţa acesteia asupra procesului de vindecare. Idealul terapeutic este de a obţine participarea pacientului la tratament. 16 . dialog. Pinon J. este de părere că accesul bolnavului la dosarul său este indispensabil. În cadrul relaţiei de primă importanţă fiind încrederea reciprocă (care este şi un factor de reu şită a tratamentului). Acolo simbolistica bolii şi calea spre vindecare sunt înscrise în simptome. de capacitatea lor de comunicare cu bolnavii (Pinon. în cadrul acestei relaţii terapeutul este primul instrument terapeutic. care trebuie să fie interlocutorul său privilegiat în cele trei dimensiuni (fizică. Acest lucru presupune o atenţie deosebită în ceea ce priveşte asigurarea timpului şi spaţiului necesare pentru crearea unei relaţii optime. Persoanele grav bolnave pot. dureroase.a. ceea ce agravează cu siguranţă problematica care a favorizat boala. de modul cum ştiu să folosească aceste cunoştinţe. informaţiile pe care acesta din urmă i le dă despre boala sa nu servesc la nimic. de cele mai multe ori. Dacă bolnavul nu găseşte ascultare. Nu trebuie uitat că bolnavul este cel care decide asupra vieţii sale şi a tratamentului urmat. să verifice dacă pacientul a înţeles şi să reînnoiască explicaţia dacă este cazul. contratransfer. dar şi în date observabile rezultate din metodele de explorare şi evaluare folosite. terapie şi în capacitatea proprie de autoîngrijire şi autovindecare. dacă nu este respectat de către terapeut. suflet. Terapeutul nu trebuie să piardă din vedere că. prin privire sau cuvinte de dezaprobare. Terapeutul trebuie să folosească un limbaj clar şi nu trebuie să ezite atunci când spune lucruri importante bolnavului său. chiar dacă adesea terapeuţii au iluzia că ei sunt cei care au puterea absolută. atâta timp cât este vorba despre o persoană autonomă şi conştientă de ceea ce cere. şi să-i dea această posibilitate atunci când el trece prin momente dificile. trebuie să i se dea posibilitatea pacientului să exprime şi să-şi trăiască sentimentele şi durerea. ca să poată face schimbări utile în existenţa sa. neînţeles ş i devalorizat. Interzicând pacientului. să se dezvolte psihologic şi spiritual. de asemenea. Bolnavul trebuie să primească protecţie şi modele pentru dezvoltarea potenţialităţilor sale. J. creşte gradul de depenenţă a sa faţă de terapeut şi sentimentul că mediul medical are o putere deosebită asupra lui. să se exprime. f. corp social. în sensul în care este permis şi acolo unde are ocazia.Prof. Univ. Important este ca el să nu se considere ca un obiect. îşi pierde speranţa şi încrederea în terapeut. El trebuie să ştie că poate. Dr.. Mârza-Dănilă Doina Trebuie lucrat asupra ansamblului persoanei: corp.  TEMĂ DE LUCRU Elaboraţi o fişă de termeni în care să definiţi următoarele noţiuni: psihologie medicală.). fără a fi reprimate şi fără ca terapeuţii să descurajeze această exprimare prin expresii de genul necorespunzător sau deranjant. independenţă funcţională. Atunci când pacientul aflat într-o fază a bolii sau tratamentului nu poate fi făcut să participe la comunicarea cu terapeutul. Terapeuţii trebuie să înţeleagă că este necesar să-l lase pe pacient să se exprime. datorită bolii sale. psihism. bolnavul ştie foarte multe despre boala sa. Atunci bolnavul se simte singur. fără utilitate. adaptare. psihologică şi spirituală). Acestea aparţin bolnavului şi el trebuie lăsat să fie proprietarul simbolisticii proprii şi ajutat să o înţeleagă. transfer. şi sunt o jignire la adresa conştiinţei şi responsabilităţii celui care suferă. aşa cum există riscul în momentul de faţă datorită modelelor practicate în medicina actuală.

utilizând un anumit limbaj. I.. exprimată prin capacitatea de a descifra permanent sensul contactelor sociale realizate cu ajutorul simbolurilor şi al semnificaţiilor social-generalizate în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modificări de comportament individual sau de grup (Şoitu.3.. în care raporturile interpersonale implică cvasi-simultan componente afective. A. scopuri Definire Comunicarea reprezintă. intramodală .a. Comunicarea este definită ca proces de schimb substan ţial. procesul transmiterii. Este intermodală . aşteptându-se la un răspuns (Johnson. M. M. de imaginaţie (pentru a le interpreta). Ea este considerată ca o punte de legătură între oameni. şi Zanc.între clase diferite de obiecte. Louis Forsdale (citat de Dinu. menţinut şi modificat prin intermediul unor semnale comune (împărtăşite) care acţionează potrivit unor reguli. cât şi societatea pe toate treptele dezvoltării lor. devenim emiţători şi adresăm mesaje în retur (De Peretti. Comunicarea ca verigă de bază a relaţiei terapeut-pacient 1. Comunicarea interumană este definită drept transfer al informaţiei şi înţelesului (semnificaţiei) de la o persoană la alta (Dawis şi Newstrom. în virtutea proprietăţilor sale. D. organizaţionali.în cadrul aceleia şi case de obiecte (Epuran. atât rolul de transmiţător (emiţător). orice situaţie socială având un caracter de unicitate şi irepetabilitate.) 17 . în funcţie de corelările neîntrerupte dintre facultăţile noastre de percepere a semnalelor. A. de influen ţă. stocării. citaţi de Epuran. 1996). recepţionării. 1996). socioculturali şi contextuali (Cristea. de grup. personalitatea lui structurându-se într-un spaţiu de comunicare care îi este propriu (Lupu. pentru a le menţ ine coerente atunci când. cât şi de receptor. 1999). I. Prezenţa ei caracterizează atât individul. ca şi de memorie. şi Zanc. axiome. I.) Din punct de vedere psihosociologic comunicarea umană constituie esenţa legăturilor interumane. prelucrării şi utilizării informaţiilor.. Psihologia socială consideră comunicarea ca una dintre dimensiunile oricărei situaţii sociale. Definire.1. alternativ.. asigură transmiterea nealterată a acestui mesaj. pe baza căruia se asigură reflectarea sistemului emiţător (reflectat) în sistemul receptor (reflectant). citat de Lupu. I. principalul mijloc de socializare îl reprezintă comunicarea. în sensul cel mai general. de bogăţia vocabularului (pentru a le decodifica).Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 1. Ea implică crearea unui sens.3. L. îl decodifică şi îi identifică sensul. I. Comunicarea presupune reversibilitatea mesajelor în cadrul relaţiei care reuneşte două entităţi. codifică un mesaj pe care urmează să-l transmită. şi Zanc. co acţiune şi comunicare. I. un canal ce constă dintr-un mediu fizic care. institu ţionali.. la rândul nostru. Ea presupune cel puţin două persoane în care fiecare poate juca. 1999). nr. 2001). fiecare dintre aceste componente este influenţată interactiv de celelalte componente. M. citaţi de Lupu. 1999) defineşte comunicarea ca fiind procesul prin care un sistem este stabilit. datorită interacţiunii dinamice dintre o serie de factori psihoindividuali. şi Neculau. Pentru om. Cel mai elementar act al comunicării presupune un emiţător care. energetic şi/sau informaţional între două sau mai multe sisteme. ş.. 1. şi un receptor care primeşte mesajul.3. chiar dacă mesajele nu sunt de acelaşi ordin. un mijloc prin care o persoană transmite un mesaj alteia. Procesul comunicării include deci cinci faze (Fig.. 1999).

Receptorul trebuie să intre în rezonanţă cu transmiţătorul. trecând de la cuvinte (simboluri) la idee. lucru. compatibil cu canalul pe care îl utilizează pentru transmiterea lui. 1999) Transmiţătorul are o idee cu privire la referent (obiect. şi să reacţioneze la mesaj. 18 . să primească mesajul. Univ. trebuie ales limbajul cel mai potrivit pentru a o transpune într-un mesaj. Mârza-Dănilă Doina Transmiţător (emiţător) Ideatizarea Raţiunile comunicării Referent Legătură Mesajul este transmis prin canal verbal sau non-verbal Codificare (Idei transpuse în cuvinte sau simboluri) Receptor Decodare (cuvinte.) pe care vrea să o comunice altei persoane (receptorului). I.3. simboluri transpuse în idei) Acţiune ca răspuns la feed-back Figura nr.Prof. I. teorie etc. cât şi cele non-verbale. să-l decodifice. Elementele componente ale procesului de comunicare (după La Monica. şi Zanc.. Odată clarificată ideea. citat de Lupu.. E. Trebuie avute în vedere atât limbajele verbale. Dr. 1.

Catherine Kerbrat . şi Mignot. E. Schema comunicării lingvistice (după Kerbrat-Orecchioni. Ch. Evaluarea feedback-ului este o cale pentru emiţător să verifice dacă mesajul a fost perceput confprm intenţiei lui. şi Mignot. funcţii destinate reglementării acţiunii şi cele care structurează interacţiunea. Receptorul poate. Luminiţa Iacob (1996) arată că astăzi comunicarea este abordată concomitent ca rela ţie (perspectiva interacţionistă: S. În funcţie de contextul în care are loc comunicarea. X. ca acţiune (perspectiva praxiologică: G. X. El devine transmiţător şi procesul continuă până când se opreşte comunicarea. C. 1. este de această dată integrată acestora (competenţă lingvistică). P. Watzlawich şi şcoala de la Palo Alto). intenţia originară a emiţătorului. 2000) Situaţia comunicanţilor este înglobată.decodificare canal RECEPTOR Competenţele ideologică şi culturală Competenţele ideologică şi culturală Determinări "psy" Determinări "psy" Constrângeri impuse de universul discursului Constrângeri impuse de universul discursului Model de producţie Model de interpretare Figura nr. Ch.. care în alte scheme este situată ca factor autonom în afara comunicanţilor. că trebuie să facem distincţia clară între modelul de producţie şi modelul de interpretare. pot apărea distorsiuni în procesul transmiterii şi receptării. DeVito).MESAJ . 19 . implicarea afectivă a locutorilor. respectiv. feedback. la rândul lui. Bateson. Ghiglione. citată de citată de Baylon.A. sau la reprezentările lor reciproce. reţinut sau ignorat. Acesta este motivul pentru care limba. Schema scoate în evidenţă în mai multe rânduri faptul că statutele emiţătorului şi receptorului nu sunt identice. Kerbrat-Orecchioni).4. care traduc adaptarea la evolu ţiile sociale. C. Rimé. B. Cerinţa oricărei comunicări este concordanţa dintre mesajul transmis şi cel perceput de receptor.Orecchioni (citată de Baylon. Moscovici. ca tranzacţie (perspectiva pragmatică: S. R. împreună cu constrângerile tematico-retorice în cadrul constrângerilor impuse de universul discursului. Hall. 2000) a conceput o schemă a comunicării lingvistice. Perspectiva interacţionistă consideră următoarele funcţii ale limbajului: funcţii creatoare. J. Hybels.T.. fiind necesare mesaje suplimentare pentru a clarifica semnificaţia mesajului. Goffman).Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Mesajul poate fi înmagazinat.. ca act cultural (perspectiva culturală: E. care vine să le completeze pe cele existente: Competenţele lingvistice şi paralingvistice Competenţele lingvistice şi paralingvistice EMIŢĂTOR codificare . emite un mesaj sau poate exercita pur şi simplu o acţiune ca răspuns la mesajul iniţial.

Este imposibil să nu comunicăm. Aceasta furnizează indicaţii asupra modului în care mesajul trebuie înţeles.. Unităţile discrete pot fi complet arbitrare faţă de ceea ce semnifică ele. şi Mignot. Interacţiunea simetrică are ca fundament egalitatea partenerilor. orice comportament are valoarea unui mesaj. X. 1999) Fereastra lui Johari ne caracterizează atât pe noi. Odată emis. Dacă admitem că. întro anumită etapă a raporturilor reciproce. cu alte cuvinte că este o comunicare. pe termen scurt sau de durată. Fereastra lui Johari (după Dinu. şi Mignot. Ch. pentru a cunoaşte în adâncime mecanismele procesului de comunicare. dar despre care putem afla ceva cu ajutorul semenilor no ştri.5. fără a recurge la justificările explicite ale subiecţilor interacţiunii: 1. mai rapid sau mai târziu. Aceste structurări pot fi congruente sau discordante. Mârza-Dănilă Doina Joseph Luft şi Harry Ingham (citaţi de Dinu. 4. Dr. este deci imposibil să nu avem un comportament (comunicare sinonim cu comportament).. Comunicarea este ireversibilă. interacţiunea complementară. 2.Prof. se deduce de aici că nu putem să nu comunicăm. Cele două tipuri pot să alterneze într-o aceeaşi interacţiune. în măsura în care izbutim să comunicăm eficient cu aceştia (Fig. 3. 2000). recurentă anumitor elemente într-un proces de interacţiune. într-un proces de interacţiune. a căror existenţă este scoasă în evidenţă de redundanţă. citaţi de Baylon.. Există două moduri de comunicare: unul digital şi unul analogic. modul analogic semnifică totdeauna prin asemănare cu lucrul semnificat. M. Relaţia este definită prin angajamentul şi comportamentul partenerilor. Ei furnizează baza unui calcul al comunicării. la care nu avem acces direct. botezat fereastra lui Johari. cea analogică utilizează o materie continuă. 5. punctează secvenţa faptelor. 1. Axiome Prin prisma postulatului de bază al psihiatrilor de la Palo Alto (Institute of Mental Research). 1999) reprezintă nivelul de cunoaştere reciprocă a persoanelor aflate într-o interacţiune comunicativă sub forma unui desen. Se poate spune că fiecare individ posedă tot atâtea ferestre câte legături comunicaţionale întreţine cu alţi oameni şi că aspectul acestora suferă modificări. mesajul produce întotdeauna efecte: direct sau indirect. Există două tipuri principale de interacţiune: simetrică şi complementară. Există două nivele de comunicare: al conţinutului şi al relaţiei. fie că vrem sau nu (Watzlawick. 1. mai mari sau mai mici. nr. Univ. structura evenimentelor. paloaltiştii pornesc de la ideea că. în felul său. Helmick . informaţia transmisă. Conţinutul unei comunicări este mesajul. formulând o serie de axiome şi urmărind să construiască un model care să evidenţ ieze aceste reguli şi acest calcul. 6. doar prin observarea redundanţelor. într-o interacţiune. (2000). M. trebuie să studiezi situaţiile în care acesta suferă dereglări sau blocaje.). diferenţa acestora. 20 . Construcţia acestuia porneşte de la ideea că în fiecare dintre noi înşine există o zonă supusă controlului conştient şi o zonă de umbră. Fiecare actor.Beavin & Jackson. ZONA DESCHISĂ cunoscută sieşi cunoscută celuilalt ZONA ASCUNSĂ cunoscută sieşi necunoscută celuilalt ZONA DESCHISĂ necunoscută sieşi cunoscută celuilalt ZONA NECUNOSCUTĂ necunoscută sieşi necunoscut ă celuilalt Figura nr. citaţi de Baylon.5. Ch. comunicarea se supune anumitor reguli. cât şi relaţia noastră cu interlocutorul. după fiecare nouă interacţiune. Comunicarea digitală utilizează unităţi discrete. X. Structurându-şi demersul pe coordonatele fixate de personalitatea prestigioasă şi multilaterală a lui Gregory Bateson.

E. oamenii urmăresc atingerea unor scopuri. următoarele: a) După modul de implicare activă a interlocutorilor în actul de comunicare:  Comunicare unilaterală sau univocă  Comunicare bilaterală sau biunivocă  Comunicare poli-interactivă sau multivocă 21 . să evite ambiguităţile  să exprime clar sentimentele şi cerinţele  să prezinte separat faptele de opinii  să concentreze mesajul asupra unui singur lucru odată  să transmită mesajul imediat când observă ceva  să nu conţină aluzii la alte persoane  să fie stimulativ  mesajele verbale şi nonverbale să fie congruente  să fie redundante (să folosească şi alte canale: imagini video.) enumeră ca tipuri de comunicare interpersonală. precum şi diferenţei dintre experienţa lingvistică şi de viaţă a acestora.. Datorită polisemiei termenilor utilizaţi de vorbitori. Tipuri de comunicare Cristea D. (citat de Lupu. Epuran M. (1996) enumeră 14 reguli pentru emiterea mesajelor eficiente. care constituie în acelaşi timp şi scopuri ale comunicării. (1995).2. 1999) reţine următoarele nou ă scopuri care. Comunicarea presupune procese de ajustare şi acordare.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 7. După opinia lui Stanton. şi Zanc. se urmăreşte ca mesajele:  să fie directe  să exprime opinia personală  să fie complete şi specifice  să fie clare şi consistente.)  să corespundă cadrelor de referinţă ale receptorului  emiţătorul trebuie să se asigure că mesajul său a fost bine interpretat (să obţină feed -back-ul) 1. (f. Univ. prin intermediul procesului de comunicare se urmăresc întotdeauna patru scopuri principale:  să fim recepţionaţi (auziţi sau citiţi)  să fim înţeleşi  să fim acceptaţi  să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine) La Monica. Scopuri În procesele de comunicare în care sunt angajaţi. I. fotografii etc. transmite sau primi cuno ştinţe  a influenţa comportamentul cuiva  a exprima sentimente  a explica sau a înţelege propriul comportament sau al altora  a întreţine legături cu cei din jur/a te integra într-o colectivitate sau un grup social  a clarifica o problemă  a atinge un obiectiv propus  a reduce tensiunile sau a rezolva un conflict  a stimula interesele proprii sau ale celor din jur Prof. I. izolat sau combinate între ele.3. pot fă regăsite în orice proces de comunicare:  a învăţa. datorită necoincidenţei sensurilor atribuite de locutori aceloraşi termeni. Aşadar. este necesară acordarea acestor experienţe şi a câmpurilor semantice ale comunicatorilor în scopul realizării unei comunicări eficiente. N.a.

codul. între sistemele fundamentale de schimb social.6. să-şi facă cunoscute ideile.3. dispoziţie normativă sau persuasiune. 1999).ar rămâne ascuns în mintea sa. emoţiile. R. Limbajul verbal mijloceşte schimbul de semnificaţii în societate. I. dezbatere. nr. şi Zanc. citat de Lupu.. 1. El se înscrie. efectele obţinute fiind condiţionate de o serie de factori individuali şi psihosociali  Comunicare instrumentală. canalul şi destinatarul. şi Zanc.VERBALĂ Într-un singur sens În ambele sensuri Într-un singur sens În ambele sensuri Figura nr. prin care se realizează schimbarea opiniilor şi atitudinilor colocutorilor. cum afirmă C. 1999) 1. referent (realitatea la cere se referă limbajul). Dr. ceea ce . vorbitorul încearcă să exprime stările sale emoţionale. Influenţa verbală se poate realiza sub formă de sugestie. C. în funcţie de relaţiile afective dintre colocutori. fiind o paradigmă a tuturor celorlalte forme de comunicare umană..fără actul de comunicare . metalingvistică şi poetică. realizată ca modalitate spontană de menţinere şi exprimare a contactelor sociale. Funcţia emotivă se îndreaptă asupra transmiţătorului. I. referenţială. Mârza-Dănilă Doina b) În funcţie de mijloacele folosite pentru codificarea şi transmiterea mesajelor:  Comunicare verbală  Comunicare paraverbală  Comunicare nonverbală c) În raport cu finalitatea explicită sau implicită:  Comunicare de consum. coordonare sau control interpersonal. Univ. I. Tipurile comunicării umane (după Lupu. Pornind de la elementele de bază ale comunicării: emiţător. de dezbatere sau co-acţiune în care sunt implicaţi colocutorii. Lupu şi Zanc (1999) iau în considerare două tipuri de bază ale comunicării interumane: verbală şi non-verbală.Prof. având drept scop exprimarea directă a atitudinii vorbitorului faţă de cele spuse de el. Cel care vorbeşte doreşte să se exteriorizeze.  Comunicare de susţinere psihologică.2. I. 1. 22 . în concordanţă cu cele ale persoanei care controlează relaţia. Utilizând interjecţii (de tipul fir-ar să fie. dorinţele.6. adevărate sau simulate. în lipsa unui obiectiv care să focalizeze discuţiile  Comunicare de influenţă. păcatele mele) şi alte mijloace stilistice. ordin. fatică. indicaţie.. începând cu simpla aprobare sau încuraare şi terminând cu adevărate construcţii demonstative care să justifice atitudinea adoptată. Jakobson (1964) deosebeşte şase funcţii ale limbajului în comunicare: funcţia emotivă. conativă. care poate căpăta diferite forme.) COMUNICARE VERBALĂ NON. Fiecare se poate divide în: comunicări într-un sens şi comunicări cu feed back (conexiune inversă) (Fig. 1978). putând căpăta forma de informare. transmiţător. LéviStrauss. care se desfăşoară în contextul unei situaţii problematice. fiind alături de schimburile economice şi parentale sistemul de semnificaţie prin excelenţă (Lévi-Strauss. Comunicarea verbală Tot ceea ce este scris sau este spus este inclus în comunicarea verbală (La Monica.1. 1.

ci e vorba de predominanţa uneia dintre ele. fie o reacţie materială (comportament). Funcţia de comunicare sau de transfer a unui anumit conţinut semantic de la o persoană la alta. forma reţine atenţia tot atât de mult ca şi conţinutul cognitiv exprimat prin mesaj. sunt manifestări ale acestei funcţii. intenţia este aceea de a oferi indicaţii asupra unei stări de lucruri. Când se emite un mesaj lingvistic. culturii sale. Presupune subiecte care să facă apel la cunoştinţe specifice. comunicarea cu copiii mici care au tendin ţa de a comunica înainte de a fi capabili să transmită sau să primească informaţii. Funcţia referen ţială.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Presupune subiectivitatea. conceptualizare şi elaborare a gândirii. Funcţia metalingvistică intervine de fiecare dată când codul utilizat. Funcţia metalingvistică face trimitere la codul utilizat. O valoare adăugată este conferită mesajului. la conexiunea lor psihologică şi. Funcţia fatică se referă la contactul interlocutorilor. Nu e vorba de monopolul uneia dintre ele. 23 . Această funcţie priveşte canalul fizic. Ea reuneşte toate tentativele făcute pentru a-l informa pe celălalt despre personalitatea celui care transmite mesajul. prin care se sugerează sau înlocuiesc obiectele şi situaţiile. Cele şase funcţii definite de Jackobson coexistă de fapt în orice tip de comunicare. independent de celelalte scopuri pe care le-ar putea avea. gesturi (a face cu ochiul etc. care realizează latura formativă a comunicării. Funcţia conativă sau persuasivă este concentrată asupra destinatarului. Numită şi impresivă. 6. folosind un limbaj specific. Epuran. asupra celuilalt. care este mai mult sau mai pu ţin descrisă sau evocată. prin diverse figuri de stil. Se întâlneşte cu deosebire în ştiinţă. fără a fi exclusă din celelalte activităţi verbale. pentru a stabili contactul cu auditoriul. caracterului. Limbajul dă posibilitatea de a acţiona. Funcţia simbolică. căruia emiţătorul încearcă să-i asigure anumite calităţi intrinseci. expune conţinutul unui mesaj fără să îl angajeze pe cel care îl formulează sau pe cel căruia îi este adresat. o terminologie proprie care trebuie tradusă pentru a fi înţeleasă de persoanele neiniţiate. dar şi pentru a-l păstra cât mai mult. consistă în implicarea destinatarului mesajului . să atragă atenţia interlocutorului sau să se asigure că aceasta nu s-a oprit. ironic. modul de exprimare. sau mai exact de a încerca aceasta. căci ar fi greu să găsim un mesaj verbal care să îndeplinească numai o singură funcţie. comportamentului şi limbajului acestuia. Pur informativă. punând în faţă personalitatea. Are tendinţa de a regrupa toate eforturile făcute de locutor. diferitele forme de salut. (1986) clasifică funcţiile limbajului astfel: a. aici interesând în primul rând semnificaţia. precizări privind accepţiunile unor termeni utilizaţi. reprezintă el însuş i obiectul mesajului schimbat. Funcţia cognitivă. Este cazul situaţiei în care se vorbeşte despre gramatică. un complement ce ţ ine de sens.). fie o reacţie psihologică. care realizează eliberarea de aspectele imediate şi este baza gândirii abstracte. trăsăturile de caracter ale persoanei care comunică. Ea se menifestă atunci când în comunicare sunt necesare atenţionări în legătură cu codul utilizat: tonul (de exemplu. epetarea unor porţiuni ale mesajului. în acest caz limba. care realizează latura informativă a comunicării. 4. provocând la acesta din urmă fie o reacţie verbală. Funcţia poetică se concentrează asupra mesajului. c. Prof. odată stabilit. care determină şi structura verbală a mesajului. Este dominantă în arta literară. b. de integrare.funcţie centrală. Funcţia poetică este centrată asupra mesajului însuşi. prelungească sau întrerupă comunicarea. care indică receptorului codul pentru lectura corectă a mesajului. urmărindu-se obţinerea unui anumit tip de răspuns din partea lui. deoarece trebuie să convingă şi să producă adeziunea. M. 5. la controlul funcţionării canalului de comunicare dintre ei. 3. 2. descriindu-le şi explicându-le. Această funcţie se întâlneşte în modalitatea imperativă a comunicării. fie prin cunoaşterea personalităţii. denotativă sau cognitivă este îndreptată asupra referentului. să verifice funcţionarea circuitului. deci. Această implicare poate fi făcută fie sub formă de punere în cauză a destinatarului. zeflemitor). Funcţia fatică intervine atunci când un mesaj încearcă să stabilească. conţinutul exprimat. reprezentativă.

prin intermediul său exteriorizându-se stările emoţionale ale persoanelor aflate într-o anumită situaţie. limba oferind cea mai înaltă şi subtilă formă de valorizare existenţială a omului Faptul că orice utilizator poate construi mesaje. Limbajul oral se caracterizează printr-un registru larg de manifestări. de sugerare a unor idei.) Între aceste elemente trebuie să existe o anumită compatibilitate pentru ca relaţia de comunicare să se desfăşoare eficient. sentimente atât prin cuvinte. ludice. Univ. j. f. limbajul capătă particularităţi şi nuanţe în funcţie de sexul. prin folosirea sa abilă putându-se exercita influenţe asupra celor din jur. a cuvântului cu realitatea pe care o semnifică. sub forma lalaţ iei şi gânguritului la copii şi a jocului de cuvinte. consonanţei şi ritmicii la adulţi. e. mimică. gestică etc. imagini. În peroada adolescenţei. 24 . Dr. Funcţia persuasivă sau de convingere. Pot apărea reticenţe de utilizare a limbajului oral. de joc. nonverbal). fiind generator în anumite condiţii chiar de efecte hipnotice.. începând de la simpla sugestie. D. g. prin intermediul său transmiţându-se şi recepţionându-se continuu mesaje între persoane 3. până la formele puternice de persuasiune care . pantomimică. limbajul ca instrument esenţial de comunicare. creează posibilitatea manifestării unor subclase degradate de mesaje. Funcţia fatică. interpretative şi persuasive. prin care cuvintele sugerează şi determină idei şi stări afective celor cărora li se adresează. În cadrul lor distingem ca elemente esenţiale: rolurile sociale. prin intervenţia factorilor extra şi paralingvistici care-l însoţesc. fie datorită unor deficienţe mnezice. cât şi în comunicarea de masă. fiind prezentă atât în comunicarea interpersonală. ca formă de comunicare umană. Cuvântul rostit are o mare forţă de sugestie. Funcţia persuasivă. prin influenţa decisivă a cadrului situaţional în care se desfăşoară comunicarea. devenind mai activ limbajul interior. paraverbal. f. În cadrul relaţiilor interumane. La vârsta adultă. fie pierderii interesului pentru diferite subiecte. Funcţia expresivă. Funcţia reglatorie. din perspectivă culturală. Situaţiile de comunicare influenţează într-o măsură considerabilă utilizarea limbajului verbal.7. indiferent de forma sa (verbal. de îndemn la acţiune şi de conducere a conduitei altora şi a celei proprii. precum şi datorită posibităţii oferite de limbaj de a relata despre evenimente şi situaţii în lipsa lor. de interpretare a corespondenţei enunţului cu codul. aceste funcţii se dezvoltă şi se diversifică în strânsă dependenţă de statusul social. de formare şi rezolvare a contradicţiilor. îndeplineşte o serie de funcţ ii psihosociale complementare (Cristea.a. limbajul este impregnat de funcţii emoţional-expresive. cadrul fizic. Funcţia axiologic-existenţială. Mârza-Dănilă Doina d. Funcţia ludică. de raţionament şi argumentare Psihologia socială consideră că. prin caracterul său discursiv-analitic. prin care se realizează dialogul cu ambianţa naturală şi socială şi cu propria persoană. precum şi momentul desfăşurării comunicării (Figura nr. Minciuna.la limită . 1 . calambururilor. vorbirea expozitivă începe să fie utilizată mai puţin. Funcţia metalingvistică. realizându-se astfel o "semnalizare socială" indispensabilă dezvoltării normale a raporturilor interpersonale şi activităţilor de grup 4. i. Funcţia expresivă. cât şi prin intonaţie. enunţuri inteligibile pentru orice interlocutor ce aparţine aceeaşi comunităţi lingvistice. de menţinere a contactului în procesul comunicării verbale. Funcţia cognitivă .): 1. Funcţia comunicativă. răspunde şi ea unor necesităţi personale sau sociale. limbajul fiind implicit şi un instrument de autoreglaj comportamental 6. La bătrâneţe. contextul lingvistic şi extralingvistic. Funcţia reglatorie. anume zvonurile şi minciuna.pot căpăta caracteristicile unei manipulări 5. cadrul social. vârsta şi statusul social al interlocutorilor.Prof. Funcţia dialectică. intervenind nemijlocit în activitatea de cunoaştere 2. h.

În funcţie de relaţia de rol. ş.T. mimic etc. distincte şi antagonice. comunicarea umană poate atinge performanţe superioare când se întemeiază pe modalităţi extralingvistice. Primul grup vizează dispoziţiile interioare ale interlocutorului faţă de celălalt. un părinte când vorbeşte cu copilul său. A.. comunicarea prin limbă se face concomitent cu metacomunicarea de rela ţii interpersonale. altul atânci când se adresează soţiei sau când vorbeşte cu proprii părinţi. care pot fi apreciate prin prisma a trei variabile: gradul de dependenţă. specifice dinamicii personalităţii. J.. vor bitorul alege registrele de vorbire adecvate. comunicarea prin limbaj verbal se împleteşte cu comunicarea prin mijloace nonlingvistice (gestuale. pe care le alternează în funcţie de alternanţa rolurilor pe care le adoptă. În comunicarea curentă. 1983).. un alt registru utilizează. figurative). Mai mult. vorbitorul alege anumite registre de vorbire. 2001). care poate fi asumată o dată cu diverse atitudini profunde (care o accentuează. 25 . El provoacă asupra interlocutorului anumite consecinţe probabile în legătură cu două grupuri de fenomene. deduse din practica socială şi culturală. 1. CONTEXT TOTAL CONTEXT IMPLICIT (Mediul situaţional-fizic propriu-zis social) CONTEXT EXPLICIT Context lingvistic (verbal) Context extralingvistic (gestual. Componentele situa ţiei de comunicare (după Cazacu.a.) Figura nr. de exemplu.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) În funcţie de rolul jucat. intensitatea conflictelor în raport cu ceilalţi şi importanţa reacţiilor defensive. o temperează sau o contrazic). 1980) Comportamentul propriu unei conversaţii este o formă de conduită socială aparentă (De Peretti.7. prin care personalitatea se ascunde în relaţia cu celălalt. S. pe aşa numitele expresii ale trăirii (Habermas.

cât şi reacţiile defensive. dar şi comunicarea. În acelaşi timp sunt reduse incertitudinile şi angoasa. Dr. pe moment. fiind tratate cu intenţia de a fi reduse şi banalizate.Prof. Comportamentele de suport (ajutor şi susţinere). Acesta poate trăi o situaţie în care se face apel la responsabilitatea sa. centrată fie pe o posibilă responsabilitate (care trebuie intensificată). reducând responsabilitatea. Comportamentele de diversiune măresc gradul de dependenţă. profundă. dar le pot şi intensifica.3. a problemei sale. Ele pot atenua atât angoasa. pentru moment. făcând vizibil efortul de a respecta şi de a reverbera în mod direct. sfat) şi de informare măresc dependenţa interlocutorului faţă de celălalt. dau exact aceleaşi rezultate. angoasa. provocat de necesitatea unei elucidări. Mârza-Dănilă Doina Cel de-al doilea grup cuprinde dispoziţiile interlocutorului faţă de el însuşi: conştiinţa propriei responsabilităţi (autonomia sa asumată). ele pot produce eliberarea de angoasă. îi comprimă vidul interior. Primul grup de variabile tinde să se dezvolte direct proporţional. în sensul că. de înţelegere şi reverberare. care cere mai multă prudenţă. Univ.2. De Peretti A. din exterior se tinde spre preluarea poziţiei sale. în funcţie de natura explicaţiei pe care o aduc (subtilă sau greoaie. acestea provoacă şi o refulare a tendinţelor spontane. prin alterarea conştiinţei de sine şi comprimarea încrederii. în măsura în care nu se produce nici o preluare derivativă. din exterior. Acestea sunt comportamente delicate. în funcţie de starea interlocutorului. căci problemele individului sunt asumate din exterior. Comunicarea non-verbală 26 . 1. Acţionând prin forţa influenţei p e care o exercită. fără alterare. Comportamentele intermediare Comportamentele de anchetă sunt ambigue.2. din perspectiva atitudinii profunde. pentru o explicitare a comunicărilor. dându-i impresia unei bune întâmpinări şi a eliberării. Atitudinile subiacente trebuie să fie deci controlate cu multă grijă. Aceste comportamente diminuează incertitudinile interlocutorului. (2001) prezintă următoarele categorii de comportamente conversaţionale: Comportamentele directive Comportamentele de decizie (ameninţare. problema trăită de interlocutor. Nesimţindu-se presat în raport cu tendinţele sale spontane. el şi le poate accepta fără vreun conflict. Procedând astfel. în timp ce al doilea se micşorează atunci când în conversaţie intervin comportamente directive şi creşte atunci când sunt utilizate comportamente nondirective. dar oferă puţine şanse pentru o analiză aprofundată a propriului eu. dincolo de orice dependenţă. fie pe angoasă (care. reducându-i reflecţiile libere şi conştiinţa propriei responsabilităţi. Fiecare tip de comportament poate fi mai mult sau mai puţin indicat într-o situaţie conversaţională sau alta. într-un moment sau altul. dar şi angoasa. poate fi compensată). o întrebare adresată cuiva îl poate deturna pe acesta de la problematica sa personală. dimpotrivă. Prin influenţa exercitată. care pot fi considerate mai puţin directive şi axate pe mai multă înţelegere decât cele vizând consilierea. însă la un nivel afectiv supralicitat. Comportamentele nondirective Comportamentele nondirective. el are tendinţa de a resimţi o angoasă şi mai mare. Comportamentele de evaluare (pozitivă sau negativă) au aceleaşi efecte. riscând să intensifice conflictele interne şi suscitând prin aceasta reacţiile defensive ale personalităţii supuse unei presiuni din exterior. angoasa în faţa propriei solitudini şi întâmpinarea (sau explicitarea) comunicărilor care îl privesc. În acelaşi timp. ordin. progresivă sau primară). punându-l în situaţie de dependenţă sau. în măsura în care. Comportamentele de interpretare directivă şi cooperantă pot acţiona în două moduri diferite. dar riscă să blocheze posibilităţile unor schimburi. au consecinţe inverse.

acelaşi conţinut verbal poate căp ăta sensuri diferite. putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilitatea de a-şi exprima ideile sau sentimentele care. M. aşezare. citat de Lupu. acurateţe şi aspectul vizual general Alţi autori (R. Ele formează adevărate limbaje care pot accentua. contactul vizual . contrazice. sunt grupate de N. organizare. Folosind-o cu pricepere.înfăţişarea fizică sau alegerea vestimentaţiei 10. Comunicarea de informaţii verbale este îmbogăţită printr-un ansamblu de procedee non-verbale prin care emiţătorul îşi precizează mai bine intenţia şi o redă totodată mai rapid şi mai economicos: gesturi.câteva domenii profesionale unde ascultarea este principalul atribut al comunică rii: psihiatria. Vocea unui interlocutor poate informa asupra stării de sănătate. N.scrie N. de asemenea.distanţa la care stăm faţă de interlocutor. completa. contact vizual. expresia feţei . cel puţin cinci efecte benefice ale unei ascultări atente: 27 . proximitatea . contactul corporal . care cuprinde: 1.variaţii ale înălţimii sunetelor.dacă privim interlocutorul sau nu. gesturi . Când suntem stingheriţi neştiind răspunsul la o întrebare. I. Birdwhistell. limbajul spaţiului şi limbajul corpului (ultimul înglobând majoritatea indicilor amintiţi mai înainte). dă o listă de 11 indici non-verbali. aspectele non-verbale ale vorbirii . Stanton (1995) .. mimică.dacă stăm cu faţa sau cu spatele către interlocutor 5. Mijloacele non-verbale ce secondează comunicarea verbală au un registru bogat de manifestări. aspectele non-verbale ale scrisului .pentru a indica aprobare/dezaprobare sau pentru a încuraja interlocutorul să continue 9.o bătaie uşoară pe spate. Hayes şi S. orientarea . Dinu. şi Zanc. la rândul său. repeta sau chiar substitui limbajul verbal. departe de a fi lipsă de comunicare. tăcerea se dovedeşte a fi un puternic instrument de comunicare. consilierea educaţională şi de cuplu. intervalul de timp în care îl privim 7. 1999) vorbesc despre limbajul tăcerii. de tăcerea impusă prin reducerea la tăcere sau de tăcerea prevăzătoare. I. Schimbarea ritmului vocii. în picioare sau aşezaţi 6. o încruntare 2. Această tăcere este deosebită de tăcerea omului plictisit sau de tăcerea meditativului. cu consecinţe pragmatice maxime. noi comunicăm implicit ceva. aspectul exterior . în picioare sau aşezaţi 4. atingere. Dacă ascultatea reprezintă un element cheie în succesul multor activităţi. Limbajul tăcerii Tăcerea. intonaţie. tăria lor şi rapiditatea vorbirii.scrisul de mână. interviurile personale. a volumului sau înălţimii sale. stării de spirit în acel moment etc. Aceste mijloace sau indici non-verbali ai comunicării. calitatea şi tonul vocii (denumite paralimbaj) 11. ţinând seama şi de ponderea pe care o are tăcerea în acest tip de interacţiuni.A. Există.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) În procesul comunicării verbale.modul în care stăm. prin care putem obţine un profit intelectual şi social maxim din fiecare interacţiune comunicaţională. 1999. gesturi. ar fi rămas ascunse. Orrel (1997) în opt tipuri : paralimbaj. A. Stanton (1995). Instruirea medicală. pune un accent deosebit pe dezvoltarea şi educarea ascultă rii.un zâmbet. atâta timp cât pacientul este principala sursă de informaţie pe care doctorul se bazează pentru stabilirea diagnosticului. pe lângă informaţia directă conţinută în mesaj. postură. accent.mişcarea mâinilor şi corpului pentru a explica sau accentua mesajul verbal 3. proximitate şi îmbrăcăminte. expresii faciale. Încurajând răspunsurile. este încărcată cu profunde semnificaţ ii comunicative. altfel. Pease. pot dezvolta o idee până în punctul ei maxim. Prin intonaţie. Tăcerea se leagă de ascultare şi de recepţionarea corectă a mesajelor. mişcări ale corpului . cuprinderea umerilor 8. emitentul comunică o serie de indici. informaţii despre el însu şi. manifestări vocale. există . fără legătură cu conţinutul mesajului iniţial. originii sociale. în concepţia aceluiaşi autor. geografice. pauză etc. 1993. ritm. poziţia corpului .

actul sexual şi lupta. Fiecare individ tinde să menţină o distanţă între el şi celelalte persoane sau lucruri. îl consideră drept spaţiu personal. siguranţă. pe de altă parte.receptare (ascultare) reciprocă .. relaţii profesionale de birou. ca o prelungire a propriului său trup. frontiere ale teritoriului social al unui individ care iau forma unui birou. Ea studiază proprietăţile comunicaţionale ale spaţiului. 2000) este o extensie a persoanei noastre. la tendinţa lor defensivă.. dăm înapoi.informaţie . rămasbun. familiaritate  modul îndepărtat: 75-125 cm. precum şi modalităţile de folosire optimă a acestor proprietăţi. Caracteristicile zonelor care formează spaţiul personal (după Hall. Teritorialitatea noastră (Marshall McLuhan.1. citat de Baylon. faptul că-i ascultă părerile.încurajarea vorbitorului să furnizeze cât mai multe date creează posibilităţi suplimentare pentru elaborarea unei decizii corecte.chiar dacă ascultătorul nu este de acord cu punctul de vedere al interlocutorului. formă sau grad de permeabilitate. limita parfumului. parfum. negocieri socială impersonale. stânjeneală şi chiar stări conflictuale. Univ. şi Mignot. prin posibilitatea creată vorbitorului de a se elibera de idei. 1. în mişcarea corporală (bula). evităm privirea celuilalt Distanţa  modul apropiat: 45-74 cm. Ideea de la care se porneşte este că orice individ are tendinţa de a-şi revendica un spaţiu al său. odihnă. voce plină şi clară. că le compară cu p ărerile proprii.  modul îndepărtat: 15-40 cm. s-a bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor. Dr. privirea de sus până jos. pe care-l marchează imaginar.care vor renunţa. 28 .  rezolvarea problemelor .1. 1978): Tabel nr.ascultarea şi înţelegerea modului în care gândesc celelalte persoane creează posibilităţi de colaboare. voce şoptită. 1978) Distanţa  modul apropiat: corp la corp. 1.. rol minor al vocii intimă sau manifestări vocale involuntare. Spaţiul personal. reverie etc. Altfel spus. fiecare zonă fiind împărţită la rândul ei în două subzone: una apropiată şi una depărtată. Acest spaţiu poate fi împărţit în patru zone distincte. miros şi parfum. prin stabilirea unei interacţiuni empatice pozitive între interlocutori. limita contactului fizic cu celălalt.cooperare Limbajul spaţiului Acesta face obiectul de studiu al proxemicii. discu ţii pe stradă sau pe subiecte neutre. poate conduce la aflarea unor soluţii adecvate. la o distanţă de un braţ.  o mai bună înţelegere a oamenilor . la rândul lor. Distanţa  modul apropiat: 125-210 cm.pe de o parte. familie. creând disconfort. Mârza-Dănilă Doina  încurajarea celorlalţi . atunci când este impusă. Încălcarea acestui spaţiu lezează profund individul.T.. spaţiul din jururl trupului său. în faţa unei ascultări binevoitoare. Caracteristicile acestor zone se prezintă ca în tabelul nr. voce personală normală.. bula de aer ce-l înconjoară pe om. comunicare verbală fără contact fizic.T. fundată de Edward Hall în anii '60 ai secolului nostru.Prof. Îşi creează un spaţiu-tampon de o anumită mărime.  ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi . recepţie. intimitate. un bun ascultător câştigă: . Ch. ca urmare a interesului manifestat de ascultător faţă de persoana vorbitorului.  obţinerea întregii informaţii .înţelegere . care are importante funcţ ii psihosociale: de protecţie. unei mese. viziunea precisă dereglată. voce normală: sosire. E.. intimitate. (Hall. E.. unui ghişeu. care ţin interlocutorul la distanţă. chiar dacă nu există o simpatie specifică faţă de ele. gânduri sau atitudini reprimate. X. disciplină nouă. încercând să-şi înţeleagă interlocutorul şi devenind. ascultători buni.

Muşchii feţei. ascultătorul poate aprecia corect emo ţiile. întregesc registrul exprimării emoţiilor.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Diastanţa publică  modul îndepărtat: 210-360 cm.. coeficient ierarhic sau nevoie de linişte. informaţia devine mai formală. despre emoţiile şi sentimentele sale. Orrell. semnalăm acest lucru uitându-ne la interlocutor şi semnalându-i prin privire că poate continua el. în comunicare. fără a fi însă cuvinte. până la efectele spectaculoase ale hipnozei) Contactul vizual îndeplineşte patru funcţii în comunicare: 1. Aspectele non-verbale ale vorbirii dezvăluie o mulţime de informaţii despre vorbitor. omul politic sau actorul. Dinu. Amplasarea punctului către care ne aţintim privirea în timpul unei conversaţii ţine tot de natura relaţiei. Reglarea fluxului conversaţiei: începem de cele mai multe ori o conversaţie cu cineva prinzându-i în prealabil privirea. 4. Hayes şi O. gesturile stereotipizate. Furnizarea de feedback: în timp ce vorbesc. poartă o mască (profesori-elevi. aspecte de ordin vocal. Semnalarea naturii relaţiei: privirea poate semnala. mai numero şi la om decât la orice animal. frecvenţa. care convinge. Paralimbajul Se referă la aspectele non-verbale ale vorbirii. Cunoaşterea acestor determinaţii este importantă pentru stabilirea unei relaţii optime de comunicare între indivizi. conferă feţei o mobilitate deosebită. 1999). în conformitate cu propria idee de spaţiu personal. Contactul vizual Ocupă o poziţie privilegiată în emiterea şi receptarea semnelor interpersonale. despre atitudinea sa faţă de mesajul verbal pe care-l transmite. chiar dacă asculă persoane necunoscute. 3. Exprimarea emoţiilor: principala modalitate de exprimare a emoţiilor . dincolo de sentimentele pozitive sau negative transmise prin ea. M. Aceasta. şi mai mult. inflexiunile vocii). acceptaţi sau aprobaţi. comunicarea interpersonală este mai săracă. semnificarea prezenţei colectivităţii. o distanţă anumită. 2.dilatarea pupilei .  modul apropiat: 360-750 cm. Privirea nu mai fixează.  modul îndepărtat: 750 cm. Discursul este foarte formalizat. feed-backul funcţionează la minimum. întâlnire în cerc închis). existenţa unei relaţii speciale. poziţia sprâncenelor etc. 1995. celebrarea unui coeficient ierarhic. muşchii relaxaţi. interlocutorul a devenit simplu receptor şi comunicarea spectacol. cel pu ţin din următoarele motive:  multe din aprecierile noastre cu privire la alte persoane se bazează pe durata şi timpul contactului vizual pe care îl avem cu acestea  este un puternic indicator al stărilor interioare  are o mare putere de influenţare a sentimentelor şi voinţei (de la privirea sinceră. pe de alta spectatorii pasivi. voce mai puternică decât în modul precedent. Fiecare dintre oameni va căuta să stabilească. Prin 29 . Stanton. oamenii îşi privesc interlocutorii pentru a vedea dacă sunt înţeleşi. Mu şchii din jurul ochilor încordaţi. fiind apreciat de mulţi autori ca cel mai puternic indiciu non-verbal (N. echilibru între poziţionarea la acelaşi nivel şi vzibilitate. Pe de o parte.. Într-cât fiecare emoţie se asociază în mod specific cu anumiţi indici ai vorbirii (înălţimea. 1997.este complet inconştientă. frecvenţa clipitului. Expresia facială Faţa reprezintă cel mai puternic mijloc non-verbal de comunicare a ideilor şi emoţiilor. N. Când vrem să încheiem o remarcă. ochii larg deschişi. Locutorul joacă un rol social. în diverse situaţii de viaţă.

I. ochilor.. emoţie. şi colab. 1999) Tickle-Degnen L. Figura nr. nr. enumerând zece emoţii de bază. şi Zanc. Alţii dau o listă cuprinsă între 8 şi 10 emoţii de bază. Expresiile universale de bază (fericire. 1. teamă. mirare. culoarea pielii etc. 1999). şi Zanc. buzelor. dezgust. bucuria.1999).Prof. Carroll Izard (citat de Lupu. inteligenţă.. Internaliştii sunt cei cu feţe relativ inexpresive şi cu o reactivitate internă crescută. E) Furie. Pe lângă acestea. comunicând o gamă variată de mesaje. şi Zanc I. Ekman vorbeşte despre şapte emo ţii fundamentale (de bază): fericire. faţa poate crea expresii subtile şi rapide. Dr. D) Tristeţe. există emoţii complexe sau mixte. alcătuite din combinarea emoţiilor de bază. Univ. tristeţe) pot fi controlate conştient în trei situaţii determinante: a) conformarea cu regulile culturale de exprimare a emo ţiilor b) autoprezentarea într-o lumină favorabilă 30 . (citaţi de Lupu. culpabilitatea. adăugând la cele enumerate de Ekman încă trei: ru şinea. Expresiile emoţionale de bază A) Fericire. I. tristeţe. surpriză. I. starea sănătăţii etc. dispreţ. direcţia privirii. El distinge 18 tipuri de informaţii pe care le poate furniza faţa omenească. Paul Ekman (citat de Lupu I.8. 1. F) Dezgust (dup ă Lupu. C) Frică (spaimă). mânie. Ei utilizează termenii de internalişti şi externalişti pentru a disocia indivizii în funcţie de expresivitatea şi reactivitatea fiziologică. Mârza-Dănilă Doina mişcări fine ale sprâncenelor. de exemplu. distinge 21 de tipuri de trăsături faciale pe care le repartizează în trei grupe: statice.. teamă. furie.. dilatarea pupilei. Expresiile emoţionale de bază reies din fig.. între care: temperament. B) Surpriză. I.8. I. vârstă. dispoziţie. şi Zanc. 1999) constată că persoanele (inclusiv copiii) care au feţe mai expresive au o reactivitate fiziologică mai redusă. Externaliştii sunt cei cu feţe mai expresive şi cu reactivitate fiziologică mai redusă. dezgust. mobile dar lente şi rapide. I.

sau poate fi simulat. poziţia corpului poate indica. fără voia noastră. apropierea mâinilor.mimarea reacţiei contrare (M. Stanley Jones şi Elaine Yarbrough (Citaţi de M. 1999) Atitudinile şi poziţiile corporale Modul în care stăm cu picioarele.  Susţinerea discursului . De cele mai multe ori utilizăm gesturile deliberat. tată. Chelcea. sex sau persoana celuilalt: mamă. uneori involuntar.sunt atingerile afectuoase.9. spontan (ca rezonanţă a stărilor emo ţionale). Jourard (citat de S.) Analizând funcţ iile comunicării tactile. Statnton (1995) scrie că gesturile servesc. o mulţime de indicii: starea socială. Gesturile comunică interlocutorului.  Exprimarea prieteniei . dorinţa de dominaţie. Atingerea rituală 5. Atingeri de control care vizează dirijarea comportamentului sau atitudinilor persoanei atinse 4. N. prieten de acelaşi sex (Figura nr.prin gesturi specifice cum ar fi: palmele puse peste gură. ilustrând zonele corpului care pot fi atinse. Există diferenţe evidente în folosirea gesturilor: persoanele extravertite folosesc gesturi mai energice şi mai numeroase. S. la realizarea a cinci scopuri principale:  Comunicarea informaţiei . pumnul strâns. fie pentru a înlocui discursul  Comunicarea emoţiei . transmite o serie de atitudini complexe. Gestul poate fi deliberat (comunică ceva). făcute fără intenţ ie şi ne trădează fără să vrem. au aceeaşi semnificaţie pretutindeni. trei forme: . alături de alte gesturi de încuviinţare. De asemenea. nu stau gârbovite. Atingeri în joacă transmit alte sensuri decât aceleaşi gesturi făcute în mod serios şi semnifică încurajare.exagerarea reacţiei . întrucât contactul fizic 31 .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) c) tendinţa de a înşela pe cineva Controlul expresiei faciale (şi al informaţiei afective exprimate prin ea) îmbracă. apropiere. Persoanele ce comunică eficient prin poziţiile corpului par a fi relaxate.prin gesturi ce se corelează cu discursul  Exprimarea imaginii de sine. alcătuieşte un semn de atenţie şi empatie faţă de persoana care vorbeşte. imitând poziţia celui care comunică şi care. fără a fi ţepene sau nepoliticoase. tremurăturile mâinilor.fie completând înţelesul cuvintelor. este în strânsă legătură cu ideea de spaţiu personal. Uneori însă. Dinu. atingerea feţei etc. Persoanele introvertite vor utiliza gesturi mai discrete. stăm aşezaţi sau ne mişcăm. Atingerea în alt scop decât comunicarea propriu-zisă.se realizează îin principal prin "ecoul poziţional" pe care îl prezintă unele persoane. în comunicare. calde 2. Majoritatea gesturilor de bază ale comunicării sunt universale. Atingeri care transmit emoţii pozitive . în cursul unei atingeri de acest fel se transmit şi informaţii afective. 1. supunerea etc. au o poziţie dreaptă fără a fi rigide şi folosesc mâinile şi umerii pentru a-şi colora conversaţia. Dinu. 1993) a schiţat corpul pentru alţii al bărbaţilor şi femeilor. solidaritate 3. stabilesc cinci categorii: 1. Deşi scopul urmărit nu este comunicarea. cum anume ne simţim în acel moment.inhibarea reacţiei . Atingerea Ca formă de comunicare non-verbală. Există şi gesturi care indică o evaluare critică a vorbitorului. Gesturile Reprezintă modalităţi de comunicare non-verbală a informaţiilor. gesturile pe care le utilizăm sunt inconştiente. în funcţie de vârstă. 1999). de regulă.

. Cercetările au demonstrat că există diferenţe semnificative între indivizi în ceea priveşte comportamentul non-verbal sau stilul non-verbal de comunicare. 3. fie negativ (ostilitate manifestată sau ascunsă). în funcţie de vârstă. s-a demonstrat că există legături directe între nivelul de pregătire. persoana celuilalt (după Chelcea. S. 32 .Prof. Corpul pentru alţii la femei şi bărbaţi. Elemente de reglaj: gesturi şi acţiuni non-verbale ce controlează şi întreţin comunicarea 5. De asemenea. Dr. ce poate fi exprimată şi verbal. Elemente de adaptare (adaptori): mişcări şi gesturi ce răspund unei necesităţi umane şi care ne permit adaptarea la anumite situaţii. Simboluri: sunt acţiuni sau gesturi non-verbale care au o semnificaţie explicită. 1993) Ekman şi Friesen au elaborat un sistem de clasificare al indiciilor non-verbale. alcătuit din cinci grupe (N. Univ. Ilustratorii: sunt gesturi şi acţiuni non-verbale ce însoţesc şi completează comunicarea verbală. Hayes şi S. sex. Orrell. 1. Manifestări specifice: sunt indici non-verbali ce ne dezvăluie stările afective 4. statusul social şi disponibilităţile de vorbire ale unei persoane şi numărul de gesturi utilizate de ea pentru a transmite un mesaj.9. Corpul Corpul pentru mamă pentru tată Corpul pentru prieteni de acelaşi sex Corpul pentru prieteni de sex opus Figura nr. 2. că există corelaţii strânse între indicii non-verbali utilizaţi de individ în comunicare. fie pozitiv (afecţ iune). Mârza-Dănilă Doina comportă întotdeauna şi manifestarea unui sentiment. 1997): 1. între mesajul verbal şi cel non-verbal transmis de individ.

reciproce. X. 2000) sau ca o cooperare şi. de relaţie. impune la această a doua persoană un alt comportament. Este vorba despre comunicarea în sens larg şi ea se articulează pe schimburile intenţionale. pe care o completează şi o u şurează. schimbată de către participanţi pentru a face să progreseze conversaţia. Aceasta implică. pentru a nu şi-l risca pe al său (Lehman. X. Ch. deci. disponibilitatea reciprocă a interlocutorilor..3. Orice proces discursiv presupune. capacităţile lor de a fi prezenţi unul pentru celălalt şi de a-şi răspunde. conţinut al semnelor lingvistice schimbate 2. ceea ce implică proximitatea care rezultă dintro întâlnire directă. pe comunicarea în sens propriu. Termenul de interacţiune trimite.al unui alt individ. totul este sursă de informaţii şi interacţiune. informaţia cognitivă. Trei tipuri diferite de informaţii sunt schimbate (Baylon. Acest ultim aspect ne permite să distingem noţiunea de interacţiune de acelaea mai puţin dezvoltate sau mai puţin precise. 33 . această no ţiune duce la considerarea comunicării drept un proces circular în care fiecare mesaj. din partea emiţă torului. pe de altă parte. Ch. X. Noi căutăm în mod constant informaţii asupra celorlalţi şi suntem în imposibilitatea de a o face.. Aplicată relaţiilor umane. şi Mignot. fiecare comportament al unui protagonist acţionează ca stimul asupra destinatarului şi implică o reacţ ie care. 2000). X. citat de citat de Baylon. coprezenţa şi presupune deci prezenţa a două personaje. în vedere imaginea pe care şi-o fac unii despre alţii participanţii la dialog.. Ch. de legătură sau raport. în scopul de a defini şi controla rolul pe care acesta îl joacă în timpul conversaţ iei 3. informaţia indicială. o respectare a teritoriului propriu dar şi al celuilalt. deşi se serveşte mault mai puţin de limbaj. să se ajungă la un rezultat. la rândul său. de exemplu adaptarea la o co-prezenţă temporală. care priveşte locutorul. M. şi Mignot. citat de Baylon. Această coordonare a acţiunii între participanţi constă. o anticipare a reprezentărilor receptorului. ei utilizează un sistem total de comunicare într-o acţiune intersubiectivă. participanţii variază tipurile şi mijloacele de informaţie. Într-o conversaţie.. în realizarea unei înţelegeri reciproce a ceea ce se spune. care îl va influenţa la rândul său pe cel al emiţătorului.. Noţiunea de interacţiune ar reuni toate influenţele pe care un individ poate să le sufere în raport cu comportamentul langajier sau non langajier .. şi. D. 1969). Vorbim cu organele noastre vocale. D. E. mimică). Ea are. Astfel se ajunge la noţiunea de interacţiune. pe de o parte. graţie căreia se formează strategia discursului (Pêcheux. citat de citat de Baylon. să varieze locutorii. desfăşurându-se în prezenţa altuia.. şi Mignot. devine şi ea stimul pentru primul. 2000): 1. adică poziţionarea corpurilor unul în raport cu celălalt în funcţie de regulile convenţionale. Este ceea ce s-ar putea exprima prin noţiunea de feed-back (retroacţiune). de asemenea. aceasta este definită drept influenţele reciproce pe care partenerii le exercită prin acţiunile lor când sunt unii în prezenţa celorlalţi (Goffman.se disting interacţiunile verbale şi non verbale .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 1. A comunica poate însemna a vorbi cu cineva. în adaptarea reciprocă a comportamentului. o luptă. Interacţiunea nu se limitează la comunicarea verbală: orice comportament (atitudini.. gesturi. 2000). Comunicare şi interacţiune În lumea în care trăiesc oamenii. la ideea unei acţiuni mutuale. totodată . dar conversăm cu tot corpul (Abercombe. şi Mignot. Situaţia are ca parte integrantă anumite cunoştinţe pe care locutorul le oferă auditoriului său. Ch. prin chiar etimologia sa.3. informaţia injonctivă sau conativă.

Mârza-Dănilă Doina Comportamentele. atitudinile Există o altă posibilitate de clasificare a mijloacelor utilizate: 1. mijloacele folosite pentru a comunica această informaţie. înţelese de membrii unei aceleiaşi culturi: aspectul non-verbal . interlocutorii au prilejul de a defini relaţia dintre ei.. mai mult sau mai puţin conştiente. înţelege. de a se putea percepe. Rolul. vocal . pentru a sugera unui participant să ia cuvântul) şi uneori mijloacelor lingvistice (fraze rituale de bun venit) 3. în fiecare corcumstanţă de interacţiune (Doutreloux. psihologice sau sociale despre locutor). acţiune de informare şi formare bilaterală. detaliile biologice sunt furnizate prin mijloacele extralingvistice. J-M. entitate biologică. situaţia. pot fi clasificate în funcţie de două opoziţii: vocal vs.vocal (tonul vocii). 1979) în funcţie de anumite determinări exterioare. după autorul citat.non-verbal: intonaţia. aspectul non-vocal (gesturile) 3. mijloace lingvistice: limba dublu articulată şi cu manifestare verbală 2. schimb reciproc de mesaje. non-vocal (cuvinte vs. pe lângă interacţiune. Noţiunea de interacţiune este indisociabilă de aceea de context. acestora le corespunde reprezentarea. Totodată. prin intermediul procesului de comunicare. accepta. referenţierea şi interpretarea în sensul de reconstruire mai mult sau mai puţin aleatorie şi de evaluare circumstanţială. informaţia psihologică şi socială este oferită de mijloacele lingvistice şi paralingvistice. În termeni de acţiune. subiectul şi rolul se găsesc într-o interacţiune constantă şi structurantă. este poziţia mai mult sau mai puţin con ştientă.verbal: cuvântul fonetic ca unitate lingvistică 2. Orice comunicare implică doi subiecţi într-o interacţiune.Prof. răspund componentelor de mai sus două demersuri complementare.) este purtătorul unor reguli şi coduri care tind să îi confere o specificitate: nu comunicăm la fel într-un birou. Fiindcă mediul în care se dezvoltă o comunicare (cadrul. V. obiectivare. calitatea vocii. 3. Aceasta de partea emiţătorului. legată de mijloacele lingvistice şi paralingvistice (gesturi substitutive ale vorbirii) 2. non-vocal . Univ. Ca formă de interacţ iune. informaţia indicială. informaţia injonctivă. non-vocal . valorizare şi punere în perspectivă a unui "obiect" de comunicare şi formularea . 1998). În procesul de autoidentificare. la o întâlnire amicală sau în stradă. F. Avem deci: 1. Dr. discursul. prima a reprezentării vizate de emiţător. simbolizarea. dar şi cu o construcţie evolutivă. mai mult sau mai puţin liberă. care înglobează toate învăţăturile anterioare şi le modifică eventual. gesturi. cealaltă a formulării sale. aspectul non-vocal (felul de a se îmbrăca). În vorbire. proces socializat în care fiecare are de asumat un anumit rol (Flahaut. informaţia cognitivă. 34 . care scapă controlului locutorului în timpul conversaţiei: aspectul vocal (calitatea vocii care aduce auditoriului informaţii biologice. Fiecare subiect este o individualitate ireductibilă. mijloacele extralingvistice. gesturile. mijloace paralingvistice.. vocal .non-verbal: expresia feţei. nonverbal (cuvinte vs. legată mai ales de mijloacele paralingvistice (gesturi. comportă la rândul său două componente: obiectul sau con ţinutul de gândire şi distinct şi în acelaşi timp legat de suportul său simbolic. mişcări.verbal: cuvântul grafic ca unitate lingvistică 4. dotată cu conştiinţă. adaptarea situa ţională şi controlul formelor simbolice susceptibile de a mediatiza interacţiunea şi de a o orienta spre o reprezentare comună. De partea receptorului. articularea. non-cuvinte). transmisă p rin toate mijloacele. instituţia etc. emfaza etc. sau mai exact consubstanţială acesteia. citat de Dospinescu.. atitudini) şi verbal vs. intonaţie. alegerea. alegere circumstanţială. Convergenţa celor trei permite auditoriului să deducă caracteristicile locutorului. pe care fiecare subiect şi-o asumă sau şi-o vede impusă de circumstanţele interacţiunii. mai mult sau mai puţin manifestă. într-o sală de cursuri. A doua componentă a comunicării. comunicarea este concomitet relaţie între subiecţi. influenţa şi regla reciproc. Este acum posibil să se facă legătura între tipul de informaţie şi mijlocul utilizat: 1.

multiformă şi dinamică a obiectelor lingvistice impuse de grup. care permit comunicarea experienţelor către partener şi obiectivarea lor pentru sine prin secvenţe de simboluri evocatoare şi stabile. Ch. 1998). Este ceea ce Goffman (citat de Baylon. se întinde pe pat.. Acestea se construiesc de către individ. Ritualul cere ca 35 . Dacă aşteptările lui nu sunt satisfăcute. Un individ care se comportă bine arată că stăpâneşte codurile de comportament şi că se poate adapta în orice mediu.. De cele mai multe ori pacientul învaţă rolul de bolnav şi aşteaptă anumite comportamente corelative acestuia din partea medicului. comportamente care ar fi aspru sancţ ionate. I. Relaţia sistemică dintre formulare şi reprezentare (formularea integrată interacţiunii este singurul mijloc de confruntare a reprezentărilor proprii cu cele ale altora şi de îmbogăţire a lor) presupune un grad înalt de interpenetrare şi intercondiţionare. căutând să organizeze o regizare a propriului Eu care să meargă în acest sens. au puterea de a delimita clar câmpul terapeutic de câmpul socio-cultural al actorilor sociali aflaţi în interacţiune. Acest fapt este valabil pentru orice fel de relaţie terapeutică. de obicei. X. relaţia terapeut-pacient este de cele mai multe ori mediată de un aparat sau instrument fizic care. atribuind fiecăruia dintre interlocutori un rol specific. dar sunt instaurate alte interdicţii. Astfel. arată că orice terapie propune reguli de relaţionare care diferă de regulile obişnuite. Este punerea în scenă a Eului prin atitudinea corporală. ea serveşte la a arăta anturajului că este vorba despre o persoană înzestrată cu anumite calităţi sau cu defecte. în interiorul unui geup social. de societate şi prin frecventarea interacţiunilor verbale revelatoare ale reprezentărilor fiecăruia în efortul comun de mediere (Dospinescu. Noţiunea de face se exprimă la nivelul comportamentului actorului. La rândul lor. modelele de limbaj sunt construite de către individ prin frecventarea practică.. 2000) desemnează prin noţiunea de face. avem de a face cu formularea spontană şi modelele de limbaj care îi slujesc ca repere. pe baza interacţiunii verbale ca producere de indici formali. chiar singure în afara unor ritualuri şi coduri de relaţionare. pacientul se dezbracă.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) În cazul reprezentării. de prietenie etc. pe de o parte folosind experienţa practică şi dinamică a obiectelor exterioare. Astfel. prin intermediul întâlnirii. iar celălalt îngrijeşte. cu scopul de a-şi apăra propriul teritoriu (imagine negativă) ş i pe care o defineşte ca fiind valoarea socială pozitivă pe care cineva o revendică efectiv printr-o linie de acţiune (Kerbrat-Orecchioni.de rudenie. Aceste reguli modifică considerabil relaţiile interpersonale obişnuite. avem tendinţa de a-i pretinde cuiva să se comporte bine chiar înainte de a-l cunoaşte. În domeniul medicinei. deosebind-o de celelalte forme de interacţiune socială. Tocmai de aceea este contraindicată interferenţa relaţiei terapeutice cu alte tipuri de relaţie . în mod subiectiv. iar în cazul formulării. anumite tabuuri sunt anulate. reale. dispozitivul tehnic utilizat subliniază aspectul terapeutic al relaţiei şi-i evidenţiază anumite caracteristici. delimitarea câmpului terapeutic în raport cu câmpul socio-cultural se face în primul rând prin punerea sub semnul întrebării a regulilor sociale acceptate în cultura respectivă: se stabilesc coduri terapeutice diferite de codurile sociale convenţionale. şi Mignot. Dafinoiu (2000) încercând să găsească răspunsul la întrebarea în ce măsură relaţia terapeutică diferă de celelalte modalităţi de intercţiune socială?. de asemenea. prin ţinuta sa. ori ar avea altă semnificaţ ie în câmpul social. Fiecare actor al unei relaţii caută să ofere. Prin aceasta se instituie o barieră care circumscrie clar relaţia terapeutică. fenomene dinamice care stau la baza modelelor de intelecţie. o imagine valorizată despre el însuşi. 1990). Procesul de simbolizare a cunoştinţelor se bazează pe interacţiunea constantă şi evolutivă a acestor două aspecte ale reprezentării şi formulării individuale. V. în care unul este în mod necesar îngrijit. maniera de a vorbi şi a se prezenta în faţa celorlalţă. pe de altă parte. scoate limba etc. imaginea personală oferită celorlalţi. aceste două laturi sunt reprezentarea spontană şi modelele de intelecţie stăpânite de individ. în relaţia terapeutică. dar sunt acceptate de societate deoarece este evident că este vorba de un tratament. implicarea acestuia în relaţia terapeutică şi efectul terapeutic ar putea deveni problematice. îmbrăcăminte. nonlingvistice şi. În faţa medicului.

Oricare ar fi modul de comunicare folosit de indivizi ce intră în contact. având astfel grijă de imaginea sa şi de aceea a partenerilor. sugestivă. 2000). Aceştia afirmă în mod explicit că. 1. servind la două funcţii diferite ale comunicării (Watzlawick. informaţii. Deci atitudinile ar putea fi factori determinanţi importanţi ai comportamentului uman. Mârza-Dănilă Doina partenerii schimbului să coopereze pentru a confirma face-ul pe care fiecare îl revendică prin atitudinea sa. (2001). Schimbarea atitudinii prin procesul de comunicare Nu putem să nu comunicăm! Nu putem să ne sustragem comunică rii!. Dr. al unei respingeri. citat de Ion B.. strategii de protecţie constând în protejarea imaginii altuia (este ceea ce numim tact). interpretativă  o atitudine sau intenţie evaluativă. sunt implicit mai complexe. În orice act de comunicare. în care sunt incluse toate relaţiile. de interogare. persistă întotdeauna cel puţin două niveluri distincte. de asemenea. a-i face pe ceilalţi să aibă o imagine pozitivă despre tine nu reprezintă singura miză a interacţiunii.funcţia indicativă (descriptivă) . fiind mai profunde. de aici ajungându-se la noţiunea de interacţiune. din punctul lor de vedere. şi colab. a unei gafe. A. arată că distincţia atitudine-comportament este extrem de importantă. comportamentale şi cognitive 36 . Aceasta este concluzia la care au ajuns autorităţile în cercetarea din domeniul comunicării. moralizatoare  o atitudine sau intenţie de susţinere.. verbale sau non-verbale. dar îngemănate. aplicabile unor situaţii de consiliere sau conversaţionale: comportamente care vizează o definiţie a situaţiei conversaţ ionale. în timp ce comportamentele sunt observabile oricând. Pentru Jackson şi colab. Totuşi.Prof.funcţia injunctivă (de influenţare) În consecinţă nu putem să nu-i influenţăm pe cei cu care comunicăm. fiecare va încerca întotdeauna mai mult sau mai puţin să aib ă controlul asupra impresiilor pe care le produce. de aici. chiar şi în cel mai banal. de provocare la discu ţie  o atitudine sau intenţie didactică (teaching). strategii care vizează repararea unui incident. afectivă. Prima părere defineşte atitudinea ca fiind o combinare de reacţii afective. comportamente care au ca obiect formularea problemelor şi urmărirea evoluţiei lor. a unei ofense. Rogers şi Porter (Rogers. De Peretti. Ei dau comunicării o definiţie foarte vastă.. X. şi Mignot. reasigurare.. comunicarea şi comportamentul sunt termeni practic sinonimi. de apreciere În psihologia socială există opinii diferite în legătură cu definiţia noţiunii de atitudine. pragmatica are ca obiect studiul efectelor comunicării asupra comportamentului. intelectuală. Ch. Ori instaurarea (întreruperea) unei relaţii reprezintă un moment delicat în măsura în care acesta aduce riscul unei intruziuni în teritoriul altuia şi. Porter (citat de De Peretti. procedee de dezvoltare a percepţiei asupra situaţiilor. de a permite contactul atunci când acesta este dorit în mod mutual. În acest scop. între un emiţător şi un receptor. 1997): . activă. 2001) distinge cele cinci atitudini de bază care pot fi adopate în cadrul unei conversaţ ii.C. Univ. C. Este vorba. soluţii practice în vederea adoptării unor soluţ ii. Numeroase studii şi cercetări au dovedit existenţa unei corelaţii semnificative între atitudini şi comportament. P. (citaţi de Baylon. În orice comunicare sau relaţie se impune decelarea atitudinilor existente la nivelul cel mai profund al personalităţii şi a comportamentelor care se manifestă în modurile de exprimare atât de variate. care nu au putut fi evitate. 1991) au evidenţiat existenţa a cinci categorii de comportamente. simpatie. moderaţie  o atitudine de înţelegere.3..4. A. el poate folosi strategii variate: strategiile preventive ce vizează evitarea incidentelor. permiţând alegerea unor comportamente:  o atitudine sau intenţie de sprijin. Atitudinile. dar această legătură depinde de mai multe condiţii.

Katz & Stotland. motivaţia. ceea ce caracterizează orice formă de persuasiune este modificarea atitudinii unui individ într-un context în care acesta îşi păstrează. comportamentelor proprii sau ale altora). Petty & Cacioppo. 1980. Când receptorii ştiu că o sursă de mesaje va încerca să-i influenţeze. Prin procesul comunicării verbale sau nonverbale urmărim aşadar să fim receptaţi cum trebuie. în primul rând prin comunicarea eficientă a mesajelor. comunicativă. ca proces de schimbare a atitudinilor. analizat ca relaţie de comunicare. precum cele bazate pe stimulare. Rajecki.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) fa ţă de un obiect (Breckler. Acest lucru poate fi pus în legătură cu expectanţa (starea de aşteptare sau anticipare a unui anumit rezultat ca urmare a activităţilor. I. pentru a putea fi înţelese de receptori în mod corect.. Impactul comunicării persuasive şi strategiile de prezentare a unui mesaj depind şi de caracteristicile individuale ale receptorului. o interpretare mai largă a acestuia include şi alte forme de influenţă socială. insistenţă sau dojană o anumită poziţie mentală sau a câ ştiga. Sursele emiţătoare trebuie să prezinte mesaje inteligibile. gândirea. Deşi termenul de persuasiune se centrează pe argumentare şi este. 1998). Există deosebiri individuale privind personalitatea. Este nevoie de respectarea unei anumite măsuri în exercitarea influenţei prin persuasiune: cu cât se susţine mai mult schimbarea. persuasiunea. Una dintre aceste trăsături individuale este automonitorizarea. ca atare. de foarte multe ori. 2000). Verbul a persuada este definit ca acţiune de a induce prin argumentare. 1982). Expectanţele au funcţii motivaţionale şi contribuie la actualizarea de diverse atitudini sau comportamente în situaţii sociale de interacţiune cognitivă. Viaţa de zi cu zi ne implică pe toţi într-un proces de schimbare a atitudinilor. 1959. să le schimbe atitudinea ori comportamentul. făcând apel la raţiunea sau la sentimentele cuiva . 1977. atitudinile au în structura lor 3 componente distincte care se intercondiţionează. Când subiecţilor li se comunică din timp că cineva va încerca sau încearcă să le schimbe atitudinile ori să-i manipuleze. 1981). Dumitriu Gh. 37 . considerându-le ca fiind evaluări pozitive sau negative. afectivitatea receptorilor care influenţează mai mult sau mai puţin eficacitatea unui mesaj. Alţi autori consideră că atitudinile pot fi definite doar în termeni strict afectivi (Fishbein & Ajzen. expectanţa. Gh. Subiecţii cu o înaltă automonitorizare îşi reglează comportamentul de la o situaţie socială la alta din grijă pentru imaginea lor prezentată în public. (1998) arată că pentru a produce o schimbare de durată în comportamentul cuiva trebuie mai întâi să încercăm să-i schimbăm atitudinea. Oskamp. persuasiunea are scopul de a convinge receptorul de a-şi schimba. recompensare şi jucare de rol.. la un anumit nivel de intensitate. face parte din viaţa noastră. afectivă. faţă de un obiect (Dumitriu. pe când subiecţii cu o joasă automonitorizare nu se interesează prea mult de propria imagine socială ş i se comportă în schimb conform standardelor interne. să fim înţeleşi cât mai corect posibil. bine structurate şi argumentate. 1984. respectiv modul de autoprezentare. neforţat de alţii. atitudinile şi comportamentele. Atitudinile subiecţilor se pot schimba. dar dacă se pledează pentru prea multă schimbare în atitudine. părerilor şi preferinţelor lor personale. După aceştia. Un rol important în comunicarea persuasivă îl au valoarea argumentelor mesajului şi gradul de implicare personală a interlocutorilor. Ca activitate de organizare şi prezentare a diverse mesaje de către o sursă influentă prin intermediul comunicării eficiente. O formă subtilă şi eficientă de influenţă social-educaţională este persuasiunea. atunci receptorul va respinge mesajul comunicat (mesaj discrepant). ei devin mai motivaţi să reziste. Receptorii pot adopta atitudini pozitive. negative sau neutre. Oricum. se activează reactanţa . să fim acceptaţi de interlocutori şi să provocăm o schimbare de atitudine sau de comportament în rândul audienţei. sau crede că-şi păstrează o anumită libertate (Dafinoiu. Receptorii prezintă şi alte caracteristici de personalitate care le influenţează atitudinile sau comportamentele faţă de diverse tipuri de mesaje. fără să conţină prea multe informaţii contradictorii sau inedite. cu atât se va obţine mai mult. a învinge. autoreglare a persoanei în relaţiile cu ceilalţi sau cu diferite situaţii sociale.

pe care o simte şi o trăieşte în profunzime.. Contextul comunicării sau învăţării diferitelor mesaje are o importanţă deosebită pentru acceptarea sau respingerea atât a informaţiilor.2.Justificarea şi raţionalizarea acţiunii. în mintea lui se declanşează un proces cognitiv. Ca atare.Minimalizarea importanţei conflictului cognitiv-afectiv . efortul merită să fie făcute.3. monotonă sau stresantă . conform Teoriei disonanţei cognitive (Fstinger. simbolurilor.1957). Receptarea şi înţelegerea conţinutului mesajului comunicat şi/sau învăţat îşi dobândesc adevărata valoare informativ-formativă sau justificare doar în contextul situaţional în care s-au produs. Sentimentul responsabilităţii personale faţă de consecinţele negative ale comportamentului 3.) Tabel nr. 1998) Modalităţi de reducere a disonanţei . creşterea tensiunii func ţiilor organice.Schimbarea atitudinii personale . Dr. care pot fi de netură internă sau externă (Tabel nr. Mârza-Dănilă Doina Când unui subiect receptor i se comunică o informaţie sau i se prezintă un mesaj.Prof. Contextul relaţional influenţează calitatea procesului comunicării interpersonale. procesul comunicării trebuie adaptat situaţiei date. ci şi de condiţiile interne (capacitatea de mobilizare şi autocontrol. cauzele comportamentului. atitudinilor. Gh. efortului şi rezultatului şi prin valorizare negativă Ca factori obiectiv-subiectivi. observaţie. 1.. trebuie să facă şi o atribuire a disconfortului ei la propriul comportament. 1. de specificitatea contextului sau situaţiei. înţelegerea. Schimbarea atitudinii nu depinde numai de condiţiile externe situaţionale (activităţi plăcute sau neatrăgătoare. înţ elegere . Căi de reducere a disonanţei cognitiv-afective (după Dumitriu. atitudinile şi comportamentul. Univ. Dar pentru ca subiecţii să-şi modifice comportamentul şi implicit atitudinile. Gh. comunicative şi afectiv-reglatoare dintre emiţător şi receptor. motivaţia. trebuie să se afle într-o stare de tensiune cognitivă şi/sau afectivă care să-i conducă la acţiune. a schimbului de mesaje dintre emiţător şi receptor.Autoconvingerea că activitatea nu a fost plictisitoare. interpretare şi valorizare pozitive sau negative) prin care persoana încearcă să înţeleagă şi să se convingă dacă actul comportamental. 3. no ţiuni empirice şi ştiinţifice. procesele de evaluare. Modificarea fiziologică. gesturilor cât şi a sursei emiţătoare. În cadrul acestui proces receptorul îşi formează opinii. O persoană aflată într-o stare de tensiune. simţire şi comportare din partea receptorului ţine nu numai de inteligibilitatea mesajului.). Provocarea unei reacţii de răspuns. a unui mod de gândire dezirabil.Reducerea posibilităţii de alegere. 4. îşi dezvoltă competenţa. trăirilor şi deciziilor proprii şi ale celorlalţi. ei trebuie motivaţi.Adăugarea de informaţii consonante corespunzătoare . Cooper şi R. Fazio (citaţi de Dumitriu. Comportamentul discrepant al unei persoane faţă de atitudinea sa trebuie să producă consecinţe negative 2. L. pe care subiecţii sunt motivaţi să o reducă. 1998) relevă că pentru manifestarea şi reducerea disonanţei este necesară prezenţa a patru condiţii: 1. are loc un proces de prelucrare mentală a informaţiei percepute. În viaţa de zi cu zi adesea persoanele evaluează. recompense justificatoare ori insuficiente.Schimbarea percepţiei proprii şi a comportamentului . 38 . Pentru reducerea disonanţei cognitiv-afective este necesar să se acţioneze pentru operarea unor modificări (tabel nr. convingerile. expunerea la o sursă de comunicare persuasivă). caracteristicile psihosociale şi situaţionale au rolul de mediatori în realizarea interacţiunilor cognitive. trăsăturilor personalităţii subiecţilor şi caracteristicilor psihosociale ale grupului. ci şi de personalitatea interlocutorilor.5. J. corect sau eronat.

Gh. Conform acesteia. mentalităţi. înţelegere şi exprimare a conţinuturilor informaţionale etc. În studierea comunicării interpersonale prin aplicarea modelelor limbajului pragmatic se include şi relaţia dintre procesul de comunicare.. Între variabilele mediate ca elemente reglatoare ale comportamentelor subiecţilor şi componentele structurale ale procesului de comunicare poate exista o relaţie interactivă pozitivă sau negativă. schimbul de mesaje dintre interlocutori. psihosociale şi situaţionale care au rolul de mijlocitori ai interacţiunii interpersonale sau de grup în cadrul contextului comunicării. 1998) Condiţii necesare procesului disonanţei Rezultatul atitudinii .). Gh. 1989). atribuirea cauzelor stării de tensiune propriului comportament Schimbarea atitudinii persoanei rezultă nu numai din nevoia firească de reducere a disonanţei cognitive sau afective. ci şi din nevoia de cunoaştere. 1. concepţii.Teoria conducerii impresiilor (impression-management theory). . Rezultate cognitive (achiziţii de cunoştinţe. creşterea tensiunii interne . variabilele mediate şi rezultatele obţinute (Hinckley. Condiţii necesare pentru producerea şi reducerea disonanţei (după Dumitriu.Teoria afirmării de sine (self-affirmation theory) explică autoconvingerea în relaţie cu Eul persoanei. explicaţie. În acest caz. Variabilele mediate influenţează indirect procesul comunicării..Consecinţele nedorite. observându-şi comportamentul. rezultatele beneficiarilor. 39 . metode de lucru şi strategii rezolutive. activitatea şi comportamentul participanţilor.J. negative ale comportamentului persoanei Schimbarea . concretizate în rezultate ce pot fi grupate în trei categorii: 1. sau de a-şi justifica ori ap ăra acţiunile personale. .3. idei. D. Calea către autoconvingere pentru schimbarea atitudinii nu este alimementată de nevoia de a reduce tensiunea. Gh. . Craig & Anderson. Factorul explicativ al autoconvingerii şi schimbării atitudinilor personale în anumite împrejurări este autopercepţia (self-perception). judecăţi. Steele (citat de Dumitriu.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Tabel nr. elaborare.cerea disonanţei cognilui propriu tiv-afective. 1998).Modificarea fiziologică. . Variabilele mediate include caracteristici personale. disonanţa nu produce decât o schimbare declarată a opiniilor subiecţilor. 1998) disonanţa apare pentru că situaţiile în care este implicată persoana ameninţă conceptul de sine. autoconvingerea este un proces raţional şi liniştit în care subiecţii îşi interpretează sentimentele ambigui. este posibil ca persoanele să-şi controleze atitudinile şi comportamentele numai în situaţii publice (autoprezentare). reprezentări. Urmare a raporturilor interactive dintre elementele procesului de comunicare şi variabilele mediate ale subiecţilor sau contextului comunicării se produc diferite efecte directe.Sentimentul responsabilităţii personale prin alegerea liberă a persoanei pentru reduacţiunii şi anticiparea consecinţelor neplăcute ale comportamentu.Interpretarea. După C. formarea de noţiuni ştiinţifice şi operaţii intelectuale. Cercetătorii au fost preocupaţi de găsirea unor modalităţi alternative prin care subiecţii să poată fi influenţaţ i persuasiv sau autoconvinşi să-şi schimbe atitudinile.. autoreglare şi autoafirmare. modificări de opinii.. Citat de Dumitriu. dezvoltarea capacităţii de percepţie.Conform Teoriei percepţiei de sine (self-perception theory) (Bem.

dezvoltarea competenţei şi îmbunătăţirea performanţei. sex etc. moduri de apreciere. raţionamente etc. dorinţe. acte de cooperare şi competiţie. Afective (afinităţi. verbale şi nonverbale. implicarea efectivă în cooperare. decizie.) b. V. competenţe. Aceasta este definită. înţelegerea şi memorarea de cunoştinţe. Dr. cerinţe. colaborare şi competiţie. Caracteristici personale (atitudini. valorile cognitive etc. Caracteristici psihosociale (status. Rezultate afective (schimbări în dinamica stărilor emoţionale şi motivaţionale.) c. Dospinescu. se împart/împărtăşesc valorile cunoaşterii în cadrul unor procese actanţiale nepolemice. actualizarea şi realizarea potenţialului individual sau de grup. Retroacţiuni (feed-back şi feedforward) C. sentimente. fără a renunţa însă la ele. vârstă. atitudini. schimbări în acţiunile de participare. (1998) arată că tranzacţiile comportă de fiecare dată o atribuire de valori neurmată de o renunţare. modificări de dispoziţii. PROCESUL DE COMUNICARE a. influenţe.) d. satisfacţii etc. Efectele interacţiunii dintre procesul de comunicare şi variabilele mediate asupra rezultatelor receptorilor (după Dumitriu. 1998) Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor este pusă în legătură şi cu tranzacţia între participanţ ii la actul de comunicare. rezolvare etc. 1998) consideră discursul emiţătorului ca un sistem de prestaţii în trei timpi. tactil etc.Prof. paraverbal) c. perfecţionarea comportamentelor de rol privind acţiunile de decizie. Transmiterea cunoştinţelor se realizează în cadrul comunicării prin care se pun în comun. natura particulară a acestora fiind determinată de 3 condiţii: 40 . trăiri emo ţionale.) c. nonverbal. Primul element al tranzacţiilor se referă la prestaţii sau obligaţii de a da. Canalul de transmitere a mesajului (auditiv. de obiectul (cunoştinţele ştiinţifice. dezvoltarea de sentimente şi pasiuni.) A. Cognitive (perceperea. acţiuni de participare conştientă şi responsabilă. anxietăţii şi creşterea satisfacţiei subiecţilor.) care urmează a fi transferat receptorului. Univ. a cărui particularitate constă în faptul că emiţătorul d ăruieşte receptorului anumite valori. Gh.. comunicare.) Figura nr.. formarea de noţiuni.10. Conţinutul şi forma mesajului e. formarea de expectanţe. VARIABILE MEDIATE a. norme. relaţii etc. interese şi afinităţi. aptitudini. presiuni sociale etc. Comportamentale (reacţii specifice de răspuns. învăţarea.) B. Codul utilizat (verbal. Mârza-Dănilă Doina 2. Sursele emiţătoare şi receptoare b. credinţe. în cadrul unui tip de comunicare pe care J. aşteptări. Caracteristici situaţionale (condiţii spaţiotemporale. diminuarea frustrării.) b. conduite expresiv-emoţionale. Courtés (1991) o numeşte participativă . rol. V. credinţe. valorizare şi acceptare interpersonală etc. interacţiuni. Rezultate comportamentale (învăţarea de noi reacţii adaptative şi modalităţi de răspuns. învăţare. Jean-Jacques Vincensini (citat de Dospinoiu. dincolo de condiţionările şi determinările actului de comunicare în general. rezolvare şi autoreglare etc. vizual. MODIFICĂRI ÎN PERSONALITATEA ŞI REZULTATELE ELEVILOR a. judecăţi. 3. 1. influenţare.).

adecvare la tempoul mediu al auditorilor. prin excelenţă una de înţelegere şi însuşire a cunoştinţelor. Competenţă comunicaţională şi comunicare eficientă Competenţă de comunicare este termenul folosit de Hymes D. priceperi şi deprinderi. 1. tot aşa şi contraprestaţia receptorului de acumulare de cunoştinţe este o necesitate şi o datorie a fiecărui individ. O relaţie este văzută competentă în măsura în care indivizii care o alcătuiesc sunt fie suficient de satisfăcuţi în ceea ce priveşte controlul şi afilierea. cât şi de observatorii comunicării sunt nivelurile de control şi afiliere. asumarea. 2.5. comportă trei aspecte: 1. politice etc. sociale. producând mesajul care este înţeles în sensul în care se intenţionează să fie înţeles. să-i modifice atitudinile şi intenţiile. 2. Al treilea element al prestaţiei se referă la momentul restituirii către societate a valorilor dăruite de aceasta. Marcus. timpul doi al oricărei tranzacţii comunicaţionale. ideile. gestică. Receptarea co-activă reflectă cel mai fidel activitatea primitorului. Popescu-Neveanu (1982) vorbeşte despre dispoziţie comunicativă şi de influenţare şi enumeră ca şi componente ale acesteia: vorbire expresivă. capacitate de demonstraţie instructivă şi logică. P. de această dată. ceea ce implică aderarea sa la valorile ce i se oferă. morale. Contraprestaţia constituie un sistem de schimb şi nu doar o formă de receptare închisă într-un proces de comunicare. putând astfel să le înţeleagă. 3.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 1. (1984) pentru competenţa de care au nevoie cei ce participă la o interacţiune verbală. alimentate de nevoia de consonanţă cognitivă. expuneri semnificative şi inteligente. Competenţa comunicaţională are următoarele caracteristici:  adecvarea comportamentului comunicaţional la contextul în care se desfăşoară  cunoaşterea regulilor comunicaţionale şi formarea abilităţilor de implementare  dimensiune relaţională Eficienţa comunicării poate fi pe deplin înţeleasă la nivel relaţional şi nu în termenii unor patternuri de comportamente interlocutorii care servesc la definirea unei relaţii ca un tip specific de sistem. S. pentru a comunica reuşit cu ceilalţi. experienţele. cooperând la nevoie cu partenerii într-o căutare comună. să-şi etaleze funcţionalitatea sa cognitivă. Dimensiunile capitale prin care competenţa este evaluată atât de participanţii. toate acestea centrate pe activitatea mentală a celui care ascultă. fie nemulţumiţi şi atunci capabili să acţioneze împreună pentru redefinirea sau terminarea ei. ideile. în sensul că acesta este chemat să asigure construirea subiectului în calitatea sa de subiect existent. S.. interiorizarea cunoştinţelor însemnând mai mult decât simpla lor însuşire. proiectată pe modelul triptic al prestaţiei. experienţele celorlalţi. În măsura în care prestaţia emiţătorului este o obligaţie socială. (1999) foloseşte termenul de competenţă comunicaţională şi o defineşte ca fiind gradul în care oamenii ţin seama de caracteristicile celor cărora li se adresează. Misiunea prestatorului depăşeşte prima condiţie. Finalitatea discursului concepută în termeni de transmitere eficace face ca acest discurs. valori ştiinţifice. o interacţiune comunicaţională este autentică dacă fiecare personalitate se angajează total şi exprimă cu sinceritate emoţiile. Beneficiarul îşi construieşte propria sa competenţă cognitivă. 41 .3. Această activitate. Al doilea element presupus de orice tranzacţ ie comunicaţională se referă la contraprestaţii. Activitatea este supradeterminată de obligaţia socială. 3. dialog colocvial antrenant. în sensul că prestatorul are datoria de a oferi. de a da. primite şi însuşite de destinatar. care îl angajează. de a prezenta cunoştinţe şi priceperi. pe cel ce primeşte cunoştinţele. acceptând însă şi sentimentele. (1999). După Marcus.

pot conduce la depăşirea barierelor care stau în calea unei comunicări eficiente. atitudinile şi modificările comportamentale ale receptorilor şi consideră competenţa ca fiind capacitatea de a fi bine informat. empatia. atitudinile şi reacţiile receptorului faţă de ce şi cum comunică. 1988). aparenţa şi postura. de satisfacere a motivelor. Trăsăturile caracteristice ale manipulării sunt (Ion. care regizează orice interacţiune comunicativă este numită de Dospinescu. 1998). afectivitatea şi personalitatea . concluziile grăbite. Stanton. o etică. apare ca o emblemă a comunicării eficace lipsite de etică. o persoană competentă cognitiv şi comunicativ trebuie să îmbine toate formele de comunicare. Datorită acestor dificultăţi. lipsa de interes. Stanton propune să se răspundă mai întâi la următoarele întrebări: de ce? (scopul).are. N. (1998) izotopie comunicaţională. ce? (subiectul).să informezi inteligibil şi să înţelegi corect semnificaţia mesajului .Prof. În măsura în care comunicarea are un efect .să sesizezi şi să conştientizezi reacţiile. deciziile pe care le luăm în ceea ce priveşte comunicarea sunt şi trebuie să fie ghidate atât de consideraţii de eficacitate. cât şi cu situaţiile în timpul schimbului de mesaje (Dumitriu. dificultăţile de exprimare. dorinţelor. în ipostaza ei cea mai dezavuată. postura corporală şi mişcările specifice ale interlocutorului. ca urmare. de capacităţile sale de explicare şi persuadare. Mârza-Dănilă Doina Pentru a dialoga eficient este necesară capacitatea interlocutorilor de a comunica celuilalt felul în care îl simte şi îl înţelege... gesturile. abilitatea empatică fiind. în funcţie de aptitudinile şi atitudinile sursei emiţătoare. unde şi când? (locul şi contextul). (1998) arată că a comunica eficient şi expresiv cu ceilalţi şi cu sine înseamnă: . lipsa de cunoaştere. Dumitriu. Selectarea. Asigurarea eficienţei unei relaţii depinde îndeosebi de caracteristicile specifice personalităţii emiţătorului de a concepe şi menţine competent o comunicare inteligibilă. Dr. sinceritatea. dar nu numai de aceea. cea care face posibilă acţiunea în sine. Din acest motiv. implicite sau explicite. să aibă capacitatea de decodificare exactă a mesajelor verbale şi nonverbale transmise de interlocutori. coerent. Astfel. Pentru a realiza o comunicare eficientă. receptorul va accepta să participe la schimbul de mesaje. Gh. (1995). ciocnirile de personalităţi. conform regulilor psiho-socio-culturale. emoţiile. B. de asemenea. consideraţiile etice sunt incluse ca parte integrantă a oricărui act de comunicare (DeVito. cine? (interlocutorul). dintre care aminteşte: diferenţele de percep ţie.C. enumeră printre caracteristicile personalităţii în comunicare claritatea. Stabilitatea relaţiei dintre subiecţii comunicării este dată de puterea de judecată şi interpretare a conţinutului informaţional. cum? (tonul şi stilul). Gh.să convingi (persuasiunea) . Caracterul etic al unui act de comunicare este mai puţin transparent şi. acurateţea. V. cât şi de etică. 1997):  este o formă specială de comunicare  apare într-un context în care se confruntă interese umane aflate în opoziţie 42 . Manipularea. inteligibil. arătând că toate acestea . Univ. să fie atent la modul de exprimare şi stilul propriu de comportare. să sesizeze corect stările afective. pentru ca relaţiile comunicative dintre ei să poată continua eficient. persuasivă cu receptorul. stereotipiile. Comunicările paraverbale şi nonverbale ţin de competenţa psihosocială a persoanei de a relaţiona şi interacţiona optim cu partenerii interlocutori. repartizarea şi utilizarea enunţurilor în consonanţă cu situaţia de comunicare şi cu domeniul de referinţă. de competenţa psihosocială cu care emiţătorul reuşeşte să înţeleagă şi să atragă personalitatea interlocutorului. intereselor şi aşteptărilor partenerilor de interacţiune.folosite în mod corect . la mimica.şi ea are întotdeauna unul . J.să poţi dezvolta gândirea. Comunicarea verbală exprimă competenţa cognitiv-intelectuală a persoanei de a opera eficient cu informaţia codificată dup ă reguli logico-sintactice riguros determinate pentru a înţelege şi transmite corect conţinutul semantic al mesajului. În timpul unei interacţiuni. abilitatea de a comunica şi a exprima informaţiile în mod clar. în acest caz. accesibil şi cu empatie. contactul vizual. mai dificil de apreciat. relaxarea..

B. atât a pacientului cât şi a terapeutului. (1980). în întâmpinarea nevoilor pacientului şi a motivelor pentru care acesta solicită terapia. motivul spiritual. desfăşurate în afara conştiinţei. fie că e vorba de comunicarea dintre medic şi pacient. să dezechilibreze balanţa beneficiilor relaţionale în favoarea propriilor interese şi în dauna intereselor celuilalt. însu şirea unei înalte competenţe comunicative trebuie să constituie o prioritate pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii. autoexprimare creativă şi creşterea accesului la resursele interioare neutilizate. în funcţie de situaţia de comunicare existentă. evită confruntarea deschisă a intereselor şi foloseşte anumite instrumente de comunicare în aşa fel încât. se referă la calitatea muncii ca fiind un vector rezultat din compunerea a două variabile majore: individuale şi situaţionale (Figura nr. motivul curativ.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  constă dintr-o strategie de conflict ce tinde să inducă în eroare partenerul asupra obiectivului real al interacţiunii  disimulează intenţiile reale. motivul instrucţional. Din acest punct de vedere. etic pentru terapeut este să vină cât mai mult. fir dintre diverşi profesionişti şi public în general. a învăţa mai multe despre sine în scopul de a deveni mai eficient în domenii specifice şi bine precizate 3. până şi în cele mai declarat nondirective terapii. în cadrul relaţiei de comunicare terapeut-pacient. Punându-se problema într-un mod pragmatic. pentru că doar în aceste condiţii manipulatorul capătă putere asupra interlocutorului său. autoactualizare. Multe dintre tehnicile terapeutice cele mai eficiente în promovarea şi stabilizarea schimbărilor de comportament. autodepăşire. dar pe seama acestuia. Presupune. prin intervenţiile sale. în bună parte. S. De aceea.C. ca terapeutul să ştie şi să utilizeze şi modalităţile verbale şi non-verbale de comunicare cele mai adecvate pentru a transmite informaţiile pacientului.11. B. McCormick şi Tiffin (citaţi de Pitariu H. au loc o mulţime de schimburi verbale şi nonverbale de informaţii cu funcţie de influenţare. datele necesare stabilirii diagnosticului. Shimanoff. Comunicarea este procesul cheie în medicină. 1994). împărtăşit de oamenii care vin la terapie aşteptând să primească asistenţă concretă şi prescripţii care să ducă la vindecarea sau îndepărtarea cât mai rapidă a problemei 2. 1997) diferenţiază trei tipuri de motive: 1. cel mai frecvent. legat de optimizare. subliniază că. Edgette (citat de Ion. pentru a se antrena. Lucrul acesta presupune ca. pentru a avea eficienţă. 1. o intervenţie manipulativă trebuie să rămână neobservată.). 43 .. Cea mai importantă este comunicarea între terapeut şi pacient întrucât ea furnizează. terapeutul să poată recunoaşte şi descifra corect mesajele verbale şi non-verbale transmise de pacient. fără ştirea partenerului. dispoziţie şi cogniţ ie la nivelul clientului au loc fără ca acesta să participe conştient la înţelegerea mecanismelor şi proceselor angrenate în schimbarea terapeutică.. totodată. Echipa cercetătorilor de la Palo Alto ne arată că orice formă de terapie are elemente de influenţare şi control şi că.

Activităţile să aibă o puternică motivaţie pozitivă. pentru buna desfăşurare a activităţii. contribuie activ la formarea. citaţi de Pitariu H. Problema care se pune este aceea a posibilităţii de influenţare sau formare a unor asemenea aptitudini. mare parte dintre calităţile fizice pot fi îmbunătăţite şi orientate specific. Luând în considerare rolul hotărâtor al învăţării şi educaţiei în formarea aptitudinilor. 1. demonstrat de Kruteţki. ci şi atitudini. învăţarea. Este clar că existenţa aptitudinilor necesare practicării profesiei de terapeut îi vor asigura acestuia succesul profesional. a căror antrenabilitate este posibilă în cadrul unui proces instructiv-educativ bine organizat. nefiind numai nişte simple condiţii necesare pentru realizarea programului genetic. această dimensiune relevându-se foarte bine în munca pe care o prestează şi în comportamentul cotidian. poartă amprenta materialului genetic ereditar şi a mediului în care se realizează informaţia primită ereditar (Kruteţki. definesc de fapt personalitatea individului. fără excepţie. sub influenţele acestora. în funcţie de cerinţe şi necesităţi. structura sa bio-psiho-socială. o investiţie energetică (efort). Profesia de terapeut pretinde din partea celor care o practică şi anumite calităţi fizice. Sistemele de valori reprezintă ceea ce formează obiectul preţuirii fiecărui om. în condiţiile în care se apelează la activităţi special organizate în acest sens. citat de Pitariu H. 3. Premisa naturală a aptitudinii o constituie înzestrarea. 1994) După autorii citaţi. Mârza-Dănilă Doina Figura nr.Prof. Dr. reglând sistemul de conduite manifestate în ambianţa generală. 1972. dar prezenţa numai a acesteia nu reprezintă o garanţie a dezvoltării aptitudinii. o serie de aptitudini bine individualizate. Şi această componentă considerăm că poate fi influenţată în cadrul unor demersuri educative bine dirijate. 1994). o anumită constituţie. educaţia. care să faciliteze efectuarea cu succes a activităţilor specifice. Activitatea de muncă înseamnă nu numai aptitudini. mai ales. Aptitudinile. se impune şi prezenţa unor anumite însuşiri de personalitate care includ particularităţi temperamentale (energetico-dinamice) şi caracteriale. îmbinarea factorilor furnizori de satisfacţii cu cei profesionali sporind performanţele. în primul rând. 44 . Orientatarea acestor activităţi pe elemente în curs de formare şi dezvoltare a aptitudinilor. Reprezentarea interacţiunii variabilelor individuale şi situaţionale asociate performanţelor în muncă (după McCormick şi Tiffin. le putem considera variabile independente. ce reprezintă o expresie a întregului sistem al personalităţii. setul de variabile individuale participante la asigurarea calităţii muncii prestate. În afară de acestea. cum la fel de greşit este şi a se considera funcţiile psihice ale omului ca un produs absolut al învăţării şi educaţiei. posibil a fi influenţate prin: 1.. a unor aptitudini specifice. Activităţile specifice profesiunilor de terapeut solicită din partea specialiştilor. aptitudinile se formează şi se dezvoltă în procesul învăţării şi educaţiei. Univ.11. 2. respectarea unor norme de conduită morală. să ofere satisfacţia succeselor realizate Însuşirile de personalitate grupează o seamă de factori implicaţi mijlocit sau nemijlocit în obţinerea performanţelor profesionale. În ultima perioadă. Organizarea unor activităţi cu caracter creator. cercetările desfăşurate au ajuns la concluzia că este fals să se considere că toate însuşirile omului. Mediul..

asigură succesul profesional. afecţiuni). conştiente sau inconştiente. 1980). în urma confruntării cu situaţii de muncă variate. din acest punct de vedere. exprimarea unor preferinţe ţine doar de complexul de particularităţi individuale ale terapeutului. Orizontul cultural al unui individ este iarăşi o dimensiune care contribuie la performanţa profesională. unele activităţi fiind specifice femeilor. În condiţiile normale. Şcolarizarea se referă la faptul că obţinerea unor performanţe profesionale superioare depinde de nivelul pregătirii profesionale de care a beneficiat persoana. a calităţii muncii prestate.pe baza recomandărilor terapeutului. chiar întrunind la un nivel maxim calităţile individuale solicitate de o anumită activitate. o motivaţie prea slabă sau prea puternică duce la rezultate slabe. putându-se distinge diferite niveluri la care un individ este capabil să se mobilizeze. care dacă nu respectă cerinţele construirii lor după anumite standarde stabilite de cercetarea domeniului. prin utilizarea unor metode instructiv-educative adecvate şi eficace ş i a unor tehnici de evaluare eficiente. Variabilele fizice şi de muncă Proiectarea echipamentului de muncă poate influenţa calitatea muncii. Aceste categorii de condiţii sunt numite de autorii citaţi variabile situa ţionale. ea înseamnă însuşirea de strategii de lucru diferite care să faciliteze efectuarea în noi condiţii şi la parametri optimi a activităţii şi nu este suficientă în asigurarea succesului profesional deplin. care ştie cel mai bine de ce are nevoie .această variabilă nu ar constitui o problemă.se apelează la improvizaţii. În asigurarea succesului profesional. Variabilele de vârstă şi sex explică şi ele anumite performanţe în muncă.în condiţiile actuale. pe baza unor criterii ştiinţifice riguroase. cauzând nu de puţine ori scăderea calităţii activităţ ii prestate şi prelungirea timpului necesar pentru recuperarea unui pacient. neputându-se face o legătură netă între categoriile de pacienţi (în funcţie de vârstă. în altele persoanele mai în vârstă obţinând rezultate mai bune. în funcţie de vârstă şi sex. altele bărbaţilor. Interesele sunt definite ca atitudini cognitiv-afective care facilitează activitatea şi aptitudinile speciale sunt cele care dau valenţe noi activităţii de muncă prin aceea că crează un climat psihologic favorabil (P. deschizându-i totodată noi perspective de dezvoltare. 45 . fac intervenţia terapeutului inutilă şi chiar periculoasă. care la rândul lor se subîmpart în variabile fizice şi de muncă şi variabile organiza ţionale şi sociale. Pe baza unei experienţe bogate se pot grefa noi deprinderi. Orizontul cultural şi profesional al unui om participă la implementarea creativităţii în munca desfăşurată. în general. din lipsă de fonduri sau din neînţelegere . de achiziţ ionare a acestora de la firme specializate . diferenţele nu sunt foarte mari. care fără a fi categoric proaste nu respectă toate standardele şi mai mult îngreuiază dacât ajută munca specialistului. se poate efectua un transfer pozitiv de cuno ştinţe şi strategii euristice de activitate. orientarea şi dezvoltarea unor interese şi motivaţii corespunzătoare şi stimulative ale activităţii proprii terapeutului. unele fiind mai potrivite tinerilor. Experienţa este o calitate care se câştigă în timp. fapt ce poate conferi individului mobiliate în lumea profesiilor.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Interesele şi motiva ţiile reprezintă condiţiile interne care mobilizează o persoană să presteze o anumită activitate. dar . calitatea muncii nu se va situa la nivel maxim dacă nu sunt rezolvare problemele organizatorice. În activităţile terapeutice. Printr-un proces educativ bine dirijat se poate încerca formarea. Popescu Neveanu. se poate aprecia că. metodele şi mijloacele terapeutice folosite şi preferinţele terapeuţilor. este cunoscut faptul că specialistul se foloseşte de un mobilier şi o serie de aparate specifice. Aceste mobiluri pot avea rezonanţe înnăscute sau dobândite. selectate şi aplicate cu multă responsabilitate. Nu întâmplător obiectivul fundamental al educaţiei contemporane este dezvoltarea multilaterală a personalităţii. În rândul terapeuţilor. un aport la fel de important ca şi calităţile personale îl aduc condiţiile de muncă alături de cele organizatorice. Motivaţia este nemijlocit legată de calitatea muncii. sex. pot fi simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte. Formarea profesională.

nou înfiinţat în ţara noastră.în momentul de faţă. care . Beneficiind de un spaţiu corespunzător ca mărime. în activităţile de terapie. învechit fizic şi moral .pot facilita sau pot constitui elemente frenatoare în calea obţinerii unor rezultate. În zilele noastre. de buna şi corecta lui organizare depinzând eficienţa sau performanţele specialiştilor. relaţiile de muncă. Sistemul de instruire şi control reprezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care. Salarizarea şi sistemul de stimulente practicate în instituţiile în care sunt încadraţi terapeuţii sunt dimensiuni motivaţionale ale performanţelor profesionale. în România. asigură formarea/calificarea specialiştilor. în toate domeniile de activitate apar noutăţi şi se impune o permanentă perfecţionare. în viitorul apropiat să se organizeze şi forme de perfecţionare. Din nefericire. fiind excluşi . exercitarea autorităţii ierarhice etc. în permanenţă. Este de la sine înţeles că un echipament într-o stare avansată de uzură. Sistemul de instruire se referă la sistemul propriu de calificare şi perfecţionare al fiecărui domeniu de activitate.în care îşi poate desfăşura activitatea terapeutul are propriul său specific. Mediul social în care se desfăşoară activitatea este o altă dimensiune corelată pozitiv cu performanţa profesională. sistemul de conducere. Mediul fizic în care se desfăşoară activitatea de muncă acţionează nemijlocit asupra celui care munceşte şi indirect asupra calităţ ii muncii prestate. Factorii fizici de microclimat ai muncii se referă. Noutăţile care vor apare în domeniu. deoarece există clinici. Dr. umiditate.ca factori de colaborare 46 . din acest motiv. atitudinea faţă de muncă etc. Spaţiul de muncă şi amenajarea sa constituie alt factor important în asigurarea calităţii muncii. existând diferenţe de salarizare între terapeu ţii cu aceeaşi vechime încadraţi în unităţi de acelaşi tip. atât din punct de vedere al categoriilor de populaţie cărora li se adresează. concepţii administrative. cât şi din punct de vedere al particularităţilor de ordin organizaţional intern: politică de personal. Prin control se înţelege preocuparea faţă de calitatea muncii. Variabile organizaţionale şi sociale Caracterul şi politica instituţiei. Fiecare instituţie . care . nu sunt unitare la nivelul tuturor institu ţiilor unde îşi desfăşoară activitatea terapeuţii. modern. în permanenţă. sunt foarte diferite şi la latitudinea cadrelor de conducere. Nici sub acest aspect nu există o unitate de vederi. îi privează de un suport motivaţional extrinsec care poate contribui la creşterea calităţii muncii. Se ştie că un climat de muncă nefavorabil se repercutează în mod direct asupra randamentului şi calităţii muncii.. ceea ce crează situaţii uneori aberante şi care periclitează calitatea muncii. se poate observa foarte bine această diferenţă. neexistând o fişă a postului unitară care să regleze oarecum aceste aspecte. luminozitate. Univ. dacă în alte domenii de activitate lipsa unui microclimat pozitiv influenţează doar calitatea muncii. şcolară. fapt care bulversează şi care. terapeutul nu numai că îşi va economisi forţele. cerinţele stabilite pentru diverşii terapeuţi. la temperatură.medicală.nu va putea concura niciodată cu unul nou. Învăţământul superior de Terapie ocupaţională. alătură de lipsa totală a unui sistem de stimulente.în activităţile terapeutice . nonguvernamentală etc. În activităţile terapeutice. .. în paralel cu altele care au dotări moderne. respectarea normelor de disciplină etc.30 ani. ci chiar va putea să obţină în activitate un randament crescut. respectarea relaţiilor ierarhice. efectele negative se răsfrâng şi asupra pacienţilor. bune. ceea ce bineînţeles că afectează munca terapeu ţilor. ori . în diferite institu ţii. multe dintre spaţiile destinate activităţilor terapeutice nu asigură condiţii de microclimat corespunzătoare. în terapie. amenajat după un minimum de principii ergonomice. se are în vedere existenţa/componenţa echipelor interdisciplinare.la rândul lor . zgomot. al serviciilor pe care le prestează.în momentul de faţă .Prof. urmând ca. Mârza-Dănilă Doina Starea (condiţia) echipamentului de muncă reprezintă o altă dimensiune care condiţionează calitatea muncii. secţii şi cabinete de recuperare care au în dotare echipamente şi aparatură cu o vechime de 20 . vor fi incluse în planurile de învăţământ şi în programele analitice ale disciplinelor la fiecare nouă generaţie de studenţi şi vor fi oferite absolvenţilor din promoţiile anterioare prin cursuri de perfecţionare. care au un rol important.mai există încă multe instituţii în care unora dintre categoriile de terapeuţi nu li se recunoaşte adevărata calitate.

ambianţa fizică (temperatură. psihosociali. pe de altă parte. iluminat. ci şi o valoare structurantă. Factorii circumstanţiali-situaţionali derivă din climatul relaţional generat de anumite evenimente întâmplătoare.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) şi decizie .) 47 . Factorii socioculturali ţin de normele şi modelele care reglementează raporturile interpersonale în cadrul unui anumit spaţiu istoric şi cultural.12.a. competitiv sau conflictual. caracteristicile constructului psihosocial care rezultă din chiar desfăşurarea interacţiunii personale.la un moment dat . precum şi caracteristicile grupurilor sau organizaţiilor cărora le aparţin. Diferenţele existente la nivelul determinanţilor socioculturali sunt uneori foarte mari de la o cultură la alta. caracteristicile spaţiului fizic în care se desfăşoară relaţia. El propune un demers pentru optimizarea comunicării (Fig.) arată că trebuie avute în vedere mai multe categorii de factori aflaţ i în interdependenţă: factori psihoindividuali.). Factorii psihoindividuali se referă la capacităţile şi caracteristicile cognitive.a. Capacitatea de comunicare depinde nu numai de nivelul dezvoltării intelectuale. trebuie să se înceap ă cu analiza şi programarea corespunzătoare a condiţiilor generale în care urmează să se desfăşoare întâlnirea.) arată că în elaborarea unei strategii de optimizare a comunicării trebuie să se pornească de la analiza corelativă a factorilor aflaţi în interdependenţă în cadrul procesului de comunicare interpersonală: factorii psihoindividuali.capătă caracterul unui dat obiectiv. stabilindu-se şi practicându-se relaţii de subordonare şi colaborare incorecte. 1.a. dispoziţia psihică a participanţilor ş. timiditatea.6. pe de o parte natura şi caracteristicile statutului deţinut de colocutori în plan profesional. social sau cultural. funcţiile sale active. ci şi de flexibilitatea şi gradul de adecvare a limbajelor folosite. fond sonor etc. fără legătură directă cu situaţia în curs de desfăşurare. în raport cu observatorul extern sau percepţia subiectivă a celor implicaţi. în general. Cristea (f. pe un fond relaţional amical. tipul temperamental. dintre categorii de vârstă şi statut economico-social etc.3.). afective. şi care . aspect care scapă de cele mai multe ori conştiinţei celor implicaţi. situaţional-circumstanţiali şi socioculturali. pentru pregătirea unor întâlniri de o importanţă deosebită. lingvistice. cele care intervin nemijlocit în modul de structurare a conţinutului şi formelor mesajelor transmise în actul comunicării.din echipele interdisciplinare care se ocupă de asigurarea sănătăţii pacienţilor. de componenta afectivă implicată subiacent în actul interpersonal. în realitate influenţele psihologice pe care le determină sunt de cele mai multe ori considerabile. ca urmare a desfăşurării actului interpersonal. motivaţionale şi temperamental-caracteriale ale subiectului. Cristea (f. ţinând cont de ceea ce ar putea influenţa într-un sens sau altul dispoziţia psihică a colocutorilor. în special în ceea ce priveşte relaţiile dintre sexe. 1. Deşi această categorie de factori poate p ărea nesemnificativă. experienţa acumulată în contextul exercitării sale etc. ambianţa socială. stilul cognitiv şi cel relaţional etc. socioculturali şi situa ţional-circumstanţiali. psihosociali. economic. la care persoanele se raportează preponderent conştient. Factorii psihosociali au două surse de origine: 1) statutul social şi profesional al locutorilor. complexele de inferioritate sau superioritate. egocentrismul. Acestea au nu numai o valoare normativă. 2) profilul situaţiei sociale care se construieşte progresiv. nr. prestigiul de care se bucură respectivul statut. Strategii de optimizare a comunicării interpresonale În analiza procesului de comunicare interpersonală. Deci. precum şi de unele trăsături de personalitate care devin transparente în activitatea de comunicare (sociabilitatea. Ca strategii de optimizare a comunicării interpersonale. instituită în procesul socializării şi integrării sociale a membrilor acelei comunităţi. În consecinţă. de motivaţiile care susţin energetico-dinamogen conduita.

Univ.  Asigurarea fluenţei conversaţ iei. Mârza-Dănilă Doina Fixarea obiectivelor întâlnirii Cunoaşterea/evaluarea partenerilor Alegerea/proiectarea condiţiilor ambientale Crearea atmosferei favorabile discuţiilor Deschiderea discuţiilor (generalităţi pregătitoare) Urmărirea şi evaluarea reacţiilor şi efectelor obţinute pe secvenţe Desfăşurarea discu ţiilor: . întrebări care sugerează răspunsul sau manifestarea dezacordului faţă de unele aspecte care urmează a fi abordate. D. nonverbală) Figura nr. Iată câteva dintre aceste reguli:  Discuţiile să înceapă cu referiri generale la situaţia dată sau la persoana interlocutorului. Principalele secvenţe ale demersului de elaboare a unei strategii de optimizare a comunicării (după Cristea. convingeri.12. alternând cu întrebări închise prin care să se fixeze coordonatele deja stabilite consensual. 48 . alternarea temelor de discuţie. evitarea stereotipurilor verbale sau manifestarea plictiselii.  Stimularea conversaţiei prin formularea preponderentă de întrebări deschise.) Practica socială evidenţiază o serie de reguli.elaborarea şi emiterea mesajelor în funcţie de obiectivele urmărite şi reacţia interlocutorilor Reacţia interlocutorilor (verbală.  Conducerea discuţiilor într-o cât mai mare concordanţă cu sfera motivaţională a interlocutorului (interese. manifestarea interesului faţă de opiniile şi persoana interlocutorului (consideraţie pozitivă). evitându-se formularea de aserţiuni categorice. de a căror respectare depinde de cele mai multe ori nu numai succesul sau eşecul actelor de comunicare interpersonală. întrebări închise sau dificile. ci şi calitatea şi evoluţia raporturilor interpersonale în general. Dr.. persoanelor şi situaţiei în desfăşurare . prin oferirea de informaţii nesolicitate.a.  Manifestarea discretă a unor sentimente pozitive faţă de interlocutor şi situaţia în desfăşurare. aspiraţii).centrarea atenţiei asupra mesajului. 1. sublinierea sau preluarea unor idei avansate de interlocutor şi solicitarea de informaţii suplimentare. evitarea evocării unor evenimente sau informaţii neplăcute pentru acesta.Prof.  Ascultare activă: concentrarea pe conţinutul mesajului şi confirmarea periodică a receptării acestuia. încercând să-l motivăm chiar pentru posibilele rezultate ale întâlnirii. f. paraverbală.

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)

 Folosirea unor mesaje complexe, prin utilizarea sugestivă a limbajului para- şi nonverbal; trebuie să existe o deplină concordanţă între mesajele transmise prin cele trei modalităţ i menţionate, pentru a nu provoca derută în receptarea şi interpretarea acestora.  În timpul desfăşurării discuţiilor să se evoce periodic numele interlocutorului, precum şi eventualele titluri ale acestuia, ca o formă de respect şi pentru refocalizarea atenţiei pe tema abordată; dacă interlocutorul deţine o poziţie socială înaltă, nemenţ ionarea acesteia poate fi interpretată nefavorabil.  Evitarea oricăror gesturi care sugerează deznteresul sau plictiseala: stereotipuri verbale folosite, răsfoitul unor hârtii, joaca cu unele obiecte, discuţii paralele cu alte persoane pe teme care nu sunt de interes comun, privirea insistentă a unor obiecte din cameră etc.  Centrarea privirii pe interlocutor, fără ca aceasta să devină insistentă sau jenantă, prin posibila sugerare a dorinţei de a domina partenerul.  Realizarea unui permanent effort empatic, pentru a înţelege cât mai exact sentimentele, argumentele şi poziţia interlocutorului.  Evitarea declanşării mecanismelor de apărare ale interlocutorului prin critici, menţionarea unor puncte vulnerabile ale acestuia sau afectarea sentimentului de respect faţă de sine.  Menţinerea unui feed-back permanent prin care să se corecteze din mers conţinutul şi forma mesajului, modul de bordare a unor probleme, stilul practicat în respectivul context relaţional, atitudinea faţă de interlocutor, durata întrevederii etc. În ceea ce priveşte îmbunătăţirea comunicării terapeut-pacient, Ley (citat de Lupu şi Zanc, 1999) a formulat, pe baza studiilor sale asupra înţelegerii şi memorării informaţiilor medicale, câteva sugestii: 1. Îndrumările şi recomandările să fie date la începutul indicaţiilor medicale 2. Să fie accentuată importanţa recomandărilor şi indicaţiilor medicale 3. Să se folosească propoziţii şi cuvinte scurte 4. Informaţia ce trebuie comunicată să fie formulată în propoziţii clare 5. Să se repete recomandările 6. Să se dea informaţii concrete, precise, în mod detaliat, mai degrabă decât informaţii generale Responsabilitatea îmbunătăţirii comunicaţiei revine în ultimă instanţă terapeutului. Duffy, Hamerman şi Cohen (citaţi de Lupu, I. şi Zanc, I., 1999) au identificat 10 tipuri de abilităţi comunicaţionale în relaţia terapeut-pacient (Tabel nr. 1.4.) Tabel nr. 1.4. Abilităţi/capacităţi comunicaţionale decisive în relaţia terapeut-pacient (dup ă Lupu, I. şi Zanc, I., 1999) Abilităţ i comunicaţ ionale Procente 1. Examinarea fizică directă a părţilor organismului relevante pentru suferinţa pacientului 97% 2. Explicarea naturii medicaţiei şi tratamentului prescris 91% 3. Evaluarea complianţei pacientului într-o atmosferă calmă, destinsă 90% 4. Facilitarea comunicării pacientului prin ascultarea lui atentă şi încurajarea sa în exprimare 83% 5. Elaborarea anamnezei în urma descrierii simptomelor trăite de către pacient cu propriile-i cuvinte 82% 6. Încurajarea pacientului să pună întrebări despre diagnosticul, tratamentul şi prognosticul bolii 75% 7. Explicarea de către medic a naturii bolii 62% 8. Informarea medicului cu privire la situaţia şi problemele sociale ale pacientului 59% 9. Descifrarea reacţiei emoţionale a pacientului la starea sa de boală 35% 10. Chestionarea pacientului despre ce şi cât a înţeles el despre propria sa boală 27%

49

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

Stabilirea diagnosticului şi tratamentul, chiar dacă rămân principalele scopuri ale relaţiei terapeut-pacient, nu trebuie să acopere întreaga arie problematică a acestei relaţii. În acest sens trebuie conştientizată nevoia pacientului de a fi informat, necesitatea extinderii interviului cu elemente în afara celor clinice, dar care au importanţă mare din punct de vedere medical. Soluţia unei comunicări eficiente rezidă în stilul de interviu adoptat de terapeut. El trebuie să-şi dezvolte abilitatea de a recunoaşte căile subtile prin care pacienţii încearcă să le comunice problemele ş i preocupările lor şi să investigheze activ ideile şi opiniile lor privitoare la starea lor de sănătate.

1.3.7. Comunicarea în relaţia terapeut-pacient
Evoluţia istorică a cercetărilor din sănătate publică şi educaţie sanitară a dovedit că, în momentul de faţă, coexistă trei generaţii de modalităţi de îngrijire şi anume o primă generaţie de îngrijiri în care boala este situată în centrul dispozitivului de sănătate, o a doua generaţie în care centrul de interes este cel social şi o a treia generaţie în care sănătatea pare a fi determinată de armonia între individ şi mediu. Se subliniază, de asemenea, că este imperios necesar să se treacă de la primele două generaţii la cea de a treia.

1

1

Adaptare realizată de Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica

50

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)

2

Trecerea progresivă de la centrarea terapeutică asupra bolii spre o mai bună luare în consideraţie a dimensiunilor pacientului, adică spre o focalizare pe subiectul unic şi complex, ar face posibilă ameliorarea stării de sănătate a populaţiei. Această trecere este posibilă doar prin renunţarea la centrarea terapeutică asupra bolii în favoarea reconsiderării la justa valoare a dimensiunilor personalităţii terapeutului şi pacientului, adică printr-o focalizare pe OM, considerat ca subiect unic şi foarte complex (terapie centrată pe client). În această singură atitudine care ar mai face posibilă ameliorarea stării de sănătate a populaţiei, terapeutul ar putea juca un rol social, cel al educatorului sanitar. Înainte de a fi doar obiectul îngrijirilor la care medicina îl reduce deseori, bolnavul este mai întâi o relaţie. Orice terapie propune reguli de relaţionare care diferă de regulile obişnuite, dar sunt acceptate de societate deoarece este evident că este vorba de tratament; de asemenea, dispozitivul tehnic
2

Adaptare realizată de Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica

51

X. dar sunt instaurate alte interdicţii. atribuind fiecăruia dintre interlocutori un rol specific. Dafinoiu I. anumite tabuuri sunt anulate. ci şi de vectori care ţin de alcătuirea profundă a medicului şi bolnavului: cunoştinţe. implicată în controlul realizat de subiect asupra propriilor comportamente. în aparenţă. un aspect tehnic şi un mod de comunicare specific. terapeutul trebuie să îşi regleze ritmul vorbirii şi redundanţa mesajelor după capacitatea de înţelegere a pacientului. aparţinând aceleiaşi realităţi (Baylon.. (2000) arată că regulile care organizează relaţia terapeut-pacient comportă un aspect etic. pronunţat. de asemenea. Aceste trei dialoguri funcţionează întotdeauna împreună. ci trebuie să ştie şi să accepte că aceste conflicte şi simptome se suprapun. atitudini. Ch. cu două întrebări: o întrebare explicită. Wertsch. deosebind-o de celelalte forme de interacţiune socială. Univ. ceea ce nu este spus. Ch. 2000). inconştientul. Se ştie că practica terapeutică implică inevitabil o dublă abordare:  cea care priveşte corpul uman. Lariveé (citaţi de Gatto. Dr. În realitate nu există decât o singură întrebare. limbajul obişnuit şi non-verbalul  un dialog medical între simptome şi tratamente: medicalul. Luria. folosirea de către terapeut a unui limbaj clar şi simplu reprezintă o regulă de bază. A vorbi clar înseamnă a-i asigura interlocutorului posibilitatea să înţeleagă în orice moment despre ce se vorbeşte. 1998). În fond. în care unul este în mod necesar îngrijit. chiar dacă pacientul discută într-o astfel de manieră despre boala sa (oricare ar fi aparenţele. Tocmai de aceea este contraindicată interferenţa relaţiei terapeutice cu alte tipuri de relaţie . limbajul ar avea două funcţii principale:  o funcţie socială. ca atare. Pacientul vine. Aceste reguli modifică considerabil relaţiile interpersonale obişnuite. aşteptări. I. citat de Baylon. Prin aceasta se instituie o barieră care circumscrie clar relaţia terapeutică. afectivitatea: psihismul şi. de prietenie etc.de rudenie. interese. Pentru Vigotski. din punct de vedere al tehnicilor de îngrijire specifică  cea care priveşte cuvântul. imaginea de sine şi imaginea celuilalt. care se adresează terapeutului care se ocupă de corp. Astfel. şi Mignot. F. înşelare/autoînşelare. implicitul. Această întâlnire se desfăşoară într-un context social care oferă un registru de roluri ce obligă la simulare/disimulare. A vorbi simplu. (2000) este vorba de o întâlnire existenţială într-o situaţie cu o mare încărcătură psiho-afectivă între două personalităţi diferite. delimitarea câmpului terapeutic în raport cu câmpul socio-cultural se face în primul rând prin punerea sub semnul întrebării a regulilor sociale acceptate în cultura respectivă: se stabilesc coduri terapeutice diferite de codurile sociale convenţionale. terapeutul având posibiliatea de a alege preferenţ ial unul dintre ele. infra-verbalul. Capcana umorului şi a ironiei trebuie evitată. să evite termenii de specialitate mai greu de înţeles pentru pacient. competenţa medicului şi. înseamnă să terapeutul trebuie să întrebuinţeze limbajul obişnuit. iar celălalt îngrijeşte. organizaţionale. o întrebare implicită. în relaţia terapeutică. la fel tonul glumeţ. X. limbajul medical  un dialog subteran unde se întâlnesc psihismele. şi Mignot. În dialogul terapeut-pacient. de asemenea. Terapeutul nu are nevoie să caute în spatele unor simptome fizice conflictele care poate le-au provocat. de comunicare cu ceilalţi  o funcţie reglatoare. presupunerile. arată Dafinoiu. Astfel. Mârza-Dănilă Doina utilizat subliniază aspectul terapeutic al relaţ iei şi-i evidenţiază anumite caracteristici. acesta priveşte cu deplină seriozitate problemele sale de sănătate şi nu tolerează să i se vorbească decât pe un ton serios).. cumsecade. întâlnire structurată nu numai de reglementări birocratice. În comunicarea terapeut-pacient au loc trei dialoguri suprapuse (Lacoste. care aparţine psihologicului şi prin care se solicită ajutorul. 2000):  un schimb de cuvinte în proporţie inegală: verbalul. 52 . motivaţii etc. În întâlnirea terapeut-pacient apare dihotomia psyche şi soma..Prof. din punct de vedere al necesităţii de a se asigura schimburile formativ-informative impuse de contactul terapeutic.

Acestui dialog. în timp s-a 53 . în prim plan. declară că succesele medicinei actuale au fost obţinute datorită reducerii provizorii a omului la viu şi chiar a viului la neviu. Chiar dacă bolnavul va fi constrâns să nu spună decât esenţialul. infraverbal. A accepta să audă spusele bolnavului înseamnă. el poate fi purtătorul unor sugestii pozitive sau negative. cu sistemul său de valori. non-verbalul constituie un suport necesar oricărei comunicări medicale şi prezintă caracteristici specifice în mediul de practicare a terapiei. 2000). cu atât bolnavul poate apela la strategii subconştiente de şantaj afectiv. de o deosebită importanţă sunt considerate ascultarea şi disponibilitatea . este de fapt un lucru foarte dificil. X. Adică prelucrarea informaţiei prin raţiune şi prin emoţie sunt în interacţiune permanentă şi nu se poate crede că este posibilă separarea lor. exagerând acuzele sau expunând o ierarhie particulară a simptomelor care reflectă atât nivelul său intelectual. Notăm aici doar raţionalizarea. şi Mignot. A asculta. aparatură. Ascultarea nu exclude dreptul de a vorbi. fiindcă nu au fost pronunţate. În u na dintre lucrările sale. i-ar fi de preferat claritatea fragilă a limbajului exprimat. mina preocupată a terapeutului.. (îmbrăcăminte. Sherif. ori prin inducerea incertitudinii în legătură cu completitudinea a ceea ce a spus pentru stabilirea diagnosticului. Neurobiologii (Vincent. aspecte deosebit de importante pentru ambii. Non-verbalul adiacent verbalului constituie contextul verbal al comunicării. ele vor fi mai puternice. Vorbirea şi liniştea nu sunt niciodată neutre. 1998) sunt de acord asupra faptului că tratamentul cognitiv şi tratamentul emoţional sunt anatomo-funcţional interdependente. la prima vedere lucrul cel mai simplu şi mai natural. cu cunoştinţele sale. să simţi. aceste lucruri nu vor împiedica emoţiile să treacă de la unul la altul. Se întâmplă uneori ca. Ascultarea sudează cuplul pacient-terapeut. în care argumentarea logică se împleteşte cu demersul afectiv al acceptării şi credinţei. accesorii medicale). printr-un simplu cuvânt. acesta este în acelaşi timp reflectarea unui disconfort atât fizic cât şi psihic. şi Mignot.. 2000). ce structurează şi alimentează percepţia stimulilor interni şi externi (cu efecte deosebite asupra schemei corporale). Acordarea unui timp insuficient bolnavului poate avea asupra sa un efect anxiogen prin imposibilitatea realizării catharsis-ului. Damasio. Mai mult. Indiferent de natura simptomului. chiar dacă terapeutul îi va restrânge limbajul la întrebări grăbite sau la recomandări autoritare. I. răbdarea cu care pacientul este ascultat. citaţi de Baylon. Devereux (1967). citaţi de Gatto. precum şi cu negarea. non-verbalul poate şi trebuie să fie considerat ca fiind format din două clase: non-verbalul adiacent verbalului şi nonverbalul care înlocuieşte verbalul. adică o manieră de a solicita ajutor. Favre. Cel mai des. X. (2000) arată că. toleranţa la frustrare. între două tipuri de emoţii într-o permanentă controversă. în comunicarea terapeutică. Tot acest baraj nu are ca principal merit decât să apere terapeutul contra a tot ceea ce poate să-l atingă şi îi permite să rămână stăpân pe situaţie. un medic să schimbe complet viaţa unui pacient. Non-verbalul înlocuitor al verbalului ar consta în atmosfera creată în spaţiul în care are loc întâlnirea: modul de desfăşurare a interviului anamnestic. terapeutul se interpune pe sine. În cadrul comunicării terapeut-pacient. să nu piardă controlul. Cu cât anxietatea este mai mare. ca faţadă. Ch. pentru terapeut. prin receptarea unei lipse de interes din partea terapeutului. alegeri. preocupări personale. F. stabilizând încrederea şi permiţând continuitatea în timp a dialogului. Dar.. Variabil în funcţie de împrejurări şi de interlocutori. timpul acordat etc. A asculta nu este însă de ajuns: mai trebuie şi să auzi. citat de Dafinoiu. în interpretarea a ceea ce spune pacientul. Ch. lucru care nu este uşor. opinii şi. feed-back-ul care orientează discursul bolnavului. a refuza să se interpună între discursul acestuia şi el însuşi pentru ca discursul bolnavului să îl lase intact (Labov & Fanshel. Ierarhia subiectivă a simptomelor relatate de bolnav se co nstituie pentru acesta într-un cadru de referinţă (M. dar şi o serie de mecanisme de apărare psihică. cuvântul terapeutului având o anumită semnificaţie şi putere. Comportamentul neverbal al terapeutului are importanţă deosebită. condamnate să nu fie exprimate decât în discursul subteran care circulă în spatele limbajului explicit.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Baylon.

Perspectiva medicului acordă importanţă raţionamentului ştiinţific şi datelor psiho-clinice în diagnosticarea bolii. perspective proprii fiecăruia dintre ei. este caracterizată printr-un sondaj eficient. având de asemenea reţineri în ceea ce priveşte schimburile verbale şi neverbale pe care le au cu pacienţii. pe de o parte. Mârza-Dănilă Doina constatat faptul că tratarea din punct de vedere pur tehnic interpune între terapeut şi pacient o serie de ecrane sau paravane perturbatoare. Lupu. în medicină. alţii privesc sarcina de a oferi informaţii pacienţilor ca pe una de liniştire. Lupu şi Zanc (1999) enumeră: 1. îi acordă timp corespunzător. din ce în ce mai mult. de înlăturare a anxietăţii fiind reţinu ţi în a furniza informaţii pe motiv că ar cauza doar îngrijorare pacienţ ilor.cunoştinţele limitate ale pacienţilor cu privire la boală şi alte probleme medicale şi jena de a cere informaţii suplimentare .  Dificultăţi legate de înţelegere şi memorie: Există câţiva factori care pot influenţa înţelegerea şi memorizarea informaţiilor în timpul consultaţiei: .întâlnirea cu medicul trăită ca un motiv de agitaţie . ceea ce conduce . Omisiunea informării pacientului poate masca propria incertitudine a medicului. traumatismu l cranian. I. descrisă de obicei ca birocratică. responsabilitatea deosebită a actului terapeutic favorizează apariţia strategiilor de cunoaştere. Satisfacţ ia pacientului faţă de îngrijirea medicală primită Mai mult decât în alte domenii de activitate. ca atare.  Neîncrederea pacientului: Slaba comunicare în relaţia medic-pacient a fost frecvent pusă pe seama barierelor create de diferenţele de clasă şi statut dintre medic şi pacienţii săi. (1999) enumeră printre cauzele insuficientei comunicări între terapeut şi pacient:  Atitudinea profesională: unii medici consideră că educaţia sanitară a pacienţilor este foarte importantă şi.Prof.  Perspective diferite ale medicului şi pacientului: Pot apărea dificultăţi de comunicare între medic şi pacient datorită perspectivelor diferite asupra stării de boală şi asupra obiectivului consultaţiei. o limitare a sensibilităţ ii pacientului şi care nu diferă mult de la un pacient la altul. Controlul durerii postoperatorii 2. în mod diferit şi prin felul în care răspund pacienţilor care solicită informaţii. Dr. Reducerea anxietăţii şi stresului preoperator 3. şi subiectivitatea acestuia nu este luată în considerare. Alţi medici au fost catalogaţi ca având un stil orientat spre persoană. puterea terapeutului. Perspectiva pacientului accentuează importanţa experienţei subiective a bolii şi semnificaţia duratei acestei experienţe. I.la neluarea în considerare a persoanei în sine. El arată că pacientul este adesea numit de specialişti cu numele afecţiunii pe care o are: entorsa de gleznă. pe de altă parte. 54 .  Stilul de interviu: Cea mai comună abordare. sau traduce boala în parametri cuantificabili.oferirea a prea multe date şi prea repede . Se pare că. stil în care empatia şi conştientizarea sentimentelor pacienţilor au făcut obiectul comunicării în timpul consultaţiei. poate menţine încrederea pacientului în eficacitatea tratamentului. Respectarea indicaţ iilor medicale 4.posibilitatea ca medicii să folosească un limbaj foarte tehnic care să nu fie familiar pacientului . imaginea de sine. hemiplegia etc. cât şi asupra tratamentului. sub pretextul unei mai mari obiectivităţi. Aceste diferenţe au efect atât asupra informaţiei pe care pacienţii o transmit medicului. limitându-i rolul în decizia medicală. Univ. Medicii pot contribui la neîncrederea pacienţilor. cât şi asupra abilităţii medicului de a obţine informaţia adecvată de la pacient. practicienii au tendinţa de a se situa în afara interacţiunii terapeut-pacient.din ce în ce mai mult . şi Zanc.oferirea informaţiilor importante la sfârşitul întrevederii (pacienţii au tendinţa de a reţine mai bine ceea ce li s-a spus la începutul întrevederii) Printre efectele comunicării adecvate.  Problema incertitudinii: Menţinerea incertitudinii e una din căile prin care medicii menţin controlul atât asupra pacientului.

competenţă comunicaţională.4. ale imaginaţ iei (vis cu ochii deschişi-reverie).Cognitive: ale atenţiei (concentrare.). Dintre calsificările stărilor psihice. de dezadaptare. 1. bucurie. Sarcina terapeuţilor este de a înlătura stările psihocomportamentale cu caracter dezadaptativ şi de a întări şi activiza stările pozitive. vigilenţă). al doilea. de regulă. confuzie. M. amărăciune. agresivitate. din punct de vedere al terapeutului şi pacientului. Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice. comunicare verbală. 2001): .au un revers. care uneori merg spre patologie.. .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Terapeutul trebuie să înveţe bolnavul nu numai cum să participe la vindecarea sa. în cazul în care aceasta nu poate fi vindecată. pentru realizarea în acelaşi timp a unei conduite adecvată situaţiilor.în cadrul unui sistem complex (Epuran. ci şi cum să trăiască cu boala sa. primul fiind cel reglat. mai ales a celor negative. persuasiune. M. dezamăgire. precum şi răspunsuri-conduite reglatorii sau adaptative. şi colab. prezintă interes: a) Din punct de vedere al categoriilor (Epuran. îndârjire. pentru ameliorarea rezultatelor actului recuperator. ataşament. combativitate. Stările psihice actuale sunt dependente de situ aţii. ale gândirii (claritate.). abandon etc. determinare. distorsionările perceptive. (entuziasm. . încrederea exagerată în sine etc. sentimente (mândrie. se referă la acţiunea de influenţare a unui subsistem de către altul. Gradul de adaptare a stărilor psihocomportamentale la situaţii este un rezultat al conjugării factorilor genetici-interni cu cei externi-educaţionali. M. Stările psihice actuale -pozitive.Conative/volitive: hotărâre. cel care realizează reglarea . Pentru a-şi îndeplini aceste responsabilităţi terapeutul nu trebuie să ofere doar medicamente sau recomandări. frustrare etc. . şi colab.a. numite stări psihice complexe (Epuran. raportat desigur la particularităţile personalităţii persoanei. ale percepţiei (seturi parceptiveanticipative sau orientative). Epuran (1981) ca acele forme ale manifestărilor psiho-comportamentale exprimate în trăiri şi conduite declan şate de situaţiile concrete din activitatea specifică. ca: stări de limită .. interacţiune. autodispreţuire ş. Al doilea efort este îndreptat spre formarea de mecanisme de autoreglare a stărilor psihice. interacţiune verbală. Un prim efort constă în învăţarea unor conduite specifice fiecărui tip de situaţie. comunicare nonverbală.pozitive sau negative. 2001). luciditate). Noţiunea de reglare este foarte larg utilizată şi. agresivitatea. decizie de risc.Ale conştiinţei (sau ale sistemului psihic integral). la care se adaugă cu pondere tot mai mare efortul de autoformare şi autoeducare depus de persoană. 1981). a şa numitele stări alterate sau modificate de conştiinţă (hiperluciditatea. supraapreciere. stări ale conştiinţei. de eşec.  TEMĂ DE LUCRU Elaboraţi o fişă de termeni în care să definiţi următoarele noţiuni: comunicare. transa. colaborare). distragere. laşitate. Postulând relaţia dublă activitate-trăire sau situaţie-stare psihică înţelegem de ce stările psihice actuale-momentane sunt în acelaşi timp reacţii-reflectări ale şi la situaţii specifice în care se află persoana. ci trebuie să se dăruiască pe deplin pe el însuşi pacientului său. ale memoriei (blocaj). 55 . acela al stărilor negative. interacţiune nonverbală. reacţiile afective în situaţii succes.Afective: dispoziţii (anxietatea). ca modalitate de optimizare a relaţiilor interumane Stările psihice sunt definite de Prof.

din însăşi capacitatea proprie a sistemului psihic de a-şi regla echilibrul sau de a-l redobândi.a. 2001):  controlul emotivităţii  controlul anxietăţii  controlul nivelului motivaţiei şi aspiraţiei  controlul şi mobilizarea capacităţilor intelectuale  controlul stresului  creşterea capacităţii de angajare voliţională maximă  mobilizare energetică  mobilizare şi acordare motorie în funcţie de specificul situaţiilor  echilibrarea.Prof. Univ. dirijat. învăţată iniţial. Prof. Epuran (2001) arată că uneori este greu de trasat graniţa între reglare şi autoreglare. neîncrederea în sine. vorbim de autoreglare. agresivitatea. 2001) Reglarea prin factori externi realizează nivelul formativ eficient şi performant al individului. optimizare şi dezvoltare a activităţii psihocomportamentale a persoanei. dar aceasta a suferit deteriorare sau dezechilibru în anumite condiţii. Când reglarea stărilor psihice se produce spontan. rigiditatea. precum şi realizarea unor deprinderi şi atitudini cu scop profilactic. fiind de regulă în situaţii grele. pasivitatea. apatia.de a se autoinstrui şi educa prin autoconducere şi autodeterminare. îngâmfarea. reglată din afară. reechilibrarea sau normalizarea stărilor psihice momentane negative cum sunt: agitaţia. precipitarea. 1. îndrumat. şi colab. dacă procesul educaţional-terapeutic-recuperator este bine orientat şi condus.. Nu sunt cuprinse în aceste definiţ ii influenţele neorientate/întâmplătoare şi care produc la individul asupra cărora acţionează reacţii spontane. hipomotivaţia etc. Reglarea şi autoreglarea psihică urmăresc să realizeze în principal (Epuran. În acest tip de reglare.realizarea unor influenţe asupra stărilor psihice momentane create de situaţiile care se nasc în cadrul relaţiei terapeut-pacient. Reglarea totală a persoanei se realizează prin mecanisme biologice şi psihologice. 56 .13. De regulă atât reglările. cât şi autoreglările. Influenţele externe de tip educaţional sau cele care urmăresc optimizarea conduitei pentru realizarea unei anumite performanţe acţionează ca reglări. M. Dr. lipsa de concentrare. ca mecanism (în acelaşi timp capacitate a individului) este dobândită. au efecte acolo unde persoana are capacitate. ca reglare autonomă. Autoreglarea. pacientul este condus. Formele reglării din punct de vedere al modului de intervenţie (după Epuran. Prin intervenţie din afară (heteronomă) Reglare psihică Autoreglarea Figura nr.. Mârza-Dănilă Doina Reglarea stărilor psihice poate fi folosită în terapie ocupaţională pentru a urmări . M. chiar limită.pe lângă obiectivele generale . Specificul reglării constă în caracterul conştient al demersului de stabilizare. pentru că el realmente are nevoie de ajutor. ş. are la bază capacitatea specifică individului uman de a se autocunoaşte şi autoaprecia şi .în raport cu un model sau normă . nervozitatea. Reglarea externă are ca suport posibilitatea îndrumării şi conducerii comportamentelor individului prin comunicare verbală şi neverbală de către kinetoterapeut. căcă însăşi autoreglarea.

O serie de criterii indică progresul obţinut: ameliorarea mobilităţii articulare.5. a vitezei de execuţie. a forţei musculare. prin menţinerea sau izgonirea unor idei inutile sau dezorganizatoare. Preluând clasificarea metodelor şi tehnicilor utilizate în pregătirea şi refacerea psihică a sportivilor (Epuran M. combativitate. inhibarea sau amânarea unor reacţii impulsive şi neadecvate scopului conştient propus. această funcţie plasează subiectul în centrul învăţării.pe plan extern. prin antrenament ideomotor (antrenament mental). dârzenie. în marea lor majoritate. Cunoaşterea de sine se îmbină cu autoaprecierea . regresive şi nefavorabile performanţei. ci reacţii la alegere. opusă unor mecanisme de apărare a eului (de exemplu: regresia..) 57 .) care sunt. prin analiza critică şi autocritică a faptelor şi gândurilor sale. prin creşterea motivaţiei de performanţă şi a nivelului de aspiraţie între limite optime. 1996). pe aprecierea exactă a condiţiilor externe. dar odată intrată în acţiune. precum şi pe posibilităţile proprii de acţionare (Epuran.pe plan intern: reeducatorul informează subiectul asupra constatărilor sale în legătură cu planul extern. M. bazându-se pe reflectarea deplin conştientă a acestor relaţii. posibilitatea proiectării viitoare a propriei personalităţi a kinetoterapeutului şi/sau pacientului şi organizarea acţiunilor de autoinstruire şi autoeducaţie. ca şi prin frânarea. limită. a posturii. gesturile realizate prea repede. prin menţinerea lucidităţii în situaţii dificile. De aici.  O funcţie de reglare. Aşadar. . 2001). raţionarea etc. curaj. în activităţile terapeutice. creştere a efortului voluntar. generatoare de concepţii şi atitudini noi. autoreglările psihocomportamentale sunt reglări de ordin superior. prin activare. am operat o serie de modificări pentru a o adapta la prezentarea mijloacelor reglării şi autoreglării psihice în relaţ ia terapeut-pacient (Tabel nr. prin montaje perceptive şi motrice. Pornind de la reperarea greşelilor şi recunoaşterea lor. Autoreglările sunt produse complexe ale relaţiei individului cu mediul. După Bonniol (1995). perseverenţă. devine propria preocupare şi activitate a individului. Această fu ncţie permite identificarea greşelilor: . substituirea. observabil: compensarea deficitului muscular prin poziţia bazinului. compensaţia.prin observarea propriilor conduite şi stări. pe baza aprecierii oportunităţii şi eficienţei activităţii propuse. este indicată sau sugerată.realizată prin comparaţie cu alţii sau cu modele ideale propuse. anxietăţii şi a atitudinilor negative. dar numai pacientul poate să identifice greşelile pe plan intern care le determină pe cele externe. deoarece presupune auto -evaluarea şi auto-reglarea.. în special asupra emo ţiilor. şi colab. a comportamentului etc. fantezia.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Baza autoreglării o constituie deci capacitatea individului de autocunoaştere . compensarea redorii în articulaţia gleno-humerală prin înclinarea trunchiului. Autoreglarea stărilor psihice se prezintă a un mecanism activ. comportamente d ăunătoare sănătăţii etc.  O funcţie de informare. orientare fermă spre scop. constructiv ş i este. deci. Autocontrolul se realizează:  în sfera afectivă.  în sfera ideativă.  în sfera motivaţională.  în sfera voluntară. proiecţia. fiind nu simple reacţii mai mult sau mai puţin adecvate la indicaţiile altora. 1. Fără îndoială că strategia autoformării este preluată din afară. o buclă de reglare are două funcţii majore din care derivă o a treia:  O funcţie de valorizare. de cunoştinţe şi deprinderi adecvate scopurilor propuse.cunoaştere de sine .

mobilizare . Metode de conştientizare a realului .toate ca mijloace de reglare heteronom ă. crt.autocomenzi . Utilizarea sa în reglarea stărilor psihice este asigurată de diferitele funcţii pe care le are limbajul. autocomanda. (1998). Tehnici de relaxare .5. ca sistem de comunicare şi de exprimare a gândirii exteriorizat prin cuvânt.focalizarea atenţiei . Mijloacele reglării şi autoreglării psihice utilizate în cadrul relaţiei terapeutpacient (adaptat după Epuran.imaginarea situaţiilor şi acţiunilor motrice .controlul stresului .controlul durerii 1.antrenament mental .sugestie Tehnici sugestive .ca mijloace de autoreglare.conştientizarea ambianţei şi a relaţiilor inter-individuale .imaginarea obiectelor . M.conştientizare corporală 3. explicaţia. ordinul.şi pluri-senzorială . lauda. sub formele următoare: convorbirea. aprecierea. Tehnici de sinteză (autoreglare) .concentrarea pe sarcină . . comanda şi numărătoarea. 1.explicaţia . Mârza-Dănilă Doina Tabel nr. Este motorul discursului în general.stabilire de obiective .autoevaluarea Tehnici imaginative Tehnici 4.imaginarea pentru desensibilizare . Cuvântul.meloterapie conştientizare perceptivă mono.restructurarea conduitelor Tehnici de psihoigienă .aprobarea-dezaprobarea 1.formule autosugestive Tehnici de programare lingvistică . 58 . suportul şi mijlocul cunoaşterii. domeniu/mecanism/adresabilitate . convingerea.. explicaţia logică.repetarea în reprezentare . V.convingerea .povestirea Metode pedagogice . Dr.analitică 2.vorbirea pentru sine .gândire pozitivă ideative . autoaprecierea. cu un deosebit potenţial euristic.conversaţia . Cuvântul .antrenament autogen .comportament motor vizualizat . indicaţ ia.controlul anxietăţii 5. Univ.autosugestie . rugămintea. recomandarea. afirmă că explicaţia este izvorul nesecat al comunicării umane. antrenamentul mental . Diferitele situaţii în care se află pacientul determină utilizarea variată a cuvântului. 1996) Mijlocul Apartenenţa la Metoda. corectarea . dojana. tehnica Nr. Explicaţia Dospinescu.Prof.

adică prelucră rii discursive. fiecare dintre faze este rezultatul unei activităţi interactive. Explicaţia educaţională este centrată pe subiect. ci în egală măsură să elimine ambiguitatea mesajului. 1998). sau autodeclanşată atunci când locutorul.Jefferson. şi colab. Elisabeth Gülich (1990) se ocupă de ceea ce ea numeşte secvenţe conversaţionale explicative.nucleul explicativ. deoarece obiectele cunoaşterii trebuie supuse transformării. F. iar cea educaţională este una pentru subiect. Impactul a ceea ce se comunică este sensibil sporit de actul discursiv al repetării.. a unei recomandări sau a unei explicaţii este un fenomen generat de condiţiile înseşi ale comunicării.sau autodeclanşată. o complicitate cu enunţiatarul. Scopul comunicării fiind transmiterea eficientă a mesajelor. Sugestia are dublu aspect: de determinare a unor atitudini şi acţiuni şi de luptă împotriva diferitelor influenţe sugestive nefavorabile care provin din exterior şi care perturbă activitatea individului. pe terenul "palpabilului". Exemplificarea funcţionează ca argument. astfel încât să poată fi înţelese.. dar întotdeauna importante pentru înţelegerea şi asumarea unui obiect. V. şi Bui-Xuan. ea acţionează în direcţia netezirii. evaluând (feed-back) competenţa semio-cognitivă presupune că interlocutorul nu cunoaşte sau nu înţelege ceva. să o solicite. care poate fi mai puţin riguroasă. apoi derulată prin acordul partenerilor (procesul în sine al explicării fiind susţinut de cooperarea dintre parteneri. al cunoaşterii împărtăşite (Dospinescu.. 3 .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) C. 2001). G. dar în acelaşi timp mult mai frapantă imaginativ pentru a impune aten ţiei. Ea se prezintă ca o proprietate a cuvântului de a provoca o anumită reacţie sau conduită celui căruia i se adresează. Secvenţa explicativă este declanşată. 1972) se derulează în trei faze: 1constituirea obiectului de explicat. Secvenţa explicativă (sau secvenţa laterală . de a introduce o idee sau a inspira ceva unei persoane. provocată (heterosugestie) şi reflectată (autosugestie). discursul explicativ-educaţional alege acele proceduri discursive care îi permit să obţină înţelegerea şi. neintenţionată. a unei idei. Secvenţa explicativă poate fi etero-declanşată atunci când interlocutorul (elevul) se vede constrâns. M. În reglarea stărilor psihice se utilizează sugestia directă (Epuran. Sălăvăstru (1995) face o prezentare în paralel a explicaţiei ştiinţifice şi a celei educaţionale. Chevallard (citat de Gatto. Exemplificarea şi ilustrarea Exemplificarea este o punere în scenă a generalului sub forma particularului. Poate fi spontană. Explicaţia ştiinţifică este una pentru domeniu. prin aceasta. Explicarea unui cuvânt sau a unui lucru. Participanţii la construirea secvenţei explicative reformulează. adică a necesităţii existenţei unor diferite etape care să jaloneze transformarea cunoaşterii savante (a terapeutului). în cunoaştere de învăţat (de transmis la pacient). se soldează cu acte de reformulare. discrete sau adeseori frapante. 2 . pentru a putea înţelege şi continua conversaţ ia. fiind centrată deci pe enunţiatar (pacientul). sprijinirii procesului de înţelegere a obiectului. fenomen sau a unei situaţii. de precizare sau nuanţare a unui cuvânt sau a unei expresii. Analogia Constituie un alt tip de argument care contribuie la ameliorarea comunicării. sensul cuvintelor) şi este închis tot prin acordul lor. care î şi propune printre altele nu numai să facă cunoştinţele cât mai u şor asimilabile. adeziunea destinatarului. Această centrare pe subiect este absolut necesară. care construiesc progresiv.ratificarea. este de la sine înţeles că repetarea unui concept. că este etero. Mecanismul fundamental al procedurii analogice vizează punerea în relaţie a unui obiect sau a unui fapt problematic cu altul mai bine cunoscut. adaptată întotdeauna nivelului semiocognitiv al acestuia. recurgând la diferite metode sau procedee de explicitare. 59 . Alături de exemplificare este amintită ilustrarea. Sugestia şi autosugestia Sugestia este acţiunea de a insinua. prin tatonări şi aproximări succesive. 1996) a pus problema transpoziţiei. un mod de a stabili o conivenţă. facilitând transmiterea cunoştinţelor prin suscitarea unor efecte de sens. Repetiţia se poate realiza prin simplificare sau amplificare. are o forţă persuasivă deosebită.

Sub raport psihopedagogic. I. Dafinoiu (2000) afirmă că analiza dimensiunilor complexe ale sugestiei pare a fi posibilă şi utilă. alături de cele reflexe şi raţionale. Ea ne ia pe nepregătite şi creează. oamenii ajung să accepte mesaje communicate în timpul chestionării. omul se caracterizează printr-o mare capacitate de autoreglare. Această componentă a conştiinţei individuale poate fi caracterizată ca integrarea socială-activă a persoanei prin desăvârşirea mecanismelor de cunoaştere. lumea relaţiilor şi a valorilor). Bolnavul va cunoaşte o perioadă de regresie şi demisie .exerciţii de relaxare musculară.. Pentru realizarea cunoaşterii conştiente. Cele mai importante componente ale acesteia sunt (Epuran. Conştientizarea înseamnă înţelegerea realităţii. Dezvoltată la nivelul optimal de integralitate. 3.exerciţii de control al bătăilor inimii . Univ. încrederea interpersonală şi expectanţele pozitive.care îi va creşte sensibiliatea la sugestie. c. au un potenţial sugestiv deosebit. I. concomitent cu obţinerea senzaţiei de greutate Tehnicile de relaxare care pot fi folosite şi în Terapia ocupaţională sunt Relaxarea analitică (Jacobson) (Anexa nr.. lărgire şi adâncime. fără încredere nu numai că relaţia nu poate fi bună. o stare de slăbiciune. aproape imposibilă . lumea persoanelor. lumea externă trebuie neapărat raportată la propria persoană. existenţa a trei precondiţii necesare apariţiei sugestiei interogative: incertitudinea. Mecanismele sugestive. evaluare. El arată că boala bate la uşa noastră fără să ne prevină. a scopului activităţii (Epuran. dublate de mecanisme de programare şi activare a conduitelor spre scopuri anticipate. Sunt tehnici de relaxare analitice sau sintetice. 2001): a. bazată pe mecanisme fine de prelucrare a informaţiilor din mediul extern şi din cel intern. conştientă. Dupont. 2. 2000). se consemnează: . Cunoaşterea de sine constă în dialogul cu sine pe care-l angajează persoana pe baza cunoaşterii propriei fiinţe din punct de vedere al lumii interne somatice. poate fi involuntară sau voluntară. Mârza-Dănilă Doina Autosugestia ca formă reflectată a sugestiei.Prof. 2001).exerciţii de respiraţie efectuate într-o succesiune şi dozare riguroasă . Metode de conştientizare Ca fiinţă raţională. Expectanţele pozitive sau negative asociate rolului de bolnav. angoasă şi incertitudine. citaţi de Dafinoiu.exerciţii de control al temperaturii corpului . dar şi vindecarea bolii devine foarte aleatorie. Toate aceste precondiţii sunt întrunite în relaţia medic-bolnav şi sunt foarte evidente. Modelul teoretic propus postulează. al lumii interne funcţionale şi al lumii trăirilor subiective. Loukakis (R. Dr. În legătură cu comunicarea. în primul rând. 60 . conştientizarea îşi propune realizarea acelor convingeri personale prin care individul îşi armonizează atitudinile cu cerinţele sociale. 10) şi Antrenamentul autogen (Schultz) (Anexa nr. La nivelul relaţiei terapeut-pacient medicina se personalizează. b. Din conţinutul lor. Reglarea operaţională. având ca rezultate modificarea ră spunsului comportamental ulterior. M. iar persoana la lumea externă. adecvare. 1981) spune: Relaţia terapeutpacient se bazează pe încrederea pe care bolnavul o acordă terapeutului său. O dimensiune importantă a sugestiei şi sugestibilităţii este sugestibilitatea interogativă (Gudjonsson şi Clark. M. se constituie într-o necesară strategie a cunoaşterii şi acţiunii. definită ca măsura în care. a conţinutului reflectării. 11). printre altele. Constă în orientarea electivă a gândurilor şi în menţinerea concentrată a lor asupra fenomenului sau procesului propus. şi colab. şi colab.. Raportarea la lumea externă (lumea materială a lucrurilor. toate având ca factor comun efectele favorabile fiziologice sau psihologice ale relaxării musculare. mai ales în cadrul relaţiei terapeut-pacient. somatice sau psihosomatice. Dr. în cadrul unei relaţii sociale strânse. Tehnicile de relaxare. Con ştientizarea sau acţiunea de a deveni conştient şi a-l face şi pe altul să fie conştient este un demers de mare însemnătate educaţională şi care utilizează întregul complex de determinanţi ai conştiinţei. conştiinţa de sine poate fi considerată cheia de boltă a edificiului personalităţii creatoare a persoanei.

sugestiei. pot fi folosite în paralel cu tehnicile psihosomatice. pe obiect concret. Tehnica autosugestiei poate fi utilizată în antrenamentul psihoton pentru reglarea generală afectivă şi pentru creşterea capacităţii de concentrare. Metodele convingerii.  TEMĂ DE LUCRU Elaboraţi o fişă de termeni în care să definiţi următoarele noţiuni: stări psihice.toate cu efect foarte evident asupra conştientizării şi influenţării stării fiziologice). autoreglare. cu posibilitatea menţinerii la nivel înalt a efortului de execuţie (curaj. după scopuri stabilite logic. după priorităţi selectate raţional. conativ şi axiologic. controlul frecvenţei cardiace.Reglarea afectivă cuprinde două niveluri: reglarea emoţiilor şi reglarea sentimentelor. În terapia ocupaţională se pot utiliza:  exerciţii de concentrare  imaginarea situaţiilor neobişnuite. dârzenie). 61 . Tehnici ideative. predictiv. psihiprofilactic şi psihoterapeutic. imaginat sau pe idee. neobişnuite conduce cu timpul la scăderea însemnătăţii relative a acestor situaţii şi la eliberarea pacientului de un gând dominant şi incomod care îi scade capacitatea de concentrare şi de luptă.Reglarea cognitivă priveşte atât aspectele de priză de informaţii. Aspectul esenţial îl constituie sistemul atitudinal care orientează şi susţine latura opera ţională a conduitelor. Esenţa ei o constituie formarea şi condiţionarea de reacţii şi atitudini eficiente. precum şi necesitatea învăţării tehnicilor de rezolvare a problemelor atât algoritmic (după reguli. cu maximum de eficacitate dabândită prin învăţare şi supraînvăţare.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) decizie şi conduită adaptativă. creator. cât şi asupra sferei psiho-afective (anxietate. scheme). afectiv. autosugestiei şi altele. cât şi pe cele de prelucrare logică a acestora. aspiraţii. 4. Sunt tehnici cu caracter psihologic. . tendinţe. Se foloseşte mai ales sub forma antrenamentului psihoton.Reglarea conativă se referă la ansamblul organizării şi conducerii actelor voluntare.Reglarea motivaţional-atitudinală cuprinde sistemul complex de orientări. Foarte important este să formăm terapeuţilor şi pacienţilor sisteme concrete atitudinale pentru asigurarea unor niveluri optime ale aspiraţiei şi expectanţei pe baza funcţionării realismului autoaprecierii. precum şi atitudinile de tip cognitiv. stresante (desensibilizare) Exerciţiile de concentrare se desfăşoară după o metodologie specială. . Imaginarea sau antetrăirea situaţiilor critice neplăcute. perseverenţă. controlul respiraţiei. având efecte reglatorii atât asupra sferei somatice (tensiunea şi relaxarea musculară. reglare heteronomă. controlul temperaturii . emotivitate). cât şi euristic. Importante sunt reglările de tip anticipativ.Reglarea psihosomatică se foloseşte pentru cei care suferă dificultăţi de adaptare. . . .

. sexul şi poziţia socială a indivizilor b. atitudini de neutralitate afectivă 62 . Din punct de vedere al psihologiei medicale. un sistem regresiv. starea de sănătate şi dispoziţia de moment e. relaţii intergrupale 2. vârsta. Principalele dimensiuni ale stilului interpersonal sunt: a. respectat şi iubit 9. o sinteză a tuturor senzaţiilor bolnavului. trăsăturile temperamental-caracteriale c. cunoştinţe psihologice şi asupra comportamentului uman d. este un sistem de interpretare ce patronează relaţiile individului cu lumea d. dimensiuni de ordin motivaţional şi axiologic 3. personalitatea fiecărui individ din grup 4. atitudinile faţă de partener c. trecute prin filtrul psihicului său 8. Termenul de personalitate interpersonală desemnează: a. personalitatea individului aşa cum este ea văzută de toţi membrii grupului b. După Jodelet. structura eu-lui şi a imaginii de sine d. relaţii simetrice c. boala este: a. terapeutul trebuie să aibă următoarele calităţi: a. Univ. Dr. nu angajează apartenenţa socială a indivizilor e. este o formă falsă de percepere a realităţii c. Stilul relaţional interpersonal depinde de: a.Prof. este o formă de cunoaştere elaborată social şi împărtăşită b. dimensiunea spaţială b. Pentru analiza ştiinţifică a relaţiilor interpersonale se iau în considerare următoarele dimensiuni: a. atitudini altruiste f. clasifică relaţiile interindividuale în: a. în care apare o stare de alertă şi hipersensibilitate b. constanţa 7. relaţii instabile d. Pentru a asigura o relaţie corectă şi eficientă. relaţii durabile b. În relaţia terapeut-pacient. un complex de manifestări legate doar de organicitate c. atitudini de respingere c. terapeutul poate adopta următoarele tipuri de atitudini: a. comportamentele înnăscute d. După gradul de implicare în relaţie. modul de implicare în relaţie e. relaţii convenţionale e. atitudini de competenţă b. Tucicov-Bogdan A. orientează şi organizează conduitele şi comunicările sociale 5. caracteristicile principalelor grupuri de apartenenţă 6. reprezentarea socială are următoarele caracteristici: a. dimensiunea funcţională d. pregătire teoretică şi practică de înalt nivel b. Mârza-Dănilă Doina  EVALUARE 1. putere de înţelegere a bolnavului c. autoritate e. capacitatea de a se face înţeles. dimensiunea categorială c. aptitudinile individuale b. atitudini neconformiste d. atitudini tehnice e.

funcţia persuasivă g. comunicare univocă c. transmiterea. comunicarea interpersonală se clasifică în: a. funcţia cognitivă b. funcţia reglatorie h. de a spune pur şi simplu ceva b. să fie complete şi specifice d. de a fi înţeleşi d. mesajul d. comunicare verbală b. acuitatea auditivă 11. funcţia comunicativă d. receptorul f. să fie directe b. comunicare de influenţă d. emiţătorul b. aşteptând un răspuns 12. coordonatoare b. de a provoca o reacţie 14. funcţia ludică c. a unor mesaje. creatoare c. canalul e. să prezinte interes maxim c. de a fi recepţionaţi c. comunicare biunivocă e. să fie consistente 15. funcţia expresivă e. comunicare paraverbală f.): a. să fie stimulative e. Principalele scopuri urmărite prin comunicare sunt (după Stanton N. În perspectiva interacţionistă. Printre regulile de emitere eficientă a mesajelor se numără: a. Elementele componente ale comunicării sunt: a. un mijloc prin care o persoană transmite un mesaj alteia. funcţia metalingvistică f. comunicare multivocă 16. funcţia fatică i. vorbirea articulată c. Comunicarea interumană este: a. funcţia axiologic-existenţială 63 . Funcţiile psihosociale complementare ale limbajului ca instrument de comunicare sunt: a. După modul de implicare activă a interlocutorilor în actul de comunicare. de structurare a interacţiunii 13. de atracţie sau respingere e. indiferent sub ce formă. în cadrul comunicării limbajul are următoarele funcţii: a. transferul informaţiilor şi înţelesului acestora de la o persoană la alta b.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 10. de reglementare a acţiunii d. fără o ţintă anume c.

informaţii spontane e. informaţii cognitive b. încurajarea celorlalţi b. Teritorialitatea personală se referă la următoarele zone ale spaţiului personal: a. Categoriile de comportamente conversaţionale sunt: a. comportamente inadecvate b. comportamente intermediare 18. comportamente de diversiune 20. ameliorarea relaţiilor d. expresia feţei c. aspectele nonverbale ale vorbirii 21. Univ. comportamente de evaluare 19. În cadrul comunicării nonverbale. bogăţia vocabularului e. informaţii aleatoare c. comportamente de decizie c. distanţa socială f.Prof. distanţa de comunicare e. interacţiunea se defineşte ca: a. comportamente de decizie b. comportamente nondirective e. comportamente de suport e. mişcările corpului f. informaţii indiciale d. distanţa interlocutorului c. comportamente de suport d. când sunt unii în prezenţa celorlalţi b. legăturile care se stabilesc între indivizi în scopul realizării unor sarcini comune 24. distanţa publică 23. comportamente nete c. comportamente de interpretare e. mişcarea genelor b. distanţa intimă b. Comportamentele conversaţionale directive sunt: a. În cadrul interacţiunii comunicaţionale se schimbă următoarele tipuri de informaţii: a. comportamente directive b. printre indicii nonverbali se numără: a. comportamente aberante d. o mai bună înţelegere a celorlalţi 22. obţinerea unui răspuns adecvat e. distanţa personală d. În cadrul comunicării. influenţele reciproce pe care partenerii le exercită prin acţiunile lor. poziţia corpului d. Mârza-Dănilă Doina 17. comportamente de anchetă c. Dr. câştigarea respectului c. informaţii injonctive sau conative 64 . Ascultarea atentă are următoarele efecte benefice: a. Comportamentele conversaţionale intermediare sunt: a. comportamente instabile d.

Atitudinile de bază care pot fi adoptate în cadrul unei conversaţii. Competenţa comunicaţională se referă la: a. ca subiect unic şi complex 33. neîncrederea pacientului e. un mod util şi plăcut de petrecere a timpului c. să se accentueze importanţa recomandărilor şi indicaţiilor terapeutice 32. să se dea informaţii concrete. de către o sursă influentă. schimb reciproc de mesaje d. se bazează pe cunoaşterea regulilor comunicaţionale d. Terapia centrată pe cleint semnifică: a. Printre regulile pentru îmbunătăţirea comunicării terapeut-pacient se numără: a. atitudini de sprijin b. bunul plac şi preferinţele actuale c. calitatea aparaturii folosită în comunicaţii b. pentru a comunica eficient cu ceilalţi c. cond iţii interne 29. activitate de organizare şi prezentare a diverse mesaje.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 25. prin intermendiul comunicării eficiente b. proces de schimbare a atitudinilor 28. precise. dorinţa terapeutului de a informa pacientul c. relaţie între subiecţi b. acţiune de informare şi formare bilaterală 26. în mod detaliat d. competenţa de care au nevoie cei care participă la o interacţiune verbală. Ca formă de interacţiune. să se folosească propoziţii scurte şi clare b. focalizarea pe pacient. condiţiile externe situaţionale b. dificultăţi de înţelegere şi memorare 65 . permiţând alegerea unor comportamente sunt: a. atitudinea profesională necorespunzătoare a terapeutului b. este unidirecţională b. atitudini de impunere c. să se comunice pacienţilor numai ceea ce ei pot înţelege c. atitudini de înţelegere 27. luarea în considerare a dimensiunilor pacientului c. comunicarea este: a. se bazează pe adecvarea comportamentului comunicaţional la contextul în care se desfăşoară c. atitudini evaluative f. atitudini de intenţie didactică d. gradul în care oamenii ţin seama de caracteristicile celor cărora li se adresează şi formulează mesajele în aşa fel încât să fie înţeleşi 30. Competenţa comunicaţională are următoarele caracteristici: a. Printre cauzele insuficientei comunicări între terapeut şi pacient se numără: a. respectarea opiniei pacientului d. Schimbarea atitudinii depinde de: a. Persuasiunea este: a. dorinţa terapeutului de a menţine controlul asupra pacientului d. atitudini de solicitare e. are o dimensiune nonrelaţională 31. respectarea dorinţelor pacientului b.

întrucât contactele de acest gen rezultă întotdeauna din exerciţiul mai multor roluri. suferinţa subiectivă. impunerea b. de apropiere ca atare a indivizilor între ei. mai ales. controlul şi mobilizarea capacităţilor fizice şi intelectuale e. tehnici proprioceptive g. faţă de activitatea pe care el o desfăşoară. realizată de bolnav. Este deosebit de important ca individul să conştientizeze relaţiile interpersonale. 3) o dimensiune de ordin normativ şi axiologic. realizarea unor deprinderi şi atitudini cu scop profilactic 35. de maximă manifestare. pentru analiza ştiinţifică a relaţiilor interpersonale se impune luarea în considerare a următoarelor dimensiuni: 1) o dimensiune spaţială.Prof. metode de conştientizare a realului f. controlul anxietăţii d. în principal: a. Pentru realizarea plenară a personalităţii prezenţa ca atare a unor sisteme de interrelaţii nu este suficientă. Mârza-Dănilă Doina 34. tehnici de evaluare d. Dr. să şi le aprecieze la justa lor valoare şi în perspectiva scopurilor sociale.în fond . începând de la un minimum de interacţiune reciprocă a indivizilor. tehnici ideative Rezumat Psihologia socială demonstrează că toate relaţiile interpersonale comportă un larg registru de desfăşurare. obţinerea controlului asupra celuilalt b. obţinerea unor câştiguri băneşti b. inclusiv deci asupra formării personalităţii. pe care le 66 . cuvântul c. creşterea numărului de clienţi c. prima care preocupă pe bolnav. ceea ce face ca aceasta să aibă felurite expresii. Din acest punct de vedere. Univ. în aşa fel încât să fie posibilă interacţiunea directă reciprocă şi să se poată forma relaţia interpersonală. Reglarea şi autoreglarea psihică urmăreşte să realizeze. a tuturor senzaţ iilor sale. care are în vedere rangul persoanelor intrate în relaţie. dar şi manifestări funcţionale. până la un grad superior. Printre mijloacele de reglare şi autoreglare psihică utilizate în cadrul relaţiei terapeutpacient. Analizând boala şi problemele sale psihologice. se numără: a. se poate aminti aici ipoteza lui Didier Anzieu (1966) şi anume aceea că relaţiile interpersonale îşi manifestă influenţa asupra tuturor formelor dezvoltării psihice a copilului. tehnici de relaxare e. controlul emotivităţii c. Reglarea stărilor psihice poate fi folosită în Terapia ocupaţională pentru a urmări: a. crearea unor dezechilibre 36. 2) o dimensiune funcţională. psihologia medicală consideră că în determinarea bolii participă elemente foarte variate. Cercetările de psihologie socială atestă faptul că. controlul stresului f. care .generează reţeaua relaţiilor respective. Găsim astfel în cadrul bolii atât manifestări legate direct de organicitate. realizarea unor influenţe asupra stărilor psihice create de situaţiile din cadrul relaţiei terapeut-pacient d. boala poate fi considerată ca o sinteză. În acest fel. biochimice şi. precum şi stilul în care ele se realizează. săşi formeze pe cât posibil o imagine cât mai clară asupra lor. de mare însemnătate fiind şi prezumţia cât mai adecvată asupra relaţiilor celorlalţi faţă de propria sa persoană. faţă de intenţ iile sale.

expresii faciale. În orice act de comunicare. şi Zanc. pe care o completează şi o u şurează. LéviStrauss. Este absolut necesară stabilirea unui climat de încredere reciprocă. recepţionării. N. Este vorba despre comunicarea în sens larg şi ea se articulează pe schimburile intenţionale. centrându-se pe trăirile sale psihice şi fizice. contrazice. insistenţă sau dojană o anumită poziţie mentală sau a câ ştiga. Verbul a persuada este definit ca acţiune de a induce prin argumentare. Deşi termenul de persuasiune se centrează pe argumentare şi este... În procesele de comunicare în care sunt angajaţi. ca atare. Noi căutăm în mod constant informaţii asupra celorlalţi şi suntem în imposibilitatea de a o face. totul este sursă de informaţii şi interacţiune. C. persuasiunea. După opinia lui Stanton. Pentru om. şi Zanc. personalitatea lui structurându-se într-un spaţiu de comunicare care îi este propriu (Lupu. Limbajul verbal mijloceşte schimbul de semnificaţii în societate. reprezintă o reflectare fidelă a procesului fizio-patologic.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) trece prin filtrul psihicului său şi care. cât şi societatea pe toate treptele dezvoltării lor. repeta sau chiar substitui limbajul verbal. Prezenţa ei caracterizează atât individul.. face parte din viaţa noastră. citat de Ion B.în funcţie de evoluţie . procesul transmiterii. persistă întotdeauna cel puţin două niveluri distincte. Nu putem să nu comunicăm! Nu putem să ne sustragem comunicării!. Aceste mijloace sau indici non-verbali ai comunicării. din acest motiv. contact vizual. fiind alături de schimburile economice şi parentale sistemul de semnifica ţie prin excelenţă (Lévi-Strauss. proximitate şi îmbrăcăminte. pentru a determina apariţia efectului terapeutic.C. făcând apel la raţiunea sau la sentimentele cuiva . I. Mijloacele non-verbale ce secondează comunicarea verbală au un registru bogat de manifestări.. cum afirmă C. completa. dar îngemănate. citat de Lupu. în sensul cel mai general. În relaţia terapeutică. atingere. sunt grupate de N. de foarte multe ori. 1997): . Conştiinţa bolii este elementul care domină disproporţional asupra substratului real organo-lezional. rezistenţa la boală depinzând întotdeauna de imaginea pe care bolnavul şi-o face faţă de boala sa. I. principalul mijloc de socializare îl reprezintă comunicarea. (1995). prin intermediul procesului de comunicare se urmăresc întotdeauna patru scopuri principale:  să fim recepţionaţi (auziţi sau citiţi)  să fim înţeleşi  să fim acceptaţi  să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine) Tot ceea ce este scris sau este spus este inclus în comunicarea verbală (La Monica.. în care fiecare dintre părţi poate acţiona . Viaţa de zi cu zi ne implică pe toţi într-un proces de schimbare a atitudinilor. Aceasta este concluzia la care au ajuns autorităţile în cercetarea din domeniul comunicării. 67 . de o relaţie creatoare. chiar şi în cel mai banal. ca proces de schimbare a atitudinilor. deşi se serveşte mault mai puţin de limbaj. oamenii urmăresc atingerea unor scopuri. adaptându-se lui în permanenţă. 1978). P. stocării. a învinge.funcţia indicativă (descriptivă) . 1999). prelucrării şi utilizării informaţiilor. gesturi. Hayes şi S. În lumea în care trăiesc oamenii.funcţia injunctivă (de influenţare) În consecinţă nu putem să nu-i influenţăm pe cei cu care comunicăm. 1999). Orrel (1997) în opt tipuri : paralimbaj. I. să-l însoţească şi să-l supravegheze în permanenţă. servind la două funcţii diferite ale comunicării (Watzlawick. între sistemele fundamentale de schimb social. postură. I. Ele formează adevărate limbaje care pot accentua.astfel:  Face primul pas când simte că celălalt este pregătit  Acţionează şi reacţionează  Supraveghează şi dirijează relaţia în diverse direcţii Comunicarea reprezintă. fiind o paradigmă a tuturor celorlalte forme de comunicare umană. de puterea pe care crede că o are pentru a înfrunta boala şi de încrederea în terapeut. El se înscrie. se poate considera că terapeutul este stăpânul teritoriului său şi atunci el îşi va dirija pacientul. sau se poate considera că pacientul este stăpân pe teritoriul său şi atunci terapeutul va trebui să-l urmeze. pe comunicarea în sens propriu.

ADRIAN MARLENE. DERAVENCO. GLASSOW RUTH B.C.A. Medicală BALINT. Cristea (f. şi MIGNOT. (1999). (1992). Comunicarea.C. producând mesajul care este înţeles în sensul în care se inten ţionează să fie înţeles. (1999). A. Pro Transilvania 9. CH. (1984). (1982). Stresul în sănătate şi boală. Dacia 13. DRĂGAN.. Harper&Row Publishers 11.Prof. Oricum. (1998). P.A. Glenview. de asemenea. 68 . son malade et la maladie. (1984) pentru competenţa de care au nevoie cei ce participă la o interacţiune verbală. (1962). DELAY. Comunicarea. X. o interpretare mai largă a acestuia include şi alte forme de influenţă socială. Tratat de psihologie socială. CUCU. Masson. (1999) foloseşte termenul de competenţă comunicaţională şi o defineşte ca fiind gradul în care oamenii ţin seama de caracteristicile celor cărora li se adresează. şi NICOLA. (1973). Psihologie medicală. DUMITRIU. (1988). Marcus. Kinesiology. J. COOPER JOHN M. (1988). J. 5. J. Edit. Paris 12. Competenţa comunicaţională are următoarele caracteristici:  adecvarea comportamentului comunicaţional la contextul în care se desfăşoară  cunoaşterea regulilor comunicaţionale şi formarea abilităţilor de implementare  dimensiune relaţională În analiza procesului de comunicare interpersonală. Payot. Aceste trei dialoguri funcţionează întotdeauna împreună. A. BĂBAN. de asemenea. În comunicarea terapeut-pacient au loc trei dialoguri suprapuse (Lacoste. Ştiinţifică 14. M. În Revista de psihologie nr. Tipomur 15. Al I. ceea ce caracterizează orice formă de persuasiune este modificarea atitudinii unui individ într-un context în care acesta îşi păstrează. Bucureşti. Bucureşti. Comunicare şi învăţare. Louis.C. GH.. Diferenţe interindividuale. psihosociali.) arată că trebuie avute în vedere mai multe categorii de factori aflaţi în interdependenţă: factori psihoindividuali. M. pentru a comunica reuşit cu ceilalţi. 2000):  un schimb de cuvinte în proporţie inegală: verbalul. Edit. şi Mignot. Ch. implicitul. situaţional-circumstanţiali şi socioculturali. Edit. (2000). recompensare şi jucare de rol. Cercetarea psihopedagogică. inconştientul. afectivitatea: psihismul şi. Cuza BIRCH. terapeutul având posibiliatea de a alege preferenţ ial unul dintre ele.. 2. I. Edit.. Bibliografie ATHANASIU. 3. 4 8. I. Abrégé de psychologie. Bucureşti. CARSON. Bucureşti. D. Edit. A. Psihologia naivă şi cercetarea ştiinţifică a personalităţii.N. I. P.a. I. Edit. Univ. presupunerile. 2000). (1966). Tehnică COLEMAN. R. S. Competenţă de comunicare este termenul folosit de Hymes D. pronunţat.V. 1. Didactică şi Pedagogică R. De la teorie la practică. Edit. Iaşi. limbajul obişnuit şi non-verbalul  un dialog medical între simptome şi tratamente: medicalul. Human Communication: The Basic Course. New York. şi PICHOT. (f. C. şi HAYWARD. precum cele bazate pe stimulare. Elemente de psihologie medicală. J. Paris BAYLON. Univ. London 6. CRISTEA.. Scott Foresman Comp. (1980). limbajul medical  un dialog subteran unde se întâlnesc psihismele. Dr. (1995). competenţa medicului şi. Litera 10. Cluj-Napoca. I. Bucureşti.). Abnormal Psychology and Modern Life... Mosby Company 7. Edit. BUTCHER. A. DE VITO. ANGHEL. DINU. infra-verbalul. 4. Le médicin. S. X. COSMOVICI. Illinois. Mârza-Dănilă Doina analizat ca relaţie de comunicare. citat de Baylon. sau crede că-şi păstrează o anumită libertate (Dafinoiu. Bucureşti. Edit.a. ceea ce nu este spus. St.

SILLAMY. R. Edit. Polirom 31. Oxford UNESCO and Pergamon Press 24. Bucureşti. D. HOLDEVICI. POTKAY. (1979). P. D. PITARIU. London. Psihologia sportului de performanţă.B. Manual de psihologie generală. B. All 32. Aspecte contemporane. şi colab. I. şi TONIŢA. (1997). Neculau. (1996). (1994). Traité de psychologie médicale. Stresul psihic şi bolile interne. şi colab.O. INGRAM. (1994).B. D. I. Bucureşti 22. MOŢET. Edit. (1980). Psihologie medicală şi asistenţă socială. P. SHIMANOFF. H. Fest 18. RĂŞCANU. Bucureşti 19. London. L. Psihologie socială. Edit. ALL 23. F. Edit. Bucureşti. şi ALLEN. Univers enciclopedic.. KOLB. Bacău 30. I. M. Ştiinţă şi viaţă. (1972). Competenţa didactică.) (1996). EXE srl. Măsurarea performanţelor profesionale. în Volumul Actualităţi şi perspective în educaţie fizică. Bucureşti. editat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 28. Iaşi. Saunders Company 20. A. Paris 69 . (1984). Edit. Bucureşti 39. Metodologia cercetării activităţilor corporale. Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice ale sportivilor. Brook/Cole Publishing Company. D. Editura Semne. Masson. L.). CH.D. M. N. (coord) (1997). MOŢET. I. Monterey California 34. MÂRZA. Communication Rules: Theory and Research. Curs pentru Studii aprofundate. (1986). POPESCU-NEVEANU. (1998). (1996). Psihologia sportului de performanţă. (1973). Bucureşti. SIVADON. (coord. Edit. Politică 37. W. Research and Application . (coord. IACOB.R. Înd rumător terminologic pentru studenţii secţiilor de Kinetoterapie. (1996). All 27. (1999). Enciclopedia de kinetoterapie. Edit. sport şi kinetoterapie. EPURAN.B. Textbook of Psychology. Bucureşti. Cercetarea comunicării astăzi: În Psihologie socială. NECULAU. Edit. vol. SELYE. Bucureşti. EPURAN. Sage Publication 38. Bucureşti. RADU. Bucureşti 29. Philadelphia. IAMANDESCU. Managementul resurselor umane. Polirom 21. HEBB.. (1973). Curriculum integration and lifelong. Dicţionar de psihologie Larousse. Edit. S.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 16. (1996). INF Omedia. Cluj-Napoca. Teorie şi practică. Saunders 25. MARCUS. Edit. Bucureşti. Modern clinical psychiatry. Societatea Ştiinţă şi Tehnică 36. Dicţionar de psihologie.P. EPURAN. A. Manual de psihologie medicală. (2001). H. Albatros 33. IAMANDESCU. (1978). Antet 26. Edit. (1993). 35. J. Psihologie socială. (1992).B. S. (2009). LIEURY. I. Iaşi. Edit. Bucureşti. A. Personality: Theorie. (1995). Editura Fest 17. Reglarea comportamentului kinetoterapeutului în funcţie de caracterul psihologic al diverselor tipuri de pacienţi traumatizaţi. Aspecte contemporane. M. Bucureşti.

Dr. Univ.Prof. Mârza-Dănilă Doina 70 .

mai ales dacă informaţiile sale despre cazuri similare îi sugerează astfel de posibilităţi. pe lângă cele de ordin general. atât în legătură cu natura bolii (de exemplu un infarct miocardic înseamnă altceva decât un ulcer). de asemenea în caz de îmbolnăvire gravă. la omul bolnav. derivate din situaţia de bolnav. proprie 71 . cel puţin o inserţie la nivel de grup până atunci satisfăcătoare sau chiar ideală. dar şi situaţia concretă existenţială a individului în momentul declanşării bolii. există o tendinţă naturală. ca şi de momentul în care survine îmbolnăvirea. chiar benigne într-un moment important pentru persoana respectivă. Stresurile psihice generate de situaţia de bolnav sunt numeroase şi variate.să se adâncească şi să-l facă pe bolnav să-şi modifice. dacă nu statutul şi rolul său. Consideraţii generale Boala reprezintă.creează la orice individ premizele unor stresuri psihice majore şi de lungă durată. sau trăirea ei directă. mergând până la pierderea sa.în anumite situaţii (greu previzibile.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Capitolul 2. ca de exemplu. desfăşurarea şi consecinţele bolii şi disconfort psihic şi somatic reprezentate de un cortegiu de suferinţe fizice şi psihice inerente.care îi condiţionează o adaptare normală la exigenţele mediului. studenţii vor putea să:  recunoască variantele de acceptare. Conştiinţa bolii. Omul devenit bolnav îşi pierde unul dintre atributele sale fundamentale . Boala generează stres psihic prin două mari grupe de agenţi stresanţi: situaţie existenţială de impas creată prin apariţia. conştient de boala sa  înţeleagă boala ca o situaţie de impas existenţ ial. şi este sinonim cu o stare de confort psihic şi somatic. Obiective operaţionale După ce va studia această unitate de curs. trăită de individ până la apariţia ei. În acelaşi timp. mai putând să existe şi unele extrem de specifice. odată cu perceperea apariţiei bolii (în cazul în care aceasta este de durată sau se exprimă cu brutalitate la nivelul subiectivităţii individului). cât şi cu coordonatele psihice ale bolnavului. apariţia unei afecţ iuni. generatoare de stres suplimentar 2. mai ales la începutul bolii) . În câmpul vieţii sale socio-profesionale şi familiale apar. inclusiv cele autoimpuse. în afara conţinutului său psihosomatic în sine. În funcţie de cultura medicală a bolnavului şi de propria sa experienţă de bolnav ori a celor apropiaţi lui. acesta anticipează şi o serie de ameninţări la adresa integrităţii şi/sau capacităţii sale fizice.1.starea de sănătate . o situaţie existenţială diferită de cea normală. Boala ca sursă majoră de variate stresuri Scop  Transmiterea unor cunoştinţe referitoare la modul în care diferite persoane reacţionează în faţa bolii şi la suferinţele fizice şi psihice induse de boală. rupturi capabile . Acestea din urmă privesc tipul de personalitate. ca şi evaluarea (uneori potenţată iatrogen ori de experienţa altor bolnavi) consecinţelor de ordin somatic dar şi social ale bolii . cu anticiparea suferinţei fizice. amânare sau refuz al bolii la pacienţii lor  recunoască atitudinile pacienţilor faţă de suferinţa determinată de boală şi situaţia de bolnav  recunoască simptomele de discomfort somatic şi psihic generatoare de stres psihic.

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

chiar celor mai instruiţi şi lucizi indivizi - dar şi celor situaţi la polul opus al nivelului intelectual, ori cu tendinţă de autoamăgire - de a amâna ori de a nega intrarea în situaţia de bolnav.

2.2. Acceptarea bolii (recunoaşterea bolii şi intrarea în situaţia de bolnav)
Există mai multe variante de acceptare sau de amânare ori chiar de refuz al bolii.

2.2.1. Recunoaşterea bolii şi acceptarea situaţiei de bolnav
Există următoarele modalităţi de recunoaştere a bolii şi a situaţiei de bolnav: a) Prima variantă este cea realistă, ra ţională, în cadrul căreia un individ echilibrat emoţional, cu un nivel de cultură sanitară satisfăcător şi fără probleme existenţiale presante, consideră că, în faţa unor tulburări de ordin somatic sau psihic ap ărute cu sau fără cauză aparentă, trebuie să-şi adapteze comportamentul prin măsuri igieno-dietetice provizorii până la prezentarea la medic, considerată obligatorie (sau să se limiteze la tentative terapeutice simple, dacă ele conduc la dispariţia simptomelor, iar acestea nu se mai repetă). b) Un alt mod de acceptare este cel definit ca o conştiinţă a bolii disproporţionată faţă de substratul real organo-lezional.

2.2.2. Ignorarea bolii
Cel mai adesea, ignorarea simptomelor se datorează unei desconsiderări a lor, chiar de către indivizi cu un psihic normal şi cu o atitudine realistă în viaţa de toate zilele, dar aflaţi într-un moment de puternică încordare, cu focalizarea intereselor asupra unor probleme care îi fac surzi faţă de propriile lor suferinţe.

2.2.3. Negarea, refuzul stării de boală în condiţiile conştientizării unor tulburări ce pot constitui semne ale bolii
Este un caz foarte frecvent, deoarece este incomod pentru cineva să recunoască faptul că este bolnav, în primul rând prin aceea că, în mod necesar, el trebuie să se supună unor exigenţe legate de tratarea bolii, care-i modifică uneori substanţial modul său de existenţă. Sunt oameni care se simt deranjaţi şi violent stresaţi prin simplul fapt că nu au voie să iasă din locuinţă câteva zile, în timp ce alţii sunt foarte liniştiţi în faţa unor perspective mult mai neplăcute. Prima categorie va nega ideea de boală prin subestimarea simptomelor, chiar dacă va recunoaşte boala, nu va accepta starea de boală, riscând agravarea simptomelor prin sfidarea regulilor jocului. Negarea stării de boală, în condiţiile în care subiectul percepe o serie de simptome care-l atenţ ionează că ceva nu este în regulă cu corpul sau chiar cu psihicul său, poate să aibă la bază două atitudini fundamentale: - amânarea deciziei, prin speranţe vagi în caracterul ei trecător sau lipsit de gravitate, întâlnită atunci când urmărirea perseverentă a unui scop important nu-i permite individului să adopte situaţia de bolnav chiar dacă simptomele sunt evidente; 72

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)

- autoamăgire, prin mecanisme inconştiente de apărare, la bolnavii ale căror simptome conştientizate de ei sugerează posibilitatea unei boli foarte grave. Ambele situaţii de negare a stării de boală sunt puternic generatoare de stres psihic.

2.3. Atitudini faţă de suferinţa determinată de boală şi situaţia de bolnav
După Athanasiu (1998) (la care se poate ad ăuga clasificarea efectuată de Häberlin, citat de Iamandescu, I.B., 1995), aceste atitudini pot fi:

2.3.1. Atitudinea combativă, proprie unui număr mare de bolnavi aflaţi într-o stare de relativ echilibru psihic în momentul îmbolnăvirii şi dotaţi cu un tip de personalitate care, chiar dacă prezintă unele trăsături de vulnerabilitate la stres psihic, permite o adaptare adecvată la realitate. 2.3.2. Atitudine de resemnare, de dezinteres faţă de soarta proprie, o manifestă de obicei bolnavii cu o stare depresivă mai mult sau mai pu ţin exprimată, dar şi alţi bolnavi ale căror concepţii psihofizice sau religioase cu iz fatalist îi predispun la astfel de reacţii, vecine cu starea de indiferentism (proprie în special misticilor). 2.3.3. Atitudine de refugiu în boală, generată de beneficiul secundar pe care îl au unii bolnavi cu probleme existenţ iale serioase, ori cei cu personalitate pitiatică exacerbată de că tre stresul con ştiin ţei bolii. 2.3.4. Atitudine problematizantă, legată de raportarea bolii la coordonatele existenţiale în care subiectul este implicat (culpabilitate pentru faptele care îl apasă ori, din contra, ocazie de a-şi dovedi forţa interioară) sau sunt implicate alte persoane (tendin ţă de personificare a agentului patogen ). Această din urmă atitudine este întâlnită la bolnavii cu un orizont intelectual redus care vorbesc despre deochi, farmece etc. 2.3.5. Atitudine de valorificare superioară a situa ţiei de bolnav, în care se includ toate reacţiile de dep ăşire a acestui veritabil impas care este boala. Caracterul de experienţă de cunoaştere şi autocunoaştere este reprezentat de situaţia de bolnav, ocazie oferită persoanei respective să mediteze în liniştea ce urmează dispariţiei paroxismelor bolii, la problemele sale de perspectivă, la refacerea fizică şi psihică din convalescenţă şi la reorientarea unor comportamente până atunci deficitare, pe o direcţie profilactică faţă de riscul recidivelor, dar şi faţă de principalele boli redutabile ale epocii. 2.3.6. Atitudinea de rea folosire a bolii, este cea impusă în mod justificat de bolile foarte grave şi, nejustificat de supraestimarea unor boli u şoare. Ea constă în cufundarea în suferinţă, în agitaţie şi anxietate.

73

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

2.4. Suferinţele somatice şi psihice induse de boală. Implicaţiile lor ca şi cele ale schimbării de statut şi rol asupra comportamentului omului bolnav 2.4.1. Simptomele de disconfort somatic şi psihic generatoare de stres psihic la omul bolnav, conştient de boala sa
a) Simptome frecvent întâlnite şi rezonanţa lor în sfera psihică a omului bolnav Odată boala constituită, pe lângă simptomele chinuitoare capabile să exaspereze bolnavul şi care sunt generatoare de stres psihic major, există o serie de mici simptome de disconfort organofuncţional care, în alte condiţii, ar fi neglijate de bolnav, dar acesta, avertizat de valoarea lor indicatoare, le acordă o semnificaţie negativă (stresantă), uneori supradimensionată. Astfel de simptome sunt: palpitaţiile, eructaţiile, balonarea abdominală persistentă, sputa mucopurulentă etc., de regulă just interpretate ca indicând evoluţia bolii. b) Cercul vicios deschis de stresul psihic, consecutiv perceperii disconfortului somatic şi psihic Tulburările psiho-somatice inerente (insomnia, anxietatea, astenia psihică, irascibilitatea etc.) sunt pasagere, dar ele constituie, pe de o parte expresia instalării unui stres psihic generat de boala somatică, iar pe de altă parte, agravează prin cerc vicios evoluţia bolii. În acelaşi timp, tot prin acelaşi mecanism, ele facilitează instalarea altor stresuri psihice. c) Urmă rirea unor indicatori obiectivi de către bolnavi O serie de determinări biologice de rutină efectuate la bolnavul spitalizat (temperatura, tensiunea arterială, pulsul, viteza de circulaţie a sângelui, homoleucograma, radioscopia etc.) ajung pe mâna acestuia şi - indiferent de cultura sa sanitară, el poate să le cunoască în linii mari semnificaţia, fapt ce constituie un prilej de stres psihic gratuit. d) Elementele iatrogene - surse de stres psihic suplimentar Componentele iatrogene sunt adesea involuntare şi uneori inevitabile, dar există şi greşeli mai puţin scuzabile din partea medicului.

2.4.2. Boala ca situaţie de impas existenţial (servituţii, restricţii şi modificări ale modului de viaţă, provizorii sau definitive, impuse de boală)
Gradul de stres psihic sporeşte considerabil dacă schimbările survenite în viaţa bolnavului sunt de lungă durată, multiple ori au o amplitudine considerabilă, mai ales când ele ating anumite câmpuri de preocup ări în care subiectul are o investiţie afectivă majoră. De asemenea, răspunzătoare pentru apariţia precoce a stresului psihic este şi posibilitatea ca bolnavul să poată anticipa întregul cortegiu de neplăceri pe care îl va reprezenta boala apărută, relevarea treptată a dificultăţilor care îl aşteaptă fiind mai pu ţin stresantă (la majoritatea bolnavilor) decât perspectiva lor, fie ea şi numai aproximată. Deci, stresul psihic în situaţie de boală se poate datora: a) Limitării capacităţilor fizice şi psihice compatibile cu acte de conduită obişnuite sau specifice (profesionale, personale) b) Schimbărilor de ordin ambietal şi relaţional, cu impact major în sfera afectivă c) Anticip ării de către bolnav a unor pericole vizând integritatea sa psiho-fizică, precum şi inserţia lui socială, ca urmare a bolii şi consecinţelor ei (previzibile sau imprevizibile)

74

critici. micţiuni frecvente. alienare. dând naştere unor anumite tipologii . 2. midriază. deziluzie. agresivitate. vertije şi Lipsă de concentrare.  TEMĂ DE LUCRU şi APLICAŢIE Elaboraţi şi aplicaţi chestionare în scopul identificării atitudinilor determinate de boală şi situaţia de bolnav. Influenţe asupra personalităţii 2.5. inhibiţie/blocaj mental. crize emoţionale.1. conflicte la locul de leşin. unele putând fi generalizate la categorii de pacienţi cu anumite afecţiuni (oarecum mai uşor de cunoscut). hipersensibilitate la urină. 2. coşmaruri nocturne. diaree. valuri de căldură sau friguri. 3. instabiamenoree. nervozitate. fumat excesiv. productivitate scăzută. aşa cum reiese de altfel şi din tabelul de mai jos (Tabel nr. tremor. comportament impulsiv. obo. amnezii. Concluzii Din conţinutul întregului capitol reiese că indivizii reacţionează în mod diferit în faţa bolii şi că. litate /fluctuaţie. sunt de asemenea influenţaţi diferit. pe plan psihic.Vulnerabilitate la accidente. alcool şi narcotice.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 2. 5. tahicardie. negativă. bulimie iritabilitate. insatisfacţie. impotenţă. Influenţe asupra sănă tăţii 6. Anghel şi Băban. altele fiind pur şi simplu individuale şi strict personalizate (ceva mai greu de decelat). Influenţe asupra comportamentului Agitaţie. hiperglicemie. muncă. boli psihosomatice propriu-zise. Efecte cognitive 4. frecvente insomnii. autoevaluare sau anorexie. dependenţă de seală. lipsă de Niveluri crescute de Ca şi Cs în sânge şi concentrare. hipertranspiraţie. 75 . tensiune psihică. Efecte fiziologice Incapacitatea de a lua decizii. Influenţe şi manifestările generale ale stresului (dup ă Cox. citat de Daravenco. 1992) 1. furnicături în extremităţi. accidente profesionale. Influenţe asupra capacităţii de muncă Dureri toracice şi dorsale. dispnee şi hiperventilaţie. cefalee şi migrene. Toate acestea vor conduce la o serie de manifestări psiho-comportamentale diferite. depresie. uscăciune în gură. sentiment de culpabilitate. efectuaţi şi activităţi de observare directă a persoanelor bolnave şi completaţi fişe de profil. Tabel nr. apatie.). TA mărită.1.

urmărirea rezultatelor unor determinări biologice de rutină e. stresul psihic este generat şi amplificat de: a. hipersensibilitate la critici 76 . atitudini problematizante h. La omul bolnav conştient de boala sa. Boala generează stres psihic prin următorii agenţi stresanţi: a. inhibiţie / blocaj mintal f. vulnerabilitatea la accidente d. incapacitatea de a lua decizii c. fumatul excesiv e. situaţia existenţială de impas creată de boală c. atitudini de refugiu în boală f. Dr. atitudini combative c. teama de a nu-şi pierde prietenii c. modul cum este privit bolnavul de cei din jur b. insatisfacţie b. agresivitatea b. îşi anticipează moartea e.Prof. teama de a pierde respectul celor din jur f. apatie 7. O dată cu apariţia bolii. atitudini de autoamăgire b. crize emoţionale e. anticipează o serie de ameninţări la adresa integrităţii şi/sau a capacităţii sale fizice 2. atitudini de rea folosire a bolii 5. Mârza-Dănilă Doina  EVALUARE 1. atitudini de resemnare e. lipsa de concentrare d. Univ. îşi pierde starea de confort psihic şi fizic b. Enumeraţi variantele care se pot întâlni în recunoaşterea bolii şi intrarea în situaţia de bolnav …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. depresia c. atitudini de nepăsare d. atitudini de valorificare superioară a situaţiei de bolnav i. limitarea capacităţilor fizice şi psihice 6. cercul vicios deschis de stresul psihic generat de boală d. autoevaluarea negativă g. disconfortul psihic şi somatic generat de suferinţă 3. mici simptome adiacente de disconfort organo-funcţional b. îşi pierde capacitatea de adaptare normală la exigenţele mediului d. Printre efectele cognitive ale stresului generat de boală se numără: a. devine irascibil c. omul: a. atitudini conştiente g. productivitatea scăzută f. Atitudinile faţă de boală şi situaţia de bolnav pot fi următoarele: a. Printre influenţele stresului generat de boală asupra personalităţii se numără: a.

77 . trăită de individ până la apariţia ei. Omul devenit bolnav îşi pierde unul dintre atributele sale fundamentale . insomniile b. în afara conţinutului său psihosomatic în sine. tensiunea arterială mărită f. conflictele la locul de muncă c. pe plan psihic. mai ales când ele ating anumite câmpuri de preocupări în care subiectul are o investiţie afectivă majoră. sunt de asemenea influenţaţi diferit. Boala generează stres psihic prin două mari grupe de agenţi stresanţi: situaţie existenţială de impas creată prin apariţia. desfăşurarea şi consecinţele bolii şi disconfort psihic şi somatic reprezentate de un cortegiu de suferinţe fizice şi psihice inerente. şi este sinonim cu o stare de confort psihic şi somatic. hipertranspiraţie 10. cefalee şi migrene b. fie ea şi numai apro ximată. amneziile e. multiple ori au o amplitudine considerabilă. Printre efectele fiziologice ale stresului generat de boală se numără: a. răspunzătoare pentru apariţia precoce a stresului psihic este şi posibilitatea ca bolnavul să poată anticipa întregul cortegiu de neplăceri pe care îl va reprezenta boala apărută. coşmarurile e. Printre influenţele stresului generat de boală asupra capacităţii de muncă se numără: a. tensiunea psihică b. uscăciune a gurii g. inclusiv cele autoimpuse. frecvente accidentări Rezumat Boala reprezintă. hipersensibilitatea la critici e.starea de sănătate . Gradul de stres psihic sporeşte considerabil dacă schimbările survenite în viaţa bolnavului sunt de lungă durată.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 8. relevarea treptată a dificultăţilor care îl aşteaptă fiind mai puţin stresantă (la majoritatea bolnavilor) decât perspectiva lor. dependenţa de alcool sau narcotice c. De asemenea. o situaţie existenţială diferită de cea normală. Indivizii reacţionează în mod diferit în faţa bolii iar. productivitatea scăzută d. tahicardia d. comportamentul impulsiv d. Există mai multe variante de acceptare sau de amânare ori chiar de refuz al bolii.care îi condiţionează o adaptare normală la exigenţele mediului. Printre influenţele stresului generat de boală asupra comportamentului se numără: a. hiperglicemia c. bulimia sau anorexia 9.

B. Edit. LIEURY.. Saunders Company 7. Univers enciclopedic. B. I. Mârza-Dănilă Doina Bibliografie 1. Illinois. A. A.. Manual de psihologie generală. Bucureşti. D. Tratat de psihologie medicală. 4 5. SILLAMY. COSMOVICI. Edit. (1986). Psihologia naivă şi cercetarea ştiinţifică a personalităţii. ALL 9. Polirom 11. (1999). (1984). (coord. Diferenţe interindividuale. (172). Bucureşti.O. Dicţionar de psihologie Larousse. În Revista de psihologie nr. A. Textbook of Psychology. A.. (1995). Aspecte contemporane. R. Albatros 12. (1993). (1988). (1996). Stresul în sănătate şi boală. şi HAYWARD. W. (1992). Monterey California 13. COLEMAN. BUTCHER. Bucureşti. INF Omedia. Psihologie socială. NECULAU. Scott Foresman Comp. BIRCH. Antet 10. J. A. Stresul psihic şi bolile interne. Edit. HEBB. DERAVENCO. Research and Application.) (1996). CARSON.P.B.N. Dicţionar de psihologie.. Abnormal Psychology and Modern Life. Dacia 6. Tehnică 3. Edit. Dr. Bucureşti. I. IAMANDESCU. Editura Oscar Print 2. London 4. CH.C.. Philadelphia. Bucureşti. Glenview.Prof. Brook/Cole Publishing Company. BĂBAN. De la teorie la practică. Univ. P. Edit. Edit. P. I. N. POTKAY. ANGHEL.R. Bucureşti 78 . ATHANASIU. Bucureşti 8. Manual de psihologie medicală. A. (1996). S. Edit. J. POPESCU-NEVEANU. Iaşi.C. Edit. London. şi ALLEN. Personality: Theorie. IAMANDESCU. (1978). (1998). Cluj-Napoca.

de relaţiile lor cu părinţii sau fraţii.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Capitolul 3. Din punct de vedere psihologic. Formele de frustrare sunt legate şi de vârsta individului şi de felul în care funcţiile sale psihice sunt maturizate şi adaptate situaţiei. Boala şi problemele psihologice În determinarea bolii particip ă elemente foarte variate. dar şi manifestări funcţionale. izolare de familie. În acest fel. o văd ca o sinteză realizată de bolnav. Con ştiin ţa bolii este elementul care domină disproporţional asupra substratului real organo-lezional. suferinţă subiectivă. reacţiile la frustrare pierd în frecvenţă şi intensitate. La adult. Găsim astfel. În funcţie de adaptarea la situaţie. 79 . de exemplu. studenţii vor putea să:  înţeleagă boala din punct de vedere psihologic  recunoască mecanismele de apărare în faţa bolii care intră în acţiune la fiecare bolnav  înţeleagă comportamentele unor pacienţi  cunoască manifestările comportamentale induse de boală şi situaţia de bolnav  cunoască diferitele tipologii de pacienţi cu care pot intra în contact. La copii. subliniind Delay şi Pichot (1962). din acest motiv. Reacţiile lor sunt imediate şi caracterizate prin frică şi manifestări de violenţă. atât manifestări legate direct de organicitate. manifestat .1. Pe măsură ce copilul se dezvoltă. sinteză a tuturor senzaţiilor sale. hipersensibilitate. biochimice şi. reprezintă o reflectare infidelă a procesului fiziopatologic. Obiective operaţionale După ce va studia această unitate de curs. fugă. pe care le trece prin filtrul psihicului său şi care.printr-o reacţie de frustrare. ceea ce face ca aceasta să aib ă felurite expresii. Tipologii ale diverselor categorii de pacienţi Scop  Cunoaşterea tipologiilor de pacienţi întâlnite în practică. maturizarea. pragul frustraţiei este mult mai crescut. în special. în scopul adaptării conduitei 3. situaţia de boală pune pacientul în faţa unui conflict psihologic. mai ales. Agresivitatea se poate manifesta uneori şi mascat. reacţia de frustrare poate fi normală sau patologică. în cadrul bolii. ridicând pragul toleranţei.în principal . în scopul realizării autoreglărilor necesare pentru asigurarea unei relaţii terapeutice corecte şi eficiente. boala poate fi considerată ca o sinteză pe care Păunescu şi Podeanu (anul). uneori dependenţă şi egoism. reacţiile pierzând din intensitate şi câştigând în profunzime. prima care preocup ă pe bolnav. frustraţiile sunt legate.

Aceasta necesită un EU foarte puternic. Satisfacţia. anumite sisteme de credinţe sau coduri de valori. empatia este o formă normală de reacţie prin care o persoană poate să simtă şi să înţeleagă sentimentele şi atitudinile altora. Adeseori (mai ales la adolescenţă) se poate stabili şi o identificare patologică. întrebarea în ce măsură echilibrul intern este supravegheat de anumite supape de apărare . adaptarea fiind. În scopul menţinerii prestigiului şi pentru creşterea autostimei şi acoperirea defectelor proprii. căci orice mecanism de ap ărare conştientizat ar înceta să mai fie un mecanism de apărare. Aceste acte reprimate nu pot fi controlate de EU. Identificarea se datoreşte uneori şi unor anumite dorinţe de realizare. 80 . subliniază Kolb (1973). Echilibrul personalităţii şi mecanismele de apărare După Sivadon (1973). tradiţii. de fapt. decizie şi eficienţă. de fapt. Univ. dar ele se vor p ăstra în subconştient. dorinţele. rămâne totuşi o ficţiune şi nu are o anumită valoare socială. stabilitatea şi pacea internă. Aceste mecanisme. Apărarea EU-lui şi adaptarea personalităţii la condiţiile interne şi externe sunt probleme foarte importante. Raţionalizarea este mecanismul de apărare prin care individul este tentat să găsească explicaţii logice comportamentului său datorat în realitate cu totul altor motive (de obicei inconştiente). loialitate faţă de grupul social. echilibrul care este mereu pus în discuţie prin acţiunea factorilor externi. Astfel o persoană autoritară poate fi identificată cu un tată tiranic. o luptă între diferitele părţi ale personalităţii. Compensaţia. Compensa ţia este un mecanism de apărare prin care individul este capabil să-şi compenseze o anumită deficienţă (exemplul clasic al celor mici de statură şi care devin prin compensare persoane tiranice şi agresive). subliniază Kolb (1973).mecanismele de apărare ale EU-lui. esenţa vieţii. credinţe. Mârza-Dănilă Doina 3. pe de altă parte. personalitatea recurge la acest mecanism de apărare. regulamente. gândurile incompatibile sunt excluse din câmpul conştiinţei. fie în forme marcate sub aspectul unor simptome nevrotice. Acest lucru este necesar pentru asigurarea autosatisfacerii. ele îşi vor căuta un anumit tip de satisfacţie. în viziunea a numero şi autori. Adeseori.Prof. Dr. Aceste mecanisme de ap ărare sunt opere fă ră sfârşit şi fă ră con ştiin ţă şi ele devin aparente numai atunci când funcţionează patologic. deci. arată Kolb (1973). la un moment dat. Se pune. mai ales în structurarea EU-lui (identificarea cu p ărinţii sau cu alte persoane semnificative). manifestându-se la suprafaţă fie prin anumite trăsături de personalitate. actele reprimate vor duce o viaţă clandestină. Cu toate acestea. impulsurile. sau apar într-un moment inadecvat. personalitatea poate fi privită şi ca rezultatul interacţiunii forţelor care diminuează tensiunile interne. în general. Identificarea este un mecansim adaptativ foarte important. sunt serios disturbate din cauza conflictului dintre instincte şi dorinţe. sunt similare cu mecanismele corporale implicate în menţinerea homeostaziei şi pot lua aspect patologic atunci când sunt în minus sau exces. Şi sentimentele proprii pot fi proiectate asupra situaţiei şi sentimentelor altora în cadrul empatiei. Tranferenţa este caracterizată prin aceea că imaginea propriei persoane sau a alteia este identificată cu o altă persoană. Substitu ţia constă în utilizarea unui substitut în cazul când agresiunea sau evitarea nu sunt posibile. Conflictul este. Se consideră că materialul refulat nu se pierde şi. pe de o parte şi legi. Controlul conştient este un alt mecanism de apărare şi el cere o capacitate realistică de apreciere. Cele mai frecvente mecanisme de ap ărare cunoscute sunt: Refularea a fost primul mecanism de ap ărare descris de Freud. psihotice sau psihosomatice. Prin refulare.2. identificarea este utilizată şi de aceea care au eşuat în stabilirea unei mai bune organizări a identităţii personale. interese speciale. În contact cu aceasta. fiind vorba despre o repudiere inconştientă şi automată.

Fantezia dă doar iluzia îndeplinirii dorinţelor care pot fi satisfăcute de realitate. este un ecou al inconştientului propriu. după Sivadon (1973). orgoliul apare din timiditate). de obicei. permiţând anularea comportamentelor susceptibile de a compromite subiectul. Este vorba de o reîntoarcere la măsură. În acest caz. persistând la un moment dat elemente în stadii de evoluţie diferite. În acest caz. De obicei. Materialul proiectat. Esenţa simbolizării este deci această deplasare a valorii emoţionale de la obiectul propriu-zis către un simbol. apare de obicei atunci când individul nu-şi poate rezolva realistic şi constructiv variate probleme şi frustraţii ale vieţii. urii. un obiect sau persoană devine simbolul unui alt obiect sau persoane asupra căreia se va produce descărcarea afectivă. Aceste trăsături de caracter se manifestă constant şi rigid şi corespund funcţiilor reacţionale care se înscriu în prima copilărie şi dau astfel impresia că sunt ereditare. 81 . este vorba de dezvoltarea emoţională care rămâne nematurizată sau mult rămasă în urmă faţă de vârsta cronologică sau faţă de statutul biologic. ceea ce duce. anumite aspecte ale personalităţii scapă controlului individului. Disocierea apare ca mecanism de apărare prin lipsa de integrare a diferitelor trăsături ale personalităţii. Fixarea reprezintă un mecanism de apărare care constă în oprirea dezvoltării personalităţii într-un anumit stadiu de evoluţie. mecanisme de apărare. vinovăţiei. Anularea retroactivă . cineva criticând pe altul îşi critică de fapt propriile slăbiciuni neîndrăznind să-şi recunoască asemenea trăsături. Sublimarea este mecanismul de apărare prin care energia vitală este dirijată spre scopuri diferite. Astfel. agresivitatea şi gelozia dacă nu se pot exprima. Tot astfel se pot transforma în superioritatea unor atitudini care obişnuit sunt surse de inferioritate. Formaţia reacţională corespunde. agresiunile proprii fiind atribuite altuia. prin care se revine la o etapă anterioară. Întoarcerea la contrar este frecventă (de exemplu. când un sentiment sau o emo ţie este deplasată de la actualul obiect către un substitut (spre o altă persoană. formării trăsăturilor de caracter care compun personalitatea înainte de a fi fost cândva mecanisme de adaptare la circumstanţă (dorinţa de putere este consecinţa sentimentului de inferioritate. Regresiunea. Introjecţia este un mecanism de apărare complementar proiecţiei şi constă în încorporarea lumii exterioare. considerată ca bun asimilat. frica este transferată de la obiectul primar către un obiect exterior de care bolnavul este conştient. empatie. subliniază Kolb (1973). care se aseamănă cu întoarcerea la contrar. subliniază Kolb (1973). dar care au o eficienţă ş i o eficacitate mult mai mare decât sistemele recente (un copil care îşi educase sfincterele devine din nou incontinent). punând astfel în funcţie sisteme care au fost elaborate mai demult. Conversiunea constă în transformarea unui conflict într-un proces de inhibiţie a unei funcţ ii motorii sau senzoriale. Astfel. Denegarea constă în nerecunoaşterea realităţii sau transformarea ei datorită aspectului intolerabil pentru personalitate a realităţii. Proiecţia este un alt mecanism de ap ărare. Represiunile şi proiecţiile protejează EUL de efectul agresiunii. Se creează astfel aspectul unei dezvoltări dizarmonice a personalităţii.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Deplasarea este un mecanism asemănător. obiect sau situaţie cu semnificaţii asemănătoare primelor). la scăderea anxietăţii. conştiinţă. se pot transforma în dependenţă şi admiraţie).  TEMĂ DE LUCRU Elaboraţi o fişă de termeni în care să definiţi următoarele noţiuni: frustrare. Simbolizarea este un mecanism prin care o idee sau obiect este purt ătoarea simbolică şi reprezentativă a altei idei sau obiect. Regresiunea este fenomenul de ap ărare patologică. în cazul fobiei.

se pot considera ca tră sături definitorii pentru regresiunea comportamentală a omului bolnav. Depresia. tiranic. considerată ca legitimă. pesimism. în acelaşi timp. cu aspect de regresiune infantilă Stabilirea diagnosticului determină la bolnavi comportamente diferite. Dr. excreţia  Egocentrismul . Termenul comportă dou ă accepţiuni. Datorită stresului psihic generat de conştiinţa bolii dar şi de simptomele majore ale acesteia.Prof. Agresivitatea. Observaţia curentă a evidenţiat faptul că un bolnav suferind de o afecţiune chiar benignă ca prognostic. Pentru astfel de bolnavi. Victimizarea ar apare în perioada acută a bolii sau a accidentului când pacientul realizează amploarea atingerii integrităţii sale fizice şi totodată începe să-şi imagineze amploarea handicapului şi a situaţiei lui sociale şi profesionale. digestia. el poate accepta sau nega ideea intrării în boală. dependent. Frica prealabilă este principalul element care dă amploare reacţiei de stres şi.3. 1980). această demisie este justificată. Anxietatea. Sursele de informaţie pot fi literatura. mai ales. Evaziunea . următoarele: Egocentrismul. Literatura psihologică de specialitate enumeră următoarele modificări psiho-comportamentale induse de boală: Regresia afectivă şi comportamentală . dar cu simptome temporar greu suportabile. 82 . Dependenţa .. Un rol important în privinţa comportamentului în boală îl are şi felul în care pacientul se poate informa. adoptând un comportament ce ţine de stadiul anterior şi inferior din punct de vedere al complexităţii (infantilism la adulţi şi b ătrâni). indiferenţă sau independenţă. negare. cel puţin temporar. Comportamentul în boală şi modificările psiho-comportamentale induse de boală în diverse categorii de afecţiuni Boala este trăită pe plan psihic de individ. Univ. fortuită şi nu are un caracter peiorativ.I. Mârza-Dănilă Doina 3. fenomen care se exprimă prin momentul şi felul adresabilităţii sale la medic/terapeut. a consecinţelor afective după trecerea perioadei acute a stresului. având la bază acelaşi fenomen de demisie de la obligaţiile sociale şi pe care bolnavul este obligat. centrul atenţiei devine alimentaţia. experienţa medicilor la care a mai făcut apel. C. să-l adopte. După unii autori.lumea personală devine aproape exclusivă  Comportamentul tiranic şi. cercetările în domeniu. fixare excesivă faţă de unele preocupări. Literatura de specialitate subliniază faptul că boala duce la diferiţi indivizi la efecte variabile în funcţie de personalitatea bolnavului: tulburări intelectuale. adoptă o atitudine copilăroasă. referindu-se la bolnavii gravi introduce noţiunea de victimizare. Întro primă accepţiune. ca o stare de insecuritate sau de dezastru. fuga de anumite divertismente. care o realizează ca o agresiune contra proriei personalităţi. desemnează o utilizare a bolii pentru anularea responsabilităţilor de diverse facturi ale bolnavului. Al doilea aspect demisia nevrotică. Pacientul poate reacţiona la boală prin optimism. alteori plângăreţ cu care cere să fie ajutat de către cei din jur. Sintetizând datele referitoare la această caracteristică majoră a comportamentului omului bolnav şi adăugând şi datele oferite de Sivadon (1973) şi Delay şi Pichot (1962). Oricum boala aduce întotdeauna satisfacţii parţiale. începând cu exteriorizarea uneori exagerată a suferinţei şi terminând cu tonul poruncitor. Predominanţa unor procese emoţionale de tipul afectelor. creşterea cenesteziei. comportamentul bolnavilor este dominat de trei trăsături principale:  Strâmtarea orizontului cu diminuarea importanţei lumii exterioare. Janis (citat de Cucu. bolnavul resimte o nevoie intensă de relaxare. Există situaţii în care bolnavii sunt chiar fericiţi (boala rezolvându-le o problemă insolvabilă).

Contagiune informa ţională.şcoală a întrajutorării umane. În cadrul bolilor cronice utilizarea modelului clasic de boală este aproape imposibilă. unii bolnavi utilizează boala ca un mijloc de valorizare. ignorând. Apar adevă rate autorităţ i în materie printre bolnavii cu state vechi de serviciu ajunşi să emită opinii competente despre valoarea diferitelor medicamente. atitudinea medicului trebuie să tindă spre determinarea bolnavului de a fi conştient de boala sa. dieta sau chiar tratamentul. C. Astfel. Durata mare a bolii cronice face ca mecanismele adaptative ale personalităţii să fie puse în funcţie. Boala evoluează adesea pentru perioade lungi în mod inaparent şi acest lucru poate ajunge achiar până la stadii avansate.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) boala ar fi un mijloc de a scăpa de o serie de deificultăţi. care solicită mai intens afecţiunea celor din anturaj. ar fi mai util un model bazat pe dou ă etape. Aceste informaţii contaminează pe toţi bolnavii implicaţi. legată în special de mersul bolii. în prima etapă ar fi vorba de achiziţ ionarea unui comportament social care predispune la o finalitate psihologică. ceea ce pe lângă durată poate determina modificări de personalitate. de exemplu. însuşirea lor fiind favorizată de scăderea simţului critic.. Există o impresionantă solidaritate între oamenii bolnavi. Privită de Delay şi Pichot (1962) ca o posibilă sursă de satisfacţie orgolioasă pentru omul bolnav. relaţiile stabilite aici prelungindu-se uneori şi dup ă spitalizare. Astfel. posibilităţile de evaluare şi prognostic. ca şi de anxietatea prezentă constant la omul bolnav. este comună tuturor bolnavilor. Acest lucru are în vedere o serie de caracteristici pe care desfăşurarea bolii cronice le prezintă. În acest cadru. În contextul unui statut social inferior şi al unui nivel intelectual redus. până la un punct. În alte situaţii regresiunea şi beneficiul secundar sunt evidente. În cadrul bolilor cronice. iar în etapa a doua se înglobează procesele care întreţin aceste paternuri comportamentale dup ă identificarea bolii. boala poate exacerba unele trăsături primitive narcisice ale acestuia. Barrel (citat de Cucu. deoarece evaziunea legitimă este în multe cazuri inevitabilă şi înlesneşte o mai rapidă vindecare. În această privinţă. Din punct de vedere al felului în care bolnavii cronici acceptă boala se pot nota stări de anxietate. 1980) enumeră trei caracteristici ale acestor bolnavi:  exagerarea simptomelor bolii şi diminuarea efectelor favorabile ale tratamentului. a felului în care bolnavul vine în contact cu lumea. valoarea diferitelor remedii etc. să-l determine să ia o atitudine corespunzătoare faţă de ea. atitudini de bravură artificială. 83 . acest lucru ducând la exigenţa modificării lui.. adesea chiar şi a pregătirii personalului medical. de consecinţele invalidizante ale bolii sau. în spitale formându-se adevărate micro-colectivităţi în care unii se ajută pe alţii. vor utiliza boala ca pe un prilej de a focaliza asupra lor atenţia şi grija celor apropiaţi. Noţiunea de evoluţie specifică modelului clasic devine astfel foarte dificil de aplicat în cadrul bolilor cronice. Există şi situaţii în care pacienţii adoptă atitudini autodestructive. De asemenea. inclusiv celor mai bine intenţionaţi. Faţă de asemenea fenomene. Restrângerea contactelor sociale şi a puterii sociale de care se bucurau anterior este resimţită de către bolnavi ca un stres foarte puternic. accentuează asupra importanţei limitării autonomiei bolnavului şi a gradului său de utilitate socială şi profesională. anumitor analize etc. Pacienţii comunică frecvent în legătură cu dimensiunile pericolului pe care îl reprezintă boala lor. la bolnavii cronici simptomele nu se instalează nici brusc şi nici nu sunt în mod evident pregnante.  dispoziţia pesimistă. Importante apar modificările generate de boală în cadrul evaziunii şi care cuprind apariţia sau accentuarea introversiei care. Exaltarea eu-lui. copiii sau bătrânii.I. din contra. numero şi autori. frică de moarte. Boala .  agravarea nejustificată a simptomelor (mai ales când bolnavii se ştiu observaţi). În bolile acute durata scurtă a evoluţiei lor nu ne lasă suficient timp pentru modificări persistente şi durabile ale personalităţii bolnavului.

pot apare idei obsedante sau fobii. Fenomene psihopatologice pot apare în cadrul cordului pulmonar (astenie marcată. pe acest fond. sunt descrişi ca erotici. o boală îndelungată poate duce la un uzaj profesional. Boillaud crede în existenţa unui sindrom psihic specific. În cadrul profesiei. uneori cu tendinţe paranoide. Duchêne (citat de Sivadon. ceea ce poate duce la necesitatea readaptării profesionale. inerţie până la indiferenţă. pacienţii prezintă o sensibilitate deosebită la traume psihice. pareze.. O altă problemă legată de bolile cronice este aceea a spitalizării prelungite. la aceştia se întâlneşte o mare bogăţie de fenomene psihopatologice: anxietate. a planurilor de viitor. Univ.  Relaţiile sociale ale bolnavului. Dr. Astfel. legate în special de fenomenele de hipoxie. o anchetă efectuată în rândul bolnavilor cronici a determinat că 3% dintre ei iau doze mai mari decât cele prescrise. Pe de altă parte. Totuşi. subliniază Sivadon (1973). senzaţie resimţ ită mai ales atunci când spitalul de cronici este situat la periferii sau locuri izolate. Spitalizarea prelungită. fenomene astenice etc. mai ales hipertensivii. iar 1% nu-l iau deloc. teatralisme etc. La personalităţile introvertite apar deseori stări de inhibiţ ie. Mârza-Dănilă Doina Adaptarea la condiţiile mediului de boală este ajutată. apatie. 1980). Bolnavul cronic devine un adevărat expert. duce la pierderea coordonatelor temporo-spaţiale ale subiectului. motiv pentru care numero şi autori vorbesc de importanţa în asemenea circumstanţa a unui mediu protejat.). aşa cum subliniază Sivadon (1973). Această imposibilitate de deplasare duce adesea la sentimentul de abandon. familii pasive. de următoarele condiţii:  Problema autonomiei spaţiale. depresie).I. având un adevărat rol de pedagog şi educator. În ceea ce priveşte bolnavii vasculari. capricio şi. Boenhoffer încearcă să deosebească psihozele cardiogene de tulburările provenite din anxietatea cardiacă. Pacienţii cu patologii la nivelul aortei. cea mai serioasă problemă rămâne aceea a senzaţiei de rejet (social şi familial). C. În aceste situaţii pericolul regresiunii este foarte mare. familii impermeabile. de accidente vasculare pot apare la personalităţi isterice diferite tulburări funcţionale (plâns isteric. 84 . depresie. Anxietatea poate domina uneori psihologia bolnavilor şi. boala cronică apărută la un membru din familie duce la schimbarea raporturilor interpersonale. prezintă frecvente stări depresive (inclusiv tendinţe spre sinucidere). Din acest punct de vedere distanţa de familie este un factor agravant. Famila este foarte importantă în bolile cronice. uneori paroxisme de anxietate cu agitaţ ie psihomotorie. 1973) subliniază că în interacţiunea dintre bolnav şi anturajul său dou ă elemente sunt capitale: tabloul suferinţei care apasă bolnavul şi realitatea dramei în care este aruncată existenţa umană ca urmare a bolii. a unui mediu terapeutic creat special pentru a favoriza oprirea regresiunii şi susţinerea acestor pacienţi. De asemenea. dar pot apare şi stări de euforie. inclusiv stări depresive şi anxioase. înţelegând prin aceasta apariţia unor tulburări funcţionale în regiunea cardiacă. Jakob observă coloritul depresiv şi chiar tendinţe de sinucidere. 16% abandonează treptat tratamentul. conflictualitate. H. pacienţii devin taciturni. Tot la valvulari se remarcă tulburări ale sferei afective (emotivitate. Astenia fizică şi psihică este frecventă la valvulari. În ceea ce priveşte relaţiile dintre familiile bolnavilor cronici şi medicii curanţi se cunosc o serie de situaţii ca: familii ostile. La bolnavii cu valvulopatii au fost descrise modificări ale personalităţii.Prof. pasivi. Astfel. relaţiile sale în cadrul grupului de bolnavi şi mai ales relaţ iile sale cu familia. Bolile cardiovasculare Manifestările psihopatologice în bolile cardiovasculare sunt cunoscute de multă vreme. dar care la personalităţi dizarmonice pot determina stări de anxietate sau chiar tulburări psihice grave (Cucu. dar şi a relaţiilor cu vecinii. cefalee). introducând termenul de folie cardiaque. Bolnavul cronic are senzaţia că spaţiul său este limitat (mai ales atunci când este afectată deplasarea). Apar adesea trăsături isterice sau psihastenice de personalitate. Se cunoaşte cât de dezastruoasă este influenţa unor evenimente familiale negative asupra bolnavilor cronici. la fel şi tulburările de somn. în stenoza mitrală. din contra. a relaţiilor nu numai în sânul familiei. mai ales frica de moarte.

Pacienţii din această categorie prezintă scăderea atenţiei. agitaţia îi fac să devină impresionabili. .traumatizarea psihică. fatigabilitate. Fiind stresat de boala în sine.şocul postoperator. stări de excitaţie. care se referă la reacţiile emoţionale violente declanşate de intervenţia chirurgicală. de necesitatea şi riscurile intervenţiei chirurgicale. reacţie de culpabilitate. Bolnavii cu afecţiuni respiratorii au adesea o atitudine pasivă şi chiar depresivă faţă de existenţă. dramatizare. vertijul. În faza incipientă apare o puternică stare de anxietate. depresie). acum ap ărând frecvente reacţ ii acute de depresie sau autoagresiune. 1973): . în general. Postoperator se pot întâlni următoarele reacţii (Sivadon. nehotărâre şi sociabilitate redusă. reacţie ipochondrică. caracterizat cu atât mai mult prin reacţii neurovegetative cu cât dezordinile emoţionale sunt mai mari. importante dereglări vegetative. să prezinte îngustarea cercului de interese. în afara unor tulburări de conştiinţă. refuzul de tratament manifestări care caracterizează şi bolnavul internat. dispoziţie tristă. labilitate afectivă. Bolile renale Din punct de vedere psihic. nervozitatea şi chiar stări subconfuzionale cu anestezie psihică la durere. Bolile sângelui În bolile sângelui (mai ales în anemii) apar astenia. ci şi acelea legate de valoarea traumatismului psihic. refuzul de a vedea oameni. reacţii suicidale. treptat însă bolnavul înglobează boala în mecanismele sale de ap ărare. de gradul anticipat de invaliditate. lipsă de iniţiativă. Instabilitatea emoţională. susceptibili. de consecinţele ei. ostilitate. Se pare că bolnavii trec prin următoarele etape: anxietate. apare tristeţea.reacţii nevrotice. .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Bolile aparatului respirator Fie că sunt acute sau cronice şi în bolile aparatului respirator apar. anxietatea putând ascunde procesul de regresiune cu dependenţă şi pasivitate sau agresivitate latentă cu reacţii de culpabilitate.reacţii psihice acute (sindroame confuzionale. o u şurinţă de exprimare corporală. uneori mergând până la atitudini isterice. Bolnavul în serviciul chirurgical Actul chirurgical creează probleme nu numai legate de succesul intervenţiei chirurgicale în sine. indiferenţa care accentuează apatia intelectuală şi lentoarea ideaţiei. Bolile aparatului digestiv Modificările psiho-comportamentale induse de afecţiunile aparatului digestiv. nemulţumiţi. Cancerul Cancerul transformă toate datele existenţei. depresie. pe seama unei slăbiciuni emoţionale hiperestezice foarte bine exprimate. nelinişte psihomotorie. teatralism. au de cele mai multe ori un caracter nevrotic (cu astenie. idei ipochondrice. treptat acestea dispărând şi pacientul găsindu-şi echilibrul (în cazul în care anturajul. în general. stare de pasivitate. somnolenţă. irascibilitatea. anxietate. iritabilitate. Bolnavii conştienţi de boală se mai pot manifesta şi prin comportament autist cu izolare. stări de anxietate şi chiar idei delirante. refuzul de a se trata. apatia. cefaleea. toate aceste manifestări sunt puse. tremor. 85 . impulsivitatea. . deşi adevărul este asimilat parţial şi intermitent. la bolnav apare o formă de anxietate preoperatorie. psihoze acute. facilităţile de îngrijire şi tratament şi psihologia proprie anterioară bolii îl ajută). fiind şi deosebit de sensibili la traume psihice. reacţie convulsivo-obsesivă. mai ales la sfârşitul zilei). reacţie paranoid reactivă.

fără risc. tulburări de concentrare.Prof. pot apare modificări psiho-comportamentale care să ducă chiar până la trecerea (tranzitorie) spre anormalitate a tipului de personalitate. factorii psihotraumatizanţi şi instalarea fenomenelor descrise sub numele de nevroză traumatică (NT) fuseseră mai demult semnalate. pentru a diagnostica PTSD trebuie să fie prezente cel puţin dou ă din următoarele simptome: dereglări de somn. dereglări de somn. Frecvent. Trăsă turile clinice ale personalităţilor anormale Pe fondul existenţei unor personalităţi considerate ca anormale. Se descrie reducerea simţului de răspundere. blocarea funcţiilor EUlui şi sindromul de repetiţie. într-o tulburare a personalităţii de tip obsesiv-compulsiv. Totuşi. S-au semnalat idei obsesive. Dr. în cadrul personalităţii normale. Tulburarea personalităţii de tip obsesiv-compulsiv (Personalitatea obsesiv-compulsivă) O persoană cu trăsături obsesionale este o persoană de încredere. o fac demnă de încdredere. Şcoala pavloviană consideră NT. anxietate. fermiatea poate face loc încăp ăţânării. simţ de culpabilitate. Aspectele clinice ale NT sunt dominate de triada: reacţia de tresărire. chiar calităţile care determină stabilitatea dispoziţiei se pot exprima într-un mod de viaţă în care lipseşte umorul. Este hotărâtă şi persistă în îndatoririle sale în ciuda dificultăţilor. Ea se manifestă prin atitudine critică excesivă. moralizatoare. lipsită de umor. Standardele morale înalte sunt exagerate până la a deveni o preocupare dureroasă şi culpabilizantă de a nu greşi. în funcţie de zestrea lor psihică şi de gravitatea bolii. agresivitate. pasivitate. izolarea de lumea exterioară. Autorii americani consideră că. În tulburarea personalităţii de tip obsesiv-compulsiv. Sub aspect etiopatogenetic. chiar prin stânjeneală în faţa veseliei celorlalţi. NT este interpretată drept o reacţie exagerată sau dereglată la factori externi defavorabili. hiperalertă. Stabilitatea dispoziţiei sale inspiră încredere. deşi relaţiile dintre stres. Ea fixează standarde înalte şi respectă normele sociale. Lucrările americane mai recente dominate de fenomenologie şi de behaviorism au conturat sindromul dereglărilor posttraumatice de stres (PTSD). după cum reiese din aspectele prezentate la subpunctele anterioare. Calităţile care. Din acest motiv. comportamentului conservator. Persoana este rigid ă în părerile sale ş i inflexibilă în modul de abordare a problemelor. drept rezultat al inhibiţiei centralnervoase supramaximale. iar adepţii psihanalizei postulează relaţia dintre predispoziţia psihologică şi evenimentul declanşator. agravarea simptomelor prin expuneri la evenimente similare celor aflate la originea sindromului traumatizant. Persoana în cauză este adesea meschină până la avariţie şi deloc bucuroasă să dăruiască sau să primească un dar. scăderea interesului pentru muncă. în PTSD se instalează un sindrom depresiv cu numeroase sindroame adiţionale. Una din cele mai izbitoare este lipsa de adaptare la situaţii noi. am considerat necesară prezentarea tipurilor de personalitate considerate ca anormale. Mârza-Dănilă Doina Sindromul dereglă rilor posttraumatice de stres Entitatea a fost descrisă în ultimele decenii. preocupării pentru un detaliu fără importanţă şi standardele morale înalte. cât şi sindroame psihosomatice (în special hipertensiunea şi boala ulceroasă). care înăbu şă bucuria. pe care o cunoaşte. stresanţi. chiar în cadrul personalităţii normale. precizia. aceste calităţi au şi o altă faţetă. Schimbarea o nelinişteşte şi preferă o rutină sigură. uneori. 86 . se exprimă printr-un perfecţionism inhibant ce transformă munca obişnuită într-o povară şi o îneacă în detalii nesemnificative. la unii pacienţi. Cunoaşterea trăsăturilor lor specifice va facilita terapeuţilor accesul la cunoaşterea ş i înţelegerea pacienţilor în cadrul relaţiei care se stabileşte între ei. sentiment de alienare şi disconfort. dependenţă de alcool şi droguri. apariţia modificărilor psihocomportamentale induse de boală face ca acestea să se agraveze şi persoana să fie greu de abordat. Mai mult. dificultăţi de a se relaxa. Simptomatologia psihologică a PTSD este caleidoscopică. tulburări de memorie. Univ. precisă şi punctuală. de asemenea. Unei astfel de persoane îi lipseşte imaginaţia şi nu ştie să profite de împrejurările favorabile. S-au descris atât simptome anxioase şi fobii. aceste trăsături merg spre extreme.

Sensibilitatea lor critică este o altă trăsătură cunoscută a unor astfel de personalităţi. p ărând să se gândească numai la propriile-i interese şi bucurii. această suspiciozitate se poate manifesta în mai multe feluri. Persoana respectivă poate fi permanent în gard ă (în cadrul suspiciunii sale) ca nu cumva alţii să profite de ea. Sunt preocupaţi în mod exagerat de opiniile celorlalţi şi aşteaptă să fie judecaţi la fel de aspru precum ei înşişi se judecă. persoana plictisindu-se rapid şi tânjind dup ă ceva nou. obosindu-i pe ceilalţi cu accesele sale de furie sau cu expresii de disperare. Dacă trăsăturile minore obsesionale şi histrionice pot să confere calităţi plăcute unei personalităţi normale. Este frivolă. În locul bucuriei pentru noutate. Acest model de comportament este observat. dup ă ce iau o decizie. ele adaugă o neîncredere care depăşeşte prevederea obişnuită şi o sensibilitate la respingeri. La o personalitate normală. chiar la cei care nu dezvoltă întregul sindrom al unei tulburări obsesive. senzaţional şi distracţii şi o abordare egocentrică a relaţiilor cu ceilalţi. Histrionicii îşi revin repede şi adesea par chiar surprinşi când ceilalţi nu sunt dispuşi să uite scenele respective la fel de repede ca el înşişi. superficială. dar sentimentele trec repede. Totu şi. Adesea exteriorizează puţină emoţie. acestea devin mai puţin acceptabile. trăsăturile paranoide nu au astfel de aspect pozitiv. În consecinţă. Chiar dacă aceste trăsături formează doar o mică parte a personalităţii. cea care pretinde tot timpul şi poate recurge la măsuri extreme pentru a-i forţa pe alţii să-i îndeplinească dorinţele. o mare sete de noutate. scenele de furie şi încercările demonstrative de suicid constituie o parte din arsenalul disponibil. acestea fiind un handicap în relaţiile sociale. Tendinţa de a fi egocentric poate fi mult exagerată. în tulburarea personalităţii de tip histrionic. Tulburarea personalităţii de tip paranoid (Personalitate paranoidă) Trăsăturile centrale ale acestui tip de personalitate anormală sunt: suspiciunea ş i sensibilitatea. mult timp după ce ceilalţi i-au descoperit complet trucurile. Cel cu acest gen de psihopatie poate să pună la îndoială lealitatea celorlalţi şi este incapabil să aib ă încredere în aceştia. ei sunt făcu ţi pentru a arde mocnit cu sentimente neexprimate de mânie şi ostilitate. Ei se tem să nu facă greşeli şi.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Indecizia este o altă trăsătură proeminentă a unor astfel de oameni. Histrionicii au tendinţa să-şi exhibe întotdeauna emo ţiile şi plâng sau râd cu u şurinţă. Persoana dramatizează mai mult decât ar cere un personaj obişnuit. provocate adesea de alte persoane care au interferat cu viaţa lor rutinieră. Când aceste calităţi sunt exagerate. Schneider (1950) a folosit termenul de psihopaţi care cer atenţie (attention seeking psychopaths) pentru un anumit grup de persoane cu tulburări ale personalităţii de tip histrionic. Astfel de persoane încearcă în mod constant să pară mai mult decât sunt în realitate şi au pretenţii exagerate în ceea ce îi priveşte pe ceilalţi. Ea pare să simtă prea puţin din emoţiile pe care le exprimă. se descurcă bine ca actor amator şi vorbeşte cu uşurinţă în public. Îşi etalează u şor emoţiile. Persoana respectivă este lipsită de consideraţie pentru alţii. în forma sa extremă. sunt neliniştiţi ca nu cumva alegerea să fie incorectă. Pentru ei este dificil să cântărească avantajele şi dezavantajele situaţiilor noi. să o înşele sau să se amuze pe socoteala ei. În tulburarea de personalitate de tip paranoid. ea pare să joace un rol. Persoana cu astfel de trăsături este o gazd ă simpatică. în tulburarea personalităţii de tip histrionic există o nebănuită căutare de noi experienţe. Astfel de stări de supărare pot fi acompaniate de gânduri obsesive şi reprezentări cu caracter agresiv. Cu aceste calităţi se asociază o capacitate de autoamăgire care poate să ia proporţii uluitoare. persoana continu ă să creadă că are dreptate când toate faptele au arătat contrariul. incapabilă de a fi ea însăşi. Întârzie deciziile şi adesea cer din ce în ce mai multe sfaturi. nechibzuită. dar cu entuziasm de scurtă durată. Şantajul emoţional. la mincino şi patologici şi la escroci. apare 87 . Tulburarea personalităţii de tip histrionic (Personalitate histrionică ) Caracteristicile importante ale acestui tip de personalitate sunt auto-dramatizarea. găsite la o persoană cu trăsături histrionice de personalitate. Pare adesea că nu-şi dă seama de faptul că ceilalţi pot să vadă dincolo de ceea ce ea afişează. trăsăturile histrionice minore pot fi avantajoase pentru relaţiile sociale. Este capabilă să susţină minciuni elaborate.

alternând între aceste dou ă extreme. cel mai rău rezultat. anticipând. Persoana cu tulburare hipertimică de personalitate este. Persoanele cu tulburare depresivă de personalitate par să fie întotdeauna în dispoziţie scăzută. o judecată inadecvată. înţepaţi şi nerezonabili. veselă şi optimistă ş i manifestă un gust de viaţă impresionant. decizii diferite. dezvoltă idei de suspiciune care pot să se transforme cu u şurinţă în delir de persecu ţie. Uneori. În faţa unor propuneri. este tulburarea de personalitate cicloidă sau ciclotimică . Poate să aib ă. escrocat. în special când sunt frustraţi. Tulburarea personalităţii de tip schizoid (Personalitate schizoidă) În această tulburare persoana este introspectă şi înclinată mai degrabă spre fantezie decât spre acţiune. cei din jur îi găsesc pe paranoizi dificili. Activităţile abordate cu atât de multă plăcere în faze de dispoziţie exaltată sunt acum percepute ca o povară. descrise mai sus. activi şi productivi. Ele au în mod persistent o imagine sumbră a vieţii. pot fi luate. apare o sumbră şi defetistă abordare a vieţii. aceste idei de importanţă a propriei persoane sunt cristalizate în jurul unei idei prevalente centrale care persistă mai mulţi ani. Persoana respectivă are adesea o mare convingere intimă că este neobişnuit de talentată şi capabilă de mari succese. suficientă sieşi şi detaşată de ceilalţi. se îngrijorează fără măsură şi are adesea un puternic simţ al datoriei. Kretschmer (1927) a descris situaţia când o astfel de persoană. Din punct de vedere emoţional. păcălit. de obicei. este glacială. sau pot fi în mod obişnuit într-o stare de exaltare neobişnuită (tulburare hipertimică de personalitate). O astfel de personalitate reprezintă un teren fertil pentru gelozie. Unii pacienţi sunt iritabili şi greu de stăpânit. Al treilea grup. O caracteristică importantă a personalităţii paranoide este un simţ crescut al propriei importanţe. Manifestă o capacitate scăzută de a se bucura şi se arată nemulţumită de viaţa sa. Sensibilitatea reprezintă un alt aspect important al personalităţii paranoide. Unii se angajează în litigii care se prelungesc mult dup ă ce persoana ne-paranoidă le-ar abandona. Energia este scăzută. Astfel de oameni trec prin perioade în care sunt foarte veseli. că a fost dat la o parte. O astfel de persoană meditează mult asupra nefericirilor sale. Ea se ofensează cu u şurinţă şi vede ostilităţi şi riposte acolo unde acestea nu există în intenţie. Buna lor dispoziţie obişnuită este adesea întreruptă de perioade de iritabilitate. Mârza-Dănilă Doina ca uşor de atins şi suspicios. Dr. Nu îşi face prieteni cu uşurinţă şi poate să evite participarea la grup. Drept rezultat. Acest tip de personalitate este rar atât de accentuat încât să cauzeze suferinţa. Univ. înşelat. Unele persoane revendicative din acest grup au fost numite pseudocverulente de către autorii germani mai vechi. iar concluziile sale pot fi pripite şi mai puţin critice. la fel de imprudente. În acest timp ei îşi iau angajamente suplimentare în muncă şi în viaţa lor socială. În această fază. Persoanele cu tulburare cicloidă de personalitate oscilează între extremele hipertimică şi depresivă. O astfel de persoană se ru şinează uşor şi simte umilinţa la fel de repede. Această idee despre sine se menţine chiar şi în faţa realizărilor modeste despre care paranoidul crede că s-ar datora faptului că ceilalţi îl împiedică să-şi realizeze potenţialul său real. Ceilalţi pot să-l considere ascuns. El pare să aibă un redus simţ al umorului. 88 . ei sunt exagerat de precau ţi şi se gândesc dacă nu cumva aceasta nu urmăreşte să le lezeze interesele. de asemenea. are loc o trecere spre dispoziţia normală sau o întoarcere la o stare de uşoară exaltare. Această instabilitate a dispoziţiei este mult mai distrugătoare decât oricare dintre cele două tulburări. Şi Schneider (1950) şi Kretschmer (1927) au folosit termenul sensibil pentru a descrie o astfel de persoană. iar situaţiile favorabile ce ar putea fi folosite sunt refuzate. pentru orice întâmplare. Apoi dispoziţia se schimbă şi în locul optimismului plin de încredere. ocolit şi prea îngăduitor cu greşelile sale.Prof. fiind confruntată cu o experienţă profund umilitoare. Tulburarea personalităţii de tip afectiv (Personalitate distimică) Unele persoane prezintă tulburări de reglare a dispoziţiei în cea mai mare parte a vieţii lor. ca şi o capacitate scăzută de a se bucura. Ele pot fi triste în mod persistent (tulburare depresivă de personalitate). Persoanele cu o personalitate de tip paranoid sunt revendicative şi încăp ăţânate. În timp.

Acest comportament impulsiv. ci pot include violenţa fizică ce poate duce uneori la vătămări serioase. de studiu. minciuni şi vandalism. atunci când fac parte dintr-o personalitate normală. mulţi dintre ei manifestă o izbitoare indiferenţă în sentimentele pentru ceilalţ i oameni şi unii comit acte de violenţă sau de nepăsare grosolană. Ca rezultat. temându-se de critici sau dezaprobare şi neliniştiţi că ar putea fi puşi în încurcătură. Tulburarea personalităţii de tip antisocial (Personalitate antisocială) Persoanele cu această tulburare prezintă o şocantă varietate de trăsături anormale. Tulburarea personalităţii de tip evitant (Personalitate evitantă) (anxioasă ) Aceşti oameni sunt tot timpul anxioşi. care pare lipsit de orice plan sau luptă susţinută pentru un ţel. Personalităţile sociopatice pot deveni părinţ i inadecvaţ i. dureroase. Multe căsătorii sfârşesc prin separare sau divorţ.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Trăsătura cea mai izbitoare este lipsa căldurii şi a relaţiilor emoţionale. este adesea asociat cu repetate încălcări ale legii. Fantezia lumii lor interioare este adesea de largi proporţii. Ei sunt mai înclinaţ i către problemele intelectuale decât spre idei concrete despre alţi oameni. retraşi şi indispuşi şi par incapabili de a exprima afecţ iune sau tandreţe. dar nu pot să le obţină. Comportamentul impulsiv caracteristic este adesea reflectat de schimbarea frecventă a locurilor de muncă şi de frecvente concedieri. acţiuni impulsive. Aceşti oameni se deosebesc de personalităţile schizoide prin faptul că nu sunt reci emoţional. Se recunosc în general 4 (patru) trăsături esenţiale: insuccesul în realizarea legăturilor bazate pe afecţ iune. În forma extremă. pot fi îndeplinite mai eficient de o persoană care se poate detaşa de activităţile sociale mai mult timp şi poate să se concentreze în mod detaşat şi lipsit de emoţie asupra problemelor intelectuale. Acesta se manifestă de altfel în întregul mod de viaţă. Preocupările şi interesele lor sunt solitare şi mai mult intelectuale decât practice. unele forme de activitate intelectuală. Ei arată puţin interes pentru opiniile celorlalţi şi urmează un drum singuratic întreaga viaţă. De exemplu. Adesea comportamentul este accentuat sub efectul alcoolului sau al drogurilor. Această lipsă de sentiment este adesea în izbitor contrast cu un farmec personal care-i permite legături superficiale şi pasagere. izolat. acest grup nu are dificultăţi în ceea ce priveşte relaţiile sale. iar adesea rămân necăsătoriţi. Căsătoria este adesea marcată de lipsa de preocupare pentru partener şi uneori de violenţă fizică. 89 . Unii au dificultăţi în administrarea finanţelor lor sau în organizarea vieţii de familie din alte puncte de vedere. ei au puţini prieteni apropiaţi şi evită obligaţiile sociale ca şi luarea de noi responsabilităţi la serviciu. Aceşti oameni au tendinţă spre introspecţie. Insuccesul în a realiza legături bazate pe afecţiune este însoţit de egocentrism şi nepăsare. stânjenit în societate şi fără prieteni. în realitate. nu agrează întâlnirile cu necunoscuţi şi sunt temători în faţa oricărui neprevăzut. Ca rezultatt. ei nu îşi fac prietenii intime. Ei sunt stânjeniţi în societate. care-şi neglijeazăşi maltratează copiii. există un grad de duritate care-i permite individului respectiv să săvârşească altora acte crude. lipsa sentimentului de vinovăţie. Spre deosebire de persoanele cu personalitate antisocială. Dacă tulburarea este extremă. dur. ei doresc relaţii sociale. Activitatea sexuală se desfăşoară fără tandreţe. care de asemenea se manifestă prin explozii de mânie. dar îi lipseşte conţinutul emoţional. Gradele mai atenuate ale acestor trăsături. individul este glacial. Aceste izbucniri nu se limitează întotdeauna la cuvinte. Oamenii cu această tulburare apar detaşaţi. Tulburarea personalităţii de tip impulsiv (Personalitate impulsivă) Indivizii cu acest fel de tulburare de personalitate nu pot să-şi controleze adecvat emoţiile ş i prezintă bru şte descărcări de mânie. Sunt precauţi faţă de noile exigenţe. Astfel de infracţiuni încep în adolescenţă cu acte delicvente mărunte. pot să-i confere avantaje în unele situaţii din viaţă. cuplat cu absenţa sentimentului de vinovăţie sau a remu şcării. incapacitatea de a învăţa din experienţele negative. sau degradante.

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

Tulburarea personalităţii de tip dependent (Personalitate dependentă) Persoanele cu astfel de tulburare sunt cu o voinţă slabă şi mult prea binevoitori, exagerat de conformişti cu dorinţele altora. Le lipseşte vigoarea şi au o capacitate redusă de a se bucura. Ei evită responsabilităţile şi sunt lipsiţi de încredere în sine. Unii indivizi dependenţi sunt mai hotărâţi, dar îşi realizează scopurile convingându-i pe alţii să-i ajute în timp ce-şi pledează neajutorarea. Dacă se căsătoresc, astfel de persoane pot fi protejate de multe din urmările tulburării lor de personalitate, având ca susţinător un soţ mai energic şi mai hotărât, care va prelua latura decizională şi va rândui activităţile. Lăsaţi de capul lor, unii indivizi din această categorie decad spre partea de jos a scării sociale, iar alţii sunt găsiţi printre şomerii pe termen lung şi fără locuinţă. Tulburarea personalităţii de tip schizotipal (Personalitate schizotipală ) Termenul de schizotipal se referă la o tulburare a personalităţii caracterizată prin: anxietate socială, incapacitate de a avea prietenii apropiate, comportament excentric, ciudăţenii de limbaj, afectivitate neadecvată, suspiciozitate, idei (dar nu delir) de relaţie, alte idei ciudate şi experienţe perceptuale neobişnuite. Tulburarea personalităţii de tip narcisic (Personalitate narcisistă ) Persoanele cu această tulburare sunt caracterizate printr-un sentiment exagerat al importanţei propriei persoane şi printr-o activitate imaginativă privind succese nelimitate şi strălucire intelectuală. Ei pretind atenţie din partea celorlalţi, dar acordă, în schimb, puţină căldură. Îi exploatează pe ceilalţi şi cer favoruri pe care ei însă nu le oferă. Cei mai mulţi din acest tip pot fi clasificaţi ca având tulburări ale personalităţii de tip histrionic (isteric) şi alţii par să se încadreze în grupul personalităţilor antisociale. Formele intermediare sunt inevitabile într-o schemă de clasificare a personalităţii. Tulburarea personalităţii de tip borderline (Personalitate de graniţă) Termenul borderline a fost folosit în psihiatrie cu două sensuri. Primul descrie simptomele şi comportamentele considerate înrudite în general cu schizofrenia. Al doilea sens se referă la un tip de tulburări de personalitate. Până de curând această tulburare a personalităţii nu a fost definită cu claritate; ideea centrală a fost că persoana este instabilă , dar această instabilitate a fost descrisă în mod obişnuit în termenii psihodinamicii ca funcţii slabe ale ego-ului. Personalitatea de tip borderline se caracterizează prin 8 (opt) trăsături, dintre care 5 (cinci) sunt necesare pentru a pune diagnosticul. Acestea sunt: relaţii instabile, comportament impulsiv, d ăunător pentru persoană (cheltuieli nesăbuite, jocuri de noroc peste măsură, excese alimentare sau hoţii), dispoziţie fluctuantă, mânie fără motiv, ameninţări sau tentative de suicid repetate, nesiguranţă asupra propriei identităţi, plictiseală permanentă, eforturi pentru a evita un abandon real sau imaginar. Categoria este vastă, cuprinzând aspecte multiple de anomalie a personalităţii, care pot fi clasificate în alte moduri. Tulburarea personalităţii de tip pasiv-agresiv (Personalitate pasiv-agresivă ) Acest termen este aplicat persoanelor care, ori de câte ori li se cere să îndeplinească ceva în mod adecvat, răspund printr-o formă de rezistenţă pasivă, ca de pild ă: amânarea, pierderea de vreme, încăp ăţânarea, ineficienţa deliberată, pretinsa uitare şi o critică nerezonabilă a superiorilor. În afara acestor aspecte complementare care pot fi urmărite în evaluarea pacienţilor, terapeutul ocupaţional poate evalua atitudinile pacienţilor faţă de boală şi situaţia de bolnav (folosind chestionarul şi grila din anexele nr. 1 şi 2), astfel (Mârza, D., 2005):  Atitudinile generale faţă de accident/îmbolnăvire  Stările psihice în momentul accidentării/primelor semne ale afecţiunii  Stările psihice la începerea recuperării  Simptomele somato-fiziologice-psihice la începerea recuperării 90

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)

Atitudinile faţă de evoluţia afecţiunii şi activitatea de recuperare

Atitudinile generale faţă de accident / îmbolnăvire, anterioare producerii acestuia / acesteia (frică, impresionabilitate, anticiparea suferinţei, neîncredere în terapie), influenţează în continuare trăirea stărilor psihice, apariţia unor simptome somato -fiziologice-psihice şi atitudinea faţă de evoluţia afecţiunii şi procesul de recuperare. Stările psihice care pot fi evaluate sunt:  emoţiile primare (frică, furie, disperare, gândul că ar putea muri)  emoţiile evaluativ-sociale (tendinţa de a învinui pe alţii, teama de a nu -şi pierde locul de muncă, teama de a nu fi afectată familia, teama de a nu -şi pierde prietenii)  stările psihice de apărare a Eu-lui (speranţa că afecţiunea nu este prea gravă, resemnare, gândul că va avea o pauză ). Simptomele somato-fiziologice-psihice care pot fi evaluate sunt:  reacţii alergice (dureri de cap, tulburări de respiraţie, tulburări digestive, tulburări uro-genitale)  reacţii neuromusculare şi vegetative (tensiuni musculare excesive, tremurături, ameţeli, transpiraţii abundente)  reacţii fiziologice hipostenice (senzaţie de oboseală, senzaţie de slăbiciune, senzaţie de leşin)  reacţii cardio-vasculare şi psiho-sugestive (puls accelerat, tensiune arterială mărită, gândire negativă)  reacţii neuro-psihice (iritabilitate, predispoziţie la plâns facil, dificultăţi de comunicare, stări de agitaţie). Folosind această modalitate de evaluare, s-au putut constata următoarele (Mârza, D., 2005):  Majoritatea pacienţilor care au suferit accidente/afecţiuni ortopedico-traumatice, au trăit în primele clipe în care au conştientizat situaţia, adevărate atacuri de panică (panic disorders), caracterizate prin creşterea rapidă a anxietăţii, răspuns somatic sever şi frica de un deznodământ sinistru; simptomele atacului de panică, în general, au fost: dispneea sau senzaţia de sufocare (smothering), senzaţia de strangulare (choking), palpitaţii şi tahicardie, disconfort sau durere toracică, transpiraţii, ameţeli, senzaţii de nesiguranţă sau de leşin, greaţă sau suferinţă abdominală, amorţeli sau furnicături (parestezii), tremor sau frison, teamă de moarte.  Bolnavii cu afecţiuni neurologice au adesea o atitudine pasivă şi chiar depresivă faţă de existenţă, o uşurinţă de exprimare corporală, teatralism, dramatizare, uneori mergând până la atitudini isterice, fiind şi deosebit de sensibili la traume psihice; toate aceste manifestări pot fi puse, în general, pe seama unei slăbiciuni emoţionale hiperestezice foarte bine exprimate. Instabilitatea emoţională, irascibilitatea, impulsivitatea, agitaţia îi fac să devină impresionabili, susceptibili, nemulţumiţi, să prezinte îngustarea cercului de interese, nehotărâre şi sociabilitate redusă. În faza incipientă a afecţiunii apare o puternică stare de anxietate, refuzul de a se trata; treptat însă bolnavul înglobează boala în mecanismele sale de apărare, acum apărând frecvente reacţii acute de depresie sau autoagresiune, anxietatea putând ascunde procesul de regresiune cu dependenţă şi pasivitate sau agresivitate latentă cu reacţii de culpabilitate. Se pare că bolnavii trec prin următoarele etape: anxietate, depresie, ostilitate, reacţie de culpabilitate, reacţie ipochondrică, reacţie convulsivo-obsesivă, reacţie paranoid reactivă. Bolnavii conştienţi de boală se mai pot manifesta şi prin comportament autist cu izolare, refuzul de a vedea oameni, refuzul de tratament - manifestări care caracterizează şi bolnavul internat, treptat acestea dispărând şi pacientul găsindu -şi echilibrul (în cazul în care anturajul, facilităţile de îngrijire şi tratament şi psihologia proprie anterioară bolii îl ajută).  Modificările psiho-comportamentale induse de afecţiunile reumatismale, în general, sunt reprezentate, în stadiul acut, de tremor, anxietate, nelinişte psihomotorie (stări de agitaţie), 91

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

importante dereglări vegetative, iritabilitate, fatigabilitate, lipsă de iniţiativă, somnolenţă, labilitate afectivă. Psihologia bolnavilor reumatismal cronici este dominată de anxietate. De asemenea, pot apare astenia, cefaleea, vertijul, nervozitatea şi chiar stări subconfuzionale cu anestezie psihică la durere, stare de pasivitate, dispoziţie tristă, idei ipochondrice. În timp, bolnavii reumatici îşi modifică secundar personalitatea, conform statutului lor de bolnavi cronici, căpătând următoarele trăsături (în general, dobândite în cursul unei boli cronice): o diminuarea activităţii psihomotorii o excitabilitatea (iritabilitatea) crescută o ipohondria o depresia Modificările reacţiilor psiho-emoţionale şi comportamentale, ale funcţiilor cognitive, ale celor motorii etc., datorate stresului indus de boală şi situaţia de bolnav pot fi sintetizate astfel: o Reacţii psiho -emoţionale şi comportamentale: senzaţie de frică, neajutorare, derută, anxietate, oroare, stare de panică; diminuarea reacţiilor emoţionale şi a calităţii autoaprecierii; dispoziţie instabilă, schimbătoare, adesea fără nici un motiv; compasiune estompată, expectanţă pesimistă; elemente de comportament neadecvat în diferite situaţii, disciplină şi autocontrol scăzute; adaptarea la condiţiile microsociale se deteriorează într-o măsură mai mică sau mai mare. o Funcţii cognitive: slăbirea atenţiei, deteriorarea funcţiilor perceptive, a capacităţii de concentrare, de activitate creatoare şi luare a deciziilor; oboseală mintală, creşte numărul de greşeli, problemele se rezolvă într-un ritm scăzut, se dezvoltă o sensibilitate exagerată la critici. o Funcţii motorii statice, coordonare voluntară a mişcărilor: deteriorarea parametrilor cantitativi şi calitativi ai coordonării voluntare a corpului în procesul îndeplinirii sarcinilor fizice; oboseală fizică, mişcările sunt încordate; dispare dorinţa de a duce un lucru început până la capăt. o Sistemul cardio-vascular: de la tahicardie moderată şi creşterea uşoară a tensiunii arteriale, la dureri în zona inimii, mai ales după eforturi fizice sau psihice, aritmie; labilitatea pulsului, hipotonie cu ameţeli şi lipotimii. o Sistemul respirator: senzaţie de dispnee, respiraţie îngreuiată. o Sistemul digestiv: pierderea poftei de mâncare, dureri şi crampe la stomac, senzaţie de greaţă, vomă, constipaţie sau diaree. o Sistemul uro-genital: micţiuni frecvente, pierderea libidou-lui, tulburări menstruale. S-a constatat că afectivitatea este şi ea alterată, în ceea ce priveşte natura şi fluctuaţiile sale. Natura afectivităţii se regăseşte modificată în sensul anxietăţii, depresiei, euforiei sau furiei, toate acestea datorându-se modului în care pacientul percepe boala şi situaţia de bolnav şi atragând după sine şi perturbări la nivelul altor funcţii. Fluctuaţiile afective anormale se pot încadra în oricare din următoarele categorii: apatie, aplatizare afectivă, labilitate afectivă şi/sau incontinenţă emoţională.

 APLICAŢII Efectuaţi activităţi de observare şi intervievare a unor persoane bolnave şi identificaţi manifestările psiho-comportamentale induse de boală şi situaţia de bolnav. Se pot folosi chestionarul şi grila din anexele nr. 1 şi 2.

92

este supramotivat şi are. oricare ar fi ele şi oricât de puţin grave ar fi. îşi cunoaşte posibilităţile şi limitele şi este dispus să asculte şi să respecte recomandările specialistului în legătură cu programul de urmat. Incurabilul. abordând modalităţi de comunicare neadaptate relaţiei terapeutice. Nu îi lipsesc speranţa că afecţiunea nu este prea gravă (în momentul accidentării/îmbolnăvirii) sau că recuperarea se va realiza complet şi rapid (la începerea programului de recuperare). dar este motivat (de necesitatea de a se întoarce mai repede la exercitarea rolurilor) şi dispus să coopereze la propria recuperare.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 3. dar este impresionat de suferinţa altora. nivelul său de anxietate este mai mare decât cel al Combativului. Are sau nu încredere în terapie. tată/mamă. Dependentul de rol îşi anticipează boala. furia fiind dominantă. asupra unor eşantioane mari de pacienţi. Pacientul realist nu se gândeşte cu teamă că s-ar putea îmbolnăvi. dar se gândeşte şi la faptul că i-ar prinde bine o pauză. tensiuni musculare excesive. rol profesional etc. Ca simptome somato-fiziologice este marcat de iritabilitate. motivaţie bună şi este dispus să coopereze la propria recuperare. Nici pacientul combativ nu anticipează boala şi suferinţa. În momentul accidentării/îmbolnăvirii reacţionează mai ales cu emoţii primare. prieten. la motivare corect adaptată necesităţilor şi prin supramotivare (mai ales în cazul pacienţilor cu subfactorul dominant al personalităţii responsabilitatea). Unori are tendinţe de dominare în cadrul relaţiei. Fiind şi foarte impresionabil şi pesimist. Prezintă încredere în terapie şi recuperare. anticipânu-şi suferinţa. în general nu are încredere în forţele proprii. tendinţa de a nu respecta întocmai recomandările specialistului. dar nu-şi cunoaşte prea bine limitele fiind predispus să le supraevalueze.. sau stabilit următoarele tipuri de pacienţi (Mârza. Dependentul de rol. simptomele somato-fiziologice care apar manifestându-se cu frecvenţă şi intensitate ceva mai mare. în permanenţă. punând antetrăirea fricii de accidentare/îmbolnăvire în legătură cu imposibilitatea de a-şi exercita rolurile proprii (de soţ/soţie.). Motivaţia sa trece prin submotivaţie (în cazul în care este stresat de gândul că nu -şi poate exercita rolurile. pentru a se însănătoşi cât mai repede. Chiar dacă este marcat şi el de o serie de stări psihice momentane nefavorabile în momentul accidentării/îmbolnăvirii. Se autoapreciază aproximativ corect. Este o categorie specială de pacienţi. Are încredere mare în sine. ceea ce e mai mult nu!. este afectat mai puţin. nu atrage decât recrudescenţa sau deplasarea lor (este vorba mai mult despre nevindecabili decât despre incurabili). stări de agitaţie. Combativul.4. sunt persoanele la care nu se poate face altceva decât să se uşureze durerea 93 . Nivelul de anxietate este mai mare decât în cazul Realistului. încredere în forţele proprii. considerând că ce e mai puţin strică. prezentând mai puţine simptome somato-fiziologice şi anxietate de nivel redus. Pacientul incurabil este cel la care diminuarea simptomelor. care dau naştere la situaţii de confruntare. Incurabilii. dar el este optimist şi dispus să lupte. asupra căreia trebuie să se atragă atenţia. Tipologii ale diverselor categorii de pacienţi Din cercetări realizate pe parcursul a 5 (cinci) ani. gândindu-se destul de frecvent că s-ar putea accidenta/îmbolnăvi. chiar cu riscul de a depăşi măsura. care au ca urmare creşteri ale valorilor pulsului şi tensiunii arteriale şi unele disfuncţii organice. D. nu îşi anticipează suferinţa. dar este impresionat de suferinţa celorlalţi. în orice formă de terapie. 2005): Realistul.

corpul suferă în realitate. care au mai beneficiat de tratamente diverse. Hotărând că nu mai este nimic de făcut. găsindu-şi de fapt un refugiu (pauză) permanent în boală. cu atât mai mult cu cât îşi manifestă mai intens pesimismul. gândindu-se în primul rând la sine şi acumulând toate informaţiile pe care le poate obţine. familie. Este pesimist. Nivelul lor de pesimism şi anxietate este destul de ridicat. Univ. Ei nu se străduiesc să pară că suferă şi nu urmăresc concedii medicale. este marcat de tulburări organice şi vegetative. pacientul Resemnat nu mai are nimic de făcut decât să accepte situaţia aşa cum este. Resemnatul găsindu se mai ales printre persoanele în vârstă. Mârza-Dănilă Doina (fizică sau morală) şi să li se facă restul vieţii mai uşor. Resemnatul se gândeşte că poate ar putea chiar profita de pauza pe care i-o oferă boala şi …. Păţitul sau cunoscătorul. Sunt cei care. Fatalistul este un pesimist cronic. pentru a fi pregătit pentru orice eventualitate. aceşti pacienţi vor căuta întotdeauna pe cineva căruia să i se plângă. încrederea pacientului în terapeut se obţine foarte greu. dacă nu sunt recunoscuţi şi abordaţi corect. dacă nu li se ascultă sfaturile. atâta timp cât nu mai crede că l-ar putea ajuta cineva şi este convins că nici el nu mai are resursele necesare pentru a se însănătoşi. Este foarte greu de motivat un astfel de pacient. Se poate ajunge la refuzul de a accepta şi efectua un anumit program sau chiar la abandon. citesc tot ce le pică în mână şi devin. chiar şi cu câteva boli (nu este vorba despre simulatori). pentru că le cunosc de la alţi terapeuţi pe care i-au mai vizitat sau pentru că ştiu de la cei din jur. Anticipativ şi foarte influenţabil în ceea ce priveşte posibilitatea apariţiei unei boli. în general şi în forţele proprii. dar fiind în acelaşi timp sigur că acest lucru se va întâmpla (pentru că e imposibil să scapi de aşa ceva). Pacientul incurabil este bineînţeles anticipativ şi foarte influenţabil în ceea ce priveşte riscurile producerii unui accident/îmbolnăviri. sugerează diagnosticul şi măsurile terapeutice. În timpul programului de terapeutic este reţinut. atunci când vin la terapeut. dacă ceva din ce spune specialistul nu se potriveşte cu ceva ce ştia pacientul. Foarte interesaţi să ştie tot despre boala lor. riscul apariţiei acestui tip de pacienţi este crescut. Dr.Prof. la a cărui cunoştinţe să apeleze. Fatalistul. propunând mereu alte metode terapeutice şi considerându-le pe cele adoptate ca ineficiente). prieteni. deoarece are impresia că recunoaşte în orice simptom un semn al unei boli fatale sau foarte grave. se interesează la rude. Resemnatul. pentru că el nu a fost luat prin 94 . în special. ci pe plan psihic şi. cu antecedente medicale mai mult sau mai puţin grave. cineva care e de fapt un lanţ întreg de terapeuţi în care terapeutul actual este doar o verigă. pe un teren deja marcat de o anxietate de nivel crescut. ca urmare. ci despre faptul că orice aş face tot nu poate fi bine. Nevindecabilii sunt cei care pot duce o viaţă aproape normală. sunt disperaţi. La aceşti pacienţi problema nu este la nivel corporal. în lipsa unor informaţii primite direct de la sursă (terapeut). Pentru faptul că simptomul (psihic) care constă în a avea simptome (somatice) nu se lasă reperat. pentru că ştie ce a păţit cineva. În general. în timpul internărilor în spital. Păţitul este anticipativ şi impresionabil. au tendinţa de a învinui pe alţii pentru suferinţa lor (terapeuţi. majoritatea fiind femei. de frica recidivei. În momentul accidentării/îmbolnăvirii. nu acceptă să facă mai nimic. Acest tip cuprinde numai pacienţi cu antecedente medicale. nu are încredere în sine şi nici în terapie (motiv pentru care nu are nici răbdare. cu o bogată experienţă în ceea ce priveşte terapiile şi cu posibile deziluzii în ceea ce priveşte efectele lor. Nu este vorba neapărat că nu îşi cunoaşte posibilităţile şi limitele şi că nu crede că acestea l-ar putea susţine în eforturile pe care le face. din tabloul stărilor psihice care îl caracterizează lipsesc multe care sunt întâlnite la celelalte categorii. în scurt timp. prieteni etc. În unele situaţii. cunoscuţi. ci suferă cu adevărat şi nu precupeţesc nici un efort material pentru a găsi terapeutul potrivit. caracterizat prin neîncredere în terapie. pentru că …… bine nu există.). foarte pricepuţi. Îngrozit de gândul că s-ar putea accidenta/îmbolnăvi. În momentul în care accidentul/îmbolnăvirea s-a produs. Nivelul de anxietate este destul de crescut.

 EVALUARE 1. proiecţia c. Gândeşte. Psihologia medicală consideră boala ca fiind: a. funcţionale d. se numără: a. o reflectare infidelă a procesului fizio -patologic 3. deoarece apare adaptarea 95 . substituţia e. caracteriale f. sublimarea b. neconştientizate 4. exaltarea EU-lui 6. denegarea f. evaziunea f. în concordanţă cu temperamentul pacientului b. contagiunea informaţională g. regresiunea b. legate de suferinţa subiectivă 2. modificările psiho-comportamentale determină şi modificări ale personalităţii b.  APLICAŢII Efectuaţi activităţi de observare şi intervievare a unor persoane bolnave şi identificaţi tipul în care se încadrează. în această situaţie. nu există modificări psiho -comportamentale. o stare de disconfort b. refularea e. raţionalizarea 5. Mecanismele de apărare a EU-lui sunt: a. în general ştiam eu! şi nu-i mai rămâne decât să se gândească la ce e mai rău (moarte. În cazul bolilor cronice: a. conştientizate c. de exemplu). o sinteză a senzaţiilor pacientului c. ca atare nu se angajează în colaborarea cu terapeutul. exaltarea EU-lui d. la Fatalist întâlnindu-se o anxietate de nivel ridicat. evaziunea c. cel mai frecvent întâlnite. Printre modificările psiho-comportamentale induse de boală. biochimice e. În cadrul bolii găsim următoarele tipuri de manifestări: a. Îi lipseşte motivaţia (la ce bun?) şi.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) surprindere. regresia afectivă şi comportamentală d. supape de apărare b. Printre mecanismele de apărare a EU-lui se numără: a. legate de organicitate c.

lentoarea ideaţiei 12. dereglări vegetative d. irascibilitate d. Pacienţii cu cancer sunt caracterizaţi de: a. dependenţa de alcool şi droguri 96 . fatigabilitate e. climatul umed şi rece e. anxietatea preoperatorie c. sensibilitate deosebită la traume psihice d. La bolnavul aflat în serviciul chirurgical apar: a. Univ. apatie e. La pacienţii cu afecţiuni digestive întâlnim: a. Mârza-Dănilă Doina 7. anestezia psihică la durere 13. vertijul d. tendinţă la lărgirea cercului de interese e.Prof. uşurinţă de exprimare corporală d. tendinţă spre teatralism b. limitarea autonomiei c. astenia b. predispoziţie la accidentări c. instabilitate emoţională 10. tendinţe de izolare d. tendinţe spre dramatizare b. comportament autist de izolare b. reacţii nevrotice d. tristeţe c. scăderea atenţiei c. reacţii suicidale b. reacţii ipochondrice d. un sindrom psihic specific b. tulburări ale sferei afective 9. activism deosebit b. În bolile cardiovasculare întâlnim: a. reacţii suicidale 14. restrângerea contactelor sociale şi diminuarea puterii sociale d. idei delirante 11. somnolenţa c. cefalee c. mediul social. În cazul bolilor sângelui apare: a. Dr. La pacienţii cu afecţiuni renale întâlnim: a. spitalizarea prelungită 8. Printre factorii generatori de stres în bolile cronice se numără: a. atitudine pasivă faţă de existenţă c. în general b. reacţii de autoreglare e. Bolnavii cu afecţiuni respiratorii prezintă: a.

Tulburarea depresivă de personalitate se caracterizează prin: a. creşterea simţului de răspundere c. Tulburările personalităţii de tip paranoid se caracterizează prin: a. Printre trăsăturile personalităţii de tip antisocial se numără: a. tendinţa spre dramatizare b. veselie şi optimism d. absenţa sentimentului de vinovăţie 97 .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 15. simţul crescut al propriei importanţe d. tendinţe spre auto-dramatizare b. simţ crescut al propriei importanţe e. dependenţa de alcool şi droguri 16. lipsa de adaptare la situaţii noi c. Simptomatologia psiho logică a sindromului dereglărilor posttraumatice de stres este dominată de: a. puternic simţ al datoriei d. Tulburarea hipertimică de personalitate se caracterizează prin: a. comportament impulsiv e. tendinţe spre întârzierea deciziilor d. suspiciune b. capacitate mare de autoamăgire 18. Tulburările personalităţii de tip schizoid se caracterizează prin: a. energie scăzută b. veselie şi optimism b. lipsa de imaginaţie c. creşterea simţului de culpabilitate d. variabilitate în dispoziţie 21. sensibilitatea critică 17. sensibilitate c. tendinţa spre îngrijorare fără măsură e. insucces în realizarea unor legături bazate pe afecţiune c. o stare de exaltare neobişnuită b. anticiparea unui rezultat rău c. imagine sumbră asupra vieţii c. tendinţe spre precauţie exagerată 19. tendinţe spre şantaj emoţional d. încăpăţânare c. comportament apatic d. oscilaţii între diverse stări 20. lipsa d e interes pentru opiniile celorlalţi 22. lipsa relaţiilor emoţionale d. tendinţe spre egocentrism e. Printre tulburările personalităţii de tip histrionic se numără: a. Printre tulburările personalităţii de tip obsesiv-compulsiv se numără: a. tendinţă spre introspecţie b. dereglări de somn b. indecizia e.

Pacientul păţit se caracterizează prin: a. încredere în terapie b. lipsă de speranţă în recuperare d. Pacientul dependent de rol se caracterizează prin: a. anxietate crescută c. egocentrism d. cunoaşterea bună a propriilor posibilităţi şi limite c. frică de a se afla în imposibilitatea de a-şi exercita rolurile proprii d.Prof. tendinţe de dominare în cadrul relaţiei terapeut-pacient 28. Mârza-Dănilă Doina 23. insucces în realizarea unor legături bazate pe afecţiune b. Tulburările personalităţii de tip evitant se caracterizează prin: a. pesimism c. încredere în sine şi în terapie d. disponibilitate necondiţionată la colaborare 31. anxietate ridicată b. optimism b. Pacientul incurabil se caracterizează prin: a. incapacitatea de a controla adecvat emoţiile c. pesimism c. pesimism c. disponibilitate la colaborare 98 . lipsa de anticipare a bolii b. teamă de critici d. anxietate c. tendinţe de anticipare a bolii d. Pacientul fatalist se caracterizează prin: a. Univ. optimism b. lipsă de motivaţie d. Pacientul combativ se caracterizează prin: a. Pacientul realist se caracterizează prin: a. capacitate scăzută de autoapreciere b. voinţă slabă b. stări de exaltare b. Tulburările personalităţii de tip impulsiv se caracterizează prin: a. tendinţe spre supraevaluarea forţelor proprii d. impresionabilitate faţă de suferinţa celorlalţi c. precauţie exagerată 25. indisponibilitate la colaborare 29. motivaţie bună b. Dr. Pacientul resemnat se caracterizează prin: a. tendinţe spre evitarea responsabilităţilor e. tendinţe spre subevaluarea forţelor proprii c. Tulburările personalităţii de tip dependent se caracterizează prin: a. indisponibilitate la colaborare d. prezenţa descărcărilor bruşte de mânie 24. tendinţe de a se autoînvinui pentru boală 30. lipsa încrederii în sine 26. pesimism 32. încredere în forţele proprii 27. încăpăţânare c.

atât manifestări legate direct de organicitate. de fiecare dată. creşterea cenesteziei. cu aspect de regresiune infantilă Literatura psihologică de specialitate enumeră următoarele modificări psiho -comportamentale induse de boală: regresiunea afectivă şi comportamentală. păţitul sau cunoscătorul. esenţa vieţii. reversibile sau nu în funcţie de evoluţia ulterioară a pacientului. Găsim astfel. organismele afectate de boală îşi caută şi îşi găsesc mecanisme de apărare. de compensare. Având în vedere aspectele enumerate. digestia. biochimice şi. sau apar într-un moment inadecvat. suferinţă subievtivă. substituţia. relaţiile sale în cadrul grupului de bolnavi şi mai ales relaţiile sale cu familia. în viziunea a numero şi autori. Rămâne şi în sarcina kinetoterapeutului (alături de toţi ceilalţi factori responsabili de asigurarea stării de sănătate a populaţiei) să-şi aducă contribuţia la revenirea la normalitate a pacientului din toate punctele de vedere. tranferenţa. După cum se poate observa. din acest motiv. Cele mai frecvente mecanisme de apărare cunoscute sunt: refularea. o văd ca o sinteză realizată de bolnav. conducând la modificări ma i mult sau mai puţin grave. identificarea. de fapt. denegarea. În cadrul bolilor cronice utilizarea modelului clasic de boală este aproape imposibilă. proiecţia. în sfera normalului (aşa cum este ea considerată de specialişti). dependentul de rol. de exemplu. Duchêne (citat de Sivadon. sublimarea. acest lucru ducând la exigenţa modificării lui. Bolnavul cronic are senzaţia că spaţiul său este lim itat (mai ales atunci când este afectată deplasarea). pe care le trece prin filtrul psihicului său şi care. de durată mai lungă sau mai scurtă. În acest fel. reprezintă o reflectare infidelă a procesului fizio patologic. sinteză a tuturor senzaţiilor sale. excreţia  Egocentrismul . incurabilul. în acelaşi timp. controlul conştient. Comportamentul bolnavilor este dominat de trei trăsături principale:  Strâmtarea orizontului cu diminuarea importanţei lumii exterioare. ceea ce face ca aceasta să aibă felurite expresii.lumea personală devine aproape exclusivă  Comportamentul tiranic şi. fatalistul. contagiunea informaţională. Acestea însă nu se încadrează. regresiunea. deplasarea. compensaţia. se pot stabili următoarele tipuri de pacienţi: realistul. Con ştiin ţa bolii este elementul care domină disproporţional asupra substratului real organo-lezional. evaziunea. sunt similare cu mecanismele corporale implicate în menţinerea homeostaziei şi pot lua aspect patologic atunci când sunt în minus sau exces. formaţia reacţională. fantezia. H. combativul. dependent. centrul atenţiei devine alimentaţia. disocierea. 1973) subliniază că în interacţiunea dintre bolnav şi anturajul său două elemente sunt capitale: tabloul suferinţei care apasă bolnavul şi realitatea dramei în care este aruncată existenţa umană ca urmare a bolii. conversiunea. boala – şcoală a intrajutorării umane. întoarcerea la contrar. prima care preocupă pe bolnav. Apărarea EU-lui şi adaptarea personalităţii la condiţiile interne şi externe sunt probleme foarte importante. mai ales. de echilibrare. de următoarele condiţii:  Problema autonomiei spaţiale. resemnatul. Acest lucru are în vedere o serie de caracteristici pe care desfăşurarea bolii cronice le prezintă. în cadrul bolii. simbolizarea. dar şi manifestări funcţionale. raţionalizarea. adaptarea fiind.  Relaţiile sociale ale bolnavului. Aceste mecanisme. exaltarea eu-lui. boala poate fi considerată ca o sinteză pe care Păunescu şi Podeanu.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Rezumat În determinarea bolii participă elemente foarte variate. 99 . Adaptarea la condiţiile mediului de boală este ajutată. aşa cum subliniază Sivadon (1973). Această imposibilitate de deplasare duce adesea la sentimentul de abandon. fixarea.

J. D. LELORD. Iaşi 14. J. S. Bucureşti. POTKAY. CH. Bucureşti 16. Bacău 15. Scott Foresman Comp. D. Edit. C. SILLAMY.C. C. Paris 2. Bucureşti 9. Edit... Paris 6. Manual de psihologie medicală.. (2005). Edition Odile Jacob. D.O. Psihologie medicală.. BIENFAIT. Antet 13. Monterey California 18. OCHIANĂ. (1999). şi ANDRE. Illinois. coniliere şi intervenţii psihomedicale în sport şi kinetoterapie. (1980). Glenview. B. Manual de psihologie generală. Edit. M. INF Omedia. Univ. Mârza-Dănilă Doina Bibliografie 1. (1962). POPESCU-NEVEANU. (1972). CUCU. R. (1996).I. Textbook of Psychology. D. Paris 100 . Oxford UNESCO and Pergamon Press 10. CORDUN. Bucureşti. I. COLEMAN. F. Masson.B. Tehnopress. BUTCHER. Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile. (1986). Saunders Company 8. N. Edit. W. şi ALLEN.KOLB. M. HEBB. DELAY. D. Philadelphia. Abrégé de psychologie. Edit. Bucureşti 7.SIVADON. Bucureşti.C. Albatros 17. (1980). Dicţionar de psihologie Larousse. Bucureşti 19. Research and Application. şi PICHOT. Modern clinical psychiatry. D. Editura Semne. MOŢET. (1996). M. Personality: Theorie. Traité de psychologie médicale. J. STĂNESCU. (coord) (1997). MOŢET. Edit. A..Prof. Ameliorarea actului recuperator kinetoterapeutic prin implicarea factorilor d e personalitate şi aplicarea legităţilor psihologice ale relaţiilor terapeut-pacient. vol. MÂRZA. Curriculum integration and lifelong. (1973). Editura Fundaţiei Humanitas. MÂRZA.R. Îndrumător terminologic pentru studenţii secţiilor de Kinetoterapie.. I. IAMANDESCU. (1973). P. P. şi HAYWARD. J.. INGRAM. Tehnică 3. (1984).B. MOŢET. London. L. (2009). Abnormal Psychology and Modern Life.N. London 4. (1979). Brook/Cole Publishing Company. (1978). A. LIEURY. M. Univers enciclopedic. Bucureşti. P. (1996). Diferenţe interindividuale. (2006). Dr. Dicţionar de psihologie. G. Saunders 11. EPURAN. CARSON.P. Formulaire therapeutique de reeducation fonctionnelle. (1995). Masson. Litera 5. Asistenţă. Paris 12. Enciclopedia de kinetoterapie. Edit. BIRCH.

Sarasan şi colab. 1977 Chestionar de experienţe de viaţă (LES).Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Capitolul 4.). Holmes şi Rahe. Obiective operaţionale După ce va studia această unitate de curs. în funcţie de comportamentul fiecărui pacient  cunoască instrumentele folosite în decursul timpului pentru evaluarea stresului indus de boală  cunoască aspectele complementare care trebuie urmărite în evaluarea pacienţilor.1. pentru a obţine toate informaţiile necesare stabilirii tipurilor în care aceştia se încadrează  cunoască şi să folosească modalităţi de autocunoaştere şi cunoaştere a pacienţilor 4.. horowitz şi colab. psihologii au folosit o serie de instrumente pentru a reu şi să descopere modul în care acestea îl afectează pe pacient şi în ce m ăsură. Chestionare de evaluare a stresului Categoria Chestionare ce măsoară factorii stresanţi    Denumirea/autor Scala de evaluare a reajustării sociale (SRRS). Tabel nr. Despre chestionarele de evaluare a stresului indus de boală Boala şi situaţia de bolnav fiind considerate stresuri psihice. cunoaşterea instrumentelor cu care pot fi obţinute informaţiile necesare încadrării fiecărui pacient şi / sau terapeut într-un anumit tip. Câteva dintre cele mai folosite instrumente de acest gen sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabel nr. 4. în scopul reglării conduitei. 4.1.1. 1979    Caracteristici listă de evenimente de viaţă idem idem 101 .. studenţii vor putea să:  recunoască diversele tipuri de terapeuţi  identifice tipul de terapeut în care se încadrează  conştientizeze necesitatea reglării propriilor atitudini. Modalităţi de autocunoaştere şi de cunoaştere a pacienţilor Scop  Cunoaşterea tipologiei terapeuţilor şi a caracteristicilor fiecărui tip. 1967 Chestionare de evenimente de viaţă. în decursul timpului.

Tabel nr. Mârza-Dănilă Doina Chestionare pentru evaluarea reacţiilor la stres                Chestionare ce abordează interacţiunea individ-mediu         Chestionare de stres profesional     Scala de stres Mcmillan. care ne pot oferi un tablou destul de complex al modificărilor psiho-comportamentale induse de boală şi care pot constitui un indicator preţios pentru ghidarea modalităţilor de abordare a pacienţilor.).Prof. Rosenman. Cattel. Mc Nair. Cohen. cefalee. fiziopatologică. Surtees. tensiune musculară. Kinley. chestionarele enumerate au urmărit evidenţierea unor reacţii la stres care se manifestă în sferele fiziologică. Sarason. transpiraţii. 1980                        Vizează simptome fizice. 4. dispnee 102 . 1985 Fişă de diagnostic ocupaţional (JDS) Hackman. 1971 Indice al caracteristicilor profesionale (JCI) Sims. 1975 Inventar de personalitate California (CPI). fasciculaţii etc. Mcmillan. ticuri. Hamilton. Brodman. 1981 Scala de stres perceput. Univ. Derogatis. Mc Miller. 1940 SCL-90-R. La nivelul fiecărui sistem se pot decela o serie de manifestări. 1971 Profil al stării dispoziţionale (POMS). Appels. Derogatis. 1983 Index de interacţiuni sociale. Beck. 1982 Reacţii de ajustare. 1967 Scala de anxietate Zung. Jenkins. 1985 Resurse de ajustare. psihologică şi comportamentală a fiinţei umane. 1977 Tehnica grilelor (RGT) Crump. 1975 Chestionar Maastricht (MQ). Dr. bruxism. Johnson. Cooper. Eysenck.2. Recţii la stres evaluate de chestionare Reacţii fiziologice şi fiziopatologice Sistem muscular: dureri în muşchi. 1975 Inventarul de anxietate (STAI) Spielberger et. 1975 Chestionar de activitate Jenkins (JAS). Derogatis. Zyzanski.2. 1971 Scala de anxietate şi depresie. la nivelul sistemelor specifice (Tabelul nr. Cretman. Goldeberg. Hathaway. 1985 Chestionar de suport social (SSQ). tahicardie. al. psihice şi comportamentale Indici de sănătate fizică şi mintală idem Chestionare multidimensionale pentru evaluarea unor trăsături de personalitate idem idem idem idem Chestionare unidimensionale idem idem idem Listă de afecte şi dispoziţii idem Abordează stresul sub aspectul relaţiei cu boala coronariană idem idem idem Cantitatea şi calitatea suportului social idem Evaluează capacitatea de ajustare idem Redau diferite caracteristici ale stresului profesional percepute de individ În general. 4. Eysenck. Miller. Smith. 1975 16 PF. 1949 Chestionar de sănătate (CHQ). Beech. Sistem nervos simpatic: palpitaţii. 1970 Inventar de depresie. 1983 Indexul medical Cornell. 1976 Ambianţa profesională percepută (PWE) Newman. 1971 Scala balanţei de afecte (ABS). 1980 Chestionarul celor patru factori (FFQ). Orth-Gomer. Gough. 1970 Chestionar de personalitate Eysenck (EPQ). 1972 Inventarul de personalitate multifazic Minnesota (MMPI). P. ameţeli. 1979 Profil de stres.

Examinarea stării mintale urmăreşte: Aspectul şi comportamentul. diaree. creativitate redusă. privirea aţintită spre podea. agresivitate. cafea. Persoanele anxioase sau cu depresie agitată 103 .1. Aspectul corporal trebuie notat (o înfăţişare sugerând o pierdere ponderală recentă poate pune problema unei afecţ iuni somatice. se pot obţine indicaţii preţioase în legătură cu starea de moment a pacientului. comportamentale tranchilizante. În mod caracteristic. a depresiei sau a nevrozei anxioase cronice). cu mâinile. Conştiinţa bolii Aspectul şi comportamentul Aspectul general şi vestimentaţ ia pacientului trebuiesc observate. deteriorarea relaţiilor interpersonale. Examinarea stării mintale Chiar dacă. Atenţia şi concentrarea. accidente. depresia. Vorbirea. în acelaşi timp. dependenţa de drog. dificultăţi de deglutiţie etc. sau se îmbracă neîngrijit. Orientarea. Aspecte complementare care trebuiesc examinate pentru cunoaşterea pacientului Din punct de vedere psihologic. prin folosirea sa şi pe baza caracteristicilor de mai jos. stare care va orienta modul de abordare a acestuia în relaţia terapeutică. Sistem imunitar: răceli. un pacient deprimat stă cu trunchiul aplecat înainte. în elaborarea anamnezei şi nu numai. Nepăsarea faţă de sine. frigiditate/impotenţă. 4.2. Un pacient anxios are. umerii lăsaţi în jos. infecţii. alergii etc. Reacţii Sistem cognitiv: deficit de atenţie/şi memorie. în general. cu capul drept şi stă aşezat pe marginea scaunului. performanţe scăzute. de obicei. demenţa sau schizofrenia. suicid etc. Sistem emoţional: sentiment de neputinţă. cute orizontale ale frunţii. labilitate afectivă etc. Memoria. trăsăturile cele mai caracteristice sunt lăsarea în jos a colţurilor buzelor. Halucinaţiile şi iluziile. printre altele: alcoolismul. dificultăţi în a lua decizii. de eşec şi insatisfacţie. Reacţii pasivitate. instabilitate profesională.2. derealizarea. Depersonalizarea. aparţinând unor stiluri diferite şi neasortate. Postura şi mişcările reflectă. iritabilitate. o poziţie verticală a trunchiului. de care se prinde. Ideile delirante. a anorexiei nervoase. coşmaruri etc.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Sistem nervos parasimpatic: creşterea/scăderea apetitului. abuz de alcool. depresie. tulburări de somn. anxietate. Pacienţii anxio şi au. brăzdarea verticală a arcadei sprâncenoase. dispoziţia. vărsături. cu o uşoară ridicare a unghiului intern al fiecărei sprâncene. frustrare. în scopul cunoaşterii pacientului. murdară şi în îmbrăcămintea şifonată sugerează. manifestată în înfăţişarea neîngrijită. sprâncene ridicate. Pacienţii cu manie pot purta haine viu colorate. astfel: 4. terapeutul poate adăuga la metodele de explorare şi evaluare specifice profesiunii sale şi urmărirea unor aspecte care să îi ofere un tablou cât mai complex asupra stării de moment a pacientului şi să îl ajute la stabilirea unei relaţii cât mai eficiente cu acesta. În depresie. ideaţie obsesivă. absenteism. Aspectul feţei furnizează informaţii în legătură cu dispoziţia. la prima vedere. tutun. Fenomenele obsesive. psihologice confuzii mintale. dureri gastrice. de asemenea. fante palpebrale lărgite şi pupile dilatate. Dispoziţia. această formă de examinare nu este specifică terapeutului ocupaţional.

sau ca şi cum ar juca un rol. dar sunt. cum ar fi: Cum vă simţiţi în general? sau În ce stare de spirit vă gă siţi?. Vorbirea Vor fi evaluate viteza şi volumul vorbirii. sărace în producţie verbală spontană. gânduri pesimiste despre prezent. Halucinaţiile vizuale vor fi diferenţiate cu atenţie de iluziile vizuale. îşi muşcă unghiile. ca în manie. Pacienţii cu manie nu respectă uzanţele sociale şi sunt nepotrivit de familiari cu oamenii pe care nu-i cunosc bine. gândurile obsesive (care se repetă. Când variaţ iile sunt excesive. Comportamentul motor. Iluziile şi halucinaţiile Investigarea se va face cu mult tact. Se vor analiza şi exprimă rile pacientului şi tulbură rile fluxului vorbirii. Dispoziţia care nu corespunde contextului este numită incongruentă (tristeţe când se vorbeşte despre lucruri vesele). apoi se vor depista ritualurile obsesive (unele pot fi observate în afară. alţii retraşi şi absorbiţi. Depersonalizarea şi derealizarea Pacienţii cu derealizare descriu adesea lucrurile din jurul lor ca p ărând artificiale şi lipsite de viaţă. tremură adesea şi nu au stare. Dispoziţia va fi cercetată şi din punct de vedere al fluctua ţiilor şi concordanţei. alţii agresivi. incapabili de a simţi emoţii. chiar dacă persoana se străduieşte să le îndepărteze). în special femei. Se poate depista o depresie (tendinţa la plâns. deoarece pacientul nu o recunoaşte ca fiind diferită de alte credinţe. precum şi mişcări coreoatetozice la nivelul feţei. maniacalii sunt hiperactivi şi agitaţi. Comportamentul social este important. Vorbirea poate fi neobişnuit de rapidă. ca şi cum interviul nu ar avea loc. Dr. 104 . trebuie făcută distincţia între halucinaţii şi experienţele disociative. sau încetinită. cum ar fi stereotipii. Dispoziţia Evaluarea dispoziţiei începe cu observaţiile legate de comportament şi continuă cu întrebări directe. membrelor şi al mu şchilor respiratori auxiliari). în gând). folosim termenul de dispoziţie labilă. pentru ca pacienţii să nu se simtă ofensaţi (fără a se adresa întrebări directe). îşi aranjează hainele. Întreruperile bruşte pot indica blocajul gândirii. altele se desfăşoară în ascuns (de exemplu. Trebuie căutate semnele diskineziei tardive. Schizofrenii pot avea un comportament ciudat: unii sunt hiperactivi ş i dezinhibaţi din punct de vedere social. sentimente de vinovăţie referitoare la trecut) sau o anxietate (prin întrebări despre simptomele somatice şi gândurile asociate stării afective respective). Volumul vorbirii poate fi crescut la maniacali şi la unii pacienţi anxioşi. iar cei cu depersonalizare se descriu pe ei înşişi ca având un sentiment de detaşare faţă de mediu. grimase. Cei cu demenţă răspund uneori nepotrivit în diferite etape ale interviului. Mârza-Dănilă Doina sunt sperioase. cel mai adesea.Prof. iar răspunsurile pot fi scurte. cei cu depresie sau demenţă pot face pauze lungi înainte de a răspunde. o tulburare motorie întâlnită mai ales la bătrâni. Exaltarea se depistează prin aceleaşi întrebări ca şi cele folosite pentru depresie. Univ. Fenomenele obsesive Se vor căuta. simplul efect al distragerii atenţiei. mai întâi. aparte. ambitendinţă şi flexibilitate ceroase. lipsa de speranţă în viitor. sau îşi continuă preocupările lor proprii. îşi ating în permanenţă bijuteriile. negativism. ecopraxie. ca în depresie. care au folosit timp îndelungat medicaţie antipsihotică (mişcări de mestecare şi sucţiune. Existenţa ei poate fi sugerată de informaţiile date de aparţinători. Ideile delirante Ideea delirantă este un simptom pentru care nu se pot formula întreb ări directe. sau de anumite evenimente din viaţa pacientului.

fie sub ambele aspecte. o afazie predominant auditivă sugerează o leziune corespunzătoare regiunii temporale. în final putându-se pune şi întrebări directe. care include: Capacităţile de limbaj Insuficienţa parţială a funcţ iei limbajului se numeşte disfazie.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Orientarea Orientarea este evaluată prin întrebări care se referă la conştiinţa timpului. în timp ce o afazie predominant vizuală sugerează o leziune posterioară. Se poate folosi şi enumerarea lunilor anului în ordine inversă (sau a zilelor săptămânii).d.2. Conştiinţa bolii O părere generală poate fi formulată pe parcursul desfăşurării interviului. evaluându-se memoria imediată. localizarea este mai puţin sigură. la comandă. Limbajul poate fi afectat fie ca exprimare. chiar dacă sistemele motor şi senzorial sunt suficient de integre pentru a-l face posibil. Atenţia şi concentrarea Se pot decela din fondul general al interviului. a spaţiului şi a persoanelor.. la dreptaci. până când restul este mai mic decât şapte. I se poate cere pacientului să citească un pasaj de dificultate adecvată. Capacităţile de construcţie Apraxia este incapacitatea de a executa un act voliţional. Tipul de tulburare a limbajului dă unele precizări suplimentare în ceea ce priveşte localizarea. Poate fi asociată cu alte tulburări legate de această regiune. Apraxia ideomotorie se testează rugând pacientul să execute. Pentru apraxia de construcţie i se cere pacientului să facă figuri simple. dar la mulţi dintre ei este tot pe stânga. sau să le deseneze. 4. La stângaci. folosind beţe de chibrit. iar cea senzorială o leziune posterioară.m. fie în cea scrisă. fie ca receptare. mai ales dacă pacientul nu poate completa jumătatea stângă a figurii. recentă şi îndepărtată. Tulburările limbajului indică. anume neatenţia senzorială şi anosognozia. Capacitatea de recepţie (aspectul senzorial) poate fi testată în mai multe feluri. Disfazia motorie sugerează o leziune anterioară. înregistrându-se timpul şi numărul de erori. Înţelegerea limbajului vorbit poate fi testată rugând pacientul să explice ceea ce aude sau să răspundă la comenzi simple. de asemenea.2. Apraxia de construcţie. din nou 7 din rest ş. se poate folosi cu succes ş i o formă de examinare neurologică . Exprimarea (aspectul motor) se testează rugând pacientul să vorbească şi să scrie. leziuni în emisfera stângă. Se pot folosi şi teste standardizate. în suspiciunea de sindrom organic. Examinarea stării somatice În afara metodelor deja cunoscute de examinare a sferei somatice. Apraxia de îmbrăcare se testează cerându-i pacientului să se îmbrace. punându-l apoi să explice ceea ce a citit.a. sugerează o leziune în partea posterioară a regiunii parietale drepte. Memoria Se pot pune întreb ări despre dificultăţile mnestice cotidiene. poate fi afectat fie în forma sa vorbită. 105 . sau prin aplicarea unui test numit testul seriei de şapte (pacientului i se cere să scadă 7 din 100. sau cuvinte şi litere separate. acte din ce în ce mai complicate.

 TEMĂ DE LUCRU Extrageţi.Prof. Dr.  atopognozia este incapacitatea de a preciza poziţia. Despre agnozia digitală şi confuzia dreapta-stânga se afirmă că ar fi mai frecvent asociate leziunilor regiunii parietale dominante. se testează desenând numere pe palma subiectului. Leziuni ale oricăruia din lobii parietali pot produce astereognozie. sau existenţială). dup ă o leziune parietală dreapta. În raporturile noastre cu alţii adoptăm modalităţi profunde.pacientul. negativ şi pozitiv etc. încă din copilărie suntem antrenaţi să facem distincţia între bine şi rău. Originile terapeutice i-au permis metodei să construiască strategii concrete în sensul diminuării dificultăţilor relaţionale. frumos şi urât. o anumită judecată după care noi sau alţii au putere sau dreptate. se testează cerându-i pacientului să identifice obiectele care îi sunt puse în mână în timp ce ţ ine ochii închişi. Elemente de Analiză tranzacţională Analiza tranzacţională este un instrument care ne permite să înţelegem cu mai multă uşurinţă cu anume motiv al comportamentului semenilor noştri.3. cel mai des. având ochii închişi. Se pot testa mai multe tipuri de agnozie:  astereognozia este neputinţa de a identifica formele tridimensionale. 106 . dar acest lucru nu este suficient şi pentru a-l modifica. informaţii ştiinţifice referitoare la rezultatele obţinute prin aplicarea oricăruia dintre chestionarele de evaluare a stresului indus de boală prezentate în tabelul nr. ca neconştientizare a parezei stângi şi neatenţie senzorială. cu capacul de la stilou.3. automate şi existenţiale. Agnozia nu poate fi diagnosticată dacă nu sunt dovezi clare ale integrităţii căilor senzoriale şi ale lucidităţii conştiinţei. chiar dacă segmentul cortical şi căile de conducere senzoriale sunt suficient de intacte pentru aceasta.  agnozia digitală . Neatenţia senzorială şi anosognozia se întâlnesc mai frecvent în leziunile parietale drepte.1. 4. Mârza-Dănilă Doina Agnoziile Agnozia este incapacitatea de a înţelege semnificaţiile stimulilor senzoriali. Această judecată de sine în raport cu celălalt este un mod de a se poziţiona. Agnoziile indică leziuni ale ariilor asociative din jurul ariilor senzoriale primare. Modalităţi de autocunoaştere şi cunoaştere a pacientului 4. pe suprafaţa corpului. Prezentaţi-le în cadrul orelor de seminar şi comentaţi-le. Poziţii de viaţă şi roluri Analiza tranzacţională ne învaţă că. 4. din literatura de specialitate sau de pe Internet.  agrafognozia este neputinţa de a identifica litere sau numere "scrise" pe piele.  anosognozia este incapacitatea de a identifica deficitele funcţionale produse de boală şi apare. Univ. a unui obiect. agrafognozie şi atopognozie contralaterale.1. nu poate preciza care din degetele sale a fost atins. confuzia dreapta-stânga se testează atingând una din mâinile sau urechile pacientului şi întrebându-l care parte a corpului a fost atinsă. Adesea persoana are tendinţa de a se situa într -o poziţie preferată (poziţie de viaţă preferată.

la început dar nu pentru multă vreme. Lor trebuie să le dai indicaţii. La ce bun.1. tu -) . În planul acţiunii. de-a lungul existenţei lor. 2000) şi sunt reprezentate în Analiza tranzacţională prin trei sfere suprapuse care reprezintă de fapt structura personalităţii (figura nr. Stări ale sinelui În fiecare persoană există trei stări diferite ale Eu-lui. Este o atitudine de viaţă foarte răspândită . 3.1.am putea spune că chiar că este favorizată de lumea noastră de competiţie non-OK. tu -) Eu sunt OK. Plecând de la una dintre aceste stări ale Eu-lui..eu nu sunt OK. pozitivă..eu sunt OK. unde fiecare încearcă să-l domine pe celălalt. tu nu eşti OK.. primează indiferenţa. Nu poţi avea încredere în nimeni. Este o atitudine realistă. Evaluarea poziţiilor de viaţă adoptate de fiecare se poate face după caracteristicile poziţiilor de viaţă prezentate în grila din anexa nr. Eu nu sunt OK. Cele trei stări ale Eu-lui din punct de vedere al Analizei tranzacţionale (De Lassus. Este mult mai bine să-ţi faci o vizuină şi să nu te faci remarcat. 2000): .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Sunt patru poziţii de bază (De Lassus. Putem considera această atitudine ca fiind OK în raport cu o persoană într -un post ierarhic superior. Ele se schimbă în funcţie de fiecare situaţie şi persoană cu care individul intră în contact. Eu nu sunt OK. R. Persoanele care se instalează în această atitudine de viaţă vor juca multe jocuri psihologice în poziţie de Victimă. Adult şi Părinte (Berne. Este o atitudine care provoacă mereu conflicte. fiecare persoană ia decizii şi reacţionează. este o atitudine arogantă. este o atitudine pasivă. 4. Este atitudinea pe care ar trebui să o adoptăm în timpul activităţilor şi care corespunde ideii de a coopera. tu (alţii) nu eşti OK (eu -. Eu sunt OK. tu eşti OK este atitudinea câştigătorilor. Toţi oamenii trec. Aceste stări au primit numele de Copil. fuga de răspundere. Ele vor suporta cu greu proximitatea şi nu vor acţiona pozitiv în cursul activităţilor decât într-o atitudine dependentă.. tu eşti OK. lumea este pierdută sau nu face doi bani. P A C Figura nr. E. plină de căldură. deoarece nu se referă decât la aici şi acum şi nu încearcă să absolutizeze nimic. tu +) .şi se poate afirma că. tu (alţii) nu eşti OK (eu +.). tu (alţii) eşti OK (eu +. practic ele nu ştiu că există o proximitate adevărată. prin aceste poziţii de viaţă. pentru că celălalt este acuzat. să-l dispreţuiască. pentru că se încearcă devalorizarea lui. tu +) . Îşi petrece mult timp în izolare şi cu jocurile psihologice în poziţia de Victimă. Persoanele care adoptă această atitudine de viaţă îşi petrec multă vreme cu jocurile psihologice . R. R. nu valorează mare lucru. Sentimental. 4. este atitudinea celor supuşi. Este atitudinea fericită de viaţă a proximităţii.eu nu sunt OK. 2000) 107 . citat De Lassus. tu (alţii) eşti OK (eu -. tu nu eşti OK.eu sunt OK.

binevoitor. Mârza-Dănilă Doina Starea de părinte a Eu-lui Starea de părinte înglobează toate coerciţiile. susţine în mod sistematic contrariul (rebel) COPIL LIBER îşi exprimă spontan trebuinţele. încurajează. sentimentele. prohibiţiile impuse de părinţi (de toate persoanele cu care am intrat în contact). judecă. Aspect negativ: este partea care se exprimă într-o relaţie neloială (non-OK). tendinţa de a-i povăţui pe alţii. să se formeze prin propriile experienţe). dispoziţiile interioare. de insecuritate sau dacă trebuie să treacă la defensivă. instituţia cugetului. îşi asumă sarcini în locul cuiva pe care îl superprotejează P Părintele tandru. dar şi prejudecăţile şi toate interdicţiile. Starea de Părinte a Eu-lui este împărţită în două realităţi total diferite: Părintele normativ sau critic şi Părintele grijuliu. grijuliu este caracterizat de dragoste părintească. în Copil se ascunde sediul sentimentului stimei de sine. protectoare. întrucât ne cenzurează la tot pasul. dacă încearcă un sentiment de culpabilitate. felicită. Această stare trăieşte în oameni până în ultima clipă a vieţii. emite principii. reglementările anacronice. dacă acesta se simte acceptat sau respins. l-a observat la părinţi sau la persoanele care au avut asupra sa o influenţă dominantă. încuviinţează. interzicându -ne mult prea multe şi îndemnându-ne să interzicem multe şi celorlalţi. care ajută. Părintele critic/normativ (Exteropsyche după De Lassus. încurajează. conduce. STAREA DE COPIL A EU-LUI COPIL ADAPTAT se adaptează la trebuinţele altora (supunere). STAREA DE PĂRINTE A EU-LUI (conţine şi reproduce înregistrări de valori şi comportamente) PĂRINTE NORMATIV Dictează. emoţiile. 2000) este cel care ne provoacă cele mai multe dificultăţi. aşa numita morală. Dr. Aspect negativ: atunci când individul îl foloseşte ca să superprotejeze (adică să îl împiedice pe celălalt să se dezvolte. Starea de Copil a Eu-lui Starea de Copil a Eu-lui (Archeopsyche) ascunde toată zestrea instinctuală cu care se naşte un copil (predispoziţii. O persoană se află în Starea de Părinte atunci când comportamentul său reproduce un comportament pe care l-a văzut. R. el este deţinătorul tuturor prejudecăţilor şi judecăţilor noastre de valoare.. care dictează normele într-o relaţie respectuoasă. a-l devaloriza pe celălalt. stă deoparte. impune. impulsurile noastre. l-a perceput. devalorizează. Aspect pozitiv: este partea conducătoare care dă instrucţiuni. se devalorizează. Univ. aptitudini). să facă lucrurile în locul altuia (pentru că el nu este capabil). pentru că este cea care conţine trebuinţele noastre. manifestată faţă de aproapele nostru şi dorinţa de a-i sări în ajutor. care este prevenitoare. El este acela care confirmă starea de bună dispoziţie sau de inconfort a individului. Aspect pozitiv: este partea care protejează. agresează PĂRINTE GRIJULIU Ajută. conţine capacitate intuitivă. protejează. pentru a-l critica. este sursă de creativitate C 108 . critică. dorinţele noastre.Prof.

109 . Evalu area stării sinelui se poate face pe baza grilei de evaluare prezentată în anexa nr. de exemplu). trage concluziile. de a reflecta asupra lor. în final. creativitate. spontaneitate. a indispoziţiilor atât de frecvente în relaţiile dintre oameni. analizează. Orice fiinţă omenească posedă capacitatea de a percepe singură noţiunile. Aspect pozitiv: permite culegerea de informaţii din toate realităţile vieţii. dar şi aceea de a asculta informaţii. Permite integrarea armonioasă între dorinţe (copil) şi valori (părinte). cu o persoană care se manifestă întotdeauna cu starea de cop il. gândeşte. cere A Nici o stare a Eu-lui nu este mai bună decât alta . Este exprimarea spontană a sentimentelor. liber care se manifestă prin bucurie. Aspect negativ: provine din folosirea excesivă a acestei stări în relaţiile interumane.  revoltă (susţinem în mod sistematic contrariu). Starea de adult a Eu-lui Starea de Adult a Eu-lui reprezintă gândirea. Copilul adaptat de poate comporta ca un copil adaptat supus. Aspect negativ: cu o persoană care se manifestă aproape întotdeauna cu starea de copil adaptat este greu de trăit. teama în faţa reacţiilor celorlalţi). STAREA DE ADULT A EU-LUI (calculatorul) compară. fapt care dă personalităţii un sentiment de mulţumire în viaţă. le interpretează. în consecinţă va fi repede respinsă. Aspect pozitiv: copilul adaptat este ceea ce ne permite să ne adaptăm din punct de vedere social. de a le analiza. luarea de decizii gândite. noi ţinem cont de ea şi ne modificăm propriile trebuinţe) sau la regulile pe care le acceptăm (acceptarea regulilor de politeţe.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Copilul adaptat îşi adaptează trebuinţele. centrul a ceea ce este trăit. Aspect negativ: ca şi în cazul celorlalte stări ale Eu-lui. Un individ care se află permanent în starea de adult ar fi ca un adevărat robot. Adultul analizează faptele şi datele. cuplează posibilităţile şi. ne prezentăm ca o victimă (rol de victimă). locul privilegiat al unei întâlniri adevărate. capacitatea de a analiza. este sediul intuiţiei. ne declarăm incapabili. îndeplinirea sarcinilor. rezolvarea problemelor. indispensabilă capacităţii creative. evaluează. dorinţele după cele ale celorlalţi. Părintele critic găseşte cusururile şi Adultul critic depistează greşelile. care permite evitarea neînţelegerilor. la diferite niveluri:  adaptare socială (celălalt emite o cerere. de ale compara. 4. negocierea. de a face deducţii. curiozitate şi joacă.  supunerea (de exemplu. copil adaptat rebel. copil adaptat victimă. de a înţelege. în acord cu sine însuşi. va fi greu de trăit şi.  devalorizare (ne dăm deoparte. Copilul natural.toate trei sunt importante (inclusiv subdiviziunile lor). le stochează. Aspect pozitiv: Starea de copil este inima omului. înregistrează şi comunică informaţii. intelectul.

Tranzacţia este unitatea de bază a discursului social. 4.2.3. iar ultimele 3 constituie sursa dificultăţilor de comunicare între oameni (Mitrofan.). RELAŢII POZITIVE (comunicare eficientă) Tranzacţie Părinte Normativ-Adult P A C P A C Tranzacţie Adult-Adult P A C P A C Tranzacţie Copil liber-Copil liber P A C P A C Tranzacţie Părinte Grijuliu-Copil P A C P A C Figura nr. Ţinând cont de subdiviziunile stărilor de Părinte şi de Copil. foarte mare. din care primele 4 permit comunicarea OK-OK (figura nr. din punct de vedere teoretic. Mârza-Dănilă Doina Tranzacţii Analiza Tranzacţională numeşte tranzacţie orice schimb verbal sau non-verbal între stările Eu-lui a două persoane. Într-o relaţie interpersonală. I. 2000) (figura nr.. I.2. Tipuri de tranzacţii care permit comunicarea eficientă (Mitrofan.). Dr. 4. numărul posibil de tranzacţii este..Prof. 2000) 110 . 4. răspunsul unui interlocutor devine stimul pentru celălalt iar dezvoltarea comunicării apare sub forma unui lanţ de tranzacţii. Univ. Ea este compusă dintro pereche stimul-răspuns tranzacţional. 90% din relaţii însă sunt reprezentate de 7 tipuri de tranzacţii.

.Pă rinte Grijuliu P A C P A C Figura nr. pe baza Grilei de stabilire a Stării sinelui (Anexa nr. Tipuri de tranzacţii care nu permit comunicarea eficientă (Mitrofan. 3. 111 . la fiecare tip. Urmăriţi o discuţie între doi dintre colegii voştri şi identificaţi tipurile de tranzacţii.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) RELAŢII NEGATIVE (non-OK) Părinte normativ-Copil adaptat Părinte Grijuliu-Copil adaptat P A C P A C P A C P A C Copil adaptat .3. 4. în funcţie de caracteristicile cuprinse în tabelul OK-OK (Anexa nr. Fiecare student va analiza. I. 3). formulările corespunzătoare. Exemplificaţi. doi dintre colegi. 4).Copil adaptat sau Copil adaptat. 2. 2000)  TEME DE LUCRU 1. determinân poziţia de viaţă a fiecăruia în relaţia cu cadrul didactic coordonator al seminarului. Autoevaluaţi-vă şi evaluaţi un coleg.

se vor imprima sau îşi vor schimba forma din cauza substituţiei simptomului. Particularitatea Programării neuro-lingvistice este de a fi un model al modelului. Mârza-Dănilă Doina 4. J. Ce ni se propune este de a fi atenţi la interlocutorii noştri. pacienţii sunt atenţi la toate semnele care vin de la noi. Aceste două postulate sunt reluate şi subliniate de altele. deoarece este inconştient tot ceea ce nu este conştient pentru moment. care subliniază rolul limbajului verbal şi nonverbal în intrarea în acţiune şi reactualizarea programelor noastre. Toţi practicienii Programării neurolingvistice pun întrebarea Cum faceţi ceea ce faceţi? şi nu De ce faceţi aceasta?. pentru că nu numai că nu vom ajunge la nici un rezultat. totul are valoare de comunicare. dar această neconcordanţă riscă să creeze confuzie şi nelinişte la pacient. Este modul prin care Programarea neuro-lingvistică se deosebeşte de alte demersuri de asistenţă şi de relaţiile terapeutice care caută să scoată în evidenţă motivul disfuncţiilor pacienţilor aflaţi în tratament. mai tehnice pentru a explica pacientului motivele pentru care propunem un anumit tratament sau o anumită durată a tratamentului. ca o manieră mai bună de abordare a pacienţilor. filosofie). putem avea acces la el cu oarecare uşurinţă. Într-o activitate bazată pe Programare neuro-lingvistică. fără judecăţi de valoare şi fără evaluare morală. Dr. sau când suntem confruntaţi cu necesitatea de a găsi alte cuvinte mai simple. un metamodel. fie că se plâng sau suferă în tăcere. Cu siguranţă.. Dificultatea este de a şti ce vrea să spună pacientul. acum şi aici. care susţin intervenţia lor în Programarea neuro-lingvistică:  Nu putem să nu comunicăm. Denumirea metodei are la bază următorii termeni:  P (programare). în cadrul relaţiei terapeut-pacient.  Sensul comunicării este dat de răspunsul pe care îl obţinem. ne fac să simţim şi să resimţim are valoare de comunicare. de exemplu. fie că vorbesc într-una. considerând că dacă practicianul nu se ocupă de cauzele profunde ale problemei. din punct de vedere al modelării lor (Chidharom. Fie că tac. nu este necesar să ne simţim vinovaţi de fiecare dată când trebuie să repetăm. ceea ce conduce la un al doilea postulat. 1993a).2. Principiile de bază ale PNL Principiile de bază care formează cadrul de referinţă al Programării neuro-lingvistice se orientează după două postulate majore:  Corpul şi spiritul sunt o unitate indivizibilă şi formează un sistem unic  Inconştientul există şi reprezintă un rezervor de resurse în care se află stocat tot ceea ce am învăţat şi experienţele noastre trecute. practicianul scoate în evidenţă resursele pacientului care îl consultă. Elemente de Programare neuro-lingvistică Programarea neuro-lingvistică este descrisă frecvent ca un mod de abordare pragmatică a comunicării umane şi a schimbării. că ne privesc sau că evită contactul vizual. ci ţine cont de această funcţionare într-un mod neutru şi exhaustiv.Prof. Mai bine este să dispunem de mijloacele necesare pentru a verifica ce mesaj a fost transmis ca răspuns la cel primit şi de a rectifica dacă a fost rău înţeles. Tot ceea ce pacienţii noştri ne arată. pentru a verifica dacă suntem pe aceeaşi 112 . Ce vrea pacientul să ne facă să înţelegem? Am înţeles corect? În acelaşi timp. Asta nu înseamnă că trebuie să căutăm a ne ascunde ceea ce gândim şi sentimentele. sociologie. Univ. că le place sau nu să fie atinşi.3. Să-l facem pe pacient să înţeleagă este responsabilitatea noastră. ne lasă de înţeles. care subliniază existenţa automatismelor şi deprinderilor însuşite  N (neuro). acestea se vor pierde. care face trimitere la rolul jucat de sistemul nostru nervos în crearea şi menţinerea programelor noastre  L (lingvistică). Sub acest titlu Programarea neuro-lingvistică nu caută să explice funcţionarea fiinţei umane (relevată de psihologie.

riscăm să confundăm harta (ceea ce am perceput şi am reţinut anterior despre pacient) cu teritoriul (pacientul în carne şi oase). Dacă ascultăm pacienţii în mod detaşat. mirosuri. orientat spre un scop şi susţinut de o intenţie pozitivă. gusturi. Dacă se consideră că orice comportament este coerent. auzul. Chiar dacă avem un sistem senzorial dominant. gustul.  Pornind de la informaţiile pe care le-am obţinut. putem să descoperim că trebuie să reluăm explicaţiile. oricare ar fi simptomele dureroase. pentru că nu putem eşua. posturi şi gesturi. Modul în care ne reprezentăm lumea ne face să avem prejudecăţi. pentru a varia canalele senzoriale de comunicare. acest lucru nu ne împiedică să utilizăm alte sisteme senzoriale în anumite contexte. comportamentul verbal şi cel nonverbal se completează pentru a forma mesajele noastre. Aceste hărţi ne permit. trebuie să creăm o hartă (modelul nostru pentru lume) care nu este acelaşi lucru cu teritoriul (lumea însăşi). ne dăm seama că ei ne arată modul în care gândesc: în imagini. de asemenea. legate de trecutul nostru. toate simţurile noastre concură în a ne furniza informaţii şi ne permit să conştientizăm experienţa imediată. Adesea eşecurile comunicării se datorează confruntării dintre două sau mai multe hărţi care au pretenţia că reprezintă acelaşi teritoriu. Ne exprimăm la fel de bine prin mimică. de a avea mijloace simple şi eficiente pentru a restabili comunicarea. Dacă nu procedăm astfel. a auzi cu urechile lor şi a simţi cu pielea lor. sau toate combinaţiile posibile ale celor 5 simţuri. oricare ar fi motivele pentru care cred că pacienţii le dau unele informaţii. sau că nu avem nevoie de cuvinte pentru a comunica şi că îi cunoaştem pe ceilalţi ca pe propriul buzunar. Această idee ne poate juca feste. Din contra.  Nu acţionăm în funcţie de teritoriu ci în funcţie de harta acestuia. Sistemele de reprezentări senzoriale se dezvăluie în comportament. Oricare ar fi problemele pe care le întâmpină terapeuţii. dacă nu.  Nu există eşec. intervenţiile terapeutului sunt facilitate deoarece 113 . Vederea. 4. datorită întoarcerii informaţiei.). Deşi fiecare dintre noi avem un sistem de reprezenare senzorială dominant sau primar. să avem lucruri nespuse sau neînţelese şi toate acestea împiedică comunicarea. întâmpinăm dificultăţi de transmitere şi receptare a informaţiilor. în ciuda bunelor noastre intenţii. în faţa problemei de rezolvat trebuie să se afle intenţia pozitivă orientată spre pacient. Tot ceea ce exprimăm ne ajută să ţinem cont de canalele senzoriale pe care le folosim preferenţial pentru captarea şi tratarea informaţiei. Hărţile noastre sunt bineînţeles personale. să fim disponibili pentru a vedea lumea prin ochii lor. să afirmăm că ne înţelegem prin cuvinte puţine. simţul tactil. deoarece înainte de a afirma că ştim totul despre pacientul nostru la sfârşitul unei şedinţe. penibile cu care se pot confrunta. în general. În măsura în care nu avem suficiente date ca să verificăm similitudinile şi diferenţele dintre ele.  Captăm şi tratăm informaţiile din mediul înconjurător cu cele 5 simţuri. să schimbăm vocabularul. Atunci când comunicăm. este necesar să acceptăm noutatea inerentă a fiecărei întâlniri pentru a integra noile informaţii pe care le obţinem.  Comportamentul nostru trebuie să fie coerent. cuvinte. ci doar feed-back Trebuie să rămânem optimişti pe tot parcursul comunicării. sunete. să ne luăm precauţii. ca şi prin cuvintele pe care le folosim. Organele noastre senzoriale reprezintă uşi de intrare pentru informaţiile care vin din mediul înconjurător.Atunci trebuie să o luăm de la capăt dând dovadă de mai multă flexibilitate. mirosul. chiar dacă expresia acestei intenţii este pentru început de neînţeles pentru acesta.4. de cultura de bază şi de limba în care ne exprimăm.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) lungime de undă şi. Pot fi observate constant şi se pot constitui modele pentru a pune în evidenţă sistemul de reprezentări senzoriale utilizat (figura nr. utilizăm toate mijloacele de exprimare de care dispunem. nu suntem totdeauna conştienţi de acest lucru şi de cele mai multe ori ignorăm faptul că interlocutorii se servesc de un sistem senzorial diferit de al nostru. să exploatăm ceea ce este important pentru interlocutorul nostru şi. orientat spre un scop şi bazat pe o intenţie pozitivă. senzaţii.

este bine să avem la dispoziţie o vastă paletă de posibilităţi din care să alegem.. 114 . fabulator sau pervers) şi să-l abandoneze. de asemenea. Discutând cu pacientul alegerea tratamentului. isteric.căile de acces vizuale . Acest postulat urmăreşte de fapt. sensibilizarea responsabilităţii. altfel spus de a creşte calitatea şi cantitatea alegerilor de care el dispune. discreţiei şi liberului arbitru pentru a ajuta kinetoterapeutul în alegerea celor mai bune metode de abordare. nici definitive.postura . nici omnipotenţi şi. ş. Univ.a. În relaţia kinetoterapeut-pacient acest postulat invită. Ele sunt susceptibile de modificări.gestica . M. în funcţie de ceea ce se remarcă la pacient pe parcursul şedinţelor. În Programarea neuro-lingvistică se consideră că scopul întervenţiei este de a îmbogăţi şi de a lărgi modelul despre lume al pacientului. Mârza-Dănilă Doina riscă mai puţin să aplice o etichetă dezonorantă pacientului său (ca cea de masochist.expresia feţei . exersarea discernământului. Dr.calitatea vocii . Sistemele de reprezentări senzoriale (după Epuran. a desfăşurării şi a rezultatelor scontate se poate presupune că îl putem ajuta în acest sens.4. ca atare. a procedurilor. Informaţii senzoriale percepute prin cele cinci organe de simţ în mod simultan şi inconştient O singură informaţie percepută totodată şi în mod conştient Sistem de reprezentare senzorială dominantă VIZUAL AUDITIV KINESTEZIC Recunoaşterea sistemului de reprezentare dominantă Mesaje de observat . 4. alegerile efectuate pentru stabilirea programului de tratament nu sunt nici infailibile. 2001)  Alegerea celei mai bune metode de abordare a pacientului este posibilă dacă se conştientizează şi se ţine cont de informaţiile obţinute deja.  Cu cât avem mai multe posibilităţi de a alege.alegerea cuvintelor Figura nr.Prof. cu atât este mai bine. la recunoaşterea de către terapeuţi a faptului că nu sunt nici atotcunoscători. În măsura în care suntem liberi şi responsabili de alegerile noastre.

Aceste sisteme nu sunt reciproc exclusive. Pe plan intern însă. 2000). ghidându-ne după modificările fizice care apar atunci când gândim într-un anumit fel. adjective. modurile în care informaţiile senzoriale sunt preluate. Programarea neuro-lingvistică ne arată că resursele se găsesc peste tot. care se împart în două mari categorii: tehnici de comunicare şi tehnici de schimbare. ne folosim pe plan intern de una dintre aceste modalităţi senzoriale. un anumit sistem nu este suficient de dezvoltat. în funcţie de lucrul despre care gândim. poartă numele de sistem preferat sau primar. constituie o p arte importantă a felului în care gândim. trebuie doar să fie considerate ca atare pentru a fi descoperite. Printre acestea se numără şi cele tehnice. responsabil cu senzaţiile de echilibru. sunetele. deşi nu suntem în mod egal conştienţi de toate şi avem tendinţa de a favoriza pe unul din ele. atunci când se vizualizează pe plan mental. despre care studiile au arătat că sunt asociate cu activarea diferitelor arii cerebrale. Acest mod de a privi pune la dispoziţia noastră numeroase resurse. I. În cadrul sistemului preferat. Indicatorii de acces vizuali se referă la mişcările sistematice ale ochilor (verticale şi laterale). în PNL. preponderent de o persoană. reunite de obicei în sfera propriocepţiei. Fiecare persoană dispune. O amintire completă conţine toate imaginile. de asemenea. sistemul auditiv (A) se divide în extern şi intern. numită sistem reprezentaţional conducător sau input. Cuvintele cu bază senzorială (verbe. ca asocieri. constituie o parte importantă a kinesteziei. de temperatură sau textură. numele de predicate. deşi favorizăm unul sau altul dintre ele. în PNL. Sistemul kinestezic (K) extern include senzaţii tactile. La fel. De obicei. Sisteme reprezentaţionale Omul îşi foloseşte simţurile. Indicatorii de acces PNL ne arată că este destul de uşor să aflăm în ce sistem reprezentaţional gândeşte o persoană la un moment dat. de obicei suntem capabili să facem distincţii şi discriminări de mai mare fineţe decât în celelalte. Sinesteziile. ceea ce face ca anumite abilităţi să fie dificil de achiziţionat. De asemenea. el poate fi diferit în funcţie de tipul de experienţă. Folosim permanent toate aceste 3 sisteme primare (V A K). De obicei. Pe plan extern folosim permanent toate simţurile.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  Avem toate resursele de care avem nevoie fie în interiorul nostru. adverbe) poartă. în funcţie de modul în care gândim. Sistemul folosit în mod obişnuit. Majoritatea oamenilor au astfel de sistem conducător. în funcţie de situaţia în care ne aflăm. indicatori de acces. iar cuvintele prin care o facem indică sistemul reprezentaţional pe care-l folosim. care nu este neapărat acelaşi cu cel dominant. O resursă este tot ceea ce ne-ar putea ajuta să ne atingem scopul. gusturile şi mirosurile experienţei originale. Sistemul vizual (V) este folosit în afară atunci când se priveşte realitatea sau intern. În PNL. De obicei. Uneori. folosirea cu preponderenţă a unui anumit tip de predicate indică sistemu l preferat de reprezentări al persoanei. în afară pentru a percepe lumea şi în interior pentru a-şi reprezenta experienţele trăite. stocate şi codate pe plan mental poartă numele de sisteme reprezentaţionale.. Folosim limbajul extern pentru a comunica şi descrie celorlalţi gândurile sau experienţele noastre interne. astfel încât este necesar un deosebit de dezvoltat simţ de observaţie pentru a fi remarcate. Aceste modificări au fost numite. Ele sunt corespunzătoare principalelor modalităţi senzoriale şi pot fi utilizate extern (e) sau intern (i). Sistemele gustativ (G) şi olfactiv (O) sunt considerate mai puţin importante şi adesea sunt incluse în cadrul kinesteziei (Mitrofan. senzaţiile. Aceste mişcări apar şi dispar foarte rapid. Kinestezia internă cuprinde senzaţiile amintite. fie în mediul înconjurător. ei fiind de mai multe tipuri. emoţii şi senzaţii interne de echilibru şi conştiinţă corporală. de maniere preferate de a aduce informaţiile din în memorie în conştiinţă. să progresăm în proiectele noastre şi să trăim bine. legături immediate şi inconştiente între două simţuri. avem tendinţa de a favoriza unul sau două dintre ele. apar între sistemul preferat şi cel de input. pentru a o aduce din memorie. Sistemul vestibular. Ele indică secvenţele de activare a diferitelor sisteme reprezentaţionale pe care persoana le foloseşte pentru a da un răspuns sau a trăi o 115 .

cu picioarele pe pământ. Dr. Aceste cuvinte sunt propuse cu titlu de exemplu. respiraţie.5. obiectiv. a lumina. stimulat. unele dintre ele pot fi interpretate diferit în funcţie de context. perspectivă. este în general inversată la ceilalţi) (după Epuran. călduros. tonalitate.. resimţit.. ş. ochii noştri se îndreaptă în direcţiile indicate în schemă (figura nr. În primul rând trebuie să se recurgă la stabilirea sistemelor reprezentaţionale. Mârza-Dănilă Doina experienţă. Vizual creat Vizual evocat Auditiv creat Auditiv evocat Kinestezic Dialog interior Figura nr.a. rece. acord. imprecis. astfel:  Prin indicatorii de acces vizuali Atunci când căutăm informaţii. greu. a ilustra. KINESTEZIC A simţi. 4. a atinge. net etc. a asculta. bun simţ.a. miraj. Tabel nr.5. Modelul căilor de acces şi observarea comportamentului global ne permit să descoperim ce sistem senzorial dominant utilizează interlocutorul şi să-l abordăm corespunzător. luminos. Univ. evident. 4.). descărcat. ritm. auditiv sau kinestezic într-o experienţă este trăirea 116 .5. a întreba. strălucitor. M. ş. dialogul cu noi înşine (dialog intern). conectat. simfonie etc. clarvăzător. colorat. senzaţii corporale sau emoţii (kinestezic). în sensul că reunesc patternuri de postură. 4. ritm al vorbirii etc.5. vag. iluzie. Ceea ce va fi vizual. Alţi indicatori de acces au caracter mixt. De obicei. mimică. AUDITIV A auzi.). pitoresc. armonios.Prof. lucid. sonorităţi sau cuvinte rememorate sau construite (auditiv). 2001) VIZUAL A vedea. zgomot. şoc etc. clar. 4. Stabilirea dominanţei senzoriale după cuvintele pe care le utilizează o persoană (după Epuran. a spune. în contact cu. vizibil. despre modul de cunoaştere sub formă de imagini deja memorizate sau fabricate din toate piesele (vizual). M. a suna fals. dezacord. a vorbi. încărcat. a dialoga. Observarea căilor de acces vizuale (schemă valabilă pentru 95% din dreptaci. bineînţeles. dur. discordanţă. oamenii recurg în primul rând la sistemul de input atunci când caută răspuns la o întrebare. care ne dau informaţii despre modul în care avem stocate informaţiile căutate. 2001)  Prin folosirea altor indicatori de acces Cuvintele pe care le utilizează o persoană pentru a descrie experienţa sa subiectivă vor ţine cont de sistemul senzorial dominant în acea experienţă (Tabel nr.

de imaginea de sine. ritm mediu .voce bine timbrată.6. trebuie să evalueze în permanenţă. PNL propune câteva puncte caracteristice a căror observare va face posibilă cunoaşterea propriului sistem de reprezentare dominant şi descoperirea acestuia la ceilalţi (figura nr.gesturi dirijate în sus . VIZUAL .postură foarte relexată . 2005): Cu orientare spre sine. 4. relexată .a. colegi.).postură destinsă. doi dintre colegi. amplă . s-au stabilit următoarele tipuri (Mârza.4. D. 5). 2001) Combinând cele trei modalităţi de evaluare (prin urmărirea indicatorilor vizuali..gesturi care imită cuvintele . ritm rapid. Îşi fac meseria în aşa fel încât să nu poată fi apreciaţi nefavorabil de cei din jur (superiori. asupra unor eşantioane mari de terapeuţi. În această categorie se înscriu terapeuţii care sunt interesaţi mai mult de propria persoană. ş. 5).respiraţie profundă. pacienţi). dominaţi de nesiguranţă.poziţie de ascultare ca la telefon .referire la senzaţii în alegerea cuvintelor Figura nr.voce gravă. sacadat .postură puţin rigidă . se poate structura o grilă de evaluare a sistemului de reprezentări dominant (Anexa nr. 4.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) subiectivă a persoanei. Tipuri de terapeuţi Din cercetări realizate pe parcursul a 5 (cinci) ani. Sisteme de reprezentări senzoriale comportamentale (după Epuran. ritm lent cu numeroase pauze . M.6.respiraţie superficială şi rapidă . Fiecare student va analiza.  TEMĂ DE LUCRU 1.. 4. de obţinerea unor avantaje personale. Important de ştiut este locul acordat fiecărui simţ de către cel care exprimă trăirea respectivei experienţe.cuvinte auditive KINESTEZIC .voce ascuţită.cuvinte vizuale AUDITIV . pe baza Grilei de evaluare a sistemului de reprezentări dominant (Anexa nr. Trebuie să ştie în permanenţă părerea celorlalţi despre ei şi îşi reglează comportamentul din acest punct de vedere. pentru a-şi da seama de măsura în care 117 . a celor auditivi şi a celor comportamentali).

în al doilea rând de prestaţia tehnică pe care o oferă. Dr. de calitatea relaţiei şi. să aibă un salariu şi toate acestea cât mai mult timp. uneori factotumi. oportunişti. Cu orientare spre interacţiune. pe care nu ştiu cum să şi le satisfacă. alteori permisivi (laissez-faire) sau eschivatori. Comunică în general bine. În general îşi acceptă şi îşi iau în consideraţie doar propria subiectivitate. în primul rând. alteori doar pentru a obţine ceea ce vor. 118 . când implicaţi în relaţia cu pacientul ajutându-l pe toate planurile. uneori pentru a veni în întâmpinarea pacientului. pentru ei deviza este numai împreună vom reuşi. despuiaţi parcă de afectivitate şi generozitate. cu orice preţ. motiv pentru care îşi canalizează eforturile spre a câştiga încrederea pacientului şi a-şi dezvolta în permanenţă capacităţile empatice. Sunt convinşi fiind că numai un schimb intens de influenţe va putea să conducă la o bună cunoaştere şi colaborare. altruişti. Caută să convingă. instabilitatea lor le marchează şi rezultatele. impersonali. Univ. acestea fiind mai mult întâmplătoare. Dirijaţi mai ales spre interese cognitive. Ei ştiu ca trebuie să îşi facă treaba bine şi nu precupeţesc nici un efort. nu doresc decât să aibă un loc de muncă. în general nematurizaţi profesional. pentru a avea posibilitatea de a simţi întotdeauna cum să iasă în întâmpinarea pacienţilor. Cu orientare spre sarcină. Cu orientare instabilă. de modul de abordare al pacientului. Terapeuţii orientaţi spre sarcină îşi focalizează eforturile spre atingerea obiectivelor urmărite. Îşi schimbă atitudinile. sunt orientaţi spre obţinerea şi transmiterea de informaţii. dar corecţi. Mârza-Dănilă Doina au reuşit să facă impresie bună. Autocraţi. Nu ţin cont de subiectivitatea lor sau a pacienţilor în cadrul relaţiei. Schimbările se pot produce de la o şedinţă la alta sau chiar în cadrul aceleiaşi şedinţe. În general. pot lua sau nu în considerare subiectivitatea pacientului şi chiar cea proprie. Terapeuţii din această categorie sunt. animaţi de dorinţe diverse şi contrarii. Acceptă şi recunosc subiectivitatea proprie şi a pacientului. Uneori autoritari şi dominanţi. tinzând spre sistematizări de cunoştinţe. sunt când simpli executanţi determinaţi doar de interese materiale. în funcţie de starea de moment.Prof. Terapeuţii orientaţi spre interacţiune sunt interesaţi. gândesc şi acţionează strict tehnic. Dirijaţi spre pacienţi. fără să apară vreo perturbare. În funcţie de starea de moment. chiar să seducă pacienţii. destul de frecvent. severi. nu le pasă. realişti.

o atitudine supusă c. tendinţa de a proteja sau de a superproteja 6. Starea de Părinte a Eu-lui se caracterizează prin: a. o atitudine de devalorizare a celorlalţi 3. părinte grijului – copil 119 . care favorizează cooperarea 2. tu nu eşti OK este caracterizată de: a. genul de atitudine a celor ce joacă rol de victimă d. tendinţa de a da instrucţiuni c. tendinţa de a critica b. tendinţa de a face lucrurile în locul altuia b. o atitudine arogantă b. Poziţia de viaţă Eu nu sunt OK. tendinţă de supunere d. genul de atitudine a câştigătorilor c. o atitudine pasivă b.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  EVALUARE 1. o atitudine pasivă b. revoltă c. un schimb verbal sau non-verbal între stările Eu-lui a două persoane b. tu nu eşti OK este caracterizată de: a. o atitudine de indiferenţă 5. adult – adult d. părinte grijului – copil adaptat e. tendinţa de a analiza obiectiv faptele şi datele c. un schimb de produse c. tu eşti OK este caracterizată de: a. tendinţa de a compara. spontaneitate d. părinte normativ – copil adaptat b. părinte normativ – adult c. tranzacţiile sunt: a. Starea de Adult a Eu-lui se caracterizează prin: a. supunere b. tendinţa de a trage concluzii obiective 8. copil liber – copil liber f. Starea de Copil a Eu-lui se caracterizează prin: a. genul de atitudine a celor supuşi c. tendinţa de a proteja pe alţii 7. tu eşti OK este caracterizată de: a. Poziţia de viaţă Eu sunt OK. genul de atitudine a câştigătorilor c. unitatea de bază a discursului social 9. o atitudine arogantă b. o atitudine dominatoare d. înregistra informaţiile d. evalua. Poziţia de viaţă Eu sunt OK. Din punct de vedere al Analizei tranzacţionale. o atitudine de devalorizare a celuilalt 4. o atitudine dominatoare d. Poziţia de viaţă Eu nu sunt OK. o atitudine pozitivă. genul de atitudine a celor care joacă rol de victimă d. Tipurile de tranzacţii care permit comunicarea eficientă sunt: a.

sistemele reprezentaţionale reprezintă: a. schimbări frecvente ale atitudinii 120 . gândire şi acţiune strict tehnice b. În PNL. copil adaptat – copil adaptat d. lipsă de afectivitate şi generozitate d. lipsa de maturitate profesională b. automatismelor d. modul în care informaţiile senzoriale sunt preluate.Prof. focalizarea eforturilor spre atingerea obiectivelor c. interes ridicat pentru calitatea relaţiei c. celor cinci simţuri 12. interes orientat mai mult spre propria persoană b. stocate şi codate pe plan mental 13. Terapeutul cu orientare spre sine se caracterizează prin: a. repere pentru a urma o anumită cale b. tendinţa de a urmări obţinerea unor avantaje personale 17. altruism c. Terapeutul cu orientare spre sarcină se caracterizează prin: a. părinte normativ – copil adaptat c. interes pentru modul cum sunt evaluaţi de către cei din jur 16.hârtie b. copil liber – copil liber b. Univ. schimbarea frecventă a dispoziţiei 18. Tipurile de tranzacţii care nu permit comunicarea eficientă sunt: a. urmăririi indicatorilor de acces vizuali şi a altor indicatori de acces 15. captăm şi tratăm informaţiile cu ajutorul: a. Dr. severitate b. unor chestionare de tip creion . limbajului non-verbal c. Stabilirea sistemelor reprezentaţionale se face cu ajutorul: a. indicatorii de acces reprezintă: a. altruism şi empatie d. Din punct de vedere al Programării neuro-lingvistice (PNL). Terapeutul cu orientare spre interacţiune se caracterizează prin: a. Din punct de vedere al Programării neuro-lingvistice (PNL). unor întrebări standard c. Terapeutul cu orientare instabilă se caracterizează prin: a. părinte grijului – copil adaptat 11. limbajului verbal b. nesiguranţă d.imaginea noastră despre noi şi lume b. Mârza-Dănilă Doina 10. interes permanent pentru schimbul de influenţe şi pentru colaborare c. modificările fizice care apar atunci când gândim într-un anumit fel 14.

STĂNESCU. Chidharom Conseil 4.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Rezumat La punctul 4. M. Teză de doctorat.M. M. 121 . sunt prezentate. coniliere şi intervenţii psihomedicale în sport şi kinetoterapie.. D. OCHIANĂ. DE LASSUS. M. Bucureşti. Fest 14. (1988). Bucureşti. X. J. MOŢET. Analiza tranzacţională. DAFINOIU. (1999). (2000). (1998). M. DINU. 12. nr.1. Semiotică şi discurs didactic. DOSPINESCU. Une approche transdisciplinaire de l’évolution humaine. Ştiinţifică 10. MÂRZA. O metodă revoluţionară pentru a ne cunoaşte şi a comunica mai bine. Harper&Row Publishers 9..A. şi MIGNOT. Comunicarea. M. Bucureşti. Le Souffle d’or 1. FAVRE. Edit. GH. Edit.. (1991). Cuza 3. 11. Bucureşti 13. Bucureşti. Bucureşti. Edit. EPURAN. Didactică şi Pedagogică R. Comunicare şi învăţare. (1999). BAYLON. New York. Univ. care nu fac decât să aducă date în plus în vederea completării tabloului complex a ceea ce reprezintă pacientul ca întreg. J. D. ele pot fi folosite cu succes. (1998). (2000). F.. U. InterEdition 2. Pe baza acesteia. 380 15. oferind informaţii preţioase despre pacient şi contribuind la ameliorarea rezultatelor terapeutice. Pornind de la modelele oferite de Analiza tranzacţională şi Programarea neurolingvistică. P. Bucureşti. CH. Bibliografie BANDLER. I. (1993a). (2006).F. în fiecare situaţie. I. şi GRINDER. CHIDHAROM. CORDUN. Sensibilizare la Analiza tranzacţională. J. R. Le recadrage. Comunicarea . o serie de chestionare de evaluare a stresului indus de boală folosite de-a lungul anilor de specialiştii în psihologie. Al I. M. J. Edit. DE VITO. C. EPURAN. (2001). Edit. În funcţie de gradul de interes al fiecărui terapeut şi de pregătirea complementară în psihologie. Chidharom Conseils 5. CHIDHAROM. transformer la perception de la réalité avec PNL. D. Programarea neuro-lingvistică. Edit.A. Human Communication: The Basic Course. G. în sinteză. (2000). se pot examina şi o serie de aspecte complementare. FAILLETTAZ. fiecare terapeut poate. Elemente de psihoterapie integrativă. Psihologia sportului de performanţă.(1996). HOLDEVICI. 6. şi FAVRE. R. V. DUMITRIU. Pe lângă metodele de evaluare specifice Terapiei ocupaţionale. Teora 8. Recuperarea prin antrenament mental a sportivilor imobilizaţi în aparat gipsat. chestionare mai greu sau mai u şor de aplicat de către nespecialişti.. Teorie şi practică. Barret le Bas. (1993b). Edit. şi TONIŢA. Iaşi. R. nefiind necesară decât o minimă pregătire şi ceva experienţă. Asistenţă. Cunoaşterea caracteristicilor terapeuţilor şi a tipologiei acestora permite conştientizarea aspectelor proprii particulare şi ameliorează autocunoaşterea. Diagnosticul kinetoterapeutic şi procesul său de elaborare: În Revista Kinésith. Polirom 7. et all (1998).A. Scient. să-şi regleze atitudinile şi comportamentele în scopul obţinerii unei comunicări cât mai eficiente şi a realizării unei relaţii corecte cu pacienţii săi. CORDUN. Didactică şi Pedagogică. Editura Fundaţiei Humanitas.. folosirea instrumentelor oferite ca exemplu la Anexe este însă mai facilă. Iaşi.

31. London. 21. Tome I. Psihoterapiile .F.Terapia potrivită fiecărui pacient. (coord. F. N. M. Armand Colin LAOT. Psihologia vieţii cotidiene. O nouă definiţie a relaţiei terapeutice în Kinetoterapie: În Kinésithér. 26. (1979). STROE.. I. (1990). L’évaluation-régulation permettrait-elle au thérapeute de jouer le rôl de médiateur de l’amélioration de la santé de la population?: În Kinesithérapie scientifique nr. 29. 22. NECULAU. Edit. Edit. F. Dezvoltare personală. (1995). FAVRE. I. (1993). Orientarea experenţială în psihoterapie. Actul terapeutic . Mârza-Dănilă Doina 16. Paris.între manipulare şi etica intervenţiei eficiente: În Zlate.R. (1998). 25. 32. 20. C.P. Essai sur le vivant. F. Edit. 28. Bucureşti. (2005). Bucureşti. Comunicarea. Ameliorarea actului recuperator kinetoterapeutic prin implicarea factorilor de personalitate şi aplicarea legităţilor psihologice ale relaţiilor terapeutpacient. (1971). Le Seuil 122 . (1997). Edit. Quelle santé. Polirom PAESE.) (1996). quelle médicine. (1980). et all (1996). Teorie şi aplicaţii. A. Y. 344 LUPU. quels médicins voulons-nous pour le 21e siecle en France et en Europe?. 24. 383 GRÉMY. Polirom MÂRZA.B. Edit. (1993). Sage Publication STANTON. Edit. Seuil GATTO. Scient. 23. Edit. şi ZANC. Academiei de Ştiinţe sociale şi politice a RSR VARELA. Bucureşti. 27. 16 . Iaşi. (1995). Acte du colloque de Caen HUBER. Iaşi. Limbajul trupului. Peut-on décontextualizer la démarche scientifique?. D. Autonomie et connaissance. (1997). 19.modeles pédagogiques FLAHAUT. Les interactions verbales. S. Dr. 17. Iaşi. Edit.). W. (1998). Aspecte contemporane. Paris.Prof. nr. 18. I. Sociologie medicală.C. (coord. Iaşi. M. B. J. Polirom KERBRAT-ORECCHIONI. transpersonală. Psihologie so cială. A. S. Tehnopress MITROFAN. Empatia. Communication Rules: Theory and Research. (coord. Ştiinţă & Tehnică ION. D. şi RANCOULE. Polimark SHIMANOFF. Ştiinţă & Tehnică S.) (2000). Edit. M. (1999). Paris. Univ.A. Bucureşti. Aster nr. interpersonală. Bucureşti.E. La parole intermédiaire. 30.

autosugestiei şi gândirii pozitive  structureze corect şi eficient demersurile necesare pentru abordarea pacientului şi a relaţiei terapeutice 5. Pornind de la observarea unui număr mare de pacienţi. 2005):  Încă de la prima întâlnire. în scopul ameliorării inclusiv a rezultatelor actului terapeutic. analiză în urma căreia au reieşit următoarele (Mârza. în care omul este din ce în ce mai afectat de diverşi factori perturbatori şi medicina face eforturi de a-i asigura starea de sănătate. am realizat o analiză psihologică a aspectelor legate de legăturile existente între factorii implicaţi. automatizarea şi tehnicizarea pătrund din ce în ce mai adânc.1.. în care. ni se pare esenţială analizarea sa din interior. ca fiind unul dintre factorii cei mai importanţi în asigurarea eficienţei terapeutice reale. în decursul anilor şi a relaţiilor care sau stabilit între aceştia şi terapeuţii cu care au colaborat. care îi pot ajuta în ameliorarea relaţiilor pe care le stabilesc cu pacienţii lor  formeze unele deprinderi psihice de reglare şi autoreglare  formeze unele deprinderi atenţionale  însuşească unele tehnici de relaxare  formeze deprinderi de folosire a sugestiei. Obiective operaţionale După ce va studia această unitate de curs. În general. informatizarea. problema intră sub incidenţa psihologilor. Aspecte psihologice ale relaţiei terapeut-pacient În această epocă. Specificitatea relaţiei terapeut-pacient şi posibilităţi de ameliorare a sa Scop  Cunoaşterea aspectelor particulare. specifice care caracterizează relaţia terapeut-pacient şi a unora dintre posibilităţile de ameliorare a acestei relaţii. pacientul aşteaptă totul de la terapeut.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Capitolul 5. studenţii vor putea să:  recunoască aspectele psihologice ale relaţiei terapeut-pacient şi impactul acestora asupra rezultatelor actului terapeutic  cunoască unele elemente de Analiză tranzacţională. apare necesitatea abordării problemei vizând relaţia terapeut-pacient. D. această încredere însă nefiind obiectivă ş i 123 . care îi pot ajuta în ameliorarea relaţiilor pe care le stabilesc cu pacienţii lor  cunoască unele elemente de Programare Neuro-Lingvistică. punându-şi speranţele în cuno ştinţele şi capacitatea profesională a acestuia. din punctul nostru de vedere. dar.

pentru a aborda cea mai eficientă tehnică de lucru. precauţie excesivă sau angoasă în faţa pacientului agravează situaţia acestuia. pe care o simte în mod diferit. credulitate.  Terapeuţii pot fi instrumente de inducţie a simptomului dacă. un cuvânt nefericit. se vor organiza.  Relaţia este mai eficientă atunci când comportamentele corecte sau pozitive sunt întărite prin laudă. Reglarea acestor probleme se realizează pe măsură ce numărul cazurilor clinice observate creşte şi experienţa se îmbunătăţeşte. la început. un mod de exprimare. în mod arhaic. anxietate sunt reduse. realizeaz ă de fapt legătura între cei doi. terapeutului cum anume ar trebui să acţioneze (prin analogie cu situaţii oarecum asemănătoare). continuându-şi efectul terapeutic chiar şi după terminarea şedinţei sau tratamentului. teamă. evenimente sau locuri.  Boala. apar semnele de detaşare. acestea se vor agrava.  În cazul în care factorul boală nu este considerat în totalitatea sa. prost folosit putând condiţiona negativ pacientul timp îndelungat.  Reacţiile pozitive şi negative ale terapeuţilor constituie stimuli puternici pentru pacienţi. în mod neintenţionat. ea îşi va modifica dinamica în funcţie de noile informaţii obţinute de unul sau altul dintre parteneri. de asemenea subiectiv. terapeutul realizează astfel un contratransfer.  respectul de sine este întărit de apreciere. terapeutul îşi orientează spre pacient toate cunoştinţele şi capacităţile sale profesionale. iar necunoaşterea sau minimizarea importanţei unui simptom conduce la agravarea acestuia. pretextul întâlnirilor repetate. Mârza-Dănilă Doina raţională ci subiectivă şi derivată din dorinţa de vindecare a pacientului. El aureolează astfel terapeutul cu o putere cvasimagică. pe când cuvântul bine ales şi folosit poate deveni suportul ideilor benefice. cu cât mai mult se acceptă pacientul pe sine însuşi. ei sunt agenţii prin care reacţiile emoţionale negative se corelează consecvent cu anumite comportamente. pacientul îşi câştigă independenţa.  Comportamentele negative din partea terapeutului. se realizează legături în dublu sens care definesc relaţia. erotic etc. cât mai rapid.  Fiecare boală sau simptom îi spun. pot determina apariţia unor reacţii aversive din partea pacienţilor. precum şi efortul pentru captarea atenţiei. cum ar fi critica. un adevărat limbaj prin care organismul cere să i se respecte integralitatea şi să fie abordat ca întreg. ataşament excesiv ş i dependenţă de terapeut (evocând prin analogie nevoia de protecţie din copilărie). cu atât este mai capabil să-i accepte şi să-i tolereze şi pe ceilalţi. Efecte:  aprecierea reduce comportamentul defensiv şi ostil. Pe măsură ce recuperarea evoluează favorabil.  efectele negative produse de lipsa informaţiilor. în funcţ ie de nivelul său intelectual sau de caracterul său. bolnav-terapeut-boală. ridiculizarea sau ignorarea.  aprecierea oferă pacienţilor sentimentul valorii permanente a propriei lor personalităţi şi o stabilitate afectivă.  aprecierea de către terapeut îl ajută pe pacient să răspundă cu o apreciere reciprocă terapeutului (reciprocitatea comportamentului social). iar transformarea sa în sens pozitiv sau negativ depinde foarte mult şi de evoluţia relaţiei terapeutice. încurajare etc. dacă nu chiar imposibil. conduc la începutul relaţiei la o atitudine de supunere. iar din momentul vindecării ingratitudinea şi uitarea încheie relaţia cu terapeutul.  Dorinţa de a fi îngrijit. Univ. Fără ştirea terapeutului se realizează astfel un prim transfer încă din primele întâlniri. pe parcursul întâlnirilor succesive care urmează. devenind astfel un adevărat mijloc de comunicare.  Bine folosit de terapeut cuvântul îşi păstrează înteaga sa valoare. Dr. de a obţine o îmbunătăţire a situaţiei şi chiar vindecarea.  Dacă la începutul tratamentului relaţia are o dinamică destul de greu de controlat. unele dintre simptomele sale fiind neb ăgate în seamă.Prof. intelectual.  Tot de la prima întâlnire. 124 . iar înţelegerea îmbunătăţeşte relaţiile. ca urmare a înţelegerii. O atitudine de nelinişte. între aceşti poli. Necunoscându-l foarte bine pe pacient.  Atitudinile negative şi capacitatea redusă a terapeutului de a forma relaţii pot avea un efect dăunător asupra modului de funcţionare a personalităţii pacientului şi a relaţiei terapeut-pacient.  În cadrul demersului terapeutic.

Pot reacţiona simplu şi spontan cu un Copil liber? Dacă răspunsul este Da înseamnă că există energii disponibile în momentul respectiv. nu vom fi surprinşi de propriile reacţii negative manifestate prin stările de Părinte şi Copil. Nu este chiar atât de dificil să-l înţelegem pe partenerul de discuţie. Ameliorarea comunicării cu ajutorul Analizei tranzacţionale Analiza tranzacţională ne ajută cu câteva postulate care. Într-o atare situaţie persoana în cauză se va posta precumpănitor în starea de Copil sau Părinte. dacă s-ar simţi egal sau mai mare nu ar avea nevoie de nici o asemenea reacţie. se poate manifesta simpatie şi înţelegere şi se poate schimba imaginea deja formată. bine însuşite şi aplicate în practică. procurându-i ideile. încercând să-i ghicim gândurile. pot contribui la ameliorarea comunicării. se poate analiza o situaţie cu Adultul.Pot reacţiona cu un Părinte grijuliu?. Orice reacţie de apărare ne arată că cel care se apără se consideră (pe moment) prea mic (slab).. 3 . convingerile sau prejudecăţile întrucât convingerile sau modelul de comportament nu reclamă munca analitică a Adultului. astfel (Chidharom. situaţie în care va fi necesar să luăm o pauză de odihnă. J. Punându-ne din când în când aceste întrebări. ele economisind energiile. Atâta timp cât există energie disponibilă. în cadrul unei întâlniri terapeutice şi analizaţi acest dialog din punct de vedere al modului în care terapeutul foloseşte cuvântul şi din punct de vedere al reacţiilor pacientului. pentru a observa cu ce stare a eului propriu ni se va adresa.1. stresului.2. Dacă nu există suficiente energii disponibile (datorită stării de oboseală. 5. Dacă ne va răspunde cu altă stare decât aceea căreia ne-am adresat. adică nu ne aflăm pe aceeaşi lungime de undă cu interlocutorul nostru.2. respectiv se poate învăţa ceva nou sau se poate schimba o părere. deoarece. 1993b): A comunica eficient înseamnă a putea înţelege tranzacţiile interumane Energiile noastre (de natură psihică) sunt distribuite spre regiunea de maximă amplitudine încât să poată fi folosite de acea parte a psihicului care are nevoie stringentă de ele la un moment dat. bolii. punându-ne următoarele întrebări: 1Pot gândi analitic? (Adult). Modalităţi de ameliorare a comunicării în cadrul relaţiei terapeutpacient 5.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  TEMĂ DE LUCRU Efectuaţi activităţi de observare asupra dialogurilor dintre un terapeut şi pacientul său. iar Părintele îl ajută pe cel ce se apără. caz în care trebuie redresată situaţia. Comunicarea eficientă în astfel de situaţii este orientată de următoarele reguli: 125 . cercetându-l uşor din privire. Copilul are nevoie de energii pentru a se apăra. 2 . se poate veni în întâmpinarea partenerului de discuţie. Un test simplu ne arată dacă avem energii disponibile. ameninţării celor 4 trepte de bază ale piramidei lui Maslow) atunci înseamnă că cea mai mare parte a lor este canalizată în direcţia soluţionării acestor probleme. întrucât defensiva apare ca urmare a unei ameninţări. înseamnă că am dat naştere unei tranzacţii încrucişate. A comunica eficient înseamnă a nu răspunde la mecanismele de apărare ale interlocutorului cu propriile mecanisme de apărare.

buni. o constatare amabilă. Rănile pricinuite lasă cicatrici care nu se vor vindeca în totalitate. a sentimentului că ceva nu este în regulă. contribuind la creşterea sentimentului stimei de sine a interlocutorului. . puternici etc. Existenţa celei mai mici neconcordanţe într-o direcţie sau alta conduce la instalarea neîncrederii între parteneri. generoşi.. iar observaţiile pe care le faceţi nu vi se vor ierta niciodată pe deplin. adecvând comunicarea cu ceilalţi. Toţi oamenii au nevoie să li se recunoască meritele personale. Dacă aveţi intenţia de a convinge o persoană de un lucru care nu corespunde conştiinţei sale. o laudă.La o reacţie de apărare se răspunde. Toţi ne formăm o imagine despre noi înşine.adevărat este ceea ce aude interlocutorul . să le fie apreciate rezultatele obţinute. (1998) atară că pentru a evita punerea în funcţiune a mecanismelor de apărare este nevoie de următoarele: o Respectarea sentimentului stimei de sine al celuilalt. chiar dacă în realitate nu a fost atacat. Ca atare. numai comparându-ne cu cei din jur . deoarece conştiinţa sa. Dr. 5. 2000). reflectaţi cu mult discernământ înainte de a-l ataca în relaţiile sale conjugale.Nu este adevărat ceea ce se spune . Inevitabil reacţia va fi una defensivă. Sentimentul stimei de sine este unitatea centrală a existenţei noastre la care raportăm totul. potrivit căreia ne vedem ca fiind oneşti. Deci. Deci.Dintr-o comunicare eficientă au de câştigat toţi participanţii. După o comunicare marcată de reacţii de apărare nu există decât învinşi şi presupuşi învingători. 5. componentă a personalităţii sale. Nimeni nu poate să se descurce fără aceste structuri laudative. Dacă reacţiile venite din partea celor din preajma noastră ne dau de înţeles că imaginea pe care şi-au format-o aceştia despre noi nu coincide cu a noastră. permisivă.1.Întotdeauna primim aceste aprecieri în procesul comunicării . Reacţii pozitive asupra autoimaginii.Cu cât există mai mult balast.  Legat de sentimentul stimei de sine.F.Întotdeauna când sentimentul stimei de sine este lezat. va simţi nevoia să se apere. trebuie să se ţină cont de factorii care contribuie la menţinerea sentimentului stimei de sine: 1.Ne putem estima propria valoare. 3. V. cu atât comunicarea devine mai greoaie şi principii: .Adoptând o atitudine binevoitoare. Mârza-Dănilă Doina Ceea ce trebuie luat în considerare este faptul că celălalt s-a simţit atacat. Orice gest de acest fel ne ajută să stabilim o reacţie constructivă. ne confecţionăm o imagine ideală. ori de câte ori avem ocazia să stecurăm o părere binevoitoare. situaţie care face posbilă continuarea comunicării. Orice încălcare a unei coerciţii interiorizate lezează sentimentul stimei de sine. Univ. curajoşi. un compliment sincer. Birkenbihl. .Prof.Pentru a afla măsura valorii noastre trebuie să cunoaştem aprecierile şi referinţele celorlalţi despre noi .). la apariţia stării de frustraţie. atractivi. Recunoaşterea rezultatelor activităţii. de cele mai multe ori. Acest lucru se poate realiza prin respectarea următoarelor reguli: . P. are de suferit comunicarea . cu o reacţie de apărare. atunci sentimentul stimei de sine are de suferit. atunci implicit comiteţi un atac la adresa sentimentului de autostimă al acelei persoane. interesant este şi punctul de vedere al Terapiei cognitive (Brinster. 2.Nu există nici o garanţie că interlocutorul aude ceea ce vrem să spunem . - 126 . îl ajutăm pe interlocutor să-şi amelioreze sentimentul autostimei periclitat. Relaţia interumană/sexualitate. care enumeră caracteristicile comunicării defectuoase şi principiile de bază ale unei bune comunicări (Tabel nr. indiferent cât de supărat aţi fi pe cineva. Preţuirea persoanei 4.

efuzaţi deschiderea spre alte înterpretări şi mai ales spre cele ale "adversarului" dvs. Din acest motiv.. Atâta timp cât un individ nu şi-a asigurat o bază sigură.) şi explicaţiile pe care le dă autorul în legătură cu aceasta: 1. nr. de teamă ca ele să nu vă atingă. Principii de bază ale unei bune comunicări  Dezarmarea: privaţi-l pe interlocutorul dvs.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Tabel nr. (Fig.  Sentimentul nedreptăţii: sunteţi ferm convins că aveţi dreptate şi că sunteţi victima nedreptăţii. sau un contraatac. de agresivitatea sa. găsind ceva adevărat în reproşurile sale.  Infailibilitatea: viziunea dvs. în mod voit.  Descentrarea: vă pierdeţi în acuzaţii şi reproşuri secundare. în ciuda reproşurilor pe care le aveţi împotriva ei. a căror nerealizare creează de fiecare dată un deficit. 127 .  Centrarea : rămâneţi centrat pe ceea ce vă arde la suflet în momentul când vă exprimaţi.1.  Aprecierea : exprimaţi către persoana în cauză respectul şi stima pe care i le purtaţi. 5. Caracteristicile comunicării defectuoase şi principiile de bază ale unei bune comunicări (Brinster.  Apărarea: percepeţi reproşurile care vă sunt făcute ca un atac la persoană şi mai curând vă apăraţi.. Doar atunci când cea de-a doua treaptă va fi asigurată va încerca să aspire la trebuinţele unei trepte superioare. Necesitatea de a cunoaşte în orice moment trebuinţele minimale (generale şi personale) de care să ţinem seama. 3.  Agresivitatea : folosiţi expresii sau intonaţii ale vocii incisive şi umilitoare ca. P. oricum el/ea nu se va schimba niciodată". asupra problemei este cea mai bună şi nu accepţai nici o discuţie.  Deziluzia: "nu serveşte la nimic să discutaţi. ne ajută foarte mult Piramida trebuinţelor a lui Maslow. este evident sau că tratamentul care vi se rezervă este nedemn de dvs. printr-o respingere globală. o Luarea în considerare a trebuinţelor celorlalţi. ne poate aduce în situaţia de a nu mai avea timp pentru comunicarea propriu-zisă. să vă accentuaţi amărăciunea şi furia.ascultaţi-l pe celălalt cu atenţie .  Ermetismul : vă dismulaţi sentimentele reale (în special cele care vă trădează vulnerabilitatea) de teamă că vă pun în evidenţă slăbiciunea şi ignoraţi sentimentele reale ale celuilalt. că acordaţi mai multă importanţă găsirii unui câmp de înţelegere. decât stabilirii dreptăţii asupra cutărui sau cutărui subiect. 2000) Principalele caracteristici ale unei comunicări defectuoase  Atacul la persoană: condamnaţi persoana în loc să-i criticaţi acţiunile şi comportamentele care vă supără. 5. Nu vă lăsaţi antrenat în descărcarea de reproşuri legate de trecut. ele trebuie ordonate şi tratate în ordinea priorităţilor.H.repetaţi ce aţi înţeles .  Autenticitatea : spuneţi deschis ce gândiţi şi simţiţi şi nu încercaţi să păcăliţi.  Empatia: .1. A. Fiecare etapă desemnează o categorie de cerinţe. 2. în loc să vă dezvăluiţi direct sentimentele profunde.  Retragerea în sine: refuzaţi dezbaterea. Pentru înţelegerea trebuinţelor umane. nu se preocupă de trebuinţele treptei următoare.cereţi-i precizări dacă e necesar Principii legate de exprimare:  Flexibilitatea : arătaţi-i persoanei că sunteţi conştient de caracterul subiectiv al părerilor dvs. Toate trebuinţele oamenilor pot fi structurate în cinci etape. decât să căutaţi să vedeţi dacă reproşurile sunt cât de puţin justificate. pentru că sunteţi convins că dreptul dvs. Acela care îşi simte ameninţată securitatea proprie se va preocupa numai de asigurarea acesteia.

128 . În legătură cu autodepăşirea (nivelul 5) se vorbeşte despre învingători şi învinşi. de fapt. Ţeluri înalte ale omului Supravieţuire 5. cu atât mai fluentă va fi comunicarea cu interlocutorul său. înseamnă a-l determina să adopte o atitudine dorită de partener. Cu cât interlocutorul nostru îşi va imagina mental într-un mod cât se poate de sugestiv. în favoarea uneia noi. Dr. scopul la care doreşte să ajungă. Cu cât vă încadraţi mai bine în categoria învingătorilor cu atât aveţi şanse mai mari de a comunica eficient. Dar. Cu cât o trebuinţă se află mai spre vârful piramidei. Univ. unui sentiment de mulţumire şi siguranţă. Cerinţe sociale: apartenenţa (de a fi acceptat de un grup) 2.H. cu atât acesta va înclina (automat) să vină în întâmpinarea propriilor noastre trebuinţe. Putem motiva o persoană sensibilizând-o. Piramida trebuinţelor umane (după Maslow. recunoaşterea meritelor 3. Mârza-Dănilă Doina 4. A motiva pe cineva. preţuire. A. fără satisfacerea scopului nu există motiv.Prof. abordând una din trebuinţele sale nesatisfăcute şi lămurind -o că adoptând o anumită atitudine poate să îşi satisfacă acea trebuinţă. 5. Ori de câte ori cineva ne spune cu mândrie. Orice conduită care a provocat acest motiv urmăreşte apoi să determine individul spre realizarea scopului său. cu cât partenerul este preocupat să-şi satisfacă trebuinţele aferente treptelor 1-4. Cu cât partenerul de discuţie înclină spre categoria învingătorilor. Cerinţele Eului: putere. 5. 1970) o Motivarea corectă a interlocutorului Un motiv poate fi conştient sau inconştient. Fiecare motiv izvorăşte dintr-o nevoie. Cu cât subscriem la trebuinţele pe care le reclamă partenerul de discuţie. bucurie şi satisfacţie că aparţine unui grup sau altuia dă expresie.. cu atât îi va fi mai uşor interlocutorului său să aplice regulile de comunicare. cu atât va fi mai uşor de înduplecat. fiecare nevoie are drept scop satisfacerea ei. cu atât ea este mai specific umană. a motiva pe cineva înseamnă a-l determina să renunţe la o atitudine veche. respectiv motivat. pentru ca totuşi comunicarea să decurgă optimal. Fără un motiv anume nu există conduită. Siguranţă + protecţie 1. Pentru aplicarea regulilor trebuie să ştim trebuinţele interlocutorului. Autodepăşire psihologică fiziologică/ biologică Supravieţuire 4. Trebuinţe de bază Figura nr.1.

Pentru a realiza o motivare corespunzătoare trebuie să cunoaştem orientarea acestuia. 3) exprimarea sentimentelor pozitive şi negative.). Persoanele orientate spre fapte îşi câştigă laudele prin muncă. ca urmare a faptului că trebuinţele amândorura au fost satisfăcute. îi putem motiva pozitiv. pedepsire. spre deosebire de celălalt tip care.. adică relaţii bazate pe un respect absolut faţă de celălalt şi faţă de sine. Aceste persoane se află în poziţia OK-/OK+ şi acţionează ca şi cum ceea ce afirmă celălalt ar fi literă de lege. ele recunosc statutul cuiva. astfel: 1. Aceasta înseamnă că avem dreptul fundamental de a le accepta sau de a le refuza. privirea intensă) şi verbale. 2) cereri de favoruri şi formularea de cereri. 1992). de agresiune şi de subterfugii. Pentru ameliorarea relaţiilor. Pentru ca o cerere verbală să fie eficace. prin muncă. Ameliorarea relaţiilor interumane cu ajutorul Analizei tranzacţionale Analiza tranzacţională ne oferă câteva modele de obiective pe care trebuie să le urmărim pentru a obţine ameliorarea relaţiilor interumane. apartenenţa la o familie şi la alte influenţe de circumstanţă. 2. continuare şi încheierea unei conversaţii generale. Ei îşi fixează scopurile la nivel scăzut. Specialiştii în terapie comportamentală afirmă că asertivitatea se opune agresiunii şi comportamentului pasiv şi inhibă anxietatea. dimpotrivă. Mulţi oameni trăiesc în realitate într-un fel de relaţii ierarhice. control permanent etc. se culpabilizează pe sine şi rezultatele slabe obţinute. 4) iniţiere. S. asertivitatea comportă patru elemente: 1) refuzul cererilor. Un individ orientat spre sine nu participă cu plăcere la activităţi emulative şi în caz de nereuşită are tendinţa de a culpabiliza circumstanţele potrivnice. Asertivitatea se combină cu o serie de elemente non-verbale (ridicarea tonului vocii. 5. Una dintre principalele condiţii pentru ameliorarea relaţiilor cu celălalt constă în recuperare capacităţii de a accepta sau de a refuza invitaţiile de contact (şi de a le putea considera ca atare). Orientaţii spre fapte. A accepta sau a refuza invitaţiile celorlalţi Toate tentativele pe care le fac ceilalţi ca să comunice cu noi pot fi considerate invitaţii spre comunicare. este apreciat acum şi cum apreciază pe alţii. Cuvinte laudative adaptate modului de orientare a persoanei şi trebuinţelor sale. să acceadă în rândul acestora. sunt de părere că elitele se formează şi vor încerca. Este vorba de fapt de o calitate suplimentară pe care i-o putem acorda unei persoane capabile să aibă relaţii OK+/OK+ cu ceilalţi. Cererea verbală trebuie însoţită de un stil non-verbal adecvat: tonul vocii. în acelaşi timp dominator şi amical.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Criteriul unei motivaţii optime este ca ambii parteneri să fie mulţumiţi.2. Luarea în considerare a vieţii psihice a celui ce urmează să fie motivat: persoanele orientate spre sine nu pot fi motivate decât printr-o motivaţie negativă (constrângere. O persoană poate fi orientată către sine sau către faptele proprii în funcţie de percepţia modului în care a fost apreciat. Motivarea corectă a interlocutorului se poate realiza prin: 1..2. trebuie să tindem neapărat spre relaţii Ok+/OK+. ea trebuie să fie convingătoare. dimpotrivă. După Lazarus (citat de Moscovici. O persoană asertivă este cea care reuşeşte să obţină ceea ce doreşte de la ceilalţi şi care îşi face respectate drepturile printr-o formă de relaţie directă cu ceilalţi. 1998). o relaţie lipsită de manipulare. Persoanele orientate spre sine consideră că elitele se nasc. R. extrem de dezechilibrante. adică să motiveze prin câteva elemente valabile. Influenţa este mai mare dacă există o relaţie 129 . Este asertivă (din englezescul assertiveness = afirmare de sine) o persoană care îndrăzneşte să fie ea însăşi şi care îndrăzneşte să se afirme prin respectarea fundamentală a celorlalţi şi a ei înseşi (De Lassus. cel orientat spre sine caută motivul (ce s-a întâmplat) în timp ce orientatul spre fapte este tentat să caute vinovatul (cine a făcut asta). În cazul eşecului. Dacă îi facem pe cei orientaţi spre sine să-şi fixeze scopuri mai înalte.

încetează să-şi mişte mâinile şi modifică structura verbală a propriilor cuvinte. Cererea trebuie să fie una pertinentă şi legitimă. Persoanei îi place să fie în grup (implicată). 2. cererea fiind precedată de un număr anume de flatări şi convenţii. ceea ce înseamnă renunţarea la a crede că ştim ce gândesc/cred ceilalţi despre un anumit lucru şi folosirea unor întrebări clarificatoare în legătură cu acest aspect. 1993b): o Încadrarea Este prima etapă dintr-o serie care permite evaluarea formei de adaptare socială pe care o foloseşte o persoană. de cuvintele ocazionale. Dr. sau în doi (neimplicată)? 2. feţei şi atitudinii. ei înalţă capul la fiecare pauză gramaticală şi la fiecare sfârşit de frază.Prof. 5. sau preferă să fie singură. Univ. Aceasta ne permite să ştim ce fel de prim contact este posibil să se stabilească şi să se vadă tipul de relaţie preferată. de autoritate sau sentimentală. Evitarea citirii gândurilor. chiar dacă se riscă să creeze o oarecare servilitate. Semnalele non-verbale reprezintă vehicului principal al autoprezentării. cei care vorbesc aruncă priviri semnificative la final de frază. Persoana face primul pas spre altul sau alţii (activă) sau aşteaptă ca altul sau alţii să îl facă (pasivă)? Răspunsurile la aceste întrebări permit situarea persoanei pe cadranul următor: ACTIV 1 IMPLICAT 2 NEIMPLICAT 3 PASIV 4 130 . pentru a obţine un feed-back.. Pentru a realiza încadrarea sunt necesare două criterii: 1. coboară tonul. Mârza-Dănilă Doina interpersonală puternică de prietenie. Soluţii pentru ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi oferite de Analiza tranzacţională Analiza tranzacţională oferă câteva soluţii pentru ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi (Chidharom. Indivizii care vorbesc îşi însoţesc discursul prin gesturi evocatoare. Înainte de a ceda cuvântul. J. prin accente oratorice şi intonaţii. Orice conversaţie este strâns legată şi susţinută de semnale non-verbale.2. de ridicarea capului şi atitudinea auditoriului.3. Acesta le este dat în mod continuu de expresia feţei. percepţia şi feed back-ul depind de comunicarea non-verbală specifică la nivelul vocii.

o Folosirea adaptată la persoană şi necesităţi a tipurilor de tranzacţii Pentru ameliorarea relaţiilor cu pacienţii (şi nu numai). încearcă să controleze tot ce se întâmplă. pentru a-i susţine. a-i ajuta.. 1993b). în propriul nostru Părinte. Îşi poate asuma de asemenea riscuri enorme. este încordat. destul de des nici din ceea ce gândeşte). Să se transmită informaţii pertinente. vrea să fie compătimit. 131 . o persoană este cu adevărat autonomă dacă manifestă capacitatea de a pune în practică sau de a restabili trei capacităţi: conştiinţa. spontaneitatea. un individ va fi foarte rezervat (nu arată nimic din ceea ce simte şi. a-i încuraja pe cei care au dificultăţi Folosirea tranzacţiilor Copil-Copil 1.tipul 1: vorbeşte despre sine. cu scopul de a le retransmite la rândul nostru ca să încercăm să modelăm Copilul adaptat al celor care ne înconjoară. Va ajunge să complice totul. Să existe o bună înţelegere a obiectivelor 4. intimitatea. Sub influenţa acestei devize. Autonomia este o valoare importantă a Analizei tranzacţionale. o Adaptarea atitudinilor şi comportamentului în funcţie de devizele după care se conduc ceilalţi Important de cunoscut sunt şi devizele. sentimente şi sisteme de valori şi de a exprima toate acestea în mod pozitiv (OK++). reflecţii sau gândire. chiar dacă face lucruri care nu îi convin. Să se formuleze clar problemele de rezolvat Folosirea tranzacţiilor Părinte grijuliu-Copil 1. sau lasă să se vadă sentimentele şi emoţiile sale în primul rând .tipul 4: va fi activ. adică agitat. de asemenea.tipul 2: vorbeşte despre idei. Munceşte ca un adevărat hamal. Renunţă la multe lucruri ca să nu îi decepţioneze pe ceilalţi. tensiunile. Străduieşte-te mai mult. Să se facă un schimb de informaţii simple şi utile 3. de a-şi accepta propriile percepţii. un individ acţionează ca să-i satisfacă pe ceilalţi. un individ consideră că eforturile pe care le face ca să realizeze ceva sunt cele mai importante lucruri. un individ trăieşte cu teama de a nu uita ceva. în care: 1. fiind foarte exigent cu ceilalţi.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Fiecare tip de persoană are moduri diferite de a iniţia comunicarea cu altul: . terapeuţii ar putea folosi următoarele strategii: Folosirea tranzacţiilor Adult-Adult. atunci când apar greşelile. Sub influenţa acestei devize. pentru a asigura un bun echilibru. Poartă o mască chiar şi atunci când se bucură. J. Sub influenţa acestei devize. clare şi precise 2. După Eric Berne (Chidharom. chiar dacă mai târziu va regreta. Acestea sunt mesaje transmise în general de starea de Părinte a strămoşilor noştri cu scopul de a ne modela Copilul adaptat.tipul 3: rămâne pasiv sau retras cât mai mult timp posibil . reia lucrurile de mai multe ori. este uşor nervos. poate să prezinte deformat realitatea doar ca să nu fie dezagreabil. adesea ca reacţie la celălalt o Autonomia Este capacitatea unei persoane de a-şi urmări obiectivele. Se comportă uneori ca un adevărat rebel…. Aceste mesaje se înscriu. Sub influenţa acestui mesaj. în primul rând . Nu îndrăzneşte să refuze. să spună Nu. Fă plăcere. conflictele şi jocurile psihologice. Fii puternic sau Nu arăta nimic din ceea ce simţi sau gândeşti. Caracteristicile acestor devize sunt: Fii perfect.

deoarece ele ne arată cum să acţionăm în anumite situaţii. măsoară camera în lung şi în lat. Fiinţa echilibrată se mai caracterizează prin voinţa sa de dezvoltare.odihnă . devenind astfel o frână serioasă în dezvoltarea şi evoluţia personală.de a se face respectat .de securitate Are nevoie să găsească protecţia necesară demistificării pericolului . o Adaptarea atitudinilor şi comportamentului în funcţie de sentimentele dominante ale celorlalţi Fiecare dintre sentimentele enumerate mai jos are o anumită origine (cauză) şi bineînţeles atrage după sine anumite reacţii.dinamic . Ameliorarea comunicării cu ajutorul Programării neurolingvistice Tehnici de ameliorare a comunicării În interacţiunea umană există un fenomen natural de care nu suntem totdeauna conştienţi şi anume mimetismul comportamental care apare de fiecare dată când comunicarea decurge bine între doi sau mai mulţi indivizi.Fugă Inhibiţie Nevoia de luare în considerare . dar numai una sau două dintre ele sunt dominante. o democraţie capabilă de relaţii multiple cu ceilalţi. 132 .Prof. prin aceea că îl împiedică pe individ să reacţioneze în anumite împrejurări într-o manieră destinsă. neîndrăznind să fie el însuşi. doreşte să-i antreneze şi pe alţii în acest vârtej. PNL a dat acestui fenomen numele de raport. se agită. întârzie ca să fie obligat să alerge.de a se ţine cont de teritoriul său Are nevoie de redefinire.4.de protecţie . Orice om aplică pe parcursul vieţii toate devizele (în funcţie de împrejurări şi evoluţia personală). îşi are sediul de guvernare în starea de Adult. Sentiment Originea sentimentului Pericol Ameninţare Acţiunea instinctivă .obosit dinamic.Doliu Satisfacerea nevoilor vitale Retragere Tristeţe Bucurie Continuare o Dezvoltarea personală. Univ. pe drept cuvânt. Terapeutul trebuie să aibă în permanenţă în vedere. în scopul creşterii capacităţii de adaptare la situaţii mereu schimbătoare O fiinţă echilibrată este aceea în care domneşte o adevărată democraţie între stările Eu -lui.crearea de noi legături Are nevoie de prezenţă şi proximitate . schimbare . Dr. dar au şi un aspect negativ. Mârza-Dănilă Doina Grăbeşte-te.de a împărtăşi Frică Mânie Teritoriu sau spaţiu vital violat sau Luptă ameninţat Despărţire Ruptură Deces . tonus instabil: obosit . în abordarea pacientului. relaţia dintre cauză-sentiment-reacţie şi nevoile resimţite de acesta. prin voinţa sa de a tinde spre evoluţie. O democraţie care. Aleargă. democraţie opusă dictaturii care înseamnă suveranitatea unei singure stări a Eu-lui. deplasează mult aer în jurul său. 5. Aceste devize au un caracter pozitiv.2.întărirea legăturilor existente .

se pot construi repede condiţiile unui raport. 5. 2001) Pentru stabilirea raprtului se recomandă folosirea a trei tehnici: calibrarea. ADAPTAREA COMPORTAMENTULUI (mimetism şi sincronizare) Reflectarea directă sau încrucişată a posturii Reflectarea directă sau încrucişată a gesturilor Sincronizarea ritmului respiraţiei Sincronizarea tonului. sincronizarea şi conduita. priorităţile. În figura următoare sunt puse în evidenţă punctele pe care trebuie să le observăm şi să le reflectăm în comportamentul interlocutorului cu scopul stabilirii raportului. pe scurt modelul său despre lume în modul în care îl simte el pe baza experienţelor sale.. ş. acest climat nu implică totuşi noţiunea de afectiv. Calibrarea are la bază observarea fină a interlocutorului nostru. Pentru a comunica mai bine cu el. motivaţiile. atât conştiente cât şi inconştiente. pentru a stabili schemele sale de gândire. Observarea fină a partenerului cere o anumită abilitate.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Raportul (stabilirea raportului) poate fi definit ca un climat de încredere între interlocutori. M. ritmului şi volumului vocii Adaptarea sistemului de reprezentare senzorială (traducere) CALIBRAREA COMPORTAMENTULUI VERBAL ŞI NEVERBAL Figura nr. Îi observăm deci comportamentele.a.2. Stabilirea raportului (după Epuran. sentimentele şi emoţiile sale. aşteptările. Chiar dacă interlocutorii sunt sau nu simpatici. deoarece nu trebuie 133 . avem nevoie să îl cunoaştem cât mai bine.

Cererea noastră va fi cu atât mai bine înţeleasă şi acceptată cu cât o formulăm în aceiaşi termeni şi moduri în care el gândeşte. cât şi nonverbal. cât şi pentru a-l ajuta pe pacient să progreseze. 1993a) Sincronizare non verbală directă Întregul corp Adaptaţi-vă postura după cea a întregului corp a persoanei. Grinder şi Bandler (1999) şi-au dat seama că aceştia aveau puncte comune: adoptau spontan aceeaşi postură. În aplicarea tuturor tehnicilor PNL discreţia este foarte importantă. de exemplu. Jumătate de corp Adaptaţi-vă poziţia părţii superioare sau inferioare a corpului după poziţia interlocutorului dvs. A vorbi acelaşi limbaj ca pacientul. gust. Gustativ (a gusta. Nu lipsesc mijloacele de sincronizare. parfum etc. Auditiv (a auzi. Proximitatea creează complicitatea sau invers? Sincronizarea propune că ambele variante sunt posibile şi că acest mod de a gândi facilitează raportul. Sincronizarea a fost elaborată pornind de la constatarea că. ştim că îşi confecţionează imagini noi. a asculta. 5. Kinestezic (atingere. pentru a-l ghida spre starea dorită. în plus şi adesea.2. a resimţi. pentru a-l apropia de obiectiv.. Observând persoane care se înţelegeau bine aparent. Întâmpinarea pacientului pe terenul său. Cuvintele şi expresiile se declină în Vizual (vedere. J. Folosind acelaşi vocabular ca şi pacientul nostru îi demonstrăm dorinţa noastră de a înţelege şi de a intra în comunicare cu el. Adaptarea/schimbarea conduitei reprezintă a treia tehnică a raportului şi poate fi inclusă la fel de bine în categoria tehnicilor de comunicare ca şi în cea a celor de schimbare. Aceste tehnici trebuie puse în practică atât în plan verbal. Ea serveşte la fel de bine pentru verificarea măsurii în care s-a stabilit raportul. Diferite forme de sincronizare (Chidharom. a vedea. fie pentru a-i cere să facă ceva. sau cel puţin a folosi un vocabular cât mai apropiat de al acestuia. Datorită calibrării. viziune. Tabel nr. obiect curios urmărit cu priviri ascunse etc.). foloseau acelaşi tip de vocabular. Unghiul cap – umăr Reproduceţi poziţia capului şi umerilor interlocutorului Gesturile Repetaţi cu discreţie unele gesturi ale celuilalt Mişcăr repetitive Alegeţi şi repetaţi un comportament repetitiv Respiraţia Adaptaţi-vă respiraţia pentru a o sincroniza cu cea a celuilalt 134 . PNL propune să ascultă registrul senzorial care este adoptat de pacient şi să ne servim de el la rândul nostru. Dacă priveşte în dreapta sus. dar că. pe de o parte cei ce se aseamănă se adună. ureche etc. trebuie să avem mijloacele pentru a-l conduce spre recuperare. saliva etc. primim informaţii care ne vor servi în activitate. emoţie. Însăşi faptul că suntem cu adevărat atenţi la pacient este un început foarte bun.Prof. cei ce se adună se aseamănă.). Putem atunci să-l întrebăm cum vede el progresele înregistrate de la ultima şedinţă. caz în care putem să-l întrebăm ce obstacole a întâmpinat în efectuarea sarcinilor anterioare sau cum socoteşte el că îşi poate realiza sarcinile fără a întâmpina piedici. Dacă priveşte în stânga jos. a avea nas. Dr.).). Mârza-Dănilă Doina să-i dăm pacientului senzaţia dezagreabilă că este un fenomen deosebit. mişcare etc. Olfactiv (a respira. este o fază indispensabilă în facilitarea schimburilor cu el şi în realizarea treburilor pe care ne-am propus să le facem împreună.). vizibil etc. după propriile sale moduri şi puncte de reper. ştim că este pe cale să apeleze la amintiri sub formă de imagini. Altă manieră de a vorbi acelaşi limbaj cu pacientul este de a ne servi de mişcările ochilor fie pentru a-i pune o întrebare pornind de la registrul senzorial pe care îl foloseşte pentru moment. vorbeau pe acelaşi ton şi cu aceeaşi intonaţie a vocii etc. în modelul său despre lume. este benefic. Univ. Dar acest lucru nu este suficient.

SD este starea dorită. Modelul de intervenţie apropus rezumă demersul bazat pe rezolvarea problemei şi orientarea spre soluţie. la fel. R sunt resursele care ne permit să ajungem la obţinerea stării dorite. facială registrul.Stare dorită Ce doriţi? 3 . volumul.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Expresia feţei Caracteristici vocale Imitaţi diferite componente care produc expresia Reproduceţi tonalitatea. clipitul ochilor să marcheze mişcarea degetelor etc. Acest model este următorul: SP+R=SD 1. Frontierele dintre aceste două grupe de tehnici se interpătrund adesea. predicate Folosiţi-le pe aceleaşi alese din acelaşi sistem de reprezentare Întoarceri ale frazelor Idei cheie Observaţi structura frazei interlocutorului dvs. fie a celor de schimbare. pentru a urmări un alt comportament al interlocutorului dvs: ritmul vocii sincronizat cu ritmul respiraţiei. 135 2 . PNL-iştii estimează că nu există contraindicaţii pentru folosirea PNL. Sincronizarea verb ală Formă Conţinut Sistemul de reprezentări Expresii caracteristice Reperaţi şi folosiţi în discursul dvs. cu mai puţin stres şi oboseală. să le constate eficienţa şi să le valideze. deoarece comunicarea conduce la schimbarea punctului de vedere şi a perspectivei. ca urmare. cât şi tehnici de schimbare. starea în care se prezintă pacientul nostru şi pornind de la care noi fixăm diagnosticul. fie că este vorba despre aplicarea tehnicilor de comunicare. Poate rămâne la latitudinea practicienilor să aplice aceste tehnici. starea în care pacientul doreşte să se afle atunci când termină tratamentul. şi Reluaţi ideile importante emise în discursul construiţi-le pe ale dvs. după una sau mai multe şedinţe. Tehnicile de schimbare rezultă din modelarea terapeuţilor la relaţia terapeutică şi au fost puse la punct pentru a trata probleme specifice.Resurse De ce aveţi nevoie să obţineţi ceea ce doriţi? LEGENDA: SP este starea prezentă. permit terapeutului să îmbunătăţescă calitatea relaţiei cu pacienţii săi şi. Tehnicile de comunicare. timbrul Sincronizarea non verbală încrucişată Folosiţi un element al comportamentului dvs. persoanei Model de intervenţie În PNL se folosesc atât tehnici de comunicare. folositoare în orice împrejurare. să lucreze cu mai multă uşurinţă şi eficienţă. ritmul.Stare prezentă Ce vă împiedică să aveţi ce doriţi? .

alegerea tehnicii. Aşa cum arată modelul de intervenţie. pentru a stabili o atmosferă de încredere. în funcţie de feed-back-ul primit  Testarea tehnicii permite validarea intervenţiei efectuate  Legătura cu viitorul (podul spre viitor) permite asigurarea durabilităţii rezultatelor obţinute. Uneori. acest tip de relaţie se stabileşte instantaneu. Înlănţuirea tehnicilor de comunicare şi de schimbare (după Bandler. Acest demers subliniază optimismul nostru în ceea ce priveşte capacităţile pacientului de a face faţă greutăţilor şi în a-l ajuta să-şi clarifice obiectivele legate de situaţia sa. aplicarea şi testarea tehnicii şi asigurarea legăturii cu viitorul) care îi permit terapeutului să avanseze cu pacientul. Legătura cu viitorul Testarea tehnicii Aplicarea tehnicii Alegerea tehnicii Culegerea informaţiilor Stabilirea raportului Figura nr. dacă este necesar. a forţelor şi slăbiciunilor sale. la baza oricărei comunicări şi intervenţii este relaţia. J. fără ezitare. El este structurat în 6 etape (raportul. Modelul de intervenţie permite observarea înlănţuirii tehnicilor de comunicare şi a tehnicilor de schimbare (figura nr. noi vom invita pacientul să ne prezinte mai întâi starea dorită.Prof.3. înainte de a îi cere relaţii despre starea prezentă. însoţindu-l în schimbarea pe care doreşte să o realizeze. altfel spus la stabilirea conţinutului detaliat al ecuaţiei SP+R=SD  Alegerea tehnicilor se face în funcţie de inflormaţiile primite şi se poate reajusta. Univ. R. Este relaţia de încredere reciprocă şi de cooperare între terapeut şi pacient. care constă în a construi şi a menţine un raport de rezonanţă cu pacientu l. acuitatea senzorială şi flexibilitate. Mârza-Dănilă Doina Aşa cum ordinea şi numerotarea întrebărilor o arată. obţinerea informaţiilor. 136 . şi Grinder. 5.3). în cursul aplicării tehnicilor. a dorinţelor sale. Se pot propune resurse de toate felurile. Fiecare dintre aceste etape urmăreşte un obiectiv specific:  Raportul permite asigurarea unui climat de încredere  Culegerea informaţiilor serveşte la clarificarea plângerilor pacientului. 5.. prin compararea situaţiei actuale (SP) cu situaţia viitoare (SD).1999) Criteriile de eficienţă în PNL sunt constituite de formularea obiectivelor. flexibilităţii şi cunoştinţelor tehnice pe care le avem pentru a capta încrederea pacientului. Dr. alteori trebuie să facem dovada imaginaţiei.

Pentru a rămâne în formă. R. Priveşte abilitatea de a schimba ceva în situaţiile în care terapeutul şi-a propus un obiectiv şi de a menţine aceste schimbări atâta timp cât este necesar pentru atingerea obiectivului. Cu cât un terapeut va dispune de mai multe soluţii şi alternative de acţiune.1999) În concluzie. a cărui formulare trebuie să respecte anumite cerinţe.  Flexibilitatea. o capacitate sporită de a şti ce se întâmplă. pentru a stabili raportul. apoi să ne adaptăm comportamentul pentru a-l conduce spre atingerea obiectivului. 137 . Obiectivele trebuie să fie bine structurate şi să respecte următoarele cerinţe (figura nr. intrarea în rolul profesional.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Obiectivele.4):  MOTIVANT FORMULAT POZITIV PE PUTERILE PACIENTULUI REALIST ŞI REALIZABIL ECOLOGIC SPECIFIC ŞI ADAPTAT LA CONTEXT VERIFICABIL ŞI OBSERVABIL Figura nr. pentru că tot timpul mai rămâne ceva de observat. de înţeles şi de remarcat. de a recepta lucruri cu adevărat importante.  Acuitatea senzorială. Cerinţe pentru formularea obiectivelor (după Bandler. cu atât mai multe şanse de succes va avea. păstrând în minte scopul stabilit. deciderea obiectivului personal şi intrarea în relaţie. de a fi în situaţie şi în cunoştinţă de cauză.4. J.. Lucrăm cu pacienţii într-un mod pe care l-am stabilit împreună şi pe care i l-am explicat pe baza unui obiectiv bine structurat. Aceasta se bazează pe raportul care a rezultat din calibrare. pentru a aplica modelele şi tehnicile PNL în terapie. din punct de vedere al PNL. Să ne sincronizăm cu pacientul. să ne recuperăm energia între şedinţe. Să găsim criterii care să ne permită măsurarea progreselor pacienţilor şi să ne menţinem optimismul. 5. 5. Să rămânem flexibili şi disponibili. persoana care dispune de cea mai mare flexibilitate comportamentală va avea controlul situaţiei. În orice interacţiune. şi Grinder. Trebuie să observăm în permanenţă. Un terapeut va putea acţiona eficient numai în condiţiile în care va şti bine ce se întâmplă cu sine şi cu pacientul său într-un anumit moment. O bună acuitate senzorială înseamnă. este suficient să le punem în practică în următoarea succesiune: mai întâi.

cât şi la pacienţi. În paralel..Prof.. consecutiv a comportamentului. Cei mai mulţi autori consideră deprinderile psihice drept obiective şi componente ale autoreglării psihice (Epuran. este necesară şi instrumentarea terapeuţilor cu astfel de deprinderi. având aspecte cognitive. în scopul formării la aceştia a deprinderilor de autoreglare a stărilor psihice. Ele se pot prezenta şi sub formă de rutine de comportament. Mârza-Dănilă Doina 5. Formarea deprinderilor psihice de reglare şi autoreglare Deprinderile psihice se integrează în sistemul psihic uman. Aceste situaţii neprevăzute pot provoca dezorganizarea cursului conştinţei şi. manifestate prin inducerea unor stări psihice perturbatoare şi a unor tulburări somatice şi fiziologice. În tot acest timp terapeutul va ajuta pacientul să îşi menţină atenţia orientată pe sarcina de lucru. 2001). datorită oboselii. în lucrarea Psihologia sportului de performanţă (2001). pentru ca treptat să se realizeze comutarea pe procesul de autoreglare pe măsura formării deprinderilor corespunzătoare. datorită aceloraşi cauze.2. 2001). care va starta aceste activităţi numai în cazul în care este nevoie. cu circulaţia u nor persoane prin sala de terapie. conative şi intersubsistemice. Atenţia se poate regăsi diminuată atât la terapeuţi. acest lucru se va realiza discutând eventual situaţiile şi comportamentele adecvate cu cadrele didactice care îi formează. Terapeuţii vor folosi mijloace precum convingerea. Se recomandă imaginarea unor situaţii nefavorabile urmată imediat de imaginarea unor soluţii de comportament adecvat. Date fiind modificările psiho -comportamentale induse de boală la pacienţi cu diverse categorii de afecţiuni. apare necesitatea formării la pacienţi a unor deprinderi de autoreglare. Deprinderi atenţionale/Exerciţii pentru atenţie Atenţia este condiţia de bază a conştientizării întregii vieţi psihocomportamentale. Având în vedere aceste aspecte. Epuran M. M. vor avea nevoie de îndrumarea atentă a terapeutului. ş. la care se poate adăuga factorul accident/boală. pentru a ameliora calitatea relaţiilor care se stabilesc între terapeuţi şi pacienţii lor.. De asemenea. anxietăţii şi unei importante stări de disconfort.ş. terapeuţii vor fi abilitaţi şi pentru realizarea acestor demersuri cu pacienţii.a. de către o terţă persoană. stresului sau pur şi simplu unor factori perturbatori care acţionează în mod repetat şi prelungit ca durată. o Reglarea/autoreglarea capacităţii de menţinere a atenţiei în prezenţa unor factori perturbatori Atât terapeutul. fără ea nu se receptează şi nu se prelucrează eficient nici o informaţie externă sau internă (Epuran. instalarea panicii. antrenându-l astfel în a obţine imunitatea la factorii perturbatori şi îmbunătăţindu-i capacitatea de menţinere a atenţiei orientată spre sarcină. în discuţii fără legătură cu sarcina de lucru etc. Pentru terapeuţi. sugestia şi de dobândire a încrederii în sine. Dr. M. cum ar fi desfăşurarea unor secvenţe de program în condiţii de încărcare a ambianţei cu muzică la intensitate ridicată.5. cu atragerea pacientului. mai întâi terapeuţii să fie supuşi unor activităţi care urmăresc efecte reglatoare a stărilor psihice. Autoregarea fiind un proces care are la bază reglarea indusă din exterior într-o primă fază. va fi necesar ca. câteva modalităţi dintre cele prezentate de Prof. Incapacitatea de concentrare a atenţiei asupra aspectelor cu adevărat importante în situaţia dată conduce la perturbarea activităţii. Univ. pentru formarea deprinderilor psihice de reglare şi autoreglare. cât şi pacienţii pot fi luaţi prin surprindere de unele situaţii neprevăzute în timpul derulării procesului de recuperare. 138 .a. Pacienţii însă. afective. pe lângă modalităţi de acţionare şi exerciţii specifice pentru antrenarea capacităţii de menţinere a atenţiei în prezenţa unor factori perturbatori. am selectat şi adaptat la specificul activităţii de terapie ocupaţională.

iar motivaţia factorul intern de organizare şi energizare a acţiunilor. auditivi. subliniind că toate aceste informaţii îl vor ajuta să înţeleagă mai bine procesul de vindecare şi vor contribui la prevenirea recidivelor. Formularea clară a obiectivelor şi sarcinilor fiecărei şedinţe de recuperare.. 2001). cu evoluţia constatată etc. cu alte exerciţii. fenomen sau acţiune. modificărilor cardio 139 . în fiecare şedinţă. se pot introduce în activitate condiţii de tipul: 1. 2000). de sensibilitate. de respiraţie corectă. În afara acestor aspecte. Tehnici de relaxare o Conştientizarea corporală Căile şi metodele de conştientizare corporală constituie temeiul esenţial al învăţării tehnicilor de relaxare. acceptarea şi discutarea cu pacienţii a unor propuneri de noi exerciţii sau adaptări ale acestora în funcţie de ceea ce simte fiecare. M. pe baza feedbackului în relaţia cu terapeutul. 5. kinestezici şi alternarea lor în diverse formule. în practica terapiei ocupaţionale. conştientizarea corporală este foarte importantă în recuperare. În plus. 4. Stimularea pacienţilor în a-şi exprima în cuvinte senzaţiile pe care le resimt la punerea în aplicare a mijloacelor folosite şi propriile constatări în ceea ce priveşte durabilitatea efectelor resimţite. afectări ale sistemelor senzoriale. dar şi de o modalitate de refacere a unor funcţii perturbare.. conştientizarea corporală este esenţială atât pentru terapeut. de învăţare motrică şi de formare a programelor de conducere a mişcărilor. greutăţii diferitelor părţi ale corpului. pot fi reglate în cazul în care nu sunt resimţite ca şi corespunzătoare. pacientul dispune de un instrument de apărare şi de prevenire a recidivelor. Antrenamentul de conştientizare senzorială Conştientizarea senzorială este procesul prin care subiectul ia act de mesajele şi procesele fiziologice neconştientizate ale organismului (Epuran. Desfăşurarea unor şedinţe de terapie variate. 2. Antrenamentele de conştientizare trebuie să înceapă cu formarea deprinderii de autoobservare a propriului organism. a antrenamentului mental imaginativ şi mental (Epuran. mai ales în situaţiile în care apar tulburări de schemă corporală.. cu modul de recuperare. modul de abordare şi folosindu -se de fiecare dată aprecieri pozitive şi încurajatoare. senzaţiilor de temperatură. având capacitatea de a-şi conştientiza propriul corp în timpul activităţilor desfăşurate. În Terapia ocupaţională se pot folosi cu succes următoarele modalităţi de formare a capacităţii de conştientizare: 1. a efectelor urmărite prin fiecare dintre mijloacele folosite şi a utilităţii fiecărui mijloc din punct de vedere al redobândirii funcţionalităţii normale. de noi informaţii în legătură cu afecţiunea lor.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) o Reglarea/autoreglarea orientării activităţii psihice Prima condiţie a atenţiei fiind orientarea spre un anumit obiect. Cunoscând faptul că interesele constituie dominantele după care funcţionează orientarea atenţiei. executate în alte condiţii sau cu alte obiecte şi la alte aparate. Transmiterea către pacient. Pentru aceasta se pot folosi exerciţii de tipul: a) Formarea deprinderilor de conştientizare a tensiunilor musculare. modificând locul în care s-au executat în şedinţele anterioare. Folosirea unor stimuli cât mai variaţi: vizuali. Pentru pacient. M. 3. în felul acesta. după ce pacientul a obţinut capacitatea de a nu se lăsa distras de factori nelegaţi de sarcina specifică.a. trebuie antrenată capacitatea de a se orienta eficient în aceasta. Antrenamentul de conştientizare senzorială contribuie la o mai bună cunoaştere a diferitelor procese fiziologice ale organismului în vederea autoreglării lor voluntare. va avea un mai bun control al localizării şi dozării exerciţiilor care. cât şi pentru pacient. ş.

Ce perspective am?. Toţi pacienţii vin la programele de recuperare cu imaginea de sine perturbată şi conştientizarea sa trebuie să se facă numai în scopul corectării sale. progresivă – Jacobson (Anexa nr. pe temeiuri realiste şi pe baza gândirii pozitive. senzaţiilor înregistrate de propriul corp la contactul cu diverse obiecte etc. În lucrul cu pacienţii abordarea conştientizării imaginii de sine se va realiza cu prudenţă şi sub îndrumarea strictă a kinetoterapeutului. a obiectelor mai apropiate sau mai depărtate. în funcţie de necesităţi. conştientizarea corporală se poate extinde asupra imaginii de sine. cât şi pentru pacient este util să se facă apel la exerciţii de relaxare simplă: 1. Ce doresc de la viaţă?. în statică. identificarea şi înţelegerea semnificaţiei lor c) Folosirea a cât mai multe modalităţi senzoriale pentru identificarea unor calităţi ale obiectelor sau ambianţei d) Conştientizarea conduitei personale în diverse situaţii de interrelaţionare şi comunicare cu diverse persoane o Relaxarea simplă Exerciţiile de relaxare simplă sunt destul de mult folosite în multe terapii. Ori de câte ori se conştientizează o senzaţie de disconfort. care să le sporească efectul. aceste exerciţii nu mai devin o problemă. tactile sau sonore b) Orientarea atenţiei spre sursele de zgomote. static şi în dinamică b) Aprecierea caracteristicilor de spaţiu. În pauzele dintre diverse activităţi solicitante 3. un dezechilibru sau o disfuncţie la oricare din nivele corporale o Relaxarea analitică. ca persoană fizică cu o anumită identitate şi rol.Prof. Univ. a caracteristicilor sale vizuale. prin: a) Centrarea pe răspunsuri la întrebări de genul: Cine sunt eu ?. 10) Această metodă are ca punct de plecare fiziologia musculară. a coordonării generale şi plurisegmentare etc. Înainte de începerea unor activităţi dificile (urmate de creşterea corespunzătoare a nivelului de activare) 2. b) Conştientizarea senzaţiilor resimţite la diverse nivele ale corpului. fiind însoţite de o respiraţie regulată şi chiar de formule sugestive sau autosugestive. A fost denumită relaxare progresivă pentru că se progresează de la o grupă musculară la alta. Atât pentru terapeut. Este surprinzător de constatat câte persoane nu ştiu să se relaxeze şi nu reuşesc acest lucru chiar dacă li se explică cum trebuie să procedeze. Dr. în dinamică. Apoi. odată căpătate deprinderile de conştientizare corporală. Ce scop am? etc. Conştientizarea în relaţie cu ambianţa fizică şi apoi cu alţii se poate realiza prin: a) Orientarea atenţiei spre perceperea spaţiului înconjurător. timp şi energie a propriilor mişcări (simţul kinestezic) c) Conştientizarea propriei lateralităţi. cu sisteme de exerciţii mai complexe. în stare de relaxare c) Conştientizarea dezechilibrelor şi disfuncţiilor la diverse nivele ale corpului 2. Mârza-Dănilă Doina circulatorii şi respiratorii. până ce 140 . ele putând să fie folosite de oricine şi oricând. Dar. Conştientizarea corporală Odată căpătate aceste deprinderi se poate continua. urmărind conştientizarea schemei corporale şi a funcţionalităţii acesteia: a) Conştientizarea propriei scheme corporale. caracterizându-se prin conştientizarea de către subiect a contracţiei şi relaxării diferitelor grupe musculare.

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) toate grupele mari musculare sunt relaxate. crispare etc. amintirile. dintre care în orice terapie (cu excepţia psihoterapiei) se poate folosi doar ciclul inferior. Cheia însuşirii acestei tehnici este formarea abilităţii de a sesiza diferenţa între contracţia şi relaxarea musculară. M.cord (calmarea bătăilor inimii) . Stăpânirea de sine. iar în final acesta trebuie să conştientizeze tensiunile musculare reziduale şi să le reducă. Suprimarea durerii. Creşterea capacităţilor mentale.. Este o metodă de relaxare cu rezultate foarte bune în scăderea nivelului anxietăţii (Epuran. Toţi cei care fac antrenament autogen ajung să fie mai calmi. ceea ce permite creşterea capacităţilor normale şi reducerea sau eliminarea celor anormale. reacţiile inadecvate (enervare. ş. conştientizându-se starea de relaxare. astfel alcătuite pentru a realiza o decontracţie generală a organismului. Starea de relaxare permite intensificarea randamentului facultăţilor psihice. Psihoterapia relaxantă este un mijloc de autoadaptare şi autodisciplinare. procedeul de antrenament fiind un fel de "gimnastică a minţii" care permite eliminarea multiplelor 141 .) se estompează. se conştientizează starea de încordare. ale memoriei 6. Permite autoreglarea funcţiilor corporale care ocupă în mod obişnuit voinţa 5. Exerciţii sunt împărţite în două cicluri. 2001). Destinderea şi şi obţinerea calmului în acţiune (stare ce nu rezultă din crisparea unei voinţe încordate. are ca scop ajungerea la destindere şi calm interior şi astfel la obţinerea unei decontracturări a întregului organism.a. este mult facilitată de training-ul autogen. 11) Metoda cuprinde un ansamblu de exerciţii psihice şi fizice. printr -un sistem de formule intenţionale 8. 9. subiectul este deprins cu relaxarea diferenţială. mai degajaţi în viaţa cotidiană. graţie exerciţiilor minuţios studiate. intenţiile devenind mai reliefate.H. Constituie un mijloc preţios de adaptare şi disciplină personală. mai clare. În momentul în care tehnica este bine însuşită.sistemul circulator (senzaţia de căldură) . ea poate fi folosită şi pentru a obţine relaxarea într-un timp foarte scurt şi chiar în unele situaţii stresante. din relaxarea interioară) 3.sistemul respirator (calmarea respiraţiei) . emoţiile parazitare. Această metodă permite obţinerea următoarelor rezultate: 1. 10. Schultz (Anexa nr.reglarea funcţionalităţii organelor abdominale (trăirea senzaţiei de căldură la nivelul plexului solar) . apoi se relaxează progresiv până la relaxare completă. ci prin dispariţia completă a senzaţiilor dureroase 7. atât de necesară în viaţa cotidiană. ci din contra. senzaţiile. o Antrenamentul autogen – I. mai destinşi. într-o poziţie comodă (de obicei în decubit dorsal). Ciclul inferior durează de la 6 luni până la 2 ani şi cuprinde exerciţii pentru: . Constituie o cale naturală către somn 4. 12.sistemul muscular (trăirea senzaţiei de greutate) .vasoconstricţie la nivelul frunţii (senzaţia de răcire a frunţii) Autodecontracurarea concentrativă a trainingului autogen. autocontrolul permit obţinerea calmului. conştientizează iniţial prezenţa contracţiilor diferitelor grupe musculare. Subiectul. nu prin reprimarea manifestărilor exterioare. de asemenea pr grupe musculare. Subiecţii bine antrenaţi sunt capabili să adoarmă când doresc şi să se trezească la orele fixate de ei. Destindere respiratorie 2. Într-o fază ulterioară. 11. motiv pentru care se contractă un anumit grup muscular.

Univ. pentru propria-i stare de sănătate. În măsura în care rezultatele sunt bune şi pacientul colaborează. Formarea deprinderii de transformare a gândirii negative în gândire pozitivă. foarte bine. Acestea se vor modula în funcţie de particularităţile pacientului. acest lucru depinzând şi de nivelul de sugestibilitate al pacientului. pentru creşterea rezistenţei în faţa stresului. Ceea ce trebuie ştiut este faptul că aceste formulări nu trebuie să conţină negaţii şi ceea ce trebuie antrenat la terapeuţi este modul în care trebuie folosită vocea pentru a obţine rezultatele scontate (voce calmă. tot ceea ce spune şi face terapeutul poate avea efecte sugestive. pentru ameliorarea autocontrolului în diverse situaţii.2. Pentru început. parte dintre formulele sugestive folosite se pot transforma în formule autosugestive. terapeutul va fi atent la folosirea unor formulări pozitive. la modelarea caracterului. este absolut necesar ca acesta să fie foarte atent la atitudinea generală faţă de pacient şi. în legătură cu fiecare secvenţă a tratamentului recuperator. Formarea capacităţii de depistare a convingerilor iraţionale şi de înlăturare sau corectare a lor 142 . în terapie şi în terapeut. Gândurile negative. pe când încrederea în sine este rezultatul gândirii pozitive.2. Şi terapeutul poate folosi autosugestia. voi avea o zi bună etc. de susţinere. induse de boală şi situaţia de bolnav. Sugestia şi autosugestia Pe fondul existenţei unor modificări în sfera psihosomatică a pacienţilor. Lipsa de încredere în sine este rezultatu l gândirii negative. În situaţia în care este pacientul este greu să-l convingi de la început să folosească formule autosugestive de genul astăzi mă simt bine. De asemenea. sub formă de autosugestie. pentru ameliorarea şi menţinerea încrederii în sine şi în rezultatele muncii sale. încurajatoare. cu pronunţie în ritm oarecum egal). a capacităţii de efort. în timpul desfăşurării diverselor secvenţe ale recuperării şi nu numai. Nu se pot elabora reţete în ceea ce priveşte formulele care trebuiesc folosite. Bineînţeles că rezultatele vor fi diferite. Din acest motiv. pentru a fi folosite de pacient în activitatea individuală. Pentru formarea deprinderii de a gândi pozitiv este necesar: 1. însoţite de sentimentele corespunzătoare. chiar dacă ele ar putea avea efecte bune. prin stabilirea de scopuri raţionale şi fragmentarea lor în unităţi mici posibil a fi atinse imediat 4. Gândirea pozitivă Formarea deprinderii de a gândi pozitiv se bazează pe fenomenul de autosugestie şi de exprimare subvocală (exprimare în limbaj intern). mai ales. ale programului de recuperare şi de scopurile urmărite. a disponibilităţii de a fi activ etc. deoarece sunt urmate de scăderea nivelului energetic. Formarea deprinderii de stopare şi înlăturare a gândirii negative 3. în formă afirmativă. pentru a-i reda pacientului încrederea în sine. Apoi. treptat. Mârza-Dănilă Doina senzaţii neplăcute percepute în corp şi care conduce la întărirea voinţei.7. 5. Dr. treptat.6. se pot construi formule speciale pentru diverse situaţii. de comun acord cu pacientul. creează aşa numita profeţie care se autoîmplineşte. pacientul va fi încurajat să folosească el însuşi aceste formulări.Prof. fără modulări ale tonului şi intensităţii. 5. Conştientizarea şi recunoaşterea faptului că se gândeşte negativ şi că acest lucru blochează evoluţia favorabilă a persoanei 2. pe măsura consolidării acestor rezultate. (aşa cum recomanda Coué în anii 1930). la modul de formulare a enunţurilor în cadrul comunicării verbale cu acesta.

5. la început. Un pacient marcat de gândire negativă va fi împiedicat în evoluţia sa favorabilă spre vindecare. treptat. Lipsit de încredere în sine. Formarea deprinderii de gândire pozitivă. în faţa greutăţilor întâmpinate în rezolvarea unor probleme i) Pierderea încrederii în sine. pe baza studiilor sale asupra înţelegerii şi memorării informaţiilor medicale. În cazul folosirii cuvântuluicomandă stop. odată cu formarea deprinderii.8. este de la sine înţeles că este indispensabilă formarea deprinderilor corespunzătoare atât la pacienţi. cât şi la terapeuţi. nu va reuşi să abordeze pacienţii corespunzător. în rezultatele muncii sale.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) 5. Ley (citat de Lupu şi Zanc. să le redea încrederea în forţele proprii. 1999) a formulat. câteva sugestii:  îndrumările şi recomandările să fie date la începutul indicaţiilor medicale  să fie accentuată importanţa recomandărilor şi indicaţiilor medicale 143 . Gândirea pozitivă fiind absolut necesară dezvoltării şi evoluţiei plenare a oricărei persoane. pentru a stopa evoluţia gândirii negative g) Formarea deprinderii de a reorienta gândirea spre alte subiecte. motivată la propria recuperare. într-o formă pozitivă Bineînţeles că. apoi şoptit. scăderea nivelului motivaţiei Pentru formarea deprinderii de stopare şi înlăturare a gândirii negative sunt necesare: a) Conştientizarea situaţiilor în care acestea invadează mintea persoanei respective b) Decelarea sentimentelor negative care le-au însoţit c) Stabilirea concretă a gândurilor negative apărute într-o anumită situaţie d) Recunoaşterea tipurilor de distorsiuni ale raţionamentului induse de gândurile negative e) Stabilirea dezavantajelor care decurg din atitudinile adoptate f)Formarea deprinderii de a folosi cuvântul-comandă "stop" sau un gest oarecare. Terapeutul marcat de gândire negativă nu poate obţine rezultate bune în activitatea sa. În plus. să le câştige încrederea. Alte modalităţi de ameliorare a comunicării terapeut-pacient În ceea ce priveşte îmbunătăţirea comunicării terapeut – pacient (a cărui responsabilitate îi revine terapeutului). prin folosirea de formule autosugestive corespunzătoare Pentru conştientizarea şi recunoaşterea faptului că se gândeşte negativ se poate apela la criteriile enumerate de Philippe Brinster (2000): a) Prezenţa unei stări permanente de indispoziţie b) Reacţii exagerate şi necorespunzătoare în unele situaţii c) Prezenţa sentimentului de resemnare în faţa problemelor mai greu de depăşit d) Prezenţa unor judecăţi aberante în legătură cu unele situaţii de viaţă e) Apariţia unor probleme de exprimare a sentimentelor f) Pierderea controlului şi capacităţii de decizie g) Încăpăţânarea de a fixa obiective nerealiste şi irealizabile h) Prezenţa sentimentului de disperare. să îi ajute să scape de propria lor gândire negativă. va apare posibilitatea de conştientizare a gânirii negative imediat ce aceasta se instalează şi se va putea recurge direct la stopul gândurilor negative şi orientarea lor spre alte activităţi. în manieră pozitivă. îi va fi frânată participarea conştientă şi activă.2. comanda se dă cu voce tare. din ce în ce mai frecvent. permanentizarea gândirii negative conduce la creşterea anxietăţii (cu tot cortegiul său de simptome psiho-somatice şi fiziologice) şi chiar la apariţia unor îmbolnăviri grave. iar când tehnica s-a însuşit corespunzător comanda se dă subvocal.

prin receptarea unei lipse de interes din partea terapeutului.Prof. nu trebuie să acopere întreaga arie problematică a acestei relaţii. arată Dafinoiu.pacient. chiar dacă pacientul discută într-o astfel de ma nieră despre boala sa (oricare ar fi aparenţele. Univ. Orice terapie propune reguli de relaţionare care diferă de regulile obişnuite. ori prin inducerea incertitudinii în legătură cu completitudinea a ceea ce a spus pentru stabilirea diagnosticului. accesorii medicale). ca atare. să evite termenii de specialitate mai greu de înţeles pentru pacient. aparatură. dar nu se încadrează între cele strict clinice. trebuie conştientizată nevoia pacientului de a fi informat. Soluţia unei comunicări eficiente se poate. terapeutul trebuie să îşi regleze ritmul vorbirii şi redundanţa mesajelor după capacitatea de înţelegere a pacientului. Non-verbalul adiacent verbalului constituie contextul verbal al comunicării. A vorbi simplu. În dialogul terapeut . Această întâlnire se desfăşoară într-un context social care oferă un registru de roluri ce obligă la simulare / disimulare. (2000) arată că. găsi chiar în stilul de interviu adoptat de terapeut. I. motivaţii etc. ca o relaţie. non-verbalul poate şi trebuie să fie considerat ca fiind format din două clase: non-verbalul adiacent verbalului şi nonverbalul care înlocuieşte verbalul. În fond. În acest sens. înseamnă că terapeutul trebuie să întrebuinţeze limbajul obişnuit. şi Mignot. A vorbi clar. Ch. ci şi de vectori care ţin de alcătuirea profundă a medicului şi bolnavului: cunoştinţe. Fără a fi doar obiectul îngrijirilor la care medicina îl reduce deseori.     144 . Variabil în funcţie de împrejurări şi de interlocutori. timpul acordat etc.afectivă între două personalităţi diferite. în comunicarea terapeutică. în primul rând. precise. aşadar. înseamnă a-i asigura interlocutorului posibilitatea să înţeleagă în orice moment despre ce se vorbeşte. interese. întâlnire structurată nu numai de reglementări birocratice. Dr. feed-back-ul care orientează discursul bolnavului. chiar dacă rămân principalele scopuri ale relaţiei terapeut . bolnavul trebuie privit. aşteptări. la fel tonul glumeţ. folosirea de către terapeut a unui limbaj clar şi simplu reprezintă o regulă de bază. înşelare / autoînşelare. El trebuie să-şi dezvolte abilitatea de a recunoaşte căile subtile prin care pacienţii încearcă să le comunice problemele şi preocupările lor şi să investigheze activ ideile şi opiniile lor privitoare la propria stare de sănătate. cumsecade. nevoie care poate fi satisfăcută prin îmbogăţirea interviului anamnestic cu elemente care au importanţă mare din punct de vedere medical. mai degrabă decât informaţii generale Stabilirea diagnosticului şi tratamentul. Non-verbalul înlocuitor al verbalului ar consta în atmosfera creată în spaţiul în care are loc întâlnirea: modul de desfăşurare a interviului anamnestic. organizaţionale. acesta priveşte cu deplină seriozitate problemele sale de sănătate şi nu tolerează să i se vorbească decât pe un ton serios). Acordarea unui timp insuficient bolnavului poate avea asupra sa un efect anxiogen. non-verbalul constituie un suport necesar oricărei comunicări medicale şi prezintă caracteristici specifice în mediul de practicare a terapiei (îmbrăcăminte. prin imposibilitatea realizării catharsis-ului. atitudini. imaginea de sine şi imaginea celuilalt. într-o situaţie cu o mare încărcătură psiho . X. Capcana umorului şi a ironiei trebuie evitată. el poate fi purtătorul unor sugestii pozitive sau negative. Mârza-Dănilă Doina să se folosească propoziţii şi cuvinte scurte informaţia ce trebuie comunicată să fie formulată în propoziţii clare să se repete recomandările să se dea informaţii concrete.pacient. dar sunt acceptate de societate deoarece este evident că este vorba de tratament. Baylon. mina preocupată a terapeutului. (2000). în mod detaliat. răbdarea cu care pacientul este ascultat. este vorba de o întâlnire existenţială. Comportamentul neverbal al terapeutului are importanţă deosebită.

Elaborarea problematicii generale este o operaţie mentală. este cel care se referă la parcurgerea celor 3 (trei) etape obligatorii (figura nr. Demersul abordării relaţiei terapeutice (după Faillettaz. 3. 5. mijloacelor şi evaluărilor necesare. P. datele generale din dosarul medical al pacientului. constă în elaborarea unei problematici generale constituite din ansamblul întrebărilor pe care terapeutul ocupaţional şi le poate pune în legătură cu recomandările medicale. pe care s-ar putea baza în stabilirea diagnosticului. Construiţi un model de intervenţie. 5. 2.3. care sunt problemele pe care ni le pune pacientul? Această etapă presupune accesul terapeutului ocupaţional la investigaţiile complementare. la care are acces. adică: în ceea ce ne priveşte.. în care aţi aplicat toate modalităţile învăţate. care are ca scop concret stabilirea ipotezelor de lucru. Aceasta rezultă din confruntarea ipotezelor de lucru cu realitatea oferită de pacient.): 1. Reglaţi alegerea tehnicii de sincronizare în funcţie de fiecare caz în parte şi de particularităţile partenerului.5. Evaluare Prescripţie Sănătatea pacientului Mijloace Bilanţ Problematica generală Problematica specifică Obiective Bilanţ Bilanţ Figura nr.5. Prima etapă. propuse de PNL. în urma derulării primelor întâlniri cu un pacient. sprijinindu-se pe cunoştinţele sale teoretice. Această operaţie teoretico-practică se sprijină pe efectuarea evaluărilor specifice terapiei ocupaţionale (bilanţuri) şi are ca scop stabilirea diagnosticului ocupaţional. folosind toate reperele enunţate mai sus. 5. A treia etapă constă în conceperea şi realizarea unui proiect de îngrijire. 1998) 145 . iniţiată de prescripţia medicală.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  TEMĂ DE LUCRU şi APLICAŢIE 1. Folosiţi tehnicile de sincronizare amintite anterior şi observaţi reacţiile interlocutorului. Ce este de făcut? (demersuri în abordarea corectă şi eficientă a pacientului) Primul aspect care trebuie avut în vedere p entru a asigura o abordare corectă şi eficientă a pacientului şi a relaţiei terapeutice. în terapia ocupaţională. şi colab. A doua etapă este constituită de problematica specifică. 2. cu stabilirea obiectivelor.

pe identificarea şi evaluarea stilului comportamental al pacientului. în general diferit. spune şi face terapeutul. ci prin acţiuni care contribuie real la diminuarea sau înlăturarea problemelor sale.  Congruenţa proprie terapeutului se referă la caracterul deschis. Dr. pentru a-şi diminua dependenţele. posibilităţi şi limite în mediul profesional. onest. Univ. comportamentul.. a cărei construire este o datorie a terapeutului capabil să-şi adapteze corespunzător atitudinile. Aceste legităţi sunt (Mârza. prin sine şi propriile sale calităţi.  Centrarea pe autocunoaşterea propriilor atitudini. aşa cum se manifestă el în cadrul interacţiunii terapeutice. generatoare de acea caritate activatoare care nu se traduce prin gesturi banale.  Existenţa respectului pozitiv necondiţionat este pur şi simplu sentimentul de dragoste sau acceptarea tuturor sensurilor şi sentimentelor pe care le încearcă pacientul. în care să fie mai puţin loc pentru prescripţiile obligatorii (impuse) şi mai mult loc pentru indicaţii. ca şi calitate dominantă. prin adaptarea limbajului verbal şi nonverbal în funcţie de necesităţi.  Centrarea pe cunoaşterea pacienţilor.  Existenţa unei relaţii pozitive. elabora şi chiar dezvolta o adevărată cultură profesională şi ridică nivelul de autonomie al acestuia. definită ca fiind capacitatea de a înţelege cadrul de referinţă intern al pacientului. lumea lui obişnuită de trăiri şi semnificaţia pe care aceasta o are pentru el.Prof. precum şi capacitatea de a exprima faţă de pacient această înţelegere astfel încât ea să fie înţeleasă şi primită de el.. uneori degradante pentru pacient. Din acest punct de vedere.  Existenţa nurturanţei ca nucleu al vocaţiei profesionale a terapeutului. pentru a-şi integra handicapul în activităţile zilnice şi. modul de abordare a pacientului şi stilul de interrelaţionare în funcţie de particularităţile pacienţilor şi obiectivele urmărite. pentru a putea transforma cunoştinţele ştiinţifice în cunoştinţe utile şi utilizabile de pacient. motiv pentru care terapeutul are obligaţia de a-şi adapta conduita în funcţie de aceste reacţii.F. care are ca deziderate educarea pacienţilor în scopul schimbării reprezentărilor incorecte faţă de boală şi a dobândirii unor reprezentări şi comportamente utile pentru a-şi îmbunătăţi autonomia. în unele cazuri. nedefensiv. Al doilea aspect de care trebuie să se ţină cont este cel al necesităţii respectării legităţilor psihologice ale relaţiei terapeut-pacient. ci în a-i da posibilitatea de a le învinge. abordarea terapeutică nu va reuşi să fie una corectă şi eficientă. concepe. Această închidere înseamnă că profesiunea de toterapeut ocupaţional trebuie să acceadă la capacitatea de a-şi păstra identitatea (sistem de valori. În cazul neluării în considerare a acestor legităţi şi al nerespectării lor.  Centrarea pe aplicarea terapiei formative. Mârza-Dănilă Doina Un astfel de demers îi permite terapeutului să nu copie altă modalitate de acţionare pentru a alege. cultură) şi de a folosi noi forme de interacţiune cu mediul profesional propriu. Se spune că un sistem autonom este un sistem operaţional închis (Varela. Al treilea aspect care trebuie luat în considerare este cel referitor la faptul că în relaţia terapeutică bolnavii reacţionează.  Asigurarea comunicării eficiente. 2005):  Existenţa înţelegerii empatice. în scopul realizării autoreglărilor necesare. se poate spune că adevărata dragoste faţă de aproapele aflat într-o situaţie specială nu constă în a se substitui acestuia în confruntarea cu dificultăţile pe care le întâmpină. Acest lucru presupune din partea terapeutului ocupaţional autodezvoltarea capacităţilor de a produce. iar rezultatele s-ar putea să apară foarte greu sau să nu apară deloc. Din cele prezentate anterior reiese că. D. pentru a-şi construi un nou proiect de viaţă.  Existenţa unei bune capacităţii de realizare a transpoziţiei didactice la terapeuţi. la concordanţa dintre ceea ce simte. J. este imposibil să fii un bun terapeut în lipsa dragostei faţă de aproapele tău. comportamente. 1998). 146 . putându-se vorbi mai mult de colaborare în stabilirea diagnosticului şi alegerea tehnicilor.

dintr-un fel de egocentrism. Tendinţa de a impresiona se naşte. în permanenţă. Această formă reacţională. ea trebuie permanent adaptată caracterului subiectului. deoarece ea are ca scop final întârzierea sau sustragerea de la executarea programului. se recomandă următoarele: Frica manifestată de unii pacienţi este. adoptând un comportament simplu.recuperator. în general. d eci atitudinea generală a terapeutului ocupaţional va fi protectoare. iar dacă terapeutul le foloseşte pentru a stimula voinţa pacientului. ceea ce ar însemna că atitudinea sa majoră de nurturanţă (grijă pentru protecţia şi evoluţia favorabilă a pacientului) poate fi considerată. Timiditatea apare frecvent la pacienţii care se simt inferiori faţă de cei din jur datorită deficienţelor lor şi este uneori întărită de misterul care pare că înconjoară anumite tehnici / modalităţi terapeutice şi de aparatele şi instrumentele folosite. Astfel. fiind apropiaţi de ei şi stându-le. nucleul vocaţiei sale profesionale. În general. care îi impune anumite reguli. de fapt. dar va găsi în sine forţa de a efectua programul opunându-se oricărui exces de autoritate. D. menţinându-i acestuia încrederea în reuşită.şi prin reglarea comportamentului propriu în funcţie de acesta. de fapt. dar selectatându-le pe cele mai frecvente dintre acestea se pot structura cinci grupe (frică. Atitudine protectoare nu înseamnă însă. într-o situaţie traumatizantă anterioară. chiar dacă nu trebuie reprimată brutal.caracter reflectând starea sa de moment . succesul este asigurat. condiţia obligatorie înainte de începerea oricărei acţiuni terapeutice este de a determina dispariţia acestui sentiment şi de a câştiga încrederea pacientului. Trebuie amintită aici necesitatea orientării totale a personalităţii terapeutului spre aspectele specifice ale relaţiei cu pacientul. 147 . felului de a fi. cu răbdare. Prin observarea pacienţilor se înregistreză o gamă foarte largă de reacţii pe care aceştia le au în timpul procesului terapeutic . terapeutul trebuie să dea dovadă de multă răbdare. tendinţă de a impresiona sau bucuria). pacientul cu caracter slab şi fără voinţă se va simţi protejat de un comportament energic. mai ales. acesta va trebui să-şi adapteze comportamentul în funcţie de pacient. stăpânire de sine şi tact. înlăturând pacientului impresia că datorită afecţiunii sale este inferior altora şi. 1998). faţă de fiecare dintre acestea terapeutul având obligaţia de a încerca adoptarea unor diverse atitudini comportamentale (Mârza.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Numai prin cunoaşterea profundă a caracterului psihologic al pacientului .. Pentru a reuşi acest lucru. în aceste situaţii. Terapeutul o poate folosi şi o poate considera o reacţie pozitivă. la dispoziţie pentru orice lămurire. În legătură cu conduita generală de urmat în faţa fiecăreia dintre grupele de reacţii amintite. excluzând explicaţiile savante şi termenii de strictă specialitate greu de înţeles de mulţi pacienţi. în măsura în care ştie să o controleze şi să-l determine pe pacient să o transforme în refuzul de a se lăsa învins de nereuşite. dar apare destul de frecvent în timpul tratamentului fiind determinată. ca atare. o reacţie legată intervenţiile invazive sau tehnicile aplicate brutal. Persoana afectată simte nevoia de protecţie. această cerinţă ar însemna că terapeutul trebuie să se poată adapta. la pacienţii care se complac în situaţia în care se află şi se manifestă printr-o adevărată ţesătură diplomatică menită păcălirii şi impresionării terapeutului. fiind invers proporţională cu încrederea pe care o inspiră terapeutul. o atitudine de superioritate şi maliţiozitate. scutindu-l pe el de obligaţia de a lua decizii. nici nu trebuie încurajată. terapeutul va reuşi să le câştige încrederea şi să înlăture timiditatea. furie. timiditate. Cu alte cuvinte. tendinţă spre refuzul colaborării şi neîncredere în terapeut. Fiind generatoare de contracturi. de descurajare. terapeutul va putea obţine rezultate foarte bune şi îl va putea ajuta real şi eficient. Dacă pacientul inteligent şi energic se va simţi protejat prin atitudinea hotărâtă şi competenţa terapeutului. Timiditatea. crizele de furie care survin în timpul tratamentului sunt de scurtă durată şi urmează după o perioadă de lucru intens. a cărei lipsă l-ar transforma într-un tehnician empirist. caracterului şi nivelului intelectual al pacientului. Furia este o atitudine mai rară. dispreţuit de cei din jur. din acest motiv considerăm că este indispensabil ca terapeutul să posede o cultură generală care să-i permită să se adapteze în toate împrejurările.

Să pună în practică tot ceea ce a învăţat în materie de metode. 3-9). toate demersurile pe care terapeutul ocupaţional trebuie să le realizeze pentru a reu şi obţinerea unei relaţii corecte şi eficiente cu pacientul său se pot sintetiza în următoarele puncte: Să se cunoască pe sine (capacitate de autosupraveghere. în permanenţă.Prof. nu trebuie uitat faptul că pacientul nu trebuie să devină şi să rămână dependent de terapeut. Numai astfel va putea să aibă în vedere tratarea persoanei cu care interrelaţioneză ca un întreg şi să spere în realizarea unei legături real funcţionale şi în ob ţinerea succesului terapeutic.  APLICAŢII Elaboraţi fişa unui pacient respectând cele 3 (trei) etape obligatorii. În concluzie. pentru a încerca să le modifice acestora modul de gândire negativ şi stilul de viaţă. Mârza-Dănilă Doina Bucuria este un sentiment rar întâlnit printre pacienţi.de recomandările prezentului curs. ţinând cont . conform celor descrise la subpunctul 5. Instrumente pentru cunoaşterea pacientului). la început. mijloace şi tehnici specifice Terapiei ocupaţionale. va putea să lucreze conştient asupra adaptărilor care se impun în funcţie de diversele tipuri de pacienţi şi reacţiile lor. 148 . ea poate marca anumite momente din timpul derulării procesului terapeutic. cel care ştie şi poate şi cel care are menirea de a ajuta). Să încerce să accepte şi să-l facă şi pe pacient să accepte că modificările psihocomportamentale pe care le prezintă sunt stări tranzitorii şi că se datorează impactului pe care boala sa îl are asupra sferei psihice. dar nu va deveni un sentiment constant şi stabil până la recuperarea completă. în acelaşi timp. Să caute. controlul stărilor neadecvate de moment ale pacientului vor fi controlate prin demersurile pe care le realizează terapeutul.) (Anexele nr. Să încerce să depisteze (cu mijloace simple) modificările psiho-comportamentale induse de boala de care este marcat (Anexe. Terapeutul însă trebuie să facă tot posibilul să trăiască acest sentiment. sisteme de reprezentări dominante etc. Numai astfel. Să câştige încrederea pacientului şi să-l asigure că îl va ajuta în permanenţă să depăşească dificultăţile pe care le întâmpină. poziţii de viaţă. Univ. că numai de el şi de voinţa sa depinde succesul terapeutic. Dr. doar astfel succesul terapeutic (şi inclusiv faima personală) îi vor fi asigurate. stări ale sinelui.în permanenţă . ci trebuie să i se dea cât mai repede posibilitatea de a transforma acest control în autocontrol. pentru a-l putea insufla şi pacienţilor săi. dar să-l facă conştient.3. Chiar dacă poate. calea de a ob ţine colaborarea pacientului şi să se ghideze în relaţia cu el după stările sale de moment şi necesitatea menţinerii sau modificării acestora (terapeutul este peroana sănătoasă.

motivarea corectă a interlocutorului 3.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)  EVALUARE 1. subterfugii e. Pentru a evita punerea în funcţie a mecanismelor de apărare. Tipuri de tranzacţii A. pentru a-i susţine. stabilirea locului şi rolului unei persoane în familia sa b. conflicte 2. respectarea sentimentului simei de sine a celuilalt b. trebuie să se aibă în vedere: a. dezarmarea b. exprimarea sentimentelor pozitive şi negative f. stabilirea măsurii în care o persoană este activă sau pasivă în relaţiile cu cei din jur 6. manipularea c. Încadrarea se referă la: a. capacitatea persoanei de a-şi pune în practică conştiinţa. iniţiarea. tensiuni. flexibilitatea f. evaluarea formei de adaptare socială pe care o foloseşte o persoană c. a-i încuraja. critica. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate? a. ignorarea informaţiilor irelevante c. luarea în considerare a trebuinţelor celorlalţi d. Adult – Adult B. comportamentele negative din partea terapeutului reduc comportamentele defensive ale pacienţilor b. Copil – Copil Scopuri 1. aprecierea reduce comportamentele defensive şi ostile ale pacienţilor d. cereri de favoruri şi formulare de cereri d. spontaneitatea şi intimitatea 7. formularea clară a problemelor de rezolvat Corelaţii 149 . transmiterea de informaţii clare şi precise 5. respectul de sine este întărit prin apreciere c. de a-şi accepta sentimentele şi sistemul de valori şi de a le exprima pozitiv b. Asertivitatea comportă următoarele elemente: a. Părinte grijuliu – Copil C. buna înţelegere a obiectivelor 6. realizarea unui schimb de informaţii simple şi utile 3. Stabililiţi corelaţiile corecte între tipurile de tranzacţii şi scopurile în care acestea pot fi folosite pentru ameliorarea relaţiei cu pacientul. aprecierea 4. Autonomia este: a. continuarea şi încheierea unei conversaţii 5. a-i ajuta pe cei cu dificultăţi 4. agresivitatea e. refuzul cererilor b. asigurarea unui bun echilibru când apar greşeli. capacitatea persoanei de a-şi urmări obiectivele. ridiculizarea oferă pacienţilor stabilitate emoţională 2. Printre caracteristicile unei bune comunicări se numără: a. empatia d. apărarea c.

evaluarea. sincronizarea b. au caracter negativ c. de întărire a legăturilor existente e. Modelul de intervenţie bazat pe rezolvarea problemei şi orientarea spre soluţie este structurat pe următoarele etape: a. de protecţie b. de odihnă d. de creare a unor legături noi 10. să respecte voinţa pacientului b. au caracter pozitiv b. Devizele: a. să fie stabilite pe termen lung e. stabilirea raportului c.Prof. tehnicile de comunicare permit modelarea terapeutului şi a pacientului b. de cât mai multe ori. încadrarea c. tehnicile de schimbare permit modificări ale comportamentelor terapeutului şi pacientului 12. parcurgerea celor 3 (trei) etape obligatorii (elaborarea problematicii generale. să fie motivante şi formulate pozitiv f. tehnicile de comunicare permit îmbunătăţirea calităţii relaţiei c. testarea tehnicii i. de a se face respectat c. Formularea obiectivelor trebuie să respecte următoarele cerinţe: a. Nevoile de luat în considerare în cazul în care pacientul manifestă tristeţe sunt: a. respectarea legităţilor psihologice ale relaţiei terapeut-pacient d. se aplică pe parcursul vieţii în funcţie de împrejurări şi evoluţia persoanei 9. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate? a. să fie specifice şi adaptate la context d. Pentru stabilirea raportului se folosesc următoarele tehnici: a. Dr. să exploateze la maximum funcţionalitatea pacientului h. să fie verificabile şi observabile g. să fie realiste şi realizabile c. Demersurile în abordarea corectă şi eficientă a pacientului trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: a. motivarea d. Univ. asigurarea motivaţiei pacientului c. motivarea h. sunt elemente transmise ereditar care ne influenţează atitudinile şi comportamentele d. elaborarea problematicii specifice. să fie pe puterile pacientului 14. alegerea tehnicii f. a pacientului e. adaptarea conduitei terapeutului în funcţie de reacţia pacientului 150 . sincronizarea e. calibrarea b. de securitate f. Mârza-Dănilă Doina 8. asigurarea legăturii cu viitorul 13. adaptarea conduitei 11. conceperea şi realizarea proiectului de îngrijire) b. obţinerea informaţiilor d. aplicarea tehnicii g. calibrarea e.

unde trebuie să ceară sprijinul psihologului). Ca atare. nu-şi poate permite să aibă o afecţiune deosebită pentru unii. ci considerat o persoană normală care treptat îşi va relua gesturile normale ale vieţ ii curente. Mosby Company 151 . J. St. BAYLON. InterEdition 2. ori ignoră impactul lor asupra rezulatelor obţinute cu pacienţii. CHIDHAROM. Datorită procesului de supraevaluare (sau subevaluare) există terapeuţi cu prejudecăţi.  În abordarea pacientului şi a procesului terapeutic trebuie urmaţi. Rezultatele şi schimbările pozitive obţinute cu pacienţii în urma interacţiunilor terapeutice.  Este necesară respectarea permanentă a legităţilor psihologice ale relaţiei terapeutpacient. stereotipuri care influenţează negativ procesul de recuperare. terapeutul nu trebuie să aibă tendinţa de a executa o serie de acţiuni în locul pacientului sau de a-l ajuta prea mult. deoarece acest lucru îi anulează eficienţa acţiunii. GLASSOW RUTH B. transformer la perception de la réalité avec PNL. Kinesiology. Univ.  El trebuie să-şi cunoască foarte bine pacienţii. Paris 4. Bibliografie 1. este de a obţine împreună rezultate pozitive. mai ales în cadrul întâlnirilor repetate (aşa cum este cazul şi pentru Terapia ocupaţională).  Terapeutul trebuie să îşi iubească munca. în urma activităţii de recuperare. cei 3 (trei) paşi obligatorii. Programarea neuro-lingvistică. şi MIGNOT. a modului său practic de relaţionare şi cooperare cu pacienţii. COOPER JOHN M. constituie etalonul de control şi validare a calităţii intervenţiei terapeutului. nu pentru avantajele materiale pe care le poate avea. (2000). CHIDHAROM. pe baza observaţiilor zilnice personale (cu excepţia cazurilor dificile sau al deficienţelor mintale. Cuza 3. (1999). Al I. Comunicarea.V. (1982). R. Louis. (1993a). J.  Pacientul nu trebuie tratat cu milă. Edit. Dată fiind specificitatea relaţiei terapeut-pacient. ci va încerca să-i dea mereu sarcini noi pe care să le depăşească. Formulaire therapeutique de reeducation fonctionnelle. CH.. BANDLER. X. Chidharom Conseils 6. Sensibilizare la Analiza tranzacţională. Chidharom Conseil 5. Le recadrage.  Trebuie să acorde aceeaşi atenţie tuturor pacienţilor. M.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Rezumat Raţiunea interacţiunii dintre terapeuţi şi pacienţi în situaţia terapeutică. BIENFAIT. este foarte dificil să impună unui astfel de pacient anumite execuţii nu totdeauna plăcute. J. personalitatea şi comportamentul pacienţilor. nerespectarea unora sau altora dintre acestea putând determina perturbări în procesul de comunicare şi implicit putând afecta calitatea relaţiei. În activitatea terapeutică există terapeuţi care nu apreciază corect caracteristicile psihosociale şi situaţionale. trebuie avute în vedere următoarele aspecte:  Terapeutul trebuie să fie convins că orice subiect poate obţine măcar o ameliorare a disfuncţiilor determinate de afecţiunea sa. întotdeuna. nu le corelează adecvat cu elementele procesului terapeutic. (1980). ci mai ales pentru satisfacţia obţinută în urma înregistrării succeselor cu pacienţ ii şi pentru ideea că el reprezintă o speranţă pentru aceştia. Iaşi. în contradicţie cu tendinţele sale. ADRIAN MARLENE. de a produce schimbări favorabile în atitudinile şi comportamentele interlocutorilor. dacă se doreşte un rezultat bun. (1993b). şi GRINDER. C.

Iaşi. Didactică şi Pedagogică R. Bucureşti. (2001). (2000). Autonomie et connaissance. Îndrumător terminologic pentru studenţii secţiilor de Kinetoterapie. M. Bucureşti. S. S. (2005). MÂRZA. Edit. Paris. Bucureşti 29. Metodologie psihologică şi analiza datelor. Psihologia vieţii cotidiene. Ştiinţă & Tehnică S. M. Edit. (1997). Edit. PEASE. (2006). STANTON.a. Elemente de psihoterapie integrativă.F. (1993). Studenţească 24. Bucureşti. Albatros 26. London. Fest 14. Psihologia sportului de performanţă. (2000).. Polirom 8. O metodă revoluţionară pentru a ne cunoaşte şi a comunica mai bine. (1996). Sondarea opiniei publice. HOLDE VICI. M. J. Communication Rules: Theory and Research. Bucureşti. V.E. D. (1979). Bucureşti..B. Edit. MÂRZA. Iaşi. Analiza tranzacţională. Bucureşti. A. (coord. EPURAN. EPURAN. Tehnopress 20. Sincron Cluj 27. Bucureşti. Armand Colin 19. D. Actul terapeutic . Teora 9. (coord) (1997). M. Les interactions verbales. Asistenţă. MOŢET. transpersonală. (1997). STROE. Ameliorarea actului recuperator kinetoterapeutic prin implicarea factorilor de personalitate şi aplicarea legităţilor psihologice ale relaţiilor terapeut-pacient. Ştiinţifică 11. POPESCU-NEVEANU. Ştiinţă & Tehnică 16. Dr. Le Seuil 152 . interpersonală. (1990). Bucureşti. Mârza-Dănilă Doina 7. Metode de psihodiagnostic. Edit. W. D. ş. KERBRAT-ORECCHIONI. MITROFAN. Edit. DE LASSUS. Dicţionar de psihologie Larousse. F. (1971). Bucureşti 12. M. ION. Human Communication: The Basic Course. (1997). Oxford UNESCO and Pergamon Press 17. Tome I. HORGHIDAN. Edit. Academiei de Ştiinţe sociale şi politice a RSR 31. Edit. în Volumul Actualităţi şi perspective în educaţie fizică.A. Reglarea comportamentului kinetoterapeutului în funcţie de caracterul psihologic al diverselor tipuri de pacienţi traumatizaţi. Edit.. Sage Publication 28. (1996). G. SHIMANOFF.B. RADU. D. Polirom 18. Orientarea experenţială în psihoterapie. STĂNESCU. CORDUN. I. Dicţionar de psihologie. Polimark 25.R. (1992). (1980).. M. Edit. Bucureşti. şi TONIŢA. (1998). D. editat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 21. N. Bucureşti. DE VITO. J. Comunicarea. I. Paris. SILLAMY. New York. (1999).A. DAFINOIU.Prof. B. Psihoterapiile .) (2000). M.. Edit.). A. M. DINU. C.P. 30.A. (coord. Iaşi. Metodologia cercetării activităţilor corporale. Edit. (1988). Univ. J. MOŢET. Edit. Harper&Row Publishers 10. Teorie şi practică. Limbajul trupului. Edit. R. Editura Fest. Edit. OCHIANĂ. VARELA. Editura Fund aţiei Humanitas. sport şi kinetoterapie. Comunicarea. Bacău 23. Univers enciclopedic. (1995). MÂRZA. Edit. 15. Bucureşti. Dezvoltare personală. Empatia..Terapia potrivită fiecărui pacient. (1993).C. P. HUBER. coniliere şi intervenţii psihomedicale în sport şi kinetoterapie. N. NOVAK. Curriculum integration and lifelong. INGRAM. Essai sur le vivant.între manipulare şi etica intervenţiei eficiente: În Zlate. Bucureşti 13. Bucureşti. (1998). 22. EPURAN. I. I. (1979).

Tema de moarte k. Frică b. De la diagnosticare şi primele intervenţii. o pauză g. Gândul că boala/accidentarea sa îi va îndep ărta prietenii j. Stări de agitaţie g. Tensiune arterială mărită j. Tulburări digestive n. pentru identificarea atitudinilor pacienţilor faţă de boală şi situaţia de bolnav 1. Stări de iritabilitate b. Tulburări uro-genitale o. Furie c. Frică b. în sfârşit. în sfârşit. Tema ca va avea probleme/îşi va pierde locul de muncă h. Tulburări de respiraţie l. Puls accelerat i. până la începerea recuperării de ce stări sau gânduri a fost dominat pacientul şi ce alte reacţii (manifestări) a mai avut? Stări psihice a. o pauză g.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) ANEXE Anexa nr. Pacientul a mai suferit accidente/îmbolnăviri? (se iau în considerare cele care au necesitat prezentarea la medic. Gândul că va avea. Gândul că va avea. urmarea unui tratament şi întreruperea activităţii pentru cel puţin o săpt ămână) 6. În general. Disperare d. Tema de moarte k. Gândul că boala/accidenatrea sa va crea probleme familiei i. Transpiraţie abundentă r. Resemnare 7. Dureri de cap m. Atunci când afla că cineva cunoscut s-a accidentat/îmbolnăvit. Speranţa ca nu este prea grav f. Ameţeli p. pacientul se gândeşte frecvent că s-ar putea îmbolnăvi/accidenta? 2. Senzaţie de leşin k. Senzaţie de oboseală c. pacientul are încredere în terapie? 5. 1 GHID DE INTERVIU în cadrul interviului anamnestic. Gândul că boala/accidenatrea sa va crea probleme familiei i. pacientul se gândea frecvent la ce ar face în caz de îmbolnăvire/accidentare? 3. Disperare d. Atunci când era sănătos. De obicei. Resemnare Simptome somato-fiziologice-psihice a. Senzaţie de slăbiciune h. "Gânduri negre" 153 . Tendinţa de a-i invinui pe alţii pentru ceea ce suferă e. Tendinţa de a-i invinui pe alţ ii pentru ceea ce suferă e. Gândul că boala/accidentarea sa îi va îndepărta prietenii j. pacientul se gândea că s-ar putea să p ăţească acelaşi lucru? 4. În momentul accidentării/primelor manifestări ale bolii de ce stări sau gânduri a fost dominat pacientul? a. Plâns facil e. Tremurături s. Acumulări de tensiuni musculare d. Dificultăţi de comunicare f. Furie c. Speranţa ca nu este prea grav f. Tema ca va avea probleme/îşi va pierde locul de muncă h.

2 GRILĂ DE EVALUARE A ATITUDINILOR PACIENŢILOR FAŢĂ DE BOALĂ ŞI SITUAŢIA DE BOLNAV (se completează pe baza ghidului de interviu anamnestic din Anexa nr. Resemnare a. în sfârşit. Reţinere în execuţii de frica recidivei d. Tema ca va avea probleme/îşi va pierde locul de muncă h. Gândul că boala/accidentarea sa îi va îndepărta prietenii j. faţă de activitatea de recuperare prin kinetoterapie? a. Senzaţie de leşin k. Tremurături s. Tendinţa de a-i invinui pe alţii pentru ceea ce suferă e. Neîncredere în rezultate c. Tema ca va avea probleme/îşi va g. Încrerere în forţele proprii e. 5. a. Necooperare Anexa nr. Frică b. o pauză g.Prof. Stări de iritabilitate b. Univ. 1) 1. Gândul că boala/accidentarea sa îi va îndepărta prietenii j. Gândul că boala/accidenatrea sa va crea probleme familiei i. 4. Gândul că va avea. Stări de agitaţie g. Gândul că boala/accidenatrea sa va crea probleme familiei i. 7. Dr. Tulburări uro-genitale o. Mârza-Dănilă Doina 8. Puls accelerat h. Senzaţie de oboseală c. Transpiraţie abundentă r. Tulburări digestive n. Ce atitudini prezintă pacientul. "Gânduri negre" 6. Disperare d. Tema de moarte k. Încredere în rezultate b. Tema de moarte j. 2. 154 . Plâns facil ceea ce suferă e. Cooperare g. Disperare c. Resemnare k. Furie c. Dureri de cap m. Frică a. Ameţeli p. Furie b. Senzaţie de slăbiciune pierde locul de muncă h. în sfârşit. Tensiune arterială mărită i. 3. Dificult ăţi de comunicare f. Tendinţa de a-i invinui pe alţii pentru d. Gândul că va avea. o pauză f. Acumulări de tensiuni musculare d. Neîncredere în forţele proprii f. Tulburări de respiraţie l. Speranţa ca nu este prea grav f. Speranţa ca nu este prea grav e.

Încredere în rezultate b.deschis Rol: .dreptate .Cum primeşte apre.autoritar Cum face aprecieri: .agresiv .persecutor Sentimente dominante manifestate: .tendenţios .echilibrat .nefericire .confruntare .incorect . Încderere în forţele proprii e.autoaprecieri OK-/OK+ Repere Atitudini: .frică .scurt .mânie .defetist .judecă .amplificându-le .culpabilitate .abandon Tratare probleme: .cu naturaleţe .demisie .victimă Sentimente dominante manifestate: .pesimist .încrezător . 3 CARACTERISTICILE POZIŢIILOR DE VIAŢĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL ANALIZEI TRANZACŢIONALE (De Lassus.frică .cu suspiciune .răutate Tratare probleme: .eschivare OK-/OKRepere Atitudini: .depresiv . . Neîncredere în forţele proprii 8.jenat .agresiv .nefericit .tranşant .disperare .le agravează .cu simplitate .catalizator .desconsiderare Tratare probleme: .victimă Sentimente dominante manifestate: .disponibil .persecutor .sarcastic .dialog .arbitrar .lamentare .nesigur .admirativ .resemnat OK+/OK+ Repere Atitudini: .mândrie .cu mândrie exagerată . Anexa nr. Reţinere în execuţii de frica recidivei d.condescend.cooperativ .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) a.derizoriu .compromis Cum face aprecieri: Cum face aprecieri: Cum face aprecieri: .critic Rol: .simplu .acuzator . R.nici unul Sentimente dominante manifestate: .cu indiferenţă 155 .umilinţă Tratare probleme: .refuzându-le .nu face .cu măsură .arogant .plângăcios .ironic .complexat .Cum primeşte aprecieri: cieri: cieri: cieri: .toate sentimentele Rol: .slugarnic .servil .răutăcios ..orgoliu . 2000) OK+/OKRepere Atitudini: .nedrept .ca un drept .salvator .neliniştit .Cum primeşte apre.tristeţe .timid Rol: . Neîncredere în rezultate c.sincer .obiectiv .autoritar .cu dispreţ .adaptat la persoană şi situaţie Cum primeşte apre.

încurajează.voce dulce. cât. R. înţelegătoare dansează .fraze clare şi concise. . limbaj .foarte bogat şi foarte expresiv: plânge şi râde spontan. nu. chiar reduse la un cuvânt. nu se ocupă muncitorii. limbaj corporal sărac . nu totdeauna. nu puteţi să mă obligaţi vreau să spun. ador.voce înaltă. se întide. nu voi reuşi. vreau să te ajut. exclamaţii. 4 CARACTERISTICILE STARII SINELUI (De Lassus. nu trebuie. ironică . frecvente contacte oculare cu interlocutorul. emfatică. reflectă emoţiile trăite.fraze scurte.privire vie. . braţele ridicate în sus ar căuta aprobarea parentală) . deschisă şi neutră. vibrantă Limbaj verbal: Limbaj verbal: . faptele. barbă (vrăjeală).am înţeles. la dracu. . nu vreau. puţine emoţii vizibile. mă ocup eu. autoritară. datele .faptele sunt separate de opinii: dat fiind faptul că…. . dă recomandări copilăresc.voce rece. poate. 2000) PĂRINTE NORMATIV COPIL ADAPTAT Limbaj nonverbal: Limbaj nonverbal: . şuetă. fără gesturi care mimează protecţia şi încurajarea pudoare fizică. ar face mai bine să. supărată. vreau. trebuie.şic. voi încerca. nu este grav imediat .foloseşte cuvinte definitive ca: niciodată. nu -i detest.voce egală şi clară Limbaj verbal: . da. tehnice. exprimare liberă spontană a sentimentelor resimţite (bucurie. tropăie. eu cred că…. Mârza-Dănilă Doina Anexa nr. sentenţioase. numai. încearcă. înţeleg. .privire evitantă.este bine. care se fereşte de contactul vizual sau priveşte în sus sau în jos (ca şi cum degetele încrucişate. devenind repere sentenţioasă… inaudibilă. şoptită. . nu este vina mea. atitudine ghemuită.mâinile pe umerii celuilalt. . care au un conţinut precis .încruntare. sare.privire directă. dă din mâini. bombănit Limbaj verbal: Limbaj verbal: .fraze neclare (îmbârligătoare). neclare. mieroasă ..fraze scurte. Dr. Univ. jenată intimidantă.unde. nimic.. este vina mea. palmele deschise. interjecţii ADULT Limbaj nonverbal: . tristeţe) . drace. expresii compătimitoare. care nu se termină. scârbită. bărbia înainte. umerilor.vorbeşte la modul general: femeile.Prof. plină de mânie.voce nesigură. când.dă sfaturi. şocată. nimic. de complezenţă sau acuzatoare moralizatoare PĂRINTE GRIJULIU COPIL LIBER Limbaj nonverbal: Limbaj nonverbal: . rezultatele.surâs. ştiu. nu aveţi dreptul. cască. strălucitoare. vei reuşi. seci şi trunchiate. probabil. expresie calmă şi atentă .atitudine relaxată. cum. liberă. aşa este şi altele . tranşantă. bietul de tine. picior. este imposibil să . ridicarea . . energică. braţe încrucişate. expresie timidă. directă. se scarpină. mânie. te înţeleg.fraze impersonale: nu s-a înţeles.umeri încurbaţi. plângăcioasă. relativ. jocuri de cuvinte.privire orientată înainte sau în jos .expresie indignată. nu înţeleg. o la la. eu cred. tinerii de noi. îmi place. informative. 156 . nu te nelinişti. modulată.

fără să ne pese prea mult de impresia pe care o producem celorlalţi? Suntem spontani sau. simfonie etc. ilustra. tonalitate.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Anexa nr. Mi-e greu să imit comportamentul altcuiva. . vizibil. a spune. Inventarul de evaluare a stilului de autosupraveghere al lui M. cu picioarele pe pământ.voce ascuţită. a) întotdeauna 157 . evident.postură puţin rigidă. discordanţă.respiraţie profundă. precisă. clar. Considerat ca o dimensiune a competenţei sociale. iluzie. a vorbi. bineînţeles. imprecis. dezacord. dur.mişcări puţine . predominant . călduros.respiraţie superficială şi rapidă. amplă. a întreba. conectat.postură foarte relexată .voce bine timbrată. strălucitor. clară. clarvăzător. în funcţie de gradul de conştientizare a propriei prezenţe în interacţiunea socială. KINESTEZIC Limbaj nonverbal: . înţepată.gesturi dirijate în sus .Cuvinte vizuale: a vedea. a luminos. profundă. autocontrolaţi? În procesul interacţiunii persoanele îşi supraveghează în mod diferit comporamentul. stilul de autosupraveghere măsoară capacitatea de a gestiona impresia celorlalţi prin modul de autoprezentare în relaţiile interpersonale de factură diversă. lucid. net etc. cu ritm lent şi numeroase pauze Limbaj verbal: . ritm mediu sacadat Limbaj verbal: Limbaj verbal: . dimpotrivă. încărcat.voce gravă. armonios. perspectivă. stimulat. resimţit. obiectiv. ritm. cu . miraj. şoc etc. pitoresc. a atinge.Cuvinte auditive: a auzi. rece. greu. Snyder încearcă să delimiteze două tipuri de personalitate. a dialoga.gesturi care imită cuvintele .postură destinsă. a asculta. Anexa nr. a lumina. nazală. zgomot.Face referiri la senzaţii în alegerea cuvintelor: a simţi. 6 INVENTAR PENTRU EVALUAREA STILULUI DE AUTOSUPRAVEGHERE Care este stilul nostru de manifestare în interacţiunea socială? Cât de conştienţi suntem de noi înşine în timp ce îi ascultăm sau le vorbim celorlalţi? Câtă premeditare există în modul în care ne comportăm? Avem tendinţa de a-i manipula pe ceilalţi sau ne manifestăm aşa cum suntem. relexată tensionate . cu ritm rapid.poziţie de ascultare ca la telefon . a suna fals. vag. 1. rezonantă. 5 GRILĂ DE EVALUARE A SISTEMULUI DE REPREZENTĂRI DOMINANT VIZUAL AUDITIV Limbaj nonverbal: Limbaj nonverbal: . acord. în contact cu. descărcat. preponderent abdominală .respiraţie preponderent diafragmatică toracal superioară . colorat. bun simţ. cu umerii şi abdomenul .

cu multă uşurinţă b) uneori c) niciodată 5. a) adevărat b) nu ştiu c) fals COTAREA ŞI INTERPRETAREA RĂSPUNSURILOR Pentru afirmaţiile 1. 8. 1 punct pentru varianta b şi 0 puncte pentru varianta c. Uneori. a) da. Nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. 2.Prof. 10 acordaţi 2 puncte pentru varianta a. a) întotdeauna b) uneori c) niciodată 9. tind să fiu mai degrabă ce aşteaptă alţii de la mine decât eu însumi. Univ. 20 Autocontrolat 158 15 10 5 0 Spontan . Pot să păcălesc oamenii fiind prietenos atunci când de fapt îmi sunt antipatici. Mârza-Dănilă Doina b) uneori c) niciodată 2. Cred că montez un spectacol pentru a-i impresiona sau distra pe ceilalţi. Pot să lupt numai pentru idei în care cred cu adevărat. 9. a) mi s-a spus adesea şi o cred b) nu ştiu c) categoric nu 4. În situaţii diferite şi cu persoane diferite mă port ca şi cum aş fi persoane diferite. a) întotdeauna b) uneori c) niciodată 8. a) o fac deseori cu plăcere b) mi se întâmplă uneori c) niciodată 3. Într-un grup de persoane rareori sunt în centrul atenţiei. 7. 6. Dr. a) adevărat b) nu ştiu c) fals 6. 3. Faceţi totalul prin însumarea tuturor scorurilor şi marcaţi pe scala de mai jos poziţia lui. procedaţi invers pentru afirmaţiile 4 şi 5. Aş putea fi un bun actor. a) adeseori şi cu multă u şurinţă b) uneori c) niciodată 10. Pentru a fi acceptat sau plăcut. a) adeseori şi cu multă u şurinţă b) uneori c) niciodată 7. par mai emoţionat decât sunt în realitate.

persoanele cu această caracteristică se comportă. cu atât se produc efecte mai puternice asupra persoanei. mai ales în cazul când aceşti indici lipsesc (cazul persoanelor greu de citit). adaptarea socială a persoanelor cu această caracteristică este flexibilă pentru că sunt pricepute în gestionarea impresiei celorlalţi despre ele. Snyder arată că cei cu o bună autosupraveghere au o mai mare acurateţe a percepţiei interpersonale.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Autosupravegherea ridicată (tipul autocontrolat) se manifest ă printr-o abilitate crescută de a-şi supraveghea propriul comportament. sunt mai puţin timizi şi mai asertivi. memorează mai u şor şi îşi reamintesc mai prompt informaţiile despre ceilalţi. dar aceasta nu înseamnă că trebuie să-şi folosească aceste capacităţi în scopuri manipulative sau incorecte. străduindu-se să menţină o congruenţă între ceea ce consideră că sunt şi felul în care se comportă. în mod spontan. Cu cât comportamentul se apropie mai mult de extreme. Dar acest lucru are şi aspecte negative. 7 SCALA DE ANXIETATE HAMILTON (Hamilton Anxiety Scala) Punctajele aferente se acord ă pe baza observării pacientului şi pe baza informaţiilor obţinute din convorbirea purtată cu acesta în scopul întocmirii anamnezei. spusele şi faptele lor oferind puţine informaţii despre adevăratele lor sentimente şi atitudini. În viaţa cotidiană. dar eforturile de a fi pe placul celorlalţi îi fac să fie evazivi şi alunecoşi şi mai pu ţin consistenţi emoţional. ei putându-şi adapta uşor prezentarea de sine dacă feedback-ul social le oferă indicii că nu se comportă conform aşteptărilor celorlalţi. fără a ţine seama de aşteptările celuilalt. s-ar putea să ajungă să nu mai ştie cine sunt cu adevărat. care tocmai pentru că se transpun în diferite personaje sunt anxioşi şi se simt neconfortabil în situaţiile cotidiene în care nu există scenarii şi roluri de jucat. Uneori. existând avantaje şi dezavantaje în fiecare categorie: cei cu o bună autosupraveghere sunt mai flexibili şi mai adaptativi. Cei cu o slabă autosupraveghere sunt mai stabili şi mai consistenţi. ei au o idee mai clară despre ceea ce este eul şi îl consideră ca pe o entitate ce nu poate fi compromisă de dragul cerinţelor situaţiei. putându-se afirma că există o alegere conştientă a eului în fiecare interacţiune socială. situaţii întâlnite mai frecvent în cazul actorilor. de regulă. anticiparea răului. se adaptează greu la situaţii noi. Autosupravegherea scăzută (tipul spontan) se manifestă prin inabilitatea de a-şi supraveghea comportamentul. această tendinţă fiind bună în sensul că stabilitatea îl face "predictibil" pe celălalt şi creează o stare de confort psihologic şi încredere în relaţiile apropiate. Anexa nr. implicit. Se vor evalua următoarele aspecte: 1. Cu persoanele apropiate. sunt mai precişi în judecarea stărilor emoţionale ale celorlalţ i. au tendinţa de a fi mai conştienţi de sine. jucând diferite roluri. Stare de anxietate (griji. sensibilitate la indicii sociali şi prezentare în funcţie de aşteptările celorlalţi într-o situaţie dată. Dacă fac pereche cu persoane cu un nivel scăzut al acestei abilităţi. iritabilitate). frică nelămurită. 159 . pentru că o comportare prea rigidă îi face să fie insensibili ş i neimpresionabili şi. au mai mari şanse de a ajunge lideri. în funcţie de situaţie. Spre deosebire de primii. Cei cu o slabă autosupraveghere exprimă mai degrabă ce sunt în realitate dacât să se conformeze unui rol. corespondenţa dintre atitudinile publice şi cele private este minimă. majoritatea persoanelor au tendinţa de a oscila între cele două extreme. au o percep ţie interpersonală de bună calitate. Dacă ei au succes timp îndelungat practicând astfel de strategii de autoprezentare. nu sunt preocupate de indicii sociali. pentru că autoprezentarea lor depinde de indicii furnizaţi de ceilalţi. cei care posedă un nivel ridicat de autosupraveghere şi-l pot folosi pentru a facilita şi menţine interacţiuni calde. au o prezentare de sine consistentă şi stabilă. mai puţin agreabili.

metroragie. senzaţie de slăbiciune.lipsa simptomului respectiv (1) . trezire matinală. răspunsuri speriate. 4. palpitaţii. gaze. încruntări. iar itemii 7. oboseală. 8. 3.D.simptomul este puternic manifestat (4) simptomul este foarte puternic Itemii 1. de mulţime).. scurte momente de apnee). pierderi de cunoştinţă. roşeaţă.Prof. Interpretarea se va face în funcţie de următoarea cotaţie: 0 . 5. Insomnie (dificultăţi de adormire. (Rufin şi Ferreri. Univ.. agitaţie. paloarea feţei. agitaţie sau nerăbdare. Stare depresivă (pierderea intereselor. Tulburări intelectuale (dificultăţi de concentrare. 11. de circulaţie. ejaculare precoce. de singurătate. dispnee. pierderea libidoului. 160 . terori nocturne). Tulburări somatice . Tensiune (senzaţ ie de tensiune. 10. coşmaruri. 6 şi 14 reprezintă Scala de anxietate psihică . slăbire în greutate. 2. Simptome autonome (gură uscată. Tulburări somatice . transpiraţie anormală. amenoree. …………………………………… VÂRSTA ………………………………………………… ………………………………………… DATA COMPLETĂRII ……………………………………………………………………………. cald şi rece. dureri abdominale. depresie. Mârza-Dănilă Doina 2. 5. greţuri. creşterea tonusului muscular).intensitatea simptomului este medie (3) . 8 DIAGRAMA DE DEPRESIE H. Simptome cardio-vasculare (tahicardie. dureri toracice. absenţa plăcerii în exercitarea hobby-urilor.A. paloare. diaree. senzaţii de leşin. constipaţie). 1984) NUMELE…………………………………………………………………………………………… PRENUMELE ……………………………………………………………………………………… SEXUL ………………………………………………………. pulsaţii ale vaselor sanguine. respiraţie rapidă sau sacadată. vise. Simptome respiratorii (presiune sau constricţie toracică. 8. agitaţie în timpul zilei). impotenţă). faţă încordată.R. senzaţie de urinare. 4. COTAREA ŞI INTERPRETAREA Observatorul trebuie să evalueze fiecare item. ciclotimii. 13.senzoriale (tulburări de vedere.simptomul este prezent cu o intensitate uşoară (2) . Simptome genitale (micţiuni frecvente. diminuarea memoriei). tremurături ale mâinilor. 9. ticuri. Comportamentul în timpul convorbirii (nervozitate. plâns facil. voce şovăită. respiraţie sacadată. greutate abdominală. de animale. 12 şi 13 reprezintă Scala de anxietate somatică. dureri de cap violente). 3. oboseală matinală. senzaţ ie de arsură. scrâşnirea dinţilor. 10. nesigură.musculare (suferinţă şi dureri. somn întrerupt. rigidităţi. 7. de străini.5 puncte = fără anxietate 6 -14 puncte = anxietate minoră peste 15 puncte = anxietate majoră Anexa nr. frigiditate. 12. Simptome gastro-intestinale (dificultăţi de înghiţire. căutând unul din cele 5 nivele următoare: (0) . somn insuficient. 14. ameţeli. 11. Fircă (de întuneric. Dr. dispnee). înţepături). 6. voce gâtuită). incapacitate de a se destinde). opriri ale respiraţiei. 9.

cefalee. 4 palpitaţii. voce. cere să fie susţinut 3 Pesimism exprimat spontan sau în timpul convorbirii. impuls bulimic 161 . sufocare. tendinţă la plâns) 5 6 Sentiment pregnant de disperare exprimată verbal şi/sau prin atitudine DEZINTERES 0 Interes obişnuit pentru lume şi cei din jur 1 2 Pierderea gustului pentru plăcerile obişnuite 3 Pierderea interesului pentru cei apropiaţi. expresii de genul Nimic nu mă mai atinge! APETIT 0 Normal 1 2 Uşor diminuat 3 4 Mâncarea este fără gust. impresie de strangulare. dispepsie. durabilă. bufee de căldură. absenţa interesului pentru 4 lumea înconjurătare 5 Identificarea cu preocup ările sale pesimiste. inerţ ia dureroasă a 6 emoţiilor. Tristeţe (prin 4 mimică. varsături. ANGOASA ANXIETATE PSIHICĂ 0 Calm 1 2 Nelinişte. atitudine. dureri diverse 3 Medie: tulburări vasomotorii. greţuri.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) EXAMINATOR …………………………………………………………………………………… H. extremităţi reci. DISPOZIŢIE (HUMEUR) TRISTEŢE 0 Absent 1 2 Pare descurajat. tulburări de tranzit. tensiune pasageră neobişnuită 3 Sentiment permanent de tensiune interioară. se forţează să mănânce 5 6 Nu mănâncă decât la insistenţe TOTAL H = A. crize de 4 anxietate intermitente 5 6 Anxietate majoră. zăpăceală ANXIETATE SOMATICĂ 0 Absentă 1 2 Discretă: preocup ări somatice frecvente. aşteptare dureroasă.

4 memorie). calcul 5 Tulburări jenante de conversaţ ie. întrerupt cel puţin două ore. verificate la lectură. somn redus. Mârza-Dănilă Doina 5 Angoasă importantă. blocat 5 Oboseală extremă. 2 predominenţa matinală a asteniei 3 Sentiment penibil de effort pentru a-şi termina cu bine activităţile 4 zilnice. conversaţie. ÎNCETINEALĂ (RALENTISSEMENT) OBOSEALĂ 0 Absentă 1 Dificultate în a-şi efectua activităţile (profesionale. incapacitate de a acţiona fără 6 ajutor CONCENTRAREA 0 Fără dificultăţi 1 2 Concentrare şi memorie necesitând un effort neobişnuit 3 Semnalează scăderea capacităţilor intelectuale (atenţie. Tulburările de mai sus devin permanente şi invalidante INSOMNIE 0 Somn normal 1 2 Insomnie de adormire 3 Treziri frecvente. limbaj sau mers uşor încetinite 3 4 Mimică. neodihnitor 5 Mai puţin de trei ore de somn în 24 de ore. concentrare. impresia intermitentă de a fi golit. Dr. dificultăţi de înţelegere şi de memorare 6 a informaţiilor banale ATITUDINE 0 Fără încetineală aparentă 1 2 Mimică. epuizare permanentă. şcolare.Prof. agitat. limbaj sau mers manifest încetinite 5 6 Încetineală care deranjează conversaţ ia TOTAL R = 162 . Univ. 4 coşmaruri. casnice). Insomnie neobişnuit de 6 diminuată (fără a putea să readoarmă) 6 TOTAL A = R.

= COTARE ŞI INTERPRETARE 0 .Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) D. sunt inferior 5 6 Idei delirante de autoapreciere: "sunt un nimic" IDEI SUICIDARE 0 Absente 1 2 Se întreabă dacă mai are rost să trăiască 3 Idea ţie sumbră.34 puncte = depresie u şoară 35 . pierderea stimei de sine 3 4 Cuvinte neliniştitoare de autoapreciere: nu vreau nimic. idei delirante de nedemnitate.R. vede totul "în negru" 3 Viziune alterată asupra lumii. de persecu ţie. tentativă suicidară recentă IDEI DELIRANTE (de culpabilitate şi/sau de incurabilitate şi/sau de persecu ţie) 0 Fără 1 2 Deformarea realităţii.72 puncte = depresie severă 163 . halucinaţii ameninţătoare TOTAL D = TOTAL H. dominată de b ănuială.A. de 6 ruină. PERICOL (DANGER) DEVALORIZARE 0 Absent 1 2 Sentiment de inferioritate.49 puncte = depresie moderată 50 . de ipohondrie. Suicidul este evocat ca o solu ţie. dacă tratamentul nu va 4 aduce nici o ameliorare 5 6 Intenţii suicidare manifeste. de dram ă. lipsa 4 oricărei rezolvări 5 Autoacuzare directă.20 puncte = zonă de filtraj 21 .D.

100 . Pot fi foarte gelos 19.sugestibilitate slab ă spre moderată 51. În absenţa unui psiholog profesionist care să aplice o scală standardizată de sugestibilitate. rareori 0 = nu.sugestibilitate foarte ridicată 0 3 4 164 . Îmi plac operele de artă 14. totdeauna 3 = uneori.sugestibilitate foarte redusă 19. aproape niciodată. Scorul rezultat se raportează la etaloane astfel: între 0 . Mă aprind repede 11. Am absolută nevoie de atenţia celorlalţi 9. Mârza-Dănilă Doina Anexa nr. Iau decizii impulsive 16.18 puncte . Am o imaginaţie bogată 6. aproape întotdeauna. Îmi plac culorile vii 17. niciodată Afirmaţie 1.Prof. Îmi însuşesc cu u şurinţă ideile noi 22. Sunt susceptibil (suspicios) 23. Cred că sunt un spirit creator 15. 9 NIVELUL DE SUGESTIBILITAE Nivelul sugestibilităţii este un factor important care influenţează receptivitatea la sugestii atât în stare de veghe. kinetoterapeuţii pot să utilizeze micul chestionar de sugestibilitate al Centrului de Alfagenie Santa Barbara (după Anthory şi Zaffuto). Adesea sunt depresiv 21.50 puncte . Când văd un film am reacţii emoţionale 7. Mi-e teamă de întuneric COTARE ŞI INTERPRETARE Se face suma punctelor obţinute. cât şi de relaxare sau hipnoză. Cred că am un complex 8. Nu ţin neapărat să am ultimul cuvânt 13. 4 = da. Sunt sensibil 2.sugestibilitate moderată spre înaltă 81. Sunt un fel de papă-lapte 18. Dr. Sunt uşor influenţabil 5. Am temeri inexplicabile 12. Dau altora sfaturi utile 10. Îmi plac romanele 3. Sufăr de unele fobii 24. Citiţ i cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi cifra corespunzătoare răspunsului care vi se potriveşte cel mai bine. Univ. Persoanele mai sugestibile învaţă mai u şor tehnicile de relaxare şi beneficiază într-o măsură mai mare de tehnicile de autoreglare a stărilor psihice. Cred că voiţa şi credinţa pot vindeca 4. Devin cu uşurinţă surescitat 20.80 .

165 . modificări bru şte de comportament şi dispoziţie. Poate să înveţe rapid şi u şor să îşi controleze corpul şi mintea. extraverţi. subiecţii să aib ă aceleaşi dificultăţi ca ş i persoanele clasate în prima categorie. calzi. sociabilitate. reacţionaţ i de o manieră mai deschisă! Folosiţi-vă de imaginaţia pe care o aveţi. stări de anxietate sau depresie. Trăsăturile distinctive care caracterizează acest tip sunt: independenţă. emotiv. sensibil. trac. fiind înzestraţi cu mari resurse şi disponibilităţi psihice. sunt aproape întotdeauna persoane foarte sugestibile.Declaşaţi-vă mecanismele de apărare! Alţii îşi fac mult mai puţine probleme decât credeţi. Subiecţii foarte sugestibili sunt creativi. prin mecanisme imaginative de tip psihosomatic. Acordaţi încredere celorlalţi şi aşteptaţi de la ei aceeaşi încredere! .Învăţaţi să vă exteriorizaţi! Nu vă mai reprimaţi toate sentimentele: manifestaţi-vă sentimentele pe care le trăiţi. guralivi. ambiţie. Reţineţi faptul că acest chestionar are o valoare relativă şi nu are decât scopul de a vă oferi o informaţie rapidă cu privire la disponibilităţile subiecţilor de a-şi însuşi nişte tehnici de autoreglare a stărilor psihice sau de a accepta ajutorul în controlul lor extern. neîncrezător. care îi vor ajuta să-şi depăşească mai uşor rezistenţele şi blocajele la terapii de tip sugestiv: . demn de încredere. SUGESTIBILITATE FOARTE RIDICATĂ Subiecţii din această categorie învaţă foarte u şor şi repede tehnicile de relaxare. foarte impresionabili şi impulsivi. entuziaşti. evită să se angajeze în activităţi sociale. de o prudenţă exagerată. autocontrol. Subiecţii de acest tip pot reuşi să-şi însuşească o tehnică de autoreglare a stărilor psihice doar prin eforturi considerabile şi printr-un antrenament de durată mai îndelungată. introvert. Dar sugestibilitatea foarte ridicată poate fi o armă cu două tăişuri pentru că astfel de subiecţi pot reacţiona atât la sugestiile pozitive. participaţi. vorbiţi.Cel mai important lucru este să învăţaţ i să vă iubiţi pe dvs. Terapeutul ocupaţional le poate da sfaturile următoare.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) SUGESTIBILITATE FOARTE REDUSĂ Dacă s-au obţinut până la 18 puncte la chestionarul aplicat. emotivi sociabili.Interesaţi-vă de alţii! Luaţi cunoştinţă de ceea ce vă înconjoară: priviţi. rezervat. Persoanele care suferă de afecţiuni psihosomatice. Pentru aceşti subiecţi se recomandă modificarea atitudinii lor faţă de viaţă.Fiţi mai încrezători! Nu mai analizaţi chiar tot ce spun şi fac ceilalţi! Nu vă mai îndoiţi de totul dacă nu aveţi un motiv întemeiat s-o faceţi! . implicaţi-vă! . Individul foarte sugestibil poate să-şi închipuie un simptom care. respiraţi. imaginaţie. cât şi la cele negative. adesea artişti. rece rezervat. Particularităţile persoanelor clasate în categoria sugestibilitate slabă spre moderată sunt următoarele: spirit în genere analitic. dragoste pentru domeniile artistice. capabil să reu şească într-un singur domeniu. închis. puţin dispus să se angajeze social. va deveni real. SUGESTIBILITATE MODERATĂ SPRE ÎNALTĂ Subiectul este un excelent subiect pentru relaxare şi pentru orice tehnică de autoreglare a stărilor psihice. activism. Trăsăturile distinctive ale unui individ din această categorie sunt următoarele: spirit excesiv de analitic. hotătâre. temperament închis şi capricios. motivaţie ridicată în diverse domenii. încordat. este foarte probabil că subiectul va opune rezistenţă la aplicarea metodelor de reglare şi autoreglare a stărilor psihice. pentru ceilalţi! . adesea perfecţionist. ascultaţi. înşivă! Ieşiţi din cochilia în care v-aţi retras şi acceptaţi-vă aşa cum sunteţi! SUGESTIBILITATE SLABĂ SPRE MODERATĂ Dacă scorul obţinut se situează între 19 şi 50. descoperiţi-vă talente! Fiţi conştienţi de însemnătatea comportamentului dvs.

Împreunează-ţi şi apasă-ţi palmele astfel încât să încordezi muşchii pieptului şi umerilor a. c. dar fii în acelaşi timp concentrat asupra tensiunii care este prezentă încă. b. Observă tensiunea neplăcută a mâinilor şi degetelor. c. Fii atent la contrastul dintre tensiunea pe care ai simţit-o şi relaxarea pe care tocmai o simţi. b. Apoi. Din nou fii atent la tensiunea care mai este încă prezentă. pentru încă 30". Picioarele nu se încrucişează. Întinde picioarele şi ridică-le la aproximativ 20 cm. Concentrează-te asupra unei relaxări totale a picioarelor. 3. Menţine tensiunea 5". e. b. Simte-te cât mai confortabil a. de la podea şi încordează-ţi muşchii coapselor a. slăbeşte-o la jumătate încă 5". Încordează cât poţi de tare muşchii abdominali. înainte de a relaxa muşchii complet. pentru 5" şi fii atent la contracţie a. 9. Menţine contracţia 5". Păstrează tensiunea. Atenţie la senzaţia contracţiei. apoi slăbeşte-o la jumătate pentru încă 5". slăbeşte-o apoi pe jumătate şi menţine-o încă 5". puternic. expiră lent şi cât mai relaxat posibil. apucă mâinile cât poţi de strâns. Apoi slăbeşte tensiunea la jumătate. 6. Dr. 5. f. e. Univ. Apoi relaxează complet mâinile. Relaxează complet picioarele şi gambele 10-15". Mârza-Dănilă Doina Anexa nr. 7. d. Acum relaxează braţele complet pentru 10-15" şi fii foarte atent la relaxarea progresivă. 5". Încordează fesele pentru 5". pe lângă corp. Redu apoi contracţia la jumătate pentru încă 5". Încordează puternic braţele pentru 5" a. 4. Hainele strâmte trebuie slăbite. h.Prof. Acum relaxează complet muşchii şi concentrează-te asupra relaxării lor până când sunt complet lipsiţi de vlagă şi relaxaţi. După 5" relaxează-le pe jumătate şi păstrează această contracţie redusă încă 5". b. Menţine încordarea 5". slăbeşte-o la jumătate încă 5". apoi relaxează-le complet. Curbează degetele de la piciaore cât poţi de tare a. Încordează picioarele şi gambele a. b. Inspiră adânc. 166 . b. d. La sfârşit relaxează fesele şi fii atent la senzaţia de greutate şi relaxare. 10 RELAXAREA ANALITICĂ PROGRESIVĂ JACOBSON Se pot folosi următoarele exerciţii de relaxare progresivă: 1. g. b. Continuă să le relaxezi încă 10-15". Observă cum tensiunea şi disconfortul se scurg din mâinile tale şi sunt înlocuite de senzaţii de confort şi relaxare. Concentrează-te de asemenea şi asupra relaxării celorlalte grupe musculare cu care ai lucrat până acum. c. Fii atent la răspândirea relaxării până când muşchii abdominali sunt complet relaxaţi. b. Ridică braţele şi întinde-le înainte a. gambelor şi coapselor. b. relaxează degetele complet şi fii atent la relaxarea care le cuprinde. Acum. apoi slăbeşte contracţia la jumătate încă 5" a. Concentrează-te asupra relaxării complete a mâinilor timp de 10 -15". 2. 8. Lasă braţele să se relaxeze moi. Observă descreşterea tensiunii.

cu buzele uşor depărtate şi concentrează-te asupra relaxării totale a acestor muşchi. până sunt complet relaxaţi. după cum urmează: 1. Controlul respiraţiei este unul dintre cele mai importante elemente ale relaxării. b. braţelor şi picioarelor este relaxată. păstreaz-o 5" şi concentrează-te asupra ei încă 5". cam una pe secundă. c. Lasă capul să atârne confortabil în timp ce te concentrezi asupra răspândirii relaxării în muşchii gâtului. Relaxează complet ochii. 11. Exerciţiu pentru LINIŞTE 2. Strânge din dinţi şi observă tensiunea din musculatura maxilarelor a. Lasă-ţi gura să se relaxeze complet. Menţine tensiunea 5". Fă câteva inspiraţii scurte. Concentrează-te asupra răspândirii relaxării în muşchi. Exerciţiu pentru LINIŞTE ŞI GREUTATE 3. Fii atent la completa relaxare a muşchilor gâtului. apoi lasă tensiunea la jumătate şi menţine-o timp de încă 5". Încreţeşte pielea capului şi frunţii atât de strâns cât poţi a. Gândeşte-te la cuvânt în timp ce laşi aerul să iasă afară. roteşte şi încrucişează globii oculari ca şi când ai privi în sus a. Încordează limba împingând -o în cerul gurii cât poţi de tare a. Concentrează-te acum. 10. b. 12. de fiecare dată încercând să adânceşti starea de relaxare pe care o percepi.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) c. După 5" slăbeşte tensiunea la jumătate. b. d. până ce plămânii sunt plini. la relaxarea celorlalţi muşchi ai feţei. b. c. Ţine aerul 5" şi apoi expiră cam 10". timp de 10-15". apoi slăbeşte-o la jumătate pentru încă 5". timp de alte 5" şi apoi relaxeaz-o complet. Anexa nr. Relaxează fruntea şi scalpul complet. Menţine tensiunea 5". GREUTATE. apoi las-o la jumătate încă 5". tensionează muşchii gâtului aplecând capul înainte până ce bărbia intră în piept a. b. slăbeşte-o la jumătate încă 5" şi relaxează apoi complet gâtul. 13. CĂLDURĂ. Este posibil să obţii starea de relaxare printr-o respiraţie corectă a. în timp ce te gândeşti la cuvântul "relaxare" sau "calm". c. b. eşalonarea lor fiind efectuată gradual. Împinge umerii înapoi cât poţi de mult. în contrast cu tensiunea dinainte. apoi relaxează limba complet. Relaxează complet spatele şi muşchii umerilor. De asemenea. Cu ochii închişi. ECHILIBRU 167 . Menţine contracţia 5". 11 ANTRENAMENTUL AUTOGEN SCHULTZ Antrenamentul autogen constă din 9 exerciţii. Fii atent la răspândirea relaxării în ochi şi. 14. maxilarelor şi limbii. CĂLDURĂ 4. la relaxarea muşchilor întregului corp. b. cam 1^. Repetă asta de cel puţin cinci ori. 16. În timp ce musculatura bustului. în aşa fel încât să încordezi muşchii spatelui a. concentrează-te asupra grupelor musculare pe care le-ai relaxat mai devreme. După 5" slăbeşte slăbeşte tensiunea la jumătate. GREUTATE. Exerciţiu pentru LINIŞTE. Menţine-o 5". de asemenea. c. Fii atent la senzaţia de relaxare care se răspândeşte. d. 15. Exerciţiu pentru LINIŞTE.

va trebui să sa treacă natural. ci se va da frâu liber imaginaţiei.dimineaţa . c. la prânz între orela 13-14. 168 . inclusiv pentru ultimul exerciţiu. Nu trebuie însă să ne cramponăm de formule.în cursul primelor 15 zile de training. de la o senzaţie la alta. va trebui să sa încerce reprezentarea formulelor (de exemplu braţul meu este foarte greu) sub formă de senzaţii vizuale sau auditive. fără rigiditate. important de reţinut este faptul că la circa o lună de exersare. . Mârza-Dănilă Doina Exerciţiu pentru INIMĂ Exerciţiu pentru RESPIRAŢIE Exerciţiu pentru ABDOMEN Exerciţiu pentru CAP Exerciţiu pentru SOMN Primele patru exerciţii realizează condiţiile preliminare pentru următoarele.exerciţiul pentru somn * a doua zi: . Condiţiile şi regulile pe care trebuie să le avem în vedere pentru aplicarea metodei. d. formulă pe care pacientul o va memora şi aplica în paralel cu exerciţiile redate pe caseta audio. Repetarea exerciţiilor se va face numai până la exerciţiul 4 inclusiv. Durata antrenamentului şi eşalonarea exerciţiilor sunt foarte importante: .prima fază constituie pregătirea poziţiei de bază. Univ. Fiecare exerciţiu de antrenament autogen implică trei faze: .exerciţiul pentru abdomen . seara introducând şi exerciţiul pentru somn.seara .exerciţiul pentru somn. primele dimineaţa. capul aplecat înainte. sa execută trei respiraţii adânci. formula exerciţiului se comprimă aproape de la sine.şezând în fotoliu sau pe un scaun. .exerciţiul pentru respiraţie . În fiecare etapă pacientul va trebui să-şi concentreze efortul principal asupra exerciţiilor deja învăţate. sunt următoarele: a. . Poziţia pentru exerciţiu: . În cursul antrenamentului nu se va forţa obţinerea senzaţiilor dorite sau a relaxării deoarece acestea nu pot fi obţinute prin constrângere. urmată de închiderea ochilor (favorizează concentrarea şi reprezentarea mentală a formulelor exerciţiului). ne vom lăsa absorbiţi de viziunile şi reprezentările imaginare ale diverselor comenzi cuprinse în formula exerciţiului. se strâng pumnii.la prânz . Esenţială rămâne respectarea desfăşurării exerciţiilor.Prof. trecerea de la exerciţiile premergătoare la celelalte făcându-se treptat. Ulterior. care au domenii circumscrise pe diverse sisteme ale corpului omenesc. pentru a putea fi învăţate şi la domiciliu. inerte ori relaxate pe genunchi. reducându-se la terminarea ciclului la câteva cuvinte pentru fiecare şedinţă de antrenament autogen. 5. chiar dacă aparent sa capătă senzaţia îndepărtării de la formula tip.decubit dorsal. la prânz următoarele. 7. 8. 9. 6. spatele rotunjit. adică până ce pacientul nu va afirma cu sinceritate şi certitudine că simte o greutate ca de plumb sau că braţul său este în întregime greu. cu picioarele uşor depărtate.dimineaţa . după care se deschid ochii. De exemplu: * prima zi: . o auzim. e. exerciţiile pot fi eşalonate altfel.exerciţiul pentru inimă . Nu se va trece la al doilea exerciţiu până ce nu se va controla rezultatul primului. iar seara în jurul orei 22).seara . b. se efectuează 2-3 şedinţe pe zi.faza a doua constă în exerciţiul propriu-zis. exerciţiile repetându-se câteodată chiar şi de 2-3 ori. braţele atârnând lateral.ultima fază marchează sfârşitul exerciţiului: se vor mişca braţele în sus şi în jos de trei ori. aşa zisa poziţie a birjarului. Dr. complet relaxat şi fără pernă. etc. Problema formulării exerciţiului diferă de la autor la autor. ştiute la perfecţie şi apoi să încerce un nou exerciţiu. Vom reda în continuare una din formulele posibile ale fiecărui exerciţiu de training. Exerciţiile sunt înregistrate pe casetă audio. ci o vedem. fără a mai face nici o mişcare şi fără a vorbi. nu gândim o idee sau o comandă. numai după mesele principale (dimineaţa între orele 7-8.

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)

Primul exerciţiu – LINIŞTEA - Vă rog luaţi poziţia de bază! - Închideţi ochii! - Sunt în întregime liniştit, - Sunt cu desăvârşire calm, - Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi. - O linişte plăcută mă înconjoară. - Calmul mă inundă. - Nimic nu-mi tulbură liniştea. - Simt linişte şi pace interioară, - Sunt complet calm. - Braţul meu drept zace fără vlagă, inert, - Braţul meu drept este în întregime greu, - O greutate ca de plumb îmi cuprinde umărul, braţul, antebraţul, mâna şi se furişează până la vârful degetelor. - Braţul meu drept este în întregime greu, - Braţul meu drept este foarte greu..... - Linişte şi greutate...... - Sunt în întregime liniştit..... - Mişcaţi braţul în sus şi în jos de trei ori, - Strângeţi pumnul... - Respiraţi profund...încă o dată....şi încă o dată, - Deschideţi ochii. Al doilea exerciţiu – LINIŞTE ŞI GREUTATE - Vă rog luaţi poziţia de bază! - Închideţi ochii! - Sunt în întregime liniştit, - Sunt cu desăvârşire calm. - Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi. - O linişte plăcută mă împresoară, - Calmul mă inundă, - Nimic nu îmi tulbură liniştea, - Simt linişte şi pace interioară, - Sunt complet calm, - Întregul meu corp zace fără vlagă, inert. - Umerii, braţele, mâinile, picioarele, întregul meu corp se simte greu. - Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare. - Corpul meu zace aton şi destins ca un arc în repaos, împietrit ca o stană de piatră, - O greutate firească îmi inundă tot corpul, - O greutate liniştitoare mă împresoară, - Linişte şi greutate. - Liniştea şi echilibrul mă inundă, - În jurul meu e numai calm şi necontenit echilibru... - Mişcaţi braţele în sus şi în jos, - Strângeţi pumnii. - Respiraţi profund...încă o dată....şi încă o dată, - Deschideţi ochii. 169

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

Al treilea exerciţiu – LINIŞTE, GREUTATE, CĂLDURĂ - Vă rog să luaţi poziţia de bază! - Închideţi ochii! - Sunt în întregime liniştit, - Sunt cu adevărat calm. - Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi liniştiţi. - O linişte plăcută mă înconjoară, - Calmul mă inundă, - Nimic nu îmi tu lbură liniştea. - Simt linişte şi pace interioară, - Sunt complet calm. - Întregul meu corp zace fără vlagă, inert, - Umerii, braţele, mâinile, picioarele, întregul meu corp este greu. - Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare. - Corpul meu zace aton şi destins ca un arc în repaos, împietrit ca o stană de piatră, - O greutate firească îmi năpădeşte tot corpul, - O greutate liniştitoare mă împresoară. - O căldură agreabilă îmi cuprinde braţul drept şi mâna dreaptă ca într-o baie caldă, - Braţul meu drept este învăluit într-o căldură odihnitoare, - Linişte, greutate, căldură... - Liniştea şi echilibrul mă împresoară. - Mă las cuprins în voie de tihna senină şi necontenitul echilibru din jurul meu... - Mişcaţi braţele în sus şi în jos de trei ori... - Strângeţi pumnii... - Respiraţi profund...încă o dată...şi încă o dată, - Deschideţi ochii. Al patrulea exerciţiu – LINIŞTE, GREUTATE, CĂLDURĂ, ECHILIBRU - Vă rog să luaţi poziţia de bază! - Închideţi ochii! - Sunt în întregime liniştit, - Sunt cu desăvârşire calm. - Toţi muşchii mei sunt destinşi şi odihniţi, - O linişte plăcută mă înconjoară, - Calmul mă inundă, - Nimic nu-mi tulbură liniştea. - Simt linişte şi pace interioară, - Sunt complet calm. - Întregul meu corp zace fără vlagă, inert. - Umerii, picioarele, întregul meu corp sunt grele, - Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare. - Corpul meu zace aton şi destins ca un arc în repaos, împietrit ca o stană de piatră, - O căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul, - O căldură plăcută îmi împresoară umerii, braţele, mâinile şi se răsfiră în tot corpul, - Tot corpul este într-o căldură plăcută şi odihnitoare, ca într-o baie caldă. - Linişte, greutate, căldură... - Liniştea şi echilibrul mă împresoară... - Mă las cuprins în tihnă de necontenitul echilibru din jurul meu. 170

Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client)

- Mişcaţi braţele în sus şi în jos de trei ori. - Strângeţi pumnii... - Respiraţi profund...încă o dată...şi încă o dată, - Deschideţi ochii. Al cincilea exerciţiu - PENTRU INIMĂ - Vă rog luaţi poziţia de bază! - Închideţi ochii! - Sunt în întregime liniştit, - Sunt cu desăvârşire calm. - Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi, - O linişte plăcută mă înconjoară, - Calmul mă inundă. - Numic nu-mi tulbură liniştea, - Simt linişte şi pace interioară. - Întregul meu corp zace fără vlagă, inert, - Întregul meu corp este greu, - Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare şi zace aton şi destins ca un arc în repaos, împietrit ca o stană de piatră. - O căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul, - Tot corpul îmi este cuprins de o căldură plăcută şi liniştitoare, ca într-o baie caldă. - Inima bate liniştit, egal şi ritmic. - Inima împrăştie sângele cald în tot corpul meu, - Simt cum îmi încălzeşte umărul stâng, braţul stâng, se răsfiră o căldură moleşitoare până în vârful degetelor. - Inima lucrează de la sine, deabia îmi dau seama cum sângele pompat de inimă îmi încălzeşte tot corpul, - Inima bate egal, liniştit şi de la sine. - Linişte, greutate, căldură… - Mă las cuprins în voie de tihna senină şi necontenitul echilib ru din jurul meu, - Liniştea şi echilibrul mă împresoară. - Mişcaţi braţele în sus şi în jos de trei ori. - Strângeţi pumnii... - Respiraţi profund...încă o dată....şi încă o dată. - Deschideţi ochii. Al şaselea exerciţiu - PENTRU RESPIRAŢIE - Vă rog luaţi poziţia de bază! - Închideţi ochii! - Sunt în întregime liniştit, - Sunt cu desăvârşire calm. - Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi, - O linişte plăcută mă inundă, - Simt linişte şi pace interioară. - Întregul meu corp zace greu, fără vlagă, inert, - Întregul meu corp este greu. - Trupul meu cade cuprins de o greutate copleşitoare, - El zace aton şi destins ca un arc în repaos, împietrit ca o stană de piatră, 171

.Mă las cuprins în voie de tihna senină şi necontenitul echilibru din jurul meu.Linişte.Vă rog luaţi poziţia de bază! . . ca de înălţimi.Plămânii se mişcă liniştiţi. . . .Întregul meu corp zace greu. greutate. . .Simt linişte şi pace interioară.. inert.Nu mai simt nici un spasm în tot abdomenul.Sunt în întregime liniştit. .Umerii.O linişte plăcută mă înconjoară.Tot corpul îmi este scăldat într-o căldură plăcută şi liniştitoare.Mă las cuprins în voie de tihna senină şi de necontenitul echilibru din jurul meu. .Respiraţi profund. 172 .În preajma mea totul respiră lin un aer tonic.Deschideţi ochii. .Prof. . . . fără vlagă. .Sunt cu desăvârşire calm.El zace aton şi destins ca un arc în repaos..Mişcaţi braţele în sus şi în jos de trei ori.. . .Aerul e foarte curat în jurul meu. ca într-o baie caldă. . . Dr. . .Toţi muşchii abdominali sunt destinşi. .Strângeţi pumnii.Liniştea şi echilibrul mă împresoară. . . Univ.încă o dată.Nimic nu-mi tulbură liniştea. . proaspăt. . .. . orice tensiune cedează. .Strângeţi pumnii.Tot corpul este scăldat într-o căldură plăcută şi liniştitoare.. . împietrit ca o stană de piatră.Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi. .Calmul mă inundă.Plexul e cald şi relaxat.Închideţi ochii! . greutate.Abdomenul este foarte relaxat. ...şi încă o dată.Respiraţia mea e liniştită şi rară.Aerul care mă împresoară este ca un balsam dătător de viaţă. ca într-o baie plăcută.Mişcaţi braţele în sus şi în jos de trei ori. . . Al şaptelea exerciţiu . . .. . . .Liniştea şi echilibrul mă împresoară.Deschideţi ochii... .Linişte. Mârza-Dănilă Doina . mâinile şi picioarele îmi sunt năpădite de o căldură plăcută şi odihnitoare. . căldură.PENTRU ABDOMEN ...şi încă o dată. .Respiraţi profund. căldură. echilibru.Respir liber şi aproape de la sine.Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare..încă o dată.Trupul meu respiră calm şi liniştit.Întregul meu corp este greu.Respir în pace.O greutate agreabilă îmi cuprinde tot corpul..Mă scald într-o baie de aer plăcută şi înviorătoare.Plexul este cuprins de o căldură plăcută. . braţele..O căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul. .

.Creierul îmi este limpede ca un izvor de munte cu limpezime de cristal.Întregul meu corp este greu.Calmul mă inundă. . . .Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi. .Simt linişte şi pace interioară.. . .. căldură.Vă rog luaţi poziţia de bază! .. . .Strângeţi pumnii.încă o dată.Sunt în întregime liniştit.Muşchii feţei sunt relaxaţi. . .. . . . ..şi încă o dată. .Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare. .O căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul. .Deschideţi ochii.Limba este foarte grea.El zace aton şi destins ca un arc în repaos.Sunt cu adevărat calm. inert..Întregul meu corp zace greu.Bărbia atârnă destinsă.Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi. . .Linişte. . .Acum m-aş putea concentra asupra celor mai dificile probleme. .Mişcaţi braţele în sus şi în jos de trei ori.O linişte plăcută mă înconjoară. 173 .Simt cum aerul rece îmi mângâie tâmplele..PENTRU SOMN .Închideţi ochii! . .Nici o cută nu o mai tulbură. fără vlagă.Capul îmi este limpede şi clar. ..Tot trupul îmi este scăldat într-o căldură plăcută şi liniştitoare. echilibru. . greutate.Nimic nu-mi tulbură liniştea.Întregul meu corp zace fără vlagă. .Respiraţi profund.Simt linişte şi pace interioară. .O linişte plăcută mă înconjoară. .Calmul mă inundă. . . .Întregul meu corp este greu. .Nimic nu-mi tulbură liniştea. . .PENTRU CAP .Mă las cuprins în voie de tihna senină şi necontenitul echilibru din jurul meu.Sunt cu desăvârşire calm.Relaţia terapeut-pacient (Terapia centrată pe client) Al optulea exerciţiu .Fruntea devine rece şi tot mai destinsă.Corpul meu este liber şi uşor.Vă rog luaţi poziţia de bază! .Liniştea şi echilibrul mă împresoară. . . .Sunt în întregime liniştit. împietrit ca o stană de piatră.O căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul. inert. .Închideţi ochii! .Trupul meu este cuprins de o greutate copleşitoare. Al nouălea exerciţiu .

un cer albastru mă acoperă. . .Respir liber şi aproape de la sine. . Dr.. .Mă scald într-o baie de aer plăcut.. .. . . Mârza-Dănilă Doina .Lumina se pierde treptat.. . . greutate.Mă las cuprins în voie de tihna şi necontenitul echilibru din jurul meu. . zumzet de gâze în lanuri de grâu. lin. ca umbrele estompate în noaptea polară. echilibru.O lumină diafană mă împresoară încet..Tot trupul îmi este scăldat de o căldură plăcută şi liniştitoare. . 174 . precum foşnirea mătăsoasă a mărilor.O toropeală plăcută mă năpădeşte ca o boare marină. .Prof. un aer tonic şi proaspăt de înălţimi.Aerul e foarte curat în jurul meu.Se stinge orice zvon în jurul meu. .Linişte. încet.Trupul meu respiră calm şi liniştit.Culorile sunt mereu.Deasupra mea seninul cu nori de vată..Respiraţia mea este liniştită şi rară. ...În preajma mea e numai linişte şi pace. .Liniştea şi echilibrul mă împresoară. înviorător.. Univ.. mereu mai stinse.În preajma mea totul respiră lin. .. încet..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful