EVALUARE INIŢIALĂ – GEORAFIE

Numele şi prenumele: ............................................................... Clasa: .......................... Data: .............................
1. Din ce continent face parte ţara noastră, România ?
A. Asia ;

B. Europa ;

C. Africa ;

1p
D.America de Nord ;

2. Alege denumirea ţării cu care se învecinează România în partea de nord:
A. Ungaria ;

B. Bulgaria ;

C. Ucraina ;

1p

D. Republica Moldova;

3. Cum se numeşte marea care scaldă pământurile României în partea de sud-est ?
A. Marea Mediterană ;

B. Marea Neagră ;

C. Marea Roşie ;

1p

D. Marea Baltică.

4. Scrie trei activităţi de protejare şi conservare a mediului înconjurător.

1,5p

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunţurilor:

(0,2p x 5)

1,5p

1. Pe teritoriul României se întâlnesc toate formele de relief. ..................
2. Carpaţii Meridionali sunt cei mai masivi, înaţi munţi de la noi din ţară. ....................
3. La deal oamenii cultivă, în special, viţă-de-vie şi pomi fructiferi. ..................
4. Oraşul Braşov se afla în Câmpia Română. ....................
5. În partea de est, Carpaţii Orientali cuprind un şir de culmi vulcanice. ................
5. Completaţi spaţiile următoare, folosind cuvintele potrivite din paranteză:

(0,5p x 7) 3p

Tot ceea ce înconjoară (Pământul, Soarele, planetele, stelele) formează .................................... sau Cosmosul.
Pământul sau ..................... este a ......................... planetă de la Soare.
Are două emisfere: ..................................... şi .........................., despărţite de o linie imaginară,
numită ................................... .
România se află în sud-estul părţii centrale a ......................................... şi are o suprafaţă de 238 391 km².

(Terra,

Ecuator,

sudică,

Universul,

Europei,

nordică,

treia)
Se acordă 1p din oficiu.