Soalan Kemahiran Hidup Tahun 5 (Bab Elektrik dan Elektronik

)

X

Merujuk rajah di atas, bahagian bertanda X adalah 1. A. Anod C. Katod B. Kutub D. Medah

2.

Berikut adalah komponen dalam kit model kereta kecuali..... A. motor B. gandar C. roda D. alat kawalan jauh

3.

Alatan manakah yang menggunakan electromagnet? A. radio B. televisyen C. kamera D. loceng pintu

bergambar C.. Membengkok dan membentuk kaki komponen Digunakan untuk memengan komponen yang kecil Alatan tangan yang dihuraikan diatas adalah menujuk kepada .. A.. Lukisan Skematik D. Lukisan projek C.. playar gabung . bersimbol D. pisau lipat D. playar muncung tirus B. pemotong sisi C. A. bersambung   6. ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponenkomponen dalam litar yang digambarkan oleh simbol.. A.. Lukisan bergambar B..4.. skematik B. Rajah di atas menujukkan litar ... Lukisan Litar 5...

Pilih pernyataan antara berikut yang benar A. B. Kertas tulis 10. Semua cecair ialah konduktoor elektrik yang baik. yang manakah merupakan sumber tenaga elektronik ? I Sel Kering II Petrol III Dinamo IV Akumulator A. penebat C. Bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluiya dinamakan A. Sumber tenaga elektrik di rumah ialah akumulator C. dan IV sahaja II.7. Suis boleh mengawal kekuatan arus elektrik.II. Akumulator D. Karbon Pensel D. Klip kertas C. Antara berikut. Paku besi B.III. B. I. yang manakah tidak membenarkan arus elektrik melaluinya? A. Kabel 8. Antara bahan berikut. D. . D. C.III dan IV 9.II dan III sahaja I. konduktor B. III dan IV sahaja I. Semua peralatan elektrik memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi.

kecuali. ukuran bahagian-bahagian projek D.... rupa bentuk projek B. apakah bahan yang boleh diwakili oleh X dan Y? X A B C D Gunting Plastisin Klip kertas Tali rafia Jarum Dawai nikrom Tabung Uji Gabus Y 12. Lukisan projek mempunyai butiran yang berikut. langkah-langkah membuat projek C. ukuran bahagian-bahagian projek . A. A B C D 13. Pilih pasangan yang tidak betul. Berdasarkan Jadul diatas. Yang berikut adalah pasangan komponen dan simbolnya.P Duit Syiling Kunci Rantai Emas X Q Pembaris Kayu Cawan plastic Straw Y 11.

Pintas 15. membenarkan arus elektrik mengalir . Sambungan litar di atas adalah secara. mengawal aliran arus elektrik C. A. mengurangkan aliran arus elektrik D. apakah fungsi komponen x ? A. Siri-selari D. siri B.. Selari C.. meninggikan arus elektrik B. 14.Soalan 14 dan 15 berdasarkan rajah di bawah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful